322 lægdommere søges i Viborg Kommune

 
Det er Vestre Landsret, som udtrækker lægdommere til retssagerne, men oftest vil lægdommerne skulle møde her i retten i Viborg. / Foto: Viborg Kommune

Det er Vestre Landsret, som udtrækker lægdommere til retssagerne, men oftest vil lægdommerne skulle møde her i Retten i Viborg. / Foto: Viborg Kommune

 

Borgere i Viborg Kommune kan fra 31. januar 2019 søge om at komme på den grundliste, hvorfra Vestre Landsret udtrækker lægdommere, der skal være med til at afgøre straffesager i årene 2020 - 2030.

 

En lægdommer er en helt almindelig borger, der som domsmand eller nævning har sagt ja til at hjælpe de juridiske dommere i byret og landsret med at vurdere spørgsmål om skyld og straf.

Bidrag til samfundet
Byrådsmedlem Niels Dueholm er formand for Viborg Kommunes Grundlisteudvalg - det udvalg, som har til opgave at udarbejde en liste over egnede lægdommere til Vestre Landsret. Niels Dueholm opfordrer alle interesserede til at søge om optagelse på listen og siger:
- Hvis man synes, det lyder spændende og gerne vil tage ansvar og engagere sig i vores samfund, så er det helt oplagt at tilmelde sig. Man skal ikke på forhånd vide noget om jura eller lovgivning. Det handler om at følge sin egen samvittighed og bidrage til vores fælles retssamfund og -sikkerhed.

Nye lægdommere får grundig information om deres opgave, inden de deltager i deres første sag. De skal regne med at blive indkaldt cirka fire gange om året og får 1.100 kr. pr. dag, de møder i retten.

Lægdommerne spejler samfundet
Det er vigtigt, at borgerne på grundlisten afspejler Viborg Kommunes befolkning, hvad angår køn, alder, etnicitet, geografi, uddannelse, job mv., så det er vigtigt med et bredt ansøgerfelt.

Hvis man gerne vil med på grundlisten, skal man:  
• bo i Viborg Kommune
• være mindst 18 år og ikke fylde 80 år inden udgangen af 2023
• være dansk statsborger
• have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
• have en ren straffeattest

Desuden er personer i nogle erhverv udelukket fra at være lægdommer. Det gælder blandt andet dommere, advokater, ansatte i politiet og præster i alle trossamfund.

Udvalget vælger
Selv om man opfylder kravene, er der ingen garanti for, at man kommer med på grundlisten.

Grundlisteudvalget tjekker alle ansøgninger og udvælger i alt 322 personer til den endelige liste, som Vestre Landsret bruger, når de trækker lod til hvervet som nævning eller domsmand i forskellige retssager.

Information og ansøgning
Hvis man gerne vil være lægdommer, kan man få mere at vide og sende ansøgning senest den 28. februar 2019 på Viborg Kommunes hjemmeside viborg.dk/lægdommer

Der er også mulighed for at deltage i informationsmøder i Retten i Viborg mandag den 4. februar kl. 16.30 og onsdag den 20. februar kl. 18.30.

 

Yderligere oplysninger

Niels Dueholm, formand for Grundlisteudvalget
Tlf. 23 64 54 16, e-mail: nd@viborg.dk

Marie Schlünsen, sekretær for Grundlisteudvalget
Tlf. 87 87 80 19, e-mail: maries@viborg.dk

 

Vedhæftede filer