Åbne postlister

For at fremme dialog og åbenhed i forhold til borgere, virksomheder, myndigheder og pressen, bliver der dagligt dannet en åben postliste over ind- og udgående post i Viborg Kommune.

Det kan du finde på postlisterne
En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra Viborg Kommune:

 • hvad sagen drejer sig om
 • hvem der er afsender/modtager
 • initialer på den sagsansvarlige

Navn og kontaktoplysninger på den sagsansvarlige kan findes ved at indtaste initialerne i søgefeltet under Find medarbejder.

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på den åbne postliste. Dog skal persondataloven overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

 • 24.01.2020
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Udvidet anmodning om aktindsigt 15. januar 2020 - Taphede 19/36333
    anp
   • Overslag fra Rambøll på rundkørsel ved Taphede - 1 tunnel 19/9824
    anp
   • program polterabend 12/106856
    jka
   • Ekstern - Undervisning 20/3863
    jka
   • Vagtplan teknik 20/3797
    jka
   • Tilbud wellness - polterabend 12/106856
    jka
   • SKADEOPGØRELSE 01.03.19.pdf 20/3777
    jka
   • Mobilscene - opgørelse 2019 19/31990
    jka
   • Automatisk kaldeanlæg 20/3797
    jka
   • Pressemeddelse pool-party 15/21642
    jka
   • Pressemeddelse ud af Malene 19/26783
    jka
   • Status og skitse til program for lodsejermødet d. 5. feb. 19/20961
    echr
   • Sdr. Onsild Enge - Planlægning af næste teknikermøde 19/20961
    echr
   • SV: møde hos Lars Riis 13. januar kl. 9.00 Lundgårdsvej 52, 800 Viborg 18/46254
    echr
   • Geopal sender servicerapport for 2019 vedrørende AGA gasanlæg, affaldscentret 17/37393
    pr3
   • Ansøgning om udledningstilladelse fra rensedam ifm. kloakseparering i Almind, Viborg 20/3862
    dhb
   • Principper samt baggrundsnotat for natur i masterplan for Limfjorden 19/53046
    echr
   • Ansøgning om udledningstilladelse til et nyt bassin ved Teglmarken 20/3859
    dhb
   • Svar fra SLSK vedr. forespørgsel vedr. behandling af sag om fjernelse af digestykker, Ravnstrupvej 35, 8800 Viborg. SLKS j.nr. 20/00283 19/47589
    anbs
   • VS: Ansøgning om støtte til kartoffeltyskermuseet i Grønhøj. 19/52643
    sl
   • SV: Sag nr. 2019-1956 Bækkegårdsvej 36, Viborg - Erklæring om teknisk dokumentation_lovliggørelse loftsetage til beboelse_Bækkegårdsvej 36 8800 Viborg_2020-01-24 (3).docx 19/56412
    arkri
   • SV: Sag nr. 2019-1956 Bækkegårdsvej 36, Viborg 19/56412
    arkri
   • Færdigmelding, Fristruphøjvej 176, byggesag 18/47363
    mie
   • Yderligere til min klage vedr. Bodega Trinity, Vestergade 2, Frederiks, 7470 Karup 20/990
    bie
   • LH Hockerup A/S bemærkninger vedr. prøvetagningen 18/56989
    bie
   • Stationsvej 12. Tapdrup - færdigmelding af separatkloak 17/36903
    peph
   • Egeskovskolen - referater fra lokal-MED skoleåret 2008-09 19/55079
    hp2
   • Randrupmøllevej 17 - minirens prøver 2019, ok 15/71301
    peph
   • Egeskovskolen - skolebestyrelsesreferater 2006-07 20/3848
    hp2
   • Johs. Jensensvej 5 - spg om faskine til skur 20/3845
    peph
   • Bemærkninger til svar på ønske om færdselsareal for gående på delstræk af Tostrupvej i Birgittelyst 18/63318
    jho
   • Egeskovskolen - referater fra lokal-MED skoleåret 2009-10 20/3840
    hp2
   • Egeskovskolen - referater fra lokal-MED skoleåret 2009-10 20/3840
    hp2
   • Kvitteringsmail fra Iglsø Biogas 18/47480
    edg
   • Kvittering fra Erhvervstyrelsen om at miljørapporten er offentliggjort på planinfo 18/47480
    edg
   • Verdenskortet - svar på spørgsmål til ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til forskellige anlæg 20/3238
    bkb
   • VS: Ansøgning om etablering af faskine på Bøgevej 9a Møldrup 17/35709
    peph
   • Om mulighed for erhvervsdrivhus på Hellerupvej 30, matr.nr. 2ac Bredsgårde, Ravnstrup - eller et andet sted i Ravnstrup 20/3787
    bkb
   • VS: Ansøgning om etablering af faskine på Bøgevej 9a Møldrup 17/35709
    peph
   • Færdigmelding, Søndergade 6, byggesag 18/31878
    cajen
   • Om mulighed for erhvervsdrivhus på Hellerupvej 30, matr.nr. 2ac Bredsgårde, Ravnstrup 20/3787
    bkb
   • Egeskovskolen - skolebestyrelsesreferater 2015-16 20/3835
    hp2
   • Egeskovskolen - skolebestyrelsesreferater 2014-15 20/2807
    hp2
   • Egeskovskolen - skolebestyrelsesreferater 2013-14 20/3833
    hp2
   • Anmeldelse af olietank - 3000 L spildolietank 20/3832
    bn6
   • Egeskovskolen - skolebestyrelsesreferater 2012-13 20/3831
    hp2
   • Anmeldelse af overjordisk olietank Industrivej 27 20/3829
    bn6
   • Yderligere dokumenter vedr. anvendelse af mikroorganismer til oprensning af bassiner/søer 20/3825
    aka
   • Ansøsgning om disp. til biologisk rensning af regnvandsbassin, Tastumvej 14, 7850 Stoholm.pdf 20/3825
    aka
   • Fra KAsper Albrektsen Re: SAK Viborg - screeninger, 5 udvalgte i PDF 18/32490
    jh7
   • Færdigmelding, Nordskoven 21, byggesag 19/38756
    khy
   • Ansøgninger om tilladelse til at tilsætte bakterier til regnvandsbassiner i Stoholm 20/3825
    aka
   • Anvendelse af mikroorganismer til oprensning af bassiner/søer 20/3825
    aka
   • Fra Cowi Tilbud på miljørapport for kommuneplantillæg nr. 56 i Viborg 19/50410
    alj
   • Tankattest/billede af tankplade 20/2364
    vkh
   • Kursorisk rapport VSM 10632, Møgelkjær II 18/37355
    l4l
   • Oplysning om C2CCC - årsafslutning 2019, og nye oplysninger for 2020 16/17638
    roc
   • Ansøsgning om disp. til biologisk rensning af regnvandsbassin, Bakkevej, Stoholm.pdf 20/1553
    aka
   • Ansøgninger om tilladelse til at tilsætte bakterier til regnvandsbassiner i Stoholm 20/1553
    aka
   • Taphede - tillæg til spildevandsplanen 16/51881
    tms
   • 23.01.2020 Supplerende materiale til byggesag. Kolbækvænget 14, 8800 Viborg 19/47210
    lirm
   • Information om skolernes trafiktest 2020 12/39236
    dh5
   • Priser - VideoCV - Aftale Jobcenter Viborg.pdf 18/57914
    jdb
   • Vestre Skivvej 122A: Dispensationsansøgning vedr. kælderhals og lyskasse tilsluttet spildevandskloakken - Sjørup Plejecenter 19/49263
    peph
   • Re: Priser - VideoCV 18/57914
    jdb
   • Palleshøje 69 - køber returnerer underskrevet købsaftale 20/2166
    hbl
   • Tegning fra kloakmester: Rindsholmvej 93A +B og 95 - undersøgelse af kloakforhold 19/49568
    peph
   • Budget for overdragelse af grønne områder mm 20/3799
    jka
   • Tilbud - udskiftning af folie i bassiner 20/3797
    jka
   • Flyers - Jule& Nytårsgus 19/26783
    jka
   • Pressemeddelelse Saunagus 19/26783
    jka
   • Spørgsmål om mulighed for erhvervsdrivhus på Hellerupvej 30, matr.nr. 2ac Bredsgårde, Ravnstrup 20/3787
    bkb
   • Spørgsmål om mulighed for erhvervsdrivhus på Hellerupvej 30, matr.nr. 2ac Bredsgårde, Ravnstrup 20/3787
    bkb
   • Spørgsmål om mulighed for erhvervsdrivhus på Hellerupvej 30, matr.nr. 2ac Bredsgårde, Ravnstrup 20/3787
    bkb
   • 901.pdf tegning 20/3784
    jka
   • SV: redigere areal i fund og fortidsminder 19/6444
    c7s
   • Tegninger - rutsjebane 20/3784
    jka
   • Notat af ny rutsjebane 20/3784
    jka
   • Notat af møde med LML 20/3784
    jka
   • Ansoegning supplerende oplysninger.pdf 19/56500
    arkri
   • Notat vedr. funktion 20/3782
    jka
   • Ansoegning supplerende oplysninger.pdf 20/2768
    arkri
   • 22-01-2020 Mail fra ejer med spørgsmål vedr. sagen på Arildsvej 3, 8800 Viborg 19/21748
    olz
   • Pressemeddelelse Pool-party 15/21642
    jka
   • SV: Møde vedr. Gl. Røddingvej i Løvel 19/48556
    mnan
   • Kopi af Miljøstyrelsens tilladelse til pålæggelse af fredskovspligt på matr. nr. 8d Lynderup By, Lynderup (Skovvej 44, 8832 Skals) 19/28051
    ba4
   • Ibrugtagningstilladelse ny saunahytte.pdf 20/3777
    jka
   • Skolebestyrelsesmøde 03.09.2019.pdf 16/12434
    tjo
   • 03.09.2019 Skolebestyrelsesmøde Dagsorden.docx 16/12434
    tjo
   • 05.11.2019 Skolebestyrelsesmøde Referat.pdf 16/12434
    tjo
   • 05.11.2019 Skolebestyrelsesmøde Dagsorden.docx 16/12434
    tjo
   • Ansøgingsskema fra liste V - udbetaling af partistøtte 2020 19/41873
    ds2
   • SLKS Anvisning af bevilling for naturvidenskab til den arkæologiske undersøgelse VSM 10619 Tolstrup, SLKS j.nr. 18/08530 18/51665
    sb3
   • Færdigmelding, Kølsenvej 60, byggesag 18/18119
    lirm
   • Henvendelse fra LETH - Livsfarlig cykelsti 20/967
    lss
   • Mail modtaget fra konsulent vedr. fornyelse af tilladelse til vanding Mønstedvej 52 14/31036
    dek
   • SV: Drænplan 78122 20/1236
    abmi
   • 22.01.2020 færdigmelding, Nørrehedevej 2, byggesag 18/52166
    aped_slettet_1
   • Reklamation Biosauna - Weldana 15/21643
    jka
   • Mail fra Lene Christensen, Bach Gruppen, vedr. opbevaring af filmkulisser 18/55083
    sqa
   • Skals Skole - Marianne Lund Nielsen 19/3752
    ahst
   • Skovagervej 24, kvittering fra grundejer, tømningsordning 20/3262
    peph
   • Ansøgingsskema fra liste O - udbetaling af partistøtte 2020 19/41873
    ds2
   • Mail fra Grethe Ørskov Sørensen - indsendelse af ansøgnign om partistøtte 2020 Liste O 19/41873
    ds2
   • Ønske om tilladelse til fortov i Birgittelyst 18/63318
    jho
   • Region Midtjylland anmoder om indberetning af råstofindvinding for 2019 18/2501
    hani
   • 10 års beholderkontrol, Højmarken 24, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 20/21
    jg1
   • Supplerende materiale modtaget til behandling af byggesag - Ombygge institution, Hamarvej 1, 8800 Viborg 19/9990
    vbp
 • 23.01.2020
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Byggeansøgning, Brudelyset 26 8800 Viborg 20/3740
    mie
   • Byggeansøgning, Dunhammeren 27 8800 Viborg 20/3739
    mie
   • Byggeansøgning, Vorningvej 111 8830 Tjele 20/3738
    olz
   • Byggeansøgning, Nørrehedevej 2 8850 Bjerringbro 20/3736
    lirm
   • Byggeansøgning, Sejrsmosevej 2 8831 Løgstrup 20/3735
    ctan
   • Foreløbigt overslag over priser på tilslutning af vand og el - Skytteholm badeplads 18/5568
    hdh
   • Byggeansøgning, Vinkelvej 84 8800 Viborg 20/3734
    mbru
   • Byggeansøgning, Brudelysvej 1 8830 Tjele 20/3733
    mbru
   • Byggeansøgning, Hærupvej 9 9500 Hobro 20/3732
    khy
   • Svar fra Folketingets Ombudsmand vedrørende klage over hævning af Vinkelvej øst for Bruunshåb 12/44823
    kj
   • 23.01.2020 Supplerende materiale til byggesag. Lærkestien 11, 8800 Viborg 19/41714
    lirm
   • ojl@mst.dk - SV: Kopi af Afgørelse om at grøft ved Øby er omfattet af vandløbsloven 19/30928
    flr
   • MST@MST.DK - Autosvar:Kopi af Afgørelse om at grøft ved Øby er omfattet af vandløbsloven 19/30928
    flr
   • post@slks.dk - Kvittering for modtagelse af e-mail 19/30928
    flr
   • 23.01.2020 Suplerende materiale til byggesag. Bredgade 20, 8800 Viborg 18/39174
    lirm
   • SV: [Sagsnr.:20/1197] Matrikulær sag - Udstykning af matr. nr. 19a Bjerring By, Bjerring - GST SagsID 100153695 og Landinspektørens journal nr.2019593 20/1197
    bkb
   • Referat SB møde 20.01.13 19/36866
    lm4
   • Rapport vedr.Fårup By Vandværk - Vandværket - januar 2020 13/29690
    joo
   • Om afslutning af nedrivningssager - Sundvej 15, Kærbyvej 22 og Ågade 15 20/2670
    bie
   • Kvittering: Afregistrering af sø på Industrivej 12, 7470 Karup J 20/3026
    snh
   • amad@orbicon.dk - Møldrup 3-6, vejsyn 20/3706
    kj
   • amad@orbicon.dk - Møldrup, etape 3-6, vejgennemgang 20/3706
    kj
   • amad@orbicon.dk - Møldrup, etape 3-6, separatkloak 20/3706
    kj
   • 06-01-2020_informationsbrev - helhedsprojekter.pdf 12/26642
    kes
   • SV: 19.12.2019 Referat Vandråd tekniker.docx 19/45842
    hsjen
   • henvendelse om forhåndsdialogmøde om projekt -Dagli'Brugsen Løgstrup, Hovedgaden 41, 8831 Løgstrup 20/3575
    vbp
   • VS: Høring over forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og lov om planlægning 18/42722
    flr
   • Rambøll Kvitterer for invitation til møde om konstruktionsdokumentation - Midtbyens Gymnasium, banegårds Alle 1, 8800 Viborg 16/35384
    vbp
   • Der kvitteres for henvendelse om dokumentation på brandtekniske instalaltioner, Hammershøj Skole, Vorningvej 33, 8830 Tjele 19/23533
    vbp
   • Kurt Lomborg, Kjeldbjerg, orientering om planlagt borgermøde om Kjeldbjerg Bypark 17/15232
    bc6
   • Ansoegning supplerende materiale.pdf 19/37223
    mbru
   • Aftale om opbevaring af husdyrgødning - scan - Hvidevej 21, 8800 Viborg 19/48857
    idal
   • Færdigmelding, Nonbo Krat 7, byggesag 19/15532
    lirm
   • Ansoegning supplerende oplysninger.pdf 20/2111
    mbru
   • 19.12.2019 Referat Vandråd tekniker.docx 19/45842
    hsjen
   • OPFØLGNING Referat fra møde i Teknikergruppen for vandopland 1.5 Randers Fjord, 5. december 2019 19/45840
    hsjen
   • Middagshøjvej 32, 8800 Viborg 19/18844
    pba
   • Færdigmelding, Iglsøvej 28B, byggesag 18/26718
    lirm
   • Forespørgsel om mulighed for extra bolig på Flarupvej 13, 8830 Tjele 20/3674
    bkb
   • SV: Afstandskrav til markboring, Hvidevej 50. 19/51748
    fil
   • Forespørgsel på udstykningsmulighed - Lyngtoften 16, 7850 Stoholm Jyll 19/30372
    vkh
   • Uheld med to lastbiler, jordanalyser udtaget i akutfasen 20/3658
    pba
   • 17-12-2019 Supplerende materialer til byggesagen - Gl. Vibækvej 11, 8800 Viborg 19/32536
    olz
   • Ejvind Jakobsen, orientering om indkaldelse af følgegruppen til møde d. 22. januar 2020 vedrørende henvendelse om Stoholm station 17/64771
    bc6
   • Finn Godrim, talsmand for projektgruppe Nyt liv i Stoholm Station, ønsker møde med kommunen og følgegruppen om midler fra områdefornyelsen til Stoholm station 17/64771
    bc6
   • Modtaget supplerende oplysninger vedr. lys på ridebane på Lindum Søvej 15 - ny placering 19/14779
    ba4
   • Præsentationer fra rejseholdsmøde 20/3634
    aa5
   • Skydeplanen 2020 fra Romlund Jagtforening 12/31797
    nig_slettet_1
   • A-kasseforsøget - METAL TILLÆG.pdf 15/48547
    doe
   • A-kasseforsøget - METAL.pdf 15/48547
    doe
   • A-kasseforsøget - SL TILLÆG.pdf 15/48547
    doe
   • A-kasseforsøget SOCIAL PÆDAGOGERNE.pdf 15/48547
    doe
   • Kvittering for modtaget ansøgning om udbetaling - Rind Enge vådområde 15/49079
    aa5
   • Houlkær Idrætsforening/IF - Ny kursustilskudsansøgning 2020 20/3628
    lgr
   • Vi har modtaget din ansøgning om udbetaling 15/49079
    aa5
   • Besvarelse fra Energi Viborg vedr. sikring af ledninger 19/31994
    htob
   • 17-12-2019_informationsbrev 12/26642
    kes
   • JobVideo CV Samarbejdsaftale 2020 - Scan.jpeg 18/57914
    jdb
   • A-kasseforsøget - FTFA.pdf 15/48547
    doe
   • A-Kasseforsøget FOA indsatsmodel.pdf 15/48547
    doe
   • A-kasseforsøget - FOA.pdf 15/48547
    doe
   • A-kasseforsøget - HK.pdf 15/48547
    doe
   • A-kasseforsøget - HK TILLÆG.pdf 15/48547
    doe
   • cchr@favrskov.dk - SV: Bemærkninger til Mads Kobberø notat 19/52550
    flr
   • PoulHald.Moller@silkeborg.dk - SV: Bemærkninger til Mads Kobberø notat 19/52550
    flr
   • Hanne.Wind-Larsen@randers.dk - Re: Bemærkninger til Mads Kobberø notat 19/52550
    flr
   • Mail fra Ungdomshuset, dokumentation 18/172
    mgo
   • Mail fra Ungdomshuset 18/172
    mgo
   • Billede af ønsket madpakkehus Brokbakken 19/40275
    aka
   • Svar fra ansøger, vedr: udvidelse af aktiviteter hos Verdenskortet, Søren Poulsens Vej 5, 9500 20/2885
    midah
   • Bilag 6 til miljørapporten fra Peter Salling 18/47480
    edg
   • Uoverensstemmelse på beregning af gasoplag - Nyt bilag 3 18/47480
    edg
   • Kildekrattet : Revideret projekt og budget 16.01.2020. 19/41001
    cpi
   • VS: Anmodning om slutudbetaling til Vandløbsrestaurering - Sejbæk groft materiale og genslyngning, journalnr. 17-0261195 17/44833
    aa5
   • J.nr. 17-0219230. Anmodning om udbetaling til Vandløbsrestaurering 2016 - Jordbro Å. 17/44830
    aa5
   • Afregistrering af sø - Industrivej 12, 7470 Karup J 20/3026
    snh
   • Forespørgsel på udstykningmulighed - Randersvej 40, 8830 Tjele 20/3600
    vkh
   • Viborg Golfklub - Ny kursustilskudsansøgning 2020 20/3599
    lgr
   • SV: Forespørgsel på flytning af vej efter etablering af regnvandsbassin 20/3598
    sfc
   • Re: Forespørgsel på flytning af vej efter etablering af regnvandsbassin - PVP 1.jpg 20/3598
    sfc
   • Re: Forespørgsel på flytning af vej efter etablering af regnvandsbassin - PVP 2.jpg 20/3598
    sfc
   • Re: Forespørgsel på flytning af vej efter etablering af regnvandsbassin 20/3598
    sfc
   • 22.01.2020 - Modtaget e-mail fra Michelle Christiansen med kopi af nye billeder fra ejendommen Vinkelvej 191, 8800 Viborg.msg 20/3520
    jha
   • Samtykke fra Politi til afmærkning på Trehusevej ved Frederiks Skole i Frederiks 19/54818
    dh5
   • Brandteknisk tilladelse til F-gastank på 8m³ Engedalsvej 1, 8800 Viborg.pdf 19/49016
    khy
   • 23-01-2020 Supplerende materialer til byggesagen - Gl. Århusvej 284, 8800 Viborg 19/47004
    olz
   • Forespørgsel på udstykningsmulighed - Ugelrisvej 26B, 8832 Skals 20/3591
    vkh
   • Hærvejen - Materiale til screening 20/3584
    tv
   • Byggeansøgning, Finderupvej 118 8800 Viborg 20/3587
    arkri
   • Tak fra Finn Godrim og orientering om sagen - Stoholm station 19/51799
    lokk
   • Tankattest - Ll Torupvej 7, 8832 Skals 19/45914
    idal
   • Mette Trudslev Skriver.pdf 19/889
    hst
   • Borger ønsker advarselstavle med krydsende cyklister 20/3218
    dh5
   • VS: Henvendelse fra Folketingets Ombudsmand 19/557
    flr
   • SV: Få en hurtig vurdering 16/54179
    jrs
   • TAK 9/2019 Nedlæggelse af privat fællesvej 19/17234
    sfc
   • Ordensregler 12/106867
    jka
   • SV ordensregler - Ordensregler A3 plakat.pdf_Doknr218145-15_v1(1).pdf 12/106867
    jka
   • VS: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om krav til ansøgning om tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger 18/42722
    flr
   • Fækale uheld.pdf 15/21643
    jka
   • Støjmåling 12/34302
    jka
   • Referat fra møde i Teknikergruppen for vandopland 1.5 Randers Fjord, 5. december 2019 19/45840
    hsjen
   • Hellingedage 2019 18/29831
    jka
   • Nørre Langgade - nyt vejnavn til del 20/3399
    btr
   • SV: grødeskæring i vandløb i kommunen i 2019 20/3560
    8ks
   • Registrering af grødeskæringspraksis på nogle KO-stationer i kommunens vandløb 20/3560
    8ks
   • Mail fra CAN, AU med følgebrev, protokol mv som opfølgning på hættemågemøde 17/24234
    aa5
   • Registrering af grødeskæringspraksis i Skals Å ved Sønder Onsild Bro (MST Id nr.: 550947) 20/3560
    8ks
   • Skade på køleslanger 20/3530
    jka
   • Kontaktoplysninger på Uffe - aftager af afskrællet materiale 12/136635
    cpi
   • Re: Tildeling af opgave ”Teknisk forundersøgelse af øvre del af Nørreå, vandområde o8787b” i Viborg kommune 19/13855
    aa5
   • Borger spørger til trafikmåling 20/3189
    dh5
   • Driftstilskud 2020 - mail vedr. drøftelse af beregning - investering i hallen 19/54440
    jen
   • Status for vandplanindsats - 2019 17/1090
    aa5
   • Svar på udstykningsforespørgsel - Palleshøje 95, 8800 Viborg 20/3526
    vkh
   • Kvittering fra ansøger på dispensation. 19/44502
    aka
   • Vedr. Lbst.-lukning (budgetoverførsel) af sag vedr. Hjermind Sø 15/1526
    aa5
   • Vedr. lukning af Lbst.-sag vedr. Hjermind Sø 15/1526
    aa5
   • Orientering om vandrådsmedlemmer vandråd 2019 19/45842
    hsjen
   • Møde vandråd - for kommunens teknikere 19/45842
    hsjen
   • Rapport vedr.Rødkærsbro Vandværk - DGU 67.642 - januar 2020 12/114443
    joo
