Åbne postlister

For at fremme dialog og åbenhed i forhold til borgere, virksomheder, myndigheder og pressen, bliver der dagligt dannet en åben postliste over ind- og udgående post i Viborg Kommune.

Det kan du finde på postlisterne
En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra Viborg Kommune:

 • hvad sagen drejer sig om
 • hvem der er afsender/modtager
 • initialer på den sagsansvarlige

Navn og kontaktoplysninger på den sagsansvarlige kan findes ved at indtaste initialerne i søgefeltet under Find medarbejder.

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på den åbne postliste. Dog skal persondataloven overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

 • 23.09.2020
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Aktindsigt: Købsaftale og ejendomssag 20/34800
    jemv
   • Aktindsigt - Eftersynsrapport af p-kælder 20/34800
    jemv
   • Aktindsigt - Rapport over p-hus, Tingvej i Viborg 20/34800
    jemv
   • Byggeansøgning, Nørremarkvej 9 8832 Skals 20/34799
    kboh
   • Orientering om landzonetilladelse til ridebane, ovalbane og rotunde, Rindsholmvej 79, 8800 Viborg 20/7547
    kft
   • Byggeansøgning, Kirkevej 2 8800 Viborg 20/34798
    khy
   • Byggeansøgning, Herredsvejen 1 8832 Skals 20/34797
    ctan
   • Byggeansøgning, Skovtoften 31 9620 Aalestrup 20/34796
    kboh
   • Byggeansøgning, Skovagervej 5 8850 Bjerringbro 20/34794
    kboh
   • Opfølgning på tidsplan ift. ibrugtagningstilladelse til etape 1- Om- og tilbygeg Plejehjen, Borrisvej 2, 8800 Viborg 18/38966
    vbp
   • brkr@viborg.dk - VS: Digitalpost: Afgørelse vedr. Kildehaven (1958674) 19/20465
    jgf
   • content.pdf 19/20465
    jgf
   • Yderligere oplysninger forud for arkivalsk kontrol ifm. etablering af ny kompressorstation ved Viborg 20/9893
    kft
   • Anmodning om arkivalsk kontrol ifm. etablering af ny kompressorstation ved Viborg 20/9893
    kft
   • Henvendelse /opfølgning på henvendelse om sikringsbeslag på redningsåbning Nordstjernen Borrisvej 2 8800 Viborg 18/38966
    vbp
   • Udtalelse om skovrejsning på matr.nr. 20e Vindum By, Vindum - Lille Møllevej 1, 8850 Bjerringbro 14/37155
    mik
   • Supplerende materiale modtaget til bygegsag - Om-og tilbygge eksisterende plejecenter, Borrisvej 2, 8800 Viborg 18/38966
    vbp
   • Husdyrgodkendelse.dk - Skema 221670 er indsendt 12/37559
    kft
   • Anne Dorte Bach, Magenta - Re: Afslutning af kontrol af databehandleraftale - Viborg Kommune 18/46929
    kb
   • Svar fra Tingstedvej 19, 8850 Bjerringbro 20/34299
    mbp
   • KonfliktRapport.pdf 20/29418
    joo
   • Ansoegning.pdf 20/29418
    joo
   • Wavin nedsivning 5 pe.pdf 20/29418
    joo
   • Uglerisvej 15 nedsivningsopmråde.pdf 20/29418
    joo
   • Uglerisvej 15 kornkurve.pdf 20/29418
    joo
   • Uglerisvej 15 fuldmagt.pdf 20/29418
    joo
   • OK - Nedsivningsområde.pdf 20/29418
    joo
   • Skema_1.pdf 20/34783
    peph
   • Skema.pdf 20/34783
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 20/34783
    peph
   • kloak tegning.pdf 20/34783
    peph
   • Fuldmagt - Signaturbevis.pdf 20/34783
    peph
   • Ansoegning.pdf 20/34783
    peph
   • Grønhøj skivevej 6 7470 Karup.pdf 20/14413
    mbru
   • Grønhøj skivevej 6 7470 Karup.pdf 20/34782
    ba4
   • Fuldmagt - Signaturbevis.pdf 20/34781
    peph
   • Ansoegning.pdf 20/34781
    peph
   • Skema_1.pdf 20/34781
    peph
   • Skema.pdf 20/34781
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 20/34781
    peph
   • kloak tegning.pdf 20/34781
    peph
   • Danefæbrev, Skjern, VSM 09400 x413-418.pdf 12/50429
    mik
   • Re: Birkesøvej 4, Gammelstrup. 7850 Stoholm og Toften 18, Tastum, 7850 Stoholm 20/30539
    arkri
   • Sv: Kallestrupvej 87 Møldrup - Facade.2..JPG 20/34139
    arkri
   • Sv: Kallestrupvej 87 Møldrup - Facade.JPG 20/34139
    arkri
   • Sv: Kallestrupvej 87 Møldrup - Plantegningen.pdf 20/34139
    arkri
   • Danefæbrev, Mønstedgård, VSM 10162 x12-14.pdf 14/67469
    mik
   • Justeret betalingsprincip - afregning 19/55549
    tms
   • andreas@andreasravn.dk - Brand 20/16616
    jha
   • Sv: Kallestrupvej 87 Møldrup 20/34139
    arkri
   • andreas@andreasravn.dk - Brand 20/16616
    jha
   • Danefæbrev, Mønsted, VSM 10157 x44-60.pdf 14/62302
    mik
   • BOM-indsendelse 2.pdf 20/28171
    olz
   • Møde vedr. Danmarks Indsamling 19/41087
    kemn
   • SV: Bro Mølle - kontrahering med nedbrydningsentreprenør 18/11876
    kes
   • Montage godkendelse.xls 20/34775
    av4
   • Anmeldelse_af_jordflytning_Fuglebakken 16-18, 8800 Viborg 100 m³ kat 1 - Korsbakken 36 20/34771
    mbp
   • Danefæbrev, Kærgård, Toftrum, VSM 09682 x593-597.pdf 12/141564
    kft
   • 23.09.20 Mail fra Norconsult A/S - Revideret flugtvejs- og pladsfordelingsplan af 22-09-2020, stue- og kælderetagen i Tinghallen, til anvendelse den 23-09-2020 18/26400
    mehm
   • ViborgxStiftsxFolkeblad(1).docx 20/16617
    jha
   • 23.09.20 Mail fra MJBR - Udtalelse til revideret flugtvejs- og pladsfordelingsplan af 22-09-2020, stue- og kælderetagen i Tinghallen, til anvendelse den 23-09-2020 18/26400
    mehm
   • Re: beskrivelse af materialer i forbindelse med halvtag 20/34570
    arkri
   • 23.09.20 Mail fra Norconsult vedr. tribune -Tinghallen 18/26400
    mehm
   • 23.09.20 Mail fra bygherrerådgiver vedr- tribune og flugtvejs- og pladsfordelingsplan - Tinghallen 18/26400
    mehm
   • Danefæbrev, Hjarbæk Øst, VSM 09869 x286-303.pdf 12/50760
    mik
   • Tilsagn om kassekredit fra sparekasse - Tostrup Landsbyforening 20/18943
    kj3
   • 22.09.20 Mail fra bygherrerådgiver vedr,. status på tribuner - Tinghalllen 18/26400
    mehm
   • 22.09.20 Mail fra Norconsult - Tinghallen, Flugtvejsplaner til 23.09.2020 18/26400
    mehm
   • Budget og finansieringsplan - Tostrup Forsamlingshus 20/18943
    kj3
   • 22.09.20 mail fra Norconsult A/S vedr. Tinghallen - oplysnigner vedr. tribuner. 18/26400
    mehm
   • Better Energy bekræfter at oplæg fra borgermøde i idéfasen må lægges på hjemmesiden 20/30229
    adno
   • Anmeldelse_af_jordflytning Sønderhedevej - kloakprojekt Vinkel 30 ton kat 2 20/21018
    mbp
   • VS: Møde om forslag til regulativ for Skive Karup Å 18/3391
    flr
   • VS: Møde om forslag til regulativ for Skive Karup Å 18/3391
    flr
   • Anmeldelse af jordflytning Over Viskumvej 9 14/22550
    pba
   • Kickoff møde Venstre Rebild. 19/41085
    kemn
   • Danefæbrev, Gammel Skjern, VSM 09400 x420-423.pdf 12/50429
    mik
   • Danefæbrev, Gammel Skjern, VSM 09400 x434-440.pdf 12/50429
    mik
   • Hærvejen Syd - TSR og TGR trin 3 19/42290
    dar
   • Hedeselskabet - Møde den 5 august 2020 20/23561
    hkr
   • Nedrivningstilladelse til at_Nedrive bygninger_Bromøllevej 21 8830 Tjele_2020-09-23..pdf 18/11876
    kes
   • Kvittering fra fredningsnævnet for modtagelse afansøgning 19/23611
    roc
   • Dagsorden til møde 23. september: LIFE Natureman: Evaluering af feltaktivitet 2020 20/24990
    echr
   • Kommentarer til udsat udvalgsag - Samlet stianlæg mellem Brunshåb og Rødkærsbro 18/13311
    lje
   • Kommentarer til udsat udvalgsag - Samlet stianlæg mellem Brunshåb og Rødkærsbro + ønske om kvittering 18/13311
    lje
   • Spørgsmål om regler for påklage af SMV ved vedtagelse af et regulativ 20/17352
    flr
   • Anvisning_af_jordflytning_Kloakseparering Sjørup - prøve 97-102, 8800 Viborg 600 ton kat 1 19/50415
    mbp
   • Dollerupvej 142, 8800 Viborg - støttemur 20/34738
    av4
   • Anmeldelse_af_jordflytning_Sjørup klokprojekt, 8800 Viborg 120 ton kat 1 - Vestre Skivevej 94 19/50415
    mbp
   • Tange Roklub - Bilag til lokaletilskud regnskab 2019 20/32746
    lgr
   • Tange Roklub - Bilag til lokaletilskud regnskab 2019 20/32746
    lgr
   • Tange Roklub - Bilag til lokaletilskud regnskab 2019 20/32746
    lgr
   • Ansøgning om landzonetilladelse til udvidelse af autoværksted på Brandstrupvej 37, 8840 Rødkærsbro 17/4477
    bkb
   • Orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1013908 vedrørende Klage vedr. naturbeskyttelse - Kolbækvænget 1, 8800 Viborg 20/33285
    flr
   • SV: Tastumvej 27 20/34727
    peph
   • Rapport vedr. Mammen Ny Vandværk att: Preben Knudsen - september 2020 12/57641
    joo
   • Mail fra Bs. med ansøgning 19/34559
    evg
   • Blichersvej 40, 8800 Viborg, anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. 20/34722
    mdo
   • RE: Screening for miljøvurdering af lokalplan 545, Vesterbrogade, Viborg 18/50951
    mnan
   • Re: Om færdigmelding af jeres byggeri på Nederhedevej 10, 8832 Skals.msg 19/38751
    khy
   • Vejeseddel/kvittering - Møllebækvej 19, 9632 Møldrup 20/20845
    bie
   • Dollerupvej 7, færdigmelding, nedrivning 15/47512
    kt
   • Status på projektets fremskriden. Stilstand. 18/33763
    kft
   • Mail fra DATvedr. aflysning af flyafgang DX82 den 01-10-2020 20/1321
    bhf
   • Mail fra DATvedr. aflysning af flyafgang DX73 den 01-10-2020 20/1321
    bhf
   • Midwest Musketeers-Viborg - Vedr. lokaletilskud 2020 19/54848
    lgr
   • journal 20/29528 Søndermarksvej 14 Viborg 20/29528
    pjj
   • Mail fra DAT vedr. aflysning af flyafgang den 29-09-2020 20/1321
    bhf
   • Suppl. oplysninger vedr. Afgørelse om ikke-VVM på skovrejsningsprojekt ved Lindbladgård, 8830 Tjele 20/25567
    ba4
   • Vinkel Kloakseparering 19/48064
    majoer
   • Udkast: Byggemødereferat nr. 5 - Velds Møllebæk 18/8118
    kes
   • Om bortskaffelse af brændbart affald - Gl. Århusvej 330 20/33021
    bie
   • Martin Bay Kristensen sender LÆSERBREV: "Svar til HedeDanmarks pressechef Anne Eisenberg." 20/32182
    emd
   • Vibborg Vognmandsforretning - Brændbart affald fra Koldingvej 63 20/22862
    bie
   • Møde bekræftet af lodsejer Henrik Jessen 20/33332
    jbj
   • Viborg Vognmandsforretning - Brændbart affald fra Koldingvej 63 20/22862
    bie
   • 23-09-2020 Supplerende materialer til nedrivningssag - Højbjerg Huse 40, 8840 Rødkærsbro 20/33009
    olz
   • Anmeldelse_af_jordflytning_Kraghøjen, 8800 Viborg 300 m³ kat 1 20/34624
    mbp
   • Afvist - Anmeldelse fra Kraghøjen 6, 8800 Viborg 20/33620
    mbp
   • SV: Klokkestøbervej 15, 8800 Viborg - ansøgning om anvendelse af lokaler til undervisningsformål 20/34040
    arkri
   • Færdigmelding, Kirkebækvej 168B, byggesag 20/11495
    mbru
   • OBS. 25.09.2020 Limfjordsrådsmødet afholdes som teams-møde og ikke som fysisk møde 20/1893
    kes
   • Byrådsbeslutning fra Silkeborg omkring et nyt regulativ på Gudenå 17/43018
    flr
   • Rapport AR-20-CA-20036416-01 vedr. Karup Elværks Dambrug 1120 - Indløb 1 att: Rapportmodtager 19/55685
    tms
   • Anmeldelse_af_jordflytning_Nørregade 28, 7470 Karup 200 ton uk - Frederiks kloakprojekt 15/46063
    mbp
   • SV: Satskort Vådområde Korreborg Bæk 19/11953
    kes
   • Brain Høyer Lorentsen, Randers Kommune - Orientering om proces for det videre arbejde med GovTech 20/20028
    es
   • 11.09.2020 Referat af embedsmandsgruppemøde 20/1893
    kes
   • KL sender dagsorden til møde i K98 den 29-09-2020 18/166
    hkr
   • Tastumvej 39, 7850 Stoholm, 200923_Maskinhus_Situationsplan_Skema 221764.pdf 20/34608
    jg1
   • Uddybning vedr. længde af gydebanker 20/11163
    cpi
   • Tastumvej 39, . § 10, Anmeldelse af etablering, udvidelse af driftsbygninger, anlæg m.v. 20/34608
    jg1
   • Kvittering fra Byg og Miljø 18/11876
    kes
   • Fuldbagt fra Ole Jespersen.pdf 18/11876
    kes
   • beskrivelse af materialer i forbindelse med halvtag - Videbechs minde tag.docx 20/34570
    arkri
   • VS: Aktindsigt i frivillighed den 21.09.2020 fra RUC 20/34594
    bfj
   • beskrivelse af materialer i forbindelse med halvtag 20/34570
    arkri
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Løvel Vandværk - september 2020 12/35699
    joo
   • Re: SV: Varsling af miljøtilsyn 2020 12/109141
    ib3
   • Midwest Musketeers-Viborg - Vedr. lokaletilskud 2019 18/61844
    lgr
   • projektændringer fremsendes til godkendelse - Om- og tilbygge friplejehjem Nordstjernen, Borrisvej 2, 8800 Viborg 18/38966
    vbp
   • Revideret tidsplan/opfølgning på tidsplan til ibrugtagning af 1. etape - Om- og tilbygge Friplejehjem Nordstjernen, Borrisvej 2, 8800 Viborg 18/38966
    vbp
   • 22.09.2020 Supplerende materiale til byggesag. Havrevej 5, 8840 Rødkærsbro 18/37854
    lirm
   • 22.09.2020 Supplerende materiale til færdigmelding. Præstetoften 22, 7800 Skive 19/37962
    lirm
   • SV: indkørsel privat bolig 20/33902
    sfc
   • Mail fra Bs. med udkast til ansøgning om lån 14/54369
    msf
   • Carsten bekræfter mødetidspunkt 5. oktober kl 12.30 20/33332
    jbj
   • Uddybende spørgsmål til svar på anmodning om aktindsigt i kommunens brug af sikkerhedsvagter på botilbud 20/34590
    5mn
   • Rapport AR-20-CA-20036378-01 vedr. Uhre Dambrug 1160 - Indløb 1 att: Rapportmodtager 19/55706
    tms
   • Mail fra Bs. vedrørende projektet ønskes returneret til genindberetning 18/9258
    evg
   • Supplerende materiale modtaget til afslutning af sag - Nyt køkken mv. i daginstitution - Rughavevej 8, 8800 Viborg 17/25375
    vbp
   • Kvittering for videresendelse til nævnet af klagenummer 1013908 ? Kolbækvænget 1, 8800 Viborg 20/33285
    flr
   • Anm., Beholderkontrol. Skibdalvej 51 20/21
    jg1
   • Tilmelding to repræsentanter fra Viborg Sejlklub, møde ang. Hjarbæk den 7 oktober 2020 19-21 20/22689
    hant
   • Færdigmelding af byggesag - Ændre produktionslokaer til kontor- Birkevænget 2, 8850 Bjerringbro 19/18139
    vbp
   • Formanden fremsender oplysninger om kollegieværelse og nr. 9, Taarupgaard alle 9, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • Fra Jan Nørbjerg, Billede til støj - før støjmåling af BV støj, Taarupgaard Alle 9, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • Lærkenborgvej 2, § 15. Anmeldelse af Skift mellem dyretyper - for husdyrbrug, som ikke er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a og 16 b i husdyrbrugloven, >>ammekøer/malkekøer/slagtesvin/slagtekyllinger/pelsdyr<<. 20/34579
    jg1
   • Supplerende materiale modtaget til byggesag - opføre reaktortank, Burrehøjvej 43, 8830 Tjele 20/26108
    vbp
 • 22.09.2020
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Byggeansøgning, Hedeskrænten 8 8800 Viborg 20/34576
    kboh
   • Byggeansøgning, Vestermarksvej 25 7470 Karup J 20/34575
    olz
   • Byggeansøgning, Astrupvænget 27 9632 Møldrup 20/34574
    khy
   • Byggeansøgning, Borridsøvej 3 8850 Bjerringbro 20/34573
    kboh
   • Byggeansøgning, Bromøllevej 21 8830 Tjele 20/34572
    cajen
   • Byggeansøgning, Skråningen 18 7850 Stoholm Jyll 20/34571
    lirm
   • Anmeldelse_af_jordflytning_Huginsvej 25, 8800 Viborg 300 ton kat 1 20/34172
    mbp
   • Byggeansøgning, Gl. Randersvej 51B 8800 Viborg 20/34570
    arkri
   • Byggeansøgning, Vejlebakken 30 8832 Skals 20/34569
    kboh
   • Byggeansøgning, Ellekonedalen 4 8800 Viborg 20/34568
    cajen
   • Byggeansøgning, Vesterled 10B 8800 Viborg 20/34567
    ctan
   • Byggeansøgning, Rækkeborgvej 3 9620 Aalestrup 20/34566
    kboh
   • Byggeansøgning, Udsigtshøjen 1 9632 Møldrup 20/34565
    kboh
   • Svar fra projektleder Birgitte Kjærgaard, aarhus der takker for hjælp til afdækning af data vedr. projekt i Business Region Aarhus mobilitetsdata 20/28400
    pch
   • Bo Fristed - Besked om Viborg Kommune ikke deltager i - Gov Tech Midtjylland - Kvalificering 20/20028
    es
   • Datoer for Workshops på delstrækninger, dagsorden Gudenåkomite + følgegruppe 20/5238
    roc
   • SV: 2 prøver til kursorisk gennemsyn - VSM 10731 18/33763
    kft
   • Henvendelse fra lejeres advokat, Taarupgaard, Taarupgaard Alle 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • Beregninger af vandstande ved forskellige manningtal i Nørreå. 19/13855
    roc
   • Henvendelse fra Margit Jensen - Everyday sexism 20/34538
    kemn
   • SV: køreplaner - ferieplan 16/36371
    majoh_slettet_1
   • RE: Bøgeskovskolen har bestilt buskort til følgende: 20/34450
    tv
   • RE: Ekstra elever på rute 770 - Bøgeskovskolen 20/34450
    tv
   • Re: Lundgårdsvej 37.msg 20/14930
    khy
   • Ekstra elever på rute 770 - Bøgeskovskolen 20/34450
    tv
   • RE: Bøgeskovskolen - ny elev næste skoleår 20/34450
    tv
   • VS: Att. dagtilbudschefen: Nyhedsbrev om genåbning af dagtilbud - uge 39 20/9263
    9mr
   • Link til de nye tiltag vedr. corona 20/9263
    9mr
   • Eftersynsrapport, afdeling 801, Østervang/Østerled, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg 20/3297
    evg
   • VS: Information til kommunerne vedr. håndtering af Coronavirus - mail nr. 153 20/9263
    9mr
   • Fwd: Information til kommunerne vedr. håndtering af Coronavirus - mail nr. 152 20/9263
    9mr
   • VS: Ny håndbog til kommunen - Undgå smitte i det offentlige rum - inspiration til kommuner med lette løsninger 20/9263
    9mr
   • VS: Information til kommunerne vedr. håndtering af Coronavirus - mail nr. 151 20/9263
    9mr
   • VS: Information til kommunerne vedr. håndtering af Coronavirus - mail nr. 150 20/9263
    9mr
   • VS: Information til kommunerne vedr. håndtering af Coronavirus - mail nr. 149 20/9263
    9mr
   • VS: Information til kommunerne vedr. håndtering af Coronavirus - mail nr. 148 20/9263
    9mr
   • VS: Sundhedsberedskabsplan (opdateret version) sendes i høring 20/9263
    9mr
   • VS: Orientering om generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Frederikshavn og Hjørring kommuner 20/9263
    9mr
   • SV: Hej Leif: svømmebusser i Viborg 20/29254
    tv
   • VS: Information til kommunerne vedr. håndtering af Coronavirus - mail nr. 147 20/9263
    9mr
   • VS: Information til kommunerne vedr. håndtering af Coronavirus - mail nr. 145 20/9263
    9mr
   • VS: Information til kommunerne vedr. håndtering af Coronavirus - mail nr. 146 20/9263
    9mr
   • VS: Covid19 - midlertidige konceptændring fra diskotek og lignende til bar/værtshus 20/9263
    9mr
   • VS: Information om udbrudshåndtering i Odense Kommune og i kommunerne i Københavnsområdet. 20/9263
    9mr
   • VS: Hurtigere COVID-test af børn over to år - Region Midtjyllands pressemeddelelse og materiale. 20/9263
    9mr
   • VS: Information til kommunerne vedr. håndtering af Coronavirus - mail nr. 144 20/9263
    9mr
   • VS: Information til kommunerne vedr. håndtering af Coronavirus - mail nr. 143 20/9263
    9mr
   • VS: Information til kommunerne vedr. håndtering af Coronavirus - mail nr. 142 20/9263
    9mr
   • VS: Information til kommunerne vedr. håndtering af Coronavirus - mail nr. 141 20/9263
    9mr
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 140 20/9263
    9mr
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 139 20/9263
    9mr
   • VS: Brev til kommunerne fra Lægemiddelstyrelsen 20/9263
    9mr
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 138 20/9263
    9mr
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 137 20/9263
    9mr
   • VS: Inspirationskatalog til kommuner om håndtering af COVID-19 20/9263
    9mr
   • VS: Vedr. videregivelse af jeres kontaktoplysninger til sundhedsmyndighederne (arbejdsmobilnummer) 20/9263
    9mr
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 135 20/9263
