Åbne postlister

For at fremme dialog og åbenhed i forhold til borgere, virksomheder, myndigheder og pressen, bliver der dagligt dannet en åben postliste over ind- og udgående post i Viborg Kommune.

Det kan du finde på postlisterne
En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra Viborg Kommune:

 • hvad sagen drejer sig om
 • hvem der er afsender/modtager
 • initialer på den sagsansvarlige

Navn og kontaktoplysninger på den sagsansvarlige kan findes ved at indtaste initialerne i søgefeltet under Find medarbejder.

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på den åbne postliste. Dog skal persondataloven overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

 • 16.01.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • OK fra LMO - SV: 14-22513 - Svend Erik Andersen og Anders-Ove Andersen - salg af jord til Viborg Kommune 17/59350
    tno
   • Fremsendelse af aftale om minibog 16/10125
    hdh
   • Tilmelding, Banebyforum 19/2841
    lku
   • Tilmelding, Viborg Naturpark 19/2841
    lku
   • Tilmelding, Banebyforum 19/2841
    lku
   • Tilmelding, SSP 19/2841
    lku
   • Tilmelding, Viborg Produktionsskole 19/2841
    lku
   • Tilmelding, Mercantec 19/2841
    lku
   • Tilmelding, Boligselskabet Sct. Jørgen 19/2841
    lku
   • Tilmelding, Boligselskabet Sct. Jørgen 19/2841
    lku
   • Tilmelding, projektgruppe 19/2841
    lku
   • Tilmelding, Bach Gruppen 19/2841
    lku
   • Beredskabets spørgsmål vedr. Opstillet plasttank til behandling. Anmeldelse af olietanke - Risgårdvej 1, 8832 Skals 18/44321
    xkk
   • Færdigmelding, Kløvermarke 22A, byggesag 17/47726
    jha
   • Byggeansøging Skivevej 139, 9632 Møldrup 19/2846
    bkb
   • Byggeansøging Skivevej 139, 9632 Møldrup 19/2684
    jha
   • Klage over gener fra nedrivning ved Nørregade 48, Bjerringbro 14/23481
    janb
   • Revideret budgetforslag for afd. 52, OVerlundgården 18/46912
    chl
   • Mail fra Boligselskabet Viborg med revideret budget for Overlundgården 18/46912
    chl
   • Takstudvikling 2013-2019 EV Vand 18/61940
    tms
   • udgravningsregnskab 18/51665
    sb3
   • Byggeansøgning Nøkkerosen 13, 8800 Viborg 19/2821
    olz
   • Tilsynsskema 2018 for Sahl Vandværk 19/2739
    joo
   • Silkeborg Kommune orienterer om Debatoplæg - vindmøller og solceller ved Marsvinslund 19/2830
    adno
   • Nyhedsbrev 12/39236
    dh5
   • Vejdirektoratets bemærkninger til Viborg Kommunes forslag til Lokalplan 494 for boligområde vest for Møgeltoft, Viborg Vest - VVM-projekt for udbygning af rute 26 ved Viborg.pdf 17/57182
    janb
   • Vejdirektoratets bemærkninger til Viborg Kommunes forslag til Lokalplan 494 for boligområde vest for Møgeltoft, Viborg Vest - Vejdirektoratets bemærkninger til Viborg Kommunes forslag til Lokalplan 494 for boligområde vest for Møgeltoft, Viborg Vest.p 17/57182
    janb
   • Følgeskrivelse. Vejdirektoratets bemærkninger til Viborg Kommunes forslag til Lokalplan 494 for boligområde vest for Møgeltoft, Viborg Vest 17/57182
    janb
   • Byggeansøgning Bjerring Hede 19, 8850 Bjerringbro 19/2797
    jno
   • Forespørgsel om beskyttelsesstatus fra landbrug. 19/2803
    aka
   • Dokumentation for flytning af affaldsbeholdere samt oplyst mængde spildevand 12/16705
    edg
   • Placering af vådrens sæberne 13/7199
    bie
   • Byggeansøgning, Benslehøjvej 7, 7470 Karup 19/2786
    olz
   • Mail fra Malene: Job i nærmiljøet, 6 kl. 16/35069
    fga
   • Forrenset processpildevand fra H1 12/6506
    bie
   • Henvendelse fra Skals Skole med anmodning om lån af valgudstyr til afholdelse af Skolevalg 2019 19/2776
    alm
   • Hammershøj Skole vil gerne låne 1 stemmeboks til afholdelse af Skolevalg 2019 19/2776
    alm
   • Mail til rådhusbetjentene om hjælp til udlevering samt returnering af valgudstyr fra depotet i Ørum ifm. skolevalg 2019 19/2776
    alm
   • Matr.nr. 1k Thisted By, Tapdrup. Fuglemosevej 9 og Tapdrupvej 136, 8800 Viborg 19/2780
    am1
   • Byggeansøgning, Bakkedraget 6, 9500 Hobro 19/2771
    jno
   • Forspg. fra Søndre Skole om lån af valgudstyr til Skolevalg 2019 19/2776
    alm
   • Fiskeristyrelsen anmoder om suppl. oplysninger til ansøgning om tilskud til forundersøgelse af strækningsindsats i Hvam Bæk 18/50792
    aa5
   • Forspørgsel om skødet er lyst? - Banegaards Alle 1, lejl. 1, Viborg 17/29218
    tno
   • Patienten først - nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder. Udspil. 19/1239
    chl
   • Miljøstyrelsen kvitterer for modtagne affaldsdata 2018 (CSV-import), modtagestation for farligt affald 18/24078
    lp8
   • Udkast til facadetegning og situationsplan for nybyggeri på Vejlevej 7, 8800 Viborg 18/52089
    ba4
   • Byggeansøgning Jørgens Alle 42, 8850 Bjerringbro 19/2748
    peb
   • Viborg Kommune kvartalsanalyse: Q3 2018 17/64269
    sqa
   • Viborg Kommune kvartalsanalyse: Q4 2018 17/64269
    sqa
   • Afspærring i forbindelse med nedrivning af 3 huse på 3 adresser 19/2747
    av4
   • matrikulær sag på Kærvej 13 / Kildedalsvej 25, 8832 Skals 19/2742
    am1
   • Fiskeristyrelsen anmoder om suppl. oplysninger til ansøgning om tilskud til forundersøgelse af strækningsindsats i Resen Bæk 18/50795
    aa5
   • Kvittering for erindringsmail - Buen 1, Skive 18/57498
    bie
   • Byggeansøgning Industrivej 16, 7850 Stoholm 18/60120
    vbp
   • matrikulær sag på Skivevej 256B, 8831 Løgstrup 19/2740
    am1
   • SV: Lodsejermøde på Tjelecentret torsdag den 24. januar 2019, kl 18 - 22 18/8118
    kes
   • Fiskeristyrelsen anmoder om suppl. oplysninger til ansøgning om tilskud til forundersøgelse af spærringsindsats i Mostgård Bæk 18/50791
    aa5
   • Fiskeristyrelsen anmoder om suppl. oplysninger vedr. ansøgning om forundersøgelse af spærringsindsats i Rind Bæk 18/50789
    aa5
   • Revideret brandplaner mv. Heibergs Alle 4, Viborg 14/44596
    vbp
   • Forespørgsel om evt- drøftelse på stedet om akustikdæmpende forhæng, Banegårds Alle 1, Viborg 16/35384
    vbp
   • SV: Opstartsmøde vådområde Velds Møllebæk, 24. januar 2019 18/8118
    kes
   • Byggeansøgning, Bavnevej 33, 8831 Løgstrup 19/2713
    olz
   • Lunds Kommune venskabskommune sender brev til ULW - introduktion ift. nytiltrådt kommunestyrelse og kommunalfuldmagtsordførende i Lund Kommune 19/2727
    kemn
   • Forrenset processpildevand udledning H1 12/6506
    bie
   • Processpildevand fra H1 udledt 12/6506
    bie
   • formand@liseborg.info - Re: Liseborg Høje - Diverse forhold 14/59542
    tojj
   • formand@liseborg.info - Re: Liseborg Høje - Diverse forhold 14/59542
    tojj
   • formand@liseborg.info - Re: Aflevering af veje og stier på Liseborg Bakke og Liseborg Høje 14/59542
    tojj
   • formand@liseborg.info - Re: Liseborg Høje - Diverse forhold 14/59542
    tojj
   • formand@liseborg.info - Re: Liseborg Høje - Diverse forhold 14/59542
    tojj
   • formand@liseborg.info - Fwd: Svar om vejforholdene på Liseborg Mark i Viborg 19/2696
    kj
   • piasteen@gmail.com - Re: SV: Afmærkning af ubetinget vigepligt i krydset på Asmild Mark 19/2696
    kj
   • piasteen@gmail.com - Anmodning om aktindsigt 19/2696
    kj
   • piasteen@gmail.com - Re: SV: Anmodning om aktindsigt 19/2696
    kj
   • Faktura fra Nybolig - Hjultorvet 9-11.pdf - Annoncer 18/24824
    tno
   • Byggeansøgning, Kirkebyvej 56, 9620 Aalestrup 19/2690
    olz
   • Re: Alley Cats Car Club - Dyreskuepladsen 2019 18/2612
    av4
   • Byggeansøgning Brovej 5A, 9500 Hobro 19/2670
    olz
   • Orientering om korrespondance om broens tilstand 16/50388
    roc
   • Spangsbjerg Toft - servitut aflyst på flere husnumre 16/65283
    hbl
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Kurgårdvej 1 og 2, Løgstrup - januar 2019 19/2667
    joo
   • Kvittering for ansøgning: Arkæologisk forundersøgelsesberetning-1116722 18/51977
    kft
   • Borgerhenvendelse, Sønder Alle 32, 8800 Viborg, Lokalplan 232 - Breidablik & Revas/Meldgaard 18/18161
    edg
   • Svar fra lodsejer på endeligt bud på kompensation pga dyrkningsrestriktioner 18/15742
    dhb
   • Byggeansøgning Frisholtvej 32, 8850 Bjerringbro 19/2655
    jno
   • Byggemodning Kokholmvej LP 231 - Tilsynsnotat nr. 4 17/43819
    tojj
   • Byggeansøgning Overgårdsvej 13, 8800 Viborg 19/2628
    jno
   • VSE Tinghallen - Ændring til kloak projekt ([Sagsnr.:18/38729] - [Dok.nr.:427966/18] Tilslutningstilladelse - endelig) 18/38729
    tms
   • SV: Jordhåndtering på Skive Kaserne 19/2175
    pba
   • Kommentar til køreplan - svar og afklaring 16/36400
    majoh
   • Region Midtjylland sender referat fra Styregruppen Infrastruktur fra mødet d. 9. januar 2019. Inkl. evt. kommentarer. 19/1060
    kemn
   • Orientering om nye særlige regler for optagelse på valglisten 19/2634
    mlko
   • Rapport nr. 337094 (Dambrugskontrol fra Sejbæk dambrug) er registreret 19/2629
    tms
   • Det Centrale Handicapråd sender udkast til skriftlig høring af DCH's årsberetning 2018 18/31080
    alm
   • Vedr.: SV: Mosevej 10, Viborg - matr. nr. 431ø Viborg Markjorder 17/6491
    abmi
   • Tak for supplerende resultater af måling af trafikken på Veldsparken i Ørum 18/42381
    jho
   • VS: 16843, Caspar Christensen, Bostøtte Viborg, kørsel fra 16-12-2018 til 15-01-2019 19/290
    3sj
   • Jane Prwecht Christensen 4262/ kørsel/bostøtten /11 /1-19 19/290
    3sj
   • VS: 12327, Birgitte Bille Laursen, 14.01.19, Bostøtte Viborg 19/290
    3sj
   • VS: Kørsel Lisbeth Hedeland team 3 03705, d. 16.12.18 - 15.1.19 19/290
    3sj
   • Rådgiver sender huskeliste i forhold til fællesbesigtigelse af parkeringskælder ved Stadion 18/62634
    jho
   • Fiskeundersøgelse i Hald Sø i 2019 19/2604
    snh
   • 10 års beholderkontrol, nørreåvej 27, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
   • 10 års beholderkontrol, hovmosevej 8, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
   • 10 års beholderkontrol, hvidevej 22, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
 • 15.01.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • spoegsmaal-svar-udvikling-i-fleksjob-ii.pdf 19/292
    7ms
   • Viborg Tværpolitiske Ungdomshus inviterer til åbningsdag lørdag 2. februar 2019 kl. 12-17 18/25309
    sk
   • 2018-0100-34 Tilsynsrapport v.2 - Løvhegnet 11, Rødkærsbro 18/44793
    pba
   • 2017.00017 Stoholm Skole BH klasse 18/125
    kto
   • Bookning af lokaler 2019 13/69231
    me9
   • Referat fra projektmøde den 5 dec.2018 17/8790
    aa5
   • Notifikation fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 18/54537
    kto
   • Tapdrupvej 85: Kontakt til Tapdrup Meningsråd 17/36948
    peph
   • VS: VVM anmelderskema vådområde Velds Møllebæk 19/2578
    abmi
   • Foreløbig udtalelse fra MJBR Kirkebæksvej 94B 8800 Viborg 18/64540
    peb
   • Forlængelse af samhandelsaftale - Circle K og Ingo, Viborg Kommune. 17/54828
    bie
   • Modtagelseskvittering vedr. tilsagn for 2019 16/21321
    8mk
   • VS: VVM-anmeldeskema, vådområde Gørup Enge med bilag 19/2576
    abmi
   • Supplerende materialer til byggesagen - Lynderupvej 135, 8832 Skals 18/55798
    olz
   • Viborg Kommune - Tilsagn for 2019 til projektnr. 65246 vedrørende puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede. 16/21321
    8mk
   • Ny police gældende fra 1/1-19 12/8773
    hrav
   • Mail til vejledere omkring ansættelsesudvalg og ønsker om kommende kontorelever 19/889
    hst
   • Mail til elever om valg af arbejdsgrupper og tidsplan 19/889
    hst
   • Revideret skematisk redegørelse for udstykning af matr.nr. 1be og 1aæ Løstrup By, Fiskbæk 18/52661
    mp2
   • Registreringsmeddelelse - Matr.nr. 265a Viborg Markjorder - Gl. Skivevej 99, 8800 Viborg - arealoverførsel (trykforøgerstation) - LE34 ref. 1704502 17/18006
    tno
   • Program for nytårskur i Bjerringbro 18/46837
    hkr
   • Gydebankeprojekt Sejbæk 19/2557
    abmi
   • Byggeansøgning, Rosmarinvej 73, 8800 Viborg 18/64582
    lirm
   • Modtaget opsigelse - Merkurvej 71, 2 - Ove Preben Petersen 15/57089
    ho9
   • Kommentar fra landinspektør vedr. tinglyst skøde - Søndersøvej 88 og 94A, Viborg 18/22908
    tno
   • Gyllebeholder i drift - Bisballevej 38, 8800 Viborg 18/7979
    kkg
   • Billeder af lille gyllebeholder - Vigstrupvej 30, 8800 Viborg 18/49585
    xkk
   • Gydebankeprojekter i Karup Å systemet 19/2547
    abmi
   • Byggeansøgning Middagshøjvej 16, 8800 Viborg 18/64577
    mie
   • Re: Motionsløb i Bjerringbro 2019 19/1697
    av4
   • Juupajokivej i Bjerringbro 19/2529
    av4
   • Viborg Tværpolitiske Ungdomshus - Husleje kvittering januar 2019 19/2527
    lgr
   • Ændring af indkørsel Højbjerg Huse 22B, 8840 Rødkærsbro - Højbjerg Huse 24, ny indkørsel.jpg 19/2525
    sfc
   • Ændring af indkørsel Højbjerg Huse 22B, 8840 Rødkærsbro 19/2525
    sfc
   • Arnbjerg IIf - tinglyst skøde 18/49345
    hbl
   • Tilbud fra Jeanette Lund 19/2518
    hant
   • Byggeansøgning, Lundvej 8, 8800 Viborg 18/64576
    vbp
   • Færdigmelding, Langgade 32, byggesag 18/24272
    jha
   • Nogle supplerende oplysninger til byggesag indsendt pr. mail - Bjerringbrovej 44, 8850 Bjerringbro 18/62357
    olz
   • FW: Rævind- Okker 17/8790
    aa5
   • Supplerende materiale til byggesag. Bisballevej 32, 8800 Viborg 18/62086
    lirm
   • Statiske beregninger_12.10.18 (002).pdf 18/51666
    jha
   • Supplerende materiale til byggesag. Hedelyngen 97, 8800 Viborg 18/57630
    lirm
   • Supplerende materialer til byggesagen - Sandstræde 9, 9500 Hobro 18/62237
    olz
   • eSport og paneldebat - invitation - 18/20667
    kemn
   • Byggeansøgning, Rugvænget 9, 7470 Karup 18/64574
    lirm
   • Byggeansøgning, Søvej 22, 9500 Hobro 18/64575
    jno
   • Områdefornyelse - kulturcenter Værestedet 18/50215
    thra
   • ingepedersen1859@gmail.com - Re: Svar på spørgsmål i indsigelse mod lovliggørelse af to beboelsesvogne på Østergårdsvej 6, Lee 18/49449
    ba4
   • SV: Kommunens sagsnr. 17/6491 - aflysning af 2 stk. servitutter i medfør af tilladelse efter vandløbsloven (LE34 1709743) 17/6491
    abmi
   • Byggeansøgning, Rughavevej 2A, 8800 Viborg 18/59450
    peb
   • Iflg. landinspektøren, 5-6 mdr. ekspeditionstid v/Geodatastyrelsen - Havredalsvej 2, Karup 17/61468
    tno
   • Byggeansøgning, Katrinehaven 1, 8800 Viborg 18/64573
    jha
   • Høring om udkast til lokalplan nr. 520 for boligområde ved Nørre Langgade i Rødkærsbro 18/32397
    mnan
   • SV: Høring om udkast til lokalplan nr. 520 for boligområde ved Nørre Langgade i Rødkærsbro 18/32397
    mnan
   • Byggeansøgning Nørresøvej 15, 8800 Viborg 18/56839
    mie
   • Byggemodning Kokholmvej LP 231 - Aflysning af byggemøde nr. 2 18/64247
    tojj
   • Byggemodning Arnbjerg LP 477 - E2 Bassin vest 17/56614
    tojj
   • Korrespondanse vedr. indbetaling af købesum og ekspeditionstid - Deponeringskonto - Havredalsvej 2, 7470 Karup J 17/61468
    tno
   • Mail fra andelskassen vedr. købesum - Deponeringskonto - Havredalsvej 2, 7470 Karup J 17/61468
    tno
   • Byggeansøgning, Lynderupvej 49, 8832 Skals 18/45640
    lirm
   • Byggemodning Arnbjerg LP 477 - Tilsynsnotater 17/56614
    tojj
   • Mail fra fredningsnævnet vedr. Kirkegade 14B, 8830 Tjele - FN-MJV-52-2018.msg 17/52675
    jno
   • Mosevej 10, Viborg - matr. nr. 431ø Viborg Markjorder 17/6491
    abmi
   • Driftsmeddelelser - opgørelse Viborg bybusser 2018 - til møde 14. januar 15/20650
    majoh
   • Byggeansøgning, Lynderupvej 49, 8832 Skals 18/64572
    lirm
   • Byggemodning Arnbjerg LP 477 - E2 Tilsynsnotat nr. 4 17/56614
    tojj
   • Byggeansøgning Fabrikvej 2, 8800 Viborg 18/64571
    peb
   • Kvittering for modtagelse af brev 18/64144
    susni
   • Generel forespørgels via mail om byggesagen - Palleshøje 32b, 8800 Viborg 18/64553
    olz
   • Arnbjerg - E3, E4 og E5 - Referat af byggemøde 10 17/56614
    tojj
   • EAN.nr sendes til IMERCI - glas til Sportsgalla 2018 18/31313
    alm
   • Bestilling af glas hos Imerco til Sportsgalla 2018 18/31313
    alm
   • Præstevej 13, 8832 Skals. § 11 Anmeldelse af etablering, udvidelse eller ændring af et ensilageopbevaringsanlæg 19/2457
    jg1
   • Ansøgingsskema fra liste I - udbetaling af partistøtte 2018 17/61631
    ds2
   • virk.dk sender kvittering for ændring af p-nummer 1006402131 19/908
    ds2
   • Ansøger rykker pr. mail for svar vedr. nyt forslag til parkeringen - Meldgårdsvej 10, 8830 Tjele 18/12303
    olz
   • Referat - personalemøde - den 14. januar 2019 Viborg Museum og Hvolris Jernalderlandsby.docx 19/1874
    susni
   • Byggeansøgning Iversvej 2, 8830 Tjele 18/64570
    lirm
   • Høringssvar - Silkeborg - Thisted - H 5,35 - 192,6 T 18/3041
    kiw
   • Rapport AR-19-CA-00754348-01 vedr.Høgild Dambrug 1070 - Indløb 1 att: Jimmy Raaby Olesen 19/2432
    tms
   • VS: Kvittering for fremsendt høringssvar. Høring af ændringer af bekendtgørelse om miljømål mv. og bekendtgørelse om indsatsprogrammer mv., løbenummer 47 18/61004
    aa5
   • Kvittering for fremsendt høringssvar. Høring af ændringer af bekendtgørelse om miljømål mv. og bekendtgørelse om indsatsprogrammer mv., løbenummer 48 18/61004
    aa5
   • Rapport AR-19-CA-00754509-01 vedr.Uhre Dambrug 1160 - Indløb 1 att: Rapportmodtager 19/2429
    tms
   • Rapport AR-19-CA-00754510-01 vedr.Karup Elværks Dambrug 1120 - Indløb 1 att: Rapportmodtager 19/2428
    tms
   • Henvendelse fra Jørgen Villy Jarskov vedr. Asmild Kloster Landbrugsskole 17/20677
    ba4
   • Rapport AR-19-CA-00754404-01 vedr.Alskov Dambrug 1100 - Indløb 1 att: Jens Peder Jøker Trachsel 19/2426
    tms
   • Forespørgsel vedr. lovfortolkning vedr. sædvanlig hegning på ejendommen Koldkurvej 3, 7470 Karup J, Viborg Kommune 13/29214
    ba4
   • Byggeansøgning, Asmild Mark 78, 8800 Viborg 18/64569
    lirm
   • Kattens Værn sender udkast til ny kontrakt 17/53234
    clp
   • Orientering om at Kristian Buch fremover administrerer skovtilladelser for Flyvestation Karupil træningsorienteringsløb m.v. [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] 18/61066
    ip3
   • Skårupvej 78, 9500 1(99)1.01 - Situationsplan..pdf 19/2420
    jg1
   • Skårupvej 78, 9500 Hobro 1(99)3.01 - Plantegning..pdf 19/2420
    jg1
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Teracom A/S, Fusagervej 3 A, 8800 Viborg, Besøgsrapport 34634-01-1903 19/291
    am1
   • Skårupvej 78, 9500 Hobro 1(99)3.02 - Snittegning..pdf 19/2420
    jg1
   • Skårupvej 78, 9500 Hobro 1(99)3.04 - Facadetegning..pdf 19/2420
    jg1
   • Skårupvej 78, 9500 Hobro. § 10, Anmeldelse af etablering, udvidelse af driftsbygninger / lagre /anlæg 19/2420
    jg1
   • Byggeansøgning, Poul Due Jensens Vej 13, 8850 Bjerringbro 18/64568
    vbp
   • FDF Viborg 1. kreds - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/2405
    lgr
   • Referat fra kvartalsmødet den 14. januar 2019 15/20650
    majoh
   • FDF Viborg 1. kreds - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/2405
    lgr
   • Sag til udtalelse mht. håndtering af tagvand ifm. projekt - opføre tilbygning til eksisterende lagerhal samt opføre ny lagerhal 19/2411
    tms
   • KL initiativer vedr. kommunerne og samarbejdet med bankerne 18/42560
    alm
   • 14.01.2019 - Modtaget e-mail med klage over terrænregulering på Vibækvej 1A, 8800 Viborg 18/6067
    mie
   • FDF Viborg 1. kreds - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/2405
    lgr
   • KnudErikStoholm.Thorsager@mjbr.dk - Dispensationsansøgning til forebyggelse om bredden på flugtveje sendt til Beredskabsstyrelsen 16/30874
    jha
   • FDF Viborg 1. kreds - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/2405
    lgr
   • KnudErikStoholm.Thorsager@mjbr.dk - Godkendelse af dkv-plan 16/30874
    jha
   • Aftale med Implast om besøg af 6 kl. elever fra Egeskovskolen undersøger job- og uddannelse i nærområdet 16/35069
    fga
   • FDF Viborg 1. kreds - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/2405
    lgr
   • VFF fremsender dokumentation 16/61295
    obp
   • Randers Kommune sender dagsorden samt bilag til møde i KD-Net den 18. januar 2019 18/211
    alm
   • Notat fra Miljøstyrelsen - angående habitatvurdering 14/61755
    tms
   • Sv: Spørgsmål om vejstatus og vejberettigede 18/54818
    sfc
   • App og ny sæson - mødeafklaring 19/2400
    peph
   • Om afrensning af vægge jf. kortlægning - Sundvej 15 19/1080
    bie
   • varsloing af AT besøg foråret 2019 13/8311
    sha_slettet_1
   • Påstået skade den 17/7 2018 BB25452 17/48079
    tok
 • 14.01.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Følgegruppe deltagere områdefornyelse i Frederiks 18/27469
    bc6
   • Vibevej 5, 8850 Bjerringbro. Færdigmelding af jordvarmeanlæg 18/945
    am1
   • Hovedgaden 87 8832 Skals Landzonetilladelse til byggeri på skydebane.pdf 18/64535
    jha
   • Bjerring Hede 43 - nedsivningstilladelse_Doknr393350-18_v1.PDF 18/23025
    jha
   • Niels Odgaard anmoder om aktindsigt i projektforslag for etablering af varmepumpe ved Stoholm Fjernvarmeværk 19/2360
    mtro
   • Matrikulær sag - matr.nr. 5af, 5ag og 5ae Lynderup By, Lynderup 19/2365
    ba4
   • Projektforslag for etablering af varmepumpe ved Stoholm Fjernvarme.pdf 18/63058
    mtro
   • 12.01.2019 - Modtaget e-mail med klage over terrænregulering på Vibækvej 1A, 8800 Viborg.msg 18/6067
    mie
   • Sender: Drænoversigtskort_for_delområde_Hjorthede_Bjerringbro.pdf 18/30281
    kes
   • Byggeansøgning, Røddingvej 16, 8830 Tjele 18/64567
    olz
   • Opsamling 17/29064
    cl
   • Græsningsprojekt - Skals enge 18/41025
    jrs
   • Bilag/tjek i sagerne 17/29064
    cl
   • SV: Det Grønne Råd for Viborg Kommune - anmodning om udpegning af ny suppleant fra Miljøministeriet 19/766
    jrs
   • Tilbebemelding DMR - Udtagning af jordprøve 18/60201
    bie
   • Byggeansøgning, Uhrevej 70, 7470 Karup 18/64566
    jno
   • Vådområde Ilsø V Hjorthede dræn, grundvandspotentiale, markkort 18/30281
    kes
   • Fremover sendes elektroniske fakturaer vedr. varmeafregning for Kulturcenter Værestedet - Energi Gas Erhverv 18/939
    kj3
   • SV: Bjerring Hede 43 - endelig pejling 18/54383
    peph
   • Endelig oplysning om refusion 2019 - Slots- og Kulturstyrelsen 18/56995