   • Rapport vedr.Skals Vandværk - Vandværket - januar 2020 12/37434
    joo
   • Forespørgsel om udstykning - Tostrupvej 41A, 8800 Viborg 20/3538
    vkh
   • Ansøgning om etablering af boring til alm. vandforsyning, Vallerbækvej 110 20/3537
    dek
   • Rapport vedr.Vorde Vandværk - Vandværket - januar 2020 12/141124
    joo
   • Rapport vedr.Vorde Vandværk - Bavnevej 45, taphane - januar 2020 12/141124
    joo
   • Rapport vedr.Kjeldbjerg Vandværk - Harald Kiddes Vej 26, taph. - januar 2020 12/16047
    joo
   • Skøjtebanen opstart 2018 20/3530
    jka
   • Palleshøje 95, 8800 Viborg 20/3526
    vkh
   • Rapport vedr.Tingvej 29, Ulbjerg 8832 Skals - forenklet kontrol 2020 13/15184
    joo
   • Rapport vedr.Lyngvej 6 8832 Skals att: Jacob Gade - forenklet kontrol januar 2020 13/27487
    joo
   • Mail fra Energi Viborg med diverse bilag Stoplovserklæring 20/1038
    joj
   • Rapport vedr.Fårup By Vandværk - Fårupvej 22, taphane - januar 2020 13/29690
    joo
   • Polterabend Viborg Svømmehal 15/21642
    jka
   • Fastelavnsfest 15/21642
    jka
   • Rapport vedr.Klotrupvej 8, Gørup 8832 Skals - forenklet kontrol januar 2020 13/1894
    joo
   • Arbejdsplan stilleaften 15/21642
    jka
   • Rapport vedr.Bredmosevej 31 8840 Rødkærsbro - forenklet kontrol januar 2020 14/4601
    joo
   • Servicerapporter for pumpestationerne på Kirkebækvej og Fårup Fyldplads 18/6195
    hani
   • Rapport vedr.Mønstedvej 46, 7470 Karup J, taphane - gruppe B parametre . januar 2020 12/120031
    joo
   • kos@le34.dk - Opmålingsplan af vejareal på Birkesøvej, Gammelstrup, 7850 Stoholm. 19/45312
    kj
   • Den dobbelte ambition 20/3510
    jka
   • Henvendelse fra Magnus Søndergaard - Stadionområdet, kultur og historie 20/967
    lss
   • silkeborg-kommune-notat-2-2011-med-bilag-resultater-af-opmåling-af-gudenåen-i-2011-på-strækningen-mellem-silkeborg-og-tange-sø.pdf 19/52550
    flr
   • Svømmehallen Nøgletal 2015-2019 20/3510
    jka
   • Rapport vedr.Tange Søvej 83 8840 Rødkærsbro - forenklet kontrol januar 2020 14/28432
    joo
   • Viborg Svømmehal 1998 - 2019 20/3510
    jka
   • Rapport vedr.Viborgvej 3 8840 Rødkærsbro - forenklet kontrol januar 2020 13/14590
    joo
   • Velkommen til Viborg Svømmehal [Gemt automatisk].pptx 20/3510
    jka
   • Bro nr. 11700 Kreaturgennemgang 20/3512
    jemv
   • Rapport vedr.Ll.Torupvej 5 8832 Skals - forenklet kontrol januar 2020 12/103922
    joo
   • Velkommen til Viborg Svømmehal [Gemt automatisk].pptx 20/3510
    jka
   • Rapport vedr.Ugelrisvej 20 att: Johnny Pedersen - januar 2020 13/26592
    joo
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Holstebrovej 244, 8800 Viborg - januar 2020 20/3505
    joo
   • Anmodning om aktindsigt i konsulentbistand til at rette fejl i registre mhp at påvirke udligningsberegningen 20/3494
    job
   • Arbejdsplan for ungarbejdere ifm saunagus 19/26783
    jka
   • Hatting bekræfter at de er indforstået med lokalplanlægning af deres areal i Taphede 19/34490
    rb7
   • referat projektgruppemøde 14. januar 18/8669
    hsjen
   • Ansøgning om etablering af ridebane på Lindum Søvej 15 - ny placering 19/14779
    ba4
   • Henvenelse om ændring af topbelægning adgangsvej ifm. projekt - Friplejehjem, Hjarbækvej , 8831 Løgstrup 19/24652
    vbp
   • Høring særtransport - mobilkran til Reberbanen 11, Viborg - 96 T - 12 T akseltryk. J.nr. 3300-50161-01291-20 20/1683
    kiw
   • Oplysninger og spørgsmål fra Finn vedr. afskrælning af beskyttet hede på matr. nr. 1i og 1n Bøgelund By, Karup 12/136635
    cpi
   • Arbejdsplan for ungarbejdere saunagus 19/26783
    jka
   • Dispensation til afskrælning af beskyttet hede på matr. nr. 1i og 1n Bøgelund By, Karup 12/136635
    cpi
   • Salsa Viborg - Ansøgning om lokaletilskud 2020 og frem 19/19708
    lgr
   • Facadedesign.pdf 13/27401
    jka
   • I302390_K03_C07.3.3 - Facadeoplaeg v01.pdf 13/27401
    jka
   • Verdenskortet supplerer ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til forskellige anlæg på Søren Poulsens Vej 5, 9500 Hobro 20/3238
    bkb
   • Forlængelse af invitation til møde om konstruktionsdokumentation ifm. Midtbyens Gymnasium, Banegårds Alle 1, 8800 Viborg 16/35384
    vbp
   • Gudenaacentralen (Horten-183344) 14/23695
    flr
   • Arbejdsprotokol 22-05-2019 - REVAS.xlsx 20/3483
    ji
   • Mobil modtagekontrol produktblad TO-Plus.pdf 20/3483
    ji
   • Vejesystem TO-Plus.pdf 20/3483
    ji
   • Tilbud NAV Vejeprogram 21-06-2019 Revas.pdf 20/3483
    ji
   • 22.01.2020 Supplerende materiale til byggesag. Dalvænget 10, 7850 Stoholm 19/56231
    lirm
   • TO-Plus A/S fremsender tilbud 20/3483
    ji
   • 22.01.2020 Supplerende materiale til byggesag. Sdr. Rind Vej 51, 8800 Viborg 19/46571
    lirm
   • Bilag 2 - Licensbetingelser.pdf 20/3483
    ji
   • Bilag 1 - Salgs- og leveringsbetingelser.pdf 20/3483
    ji
   • Optioner - REVAS - 1-00 - 2019-06-25.pdf 20/3483
    ji
   • Tilbud - REVAS - 1-00 - 2019-06-25.pdf 20/3483
    ji
   • VS: Samarbejdsaftale - Jobcenter Viborg.pdf 18/57914
    jdb
   • Elbek & Vejrup fremsender tilbud 20/3483
    ji
   • VS: Samarbejdsaftale 18/57914
    jdb
   • Projekt_MAUS_Revas_106603.pdf 20/3483
    ji
   • Projekt_MAUS_Oversigt_106603.pdf 20/3483
    ji
   • 20190724-1323 Tilbud fra Danvægt.pdf 20/3483
    ji
   • Kvittering for ansøgning: Arkæologisk bygherrerapport-1294300 18/44716
    sb3
   • Kvittering for ansøgning: Arkæologisk beretning-1294298 18/44716
    sb3
   • Bekræftelse på modatgelse af 10 prøver fra VSM 10642 til C14-daterin 19/6444
    c7s
   • Bekræftelse på modatgelse af 13 prøver fra VSM 10635 til C14-datering, 18/44716
    sb3
   • Henvendelse/ opfølgning på henvendelse fraMiljøstyrelsen om status vedr. sagen om to siloer på Karup Kartoffelmelfabrik, Åhusevej 3, 7470 Karup J 18/9582
    vbp
 • 22.01.2020
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Jegindøvej 17, Viborg - adresser 20/3455
    btr
   • Orientering om høring af dispensationsansøgning til ny indkørsel til Lidl i Overlund, Viborg Kommune 19/44992
    tv
   • Kloakfærdigmelding på Romlundvej 22 8831 Løgstrup. 19/15658
    tms
   • 22-01-2019 Scan.dok. - ifm. dokumentationer til færdigmelding - Frederiksgade 1, 8840 Rødkærsbro 18/41972
    olz
   • Kvittering for modtagelse af mail fra Miljøstyrelsen 19/44502
    aka
   • Kvittering for modtagelse af e-mail Slots- og Kulturstyrelsen 19/44502
    aka
   • ansøgning om at beholde boring efter tilslutning til vandværk l 13/9152
    joo
   • Mail fra ansøger med forventning om IBT i byggesagen – Grønneparken 19, 8800 Viborg 18/45740
    olz
   • Bilag 1-5 til VVM-rapport i pdf-format 18/47480
    edg
   • Tekst til de tre mails med 6.udkast til VVM-rapport 18/47480
    edg
   • 29.10.2019 - ansøgning om dispensation fra lokalplan til placering af overdækning - MTB støttepunkt, Birgittelystvej, 8800 Viborg 20/3408
    vbp
   • Mail fra ansøger vedr. byggesagen og tidshorisont - Langdammen2, 8800 Viborg 19/31921
    olz
   • Cykelundersøgelse i Viborg bybusser 18/52321
    tv
   • Etablering af rundkørsel i Stoholm - begrundelse for etablering 19/28145
    snh
   • Ansøgning om optagelse i Kulturelt samråd - Støtteforeningen Katrinehavens Venner 20/3424
    kj3
   • Forklassificering, Absalonsvej 3-7, 8800 Viborg 20/3411
    mbp
   • VS: Fodslaw 50 år 2020 20/3413
    av4
   • Fodslaw 50 år 2020 20/3413
    av4
   • Oversigtstegning fra Enemærkevej 14-16, 8800 Viborg 19/51480
    pba
   • Vejnavn vedr. lokalplan 520 af 2019 20/3399
    btr
   • Invitation til bogreception 18/56390
    hkr
   • Fordeling Psykiatri november 18 16/11212
    s2a
   • Dokumentaion for drift af luftrensningsanlæg - Kratvej 7. 8830 Tjele 19/50506
    kkg
   • Invitation til generalforsamling Landboforeningen Limfjord, Skive 18/56390
    hkr
   • Invitation Jyllands-Postens Hus 18/56390
    hkr
   • Færdigmelding, Overgårdsvej 13, byggesag 19/2628
    mbru
   • Henvendelse fra 2 elever fra Overlund Skole - Interview omkring skovbrande i Australien 20/1470
    rmj
   • Tilbud på kummer i Viborg 20/3367
    jemv
   • SV: Blomsterkummer i Viborg Kommune 20/3367
    jemv
   • SV: Planteringe Ø1200 til blomster i Viborg Kommune 20/3367
    jemv
   • SV: Planteringe Ø1200 til blomster i Viborg Kommune 20/3367
    jemv
   • Ordrebekræftelsesnr. 559 - 22.01.20 20/3367
    jemv
   • Info fra gusmeter til gæst 19/26783
    jka
   • Færdigmelding, Palleshøje 63, byggesag 19/22710
    lirm
   • Tekstforslag til FB 19/26783
    jka
   • Økønomi pr. gus 19/26783
    jka
   • SV: Færdigmelding af byggeri på Plejecenter Liselund. 18/48193
    vbp
   • Jule & Nnytårsgus 2019-2020 19/26783
    jka
   • Vagtplan ungarbejdere 2020 19/26783
    jka
   • Saunagus reglement 19/26783
    jka
   • Arbejdsplan gusmester 19/26783
    jka
   • Cafeen er lukket pga sygdom 20/3333
    jka
   • Cafe medarbejder søges 20/3333
    jka
   • Priser øl/vin til julearrangement 20/3333
    jka
   • Ansøgning om fornyet indvindingstilladelse, Nybrovej 14A 19/53842
    dek
   • Sagen afsluttet: vdr prisoverslag ved mageskiffte jordbro Engsø 20/3261
    jrs
   • Daglige arbejdsopgaver/arbejdsplan 20/3333
    jka
   • Husk at slukke for friture 20/3333
    jka
   • FW: Hydrogenkoncentration fra batterier , Blichers Alle 25, 8830 Tjele 16/20619
    vbp
   • Slut med plastikkrus (002).jpg 12/36218
    jka
   • Wakeboard - opsummering og præsentation 20/3247
    snh
   • Grøn nøgle [Gemt automatisk].pptx 12/36218
    jka
   • SV: IPaden 18/52321
    tv
   • GSFCertificateDKA3-2019-Viborg.pdf 12/36218
    jka
   • Nedsat græsningstryk Karup Å 19/54989
    cpi
   • Ledningsoplysninger fra N1 vedrørende N1's anlæg, LER nr: 1579613318 19/31994
    htob
   • Servicerapport januar 2020 17/15599
    jyh
   • Ledningsoplysninger vedrørende Eniig Fiber A/S, LER nr: 1579613318 19/31994
    htob
   • Præsentation af Grøn nøgle 12/36218
    jka
   • SV: IPaden 18/52321
    tv
   • Reminder - Gl. Tangevej 11, Bjerringbro 18/56989
    bie
   • Om prøvetagning - Gl. Tangevej 11, Bjerringbro 18/56989
    bie
   • Spg om frist for tinglysning: Tange Søvej 31: Færdigmelding og registrering af spildevandsanlæg 17/3240
    peph
   • SV: VSM 10704 Tilbud på konservering 19/46568
    kft
   • Anmodning om Forord til brochure for kirkemusikfestival 20/3336
    kemn
   • Norlys' reviderede ansøgning om gravearbejde inden for 100 m fra gravhøje i Vroue-Sjørup området 20/2756
    bkb
   • Forord til brochure kirkemusikfestival 20/3336
    kemn
   • Booking af Paradepladsen til Generation Handball 20/3338
    av4
   • LGIF fremsender dokumentation tilskud fra klubhus analysen 19/52408
    mgo
   • Tak fra Magnus Brandstrup - Forord til brochure kirkemusikfestival 20/3336
    kemn
   • Re: Hydrogenkoncentration fra batterier - hydrogen concentration from batteries, Blichers Alle 25, 8830 Tjele 16/20619
    vbp
   • RE: Wildcat - spg til tilsynsnotat og tilbagemelding på NDS bygninger, Blichers Alle 25, 8830 Tjele 16/20619
    vbp
   • RE: Wildcat - spg til tilsynsnotat og tilbagemelding på NDS bygninger, Blichers Alle 25, 8830 Tjele 16/66418
    vbp
   • Udkast/opfølgning på udkast til opfølgning på ibrugtagningstilladelse, Blichers Alle 25, 8830 Tjele 16/66418
    vbp
   • Udkast/opfølgning på udkast til opfølgning på ibrugtagningstilladelse, Blichers Alle 25, 8830 Tjele 16/20619
    vbp
   • VS: Indkaldelse TS82601-00046 - Att. Peter Rudbeck Jørgensen 19/19483
    sfc
   • Afdeling 45, Lindevænget, Boligselskabet Viborg 20/3294
    evg
   • Borgere i Navnløs og Sct. Mogensgade sender indsigelse vedr. påtænkt placering af affaldsstationer 12/150292
    mlk
   • TO: fra grundejer, Palstrupvej 25 - olieudskiller / el tilslutning 18/46469
    peph
   • Ansoegning nsupplerende oplysninger.pdf 19/56412
    arkri
   • Afdeling 6, Mikkelsgården, Boligselskabet Sct. Jørgen , Viborg 20/3294
    evg
   • VS: [Sagsnr.:19/43021] Dialogmøde omkring udbudsbetingelser for leje af arealer til fyrværkerisalg 19/43021
    llla
   • Oplysninger om afvendelse af bygning 7+8, Guldborgvej 5 , 8800 Viborg .msg 20/3315
    midah
   • Referat fra Code of Care Task Force møde den 9. januar 2020 - Viborg 19/35562
    lsjen
   • Aftalt møde med lodsejere-konsulent 22.januar 2020 13/42966
    jrs
   • TO: Oplysningsskema Lavendelvej 8 19/11359
    peph
   • Koldingvej 48: Forespørgsel angående problemer med grundvand 19/11250
    peph
   • Vindmøller Marsvinslund åbent brev. 20/967
    lss
   • Klage over drænning på mark ved Hærupvej 11 20/3274
    flr
   • Smedegårdsvej 1A - spg fra grundejer om separeringsstatus, kloak 15/24398
    peph
   • Mail fra John Pedersen om tak for svaret på sin henvendelse. 20/3062
    coe
   • Rapport vedr.Tange Vandværk - Bjerringbrovej 49, taphane - januar 2020 12/149502
    joo
   • Sammenhængsmodel 20/3270
    jka
   • "Aller Kvindeløbet" - Kommer til Viborg 20. maj 2020 20/3263
    lgr
   • Mail fra rådgiver med referat fra møde 19/44963
    evg
   • vdr prisoverslag ved mageskiffte jordbro Engsø 20/3261
    jrs
   • Sejbæk Dambrug - indberetning for 2019 20/2619
    tms
   • Mail fra Nykredit med revideret kommunegaranti 18/42715
    evg
   • Ønske om rådgivning (nej vejledning) om Lysgårdvej 54 eller 56 18/50451
    ba4
   • Mail fra Nykredit med kommunegaranti til underskrift 18/42715
    evg
   • Aftale med Arbejdsmarkedskontor Midt Nord 20/3260
    kov
   • Wakeboard til Viborg - opsummering og præsentation 20/1185
    rmj
   • Kvitteirng fra - Declaration Join Boost Sustain - acknowledgment of receipt 20/2448
    kemn
   • Vium og Fuglsang indsender ændret situationsplan til ansøgning om byggeri på Lindum Søvej 16, 8830 Tjele 19/10845
    bkb
   • Kano på Karup Å 19/32389
    flr
   • Etablering af rundkørsel i Stoholm - yderligere oplysninger 19/28145
    snh
   • Ok til levering af kotekort: C2C C12 , Gudenåen, Kommentering på DHI leverancer 16/17638
    roc
   • SV: sag nr 2020-0039 Søakset 7 Viborg - Myndighedsprojekt_21.01.2020_LPMK - Søakset 7, 8800 Viborg.pdf 20/2591
    arkri
   • SV: sag nr 2020-0039 Søakset 7 Viborg 20/2591
    arkri
   • SV: Fremsendelse af budget for større arkæologisk forundersøgelse. 19/24417
    mik
   • VS: Juridiske vurdering/kvalitetssikring af sagsbehandling i forbindelse med tangeværket 14/23695
    flr
   • Ansøgning om lån af skov til MTB løb - sommercup kl. 19-20.30 19/45665
    ip3
   • Kvittering til Afprøvning af plastikopsamler i Gudenåen 20/2971
    flr
   • Tastumvej 17, 7850 Stoholm, naboorientering vedr. 30 dages høring af mgk 19/47174
    jg1
   • Kopi af henvendelse til Mercantec om deklaration om P-pladser (LE34 1909276), Midtbyens Gymnasium, Banegårds Alle , 1, Viborg 16/35384
    vbp
   • Etablering af rundkørsel i Stoholm - yderligere oplysninger 19/28145
    snh
   • Afklaring af etageopbygningens udførsel, Industrivej 29 19/28215
    midah
   • Materiale til afslutning af byggesag 2018-1137- Liseborg Hegn, 10A, 8800 Viborg 18/48193
    vbp
   • Ansøger orientere om materiale til afslutning af byggesag på Plejecenter Liselund, Liseborg Hegn, Viborg 18/48193
    vbp
   • Indsendelse 3- supplerende materiale til byggesag - Marinus Svendsensvej 2, 8850 Bjerringbro 19/48850
    vbp
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Dispensation til opførsel af madpakkehus og bålplads i beskyttet hede 19/40275
    aka
   • Afgørelse om at grøft ved Øby er omfattet af vandløbsloven 19/30928
    flr
   • 22.01.2020 - Sendt e-mail til Stinus Ambrosen om mulighed for boligbebyggelse nærmere vejskel end 2,5 m på Sneppevej 3, 8800 VIborg.msg 20/3472
    mie
   • Opfølgning på henvendelse - Hald Ege Hallen, Birgittelystvej 2, 8800 Viborg 20/3408
    vbp
   • Naboorientering angående dispensation fra lokalplan 337, § 7.7 til placering af MTB- støttepunkt (overdækning mv.) uden for byggefelt ved Hald Ege Idrætscenter, Birgittelystvej 2, 8800 Viborg 20/3408
    vbp
   • Forespørgsel på manglende oplysninger, Fårupvej 7, 8840 Rødkærsbro 20/2758
    mbp
   • [Sagsnr.:19/17234] Nedlæggelse - Private fællesveje - en del af Bavnevej, 8831 Løgstrup 19/17234
    sfc
   • Generalforsamling i Kulturelt Samråd 25. marts 2020 20/3438
    kj3
   • Offentliggørelsesskema 2019 - Kratvej 7, 8830 Tjele.pdf 19/50506
    kkg
   • _Screeningsbrev_Etablere drivhus_Elsborgvej 85 8840 Rødkærsbro_2020-01-22.pdf 20/2599
    ctan
   • Bombesvarelse 22-01-2020 15_28_43.pdf 20/2599
    ctan
   • Bombesvarelse 22-01-2020 15_14_36.pdf 19/54429
    cajen
   • Bombesvarelse 22-01-2020 15_13_23.pdf 19/49595
    mbru
   • Bombesvarelse 22-01-2020 15_10_38.pdf 18/39174
    lirm
   • Bombesvarelse 22-01-2020 15_07_23.pdf 19/28215
    midah
   • Udkast til afslag, i høring ved ansøger 19/28215
    midah
   • _Screeningsbrev_forespørge om udvidelse af boligareal_Søvej 7A, 8800 Viborg_2020-01-22.pdf 19/51996
    lirm
   • Bombesvarelse 22-01-2020 14_56_17.pdf 19/51996
    lirm
   • Om godkendelse af aktiviteter på Gl. Tangevej 11, Bjerringbro 15/40734
    bie
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_Opførelse af skur og halvåbent cykelskur_Skovlunden 48 8831 Løgstrup_2020-01-22.pdf 20/2108
    ctan
   • Bombesvarelse 22-01-2020 14_46_52.pdf 20/2108
    ctan
   • Bombesvarelse 22-01-2020 14_43_36.pdf 18/45740
    olz
   • Kokildedalen 3, 8800 Viborg 19/55692
    ba4
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/55692
    ba4
   • Fremsendelse af dispensation til afskrælning af beskyttet hede på matr. nr. 1i og 1n Bøgelund By, Karup til ansøger 19/44502
    aka
   • Fremsendelse af dispensation til afskrælning af beskyttet hede på matr. nr. 1i og 1n Bøgelund By, Karup til klageberettigede 19/44502
    aka
   • Tillæg 6, separatkloakering i Vinkel - Behandling af høringssvar og indsigelser 19/26337
    peph
   • Tillæg 6, separatkloakering i Vinkel - Behandling af høringssvar og indsigelser 19/26337
    peph
   • cykler med i bybusserne 18/52321
    tv
   • _Screeningsbrev_Orangeri_Solsikkevej 1 8800 Viborg_2020-01-22.pdf 19/56472
    mbru
   • Dispensation til cykelsti-bredde 20/3377
    ba4
   • Dispensation fra Lokalplan 452 til cykestibredde - farvervej og fabrikvej i Viborg 20/3377
    ba4
   • Bombesvarelse 22-01-2020 14_26_24.pdf 19/56472
    mbru
   • 22-01-2020 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_ombygge eksisterende lejemål til 5 boliger_Langdammen 2, 8800 Viborg 19/31921
    olz
   • Bombesvarelse 22-01-2020 14_24_02.pdf 19/31921
    olz
   • Opfølgning på ændring af MTM støttepunkt, Hald Ege Idrætscenter, Birgittelystvej 2, 8800 Viborg.msg 20/3408
    vbp
   • Kvittering for modtagelse: Etablering af rundkørsel i Stoholm - begrundelse for etablering 19/28145
    snh
   • Kvittering for modtagelse af ansøgning om optagelse i Kulturelt samråd - Støtteforeningen Katrinehavens Venner 20/3424
    kj3
   • Danish Xbox League - Bevilling af tilskud til LANevent 3.-5. april 2020 20/2344
    lgr
   • Bombesvarelse 22-01-2020 14_07_03.pdf 19/54680
    mbru
   • Screeningsbrev Orangeri Solsikkevej 1 8800 Viborg.pdf 19/56472
    mbru
   • Bombesvarelse 22-01-2020 14_04_30.pdf 18/63695
    mie
   • 22.01.2020 - Kvitteringsbrev_indrette 2 boliger på Vesterbrogade 13, 8800 Viborg.pdf 18/63695
    mie
   • Afstandskrav til markboring, Hvidevej 50. 19/51748
    fil
   • 22.01.2020_Byggetilladelse til at_Opførelse af almen enfamiliehus med integreret carport_Sortehøjvej 1.pdf 19/54680
