Åbne postlister

For at fremme dialog og åbenhed i forhold til borgere, virksomheder, myndigheder og pressen, bliver der dagligt dannet en åben postliste over ind- og udgående post i Viborg Kommune.

Det kan du finde på postlisterne
En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra Viborg Kommune:

 • hvad sagen drejer sig om
 • hvem der er afsender/modtager
 • initialer på den sagsansvarlige

Navn og kontaktoplysninger på den sagsansvarlige kan findes ved at indtaste initialerne i søgefeltet under Find medarbejder.

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på den åbne postliste. Dog skal persondataloven overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

 • 12.11.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Re: Henvendelse fra Kim Bruun 18/42688
    sfc
   • Cobra Kai Viborg sender nyt udkast til vedtægter 17/48015
    sk
   • Referat p-møde 12.11.2018 14/54204
    magb
   • Oplysninger om plads R samt opfølgning på samtale, Miljøcenter Lundgård, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm 18/41257
    mdo
   • Mariendalsvej 2b, Svanerent 18/51915
    pba
   • Abnalyseresultater - flowprøve - oktober - Scanflavour A/S 12/6506
    bie
   • 2018.00011 Kokhom BH 18/125
    kto
   • Implementering af Spatial Suite i Viborg kommune - Referat af opstartsmøde 18/51237
    trle
   • Rapport AR-18-CA-00734154-01 vedr.Høgild Dambrug 1070 - Indløb 1 att: Jimmy Raaby Olesen 18/3501
    tms
   • Rapport AR-18-CA-00734197-01 vedr.Alskov Dambrug 1100 - Indløb 1 att: Jens Peder Jøker Trachsel 18/3498
    tms
   • Årsrapport ulykker fordelt på politikreds (2017) 13/26242
    dh5
   • Tilpasning af projekt i forbindelse med ansøgning om dispensation fra søbeskyttelseslinjen - Bjergsnæs Enge 18/48548
    anbs
   • Muldvarpekrogen 26 - tinglyst skøde 18/40294
    hbl
   • Kærmysevej 5 - tinglyst skøde 18/28111
    hbl
   • Jobrotation - Aftale om mellem kommunal refusion 18/125
    kto
   • Anmodning om tilretning af kommuneplangrænsen for HJAR.C2.01 - Hjarbækvej 29 18/57171
    mtro
   • Kvittering - Projekt ved Skravad Mølle Dambrug 17/26311
    abmi
   • Apoteket pjece - Rigtig brug af medicin.pdf 18/17137
    kht
   • Anmeldelse af jordflytning fra Garditgrunden 8800 Viborg 16/58764
    ag3_slettet_1
   • Svar på Telcons spørgsmål vedr. ansøgning om landzonetilladelse til 48 m høj antennemast på Viborgvej 3, 8840 Rødkærsbro (j.nr. 20174190-43) 18/53702
    bkb
   • Spørgsmål fra Telcon vedr. ansøgning om landzonetilladelse til 48 m høj antennemast på Viborgvej 3, 8840 Rødkærsbro (j.nr. 20174190-43) 18/53702
    bkb
   • Vedr. processen i Bjerregrav. 12/6506
    bie
   • spildevandstal - Scanflavour A/S 12/6506
    bie
   • Spildevandstal - Scanflavour A/S 12/6506
    bie
   • Mail fra EVV-S - Scanflavour A/S 12/6506
    bie
   • Spildevandstal - Scanflavour A/S 12/6506
    bie
   • Spildevandstal - Scanflavour A/S 12/6506
    bie
   • Spildevandstal - 06.11.2018 - Scanflavour A/S 12/6506
    bie
   • Spildevandstal - weekendens tal - Scanflavour A/S 12/6506
    bie
   • Spildevandstal - Scanflavour A/S 12/6506
    bie
   • Mail ang. robot plæneklipper på grunden Vedr. Sag nr. 18/48540 Granstien, 8800 Viborg 18/48540
    llla
   • Spildevandstal - Scanflavour A/S 12/6506
    bie
   • Spildevandstal - 31.10.2018 - Scanflavour A/S 12/6506
    bie
   • Spildevandstal - 30.10.2018 - Scanflavour A/S 12/6506
    bie
   • Vejrum vestsø 18/29135
    jsni
   • weekendprøve - Scanflavour A/S 12/6506
    bie
   • Spildevandstal samt redegørelse - Scanflavour A/S 12/6506
    bie
   • spildevandstal - 25.10.2018 - Scanflavour A/S 12/6506
    bie
   • Spildevandstal - 24.10.2018 - Scanflavour A/S 12/6506
    bie
   • Spildevandstal - 19 - 23.10.2018 - Scanflavour A/S 12/6506
    bie
   • Dansk Miljørådgvining: Endelig tilsynsrapport med bilag, oprensning på Revas' affaldscenter 18/7692
    hani
   • Rekvisition fra Eurofins A/S 18/51915
    pba
   • om ny bestilling afgivet den dk.hach.com 12/6506
    bie
   • Spildevandstal - Scanflavour A/S 12/6506
    bie
   • Dansk Miljørådgivning: Tilsynsrapport, oprensning med bilag for Revas' bemækrninger 18/7692
    hani
   • Spildvandstal - 17.10.2018 12/6506
    bie
   • Fristruphøjvej/Skaldehøjvej - dokumentation 17/3486
    hbl
   • Flowprøve - 19 - 20.09.2018 - Scanflavour A/S 12/6506
    bie
   • Privat Forespørgsel ang. vindmøllerne: Fortidsminder i Faldborgdalen syd for Viborg 18/51372
    kft
   • Spildevandstal - Scanflavour A/S 12/6506
    bie
   • spildevandastal - Scanflavour A/S 12/6506
    bie
   • Spildevandstal - 12.10.2018 12/6506
    bie
   • Spildevandstal - 11.10.2018 - Scanflavour A/S 12/6506
    bie
   • spildevandstal - 10.10.2018 12/6506
    bie
   • Som udfordringerne ved spildevand fra Scanflavour 12/6506
    bie
   • Flybilletter 21-11-2018 Kbhvn. t/r - evaluering BFAU7 udlæg Inge H. Thomsen 16/1251
    ll6
   • Fremmødeliste Fitness.dk, Basis uge 43, 44 og 45 2018 12/29178
    gh
   • Re: Kan rentvandstanken graves ned? Horsdalvej 17,8800 Viborg 18/47534
    anbs
   • Bjerringbrovej 56 - færdigmelding af nedsivningsanlæg 18/41268
    peph
   • SV: Vedr. trafik og vejadgang til gartneri - cannabis produktion 18/55760
    rak
   • Ansøgning om genskabelse af naturlig hydrologi i Gammelkær i Vindum Skov. Ansøgninger: Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven, reguleringstilladelse efter Vandløbsloven, behandling efter Okkerloven og VVM anmeldelse 18/54364
    askr
   • Kvittering - Godkendelse af Skovgaards Museets budget for 2019 - Slots- og Kulturstyrelsen 18/56160
    kj3
   • Kvittering - Godkendelse af Energimuseets budget for 2019 - Slots- og Kulturstyrelsen 18/56158
    kj3
   • GeoMidt - ny sekretæraftale - Sekretariatsaftale_2018-2023_JHK.PDF 12/10811
    san
   • GeoMidt - ny sekretæraftale fra 2019 12/10811
    san
   • Program - Besøg af Tommy Ahlers sammen med Kristian Pihl Lorentzen den 12. november 17/62263
    alm
   • 09.11.2018 - Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af tilbygnign til sommerhus på Pamhulevej 7, 8831 Løgstrup.msg 18/57101
    bkb
   • SV: brev sendt til os den 7. juni 2018 18/29177
    jsni
   • brev sendt til os den 7. juni 2018 18/29177
    jsni
   • VS: (Horten-179460) - udkast til stævning (DSB Ejendomsudvikling A/S) 18/56849
    sfc
   • Bemærkninger til svar om skiltning af privat vej samt færdsel forbudt 18/56785
    jho
   • VS: Dagsorden den 31. oktober 2018 sag 11, Teknisk Udvalg 17/56287
    sfc
   • Ansøgning om etablering af boring til husholdning og drift Vallerbækvej 125, Karup 18/57075
    dek
   • Gråkjær sender oplysninger om gyllekøling - Berring Hede 30, 8850 Bjerringbro 17/37755
    clp
   • GeoMidt Forårsmøde 2019 - reserver dato nu - image002.png 12/10811
    san
   • Henvendelse vedrørende plantegning over Katrinehaven 18/48481
    5mn
   • TV optagelse med traktor i Viborg gågade. 18/57060
    av4
   • Færdigmelding af separatkloakering af Engvej 3, Tapdrup, 8800 Viborg 17/36568
    peph
   • GeoMidt - referat af møde i stabsgruppen + doodle - Tilbud fra Skarrildhus.pdf 12/10811
    san
   • Rapport AR-18-CA-00734303-01 vedr.Karup Elværks Dambrug 1120 - Indløb 1 att: Rapportmodtager 18/3505
    tms
   • Møde i Gudenåkomitéens embedsmandsgruppe 18/4224
    hsjen
   • Fra Lis Sidelmann: Forespørgsel om notat og slides fra borgermødet 18/47393
    rgn
   • SV: Høringssvar minivådområder Viborg Kommune 17/40000
    kes
   • Rapport nr. 312199 (Dambrugskontrol fra Sejbæk Dambrug Indløb) er registreret 18/1333
    tms
   • Vedtægter grundejerforeningen, Spangsbjerg Høje og Skriversvej..pdf 18/57006
    tojj
   • Vedtægt - grundejerforening Havelund_20181112.pdf 15/50966
    tojj
   • Revideret byggeansøgning - Frederiksgade 6, 8840 Rødkærsbro 18/37796
    olz
   • michael@lsp-kieldsen.dk - Revideret materiale til sag jnr. 3544A 18/45452
    am1
   • SLKS Godkendelse af forundersøgelsesbudget, VSM 10621 Åstrupgård, Møldrup. 18/51977
    kft
   • Offentliggørelse af råstoftilladelse i Viborg Kommune Kirkebækvej 14/75140
    l4l
   • Færdigmelding, Demstrupvej 26, byggesag 17/44044
    lirm
   • SV: Udstilling i Viborg 18/54945
    av4
   • SV ifm miljøtilsynet den 9. december 2015 12/5776
    bie
   • [Sagsnr.:18/54554] Juniorklubben BSF - Bilag til kursusansøgninger 2018 18/54554
    lgr
   • Affaldsmængder AC Hydraulic A/S 12/5776
    bie
   • Henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening om skiltning om forbud mod cykling på veje i Liebes Plantage, Stoholm 18/54014
    bkb
   • Hersom Bjerregrav IF - Bilag til kursustilskudsansøgninger 2018 18/47187
    lgr
   • Høringssvar fra nabo Østergårdsvej 8, 8850 Bjerringbro 18/49449
    ba4
   • Valg for alle - en guide til handicaptilgængelige valg 18/57000
    mlko
   • Indsendelse fra ansøger vedr ny placering af gasautomat Markedsgade 1B 8850 Bjerringbro 18/50258
    peb
   • Færdigmelding, Spurvelunden 9, byggesag 18/11451
    aped
   • Viborg Ro- og Kajakklub - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/17569
    lgr
   • Til orientering: Minimumsrefusionsprocent 2018-2019-2020 - egnsteatre 18/56995
    kj3
   • Tapdrupvej 98: bemærkninger fra EVV 18/56668
    peph
   • Oplysninger om byggearbejde. Søbakken 5A Viborg.msg 18/52654
    lirm
   • Referat for mødet på Bavnehøjvej 17/63719
    sfc
   • Bemærkninger fra Erhvervsstyrelsen til forslag til tillæg nr. 16 til Viborg Kommuneplan 2017-2029, vedrørende Grønt Danmarkskort. 17/44969
    anp
   • Bilag 5 Viborg Svømmeklubs oplæg vedr. ny svømmehal, juni 2018.pdf 18/56987
    obp
   • Bilag 4 Viborg Svømmeklubs oplæg, juni 2017.pdf 18/56987
    obp
   • VFF - kopi af formøde med byggesagsbehandler Rughavevej 39B 8800 VIborg..msg 17/64786
    peb
   • Supplerende materiale til byggesag. Liseborg Mark 33, 8800 Viborg 18/55835
    lirm
   • Ny udfordring med systemet: Plandata - kloakoplande - vedtaget/aflyst (Henvendelse: #53531) 18/49208
    peph
   • SV: Minivådområder - frigivelse af arealer 17/40000
    kes
   • Mailhenvendelse vedr. udfordringer med at indsende ansøgning i BOM - Anemonevej 15, 8850 Bjerringbro 18/56718
    olz
   • Bilag 1 - Ny svømmehal, KFU 27. nov. 2018.pptx 18/56987
    obp
   • Gl. Aalborgvej 33 ønsker ikke jordbundsundersøgelser 17/44969
    anp
   • Supplerende materiale til byggesag. Svalevej 30, 8800 Viborg 18/43887
    lirm
   • Tapdrupvej 98: carport på regnvandsledning i slugt 18/56668
    peph
   • Supplerende materiale til byggesag. Dannevang 13, 8800 Viborg 18/36680
    lirm
   • Kopi af Mail til Miljøstyrelsen vedr. Ansøgning om opførelse af ny bolig på ejendommen Sdr. Rind Vej 111, 8800 Viborg - j.nr MST-521-02042 18/4344
    ba4
   • VS: Minivådområder - frigivelse af arealer 17/40000
    kes
   • Modtaget: Partshøring - Gravning i sø Hobro Landevej 189 18/4993
    snh
   • Svar fra borger omkring Natura 2000 område og sejlads 18/42230
    flr
 • 09.11.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Opfølgning og vejledning til undersøgelse af brandsikkerhed i plejeboliger m.v..pdf 18/54411
    aksu
   • Bekræftelse vedr. deltagelse i møde om erhvervsrettet ungdomsuddannelse 18/55445
    bhf
   • Bekræftelse vedr. detagelse i møde om erhvervsrettet ungdomsuddannelse 18/55445
    bhf
   • Tilsagn fra Silkeborg om animation og tidsbestilling 18/50052
    hr1
   • Søakset 10 - køber returnerer underskrevet købsaftale 18/53690
    hbl
   • SV: 2018-0100-34 Tilsynsrapport - Løvhegnet 11, Rødkærsbro 18/44793
    pba
   • Tilsagn fra Sønderborg om Animation og tidsbestilling 18/50052
    hr1
   • Lugtkumulation fra de lokale husdyrbrug - projektilpasning og rettelser 17/54372
    edg
   • VS: Lugtkumulation fra de lokale husdyrbrug - projektilpasning og rettelser (nu med regneark) 17/54372
    edg
   • Færdigmelding, Hybenvej 3, byggesag 17/63576
    lirm
   • Friluftsrådets begæring om aktindsigt i sager om nedlæggelse af veje og stier siden 2007, jf. naturbeskyttelsesloven 18/56965
    bkb
   • Mail korrespondance med ansøger vedr. placering af flagstænger - Ammunitionsvej 2, 8800 Viborg 18/56858
    olz
   • Færdigmelding, Trehusevej 5, byggesag 18/51875
    peb
   • VS: Sikker mail: Skriv til Viborg Kommune\Brev til kommunen [Autotitel=2018A10A19A15B51B29B398626] [Ref.nr.=4c6e55ae89514a33b6d2928530a81266][p=1372731,v=782,c=SlOU13sp+RpqiGyyAqbyiW388jM=] 18/56957
    tv
   • VS: Sikker mail: Skriv til Viborg Kommune\Brev til kommunen [Autotitel=2018A11A08A17B49B47B510500] [Ref.nr.=2b20729da50b402ca583ee89eaf23d47][p=1394011,v=273,c=fRSgQ9pmWMKS8aT1dnGaHVReKqY=] 18/56957
    tv
   • VS: Sikker mail: Skriv til Viborg Kommune\Brev til kommunen [Autotitel=2018A11A08A17B49B47B510500] [Ref.nr.=2b20729da50b402ca583ee89eaf23d47][p=1394011,v=273,c=fRSgQ9pmWMKS8aT1dnGaHVReKqY=] 18/56957
    tv
   • Invitation til møde den 20-11-2018 om de kollektive trafik forhold Trafikstyregruppen - KD-NET 18/168
    alm
   • VS: Sikker mail: Skriv til Viborg Kommune\Brev til kommunen [Autotitel=2018A10A19A15B51B29B398626] [Ref.nr.=4c6e55ae89514a33b6d2928530a81266][p=1372731,v=782,c=SlOU13sp+RpqiGyyAqbyiW388jM=] 18/56957
    tv
   • Færdigmelding, Sct. Laurentiivej 47, byggesag 17/48845
    jha
   • Beslutning i Silkeborg Kommune om grødeskæring udenfor habitatområde og videre arbejde med ekstraordinær grødeskæring 17/43018
    roc
   • Kvittering til Tilladelse til krydsning af Nørreåen ved Randrup bro med styret underboring 18/5196
    flr
   • Læserbrev: "Tvivlsom godkendelse af Miljøcenter Lundgård", Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm 18/56939
    mdo
   • Registreringsmeddelelse U2018-51060. Referencenr. 3511 18/5480
    mp2
   • Færdigmelding, Hindbærkrattet 57, byggesag 18/12216
    mie
   • Registreringsmeddelelse U2018-53935. Referencenr. 1710629 18/21221
    mp2
   • Oprensning ved Odinsvej/Asavej i Bjerringbro 17/29006
    dhb
   • Efterspørger svar på ansøgning om skiltning til Funhall 18/56897
    jho
   • Registreringsmeddelelse U2018-53735. Referencenr. 1706840 17/64229
    am1
   • VS: SoloID til Aula 18/20774
    kb
   • Registreringsmeddelelse U2018-53767. Referencenr. 2187080 18/4304
    bn6
   • Revideret byggeansøgning - Herredsvejen 61, 9632 Møldrup 18/51483
    olz
   • Registreringsmeddelelse U2018-53083. Referencenr. 3474 18/5796
    mp2
   • Dokumenter vedhæftet til ansøgning om vejvisning til Funhall 18/56897
    jho
   • Tilsagn om deltagelse - animation og tidsbestilling 18/50052
    hr1
   • Alma og Jens Evald Tougaard sender høringssvar vedr. vindmøller ved Tolstrup 18/42541
    adno
   • Registreringsmeddelelse U2018-53766. Referencenr. 1800591 18/11867
    am1
   • SV: Hjemmehjælp i Hjarbæk - borgerhenvendelse 18/55960
    av4
   • Re: SV: SV: SV: Hjarbækvej 11 18/55960
    av4
   • Skals Bridgeklub - Indsender dokumentation for udgifter/tilskud til Jubilæum 2018 18/10548
    lgr
   • Registreringsmeddelelse U2018-52530. Referencenr. 1502877 Sag D 17/57927
    am1
   • VS: 154925 - Tinglysning af vedligeholdelse af vej til Nørremøllevej Nord 42, 8800 Viborg [DAHL-A.FID3030810] - Tingbog af 19-06-2018 - Viborg Markjorder 502a (16637577_1).PDF 18/56905
    sfc
   • VS: 154925 - Tinglysning af vedligeholdelse af vej til Nørremøllevej Nord 42, 8800 Viborg [DAHL-A.FID3030810] - LE34_1805032-001-001_1_Tinglysningsrids.pdf 18/56905
    sfc
   • Tilbagemelding - pocket filer - Lundvej 34 12/129306
    bie
   • VS: 154925 - Tinglysning af vedligeholdelse af vej til Nørremøllevej Nord 42, 8800 Viborg [DAHL-A.FID3030810] - Deklaration om vedligeholdelse m.m. 3.0.pdf 18/56905
    sfc
   • VS: 154925 - Tinglysning af vedligeholdelse af vej til Nørremøllevej Nord 42, 8800 Viborg [DAHL-A.FID3030810] - LE34_1805032-001-001_2_Tinglysningsrids med ortofoto.pdf 18/56905
    sfc
   • VS: 154925 - Tinglysning af vedligeholdelse af vej til Nørremøllevej Nord 42, 8800 Viborg [DAHL-A.FID3030810] - image001.jpg 18/56905
    sfc
   • SV: Opdateret støjkortlægning, Gl. Aalborgvej 53.A, 9632 Møldrup 18/39101
    ib3
   • Kvitterings e-mail fra Miljøstyrelsen lokal 18/5196
    flr
   • Kvitterings e-mail fra Kystdirektoratet 18/5196
    flr
   • Kvitterings e-mail fra Miljøstyrelsen 18/5196
    flr
   • Kvittering for modtagelse af e-mail fra Sloths og Kulturstyrelsen 18/5196
    flr
   • Spørgsmål om opdeling af ansøgning, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm 18/41257
    mdo
   • Registreringsmeddelelse U2018-53340. Referencenr. 1710586 18/3701
    mp2
   • VS: 154925 - Tinglysning af vedligeholdelse af vej til Nørremøllevej Nord 42, 8800 Viborg [DAHL-A.FID3030810] 18/56905
    sfc
   • Registreringsmeddelelse U2018-58081. Referencenr. 2187152 18/44970
    am1
   • Ansøgning kommerciel servicevejvisning til Funhall 18/56897
    jho
   • Viborg Stift andmoder om ny visualisering af Tjele Kirke vindmøller 18/40549
    mtro
   • Registreringsmeddelelse U2018-54853. Referencenr. 1802421 18/21380
    mp2
   • VS: 2018-0100-34 Tilsynsrapport - Løvhegnet 11, Rødkærsbro 18/44793
    pba
   • Politisk beslutning i Favrskov Kommune 8 november 2018.pdf 17/43018
    roc
   • Vedligeholdelsesbestemmelser for Gudenåen - Referat 08-11-2018 Teknik- og Miljøudvalget 17/43018
    roc
   • Oplysning fra Niels Walentin Jensen - Møde på mandag den 12. november 2018 - på Viborg Rådhus 17/62263
    alm
   • VS: Miljøtilsyn med tømning af olieudskillere 18/45319
    ib3
   • Fartbøde fra 24/10 i karup 17/48083
    tok
   • viborg@skorstensfejeren.dk - Sletning af gebyr på ejd.nr. 100054 18/36267
    jyh
   • VS: Dagsorden til møde i DKS, 14. november 2018 18/36312
    brkr
   • SV: Bilag sendt til Vejdirektoratet 18/56849
    sfc
   • SV: Bilag sendt til Vejdirektoratet 18/56849
    sfc
   • Bekræftelse af kontaktinformation 18/45662
    kve
   • Roskilde ønsker ikke at deltage - animation og tidsbestilling 18/50052
    hr1
   • Fwd: Rødkjærsbro, Nørrelanggade 38 - tilrettet ideoplæg 18/32397
    mnan
   • Byggeansøgning, Skolen 6, 7470 Karup 18/56813
    aped
   • Besked om rette modtager omkring animation og tidsbestilling 18/50052
    hr1
   • Byggeansøgning, Skolen 4, 7470 karup 18/56805
    aped
   • Opfølgning og slides fra Limfjordsrådets temadag den 25.10.2018 17/61366
    kes
   • Opfølgning og slides fra Limfjordsrådets temadag den 25.10.2018 17/61366
    kes
   • Sv: Bagagerumsmarked 2019 / 2020 18/55795
    av4
   • Henvendelse til borgmester Ulrik Wilbek med ris og ros 18/56802