    kj3
   • SV: Sender: Kort_matrnr246.pdf 18/30281
    kes
   • Svar fra Tinglysningsretten Sag nr.: 33699306 - Søndersøvej 88 og 94A, Viborg 18/22908
    tno
   • NYT skøde lyst med frist for mat.berigtigelse - Søndersøvej 88 og 94A, Viborg 18/22908
    tno
   • Spørgsmål til Tinglysningsretten vedr. lysning med frist i forhold til landbrugslovens bestemmelser - Søndersøvej 88 og 94A, Viborg 18/22908
    tno
   • Byggeansøgning, Mariendalsvej 7A, 8800 Viborg 18/64565
    jha
   • SV: Frederiks Varmeværk, Opdatering 9.juli 2018 Miljø/VVM ansøgning mail 2 af 2 18/21753
    pjj
   • Om miljøsanering Kærbyvej 22 18/63442
    bie
   • KKIK - Ny kursustilskudsansøgning 2019 18/63385
    lgr
   • Aflæsning af målere - Sønderbro Forsamlingshus 19/1447
    kj3
   • Budget - fleksjob II - budget-og-regnskabsskema Udvikling i fleksjob II.xlsx 19/292
    7ms
   • Regnskab for lejeindtægter 2018 - Sønderbro Forsamlingshus 19/1446
    kj3
   • Ansøgning udvikling i fleksjob 2 - Ansøgning Udvikling i fleksjob II.pdf 19/292
    7ms
   • Indsatsmodel.pdf 19/292
    7ms
   • Beskrivelse af Pulje til udvikling i fleksjob - fra STAR's hjemmeside.pdf 19/292
    7ms
   • Arnbjerg - E3, E4 og E5 - Referat af byggemøde 10 17/56614
    tojj
   • Flowplan for GF2 -Opdateret udgave 18/57914
    jdb
   • Flowplan for GF2 -Opdateret udgave - oversigt holdopstart 2019 01.10.18.docx 18/57914
    jdb
   • Der spørges til status på byggesag - Hedemølle Erhvervsvej 4, 8850 Bjerringbro 18/37832
    vbp
   • Byggeansøgning, Nr. Søbyvej 6, 7850 Stoholm 18/64564
    lirm
   • VS: Ansøgning om tilladelse til afholdelse af Hærvejsmarchen 2019 i Viborg. 19/2288
    av4
   • SV: Vådområde Ilsø ved Hjorthede 18/30281
    kes
   • Byggeansøgning, Nørremarksvej 1, 8800 Viborg 18/64563
    olz
   • Re: SV: Viborg Kommune - korrektur på spildevandsplan og plan for fremtidens regnvandshåndtering 16/15676
    tms
   • Orientering om nye regler for stemmesedler til landsdækkende folkeafstemninger 19/2278
    mlko
   • Byggeansøgning, Gl. Almindvej 13, 8800 Viborg 18/64562
    olz
   • Kompagnistræde-Sct. Mathias Gade, referat af byggemøde 11 17/50326
    l4l
   • Færdigmelding, Brunbankevej 13, byggesag 18/51625
    olz
   • Palleshøje - prisfastsættelse 17/58033
    tno
   • Møldrup - Anmodning om tillæg til Spildevandsplan 18/58575
    tms
   • Fraværspolitik Frederiks Friplejehjem 19/2267
    kov
   • Byggeansøgning, Ejstrupvej 56, 8832 Skals 18/64561
    jno
   • Supplerende - Hamlen 2A - afledning af regnvand - kap. 4 19/1740
    bie
   • Midlertidig oplag af jord - oprindelsessted 17/47323
    bie
   • Kommentarer til budget 2019 19/1991
    hant
   • 10_4_401.pdf 16/65888
    mie
   • 10_6_404A.pdf 16/65888
    mie
   • 10_6_403.pdf 16/65888
    mie
   • 10_6_402.pdf 16/65888
    mie
   • 10_6_401.pdf 16/65888
    mie
   • 10_5_404.pdf 16/65888
    mie
   • 10_5_403.pdf 16/65888
    mie
   • 10_5_402.pdf 16/65888
    mie
   • 10_5_401.pdf 16/65888
    mie
   • 10_4_404.pdf 16/65888
    mie
   • 10_4_403.pdf 16/65888
    mie
   • 10_4_402.pdf 16/65888
    mie
   • 2018-10-08 Høringssvar.pdf 18/44130
    mie
   • 08.10.2018 - Modtaget e-mail fra Christina, EplusN med høringssvar på høringen om projektet på Øster Teglgårdsvej 8800 Viborg.msg 18/44130
    mie
   • Brug af børneskoven i Viborg 16/4465
    hdh
   • Mail fra Dades vedr. referat fra møde om Sct. Mathias Centret 18/17444
    alj
   • SV: Godkendelse af vejprojekt for Byggemodning i Arnbjerg, Viborg 17/56614
    tojj
   • Ruter - Rute 5 km.pdf 19/1697
    av4
   • forespørgsel om udstykning af ejendommen Hørupvej 8, 9632 Møldrup 19/2209
    mp2
   • Færdigmelding, Spurvelunden 2, byggesag 18/14784
    aped
   • Bilag til Fredningsnævnets brev til Viborg Stift om byggeri på Kirkegade 14B, 8830 Tjele 17/52675
    jno
   • Opsigelse af lejemål 13/49997
    aw
   • Opsigelse af lejemål 13/39708
    aw
   • Kopi af Fredningsnævnets brev til Viborg Stift om at nævnet ikke skal høres om kirkeligt byggeri på Kirkegade 14B, 8830 Tjele 17/52675
    jno
   • Opsigelse af lejemål 13/26471
    aw
   • mol@Mortalin.dk - Ophør af sikringsordning: Bavnevej 45 A, 8831 Løgstrup 19/293
    am1
   • Kvittering for videresendelse til nævn af klagenummer 1002829 – Asmildklostervej 1, 8800 Viborg 17/20677
    ba4
   • Supplerende materiale til byggesag. Grøndalsvej 10, 8832 Skals 18/62161
    lirm
   • Kreativ Klub Bjerring - Ansøgning om klubtilskud 2019 18/56343
    lgr
   • VS: Afspærring Jegstrupvej Vest 104 19/2180
    av4
   • Færdigmelding, Søvej 11, byggesag 18/11368
    aped
   • Supplerende materiale til byggesag. Bjergsnæs Mose 10, 8800 Viborg 18/64376
    lirm
   • VS: Jordhåndtering på Skive Kaserne 19/2175
    pba
   • Svarmail fra Bs. vedrørende regnskabsgennemgang 2017 18/42089
    evg
   • Grundfos A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro 12/7814
    ib3
   • Mail fra Bs. med forvaltningsrevision for Bjerringbro Abf. 18/42089
    evg
   • Tilsagn om grundkapital fra Landsbyggefonden 18/49386
    anso
   • Tilsagn om grundkapital fra Landsbyggefonden 18/1267
    anso
   • Forslag til lugtmålinger på biogas-motor 16/38182
    edg
   • Tilsagn om grundkapital fra Landsbyggefonden 18/47054
    anso
   • Tilsagn om grundkapital fra Landsbyggefonden 18/49318
    anso
   • Tilsagn om grundkapital fra Landsbyggefonden 18/54246
    anso
   • Tilsagn om grundkapital fra Landsbyggefonden 18/40590
    anso
   • Tilsagn om grundkapital fra Landsbyggefonden 16/19472
    evg
   • Tilsagn om grundkapital fra Landsbyggefonden 18/49496
    anso
   • Logo 18/49494
    anso
   • Tilsagn om grundkapital fra Landsbyggefonden 18/49494
    anso
   • Tilsagn om grundkapital fra Landsbyggefonden 18/43618
    anso
   • Vedr. Vester Børstingvej 16 - supplerende oplysninger 19/1083
    bie
   • Supplerende oplysninger - V. Børstingvej 6 - nedknusning 19/1011
    bie
   • Opfølgning vedr. Ågade 15 19/1079
    bie
   • Opfølgning vedr. Sundvej 15 19/1080
    bie
   • Opfølgning vedr. Kærbyvej 22 18/63442
    bie
   • Tilobagemelding fra klager - Kærbyvej 22 18/63442
    bie
   • Aftale fra Annette Thuesen 18/50130
    hant
   • Beder om fremsendelse af miljøgodkendelse Vesters Grusgrav, Rødding 14/15144
    bie
   • Supplerende materiale modtaget til byggesag - om- og tilbygge plejehjem, Borrisvej 2, 8800 Viborg 18/38966
    vbp
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Dispensation til at etablere en rampe Nørregade 31A, 8850 Bjerringbro.pdf 18/56396
    peb
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Vittrupvej 9, 7850 Stoholm.pdf 18/46718
    idal
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Kardybvej 23, 7850 Stoholm.pdf 18/43691
    idal
   • Kopi til Scanwo af naboorientering om ansøgt byggeri på Ingstrup Møllevej 12, Tjele 15/72233
    bkb
   • Godkendt Matrikulær sag - arealoverførsel matr. nr. 3d m. fl. Bøgeskov by, Bjerringbro 18/46110
    mp2
   • Tapdrupvænget 4 - sender købsaftale til underskrift hos køber 19/1084
    hbl
   • Naboorientering af Hobro Landevej 3 om ansøgt byggeri på Ingstrup Møllevej 12, Tjele 15/72233
    bkb
   • Offentliggørelsesskenma 2018 - Holstebrovej 107, 8800 Viborg.pdf 18/36359
    idal
   • Godkendt matrikulærsag - Arealoverførsel vedr. matr. nr. 17p Vindum by, Vindum 18/52681
    mp2
   • Åkanden 16 - sender kopi af underskrevet købsaftale til køber 19/573
    hbl
   • Hindbærkrattet 51 - sender kopi af underskrevet købsaftale til køber 18/61153
    hbl
   • Hovedgaden 87, 8832 Skals: Kopi af landzonetilladelse til byggeri på skydebane 19/631
    bkb
   • Brev til unge lægdommere - hjælp i form af interview til annoncering 18/26020
    ds2
   • 14.01.2018 - Sendt e-mail til Lars Dagø Pedersen, JensMandrup med kopi af klage over terrænregulering på Vibækvej 1A, 8800 Viborg 18/6067
    mie
   • Offentliggørelsesskenma 2018 - Trehuse 6, 7470 Karup.pdf 18/29636
    idal
   • Offentliggørelsesskenma 2018 - Lundvej 5, 9632 Møldrup.pdf 18/25069
    idal
   • Tidsplan for separatkloakering i Sparkær til EVV projektleder 18/48527
    peph
   • GODKENDT Matrikulær sag - Arealoverførsel mellem matr. nr. 1t Bjerregrav by, Bjerregrav og 1X Bjerregrav by, Bjerregrav 18/61538
    am1
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Ravnstrupvej 39, 8800 Viborg.pdf 18/56976
    idal
   • STAR Rgenskaber 1.5.2015 14/74723
    kto
   • Bombesvarelse 14-01-2019 14_23_43.pdf 18/59912
    mie
   • 14.01.2019 - BR18 Byggetilladelse til at_opføre lavenergi villa på 180 kvm._Engvej 13 8800 Viborg.pdf 18/59912
    mie
   • Bombesvarelse 14-01-2019 14_17_34.pdf 18/64544
    olz
   • TO til Old og STPS: Bjerring Hede 43, 8850 Bjerringbro - nedsivningstilladelse 18/54383
    peph
   • TO til kloakmester: Bjerring Hede 43, Bjerringbro - nedsivningstilladelse 18/54383
    peph
   • Årupgårde 3, 8830 - Anmodning om beskæring 17/888
    akz
   • Besked til pengeinstitut samt sælger, at købesummen nu må udbetales - Søndersøvej 88 og 94A, Viborg 18/22908
    tno
   • Mail til Bs. med referat fra dialogmøde 18/42089
    evg
   • Kvittering for modtagelse af aflæsning af målere - Sønderbro Forsamlingshus 19/1447
    kj3
   • NYT skøde lyst med frist til landinspektøren - Søndersøvej 88 og 94A, Viborg 18/22908
    tno
   • Svar fra Tinglysningsretten Sag nr.: 33699306 til landinspektøren - Søndersøvej 88 og 94A, Viborg 18/22908
    tno
   • Hovedgaden 87, 8832 Skals: Landzonetilladelse til byggeri på skydebane 19/631
    bkb
   • [Sagsnr.:18/63385] KKIK - Kvittering på 1 kursusansøgning 2019 18/63385
    lgr
   • Anmodning om supplerende oplysninger vedr. matrikulær sag på Møllevang 9-11, Løgstrup. 18/52661
    mp2
   • Kvittering for modtagelse af regnskab for lejeindtægter 2018 - Sønderbro Forsamlingshus 19/1446
    kj3
   • 14.01.2019 - Sendt e-mail til Mads Frederiksen, SvendPoulsen med tilbagemelding på spørgsmål til projektet på Erik Glippings Vej 18/35535
    mie
   • Godkendt Matrikulær sag - udstykning af matr. nr. 2æ Hjarbæk by, Vorde 19/1452
    am1
   • Tilsynsbrev - Borrisvej 6, 8800 Viborg 18/56961
    idal
   • Offentliggørelsesskenma 2018 - Bystævnet 7, 8830 Tjele.pdf 18/23093
    kkg
   • Offentliggørelsesskenma 2018 - Drivevejen 11, 9632 Møldrup.pdf 18/22707
    kkg
   • Offentliggørelsesskenma 2018 - Dybdalsvej 17, 7850 Stoholm.pdf 18/24181
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Egebjergvej 27, 7800 Skive.pdf 18/13966
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Engedalsvej 1, 8800 Viborg.pdf 18/10753
    kkg
   • Offentliggørelsesskenma 2018 - Fristrupvej 44, 9500 Hobro.pdf 18/22377
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Fristrupvej 48, 9500 Hobro.pdf 18/22375
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Fårdalvej 7, 8830 Tjele.pdf 18/23314
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Gl Røddingvej 13, 8830 Tjele.pdf 18/25952
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Haugårdvej 5, 9632 Møldrup.pdf 18/10847
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Herredsvejen 60, 8832 Skals.pdf 18/53729
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Hobro Landevej 3, 8830 Tjele.pdf 18/44762
    kkg
   • Offentliggørelsesskenma 2018 - Hobrovej 10, 9632 Møldrup.pdf 18/23873
    kkg
   • Offentliggørelsesskenma 2018 - Hovedvejen 12, 9632 Møldrup.pdf 18/22731
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Hovedvejen 175, 9620 Aalestrup.pdf 18/11118
    kkg
   • Mailveksling med Anders Jensen - proces for kommuneplantillæg 16 17/44969
    anp
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Hovmosevej 6, 8830 Tjele.pdf 18/54284
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Husbondvej 61, 8850 Bjerringbro.pdf 18/11629
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Iglsøvej 13, 7850 Stoholm.pdf 18/44653
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Iglsøvej 44, 7850 Stoholm.pdf 18/44651
    kkg
   • Offentliggørelsesskenma 2018 - Ilsøvej 31, 8850 Bjerringbro.pdf 18/23911
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Ilsøvej 34, 8850 Bjerringbro.pdf 18/23913
    kkg
   • Offentliggørelsesskenma 2018 - Klotrupvej 4, 8832 Skals.pdf 18/24887
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Koldkurvej 11, 7470 Karup.pdf 18/51858
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Kvorning Møllevej 20, 8830 Tjele.pdf 18/54070
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Lille Årup 4, 8830 Tjele.pdf 18/13923
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Lyngvej 6, 8832 Skals.pdf 18/20126
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Lyngvej 23, 8832 Skals.pdf 18/20119
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 -Lånumvej 2, 7850 Stoholm.pdf 18/35992
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Lånumvej 45, 7850 Stoholm.pdf 18/36234
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Mariendalvej 2, 9632 Møldrup.pdf 18/10935
    kkg
   • Offentliggørelsesskenma 2018 - Mønstedvej 25A, 7470 Karup.pdf 18/22042
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Mønstedvej 36, 7470 Karup.pdf 18/36190
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Mønstedvej 46, 7470 Karup.pdf 18/36206
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Ndr Troelstrupvej 3, 9632 Møldrup.pdf 18/36115
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Nybrovej 16B, 8800 Viborg.pdf 18/54653
    kkg
   • Offentliggørelsesskenma 2018 - Nørregade 65, 8830 Tjele.pdf 18/35978
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Nørrerisvej 9, 8832 Skals.pdf 18/36222
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Nørreåvej 19, 8830 Tjele.pdf 18/54286
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Nørreåvej 27, 8830 Tjele.pdf 18/54282
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Over Viskumvej 11, 8830 Tjele.pdf 18/8027
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Overgårdsvej 17, 8830 Tjele.pdf 18/36666
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Ravnstrupvej 35, 8800 Viborg.pdf 18/13933
    kkg
   • Offentliggørelsesskenma 2018 - Røngevej 29, 8850 Bjerirngbro.pdf 18/20052
    kkg
   • Offentliggørelsesskenma 2018 - Røngevej 31, 8850 Bjerringbro.pdf 18/20094
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Sdr Rind Vej 125, 8800 Viborg.pdf 18/54975
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Silkeborgvej 67, 8800 Viborg.pdf 18/54142
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Skivevej 119, 9632 Møldrup.pdf 18/44746
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Skivevej 146, 9632 Møldrup.pdf 18/44013
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Skovgaardsvej 15, 8832 Skals.pdf 18/11882
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Skovvej 2, 8832 Skals.pdf 18/36221
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Stanghedevej 32, 8800 Viborg.pdf 18/11897
    kkg
   • Offentliggørelsesskenma 2018 - Sønderupvej 1, 8830 Tjele.pdf 18/22046
    kkg
   • Offentliggørelsesskenma 2018 - Sønderupvej 8, 8830 Tjele.pdf 18/22045
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Tastumvej 30, 7850 Stoholm.pdf 18/54163
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Tingvej 61, 9632 Møldrup.pdf 18/54678
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Tjelevej 22, 8830 Tjele.pdf 18/54285
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Velds Husevej 1, 8830 Tjele.pdf 18/54214
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Vestre Skivevej 65, 7800 Skive.pdf 18/54705
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Viborgvej 77, 7470 Karup.pdf 18/53668
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Viborgvej 88, 7470 Karup.pdf 18/51869
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Viborgvej 54, 8830 Tjele.pdf 18/11648
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Vingevej 62, 8830 Tjele.pdf 18/13889
    kkg
   • Offentliggørelsesskenma 2018 - Vorningvej 40, 8830 Tjele.pdf 18/13998
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Vorningvej 67, 8830 Tjele.pdf 18/13909
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Østervangsvej 28, 8830 Tjele.pdf 18/55201
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Østervangsvej 52, 8830 Tjele.pdf 18/54910
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Åkjærvej 16, 7800 Skive.pdf 18/55130
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Åløkken 19, 7800 Skive.pdf 18/51855
    kkg
   • _Byggetilladelse til at_garage_Kirkebyvej 15, 9620 Aalestrup_2019-01-14.pdf 15/1811
    jha
   • Tildeling af opgave ”Detailprojektering og input til udbudsmateriale for vådområde Gørup Enge ”. 13/2612
    kes
   • Bombesvarelse 14-01-2019 11_24_05.pdf 15/1811
    jha
   • Tildeling af opgave ”Detailprojektering og input til udbudsmateriale for vådområde Velds Møllebæk ”. 18/8118
    kes
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Vinkelvej 120, 8800 Viborg.pdf 18/36099
    kkg
   • Bombesvarelse 14-01-2019 11_21_54.pdf 18/51625
    olz
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Vesterled 5, 8830 Tjele.pdf 18/44600
    kkg
   • Godkendt Matrikulær sag - udstykning af matr. nr. 2æ Hjarbæk by, Vorde 18/45305
    mp2
   • Bombesvarelse 14-01-2019 11_03_23.pdf 18/12216
    mie
   • Booking af hotelværelser den 7-8. november 2019 til KL's Jobcamp 19/2265
    bhf
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Skårupvej 78, 9500 Hobro.pdf 18/43962
    kkg
   • Bombesvarelse 14-01-2019 10_42_35.pdf 17/1219
    lirm
   • Bombesvarelse 14-01-2019 10_34_36.pdf 18/40696
    aped
   • Anvisning af affald fra Frisholtvej 32, 8850 Bjerringbro 19/1837
    mdo
   • Udtagning af jordprøve 18/60201
    bie
   • "Vores historie genfortalt" - Ensemblet Lydenskab 18/55134
    sl
   • 24.09.2018 - Sendt e-mail til Christina, EplusN med indsigelser imod projektet på Øster Teglgårdsvej, 8800 Viborg.msg 18/44130
    mie
   • Mail vedlagt afgørelse om Landzonetilladelse til ridebane og ændret anvendelse af stuehus til udhus på Koldkurvej 3 7470 Karup 13/29214
    ba4
   • Eurofins: Korrespondance omkring yderligere prøvetagning og analyse, boring B16 og C2, Revas' affaldscenter 18/10154
    hani
   • Bombesvarelse 14-01-2019 09_49_18.pdf 18/14784
    aped
   • Tilsynsbrev (tilsyn i 2018) - Fanøvej 6 12/5776
    bie
   • Bombesvarelse 14-01-2019 09_31_17.pdf 19/1834
    mie
   • 14.01.2019 - Nedrivningstilladelse til at_nedrive del af eksisterende bygning_Nørregade 48 8850 Bjerringbro.pdf 19/1834
    mie
   • Bombesvarelse 14-01-2019 09_28_10.pdf 18/34819
    lirm
   • Rosenvænget 28 - handel annulleret p.g.a. manglende købsaftale 18/56236
    hbl
   • Rosenvænget 28 - køber spørger til ny overtagelse + nr. 20 18/56236
    hbl
   • Bombesvarelse 14-01-2019 09_17_15.pdf 16/21551
    mie
   • Rosenvænget 28 - ny frist for returnering af underskrevet købsaftale 18/56236
    hbl
   • Rosenvænget 28 - rykker igen for underskrevet købsaftale 18/56236
    hbl
   • Rosenvænget 28 - rykker køber for underskrevet købsaftale 18/56236
    hbl
   • [Sagsnr.:18/56343] Kreativ Klub Bjerring - Beregning af klubtilskud 2019 18/56343
    lgr
   • Bombesvarelse 14-01-2019 09_07_40.pdf 18/26842
    jha
   • Bombesvarelse 14-01-2019 08_57_23.pdf 18/29459
    olz
   • Påbud om genetablering af mose på 3f og 4a Egebjerg By, Vridsted 18/35459
    dhb
   • Påbud om genetablering af mose på 3f og 4a Egebjerg By, Vridsted 18/35459
    dhb
   • Bombesvarelse 14-01-2019 08_49_55.pdf 18/11368
    aped
   • BR18 Byggetilladelse til at etablere lokaler til konfirmand forberdelse Nørregade 33A 8850 Bjerringbro.pdf 18/58253
    peb
   • Bombesvarelse 14-01-2019 08_43_36.pdf 18/62218
    lirm
   • Supplement til byggetilladelse.dot 2013 doc2mail_udvide Karup Varmeværks solfangeranlæg_Ericavej 1A 7470 Karup J_2018-11-19.pdf 18/53689
    jha
   • Bombesvarelse 14-01-2019 08_41_19.pdf 18/53689
    jha
   • Bombesvarelse 14-01-2019 08_40_43.pdf 18/52575
    vbp
   • 13.01.19 Byggetilladelse til stuehus. Hedemøllevej 43, 8850 Bjerringbro.pdf 18/58104
    lirm
   • Anvisning af affald fra V. Børstingvej 6 - kopi til entreprenør 19/1011
    bie
   • Svar fra nabo videresendes - prøvetgning ivrksættes - Kærbyvej 22 - affald ifm. miljøsanering 18/63442
    bie
   • Miljøgodkendelse Vesters Grusgrav, Rødding fremsendt til Regionen 14/15144
    bie
 • 11.01.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Referat fra møde vedr. ordblindeindsatsen 9.1.19 18/63664
    lej
   • Kvittering for underskrevet kontrakt + rettet pkt. 2.8. 19/171
    heg
   • Ansøgning om dispensation fra lokalplan, Lundvej 22, Viborg 17/28027
    anbs
   • Midtjysk Jagthunde Klub fremsender vedtægter og referat fra stiftende generalforsamling 19/2110
    sk
   • Stanghedevej 13, 8800 Viborg Klage 19/2109
    jep
   • Ansøger ønsker kvittering for fremsendt ansøgning, Lundvej 1, 8800 Viborg (7/11-18) 17/28215
    anbs
   • FW: Tilsynsrapport -område på niveau 4 og niveau 7 ifm. Akutcenter Viborg, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 14/44596
    vbp
   • Miljørapport for byggeaffald, Frisholtvej 32, 8850 Bjerringbro 19/1837
    mdo
   • Færdigmelding, Tapdrupvænget 26, byggesag 18/32556
    olz
   • Henvendelse fra Ragna Kolind af 10. januar 2019 19/1002
    chl
   • Modtaget den 14-11-2017 - Ændringer til projekt/supplerende materialet modtaget til byggesag - Opdøre inddamperbygning mv., Åhusevej 3, 7470 Karup J. 17/17573
    vbp
   • Indkaldelse til møde om projektet i Ajstrup Bæk 19/2072
    aka
   • Mail til MST vedr. besigtigelser af søen 19/2072
    aka
   • Mødereferat vedr. forundersøgelse for projektet 19/2072
    aka
   • Re: Er det din landsby, der skal have et unikt kunstværk? (kort frist) (udgave uden katalog) 19/2069
    hant
   • Rødkærsbro - Min landsby og et unikt kunstværk 19/2069
    hant
   • Unikt kunstværk -landsby 19/2069
    hant
   • Unikt kunstværk til Mønsted 19/2069
    hant
   • SV: Er det din landsby, der skal have et unikt kunstværk? (kort frist) (udgave uden katalog) 19/2069
    hant
   • Fra Realdania: Godkendelse af PM - åbning af Hærvejsbroen 13/82649