    mbru
   • _Dispensation fra forsyningspligt_Opførelse af almen enfamiliehus med integreret carport_Sortehøjvej 1_2020-01-22.pdf 19/54680
    mbru
   • Svar til DSB: Stationsvej 2A+2B, Stoholm J - påbud om separatkloakering 16/30063
    peph
   • Egelundsparken 9K - sender købsaftale til underskrift hos køber 20/3144
    hbl
   • mail sendt med høringsbrev vedr. drikkevandsanalyser på Kjællinghøl Kanorasteplads 20/3355
    joo
   • [Sagsnr.:19/35403] Matrikulær sag - Udstykning af to grunde fra matr.nr. 5f Hjermind By, Hjermind - Sortehøjvej 1, Hjermind, 8850 Bjerringbro 19/35403
    bkb
   • SV: Morsøvej 12, 8800 Viborg.msg 20/2485
    cajen
   • Oplysning om, at ULW ikke kan deltage på grund af byrådsmøde - Invitation til generalforsamling Landboforeningen Limfjord, Skive 18/56390
    hkr
   • Bombesvarelse 22-01-2020 13_01_09.pdf 19/2628
    mbru
   • Oplysning om, at ULW ikke kan deltage - Interview omkring skovbrande i Australien 20/1470
    rmj
   • kj@viborg.dk - VS: Vandtilslutning ejendommen 13fh Ørum By, Ørum beliggende Egelundsparken 9H og 9K, Ørum 17/9997
    kj
   • Mail til Boligselskabet Sct. Jørgen om tidsplan for infrastrukturplan Ellekonebakken 19/24703
    alj
   • SV: Planteringe Ø1200 til blomster i Viborg Kommune 20/3367
    jemv
   • _Kvitteringsbrev med anmodning om supplerende oplysninger.pdf 19/54691
    mbru
   • Bombesvarelse 22-01-2020 12_14_01.pdf 19/54691
    mbru
   • Dunhammeren 34 - sender kopi af underskrevet købsaftale til køber 19/54928
    hbl
   • Bombesvarelse 22-01-2020 12_09_42.pdf 19/22710
    lirm
   • Brevflet - dokument til beboere 20/3363
    jemv
   • _Screeningsbrev_Lovliggørelse af boligareal på 1.sal_Grønhøj Skivevej 23 7470 Karup J_2020-01-22.pdf 19/49973
    mbru
   • Bombesvarelse 22-01-2020 11_58_06.pdf 19/49973
    mbru
   • Frigivelse af garantistillelser tilsendes Salling Bank vedr. deponiaftale med Nomi4s i/s 15/28034
    atp
   • Fremsendelse af skøde + registreringsmeddelsel fra Geodatastyrelsen - Energi Viborg Vand A/S køber areal af Skolegade 27, 9632 Møldrup af Viborg Kommune 19/19060
    tno
   • SV: Det er dette link du skal bruge https://survey.enalyzer.com/?pid=guguf7ca 18/52321
    tv
   • analyse af cykler med i bybusserne 18/52321
    tv
   • SV: IPaden 18/52321
    tv
   • Om at VK udtager prøverne 18/56989
    bie
   • IPaden 18/52321
    tv
   • Bombesvarelse 22-01-2020 11_27_09.pdf 20/2591
    arkri
   • Fasanvænget 50 - sender tinglyst skøde til køber 19/34349
    hbl
   • Bombesvarelse 22-01-2020 11_25_14.pdf 19/42230
    mbru
   • Palleshøje 69 - sender købsaftale til underskrevet købsaftale 20/2166
    hbl
   • Byggetilladelse.pdf 20/2591
    arkri
   • Anbefaling af nedsat græsningstryk på arealer v Karup Å 20/3327
    dhb
   • Palleshøje 85 - kvitterer for underskrevet købsaftale 20/897
    hbl
   • Dispensation fra lokalplanens bestemmelse om afledning af regnvand i åbne render til åbne grøfter.pdf 20/2591
    arkri
   • Fyrrevej 3 - sender købsaftale til underskrift hos køber 20/3149
    hbl
   • SV: Nøkkerosen 6 - rykker for underskrift på tinglysningsskøde 19/36740
    hbl
   • Besked til EVV om tinglysning: Tange Søvej 31: Færdigmelding og registrering af spildevandsanlæg 17/3240
    peph
   • OK retur til Magnus Brandstrup - Forord til brochure kirkemusikfestival 20/3336
    kemn
   • Brev om at det forespurgte ikke er omfattet af BR18 kap. 2 stk. 4, Guldborgvej 5 , 8800 Viborg vores byggesagsnummer er 2020-0078 20/3315
    midah
   • Nordic Waves Group tilsendes svar vedr. forespørgsel om samarbejde 19/54491
    esb
   • Orientering om høring af dispensationsansøgning til ny indkørsel til Lidl i Overlund, Viborg Kommune 20/3291
    ba4
   • Orientering om dispensationsansøgning fra lokalplan 504 - Lild ved Hamlen, Overlund 20/3283
    ba4
   • Orientering om høring af dispensationsansøgning til ny indkørsel til Lidl i Overlund, Viborg Kommune 20/3283
    ba4
   • Behov for beskr. og begr. for ønske om nedsat tryk 20/3327
    dhb
   • Orientering om dispensationsansøgning fra lokalplan 504 - Lild ved Hamlen, Overlund 20/3291
    ba4
   • Vestergade 2, Frederiks, 7470 Karup.msg 19/38216
    cajen
   • Palstrupvej 25 - svar på spg om olieudskiller alarm 18/46469
    peph
   • Koldingvej 48: Svar, Forespørgsel angående problemer med grundvand 19/11250
    peph
   • SV: Ødelagt dræn 19/51529
    flr
   • Kvittering til Klage over drænning på mark ved Hærupvej 11 20/3274
    flr
   • Kvittering til Dorthe Oddsson - Vindmøller Marsvinslund åbent brev. 20/967
    lss
   • Nedsivningstilladelse til tag- og overfladevand fra skur. 19/27276
    sost
   • Smedegårdsvej 1A - svar på spg om separatkloakering 15/24398
    peph
   • Koncessioner på Karup Å 19/32389
    flr
   • Til Sune Iversen: Matr.nr. 4ac Fiskbæk By, Fiskbæk - forespørgsel (LE34 2000290) 15/57474
    janb
   • Skovagervej 24 - svar omkring tømning af septiktank 20/3262
    peph
   • Kvittering: vdr prisoverslag ved mageskiffte jordbro Engsø 20/3261
    jrs
   • Sejbæk Dambrug, Svar - vedrørende indberetning 2019 20/2619
    tms
   • Kærhuset og Jordbro Engsø - mageskifte af areal 20/3261
    jrs
   • Svar på mail med ønske om vejledning vedr. Lysgårdvej 54, 7470 Karup 18/50451
    ba4
   • SV: Vingevej 51 - tømning af tank nr. 2 20/3259
    peph
   • SV: Kano på Karup Å 19/32389
    flr
   • Viborg Kommune tilsendes analyserapporter af efterårsprøver 2019 på Modtagestation for farligt affald 19/2885
    hani
   • Svar til Vium og Fuglsang om ændret situationsplan, Lindum Søvej 16, Tjele 19/10845
    bkb
   • Bombesvarelse 22-01-2020 08_05_40.pdf 19/44998
    vbp
   • Info ang. gravhøje til Karl Aage 20/528
    aw
   • Kvittering - Etablering af rundkørsel i Stoholm - yderligere oplysninger 19/28145
    snh
   • Henvendelse tilansøger om et møde mht. materiale til afslutning af byggesag - Plejecenter Liselund, Liseborg Høje 10A, 8800 Viborg 18/48193
    vbp
 • 21.01.2020
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • VS: Hærvejen - Materiale til screening 17/42644
    jrs
   • SV: Opstartsmøde med Marselisborg vedr. Implementering af LAB 19/52095
    lsjen
   • Verdenskortet - ansøgning om dispensation fra søbeskyttelseslinjen m.m. til diverse anlæg 20/3238
    bkb
   • Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til kompressorer mv. til naturgasledning på Møllebakken ved Bjerringbro 20/1908
    kft
   • DGIs inputs til ideskitse Søndersø søbad 17/48347
    hdh
   • Referat personalemøde Team Unge 16.01.20 19/52587
    lraa
   • Opbakning til ideskitse Sønder søbad fra Idrætshøjskolen 17/48347
    hdh
   • Palleshøje - købstilbud 20/2166
    hbl
   • Søndersø søbad - nyt møde forslag til dato vandrerhjem 17/48347
    hdh
   • Søndersø søbad - nyt møde forslag til datoer DGI 17/48347
    hdh
   • Kvittering for modtagelse af udkast til miljøgodkendelse 18/47480
    edg
   • Kvittering for modtagelse af udkast til miljøgodkendelse 18/47480
    edg
   • Palleshøje 73 - køber gør opmærksom på uoverensstemmelse om del nre. 20/809
    hbl
   • Norlys ændrer projekt efter arkæologisk vurdering af ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 om gravearbejde inden for 100 m fra gravhøje i Vroue-Sjørup området 20/2756
    bkb
   • 20200121_112843.jpg 19/22891
    sfc
   • 20200121_112858.jpg 19/22891
    sfc
   • 20200121_111330.jpg 19/22891
    sfc
   • 20200121_111339.jpg 19/22891
    sfc
   • 20200121_111343.jpg 19/22891
    sfc
   • 20200121_111358.jpg 19/22891
    sfc
   • 20200121_111411.jpg 19/22891
    sfc
   • 20200121_111414.jpg 19/22891
    sfc
   • 20200121_111432.jpg 19/22891
    sfc
   • 20200121_111451.jpg 19/22891
    sfc
   • 20200121_111525.jpg 19/22891
    sfc
   • 20200121_111619.jpg 19/22891
    sfc
   • 20200121_111633.jpg 19/22891
    sfc
   • 20200121_111701.jpg 19/22891
    sfc
   • 20200121_112353.jpg 19/22891
    sfc
   • 20200121_112405.jpg 19/22891
    sfc
   • 20200121_112419.jpg 19/22891
    sfc
   • 20200121_112423.jpg 19/22891
    sfc
   • 20200121_112433.jpg 19/22891
    sfc
   • 20200121_112621.jpg 19/22891
    sfc
   • RE: Supplerende mail - trafik v/Overlund Skole 18/41908
    tv
   • Stoholm Fjernvarme har ingen planer om sol- eller halmvarme 19/36786
    rak
   • Supplerende oplysninger 19/53645
    khy
   • Mail om endeligt deltagerantal. Besøg fra Vesthimmerlands Kommune udskudt til januar 2020 20/2541
    coe
   • Henvendelse fra Nordic Waves Group vedt. Cirkulært Potentiale i genanvendte byggematerialer mv. 19/54491
    esb
   • T.o.: Endelig kortlægning iht. jordforureningsloven Sdr. Rind Vej 47, 8800 Viborg 19/35438
    pba
   • Ansoegning_suppl.21.01.20.pdf 20/2107
    lirm
   • Fristruphøjvej - ønske om fodgængerfelt 20/3218
    dh5
   • *velas landzoneansøgning, ændret biogasprojekt på Burrehøjvej 43, Foulum, 8830 Tjele 18/43480
    bkb
   • Budgetskabelon gældende pr. 01.01.2020 19/55820
    jbr
   • Rapport vedr.Rødkærsbro Vandværk - DGU 67.642 - januar 2020 12/114443
    joo
   • Få en hurtig vurdering 16/54179
    jrs
   • drikkevandsforsyning af Rækkeborgvej 3 20/3206
    joo
   • VS: brev til Borgmester Ulrik Wilbek 19/52643
    sl
   • Re: SV: SV: Daubjerg minilandsby og vandmølle 19/52643
    sl
   • Kattholt 19/52643
    sl
   • Modtaget opsigelse - Højen 1Q 17/13846
    ho9
   • SV: Nonbo Traktor, Koldingvej 184, jeres reg. nr. 791-00259. 20/3188
    pba
   • Miljøoplysninger vedr. Herredsvejen 50A, 8832 Skals + Gl. Aalborgvej 1, 9632 Møldrup 20/3183
    jnj
   • trafikogveje@viborg.dk - VS: Biogasledning fra Thorsø Biogas - berøring med kommunale arealer 20/3181
    kj
   • Prisoverslag: Projekt vedr. implementering af ny Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 19/52095
    lsjen
   • Tegningsmateriale for ønsker til udvidelse - lokalplan Grimme, Rødkærsbro 18/10300
    janb
   • SV: Besøg af Viborg Kommunes Beskæftigelsesudvalg 20/2450
    bhf
   • SV: Besøg hos SIRI af Viborg Kommunes Beskæftigelsesudvalg 20/2450
    bhf
   • Ansøgning om lokal udviklingsplan i Rødkærsbro 19/46359
    hant
   • Skals Borgerforening - ændring af kontaktperson 16/54179
    jrs
   • j.nr. 1905936 - matr.nr. 14u V. Tostrup By, Tostrup - Skolegade 27, Møldrup 19/19060
    tno
   • Tilmelding til BS - Skovvejen 47, 28 - Allan Bak 20/279
    mh8
   • Henvendelse fra Tapdrup 19/46359
    hant
   • Underskrevet lejekontrakt - Skovvejen 47, 28 - Allan Bak 20/279
    mh8
   • Mailveksling om mødeforslag - Grimme, Chr. Hyllebergs Vej 9-11, Rødkærsbro 18/10300
    janb
   • Anmodning om aktindsigt 20/2057
    rgn
   • VS: vedr. støj og maling 13/41636
    ib3
   • Færdigmelding, Bækkegårdsvej 36, byggesag 19/56412
    arkri
   • Brug af Viborg Kommunes areal - Koldingvej 7 20/1325
    aw
   • Ansøgning om opsætning af afspærring - Mørksvej 20/3033
    sfc
   • Ejerforhold på areal til Kompressorer m.v. ved Møllebakken 20/2846
    ba4
   • Svar - Koldingvej 1 Viborg 20/1325
    aw
   • Fra Kasper Albrektsen: SAK-rapport Viborg som PDF 18/32490
    jh7
   • Mail med huslejeniveau i Klejtrup 19/53137
    msf
   • Tastumvej 17, udkast kommenteret + revideret beredskabsplan 19/47174
    jg1
   • Færdigmelding, Vibækvej, byggesag 18/6067
    mie
   • Sv: [Sagsnr.:19/43021] Dialogmøde omkring udbudsbetingelser for leje af arealer til fyrværkerisalg 19/43021
    llla
   • 10 års beholderkontrol, Horsdalvej 45, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 20/21
    jg1
   • Støjberegninger - Kolbækvænget 19, 8800 19/19032
    bie
   • Ansøgning fra VOK om tilladelse til orienteringsløb i Undallslund den 14-5-2020 kl. 9-14 for 300 skoleelever 19/45665
    ip3
   • Slutlevering vedr. miljø tilsyn 19/48031
    bie
   • Tilbud fra Sweco - trafik & støj v/Overlund Skole 19/41007
    anp
   • Forespørgelseom mulighed for friskole i Karup gamle apotek.msg 20/2335
    midah
   • T.o.: Endelig kortlægning iht. jordforureningsloven Sdr. Rind Vej 47, 8800 Viborg 19/35438
    pba
   • Fra Sune Iversen: Matr.nr. 4ac Fiskbæk By, Fiskbæk - forespørgsel (LE34 2000290) 15/57474
    janb
   • Fuldmagt og selvbyggererklæring_20200109.pdf 20/2117
    arkri
   • SV: Gadelys på Randersvej 19/33676
    tv
   • Henvendelse fra Horstmann advokater om forhold ifm. opkrævning af penge for rengøring vedr. Holger Ravn 20/3118
    5mn
   • Orientering om jordforureningsundersøgelse ved Birkevænget 2, 8850 Bjerringbro 18/32001
    pba
   • Regulering af Råger Kokildehøjen 13/39062
    iny_slettet_1
   • Orientering om yderligere undersøgelse ved Carl Petersens Alle 10-12, 8850 Bjerringbro 20/3110
    pba
   • Refusion januar kvartal 2020 - Slots- og Kulturstyrelsen 19/51375
    kj3
   • Re: Sangerindepavillionen i Viborg 20/3084
    av4
   • Nye versioner af skoleankomstanalyserne 19/26488
    dh5
   • Mail fra BDO vedr. udbudsmateriale og byggeprogram 14/72217
    hh
   • Korrespondance med Trine - SV: henvendelse til Ballerup og Viborg 19/50156
    hkr
   • 10 års beholderkontrol, Løvskal Landevej 88, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 20/21
    jg1
   • Færdigmelding, Kirkegade 14B, byggesag 17/52675
    lirm
   • Underskrevne dataerklæringer fra kørelærere 19/55471
    caa
   • Fra Viborg Stiftsøvrighed- bemærkninger til idefase, samt høring forud for miljøvurdering for Vinkelvej 20, Viborg nær Asmild kirke 19/50410
    alj
   • Registreringsmeddelelse U2 (1752999) 19/30463
    ba4
   • Registreringsmeddelelse U2 (1752006) 20/3060
    jnj
   • Registreringsmeddelelse U2 (1751157) 20/3060
    jnj
   • Registreringsmeddelelse U2 (1748108) 19/22610
    anbs
   • Sdr. Onsild Enge - Status og skitse til program for lodsejermødet d. 5. feb. 19/20961
    echr
   • OK Bredgade 24, 7470 Karup 18/8206
    pba
   • Sparkær vandværk - 2 nye forbrugere 19/40580
    joo
   • Sparkær vandværk - 2 nye forbrugere 13/9152
    joo
   • Dagsorden til møde i KD-Net den 24. januar 2020 18/211
    hkr
   • Re: Udeservering 2020 20/3051
    av4
   • ankerlofstedt@outlook.dk - Gyllelog 20/1638
    mbp
   • Etablering af rundkørsel i Stoholm 19/28145
    snh
   • Anm. Beholderkontrol Låstrupvej 57, Løgstørvej 35, Vievej 10 20/21
    jg1
   • Rapport nr. 368474 (Dambrugskontrol fra Rindsholm Dambrug) er færdiganalyseret 19/55693
    tms
   • Re: carport.msg 19/39993
    khy
   • Ansøgning om landzonetilladelse. Vejlevej 52, 8800 Viborg 20/2992
    lirm
   • Norlys vil følge anvisning efter arkæologisk vurdering af ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 om gravearbejde inden for 100 m fra gravhøje i Vroue-Sjørup området 20/2756
    bkb
   • 20.01.2020 - Modtaget e-mail fra Mikkel Bulow, Pluskontoret med spørgsmål til tilgængelighed og anvendelse af sikkerhedsglas på Brolandingen.msg 19/54936
    mie
   • 10.01.2020 - Modtaget e-mail fra Torben Helwig, Vibing med ny brandteknisk redegørelse til projektet på Vilhelm Ehlerts Alle (Brolandingen).msg 19/54936
    mie
   • Besked fra RD - 1930.3063 Skal Efterskole - låneomlægning 20/3043
    kemn
   • 10.01.2020 - Modtaget e-mail CC fra Eva Grønborg, Plan til Jesper Toft, Boligselskabet Sct. Jørgen om tidshorisont for skema B.msg 19/54936
    mie
   • 20.12.2019 - Modtaget e-mail fra Torben Helwig, Vibing med bemærkninger til mine bemærkninge rom manglende oplysninger af de brandtekniske forhold på Vilhelm Ehlerts Alle, 8800 Viborg.msg 19/54936
    mie
   • Fra Christian Guldager: Invitation til at deltage i følgegruppe om detailhandelsplanlægning 19/8371
    msb
   • Fra Morten Andersen: Invitation til at deltage i følgegruppe om detailhandelsplanlægning 19/8371
    msb
   • Tilbagemelding fra ejer efter partshøring. Liljevej 6, 8840 Rødkærsbro.msg 19/6653
    lirm
   • 10 års beholderkontrol , uhrevej 58 , Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791 20/21
    jg1
   • TILSYN Realskolevej 9 Bjerringbro 20/1577
    bie
   • 10 års beholderkontrol, uhrevej 58, Endelig rapport (nr. 2), Viborg - 791, 20/21
    jg1
   • Anmodning om aktindsigt i samarbejde/ophør af samarbejde med Vibeke Manniche og Liva 20/3003
    5mn
   • Orientering om at dispensationsansøgning er indsendt via Byg og Miljø, Birkevænget 2, 8850 Bjerringbro 18/28452
    vbp
   • Ansøgning om dispensation fra krav om type 2 elevator, Birkevænget 2, 8850 Bjerringbro 18/28452
    vbp
   • Materiale ved forhåndsdialog - Verdenskortet.msg 20/2885
    midah
   • Supplerende materiale modtaget til afslutning af byggesag - Ny daglig Brugs, Gartnerbakekn 4, 8830 Tjele 19/9970
    vbp
   • Orientering om materiale til afslutning af sag, Dagli Brugsen Hammershøj, gartnerbakken 4, 8830 Tjele 19/9970
    vbp
   • Opfølgning på udkast til deklaration - Midtbyens Gymnasium, Banegårds Alle 1, 8800 Viborg 16/35384
    vbp
   • Udkast til deklaration modtaget fra LE34 - Midtbyens Gymnasium, Banegårds Alle 1, 8800 Viborg 16/35384
    vbp
   • Kvittering på henvendelse fra ISC om møde angående konstruktionsdokumentation, Midtbyens Gymnasium, Banegårds Alle 1, 8800 Viborg 16/35384
    vbp
   • Kvittering fra ISC angående invitation til møde om konstruktionsdokumentation - Midtbyens Gymnasium, banegårds Alle 1, 8800 Viborg 16/35384
    vbp
   • Invitation til møde angående konstruktionsdokumentation - Midtbyens Gymnasium, Banegårds Alle 1, 8800 Viborg 16/35384
    vbp
   • Indsendelse 3- nedrivning, Søndersøparken 4, 8800 Viborg.pdf 19/40260
    vbp
   • Indsendelse 2 til byggesag - 2019-1096, Nedrivning -Søndersøparken 4, 8800 Viborg 19/40310
    vbp
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Bombesvarelse 21-01-2020 14_22_21.pdf 19/40260
    vbp
   • Bombesvarelse 21-01-2020 15_01_43.pdf 20/2589
    vbp
   • Bombesvarelse 21-01-2020 16_35_40.pdf 19/56476
    vbp
   • Byggetilladelse _Midlertidig ændret anvendelse af parkeringskælder)_Sct. Mathias Centret 1 8800 Viborg.pdf 19/56476
    vbp
   • Bombesvarelse 21-01-2020 16_39_12.pdf 19/56476
    vbp
   • Svar vedr. brandklasse m.m. 20/2885
    midah
   • 21.01.2020_Ibrugtagningstilladelse til at_Inddrage garage til beboelse_Lynderupvej 79 8832 Skals.pdf 19/20054
    mbru
   • Bombesvarelse 21-01-2020 15_51_44.pdf 19/20054
    mbru
   • Kærhuset og Jordbro Engsø - mageskifte af areal 15/60975
    jrs
   • SV: Afrapportering af miljøtilsyn på Vranumvej 5, 8800 Viborg 19/47163
    xkk
   • Partshøring og varsel af påbud om lovliggørelse af vej på Skibelundvej 104, 8850 Bjerringbro 15/63538
    bkb
   • Vedr. Verdenskortet - spørgsmål til ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til forskellige anlæg 20/3238
    bkb
   • UDKAST til miljøgodkendelse for udvidelse af Iglsø Biogas (vedlægges som bilag 1 i miljørapport) 18/47480
    edg
   • Bombesvarelse 21-01-2020 15_34_20.pdf 19/41270
    mbru
   • 21.01.2020_Byggetilladelse til at_opføre ny havestue_Vinkelvej 83 8800 Viborg.pdf 19/41270
    mbru
   • Til Norlys: Genanmodning om PDF (gravearbejde inden for 100 m fra gravhøje i Vroue-Sjørup området) 20/2756
    bkb
   • Udkast Tange Søvej 83. 19/47730
    jg1
   • Nedrivningstilladelse til at_Nedrivning af bygninger_Koldingvej 69B 8800 Viborg_2020-01-21.pdf 20/2590
    vbp
   • Bombesvarelse 21-01-2020 15_04_24.pdf 20/2590
    vbp
   • 21.01.20_Dispensation_afledning_regnvand_Dunhammeren 19-8800.pdf 20/2107
    lirm
   • 21.01.20_BR18 Byggetilladelse til at_Opførelse af enfamiliehus med integreret carport_Dunhammeren 19 8800 Viborg.pdf 20/2107
    lirm
