Åbne postlister

For at fremme dialog og åbenhed i forhold til borgere, virksomheder, myndigheder og pressen, bliver der dagligt dannet en åben postliste over ind- og udgående post i Viborg Kommune.

Det kan du finde på postlisterne
En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra Viborg Kommune:

 • hvad sagen drejer sig om
 • hvem der er afsender/modtager
 • initialer på den sagsansvarlige

Navn og kontaktoplysninger på den sagsansvarlige kan findes ved at indtaste initialerne i søgefeltet under Find medarbejder.

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på den åbne postliste. Dog skal persondataloven overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

 • 25.03.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • 22-03-2019 Supplerende materialer til byggesagen - Dalsgårdvej 16, 8850 Bjerringbro 18/58349
    olz
   • Placeringsdokumenter til godkendelse.- Banevejen 12/41769
    tv
   • Invitation til generalforsamling 29. marts kl. 8.00 - ca. 9.45. Vi stiller skarpt på de moderne forbrugere... 18/46837
    hkr
   • Sv: Besigtigelsesnotat til kommentering - Viborgvej 74, Karup - terrænregulering ved søer 19/11252
    jsni
   • Mini Biogasanlæg.docx 19/14828
    olz
   • metal pløkker, hejseværk mm.pdf 19/14828
    olz
   • Energihaven, elementer og placering på kort.docx 19/14828
    olz
   • energihaven og afstande.pdf 19/14828
    olz
   • Energihaven afstande og konstruktionimplacering.docx 19/14828
    olz
   • Energihaven afstande og brandimplacering.docx 19/14828
    olz
   • ansøgning.docx 19/14828
    olz
   • Byggeansøgning, Bjerringbrovej 44, 8850 Bjerringbro 19/14828
    olz
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Bollervej 26, 8800 Viborg 19/14824
    mp2
   • 20.03.2019 - Modtaget fuldmagt fra Jens-Chr. Laursen til nedrivning af bygninger på Sct. Knuds Vej 8, 8800 Viborg 19/14777
    jno
   • Situationsplan 19/14818
    lirm
   • Plan og facadetegning 19/14818
    lirm
   • Snittegning 19/14818
    lirm
   • Byggeansøgning, Skovagervej 60, 8850 Bjerringbro 19/14818
    lirm
   • PlanEnergi sender bemærkninger til opfølgning forslag til LP 512, vindmøller Vinge 18/40549
    mtro
   • Ansøger sender tilbagemelding på mulige datoer for afholdelse af borgermøde ifm. evt. høring af planforslag og miljørapport - vindmøller Vinge 18/40549
    mtro
   • 19-03-2019 - Supplerende materialer til byggesagen - Vestergade 1A, 8800 Viborg 18/36705
    olz
   • KOMBIT beder kommunen nedsætte projektorganisation til indførelse af nyt IT-system til valg 19/14808
    mlko
   • Havehuset.pdf 19/14797
    mbru
   • havehus_gavl.jpg 19/14797
    mbru
   • Byggeansøgning, Nygade 12A 8850 Bjerringbro 19/14797
    mbru
   • Forespørgsel om mulighed for udstykning af ejendommen Bakken 16, Skelhøje, 7470 Karup 19/13606
    mp2
   • Skurs placering. 19/12220
    anbs
   • Vedtægter 25. marts 2019 - Viborg Forenede Håndboldklubber 19/14795
    akr
   • Trevadvej 28 - Myndigheder - Sheet - 3-10 - Snit -.pdf 19/14782
    jno
   • Trevadvej 28 - Myndigheder - Sheet - 2-10 - Facader -.pdf 19/14782
    jno
   • Trevadvej 28 - Myndigheder - Sheet - 2-02 - Plantegning -.pdf 19/14782
    jno
   • Trevadvej 28 - Myndigheder - Sheet - 1-02 - Situationsplan -.pdf 19/14782
    jno
   • Trevadvej 28 - Myndigheder - Sheet - 1-00 - Perspektiver -.pdf 19/14782
    jno
   • Trevadvej 28 - Gravhøj.pdf 19/14782
    jno
   • Trevadvej 28 - Fuldmagt - underskreven.pdf 19/14782
    jno
   • 190313 Trevadvej - Ansøgning om landzonetilladelse.pdf 19/14782
    jno
   • Byggeansøgning, Trevadvej 28, 7800 Skive 19/14782
    jno
   • Vedr. stillads Sparregade 8, Vib org 19/14786
    av4
   • UFF sender årsrapport vedr. indsamling af tøj, sko og tekstiler i Viborg Kommune 2018 16/36623
    av4
   • Opdatering af omtalte område! 19/13150
    sfc
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Vallerbækvej 121, 7470 Karup 19/14783
    mp2
   • Oplysning fra ejer omkring udhus på Fægteborgbakken 32, 8831 Løgstrup 18/64591
    lirm
   • Byggeansøgning, Skovvænget 1, 8800 Viborg 19/14731
    mbru
   • Ansøgning ridebane Lindum Søvej 15_incl_kort.pdf 19/14779
    ba4
   • Byggeansøgning, Sct. Knuds Vej 8, 8800 Viborg 19/14777
    jno
   • Henvendelse om mulighed for møde vedr. evt. tilbygning til Gl. Almindvej 33, 8800 Viborg 19/11920
    anbs
   • Re: SV: SV: Indkørsel. 19/14045
    sfc
   • Oplysning om ny formand og kasserer - Viborg Koret 19/14776
    kj3
   • Viborg Kommune - 12.03.2019.pdf 19/14695
    jha
   • Tegningsfortegnelse - Myndighedsprojekt.pdf 19/14695
    jha
   • LE34_1805388-002-002_2.pdf 19/14695
    jha
   • FULDMAGT-JP.pdf 19/14695
    jha
   • Brandstrategi-Gl. Århusvej i Viborg.pdf 19/14695
    jha
   • BRANDPLAN.pdf 19/14695
    jha
   • 300.pdf 19/14695
    jha
   • 202.pdf 19/14695
    jha
   • 201.pdf 19/14695
    jha
   • 200.pdf 19/14695
    jha
   • 105.pdf 19/14695
    jha
   • 100.pdf 19/14695
    jha
   • 001.pdf 19/14695
    jha
   • Byggeansøgning, Gl. Århusvej 197, 8800 Viborg 19/14695
    jha
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Hobro Landevej 123, Nr. Vinge, 8830 Tjele 19/14768
    mp2
   • Houlkær IF - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/14725
    lgr
   • Houlkær IF - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/14725
    lgr
   • J.nr. 216061 - Rette påbudsadressat 18/6810
    pba
   • Præstetoften 20. 19/14634
    hbl
   • SV: Kort opfølgning på miljøtilsyn. 16/54130
    ib3
   • 22.03.2019 - Modtaget e-mail fra Stig Olesen, Skovdalen 5B med kommentar til de indkomne bemærkninger til projektet.msg 19/6781
    mie
   • DigiSource - faktura flyers og løsblade -Erhvervsmesse 2019 18/64385
    ptor
   • Palleshøje 39 19/14541
    hbl
   • Kvitt. for forslag til besigtigelse - Skinder mølle dambrug 19/8114
    flr
   • Houlkær Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/14725
    lgr
   • Houlkær Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/14725
    lgr
   • Kommunal biogødning til: Aarestrupvej 146B, 7470 Karup 14/18707
    xkk
   • Forespørgsel fra Møllehøjskolen og Overlund om brug af Børneskoven i Bruunshåb 4. april 2019 18/61066
    ip3
   • Re: Lodsejermøde vådområde Iglsø 18/30281
    kes
   • Høringssvar vedrørende Boligområde ved Borgergade i Løgstrup 18/54265
    llk
   • Høringssvar vedrørende Boligområde ved Kølsenvej i Løgstrup 18/54266
    llk
   • Høringssvar vedrørende Boligområde ved Borgergade i Løgstrup 18/54265
    llk
   • Høringssvar vedrørende Boligområde ved Skolevej og Tværvej i Viborg 18/42268
    llk
   • Høringssvar vedrørende Boligområde ved Skolevej og Tværvej i Viborg 18/42268
    llk
   • Høringssvar vedrørende Boligområde ved Skolevej og Tværvej i Viborg 18/42268
    llk
   • Plakat og postkort - ordre-326.pdf 19/889
    hst
   • Viborg kommune - Opgørelse af DGI Midtjyllands lokaletilskud for 2018 19/14687
    lgr
   • Teglmarken 55.pdf 19/14675
    jno
   • Fuldmagt vedr. Teglmarken 55.pdf 19/14675
    jno
   • Byggeansøgning, Teglmarken 55,8800 Viborg 19/14675
    jno
   • Ansøgning fra Byg og miljø om sammenlægning af 4 matrikelnumre til 1 19/14674
    mp2
   • Byg og Miljø13-3-2019 19/14650
    lirm
   • Situationsplan. 19/14650
    lirm
   • Skitse drivhus. 19/14650
    lirm
   • Snittegning. 19/14650
    lirm
   • Byggeansøgning, Aalborgvej 169, 8830 Tjele 19/14650
    lirm
   • Mail fra Madkunstneren med afklaring om antal termokander m.m. 18/30167
    alm
   • Færdigmelding, Jernbanegade 8, byggesag 17/16785
    jno
   • Rosengren 7 - spg om udtræden, sagsstatus 15/24114
    peph
   • ihm@mst.dk - Kvittering for modtaget ansøgning om udbygning af sti til Sol O´ Mio, Solvænget 172, Frederiks 7470 Karup 19/3077
    kj
   • Kærhuset - godkendt faktura - Fløjgaard - Godk. fakt. 674 Fløjgaard.pdf 15/60975
    iny
   • Kærhuset - godkendt faktura - Fløjgaard 15/60975
    iny
   • Karuphøjvej 15 - ansøgning om nedsivning af regnvand fra BOM 19/14653
    bb4
   • Mail fra DSI Hjertebo - revisorerklæring vedr. afsatte beløb 17/58321
    evg
   • Ikke formand længere - Taarup Borgerforening 19/14658
    kj3
   • Futdalen i Ørum og muligt MTB spor 17/21360
    ip3
   • Rosengren 7 - færdigmelding af faskine (spildevandskloak) 15/24114
    peph
   • Beskræftelse fra Eme på afbud - Åbningstale til kunstudstillingen Åbne Atelierdøre Viborg og omegn i Pakhuset. 19/6178
    hkr
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Sct. Knuds Vej 5, 8800 Viborg 19/14647
    mp2
   • Skaunvej 35 - Service aftale. Wehomini renseanlæg 10723 15/11074
    tms
   • Redskabsskur tegning.pdf 19/14630
    mbru
   • Byggeansøgning,Nygade 15,9632 Møldrup 19/14630
    mbru
   • Byggeansøgning, Mariendalsvej 3, 8800 Viborg 19/9943
    vbp
   • Mail fra landinspektør der bekræfter at p-pladser er nyanlagte 18/27842
    anso
   • VS: Vi foreslår at ændre ejendomsvurderingen for 2017 [Ref.nr.=fe29bd6a60a24683a4c9135b09dc13d0] 19/11980
    anjje
   • Gudenåvej 4 - spg fra EVV 19/11125
    peph
   • Nu kan du tilmelde kommunen Krydskampagnen 2019 19/14622
    dh5
   • Nyhedsbrev marts 2019 12/39236
    dh5
   • Byggeansøgning, Gartnerbakken 4, 8830 Tjele 19/9970
    vbp
   • Tilmelding til Skolekampagnen 2019 er åben 19/14622
    dh5
   • mailveksling med Niras - FNs verdensmål som ramme for Taphede 19/9824
    anp
   • Bemærkninger fra Visit Viborg vedr. ansøgning om udvidelse af eksisterende put and take, Uhrevej 80, 7470 Karup 18/47366
    anbs
   • rg@viborg.dk - SV: Film om badesikkerhed og information om sikkerhed på stranden 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - Sender: Vandkvaliteten i Guldager Møllebæk-systemet 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - Re: omprøve 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - Re: omprøve 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - VS: Indberetning af oppumpede vandmængder til Jupiter 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - SV: Kopi af faktura fra EUROFINS /Irene 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - Test 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - SV: Opdatering af hjemmesiden 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - SV: Opdatering af hjemmesiden 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - Dagsorden til teammøde i dag 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - SV: Badevandsundersøgelser 2018 - Enkel - mangler farvekodede 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - SV: Ferie 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - Overtagelse af Badevandskontrol 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - VS: Badevandsundersøgelser 2018 - Enkel - mangler farvekodede 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - Adgang til Regionens vandkemiskedatabase 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - SV: Nyt vedr.: måling af hensyn til badevand ved Ulbjerg Strand 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - SV: VS: Badevandsundersøgelser 2018 - Enkel - mangler farvekodede 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - SV: VS: Badevandsundersøgelser 2018 - Enkel - mangler farvekodede 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - Hald Sø, Skytteholmen 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - SV: Badevandsundersøgelser 2018 - Enkel - der mangler lige en farvekodet rapport 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - SV: SV: Badevandsundersøgelser 2018 - Enkel - der mangler lige en farvekodet rapport 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - Du er blevet udpeget som stedfortræder for Ruslana Gladnyeva 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - SV: Brød- og kagelister for 2018 - bytte kagedag? 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - SV: Vedr.: SV: Nyt vedr.: måling af hensyn til badevand ved Ulbjerg Strand 15/19561
    cli
   • Ansøgning 19/14602
    abmi
   • rg@viborg.dk - Må jeg få din nummer ;-)? 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - SV: SV: Badevandsundersøgelser 2018 - Enkel - der mangler lige en farvekodet rapport 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - VS: Nyheder om grundvandskortlægning: Høring - Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - Re: overskridelser 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - Det HASTER - Opdatering badevandshjemmeside. 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - SV: Vedr.: SV: Kort med enkeltindvindere i EVV's forsyningsområde 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - VS: Badevandsundersøgelser 2018 - Enkel 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - VS: Mulighed for naturlig rensning af badevand 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - VS: Dine brugerinformationer 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - Håndbog om giftige alger i badevand.pdf 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - SV: overskridelser ved Ulbjerg Strand og klint 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - VS: Adgang til Regionens vandkemiskedatabase - JAR GIS 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - Vandkvaliteten i Guldager Møllebæk-systemet.pdf 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - VS: GrundvandsERFA - early warning 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - Vedr. prøvetagningssteder ved Ulbjerg Strand 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - VS: - Opdatering badevandshjemmeside. 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - VS: - Opdatering badevandshjemmeside. 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - SV: Invitation til temadag om stigende grundvand i byer 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - VS: - Opdatering badevandshjemmeside - overskrifter 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - VS: Vedr. prøvetagningssteder ved Ulbjerg Strand 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - SV: Badevand-overskridelse 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - SV: Alger Rødding sø 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - Redigering af hjemmesiden 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - VS: Vandkvalitet ved Spejderklinten tæt ved Ulbjerg Strand 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - SV: Alger Rødding sø 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - VS: Badevand-overskridelse 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - Skiltning ved Ulbjerg Klint og Ulbjerg Strand må godt fjernes 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - SV: VS: Vandkvalitet ved Spejderklinten tæt ved Ulbjerg Strand 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - SV: Hej Ruslana. Vil du attestere de 4 fakturaer fra Højvang lab. - se nedenfor - ellers når jeg ikke at bogføre dem inden jeg går på ferie. Pft 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - VS: - Opdatering badevandshjemmeside. 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - VS: - Opdatering badevandshjemmeside. 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - SV: Alger Rødding sø 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - læs-svensk undersøgelse 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - Guidebog_om_kommunernes_dateindberetning_og_opgave.pdf 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - Kontaktoplysninger på spildevands sagsbehandler, TM Drikkevand og Spildevand 15/19561
    cli
   • rg@viborg.dk - VS: Alger Rødding sø 15/19561
    cli
   • Mail fra landinspektør med deklaration om P-pladser 18/27842
    anso
   • Opgaver som følge af møde i Gudenåkomitéens Embedsmandsgruppe: planlægning af TEMAmødet 21.06.2019 18/4224
    hsjen
   • Udkast til detailrapport (SAB) for Gørup Enge. 13/2612
    kes
   • Olie i Møllebækken. 19/14496
    flr
   • Forurening i Møllebækken 19/14496
    flr
   • Placering 19/32
    pibh
   • Ansøgning 19/32
    pibh
   • 21.03.2019 - Modtaget e-mail fra Torben S. Nielsen, ERIKarkitekter med spørgsmål til vilkår i dispensationen til Erik Ejegods Vej 25, 8800 Viborg.msg 19/13288
    mie
   • Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde i Midttrafik den 15. marts 2019 16/36387
    majoh
   • Lørdagskørslen, rute 770, Flexbus 16/36400
    majoh
   • Tæthedsprøvning 18/60227
    pibh
   • Placering 18/60227
    pibh
   • 19/04737 Bakkedraget klage over påbud - Stamvej.msg 19/14538
    sfc
   • 19/04737 Bakkedraget klage over påbud - image001.gif 19/14538
    sfc
   • 19/04737 Bakkedraget klage over påbud 19/14538
    sfc
   • Ansøgning 18/60227
    pibh
   • Tjele - Ans + retur - 121,5 t - afgang idag kl. 18 19/7302
    kiw
   • Fwd: prøver igen -forslag vedhæftet 13/42415
    aw
   • 21.03.2019 - Modtaget e-mail fra Torben S. Nielsen, ERIKarkitekter med spørgsmål til vilkår i dispensationen til Erik Ejegods Vej 25, 8800 Viborg.msg 18/22085
    mie
   • Kampagne billeder_endelige.pdf 19/889
    hst
   • GruppeBilleder_endelig.pdf 19/889
    hst
   • Havekolonien Friheden. 13/42415
    aw
   • plakat_2019_3.pdf 19/889
    hst
   • Elevhaandbog2019_interaktiv.pdf 19/889
    hst
   • Regnskab 2017 - Sparkær Borgerforening 16/64185
    kj3
   • Postkort_elevkampagne_2019.pdf 19/889
    hst
   • Kærhuset - GrundplanMarts2019Fliser2-02.pdf 15/60975
    iny
   • Ny tegning handicapegnet adgang til bordbænkesæt 15/60975
    iny
   • Rapport nr. 337096 (Dambrugskontrol fra Sejbæk dambrug) er registreret 19/2629
    tms
   • Høringssvar fra Fiskeristyrelsen 19/4771
    abmi
   • Mailveksling med Green Building Council - møde om DGNB 3. april 2019 19/9824
    anp
   • VS: "en lille ølfestival i Viborg" 19/14519
    av4
   • VFOS inviterer til repræsentantskabsmøde 2. maj 2019 19/14516
    sk
   • Supplerende materiale til byggesag. Nonbo Dal 12, 8800 Viborg 18/41696
    lirm
   • Skitseprojekt 19/14495
    abmi
 • 22.03.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Færdigmelding af byggearbejde - tilbygning, Vestervangsvej 6, 8800 Viborg 18/9270
    vbp
   • Orientering om færdigmelding af byggesag - sterilcentral" Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 17/43321
    vbp
   • Færdigmelding af byggesag - sterilcentral, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 17/43321
    vbp
   • 2019-03-13 04_52_02_a-Window.png 19/14463
    olz
   • 2019-03-13 04_52_02-Window.png 19/14463
    olz
   • Branklass.docx 19/14463
    olz
   • Byggeansøgning, Konvalvej 12, 8850 19/14463
    olz
   • RE: Bestilling Kalkværksvej 7, 7850 Mønsted: Undersøgelse af septikbrønd for eventuelle forurenende stoffer 18/1018
    jrs
   • SV: Samarbejdet om 'Fod på Viborgegnen': Program til annonce i avisen 18/60162
    jrs
   • Byggeansøgning, Grønhøjvej 26, 8830 19/14462
    mbru
   • Supplerende materiale til byggesag. Holstebrovej 170, 8800 Viborg 18/64547
    lirm
   • 120319 Oversigtkort 88B -Gyllebeholder.pdf 19/14447
    lirm
   • Byggeansøgning, Søndersøvej 88B, 8800; 19/14447
    lirm
   • Nedrivningsfuldmagt underskrevet.pdf 19/14447
    lirm
   • Orbicon: Hjælp 5 kl. eleverne fra Overlund skole med at blive klogere på job i nærmiljøet, mandag d 13-05-2019 16/35069
    fga
   • Pølseløbet i Rødkærsbro d. 28 maj. 19/14444
    av4
   • Supplerende materiale til afslutning af byggesag - Industrivej 25, 8800 Viborg 18/12675
    vbp
   • ansøgning om nedsivning af regnvand i faskine 18/29123
    mmi
   • Adv. undersøger skøde og underskirftsberettigede - overdragelse af Birkevej 5, Ørum 18/43412
    tno
   • Byggeansøgning, Vorningvej 51 8830 Tjele 19/14406
    mbru
   • Til/fra Sharon Kessler SV: Invitation to Access Israeläs 7th International Conference 12/35831
    jh7