    heg
   • Sv: Spørgsmål om vejstatus og vejberettigede - ansøgning-vej.pdf 18/54818
    sfc
   • Sv: Spørgsmål om vejstatus og vejberettigede 18/54818
    sfc
   • Fra Realdania: Godkendelse af invitation 13/82649
    heg
   • Supplerende materiale til byggesag. Angelkær 5A, 8850 Bjerringbro 18/57624
    lirm
   • Supplerende materiale til byggesag. Romlundvej 56, 8831 Løgstrup 18/42227
    lirm
   • Supplerende materiale modtaget til afslutning af byggesag - Birgittelystvej 2, 8800 Viborg 16/29027
    vbp
   • Anvendelse fra Lisbeth og Anders Christiansen - VS: Teknik & Miljø nr. 2016-1516 19/2053
    kemn
   • Tilsynsskema 2018 for Vinkel By Vandværk 19/2012
    joo
   • Elisabeth Nærgaard Frederiksen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, ingen udmelding af statslig ramme til byfornyelse for 2019 18/27498
    bc6
   • Supplerende materiale til byggesag. Bag Højen 34, 9632 Møldrup 18/34714
    jno
   • Mail fra Energi Viborg med OK for placering af bålhytte ved siden af spildevandsledning - Koldingvej 77, 8800 Viborg 18/54819
    olz
   • jacob-familie@godmail.dk - Klubhuset i Kølvrå. 18/60129
    jha
   • Tilbud på detailprojektering, vådområde Gørup Enge 13/2612
    kes
   • Tilbud på detailprojektering, vådområde Gørup Enge. 13/2612
    kes
   • Byggeansøgning, trekronervej 2, 8832 Skals 18/64560
    lirm
   • Tilbud på detailprojektering, vådområde Gørup Enge 13/2612
    kes
   • VS: vedr. udskillelse af 4 detektorfundne genstande 18/22647
    kft
   • Ansøgning om landzonetilladelse til anvendelsesændring af bygning på Koldkurvej 3, 7470 Karup J, Viborg Kommune 13/29214
    ba4
   • VS: Hjermind Skov Kjællinghøl - §3 beskyttet natur. - nst mener ikke der er § 3 ændring 19/2014
    dhb
   • VS: Hjermind Skov Kjællinghøl - §3 beskyttet natur. - korr. nst og borger 19/2014
    dhb
   • Hjermind Skov Kjællinghøl - §3 beskyttet natur - korr. nst og boger 19/2014
    dhb
   • Hjermind Skov Kjællinghøl - §3 beskyttet natur. - Ændring af områdets tilstand? 19/2014
    dhb
   • Løgstrup Hallen bekræfter bookning af minihallen til Europaparlamentsvalget den 26. maj 2019 18/53988
    alm
   • Byggeansøgning, Liseborg Bakke 14, 8800 Viborg 18/64559
    jno
   • Byggeansøgning, Præstetoften 16, 7800 Skive 18/64556
    jno
   • Byggeansøgning, Vibækvej 41, 8800 Viborg 19/1999
    bkb
   • Byggeansøgning, Vibækvej 41, 8800 Viborg 18/64554
    jha
   • Skårupvej 48: ok fra EVV om tilslutning 19/1884
    peph
   • Budget 2019 og regnskab 2018 19/1991
    hant
   • En del af dokumentation til afslutning af byggesagen er sendt i BOM - Bakken 21, 7470 Karup J 18/59600
    olz
   • Færdigmelding af byggesag i BOM - Bakken 21, 7470 Karup J 18/59600
    olz
   • SV: Høring af Waingunga spejderne 18/19920
    aka
   • Byggeansøgning, Trekronervej 2, 8832 Skals 18/64555
    lirm
   • Tilbagemelding på byggesag. Skottenborg 42, 8800 Viborg 18/15195
    aped
   • VS: Att. kommunens GIS-afdeling: vedr. ajourføring af afstemningsområder i DAGI 17/64413
    cls
   • Tilsynsskema 2018 for Vinkel Sdr. Sogn Vandværk 19/1938
    joo
   • Viborg Kommune og Energi Viborg Vand 18/32398
    msb
   • PlanEnergi sender revideret projektforslag for etablering af varmepumpe ved Stoholm Fjernvarme 18/63058
    mtro
   • Processpildevand afledning til Off. 12/6506
    bie
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Arla Foods amba, Rødkærsbro Mejeri, Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro, Besøgs 19/291
    am1
   • Tilkørsel af processpildevand til Bruunshåb. 12/6506
    bie
   • Infomøde edr. ude servering 17/30220
    sfc
   • Fremsendelse af beredskabsplan Rydalsvej 3, 8830 Tjele 18/10313
    mbp
   • vest@mortalin.dk - Anmeldelse om rottebekæmpelse 19/291
    am1
   • SV: Opfølgning på planteskolesag v/Karl Otto Boller, Kærbyvej 11, 8832 Skals 19/1714
    anbs
   • SV: Initielle fordelingsregler til Fordelingskomponenten for Viborg Kommune 19/1862
    pj
   • Screeninger i Nørreådalen - Kvorning - Vejrumbro - Ørum, .pdf 18/50142
    kes
   • Screeninger i Nørreådalen 18/50142
    kes
   • ped@vibkat.dk - Ombygning kollegie. 18/51666
    jha
   • Heima Beauty sender yderligere kommentar vedr. arrangementet Nytårskur for erhvervslivet 2019 18/58299
    hkr
   • Skårupvej 48 - spørgsmål til kloakbidrag på erhvervsgrund 19/1891
    hbl
   • Byggeansøgning, Palleshøje 32B, 8800 Viborg 18/64553
    olz
   • Mail fra Bjarne Bæk Markussen: OK for referat af Bjerringbrorådet møde 3 18/14940
    heg
   • Henvendelse fra Heimabeauty med forslag til forbedringer af arrangementet Nytårskur for erhvervslivet den 9. januar 2019 18/58299
    hkr
   • Færdigmelding, Bruunshåbvej 25, byggesag 18/30172
    jha
   • Høringssvar fra Løgstrup Varmeværk til lp 522 18/54266
    llk
   • Høringssvar fra Løgstrup Varmeværk til lp 521 18/54265
    llk
   • Viborg Orienteringsklub frafalder ansøgning om o-løb i Undallslund m.fl. den 15. maj 2018 - ansøger i stedet om løb i Houlkær/Granada-området 18/61066
    ip3
   • RE: Ændringer til HB Vejvisning på motorveje 19/529
    tv
   • Mail fra Niels Jørgen Ottesen: OK for referat af Bjerringbrorådet møde 3 18/14940
    heg
   • Standard for struktureret kabling 18/1749
    jr4
   • Anmodning om aktindsigt i antallet af borgere der får stillet blodsukkermåleudstyret Freestyle Libre til rådighed 19/1863
    5mn
   • Supplerende materiale modtaget (revideret ift. brand) til byggesag - Opføre mælketanke mv, Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro 18/52575
    vbp
   • Ansøgning om dispensation fra BR 15, kap. 5 ifm projekt - Opførel lagerbygning mv, Tindbækvej 16, 8830 Tjele 18/35461
    vbp
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Bombesvarelse 11-01-2019 12_23_10.pdf 15/5019
    jha
   • Naboorientering af Ingstrup Møllevej 8 om ansøgt byggeri på Ingstrup Møllevej 12, Tjele 15/72233
    bkb
   • Nabohøring - ansøgning om miljøgodkendelse for Holstebrovej 251, 8800 Viborg 18/63656
    fil
   • Orientering om landzonetilladelse til garage og redskabsrum på Vråvej 16, 8830 Tjele 18/63189
    anbs
   • Svar sendt pr. mail til HP og Mona Fyhring den 11. januar 2019 - klage over sagsbehandling i familieafdelingen 18/64436
    kemn
   • Bombesvarelse 11-01-2019 13_30_19.pdf 18/32556
    olz
   • Mail til ejer vedr. mulighed for fritagelse for byggeskadeforsikring - Jyllandsgade 9, 8800 Viborg.msg 16/22045
    mehm
   • Mail til trafik-, bygge- og boligstyrelsen med underskreven kontrakt vedrørende proejkt i Bjerringbro 19/171
    heg
   • Henstilling til forpagter, Niels Haahr , vedrørende udbedring af vandingssted ved Mønsted Å 18/37280
    flr
   • Videresendelse af mailen af d. 20. dec. 2018 til ejer vedr. byggesagen - Anemonevej 15, 8850 Bjerringbro 18/56718
    olz
   • Bombesvarelse 11-01-2019 12_20_20.pdf 17/30194
    mie
   • Esportsforeningen Team Lars - Rykker for svar på spørgsmål ifm. godkendelse af forening / Mulighed for at leje kommunale haller 18/55690
    lgr
   • Bombesvarelse 11-01-2019 12_04_24.pdf 18/59600
    olz
   • Cobra Kai - Rykker for svar på spørgsmål ifm. godkendelse som folkeoplysende forening 17/48015
    sk
   • Nedrivning af Kærbyvej 22 - affald ifm. miljøsanering 18/63442
    bie
   • Svar sendt til Jørgen Lund Christiansen pr. mail - manglende håndtering af sygedagpengesag 18/64459
    kemn
   • am1@viborg.dk - Godkendt matrikulærsag - Arealoverførsel mellem matr. nr. 15p og 17f Grønhøj by, Frederiks 18/52505
    am1
   • am1@viborg.dk - Godkendt matrikulærsag - Arealoverførsel af matr. nr. 5b Lysgård by, Lysgård 18/51647
    am1
   • Bombesvarelse 11-01-2019 11_39_33.pdf 18/40030
    aped
   • am1@viborg.dk - Godkendt Arealoverførsel mellem matr. nr. 6r og 6a Mønsted by, Mønsted ,1c Bryrup Gde, Mønsted 18/51624
    am1
   • Bombesvarelse 11-01-2019 11_30_48.pdf 17/47252
    mehm
   • Bombesvarelse 11-01-2019 11_26_53.pdf 16/21810
    mehm
   • Bombesvarelse 11-01-2019 11_16_20.pdf 19/1999
    bkb
   • Bombesvarelse 11-01-2019 11_16_20.pdf 18/64554
    jha
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_etablere ny telemast._Vibækvej 41 8800 Viborg_2019-01-11.pdf 19/1999
    bkb
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_etablere ny telemast._Vibækvej 41 8800 Viborg_2019-01-11.pdf 18/64554
    jha
   • Kvittering for tilbagemelding fra ansøger. Skottenborg 42, 8800 Viborg.msg 18/15195
    aped
   • am1@viborg.dk - Godkendt Matrikulær sag - Arealoverførsel mellem matr. nr. 3l Ravnstrup By, Ravnstrup m.f og 3l Ravnstrup By, Ravnstrup m.f 7b Ravnstrup by, Ravnstrup 18/61533
    am1
   • Taprupvænget - geoteknisk rapport nr. 3 - svar på spørgsmål 18/42008
    hbl
   • [Sagsnr.:19/843] A/B Idrætsforening - Kursustilskud 2019 19/843
    lgr
   • Bombesvarelse 11-01-2019 10_34_15.pdf 18/51811
    olz
   • [Sagsnr.:19/880] KFUM Spejderne Nørreå Gr. - Kursustilskud 2019 19/880
    lgr
   • Orientering om behandling af sag om oplag på Lyngsøvej 6, 8831 Løgstrup 18/4311
    bkb
   • Høringssvaret - lagunebassin 18/59346
    bie
   • RO-anlægget - ønsker dokumentation/bekræftelse 12/6506
    bie
   • am1@viborg.dk - Rettet Godkendt matrikulærsag - Udstykning af matr. nr. 4a Tapdrup by, Tapdrup 18/51614
    am1
   • [Sagsnr.:19/759] Ulbjerg Gymnastikforening - Kursustilskud 2019 19/759
    lgr
   • Korrespondance vedr. ansøgning om dispensation fra lokalplan 88B, Lundvej 1, 8800 Viborg. 17/28215
    anbs
   • [Sagsnr.:19/538] FDF Overlund - Kursustilskud 2019 19/538
    lgr
   • FEJL 18/51614
    am1
   • Tilsynsbrev og -rapport, St. Torupvej 9, 8832 Skals 18/54606
    idal
   • [Sagsnr.:18/64313] Tange Roklub - Kursustilskud 2019 18/64313
    lgr
   • byggetilladelse katedralskolen.pdf 18/51666
    jha
   • Bombesvarelse 11-01-2019 09_38_36.pdf 18/51666
    jha
   • Svar på udstykningsmulighed. Kærbyvej 30, Nr. Rind, 8832 Skals. 18/64233
    mp2
   • Skårupvej 48 - svar til Dennis om erhvervsgrund 19/1891
    hbl
   • Svar til Heima Beauty på henvendelse med forslag til forbedringer - Nytårskur for erhvervslivet 2019 18/58299
    hkr
   • Tilladelse til løb i Skrikes og Neckelmanns Plantager den 14. maj 2019 18/61066
    ip3
   • BR18 Byggetilladelse til at_opføre 2 stk. mælketanke samt forbindelsesgang til mælketanke_Århusvej 15 8840 Rødkærsbro_2019-01-11.pdf 18/52575
    vbp
   • Bombesvarelse 11-01-2019 09_09_03.pdf 18/30172
    jha
   • Bombesvarelse 11-01-2019 09_09_25.pdf 18/52575
    vbp
   • 11.01.19 Mail til Anders Christensen vedr. sag på Kærvænget 10, 8800 Viborg.msg 16/66301
    mie
   • TO til EVV, koordinering af tilslutning, Skårupvej 48 19/1884
    peph
   • Svar vedr. antallet af borgere Viborg Kommune stiller blodsukker-måleudstyret Freestyle Libre til rådighed for 19/1863
    5mn
   • Initielle fordelingsregler til Fordelingskomponenten for Viborg Kommune 19/1862
    pj
 • 10.01.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Rejseregler med bybusserne 16/36400
    majoh
   • Udsende spørgeskema - Evaluering af forsøget med landsbybusser og delebiler Viborg 17/46738
    majoh
   • Høring, Midttrafiks Trafikplan 2019-2022 17/56772
    majoh
   • Erfaringer fra Faaborg-Midtfyn 17/46738
    majoh
   • Besparelser på de regionale busruter - tilskud og mellemfinansiering 18/24636
    pch
   • Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde i Midttrafik den 14. december 2018 16/36387
    majoh
   • Kontrakt forlængelse contra besparelser 16/36371
    majoh
   • Fyrrevej, Ørum - prisfastsættelse 18/62807
    tno
   • Opfølgning på planteskolesag v/Karl Otto Boller, Kærbyvej 11, 8832 Skals 19/1714
    anbs
   • Sdr. Skole At: Afgørelse - Strakspåbud  tilsyn d. 08.01.2019 (1442878) Fund af asbest i ventilationsskakt 14/79721
    hen
   • Sdr. Skole At: Afgørelse - Strakspåbud  tilsyn d. 08.01.2019 (1442746) - kontrol af koordinatorrollen 14/79721
    hen
   • Sdr. Skole At: Orientering (1442745) - Påbud Ginnerup Arbejds Miljø Organisation 14/79721
    hen
   • Sdr. Skole At: Orientering (1442744) - Påbud Ginnerup nedstyrtningsfare 14/79721
    hen
   • Sdr. Skole At: Orientering (1442743) - Påbud Ginnerup ryddelighed 14/79721
    hen
   • SV: Ændringer til HB Vejvisning på motorveje 19/529
    tv
   • RE: VRG Vejafmærkning - aflysning af januar møde 19/529
    tv
   • VRG Vejafmærkning - aflysning af januar møde 19/529
    tv
   • SV: Tak for i går og lige en opsummering af det vi talte om 19/529
    tv
   • Tak for i går og lige en opsummering af det vi talte om 18/6155
    tv
   • FW: Ændringer til HB Vejvisning på motorveje 18/6155
    tv
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Vorningvej 124, Tjele 13/77988
    joo
   • Svar fra landinspektør vedr. tinglyst skøde - Søndersøvej 88 og 94A, Viborg 18/22908
    tno
   • Besked til landinspektør om tinglyst skøde - Søndersøvej 88 og 94A, Viborg 18/22908
    tno
   • Rapport vedr. DRIKKEVAND - Almind Kirkeby Vandværk - december 2018 12/137602
    joo
   • Rapport vedr. DRIKKEVAND - Sdr Rind Vandværk - december 2018 12/137597
    joo
   • VS: Ansøgning til Viborg Kommune om køb af delareal på nordside af Jørgens Allè 40 - Bjerringbro 16/45215
    janb
   • Spangsbjerg Toft 2, 5, 7, 18 og 20 - servitut aflyst 16/65283
    hbl
   • Byggeansøgning, Skibdalvej 42, 8830 Tjele 18/7697
    mie
   • Ansøgning om landzonetilladelse vedr. ændret arealanvendelse, matr. nr. 6o Tapdrup By, Tapdrup. 19/1847
    anbs
   • Ansøgingsskema fra liste B - udbetaling af partistøtte 2018 17/61631
    ds2
   • Thank you for 2018 from the Nordic Safe Cities team // Save the date for next session 18/48615
    rmj
   • SV: Kvittering for modtagelse af din henvendelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 13/2754
    jdb
   • Dokumenter fra aktindsigt - Remisen, september 2018, del 2 12/131724
    heg
   • Dokumenter fra aktindsigt - Remisen, september 2018, del 1 12/131724
    heg
   • SV: Intern høring af lokalplan nr. 520 for boligområde ved Nørre Langgade i Rødkærsbro 18/32397
    mnan
   • Byggeansøgning, Nørregade 48, 8850 Bjerringbro 19/1834
    mie
   • Anmeldelse af byggeaffald, Frisholtvej 32, 8850 Bjerringbro 19/1837
    mdo
   • Midtjyllands Avis ønsker at få referat af Bjerringbrorådsmøde 3 udleveret 18/14940
    heg
   • SV: Anmodning om foretræde for FKUU - Viborg Kommune 19/1610
    kj3
   • Supplerende fra klager vedr. tungmetaller i byggeaffaldet - Kærbyvej 22 18/63442
    bie
   • Miljøscreeningsrapporter 19/1080
    bie
   • Miljøscreeningsrapporter - Ågade 15 19/1079
    bie
   • SV: Jeres ansøgning om dispensation fra lokalplan er sendt i orientering indenfor lokalplanområdet for lokalplan 88B, Lundvej 1, 8800 Viborg. 17/28215
    anbs
   • 2019.01.10 Tilbud fra Michael Pedersen 18/30442
    slb
   • 2019.01.10 Tilbud fra Jørgen Balle Madsen 18/30442
    slb
   • 2019.01.10 Tilbud fra Jørgen Sørensen 18/30442
    slb
   • SV: Udkast § 16b Nederhedevej 3 18/53625
    fil
   • Ansøgning om dispensation til tilførsel af jord matrikel 559l Viborg Markjorder 18/51897
    mbp
   • Afløb fra ensilageplads og tagrender på stald - Flarupvej 18, 8830 Tjele 18/25260
    xkk
   • Billede af etabl. afløb fra velfærdsafsnit - Flarupvej 18, 8830 Tjele 18/25260
    xkk
   • Spørgsmål om budgetf or arkæologisk forundersøgelse 17/45865
    mik
   • Byggeansøgning, Koldkurvej 13A, 7470 Karup 18/64551
    lirm
   • Oplysninger angående areal fra arkitekt i forbindelse med planer om friplejehjem 17/45865
    mik
   • Færdigmelding, Stenshøj 9, byggesag 16/16824
    jha
   • Spørgsmål om Vurdering af arkæologisk forundersøgelse 17/45865
    mik
   • Supplerende materialer til byggesagen - Vestergade 1A, 8800 Viborg 18/36705
    olz
   • 20190110_110633.jpg 19/1788
    jha
   • Gormendal 22, Hjarbæk, 8831 Løgstrup, vedr. tinglyst kloak på grunden ifht. nyt byggeri. 18/5948
    bkb
   • Anmeldelse af byggeaffald, Nordre Ringvej 16, 8830 Tjele 19/1795
    mdo
   • Re: Reservation af værelser og mødelokale til arrangement den 14 og 15. marts 2019 18/63842
    dog
   • Yderligere oplysninger fra Landbrugsstyrelsen 18/63466
    aka
   • Kasserer ny mailadresse - Iglsø Ældreklub 19/1786
    kj3
   • Opdateret anmeldelse af byggeaffald, Jernbanegade 10, 8840 Rødkærsbro 18/64455
    mdo
   • Suppkerende materiale til færdigmelding, Boyesgade 7A, 8800 Viborg 16/5507
    mehm
   • Ansøgingsskema fra liste K - udbetaling af partistøtte 2019 18/51470
    ds2
   • Accept af prøvegravningsbudget Dalsgård, Arnbjerg LP 477 18/63264
    kft
   • Accept af budget for prøvegravning ved Dalsgård NV, Arnbjerg 18/63142
    kft
   • Byggeansøgning Toftumvej 15, 8800 Viborg 18/64550
    olz
   • Forespørgsel til ejerskab til vandingssted 18/37280
    flr
   • Brev fra Boligselskabet Viborg vedr. flyttesyn og nøgleaflevering for de midlertidige pladser 18/46912
    chl
   • Materiale - aktindsigt 15/69175
    tojj
   • Henvendelse fra Bent Kiertzner - Vindmøllerne ved Vinge/Tjele Langsø 19/1755
    kemn
   • Byggeansøgning, Sct. Mathias Centret 1, 8800 Viborg 18/64549
    vbp
   • Ledninger i terræn 19/1740
    bie
   • Situationsplan - Hamlen 2A 19/1740
    bie
   • Status for Parkeringsfonden.pdf 18/64013
    tojj
   • Anlægsudgifter ved etablering af parkeringspladser (parkeringsfond).pdf 18/64013
    tojj
   • Indbetalinger og tilbagebetalinger (parkeringsfonden).pdf 18/64013
    tojj
   • Høringssvar Svineproduktion/Fabrikken på Højmarken 24, 8830 Tjele 18/62073
    jg1
   • Stikord og tale - Afbud fra kulturministeren til åbning på Skovgaard Museet den 18. januar 18/46837
    hkr
   • Brockstedt-Kaalund: Anmodning om anmeldelse af tilgodehavende, virksomhed under konkurs 18/43386
    em6
   • Ok fra Anne-Mette Willumsen - ULW åbner udstillingen - Re: SV: Afbud fra kulturministeren til åbning på Skovgaard Museet den 18. januar 18/46837
    hkr
   • Oplysning fra Anne-Mette Willumsen - Afbud fra kulturministeren til åbning på Skovgaard Museet den 18. januar 18/46837
    hkr
   • Regnvandsudledningsnotat.pdf 19/1740
    bie
   • Byggeansøgning, Tapdrupvænget 8, 8800 Viborg 18/64548
    mie
   • Referat af talentrådsmøde - TEMA eSport møde den 11.12.2018 18/20667
    kemn
   • Besked fra Anne-Mette Willumsen - kontaktinfo til kulturminister Mette Bock 18/46837
    hkr
   • Arbejdsgrupper i forbindelse med elevkampagne.docx 19/889
    hst
   • Orientering om information om regionale besparelser på Midttrafiks hjemmeside 18/24636
    pch
   • VS: Besøg fra Slagelse 17/62263
    alm
   • Fra Henrik Søe: Tilbagemelding om by- og landzone 18/47393
    rgn
   • Viborgvej 111, 8830 Tjele Anmeldelse af dyrehold 19/1732
    jg1
   • Tids- og handleplan for elevrekruttering i 2019.docx 19/889
    hst
   • Birkestien 11 - bekræftelse fra grundejer om spildevandskloak 19/1722
    peph
   • Birkestien 11 - supplerende fra EVV om tilslutning 19/1722
    peph
   • Birkestien 11: spg fra EVV om tilslutning 19/1722
    peph
   • Miljø- og Fødevareklagenævnet Afgørelse vedrørende beplantning inden for fortidsmindebeskyttelseslinje ved Vejlebakken 19/1714
    anbs
   • Møde i Teknisk Udvalg - Lokalplan Lidl Hamlen 18/12431
    mble
   • Infoskærm om cykelmedtagning - infotainment - foto 18/52321
    tv
   • Åkanden 16 - køber returnerer underskrevet købsaftale 19/573
    hbl
   • SV: Spildevand fra Sintex A/S 12/7814
    ib3
   • Høringssvar fra færdselspolititet til lp 521 18/54265
    llk
   • Høringssvar fra færdselspolitiet til lp 522 18/54266
    llk
   • Dagsorden til møde i styregruppe for infrastruktur den 9. januar 2019 19/1060
    kemn
   • Suppl materiale modtaget Hamlen 2a 8800 Viborg 18/60127
    peb
   • Årets første arrangement i Topledernetværket den 22. januar kl. 16-18 17/64247
    alm
   • Motionsløb løb i Bjerringbro 19/1697
    av4
   • Rettelser til miljøgodkendelse Herredsvejen 50a, 8832 Skals 17/38819
    mbp
   • Afholdte anlægsudgifter til Fjordbakken - Anlægsudgifter Fjordbakken.pdf 19/1278
    sfc
   • Gudenådalens Rideklub - Nye ridebunde i 2 haller 18/43402
    lgr
   • Brockstedt-Kaalund: Kvittering for anmeldelse af tilgodehavende i konkursbo 18/58777
    em6
   • Byggeansøgning, Østre Omfartsvej 6, 8850 Bjerringbro 18/43084
    vbp
   • Byggeansøgning, Tostrupvej 56, 8800 Viborg 18/64546
    lirm
   • Byggeansøgning, Ingstrup Møllevej 12, 8850 Bjerringbro 18/64544
    olz
   • SV: Udkast § 16b Nederhedevej 3 18/53625
    fil
   • VS: TFU vådområde Velds Møllebæk - VASP model 16/46514
    kes
   • Byggeansøgning, Strandhaverne 13, 8831 Løgstrup 18/64545
    mie
   • Modtagelse af dagsordenspunkter fra Ole Bjerre Jakobsen til mødet den 16-01-2019 18/55445
    bhf
   • Dialog med GUES om plangrundlag og køb af areal ifm. projekt for varmepume og transmissionsledning 18/28494
    mtro
   • Reception Søren Aakjær 04.01.2019 - annonce og budget til godkendelse 18/60518
    alm
   • Færdigmelding, Fårdalvej 8, byggesag 16/4006
    jha
   • Telcons ændrede ansøgning om antennemast på Bjerrevej 98, 8840 Rødkærsbro (BDK29-Tange) 18/58347
    bkb
   • Nævnenes Hus' orientering om afgørelse i sag om fritidshus på Teglgårdvej 16B, 9632 Møldrup 16/41971
    bkb
   • bkb@viborg.dk - Spørgsmål til ansøgning om garage/carport og (telt)hal på Bavnehøjvej 26, Hvidding - og foreløbigt varsel om påbud vedr. hal 16/59240
    jha
   • Høringssvar fra Viborg Musum til lp 522 18/54266
    llk
   • Mailveksling med Epinion (Martin Østervig Larsen) - feedback på spørgeskemaer i Viborg? 17/57625
    anp
   • Mail til Lin Skaufel (liveability) - forespørgsel i forbindelse med Nordisk netværk 17/57625
    anp
   • Ulbjerg Gymnastikforening - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/759
    lgr
   • Stamblade for renseanlæg 18/3653
    tms
   • Fremsendelse af 2 ansøgninger vedr. Koldkurvej 3, 7470 Karup J, Viborg Kommune 13/29214
    ba4
   • Kvittering til Michael Hvidtfeldt - : Henvendelse til borgmesteren - Energisektoren 18/158
    alm
   • : Nabohøring ang. Højmarken 24, Tindbæk 18/62073
    jg1
   • Sagsnr. 18/50626. - Vejadgang skoven..docx 18/50626