   • Nedrivningstilladelse til at_Nedrivning af bygninger_Koldingvej 67 8800 Viborg_2020-01-21.pdf 20/2588
    vbp
   • Bombesvarelse 21-01-2020 14_55_13.pdf 20/2588
    vbp
   • Bombesvarelse 21-01-2020 14_53_32.pdf 20/2107
    lirm
   • Nedrivningstilladelse til at_Nedrivning af bygninger_Koldingvej 65 8800 Viborg_2020-01-21.pdf 20/2587
    vbp
   • Opfølgning på færdigmelding_opføre værelse i eksisterende garage_Liseborg Mark 3 8800 Viborg_2020-01-21.pdf 19/15478
    mbru
   • Bombesvarelse 21-01-2020 14_51_28.pdf 20/2587
    vbp
   • Bombesvarelse 21-01-2020 14_50_13.pdf 19/15478
    mbru
   • Nedrivningstilladelse til at_Nedrivning af bygninger_Koldingvej 63 8800 Viborg_2020-01-21.pdf 20/2586
    vbp
   • Bombesvarelse 21-01-2020 14_48_02.pdf 20/2586
    vbp
   • Velds Møllebæk - udbud af "udbud og tilsyn med anlægsarbejdet" 18/8118
    kes
   • Nedrivningstilladelse til at_Nedrivning af bygninger_Koldingvej 61 8800 Viborg_2020-01-21.pdf 20/2585
    vbp
   • Bombesvarelse 21-01-2020 14_44_01.pdf 20/2585
    vbp
   • Svar på henvendelse om fodængerfelt på Fristruphøjvej 20/3218
    dh5
   • SV: Morsøvej 12, 8800 Viborg.msg 20/2485
    cajen
   • 21.01.20_BR18 Byggetilladelse til at_inddrage del af udhæng til bolig_Bellisvej 37 7850 Stoholm Jyll_2020-01-21.pdf 19/45626
    khy
   • Bombesvarelse 21-01-2020 14_29_13.pdf 19/45626
    khy
   • _Screeningsbrev_Nedrivning af gl. staldbygning_Hjorthedevej 45, 8850 Bjerringbro_2020-01-21.pdf 20/2743
    ctan
   • SV: Cykelundersøgelse i Viborg bybusser 18/52321
    tv
   • Nedrivningstilladelse til at_Nedbrydning af bygning 33 blok 44 søndersøparken 4_Søndersøparken 1 8800 Viborg_2020-01-21.pdf 19/40310
    vbp
   • Bombesvarelse 21-01-2020 14_17_27.pdf 19/40310
    vbp
   • Brandtekniske spørgsmål vedr. etagedæk 19/28215
    midah
   • Kopi af disp. til naturgasanlæg til ejer af matr 11x Vindum by Vindum.pdf 20/2846
    ba4
   • Dispensation fra fortidmindebeskyttelseslinje til kompressorer m.v. til naturgasledning på Møllebakken, Bjerringbro 20/2846
    ba4
   • Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til kompressorer mv. til naturgasledning på Møllebakken ved Bjerringbro 20/2846
    ba4
   • Vestergade 2, 8830 Tjele - adresseændring 19/9763
    btr
   • Udkast Skivevej 146. 18/47404
    fil
   • Bombesvarelse 21-01-2020 13_47_33.pdf 19/28215
    midah
   • Tilbagemelding på tilsyn 2020, Nordre Ringvej 19, 8800 Viborg 20/1635
    mbp
   • Resultat af trafik- og hastighedsmåling 20/3189
    dh5
   • Byggetilladelse. Resenfeldevej 36, 7470 Karup.msg 19/54688
    lirm
   • 21.01.2020 Byggetilladelse til stald_Resenfeldevej 36, 7470 Karup J.pdf 19/54688
    lirm
   • Bombesvarelse 21-01-2020 13_37_10.pdf 19/54688
    lirm
   • Bombesvarelse 21-01-2020 13_34_50.pdf 20/2107
    lirm
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_Opførelse af enfamiliehus med integreret carport_Dunhammeren 19 8800 Viborg_2020-01-21.pdf 20/2107
    lirm
   • Bombesvarelse 21-01-2020 13_32_40.pdf 20/2117
    arkri
   • Kvittering til Per Rasmussen for tegningsmateriale - Grimme, Rødkærsbro 18/10300
    janb
   • Bombesvarelse 21-01-2020 13_15_27.pdf 19/49008
    cajen
   • Mail til ejer om proceduren vedr. sagen på Arildsvej 3, 8800 Viborg 19/21748
    olz
   • T.O. - Klagesag - Kolbækvænget 19, 8800.docx 19/19032
    bie
   • Tilbagemelding på flytningn af varmepumpen - Kolbækvænget 19 19/19032
    bie
   • Mødeforslag - Grimme, Rødkærsbro 18/10300
    janb
   • Bombesvarelse 21-01-2020 12_48_35.pdf 19/56412
    arkri
   • Bombesvarelse 21-01-2020 12_45_16.pdf 19/39993
    khy
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_lovliggøre carport og udhuse_Nørrehedevej 7 7470 Karup J_2020-01-21.pdf 19/39993
    khy
   • Bombesvarelse 21-01-2020 12_40_14.pdf 19/36733
    olz
   • Mail til Cowi om tilbud på miljørapport Viborg 19/50410
    alj
   • _Nedrivningstilladelse til at_Nedrivning af udbygning. mm_Egedal 5, 8800 Viborg_2020-01-21.pdf 20/2711
    ctan
   • Bombesvarelse 21-01-2020 12_23_53.pdf 17/52675
    lirm
   • Bombesvarelse 21-01-2020 12_23_47.pdf 17/52675
    lirm
   • Svar på spørgsmål samt anmodning om et skitseprojekt, til at belyse Friskolen i den gamle apotek.msg 20/2335
    midah
   • Bombesvarelse 21-01-2020 11_56_22.pdf 18/6067
    mie
   • Til Sune Iversen: Matr.nr. 4ac Fiskbæk By, Fiskbæk - forespørgsel (LE34 2000290) 15/57474
    janb
   • Billeder af miljøsaneringen - Realskolevej 9 Bjerringbro 20/1577
    bie
   • Bombesvarelse 21-01-2020 11_33_14.pdf 19/55413
    lirm
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre nyt stuehus_Herredsvejen 1 8832 Skals_2020-01-21.pdf 19/55413
    lirm
   • Ansøgning om gylleholder på Fallevej 52, 8800 Viborg 19/55194
    jg1
   • Kvittering til Horstmann advokater på modtagelsen af henvendelse vedr. ønske om møde med Holger Ravns sagsbehandler 20/3118
    5mn
   • Om anmeldelse af byggeaffald 20/3128
    bie
   • Dispensation fra Lokalplan nr. 218 vedr. bebyggelsesprocent, Asmild Ager 9, 8800 Viborg.pdf 19/50194
    mbru
   • 21.01.2020_Byggetilladelse til at_Opførelse af enfamiliehus_Asmild Ager 9 8800 Viborg.pdf 19/50194
    mbru
   • Tilbagemelding på tilsyn den 8. januar 2020, Gl. Aalborgvej 201, 9632 Møldrup 20/1002
    mbp
   • Accept. på booking af børneskoven i Bruunshåb 1. marts 2020 kl. 11-16 til børnefødselsdag 4. klasse på Møllehøj 19/45665
    ip3
   • Bombesvarelse 21-01-2020 10_57_41.pdf 19/50194
    mbru
   • Bombesvarelse 21-01-2020 10_52_25.pdf 19/35880
    jboe
   • Spørgsmål fra nabo til naboorientering. Strandvejen 62, 8800 Viborg.msg 19/5802
    lirm
   • Kvittering for forespørgsel vedr. nyt sommerhus på naboejendom. Strandvejen 62 Hjarbæk.msg 19/5802
    lirm
   • Spørgsmål til ansøgning om miljøvurdering af nyt bassin ved Møgelkjær 19/49143
    flr
   • OK Bredgade 24, 7470 Karup, jordforureningssag 18/8206
    pba
   • OneTooX_flettedokument_Skovbakkevej.pdf 20/528
    aw
   • Mail til Bjerringbrorådet - bevilling til Åpromenaden 19/12886
    heg
   • OneTooX_flettedokument_Samsøvej.pdf 20/528
    aw
   • Søakset 5 - sender tinglyst skøde til køber 19/38290
    hbl
   • OneTooX_flettedokument_Egevej.pdf 20/528
    aw
   • Kvittering for ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelsesloven: Etablering af rundkørsel i Stoholm 19/28145
    snh
   • Svar vedr. deklaration om udlejning. Rosmarinvej 13A, 13B og 21A, 8800 Viborg.msg 17/52157
    lirm
   • Åkanden 8 - sender tinglyst skøde til køber 19/39134
    hbl
   • Til Norlys: Anmodning om at træffe valg efter arkæologisk vurdering af ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 om gravearbejde inden for 100 m fra gravhøje i Vroue-Sjørup området 20/2756
    bkb
   • _Screeningsbrev_II_Opførelse af skur og halvåbent cykelskur_Skovlunden 48 8831 Løgstrup_2020-01-21.pdf 20/2108
    ctan
   • Bombesvarelse 21-01-2020 09_07_30.pdf 20/2108
    ctan
   • OneTooX_flettedokument 20/528
    aw
   • Bombesvarelse 21-01-2020 08_52_22.pdf 19/47271
    jboe
   • Kvittering for bemærkninger fra ejer efter partshøring. Liljevej 6, 8840 Rødkærsbro.msg 19/6653
    lirm
   • Forvarsel om påbud - Ulstrupvej 2, Bjerringbro 19/55818
    bie
   • Juridiske vurdering/kvalitetssikring af sagsbehandling i forbindelse med tangeværket 14/23695
    flr
 • 20.01.2020
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Jordhåndteringsplan til kommentering og godkendelse - Energi Viborg Vand, kloakfornyelse i Almind 20/3000
    mbp
   • Byggeansøgning, Hindbærkrattet 131 8850 Bjerringbro 20/2999
    olz
   • Byggeansøgning, Søndermarksvej 36 8800 Viborg 20/2998
    mbru
   • Byggeansøgning, Borridsøvej 10 8850 Bjerringbro 20/2997
    ctan
   • Byggeansøgning, Nørremøllevej Nord 42 8800 Viborg 20/2996
    mie
   • Byggeansøgning, Dunhammeren 13 8800 Viborg 20/2995
    mbru
   • Byggeansøgning, Stadionvej 59 7470 Karup J 20/2994
    cajen
   • Byggeansøgning, Holstebrovej 156 8800 Viborg 20/2993
    ekh
   • Byggeansøgning, Vejlevej 52 8800 Viborg 20/2992
    lirm
   • Byggeansøgning, Hærupvej 9 9500 Hobro 20/2991
    khy
   • Byggeansøgning, Hærupvej 9 9500 Hobro 20/2990
    khy
   • Byggeansøgning, Hærupvej 9 9500 Hobro 20/2989
    khy
   • Byggeansøgning, Dunhammeren 17 8800 Viborg 20/2988
    olz
   • Byggeansøgning, Sundvej 72A 8832 Skals 20/2987
    ctan
   • Byggeansøgning, Pileurtvej 8 8830 Tjele 20/2986
    mbru
   • Matrikulær sag afventer godkendelse, matr.nr. 7p Løvel By, Løvel 20/2838
    bkb
   • SV: Skoleindskrivning - Haster 19/47581
    maf
   • Ansoegning supplerende materiale.pdf 20/2117
    olz
   • JC0499C Kjeldbjerg - forespørgsel vedr. Erhvervsarealer - Teleoperatøren Hi3G Danmark ønsker at forbedre teleinfrastrukturen i området ved: Kjeldbjerg 12/118036
    bkb
   • VS: Sagsnr. 18/42612 18/42612
    abmi
   • Anmeldelse af jordflytning Teglskjær 4 20/1830
    pba
   • Svarmail fra ansøger - Ansøgning er trukket tilbage 19/53400
    evg
   • Nina Bjørk Leosdottir, COK - Information om screeningsværktøj - digitale kompetencer 20/2897
    es
   • Revideret rapport vedr.Sahl Vandværk - Ledningsnet - januar 2020 12/51722
    joo
   • henvendelse fra Jysk Fynske Mediers 20/2974
    ttp
   • Revideret rapport vedr.Sahl Vandværk - Vandværket - januar 2020 12/51722
    joo
   • Revideret rapport vedr.Sahl Vandværk - Ladingvej 4, taphane - januar 2020 12/51722
    joo
   • Rapport vedr.Tindbæk Vandværk - Vandværket - arsenanalyse - januar 2020 12/37408
    joo
   • Rapport Drikkevandskontrol, ledningsnet fra Kallestrupvej 93, 9632 Møldrup - januar 2020 15/44875
    fmc_slettet_1
   • Fra Dan Møller Nicolajsen: Ansøgning om ændring af lokalplan med henblik på nybyggelse 18/10839
    anp
   • Rapport Drikkevandskontrol, ledningsnet fra Åstrupvej 3, 8830 Tjele - januar 2020 16/30323
    joo
   • Møllebævej 8, Bjerregrav 9632 Møldrup 20/2964
    vkh
   • Dunhammeren 32 - køber returnerer underskrevet købsaftale 20/2160
    hbl
   • Underskrevet forhåndsaftale 010418 - 310320 19/25558
    lra
   • Positiv tilbagemelding på ideskitse til nyt Søndersø søbad fra vandrerhjem 17/48347
    hdh
   • VS: Til orientering; Afgørelse iht. jordforureningsloven - V1 - del af matr. nr. 3a Rødding By, Rødding, Kirkegade 8, 8830 Tjele 18/60827
    pba
   • VS: Til orientering;Udkast til afgørelse iht. jordforureningsloven - V1 - del af matr. 27f og 3i Rødding By, Rødding på Kirkegade 8, 8830 Tjele 18/60827
    pba
   • Nina Bjørk Leosdottir, COK - Screeningsværktøj til afklaring af digitale kompetence niveauer 20/2897
    es
   • VS: Udgår af kortlægning iht. jordforureningsloven - matr. nr. 7000h Rødding By, Rødding 20/2960
    pba
   • Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse af Iglsø Biogas via BOM 18/47480
    edg
   • Ansoegning supplerende materiale.pdf 19/50690
    mie
   • Afregning af OTC Rente Kontrakt nr. 1207860/1600091 - 30.01.2020 12/75657
    nac
   • HØRING - Reberbanen 11A - Søndre Ringvej - 61,35 T 20/1683
    kiw
   • VS: Til orientering; Udgår af kortlægning iht. jordforureningsloven - del af matr. nr. 3i og 3k Rødding By, Rødding,3a Rødding By, Rødding 18/60827
    pba
   • Thestrupvej 15, 8800 Viborg er tilsluttet Skelhøje vandværk d. 01.09.19/SLUT 13/97122
    joo
   • VS: Til orientering: Udgår af kortlægning iht. jordforureningsloven - matr. nr. 6e Rødding By, Rødding 20/2959
    pba
   • Ansoegning supplerende materiale.pdf 19/56509
    lirm
   • Fra Boligselskabet Sct. Jørgen: Forespørgsel om planforhold - for bebyggelse Jernbanegade 10 - 12, 9632 Møldrup. 20/2951
    rgn
   • Ansoegning supplerende materiale.pdf 19/47271
    jboe
   • Anonym anmeldelse af affaldsoplag øst for Kærbyvej 11 17/56866
    edg
   • Bavnevej 49 - Ansøgning om landzonetilladelse.pdf_Doknr21818-20_v1.PDF 19/17707
    ba4
   • 200113 - Plantegning - Værksted og Stald - Bavnevej 49.pdf_Doknr21817-20_v1.PDF 19/17707
    ba4
   • 200113 - Facader - Bavnevej 49.pdf_Doknr21816-20_v1.PDF 19/17707
    ba4
   • 200113 - Arealplan - Bavnevej 49.pdf_Doknr21815-20_v1.PDF 19/17707
    ba4
   • 200113 - Situationsplan - Bavnevej 49.pdf_Doknr21814-20_v1.PDF 19/17707
    ba4
   • 200110 - Plantegning - Bolig - Bavnevej 49.pdf_Doknr21813-20_v1.PDF 19/17707
    ba4
   • Byggeansøgning, Bavnevej 49 8831 Løgstrup_Doknr21812-20_v1.PDF 19/17707
    ba4
   • Dunhammeren19-8800_Supplerende Matriale.pdf 20/2946
    ctan
   • Dunhammeren19-8800_Supplerende Matriale.pdf 20/2107
    lirm
   • DXL - Vedr. lokaletilskud til LAN events 20/2344
    lgr
   • Kvitteringsmail fra anmelder 20/1894
    edg
   • Svar fra ejer. Manglende færdigmelding af jordvarme på Kærvej 3, 8800 Viborg 16/58505
    ag3_slettet_1
   • Endeligt skøde - Vedr. sagsnummer: 18/51904-mra. 05042019-1010644954. Slettet frist. 18/51904
    tno
   • Færdigmelding, Hamlen 2A, byggesag 19/14235
    ekh
   • Svar fra ejer. Manglende færdigmelding af jordvarme på Vindumvej 130, 8840 Rødkærsbro 15/54533
    ag3
   • Registreringsmeddelelse - Gl. Randersvej 23C, 8800 Viborg - arealoverførsel m.m. (LE34 ref. 1808915) 18/51904
    tno
   • Sv: Vedr. bilag til udbetalingsanmodning LBST journalnr. 17-0242766 - nu med bilag (MST Id nr.: 538837) 17/44834
    let_slettet_1
   • Svar fra ejer. Manglende færdigmelding af jordvarme på Tingstedvej 28, 8850 Bjerringbro 15/73714
    ag3
   • Færdigmelding, Hamlen 2A, byggesag 18/64538
    ekh
   • Svar fra Klejtrup Musikefterskole. Manglende færdigmelding af jordvarme på Musikbakken 2, 9500 Hobro 15/55623
    ag3
   • Silkeborg Kommunes deltagelse i udredningsarbejde 19/52550
    flr
   • Færdigmelding, Hedelyngen 97, byggesag 18/57630
    lirm
   • Danmarks Naturfredningsforening anmelder "privat losseplads" på Kærbyvej 11, 8832 Skals 12/43384
    bkb
   • 19-01-2020 Mail fra klager vedr. klagesag om drivhus og legetårn på Arildsvej 3, 8800 Viborg 19/21748
    olz
   • 18-01-2020 Mail fra klager vedr. klagesag om drivhus og legetårn på Arildsvej 3, 8800 Viborg 19/21748
    olz
   • Ansoegning supplerende materiale.pdf 19/56231
    lirm
   • Færdigmelding, Herredsvejen 203, byggesag 19/44588
    lirm
   • Nina Bjørk Leosdottir, COK - Oplæg til forløb omkring databeskyttelse og it-sikkerhed systemejer samt systemadministrator 20/2897
    es
   • Nina Bjørk Leosdottir, COK - Oplæg til forløb omkring databeskyttelse og it-sikkerhed 20/2897
    es
   • Færdigmelding, Fledingbjergvej 25, byggesag 19/35880
    jboe
   • Byggeansøgning - Spangsbjerg Alle 28, 8800 Viborg 19/54855
    mie
   • Områdets afgrænsning som GIS-filer og om visualiseringer 18/59019
    mtro
   • 2048-4317-NBJ-1 statistikmodul 18/7781
    brn
   • Spørgsmål i forhold til underboring i forbindelse med ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 om gravearbejde inden for 100 m fra gravhøje i Vroue-Sjørup området 20/2886
    kft
   • 20200105 VVM-anmeldelse_Solcelleanlæg ved Stoholm.pdf 18/59019
    mtro
   • Udkast til Lovforslag ændring af VE-loven m.fl.pdf 18/59019
    mtro
   • Høringsbrev.pdf 18/59019
    mtro
   • Billede 5 - med solcelleanlæg og beplantning.jpg 18/59019
    mtro
   • Billede 4 - med solcelleanlæg.jpg 18/59019
    mtro
   • Billede 4 - før solcelleanlæg.JPG 18/59019
    mtro
   • Billede 3 - med solcelleanlæg.jpg 18/59019
    mtro
   • Billede 3 - med solcelleanlæg og beplantning.jpg 18/59019
    mtro
   • Billede 3 - før solcelleanlæg.JPG 18/59019
    mtro
   • Billede 2 - med solcelleanlæg.jpg 18/59019
    mtro
   • Billede 2 - med solcelleanlæg og beplantning.jpg 18/59019
    mtro
   • Billede 2 - før solcelleanlæg.JPG 18/59019
    mtro
   • Billede 1 - med solcelleanlæg.jpg 18/59019
    mtro
   • Billede 1 - med solcelleanlæg og beplantning.jpg 18/59019
    mtro
   • Materiale til arkæologisk vurdering af ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 om gravearbejde inden for 100 m fra gravhøje i Vroue-Sjørup området 20/2886
    kft
   • Billede 1 - før solcelleanlæg.JPG 18/59019
    mtro
   • 20200105_Projektbeskrivelse - Solcelleanlæg ved Stoholm.pdf 18/59019
    mtro
   • Projektbeskrivelse og VVM-anmeldelse - solcelleanlæg ved Stoholm, inkl. supplerende materiale 18/59019
    mtro
   • Til arkæologisk udtalelse: Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 om gravearbejde inden for 100 m fra gravhøje i Vroue-Sjørup området 20/2886
    kft
   • Projektbeskrivelse og VVM-anmeldelse - solcelleanlæg ved Stoholm, inkl. supplerende materiale 18/59019
    mtro
   • Byggeansøgning - Søvej 7A, 8800 Viborg 19/51996
    lirm
   • Redegørelse fra jurist omkring regualtiv for Gudenåen 19/52550
    flr
   • Deltagelse i Vandråd: Foreningen til bevarelse af Tange Sø 19/45840
    hsjen
   • SV: Størrelse på C55 ved nye 90 km strækninger 20/2227
    tv
   • VS: Tingvej 15 - Tilladelse fra Politi 19/20750
    jemv
   • Ansøgning om tilladelse til gravearbejde 20/2886
    kft
   • Aarhus Universitet spørger om notat fra møde 19/42945
    rak
   • Vedr. ATS tilbud af 9. december 2019 - krydset Vognmagervej/Fabrikvej 19/542
    tv
   • ATS tilbud af 9. december 2019 19/542
    tv
   • referat sygepleje.assistent 15.01.2020 19/688
    mt7
   • Henvendelse fra ejer Mads Rauff. Der er ikke tale om et jordvarmeanlæg - men et gyllekølingsanlæg 15/47457
    ag3
   • Aarhus Universitet spørger om notat fra møde 18/40549
    rak
   • Billeder og status indsendt, møddingsplads tom, Vorningvej 50, 8830 Tjele 19/41519
    mbp
   • Asmild Mark 74, red. af el-afgift 20/715
    btr
   • Høring screeningsafgørelse, rydning af fredskov ved Flyvestation Karup (MST Id nr.: 484944) 20/2880
    dhb
   • Ansoegning Supplerende materiale.pdf 19/55414
    olz
   • Henvendelse vedr. yderligere krav om gennemgang af medlelte byggetilladleser, Taarupgaard Alle 3,5,7,9 19/41398
    midah
   • Søren Meng fra Forsyningen Frederikshavn sender forespørgsel om fremvisning af omlastefaciliteter hos Revas 16/63566
    lp8
   • Svar fra Tonnys VVS. Manglende færdigmelding af jordvarmeanlæg på Lyngvej 15, 8832 Skals 15/69800
    ag3
   • Anmeldelse af jordflytning Teglskjær 4 20/2875
    pba
   • Ny mail om støj, vurdering af områdetyper, Lundgårdsvej 10, Stoholm - ansøgning om støjvold af 5. dec. 2019 - vurdering af områdetyper 19/52240
    mdo
   • Mail fra Landsbyggefonden vedrørende Almenstyringsdialog 19/35640
    evg
   • Rikke M. Hansen sender forslag til nyt tiltag vedr. affald - "Guldaffaldsspand" 19/54491
    esb
   • Rikke Hansen sender uddybning vedr. tidligere fremsendte forslag til nyt affaldstiltag 19/54491
    esb
   • Anmeldelse af jordflytning Nørrehedevej 36, 8800 Viborg 20/2858
    pba
   • OLVK - fiskepassage og sygdom 19/33933
    roc
   • Thorsø Miljø- og Biogas - Kompressoranlæg matr. 11x Vindum By, Vindum, dispensation fra Fortidsmindebeskyttelsesline 20/2846
    ba4
   • Færdigmelding jordvarme Spangsbjerg Alle 48, 8800 Viborg 19/12340
    pibh
   • Offentlig høring udbygning Mariagerfjord Renseanlæg 19/41765
    tms
   • Ansoegning supplerende materiale.pdf 19/55413
    lirm
   • KL sender administrativ information om affaldsgebyr for virksomheder 18/4467
    sm4
   • Matrikulær sag afventer godkendelse, udstykning - matr.nr. 7p Løvel By, Løvel 20/2838
    bkb
   • Brudelyset 26 - køber returnerer underskrevet købsaftale 20/2164
    hbl
   • Dunhammeren 27 - køber returnerer underskrevet købsaftale 20/2163
    hbl
   • oplysning af de børte adresser, Taarupgaard Alle 2A, 5 og 9 19/41398
    midah