   • Ejendomsummarisk 19/14386
    lirm
   • HMN GasNet fremsender høringssvar til projektforslag for etablering af eldrevet varmepumpe ved Møldrup Varmeværk 18/63072
    mtro
   • Konfliktsøgning 19/14386
    lirm
   • Sagsforløb 19/14386
    lirm
   • Byggeansøgning, Jegstrupvej Vest 104, Viborg 19/14386
    lirm
   • SV: Sagsnr. 18/19503 - journalnummer Midt- og Vestjyllands Politi 4100-61680-00017-19 18/19503
    sfc
   • Fuldmagt til Lisa underskrevet .pdf 19/14389
    mbru
   • (99)1.01 - Situationsplan 2019.03.04.pdf 19/14389
    mbru
   • Byggeansøgning, Skovagervej 3, 8850 Bjerringbro 19/14389
    mbru
   • 120319 Oversigtkort 88b.pdf 19/14379
    lirm
   • Nedrivningsfuldmagt underskrevet.pdf 19/14379
    lirm
   • Nedrivningsfuldmagt underskrevet.pdf 19/14383
    mbru
   • 120319 Oversigtkort 94B.pdf 19/14383
    mbru
   • Byggeansøgning, Søndersøvej 94B, 8800 Viborg 19/14383
    mbru
   • KonfliktRapport.pdf 19/14382
    peph
   • Indtegn regn-eller spildevandsanlæg. Notér eller tegn supplerende information - miljoe-2019-41744-1-mDT355.gml 19/14382
    peph
   • Skårupvej 80 - ansøgning om nedsivning af husspildevand 19/14382
    peph
   • Telcons anmodning om genfremsendelse af forhåndsdialog vedr. placering af ny TDC mast ved Skals Syd 19/2635
    bkb
   • Endeligt indført skøde - Møllevej 24, 8800 Viborg - Frigivelse af købesum 16/12426
    tno
   • Invitation to Plenary Meeting in Salo, 3.-4. april 2019 17/57625
    anp
   • Sagsnr. 18/19503 - Anmodning vedr. vejret.pdf 18/19503
    sfc
   • Sagsnr. 18/19503 18/19503
    sfc
   • Bilag 2 - 6 til møde i chefgruppen for LIFE IP NATUREMAN 25. marts 2019 18/8669
    hsjen
   • Spørgsmål vedr. fritidshus på Tostrupvej 51A 19/13723
    ba4
   • Parkering - af/pålæsning Vesterbrogade 3, 8800 19/14378
    av4
   • Vestre Landsret Viborg SV: Hjælp 5 kl. eleverne fra Overlund skole med at blive klogere på job i nærmiljøet, mandag d 13-05-2019 16/35069
    fga
   • Byggeansøgning, Vallerbækvej 13, 7470 Karup J 19/14370
    lirm
   • Møllevej 24, Viborg / Spangsbjerg Alle 48, Godkendt ved GEODATAstyrelsen [LE34 ref. 1706984] 16/12426
    tno
   • 1(99)102.pdf 19/14368
    vbp
   • 1(99)301.pdf 19/14368
    vbp
   • 18073_K01_C03_M08_N01_brandnotat.pdf 19/14368
    vbp
   • 18073_K01_F6_M08.pdf 19/14368
    vbp
   • 2(99)201.pdf 19/14368
    vbp
   • Bilag 1 - Troldtekt akustikberegner.pdf 19/14368
    vbp
   • fuldmagt sixhøj.pdf 19/14368
    vbp
   • Byggeansøgning, Mammen Byvej 69, 8850 19/14368
    vbp
   • MammenFri - Ibrugtagning af 1. sal.pdf 19/14368
    vbp
   • MammenFri - Oversigtsplan.pdf 19/14368
    vbp
   • Tegningsliste.pdf 19/14368
    vbp
   • KL sender DEN RIGTIGE VERSION af Dagsorden for Socialudvalgets møde d. 31. marts. 18/15201
    alm
   • Fuldmagt.pdf 19/14359
    lirm
   • Brand og konstruktionsklasse parcel iht. BR2018.pdf 19/14359
    lirm
   • Bakkelyvej 6, Sparkær-04 Facader.pdf 19/14359
    lirm
   • Bakkelyvej 6, Sparkær-03 snit- hus.pdf 19/14359
    lirm
   • Bakkelyvej 6, Sparkær-02 Grundplan.pdf 19/14359
    lirm
   • Bakkelyvej 6, Sparkær-01 Beliggenhedsplan.pdf 19/14359
    lirm
   • Byggeansøgning, Bakkelyvej 6, 8800 Viborg 19/14359
    lirm
   • Invitation til afskedsreception 18/46837
    hkr
   • 182961 Hobro. Komponisthojen 20.pdf 19/14351
    peph
   • 119554 - Komponisthojen 20, 9500 Hobro (Rev 3) - Sheet - 1 - Situationsplan.pdf 19/14351
    peph
   • Sigteanalyse komponisthojen.pdf 19/14351
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 19/14351
    peph
   • Komponisthojen 20 - tinglyst kloakledning.pdf 19/14351
    peph
   • Fuldmagt.pdf 19/14351
    peph
   • Komponisthøjen 20 - ansøgning om nedsivning af regnvand 19/14351
    peph
   • VS: Anmodning om aktindsigt - SV Anmodning om aktindsigt.msg 19/14346
    j9k
   • VS: Anmodning om aktindsigt - Aktindsigt opholdssteder olign(2).xlsx 19/14346
    j9k
   • VS: Anmodning om aktindsigt 19/14346
    j9k
   • Henvendelse fra Landbrugsstyrelsen om ryddet habitatnatur ved matr.nr. 2u Løvskal By, Skjern 19/14347
    jsni
   • Skovlunden 40, 8800 Viborg.pdf 19/14344
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 19/14344
    peph
   • Geo 190425 Viborg. Skovlunden 40 - Logstrup.pdf 19/14344
    peph
   • Fuldmagt.pdf 19/14344
    peph
   • Skovlunden 40 - ansøgning om nedsivning af regnvand 19/14344
    peph
   • Facade BB.pdf 19/14339
    olz
   • Varmetabsramme Skovagervej 3.pdf 19/14337
    lirm
   • Facade CC.pdf 19/14339
    olz
   • Fuldmagt til Lisa underskrevet .pdf 19/14337
    lirm
   • Facade AA.pdf 19/14339
    olz
   • Byggeansøgning, Kirkebækvej 8, 8800 19/14339
    olz
   • (99)4.01 - Snit A-A 2019.03.04.pdf 19/14337
    lirm
   • (99)3.11 - Facader Øst og Vest 2019.03.04.pdf 19/14337
    lirm
   • (99)3.10 - Facader Nord og Syd 2019.03.04.pdf 19/14337
    lirm
   • plantegning.pdf 19/14339
    olz
   • (99)3.01 - Plantegning 2019.03.04.pdf 19/14337
    lirm
   • (99)1.01 - Situationsplan 2019.03.04.pdf 19/14337
    lirm
   • Byggeansøgning, Skovagervej 3 8850 Bjerringbro 19/14337
    lirm
   • Spørgsmål fra borger omkring online målinger af vandstand ved Bruunshåb 19/557
    flr
   • ds2@viborg.dk - [Sagsnr.:18/13649] - [Dok.nr.:94954/18] Intro af ny kollega til arbejdsmiljø på Kommunaldirektørens område 19/10728
    pber
   • Underskrevet fuldmagt.pdf 19/14323
    olz
   • Tegninger vedr. Stationsvej 17, 8800 Viborg.docx 19/14323
    olz
   • -beliggenhedsplan.pdf 19/14325
    olz
   • facadeskitser.pdf 19/14325
    olz
   • Situationsplan vedr. Stationsvej 17, 8800 Viborg.docx 19/14323
    olz
   • fuldmagt med underskrift.pdf 19/14325
    olz
   • Byggeansøgning, Tapdrupvej 136, 8800 19/14325
    olz
   • plan aff 1.sal.pdf 19/14325
    olz
   • Beskrivelse vedr. Stationsvej 17, 8800 Viborg.docx 19/14323
    olz
   • stueplan.pdf 19/14325
    olz
   • Byggeansøgning, Stationsvej 17, 8800 Viborg 19/14323
    olz
   • SUPPORT-54564] - lukke sagen i f.m. overførsel 17/41043
    kt
   • PlanEnergi orienterer om tidsplan for fremsendelse af nyt udkast til forslag til lokalplan nr. 512 for vindmøller ved Vinge 18/40549
    mtro
   • oversigts tegning.pdf 19/14307
    mbru
   • byggeansøgning, Fuglevænget 29 9500 Hobro 19/14307
    mbru
   • Kopi af mail sendt til MJBR - opfølgning på brandsynsrapport -Tefcold, Industrivej 25, 8800 Viborg 18/12675
    vbp
   • Deklaration om brugsret 3.0.pdf 19/14303
    lirm
   • LE34_1809396-002-001_1.pdf 19/14303
    lirm
   • Sivert - 100 - Beliggenhedsplan.pdf 19/14303
    lirm
   • Sivert - 200 - Stueplan 4 boliger.pdf 19/14303
    lirm
   • Sivert - 201 - 1- sal 4 boliger.pdf 19/14303
    lirm
   • Sivert - 203 - Plan 3 Boliger.pdf 19/14303
    lirm
   • Sivert - 300 - Tværsnit.pdf 19/14303
    lirm
   • Sivert - 400 - Facade og Gavl.pdf 19/14303
    lirm
   • Byggeansøgning, Sivet 1, 8800 19/14303
    lirm
   • Orientering om materiale der fremsendes via byg og Miljø til afslutning af byggesag - Industrivej 25, 8800 Viborg 18/12675
    vbp
   • SV: Program for Ung Sportsmester 19/7676
    mfa
   • SV: Miljøtilsyn i 2019 13/40818
    nig_slettet_1
   • VS: To spørgsmål til lokalplan 191, Liseborg Hegn og Toft 19/14311
    tojj
   • Færdigmelding, Bakkelyvej 6, nedrivning 19/8996
    mbru
   • SV: Arealoverførsel - Skibelundvej 18/63998
    sfc
   • Klage over vandstanden i Nørreå 19/14306
    flr
   • VS: Digitalpost: Brev fra politiet Powerman, European Challenge, ma (1500929) 19/13947
    av4
   • Viborg Halvmarathon 19/14304
    av4
   • Kommunal biogødning til: Aarestrupvej 146B, 7470 Karup 14/18707
    xkk
   • Kvittering for ansøgning: Arkæologisk prøvegravningsrapport 2019 13/26339
    kft
   • Skals Børnehus 19/84
    ankr
   • Plantegning-drivhus.pdf 19/14292
    mbru
   • ordrebekræftelse drivhus.pdf 19/14292
    mbru
   • Byggeansøgning, Rindsholmvej 98, 8800 Viborg 19/14292
    mbru
   • Arealoverførsel - Skibelundvej - Skibelundvej.jpg 18/63998
    sfc
   • Arealoverførsel - Skibelundvej - Skelforslag 2.pdf 18/63998
    sfc
   • Arealoverførsel - Skibelundvej - Skelforslag 1.pdf 18/63998
    sfc
   • Arealoverførsel - Skibelundvej 18/63998
    sfc
   • Færdigmelding, Spurvelunden 12, byggesag 18/19779
    olz
   • IMG_9595 2.JPG 19/14281
    jno
   • IMG_9596.JPG 19/14281
    jno
   • IMG_9597 2.JPG 19/14281
    jno
   • IMG_9600.JPG 19/14281
    jno
   • IMG_9601.JPG 19/14281
    jno
   • IMG_9609.JPG 19/14281
    jno
   • IMG_9611 2.JPG 19/14281
    jno
   • IMG_9790 2.JPG 19/14281
    jno
   • IMG_9790.JPG 19/14281
    jno
   • IMG_9791.JPG 19/14281
    jno
   • IMG_9792 2.JPG 19/14281
    jno
   • IMG_9794.JPG 19/14281
    jno
   • IMG_9795.JPG 19/14281
    jno
   • Byggeansøgning, Hans Tausens Vej 12, 8800 19/14281
    jno
   • Erklæring fra revisionen - Bedre bemanding i ældreplejen 2018 18/8022
    jgf
   • Beretning fra revisionen - Bedre bemanding i ældreplejen 2018 18/8022
    jgf
   • Rødkærsbro Skole 19/84
    ankr
   • Arbejdstilsynet Besøgsrapport (1501971) 19/84
    ankr
   • Kopi af Dispensation til regulering og opfiskning af signalkrebs i Karup Å. 19/14289
    flr
   • Opsamling på opstartsworkshop og startpakke | Udvikling i fleksjob II 19/292
    7ms
   • Arbejdstilsynet Besøgsrapport (1501973) 19/84
    ankr
   • Nyhedsmail om støttet byggeri nr. 6 i 2019 om ændring af udlejningsbekendtgørelsen 19/62
    msf
   • 2019 - Forhåndsaftale for 69.21 pr. 010119.pdf 17/29343
    esr_slettet_1
   • Høring om ansøgning om anvendelse af kinatejner til opfiskning af signalkrebs i Vedsø, Viborg 19/14276
    flr
   • Supplerende materiale til byggesag. Hindbærkrattet 91, 8850 Bjerringbro 19/6342
    lirm
   • Referat fra møde med Talerøret for Karup Å 19/4758
    flr
   • Endelig referater Karup Å 19/4758
    flr
   • Svar retur med supplerende oplysninger for ønske om ændring af vejvisning til BMI Danmark 19/13263
    jho
   • Tak for svar på bemærkninger til supplerende svar om fortov på Topstrupvej i Birgittelyst 18/63318
    jho
 • 21.03.2019
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Følgebrev - Vandregnskab 2018 - Viborg Orienteringsklub 12/119615
    6lj_slettet_1
   • Følgebrev - Vandregnskab 2018 - Karsten Jørgen Pedersen 12/119615
    6lj_slettet_1
   • Brev til alle ansøgere, der er optaget på Viborg Kommunes grundliste 2020-2023 18/26020
    ds2
   • Udvidelse af adgang Hans Tausens Vej 10 19/14055
    sfc
   • 21-03-2019 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_ændre erhver til bolig_Jernbanegade 5 8830 Tjele 19/3455
    olz
   • Bombesvarelse 21-03-2019 20_24_44.pdf 19/3455
    olz
   • 21-03-2019 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre et enfamiliehus med garage._Sølystvej 15 8830 Tjele 19/3331
    olz
   • Bombesvarelse 21-03-2019 19_17_40.pdf 19/3331
    olz
   • Henvendelse/opfølgning på henvendelse om færdiggørelse af byggesag - Stadionvej 6A, 8832 Skals 17/42216
    vbp
   • Rosenvænget 4 - erstatning 18/11826
    hbl
   • 21.03.19 Byggetilladelse til tilbygning til bolig. Bisballevej 32, 8800 Viborg.pdf 18/62086
    lirm
   • Bombesvarelse 21-03-2019 17_00_45.pdf 18/62086
    lirm
   • Dunhammeren 31 - sender tinglyst skøde til køber 19/566
    hbl
   • Erik Ejegods Vej 25 og 27, 8800 Viborg - husnumre 18/35690
    btr
   • Dunhammeren 25 - sender tinglyst skøde til køber 18/59862
    hbl
   • VFF og Vestbadet - regnvandsafledning 18/7802
    peph
   • Erik Ejegods Vej 25 og 27, Viborg - adresser 18/35690
    btr
   • Svar til ansøger vedr tilbygning Heimsdalsvej 8 8850 Bjerringbro.pdf 17/55229
    peb
   • Peter Nielsen sendes kvittering for modtagelse af høringssvar vedrørende Biogasanlæg, Sønderupvej 1, Tjele 17/61015
    adno
   • Byggetilladelse.pdf 19/10706
    jha
   • Bombesvarelse 21-03-2019 16_23_59.pdf 19/10706
    jha
   • Rykker for statiske dokumentation Kirkebækvej 94B 8800 Viborg.pdf 18/64540
    peb
   • Afv. ansøgning om disp fra § 3 - Staldgården 19/14230
    dhb
   • Bekræftelse retur - ULW ringer kl. 9.00 - Udtalelse til artikel i DI Business 19/860
    kemn
   • Afgræsning Skals å vådområde 18/41025
    jrs
   • 21-03-2019 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_tilbygge en uopvarmet udestue_Bækvej 12 8800 Viborg 19/4101
    olz
   • Vesterheden 115, 8800 Viborg: Kopi til DN m.fl. af dispensation fra skovbyggelinje til byggeri 19/14109
    bkb
   • Kvittering for påbegyndelse hal Jørgens Alle 27 8800 Viborg.pdf 18/25593
    peb
   • Bombesvarelse 21-03-2019 16_00_29.pdf 19/4101
    olz
   • Kviterring for påbegyndelse Klubhus Kirkebæksvej 94B 8800 Viborg 18/64540
    peb
   • Vesterheden 115, 8800 Viborg: Dispensation fra skovbyggelinje til byggeri 19/14109
    bkb
   • VS: Erland Pedersens bemærkninger. 588972636AFA, Nørrehedevej 36, 8800 Viborg 18/6810
    pba
   • AU-Foulum 19/10242
    jg1
   • Kvittering for modtagelse af ansøgninger om vandindvinding 19/14231
    flr
   • SV: Erland Pedersens bemærkninger. 588972636AFA, Nørrehedevej 36, 8800 Viborg 18/6810
    pba
   • Kvittering for modtagelse af ansøgninger om vandindvinding 19/14229
    flr
   • Brevpapir til ansøger 2013 - doc2mail_forespørger om hævet terrasse areal_Vestergade 38 8850 Bjerringbro_2019-03-21.pdf 19/13455
    jno
   • Bombesvarelse 21-03-2019 15_20_40.pdf 19/13455
    jno
   • Bombesvarelse 21-03-2019 15_30_34.pdf 19/4140
    lirm
   • Kvittering for modtagelse af ansøgning om regulering - Ulbjerg Møllebæk 19/14208
    flr
   • Bombesvarelse 21-03-2019 15_12_41.pdf 18/25444
    lirm
   • Bombesvarelse 21-03-2019 15_10_10.pdf 18/64547
    lirm
   • Dagsorden fælles borger-pårørenderådsmøde 16/6255
    glj
   • Rapport - Viborgs betydning for vandstanden i Nørreåen 18/62034
    tms
   • Bombesvarelse 21-03-2019 14_04_36.pdf 18/21650
    lirm
   • Kvittering for forskellige forhold på Bakkedraget i Klejtrup 19/14151
    jho
   • Svar på anmodning om aktindsigt 19/13332
    kto
   • Svar på bemærkninger til supplerende svar om fortov på Topstrupvej i Birgittelyst 18/63318
    jho
   • Afbud fra ULW - er i København - Åbningstale til kunstudstillingen Åbne Atelierdøre Viborg og omegn i Pakhuset. 19/6178
    hkr
   • Anmodning til Skringstrup Forsamlingshus om fuldmagt til etablering af legeområder ved Skringstrup Forsamlingshus 18/50215
    thra
   • Badebro ved søndersø 19/14106
    flr
   • Mette Frank, Røddinghus Kultur- og Fritidscenter, svar på fornyet rykker for afgørelse på ansøgning til puljen "vedligeholdelse af arealer 2018" 18/27135
    bc6
   • Mette Frank, Røddinghus Kultur- og Frtidscenter, svar på rykker for afgørelse på ansøgning til puljen "vedligeholdelse af arealer 2018" 18/27135
    bc6
   • Kvittering for modtagelse af diverse bilag - Sparkær Borgerforening 17/59973
    kj3
   • Tilsynsbrev og -rapport - Vallerbækvej 116 og 125, 7470 Karup 19/5724
    idal
   • Tilsynsbrev og -rapport - Vallerbækvej 116 og 125, 7470 Karup 19/5723
    idal
   • Dialog med Skive Kommune omkring reulativrevision for Skive Å. 18/3391
    flr
   • SV: Materiale på Ø. Børstingvej 6, 7850 Stoholm 17/55914
    kkg
   • _Nedrivningstilladelse til at_nedrive bygninger_Gl. Århusvej 197 8800 Viborg_2019-03-20.pdf 19/13636
    jno
   • Visualisering på Skansemarken v. Hald 17/40295
    dhb
   • Bombesvarelse 21-03-2019 11_50_43.pdf 18/34786
    jha
   • SV: Kommunal biogødning 2019 - Aarestrupvej 146B, 7470 Karup 14/18707
    xkk
   • [Sagsnr.:19/8233] - afregning lokaletilskud 2018 - Bjerringbro Idrætspark 19/8233
    ifi
   • Partshøring vedr. klage over MC klub på Søgårdsvej 8, 8800 Viborg 19/10307
    bkb
   • Bombesvarelse 21-03-2019 11_26_45.pdf 18/34775
    jha
   • Bombesvarelse 21-03-2019 10_54_24.pdf 19/13815
    jno
   • Bombesvarelse 21-03-2019 10_54_17.pdf 19/13815
    jno
   • _Nedrivningstilladelse til at_nedrive stuehuset_Hedemøllevej 43 8850 Bjerringbro_2019-03-21.pdf 19/13815
    jno
   • Hovedvejen 20 varsler nabobemærkning imod ansøgt byggeri på Skivevej 164, Møldrup 18/57758
    bkb
   • JHN Processor tilsendes svar på kommentarer til inddata, nøgletalsmodel på affaldsområdet 16/30231
    sm4
   • Landzonetilladelse til udstykning af Busbjergvej 76, 8850 Bjerringbro 19/13698
    ba4
   • Palleshøje 63 - sender kopi af underskrevet købsaftale til køber 19/11336
    hbl
   • Landzonetilladelse til udstykning på Busbjergvej 76-78, 8850 Bjerringbro 19/13698
    ba4
   • Bag Højen 32 - sender kopi afunderskrevet købsaftale til køber 19/12850
    hbl
   • SV: j.nr. 1901365, arealoverførsel af matr.nr. 2en til matr.nr. 2eo Stoholm By, Feldingbjerg, beliggende Ågade 71, 73 og 75, Stoholm 18/63006
    hbl
   • Ågade 71 - sender underskrevet købsaftale + faktura til køber 18/63006
    hbl
   • Ågade 71, Stoholm - Officiel frigivelse, arkæologi - sender købsaftale til underskrift 18/63006
    hbl
   • 2019.02.20 Enggården - krav til linoleum, FORBO 18/30442
    slb
   • Svar til Ida, Søndre Skole om mulige kandidater 19/3751
    ahst
   • Underskrevet aftale 19/5732
    tms
   • Bombesvarelse 21-03-2019 09_54_22.pdf 17/7436
    jha
   • Mail til Bs. vedr. Bossinf er åbnet for indberetning 18/27842
    anso
   • Bombesvarelse 21-03-2019 09_36_15.pdf 17/7470
    jha
   • 2019.02.13 Liftopgradering: Enggården - afsat beløb i budget 18/30442
    slb
   • Opsigelse af medlemskab Foreningen Norden 18/34814
    maries
   • Brev til ansøgere som ikke er optaget på grundlisten 2020-2023 18/26020
    ds2
   • Bombesvarelse 21-03-2019 09_20_45.pdf 15/16555
    jha
   • SV: Jegstrup Bæk - vandprøver - Resultat og anbefaling 18/41652
    let
   • Nymarksvej 8A-D, Viborg - nye husnumre 19/13955
    btr
   • Brev til borgere fra den gamle grundliste, som ikke er optaget på grundlisten for 2020-2023 18/26020
    ds2
   • Haveforeningen af 1936 – vedtægter 13/53777
    aw
   • J.nr. 89301 Haveselskabet af 1936 13/53777
    aw
   • J.nr. 89301 Haveselskabet af 1936 13/53777
    aw
   • J.nr. 89301 Haveselskabet af 1936 13/53777
    aw
   • Haveselskabet 1936 - brev til kolonihaven ang.vedtægter 13/53777
    aw
   • Bombesvarelse 21-03-2019 08_54_19.pdf 18/21823
    jha
   • Kølsenvej 42 - septiktank, stoppet udløbsledning 16/59821
    tms
   • VSM 10651 Møldrup Nordvest Frigivelse efter arkæologisk forundersøgelse 19/3746
    kft
   • Forespørgsel om godkendelse af kommunens tidsregistreringsskema 16/17638
    roc
   • Oprensning af Kvosted Bæk del 2 18/10931
    flr
   • Gennemsnitsberegning - Løgstørvej 47, 8832 Skals 19/13677
    bie
   • Spørgsmål om erfaring med forlag til udlæg af gydebanke (ny type) i hovedløbet af Karup Å opstrøms Trandum Bro 19/13935
    flr
   • Forbrugsopgørelse 2018, Kjeldvej 9 - Jørgen Kabel 13/93363
    ho9
   • Manual tii filteranlæg - støj - Viborg Kommune 12/6242
    bie
 • 20.03.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Oplysning om at der er fremsendt materiale til generatorbygning, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 19/5876
    vbp
   • 200 Fremtidige forhold..pdf 19/13903
    ekh
   • 100 Eksisterende forhold.pdf 19/13903
    ekh
   • Byggeansøgning, Jernbanegade 12 8840 Rødkærsbro 19/13903
    ekh
   • Uploaded materiale vedr regnvand og spildevand Tingvej 2b 8800 Viborg 19/12155
    bie
   • Kommentar til ledningsplan, Råkælder Tingvej 2b 8800 Viborg 19/12155
    bie
   • Invitation til det kommende møde og studietur i Tværgående Netværk af Topledere - REMINDER 17/64247
    alm
   • Riverfisherprojekt i Karup Å 19/7147
    flr
   • udestue.jpg 19/13894
    olz
   • skur.jpg 19/13894
    olz
   • skitse.jpg 19/13894
    olz
   • Byggeansøgning, Tornsangervej 17 8800 Viborg 19/13894
    olz
   • Spørgsmål/bemærkning til miljøscreening og kortlægning - Løgstørvej 47, 8832 Skals 19/13677
