Åbne postlister

For at fremme dialog og åbenhed i forhold til borgere, virksomheder, myndigheder og pressen, bliver der dagligt dannet en åben postliste over ind- og udgående post i Viborg Kommune.

Det kan du finde på postlisterne
En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra Viborg Kommune:

 • hvad sagen drejer sig om
 • hvem der er afsender/modtager
 • initialer på den sagsansvarlige

Navn og kontaktoplysninger på den sagsansvarlige kan findes ved at indtaste initialerne i søgefeltet under Find medarbejder.

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på den åbne postliste. Dog skal persondataloven overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

 • 18.07.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • e-mail fra ejer efter der er meddelt en helhedsvurdering.pdf 16/31815
    jno
   • Mail fra ejer - Dispensationsansøgning vedr. ydervægsmaterialer på carport - Mosevænget 6, 8830 Tjele 18/37669
    olz
   • Mail fra ejer - Dispensationsansøgning vedr. ydervægsmaterialer på carport - Mosevænget 6, 8830 Tjele 18/31808
    olz
   • mwo@vd.dk - Ny projektleder for Vejafmærkning 18/6155
    tv
   • mwo@vd.dk - Ny projektleder for Vejafmærkning 18/6155
    tv
   • klk@vd.dk - SV: Flytning af næste vejregelmøde 18/6155
    tv
   • klk@vd.dk - SV: Flytning af næste vejregelmøde 18/6155
    tv
   • CAC002@politi.dk - SV: Flytning af næste vejregelmøde 18/6155
    tv
   • Byggeansøgning, Skovlunden 62, 8831 løgstrup 18/37663
    lirm
   • DVS Meddelelse nr. 2018 - om DVS og persondataforordningen og DVS' persondatapolitik 12/37583
    tv
   • Byggeansøgning, Morsøvej 2, 8800 Viborg 18/37648
    peb
   • SV: Lokaldysten 18/37651
    av4
   • udvidelse af vandingstilladelse 2018, anlæg beliggende Rolighedsvej 5 18/37638
    dek
   • Løgstrup skole - garantier fra Carl E. Henriksen og VIKA - sendt fra rådgiver 14/68585
    hen
   • Garantier fra rådgiver: MU, TØ, VVS, TAG, EL 14/68741
    hen
   • Afgørelse om dispensation Solcelleanlæg 13/96095
    jr4
   • SV: Endelig tilladelse til restaureringsprojekt i Karup Å og Resen Bæk 17/26605
    flr
   • Automatic reply: Tilladelse til restaureringsprojekt i Karup Å og Resen Bæk 17/26605
    flr
   • Kystdirektoratet - autosvar/autoreply 17/26605
    flr
   • Autosvar / Autoreply 17/26605
    flr
   • Kvittering for modtagelse af e-mail 17/26605
    flr
   • Byggeansøgning, Vindumvej 162, 8840 Rødkærsbro 18/37625
    olz
   • Ansøgning om større vandindvinding pga. tørke til vanding af landbrugsafgrøder 18/37623
    dek
   • Re: SV: forlængelse af rampe 18/24836
    av4
   • Byggeansøgning, Realskolevej 18, 8850 Bjerringbro 18/37608
    jha
   • SV: Koordinering af offentliggørelse af afgørelse 17/26605
    flr
   • SV: Koordinering af offentliggørelse af afgørelse 17/26605
    flr
   • Udledningstilladelse - tømning af råstofgrav - Lundgårdsvej 10 18/37391
    snh
   • FDF Ørum - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/37530
    lgr
   • FDF Ørum - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/37530
    lgr
   • FDF Ørum - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/37530
    lgr
   • FDF Ørum - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/37530
    lgr
   • FDF Ørum - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/37530
    lgr
   • FDF Ørum - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/37530
    lgr
   • VS: Neder Gravene - Sct Mathias Port - ændring af varekørsel til gågaden 18/34826
    av4
   • P-tilladelse vedr. flytning 18/37531
    av4
   • FDF Ørum - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/37530
    lgr
   • jha@viborg.dk - SV: Etageejendom Banebyen. 17/21757
    jha
   • Korrespondance vedr. refusionsopgørelse - Kølsenvej 13, 8831 Løgstrup 17/58662
    tno
   • Byggeansøgning, Ahornvej 2, 8800 Viborg 18/37523
    mie
   • A1 Konstruktionsdok - rev A.pdf 17/21757
    jha
   • Byggeansøgning, Ågade 73, 7850 Stoholm 18/12635
    peb
   • Supplerende materiale til byggesag - tilbygning til Løgstrup Hallen, Skolegade 9, 8831 Løgstrup 17/53631
    vbp
   • RE: Projekt om anlæg af ledning til kartoffelvaskevand ved Karup 18/35490
    flr
   • Mailorientering fra ejer - Suppl. mat. er indgået på byggesagen - Vindumvej 162, 8840 Rødkærsbro 18/24221
    olz
   • Revideret byggeansøgning - Vindumvej 162,8840 Rødkærsbro 18/37509
    vdb
   • Revideret byggeansøgning - Vindumvej 162,8840 Rødkærsbro 18/24221
    olz
 • 17.07.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Revideret byggeansøgning - Skovagervej 24, 8850 Bjerringbro 18/32302
    olz
   • Natura 2000 - vurdering 18/35989
    vdb
   • ARN@vejen.dk - SV: Flytning af næste vejregelmøde 18/6155
    tv
   • jakob.risager@aalborg.dk - SV: Flytning af næste vejregelmøde 18/6155
    tv
   • ha@vd.dk - SV: Flytning af næste vejregelmøde 18/6155
    tv
   • LRT@ramboll.dk - Flytning af næste vejregelmøde 18/6155
    tv
   • Henvendelse fra ansøger med spørgsmål om udsendelse af byggesagen i høring - Meldgårdsvej 10, 8830 Tjele 18/12303
    olz
   • Byggeansøgning, Randersvej 82, 8800 Viborg 18/37471
    lirm
   • Henvendelse fra ansøger vedr. ny indsendt materialer til byggeansøgning - Meldgårdsvej 10, 8830 Tjele 18/12303
    olz
   • Uddybende spørgsmål til aktindsigt om Kjællinghølbroen 18/37407
    cfu
   • Underskrevet bemyndigelse til Torsten Nielsen til den 25/8-18 17/60470
    bio
   • Underskrevet bemyndigelse til Kai O. Andersen til den 18/8-18 17/60470
    bio
   • Byggeansøgning, Møllevej 6, 7800 Skive 18/37417
    olz
   • 2018.06.13 - Kommentar fra brand vedr. referat af møde vedr. brandforhold 1. sal Enggården 18/30442
    slb
   • Henvendelse om aktindsigt fra Kim Simmelsgård, Midtjyllands Avis 18/37407
    cfu
   • Byggeansøgning, Hedeskrænten 87, 8800 Viborg 18/37403
    aped
   • Byggeansøgning, Sdr. Vingevej 12, 8850 Bjerringbro 18/37395
    lirm
   • Spørgsmål - partshøring 18/35221
    llla
   • Opfyldning af råstofgrav på matrikel nr. 1 bk Lundgård Hgd., Gammelstrup 18/37391
    snh
   • Tømning af råstofsø - Lundgårdsvej 10, Stoholm 18/37391
    snh
   • VS: Tilladelse efter vandløbsloven til spang 18/19993
    tjoe
   • Referat af generalforsamling 2018 16/37827
    jp3
   • Forespørgsel om oprensning af Korreborg Bæk 18/37384
    snh
   • Analyser 06.07.2018 - Syd for Ulbjerg Møllebæk 18/8148
    rg
   • Analyser 06.07.2018 - Syd for Ulbjerg Møllebæk 18/8148
    rg
   • Analyser 06.07.2018 - Syd for udløb fra mergelgraven 18/8148
    rg
   • Analyser 06.07.2018 - Nord for Ulbjerg Møllebæk 18/8148
    rg
   • Byggeansøgning, Sjørupvej 1, 8800 Viborg 18/37371
    aped
   • Færdigmelding, Birkesøvej 14, byggesag 18/9453
    jha
   • Byggeansøgning, Åhusevej 6, 7470 Karup 18/37366
    aped
   • Færdigmelding, Herningvej 30, byggesag 18/33150
    jha
   • Byggeansøgning, Catrinevej 4, 8830 tjele 18/37363
    aped
   • Færdigmelding, Randersvej 68, byggesag 18/24868
    mehm
   • Påtegning, Servitut - Påtegning, Servitut.pdf 16/37832
    jp3
   • Påtegning, Servitut 16/37832
    jp3
   • Færdigmelding, Vestergade 58, byggesag 18/29405
    lirm
   • 03.07.2018 1 års gennemgang, retur fra VVS.docx 17/28149
    slb
   • Digit kravspecifikation 18/14559
    kb
   • Klage over kommunens afgørelse i min sag. 18/37340
    bb8
   • Henvendelse om sagsbehandlingstid - Sagsnummer 2018-01234 (Skorsten på RHV) og 2018-0600 (Tørkølere), Heibergs Alle 4, Viborg 18/26644
    vbp
   • Henvendelse om sagsbehandlingstid - Sagsnummer 2018-01234 (Skorsten på RHV) og 2018-0600 (Tørkølere).msg 18/7481
    vbp
   • Revideret byggeansøgning - Meldgårdsvej 10, 8830 Tjele 18/12303
    olz
   • Revideret byggeansøgning - Melgårdsvej 10, 8830 Tjele 18/12303
    olz
   • Byggeansøgning, Hvamvej 45, 9620 Aalestrup 18/37317
    fil
   • Byggeansøgning, Hvamvej 45, 9620 Aalestrup 18/37302
    jha
   • Endelig tinglyst skøde - Kølsenvej 13, 8831 Løgstrup 17/58662
    tno
   • Tinglyst påtegning - Kølsenvej 13, 8831 Løgstrup 17/58662
    tno
   • Byggeansøgning, Lærkenborgvej 6, 7800 Skive 18/37291
    jno
   • VS: Disc golf turnering 18/37294
    av4
   • VS: Disc golf turnering 18/37294
    av4
   • Viborg Sejlklub 18/33971
    stli
   • Viborg Familieaktiviteter 18/33971
    stli
   • Hald Ege-Ravnstrup KFUM 18/33971
    stli
   • Færdigmelding, Vindumvej 63, byggesag 18/29361
    jno
   • Byggeansøgning, Skolen 3, 7470 Karup 18/37284
    jha
   • Analyser 13.07.2018 - Ulbjerg Strand 18/8148
    rg
   • Analyser 13.07.2018 - Udløb fra Strøsandbæk 18/8148
    rg
   • Analyser 13.07.2018 - På Ulbjerg Renseanlæg 18/8148
    rg
   • Analyser 13.07.2018 - I Mergelgraven 18/8148
    rg
   • Analyser 13.07.2018 - Udløb fra Ulbjerg Møllebæk 18/8148
    rg
   • Analyser 13.07.2018 - Ulbjerg Klint 18/8148
    rg
   • Byggeansøgning, Ammunitionsvej 2, 8800 Viborg 18/37278
    vbp
 • 16.07.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Henvendelse om Trækstien 18/37272
    vdb
   • Ønske om knusning af træer 150kV luftledning Trige-Tange 18/37271
    dhb
   • Spørgsmål og svar til ansøger vedr. status på byggesagen - Meldgårdsvej 10, 8830 Tjele 18/12303
    olz
   • Byggeansøgning, Sct. Mathias Gade 45A, 8800 Viborg 18/37262
    mehm
   • Ansøgning om udviddelse af vand indvindingstilladelse 2018, Sdr. Vingevej 8, Bjerringbro 18/37264
    dek
   • Ansøgning o udviddelse af vand indvindingstilladelse 2018 18/37263
    dek
   • Byggeansøgning, Tingvej 2B, 8800 Viborg 18/37256
    peb
   • Klage over landzonetiladelse (Arhusvej 11) 18/18055
    bkb
   • VS: Havnsvej 18/37241
    av4
   • Færdigmelding, Ndr. Skringstrupvej 10, byggesag 18/36537
    aped
   • Autosvar / Autoreply 18/30015
    tjoe
   • VS: Afgørelse om ikke miljøvurdering for anlæg af en rensedam i Bjerringbro 18/30015
    tjoe
   • Byggeansøgning, Meldgårdsvej 26, 8830 Tjele 18/37225
    vbp
   • SV: Overtagelsesprøven - SKI - Overtagelsesprøve GF KMD Nexus, Viborg Kommune 8-3-2018.docx 16/12888
    ris
   • Overtagelsesprøven 16/12888
    ris
   • Overtagelsesprøven - Workflow til Viborg.ppt 16/12888
    ris
   • Overtagelsesprøven 16/12888
    ris
   • 13.12.17 "referat" fra styregruppemøde KMD NExus, Viborg - planen p.t. - - dokument(er).pdf 16/12888
    ris
   • Byggeansøgning, Toftegårdsvej 12, 8800 Viborg 18/37221
    olz
   • Færdigmelding, Ellekonedalen 4, byggesag 16/39760
    mie
   • KFUM Spejderne Nørreå Gruppe - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/37216
    lgr
   • KFUM Spejderne Nørreå Gruppe - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/37216
    lgr
   • KFUM Spejderne Nørreå Gruppe - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/37216
    lgr
   • Byggeansøgning, Hans tausens Alle 1A, 8800 Viborg 18/37202
    vbp
   • Ansøgning om etablering af ridebane på Kallestrupvej 87, Møldrup 18/37204
    vdb
   • Byggeansøgning, Ilvedalsvej 34, 7470 Karup 18/37195
    vbp
   • Færdigmelding, Skibelundvej 55, byggesag 17/26614
    lirm
   • Anmeldning af algeopblomstring i Rødding sø, 16/07-2018 18/8146
    rg
   • Anmeldning af algeopblomstring i Rødding sø, 16/07-2018 18/8146
    rg
   • Anmeldning af algeopblomstring i Rødding sø, 16/07-2018 18/8146
    rg
   • Kvitterings e-mail fra lodsejer om Ydunsvej 3 18/36894
    flr
   • Fremmødeliste Fitness.dk, Basis uge 26, 27 og 28 2018 12/29178
    gh
   • Analyser 13.07.08 - Varsling af overskridelser ved Ulbjerg Strand 18/8148
    rg
   • SV: Udkast til tilladelse til restaureringsprojekt i Karup Å og Resen Bæk 17/26605
    flr
   • Byggeansøgning, Skottenborg 26, 8800 Viborg 18/37161
    jha
   • 12/7-18 Revideret byggeansøgning - Meldgårdsvej 10, 8830 Tjele 18/12303
    olz
   • Færdigmelding, Søvsøvej 6, byggesag 17/12590
    lirm
   • VS: Vedr. Offentliggørelse af reguleringsprojekt 18/19724
    tjoe
   • Byggeansøgning, Koldskær 8, 8850 Bjerringbro 18/37160
    jha
   • Lodsejer oplyser bådtype, beliggenhed og ejendommen der søger mærker til sejlads på Karup Å 18/36945
    flr
   • Re: Byfest i 7470 Karup - 21.8. - 26. 8 2018 18/35677
    av4
   • TKL Skytteforening fremsender dok. 18/18937
    mgo
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Kvittering for opstilling af telt til mere end 150 personer ifm. Revlingefesten.pdf 18/37032
    vbp
   • Kvittering for opstilling af telt til mere end 150 personer ifm. Revlingefesten i Møldrup, Rughavevej 2, 9632 Møldrup .msg 18/37032
    vbp
   • Bombesvarelse 16-07-2018 14_26_06.pdf 18/584
    vbp
   • Ibrugtagningstilladelse til at_ombygge 1. og 3. sal_Søndersøparken 1, 8800 Viborg_2018-07-16.pdf 18/584
    vbp
   • Henstilling vedrørende vandingssted ved Korreborg Bæk 18/37233
    tjoe
   • Bemærkninger til ansøger 18/37204
    vdb
   • 16-07-2018 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at opføre 4 rækkehuse - Meldgårdsvej 10, 8830 Tjele 18/12303
    olz
   • Bombesvarelse 16-07-2018 15_10_13.pdf 18/12303
    olz
   • Ekstra kantskæring i Jordbro Å ns skalapæl 17 til fjorden 18/2982
    flr
   • Følgeskrivelse med kopi af anmodning om redegørelse 18/28223
    flr
   • Anmodning om redegørelse om drift af arealet matrikel nr 27a, Kvols By, Kvols 18/28223
    flr
   • Bombesvarelse 16-07-2018 13_14_57.pdf 18/36537
    aped
   • Afgørelse om ikke miljøvurdering for anlæg af rensedam i Bjerringbro 18/30015
    tjoe
   • Bombesvarelse 16-07-2018 12_33_48.pdf 18/15866
    aped
   • Brevflet Mørksvej.pdf 18/37219
    llla
   • [Sagsnr.:18/37216] KFUM Nørreå Gruppe - Kvittering på 3 kursusansøgninger 2018 18/37216
    lgr
   • Bombesvarelse 16-07-2018 08_09_46.pdf 16/62410
    jha
   • Bombesvarelse 16-07-2018 09_36_06.pdf 16/62410
    jha
   • _Ibrugtagningstilladelse til at_opføre 70 ungdomsboliger med ibrugtagningstilladelse_Stadion Alle 6, 8800 Viborg_2018-07-16.pdf 16/62410
    jha
   • Bombesvarelse 16-07-2018 10_46_43.pdf 17/26614
    lirm
   • SV: Udkast til tilladelse til restaureringsprojekt i Karup Å og Resen Bæk 17/26605
    flr
   • Ret til sejlads på Karup Å i henhold til regler for lodsejersejlads - Kanomærke nr. 610 18/36945
    flr
   • Kvittering for høringssvar vedrørende reguleringsprojekt i Middelhede Bæk 18/19724
    tjoe
   • Bombesvarelse 16-07-2018 09_17_54.pdf 17/12590
    lirm
   • Bombesvarelse 16-07-2018 08_56_08.pdf 18/26110
    lirm
   • Mail til TLK Skytteforening, udbetaling af tilskud 18/18937
    mgo
 • 13.07.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Materiale modtaget på møde den 12. juli 2018 til godkendelse af plads mv. ifm. arrangement, Sundstrupvej 20, 8832 Skals 18/23227
    vbp
   • Henvendelse om status på sag - arrangement ved Spejderklinten, Sundstrupvej 20, 8832 Skals ved Havkajakroernes Sommertræf for ca 275 deltagere..msg 18/23227
    vbp
   • Ansøgning om ændring af byggeprojekt efter byggetilladelse, vedr. rækkehus, Kærvej 7, 8832 Skals 17/20594
    mehm
   • Kommunal biogødning til: Vindumovergaardsvej 6, Bjerringbro 18/37133
    xkk
   • Kommunal biogødning til: Vindumovergaardsvej 6, Bjerringbro 12/57615
    xkk
   • Kommunal biogødning til: Aarestrupvej 146B, Karup 14/18707
    xkk
   • Supplerende materiale til færdigmelding af Bygning A, vedr. byggesag om ny etageejendom, Navnløs 7, 8800 Viborg 16/38306
    mehm
   • Oversigt over leverede slagtesvin - Herredsvejen 193, 9500 Hobro 18/25169
    xkk
   • Oversigt over leverede slagtesvin - Herredsvejen 180, 9500 Hobro 18/25153
    xkk
   • Fuldmagt fra ejer af lejlighed til altan nr. 2, St. Sct. Mikkels Gade 18B, 8800 Viborg 17/44262
    mehm
   • Anmeldelse af jordflytning til kartering efter kloakarbejde på Åkjærvej 18/37129
    pba
   • Møllevej 24 - supplerende analyser 18/34524
    bie
   • Status på Brandstrup Vestre vandværk - information fra formand Claus Pedersen 12/135624
    joo
   • Færdigmelding af byggesag - tilbygning til maskinhus til maskinstation - Kjeldbjergvej 19A, 7800 Skive 16/69190
    vbp
   • Byggeansøgning, Nørreballe 56, 8832 Skals 18/37120
    lirm
   • Færdigmelding, Komponisthøjen 30, byggesag 16/37324
    jha
   • Byggeansøgning, Møllevej 9, 8832 Skals 18/37116
    lirm
   • VGF Centret fremsender dokumentation 14/33101
    mgo
   • Byggeansøgning, Korreborgvej 34, 8850 Bjerringbro 18/37108
    lirm
   • Fwd: Anvendelse af professionelt festfyrværkeri 17/42093
    av4
   • Anmeldelse af jordflytning fra pletoprensning ved Revas 14/35235
    pba
   • VS: Eftersendelse af notat som danner baggrund til afgørelse iht. jordforureningsloven Erik Glippingsvej 6-8, 8800 Viborg 16/1430
    bie
   • VS: Eftersendelse af notat som danner baggrund til afgørelse iht. jordforureningsloven Erik Glippingsvej 6-8, 8800 Viborg 14/13452
    pba
   • Færdigmelding, Albertevej 2, byggesag 18/18218
    aped
   • Anmeldelse af erstatningsboring for boring DGU.nr. 66.1379, Hjortedalen 26 14/20518
    dek
   • T.o.: Udgår af kortlægning iht. jordforureningsloven Erik Glippings Vej 6-8, 8800 Viborg 14/13452
    pba
   • Byggeansøgning, Perikomvej 12, 8800 Viborg 18/37086
    mie
   • T.o.: Udgår af kortlægning iht. jordforureningsloven Erik Glippings Vej 6-8, 8800 Viborg 16/1430
    bie
   • virk.dk sender kvittering for lukning af produktionsenhed 1016835559 18/3678
    ds2
   • Byggeansøgning, Perikonvej 12, 8800 Viborg 18/37081
    mie
   • Miljøstyrelsen: Omfang af oprensning af jordforurening, Revas' affaldscenter 18/7692
    hani
   • Byggeansøgning, Dåsbjergvej 17, 7800 Skive 18/37070
    jno
   • Byggeansøgning, Pakhusvej 2, 8800 Viborg 18/37057
    olz
   • Alcontrol: Analyserapport nr. 18261960, samlet perkolat fra affaldscenter, 20-06-2018 - særbidrag 18/10154
    hani
   • Alcontrol sender analyserapport nr. 18245715, spildevand fra oliesepareringsanlæg, modtagestation 18/10154
    hani
   • Alcontrol sender analyserapport nr. 18245717, spildevand, modtagestation, brønd efter anlæg 18/10154
    hani
   • VS: Anmeldelse af jordflytning folderoid=203 18/11655
    mbp
   • virk.dk sender kvittering på ændring til produktionsenhed - B og U Handicap Viborg - Reden 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering på ændring til produktionsenhed - Jobigen Viborg - Trepas - Kløvercafeen 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering på ændring til produktionsenhed - Aktivitet og Udvikling - Team Hærvejen 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering på ændring til produktionsenhed- Daginstitution - Tapdrup Børnehus 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering på ændring til produktionsenhed - B og U Handicap Viborg - Egeskovhus 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering på ændring til produktionsenhed - B og U Handicap Viborg - Røde Hus 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering på ændring til produktionsenhed - Jobigen Viborg - Trepas 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering på ændring til produktionsenhed - Jobigen Viborg - Trepas - Hald Ege Miniregnskov 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering på ændring til produktionsenhed - Viborg Musiksal 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering på ændring til produktionsenhed - Viborg Kunsthal 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering på ændring til produktionsenhed- Psykiatri - Botilbuddet Rosengården 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering på ændring til produktionsenhed - Skoler - Finderuphøj Skole - Specialklasser 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering på ændring til produktionsenhed - Skoler - Nordre Skole - Afdeling Rindsholmvej 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering på ændring til produktionsenhed - Skoler - Sparkær Skole (SI) 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering på ændring til produktionsenhed - SFO - Mønsted Skole/SFO-klub Mønsted Skole 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering på ændring til produktionsenhed - SFO - Løgstrup Skole 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering på ændring til produktionsenhed - Skoler - Finderuphøj Skole Specialklasser 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering på ændring til produktionsenhed - Naturskolen 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering på ændring til produktionsenhed - SFO Vestfjendsskolen 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering på ændring til produktionsenhed - Klubber - Kværnen 18/3678
    ds2
   • Kopi -VS: Udtalelse til afvigelse fra Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro 17/19733
    vbp
   • Kopi af henvendelse om dialogmøde - Afvigelse fra Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro 17/19733
    vbp
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Viborg Ledningsnet Overlundgården - juli 2018 18/10288
    joo
   • SV: Jordflytning fra Lyngvej 18/6411
    pba
   • Henvendelse om måger på posthusgrunden Morvillesvej 6, Viborg 17/38973
    iny
   • Vestre Skivevej 124 udgår af kortlægningen 16/54367
    pba
   • SV: [Sagsnr.:15/72922] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Hegnsyn - Kokildehøjen 9 Nørresøvej 56 8800 Viborg matr. nr. 18q og 18b Overlund By, Asmild 15/72922
    sfc
   • Henvendelse fra LMO - skøde tinglyst - 21-9105 - ejendommen Rørbækvej 12, 8830 Tjele - Rudolph Møller. 16/12435
    tno
   • RE: Møde om brug af drænvand 18/33663
    ib3
   • Tapdrupvænget 8 - køber returnerer underskrevet købsaftale 18/26114
    hbl
   • NMK-510-01065 - Orientering om sagsbehandlingstid 16/11711
    dhb
   • SV SV TGK.msg 18/26467
    rpl
   • Samson Værksted 17/28499
    pba
   • Supplerende materiale modtaget til byggesag - opføre ny hal, Hobrovej 20A, 9632 Møldrup 18/17281
    vbp
   • SV: om V2-kortlægningen i Gravene 18/36994
    pba
   • Supplerende materiale modtaget - mindre ombygning af værksted, Martin Bachs Vej 5, 8850 Bjerringbro 18/34722
    vbp
   • T.o.: Orienteringsbreve om planlagt jordforureningsundersøgelse på kasernearealet i Viborg 18/36987
    pba
   • Supplerende materiale til behandling af byggesag - Gl. Banevej 8, 7470 Karup J 18/17136
    vbp
   • SV PPT fra superbrugerundervisning.msg 17/38557
    peab
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Godkendelse af indretning af område mv. ifm., arrangement – havkajakroertræf på spejderklinten ved Ulbjerg, Sundstrupvej 20, 8832 Skals i perioden 21. -29.juli 2018 18/23227
    vbp
   • Bombesvarelse 13-07-2018 13_12_14.pdf 18/23227
    vbp
   • Bombesvarelse 13-07-2018 13_13_26.pdf 18/23227
    vbp
   • Tilsynsbrev 2018 - Herredsvejen 180 og Herredsvejen 193, 9500 Hobro 18/25169
    xkk
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Herredsvejen 193, 9500 Hobro 18/25169
    xkk
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Herredsvejen 180, 9500 Hobro 18/25153
    xkk
   • Tilbagemelding vedr. ændring efter byggetilladelse, Kærvej 7, 8832 Skals.msg 17/20594
    mehm
   • SV: Kommunal biogødning til: Vindumovergaardsvej 6, Bjerringbro 12/57615
    xkk
   • SV: Kommunal biogødning til: Aarestrupvej 146B, Karup 14/18707
    xkk
   • Mail til ejer med manglende punkter til færdigmelding af bygning A, vedr. ny etageejendom, Navnløs 7, 8800 VIborg 16/38306
    mehm
   • SV: Kommunal biogødning til: Nørbækvej 18, Tjele 14/47318
    xkk
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opsætte skilte og pylon ved Meny_Gyldenrisvej 8 8800 Viborg_2018-07-13.pdf 18/28298
    mehm
   • Bombesvarelse 13-07-2018 14_12_46.pdf 18/28298
    mehm
   • Bombesvarelse 13-07-2018 13_57_33.pdf 17/44262
    mehm
   • Offentligørelsesskema 2018 - Sandmarken 3, 8840 Rødkærsbro 18/25273
    xkk
   • Sendt via epost - Ønsker bemærkninger til klage over støj - Nytorv 11 18/31890
    bie
   • Bombesvarelse 13-07-2018 09_38_08.pdf 16/69190
    vbp
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_indrette 2 lejligheder i uudnyttet tagetage_Ramsvej 6_2018-05-09.pdf 16/35959
    mehm
   • Bombesvarelse 13-07-2018 13_04_55.pdf 16/35959
    mehm
   • anvisning af overskudsjord fra opgravning af ”pletforurening” ved Revas, leveret til kartering hos Kingo A/S i Silkeborg 14/35235
    pba
   • Tilsynsbrev og -rapport - Hobro Landevej 138, 8830 Tjele 18/29548
    idal
   • Bombesvarelse 13-07-2018 12_31_38.pdf 16/37324
    jha
   • Bombesvarelse 13-07-2018 12_11_35.pdf 18/16946
    mie
   • 13.07.2018 - Byggetilladelse til at_opføre aktivitetsbane_Vallerbækvej 4B 7470 Karup J.pdf 18/16946
    mie
   • Bombesvarelse 13-07-2018 12_10_24.pdf 18/15081
    mie
   • Bombesvarelse 13-07-2018 12_08_38.pdf 17/3805
    mehm
   • 13.07.2018 - Byggetilladelse til at_opføre shelters, handicaptoilet, bålhytte og en vandpost_Vallerbækvej 4B 7470 Karup J.pdf 18/15081
    mie
