Vilhelm Ehlerts Alle åbner i slutningen af juni

 
Vilhelm Ehlerts Alle set fra oven.

Vilhelm Ehlerts Alle set fra oven.

 

Den nye vej i Viborg Baneby, der skal binde Banebyen godt sammen med resten af byen, er næsten færdig. Den 27. juni indvies vejen med et åbent arrangement, og herefter tages vejen i brug.

 

Arbejdet med at anlægge Vilhelm Ehlerts Alle er tæt på at være færdigt, så vejen kan tages i brug. Den nye vej, der er anlagt i det gamle jernbanespor, forløber fra Marsk Stigs Vej og Brovej helt frem til Stationspladsen (parkeringsplads syd for banen). Vejen tilsluttes desuden Indre Ringvej i et nyt lyskryds.

Vilhelm Ehlerts Alle skal sikre en god afvikling af trafikken i Banebyen og er en forudsætning for omdannelsen af den centrale del af Banebyen til en dynamisk og mangfoldig bydel med 3500 nye beboere.

Borgmester Ulrik Wilbek glæder sig over de store fremskridt i Banebyen:

- Det er skønt, at vi nu er færdige med Vilhelm Ehlerts Alle. Vejen er en vigtig præmis for nå målet om at skabe en mangfoldig og dynamisk bydel. Nu hvor den centrale vej er anlagt, kan de private investorer gå videre med at omdanne arealerne i Banebyen til boliger og erhverv. Samtidig er det rigtig godt, at der nu er direkte adgang til Stationspladsen.

Indvielse fejres

Viborg Kommune markerer indvielsen af Vilhelm Ehlerts Alle med et åbent arrangement:

  • Onsdag den 27. juni kl. 14.00 - på Vilhelm Ehlerts Alle umiddelbart øst for lyskrydset på Indre Ringvej. Indkørsel fra Erik Glippings Vej.

Formand for Teknisk Udvalg, Johannes Vesterby, holder tale og klipper den røde snor. Herefter er der øl/vand, kaffe/te og kransekage.

Grøn bølge

Der vil være en indkøringsperiode for det nye lyskryds på Indre Ringvej, og lyskrydset kommer til at indgå i ´den grønne bølge', som hen over sommeren etableres på Indre Ringvej.

Den grønne bølge er en samordning af lyskrydsene, så man som bilist undgår mange stop ved lyskrydsene igennem byen på Indre Ringvej, hvis man kører på Indre Ringvej med den tilladte hastighed på 60 km/t.

Arbejdet i Banebyen fortsætter

Der er godt gang i anlægsarbejdet flere steder i Banebyen - blandt andet:

  • Hærvejen - den del, der går forbi plejecenter Banebo, er formentlig færdig i slutningen af juni.
  • Hærvejsbroen - broen over banen fra Middagshøjvej til Hovedbiblioteket. Der sker blandt andet montage af broelementerne i slutningen af juli.
 

Yderligere oplysninger

Borgmester Ulrik Wilbek, tlf. 40 78 88 00, e-mail: sni@viborg.dk

Projektleder Dan Yding Hahn Rasmussen, tlf. 87 87 50 04, e-mail: dar@viborg.dk

 

Fakta om Vilhelm Ehlerts Alle

Den nye vej er opkaldt efter Vilhelm Ehlert, der i mange år var stadsingeniør i Viborg. Han stod bag Viborgs første byplan i 1947, hvor blandt andet industriområdet (i Banebyen) blev udlagt.

Placeringen af Vilhelm Ehlerts Alle er i et gammelt jernbanespor, som fungerede som en intern jernbane i det gamle industriområde.

Længde af vej: I alt 900 meter vej anlægges.

Økonomi: 15 mio. kroner

Læs mere om vejen på viborgbaneby.dk

Fakta om Viborg Baneby

Med investeringer på omkring 5 mia. kroner omdannes det tidligere industriområde syd for banegården til en dynamisk og mangfoldig bydel i hjertet af Viborg. Et unikt område med institutioner, erhverv og boliger til op mod 3.500 nye beboere.

Banebyen bliver en alsidig, attraktiv og aktiv bydel, som rummer stribevis af muligheder for områdets beboere, kommunens borgere og besøgende. Med rig lejlighed til at gå på opdagelse og nyde det gode, aktive liv.

Læs mere om Banebyen på viborgbaneby.dk