Julegave på vej til sårbare børn

 

10.882.774 kr. er på vej til sårbare og udsatte børn i syv vuggestuer i Viborg Kommune.

 

En kærkommen julegave er på vej til seks kommunale og én privat vuggestue i form af knap 11 mio. kr. i perioden 2019 - 2022.

Pengene kommer fra Børne- og Socialministeriets pulje "Flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0 -2-årige sårbare og udsatte børn". Viborg Kommune har søgt puljen om tilskud, og alle ansøgninger er blevet imødekommet.

- Det er glædeligt, at vi er blevet tilgodeset i forhold til syv lokale daginstitutioner med omkring 11 mio. kr. til opnormering i vuggestue-afsnit i 2019-2022. Det kan vi passende kalde en dejlig 'julegave', som vil gøre gavn og supplere i forhold til de ekstra penge, som vi lokalt allerede har afsat i 2020 og årene frem. Nu håber vi så bare, at når pengene fra minimumsnormeringer kommer, at de bliver tildelt kommunen og ikke de enkelte institutioner, så vi selv kan fordele pengene der, hvor behovet er størst, siger formand for Børne- og Ungdomsudvalget Per Møller Jensen.

De knap 11 mio. kr. er øremærket til at ansætte flere pædagoger og pædagogiske assistenter i institutionerne.

 

Følgende vuggestuer har fået tilskud:

Børnehusene Stoholm

Børnehuset Kokholm

Lyngens Børnehus

Nørreå Børnehus (privat)

Rødkærsbro Børnehus

Skals Børnehus

Vestbyens Børnehus

 

Yderligere oplysninger

Per Møller Jensen, formand for Børne- og Ungdomsudvalget, T: 51 58 48 07 / M: pmj@viborg.dk
Finn Terkelsen, dagtilbudschef i Viborg Kommune, T: 87 87 10 70 / M: ft@viborg.dk