   • Bombesvarelse 13-07-2018 11_44_18.pdf 18/24868
    mehm
   • _Byggetilladelse til at_ombygge kælderen til 2 aktivitetslokaler, 2 gæsterum og et kontor_Randrupsvej 6 8800 Viborg_2018-07-13.pdf 18/35266
    jha
   • Bombesvarelse 13-07-2018 11_31_06.pdf 18/18218
    aped
   • Bombesvarelse 13-07-2018 11_26_13.pdf 18/35266
    jha
   • Skovhøjen 8 - sender gavebevis til køber 16/65592
    hbl
   • Bombesvarelse 13-07-2018 11_18_55.pdf 16/68702
    mie
   • Bombesvarelse 13-07-2018 11_15_27.pdf 16/68504
    mie
   • anvisning af ren overskudsjord til placering i midlertidigt depot i forbindelse med kloakrenovering og byfornyelse i Stoholm. 18/11655
    mbp
   • Bombesvarelse 13-07-2018 11_06_37.pdf 15/73815
    mehm
   • Kvitteringsbrev vedr. lovliggørelse af bebyggelse. Skibelundvej 10, 8850 Bjerringbro.pdf 18/27769
    lirm
   • Bombesvarelse 13-07-2018 10_53_18.pdf 18/27769
    lirm
   • Svar på henvendelse om måger på posthusgrunden ved Morvillesvej 6, Viborg 17/38973
    iny
   • Bombesvarelse 13-07-2018 10_29_28.pdf 18/36964
    aped
   • Stenuld/rockwool - Nedrivning af Møllevej 24, Viborg 18/34524
    bie
   • Naboorientering vedr. dispensation til bebyggelsesprocent. Liseborg Mark 74, 8800 Viborg.pdf 18/24417
    lirm
   • Partshøring vedr. niveauplan på Spangsbjerg Toft 14, 8800 Viborg.pdf 18/31237
    lirm
   • _Byggetilladelse til at_opføre et nyt maskinhus til erstatning for 310m² driftbygninger der nedrives_Tinghøjvej 52 8830 Tjele_2018-07-13.pdf 18/36933
    jha
   • Bombesvarelse 13-07-2018 09_53_59.pdf 18/36933
    jha
   • 13.07.18 Byggetilladelse til tilbygning og overdækket terrasse. Enghavevej 36, 8830 Tjele.pdf 18/31810
    lirm
   • Bombesvarelse 13-07-2018 09_44_11.pdf 18/31810
    lirm
   • Søakset 8 - sender købsaftale til underskrift hos køber 18/36801
    hbl
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Østervangsvej 89, 8830 Tjele 18/25267
    xkk
   • 13.07.18 Byggetilladelse til 8 carporte. Lyngvej 18A, 8800 Viborg.pdf 18/32092
    lirm
   • [Sagsnr.:18/29735] - [Dok.nr.:264099/18] Udledningstilladelse til udløbene REC39-01, A36000U, A28000U og A19000U 18/29735
    tjoe
   • SV: Møde om brug af drænvand 18/33663
    ib3
   • Bombesvarelse 13-07-2018 08_44_26.pdf 18/32092
    lirm
   • Bombesvarelse 13-07-2018 08_39_05.pdf 18/31237
    lirm
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Flarupvej 18A, 8830 Tjele 18/25260
    xkk
   • Bombesvarelse 13-07-2018 08_27_38.pdf 18/29705
    jha
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_udvide administration ved Jysk System Rengøring_Farvervej 16, 8800 Viborg_2018-07-12.pdf 18/29705
    jha
   • Rettelser til miljøansøgning mv. - Herredsvejen 193, 9500 Hobro 17/37764
    clp
   • Bombesvarelse 13-07-2018 08_17_41.pdf 18/21223
    vbp
   • Bombesvarelse 13-07-2018 08_08_35.pdf 18/24417
    lirm
   • Varsling af miljøtilsyn 2018 - Højbjerg Møllevej 21, 8840 Rødkærsbro 18/36988
    idal
   • SV: Vedr.: Dræn ved projekt ved Løvskal Bæk 15/27222
    8ks
 • 12.07.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1003372858. 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1016630981. 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1003372779. 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1016631015. 18/3678
    ds2
   • Planklagenævnet - ønsker en ny udtalelse til sagsnr. NMK-33-03847. Akkumuleringstank, Erhvervsvej 25, 9632 Møldrup 16/9648
    vbp
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1022066699. 18/3678
    ds2
   • Henvendelse vedr. byggeansøgning om opførelse af rækkehuse - Meldgårdsvej 10, 8830 Tjele 18/12303
    olz
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1003367302. 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1015343385. 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1016719230. 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1010592174. 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1014450943. 18/3678
    ds2
   • Supplerende materiale til afslutning af byggesag - Hovedgaden 14A, 8832 Skals 15/49124
    vbp
   • Byggeansøgning, Vesterrisvej 8, 8800 Viborg 18/36974
    mie
   • Drøftelse af opstartstidspunkt 16/53578
    aa5
   • Byggeansøgning, Nørremøllevej 84, 8800 Viborg 18/36973
    lirm
   • Tidsplan fra entreprenør for afslutningen 15/26042
    roc
   • Dialog om tilretninger ved søafløb 16/53578
    aa5
   • Rykker til Silkeborg for svar på henvendelse. 12/40243
    roc
   • Opfordring til entreprenør på kommentering af forventning til afslutning. 15/26042
    roc
   • VS: Digitalpost: Digital post fra Miljøstyrelsen: Offentliggørelse (1302606) 18/11578
    vbp
   • Dialog om hvordan arbejdet bør afsluttes 15/26042
    roc
   • Byggeansøgning, Rossensgade 4, 8850 Bjerringbro 18/36969
    jno
   • orientering fra Constructa om bistand til Ole Thiel 16/50388
    roc
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1003373477. 18/3678
    ds2
   • Kvittering 18/30015
    tjoe
   • Møde for biologer 16/43904
    roc
   • Kopi af Viborg-seneste 23-03-2018.xlsx 17/38557
    peab
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1003368413. 18/3678
    ds2
   • Eksempel på ansøgning om erstatning. 16/18092
    hsjen
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1016609885. 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1016629274. 18/3678
    ds2
   • Orientering om videre forløb om sagen. 16/50388
    roc
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1016629487. 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1016623861. 18/3678
    ds2
   • Revideret byggeansøgning - Rosenvænget 26, 8800 Viborg 18/32412
    olz
   • Svar på kommentarer til Prækvalifikationsbrev_Oprensningsentreprise.pdf 16/66204
    roc
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1016255439. 18/3678
    ds2
   • Byggeansøgning, Holmevej 21, 8830 Tjele 18/36959
    jno
   • Henvendelse om drøftelse af projektændringer til projekt køle og fostlager -Århusvej 15, 8840 Bjerringbro 17/19733
    vbp
   • Analyser 09.07.2018 - Ulbjerg Klint - omprøver - overskridelser 18/8148
    rg
   • Analyser 09.07.2018 - Ulbjerg Strand - omprøver - overskridelser 18/8148
    rg
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1017830917.. 18/3678
    ds2
   • Analyser 06.07.2018 - Ulbjerg Strand 18/8148
    rg
   • Analyser 06.07.2018 - Ulbjerg Klint 18/8148
    rg
   • Analyser 06.07.2018 - Tange sø 18/8148
    rg
   • Byggeansøgning, Bag Højen 12, 9632 Møldrup 18/36964
    aped
   • Analyser 06.07.2018 - Søndersø, sønæs 18/8148
    rg
   • Analyser 06.07.2018 - Søndersø, Søndersø Camping 18/8148
    rg
   • Undervisning april 2018 - PPT fra Thomas Ginnerup, Access Technology.pptx 18/26499
    kht
   • Anmeldelse af jordflytning fra Storegade 18, 8850 Bjerringbro 18/33228
    pba
   • Analyser 06.07.2018 - Nørresø, Sct. Ibsgade 18/8148
    rg
   • Analyser 06.07.2018 - Nørresø, Nørresøvej Nord 18/8148
    rg
   • Analyser 06.07.2018 - Hjærbæk Fjord, Lynderup Vest 18/8148
    rg
   • Analyser 06.07.2018 - Hesselund Søcamping 18/8148
    rg
   • Analyser 06.07.2018 - Hald Sø, Skytteholmen 18/8148
    rg
   • Forbrug på sagen i Limfjordsrådet 16/18092
    hsjen
   • SV: Restaurering af Non Mølle Å 18/20617
    tjoe
   • Ændringer til projekt - etablere køle og lagerbygninger, Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro 17/19733
    vbp
   • om udskiftningen af OBU'en ved OK-tanken Bredgade 24, Karup 18/35902
    pba
   • SV: Opslag i MAO - Signaturbevis.txt 18/33732
    sfc
   • SV: Opslag i MAO - Maaleblad_U1954-12017.pdf 18/33732
    sfc
   • SV: Opslag i MAO - Sag_U1954-12017.pdf 18/33732
    sfc
   • SV: Opslag i MAO - image002.png 18/33732
    sfc
   • SV: Opslag i MAO - image001.jpg 18/33732
    sfc
   • Horstmann advokater spørger om Sønæsvej 2, 8800 Viborg, kan udstykkes 18/36954
    bkb
   • SV: Opslag i MAO 18/33732
    sfc
   • Byggeansøgning, Egelundvej 5, 8800 Viborg 18/36947
    jha
   • Supplerende materiale til byggesag. Enghavevej 36, 8830 Tjele 18/31810
    lirm
   • Materiale til afslutning af byggesag - opføre tilbygning til køkken, Ahrnbjerg Alle 10, 8800 Viborg 16/66741
    vbp
   • AFGØRELSE i klagesag om Viborg Kommunes afslag på landzonetilladelse til Nørremøllevej Nord 28 16/29195
    anbs
   • Færdigmelding, Bragesvej 22A, Byggesag 17/58645
    lirm
   • støjende maskine på Gl. aalborgvej 53 a 17/61006
    pba
   • Klage over støj og rystelser i forbindelse med driften af Østrup Autoophug, Gl. Aalborgvej 53A+B 17/61006
    pba
   • Ansøgning om mærker til sejlads på Karup Å 18/36945
    flr
   • Kopi af materiale fremsendt tilbyggesag der er til behandling hos MJBR - EXT-2018-00350 _ Martin Bachs Vej 5_rev A .msg 18/34722
    vbp
   • Fwd: Message from KMBT_C360 17/10550
    pba
   • Kopi af opdateret sikkerhedsplan vedr. Fyrværkeri Festival 2018, Fabrikvej 19a, Viborg 18/12778
    vbp
   • Byggeansøgning, Tinghøjvej 53, 8830 Tjele 18/36933
    jha
   • Færdigmelding af byggearbejde - Opføre ny omlasterstation, Kirkebækvej 136, 8800 Viborg 17/36741
    vbp
   • Åbning af BOSSINF for indberetning af skema C 18/36923
    anso
   • Åbning af BOSSINF for indberetning af skema C 18/36925
    anso
   • Byggeansøgning, Demstrupvej 30, 8800 Viborg 18/36924
    olz
   • Færdigmelding, Risgårdvej 4, byggesag 17/33095
    mie
   • Supplerende materiale til ansøgning om renovering af køkken mv. Hans Tausens Hus, Boyesgade 7A, 8800 Viborg 16/5507
    mehm
   • Synlab sender analyserapport nr. 18261960, perkolat, 04-07-2018, Revas' affaldscenter 18/10154
    hani
   • Rapport vedr.Vammen Vandværk - Vandværket - juli 2018 12/16400
    joo
   • Afgørelse efter jordforureningsloven - udgår af kortlægning, Sønæshave 2, 8800 Viborg 17/10016
    pba
   • Byggeansøgning, Hesselholt 29, 8800 Viborg 18/36918
    mie
   • Færdigmelding af byggesag - Nedrive pavilloner, Bruunshåbvej 25, 8800 Viborg 16/18367
    vbp
   • Afgørelse fra Ankestyrelsen (1298062) om dobbelt visitation 12/15105
    cvk
   • Byggeansøgning, Guldfaxevej 7, 8800 Viborg 18/36900
    mie
   • Tilrettet Prækvalifikationsbrev_Oprensningsentreprise.pdf 16/66204
    roc
   • Ansøgning om tilladelse til udvidelse af tilladelse af indvinding af vand 2018 13/48061
    dek
   • Rørbroer - prissammenligning 16/53578
    aa5
   • Nyt ønske om etablering af en rist med automatisk risterenser 16/18092
    hsjen
   • Areal inddraget til vandløb og brinker - Rindsholm Dambrug 16/18092
    hsjen
   • Orientering om spørgsmål til dambruget om indretning ved vandindtaget 16/18092
    hsjen
   • Forslag til prækvalifikationsbrev sedimentfjernelse 16/66204
    roc
   • Udspil til krydsning af hængesæk 16/53578
    aa5
   • Opfølg fra rådgiver vedr. afslutning af anlægsopgave. 15/26042
    roc
   • Link til dronefilmene 16/53578
    aa5
   • Færdigmelding af byggesag - ombygning ifm. ændret anvendelse af erhvervsbygning, Livøvej 1A, 8800 Viborg 18/15175
    vbp
   • Henvendelse om sagsbehandlingstid -Sagsnummer 2018-01234 (Skorsten på RHV) og 2018-0600 (Tørkølere), Heibergs Alle 4, Viborg 18/7481
    vbp
   • Opfølgning på byggetilladelsens vilkår om trapper ifm. byggesag - tilbygning til erhvervsbygning, Industrivej 25, 8800 Viborg 18/12675
    vbp
   • Bemærkning fra MS Ejendomme vedrørende terrænregulering og bygningshøjde. Bragesvej 22A, 8800 Viborg.msg 17/58645
    lirm
   • Opfølgning på henvendelse om IBT til F&H højlager dokumentation på Brandvindue EI60, A2 15/66255
    vbp
   • Afgørelse efter jordforureningsloven - udgår af kortlægning, Sønæshave 2, 8800 Viborg 17/10016
    pba
   • Revideret byggeansøgning - Tapdrupvænget 26, 8800 Viborg 18/32556
    olz
   • Projekt: 1707322 - matr.nr. 476e Viborg Markjorder - udstykning 17/10016
    pba
   • Karup å hesselund 18/9614
    flr
   • MG's dokument og prisoverslag "Naturen i Arnbjerg - etape 1-2" 16/10125
    hdh
   • Svar fra Carat på bestilling af online annonce - chef for Stabs- og Byrådssekretariatet 18/20065
    sni
   • Fremsendelse af trappetegning ift. portsluser Tefcold Viborg, Industrivej 25. Viborg 18/12675
    vbp
   • Færdigmelding, Nørremøllevej Nord 42, byggesag 16/35684
    mie
   • Byggeansøgning, Vindumvej 63, 8850 Bjerringbro 18/36877
    mie
   • Kvittering på forvaltnings mail - Silkeborgvej 28 13/32268
    bie
   • Orientering om at der er ansøgt om ændringer til B8 ombygning Martin Bachevej 3, Bjerringbro 18/34722
    vbp
   • Vedhæftet billede til forespørgsel om udskiftning af tag - Mageløs 5 - Sct. Mathias Gade 88B, 8800 Viborg 18/36870
    mehm
   • Forespørgsel fra PlatzGruppen vedr. udskiftning af tag på Mageløs 5 - Sct. MAthias Gade 88B, 8800 VIborg 18/36870
    mehm
   • Løgstrup Rideklub - Lokaletilskudsregnskab 2017 17/51520
    lgr
   • Søakset 8 - anmodning om køb 18/36801
    hbl
   • præcisering af placering af tidligere mølledam. 16/53578
    aa5
   • Ansøgning fra AB Pyramiden og AB Houlkær II vedr. fælles nedgravet affaldsløsning, Hedevænget 106-202, Viborg 18/36869
    sm4
   • Dialog om udformning af projektet 16/53578
    aa5
   • Fuldmagt fra ejer 18/32055
    lirm
   • Ansøgning om udvidelse af vandmængde til vanding af landbrugsafgrøder 14/30979
    dek
   • Henvendelse om trapper ifm. byggesag -Tefcold Viborg, Industrivej 25, 8800 Viborg 18/12675
    vbp
   • Byggeansøgning, Burrehøjvej 43, 8830 Tjele 18/36842
    vbp
   • Materiale iht. vilkår i byggetilladelse - tilbygning, Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro 17/55177
    vbp
   • Kommentarer vedr. udbudsform og aftale om hævning af tilbudssum til udbuddet 16/66204
    roc
   • Færdigmelding, Nørremøllevej Nord 44, byggesag 16/67475
    mie
   • Ideoplæg om længere forløb af stryg 16/18094
    hsjen
   • Ansøgning om vandingstilladelse for Iglsø Agro og Biogas as, V. Børstingvej 6, 7850 Stoholm 18/36833
    dek
   • F&H højlager dokumentation på Brandvindue EI60, A2 - Gl. skivevej 70, 8800 Viborg 15/66255
    vbp
   • Forlængelse af projektperioden Ormstrup Sø soerestaurering til 31.12.2018 16/66204
    roc
   • Reminder vedr. Ansoegningsskema-soerestaurering-2016 16/66204
    roc
   • Ny el tilladelse til Gudenåens Ørredfond 12/112949
    roc
   • Vedr. manglende miljøoplysninger 13/32268
    bie
   • Kopi af mailen fra Energi Viborg til ansøger om lovliggørende byggetilladelse - Vedr. mulig dispensation - Enghavevej 5, 8830 Tjele 18/26035
    olz
   • Byggeansøgning, Burrehøjvej 43, 8830 Tjele 18/36808
    vbp
   • Statens uoverensstemmelse - Almindvej 4, Kjellerup - notat fra Silkeborg Kommune 18/36816
    dhb
   • Færdigmelding af byggesag - ombygge 1. og 3. sal- Søndersøparken 1, 8800 Viborg 1 18/584
    vbp
   • Færdigmelding, Nørremøllevej Nord 42, byggesag 16/38939
    mie
   • Ansøger orientere om færdigmelding af byggesag - Søndersøparken 1, 1. etage, Viborg 18/584
    vbp
   • Statens uoverensstemmelse - Almindvej 4, Kjellerup - Høring fra Silkeborg Kommune 18/36816
    dhb
   • Kontaktoplysninger til Lodsejerlaugetved Nørremølle å og Loldrup sø 17/60522
    roc
   • Dialog om anvendelse af optionen 16/66204
    roc
   • Supplerende oplysninger til ansøgning om dispensation fra lokalplan ifm. projekt - udvide eksisterende daginstitution, Mammen byvej 69, 8850 Bjerringbro 18/4943
    vbp
   • Færdigmelding, Nørremøllevej Nord 42, byggesag 16/15260
    mie
   • Byggeansøgning, Burrehøjvej 43, 8830 Tjele 18/36802
    vbp
   • Indplacering af forslag til reomlerist i projektet 16/18092
    hsjen
   • Henvendelse om hvad der skal til for at pavilloner kan blive permanente -Pavilloner på Rughavevej 68, 8800 Viborg 18/8939
    vbp
   • Færdigmelding, Nørremøllevej Nord 42, byggesag 17/34243
    jno
   • Supplerende materiale modtaget til byggesag - Vestre Skivevej 122, 8800 Viborg 17/15989
    vbp
   • Mail fra Sune Iversen - SV: 14-22598 - Jens Anton Jensen - salg af jord til Viborg Kommune. 17/58987
    tno
   • Færdigmelding, Nørremøllevej Nord 42, byggesag 16/13679
    mie
   • Billede - IMG_0072.JPG 18/36796
    sfc
   • Re: Kalkning af jord på Firehusevej 8B, 7470 Karup 18/28613
    xkk
   • Mail fra Bs. med revideret skema B på ustøttet delen 18/32072
    anso
   • Screening, Møllevej 24, Viborg 18/34524
    bie
   • Analyserapport, Møllevej 24, Viborg 18/34524
    bie
   • Mail fra Bs. med ansøgning om godkendelse af skema B 18/32072
    anso
   • VS: Sagsnr. 324974 - Beplantning langs privat fællevej, Strandhaverne 5 - 13, 8831 Løgstrup 18/36796
    sfc
   • Anmodning om dokumenter. 16/50388
    roc
   • Ansøgning om udestue på Vinkelvej 77D 18/36792
    vdb
   • Anmodning om at sende rapport om tilstand til kommentering hos Woodways 16/50388
    roc
   • Mulig kontaktoplysning til ejer af møllen. 16/16640
    hsjen
   • Vinkel Kultur og Senior Klub - Bilag til lokaletilskudsregnskab 2017 16/56871
    lgr
   • Bemærkninger fra naboer om projekt ved Søparken, Klejtrup, medfører ikke umiddelbart ændringer i projekt 18/33006
    bkb
   • Bookning af Hjultorv 18/36777
    av4
   • 17.06.2018 - Modtaget e-mail fra Johnny Davidsen med ændret oplysninger til behandlingen af ansøgningen om dispensation på Baldersvej 4, 8800 Viborg.msg 18/36773
    mie
   • 01.06.2018 - Modtaget e-mail fra Johnny Davidsen med oplysninger til sagen på Baldersvej 4, 8800 Viborg.msg 18/36773
    mie
   • Bilag skal påføres go live dato 18/35988
    bb8
   • Fortsatte nabobemærkninger om ridebane på Kærbyvej 21, Nr. Rind 18/31276
    bkb
   • 29.05.2018 - Modtaget e-mail med ansøgning og materiale til behandling af ansøgning om dispensation på Baldersvej 4, 8800 Viborg.msg 18/36773
    mie
   • Byggeansøgning, Burrehøjvej 43, 8830 Tjele 18/36766
    vbp
   • Henvendelse om status fra lokal person 16/16640
    hsjen
   • Ansøgning om flytning af gårsdalvej indkørsel 18/36760
    av4
   • Mail fra LBF med endelig fastsættelse af grundkapitallån 16/14649
    evg
   • Kvittering for tilnagemelding - Wash World Viborg 17/46507
    bie
   • Om at spildevandsprøve er bestilt - Wash World Viborg 17/46507
    bie
   • Henvendelse vedrørende sammenlægning af afdelinger - Sjørup Plejecenter. 17/15989
    vbp
   • Forespørgsel omkring nybygninger og overordnet dispenering af grunden, Tværvej 12 - 20, 8800 Viborg. 18/28006
    mehm
   • Udkast til mødereferat - Overlundgården, Tværvej 12, 8800 Viborg 18/28006
    mehm
   • Orientering om nye dokumenter vedrørende Klage ID 117426 16/9648
    vbp
   • Supplerende materiale til byggesag. Skovlunden 64, 8831 Løgstrup 18/32055
    lirm
   • Færdigmelding fra Markussen på mangler på Skals Å 18/15727
    flr
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Bombesvarelse 12-07-2018 13_59_55.pdf 18/9633
    mie
   • Bombesvarelse 12-07-2018 16_57_24.pdf 15/49124
    vbp
   • Ibrugtagningstilladelse til at_lovliggøre overdækket terrasse til cafestue_Hovedgaden 14A, 8832 Skals_2018-07-12.pdf 15/49124
    vbp
   • Bombesvarelse 12-07-2018 14_05_57.pdf 17/36741
    vbp
   • Bombesvarelse 12-07-2018 13_21_50.pdf 18/15175
    vbp
   • Ibrugtagningstilladelse_ombygning ifm. ændret anvendelse af bygninger fra trykkeri til metalvirksomhed - Dancutter_Livøvej 1A 8800 Viborg.pdf 18/15175
    vbp
   • Synlab/Miljø Danmark: Opfølgning vedr. analyserapporter, Revas' Modtagestation for farligt affald - manglende oplysninger 18/10154
    hani
   • Svar på forespørgsel om støttemur. Rosenvænget 16, 8800 Viborg.msg 18/27443
    lirm
   • Orientering til MJBR - Mindre renovering/ombygning af Hans Tausens Hus, Boyesgade 7A, 8800 Viborg.msg 16/5507
    mehm
   • _Byggetilladelse til at_renovere og ombygge køkken i Hans Tausens Hus._Boyesgade 7A, 8800 Viborg_2018-07-12.pdf 16/5507
    mehm
   • Bombesvarelse 12-07-2018 17_01_06.pdf 16/5507
    mehm
   • Bombesvarelse 12-07-2018 16_53_14.pdf 18/36715
    aped
   • Fremsendelse af opmåling af stemmeværket ved Non Mølle 16/18094
    hsjen
   • Orientering om dispensation fra forsyningspligten.msg 18/32055
    lirm
   • Afgørelse om ikke miljøvurdering for anlæg af en rensedam i Bjerringbro 18/30015
    tjoe
   • Afgørelse om ikke miljøvurdering for anlæg af en rensedam i Bjerringbro 18/30015
    tjoe
   • fremsendelse af underskrevet aftale til underskrift 15/26042
    roc
   • 12.07.18 Byggetilladelse til enfamiliehus. Skovlunden 64, 8831 Løgstrup.pdf 18/32055
    lirm
   • 12.07.18 Dispensation fra lokalplan 315 til terrænregulering. Skovlunden 64, 8831 Løgstrup.pdf 18/32055
    lirm
   • 12.07.18 Dispensation fra forsyningspligt. Skovlunden 64, 8831 Løgstrup.pdf 18/32055
    lirm
   • Bombesvarelse 12-07-2018 16_09_27.pdf 18/32055
    lirm
   • Kommentarer til udbudsmateriale og tidsplan 16/53578
    aa5
   • Løsninger vedr. afløbet fra søen 16/53578
    aa5
   • Sidste bemærkninger til Udbudsmateriale_ver 2_roc 16/53578
    aa5
   • Opsamling om afslutning af anlægsarbejdet. 15/26042
    roc
   • Forslag til aftale om brug af areal til adgangsvej 15/26042
    roc
   • Skravad Møllebæk - kommentarer til detailprojekt / udbudsmateriale 16/53578
    aa5
   • jordanvisning af ren overskudsjord fra Storegade 18, Bjerringbro 18/33228
    pba
   • Erindring og præcisering af oplysninger i forbindelse med ansøgning om tilskud til erstatning. 16/18092
    hsjen
   • Kortmateriale - udbringningsarealer Ormstrup Gods 16/66204
    roc
   • Kommentar til slamhåndtering i Prækvalifikationsbrev_Oprensningsentreprise.pdf 16/66204
    roc
   • Orientering om afslutning på anlægsprojektet i parken. 15/26042
    roc
   • SV: støjende maskine på Gl. Aalborgvej 53 a, Møldrup 17/61006
    pba
   • Til Horstmann advokater - Udtalelse om mulighed for udstykning af Sønæsvej 2, 8800 Viborg, til selvstændig bebyggelse 18/36954
    bkb
   • Bombesvarelse 12-07-2018 15_13_40.pdf 17/58645
    lirm
   • 12-07-2018 Byggetilladelse til at opføre et enfamiliehus med garage - Tapdrupvænget 26, 8800 Viborg 18/32556
    olz
   • Bombesvarelse 12-07-2018 15_10_42.pdf 18/32556
    olz
   • Spørgsmål om ekstra oplyser til ansøger omkring mærker til Karup Å 18/36945
    flr
   • Informationsbrev om etablering af regnvandsbassiner i Helledalen 12/150506
    lku
   • 12.07.18 Byggetilladelse til at lovliggøre tagetage og tilbygning. Vestergade 58, 8830 Tjele.pdf 18/29405
    lirm
   • Bombesvarelse 12-07-2018 14_30_15.pdf 18/29405
    lirm
   • Bombesvarelse 12-07-2018 14_25_22.pdf 17/53766
    jha
   • Bombesvarelse 12-07-2018 14_21_10.pdf 18/9981
    aped
   • Vedrørende bortskaffelse af byggeaffald fra Niels Bugges Vej 7, 8800 Viborg 18/34315
    mdo
   • Bombesvarelse 12-07-2018 14_16_15.pdf 16/21934
    mie
   • Udkast til tilladelse til restaureringsprojekt i Karup Å og Resen Bæk 17/26605
    flr
   • Bombesvarelse 12-07-2018 13_57_06.pdf 18/18154
    aped
   • Bombesvarelse 12-07-2018 13_48_10.pdf 17/33095
    mie
   • analyseresultater af den muldjord som lå opstakket på ejendommen Gl. Århusvej 22. 17/10016
    pba
   • VS: Bemærkninger vedr. Gl. Århusvej 22 (791-00115) 17/10016
    pba
   • Bemærkninger vedr. Gl. Århusvej 22 (791-00115) 17/10016
    pba
   • Bombesvarelse 12-07-2018 13_38_41.pdf 15/55631
    jno
   • VS: Afgørelse efter jordforureningsloven - udgår af kortlægning, Sønæshave 2, 8800 Viborg 17/10016
    pba
   • SV: Afgørelse efter jordforureningsloven - udgår af kortlægning, Sønæshave 2, 8800 Viborg 17/10016
    pba
   • SV: Projekt: 1707322 - matr.nr. 476e Viborg Markjorder - udstykning 17/10016
    pba
   • SV: Møde om brug af drænvand 18/33663
    ib3
   • Bombesvarelse 12-07-2018 10_54_48.pdf 16/18367
    vbp
   • Kopi af naboorientering om udhus på Borgergade 34, 8831 Løgstrup 18/36145
    bkb
   • Kommentarer til Prækvalifikationsbrev_Oprensningsentreprise.pdf 16/66204
    roc
   • Data om vandføringer 16/53578
    aa5
   • Naboorientering af Borgergade 30 om ansøgning på Borgergade34, 8831 Løgstrup 18/36145
    bkb
   • Naboorientering af Borgergade 28 om ansøgning på Borgergade 34, Løgstrup 18/36145
    bkb
   • Opfølgning på henvendelse om forventet sagsbehandlingstid - Sagsnummer 2018-01234 (Skorsten på RHV) og 2018-0600 (Tørkølere), Heibergs Alle 4, Viborg 18/26644
    vbp
   • Opfølgning på henvendelse om forventet sagsbehandlingstid - Sagsnummer 2018-01234 (Skorsten på RHV) og 2018-0600 (Tørkølere) - Heibergs Alle 4, Viborg 18/7481
    vbp
   • Drøftelser om indretning ved vandindtag 16/18092
    hsjen
   • Svar til Leif Egholm om regler for erstatning. 12/40243
    roc
   • Svar på henvendelse om afslutning af vandløbsprojektet i Anlægget. 15/26042
    roc
   • Kommentarer til tidsplanen for udbud 16/66204
    roc
   • Kommentarer til Projektbeskrivelse_Sedimentfjernelse 16/66204
    roc
   • Kommentarer til Projektbeskrivelse_Aluminiumstilsætning 16/66204