    bie
   • Retningslinjer for vedligeholdelse af gydebanker i Karup Å systemet 19/4758
    flr
   • Mauil fra ansøger vedr dispensationsforhold Hotel Tingvej 2b 8800 Viborg 18/37256
    peb
   • VS: Skadenummer 1549591-12 - indsigelse fra Erland Pedersens Eftf. 18/6810
    pba
   • SV: korrektion om hydraulikoliespild på ejendommen Nørrehedevej 36, 8800 Viborg 18/6810
    pba
   • Kort Revas grand prix 2019.pdf 19/13863
    vbp
   • Byggeansøgning, Nytorv 1T 8800 Viborg 19/13863
    vbp
   • Ansøgning om afholdelse af sponsorcykelløb den 6. april 19/13879
    av4
   • SV: Referater til kvalitetssikring før offentliggørelse 19/4758
    flr
   • jno@viborg.dk -Nyt materiale Matrikulær sag afventer godkendelse fra kommune 19/3715
    mp2
   • Samarbejdsaftale Ida Hagerup om undervisning på kursus nr. 103 "Nysgerrig på recovery" d. 28/2-19 16/16642
    bm9
   • Tilbud på nedrivning - image001.png 18/64005
    tojj
   • Tilbud på nedrivning 18/64005
    tojj
   • Bekræftelse fra Bodil Monrad - Ulrik Wilbek på besøg på Viborg Kunsthal 18/46837
    hkr
   • Ulrik Wilbek på besøg på Viborg Kunsthal 18/46837
    hkr
   • Ok fra Altinget - Debatindlæg til Altinget - Udflytning af uddannelse 19/860
    kemn
   • Debatindlæg til Altinget - Udflytning af uddannelse 19/860
    kemn
   • Telefonnotat fra samtale med JP Group den 20/3-2019 19/10414
    edg
   • Svar på spørgsmål til anmeldelsen af maskinværksted via Byg og Miljø 19/10414
    edg
   • Højtoften 9 - tilbagemelding fra Estate ift. køb af mindre areal ved Højtoften 9 19/2960
    anp
   • Hersom Bjerregrav m.fl. fremsender revideret overslag på multisportområde 18/29075
    mgo
   • Oversigtskort med områdeafgrænsning ift. ekspropriation 19/13853
    rg
   • Stafet for Livet Bjerringbro 15. og 16 juni 2019 19/6178
    hkr
   • Møldrup Vandværk - anmodning om ekspropriation 19/13853
    rg
   • Screeningsrapport - Viborg, Morvillesvej 6 19/13851
    bie
   • carport.png 19/13834
    mbru
   • Byggeansøgning, Nederhedevej 10 8832 Skals 19/13834
    mbru
   • Invitation fra SDU - Fremtidens erhvervsfremme 19/6178
    hkr
   • Kopi af fondens vedtægter 15/24552
    hb3
   • Ansøgning om fritagelse for ejendomsskatter 15/24552
    hb3
   • 17.03.2019 - Modtaget ansøgning om dispensation på Krudthusvej 4, 8800 Viborg.msg 19/13836
    anbs
   • Spørgsmål vedr. afstand til skel. Gøgeurtvej 3, 8830 Tjele 19/7780
    lirm
   • Fwd: Bedsteforældresamvær 19/70
    letho
   • Byggeansøgning, Hedemøllevej 43 8850 Bjerringbro 19/13815
    jno
   • Møldrup Vandværk - anmodning om ekspropriation 15/19561
    cli
   • Dagorden og referat fællesmødet d.20. marts 2019 16/20646
    bno
   • Favrskov Kommune sender høring om tilbagekaldelse af godkendelse af projektforslag fra Gudenådalens Energiselskab for 2 MW varmepumpe og transmissionsledning 18/28494
    mtro
   • Mail fra Rikke, Familie og Rådgivning - Familiecenter Viborg på pædaogstilling 19/3751
    ahst
   • Midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med seperatkloakeringsprojekt ved Kirketoftvej, 8850 Bjerringbro 19/10781
    flr
   • Midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med seperatkloakeringsprojekt ved Kirketoftvej, 8850 Bjerringbro 19/10781
    flr
   • Midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med seperatkloakeringsprojekt ved Kirketoftvej, 8850 Bjerringbro 19/10781
    flr
   • Afstand ti nabobeboelse ikke overholdt 19/12320
    mbp
   • 190301 Jobigen adresser til brug for Facility mv..docx 19/13805
    sht
   • Byggeansøgning, Boyesgade 1C 8800 Viborg 1 19/13796
    lirm
   • Anmodning om Trafik og Vejes vurdering af svingspor ved Skivevej 164, Møldrup (cannabis-sagen) - 01 Beliggenhedsplan.pdf 19/6398
    sfc
   • Anmodning om Trafik og Vejes vurdering af svingspor ved Skivevej 164, Møldrup (cannabis-sagen) - Svingspor.pdf 19/6398
    sfc
   • Anmodning om Trafik og Vejes vurdering af svingspor ved Skivevej 164, Møldrup (cannabis-sagen) 19/6398
    sfc
   • Kvitt. for kopi af dispensation 12a Daugbjerg By Daugbjerg 16/63632
    dhb
   • Færdigmelding, Holstebrovej Hagebro 286, byggesag 17/63869
    peb
   • VS: Overkørsel til grund - Viborg kommun1.docx 19/13800
    sfc
   • VS: Overkørsel til grund 19/13800
    sfc
   • 31 - Facade mod nord.pdf 19/13722
    jha
   • 30 - Facader mod øst og vest.pdf 19/13722
    jha
   • 20 - Principsnit.pdf 19/13722
    jha
   • 11 - 1. sal.pdf 19/13722
    jha
   • 10 - Grundplan.pdf 19/13722
    jha
   • 01 - Beliggenhedsplan.pdf 19/13722
    jha
   • Byggeansøgning, Nørremøllevej 109 8800 Viborg 19/13722
    jha
   • Supplerende materiale til byggesag. Gøgeurtvej 2, 8830 Tjele 19/7763
    lirm
   • Mailhenvendelse vedr. etablering af tæt-lav bolig bebyggelse - Friggsvej 3, 8800 Viborg 19/5750
    olz
   • Færdigmelding, Guldblommevej 2, byggesag 18/55815
    jha
   • Kort over bybusruter 2019/2020 - Korrektur af linje-kort 16/36400
    majoh
   • Supplerende materiale modtaget til byggesag - Opføre generatorbygning -Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 19/5876
    vbp
   • Autosvar kvittering fra Miljøstyrelsen 19/5633
    flr
   • Your scan (Scan to My Email) 19/13773
    av4
   • Tildeling af vejret - Svanevej 12, Hjarbæk (kommunens sagsnr.: 17/56287) 17/56287
    sfc
   • Orientering om forureningsundersøgelse, Vestergade 36, 8830 Tjele 17/29979
    pba
   • Høringssvar, Trafik og Veje 19/8739
    abmi
   • Høring af afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. restaurering af Klejtrup Møllebæk 19/8739
    abmi
   • Spørgsmål til anmeldelsen - Fanøvej 10 18/60201
    bie
   • Supplerende materiale modtaget vedr skilt Vestergade 13a 8800 Viborg 19/3944
    peb
   • SV: RC Beton A/S sælger Hindbærvej 19, 8840 Rødkærsbro til Susanne Helge Pedersen 19/11684
    sfc
   • Støj fra slagterne 19/13759
    bie
   • Henvendelse fra borger om opholdstilladelse 19/13747
    pber
   • Klage over støj fra varmepumpeanlæg - Spidstoftvej 8 19/5257
    bie
   • SV: Vandføring 19/13186
    flr
   • Korrespondance om yderligere indbetaling til voldgiftsnævnet 16/50388
    roc
   • Supplerende materiale modtaget vedr skilt Vestergade 13A 18/3944
    btr
   • Ansøgning om tilladelse til orienteringsløb for 200 skolebørn i Undallslund den 16. maj 2019 18/61066
    ip3
   • VS: RC Beton A/S sælger Hindbærvej 19, 8840 Rødkærsbro til Susanne Helge Pedersen - IMG_0002.pdf 19/11684
    sfc
   • VS: RC Beton A/S sælger Hindbærvej 19, 8840 Rødkærsbro til Susanne Helge Pedersen 19/11684
    sfc
   • 2004 - Udtalelse vedr. fortidsminder.pdf 19/13340
    susni
   • Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af Legeområder i Skringstrup 19/13732
    ba4
   • 1983 - Forhandling ønskes og vedlagt tegninger.pdf 19/13340
    susni
   • 1997 - Tilstandsrapport.pdf 19/13340
    susni
   • Brev fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen til kommunerne om seniorførtidspension (BM ID: 1690151) 18/9236
    bb8
   • 1994 - Byggetilladelse.pdf 19/13340
    susni
   • 1994 - Forsikring - ændret anvendelse.pdf 19/13340
    susni
   • DDNF-projekt Harrestruplund - ldsejeraccept 19/13724
    dhb
   • Tildeling af vejret - Svanevej 12, Hjarbæk (kommunens sagsnr.: 17/56287) 17/56287
    sfc
   • Orintering om vandstandsloggere i Rigkær ved Drost Peders Høj 19/13724
    dhb
   • Ansøgning om disp. fra §§ 3, 16 og 18 19/13724
    dhb
   • Forespørgsel - Fritidsbolig, Tostrupvej 51A, 8800 Viborg. 19/13723
    ba4
   • Færdigmelding, Mariendalsvej 7A, byggesag 18/64565
    jha
   • Accept af budget for Liseborg Hegn 47 B, 8800 Viborg 19/12033
    kft
   • Afgørelse - Strakspåbud  tilsyn d. 14.03.2019 (1497038) 19/84
    ankr
   • Ansoegning.pdf 19/13684
    olz
   • Ansøgning om staldbyggeri inden for fortidsmindebeskyttelse på Viborgvej 11, Tjele 19/13712
    bkb
   • Færdigmelding af fugleskjul og madpakkehus på Ørumsiden 15/60975
    iny
   • Arbejdstilsynet Besøgsrapport (1496412) 19/84
    ankr
   • Samarbejdsaftale med Ida Hagerup om deltagelse i planlægnings- og inspirationsdag d. 25/1-2019 16/16642
    bm9
   • Samarbejdsaftale Birte Juul vedr. deltagelse i halvårlig planlægnings- og inspirationsdag d. 25/1-2019 16/16642
    bm9
   • Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg (1496109) 19/88
    ankr
   • Kølsenvej 52, Kølsen-05Facader.pdf 19/13684
    olz
   • Kølsenvej 52, Kølsen-04 Snit.pdf 19/13684
    olz
   • Kølsenvej 52, Kølsen-04 1. sal.pdf 19/13684
    olz
   • Kølsenvej 52, Kølsen-03 Stueplan.pdf 19/13684
    olz
   • Kølsenvej 52, Kølsen-02 Kælder.pdf 19/13684
    olz
   • Kølsenvej 52, Kølsen-01 Beliggenhedsplan.pdf 19/13684
    olz
   • Fuldmagt.pdf 19/13684
    olz
   • Afgørelse - Påbud vedr. tilsyn d. 28.02.2019 (1492595) 19/88
    ankr
   • Eksisterende forhold.pdf 19/13684
    olz
   • Brand og konstruktionsklasse parcel iht. BR2018.pdf 19/13684
    olz
   • Brand og konstruktionsklasse Kælder med garage o. 50 m2.pdf 19/13684
    olz
   • Byggeansøgning, Kølsenvej 52 8831 Løgstrup 19/13684
    olz
   • Fremsendelse af projektregnskabet for fase 1 til underskrift C2CCC 16/17638
    roc
   • Færdigmelding, Søvej 15, nedrivning 18/33001
    jha
   • Ansøgning om landzonetilladelse til udstykning - Busbjergvej 76-78, 8850 Bjerringbro 19/13698
    ba4
   • Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget i 2019 19/8391
    mlko
   • Færdigmelding, Sortmejsevej 16, nedrivning 18/51399
    lirm
   • EU-klassifikation 2018 - ingen kommentarer 19/12079
    rg
   • Grundtvigsk Forening ændret navn til Viborg Højskoleforening 19/13682
    kj3
   • 22.03.2019 Bilag til embedsmandsgruppemøde - Dagsordenens pkt. 6 19/1062
    kes
   • Underskrevet købsaftale Palleshøje 37 19/11338
    hbl
   • Rykker for svar - Løgstørvej 47 19/13677
    bie
   • nedrivning 19/13677
    bie
   • Indkaldelse til general forsamling m.m., Støtteforeningn 18/26645
    glj
   • P1812-021 Hedeskrænten 107, 8800 Viborg Ansøgning.pdf 19/13658
    jno
   • Hedeskraenten_107_8800_Viborg.pdf 19/13658
    jno
   • Certifikat 2019 - Murerfirmaet Bak-Andersen.pdf 19/13658
    jno
   • Brandtekniske eksempler (Brandteknisk vejledning 30).pdf 19/13658
    jno
   • Brandsikring af småhuse.pdf 19/13658
    jno
   • Byggeansøgning, Hedeskrænten 107 8800 Viborg 19/13658
    jno
   • Afhentning af spildolie - Gl. Aalborgvej 208, 9632 Møldrup 18/8524
    xkk
   • Dispensation til fangst af signalkrebs i Karup å, 2019 19/13665
    abmi
   • Supplerende materiale til byggesag. Nr. Søbyvej 6, 7850 Stoholm 18/64564
    lirm
   • SLKS Godkendelse af budget, ark. forundersøgelse, VSM 10653 Liseborg Hegn. 19/12033
    kft
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • [Sagsnr.:17/56287] - [Dok.nr.:104858/19] Brevflet Tilbagekaldelse af afgørelse om tildeling af vejret.pdf - deres sagsnr. 19/00285 17/56287
    sfc
   • Invitation til workshop om Viborg Naturpark 1. april 2019 19/12254
    hdh
   • Bombesvarelse 20-03-2019 16_30_18.pdf 17/15145
    mehm
   • Tilbagemelding til ansøger vedr. vejforhold - Møllevang 9, 8831 Løgstrup 18/31925
    olz
   • Orientering om afbud fra LAJ - SV: Invitation til det kommende møde og studietur i Tværgående Netværk af Topledere - REMINDER 17/64247
    alm
   • Riverfisherprojekt i Karup Å 19/7147
    flr
   • VS: Skadenummer 1549591-12 - indsigelse fra Erland Pedersens Eftf. 18/6810
    pba
   • VS: ønske om bemærkninger om hydraulikoliespild på ejendommen Nørrehedevej 36, 8800 Viborg 18/6810
    pba
   • VS: Skadenummer 1549591-12 - indsigelse fra Erland Pedersens Eftf. 18/6810
    pba
   • ønske om bemærkninger om hydraulikoliespild på ejendommen Nørrehedevej 36, 8800 Viborg 18/6810
    pba
   • SV: korrektion om hydraulikoliespild på ejendommen Nørrehedevej 36, 8800 Viborg 18/6810
    pba
   • SV: korrektion om hydraulikoliespild på ejendommen Nørrehedevej 36, 8800 Viborg 18/6810
    pba
   • Viborg, Morvillesvej 6 - Nedbrydning af Morvillesvej 6 19/13902
    bie
   • Anmeldelse ikke modtget endnu - Viborg, Morvillesvej 6 19/13851
    bie
   • Offentliggørelsesskema 2019 - Sdr. Rind Vej 41, 8800 Viborg 19/11289
    xkk
   • Svar til Lars Lundgaard - Klage over Jobcenter Viborg og Viborg Kommunes ydelseskontor samt anmodning om udbetaling af manglende kontanthjælp og kompensation 19/11501
    lss
   • VS: varsel om påbud, partsh. og påbud om genetablering af mose på matr. 3f og 4a Egebjerg By, Vridsted 18/35459
    dhb
   • Sendt til Viborg Museum til udtalelse: Ansøgning om naturgenopretning ved drost Peders høj 19/13095
    ba4
   • 0.03.2019 - BR18 Byggetilladelse til at opføre uopvarmet udestue på Færøvej 3 8800 Viborg.pdf 18/64537
    mie
   • Møgelparken.pdf 17/26051
    jha
   • Bombesvarelse 20-03-2019 14_57_05.pdf 18/64537
    mie
   • 20.03.2019 - Sendt kvittering til Torben Agerkilde med sagsbehandlingstid på Krudthusvej 4, 8800 Viborg.msg 19/13836
    anbs
   • Bekræftelse til Bodil Monrad - Ulrik Wilbek på besøg på Viborg Kunsthal den 27.03.2019 mellem 10.30 og 12.00 18/46837
    hkr
   • Anmodning om udtalelse om gennemført realisering af Vandløbsrestaurering Korreborg Bæk, rørstyrt 16/15065
    let
   • 31.01.2019 Enggården - reviderede tegninger, ændret ventilationsløsning 18/30442
    slb
   • Afbud fra ULW - Debatindlæg til Altinget - Udflytning af uddannelse 19/860
    kemn
   • Bombesvarelse 20-03-2019 14_13_06.pdf 16/64336
    jha
   • Bombesvarelse 20-03-2019 14_11_47.pdf 17/26051
    jha
   • Møldrup Vandværk - afklaring af fremtidig vandforbrug ift. BNBO afgrænsning 19/13853
    rg
   • Bombesvarelse 20-03-2019 14_10_34.pdf 18/40846
    jha
   • Møldrup Vandværk - fremtidig vandforbrug, betydning for afgrænsning af BNBO 19/13853
    rg
   • Møldrup Vandværk - grundvandsbeskyttelse, evt. ekspropriation af jord 19/13853
    rg
   • Afbud fra ULW - Stafet for Livet Bjerringbro 15. og 16 juni 2019 19/6178
    hkr
   • Brandstrupvej (Vindumvej 178, 8840) - Varsel af påbud om beskæring 16/18594
    akz
   • BR18 Byggetilladelse til at_opsætte udhængsskilt_Vestergade 13A 8800 Viorg.pdf 19/3944
    peb
   • Bombesvarelse 20-03-2019 13_46_20.pdf 19/3944
    peb
   • UDKAST i "høreing" - Afgørelse om ikke miljøvurderingsrapport 19/11437
    bie
   • SV: Ansøgning om tilladelse til udledning af grundvand, samt vurdering af behov for tilladelse til grundvandssænkning - Bjerringbro, Kirketoftvej. Separat kloakering. 19/10781
    flr
   • Bombesvarelse 20-03-2019 12_45_25.pdf 19/3262
    olz
   • [Sagsnr.:19/13800] - Adgang - Offentlige veje - Gl. Aalborgvej 29, 8830 Løvel - henvendelse om etablering af asfaltstik 19/13800
    sfc
   • Kvittering for modtagelse af mailen - Friggsvej 3, 8800 Viborg 19/5750
    olz
   • Bombesvarelse 20-03-2019 12_26_06.pdf 17/63869
    peb
   • Komponisthøjen 12 - tinglysning - rykker for underskrift 18/59838
    hbl
   • am1@viborg.dk - oplysning om Ansøgning om lovliggørelse af jordvarmeanlæg på Nørresøvej 29, 8800 Viborg 18/60227
    pibh
   • Landzoneafgørelse til etablering af legeplads ved Skringstrup forsamlingshus, Herredsvejen 29B og 37 8832 Skals 19/13732
    ba4
   • 19-03-2019 Supplement til kvitteringsskrivelse af d.d. - Brovej 5A, 9500 Hobro 19/2670
    olz
   • Landzoneafgørelse til legeplads ved Skringstrup Forsamlingshus 19/13732
    ba4
   • Kopi af afgørelse om ikke VVM til etablering af rensebassin Øst i Arnbjerg 19/5633
    flr
   • Følgeskrivelse med kopi af aførelsen om VVM 19/5633
    flr
   • Korreborg Bæk - rev. ansøgning indsendt d 20-03-2019.pdf 16/15065
    let
   • Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af en rensedam i Arnbjerg 19/5633
    flr
   • Bombesvarelse 20-03-2019 08_06_50.pdf 18/44421
    jha
   • _Ibrugtagningstilladelse til at_etablere et kopirum til printer_Holstebrovej 188 8800 Viborg_2019-03-20.pdf 18/44421
    jha
   • Indledende spørgsmål - SV: Støj fra slagterne 19/13759
    bie
   • Bombesvarelse 20-03-2019 10_52_58.pdf 18/7721
    lirm
   • Returnering af underskrevet projektregnskab fase 1 til regionen 16/17638
    roc
   • Bombesvarelse 20-03-2019 10_46_23.pdf 19/2821
    olz
   • Intern besked til miljøpatruljen omkring årets vandføringsmålinger 19/13186
    flr
   • Bombesvarelse 20-03-2019 10_36_52.pdf 19/7468
    lirm
   • Kvittering til borger 19/13747
    pber
   • SV: Tømning af olieudskiller - tidspunkt - sandfanget tømt i sidste uge 12/5776
    bie
   • Bemærkninger - Løgstørvej 47 - byggeaffald 19/13677
    bie
   • Bombesvarelse 20-03-2019 10_09_48.pdf 19/13636
    jno
   • Bombesvarelse 20-03-2019 10_01_30.pdf 17/42050
    jno
   • Rigkær ved Drost Peders Høj - okke planer om at lukke brønd v mst-loggere 19/13724
    dhb
   • 20.03.19 Byggetilladelse til at udvide bolig. Nr. Søbyvej 6, 7850 Stoholm Jyll.pdf 18/64564
    lirm
   • Bombesvarelse 20-03-2019 09_52_53.pdf 18/64564
    lirm
   • Svar på spørgsmål vedr. fritidshus på Tostrupvej 51A, 8800 Viborg 19/13723
    ba4
   • Bombesvarelse 20-03-2019 09_20_11.pdf 18/58337
    aped_slettet_1
   • Bombesvarelse 20-03-2019 09_14_24.pdf 18/33001
    jha
   • Kvittering for ansøgning om landzonetilladelse til udstykning - Busbjergvej 76-78, 8850 Bjerringbro 19/13698
    ba4
   • Bombesvarelse 20-03-2019 09_07_15.pdf 18/19530
    jno
   • Momsopgørelse 2018 med dokumentation sendt til revision hos BDO 17/62660
    amm
   • Bombesvarelse 20-03-2019 08_53_05.pdf 18/51399
    lirm
   • Jens Jensen sender og kvitteres for modtagelse af høringssvar vedrørende Biogasanlæg, Sønderupvej 1, Tjele 17/61015
    adno
   • SV: Afhentning af spildolie - Gl. Aalborgvej 208, 9632 Møldrup 18/8524
    xkk
   • Bombesvarelse 20-03-2019 00_04_44.pdf 18/56450
    olz
 • 19.03.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Fremsendelse af opdateret brandstrategirapport ift- ændring af ABA-alarmtryk mv , Asmildklostervej 21, 8800 Viborg 17/44081
    vbp
   • Der kvitteres for afslutning af sag - Asmildklostervej 21, 8800 Viborg 17/44081
    vbp
   • Opfølgning på møde/materiale til behandling af byggesag - Olympic, Poul Due Jensens vej 7, 8850 Bjerringbro 18/28436
    vbp
   • Opfølgning om status på sag mv. Brogade 49B, Bjerringbro 17/45176
    vbp
   • Modtagelse af ansøgning om etablering af stalde på AU-Foulum 19/9534
    bkb
   • LMO's ansøgning om etablering af stalde på AU-Foulum 19/9535
    bkb
   • Kvittering: Dokumentationen for, at Viborg Kommune har afsat 200.000 kr. til realisering af Partnerskabsprojekt om formidling og publikumsfaciliteter Skals Å ved Kølsen Enge 16/54179
    iny
   • Gudenådalens Rideklub - Vedr. eksterne undervisere og møddingsplads 17/15661
    lgr
   • Situationsplan + Plantegning.png 19/13647
    mbru
   • Facadetegning 2 Med mål.png 19/13647
    mbru
   • Facadetegning 1 Med mål.png 19/13647
    mbru
   • Bakkedraget 34, 8850 Bjerringbro.pdf 19/13647
    mbru
   • Byggeansøgning, Bakkedraget 34 8850 Bjerringbro 19/13647
    mbru
   • Kvittering for videresendelse til nævn af klagenummer 1003356 - Søvsøvej 13, 8800 Viborg 19/12586
    dhb
   • Høring af ansøgning om supplerende gydegrus på 7 eksisterende gydebanker i karup Å 19/7147
    flr
   • Lars B H Larsen - klage over påbud om genetablering af mose 19/13640
    dhb
   • Fotobilag til klage over påbud - Lars B H Larsen 19/13640
    dhb
   • Viborg Kommune - 04.03.2019.pdf 19/13636
    jno
   • LE34_1805388-002-002_2.pdf 19/13636
    jno
   • FULDMAGT-JP.pdf 19/13636
    jno
   • 2019-0056-03 Gamle Aarhusvej 197, 8800 Viborg_Rapport bygningsundersøgelse.pdf 19/13636
    jno
   • Byggeansøgning, Gl. Århusvej 197 8800 Viborg 19/13636
    jno
   • Boligselskabet Viborg henviser til dialog med jurist fra BL vedrørende udlejning af erhvervslokaler i Solgården 19/10761
    msf