    sfc
   • Sagsnr. 18/50626. 18/50626
    sfc
   • Bjerringbro FH - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/1612
    lgr
   • Bjerringbro FH - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/1612
    lgr
   • Telcons svar på spørgsmål til ansøgning om antennemast på Bjerrevej 98, 8840 Rødkærsbro (BDK29-Tange) 18/58347
    bkb
   • Supplerende materiale til byggesag. Sortmejsevej 16, 8800 Viborg 18/51412
    lirm
   • tilbagemelding efter dagens telefonsamtale 19/1560
    av4
   • Spildevandsplan og plan for fremtidens regnvandshåndtering - rettelser 18/3653
    tms
   • Hvem ejer kloakken - illustrationer 18/3653
    tms
   • Rogenstrupvej 42 - ny situationsplan 18/57688
    peph
   • VTU - Husleje kvitteringer okt., nov., dec 2018 18/47943
    sk
   • vbp@viborg.dk - SV: Udkast til tilladelse til etablering af parkeringspladser og et redskabsskur på ejendommen matr.nr. 444d Viborg Markjorder inden for vejbyggelinjen langs statsvej 409, Søndre Ringvej, Viborg 18/62582
    jha
   • Indberetning af hul i fortovet ved kloak ud for Grønhøjvej 9 i Kvorning 19/1582
    jho
   • Processpildevand fra H1 12/6506
    bie
   • Nordre Ringvej 19, § 12, Anmeldelse af gødningsopbevaringsanlæg 19/1579
    fil
   • Orientering om indsendelse af materiale til byggesag - Hobro Landevej 2B, 8830 Tjele.msg 18/51654
    vbp
   • Supplerende materiale til byggesag - opføre lagerhal, Hobro Landevej 2A, 8830 Tjele 18/51654
    vbp
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Intern høring - Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019 18/62830
    tms
   • Ny rykkerskrivelse Realskolevej 18 8800 Viborg 18/1543
    peb
   • Bombesvarelse 10-01-2019 13_58_18.pdf 17/1219
    lirm
   • Bombesvarelse 10-01-2019 17_52_32.pdf 16/5507
    mehm
   • Brev til ejer vedr. påbegyndt byggeri, Skivevej 164, Møldrup.pdf 19/1778
    mehm
   • SV: Opfølgning på planteskolesag v/Karl Otto Boller, Kærbyvej 11, 8832 Skals 19/1714
    anbs
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Blichersvej 2, 8800 Viborg.pdf 18/7972
    kkg
   • Påbud om at fjerne beplantning på matr.nr. 4l Nr. Rind By, Låstrup. 19/1714
    anbs
   • Bereging og udbetaling af tilskud for 2018 til liste B til politisk arbejde efter partistøtteloven 17/61631
    ds2
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Bisballevej 38, 8800 Viborg.pdf 18/7979
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Batum Hedevej 9, 8830 Tjele.pdf 18/8079
    kkg
   • Trafikale forhold omkring Fredensgade 17/9711
    tv
   • Svar til landmand vedr indsendt dokumentation - Flarupvej 18A, 8830 Tjele 18/25260
    xkk
   • Svar til landmand vedr indsendt dokumentation - Østervangsvej 89, 8830 Tjele 18/25267
    xkk
   • Anvisning af byggeaffald fra Nordre Ringvej 16, 8830 Tjele 19/1795
    mdo
   • Svar på henvendelse om taxa- og buskørsel i området 15/55185
    dh5
   • Vedrørende udstilling mm. ud mod rundkørsel ved Lundvej/Vestre Ringvej, Lundvej 1, 8800 Viborg. 17/28215
    anbs
   • Godkendt matrikulærsag - Arealoverførsel matr. nr. 9ib m. fl. Hjermind by, Hjermind 18/52513
    mp2
   • Petersmindevej 4 - att. Marcin Stefanski 18/26581
    hbl
   • Hamlen 2A - projekt nr. 10401971 - afledning af regnvand - kap. 4 efter MBL 19/1740
    bie
   • Referat fra 09.11.2017 samt "Regler for brugerindflydelse af og aktiviteter i Kølvrå Kultur- og Klubhus" 19/1806
    kj3
   • Frivillige organisationer tilsendes anmodning om logoer til skilt ved opsamlingsrum på Viborg genbrugsstation 18/51288
    mlk
   • Svar på spørgsmål om pris på forundersøgelse 17/45865
    mik
   • Svar på oplysninger om areal af friplejehjem 17/45865
    mik
   • Bombesvarelse 10-01-2019 14_26_10.pdf 16/16824
    jha
   • Svar på spørgsmål om Vurdering af arkæologisk forundersøgelse 17/45865
    mik
   • Jeres ansøgning om dispensation fra lokalplan er sendt i orientering indenfor lokalplanområdet for lokalplan 88B, Lundvej 1, 8800 Viborg. 17/28215
    anbs
   • Udkast § 16b Nederhedevej 3 18/53625
    fil
   • Supplerende materiale modtaget på mail til byggesag - opføre mælketanke mv, Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro 18/52575
    vbp
   • Kvitteringsbrev vedr. anvendelsesændring. Nørregade 3, 7470 Karup J.pdf 18/63825
    lirm
   • Bombesvarelse 10-01-2019 14_01_09.pdf 18/63825
    lirm
   • Bombesvarelse 10-01-2019 13_54_52.pdf 17/64795
    lirm
   • Kvittering for oplysning af kasserers nye mailadresse - Iglsø Ældreklub 19/1786
    kj3
   • Korrespondance om annoncering i Ældresagens blad 18/50052
    hr1
   • Anvisning af byggeaffald fra Jernbanegade 10, 8840 Rødkærsbro 18/64455
    mdo
   • Anvisning af byggeaffald, Skolen 6, 7470 Frederiks 18/64454
    mdo
   • Kopi til Byrådet - Vindmøllerne ved Vinge/Tjele Langsø 19/1755
    kemn
   • Bombesvarelse 10-01-2019 12_52_47.pdf 18/10611
    aped
   • Brev vedr. manglende dok. Nørre Langgade 29, byggesag 18/10611
    aped
   • Kvittering for påbegyndelse Koldingvej 112 8800 Viborg 17/36898
    peb
   • Besked til AMW - UlW vil gerne åbne udstillingen - Afbud fra kulturministeren til åbning på Skovgaard Museet den 18. januar 18/46837
    hkr
   • Bombesvarelse 10-01-2019 12_05_07.pdf 18/42162
    lirm
   • Odinvej 4 - status + skitse, separatkloak til grundejer 16/30056
    peph
   • Foreløbigt svar til Tapdrup forsamlingshus - spildevandsplan (tillæg 28) 18/33859
    peph
   • Bombesvarelse 10-01-2019 11_52_00.pdf 18/35778
    aped
   • Klagesag - klager orienteres - Fredensvej 11, Bjerringbro 18/62573
    bie
   • Enebærvej 3, 8800 - Varsel af påbud om beskæring 18/62192
    sfc
   • Orientering om påbud om at fjerne beplantning på matr.nr. 4l Nr. Rind By, Låstrup, Viborg Kommune 19/1714
    anbs
   • Aflysning af møde vedr. byggesag d. 10/1-19 og aftale om nyt møde d. 14/1-19 - Bjerringbrovej 44, 8850 Bjerringbro 18/54312
    olz
   • Til John Strandfelt: Anmodning om fraskrivelseserklæring 18/47393
    rgn
   • GIV Kajakpolo - Godkendelse af forening 2019 19/1720
    lgr
   • GIV Kajakpolo - Godkendelse af forening 2019 17/64451
    akr
   • Svar på forespørgsel omkring opførelse af tæt-lav bebyggelse. Gl. Aalborgvej 93, 8800 Viborg.msg 18/56188
    lirm
   • Tilbagetrækning af § 12 afgørelse vedrøende gyllebeholder. 19/1579
    fil
   • Bombesvarelse 10-01-2019 10_54_41.pdf 18/22061
    olz
   • Besvarelse vedr støjskærm Hamlen 2a 8800 Viborg 18/60127
    peb
   • Afbud fra LAJ - SV: Årets første arrangement i Topledernetværket den 22. januar kl. 16-18 17/64247
    alm
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at opføre dagligvarebutik Hamlen 2A, 8800 Viborg.pdf 18/60127
    peb
   • Bombesvarelse 10-01-2019 09_13_18.pdf 18/40228
    jha
   • _Ibrugtagningstilladelse til at_opføre drivhus på 30 kvm._Vallerbækvej 121 7470 Karup J_2019-01-10.pdf 18/40228
    jha
   • Bombesvarelse 10-01-2019 10_24_18.pdf 18/36924
    olz
   • Eurofins: Bemærkninger til analyseresultat for perkolat, Revas 18/10154
    hani
   • Brevflet ang. offentliggørelse af påtænkt beslutning.pdf 19/1278
    sfc
   • Miljøstyrelsen informeres om påtænkte ekstra prøvetagninger ifm. grundvandsmonitering af Revas' deponeringsanlæg, efteråret 2018 18/10154
    hani
   • Udkast til miljøgodkendelse sendt til ansøger, Herredsvejen 50a, 8832 Skals 17/38819
    mbp
   • § 12 afgørelse Nordre Ringvej 19, 8800 Viborg 19/1579
    fil
   • Mail til Bs. med tilsagnsbrev 18/49386
    anso
   • Mail til Bs. med tilsagnsbrev 18/43618
    anso
   • § 12 afgørelse Nordre Ringvej 19, 8800 Viborg 19/1579
    fil
   • Udledning af spildevand i overgangsperiode - Hobrovej 1/Erhvervsvej 12 12/6506
    bie
   • Tilsagn om støtte til almene ungdomsboliger 18/49386
    anso
   • Bombesvarelse 10-01-2019 09_22_23.pdf 16/4006
    jha
   • 10-01-2019 Bemærkninser vedr. partshøring om etablering et dobbelthus er sendt til ansøger til udtalelse - Østergade 52, 8831 Løgstrup 18/53520
    olz
   • Anmodning om foretræde for Folketingets Kulturudvalg onsdag d. 23. januar 2019 - Viborg Museum 19/1610
    kj3
   • am1@viborg.dk - Godkendt matrikulærsag - Arealoverførsel mellem matr. nr. 6c og 6d Knudby by, Tårup 18/51601
    mp2
   • Bombesvarelse 10-01-2019 09_07_43.pdf 17/53750
    lirm
   • Bombesvarelse 10-01-2019 08_55_18.pdf 17/40254
    jha
   • [Sagsnr.:19/759] Ulbjerg Gymnastikforening - Kvittering på 1 kursusansøgning 2019 19/759
    lgr
   • Aktindsigt vedrørende ændring af naturareal ved Middelhede Bæk 19/1353
    askr
   • Kvittering for modtaget ansøgning vedr. Koldkurvej 3, 7470 Karup 13/29214
    ba4
   • Fremtidens regnvandshåndtering - orientering til styregruppen 16/15676
    tms
   • Tjekliste 18/61478
    pibh
   • Bombesvarelse 10-01-2019 08_40_16.pdf 18/35376
    lirm
   • [Sagsnr.:19/1612] Bjerringbro FH - Kvittering på 2 kursusansøgninger 2019 19/1612
    lgr
   • Brevflet - Øvrige anlæg_del5 15/73614
    dek
   • Brevflet - Øvrige anlæg_del4 15/73614
    dek
   • Brevflet - Øvrige anlæg_del3 15/73614
    dek
   • Kvittering til Telcon for modtagelse af svar på spørgsmål til ansøgning om antennemast på Bjerrevej 98, 8840 Rødkærsbro (BDK29-Tange) 18/58347
    bkb
   • Brevflet - Øvrige anlæg_del2 15/73614
    dek
   • Brevflet - øvrige anlæg_del1 15/73614
    dek
   • Rogenstrupvej 42 - nedsivningstilladelse stadig gældende 18/57688
    peph
   • Svar på indberetning om hul i fortovet ved kloak - Grønhøjvej 9 i Kvorning 19/1582
    jho
 • 09.01.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • 08.01.19 referat 13/8217
    uba
   • Tak for svaret - Answer about annual license for parking 18/48930
    jho
   • S30 Nybrovej 18. Anmodning om Museumsvurdering af reolpløjning 13/50617
    kft
   • Mail til teknisk forvaltning vedr udgifter - 1998 18/64144
    susni
   • Lejeregulering 1996 18/64144
    susni
   • Tilstandsrapport for alarmeringsanlæg 1996 18/64144
    susni
   • Brandsynserklæring - september 1996 18/64144
    susni
   • Lejeregulering 1995 18/64144
    susni
   • Ibrugtagningstilladelse 1999 18/64144
    susni
   • Tilmeldingsbekræftelse fra CTKU - Center for Tværprofessionel Kompetenceudvikling 19/1558
    dog
   • Heima Beauty sender feedback på Nytårskur 2019, den 09.01.2019 18/58299
    hkr
   • SV: tilbagemelding efter dagens telefonsamtale 19/1560
    av4
   • [Sagsnr.:18/56343] Kreativ Klub Bjerring - Indsender ansøgning om Klubtilskud 2019 18/56343
    lgr
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Tinggade 23, Løvel, 8830 Tjele 19/1555
    mp2
   • S29. Læhegn 2019 Hobrovej 37, Anmodning om Museumstilladelse til reolpløjning 13/50617
    kft
   • Gågaderegulativ 17/30220
    sfc
   • Fruerlund & Høg vedr. biavlerbygning på Højbjerg Møllevej 8 / Tange Søvej 42 19/563
    bkb
   • Partnerskabsmøde i C2C CC den 17. januar 2019 i Sunds - Program 17012019.pdf 16/17638
    roc
   • Færdigmelding, Nonbo Enge 9, byggesag 18/29079
    lirm
   • 11 - Koteplan.pdf 19/1506
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 19/1506
    peph
   • Fuldmagt til byggeansogning.pdf 19/1506
    peph
   • Borerapport.pdf 19/1506
    peph
   • Ansoegning.pdf 19/1506
    peph
   • Jeres ejendom på Banegårds Allé 1, Viborg udgår af kortlægningen iht. jordforureningsloven 19/1545
    pba
   • Supplerende materiale til byggesag. Søakset 6, 8800 Viborg 18/64336
    lirm
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Vibækvej 35, 8800 Viborg matr. nr. 3Ll. Asmild, Asmild 19/1543
    mp2
   • Kvittering fra Københavns Universitet for modtagelse af svar om kortlægning af valgdeltagelsen ved FV19 og EP19 19/1172
    mlko
   • 11 - Koteplan.pdf 19/1506
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 19/1506
    peph
   • Fuldmagt til byggeansogning.pdf 19/1506
    peph
   • Ansoegning.pdf 19/1506
    peph
   • Færdigmelding, Stærelunden 6, byggesag 18/19697
    mehm
   • Frivillig undersøgelse på Absalonsvej 3-7, Viborg 18/61468
    pba
   • SV: Anmodning om aktindsigt- tolkeudgifter - image001.png 18/54097
    j9k
   • SV: Anmodning om aktindsigt- tolkeudgifter - image005.jpg 18/54097
    j9k
   • SV: Anmodning om aktindsigt- tolkeudgifter - image004.png 18/54097
    j9k
   • Anmodning om aktindsigt- tolkeudgifter 18/54097
    j9k
   • Vilhelm Ehlerts Alle, oplæg til forureningsundersøgelse 18/61468
    pba
   • Skortensfejermesteren - Fredensvej 11, Bjerringbro 18/62573
    bie
   • Sv: Spørgsmål om vejstatus og vejberettigede 18/54818
    sfc
   • teknik-miljoe@viborg.dk - VS: Registreringsmeddelelse U2018-59896. Referencenr. 3544 18/45382
    mp2
   • Høringssvar fra Viborg Museum vedr. lp 521 18/54265
    llk
   • Tilbagemelding fra AR-Systems Aps, Heidi Pedersen på nytårskuren afholdt den 09.01.2019 - foreslår en ½ time til at mingle efter kuren 18/58299
    hkr
   • PlanEnergi sender svar på forvaltnignens kommentarer til projektforslag for etablering af varmepumpe ved Stoholm Fjernvarme 18/63058
    mtro
   • Indsendelse af dokumentation for udgifter til 4. etape af nyt hegn på Kongenshus Hede 15/28015
    cfu
   • Status ByensBil.dk - brugen af bilerne 17/46738
    majoh
   • mail@lsp-kieldsen.dk - Anmodning om fornyet Godkendt matrikulærsag Ny ejendomsnr. for udstykket matr. 7g Sundstrup By, Ulbjerg er 232879 17/64226
    am1
   • Aftale om reservation af magasinplads- 1994 18/64144
    susni
   • Brandsikringsanlæg - ALG Sikring 1994 18/64144
    susni
   • Færdigmelding, Rosenvænget 30, byggesag 18/35376
    lirm
   • Ordreaccept Gitterflex - februar 1994 18/64144
    susni
   • Anmodning om fremsendelse af en landzonetilladelse vedr. Koldkurvej 3, 7470 Karup 13/29214
    vdb_slettet_1
   • Kopi af byggetilladelse - februar 1994 18/64144
    susni
   • Ordrebekræftelse affugtningsanlæg 18/64144
    susni
   • Abonnement Jydsk Telefon 18/64144
    susni
   • Overslag over udgifter til sikring 18/64144
    susni
   • Ordrebekræftelse fra Gitterflex 18/64144
    susni
   • Bemærkninger fra nr. 54 til partshøring vedr. byggesag samt kvittering for modtagelsen - Østergade 52, 8831 Løgstrup 18/53520
    olz
   • Bemærkninger fra nr. 40 til partshøring vedr. byggesag samt kvittering for modtagelsen - Østergade 52, 8831 Løgstrup 18/53520
    olz
   • Budget festival 2020 Viborg fra arrangør 18/1681
    sl
   • Kultur- og fritidsudvalgsmøde - 10.11.93 - samling af magasiner 18/64144
    susni
   • Regnskab KS Kultur i hele Kommunen efterår 2018 - Viborg Fortællekreds 18/13852
    kj3
   • Tilslutning af ABA-anlæg 18/64144
    susni
   • Regnskab KS Kultur i hele Kommunen efterår 2018 - Viborg Fortællekreds 18/42257
    kj3
   • Tilslutning af ABA-anlæg 18/64144
    susni
   • Henvendelse vedrørende aktindsigt i sagsnummer 18/54056 19/1353
    askr
   • Det særlige statslige driftstilskud for 2019 - Slots- og Kulturstyrelsen 18/56995
    kj3
   • Færdigmelding, Rosenvænget 16, byggesag 18/27443
    lirm
   • Matr.nr. 432at Viborg Markjorder 19/1452
    am1
   • VS: Ostebil 19/1445
    av4
   • faskine beregning.xlsm 18/57688
    peph
   • Ansoegning.pdf 18/57688
    peph
   • Sm_tryknedsivningsanlg.pdf 18/57688
    peph
   • Situationsplan Rev 2 mål på faskine.pdf 18/57688
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 18/57688
    peph
   • geoteknisk rapport_nedsivning af spildevand.pdf 18/57688
    peph
   • Fuldmagt - Signaturbevis.pdf 18/57688
    peph
   • Klage over støj fra 'Min Købmand' i Løvel 19/1440
    pjj
   • Nævnenes Hus oplyser, at klagesag om Teglgårdvej 16B, 9632 Møldrup, er afgjort 16/41971
    bkb
   • GIV Kajak - Svar vedr. godkendelse af forening 17/64451
    akr
   • GIV Kajak - Regnskab 2018 + revisorpåtegning 17/64451
    akr
   • GIV Kajak - Nye vedtægter + ref. generalforsamling 2018 17/64451
    akr
   • Kvittering for ansøgning: Ansøgning om tilladelse til bygningsarbejder-1112528 18/51223
    pj
   • SV: Spørgsmål vedr. udstykning fra Højtoften 11, 8800 Viborg. Jeres j.nr. 1806128. Kommunens j.nr. 18/51614. 18/51614
    mp2
   • Information omkring virksomhedssamarbejdet KLC Viborg 19/1405
    piv
   • Supplerende materiale til byggesag. Hovedvejen 23, 9620 Aalestrup 18/62616
    lirm
   • mehm@viborg.dk - VS: Rødkærsbro Skole. Møbler i flugtvej i forhold til den gamle byggesag jeg var inde over. Bygningsmyndigheds Sag nr. 2008-2130 19/814
    jha
   • Eurofins: Rapport AR-19-CA-00745402-01 vedr. Revas, perkolat 18/10154
    hani
   • Henvendelse fra borger med ønske om at blive lægdommer 15/46847
    lokk
   • Mail om midlertidig oplag af jord 17/47323
    bie
   • Re: Reservation af værelser og mødelokale til arrangement den 14 og 15. marts 2019 18/63842
    dog
   • Vedr.: sænkning af pullerter i Gravene 18/63272
    av4
   • SV: Hegnsyn - Birkevej 11 og 13 18/55004
    sfc
   • Færdigmelding, Tingstedvej 24, byggesag 18/48643
    aped
   • Høringsparter_Sundhedsaftalen 2019-2023 18/23372
    jtb
   • Høringsbrev 18/23372
    jtb
   • Høringsversion sundhedsaftale 2019-2023.pdf 18/23372
    jtb
   • Ordrebekræftelse - Bestilling af rødvin - 25 års jubilæum - borgmester Erik Nielsen, Rødovre 18/46837
    hkr
   • Re: VS: Lone Larsen, Vallerbækvej 70, 7470 Karup 17/63719
    sfc
   • Beskrivelse fra Silkeborg - Patrick 18/41226
    lhoe
   • Vedr.: H1 processpildevand afledning 12/6506
    bie
   • H1 processpildevand afledning 12/6506
    bie
   • SV: Mammen Mejeri 19/1118
    ib3
   • Klejtrup Hallen sender spørgsmål vedr. dens vedtægter 19/1341
    sk
   • Renset processpildevand - CIP skyllevand 12/6506
    bie
   • Mail fra entreprenør - Kærbyvej 22, 18/63442
    bie
   • Jesper Kvistgaard, Grundfos RE: Samarbejdsaftale med 10 kl. International og Business 16/35069
    fga
   • Almind-Birgittelyst Idrætsforening - Bilag til kursustilskudsansøgning 19/843
    lgr
   • Spørgsmål - MID Hobby 19/1333
    clj
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Bombesvarelse 09-01-2019 14_29_21.pdf 18/37160
    jha
   • _Ibrugtagningstilladelse uden syn til at_lukke åbning mellem garderobe og lærerværelse_Koldskær 8 8850 Bjerringbro_2019-01-09.pdf 18/37160
    jha
   • Bombesvarelse 09-01-2019 13_51_52.pdf 18/22061
    olz
   • Bombesvarelse 09-01-2019 13_51_55.pdf 18/22061
    olz
   • Tilsagn om støtte til almene boliger 18/43618
    anso
   • Bombesvarelse 09-01-2019 12_43_05.pdf 18/35376
    lirm
   • S30 Viborg Museums vurdering af reolpløjning Nybrovej 18 13/50617
    kft
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at opsætte pyloner, facadeskilte og skur Hamlen 2A 8800 Viborg.pdf 18/64538
    peb
   • Kreativ Klub Bjerring - Rykker for manglende bilag til klubtilskuds ansøgning 2019 18/56343
    lgr
   • Svar til Herima Beauty på feedback på nytårskur 2019, den 09.01.2019 18/58299
    hkr
   • Mail til AR-Systems med tak for feedback på Nytårskur 2019 18/58299
    hkr
   • S29: Museumsvurdering og indstilling af reolpløjning Hobrovej 37 13/50617
    kft
   • Bombesvarelse 09-01-2019 15_01_35.pdf 18/62161
    lirm
   • Vedrørende ændret anvendelse af biavlerbygning på Højbjerg Møllevej 8 / Tange Søvej 42 19/563
    bkb
   • Til Banedanmark - vedtaget lokalplan nr. 489 for centerområde nord for Middagshøjvej i Viborg Baneby 17/40873
    rb7
   • Til Energi Viborg Vand - vedtaget lokalplan nr. 489 for centerområde nord for Middagshøjvej i Viborg Baneby 17/40873
    rb7
   • Bombesvarelse 09-01-2019 14_22_05.pdf 18/29079
    lirm
   • Frivillige organisationer tilsendes referat fra møde 8. januar 2019 vedr. genbrugseffekter på Viborg genbrugsstation 18/51288
    mlk
   • Bombesvarelse 09-01-2019 14_12_31.pdf 18/54849
    jha
   • Kopi af svar til borger vedr. beplantning på Nygade i Karup 19/1539
    jemv
   • Brevpapir til ansøger 2013 - doc2mail_opføres depot i kælder_Prinsens Alle 2 8800 Viborg_2019-01-09.pdf 18/54849
    jha
   • Bombesvarelse 09-01-2019 14_05_04.pdf 18/19697
    mehm
   • spørgsmål vedr. matrikulær sag - jeres journalnr. 3565 sendt til Landinspektør Søren Kieldsen 18/61562
    am1
   • Mail med Brev fra miljøtilsynet den 12-12-2018 12/16705
    edg
   • FDF Bjerringbro - Vedr. ansøgning om støtte til udgivelse af 100 års jubilæumsskrift 18/62696
    lgr
   • Udkast til revurdering - Kølsenvej 44. 18/60045
    fil
   • Bemærkninger vedr. vedtægter for Klejtrup Hallen 19/1341
    sk
   • Anmodning om yderligere oplysninger fra Hedeselskabet vedr. tilskud til 4. etape af nyt hegn på Kongenshus Hede 15/28015
    cfu
   • Anders Åge K. Laier sender og kvitteres for bemærkninger til vinmølleplanlægning ved Tolstrup 18/42541
    adno
   • Forespørgsel omkring tilsynsrapport - Vrouevej 54, 8800 Viborg 18/51407
    clp
   • am1@viborg.dk - Fornyet Godkendt matrikulærsag for matr. 7g Sundstrup By, Ulbjerg er 232879 17/64226
    am1
   • Fremsendelse af landzonetilladelse vedr. Koldkurvej 3, 7470 Karup 13/29214
    ba4
   • SV: ang sagsnummer 17/888 - Røddingvej 1, 8800 17/888
    akz
   • Røddingvej 1, 8800 - Billeddokumentation på beskæring 17/888
    akz
   • Bombesvarelse 09-01-2019 12_14_25.pdf 18/63724
    jha
   • kvitteringsbrev.pdf 18/63724
    jha
   • Svar på spørgsmål om beregningsregler. Søakset 6, 8800 Viborg.msg 18/64336
    lirm
   • Supplerende oplysninger vedrørende aktindsigt i sag 18/54056 19/1353
    askr
   • Kvittering - Regnskab "Kultur i hele Kommunen" efterår 2018 - Viborg Fortællekreds 18/42257
    kj3
   • Forsendelse af aktindsigt til advokat Jens Egsgaard 19/1353
    askr
   • TO til OLD og STPS: Rogenstrupvej 42, 8831 Løgstrup - nedsivningstilladelse til husspildevand 18/57688
    peph
   • Søakset 10 - besked til køber om underskrift på tinglysningsskødet 18/53690
    hbl
   • Nøkkerosen 7 - besked til køber om underskrift på tinglysningsskødet 18/52916
    hbl
   • Bombesvarelse 09-01-2019 11_36_25.pdf 18/27443
    lirm
   • Søakset 9 - besked til køber om underskrift på tinglysningsskødet 18/54162
    hbl
   • Regnskab for lejeindtægter 2018 - aflæsning af målere - Sønderbro Forsamlingshus 19/1446
    kj3
   • Komponisthøjen 28 - sender købsaftale til underskrift hos køber 19/1037
    hbl