    roc
   • 12.07.2018 - Sendt e-mail til Johnny Davidsen om opførelsen af garage på Baldersvej 4, 8800 Viborg.msg 18/36773
    mie
   • Bombesvarelse 12-07-2018 11_36_21.pdf 18/2829
    vbp
   • Rykker på opfølg af 1. års gennemgang Bjerring Mølle 15/26042
    roc
   • Bombesvarelse 12-07-2018 11_13_00.pdf 16/35684
    mie
   • Opfølgning vedrørende terrænregulering og bygningshøjde. Bragesvej 22A, 8800 Viborg.msg 17/58645
    lirm
   • _Byggetilladelse til at_opføre et enfamiliehus_Arildsvej 47 8800 Viborg_2018-07-12.pdf 18/36689
    aped
   • Bombesvarelse 12-07-2018 10_55_52.pdf 18/36689
    aped
   • Mail: Dispensation til oprensning af regnvandsbassin på matr. 44 Rødding By, Enghavevej, Tjele 18/19928
    jsni
   • Bombesvarelse 12-07-2018 10_45_23.pdf 16/38306
    mehm
   • Redegørelse for behov for fristforlængelse 16/66204
    roc
   • Forslag til udformning af det nye vandløb syd om søen til lodsejer 16/53578
    aa5
   • Suppl. oplysninger til Ole Thiel 16/50388
    roc
   • Materiale til Ole Thiel 16/50388
    roc
   • Bombesvarelse 12-07-2018 10_29_01.pdf 16/67475
    mie
   • Mail: Dispensation til oprensning, fældning af træer og ændring i dybde af tilløb for beskyttet sø på matr. 36, Iglsø By, Fly 18/19925
    jsni
   • Beplantning langs privatfællesvej, Strandhaverne 5-13, 8831 Løgstrup 18/36796
    sfc
   • Om at de manglede oplysninger fremgår af tilsynsbrevet 13/32268
    bie
   • Mail: Dispensation til oprensning af regnvandsbassin på matr. 433nø Viborg Markjorder, Teglmarken_Doknr252947-18_v1 18/19923
    jsni
   • Mail: Dispensation til oprensning af regnvandsbassin, matr. 2æ Bjerregrav By, V. Bjerregrav - Gl. Aalborgvej 18/19936
    jsni
   • Bemærkninger til nedrivning af Møllevej 24, Viborg 18/34524
    bie
   • Statens uoverensstemmelse - Almindvej 4, Kjellerup - sagen overdrages til Silkeborg Kommune 18/36816
    dhb
   • Statens uoverensstemmelse - Almindvej 4, Kjellerup - Silkeborg Kommune kan starte sagen 18/36816
    dhb
   • Bombesvarelse 12-07-2018 09_50_16.pdf 16/38939
    mie
   • SV: Statens uoverensstemmelse - Almindvej 4, Kjellerup - Høring fra Silkeborg Kommune 18/36816
    dhb
   • Rykker for afslutning af anlægsopgaven 15/26042
    roc
   • Bombesvarelse 12-07-2018 09_38_16.pdf 16/15260
    mie
   • Kvittering på henvendelse - Pavilloner på Rughavevej 68, 8800 Viborg 18/8939
    vbp
   • Materiale til kommende lokalplan - oplæg til indledende dialog vedr. Overlundgården, Tværvej 12-20, 8800 Viborg.msg 18/28006
    mehm
   • Orientering til Sune Iversen - relaks - VS: 14-22598 - Jens Anton Jensen - salg af jord til Viborg Kommune. 17/58987
    tno
   • Bombesvarelse 12-07-2018 09_30_21.pdf 17/34243
    jno
   • Bombesvarelse 12-07-2018 09_20_14.pdf 16/13679
    mie
   • Orientering om fastholdelse af naboindsigelse mod ridebane på Kærbyvej 21, Nr. Rind 18/31276
    bkb
   • Tjekliste_tilgngelighed_rev2017.pdf 18/36237
    jha
   • kvitteringsbrev.2.pdf 18/36237
    jha
   • Bombesvarelse 12-07-2018 08_51_07.pdf 18/36237
    jha
   • Bombesvarelse 12-07-2018 08_11_19.pdf 18/24094
    jno
   • Bombesvarelse 12-07-2018 07_59_16.pdf 18/10231
    vbp
   • Tilbagemelding på forhåndsdialog/udvalgte spørgsmål vedr. Overlundgården, Tværvej 12-20, 8800 Viborg.msg 18/28006
    mehm
 • 11.07.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Frelsens Hærs Genbrug: Indsamling af genbrugsmaterialer 16/38823
    hani
   • Holdning fra Viborg Handel vedrørende genopretning af ensretning i Ll. Sct. Hans Gade 15/679
    tv
   • Afrapportering efterår 2015 vedrørende måling af trafikken omkring Nytorv 15/679
    tv
   • Supplerende materiale til byggesag. Rønnestien 21, 8800 Viborg 18/31251
    lirm
   • Orientering om at ansøgning er indsendt til arrangement -. Fyrværkeri Festival 2018, Fabrikvej 19a, Viborg 18/12778
    vbp
   • Supplerende materiale modtaget - etablere skorsten til dampgenerator mv. - Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 18/7481
    vbp
   • Byggeansøgning, Farvervej 16, 8800 Viborg 18/29705
    jha
   • Bilag 1 Landdistriktsudvalgets henvendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget om markedsføring af byggegrunde samt ØEU 18/36703
    pch
   • Byggeansøgning, Middagshøjvej 22, 8800 Viborg 18/36736
    jno
   • Wildcat - anmodning om udeladelse af slangevinder i datahaller 16/20619
    vbp
   • Skitse for placering af tromlerist 16/18092
    hsjen
   • Opfølgning fra mødet med Sweco 18/10577
    cf
   • Overslag vedr.ny tromlerist. 16/18092
    hsjen
   • Dialog om afslutning af anlægsarbejdet 15/26042
    roc
   • Forslag om møde og aftale om vejret.. 15/26042
    roc
   • Status med kontakt til JKN 16/18092
    hsjen
   • Fuldmagt til underskrift 16/43904
    roc
   • Supplerende materiale modtaget til byggesag - opstille container- Jørgensens Alle 34, 8850 Bjerringbro 18/20850
    vbp
   • Hjarbækvej 29, Løgstrup - ansøgning om landzonetilladelse og godkendelse af vejprojekt (LE34 1706696).msg 17/41545
    mehm
   • bekræftelse af ordren på service på iltningsanlæg i Viborg Nørresø 12/16651
    roc
   • Supplerende materiale modtaget til byggesag - etablere tørkølere, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 18/26644
    vbp
   • Byggeansøgning, Vestergade 4, 8830 Tjele 18/36715
    aped
   • Anmodning om teknisk hjælp og opretholdelse af krav over for woodways. 16/50388
    roc
   • LBST tager udgangspunkt i §3 hede - vallerbækvej 125 18/36716
    dhb
   • §3 hede v VAllerbækvej 125 - henvendelse fra LBST 18/36716
    dhb
   • Høring om ansøgning fra GØF elfiske tilladelse 12/112949
    roc
   • Annullering af byggesag modtaget - om- og tilbygge børnehave Kærvej 11G, 8832 Skals 17/31147
    vbp
   • Mail fra Bs. med ansøgning om godkendelse af lånoptagelse med 100 % kommunegaranti 18/36710
    anso
   • Orientering om rykker for oplysninger vedr. ristetromle 16/18092
    hsjen
   • Byggeansøgning, Vestergade 1a, 8800 Viborg 18/36705
    olz
   • Referat fra netværksmøde og kommende aktiviteter 16/43904
    roc
   • VS: Etablering af parkeringspladser der ikke er til brug for dagligvarebutik - Gyldenrisvej, Viborg.msg 17/38978
    vbp
   • Opera i det fri 18/36701
    av4
   • Opera i det fri Paradepladsen 11/8-18 18/36701
    av4
   • Overblik over Kommunernes behov for integrationer 18/14559
    kb
   • Kommentarer og gennemgang af Viborg Kommunes krav og ønsker 18/14559
    kb
   • Rapport over tilgængeligheden til bygninger i Viborg Kommune 17/5315
    pch
   • VS: Revlingefesten Møldrup - ansøgninger 18/36697
    av4
   • Rosenvænget 14 - tinglyst skøde 18/11822
    hbl
   • Supplerende materiale til byggesag. Rønnestien 21, 8800 Viborg 18/31251
    lirm
   • Flere tilgængelighedsrapport over udearealer 17/5315
    pch
   • Nye tal for tællinger i Resen bæk, Sejbæk, Røjbæk og Trevad Møllebæk to sidste år. 13/11222
    roc
   • Henvendelse om brandforhols ifm. konvertering af Kiwibutik til Spar, Bjerringbro .msg 17/52054
    vbp
   • Byggeansøgning, Arrildsvej 47, 8800 Viborg 18/36689
    aped
   • Supplerende materiale - ansøgning om dispensation ifm. byggesag - opføre nyt produktionsanlæg, Åhusevej 10, 7470 Karup J 18/11578
    vbp
   • Rapport vedr. miljø for 2017 13/32268
    bie
   • Henvendelse til byggesag -St. Sct. Hans Gade 2, sidefløj 15/38665
    vbp
   • Byggeansøgning, Dannevang 13, 8800 Viborg 18/36680
    lirm
   • Yderligere materiale til Skema B sagsbehandling 18/27855
    anso
   • Fotos fra nabo af terrænregulering på Bragesvej 22A, 8800 Viborg.msg 17/58645
    lirm
   • Miljøstyrelsen: Anmodning om rapport ifm. oprydning af jordforurening, Revas' affaldscenter 18/7692
    hani
   • Mail fra ansøger med spørgsmål om status på byggesagen - Meldgårdsvej 10, 8830 Tjele 18/12303
    olz
   • Byggeansøgning, Husrækken 5, 8850 Bjerringbro 18/36673
    jno
   • Miljøstyrelsen kvitterer for modtagelsen af Revas Årsrapport 2017 - Miljødata 18/3700
    hani
   • Opdateret liste fra GodAdgang.dk over hvilke rapporter der er færdige og hvilke der forventes lavet i 2018 17/5315
    pch
   • Forespørgsel om resterende klagepunkter 16/50388
    roc
   • Analyser Nørremølle Å 14.03.18 12/16651
    roc
   • Udvikling af ristetromle 16/18092
    hsjen
   • Overdragelsespapirer Ligegnde Asani-pige 12/138892
    9hb_slettet_1
   • Tilsagn om tilskud til kortlægning af potentielt ammoniakfølsom natur i Viborg Kommune 2018 18/15406
    dhb
   • Byggeansøgning, Timianvej 24, 8800 Viborg 18/36637
    aped
   • Miljøstyrelsen: Offentliggørelse af rapport og standard for metanoxiderende materiale til brug for biocover 15/51815
    hani
   • Advokat Cronwald: Cirkulæreskrivelse nr. 1, virksomhed under konkurs 18/36140
    em6
   • Referat fra møde den 13 marts 16/66204
    roc
   • Kvittering for oplysning om at nyt stuehus på Jegstrupvej Vest 91, 8800 Viborg, ikke kræver landzonetilladelse 18/34210
    bkb
   • Miljøberetning 2017 - Bjerringbro Fornikling A/S 12/26641
    bie
   • Færdigmelding, Nonbo Enge 14, byggesag 16/38995
    aped
   • Beliggenheden af spærringen 18/36105
    roc
   • Underskrevet driftsaftale med DHI for Gudenå varslingsmodel i 2018 – primo 2019 12/15470
    roc
   • Færdigmelding, Kolshøjen12, Byggesag 16/19504
    mie
   • Udgift ved fornyelse af aftale om drift af Gudenå - varslingsmodel i 2018 - den vi har på hjemmesiden nu 12/15470
    roc
   • Fornyelse af aftale om drift af Gudenå - varslingsmodel i 2018 - den vi har på hjemmesiden nu 12/15470
    roc
   • SV: jordanvisning af overskudsjord til kartering hos Kingo A/S, fra OK tankstationen Bredgade 24, Karup. 18/35902
    pba
   • DMR sender bemærkninger vedr. Gl. Århusvej 22 (791-00115) 17/10016
    pba
   • supplerende til jordanmeldelsen fra Sjørup Dement Afd. 18/7461
    pba
   • VS: Udkast § 19 tilladelse, solvarmeanlæg, Karup Varmeværk 13/5114
    bie
   • Færdigmelding, Langdyssevej 4A, byggesag 18/26702
    lirm
   • Byggeansøgning, Tværgade 8, 7470 Karup 18/36589
    mie
   • Prøveudtagning - WASH WORLD 17/46507
    bie
   • Svar på spørgsmål til ansøgning om nyt stuehus på Jegstrupvej Vest 91, 8800 Viborg 18/34210
    bkb
   • Svar på spørgsmål til ansøgning om nyt stuehus på Jegstrupvej Vest 91, 8800 Viborg 18/34210
    bkb
   • Byggeansøgning, Villumhøj 23, 8831 løgstrup 18/36579
    lirm
   • Oplysning fra Viborg Private Realskole - oplysning om deltagere samt bilag - SV: Møde vedrørende Den Internationale afdeling på Viborg Private Realskole den 7. august 2018 18/30316
    kemn
   • Byggeansøgning, Rosenvænget 14, 8800 Viborg 18/36569
    mie
   • Opsamling fra Kenny Frost 16/43904
    roc
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Hvam Vandværk - juli 2018 12/11632
    joo
   • Opsamling efter turen. 16/43904
    roc
   • Ændring af kørselskontor 17/49514
    lsa
   • Status på Bjerring Mølle - 1 års gennemgangen 15/26042
    roc
   • Byggeansøgning, Hyrdebakken 218, 8800 Viborg 18/36546
    olz
   • Oplysninger om overdækket terrasse Hvamvej 12, 7470 Karup 18/25305
    anbs
   • Ansøgning fra Mønsted Kalkgruber om tilskudsfodring på § 3 område 18/36543
    dhb
   • Viborg Svæveflyveklub - Bilag til lokaletilskud regnskab 2017 18/35454
    lgr
   • Byggeansøgning, Ndr. Skringstrupvej 10, 8832 Skals 18/36537
    aped
   • Byggeansøgning, Banegårdspladsen 3, 8850 Bjerringbro 18/36531
    jno
   • Dispensation fra Energi Viborg til deklaration. Rosmaringvej 13, Viborg.pdf.msg 17/52157
    lirm
   • Nye reviderede tegninger. Rosmarinvej 13, 8800 Viborg.msg 17/52157
    lirm
   • Udtalelse i forbindelse med ISO 14001- /miljøcertificering 18/36523
    bie
   • Beholderkontrol- Bekræftelse på bestilling af beholderkontrol Skema 1A, Mønstedvej 36, 7470 Karup 18/159
    jg1
   • 10-års beholderkontrol Tinghøjvej 46 Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 18/159
    jg1
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Bombesvarelse 11-07-2018 13_55_51.pdf 17/31147
    vbp
   • Naboorientering om ansøgning på Borgergade 34 18/36145
    bkb
   • Dispensation til højde på carport. Rahbechsvej 6, 8800 Viborg 18/36740
    lirm
   • Dispensation til højde på carport. Rahbechsvej 6, 8800 Viborg - Dispensation til højde på carport. Rahbechsvej 6, 8800 Viborg.pdf 18/36740
    lirm
   • Orientering om dispensation på Rahbechsvej 6, 8800 Viborg 18/36740
    lirm
   • 11.07.18 Byggetilladelse til enfamiliehus. Rønnestien 21, 8800 Viborg.pdf 18/31251
    lirm
   • Bombesvarelse 11-07-2018 22_42_13.pdf 18/31251
    lirm
   • Vedr. anmeldelse af byggeaffald, Søvej 15, 9500 Hobro 18/34648
    mdo
   • 11-07-2018 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at opføre 4 rækkehuse - Meldgårdsvej 10, 8830 Tjele 18/12303
    olz
   • Bombesvarelse 11-07-2018 15_37_17.pdf 18/12303
    olz
   • svar vedr. farlig udkørsel, Koldingvej 119 - tranebærvej 15 og tranebærvej 14 18/3326
    nhs
   • Spørgsmål til Peter Laustsens ansøgning om udhus på Borgergade 34, 8831 Løgstrup 18/36145
    bkb
   • Tilbagemelding på projektbeskrivelser 16/66204
    roc
   • Svar vedr. indkørsel/overkørsel - Nørresøvej 1, 8800 - Karina Heiberg Hedegaard 17/61026
    lirm
   • orientering om brev til Woodways 16/50388
    roc
   • Drøftelse af arealtilskudsmæssige konsekvenser. 16/53578
    aa5
   • Mail til ansøger med dispensation fra Lokalplan 424, vedr. Hjarbækvej 29, 8831 Løgstrup.msg 17/41545
    mehm
   • Aftale om fælles gennemgang af Kjællinghølbroen den 30. april kl. 13. 16/50388
    roc
   • _Byggetilladelse til at_inddrage hele tagetage til beboelse_Ndr. Skringstrupvej 10 8832 Skals_2018-07-11.pdf 18/36537
    aped
   • Orientering om statens tilsagn til realisering 16/18094
    hsjen
   • Brunbankevej 9, 8800 Viborg: Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til nyt stuehus 18/35589
    bkb
   • Bombesvarelse 11-07-2018 14_12_12.pdf 18/36537
    aped
   • Brunbankevej 9, 8800 Viborg: Landzonetilladelse til nyt stuehus 18/35589
    bkb
   • Svarmail til Bs. med afklaringsspørgsmål 18/36710
    anso
   • Hedeskrænten 105 - sender tinglyst skøde til køber 18/23091
    hbl
   • Bombesvarelse 11-07-2018 13_37_55.pdf 18/24417
    lirm
   • Bombesvarelse 11-07-2018 13_37_55.pdf 18/36237
    jha
   • Kvitteringsbrev.pdf 18/36237
    jha
   • Rosenvænget 14 - sender tinglyst skøde til køber 18/11822
    hbl
   • Opfølgning på miljøtilsyn i 2017 14/15144
    bie
   • Erindring om tilsynsbrev - Almind Værk A/S 13/32268
    bie
   • _Byggetilladelse til at_opføre et stuehus_Jegstrupvej Vest 91 8800 Viborg_2018-07-11.pdf 18/30252
    aped
   • Bombesvarelse 11-07-2018 12_51_34.pdf 18/24605
    aped
   • Bombesvarelse 11-07-2018 12_47_42.pdf 18/30252
    aped
   • [Sagsnr.:17/53753] Birgittelyst Rideklub - Opgørelse lokaletilskud 2017 17/53753
    lgr
   • Dansk Miljørådgivning tilsendes tilladelse til slutafdækning af voldanlæg på Revas' deponeringsanlæg 17/47713
    hani
   • Ny opfølgning efter modtagelse af reviderede tegninger. Rosmarinvej 13, 8800 Viborg.msg 17/52157
    lirm
   • Bombesvarelse 11-07-2018 12_20_04.pdf 18/30924
    aped
   • Dansk Miljørådgivning: Billeder med markering af vold/skrænt ved afvandingsbås, affaldscenter 17/47713
    hani
   • Bombesvarelse 11-07-2018 12_17_50.pdf 18/30927
    aped
   • Kvittering for modtagelse af fotos vedr. terrænregulering på Bragesvej 22A, 8800 Viborg.msg 17/58645
    lirm
   • Bombesvarelse 11-07-2018 11_48_30.pdf 16/2103
    jha
   • _Ibrugtagningstilladelse til at_opføre et etagehus og en carport_Gl. Aalborgvej 13, 8830 Tjele_2018-07-11.pdf 16/2103
    jha
   • Dialog om gydebanker i Sejbæk 13/11222
    roc
   • Svar på forslag om nyudviklet langsgående ristetromle 16/18092
    hsjen
   • Udgiftsbilag Rolf Christiansen Skotland 28.02-04.03 2018 16/43904
    roc
   • Underskrevet kontrakt 16/18094
    hsjen
   • 11-07-2018 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at _opføre ny villa_Huginsvej 27A 8800 Viborg 18/33232
    mie
   • Anvisning af byggeaffald fra ejendommen Nørremarksvej 1, 8800 Viborg 18/34651
    mdo
   • Forslag om at mødes for evt. fortsættelse. 12/40243
    roc
   • Nøkkerosen 13 - sender underskrevet købsaftale til køber 18/32660
    hbl
   • Orientering til beboerne om optælling af gydninger i Hedemøllebæk 15/26042
    roc
   • Bombesvarelse 11-07-2018 11_16_58.pdf 18/9795
    mie
   • Søakset 14 - sender underskrevet købsaftale til køber 18/31376
    hbl
   • Søakset 12 - sender underskrevet købsaftale til køber 18/31375
    hbl
   • jordanvisning af ren overskudsjord fra Blichersvænge, Sjørup 18/7461
    pba
   • Bombesvarelse 11-07-2018 11_05_32.pdf 18/35266
    jha
   • Synlab: Perkolatprøver (forår og særbidrag) samt efterårsprøvetagning 2018, Revas' affaldscenter 18/10154
    hani
   • Bag Højen 12 - sender underskrevet købsaftale til køber 18/32109
    hbl
   • Vandløbsprojekt ved Skravad Mølle - ang. tilskudsberettiget areal 16/53578
    aa5
   • Nørreballe 56 - sender underskrevet købsaftale til køber 18/27708
    hbl
   • Miljøstyrelsen: Oprydning af forurenet jord, afvandingsbås til sandfang, Revas' affaldscenter 18/7692
    hani
   • Tapdrupvænget 3 - sender kopi af underskrevet købsaftale til køber 18/29891
    hbl
   • Trekløvervej 1, Løvel - sender købsaftale til underskrift hos køber 18/30258
    hbl
   • Vedr. ansøgning om nyt stuehus på Jegstrupvej Vest 91, 8800 Viborg 18/34210
    bkb
   • Bombesvarelse 11-07-2018 10_35_35.pdf 16/38995
    aped
   • Bombesvarelse 11-07-2018 10_24_40.pdf 16/19504
    mie
   • kvittering for modtagelsen af telefoniske henvendelse til borgmester Ulrik Wilbek vedr. klage over afslag i Jobcentret 18/36583
    bhf
   • Spildevandsprøve skal udtages - Wash World Viborg 17/46507
    bie
   • SV: Databehandleraftale, Frederiks Skole - X356 18/35622
    caa
   • _Byggetilladelse til at_opføre et drivhus_Tinggade 44 8830 Tjele_2018-07-11.pdf 18/36103
    aped
   • Bombesvarelse 11-07-2018 09_51_37.pdf 18/36103
    aped
   • Bombesvarelse 11-07-2018 09_48_46.pdf 18/26702
    lirm
   • Bombesvarelse 11-07-2018 09_41_46.pdf 18/24708
    olz
   • Varsling af miljøtilsyn 2018 - Holstebrovej 107 og Møgelkjærvej 10, 8800 Viborg 18/36585
    idal
   • Bombesvarelse 11-07-2018 09_37_00.pdf 18/34840
    aped
   • Varsling af miljøtilsyn 2018 - Gl. Aalborgvej 52a og Herredsvejen 138, 9632 Møldrup 18/36542
    idal
   • Bombesvarelse 11-07-2018 09_31_36.pdf 18/33150
    jha
   • Bombesvarelse 11-07-2018 09_26_20.pdf 18/24733
    olz
   • Mail til Per Povlsen om fristforlængelse 18/33959
    anbs
   • Bombesvarelse 11-07-2018 09_16_57.pdf 17/3805
    mehm
   • Spørgsmål til ansøgning om nyt stuehus på Jegstrupvej Vest 91, 8800 Viborg 18/34210
    bkb
   • Ledning til kartoffelvaskevand - Karup suppl. opl. 18/35490
    flr
   • Vaskevandsledning, Karup Kartoffelmel fabrik - suppl. opl. 18/35490
    flr
   • Brev til Hjarbæk S.M.B.A. vedr. Bjørneklo ved Hjarbæk Fjord - Svanevej 18/26146
    jsni
   • Ny ledning til kartoffelvaskevand - suppl. opl. 18/35490
    flr
   • SKF KFUM Idræt - Vedr. CVR nummer 18/23024
    lgr
   • Bombesvarelse 11-07-2018 08_53_33.pdf 17/46058
    lirm
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_opføre et nyt enfamiliehus_Kølsenvej 47A 8831 Løgstrup_2018-07-11.pdf 17/46058
    lirm
   • Kvitt. Mønsted Kalkgruber - tilskudsfodring 18/36543
    dhb
   • Varsling af miljøtilsyn 2018 - Gl. Aalborgvej 52a og Herredsvejen 138, 9632 Møldrup 18/36522
    idal
   • Udtalelse i forbindelse med ISO 14001- /miljøcertificering 18/36523
    bie
   • Møde om brug af drænvand 18/33663
    ib3
 • 10.07.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Revideret materiale vedr. ombygning mv - Sct. Mathias GAde 52, 8800 VIborg 18/7794
    mehm
   • Mail fra ansøger vedr. videre sagsbehandling vedr ansøgning om afholdelse af sommerlejr, Sundstrupvej 20, 8832 Skals, 18/23227
    peb
   • Vedr. Strandvejen 33, 8832 Skals - ansøgning kommer i sommerferie 2018 14/67152
    bkb
   • Flextur bilag for juni 2018 16/36394
    majoh
   • Flexbus bilag for juni 2018 16/36394
    majoh
   • Flexbus bilag juni 2018 16/36394
    majoh
   • Handicapkørsel bilag juni 2018 16/36398
    majoh
   • SV: Renovering i Ulriksdal 18/34593
    av4
   • VS: Bemærkninger vedr Gl. Århusvej 22 (791-00115) 17/10016
    pba
   • Byggeansøgning, Velds Huse 13, 8830 Tjele 18/36459
    lirm
   • lk@realestatedevelopment.dk - Gl. Aalborgvej 72, 8800 Viborg 18/35825
    jha
   • SV: om tidspunkt for udskiftning af OBUved OK tankstationen Bredgade 24, Karup. 18/35902
    pba
   • Analyser Nørremølle Å, 15.02.18 12/16651
    roc
   • Tilbagetrækning af resultater for Total kvælstof og Total phosphor i fersk overfladevand 12/16651
    roc
   • Tilbagetrækning af resultater for Total kvælstof og Total phosphor i fersk overfladevand 12/26555
    roc
   • Byggeansøgning, Spættevej 2, 8800 Viborg 18/36383
    jno
   • Nabo fastholder indsigelse mod ansøgt ridebane på Kærbyvej 21 18/31276
    bkb
   • Spørgsmål til sag om ansøgt ridebane på Kærbyvej 21 18/31276
    bkb
   • Oplysning om at skurvogn på Hvidbjergvej 11 er fjernet 18/29193
    bkb
   • Mail fra Boligselskabet vedr. Amtmandsgården - mødereferat. 17/57963
    mehm
   • Rapport vedr.Karup Vandværk, gl. værk - Vandværket - juli 2018 12/37780
    dek
   • Rapport vedr.Karup Vandværk, nyt værk - Vandværket - juli 2018 12/51737
    dek
   • Svar på spørgsmål om det fysiske start og slutsted til sejlads på Jordbro og Fiksbæ Å 18/35529
    flr
   • Rapport vedr.Brandstrup Vestre Vandværk - Vandværket - juli 2018 12/135624
    joo
   • Fw: VS: Viborg Gym - Nedtagning af vest kranen i uge 29 18/36297
    av4
   • Rapport vedr.Kvorning Vandværk - Ledningsnet - opfølgende konrol - juli 2018 12/11993
    joo
   • Ny ledning til kartoffelvaskevand - Karup 18/35490
    flr
   • Rapport vedr.Tindbæk Vandværk. Ledningsnet - juli 2018 12/37408
    joo
   • Rapport vedr.Gl. Randersvej 8, 8850 Bjerringbro, Taphane - juli 2018 12/37408
    joo
   • Byggeansøgning, Møllevang 9, 831 Løgstrup 18/31925
    olz
   • Rapport vedr.Karup Vandværk, nyt værk - Vandværket - juli 2018 12/51737
    dek
   • Supplerende materiale til byggesag. Spangsbjerg Toft 14, 8800 Viborg 18/31237
    lirm
   • Besigtigelse onsdag eftermiddag - Møllevej 24 18/34524
    bie
   • Re: Viborg Gym - Nedtagning af vest kranen i uge 29 18/36297
    av4
   • Rapport Drikkevandskontrol, ledningsnet fra Hvam Vandværk - juli 2018 12/11632
    joo
   • Rapport vedr.Vorning Vandværk - afgang vandværk - juli 2018 12/11999
    joo
   • Endnu en anonym klage - Affald på markvej - Skibelundvej 18/32575
    bie
   • Kvittering for modtagelse af vandføringsdata for Grundel Bæk 16/18092
    hsjen
   • Byggeansøgning, Granadastien 1, 8800 Viborg 18/36237
    jha
   • Opsamling økonomi Ormstrup sø 16/66204
    roc
   • Spørgsmål om gydning af laks i hedemøllebæk efter optælling af gydninger 13/11222
    roc
   • T.o.: Planalgt kortlægning iht. jordforureningsloven, Hobrovej 5A og Erhvervsvej 12, 9632 Møldrup 18/36264
    pba
   • Rapport vedr.Brandstrup Vestre Vandværk - Vandværket - juli 2018 12/135624
    joo
   • T.o.: Planalgt kortlægning iht. jordforureningsloven, Hobrovej 5A og Erhvervsvej 12, 9632 Møldrup 17/29971
    pba
   • Klage til borgmester over ophør af BPA-ordning 18/36259
    bhf
   • Mailforespørgsel vedr. byggesagen på ejendommen - Torvegade 8, 8850 Bejjringsbro 18/9503
    olz
   • Niels Dalsgaards konklusioner efter møde den 07.02.18 16/18092
    hsjen
   • Re: Hegnsyn Arildsvej 25-27, 27. august 2018 18/33708
    sfc
   • SV: Hegnsyn Arildsvej 25-27, 27. august 2018 18/33708
    sfc
   • Re: Hegnsyn Arildsvej 25-27, 27. august 2018 18/33708
    sfc
   • Fotos med gydebanker fra VSF 13/11222
    roc
   • Vedr. Dato for hegnsyn - sagsnr.: 18/33708 18/33708
    sfc
   • Henvendelse om Haller Å. 12/40243
    roc
   • Rensedam i Helledalen. Ansøgning om tilladelse til etablering af udløbsledninger til Nørresø, Viborg. REC4-20a 18/28588
    dhb
   • Dangerous Goods Management sender auditrapport 2018 vedr. farligt affald, Bjerringbro Genbrugsstation 18/36231
    j9s
   • Dangerous Goods Management sender auditrapport 2018 vedr. farligt affald, Møldrup Genbrugsstation 18/36231
    j9s
   • Dangerous Goods Management sender auditrapport 2018 vedr. farligt affald, Viborg Genbrugsstation 18/36231
    j9s
   • Dangerous Goods Management sender auditrapport 2018 vedr. farligt affald, Karup Genbrugsstation 18/36231
    j9s
   • Dangerous Goods Management sender auditrapport 2018 vedr. farligt affald, Stoholm Genbrugsstation 18/36231
    j9s
   • Dangerous Goods Management sender auditrapport 2018 vedr. farligt affald, modtagestation for farligt affald 18/36231
