Naturen skal styrke børn med særlige behov i Viborg Kommune

 

Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) i Viborg Kommune har netop bevilget 150.000 kr. til et særligt projekt, der gennem et samarbejde mellem Naturskolen og Nordre Skoles specialklasser skal styrke det forebyggende arbejde med børn med særlige behov.

 

- Vi har et stærkt fokus på børn med særlige behov og vigtigheden af, at man sætter tidligt ind med indsatser, som gør en forskel og rent faktisk flytter eleverne i en positiv retning, siger Per Møller Jensen, formand for BUU og fortsætter:

- Alle børn har muligheder, og børns læring har mange veje. Både Naturskolen og Nordre Skoles afdeling på Rindsholmvej arbejder med mange forskellige veje ind i læring. Blandt andet naturen, som vi her har set kan noget helt særligt.
 

Fremragende resultater

Siden august 2017 har Naturskolen på forsøgsbasis nemlig samarbejdet med Nordre skoles afdeling på Rindsholmvej om at uddanne specialklasseelever til "naturplejere". Her har de ældste elever gennem teori og praksis fået viden om natur og pleje af natur. Og resultaterne er fremragende.
 

- Det er gået over al forventning. Både børn og voksne nyder tirsdagene på Naturskolen, og eleverne lærer en masse og udvikler sig i positiv retning, fortæller Dan Nielsen, som er naturvejleder på Naturskolen og tilføjer:
- I starten kunne gruppen kun klare at være ude i to timer - nu er vi oppe på fem timer.
 

Med bevillingen vil man dedikere en medarbejder fra Naturskolen, der skal være tovholder og udførende i arbejdet med børnene fra Nordre Skole. I støbeskeen ligger ligeledes et forløb til de yngste elever; en "udeskole", hvor lærere og elever flytter undervisningen ud i naturen.

 

Yderligere oplysninger

Per Møller Jensen, formand for Børne- og Ungdomsudvalget
Mobil: 51 58 48 07 / Mail: pmj@viborg.dk
 

Vibe Winckles, leder af Naturskolen
Mobil: 20 19 96 12 / Mail: viw@viborg.dk
 

Søren Røjgaard, afdelingsleder for afd. Rindsholmsvej Nordre Skole
Mobil: 41 71 96 39 / Mail: soro@viborg.dk
 

Dan Nielsen, naturvejleder hos Naturskolen
Mobil: 93 59 80 82 / Mail: dakn@viborg.dk