    9mr
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 134 20/9263
    9mr
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona (mail nr. 133) 20/9263
    9mr
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona (mail nr. 131) 20/9263
    9mr
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona (mail nr. 132) 20/9263
    9mr
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona (mail nr. 131) 20/9263
    9mr
   • RE: Svømning næste skoleår 20/29254
    tv
   • Træ fra gl.Århusvej 330 20/33021
    bie
   • Rykker for sagenFwd: Taarupgaard Alle 5, 1. sal, 8831 Løgstrup 20/15876
    jha
   • Ny mail vedr. bebyggelse på Skolevangen 15, 8830 Tjele.msg 20/32308
    lirm
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona: status efter sommerferien (mail nr. 130) 20/9263
    9mr
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona -Brug af mundbind i FlexTrafik - (mail nr. 128) 20/9263
    9mr
   • Kloaktegning for Søndermarksvej 3 8800 Viborg 17/24751
    peph
   • 22.09.2020 Supplerende materiale til færdigmelding. Præstetoften 10, 7800 Skive 19/32501
    lirm
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 127 20/9263
    9mr
   • VS: Information til kommunerne vedr. håndtering af Coronavirus - mail nr. 126 20/9263
    9mr
   • Færdigmelding af separatkloakering på Søndermarksvej 3, 8800 Viborg 17/24751
    peph
   • Fwd: Information til kommunerne vedr. håndtering af Coronavirus - mail nr. 125 20/9263
    9mr
   • Ansøgning om cykel-/gangsti mellem Kjeldbjerg Midtby og Kjeldbjerg Mejeriby (modtaget på borgermøde 8/9-20) 19/23497
    lje
   • iVS: Information til kommunerne vedr. håndtering af Coronavirus - mail nr. 124 20/9263
    9mr
   • VS: Information til kommunerne vedr. håndtering af Coronavirus - mail nr. 123 20/9263
    9mr
   • Fwd: Information til kommunerne vedr. håndtering af Coronavirus - mail nr. 122 20/9263
    9mr
   • Lejer anfægter sin ret til at repræsentere sig selv, på trods af fuldmagt til anden side Taarupgaard Alle 2a, 8831, Løgstrup 19/41398
    midah
   • Fwd: Information til kommunerne vedr. håndtering af Coronavirus - mail nr. 121 20/9263
    9mr
   • Fwd: Information til kommunerne vedr. håndtering af Coronavirus - mail nr. 120 20/9263
    9mr
   • Færdigmelding, Søvej 3A, byggesag 19/43472
    mie
   • Fwd: Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 117 20/9263
    9mr
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 117 20/9263
    9mr
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 118 20/9263
    9mr
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 119 20/9263
    9mr
   • VS: Fremtidig bestilling af værnemidler 20/9263
    9mr
   • Ny prismulighed Sensade 20/26924
    tv
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 116 20/9263
    9mr
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 115 20/9263
    9mr
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 114 20/9263
    9mr
   • Anmodning om redegørelser for sagens stade, herunder også skimmelsagen, Taarupgaard Alle 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 113 20/9263
    9mr
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 112 20/9263
    9mr
   • Fornyet invitation til besigtigelse af Taarupgaard 2a, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • VS: Orientering om ophævelse af COVID-19-bekendtgørelsen på socialområdet 20/9263
    9mr
   • VS: Brev fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og Formand for Børne- og UndervisningsudvalgetThomas Gyldal Petersen til kommunerne - vedr. støtte til sommeraktiviteter for børn og unge 20/9263
    9mr
   • VS: Hovedresultater af KL Survey om normalisering af udvalgte indsatser på socialområdet 20/9263
    9mr
   • Fwd: Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 111 20/9263
    9mr
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 110 20/9263
    9mr
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 109 20/9263
    9mr
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 108 20/9263
    9mr
   • Vedr. brev om fejlretning af spildevandsplan 20/34229
    tms
   • VS: Genåbning af offentlige arbejdspladser i Østdanmark 20/9263
    9mr
   • Formanden gør opmærksom på at udlejers har oplyst ved ansøgning at der var ventilationsanlæg på Taarupgaard Alle 2a/1b 8831, Løgstrup 19/41398
    midah
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 106 20/9263
    9mr
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 105 20/9263
    9mr
   • Matrikulær sag afventer godkendelse, udstykning - Højvangen 1F, 7850 Stoholm Jyll 20/34458
    bkb
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 104 20/9263
    9mr
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 103 20/9263
    9mr
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 102 20/9263
    9mr
   • Anmodning om rapport vedr. mulig skimmel fremsendes til huslejenæv, Taarupgaard Alle 5, 1. th+tv, 8831 Løgstrup 20/15876
    jha
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 101 20/9263
    9mr
   • VS: Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 100 20/9263
    9mr
   • Færdigmelding, Højbjerg Huse 44, byggesag 19/55154
    mie
   • Re: Information vedr. Covid19/Corona - mail nr. 98 20/9263
    9mr
   • Pia Hall Andersen fremsender oplysninger om ibrugtagningstidspunkt ibrugtagningstilladelse af lejligehed, Taarupgaard Alle 2A 19/41398
    midah
   • Jan Nørbjerg beder om kopi af rapport verd. undersøgelse for skimmel, Taarupgaard Alle 5, 1. sal , 8831 Løgstrup 20/15876
    jha
   • Taarupgaard Allè 5, 1. tv. og 1. th., besigtigelsesrapport vedr. skimmel. Taarupgaard Alle 5, 1. st. og th, 8931 Løgstrup 20/15876
    jha
   • Rute 766 fra Møldrup Skole 20/34450
    tv
   • Kontaktinfo Thorkild Vestergaard 20/34446
    tv
   • SV: Manglende afgang kl 13.31 fra Vestfjendsskolen på rute 741 pga vejarbejde 20/34450
    tv
   • SV: Vedr. Hørup Mølle Dambrug 19/38148
    tms
   • Re: VS: Heller i Bruunshåb - bemærkning ift. cyklister 20/27078
    tv
   • Supplerende materiale til revurdering af miljøgodkendelse 19/38148
    tms
   • SV: Vedr. dispensation til opfiskning af fredfisk i Ormstrup Sø 20/29549
    jsni
   • SV: trafiktal på Genvej i Karup 19/430
    tv
   • Kort visende beplantningsbælte ved fritliggende gyllebeholder på Stadionvej 40, Karup. 20/25791
    ba4
   • SV: trafiktal på Genvej i Karup 19/430
    tv
   • SV: trafiktal på Genvej i Karup 19/430
    tv
   • Forespørgsel på udstykningsmulighed - Gøgevej 4, Hjarbæk, 8831 Løgstrup 20/34444
    vkh
   • Svar fra EVV fakturering: Gl. Randersvej 17, 8830 Tjele på vandværk 20/34373
    peph
   • Matrikulær sag afventer godkendelse, arealoverførsel - Bisballevej 1, 8800 Viborg 20/34440
    bkb
   • 22.09.20 Mail fra Norconsult vedr Tinghallen - tribune tinghallen 18/26400
    mehm
   • 21.09.20 Mail fra Lars Stentoft - Vedr. oplæg til spilmesse - Tinghallen - HASTER 18/26400
    mehm
   • 21.09.20 Mail fra Norconsult vedr Tinghallen - Tinghallen kælder - rettet 18/26400
    mehm
   • 21.09.20 Mail fra Norconsult vedr Tinghallen -Tinghallen 3. part og statikererklæring 18/26400
    mehm
   • Re: Li Sct Hans Gade 11A Vinduesudskiftning. 20/34387
    arkri
   • 21.09.20 Mail fra Norconsult vedr Tinghallen -Tinghallen 3. part og statikererklæring 18/26400
    mehm
   • 21.09.20 Mail fra Norconsult vedr Tinghallen -Kælder niveau - tinghallen iflg. aftale 18/26400
    mehm
   • 21.09.20 Mail fra Norconsult vedr Tinghallen - Flugtvejsplan Tinghallen 18/26400
    mehm
   • Vingevej - separatkloakering 20/4597
    tms
   • Fra ICP: Tilbud på analyse af udvidelse af aflastningsområde i Viborg 19/8371
    msb
   • Fra Niras: Tilbud på analyse af udvidelse af aflastningsområde i Viborg 19/8371
    msb
   • Færdigmelding, Herningvej 60, byggesag 16/58961
    jha
   • Sv: Tilsyn med 3. grødeskæring i Skravad Bæk systemet 20/19708
    flr
   • Tilmelding til info møde den 01.10.20 20/17202
    bwm
   • Animationsfilm 20/32201
    tms
   • Spørgsmål fra Marianne Vestergaard - Underskrift af skøde - Houlkærshøjen 3V, Viborg 19/39290
    sfc
   • VS: Angående rute 772, Kjellerup-Elsborg-Tange. 20/34396
    av4
   • Delfærdigmelding, Tostrupvej 49, byggesag 16/63650
    lirm
   • tilmelding informationsmøde 20/17202
    bwm
   • Naboen klager over byggeriet på Margrethevej 1 20/8257
    ba4
   • Velas sender kommentar til udkast af 16a miljøgodkendelse - Tjele Møllevej 20, 8830 Tjele 20/25777
    clp
   • Partshøring Nr. Rind Bæk - spørgsmål fra lodsejer Henrik Jessen 20/33332
    jbj
   • European Energy sender præsentation til borgermødet i idefasen 20/30230
    adno
   • Forespørgsel om udstykningsmulighed - Birkesøvej 4, 7850 Stoholm Jyll. 20/34359
    vkh
   • PlanEnergi sender ansøgning om dispensation til sø- og åbeskyttelseslinje ifm. solcelleanlæg ved Kvosted 20/30230
    adno
   • Trafik - Ole Capion 19/13149
    tv
   • Indeklima 4. sal - træk ? 19/23705
    jyh
   • Forespørgsel om udstykningsmulighed - Hobro Landevej 64, Formyre, 8830 Tjele 20/34355
    vkh
   • Ansøgning om dispensation til uønsket skovrejsning, matr.nr. 9a Hersomgård, Hersom 20/34353
    anbs
   • Svar fra akustikker vedr. spørgsmål / forklaring til udarbejdet rapport vedr. støj, Taarupgaard, Alle 8831. 19/41398
    midah
   • Oplysning vedr. etablereing af ventilation i bl.a. Taarupgaard Alle 2a, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • 14-09-2020 Mail fra ejer med oplysninger om bebyggelse på ejendommen Søndermarksvej 52, 8800 Viborg 20/32190
    olz
   • Ærinding fra Martin Vrist - afventermødedatoer for en forhåndsdialog - Svar fra borgmester Ulrik Wilbek til Martin Vrist Kristensen. 20/31534
    emd
   • Spørgsmål fra nabo vedr. læhegn på Thestrupvej 9 og rettelser til protokolen for hegnssyn 20/29612
    anbs
   • Bette Energy sender opdateret præsentation til borgermøde i idefasen 20/30229
    adno
   • SLKS Hastegodkendelse af budget for arkæologisk undersøgelse ved Nederhede, VSM 08962, SLKS j.nr. 20/08954 12/29153
    kft
   • 1. etape af udlægning af grus færdigmeldt 20/11163
    cpi
   • Færdigmelding af regnvandsfaskine på Tulipanvej 17, Stoholm 20/30562
    peph
   • JAT@ramboll.dk - VS: Birkesøvej 19/45312
    kj
   • Museumshøring skovrejsning Ulrichsgaarden - kort 20/22049
    kft
   • Museumshøring skovrejsning Ulrichsgaarden.pdf 20/22049
    kft
   • 10 års beholderkontrol, , Uhrevej 76, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791 20/21
    jg1
   • vedr. læhegn på Thestrupvej 9- rettelser til protokolen og nogle spørgsmål 20/19799
    sfc
   • Stanghedevej 28, Kvittering for modtagelse af ansøgning om miljøgodkendelse/miljøtilladelse § 16b 20/34326
    jg1
   • Stanghedevej 28, ans. Skema_221670.pdf 20/34326
    jg1
   • Oversigtskort Stanghedevej 28.pdf 20/34326
    jg1
   • Husdyrgødning Stanghedevej 28.pdf 20/34326
    jg1
   • Beredskabsplan - Stanghedevej 28.pdf 20/34326
    jg1
   • 16b_Stanghedevej 28_Projektbeskrivelse.pdf 20/34326
    jg1
 • 21.09.2020
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Legetårn Hedebakken 49 20/21171
    mbru
   • Re: Legetårn Hedebakken 49 20/21171
    mbru
   • Re: Legetårn Hedebakken 49 20/21171
    mbru
   • Re: Legetårn Hedebakken 49 20/21171
    mbru
   • Re: Legetårn Hedebakken 49 20/21171
    mbru
   • Kopi af fornyet ansøgning om Fredningsnævnets dispensation fra Søndermølle-fredningen til etablering af bro og gangbro ved Bruunshåb, Viborg - FN-MJV-16-2020 19/2714
    bkb
   • Supplerende materiale til afslutning af byggesag - Etablere køkken mv, Rørsangervej 3, 8800 Viborg 17/25376
    vbp
   • Supplerende materiale til afslutning af byggesag - etablere køkken mv. i daginstitution, Iglsøvej 5, 7850 Stoholm Jyll 17/25377
    vbp
   • Supplerende materiale til byggesag - etablere nyt køkken mv. i daginstitution, Hedeskrænten 104, 8800 Viborg 17/25340
    vbp
   • Byggeansøgning, Hedemølle Erhvervsvej 23 8850 Bjerringbro 20/34324
    cajen
   • SV: Opsigelse af medlemskab i Metodecentret 20/33156
    mbas
   • Oplysning om at rep. fra arbejdsgruppen gerne deltager i kvalificereing af processen vedr. indsamling og udstilling af digitale data 20/33651
    pch
   • Tilbagemelding fra Lidl - Hamlen 2A, Viborg - om varelevering 20/6615
    bie
   • Ansøger kvittere for opfølgning på henvendelse om midlertidig ibrugtagningstilladelse til bygesag 2019-0462, Birkevænget 2, 8850 Bjerringbro 19/18139
    vbp
   • VS: Ulovlig udbringning af gylle! - videre sendt fra landbrugsstyrelsen 20/34299
    mbp
   • MaibrittLangfeldt.Sorensen@silkeborg.dk - SV: Sejlads på Nørreå 20/20217
    8ks
   • bri@horsens.dk - SV: VS: Sejlads på Nørreå 20/20217
    8ks
   • MajbrittKjeldahl.Lassen@silkeborg.dk - VS: Spørgsmål til Gudenåbekendtgørelsen 19/9256
    8ks
   • MajbrittKjeldahl.Lassen@silkeborg.dk - Dagsorden til møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 31. oktober 2019 kl. 15.00 - 17.00 19/9256
    8ks
   • MajbrittKjeldahl.Lassen@silkeborg.dk - Referat fra møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen d. 31. oktober 2019 19/9256
    8ks
   • MajbrittKjeldahl.Lassen@silkeborg.dk - Dagsordensmateriale til møde i sejladsteknikergruppen 9. december 2019 19/9256
    8ks
   • MajbrittKjeldahl.Lassen@silkeborg.dk - Re: Forbud mod sejlads på Gudenåen Favrskov Kommunes hjemmeside 19/9256
    8ks
   • MajbrittKjeldahl.Lassen@silkeborg.dk - Referat fra Sejladsteknikermødet d. 9. december 2019 19/9256
    8ks
   • Timetalsopgørelse sejladsområdet 2019, samt revision af foldermaterialet 2020 20/20217
    8ks
   • MajbrittKjeldahl.Lassen@silkeborg.dk - Dagsorden til det årlige planlægningsmøde mlm kommunerne og Politiet om årets sejladskontrol 20/20217
    8ks
   • MajbrittKjeldahl.Lassen@silkeborg.dk - Dagsordensmateriale til møde i sejladsteknikergruppen d. 17. februar 2020 20/20217
    8ks
   • MajbrittKjeldahl.Lassen@silkeborg.dk - Mødeopsummering fra det årlige planlægningsmøde mlm kommunerne og Politiet om årets sejladskontrol 17.02.2020 20/20217
    8ks
   • MajbrittKjeldahl.Lassen@silkeborg.dk - Referat fra møde i Sejladsteknikergruppen 17. februar 2020 til orientering og journalisering 20/20217
    8ks
   • MajbrittKjeldahl.Lassen@silkeborg.dk - SV: Referat fra møde i Sejladsteknikergruppen 17. februar 2020 til orientering og journalisering 20/20217
    8ks
   • MajbrittKjeldahl.Lassen@silkeborg.dk - SV: Referat fra møde i Sejladsteknikergruppen 17. februar 2020 til orientering og journalisering 20/20217
    8ks
   • MajbrittKjeldahl.Lassen@silkeborg.dk - Kommentarer til det reviderede sejladsfoldermateriale inden optryk 20/20217
    8ks
   • MajbrittKjeldahl.Lassen@silkeborg.dk - SV: Ansøgning om tilladelse tilsejlads med tømmerflåde på Gudenåen 20/20217
    8ks
   • MajbrittKjeldahl.Lassen@silkeborg.dk - hjemmesiden er lavet om :-) 20/20217
    8ks
   • MajbrittKjeldahl.Lassen@silkeborg.dk - VS: Vedr. sejlads og overnatninger i Coronatiden 20/20217
    8ks
   • MajbrittKjeldahl.Lassen@silkeborg.dk - Er der regulativer, der mangler for Gudenåen på denne liste? 20/20217
    8ks
   • MajbrittKjeldahl.Lassen@silkeborg.dk - Primitive pladser i Gudenåen (corona) 20/20217
    8ks
   • MajbrittKjeldahl.Lassen@silkeborg.dk - SV: Ansøgning 20/20217
    8ks
   • MajbrittKjeldahl.Lassen@silkeborg.dk - SV: Ansøgning 20/20217
    8ks
   • MajbrittKjeldahl.Lassen@silkeborg.dk - Motorbåd i Tange Sø 20/20217
    8ks
   • MajbrittKjeldahl.Lassen@silkeborg.dk - Forlængelsesmateriale - koncessionsordningen 20/20217
    8ks
   • Erik Arkitekter oplyser at de vilsørge for valid dokumentation på sikringsbeslag på redningsåbninger, Borrisvej 2, 8800 Viborg 18/38966
    vbp
   • Kvittering fra virksomheden - tømning af fedtudskiller 12/5776
    bie
   • SV: Dispensation Egetræer 20/4972
    arkri
   • Re: [Sagsnr.:20/26474] Nedlæggelse - Private fællesveje - En del af Chr. Hyllebergs Vej, 8840 Rødkærsbro 20/26474
    sfc
   • VS: Administrerede pensionsudbetalinger, Viborg Kommune, ultimo september, 2020 20/13454
    tsh
   • Byggeansøgning, Morbærvej 29, 8800 Viborg 20/34279
    kboh
   • Sarah Bendtsen, Hald Ege Borgerforening, ansøgning om udsættelse af tidsfrist og udvidelse af formål med meddelt støtte til Hald Ege Hessum Park Projekt 18/21796
    bc6
   • Re: SV: Svar fra DN, Dialogmøde om MTB-spor i Bruunshåb skov 14/55849
    jrs
   • En række spørgsmål fra formanden, Taarupgaard Alle 5, 1. tv, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • Yderligere spørgsmål fra formanden, Taarupgaard Alle 5, 1. tv. 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • Formanden sender oplysninger vedr. beborrepræsentation cc til kommunen, Taarupgaard Alle 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • Rykker for besigtigelse, gennerelt og BBR, Taarupgaard Alle, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • Klager rykker for fremskridt i sagen, Taarupgaard Alle, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • Støjmålings rapport, Taarupgaard Alle 9, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • Oplysninger om ændret støjisolering af kompresser - Taarupgaard Alle, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • Oplysninger om ændret støjisolering af kompresser, del 2, Taarupgaard Alle, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • 17.09.2020 - Modtaget e-mail CC fra Heidi Stentoft, MJBR til Jacob Jensen med tilbagemelding på ABA-anlæg i House of Industry 19/56406
    mie
   • Sv: Vs: P-plads på Ll. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg 20/34273
    sfc
   • Nyhed MUFJO 19/43594
    echr
   • Spørgsmål vedr. prøvetagningsfrekvens ved jordflytning fra Hammershøj kloakeringsprojektet 18/48882
    mbp
   • færdigmelding af kloakarbejde på Rindsholmvej 20. 19/51212
    peph
   • Kloaktegning på Rindsholmvej 20 Almind. 19/51212
    peph
   • Supplerende materiale til byggesag - sammenlægge to erhvervslejemål til cafe, Sct. Mathias Center 1, 8800 Viborg 20/21552
    vbp
   • VS: Vs: P-plads på Ll. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg 20/34273
    sfc
   • færdigmelding af kloakarejde på Iversvej 2, Tjele 20/24788
    dek
   • færdigmelding af separatkloakering på Rugvænget 3, Møldrup.pdf 19/27285
    sost
   • færdigmelding af separatkloakering på Havrevænget 30, Møldrup.pdf 19/25584
    sost
   • færdigmelding af separatkloakering på Havrevænget 25, Møldrup. 19/25577
    sost
   • FN-MJV-16-2020 15/30212
    jrs
   • færdigmelding af kloakseparering på Nybovænget 11, Møldrup 19/27082
    sost
   • færdigmelding af separatkloakering på Nybovænget 34, Møldrup. 19/27116
    sost
   • færdigmelding af kloakseparering på Ahornvej 21, Møldrup 19/24960
    sost
   • Kloaktegning Søndermarksvej 19 8800 Viborg. 17/24788
    peph
   • Færdigmelding af separatkloak på Søndermarksvej 19, 8800 Viborg.pdf 17/24788
    peph
   • SV: Ressourceforbrug og opgaveoversigt for fase 2 og 3 i projekt C2C C12 Gudenåen 16/17638
    roc
   • Færdigmelding af kloakseparering på Ahornvej 19, Møldrup.pdf 19/24959
    sost