   • Vurdering af konstruktionsklasse.pdf 19/13620
    lirm
   • Skovlunden 40, 8800 Viborg.pdf 19/13620
    lirm
   • Plantegning med indtegnet ABA.pdf 19/13620
    lirm
   • Notat_Caverion_Teknisk_Bytte_280818.pdf 19/13620
    lirm
   • Fuldmagt.pdf 19/13620
    lirm
   • Energiramme - BR18 - Skovlunden 40, 8800 Viborg - 119087.pdf 19/13620
    lirm
   • Byggeskadeforsikring.pdf 19/13620
    lirm
   • 008 Brandteknisk_bytte_Tom.pdf 19/13620
    lirm
   • Byggeansøgning, Skovlunden 40 8831 Løgstrup 19/13620
    lirm
   • Spor af rotter - Bilag 6 - Blichers Allé 20 8830 Tjele 19/4102
    clp
   • Anmodning om aktindsigt. Rosmarinvej 13, 8800 Viborg 19/13617
    lirm
   • Søvænget mat..jpg 19/13603
    jno
   • situationslpan.jpeg 19/13603
    jno
   • plantegning.jpeg 19/13603
    jno
   • 22.03.2019 Bilag til møde i embedsmandsgruppen 19/1062
    kes
   • facadetegning.jpeg 19/13603
    jno
   • Byggeansøgning, Søvænget 2 8800 Viborg 19/13603
    jno
   • Anmodning om aktindsigt. Rosmarinvej 13, 8800 Viborg 17/52157
    lirm
   • Dunhammeren 42 - køberoplysninger 19/13585
    hbl
   • Sagsnr. 325579 - Viborg Handel - opfølgning på møde 19/13608
    kemn
   • Fritid&Samfund: Invitation til årsmøde 2019 19/13607
    sk
   • Brev til kommuner om seniorførtidspension.pdf 19/13601
    lni
   • Bilag 2. Seniorførtidspension fordelt på kommuner og kommuner med forpligtende samarbejde.pdf 19/13601
    lni
   • Bilag 1. Seniorførtidspension.pdf 19/13601
    lni
   • Afrapportering om kommunernes anvendelse af ordningen om seniorførtidspension.pdf 19/13601
    lni
   • VS: Brev fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen til kommunerne om seniorførtidspension (BM ID: 1690151) 19/13601
    lni
   • Forpagtningsaftale 2019-2024 19/12478
    sost
   • ny forpagtningsaftale Riskjær savr fra Finn Støy 19/12478
    sost
   • Foto af etableret flydelag - Kølsenvej 23, 8831 Løgstrup 19/11685
    xkk
   • Ansøgning til Viborg Kommune (3) vejlovgivningen Chr.Kragh.pdf 19/13571
    vbp
   • AKK meltransport til eksist. 27.02.2019.pdf 19/13571
    vbp
   • Ansoegning.pdf 19/13571
    vbp
   • Ansøgning til Viborg Kommune (3) vejlovgivningen Chr.Kragh.pdf 19/13571
    vbp
   • AKK meltransport til eksist. 27.02.2019.pdf 19/13571
    vbp
   • Byggeansøgning, Åhusevej 8 7470 Karup J 19/13571
    vbp
   • Billeder af opbevaring af kunstgødning mv. - Fusagervej 12, 8800 Viborg 18/3813
    clp
   • 19-03-2019 Supplerende materialer til byggesagen - Brunbankevej 13, 8800 Viborg 19/3177
    olz
   • anmodning om udbetaling af Personlig Assistance 19/9172
    bb4
   • Tingvej 46 - ansøgning og færdigmelding af nedsivningsanlæg 18/3253
    peph
   • Tingvej 46 - kloaktegning af nedsivningsanlæg 18/3253
    peph
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Tange Søvej 72, 8840 Rødkærsbro 19/13579
    mp2
   • Fra Tue Bisgaard: Udbudsdokumenter 17/26665
    rgn
   • Fra LE34: Udstykningsplan - Brofæste 17/26665
    rgn
   • Placering 19/13468
    pibh
   • Færdigmelding, Bavnehøjvej 23, byggesag 19/3641
    jno
   • Placering på grund.jpg 19/13469
    mie
   • Beboelses_modul.pdf 19/13469
    mie
   • Byggeansøgning, Spangsbjerg Alle 48 8800 Viborg 19/13469
    mie
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Steen Nielsen, Kallestrupvej 83, 9632 Møldrup, Besøgsrapport 25647-00-19 19/291
    am1
   • Supplerende materiale til byggesag. Hindbærkrattet 91, 8850 Bjerringbro 19/6342
    lirm
   • Placering 13/39955
    pibh
   • Forespørgsel på mulighed for udstykning - Lynderup Hage 4, Lynderup, 8832 Skals 19/13565
    mp2
   • Ansøgning 13/39955
    pibh
   • Modtaget opsigelse - Ejstrupvej 18H - Gertrud Andersen Nørskov 15/68253
    mh8
   • Møldrup Skytteforening - Ny ansøgning om forøget lokaletilskud 2019 og frem 19/13349
    lgr
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Agerbækvej 8, 7470 Karup 19/13548
    mp2
   • Fra LE34: 1. udkast - udstykningsplan, Brofæste 17/26665
    rgn
   • Habitats første udkast til naturen i din have til kommentarer 16/10125
    hdh
   • Bemærkninger fra EVV: Kloakprojekter for Ejendomme og Energi 19/11601
    peph
   • Cricketklubbens hjemmekampe 2019 19/13528
    av4
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Skovdalen 3, 8800 Viborg 19/13524
    mp2
   • Revideret situationsplan er modtaget fra ansøger og videresendt til Vej Afd. til udtalelse - Møllevangen 9 i Løgstrup 18/31925
    olz
   • SV: Projekterede tiltag og afvandingskort - Gørup Enge 13/2612
    kes
   • LOKALDYSTEN 2019 19/13521
    av4
   • Færdigmelding, Holstebrovej 188, byggesag 18/44421
    jha
   • bie@viborg.dk - T.O. Afgørelse om at der ikke udarbejdes miljøvurderingsrapport - Gudenaadalens Energiselskab Amba, Jørgens Alle 40, Bjerringbro. 18/31746
    jha
   • bie@viborg.dk - Byggetilladelse - Gudenaadalens Energiselskab Amba, Jørgens Alle 40, Bjerringbro. 18/31746
    jha
   • bie@viborg.dk - VS: Byggesagen på Jørgens Alle 40 - varmepumpe, Gudenaadalens Energiselskab 18/31746
    jha
   • bie@viborg.dk - Om regnvand/overfladevand fra Jørgens Alle 40 18/31746
    jha
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Kvolsvej 20, 8831 Løgstrup 19/13498
    mp2
   • Mulighed for byggetilladelse på tidligere Mangehøje 10? 19/13497
    bkb
   • VS: Indsigelse vedrørende Møllebæk Bjerringbro 18/38654
    flr
   • Brev vedr. indberetning af selskabs - og fondsskat for indkomståret 2017 og tidligere år. - Indberetning af viderefordeling af selskabsskat for indkomståret 2017 og tidligere år fra Indenrigs- og økononmiministeriet 18/38839
    amm
   • Vridsted Idrætsforening - Vedtægtsændringer 2019 19/13487
    lgr
   • Underskrevet forpagtningsaftale Riskjær 19/12478
    sost
   • Ansøgning 27-02-2019 19/12340
    pibh
   • Ansøgning 21-02-2019 19/12340
    pibh
   • Underskrevet forpagtningsaftale Riskjær 14/26195
    iny
   • Høringssvar fra Viborg Museum 19/12340
    pibh
   • Matrikulær sag vedrørende arealoverførsel af arealer til regnvandsbassiner til Energi Viborg Vand A/S. udstykningskontrolskema791. 19/13471
    am1
   • Underskrevet forpagtningsaftale Gammelstruplejren 19/11518
    sost
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Nørregade 57, Vammen, 8830 Tjele 19/13481
    mp2
   • Kontrakt Countmonitor 19/7314
    kiw
   • Fly vandværk, ansøgning om udledning af filterskyllevand: Virkemåde for bundfældningstank 19/13478
    peph
   • Status fra rådgiver 19/8623
    pibh
   • Dagsordensmateriale til ekstraordinært møde i Gudenåkomitéens Embedsmandsgruppe 21 marts 2019 18/4224
    hsjen
   • Møde i Gudenåkomitéen 18/4224
    hsjen
   • Supplerende materiale modtaget Tingvej 2B 8800 Viborg.pdf 18/37256
    peb
   • Dagsordensmateriale til Gudenåkomitéens møde 15. marts 2019 18/4224
    hsjen
   • Indbydelse og dagsorden til Jord-ERFA-Midt 11/4 2019 12/104174
    pba
   • Kvittering fra Fiskeristyrelsen vedr. ansøgning om tilskud til forundersøgelse af spærring i Rind Bæk 18/50789
    aa5
   • Ny areal: Udsprinkling af overfladevand fra biogasanlæg på Ø. Børstingvej 6 17/59487
    peph
   • Byggeansøgning, Vestergade 38 8850 Bjerringbro 19/13455
    jno
   • Spørgsmål til opstart ifm. afgørelse om at der ikke udarbejdes miljøvurderingsrapport - Gudenaadalens Energiselskab Amba, Jørgens Alle 40, Bjerringbro. 19/9901
    bie
   • Søvsøvej 9, 8800 Viborg. Anmeldelse af dyrehold, etablering, udvidelse eller ændring 19/13462
    jg1
   • Forespørgsel vedr. forsyning/ledninger 19/12576
    llk
   • Søren Andreasen 17/17280
    flr
   • Rørgårdsvej 9, 7850 Stoholm, anmeldelse af dyrehold 19/13451
    jg1
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Bjerrevej 47, 8840 Rødkærsbro 19/13456
    mp2
   • 14.03.2019 - Modtaget bemærkning fra Årshøjen 3, 8800 Viborg.pdf 19/6781
    mie
   • Mail med bilag til Bygherregruppemøde med totalrådgiver 21/03-2019 (BHGM-24) - supplerende bilag 17/20075
    heg
   • 1983 - Museumsforeningen skriver til borgmester Viggo Raaby.pdf 19/13340
    susni
   • Rørgårdsvej 9, 7850 Stoholm. Anmeldelse af dyrehold, etablering, udvidelse eller ændring 19/13451
    jg1
   • Hobro Landevej 144A - kontakt til lejer 19/13449
    peph
   • Anmeldelse af jordflytning fra Skovdalen 5B, 8800 Viborg 19/12276
    pba
   • Tapdrupvej, 8800 Viborg - udstykning (LE34 ref. 1803700) 18/14168
    hbl
   • Anmeldelse af dyrehold indsendt - Rørgårdsvej 9, 7850 Stoholm 18/60576
    clp
   • Harley Davidson Club Denmark - Ansøgning om lån af areal 2026 19/13394
    obp
   • vedr. FESs Referat_ViborgKommune_Myndighedsbehandling af ILS Karup 19/13133
    dhb
   • Mail til orientering fra Lejerbo til Landsbyggefonden 18/42089
    evg
   • Mail til orientering fra Lejerbo til Landsbyggefonden 12/51818
    evg
   • Supplerende materiale til byggesag. Bisballevej 32, 8800 Viborg 18/62086
    lirm
   • Museets vurdering ang. arkæologi for forslag til LP 528 og forslag til KPT 43 - Foreløbig arkæologisk udtalelse Lokalplanforslag Røddding Nord.pdf 19/7430
    janb
   • lokakplan 506 og kommuneplantillæg 42 18/25731
    mble
   • 18-03-2019 Supplerende materialer til byggesagen - Brunbankevej 13, 8800 Viborg 19/3177
    olz
   • Forespørgsel vedr. forsyning/ledninger 19/12576
    llk
   • Henvendelse fra ingeniør vedr. BK og KK - Brunbankevej 13, 8800 Viborg 19/3177
    olz
   • Ansøgning om tilladelse til at bruge Viborg Torv eller Gågade 19/13436
    av4
   • Indsendelse i byg og Miljø til bygegsag- lovliggøre diverse skure - mammen Byvej 69, 8850 Bjerringbro 18/47296
    vbp
   • Haversmosevej 9, 8830 Tjele, anm. beholderkontrol 19/2600
    jg1
   • Reviderede skemaer med oversigt over materiale der skal til ift. afslutning af byggesag - Blichers Alle 25, 8830 Tjele 16/20619
    vbp
 • 18.03.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Gudenåvej 4 - tilbagemelding angående dæksel. 19/11125
    peph
   • Ny Præstebolig i Rødding - analyser, Kirkegade 14, 8830 Tjele 19/13425
    mbp
   • Udspil til lovliggørelse af miljøforhold på ejendommen, Herredsvejen 50A, 8832 Skals 19/11754
    mbp
   • Matr.nr. 16b, Sahl By, Sahl - Frisholtvej 122, 8643 Ans By - Ansøgning om landzone- og byggetilladelse på vegne af Helle og Jens Christian Hedegaard. 18/3439
    bkb
   • no_reply_minimaks@gst.dk - Matrikulær sag behandlet GODKENDT af kommune 19/5541
    am1
   • Fra NAtionalmuseet Arkæologisk rapport - Brandstrup kirkegård 2018 14/77361
    mik
   • Samlede initiativer.pdf 19/4146
    8mk
   • Post fra Landbrugsstyrelsen - Vi har modtaget din ansøgning om udbetaling(b0b6db62ecf944d1bb70cbb9fc800b52).pdf 17/13996
    kes
   • Anmeldelse af jordflytning, Kirkegade 14, 8830 Tjele, 150 m³ kat 1 19/13425
    mbp
   • Aflæsningsskema vedr. Teglskjær 6-8, 8800 Viborg 18/54234
    tno
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Kjeldbjergvej 3, 7800 Skive 19/13420
    mp2
   • Tapdrupvej 64 - skøde tinglyst endeligt 18/14168
    hbl
   • Sagsfremstilling til kommunerne med orientering om status fra alliancen om den nære psykiatri 19/4146
    8mk
   • Mail med sagsfremstilling til kommunerne med orientering om status fra alliancen om den nære psykiatri 19/4146
    8mk
   • Klokkelyngen 4, Karup - køberoplysninger 19/13377
    hbl
   • TAK 2-2019 og TAK 3-2019 Stoholm - indkaldelse stoholm tak 2-2019 og tak 3-2019.docx 17/42364
    dar
   • TAK 2-2019 og TAK 3-2019 Stoholm 17/42364
    dar
   • ib3@viborg.dk - VS: Ny sag til industri - Vestermarksvej 19/12826
    jha
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Vindumvej 19, 8850 Bjerringbro 19/13401
    mp2
   • VS: syg kursist 18/57914
    jdb
   • Registreringsmeddelelse U2018-58477. Referencenr. 1608346 - Registreringsmeddelelse.pdf.pdf 18/30913
    am1
   • Fravær 18/57914
    jdb
   • Registreringsmeddelelse U2018-58477. Referencenr. 1608346 18/20983
    am1
   • Fejl 18/30913
    am1
   • SV: Fravær 18/57914
    jdb
   • VS: Afd. 68, Liseborg Hegn 19/13392
    btr
   • Registreringsmeddelelse U2019-52855. Referencenr. 2187152-2 18/61627
    am1
   • Præcisering fra ministeriet til kommunerne 12/10062
    hrav
   • Tegningsmateriale der viser fodboldgolfbane 19/13390
    anbs
   • 22.03.2019 Dagsorden og de første bilag til møde i Embedsmandsgruppen 19/1062
    kes
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Fårdalvej 6, Fårdal, 8830 Tjele. 19/13379
    mp2
   • Palstrupvej 25 - ikke tidligere afløb fra vaskeplads 18/46469
    peph
   • Bag Højen 32 - køber returnerer underskrevet købsaftale 19/12850
    hbl
   • Dunhammeren 19 - tinglyst skøde 18/59854
    hbl
   • Navn på ny formand - Lindum Landsbykulturhus 19/13368
    kj3
   • Ny formand - Lindum Landsbykulturhus 19/13368
    kj3
   • Henvendelse vedr. skader på fortidsminde 2009:67, Store Borgvold. J.nr. 16/04965. 13/77324
    jkl
   • Kortskitse: Palstrupvej 25 - nedsivningstilladelse til spildevand_Doknr90100-19_v1.docx 18/46469
    peph
   • Mail på ny kasserer - Vorning Borger og Kulturhus 19/13352
    kj3
   • Palstrupvej 25 - oplysninger om olieudskiller 18/46469
    peph
   • Oversigt over bestyrelse - Vorning Borger og Kulturhus 19/13352
    kj3
   • Møldrup Skytteforening - Ansøgning om forøget lokaletilskud 2019 og frem 19/13349
    lgr
   • Hobrovej 85 - nyt datablad på olieudskiller 19/5533
    peph
   • Primo juni, forventet: SV: Stoholm Renseanlæg, ansøgning om ny udledningstilladelse 19/11901
    tms
   • Hvilestol 12/8249
    hrav
   • Underskrevet brugsaftale - Møldrup 19/3578
    aw
   • Underskrevet kontrakt - Møldrup 19/3580
    aw
   • Underskrevet kontrakt Møldrup 13/51598
    aw
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Tingvej 22, Ulbjerg, 8832 Skals 19/13333
    mp2
   • Fra kolonihaven nr. 8 - H.F 1936 13/53777
    aw
   • Projekterede tiltag og afvandingskort - Gørup Enge 13/2612
    kes
   • lynhøring vedr. anmeldelse af sejlads med vilkår på Karup Å i forbindelse med undersøgelser af sælprædation 19/9588
    flr
   • lynhøring vedr. anmeldelse af sejlads med vilkår på Karup Å i forbindelse med undersøgelser af sælprædation 19/9588
    flr
   • lynhøring vedr. anmeldelse af sejlads med vilkår på Karup Å i forbindelse med undersøgelser af sælprædation 19/9588
    flr
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Vridsted Købmandsgård, Egebjergvej 4 , 7800 Skive, Besøgsrapport 23409-0 19/291
    am1
   • Søndermarksvej 44, 8800 Viborg - rettelse til BBR.pdf 19/13314
    btr
   • Ansøgning om opstilling af telt 19/13306
    av4
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Højbjerg Super, v/Ole Højbjerg, 7800 Skive, Besøgsrapport 20111-00-1913 19/291
    am1
   • aha@klimadan.dk - Orientering fra Klimadan om status vedr. placering af ordvarmeanlæg på Grønhøjvej 23, 8830 Tjele 18/60281
    am1
   • Robot på BU.docx 18/17902
    hst
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Lynderupvej 65A, Lynderup, 8832 Skals 19/13301
    mp2
   • Busstop og -standere i Hammershøj og ved Foulum aftale 16/36409
    majoh
   • Ordrebekræftelse fra Hancock Bryggerierne på levering af fadøl, anlæg og barer til personalefest/revy 2019 den 5. april 18/30167
    alm
   • Supplerende materiale modtaget Tingvej 2b 8800 Viborg 18/37256
    peb
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Hagebro Kro, Holstebrovej Hagebro 275, 7800 Skive, Besøgsrapport 31306-0 19/291
    am1
   • bilag 3 - analyseprogram 19/12974
    joo
   • SV: 09161 Kokholmvej Fremsendelse af budget for forundersøgelse - 09161 Kokholmvej Frigivelse efter prøvegravning 2019.pdf 18/64245
    tojj
   • SV: 09161 Kokholmvej Fremsendelse af budget for forundersøgelse 18/64245
    tojj
   • Løvel Linedancers - Vedr. lokaletilskud 2018/19 19/13294
    lgr
   • Oversvømmet grund på Sønder Alle 47 19/12953
    tms
   • Mail fra Banedanmark om status på overgang over banen i Bjerringbro 18/3271
    heg
   • Ansøgning kommerciel servicevejvisning til Sundolitt 19/13285
    jho
   • Spørgsmål om skiltning til Sundolitt 19/13285
    jho
   • VS: Udvikling af Nørreådalen "kom og se Nørreådalen blomstre" 18/18405
    hdh
   • Kopi af Vejdirektoratets afgørelse vedr. ændring af vejvisning til industriområde Vest 25-29 19/13281
    jho
   • Vejdirektoratet sender kopi af ændring af vejvisning til industriområde Vest 25-29 i Viborg 19/13281
    jho
   • 2019.02.14 Aconto nr. 01, proforma - hovedentreprise 18/30442
    slb
   • Vs: SV: østrup autoophug 18/39101
    ib3
   • VS: Post fra Landbrugsstyrelsen 17/8790
    aa5
   • Supplerende materiale modtaget Tingvej 2b 8800 Viborg Ansoegning.pdf 18/37256
    peb
   • Notat vedr. arbejdsskadeforsikring 18/52421
    bf3
   • Notat vedr. arbejdsskadeforsikring 18/61611
    bf3
   • Viborg Lærerkreds sender udtalelse til VIborg Byråd vedtaget på deres generalforsamling. Udtalelsen vedr. deres bekymring om det kommende budget for folkeskoleområdet. 18/396
    alm
   • Svar retur om P-pladser ved Sognegården 19/9803
    jho
   • Mail fra den nye ejer af Gl. Århusvej 112A, 8800 Viborg - Vedr. byggeskadeforsikring 18/16046
    olz
   • Gudenåvej 22B - kortrettelse 19/13268
    peph
   • Vejdirektoratet sender kopi af endelig afgørelse vedr. tilladelse til ændring af navn på vejvisning 19/13263
    jho
   • Vejdirektoratet sender kopi af endelig afgørelse vedr. kommerciel servicevejvisning til Hvolris Jernalderlandsby 19/13260
    jho
   • Kopi af BMI Danmark takker for svar - Partshøring vedr. tilladelse til ændring af navn på vejvisning 19/13263
    jho
   • Vejdirektoratet sender kopi af partshøring vedr. tilladelse til ændring af navn på vejvisning 19/13263
    jho
   • Dagsorden bygherregruppemøde med totalrådgiver 21/03-2019 (BHGM-24) 17/20075
    heg
   • Palstrupvej 25: spg om kontakt i byggesag 18/46469
    peph
   • Vejdirektoratet sender kopi af partshøring vedr. kommerciel servicevejvisning til Hvolris Jernalderlandsby 19/13260
    jho
   • SV: Ny generatorbygning til nødanlæg Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 19/7707
    ib3
   • VS: Ny generatorbygning til nødanlæg Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 19/7707
    ib3
   • 2019.03.12 Accept fra borger på opsætning af skurvogn 19/12281
    slb
   • Re: 2019.03.13 placering af el-tavle, svar fra borger 19/12281
    slb
   • 2019.03.12 Ejer af gennemgående fællesvej - vedr. blokering 19/12281
    slb
   • Mail fra ejer med billeder af stuehus - Bevaringsværdi 4 - Bavnevej 33, 8831 Løgstrup 19/13070
    olz
   • Nedrivning af sauna 19/13254
    bie
   • Behov for funktionscertifikat - Viborg - KUBEDATA 19/8465
    hr1
   • 2019.03.11 Pris på udv. stålrepos og rampe - fra Visitationen 19/12281
    slb
   • VS: Digitalpost: Miljø- og Fødevareklagenævnet Orienteringsbrev (1492897) 17/53338
    ib3
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Toften 2, Tastum, 7850 Stoholm Jyll . 19/13250
    mp2
   • Telefonnotat fra samtale med Joe&The Juice Viborg den 18/3-2019 19/10038
    edg
   • SV: Bud og forslag til arbejdspunkter mv. til VRG mødet den 20. marts 2019 19/529
    tv
   • SV: Bud og forslag til arbejdspunkter mv. til VRG mødet den 20. marts 2019 19/529
    tv
   • Ang: Bud og forslag til arbejdspunkter mv. til VRG mødet den 20. marts 2019 19/529
    tv
   • Bud og forslag til arbejdspunkter mv. til VRG mødet den 20. marts 2019 19/529
    tv
   • Ang: SV: Bud og forslag til arbejdspunkter mv. til VRG mødet den 20. marts 2019 19/529
    tv
   • T.O. - Tilbagemelding fra Favrskov Kommune til Plan 19/9901
    bie
   • Dagsorden til VEJAFM VRG møde 187 d. 20. marts 2019 19/529
    tv
   • Fwd: Status på skoleindskrivning 18/53872
    maf
