Skoleelever kan snuse til erhvervsuddannelse fra næste skoleår

 
Åbent hus på Vestre Skole den 25. april og den 2. maj

Åbent hus på Vestre Skole den 25. april og den 2. maj

 

Med den ny EUD/EUX-linje får elever i kommende 8. klasser i Viborg Kommune mulighed for at komme helt tæt på erhvervsuddannelserne. Informationsmøde på Vestre Skole onsdag den 25. april kl. 19.00 og onsdag d. 2. maj kl. 19.00.

 

Målet er klart: Flere unge skal tage en erhvervsuddannelse. Derfor lancerer Viborg Kommune nu en særlig linje i folkeskolens ældste klasser, hvor unge med interesse for praktisk/tekniske uddannelser kan komme tættere på ungdomsuddannelserne allerede i folkeskoletiden.

Alle kommende elever i 8. klasse i hele kommunen kan nu færdiggøre deres grunduddannelse på Vestre Skole i Viborg i et særligt tilrettelagt forløb med de tre erhvervsskoler Mercantec, Social- og sundhedsskolen og Asmildkloster Landbrugsskole.

 

Kloge hænder

Vestre Skole slår dørene op til informationsmøde to gange i løbet af foråret - første gang onsdag den 25. april kl. 19-21, hvor interesserede børn og forældre kan høre mere om det to-årige forløb, der hvert skoleår indeholder et 12 ugers projektforløb på erhvervsskolerne.

- EUD/EUX-linjen er for piger og drenge, der gerne vil lære ved at koble det boglige med et praktisk/projekt-orienteret forløb, og som er indstillet på at yde en indsats både fagligt og socialt, siger konstitueret skoleleder Tina Kristiansen fra Vestre Skole.

Hun understreger, at elever, der vælger den nye EUD/EUX-linje, får en 9. klasses afgangsprøve helt på linje med alle andre folkeskoleelever. Forskellen er, at en tredjedel af de to år foregår i form af projekter på to af erhvervsuddannelserne. De resterende to tredjedele foregår på Vestre Skole, hvor eleverne har deres stamklasse og en kontaktlærer tilknyttet.

 

Ansøgning inden 24. maj

Tina Kristiansen ser frem til at præsentere kommende elever og deres forældre for EUD/EUX-linjen.

- Vi tror på, at den tætte kobling mellem folkeskolen og muligheden for at snuse til undervisningsformerne på erhvervsskolerne, giver de unge en fantastisk mulighed for at få en helt konkret forståelse for mulighederne, hvis de vælger en erhvervsuddannelse, siger hun.

Interesserede elever og deres forældre har mulighed for at høre meget mere ved åbent hus-arrangementerne på Vestre Skole og kan læse mere på www.viborg.dk/eudlinjen. Ansøgningsfristen til EUD/EUX-linjen med start fra næste skoleår er den 24. maj 2018.

 

Fakta om EUD/EUX-linjen

  • EUD/EUX-linjen er en del af udmøntningen af skoleforliget i 2016 "Udfordringer til alle og uddannelse for flere".
  • Tilbuddet er finansieret via midler, der er afsat i forliget. 
  • EUD er en forkortelse for erhvervsuddannelse. 
  • EUX er en erhvervsuddannelse, hvor eleven samtidig får en studentereksamen.

 

 

Yderligere oplysninger

Konstitueret skoleleder Tina Kristiansen, tlf. 41 71 98 00, mail: tikr@viborg.dk