   • Supplerende - affald istandsættelse af Volden 1, 8800 Viborg 20/26736
    jnl
   • Toften 2b - accept fra nabo om stikledning 17/64563
    peph
   • Affald fra istandsættelse af Volden 1, 8800 Viborg 20/26736
    jnl
   • Færdigmelding af separatkloakering på Ahornvej 23, Møldrup 19/24963
    sost
   • Digitalpost: Meddelelse VS: Ansøgning om projektændring, j. nr (1963154) 16/18092
    roc
   • Rapport vedr. Ørum Vandværk - Forbrugers taphane - september 2020 12/11985
    joo
   • Infobreve skal genudsendes: Frederiksberg 30, Hammershøj 19/9235
    peph
   • Rapport vedr. Vammen Vandværk - Ledningsnet - september 2020 12/16400
    joo
   • Rapport vedr. Sjørring Vandværk - Hobro Landevej 147, taphane - september 2020 12/12011
    joo
   • Projektforslag GUES Transmissionsledning V5.pdf 20/22405
    htob
   • Ansøger sender projektforslag med ændring af tracé version 5 20/22405
    htob
   • Borger takker for tilsendte målinger 20/31011
    dh5
   • klejtrup søfestival 20/34246
    av4
   • sø festival i Klejtrup 2021 20/34246
    av4
   • SV: Lille faktuel bemærkning: Udkast til 3. generation Natura 2000-basisanalyser og kortlægningsdata 20/21426
    jrs
   • Tak for svar om mulighed for parkering med lastbil på offentlig grusplads i Grønhøj 20/34209
    jho
   • Referat fra møde i sejladsteknikergruppen d. 11.09.2020 til orientering og journalisering 20/20217
    8ks
   • klejtrup søfestival 20/33206
    av4
   • Rapport vedr. Depot Krogsgårde - DGU 66.903 - september 2020 12/61383
    joo
   • VS: Kulturmiljø i Nørreådalen 18/18405
    hdh
   • Spørgsmål til forespørgsel på vandføringen i Vorning Møllebæk, Vorningvej 108, 8830 Tjele 19/44466
    mbp
   • Rapport vedr. Ørum Vandværk - Vandværket - september 2020 12/11985
    joo
   • Billeder sendt af Benjamin Justesen ag Kolbækvænget og HF. Solvæng 20/34165
    rg
   • Videre plan i undersøgelsesarbejdet, Vorningvej 108, 8830 Tjele 19/44466
    mbp
   • VS: Spørgsmål til light-ordning 20/20217
    8ks
   • Overvejelser om genoptagelse af sagen. 19/24139
    abmi
   • Svar - affald - Kirkebækvej 134, Viborg 20/27461
    bie
   • Overvejelser om Manningtalæ i beregningerne 19/13855
    roc
   • Anmodning om aktindsigt i antal bevillinger/afslag til diabeteshjælpemidlet FreeStyle Libre 20/34217
    5mn
   • Rapport vedr. Mammen By Vandværk - Vandværket - september 2020 12/56585
    joo
   • Vedr. Bjerring Hede 48, 8850 - Ansøgning til Nedsivningsanlæg 12/24616
    peph
   • cykelkonferencen@vd.dk - Aflysning af den Nationale Cykelkonference 19/41664
    lje
   • Beskrivelse af den planlægte vejudformning på Kolbækvænget og vandafledning herfra 20/34212
    rg
   • Spørgsmål om parkering på grusplads ved Grønhøj Skivevej 20-22 i Grønhøj 20/34209
    jho
   • 2. Sct. Georgs Gilde jubilæum 20/5084
    hkr
   • Praktikplads(er) til Administrationsbachelorstuderende 20/34205
    mcb
   • Opsummering, fase3 fra Favrskov/økonomiansvarlig 16/17638
    roc
   • SV: Lokalplanområde 494 - udstykning til parcelhusgrunde - oprydning af privat fælles veje 20/34156
    sfc
   • SV: Besøg af Kolding Kommune Borgerservice - Spørgsmål 19/17384
    mcb
   • Kommentarer fra Regionen til oplæg til undersøgelse Vorningvej 108, Vorning (revideret) 19/44466
    mbp
   • SV: Kontrol af tanke på Grundfos A/S-forståelsespapir 14/21325
    ib3
   • Fremrykning af cykelpuljemidler 20/27078
    tv
   • Erklæring retur fra Boligselskabet - Høegsparken i Hammershøj - Randersvej 7A, Hammershøj 16/30596
    kemn
   • Bileder fra Benjamin Justesen af knust asfalt på HF. Solvang og Kolbækvænget 20/34165
    rg
   • Autosvar fra Miljøstyrelsen 18/25537
    flr
   • Stanghedevej 28, 8800 Viborg 20/23496
    jg1
   • Sdr. Mølle - beslutning om igangsætning af renovering af dækket over gennemløbet 20/4926
    roc
   • Ny byggesagsrapport - Taarupgaard - lejemål 2a +1 b & 5, 1 th + 5,1 tv 20/19703
    midah
   • Prøverne 97-102 - 4 partier kat 2 og 2 partier kat 1 19/50415
    mbp
   • trla@tv2.dk - Angående ibrugtagningstilladelser på Vilhelm Ehlerts Alle 20/34192
    jha
   • Oplysning om Manningtal i Nørreå. 19/13855
    roc
   • 17.09.2020 - Modtaget bemærkning fra Karsten Bank til projektet på Søbakken 12-14, 8830 Tjele.msg 20/32659
    mie
   • Orientering om igangsætning af Workshops på delstrækninger, dagsorden Gudenåkomite + følgegruppe samt ferie 20/5238
    roc
   • Anmeldelse_af_jordflytning_Huginsvej 25, 8800 Viborg 300 ton kat 1 20/34172
    mbp
   • Ang: Ønske om salg af hel ejendom 19/11953
    kes
   • Supplerende - vareleveringer inden kl. 06. - Lidl 20/6615
    bie
   • Vi har modtaget din ansøgning 20/23197
    wip
   • Supplerende til klage over støj fra vareleveringer - Hamlen 2A 20/6615
    bie
   • Statiske beregninger modtaget via BOM til byggesag - etablere rørbro, Åhusevej 8, 7470 Karup J 19/13571
    vbp
   • Fwd: Brændeskur 20/34176
    ctan
   • Horstmann advokater spørger til sag om maskinhus m.m. på Kirkegade 8, Tjele 20/7938
    bkb
   • 21.09.20 Mail fa MJBR - kopi af tidliigere systemintegrationsattest - store sal, Tinghallen 18/26400
    mehm
   • 21.09.20 Mail fra Ole Brandt vedr. spilvmesse i Tinghallen. 18/26400
    mehm
   • 20.09.20 Mail fra Norconsult vedr. mail fra DBI omkring attester, Tinghallen, TIngvej 2B, 8800 Viborg 18/26400
    mehm
   • 18.09.20 Mail fra Ole Brandt vedr. mandagns arangement ift. Corona - Tinghallen 18/26400
    mehm
   • 18.09.20 Mail fra Norconsult vedr. Tinghallen - Svar på tilsynsrapport 18/26400
    mehm
   • Spørgsmål til kortrettelser 14/56352
    tms
   • 18.09.20 Mail fra Norconsult vedr. færdiggørelse af Tinghallen - status vedr. DBI 18/26400
    mehm
   • 18.09.20 Mail fra Tinghallen vedr. tegninger til flugtvejs- og pladsfordelingsplaner, Tinghallen 18/26400
    mehm
   • 18.09.20 Mail frA Norconsult vedr. Tinghallen - spg. vedr. statiske forhold - organisationsstruktur. 18/26400
    mehm
   • 18.09.20 Supplerende materiale til byggesag vedr. Tinghallen, Tingvej 2C, 8800 Viborg - indsendelse nr. 37.pdf 18/26400
    mehm
   • Fuldmagt ejer 20/34035
    pibh
   • 18.0920 Supplerende materiale til byggesag vedr. Tinghallen, Tingvej 2C, 8800 Viborg - indsendelse nr. 36.pdf 18/26400
    mehm
   • Ansøgning 20/34035
    pibh
   • 25.09.2020 Dagsorden og bilag til Limfjordsrådsmøde 20/1893
    kes
   • 17.09.2020 - Modtaget e-mail fra Signe Dahlgren, Arkitema med parkeringspladser på Brofæstet.msg 20/17998
    mie
   • 18.09.20 Mail fra Norconsult - Tinghallen - Flugtvejsforhold den 21- 9- 2020 18/26400
    mehm
   • Yderligere oplysninger 20/34035
    pibh
   • Fuldmagt nabo 20/34035
    pibh
   • Afventer ansøgning: Vedr. Romlundvej 51, Løgstrup 17/12111
    peph
   • 25.09.2020 Limfjordsrådsmøde - Bilag til dagsordenen pkt. 5 - Henvendelse fra Limfjordensmiljøråd vedr. uoverensstemmelser i høsttalene for muslingeanlæg 112 beliggende i Skive Fjord 20/1893
    kes
   • Skovdyrkerne anmelder skovrejsning på matr.nr. 20e Vindum By, Vindum - Lille Møllevej 1, 8850 Bjerringbro 20/34168
    bkb
   • Orientering om workshops på delstrækninger, dagsorden Gudenåkomite + følgegruppe samt ferie 20/5238
    roc
   • Tilsynsmail - Velds Møllebæk 18/8118
    kes
   • VS: Tankattest 63836 - Uhrevej 58, 7470 Karup 20/30955
    xkk
   • Asmild Badminton Klub - Ny kursustilskudsansøgning 2020 20/30138
    lgr
   • Anmodning om forhåndsvurdering 20/34035
    pibh
   • Hilsen fra Rishøj - ny kontakt info 20/33889
    pjj
   • Izzet Kevir, KOMBIT - forslag til pressemeddelelse vedr. nye klarmeldingskriterier til SKI 02.19 18/478
    pj
   • Svar - Farligt affald fra Karup Skole 20/1695
    bie
   • Supplerende - vedr. anmeldelse af affald - Kirkebækvej 134, Viborg 20/27461
    bie
   • Lokalplanområde 494 - udstykning til parcelhusgrunde - oprydning af privat fælles veje - LE34_1904310-003-003_3_2020-08-25_udstykningsplan.pdf 20/34156
    sfc
   • Lokalplanområde 494 - udstykning til parcelhusgrunde - oprydning af privat fælles veje - kortbilag med indtegn af veje mv..pdf 20/34156
    sfc
   • Lokalplanområde 494 - udstykning til parcelhusgrunde - oprydning af privat fælles veje - udstykningsplan med indtegning af veje.pdf 20/34156
    sfc
   • Lokalplanområde 494 - udstykning til parcelhusgrunde - oprydning af privat fælles veje - Lokalplan nr 494 - kortbilag 2.pdf 20/34156
    sfc
   • Lokalplanområde 494 - udstykning til parcelhusgrunde - oprydning af privat fælles veje 20/34156
    sfc
   • Stoholm Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2020 20/34155
    lgr
   • Better Energy sender præsenation til borgermøde i idefasen 20/30229
    adno
   • Advokat for Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, fremsender prøvetinglysning af skøder til kommentering 12/2193
    hw1
   • Vedr. Sag 20.19799 Thestrupvej 7 og 9. Hegn. Mit j.nr. 401725-55 20/19799
    sfc
   • Jacob Brandt - Klassificering af affald 15/57532
    bie
   • Beder kommunen om at sagsbehandle forbud mod Adgang gennem Kløverstien 38, Birgittelyst 20/20925
    ba4
   • Slides etc. - Herning Vand 15/10240
    bie
   • Viborg Lawn Tennisforening - Ny kursustilskudsansøgning 2020 20/34147
    lgr
   • Re: SV: Klage over sprængninger på FSN KAR 20/33889
    pjj
   • Arbejdsgruppemøde, Test af hospitalsspildevand d. 8. sept 15/10240
    bie
   • SV: SV: SV: Støjgener 20/31699
    pjj
   • 20.09.2020 Supplerende materiale til nyggesag. Svanevej 20F, 8831 Løgstrup 19/2945
    lirm
   • Tilbud - habitatkonsekvensvurdering 20/31992
    rg
   • Tjele å færdigmelding fra entreprenør 20/29507
    cpi
   • 18-09-2020 _Indsendelse 2_ Supplerende materiale til behandling af byggesag_ ny skole, Gl. Randersvej 35, 8800 Viborg.pdf 20/17329
    vbp
   • Præcisering af ansøgning om fritliggende gyllebeholder på Ulvedalsvej 35, 7470 Karup J - vedr. hhv. vej og beplantningsbælte 19/46022
    bkb
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Forlængelse af tilladelse til langtursudlejning af fartøjer på Gudenåsystemet 17/3765
    8ks
   • Information til ansøger om klagefristens udløb vedr. dispensation til opfiskning af fredfisk i Ormstrup Sø 20/29549
    jsni
   • Brev vedr. legetårn,_Hedebakken 49, 8800 Viborg_2020-09-21.docx 20/21171
    mbru
   • Opsigelse af medlemskab i Metodecentret 20/33156
    mbas
   • Varsling af miljøtilsyn, Østervej 1, 8832 Skals 20/31025
    mbp
   • Supplerende oplysninger - Ørrisvej 2, 9500 Hobro 20/24550
    idal
   • Bombesvarelse 21-09-2020 15_43_56.pdf 20/14930
    khy
   • Lundgårdsvej 37.msg 20/14930
    khy
   • jgf@viborg.dk - SV: Årsager til sygefravær 20/34305
    jgf
   • Informationer sendt til landmand, Tingstedvej 19, 8850 Bjerringbro 20/34299
    mbp
   • 21-09-2020 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre garage_Kokildehøjen 16A 8800 Viborg 20/27643
    olz
   • Bombesvarelse 21-09-2020 15_19_42.pdf 20/27643
    olz
   • VS: Vedr. Figurer til artikel om samkørsel 17/46738
    majoh_slettet_1
   • Bombesvarelse 21-09-2020 15_07_21.pdf 18/26400
    mehm
   • SV: Nørregade i Møldrup spærres uge 40 19/48064
    majoer
   • SV: Vedrørende bustrafikken i Vinkel 19/48064
    majoer
   • Vedrørende bustrafikken i Vinkel 19/48064
    majoer
   • Tilsyn med 3. grødeskæring i Skravad Bæk systemet 20/19708
    flr
   • Varsel om påbud_Resenfeldevej 6, 7470 Karup.pdf 20/21122
    lirm
   • Varsel om påbud vedr. lovliggørelse af overdækning. Himmestrupvej 69, 8850 Bjerringbro.pdf 20/27665
    lirm
   • Sarah Bendtsen, Hald Ege Borgerforening, forlængelse af tidsfrist og formål for meddelt støtte til Hald Ege Hessum Park Projekt. 18/21796
    bc6
   • Fastsættelse af pligtudsætning i år ved Tangeværket 20/18487
    flr
   • Besked til Boligselskabet Viborg - Odshøjvej 5F, Viborg 18/17940
    kemn
   • Fremsendelse af skøde med frist - Odshøjvej 5F, Viborg 18/17940
    kemn
   • SV: Svar til DN ang. Dialogmøde om MTB-spor i Bruunshåb skov 14/55849
    jrs
   • Spørgsmål til akustikker vedr. støjdæmpning af kompresser, Taarupgaard Alle 9, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • Høringsbrev vedr. terrænregulering_Stærelunden 3, 8800 Viborg 20/33911
    khy
   • SV: Dagsorden og drejebog til dialogmøde om MTB-spor i Bruunshåb skov 14/55849
    jrs
   • Oplysning om forventet nyt i sagen, vedr. status og tilsyn, Taarupgaard Alle, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • Spørgsmål til akustikker vedr. den fremsendte støjrapport, Taarupgaard Alle 9, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • Oplysninger om at de 2 mails vedr. støjisolering vil indgå i sagens behandling, Taarupgaard Alle 9, 8831 Løgstrup 19/41398
    midah
   • Invitation til Dialogmøde om MTB-spor i Bruunshåb skov 14/55849
    jrs
   • Dispensatition til lokalplan 339 § 8.2.pdf 20/4972
    arkri
   • Planteplan - Revas.pdf 20/4972
    arkri
   • Planteliste - Revas.pdf 20/4972
    arkri
   • SV: MTB Dialogmøde i Ødalen 14/55849
    jrs
   • Svar vedr. prøvetagningsfrekvens ved jordflytning fra Hammershøj kloakeringsprojektet 18/48882
    mbp
   • SV: Husbåd i Viborg - henvisning til havneplads 20/33240
    flr
   • Ønske om flytning af byzonetavle på nordlige del af Fårupvej 20/18003
    dh5
   • Ansøgning om bl.a. byporte ved indfaldsvej til Fårup 20/18003
    dh5
   • Screeningsbrev_Om- og tilbygning af sommerhus_Vildandvej 2 8831 Løgstrup_2020-09-21.pdf 20/33969
    mbru
   • Bombesvarelse 21-09-2020 13_56_47.pdf 20/33969
    mbru
   • SV: Flex bolig status Fredensvej 27, 8850 Bjerringbro.msg 20/31816
    khy
   • _BR18 Byggetilladelse til at_TT-Netværket mobil antenneposition_Fallevej 14A 8800 Viborg_2020-09-21.pdf 20/19100
    jha
   • Bombesvarelse 21-09-2020 13_45_12.pdf 20/19100
    jha
   • Til Niras: Tilbud på analyse af udvidelse af aflastningsområde i Viborg 19/8371
    msb
   • Til COWI: Tilbud på analyse af udvidelse af aflastningsområde i Viborg 19/8371
    msb
   • SV: Fredensvej 27, 8850 Bjerringbro.msg 20/31816
    khy
   • Brudelyset 24 - sender tinglyst skøde til køber 20/21633
    hbl
   • Om affald - Volden 1, 8800 Viborg 20/26736
    jnl
   • Screeningsbrev_Ny stald 186 m² til adfærdsforsøg_Burrehøjvej 49 8830 Tjele_2020-09-21.pdf 20/33958
    vbp
   • Bombesvarelse 21-09-2020 13_14_42.pdf 20/33958
    vbp
   • Bjerring Hede 48, 8850 - Nedsivningstilladelse, kopi til kloakmester 12/24616
    peph
   • 21.09.2020_Dispensationsansøgning til lokalplan 223, på Kirkevej 19B, 8800_Doknr324970-20_v1.docx 20/17536
    ctan
   • Vedr. badebro for enden af Asmildhøjen, 8800 Viborg 20/26900
    flr
   • Bombesvarelse 21-09-2020 13_11_57.pdf 20/17536
    ctan
   • Kopi til old og stps: Bjerring Hede 48, 8850 Bjerringbro - nedsivningstilladelse 12/24616
    peph
   • IMU Viborg - Vedr. aktiviteter "Social uge" og "Overnatning" 20/32617
    lgr
   • Tømning af fedtudskiller 12/5776
    bie
   • Viborgs Tværpolitiske Ungdomshus - Vedr. års- og kvartalsopgørelser vand, varme og el. 19/50432
    sk
   • Screeningsbrev_udestue_Gl. Viborgvej 33 9620 Aalestrup_2020-09-21.pdf 20/33868
    lirm
   • Bombesvarelse 21-09-2020 12_49_41.pdf 20/33868
    lirm
   • Bombesvarelse 21-09-2020 12_44_20.pdf 18/42310
    vbp
   • Beskrivelse af støjen videresendes til Lidl - Hamlen 2A, Viborg 20/6615
    bie
   • Brudelyset 22 - sender tinglyst skøde til køber 20/20928
    hbl
   • Fornyet ansøgning om Fredningsnævnets dispensation fra Søndermølle-fredningen til etablering af bro og gangbro ved Bruunshåb, Viborg - FN-MJV-16-2020 15/30212
    jrs
   • Svar på partshøring fra Vesterheden 95.pdf 20/27060
    ctan
   • [Sagsnr.:19/50432] VTU - Rykker for manglende bilag til lokaletilskud regnskab/opgørelse 2019 19/50432
    sk
   • 2020-09-21_Brev om partshøring vedr. byggesag om at_lovliggøre udhus_Vesterheden 109, 8800 Viborg.docx 20/27060
    ctan
   • Bombesvarelse 21-09-2020 12_01_24.pdf 20/27060
    ctan
   • Videre sendt til Natur og vand - forespørgsel på vandføringen i Vorning Møllebæk 19/44466
    mbp
   • Svar om genoptagelse af projektet 19/24139
    abmi
   • Støj fra Lidl, Hamlen 2A, Viborg - om vareleveringen inden kl. 7 20/6615
    bie
   • Svar til klager - Støj fra vareleveringer - Hamlen 2A 20/6615
    bie
   • § 15 afgørelse vedr. skift i dyretype på Holmevej 17, 8830 Tjele 20/33979
    jg1
   • [Sagsnr.:20/32369] Stoholm Tennisklub - Vedr. godkendelse af vedtægter og folkeoplysende forening 20/32369
    lgr
   • Svar til Benjamin Justesen vedr. muligheder for udlægning af asfalt på Kolbækvænget og afledning af regnvandet herfra ud til grasrabat 20/34212
    rg
   • Fejlrettelse af spildevandsplanen (frist rettet) 20/34199
    tms
   • Fejlrettelse af spildevandsplanen (frist rettet) 20/34199
    tms
   • Svar om mulighed for parkering med lastbil på offentlig grusplads i Grønhøj 20/34209
    jho
   • Videresendelse, Vorningvej 108, 8830 Tjele 19/44466
    mbp
   • Tilslutning af Rindsholmvej 106, udredning af bygningsnr. til EVV 19/49568
    peph
   • Bekræftelse påmodtagelse af ny byggesagsrapport - Taarupgaard - lejemål 2a +1 b & 5, 1 th + 5,1 tv, 8800 20/19703
    midah
   • Svar på henvendelse omkring vejbelægning på HF. Solvang og Kolbækvænget 20/34165
    rg
   • Kopi af henvendelse omkring digesvaler ved Miljøcenter Lundgård 18/25537
    flr
   • Bombesvarelse 21-09-2020 10_21_59.pdf 20/16612
    cajen
   • 21.09.2020 - Sendt e-mail med kvittering for modtagelse af bemærkninger fra Karsten Bank til Solbakken 12-14, 8830 Tjele.msg 20/32659
    mie
   • Anvisning_af_jordflytning_Huginsvej 25, 8800 Viborg 300 ton kat 1 20/34172
    mbp
   • SV: Ang: Ønske om salg af hel ejendom 19/11953
    kes
   • Spørgsmål og svar vedr. manglende materialer til byggesagen om nedrivning - Højbjerg Huse 40, Rødkærsbro 20/33009
    olz
   • Svar til Horstmann advokater vedrørende sag om maskinhus m.m. på Kirkegade 8, Tjele 20/7938
    bkb
   • Oplysning om at sagen henlægges, hvis der ikke kommer besked inden 2 uger fra dato vedr. nyt stuehus på Månen 5, Bjerringbro 19/5055
    ba4
   • Screeningsbrev_bygge en kvist på et eksisterende værelse_Danmarksvej 23 8800 Viborg_2020-09-21.pdf 20/33466
    mbru
   • Bombesvarelse 21-09-2020 09_36_51.pdf 20/33466
    mbru
   • [Sagsnr.:20/30138] Asmild Badminton Klub - Kursuskvittering 2020 20/30138
    lgr
   • Mail til ejer - Afventer ansøgning om delvis nedlæggelse af stiareal ved Højvangen 10, 8800 Viborg 20/16954
    olz
   • Udtalelse om skovrejsning på matr.nr. 20e Vindum By, Vindum - Lille Møllevej 1, 8850 Bjerringbro 20/34168
    bkb
   • Bombesvarelse 21-09-2020 09_28_05.pdf 20/26449
    mie
   • 2020-09-21_Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at opføre udhuse_Tjele Møllevej 12A 8830 Tjele.docx 20/26449
    mie
   • 21.09.2020 - Sendt e-mail til Jesper Dufke, Årstiderne Arkitekter om at byggeansøgningen handler om etape l og ll på Absalonsvej 7, 8800 Viborg 20/12028
    mie
   • Hovedresultaterne fra trafikmålinger sendt til borger 20/31011
    dh5
   • Bemærkninger til anmeldelse af affald - Kirkebækvej 134, Viborg 20/27461
    bie
   • Accept på booking af børneskoven i Bruunshåb 11-10-2020 kl. 10-16 19/45665