   • Landinspektør anm. underksirfter på ejererklæringer - .nr. 1705473, arealoverførselssag ifm. af ny ca. 1,4 km cykelsti mellem Bruunshåb og Rindsholm, matr.nr. 4ag Ll. Asmild, Asmild, Bruunshåbvej, 8800 Viborg 16/54008
    tojj
   • Advokatfirmaet Horten fremsender afgørelse i sagen om navneretten til Viborg Stadion 14/76788
    jri
   • Energi Vibrog frems. kopi af afgørelse i sagen om navneretten til Viborg Stadion 14/76788
    jri
   • Supplerende materiale til byggesag. Lynderupvej 49, 8832 Skals 18/45640
    lirm
   • VS: Krav om frivillig udbygningsaftale ved udvidelse af Hjarbækvej i relation til lokalplanlægningen for friplejehjemmet i Løgstrup 18/59320
    mnan
   • Naturvurderinger på nyt regulativforslag for Skive Å 18/3391
    flr
   • SV: J.nr. 17-0258017. Forundersøgelse - Lund Bæk 17/44831
    hsjen
   • Tilsagn/afslag på ansøgninger om andet skoledistrikt 18/53872
    maf
   • Dagens processpildevands tal - forhøjet COD-tal 12/6506
    bie
   • Om aftaler af cip spildevand fra H1 og E 12 12/6506
    bie
   • Dagens processpildevands tal - Hobrovej 1. 12/6506
    bie
   • Resultater af døgnprøver for 2019 12/6506
    bie
   • Svar vedrørende Onsildbro fra Mariagerfjord Kommune 19/13186
    flr
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Trinbrætvej 1, 8800 Viborg 19/13193
    mp2
   • Hjarbæk Havkajak Klub - Bilag til kursustilskudsansøgning 19/12968
    lgr
   • Vejdirektoratets udkast til afgørelse i sag nr. 19/03970 - SV Kvittering og høring ang klage over afgørelse om nedlæggelse af en del af privat fællesvej - Vejdirektoratets sagsnr. 1903970 - Viborg Kommunes sagsnr. 1819503(klagesag 1911808).msg 19/11808
    sfc
   • Vejdirektoratets udkast til afgørelse i sag nr. 19/03970 - 19-03970-4 Udkast til afgørelse 5807435_2167220_0.pdf 19/11808
    sfc
   • Vejdirektoratets udkast til afgørelse i sag nr. 19/03970 19/11808
    sfc
   • Vedr. ordrenr. 41339655/Peter Jakobsen 18/32530
    pj
   • Kort opfølgning OL beregninger - Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro 18/28436
    vbp
   • Ansøgning til oprensning af sø op matr. nr. 3d Vorning By, Vorning 19/13181
    askr
   • VS: MGO-huskepunkt og udarbejdelse af notat om Materialepakke til reduktion af frafald - Signaturbevis.txt 19/13182
    brkr
   • VS: MGO-huskepunkt og udarbejdelse af notat om Materialepakke til reduktion af frafald - image001.png 19/13182
    brkr
   • VS: MGO-huskepunkt og udarbejdelse af notat om Materialepakke til reduktion af frafald 19/13182
    brkr
   • Inspektionsrapport - Sterilcentral, "færdigmelding af byggeri for vaskerummet i sterilcentral" 17/43321
    vbp
   • meddelelse om at byggeri er påbegyndt luli 2018 - Musikbakken 2, 9950 Hobro 16/68017
    vbp
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • jha@viborg.dk - VS: gitte stenberg nørresøbakken 95 skimmelsvamp 19/12270
    jha
   • jha@viborg.dk - VS: gitte stenberg nørresøbakken 95 19/12270
    jha
   • Referat fra 21. februar 2019 grupperne fra det tidligere brugerråd for viborg naturpark 16/10125
    hdh
   • Ophævelse af vilkår i miljøgodkendelse angående Bryrup Dambrug og Mønsted Dambrug 19/6830
    tms
   • Ophævelse af vilkår i miljøgodkendelse_Mønsted Dambrug 19/6830
    tms
   • Ophævelse af vilkår i miljøgodkendelse_Bryrup Dambrug 19/11594
    tms
   • Kommentarer til hastighedsbegrænsninger på rute 13, Viborg - Møldrup 18/45144
    lje
   • Mail ti lejendomsmægler vedr. Storegade 28, 8850 Bjerringbro.msg 16/60017
    jno
   • Bombesvarelse 18-03-2019 15_55_09.pdf 16/35959
    mehm
   • Bombesvarelse 18-03-2019 15_52_14.pdf 18/22085
    mie
   • 18.03.2019 - Byggetilladelse til opførelse af 40 familieboliger på Erik Ejegods Vej.pdf 18/22085
    mie
   • 18.03.2019 - Sendt e-mail til Louise LUndgaard, Erik Arkitekter med kopi af dispensationen til Erik Ejegods Vej 25, 8800 Viborg 18/22085
    mie
   • 18.03.2019 - Dispensation til bebyggelsesprocenten, etageantallet og parkering på terræn på Erik Ejegods Vej 25, 8800 Viborg.pdf 18/22085
    mie
   • Højbjerg Møllevej 8, 8850 Bjerringbro: Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til at ændre biavlerbygning til gæstehus for rodfrugtvirksomhed 19/563
    bkb
   • am1@viborg.dk - Godkendt Matrikulær sag - Udstykning af matr. nr. 3a Rabis by, Karup. LSP jr. 3599 19/5541
    am1
   • Viborg Kommunes bemærkninger til Klagenævnet - 1003356 19/12586
    dhb
   • Bombesvarelse 18-03-2019 15_30_41.pdf 19/9663
    mbru
   • 18.03.2019_Byggetilladelse til at_nedrive drivhus og erstatte det med nyt drivhus_Koldingvej 187 8800 Viborg.pdf 19/9663
    mbru
   • Klokkelyngen 4 - sender købsaftale til underskrift hos køber 19/13377
    hbl
   • 18.03.2019_Godkendt_Situationsplan.pdf 19/9663
    mbru
   • 18.03.2019_Godkendt_Situationsplan forfra.pdf 19/9663
    mbru
   • 18.03.2019_Godkendt_Sidetegning.pdf 19/9663
    mbru
   • 18.03.2019_Godkendt_Plantegning.pdf 19/9663
    mbru
   • 18.03.2019_Godkendt_Facadetegning.pdf 19/9663
    mbru
   • 18.03.19 Byggetilladelse til drivhus. Arnbjerg Fælled 27, 8800 Viborg.pdf 19/9737
    lirm
   • Bombesvarelse 18-03-2019 14_53_54.pdf 19/9737
    lirm
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre kontorer og produktionsfacaliteter_Vestermarksvej 1 8800 Viborg_2019-03-18.pdf 19/12826
    jha
   • Bombesvarelse 18-03-2019 14_50_50.pdf 19/12826
    jha
   • [Sagsnr.:19/7430] - [Dok.nr.:75515/19] Screening for miljø- og sundhedskonsekvenser for forslag til LP 528 og forslag til KPT 43 19/13397
    kft
   • 2019.01.30 Notat vedr. ventilation på Enggårdensendt til Ole Brandt 18/30442
    slb
   • 18.03.2019_Byggetilladelse til at_opføre en tilbygning til bolig samt et skur_Hedebakken 14 8800 Viborg.pdf 19/9446
    mbru
   • 18.03.2019_Byggetilladelse til at_opføre en tilbygning til bolig samt et skur_Hedebakken 14 8800 Viborg.pdf 19/9446
    mbru
   • Bombesvarelse 18-03-2019 14_20_27.pdf 19/9446
    mbru
   • Egenkontrolvilkår i tilslutningstilladelse for Øst 2 og Øst 3 af 16-09-2015 13/81017
    bie
   • Spørgsmål og svar vedr. sagsstatus på byggesagen - Dalsgårdvej 16, 8850 Bjerringbro 18/58349
    olz
   • 07.01.2019 Enggården, Rettelsesblad nr. 02 hovedentreprise 18/30442
    slb
   • Sagsoversigt til Københavns Universitet, sager om adgang til naturen, naturbeskyttelseslovens §§22-26 18/56965
    bkb
   • Bombesvarelse 18-03-2019 14_03_09.pdf 18/31925
    olz
   • Flytning af tidspunkt for miljøtilsyn på Høgildvej 5, 7470 Karup 19/11675
    xkk
   • Tilbagemelding vedr. gyllebeholder - Ø. Børstingvej 28, 78501 Stoholm 18/10013
    xkk
   • Biomassehøst - GIS-filer 18/41025
    jrs
   • 2019.01.03 - Enggården, Rettelsesblad nr. 01 hovedentreprise 18/30442
    slb
   • 18.03.2019_Godkendt_Fremtidig beliggenhedsplan.pdf 19/9446
    mbru
   • Bombesvarelse 18-03-2019 13_53_58.pdf 19/2956
    lirm
   • Tak for oplysning om formandskifte - Lindum Landsbykulturhus 19/13368
    kj3
   • Kvittering for oplysning om navn på ny formand - Lindum Landsbykulturhus 19/13368
    kj3
   • Anmodet om navn på ny formand - Lindum Landsbykulturhus? 19/13368
    kj3
   • Svar på: Henvendelse vedr. skader på fortidsminde 2009:67, Store Borgvold. J.nr. 16/04965. 13/77324
    jkl
   • Kvitterer hermed for oplysning af mail på ny kasserer - Vorning Borger og Kulturhus 19/13352
    kj3
   • Møldrup Skytteforening - Vedr. ansøgning om lokaletilskud 19/13349
    lgr
   • Anmodet om mail på ny kasserer - Vorning Borger og Kulturhus 19/13352
    kj3
   • Bombesvarelse 18-03-2019 13_23_35.pdf 16/16995
    jha
   • Åkanden 7 - notering af købsinteresse til Brian 18/39759
    hbl
   • Åkanden 16 - sender faktura til køber 19/573
    hbl
   • Åkanden 17 - sender faktura til køber 18/59879
    hbl
   • Åkanden 18 - sender faktura til køber 18/59884
    hbl
   • Åkanden 19 - sender faktura til køber 18/59880
    hbl
   • Åkanden 20 - sender faktura til køber 18/59885
    hbl
   • Åkanden 21 - sender faktura til køber 18/59882
    hbl
   • Åkanden 23 - sender faktura til køber 18/59883
    hbl
   • Ophævelse af vilkår i miljøgodkendelse - Bryrup Dambrug 19/11594
    tms
   • Ophævelse af vilkår i miljøgodkendelse 19/6830
    tms
   • Dunhammeren 23 - sender faktura til køber 19/2643
    hbl
   • Rosenvænget 28 - sender faktura til køber 19/3444
    hbl
   • Hindbrækrattet 143 - sender faktura til køber 19/2286
    hbl
   • Komponisthøjen 28 - sender faktura til køber 19/1037
    hbl
   • Kvittering for ønske om ændring af vejvisning til BMI Danmark 19/13263
    jho
   • Kvittering for ønske om ændring af vejvisning til Hvolris Jernalderlandsby 19/13260
    jho
   • Bombesvarelse 18-03-2019 12_58_24.pdf 18/47296
    vbp
   • lynhøring vedr. anmeldelse af sejlads med vilkår på Karup Å i forbindelse med undersøgelser af sælprædation 19/9588
    flr
   • Afslag på optagelse i Kulturelt Samråd - Almind Kultur- og Forsamlingshus 19/12331
    kj3
   • Bombesvarelse 18-03-2019 12_43_13.pdf 17/5200
    jha
   • 18.03.2019_Godkendt_Nyt Redskabsrum REV A.pdf 19/9446
    mbru
   • 18.03.2019_Godkendt_Fremtidige facader.pdf 19/9446
    mbru
   • 18.03.2019_Godkendt_Fremtidig tagplan.pdf 19/9446
    mbru
   • 18.03.2019_Godkendt_Fremtidig stueplan REV A.pdf 19/9446
    mbru
   • 18.03.2019_Godkendt_Fremtidig snit D-D REV A.pdf 19/9446
    mbru
   • 18.03.2019_Godkendt_Fremtidig kloakplan REV A.pdf 19/9446
    mbru
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_Indvending ombygning_Fabrikvej 2 8800 Viborg.pdf 18/64571
    peb
   • Møldrup Skytteforening - Vedr. leje af lokaler 19/13320
    lgr
   • Bombesvarelse 18-03-2019 12_34_08.pdf 18/62086
    lirm
   • Søndermarksvej 44, 8800 Viborg - rettelse til BBR 19/13314
    btr
   • Søndermarksvej 44, 8800 Viborg - rettelse til BBR 19/13314
    btr
   • Optagelse i Kulturelt Samråd - Karup-Kølvrå Kultur og Foredragsforening 19/12856
    kj3
   • Kvittering for ansøgning om kommerciel servicevejvisning til Sundolitt 19/13285
    jho
   • Bombesvarelse 18-03-2019 12_03_49.pdf 19/3192
    mbru
   • Kvitteringsbrev efter supp matr._lovliggøre tilbygning af uopvarmet udestue_Trangbækvej 9 8832 Skals_2019-03-18.pdf 19/3192
    mbru
   • 18.03.2019_Byggetilladelse til at_opføre tilbygning af uopvarmet udestue_Trangbækvej 9 8832 Skals.pdf 19/3192
    mbru
   • 18.03.2019_Godkendt_Situationsplan.pdf 19/3192
    mbru
   • 18.03.2019_Godkendt_02_Stueplan_Tilbygning Udestue.pdf 19/3192
    mbru
   • 19.03.2019_Godkendt_03_Facader Tilbygning Udestue.pdf 19/3192
    mbru
   • Ophævelse af vilkår i miljøgodkendelse_Bryrup Dambrug - varsel 19/11594
    tms
   • Brevflet Tilbagekaldelse af afgørelse om tildeling af vejret.pdf 17/56287
    sfc
   • Oversvømmet grund på Sønder Alle 47 19/12953
    tms
   • Svar om skiltning til Sundolitt 19/13285
    jho
   • Til Københavns Universitet: Aktindsigt i antal sager i Viborg Kommune om nedlæggelse af veje i det åbne land siden 2007 i forhold til naturbeskyttelsesloven 18/56965
    bkb
   • Supplerende/rettelse - Afgørelse om at der ikke udarbejdes miljøvurderingsrapport - Gudenaadalens Energiselskab Amba, Jørgens Alle 40, Bjerringbro. 19/9901
    bie
   • Bombesvarelse 18-03-2019 10_59_54.pdf 18/15088
    mie
   • Udkast: Palstrupvej 25 - nedsivningstilladelse til spildevand_Doknr90100-19_v1.docx 18/46469
    peph
   • Palstrupvej 25 - spildevand, spg til rådgiver om vaskevand 18/46469
    peph
   • Kvittering for videresendelse af udtalelse til Viborg Byråd fra Viborg Lærerkreds 18/396
    alm
   • Svar til advokat - Klostervej 10, 8840 Rødkærsbro. 18/28148
    mmi
   • Besked om etablering af sø og grøft 18/1727
    flr
   • Røverdal 20 - svar til EVV om antal tanke 19/13267
    peph
   • Spørgsmål og svar vedr. påbegyndelse af byggearbejde - Slesvigsgade 19, 8800 Viborg 18/34587
    olz
   • 2. Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_ombygge dagligvarebutik til aktivitetshus_Rughavevej 2A 8800 Viborg.pdf 18/64594
    peb
   • Til Per Ellemose: Motocrossbane på Bjerringhede 16/56529
    kjl
   • Bombesvarelse 18-03-2019 10_09_08.pdf 18/64573
    jha
   • Kontrol af spildevand på kort sigt 12/6506
    bie
   • Besked til Hammerhøj Varmeværk - kontonummer til flytteafregning - SV: Høegsvej 2 17/58423
    tno
   • Svar til landinspektør, at vi gør det snarest - j.nr. 1705473, arealoverførselssag ifm. af ny ca. 1,4 km cykelsti mellem Bruunshåb og Rindsholm, matr.nr. 4ag Ll. Asmild, Asmild, Bruunshåbvej, 8800 Viborg 16/54008
    tojj
   • SV: J.nr. 17-0258017. Forundersøgelse - Lund Bæk 17/44831
    hsjen
   • Bekræftelse af møde om Nørreåen 19/557
    flr
   • [Sagsnr.:19/12968] Hjarbæk Havkajak Klub - Kvittering på 2 kursusansøgninger 2019 19/12968
    lgr
 • 15.03.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • SV: korrektion om hydraulikoliespild på ejendommen Nørrehedevej 36, 8800 Viborg 18/6810
    pba
   • Besked fra Nina - Krop og Kultur og en aftale den 3. april 2019 med borgmesteren 19/6178
    hkr
   • Tak fra - Louise Gianderup - Blå Blink dag arrangement 12. juni 2019 19/6178
    hkr
   • Henvendelse fra Kirsten Brocks 19/13161
    kemn
   • Tak fra Stoholm Fritids- og Kulturcenter - Støtteerklæring Kalk-Kaminoen fra Viborg Kommune 19/11849
    lss
   • Tak for Kirsten Brocks - Svar fra Kirsten Brocks 19/13161
    kemn
   • Kommunal biogødning 2019 til: Hesselbjergvej 6, Viborg 13/15793
    xkk
   • Kommunal biogødning 2019 til: Hesselbjergvej 6, Viborg 18/37133
    xkk
   • SV: om Kim hos Cito 18/6810
    pba
   • Fuldmagt nedrivning underskrevet.pdf 19/13145
    jno
   • Byggeansøgning, Sct. Knuds Vej 4 8800 Viborg 19/13145
    jno
   • VS: Opdatering af omtalte område! - Opmåling nr 15.pdf 19/13150
    sfc
   • VS: Opdatering af omtalte område! - 1 3n Skibelund By, Sahl.pdf 19/13150
    sfc
   • VS: Opdatering af omtalte område! - 1 Koordinatliste.pdf 19/13150
    sfc
   • VS: Opdatering af omtalte område! 19/13150
    sfc
   • Støjkortlægning - område ved Rema 1000 til detailhandel ved Herningvej i Karup 19/13147
    bie
   • Vedrørende oversvømmelse 19/11125
    peph
   • Pædagogassistent/Dagplejer - Birgitte Rind Jakobsen 19/3751
    ahst
   • Rettelse - spildevand fra testbassin på Syd 2 13/81013
    bie
   • Oplysning om deltagere til Generalforsamling den 11. marts 2019 - 18/46837
    hkr
   • Besked til Visit Viborg - Generalforsamling den 11. marts 2019 - 18/46837
    hkr
   • Muslingefestival 19/13137
    av4
   • Byggeansøgning, Gothersgade 36, 8800 Viborg 19/13123
    jno
   • Gothersgade 36 billede 2.png 19/13123
    jno
   • Gothersgade 36 billede 1.png 19/13123
    jno
   • Bekræftelse.pdf 19/13123
    jno
   • Altan tilbud.pdf 19/13123
    jno
   • Mariagerfjord Kommune holdes orienteret 18/49317
    abmi
   • Rapport AR-19-CA-00773028-01 vedr.Karup Elværks Dambrug 1120 - Indløb 1 att: Rapportmodtager 19/2428
    tms
   • Rapport AR-19-CA-00772896-01 vedr.Alskov Dambrug 1100 - Indløb 1 att: Jens Peder Jøker Trachsel 19/2426
    tms
   • benediktevej 4 tegninger.pdf 19/13104
    olz
   • Byggansøgning, Benediktevej 4, 8800 Viborg 19/13104
    olz
   • Kølsenvej 39 Løgstrup. Færdigmelding af jordvarmeanlæg 18/58398
    am1
   • Accept fra ansøgeren - Skiltning til Boligselskabet Sct. Jørgen 19/4241
    jho
   • nedrivningsansøgning.docx 19/13070
    olz
   • Byggeansøgning, Bavnevej 33, 8831 Løgstrup 19/13070
    olz
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Lantmännen Schulstad A/S, Livøvej 3, 8800 Viborg, Besøgsrapport 12646-04 19/291
    am1
   • jira@geodatastyrelsen.atlassian.net - ERPO-1536 Anmodning om BPFG - Godkendt af GST 19/12858
    am1
   • dispensationsansøgning_naturgenopretning Kalkværksvej 11, Mønsted 19/13095
    ba4
   • Rettelser til hastighedsbegrænsninger ift. tidligere fremsendt materiale - Opgradering af udvalgte landeveje til 90 km/t - H41108 Viborg - Møldrup 18/45144
    lje
   • SV: Dokumentation - lokaletilskud 2018 19/8320
    ifi
   • Tildeling af vejret - Svanevej 12, Hjarbæk (kommunens sagsnr.: 17/56287) 19/1278
    sfc
   • Vejdirektoratet opgraderer udvalgte landeveje til 90 km/t - H41108 Viborg - Møldrup 18/45144
    lje
   • Sagsforløb 19/13070
    olz
   • Konfliktsøgning 19/13070
    olz
   • 14.03.2019 - Modtaget e-mail fra Andreas Pedersen, Gunnerup efter status på sagen på Liseborg Hegn 47A, 8800 Viborg.msg 18/54165
    mie
   • Udkast til referat af møde den 14. marts 2019 til godkendelse. Ang. projekt til etablering af landingssystem ved landingsbane på Karup Flyvestation i 2019. [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] 19/13057
    ba4
   • Certifikat 2019 - Gamborg Byg.pdf 19/13045
    lirm
   • 05-2 Facader - 27-02-2019.pdf 19/13045
    lirm
   • 05-1 Facader - 27-02-2019.pdf 19/13045
    lirm
   • 04-2 Snit B-B til E-E.pdf 19/13045
    lirm
   • Svar vedr. evt. mødedato Ang. projekt til etablering af landingssystem ved landingsbane på Karup Flyvestation i 2019. [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] 19/13057
    ba4
   • 04-1 Snit A-A.pdf 19/13045
    lirm
   • 02-1 Grundplan.pdf 19/13045
    lirm
   • Projekt - Etablering af landingssystem ved landingsbane på Karup Flyvestation 19/13057
    ba4
   • 01 Beliggenhedsplan - 22-02-2019.pdf 19/13045
    lirm
   • Byggeansøgning, Stærelunden 13, 8800 Viborg 19/13045
    lirm
   • Oplysning om materiale til afslutning af sag - Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro 17/55177
    vbp
   • Ågade 71 - køber returnerer underskrevet købsaftale 18/63006
    hbl
   • VS: SV: Det digitale mirakel 19/70
    letho
   • Terrasse tegning Gl. Århusvej 272C.jpg 19/13025
    olz
   • Terrasse Gl. Århusvej 272C_4.jpg 19/13025
    olz
   • Terrasse Gl. Århusvej 272C_3.jpg 19/13025
    olz
   • Terrasse Gl. Århusvej 272C_2.jpg 19/13025
    olz
   • Terrasse Gl. Århusvej 272C_1.jpg 19/13025
    olz
   • Placering af terrasse_Gl. Århusvej 272C.pdf 19/13025
    olz
   • Byggeansøgning, Gl. Århusvej 272C, 8800 Viborg 19/13025
    olz
   • Supplerende materiale modtaget til behandling af bygesag - nedrive diverse bygning, Østre Omfartsvej 2, 8850 Bjerringbro 19/6320
    vbp
   • Svarmail fra Bs. med ændringsforslag 19/12196
    evg
   • Henvendelse fra Jens Vingborg - SV: Festtale til FDF Bjerringbros 100 års jubilæum 19/1167
    kemn
   • Oplysninger til tilslutningstilladelse, Vestermarksvej 25, 8800 Viborg 17/22300
    mdo
   • iltanlæg hald sø - kontaktoplysninger 18/53444
    roc
   • 15.03.2019 - Modtaget e-mail fra Skovdalen 5A, 8800 Viborg efter kvittering for modtagelse af bemærkninger til projektet på Skovdalen 5B, 8800 Viborg.msg 19/6781
    mie
   • 14.03.2019 - Modtaget bemærkning fra Skovdalen 5A, 8800 Viborg.msg 19/6781
    mie
   • 13.03.19 Anmodning om aktindsigt matr. nr. 2æ Hjarbæk by, Vorde - hjarbækvej 29, 8831 Løgstrup 17/41545
    mehm
   • Midt- og Vestjyllands Politi sender kvittering for anmeldelse af indbrud, Stoholm Genbrugsstation 14/60184
    atp
   • Ansøgning om terrænregulering ved søer ved Viborgvej 74, Karup 19/11252
    jsni
   • 05.03.19 Mail fra VSF - Anmodning om aktindsigt i høringssvar, Strandvejen 37, 8831 Løgstrup.msg 18/50519
    mehm
   • Tegninger fremsendes efter aftale - brandveje. 19/9901
    bie
   • SV: Vedr. sø på Nr. Borupvej 7 19/3256
    aka
   • Besked fra købers advokat - tegning af forsikring - Sagsnr. 65166 - Køb af Nørregade 8 G. 18/16734
    tno
   • Svar fra DAGI registeret vedr. ajourføring af afstemningsområder i DAGI 19/12982
    cls
   • Hjarbæk Havkajak Klub - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/12968
    lgr
   • Henvendelse til borgmesteren fra Knud Gaarn-Larsen om flytning af turistkontoret til Aarhus 19/12976
    pber
   • ansøgning om renovering af gl. brønd på Boruphedevej 6 19/12974
    joo
   • Hjarbæk Havkajak Klub - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/12968