    j9s
   • Færdigmelding, Alskovvej 55, byggesag 16/5661
    jha
   • Dangerous Goods Management sender auditrapport 2018 vedr. farligt affald, Ørum Genbrugsgstation 18/36231
    j9s
   • Byggeansøgning, Koldskær 5, 8850 Bjerringbro 18/36230
    jha
   • Færdigmelding, byggesag, Vinkelvej 182, 8800.msg 16/38205
    jha
   • Oplysning om billeder fra Jordbro Å systemet til Q-Gis 13/11222
    roc
   • T.o.: Planalgt kortlægning iht. jordforureningsloven, Hobrovej 5A og Erhvervsvej 12, 9632 Møldrup 17/1949
    pba
   • VSF samarbejder gerne om GPS-positioner på gydebanker 13/11222
    roc
   • Orientering til Sloths naturpleje om resultatet af udbuddet 16/18094
    hsjen
   • Underskrevet lejekontrakt - Liseborg Hegn 10B, 14 - Anna Lise Bech 18/30542
    hb3
   • Svar fra Niels Dalsgaard om møde om nyt vandindtag ved Rindsholm Dambrug 16/18092
    hsjen
   • SV: Morvilles gård, Viborg 17/569
    av4
   • Liftarbejde - Sct. Mogens Gade 17/569
    av4
   • Liftarbejde - Sct. Mogens Gade - IMG_0762.jpg 18/569
    dek
   • Aktindsigt vedr praktikpladser 18/36180
    pl5
   • Ang. opbevaringskrav i 5,5 år og indsendelse af kontospecifikation ved slutudbetaling 16/18094
    hsjen
   • Ang. opbevaringskrav i 5,5 år og indsendelse af kontospecifikation ved slutudbetaling 16/18092
    hsjen
   • Byggeansøgning, Henrik Gerners Vej 3, 8800 Viborg 18/36154
    mie
   • Det afspærringsmateriel Steen Ginnerup "lånte" ? 17/569
    av4
   • Energnist informerer om ændrede åbningstider på forbrændingsanlæg i Esbjerg og Kolding 17/44076
    em6
   • Placering af miljøstation på Naturstyrelsens areal (P-plads Klostermarken 3, Viborg) 18/36177
    sm4
   • 09.07.2018 - Modtaget e-mail fra Claus Rønnow med bemærkninger til fremsendte kvitteringsbrev til projektet på Nørremøllvej 74, 8800 Viborg 17/64465
    mie
   • Høring vedrørende udskiftning af TDC skab ved Niels Bugges Vej 3, Hald Ege 18/31162
    llla
   • Borgergade 34, løgstrup-skitse af beliggenhedsplan.pdf 18/36145
    bkb
   • Borgergade 34, løgstrup-skitseplan.pdf 18/36145
    bkb
   • Borgergade 34, løgstrup-skitse af facader.pdf 18/36145
    bkb
   • 01.07.2018 - Modtaget e-mail fra Peter Laustsen med tegninger til behandlingen af landzonesagen på Borgergade 34, Løgstrup.msg 18/36145
    bkb
   • 09.05.2018 - Modtaget e-mail fra Mikael Tarne med status på sagen St. Sct. Mikkels Gade 27, 8800 Viborg 17/41533
    mie
   • Byggeansøgning, Tinggade 44, 8830 Tjele 18/36103
    aped
   • Udbedring af skimmel, Kirsten Christensen, N.F.S. Grundtvigsvej 48, 2.6., 8800 Viborg, Jeres sagsnummer: 2018-0260 .msg 18/13871
    mie
   • Video fra elfiskeri 14/53500
    roc
   • Autosvar:Krobækken feltundersøgelse i 2018 17/36240
    flr
   • Mailveksling med Bs. vedr. afsatte beløb 16/837
    evg
   • Kro-Bækken, tilløb til Hald Sø 17/36240
    flr
   • Supplerende materiale vedr.henvendelse omkring ombytning af skilt, Nyrupvej 3, 7470 Karup 18/36007
    mehm
   • Henvendelse omkring ombytning af skilt, Nyrupvej 3, 7470 Karup 18/36007
    mehm
   • partnerskabsaftale 18/36118
    lry
   • Ormstrup Sø - status fra Envidan 16/66204
    roc
   • 10-års beholderkontrol Løvskal Landevej 223 Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 18/159
    jg1
   • Oplysning om fund af mindre spærring i Dollerup Bæk 18/36105
    roc
   • 10-års beholderkontrol Løvskal Landevej 223 Endelig rapport (nr. 2), Viborg - 791, 18/159
    jg1
   • LandboForeningen Midtjyllands høringssvar på indsatsplan Viborg Hammershøj - Rødding - Ørumområdet 2018 17/2485
    cli
   • Re: lidt overskrifter til cykelhjemmeside i VK 16/68483
    tv
   • lidt overskrifter til cykelhjemmeside i VK 16/68483
    tv
   • Markeret cykelsti-rute over ejendom Skibelundvej 104 14/31176
    tv
   • 5-års kontrol Vindelsbækvej 36 Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 18/159
    jg1
   • Leje af sportsplads 18/36095
    av4
   • Statistik fra Cart for maj 2018 17/49522
    mfa
   • Tilbagemelding vedr. flytning af studiestart på Socialrådgiveruddannelsens Netuddannelse 18/21399
    bb8
   • Rettet version af ilag 1_ans myndighedsgodk_vlbrest_Grundel Bæk v Rindsholm_roc, UDKAST_ans_myndighedsgodk_vlbsrest_Grundel Bæk v Rindsholm Dambrug_roc 16/18092
    hsjen
   • Byggeansøgning, Nørremarksvej 1, 8800 Viborg 18/22576
    peb
   • Ansøgning om dispensation fra lokalplan 436, Asmild Mark, 8800 Viborg.msg 18/14649
    mehm
   • Hedeskrænten 105 - tinglyst skøde 18/23091
    hbl
   • Lukning af stations parkeringsplads i uge 30 18/36072
    av4
   • 5-års beholderkontrol: Vindelsbækvej 36, Endelig rapport (nr. 2), Viborg - 791, 18/159
    jg1
   • Palleshøje 17 - tinglyst skøde 18/18638
    hbl
   • Byggeansøgning, Tinggade 44, 8830 Tjele 18/36039
    aped
   • Vagtplan for sommerferie 2018 - uge 27-28-29-30-31 17/64291
    hr1
   • Færdigmelding, Hesselbjergvej 6, byggesag 17/33230
    jha
   • Svar fra Lissy Søndergaard Christensen. Friheden 13/42415
    aw
   • Færdigmelding, Hesselbjergvej 6, byggesag 17/33871
    jha
   • Byggeansøgning, Møgelvang 1, 8800 Viborg 18/36017
    mie
   • Agrinord sender ny projektbeskrivelse til miljøgodkendelse - Herredsvejen 193, 9500 Hobro 17/37764
    clp
   • Kvittering for ansøgningen i BOM 12/144293
    edg
   • DN ved ikke om skurvogn ved markvej i Kølsen Enge er fjernet 18/29193
    bkb
   • Alternativ pris ved anvendelse af stålrørstunnel, overslagspris 16/18094
    hsjen
   • Billeder ifm. oprydning - Skibelundvej 18/32575
    bie
   • Billeder ifm. oprydning - Skibelundvej 18/32575
    bie
   • Ansøgning om Fiskekort til Jordbro Å 18/8121
    tjoe
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Anmodning om oplysninger i verserende sag om jordforurening , OK-tanken Bredgade 24, 7470 Karup J. 18/8206
    pba
   • Anmodning om oplysninger i verserende sag om jordforurening , OK-tanken Bredgade 24, 7470 Karup J. 18/8206
    pba
   • Om OK Karup - Bredgade 24, udskiftning af benzin- og olieudskiller samt udskiftning af belægninger 18/35902
    pba
   • Bemærkninger vedr. Gl. Århusvej 22 (791-00115) 17/10016
    pba
   • Bombesvarelse 10-07-2018 16_18_32.pdf 17/49149
    jha
   • Kopi af byggetilladelse til EnergiViborg - Nørregade 43A, 8850 Bjerringbro 18/19530
    jno
   • Fortsat vedrørende ansøgning om tilladelse til at opføre et 265 m2 stort udhus på Nørremarksvej 33, 8830 Tjele 18/33409
    bkb
   • Erindring om tilsynsbrev - Industrivej 29, Viborg 17/29027
    bie
   • Rykker for ansøgning vedr. Strandvejen 33, 8832 Skals 14/67152
    bkb
   • Svar vedrørende vej på Skalmstrupvej 18, 7850 Stoholm 17/53224
    bkb
   • Bombesvarelse 10-07-2018 15_17_26.pdf 18/20335
    lirm
   • Varsling af miljøtilsyn 2018 - Viborgvej 3, 8840 Rødkærsbro 18/36420
    idal
   • Gl. Århusvej 112A og 112B, 8800 Viborg - nye adresser 18/20441
    btr
   • Gl. århusvej 112, 8800 Viborg 18/20441
    btr
   • Kvitteringsbrev vedr. opførelse af carport med anneks. Svanevej 20F, 8831 Løgstrup.pdf 18/27116
    lirm
   • Bombesvarelse 10-07-2018 14_37_30.pdf 18/27116
    lirm
   • Orientering om behandling af ansøgning om ridebane på Kærbyvej 21, Nr. Rind 18/31276
    bkb
   • _Byggetilladelse til at_lovliggøre og renovere cykelskur_Tinggade 44 8830 Tjele_2018-07-10.pdf 18/36039
    aped
   • Bombesvarelse 10-07-2018 14_24_34.pdf 18/36039
    aped
   • Spørgsmål og svar fra midtjyllandsavis omkring sagen ved Tangeværket 18/31990
    flr
   • Bombesvarelse 10-07-2018 14_17_54.pdf 18/31237
    lirm
   • Kvittering for at skurvogn på Hvidbjergvej 11 er fjernet 18/29193
    bkb
   • Bombesvarelse 10-07-2018 14_15_39.pdf 16/62410
    jha
   • Bombesvarelse 10-07-2018 14_05_34.pdf 17/57963
    mehm
   • Toftumvej 13B, 7850 Stoholm: Landzonetilladelse til privat udhus 18/33013
    bkb
   • Toftumvej 13B, 7850 Stoholm: Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til privat udhus 18/33013
    bkb
   • Svar om programmel for -positioner på gydebanker 13/11222
    roc
   • Varsling af miljøtilsyn 2018 - Vejlevej 55, 8800 Viborg 18/36287
    idal
   • Kvittering for modtagelse af dambrugets oplæg 16/18092
    hsjen
   • Dagsorden til møde om Rindsholm dambrug den 07.02.18.docx 16/18092
    hsjen
   • Kommunen.dk informeres om forventet svartid på anmodning om aktindsigt 18/29630
    ner
   • Svar til Woodways på deres færdigmelding vedr reparationer på Kjællinghølbroen. 16/50388
    roc
   • Kommentarer til dambrugets forslag om placering af rist og forslag til dato for møde 16/18092
    hsjen
   • Skovvangsskolen, Hammel: Svar på spørgsmål omkring fremtidig affaldssortering, genbrug af affald mv. 18/1454
    mlk
   • Bombesvarelse 10-07-2018 13_31_50.pdf 16/51079
    jha
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_lovliggøre udhus inddraget til beboelse og en uopvarmet udestue_Alskovvej 55_2018-07-10.pdf 16/51079
    jha
   • Bombesvarelse 10-07-2018 13_06_20.pdf 16/10674
    jha
   • Kort med gydebanker i Jordbro å systemet efter fotos fra VSF 13/11222
    roc
   • Rykkerbrev 2013 - påbegyndelse.dot doc2mail_nedrive stuehus_Alskovvej 55 7470 Karup J_2018-07-10.pdf 16/10674
    jha
   • Tilsyn med 1. grødeskæring Mønsted Å 18/2982
    flr
   • Videresendt tilbagemelding vedr. forhåndsdialog omkring adgangsforhold, Sct. Leonis Gade 12, 8800 Viborg.msg 16/52504
    mehm
   • Bombesvarelse 10-07-2018 12_43_41.pdf 18/34340
    aped
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre 70 ungdomsboliger med ibrugtagningstilladelse_Stadion Alle 6, 8800 Viborg_2018-07-10.pdf 16/62410
    jha
   • Rensedam i Helledalen - etablering af udløbsledninger til Nørresø, Viborg. REC4-20a 18/28588
    dhb
   • Bombesvarelse 10-07-2018 12_37_34.pdf 16/62410
    jha
   • Bombesvarelse 10-07-2018 12_27_12.pdf 16/5661
    jha
   • Marianne Højberg: Korrepondance omkring plastforbrug, beholdere mv. ifm implementering af ny affaldsordning 18/1454
    mlk
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opsætte skilt ved Spar butik_Brogade 30 8850 Bjerringbro_2018-06-11.pdf 18/22594
    mehm
   • Bombesvarelse 10-07-2018 12_15_17.pdf 18/35431
    aped
   • Varsling af miljøtilsyn på Skovvej 2 og Nørrerisvej 9, 8832 Skals 18/36221
    kkg
   • Bombesvarelse 10-07-2018 11_26_29.pdf 17/3887
    mehm
   • _Ibrugtagningstilladelse til at_få godkendt facadeforslag og pylon_Holstebrovej 81D, 8800 Viborg_2018-07-10.pdf 17/3887
    mehm
   • Synlab: Forespørgsel omkring kontraktforlængelse, perkolatprøve (særbidrag), prisliste 2018 mv. 18/10154
    hani
   • stien mellem Blegevej og Mønsted skole 15/60318
    tv
   • Bombesvarelse 10-07-2018 11_52_17.pdf 16/38205
    jha
   • 10-07-2018 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at opføre et enfamiliehus - Tapdrupvænget 26, 8800 Viborg 18/32556
    olz
   • Bombesvarelse 10-07-2018 11_49_11.pdf 18/32556
    olz
   • Opsamling på fælles besigtigelse 4c Årestrup By, Frederiks 18/6627
    dhb
   • Fjernelse af træ i Karup Å ved Hessellund Campingplads 18/9614
    flr
   • Bombesvarelse 10-07-2018 11_18_03.pdf 16/40658
    jno
   • Vedr. fremtidig kontakt til vejlaug 18/31162
    llla
   • Er skurvognen på Hvidbjergvej 11 fjernet? 18/29193
    bkb
   • fakturaer fra Energi Midt - 223202, cvr 28331959 Vedhæftet 14/25636
    tv
   • Brønd - vedr. nørremøllevej nord 19 18/34221
    llla
   • 10.07.2018 - Sendt e-mail til Birgit Balle med overdragelse af Borgergade 34, 8831 Løgstrup.msg 18/36145
    bkb
   • Krobækken feltundersøgelse i 2018 17/36240
    flr
   • Kvitering og svar til Hald sø Bådelaug om fiskeundersøgelse i Krobækken 17/36240
    flr
   • Tilbagemelding på henvendelse omkring opsætning af pylon på kommunalt vejareal i forbindelse med Kirkens Korshær, Nyrupvej 3, Frederiks, 7470 Karup. .msg 18/36007
    mehm
   • Bombesvarelse 10-07-2018 10_05_36.pdf 18/31251
    lirm
   • Kvittering til Kringelhovgård for modtagelse af en tegning - og oplysning om at påbud stadig ikke er fulgt vedr. Nørbækvej 18, Tjele 15/23501
    bkb
   • Bombesvarelse 10-07-2018 09_52_59.pdf 18/26110
    lirm
   • Bombesvarelse 10-07-2018 09_46_17.pdf 18/34930
    aped
   • lidt overskrifter til cykelhjemmeside i VK 16/68483
    tv
   • Bombesvarelse 10-07-2018 09_19_09.pdf 18/30887
    lirm
   • Kopi af sagsakter vedr. Hovedgaden 85 fra 2010-2011 16/65938
    bkb
   • Tilbagemelding til ansøger på henvendelse omkring dispensation fra lokalplan 436, Asmild Mark, 8800 Viborg.msg 18/14649
    mehm
   • Den Midtjyske cykelstjernes mange stier siden 2009 del 2 16/68483
    tv
   • notat om de senest års stiarbejde begyndende med cykelpulje 2009 16/68483
    tv
   • Brev vedr. Varsel om påbud og partshøring vedr. bjørneklo ved Tange Søvej 71, Rødkærsbro_Doknr259536-18_v1 18/36038
    jsni
   • Viborg rundt mm statusrapporten for skiltene 14/11462
    tv
   • Viborg rundt mm vedhæftet 14/11462
    tv
   • Kort og Billeder 14/11462
    tv
   • Svar på henvendelse om vandstanden i ellesumpen 15/26042
    roc
   • Viborg rundt mm - Guidebogen 14/11462
    tv
   • Tilsynsbrev- og rapport - Kirkebakken 10, 7840 Højslev 18/25538
    idal
   • Palleshøje 17 - sender tinglyst skøde til køber 18/18638
    hbl
   • _Byggetilladelse til at_etablere et halvtag til madpakkespisning og solafskærmning for tegnemaleværksted_Ellekonedalen 4 8800 Viborg_2018-07-10.pdf 18/35934
    jha
   • Bombesvarelse 10-07-2018 08_37_37.pdf 18/35934
    jha
   • Bombesvarelse 10-07-2018 08_25_50.pdf 17/33230
    jha
   • Svar til Benny Jacobsen ang. overnatning 13/42415
    aw
   • Svar på spørgsmål til Friheden 13/42415
    aw
   • Bombesvarelse 10-07-2018 08_16_59.pdf 17/33871
    jha
   • Kvittering for billeder - tilsyn den 12/7 - Skibelundvej 18/32575
    bie
   • E-mail til borger med fiskekort til Jordbro Å 18/8121
    tjoe
   • Fiskekort 2018 Johannes Vibild Iversen 18/8121
    tjoe
 • 09.07.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • 14.12.17 Referat fra Midtklyngen 14.12.17 - Referat 14.12.2017 Klyngemøde.docx 13/98975
    zas
   • 14.12.17 Dagsorden 14.12.2017 - Overblik Midtklyngen 27.09.17.doc 13/98975
    zas
   • 14.12.17 Dagsorden 14.12.2017 - Nuværende_resumé_af_sag_1142705.html 13/98975
    zas
   • 14.12.17 Dagsorden 14.12.2017 - Dagsorden 14.12.2017.docx 13/98975
    zas
   • 05.12.17 Endeligt referat TSN-koordinationsgruppemøde d. 5/12-17 - Endeligt referat TSN-koordinationsgruppe 051217.pdf 12/3186
    zas
   • Sammenfatning af UTH vedr. medicinering i sektorovergange 12/3186
    zas
   • Notat om UTH vedr. prøvesvar i sektorovergange 2016.pdf 12/3186
    zas
   • 22.06.17 Endeligt referat fra TSN-koordinationsgruppemødet d. 22. juni 2017 - Endeligt referat TSN-koordinationsgruppemøde d. 22-06-17.pdf 12/3186
    zas
   • 22.06.17 Endeligt referat fra TSN-koordinationsgruppemødet d. 22. juni 2017 - Sektorovergange.pptx 12/3186
    zas
   • 22.06.17 Endeligt referat fra TSN-koordinationsgruppemødet d. 22. juni 2017 - Indsatser til forbedring af medicineringskvalitet.pdf 12/3186
    zas
   • 01.03.17 Endeligt referat - møde i TSN-koordinationsgruppen d. 01-03-2017 - TSN-opsamling 2016.pptx 12/3186
    zas
   • 01.03.17 Endeligt referat - møde i TSN-koordinationsgruppen d. 01-03-2017 - SAM_selvadministration-flow-chart.pdf 12/3186
    zas
   • Ansøgning om landzonetilladelse, installationer i Landskabshaven 18/35989
    vdb
   • Vedr. Nyrupvej 5, Karup 18/35982
    pba
   • 01.03.17 Endeligt referat - møde i TSN-koordinationsgruppen d. 01-03-2017 - Oplæg HEV 1 marts 2017.pptx 12/3186
    zas
   • Nyrupvej 5, 7470 Karup J, udgår af kortlægning 18/35982
    pba
   • Byggeansøgning, Møllevej 7, 7800 Skive 18/35986
    jno
   • VS: Information om forureningsundersøgelse, Nyrupsvej 5, 7470 Karup 18/35982
    pba
   • Ansøgning om hjælp til forsørgelse 18/23664
    mhp
   • Vedr. Nyrypvej 5, 7470 Karup J 18/35982
    pba
   • Ansøgning om tilladelse til ændring af sten- og jorddiger (Hald Hovedgård) 18/35984
    vdb
   • 769-00107 Nyrupvej 5,udkast til rapport 18/35982
    pba
   • Mail fra SKAT vedr. fejl i momsafregningen for maj måned 13/17886
    kta
   • Nørremarken_korrektionsangivelse sendt fra SKAT 13/17886
    kta
   • Supplerende oplysninger om nyt stuehus på Hesselholt 29, 8000 Viborg 18/30233
    anbs
   • SV: Om OK Karup - Bredgade 24, udskiftning af benzin- og olieudskiller samt udskiftning af belægninger 18/8206
    pba
   • SV: jordanvisning af overskudsjord til kartering hos Kingo A/S, fra OK tankstationen Bredgade 24, Karup. 18/35906
    pba
   • Byggeansøgning, Månen 13, 8850 Bjerringbro 18/35953
    olz
   • Referat af møde mellem kontaktpersoner og Socialrådgiveruddannelsen 18/21399
    bb8
   • Svar fra Gråkjær vedr. transporter - Bjerring Hede 30, 8850 Bjerringbro 17/37755
    clp
   • Kvittering for modtagelse af PRTR-indberetning 12/26641
    bie
   • Henvendelse fra Leo Lund - VS: Aktindsigt m.m. 18/35952
    kemn
   • HomeBake - Bubble Waffle og is salg i madvogn. 18/35949
    av4
   • Fra BDK: Lejekontrakter - havelodder 14/76019
    rgn
   • mh@jensmandrup.dk - VS: Møgelparken 207-217, Viborg - afsætningsrids 16/64336
    jha
   • Henvendelse om oversvømmelse og plørede stier ved ellesumpen i Bjerringbro 15/26042
    roc
   • mh@jensmandrup.dk - VS: Møgelparken 207-217, Viborg - afsætningsrids 17/26051
    jha
   • Byggeansøgning, Ellekonedalen 4, 8800 Viborg 18/35934
    jha
   • Tilsagn på CareWare Nordic.pdf 18/35937
    kbl
   • Feedback på økonomimateriale - ønsket fra Midttrafik 16/36400
    majoh
   • Mortalin: Serviceaftale nr. 12621 om skadedyrsbekæmpelse forlænget til 31-08-2021, Revas' affaldscenter 13/10989
    pr3
   • Anmeldelse af jordflytning fra Bredgade 24, Karup 18/35906
    pba
   • Kvittering - for samtale om ISO14001-/miljøcertificering 18/35915
    bie
   • Byggeansøgning, H.C. Andersens Vej 5, 8800 Viborg 18/35919
    vbp
   • Høringssvar fra Søparken 12, 14, 16, 18, 20 Klejtrup, vedr. ansøgning om sti, gangbro, bænk på grønt område 18/33006
    bkb
   • Anmodning om indsigt sendt via borger.dk fra Patrick Holm duus> 18/35921
    alm
   • Udtalelse i forbindelse med ISO14001-/miljøcertificering 18/35915
    bie
   • Opdatering fra Midttrafik - link til regnskab efter 1. kvartal 2018 16/36400
    majoh
   • supplerende oplysninger i forb. med ansøgning om tilladelse til at bruge mere vand til markvanding 17/12048
    dek
   • Nedertorp Aps søger tilladelse til at bruge mere vand til markvanding 17/12048
    dek
   • VS: Kvittering for modtagelse af høringssvar vedrørende Indsatsplan for Ørum Vandværk 17/2485
    cli
   • VS: Kvittering for modtagelse af høringssvar vedrørende Indsatsplan for Ørum Vandværk 17/2485
    cli
   • VS: Kvittering for modtagelse af høringssvar vedrørende Indsatsplan for Ørum Vandværk 17/2485
    cli
   • Tillægsnotat til mulighedskataloget - besparelser 16/36400
    majoh
   • Logninger Forsuring Idasminde - Kirkebakken 10, 7840 Højslev 18/25538
    idal
   • Region Midt: specifikke spørgsmål og bemærkninger til enkelte vandværker i indsatsområde Ørum 17/2485
    cli
   • Høringssvar fra Region Midt 17/2485
    cli
   • Randers skal nok orientere Gundeåcentralen om iværksætning af grødeskæring 18/8388
    flr
   • SV: Anmodning om oplysninger i verserende sag om jordforurening , OK-tanken Bredgade 24, 7470 Karup J. 18/8206
    pba
   • Byggeansøgning, Jernbanegade 3, 9632 Møldrup 18/28396
    jha
   • Ansøgning landzonetilladelse Historisk Legeplads 18/35884
    vdb
   • Byggeansøgning, Randersevej 47A, 8800 Viborg 18/13853
    jha
   • Økonomisk oversigt over besparelsesforslag - Arnbjerg - omlægning 16/36400
    majoh
   • Fremsendelse af opkrævning fra Mette Skals - Tagtækkervej 17/13377
    tno
   • Besked fra Mette Skals - SV: Sagsnr. 16107510 - Tagtækkervej 9, 8800 Viborg 17/13377
    tno
   • Affaldstransportør - Catrinevej 4 18/34988
    bie
   • Refusionsopgørelse fremsendt fra sælger - Sagsnr. 16107510 - Tagtækkervej 9, 8800 Viborg 17/13377
    tno
   • Fwd: Banner - Fyrværkeri Festival 17/42093
    av4
   • Sammenligning af nøgletal med andre bybuskommuner for den kommunalt finansierede kollektive trafik 16/36400
    majoh
   • Erstatningsprøve 02.07.2018 - Ulbjerg Klint - overskridelser 18/8148
    rg
   • Byggeansøgning, Regimentsvej 5, 8800 Viborg 18/35870
    vbp
   • Henvendelse vedr. vitterlighedsvidner 18/35866
    chl
   • Godkendelse af projektbeskrivelse med oversigtskort. 16/53578
    aa5
   • mhp@viborg.dk - VS: Planmæssig forespørgsel vedr. Gl. Ålborgvej 72, Viborg 18/35825
    jha
   • Byggeansøgning, Trehusevej 11, 7470 Karup 18/35813
    lirm
   • Svar vedr. moms ved erstatning for skader på have 15/26042
    roc
   • Kvittering for modtagelse af PRTR-indberetning, Viborg Kraftvarme, Industrivej 40, 8800 Viborg 12/12642
    mdo
   • henrikscheel@gmail.com - Re: SV: Indsigelse omkring byggeri af Liseborg Plantage 18/35718
    jha
   • Link til tidligere indberetninger af aktiviteter på C2C CC 16/17638
    roc
   • Anmodning om udtalelse til PRTR-indberetning, Viborg Kraftvarme, Industrivej 40, 8800 Viborg 12/12642
    mdo
   • 27.02.18 Referat for mødet i Fagligt Forum 27. februar 2018 - Referat for Fagligt Forum 270218 - final.pdf 17/5051
    zas
   • 27.02.18 Referat for mødet i Fagligt Forum 27. februar 2018 - Præsentation Fagligt Forum i STPS - læringskultur, rolle rog ansvar i patientsikkerhedsarbejdet.pdf 17/5051
    zas
   • 27.02.18 Referat for mødet i Fagligt Forum 27. februar 2018 - FrameworkSafeReliableEffectiveCareWhitePaper.pdf 17/5051
    zas
   • 27.02.18 Referat for mødet i Fagligt Forum 27. februar 2018 - Bilag til Analyse af læringskultur, roller og ansvar i patientsikkerhedsarbejdet.pdf 17/5051
    zas
   • 27.02.18 Referat for mødet i Fagligt Forum 27. februar 2018 - Analyse af læringskultur, roller og ansvar i patientsikkerhedsarbejdet 2017 - godkendt.pdf 17/5051
    zas
   • Borgerforeningen har bestilt og opsat et mindre borde-bænke-sæt. Kopi af regning sendes snarest til refusion 17/38518
    ip3
   • Vs: - Kirkebakken 10, 7840 Højslev 18/25538
    idal
   • 22.11.17 Referat for mødet i Fagligt Forum 22. november 2017 - A5 vaccinationskort Helle Strange Uden skæremærker.pdf 17/5051
    zas
   • 22.11.18 Referat for mødet i Fagligt Forum 22. november 2017 - A5 flyer borger medicinfejl_nov2017_tryk.pdf 17/5051
    zas
   • SV: SV: SV: Miljøtilsyn - Kirkebakken 10, 7840 Højslev 18/25538
    idal
   • 22.11.17 Referat for mødet i Fagligt Forum 22. november 2017 - Referat for Fagligt Forum 22. november 2017_final_3.pdf 17/5051
    zas
   • 23.08.17 Referat for møde i Fagligt Forum 23. august 2017 - Fagligt Forum Kommissorium rev. aug. 2017.pdf 17/5051
    zas
   • 23.08.17 Referat for møde i Fagligt Forum 23. august 2017 - Referat Fagligt Forum 23. august 2017_final.pdf 17/5051
    zas
   • Mail fra ejer vedr. forespørgsel om status på byggesagen - Skovagervej 24, 8850 Bjerringbro 18/32302
    olz
   • Fremmødeliste Fitness.dk, basis uge 25,26 og 27 2018 12/29178
    gh
   • KFUM Spejderne Møldrup Gruppe - Bilag til regnskab 2017 16/60350
    lgr
   • 09.02.17 Referat Fagligt Forum 09022017 - psyk-ISBAR.pdf 17/5051
    zas
   • 09.02.17 Referat Fagligt Forum 09022017 - En god afslutning på livet.pdf 17/5051
    zas
   • 09.02.17 Referat Fagligt Forum 09022017 - Fagligt Forum 09022017_final.pdf 17/5051
    zas
   • Gråkjær sender oplysninger til ukast til miljøgodkendelse - Bjerring Hede 30, 8850 Bjerringbro 17/37755
    clp
   • 22.09.16 Referat fra Fagligt Forum 22/09-2016 - Sundhedsdatastyrelsens oplæg om FMK.ppt 17/5051
    zas
   • 22.09.16 Referat fra Fagligt Forum 22/09-2016 - Oplæg fra Lolland Kommune.pptx 17/5051
    zas
   • Gråkjær sender oplysninger afløbsforhold - Bjerring Hede 30, 8850 Bjerringbro 17/37755
    clp
   • Skovhøjen 7 - tinglyst skøde 18/19979
    hbl
   • 22.09.16 Referat fra Fagligt Forum 22/09-2016 - Fagligt Forum 22092016_referat.pdf 17/5051
    zas
   • Bag Højen 34 - tignlyst skøde 18/17586
    hbl
   • Rosenvænget 30 - tinglyst skøde 18/9386
    hbl
   • 15.03.18 Endeligt referat DPSD driftsgruppemøde 15. marts - ENDELIGT Referat- Driftsgruppemøde 2018-03-15.docx 12/3202
    zas
   • SV: Brudelyset 14 - køber annullerer handlen 18/32864
    hbl
   • 15.03.18 Endeligt referat DPSD driftsgruppemøde 15. marts - Driftsgruppemøde 15 marts 2018.pptx 12/3202
    zas
   • Re: VS: Krydsning af Gudenåen 17/60200
    tjoe
   • 12.12.17 Endeligt driftsgruppereferat 12. december 2017 - DPSD sagsliste til 12_12_2017.xls 12/3202
    zas
   • 12.12.17 Endeligt driftsgruppereferat 12. december 2017 - Driftsgruppemøde 12 dec 2017 opdateret.pptx 12/3202
    zas