    alm
   • Hjørring ønsker ikke at deltage - animation og tidsbestilling 18/50052
    hr1
   • Byggeansøgning, Skolen 2, 7470 karup 18/56799
    aped
   • VS: Hvem behandler NBL § 3: Ansøgning vedr. anlæg af faciliteter ved Jordbro Engsø 18/49860
    jsni
   • Tilbud fra envidan: Undersøgelse af 4 risikoområder, tilbud på rådgiverydelser fra EnviDan 18/52440
    peph
   • Ansøgning om lovliggørende dispensation 18/44525
    askr
   • Byggeansøgning, Birkevænget 2, 8850 Bjerringbro 18/51953
    vbp
   • Bro Mølle - projektering 18/11876
    kes
   • Bilaget fra mødet den 26, septemder 18/15727
    8ks
   • Spørgsmål om skiltning af privat vej samt færdsel forbudt 18/56785
    jho
   • supplerende til anmeldelse af byggeaffald - Møllevang 9 17/42373
    bie
   • SV: 18-6410-000338 -Vejledning i landbrugslovens § 28, stk. 2 + er der tale om en ansøgning efter § 28, stk. 2? 15/1047
    kes
   • KL sender dagsorden til mødet i KKR Midtjylland den 16-11-2018 18/215
    alm
   • Energi Viborg sender betyrelsens beslutning vedr. den fremtidige varmeorganisering 18/52457
    lss
   • Forespørgsel vedr. Arkæologi - gartneri ved Møldrup 18/55760
    rak
   • Viborg Ro- og Kajakklub - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/17569
    lgr
   • Færdigmelding: Fejlkobling på Skårupvej 21, Klejtrup 14/76290
    tms
   • Byggeansøgning, Sundvej 15, 8832 Skals 18/56781
    aped
 • 08.11.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Svar fra forespørger vedr bilvask Falkevej 25 8800 Viborg 18/49290
    peb
   • Revideret byggeansøgning - Frejasvej 18, 8800 Viborg 18/51811
    olz
   • Re: PS: Samarbejde om Lokal Udviklingsplan - Løvel 18/48416
    hlo
   • Jorgen.Bach@norconsult.com - FW: RE32784-001 brandteknisk notat vedr. krav til overtryksventileret trapperum 17/21757
    jha
   • Notat fra Region Midt vedrørende Banebyen.pdf 17/21757
    jha
   • RE32784-001 brandteknisk notat.pdf 17/21757
    jha
   • Brandstrategirapport - rev E.PDF 17/21757
    jha
   • Miljø- og Fødevareklagenævnet Afgørelse vedrørende beplantning inden for fortidsmindebeskyttelseslinje ved Vejlebakken 14/64836
    anbs
   • Referat fra statusmøde den 08-11-2018 18/51223
    pj
   • Landzonetilladelse til madpakkehus ved Tjele Langsø 18/6160
    ip3
   • Byggeansøgning, Hulagervej 3, 8831 Løgstrup 18/56762
    olz
   • Sct. Mathias Gade 30, 3. sal tv. Viborg. Spørgsmål ang. udnyttelse af loftsrum..msg 18/56705
    lirm
   • SV: Tapdrupvænget 7, 8800 Viborg - Anmodning om oplysninger i Byg&Miljø til ansøgning om jordvarme 18/54287
    am1
   • Kvitteringsbrev journal nr. 32317-F-18-032 Vandløbsrestaurering 2. runde 2018. 18/50795
    aa5
   • Kvitteringsbrev journal nr. 32317-F-18-029 Vandløbsrestaurering 2. runde 2018. 18/50791
    aa5
   • Kvitteringsbrev journal nr. 32317-F-18-027 Vandløbsrestaurering 2. runde 2018. 18/50789
    aa5
   • Advokatgruppens ansøgning om tilladelse til opstilling af 4 små overnatningshytter og 2 luksushytter på Hjarbæk Fjord Camping 18/51154
    bkb
   • Vedr. Rind Enge vådområde - vandløbsopmåling 15/49079
    aa5
   • Byggeansøgning, Kærmysevej 5, 8830 Tjele 18/56758
    olz
   • Dyr på matrikel 518n Nørremøllevej Nord 28, 8800 Viborg. 17/45808
    anbs
   • lb@dvkt.dk - Tapdrupvænget 7 - Viborg. oplysninger til ansøgning om jordvarme 18/54287
    am1
   • Tapdrupvej 98: separatkloak, spørgsmål om kloaktegning 18/56668
    peph
   • Orientering om råstoftilladelse, matr. nr. 555u og 559l Viborg Markjorder. 18/43771
    vdb
   • RE: Rind Enge - vandløbsopmåling og endelig afslutning 15/49079
    aa5
   • Vedr. jordflytning på Iglsøvej 66C 18/49650
    pba
   • Vedr. ansøgning om udskiftning af virkemidler ifm. vandløbsrestaurering - vandområde o8847_b (Jordbro Å i Viborg kommune) 17/44830
    aa5
   • VS: Anmeldelse genopdyrjkningsret Lars Riis, Lundgårdvej 52 8800 Viborg 18/27279
    jsni
   • VS: Opmålingsdata Vandløb i Viborg Kommune 15/49079
    aa5
   • Rind Enge - filer til MapInfo 15/49079
    aa5
   • SV: Udstilling i Viborg 18/54945
    av4
   • Fwd: sagsnr. 18/55004 - hegnssyn .docx 18/55004
    sfc
   • Fwd: sagsnr. 18/55004 18/55004
    sfc
   • kopi af Plans svar vedr. pumpestation i Gl. Hvam 18/45030
    bkb
   • HMN GasNet har inge kommentarer til opdateret samfundsøkonomisk beregning ifm. projektforslag for transmissionsledning Bjerringbro og Ulstrup 18/28494
    mtro
   • Byggeansøgning, Tingvej 7, 8800 Viborg 18/56743
    peb
   • Tapdrupvej 98: svar fra EVV om vejriste 18/56668
    peph
   • Ingen bemærkninger fra rådgiver: Udkast - Øster Teglgårdsvej 25-27: nedsivningstilladelse 18/45694
    peph
   • AN Energis spørgsmål til sagsbehandling vedr. pumpestation i Gl. Hvam 18/45030
    bkb
   • Møde om Kalkstien d. 6. december kl. 19.00 mellem de 5 byer, turistvirksomhederne og Kommunen - 18/46408
    jrs
   • Mail fra Bs. med skema C ansøgning 18/36925
    anso
   • Telefonsamtale med O.J. Silkeborgvej 19, om røggener 13/52861
    pba
   • Horstmann advokaters spørgsmål til klagemulighed vedr. rest af tidligere havepavillon på Nørremøllevej 106, 8800 Viborg 14/65543
    bkb
   • Fra Kent W. Kristensen Sv: Mødenotat og P-model VUC 17/31289
    jh7
   • Vedr.: SV: Vedr.: SV: Vedr.: SV: Oprensning ved Odinsvej/Asavej i Bjerringbro 17/29006
    dhb
   • Mail fra ejer vedr ombygning Søndergade 2 8840 Rødkærsbro 18/54907
    peb
   • Byggeansøgning, Dåsbjergvej 78, 7800 Skive 18/56696
    jha
   • 08.11.2018 - Modtaget e-mail fra Louise, ErikArkitekter med kvittering for status på behandlingen af sagen på Middagshøjvej, 8800 Viborg.msg 18/22085
    mie
   • Rønnestien 27 - overløb må ikke komme på spildevandsledning 16/13210
    peph
   • Udtalelse fra MJBR vedr gasoplag Fabrikvej 16A 8800 Viborg 18/46993
    peb
   • Ejvind Jakobsen, udsendelse til føgegrupens medlemmer, referat af møde vedr. anlægsarbejder i Vestergade og de 2 torve, Stoholm 15/69705
    bc6
   • Tegningsmaterialer til forhåndsdialog - Guldfaxevej 27, 8800 Viborg 18/52615
    olz
   • Ensilage afløb - Færdigmelding af Tinghøjvej 46, 8830 Tjele 18/56674
    peph
   • Tapdrupvej 98 - spg om vejriste 18/56668
    peph
   • Forespørgsel ang. Arkæologisk interesse for område ved Bjerrevej 116 2018 15/56229
    kft
   • det er hegn og vand i Løvskal mvh Tom Jensen tlf nr 42403035 - IMG_20180907_133823.jpg 18/55004
    sfc
   • det er hegn og vand i Løvskal mvh Tom Jensen tlf nr 42403035 - IMG_20180907_133831.jpg 18/55004
    sfc
   • det er hegn og vand i Løvskal mvh Tom Jensen tlf nr 42403035 - IMG_20180907_135740.jpg 18/55004
    sfc
   • det er hegn og vand i Løvskal mvh Tom Jensen tlf nr 42403035 - 1536332254641.jpg 18/55004
    sfc
   • det er hegn og vand i Løvskal mvh Tom Jensen tlf nr 42403035 - 1536332253988.jpg 18/55004
    sfc
   • Gl. Århusvej 224 - rykkes i perspektivplanen 18/56594
    peph
   • det er hegn og vand i Løvskal mvh Tom Jensen tlf nr 42403035 - 1536332255299.jpg 18/55004
    sfc
   • det er hegn og vand i Løvskal mvh Tom Jensen tlf nr 42403035 - IMG_20181024_135158.jpg 18/55004
    sfc
   • det er hegn og vand i Løvskal mvh Tom Jensen tlf nr 42403035 - IMG_20181024_135205.jpg 18/55004
    sfc
   • det er hegn og vand i Løvskal mvh Tom Jensen tlf nr 42403035 - 1539500269495.jpg 18/55004
    sfc
   • det er hegn og vand i Løvskal mvh Tom Jensen tlf nr 42403035 - 1539500270932.jpg 18/55004
    sfc
   • Gl. Århusvej 224 - svar fra EVV om perspektivplan 18/56594
    peph
   • det er hegn og vand i Løvskal mvh Tom Jensen tlf nr 42403035 - 1539500270236.jpg 18/55004
    sfc
   • det er hegn og vand i Løvskal mvh Tom Jensen tlf nr 42403035 - IMG_20181014_135124.jpg 18/55004
    sfc
   • det er hegn og vand i Løvskal mvh Tom Jensen tlf nr 42403035 - IMG_20181014_135134.jpg 18/55004
    sfc
   • det er hegn og vand i Løvskal mvh Tom Jensen tlf nr 42403035 - 1539518835238.jpg 18/55004
    sfc
   • det er hegn og vand i Løvskal mvh Tom Jensen tlf nr 42403035 - 1539518836246.jpg 18/55004
    sfc
   • det er hegn og vand i Løvskal mvh Tom Jensen tlf nr 42403035 18/55004
    sfc
   • Byggeansøgning, Bjergsnæs Mose 13, 8800 Viborg 18/56655
    lirm
   • Forespørgsel pr. mail samt svar vedr. terrænregulering over 0,5 m - Palleshøje 64, 8800 Viborg 18/56653
    olz
   • Lokalplan nr. 206 - ansøgning om dispensation til fast belægning i stedet for grus på stier 18/56657
    ba4
   • Til Viborg Kommune.pdf 18/37140
    jha
   • Østergårdsvej 6.pdf 18/37140
    jha
   • Fra GC:Tilbud om samgravning i Viborg 18/51223
    pj
   • Forespørgsel til Viborg Kommune om individuel handicapkørsel 18/56636
    5mn
   • Mona Christensen anmoder om kontonummer til betaling af for meget indbetalt beløb - Afregning for disponibelt beløb - Dansk Flygtningehjælps landsindsamling 4/11 2018 - konto til tilbagebetaling af restbeløb 18/43638
    kemn
   • Rentefastsættelse på OTC Rente Kontrakt nr. 1132218/1459121 11.02.2019 12/75657
    nac
   • DRIKKEVAND - Baunen Vandværk - november 2018 12/142707
    joo
   • Horstmann advokater vedr. dele af stolper fra tidligere havepavillon på Nørremøllevej 106, 8800 Viborg 14/65543
    bkb
   • DRIKKEVAND - Gymnastik og Idrætshøjskolen - november 2018 12/137610
    joo
   • Resultat af drikkevandsanalyse på Mammen og Vinkelhede Vandværk - november 2018 12/142710
    joo
   • Underskrevet Brugsaftale 13/54414
    aw
   • Henvendelse om brug af Børneskoven i Viborg den 11.12.18 til aktivitetsdag for pædagogstuderende 18/5039
    ip3
   • Resultat af drikkevandsanalyse på Mammen og Vinkelhede Vandværk - november 2018 12/142710
    joo
   • SV: Ang. bidrag 18/36267
    jyh
   • Floorbed 2 samtykke 14/36189
    peab
   • Leje af P-arealet, Feltbanen i.f.m. nytår 2019/20 18/56601
    av4
   • Anmodning fra Weekendavisen om aktindsigt vedr. korrespondance med Socialstyrelsen vedr. projekt "Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig" 18/56595
    5mn
   • Gl. Århusvej 224 - spg om status for kloakomlægning 18/56594
    peph
   • Svar fra Erik Albrechtsen om Helhedsplan for Bjerringbro - Kvalitetsreview - check 17/53820
    heg
   • VS: Dagsorden den 31. oktober 2018 sag 11, Teknisk Udvalg 17/56287
    sfc
   • Anmodning om aktindsigt fra Politiken vedr. korrespondance mellem Viborg Kommune og Socialministeriet/Socialstyrelsen i perioden 01.01.18 - 01.11.18 vedr. satspuljemidler 18/56579
    5mn
   • Åbrinken 3: færdigmelding af separatkloak 17/36951
    peph
   • Anmodning om aktindsigt i modtagne midler fra satspuljer og kontakt med Socialstyrelsen mv. 18/56574
    5mn
   • Synsrapport Rørsangervej 13.pdf 12/35289
    6lj_slettet_1
   • RE: Opsigelse af aftale vedrørende DPR 18/54962
    pj
   • Viborg Tværpolitiske Ungdomshus - NY lejekontrakt 08.11.2018 18/25309
    sk
   • Ansøgning om dispensation, Gl. Vibækvej 18, 8800 Viborg 17/36867
    peph
   • Overdækket kompoststak - Præstevej 18, Skals 18/51870
    idal
   • 11.10.18 Rev oplæg fra ansøger - sommerhus - Gormendal 22, Hjarbæk.msg 17/59380
    jha
   • Fra Thea Wohlfarth: SV: Amtmandens have - skilt 18/56549
    jh7
   • Søndermarkens Idræts Klub - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/3545
    lgr
   • TO: Tilladelse til anlæg af to regnvandsledninger ved styret underboring på matr. nr. 1v Asmildkloster Hgd., Asmild i Viborg Kommune 18/28596
    peph
   • Arne Madsen, Orbicon, referat af ledningsejermøde, og udbudstidsplan, Stoholm 17/64771
    bc6
   • Tilbud - undersøgelse af 4 risikoområder i klimatilpasningsplanen 18/52440
    peph
   • FDF Ørum - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/37530
    lgr
   • Svarmail fra boligselskab vedr. adgang til fælles opholdsarealer 17/50611
    anso
   • Tinghøjvej 52 - færdigmelding af nedsivningsanlæg 18/48725
    peph
   • Mail fra Meny: Vi får varer med sættevogne 17/53820
    heg
   • Vroue - drænkort 18/52440
    peph
   • SV: [Sagsnr.:16/28476] Ekspropriation - Vejareal Banebyen 16/28476
    sfc
   • Hovedvejen 175, 9620 Aalestrup, vedr. prod. arealer 18/26442
    jg1
   • Oprensning af sø Poulholm 18/19920
    jsni
   • Hovedvejen 175, 9620 Aalestrup, vedr. prod. arealer 18/26442
    jg1
   • Hersom Bjerregrav IF - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/47187
    lgr
   • Byggeansøgning, Kærbyvej 22, 8832 Skals 18/56505
    lirm
   • Ansøgning modtaget fra Trekronervej 12, 8832 Skals 14/69160
    joo
   • Spildevandskloak: Kloakforsyning Herredsvejen 94, Bjerregrav (4 dobbelthuse) 18/42503
    peph
   • Hersom Bjerregrav IF - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/47187
    lgr
   • Nørdamvej 9 - færdigmelding af samletank 18/52291
    peph
   • Niras sender notat med revideret samfundsøkonomisk beregning for projektforslag for fjernvarmeforsyning af Stenshede 18/32391
    mtro
   • SV: troelstrupvej 9 - Kapacitetserklæring.docx 18/52497
    jg1
   • Troelstrupvej 9, 9632 Møldrup, kapacitetserklæring 18/52497
    jg1
   • Hersom Bjerregrav IF - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/47187
    lgr
   • Nørregade 5 - færdigmelding af separatkloak 16/30031
    peph
   • Kvittering fra Rambøll - jordbundsundersøgelser i 3 byer 17/44969
    anp
   • Kvittering fra Orbicon - jordbundsundersøgelser i 3 byer 17/44969
    anp
   • Skolen 3 - ansøgning om disp for separatkloak for 6% af tagvand 15/17536
    peph
   • alm@Mortalin.dk - Ophør af sikringsordning: Jernbanegade 14, 9632 Møldrup 18/6758
    clp
   • Kvittering fra Christensen & Kromann - jordbundsundersøgelser i 3 byer 17/44969
    anp
   • ban@Mortalin.dk - Ophør af sikringsordning: Herredsvejen 184, 9500 Hobro 18/6758
    clp
   • Kloaktegning, Færdigmelding på Kirkegade 12A, Rødding, 8830 Tjele 18/56501
    peph
   • Mail fra Bs. med yderligere oplysninger 18/49318
    anso
   • ban@Mortalin.dk - Ophør af sikringsordning: Hobrovej 14, 9632 Møldrup 18/6758
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: I/S Spanggården, Glerupvej 64, 9620 Ålestrup, Besøgsrapport 23343-00-184 18/6726
    clp
   • Troelstrupvej 9, suppl. opl. til mgk 18/52497
    jg1
   • HMN GasNet orienteres om opdatering af samfundsøkonomiske beregning ifm. projektforslag for transmissionsledning Bjerringbro og Ulstrup 18/28494
    mtro
   • Troelstrupvej 9, Rettet beredskabsplan 18/52497
    jg1
   • Niras sender opdatering af samfundsøkonomisk beregning for projektforslag for transmissionsledning mellem Bjerringbro og Ulstrup 18/28494
    mtro
   • Tapdrup Udeliv / Tennis - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/56493
    lgr
   • Byggeansøgning, Hobro Landevej 3, 8830 Tjele 18/56488
    jno
   • Tilladelse billedbrug - 07-11-2018 - 14.07.pdf 18/7259
    mfa
   • Vedr. Barmarks projekt _ St. Torupvej _skals 18/56487
    jg1
   • Rettelse til bidrag 18/36267
    jyh
   • Præstevej 18, 2 stk., Beholderkontrol- Bekræftelse på bestilling af beholderkontrol Skema 1A 18/159
    jg1
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Svar på henvendelse vedr. forvaltning af reglerne om Frit Valg i Dagtilbudsloven_Doknr403479-18_v1.DOCX - Henvendelse vedr. forvaltning af reglerne om Frit Valg i Dagtilbudsloven_Doknr403479-18_v1.DOCX 18/53826
    alm
   • Partshøring om ophævelse af dispensation til oprensning af søer 18/4993
    snh
   • 08-11-2018 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre en udestue_Herredsvejen 61 9632 Møldrup.pdf 18/51483
    olz
   • Bombesvarelse 08-11-2018 19_06_13.pdf 18/51483
    olz
   • 08-11-2018 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_ombygge 1. sal til beboelse_B.S. Ingemanns Vej 35 8800 Viborg.pdf 18/43388
    olz
   • Bombesvarelse 08-11-2018 18_33_26.pdf 18/43388
    olz
   • 6-11-18 hjarbæk indsigelse.pdf 17/59380
    jha
   • Besvarelse af henvendelse vedr. liberalterhver i kælder - Guldfaxevej 27, 8800 Viborg 18/52615
    olz
   • Tapdrupvænget 7, 8800 Viborg - Manglende oplysninger i ansøgning om jordvarme 18/54287
    am1
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Hulbækvej 38, 8830 Tjele 18/44415
    xkk
   • VS: Sti ved kommende æbleskov i Møldrup 17/59662
    rie_slettet_1
   • Tapdrupvænget 7, 8800 Viborg - Anmodning om oplysninger i Byg&Miljø til ansøgning om jordvarme 18/54287
    am1
   • Kvittering for ny mail vedr. altan projekt. Skaldehøjvej 137, 8800 Viborg.msg 18/26081
    lirm
   • Svar vedrørende klage over sagsbehandlingen i handicapteamet i Familieafdelingen 18/49704
    alm
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_lovliggøre tilbygning til bolig_Dahliavej 5 8850 Bjerringbro_2018-11-08.pdf 18/41891
    aped
   • Bombesvarelse 08-11-2018 16_04_31.pdf 18/41891
    aped
   • Tapdrupvej 98: svar om kloaktegning 18/56668
    peph
   • PlanEnergi sendes screening af kørerute til biogasanlæg Sønderupvej 1, Vammen 17/61015
    adno
   • Viborg kommune orienterer SLKS når der er meddelt dispensation til rampe over dige ved Hald Hovedgård, Ravnsbjergvej 76, 8800 Viborg. 18/35984
    anbs
   • Stadionvej 46 - blanket til færdigmelding til kloakmester 17/61623
    peph
   • Vedr. jordflytning på Iglsøvej 66C 18/49650
    pba
   • Ekstra supplerende svar på opfølgning på henvendelse omkring bebyggelse på Ormstrupvej 5, 8850 Bjerringbro .msg 18/37762
    lirm
   • Underskrevet erklæring vedr. udstykning af matr. nr. 473n Viborg Markjorder 18/45382
    mp2
   • 08.11.18 Byggetilladelse til at lovliggøre overdækning. Ormstrupvej 5, 8850 Bjerringbro.pdf 18/37762
    lirm
   • Bombesvarelse 08-11-2018 15_29_24.pdf 18/37762
    lirm
   • Grønt skema vedr. udstykning af matr. nr. 473n Viborg Markjorder 18/45382
    mp2
   • Bombesvarelse 08-11-2018 15_20_45.pdf 18/22085
    mie
   • 08.11.2018 - Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre 40 nye familieboliger_Middagshøjvej 51 8800 Viborg.pdf 18/22085
    mie
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_lovliggøre et udhus_Dahliavej 5 8850 Bjerringbro_2018-11-08.pdf 18/41874
    aped
   • Bombesvarelse 08-11-2018 15_12_33.pdf 18/41874
    aped
   • Rykker mail: Fejlkobling på Skårupvej 21, Klejtrup 14/76290
    tms
   • SV: Møde om Kalkstien d. 6. december kl. 19.00 mellem de 5 byer, turistvirksomhederne og Kommunen - 18/46408
    jrs
   • Tapdrupvej 98-100: svar om vejriste 18/56668
    peph
   • _Byggetilladelse til at_opføre et enfamiliehus med integreret carport_Muldvarpekrogen 26 8850 Bjerringbro_2018-11-05.pdf 18/52541
    jno
   • Dispensation for tilslutningspligt.pdf 18/52541