   • Søakset 16 - besked til køber om underskrift på tinglysningsskødet 18/54288
    hbl
   • 08-01-2019 Byggetilladelse til at_lovliggøre 1. sal til beboelse samt tilbygning til udhus_Frejasvej 18 8800 Viborg.pdf 18/51811
    olz
   • Kopi af Tilsynsbrev til kontaktperson 18/61478
    pibh
   • Tilsynsbrev 18/61478
    pibh
   • SV: Midlertidig oplag af jord og aflysning af varslet tilsyn - Vestermarksvej 27 17/47323
    bie
   • SV: Reservation af værelser og mødelokale til arrangement den 14 og 15. marts 2019 18/63842
    dog
   • Mail til LE34 med spørgsmål til Udstykningssag journal nr. 1806293 - Hobro Landevej 124, 8830 Tjele 18/48781
    mp2
   • Spørgsmål vedr. udstykning fra Højtoften 11, 8800 Viborg. Jeres j.nr. 1806128. Kommunens j.nr. 18/51614. 18/51614
    am1
   • Høring af grundejer Børge Kuhr 18/59257
    llk
   • Mail til Bs. med tilsagnsbrev 18/49496
    anso
   • Mail til Bs. med tilsagnsbrev 18/49494
    anso
   • Bombesvarelse 09-01-2019 09_37_03.pdf 18/48643
    aped
   • Tilsagn om støtte til almene familieboliger 18/49496
    anso
   • Advisering til adv. Ole Thiel om fremsendelse af underskrevne købsaftaler 12/2193
    hw1
   • OK fra KEMN - Bestilling af rødvin - 25 års jubilæum - borgmester Erik Nielsen, Rødovre 18/46837
    hkr
   • Bestilling af rødvin - 25 års jubilæum - borgmester Erik Nielsen, Rødovre 18/46837
    hkr
   • Bombesvarelse 09-01-2019 08_13_58.pdf 18/45740
    olz
   • Test - sødisp 17/9815
    aka
 • 08.01.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Høring af rute 766 - fra Midtbus 16/36400
    majoh
   • Valgfagsperiode semester 7 - fra Uge 6 15/49383
    ull
   • Klinisk praksis - valgfag 15/49383
    ull
   • Delområder og spørgeskema vedr LIFE-IP projekt i forhold til Nørreådalen - Regionale Landskabsstrategi 18/18405
    hdh
   • Anmodning om aktindsigt i instrukser, vejledninger mm. 19/1285
    5mn
   • Spor af rotter - Bilag 6 - Blichers Alle 20, 8830 Tjele 18/6726
    clp
   • Lidl i Overlund 18/12431
    mble
   • Tildeling af vejret (kommunens sagsnr.: 17/56287) - Behandling af klager - informationspjece.pdf 19/1278
    sfc
   • Tildeling af vejret (kommunens sagsnr.: 17/56287) - Scannet på en multifunktionel Xerox-maskine.pdf 19/1278
    sfc
   • Tildeling af vejret (kommunens sagsnr.: 17/56287) 19/1278
    sfc
   • Mail henvendelse fra ejer af Shell Ravnstrup vedr. jordmonteret solcelleanlæg - Holstebrovej 141, 8800 Viborg 19/1276
    olz
   • Undersøgelsesrapport, industrivej 33, Karup 19/502
    pba
   • Kontoudtog fra GC - januar 2019 18/51223
    pj
   • Tilsagn om tilskud fra STAR 18/28068
    jgf
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Jegstrupvej vest 136 8800 Viborg 19/291
    am1
   • RBesked fra CAF baghuset om aflysning af arrangement i marts 18/59056
    edg
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Bollervej 22 8800 Viborg 19/291
    am1
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Bollervej 11 8800 Viborg 19/291
    am1
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Energinet.dk Gaslager A/S, Virksund Dæmning, 8832 Skals, Besøgsrapport 19/291
    am1
   • Billeder af olietank 18/59027
    nig
   • referat version 1.1 - REFERAT af møde nr. 1 - 7. januar 2019_Doknr7590-19_v1.docx 19/1031
    susni
   • Referat - gæ ldende - version 1.1 - møde den 7.1.19 19/1031
    susni
   • Syrenvænget 6 - underskrevet aftale om udtræden 15/55743
    peph
   • Syrenvænget 6 - færdigmelding af spildevandskloak 15/55743
    peph
   • Rapport vedr.Lee Vandværk - Lee Byvej 55, taphane - december 2018 12/60194
    joo
   • Rapport vedr.Knudby Vandværk - Vandværket - december 2018 17/11291
    joo
   • Ansøgning - Animobilen 18/7337
    henje
   • Karup - aftale 13/19383
    as9
   • Virksomhedspraktik - Fordelingsplan - rotationsvikarer - BIC forår 2019_Doknr472840-18_v1(4).xlsx 18/54537
    kto
   • Barnet i Centrum 18/54537
    kto
   • Spørgsmål om parkering og årslicens på Preislers Plads 19/1200
    jho
   • SV: Kombit Connector 14/58086
    kb
   • SV: Høring af kommunal administrator af arealet 18/19920
    jsni
   • Grundfos A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro 12/7814
    ib3
   • 25.10.18 Svar fra ejer på klagesag, Strandvejen 37, Hjarbæk, 8831 Løgstrup 18/50519
    mehm
   • 24.10.18 Svar fra ejer på klagesag, Strandvejen 37 18/50519
    mehm
   • Skøderids Matr.nr. 235s Viborg Markjorder m.fl. (LE34 1802993) 16/64911
    tno
   • Thomas Booker spørger om status i sagen 18/34426
    jyh
   • etyana 150179- 18/51423
    cb7
   • Marcela 291280- 18/51423
    cb7
   • Kortlægning af valgdeltagelsen ved FV19 og EP19_Henvendelse fra Københavns Universitet 19/1172
    mlko
   • Slav 110874- 18/51423
    cb7
   • Irma 190983- 18/51423
    cb7
   • Dunhammeren 31 - ny adresse på køber 19/566
    hbl
   • Tilladelse til lokal hastighedstavle på Vorningvej 17/9917
    dh5
   • Nøgletalsmodel 2018 - Viborg (indeholdende data for 2017) 16/30231
    sm4
   • Brev vedr. tilskud til etablering af almene boliger, som kan forbeholdes flygtninge 16/52470
    chl
   • Supplerende materiale (dokumentation for funktionsafprøvning) modtaget til afslutning af byggesag - Bjerring Hede 13B, 8850 Bjerringbro 17/53618
    vbp
   • Underskrevet kontrakt det danske madhus 2019 12/8799
    hrav
   • Mail til danske madhus om administrativ forlængelse 211218 12/8799
    hrav
   • Præcisering af forespørgsel om etablering af værksted i bygning på Iglsøvej 66, 7850 Stoholm 16/51035
    bkb
   • Vådområde Fiskbæk - deklaration om info-plads (LE34 1703286) 16/65540
    iny
   • Kvittering fra NST 18/52402
    peph
   • Kvittering fra MST 18/52402
    peph
   • Materiale modtaget Søndergade 3 7470 Karup J 18/3850
    peb
   • Mammen Mejeri, Mammen Byvej 32, 8850 Bjerringbro 19/1118
    ib3
   • Bro mølle - status 18/11876
    kes
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: SPAR Viborg 0501726, Gammel Aalborgvej 21-23, 8800 Viborg, Besøgsrapport 19/291
    am1
   • Nyhedsmail om støttet byggeri nr. 2 i 2019 - redaktionelle bemærkninger til håndbøgerne 7. jan 2019 19/62
    msf
   • Svar fra Boligselskabet Viborg vedr. Overlundgården står tom 18/46912
    chl
   • Nyhedsmail nr. 1 2019 - Tomme ældreboliger og oversigt over mail fra 2018 19/62
    msf
   • Sløjfning af olietank - Kølsenvej 41, 8831 Løgstrup 18/1646
    am1
   • Forespørgsel om at bygge nyt hus på Stendalsvej 23, 7470 Karup J 19/1091
    ba4
   • Anmeldelsesskema V. Børstingvej 16, 7800 Skive 19/1083
    bie
   • Mailhenvendelse fra ansøger om afslutning af nedrivningssag - Brunbankebej 13, 8800 Viborg 18/51625
    olz
   • Miljøscreening - V. Børstingvej 16 7800 Skive 19/1083
    bie
   • Anmeldelse af byggeaffald - Sundvej 15 19/1080
    bie
   • Anmeldelse af byggeaffald - Ågade 15 19/1079
    bie
   • Ansøgning om opsætning af skilt til nabohjælp på Liseborg Have i Viborg 19/1078
    jho
   • Svar fra Boligselskabet Viborg vedr. opstart af byggeperiode 18/46912
    chl
   • Kommunal biogødning til: Vorningvej 68, Tjele 17/11959
    xkk
   • 17.12.2018 - Modtaget e-mail fra Danke Lejere med orientering om at lejer har fraflyttet lejemålet på Pakhusvej 2, 8800 Viborg.msg 18/57913
    mie
   • 17.12.2018 - Modtaget e-mail fra Danke Lejere med orientering om lejers forhold på Pakhusvej 2, 8800 Viborg.msg 18/57913
    mie
   • 11.01.2019 Dagsorden til embedsmandsgruppemøde. 19/1062
    kes
   • FDF Viborg 1. kreds - Lokaletilskud budget 2019 18/61780
    ifi
   • Lone Larsen, Vallerbækvej 70, 7470 Karup - Lone Privat.pdf 17/63719
    sfc
   • Lone Larsen, Vallerbækvej 70, 7470 Karup - Lone Privat 1.pdf 17/63719
    sfc
   • FDF Viborg 1. kreds - Lokaletilskud budget 2019 18/61780
    ifi
   • Lone Larsen, Vallerbækvej 70, 7470 Karup 17/63719
    sfc
   • Dagsorden til møde i styregruppe for infrastruktur 9. januar 2019 19/1060
    kemn
   • Ansøger oplyser at tre udhuse vil blive fjernet senest den 1. juli 2019 på Gl. Ålborgvej 55, Møldrup 18/61720
    ba4
   • Færdigmelding, Koldskær 8, byggesag 18/37160
    jha
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Tilsagn om støtte til almene familieboliger 18/49494
    anso
   • Spørgsmål til ansøgning om garage/carport og (telt)hal på Bavnehøjvej 26, Hvidding - og foreløbigt varsel om påbud vedr. hal 16/67722
    bkb
   • Mail til Bs. med tilsagnsbrev 16/19472
    evg
   • Tilsagn om støtte til almene familieboliger 16/19472
    evg
   • Besvarelse af henvendelse vedr. solcelleanlæg jordmonteret ved tankstation - Holstebrovej 141, 8800 Viborg 19/1276
    olz
   • Kalkstensvej 2-4 - notering af købsinteresse til Rene 13/97836
    hbl
   • Kopi af dispensation til oprensning og udvidelse af beskyttet sø på 1aø Sødal hgd., Rødding 18/46353
    dhb
   • Møde - bane til traktortræk og bassin til regnvand 18/58575
    tms
   • Doc2Mail_flettedokument_1[1].pdf 19/811
    llla
   • Tilsagn om støtte til almene familieboliger 18/54246
    anso
   • Bombesvarelse 08-01-2019 13_53_21.pdf 18/51811
    olz
   • Doc2Mail - Forsendelse 112116465.pdf 19/811
    llla
   • Brevflet - Vandværker 15/73614
    dek
   • Doc2Mail_flettedokument_1[1].pdf 19/811
    llla
   • Syrenvænget 6 - kvittering til kloakmester 15/55743
    peph
   • Kopi til EVV: Syrenvænget 6 - tilladelse til udtræden 15/55743
    peph
   • SVar på spørgsmål om beplantning indenfor gravhøjes beskyttelseslinjer på :Stendalsvej 23, 7470 Karup J 19/1091
    ba4
   • Mail til Bs. med tilsagnsbrev 18/54246
    anso
   • Doc2Mail_flettedokument_1[1].pdf 19/811
    llla
   • Mail til Bs. med tilsagnsbrev 18/49318
    anso
   • Answer about annual license for parking 19/1200
    jho
   • SV: Nytorv 19/1180
    av4
   • oprydning på Nytorv - efter dagens telefonsamtlae 19/1180
    av4
   • 08.01.2019 - Sendt e-mail til Peter Kjeldgaard, Harritslev med orientering om klage over Kærvænget 10, 8800 Viborg.msg 16/66301
    mie
   • Kvitteringsbrev vedr. opførelse af udestue. Nedergårdsvej 26, 8830 Tjele.pdf 18/64536
    lirm
   • [Sagsnr.:18/34648] 18/34648
    mdo
   • Bombesvarelse 08-01-2019 11_48_54.pdf 18/64536
    lirm
   • Fortsat vedr. forespørgsel om etablering af autoværksted i bygning på Iglsøvej 66, Stoholm 16/51035
    bkb
   • Kvitteringsbrev vedr. enfamiliehus. Søakset 6, 8800 Viborg.pdf 18/64336
    lirm
   • Tilsagn om støtte til almene familieboliger 18/49318
    anso
   • Bombesvarelse 08-01-2019 11_10_32.pdf 18/64336
    lirm
   • Svar på forespørgsel om etablering af autoværksted på Iglsøvej 66, 7850 Stoholm 16/51035
    bkb
   • Anvisning af byggeaffald - V. Børstingvej 16 19/1083
    bie
   • Ågade 75, Stoholm - forlænger reservation til 23. januar 18/59790
    hbl
   • 08.01.2019 - Sendt e-mail til Thomas Kjaer med tilbagemelding på henvendelsen på Rosenvænget 22, 8800 Viborg.msg 18/5676
    mie
   • Virksomheden er ikke omfattet af tilsynspligt 18/61654
    pibh
   • E-boks brev: Ny affaldsordning pr. 01-04-2019 18/13104
    mlk
   • Virksomheden er ikke omfattet af tilsynspligt 18/61665
    pibh
   • Enebærvej og Klintevej: Høringsbrev om separatkloak 18/52402
    peph
   • Til interesseorg: Tillæg til Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune, underretning om høring (Enebærvej og Klintevej, Viborg) 18/52402
    peph
   • Mail til Bs. med tilsagnsbrev 18/40590
    anso
   • Åkanden 16 - sender købsaftale til underskrift hos køber 19/573
    hbl
   • Svar på forespørgsel om tilladelse til at bygge nyt hus på Stendalsvej 23, 7470 Karup J 19/1091
    ba4
   • [Sagsnr.:18/56343] Kreativ Klub Bjerring - Rykker for Klubtilskud 2019 18/56343
    lgr
   • Kvittering til Niels Andreasen - Klage over for lang sagsbehandlingsforløb i Familieafdelingen 18/63784
    kemn
   • Tilsagn om støtte til almene familieboliger 18/40590
    anso
   • mail til Dansk butikscenter (vedr. projekt for REMA dagligvarebutik) i Arnbjerg, Viborg 16/49665
    anp
   • Regnskabsafslutning 2018 samt budget 2019 - Kulturcenter Værestedet 18/939
    kj3
   • Svar sendt til Niels Andreasen - Klage over for lang sagsbehandlingsforløb i Familieafdelingen 18/63784
    kemn
   • Rosenvænget 34 - notering af købsinteresse til Lise Maria Lausten 17/43220
    hbl
   • Svar på ønske om nabohjælpskilt på Liseborg Have i Viborg 19/1078
    jho
   • Høring af kommunal administrator af arealet 18/19920
    aka
   • Høring af Waingunga spejderne 18/19920
    aka
   • FDF Viborg 1. kreds - Beregning aconto lokaletilskud 2019 18/61780
    ifi
   • Supplerende oplysninger - V. Børstingvej 6 - nedknusning 19/1011
    bie
   • Rosenvænget 36 - forlænget notering til Niels Erik Smidt 17/43220
    hbl
   • 03.01.2019 - Sendt e-mail til Pia Bach, Bachgruppen med orientering om at Viborg Kommune fortsat gerne vil undersøge lejligheden på Pakhusvej 2, 8800 Viborg.msg 18/57913
    mie
   • Guidelines for plenarymeeting (Viborg experiences) 17/57625
    anp
   • 08.01.2019 - Sendt e-mail til Lasse efter om der fortsat ønskes aktindsigt i sagen på Nørremøllevej 38, 8800 Viborg.msg 18/46774
    mie
   • Bombesvarelse 08-01-2019 08_28_10.pdf 18/32543
    aped
   • Kvittering og frist for tilbagemelding på at udhuse er nedrevet på Gl. Aalborgvej 55, Møldrup 18/61720
    ba4
   • SV: Søndergade 6, 9632 Møldrup - adresser 19/1053
    btr
   • Søndergade 6A og 6B, 9632 Møldrup 19/1053
    btr
   • Bombesvarelse 08-01-2019 08_13_21.pdf 18/59553
    lirm
   • Bombesvarelse 08-01-2019 08_12_06.pdf 18/49763
    lirm
   • Referat af møde d. 7. januar 2019 på Viborg Rådhus.msg 18/59553
    lirm
   • Bombesvarelse 08-01-2019 08_01_07.pdf 18/41985
    lirm
 • 07.01.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Høring af Viborg kommune vedr. bilag IV-arter ved Egeskovvej, lokalplan nr. 499 og 509 18/31530
    janb
   • Høring af Viborg kommune vedr. bilag IV-arter ved Egeskovvej, lokalplan nr. 499 og 509 18/7663
    janb
   • Prøvnings-rapport for naturgaskedel 16/38182
    edg
   • diverse til mødet 13/56672
    lnie
   • Faskinetegning og færdigmelding. 18/47219
    tms
   • Kopi af faktura på kartering og bortskaffelse af plutte til Kingo 18/49945
    pba
   • Re: Vedr. etablering af sti 18/32397
    mnan
   • Anmeldelsesskema - V. Børstingvej 6 - AnmeldelsesskemaxforxbyggeaffaldxVesterxBxrstingvejx6x7800xSkive.pdf 19/1011
    bie
   • Miljøscreening - V. Børstingvej 6 7800xSkive 19/1011
    bie
   • Ansøgning om etablering af bro og tilhørende stier. 15/30212
    iny
   • Opfølgning på Iglsø biogas 18/47480
    edg
   • Cykel Motion Viborg - Indbydelse til reception 24. januar 2019 19/1006
    lgr
   • Henvendelse fra Ragna Kolind vedr. Senior- og Aktivitetscenteret i Klejtrup 19/1002
    chl
   • Bjerring Hede 43 - svar fra kloakmester om pejling 18/54383
    peph
   • Mailhenvendelse fra ansøger vedr. mulighed at få byggetilladelse til én del af projektet - Koldingvej 77, 8800 Viborg 18/54819
    olz
   • Kirsten Bisgaard - billeder af Søndersøparken, Hjarbæk og Hald sø - 10.03.2004 16/9892
    mfa
   • Benny Grann - billeder af Viborg set fra alfarvej - 12.01.2004 16/9892
    mfa
   • OK fra EVV: Syrenvænget 6 - udtræden 15/55743
    peph
   • Biogas ved Bjerrevej 116 - luftemissionsmålinger 19/950
    snh
   • Oversigt over benyttelse af kommunale skove i 2018 - Viborg Orienteringsklub 18/61066
    ip3
   • Fuldmagt - Signaturbevis.pdf 15/55743
    peph
   • Ansoegning.pdf 15/55743
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 15/55743
    peph
   • Indtegn regn-eller spildevandsanlæg. Notér eller tegn supplerende information - miljoe-2019-39258-1-mDT355.gml 15/55743
    peph
   • Anmeldelse af jordflytning fra Løvhegnet 11, 8840 Rødkærsbro 18/43093
    pba
   • Rudolph Møller rykker for refusionsopgørelse - Rørbæksvej 12, Løvel 16/12435
    tno
   • Bilag 2 til TU d. 30.1.19: Anmodning om planlægning 18/47393
    rgn
   • Duba-B8 - billeder af Duba-B8´s produktion mv. - 28.11.2006 16/9894
    mfa
   • Thomas A. E. Andersen og Tina Kyed - billeder af Hjarbæk Fjord Golfklub - 03.09.2006 16/9894
    mfa
   • Dorte Maach, PR Coordinator, Grundfos Management - billeder fra Grundfos - 16.08.2006 16/9894
    mfa
   • Jørgen Nis Ley - billeder/luftfotos af Viborg Midtby - 10.08.2006 16/9894
    mfa
   • Poul Dal, Skive - Billeder fra Mønsted Kalkgruber - 12.07.2006 16/9894
    mfa
   • René Damkjær - billeder af Agro Business Park - 15.06.2006 16/9894
    mfa
   • Viborg Golfklub, Klaus Frejo - billeder af Viborg Golfklub - 14.06.2006 16/9894
    mfa
   • Lars Aarø - billeder i forbindelse med Kronprinsesse Marys besøg i Viborg - 17.05.2006 16/9894
    mfa
   • Niels Henrik Dam - billeder i forbindelse med Kronprinsesse Marys besøg i Viborg - 17.05.2006 16/9894
    mfa
   • Lasse Hyldager - billeder af præmierede bygninger - 17.06.2004 16/9892
    mfa
   • Mette Kris - billeder fra Prins Henrik og Prins Joakims besøg i forbindelse med Hærvejsmarchen - 26.06.2005 16/9893
    mfa
   • SV: Tilsynsbrev, Skivevej 124, 8831 Løgstrup 18/56159
    jep
   • Rudolph Møller rykker for fremsendelse af refusionsopgørelse - Re: SV: Rørbæksvej 12, Løvel 16/12435
    tno
   • OK til refusionsopgørelse fra Rudolph Møller -Rørbæksvej 12, Løvel 16/12435
    tno
   • Troels Mikkelsen - billeder/luftfotos af Viborg by - 22.12.2003 16/9891
    mfa
   • Hans Jørgen Lysholm - billeder i "Turistårbogen 2003" - 11.12.2003 16/9891
    mfa
   • Karsten Gudiksen, Gudiksen D&I ApS - billeder til Viborg billeder - 04.12.2003 16/9891
    mfa
   • Hans Jørgen Lysholm - billeder fra bogen "Kirkerne i Viborg Domprovsti" og fra folderen "Rundt om Viborg-sørene" - 27.11.2003 16/9891
    mfa
   • Bjarne Olsen - billeder fra Hjarbæk - 25.11.2003 16/9891
    mfa
   • Hans Jørgen Lysholm - billeder fra Viborg og omegn - 27.01.2006 16/9894
    mfa
   • SV: drøftelse af driften af signalanlæg mm 13/18109
    tv
   • Forespørgsel om naturområder ved Vestergård II - biogasanlæg 19/950
    snh
   • 2019 -1. H1 processpildevand afledning 12/6506
    bie
   • Materiale til møde i Socialudvalget den 9. januar 2019 18/15201
    alm
   • Miljøstyrelsen: Referat af møde den 11-12-2018 omkring miljøforhold/miljøgodkendelser på Revas' affaldscenter 17/47713
    hani
   • Stoholm Fritids - og Kulturcenter fremsender dokumentation 18/5895
    mgo
   • Færdigmelding af byggesag - indrette bank i tidligere butik, Vestergade 2, 8800 Viborg 17/51820
    vbp
   • Supplerende materiale til byggesag. Lynghøj 24, 8800 Viborg 18/53424
    lirm
   • Miljøstyrelsen: Accept af udskyldelse af efterårsmonitering 2018 - vedr. prøvetagning på Modtagestationen for farligt affald til forår 2019 18/10154
    hani
   • Miljøstyrelsen: Accept af udskydelse af efterårsmonitering 2018 - vedr. prøvetagning på Modtagestationen for farligt affald til forår 2019 17/47713
    hani
   • Supplerende materiale til byggesag. Vråvej 16, 8830 Tjele 18/62218
    lirm
   • Supplerende materiale til byggesag. Agerlandsvej 26A, 8800 Viborg 18/50152
    lirm
   • Færdigmelding, Hedeyngen 113, byggesag 17/43193
    lirm
   • Eurofins Miljø: Rapport AR-18-CA-00745414-01 vedr. Revas grundvandsboring C2 18/10154
    hani
   • Hindbærkrattet 51 - køber returnerer underskrevet købsaftale 18/61153
    hbl
   • Eurofins Miljø: Rapport AR-18-CA-00745408-01 vedr. Revas grundvandsboring A3 18/10154
    hani
   • Eurofins Miljø: Rapport AR-18-CA-00745406-01 vedr. Revas grundvandsboring B15 18/10154
    hani
   • Eurofins Miljø: Rapport AR-18-CA-00745406-01 vedr. Revas grundvandsboring B15 18/10154
    hani
   • Aarhus Kommune: Invitation til deltagelse i regionssamarbejdsmøde vedr. affald - ERFA-møde den 22-03-2019 19/926
    ges
   • SV: Vejregler på LinkedIn - opsamling 19/529
    tv
   • Mail fra ansøger vedr opstilling af rentvandsbeholder Horsdalvej 17 8800 Viborg 18/45644
    peb
   • Det Norske Veritas: ISO 14001 og OHSAS 18001 certifikater - perioden 2019-2021 13/4241
    lp8
   • Færdigmelding, Vildandvej 1, byggesag 17/28925
    jha
   • Fs2 - bio annoncering - ingen prisforskel på 2 eller 3 ugers visning 18/50052
    hr1
   • Dansk Affaldsforening: Lov om ophævelse af virksomhedernes administrationsgebyr vedtaget med ikrafttræden den 01-01-2019 18/4467
    sm4
   • Færdigmelding, Asmild Mark 22, byggesag 17/55134
    lirm
   • Køreplan for elevrekruttering.docx 19/889
    hst
   • FDF Viborg Vestervang - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/888
    lgr
   • Redegørelse.pdf 19/814
    jha
   • Køreplan for elevrekruttering.docx 18/13173
    hst
   • brandsynsrapport.pdf 19/814
    jha
   • Supplerende materilaer til byggesagen - Bakken 21, 7470 Karup J 18/59600
    olz
   • H1 Forrenset processpildevand 12/6506
    bie
   • KFUM Spejderne Nørreå Gruppe - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/880
    lgr
   • Bent Kiertsner sender kommentar til foreløbig fugleundersøgelse ifm. Klima- og Miljøudvalgets møde den 3.1.2019 18/40549
    mtro
   • Advokatfirmaet Bliddal og Holmstrøm efterspørger kvittering for indsigelse mode vindmølleprojekt ved Vinge 18/40549
    mtro
   • Arnbjerg IIf, Afdeling 66 - Dokumentation 18/49345
    hbl
   • Arnbjerg IIf - Tilsagn om støtte til almene familieboliger - Afdeling 66 18/49345
    hbl
   • Advokatfirmaet Bliddal og Holmstrøm sender indsigelse mod vindmølleprojekt ved Vinge på vegne af borgere i området 18/40549
    mtro
   • Løvel Vandværk sender revideret takstblad for 2019 19/652
    joo
   • Forsøg med borgerbiler i MT regi - politisk beslutning 17/46738
    majoh
   • SPF Wind Denmark sender lodsejeraftaler vedr. vindmøller ved Tolstrup 18/42541
    adno
   • Dansk Biogasrådgivning spørger til fotovinkler vedr. forslag Vestergård II Bioenergi 19/855
    adno
   • Almind-Birgittelyst Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/843
    lgr
   • Almind-Birgittelyst Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/843
    lgr
   • Materiale(funktionsafprøvning) til afslutning af byggesag - produktionsskolen, Marsk Stigsvej 2C, 8800 Viborg 18/9973
    vbp
   • Høringssvar 1 - tillæg 28 til spildevandsplanen 18/33859
    peph
