3.700 i Viborg Kommune får spørgeskema

 
 

Den 20. august har 3.700 borgere fået et spørgeskema fra Viborg Kommune i deres e-Boks.

 

Hvordan står det til med sundhed og fællesskab i Viborg Kommune, og hvordan opleves sammenhæng i mødet mellem borger og kommune?

Viborg Kommune har netop sendt et spørgeskema til 3.700 borgere, som udgør et repræsentativt udsnit af kommunens borgere over 16 år. Her får de muligheden for at give en direkte tilbagemelding på, hvordan de oplever mødet med Viborg Kommune. De borgere, som har modtaget henvendelsen fra kommunen, har tre uger til at besvare de i alt 18 spørgsmål anonymt. Resultaterne bliver offentliggjort i oktober i år.

Vil kende udgangspunktet

Baggrunden for undersøgelsen er, at Viborg Byråd har vedtaget en ny model for at skabe sammenhæng for borgerne. I den nye sammenhængsmodel er en række selvstændige politikker og strategier afløst af én fælles vision for opgaveløsning på tværs af de kommunale serviceområder. Der er formuleret 21 mål inddelt i fem temaer: Bæredygtighed, vækst og socialt ansvar, sundhed, læring og uddannelse samt oplevelser og fællesskab.

Byrådet har sat en række konkrete mål for, hvad der skal opnås inden for de fem temaer og har derfor brug for at kende udgangspunktet.

- Vores ambitiøse mål med Sammenhængsmodellen er, at borgerne oplever en sammenhæng i den behandling, de får, når de er i kontakt med kommunen. I hvor høj grad oplever borgerne, at der er sammenhæng i kommunens indsats? Det spørger vi borgerne om direkte, så vi har mulighed for at følge op på, hvor godt vi lykkes med vores tværgående initiativer, siger borgmester Ulrik Wilbek (V).

Det siger fire byrådspolitikere om at arbejde med Sammenhængsmodellen

Mads Panny (A):

- Efterhånden er vi dækket rigtig godt ind med kultur- og fritidstiltag for den "fuldvoksne" befolkningsgruppe og for børn, hvor vi nok er blandt de bedste kommuner.
Med Sammenhængsmodellen vil vi i Kultur- og Fritidsudvalget også fokusere på unge som målgruppe - her skal simpelthen ske noget mere. Vi vil også gerne understøtte KarrierebyViborg og kommunens satsning på at tiltrække flere unge, der vælger at uddanne sig her. En attraktiv uddannelsesby er nemlig også en attraktiv kulturby, fyldt med gode aktiviteter og oplevelser for unge.

Stine Damborg Hust (C):

- For at kunne løse de store udfordringer inden for klima og miljø bliver vi nødt til at tænke i sammenhæng. Jeg er rigtig glad for, at vi nu på tværs af alle udvalg er enige om fælles vision og mål for bæredygtighed. Det er et rigtig godt udgangspunkt for at fremme den grønne omstilling og nå målsætningerne inden for temaet "Bæredygtighed" i sammenhængsmodellen.

Elo Nielsen (F):

- I dag har vi borgere, der har svært ved at begå sig i systemet. En stærkere sammenhængstænkning vil især gavne disse udsatte og sårbare borgere, og derfor mener jeg, det er vigtigt med dette fokus, og at vi anskuer opgaveløsningen i et helhedsorienteret og tværgående perspektiv.
Helt konkret ser jeg frem til, at vi på tværs af forvaltninger kan sikre koordinerede indsatser, der er i stand til at nå disse borgere - f.eks. på sundhedsområdet. Det kunne handle om at skabe "én indgang" og én kontaktperson, der kan arbejde i lokal- og bydelsområder for der at finde løsninger, der involverer og møder alle borgere - også de udsatte og de sårbare.

Lone Langballe (O):

- I Ældre- og Aktivitetsudvalget vil vi i første omgang arbejde videre med målsætningen omkring ensomhed: Færre i Viborg Kommune skal føle sig ensomme. Vi inviterer nu Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget til en drøftelse af de indsatser, der kan afhjælpe ensomhed. Vi vil gerne sætte fokus på indsatser, der understøtter fællesskab, herunder fællesskab på tværs af generationer.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er udarbejdet af Viborg Kommune i samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Århus Universitet.

En del af målene i Sammenhængsmodellen kan gøres op ved hjælp af statistik, der samles op andre steder. Det gælder f.eks. udviklingen i indbyggertal og vækst i antal arbejdspladser. Andre mål kræver, at kommunen spørger borgerne direkte, f.eks. til kost- og rygevaner.

Læs mere om Sammenhængsmodellen på viborg.dk.

 

Yderligere oplysninger

Borgmester Ulrik Wilbek
Tlf.: 40 78 88 00, mail: teamborgmester@viborg.dk
Kommunaldirektør Lasse Jacobsen
Tlf. 87 87 80 01, mail: laj@viborg.dk