    jno
   • Nøkkerosen 13 - kvittering 18/32660
    hbl
   • Nøkkerosen 11 - kvittering 18/31369
    hbl
   • Nøkkerosen 9 - kvittering 18/31371
    hbl
   • Bombesvarelse 08-11-2018 14_39_02.pdf 18/52541
    jno
   • Søakset 11 - kvittering 18/41310
    hbl
   • Søakset 14 18/31376
    hbl
   • Re: Vejrumbro enge 18/30427
    jsni
   • 2. partshøring - Opfølgning på møde/besigtigelse den 19. marts 2018 - beskyttet natur 18/4993
    snh
   • _Nedrivningstilladelse til at_nedrive stuehus_Rogenstrupvej 42 8831 Løgstrup_2018-11-06.pdf 18/55788
    aped
   • Bombesvarelse 08-11-2018 14_17_43.pdf 18/55788
    aped
   • Søakset 8 - kvitterer for købesum 18/36801
    hbl
   • N17 tavlen 18/6155
    tv
   • SV: Kant og Baggrundsafmærkning 18/6155
    tv
   • Kant og Baggrundsafmærkning 18/6155
    tv
   • Svar på Horstmann advokaters spørgsmål om klagemulighed vedr. rest af havepavillon på Nørremøllevej 106, 8800 Viborg 14/65543
    bkb
   • Rønnestien 27 - svar til ansøger, afventer beregning 16/13210
    peph
   • Rosenvænget 28 - sender købsaftale til underskrift hos køber 18/56236
    hbl
   • Ejvind Jakobsen, information fra byggemøde d. 7. november 2018, status iøvrigt 15/69705
    bc6
   • Bombesvarelse 08-11-2018 13_44_17.pdf 18/48579
    mie
   • 08.11.2018 - Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre almene familieboliger på Skaldehøjvej og Fristruphøjvej, 8800 Viborg.pdf 18/48579
    mie
   • Bombesvarelse 08-11-2018 13_42_12.pdf 18/47363
    mie
   • 08.11.2018 - Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre almene familieboliger på Skaldehøjvej og Fristruphøjvej, 8800 Viborg.pdf 18/47363
    mie
   • Gl. Århusvej 224 - svar til grundejer om status på kloakomlægning 18/56594
    peph
   • Fremmødeliste Fitness.dk, Basis uge 42, 43 og 44 2018 samt Momentumliste med opstart den 12.11.2018 12/29178
    gh
   • Tapdrupvej 98 - vs spg om vejriste til EVV 18/56668
    peph
   • NY: Godkendt Matrikulær sag - arealoverførsel mellem matr. nr. 5r og 5a m. fl. Vammen by, Vammen 18/45600
    mp2
   • Godkendt Matrikulær sag - arealoverførsel vedr. matr. nr. 265a Viborg Markjorder 18/45491
    mp2
   • Spørgsmål og svar pr. mail vedr. den seneste ændringer i ombygning af Alpha og Beta 18/29791
    olz
   • VSM 10565 Romlund Syd Statusrapport Del 2 + vej 18/815
    mik
   • VSM 10565 Romlund Syd Statusrapport Del 1, 3 og 4 18/815
    mik
   • Kvittering for modtagelse af forespørgsel vedr. individuel handicapkørsel 18/56636
    5mn
   • Godkendt Matrikulær sag - arealoverførsel mellem matr. nr. 5r og 5a m. fl. Vammen by, Vammen 18/45600
    mp2
   • Oplysning om kontonummer til Mona Christensen - SV: Afregning for disponibelt beløb - Dansk Flygtningehjælps landsindsamling 4/11 2018 - konto til tilbagebetaling af restbeløb 18/43638
    kemn
   • 2. kvitteringsbrev vedr tilbygning Finderupvej 118 8800 Viborg.pdf 17/51698
    peb
   • Underskrevet erklæring om matr. nr. 26c m. fl. Viborg Markjorder.pdf 18/38936
    am1
   • Svar på Horstmann advokaters spørgsmål vedr. rester af stolper fra tidligere havepavillon på Nørremøllevej 106, 8800 Viborg 14/65543
    bkb
   • Gl. Århusvej 224 - foreløbigt svar til grundejer om kloakomlægning 18/56594
    peph
   • Doc2Mail_flettedokument_1[1].pdf.pdf 18/48540
    llla
   • Søakset 6 - sender købsaftale til underskrift hos køber 18/53688
    hbl
   • [Sagsnr.:18/47943] VTU - Beregning AC lokaletilskud 2018 18/47943
    sk
   • Kopi til kloakmester: dispensation, Gl. Vibækvej 18, 8800 Viborg 17/36867
    peph
   • Svar til borger omkring evnetuel opsætning af skilte i natura2000 områder i forhold til sejlads 18/42230
    flr
   • [Sagsnr.:18/3545] SIK - Kvittering på 1 kursusansøgning 2018 18/3545
    lgr
   • Ejvind Jacobsen m.fl., referat af møde vedrørende anlægsarbejder i Vestergade og de 2 torve, Stoholm 15/69705
    bc6
   • [Sagsnr.:18/37530] FDF Ørum - Kvittering på 1 kursusansøgning 2018 18/37530
    lgr
   • SV: Vedr. Barmarks projekt _ St. Torupvej _skals 18/56487
    jg1
   • Kvittering: Tilbud - undersøgelse af 4 risikoområder i klimatilpasningsplanen 18/52440
    peph
   • Brudelyset 38 - sender købsaftale til underskrift hos køber 18/53788
    hbl
   • [Sagsnr.:18/47187] Hersom Bjerregrav IF - Kvittering på 2 kursusansøgning 2018 18/47187
    lgr
   • Solvænget 35 - sender tinglyst skøde til køber 18/49277
    hbl
   • Tilsyn den 6. november med færdigmeldt arbejde med ombrgning af stemmeværk 18/24038
    flr
   • [Sagsnr.:16/28476] Ekspropriation - Vejareal Banebyen 16/28476
    sfc
   • Nørdamvej 9, Møldrup - ud af tømningsordning 18/52291
    peph
   • [Sagsnr.:18/47187] Hersom Bjerregrav IF - Kvittering på 1 kursusansøgning 2018 18/47187
    lgr
   • [Sagsnr.:18/56493] Tapdrup Udeliv - Kvittering på 1 kursusansøgning 2018 18/56493
    lgr
   • Korrespondance med Holbæk om animation og tidsbestilling 18/50052
    hr1
 • 07.11.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Fra Ole Jensen, GPA: Revideret illustrationsplan 18/47393
    rgn
   • Fra Energinet: Ingen bemærkninger til afgrænsning af miljøvurdering for forslag til lokalplan nr. 518 og kommuneplantillæg nr. 35 18/47393
    rgn
   • LOF Midtjylland søg start og udviklingspuljen om tilskud til integrationshave 18/56478
    sk
   • Indholdsstoffer i Effekto omfatter kun C-stoffer 18/47884
    edg
   • Linjeføringer af en østlig omfartsvej - Økologiske forbindelseslinjer 18/44126
    jsni
   • Besked fra Kristian Tvergaard - Møde i dag 18/181
    alm
   • VS: Politiken anmoder om aktindsigt 18/56468
    bfj
   • VS: Aktindsigt i modtagne midler fra satspuljer og kontakt med Socialstyrelsen mv. 18/56471
    bfj
   • Dårlig oversigt på Nørreåvej ved Vejrumbro 18/56470
    jho
   • Notat omkring benyttelsen af skolefridagskørslen 16/36400
    majoh
   • Databehandling - Til orientering/uddybning 18/10632
    kto
   • VARSLING om overskridelse fra Eurofins 12/51722
    joo
   • Databehabndlingsaftale 18/10632
    kto
   • VARSLING om overskridelse fra Eurofins 12/51722
    joo
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Kærbyvej 20, 8832 Skals 18/56466
    mp2
   • VARSLING om overskridelse fra Eurofins 12/51722
    joo
   • Rapport vedr.Ørum Vandværk - Vandværket - november 2018 12/11985
    joo
   • Rapport vedr.Sdr. Resen Vandværk. Ledningsnet - november 2018 12/142737
    dek
   • Rapport AR-18-CA-00729153-01 vedr.Uhre Dambrug 1160 - Indløb 1 att: Rapportmodtager 18/3512
    tms
   • Byggeansøgning, Ravnsbjergvej 67, 8800 Viborg 18/56450
    olz
   • Rapport AR-18-CA-00729108-01 vedr.Alskov Dambrug 1100 - Indløb 1 att: Jens Peder Jøker Trachsel 18/3498
    tms
   • Rapport AR-18-CA-00729044-01 vedr.Høgild Dambrug 1070 - Indløb 1 att: Jimmy Raaby Olesen 18/3501
    tms
   • C2CC - anmodning om indsendelse af detaljeret budget for fase 2 16/17638
    roc
   • SV: Kratvej 2 i Hvidding - ansøgning om oprensning af bassin på fredet areal 18/19934
    jsni
   • SV: Bro Mølle 18/11876
    kes
   • Ansøgning om køreplader 17/60313
    av4
   • V.B.I.: Ansøgning om tilskud til handicapidræt 2019 18/55780
    sk
   • Rønnestien 27 - vurdering af ledningskapacitet fra EVV 16/13210
    peph
   • Svar fra EVV: Palleshøje 42 - overløb til spildevandsledning 17/3874
    peph
   • Supplerende til kalge over røggener - naborøg 18/55073
    bie
   • Lavia søger om tilskud til handicapidræt 2019 18/55778
    sk
   • Supplerende til klage over røggener 18/55073
    bie
   • Beredskabets krav til affaldscontainere og bygning med brandfarligt affald på genbrugspladser 18/56436
    bie
   • Grønt Flag til Bjerregrav Børnehus - Takkekort sendt den 7.11.2018 18/732
    kemn
   • Billeder: Toften 14, Tastum - Dispensationsansøgning for kælderskakt på spildevand. 17/36443
    peph
   • Toften 14, Tastum - Dispensationsansøgning for kælderskakt på spildevand. 17/36443
    peph
   • Byggeansøgning, V. Børstingvej 6, 7800 Skive 18/56404
    lirm
   • Opdatering af tidspunkt for påbegyndelse og afslutning af arbejdet, Brunbankevej 13, 8800 Viborg 18/50155
    mdo
   • vest@mortalin.dk - Anmeldelse om rottebekæmpelse 18/6726
    clp
   • Offentliggørelse af råstoftilladelse i Viborg Kommune 14/75140
    l4l
   • SV: Mageløs 1, 8800 Viborg 18/42311
    sfc
   • Mageløs 1, 8800 Viborg 18/42311
    sfc
   • Billed af afrenset sokkel - Tange Søvej 51 18/50944
    bie
   • Vedr. Strandvejen 70, 8831 Løgstrup og udløbet landzonetilladelse til midlertidig beboelse i fritidshus 14/62817
    bkb
   • Revideret byggeansøgning - Pakhusvej 2, 8800 Viborg 18/37057
    olz
   • Svar på spørgsmål til træningstider DCH. Træning onsdage sommerhalvåret fra kl. 17 og weekender hele året 18/56331
    ip3
   • Fremsendelse af træningstider DCH sommer og vinter i Neckelmann 18/56331
    ip3
   • Færdigmelding, Skovhøjen 13, byggesag 18/26673
    lirm
   • Ansøgning om hastighedsnedsættelse på Holstebrovej gennem Ravnstrup by 18/51777
    jho
   • Handicapkørsel september 2018 16/36398
    majoh
   • Flextur september 2018 16/36394
    majoh
   • Flexbus september 2018 16/36394
    majoh
   • Handicaprkørsel september 2018 12/27526
    majoh
   • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen - bekendtgørelse fjernbusser 15/66359
    majoh
   • Markedsføring af julenatbusser/natbusser og information om anderledes kørsel mellem jul og nytår 2018 16/36400
    majoh
   • Billeder fra Tange Søvej 51 - miljøsanering 18/50944
    bie
   • Region Midtjylland ophører med finansiering af busrute 50 16/36400
    majoh
   • Plan for kommunikation om afskaffelse af Viborg Billetten - og høring 2019 16/36400
    majoh
   • Forespørgsel vedr. Kloakforsyning/ledninger, Vandforsyning, Elforsyning/ledninger og varmeforsyning/ledninger. 18/54266
    llk
   • SV: Forespørgsel vedr. Arkæologi LP 522 18/54266
    llk
   • SV: Forespørgsel vedr. Arkæologi LP 521 18/54265
    llk
   • SV: Bestyrelseskursus i morgen 18/43712
    ft
   • Re: SV: SV: Hjarbækvej 11 18/55960
    av4
   • DCH Viborg - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/13320
    lgr
   • DCH Viborg - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/13320
    lgr
   • Kopi af Kystdirektoratets afgørelse om campinghytter på Hulager 2, 8831 Løgstrup 18/51154
    bkb
   • DCH Viborg - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/13320
    lgr
   • Byggeansøgning, Bronzehøj 7, 8800 Viborg 18/56355
    aped
   • Tilbud fra Edmund Consulting om inkludering af Norge i rapport 16/4986
    sqa
   • DCH Viborg - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/13320
    lgr
   • DCH Viborg - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/13320
    lgr
   • Nyheder om støttet byggeri nr. 18 i 2018 - redaktionelle bemærkninger til håndbøgerne 1. november 2018 18/51
    msf
   • DCH Viborg - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/13320
    lgr
   • Færdigmelding,Spurvevej 6 Viborg, byggesag 18/49336
    lirm
   • Ny indsendelse modtaget i byg og miljø til byggesag - opstille en skyliner, Nytorv 1, Viborg 18/54378
    vbp
   • Færdigmelding, Gyldenrisvej 8, byggesag 18/28298
    mehm
   • FW: Rapport AR-18-CA-00727894-01 vedr.10402857 Spild, Stoholm att: Uffe Storm Boe (UST) 18/49945
    pba
   • Notat omkring benyttelsen af skolefridagskørslen - Hald Ege og rute 53 16/36400
    majoh
   • Forespørgsen om anvendelse af lejemålet - Vestergade 2, Viborg. 18/56066
    vbp
   • Fra Slots- og Kulturstyrelsen: Afgørelse vedr. ophævelse af fredningen af Skolestræde 2, Viborg Kommune 14/69322
    jh7
   • Færdigmelding af byggesag - ombygge eksisterende lokaler Hald Ege Skole, Egeskovvej 75, 8800 Viborg 17/57636
    vbp
   • Færdigmelding, Kærmysevej 8, byggesag 18/21662
    aped
   • Afleveringsforretning fartviser Vestre Skivevej o.f. 119 - Sjørup 18/3187
    kiw
   • SV: Viborg Kommune Bryrup Dambrug 18/55216
    kes
   • Statistik fra Carat for oktober 2018 17/49522
    mfa
   • SV: Viborg Kommune Mønsted Dambrug 16/33283
    kes
   • Sagsnr. 325382 - Mønsted Dambrug ApS ved direktør Stig Jørgensen. 18/55216
    kes
   • Sagsnr. 325382 - Mønsted Dambrug ApS ved direktør Stig Jørgensen. 16/33283
    kes
   • Supplerende materiale til byggesag. Ormstrupvej 5, 8850 Bjerringbro 18/37762
    lirm
   • SV: Bro Mølle 18/11876
    kes
   • Bekræftelse på leje af Overlund Hallen til Europaparlamentsvalget den 26-05-2019 18/53988
    alm
   • Vordingborg ønsker ikke at deltage - animation og tidsbestilling 18/50052
    hr1
   • VS: Anmodning om tilladelse til at benytte dele af Paradepladsen på Viborg Kaserne fredag den 30. november 2018 - PLS, 30. november , Viborg kommune.docx 18/56323
    av4
   • Om byggesagen på Industrivej14 , Ørum 18/50257
    bie
   • Mønsted Dambrug - supplerende oplysninger 18/3492
    tms
   • Fremsender ny målfast situationsplan vedr. Sjørupvej 3, ansøgning om hundepension 18/42640
    ba4
   • Klimatilpasningsplan - Forundersøgelser af 3 risikoområder - Opdateret rapport 18/19793
    tms
   • Byggeansøgning, Solgårdsvej 36, 7800 Skive 18/56307
    mie
   • Klimatilpasningsplan - Forundersøgelser af 3 risikoområder - Opdateret rapport 18/19793
    tms
   • AMS Report2191 VSM 10439, 1 stk. 17/3042
    mik
   • Furesø ønsker ikke at være med - animation og tidsbestilling 18/50052
    hr1
   • Advokatfirmaet Horten fremsender skønsmandens svar på Kammeradvokatens supplerende spørgsmål 14/76788
    jri
   • Ansøgning om myndighedsgodkendelse af vandløbsrestaurering i Grundel Bæk ved Rindsholm dambrug. 18/56291
    ba4
   • Byggeansøgning, Lavendelvej 12, 8800 Viborg 18/56288
    jha
   • Aftale med F&H om vedr. 10 kl. 16/35069
    fga
   • Søakset 9 - underskrevet købsaftale 18/54162
    hbl
   • Fyrværkerifestival 17/42093
    av4
   • PlanEnergi foreslår dato for rettemøde om miljørapporten 17/61015
    adno
   • Byggeansøgning, Mariendalsvej 17, 8800 Viborg 18/56267
    peb
   • Dispensation til etablering af madpakkehus på matr. nr. 4ø, Vammen By, Vammen 18/47765
    ba4
   • Høringssvar fra nabo Inge Pedersen, Østergårdsvej 8, Lee 18/49449
    ba4
   • KL sender supplerende sag til dagsorden for Socialudvalgets møde 08-11-2018 18/15201
    alm
   • SV: Skorstensfejning - hjælp til rettelser 18/36267
    jyh
   • Øster Teglgårdsvej 25-27 - supplerende fra ansøger 18/45694
    peph
   • Ø. Børstingvej 6 - minirenseanlæg, afventer færdigmelding 17/59487
    peph
   • Rønnestien 27 - rykker for svar 16/13210
    peph
   • Rettelse til indberetning 18/36267
    jyh
   • Kompagnistræde-Sct. Mathias Gade, referat af byggemøde 7 17/50326
    l4l
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Yderligere bemærkninger til miljørapportens indhold om trafik og trafikstøj 17/54372
    edg
   • Til Vejdirektoratet: Kvittering for modtagelse af bemærkninger til Viborg Kommunes udkast til miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 35 og lokalplan 518 for et område til erhverv ved Foulum 18/47393
    rgn
   • Kvittering til LOF for ansøgning om tilskud til integrationshave 18/56478
    sk
   • Rehabiliteringsteamets indstilling - ressourceforløb - den 01.11.18 18/56477
    kmu
   • Genopretning v. Hagebro Kro 18/35459
    dhb
   • Bemærkninger til Plan Energi's OML-notatet (spredningsberegninger) 17/54372
    edg
   • Kvittering til VHIF for ansøgning om tilskud til handicapidræt 2019 18/55781
    sk
   • Nyt supplerende svar på opfølgning på henvendelse omkring bebyggelse på Ormstrupvej 5 8850 Bjerringbro .msg 18/37762
    lirm
   • Supplerende svar på opfølgning på henvendelse omkring bebyggelse på Ormstrupvej 5 8850 Bjerringbro .msg 18/37762
    lirm
   • Svar om oversigt ved Nørreåvej ved Vejrumbro 18/56470
    jho
   • Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinje til et madpakkehus ved Tjele Langsø 18/47765
    ba4
   • Landzonetilladelse til madpakkehus ved Tjele Langsø 18/47765
    ba4
   • Opfølgning på miljøtilsyn på Holstebrovej 266, 8800 Viborg 18/47157
    xkk
   • Klager over røggener - Sparkær Mosevej 10, Sparkær 18/55073
    bie
   • Underskrevne deklarationer vedr. udtykning af matr. nr. 3a, 3t og 3u Velds by, Ørum 18/44773
    mp2
   • Anmodning om materiale vedr grave- og støbetilladelse til parkeringskælder, Tingvej 2 8800 Viborg.pdf 18/37256
    peb
   • Grønt skema vedr. arealoverførsel og udstykning af matr. nr. 3a, 3t og 3u Velds by, Ørum 18/44773
    mp2
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_inddrage carport til bolig_Bronzehøj 7 8800 Viborg_2018-11-07.pdf 18/56355
    aped
   • Forspg. til kommunens skoler og brug af lokale haller til eksamen 18/56458
    alm
   • Bombesvarelse 07-11-2018 14_39_14.pdf 18/56355
    aped
   • Kvittering til viborg Blinde Idræt for ansøgning om aktivitetstilskud og medhjælpertimer 2019 18/55780
    sk
   • _Byggetilladelse til at_opstille beboelsespavillon_Solvænget 35 7470 Karup J_2018-11-07.pdf 18/52102
    aped
   • Bombesvarelse 07-11-2018 14_19_11.pdf 18/52102
    aped
   • Toften 14 - kopi til kloakmester af kælderskakt dispensation 17/36443
    peph
   • Opdatering af tidspunkt for påbegyndelse og afslutning af nedrivning, Brunbankevej 13, 8800 Viborg 18/50155
    mdo
   • Udkast til ansøger - Øster Teglgårdsvej 25-27: nedsivningstilladelse 18/45694
    peph
   • Mail til Gl. Aalborgvej 33, Bjerregrav - varsling af jordbundsundersøgelser 17/44969
    anp
   • Nedrivning af Tange Søvej 51 - afsluttende bemærkninger 18/50944
    bie
   • COWI tilsendes Revas' bemærkninger til udkast til ansøgning om miljøgodkendelse, mellemoplag, nord-øst 15/67295
    hani
   • Bombesvarelse 07-11-2018 13_33_24.pdf 16/55384
    jno
   • Foreløbig arkæologisk udtalelse til råstofindvinder i forbindelse med Offentliggørelse af råstoftilladelse i Viborg Kommune 14/75140
    l4l
   • Kvittering for oplysning om fraflytning af Strandvejen 70, 8831 Løgstrup, den 3. december 14/62817
    bkb
   • Spørgsmål til fremsendt skema med træningstider DCH i Neckelmann 18/56331
    ip3
   • Notat: Aftale om opsætning af infotavle ved Lyshøj ved Lysgård 17/26766
    cfu
   • Mail til Energi Viborg - nedsivningsundersøgelser vedr. kommuneplantillæg 16 17/44969
    anp
   • Mail til Rambøll - udbud jordbundsundersøgelser i 3 byer 17/44969
    anp
   • Mail til Christensen & Kromann - udbud af jordbundsundersøgelser i 3 byer 17/44969
    anp
   • Mail til Orbicon - udbud af jordbundsundersøgelser i 3 byer 17/44969
