Sundheden styrkes på socialområdet

Viborg Kommune har fået godt 3,1 mio. kroner fra Sundhedsstyrelsen til et projekt, der skal styrke den sundhedsfaglige indsats for borgere med en psykisk lidelse på kommunale botilbud.

 

Viborg Kommune har fået godt 3,1 mio. kroner fra Sundhedsstyrelsen til et projekt, der skal styrke den sundhedsfaglige indsats for borgere med en psykisk lidelse på kommunale botilbud.

 

Nu kommer der øget fokus på at styrke sundheden blandt borgere, som har en psykisk lidelse, og som bor i et kommunalt tilbud.

Viborg Kommune har søgt og fået midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje "Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper".

I Viborg Kommune vil midlerne blive brugt til at styrke personalets kompetencer, så de bliver bedre til at hjælpe borgerne med kontakten til sundhedsvæsenet i bred forstand. Mange af beboerne på de sociale botilbud har nemlig en blanding af fysiske og psykiske lidelser og dermed ofte komplicerede sygdomsforløb. Målet er en øget lighed i sundhed for borgere med psykiatriske lidelser.

- Mange borgere i botilbud vil typisk ikke opsøge sundhedstilbud på samme måde som andre. Derfor skal vi støtte dem i, at de får den samme behandling, og vores personale skal understøtte borgernes sundhed både i den daglige kontakt, og når borgerne møder sundhedsvæsenet, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget, Åse Kubel Høgh.

 

Flere opgaver til den nære psykiatri

Helt konkret skal projektpengene bruges til at ansætte to sundhedsfaglige koordinatorer, som bliver ansvarlige for at videreuddanne medarbejdere og ledere på botilbuddene. Dertil kommer et samarbejde med Bjerringbro Apotek, som skal undervise botilbuddenes personale i medicinhåndtering.

- Vi kan se, at vi som kommune fremover kommer til at løse flere opgaver i den nære psykiatri, der ligger i forlængelse af den behandling, som borgerne på botilbud får i sundhedssystemet. Dem skal vi være klar til at løse, og vi skal også blive skarpere på løsningen af de opgaver, vi udfører allerede nu, siger Niels Dueholm, som er næstformand i Social- og Sundhedsudvalget.

Viborg Kommune forventer at ansætte de to koordinatorer pr. 1. januar 2019. Projektet løber frem til udgangen af 2020.

 

Yderligere oplysninger

Aase Kubel Høgh, telefon 30858976, mail: akh@viborg.dk og Niels Dueholm, telefon 23645416, mail: nd@viborg.dk

Socialchef Ulrik Johansen, telefon: 29160270, mail: ulj@viborg.dk