   • Klager bekærfter modtagelse af kommunes brev vedr. udmelding den 20-1-20, Taarupgaard Alle 5 19/41398
    midah
   • End of waste - jord 14/16410
    bie
   • SV: 19/39290 - Kommunens overtagelse af privat fællesvej - Houlkærshøjen - Overslag på "udskillelse" af privat fællesvej 19/39290
    sfc
   • Nørre Langgade 38A og 47, færdigmelding, nedrivning.pdf 18/40960
    lirm
   • Ansøgning om tilladelse til etablering af olieudskiller 20/2718
    ib3
   • Tegning jordvarme Sundvej 62, 8832 Skals 19/18649
    pibh
   • Tæthedsprøvning Sundvej 62, 8832 Skals 19/18649
    pibh
   • Østergade 33, Ørum, 8830 Tjele 20/2824
    vkh
   • SV: Vedr. Nymarksvej 6, 8800 Viborg 20/2406
    arkri
   • Anmoder ønsker ikke register eller aktindsigt - det var en fejl at anmodningen blev sendt. 19/52571
    alm
   • SV: Byggesag 2020-0039 Søakset 7 8800 Viborg - Købsaftale Grund underskrevet.pdf 20/2591
    arkri
   • SV: Byggesag 2020-0039 Søakset 7 8800 Viborg 20/2591
    arkri
   • Virksundvej 56, Kvols, 8831 Løgstrup. 20/2822
    vkh
   • Forespørgsel om data fra 2007 19/16407
    roc
   • Invitation - studietur til Washington DC i november 19/50156
    hkr
   • godkendelse af rundsendelse af slides efter temadagen 19/16407
    roc
   • Skytteholm - dagsorden + bilag AGM-04 23.01.20 18/5568
    hdh
   • SV: Anmeldelse af ny gyllebeholder på Fallevej 52. 19/55194
    jg1
   • Højvej 1, Sparkær, 8800 Viborg 20/2810
    vkh
   • SV: Udstykning Arnbjerg - erklæringer til underskrift _VS: Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommune [Ref.nr.=40435d810e6544a1b785c8b61f25934c] (LE34 1900786) 19/22891
    sfc
   • Tegning og fuldmagt jordvarme Præstetoften 4, 7800 Skive 20/2814
    ag3
   • Re: [Sagsnr.:19/42397] Hegnsyn - Johan H. Wesselsvej 1 og 3, 8800 Viborg, mat.nr. 386br og 386bs, Viborg Markjorder 17/63669
    sfc
   • Ansøgning jordvarme Præstetoften 4, 7800 Skive 20/2814
    ag3
   • Egeskovskolen - skolebestyrelsesreferat 05-05-2011 20/2813
    hp2
   • 17.01.2020 -Modtaget e-mail fra Søre Dyhrberg med spørgsmål til sagsbehandling af en eventuel byggesag på Tingvej 24A, 8832 Skals.msg 19/37693
    mie
   • 16.01.2020 - Modtaget e-mail fra Søren Dyhrberg med spørgsmål til ansøgning på Tingvej 24A, 8832 Skals.msg 19/37693
    mie
   • 06.01.2020 - Modtaget e-mail fra Søren Dyhrberg med spørgsmål til ansøgning på Tingvej 24A, 8832 Skals.msg 19/37693
    mie
   • Egeskovskolen - skolebestyrelsesreferater 2014-15 20/2807
    hp2
   • Gudenådalens Vævere: landsmøde for vævekredsene 2020. Bookning af Enggården 20/2806
    sk
   • SV: Afrapportering af miljøtilsyn på Vranumvej 5, 8800 Viborg 19/47163
    xkk
   • Re: SV: SV: Tidsplan 19/11953
    kes
   • Vedr. udbetalingsanmodning 17-0136901 17/8790
    kes
   • Trine Gundersen spørger om titel på Jeanette Winther - henvendelse til Ballerup og Viborg 19/50156
    hkr
   • Medieanalyse for Q4 2019 18/40489
    mt
   • SV: Udstykning Arnbjerg - erklæringer til underskrift _VS: Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommune [Ref.nr.=40435d810e6544a1b785c8b61f25934c] (LE34 1900786) 19/22891
    sfc
   • Mail fra ejer vedr. ombygning. Randersvej 25, 8800 Viborg. 20/949
    lirm
   • Kontaktperson Sejbæk Dambrug Aps. 19/55698
    tms
   • Underskrevet brugsaftale - Vedrørende ny brugsaftale på Neckelmannsvej 19/36599
    aw
   • Facademæssigt oplæg/tegning med henblik på opførelse af altan på Sct. Mogensgade 52, 3. tv..msg 19/47465
    lirm
   • Opstilling af ny glykoltank i Lille Torup: Mødereferat og opfølgning 20/1675
    tms
   • irene.s.johansen@gmail.com - Sjørup - møde vedr. kloakering. 20/80
    kj
   • irene.s.johansen@gmail.com - Sjørup - referat fra møde den 6.1. 20/80
    kj
   • KOMBIT: Seneste nyt fra KOMBIT, 17. januar 2020 13/70577
    pj
   • SV: opstartsmøde "Læselyst i fritiden understøttet af PLC" Hvem deltager? 17/755
    libpe
   • Læselyst projekt 17/755
    libpe
   • SV: opklarende spørgsmål fra Viborg 17/755
    libpe
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Anvisning af ren jord fra Teglskjær 4 mv. 20/1830
    pba
   • Kommentering af jordhåndteringsplan - Energi Viborg Vand, kloakfornyelse i Almind 20/3000
    mbp
   • Solvænget 81 - overtagelse 19/51694
    hbl
   • Dunhammeren 32 - sender underskrevet købsaftale 20/2160
    hbl
   • Dunhammeren 14 - sender underskrevet købsaftale 19/54929
    hbl
   • Kalkstensvej 7 - sender underskrevet købsaftale 19/54925
    hbl
   • Kalkstensvej 11 - sender underskrevet købsaftale 19/54926
    hbl
   • Nørreballe 66 - sender tinglyst skøde til køber 19/34344
    hbl
   • Dunhammeren 11,13,15,17 - sender kopi af underskrevet købsaftale + faktura 19/49831
    hbl
   • Nøkkerosen 5 - sender kopi af underskrevet købsaftale 19/55101
    hbl
   • Bombesvarelse 20-01-2020 15_39_44.pdf 19/56226
    khy
   • Bombesvarelse 20-01-2020 15_36_21.pdf 19/50194
    mbru
   • 20.01.20_BR18 Byggetilladelse til at_opføre garage_Nørrehedevej 30 8800 Viborg_2020-01-16.pdf 19/46017
    khy
   • Bombesvarelse 20-01-2020 15_31_36.pdf 19/46017
    khy
   • Vedr. JC0499C Kjeldbjerg - svar på forespørgsel vedr. erhvervsarealer - Teleoperatøren Hi3G Danmark ønsker at forbedre teleinfrastrukturen i området ved: Kjeldbjerg 12/118036
    bkb
   • SV: Sagsnr. 18/42612 18/42612
    abmi
   • Bombesvarelse 20-01-2020 15_22_32.pdf 19/15038
    mbru
   • Bombesvarelse 20-01-2020 15_16_02.pdf 18/64538
    ekh
   • Anvisning af jord fra Nørrehedevej 36, 8800 Viborg 20/2858
    pba
   • Afprøvning af plastikopsamler i Gudenåen 20/2971
    flr
   • Svar på udstykningsforespørgsel 20/2964
    vkh
   • Landzonetilladelse til nyt stuehus på Bavnevej 49, 8831 Løgstrup 19/17707
    ba4
   • Screeningsbrev_Stålskur_Elsborgvej 85 8840 Rødkærsbro_2020-01-20.pdf 20/2598
    ctan
   • Bombesvarelse 20-01-2020 14_41_45.pdf 19/50690
    mie
   • Bombesvarelse 20-01-2020 14_40_58.pdf 20/2598
    ctan
   • Landzonetilladelse til stuehus på Bavnevej 49, 8831 Løgstrup 19/17707
    ba4
   • Screeningsbrev 2 erhverv til bolig Sct. Mathias Gade 56 8800 Viborg Supplerende materiale.pdf 19/50690
    mie
   • Svar til ejer. Manglende færdigmelding af jordvarme på Nonbo Enge 39, 8800 Viborg 13/65743
    ag3
   • Solvænget 81 - overtagelse 19/51694
    hbl
   • Svar på høring screeningsafgørelse, rydning af fredskov ved Flyvestation Karup 20/2880
    dhb
   • Til Eniig: Arkæologisk vurdering af ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 om gravearbejde inden for 100 m fra gravhøje i Vroue-Sjørup området 20/2756
    bkb
   • Rutetilladelse - Reberbanen 11A - Søndre Ringvej - 61,35 T 20/1683
    kiw
   • Screeningsbrev erhverv til bolig Sct. Mathias Gade 56 8800 Viborg Supplerende materiale.pdf 19/50690
    mie
   • Solvænget 79 - overtagelse 19/48148
    hbl
   • 20-01-2020_Tilbagemelding ifm. færdigmelding af byggeri af dagligvarebutik_Hamlen 2A, 8800 Viborg.pdf 18/60127
    ekh
   • Bombesvarelse 20-01-2020 14_05_02.pdf 18/60127
    ekh
   • Bombesvarelse 20-01-2020 13_55_25.pdf 19/56231
    lirm
   • Solvænget 77 - overtagelse 19/48147
    hbl
   • Til Boligselskabet Sct. Jørgen: Svar på forespørgsel om planforhold - for bebyggelse Jernbanegade 10 - 12, 9632 Møldrup. 20/2951
    rgn
   • Til Miljøstyrelsen, Slots- og kulturstyrelsen og Viborg Stiftsøvrighed Høringsbrev - miljøvurdering Vinkelvej i Viborg 19/50410
    alj
   • Supplement til byggetilladelse_opføre altan_Åkanden 14 8800 Viborg_2020-01-20.pdf 19/32307
    khy
   • Supplement til byggetilladelse_opføre altan_Åkanden 14 8800 Viborg_2020-01-20.pdf 19/32307
    khy
   • Supplement til byggetilladelse_opføre altan_Åkanden 14 8800 Viborg_2020-01-20.pdf 19/32307
    khy
   • Bombesvarelse 20-01-2020 13_28_49.pdf 19/32307
    khy
   • Solvænget 75 - overtagelse 19/51541
    hbl
   • Bombesvarelse 20-01-2020 13_22_38.pdf 19/32267
    mbru
   • Kvittering til ejer. Manglende færdigmelding af jordvarme på Tingstedvej 28, 8850 Bjerringbro 15/73714
    ag3
   • Kvittering til ejer. Manglende færdigmelding af jordvarme på Vindumvej 130, 8840 Rødkærsbro 15/54533
    ag3
   • Kvittering til ejer. Manglende færdigmelding af jordvarme på Kærvej 3, 8800 Viborg 16/58505
    ag3_slettet_1
   • Bombesvarelse 20-01-2020 13_14_55.pdf 19/14235
    ekh
   • Dialog om reparation af anløbsbroen for kanoer. 16/50388
    roc
   • Tilbagemelding på tilsynene fra den 16. januar 2020, V. Børstingvej 2+7 20/1419
    mbp
   • ek7@viborg.dk - Revideret budget- og regnskabsskema til ansøgning om anmodning om overførsel til 2020 19/21493
    ek7
   • Bombesvarelse 20-01-2020 12_59_32.pdf 18/64538
    ekh
   • Bilag til udbetalingsanmodning for LBST-j. nr. 17-0242766 17/44834
    let_slettet_1
   • Kvittering til Klejtrup Musikefterskole, Musikbakken 2, 9500 Hobro 15/55623
    ag3
   • Bombesvarelse 20-01-2020 12_50_19.pdf 18/64575
    mbru
   • Bombesvarelse 20-01-2020 12_42_21.pdf 18/57630
    lirm
   • Bombesvarelse 20-01-2020 12_21_09.pdf 19/44588
    lirm
   • Bombesvarelse 20-01-2020 12_01_41.pdf 15/909
    sibj_slettet_1
   • Rykkerbrev 2013 - påbegyndelse.dot doc2mail_indrage kælder til bolig_Dannebrogsgade 6A, 8800 Viborg_2020-01-20.pdf 15/909
    sibj_slettet_1
   • Kvittering til ejer. Sagen er afsluttet. Holstebrovej 266A, 8800 Viborg 15/47457
    ag3
   • VS: P-plads ved Karup skole 19/43417
    jemv
   • Solvænget 67 - overtagelse 19/47913
    hbl
   • Status på sagen 18/59019
    mtro
   • Anmodning om bedre materiale til ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 om gravearbejde inden for 100 m fra gravhøje i Vroue-Sjørup området 20/2886
    kft
   • Palleshøje 61 - Overtagelse 19/49365
    hbl
   • Sendt aktindsigt til Nancy Knudsen 19/42945
    rak
   • Jegstrupvej 11A, 7800 Skive - nedrevne bygninger 17/22213
    lirm
   • Bombesvarelse 20-01-2020 11_35_45.pdf 17/22213
    lirm
   • SV: Størrelse på C55 ved nye 90 km strækninger 20/2227
    tv
   • Palleshøje 59 - overtagelse 19/49366
    hbl
   • SV: Ansøgning om tilladelse til gravearbejde 20/2886
    kft
   • Nøkkerosen 16 - overtagelse 19/47804
    hbl
   • Mødenotat sendt til DLG Tjele 19/42945
    rak
   • Notat til mødedeltagere - Notat fra møde med Aarhus Universitet og bygherre 19/42945
    rak
   • Screeningsbrev_Nyt enfamiliehus_Friggsvej 3 8800 Viborg_2020-01-20.pdf 20/2596
    olz
   • Bombesvarelse 20-01-2020 11_24_30.pdf 20/2596
    olz
   • Notat til mødedeltagere - Notat fra møde med Aarhus Universitet og bygherre 18/40549
    rak
   • Mødenotat sendt til DLG Tjele 18/40549
    rak
   • Mail til Tonnys VVS. Der er ingen byggesag på ejendommen og dermed ingen færdigmelding af jordvarme på Lyngvej 15, 8832 Skals 15/69800
    ag3
   • Status på "din fart" 18/23378
    dh5
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_Opførelse af enfamiliehus med integreret carport_Dunhammeren 19 8800 Viborg_2020-01-20.pdf 20/2107
    lirm
   • Bombesvarelse 20-01-2020 10_58_49.pdf 20/2107
    lirm
   • Til/fra Karin Bendixen SV: Tilgængelighed Viborg - Et spørgsmål 12/35831
    jh7
   • [Sagsnr.:19/43021] Dialogmøde omkring udbudsbetingelser for leje af arealer til fyrværkerisalg 19/43021
    llla
   • BOM Ufuldstændig færdigmelding jordvarme Spangsbjerg Alle 48, 8800 Viborg.pdf 19/12340
    pibh
   • Svar at det ikke kræver byggetilladelse til Thorsø Miljø- og Biogas - Kompressoranlæg matr. 11x Vindum By, Vindum, dispensation fra Fortidsmindebeskyttelsesline 20/2846
    ba4
   • Fremsendt aktindsigt til Lone Langballe 20/2849
    rak
   • 20.01.2020_Byggetilladelse til at_opføre stålhal (Lade)_Gl. Viborgvej 82 9620 Aalestrup.pdf 19/32267
    mbru
   • Færdigmeldt - Bavnevej 49 19/49531
    bie
   • Dunhammeren 40 - notering af købsinteresse til Chinette Ebbesen 18/39759
    hbl
   • Konservativ Ungdom i Bjerringbro - Vedr. ansøgning om lokaletilskud 2020 20/2555
    lgr
   • Hindbærkrattet 115 - notering af købsinteresse til Christel Friis 12/17513
    hbl
   • Tilbagemelding på tilsyn fra 2019 20/2759
    mbp
   • Svar på udstykningsforespørgsel 20/2824
    vkh
   • BOM Kvittering færdigmelding jordvarme Sundvej 62, 8832 Skals 19/18649
    pibh
   • Screeningsbrev_Udhus på 38 m2 delt i 2 rum_Mønsted Skovvej 5 8800 Viborg_2020-01-20.pdf 20/2592
    ctan
   • Bombesvarelse 20-01-2020 09_48_45.pdf 20/2592
    ctan
   • BOM Kvittering jordvarme Præstetoften 4, 7800 Skive 20/2814
    ag3
   • Orientering om at kommune sender brev til involdverede parter den 20-1-20, Taarupgaard Alle 5 19/41398
    midah
   • Bombesvarelse 20-01-2020 09_40_01.pdf 18/40960
    lirm
   • Kopi af naboorienteringsbrev vedr. ansøgning om nyt sommerhus på Strandvejen 62, Hjarbæk 20/2003
    ba4
   • Museet orientering jordvarme Præstetoften 4, 7800 Skive 20/2814
    ag3
   • Svar på spørgsmål om overvågningsdata fra Hald sø 2007.Data fra 2007 19/16407
    roc
   • Naboorienteringsbrev 20/2003
    ba4
   • Svar på udstykningsforespørgsel 20/2822
    vkh
   • Lodsejerbrev 5 20012020.pdf 19/11953
    kes
   • Kvittering for modtagelse af høringssvar vedrørende Vinkelvej 20, Viborg 19/50410
    alj
   • Kvittering for modtagelse af høringssvar vedrørende Vinkelvej 20, Viborg 19/50410
    alj
   • Hersom Bjerregrav IF - Vedr. lokaletilskudsafregning 2019 og fremover 19/51662
    lgr
   • Svar på udstykningsforespørgsel 20/2810
    vkh
   • Screeningsbrev_Renovering og ombygning af eksisterende bolig_Teglkrogen 19 8800 Viborg_2020-01-20.pdf 20/2584
    olz
   • SV: Afrapportering af miljøtilsyn på Vranumvej 5, 8800 Viborg 19/47163
    xkk
   • 20.01.2020 - Sendt e-mail til Søren Dyhrberg med svar på sagsbehandling af en lovliggørelsessag.msg 19/37693
    mie
   • Bombesvarelse 20-01-2020 08_51_36.pdf 20/2584
    olz
   • 17.01.2020 - Sendt e-mail til Søren Dyhrberg med svar på spørgsmål til ansøgning om byggetilladelse på Tingvej 24A, 8832 Skals.msg 19/37693
    mie
   • 06.01.2020 - Sendt e-mail til Søren Dyhrberg med svar på spørgsmål til ansøgning om byggetilladelse på Tingvej 24A, 8832 Skals.msg 19/37693
    mie
   • Re: SV: SV: Tidsplan 19/11953
    kes
   • SV: Vedr. udbetalingsanmodning 17-0136901 17/8790
    kes
   • SV: Brev vedr. Sct. Mathias Gade 96A.msg 19/46290
    khy
   • Dispensation til etablering af vandledning langs kørselsvej på beskyttet overdrev på matr.nr. 2o Fløjgaarde, Finderup 20/2031
    jsni
   • Svar: Kontaktperson Sejbæk Dambrug Aps. 19/55698
    tms
 • 17.01.2020
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Anmodning om indsigt sendt via Borger.dk modtaget 19/52571
    alm
   • chhn@kromannreumert.com - FW: Herredsvejen 50A, 8832 Skals - Miljøtilsyn 20/1638
    mbp
   • HusCompagniet underskrevet købsaftale på Dunhammeren 11,13,15,17 19/49831
    hbl
   • MST@MST.DK - Autosvar / Autoreply 19/52512
    abmi
   • ojl@mst.dk - SV: Kopi af tilladelse til etablering af broer over Trudskov Bæk 19/52512
    abmi
   • ojl@mst.dk - SV: Kopi af Tilladelse til etablering af broer over Trudskov bæk med tilløb 19/43363
    abmi
   • reception@kyst.dk - Kystdirektoratet - autosvar/autoreply 19/52512
    abmi
   • post@slks.dk - Kvittering for modtagelse af e-mail 19/52512
    abmi
   • post@slks.dk - Kvittering for modtagelse af e-mail 19/43363
    abmi
   • MST@MST.DK - Autosvar:Kopi af Tilladelse til etablering af broer over Trudskov bæk med tilløb 19/43363
    abmi
   • cah@tdc.dk - Autosvar:[EXT] Kopi af Tilladelse til etablering af broer over Trudskov bæk med tilløb 19/43363
    abmi
   • MST@MST.DK - Autosvar / Autoreply 19/43363
    abmi
   • reception@kyst.dk - Kystdirektoratet - autosvar/autoreply 19/43363
    abmi
   • SV: Grundkøb - 2 stk. 20/2164
    hbl
   • Dunhammeren 32 - køberoplysninger 20/2160
    hbl
   • Re: Palleshøje 20/2166
    hbl
   • Dunhammeren 34 - køber sender underskrevet købsaftale 19/54928
    hbl
   • Dunhammeren 34 - køber returnerer underskrevet købsaftale 19/54928
    hbl
   • Aftale med biogasanlæg, Herredsvejen 50A, 8832 Skals 20/1638
    mbp
   • A2 sammenbindingsordningen på hjemmesiden 18/8669
    hsjen
   • Tilskud fastholdelse af vådområde 2019 12/15445
    iny_slettet_1
   • Kortmateriale til ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 om gravearbejde inden for 100 m fra gravhøje i Vroue-Sjørup området 20/2756
    bkb
   • Spørgsmål om styret underboring og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 om gravearbejde inden for 100 m fra gravhøje i Vroue-Sjørup området 20/2756
    bkb
   • Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 om gravearbejde inden for 100 m fra gravhøje i Vroue-Sjørup syd området 20/2756
    bkb
   • Ansøgning om tilladelse til gravearbejde ved gravhøje i Vroue-Sjørup syd området 20/2756
    bkb
   • Process 1 19/30236
    clb
   • tværfaglig drøftelse proces del 2 19/30236
    clb
   • Proces beskrivelse del 2 .docx 19/30236
    clb
   • 17.01.2020 Supplerende materiale til byggesag. Stærelunden 13, 8800 Viborg 19/13045
    lirm
   • Spørgsmål til ansøgning om sø på Vestergade 66, Møldrup 20/1041
    bkb
   • SV: Størrelse på C55 ved nye 90 km strækninger 20/2227
    tv
   • Størrelse på C55 ved nye 90 km strækninger 20/2227
    tv
   • SV: Placering af støjvoldsanlæg ved. Miljøcenter Lundgård - afklaring af trafikforhold 18/37970
    tv
   • Placering af støjvoldsanlæg ved. Miljøcenter Lundgård - afklaring af trafikforhold 18/37970
    tv
   • Procesbeskrivelse del 1 19/30236
    clb
   • Færdigmelding, Nedergårdsvej 11, nedrivning 19/27884
    mbru
   • Referat af møde vedr. sti- og voldanlæg ved Miljøcenter Lundgård 18/37970
    tv
   • Re: SV: Møde vedr. sti- og voldanlæg v. Miljøcenter Lundgård, Lundgårdsvej 10, Stoholm 18/37970
    tv
   • Møde vedr. sti- og voldanlæg v. Miljøcenter Lundgård, Lundgårdsvej 10, Stoholm 18/37970
    tv
   • Inddragelse af betalingsrettigheder 12/15445
    iny_slettet_1
   • Dambrug - årsindberetning for 2019 20/2619
    tms
   • Proces beskrivelse del 1 fys ergo.docx 19/30236
    clb
   • Byggeansøgning - Hjorthedevej 45, 8850 Bjerringbro 20/2743
    ctan
   • Færdigmelding, Tingvej 54, byggesag 19/40092
    mbru
   • Byggeansøgning - Egedal 5, 8800 Viborg 20/2711
    ctan
   • Tak for sidst 19/50156
    hkr
   • 17.01.2020 Supplerende materiale til færdigmelding. Nørdamvej 36, 9632 Møldrup.pdf 19/41675
    lirm
   • Fra Evida: Flytning af gasledning ved Kirkebækvej/Ringvejen 19/50533
    msb
   • Spørgsmål til behandling af ansøgning om sø på Vestergade 66, Møldrup 20/1041
    bkb
   • Polstrede møbler, skal overholde: EN 1021-1 (antændelighed). 14/57032
    kiso_slettet_1
   • Velds møllebæk - tilbudsliste 18/8118
    kes
   • Lønkørsel BU FJ 2020.docx 18/17902
    hst
   • Kærbyvej 20, 8832 Skals udgår af kortlægingen 18/56885
    pba
   • SV: [Sagsnr.:15/48916] Søndergård Rideklub - Vedr. oprydning i og omkring Søndergård Rideklub 15/48916
    sk
   • Byggeansøgning - Mønsted Skovej 7, 8800 Viborg 20/2699
    mbru
   • Færdigmeldig, Asmildhøjen 11, byggesag 18/21498
    lirm
   • Kvittering for modtagelse af høringssvar vedrørende Kommuneplantillæg nr. 52 - Bjerringbro 19/37235
    llk
   • Kvittering for modtagelse af høringssvar vedrørende Kommuneplantillæg nr. 52 - Bjerringbro 19/37235
    llk
   • Vi har modtaget din ansøgning om udbetaling 17/44834
    let_slettet_1
   • Orientering fra Energistyrelsen vedr. dom om affaldsadministrationsgebyret for Højesteret 18/4467
    sm4
   • Viborg Jagtforening - Ny kursustilskudsansøgning 2020 20/2701