    anp
   • Bombesvarelse 07-11-2018 13_15_41.pdf 18/26673
    lirm
   • 07-11-2018 Byggetilladelse til at_etablere en legeplads ved Rødkærsbro Børnehave - Brandstrupvej 27 8840 Rødkærsbro 18/45478
    olz
   • Tilbagemelding på ansøgning om hastighedsnedsættelse på Holstebrovej gennem Ravnstrup by 18/51777
    jho
   • Bombesvarelse 07-11-2018 13_13_26.pdf 18/45478
    olz
   • Bemærkninger - Billeder fra Tange Søvej 51 18/50944
    bie
   • Anmodning om servitut 18/3483
    tms
   • _Byggetilladelse til at_opføre en tilbygning til bolig_Norgesvej 13 8800 Viborg_2018-11-07.pdf 18/53720
    aped
   • Bombesvarelse 07-11-2018 12_42_15.pdf 18/53720
    aped
   • Bombesvarelse 07-11-2018 12_38_17.pdf 18/1559
    mehm
   • [Sagsnr.:18/13320] DCH Viborg - Kvittering på 3 (mere) kursusansøgninger 2018 18/13320
    lgr
   • Bombesvarelse 07-11-2018 12_13_03.pdf 18/51441
    aped
   • Bombesvarelse 07-11-2018 12_07_35.pdf 18/54378
    vbp
   • Bombesvarelse 07-11-2018 11_58_41.pdf 18/49336
    lirm
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføres depot i kælder_Prinsens Alle 2 8800 Viborg_2018-11-07.pdf 18/54849
    jha
   • Vedr. Strandvejen 70, 8831 Løgstrup og udløbet landzonetilladelse til midlertidig beboelse i fritidshus 14/62817
    bkb
   • Bombesvarelse 07-11-2018 11_53_01.pdf 18/54849
    jha
   • 07.11.2018 - Sendt e-mail til Christina, EplusN med tilbagemelding på ladebygning og etageboliger på Øster Teglgårdsvej, 8800 Viborg.msg 16/65888
    mie
   • Bombesvarelse 07-11-2018 11_47_52.pdf 17/57636
    vbp
   • Opfølgning på henvendelse om anvendelse af lejemål i kælderetage - Vestergade 2, Viborg. 18/56066
    vbp
   • Bombesvarelse 07-11-2018 11_34_05.pdf 18/21662
    aped
   • 07.11.2018 - Sendt e-mail til Christina, EplusN med tilbagemelding på ladebygning og etageboliger på Øster Teglgårdsvej, 8800 Viborg.msg 18/25632
    mie
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre et anneks i stedet for eksist._Lynderupvej 139 8832 Skals_2018-11-07.pdf 18/53573
    aped
   • Bombesvarelse 07-11-2018 11_31_06.pdf 18/53573
    aped
   • Anmodning om oplysninger om rampe over dige, Hald Hovedgård, Ravnsbjergvej 76, 8800 Viborg 18/35984
    anbs
   • Bombesvarelse 07-11-2018 11_18_34.pdf 18/43400
    lirm
   • [Sagsnr.:18/56343] Kreativ Klub Bjerring - Klubtilskud 2019 18/56343
    lgr
   • Kvittering for målfast situationsplan, Sjørupvej 3, 8800 Viborg 18/42640
    ba4
   • Hedelyngen 113 - sender tinglyst skøde til køber 17/21696
    hbl
   • Anmodning om kontrakt på aftale om musik til Viborg Kommune revy den 5. april 2019 - Fame 18/30167
    alm
   • Mammen Ungdomsklub - Klubtilskud 2019 18/56337
    lgr
   • Mail til Fame bandet - er den 5. april fortsat ledig ? Viborg Kommune Revy 2019 18/30167
    alm
   • Nøkkerosen 7 - sender kopi af underskrevet købsaftale til køber 18/52916
    hbl
   • Kvittering for modtagne bemærkninger til ansøgning om lovliggørelse af bygninger på Østergårdsvej 6, Lee 18/49449
    ba4
   • Arnbjerg, delområde IIf - sender kopi af underskrevet købsaftale til køber 18/49345
    hbl
   • Orientering af ejer - Møllevang 9 17/42373
    bie
   • Bekræftigelse på besked fra Vordingbrog - animation og tidsbestilling 18/50052
    hr1
   • Dispensation til etablering af madpakkehus på matr. nr. 4ø, Vammen By, Vammen 18/54417
    askr
   • Bekræftigelse på besked fra Furesø om animation og tidsbestilling 18/50052
    hr1
   • Spangsbjerg Toft 13 - Tilladelse til videresalg 14/9356
    hbl
   • Bro Mølle 18/11876
    kes
   • Bemærkninger til anmeldelse af byggeaffald - Møllevang 9 17/42373
    bie
   • Naboorientering om ansøgt vandløbsrestaurering i grundel Bæk ved Rindsholm dambrug 18/56291
    ba4
   • Foreløbig arkæologisk udtalelse - Åstrupgård, Møldrup. Viborg Kommune 18/51977
    kft
   • Accept af udarbejdelse af PSS som option 16/66204
    roc
   • T.O. Tilsynsbrev - Petersmindevej 2, Viborg etc. 18/45872
    bie
   • TFU, Ilsø ved Hjorthede 18/30281
    kes
   • Muldvarpekrogen 26, 8850 Bjerringbro. Kvittering for ansøgningen om jordvarmeanlæg.pdf 18/56234
    am1
   • Meddelelse om at der ikke kræves disp. iht. naturbeskyttelseslovens §16 - Viborg Kommune 18/56202
    ba4
   • am1@viborg.dk - Orientering til Viborg Museum om ansøgning om Jordvarme på Muldvarpekrogen 26, 8850 Bjerringbro. 18/56234
    am1
   • Øster Teglgårdsvej 25-27 - nedsivningsbassin, sagsstatus til ansøger 18/45694
    peph
   • Rykkerskrivelse vedr om- og tilbygning Realskolevej 18 8850 Bjerringbro.pdf 18/1543
    peb
   • Forspg. sendt til Carte Blanche om lån af lanterner til Sportsgalla 2019 18/31313
    alm
 • 06.11.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Natascha Larsen november 2018 hjælper 18/51005
    asjen
   • Du får tilsagn om tilskud til dit projekt 18/30281
    kes
   • Tak for svar om trafikken på Herredsvejen ved Klejtrup 18/56025
    jho
   • Rapport AR-18-CA-00729181-01 vedr.Karup Elværks Dambrug 1120 - Indløb 1 att: Rapportmodtager 18/3505
    tms
   • Rapport AR-18-CA-00729021-01 vedr.Mølholm Fiskeri 1060 - Indløb 1 att: Jens Peder Jøker Trachsel 18/3506
    tms
   • Muldvarpekrogen 26, 8850 Bjerringbro. Jordvarme, indsendelse nr. 1 - 1152018. 18/56234
    am1
   • Nedre Gravene - Sct. Mathias Port - referat af byggemøde 13 16/24382
    l4l
   • Henvendelse fra Rasmus Svaneborg - anmodning om Interview med borgmesteren 18/44256
    hkr
   • Godkendelse af forslag til nye glas som gave til Sportsgalla 2019 18/31313
    alm
   • Kratvej i Hvidding - ansøgning om oprensning 18/19934
    jsni
   • Brev til Viborg Byråd vedr. servicelinjerne S1 og S2 16/36400
    majoh
   • VS: Ll. Sct. Mikkelsgade 4. Punkt 11. Bilag 3. Indledende økonomiske betragtninger 15/68151
    janb
   • : Materiale til møde i Styregruppen for Midttrafiks kommende trafikplan den 7. november 2018 18/56212
    kemn
   • VS: Ll. Sct. Mikkelsgade 4, Punkt 11, Bilag 2. Indledende bygningsgennemgang i Søndersøparken 15/68151
    janb
   • VS: Ll. Sct. Mikkelsgade 4 - Punkt 11, Bilag 1. Analyse og helhedsplanlægning af Søndersøparken 15/68151
    janb
   • VS: Ll. Sct. Mikkelsgade 4, Viborg. Henvendelse fra Mikkel Aaris 15/68151
    janb
   • Rapport vedr.Løvel Vandværk - Vandværket - november 2018 12/35699
    joo
   • Rapport vedr.Toften 12, 7850 Viborg, taphane - november 2018 12/141134
    dek
   • Løvelbrovej 13, 8830 Tjele Jordvarme, ændret placering 18/31569
    am1
   • Revidere brandteknisk dokumentation samt oplysning om at ABV anlæg er funktionsdygtig - Meny, Gyldenrisvej 8, 8800 Viborg 17/38978
    vbp
   • Junge byg kvittere for opfølgning -SV: MENY Viborg - svar på afvigelser for ABV 17/38978
    vbp
   • SV: MENY Viborg - svar på afvigelser for ABV 17/38978
    vbp
   • Ansøgning om dispenstion til tekniskskab ved overkørsel 33 på jernbanen mellem Rødkærsbro og Bjerringbro 18/56202
    ba4
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: SPAR Viborg 0501726, Gammel Aalborgvej 21-23, 8800 Viborg, Besøgsrapport 18/6726
    clp
   • 2018-10-08 Høringssvar.pdf 16/65888
    mie
   • 08.10.2018 - Modtaget e-mail fra Christina, EplusN med kommentar til bemærkninger imod det ansøgte projekt på Øster Teglgårdsvej 25, 8800 Viborg.msg 16/65888
    mie
   • Revideret byggeansøgning - Brandstrupvej 27, 8840 Rødkærsbro 18/45478
    olz
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Tingstedvej 35, 8850 Bjerringbro 18/56199
    mp2
   • Afklaring af tidspunkt 18/55904
    pibh
   • Fwd: Tak for din ansøgning 17/48347
    heg
   • Mail fra landinspektør med foreløbigt materiale vedr. kommende ejerlejligheder (LE34 1803114) 17/21773
    evg
   • Bekræftelse fra Estate Media - Invitation - indlægsholder på Boligdagene 17.-18. januar 2019 18/46837
    hkr
   • Der erindres venligst om ULW's deltagelse - Invitation - indlægsholder på Boligdagene 17.-18. januar 2019 18/46837
    hkr
   • Bemærkninger fra ansøger: Åhusevej 6 - nedsivningstilladelse til regnvand_Doknr379134-18_v1 18/37764
    peph
   • Invitation - indlægsholder på Boligdagene 17.-18. januar 2019 18/46837
    hkr
   • A2 Arkitekternes rev. ansøgning om dispensation fra søbeskyttelseslinjen til altan på Nørresøvej 15, 8800 Viborg 18/45747
    bkb
   • Ingen bemærkninger fra T&V: Intern høring - tillæg nr. 31 til Spildevandsplan 2014-2018 (Enebærvej/Klintevej i Viborg) 18/52402
    peph
   • VS: forespørgsel 18/56180
    ansc
   • Kontrakt: Iben Mondrup foredrag Viborg 20. februar 18/56177
    ansc
   • Svar: SV: Tilbudsindhentning af vandløbsvedligeholdelse 18/37466
    8ks
   • SV: Svar: SV: Syn fredag på Nørreåen 18/37466
    8ks
   • Kristian Sejersbøl sender bilag til møde om vindmøller ved Daugbjerg og Finderup Øvelsesterræn 18/19169
    mtro
   • 25.09.2018 - Modtaget e-mail fra Christina, EplusN efter status på høringen om niveauplaner på Øster Teglgårdsvej 25, 8800 Viborg.msg 16/65888
    mie
   • UTM-koordinaterne for nulpunktet 17/54372
    edg
   • 25.09.2018 - Modtaget e-mail fra Christina, EplusN efter status på niveauplan på Øster Teglgårdsvej 25, 8800 Viborg.msg 16/65888
    mie
   • Kvittering fra PlanEnergi og forslag om mødedao 17/54372
    edg
   • Kristian Sejersbøl sender bilag til møde om vindmøller ved Daugbjerg og Finderup Øvelsesterræn 18/19169
    mtro
   • Byggeansøgning, Haugårdsvej 4, 8830 Tjele 18/56130
    jha
   • Borger klager til borgmesteren over dårlig oplevelse i Borgerservice 18/56140
    lss
   • Skolehave 18/6843
    vde
   • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse sender høringssvar vedrørende planlægning for et vindmølleprojekt ved Tolstrup 18/42541
    adno
   • Spor af rotter, Bilag 6 - Skårupvej 66, 9500 Hobro. 18/6726
    clp
   • Energistyrelsen sender opfølgning på de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2018 12/48137
    adno
   • Aftale om tidspunkt 18/55904
    pibh
   • SV: Svar: Referat fra mødet den 21. sep 2018 17/419
    8ks
   • Re: Samskabelsesprojekt om bro i Bruunshåb - svar på spørgsmål om myndighedsansøgninger 15/30212
    iny
   • Fra Slots- og kulturstyrelsen: Afgørelse vedr. ophævelse af fredningen af Skolestræde 1, Viborg 14/69322
    jh7
   • Færdigmelding, Fjordvænget 5, byggesag 18/9876
    mie
   • Udbetaling af kr. 50.000,00 til Viborg kommune - 20181102143329.pdf 17/33198
    vde
   • Tinghallen. Paletten. Byggeri mellem Tinghallen og BiografCenteret. Info og Kloakplaner til din orientering 18/38729
    tms
   • Tinghallen. Paletten. Byggeri mellem Tinghallen og BiografCenteret. Info og Kloakplaner til din orientering 18/38729
    tms
   • Byggeansøgning, Hobrovej 5, 9632 Møldrup 18/56099
    olz
   • SV: Spørgsmål til ordning ekstensivering i N2000 18/56075
    cfu
   • SV: Tilskud til permanent ekstensivering i N2000 er desværre ikke mulig på din ejendom 18/56075
    cfu
   • Sender: CCF22102018 18/56075
    cfu
   • Status på Tilskudsordning; Sammenhængende arealer i Natura 2000-områder 18/56075
    cfu
   • Permanent ekstensiveringi Natura 2000-områder 18/56075
    cfu
   • SV: Spørgsmål til ordning om sammenhængende natur i N2000 18/56075
    cfu
   • SV: Spørgsmål til ordning om sammenhængende natur i N2000 18/56075
    cfu
   • SV: Hjælp til ansøgning af ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Spørgsmål til ordning om sammenhængende natur i N2000 18/56075
    cfu
   • Re: Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Re: permanent ekstensivering i natura 2000 områder 18/56075
    cfu
   • SV: Vedr. tilskud til sammenhængende arealer i N2000 18/56075
    cfu
   • SV: Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Udkast til følgebrev vedr. ansøgninger om sammenhængende natur 18/56075
    cfu
   • Re: Hjælp til ansøgning af ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Tidsforbrug på sammenhængsordning 18/56075
    cfu
   • Næsten, næsten færdig 18/56075
    cfu
   • Vedr. tilskud til sammenhængende arealer i N2000 18/56075
    cfu
   • Svært at nå flere ansøgninger! 18/56075
    cfu
   • SV: Betaling og fakturering af rådgivertimer til "sammenbinding" 18/56075
    cfu
   • SV: Udkast til følgebrev vedr. ansøgninger om sammenhængende natur 18/56075
    cfu
   • Udkast til følgebrev vedr. ansøgninger om sammenhængende natur 18/56075
    cfu
   • SV: Tilskud til permanent ekstensivering i N2000 18/56075
    cfu
   • SV: Spørgsmål til ordning om sammenhængende natur i N2000 18/56075
    cfu
   • SV: Hjælp til ansøgning af ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Afstemning oktober - 858.00.102.03 17/62527
    vip
   • Der spørges til status på henvendelse om nedsættelse af personantal i salen, Nørre Langgade 2, 8840 Rødkærsbro 18/37836
    vbp
   • Herredsvejen 157, 9500 Hobro. Olietanke, anmeldelse 18/56091
    am1
   • Materiale til møde i Styregruppen for Midttrafiks kommende trafikplan den 7. november 2018 17/56772
    majoh
   • Henvendelse fra Energi Viborg Spildevandsafd. - Vedr. ledninger på grunden - Koldingvej 77, 8800 Viborg 18/54819
    olz
   • Skema_207607, Gl. Røddingvej 13.pdf 18/56078
    jg1
   • Mail fra Tapdrup Udeliv vedr. dokumentation 17/29834
    mgo
   • Rugvænget 7 - færdigmelding af separatkloak 16/30092
    peph
   • Virksundvej 117, 8831 Løgstrup. Olietanke, sløjfning.pdf 18/1646
    am1
   • Henvendelse til borgmesteren med opråb om hjælp fra desperat familie 18/56021
    alm
   • Supplerende oplysninger modtaget til behandling af byggesag - Opstille midlertidigt telt, Nytorv 1, 8800 Viborg 18/54378
    vbp
   • Byggeansøgning, Rogenstrupvej 42, 8831 Løgstrup 18/56039
    lirm
   • Anmeldelse af jordflytning i f. m. broflytning, Middagshøjvej 46, 8800 Viborg 18/56022
    pba
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Højbjerg Møllevej 21 8840 Rødkærsbro 18/6726
    clp
   • Oplæg til kompensation af jordværdi pga dyrkningsrestriktioner, Lundgårdsvej 52 18/15742
    dhb
   • Engedalvej 9, 8832 Skals. Anmeldelse af sløjfning og etablering af olietank.pdf 18/1646
    am1
   • Hindbærkrattet - salgskort med størrelser 18/50110
    hbl
   • ngedalvej 9, 8832 Skals. Anmeldelse af sløjfning og etablering af olietank 18/56044
    am1
   • Hindbærkrattet - salgskort med størrelser 18/50109
    hbl
   • Midttrafiks mobilitetspolitik - godkendt september 2018 16/36400
    majoh
   • Underskrevet samarbejdsaftale IT sikkerhed 12/141348
    andr
   • Underskrevet samarbejdsftale IT sikkerhed 12/8773
    andr
   • Ønske om lavere hastighed på Herredsvejen vest for Klejtrup 18/56025
    jho
   • Underskrevet samarbejdsaftale IT sikkerhed 12/8772
    andr
   • Åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 2. november 2018 16/36387
    majoh
   • Underskrevet samarbejdsaftale IT sikkerhed 12/103490
    andr
   • Forslag fra Grundfos vedr. placering af busskure ved Grundfos 16/36385
    majoh
   • Anmeldelse af jordflytning i f. m. broflytning, Middagshøjvej 46, 8800 Viborg 18/56022
    pba
   • Underskrevet samarbejdsaftale IT sikkerhed 12/8775
    andr
   • Underskrevet samarbejdsaftale IT sikkerhed 12/8771
    andr
   • Der er sendt afbud for LAJ - Invitation til møde i topledernetværket den 15/11 kl. 16-18.15 17/64247
    alm
   • Præsentation fra infomøde 021018 i Århus 18/56011
    saj
   • Hedelyngen 113 - tinglyst skøde 17/21696
    hbl
   • VS: Egestubben mfl. Vammen - kloakseparering 18/56007
    av4
   • DNNF-projekt Harrestruplund/Drost Peders Høj - uventet udvikling 18/46408
    jrs
   • Revideret byggeansøgning - Rosenvænget 32, 8800 Viborg 18/52284
    olz
   • Spørgsmål om antal tapsteder er tilstrækkeligt 18/47884
    edg
   • Ansøgning om nedsivning af overfladevand, Vognmagervej 21F/Fabrikvej 16 18/55481
    tms
   • Underskrevet databehandleraftale 12/8771
    andr
   • Underskrevet databehandleraftale 12/8772
    andr
   • Underskrevet databehandleraftale 12/141348
    andr
   • Underskrevet databehandleraftale 12/8773
    andr
   • Underskrevet databehandleraftale 12/103490
    andr
   • Underskrevet databehandleraftale 12/8775
    andr
   • Brev fra Fredningsnævn, om hvorfor Viborg Kommune ikke var til møde. Vestre Skivevej 134, 8800 Viborg. 16/28432
    anbs
   • Kopi af anmodning om tilbud på opmåling (landinspektør) 18/50812
    jho
   • Tegning med tapsteder og højtryksrenser 18/47884
    edg
   • Ll. Sct. Hans Gade 17, st.th. - aflyst servitut om forbud mod beboelse 18/7342
    hbl
   • Mail fra Bs. vedr. afsatte beløb ved skema C 14/68261
    evg
   • Dunhammervej 1 - køberoplysninger 18/55784
    hbl
   • KL takker borgmesteren for deltagelse i KL´s Ledertræf 2018 18/44655
    alm
   • Viborg Gråbrødre Kloster sender dagsorden med tilhørende bilag til mødet den 13-11-2018 18/5067
    alm
   • Frederiks Skole 18/515
    ankr
   • Arbejdstilsynet aflysning af besøg (1387535) 18/515
    ankr
   • Brev med underskriftsindsamling til Viborg Byråd med vedr. servicelinjerne S1 og S2 18/396
    alm
   • KL sender dagsorden til Socialudvalgets møde den 08-11-2018 18/15201
    alm
   • Mønsted klima tilbud fra Niras 18/30497
    peph
   • Bilag til materialet til møde i Styregruppen for Midttrafiks kommende trafikplan 18/168
    alm
   • A2 Arkitekterne oplyser, at byggeansøgning tilpasses søbeskyttelseslinjen, Nørresøvej 15, 8800 Viborg 18/45747
    bkb
   • Midttrafik sender materiale til mødet den 07-11-2018 i Styregruppen vedr. Midttrafiks kommende trafikplan 18/168
    alm
   • Hjarbækvej 11 18/55960
    av4
   • Nonbo Dal 17 - spg om kloakproblemer 18/55959
    peph
   • VS: VS: En lille uenighed, som har brug for hjælp 18/55960
    av4
   • Resultatet af faunaprøver. Artliste før spuling af gydebanker 18/224
    flr
   • Spørgsmål til takst 17/62019
    kto
   • Tinghallen. Tilslutning af tagvand fra gangbro 18/38729
    tms
   • Sletning af bidrag - ejd.nr. 60168 18/36267
    jyh
   • Opgørelse af helårspersoner 17/62019
    kto
   • Højbjerg Møllevej 4 - spg om tømning af tank 18/55950
    peph
   • Vinkelvej 160 - korrekt at dræn er registreret som ejet af EVV 17/48565
    peph
   • SV: Viborg Kommunes høringssvar til Et Godt Forløb For Mennesker Med Demens 18/54934
    brkr
   • Beredskabsplan Hvamvej 45 14/62900
    jg1
   • Supplerende materiale modtaget (brandsektionsadskillelse) til byggesag - Opføre en tilbygning til Løgstruphallen, Vordevej 1C, 8831 Løgstrup 17/53631
    vbp
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • referat fra møde med kontaktpersonerne - 30.10.2018 17/46738