    ip3
   • Screeningsbrev_lovliggøre maskinhusmultirum_Vråvej 24, 8830 Tjele_2020-09-21.pdf 20/32018
    lirm
   • Bombesvarelse 21-09-2020 09_08_25.pdf 20/32018
    lirm
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_ændre bygning 10 til bolig_Skivevej 136_2020-09-21.pdf 16/15253
    vbp
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_ændre bygning 10 til bolig_Skivevej 136_2020-09-21.pdf 16/15253
    vbp
   • Bombesvarelse 21-09-2020 09_03_03.pdf 20/19377
    ekh
   • Bombesvarelse 21-09-2020 09_02_42.pdf 16/15253
    vbp
   • FDF Stoholm - Rykker for CVR nummer 20/24040
    lgr
   • Bombesvarelse 21-09-2020 08_52_06.pdf 19/2945
    lirm
   • [Sagsnr.:20/34155] Stoholm Idrætsforening - Kursuskvittering sept. 2020 20/34155
    lgr
   • Kopi af byrådets godkendelse fra 2015 af boligselskabets salg af arealer på Banebo 12/2193
    hw1
   • [Sagsnr.:20/34147] Viborg Lawn Tennisforening - Kursuskvittering sept. 2020 20/34147
    lgr
   • Renseklasse og placering til rådgiver: Vedr. Romlundvej 51, Løgstrup 17/12111
    peph
   • [Sagsnr.:20/26474] Nedlæggelse - Private fællesveje - En del af Chr. Hyllebergs Vej, 8840 Rødkærsbro 20/26474
    sfc
   • Tilbud - habitatkonsekvensvurdering 20/31992
    rg
 • 18.09.2020
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Mødereferat 18. september 2020 18/35274
    htob
   • SV: Arealoverførsel - Poul Due Jensens Vej - LE34_2001250-005-001_2_skelforslag_2020-09-02.pdf 18/17159
    sfc
   • SV: Arealoverførsel - Poul Due Jensens Vej 18/17159
    sfc
   • SV: Skade konstateret på udlejningsbil BM71679 ved aflevering d. 170820, lejekontrakt 3830423 17/46738
    majoh_slettet_1
   • Samtykke fra politiet 18/21855
    bo1
   • Stiforløb igen - Kalk Kaminoen 20/13172
    tv
   • Skade på spoler i krydset Gl. Århusvej-Marks Stig Vej 18/21855
    bo1
   • Samtykke fra politiet 18/21855
    bo1
   • Anmodning om politiets godkendelse 18/21855
    bo1
   • Anmodning om politiets godkendelse 18/21855
    bo1
   • Klarmelding fra Seerup IT vedr. nye funktioner i EAS (RevasTags) 20/33901
    esb
   • Svar på partshøring vedrørende ansøgning om sommerhus på Løvskal Landevej 63, 8850 Bjerringbro 20/13706
    anbs
   • Udbedring af boring på vandværk - ugelrisvej 18b mfl. 20/19306
    joo
   • VS: Omlægning af lån i Boligselskabet Viborg - Vestervangsvej 1-47 16/1505
    jonb_slettet_1
   • Hjemkaldelse af vejtransporttilladelse / vognmandstilladelse for Modtagestationen samt fremsendelse af ny vejtransporttilladelse 20/34104
    j9s
   • VS: Vedr. aftale om parkeringspladser 20/19714
    jemv
   • Re: Udtræk fra apotekernes database over medicinforbrug 12/56800
    ib3
   • Ansøgning om prøvepumpning DGU nr. 56.694 og 56.1044 - kildepladsen ved Gammelstrup Vandværk 13/85220
    dek
   • Rørgårdsvej 21. VK's Svar på anmeldelse af skovrejsning på matr.nr. 4i Smollerup By, Smollerup - Rørgårdsvej 21, Stoholm 20/22049
    kft
   • Marsk Stigs Vej 2C, Viborg 20/25235
    pba
   • VS: Rapport AR-20-CA-20024457-01 vedr. Mammen Mejeri - Målebrønd att: Kopimodtager Spildevand 13/95948
    ib3
   • Anmeldelse af skovrejsning på Rørgårdsvej 21, Stoholm 20/34087
    bkb
   • Rindsholmvej 106+108 vil gerne med på kloak: Rindsholm Mølle - spildevandsforhold og beslutning om ændringer 19/49568
    peph
   • Ændring til spildevandsplanen - henvendelse fra EVV 20/34052
    tms
   • Mail fra Landsbyggefonde med korrigeret grundkapital 19/55880
    evg
   • Anmeldelse af jordflytning Søndergade 71 Stoholm 20/34071
    pba
   • Mail fra Landsbyggefonde med korrigeret grundkapital 19/50945
    evg
   • Byggeansøgning, Speltvænget 1, 8830 Tjele 20/30559
    mie
   • Supplerende materiale modtaget til byggesag - Tilbygning til lidl - Marsk Stigsvej 1, 8800 Viborg 18/42310
    vbp
   • Påtænkt beslutning om vedligeholdelse af del af den private fællesvej, Møllegade , 8800 Viborg Jeres sagsnr.: 00/16354 20/16354
    sfc
   • Byggeansøgning, Vråvej 24, 8830 Tjele 20/32018
    lirm
   • Rapport vedr. Viborg Vand - Forbruger, Syd, Koldingvej 158 - september 2020 19/5941
    joo
   • 17.09.20 Mail fra Norconsult vedr. brandgardin og lyd-træbeklædning i forsamlingsrum, Vedr. tinghallen, Tingvej 2B, 8800 Viborg 18/26400
    mehm
   • 16.09.20 Mail fra Norconsult med notater fra syn - Tinghallen - Myndigheds gennemgang 18/26400
    mehm
   • VS: Opmåling i Stoholm 17/42364
    dar
   • Byggeansøgning, Kløvermarksvej 9, 8800 Viborg 20/32321
    lirm
   • Kvittering for fremsendelse af dispensation og tilladelse til badebro til klageberettigede 20/19087
    aka
   • Kvittering for fremsendelse af dispensation og tilladelse til badebro til klageberettigede 20/19087
    aka
   • Kvittering for fremsendelse af dispensation og tilladelse til badebro til klageberettigede 20/19087
    aka
   • Dunhammeren 28 - køber returnerer underskrevet købsaftale 20/31948
    hbl
   • Forkert indtegnet placering af jordvarmeslanger Randersvej 82, Viborg 14/77540
    ag3_slettet_1
   • Anmeldelse af jordflytning fra P. Andersensvej 16. 20/34027
    pba
   • Sv: Høring Udkast til screeningsafgørelse sag 2020-20168 - Arla Rødkærsbro Mejeri (MST Id nr.: 1755402) 20/22871
    ib3
   • Fremsendelse /opfølgning på tidsplan for midlertidig ibrugtagning til etape 1 til Friplejehjemmet Nordstjernen, Borrisvej 2, 8800 Viborg 18/38966
    vbp
   • Referat fra møde den 09-09-2020 - Nordstjernen brand, midlertidig ibrugtagning og byggetilladelse, Borrisvej 2, 8800 Viborg 18/38966
    vbp
   • Rapport edr. Viborg Vand - Forbruger, Nord, A. S. Ørsteds Vej22 - september 2020 20/2697
    joo
   • Rapport vedr. Sydværket - Afgang værk - september 2020 19/5941
    joo
   • Rapport vedr. Karup Vandværk, gl. værk - Vandværket - september 2020 12/37780
    joo
   • Rapport vedr. Nordværket - Afgang værk - september 2020 20/2697
    joo
   • Matrikulær sag afventer godkendelse, arealoverførsel - Tjele Møllevej 24, 8830 Tjele 20/34013
    bkb
   • Rapport vedr. Viborg Vand - Forbruger, Nord, Hovedgaden 1 - september 2020 20/2697
    joo
   • Etablering af olietank - Holmevej 17, 8830 Tjele 20/34010
    vkh
   • Forespørgsel om mulighed for ny beboelsesbygning på Stanghedevej 25 20/31326
    ba4
   • Tilbud på fartviser fra Atki A/S 18/3187
    kiw
   • Oplysning fra Peter Brøstrøm - han kan den 9.10.2020 - Ny dato for Styrgruppemøde "De 5 halder" 18/247
    hkr
   • Besked fra Charlotte Lillieholm - hun kan den 9.10.2020 - Ny dato for Styrgruppemøde "De 5 halder" 18/247
    hkr
   • Skolevalg 20/5081
    hkr
   • Rapport vedr. Viborg Vand - Ledningsnet, Nord, Løgstrup Trykforø - september 2020 20/2697
    joo
   • Ny dato for Styrgruppemøde "De 5 halder" 18/247
    hkr
   • Rapport vedr. Viborg Vand - Ledningsnet, Nord, Vandtårn Skottenb - september 2020 20/2697
    joo
   • Rapport vedr. Brandstrup Vestre Vandværk - Vandværket - september 2020 19/40802
    joo
   • VARSLING om overskridelse fra Eurofins Miljø A/S - påvsning af coliforme bakterierr 19/40802
    joo
   • Klage over manglende flydelag - Lånumvej 40, 7850 Stoholm 18/30501
    clp
   • Forespørgsel om udstykningsmulighed - Husrækken 11, Mammen, 8850 Bjerringbro 20/33997
    vkh
   • Vestre Skivevej 15, 7850 Stoholm, Oversigtsskitse.pdf 20/33986
    jg1
   • Mail fra Trygfondens sikkerhedskonsulent i forbindelse med besøg på Å-Promenaden Bjerringbro 19/171
    heg
   • Vestre Skivevej 15, 7850 Stoholm, Miljøkonsekvens rapport v1.docx 20/33986
    jg1
   • Vestre Skivevej 15, 7850 Stoholm, Beskrivelse stalde.docx 20/33986
    jg1
   • Vestre Skivevej 15, 7850 Stoholm, Beredskabsplan.docx 20/33986
    jg1
   • Markskellet 4: Ansøgning om dispensation 19/51207
    peph
   • Vestre Skivevej 15, 7850 Stoholm, Beredskabsplan skise.pdf 20/33986
    jg1
   • Anmodning om hurtig sagsbehandling - ansøgning om lys på hundetræningsbane på Neckelmansvej 1, 8800 Viborg 20/20755
    ba4
   • Svar på partshøring og varsel om påbud vedr. lovliggørelse af læskur, Thestrupvej 7, 8800 Viborg 20/29449
    anbs
   • Svar fra Politi om afmærkning på Kastanievej i Karup 20/33748
    jho
   • LOVOT: Godkendelse til brug af billeder 14/36189
    peab
   • Timestory: Godkendelse til brug af billeder 14/36189
    peab
   • ReQubo: Godkendelse til brug af billeder 14/36189
    peab
   • Gilli: Godkendelse til brug af billeder 14/36189
    peab
   • Nelson spiserobot: Godkendelse til brug af billeder 14/36189
    peab
   • Vestre Skivevej 15, 7850 Stoholm, Skema_220956.pdf 20/33986
    jg1
   • Neater eater: Godkendelse til brug af billeder 14/36189
    peab
   • Stoholm Tennis - Vedr. ansøgning til Start- og Udviklingspuljen 2020 20/32198
    sk
   • Brain+: Godkendelse til brug af billeder 14/36189
    peab
   • VS: Lynderupvej 139 , 8832 Skals - forespørgsel om nedsivning af spildevand 20/33980
    peph
   • Holmevej 17, 8830 Tjele, Ansøgt dyrehold 2020.pdf 20/33979
    jg1
   • Hoolmevej 17,. § 15. Anmeldelse af Skift mellem dyretyper - for husdyrbrug, som ikke er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a og 16 b i husdyrbrugloven, >>ammekøer/malkekøer/slagtesvin/slagtekyllinger/pelsdyr<<. 20/33979
    jg1
   • Konstruktionsdokumentation modtaget på mail til byggesag anfående rørbro, Åhusevej 8, 7470 Karup J 19/13571
    vbp
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • BR18 Ibrugtagningstilladelse til at_opføre tilbygning_Flarupvej 8 8830 Tjele_2020-09-18.pdf 19/28866
    arkri
   • Bombesvarelse 18-09-2020 10_29_49.pdf 19/28866
    arkri
   • 18.09.2020_Ibrugtagningstilladelse til 4, 6 og 8 til at_Opførelse af 5 rækkehuse ifølge tegninger_Teglskjær 6.pdf 19/53653
    mbru
   • Bombesvarelse 18-09-2020 10_51_59.pdf 19/53653
    mbru
   • Tilsyn med 3. grødeskæring 2020 20/20216
    8ks
   • Svar til VFOS på henvendelse vedr. yderligere kommunale støtte til aftenskolerne 20/13054
    sk
   • orientering til 16 Lodsejere, jordfordeler vil kontakte i Nørreådalen 19/43594
    echr
   • orientering om at jorfordeler vil kontakte Jesper Sanko I Nørreådalen 19/43594
    echr
   • orientering om at jorfordeler vil kontakte L B Heltzen I Nørreådalen.docx 19/43594
    echr
   • Anmodning om politiets godkendelse 18/21855
    bo1
   • Overslagspris på flytning af helle og tegning 18/21855
    bo1
   • Anmodning om politiets godkendelse 18/21855
    bo1
   • Dunhammeren 44 - sender tinglyst skøde til køber 20/24787
    hbl
   • Faktura vedr. Cedepi Elena etape 3 Viborg 17/36630
    tv
   • Dispensationsansøgning til lokalplan 223, på Kirkevej 19B, 8800_Doknr324970-20_v1.docx 20/17536
    ctan
   • Bombesvarelse 18-09-2020 13_37_13.pdf 20/17536
    ctan
   • Tilsynsbrev . Røddingvej 24 20/32503
    bie
   • Følfodvej 19 - sender tinglyst skøde til køber 20/22980
    hbl
   • Bombesvarelse 18-09-2020 13_33_30.pdf 19/38818
    mbru
   • Opfølgning på færdigmelding_opførelse af 15 tæt-lav boliger_Brudelyset 1, 8800 Viborg_2020-09-18.pdf 19/38818
    mbru
   • Anmodning om politiets godkendelse 18/21855
    bo1
   • Solvænget 65 - sender tinglyst skøde til køber 20/27504
    hbl
   • Opfølgning på færdigmelding_opførelse af 15 tæt-lav boliger_Brudelyset 1, 8800 Viborg_2020-09-18.pdf 19/38818
    mbru
   • Dalvænget 10 - sender tinglyst skøde til køber 20/27559
    hbl
   • 18-09-2020_Kvitteringsbrev vedr byggesag om at opføre Lavu (tipi-telt)_Bjerring Byvej 49A 8850 Bjerringbro.pdf 20/32459
    ekh
   • Bombesvarelse 18-09-2020 13_09_09.pdf 20/32459
    ekh
   • Henvendelse til Seerup IT vedr. fejl på nye funktioner i EAS (RevasTags) 20/33901
    esb
   • Spg til EVV, der er givet tilslutningstilladelse i byggetilladelsen: Lunden i Rødkærsbro 20/19812
    peph
   • VS: Omlægning af lån i Boligselskabet Viborg - Vestervangsvej 1-47 16/1505
    jonb_slettet_1
   • Mangler inden ibrugtagning.pdf 19/8276
    jha
   • Bombesvarelse 18-09-2020 12_39_45.pdf 19/8276
    jha
   • [Sagsnr.:20/25197] Sparkær Idrætsforening - Vedr. tilskud til håndsprit mv. 2020 20/25197
    lgr
   • Mail til VHK vedr. bl.a. lokaletildeling af hal 6 sæson 2020/21 20/27270
    sk
   • Kopi til mægler: 3642 Nørregade 14A, 7850 Stoholm Jyll - Spildevandsplan 16/30045
    peph
   • Ravnsbjerg IF - Vedr. lokaletilskud til værnemidler/håndsprit 20/22058
    lgr
   • Mail til ejer om der afventes tilbagemelding fra Trafik og Veje afd. - Vedr. udstykning af Højvangen 10, 8800 Viborg 20/16954
    olz
   • [Sagsnr.:20/31077] Viborg Esserne - Bevillingsbrev lokaletilskud 2021 20/31077
    lgr
   • Bombesvarelse 18-09-2020 12_15_50.pdf 20/32321
    lirm
   • 18.09.2020 Opfølgning på byggesag om enfamiliehus. Præstetoften 10, 7800 Skive.pdf 19/32501
    lirm
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_Opføre overdækning_Nonbo Mark 24 8800 Viborg_2020-09-17.pdf 20/31365
    khy
   • Bombesvarelse 18-09-2020 12_06_23.pdf 19/32501
    lirm
   • Følgebrev - returnering af tidligere gældende vejtransporttilladelse for Modtagestationen 20/34104
    j9s
   • Besked til mægler om status: 3642 Nørregade 14A, 7850 Stoholm Jyll - Spildevandsplan 16/2746
    peph
   • SV: Marsk Stigs Vej 2C, Viborg 20/25235
    pba
   • Dalvænget 4 - sender købsaftale til underskrift 20/33652
    hbl
   • Bombesvarelse 18-09-2020 11_25_03.pdf 20/31365
    khy
   • DDS Waingunga - Vedr. ansøgning om lokaletilskud 2020 til ekstra rengøring 20/32446
    lgr
   • Svar til Skovdyrkerne på anmeldelse af skovrejsning på matr.nr. 4i Smollerup By, Smollerup - Rørgårdsvej 21, Stoholm 20/34087
    bkb
   • Jernbanegade 29 - sender købsaftale til underskrift 20/33659
    hbl
   • TO til EVV om nr. 106+108: Rindsholm Mølle - spildevandsforhold og beslutning om ændringer 19/49568
    peph
   • 18-09-2020_BR18 Byggetilladelse til at ombygge ekst. butiksbygning, etablere vindfang og lagerrum_ Livøvej 11A, 8800 Viborg.pdf 20/16615
    mie
   • Bombesvarelse 18-09-2020 11_08_52.pdf 20/16615
    mie
   • Tilslutning af Rindsholmvej 106, spg om bidragsstørrelse til EVV 19/49568
    peph
   • Svar til klager vedr. manglende flydelag på gyllebeholder - Lånumvej 40, 7850 Stoholm 18/30501
    clp
   • Kvittering til EVV: Ændring til spildevandsplanen 20/34052
    tms
   • Bombesvarelse 18-09-2020 10_45_11.pdf 20/32351
    kboh
   • Til ICP: Tilbud på analyse af udvidelse af aflastningsområde i Viborg 19/8371
    msb
   • Anvisning af ca. 500 t ren jord fra P. Andersensvej 16 20/34027
    pba
   • _Tilsynsrapport_om- og tilbygninger til Tinghallen_Tingvej 2C 8800 Viborg_2020-09-18.pdf 18/26400
    mehm
   • Bombesvarelse 18-09-2020 10_19_47.pdf 18/26400
    mehm
   • Fremsendelse af dispensation og tilladelse til badebro til ansøger 20/19087
    aka
   • Fremsendelse af dispensation og tilladelse til badebro til klageberettigede 20/19087
    aka
   • Orientering om landzonetilladelse til kursusvirksomhed på Åstrupvej 3, 8830 Tjele 20/22308
    anbs
   • Banegårdspladsen 3, 8850 Bjerringbro 20/34012
    btr
   • Orientering om naboorientering af Aalborgvej 129 og Neckelmannsvej 4 vedr. ansøgning om opsætning af lysmaster for DCH 20/20755
    ba4
   • Naboorientering af Neckelmannsvej 4 20/20755
    ba4
   • Naboorientering af Ålborgvej 129 20/20755
    ba4
   • Det Grønne Råd for Viborg Kommune - referat af mødet tirsdag den 8. september 2020 20/5261
    jrs
   • Udtalelse om mulighed for ny beboelsesbygning på Stanghedevej 25 20/31326
    ba4
   • Bombesvarelse 18-09-2020 09_08_24.pdf 20/27038
    kboh
   • SV: Hestehøjvej 4, Bjerregrav, 9632 Møldrup 12/73492
    rus
   • Bombesvarelse 18-09-2020 08_58_29.pdf 20/28896
    kboh
   • Svar til Mercantec: Dimensionering, DS432 20/33161
    peph
   • Svar på udstykningsforespørgsel - Husrækken 11, Mammen, 8850 Bjerringbro 20/33997
    vkh
   • SV: vedr. ansøgning om lys på hundetræningsbane på Neckelmansvej 1, 8800 Viborg 20/20755
    ba4
   • SV: Lynderupvej 139 , 8832 Skals, svar om kloak vs. nedsivning 20/33980
    peph
   • Kontaktopl. til Poul Erik Hansen 20/33285
    flr
   • Oplysning til ansøger om, at konstruktionsdokumentation skal fremsendes via sag i Byg og Miljø - Rørbro, Åhusevej 8, 7470 Karup J 19/13571
    vbp
 • 17.09.2020
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Byggeansøgning, Sct. Mathias Gade 17A 8800 Viborg 20/33976
    ekh
   • Byggeansøgning, Søndergade 73 7850 Stoholm Jyll 20/33975
    mbru
   • Byggeansøgning, Rogenstrupvej 11 8831 Løgstrup 20/33974
    kboh
   • Byggeansøgning, Kallestrupvej 87 9632 Møldrup 20/33973
    arkri
   • Byggeansøgning, Ålandsvej 1 8800 Viborg 20/33972
    ekh
   • Byggeansøgning, Vildandvej 2 8831 Løgstrup 20/33969
    mbru
   • Fuldbagt fra Ole Jespersen.pdf 18/11876
    kes
   • Ungdomskolen - Emma Holm 20/33968
    ekla
   • Forespørgsel om forbudszoner - Rørbæksvej 13, 8830 Tjele 20/25150
    clp
   • Nordre skole - Frederik L. Nielsen 20/33968
    ekla
   • Resultat af DRIKKEVANDskontrol - Almind Kirkeby Vandværk - september 2020 12/137602
    joo
   • Resultat af DRIKKEVANDskontrol - Almind Kirkeby Vandværk - september 2020 12/137602
    joo
   • OK fra Mikkel Smed - Invitation til oplæg ved opstart af Mænds Mødesteder 1.oktober kl. 19.00 19/41087
    kemn
   • Resultat af DRIKKEVANDskontrol - Sdr Rind Vandværk - september 2020 12/137597
    joo
   • Resultat af DRIKKEVANDskontrol - Sdr Rind Vandværk - september 2020 12/137597
    joo
   • Invitation til oplæg ved opstart af Mænds Mødesteder 1.oktober kl. 19.00 19/41087
    kemn
   • Resultat af DRIKKEVANDskontrol - Bruunshåb Vandværk - september 2020 12/132545
    joo
   • Rapport nr. 366081 (Dambrugskontrol fra Bryrup Dambrug Indløb) er færdiganalyseret 19/55678
    tms
   • Resultat af DRIKKEVANDskontrol - Bruunshåb Vandværk - september 2020 unshåb Vandværk.pdf 12/132545
    joo
   • Rapport nr. 373720 (Dambrugskontrol fra Rindsholm Dambrug Indløb Grundelbæk) er færdiganalyseret 19/55693
    tms
   • Rapport nr. 373720 (Dambrugskontrol fra Rindsholm Dambrug Indløb Grundelbæk) er registreret 19/55693
    tms
   • Animationsfilm om klimatilpasning 20/32201
    tms
   • Animationsfilm om klimatilpasning 20/32201
    tms
   • Byggeansøgning, Burrehøjvej 49, 8830 Tjele 20/33958
    vbp
   • mh@jensmandrup.dk - Egevej 22, Karup J. 14/19091
    kj
   • Bromøllevej 20: Ansøgning om tilladelse til nedsivning 20/33956
    peph
   • RE: Søndersøløb 2020 19/46021
    av4
   • Anmeldelse af kalvehytter - Ravnstrupvej 47, 8800 Viborg 14/50704
    kkg
   • Byggeansøgning, Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro 20/33570
    vbp
   • Færdigmelding, Viborgvej 82, nedrivning 19/53040
    arkri
   • MichaelThomsen.Sonderhaven@mjbr.dk - SV: Ny sag. Gastanke 75.000 GOE 20/15944
    jha
   • Klarmelding - Sådan kommer du i gang.pptx 18/54101
    ek7
   • Klarmeldingsdokument (Bilag 2).docx 18/54101
    ek7
   • Klarmeldingsregneark (Bilag 1).xlsx 18/54101
    ek7
   • Færdigmelding, Sjørupvej 36, byggesag 19/8276
    jha
   • SV: Satskort Vådområde Korreborg Bæk 19/11953
    kes
   • Supplerende oplysninger fra Sparkær BH - pris på grund Sølystvej 29 20/33951
    anp
