Ekstra julegave til børnene i Viborg Kommune

 
Julegave skal øge læselysten hos børnene.

Julegave skal øge læselysten hos børnene.

 

Slots- og Kulturstyrelsen og Undervisningsministeriet har bevilliget en samlet støtte på 780.000 kr. til to læseprojekter, der skal styrke læselysten hos børn og unge fra 0.-9. klasse. Viborg Bibliotekerne og Børn & Unge Forvaltningen i Viborg Kommune har indgået et partnerskab for at styrke børns læselyst gennem en bred indsats, der skal gøre Viborg Kommune til en modelkommune på området.

 

Læsespots i SFO'er

Slots- og Kulturstyrelsen har bevilliget 530.000 kr. til Viborg Bibliotekernes projekt "Læsespots". Projektet handler om at etablere særlige, inspirerende læseområder med mini-biblioteker og læseaktiviteter for børn i alderen 0.-3. klasse i alle 26 SFO'er i Viborg Kommune. Børnene bliver inddraget i udviklingen af læsetilbuddet fra start til slut, når læseprojektet ruller ud i løbet af skoleåret 2020-21.

 

Pengene gives fra en særlig læsepulje på 6,9 mio. kr., der skal styrke samarbejdet mellem folkebiblioteker og SFO'er i hele landet. Særligt er fokus på at fremme læselysten hos børnene i indskolingen.

Viborg Bibliotekerne modtager således 10 % af den samlede puljesum og er dét bibliotek, der modtager flest projektmidler fra læsepuljen.

 

Biblioteks- og Borgerservicechef Britta Thuun-Petersen udtaler:

- Vi er meget stolte over at modtage så stort et beløb fra Slots- og Kulturstyrelsen. Vi skaber en enestående læselystindsats i Viborg Kommune, der kommer 3.300 børn til gode til næste skoleår. Læseprojektet er et glimrende eksempel på et bredt partnerskab i Viborg Kommune, hvor børnene selv får medbestemmelse på udviklingen af læsetilbuddene.
 

Også Viborg Kommunes viceskolechef, Hans Jørgen Hanghøj Dam er glad og siger:

- Overordnet er formålet at give børn mulighed for og lyst til at opleve og udforske den gode historie sammen med hinanden og de voksne omkring dem i deres hverdag.

 

Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget 75 ansøgninger, og der er søgt for i alt 21,7 mio. kr. Blandt dem har 35 projekter fået tilskud til projekter, som skal højne læselysten hos børnene.

 

Kulturminister Rasmus Prehn siger:

-Vi har et fælles ansvar for at få stimuleret vores børns læselyst. Derfor er det fantastisk, at vi nu får sat gang i 35 læselyst-projekter rundt om i hele landet. Jeg er sikker på, at vi kan åbne litteraturens forunderlige og fantastiske verden for børnene med disse projekter.
 

Lystlæsning i fritiden for de ældste børn

Børn & Unge Forvaltningen har, udover de nævnte 530.000 kr., fået 250.000 kr. fra puljen "Læselyst i Folkeskolen" til de ældste børn og unge fra 4.-9. klasse.
 

Der bliver etableret læseklubber og caféer i fritiden, så med puljemidler til både de store og små børn, bliver der hermed satset på at øge læselysten og litteraturinteressen hos en bred gruppe.

Udvalgsformand for Kultur- og Fritidsudvalget Mads Panny fortæller:
-Det er en glædelig julegave, som børnene får i Viborg Kommune fra læselystpuljen. Vi ser frem til samarbejdet i 2020 på tværs af Viborg Kommunes forvaltninger for at øge børnenes lyst til litteratur og læsning i skoler og SFO.  

 

 

Yderligere oplysninger

Britta Thuun-Petersen, Biblioteks- og Borgerservicechef, Viborg Kommune
Direkte tlf.: 87 87 34 00
 

Mads Panny, Udvalgsformand Kultur- og Fritidsudvalget, Viborg kommune
Telefon: 29 72 29 91 / M:E-mail: mapi@viborg.dk
 

Hans Jørgen Hanghøj Dam, viceskolechef i Viborg Kommune
Telefon: 87 87 10 52 / M: hjd@viborg.dk

 

Fakta

 

Læselystprojekterne er en del af den nationale indsats, der har til formål at styrke børns læselyst og læsefællesskaber i indskolingens fritidstilbud. Den nationale indsats koordineres af centralbibliotekerne.


Projekterne understøtter Viborg Kommunes fælles ambition om at styrke skolebørns læselyst (0.-9. klasse). Indsatserne er forankret på tværs af forvaltningerne Kultur & Udvikling (K&U) via Viborg Bibliotekerne og Børn & Unge (B&U).

 

I et ligeværdigt partnerskab mellem Viborg Bibliotekerne og alle 26 SFO'er i Viborg Kommune udvikles et koncept for Læsepots. Disse spots bliver et særligt område i den enkelte SFO, der skal skabe læselyst gennem oplevelse af den gode historie. Dette vil ske gennem fortælle- og læseaktiviteter samt etablering af "SFO-bibliotek" og inspirerende indretning. Centralt i projektet står inddragelse af børnene.

For børn fra 4.-9. klasse bliver projektet at fokusere på læseklubber, som understøtter elever med læseudfordringer. Her arbejdes der individuelt med elevernes læseudvikling, læselyst og læsevaner.