   • 14.09.17 Driftsgruppe referat 14 september 2017 - Samarbejdsorganisationer Driftsgruppen 2017 09 14 - Forslag.doc 12/3202
    zas
   • 14.09.17 Driftsgruppe referat 14 september 2017 - Driftsgruppemøde 14 sep 2017.pptx 12/3202
    zas
   • Færdigmelding, Strandvejen 37 15/73064
    jno
   • 14.09.17 Driftsgruppe referat 14 september 2017 - Endeligt Referat - Driftsgruppemøde 2017 09 14.docx 12/3202
    zas
   • 14.09.17 Driftsgruppe referat 14 september 2017 - image005.png 12/3202
    zas
   • Brev fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om offentliggørelse af erklæringer om partistøtte 17/3371
    ds2
   • 08.03.17 Referat driftsgruppemøde 08-03-17 - Referat - Driftsgruppemøde 08-03-17 - udkast 29-03.docx 12/3202
    zas
   • 08.030.17 Referat driftsgruppemøde 08-03-17 - image001.png 12/3202
    zas
   • Byggeansøgning, Kirsebærvej 14, 8800 Viborg 18/35778
    lirm
   • VS: Vedr.: Dræn ved projekt ved Løvskal Bæk 15/27222
    8ks
   • 21.06.17 Bilag - Ændringsønsker - Driftsgruppe- 2017 06 21.xlsx 12/3202
    zas
   • 21.06.17 bilag - Ændring af Internt notat.docx 12/3202
    zas
   • Sagsoverblik juni 2017 12/3202
    zas
   • 21.06.17 bilag til referat 12/3202
    zas
   • Driftsgruppemøde 2017 06 21 - Endeligt.docx 12/3202
    zas
   • 21.06.17 DPSD-driftsgruppereferat - Endeligt - image001.png 12/3202
    zas
   • Re: SV: [Sagsnr.:18/33732] Nedlæggelse - privat fællesvej - Syrenvej 11, 7470 Karup 18/33732
    sfc
   • Fremmødeliste Fitness.dk, Basis uge 25, 26 og 27 2018 12/29178
    gh
   • Revideret anmeldelse - byggeaffald - Catrinevej 4 18/34988
    bie
   • BIF Gymnastikafdeling - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/13410
    lgr
   • VS: Opkørsel vedr. Kirkebækvej 69, 8800 Viborg 18/34231
    sfc
   • Kvittering på udtalelse - MST 18/23035
    bie
   • Om bortskaffelse af byggegaffaldet - Møllevej 24 18/34524
    bie
   • Om hvorfor nedrivningen er opbegyndt - Møllevej 24 18/34524
    bie
   • Ejendommen kan besigtiges - Møllevej 24 18/34524
    bie
   • SV: Spørgsmål - Møllevej 24 - anmeldelse af affald 18/34524
    bie
   • Oplysninger vedr. grundkøb og rettelse i skema A 18/2003
    evg
   • VS: Bakkehøjen 12, 14 og 16, 7850 Stoholm - rettelse (LE34 1609653) 18/32865
    btr
   • Re: [Sagsnr.:18/33732] Nedlæggelse - privat fællesvej - Syrenvej 11, 7470 Karup 18/33732
    sfc
   • Ny henvendelse fra nabo vedr. terrænregulering på Bragesvej 22A, 8800 Viborg.msg 17/58645
    lirm
   • Supplerende materiale til byggesag. Skovhøjen 14, 8800 Viborg 18/26042
    lirm
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • 09-07-2018 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at opføre et enfamiliehus - Rosenvænget 24, 8800 Viborg 18/34235
    olz
   • Bombesvarelse 09-07-2018 15_30_01.pdf 18/34235
    olz
   • 09-07-2018 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at opføre et enfamiliehus med integreret carport - Rosenvænget 26, 8800 Viborg 18/32412
    olz
   • Bombesvarelse 09-07-2018 15_27_51.pdf 18/32412
    olz
   • Spørgsmål til anmeldt skurvogn ved markvej i Kølsen Enge 18/29193
    bkb
   • Svar til lodsejer med kopi af regualtivet for Skravad Bæk 18/35985
    flr
   • 09.07.2018 - Sendt e-mail til Lisbeth og Anders Christiansen med svar på spørgsmål om tidl. vandløb på Kærvænget 10, 8800 Viborg 16/66301
    mie
   • Vedrørende terrænregulering og bygningshøjde. Bragesvej 22A, 8800 Viborg.msg 17/58645
    lirm
   • Regulativ for Tange Å send til borger 18/35983
    flr
   • Nyt svar på opfølgning vedr. terrænregulering på Bragesvej 22A, 8800 Viborg.msg 17/58645
    lirm
   • 6 ugers nabohøring - Bjerring Hede 30, 8850 Bjerringbro 17/37755
    clp
   • Kvittering til Leo Lund - SV: Aktindsigt m.m. 18/35952
    kemn
   • Bag Højen 34 - sender tinglyst skøde til køber 18/17586
    hbl
   • Aktindsigt i sag om ansøgning om landzonetilladelse til byggeri på Hovedgaden 85, Skals 16/65938
    bkb
   • Brevpapir til ejer 2013 - doc2mail_ikke godkendt inspektion bygning 104_Herningvej 30, 7470 Karup J_2018-07-09.pdf 18/35688
    jha
   • 09.07.2018 - Sendt e-mail til Thomas og Heidie med kopi af byggetilladelsen på Stærelunden 2, 8800 Viborg 18/15088
    mie
   • Rykket for udkast til refusionsopgørelse - SV: Kiosken Banegårdspladsen 6 - 103882 15/71833
    tno
   • Bombesvarelse 09-07-2018 13_38_55.pdf 17/18005
    mehm
   • Sprøgsmål til aktiviteter på Vognmagervej 21C 18/35915
    bie
   • Bombesvarelse 09-07-2018 13_29_49.pdf 18/15088
    mie
   • 09.07.2018 - Sendt kopi af dispensation til interesseorginisationer for dispensation til terrænregulering på Stærelunden 2, 8800 Viborg.msg 18/15088
    mie
   • 09.07.2018 - Byggetilladelse til at_opføre et enfamiliehus_Stærelunden 2, 8800 Viborg.pdf 18/15088
    mie
   • 09.07.2018 - Byggetilladelse til at_opføre et enfamiliehus_Stærelunden 2, 8800 Viborg.pdf 18/15088
    mie
   • 09.07.2018 - Dispensation til terrænregulering på Stærelunden 2, 8800 Viborg.pdf 18/15088
    mie
   • Bombesvarelse 09-07-2018 13_21_39.pdf 15/22742
    jno
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om opførelse af enfamiliehus. Skovlunden 64, 8831 Løgstrup.pdf 18/32055
    lirm
   • Bombesvarelse 09-07-2018 13_12_15.pdf 18/32055
    lirm
   • Nyt spørgsmål om transporter - Bjerring Hede 30, 8850 Bjerringbro 17/37755
    clp
   • Bombesvarelse 09-07-2018 13_00_22.pdf 17/5830
    jha
   • Udrregning til Mette Skals - SV: Tagtækkervej 17/13377
    tno
   • Entreprenører der får mulighed for at byde på anlægsarbejdet ved vandløbsrestaureringen ved Non Mølle 16/18094
    hsjen
   • Kommentar til refusionsopgørelse - SV: Sagsnr. 16107510 - Tagtækkervej 9, 8800 Viborg 17/13377
    tno
   • Bombesvarelse 09-07-2018 12_43_34.pdf 18/32302
    olz
   • Bombesvarelse 09-07-2018 12_39_21.pdf 18/22339
    aped
   • Ingstrupvej 24, 8830 Tjele - nye husnumre 18/35865
    btr
   • Bombesvarelse 09-07-2018 12_03_59.pdf 18/34562
    aped
   • Sendt til Revas - Anvisning af byggeaffald samt tilsyn - Catrinevej 4 18/34988
    bie
   • Anvisning af byggeaffald samt tilsyn - Catrinevej 4 18/34988
    bie
   • Bombesvarelse 09-07-2018 11_49_27.pdf 18/34587
    olz
   • 09-07-2018 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at opføre en carport - Slesvigsgade 19, 8800 Viborg 18/34587
    olz
   • Kølsenvej 39, 8831 Løgstrup: Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til nyt stuehus 18/29689
    bkb
   • Rehabiliteringsteamets indstilling - ressourceforløb - den 07.02.17 18/30416
    cmt
   • [Sagsnr.:18/13410] BIF Gymnastik - Kursustilskud 2018 18/13410
    lgr
   • Skovhøjen 7 - sender tinglyst skøde til køber 18/19979
    hbl
   • [Sagsnr.:18/34447] DCH Bjerringbro - Kursustilskud 2018 18/34447
    lgr
   • Ingstrupvej 24, 8830 Tjele - nye husnumre 18/35865
    btr
   • Ingstrupvej 24, 8830 Tjele - nye husnumre 18/35865
    btr
   • [Sagsnr.:18/11561] Bjerringbro FH - Kursustilskud 2018 18/11561
    lgr
   • [Sagsnr.:18/33466] Løgstrup G&IF - Kursustilskud 2018 18/33466
    lgr
   • [Sagsnr.:18/32998] Bruunshåb-Tapdrup IF - Kursustilskud 2018 18/32998
    lgr
   • Bombesvarelse 09-07-2018 11_05_51.pdf 18/35594
    aped
   • Kvittering for modtagelse af godkendelse af projektbeskrivelse med oversigtskort. 16/53578
    aa5
   • Rosenvænget - tinglysningsafgift retur 18/9386
    hbl
   • Rosenvænget 30 - sender tinglyst skøde til køber 18/9386
    hbl
   • Safranvej 4A-4C, Viborg - nye husnumre 18/35246
    btr
   • Safranvej 4A-4C, Viborg - nye husnumre 18/35246
    btr
   • Spørgsmål til Gråkjær omkring transporter - Bjerring Hede 30 8850 Bjerringbro 17/37755
    clp
   • Bombesvarelse 09-07-2018 09_56_31.pdf 15/73064
    jno
   • VS: Krydsning af Gudenåen 17/60200
    tjoe
   • _Byggetilladelse til at_opføre 2 dobbelthuse_Ingstrupvej 24 8830 Tjele_2018-07-09.pdf 18/34484
    aped
   • VS: Vedr.: Dræn ved projekt ved Løvskal Bæk 15/27222
    8ks
   • Bombesvarelse 09-07-2018 09_46_58.pdf 18/34484
    aped
   • BIF Gymnastikafdeling - Kvittering på 1 kursusansøgning 2018 18/13410
    lgr
   • Drænprojekt ved Gylfesvej 8 18/18685
    8ks
   • Træ kan bortskaffes til direkte genbrug - Møllevej 24 18/34524
    bie
   • Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. Udtalelse jf. § 7 stk. 3 i godkendelsesbekendtgørelsen 18/23035
    bie
   • referat af fag-med møde den 25. juni 2018 18/3448
    bb8
   • Klagefrist udløbet for krydsning af Vindelsbæk 18/20992
    tjoe
 • 06.07.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Kvittering fra Fødevarestyrelsen på høringsmateriale - Randrupmøllevej 18, 8800 Viborg 18/34847
    xkk
   • Automatisk svar: HØRING af §19 tilladelse til udbringning af søsediment. Høringsfrist 27. juli 2018 18/34847
    xkk
   • Lejekontrakt gylletank - Kirkebakken 10, 8840 Højslev 18/25538
    idal
   • byggeriogmiljoe@viborg.dk - VS: Indsigelse omkring byggeri af Liseborg Plantage 18/35718
    jha
   • Re: SV[3]: Tilsynsbrev - Hobrovej 41, 8830 Tjele 18/19241
    idal
   • Brobygning - Tilmeldingsskema - 10. Klasse 14/41136
    ilp
   • Håndværkervej 1, Rødkærsbro - Forespørgsel vedr. kloaktilslutning ved frastykning 18/35695
    hbl
   • Brobygning - Tilmeldingsskema - 9. Klasse 201819 14/41136
    ilp
   • Orientering fra SWECO Viborg afd vedr statik tingvej 2b 8800 Viborg 18/26400
    peb
   • Mail med korrespondance mellem Bs. og Udbetaling Danmark 17/20077
    msf
   • Mail fra Bs med anmodning om vedståelse af garantier 17/20077
    msf
   • Flydelag - Vordevej 27, 8831 Løgstrup 18/29612
    idal
   • Adresser til nyt byggeri Middagshøj 18/35690
    btr
   • Rapport vedr.Vorningvej 108, 8830 Tjele - Taphane - juli 2018 12/11999
    joo
   • Henvendelse vedr. etablering af ny bygning til bolig - Sct. Ibs Gade 33, 8800 Viborg 18/25044
    olz
   • VS: Opstart af autoværksted 18/27553
    ib3
   • Trafikforhold i Rindsholm 17/44004
    dh5
   • Henvendelse om trafikforhold 13/68665
    dh5
   • Karup Byfest 2018. 18/35677
    av4
   • Tilladt dyrehold - Gamskærvej 1, 7840 Højslev 18/25538
    idal
   • Ejvind Jakobsen, Stoholm, orientering om videresendelse til følgegruppen af information fra byggemøde 4. juli 2018, omkørsel, indretning af torv mellem Vestergade og Skolegade, samt dialog med ejerne af private arealer 15/69705
    bc6
   • Supplerende materiale til byggesag. Spangsbjerg Toft 14, 8800 Viborg 18/31237
    lirm
   • SV: Østergade 10, lejl. 2, 7470 Karup 18/34373
    ib3
   • Referat fra møde i den regionale styregruppe for LIFE IP NATUREMAN 18/8669
    hsjen
   • LIFE IP NATUREMAN, dagsorden til regionalt styregruppemøde den 15. juni 2018, med bilag 18/8669
    hsjen
   • VS: LIFE IP NATUREMAN, referat fra møde i regional styregruppe 6. marts 2018 18/8669
    hsjen
   • Styring LIFE IP 18/8669
    hsjen
   • LIFE IP -NATUREMAN Notat vedr nedsættelse af den nationale styregruppe 18/8669
    hsjen
   • LIFE IP NATUREMAN Dagsorden RSG 6 mar 18 18/8669
    hsjen
   • Referat fra møde i chefkoordinationsgruppen 19. JUNI 2018, LIFE IP NATUREMAN 18/8669
    hsjen
   • Udbud af anlægsarbejder. Rettelsesbrev nr. 1 16/18094
    hsjen
   • LIFE IP NATUREMAN, dagsorden til møde i chefkoordinationsgruppen 19. juni 2018 18/8669
    hsjen
   • LIFE IP NATUREMAN, referat fra chefkoordinationsmøde 19. april 2018 18/8669
    hsjen
   • LIFE IP NATUREMAN, dagsorden til chefkoordinationsmøde 19 april 2018 18/8669
    hsjen
   • LIFE IP NATUREMAN, ,Referat fra chefkoordinationsmøde 21. februar 18/8669
    hsjen
   • Genvej 7 7850 Stoholm Landzonetilladelse til at ændre del af erhvervslokale til bolig.pdf 18/28454
    jha
   • betragtninger om vandafgivelsen til stemmeværket 16/18094
    hsjen
   • Sv: Afklarende spørgsmål - Randrupmøllevej 18, 8800 Viborg 18/34847
    xkk
   • Mægler rykket køber for underskrift - Møllevej 24, 8800 Viborg 16/12426
    tno
   • Byggeansøgning, Fyrrekrattet 7, 8850 Bjerringbro 18/35594
    aped
   • Betragtninger om vandafgivelse til stemmeværk 16/18094
    hsjen
   • Karup Å-Orientering. 18/9614
    flr
   • Fra Tue Bisgaard: Udbudsstrategi. 17/26665
    rgn
   • Kopi af dispensation til fangst af signalkrebs i Karup Å 18/35577
    flr
   • Byggeansøgning, Troelstrupvej 5, 9632 Møldrup 18/35573
    olz
   • Manglende indberetning af regnskabsoplysninger 2017 18/35528
    jalk
   • Byggeansøgning, Troelstrupvej 5, 9632 Møldrup 18/35570
    olz
   • Byggemodning Arnbjerg - Viborg Ingeniørernes ansøgning om dispensation fra søbeskyttelseslinjen til regnvandsbassin 18/35561
    bkb
   • Indberetning af årsregnskabet 2017 18/35528
    jalk
   • Fwd: Indberetning af årsregnskabet 2017 18/35528
    jalk
   • Indberetning af årsregnskabet 2017 Bjerringbro Abf 18/35528
    jalk
   • Byggeansøgning, Troelstrupvej 5, 9632 Møldrup 18/35552
    olz
   • Indberetning af årsregnskabet 2017 BSJ 18/35528
    jalk
   • Indberetning af årsregnskabet 2017 Boligselskabet Viborg Amt 18/35528
    jalk
   • Boligselskabet Viborg Amt 18/35528
    jalk
   • Gudenådalens Energiselskab henvender sig om udnyttelse af overskudsvarme fra Bjerringbro Rensningsanlæg 18/35553
    flr
   • Svar på spørgsmål om etablering af platform på Kirkebakken i Klejtrup 18/33219
    jsni
   • Mail 5 - Boligselskabet VIBORG 18/35528
    jalk
   • Mail 4 - Boligselskabet VIBORG 18/35528
    jalk
   • Mail 3 - Boligselskabet VIBORG 18/35528
    jalk
   • Yderligere oplyst og økonomisk oversigt over besparelsesforslag fra Midttrafik 17/56772
    majoh
   • Mail 2 - Boligselskabet VIBORG 18/35528
    jalk
   • Mail 1A - Boligselskabet VIBORG 18/35528
    jalk
   • Mail 1 - Boligselskabet VIBORG 18/35528
    jalk
   • Boligkontoret Danmark 2017 18/35528
    jalk
   • Seniorbofællesskabet Egely 18/35528
    jalk
   • Tulipanen 18/35528
    jalk
   • Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården 18/35528
    jalk
   • Byggeansøgning, Erik Glippingsvej 6 (Erik Ejegods Vej, delområde II), 8800 Viborg 18/35535
    mie
   • Hjertebo 18/35528
    jalk
   • Friplejehjemmet Nordstjernen 18/35528
    jalk
   • Klejtrup Friplejehjem, både Kløverbakken og Blåbærhaven 18/35528
    jalk
   • Orientering fra regionen om godkendelse af anmeldelse af ikke-erhvervsmæssig indvinding, Hobrovej 19, 9632 Møldrup 18/35543
    anbs
   • Frederiks Friplejehjem 18/35528
    jalk
   • Undeliverable: Forespørgsel på hegnsyn - række af poppeltræer 18/35530
    sfc
   • Ansøgning om tilladelse til at besejle Jordbro å og Fiskbæk å Torsdag den 02.08.2018 18/35529
    flr
   • EDC vedr. servitut på Vestervangsvej 16, 8800 Viborg (lokalplan nr. 386) 13/72944
    mhp
   • EDC's forespørgsel om servitut på Vestervangsvej 16, Viborg 13/72944
    mhp
   • SV: Vedr. fritagelse for tømning af olieudskiller og sandfang 18/35078
    pjj
   • Mail fra Naturstyrelsen om De fem Halder - status tillægsprojektet 17/20075
    heg
   • Mail fra Dorte Gade om referat af møde i Bjerringbrorådet den 24. april 2018 18/14940
    heg
   • Mail fra Jesper Overgaard og Kokildedalens Grundejerforening om Søarealet ved Kokildedalen 17/48347
    heg
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • HØRING af §19 tilladelse til udbringning af søsediment. Høringsfrist 27. juli 2018 18/34847
    xkk
   • Udkast til §19 tilladelse til udspredning af søsediment på Randrupmøllevej 18, 8800 Viborg 18/34847
    xkk
   • 06-07-2018 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at opføre en carport med redskabsrum - Mosevænget 6, 8830 Tjele 18/31808
    olz
   • Bombesvarelse 06-07-2018 14_24_40.pdf 18/31808
    olz
   • Anmoder om supplerende oplysninger nyt stuehus Hesselholt 29, 8000 Viborg 18/30233
    anbs
   • Dollerupvej 27, 7470 - Flytning af sten fra vejareal 17/888
    akz
   • Ejvind jakobsen, Stoholm, referat af møde den 6. juli 2018 med Frans Dahl og aftale om møde d. 31. juli 2018 15/69705
    bc6
   • Besvarelse af henvendelse vedr. etablering af ny bygning til bolig - Sct. Ibs Gade 33, 8800 Viborg 18/25044
    olz
   • 06.07.2018 - Sendt kopi af brev til Rikke og Claus, Nørremøllevej 74, 8800 Viborg.msg 17/64465
    mie
   • Bombesvarelse 06-07-2018 13_33_44.pdf 17/64465
    mie
   • Nedrivning af Møllevej 24 og supplerende tilsyn 18/34524
    bie
   • 06.07.2018 - Kvitteringsbrev vedrørende Nørremøllevej 74, 8800 Viborg.pdf 17/64465
    mie
   • Skårupvej 80, 9500 Hobro: Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til beboelsesbygning med garage 18/33715
    bkb
   • Håndværkervej 1, Rødkærsbro - svar på forespørgsel vedr. kloaktilslutning 18/35695
    hbl
   • Mail til Bs. med kommunens vedståelse af garanti 17/20077
    msf
   • Anmodning om oplysninger om overdækket terrasse Hvamvej 12, 7470 Karup 18/25305
    anbs
   • Anmodning om hastighedskontrol 14/64409
    dh5
   • Bombesvarelse 06-07-2018 12_53_07.pdf 18/20335
    lirm
   • Bombesvarelse 06-07-2018 12_37_23.pdf 17/62849
    lirm
   • Svar på henvendelse om trafikforhold i Rindsholm 17/44004
    dh5
   • _Byggetilladelse til at_lovliggøre et solcelleanlæg opsat på tag_Amstrupvej 16 7800 Skive_2018-07-06.pdf 18/25491
    aped
   • Bombesvarelse 06-07-2018 12_06_05.pdf 18/25491
    aped
   • [Sagsnr.:17/25412] - Vejrettigheder (betaling) til stamvej pr.fl.vej Arnbjerg Allé 17/25412
    sfc
   • Anmodning om revideret forslag vedr. byggesag om lovliggørelse af skur og indvendig ombygning, stuen_Fælledvej 9, 8800 Viborg.pdf 17/64784
    peb
   • 1. høring hos udlejer - lejemålet Gl. Århusvej 235, kld. og 1., 8800 Viborg 18/33144
    msf
   • Opfølgning på telefonsamtale - Randrupmøllevej 18, 8800 Viborg 18/34847
    xkk
   • Bombesvarelse 06-07-2018 11_00_56.pdf 17/21757
    jha
   • kvitteringsbrev den 6.7.2018.pdf 17/21757
    jha
   • Resultat af trafik- og hastighedsmåling 14/64409
    dh5
   • Orientering til mægler, at køber ikke har underskrevet skødet - Møllevej 24, 8800 Viborg 16/12426
    tno
   • Cirkulationsareal i rundkørsel bliver mindre 13/68665
    dh5
   • 06.07.2018 - Sendt e-mail til Peter Kjeldgaard, Harritslev med spørgsmål fra borger til projektet på Kærvænget 10, 8800 Viborg 16/66301
    mie
   • Svar vedr. spørgsmål om evt. indtægter 16/18092
    hsjen
   • Forslag til mulighed for samarbejde - overskudsjord 16/18094
    hsjen
   • Byggetilladelse til at opføre støttemur som byggepladsforanstaltning Tingvej 2B, 8800 Viborg.pdf 18/35218
    peb
   • Orientering om svar sendt til klager er sendt til Møgelkjærvej 8 - Møgelvang 29, 8800 Viborg 18/31152
    clp
   • Mail omkring besigtigelse mv. sendt til klager - Møgelvang 29, 8800 Viborg 18/31152
    clp
   • _Byggetilladelse til at_ændre bygningens anvendelse fra værksted til fyrrum_Amstrupvej 16 7800 Skive_2018-07-06.pdf 18/25539
    aped
   • Bombesvarelse 06-07-2018 09_21_54.pdf 18/25539
    aped
   • Svar til Gudenådalens Energiselskab omkring myndighedsforhold 18/35553
    flr
   • Spørgsmål til dokumentation for ansøgning om erstatning. 16/18092
    hsjen
   • Svar på forespørgsel om opførelse af tilbygning til bolig - Vinkelvej 53, 8800 Viborg 18/35179
    olz
   • Tilsynsbrev og -rapport - Skivevej 249, 8831 Løgstrup 18/26197
    idal
   • Afregningsgrundlag juni 2018 12/8819
    andr
   • Korrespondance med Region Midtjylland om råstofindvinding, Hobrovej 19, 9632 Møldrup 18/35543
    anbs
   • Bombesvarelse 06-07-2018 08_25_33.pdf 18/35453
    aped
   • Svar på EDC's forespørgsel vedr. servitut på Vestervangsvej 16, 8800 Viborg (lokalplan nr. 386) 13/72944
    mhp
 • 05.07.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Brusehoved og salng m.m. 12/12651
    bls
   • Wifi Extender vedr. Hedevænget ( Elgiganten ) 12/12651
    bls
   • Batterier vedr. fjernbetjening 12/12651
    bls
   • Mail fra Jan Fig om broen ved VCR ved Søndersø 17/48347
    heg
   • Input til Helhedsplanen for Bjerringbro fra Niels-Jørgen Ottesen 18/14940
    heg
   • SV: SV: Kan I hjælpe mig med nogle dokumenter til BDO? 16/43577
    ncbk
   • Tilbud vedr. projekt om tværfagligt samarbejde om ernæring 18/25045
    ncbk
   • Sender: Beskrivelse af kommunens ernæringsindsatser på Plejecentrene, her er den rigtige 18/25045
    ncbk
   • VS: Langdammen/Gl. Århusvej 17/41689
    ncbk
   • SV: Er en lokalitet med to eller flere medarbejdergrupper med forskellige ledelsesreferencer ét behandlingstilbud, eller er det flere? 17/60567
    ncbk
   • Personer fra Rigsfællesskabet 17/56954
    ncbk
   • revideret Referat af De fem Hald´er - bygherregruppemøde med totalrådgiver 19/6-2018 (BHGM-17) 17/20075
    heg
   • VS: Skraldespande? 16/4465
    hdh
   • Svar fra Midttrafik vedr. udbud - rabatruter 16/36400
    majoh
   • Svar fra Midttrafik vedr. udbud - rabatruter 16/36400
    majoh
   • Byggeansøgning, Brunbankevej 9, 8800 viborg 18/35492
    aped
   • Supplerende materiale til byggesag. Lyngvej 18A-H, 8800 Viborg 18/32092
    lirm
   • Broparken 13, 8850 Bjerringbro. Svar på partshøring om overkørsel i strid med lokalplan. 18/33611
    anbs
   • Arbejdsmiljørådets Nyhedsbrev 12/3188
    hew_slettet_1
   • Høring vedr. tilsyn d. 22.06.2018 (1297196) 18/515
    ankr
   • Vejledning vedr. tilsyn d. 22.06.2018 (1297197) 18/515
    ankr
   • Byggeansøgning, H.C. Andersens Vej 5, 8800 Viborg 18/35472
    olz
   • Oversigt over aktivititeter i vandplejen ved Karup Å 18/9614
    flr
   • Byggeansøgning, Tindbækvej 16, 8830 Tjele 18/35461
    vbp
   • Supplerende materiale til byggesag. Rønnestien 29, 8800 Viborg 18/26110
    lirm
   • Supplerende materiale til byggesag. Rønnestien 21, 8800 Viborg 18/31251
    lirm
   • Din ændring er godkendt 16/18092
    hsjen
   • Mulighed for præsentation af Optælling af gydebanker via google 13/11222
    roc
   • Udsætning af sjældne makroinvertebrater. Århus Universitet 18/35456
    flr
   • Dagsorden og referat fra 08-06-2018 12/9909
    andr
   • Spørgsmål om forfodring Viborg Søerne fra borger 18/20491
    flr
   • Byggeansøgning, Liseborgvej 62B, 8800 Viborg 18/35453
    aped
   • Orientering om nye dokumenter vedrørende Klage ID 317325 18/31990
    flr
   • Byggeansøgning, Nørregade 4, 8830 Tjele 18/35440
    olz
   • Fremsendelse af supplerende materiale vedr støttemur Tingvej 2b 8800 Viborg 18/35218
    peb
   • Anmeldelse af jordflytning af overskudsjord fra Hovedgaden 42-72 i Løgstrup 18/34579
    pba
   • Byggeansøgning, Højmosevej 4, 8800 Viborg 18/35438
    aped
   • Byggeansøgning, Højmosevej 4, 8800 Viborg 18/35348
    jno
   • Byggeansøgning, Drosselvej 1A, 8832 Skals 18/35431
    mie
   • Tilladelse til restaureringsprojekt i Korreborg Bæk 16/15065
    kes
   • Pressemeddelelse: Tag børnene med på flunkejagt og piratskattejagt i sommerferien 18/15540
    dav
   • Pressemeddelelse: Borgvold-søndage i august 18/15540
    dav
   • Byggeansøgning, Birkevænget 2, 8850 Bjerringbro 18/28452
    vbp
   • Dagens post fra BackOfficeSource1 Batch:_BATCH_ESDHSCAN01_2018-06-08T10_40_05_978[1] SEP. barcode:PROSCANDID:OU18PM6769; OrigFile: SPrinter 6018060810430.tif Pages: 2 16/28476
    sfc
   • Aftale om samarbejdsmøde 2018, mellem Viborg Kommune og Region Midtjylland 14/47428
    kbe
   • Re: VOC-regnskab 15/70252
    bie
   • Tidsregistrering - Betina Jakobsen 2018 - Projektledelse og myndighed 17/19849
    dj2
   • Fredningsnævnets afgørelse af 4. juni 2018 vedr faunapassage 16/18094
    hsjen
   • Bevæg dig til trivsel Elevforløb.docx 18/35354
    lbjo
   • Byggeansøgning, Rosenvænget 30, 8800 Viborg 18/35376
    lirm
   • Svar vedr. helårsbeboelse for pensionister i sommerhus i landzone - Tingvej 54, 9632 Møldrup 18/33468
    bkb
   • Vedr. helårsbeboelse for pensionister i sommerhus i landzone - Tingvej 54, 9632 Møldrup 18/33468
    bkb
   • Supplerende materiale til byggesag. Gl. Færgevej 3, 8850 Bjerringbro 18/29895
    lirm
   • Udtalelse fra Vejdirektoratet om vejreservation på Århusvej 18/34257
    vdb
   • Byggeansøgning, Tingvej 15A, 8800 Viborg 18/35218
    peb
   • 23.06.2018 - Modtaget e-mail fra Spurvelunden 3 med ingen bemærkninger til projektet på Stærelunden 2, 8800 Viborg.msg 18/31786
    mie
   • Fra Jens Rex Christensen Re: Bro v. Borgvold 17/31289
    jh7
   • [Kontakt biblioteket] Forespørgsel om brug af illustration af St. St. Blicher til A3-infotavle ved Lyshøj ved Lysgård 17/26766
    cfu
   • Oplæg til Infotavle. Lyshøj 17/26766
    cfu
   • mammen Mejeri A/S, Mammen Byvej 32, 8850 Bjerringbro 18/35357
    ib3
   • Fwd: Revideret oplæg til info.tavle, Lyshøj 17/26766
    cfu
   • Mammen Mejeri A/S, Mammen Byvej 32, 8850 Bjerringbro 18/35357
    ib3
   • Affald til udspredning på landbrugsjord - Scanflavour A/S 18/9861
    bie
   • SV: Besætningsoversigt m. suppl info - Skivevej 249, 8831 Løgstrup 18/26197
    idal
   • VS: Besætningsoversigt - Skivevej 249, 8831 Løgstrup 18/26197