   • Kvittering for modtagelse af yderligere oplysninger fra fiskeristyrelsen 16/18094
    hsjen
   • MichaelThomsen.Sonderhaven@mjbr.dk - SV: Ny sag. Gastanke 75.000 GOE 20/15944
    jha
   • MichaelThomsen.Sonderhaven@mjbr.dk - SV: Ny sag. Gastanke 75.000 GOE 20/15944
    jha
   • MichaelThomsen.Sonderhaven@mjbr.dk - SV: Ny sag. Gastanke 75.000 GOE 20/15944
    jha
   • Byggeansøgning, Hedeskrænten 14, 8800 Viborg 20/32351
    kboh
   • Anmodning om yderligere oplysninger i forbindelse med behandling af tilskudssag, j. nr. 16-0238663, tilsagnssag j. nr. 16-0164372, Fjernelse af spærring i Non Mølleå ved Hald Sø. 16/18094
    hsjen
   • Re: SV: Støjgener 20/31699
    pjj
   • Støjgener 20/31699
    pjj
   • Facade snit 1_50 udsnit_Bjerringbro_blue_E.pdf 20/32457
    cajen
   • SV: renovering af ejendommen - Sct. Leonis Stræde 1, 8800 Viborg 20/33936
    av4
   • 8800 Koldingvej 22 - færdigmelding af separatkloak 19/11226
    peph
   • Re: Kvittering for anmeldelse af olietank 20/30274
    bn6
   • Udkast til måleblad Odinvej 7, Stoholm [LE34 2007016] 19/19483
    sfc
   • Matrikulær sag afventer godkendelse - arealoverførsel og udstykning, Skovgaardsvej 9, 8832 Skals 20/33927
    bkb
   • Re: Kirkedalen 11, 8830 20/16597
    sfc
   • Søndermarksvej 17: Ansøgning om dispensation 17/24783
    peph
   • Ny indsendelse - Matrikulær sag afventer godkendelse 20/27147
    bkb
   • Ansøgning om udstykning af Solgårdsvej 3, 7800 Skive 20/33923
    bkb
   • OK fra borgerforening: Udkast til tilslutningstilladelse, kloak, Toften 2B - Stakladen 17/64563
    peph
   • VS: C2C CC Budget fase 3, Favrskov 16/17638
    roc
   • C2C CC Nyhed: Midtvejsrapport for delprojekterne herunder C12 16/17638
    roc
   • Supplerende materiale til byggesag om at Et plans familiehus og carport/redskabsrum, Arnbjerg Høje 43 8800 Viborg - indsendelse nr.: 7 19/46222
    mbru
   • C2C CC C12 Gudenå: Arbejdsgrupper, ansvarsområder, opgaver og afleveringer samt milepæle 16/17638
    roc
   • Energi Viborg Kraftvarme. revideret situationsplan 20/14727
    mble
   • Morten Storm Petersen, Signaturgruppen - Oplæg til manuel registrering af erhvervsidentiteter på NSIS niveau Betydelig. 20/6255
    es
   • Forespørgsel om udstykning af Herredsvejen 12b, Skals 20/33910
    bkb
   • Rapport vedr. Depot Krogsgårde - Vandværk - september 2020 12/61383
    joo
   • Henvendelse fra MID Hobby til Beskæftigelsesudvalget af 8. september 20/33905
    lsjen
   • Rapport vedr. Depot Krogsgårde - Ledningsnet - september 2020 12/61383
    joo
   • Rapport drikkevandskontrol, vandværk fra Karup Kartoffelmelsfabrik ny fabrik - september 2020 14/26807
    joo
   • Invitation til Spildevandskomiteens Plenarforsamling onsdag den 21. oktober 19/18925
    tms
   • Better Energy sender information vedr. VE-lov 20/30228
    adno
   • VS: indkørsel privat bolig 20/33902
    sfc
   • 17-09-2020 Supplerende materialer til byggesagen om enfamiliehus - Dunhammeren 50, 8800 Viborg 20/30583
    olz
   • RE: Søndersøløb 2020 19/46021
    av4
   • Klage over sprængninger på FSN KAR 20/33889
    pjj
   • Tilbud udlægning af gran i bassing.xls 17/15595
    jyh
   • Vedr. støj fra Bodega Sankt Hans. - støjmålerapport udført af Sweco 20/11065
    bie
   • Supplerende materiale til byggesag om at lovliggøre halvtag, Gormendal 24 8831 Løgstrup - indsendelse nr.: 2 20/9377
    mbru
   • Henvendelse fra Margit Jensen - Everyday sexism 20/967
    lss
   • Mail fra Lidl Ejendomskontor i Kolding - Støj fra vareleveringer - Hamlen 2A 20/6615
    bie
   • Kvittering - Bilvaskehal - Østergade 24, Stoholm 20/25040
    bie
   • Byggeansøgning, Gl. Viborgvej 33, 9620 Aalestrup 20/33868
    lirm
   • Grønt Flag - Viborg Katedralskole 20/15127
    kemn
   • Grønt Flag tildelt Viborg Katedralskole 20/15127
    kemn
   • Fædalhøjvej VK's Afgørelse om ikke-VVM på skovrejsningsprojekt ved Lindbladgård, 8830 Tjele 20/22049
    kft
   • Besked fra købers pengeinstitut - Nygade 4, 9632 Møldrup - parcel 1 - sagsnr 096-00-8835 19/19631
    kemn
   • Ansøgning om støtte ved DTU til gydebanke i Karup Å ved Åvej 19/16705
    roc
   • SV: Satskort Vådområde Korreborg Bæk 19/11953
    kes
   • Kvitteringsmail fra Landsbyggefonden 16/35363
    evg
   • Referat af Spildevandskomiteens FU-møde d. 2. september 2020 19/18925
    tms
   • Etablering af erstatningsnatur Flyvestation Karup - færdigmelding fra FES 19/13133
    dhb
   • Over Viskumvej 9, 8830 Tjele 14/22550
    pba
   • Høring særtransport- Erling Andersen - 72T 20/1683
    kiw
   • Årets forventninger pr. 15/09/20 - Nørreå 19/55358
    hls
   • Besvarelse af spørgsmål til ansøgning om tilslutningstilladelse 20/33766
    edg
   • Udtalelse fra vandløbsmyndigheden vedr. etablering af minirenseanlæg på Bregendalsvej 12, 7800 Skive 20/30367
    joo
   • Årsrapport 2019 20/30362
    hem
   • Børneliste oktober - Sahl 19/53928
    ekla
   • XL - Byg aftale for Pro Kort - drift af bygninger 18/46405
    3ts
   • Lejekontrakt på 14 p-pladser på Preislers Plads 19/26305
    bo1
   • Orientering om godkendelse af årsregnskab 2019 fra Energimuseet - Slots- og Kulturstyrelsen 18/56158
    kj3
   • Opsigelse af p-pladser på Ll. Sct. Peder Stræde 19/26305
    bo1
   • Striber på p-pladser på Preislers Plads 19/26305
    bo1
   • OK tank i Karup ansøgning om tilssutningstilladelse 20/33822
    ib3
   • P-plads ved Danske Bank 19/26305
    bo1
   • Renovering af p-pladser på Ll. Sct. Peder Stræde 19/26305
    bo1
   • FW: Ålestrup affaldsplads 12/24955
    ib3
   • Eftersyn af belægninger i containergård - Ålestrup 12/24955
    ib3
   • Lejekontrakt på 60 p-pladser på Ll. Sct. Peder Stræde 19/26305
    bo1
   • Max. belastning på Ll. Sct. Peder Stræde 19/26305
    bo1
   • Registreringer fra STU - modtaget 17. september 2020 19/21493
    ek7
   • Endelig tilsynsrapport Hald Ege Miniregnskov 2020 20/33807
    mkvi
   • Referat fra møde i KKR Midtjylland d. 9. september 2020 18/215
    kemn
   • Referat fra 1. møde i arbejdsgruppen for Trafikplan 14. september 2020 20/31088
    pch
   • 15-09-20 - 21-31 20/219
    lr1
   • Telefonnotat samtale med lodsejer Carsten Kuhr 20/33332
    jbj
   • 15-09-20 - 11-20 20/219
    lr1
   • FW: Jordbro Å 17/13996
    kes
   • 15-09-20 - 1-10 20/219
    lr1
   • 14-09-20 - 21-31 20/219
    lr1
   • 14-09-20 - 11-20 20/219
    lr1
   • VS: Kvalitetsrapporter for dagtilbud i Viborg Kommune 20/33801
    bfj
   • 14-09-20 - 1-10 20/219
    lr1
   • Suppl. oplysninger vedr. Hjarbækvej 50, 8831 Løgstrup - ansøgning om landzonetilladelse til inddragelse af 2 mindre jordlodder under Borgergade 26 og 28, Løgstrup (LE34 2002751) 20/33622
    ba4
   • 11-09-20 - 21-31 20/219
    lr1
   • 11-09-20 - 11-20 20/219
    lr1
   • Endelig tilsynsrapport 2020 20/1135
    mkvi
   • 11-09-20 - 1-10 20/219
    lr1
   • AMS Report2444 VSM 09000, 17 stk. 15/51672
    mik
   • 10.09.20 - 21-31 20/219
    lr1
   • 10.09.20 - 11-20 20/219
    lr1
   • 10.09.20 - 1-10 20/219
    lr1
   • 09-09-20 - 21-31 20/219
    lr1
   • 09-09-20 - 11-20 20/219
    lr1
   • Mail fra Helle Jørgensbye - anmodning om aktindsigt personer der søger stillinger med fortrinsadgang 20/33797
    pl5
   • 09-09-20 - 1-10 20/219
    lr1
   • Rapport vedr. Karup Vandværk, nyt værk - Herningvej 4, taphane - september 2020 12/51737
    joo
   • Svar fra Nævnenes Hus - Møgelkjærvej 8, 8800 Viborg 16/68388
    clp
   • Rapport vedr. Karup Vandværk, gl. værk - Gl. Bavnevej 8, taphane - september 2020 12/37780
    joo
   • Viborg Forenede Håndboldklubber - Ansøgning aktivitetstilskud 2020 20/32534
    lgr
   • FN-MJV-16-2020 15/30212
    jrs
   • 16.09.2020 Supplerende materiale til ansøgning. Dalvænget 10, 7850 Stoholm 20/33779
    lirm
   • Fwd: Nordea-fonden : Notifikation 16/54179
    jrs
   • Izzet Kevir, KOMBIT - Pressemeddelelse vedr. Forvaltning af SKI-aftaler 18/478
    pj
   • Rørgårdsvej 21, Museumshøring skovrejsning 20/22049
    kft
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Afgørelse om vejnavn på del af Vinkelvej, Viborg 19/32217
    btr
   • MHMM - 535 Skive, Jord til genanvendelse 19/2175
    pba
   • Høringssvar vedr. udvidelse af Arla 20/22871
    ib3
   • Til indsigere - vedtaget kommuneplantillæg nr. 54 - udviklingsplan for Frederiks 19/45907
    hlo
   • Kopi af byggetilladelse til legeplads sendes til legepladsinspektør- Egeskovvej 75, 8800 Viborg 20/32260
    olz
   • 17-09-2020 Byggetilladelse til at_opføre legeplads_Egeskovvej 75 8800 Viborg 20/32260
    olz
   • Bombesvarelse 17-09-2020 18_03_11.pdf 20/32260
    olz
   • Orienteringsmail vedr. dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning - Dunhammeren 50, 8800 Viborg 20/30583
    olz
   • Orienteringsmail om dispensation til afledning af regnvand - Dunhammeren 50, 8800 Viborg 20/31362
    olz
   • Svar vedrørende udstykning af Solgårdsvej 3, Fly 20/33923
    bkb
   • Svar til konsulent omkring forbudszoner - Rørbæksvej 13, 8830 Tjele 20/25150
    clp
   • Dunhammeren 5 - tinglyst skøde 19/23843
    hbl
   • Dunhammeren 36 - sender tinglyst skøde til køber 20/17094
    hbl
   • Henvendelse og svar vedr. oprensning af privat vandløb, Tapdrup Bæk (tilløb til Nørreå) 20/33966
    cpi
   • Tilbagemelding på tilsyn - manglende beholderkontrol på Herredsvejen 12b, 8832 Skals 20/30587
    mbp
   • Tilbagemelding på tilsyn - manglende beholderkontrol på Herredsvejen 12b, 8832 Skals 20/30565
    mbp
   • Hindbærkrattet 105 - sender tinglyst skøde til køber 20/22924
    hbl
   • Oplysning om, at ULW ikke kan deltage - Invitation til oplæg ved opstart af Mænds Mødesteder 1.oktober kl. 19.00 19/41087
    kemn
   • Brudelyset 30 - sender købsaftale til underskrift 20/33412
    hbl
   • 17-09-2020 Byggetilladelse til at_opføre enfamiliehus med garage og overdækninger_Dunhammeren 50 8800 Viborg.pdf 20/30583
    olz
   • 17-09-2020 Godkendte tegninger - Dunhammerne 50, 8800 Viborg.pdf 20/30583
    olz
   • 17-09-2020 Dispensation til afledning af regnvand i rør i jorden - Dunhammeren 50, 8800 Viborg.pdf 20/30583
    olz
   • Bombesvarelse 17-09-2020 16_02_03.pdf 20/6640
    mbru
   • Opfølgning på færdigmelding_lovliggøre tilbygning, udestue og kvist_Frisholtvej 31 8850 Bjerringbro_2020-09-17.pdf 20/6640
    mbru
   • 17-09-2020 Dispensation fra tilslutningspligt - Dunhammeren 50, 8800 Viborg.pdf 20/30583
    olz
   • 17-09-2020_Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre vaskehal_Østergade 24 7850 Stoholm Jyll.pdf 20/17307
    ekh
   • Til indsigere - vedtaget kommuneplantillæg nr. 50 - udviklingsplan for Skals 19/27660
    hlo
   • Bombesvarelse 17-09-2020 15_59_10.pdf 20/17307
    ekh
   • Dispensation til afledning af regnvand sendt via BOM - Dunhammeren 50 8800 Viborg.pdf 20/30583
    olz
   • Spørgsmål - Om demontering af flydelukker i udskiller på benzinstation 20/33268
    bie
   • 17.09.2020_Supplement til byggetilladelse om lovliggøre inddraget bolig på Egebjergvej 10, 7800 Skive.pdf 20/21195
    ctan
   • Bombesvarelse 17-09-2020 15_55_16.pdf 20/21195
    ctan
   • Bombesvarelse 17-09-2020 15_54_51.pdf 20/30583
    olz
   • Aflysning af mødet med borgmester Ulrik Wilbek 20/29920
    hkr
   • Købsaftale - Dalvænget 6 - frist 20/33192
    hbl
   • Bombesvarelse 17-09-2020 15_47_56.pdf 20/6371
    ctan
   • Bombesvarelse 17-09-2020 15_42_53.pdf 20/4364
    arkri
   • Bombesvarelse 17-09-2020 15_36_22.pdf 19/53040
    arkri
   • Dalvænget 6 - sender købsaftale til underskrift 20/33192
    hbl
   • Bombesvarelse 17-09-2020 15_09_35.pdf 19/8276
    jha
   • Sølystvej 33, Sparkær - kvittering for supplerende oplysning om pris 20/33951
    anp
   • Sølystvej 33, Sparkær BH - ønsker at tilkøbe grund 20/33951
    anp
   • Bombesvarelse 17-09-2020 14_59_59.pdf 20/29145
    kboh
   • Bombesvarelse 17-09-2020 14_58_01.pdf 19/24554
    mehm
   • Bombesvarelse 17-09-2020 14_52_44.pdf 20/29103
    kboh
   • Århusvej 15, Rødkærsbro (Arla) Svar til Miljøstyrelsen - ingen flygtninge-boliger i Rødkærsbro ift. VVM ved Arla 20/33949
    anp
   • Bombesvarelse 17-09-2020 14_50_48.pdf 20/33781
    kboh
   • BR18 Byggetilladelse til at_Montere en ATM overdækning samt glasvinger ved pengeautomat_Torvegade 3 8850 Bjerringbro_2020-09-17.pdf 20/32457
    cajen
   • Bombesvarelse 17-09-2020 14_35_39.pdf 20/32457
    cajen
   • Fremsendelse af yderligere oplysninger i forbindelse med behandling af tilskudssag, j. nr. 16-0238663, tilsagnssag j. nr. 16-0164372, Fjernelse af spærring i Non Mølleå ved Hald Sø. 16/18094
    hsjen
   • Bombesvarelse 17-09-2020 14_16_26.pdf 20/25882
    khy
   • Bombesvarelse 17-09-2020 14_08_15.pdf 20/25355
    kboh
   • Bombesvarelse 17-09-2020 14_05_32.pdf 20/33780
    kboh
   • C2C CC Detaljerede budgetter fase 3 - Viborg Kommune 16/17638
    roc
   • Der er ikke modtaget klager vedr. landzonetilladelse til at udvide rensedam, Vorningvej 2, 8830 Tjele, Viborg Kommune 20/9641
    anbs
   • Dorin Hategan 2020 12/5472
    l4l
   • [Sagsnr.:19/50432] VTU - Vedr. manglende bilag til lokaletilskud regnskab/opgørelse 2019 19/50432
    sk
   • Offentliggørelsesskema 2020 - Holstebrovej 266B, 8800 Viborg 20/30958
    xkk
   • Landzonetilladelse til udvidelse af udhus med garage og cykelskur på Batum Hedevej 7, 8830 Tjele 20/27582
    ba4
   • Landzonetilladelse til udvidelse af udhus på Batum Hedevej 7 8830 Tjele 20/27582
    ba4
   • Bombesvarelse 17-09-2020 13_10_10.pdf 19/45600
    mbru
   • Vedr. udstykning af Herredsvejen 12b, Skals 20/33910
    bkb
   • Opfølgning på færdigmelding_lovliggøre et opført skur_Teglmarken 155 8800 Viborg_2020-09-17.pdf 19/45600
    mbru
   • Varsling af prioriteret miljøtilsyn 2020 - Vestre Skivevej 130A, 8800 Viborg - OBS rigtig deadline 1/10-2020 20/33824
    idal
   • Varsling af digitalt prioriteret miljøtilsyn 2020 - Vestre Skivevej 130A, 8800 Viborg 20/33824
    idal
   • Spørgsmål til kortrettelser 19/18925
    tms
   • Kvittering for anmeldelse af olietank 20/30274
    bn6
   • Bestilling hos Seerup IT af mindre udviklingsopgaver vedr. RevasTags 20/33901
    esb
   • Foreløbig arkæologisk udtalelse ang. fortidsminder i området ved Skive Øvelsesplads til forsvaret 20/33451
    kft
   • Bombesvarelse 17-09-2020 12_39_17.pdf 20/9379
    ctan
   • Opfølgning på færdigmelding_opføre en tilbygning til bolig samt et skur_Hedebakken 14 8800 Viborg_2020-09-17.pdf 19/9446
    mbru
   • Bombesvarelse 17-09-2020 12_31_17.pdf 20/25995
    kboh
   • Tilsynsnotat 2 grødeskæring sendt til lodsejere 20/22839
    8ks
   • Bombesvarelse 17-09-2020 12_16_22.pdf 20/29717
    khy
   • Tilsynsnotat 2 grødeskæring Vorning Å 20/22839
    8ks
   • Bombesvarelse 17-09-2020 11_45_29.pdf 19/56231
    lirm
   • T.O. af klager - Støj fra vareleveringer - Hamlen 2A 20/6615
    bie
   • Bombesvarelse 17-09-2020 11_36_55.pdf 20/29717
    khy
   • 17.09.2020 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at opføre enfamiliehus. Dalvænget 10, 7850 Stoholm Jyll.pdf 20/33779
    lirm
   • Bombesvarelse 17-09-2020 11_30_50.pdf 20/33779
    lirm
   • Bombesvarelse 17-09-2020 11_30_25.pdf 18/58337
    aped_slettet_1
   • Politi - etablering af supplerede P-pladser i Dumpen og ændring ved udkørsel af P-pladsen fra Fischers Plads i Viborg by 19/26305
    bo1
   • SV: Over Viskumvej 9, 8830 Tjele 14/22550
    pba
   • Ok retur til købers pengeinstitut - Nygade 4, 9632 Møldrup - parcel 1 - sagsnr 096-00-8835 19/19631
    kemn
   • Rørgårdsvej 21, Skovhøringsskema 20/22049
    kft
   • Bombesvarelse 17-09-2020 11_07_11.pdf 19/9446
    mbru
   • Opfølgning på færdigmelding_opføre en tilbygning til bolig samt et skur_Hedebakken 14 8800 Viborg_2020-09-17.pdf 19/9446
    mbru
   • Kvitteringsbrev før IBT.pdf 19/47282
    jha
   • Bombesvarelse 17-09-2020 10_54_34.pdf 19/47282
    jha
   • Spørgsmål - Bilvaskehal - Østergade 24, Stoholm 20/25040
    bie
   • Spørgsmål - Bilvaskehal - Østergade 24, Stoholm 20/25040
    bie
   • Bombesvarelse 17-09-2020 10_47_30.pdf 19/32815
    olz
   • Spørgsmål til bortskaffelsen byggeaffald – Herredsvejen 174 20/15222
    bie
   • T.O. Støj fra vareleveringer - Hamlen 2A 20/6615
    bie
   • Mail til Landsbyggefonden med kommunens anbefaling 16/35363
    evg
   • SV: Satskort Vådområde Korreborg Bæk 19/11953
    kes
   • SV: FN-MJV-16-2020 15/30212
    jrs
   • Støj fra vareleveringer - Hamlen 2A - svar til Rådgiver 20/6615
    bie
   • Ønske om salg af hel ejendom 19/11953
    kes
   • Ændringer af parkering i Dumpen 19/26305
    bo1
   • Belysning og striber på Preislers Plads 19/26305
    bo1
   • Fjerne gult skilt ved Preislers Plads 19/26305
    bo1
   • 3 timers parkering på Ll. Sct. Peders Stræde 19/26305
    bo1
   • Brandtomt på Regionen 19/26305
    bo1
   • Parkering ved Borgerhuset Stationen 19/26305
    bo1
   • Jagtforeningen: Leje af Enggården 2.12.2020 20/9
    sk
   • Påmindelse om tilmelding til beholderkontrol - Uhrevej 76, 7470 Karup 20/18893
    vkh
   • kvittering for modtagelse af mail vedr. kvalitetsrapporter for Dagtilbud i Viborg kommune 20/33801
    bfj
   • svar vedr. udsendelse af Kvalitetsrapport 20/33801
    bfj
   • Landzonetilladelse til arealoverførsel af landbrugsjord til have - Hjarbækvej 50, 8831 Løgstrup 20/33622
    ba4
   • Kvittering til Helle Jørgensbye - anmodning om aktindsigt personer der søger stillinger med fortrinsadgang 20/33797
    pl5
   • Bombesvarelse 17-09-2020 08_44_27.pdf 19/22270
    mbru
   • Ræveslæbsprøve Skrikes og Neckemanns plantager 19/45665
    ip3
   • [Sagsnr.:20/32534] VFH - Aktivitetstilskud 2020 20/32534
    lgr
   • Svar fra NE til, klager - støj fra Lidl, Hamlen 2 20/6615
    bie
   • Bombesvarelse 17-09-2020 08_22_31.pdf 20/31208
    ekh
   • Ny version_Opfølgning på materiale modtaget den 14-08-2020 til byggesag_Opføre tilbygning med 2 erhvervslejemål_Ærøvej 24 8800 Viborg_2020-09-16.pdf 20/27188
    vbp
   • Bombesvarelse 17-09-2020 07_44_59.pdf 20/27188
    vbp
 • 16.09.2020
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Byggeansøgning, Solvænget 79 7470 Karup J 20/33781
    kboh
   • Byggeansøgning, Ormstrupvej 33 8850 Bjerringbro 20/33780
    kboh
   • Byggeansøgning, Dalvænget 10 7850 Stoholm Jyll 20/33779
    lirm
   • Datablade for vaskemidler - bilag til spildevandsansøgning Ørum Tjele 20/33766
    edg
   • Ansøgning om tilslutningstilladelse fra bilvaskehal Ørum 8830 Tjele 20/33766
    edg
   • SV: Læringslokomotivet 20/17202
    bwm
   • VS: Rapport AR-20-CA-20034449-01 vedr. Høgild Dambrug 1070 - Indløb 1 att: Jimmy Raaby Olesen 19/55680
    tms
   • Analyseresultater prøve 42-46 19/35444
    mbp
   • Fejl i disp skal rettes: Kloakseparering - dispensation Koldingvej 58 19/11251
    peph
   • Aflysning af erhvervspraktik i hele Forsvaret 2020. [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] 20/20760
    ilp
   • Ansoegning.pdf 19/51233
    peph
   • Skitse.pdf 19/51233
    peph
   • Nedsivningstest.pdf 19/51233
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 19/51233
    peph
   • Fuldmagt - Signaturbevis.pdf 19/51233
    peph
   • Dimensionering.pdf 19/51233
    peph