    majoh
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opstille en skyliner samt salgsboder ifbm. julemarked_Nytorv 1T 8800 Viborg_2018-11-06.pdf 18/54378
    vbp
   • Bombesvarelse 06-11-2018 17_29_36.pdf 18/54378
    vbp
   • Bombesvarelse 06-11-2018 16_52_42.pdf 17/38978
    vbp
   • [Sagsnr.:18/56234] Muldvarpekrogen 26 - Kræver disp fra forsyningspligt 18/56234
    am1
   • [Sagsnr.:18/56234] Har Viborg Kommune solgt Muldvarpekrogen 26, 8850 Bjerringbro 18/56234
    am1
   • Vinkelvej 36G, 8800 Viborg: Kopi til DN m.fl. af midlertidig tilladelse til vintercampering på Viborg Sø-Camping 18/53602
    bkb
   • Borger sendes kort over ansøgt vindmølleplacering ved Tolstrup 18/42541
    adno
   • SV: Kratvej i Hvidding - ansøgning om oprensning 18/19934
    jsni
   • VS: Kratvej 2 i Hvidding - ansøgning om oprensning 18/19934
    jsni
   • VS: Kratvej 2 i Hvidding - ansøgning om oprensning 18/19934
    jsni
   • _Nedrivningstilladelse til at_nedrive bygning_Vindumvej 24C 8850 Bjerringbro_2018-11-06.pdf 18/54889
    jha
   • Bombesvarelse 06-11-2018 15_10_54.pdf 18/54889
    jha
   • Afbud sendt til Per Elbæk - LAJ kan ikke deltage - Materiale til møde i Styregruppen for Midttrafiks kommende trafikplan den 7. november 2018 18/56212
    kemn
   • Opfølgning på miljøtilsyn i dag - Hobro Landevej 157, 8830 Tjele 18/55400
    xkk
   • Løvelbrovej 13, 8830 Tjele. Erindring om færdigmelding. 18/31569
    am1
   • TO til interesseorg: Åhusevej 6, 7470 Karup J - nedsivningstilladelse til regnvand 18/37764
    peph
   • Fremsendelse af tekst og billede - Invitation - indlægsholder på Boligdagene 17.-18. januar 2019 18/46837
    hkr
   • Oplysning om, at ULW gerne deltager - Invitation - indlægsholder på Boligdagene 17.-18. januar 2019 18/46837
    hkr
   • Kopi til rådgiver: Åhusevej 6 - nedsivningstilladelse til regnvand 18/37764
    peph
   • Nabohøring - ansøgning om miljøtilladelse på Nederhedevej 3, 8832 Skals 18/53625
    fil
   • Doc2Mail_flettedokument_1[2].pdf 18/48540
    llla
   • 06.11.2018 - Sendt e-mail til Pernille, Natur og vand, med svar på forespørgsel om geotekniskrapport på Øster Teglgårdsvej 25, 8800 Viborg.msg 16/65888
    mie
   • Fyrrevej 1-9 og 2-14, 8830 Tjele 16/27488
    btr
   • Bombesvarelse 06-11-2018 14_28_40.pdf 17/62849
    lirm
   • _Byggetilladelse til at_opføre en tilbygning til bolig_Møgeltoft 26 8800 Viborg_2018-11-06.pdf 18/53622
    aped
   • Grønt skema vedrørende arealoverførsel mellem matr. nr. 2g, 13c og 13v Lee by, Lee 18/45482
    mp2
   • 06-11-2018 Byggetilladelse til at_lovliggøre tilbygning til carport - Blåbærvej 7, 8800 Viborg 18/18568
    olz
   • Bombesvarelse 06-11-2018 14_25_04.pdf 18/53622
    aped
   • Bombesvarelse 06-11-2018 14_19_41.pdf 18/18568
    olz
   • Orientering om ny tilskudsordning til permanent ekstensivering i N2000 - 1 af 386 i fletteliste.pdf 18/56075
    cfu
   • Doc2Mail_flettedokument_1[1].pdf.pdf 18/48540
    llla
   • Ø. Børstingvej 6 - minirenseanlæg, rykker for færdigmelding 17/59487
    peph
   • Kvittering for modtagelse af revideret ansøgning om dispensation fra søbeskyttelseslinjen til altan på Nørresøvej 15, 8800 Viborg 18/45747
    bkb
   • Afgørelse til udlejer - lejemålet Skansebakken 3, 1.th., 8800 Viborg 18/35568
    msf
   • Afgørelse til udlejer - lejemålet Skansebakken 3, 2.tv., 8800 Viborg 18/35568
    msf
   • 06.11.18 Byggetilladelse til carport, overdækning og udhuse. Batum Hedevej 12. 8830 Tjele.pdf 18/53438
    lirm
   • Bombesvarelse 06-11-2018 13_54_21.pdf 18/53438
    lirm
   • Doc2Mail - Forsendelse 107226192.pdf.pdf 18/48540
    llla
   • Tillæg 29 - intern høring slut, opsummering til EVV 18/48527
    peph
   • svar på din henvendelse vedrørende dårlig oplevelse i Borgerservice 18/56140
    lss
   • 25.09.2018 - Sendt e-mail til Christina, EplusN med svar på spørgsmål om status på behandlingen af niveauplaner på Øster Teglgprdsvej 25, 8800 Viborg.msg 16/65888
    mie
   • Grønt skema vedr. arealoverførsel af matr. nr. 5f Fly by, Fly 18/45264
    mp2
   • PlanEnergi og Mogens Leth sendes høringssvar fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vedrørende planlægning for et vindmølleprojekt ved Tolstrup 18/42541
    adno
   • Godkendelse af museers budgetter for 2019 - Slots- og Kulturstyrelsen 18/56158
    kj3
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_nedrive ejendommen_Fjordvænget 5 8832 Skals_2018-11-06.pdf 18/2646
    mie
   • Bombesvarelse 06-11-2018 12_59_25.pdf 18/2646
    mie
   • Hjælp til ansøgning af ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Hjælp til ansøgning af ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Hjælp til ansøgning af ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Tilskud til permanent ekstensiv drift? 18/56075
    cfu
   • Tilskud til permanent ekstensivering i N2000 er desværre ikke mulig på din ejendom 18/56075
    cfu
   • VS: Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Samskabelsesprojekt om bro i Bruunshåb - svar på spørgsmål om myndighedsansøgninger 15/30212
    iny
   • _Nedrivningstilladelse til at_nedrive stuehus_Rogenstrupvej 42 8831 Løgstrup_2018-11-06.pdf 18/55788
    aped
   • Besked til DLR Kredit, at der kan underskrives nu - Matr.nr. 8dk,Havredal By, Frederiks - havredalsvej 2, Karup 17/61468
    tno
   • Bombesvarelse 06-11-2018 12_41_58.pdf 18/9876
    mie
   • Bombesvarelse 06-11-2018 12_41_56.pdf 18/55788
    aped
   • _Byggetilladelse til at_opføre en ridehal_Højbjerg Huse 33 8840 Rødkærsbro_2018-11-06.pdf 18/6492
    jha
   • Bombesvarelse 06-11-2018 12_35_42.pdf 18/6492
    jha
   • Anmodning om supplerende oplysninger til henvendelse om nedsætning af personantal i forsamlingslokale, Rødkærsbro Kro, Nørre Langgade 2, 8840 Rødkærsbro.14-08-2018 18/37836
    vbp
   • Energnist tilsendes opgørlse over brændbare affaldsmænger, perioden 01.01.-30.06.2018 17/44076
    em6
   • Kvitteringsbrev vedr. lovliggørelse af diverse bygninger. Møllevej 9, 8832 Skals.pdf 18/48269
    lirm
   • Bombesvarelse 06-11-2018 12_14_16.pdf 18/48269
    lirm
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre en tilbygning til bolig_Møgeltoft 26 8800 Viborg_2018-11-06.pdf 18/53622
    aped
   • Bombesvarelse 06-11-2018 12_11_45.pdf 18/53622
    aped
   • anvisning af 30 t. ren jord fra broflytning, Middagshøjvej 46, 8800 Viborg 18/56022
    pba
   • Anvisning af klasse 2-jord fra Middagshøjvej 46, 8800 Viborg 18/56022
    pba
   • Herredsvejen 157, 9500 Hobro. Kvittering for anmeldelse af olietank.pdf 18/56091
    am1
   • SV: Tilskud til permanent ekstensivering i N2000 18/56075
    cfu
   • Tilskud til permanent ekstensivering i N2000 18/56075
    cfu
   • Tilskud til permanent ekstensivering i N2000 18/56075
    cfu
   • Tilskud til permanent ekstensivering i N2000 18/56075
    cfu
   • Tilskud til permanent ekstensivering i N2000 18/56075
    cfu
   • Tilskud til permanent ekstensivering i N2000 18/56075
    cfu
   • Tilskud til permanent ekstensivering i N2000 18/56075
    cfu
   • Tilskud til permanent ekstensivering i N2000 18/56075
    cfu
   • Tilskud til permanent ekstensivering i N2000 18/56075
    cfu
   • SV: Tilskud til permanent ekstensivering i N2000 18/56075
    cfu
   • Tilskud til permanent ekstensivering i N2000 18/56075
    cfu
   • SV: Tilskudsordning 18/56075
    cfu
   • SV: Ny tilskudsordning Natura 2000 vedt. Dalsgaards Have, Bruunshåbvej 29, 8800 Viborg 18/56075
    cfu
   • SV: SV: Tilskudsordning 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Tilskud til permanent ekstensivering i N2000 18/56075
    cfu
   • SV: Tilskud til permanent ekstensivering i N2000 18/56075
    cfu
   • Tilskud til permanent ekstensivering i N2000 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Spørgsmål til ordning om sammenhængende natur i N2000 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • VS: Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Hjælp til ansøgning af ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Brev Orientering om ny tilskudsordning til permanent 18/56075
    cfu
   • SV: Natura 2000-områder 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: ny tilskudsordning til permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Tilskud til permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • VS: Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • VS: Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • VS: Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Spørgsmål til ordning om sammenhængende natur i N2000 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Tilskud til permanent ekstensivering i N2000 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Tilskud til permanent ekstensivering i N2000 er desværre ikke mulig på din ejendom 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Tilskud til permanent ekstensivering i N2000 er desværre ikke mulig på din ejendom 18/56075
    cfu
   • SV: Tilskudsordning. 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Hjælp til ansøgning af ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Hjælp til ansøgning af ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • VS: Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • VS: Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • VS: Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • VS: Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Hjælp til ansøgning af ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Hjælp til ansøgning af ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Hjælp til ansøgning af ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Tilskud til permanent ekstensiv drift? 18/56075
    cfu
   • SV: Tilskudsordning til permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Tilskud til permanent ekstensivering i N2000 er desværre ikke mulig på din ejendom 18/56075
    cfu
   • SV: Tilskudsordning til ekstensivering af arealer 18/56075
    cfu
   • VS: Tilskud til permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Vedr. orientering om tilskudsordning 18/56075
    cfu
   • SV: permanent ekstensivering i natura 2000 områder 18/56075
    cfu
   • Tilskud til permanent ekstensivering i N2000 er desværre ikke mulig på jeres ejendom 18/56075
    cfu
   • SV: Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Vedr. orientering om tilskudsordning 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Tilskudsordning Natura2000 18/56075
    cfu
   • Miljøstyrelsens FAQ vedr. ordningen om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Hjælp til ansøgning af ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: permanent ekstensivering i natura 2000 områder 18/56075
    cfu
   • SV: Forespørgsel Den nye ekstensiveringsordning ved N2000 områder ud fra fremsendt brev vedr. Løvelbrovej 10 8830 Tjele. 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Tilskud til permanent ekstensivering i N2000 18/56075
    cfu
   • Tilskud til permanent ekstensivering i N2000 er desværre ikke mulig på jeres ejendom 18/56075
    cfu
   • SV: Tilskud til permanent ekstensivering i N2000 er desværre ikke mulig på jeres ejendom 18/56075
    cfu
   • Hjælp til ansøgning af ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Tilskud til permanent ekstensivering i N2000 18/56075
    cfu
   • VS: Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Tilskudsordning til permanent ekstensivering... 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Permanent ekstensiveringi Natura 2000-områder 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Tilskud til permanent ekstensivering i N2000 18/56075
    cfu
   • VS: Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • VS: Tilskudsordning Natura2000 18/56075
    cfu
   • VS: Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Orientering om ny tilskudsordning... 18/56075
    cfu
   • SV: Hjælp til ansøgning af ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Re: Hvor mange flere ansøgninger? 18/56075
    cfu
   • SV: Permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Tilskud til permanent ekstensivering i Natura 2000 områder 18/56075
    cfu
   • SV: Brev Orientering om ny tilskudsordning til permanent ek [Ref.nr.=d1cff49ef41b42e8b4758c7fd0791042] 18/56075
    cfu
   • SV: Vedr. Natura 2000 områder 18/56075
    cfu
   • Hjælp til ansøgning af ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Orientering om ny tilskudsordning... 18/56075
    cfu
   • VS: Brev Orientering om ny tilskudsordning til permanent ek [Ref.nr.=d1cff49ef41b42e8b4758c7fd0791042] 18/56075
    cfu
   • VS: Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Hjælp til ansøgning af ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: sammenhængende naturarealer i N2000 18/56075
    cfu
   • SV: ejd 195294 - Løvelbrovej 10, 8830 Tjele - ansøgning om tilskud til permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Vedr. orientering om tilskudsordning 18/56075
    cfu
   • SV: ejd 195294 - Løvelbrovej 10, 8830 Tjele - ansøgning om tilskud til permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: oplysninger ang hobrovej 33a 18/56075
    cfu
   • SV: Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • Hjælp til ansøgning af ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • VS: Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • VS: Spørgsmål til ordning om sammenhængende natur i N2000 18/56075
    cfu
   • Hjælp til ansøgning af ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Vedr. tilskud til sammenhængende arealer i N2000 18/56075
    cfu
   • Orientering om ny tilskudsordning om permanent ekstensivering 18/56075
    cfu
   • SV: Næsten, næsten færdig 18/56075
    cfu
   • SV: Ansøgning om sammenhængende arealer i natura2000 18/56075
    cfu
   • SV: sammenhængende naturarealer i N2000 18/56075
    cfu
   • Miljøtilsyn 18/3496
    tms
   • Bombesvarelse 06-11-2018 11_48_02.pdf 16/64336
    jha
   • Kvittering på henvendelse til borgmester Ulrik Wilbek og Viborg Byråd - opråb fra desperat familie 18/56021
    alm
   • Svar vedr. tilkøb af jord. Møllevej 9, 8832 Skals 18/48269
    lirm
   • Mail til Tapdrup Udeliv, udbetaling af tilskud iht. klubhus analysen 17/29834
    mgo
   • Bombesvarelse 06-11-2018 11_25_41.pdf 18/54378
    vbp
   • Svar på oplæg til kompensation af jordværdi pga dyrkningsrestriktioner, Lundgårdsvej 52 18/15742
    dhb
   • Svar på spørgsmål om græsning af arealer til N2000-aftale ved Lars Riis Lundgårdsvej 18/15742
    dhb
   • Miljøtilsyn 2018 18/3494
    tms
   • Svar om trafikken på Herredsvejen ved Klejtrup 18/56025
    jho
   • 06-11-2018 Byggetilladelse til at_opføre et enfmailiehus med integreret carport - Rosenvænget 32 8800 Viborg 18/52284
    olz
   • Bombesvarelse 06-11-2018 10_48_23.pdf 18/52284
    olz
   • 06.11.18 Byggetilladelse til udhuse. Brorsonsvej 46, 8850 Bjerringbro.pdf 18/42162
    lirm
   • Bombesvarelse 06-11-2018 10_32_58.pdf 18/42162
    lirm
   • Bombesvarelse 06-11-2018 10_01_24.pdf 16/64336
    jha
   • supplement til byggetilladelsen 29 boliger - 6.11.2018.pdf 16/64336
    jha
   • supplement til byggetilladelsen 29 boliger - 6.11.2018.pdf 16/64336
    jha
   • Bombesvarelse 06-11-2018 09_18_36.pdf 18/47509
    lirm
   • Bombesvarelse 06-11-2018 09_51_41.pdf 18/54826
    aped
   • Deltagerliste 10.10.2018 i Viborg.pdf 16/17638
    roc
   • [Sagsnr.:18/626] 18/626
    ds2
   • Ekstra spørgsmål til transportopgørelser 18/47480
    edg
   • 06.11.18 Byggetilladelse til drivhus og udhus. Æblevej 17, 8800 Viborg.pdf 18/47492
    lirm
   • Bombesvarelse 06-11-2018 09_15_23.pdf 18/47492
    lirm
   • Opfølgning / fastholdelse af at skure kræver byggetilladelse - Mammen Byvej 69, 8850 Bjerringbro 18/47296
    vbp
   • Taphede - mailveksling med Viborg Fjernvarme om etaper 16/45706
    anp
   • Nonbo Dal 17 - kloak, svar 18/55959
    peph
   • Tinghallen. Tilslutning af tagvand fra gangbro -> 1A40232. Vs: Link til byggesagsarkiv - Viborg 18/38729
    tms
   • tinglysningssvar_484c6199-242d-4ba1-9e44-1d94af056bbe.pdf 18/53616
    mie
   • 06.11.2018 - Sendt e-mail til Mie Randorf med bekræftelse på aflysningen af tinglyst deklaration på Sct. Mogens Gade 17, st. th., 8800 Viborg.msg 18/53616
    mie
   • Højbjerg Møllevej 4 - svar på spg om tømning 18/55950
    peph
 • 05.11.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Mail fra Energi Viborg - kloakforsyning Herredsvejen 94, Bjerregrav (4 dobbelthuse) 17/44969
    anp
   • Sikkerhedssko Morten 12/12651
    bls
   • Sikkerhedssko retur 12/12651
    bls
   • Fremsendelse af ansøgning om dispensation fra lokalplan til bebyggelsesprocenten ifm. udnyttelse af eksisterende 1. sal - Byvej 69, 8850 Bjerringbro - 18/4943
    vbp
   • Afslag fra KFUM Genbrug vedr. genbrugseffekter fra Viborg Genbrugsstation 18/51288
    mlk
   • Dybdalsvej 17, 7850 Stoholm. Anmeldelse af sløjfning af olietanke. 18/55924
    am1
   • SV: Vedr. cykelsti ved Liseborg Mark/Hærvejen samt bump på stamvejen mellem Liseborg Mark og Liseborg Høje 18/55512
    tojj
   • Henvendelse om brandventilation - MENY Viborg, Gyldenrisvej 8, 8800 Viborg 17/38978
    vbp
   • Opfølgning på tilsynsrapport til dagligvarebutik - Gyldenrisvej 8, 8800 Viborg 17/38978
    vbp
   • SV: Vedr. cykelsti ved Liseborg Mark/Hærvejen samt bump på stamvejen mellem Liseborg Mark og Liseborg Høje 12/31686
    tojj
   • Bog og diskussion af processen frem til få, klare målsætninger 18/42405
    hkr
   • Vedr. Grundejerforening Liseborg mark 12/31686
    tojj
   • Silkeborgvej 63, 8800 Viborg. Anmeldelse af sløjfning og etablering af olietanke 18/55921
    am1
   • VSE Tingahllen - kloak - nedsivning 18/38729
    tms
   • Silkeborgvej 63, 8800 Viborg. Anmeldelse af sløjfning og etablering af olietanke.pdf 18/1646
    am1
   • Accept fra Jens Rex - Møde med Niels Due Jensen den 30. november 2018 kl. 8.30 17/62263
    alm
   • Udkast til Endelig rapport for Jordbro Å 17/13996
    kes
   • SV: 18-6410-000338 -Vejledning i landbrugslovens § 28, stk. 2 + er der tale om en ansøgning efter § 28, stk. 2? 15/1047
    kes
   • BILAG 1 - Matrikelkort (16962395_1) (003).pdf 18/55905
    sfc
   • Supplerende materiale modtaget til byggesag - lovliggøre ombygning i burik - Brogade 30, 8850 Bjerringbro 17/52054
    vbp
   • Revideret byggeansøgning - Rosenvænget 32, 8800 Viborg 18/52284
    olz
   • Afregning af OTC Rente Kontrakt nr. 1132214/1459111 14.11.2018 12/75657