    idal
   • hegnsyn 18/33708
    sfc
   • VS: Ang. afregning ifm. varmtvandsbassin 17/21647
    8mk
   • Klagers bilag.pdf 18/33708
    sfc
   • Supplerende - Anmeldelse af byggeaffald fra Møllevej 24, Viborg 18/34524
    bie
   • Indkaldelse til møde i fredningsnævnet 16/18094
    hsjen
   • Violvej 1 - bekræftelse fra kloakmester, er forberedt til separatkloak 18/33501
    peph
   • VS: Ansøgning om brug af kommunens veje - Team Giv Håb 18/35336
    av4
   • Byggeansøgning, Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg 18/35329
    vbp
   • Hedeskrænten 103 - tinglyst skøde 18/14789
    hbl
   • Supplerende oplysninger fra boligselskabets advokat vedr. deklarationer på grund 18/2003
    evg
   • Supplerende oplysninger fra boligselskabet vedr. fastsættelse af grundpris 18/2003
    evg
   • Revideret anmeldelse indsendt via BOM - byggeaffald fra Møllevej 24, Viborg 18/34524
    bie
   • Supplerende - Anmeldelse af byggeaffald fra Møllevej 24, Viborg 18/34524
    bie
   • KIT@ sekretariatet - Studietur KITA DUBLIN - forsikringer, Billetter 18/29753
    es
   • Mail inkl fuldmagt fra ny ansøger vedr Farvervej 37 8800 Viborg 15/29115
    peb
   • Spildevandtal fra Scanflavour - sidste dagprøve 12/6506
    bie
   • Mail vedr fedtudskiller til byggeansøgning om renovering af Hans Tausens Hus, Boyesgade 7A, 8800 Viborg - køkkenrenovering - brugsomfang - Fedtfælde - dispensation.msg 16/5507
    mehm
   • Tinglysningsrettens svar på Sag nr.: 31997331 - tinglyst skøde m/frist - Kokholmvej 27, 8800 Viborg 18/16560
    tno
   • Betina Andersen, KMD - Saldo Juni 2018: KMD Teknisk klippekort - Viborg Kommune 16/52910
    pj
   • Endelig tinglyst skøde - Kokholmvej 27, 8800 Viborg 18/16560
    tno
   • Neder Gravene - Sct Mathias Port - ændring af varekørsel til gågaden - image002.png 18/34826
    av4
   • Neder Gravene - Sct Mathias Port - ændring af varekørsel til gågaden 18/34826
    av4
   • Dimensionering af olieudskiller - Bredgade 24 18/35275
    bie
   • Byggeansøgning, Randrupsvej 6, 8800 Viborg 18/35266
    jha
   • Mikrobiologisk kontrol af drikkevandet på .Fælledvej 30A 8830 Tjele - juli 2018 13/25920
    joo
   • OK Karup - Bredgade 24, udskiftning af benzin- og olieudskiller samt udskiftning af belægninger 18/35275
    bie
   • Rapport vedr.Karup Vandværk, gl. værk - Vandværket - juli 2018 12/37780
    dek
   • Autosvar:Tilladelse til restaureringsprojekt i Korreborg Bæk 18/16399
    tjoe
   • Autosvar / Autoreply 18/16399
    tjoe
   • Kvittering for modtagelse af e-mail 18/16399
    tjoe
   • Kystdirektoratet - autosvar/autoreply 18/16399
    tjoe
   • kortmateriale vedr. østlig omfartsvej ved Bruunshåb til brug for arkæologisk forundersøgelse 18/14118
    lje
   • Evaluering fra Mønsted: "Flere børn i idrætten” i Mønsted 17/63712
    mgo
   • Stigende indeks - mulighed for opskrivning af busbudget 2019 16/36400
    majoh
   • Mariendalsvej 17, 8800 Viborg - Leoni advokater ansøger p.v.a. køber om tilladelelse til videresalg 14/9356
    hbl
   • Borridsøvej 11 - mail med ansøgning, eks anlæg brudt sammen 18/35183
    peph
   • Anmeldelse af jordflytning fra containergård ØST 2, Grundfos A/S 18/35215
    pba
   • Skel er berigtiget, Vejlevej 21, 8800 Viborg - ansøgning om ombygning 18/26797
    anbs
   • Ønske om udlevering af notat fra møde d. 26/6 2018 om evt. fremtidigt erhvervsareal. 17/3448
    ba4
   • Dialogmøde med AMK Midt-Nord 18/1012
    bb8
   • Nørre Langgade 21 kloaktegning af eksisterende system 14/77241
    tms
   • Tak for Lån af grund på Åkjærvej 6A i Fly 18/10061
    aw
   • Borridsøvej 11 ansøgning om nedsivningstilladelse 18/35183
    peph
   • ITS Teknik A/S_Faktura_17864 - 61769 - Reparation af MetroCount tællemaskin (MC2) S/N AY9588G6 18/2711
    kiw
   • Skriftlig redegørelse for ansøgt maskinhus/udhus på Sejrsmosevej 2, 8831 Løgstrup 18/33518
    bkb
   • Forurening af paragraf 3 områder - mast 262 - Gl. Klarisgaard 18/35161
    flr
   • Billeder fra engen ved Tjele Å hvor der er mulig forurenning 18/35161
    flr
   • Henvendelse fra lodsejere omkring mulig forureningen ved Tjele Å 18/35161
    flr
   • SV: Udkast til tilladelse til projekt i Karup Å 17/26605
    flr
   • Klage over støjgener fra Nytorv 11 18/31890
    bie
   • VS: FN-MJV-18-2018 18/20617
    tjoe
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Skårupvej 80, 9500 Hobro: Landzonetilladelse til beboelsesbygning med garage 18/33715
    bkb
   • Anmodning om oplysninger i verserende sag om jordforurening , OK-tanken Bredgade 24, 7470 Karup J. 18/8206
    pba
   • Politiet anmodes om en vurdering af skolevejen Palstrupvej 18/27806
    dh5
   • Mail til Bjerringbrorådet med Niels-Jørgens Ottensens input til Helhedsplanen for Bjerringbro 18/14940
    heg
   • Svar til Niels-Jørgen Ottesen på modtagelsen af input til helhedsplanen for Bjerringbro 18/14940
    heg
   • Tillægsbrev til anmodning om supplerende materiale vedr om- og tilbygninger til Tinghallen_Tingvej 2B 8800 Viborg.pdf 18/26400
    peb
   • Tillægsbrev til anmodning om supplerende materiale vedr om- og tilbygninger til Tinghallen_Tingvej 2B 8800 Viborg.pdf 18/26400
    peb
   • 05-07-2018 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at opføre en tilbygning til sommerhus - Skovagervej 24, 8850 Bjerringbro 18/32302
    olz
   • Bombesvarelse 05-07-2018 17_06_35.pdf 18/32302
    olz
   • Anmodning om oplysning om bygværksprojekterende Tingvej 2b 8800 Viborg 18/35218
    peb
   • Fristforlængelse ift påbud vedr Farvevej 37 8800 Viborg 15/29115
    peb
   • Ejvind Jakobsen, Stoholm, information fra byggemøde 4. juli 2018, omkørsel, indretning af torv mellem Vestergade og Skolegade, samt dialog med ejerne af private arealer 15/69705
    bc6
   • Svar vedrørende kørsel på græsplæne, Broparken 13, 8850 Bjerringbro 18/33611
    anbs
   • Vejledning i forhold til ansøgning om dispensation fra lokalplan 88B med tillæg 1 17/28215
    anbs
   • Kvittering til lystfisker for oversigt over aktivititeter i vandplejen ved Karup Å 18/9614
    flr
   • Lyngvej 15G og 15H, Viborg - nye husnumre 18/35457
    btr
   • _Byggetilladelse til at_opføre et enfamiliehus med integreret garage_Trekløvervej 3 8830 Tjele_2018-07-05.pdf 18/35123
    aped
   • Bombesvarelse 05-07-2018 16_00_36.pdf 18/35123
    aped
   • Genvej 7, 7850 Stoholm: Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til at ændre del af erhvervslokale til bolig 18/29317
    bkb
   • Renovering af Kompagnistræde og Sct. Mathias Gade_Doknr253112-18_v1.docx 17/44811
    nhs
   • Brevflet Renovering af Kompagnistræde og Sct. Mathias Gade.pdf 17/44811
    nhs
   • Svar til forsker at projektet om udsætningen af makroinvertebrater ikke kræver tilladelser eller dispenationer. 18/35456
    flr
   • Oprensning af Borup Søgrøft 18/14937
    tjoe
   • Lyngvej 15G og 15H, Viborg - nyt husnumre 18/35457
    btr
   • Oprensning af Borup Søgrøft 18/14937
    tjoe
   • Genvej 7, 7850 Stoholm: Landzonetilladelse til at ændre del af erhvervslokale til bolig 18/29317
    bkb
   • Bombesvarelse 05-07-2018 15_46_56.pdf 18/32092
    lirm
   • Svar på henvendelse vedrørende Museumshaven 18/33474
    kemn
   • Mammen IF - Vedr. manglende bilag til regnskab 2017 18/29091
    lgr
   • Brugsaftale - Fuldmagt til Borgerforeningen Bjerringbro 18/34603
    aw
   • 05.07.2018 - Sendt e-mail til alle beboer som har bemærkninger til projektet på Kærvænget 10, 8800 Viborg 16/66301
    mie
   • 05.07.2018 - Sendt e-mail til Peter Kjeldgaard med status på sagen og efter supplerende materiale til sagen på Kærvænget 10, 8800 Viborg 16/66301
    mie
   • 05.07.2018 - Sendt e-mail til Lisbeth og Anders Christiansen med svar på spørgsmål om vandløbet på Kærvænget 10, 8800 Viborg 16/66301
    mie
   • SV: SV[2]: Tilsynsbrev - Hobrovej 41, 8830 Tjele 18/19241
    idal
   • 05-07-2018 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at inddrage erhvervsdel til bolig - Viborgvej 9, 8830 Tjele 18/30041
    olz
   • Bombesvarelse 05-07-2018 14_03_32.pdf 18/30041
    olz
   • _Byggetilladelse til at_opføre et ½ dobbelthus med carport på delnr. 3_Tyttebærvej 5 8800 Viborg_2018-07-05.pdf 18/34786
    aped
   • Bombesvarelse 05-07-2018 13_59_37.pdf 18/34786
    aped
   • Udkast til miljøgodkendelse sendt til Gråkjær A/S og ansøger - Bjerring Hede 30, 8850 Bjerringbro 17/37755
    clp
   • [Sagsnr.:18/27365] Ravnsbjerg IF - Kursustilskud 2018 18/27365
    lgr
   • [Sagsnr.:18/32548] Viborg FF - Kursustilskud 2018 18/32548
    lgr
   • _Byggetilladelse til at_opføre et ½ dobbelthus med carport på delnr. 2_Tyttebærvej 5 8800 Viborg_2018-07-05.pdf 18/34775
    aped
   • Fremsendt referat af møde den 29. juni 2018 mellem Viborg Kommune og bilforhandlere ved Lundvej, Viborg 17/63354
    anbs
   • Bombesvarelse 05-07-2018 13_17_58.pdf 18/34775
    aped
   • [Sagsnr.:18/31426] KFUM Spejder i Møldrup - Kursustilskud 2018 18/31426
    lgr
   • [Sagsnr.:18/11552] Ørum Idrætsforening - Kursustilskud 2018 18/11552
    lgr
   • [Sagsnr.:18/3545] SIK - Kursustilskud 2018 18/3545
    lgr
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at opføre støttemur Tingvej 2b 8800 Viborg..pdf 18/35218
    peb
   • brev Bodil Steffansen.pdf 18/34024
    kemn
   • Orientering om landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til ombygning af fritidshus, Vejlevej 21, 8800 Viborg 18/26797
    anbs
   • Bakkehøjen 12 ,14 og 16, 7850 Stoholm - nye husnumre rettelse 18/32865
    btr
   • Bakkehøjen 12, 14 og 16, 7850 Stoholm - rettelse 18/32865
    btr
   • _Byggetilladelse til at_lovliggøre udhus_Nonbo Enge 14, 8800 Viborg_2018-07-05.pdf 16/38995
    aped
   • Bombesvarelse 05-07-2018 11_58_45.pdf 16/38995
    aped
   • Skøde + Refusionsopgørelse - Kokholmvej 27, 8800 Viborg 18/16560
    tno
   • Hedeskrænten 107 - sender faktura til køber 18/26118
    hbl
   • RETTET Offentliggørelsesskema 2018 - Åhusevej 68, 7470 Karup 18/25878
    xkk
   • SV: [Kontakt biblioteket] Forespørgsel om brug af illustration af St. St. Blicher til A3-infotavle ved Lyshøj ved Lysgård 17/26766
    cfu
   • SV: Oplæg til Infotavle. Lyshøj 17/26766
    cfu
   • SV: Revideret oplæg til info.tavle, Lyshøj 17/26766
    cfu
   • RETTET Offentliggørelesesskema 2018 - Tinghøjvej 53, 7470 Karup 18/25879
    xkk
   • Bakkehøjen 12, 14 og 16, 7850 Stoholm - nye husnumre 18/32865
    btr
   • Bakkehøjen 12, 14 og 16, 7850 Stoholm - nye husnumre 18/32865
    btr
   • Bakkehøjen 12, 14 og 16, 7850 Stoholm - nye husnumre 18/32865
    btr
   • Kabellægning over for Iglsøvej 34b i Stoholm 13/48020
    aw
   • Tapdrupvænget 3 - sender faktura til køber 18/29891
    hbl
   • Bakkehøjen 12, 14 og 16, 7850 Stoholm - nye husnumre 18/32865
    btr
   • [Sagsnr.:18/33708] Hegnsyn Arildsvej 25 og 27, 8800 Viborg 18/33708
    sfc
   • Spørgsmål til anmeldelse af affald - Møllevej 24 18/34524
    bie
   • [Sagsnr.:16/52617] Viborg Rideklub - Opgørelse lokaletilskud 2017 16/52617
    lgr
   • Besked til EVV: Violvej 1 er forberedt til separatkloak 18/33501
    peph
   • Opfølgning på forespørgsel omkring ombygning på Sct. Nicolaj Gade 13-15, 8800 Viborg.msg 18/9351
    lirm
   • TO til kloakmester, old og stps - Borridsøvej 11, Bjerringbro - nedsivningstilladelse 18/35183
    peph
   • Hedeskrænten 103 - sender tinglyst skøde til køber 18/14789
    hbl
   • Viborg Rideklub - Opgørelse 2017 vedr. særaftale / udendørsanlæg 17/18619
    lgr
   • Mail til ansøger vedr. fedtudskiller ifm. renovering af Hans Tausens Hus, Boyesgade 7A, 8800 Viborg.msg 16/5507
    mehm
   • Spørgsmål til Tinglysningsretten Sag nr.: 31997331 vedr. lyst skøde - Kokholmvej 27, 8800 Viborg 18/16560
    tno
   • Svar til ejer: Busbjergvej 66 (placering af udbygninger) 17/64177
    vdb
   • Korrespondance med landinspektør vedr. lyst skøde - Kokholmvej 27, 8800 Viborg 18/16560
    tno
   • Hjarbækvej 29, 8831 Løgstrup: Kopi af landzonetilladelse til udstykning 18/34120
    bkb
   • 05.07.2018 - Sendt email til Christina, EplusN med status på sagen på Øster Teglgårdsvej i Viborg.msg 18/25632
    mie
   • 05.07.2018 - Sendt email til Christina, EplusN med status på sagen på Øster Teglgårdsvej i Viborg.msg 16/65888
    mie
   • Kommentering af den betingede accept af tilbud om erstatning 15/26042
    roc
   • Svar vedr forespørgsel om pleje- og aflastningsfamilier 18/35011
    bfj
   • OK Karup - Bredgade 24, udskiftning af benzin- og olieudskiller samt udskiftning af belægninger 18/35275
    bie
   • Tilladelse til restaureringsprojekt i Korreborg Bæk 18/16399
    tjoe
   • Tilladelse til restaureringsprojekt i Korreborg Bæk 18/16399
    tjoe
   • Tilladelse til restaureringsprojekt i Korreborg Bæk 18/16399
    tjoe
   • Tilladelse til restaureringsprojekt i Korreborg Bæk 18/16399
    tjoe
   • Tilladelse til restaureringsprojekt i Korreborg Bæk 18/16399
    tjoe
   • Kopi af afgørelse til lejer - lejemålet Poppelvej 19, 7470 Karup 17/47529
    msf
   • Kopi af afgørelse til lejer - lejemålet Poppelvej 19, 7470 Karup 17/47529
    msf
   • Til Simon Ostenfeld Pedersen: Ansøgning til screening af kulturmiljøer 18/32490
    jh7
   • Varsling om påbud og partshøring vedr. bjørneklo på matr. 79a Stoholm, Feldingbjerg 18/29001
    jsni
   • Mangler oplysninger - Catrinevej 4 18/34988
    bie
   • Mariendalsvej 17 - meddeler advokat at videresalg er godkendt og underskrevet 14/9356
    hbl
   • Brevflet til Samsøvej.pdf 18/35221
    llla
   • Tour de Gudenå 2018 - Vedr. kommunens logo mv. 18/29061
    obp
   • Sender notat fra møde d. 26/6 2018 om evt. fremtidigt erhvervsareal til Tjele Maskinstation 17/3448
    ba4
   • Nørre Langgade 21 - TO til grundejer om kloaktegning 14/77241
    tms
   • _Byggetilladelse til at_renovere maskinhus_Sejrsmosevej 2 8831 Løgstrup_2018-07-05.pdf 18/31717
    aped
   • Bombesvarelse 05-07-2018 08_34_01.pdf 18/31717
    aped
   • _Nedrivningstilladelse til at_nedrive bygning 1_Liseborgvej 62B 8800 Viborg_2018-07-05.pdf 18/35073
    aped
   • Bombesvarelse 05-07-2018 08_17_19.pdf 18/35073
    aped
   • Kvittering for modtagelse af redegørelse for ansøgt maskinhus på Sejrsmosevej 2, 8831 Løgstrup 18/33518
    bkb
 • 04.07.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Henrik Willumsen, Silkeborg Kommune - Svar til It-Optima på aftale samt svar på spørgsmål 18/26465
    es
   • Bilag 1 Regnvandssø vedTusindfyldengen i Bjerringbro med angivelse af cykel- og gangstiforbindelse. 18/13311
    lje
   • BM ref. nr. 8 Søndre skole Viborg 14/79721
    hen
   • Svar på spørgsmål til: Hjarbækvej 29, Løgstrup - ansøgning om landzonetilladelse og godkendelse af vejprojekt (LE34 1706696) 18/34120
    bkb
   • Hjarbækvej 29, Løgstrup - ansøgning om landzonetilladelse og godkendelse af vejprojekt (LE34 1706696) 18/34120
    bkb
   • Sjørupvej 36, færdigmelding af nedsivningsanlæg 17/55596
    peph
   • TO fra EVV om koordinering med vejlav, Solsikkevel/Gyvelvej, tillæg 26 18/22032
    peph
   • Ravnsbjergvej 27 - kvittering fra EVV fakturering 18/27764
    peph
   • Dispensation fra fredningsnævnet til madpakkehus og toilet 18/31217
    vdb
   • Ingen praktikant fra Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus efteråret 2018 18/21399
    bb8
   • Byggeansøgning, Trekløvervej 3, 8830 Tjele 18/35123
    aped
   • Uddybning af tilslutningsaftalen - Udfasning af de kritiske forudsætningssystemer 15/55094
    pj
   • Ansøgning om indvinding af grundvand på Tolstrupvej 9 18/35122
    joo
   • Forespørgsel på byggesagens status - Torvegade 8, 8850 Bjerringbro 18/9503
    olz
   • Anmeldelse af byggeaffald - Catrinevej 4 18/34988
    bie
   • JPH Energi sender nyt projektetforslag for omstilling til biogas ved Frederiks Varmeværk 18/25680
    mtro
   • SV: [Sagsnr.:18/2577] - [Dok.nr.:237429/18] Notat til projektgruppen indretning i atriet og Borgerservice front 18/2577
    mcb
   • Byggeansøgning, Rindsholmvej 89, 8800 Viborg 18/35087
    mie
   • Rosenvænget 4 - tinglyst skøde 18/11826
    hbl
   • Ansøgning modtaget - Ejstrup Bro 17 18/35085
    joo
   • Byggeansøgning, Liseborgvej 62B, 8800 Viborg 18/35073
    aped
   • Ansøgning modtaget - Hobro Landevej 7, Tjele 18/35077
    joo
   • Ansøgning modtaget - Tingvej 33, Skals 16/60810
    joo
   • Ansøgning modtaget - Vråvej 26, Tjele 18/35070
    joo
   • Ansøgning om grundvandssænkning i Bjerringbro 18/35068
    dek
   • Ansøgning modtaget - Gårsdalvej 30, 18/35067
    joo
   • VVM-anmelderskema - Fornyelse af vandingstilladelse Niklas Pedersen 18/625
    dek
   • Ansøgning modtaget - Sundstrupvej 5, Skals 18/35064
    joo
   • Regnskab 2017 fra Kongenshus Mindepark 18/9813
    trc
   • Arnbjerg - regnvandsbassiner nord og vest - ejerskab 18/34842
    peph
   • Arnbjerg - regnvandsbassiner nord og vest - ejerskab 18/34839
    peph
   • Byggeansøgning, Riddergade 4, 8800 Viborg 18/35051
    vbp
   • TO: Ansøgning om dispensation fra søbeskyttelseslinjen 18/34842
    peph
   • Ansøgning modtaget - Tolstrupvej 4, 8832 Skals 18/35054
    joo
   • Ansøgning modtaget - Trekronervej 8, 8832 Skals 18/35053
    joo
   • Ansøgning om tilladelse til hydrologiprojekt ved Hesselund bæk og Pilhus bæk på Karup Flyvestation [DOK356768].pdf 18/20517
    tjoe
   • Bilag 1 Hydrologianalyse Pilhus Bæk og Hesselund Bæk [DOK356990].PDF 18/20517
    tjoe
   • Bilag 2 SAB_Pilhus Bæk og Hessellund Bæk [DOK357059].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 1. 21.2_Fremtidige vandløbsoversvømmelser_Hessellund Bæk_Nord [DOK356991].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 1.1_Oversigtskort_Pilhus_Bæk [DOK356992].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 1.2_Oversigtskort_Hessellund_Bæk [DOK356993].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 1.3_Vandløbsdimensioner_nuværende [DOK356994].XLSX 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 1.4_Planforhold_Pilhus_Bæk [DOK356995].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 1.5_Planforhold_Hessellund_Bæk [DOK356996].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 1.6_Nuværende afvandingsforhold sommer_Pilhus Bæk [DOK356997].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 1.7.1_Nuværende afvandingsforhold sommer_Hessellund Bæk_Syd [DOK356998].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 1.7.2_Nuværende afvandingsforhold sommer_Hessellund Bæk_Nord [DOK356999].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 1.8_Nuværende vandløbsoversvømmelser_Pilhus Bæk [DOK357000].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 1.9.1_Nuværende vandløbsoversvømmelser_Hessellund Bæk_Syd [DOK357001].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 1.9.2_Nuværende vandløbsoversvømmelser_Hessellund Bæk_Nord [DOK357002].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 1.10_Ideoplæg_Pilhus_Bæk [DOK357003].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 1.11_Ideoplæg_Hessellund_Bæk [DOK357004].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 1.12.1_Botanisk registrering Pilhus Bæk [DOK357005].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 1.12.2_Botanisk registrering Pilhus Bæk [DOK357006].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 1.13.1_Botanisk registrering Hessellund Bæk (øvre strækning til perimeterhegn) [DOK357007].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 1.13.2_Botanisk registrering Hessellund Bæk (nedre strækning til Karup Å) [DOK357008].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 1.13.3_Botanisk registrering Hessellund Bæk Hængesæk [DOK357009].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 1.13.4_Botanisk registrering Hessellund Bæk Rigkær [DOK357010].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 1.14_Botanisk kortlægning_Pilhus Bæk [DOK357011].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 1.15.1_Botanisk kortlægning_Hessellund Bæk_Syd [DOK357012].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 1.15.2_Botanisk kortlægning_Hessellund Bæk_Nord [DOK357013].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 1.16_Samlet anbefaling_Pilhus Bæk [DOK357014].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 1.17_Samlet anbefaling_Hessellund Bæk [DOK357015].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 1.18_Fremtidige afvandingsforhold_sommermiddel_Pilhus Bæk [DOK357016].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 1.19.1_Fremtidige afvandingsforhold_sommermiddel_Hessellund Bæk_Syd [DOK357017].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 1.19.2_Fremtidige afvandingsforhold_sommermiddel_Hessellund Bæk_Nord [DOK357018].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 1.20_Fremtidige vandløbsoversvømmelser_Pilhus Bæk [DOK357019].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 1.21.1_Fremtidige vandløbsoversvømmelser_Hessellund Bæk_Syd [DOK357020].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 2.1_Oversigtskort [DOK357061].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 2.2.1_Beskyttede naturarealer [DOK357062].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 2.2.2_Beskyttede naturarealer [DOK357063].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 2.2.3_Beskyttede naturarealer [DOK357064].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 2.3_Projekttiltag_Pilhus Bæk [DOK357065].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 2.4.1_Projekttiltag_Hessellund Bæk [DOK357066].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 2.4.2_Projekttiltag_Hessellund Bæk [DOK357067].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 2.4.3_Projekttiltag_Hessellund Bæk [DOK357068].PDF 18/20517
    tjoe
   • Underbilag 2.4.4_Projekttiltag_Hessellund Bæk [DOK357060].PDF 18/20517
    tjoe
   • Ansøgning modtaget - Løvelbrovej 17, 8830 Tjele 18/35050
    joo
   • Ansøgning modtaget - Hedegårdvej 1, 8831 Løgstrup 18/35048
    joo
   • Forespørgsel fra Uponor om antal minirenseanlæg og udpeget til forbedret rensning 14/37845
    tms
   • Reviderede tegninger af facade og placering. Rosmarinvej 13, 8800 Viborg.msg 17/52157
    lirm
   • Evt. ænding i handicapbudget 2019 pga. stigning i omkostningsindeks. 12/27526
    majoh
   • Rapport vedr.Lille Aarup 3, 8830 Tjele, taphane - juli 2018 12/11993
    joo
   • Rapport vedr.Kvorning Vandværk - Vandværket - juli 2018 12/11993
    joo
   • Rappor vedr.Kvorning Vandværk - B2 DGU 57.819 - juli 2018 12/11993
    joo
   • VS: Hydrologiprojekt på Flyvestation Karup - kode [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] 18/20517
    tjoe
   • Rapport vedr.Karup Vandværk, gl. værk - B1 DGU 76.745 - juli 2018 12/37780
    dek
   • Underskrevet bemyndigelse til Åse Kubel Høeg til 28.07.2018 17/60470
    bio
   • Rapport vedr.Tastum Vandværk - juli 2018 12/141134
    dek
   • Underskrevet bemyndigelse til Ole Kristensen til 21.07.2018 17/60470
    bio
   • Pesticidkontrol, forbruger fra Langdyssevej 4, 8830 Tjele - juli 2018 13/51322
    joo
   • boern-unge@viborg.dk - VS: Presse: Plejefamilier 18/35011
    bfj
   • Byggeansøgning, Præstegårdsvej 2, 8830 Tjele 18/35025
    aped
   • Nyhedsmail om støttet byggeri nr. 11 i 2018 - redaktionelle bemærkninger til håndbøgerne 18/51
    msf
   • Byggeansøgning, Kjellerupvej 3B, 8840 Rødkærsbro 18/35020
    olz
   • Hedegårdvej 1 - Ansøgning modtaget 14/69160
    joo
   • Brogade 18 - kvittering fra EVV 18/34362
    peph
   • Tinglyst skøde - Arnbjerg Fælled 18 18/16730
    tno
   • Re: SV[2]: Tilsynsbrev - Hobrovej 41, 8830 Tjele 18/19241
    idal
   • Re: SV[2]: Tilsynsbrev - Hobrovej 41, 8830 Tjele 18/19241
    idal
   • Mail fra Exometric: Oplæg til bosætningsanalyse Viborg 17/52972
    heg
   • Orientering fra mægler vedr. betaling af købesum - Arnbjerg Fælled 18, 8800 Viborg 18/16730
    tno
   • specifikt i fht skub af SENSUM 17/20975
    eb2
   • Revideret byggeansøgning - Kølsenvej 39, 8831 Løgstrup 18/29538
    olz
   • Ansøgning om landzonetilladelse til petanque-bane 18/34990
    vdb
   • Opfølgning på konfigurationsdag - inkl. afklaringstjekliste 17/20975
    eb2
   • Kortlægningsrapport - Catrinevej 4, Tjele 18/34988
    bie
   • Byggeansøgning, Nyvangsvej 18, 8850 Bjerringbro 18/34966
    olz
   • Karup Kartoffelmelfabrik - bilag 20 - 24 18/23035
    bie
   • Kvittering for ansøgning: Godkendelse af budget-1047397 18/34705
    mik
   • Re: Hegnsyn 27. august 2018 17/63669
    sfc
   • Ansøgning om tilskud til annoncering af 2 arrangementer - Blomstergårdens Venner 18/34954
    kj3
   • SV: Firehusevej - hede 18/34914
    dhb
   • Re: SV: SV: Lavfrekvent støj. 12/12642
    mdo
   • Fra Anne Mette Primdahl Nielsen SV: Amtmandens Have - skilt 18/34923
    jh7