   • Henvendelse vedr. Vester Børsting Bæk, oprensning og regulativrevision 20/33729
    cpi
   • Henvendelse fra borger (Finn Pedersen, tlf.: 28 21 07 97) om Trevad Møllebæk og behov for oprensning. 20/33729
    cpi
   • SV: MHMM - 535 Skive, Jord til genanvendelse 19/2175
    pba
   • 15-09-2020 Supplerende dokumentationer ifm. afslutning ag byggesagen om enfamiliehus - Benediktevej 4, 8800 Viborg 19/13104
    olz
   • SV: MHMM - 535 Skive, Jord til genanvendelse 19/2175
    pba
   • 14.09.2020 - Modtaget e-mail fra Joachim, Norconsult med materiale til mødet af 16.09.2020 om helhedsplanen for Digterparken, afd. 5-7 og 9.msg 20/33516
    mie
   • 10.09.2020 - Modtaget e-mail fra Joachim, Norconsult med materiale til snak om projektet på Digterparken.msg 20/33516
    mie
   • Ansoegning.pdf 20/8438
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 20/8438
    peph
   • færdigmelding via BOM Stavildvej 59 c.pdf 20/8438
    peph
   • MHMM - 535 Skive, Jord til genanvendelse 19/2175
    pba
   • KonfliktRapport.pdf 20/8452
    peph
   • færdigmelding Stavildvej 59 c.pdf 20/8452
    peph
   • Færdigmelding via BOM 20/8452
    peph
   • Miljøstyrelsens bemærkninger til ny planlægning for solenergianlæg i Viborg Kommune 20/30229
    adno
   • Miljøstyrelsens bemærkninger til ny planlægning for solenergianlæg i Viborg Kommune 20/30228
    adno
   • Ansoegning.pdf 19/43093
    dek
   • Nedsivning som udfort.pdf 19/43093
    dek
   • KonfliktRapport.pdf 19/43093
    dek
   • Kloak - Myndighedskontakt.pdf 19/43093
    dek
   • Kloaktegning.pdf 18/29123
    mmi_slettet_1
   • Indtegn regn-eller spildevandsanlæg. Notér eller tegn supplerende information - miljoe-2019-43907-2-mDT355.gml 18/29123
    mmi_slettet_1
   • Fuldmagt - Signaturbevis.pdf 18/29123
    mmi_slettet_1
   • Ansoegning.pdf 18/29123
    mmi_slettet_1
   • KonfliktRapport.pdf 18/29123
    mmi_slettet_1
   • Kloaktegning_1.pdf 18/29123
    mmi_slettet_1
   • Kvittering for modtagelse af yderligere oplysninger fra fiskeristyrelsen 16/18094
    hsjen
   • Kloaktegning.pdf 20/4935
    peph
   • Kloak - Myndighedskontakt.pdf 20/4935
    peph
   • Ansoegning.pdf 20/4935
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 20/4935
    peph
   • 3. partserklæring og håndbog for 3. parts projekter 18/21855
    bo1
   • Bemærkninger til geoteknisk notat 18/21855
    bo1
   • Kloaktegning_1.pdf 20/4935
    peph
   • Geoteknisk notat 18/21855
    bo1
   • NY styrket læreplan børnehaven 2020 18/55875
    bee
   • Skitser af længdeprofil og tværfald 18/21855
    bo1
   • Skade konstateret på udlejningsbil BM71679 ved aflevering d. 170820, lejekontrakt 3830423 17/46738
    majoh_slettet_1
   • As built af tunnel 18/21855
    bo1
   • As built af tunnel 18/21855
    bo1
   • Information om ny bekendtgørelse omkring kravet om brug af mundbind mv. i kollektiv trafik fra d. 22. august ifm. Flextrafik 20/14126
    tv
   • VS: Revideret beregning af trinbræt i Sparkær 20/1415
    pch
   • VS: Prisberegning på trinbræt i Sparkær 20/1415
    pch
   • Rådgiver spørger om der er klaget over landzonetilladelse til udvidelse af rensedam på Vorningvej 2, 8830 Tjele, Viborg Kommune 20/9641
    anbs
   • Svar fra Politiet om Nørreåvej i Vejrumbro 20/33673
    jho
   • Henvendelse fra Ruben Beck Madsen - Vedr. Jubilæum stævne 19/224
    kemn
   • PrismaTibro AB: Møde 19/32938
    tv
   • Fwd: Re: VS: vedr. ansøgning til cykelparkeringspuljen 20/13323
    tv
   • Færdigmelding, Præstetoften 22, byggesag 19/37962
    lirm
   • Re: VS: Grusgraven ved Elle Bellestien 20/27078
    tv
   • Opmåling af tunnel 18/21855
    bo1
   • Særydelser august 19/53888
    mb1
   • Re: Air-con hos nabo 20/29528
    pjj
   • Godt tilbud, var det noget? 20/33658
    tv
   • SV: 791-00026 sløjfning af boring på Falkevej 8-10 20/31943
    pba
   • Webinar den 19.10.2020 - KOMDIR til deling 19/9629
    kemn
   • Høringssvar Fårupvej 16, Fårup 17/18551
    cpi
   • SV: Faglig forum den 28. september 19/48161
    majoer
   • Revideret oplæg til undersøgelse Vorningvej 108, Vorning (revideret) 19/44466
    mbp
   • Redegørelse/dokumentation på mørklægningsgardiner i Auditoriet - Midtbyens Gymnasium, Banegårds Alle 1, 8800 Viborg 16/35384
    vbp
   • Oplysning om at metalspande er flyttet ind i møbleringszoner, Midtbyens Gymnasium, Banegårds Alle 1, 8800 Viborg 16/35384
    vbp
   • Bygherre kvitteres for ibrugtagningstilladelse til Midtbyens Gymnasium, Banegårds Alle 1, 8800 Viborg 16/35384
    vbp
   • SV: Faglig forum den 28. september 19/48161
    majoer
   • SV: Bybusser - Flagdag 5. september 20/32399
    tv
   • Danefæbrev, Øster Kølsen, VSM 09687 x650-656.pdf 12/49881
    mik
   • Dagsorden og referat fra styregruppen for samarbejde om mobilitet og infrastruktur til møde den 17/9-2020 20/33651
    pch
   • Vinkel, spærring på vinkelvej. fra 21/9 og indtil videre - rute 770 (+Flex) 19/48064
    majoer
   • Danefæbrev, Tostrup Øst, VSM 10137 x49-51.pdf 14/36198
    mik
   • Nyt materiale til Batum Hedevej 7, 8830 Tjele 20/27582
    ba4
   • Danefæbrev, Sønder Rind, VSM 09582 x17-18.pdf 15/51445
    mik
   • Danefæbrev, Skjern, VSM 09400 x490-505.pdf 12/50429
    mik
   • Mail fra Landsbyggefonden med opkrævning af grundkapital 19/39955
    evg
   • Erklæring i underskrevet stand fra køber - Re: Vedr. udstykningssag og ejerlejlighedssag - Nygade 2 og 4 i Møldrup 19/19631
    kemn
   • Mail fra Landsbyggefonden vedrørende opkrævning af grundkapital 19/25823
    evg
   • VS: (vor 10482) Anmeldelse af støjende aktivitet - Nørregade 11, Møldrup 20/33635
    pjj
   • Plakater karakteregenskaber - følelser - vredesskala 17/31446
    mtma
   • Ny mail vedr. dokumentation til færdigmelding af byggesag. Søakset 8, 8800 Viborg.msg 19/20452
    lirm
   • 16.09.2020 Supplerende materiale til færdigmelding. Søakset 8, 8800 Viborg.pdf 19/20452
    lirm
   • Ansøgning om økonomisk tilskud til Vandtårnet i Hald Ege 20/33627
    sk
   • Historiefestivaler i Viborg 20/33625
    av4
   • energimærkning.PDF 16/38003
    jha
   • energimærkning.PDF 16/38003
    jha
   • Re: Viborg Historiske Festivaler 20/33625
    av4
   • Hjarbækvej 50, 8831 Løgstrup - ansøgning om landzonetilladelse til inddragelse af 2 mindre jordlodder under Borgergade 26 og 28, Løgstrup (LE34 2002751) 20/33622
    ba4
   • Danefæbrev, Skals, VSM 10070 x34.pdf 15/26691
    mik
   • Henvendelse vedr. Vester Børsting Bæk, oprensning og regulativrevision 18/10830
    flr
   • Terrænregulering mod skel I landzone? Boligprojekt Korsbakken 20/33620
    mbp
   • Danefæbrev, Nørrehave Bakke, VSM 10491 x1.pdf 17/38974
    mik
   • Dagsorden m.v. Kunstkomité-møde 15. september 2020 18/52296
    hkr
   • Danefæbrev, Mindrup, VSM 10426 x5.pdf 16/66779
    mik
   • Danefæbrev, Gullev, VSM 10138 x131-132.pdf 14/36111
    mik
   • Danefæbrev, Daugbjerg Vest, VSM 10493 x1-4.pdf 17/39051
    mik
   • Danefæbrev, Bisballe, VSM 10425 x3-10.pdf 16/66758
    mik
   • Afgørelse fra Ankestyrelsen, El-køretøj 12/8249
    hrav
   • havørred 18/12958
    8ks
   • Re: VS: Cykeløvebane mm 20/13323
    tv
   • Re: VS: Cykeløvebane 20/27078
    tv
   • Færdigmelding, Stærelunden 5, byggesag 19/16751
    lirm
   • Kortlægning af gydninger BSF 18/12958
    8ks
   • 791-00026 sløjfning af boring på Falkevej 8-10 20/31943
    pba
   • SV: Vinkel og omkørsel. 19/48064
    majoer
   • Herved billede med forhold i forhold til tanker 19/48064
    majoer
   • Vinkel og omkørsel. 19/48064
    majoer
   • Omkørsel i vinkel. 19/48064
    majoer
   • Invitation til netværksaften på ROD 19/41085
    kemn
   • Svar på forespørgsel på vandføringen i Vorning Møllebæk 19/44466
    mbp
   • Mail fra Landsbyggefonden vedrørende opkrævning af grundkapital 20/1460
    evg
   • Mail fra Bs. vedrørende opgørelse af boligarealer efter renovering 16/35363
    evg
   • Mail fra Bs. vedrørende afdelingsmødet har godkendt budgetterne 16/67168
    evg
   • Orientering fra Midttrafik 20/33592
    tv
   • VS: Orientering fra Midttrafik 20/33592
    tv
   • Udlægning af Gydebanker info til lodsejere 20/11163
    cpi
   • SV: Hærup Sø projektmateriale 19/16342
    hsjen
   • VS: Til landets borgmestre vedr. klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik (Id nr.: 664688) 20/13579
    tv
   • Karup Skole - spørgsmål til anvisning 20/33573
    bie
   • Farligt affald fra Karup Skole 20/33573
    bie
   • Underskrevet årsrapport 2019 - Sahl Minihal 20/33569
    akr
   • Færdigmelding, Rækkeborgvej 4, byggesag 19/47282
    jha
   • Spørgsmål angående jordvarme. Sundvej 11, 8832 Skals.msg 19/28635
    lirm
   • Rapport vedr. Vammen Vandværk - Vandværket - september 2020 12/16400
    joo
   • Rapport vedr. Rødding Vandværk - Batum Hedevej 5, taphane - september 2020 12/11996
    joo
   • Rapport vedr. Højagergårds Vandværk. Ledningsnet - september 2020 13/29683
    joo
   • Rapport vedr. Sjørring Vandværk - Vandværket - september 2020 12/12011
    joo
   • Rapport vedr. Rødding Vandværk - Vandværket - september 2020 12/11996
    joo
   • Rapport vedr. Hvidding Vandværk - Vandværket - september 2020 12/12008
    joo
   • Rapport vedr. Iglsø Vandværk - Iglsøvej 47B, taphane - september 2020 12/145432
    joo
   • Rapport vedr. Gammelstrup Vandværk - Vandværket - september 2020 12/113992
    joo
   • Rapport vedr. Gammelstrup Vandværk - Bækkegårdsvej 35, taphane - september 2020 12/113992
    joo
   • Rapport vedr. Hvidding Vandværk - Baunehøjvej 28, taphane - september 2020 12/12008
    joo
   • Rapport vedr. Iglsø Vandværk - Vandværket - september 2020 12/145432
    joo
   • Grusgraven ved Elle Bellestien 20/27078
    tv
   • Helt endelig rapport fra VSM G757 12/25355
    mik
   • *velas ansøgning om fritliggende gyllebeholder på Ulvedalsvej 35, 7470 Karup J 19/46022
    bkb
   • Tak for svar om helleanlæg i krydset Brandstrupvej / Vindumvej 20/32842
    jho
   • Oversigt fra Rejsekort Erhverv - kundenummer:103028144 19/42983
    kemn
   • Plakater karakteregenskaber - følelser - vredesskala 19/13828
    mah
   • asbest affald 20/28519
    bie
   • Arbejdsbeskrivelse - ønske om alternativ krydsning af iltslange 19/18641
    flr
   • VS: Ansøgning om etablering af overkørsel, Solgårdsvej 12, Fly. 20/33514
    sfc
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra I/S Skelhøje Vandværk - september 2020 13/72085
    joo
   • Rapport vedr. Vammen Vandværk - Tjelemøllevej 10, taphane - september 2020 12/16400
    joo
   • JAT@ramboll.dk - Skilte- og afmærkningsplaner til godkendelse/samtykke for Birkesøvej ved Stoholm J. 19/45312
    kj
   • Kloaktegning, Skolevej 21a hammershøj 19/9916
    peph
   • SV: Høring frist den 16. september 2020. Udkast til screeningsafgørelse - Arla Rødkærsbro Mejeri (MST Id nr.: 1656258) 20/28358
    ib3
   • Kloaktegning, Skolevej 23, hammershøj 19/9922
    peph
   • Kloaktegning, Stadionvej 14, Hammershøj. 19/4961
    peph
   • Kloaktegning, Stadionvej 16 Hammershøj 19/9941
    peph
   • Aflysning af KL konference 18. november hvor I skulle indgå 18/15201
    hkr
   • Støj fra vareleveringer - Hamlen 2A - fortsat 20/6615
    bie
   • Kloaktegning for Skolevej 4, Hammershøj 19/9893
    peph
   • Kloaktegning Skolevej 2, Hammershøj 19/9889
    peph
   • VS: Referat af opstartsmøde vedr. realisering af Rævind Bæk 19/36770
    wip
   • Deklarationer langs Banebystien 18/21855
    bo1
   • Opmåling til Banebystien 18/21855
    bo1
   • Dremstrup Bæk ved Klejtrup sø? 19/31245
    kes
   • Ansoegning.pdf 20/8377
    peph
   • ÅLBORGVEJ143.pdf 20/8377
    peph
   • Aalborgvej 143 , Færdigm..pdf 20/8377
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 20/8377
    peph
   • Deklaration på hospitalgrunden 18/21855
    bo1
   • Suppl. oplysninger vedr. Ansøgt skovrejsning ved Fædalhøjvej 20/25567
    ba4
   • Opmåling af tunnel 18/21855
    bo1
   • Suppl. oplysninger vedr. Ansøgt skovrejsning ved Fædalhøjvej 20/25567
    ba4
   • Kvittering for tilbagemelding - Støj fra vareleveringer - Hamlen 2A - fortsat 20/6615
    bie
   • SV: aconto nr. 3 til gennemsyn 18/8118
    kes
   • Tilbud - habitatkonsekvensvurdering 20/31992
    rg
   • Støj fra Lidl, Hamlen 2 20/6615
    bie
   • Spørgsmål til kortrettelser 14/56352
    tms
   • Asfalt i gård bag biblioteket 19/19974
    bo1
   • C2C CC Aflevering af budget fase 3 - tilpasning af budgetter 16/17638
    roc
   • Sløjfning af olietank . Nørresøvej 56, 8800 Viborg 20/33473
    vkh
   • ATR - Renovering af Preislers Plads 20/19714
    jemv
   • SV: Landskabstrategi Nørreådalen 18/18405
    hdh
   • Svar fra SLKS - forespørgsel vedr. byggeri på fortidsminder, 14/7258
    kft
   • Ansøger henviser til korrespondanse med anden kommunen om personbelastning, Byggesag Hovedgaden 41, 8831 Løgstrup 20/3575
    vbp
   • ttan@favrskov.dk - Forslag om forvaltning af Havørred Gudenå med tilløb 18/12958
    8ks
   • 8ks@viborg.dk - SV: Nyhed, Sportsfiskeren.dk: 150 havørredsmolt mærket med elektroniske mærker i Gudenåen 18/12958
    8ks
   • 8ks@viborg.dk - SV: Nyhed, Sportsfiskeren.dk: 150 havørredsmolt mærket med elektroniske mærker i Gudenåen 18/12958
    8ks
   • afr@sportsfiskerforbundet.dk - Re: Nyhed, Sportsfiskeren.dk: 150 havørredsmolt mærket med elektroniske mærker i Gudenåen 18/12958
    8ks
   • 8ks@viborg.dk - SV: Nyhed, Sportsfiskeren.dk: 150 havørredsmolt mærket med elektroniske mærker i Gudenåen 18/12958
    8ks
   • afr@sportsfiskerforbundet.dk - Re: Nyhed, Sportsfiskeren.dk: 150 havørredsmolt mærket med elektroniske mærker i Gudenåen 18/12958
    8ks
   • 8ks@viborg.dk - VS: Nyhed, Sportsfiskeren.dk: 150 havørredsmolt mærket med elektroniske mærker i Gudenåen 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - SV: dagsorden til virtuelt møde/Havørreden tilbage til Gudenåen den 20. april 2020 18/12958
    8ks
   • formand@lilleaaen.dk - SV: referat fra styregruppemøde - Havørreden tilbage til Gudenåen, den 20. april 2020 18/12958
    8ks
   • formand@lilleaaen.dk - Sv.:referat fra styregruppemøde - Havørreden tilbage til Gudenåen, den 20. april 2020 18/12958
    8ks
   • fiskejan@famhyllested.dk - Re: referat fra styregruppemøde - Havørreden tilbage til Gudenåen, den 20. april 2020 18/12958
    8ks
   • fiskejan@famhyllested.dk - Re: referat fra styregruppemøde - Havørreden tilbage til Gudenåen, den 20. april 2020 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - Re: Revideret referat fra møde i Styregruppen, Havørreden tilbage, 20. april 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - Nyhed på favrskov.dk om Havørreden tilbage til Gudenå 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - Riverfisher - møde? 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - SV: LAG midler - Havørrede Tilbage til Gudenå 18/12958
    8ks
   • fiskejan@famhyllested.dk - Re: Møde i styregruppen Havørreden tilbage, 15. juni 2020. 18/12958
    8ks
   • formand@lilleaaen.dk - Sv.:Møde Havørreden tilbage 15._juni_2020 vildtkamera. 18/12958
    8ks
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • 16.09.2020 Kvitteringsbrev vedr. lovliggørelse af anneks med kælder og carport. Svanevej 20F, 8831 Løgstrup.pdf 20/34152
    lirm
   • 16.09.2020 Kvitteringsbrev vedr. lovliggørelse af anneks med kælder og carport. Svanevej 20F, 8831 Løgstrup.pdf 19/2945
    lirm
   • SV: Skade konstateret på udlejningsbil BM71679 ved aflevering d. 170820, lejekontrakt 3830423 17/46738
    majoh_slettet_1
   • Oplyser til rådgiver: i dag er sidste dag der kan klages over landzonetilladelse til at udvide rensedam på Vorningvej 2, 8830 Tjele, Viborg Kommune 20/9641
    anbs
   • SV: MHMM - 535 Skive, Jord til genanvendelse 19/2175
    pba
   • Bombesvarelse 16-09-2020 15_10_53.pdf 16/65147
    vbp
   • Ibrugtagningstilladelse til byggesag 2016-1496 – Etablere spunsvæg mod ny Banevej, Midtbyens Gymnasium, Banegårds Alle 1, 8800 Viborg.msg 16/65147
    vbp
   • Ibrugtagningstilladelse til at_etablere spunsvæg mod Ny Banevej_Banegårds Alle 1 8800 Viborg_2020-09-16.pdf 16/65147
    vbp
   • 16.09.2020_Ibrugtagningstilladelse til at_Ændring af brug af eksisterende maskinhus_Lundgårdsvej 1A 7850 Stoholm Jyll.pdf 20/10230
    mbru
   • Bombesvarelse 16-09-2020 15_11_38.pdf 20/10230
    mbru
   • 16.09.2020_Ibrugtagningstilladelse til at_opføre udestue_Kokærvænget 23 8800 Viborg.pdf 19/37604
    mbru
   • Bombesvarelse 16-09-2020 14_36_13.pdf 19/37604
    mbru
   • 16.09.2020_Ibrugtagningstilladelse til at_ny udestue_Formyrevej 14 8830 Tjele.pdf 20/8558
    mbru
   • Bombesvarelse 16-09-2020 13_50_52.pdf 20/8558
    mbru
   • Landzonetilladelse til arealoverførsel af delarealer til brug for have, Hjarbækvej 50 20/33622
    ba4
   • Spørgsmål til ansøgning om tilslutningstilladelse til bilvaskehal, Tjelevej 2 i Ørum 8830 Tjele 20/33766
    edg
   • Vedligeholdelse af grøft info til Lodsejer 20/30544
    dhb
   • Tilbagemelding til bruger, der ønsker at leje stalden ved Søndergård, Spættevej 17/63827
    anp
   • Bombesvarelse 16-09-2020 16_00_36.pdf 19/13104
    olz
   • Tydeliggørelse af vigepligt ved krydsning mellem Alhedestien og Kastanievej i Karup 20/33748
    jho
   • Svar om tung gennemgående trafik på Skovbakkevej i Viborg 20/33741
    jho
   • Koldingvej 58 - dispensation for kælderskakt 19/11251
    peph
   • Spørgsmål til VVM-anmeldelse for udvidelse af Grønhøj Biogas 18/47398
    edg
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_Opføre ny overdækning_Holstebrovej 81B, 8800 Viborg_2020-09-16.pdf 19/44854
    cajen
   • Bombesvarelse 16-09-2020 15_08_56.pdf 19/44854
    cajen
   • 16.09.2020 Opfølgning efter færdigmelding af sommerhus_Skovagervej 3, 8850 Bjerringbro.pdf 19/14337
    lirm
   • Nye nedsivningsanlæg - besked til EVV fakturering 19/43093
    dek
   • Nye nedsivningsanlæg - besked til EVV fakturering 20/8438
    peph
   • Bombesvarelse 16-09-2020 14_56_43.pdf 19/14337
    lirm
   • Nye nedsivningsanlæg - besked til EVV fakturering 20/4935
    peph
   • Nye nedsivningsanlæg - besked til EVV fakturering 20/8377
    peph
   • Status vedr. ansøgning om landzonetilladelse til entreprenør på Busbjergvej 61, 8850 Bjerringbro og anmodning om supplerende oplysninger 20/31343
    anbs
   • SV: Ansøgning om etablering af overkørsel, Solgårdsvej 12, Fly. 20/33514
    sfc
   • SV: Ansøgning om etablering af overkørsel, Solgårdsvej 12, Fly. 20/33514
    sfc
   • 16.09.2020 - Sendt e-mail til Joachim, Norconsult med tilbagemelding på bredde ved siden af indgangsdør i Digterparken.msg 20/33516
    mie
   • Kvittering for modtaget svar på partshøring.msg 20/27060
    ctan
   • 16.09.2020 - Sendt e-mail til Joachim, Norconsult med kontaktperson om parkeringanlæg på Digterparken.msg 20/33516
    mie
   • Bombesvarelse 16-09-2020 14_43_55.pdf 20/21951
    khy
   • Mail til ansøger vedr. spørgsmål og svar om lofthøjde ifm. renovering af Ringparken - Islandsvej 2, 8800 Viborg 20/5985
    olz
   • Bombesvarelse 16-09-2020 14_39_02.pdf 20/33468
    kboh
   • 16.09.2020 Opfølgning efter færdigmeldingaf enfamiliehus. Dalgasvej 22, 7470 Karup J.pdf 19/8442
    lirm
