Viborg, Silkeborg og Herning styrker samarbejdet

 
Fra venstre mod højre ses: Herning Kommunes borgmester Lars Krarup, Viborg Kommunes borgmester, Ulrik Wilbek og Silkeborg Kommunes borgmester Steen Vindum

Fra venstre mod højre ses: Herning Kommunes borgmester Lars Krarup, Viborg Kommunes borgmester Ulrik Wilbek og Silkeborg Kommunes borgmester Steen Vindum

 

Borgmestrene i de tre store, jyske kommuner vil arbejde tættere sammen om udviklingen på tværs af Jylland.

 

De indledende møder foregik i begyndelsen af februar på Viborg Rådhus, hvor borgmestrene besluttede at indlede et samarbejde.

De tre borgmestre er enige om, at der er store gevinster at hente ved at gå sammen:
- Vi har valgt at styrke samarbejdet, fordi vores kommuner har mange fællestræk og fælles udfordringer. Som kommuner danner vi en stærk akse fra Silkeborg i øst, over Viborg på den midtjyske højderyg og til Herning i midtvest. Vi vil udnytte den muskelkraft, vi har tilsammen. 
Vi vil blive bedre til at inspirere hinanden, udveksle erfaringer, gode ideer - og sammen varetage vores kommuners interesser, lyder det i en fælles udtalelse fra borgmestrene.

Helt konkret er det aftalt, at der skal arrangeres fælles møder mellem de politiske udvalg i de tre kommuner. I første omgang i efteråret 2018 mellem beskæftigelsesudvalgene og social- og sundhedsudvalgene. Dernæst i foråret 2019 mellem udvalgene på børne- og ungeområdet og på teknik- og miljøområdet. I efteråret 2019 holdes der fælles møder på de øvrige udvalgsområder.

Derudover er det aftalt, at borgmestrene mødes to gange årligt.

 

Yderligere oplysninger
Ulrik Wilbek, borgmester, Viborg Kommune
Tlf. 40 78 88 00 / e-mail: sni@viborg.dk

Steen Vindum, borgmester, Silkeborg Kommune
Tlf. 26 29 37 32 / e-mail: steen.vindum@silkeborg.dk

Lars Krarup, borgmester, Herning Kommune
Tlf. 20 67 41 03 / e-mail: borgmester@herning.dk