   • Fra Henning Ringgaard Re: Amtmandens Have - skilt 18/34923
    jh7
   • SV: 01-75716 - Vedr.: Sagsnr.: 18/19503 18/19503
    sfc
   • Byggeansøgning, Ravnstrupvej 13, 8800 Viborg 18/34930
    mie
   • Sv: Afklarende spørgsmål - Randrupmøllevej 18, 8800 Viborg 18/34847
    xkk
   • Dispensation fra Lokalplan 421 17/34395
    mdo
   • Korrespondance m/mægler vedr. underskrift på skødet - Møllevej 24, 8800 Viborg 16/12426
    tno
   • Mail fra LBF - opkrævning af grundkapitallån 18/3093
    evg
   • Udpegning til 5 års kontroleftersyn, afdeling 94, ungdomsboliger, Boligselskabet Sct. Jørgen 12/35769
    evg
   • Udpegning til 5 års kontroleftersyn, afdeling 94, ungdomsboliger, Boligselskabet Sct. Jørgen 12/35769
    evg
   • Mail fra LBF - opkrævning af grundkapitallån 17/55144
    evg
   • Bemærkninger fra EVV om mulig drænledning, Tapdrup 18/11539
    peph
   • Mail fra LBF - opkrævning af grundkapitallån 17/43114
    evg
   • Supplerende oplysninger til ansøgning om vandingstilladelse 18/34918
    dek
   • Bogstavprøver fra Sødalskolen 18/28730
    lej
   • ansøgning om indvinding af vand fra Skals Å og Simested Å til vanding 18/34918
    dek
   • Bogstavprøve 1 og 2 fra Ulbjerg skole 18/28730
    lej
   • Tinglyst skøde m/frist for præcisering af erhvervsøjemed - Kølsenvej 13, 8831 Løgstrup 17/58662
    tno
   • Byggeansøgning, Spangsbjerg Toft 3, 8800 Viborg 18/34909
    lirm
   • oversigt på moduler 4.7.2018 12/12651
    bls
   • Byggeansøgning, Brombærvej 30, 8800 Viborg 18/34900
    olz
   • Rapport (Drikkevandskontrol, taphane fra Møldrup Vandværk - juni 2018 12/56282
    dek
   • Rapport vedr.Vorning Vandværk. Ledningsne - juni 2018 12/11999
    joo
   • Byggeansøgning, Lundevej 1, 8800 Viborg 18/34876
    olz
   • Masik Rekvisition 4 12/12651
    bls
   • Rapport vedr.Karup Vandværk, gl. værk - Ledningsnet - juni 2018 12/37780
    dek
   • Rapport vedr.Fastrupvej 3, 8830 Tjele, taphane - juni 2018 12/16400
    joo
   • Rapport vedr.Vestre Skivevej 5a, 7850 Viborg, taphane - juni 2018 12/141134
    dek
   • Rapport vedr.Mammen By Vandværk - Vandværket - juni 2018 12/56585
    joo
   • Rapport edr.Højbjerg Huse 10, taphane - juni 2018 12/135631
    joo
   • Rapport vedr.Almind Hede Vandværk - Vandværket - juni 2018 12/51711
    joo
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Hjarbækvej 29, 8831 Løgstrup: Landzonetilladelse til udstykning 18/34120
    bkb
   • Spørgsmål vedr. pleje- og aflastningsfamilier 18/35011
    bfj
   • Tilladelse til restaureringsprojekt i Korreborg Bæk 18/16399
    tjoe
   • Orientering om byggetilladelse til MJBR, vedr. Safranvej 4, 8800 Viborg.msg 15/73815
    mehm
   • _Byggetilladelse til at_ændre kontor og vagtrum til 3 boligerværelser_Safranvej 4, 8800 Viborg_2018-07-04.pdf 15/73815
    mehm
   • Bombesvarelse 04-07-2018 17_49_23.pdf 15/73815
    mehm
   • TO til EVV: Violvej i Viborg - jordforurening 18/22032
    peph
   • Spørgsmål til: Hjarbækvej 29, Løgstrup - ansøgning om landzonetilladelse og godkendelse af vejprojekt (LE34 1706696) 18/34120
    bkb
   • Dalsgårdvej 9 - EVV fakturering afventer VK vurdering 18/33348
    peph
   • Frafald af revurdering af § 12 miljøgodkendelse for Tinghøjvej 46, 8830 Tjele 18/35110
    fil
   • Opfølgning efter modtagelse af reviderede tegninger. Rosmarinvej 13, 8800 Viborg.msg 17/52157
    lirm
   • Anders Nielsens Vej 11 - beskrivelse af hvilke oplysning skal bruges ifm ansøgning om disp for omfangsdræn 17/36550
    chp_slettet_1
   • Anmodning om tilrettet dokumenation vedr til- og ombygning Koldingvej 112 8800 Viborg.pdf 17/36898
    peb
   • _Byggetilladelse til at_udnytte hele tageetagen til bolig_Stadionvej 111 7470 Karup J_2018-07-04.pdf 18/34840
    aped
   • Bombesvarelse 04-07-2018 14_29_46.pdf 18/34840
    aped
   • Skovhøjen 7 - meddeler køber at tinglysningsskøde er klar til underskrift 18/19979
    hbl
   • Skovhøjen 7 - kvitterer for modtaget købesum og spørger til underskriver 18/19979
    hbl
   • Rosenvænget 4 - sender kopi af tinglyst skøde til køber 18/11826
    hbl
   • SV: Fiskeundersøgelse ved Karup Å, august 2018 17/26605
    flr
   • Anmodning om supplerende materiale vedr tilbygning Livøvej 14 8800 Viborg.pdf 18/23202
    peb
   • Bombesvarelse 04-07-2018 13_45_20.pdf 18/32348
    olz
   • Ensilageplads på Stanghedevej 13. 18/33915
    jg1
   • kvitteringsbrev Storegade 18.pdf 18/34228
    jha
   • Bombesvarelse 04-07-2018 13_41_09.pdf 18/34228
    jha
   • Udkast til tilladelse til projekt i Karup Å 17/26605
    flr
   • Opgørelse over antal ejendomme som mangler ift udpegning til forbedret rensning 14/37845
    tms
   • Genfremsendt - Til indsigere - orientering om politisk behandling af fordebat - LP 498 / KP-til 18 for Viborg Bioenergi 17/61015
    adno
   • Mail til landinspektøre med lyst skøde. Anm. materikulær berigtigelse - Kokholmvej 27, 8800 Viborg 18/16560
    tno
   • Tilsynsbrev og -rapport 2018, Sønderupvej 1, 8830 Tjele_Doknr245939-18_v1 18/22046
    kkg
   • Genfremsendt - Til ejere, lejere m.v. - orientering om politisk behandling af fordebat - LP 498 / KP-til 18 for Viborg Bioenergi 17/61015
    adno
   • 03.07.2018 - Modtaget e-mail fra Claus Rønnow med kommentar til indsigelserne til projektet på Nørremøllevej 74, 8800 Viborg.msg 17/64465
    mie
   • Bombesvarelse 04-07-2018 12_40_09.pdf 18/13845
    mie
   • 04.07.2018 - Byggetilladelse til at_opføre en garagecarport_Randersvej 4, 8800 Viborg.pdf 18/13845
    mie
   • _Byggetilladelse til at_udskifte eks. branddøre til brandskydeporte_Herningvej 30 7470 Karup J_2018-07-04.pdf 18/33150
    jha
   • Bombesvarelse 04-07-2018 12_22_56.pdf 18/33150
    jha
   • Bombesvarelse 04-07-2018 12_21_21.pdf 18/34714
    aped
   • Mail til mægler - anm. om afregning af købesum m.v. - Arnbjerg Fælled 18, 8800 Viborg 18/16730
    tno
   • Skøde til køber + anm. om indb. af t-afgift - Arnbjerg Fælled 18 18/16730
    tno
   • Mail til Exometric: Opfølgning på oplæg til bosætningsanalyse Viborg 17/52972
    heg
   • Orientering til køber, at skødet er anmeldt til tinglysning - Arnbjerg Fælled 18, 8800 Viborg 18/16730
    tno
   • Korrespondance med køber vedr. underskrift på skødet - Arnbjerg Fælled 18, 8800 Viborg. 18/16730
    tno
   • Nørre Alle 1A-1C, 8850 Bjerringbro - nye husnumre 18/34967
    btr
   • Mail til køber vedr. underskrift på skødet - Arnbjerg Fælled 18, 8800 Viborg. 18/16730
    tno
   • Arnbjerg bassin Vest: besked til ansøgning om behov for disp til søbeskyttelseslinjen 18/34842
    peph
   • Forspørgsel til mægler vedr. indbetaling af købesum - Arnbjerg Fælled 18 18/16730
    tno
   • Nørre Alle 1A-1C, 8850 Bjerringbro - nye husnumre 18/34967
    btr
   • 04-07-2018 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at ændre erhvervslokaler på 1. sal til 2 lejligheder - Torvegade 8 8850 Bjerringbro 18/9503
    olz
   • Bombesvarelse 04-07-2018 10_50_23.pdf 18/9503
    olz
   • Bevilling af tilskud til national markedsføring - Blomstergårdens Venner 18/34954
    kj3
   • Kvittering på ønske om nyt stisystem 18/34858
    lje
   • Spurvelunden 6 - tilladelse til videresalg 14/9356
    hbl
   • Opsamling på aktiviteter - hede v Firehusevej 18/34914
    dhb
   • Opdateret N-VOP VP2, vandopland 1.5 Randers Fjord, version 19 af 5. juli 2018 18/4224
    hsjen
   • Indberetning af forbrug - VAND - Kølsenvej 13, 8831 Løgstrup 17/58662
    tno
   • Indberetning af forbruge - Varme - Kølsenvej 13, 8831 Løgstrup 17/58662
    tno
   • Besked til adv. påtegning klar til underskrift - Kølsenvej 13, 8831 Løgstrup 17/58662
    tno
   • Til arbejdsgruppen: Amtmandens Have - skilt 18/34923
    jh7
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Tinghøjvej 53, 7470 Karup 18/25879
    xkk
   • Indberetning af aflæsning af EL - Kølsenvej 13, 8831 Løgstrup 17/58662
    tno
   • Anmodning til adv. om præcisering af erhvervsøjemed - Kølsenvej 13, 8831 Løgstrup 17/58662
    tno
   • Tilsynsbrev 2018 - Åhusevej 68 og Tinghøjvej 53, 7470 Karup 18/25879
    xkk
   • Bag Højen 34 - meddeler køber at tinglysningsskøde er klar til underskrift 18/17586
    hbl
   • Offentliggørelsesrapport 2018 - Åhusevej 68, 7470 Karup 18/25878
    xkk
   • Orientering omkring grødeskæring i Karup Å til Ikast-Brande 18/9614
    flr
 • 03.07.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Re: SV: Tilsynsbrev - Hobrovej 41, 8830 Tjele 18/19241
    idal
   • Yderligere bemærkninger om ansøgt ridebane på Kærbyvej 21, 8832 Skals 18/31276
    bkb
   • Spørgsmål til bemærkning fra ejer af Kærbyvej 19, 8832 Skals 18/31276
    bkb
   • Forslag til nyt stisystem i Rødkærsbro 18/34858
    lje
   • Status for etablering af regnvandsbassin vest 18/34848
    peph
   • SV: Spørgsmål vedr. udbringning af søsediment på landbrugsjord - Randrupmøllevej 18, 8800 Viborg 18/34847
    xkk
   • Status for etablering af regnvandsbassin vest 18/34854
    peph
   • Byggemodning Arnbjerg - ansøgning om nedsivningstilladelse for regnvandsbassin vest 18/34854
    peph
   • 03.07.2018 - Modtaget e-mail fra Tenna Korsbek med kommentar på Kærvænget 10, 8800 Viborg 16/66301
    mie
   • Re: Udbringning af søsediment - Randrupmøllevej 18, 8800 Viborg 18/34847
    xkk
   • Byggemodning Arnbjerg - ansøgning om nedsivningstilladelse for regnvandsbassin nord 18/34848
    peph
   • Sv: Svar på spørgsmål vedr. opgravet sediment fra mølledammen 18/34847
    xkk
   • Philipsen Gruppen - Oplæg til lokalplan nr. 509 / Egeskoven - Miljøvurdering 18/31530
    hge
   • VS: Midlertidig afspærring af Dalgasvej ifb. med gadefest 18/34851
    av4
   • Referat til projektgruppemøde tirsdag 03-07-18.docx 16/35069
    fga
   • Orientering om bekendtgørelsesændringer som følge af lov om en helhedsorienteret plan - Bekendtgørelsesændringer som følge af lov om en helhedsorienteret plan 18/16251
    ek7
   • Byggemodning Arnbjerg - anmeldeskema VVM - regnvandsbassin vest 18/34842
    peph
   • Slots- og Kulturstyrelsens svar på anmodning om rettelse af digelaget i Miljøportalen ved Vroue, Viborg Kommune 12/119579
    bkb
   • Byggeansøgning, Stadionvej 111, 7470 Karup 18/34840
    aped
   • Byggemodning Arnbjerg - anmeldeskema VVM - regnvandsbassin nord 18/34839
    peph
   • 2018 - Lokalaftale vedr. arbejdstidsregler for pædagogmedhjælpere og pæd.assistenter 17/29343
    esr_slettet_1
   • LP 509 Egeskoven 1: 2000 situationsplan 18/31530
    hge
   • Nabobemærkning fra ejer af Kærbyvej 19 til ansøgning om ridebane på Kærbyvej 21, 8832 Skals 18/31276
    bkb
   • Vedr. Nedre Gravene og Sct. Mathias Port 18/34826
    av4
   • Høring bæltekøretøj - Holstebro - Skive 18/3041
    kiw
   • Supplerende materiale modtaget vedr Vejlevej 2C 8800 Viborg 17/15438
    peb
   • Byggeansøgning, Ingstrupvej 20, 8830 Tjele 18/34819
    lirm
   • Anmeldelse af jordflytning fra Storegade 18, Bjerringbro 18/33228
    pba
   • Byggeansøgning, Blåbærvej 7, 8800 Viborg 18/18568
    olz
   • Overtagelse af dræn - alle 4 grunde positive 18/11539
    peph
   • Referat fra sprogteammøde d. 29. juni - Dagsorden 29.06.18.docx 17/7212
    aos
   • Byggeansøgning, Tyttebærvej 5, 8800 Viborg 18/34786
    aped
   • VS: Anmodning om konkrete eksempler på uhensigtsmæssigheder og dilemmaer i den eksisterende lovgivning om magtanvendelse på voksenområdet. I forlængelse af DASSOS-mødet den 8. maj 2018 - Notat vedrørende Børne- og Socialministeriets servicelovstjek på mag 18/34785
    9mr
   • VS: Anmodning om konkrete eksempler på uhensigtsmæssigheder og dilemmaer i den eksisterende lovgivning om magtanvendelse på voksenområdet. I forlængelse af DASSOS-mødet den 8. maj 2018 - Skabelon til eksempler fra kommuner og region.doc 18/34785
    9mr
   • VS: Anmodning om konkrete eksempler på uhensigtsmæssigheder og dilemmaer i den eksisterende lovgivning om magtanvendelse på voksenområdet. I forlængelse af DASSOS-mødet den 8. maj 2018 - Ankestyrelsens praksischeck af magtanvendelesreglerne i serviceloven 18/34785
    9mr
   • VS: Anmodning om konkrete eksempler på uhensigtsmæssigheder og dilemmaer i den eksisterende lovgivning om magtanvendelse på voksenområdet. I forlængelse af DASSOS-mødet den 8. maj 2018 - Afrapportering af serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne Børne- 18/34785
    9mr
   • Byggeansøgning, Tyttebærvej 5, 8800 Viborg 18/34775
    aped
   • Transiggårdvej 1 - nyt placeringsforslag 18/34291
    peph
   • Tegning.pdf 18/27764
    peph
   • Sigteannelyse.pdf 18/27764
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 18/27764
    peph
   • Indtegn regn-eller spildevandsanlæg. Notér eller tegn supplerende information - miljoe-2018-31871-1-mDT355.gml 18/27764
    peph
   • Færdigmelding.pdf 18/27764
    peph
   • Ansoegning.pdf 18/27764
    peph
   • 03-07-2018 Status over GPS i borgers hjem 16/58562
    atr
   • VS: Gadefest på Birkevej, Viborg - ansøgning om opstilling af festtelt. 18/34757
    av4
   • Byggeansøgning, Alskovvej 1, 7470 Karup 18/34746
    lirm
   • Tjeklister m.m. - SKM_C36818070310390.pdf 18/32247
    lkjen
   • Tjeklister m.m.Trepas 18/32247
    lkjen
   • Ansøgning om tilladelse til etablering af vaskevandsledning, Karup Kartoffelmel fabrik. 18/34748
    bie
   • SV: Forespørgsel vedr. arkæologi - Rødkærsbro, Sydbyen 18/34705
    mik
   • Forespørgsel vedr. arkæologi - Rødkærsbro, Sydbyen 18/34705
    mik
   • Placering af nedknusningsanlæg - Møllevej 24 18/34524
    bie
   • Anmodning om aktindsigt vedr. tolkebistand og oversættelse 18/33192
    bb8
   • Byggeansøgning, Martin Bachs Vej 5, 8850 Bjerringbro 18/34722
    vbp
   • Partshøringssvar om nabobemærkning om ansøgt ridebane på Kærbyvej 21 18/31276
    bkb
   • Byggeansøgning, Bag Højen 34, 9632 Møldrup 18/34714
    aped
   • Byggeansøgning, Gårsdalvej 28, 8800 Viborg 18/34707
    aped
   • Supplerende materiale til byggesag, Lyngvej 18A-H, 8800 Viborg 18/32092
    lirm
   • Revideret byggeansøgning - Torvegade 8, 8850 Bjerringbro 18/9503
    olz
   • Arne Madsen, Orbicon, referat af byggemøde 30, den 3. juli 2018 18/9653
    bc6
   • Supplerende materiale til byggeansøgning vedr. ændre anvendelse fra kontor og vagtrum til bolig, Safranvej 4, 8800 Viborg 15/73815
    mehm
   • Partnerskabsaftale Mercantec 18/34694
    lry
   • Fuglevænget 26, 8800 Viborg 15/70252
    bie
   • Kvittering for videresendelse af Klage ID 317325 - Bjerringbrovej 54, Tange, 8850 Bjerringbro 18/31990
    flr
   • Tilsagnsbrev Lavbundsprojekt Trevad Møllebæk 18/15630
    hsjen
   • Herning Speedway Klub/Uhre Motor Cross fremsender dokumentation 18/3486
    mgo
   • VS: Statusændring på borgerhenvendelse hos Viborg Kommune 16/6507
    kj
   • Nørremarksvej 1, 8800 Viborg. Fremsendelse af skema til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. 18/34651
    mdo
   • Søvej 15, 9500 Hobro. Fremsendelse af skema til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. 18/34648
    mdo
   • Hovedvejen 175, kommentarer til udkast fra konsulent 18/26442
    jg1
   • VS fra hovedpostkassen: Anbefalinger fra naturrådet for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner 17/58054
    jrs
   • Løgstrup skole - MangelgennemgangTerræn Løgstrup skole af d. 22.06.18.pdf 14/68585
    hen
   • Løgstrup skole - mangelgennemgang Terræn 14/68585
    hen
   • Midtjysk Greyhound fremsender bilag vedr. etablering af klubhus faciliteter 18/7508
    mgo
   • Mail fra adv. - overfører t-afgiften - Kølsenvej 13, 8831 Løgstrup. 17/58662
    tno
   • Kontaktoplysninger Carsten Hermans bo. 16/18094
    hsjen
   • Fornyet henvendelse fra lejere vedr markise ved Nytorv 11, 8800 Viborg 18/21925
    mehm
   • Mail fra boligselskabet vedr. markise på Nytorv, 8800 Viborg 18/21925
    mehm
   • Egeskovskolen - fra uddannelse til job 16/35069
    fga
   • Vejledning vedr. tilsyn d. 27.06.2018 (1297069) 18/515
    ankr
   • Tilladelse efter sommerhusloven (Erhvervsstyrelsen) 18/17758
    vdb
   • Anmeldelse af jordflytning fra Hovedgaden Løgstrup 18/34579
    pba
   • LarsErikMoller.Leth@mjbr.dk - Bjerringbro Varmeværk 18/31746
    jha
   • Byggeansøgning, Villumhøj 16, 8831 løgstrup 18/34602
    aped
   • Mail fra ansøger vedr. klage over materiale anvendt til loftsbeklædning, Sct. Jørgens Vej 11 17/18005
    mehm
   • Forespørgsel vedr. Kloakforsyning/ledninger, LP507 18/25732
    mble
   • Indsigelse angående ridebane på Kærbyvej 21, 8832 Skals 18/31276
    bkb
   • Byggeansøgning, Slesvigsgade 19, 8800 Viborg 18/34587
    olz
   • VS: Vedr. parkering under renovering i Ulriksdal 18/34593
    av4
   • Referat fra seneste bestyrelsesmøde 18/171
    alm
   • Kvittering for mail - vender tilbage i sagen - Møllevej 24, Viborg 18/34524
    bie
   • Anmeldelse af jordflytning fra Hovedgaden 42-72, 8831 Løgstrup 18/34579
    pba
   • Rapport supplerende miljøundersogelse - Jørgens Allé 32, 8850 Bjerringbro 18/34571
    bie
   • Jørgens Allé 32, 8850 Bjerringbro - Rapport miljøundersøgelse 18/34571
    bie
   • Færdigmelding af byggesag, Gravene 26A, 8800 Viborg 18/13001
    mehm
   • Anmeldelse af byggeaffald - Jørgens Alle 32 18/34571
    bie
   • Byggeansøgning, Vestergade 6, 8830 Tjele 18/34562
    jno
   • Fortsat vedrørende ansøgning om tilladelse til at opføre et 265 m2 stort udhus på Nørremarksvej 33, 8830 Tjele 18/31907
    aped
   • analyser 29-06-2018 - nord for udløb fra Strøsandbæk 18/8148
    rg
   • analyser 29-06-2018 - syd for Ulbjerg Møllebæk 18/8148
    rg
   • analyser 29-06-2018 - Ulbjerg, Syd for udløb fra mergelgraven 18/8148
    rg
   • analyser 29-06-2018 - Ulbjerg, nord for Ulbjerg Møllebæk 18/8148
    rg
   • SV: Indhentning af tilbud på juridisk assistance til udarbejdelse af høringssvar til klage over afgørelse om ikke VVM til varmeprojekt ved Tangeværket 18/31990
    flr
   • analyser 29-06-2018 - Ulbjerg Klint 18/8148
    rg
   • analyser 29-06-2018 - Ulbjerg Strand 18/8148
    rg
   • analyser 28-06-2018 - Birkesø 18/8148
    rg
   • analyser 28-06-2018 - Hjarbæk Fjord, Hjarbæk Str. 18/8148
    rg
   • analyser 28-06-2018 - Rødding Sø 18/8148
    rg
   • analyser 28-06-2018 - Tjle Langsø, Bigum Søbad 18/8148
    rg
   • analyser 28-06-2018 - Nørresø Kærvænget, ydre 18/8148
    rg
   • analyser 28-06-2018 - Nørresø Kærvænget 18/8148
    rg
   • ba4@viborg.dk - Møldrup varmeværk Planudtalelse 2-7-2018 18/33402
    jha
   • analyser 28-06-2018 - Vedsø 18/8148
    rg
   • Analyser 28-06-2018 - Hald Sø, Dollerupvej 18/8148
    rg
   • VS: Anmodning om beholderkontrol kokholmvej 49, 8830 Tjele 18/159
    jg1
   • SV Pedaler til talegenkendelse.msg 18/26467
    rpl
   • Anmeldelse af byggeaffald - Møllevej 24, Viborg 18/34524
    bie
   • Ansøgning om grundvandssænkning i Bjerringbro 18/30015
    tjoe
   • Kugledyne medhold - Afgørelse fra Ankestyrelsen (1292555) - content.pdf 12/8249
    andr
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Anvisning af ren overskudsjord fra Hovedgaden 42-72, 8831 Løgstrup 18/34579
    pba
   • Anvisning af jord fra Hovedgaden i Løgstrup til Nomi4S 18/34579
    pba
   • Anvisning af ren jord fra Storegade 18, Bjerringbro 18/33228
    pba
   • Forvaltningens svar om " Aktindsigt i den politiske beslutning om den nye affaldsordning i Viborg Kommune" 18/32053
    ner
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Randersvej 54, 8830 Tjele 18/21776
    xkk
   • Afklarende spørgsmål - Randrupmøllevej 18, 8800 Viborg 18/34847
    xkk
   • Sandstræde 9, 9500 Hobro: Dispensation fra åbeskyttelseslinje til beboelsesbygning i Klejtrup 18/33983
    bkb
   • Sandstræde 9, 9500 Hobro: Kopi til DN m.fl. af dispensation fra åbeskyttelseslinje til beboelsesbygning i Klejtrup 18/33983
    bkb
   • Anders Givskov Hansen sender og får svar på spørgsmål vedr. miljørapport for Viborg Bioenergi 17/61015
    adno
   • SV: SV: Tilsynsbrev - Hobrovej 41, 8830 Tjele 18/19241
    idal
   • Svar på spørgsmål til bemærkning fra ejer af Kærbyvej 19, 8832 Skals 18/31276
    bkb
   • Enemærkevej 1, 8850 - Varsel af påbud om beskæring 18/34849
    akz
   • SV: Svar på spørgsmål vedr. opgravet sediment fra mølledammen - Randrupmøllevej 18, 8800 Viborg 18/34847
    xkk
   • Tilsynsbrev og -rapport 2018 - Sønderupvej 8, 8830 Tjele_Doknr245924-18_v1 18/22045
    kkg
   • Enemærkevej 6, 8850 - Varsel af påbud om beskæring 18/34831
    akz
   • VVM-screening (intern høring) - 2 regnvandsbassiner i Arnbjerg (nord og vest) 18/34842
    peph
   • _Byggetilladelse til at_opføre et dobbelthus_Nørregade 43A 8850 Bjerringbro_2018-06-28.pdf 18/19530
    jno
   • Kopi til Kærbyvej 21 af bemærkning fra ejer af Kærbyvej 19, 8832 Skals, vedr. ansøgt ridebane 18/31276
    bkb
   • Bombesvarelse 03-07-2018 15_12_15.pdf 18/34707
    aped
   • Ibrugtagningstilladelse uden syn til at opføre ny kontorbygning Vejlevej 2C 8800 Viborg.pdf 17/15438
    peb
   • Enemærkevej 8, 8850 - Varsel af påbud om beskæring 18/34813
    akz
   • Afbud Dansk Sygeplejeråd - Forespørgsel på oplæg ifm. temamøde hos Dansk Sygeplejeråd 17/62263
    sni
   • Anmodning om supplerende materiale vedr. byggesag om at_om- og tilbygninger til Tinghallen Tingvej 2B 8800 Viborg_2018-07-02.pdf 18/26400
    peb
   • Rehabiliteringsteamets indstilling - ressourceforløb - den 04.02.16 18/27244
    cmt
   • Ravnsbjergvej 27 - besked til EVV fakturering 18/27764
    peph
   • Udkast § 16a miljøgodkendelse for Høgildvej 5, 7470 Karup. 18/13093
    fil
   • Nabohøring - udkast til § 16a miljøgodkendelse Høgildvej 5, 7470 Karup 18/13093
    fil
   • Enemærkevej 17, 8850 - Varsel af påbud om beskæring 18/34797
    akz
   • TO til STPS og Old: Ravnsbjergvej 27, Viborg - nedsivningstilladelse 18/27764
    peph
   • Bombesvarelse 03-07-2018 14_25_16.pdf 18/34484
    aped
   • Alskovvej 55, 7470 Karup - vedr. adresseændring 16/54409
    btr
   • Kvittering for positiv tilbagemelding + TO til EVV og vandløb 18/11539
    peph
   • Vand fra kartoffelmelfabrikken den kommende sæson - Vallerbækvej 125, 7470 Karup 13/53221
    xkk
   • Kopi af brev til Martin Jeppesen - Ericavej 57, 7470 Karup 13/26808
    xkk
   • Rykker for manglende indsendelse af skemaet "Aktivitet og regnskab 2017" - Vindum Forsamlingshus 18/26325
    kj3
   • Kopi af naboorientering om ansøgning om nyt stuehus Hovvejen 20, 8850 Bjerringbro 18/29332
    anbs
   • Palleshøje 17 - meddeler køber at tinglysningsskøde er klar til underskrift 18/18638
    hbl
   • Enemærkevej 22, 8850 - Varsel af påbud om beskæring 18/34759
    akz
   • Rykker for manglende indsendelse af skemaet "Aktivitet og regnskab 2017" - Nørremarkens Forsamlingshus 18/26317
    kj3
   • Brevflet til Klintevej.pdf 18/34743
    llla
   • Tapdrupvej 84 - sewage system plan, fremsendt til grundejer 17/36947
    chp_slettet_1
   • 03.07.2018 - Sendt e-mail til Tenna Korsbek med svar på spørgsmål til projektet på Kærvænget 10, 8800 Viborg 16/66301
    mie
   • Om placering af nedknuseanlæg - Møllevej 24, Viborg 18/34524
    bie
   • [Sagsnr.:16/43698] test 6 16/43698
    chs
   • Bombesvarelse 03-07-2018 12_43_43.pdf 18/27182
    aped
   • [Sagsnr.:16/43698] test 5 16/43698
    chs
   • test3 16/43698
    chs
   • Fejl i konstruktionsdokumentationen.pdf 17/21757
    jha
   • Anmodning om bemærkninger til partshøringssvar om ansøgt ridebane på Kærbyvej 21 18/31276
    bkb
   • Marsk Stigs Vej 2D, Viborg - adresseændring 18/34713
    btr
   • Nøkkerosen 11 - sender kopi af underskrevet købsaftale til køber 18/31369
    hbl
   • Nøkkerosen 9 - sender kopi af underskrevet købsaftale til køber 18/31371
    hbl
   • Nellikevej 2D, 8800 Viborg - adresseændring 18/34692
    btr
   • Enemærkevej 11, 8850 - Varsel af påbud om beskæring 18/34709
    akz
   • Informationsbrev til borgere i nærområdet til Helledalen om etablering af regnvandsbassiner 12/150506
    lku
   • Anmodning om udtalelse om gennemført supplerende forundersøgelse af lavbundsprojekt 18/15630
    hsjen
   • Kvitteringsbrev vedr. opførelse af enfamiliehus. Rønnestien 21, 8800 Viborg.pdf 18/31251
    lirm
   • Kvitteringsbrev vedr. opførelse af enfamiliehus. Rønnestien 29, 8800 Viborg.pdf 18/26110
    lirm
   • Bombesvarelse 03-07-2018 11_40_38.pdf 18/26110
    lirm
   • Skårupvej 66, 9500 Hobro - Besked om at der ikke er klaget over dispensation til at nedgrave gasledning inden for 100 m fra 3 gravhøje 18/28206
    bkb
   • Bombesvarelse 03-07-2018 - Afventer suppl.mat. 18/2678
    olz
   • VS: Anmeldelse af affald fra Grundfos A/S (Jørgens Alle 32) 18/34571
    bie
   • Hedeskrænten 103 - rykker for underskrift på tinglysningsskøde 18/14789
    hbl
   • Rosenvænget 14 - meddeler køber at der ikke er grundlag for kompensation til ekstraordinær fundering 18/11822
    hbl
   • 03-07-2018 Byggetilladelse til at lovliggøre overetage på stuehus - Lyngbakkevej 16, 8830 Tjele 18/31677