   • Bombesvarelse 16-09-2020 14_31_56.pdf 19/8442
    lirm
   • Kopi til rådgiver: Udledningstilladelse fra opland 2-7 19/5360
    flr
   • Opfølgning på materiale modtage den 14-08-2020 til byggesag_Opføre tilbygning med 2 erhvervslejemål_Ærøvej 24 8800 Viborg_2020-09-16.pdf 20/27188
    vbp
   • Bombesvarelse 16-09-2020 14_12_41.pdf 20/27188
    vbp
   • Dispensation fra lokalplan 317 til vejadgang gennem beplantningsbælte 20/32962
    ba4
   • Indsendelse af yderligere oplysninger i forbindelse med behandling af tilskudssag, j. nr. 16-0238663, tilsagnssag j. nr. 16-0164372, Fjernelse af spærring i Non Mølleå ved Hald Sø. 16/18094
    hsjen
   • SV: havørred 18/12958
    8ks
   • Landzonetilladelse og dispensation til tilkørselsvej til Karup Kartoffelmelsfabrik 20/32962
    ba4
   • As built af tunnel 18/21855
    bo1
   • Geoteknisk notat til Banedanmark 18/21855
    bo1
   • Bavnehøjvej 31, 8830 Tjele: Kopi af landzonetilladelse til sø 16/68005
    bkb
   • Underskrevet honoraraftale 18/21855
    bo1
   • Rådgiver til myndighedsgodkendelse af tunnel 18/21855
    bo1
   • Skriftligt vejsyn - Møllegade, 8800 Viborg - Høring om påtænkt beslutning 20/16354
    sfc
   • Bavnehøjvej 31, 8830 Tjele: Landzonetilladelse til sø 16/68005
    bkb
   • Skriftligt vejsyn - Møllegade, 8800 Viborg - Høring om påtænkt beslutning 20/16354
    sfc
   • Skriftligt vejsyn - Møllegade, 8800 Viborg - Høring om påtænkt beslutning 20/16354
    sfc
   • Videresendelse til K&U + parasportviborg til vurdering - Vedr. Jubilæum stævne 19/224
    kemn
   • Advarsel om krydsende cyklister (Nørreøstien) på Nørreåvej i Vejrumbro 20/33673
    jho
   • Bombesvarelse 16-09-2020 13_22_23.pdf 19/37962
    lirm
   • 3. partserklæring til Banedanmark 18/21855
    bo1
   • Bombesvarelse 16-09-2020 10_47_22.pdf 16/35384
    vbp
   • OneTooX_flettedokument_Bjerrevej.pdf 20/17997
    dar
   • Rindsholm Mølle - spildevandsforhold og beslutning om ændringer 19/49568
    peph
   • Bombesvarelse 16-09-2020 12_34_19.pdf 20/16306
    kboh
   • Bombesvarelse 16-09-2020 11_49_10.pdf 19/20452
    lirm
   • 16.09.2020 Ibrugtagningstilladelse til enfamiliehus_Søakset 8, 8800 Viborg.pdf 19/20452
    lirm
   • Bombesvarelse 16-09-2020 11_18_12.pdf 16/38003
    jha
   • _BR18 Ibrugtagningstilladelse til at_opføre etageboliger og parkeringskælder_Sjællandsgade 22_2020-09-16.pdf 16/38003
    jha
   • Bombesvarelse 16-09-2020 11_56_38.pdf 20/7540
    mie
   • 16.09.2020_BR18 Byggetilladelse til_Kirkebyvej 6 9620 Aalestrup.pdf 20/7540
    mie
   • Orienteringsmail til ejer - Kopi af høringsbrev vedr. lovliggørelse af udhus - Bavnevej 4, 8831 Løgstrup 20/33556
    olz
   • Orienteringsmail til ejer - Kopi af høringsbrev vedr. lovliggørelse af udhus - Bavnevej 4, 8831 Løgstrup 20/31740
    olz
   • Bombesvarelse 16-09-2020 11_48_01.pdf 19/55405
    vbp
   • VS: Cykeløvebane 20/13323
    tv
   • Svar til Envidan om deres reviderede skitser og svar på manningtal m.v. 19/13855
    roc
   • SV: VS: Cykeløvebane 20/13323
    tv
   • 16.09.2020 Byggetilladelse til at lovliggøre udestue. Vestergade 42, 8850 Bjerringbro.pdf 20/23750
    lirm
   • Bombesvarelse 16-09-2020 11_33_50.pdf 19/16751
    lirm
   • Bombesvarelse 16-09-2020 11_33_17.pdf 20/23750
    lirm
   • 16-09-2020 Sendt naboorientering vedr. lovliggørelse af udhus - Bavnevej 4, 8831 Løgstrup 20/31740
    olz
   • Besked om, at ULW og LAJ gerne deltager - Invitation til netværksaften på ROD 19/41085
    kemn
   • Bombesvarelse 16-09-2020 11_25_16.pdf 20/33467
    mbru
   • Farligt affald fra Karup Skole 20/33573
    bie
   • Screeningsbrev_nedrive ældre staldbygninger_Åstrupvej 3 8830 Tjele_2020-09-16.pdf 20/33467
    mbru
   • Opmåling af tunnel 18/21855
    bo1
   • OneTooX_flettedokument_Kjellerupvej.pdf 20/17997
    dar
   • Plantorama, "overdækning" af salgsareal.msg 19/44854
    cajen
   • Bombesvarelse 16-09-2020 11_14_56.pdf 19/49685
    jha
   • Bombesvarelse 16-09-2020 11_06_54.pdf 20/25363
    khy
   • ttan@favrskov.dk - SV: referat Havørreden tilbage til Gudenåen 13. januar 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - Sikring af flere gydefisk - punkt på vandplejemøde 6. februar 18/12958
    8ks
   • john.eistrom@gmail.com - Re: referat Havørreden tilbage til Gudenåen 13. januar 18/12958
    8ks
   • john.eistrom@gmail.com - Re: Havørreden tilbage til Gudenå, Riverfisher 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - SV: Vandplejedag den 6. feb 18/12958
    8ks
   • fiskejan@famhyllested.dk - Re: Havørreden tilbage til Gudenå, Riverfisher 18/12958
    8ks
   • larskielsgaard@live.dk - Re: Udkast til referat - vandplejemøde 6. februar 2020 Favrskov Kommune 18/12958
    8ks
   • fiskejan@famhyllested.dk - Re: referat Havørreden tilbage til Gudenåen 13. januar 18/12958
    8ks
   • formand@lilleaaen.dk - Fwd: Krybfiskeri og havørred 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - SV: Krybfiskeri og havørred 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - Udkast til referat - vandplejemøde 6. februar 2020 Favrskov Kommune 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - Korrektioner - Udkast til referat - vandplejemøde 6. februar 2020 Favrskov Kommune 18/12958
    8ks
   • afr@sportsfiskerforbundet.dk - Pressemeddelse: Nye undersøgelser bekræfter tilbagegang af havørreder i Gudena°en 18/12958
    8ks
   • flr@viborg.dk - SV: Presse: Ørredindeks bekræfter tilbagegang af havørred i Gudenåen 18/12958
    8ks
   • afr@sportsfiskerforbundet.dk - Re: Presse: Ørredindeks bekræfter tilbagegang af havørred i Gudenåen 18/12958
    8ks
   • afr@sportsfiskerforbundet.dk - Re: P4 Østjylland - direkte udsendelse fra Gudenåen om tilbagegangen for havørredbestanden 18/12958
    8ks
   • afr@sportsfiskerforbundet.dk - Re: P4 Østjylland - direkte udsendelse fra Gudenåen om tilbagegangen for havørredbestanden 18/12958
    8ks
   • afr@sportsfiskerforbundet.dk - Medieomtale: Ørredindeks bekræfter tilbagegang af havørreder i Gudenåen 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - Næste pressemeddelelse - praktisk mærkning af smolt vedr. tilbagegangen for havørredbestanden 18/12958
    8ks
   • afr@sportsfiskerforbundet.dk - Presseinvitation: Mærkning af havørredsmolt i Gudenåen 18/12958
    8ks
   • afr@sportsfiskerforbundet.dk - Nyhed, Sportsfiskeren.dk: 150 havørredsmolt mærket med elektroniske mærker i Gudenåen 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - Midler til projektledelse -kommunebudget 2021 - Havørreden tilbage til Gudenå 18/12958
    8ks
   • 8ks@viborg.dk - VS: Nyhed, Sportsfiskeren.dk: 150 havørredsmolt mærket med elektroniske mærker i Gudenåen 18/12958
    8ks
   • formand@lilleaaen.dk - Sv.:Nyhed, Sportsfiskeren.dk: 150 havørredsmolt mærket med elektroniske mærker i Gudenåen 18/12958
    8ks
   • 8ks@viborg.dk - VS: Aktindsigt i Havørred Gudenåen 18/12958
    8ks
   • 8ks@viborg.dk - SV: Nyhed, Sportsfiskeren.dk: 150 havørredsmolt mærket med elektroniske mærker i Gudenåen 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - SV: Aktindsigt i Havørred Gudenåen 18/12958
    8ks
   • 8ks@viborg.dk - VS: Aktindsigt i Havørred Gudenåen 18/12958
    8ks
   • afr@sportsfiskerforbundet.dk - Re: Presse: Ørredindeks bekræfter tilbagegang af havørred i Gudenåen 18/12958
    8ks
   • Bombesvarelse 16-09-2020 10_46_51.pdf 19/47282
    jha
   • Svar omkring jordvarme. Sundvej 11, 8832 Skals.msg 19/28635
    lirm
   • 16.09.2020 - Sendt e-mail til Jesper Dufke, Årstiderne Arkitekter med status på parkering og vilkår i en afgørelse på Absalonsvej 7, 8800 Viborg.msg 20/12028
    mie
   • _BR18 Byggetilladelse til at_Opførelse af enfamiliehus_Kraghøjen 6 8800 Viborg_2020-09-16.pdf 20/22369
    khy
   • Bombesvarelse 16-09-2020 10_29_35.pdf 20/33013
    arkri
   • Bombesvarelse 16-09-2020 10_27_01.pdf 20/33008
    arkri
   • Bombesvarelse 16-09-2020 10_26_07.pdf 20/19539
    khy
   • Bombesvarelse 16-09-2020 10_24_53.pdf 19/2945
    lirm
   • Spørgsmål til *velas vedr. fritliggende gyllebeholder på Ulvedalsvej 35, 7470 Karup J - vedr. hhv. vej og beplantningsbælte 19/46022
    bkb
   • Bombesvarelse 16-09-2020 10_13_00.pdf 20/22369
    khy
   • Bombesvarelse 16-09-2020 10_09_41.pdf 20/5925
    ekh
   • 2020-09-16_BR18 Byggetilladelse til at_lovliggøre carport_Vesterled 10A 8800 Viborg.docx 20/31285
    ctan
   • Nedsivningstilladelse. 19/49265
    peph
   • Asbest affald - Vibevej 2 20/28519
    bie
   • Bombesvarelse 16-09-2020 10_00_29.pdf 20/31285
    ctan
   • Bombesvarelse 16-09-2020 09_57_04.pdf 20/20224
    mbru
   • 16.09.2020_Supplement til byggetilladelse_Opførelse af enfamilieshus med garage_Rishøjen 32 9632 Møldrup.pdf 20/20224
    mbru
   • Støvgener - Grundvad Mølle, Viborg 20/29862
    bie
   • Bombesvarelse 16-09-2020 09_41_31.pdf 19/29127
    olz
   • Bombesvarelse 16-09-2020 09_36_17.pdf 19/28973
    olz
   • Bombesvarelse 16-09-2020 09_28_30.pdf 20/30341
    kboh
   • Tilbud - habitatkonsekvensvurdering 20/31992
    rg
   • Partshøring i forbindelse med opgravning og rørbro i Nørre Rind Bæk 20/33332
    jbj
   • Partshøring i forbindelse med opgravning og rørbro i Nørre Rind Bæk 20/33332
    jbj
   • Kærmysevej 4 - sender købsaftale til underskrift 20/33198
    hbl
   • Opmåling til Banebystien 18/21855
    bo1
   • Opmåling til Banebystien 18/21855
    bo1
   • Deklaration på hospitalgrunden 18/21855
    bo1
   • Afgørelse om ikke-VVM på skovrejsningsprojekt ved Lindbladgård, 8830 Tjele 20/25567
    ba4
   • Sjørup. Regnvand og vandløb. Henvendelse fra borger (Finn Pedersen, tlf.: 28 21 07 97) om Trevad Møllebæk og behov for oprensning. 19/18936
    tms
   • Støj fra vareleveringer - Hamlen 2A - fortsat 20/6615
    bie
   • Om støj fra Lidl, Hamlen 2 20/6615
    bie
   • Spørgsmål til kortrettelser 14/56352
    tms
   • Svar på anmodning om aktindsigt i faktuelle oplysninger om BPA §95 og §96 20/32371
    5mn
 • 15.09.2020
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • pfrostvedsted@post.tele.dk - Re: Aktindsigt II i Havørreden tilbage til Gudenåen 18/12958
    8ks
   • formand@lilleaaen.dk - Sv.:Aktindsigt II i Havørreden tilbage til Gudenåen 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - SV: Sv.:Aktindsigt II i Havørreden tilbage til Gudenåen 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - SV: SV: Sv.:Aktindsigt II i Havørreden tilbage til Gudenåen 18/12958
    8ks
   • formand@lilleaaen.dk - Re: SV: Sv.:Aktindsigt II i Havørreden tilbage til Gudenåen 18/12958
    8ks
   • pfrostvedsted@post.tele.dk - Re: Sv.:Aktindsigt II i Havørreden tilbage til Gudenåen 18/12958
    8ks
   • pfrostvedsted@post.tele.dk - HØ projektet - opgangsanalyse 2020 18/12958
    8ks
   • janie@aqua.dtu.dk - RE: HØ projektet - opgangsanalyse 2020 18/12958
    8ks
   • 8ks@viborg.dk - SV: HØ projektet - opgangsanalyse 2020 18/12958
    8ks
   • ttan@favrskov.dk - SV: HØ projektet - opgangsanalyse 2020 18/12958
    8ks
   • pfrostvedsted@post.tele.dk - Re: HØ projektet - opgangsanalyse 2020 18/12958
    8ks
   • afr@sportsfiskerforbundet.dk - Re: Presse: Ørredindeks bekræfter tilbagegang af havørred i Gudenåen 18/12958
    8ks
   • Byggeansøgning, Rosenvænget 34 8800 Viborg 20/33468
    kboh
   • Byggeansøgning, Åstrupvej 3 8830 Tjele 20/33467
    mbru
   • Byggeansøgning, Danmarksvej 23 8800 Viborg 20/33466
    mbru
   • Byggeansøgning, Skibelundvej 27 8850 Bjerringbro 20/33465
    lirm
   • Ansøgning om forskellige øvelsesaktiviteter m.v. på Skive øvelsesterræn - indenfor fortidsmindebeskyttelseslinje om gravhøje 20/33451
    kft
   • 15-09-2020 Supplerende materialer til byggesagen vedr. garage - Kokildehøjen 16A, 8800 Viborg 20/27643
    olz
   • SV: [Sagsnr.:19/26128] - [Dok.nr.:335588/19] Høringsbrev - udkast. 19/26128
    tms
   • Kvittering for modtagelse af spørgsmål til: Jegstrupvej Vest 126, 8800 Viborg - ansøgning om "maskinhus" nær transmissionsledning for naturgas 20/32538
    bkb
   • Vedr. diverse bebyggelse på grunden. Vestergade 42, 8850 Bjerringbro.msg 20/23750
    lirm
   • 15.09.2020 Supplerende materiale til byggesag. Vestergade 42, 8850 Bjerringbro 20/23750
    lirm
   • Rapport nr. 366039 (Dambrugskontrol fra Mønsted Dambrug) er færdiganalyseret 19/55690
    tms
   • Rapport nr. 365949 (Dambrugskontrol fra Sejbæk Dambrug Indløb) er færdiganalyseret 19/55697
    tms
   • Hærup Sø projektmateriale 19/16342
    hsjen
   • Fwd: Parkeret lastbil Houlkærvej 20/33442
    av4
   • VS: Teknik & Miljø afdelingen sags nummer 2019-1688 - Viborg Kommune Staulund 14.09.2020.docx 19/55973
    arkri
   • VS: Teknik & Miljø afdelingen sags nummer 2019-1688 19/55973
    arkri
   • Beplantning - Gl. Fjordvej 2A, Skals 20/33423
    av4
   • SV: Faglig forum den 28. september 19/48161
    majoer
   • Faglig forum den 28. september 13/16044
    tv
   • vedr. ansøgning til cykelparkeringspuljen 20/13323
    tv
   • Arnbjerg Allé, Viborg spærret fredag den 18/9 kl. 07:00 til 16:00 - Asfaltarbejde - Linje 5 19/48064
    majoer
   • SV: Nørresøbakken, Viborg. 19/48064
    majoer
   • Energi Viborg sender rapport over korrosionsanalyse af røggaskedlen på Kirkebækvej 20/18671
    ges
   • Mail fra Løgstrup Hallen, yderligere dokumentation 20/376
    jush
   • 09.09.2020 - Modtaget e-mail fra Peter Laustsen med materiale til naboorieneringen på Hvedevænget, 8800 Viborg.msg 20/30559
    mie
   • Hindbærkrattet 105 - tinglyst skøde 20/22924
    hbl
   • Videre med oplæg, dato for borringer, Vorningvej 108, 8830 Tjele 19/44466
    mbp
   • Henvendelse fra Funhall - Kommunalt tilskud 20/33385
    kemn
   • VS: Nørresøbakken, Viborg. 19/48064
    majoer
   • RE: brugergruppemøde 14/10641
    tv
   • 14.09.2020 - Modtaget e-mail fra Mette Daugaard Louring, Birch ejendomme med status på sagen på Absalonsvej 7, 8800 Viborg.msg 20/12028
    mie
   • Re: Afgræsning Lyngtoppen 20/30862
    rus
   • Skemaer til udfyldelse i forbindelse med ansøgning om projektændring 16/18092
    roc
   • Regnskab ifm. alternativ byfest - Lokalt talerør for Vejrumbro 20/18184
    hant
   • Byggeri Burrehøjvej 49 - med situationsplan. Anmodning om prøvegravning 19/16314
    kft
   • Dunhammeren 36 - tinglyst skøde 20/17094
    hbl
   • Lifecare: Godkendelse brug af billeder 14/36189
    peab
   • Færdigmelding, Poppelvej 14, byggesag 20/16306
    kboh
   • Tak for din mail 15/30212
    jrs
   • Ansøgning om optagelse i Kulturelt Samråd - Stoholm Borgerforening 20/33373
    kj3
   • 15.09.2020 - Modtaget e-mail fra Nadia Kramer med status på Vestergade 13C, 8800 Viborg.msg 20/31134
    mie
   • Svar fra politi om skiltning på Skibelundvej ved Skovagervej 20/30417
    jho
   • 15.09.20 Mail fra MJBR - Godkendelse af revideret flugtvejs- og pladsfordelingsplan af 14-09-2020, kælderetagen i Tinghallen 18/26400
    mehm
   • 14.09.20 Kopi af mail til MJBR vedr. flugtvejs- og pladsfordelingsplan for kælder, Tinghallen, Viborg 18/26400
    mehm
   • 11.09.20 Mail fra Jørgen Bach vedr. Tinghallen, Tingvej 2C, 8800 Viborg 18/26400
    mehm
   • Fotodokumentation - Kvolsvej 34, 8831 Løgstrup 20/8715
    vkh
   • Efterkommelse af indskærpelse - Kvolsvej 34, 8831 Løgstrup 20/8715
    vkh
   • Ansøgning 2. runde 19/18641
    flr
   • Afgørelse vedr. gydegrus i Karup Å og i tilløbet Lundholm Bæk 20/24519
    flr
   • Re: "jordleje klostervænget" 20/27704
    hbl
   • Nyt Bud -- "jordleje klostervænget" 20/27704
    hbl
   • AndersDahl.Jensen@mjbr.dk - Nordre Skole - Brandtekniske installationer. 18/60086
    jha
   • VS: TU kommunerapport 2019 14/10641
    tv
   • Re: Kolonihaven 33 20/27704
    hbl
   • Bud - Kolonihaven 33 20/27704
    hbl
   • Fwd: Stoholm folder korrektur 7 18/37970
    tv
   • 15-09-2020 Supplerende materialer til byggesagen vedr. legeplads - Egeskovvej 75, 8800 Viborg 20/32260
    olz
   • VS: Skive Karup Å 18/3391
    flr
   • 14-09-2020 Supplerende materialer ifm. færdigmelding af byggesagen om enfamiliehus - Dunhammeren 17, 8800 Viborg 20/2988
    olz
   • 11.09.20 Supplerende materiale til byggesag vedr. Tinghallen, Tingvej 2C, 8800 Viborg - indsendelse nr. 33.pdf 18/26400
    mehm
   • Løgstrup Hallen fremsender dokumentation 20/376
    jush
   • 1 Ansoegning.pdf 20/33008
    arkri
   • Erklæring fra den bygværksprojekterende.pdf 18/60086
    jha
   • Drifts- Kontrol- og vedligeholdelsesplan for Nordre skole.pdf 18/60086
    jha
   • Brandstrategirapport - as-built.pdf 18/60086
    jha
   • Brandlukninger.pdf 18/60086
    jha
   • A4 konstruktionsændringer.pdf 18/60086
    jha
   • 5.00 Detaljemappe_som udført.pdf 18/60086
    jha
   • 4.02 - Spærplan_som udført.pdf 18/60086
    jha
   • 1.51 - Facader - øst vest_som udført.pdf 18/60086
    jha
   • 1.50 - Facader - nord syd_som udført.pdf 18/60086
    jha
   • 1.24 - Snit E-E_som udført.pdf 18/60086
    jha
   • 1.23 - Snit D-D_som udført.pdf 18/60086
    jha
   • 1.22 - Snit C-C_som udført.pdf 18/60086
    jha
   • 1.21 - Snit B-B_som udført.pdf 18/60086
    jha
   • 1.20 - Snit A-A_som udført.pdf 18/60086
    jha
   • 1.01 - Plantegning - Fremtidige forhold_som udført.pdf 18/60086
    jha
   • 0.71 Kloak og ledninger i terræn - Fremtidige forhold_som udført.pdf 18/60086
    jha
   • VE03.pdf 18/60086
    jha
   • VE02.pdf 18/60086
    jha
   • VE01.pdf 18/60086
    jha
   • Varmetabsramme.pdf 18/60086
    jha
   • Statiske beregninger betonelementer.pdf 18/60086
    jha
   • FLUGTVEJS- OG PLADSFORDELINGSPLAN.pdf 18/60086
    jha
   • Erklæring om det færdige byggeri - Signaturbevis.pdf 18/60086
    jha
   • Standardattest - Nordre skole.pdf 18/60086
    jha
   • Service report 35210 - Reguvent ApS.pdf 18/60086
    jha
   • Opstartsrapport 35210Nordre Skole Viborg.pdf 18/60086
    jha
   • Opstart på sikkerhedsbelysning - Nordre Skole.pdf 18/60086
    jha
   • Nordre skole Dørklassifikation.pdf 18/60086
    jha
   • Nordre skole brandplan - as built.pdf 18/60086
    jha
   • Materialer & Komponenter.pdf 18/60086
    jha
   • Indreguleringsrapport Nordre Skole.pdf 18/60086
    jha
   • Funktionsafpr?ning Nordre Skole.pdf 18/60086
    jha
   • SV: Økonomisk redegørelse pr. 31. august 2020 - Bedre bemanding i ældreplejen 19/48824
    jeni
   • LE34s ansøgning om landzonetilladelse til udstykning - Vallerbækvej 54, 7470 Karup J 20/33322
    bkb
   • Lokalplan Storhedevejen 32, 8850 - Lokalplan_Taul mejeri-Rev.A.DOCX 20/33201
    htob
   • Ejer sender forslag til ny lokalplan 20/33201
    htob
   • 10 års beholderkontrol, Agri tank fra 2009 på 2000 m3. Arbejder der skal udføres: revner skal slibes og smøres udvendig. Østermarksvej 1, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, østermarksvej 1 tank nr 1 20/21
    jg1
   • 10 års beholderkontrol, østermarksvej 1, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, tank nr 2 20/21
    jg1
   • 1 Ansoegning.pdf 20/33013
    arkri
   • 14-09-2020 Supplerende materialer til byggesagen vedr. lovliggørelse af skurevogn - Bavnevej 4, 8831 Løgstrup 20/31740
    olz
   • 14-09-2020 Supplerende materialer til byggesagen vedr. lovliggørelse af skurevogn - Bavnevej 4, 8831 Løgstrup 20/33311
