Viborg udpeget som national kulturtalentkommune

 
Kulturskoleelev Julie Hvass, BGK / Billedkunst og Design

Kulturskoleelev Julie Hvass, BGK / Billedkunst og Design

 

Kulturministeriet har udpeget Viborg som en af seks kulturtalentkommuner i Danmark. Med udpegningen følger en million kroner, som Kulturskolen Viborg vil bruge på at udvikle det kunstneriske talentforløb ArtGK.

 

Kulturministeriet har udpeget Viborg som en af seks kulturtalentkommuner i Danmark. Med udpegningen følger en million kroner, som Kulturskolen Viborg vil bruge på at udvikle det kunstneriske talentforløb ArtGK.

Det er Kulturskolen Viborg, der står bag ansøgningen til Kulturministeriet, som nu giver flere børn og unge i Viborg Kommune mulighed for at gøre drømmen om at blive musiker, forfatter, skuespiller eller kunstner til virkelighed.

10/10-mindset
Når flere drømme nu kan gøres til virkelighed, skyldes det bl.a. den ambitiøse kulturtalentstrategi, som Kultur- og Fritidsudvalget i Viborg Kommune vedtog i oktober 2018. Strategien er blevet til i et tæt samarbejde mellem udvalgsmedlemmerne og medarbejdere fra både kulturskole og forvaltning.

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Mads Panny, er meget glad for, at samarbejdet nu har båret maksimalt frugt og siger i forbindelse med udpegningen af Viborg som kulturtalentkommune:

- Midlerne fra Kulturministeriet er afgørende for, at vi kan realisere vores kulturtalentstrategi - både for bredden og for talenterne. Vores mål er at nå 10.000 børn og træne/udvikle det enkelte talent i 10.000 timer gennem struktureret faglig og personlig udvikling. Dermed får børn lige så gode muligheder for at udvikle sig indenfor kulturen, som de allerede har indenfor sporten.

Mads Panny tilføjer desuden, at ambitionen er at sikre, at den nye model for kulturel læring implementeres i Viborg Kommune i fuld skala fra skoleåret 2021/2022.

En god hverdag for unge talenter
Det er Kulturskolen Viborg, der kommer til at stå for udviklingen af det kulturelle talentprogram ArtGK, hvor der er fokus på både bredde, dybde og diversitet. Her kommer den nyeste viden og erfaring fra f.eks. sportens verden til at spille en vigtig rolle, fortæller kulturskoleleder Lene Rikke Bresson:
- Vi skal arbejde med både de faglige og de personlige kompetencer, for vi ved, at passion og vedholdenhed er afgørende for, om man når sine mål. Og så skal vi sammen med vores samarbejdspartnere skabe en sammenhængende hverdag for talenteleverne.

Lene Rikke Bresson understreger desuden vigtigheden af de tætte relationer til Viborg Gymnasium & HF, Viborg Katedralskole, The Animation Workshop på Via University College og Viborg-teateret Carte Blanche samt Dansk Talentakademi i Holstebro - alle samarbejdspartnere, som bliver vigtige bidragsydere til det kommende talentarbejde på kulturområdet.

 

Yderligere oplysninger

Mads Panny, formand for Kultur- og Fritidsudvalget
Tlf. 29 72 29 91 / mail: mapi@viborg.dk

Lene Rikke Bresson, leder af Kulturskolen Viborg
Tlf. 87 87 36 60 / mail: leri@viborg.dk

Læs også Kulturministeriets pressemeddelelse på kum.dk 
 

Om ArtGK
ArtGK er Kulturskolen Viborgs talentforløb for unge mellem 15 og 25 år, som har lyst til at fordybe sig i billedkunst, scenekunst, skrivekunst eller musik og samtidig udvikle sig personligt. 
 

ArtGK kræver tid, kræfter og motivation, men det er muligt at gå i skole eller have et arbejde ved siden af.  

Læs mere om ArtGK og find Viborg Kommunes Kulturtalentstrategi på kulturskolenviborg.dk.