    olz
   • Bombesvarelse 03-07-2018 10_54_21.pdf 18/31677
    olz
   • SV: Vestervangsvej 4A-4D, Viborg - nye husnumre 18/29615
    btr
   • Vestervangsvej 4A-4D, 8800 Viborg - nye husnumre 18/29615
    btr
   • Fremsender anonym klage over overkørsel ved Broparken 13, 8850 Bjerringbro til orientering 18/33611
    anbs
   • Anmodning til landinspektør om tekst, da skødet er blevet afvist - VS: Vedr. sagsref.: Søndersøvej 74/kemn. 2ad m.fl., Søgårde, Asmild. Tinglysning afsluttet 17/59350
    tno
   • Kærmysevej 8 - sender tinglyst skøde til køber 18/14871
    hbl
   • Violvænget 4 - forlænger notering af købsinteresse til Flemming Bundgaard 15/4661
    hbl
   • Bombesvarelse 03-07-2018 10_14_53.pdf 18/31251
    lirm
   • SV: Tilsynsbrev - Hobrovej 41, 8830 Tjele 18/19241
    idal
   • Partshøring om nabobemærkning om ansøgt ridebane på Kærbyvej 21, 8832 Skals 18/31276
    bkb
   • Accept af tilbud på juridisk hjælp og dokumenter i sagen 18/31990
    flr
   • Anders Nielsens vej 11 - orientering mellem VK og EVV om muligheder for grundejers dræn 17/36550
    chp_slettet_1
   • Bombesvarelse 03-07-2018 09_45_24.pdf 18/31746
    jha
   • Brev til lejer vedr. lofter i ny bolig på Sct. Jørgens Vej 11 8800 Viborg_2018-07-03.pdf 17/18005
    mehm
   • Kopi af byggetilladelsen til legetårn sendes til legepladsinspektør - Gl. Randersvej 51B, 8800 Viborg 18/34457
    olz
   • 03-07-2018 Byggetilladelse til at opsætte et nyt legetårn ved Børnehuset Videbechs Minde - Gl. Randersvej 51B, 8800 Viborg 18/34457
    olz
   • Bombesvarelse 03-07-2018 09_26_46.pdf 18/34457
    olz
   • Vestervangsvej 4A-4D, Viborg - nye husnumre 18/29615
    btr
   • Brevflet til Gl. Finderupvej.pdf 18/34577
    llla
   • Anmeldelse af affald fra Grundfos A/S (Jørgens Alle 32) 18/34571
    bie
   • Bombesvarelse 03-07-2018 08_50_38.pdf 18/13001
    mehm
   • Anmeldelse af byggeaffald fra Møllevej 24, Viborg 18/34524
    bie
 • 02.07.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Mikael Rytter Nielsen, KMD - Opfølgning Talegenkendelse samt KMD Opus Synchronicer 18/16993
    es
   • Vedrørende ansøgning om tilladelse til at opføre et 265 m2 stort udhus på Nørremarksvej 33, 8830 Tjele 18/31907
    aped
   • Kringelhovgaard Rør og Anlæg indsender tegning af Nørbækvej 18, Tjele 15/23501
    bkb
   • Geopartner afventer Landbo Limfjord vedr. Landbo Limfjords anmodning om at aflyse servitut på ejendommen Sundstrupvej 3, 8832 Skals - matr.nr. 4 t m.fl. Ulbjerg by, Ulbjerg (i forbindelse med matrikulær sag) 18/21207
    mp2
   • Screeningsskema 18/2828
    lje
   • Bakkevej 12 - tegning, alt regnvand på overfladen (stor grund) 18/32634
    peph
   • Anmodning om indberetning af aktiviteter på C2C CC i andet kvartal 2018 16/17638
    roc
   • Byggeansøgning, Ø. Børstingvej 6, 7850 Stoholm 18/34498
    jha
   • Slesvigsgade "lukket" 17/34290
    bo1
   • Re: Vedr. fejl på trafiklys Vesterbrogade/Banegårds Alle 17/34290
    bo1
   • TO fra EVV om status, Tastum medbenytterret 17/45542
    peph
   • Mailhenvendelse fra ejer vedr. annulleret byggeansøgning - Vindumvej 162, 8840 Rødkærsbro 18/24221
    olz
   • Ansøgning om dispensation for kælderskakt gl. Vibækvej 8 17/36591
    chp_slettet_1
   • Henvendelse vedr. Hyrdebakken 82, 8800 Viborg 18/18161
    edg
   • Byggeansøgning, Ingstrupvej 24, 8830 tjele 18/34484
    mie
   • VS: Ang. Gravene 38, 8800 Viborg 18/34490
    av4
   • SV: Vintertjeneste på perronbroen og øperron 18/29913
    bo1
   • Anders Nielsens vej 11: supplerende spg fra EVV 17/36550
    chp_slettet_1
   • SV: Vintervedligeholdelse - Skårupvej, Klejtrup 17/8440
    bo1
   • Fra Christian Hellevang: Velkommen til GRATIS Erfaringskonferanse om universell utforming i Oslo 15.november 2018 12/35831
    jh7
   • Priser på Viaform Multiline 2017 17/8440
    bo1
   • Viborg Rideklub - Lokaletilskud regnskab 2017 16/52617
    lgr
   • SV: Glatførebekæmpelse på perronbroen 17/8440
    bo1
   • SV: SV: Husleje Viborg saltdepot 17/8440
    bo1
   • Byggeansøgning, Mosevej 4, 7470 Karup 18/34340
    aped
   • Byggeansøgning, Mosevej 4, 7470 Karup 18/34467
    aped
   • DCH Bjerringbro - Bilag til kursusansøgninger 2018 18/34447
    lgr
   • Byggeansøgning, Gl. Randersvej 51B, 8800 Viborg 18/34457
    olz
   • DCH Bjerringbro - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/34447
    lgr
   • DCH Bjerringbro - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/34447
    lgr
   • Beskæringshenvendelser 18/33533
    akz
   • Beskæringshenvendelser 18/32251
    akz
   • DCH Bjerringbro - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/34447
    lgr
   • DCH Bjerringbro - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/34447
    lgr
   • DCH Bjerringbro - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/34447
    lgr
   • Byggeansøgning, Gl. tjelevej 1, 8830 Tjele 18/34416
    jno
   • Gråkjær A/S sender nye oplysninger - Bjerring Hede 30, 8850 Bjerringbro 17/37755
    clp
   • Gråkjær A/S sender afløbsplan mv. - Bjerring Hede 30, 8850 Bjerringbro 17/37755
    clp
   • Spørgsmål til oprydningen - henlæggelse af byggeaffald 18/32575
    bie
   • Aftel om ny prøvetagning - spildevandsprøve af testbassin syd 2 13/81013
    bie
   • Anmodning om fritagelse for dækningsafgift efter ejendomsbeskatningslovens § 23 18/34426
    jyh
   • SV: vedr. svovlbrinte_Doknr218138-18_v1 12/138855
    ib3
   • Tilbud fra Earvox på efterfølgende film 18/34397
    hbl
   • Ansøgning om fornyet tilladelse for vanding for V. Børstingvej 7, 7800 Skive 15/5012
    dek
   • Bøgeskovskolen Danskportal Indskolingspakke 3-årig aftale 1.8.2018.docx - Bøgeskovskolen Danskportal Indskolingspakke 3-årig aftale 1.8.2018.docx.pdf 18/34420
    aj8
   • Tilbud fra Jesper Aagaard, Earvox på pilotfilm 18/34397
    hbl
   • Re: SV: P-kontrol for John Jensen, Herredsvejen 180, 9500 Hobro 18/25153
    xkk
   • afstemning statuskonti juni 2018 17/54973
    ajn
   • Re: SV: P-kontrol for John Jensen, Herredsvejen 193, 9500 Hobro 18/25169
    xkk
   • Rapport AR-18-CA-00683997-01 vedr.Elsborg By Vandværk - juni 2018 12/138683
    joo
   • Rapport AR-18-CA-00681412-01 vedr.Højbjerg Vandværk - Vandværket - juni 2018 12/135631
    joo
   • Logbøger flydelag - Mønstedvej 25A, 7470 Karup 18/22042
    kkg
   • Rapport nr. 324804 (Rent vand, specialprøve fra Langdyssevej 4, 8830 Tjele - juni 2018 13/51322
    joo
   • Rapport AR-18-CA-00678844-01 vedr.Birkesøvej 5, 7850 Stoholm, taphane - juni 2018 12/113992
    dek
   • bendt.dahl@coop.dk - SV: Brugsen i Hammershøj vedr. fritagelse for fjernvarme. 18/33817
    jha
   • Rapport AR-18-CA-00678697-01 vedr.Elsborg By Vandværk - juni 2018 12/138683
    joo
   • bendt.dahl@coop.dk - SV: Brugsen i Hammershøj vedr. fritagelse for fjernvarme. 18/33817
    jha
   • Kontaktperson samt procedure for statsveje 12/38016
    dh5
   • Gråkjær A/S sender beærkninger til udkast - Bjerring Hede 48 8850 Bjerringbro 18/23134
    clp
   • Rapport nr. 322770 (Drikkevandskontrol, ledningsnet fra Viborg Ledningsnet Overlundgården) - juni 2018 18/10288
    joo
   • Rapport nr. 322771 (Drikkevandskontrol, afgang vandværk fra Viborg Vand Nord 1 - juni 2018 18/10288
    joo
   • Rapport nr. 322772 (Drikkevandskontrol, taphane fra Viborg Ledningsnet Bøssemagervej 8 - juni 2018 18/10288
    joo
   • Rapport nr. 322773 (Drikkevandskontrol, ledningsnet fra Viborg Ledningsnet Bøssemagervej - juni 2018 18/10288
    joo
   • Byggeansøgning, Vestergade 6, 8830 Tjele 18/34395
    jno
   • Rapport nr. 322774 (Drikkevandskontrol, taphane fra Viborg Ledningsnet Blomsterværkstedet - juni 2018 18/10288
    joo
   • Rapport nr. 322776 (Drikkevandskontrol, afgang vandværk fra Viborg Vand A/S - Syd - juni 2018 18/20824
    joo
   • Fredningsnævnets svar til matrikulær sag vedr. Sundstrupvej 3, 8832 Skals 18/21207
    mp2
   • Og nu med vedhæftning! Evaluering af naturrådet 17/58054
    jrs
   • Ansøgning med bilag til puljen om oprensning og forskønnelse af branddam ved Kvols Forsamlingshus 18/34366
    ip3
   • Ansøgning om tilskud til forskønnelse af område ved branddammen ved Kvols Forsamlingshus - herunder oprensning 18/34366
    ip3
   • jan vinther, FDF Viborg 1. kreds, ansøgning fra puljen "vedligeholdelse af arealer 2018" 18/27135
    bc6
   • Til/fra Nadia Mikalsen Albarkane : Kommunenettverk om universell utforming - Århus samling 3 12/35831
    jh7
   • Jan vinther, FDF Viborg 1. kreds, ansøgning fra puljen "vedligeholdelse af arealer 2018" 18/27135
    bc6
   • Anonym anmeldelse af virksomhed på Erikstrupvej 15, 8830 Tjele 18/13429
    anbs
   • Rapport nr. 322775 (Drikkevandskontrol, ledningsnet fra Viborg Ledningsnet Blomsterværkstede - juni 2018 18/10288
    joo
   • Johnni Bendixen, Viborg Modelflyveklub, ansøgning om støtte til indkøb af bord-bænkesæt 18/27135
    bc6
   • Rapport AR-18-CA-00681587-01 vedr.Arla Foods Rødkærsbro Mejeri - Vandværk - juni 2018 16/60682
    joo
   • Byggeansøgning, Hovvejen 20, 8850 Bjerringbro 18/34374
    aped
   • Anonym klage over overkørsel ved Broparken 13, 8850 Bjerringbro 18/33611
    anbs
   • Rapport AR-18-CA-00681544-01 vedr.Marsvinslundvej 1, 8800 Viborg, taphane - juni 2018 12/51711
    joo
   • Rapport AR-18-CA-00681440-01 vedr.Højbjerg Vandværk - Ledningsnet - juni 2018 12/135631
    joo
   • Rapport AR-18-CA-00681543-01 vedr.Almind Hede Vandværk - Ledningsnet - juni 2018 12/51711
    joo
   • CeDEPI projektet er nu godkendt Evalueringsrapport for det samlede energiprojekt 14/45828
    pch
   • Rapport AR-18-CA-00683317-01 vedr.Karup Vandværk, nyt værk - Ledningsnet att - juni 2018 12/51737
    dek
   • VARSLING om overskridelse fra Eurofins - juni 2018 12/11993
    joo
   • Østergade 10, 7470 Karup 18/34373
    ib3
   • Rapport AR-18-CA-00683027-01 vedr.Kvorning Vandværk - Ledningsnet - juni 2018 12/11993
    joo
   • VARSLING om overskridelse fra Eurofins - juni 2018 12/11993
    joo
   • Mail fra legepladsinspektør - Slutinspektionsrapport Ørum Børnehus - Vingevej 12, 8830 Tjele 18/30712
    olz
   • Agnetevej 15 - køberne sender erstatningskrav 18/11747
    hbl
   • Rapport nr. 322974 (Drikkevandskontrol, forbruger fra Langdyssevej 4, 8830 Tjele - juni 2018 13/51322
    joo
   • Rapport AR-18-CA-00685137-01 vedr.Vammen Vandværk - Ledningsnet - juni 2018 12/16400
    joo
   • Brogade 18 - henvendelse af pumpestation 18/34362
    peph
   • Rapport AR-18-CA-00685250-01 vedr.Tastum Vandværk. Ledningsnet - juni 2018 12/141134
    dek
   • Rapport nr. 321734 (Drikkevandskontrol, ledningsnet fra Møldrup Vandværk - juni 2018 12/56282
    dek
   • Færdigmelding, Marinus Svendsensvej 2, byggesag 18/7509
    peb
   • Supplerende materiale modtaget Tingvej 2b 8800 Viborg.pdf 18/26400
    peb
   • Modtaget opsigelse - Gl. Banevej 8, 15 - Kirsten Jensen 17/21090
    ss5_slettet_1
   • Markedsværdirapport pr. 29 juni 2018 12/75657
    nac
   • Bredholt 6 - sigteanalyser 18/28681
    peph
   • Byggeansøgning, Tapdrupvej 64, 8800 Viborg 18/6067
    mie
   • Hobrovej 37 - kvittering fra EVV fakturering 18/26959
    peph
   • Supplerende materialer til byggeansøgning - Brandstrupvej 11, 8840 Rødkærsbro 18/24188
    olz
   • Dalsgårdvej 9 - betaler høj spildevandstakst 18/33348
    peph
   • Mail fra ejer vedr kollegieværelser Vestre Ringvej 9 8850 Bjerringbro 18/27484
    peb
   • Lokalplan 499 - Hald Ege - Infrastrukturanlæg - Notat om privatfinansiering af vejanlæg ved Egeskovvej 18/7663
    janb
   • Lokalplan 499 - Hald Ege - Infrastrukturanlæg, følgeskrivelse 18/7663
    janb
   • Besked fra Landinspektør - VS: Vedr. sagsref.: Søndersøvej 74/kemn. 2ad m.fl., Søgårde, Asmild. Tinglysning afsluttet 17/59350
    tno
   • Lokalplan 499 - Hald Ege - Foreløbig Skitse - Gårdhavehuse TypeC 18/7663
    janb
   • Lokalplan 499 - Hald Ege - Foreløbig Skitse - Gårdhavehuse TypeB 18/7663
    janb
   • Lokalplan 499 - Hald Ege - Gårdhavehuse TypeA LK 18/7663
    janb
   • Lokalplan 499 - Hald Ege - Foreløbig Skitse. Situationsplan 18/7663
    janb
   • Lokalplan 499 - Hald Ege - Mail 18/7663
    janb
   • 10287 X400-490 Danefæbrev, Krudtdal.pdf 15/57756
    mik
   • Kirkebækvej 31, 8800 Viborg. Fremsendelse af skema til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. 18/34317
    mdo
   • Niels Bugges Vej 7, 8800 Viborg. Fremsendelse af skema til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. 18/34315
    mdo
   • Projektopgave 9A.pdf 18/34253
    aj8
   • Harehøjen 3, 8800 Viborg. Fremsendelse af skema til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. 18/34306
    mdo
   • Stationsvej 19 - færdigmelding af separatkloak 17/36915
    chp_slettet_1
   • SV: Sagsnr. 18/22441 Protest mod vejlukning af Erik Glippingsvej 18/22441
    sfc
   • Fra Ole Rahn Re: SV: Mødenotat om Domkirkekvarteret 17/13787
    jh7
   • SV: indsendelse af miljøansøgning - Ø. Børstingvej 28, 7850 Stoholm 18/10013
    xkk
   • Til/fra Ole Rahn SV: VS: Mødenotat om Domkirkekvarteret 17/13787
    jh7
   • Afledning fra omfangsdræn fra Anders Nielsens Vej 11, Tapdrup 17/36550
    chp_slettet_1
   • Slam fra septiktanke - Bjerringbro Renseanlæg 17/37963
    pjj
   • Bekræftelse fra ansøger på tegninger til byggetilladelse vedr. vinduer og altaner, Sct. Jørgens Vej 11- Slusen 3, 8800 Viborg 17/18005
    mehm
   • Transiggårdvej 1, 8800 Viborg 18/34291
    peph
   • VS: Mere værdi til alle - De Frivilliges Hus juni 2018 18/34277
    sl
   • SV: P-kontrol for John Jensen, Herredsvejen 193, 9500 Hobro 18/25169
    xkk
   • SV: P-kontrol for John Jensen, Herredsvejen 180, 9500 Hobro 18/25153
    xkk
   • Fremmødeliste Fitness.dk, Basis uge 24,25 og 26 2018. 12/29178
    gh
   • Byggeansøgning, Søvej 13, 8800 Viborg 18/34243
    mie
   • VS: Information om nye vederlagstakster i henhold til hegnsloven og mark- og vejfredsloven 17/63669
    sfc
   • Byggeansøgning, Rosenvænget 24, 8800 Viborg 18/34235
    olz
   • Til kommuner der deltager i Flere skal med 18/9236
    bb8
   • Følgebrev til Rammeaftale 2019-20.pdf 18/34232
    kbl
   • Udkast til Rammeaftale 2019-20.pdf 18/34232
    kbl
   • Fra Ole Rahn RE: Mødenotat om Domkirkekvarteret 17/13787
    jh7
   • VS: Opkørsel vedr. Kirkebækvej 69, 8800 Viborg 18/34231
    sfc
   • Materiale modtaget vedr tilbygning Sejbækvej 2 8800 Viborg 18/19207
    peb
   • Beslutningsprotokol for åben dagsorden fra møde i bestyrelsen for Midttrafik den 22. juni 2018 14/15726
    majoh
   • Byggeansøgning, Storegade 18, 8850 Bjerringbro 18/34228
    jha
   • Matil til Peter P.: Måleraflæsning "petanqueladen" og vanding af ny bane 16/65184
    sk
   • Anmeldelsesskema for byggeaffald 18/30145
    bie
   • Nørreballe 56 - køber returnerer underskrevet købsaftale 18/27708
    hbl
   • Kontaktperson - Byggeaffald på skibelundvej 18/32575
    bie
   • Oversigt på moduler 2.7.2018 12/12651
    bls
   • Fra Preben Grønbæk Re: Mødenotat om Domkirkekvarteret 17/13787
    jh7
   • Hæk før_250618.jpg 18/33708
    sfc
   • Hæk før fra vejen_250618.jpg 18/33708
    sfc
   • Viborg Modelfllyveklub sender supplerende vedr. modelflyveklub-træf 18/31365
    kj3
   • Billeder af oplag pr. 25.06.2018 - NG 15/29602
    bie
   • Tilbagebetaling HO Rengøring 12/8819
    andr
   • Materiale modtaget vedr attest Vejlevej 2c 8800 Viborg 17/15438
    peb
   • Ansøgning om tilladelse til hydrologiprojekt ved Hesselund bæk og Pilhus bæk på Karup Flyvestation [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] 18/20517
    tjoe
   • Udsættelse spildevandsprøve af testbassin syd 2 13/81013
    bie
   • Supplerende til anmeldelse af byggeaffald fra V. Børstingvej 18, Skive 18/32897
    bie
   • Spg fra grundejerforening: Separatkloak Gyvelvej/Solsikkevej, sags nummer 18/22032 18/22032
    peph
   • Kvittering for modtagelse af brev om støj - Tostrupvej 76 18/31622
    bie
   • Vandglad.dk 18/33971
    stli
   • Accept af forslag om erstatning for skader på have 15/26042
    roc
   • Midtjysk Tandemklub 18/33971
    stli
   • Hjerteforeningen Viborg 18/33971
    stli
   • Hjarbæk Havkajakklub 18/33971
    stli
   • Spildevandtal fra Scanflavour 12/6506
    bie
   • Spildevandtal fra Scanflavour 12/6506
    bie
   • Spildevandsresultater for juni 2018 - flowprøve 12/6506
    bie
   • mail fra EVV-S - spildevandet fra Scanflavour 12/6506
    bie
   • økotoks - økotokskriterier - HP14 12/132148
    bie
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Til vejmyndigheden - Forvarsel af påbud til Truckland ApS, Højbjerg Huse 7, 8840 Rødkærsbro 18/10824
    mbp
   • Fortsat vedrørende ansøgning om tilladelse til at opføre et 265 m2 stort udhus på Nørremarksvej 33, 8830 Tjele 18/31907
    aped
   • SV: beholder kontrol - Tinghøjvej 46, 8830 Tjele 17/54448
    idal
   • Kvitteringsbrev vedr. opførelse af enfamiliehus. Spangsbjerg Toft 14, 8800 Viborg.pdf 18/31237
    lirm
   • Bombesvarelse 02-07-2018 15_48_08.pdf 18/31237
    lirm
   • Kort med overdrev i habitatområde - Nederhedevej 5, 8832 Skals 18/25467
    idal
   • Borgerne orienteres om opsætning af tavlerne 18/1057
    dh5
   • Bakkevej 12 - tegning til EVV 18/32634
    peph
   • Byggetilladelse til at_ændre eksist. erhvervsbygning (klinik-funktion) til 6 stk. boliger_Sct. Jørgens Vej 11 8800 Viborg_2018-07-02.pdf 17/18005
    mehm
   • Bakkevej 12 - videresendt oplysninger til EVV 18/32634
    peph
   • Bombesvarelse 02-07-2018 15_26_06.pdf 17/18005
    mehm
   • Indhentning af tilbud på oprensning af Åresvad Å 18/22666
    flr
   • Bombesvarelse 02-07-2018 15_16_23.pdf 18/24221
    olz
   • Supplerende til oprydning - Skibelundvej 18/32575
    bie
   • Tilsynsbrev og -rapport - Nederhedevej 5, 8832 Skals 18/25467
    idal
   • Violvej 1 - TO til kloakmester om dispensation for kælderskakt 18/33501
    peph
   • Meddelelse til Birthe Nørskov og Ejner Bank Andreasen, at de er valgt som medlem hhv suppleant til Integrationsrådet 18/28207
    sk
   • Indhentning af tilbud på oprensning af vandløb i Gørup Enge 18/10931
    flr
   • Anders Nielsens vej 11 - potentiel løsning at sænke regnvandsskelbrønd 17/36550
    chp_slettet_1
   • Sagsnotat omkring opmålingsresultat af Gørup Enge systemet 18/10931
    flr
   • Anders Nielsens vej 11 - svar til EVV om status 17/36550
    chp_slettet_1
   • Faktura for vinter 18/29913
    bo1
   • Indhentning af tilbud på juridisk assistance til udarbejdelse af høringssvar til klage over afgørelse om ikke VVM til varmeprojekt ved Tangeværket 18/31990
    flr
   • Orienteringsmøde slideshow sendt til grundejer: Regnvandsbassin på grønt areal i Bjerringbro 17/58531
    tms
   • SV: SV: Husleje Viborg saltdepot 17/8440
    bo1
   • SV: Vintertjeneste. 17/8440
    bo1
   • SV: SV: Husleje Viborg saltdepot 17/8440
    bo1
   • 02-07-2018 Byggetilladelse til at opføre en hævet terrasse samt en udestue - Løvskal Landevej 19, 8850 Bjerringbro 18/24733
    olz
   • Korreborgvej 24, 8850 - Varsel af påbud om beskæring 18/34463
    akz
   • Bombesvarelse 02-07-2018 14_15_55.pdf 18/24733
    olz
   • Mail til Bs. med opdateret skabeloner 18/18374
    evg
   • SV: Husleje Viborg saltdepot 17/8440
    bo1
   • Bombesvarelse 02-07-2018 14_09_55.pdf 18/34340
    aped
   • DCH Bjerringbro - Kvittering på 5 kursusansøgninger 2018 18/34447
    lgr
   • vedr. svovlbrinte 12/138855
    ib3
   • Svar til lodsejer om forventning til en ekstra kantskæring i Karup Å 18/8388
    flr
   • Signalanlægget Ll. Sct. Mikkels Gade / Banevejen 17/29721
    bo1
   • Om ikke at udsætte oprydningen - Skibelundvej 18/32575
    bie
   • Vedståelsesfristen i AB 92 18/18374
    evg
   • Fortanke på Guldborgvej 12, Herningvej 58 og Sønderupvej 1 18/22046
    kkg
   • Bombesvarelse 02-07-2018 13_28_03.pdf 18/19779
    olz
   • Kvitteret modtagelse af anmodning 18/34426
    jyh
   • Kvittering for logbog - Mønstedvej 25, 7470 Karup 18/22042
    kkg
   • Besvarelse til ejer vedr kollgieværelse Vestre Ringvej 9 8850 Bjerringbro 18/27484
    peb
   • Kopi til Geopartner - Fortsat vedr. Landbo Limfjords anmodning om at aflyse servitut på ejendommen Sundstrupvej 3, 8832 Skals - matr.nr. 4 t m.fl. Ulbjerg by, Ulbjerg (i forbindelse med matrikulær sag) 18/21207
    mp2
   • Til brugerne af Enggården: Information om nye brugere på Enggården 16/59350
    sk
   • Brevpapir til ejer 2013 - doc2mail_salg af del af ejendom_Jernbanegade 12, 8840 Rødkærsbro_2018-07-02.pdf 18/33826
    jha
   • Nyt Høringsbrev Brevflet.pdf 18/22441
    sfc
   • SV: Karup Å 18/9614
    flr
   • Bombesvarelse 02-07-2018 12_11_31.pdf 16/12745
    jha
   • _Ibrugtagningstilladelse til at_etablere et gårdbiogasanlæg_Bjerrevej 116B, 8850 Bjerringbro_2018-07-02.pdf 16/12745
    jha
   • _Ibrugtagningstilladelse til at_etablere et gårdbiogasanlæg_Bjerrevej 116B, 8850 Bjerringbro_2018-07-02.pdf 16/12745
    jha
   • Bombesvarelse 02-07-2018 12_16_36.pdf 16/34609
    jha
   • _Ibrugtagningstilladelse til at_opstille nyt toilet ved Skytteholmen samt fjerne den gamle_Herningvej 1_2018-07-02.pdf 16/34609
    jha
   • Fortsat vedr. Landbo Limfjords anmodning om at aflyse servitut på ejendommen Sundstrupvej 3, 8832 Skals - matr.nr. 4 t m.fl. Ulbjerg by, Ulbjerg 18/21207
    mp2
   • Bombesvarelse 02-07-2018 12_22_13.pdf 17/29166
    jha
   • _Ibrugtagningstilladelse til at_etablere 3 stk. plansiloer_Ø. Børstingvej 6 7850 Stoholm Jyll_2018-07-02.pdf 17/29166
    jha
   • Jan Vinther, FDF Viborg 1. kreds, svar på ansøgning fra puljen "vedligeholdelse af arealer 2018" 18/27135
    bc6
   • Svar på forespørgsel omkring støttemur. Rosenvænget 16, 8800 Viborg.msg 18/27443
    lirm
   • TO til kloakmester, Old og STPS: Bredholt 6, Bjerringbro - nedsivningstilladelse 18/28681
    peph
   • Agnetevej 15, Løgstrup - VK afviser erstatningskrav 18/11747
    hbl
   • Brogade 18 - kvittering til grundejer om videresendelse 18/34362
    peph
   • Brogade 18 - henvendelse om pumpestation videresendt til EVV 18/34362
    peph
   • Bombesvarelse 02-07-2018 11_27_37.pdf 18/7509
    peb
   • Brevpapir til ansøger 2013 - doc2mail_opføre ny kollegiebygning samt et overdækket ankomstareal_Gl. Aalborgvej 1B 8800 Viborg_2018-07-02.pdf 16/6763
    jha
   • Bombesvarelse 02-07-2018 11_21_01.pdf 16/6763
    jha
   • Til Birch Ejendomme: Banebyråd 17/223
    alj
   • Bombesvarelse 02-07-2018 11_10_28.pdf 18/24188
    olz
   • Bombesvarelse 02-07-2018 11_10_25.pdf 18/19207
    peb
   • Bombesvarelse 02-07-2018 11_03_26.pdf 18/24188
    olz
   • Bombesvarelse 02-07-2018 10_52_06.pdf 17/33072
    lirm
   • Kvitteringsbrev vedr. opførelse af enfamiliehus. Gl. Færgevej 3, 8850 Bjerringbro.pdf 18/29895
    lirm
   • Bombesvarelse 02-07-2018 10_47_47.pdf 18/29895
    lirm
   • Bombesvarelse 02-07-2018 10_44_52.pdf 17/46844
    lirm
   • VS: Bemærkninger til anmeldelse af byggeaffald - Tingvej 2B, Viborg 18/30145
    bie
   • Stationsvej 19 - kvittering til kloakmester 17/36915
    chp_slettet_1
   • Anders Nielsens vej 11 - svar til EVV om drænmuligheder 17/36550
    chp_slettet_1
   • SV indsendelse af miljøansøgning - Ø. Børstingvej 28, 7850 Stoholm 18/10013
    xkk
   • Transiggårdvej 1 - svar om ønsket placering 18/34291
    peph
   • Bombesvarelse 02-07-2018 10_26_07.pdf 18/29826
    aped
   • Viborg Goju Ryu Karate - Vedr. nye lokaler/lokaleleje 2018 18/34268
    lgr
   • Invitation til at byde på en rådgivningsopgave - udarbejdelse af områdeplaner til Natur- og Parkplan for Viborg Kommune - proces og produkter 12/10533
    jrs
   • Bemærkninger til anmeldelse af byggeaffald - Tingvej 2B, Viborg 18/30145
    bie
   • Praktiske oplysninger i forbindelse med retablering af have ved Bjerring Mølle 15/26042
    roc
   • Mail til NewSec Datea/Dades med referat fra møde om Sct. Matiascenter i Viborg 18/17444
    alj
   • Anmodning om retablering af haveareal ved Bjerring Mølle. 15/26042
    roc
   • Til Ole Rahn SV: Mødenotat om Domkirkekvarteret 17/13787
    jh7
   • Brevflet Nørremøllevej Nord.pdf 18/34221
    llla
   • Bombesvarelse 02-07-2018 09_11_27.pdf 17/32837
    mehm
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_opføre et enfamiliehus med integreret garage_Nonbo Enge 17 8800 Viborg_2018-07-02.pdf 17/32837
    mehm
   • Besvarelse vedr attest vejlevej 2c 8800 Viborg 17/15438
    peb
   • Kvittyering for udsættelse spildevandsprøve af testbassin syd 2 13/81013
    bie
   • Videresendt til EVV: Separatkloak Gyvelvej/Solsikkevej, sags nummer 18/22032 18/22032
    peph
   • Bombesvarelse 02-07-2018 08_20_38.pdf 17/46058
    lirm
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_opføre et nyt enfamiliehus_Kølsenvej 47A 8831 Løgstrup_2018-07-02.pdf 17/46058
    lirm
   • Ikke spildevand fra E12 - Scanflavour 12/6506
    bie