Tag børnene med i skoven

 
Workshop den 17. august 2018 sætter gang i projekt børneskov i Viborg Kommune

Workshop den 17. august 2018 sætter gang i projekt børneskov i Viborg Kommune

 

Snart kan børnene slå sig løs og glæde sig til leg i seks børneskove, der etableres geografisk fordelt i Viborg Kommune. Fredag den 17. august har store som små borgere mulighed for at mødes til en aktiv og sjov dag i Børneskoven i Viborg Naturpark og komme med ideer til, hvad de nye skovområder skal indeholde.

 

Voksne danskere motionerer i naturen som aldrig før. Til gengæld viser forskningen et markant fald i den tid, børn opholder sig i naturen, og at naturen har mistet sin betydning som social arena for børn og unge. Mange borgere i kommunen ved måske end ikke, hvor man må færdes i naturen.

Det vil projekt Børneskove nu forsøge at ændre på.

- Der er en gammel Povl Kjøller sang, der lyder: "Der er så fuld af sjov, inde i en skov" - og det skal vi have børnene til at opdage. Vi skal åbne børnenes øjne for naturen som en unik legeplads, og vi skal inspirere familierne til at tage i skoven da naturen inviterer til fysisk udfoldelse og fremmer den mentale sundhed, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget, Åse Kubel Høeg.

Helt konkret vil kommunen derfor etablere i alt seks børneskove rundt om kommunen i løbet af de kommende år.

 

Workshop den 17. august 2018 sætter gang i projektet

Den 17. august 2018 kl. 15.00-18.00 inviterer Viborg Kommune til kick-off workshop, hvor alle interesserede er meget velkomne og kan prøve kræfter med diverse workshops og fælles aktiviteter som bål, snitteværksted, krible krable og kreativitet i skoven. Her vil både børn og voksne blive inddraget aktivt og få mulighed for at udtrykke deres tanker og idéer i forhold til børneskovene.

Man kan komme, som det passer ind i eget program inden for de tre timer og få mere at vide om børneskovene og formålet med dem.

Find vej

Gå ind ad grusvejen over for Vibækvej 37 i Viborg. Der vil være et skilt, der viser til Børneskoven. Husk praktisk tøj.

Baggrund om projekt Børneskove

Viborg Kommune vil etablere børneskovene for at give børn en synlig mulighed for leg i skoven. Formålet er at gøre det til en selvfølgelighed at lege i naturen, at styrke børns kendskab til natur samt inspirere forældre og bedsteforældre til at komme derud. De vaner børnene får med fra barnsben følger med ind i ungdommen og voksenlivet. Det er derfor vigtigt, at børnene introduceres til naturen og dens muligheder, så de erfarer, at naturen er et værdifuldt sted, de kan have glæde af hele livet, og som vi alle skal passe godt på.

- Vi ser, at de mest populære skove de seneste år er hundeskove. Folk lufter deres hunde - store som små - men ifølge forskningen, glemmer vi at "lufte vores børn" Vi kan fra kommunens side etablere børneskovene, men de bliver først værdifulde, hvis borgerne bruger dem. Vi ønsker derfor i tæt samarbejde med lokale aktører - frivillige, institutioner, foreninger og ildsjæle - at skabe liv i skovene, så vi alle "kigger ud" og genopdager naturen som en værdifuld arena for leg, bevægelse og sunde fællesskaber på tværs af generationer, siger Sundheds- og Forebyggelseskonsulent Merethe Jelsbak Raundahl, der er projektleder for børneskovene.

Der arbejdes tæt sammen på tværs af Teknik & Miljø, Kultur og Udvikling, Børn og Unge samt Social, Sundhed og Omsorg om at realisere projekt Børneskove i Viborg Kommune. Projektet er støttet af Friluftsrådet.

Den første skov etableres i Viborg Naturpark i et skovområde tæt på Papfabrikken med faciliteter som f.eks. madpakkehus og muldtoilet. Planen er at etablere yderligere fem børneskove omkring sundhedssatellitbyerne Karup, Stoholm, Møldrup, Ørum og Bjerringbro i tæt samarbejde med lokale familier, ildsjæle, dagtilbud, skoler, foreninger og andre relevante aktører.

Fakta om Børneskove: 

  • Primær målgruppe: De 21.394 børn og unge, der bor i Viborg Kommune (0-17 år). Deres forældre og bedsteforældre. 
  • I børneskovenes lokale skoledistrikter er der ca. 2.000 skolebørn i alderen 7-14 år. 
  • Sekundær målgruppe: Turister - særligt ved Børneskoven i Viborg Naturpark, hvor der findes Viborg Sø-Camping og Viborg Vandrehjem, hvor mange turister er bosiddende. 
  • Projektet har tre målsætninger, der omhandler anlæg, kommunikation og samarbejde for, at projektet kan realiseres. 
 

Yderligere oplysninger

Åse Kubel Høeg, formand for Social- og Sundhedsudvalget, tlf. 30 85 89 76, mail: akh@viborg.dk

Anna Dorte Nørgaard, Viborg Naturpark, tlf. 87 87 86 26, mail: adno@viborg.dk

Merethe Jelsbak Raundahl, Sundheds- og forebyggelseskonsulent & projektleder for Børneskove i Viborg; tlf. 25 61 91 40, mail: mjr@viborg.dk.