Børnenes skoleveje får et ekstra tjek

 

Viborg Kommune ser nu på vurderingen af de trafikfarlige skoleveje endnu en gang. 

 

Viborg Kommune har gennem den seneste tid vurderet alle skoleveje uden for byerne for at se, hvor trafikfarlige de er. Vurderingen er sket på baggrund af Midt- og Vestjyllands Politis principper for at fastslå en vejs trafikfarlighed.
Resultatet har ved nærmere eftersyn ikke givet det forventede billede, og det har også medført, at en række bekymrede forældre har henvendt sig.
Derfor er det besluttet, at administrationen skal se på vurderingen af vejene igen.
Viborg Kommune forventer at melde nyt ud i sagen i slutningen af september.

Baggrund

Viborg Kommune begyndte før sommerferien at vurdere trafikfarligheden på skoleveje, som ligger uden for byzonerne, hvor der bor nuværende eller kommende skoleelever, og hvor den eksisterende trafikvurdering er mere end 5 år gammel. De nye vurderinger skulle efter planen træde i kraft i uge 43.
Til vurderingen valgte kommunen at benytte Midt- og Vestjyllands Politis principper til at fastslå trafikfarlighed, så alle veje blev vurderet ud fra ens kriterier, uanset hvilket skoledistrikt, de ligger i. Det er disse principper, der nu bliver kigget på igen.

 

Yderligere oplysninger

Per Christensen, chef for Trafik & Veje i Viborg Kommune, T: 87 87 50 01 / M: pch@Viborg.dk
Claus Drachmann, Skolechef i Viborg Kommune, T: 87 87 10 50 / M: cdh@viborg.dk