    nac
   • kopi af Miljøstyrelsens kvittering for Saltpowers henvendelse om udnyttelse af Ll. Torup Gaslager som kilde til grøn energi 18/55809
    bkb
   • Emner til mødet den 8. november 16/8328
    lje
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Vinkelvej 240, Vinkel, 8800 Viborg 18/55889
    mp2
   • HedeDanmarks VVM-anmeldelse og skovanmeldelse på Tostrupvej 55b, 8800 Viborg 18/55900
    bkb
   • Hans Peter Sönnichen, Park & Vej service, sender fotoserie af græsplantning Tastum 17/23124
    bc6
   • Hans Peter Sönnichen, Park & Vej service, oplyser de er ved at være færdig med plantning i Tastum, sender fotoserier af træplantning 17/23124
    bc6
   • Drøwten 20, 8830 Tjele. Anmeldelse af sløjfning af olietank. 18/1646
    am1
   • Drøwten 20, 8830 Tjele. Anmeldelse af olietank 18/55890
    am1
   • Bjerring Hede 43 - forespørgsel fra MJA 18/54383
    peph
   • Tilskud til banket - ZORK Jagodina fra Serbien 18/50556
    kemn
   • HedeDanmarks VVM-anmeldelse af skovrejsning på Nørdamvej 38, 9632 Møldrup 18/55877
    bkb
   • Om olieudskiller - udskiftning af filter 12/129306
    bie
   • Byggeansøgning, Liseborg mark 33, 8800 Viborg 18/55845
    lirm
   • Om prospekt på filtre 12/129306
    bie
   • Dagsorden til affaldserfa i Skanderborg Kommune den 8. november 2018 14/16410
    bie
   • Informationer - Scannet billede fra Viborg Kirkegård 17/62263
    alm
   • Fra Kirkegårdskontoret - 2018 Notat til borgmesterteam 17/62263
    alm
   • Opstart ændret anlæg ved Granadasøen 17/59404
    dhb
   • lift på Toldbodgade torsdag d. 8/11. 2018 18/55865
    av4
   • Rapport vedr.Tastum Vandværk. Ledningsnet - november 2018 12/141134
    dek
   • Bankgaranti 12/141348
    andr
   • Rapport vedr.Hammershøj Vandværk Vandværket - november 2018 12/11987
    joo
   • Rapport vedr.Vinkel By Vandværk. Ledningsnet - november 2018 12/129549
    dek
   • Rapport vedr.Løvel Vandværk - Ledningsnet - november 2018 12/35699
    joo
   • Rapport vedr.Flyvestation Karup, Vandværk 23 - Ledningsnet - november 2018 12/61383
    joo
   • Rapport vedr.Flyvestation Karup, Vandværk 23 - november 2018 12/61383
    joo
   • Palleshøje 42 - ansøgning om overløb 17/3874
    peph
   • Byggeansøgning, Liseborg Mark 33, 8800 Viborg 18/55835
    lirm
   • VSE Tingahllen - kloak - nedsivning 18/38729
    tms
   • Møde om Kalkstien d. 3. , 5. eller 6. december? 18/46408
    jrs
   • Div. peter vakant ( Morten ) 12/12651
    bls
   • Byggeansøgning, Guldblommevej 2, 8800 Viborg 18/55815
    jha
   • Bemærkninger til byggeregnskab vedr. renovering og tilbygning - Finderup Kulturhus 14/74856
    lbla_slettet_1
   • Bemærkninger til byggeregnskab vedr. renovering og tilbygning - Finderup Kulturhus 13/98944
    kj3
   • Byggeregnskab vedr. renovering og tilbygning - Finderup Kulturhus 14/74856
    lbla_slettet_1
   • VSE Tingahllen - kloak - nedsivning 18/38729
    tms
   • Byggeregnskab vedr. renovering og tilbygning - Finderup Kulturhus 13/98944
    kj3
   • Invitation til Viborg Byråd - Mindehøjttidlighed den 11. november 2018 17/62263
    alm
   • Randersvej 82 - mail om ønsket besigtigelse af udsigt (Taphede) 16/45706
    anp
   • Dansk Varme Service A/S: Servicering af oliefyr, Revas' affaldscenter 18/55811
    pr3
   • Henvendelse fra Direktør, PhD Henrik Tækker Madsen, SaltPower, om mulighed for at udnytte salt fra Ll. Torup Gaslager som kilde til grøn energi 18/55809
    bkb
   • Materiale fra møde den 2. november 2018 om STS Organisation 14/61287
    pj
   • Mail fra Orbicon - interesse i konsulenthjælp til regnvandshåndtering 16/45706
    anp
   • Byggeansøgning, Skovbakkevej 97, 8800 Viborg 18/55803
    olz
   • VHIF søger om tilskud til handicapidræt 2019 18/55781
    sk
   • Midtjysk Tandemklub søger om tilskud til handicapidræt 2019 18/55776
    sk
   • Viborg Sportsdans - Bilag til lokaletilskudsregnskab 2017/18 16/58501
    lgr
   • Bekræftelse fra KL - afbud fra Laj til mødet den 15.11.2018 - Invitation til møde i topledernetværket den 15/11 kl. 16-18.15 17/64247
    alm
   • Byggeansøgning, Lynderupvej 135, 8832 Skals 18/55798
    olz
   • Ledertræf 2018 - tak for deltagelse fra KL - Ledertræf 17/62263
    alm
   • Ok fra Dorte Maach fra Grundfos - Møde med Niels Due Jensen 17/62263
    alm
   • Besked fra Mette Tranevig - ændring af datoer - idet der var fejl heri - Deltage i paneldebat om ledelse af den sammenhængende indsats på KL/COK temadage i januar 2019 18/169
    alm
   • Byggeansøgning, Rogenstrupvej 42, 8831 løgstrup 18/55788
    aped
   • Besked fra Mette Tranevig - tidspunkt m.v. - Deltage i paneldebat om ledelse af den sammenhængende indsats på KL/COK temadage i januar 2019 18/169
    alm
   • Besked fra Dorthe Maach - Kim Skibsted kan ikke den 5.11. - Møde med Niels Due Jensen 17/62263
    alm
   • Hvam Vandværk sender takstblad 2019 til godkendelse i Kommunen 18/55787
    joo
   • Protokol og kopi af forlig 18/46471
    sfc
   • mail fra Labland med udkast til Ansøgning 17/53820
    heg
   • Dispositionsforslag for gartneri leveret på møde d. 31.10.2018 18/55760
    rak
   • Mudder ved indgang til hundeskoven 13/18671
    iny
   • VS: Ny placering Cannabis 18/55760
    rak
   • Mail fra ansøger med nye oplysninger vedr. arealer - Byggesag på Viborgvej 9, 8830 Tjele 18/30041
    olz
   • Anmodning om udvidelse af landsbyafgrænsning i Vorde (Bavnevej 35) 18/54718
    msb
   • Re: SV: SV: SV: Vedr. vej mellem Dybdalsvej 11 og 15 17/53124
    sfc
   • Afgørelse for grundbetalingsordningen 12/15445
    iny
   • Besked fra Nybolig - Afregning af Nørregade 8g, Bjerringbro 18/16734
    tno
   • Besked fra Nybolig - har anmodet køber om at betale restkøbesummen - Nørregade 8G 18/16734
    tno
   • Egestubben mfl. Vammen - kloakseparering 18/55748
    pba
   • Endelig miljøtilsynsdato og tidspunkt 2018 16/54130
    ib3
   • Fælles Julepasning i Område Øst 2018 brev.docx 15/69229
    nag
   • Tilmeldingsskema Julen 2018 ØSt.docx 15/69229
    nag
   • Re: SV: SV: SV: Møde vedr. udskillelse af offentlig vej - Bavnehøjvej 17/63719
    sfc
   • Byggeansøgning, Udsigtshøjen 7, 8800 Viborg 18/55718
    aped
   • Fremmødeliste Fitness.dk, Basis uge 43, 44 og 45 2018 12/29178
    gh
   • Færdigmelding, Jørgens Alle 40, byggesag 18/37608
    jha
   • Re: SV: SV: Møde vedr. udskillelse af offentlig vej - Bavnehøjvej 17/63719
    sfc
   • Mail fra Bs. med købsaftale 18/49386
    anso
   • Klage over skader ved nedrivning.pdf 18/49435
    jha
   • Indberetning af skorstensfejergebyrer 2019 for skorstensfejermester Tommy Christensen - kommune 791 - bidragskode 9450 18/36267
    jyh
   • Rettelser til indberetning 18/36267
    jyh
   • Indberetning af skorstensfejergebyrer 2019 for skorstensfejermester Per Knudsen - kommune 791 - bidragskode 9455 18/36267
    jyh
   • VS: Ang Frederiksvej 1, 8800 viborg 18/50065
    av4
   • SV: Nabostridigheder Birkevej 13. - image001.png 18/55004
    sfc
   • SV: Nabostridigheder Birkevej 13. 18/55004
    sfc
   • Re: SV: Møde vedr. udskillelse af offentlig vej - Bavnehøjvej 17/63719
    sfc
   • Øster Børstingvej 6 - minirenseanlæg analyser 2018 OK 17/59487
    peph
   • Afgørelse for grundbetalingsordningen 2018 12/15445
    iny
   • Sv: SV: SV: Vedr. vej mellem Dybdalsvej 11 og 15 17/53124
    sfc
   • Sv: SV: SV: Vedr. vej mellem Dybdalsvej 11 og 15 17/53124
    sfc
   • Re: Besigtigelsesnotat fra etablering af grøft i beskyttet mose på Thestrupvej 9 18/38145
    snh
   • SV: Henvendelse om køreplader på Gylfesvej 18/54092
    sfc
   • A2 Arkitekternes ansøgning om dispensation fra søbeskyttelseslinjen, Nørresøvej 15, 8800 Viborg 18/45747
    bkb
   • Esport Team Lars - Mulighed for at leje kommunale haller 18/55690
    lgr
   • Materiale fra temadag - oplæg og øvelser om opgaven.pptx 17/40318
    dj2
   • Supplerende materiale til byggesag. Hedelyngen 109, 8800 Viborg 18/43754
    lirm
   • Supplerende materiale til byggesag. Brorsonsvej 46, 8850 Bjerringbro 18/42162
    lirm
   • Standardattest modtaget Søndergade 3 7470 Karup J 18/3850
    peb
   • Ændring syn Kristian 15/59422
    ho9
   • Bytteskema - Dina og Camilla 18/45169
    stwg
   • Digitaliseringsinstituttet - DISIMIT - invitation til webinar 28-11-2018 17/63509
    es
   • Udtalelse om forskelsværdier efter aflysning af lokalplan nr. 233 18/45662
    kve
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Herredsvejen 94, Bjerregrav - mødenotat sendt til Flemming Andersen vedr. byudvikling (2 dobbelthuse) 17/44969
    anp
   • Vinkelvej 36G, 8800 Viborg: Midlertidig tilladelse til vintercampering 18/53602
    bkb
   • Orientering om dispensation fra lokalplan nr. 476 til udstykning af byggefelter/sokkelgrunde (ejendomme) fra matr. nr. 119 cu, Viborg markjorder, Gyldenrisvej 8, 8800 Viborg.msg 18/46209
    vbp
   • Genfremsendt - Orientering om dispensation fra lokalplan nr. 476 til udstykning af byggefelter/sokkelgrunde (ejendomme) fra matr. nr. 119 cu, Viborg markjorder, Gyldenrisvej 8, 8800 Viborg.msg 18/46209
    vbp
   • mail genftemsendt til landmålercompagniet - Orientering om dispensation fra lokalplan nr. 476 til udstykning af byggefelter/sokkelgrunde (ejendomme) fra matr. nr. 119 cu, Viborg markjorder, Gyldenrisvej 8, 8800 Viborg.msg 18/46209
    vbp
   • Bombesvarelse 05-11-2018 11_50_10.pdf 18/55237
    vbp
   • Underskrevet aftale for Calibra snitflade til Serviceplatformen 18/54962
    pj
   • Tilsynsbrev og -rapport - Søndersøvej 63, 8800 Viborg 18/44094
    idal
   • Tilsynsbrev og -rapport - Vranumvej 7A, 8800 Viborg 18/44053
    idal
   • Tilsynsbrev og -rapport - Silkeborgvej 63, 8800 Viborg 18/44024
    idal
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opstille en skyliner samt salgsboder ifbm. julemarked_Nytorv 1T 8800 Viborg_2018-11-05.pdf 18/54378
    vbp
   • Bombesvarelse 05-11-2018 17_15_53.pdf 18/54378
    vbp
   • Bombesvarelse 05-11-2018 15_39_05.pdf 18/52284
    olz
   • _Byggetilladelse til at_opføre en tilbygning til kvægstald_Stanghedevej 13 8800 Viborg_2018-10-30.pdf 18/45327
    jno
   • Rønnestien 27 - afventer EVV 16/13210
    peph
   • Palleshøje 42 - henvisning til EVV 17/3874
    peph
   • Underskrevet leverandørkontrakt praktisk hjælp 12/8775
    andr
   • Underskrevet leverandørkontrakt praktisk hjælp 12/103490
    andr
   • Underskrevet leverandørkontrakt praktisk hjælp 12/8772
    andr
   • SV: Endelig rapport for Jordbro Å 17/13996
    kes
   • Underskrevet leverandørkontrakt praktisk hjælp 12/8771
    andr
   • Gudenådalens rideklub - Vedr. ridebund + tilskud til rengøring/tilsyn 18/43402
    lgr
   • Underskrevet leverandørkontrakt praktisk hjælp 12/141348
    andr
   • Tapdrup etape 3b - spg til EVV om tidsplan 18/33859
    peph
   • Underskrevet leverandørkontrakt personlig pleje 12/141348
    andr
   • Underskrevet leverandørkontrakt 12/8773
    andr
   • Svar på HedeDanmarks VVM-anmeldelse og skovanmeldelse på Tostrupvej 55b, 8800 Viborg 18/55900
    bkb
   • Spørgsmål til pocket filer 12/129306
    bie
   • 05-11-2018 Byggetilladelse til at_inddrage en del af garage til bolig - Viborgvej 9 8830 Tjele 18/30041
    olz
   • Bombesvarelse 05-11-2018 14_30_23.pdf 18/30041
    olz
   • Svar på HedeDanmarks VVM-anmeldelse og skovanmeldelse på Nørdamvej 38, 9632 Møldrup 18/55877
    bkb
   • Tapdrup etape 3b høringsbreve 18/33859
    peph
   • Bjerring Hede 43 - nedsivningsanlæg, VS til MJA 18/54383
    peph
   • Miljøtilsyn - mail 18/3473
    tms
   • Besked til Rikke Sørensen VHK med besked om, at Ulrik kontakter direktør Henrik Dahl - Tilskud til banket 18/50556
    kemn
   • Til Henrik Søe: Forespørgsel om støjkilder i støjberegningen 18/47393
    rgn
   • Til Henrik Søe: Bemærkning til afgræsning af miljøvurdering 18/47393
    rgn
   • Viborg Kommunes svar på Miljøstyrelsens høring af kommune om skovrejsning på Lille Møllevej, matr.nr. 20e Vindum By, Vindum (journalnummer 18-0296202) 17/50217
    vdb
   • Bombesvarelse 05-11-2018 13_39_29.pdf 18/19038
    vbp
   • Tilsynsbrev - Industrivej 14, Ørum 18/50257
    bie
   • Til rådgiverne: [Sagsnr.:18/47393] - [Dok.nr.:405709/18] Notat fra møde d. 29. oktober 18/47393
    rgn
   • Miljøtilsyn 2018 - tilsynsbrev og tilsynsrapport. 18/3497
    tms
   • supplement til byggetilladelsen 30 boliger.pdf 17/26051
    jha
   • Bombesvarelse 05-11-2018 13_03_46.pdf 17/26051
    jha
   • Rønnestien 27 - rykker EVV for svar 16/13210
    peph
   • Palleshøje 42 - overløb til spildevandsledning, spg til EVV 17/3874
    peph
   • Palleshøje 42: kvittering til kloakmester 17/3874
    peph
   • Manglende indsendelse af diverse skema og dokumentation - Vindum Forsamlingshus 18/26325
    kj3
   • VSE Tingahllen - kloak - nedsivning 18/38729
    tms
   • Svar på spørgsmål om møde om Kalkstien d. 3. , 5. eller 6. december 18/46408
    jrs
   • mail genfremsendt til landmålercompagniet -VS: Orientering om dispensation fra lokalplan nr. 476 til udstykning af byggefelter/sokkelgrunde (ejendomme) fra matr. nr. 119 cu, Viborg markjorder, Gyldenrisvej 8, 8800 Viborg 18/50287
    vbp
   • Kvittering for modtagelse af byggeregnskab for renovering og tilbygning - Finderup Kulturhus 13/98944
    kj3
   • Anmodning om supplerende oplysninger vedr opførelse af bil- og erhvervslejemål Ålandsvej 1, 8800 Viborg.pdf 18/19604
    peb
   • Randersvej 82 - forslag til besigtigelse fredag 9/11 (ift. Taphede) 16/45706
    anp
   • Tilskud 2019 - Fjandbohus 18/55758
    kj3
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_opføre et maskinhus med fyrrum og pelslager_Nørrehedevej 36 8800 Viborg_2018-11-05.pdf 16/61734
    jha
   • Bombesvarelse 05-11-2018 11_44_12.pdf 16/61734
    jha
   • Kvittering for modtagelse af SaltPowers henvendelse om Ll. Torup Gaslager som kilde til grøn energi 18/55809
    bkb
   • Supplement til byggetilladelse.dot 2013 doc2mail_opføre 10 boliger nr.pdf 18/40846
    jha
   • Svarmail til Orbicon - regnvandshåndtering i f.eks. Taphede 16/45706
    anp
   • Bombesvarelse 05-11-2018 11_39_40.pdf 18/40846
    jha
   • Orientering om dispensation fra lokalplan nr. 476 til udstykning af byggefelter/sokkelgrunde (ejendomme) fra matr. nr. 119 cu, Viborg markjorder, Gyldenrisvej 8, 8800 Viborg 18/50287
    vbp
   • genfremsendt med rettelser -Orientering om dispensation fra lokalplan nr. 476 til udstykning af byggefelter/sokkelgrunde (ejendomme) fra matr. nr. 119 cu, Viborg markjorder, Gyldenrisvej 8, 8800 Viborg 18/50287
    vbp
   • Bombesvarelse 05-11-2018 09_24_03.pdf 17/30813
    jno
   • _Ibrugtagningstilladelse uden syn til at_godkende kælderlejlighed_Koldingvej 15 8800 Viborg_2018-11-05.pdf 17/30813
    jno
   • Dansk Miljørådgivning: Oprensning af olieforurenet jord på Revas: Spørgsmål vedr. analyseresultater og endelig rapport 18/7692
    hani
   • Bombesvarelse 05-11-2018 09_16_12.pdf 18/28439
    jno
   • _Ibrugtagningstilladelse uden syn til at_etablere en legeplads_Hovedgaden 14C 8832 Skals_2018-11-05.pdf 18/28439
    jno
   • _Byggetilladelse til at_opføre 9 boliger nr. 95-111_Møgelparken 139 8800 Viborg_2018-08-16.pdf 18/53633
    jha
   • Bombesvarelse 05-11-2018 11_18_13.pdf 18/53633
    jha
   • Tillæg 28 - underretning om høring til myndigheder og interesseorg 18/33859
    peph
   • Bombesvarelse 05-11-2018 09_27_50.pdf 18/30244
    jno
   • _Ibrugtagningstilladelse uden syn til at_udvide legeplads_Hedeskrænten 104 8800 Viborg_2018-11-05.pdf 18/30244
    jno
   • Bombesvarelse 05-11-2018 09_08_19.pdf 18/36877
    jno
   • Bombesvarelse 05-11-2018 11_04_06.pdf 18/53633
    jha
   • Doc2Mail_flettedokument_1[1].pdf 18/48540
    llla
   • Bombesvarelse 05-11-2018 10_44_07.pdf 18/45566
    jno
   • _Byggetilladelse til at_opføre en amerikaner foderlade _Stanghedevej 13 8800 Viborg_2018-11-05.pdf 18/45566
    jno
   • Kvittering til A2 Arkitekterne for modtagelse af ansøgning om dispensation fra søbeskyttelseslinjen, Nørresøvej 15, 8800 Viborg - og anmodning om stillingtagen til træbeklædte partier (sag 16013) 18/45747
    bkb
   • Underskrevet kontrakt - Mønsted skitseprojekt 18/30497
    peph
   • Varsling af prioriteret miljøtilsyn 2018 - Vindumvej 28, 8850 Bjerringbro 18/55699
    idal
   • Bombesvarelse 05-11-2018 09_40_47.pdf 18/27481
    aped
   • _Byggetilladelse til at_opføre et enfamiliehus med integreret garage_Solvænget 35 7470 Karup J_2018-11-05.pdf 18/52102
    aped
   • Dispensation.dot 2013 doc2mail_opføre et enfamiliehus med integreret garage_Solvænget 35 7470 Karup J_2018-11-05.pdf 18/52102
    aped
   • Esportsforeningen Team Lars - Vedr. godkendelse af forening / Mulighed for at leje kommunale haller 18/55690
    lgr
   • Rykkerskrivelse vedr bankohal Vævervej 4 8800 Viborg 18/31200
    peb
   • Bombesvarelse 05-11-2018 09_15_26.pdf 18/53708
    jha
   • Bombesvarelse 05-11-2018 09_15_18.pdf 18/52102
    aped
   • Bombesvarelse 05-11-2018 08_59_39.pdf 18/37608
    jha
   • Bombesvarelse 05-11-2018 08_38_02.pdf 18/5357
    lirm
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_opføre et enfamiliehus og garage_Spurvelunden 11, 8800 Viborg_2018-11-05.pdf 18/5357
    lirm
 • 02.11.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Tinglysninge 2: Vedr. sagsref.: PCH-18/10824-Højbjerg Huse 7. 18c m.fl., Højbjerg By, Højbjerg, m.fl.. Anmeldelsen er underskrevet. (Underskriftsmappe med ID: 08f898d5-5317-491c-ad85-278891261b90) 18/10824
    mbp
   • Tinglysning 1: Vedr. sagsref.: PCH-18/10824-Højbjerg Huse 7. 18c m.fl., Højbjerg By, Højbjerg, m.fl.. Anmeldelsen er underskrevet. (Underskriftsmappe med ID: 08f898d5-5317-491c-ad85-278891261b90) 18/10824
    mbp
   • Fra Lisa Christensen: LP 518 Udvidelse af erhvervsområde ved Foulum 18/47393
    rgn
   • Kvittering for modtagelse af ansøgning til byfornyelsens forsøgspulje 2018. 17/53820
    heg
   • Leoni advokater - Cirkulæreskrivelse 2 - oversigt over konkursbos aktiver og passiver 18/52586
    em6
   • Deltage i paneldebat om ledelse af den sammenhængende indsats på KL/COK temadage i januar 2019 18/169
    alm
   • Kommuneplantillæg 23 og forslag til lokalplan 504 - anmodning om kopi af Cowi analyse 18/12431
    mble
   • SV: Dagsorden til netværksmødet belysning og signalanlæg. 14/26792
    tv
   • Invitation til møde i topledernetværket den 15/11 kl. 16-18.15 17/64247
    alm
   • Re: Afmærkning af gennemgående vandre- og cykelruter på styrelsens arealer 18/6155
    tv
   • SV: Afmærkning af gennemgående vandre- og cykelruter på styrelsens arealer 18/6155