   • Høringssvar fra Ø. Børstingvej 4 vedr. udvidelse af biogasanlæg 18/47480
    edg
   • FDF Sejlcenter Viborg - Svar vedr. forøget budget 2019 19/658
    lgr
   • Revideret byggeansøgning - Sandstræde 9, 9500 Hobro 18/62237
    olz
   • Høringsvar fra Iglsø af 27/12-2018 18/47480
    edg
   • Høringssvar fra Ø. Børstingvej 17 vedr. udvidelse af biogasanlæg 18/47480
    edg
   • Høringssvar fra Ø. Børstingvej 34 og 36 samt Lånumvej 43 og 47 vedr. udvidelse af biogasanlæg 18/47480
    edg
   • Høringssvar fra Lånumvej 44 vedr, udvidelse af biogasanlæg Viborg 18/47480
    edg
   • Høringssvar fra Iglsøvej 49 vedr. udvidelse af Iglsø biogasanlæg. 18/47480
    edg
   • Høringssvar fra Iglsøvej 51 vedr. udvidelse af Iglsø Biogas 18/47480
    edg
   • Høringssvar fra Iglsøvej 63 vedr. udvidelse af biogasanlæg 18/47480
    edg
   • Spørgsmål til udbudsmateriale Gørup Enge 13/2612
    kes
   • Yderligere info fra miljøtilsyn 18/61452
    pibh
   • Viborg FF E-Sport - Lejekontrakt + underskriftsbilag 18/48391
    lgr
   • KL sender dagsorden og materiale til møde i Det Kommunale Digitaliseringsråd den 7. januar 2019 18/218
    alm
   • Ravendo, Klokkestøbervej 3, 8800 Viborg 16/54130
    ib3
   • Supplerende materiale modtaget til byggesag - opføre ny administrationsbygning, Mammen Byvej 32, 8850 Bjerringbro 18/45933
    vbp
   • Supplerende materialer til byggesagen sendt pr. mail - Sandstræde 9, 9500 Hobro 18/62237
    olz
   • Færdigmelding af byggesag- opføre tilbygning til produktions- og lagerhaller, Livøvej 10B, 8800 Viborg 17/24549
    vbp
   • SV: Kommunal biogødning til: Vorningvej 68, Tjele 17/11959
    xkk
   • 06.01.2019 - Modtaget e-mail fra Lisbeth og Anders Christiansen med spørgsmål til Teknisk Udvalgs mødet om projektet, vandløbet og ledningen på grunden Kærvænget 10, 8800 Viborg.msg 16/66301
    mie
   • 05.01.2019 - Modtaget e-mail fra Jacob Fallesen med spørgsmål til behandlingen af sagen på Teknisk Udvalg om projektet på Kærvænget 10, 8800 Viborg.msg 16/66301
    mie
   • Fwd: Navnløs - parkering m.v. 18/31170
    sfc
   • Opfølgning på tilsyn - Vestermarksvej 27 17/47323
    bie
   • SV: Frederiks Varmeværk, Opdatering 9.juli 2018 Miljø/VVM ansøgning mail 2 af 2 18/21753
    pjj
   • Opfølgning på tilsyn - Vestermarksvej 27 17/47323
    bie
   • Kvittering for modtagelse af tilsynsbrev 12/116443
    edg
   • Ansøgning om tilladelse til orienteringsløb i Skrikes og Neckelmanns plantager den 14. maj 2018 samtidig med løbet i Undallslund 18/61066
    ip3
   • Ønske om opsætning af nabohjælpskilt ved Søvej 5-9 i Viborg 19/780
    jho
   • Flexskema 2019 Tine.XLSX 14/16014
    tib
   • VS: j.nr. 1705473, arealoverførselssag ifm. af ny ca. 1,4 km cykelsti mellem Bruunshåb og Rindsholm, matr.nr. 4ag Ll. Asmild, Asmild, Bruunshåbvej, 8800 Viborg 16/54008
    tojj
   • SLKS Godkendes afsluttende regnskab, ark. undersøgelse, VSM 10597 Ørum Sydvest. 15/69650
    kft
   • Flexskema 2019 Tine.XLSX 14/16014
    tib
   • Færdigmelding af byggesag - opføre tilbygning til idrætshal, Kærvej 11A, 8832 Skals 18/20299
    vbp
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Brudelyset 14 - sender tinglyst skøde til køber 18/35808
    hbl
   • Nøkkerosen 13 - sender tinglyst skøde til køber 18/32660
    hbl
   • Kvitteringsbrev vedr. enfamiliehus. Bjergsnæs Mose 10, 8800 Viborg.pdf 18/64376
    lirm
   • Bombesvarelse 07-01-2019 15_37_19.pdf 18/64376
    lirm
   • Vådeområde Velds Møllebæk - detailprojekt - rettelsesbrev nr. 1 18/8118
    kes
   • Bombesvarelse 07-01-2019 15_29_05.pdf 18/52509
    mehm
   • Bombesvarelse 07-01-2019 15_27_49.pdf 18/59912
    mie
   • 07.01.2019 - Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre lavenergi villa på 180 kvm._Engvej 13 8800 Viborg.pdf 18/59912
    mie
   • Til byggesag. 18/47219
    tms
   • Kvittering - tegning og færdigmelding. 18/47219
    tms
   • Tjekliste 18/61474
    pibh
   • Klintevej 1V er privat fællesvej 18/52402
    peph
   • Byggetilladelse til at_opføre en bålhytte ved Sjørup Ældrecenter_Vestre Skivevej 122A 8800 Viborg_ 07-01-2019.pdf 18/49316
    vbp
   • Bombesvarelse 07-01-2019 14_51_48.pdf 18/49316
    vbp
   • Tilbagemelding pr. mail til ansøger vedr. sagsstatus - Koldingvej 77, 8800 Viborg 18/54819
    olz
   • Mail til Energi Viborg spildevands afd. vedr. placering af bålhytte - Koldingvej 77, 8800 Viborg 18/54819
    olz
   • Tidsplan for separatkloakering af Enebærvej og Klintevej 18/52402
    peph
   • Kvittering for påbegyndelse Hans Tausens alle 2 8800 Viborg 17/63193
    peb
   • Oversigt over indkomne høringssvar vedr. udvidelse af Iglsø Biogas 18/47480
    edg
   • Bjerring Hede 43 - spg om pejledybde 18/54383
    peph
   • Syrenvænget 6: Nedsivningstilladelse meddelt i BOM 15/55743
    peph
   • Bombesvarelse 07-01-2019 13_57_06.pdf 17/51820
    vbp
   • Besked til Rudoph - betaling og afslutning - Rørbæksvej 12, Løvel 16/12435
    tno
   • Fremsendelsea af refusionsopgørelse - Rørbæksvej 12, Løvel 16/12435
    tno
   • Besked fra Rudolph Møller - SV: SV: Rørbæksvej 12, Løvel 16/12435
    tno
   • Referat af møde d. 7. januar 2019 på Viborg Rådhus sendt til Jens Siig 18/59789
    ba4
   • Besked til Rudolph Møller - SV: Rørbæksvej 12, Løvel 16/12435
    tno
   • Syrenvænget 6 - udtræden, spg til EVV 15/55743
    peph
   • Forslag om møde på biogasanlægget til drøftelse af de indkomne bemærkninger 18/47480
    edg
   • Besked til Stella Nørskov - LMO - SV: 21-9105 - ejendommen Rørbækvej 12, 8830 Tjele - Rudolph Møller. 16/12435
    tno
   • TO til EVV: Tillæg 28 (Tapdrup etape 3b) - høring slut 18/33859
    peph
   • Bemærkninger til forslag til naturområder ved Bjerrevej 116, der skal undersøges for kvælstofemission 19/950
    snh
   • Bombesvarelse 07-01-2019 12_53_37.pdf 16/38003
    jha
   • Kvittering for forespørgsel om naturforhold ved Bjerrevej 116, 8850 Bjerringbro 19/950
    snh
   • Re: VS: Vedr.: signalanlæg 13/18109
    tv
   • Det Norske Veritas: Opfølgning på ekstern audit hos Revas den 05.-07.12.2018 (fremsendelse af referat fra miljømøde den 11-12-2018) 18/40608
    lp8
   • Mail til Stoholm Kultur - og Fritidscenter, udbetaling af AC tilskud 18/5895
    mgo
   • Hulager 2, 8831 Løgstrup: Kopi til DN m.fl. af afgørelse om campinghytter på campingplads i landzone 18/51154
    bkb
   • Doc2Mail_flettedokument_1[1].pdf 19/811
    llla
   • Frivillige organisationer tilsendes dagsorden til møde 8. januar 2019 vedr. genbrugseffekter på Viborg genbrugsstation 18/51288
    mlk
   • BR18 Byggetilladelse til at opstilling af rentvandsbeholder Horsdalvej 17, 8800 Viborg.pdf 18/45644
    peb
   • Underskrevet samarbejdsaftale vedr. lokalt talerør - Gullev Borgerforening 18/42742
    hant
   • Hulager 2, 8831 Løgstrup: Afgørelse om campinghytter på campingplads i landzone 18/51154
    bkb
   • 07-01-2019 Byggetilladelse til at_lovliggøre udvidelse af boligareal i tagetage_Bakken 21 7470 Karup J.pdf 18/59600
    olz
   • Bombesvarelse 07-01-2019 12_10_27.pdf 17/43193
    lirm
   • Bombesvarelse 07-01-2019 12_10_08.pdf 18/59600
    olz
   • Nøkkerosen 10 - forlænger notering af købsinteresse til 7.2.19 18/39759
    hbl
   • 07.01.2019 - Sendt e-mail til Jacob Fallesen med kvittering af henvendelsen om Kærvænget 10, 8800 Viborg.msg 16/66301
    mie
   • 07.01.2019 - Sendt e-mail til Anders og Lisbeth med kvittering af henvendelsen om Kærvænget 10, 8800 Viborg.msg 16/66301
    mie
   • Tilladelse til indvinding af vand til alm. vandforsyning for Ingstrup Møllevej 15's Vandværk 16/63510
    joo
   • Bombesvarelse 07-01-2019 11_36_31.pdf 17/28925
    jha
   • TFU vådområde Velds Møllebæk - VASP model 16/46514
    kes
   • Optagelse i Kulturelt Samråd - Romlund Forsamlingshus 19/318
    kj3
   • [Sagsnr.:19/888] FDF Viborg Vestervang - Kvittering på 1 kursusansøgning 2019 19/888
    lgr
   • Bombesvarelse 07-01-2019 10_59_03.pdf 17/24549
    vbp
   • Bombesvarelse 07-01-2019 10_56_41.pdf 17/55134
    lirm
   • Kvittering for ansøgning om midlertidig dispensation 12/6506
    bie
   • Tilsynsbrev 18/61459
    pibh
   • Violvænget 4 - sender tinglyst skøde til køber 18/41295
    hbl
   • Tjekliste 18/61459
    pibh
   • [Sagsnr.:19/880] KFUM Spejderne Nørreå Gruppe - Kvittering på kursusansøgning 2019 19/880
    lgr
   • Midlertidig oplag af jord 17/47323
    bie
   • 07-01-2019 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre redskabs-brændeskur og carport_Sandstræde 9 9500 Hobro.pdf 18/62237
    olz
   • Ansøger sendes høringssvar fra Iglsø vedr. udvidelse af biogasanlæg 18/47480
    edg
   • Ansøger sendes høringssvar fra Ø. Børstingvej 17 vedr. udvidelse af biogasanlæg 18/47480
    edg
   • Ansøger sendes høringssvar fra Ø. Børstingvej 34,36 og Lånumvej 43,47 vedr. udvidelse af biogasanlæg 18/47480
    edg
   • Ansøger sendes høringssvar fra Lånumvej 44 vedr. udvidelse af biogasanlæg 18/47480
    edg
   • Ansøger sendes høringssvar fra Ø. Børstingvej 4 vedr. udvidelse af biogasanlæg 18/47480
    edg
   • Rugvænget 1B - notering af købsinteresse til Frederik Madsen 16/49933
    hbl
   • [Sagsnr.:19/843] Almind-Birgittelyst Idrætsforening - Kvittering på 2 kursusansøgninger 2019 19/843
    lgr
   • Bombesvarelse 07-01-2019 10_26_31.pdf 18/62237
    olz
   • Almind-Birgittelyst Idrætsforening - Vedr. kursustilskudsansøgning 2019 19/843
    lgr
   • Almind-Birgittelyst Idrætsforening - Vedr. bilag til kursustilskudsansøgning 2019 19/843
    lgr
   • Dansk Biogasrådgivning svares på spørgsmål vedr. fotovinkler vedr. biogasanlæg på Bjerrevej 19/855
    adno
   • _Byggetilladelse til at_ombygning af kontor hos Via_Prinsens Alle 2 8800 Viborg_2019-01-07.pdf 18/57834
    jha
   • Campus Viborg - C243-C244 ombygning_revision.pdf 18/57834
    jha
   • Bombesvarelse 07-01-2019 09_50_44.pdf 18/57834
    jha
   • Minivådområder Viborg Kommune - projektområder 17/40000
    kes
   • FDF Sejlcenter Viborg - Vedr. budget 2019 19/658
    lgr
   • _Ibrugtagningstilladelse til at_ændre garderobe til et værelse i bygning A_Sct. Laurentii Vej 14 8800 Viborg_2019-01-02.pdf 17/45240
    mehm
   • Spørgsmål til Planklagenævnets klagenummer 1000806 - Teglgårdvej 16B, 9632 Møldrup 16/41971
    bkb
   • Bombesvarelse 07-01-2019 09_16_48.pdf 18/6296
    lirm
   • Mail til ejer vedr. problemer med indsendelse til byggesagen i BOM - Sandstræde 9,9500 Hobro 18/62237
    olz
   • Landzonetilladelse til udstykning af Kolbækvænget 32, 8800 Viborg 18/24393
    ba4
   • Bombesvarelse 07-01-2019 08_32_26.pdf 18/11578
    vbp
   • Svar på ønske om nabohjælpskilt på Søvej 5-9 i Viborg 19/780
    jho
   • Bombesvarelse 07-01-2019 07_53_15.pdf 18/20299
    vbp
 • 04.01.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • BioFiber 2018 til: Ilsøvej 29, Bjerringbro 17/22078
    xkk
   • SV: Anmeldelse af mindre husdyrhold - Fædalhøjvej 6 19/24
    jg1
   • Færdigmelding, A.S. Ørstedsvej 22, nedrivning 18/43021
    jha
   • Kopi af Rådgivers henvendelse til nedbryder - Kærbyvej 22, 18/63442
    bie
   • Tilbagemeling fra Rådgiver - Kærbyvej 22 18/63442
    bie
   • Ulbjerg Gymnastikforening - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/759
    lgr
   • Møde 17/30220
    sfc
   • ang mødet d. 14/2 kl. 10 17/30220
    sfc
   • Modtagelse af delebiler en succes 17/46738
    majoh
   • Henvendelse fra Arkitema (AP Pension) - interesse i Arnbjerg, Viborg syd 18/18232
    janb
   • Brochure 17/46738
    majoh
   • Brochure - brochure.odt 17/46738
    majoh
   • forslag til brochure 17/46738
    majoh
   • Udsættelse 17/46738
    majoh
   • Møde i Fjordklyngen tirsdag 17/46738
    majoh
   • Re: Forsøg med kollektiv transport i tre områder i Viborg Kommune - møde i dag aflyst 17/46738
    majoh
   • Re: VS: Indkaldelse til næste møde om forsøg med kollektiv trafik område NORD 17/46738
    majoh
   • restorlov Carla født 14.03.2014.docx 19/39
    chks
   • Iltforbrug Hald Sø 2018 18/53444
    roc
   • SV: Grundlisteudvalget lægdommer 15/46847
    lokk
   • Skovtilladelser 2019 - ønske om at fastholde Undallslund til o-løb den 15.5.2019 18/61066
    ip3
   • Shelterbyg accept at tilbud fra Viborg Kommune 18/62452
    iny
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Carlo Bach Greve, Hannerupvej 108, 9620 Aalestrup, Besøgsrapport 24655-0 19/291
    am1
   • 100 årsjubilæum 12-01-2019 i Alliance française Viborg 18/46837
    hkr
   • Svar fra Nævnenes hus på spørgsmål om klagen: Klagenummer 1002829 – Asmildklostervej 1, 8800 Viborg 17/20677
    ba4
   • Foreningen Norden Viborgs forårsprogram 2019 18/34814
    maries
   • Svar fra Tilbudsportalen - Orientering om stikprøvekontrol 19/710
    tni
   • Referat fra statusmøde den 20-12-2018 18/51223
    pj
   • Møldrup Hallen fremsender yderligere dokumentation 12/53150
    obp
   • Fra Nævnenes hus: Ny klage til behandling – Klagenummer 1002829 – Asmildklostervej 1, 8800 Viborg 17/20677
    ba4
   • pch@viborg.dk - VS: VS: Nørdamvej 2, Tostrup, 9632 Møldrup 18/58107
    kj
   • joergen@fiberpost.dk - Re: SV: VS: Nørdamvej 2, Tostrup, 9632 Møldrup 18/58107
    kj
   • Re: VS: Event - Viborg Open / Borgvold - 24. - 26. maj 2019 18/31710
    av4
   • FMCK - Svar fra FMCK vedr. oprettelse af forening 19/627
    lgr
   • Løvel Vandværk sender takstblad 2019 til godkendelse 19/652
    joo
   • Ansøgning om lovliggørelse af skur ved at reducere skuret til under 50 m2 på Skibelundvej 84, Bjerringbro 18/49751
    ba4
   • Ans Iller Kloak som udfort.pdf 18/17783
    tms
   • Ans Iller kloak erklæringer færdigmelding.pdf 18/17783
    tms
   • Dagsorden teammøde den 4. januar 2019 18/62828
    ppa
   • Færdigmelding og afslutning af byggesagen tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand. 18/17783
    tms
   • Re: Endelig pdf udgave af Stoholm til fods og på cykel 18/37970
    tv
   • Mail fra Kim Simmelsgaard, der ønsker aktindsigt i dagsorden for Bjerringbrorådet 18/14940
    heg
   • Åkanden 16, Arnbjerg - køberoplysninger 19/573
    hbl
   • Astrupvænget 31, 9632 Møldrup - advokat anmoder om underskrift af påtaleberettiget 14/9356
    hbl
   • Færdigmeddelelse Bavnehøjvej 26, 8830 Tjele.msg 18/6212
    jha
   • Færdigmelding, Bavnehøjvej 26, byggesag 18/6212
    jha
   • FMCK - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/619
    lgr
   • Rapport vedr.Tastum Vandværk - december 2018 12/141134
    joo
   • Rapport vedr.Tastum Vandværk. Ledningsnet - december 2018 12/141134
    joo
   • Rapport vedr.Tastum Vandværk - Agertoften 2, taphane - december 2018 12/141134
    joo
   • spørgsmål til udbudsmateriale - Velds Møllebæk 18/8118
    kes
   • Rapport vedr.Knudby Vandværk - Ledningsnet - december 2018 17/11291
    joo
   • Gormendal 22 8831 Løgstrup Landzonetilladelse til fritidshus.pdf 17/59380
    jha
   • Rapport vedr.Knudby Vandværk - Virksundvej 110A, taphane - december 2018 17/11291
    joo
   • spørgsmål til udbudsmateriale - Gørup Enge 13/2612
    kes
   • RE: Udbudsmateriale for detailprojektering, Vådområde Gørup Enge 13/2612
    kes
   • Færdigmelding af separering af kloak på Engvej 4, Viborg 17/36569
    peph
   • Erklæring vedr. separering - Skolevangen 11, 8830 Tjele 15/23600
    peph
   • Allan Bach og Janus Lindholt. Indsigelse mod forslag til lokalplan 494 17/57182
    janb
   • Tak for tilbagemelding om skiltning på Birgittelystvej i Hald Ege 19/548
    jho
   • 19.12.2018 - Modtaget e-mail fra Michael Staun, Erik Ark. efter en status på behandlingen af sagen på Fristruphøjvej og Skaldehøjvej, 8800 Viborg.msg 18/47363
    mie
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Informationer om naturbeskyttelsesloven 19/1353
    askr
   • Informationer om naturbeskyttelsesloven 18/54056
    askr
   • Indbydelse til det Grønne Råds temaaften om Viborg Kommunes natur - Naturen i Viborg 19/766
    jrs
   • SV: Miljøgodkendelse - Østervangsvej 89, 8830 Tjele 18/25267
    xkk
   • VS: Spørgsmål til Husdyrgødningsbekendtgørelsen - Ericavej 57, 7470 Karup 13/26808
    xkk
   • SV: BioFiber til: Ilsøvej 29, Bjerringbro 17/22078
    xkk
   • VS: Kommunal biogødning til: Vorningvej 68, Tjele 17/11959
    xkk
   • SV: Kommunal biogødning til: Vorningvej 68, Tjele 17/11959
    xkk
   • Bombesvarelse 04-01-2019 13_56_46.pdf 18/43021
    jha
   • _Ibrugtagningstilladelse uden syn til at_etablere legeplads_Klovenhøjvej 1A, 8800 Viborg_2019-01-03.pdf 15/24545
    jno
   • Spørgsmål til Rådgiver om det videre forløb Kærbyvej 22 - 18/63442
    bie
   • [Sagsnr.:19/759] Ulbjerg Gymnastikforening - Kvittering på kursusansøgning 2019 19/759
    lgr
   • Opfølgning til Arkitema vedr. Arnbjerg, Viborg syd 18/18232
    janb
   • 04.01.19 Byggetilladelse til stuehus. Rogenstrupvej 42, 8831 Løgstrup.pdf 18/56039
    lirm
   • Bombesvarelse 04-01-2019 13_32_57.pdf 15/38952
    jno
   • Landzoneafgørelse nyt stuehus på Rogenstrupvej 42 8831 Løgstrup.pdf 18/56039
    lirm
   • Bombesvarelse 04-01-2019 13_32_22.pdf 18/56039
    lirm
   • Mail til Bs. med tilsagnsbrev 18/47054
    anso
   • Mail til Bs. med tilsagn 18/1267
    anso
   • Anmodning om revideret materiale Hamlen 2a 8800 Viborg.pdf 18/60127
    peb
   • Opfølgning på miljøtilsyn på minkfarmen på Tastumvej 66, Stoholm 18/35724
    xkk
   • Bombesvarelse 04-01-2019 13_17_06.pdf 15/24029
    jno
   • Tilsagn om støtte til almene familieboliger 18/47054
    anso
   • Bombesvarelse 04-01-2019 13_13_17.pdf 18/57972
    mie
   • 04.01.2019 - BR18 Byggetilladelse til at_opføre et enfamiliehus med integreret carport_Arnbjerg Fælled 8 8800 Viborg.pdf 18/57972
    mie
   • 04.01.2018 - Dispensation til håndtering af regnvand på Arnbjerg Fælled 8, 8800 Viborg.pdf 18/57972
    mie
   • 04.01.2018 - Sendt e-mail til Anette Simonsen, FBA Huse med afgørelse om dispensation på Arnbjerg Fælled 8, 8800 Viborg 18/57972
    mie
   • Spørgsmål til ansøgning om anvendelse af kommunale skove i 2019 til træningsorienteringsløb og evt. sammenlægning af løb 14. og 15. maj 2019 18/61066
    ip3
   • [Sagsnr.:19/718] Bjerringbro IF Fodbold - Kursustilskud 2019 19/718
    lgr
   • 04.01.19 Nedrivningstilladelse til udestue. Mimosevej 2, 8840 Rødkærsbro.pdf 18/64310
    lirm
   • Bombesvarelse 04-01-2019 12_24_56.pdf 18/64310
    lirm
   • Foreningen Norden Viborgs forårsprogram 2019 18/34814
    maries
   • Orientering om dispensation vedr. bebyggelsesprocent. Liseborg Mark 33, 8800 Viborg 18/57221
    lirm
   • Orientering af ejere af Liseborg Mark 31 om afgørelse i byggesag på Liseborg Mark 33, 8800 Viborg 18/57221
    lirm
   • Bombesvarelse 04-01-2019 11_08_04.pdf 18/47363
    mie
   • 04.01.2018 - Byggetilladelse BR18 Fristruphøjvej 176, 8800 Viborg.pdf 18/47363
    mie
   • 04.01.2018 - Dispensation til terrænregulering på Fristruphøjvej 176 og Skaldehøjvej 127 i Viborg.pdf 18/47363
    mie
   • 04.01.2019 - Sendt e-mail til Michael Staun, Erik Arkitekter med kopi af afgørelse for ansøgning om dispensation til terrænregulering på Skaldehøjvej og Fristruphøjvej.msg 18/47363
    mie
   • Bombesvarelse 04-01-2019 11_02_53.pdf 18/48579
    mie
   • Tilsynsbrev og -rapport - Løvskal Landevej 78, 8850 Bjerringbro 18/54711
    idal
   • 04.01.2019 - Sendt e-mail til Michael Staun, Erik Arkitekter med kopi af afgørelse for ansøgning om dispensation til terrænregulering på Skaldehøjvej og Fristruphøjvej.msg 18/48579
    mie
   • 04.01.2019 - BR18 Byggetilladelse til at_opføre 8 almene familieboliger_Skaldehøjvej 127A, 8800 Viborg.pdf 18/48579
    mie
   • 04.01.2018 - Dispensation til terrænregulering på Fristruphøjvej 176 og Skaldehøjvej 127 i Viborg.pdf 18/48579
    mie
   • 04.01.19 Byggetilladelse til tilbygning samt carport. Liseborg Mark 33, 8800 Viborg.pdf 18/55835
    lirm
   • 04.01.19 Dispensation fra lokalplan nr. 206 til bebyggelsesprocent. Liseborg Mark 33, 8800 Viborg.pdf 18/55835
    lirm
   • Bombesvarelse 04-01-2019 10_45_18.pdf 18/55835
    lirm
   • VVM-anmeldeskema, vådområde Gørup Enge med bilag 13/2612
    kes
   • [Sagsnr.:18/63313] Gymnastikforeningen Møldrup 18/63313
    lgr
   • Mail til Nævnenes Hus angående klagedokument ikke er tilsendt Viborg Kommune. Klagenummer 1002829 - Asmildklostervej 1, 8800 Viborg 17/20677
    ba4
   • [Sagsnr.:18/63305] FDF Frederiks - kursustilskud 2019 18/63305
    lgr
   • FMCK - Vedr. oprettelse/godkendelse af forening 19/627
    lgr
   • Bombesvarelse 04-01-2019 09_51_22.pdf 18/64535
    jha
   • kvitteringsbrev skydebane.pdf 18/64535
    jha
   • Lovliggørelse af skur på Skibelundvej 84, Bjerringbro med frist til 1. maj 2019 18/49751
    ba4
   • Færdigmelding og afslutning af byggesagen tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand. 18/17783
    tms
   • Mail til Kim Simmelsgaard med dagsorden for Bjerringbrorådets møde 3. januar 2019 18/14940
    heg
   • [Sagsnr.:18/63292] Løgstrup Gymnastik & IF - kursustilskud 2019 18/63292
    lgr
   • Bombesvarelse 04-01-2019 08_33_19.pdf 18/6212
    jha
   • _Ibrugtagningstilladelse til at_ændre udhus til erhvervsbygning_Bavnehøjvej 26 8830 Tjele_2019-01-04.pdf 18/6212
    jha
   • FMCK - Vedr. kursustilskudsansøgning 2018 19/619
    lgr
   • FMCK - Vedr. ny kursustilskudsansøgning 19/619
    lgr
   • Svar på spørgsmål fra Bjerringbro Atletik og Motion vedr. afspærringen af Kjællinghølbroen 18/64020
    cfu
   • [Sagsnr.:18/62487] Viborg MTB - kursustilskud 2019 18/62487
    lgr
   • Bombesvarelse 04-01-2019 08_44_34.pdf 17/50591
    lirm
   • Bombesvarelse 04-01-2019 08_30_40.pdf 17/4401
    jno
   • [Sagsnr.:18/13320] DCH Viborg - kursustilskud 2019 18/13320
    lgr
   • Kopi af naboorientering. Liseborg Mark 33, 8800 Viborg.pdf 18/55835
    lirm
   • Opsummering fra møde den 3. januar 2019 om sagsstatus 17/48356
    flr
 • 03.01.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Pernille Damm, Telcon - Korrespondance om ansøgning på to mastepositioner inkl. arealleje 18/64478
    es
   • Yderligere luftfoto fremsendt af Johannes Søgaard 17/35890
    8ks
   • Johannes Søgaard fremsender yderligere billedemateriale til sagen 17/35890
    8ks
   • Referat fra seneste møde 18/6155