    lgr
   • Ingen bemærkninger fra Vesthimmerlands Kommune 19/2576
    abmi
   • Søndermarkens Idrætsklub - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/5765
    lgr
   • Henvendelse om ændret afløb fra opdæmmet sø ved Fort Knox 16/63632
    dhb
   • Fravær 18/57914
    jdb
   • Henvendelse til borgmesteren om ændret benyttelse af bolig Holstebrovej 2 19/12957
    pber
   • 17001 Gylfesvej 8 - materialer på offentlig P-plads 17/60313
    av4
   • Yderligere spørgsmål om 2 meter bræmmer 19/12455
    abmi
   • Opstigning af vand på grund 19/12953
    tms
   • VS: Harley Davidson Club of Denmark - Super Rally. 19/12952
    av4
   • Harley Davidson Club of Denmark - Super Rally. 19/12952
    av4
   • Godkendt ansøgning om adgang til fonde.dk. Sjørup Liv 19/1784
    coe
   • Referat og vedtægter fra Stiftende Generalforsamling 19/2935
    hant
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • VS: korrektion om hydraulikoliespild på ejendommen Nørrehedevej 36, 8800 Viborg 18/6810
    pba
   • korrektion om hydraulikoliespild på ejendommen Nørrehedevej 36, 8800 Viborg 18/6810
    pba
   • Videresendelse af besigtigelsesnotat 14. marts 2019 af Stormosen 19/9902
    askr
   • Bombesvarelse 15-03-2019 14_32_18.pdf 17/62849
    lirm
   • Bombesvarelse 15-03-2019 14_29_48.pdf 17/62849
    lirm
   • Skringstrupvej 29, 8832 - Varsel af påbud om beskæring 19/13158
    akz
   • Bombesvarelse 15-03-2019 14_08_57.pdf 19/3177
    olz
   • 15-03-2019 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_ombygge erhverv til lejligheder_Vestergade 1A 8800 Viborg 18/36705
    olz
   • Bombesvarelse 15-03-2019 13_54_25.pdf 18/36705
    olz
   • Skringstrupvej (Hovedgaden 65, 8832 - Varsel af påbud om beskæring 19/13153
    akz
   • Rosenvænget 34 - frist udsat til 28.03 19/9433
    hbl
   • Rykkermail til Bs. for modtagelse af skema C 13/100880
    evg
   • Rykkermail til Bs. for modtagelse af skema C 14/10771
    evg
   • Præcisering af spg. om erstatningsnatur - Karup Flyveplads 19/13133
    dhb
   • Vigstrupvej 28, 8800 - Varsel af påbud om beskæring 19/13125
    akz
   • BR18 Byggetilladelse til at_opføre parcelhus_Dalgasvej 22 7470 Karup J_2019-03-14.pdf 19/8442
    jno
   • Orientering af Mariagerfjord Kommune 18/49317
    abmi
   • Vedrørende arealoverførsel af matr.nr. 6x Bjerregrav By, V. Bjerregrav til matr.nr. 7f samme sted til brug for autoophug 16/29830
    bkb
   • Vedrørende dæksel på hovedledningen 19/11125
    peph
   • Kvittering for opstilling af cirkustelt mv den 31 marts 2019 for Cirkus Mascot_Skolegade 27 9632 Møldrup.pdf 19/11938
    ekh
   • Bombesvarelse 15-03-2019 12_29_57.pdf 19/11938
    ekh
   • Dispensation til støttemure og terrænregulering. Skovlunden 64, 8831 Løgstrup 19/8293
    lirm
   • Link til byggesag samt kloaktegning 19/11125
    peph
   • Status - Skiltning til Boligselskabet Sct. Jørgen 19/4241
    jho
   • Dispensation til støttemure og terrænregulering. Skovlunden 64, 8831 Løgstrup 19/8293
    lirm
   • Socialtilsyn Midt - NFS Grundvigsvej - Budget 2019 19/10896
    pwc
   • Bag Højen 32 - sender købsaftale til underskrift hos køber 19/12850
    hbl
   • Bombesvarelse 15-03-2019 11_28_14.pdf 18/54165
    mie
   • 15.03.2019 - Sendt e-mail til Andreas Pedersen, Ginnerup med kopi af byggetilladelse og dispensation på Liseborg Hegn 47A, 8800 Viborg.msg 18/54165
    mie
   • Kvitteringsbrev vedr. opførelse af enfamiliehus. Gøgeurtvej 2, 8830 Tjele.pdf 19/7763
    lirm
   • Bombesvarelse 15-03-2019 11_24_06.pdf 19/7763
    lirm
   • Kvitteringsbrev vedr. opførelse af enfamiliehus. Gøgeurtvej 3, 8830 Tjele.pdf 19/7780
    lirm
   • Bombesvarelse 15-03-2019 11_21_36.pdf 19/7780
    lirm
   • 15.03.2019 - Sendt e-mail til Gunner Kristensen med kopi af dispensation til terrænregulering på Liseborg Hegn 47A, 8800 Viborg.msg 18/54165
    mie
   • Suppl. oplysninger til Referat_ViborgKommune_Myndighedsbehandling af ILS Karup_14032019 19/13057
    ba4
   • Markedsgade 27, 8850 - Anmodning om beskæring 17/888
    akz
   • Fastlæggelse af mødedato Ang. projekt til etablering af landingssystem ved landingsbane på Karup Flyvestation i 2019. [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] 19/13057
    ba4
   • Svar på klage 19/70
    letho
   • Fyrrevej 14 - sender købsaftale til underskrift hos køber 19/12835
    hbl
   • Udkast Holstebrovej 251. - § 16a Miljøgodkendelse Holstebrovej 251, 8800 Viborg.doc 18/63656
    fil
   • Udkast Holstebrovej 251. 18/63656
    fil
   • Mail til nabo med materiale til sagen på Hjarbækvej 29, 8831 Løgstrup (aktindsigt fra 1.11.18 til nu). 17/41545
    mehm
   • Rugvænget 1B - sender underskrevet købsaftale til køber 19/11069
    hbl
   • Fyrrevej 6 - sender underskrevet købsaftale til køber 19/10024
    hbl
   • Fyrrevej 4 - sender underskrevet købsaftale til køber 19/10022
    hbl
   • Fyrrevej 12 - sender underskrevet købsaftale til køber 19/10026
    hbl
   • Ågade 75 - sender kopi af underskrevet købsaftale til køber 19/4841
    hbl
   • 15.03.2019 - Sendt e-mail til Skovdalen 5A, 8800 Viborg med kvittering for modtagelse af bemærkninger til projektet på Skovdalen 5B, 8800 Viborg.msg 19/6781
    mie
   • SV: Ansøgning om terrænregulering ved søer ved Viborgvej 74, Karup 19/11252
    jsni
   • 15.03.19 Aktindsigt i høringssvar fra ejer af Strandvejen 37, 8831 Hjarbæk .msg 18/50519
    mehm
   • Ny støjkilde - klager orienteres 12/6242
    bie
   • Forespørgsel i DAGI registeret: vedr. ajourføring af afstemningsområder i DAGI 19/12982
    cls
   • Bag Højen 32 - køber oplysninger 19/12850
    hbl
   • Fyrrevej 7 - købsaftale. 19/10025
    hbl
   • Åkanden 14 - sender kopi af underskrevet købsaftale til køber 19/8403
    hbl
   • Åkanden 12 - sender underskrevet købsaftale til køber 19/9431
    hbl
   • Tapdrupvænget 8 - sender tinglyst skøde til køber 18/26114
    hbl
   • Hjarbæk Havkajak Klub - Vedr. manglende bilag til kursustilskudsansøgning 19/12968
    lgr
   • Kvittering til Knud Gaarn-Larsen på henvendelse til borgmester Ulrik Wilbek 19/12976
    pber
   • Hjarbæk Havkajak Klub - Vedr. kursustilskudsansøgning - Anmodet om bilag 19/12968
    lgr
   • Afgørelse om at der ikke udarbejdes miljøvurderingsrapport - Gudenaadalens Energiselskab Amba, Jørgens Alle 40, Bjerringbro. 19/9901
    bie
   • Afgørelse om at der ikke udarbejdes miljøvurderingsrapport 19/9901
    bie
   • Petersmindevej 4 - forlænger reservation til 29.03 18/26581
    hbl
   • Kvittering for henvendelse til borgmester Ulrik Wilbek vedr. indretning af hotelværelser Holstebrovej 2 19/12957
    pber
   • [Sagsnr.:19/5765] SIK - Kvittering på 1 kursusansøgning 2019 19/5765
    lgr
   • Telefonnotat 19/3256
    aka
   • Rykker Vesthimmerlands Kommune for svar 19/2576
    abmi
   • dispensation 12a Daugbjerg By Daugbjerg 16/63632
    dhb
   • Nøkkerosen 7 - rykker for underskrift på tinglysningsskøde 18/52916
    hbl
   • Til Peter Kvistgaard: Domkirkekvarteret - besøgscenter/velkomstfunktion 16/30262
    jh7
   • Svar om afgrænsning af P-kælderen ved Tingvej 18/62634
    jho
 • 14.03.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • 13-03-2019 - Supplerende materialer til byggesagen - Ravnsbjergvej 67, 8800 Viborg 18/56450
    olz
   • - IMG_0071.jpg 17/21576
    ppa
   • - IMG_0070.JPG 17/21576
    ppa
   • - IMG_0069.jpg 17/21576
    ppa
   • Supplerende materiale til byggesagen - Bavnevej 33, 8831 Løgstrup 19/2713
    olz
   • Supplerende materialer til byggesagen - Brunbankevej 13, 8800 Viborg 19/3177
    olz
   • Mail fra ejer med info om vinuer til byggeprojektet -Tapdrupvænget 1, 8800 Viborg 19/4350
    olz
   • 14-03-2019 Supplerende materialer til byggesgaen - Tapdrupvænget 1, 8800 Viborg 19/4350
    olz
   • Supplerende materialer til byggesagen - Møllevang 9, 8831 Løgstrup 18/31925
    olz
   • Opfølgning på lister til afslutning af byggesager - Blichers Alle 25, 8830 Tjele 16/20619
    vbp
   • Materiale til temadrøftelse ifm. ØA20 og politisk værktøjskasse 18/42560
    alm
   • Notat om materiale til færdigmelding af byggesag - Hobro lLandevej 8, 8830 Tjele 16/20619
    vbp
   • Supplerende materiale til byggesag. Asmildvej 19, 8800 Viborg 19/3574
    lirm
   • Henvendelse fra Weekendretshjælpen - Reception uge 13 eller 14 19/6178
    hkr
   • Besked fra Dennis - Sv.:Reception uge 13 eller 14 19/6178
    hkr
   • Henvendelse om notat vedrørende ibrugtagning - Blichers Alle 25, 8830 Tjele 16/20619
    vbp
   • Besked fra Dennis - de udsætter receptionen til efteråret - Reception uge 13 eller 14 19/6178
    hkr
   • Opdatering fra Midttrafik - budget 2019 14/51614
    majoh
   • Buskørsel til Ørum - Skive Kommune 16/36400
    majoh
   • Byggeansøgning, hermanshøj 26, 8800 Viborg 19/12927
    olz
   • Mødereferat 05.03.19 - VK - EVV - Orbicon 18/50812
    jho
   • Favrskov Kommune sender supplerende spørgsmål til projektforslag for etablering af varmepumpe ved GUES 19/5982
    mtro
   • Rentefastsættelse på OTC Rente Kontrakt nr. 1605069/2217363 - 17.06.2019 12/75657
    nac
   • Fyrrevej 7 - købsaftale. 19/10025
    hbl
   • Quattro indsender revideret facadetegning til ansøgning om byggeri på Skivevej 164, Møldrup 18/57758
    bkb
   • ansøgning / udeservering 19/12915
    av4
   • Byggeansøgning, Rosmarinvej 18, 8800 Viborg 19/12910
    jno
   • Byggeansøgning, Iversvej 2, 8830 Tjele 19/12896
    mbru
   • ITS Teknik A/S_Faktura_21001 - 63545 - reparation af 6 tællemaskiner 19/7314
    kiw
   • Bag Højen 32 - Jens Brøndum ønsker at købe grunden 19/12850
    hbl
   • Supplerende materiale modtaget til behandling af byggesag - Solceller , Poul Due Jensen vej 7, 8800 Viborg 18/64568
    vbp
   • Mail fra ansøger vedr ledningsplan, Råkælder Tingvej 2b 8800 Viborg.msg 18/37256
    peb
   • jira@geodatastyrelsen.atlassian.net - ERPO-1536 Anmodning om BPFG 19/12858
    am1
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Hans Olav Frederiksen, Herredsvejen 14, 8832 Skals, Besøgsrapport 36160- 19/291
    am1
   • Oprettelse af bygning på lejet grund - Viborg Fodsportsforening [LE34 1901629] 19/12858
    am1
   • Ansøgning om optagelse i Kulturelt Samråd - Karup-Kølvrå Kultur og Foredragsforening 19/12856
    kj3
   • Program - Sv: SV: Besøg i Viborg 27. februar 18/46837
    hkr
   • scan_vpjefr_2019-03-14-08-11-25.pdf 19/12612
    awr
   • Procesplan for udsendelse af tilfredshedsmåling.pdf 19/12612
    awr
   • Refusionsopgørelse og skøde - VS: Sagsnr. 65166 - Køb af Nørregade 8 G. 18/16734
    tno
   • content (004).pdf 13/91778
    mf_slettet_1
   • Mail fra ansøger vedr ABV og erstatningsluft. Fabrikvej 16a 8800 Viborg 18/46993
    peb
   • Supplerende materiale til byggesag. Hedevænget 38, 8800 Viborg 19/10559
    lirm
   • Anmodning om kontonummer fra købers advokat - Sagsnr. 65166 - Køb af Nørregade 8 G. 18/16734
    tno
   • Høringssvar fra Ø. Børstingvej 28 og Højlundsvej 18/47480
    edg
   • Post fra Landbrugsstyrelsen vedr. ændringsansøgningen 17/8790
    aa5
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Bjerring Hede 18 8850 Bjerringbro 19/291
    am1
   • Byggeansøgning, Vestermarken 1, 8800 Viborg 19/12826
    jha
   • 13-03-2019 Demens teammøde.docx 17/25097
    atr
   • Supplement til ansøgning om aktiviteter 2019 18/63272
    av4
   • Lyd-dokumentation 12/6242
    bie
   • Lavfrekvent støj - ikke hørbar længere 12/6242
    bie
   • ny støj type 12/6242
    bie
   • Byggeansøgning, Egebjergvej 28, 7800 Skive 19/12810
    olz
   • Meddelelse om statusændring til vedtaget for lokalplan 519 Erhvervsområde ved Poul Due Jensens Vej i Bjerringbro i Viborg kommune 13/20888
    kft
   • Ansøgningsskema til oprensning af søer på matr. nr. 1l Daugbjerg By, Daugbjerg 19/9902
    askr
   • Byggeansøgning, Regimentsvej 6, 8800 Viborg 19/12789
    ekh
   • Afgørelse elkøretøj 12/8249
    hrav
   • Tapdrupvænget 8 - tinglyst skøde 18/26114
    hbl
   • SV: Anmodning om optagelse af ekspropriation til taksation - ombygning af vejtilslutning på Odinvej, Stoholm Jyll. 17/42364
    dar
   • Supplerende materiale til byggesag. Hedevænget 38, 8800 Viborg 19/10559
    lirm
   • Forespørgsel vedr. arkæologi - kommuneplantillæg nr. 46 for detailhandel ved Herningvej i Karup 19/12576
    llk
   • Bilag 1b Eksisterende forhold til ansøging om byggeri på Vejlebakken 19, 8832 Skals 17/52386
    bkb
   • Bilag 1a Eksisterende forhold til ansøgning om byggeri på Vejlebakken 19, 8832 Skals 17/52386
    bkb
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Bjerring Hede 48 8850 Bjerringbro 19/291
    am1
   • Mikael Rytter Nielsen, KMD - Udbetaling af kreditnotaer til Viborg kommune gennemføres dd 14-03-2019 19/3734
    es
   • sp/sv - godkendelse /bekendtgørelse 16/2526
    bie
   • Horstmann Advokater: Anmodning om anmeldelse af krav, virksomheder under likvidation 19/12748
    em6
   • Bilag 2b til ansøgning om byggeri på Vejlebakken 19, 8832 Skals 17/52386
    bkb
   • Bilag 2a Fremtidige forhold - Byggeansøgning Vejlebakken 19, 8832 Skals 17/52386
    bkb
   • Forekomst af rotte - Bilag 6 - Herningvej 30, 7470 Karup 19/4102
    clp
   • § 16a Miljøgodkendelse for Vestre Skivevej 99, 8800 Viborg.doc 18/6108
    jg1
   • Bilag 3 Detaljer til ansøgning om byggeri på Vejlebakken 19, 8832 Skals 17/52386
    bkb
   • Tapdrup Udeliv fremsender dokumenation 18/18937
    mgo
   • Ny kasserer - Ørum Beboerforening 19/12746
    kj3
   • Niels C. Bisgaard: Korrespondance om forslag til genbrug af områdecontainere 18/1454
    mlk
   • Niels C. Bisgaard: Forslag til genbrug af områdecontainere 16/101
    axh
   • Byggeansøgning, Brogade 77, 8850 Bjerringbro 19/12740
    olz
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Jacob W. Bulder, Boldrupvej 133, 9620 Ålestrup, Besøgsrapport 20863-00-1 19/291
    am1
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Hobro Landevej 94A 8830 Tjele 19/291
    am1
   • Projektplaner over ny 10 kV kabel ved Erhvervsparken i Møldrup 19/3578
    aw
   • Plan vedr. kloakprojekt omkring Middagshøjvej, Viborg 19/12739
    mbp
   • Projektplaner over ny 10 kV kabel ved Erhvervsparken i Møldrup 19/3580
    aw
   • SV: Bro Mølle 18/11876
    kes
   • Bro- og stiprojekt 15/30212
    iny
   • Spor af rotter - Bilag 6 - Nybrovej 19 + Bollervej 15B, 8800 og Hvamvej 109, 9620 19/4102
    clp
   • Vedrørende mulighed for antennemast på Vibækvej 43S, 8800 Viborg (Telcons ref. 5061) 19/12689
    aw
   • Viborg egnenens erhvervsråd sender invitation til generalforsamling den 21. marts 2019 18/171
    alm
   • Undervisningsplan Viborg rehab. 2 2019 16/67581
    ek7
   • Vedrørende mulighed for antennemast på Vibækvej 43S, 8800 Viborg (Telcons ref. 5061) 19/12689
    aw
   • data på bundfældningstank, placering af tank og anlæg 13/72085
    joo
   • Vedrørende mulighed for antennemast på Vibækvej 43S, 8800 Viborg (Telcons ref. 5061) 19/12689
    aw
   • Data vedr. regnvandskassetter i forbindelse med etablering af nedsivning af filterskyllevand 13/72085
    joo
   • SLKS Godkendelse af budget ark undersøgelse, VSM 08943 Klejtrup Matr. 3b. SLKS j.nr. 19/02207 19/10842
    kft
   • Re: Oprensning af afvandingskanaler ved Nørreåen ved matr.nr. 2am, 2an, og 10p Løvskal By, Skjern 19/12669
    jsni
   • Re: Oprensning af afvandingskanaler ved Nørreåen ved matr.nr. 2am, 2an, og 10p Løvskal By, Skjern 19/12669
    jsni
   • Opgørelse for februar 2019 19/970
    bhf
   • Fakturaopgørelse - februar 2019 19/970
    bhf
   • Forespørgsel om oprensning af afvandingskanaler ved matr.nr. 2am, 2an, 10p, Løvskal By, Skjern 19/12669
    jsni
   • Henvendelse til Viborg Kommune fra Ulla Brendstrup vedr. evt. tilmelding til Boblberg 19/12672
    bhf
   • Bygherreoplysninger - Liseborg Hegn 47 B, 8800 Viborg 19/12033
    kft
   • Resultat af forenklet kontrol + metal og mangan - marts 2019 17/16010
    joo
   • Ansøgning om fornyet tilladelse til vanding af landbrugsafgrøder Ugelrisvej 28, Skals 18/55596
    dek
   • SV: Om anmeldelse af midlertidige aktiviteter - Madsens Hotel 19/257
    bie
   • Palleshøje 63 - køber returnerer underskrevet købsaftale 19/11336
    hbl
   • VS: "en lille ølfestival i Viborg" 19/12634
    av4
   • Dagsordenpunkt_Ejendomssag_14-03-2019 09-05-56.PDF 18/11826
    hbl
   • Opstart af nyt udbud i Midttrafik pr. 01/03-19 16/36394
    majoh
   • Adresse til bygning på matr.nr. 3d Tuskær, Tårup - image001.jpg 19/11540
    btr
   • Adresse til bygning på matr.nr. 3d Tuskær, Tårup - ny adresse 19/11540
    btr
   • VTU: Invi til generalforsamling + forslag til ændr. i vedtægter 18/25309
    sk
   • Kursistnavne 18/57914
    jdb
   • Byggeansøgning, Skovvej 9, 7470 Karup 19/12628
    jno
   • Viborg kommune - Vedr. medlemskab af IFFD 18/61220
    lgr
   • Sit. plan til Viborg Kommune (002).pdf 19/12575
    llk
   • Rapport Ekstern Støj Rema 1000 Karup 24-01-2019.pdf 19/12575
    llk
   • VRG Dagsorden - nu med ekstra tilføjelser 19/529
    tv
   • Spørgsmål til håndteringa f affald ved nedrivning 19/12618
    bie
   • DN sender bemærkninger omkring kunstgødning mv. - Fusagervej 12, 8800 Viborg 18/3813
    clp
   • Re: OMF Frederiks - trafiksikkerhed 19/11415
    tv
   • peb@viborg.dk - VS: Vedr. Sundolitt i Almind 19/4904
    jha
   • 89.3.01A Plan 0 Brandplan (20190313).pdf 18/34228
    jha
   • 79.3.01A Plan 0 Indretn. (20190312).pdf 18/34228
    jha
   • 99.3.02A Plan 0 (20190312).pdf 18/34228
    jha
   • Kommentarer til udkast til tilslutningstilladelse 19/1971
    bie
   • Spørgsmål - OML-beregning 12/5776
    bie
   • Lånum/Daugbjerg - Stoholm - Byggemøde referat nr. 1 17/46436
    mik
   • Supplerende spørgsmål til OML- beregning 12/5776
    bie
   • Rapport Ekstern Støj Rema 1000 Karup 24-01-2019.pdf 19/12576
    llk
   • henvendelse om sag/opfølgning på henvendelse om sag - solceller, Poul Due jensen Vej 13, 8850 Bjerringbro 18/64568
    vbp
   • Høring om udkast til lokalplan nr. 506 og kommuneplantillæg 42 18/25731
    mble
   • Vestre Skivevej 105, 8800 viborg, Beskrivelse af produktionen 19/9874
    jg1
   • Henvendelse om projektændringer mht. flugtvej fra kontorområde - Søren Poulsens Vej 5, 9500 Hobro 16/49745
    vbp
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • om hydraulikoliespild på ejendommen Nørrehedevej 36, 8800 Viborg 18/6810
    pba
   • om hydraulikoliespild på ejendommen Nørrehedevej 36, 8800 Viborg 18/6810
    pba
   • Besked om, at de kan vende tilbage, hvis de i efteråret holder en reception - :Reception uge 13 eller 14 19/6178
    hkr
   • Forslag til dato - Reception uge 13 eller 14 19/6178
    hkr
   • Svar på mail omkring lovliggørelse af udestue. Høegsvej 23, 8830 Tjele.msg 19/6308
    lirm
   • Del-byggetilladelse til råkælder, Tingvej 2b, 8800 Viborg.pdf 18/37256
    peb
   • Kvitteringsbrev vedr. lovliggørelse af udestue. Høegsvej 23, 8830 Tjele.pdf 19/6308
    lirm
   • Bombesvarelse 14-03-2019 17_00_31.pdf 19/6308
    lirm
   • Åkanden 15 - sender købsaftale til underskrift 19/8404
    hbl
   • SV: Status på miljøansøgning fra Åhusevej 68, 7470 Karup 19/10999
    jg1
   • Kopi til Quattro af naboorientering om byggeri på Skivevej 164, Møldrup 18/57758
    bkb
   • besøgsnotat om skimmelsvamp_Viborgvej 20A, 8830 Tjele_2019-03-04.pdf 19/6437
    jha
   • Varsling af miljøtilsyn - Nørrehedevej 5 og Nørrehedevej 28, 8800 Viborg 19/12922
    xkk
   • Hindbærkrattet 131, Bjerringbro - notering af købsinteresse til Jacob Tovgaard 12/17513
    hbl
   • Kvitteringsmail til Bs. 19/12196
    evg
   • Kvitteringsbrev vedr. inddragelse af udhus til bolig. Viborgvej 111, 8830 Tjele.pdf 19/3550
    lirm
   • Bombesvarelse 14-03-2019 16_22_34.pdf 19/3550
    lirm
