Dalens Børnehuse får milliontilskud

 

Socialstyrelsen har netop bevilliget et tilskud på godt 5.5 millioner kroner fordelt over tre år til Dalens Børnehuse i Viborg. Pengene er øremærket flere pædagoger.

 

I Dalens Børnehuse i Viborg kan de godt begynde at se sig om efter flere dygtige pædagoger. De næste tre år får institutionen nemlig 5.561.311 kroner til netop at ansætte flere uddannede til at tage sig af børnene.

Konkret betyder beløbets størrelse, at der bliver ansat fire fuldtidspædagoger mere med kompetencer til at tage sig af særligt udsatte børn. De ekstra pædagogtimer bliver brugt i samarbejde med Socialstyrelsen i arbejdet med en tidlig indsats over for de børn, der har behov.

Formanden for Børne- og Ungdomsudvalget Per Møller Jensen er naturligvis glad for de tildelte midler og udtaler:

- Det passer rigtig godt ind i den satsning vi i Børne- og Ungdomsudvalget har lavet for en ekstra indsats på Ellekonebakken. Blandt andet har vi nedsat en bredt sammensat arbejdsgruppe med forskellige interessenter, der skal kigge på samarbejdsformer og -relationer i området. Med de ekstra penge får vi nu mulighed for at gøre en mere målrettet indsats for børnene i Dalens Børnehuse, hvilket forhåbentligt får en afsmittende virkning for børn og familier i området.

Pengene kommer fra Socialstyrelsens ansøgningspulje, der er afsat til flere pædagoger i institutioner med mange børn i udsatte positioner. Den første del af tilskuddet på knap 1 million kroner falder i år.

Skærpede kriterier
Viborg Kommune har søgt Socialstyrelsen om tilskud til yderligere syv institutioner, men kun Dalens Børnehuse levede op til de endelige kriterier.

Oprindeligt lød det overordnede kriterie for at søge puljen, at minimum 30% af børnene skulle modtage 80% i fripladstilskud, og at 100 institutioner i hele landet ville få støtte. Men da ansøgningsfristen var slut, måtte kriteriet hæves til 46,63 % i fripladstilskud.

Det er muligt at søge puljen igen om tre år.

 

Yderligere oplysninger

Formand for Børne- og Ungdomsudvalget, Per Møller Jensen, T: 51 58 48 07, M: pmj@viborg.dk

Dagtilbudschef i Børn og Unge, Finn Terkelsen, T: 87 87 10 70, M: ft@viborg.dk