Stor undersøgelse sætter spot på sundhed og trivsel

 

Nu er resultatet af en stor landsdækkende undersøgelse af borgernes sundhed og trivsel klar. 2.500 borgere i Viborg Kommune fra 16 år og opefter blev sidste år spurgt: "Hvordan har du det?" - og 62% svarede.

 

Undersøgelsen sammenligner resultaterne med tilsvarende undersøgelser i 2013 og 2010. Der er positive ting i udviklingen, men generelt går det den gale vej med borgernes sundhed og trivsel i de midtjyske kommuner.

- Jeg hæfter mig umiddelbart ved to positive tendenser. Den seneste periode er der ikke blevet flere unge dagligrygere, som der ellers er en tendens til på landsplan. Desuden er mange, og flere borgere end tidligere, motiverede for at ændre deres sundhedsvaner i mere positiv retning. Og det skal vi hjælpes ad med kommer til at ske, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Åse Kubel Høeg.

Hun er glad for den store opbakning, der har været til undersøgelsen.

- Jeg vil gerne takke de mange borgere, som har deltaget i undersøgelsen. Den giver et godt grundlag for vores videre arbejde på sundhedsområdet, siger hun.

Plads til forbedringer af sundheden
Når tallene for Viborg Kommunes borgere sammenlignes med de øvrige kommuner i det midtjyske område ses en tendens til, at borgernes sundhed og trivsel generelt er ringere. Det gælder særligt usunde kostvaner, antal borgere med svær overvægt og borgere med nedsat arbejdsevne, som typisk er borgere med en eller flere kroniske sygdomme. Undersøgelsen viser desuden, at Viborg Kommune er den kommune, hvor borgerne generelt har sværest ved at modtage, forstå og handle på viden om sundhed.

- De kommende måneder dykker forvaltning og politikere ned i de mange tal, så vi på den baggrund kan beslutte vores kommende indsatser og prioriteringer på sundhedsområdet. Bl.a. kalder det på en tværgående indsats at ændre på den negative udvikling i usunde kostvaner og overvægt. Det samme gælder for den mentale trivsel. Særligt unge mennesker er påvirket af stress og ensomhed, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Åse Kubel Høeg.

Lokale forskelle
En del af arbejdet med undersøgelsens resultater bliver også at kigge på de lokale forskelle i kommunen.

- I april mødes kommunens forvaltninger med forfatterne bag undersøgelsen, og her dykker vi mere ned i Viborg-tallene. Som noget nyt giver undersøgelsen også et billede af forskellene i sundhedsprofilen på sogneniveau, og tendenserne her kan bl.a. få betydning for, hvilke tilbud vi skal have i vores lokale sundhedssatellitter, siger sundhedschef Peter Borup Sørensen.

Undersøgelsens data er også med til at danne grundlag for den sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne, der skal vedtages inden sommeren 2019.

FAKTA

 

Yderligere oplysninger

 

Åse Kubel Høeg, formand for Social- og sundhedsudvalget, Viborg Kommune, mobil: 30 85 89 76, mail: akh@viborg.dk
 

Peter Borup Sørensen, sundhedschef, Viborg Kommune, mobil: 61 89 78 21, mail: pbso@viborg.dk