   • Landzoneafgørelse til udstykning og opførelse af dobbelthus på Solbakken 10, Rødding 19/12798
    ba4
   • Øster Teglgårdsvej 29A-29H, Viborg - adresser 19/5072
    btr
   • Mail til Banedanmark: Er der nyt om den kommende krydsning af banen i Bjerringbro? 18/3271
    heg
   • Kvittering til Quattro for modtagelse af revideret facadetegning til ansøgning om byggeri på Skivevej 164, Møldrup 18/57758
    bkb
   • Sct. Mathias Gade 29 kvitteringsbrev.pdf 19/10706
    jha
   • Bombesvarelse 14-03-2019 15_59_28.pdf 19/10706
    jha
   • Bombesvarelse 14-03-2019 15_58_22.pdf 19/12628
    jno
   • _Nedrivningstilladelse til at_nedrive gammelt hus_Skovvej 9 7470 Karup J_2019-03-14.pdf 19/12628
    jno
   • Forpagtningsaftale Viborg Kommunes areal ved Birkesø 19/11515
    sost
   • Miljøtilsyn på Nørreåvej 11 og Nørremarks 11, Tjele, Hesselholt 29 og Tapdrupvej 127, Viborg og Hesselholt 19, Bjerringbro 19/11139
    clp
   • Miljøtilsyn på Nørreåvej 11 og Nørremarks 11, Tjele, Hesselholt 29 og Tapdrupvej 127, Viborg og Hesselholt 19, Bjerringbro 19/11142
    clp
   • Miljøtilsyn på Nørreåvej 11 og Nørremarks 11, Tjele, Hesselholt 29 og Tapdrupvej 127, Viborg og Hesselholt 19, Bjerringbro 19/11144
    clp
   • Miljøtilsyn på Nørreåvej 11 og Nørremarks 11, Tjele, Hesselholt 29 og Tapdrupvej 127, Viborg og Hesselholt 19, Bjerringbro 19/11146
    clp
   • BR18 Byggetilladelse til at_opstille solcelleanlæg_Poul Due Jensens Vej 13, 8850 Bjerringbro_2019-03-14.pdf 18/64568
    vbp
   • Bombesvarelse 14-03-2019 15_39_55.pdf 18/64568
    vbp
   • Til indsigere - Orientering om behandling af høringssvar til undersøgelsen samt orientering om det videre forløb - et renseanlæg ved Skals 18/32398
    msb
   • Orientering omkring Skals Å 18/49317
    abmi
   • Kvittering for meddelelse om opstilling af Cirkustelt (Cirkus Arena) den 14. og 15. maj på Fabrikvej 19A, 8800 Viborg.msg 19/9923
    vbp
   • Kvittering for meddelelse om opstille cirkustelt til mere end 150 personer_Fabrikvej 19A 8800 Viborg_2019-03-14 (002).pdf 19/9923
    vbp
   • Svar til ansøger vedr ABV Fabrikvej 16a,8800 Viborg 18/46993
    peb
   • Mail til KONE om sikkerhedstjek på lift på Enggården, Bjerringbro 19/7445
    sk
   • Bombesvarelse 14-03-2019 14_56_10.pdf 19/8442
    jno
   • Dispensation fra lokalplan nr.pdf 19/8442
    jno
   • Kontonummer oplyst til Lone hos Egsgaard - SV: Sagsnr. 65166 - Køb af Nørregade 8 G. 18/16734
    tno
   • Kvittering for modtagelse af ansøgning om optagelse i Kulturelt Samråd - Karup-Kølvrå Kultur og Foredragsforening 19/12856
    kj3
   • Oplysninger til Jørn angående møde - Besøg i Viborg 27. februar 18/46837
    hkr
   • Besked til Jørn - SV: Besøg i Viborg 27. februar 18/46837
    hkr
   • Ændringsansøgning - NY slutdato indsendt 17/8790
    aa5
   • Invitation: Kom og se den ombyggede 1. sal på Enggården og mød de andre brugere 18/11355
    sk
   • Nedsivningstilladelse - udkast 19/3485
    tms
   • Ny opfølgning vedr. tinglysning af udlejningsejendom. Nørre Langgade 29, Rødkærsbro.msg 18/10611
    aped_slettet_1
   • Mail til Tapdrup Udeliv, mail om udbetaling af tilskud 18/18937
    mgo
   • Korrespondance med ansøger vedr. dialog med FES mv. vedr. ansøgning om Put & Take sø, Uhrevej 80, 7470 Karup 18/47366
    anbs
   • Niels C. Bisgaard: Forslag til genanvendelse af områdecontainere efter implementering af ny affaldsordning 17/40298
    hani
   • am1@viborg.dk - SV: VS: Matrikulær sag afventer færdiggørelse fra landinspektør - Udstykning af matr. nr. 3a Rabis by, Karup 19/5541
    am1
   • SV: Bro- og stiprojekt Bruunshåb 15/30212
    iny
   • Endnu en genstand til ÅHM fra VSM 2019 17/16358
    kft
   • Reminder - Om anmeldelse af midlertidige aktiviteter - Madsens Hotel 19/257
    bie
   • Vibeke Corum sender og sendes kvittering for modtagelse af høringssvar vedrørende Biogasanlæg, Sønderupvej 1, Tjele 17/61015
    adno
   • maiil med dagsorden til 1. styregruppemøde for forsøgsprojekt - Bjerringbro - Åpromenaden 19/171
    heg
   • Vedrørende mulighed for antennemast på Vibækvej 43S, 8800 Viborg (Telcons ref. 5061) 19/12689
    aw
   • SV: Oprensning af afvandingskanaler ved Nørreåen ved matr.nr. 2am, 2an, og 10p Løvskal By, Skjern 19/12669
    jsni
   • [Sagsnr.:19/8322] - Stoholm Fritids- og Kulturcenter - afsluttet lokaletilskud 2018. 19/8322
    ifi
   • Oprensning af afvandingskanaler ved Nørreåen ved matr.nr. 2am, 2an, 10p Løvskal By, Skjern 19/12669
    jsni
   • Svar på henvendelse vedr.evt. tilmelding til Boblberg 19/12672
    bhf
   • Om anmeldelse af midlertidige aktiviteter - Madsens Hotel 19/257
    bie
   • Bombesvarelse 14-03-2019 09_21_33.pdf 19/12282
    mbru
   • 14.03.2019_Nedrivningstilladelse til at_nedrive alle bygningerne_Søndergade 47 9632 Møldrup.pdf 19/12282
    mbru
   • Bemærkninger til håndtering og bortskaffelse af byggeaffald - Høgildvej 25 19/12618
    bie
   • Svar til DN + orentering til ejer - Fusagervej 12, 8800 Viborg 18/3813
    clp
   • 8800 - Fuldmagt - Nytorv - nedgravning af parasol og elledning foran Nytorv 12 19/5271
    llla
   • Bombesvarelse 14-03-2019 08_35_07.pdf 19/9663
    mbru
   • Kvitteringsbrev efter supp matr._nedrive drivhus og erstatte det med nyt drivhus_Koldingvej 187 8800 Viborg_2019-03-14.docx.pdf 19/9663
    mbru
   • SV: OMF Frederiks - trafiksikkerhed 19/11415
    tv
   • Sjællandsgade 22, 8800 Viborg - adresser 18/63416
    btr
   • Sjællandsgade 22, 8800 Viborg 18/63416
    btr
   • Renseanlæg - kort status 14/61755
    tms
   • Supplerende - OML-beregninger 12/5776
    bie
   • Sjællandsgade 22, 8800 Viborg plan med husnumre 18/63416
    btr
   • Bombesvarelse 14-03-2019 07_48_18.pdf 18/64568
    vbp
 • 13.03.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Supplerende materile til henvendelse om ændring af alarmtryk i foyer, Asmildklostervej 21, 8800 Viborg 17/44081
    vbp
   • Supplerende materiale til ændring alarmtryk i foyer. Asmildklostervej 21, 8800 Viborg 17/44081
    vbp
   • kopi af MJBR's Udtalelse til tillæg af marts 2019 - tillæg til brandstrategirapporten til Vestre Landsret Viborg - alarmtryk i foyer.msg 17/44081
    vbp
   • Henvendelse om ændring af alarmtryk i foyer - Asmildklostervej 21, 8800 Viborg 17/44081
    vbp
   • Mikael Rytter Nielsen, KMD - Kreditnotaer udbetales nu til Viborg Kommune 19/3734
    es
   • Ruteføring ved Foulum Forskningscenter - rute 62 og 928X 16/36400
    majoh
   • Udtalelse vedr byggelinje ifm opførelse af bygning mv ejd matr nr 450 O Viborg Markjorder beliggende Ålandsvej 1 8800 Viborg 18/19604
    peb
   • Tefcold i Viborg - omforandring i ekst. kontor.msg 17/55180
    vbp
   • Forslag til trace for 10kV ved Søndermarksvej 18/50812
    jho
   • Kopi af TV-rapporter Søndermarksvej 2019-2005-1986. Tilslutningspunkter. 18/50812
    jho
   • Projekt sendt til TSR - Delt sti på søndermarksvej i Viborg 18/50812
    jho
   • Rådgiver - tak for bemærkninger til referat fra projekteringsmøde 05.03.19 ang. Søndermarksvej, 8800 Viborg 18/50812
    jho
   • Projekt kan sendes til TSR - Delt sti på søndermarksvej i Viborg 18/50812
    jho
   • Energi Viborg - bemærkninger til referat fra projekteringsmøde 05.03.19 ang. Søndermarksvej, Viborg 18/50812
    jho
   • Referat fra ledningsejermødet 05.03.19 ang. Søndermarksvej, 8800 Viborg 18/50812
    jho
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Dagrofa S-Engros , Mariendalsvej 9, 8800 Viborg, Besøgsrapport 30619-00- 19/291
    am1
   • Energi bemærkninger til møde d. 5.3.19 om planlagte kloak- og vejprojekt ved Søndermarksvej og Primulavej 18/50812
    jho
   • Rev. anmeldelsesskema - Iversvej 2 19/11806
    bie
   • Skitse af projekt på Søndermarksvej og Primulavej, Viborg - til ledningsejer 18/50812
    jho
   • Rambøll fremsender svar på Farvskov Kommunes spørgssmål til projektforslag for etablering af varmepumpe ved GUES 19/5982
    mtro
   • Mulighed for radiointerview med Ulrik Wilbek i morgen tidlig 19/860
    kemn
   • Kvittering fra ansøger - varmepumpe 19/9901
    bie
   • VS: Ny klage til behandling – Klagenummer 1003356 – Søvsøvej 13, 8800 Viborg 19/12586
    dhb
   • Supplerende materiale til byggesag. Nørresiden 32, 8831 Løgstrup 18/40626
    lirm
   • VS: Tankattest Steen Prebensen - Sdr. Rind Vej 41, 8800 Viborg 19/11289
    xkk
   • Rapport vedr. Viborgs effekt på vandstanden 18/62034
    tms
   • SV: Eventuel fortsættelse af forsøg med nyt koncept for kollektiv trafik i landdistrikter 17/46738
    majoh
   • Ophævelse af vilkår (varsel).msg 19/11594
    tms
   • Mønsted Dambrug ApS ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse 070219.docx 19/11594
    tms
   • Ophævelse af vilkår i miljøgodkendelse_Mønsted Dambrug.DOCX 19/11594
    tms
   • Ophævelse af vilkår i miljøgodkendelse_Bryrup Dambrug.DOCX 19/11594
    tms
   • Byggeansøgning, Birke Alle 3, 8850 Bjerringbro 19/12570
    jno
   • Referat af SB-møde d. 21.02.19 - Referat af SB-møde d. 21.02.19.doc 18/3669
    lm4
   • Ophævelse af vilkår i miljøgodkendelse_Mønsted Dambrug.DOCX 19/6830
    tms
   • Ophævelse af vilkår i miljøgodkendelse_Bryrup Dambrug.DOCX 19/6830
    tms
   • Ophævelse af vilkår (varsel).msg 19/6830
    tms
   • Mønsted Dambrug ApS ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse 070219.docx 19/6830
    tms
   • Tilbud på habitatkonsekvensvurdering 14/61755
    tms
   • 03-04-2018 Revideret byggeansøgning - Tapdrupvænget 4, 8800 Viborg 19/10663
    olz
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Herningvej 30 7470 Karup J 19/291
    am1
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Martin Axel, Gårsdalvej 35, 8800 Viborg, Besøgsrapport 17813-01-1910 19/291
    am1
   • Mail til Karl Johan Leegaard - anm. om input til ULW's indlæg/plancher ifm. generalforsamling i Fjordklyngen den 10-04-2019 19/6178
    hkr
   • Re: SV: Leje af udeserverings plads, hjultorv viborg 19/12563
    av4
   • Byggeansøgning, Gotlandsvej 13, 8800 Viborg 19/12509
    mbru
   • Romlundvej 9 19/12562
    tms
   • Anmeldelse af dieselolietank - Skivevej 119, 9632 Møldrup 18/44746
    kkg
   • møldrup vandværk sender takstblad 2019 til godkendelse 19/12558
    joo
   • drikkevandsrapport - Sdr Rind Vandværk - marts 2019 12/137597
    joo
   • DRIKKEVAND - Almind Kirkeby Vandværk - marts 2019 12/137602
    joo
   • Byforum Karup - bestyrelsen samt spørgsmål 19/2935
    hant
   • Invitation til Stiftende Generalforsamling Karup-Kølvrå Byforum 19/2935
    hant
   • Mail angående separatkloakering 19/12533
    tms
   • Ahornvej 2A og 2B_ Møldrup 19/12531
    tms
   • SV: Rævind Bæk - bestilling af drænkort 17/8790
    aa5
   • Projekter i foraaret 2019.pdf 19/12512
    sl
   • Henvendelse fra Viceforstander Niels Dueholm.pdf 19/12512
    sl
   • SV: Revision af AFA-korttavle 19/12309
    cls
   • Byggeansøgning, Hindbærvej 20, 8840 Rødkærsbro 19/12530
    jno
   • Dansk Miljørådgivning: Revideret rapport, miljøundersøgelse jordvolde mv. 15/67295
    hani
   • Svar vedr hjælp fra naboer 13/39062
    iny
   • Anmeldelse af jordflytning Kompagnistræde, 8800 Viborg 18/45313
    pba
   • Supplerende materiale til afslutning af sag indsendt den 21-12-2018 - Industrivej 25, 8800 Viborg.pdf 18/12675
    vbp
   • Midlertidig bus-vendeplads holdeplads i fredskov.Viborg Kommune - opsagt 13/63245
    tv
   • Supplerende materiale til byggesag. Asmild Mark 78, 8800 Viborg 18/64569
    lirm
   • Anmeldelse af levering af Sojamelasse i gylle - Venning Byvej 6, 8920 Randers 19/12514
    xkk
   • SP- ændring til tilslutningstilladelse for spildevand fra testbassin på Syd 2 13/81013
    bie
   • Forspørgsel på statue Undallslund 14/55849
    iny
   • artikel til gennemsyn - Karup ugeavis 16/35069
    fga
   • BUDGET til OFÅ -2019.pdf 18/16971
    sl
   • Årsrapport Viborg Kommune - Social- og Sundhedsudvalgets område 18/35510
    ncbk
   • Ønske om nyt nummerhenvisning ved Kirkevej 8A-8H i Ravnstrup 19/12504
    jho
   • PlanEnergi sender lokalplanafgrænsningen som shape-filer 18/40549
    mtro
   • Byggeansøgning, Skivevej 126, 9500 Hobro 19/12495
    mbru
   • Opgørelse januar 2019.for sekretariatet 19/970
    bhf
   • Seniorfestival på SØnæs Tirsdag den 25.06.2019. 19/12497
    av4
   • Oplysning om ejer. Asmild Mark 78, 8800 Viborg.msg 18/64569
    lirm
   • Idrættens Topmøde. Invitation 19/6178
    hkr
   • Oplysninger om vandforbrug i forbindelse med tilslutningstilladelse, Vestermarksvej 25, 8800 Viborg 17/22300
    mdo
   • Nye indgange til hospitalet i Viborg - stoppesteder 16/36409
    majoh
   • Byggeansøgning, Lånumvej 54, 7850 Stoholm 19/12465
    jno
   • Dokumentation - ekstra - lokaletilskud for 2018 19/8328
    ifi
   • Løgstrup Gymnastik- og Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2019 18/63292
    lgr
   • Fravær 18/57914
    jdb
   • Mail vedr. jordflytning - Skovvej 2, 8832 Skals 19/11546
    mbp
   • Poul Erik Heegaard beder om bekræftelse på Besøg af borgmesteren 18/46837
    hkr
   • Oversvømmelse med kloakvand - mail fra grundejer 19/11125
    peph
   • Anmeldelse af jordflytning Skovvej 2, 8832 Skals 4 m3 katering 19/11546
    mbp
   • Anmeldelse af jordflytning Skovvej 2, 8832 Skals 4 m3 katering 19/11546
    mbp
   • Henvendelse omkring 2 meter bræmmer 19/12455
    abmi
   • boligbyggesag@viborg.dk - VS: gitte stenberg. skimmelsvamp 19/12270
    jha
   • jmk@boligviborg.dk - Foreløbig status over fugt Nørresøbakken 95 19/12270
    jha
   • jha@viborg.dk - VS: Foreløbig status over fugt Nørresøbakken 95 19/12270
    jha
   • jha@viborg.dk - VS: gitte stenberg nørresøbakken 95 19/12270
    jha
   • jmk@boligviborg.dk - SV: gitte stenberg nørresøbakken 95 19/12270
    jha
   • uk@boligviborg.dk - Vedr. Nørresøbakken 95. 19/12270
    jha
   • Anmeldelse af jordflytning Middagshøjve j51, 8800 Viborg 1450 tons kat 1 16/58764
    pba
   • Byggeansøgning, Vævervej 11B, 8800 Viborg 19/12446
    jha
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Michael Jørgensen, Skivevej 120, 8831 Løgstrup, Besøgsrapport 20990-00-1 19/291
    am1
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Aarhus Universitet Foulum, Blichers Alle 20, 8830 Tjele, Besøgsrapport 3 19/291
    am1
   • Fyrrevej 14 - køber afstår grunden 19/10027
    hbl
   • Databehandleraftale 16/5215
    mdni_slettet_1
   • Byggeansøgning, Hvamvej 49, 9620 Aalestrup 19/12412
    jno
   • Viborg Flyveplads - oplæg til miljøundersøgelse 19/12428
    mbp
   • PlanEnergi sender bemærkninger til udkast til lokalplanforslag for vindmøller ved Vinge 18/40549
    mtro
   • 13.03.2019 - Modtaget bemærkninger fra både ejer og lejer af Årshøjen 5, 8800 Viborg.msg 19/6781
    mie
   • 12.03.2019 - Modtaget supplerende bemærkninger fra Årshøjen 7, 8800 Viborg til projektet på Skovdalen 5B, 8800 Viborg.msg 19/6781
    mie
   • Kvittering/accept fra Anders Jensen vedr. erklæring for Løgstrup Friplejehjem 17/44969
    anp
   • Bjerring - spørgsmål fra Per Lunddorf til tidshorisont/proces for boliggrunde i Bjerring 17/44969
    anp
   • Rosenvænget 28 - køber foretager boreprøver i Mrs/apr 19/3444
    hbl
   • Rosenvænget 28 - køber sender foto og spørger til muld 19/3444
    hbl
   • Møde med kontaktpersoner 2019-03-12 - spørgeskema 17/46738
    majoh
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Niels Kieldsen, Skovvej 2, 8832 Skals, Besøgsrapport 34956-01-1910 19/291
    am1
   • Kommentar fra Bent K. vedr. afgørelse fra KMU 17/9747
    dhb
   • Vestre Skivevej 99, 8800 Viborg. § 10, Anmeldelse af etablering, udvidelse af driftsbygninger, anlæg m.v. 19/12393
    jg1
   • Ansøgning 19/12338
    pibh
   • Placering 19/12338
    pibh
   • SV: [Sagsnr.:18/62124] Matrikulær sag - Udstykning af matr. nr.til udskillelse af vejareal - deres sagsnr. 1807016 17/63719
    sfc
   • Punkter til dagsorden 19/529
    tv
   • Ændring til dagsorden 19/529
    tv
   • Anmeldelse af levering af Sojamelasse i gylle - Venning Byvej 6, 8920 Randers 18/37133
    xkk
   • Tilbagemelding på spørgsmål om antal deltager samt kortbilag til motionsløb i Ødalen den 21. september 2019 18/61066
    ip3
   • Tak fra VSF - Sv: Aktindsigt 19/12275
    kemn
   • Byggeansøgning, teglmarken 165, 8800 Viborg 19/12366
    olz
   • Anmodning fra Fagbladet 3F om aktindsigt i Viborg Kommune 19/12370
    jri
   • Landinspektør anmoder om underskrifter på ejererklæring - Taksationskendelse - Veldsvej 49, 8830 Tjele 17/30725
    tno
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Niels Kieldsen, Nørrerisvej 9, 8832 Skals, Besøgsrapport 16733-01-1910 19/291
    am1
   • Landinspektør anmoder om arealfortegnelse til brug ved t-lysning af ejererklæring - Taksationskendelse - Veldsvej 49, 8830 Tjele 17/30725
    tno
   • Dalgasvej i Viborg - parkering hindre gennemkørsel 19/12360
    jho
   • Byggeansøgning Skårupvej 44, 9500 Hobro 19/12355
    olz
   • Adv. fremsendt udkast til refusionsopgørelse vedr. ejd.skat 2018 + 2019 - Sagsnr. 107712 - Leo Dahlgaard, Veldsvej 49, Ørum, 8830 Tjele 17/30725
    tno
   • Officiel frigivelse af Ågade 71, Stoholm 18/63006
    hbl
   • Skelafmærkning Hindbærkrattet 51 18/61153
    hbl
   • SV: 17125 Rosenvænget skole . CTS-tilbud - image001.jpg 18/47299
    eboe
   • SV: 17125 Rosenvænget skole . CTS-tilbud 18/47299
    eboe
   • Placering 19/11838
    pibh
   • Geopartners ansøgning om landzonetilladelse til udstykning af eksisterende bygningssæt på Overlundvej 22, 8830 Tjele 19/12337
    bkb
   • Ansøgning 19/11838
    pibh
   • Byggeansøgning, Kærvej 12, 7850 Stoholm 19/12333
    mbru
   • Rugvænget 1B 9632 Møldrup køber returnerer underskrevet købsaftale 19/11069
    hbl
   • Orientering og svar fra de gule spejdere vedr. aftale 19/11520
    sost
   • Henvendelse til borgmesteren fra borger - utilfredshed med affaldssorteringsordning 19/12332
    pber
   • Ansøgning om optagelse i Kulturelt Samråd - Almind Kultur- og Forsamlingshus 19/12331
    kj3
   • Spørgsmål til OLM-beregning 12/5776
    bie
   • Røverdal 10, 8800 Viborg Anmeldelse af dyrehold 19/12320
    jg1
   • VS: Svingspor, Bygning for medicinsk cannabis - Svingspor.pdf 19/6398
    sfc
   • Officiel meddelelse om at udvidelsen af AU-Foulum biogasanlæg droppes 16/26071
    edg
   • Mailkorrespondance med Sebastian Bargmann 16/5215
    mdni_slettet_1
   • Revision af AFA-korttavle 19/12309
    cls
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Kommentar til ansøger vedr ledningsplan, Råkælder Tingvej 2b 8800 Viborg 18/37256
    peb
   • Opfølgning på henvendelse om oplysning om ændring af placering af alarmtruk mv, Asmildklostervej 21, Viborg 17/44081
    vbp
   • Bombesvarelse 13-03-2019 17_18_22.pdf 18/37832
    vbp
   • Vådområde Iglsø - lodsejermøde 18/30281
    kes
   • Bombesvarelse 13-03-2019 16_20_39.pdf 17/55180
    vbp
   • Lodsejerbrev 2 marts 2019.pdf 18/30281
    kes
   • Bombesvarelse 13-03-2019 16_08_24.pdf 18/12675
    vbp
   • am1@viborg.dk - Matrikulær sag afventer færdiggørelse fra landinspektør - Udstykning af matr. nr. 3a Rabis by, Karup 19/5541
    am1
   • Tilbagemelding - Iversvej 2 19/11806
    bie
   • § 10 afgørelse vedrøende kornsiloer på Vestre Skivevej 99, 8800 Viborg 19/12393
    jg1
   • Besked til Peter Toft - Per Møller kan besvare henvendelsen - SV: Mulighed for radiointerview med Ulrik Wilbek i morgen tidlig 19/860
    kemn
   • Erklæring Løgstrup Friplejehjem - sendt til Jon Pugholm pba. Økonomiudvalgets beslutning 17/44969
    anp
   • Kvitteringsbrev vedr. opførelse af tilbygning til bolig. Hedevænget 38, 8800 Viborg.pdf 19/10559
    lirm
   • § 10 afgørelse vedrørende kornsiloer på Vestre Skivevej 99, 8800 Viborg - § 10 afgørelse Vestre Skivevej 99, 8800 Viborg.pdf 19/12393
    jg1