    tv
   • Yderligere oplysninger fra Johannes Søgaard til sagen. Vedhæftet to bilag med luftfoto 17/35890
    8ks
   • Høring - Ny Håndbog om test af signalanlæg med AGD-udstyr 13/18109
    tv
   • Kvittering og bemærkninger fra Birgit, Kasper og Johannes Søgaard til det svar Viborg Kommune har fremsendt 17/35890
    8ks
   • Yderligere oplysninger i sagen fra Birgit og Johannes Søgaard 17/35890
    8ks
   • Birgit og Johannes Søgaard meddeler, at de ser frem til svar fra Viborg Kommune på baggrund af det de tidligere har fremsendt af materiale i sagen. 17/35890
    8ks
   • Data for overløb 18/62034
    tms
   • Svar fra Birgit og Johannes Søgaard efter afholdt møde på Rådhuset den 23. nov. 2018 med Hans Jørn Laursen, Jørgen Jørgensen og Per Christensen om sagen 17/35890
    8ks
   • Viborg Kommune og Energi Viborg Vand, Notat fra møde angående udledning 14/61755
    tms
   • 17.12.2018 - Modtaget e-mail fra Danske Lejere med orientering af lejers forhold på Pakhusvej 2, 8800 Viborg.msg 18/57913
    mie
   • 17.12.2018 - Modtaget e-mail fra Danske Lejere med orientering om at lejer har fraflyttet lejemålet på Pakhusvej 2, 8800 Viborg.msg 18/57913
    mie
   • Re: SV: Dagsorden til mødet i næste uge 18/6155
    tv
   • SV: Grænsefladegranskning af reviderede Håndbog Trafikspejle 18/6155
    tv
   • Ansøgning angående Gadekirke 19/577
    av4
   • kloakskitse - separatkloakering på Kardybvej 13a. 17/36174
    peph
   • SV: Eventuel tilbagekøb af gadelyset i Karup-området 14/33206
    tv
   • Gødningsaftale Viborg Rideklub - Koldingvej 215, 8800 Viborg 18/22844
    vkh_slettet_1
   • Åkanden 16, Arnbjerg - mail om køb 19/573
    hbl
   • Henvendelse fra Birgit og Johannes Soegaard til Hans Jørn Laursen med anmodning om møde vedrørende vandstanden i Nørreådalen 17/35890
    8ks
   • bekræftelse på reparation af vej 16/18094
    hsjen
   • Kontakttelefon til bobestyrer 16/18094
    hsjen
   • Byggeansøgning, Kirkebækvej 94B, 8800 Viborg 18/64540
    peb
   • Iversvej 2, 8830 Tjele. Sløjfning af olietank. 18/1646
    am1
   • Non Mølle, referat af opstartsmøde 16/18094
    hsjen
   • SV: Rapport omkring tilbagetrukket stoplinje 18/6155
    tv
   • Dunhammeren 31 - køber sender oplysning om navn og adresse 19/566
    hbl
   • Referat - udkast 18/6155
    tv
   • RE: Forord i håndbøger 18/6155
    tv
   • Billede af sivestrenge på Jordemodervej 2. 18/53012
    peph
   • jordemodervej 2 - kloaktegning. 18/53012
    peph
   • færdigmeldingsblanket fra kloakmester - Jordemodervej 2 18/53012
    peph
   • Non Mølle, kontaktperson Hededanmark samt retablering af vej. 16/18094
    hsjen
   • Kvittering fra lodsjer omkring vandplanter i Nørreåen 19/557
    flr
   • Spørgsmål fra lodsjer om grødesammensætningen 19/557
    flr
   • Spørgsmål fra Johannes omkring grødesammensætningen 19/557
    flr
   • Toften 18 - kloakskitse af separatkloakering. 17/36447
    peph
   • Tilmelding til informationsmøde vedr. gågaderegulativ 17/30220
    sfc
   • Møde vedr. gågaderegulativ 17/30220
    sfc
   • Non Mølle, alternativ bro 16/18094
    hsjen
   • RE: Referat - udkast 18/6155
    tv
   • KL - Dagsorden og materiale til møde i Det Kommunale Digitaliseringsråd den 7. januar 2019 18/218
    alm
   • Dyrupgårdvej 8, 8850 Bjerringbro. Sløjfning af olietank. 18/1646
    am1
   • Byggeansøgning, Frederiksvej 13, 8800 Viborg 18/64539
    lirm
   • Skiltning på Birgittelystvej i Hald Ege 19/548
    jho
   • Ingen bemærkninger fra Fiskeristyrelsen til Restaureringsprojekter i Hessellund Bæk og Pilhus Bæk 18/20517
    flr
   • FDF Overlund - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/538
    lgr
   • Klage vedr. Non Mølleå ikke sendt via klageportal og derfor uformel 16/18094
    hsjen
   • FDF Overlund - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/538
    lgr
   • Toften 1, kloakskitse på separatkloakering. 17/36355
    peph
   • FDF Overlund - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/538
    lgr
   • VS: Klage vedr. Non Mølleå 16/18094
    hsjen
   • Vedr.: cykelspoler i Fabrikvej/Vognmagervej 19/542
    tv
   • FDF Overlund - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/538
    lgr
   • FDF Overlund - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/538
    lgr
   • Toften 1, kloakskitse på separatkloakering. 17/36383
    peph
   • Tilladelse til at benytte Nordisk Park til 112-dag 19/526
    av4
   • Fremmødeliste Fitness.dk Basis uge 50,51 og 52 - 2018 12/29178
    gh
   • VS: Undersøgelsesrapport, industrivej 33, Karup 19/502
    pba
   • Byggeansøgning Hamlen 2A, 8800 Viborg 18/64538
    peb
   • Nedrivning af ejendom i Nr. Rind med tilskud fra kommunens pulje til landsbyfornyelse 18/63442
    bie
   • Information om forureningsundersøgelse, Industrivej 33, 7470 Karup J. 19/502
    pba
   • Ønske om nabohjælp på Havrevænget i Viborg 19/495
    jho
   • Placering af vaskehal (light -ordningen) 18/59642
    bie
   • Byggeansøgning Hamlen 2a, 8800 Viborg 18/60127
    peb
   • Offentlig høring og seminar den 24 januar 2019 om støjsvag varelvering til butikker 16/53686
    bie
   • Kærhuset håndværkere fra håndværkerlisten 15/60975
    iny
   • Kopi af logbog for støvsuger og datablade på filter til støvsuger - Jernvej 6 12/134340
    bie
   • Sv: manglende lvs ved udkørsel ulige nr. Nørresøbakken 19/463
    tv
   • Sv: manglende lvs ved udkørsel ulige nr. Nørresøbakken 19/463
    tv
   • VS: manglende lvs ved udkørsel ulige nr. Nørresøbakken 19/463
    tv
   • om inspektion af 2 olietanke, Borgergade 1, Ulbjerg, 8832 Skals 16/46984
    pba
   • Dokumentation for opstilling af olietank - Himmestrupvej 59 18/38170
    bie
   • Registreringsmeddelelse U2018-53836. Referencenr. 2018036 18/20950
    am1
   • Bestyrelses møde den 14.12 17/46738
    majoh
   • Fra Henrik Søe: LP 518, KPT 35 og miljørapport 18/47393
    rgn
   • Asmild Mark 74, 8800 Viborg - købsaftale 14/9356
    hbl
   • Asmild Mark 74, 8800 Viborg 14/9356
    hbl
   • Færdigmelding af oprensning 17/46888
    aka
   • Tankattest og skitse - Himmestrupvej 59 18/38170
    bie
   • Opsamling på UPDATE 18/57914
    jdb
   • Opsamling på UPDATE - UPDATE.docx 18/57914
    jdb
   • Delresultater fra arbejdet i Viborg Kommune - 20180508 Avanceret Produktion - delkonklusion.pdf 17/46833
    andh
   • Delresultater fra arbejdet i Viborg Kommune 17/46833
    andh
   • Rapport vedr. DAMRC aktiviteter i Viborg Kommune - 20181029 Avanceret Produktion rapport.pdf 17/46833
    andh
   • Rapport vedr. DAMRC aktiviteter i Viborg Kommune 17/46833
    andh
   • VS: Klage vedr. Cykelsti/fortov i Karup 19/430
    tv
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Gøgevej 5, 8831 Løgstrup 19/429
    mp2
   • Anne Marie Duus sender brev til KMU: Vedr. Faktuelle fejl I VMM redegørelse- Biogasanlæg- Vammen 17/61015
    adno
   • Lysregulering Katmosevej/Holstebrovej 13/18109
    tv
   • Svar på udbedrering af vandingsted ved Mønsted Å 18/37299
    flr
   • Registreringsmeddelelse U2018-50088. Referencenr. 3491 17/58258
    am1
   • Færdigmelding, Arnbjerg Fælled 4, byggesag 18/25588
    lirm
   • Registreringsmeddelelse U2018-50088. Referencenr. 3491 18/58258
    mada
   • Fra GC: Statusliste_03_01_2019 18/51223
    pj
   • Fra GC: Definition af bygherre 18/51223
    pj
   • Brugelyset 14 - tinglyst skøde 18/35808
    hbl
   • Lånumvej 54, 7850 stoholm, Anmeldelse af dyrehold 19/410
    jg1
   • Indberetning af dyrehold samt oversigtskort over kvægstald 18/36280
    kkg
   • Nedrivning af hønsehus, Sagsnummer 2015-0625 19/401
    bie
   • Opfølgning på miljøtilsyn 2018 - Veldshusevej 1, 8830 Tjele 18/54214
    kkg
   • Vedr. evt. Ajstrup Bæk projekt - møde referat mm 16/510
    aa5
   • Korrepondance med ansøger om vindmøller ved Tolstrup 18/42541
    adno
   • Vingaards Officin, Bogtrykmuseet Viborg - Nyhedsbrev 89 - januar 2019 19/73
    sk
   • Regnskab/dokumentation indsendes ultimo januar 2019 - Viborg Landsbysammenslutning 2018 - [Sagsnr.:18/2338] 18/2338
    sb9
   • Morten Sigby-Clausen. Spørgsmål vedr. reduktion af skovbyggelinjen ifb. med lokalplanforslag 499 og 509 18/31530
    janb
   • Accept af forundersøgelsesbudget Dalgas Plantage 2019 12/119201
    kft
   • Morten Sigby-Clausen. Spørgsmål om reduktion af skovbyggelinjen ifb. med lokalplanforslag 499 og 509 18/7663
    janb
   • Planklagenævnet. Orientering om sagsbehandlingstid 16/39740
    janb
   • Aktivitetskalender, medieaftale og god omtale af Viborg som juleby 18/63272
    av4
   • Ansøgning modtaget fra Ingstrup Møllevej 15's vandværk 18/50221
    dek
   • Slides vedr. røgfri udearealer til dialogbrug 18/35254
    chl
   • Mail fra KL vedr. røgfri udearealer 18/35254
    chl
   • Mail fra Boligselskabet Viborg vedr. pris på fjernelse af skinner til loftlifte 18/46912
    chl
   • Oversigt over "Ofte stillede spørgsmål" til høringen af ændret afgrænsning af vandløb (MFVM Id nr.: 4058830) 17/3460
    hsjen
   • Mail fra Boligselskabet Viborg vedr. opsigelse af resterende lejemål på Overlundgården 18/46912
    chl
   • Svar retur fra Politi om afmærkning ved Skovmarken 1 19/350
    jho
   • VS: Skypemøde imorgen med DEP om vandrådsopgaven 17/3460
    hsjen
   • Vedr. ændringsansøgning i vandløbsrestaureringsprojekt i Viborg Kommune - j.nr. 16-0152928 16/16640
    hsjen
   • Ang. årsmøde mellem Viborg Sportsfiskerforening og Viborg Kommune, Natur og Vand 16/68455
    aa5
   • Svar fra lystfiskerne omkring Skals Enge 17/14242
    flr
   • Ansøgning om optagelse i Kulturelt Samråd - Romlund Forsamlingshus.pdf 19/318
    kj3
   • Re: Udskiftning af gadelamperne på Kornmarken og Kornvænget 19/310
    tv
   • Deltagerliste fra bådelauget 16/24186
    roc
   • Tilsagn om deltagelse i møde med Hald sø bådelaug fra Miljøstyrelsen 16/24186
    roc
   • Henvendelse med bekymring for søens tilstand. 16/24186
    roc
   • Forslag om tidspunkter for møde 16/24186
    roc
   • Ny mailadresse til bådelauget 16/24186
    roc
   • Mulige tidspunkter for møder. 16/24186
    roc
   • Mail med godkendelse af referat 18/42089
    anso
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Dan Tofting Kristensen, Kvolsvej 21 , 8831 Løgstrup, Besøgsrapport 24417 19/291
    am1
   • Ågrøde til: Vindumovergaardsvej 6, Bjerringbro 12/57615
    xkk
   • Sønder Alle 25, 8800 Viborg, Tegning af separatkloak 16/60912
    peph
   • Sønder Alle 25, 8800 Viborg, Færdigmelding af separatkloak 16/60912
    peph
   • Afleveringsprotokol - Stitunnel Aarestrupvej, Karup.pdf 16/55125
    kj
   • Sønderalle 19, 8800 Viborg - Tegning af separatkloak 16/60906
    peph
   • Anmeldelse_af_jordflytning_Tingvej ved Tinghallen_sidste 5-7.000 m³ af de 20.000 m³ kat 1 18/24136
    mbp
   • VS: Kørsel for Joan-Irene Pedersen, 10098, for perioden fra 19/11-18 til 14/12-18 19/290
    3sj
   • Sønderalle 19, 8800 Viborg - Færdigmelding af separat kloak 16/60906
    peph
   • VS: 03507- Anne-Dorthe Fruergaard - Bostøtte Viborg - 21.12.2018 19/290
    3sj
   • VS: Kørselsgodtgørelse 15904 Annette Storgård Koue Bostøtten Bjerringbro 17.dec. 2018 19/290
    3sj
   • Færdigmelding, Ericavej 1A, byggesag 18/29459
    olz
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Christian Lervad-Bach, Bjerring Hede 24, 8850 Bjerringbro, Besøgsrapport 18/6726
    clp
   • Kvittering fra MOMU på floteringsprøver 15/51672
    mik
   • Forespørgsel om prøvegravning Violvænget 1, Hammershøj - 8830 Tjele - 15/67742
    sb3
   • Repro Fokus Køer - Storhedevejen 16, 8850 Bjerringbro 18/52860
    idal
   • Om at der ikke er autoværkted på Gammelstrupvej 17, Løgstrup 18/35938
    bie
   • Rapport AR-19-CA-00751600-01 vedr.Høgild Dambrug 1070 - Indløb 1 att: Jimmy Raaby Olesen 18/3501
    tms
   • SV: VSM 09000 og VSM 10565 om manglende X381 15/51672
    mik
   • Rapport AR-19-CA-00751552-01 vedr.Mønsted Dambrug 1220 - Indløb 1 att: Stig Jørgensen 18/3507
    tms
   • Supplerende materiale til byggesag. Gøgevej 8, 8831 Løgstrup 18/39641
    lirm
   • Viborgegnens Erhvevsråd sender referat fra VER bestyrelsesmøde den 12. december 2018 18/171
    alm
   • Ejers nye kommentar til byggemulighed. Komponisthøjen 20, 9500 Hobro.msg 18/29804
    lirm
   • Udløb af klagefrist for dispensationvar. Kornvænget 10, 8800 Viborg.msg 18/49763
    lirm
   • 03.01.2018 - Modtaget e-mail fra Kim Skov på grund af manglende vedhæftet afgørelse i e-mail sendt til Kim.msg 17/49125
    mie
   • Bjerringbro Cross Klub - Indsender budget 2019 18/32941
    lgr
   • Ø. Børstingvej 6, 7850 Stoholm: Kopi af landzonetilladelse til tanke og plansiloer til biogasanlæg 16/57406
    kft
   • Spørgsmål vedr. loftshøjde i kælder. Ingstrupvej 20, 8830 Tjele 18/34819
    lirm
   • Maikl fra EVV-S - om afledning af overfladevand - Egelundvej 12/131345
    bie
   • Ø. Børstingvej 6 7850 Stoholm Landzonetilladelse til tanke og plansiloer til biogasanlæg.pdf 18/34498
    jha
   • Om afledning af overfladevand - Egelundvej 6 12/131345
    bie
   • Supplerende materiale til byggesag. Hedevænget 126, 8800 Viborg 18/64303
    lirm
   • mail fra EVV-S - pildevand fra bilvaskehaller 18/58354
    bie
   • dueholm - Præsentation1.pptx 16/35069
    fga
   • Supplerende materiale modtaget Søndergade 6 9632 Møldrup 18/31878
    peb
   • tilbud på knogler fra Thorsgaard 15/51672
    mik
   • Pølsevogn ved trappetorvet 19/265
    av4
   • Trykprøvning 13/32268
    bie
   • Støjklage fra byggeri på Storegade 18, Bjerringbro 19/257
    bie
   • Markedsværdirapport pr. 31 december 2018 - Nordea Bank 12/75657
    nac
   • Porteføljeafstemningsrapport pr. 31 december 2018 - Nordea Bank 12/75657
    nac
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Henstilling vedrørende en ulovlig spang ved Karup Å 19/222
    askr
   • Bombesvarelse 03-01-2019 11_14_25.pdf 15/24545
    jno
   • Tilsagn om støtte til almene familieboliger 18/1267
    anso
   • Gormendal 22, 8831 Løgstrup: Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til fritidshus 18/5948
    bkb
   • Bombesvarelse 03-01-2019 17_03_16.pdf 18/64532
    jno
   • _Byggetilladelse til at_tilbygning til eksisterende stald på 947 kvm._Fælledvej 30A 8830 Tjele_2019-01-03.pdf 18/64532
    jno
   • Data for overløb 18/62034
    tms
   • 03.01.2019 - Sendt e-mail til Pia Bach, Bachgruppen med orientering om at Viborg kommune fortsat gerne vil undersøge lejligheden på Pakhusvej 2, 8800.msg 18/57913
    mie
   • SV: Gødningsaftale Viborg Rideklub - Koldingvej 215, 8800 Viborg 18/22844
    vkh_slettet_1
   • Naturstyrelsens forslag til afspærring ved anlægsarbejde 16/18094
    hsjen
   • orientering om opstartsmødet og afspærring af sti 16/18094
    hsjen
   • Dialog om placering og vedligeholdelse af stibro 16/18094
    hsjen
   • SV: Tilbud på køb af udelysanlæg i Karup 14/33206
    tv
   • Til Fruerlund & Høg vedr. biavlerbygning på Højbjerg Møllevej 8 / Tange Søvej 42 19/563
    bkb
   • Dialog om adgangsvej og deltagelse i byggemøder 16/18094
    hsjen
   • Svar til lodsejer omkring sammensætningen af vandplanter i Nørreåen 19/557
    flr
   • Svar til Johannes omkring ændringer efter indførsel af regulativet fra 2004 19/557
    flr
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at opføre tilbygning til administration Bjerring Hede 12, 8850 Bjerringbro.pdf 18/25693
    peb
   • Tilbagemelding om skiltning på Birgittelystvej i Hald Ege 19/548
    jho
   • [Sagsnr.:19/538] FDF Overlund - Kvittering på kursusansøgninger 2019 19/538
    lgr
   • cykelspoler i Fabrikvej/Vognmagervej 19/542
    tv
   • Notat fra møde angående udledning 14/61755
    tms
   • Dialog om tilførsel af jordmængder 16/18094
    hsjen
   • [Sagsnr.:18/56742] Viborg HK - Orientering om udstedelse af adgangskort 2019 18/56742
    lgr
   • [Sagsnr.:18/56742] Viborg FF - Orientering om udstedelse af adgangskort 2019 18/56742
    lgr
   • [Sagsnr.:18/56742] Viborg Svømmehal - Orientering om udstedelse af adgangskort 2019 18/56742
    lgr
   • Udsendt orientering til private renovatører om overgang til kommunal affaldsordning 18/13104
    mlk
   • 03.01.2018 -Sendt e-mail til Kim Skov med svar på status af behandlingen af byggeasgen på Gl. Århusvej 274C, 8800 Viborg 17/49125
    mie
   • Bombesvarelse 03-01-2019 14_31_46.pdf 17/56659
    peb
   • Svar på ønske om skiltning med nabohjælp på Havrevænget i Viborg 19/495
    jho
   • Revurdering af § 12 miljøgodkendelse for Bækkegårdsvej 44, 7850 Stoholm 18/57703
    fil
   • Målinger af ilt og temperatur Hald sø 2012 16/24186
    roc
   • Kvillering for at indskærpelse dokumenteret overholdt - Himmestrupvej 59 18/38170
    bie
   • Bombesvarelse 03-01-2019 13_58_27.pdf 18/25588
    lirm
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_etablere parkeringsplads og opføre redskabsskur_Hybenvej 3 8800 Viborg_2019-01-03.pdf 18/62582
    jha
   • VS: manglende lvs ved udkørsel ulige nr. Nørresøbakken 19/463
    tv
   • Bombesvarelse 03-01-2019 13_54_48.pdf 18/62582
    jha
   • Til Henrik Søe: Bemærkninger til udkast til LP 518, KPT 35 og miljørapport 18/47393
    rgn
   • Tilsynsbrev - Storhedevejen 16, 8850 Bjerringbro 18/52860
    idal
   • Byggetilladelse til at ombygge sparekasse til butik og udlejningsbolig Søndergade 6, 9632 Møldrup.pdf 18/31878
    peb
   • Bombesvarelse 03-01-2019 12_13_58.pdf 18/62237
    olz
   • Kommentar vedr. reviderede tegninger. Søakset 12, 8800 Viborg.msg 18/59480
    lirm
   • Kvittering for opfølgning på miljøtilsyn - Veldshusevej 1, 8830 Tjele 18/54214
    kkg
   • Bombesvarelse 03-01-2019 11_21_22.pdf 18/62237
    olz
   • [Sagsnr.:18/56337] Mammen Ungdomsklub - Brev ifm. klubtilskud 2019 18/56337
    lgr
   • Bombesvarelse 03-01-2019 11_19_14.pdf 18/9077
    mie
   • BIF-Gymnastik: Præcisering af bookinger Enggården 17/58349
    sk
   • Ansøger sendes høringssvar fra Iglsøvej 63 vedr. udvidelse af Iglsø Biogas 18/47480
    edg
   • Ansøger sendes høringssvar fra Iglsøvej 51 vedr. evt. udvidelse af Iglsø Biogas 18/47480
    edg
   • Supplerende svar på spørgsmål vedr. rumhøjde. Ingstrupvej 20, 8830 Tjele.msg 18/34819
    lirm
   • Ansøger videresendes høringssvar fra Iglsøvej 49 vedr. evt. udvidelse af Iglsø biogasanlæg 18/47480
    edg
   • VTU - Vedr. huslejekvitteringer 2018 18/47943
    sk
   • Kontrolopmåling af vandløb i 2019 18/64503
    flr
   • Politi - Ønske om baggrundsafmærkning ved Skovmarken 1 ved Vindum 19/350
    jho
   • Kvittering for modtagelse af ansøgning om optagelse i Kulturelt Samråd - Romlund Forsamlingshus 19/318
    kj3
   • Klagefrist udløbet - afgørelse om oprensning/opgravning ved Korreborg Bæk 18/50125
    flr
   • Mail til Bs. vedrørende Bossinf-STB er åbnet for indberetning 18/63622
    evg
   • Udskiftning af gadelamperne på Kornmarken og Kornvænget 19/310
    tv
   • Kvittering for modtagelse af mødedeltagere. 16/24186
    roc
   • Dialog med Miljøstyrelsen om mødedeltagelse 16/24186
    roc
   • VS: Høringssvar minivådområder Viborg Kommune 17/40000
    kes
   • Spørgsmål om deltagelse i mødet fra Hald Sø's Bådelaug 16/24186
    roc
   • Invitation til Miljøstyrelsen til deltagelse i møde med Hald sø bådelaug 16/24186
    roc
   • Regnskab/dokumentation for afholdte udgifter - Viborg Landsbysammenslutning 2018 - [Sagsnr.:18/2338] 18/2338
    sb9
   • Værksted flyttet til Vinkelvej 17, Skive 18/35938
    bie
   • Bombesvarelse 03-01-2019 09_03_53.pdf 18/29459
    olz
   • Svar på spørgsmål vedr. rumhøjde. Ingstrupvej 20, 8830 Tjele.msg 18/34819
    lirm
   • Bombesvarelse 03-01-2019 08_48_34.pdf 18/53689
    jha
   • Bombesvarelse 03-01-2019 08_46_42.pdf 18/64405
    jno
   • Kvitteringsbrev efter supp matr..dot - 2013 doc2mail_opføre en kold hal_Kirkebakken 7 7840 Højslev_2019-01-03.pdf 18/64405
    jno
   • Svar på spørgsmål omkring prøvegravning Violvænget 1, Hammershøj - 8830 Tjele - 15/67742
    sb3
   • [Sagsnr.:18/32941] Bjerringbro Cross Klub - Beregning lokaletilskud 2019 18/32941
    lgr
   • 02.01.2019 - Afgørelse på ansøgning om lovliggørelse af enfamiliehus på Gl. Århusvej 274B, 8800 Viborg.pdf 17/49125
    mie
   • Bombesvarelse 03-01-2019 08_14_00.pdf 18/31878
    peb
   • Bombesvarelse 03-01-2019 08_01_40.pdf 15/26034
    jno
 • 02.01.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Besked fra LMO - SV: 14-22513 - Svend Erik Andersen og Anders-Ove Andersen - salg af jord til Viborg Kommune 17/59350
    tno
   • BIlag - billetter - fra Air France 19/248
    susni
   • Billetter fra Air France 19/248
    susni
   • Fr. Susanne Nielsen (x5) | Vouchers for booking #1543399435 | ShuttleDirect.com - 1543399435.pdf 19/248
    susni
   • Voucher Shuttle Direct 19/248
    susni
   • Hoppa - ETICKET - REF: D1287296 - D1287296_j1.pdf 19/248
    susni
   • Hoppa - shuttlebus - dokumenter 19/248
    susni
   • Boardingpas 19/248
    susni
   • Oversigtsdplan for fly m.v. 19/248
    susni
   • Registreringsmeddelelse U2018-54637. Referencenr. 1803086 18/26371
    am1
   • Mammen Ungdomsklub - Indsender ansøgning om klubtilskud 2019 18/56337
    lgr
   • Registreringsmeddelelse U2018-53983. Referencenr. 1707809 18/11942
    am1
   • UNDLAD VENLIGST AT SMIDE AFFALD I DISSE CONTAINERE.docx 19/228
    susni
   • Registreringsmeddelelse U2018-59512. Referencenr. 2177187 17/64170
    am1
   • Orientering til medarbejderne 19/228
    susni
   • Registreringsmeddelelse U2018-58067. Referencenr. 3496 18/3713
    mp2
   • Bilag Referat af best.møde EV Vand 23-11-2018.pdf 19/215
    dek
   • Bilag Budget 2019 for EV Drikkevand.pdf 19/215
    dek
   • Bilag Afgørelse om økonomiske rammer 2019-2020 EV Drikkevand.pdf 19/215
    dek
   • Bilag Årsrapport 2017 for EV Vand.pdf 19/215
    dek
   • Indstilling vedr. ansøgning om tilskud til forundersøgelse af indsats i Hvam Bæk 18/50792
    aa5
   • Bilag Takster 2019 for drikkevand.pdf 19/215
    dek
   • DGI Distriktsforening Nordjylland - Afregning lokaletilskud 2017 og 2018 19/231
    lgr
   • Færdigmelding, Klovenhøjvej 1A, byggesag 15/24545
    jno
   • Supplerende materiale til ansøgning om disp fra lp 117A vedr. udskiftning af porte på Rødevej 2 - Depotgaarden. 19/229