    bkb
   • Gørup Bæk 20/29646
    flr
   • SV: Transmissionsledningen for Sønderbro-bydelen 19/51442
    flr
   • Oprindelig anmeldelse af midlertidig aktivitet på Bjerringbro Renseanlæg - nedrivning 20/33307
    edg
   • Transmissionsledningen for Sønderbro-bydelen 19/51442
    flr
   • Bjerringbro Renseanlæg - nedrivning - midlertidig aktivitet skal forlænges 20/33307
    edg
   • Billeder af marker hvor der er kørt gylle ud på, Mariendalvej 4, 9632 Møldrup 20/33306
    mbp
   • Slotsvej 21, 8860 Ulstrup Skovrejsning - anmodning om udtalelse 20/22049
    kft
   • Tilslutningsaftale til Sygesikring 20/33091
    mcb
   • Tilmelding informations- og overleveringsmøde Læringslokomotivet 20/17202
    bwm
   • Tilmelding til informationmøde 20/17202
    bwm
   • Læringslokomotivet 20/17202
    bwm
   • VS: Rapport om opmåling af Gudenå 2020 20/24
    flr
   • Opfølgning på henvendelse om status på henvendelse om overfladekrav til køle/frostrum- Koldingvej 61, 8800 Viborg 19/56405
    vbp
   • Skals Naturpark - situationsplan 20/12714
    kft
   • Underskrevne erklæringer vedr. olietanke - Uhrevej 58, 7470 Karup 20/30955
    xkk
   • Almind kloakseparering 19/48064
    majoer
   • Oversigt.pdf 20/16986
    tojj
   • Oversigtskort på Bjerringbro station 19/33094
    tv
   • VS: Miljøgodkendelse af Guldborgvej 12D. 19/9878
    jg1
   • Møde om nyt regulativforslag for Skive Å 18/3391
    flr
   • Udbetalingsskema til underskrift Hulbækvej 31, 8830 Tjele 18/56075
    echr
   • Regulativforslag for Skive Å - høringssvar og status 18/3391
    flr
   • 10 års beholderkontrol, benselhøjvej 9, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 20/21
    jg1
   • 2020, ok: Analyse af spildevandsprøver - Uponor Mini rensningsanlæg - NØRRELANGGADE 89, 8840 Rødkærsbro CRM:0001654 12/148339
    peph
   • Stiforløb Del Etape 3 20/13172
    tv
   • Stiforløb Etape 7 20/13172
    tv
   • Stiforløb Etape 6 20/13172
    tv
   • Stiforløb Del Etape 5 20/13172
    tv
   • Stiforløb Del Etape 4 20/13172
    tv
   • Stiforløb Del Etape 3 20/13172
    tv
   • Stiforløb Del Etape 1 20/13172
    tv
   • Stiforløb Del Etape 1 20/13172
    tv
   • Godkendelse af stiforløb, Kalk kaminoen 20/13172
    tv
   • 5 års beholderkontrol, benselhøjvej 1, Endelig rapport (nr. 2), Viborg - 791, 20/21
    jg1
   • Tilbagemelding fra Grimme - interesseret i købsaftale for vejarealer 20/5979
    anp
   • J-E-BUUS-Nævn[1002].pdf 20/33285
    flr
   • Forklaring-til-nævnet1.pdf 20/33285
    flr
   • betalingskvittering.pdf 20/33285
    flr
   • Nævnet-23-08-20[902]4.pdf 20/33285
    flr
   • Jens-Jørgen-Buus.klagekvittering.pdf 20/33285
    flr
   • VS: Godkendelse af stiforløb, Kalk kaminoen - alle Bents filer til sagen 18/46408
    jrs
   • Kærmysevej 4 - køberoplysninger 20/33198
    hbl
   • Køb af Dalvænget 6 - køberoplysninger 20/33192
    hbl
   • Ny klage til behandling ? Klagenummer 1013908 - Kolbækvænget 1, 8800 Viborg 20/33285
    flr
   • 10 års beholderkontrol, , benselhøjvej 13, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791 20/21
    jg1
   • Nedrivning.pdf 20/33263
    kboh
   • Balance - Hovedvejen 10, 9632 Møldrup.jpg 20/28579
    kkg
   • Godkendelse af stiforløb, Kalk kaminoen 18/46408
    jrs
   • Tilsyn: Vedrørende ulovligt vandløbsregulativ for Karup Å 20/33278
    flr
   • Færdigmelding Brovej 3, 8800 Viborg, separatkloak 17/24395
    peph
   • Skals Efterskole - Delprojekt 1 tilbygning.msg 20/33115
    cajen
   • Kloakseparering - ansøgning om dispensation Koldingvej 58 19/11251
    peph
   • Revideret rapport AR-20-CA-20025769-02 - jordprøve 3 fra dam ved Stoholm Genbrugsstation 20/25457
    hani
   • Revideret rapport AR-20-CA-20025768-02 - jordprøve 2 fra dam ved Stoholm Genbrugsstation 20/25457
    hani
   • Revideret rapport AR-20-CA-20025767-02 - jordprøve 1 fra dam ved Stoholm Genbrugsstation 20/25457
    hani
   • Møde om forslag til regulativ for Skive Karup Å 18/3391
    flr
   • Møde om forslag til regulativ for Skive Karup Å 18/3391
    flr
   • SV: Tilsyn med 3. grødeskæring, Nørreåen, Vejrumbro til Ålum 20/12811
    8ks
   • 14.09.2020 Supplerend materiale til byggesag. Lærkenborgvej 12A, 7800 Skive 20/30336
    lirm
   • Viborg Flyveplads - operationstal tal til og med juni 2020 12/7547
    pjj
   • Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, Søvsøvej 6 20/21
    jg1
   • Dagsorden til 15. september 2020.pdf 20/11117
    brkr
   • SV: Koldingvej 59d 20/27067
    pjj
   • Opklarende spørgsmål om placering - demontering af flydelukker i udskiller på benzinstation 20/33268
    bie
   • Meddelelse om demontering af flydelukker i udskiller på benzinstation 20/33268
    bie
   • Klage over støj fra ventilationsanlæg - Spar Gl. Ålborgvej 20/33267
    pjj
   • Skibdalvej 49, 8830 Tjele, Skema_221297.pdf 20/33266
    jg1
   • Projektbeskrivelse_Skibdalvej 49, 8830 Tjele.pdf 20/33266
    jg1
   • husdyrgødning Skibdalvej 49, 8830 Tjele.pdf 20/33266
    jg1
   • Skibdalvej 49, Beredskabsplan.pdf 20/33266
    jg1
   • Skibdalvej 49, 8830, B20-168_produktionsareal_nudrift.pdf 20/33266
    jg1
   • Skibdalvej 49, 8830, B20-168_produktionsareal_ansøgt.pdf 20/33266
    jg1
   • Skibdalvej 49, 8830 Tjele, B20-168_produktionsareal_8år.pdf 20/33266
    jg1
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Afgørelse om ikke VVM på skovrejsningsprojekt ved Lindbladgård 20/25567
    ba4
   • Tidshorisont på ny aftale med Emply Hire 20/31959
    dde
   • Revurdering af svineproduktionen på Faldborgvej 8, 8840 Rødkærsbro 20/21244
    fil
   • 15-09-2020 Kvittering for evt. færdigmelding med anmodning om supplerende materiale_opføre nyt enfamiliehus_Kirkebakken 7 7840 Højslev 19/19638
    olz
   • Bombesvarelse 15-09-2020 15_21_55.pdf 19/19638
    olz
   • Screeningsbrev2_opføre tilbygning og ombygge indgangsparti_Bredgade 15 7470 Karup J_2020-09-15.pdf 20/14640
    cajen
   • Bombesvarelse 15-09-2020 15_18_35.pdf 20/14640
    cajen
   • Bombesvarelse 15-09-2020 15_17_21.pdf 19/49973
    mbru
   • Opfølgning på færdigmelding._Lovliggørelse af boligareal på 1.sal_Grønhøj Skivevej 23 7470 Karup J_2020-09-15.pdf 19/49973
    mbru
   • Svar til Orbicon vedr. Hærup Sø projektmateriale 19/16342
    hsjen
   • Jegstrupvej Vest 126, 8800 Viborg - spørgsmål til ansøgning om "maskinhus" nær transmissionsledning for naturgas 20/32538
    bkb
   • kvitteringsbrev.pdf 20/25373
    jha
   • Bombesvarelse 15-09-2020 14_43_35.pdf 20/25373
    jha
   • VS: Grusgraven ved Elle Bellestien 20/27078
    tv
   • Bombesvarelse 15-09-2020 14_06_39.pdf 19/7628
    mbru
   • Revurdering af Tinghøjvej 53 20/20440
    fil
   • SV: Nørresøbakken, Viborg. 19/48064
    majoer
   • 15.09.2020_Byggetilladelse til at_opføre åben carport samt isoleret redskabshus_Fusagervej 8 8800 Viborg.pdf 19/7628
    mbru
   • Lbnr 7, Frank Duelund Jensen Vivian Middelhede Jensen møde.pdf 19/11953
    kes
   • Lbnr 4, Peter Møller møde.pdf 19/11953
    kes
   • sendt underskrift vedr. Hulbækvej 31, 8830 Tjele 18/56075
    echr
   • RETUR underskrift Østervangsvej 28, 8830 Tjele 18/56075
    echr
   • 15.09.2020 - Sendt e-mail til Mette Daugaard Louring, Birchejendomme med svar på status på Absalonsvej 7, 8800 Viborg.msg 20/12028
    mie
   • Offentliggørelsesskema 2020 - Skibelundvej 77, 8850 Bjerringbro.pdf 20/32331
    idal
   • Kvittering for modtagelse af regnskab ifm. alternativ byfest - Lokalt talerør for Vejrumbro 20/18184
    hant
   • Sender lejekontrakt - del af matr.nr. 620h Viborg Markjorder til underskrift 20/27704
    hbl
   • Kvittering for modtagelse af ansøgning om optagelse i Kulturelt Samråd - Stoholm Borgerforening 20/33373
    kj3
   • Til Boligselskabet Sct. Jørgen Referat fra møde 10 og dagsorden møde 11 procesplanlægning Ellekonebakken 19/24703
    alj
   • 15.09.2020 - Sendt e-mail til Nadia med tilbagemelding på status på Vestergade 13C, 8800 Viborg.msg 20/31134
    mie
   • Bombesvarelse 15-09-2020 12_31_42.pdf 19/19489
    mbru
   • Bombesvarelse 15-09-2020 12_22_34.pdf 19/42145
    mie
   • 15.09.2020 - Sendt e-mail til Lars, Mandrup med kopi af afgørelsen om dispensationen på Søndersøvej 55B, 8800 Viborg 19/42145
    mie
   • Færdsel til vej, som er blind fra Skibelundvej og Skovagervej i Bjerringbro 20/30417
    jho
   • 15.09.2020 Byggetilladelse til at inddrage tagterrasse til bolig_Videbechs Alle 4G, 8800 Viborg.pdf 20/29520
    lirm
   • 15.09.2020_BR18 Byggetilladelse til at_nyt enfamiliehus_Søndersøvej 55B 8800 Viborg.pdf 19/42145
    mie
   • 15.09.2020 - Dispensation til nyt enfamiliehus på Søndersøvej 55B, 8800 Viborg.pdf 19/42145
    mie
   • Opfølgning om Skovagervej ved Bjerringbro 20/30417
    jho
   • Bombesvarelse 15-09-2020 12_12_18.pdf 20/29520
    lirm
   • Adresseændring - Grønnegade, 9632 Møldrup 20/28047
    btr
   • Adresseændring Grønnegade 9632 Møldrup 20/28041
    btr
   • Adresseændring - Grønnegade, 9632 Møldrup 20/27794
    btr
   • Svar vedr. mulighed for at bygge på Kokærvænget 8 20/32504
    bkb
   • Adresseændring Grønnegade, 9632 Møldrup 20/27737
    btr
   • Kvittering for modtagelse af 2. ansøgning 19/18641
    flr
   • Grønnegade 2 - 8, 9632 Møldrup - adresser 20/27737
    btr
   • Kvitteringsbrev til rådgiver i forbindelse med IB.pdf 18/60086
    jha
   • Bombesvarelse 15-09-2020 11_47_29.pdf 18/60086
    jha
   • Opretning af røroverkørsel Rabis Bæk 2. oktober 20/11163
    cpi
   • Lbnr 6, Christina S Krogsgaard-Jensen og Bent Sølvsten møde.pdf 19/11953
    kes
   • Bombesvarelse 15-09-2020 11_42_43.pdf 19/55154
    mie
   • Info til Karina Jensen: - Kolonihaven 33 20/27704
    hbl
   • Bekræftelse på bud - Kolonihaven 33 20/27704
    hbl
   • SV: Stoholm folder korrektur 7 18/37970
    tv
   • Korr. m. SF Ungdom om leje af lokaler til weekendarrangement 20/33349
    sk
   • 15.09.2020 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at opføre enfamiliehus_Lærkenborgvej 12A, 7800 Skive.pdf 20/30336
    lirm
   • Bombesvarelse 15-09-2020 11_32_28.pdf 20/30336
    lirm
   • Bombesvarelse 15-09-2020 11_31_26.pdf 20/16458
    ctan
   • Orientering Elskab,N - Hulager, 8831 Løgstrup.pdf 20/528
    aw
   • Ingen klager over VVM-tilladelse og miljøgodkendelse. 18/47480
    edg
   • Tilsyn: Vedrørende ulovligt vandløbsregulativ for Karup Å 20/33278
    flr
   • Bombesvarelse 15-09-2020 09_13_31.pdf 20/2988
    olz
   • 15-09-2020 Ibrugtagningstilladelse til at_opføre enfamilehus med integreret garage_Dunhammeren 17 8800 Viborg 20/2988
    olz
   • Bombesvarelse 15-09-2020 11_10_26.pdf 18/62237
    olz
   • Bombesvarelse 15-09-2020 11_04_19.pdf 20/20675
    mbru
   • VS: Anmodning om hastighedsbegrænsning i Sct. Mathias Gade i Viborg 19/13149
    tv
   • SV: Anmodning om hastighedsbegrænsning i Sct. Mathias Gade i Viborg 19/13149
    tv
   • Bombesvarelse 15-09-2020 10_44_16.pdf 20/29521
    arkri
   • SVIF - Vedr. manglende bilag til lokaletilskud regnskab 2019 20/33208
    lgr
   • Lille faktuel bemærkning: Udkast til 3. generation Natura 2000-basisanalyser og kortlægningsdata 20/21426
    jrs
   • Stoholm Tennisklub - Klargøring af tennisbaner / ansøgning til Start- og udviklingspuljen 20/32198
    sk
   • Bombesvarelse 15-09-2020 10_13_12.pdf 20/16133
    kboh
   • Afrapportering af prioriteret miljøtilsyn - Rogenstrupvej 12, 8831 Løgstrup 20/26475
    idal
   • SV: Gørup Bæk 20/29646
    flr
   • Accept af forlængelse af midlertidig aktivitet ved nedrivning - Bjerringbro Renseanlæg 20/33307
    edg
   • Økonomisk redegørelse pr. 29. maj 2020 - Bedre bemanding 19/48824
    jeni
   • Økonomisk redegørelse pr. 31. august 2020 - Bedre bemanding i ældreplejen 19/48824
    jeni
   • SV: Skolevej 2-6, færdigmelding af separatkloak 19/9889
    peph
   • Mail om manglende tankattest - Uhrevej 58, 7470 Karup 20/30955
    xkk
   • Skolevej 2-6, færdigmelding af separatkloak, besked til efterskolen 19/9889
    peph
   • Bombesvarelse 15-09-2020 09_20_31.pdf 19/25724
    mbru
   • Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus på Haugårdvej 5b, Møldrup 20/30363
    ba4
   • Landzonetilladelse til nyt stuehus på Haugårdvej 5b, Møldrup 20/30363
    ba4
   • 15.09.2020_Byggetilladelse til at_Ændre overdækket terasse til udestue_Busbjergvej 22 8850 Bjerringbro.pdf 19/25724
    mbru
   • 15.09.2020 - Sendt e-mail til Knut Slettemåes med mødetidspunkter i Viborg Baneby.msg 20/17998
    mie
   • _Screeningsbrev_FSK_Bygning 417B BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv_N.O.pdf 20/33008
    arkri
   • Bombesvarelse 15-09-2020 09_10_33.pdf 20/33263
    kboh
   • Bombesvarelse 15-09-2020 09_09_41.pdf 20/33008
    arkri
   • SV: Varsling af prioriteret miljøtilsyn 2020 - Hulbækvej 38, 8830 Tjele 20/32518
    xkk
   • _Screeningsbrev_FSK_Bygning 490A BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv_Herningvej 30 7470 Karup J_2020-09-15.pdf 20/33013
    arkri
   • 2020-09-15_Screeningsbrev_opføre garage_Vestergade 8 7850 Stoholm Jyll.pdf 20/14231
    ctan
   • Bombesvarelse 15-09-2020 09_05_41.pdf 20/14231
    ctan
   • Bombesvarelse 15-09-2020 09_05_06.pdf 20/33013
    arkri
   • Kvittering: Høringssvar kloakomlægning Bjerring 20/3982
    peph
   • Chr. Hyllebergs vej 9-11, Rødkærsbro - mail til Grimme med udkast til evt. købsaftale for vejarealer 20/5979
    anp
   • Bombesvarelse 15-09-2020 08_27_32.pdf 20/21896
    arkri
   • BR18 Byggetilladelse til at_Opførelse af garage_Bregnevej 35 7470 Karup J.pdf 20/21896
    arkri
   • Dispensation fra bebyggelsesprocent og BR 18 § 181 stk 2.pdf 20/21896
    arkri
   • 15/9 kl. 19 - Istidstårne - dagsorden 19/19975
    hdh
 • 14.09.2020
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Årets forventninger pr. 14/09/20 - Sahl 19/55358
    hls
   • Tankattest - Olietank-2005-5.400 liter - Rogenstrupvej 12, 8831 Løgstrup.pdf 20/33264
    idal
   • Tankattest + Faktura på GB-rep. - Rogenstrupvej 12, 8831 Løgstrup 20/26475
    idal
   • Byggeansøgning, Vallerbækvej 103 7470 Karup J 20/33263
    kboh
   • Kvittering for modtagelse af annonce til 'Dansk Militært Idrætsforbund' P5 (ordrenummer 5082814) 19/52703
    hkr
   • kommissoriet for planlægning af den kollektive trafik for de 8 midt- og vestjyske kommuner 20/31088
    pch
   • Ansøgning om tilladelse til at fjerne et lille buskads på kommunal grund. 20/33242
    tms
   • Husbåd i Viborg 20/33240
    flr
   • jha@viborg.dk - [Sagsnr.:20/32884] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Frisholtvej 15 8850 Bjerringbro 20/33237
    bkb
   • Henvendelse om dræn ved Nørre Rind Bæk 20/17246
    flr
   • SV: Spørgsmål til lokalplan 406-1 20/33230
    tojj
   • SV: Spørgsmål til lokalplan 406-1 20/33230
    tojj
   • SV: Spørgsmål til lokalplan 406-1 20/33230
    tojj
   • Reviderede plantegninger over slyng 19/13855
    roc
   • SV: Spørgsmål til lokalplan 406-1 20/33230
    tojj
   • Spørgsmål til lokalplan 406-1 20/33230
    tojj
   • Revideret referat fra midtvejsmøde 19/13855
    roc
   • Svar på kommentarer til referat fra midtvejsmøde 19/13855
    roc
   • VBB - Forhåndskontakt vedr. nedsivningstilladelse af tagvand i regnbede tæt 20/33228
    tms
   • 11-09-2020 Supplerende materialer til byggesagen om enfamiliehus - Dunhammeren 50, 8800 Viborg 20/30583
    olz
   • Mail fra ejer med "Erklæring om det færdige byggeri" ifm. afslutning af byggesag - Sandstræde 9, 9500 Hobro 18/62237
    olz
   • SV: Dimensionering, DS432, svar fra EVV 20/33161
    peph
   • Supplerende - til anmeldelse af byggeaffald – Herredsvejen 174 20/15222
    bie
   • Svar til anmeldelse af byggeaffald – Herredsvejen 174 20/15222
    bie
   • BBR meddelelse Skivevej 158_ 9632 Møldrup.msg 20/33194
    ctan
   • Bemærkning - Svar om Skovagervej ved Bjerringbro 20/30417
    jho
   • Kloak skitse over Heibergsalle 4 Regionshospitalet Viborg 15/10240
    bie
   • Tak for svar om Skovagervej ved Bjerringbro 20/30417
    jho
   • Revideret ansøgning om skovrejsning ved Fædalhøjvej 20/25567
    ba4
   • Forespørgsel om at bygge på Thestrupvej 17, Dollerup 20/33203
    bkb
   • John Wagner og Mandag Morgen inviterer 19/50156
    hkr
   • Aktindsigtssvar fra NST Himmerland 20/27597
    cpi
   • Forespørgsel om udstykningsmulighed - Tranemosevej 4, 8800 Viborg. 20/33197
    vkh
   • Afbud fra Tove Villadsen - Møde i Viborg Kommunes Kunstkomité 18/52296
    hkr
   • 2. Sct. Georgs Gilde i Viborg - ULW inviterets til Gildets 50 års fødselsdag 241020 - Mads Panny har også modtaget invitationen 19/41087
    kemn
   • Forespørgsel om udstykningsmulighed - Holstbrovej 257, 8800 Viborg 20/33182
    vkh
   • [Sagsnr.:20/14061] Hald Ege Fitness - Vedtægter i underskrevet stand 20/14061
    akr
   • Idébeskrivelse - Bedre brug af Office 365 i SSOB.pdf 20/33171
    peab
   • Ivan bestiller grus klar til næse uge 20/11163
    cpi
   • Rådata fra Århus Universitet 20/33164
    8ks
   • Nygade 4, 9632 Møldrup - parcel 1 - sagsnr 096-00-8835 19/19631
    kemn
   • Om tiltag - Fedtudskiller McDonald’s Viborg 20/8973
    bie
   • Henvendelse fra Martin Bay Kristensen omkring Miljøcenter Lundgård 18/25537
    flr
   • Mail fra Bs. vedrørende byggeriets afleveringsdato er flyttet 20/33157
    evg
   • Fremsender ansøgning igen - Høring af skovrejsningsprojekt - 8m Kokholm, samt del af 3g, Kokholm, Rødding 20/25567
    ba4
   • supplerende oplysninger vedr. ansøgning om ny bolig samt maskinhal/lade på haugårdvej 5b 20/30363
    ba4
   • Fra ERST: Eksempel på afgørelse og redegørelseskrav - byudvikling indenfor kystnærhedszonen 20/10920
    msb
   • Årsrapport 2019 - Stoholm Fritids- og Kulturcenter.pdf 20/33144
    akr
   • Møllers Maskinstation om placering af nyt maskinhus på Kirkegade 8, 8830 Tjele 20/7938
    bkb
   • Tilløb til Jordbro Å 20/33140
    flr
   • GeoMidt - Lovhjemmel til krav om geokodning 12/10811
    san
   • Kvosted Bæk 20/30529
    cpi
   • EVV Partshøringssvar vedr. nedklassificering af vandløb 17/18551
    cpi
   • Re: Rundkørsel og cykelsti 18/38572
    tojj
   • 14.09.2020 - Modtaget e-mail fra Torben Jørgensen med vurdering af breden på overkørslen til Søparken 27, Klejtrup.msg 20/33131
    mie
   • 03.09.2020 - Modtaget e-mail fra Simon Fonseca Christensen, Jurist T&V, med ansøgning om dispensation til at ændre en del af stien til vej på Søparken 27, Klejtrup.msg 20/33131
    mie
   • Rådgiver genrfremsender - Høring af Skovrejsningsprojekt - VVM anmeldelse og ændring af jordressourcens anvendelse 20/23626
    anbs
   • Fra ansøger: Ønsker at arbejde videre med planlægningen af området ved Vestre Ringvej/Kirkebækvej 20/8226
    msb
   • KU efterspørger bachelorvært i foråret 2021 18/18405
    hdh
   • Afd. 67, Gothersgade 20/26088
    av4
   • Spildevandsanalyser fra september 2020 12/46737
    edg
   • Dagsorden til 1. møde den 14. september 2020 vedrørende Trafikplan for den kollektive trafik i 8 midt og vestjyske kommuner 20/31088
    pch
   • Mail fra ejer - Dokumentationer ifm. afslutning af byggesag om udhuse - Sandstræde 9, 9500 Hobro 18/62237
    olz
   • Ønsker om forbedring af trafiksikkerheden 20/33114
    dh5