    lgr
   • Viborg Jagtforening - Ny kursustilskudsansøgning 2020 20/2701
    lgr
   • Rapport vedr.Vinkel Sdr. Sogn Vandværk - Vandværket - januar 2020 14/17466
    joo
   • Rapport vedr.Daugbjerg Vandværk - Rugmarken 9, taphane - januar 2020 12/134303
    joo
   • Rapport vedr.Nordværket - Afgang værk - januar 2020 20/2697
    joo
   • SV: Hjarbækvej 29A, Løgstrup - Sagsnr. 2019-1335 19/49013
    jboe
   • spm. til drikkevandssag, Mariendalsvej 2B 18/51915
    pba
   • Rapport vedr.Viborg Vand - Ledningsnet, Nord, Vandtårn Skottenb - januar 2020 20/2697
    joo
   • Rapport vedr.Mønsted Vandværk - Vandværket - januar 2020 12/15151
    joo
   • Rapport vedr.Sydværket - Afgang værk - januar 2020 20/2694
    joo
   • Rapport vedr.Hammershøj Vandværk - Stadionvej 1, taphane - januar 2020 12/11987
    joo
   • Rapport vedr.Sundvej 37, Sundstrup, 8832 Skals - januar 2020 13/26584
    joo
   • Rapport vedr.Hammershøj Vandværk Vandværket - januar 2020 12/11987
    joo
   • Rapport vedr. Viborg Vand - Forbruger, Syd, Koldingvej 158 - januar 2020 20/2694
    joo
   • Nøkkerosen 5 - køber returnerer underskrevet købsaftale 19/55101
    hbl
   • Rapport vedr.Mønsted Vandværk - Blegevej 11, taphane - januar 2020 12/15151
    joo
   • Ansøgning om sø på Vestergade 66, Møldrup opretholdes (med nærhed til gyllebeholder) 20/1041
    bkb
   • Rapport vedr.Daugbjerg Vandværk - Vandværket - januar 2020 12/134303
    joo
   • Anmeldelse af sløjfning og etablering af olietanke 20/2689
    ib3
   • Højtoften 4, Tapdrup, 8800 Viborg 20/2687
    vkh
   • SV: (Klagesag) Omlæggelse - Udvidelse af adgang - Tastumvej 11, Feldingbjerg, 7850 Stoholm - Vejdirektoratets sagsnr. 20/00353 20/1334
    sfc
   • Ansoegning. supplerende oplysningerpdf 20/2669
    arkri
   • Dispensations ans..pdf 20/2669
    arkri
   • Ny 5. version af miljørapport 18/47480
    edg
   • Spørgsmål til Sundvej 15, Kærbyvej 22 og Ågade 15 20/2670
    bie
   • Vandanalyser - AaHuset, Østergade 76 A, 8850 Bjerringbro - septem,ber og december 2019 15/44462
    fmc_slettet_1
   • Spørgsmål - Sundvej 15, Kærbyvej 22 og Ågade 15 20/2670
    bie
   • Bjerringbro FH - Ny kursustilskudsansøgning 2020 20/2666
    lgr
   • Tilmelding til temadag om Hald sø 19/16407
    roc
   • Spørgsmål vedr. sø på Vestergade 66, Møldrup (nærhed til gyllebeholder) 20/1041
    bkb
   • Tilladelse til regnvandsfaskine - supplerende oplysninger 20/979
    tms
   • 29.10.2019 - ansøgning om dispensation fra lokalplan til placering af overdækning - MTB støttepunkt, Birgittelystvej, 8800 Viborg 19/25148
    vbp
   • Aktivitetsplan for Dalgas Skyttecenter sæsonen 2020 mv. 12/21222
    nig_slettet_1
   • Mail from Guro - translation of two reports from group 1 17/57625
    anp
   • Bemærkninger fra Boligselskabet Sct. Jørgen til lokalplanforslag nr. 534 for Brofæstet i Viborg Baneby 19/30982
    rgn
   • Bemærkninger fra DSB Ejendomme til lokalplanforslag nr. 534 for Brofæstet i Viborg Baneby 19/30982
    rgn
   • Underskrevet kontrakt vedr. samarbejdsaftale mellem RenoDjurs og Viborg Kommune om afsætning af deponeringsegnet affald 19/54618
    ges
   • Foderliste er opdateret i PULS 20/2619
    tms
   • Dialog om hvordan materiale skal leveres - Dagli Brugsen Hammershøj, gartnerbakken 4, 8830 Tjele 19/9970
    vbp
   • Ansøgning om fornyet tilladelse til vanding af landbrugsafgrøder 19/53867
    dek
   • VS: Til Kommunerne vedr. høring om omfanget af kommunale og statslige ekspropriationer inden for de sidste 3 år (Id nr.: 582653) - Liste over kommunale ekspropriationer inden for de sidste 3 år.xlsx 20/2636
    sfc
   • VS: Til Kommunerne vedr. høring om omfanget af kommunale og statslige ekspropriationer inden for de sidste 3 år (Id nr.: 582653) - TRU spørgsmål 192 og 193.pdf 20/2636
    sfc
   • Fra Region Midt: Udtalelse fra museet vedr. forlængelse af råstoftilladelse ved Skelhøje 20/2581
    msb
   • VS: Til Kommunerne vedr. høring om omfanget af kommunale og statslige ekspropriationer inden for de sidste 3 år (Id nr.: 582653) 20/2636
    sfc
   • Romlund Jagtforening 12/31797
    nig_slettet_1
   • ilt og temperatur i Hald Sø 2019 fra DTU Aqua 12/26555
    roc
   • Tilsagn om deltagelse fra MST 19/16407
    roc
   • Transektdata Hald sø august og september 2019 fra MST 12/26555
    roc
   • Om tagplader fra Romlundvej 29 - byggeaffald 20/1894
    edg
   • Henvendelse / opfølgning på henvendelse om udkast til udformning af dokumentation - Dagli Brugsen Hammershøj , Gartnerbakken 4, 8800 Viborg 19/9970
    vbp
   • VS: Rapport AR-20-CA-00912491-01 vedr.Høgild Dambrug 1070 - Indløb 1 att: Jimmy Raaby Olesen 19/55680
    tms
   • VS: Rapport AR-20-CA-00912509-01 vedr.Alskov Dambrug 1100 - Indløb 1 att: Jens Peder Jøker Trachsel 19/55676
    tms
   • VS: Rapport AR-20-CA-00912573-01 vedr.Karup Elværks Dambrug 1120 - Indløb 1 att: Rapportmodtager 19/55685
    tms
   • VS: Rapport AR-20-CA-00912569-01 vedr.Uhre Dambrug 1160 - Indløb 1 att: Rapportmodtager 19/55706
    tms
   • Rapport nr. 366073 (Dambrugskontrol fra Bryrup Dambrug) er færdiganalyseret 19/55678
    tms
   • VS: Rapport nr. 366031 (Dambrugskontrol fra Mønsted Dambrug Boring) er færdiganalyseret 19/55690
    tms
   • Skydetider Viborg Skytte Forening, Finderupvej 50, 8800 Viborg 13/37190
    pjj
   • Indsendelse 3 - Supplerende materiale modtaget til behandling af byggesag - Ny butik, Koldingvej 61, 8800 Viborg 19/56405
    vbp
   • Oversigt Vestre 17/755
    libpe
   • Indsendelse 2- Supplerende materiale til behandling af sag- Ombygge administrationsfløj, Veste Skivevej 122A, 8800 Viborg 19/44058
    vbp
   • Aarsleff sender overslagspriser på foring af perkolatbrønde og -ledninger 19/39289
    hani
   • Indsendelse 4- Supplerende materiale modtaget til behandling af byggesag - Sct. Mathias Centret 1, 8800 Viborg.pdf 19/56476
    vbp
   • Indsendelse 3 - Supplerende materiale til behandling af bygegsag - Sct. Mathias Centret 1, 8800 Viborg.pdf 19/56476
    vbp
   • Mail fra MUUSMANN - forslag til medieplan for begge chefstillinger i Børn & Unge 19/26361
    letho
   • Carat sender forslag til medieplan for begge chefstillinger i Børn & Unge 19/26361
    letho
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Bombesvarelse 17-01-2020 13_56_26.pdf 19/13045
    lirm
   • 17.01.2020 Ibrugtagningstilladelse til enfamiliehus_Stærelunden 13, 8800 Viborg.pdf 19/13045
    lirm
   • Brudelyset 26 - sender købsaftale til underskrift hos køber 20/2164
    hbl
   • Kalkstensvej 9 - notering af købsinteresse 13/97836
    hbl
   • Dunhammeren 52 - forlænger notering af købsinteresse til Bente Kofod 18/39759
    hbl
   • Palleshøje 73 - sender ny købsaftale til køber 20/809
    hbl
   • Palleshøje 85 - sender købsaftale til underskrift hos køber 20/897
    hbl
   • SV: Dunhammeren 14 - kvittering for modtaget købsaftale 19/54929
    hbl
   • Solvænget 65 - forlænger notering af købsinteresse til mathilde rohde 19/39610
    hbl
   • Svar på spørgsmål om styret underboring og ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 om gravearbejde inden for 100 m fra gravhøje i Vroue-Sjørup syd området 20/2756
    bkb
   • Gefremsendt -Fremsendelse af tegninger fra projekt - Ny ALDI, Koldingvej, 8800 Viborg.msg 19/56405
    vbp
   • Gl. Tangevej 11, Bjerringbro - prøvetagning 18/56989
    bie
   • Svar på spørgsmål til ansøgning om sø på Vestergade 66, Møldrup 20/1041
    bkb
   • Referat fra møde i Rødding Sølaug 14/35848
    iny_slettet_1
   • Kvitteringsbrev Søakset 7, 8800 Viborg.pdf 20/2591
    arkri
   • Bombesvarelse 17-01-2020 13_35_11.pdf 20/2591
    arkri
   • SV: Placering af støjvoldsanlæg ved. Miljøcenter Lundgård - afklaring af trafikforhold 18/37970
    tv
   • 5. udkast til VVM rapport med kommunens bemærkninger 18/47480
    edg
   • Bombesvarelse 17-01-2020 13_28_45.pdf 19/27884
    mbru
   • Screeningsbrev_Kontor modulbyggeri_Marinus Svendsensvej 2 8850 Bjerringbro_2020-01-17.pdf 19/56490
    arkri
   • Bombesvarelse 17-01-2020 13_19_16.pdf 19/56490
    arkri
   • [Sagsnr.:19/42397] Hegnsyn - Johan H. Wesselsvej 1 og 3, 8800 Viborg, mat.nr. 386br og 386bs, Viborg Markjorder 19/42397
    sfc
   • Bombesvarelse 17-01-2020 12_53_01.pdf 20/2121
    lirm
   • _Screeningsbrev_Tilbygning af stue, garage og værksted_Kornmarken 103 8800 Viborg_2020-01-17.pdf 20/2121
    lirm
   • DXL - Vedr. lokaletilskud til LAN events 20/2344
    lgr
   • 17.01.2020 - Sendt e-mail med kopi af byggetilladelse og kontaktoplysninger for tilbagemelding på drivhus på Teglmarken 173, 8800 Viborg.msg 19/38862
    mie
   • Dialog om opstilling og accept af leje af PC 19/16407
    roc
   • Fritidsrådet/KFU - Fælles info omkring ny model for rideklubber i VK 18/32206
    sk
   • Bombesvarelse 17-01-2020 12_39_35.pdf 19/34403
    jha
   • 17.01.2020 Ibrugtagningstilladelse til lovliggørelse af kviste_Nørdamvej 36, 9632 Møldrup.pdf 19/41675
    lirm
   • _Rykkerbrev_Færdigmelding_Lovliggørelse af garagebygning_Kjeldbjergvej 4 7800 Skive_2020-01-17.pdf 19/39966
    jboe
   • GeoNote brøndtømning - Underskrevet kontrakt Viborg kommune 16/20370
    nhs_slettet_1
   • Svar på spørgsmål til behandling af ansøgning om sø på Vestergade 66, Møldrup 20/1041
    bkb
   • Bombesvarelse 17-01-2020 12_11_26.pdf 19/39966
    jboe
   • Brudelyset 28 - overtagelse 19/49959
    hbl
   • Dunhammeren 9 - overtagelse 19/51731
    hbl
   • Udledningstilladelse - klagefrist udløbet 19/52398
    tms
   • Alliance Consulting Group tilsendes svar på bortskaffelse af erhvervsaffald fra Flyvestation Karup 19/54491
    esb
   • 17.01.2020 - Sendt e-mail til Anders Bjerre med supplement til byggetilladelse på ændret placering af stuehus på Rindsholmvej 79, 8800 Viborg 19/34419
    mie
   • Bombesvarelse 17-01-2020 11_37_12.pdf 20/2113
    olz
   • _Screeningsbrev_Opførelse af parcelhus på med indbygget garage_Gøgeurtvej 5 8830 Tjele_2020-01-17.pdf 20/2113
    olz
   • 17.01.2020 - Supplement til byggetilladelse til at opføre ny bolig_Rindsholmvej 79, 8800 Viborg 19/34419
    mie
   • Søakset 7 - overtagelse 19/50957
    hbl
   • Brev vedr. Sct. Mathias Gade 96A.msg 19/46290
    khy
   • Byggeaffald - Bavnevej 49 - nedrivningssag 19/49531
    bie
   • Skolebuskørsel for Rødkærsbro Skole angående afhentning af ældre elever 18/23404
    dh5
   • [Sagsnr.:20/2701] Viborg Jagtforening - Kursuskvittering 2020 20/2701
    lgr
   • Bombesvarelse 17-01-2020 11_15_37.pdf 18/21498
    lirm
   • Svar om parkeringsforhold og trafik på Anlægsgade i Stoholm 19/48935
    jho
   • Nøkkerosen 5 - sender købsaftale til underskrift hos køber 19/55101
    hbl
   • [Sagsnr.:19/9046] Viborg FF - Kursustilskud 2019 19/9046
    lgr
   • Svar på udstykningsforespørgsel 20/2687
    vkh
   • Om afslutning af nedrivningssager - Sundvej 15, Kærbyvej 22 og Ågade 15 20/2670
    bie
   • Kvittering for opretholdelse af ansøgning om sø på Vestergade 66, Møldrup (med nærhed til gyllebeholder) 20/1041
    bkb
   • [Sagsnr.:19/11114] Team Viborg Pigefodbold - Kursustilskud 2019 19/11114
    lgr
   • Kvittering for modtagelse af skydetider fra Viborg Skytteforening for 2020 13/37190
    pjj
   • Vedr. bilag til udbetalingsanmodning LBST journalnr. 17-0242766 - nu med bilag 17/44834
    let_slettet_1
   • [Sagsnr.:20/2666] Bjerringbro FH - Kursuskvittering 2020 20/2666
    lgr
   • Bombesvarelse 17-01-2020 10_07_37.pdf 20/2119
    ctan
   • _Screeningsbrev_Lovliggørelse af udestue_Gartnerbakken 22 8830 Tjele_2020-01-17.pdf 20/2119
    ctan
   • Tilladelse til regnvandsfaskine - er meddelt 20/979
    tms
   • Bombesvarelse 17-01-2020 10_00_21.pdf 19/24340
    lirm
   • Svar på spørgsmål vedr. sø på Vestergade 66, Møldrup (nærhed til gyllebeholder) 20/1041
    bkb
   • Bombesvarelse 17-01-2020 09_55_30.pdf 19/49013
    jboe
   • Udbetalingsanmodning som indsendt 17.1.20 17/44834
    let_slettet_1
   • Vedr. bilag til udbetalingsanmodning LBST 17-0242766 17/44834
    let_slettet_1
   • Screeningsbrev_Opførelse af nyt erhvervsdomicil_Marsk Stigs Vej 2C 8800 Viborg_2020-01-17.pdf 19/56227
    cajen
   • Bombesvarelse 17-01-2020 09_36_11.pdf 19/56227
    cajen
   • Svarmail vedr. oversættelse af 2 rapporter fra gruppe 1 - Attractive Nordic Towns 17/57625
    anp
   • Screeningsbrev Villa Nøkkerosen 11 8800 Viborg.pdf 20/2117
    arkri
   • Bombesvarelse 17-01-2020 09_31_10.pdf 18/27154
    mie
   • Bombesvarelse 17-01-2020 09_28_24.pdf 18/19673
    olz
   • Kvittering for Skydeplanen 2020 fra Romlund Jagtforening 12/31797
    nig_slettet_1
   • Foderliste er opdateret i PULS 20/2619
    tms
   • Dambrug - årsindberetning for 2019 20/2619
    tms
   • Dambrug - årsindberetning for 2019 20/2619
    tms
   • Henvendelse om VVM for White Water Viborg - VVM tilsendt Christoffer Bering 12/15784
    anp
   • Til Region Midt: Udtalelse fra Viborg Kommune vedr. ansøgning om forlængelse af råstoftilladelse (matr.nr. 2e og 2g Trehuse, Frederiks) 20/2581
    msb
   • 17.01.2020 - Sendt e-mail til Bo Boi, Årstiderne Arkitekter, med tilbagemelding på tidsforbrug på sagerne.msg 19/51661
    mie
   • Fremsendelse af skøde til bank og sælger - Gl. Randersvej 47, Viborg - Jan Ebbesen sælger til Viborg Kommune - Vedr. sagsnummer: 18/51901/kemn. 8q, Overlund By, Asmild. Tinglysning afsluttet 18/51901
    tno
   • Fremsendelse af prøvetinglysning - Rughavevej 56, Viborg 19/49033
    kemn
   • SV: Gartnerbakken 4, Skilt på dagli´brugsen.msg 19/44633
    cajen
   • Orientering om sagsbehandling af jeres ansøgning om fortsat drift af Tangeværket 14/23695
    flr
   • Aarsleff tilsendes TV-inspektionsrapporter 19/39289
    hani
   • Aarsleff tilsendes supplerende oplysninger vedr. foring af perkolatbrønde og -ledninger 19/39289
    hani
 • 16.01.2020
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • janie@aqua.dtu.dk - SV: Bestandsanalyser i Skibelund Bæk og Gullev Bæk 9. oktober 2018 18/12958
    8ks
   • janie@aqua.dtu.dk - SV: planlægning af møde 7. feb - samarbejdet omkring ”Hvor bliver ørreden af i Gudenå og tilløb nedenfor Tange Sø ?” 18/12958
    8ks
   • janie@aqua.dtu.dk - Nyt forslag til dagsorden 7. februar 18/12958
    8ks
   • janie@aqua.dtu.dk - SV: samarbejde med DSF ift. ørred i Gudenå ns Tange 18/12958
    8ks
   • janie@aqua.dtu.dk - Her er en liste over dem, der skal inviteres til mødet 7. februar og have materialet 18/12958
    8ks
   • janie@aqua.dtu.dk - RE: Hvor bliver havørreden af i Gudenåen og tilløb nedenfor Tange Sø? 18/12958
    8ks
   • janie@aqua.dtu.dk - Enkelte ændringsforslag til referat af møde den 7. feb 2019 - Hvor bliver havørred af i Gudenåen og tilløb nedenfor Tange sø 18/12958
    8ks
   • janie@aqua.dtu.dk - Kan Torben og Hanne fortælle lidt imorgen ? 18/12958
    8ks
   • janie@aqua.dtu.dk - SV: Referat og slides fra møde om "Havørreden tilbage til Gudenåen" 18/12958
    8ks
   • janie@aqua.dtu.dk - RE: Hvor bliver havørreden af i Gudenåen og tilløb nedenfor Tange Sø? 18/12958
    8ks
   • janie@aqua.dtu.dk - Notat "Fiskeribiologisk vurdering af havørredbestanden i Gudenåen med tilløb" 18/12958
    8ks
   • pfrostvedsted@post.tele.dk - Re: Mødeindkaldelse Havørreden tilbage til Gudenåen 13. januar 2020 18/12958
    8ks
   • pfrostvedsted@post.tele.dk - Re: Elbefiskning af Gullev Bæk 4. dec 2019 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - Endeligt referat 14. marts Havørreden tilbage til Gudenåen 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - Flyer om Havørreden tilbage 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - Referat fra mødet den 14. marts 2019. 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - Udkast til referat 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - SV: Notat "Fiskeribiologisk vurdering af havørredbestanden i Gudenåen med tilløb" 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - Udkast til ansøgning Aage V. Jensen 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - referat Havørreden tilbage til Gudenåen 2/9 2019 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - Havørreden tilbage til Gudenåen. Dagsorden til mødet den 25/11 2019 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - VS: Angående manglende målopfyldelse i Gudenåens tilløb 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - Mødeindkaldelse Havørreden tilbage til Gudenåen 13. januar 2020 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - SV: Angående manglende målopfyldelse i Gudenåens tilløb 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - udkast til dagsorden møde 7. februar vedr. "Hvor bliver ørreden af i Gudenå og tilløb nedenfor Tange Sø" 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - økoniomi - udkast til dagsorden møde 7. februar vedr. "Hvor bliver ørreden af i Gudenå og tilløb nedenfor Tange Sø" 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - planlægning af møde 7. feb - samarbejdet omkring ”Hvor bliver ørreden af i Gudenå og tilløb nedenfor Tange Sø ?” 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - Re: Nyt forslag til dagsorden 7. februar 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - Frist for foreningsforslag til budget 2020 til "Havørreden tilbage til Gudenåen" Favrskov Kommune 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - SV: Dagorden og referat til møde den 7. feb 2019 - Hvor bliver havørred af i Gudenåen og tilløb nedenfor Tange sø 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - SV: Dagorden og referat til møde den 7. feb 2019 - Hvor bliver havørred af i Gudenåen og tilløb nedenfor Tange sø 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - opbakning til DSF/foreninger som projektejer 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - samarbejde med DSF ift. ørred i Gudenå ns Tange 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - SV: økoniomi - udkast til dagsorden møde 7. februar vedr. "Hvor bliver ørreden af i Gudenå og tilløb nedenfor Tange Sø" 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - VS: baggrundsdata - gydebankeoptællinger 2008-2019 - til projekt "Havørreden tilbage til Gudenå" 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - Tilrettet referat af teknikermøde 13- december 2018 Ørreden i Gudenå ns Tange 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - Udtræk af data fra Winbio (BioQuery) ifm. Havørred Gudenå projektet ASAP 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - SV: Referat fra mødet den 14. marts 2019. 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - SV: Referat fra mødet den 14. marts 2019. 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - Bevillig af beløb til projektledelse af "Havørreden tilbage til Gudenå" 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - SV: Styregruppemøde "Havørreden tilbage til Gudenåen" 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - SV: Pressemeddelelse - absolut fortroligt -rettelser vedr. politisk niveau 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - VS: Udkast til referat - styregruppemøde 27-05-2019 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - SV: Nye muligheder for finansiering? 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - bevillig til Havørreden tilbage til Gudenåen - Budgetforslag 2020-23 | Favrskov Kommune 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - SV: Havørred Gudenåen 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - SV: Angående manglende målopfyldelse i Gudenåens tilløb 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - SV: Havørren tilbage til Gudenåen - ansægning kommunerne år 1 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - SV: Dagorden og referat til møde den 7. feb 2019 - Hvor bliver havørred af i Gudenåen og tilløb nedenfor Tange sø 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - Havørren tilbage til Gudenåen - ansægning kommunerne år 1 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - Havørreden tilbage til Gudenåen 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - SV: Referat og slides fra møde om "Havørreden tilbage til Gudenåen" 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - Styregruppemøde "Havørreden tilbage til Gudenåen" 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - SV: SV: Styregruppemøde "Havørreden tilbage til Gudenåen" 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - SV: Styregruppemøde "Havørreden tilbage til Gudenåen" 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - SV: Havørreden tilbage til Limfjorden - Styrregruppemøde 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - SV: Bevillig af beløb til projektledelse af "Havørreden tilbage til Gudenå" 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - Opdateringen 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - SV: Referat fra mødet den 14. marts 2019. 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - Styregruppe møde mandag den 27. 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - SV: Styregruppe møde mandag den 27. 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - Havørreden tilbage til Gudenåen - ansøgning drift 2020 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - Havørreden tilbage til Gudenåen. 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - VS: Pressemeddelelse - absolut fortroligt 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - SV: Pressemeddelelse - absolut fortroligt 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - SV: Pressemeddelelse - absolut fortroligt 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - SV: Angående manglende målopfyldelse i Gudenåens tilløb 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - VS: Svar ansøgning Sportsfiskerforbundet - støtte til undersøgelser i Gudenåen nedstrøms Tange Sø 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - SV: SV: Nye muligheder for finansiering? 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - SV: SV: Pressemeddelelse - absolut fortroligt -rettelser vedr. politisk niveau 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - SV: SV: Pressemeddelelse - absolut fortroligt 18/12958