    mehm
   • Ansøgning om dispensation fra Lp 117A ifm udskiftning af porte på Rødevej 2 - Depotgaarden. 19/229
    mehm
   • Nye affaldsbeholdere på vej - brev fra REVAS 19/228
    susni
   • Registreringsmeddelelse U2018-58137. Referencenr. 1704502 18/21256
    mp2
   • 07.11.18 Indsigelse fra naboer ifm høring vedr. nyt sommerhus, Gormendal 22, 8831 Løgstrup 17/59380
    jha
   • Spørgsmål fra skolelv på sønder skoler - Elisabeth T. Viskum 19/224
    kemn
   • 20.11.18 Svar fra ansøger på høringssvar - vedr. nyt sommerhus på Gormendal 22, 8831 Løgstrup 17/59380
    jha
   • Registreringsmeddelelse U2018-56066. Referencenr. 3530 18/21480
    mp2
   • Registreringsmeddelelse U2018-60035. Referencenr. 1801936 18/49085
    mp2
   • Byggeansøgning, Færøvej 3, 8800 Viborg 18/64537
    mie
   • POWERMAN Viborg - Bilag til KFU sag 08.01.2019 19/139
    lgr
   • VS: Tunnel under Aarestrupvej i Karup/Lys på stien 19/221
    tv
   • René Gundersen, COWI, fremsendelse af tillægsydelser som følge af projektændringer Stoholm 16/32462
    bc6
   • Henvendelse fra Baba-frivillige - Diplom-overrækkelse 18/46837
    hkr
   • Mail fra Jimmy Nielsen vedr. Trepas 19/207
    lni
   • Legalitetsgodkendelse af drikkevandstakster 2019 19/215
    dek
   • Mail med godkendelse af referat 18/42089
    anso
   • 18.12.18 Påbegyndelse og færdigmelding af opsætning af skilte, vestergade 2, 8800 Viborg 18/18593
    mehm
   • Byggeansøgning Nedergårdsvej 26, 8830 Tjele 18/64536
    lirm
   • Suppl. spg vedr. genberegning af P-balance for lavbundsprojekt Skals Å-dalen ved Hærup Sø 17/64130
    hsjen
   • Spg. om andel befæstet areal til brug for genberegning af P-balance i lavbundsprojekt Skals Å-dalen ved Hærup Sø 17/64130
    hsjen
   • SV: vejføring og parkering ny tæt-lav bebyggelse i Løgstrup 17/56892
    mble
   • Flekskema 2019 - Vinnie Vendelbo Højmark 16/13937
    k4n
   • Påbegyndelse og færdigmelding, ombygning af Sct. Laurentii Vej 14, 8800 Viborg 17/45240
    mehm
   • Byggeansøgning, Hovedgaden 87, 8832 Skals 18/64535
    jha
   • Tinghallen - Viborg - Afspærre vej (etape 2) uge 5 og 6 18/31497
    av4
   • Rapport vedr.Arla Foods Rødkærsbro Mejeri - Vandværk - december 2018 16/60682
    joo
   • Rapport vedr.Foulum Vandværk - Ledningsnet - december 2018 12/12007
    joo
   • Vedr. vandløbsrestaurering i Sejbæk - høring af lodsejer 17/44833
    aa5
   • Rapport vedr.Lindum Vandværk - Ledningsnet - december 2018 12/12002
    joo
   • Vedr. Vandløbsrestaurering i Sejbæk - høring af lodsejer 17/44833
    aa5
   • Rute til MTB-løb i Undallslund d. 30 dec. Bobler og kransekage. 18/5039
    ip3
   • Rapport vedr.Bjerringbro Vandværk Nord - Ledningsnet - december 2018 12/27926
    joo
   • Materiale modtaget Søndergade 3 7470 Karup J 18/3850
    peb
   • Ansoegning - færdigmelding, Safranvej 2A, 8800 Viborg 15/73815
    mehm
   • 08.10.18 Færdigmelding Safranvej 2A, 8800 Viborg - indsendense nr. 7.pdf 15/73815
    mehm
   • Vedr. vandløbsrestaurering i Sejbæk - høring af lodsejer 17/44833
    aa5
   • 02.01.2019 - Modtaget e-mail fra Eva Grønborg med orientering om at sagen har fået skema B på Fristruphøjvej og Skaldehøjve 18/48579
    mie
   • SV: [Sagsnr.:17/13465] Idrættens Analyseinstitut - Facilitetsliste Viborg 2018 17/13465
    lgr
   • VS: Destination Hærvejen - Opsamling på bestyrelsesmødet d. 28.11.2018 inkl. referat 17/42644
    jrs
   • Supplerende materiale til færdigmelding, Jyllandsgade 9, 8800 Viborg 16/22045
    mehm
   • Færdigmelding Jyllandsgade 9, 8800 Viborg - indsendelse nr. 10.pdf 16/22045
    mehm
   • Påbegyndelse - Jyllandsgade 9, 8800 Viborg - indsendelse nr. 9.pdf 16/22045
    mehm
   • Favrskov Kommunes godkendelse af projektforslag for etablering af transmissionsledning mellem Bjerringbro og Ulstrup ifm. fjernvarmefusion 18/28494
    mtro
   • Kim Bloch Grouleff anmoder om aktindsigt vedr. byudvikling ved Egeskovvej og Kolbækken 19/168
    janb
   • Orientering om politisk behandling i Favskov og Viborg kommuner af godkendelse af varmeprojekt for transmissionsledning mellem Bjerringbro og Ulstrup samt etablering af varmepumpe 18/28494
    mtro
   • Helhedsplan for Bjerringbro - julehilsen fra rådgiver til følgegruppen 18/32059
    heg
   • Samlet eftersynsrapport, afdeling 107, Asmildkloster Landbrugsskole, Boligselskabet Sct. Jørgen 12/35769
    evg
   • byggeansøgning, Bavnehøjvej 18, 8830 Tjele 18/64534
    olz
   • Vedr. støtte til grusudlægningsprojekter 17/15133
    roc
   • Rapport vedr.Vorning Vandværk - Vorningvej 75, taphane - december 2018 12/11999
    joo
   • 04.12.18 Mail fra ansøger vedr. materiale til midlertidig ibrugtagningstilladelse, Navnløs 7, 8800 Viborg 16/38306
    mehm
   • Rapport vedr.Vorning Vandværk - Vandværket - december 2018 12/11999
    joo
   • Rapport vedr.Vorning Vandværk - Ledningsnet - december 2018 12/11999
    joo
   • Rapport vedr.Brandstrup Vestre Vandværk - Ledningsnet - december 2018 12/135624
    joo
   • Vagn Nielsen, Karup Kartoffelmelsfabrik, oplyser Mogens Dam om, at de 2 tilsendte udkast til deklarationer kan godkendes 14/25682
    bc6
   • Sune Iversen, LE34, status for aftaler vedrørende Alhedestien, Karup 14/25682
    bc6
   • Rapport vedr.Brandstrup Vestre Vandværk - Faldborgvej 4 - december 2018 12/135624
    joo
   • Mogen Dam, sbs, udkast til deklarationer til kommentering ved Karup Kartoffelmeldsfabrik 14/25682
    bc6
   • Rapport vedr.Lindum Vandværk - Skibdalvej 9, taphane - december 2018 12/12002
    joo
   • Rapport vedr.Foulum Vandværk - Burrehøjvej 20, taphane - december 2018 12/12007
    joo
   • Rapport vedr.Lindum Vandværk - Vandværket - december 2018 12/12002
    joo
   • Rapport vedr.Rødkærsbro Vandværk - Valmuevej 15, taphane - december 2018 12/114443
    joo
   • Byggeansøgning, Fælledparken 19, 8830 Tjele 18/64533
    olz
   • Dan Yding Rasmussen, Trafik & Veje, anmoder Arkplan om opdatering af tegninger over Alhedestien ved Kartoffelmelsfabrikken 14/25682
    bc6
   • Rapport vedr.Fårup By Vandværk - Vandværket - december 2018 13/29690
    joo
   • Re: Renoveringsarbejde / Sct. Nicolaj Gade 44, 8800 Viborg 19/148
    av4
   • Rapport vedr.Brandstrup By Vandværk - Brandstrup Søvej 1, taph. - december 2018 12/54805
    joo
   • Mogens Dam, sbs, status til borgerforeningen vedr. Alhedestien 14/25682
    bc6
   • Rapport vedr.Fårup By Vandværk - Ledningsnet - december 2018 13/29690
    joo
   • Mail fra LE34 vedr. status på tinglysning ifm midlertidig ibrugtagningstilladelse af bygning A, Navnløs 7, 8800 Viborg 16/38306
    mehm
   • Rapport vedr.Tange Vandværk - Ledningsnet - december 2018 12/149502
    joo
   • VS: Opfølgning på Miljøtilsyn 2018 17/44179
    bie
   • Rapport vedr.Rødkærsbro Vandværk - Vandværket - december 2018 12/114443
    joo
   • Rapport vedr.Rødkærsbro Vandværk - Ledningsnet - december 2018 12/114443
    joo
   • Mogens Dam, sbs, orientering om forslag til pressemeddelelse og status i øvrigt vedr. Alhedestien. 14/25682
    bc6
   • Mail fra LE34 vedr. status på tinglysning ifm midlertidig ibrugtagningstilladelse, Navnløs 7, 8800 Viborg 16/38306
    mehm
   • Rapport vedr.Brandstrup By Vandværk - Vandværket - december 2018 12/54805
    joo
   • SV: Parkering 19/148
    av4
   • Rapport vedr.Højbjerg By Vandværk - Lerskrænten 1, taphane - december 2018 12/135631
    joo
   • Mogens Dam, sbs, anmodning til LE34 om pris for forskelligt arbejde i forbindelse med Alhedestien, Karup 14/25682
    bc6
   • Rapport vedr.Højbjerg Vandværk - Ledningsnet - december 2018 12/135631
    joo
   • Rapport vedr.Brandstrup By Vandværk - Ledningsnet - december 2018 12/54805
    joo
   • Rapport vedr.Lee Vandværk - Ledningsnet - december 2018odtager - AR-18-CA-00752155-01.pdf 12/60194
    joo
   • 2x4K Skærme 18/61756
    jeli
   • Rapport vedr.Hammershøj Vandværk Ledningsnet - december 2018 12/11987
    joo
   • SV: Afspærring af Markedsvej - uge 51.2018 18/31497
    av4
   • Rapport vedr.Tindbæk Vandværk. Ledningsnet - december 2018 12/37408
    joo
   • Mogens Dam, sbs, status for tilbagemelding på udsendt notat, kortmateriale m.v. til kommentering ved mødedeltagere vedr. Alhedestien. 14/25682
    bc6
   • Rapport vedr.Fårup By Vandværk - Fårupvej 25, taphane - december 2018 13/29690
    joo
   • Rapport nr. 312200 (Dambrugskontrol fra Sejbæk Dambrug Indløb) er færdiganalyseret 18/1333
    tms
   • Rapport vedr.Bjerringbro Vandværk - Skovparken 17, taphane - december 2018 12/27926
    joo
   • Rapport vedr.Bjerringbro Vandværk Nord - Vandværket - december 2018 12/27926
    joo
   • Mogens Dam, sbs, status på tilbagemeldinger på udsendt notat, kortmateriale m.v. til kommentering ved mødedeltagere vedr. Alhedestien. 14/25682
    bc6
   • sdg@lg98.dk - Begrundelse for ændring af sognegrænse vedr. matr. nr. 4d Hejring By, Klejtrup og 4m Hejring By, Klejtrup - Ang. sognegrænseændring 18/61627
    am1
   • Dagsorden 17.01.19..docx 18/2405
    jbpe
   • Rapport vedr.Hammershøj Vandværk - Randersvej 34, taphane - december 2018 12/11987
    joo
   • Rapport vedr.Tindbæk Vandværk - Tindbæk fælled 11, taphane - december 2018 12/37408
    joo
   • Screeningsresultat 3 vådområder Nørreådalen 18/50142
    kes
   • Rapport vedr.Lee Vandværk - Vandværket - december 2018 12/60194
    joo
   • Byggeansøgning, Fælledvej 30A, 8830 Tjele 18/64532
    jno
   • Rapport vedr.Tindbæk Vandværk Vandværket - december 2018 12/37408
    joo
   • Rapport vedr.Hammershøj Vandværk Vandværket - december 2018 12/11987
    joo
   • Majbritt Kold, juridisk afdeling, status på sag vedrørende opkøb af Kjeldbjergvej 17 17/15232
    bc6
   • Resultat af normal drikkevandskontrol på Hvidding Vandværk - december 2018 12/12008
    joo
   • Tak for svaret om udtynding ved Teglmarken 201 i Viborg 17/37264
    nhs
   • Kurt Lomborg, Kjeldbjerg, svar på orientering om politisk beslutning om igangsætning af opkøbsprocedure af Kjeldbjergvej 17 17/15232
    bc6
   • Ansøgning modtaget om fornyet tilladelse til indvinding af grundvand på Herredsvejen 6 19/129
    joo
   • Mail fra Bs. vedrørende Byggeskadefondens 1 års- eftersynsrapport 18/20145
    evg
   • Mail fra Bs. vedrørende ansøgning om skema C 18/20145
    evg
   • Ansøgning modtaget om fornyet tilladelse til indvinding af grundvand på Holmsgaardsvej 19 19/128
    joo
   • Mail fra ejers advokat vedr. dispensation for bebyggelsesprocent - Grønnegade 13, Viborg 18/46765
    mehm
   • Ansøgning modtaget om fornyet tilladelse til indvinding af grundvand på Frisholtvej 22 19/126
    joo
   • Anmeldelse af jordflytning fra Revas, OBU-jord fra vaskeplads. 14/35235
    pba
   • Konklusionsrapport, afdeling 917, Ravnstrup, Boligselskabet Viborg Amt 12/54323
    evg
   • Orientering om resultater fra poreluftundersøgelser på det fhv. kaserneareal i Viborg, Prinsens Alle og Prinsens Alle 2, 8800 Viborg 19/114
    pba
   • Ideer fra elevgruppe 16/35069
    fga
   • Orientering fra Energi Viborg Hvamvej 101 9620 Aalestrup 18/45537
    peb
   • Faktura nr: 4336568 cvr 33055706 18/58677
    am1
   • 20.12.2018 - Modtaget e-mail fra Louise, Erikarkitekter med status på behandlingen af sagen på Boliger for Livet.msg 18/48869
    mie
   • 04.12.2018 - Modtaget e-mail CC fra Dan, Trafik og veje til Mikael Tarne omkring indgang fra gågaden på St.Sct. Mikkels Gade, 8800 Viborg.msg 16/26883
    mie
   • Slaggeudlægning på ejendommen Sdr. Rindvej 41, 8800 Viborg 16/44496
    pba
   • SV: Transportvaneundersøgelse 2014-2016 14/10641
    tv
   • Vådområde Fiskbæk - deklaration om info-plads (LE34 1703286) 16/65540
    iny
   • FDF Viborg fremsender dokumentation 18/18937
    mgo
   • Rune Wentzel Helms, Kolding Kommune - Samlet oversigt over kommunernes tilbagemelding vedr. - Masteleje - pres fra Telcon 18/64478
    es
   • Rune Wentzel Helms, Kolding Kommune - Samlet oversigt over kommunernes tilbagemelding vedr. - Masteleje - pres fra Telcon 18/52294
    es
   • Svarmail fra Bs. med godkendelse af referat fra dialogmøde 18/42089
    anso
   • VS: Registrering i Virk.dk af Løveapoteket 19/76
    btr
   • SV: Opfølgning på miljøtilsyn 12/30118
    ib3
   • Niels Erik Anderssons ansøgning om fornyelse af landzonetilladelse til etablering af sø på Sdr. Rind Vej 123, 8800 Viborg 15/74005
    bkb
   • Nyhedsmail nr. 22 i 2018 - grundkapital lån for 2019 20.12.2018 18/51
    msf
   • Opgaven som anmeldelsesmyndighed ved folketingsvalg flyttes til Ankestyrelsen 19/61
    mlko
   • Løvel ungdoms- og idrætsforening - Vedr. bilag til opgørelsen 2017 18/23154
    lgr
   • Fleksskema 2018 19/56
    smat
   • Henvendelse om udtynding ved Teglmarken 201 i Viborg 17/37264
    nhs
   • Spor af rotter - Mammen Byvej 94, 8850 Bjerringbro 18/6726
    clp
   • 07.12.2018 Referat af Limfjordsrådets møde - 07.12.2018 Limfjordsrådsmøde - slides.pdf 17/61366
    kes
   • 07.12.2018 Referat af Limfjordsrådets møde 17/61366
    kes
   • Faktura fra Nybolig - Hjultorvet 9-11.pdf 18/24824
    tno
   • mol@Mortalin.dk - Ophør af sikringsordning: Bjørnholmvej 69, 9670 Løgstør 18/6758
    clp
   • mol@Mortalin.dk - Ophør af sikringsordning: Østergade 12, 7850 Stoholm Jyll 18/6758
    clp
   • mol@Mortalin.dk - Ophør af sikringsordning: Fårupvej 7, 8840 Rødkærsbro 18/6758
    clp
   • Viborg MTB - Vedr. lokaletilskud budget 2019 18/61778
    lgr
   • Demografix køreplan for 2019 19/7
    hkl
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Lars Rauff Hansen, Tastumvej 30, 7850 Stoholm, Besøgsrapport 16728-02-18 18/6726
    clp
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Vandsøgårdsvej 29 8830 Tjele 18/6726
    clp
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Karuphøjvej 12 8800 Viborg 18/6726
    clp
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Herningvej 58 8800 Viborg 18/6726
    clp
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - St. Torupvej 9, Ulbjerg 8832 Skals 18/6726
    clp
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Sønderupvej 1 8830 Tjele 18/6726
    clp
   • Kørselsbehov kørselsordninger 12/8249
    andr_slettet_1
   • Spørgsmål til mulighed for lovliggørelse af udhus på Skibelundvej 84 18/49751
    ba4
   • Kvittering for anmodning om udtalelse efter habitatbekendtgørelsens § 9, stk. 5, ifbm restaurering af Skravad Mølle Dambrug 17/26311
    abmi
   • Suppl. materiale til mail fra Jørgen Jarsskov. Kopi af mødereferat af 26. april 2017. 17/20677
    ba4
   • KFUM og K Spejdernes venner sender dokumentation 18/18937
    mgo
   • Mail fra Jørgen Jarsskov med kommentarer til svar på tidligere mail vedr. beplantningsplan på Asmildkloster Landbrugsskole 17/20677
    ba4
   • Mail fra ansøger på sagens status - Gl. Århusvej 204 - ledninger på grunden..msg 18/60104
    mehm
   • : Anmeldelse af mindre husdyrhold - Fædalhøjvej 6 19/24
    jg1
   • Fædalhøjvej 6, 8830 Tjele Anmeldelse af dyrehold 19/24
    jg1
   • Ejvind Jakobsen, udsendelse til følgegruppen af information fra byggemøde d. 19. december 2018 med opdateret status 15/69705
    bc6
   • 05.12.2018 - Modtaget e-mail fra Bente med kopi af landzonetilladelse til projektet på Pamhulevej 7, 8831 Løgstrup.msg 18/57917
    mie
   • 14.11.2018 - Modtaget e-mail fra Jan Morberg med status på sagen på Pamhulevej 7, 8831 Løgstrup 18/57917
    mie
   • Middagshøjvej 35, 37, 39, 41 og 42, 44, 46 samt Erik Glippings Vej 1 og 2 er separatkloakeret. 19/9
    tms
   • Skals Enge måling af vandføring 17/14242
    flr
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Høring hos udlejer over materiale fra tidligere udlejer - lejemålet St. Sct. Mikkels Gade 7A, 1.th., 8800 Viborg 18/56752
    msf
   • Spørgsmål til LMO - SV: 14-22513 - Svend Erik Andersen og Anders-Ove Andersen - salg af jord til Viborg Kommune 17/59350
    tno
   • Ø. Børstingvej 6, 7850 Stoholm: Kopi af landzonetilladelse til tanke og plansiloer til biogasanlæg 18/61196
    bkb
   • Ø. Børstingvej 6, 7850 Stoholm: Landzonetilladelse til tanke og plansiloer til biogasanlæg 18/61196
    bkb
   • Orientering om dispensation fra Lokalplan 117A vedr. udskiftning af porte. 19/229
    mehm
   • Vedr. dispensation fra Lokalplan 117A, udskiftning af porte, Rødevej 2F, 8800 Viborg 19/229
    mehm
   • Nabohøring - udkast til § 16a miljøgodkendelse for Flarupvej 18a, 8830 Tjele 18/57214
    fil
   • [Sagsnr.:19/231] Kvittering på opgørelse lokaletilskud 2017 + 2018 19/231
    lgr
   • Holstebrovej 14 ændres til 14A og 14B 18/62435
    btr
   • Anmodning om status for brug af Jernbanegade 1, 9632 Møldrup sagsnr 17/64782 17/64782
    peb
   • Bombesvarelse 02-01-2019 14_34_48.pdf 17/64782
    peb
   • Besvarelse til Elisabeth T. Viskum - Spørgsmål fra skolelv på sønder skoler 19/224
    kemn
   • Holstebrovej 14 ændres til 14A 18/62435
    btr
   • Holstebrovej 14 ændres til 14A 18/62435
    btr
   • Bombesvarelse 02-01-2019 14_25_00.pdf 17/56665
    peb
   • René Gundersen, COWI, erindring om aftale vedrørende udspecificering i forbindelse med fremsendt tillægsydelse vedr. projektændringer Stoholm 16/32462
    bc6
   • René Gundersen, COWI, oplysning om, at fremsendte tillægsydelser ikke umiddelbart kan accepteres, vedr. projektændringer Stoholm 16/32462
    bc6
   • René Gundersen, COWI, foreløbig tilbagemelding på fremsendt tillægsydelser i forbndelse med projektændringer Stoholm 16/32462
    bc6
   • VS: Tunnel under Aarestrupvej i Karup/Lys på stien 19/221
    tv
   • Bombesvarelse 02-01-2019 14_19_43.pdf 18/62447
    lirm
   • Bekræftelse - dato den 30.03.2019 - Diplom-overrækkelse 18/46837
    hkr
   • [Sagsnr.:18/61877] Sjørup Gymnastikforening LIV - Vedr. manglende budget 2019 18/61877
    lgr
   • [Sagsnr.:18/61834] Midtjyllands Børnekreds - Vedr. manglende budget 2019 18/61834
    lgr
   • Bombesvarelse 02-01-2019 13_57_52.pdf 18/56288
    jha
   • Bombesvarelse 02-01-2019 13_57_28.pdf 18/18593
    mehm
   • Bjerringbro Cross Klub - Budget skema 2019 18/32941
    lgr
   • FDF Viborg 1. kreds - Vedr. manglende indendelse af budget 2019 18/61780
    ifi
   • Bombesvarelse 02-01-2019 13_42_47.pdf 17/42960
    mehm
   • [Sagsnr.:18/32941] Bjerringbro Cross Klub - Vedr. manglende tilbagemelding lokaletilskud budget 2019 18/32941
    lgr
   • P-regneark lavbundsprojekt Skals Å-dalen ved Hærup Sø 17/64130
    hsjen
   • Opdaterede data, lavbundsprojekt Skals Å-dalen ved Hærup Sø 17/64130
    hsjen
   • Svar på supplerende spørgsmål vedr. genberegning af P-balance for lavbundsprojekt Skals Å-dalen ved Hærup Sø 17/64130
    hsjen
   • Andel af befæstet areal i lavbundsprojekt Skals Å-dalen ved Hærup Sø 17/64130
    hsjen
   • Bombesvarelse 02-01-2019 13_27_04.pdf 17/45240
    mehm
   • Brev til Merete Riisager - Vilkårene for kosttilbud omfattende HHX og HTX 19/175
    kemn
   • 02.01.2018 - Sendt kopi af afgørelse truffet om tagudhæng på Gl. Århusvej 274B, 8800 Viborg.msg 17/49125
    mie
   • VGF - Vedr. ibrugtagning af ny hal 18/61758
    lgr
   • Besvarelse Søndergade 3 7470 Karup 18/3850
    peb
   • SV: Kvorning Møllebæk 18/50142
    kes
   • 02.01.2019 - Sendt afgørelse om lovliggørelse af enfamiliehuset på Gl Århusvej 274B 8800 Viborg.msg 17/49125
    mie
   • kj@viborg.dk - Helleanlæg på Århusvej ved Valmuevej 17/45214
    kj
   • Bombesvarelse 02-01-2019 13_08_14.pdf 15/73815
    mehm
   • Bombesvarelse 02-01-2019 12_49_59.pdf 16/22045
    mehm
   • Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til sø på Sdr. Rind Vej 123, 8800 Viborg 15/74005
    bkb
   • Sdr. Rind Vej 123, 8800 Viborg: Landzonetilladelse til sø 15/74005
    bkb
   • Svar til Mogens Dam, sbs, på spørgsmål vedrørende Alhedestien, Karup 14/25682
    bc6
   • Bombesvarelse 02-01-2019 11_42_18.pdf 18/48869
    mie
   • Bombesvarelse 02-01-2019 11_41_30.pdf 18/48900
    mie
   • 02.01.2019 - Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre etageboliger og tæt-lav boliger på _Erik Glippings Vej 3 8800 Viborg.pdf 18/48900
    mie
   • 02.01.2019 - Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre etageboliger og tæt-lav boliger på _Erik Glippings Vej 3 8800 Viborg.pdf 18/48869
    mie
   • Mogens Dam, sbs, orientering om placering af sti jf. referat møde d. 24. februar 2016 om ny placering af Alhedestien ved Karup kartoffelmelsfabrik 14/25682
    bc6
   • Bombesvarelse 02-01-2019 11_20_55.pdf 18/48473
    vbp
   • sdg@lg98.dk - Ønsker yderligere begrundelse for ændring af sognegrænse vedr. matr. nr. 4d Hejring By, Klejtrup og 4m Hejring By, Klejtrup 18/61627
    am1
   • Mail til Kølvrå Friluftsbad, opgørelse 2018 18/21471
    mgo
   • [Sagsnr.:17/13465] Idrættens Analyseinstitut - Facilitetsliste Viborg 2018 17/13465
    lgr
   • Underskrevet aftale med Atkins om screening 18/50142
    kes
   • Bækkegårdsvej 54, 7850 Stoholm 19/69
    btr
   • Bækkegårdsvej 54, 7850 Stoholm 19/69
    btr
   • VS: Message from Printer 3138 17/9349
    tv
   • VS: Message from Printer 3138 17/9349
    tv
   • Besvarelse vedr statisk dokumentation Odshøjvej 65B 8800 Viborg.pdf 17/57681
    peb
   • Betaling for husleje, el, vand og varme i 2019 - Kulturprinsen 19/58
    kj3
   • Mail til FDF Viborg vedr. udbetaling af tilskud 18/18937
    mgo
   • Autosvar / Autoreply 18/64008
    tms
   • Underretning om nedsivningstilladelse 18/64008
    tms
   • Bombesvarelse 02-01-2019 09_43_44.pdf 18/57972
    mie
   • Nedsivningstilladelse - endelig 18/64008
    tms
   • 02.01.2018 - Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre et enfamiliehus med integreret carport_Arnbjerg Fælled 8 8800 Viborg.pdf 18/57972
    mie
   • Svar til Jan Kehlet på spørgsmål om lovliggørelse af udhus 18/49751
    ba4
   • Svar om udtynding ved Teglmarken 201 i Viborg 17/37264
    nhs
   • Viborg MTB - Fremsendt gammelt skema til budget 2019 18/61778
    lgr
   • Bombesvarelse 02-01-2019 08_34_36.pdf 18/19797
    olz
   • Lars Møller, Skals Borgerforening, forlængelse af frist for udnyttelse og indberetning af meddelt støtte, 31. marts 2019 17/28360
    bc6
   • Svar til lystfiskerne omkring måling af vandføringen ved Skals Enge 17/14242
    flr