    tv
   • Supplerende materiale til byggesag. Marsvinslundvej 13, 8800 Viborg 18/41985
    lirm
   • Kvittering fra EVV fakturering: Ny nedsivning på Gl. Aalborgvej 53A, Møldrup 18/10252
    peph
   • Referat af vejledermøde den 1. november 2018.docx 16/21808
    elu
   • Ansøger kvitterer for orientering om politisk behandling af udstykning af Kirkebækvej 12-14 18/24369
    jno
   • Mailhenvendelse fra ansøger ang. udfordringer med arealefordeling ifm. byggesagen - Møllevang 9, 8831 Løgstrup 18/31925
    olz
   • Vinkelvej 9 - spg om status for kloakomlægning 18/55652
    peph
   • Referat fra VRG Vejafmærkning 18/6155
    tv
   • Dagsorden til vejledermøde den 1. november 2018 16/21808
    elu
   • SV: Lukning af Thorsvej ved Nørremøllevej 15/71358
    tv
   • Orientering fra Herning Kommune omkring status på projektet - Lasses gydebanke 17/42043
    flr
   • Ådalsvej 7 - henvendelse om kloakopland 18/55649
    peph
   • Møde vedr. udskillelse af offentlig vej - Bavnehøjvej - 3573 miambl baner.pdf 17/63719
    sfc
   • Møde vedr. udskillelse af offentlig vej - Bavnehøjvej - ATT00001.jpg 17/63719
    sfc
   • Møde vedr. udskillelse af offentlig vej - Bavnehøjvej 17/63719
    sfc
   • Færdigmelding, Troelstrupvej 5, byggesag 18/35573
    olz
   • parkering af traktor 18/55638
    av4
   • Ingen bemærkninger til udkastet fra EVV-S - Vorningvej 108, Tjele 17/46414
    bie
   • Bemærkninger fra ansøger vedrørende ansøgning om landzonetilladelse til to skure - Nørremøllevej Nord 28, 8800 Viborg 17/45808
    anbs
   • SV: Tefcold i Viborg - Dokumentation for test af ABA m.v. i nye lagerhaller 19 og 20 18/12675
    vbp
   • Supplerende materiale modtaget til byggesag - Ombygning af sundhedssatelit, Højen 1, 8830 Tjele 18/47018
    vbp
   • PlanEnergi sender udkast til materiale, som belyser vindmøllernes konsekvenser for sædgæs 18/40549
    mtro
   • Afgørelse - Påbud vedr. tilsyn d. 25.09.2018 (1380174) 18/515
    ankr
   • TO fra EVV: MST-521-02437 Reminder vedr: Helledalen i Viborg. Ansøgning om tilladelse til etablering af retningsstyret boring i areal med Fredskov. 18/28596
    peph
   • Afgørelse - Påbud vedr. tilsyn d. 25.09.2018 (1380170) 18/515
    ankr
   • 01.06.18 Mail fra ansøger vedr støtte efter byfornyelsesloven - Strandvejen 20, 8831 Løgstrup - Færdigmeldelse 18/1730
    mehm
   • Klagers begæring om hegnsyn 18/55004
    sfc
   • SV: Notat Gørup Enge - endelig udgave 13/2612
    kes
   • 15.07.18 Mail fra eejer af Randrup Mølle vedr. støtte efter Byfornyelsesloven, Randrupmøllevej 18, 8800 Viborg 18/1736
    mehm
   • Placering af sløjfet fedtudskiller - Søndersøparken 1, 8800 Viborg 18/54710
    bie
   • Re: VS: Aftalt opfølgning på minkfarmen på Tastumvej 66, 7850 Stoholm 18/35724
    xkk
   • Autosvar kvittering fra MST 18/55216
    kes
   • Autosvar kvittering fra MST 16/33283
    kes
   • Oprensning ved Odinsvej/Asavej i Bjerringbro 17/29006
    dhb
   • PlanEnergi kvitterer for bemærkninger til UDKAST_Miljørapport_Viborg Bioenergi_kap2-4-9-10-11-12-13-14 17/61015
    adno
   • PlanEnergi sender emissionsberegninger for lugt, NOx, CO, Støv og N-deposition for nye situationsplan 17/61015
    adno
   • Supplerende til anmeldelsen af byggearbejder - Spunsarbejde - Viborg Gymnastik Forening 18/28276
    bie
   • SV: Oplysninger vedr. gyllekølingsanlæg - Holostebrovej 266, 8800 Viborg 18/47157
    xkk
   • Nedrivning af sommerhus på Stavildvej 45, Lynderup 18/55586
    bie
   • Afgørelse - Påbud vedr. tilsyn d. 25.09.2018 (1380175) 18/515
    ankr
   • Afgørelse - Påbud vedr. tilsyn d. 25.09.2018 (1380169) 18/515
    ankr
   • Vejledning vedr. tilsyn d. 25.10.2018 (1380181) 18/515
    ankr
   • Ansøgning om brilleindsamling ved valg - Lions i Viborg Kommune 18/55582
    jri
   • Afgørelse - Strakspåbud  tilsyn d. 25.10.2018 (1380178) 18/515
    ankr
   • Færdigmelding, Rosenvænget 10, byggesag 17/64783
    lirm
   • Vejledning vedr. tilsyn d. 25.10.2018 (1380180) 18/515
    ankr
   • Afgørelse - Strakspåbud  tilsyn d. 25.10.2018 (1380179) 18/515
    ankr
   • Afgørelse - Påbud vedr. tilsyn d. 25.09.2018 (1380171) 18/515
    ankr
   • Rapport vedr. De Fem Halder 18/50066
    pba
   • Afgørelse - Påbud vedr. tilsyn d. 25.09.2018 (1380172) 18/515
    ankr
   • Vejledning vedr. tilsyn d. 25.10.2018 (1380083) 18/515
    ankr
   • ICM Safety A/S: Årlig eftersyn af faldsikring 14/52995
    cwh_slettet_1
   • Autosvar:Gårsdalvej 35 - produktionstilladelse 18/7064
    xkk
   • Naboorientering om meddelt miljøgodkendelse - Herredsvejen 193, 9500 Hobro 17/37764
    clp
   • Kvittering fra envidan: Tilbud - undersøgelse af 4 risikoområder i klimatilpasningsplanen 18/52440
    peph
   • Detaildimensionering af Mønsted klimatilpasningsprojekt 18/30497
    peph
   • Redigeret tilbud jf. telefonsamtale 18/30497
    peph
   • SADM-Aal0318102209090.pdf 18/55534
    mie
   • 22.10.2018 - Modtaget e-mail fra Annette Jønsson med anmodning om dispensation fra lokalplan nr. 421, om skrænter på Arnbjerg Høje.msg 18/55534
    mie
   • Miljøstyrelsen: Fremstilling af analysedata - eventuelle krav til form og indhold 18/10154
    hani
   • frigivelse af arealer til minivådområder - supplerende 17/40000
    kes
   • frigivelse af arealer til minivådområder 17/40000
    kes
   • Mogens Dam, sbs, bemærkninger til notat udarbejdet af Frank Larsen 14/25682
    bc6
   • Frank Larsen, Karup Borger- og Håndværkerforening, notat til brug ved indkaldt møde d. 13. november 2018 14/25682
    bc6
   • Mail fra Deluca Film med opgørelse over regional omsætning i Viborg kommune 16/4986
    sqa
   • Mogens Dam, sbs, orientering om aftalt møde d. 13. november 2018 14/25682
    bc6
   • Mogens Dam, sbs Rådgivning, orientering om dialog og svar fra Miljøstyrelsen vedrørende støjhegn 14/25682
    bc6
   • Radio 24syv anmoder om oplysning om deltagere i rejse til Luleå 18/55456
    jri
   • Ansøgning til Lokale og Anlægsfonden er returneret med krav om skriftlige erklæring fra lodsejere 14/69953
    cfu
   • SV: Aktindsigt 18/55415
    ta
   • VS: Aktindsigt 18/55415
    ta
   • Ansøgning om vedståelse af tidligere stillet garanti i almén boligafdeling - vor ref. 444276/cd 16/1505
    jonb
   • 01.11.18 Mail fra ansøger - Viborg, Sct. Mathias gade 50 - Vedr. støtte ift. Byfornyelseslovens ordinære ramme / opfølgning 17/41935
    mehm
   • 17.10.18 Mail fra ansøger - Viborg, Sct. Mathias Gade 50 - Støtte ift. Byfornyelsesloven / opfølgning på opfølgning vedr. status for sagen 17/41935
    mehm
   • 31.07.18 Supplerende oplysninger til sag - Viborg, Sct. Mathias Gade 50 - Støtte ift. Byfornyelsesloven / opfølgning med supplerende dokumentation 17/41935
    mehm
   • Skals og Vorning Ålaug. Kommertar og ønsker til Klima og Miljø udvalget, i forbindelse med revurdering af regulativet. 17/2260
    flr
   • Garantivedståelse for lån i alment ejendom – Påbudt konvertering - Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup, Afdeling 322 - ejd.nr. 3107851 16/1505
    jonb
   • 20.06.18 Viborg, Sct. Mathias Gade 50 / Opfølgning ift. Byfornyelseslovens ordinære ramme 17/41935
    mehm
   • 13.04.18 Mail fa SBS Rådgivning vedr. spørgsmål fra Viborg Kommune vedr. Byfornyelseslov/salg af ejendom før støttebeløb er udbetalt. 17/41935
    mehm
   • 09.04.18 Mail fra SBS Rådgvning vedr. spørgsmål fra Viborg Kommune vedr. Byfornyelseslov/salg af ejendom før støttebeløb er udbetalt. 17/41935
    mehm
   • Garantivedståelse for lån i alment ejendom – Påbudt konvertering - Boligselskabet Sct. Jørgen, afd. 3 - ejd.nr. 54528 16/1505
    jonb
   • 04.04.18 Sct. Mathias Gade 50, 8800 Viborg / opfølgning 17/41935
    mehm
   • Vinkelvej 160: færdigmelding af tilslutning til kloak 17/48716
    peph
   • Vinkelvej 160: færdigmelding af regnvandsudledning 17/48565
    peph
   • Færdigmelding, Kildevangen 18, byggesag 18/12181
    mie
   • Skals og Vorning Ålaug. Kommertar og ønsker til Klima og Miljø udvalget, i forbindelse med revurdering af regulativet. 18/15727
    8ks
   • Randers Kommune eftersender bilag til punkt 3 "Status på regional kollektiv trafik" til KD-Net mødet 2. november 2018 18/211
    alm
   • Tilbud på tre DVFI prøver 18/224
    flr
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: I/S Risgård, Troldemosevej 38, 9620 Aalestrup, Besøgsrapport 34797-01-18 18/6726
    clp
   • Tegningsmateriale for Borgergade 10B 18/54265
    llk
   • Færdigmelding. Havrevej 1, byggesag 17/49228
    mie
   • Rapport vedr.Karup Vandværk, nyt værk - Vandværket - oktober 2018 12/51737
    dek
   • Rapport vedr.Tastum Vandværk - oktober 2018 12/141134
    dek
   • Rapport vedr.Karup Vandværk, nyt værk - Ledningsnet - oktober 2018 12/51737
    dek
   • Rapport vedr.Herningvej 4, 7470 Karup J, taphane - oktober 2018 12/51737
    dek
   • VS: STILLADSOPSÆTNING PÅ GRAVENE 10 PÅ FACADEN 18/55429
    av4
   • Høring af museum (1360532) Nygårdsmark 2, Daugbjerg, MST 18-0305477 18/50473
    kft
   • Materiale til afslutning af byggesag -: HOT - færdiggørelse - H.c. Andersens Vej 9, 8800 Viborg 16/35372
    vbp
   • Henvendelse fra, Vammen, bl.a. vanding 18/1734
    hant
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • [Sagsnr.:18/55634] Bjerregrav Juniorklub - Klubtilskud 2019 18/55634
    lgr
   • [Sagsnr.:18/55628] Sdr. Rind Juniorklub - Klubtilskud 2019 18/55628
    lgr
   • Mail med anmodning om leje af Overlund Hallen til Europaparlamentsvalget den 26-05-2019 18/53988
    alm
   • SV: Mødested den 12/11 Vindum skov (besigtigelse Gammelkær) 18/54364
    askr
   • Til Ole Jensen, GPA: Præsentation til borgermøde 18/47393
    rgn
   • Til Lisa Christensen: SV: LP 518 Udvidelse af erhvervsområde ved Foulum 18/47393
    rgn
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre ny lagertilbygning_Holstebrovej 101, 8800 Viborg_2018-11-02.pdf 18/45793
    vbp
   • Bombesvarelse 02-11-2018 14_55_11.pdf 18/45793
    vbp
   • Midlertidig delibrugtagningstilladelse til lagerhaller ifm. 'projekt opføre en tilbygning hhv. lager samt værkstedadministration._Industrivej 25 8800 Viborg_2018-11-02.pdf 18/12675
    vbp
   • Bombesvarelse 02-11-2018 14_32_03.pdf 18/12675
    vbp
   • Bombesvarelse 02-11-2018 14_27_49.pdf 18/51654
    vbp
   • Mailbesvarelse via BOM - Møllevang 9, 8831 Løgstrup 18/31925
    olz
   • Bombesvarelse 02-11-2018 14_14_24.pdf 18/51654
    vbp
   • Oplysning til Anders Dyhr om afbud fra LAJ - Invitation til møde i topledernetværket den 15/11 kl. 16-18.15 17/64247
    alm
   • Til Lis Sidelmann: Svar på spørgsmål vedr. fordebat om planlægning af nyt erhvervsområde ved Foulum 18/47393
    rgn
   • Lasses gydebanke 17/42043
    flr
   • Vinkelvej 9 - svar om kloakomlægning 18/55652
    peph
   • Korreborgvej (Nørreåvej 11, 8830) - Varsel af påbud om beskæring 18/55611
    akz
   • Naboorientering til Sønderhøjvej 13, 8800 Viborg 18/47534
    anbs
   • Naboorientering til Sønderhøjvej 13, 8800 Viborg 18/47534
    anbs
   • Ådalsvej 7 - kvittering til grundejer 18/55649
    peph
   • Bombesvarelse 02-11-2018 13_18_31.pdf 18/50174
    aped
   • Bombesvarelse 02-11-2018 12_55_43.pdf 18/35573
    olz
   • Spørgsmål vedrørende dyr på Nørremøllevej Nord 28 17/45808
    anbs
   • 02-11-2018 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om enfmailiehus med integreret carport - Rosenvænget 32 8800 Viborg 18/52284
    olz
   • Bombesvarelse 02-11-2018 12_48_47.pdf 18/52284
    olz
   • Bombesvarelse 02-11-2018 12_41_25.pdf 18/49469
    aped
   • Bombesvarelse 02-11-2018 12_06_46.pdf 17/52667
    lirm
   • Bombesvarelse 02-11-2018 12_02_11.pdf 18/51875
    peb
   • SV: VS: Aftalt opfølgning på minkfarmen på Tastumvej 66, 7850 Stoholm 18/35724
    xkk
   • Viborg Kommune Bryrup Dambrug 18/55216
    kes
   • Mail til DDS Sortebrødre: Nyt møde om faciliteter 18/43767
    sk
   • Viborg Kommune Mønsted Dambrug 16/33283
    kes
   • Anmodning om målfast situationsplan, ansøgning om hundepension Sjørupvej 3, 8800 Viborg 18/42640
    ba4
   • Kvittering for anmeldelsen - Spunsarbejde - Viborg Gymnastik Forening 18/28276
    bie
   • Besked retur til Anne-Mette Sohn Jensen - Møde i A-klasserne på Vestervang skole 17/62263
    alm
   • Besigtigelsesnotat fra etablering af grøft i beskyttet mose på Thestrupvej 9 18/38145
    snh
   • PlanEnergi sendes bemærkninger til UDKAST_Miljørapport_Viborg Bioenergi_kap2-4-9-10-11-12-13-14 17/61015
    adno
   • Rådgivere - Stavildvej 45, Lynderup 18/55586
    bie
   • Svar sendt til Meny Bjerringbro - den 2.11.2018 18/52242
    lss
   • Fritagelse for tømningsordningen - Industriparken 1, Skals 14/25436
    bie
   • Bombesvarelse 02-11-2018 11_19_20.pdf 17/64783
    lirm
   • SV: frigivelse af arealer til minivådområder 17/40000
    kes
   • Lukning af Thorsvej ved Nørremøllevej 15/71358
    tv
   • Bombesvarelse 02-11-2018 10_38_58.pdf 18/42034
    jno
   • VS: Gårsdalvej 35 - produktionstilladelse 18/7064
    xkk
   • § 12 miljøgodkendelse sendt til klageberettiget - Herredsvejen 193, 9500 Hobro 17/37764
    clp
   • SV: frigivelse af arealer til minivådområder 17/40000
    kes
   • VS: Aftalt opfølgning på minkfarmen på Tastumvej 66, 7850 Stoholm 18/35724
    xkk
   • Orientering af lodsejer omkring udvlagets beslutning omkring nyt tillægsregulativ for Mønsted Å 18/43904
    flr
   • Miljøtilsyn på maskinstationen Skov Ulbjerg - Borgergade 1, 8832 Skals 18/55548
    xkk
   • Arbejdsbeskrivelse for underboring, Vinkelvej 18/5196
    flr
   • Mail til Skals Hallen med forspg. om leje af lokaler til afholdelse af Europaparlamentsvalg 2019 18/53988
    alm
   • Referat fra Klima- og Miljøudvalgets møde den 1. november 2018 17/43018
    roc
   • [Sagsnr.:16/61971] Kreativ Klub Bjerring - Rykker for klubtilskudsregnskab 2017 16/61971
    lgr
   • Miljøstyrelsen informeres om status på levering af rapport om oprensning af jordforurening 18/7692
    hani
   • SV: frigivelse af arealer til minivådområder 17/40000
    kes
   • 02.11.18 Byggetilladelse til lovliggørelse af overdækket terrasse. Nørremøllevej Nord 7, 8800 Viborg.pdf 18/45632
    lirm
   • Bombesvarelse 02-11-2018 09_58_04.pdf 18/45632
    lirm
   • VS: Beskyttelsesstatus for hede nord for Vallerbævej 125, Karup 18/36716
    dhb
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Vigstrupvej 30, 8800 Viborg 18/49585
    xkk
   • _Byggetilladelse til at_opføre en udestueorangeri_Hærupvej 39 9500 Hobro_2018-11-02.pdf 18/55367
    aped
   • Bombesvarelse 02-11-2018 09_35_40.pdf 18/37816
    aped
   • Aftale om budget for nedgravning af ledning ved Karup, Karup kartoffelmelfabrik 18/42147
    kft
   • Bombesvarelse 02-11-2018 09_34_59.pdf 18/55367
    aped
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_opføre et nyt enfamiliehus_Kolshøjen 10 8800 Viborg_2018-11-02.pdf 17/14139
    mie
   • Bombesvarelse 02-11-2018 09_21_33.pdf 17/14139
    mie
   • Daniel Zilmer Theisen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, svar på anmodning om uddybning af ansøgning om forlængelse af tidsfrist for gennemførelse af områdefornyelse Karup, j.nr. 2013-1361 18/54277
    bc6
   • SV: Vedr.: SV: Oprensning ved Odinsvej/Asavej i Bjerringbro 17/29006
    dhb
   • Vinkelvej 160: færdigmelding af kloak, TO til EVV 17/48565
    peph
   • Bombesvarelse 02-11-2018 08_36_13.pdf 18/12181
    mie
   • Tapdrupvej 60, Tapdrup - notat fra møde 15/10 tilsendt Jeppe Hartz 18/27799
    anp
   • Til Henrik Søe: Skabelon - læsevejledning til miljørapport 18/47393
    rgn
   • Bombesvarelse 02-11-2018 08_19_16.pdf 17/49244
    mie
   • Bombesvarelse 02-11-2018 08_12_47.pdf 17/49228
    mie
   • VSE Tingahllen - kloak - nedsivning 18/38729
    tms
 • 01.11.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Kvittering for indsendelse af ansøgning til byfornyelsespuljen vedrørende åpromenaden i Bjerringbro 17/53820
    heg
   • Henvendelse til borgmester vedr. en snak om erhvervsrettet ungdomsuddannelse 18/55445
    bhf
   • Indsendelse 15 supplerende materiale til byggesag - Åhusevej 10, 8800 Viborg.pdf 18/11578
    vbp
   • Indsendelse 14- Supplerende materiale - oplysning om ProtMylasse lagune - Åhusevej 10. 7470 Karup J.pdf 18/11578
    vbp
   • VVM anmeldelse af skovrejsning på Nygårdsmark 2, 8800 Viborg 18/55483
    bkb
   • Supplerende materiale modtaget til bygegsag - Opføre halvtag mv. - Poul due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro 18/48473
    vbp
   • VS: Henvendelse/opfølgning på henvendelse om dispensation / tilkendegivelse om dispensation ifm. lovliggørelse af bygninger Åhusevej 3, 7470 Karup J (Karup kartoffelmelfabrik) 17/45079
    vbp
   • Miljøstyrelsen: Høring af kommune om skovrejsning på Lille Møllevej 8, 8850 Bjerringbro 17/50217
    vdb
   • VS: Henvendelse/opfølgning på henvendelse om dispensation / tilkendegivelse om dispensation ifm. lovliggørelse af bygninger Åhusevej 3, 7470 Karup J (Karup kartoffelmelfabrik) 18/9582
    vbp
   • Skivevej 164,9632 Møldrup_Dispositionsforslag for gartneri 18/55258
    rak
   • Miljøstyrelsens kvittering for Viborg Kommunes høringssvar om skovrejsning på Nygårdsmark 2, 8800 Viborg (j.nr. 18-0305477) 18/55483
    bkb
   • Miljøstyrelsen: Høring af kommune om skovrejsning på Nygårdsmark 2, 8800 Viborg 18/55483
    bkb
   • Miljøstyrelsens kvittering for Viborg Kommunes høringssvar om skovrejsning på Gårsdalvej 33, 8800 Viborg (j.nr. 18-0300760) 17/50192
    anbs
   • Miljøstyrelsens høring af kommune om skovrejsning på Gårsdalvej 33, 8800 Viborg 17/50192
    anbs
   • Spanggårdvej 8, 8800 Viborg. Anmeldelse af olietank 18/55482
    am1
   • Rapport nr. 312198 (Dambrugskontrol fra Sejbæk Dambrug Indløb) er færdiganalyseret 18/1333
    tms
   • Rapport nr. 312197 (Dambrugskontrol fra Sejbæk Dambrug Indløb) er færdiganalyseret 18/1333
    tms
   • Ansøgning om nedsivning af overfladevand, Vognmagervej 21F/Fabrikvej 16 18/55481
    tms
   • Rapport - Drikkevandskontrol, ledningsnet fra Klejtrup Vandværk - oktober 2018 14/13523
    joo
   • Aktindsigt i udgifter til Folkemøde, borgmesterkontor og udenlandsrejser 18/55478
    jri
   • Forslag til Dagsordens text til teknisk udvalg vedr banebetjening / UDKAST 14/4470
    tv
   • Rapport - Drikkevandskontrol, taphane fra Toftumvej 6, 7850 Stoholm J - oktober 2018 18/55477
    joo
   • forslag til Dagsordens text til teknisk udvalg vedr Den midtjyske Cykelstjerne / UDKAST 18/55474
    tv