    8ks
   • pfrostvedsted@post.tele.dk - Så rykker vi alligevel på havørredundersøgelsen Gudenå med start 2020 18/12958
    8ks
   • pfrostvedsted@post.tele.dk - Re: Så rykker vi alligevel på havørredundersøgelsen Gudenå med start 2020 18/12958
    8ks
   • pfrostvedsted@post.tele.dk - Presseomtale havørredprojekt 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - SV: Så rykker vi alligevel på havørredundersøgelsen Gudenå med start 2020 18/12958
    8ks
   • john.eistrom@gmail.com - Re: Presseomtale havørredprojekt 18/12958
    8ks
   • 8ks@viborg.dk - VS: Presseomtale havørredprojekt 18/12958
    8ks
   • janie@aqua.dtu.dk - RE: Så rykker vi alligevel på havørredundersøgelsen Gudenå med start 2020 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - SV: Presseomtale havørredprojekt 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - SV: Så rykker vi alligevel på havørredundersøgelsen Gudenå med start 2020 18/12958
    8ks
   • pfrostvedsted@post.tele.dk - Re: Presseomtale havørredprojekt 18/12958
    8ks
   • Hanne.Wind-Larsen@randers.dk - SV: Presseomtale havørredprojekt 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - Afrapportering Havørreden tilbage til Gudenåen 18/12958
    8ks
   • 8ks@viborg.dk - VS: havørred 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - SV: havørred 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - Referat fra mødet den 25/11 2019. Havørreden tilbage til Gudenåen 18/12958
    8ks
   • 8ks@viborg.dk - SV: havørred 18/12958
    8ks
   • janie@aqua.dtu.dk - RE: Lille korrektion til referat fra mødet den 25/11 2019. Havørreden tilbage til Gudenåen 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - SV: Referat fra mødet den 25/11 2019. Havørreden tilbage til Gudenåen 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - SV: Lille korrektion til referat fra mødet den 25/11 2019. Havørreden tilbage til Gudenåen 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - SV: Punkt vedr. Vandpleje på næste styregruppemøde 13. Jan 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - Punkt vedr. Vandpleje på næste styregruppemøde 13. Jan 18/12958
    8ks
   • 8ks@viborg.dk - VS: Punkt vedr. Vandpleje på næste styregruppemøde 13. Jan 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - Havørreden tilbage til Gudenåen 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - SV: Referat fra mødet den 25/11 2019. Havørreden tilbage til Gudenåen 18/12958
    8ks
   • Byggeansøgning, Elsborgvej 85 8840 Rødkærsbro 20/2599
    ctan
   • Byggeansøgning, Elsborgvej 85 8840 Rødkærsbro 20/2598
    ctan
   • Byggeansøgning, Bavnevej 49 8831 Løgstrup 20/2597
    mbru
   • Byggeansøgning, Friggsvej 3 8800 Viborg 20/2596
    olz
   • Byggeansøgning, Skovvejen 33F 8850 Bjerringbro 20/2594
    ekh
   • Byggeansøgning, Vesterled 11 8830 Tjele 20/2593
    mbru
   • Byggeansøgning, Mønsted Skovvej 5 8800 Viborg 20/2592
    ctan
   • Byggeansøgning, Søakset 7 8800 Viborg 20/2591
    mbru
   • Byggeansøgning, Koldingvej 69B 8800 Viborg 20/2590
    vbp
   • Byggeansøgning, Koldingvej 69A 8800 Viborg 20/2589
    vbp
   • Byggeansøgning, Koldingvej 67 8800 Viborg 20/2588
    vbp
   • Byggeansøgning, Koldingvej 65 8800 Viborg 20/2587
    vbp
   • Byggeansøgning, Koldingvej 63 8800 Viborg 20/2586
    vbp
   • Byggeansøgning, Koldingvej 61 8800 Viborg 20/2585
    vbp
   • Byggeansøgning, Teglkrogen 19 8800 Viborg 20/2584
    olz
   • afsluttet oprydning af jordforurening. Finderupvej 118, 8800 Viborg 12/35029
    pba
   • Fra Region Midt: Høringsbrev - ny råstoftilladelse i samordning (matr.nr. 2e og 2g Trehuse, Frederiks) 20/2581
    msb
   • Rapport vedr.Tinghøjvej 46, Vammen 8830 Tjele - januar 2020 13/12717
    joo
   • Rapport vedr.Gl Røddingvej 13, Løvel 8830 Tjele - januar 2020 13/28204
    joo
   • Rapport vedr.Flarupvej 18 A, Mollerup 8830 Tjele - januar 2020 13/11328
    joo
   • Rapport vedr.Fælledvej 30A 8830 Tjele - januar 2020 13/25920
    joo
   • Rapport vedr.Ingstrup Møllevej 19, 8830 Tjele - januar 2020 16/6572
    joo
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Nørrehedevej 20, 7470 Karup J - december 2019 20/1709
    joo
   • Analyserapport med underskrift 20/1709
    joo
   • Region Midtjylland sender aflysning af til møde i styregrupe for infrastruktur den 15. januar 2020 19/1060
    kemn
   • KL sender plancher fra K98-mødet den 15 januar 2020 18/166
    hkr
   • Anette Nygaard Pedersen, Sdr. Rind, dokumentation for udnyttelse af meddelt støtte fra puljen "vedligeholdelse af arealer 2018" til Sdr. Rind og Rindsholm Borger og kulturforening 18/27135
    bc6
   • Konservativ Ungdom i Bjerringbro - Ansøgning om lokaletilskud 2020 20/2555
    lgr
   • Ansøgning om tilladelse til aktiviteter 2020 til Viborg Kommune.docx 20/2551
    av4
   • Servicerapport 2019 19/16407
    roc
   • DXL - Vedr. lokaletilskud til LAN events 20/2344
    lgr
   • DXL - Uddybende svar vedr. LAN events 20/2344
    lgr
   • bemærkninger til varsel om sløjfning af boring 15/42776
    fmc_slettet_1
   • Tinghallen sender endelig menu til Sportsgalla 2019 efter aftale 19/8874
    alm
   • Tilmelding fra TV MIDTVEST 19/16407
    roc
   • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, mulighed for ansøgning om andel af ramme til Landsbyfornyelse 2020 20/2502
    bc6
   • Om at det ikke er affld fra Bavnevej 49 på Hulager 6 19/49531
    bie
   • Byggeansøgning, Ammunitionsvej 5, 8800 Viborg 20/2457
    vbp
   • Forespørgsel om oprensning af landsbydam i Lindum 20/2498
    aka
   • Færdigmelding, Drøwtwn 6, byggesag 15/69706
    arkri
   • Information øvrige indlægsholdere om temadag om Hald Sø og Furesø 19/16407
    roc
   • 16.01.2020 - Modtaget e-mail fra Carsten Lindequist, Pluskontoret Arkitekter med revideret illustrationer af facade med lys grå tagmateriale.msg 19/37586
    mie
   • Ændringer til lokalplan nr. 525 19/6379
    llk
   • Indsigelse til lokalplan nr. 525 for et erhvervsområde ved Holstebrovej i Viborg 19/6379
    llk
   • Højtoftevej 7 - ekstra stik 17/24533
    peph
   • Brovej 11 - ekstra stik 17/24417
    peph
   • Brovej 2 - ekstra stik 16/29919
    peph
   • Orienteringsbrev til universiteterne 19/16407
    roc
   • Afbud til temamøde 19/16407
    roc
   • Supplerende spørgsmål fra Woodways 16/50388
    roc
   • Kvittering for modtagelse af høringssvar vedrørende Kommuneplantillæg nr. 52 - Bjerringbro 19/37235
    llk
   • Kvittering for modtagelse af høringssvar vedrørende Kommuneplantillæg nr. 52 - Bjerringbro 19/37235
    llk
   • Ansøgning om at etablere en sø på Vestergade 66, Møldrup 20/1041
    bkb
   • 13.01.2020_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 5_Rettelse - Taarupgaard alle 3,5,7,9, 8831 Løgstrup - Byggetilladelse 19/41398
    midah
   • 12.01.2020_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 5_Taarupgaard alle 3,5,7,9, 8831 Løgstrup - Byggetilladelse 19/41398
    midah
   • 07.01.2020_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle 2A_Invitation 19/41398
    midah
   • 05.01.2020_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 9_Opfølgning på sag vedrørende sundhedsskadeligt støj. 19/41398
    midah
   • 02.01.2020_Mail fra Lejer, Taarupgaard Alle nr. 2A_Fwd: Vedr. 1. sal - portbygning - Taarupgaard Alle 1, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • 31.12.2019_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 5_Taarupgaardsagen 19/41398
    midah
   • VS: Vedr. Fasanvænget 5 - 15 Karup, Tilhørende Bach Gruppen Brandvæg.msg 20/2449
    midah
   • 28.12.2019_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 5_Re: Vedr. klage omkring varme og støj, Taarupgaard Alle 5 og 9, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • Færdigmelding, Lundager 1, byggesag 17/5781
    mie
   • 28.12.2019_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 5_Fwd: Cykelskur. 19/41398
    midah
   • 27.12.2019_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 5_Fw: Orientering om brev sendt til ejer af Taarupgaard Alle, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • Fire foredrag om Nørreådalen - program mm 18/18405
    hdh
   • Afslag på puljeansøgningen 19/49847
    jeni
   • 26.12.2019_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 5_Lydoptagelse - Taarupgaard sagen 19/41398
    midah
   • 20.12.2019_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 5_Vedr. klage omkring varme og støj, Taarupgaard Alle 5 og 9, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • Henvendelse fra KKR med opfordring til underskrift - Digitalisering i midtjyske kommuner - opfordring til at underskrive en erklæring for opskalering af digitale løsninger 20/2448
    kemn
   • 19.12.2019_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 9_Re: Fakt nr: 201915 + 201919 19/41398
    midah
   • Vestre Skivevej 181 er tilsluttet Daugbjerg vandværk 17.05.19. SLUT 20/2446
    joo
   • 19.12.2019_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 5_Taarupgaard Alle 9, støj fra teknikrum 19/41398
    midah
   • 10.12.2019_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 9_Re: Orientering om brev sendt til ejer af Taarupgaard Alle, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • 08.12.2019_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 9_Taarupgaard Alle 9, støj fra teknikrum 19/41398
    midah
   • 05.12.2019_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 5_Taarupgaard 19/41398
    midah
   • 27.11.2019_Mail fra Advokat, Taarupgaard Alle nr. 5_SV: varmeproblemer og støjproblemer Taarupgaard 19/41398
    midah
   • 27.11.2019_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 5_varmeproblemer og støjproblemer Taarupgaard 19/41398
    midah
   • 26.11.2019_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 5_Re: varmeproblemer - Taarupgaard 19/41398
    midah
   • Færdigmelding, Nonbo Enge 15, byggesag 19/19072
    lirm
   • 18.11.2019_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr 2A_Re: Vedr. 1. sal - portbygning - Taarupgaard Alle 1, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • 18.11.2019_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 5_Taarupgaard 19/41398
    midah
   • Færdigmelding, Kjeldbjergvej 4, byggesag 19/39966
    jboe
   • 14.11.2019_Mail med afgørelse til lejer, Taarupgaard Alle_VS: Brev Afgørelse til lejer - Taarupgaard Alle 5, 1.tv. [Ref.nr.=dc0908bcab7a4c5a915ae5830a87f2cc] 19/41398
    midah
   • 14.11.2019_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 5_varmeproblemer - Taarupgaard 19/41398
    midah
   • 13.01.2020 - Modtaget e-mail fra Carsten Lindequist, Pluskontoret Arkitekter med mødeferat m.m. fra møde om Gothersgade 41-45, 8800 Viborg.msg 19/37586
    mie
   • 12.11.2019_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 5_varmeproblemer - Taarupgaard 19/41398
    midah
   • 01.10.2020 - Modtaget supplerende materiale til behandlingen af sagen på Gothersgade 41-45, 8800 Viborg.pdf 19/37586
    mie
   • Indbydelse til brugerseminar for overvågningssystemet CIBOS - 4. og 6. februar 2020 20/1688
    kiw
   • Walker_Hvidevej.pdf 19/53396
    ba4
   • 06.11.2019_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 5_Re: Vedr. opvarmning af Taarupgaard Alle 5 19/41398
    midah
   • 05.11.2019_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 2A_Re: Vedr. 1. sal - portbygning - Taarupgaard Alle 1, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • Orientering om indbrud - Kulturcenter Værestedet 20/2424
    kj3
   • Stationsvej 2A - brev fra DSB med ønske om udsættelse 16/30063
    peph
   • Ansøgning om afskrælning af hede Bøgelund Dalstrøg 19/44502
    aka
   • Tidspunkt og metode for afskrælning 19/44502
    aka
   • 31.10.2019_Mail fra Peter Vognsen Nørgaard, Taarupgaard Alle nr. 8_SV: Handlingsplan - viborg kommune 19/41398
    midah
   • 31.10.2019_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 9_Sv: Orientering om brev sendt til ejer af Taarupgaard Alle, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • 15.01.2020 Supplerende materiale til færdigmelding. Stærelunden 13, 8800 Viborg 19/13045
    lirm
   • 30.10.2019_Mail fra Taarupgaard Alle nr. 2A_Re: Vedr. 1. sal - portbygning - Taarupgaard Alle 1, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • 30.10.2019_Mail fra Peter Vognsen Nørgaard, Taarupgaard Alle nr. 8_SV: Handlingsplan - viborg kommune 19/41398
    midah
   • Dennis Hørgren sender forespørgsel vedr. støj fra renovationsbiler 19/54491
    esb
   • 30.10.2019_Mail fra Peter Vognsen Nørgaard, Taarupgaard Alle nr. 8_VS: Handlingsplan - viborg kommune 19/41398
    midah
   • 29.10.2019_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 9_Re: Orientering om brev sendt til ejer af Taarupgaard Alle, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • 29.10.2019_Mail fra Peter Vognsen Nørgaard, Taarupgaard Alle_19/41398 19/41398
    midah
   • 29.10.2019_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 5_Fwd: Eftersyn af radiatorer 19/41398
    midah
   • 29.10.2019_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 5_Handlingsplan - viborg kommune 19/41398
    midah
   • 29.10.2019_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 5_Re: Eftersyn af radiatorer 19/41398
    midah
   • 29.10.2019_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 2A_Vedr. Taarupgaard Alle 2A, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • 28.10.2019_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 5_: Orientering om brev sendt til ejer af Taarupgaard Alle, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • Materialeplan fra BDO, stoplovserklæring 2019 20/1038
    joj
   • 28.10.2019_Mail fra lejer Taarupgaard Alle nr. 5_Re: Orientering om brev sendt til ejer af Taarupgaard Alle, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • 24.10.2019_Mail fra lejer Taarupgaard Alle nr. 5_Opfølgning på telefonsamtale df vedr Taarupgaard Alle 5 1 tv 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • 23.10.2019_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 5_Fw: Lejemålet Taarupgaard Alle 5, 1.tv., 8831 Løgstrup [19/30992 / -] 19/41398
    midah
   • 23.10.2019_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 5_Re: Tilbagemelding vedr. det videre forløb omkring forhold på Taarupgaard Alle 3-9, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • Middagshøjvej 20 - separatkloakeret ifølge EVV 17/24614
    peph
   • 13.10.2019_Mail fra lejer_Taarupgaard Alle Nr. 5_Taarupgaard - Jan Nørbjerg 19/41398
    midah
   • Middagshøjvej 12 - er separatkloakeret i følge EVV 17/24603
    peph
   • 02.10.2019_Mail fra lejer, Taarupgaard Alle nr. 5_Re: Tilbagemelding vedr. det videre forløb omkring forhold på Taarupgaard Alle 3-9, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • 06.10.2019_Mail fra lejer, Taarupgaard nr. 5_Re: Tilbagemelding vedr. det videre forløb omkring forhold på Taarupgaard Alle 3-9, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • 08.10.2019_Mail fra leje, Taarupgaard Alle 5_Re: Tilbagemelding vedr. det videre forløb omkring forhold på Taarupgaard Alle 3-9, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • Middagshøjvej 8 - er separatkloakeret i følge EVV 17/24600
    peph
   • Separatkloak ved Middagshøjvej mfl.. "Færdigmelding" til VK 19/9
    tms
   • Bemærkning fra Middagshøjvej 36 og 40 vedrørende lokalplan for Brofæstet i Viborg Baneby 19/30982
    rgn
   • Færdigmelding Gl. Viborgvej 5, Vejrumbro, 8830 Tjele, ny tegning pga nyt tagnedløb 15/23771
    peph
   • Faktura Vridsted.pdf 19/16152
    sfc
   • Spørgsmål fra Peter Carøe Lind - Vedr. mulighed for oplæg 18/56390
    hkr
   • Underskrevet brugsaftale 18/27795
    aw
   • Gartnerbakken 17 - færdigmelding af separatkloak 19/9257
    peph
   • Invitation til Tillidsbroen 18/56390
    hkr
   • Løvskal Landevej 28 - færdigmelding af separatkloak 15/24097
    peph
   • 27.09.2019_Mail fra Huslejenævnet_SV: Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen indeklimaproblem (støj , og manglende varme) i lejemål på Taarupgaard, Taarupgaard Alle 3-9 19/41398
    midah
   • 06.01.2020 - Modtaget e-mail fra Carsten Lindequist, Pluskontoret med facadeforslag på projektet på Gothersgade 45, 8800 Viborg.msg 19/37586
    mie
   • 06.01.2020 - Modtaget e-mail CC fra Eva Grønborg til Finn Dalgaard, Boligselskabet Viborg om nedrivning af byggeriet på Gothersgade 41-45, 8800 Viborg.msg 19/37586
    mie
   • SV: Sag nr. 2019-1956 Lovliggørelse tagetage Bækkegårdsvej 36, Viborg - Sparkær - Situationsplan.jpg 19/56412
    arkri
   • SV: Sag nr. 2019-1956 Lovliggørelse tagetage Bækkegårdsvej 36, Viborg 19/56412
    arkri
   • Revideret tegning Burrehøjvej 20, 8830 Tjele 17/36081
    peph
   • Klage over støjgener fra ejendommen Vestergade 2, 7470 Karup 20/990
