Styrket indsats for unge i Viborg Kommune

Lov om Kommunal indsats for unge under 25 år træder i kraft 1. august 2019. Det betyder, at Viborg Kommune skal etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats, som gør alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job. Samtidig indføres tilbud om gratis psykologhjælp til unge fra januar 2019.

 

Lov om Kommunal indsats for unge under 25 år træder i kraft 1. august 2019. Det betyder, at Viborg Kommune skal etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats, som gør alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job. Samtidig indføres tilbud om gratis psykologhjælp til unge fra januar 2019.

 

Formålet med den kommunale ungeindsats er, at unge og deres forældre møder kommunen, som én samlet enhed på tværs af kommunale opgaver.

Unge uden for arbejdsmarkedet eller uden uddannelse skal ikke opleve, at de selv skal koordinere deres eget forløb, hvis de får brug for støtte fra flere afdelinger i kommunen. Det skal den nye kommunale ungeindsats sørge for, og den bliver derfor etableret på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet.

Fremover vil de unge, som har brug for støtte fra flere områder i kommunen, derfor få én kontaktperson, som skal hjælpe med at sikre en koordineret indsats på tværs af områderne. I Viborg Kommune har man valgt at ansætte en faglig koordinator, som blandt andet skal sikre, at den unge får tildelt sin faste kontaktperson.

- Borgerne skal opleve Viborg Kommune som én helhed, og den overordnede vision med den kommunale ungeindsats er da også at skabe sammenhæng for den unge på tværs af overgange i uddannelsesforløb og fra ung til voksen, siger Per Møller Jensen, som er formand for Børne- og Ungdomsudvalget i Viborg Kommune.

Unge med behov for hjælp vil få en uddannelsesplan, som følger med så længe, der er behov for støtte fra kommunen. Planen vil også gå på tværs af de kommunale fagområder. Det betyder blandt andet, at der i uddannelsesplanen også vil stå, hvis der f.eks. er misbrugsproblemer eller andet, der kan have betydning for den unges hverdag og vej til uddannelse eller job.

- Det er vigtigt for os, at de unge, som står uden uddannelse eller job og af den ene eller anden grund ikke kan tage den direkte vej, får en pakke af tilbud, som passer til netop deres behov, siger Anders Bertel, formand for Beskæftigelsesudvalget.

Derudover har Viborg Kommune valgt, at den kommunale ungeindsats skal gælde unge mellem 15 og 30 år. Altså fem år længere, end loven kræver. Det sker for at sikre en sammenhængende indsats på tværs af flere lovgivninger.

- Det er visionen, at den sammenhængende ungeindsats skal understøtte den unges handlemuligheder, så vejen til uddannelse og job bliver lettere. Allerede fra første kontakt skal den unge møde en koordineret, målrettet og helhedsorienteret indsats, siger Åse Kubel Høeg, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Loven træder i kraft fra 1. august 2019. Forberedelserne til implementeringen af den kommunale ungeindsats i Viborg Kommune begynder fra årsskiftet.

Gratis psykologhjælp

Fra januar 2019 vil Viborg Kommune tilbyde gratis psykologhjælp til 15-25-årige med psykiske problemer, der påvirker deres hverdag. Det kan f.eks. være angst, stress, sorg eller problemer med appetit eller søvn.

Psykologhjælpen vil bestå af rådgivning, hvor der er mulighed for at være anonym, hvis man ønsker det. Man kan få rådgivning enten ved planlagte konsultationer, ved at skrive til psykologen eller via telefon eller chat.

Det bliver psykologer fra Familiecenter Viborg med erfaring med målgruppen, som er frikøbt til opgaven, og de planlagte konsultationer vil finde sted på Familiecenter Viborgs adresse på Sct. Laurentii Vej i Viborg.

Der er afsat 300.000 kroner til tilbuddet årligt fra 2019 og resten af budgetperioden til udgangen af 2022.

Fakta om den kommunale ungeindsats

Med loven bliver det blandt andet fremover kommunernes entydige ansvar at:

  • gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse
  • etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen
  • udarbejde og lave opfølgning på uddannelsesplanen, der beskriver den unges behov for social støtte eller behandling
  • udpege en gennemgående kontaktperson til unge, der vurderes at have behov for støtte fra flere instanser.

Det er op til den enkelte kommune at afgøre, hvordan kontaktpersonordningen skal etableres. Det afgørende er, at den unge har én kontaktperson. Kontaktpersonens hovedopgave er at støtte den unge i at realisere sin uddannelsesplan. Det er kommunen, der beslutter, hvilke unge der skal have tilknyttet en kontaktperson.

 

Fakta om gratis psykologhjælp

Tilbud om gratis psykologhjælp i Viborg Kommune udspringer af Byrådets konstitueringsaftale for 2018-2021.

  • Psykologhjælpen er rådgivende og ikke behandling
  • Man behøver ikke være henvist fra egen læge
  • Åbningstiden bliver 14 timer om ugen i 46 uger om året.
 

Yderligere oplysninger

 

Per Møller Jensen, formand for Børne- og Ungdomsudvalget, tlf. 51 58 48 07, mail: pmj@viborg.dk, Anders Bertel, formand for Beskæftigelsesudvalget, tlf. 41 71 95 25, mail: andb@viborg.dk, Åse Kubel Høeg, formand for Social- og Sundhedsudvalget, tlf. 41 71 95 25, mail: akh@viborg.dk, Mette Andreassen, direktør for Social, Sundhed og Omsorg (formand for den koordinerende styregruppe for Den Kommunale Ungeindsats), tlf. 87 87 60 00, mail: mean@viborg.dk