   • SV: VSE Tingahllen - kloak - nedsivning 18/38729
    tms
   • Rapport vedr.Daugbjerg Vandværk - Ledningsnet - oktober 2018 12/134303
    joo
   • Tinglysningsudfordringer vedr. informationsplads. 15/1047
    kes
   • Oversigtskort-Viborg-Ørum-Løvel.pdf 18/50382
    tojj
   • Oversigtskort-Frederiks.pdf 18/50382
    tojj
   • Oversigtskort-Mønsted-Stoholm.pdf 18/50382
    tojj
   • Forslag om ekstra placering af containere, på Dunhammeren, Arnbjerg, Delområde 1g 17/34395
    mdo
   • Fredensborg er selv i gang med film om tidsbestilling - deltager ikke 18/50052
    hr1
   • VS: Aktindsigt - sagsnr. 18/45305 - Matrikulær sag - udstykning af matr. nr. 2æ Hjarbæk by, Vorde 18/24787
    tojj
   • Dokumentation for Annoncering af ansøgning om miljøgodkendelse, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm 18/41257
    mdo
   • Kvittering på Tinglysning af undersøgelsespåbud, Højbjerg Huse 7, 8830 Tjele 18/10824
    mbp
   • Samlet eftersynsrapport, Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården, etape II 12/35769
    evg
   • Prøvetinglysning, Vedr. sagsref.: PCH-18/10824-Højbjerg Huse 7. 18c m.fl., Højbjerg By, Højbjerg m.fl. Prøvetinglysning afsluttet 18/10824
    mbp
   • Til orientering har SEGES nu sat alle 6 matrice minivådområder på LandbrugsInfo med dronefilm og en del materiale fra projektet. 17/36339
    flr
   • HedeDanmarks svar på læserbrev, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm 18/41257
    mdo
   • Læserbrev: Miljøcenter, men hvilket miljø? Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm 18/41257
    mdo
   • Anmodning om aktindsigt fra Radio 24syv i udgifter til borgmesterens kontor samt byrådets rejseudgifter 18/55456
    jri
   • Byggeansøgning, Øster Teglgårdsvej 1, 8800 Viborg 18/55452
    lirm
   • 01.11.2018 - Dagsordenreferat 18/2741
    k4n
   • PlanEnergi sender undkast til notat, der belsyer visuelle forskelle ved forskellige opstillingsmønstre 18/40549
    mtro
   • Brogade 20, 8850 Bjerringbro 18/54909
    tms
   • SV: Kontrol af forespørgselslog i Prisme - oktober 2018 18/32209
    jls
   • Mailkorrespondance med ejer vedr. bebyggelsesprocent - Toften 21, 8830 Tjele 18/55438
    olz
   • Information om undersøgelse - Folkeoplysningen i kommunerne 2019 18/55439
    lgr
   • Randrupmøllevej 15, 8800 Viborg. Anmeldelse af olietank 18/55437
    am1
   • SnitfladeKravOgInstallationsvejledning 18/54962
    pj
   • CompassDatawarehousePrisliste_2018 18/54962
    pj
   • CompassDatawarehouseStandardbetingelser 18/54962
    pj
   • Emissionsberegninger for lugt, NOx, CO, Støv og N-deposition for nye situationsplan 17/54372
    edg
   • Leveringsaftale180503ViborgSnitfladeServiceplatform 18/54962
    pj
   • Byggeansøgning, Gl. Skivevej 2, 8800 Viborg 18/55237
    vbp
   • Aftale for Calibra snitflade til Serviceplatformens cpr data til underskrift. 18/54962
    pj
   • Mailhenvendelse fra ansøger vedr. træer på byggegrunden - Rosenvænget 32, 8800 Viborg 18/52284
    olz
   • Ny kloakplan og nye beregninger for olieudskiller 18/47884
    edg
   • Mail fra legepladinspektør med slutinspaktionrapport - Teglmarken 1, 8800 Viborg 18/37858
    olz
   • Hovedvejen 8, 9632 Møldrup. Sløjfning af olietank. 18/1646
    am1
   • Stillads - Gravene 10 - fra 1. nov. til ultimo nov. 2018 18/55429
    av4
   • Karup Renseanlæg - Grundvandssænkning ifm ombygning ved efterklaringstank 17/23218
    dek
   • Anmodning om forundersøgelsesbudget- Cantiva - Møldrup 18/51977
    kft
   • Mail fra Bs. med revideret situationsplan 18/49496
    anso
   • Mail fra ansøger vedr. status på byggesagen - Grønneparken 19, 8800 Viborg 18/45740
    olz
   • Anmeldelse af jordflytning fra kloakrenovering Sct. Mathias Gade/ Kompagnistræde, 8800 Viborg 18/55420
    pba
   • Mail fra Bs. med revideret situationsplan Hindbærkrattet 18/49494
    anso
   • vest@mortalin.dk - Anmeldelse om rottebekæmpelse 18/6726
    clp
   • Byggeansøgning, Herningvej 8, 8800 Viborg 18/55418
    aped
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Skibelundvej 73, 8850 Bjerringbro - mat. nr.: 0020n, Sahl By, Sahl 18/55416
    mp2
   • Ang; Standplads / Jehovas Vidner Viborg 18/55412
    av4
   • modulvogntog@vd.dk - SV: Screening af kørerute for MVT til Sundolitt A/S, Silkeborgvej 14-16, 8800 Viborg 18/42211
    kj
   • P-tilladelse 18/55405
    av4
   • Ansøgning om fornyet tilladelse for Hvam Vandværk 18/50185
    dek
   • Anmeldelse af jordflytning fra Rosenvænget 32, 8800 Viborg 18/55167
    pba
   • SV: Byrumsprojekt / Houlkær Torv - Houlkær Centervej 1 - uge 14 og 15.2018 18/8516
    av4
   • Bavnehøjvej 7, 8830 Tjele. Anmeldelse af olietank 18/55385
    am1
   • Re: SV: AGENDA udkast for Mødet med drøftelse af udlandsrute med operatør 18/181
    alm
   • Bekræftelse på detagelse i møde den 17-12-2018 18/51620
    bhf
   • Formøde d. 6. nov. kl. 13:30-14:30 på Rådhuset i Holstebro, og interne punkter til AGENDA for selve Mødet kl. 14:30 - 18/181
    alm
   • Ok fra Rikke Andersen - Planlægning af styregruppemøde for projekt "De fem Halder" 18/247
    alm
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Ingstrupholmvej 3, 8830 Tjele 18/55377
    mp2
   • Byggeansøgning, Hærupvej 39, 9500 Hobro 18/55367
    aped
   • Indberetning af gennemført vandløbsrestaurering, AAR-00309 16/15095
    obo_slettet_1
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Aarhus Universitet Foulum, Blichers Alle 20/Afd. M, 8830 Tjele, Besøgsra 18/6726
    clp
   • LMO sender oplysninger om foderkorrektioner - Vrouevej 54, 8800 Viborg 18/51407
    clp
   • Henvendelse fra Anne-Mette Sohn Jensen - Møde i A-klassserne på Vestervang skole 17/62263
    alm
   • Der kvitteres for opfølgning på henvendelse -tilbygning til Løgstrup Hallen, Vordevej 1C, 8831 Løgstrup 17/53631
    vbp
   • Afregning af OTC Rente Kontrakt nr. 1132218/1459121 09.11.2018 12/75657
    nac
   • Opfølgning på henvndelse om status på byggesag -. tilbygning til Løgstrup Hallen, Vordevej 1C, 8831 Løgstrup 17/53631
    vbp
   • Besked fra Rikke Andersen - møde planlagt til den 1. maj 2019 - Planlægning af styregruppemøde for projekt "De fem Halder" 18/247
    alm
   • Foderoptimering - Kjellerupvej 33, 8840 Rødkærsbro 17/15890
    kkg
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Carlo Bach Greve, Hannerupvej 108, 9620 Aalestrup, Besøgsrapport 24655-0 18/6726
    clp
   • Viborg FF - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/32548
    lgr
   • Viborg FF - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/32548
    lgr
   • VS: Tilladt dyrehold - Højbjerg Byvej 35, 8840 Rødkærsbro 18/43456
    idal
   • SV: Viborg Regnskab 2017 + overførsels anmodning fra 2017 til 2018 - klippekort til plejehjemsbeboere sgs. nr. 1702609 16/43675
    jgf
   • Besked fra Håndværkerforeningen -Ulrik er æresmedlem - Stiftelsesfest – lancier undervisning 18/55333
    kemn
   • Mailkorrespondance med Bs. vedr. etagebyggeri og lokalplan 18/47054
    anso
   • Landzonetilladelse til udvidelse af materialeplads og parkeringsareal ved Tårup Kirke 18/55334
    kft
   • Orientering om nye regler for behandling af ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet_fra Økonomi- og Indenrigsministeriet 18/55319
    mlko
   • Færdigmelding, Kapt. Undallsvej 1, byggesag 15/65680
    jno
   • Program for 1. samtaler til Søndermølle Kultur- og Naturcenter 18/43973
    ds2
   • Borger sender 2. mail til borgmesteren - klage over sønnes sagsbehandling i Social Sundhed og Omsorg 18/55293
    lss
   • Notat fra møde / opfølgning på møde angående den 30.10.2018 angående nyt produktionsanlæg, Åhusevej 10, 7470 karup J 18/11578
    vbp
   • Svarmail fra Kim Würtz ift. byudvikling i Løgstrup 17/44969
    anp
   • Orientering om skrivelse / forhold vendt på møde -kartoffelmel fabrik byggesag 2018.-0217, Åhusevej 10, 7470 karup J 18/11578
    vbp
   • SV: Calibra. Viborg Kommune. Aftaleudkast for Calibra snitflade til Serviceplatformens cpr data til gennemsyn. 18/54962
    pj
   • Mail fra Erhvervsstyrelsen vedr. vurdering af oversvømmelse og erosion i fbm. kommuneplantillæg nr. 16 17/44969
    anp
   • Kvittering fra Dansk Renseri Forening 13/7199
    bie
   • Dokumentation af ammoniakemission - Kjellerupvej 33, 8840 Rødkærsbro 17/15890
    kkg
   • Borger klager til borgmesteren over sin søns sagsbehandling i Social Sundhed og Omsorg 18/55293
    lss
   • henvendelse om at der er fremsendt skrivelse i Bom - Gyldenrisvej 8, 8800 Viborg 17/38978
    vbp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Bent Jacobsen, Hannerupvej 56, 9620 Ålestrup, Besøgsrapport 18768-01-184 18/6726
    clp
   • Information om udskudt justering af tidsplan for nyt valgsystem 16/36438
    mlko
   • Aftale om opbevaring af husdyrgødning - Vigstrupvej 30, 8800 Viborg 18/49585
    xkk
   • Rosenvænget 32, Viborg - købers bank meddeler at købesum er betalt - vil gerne have besked om tinglysning 18/41002
    hbl
   • Resulat af forenkelt drikkevandskontrol på Havrisvj 27 17/34336
    dek
   • Resultat af forenkelt drikkevandskontrol på Koldkurvej 7, Karup 12/150498
    joo
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Hans Olav Frederiksen, Herredsvejen 14, 8832 Skals, Besøgsrapport 12526- 18/6726
    clp
   • Tilladelse til lerindvinding matr. nr. 13g og 16n Kvorning By, Kvorning, Viborg kommune 18/44688
    vdb
   • Færdigmelding, Egebjergvej 42, byggesag 18/51446
    lirm
   • lisemaach@hotmail.com - Re: Bekymring for vejkryds 18/54878
    kj
   • Udstykning af matr.nr. 1as Søgårde, Asmild 18/55264
    mp2
   • Lejekontrakt tinglyst 15/60975
    iny
   • SV: Mammen Byvej 32, 8850 Bjerringbro - nedrivning af administration 18/17212
    vbp
   • Underskrevet kontrakt 18/53558
    men
   • Færdigmelding, Kokærvænget 24, byggesag 17/16514
    jno
   • Principskitse/overordnet disponering af nyt boligområde ved Kolbækken 17/51527
    janb
   • Anmodning om igangsætning af lokalplanlægning for et nyt boligområde ved Kolbækken 17/51527
    janb
   • Færdigmelding, Ahornvej 31, byggesag 18/18154
    aped
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: I/S Risgård, Svinget 12, 9620 Ålestrup, Besøgsrapport 18454-00-1845 18/6726
    clp
   • Søakset 9 - køber returnerer underskrevet købsaftale 18/54162
    hbl
   • Deltagerliste - Topleder studietur til Seattle i 13-18 januar 2019. Deltagerliste 18/53072
    kemn
   • Mail fra Bs. med yderligere oplysninger 17/62413
    anso
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: I/S Risgård, Holmsgårdsvej 41, 9620 Ålestrup, Besøgsrapport 34796-01-184 18/6726
    clp
   • Vandløb GL Skibelundvej 7 Bjerringbro 15/68104
    hsjen
   • Tungvognsvejnettet i Viborg Kommune 18/12156
    kiw
   • Hovedeftersyn 2018 17/7108
    kiw
   • Ansøgning om flytning af indkørsel til Lindevej 1, 8800 18/55225
    kiw
   • Spørgsmål fra Malene Yding vedr. Vestbadet 18/38452
    coe
   • Supplerende materiale til byggesag. Lærkevej 19, 8800 Viborg 17/62849
    lirm
   • Re: Fjernelse af betonkummer 18/55216
    kes
   • Sløjfninger af boringer 18/55216
    kes
   • Færdigmelding, Lundborgvej 19, byggesag 16/52326
    jno
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • VS: Referat fra mødet den 21. sep 2018 17/419
    8ks
   • Høringssvad før skovrejsning Gårsdalsvej 33, MST18-0300760 18/50473
    kft
   • Bombesvarelse 01-11-2018 19_32_12.pdf 18/11578
    vbp
   • Fremsendelse af mødedato vedr. en snak om erhvervsrettet ungdomsuddannelse 18/55445
    bhf
   • Til HedeDanmark om skovrejsning på Nygårdsmark 2, 8800 Viborg 18/55483
    bkb
   • Til Hededanmark om skovrejsning på Nygårdsmark 2, 8800 Viborg 18/55483
    bkb
   • Viborg Kommunes høringssvar om skovrejsning på Nygårdsmark 2, 8800 Viborg (j.nr. 18-0305477) 18/55483
    bkb
   • Bombesvarelse 01-11-2018 17_05_04.pdf 18/46068
    jno
   • Viborg Kommunes høringssvar om skovrejsning på Gårsdalvej 33, 8800 Viborg (j.nr. 18-0300760) 17/50192
    anbs
   • Gørup Enge 13/2612
    kes
   • Bjerringbro helhedsplan - unges ønsker og behov 17/53820
    heg
   • Bjerringbro helhedsplan - unges ønsker og behov 17/53820
    heg
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_lovliggøre ændret indretning_flytning af flaskeautomat samt brandadskillelse mellem lager og salgsareal._Brogade 30, 8850 Bjerringbro_2018-11-01.pdf 17/52054
    vbp
   • Bombesvarelse 01-11-2018 16_35_08.pdf 17/52054
    vbp
   • Britta Navntoft Thesbjerg, advokat Rahbek Guldbrøn, oplysning om, at sagen forventes at komme på Landdistriktsudvalgets førstkommende møde d. 27. november 2018 17/15232
    bc6
   • Det Grønne Råd for Viborg Kommune - referat af møde tirsdag den 25. september 2018 17/58832
    jrs
   • Anvisning af ren overskudsjord fra Rosenvænget 32, 8800 Viborg 18/55167
    pba
   • Anvisning af jord fra Sct. Mathias Gade / Kompagnistræde 18/55420
    pba
   • Henvendelse om byggearbejde. Søbakken 5A, 8800 Viborg.pdf 18/52654
    lirm
   • Frafald af revurdering. Skibdalvej 51, 8830 Tjele 18/55451
    fil
   • Mønsted Å opgaver 18/2982
    flr
   • Brogade 20, 8850 Bjerringbro 18/54909
    tms
   • Bombesvarelse 01-11-2018 15_15_03.pdf 17/57121
    jno
   • Udkast til aftaler samt erklæring til underskrift 16/33283
    kes
   • Rykkerbrev af 01.11.2018.pdf Tapdrupvænget 7 17/57121
    jno
   • Udkast til aftaler samt erklæring til underskrift 18/55216
    kes
   • Ansøger orienteres om kommende politisk behandling af forespørgsel om udstykning af Kirkebækvej 12-14 18/24369
    jno
   • [Sagsnr.:18/32998] Bruunshåb-Tapdrup IF - Kursustilskud 2018 18/32998
    lgr
   • Tømning af sandfang Jegstrup bæk 18/55444
    flr
   • VS: Anvisning af byggeaffald, A.S. Ørstedsvej 22, 8800 Viborg 18/38367
    mdo
   • VS: Anvisning af byggeaffald, A.S. Ørstedsvej 22, 8800 Viborg 18/38367
    mdo
   • Bombesvarelse 01-11-2018 14_44_15.pdf 18/1559
    mehm
   • _Byggetilladelse til at_lovliggørelse af skilte ved Spar butik_Gl. Aalborgvej 23 8800 Viborg_2018-11-01.pdf 18/1559
    mehm
   • Dispensation fra Lokaplan 401 vedr. skilt, Gl. Aalborgvej 23, 8800 Viborg_Doknr402353-18_v1.pdf 18/1559
    mehm
   • Anvisning af byggeaffald, A.S. Ørstedsvej 22, 8800 Viborg 18/38367
    mdo
   • Tilbagemelding fra Trafik og Veje vedr. træer på byggegrunden - Rosenvænget 32, 8800 Viborg 18/52284
    olz
   • Til Greyson Clark: Age-Friendly Case Study 12/35831
    jh7
   • Bombesvarelse 01-11-2018 14_25_23.pdf 18/17629
    aped
   • Bombesvarelse 01-11-2018 14_19_22.pdf 18/17708
    aped
   • Bombesvarelse 01-11-2018 14_13_05.pdf 17/17531
    jha
   • 01-11-2018 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_ombygge eksisterende bofællesskab til 8 boliger - Grønneparken 19 8800 Viborg 18/45740
    olz
   • Bombesvarelse 01-11-2018 14_11_30.pdf 18/45740
    olz
   • Miljøtilsynet - beregning af forbrug af rensevæske 13/7199
    bie
   • Fremsendelse af mødedato vedr. henvendelse af 02-10-2018 18/51620
    bhf
   • [Sagsnr.:18/50967]Viborg Gymnastik Forening søger om tilskud til reparationer på springgrave 18/50967
    mgo
   • Anmodning om supplerende oplysninger i forbindelse med ansøgning om dispensation fra søbeskyttelseslinjen - Bjergsnæs Enge 18/48548
    anbs
   • Bombesvarelse 01-11-2018 12_06_40.pdf 17/1182
    jno
   • _Nedrivningstilladelse til at_nedrive stald og lade_Herredsvejen 186A 9500 Hobro_2018-11-01.pdf 18/54553
    aped
   • Bombesvarelse 01-11-2018 12_06_20.pdf 17/53631
    vbp
   • Bombesvarelse 01-11-2018 12_04_43.pdf 18/54553
    aped
   • Afbud fra Ulrik Wilbek - Stiftelsesfest – lancier undervisning 18/55333
    kemn
   • Tillæg til tilsynsbrev - Højbjerg Byvej 35, 8840 Rødkærsbro 18/43456
    idal
   • _Byggetilladelse til at_opføre 5 stk carport anlæg med ialt 20 parkingpladser_Ellekonebakken 2 8800 Viborg_2018-11-01.pdf 18/54659
    aped
   • Mønsted og Bryrup Dambrug 18/55216
    kes
   • Mønsted og Bryrup Dambrug 16/33283
    kes
   • Bombesvarelse 01-11-2018 11_26_12.pdf 18/54659
    aped
   • Doc2Mail_flettedokument_1[1].pdf 18/48540
    llla
   • Høring vedrørende etablering af en stikledning til fiber ved Nørresøhøjen 7, 8800 Viborg 18/48540
    llla
   • Bombesvarelse 01-11-2018 11_08_46.pdf 15/65680
    jno
   • Mail til Landbo Limfjord om Naboorientering om ansøgning om sø på Møllevej 8 7800 Skive.pdf 17/5870
    ba4
   • Foreløbig svarmail til Erhvervsstyrelsen vedr. oversvømmelse og erosion i fbm. kommuneplantillæg nr. 16 17/44969
    anp
   • Kvitteringsmail til borger på henvendelse til borgmesteren vedr. hendes søns sagsbehandling i SSO 18/55293
    lss
   • Fremmødeliste Fitness.dk, Basis uge 41, 42 og 43 2018 samt Momentumliste med opstart 05-11-2018. 12/29178
    gh
   • Bombesvarelse 01-11-2018 10_49_19.pdf 18/30887
    lirm
   • Bevilling af tilskud fra puljen "Kultur i hele kommunen" 18/46801
    kj3
   • _Byggetilladelse til at_opføre et enfamiliehus_Engvej 9 8800 Viborg_2018-10-18.pdf 18/48118
    aped
   • Bombesvarelse 01-11-2018 10_44_09.pdf 18/48118
    aped
   • Bombesvarelse 01-11-2018 10_38_16.pdf 18/40829
    aped
   • frafald af revurdering - § 12 miljøgodkendelse for Nordre Ringvej 19, 8800 Viborg 18/55290
    fil
   • Spildevandsafgifter og afløbskoder i BBR 18/3653
    tms
   • Indberetning af gennemført vandløbsrestaurering, AAR-00309 15/68104
    hsjen
   • Bombesvarelse 01-11-2018 09_51_49.pdf 17/38978
    vbp
   • Bombesvarelse 01-11-2018 09_35_29.pdf 18/51446
    lirm
   • Revurdering af Sjørup Svinefarm 18/55268
    fil
   • Bombesvarelse 01-11-2018 09_28_36.pdf 17/55014
    lirm
   • Bombesvarelse 01-11-2018 09_21_54.pdf 17/16514
    jno
   • Byggetilladelse Kornvænget 2B, 8800 Viborg.pdf 18/51441
    aped
   • Dispensation fra lokalplan nr. 135.pdf 18/51441
    aped
   • Bombesvarelse 01-11-2018 09_18_22.pdf 18/51441
    aped
   • Bombesvarelse 01-11-2018 09_07_42.pdf 18/18154
    aped
   • Om råd til fyring - Sparkær Mosevej 10 18/55073
    bie
   • Svar vedrørende Tungvognsvejnettet i Viborg Kommune 18/12156
    kiw
   • Aktindsigt - klagesager i 2018 18/54716
    bie
   • Tilladelse til flytning af adgangen til Lindevej 1, 8800 Viborg 18/55225
    kiw
   • Bombesvarelse 01-11-2018 08_29_08.pdf 18/5154
    mie
   • 01.11.2018 - Byggetilladelse til at_opføre en overdækning Skivevej 176 9632 Møldrup.pdf 18/5154
    mie
   • Bryrup Dambrug 18/55216
    kes
   • Mønsted og Bryrup Dambrug 18/55216
    kes
   • Bombesvarelse 01-11-2018 07_58_11.pdf 16/52326
    jno