    bie
   • Om at milj'saneringen er udført i løbet af næste uge - Realskovevej 9 20/1577
    bie
   • Miljøstyrelsen anmoder om supplerende oplysninger til ansøgning om miljøgodkendelse af jordvolde 15/67295
    hani
   • Grundbetaling 2019 Nørremølle enge 12/15445
    iny_slettet_1
   • Rugvænget 1 - færdigmelding af separatkloak 16/30082
    peph
   • amad@orbicon.dk - Referat, Ørum-Viskum Hovedgård, transportledning, projektmøde 26.11.2019. 19/51391
    kj
   • Servicerapport Januar 2020 17/15599
    jyh
   • Supplerende oplysninger + anmeldelse af tømrevirksomhed vedr. ansøgning om stålhal på Gl. Viborgvej 82 ved Hvam 19/50372
    ba4
   • SV: C12 Statusrapport 16/17638
    roc
   • C12 Statusrapport 16/17638
    roc
   • Foto 7 - irisvej 10 Viborg 19/11153
    peph
   • Foto 5 og 6 -irisvej 10 Viborg 19/11153
    peph
   • Foto 3 og 4 -irisvej 10 Viborg 19/11153
    peph
   • Foto 1 og 2 - irisvej 10 Viborg 19/11153
    peph
   • SV: Udkast til regulativforslag for Skive Å til kommentering 18/3391
    flr
   • SV: Udkast til regulativforslag for Skive Å til kommentering 18/3391
    flr
   • SV: Udkast til regulativforslag for Skive Å til kommentering 18/3391
    flr
   • SV: Udkast til regulativforslag for Skive Å til kommentering 18/3391
    flr
   • SV: Udkast til regulativforslag for Skive Å til kommentering 18/3391
    flr
   • SV: Udkast til regulativforslag for Skive Å til kommentering 18/3391
    flr
   • Jørgen Koefoed - Dårlig mobildækning i Finderup området 20/2349
    es
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • 27.09.2019_Mail til lejer, Taarupgaard Alle nr. 5_SV: VS: Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen indeklimaproblem (støj , og manglende varme) i lejemål på Taarupgaard, Taarupgaard Alle 3-9 19/41398
    midah
   • 14.11.2019_Mail til lejer, Taarupgaard Alle nr. 5_SV: varmeproblemer - Taarupgaard 19/41398
    midah
   • 14.11.2019_Mail til lejer, Taarupgaard Alle nr. 2A_SV: Vedr. 1. sal - portbygning - Taarupgaard Alle 1, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • 20.12.2019_Mail til lejer, Taarupgaard Alle nr. 5 og 9_Vedr. klage omkring varme og støj, Taarupgaard Alle 5 og 9, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • 8ks@viborg.dk - Elbefiskning af Gullev Bæk 4. dec 2019 18/12958
    8ks
   • 8ks@viborg.dk - SV: Hvor bliver havørreden af i Gudenåen og tilløb nedenfor Tange Sø? 18/12958
    8ks
   • 8ks@viborg.dk - VS: Hvor bliver havørreden af i Gudenåen og tilløb nedenfor Tange Sø? 18/12958
    8ks
   • 8ks@viborg.dk - SV: Havørren tilbage til Gudenåen - ansægning kommunerne år 1 18/12958
    8ks
   • 8ks@viborg.dk - Fwd: SV: Pressemeddelelse - absolut fortroligt 18/12958
    8ks
   • 8ks@viborg.dk - [Sagsnr.:18/12958] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen VL - Gudenåen - Samarbejde om havørreden 18/12958
    8ks
   • 8ks@viborg.dk - SV: Havørren tilbage til Gudenåen - ansægning kommunerne år 1 18/12958
    8ks
   • 8ks@viborg.dk - Re: Pressemeddelelse - absolut fortroligt 18/12958
    8ks
   • Om afsluttet oprydning på Finderupvej 118 12/35029
    pba
   • Referat fra møde samt konfliktsøgning er sendt til mødedeltagerne 16/37537
    rak
   • Nørrehedevej 36, 8800 Viborg 18/6810
    pba
   • Bombesvarelse 16-01-2020 17_06_46.pdf 20/2116
    ctan
   • _Screeningsbrev_Ombygning af terrasse til beboelse_Strandvejen 17 8832 Skals_2020-01-16.pdf 20/2116
    ctan
   • Bombesvarelse 16-01-2020 17_05_00.pdf 20/2117
    olz
   • Mamman Byvej 37 - rene stenmaterialer /mursten til Viborg Renpvation 20/1696
    bie
   • Tagplader fra Romlundvej 29 - byggeaffald 20/1894
    edg
   • Landzonetilladelse til ridebane og walker på Hvidevej 21, Mønsted 19/53396
    ba4
   • Rapport over serviceeftersyn Hald sø 2019 og accept af budgetudvidelse. 19/16407
    roc
   • Konservativ Ungdom i Bjerringbro - Vedr. ansøgning om lokaletilskud 2020 20/2555
    lgr
   • [Sagsnr.:15/48916] Søndergård Rideklub - Vedr. oprydning i og omkring Søndergård Rideklub 15/48916
    sk
   • Bombesvarelse 16-01-2020 15_46_18.pdf 18/31914
    lirm
   • Mail til Vesthimmerlands Kommune vedr. besøg af Vesthimmerlands Kultur- og Fritidsudvalg den 27. januar 2020 20/2541
    coe
   • Til Asmild Sogneråd - Indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen for et område ved Vinkelvej i Viborg 19/50410
    alj
   • Til Asmild Tapdrup Sogne - Indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen for et område ved Vinkelvej i Viborg 19/50410
    alj
   • Til DN Viborg - Indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen for et område ved Vinkelvej i Viborg 19/50410
    alj
   • Til Viborg Fonden - Indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen for et område ved Vinkelvej i Viborg 19/50410
    alj
   • Til Viborg Naturpark, Anna Dorte Nørgaard - Indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen for et område ved Vinkelvej i Viborg 19/50410
    alj
   • Til Viborg Naturpark - Indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen for et område ved Vinkelvej i Viborg 19/50410
    alj
   • Svar sendt til Signe Lassen - Svar fra borgmester Ulrik Wilbek på din henvendelse: Særlige evner kræver særlig støtte 20/1622
    kemn
   • Til Viborg Stiftsøvrighed - Indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen for et område ved Vinkelvej i Viborg 19/50410
    alj
   • Spørgsmål til ansøgning om sø på Vestergade 66, Møldrup (nærhed til gyllebeholder) 20/1041
    bkb
   • Bombesvarelse 16-01-2020 15_20_14.pdf 19/53653
    mbru
   • Afsendt mail til Vejdirektoratet - vedtaget lokalplantillæg for Ålandsvej 1 i Viborg er vedtaget - 92A-2 19/31657
    mhp
   • Kopi til EVV fakturering: Tilladelse til udledning af filterskyllevand til Fly Bæk fra Fly Vandværk 19/16769
    flr
   • Bombesvarelse 16-01-2020 15_01_25.pdf 19/49135
    lirm
   • Skivevej 138, 9500 Hobro 19/55943
    rpa5
   • Mail til ansøger, som opfølgning efter møde - parkeringskrav - Viborgvej 7, 9500 Hobro 19/14088
    olz
   • Bombesvarelse 16-01-2020 14_14_41.pdf 20/2112
    lirm
   • _Screeningsbrev_Ombygning af første sal_Sejbækvej 40 8800 Viborg_2020-01-16.pdf 20/2112
    lirm
   • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, ansøgning om andel af rammen til landsbyfornyelse 20/2502
    bc6
   • Nedrivningstilladelse til at_nedrivef erhvervsbygninger_Bisballevej 1 8800 Viborg_2020-01-16.pdf 19/51310
    khy
   • Bombesvarelse 16-01-2020 14_03_50.pdf 19/51310
    khy
   • Information om mulighederne for oprensning af sø i Lindum 20/2498
    aka
   • 16-01-2020 Naboorienteringsbrev vedr. vejbyggelinje - Gl. Århusvej 284, 8800 Viborg 19/47004
    olz
   • Lovliggørende landzonetilladelse til walker og ridebane på Hvidevej 21, 8800 Viborg 19/53396
    ba4
   • Bombesvarelse 16-01-2020 13_45_38.pdf 19/47004
    olz
   • Affald fra Bavnevej 49 tæt på Hjarbæk Fjord - Hulager 6 20/1894
    edg
   • Bombesvarelse 16-01-2020 13_36_52.pdf 15/69706
    arkri
   • Bombesvarelse 16-01-2020 13_27_13.pdf 20/2111
    mbru
   • Tilbagemelding til Naturstyrelsen om reparation af skader efter broens fjernelse 16/50388
    roc
   • _Screeningsbrev_Lovliggørelse af tagetage_Lånumvej 53 7850 Stoholm Jyll_2020-01-16.pdf 20/2111
    mbru
   • Bombesvarelse 16-01-2020 13_23_13.pdf 19/50194
    mbru
   • [Sagsnr.:19/18868] Viborg FF - Pristalsreguleret lokaletilskud 2020 19/18868
    akr
   • Dialog om deltagerantal 19/16407
    roc
   • Line Ladefoged, Økonomi, iIndsendelse af revisionsgodkendt regnskab for områdefornyelse Karup til ministeriet 18/54277
    bc6
   • Dialog om håndtering af ristestof 16/18092
    roc
   • Mail med sidste rettelser samt forspg. om pris for leje af diverse ting sendt til Tinghallen - Sportsgalla 2019 19/8874
    alm
   • Møldrup, status på separatkloakering til EVV 17/49033
    kats_slettet_2
   • VS: Udbetalingsanmodning - Grønt partnerskab ved Jordbro Å og Engsø - ny frist 10/1 15/60975
    jrs
   • Bombesvarelse 16-01-2020 12_49_59.pdf 20/2110
    ctan
   • _Screeningsbrev_Nedrivning af eksisterende bebyggelse_Tyttebærvej 37 8800 Viborg_2020-01-16.pdf 20/2110
    ctan
   • Kvittering for ansøgning om etablering af sø på Vestergade 66, Møldrup 20/1041
    bkb
   • Godkendelse med vilkår om udførsel af sikring mod vinkelsmitte 20/2449
    midah
   • Bombesvarelse 16-01-2020 11_54_40.pdf 17/5781
    mie
   • Bombesvarelse 16-01-2020 11_46_12.pdf 19/49972
    khy
   • Bombesvarelse 16-01-2020 11_41_00.pdf 16/66977
    lirm
   • Bombesvarelse 16-01-2020 11_40_40.pdf 20/2108
    ctan
   • _Screeningsbrev_Opførelse af skur og halvåbent cykelskur_Skovlunden 48 8831 Løgstrup_2020-01-16.pdf 20/2108
    ctan
   • _Screeningsbrev_opføre carport_Finlandsvej 26 8800 Viborg_2020-01-16.pdf 20/1807
    khy
   • Bombesvarelse 16-01-2020 11_38_38.pdf 20/1807
    khy
   • Bombesvarelse 16-01-2020 11_37_13.pdf 16/66988
    lirm
   • Bombesvarelse 16-01-2020 11_30_29.pdf 19/19072
    lirm
   • Nabohøring, Virksundvej 111, 8831 Løgstrup 19/50933
    jg1
   • Fremsendelse af tegninger fra projekt til nabo til projekt (Koldingvej 71) - Ny ALDI, Koldingvej, 8800 Viborg.msg 19/56405
    vbp
   • Bombesvarelse 16-01-2020 11_15_37.pdf 18/36947
    jha
   • Kvittering for orientering om indbrud - Kulturcenter Værestedet 20/2424
    kj3
   • Bombesvarelse 16-01-2020 11_05_14.pdf 19/54426
    ekh
   • Referat fra møde med Viborg Stiftsøvrighed om Vinkelvej 20 i Viborg 19/50410
    alj
   • Birkevej 22, Møldrup - pumpeløsning 17/35695
    peph
   • Godkendelse af tømrervirksomhed og tilbygning på Gl. Viborgvej 82, Hvam 19/50372
    ba4
   • Ny opfølgning på forespørgsel omkring ejendommen Vinkelvej 88, 8800 Viborg.msg 19/56378
    lirm
   • _Screeningsbrev_Lovliggørelse af skur_Hærupvej 9 9500 Hobro_2020-01-16.pdf 20/2106
    khy
   • Bombesvarelse 16-01-2020 10_16_22.pdf 19/56412
    arkri
   • Kvittering for modtagelse af høringssvar vedrørende Vinkelvej 20, Viborg 19/50410
    alj
   • Besked retur til Peter Carøe Lind - Vedr. mulighed for oplæg 18/56390
    hkr
   • Afbud fra ULW - Invitation til Tillidsbroen 18/56390
    hkr
   • Byggetilladelse.pdf 19/56412
    arkri
   • Dispensation.pdf 19/56412
    arkri
   • Miljøstyrelsen tilsendes supplerende oplysninger til ansøgning om miljøgodkendelse af jordvolde 15/67295
    hani
   • 06.01.2020 - Sendt e-mail til Maja, Plan med mødetidspunkt for dialog om Gothersgade 41-45, 8800 VIborg.msg 19/37586
    mie
   • 16.01.2020 - Sendt e-mail til Matias, JensMandrup med kopi af partshøring til naboerne om projektet på Spangsbjerg Alle 28, 8800 Viborg.msg 19/54855
    mie
   • Viborg Kommune tilsendes ansøgning om dispensation fra Lokalplan nr. 339 vedrørende voldanlæg 15/67295
    hani
   • Affald fra Bavnevej 49 tæt på Hjarbæk Fjord 19/49531
    bie
   • Bombesvarelse 16-01-2020 08_49_03.pdf 20/2105
    mbru
   • Rugvænget 1 og 3 - afslutningsbrev, separatkloak 16/30087
    peph
   • _Screeningsbrev_Opsætning af vægdrivhus_Gl. Aalborgvej 20 9632 Møldrup_2020-01-16.pdf 20/2105
    mbru
   • Bombesvarelse 16-01-2020 08_39_15.pdf 16/35695
    arkri
   • 16.01.2020 Supplement til byggetilladelse. Ahornvej 18, 8800 Viborg.pdf 17/55083
    lirm
   • Bombesvarelse 16-01-2020 08_18_30.pdf 17/55083
    lirm
 • 15.01.2020
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Vedr. byggesag 2016-0818 16/35695
    arkri
   • teknisk dokumentation.pdf 16/35695
    arkri
   • Supplerende materiale modtaget til afslutning af byggesag - Ny lagerhal, Holstebrovej 101, 8800 Viborg 18/45793
    vbp
   • Tak for svar på spørgsmål om eventuelt dige mellem Bavnevej 22 og Vordevej 46, Løgstrup 20/2299
    bkb
   • Matrikulær sag behandlet af kommunen, Bjerring Branddam 19/54778
    bkb
   • Matrikulær sag behandlet af kommunen, Arnbjerg Centret 1 19/53365
    bkb
   • KOPI - Telefonnotat fra samtale med ejer af Hulager 19/49531
    bie
   • DXL - Ansøgning om lokaletilskud til LAN events 2020 20/2344
    lgr
   • (Ukendt) 18/47480
    edg
   • Om billede af screening - Bavnevej 49 19/49531
    bie
   • Drift/brugsaftale af sportspladsen i Romlund 20/731
    klkb
   • Irisvej 10 - beskrivelse af garage 19/11153
    peph
   • Forespørgsel på placering af anlæg, Lynderupvej 7, 8832 Skals 20/2337
    dek
   • Høring særtransport - Tjele - Smedevej 5, Sparkær, 8800 Viborg - 118 T - 121,5 T J.nr. 3300-50161-00903-20 20/1683
    kiw
   • SV: Velds møllebæk - tilbudsliste 18/8118
    kes
   • Bemærkninger til udkast til sagsfremstilling fra Boligselskabet Viborg 19/42137
    msf
   • Vurdering af ammoniakfølsom skov 19/45427
    jg1
   • Rugvænget 3 - færdigmelding af separatkloak 16/30087
    peph
   • Energistyrelsen sender tilsynsbrev vedr. kommunale behandlingsanlæg 2017 12/6292
    4an
   • Besvarelse fra museet til forslag 19/31994
    htob
   • Energistyrelsen sender tilsynsbrev vedr. kommunale behandlingsanlæg 2016 12/6292
    4an
   • Din ændring er godkendt 19/3606
    kes
   • Ansoegning_SUPPL_OPLYSNINGER.pdf 20/2116
    ctan
   • Spørgsmål om evt. dige mellem Bavnevej 22 og Vordevej 46, Løgstrup 20/2299
    bkb
   • Havrevænget 17 - kloaktegning, separatkloak 19/25559
    sost
   • Havrevænget 17,9632 Møldrup - færdigmeldingsblanket indsendt 19/25559
    sost
   • SV: Miljøtilsyn 2019 13/40500
    ib3
   • 14-01-2020 - 21-31 20/219
    lr1
   • 14-01-2020 - 11-20 20/219
    lr1
   • 14-01-2020 - 1-10 20/219
    lr1
   • 13-01-2020 - 21-31 20/219
    lr1
   • 13-01-2020 - 11-20 20/219
    lr1
   • 13-01-2020 - 1-10 20/219
    lr1
   • 06-01-2020 - 21-31 20/219
    lr1
   • Svar på henvendelse 20/1323
    bhf
   • 06-01-2020 - 11-20 20/219
    lr1
   • 06-01-2020 - 1-10 20/219
    lr1
   • 10-01-2020 - 21-31 20/219
    lr1
   • 10-01-2020 - 11-20 20/219
    lr1
   • 10-01-2020 - 1-10 - fortsat 20/219
    lr1
   • 10-01-2020 - 1-10 20/219
    lr1
   • 09-01-2020 - 21-31 20/219
    lr1
   • 09-01-2020 - 11-20 20/219
    lr1
   • Afspærring af vej 20/2280
    av4
   • 09-01-2020 - 1-10 20/219
    lr1
   • 08-01-2020 - 21-31 20/219
    lr1
   • 08-01-2020 - 1-10 20/219
    lr1
   • 07-01-2020 - 21-31 20/219
    lr1
   • 07-01-2020 - 11-20 20/219
    lr1
   • 07-01-2020 - 1-10 20/219
    lr1
   • Besigtigelsesskema og VVM, Markvanding Holstebrovej 240 19/21859
    dek
   • Svar fra Elnet Midt om 60 kV-ledning ved Kirkebækvej/Ringvejen 19/50533
    msb
   • Re: Kopi af Tilladelse til etablering af broer over Trudskov bæk med tilløb 19/43363
    abmi
   • 03-01-2020 - 21-31 20/219
    lr1
   • 03-01-2020 - 11-20 20/219
    lr1
   • 02-01-2020 - 21-31 20/219
    lr1
   • 02-01-2020 - 11-20 20/219
    lr1
   • 02-01-2020 - 1-10 20/219
    lr1
   • Re: Kopi af Tilladelse til etablering af broer over Trudskov bæk med tilløb 19/43363
    abmi
   • Ok fra Grethe Hassing - Houlkær Centervej 1 18/17940
    tno
   • Transiggårdvej 12 20/715
    btr
   • Re: Højvangsvej 4, 7470 Karup - Måleblad vedr. matrikulær sag [LE34 1904318] 19/20941
    aw
   • Finn Godrim, talsmand for projektgruppe Nyt liv på Stoholm Station, spørgsmål vedrørende afsatte midler til stationen 17/64771
    bc6
   • Re: Hegnsyn - kontaktoplysninger 20/2037
    sfc
   • Palleshøje 69 - køberoplysninger 20/2166
    hbl
   • Dunhammeren 32 - køberoplysninger 20/2160
    hbl
   • Svar - muligt at efterlade det nederste af jorden før der køres fyld på. 19/52232
    kft
   • Højbjerg Møllevej 14 20/715
    btr
   • Kvittering for indberetning af sløjfning, DGU nr. 57.352 19/51696
    mbp
   • Færdigmelding, Sct. Mogens Gade 5, byggesag 15/57190
    arkri
   • Ønske om forbedring af trafiksikkerheden Houlkærvej / Odshøjvej 20/2235
    dh5
   • hjp@energiviborg.dk - Separatkloak ved Middagshøjvej mfl.. "Færdigmelding" til VK 19/24696
    kj
   • Supplerende oplysninger vedr. ansøgning om ny stålhal på Gl. Viborgvej 82 19/50372
    ba4
   • Vedrørende tilslutningspligt. Kokærvænget 25, 8800 Viborg 17/64606
    lirm
   • Miljøstyrelsens høring af berørte myndigheder - Bionaturgasledning fra Thorsø til Bjerringbro - Frist d. 28. januar (MST Id nr.: 506129) 20/2201
    ba4
   • KonfliktRapport - BOM 20/2196
    bie
   • Bilag - VVM - BOM 20/2196
    bie
   • Bilag -spildevand - BOM 20/2196
    bie
   • Ansøegning - BOM 20/2196
    bie
   • Miljøansøgning - protein produkt til fødevare jan.2020 20/2196
    bie
   • Flowdiagram-Proteinprodukt-energi og miljo 20/2196
    bie
   • SV: Grundkøb - 2 stk. 20/2164
    hbl
   • AKK-oversigtsplan-Protein-Produkt 20/2196
    bie
   • Flowdiagram-Proteinprodukt-produktion 20/2196
    bie
   • VVM anmeldelse.docx 20/2196
    bie
   • Produktionsbygning 20/2196
    bie
   • Senior Petanque Viborg - Lokaletilskud = Netto-hal ordning 20/2195
    lgr
   • VARSLING om overskridelse fra Eurofins Miljø A/S - afgang vandværk 14/17466
    joo
   • VARSLING om overskridelse fra Eurofins Miljø A/S - ledningsnet 14/17466
    joo
   • trafikogveje@viborg.dk - VS: Opkørsel rampe ved indkørsel 20/2185
    kj
   • Vedtægter m.v. fra FDF Samvirket 's salg af Klub Vest Rughavevej 19/49033
    kemn
   • SV: Grundkøb - 2 stk. 20/2163
    hbl
   • Fra Carsten Aarup: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 518 for erhvervsområde ved Foulum 20/2057
    rgn
   • Tilbud på lys til Sportsgalla 2019 fra LysTek inkl. guldtæppe m.m. 19/8874
    alm
   • Fra Henrik Søe: Udkast til sammenfattende redegørelse 20/2057
    rgn
   • Lugtberegning for Overlundvej 8, 8830 Tjele 20/2057
    rgn
   • Fra Henrik Søe: Notat vedr. afvanding LP 518 og 460 20/2057
    rgn
   • Fra John Strandfelt/GPA: Fraskrivelseserklæring 20/2057
    rgn
   • Fra Henrik Søe: Tilbagemelding om by- og landzone 20/2057
    rgn
   • Fra Henrik Søe: LP 518, KPT 35 og miljørapport 20/2057
    rgn
   • SV: Hospitalsspildevand 16/29189
    ib3
   • Spørgsmål om mulighed for udstykning af ejendommen beliggende Aalborgvej 135, 8800 Viborg 20/2162
    vkh
   • Søndermarkens Idræts Klub - Ny kursustilskudsansøgning 2020 20/2142
    lgr
   • Ansoegning. supplerende oplysningerpdf 19/56498
    arkri
   • Vibland - regnskab 2019, budget 2020, kommentarer, ansøgning om tilskud 19/1991
    hant
   • Vejlevej 116: Ansøgning nedsivningsanlæg 20/2131
    peph
   • Kvittering nr. 2 fra Landbrugsstyrelsen, Sdr. Rind Vej 123, 8800 Viborg 20/401
    anbs
   • Kvittering fra Landbrugsstyrelsen, vedr. evt. sammenlægning af Sdr. Rindvej 123 og Nabevej 15 20/401
    anbs
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Dispensation fra forsyningspligt. Kokærvænget 25, 8800 Viborg.msg 17/64606
    lirm
   • Orientering om dispensation fra forsyningspligt. Kokærvænget 25, 8800 Viborg.msg 17/64606
    lirm
   • Korr. m. borger om Søndergaard rideklub 15/48916
    sk
   • DXL - Vedr. ansøgning om lokaletilskud til LAN events 20/2344
    lgr
   • Bombesvarelse 15-01-2020 13_44_57.pdf 19/56228
    jboe
   • Kvitteringsbrev - Haresvinget 9.pdf 19/56228
    jboe
   • Dunhammeren 32 - sender købsaftale til underskrift hos køber 20/2160
    hbl
   • Vedr. antennemast ved Bruunshåb 19/34177
    bkb
   • Bombesvarelse 15-01-2020 15_30_11.pdf 19/12910
    jno_slettet_1
   • Kvittering for modtagelse af billeder af byggeaffald i skov 20/1894
    edg
   • Bombesvarelse 15-01-2020 15_21_51.pdf 19/38964
    olz
   • 15.01-2020_Screeningsbrev_Etablere legeplads ved Rødding Sø_Kirkegade 32 8830 Tjele.pdf 19/38964
    olz
   • Brugsaftale, underskrevet: Tidl. idrætsplads, Romlund