   • § 10 afgørelse vedrørende kornsiloer på Vestre Skivevej 99, 8800 Viborg 19/12393
    jg1
   • Bombesvarelse 13-03-2019 15_19_12.pdf 19/10559
    lirm
   • [Sagsnr.:17/46738] - [Dok.nr.:98336/19] Referat af møde med kontaktpersoner vedrørende delebiler og - busser 17/46738
    majoh
   • Afslag på ansøgning om landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelsesloven, samt påbud om lovliggørelse, Nørremøllevej Nord 28, 8800 Viborg 17/45808
    anbs
   • Mette Almind, Møldrup Borgerforening, samarbejdsaftale om etablering af Foreningshus Møldrup 16/2363
    bc6
   • Separatkloakering - sagen afsluttes 19/12569
    tms
   • Separatkloakering - sagen afsluttes 19/12562
    tms
   • Separatkloakering - sagen afsluttes 19/12562
    tms
   • Bombesvarelse 13-03-2019 14_37_35.pdf 19/10260
    mbru
   • Kvitteringsbrev efter supp matr._opføre et drivhus_Smutvej 7 7850 Stoholm Jyll_2019-03-13.pdf 19/10260
    mbru
   • Bombesvarelse 13-03-2019 14_35_50.pdf 19/10265
    mbru
   • Kvitteringsbrev efter supp matr._opføre et udhus_Smutvej 7 7850 Stoholm Jyll_2019-03-13.pdf 19/10265
    mbru
   • Separatkloakering - sagen afsluttes 19/12562
    tms
   • Løgstrup Varmeværk - placering af varmepumpe 19/12351
    bie
   • Separatkloakering - afslutning af sag 19/12533
    tms
   • Partshøring er sendt i kopi til Slots- og Kulturstyrelsen og DN vedr. fjernede diger på Ilsøvej 31 og 34, 8850 Bjerringbro - Slots- og Kulturstyrelsens j.nr. 19/02024. 19/10087
    ba4
   • Bombesvarelse 13-03-2019 13_38_24.pdf 19/10717
    mbru
   • [Sagsnr.:18/63292] Løgstrup G & IF - Kvittering på 1 kursusansøgning 2019 18/63292
    lgr
   • 13.03.2019_Nedrivningstilladelse til at_nedrive sommerhus_Skovagervej 60 8850 Bjerringbro.pdf 19/10717
    mbru
   • Bemærkninger til tilslutningstilladelse for spildevand fra testbassin på Syd 2 13/81013
    bie
   • Jegstrup Bæk Vådområde - underskrevet aftale inkl. bilag. 18/41652
    let
   • 13.03.19 Byggetilladelse til enfamiliehus. Asmild Mark 78, 8800 Viborg.pdf 18/64569
    lirm
   • Bombesvarelse 13-03-2019 13_18_43.pdf 18/64569
    lirm
   • 13-03-2019 Rykker for byggeskadeforsikring - Gl. Århusvej 112B, 8800 Viborg 18/16046
    olz
   • Rykker for dokumentation for byggeskadeforsikring sendt til ansøger via BOM - Gl. Århusvej 112, 8800 Viborg 18/16046
    olz
   • Svar vedr. statue i Undallslund 14/55849
    iny
   • Rapport vedrørende vandstand - tilbagemelding på udkast 18/62034
    tms
   • [Sagsnr.:19/11201] BOAS - Kursustilskud 2019 19/11201
    lgr
   • 13-03-2019 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre enfamiliehus med integreret garage_Rosenvænget 4 8800 Viborg 19/2931
    olz
   • [Sagsnr.:19/11114] Team Viborg Pigefodbold - Kursustilskud 2019 19/11114
    lgr
   • Bombesvarelse 13-03-2019 12_03_31.pdf 19/2931
    olz
   • Bombesvarelse 13-03-2019 12_00_20.pdf 19/10568
    mbru
   • 13.03.2019_Nedrivningstilladelse til at_nedrive bygning 1 og 2_Skovdalen 5B 8800 Viborg.pdf 19/10568
    mbru
   • Ansøgning om lejlighedstilladelse til forpremiere den 4. april 2019 samt anmeldelse om afholdelse af lukket personalefest den 5. april 2019 sendt til Midt- og Vestjyllandspoliti 18/30167
    alm
   • [Sagsnr.:18/62696] FDF Bjerringbro - 100 års Jubilæum 18/62696
    lgr
   • Kvitteringsbrev 3 vedr. opførelse af sommerhus. Lynderupvej 49, 8832 Skals.pdf 18/45640
    lirm
   • [Sagsnr.:19/8328] - Dokumentation afsluttet år 2018 - lokaletilskud - Vestfjends Hallen 19/8328
    ifi
   • Bombesvarelse 13-03-2019 11_44_04.pdf 18/45640
    lirm
   • Bombesvarelse 13-03-2019 11_43_59.pdf 18/45640
    lirm
   • Bombesvarelse 13-03-2019 11_43_51.pdf 18/45640
    lirm
   • Sendt forklaring af regnskabsspecifikationer til DST 17/62660
    amm
   • Rævind Bæk - Drænkort for området 17/8790
    aa5
   • Besked til Poul Erik Heegaard - ok til det aftalte møde på onsdag - Besøg af borgmesteren 18/46837
    hkr
   • Høringsbrev Fægteborgbakken 13 18/62830
    tms
   • Høringsbrev Romlundvej 2 18/62830
    tms
   • Referat fra møde med Atkins vedr. screening af Randers fjord-oplandet for vådområder 18/4224
    hsjen
   • Svar til LE34 ang. brug af rekreativt areal i Kvols 19/12308
    msb
   • Accept 19/12338
    pibh
   • Udkast til erklæring vedr. Løgstrup Friplejehjem sendt til Anders Jensen, fmd. for Løgstrup Friplejehjem 17/44969
    anp
   • Bjerring - svar til Per Lunddorf på tidshorisont for planproces og evt. udstykning 17/44969
    anp
   • Overlundvej 22, 8830 Tjele: Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til udstykning af eksisterende bygningssæt med 1,787 ha 19/12337
    bkb
   • Overlundvej 22, 8830 Tjele: Landzonetilladelse til udstykning af eksisterende bygningssæt med 1,787 ha jordtilliggende 19/12337
    bkb
   • am1@viborg.dk - Annullering af Matrikulær sag - Arealoverførsel matr. nr. 23c Skals by, Skals LSP nr. 1609147 17/48446
    mp2
   • Tilladelse 19/11838
    pibh
   • Fremsendelse af arealfortegnelse til landinspektør - Taksationskendelse - Veldsvej 49, 8830 Tjele 17/30725
    tno
   • Svar om gennemkørsel ad Dalgasvej i Viborg 19/12360
    jho
   • Kvittering for henvendelse til borgmesteren vedr. affaldssorteringsordningen 19/12332
    pber
   • Mail til Sct. Georgsgildet vedr. aftale 19/11518
    sost
   • am1@viborg.dk - omarbejdning af LSP sag 1803504 Udstykning af matr. nr.23d Rødding by, Rødding 19/3539
    am1
   • Kvittering vedr. ansøgning om optagelse i Kulturelt Samråd - Almind Kultur- og Forsamlingshus 19/12331
    kj3
   • SV: OML-beregning 12/5776
    bie
   • Højmarken 24, 8830 Tjele, naboorientering 18/62073
    jg1
 • 12.03.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • 05-02-2019 Revideret byggeansøgning - Rosenvænget 4, 8800 Viborg 19/2931
    olz
   • Materiale til afslutning af byggesag - Banevej 8, 7470 Karup J 18/17136
    vbp
   • Supplerende materiale til afslutning af sag - Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 17/51820
    vbp
   • Kopi af Budget magasinflytning.pdf 19/12241
    sl
   • BEHOV PROCES flytning af Skovgaard Museets samlinger.pdf 19/12241
    sl
   • Ansøgning til Viborg Kommune om tilskud til magasinflytning.pdf 19/12241
    sl
   • SV: VS: Redegør for hjemmel: Nørre Hedevej 36,18/6810 : TOP:588972636AFA 18/6810
    pba
   • Besked fra Villy Carstens - 100 års fødselsdag T.O. Nielsen 19/1167
    kemn
   • SV: VS: Redegør for hjemmel: Nørre Hedevej 36,18/6810 : TOP:588972636AFA 18/6810
    pba
   • Supplerende oplysninger til henvendelse om færdigmelding af byggeri for vaskerummet i sterilcentral, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 17/43321
    vbp
   • Nørrehedevej 36 18/6810
    pba
   • Fwd: Nørrehedevej 36 18/6810
    pba
   • Quattros kvittering for modtagelse af orientering om kommunens behandling af skitse af svingspor ud for Skivevej 164, Møldrup 18/57758
    bkb
   • Nedre Gravene - Sct. Mathias Port - referat af byggemøde 17 16/24382
    l4l
   • Quattro indsender skitse af svingspor ud for Skivevej 164, Møldrup 18/57758
    bkb
   • Nedre Gravene - Sct. Mathias Port - referat af byggemøde 18 16/24382
    l4l
   • Meddelelse om påbegyndelse af byggesag - Lovlihggøre skure, Mammen Byvej 69, 8850 Bjerringbro 18/47296
    vbp
   • Handicapkørsel februar 2019 16/36398
    majoh
   • Flexbus februar 2019 16/36394
    majoh
   • Flextur februar 2019 16/36394
    majoh
   • VS: Digitalpost: Indhentelse af materiale fra kommune (1488398) - Vi har samtykke til at indhente oplysninger.pdf 19/12295
    9mr
   • VS: Digitalpost: Indhentelse af materiale fra kommune (1488398) - content.pdf 19/12295
    9mr
   • VS: Digitalpost: Indhentelse af materiale fra kommune (1488398) - meddelelse.xml 19/12295
    9mr
   • VS: Digitalpost: Indhentelse af materiale fra kommune (1488398) 19/12295
    9mr
   • Åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 15. marts 2019 16/36387
    majoh
   • Byggeansøgning, Søndergade 47, 9632 Møldrup 19/12282
    mbru
   • Regnskab for 2018 og budget 2019 for Højbjerg By Vandværk 19/12280
    joo
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Aarhus Universitet Foulum, Blichers Alle 20, 8830 Tjele, Besøgsrapport 3 19/291
    am1
   • Platform og sti ny pris med Azobe Ø140 pæle 15/60975
    iny
   • 2019.02.28 Opfølgning på ønsket betongulv i køkken og bryggers 19/12281
    slb
   • Højbjerg By Vandværk sender taksblad 2019 til godkendelse 19/12280
    joo
   • Aktindsigt - Dilemma-debat med Mads Steffensen 19/12275
    kemn
   • Fra Slots- og Kulturstyrelsen: Høring om fredningsophævelse og udpegning som bevaringsværdig bygning: Nytorv 4, Viborg 14/69322
    jh7
   • VS: Underskriftsversion brugsaftale Storegade 18, Bjerringbro - Signaturbevis.txt 14/52499
    mjr
   • VS: Underskriftsversion brugsaftale Storegade 18, Bjerringbro - 2104_001.pdf 14/52499
    mjr
   • VS: Underskriftsversion brugsaftale Storegade 18, Bjerringbro - image001.jpg 14/52499
    mjr
   • VS: Underskriftsversion brugsaftale Storegade 18, Bjerringbro 14/52499
    mjr
   • SV: SOSU: Underskrevet kontrakt 18/57914
    jdb
   • besøg på UPDATE 18/57914
    jdb
   • Re: Separatkloakering - færdigmelding ikke modtaget på Holstebrovej 1, 8800 Viborg 19/9307
    pba
   • Henvendelse fra Ole Fogh - Tak for besvarelsen 19/10055
    kemn
   • Tilbud fra Urban Goods 19/12254
    hdh
   • Dokumentation for sløjfning af boring på Tingstedvej 20, Bj.bro 15/34810
    joo
   • Erklæring om at beholder tages ud af drift 18/4089
    kkg
   • Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald, Bjerring Hede 12, 8850 Bjerringbro 19/12257
    mdo
   • Svar fra Viborg Museum 19/32
    pibh
   • Brev om behandling af ansøgninger fra EU-borgere om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg_fra Økonomi og Indenrigsministeriet 19/12252
    mlko
   • Pædaogmedhjælper - Lone Refsgaard 19/3751
    ahst
   • Skitseforslag fra Arkitema til disponering af Hyacinten, Brudelyset og Kærmyssevej i Arnbjerg 18/18232
    janb
   • Rute Femina kvindeløb 5 km 18/53558
    men
   • Rute Femina Kvindeløb 10 km 18/53558
    men
   • Socialtilsyn Midt godkender budget 2019 for Psykiatri – Botilbuddene NFS Grundtvigsvej og Rosengården 19/10896
    pwc
   • Afsat areal til prøvegravning Løgstrup Friplejehjem, arkæologisk forundersøgelse 17/45865
    mik
   • Forslag til mere og bedre folkeoplysning 19/12193
    sk
   • Rentefastsættelse på OTC Rente Kontrak nr. 1021015/1287112 - 13.06.2019 12/75657
    nac
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Aarhus Universitet Foulum, Blichers Alle 20, 8830 Tjele, Besøgsrapport 3 19/291
    am1
   • Ansøgning om landzonetilladelse hesteudstyrsbutik 18/59524
    anbs
   • Dangerous Goods Management sender årsrapport 2018, håndtering af farligt affald 18/36231
    j9s
   • Miljøstyrelsen fastholder af krav om daglig vask ved omlastning af dagrenovation 16/39009
    hani
   • Ansøgning om skur til opbevaring, Nørremøllevej Nord 28 19/12220
    anbs
   • 2019.03.07 Frederiks.pdf 19/11415
    tv
   • Ansøgning om vanding ved Grønhøjvej 39, Tjele fra Østerkrog Gartneri 19/12218
    dek
   • Mail fra Bs med ansøgning 19/12196
    evg
   • Dispensationsansøgning vedr. tilslutningspligt - Brudelyset 14, 8800 Viborg.pdf 19/12195
    olz
   • Underskrevet lejekontrakt - Parkvænget 4 19/4502
    mh8
   • Tilmelding til betalingsservice - Parkvænget 4 19/4502
    mh8
   • Der spørges til brandsikring - Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro 17/55177
    vbp
   • Vejspærring ved triathlon-stafet! 19/12181
    av4
   • Partshøring - udkast til afgørelse om genoptagelse af klagesag om vejbidrag til Ny Absalonsvej - 16-10446-42 Stævning udkast sendt til VD 5396203_1_1.pdf 18/56849
    sfc
   • Partshøring - udkast til afgørelse om genoptagelse af klagesag om vejbidrag til Ny Absalonsvej - 16-10446-53 Udkast - Afgørelse om genoptagelse - Vejbidrag til Ny Absalonsvej.pdf 18/56849
    sfc
   • Partshøring - udkast til afgørelse om genoptagelse af klagesag om vejbidrag til Ny Absalonsvej 18/56849
    sfc
   • Køb af jord og forespørgsel om udstyking af ejendommen kærbyvej 17, 8832 Skals 19/12169
    mp2
   • Åkanden 14 - køber returnerer underskrevet købsaftale 19/8403
    hbl
   • Åkanden 12 - køber returnerer underskrevet købsaftale 19/9431
    hbl
   • 28-02-2019 Supplerende materialer til byggesagen - Brudelyset 14, 8800 Viborg 19/3262
    olz
   • 28-02-2019 Supplerende materialer til byggesagen - Brudelyset 14, 8800 Viborg 19/3262
    olz
   • VS: (BEVA1901) Levering af Sojamelasse i gylle - Skivevej 134, 9500 Hobro 18/37133
    xkk
   • VS: (BEVA1901) Levering af Sojamelasse i gylle - Skivevej 134, 9500 Hobro 18/37133
    xkk
   • Udpegning til overvågningsudvalg 18/215
    alm
   • VS: (BEVA1901) Levering af Sojamelasse i gylle - Skivevej 134, 9500 Hobro 16/17332
    xkk
   • Flybilletter til 6. juni 2019 19/970
    bhf
   • Gl. Røddingvej 13, 8830 Tjele, udkast miljøgodkendelse 18/56078
    jg1
   • VS: (BEVA1901) Levering af Sojamelasse i gylle - Skivevej 134, 9500 Hobro 16/17332
    xkk
   • Ansøgning om tilladelse til brug og afspærring af areal ved Nørremøllevej 120 19/12157
    av4
   • SV: (BEVA1901) Levering af Sojamelasse i gylle - Skivevej 134, 9500 Hobro 16/17332
    xkk
   • Bemærkninger fra EVV vedr tilslutning af regn og spildevand fra kommende hotel, Tingvej 2B 8800 Viborg, 19/12155
    bie
   • SV: Museets udtalelse til LP 516. Screeningsskema. Forslag til lokalplan 516 - Foreløbig Arkæologisk Udtalelse LP 516.pdf 18/45576
    janb
   • manglende faktura efterår 2018 - kommer på år 2019 19/8319
    ifi
   • P-plaser/ trafik midtby 18/46837
    hkr
   • Stoholm Fjernvarme - VVM anmeldelse etablering af varmepumpe 19/11437
    bie
   • Vedr.: Kortbordet "Dråberne i Helledalen" - allersidste tjek -> fejl i EVV's adresse 19/12130
    jrs
   • Vedr.: Til sidste korrektur: Kortbordet "Dråberne i Helledalen" -> Korrektur af d. 26/2-2019 fra Henrik 19/12130
    jrs
   • Oversigtstegning - afstand mellem boring og væksthus 19/8623
    pibh
   • Anmodning om formel 18/55904
    pibh
   • Pipe measurements 18/55904
    pibh
   • Vedr.: Dråberne i Helledalen. Kortbord til Helledalen. Oplæg fra Henrik af d. 05.12.2018, suppleret d. 12.12.2018 19/12130
    jrs
   • dagsorden 19/529
    tv
   • Anmeldele af byggeaffald, Grønhøjvej 26, 8830 Tjele 19/12131
    mdo
   • Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald, Grønhøjvej 26, 8830 Tjele 19/12131
    mdo
   • 3. og 4. maj på Nytorv :-) 18/63272
    av4
   • Endelige tegninger og projektbeskrivelse 18/50215
    thra
   • Anmodning modtaget hos Jyske Bank - behandler anmodningen om relaksation - Gl. Randersvej 23C, 8800 Viborg 18/51904
    tno
   • Dokumentation halleje 2018 - Skals Idrætscenter 19/8320
    ifi
   • Svar fra ansøger vedr hotelbyggeri på Tingvej 2b 8800 Viborg 18/37256
    peb
   • Skitse nedsivning Palstrupvej 25, Palstrup Hovedgaard. 18/8445
    anbs
   • Spørgsmål vedr. eventuelle klagere - Afgørelse - Miljøtilladelse Skivevej 119, 9632 Møldrup 18/62478
    mbp
   • Aftale om besigtigelse - Flyvestation Karup (Kunstværk) 19/10102
    dhb
   • Faktura busser 9/2-11/3 2019 17/46738
    majoh
   • SV: Jegindøvej 4, 8800 Viborg 19/12090
    bie
   • Fyrrevej 6 - køber returnerer underskrevet købsaftale 19/10024
    hbl
   • JM autoteknik nye adresse.pdf 18/37681
    jha
   • 12.03.2019 - Modtaget orientering fra Kjeld Bisgaard, Phillipsen omkring Viborg Museum er kontaktet i forbindelse med nedrivningsarbejdet på Movillesvej 6, 8800 Viborg.msg 18/1872
    mie
   • 05.03.2019 - Modtaget e-mail fra Laila, Advokatfirmaet Cronwald med oplysninger om henvendelse til nabo for et byggeretlig skel på Gl. Århusvej 274B, 8800 Viborg.msg 17/49125
    mie
   • Rapport - Forundersøgelser af 3 risikoområder for oversvømmelser (endelig) 18/19793
    tms
   • 12.03.2019 - Modtaget e-mail fra Kjeld Bisgaard, Phillipsen Gruppen med bemærkninger til Viborg Kommunes fremsendte kommentar til nedrivningen af Morvillesvej 6, 8800 Viborg.msg 18/1872
    mie
   • Skitsering og projektering af udvidet forsinkelsesbassin i Rødkærsbro 19/9940
    tms
   • Pederstrupvej 18, Beredskabsplan, L Limfjord.pdf 19/12097
    jg1
   • 25.02.2019 - Modtaget e-mail fra Ane, natur og vand med bemærkninger til ledning på Kærvænget 10, 8800 Viborg.msg 16/66301
    mie
   • Miljøkonsekvensrapport, Pederstrupvej 18.docx 19/12097
    jg1
   • Pederstrupvej 18. Kort beredskab-afløb.pdf 19/12097
    jg1
   • Pederstrupvej 18, Kort produktionsareal.pdf 19/12097
    jg1
   • Pederstrupvej 18.Miljøledelsessystem.docx 19/12097
    jg1
   • Skema_208940.pdf, Pederstrupvej 18, 8830 Tjele 19/12097
    jg1
   • Baggrund for høringssvar vedrørende ansøgning om oprensning og etablering af søer i nærheden af Karup Lufthavn, Vallerbækvej 72 18/40997
    jsni
   • bkb@viborg.dk - SV: Bjerrevej 98, 8840 Rødkærsbro Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinje til 42 m antennemast til Banedanmark 18/47620
    jha
   • Baggrund for høringssvar vedrørende ansøgning om oprensning og etablering af søer i nærheden af Karup Lufthavn 18/51641
    jsni
   • Re: Opfølgning på besigtigelse af sø ved Sparkærvej 5, Viborg 19/10425
    jsni
   • Region Midtjylland sender aflysning af det fysiske møde i Kontaktudvalget den 15. marts 2019 - dagsorden vedlagt 18/222
    alm
   • Program for kommunaldirektørseminar 25. og 26. april 2019 - svarfrist senest 1. april 2019 18/211
    alm
   • Analyseprogram 2019 19/12080
    rg
   • Rapport vedr.Vorde Vandværk - Vandværket - marts 2019 12/141124
    joo
   • Rapport vedr.Karup Vandværk, nyt værk - Vandværket - marts 2019 12/51737
    joo
   • Rapport vedr.Karup Vandværk, gl. værk - Vandværket - marts 2019 12/37780
    joo
   • VS: Rødkærsbro - Faldborgvej afslået pga. grundvandsinteresser. 18/62448
    rak
   • VS: Rødkærsbro - Faldborgvej afslået pga. grundvandsinteresser. 18/62448
    rak
   • SV: Rødkærsbro - møde med Viborg Kommune 18/62448
    rak
   • Rapport vedr.Vorde Vandværk - Ledningsnet - marts 2019 12/141124
    joo
   • Rapport vedr.Karup Vandværk, nyt værk - Ledningsnet - marts 2019 12/51737
    joo
   • Ansøgning om udvidelse af vandmængde til vanding Stadionvej 103 18/27339
    dek
   • Rapport vedr.Karup Vandværk, nyt værk - Industrivej 23, taphane - marts 2019 12/51737
    joo
   • Rapport vedr.Hvidding Vandværk. Ledningsnet - marts 2019CA-00772769-01.pdf 12/12008
    joo
   • Højbjerg Møllevej 8, Tange, 8850 Bjerringbro - Fruerlund & Høg spørger til landzoneansøgning, ændring af anvendelse til gæstehus 19/563
    bkb
   • Udspredning af tørret dybstrøelse i pelletsform på nærliggende marker 19/2997
    edg
   • Grus på banesti mellem Viborg og Hald Ege ved Skovfyrren 19/12073
    jemv
   • Bruunshåb-Tapdrup IF - Tilbud/overslag på 2 ovenlysvinduer 18/54947
    lgr
   • FN-MJV-06-2019 - FN-MJV-06-2019 brev til Stift, provsti og menighedsråd.docx 19/8149
    ba4
   • FN-MJV-06-2019 - Ansøgning om kustode-pavillon ved Æ Bindstouw Blichersvej 40 8800 Viborg.msg 19/8149
    ba4
   • Kopi af brev fra fredningsnævnet til Viborg domprovsti vedr. opførelse af kustodebygning ved Æ Bindstouw 19/8149
    ba4
   • Henvendelse vedr. begravelsesforretning i landzone 19/12063
    bkb
   • dokumentation lokaletilskud for 2018- revideret - Vestfjends Hallen 19/8328
    ifi
   • Tak for tilladelsen - Lån af grønt område i Hammershøj 19/10888
    aw
   • AMS Report2243 VSM 09199, 14 stk. 12/144706
    sb3
   • Oplysning om at ansøgt byggeri på Søndermarksvej 25, Tjele, er til landbrug/skovbrug på landbrugsejendommen 19/9464
    jno
   • Oplysning om at ansøgt byggeri på Søndermarksvej 25, Tjele, er til landbrug/skovbrug på landbrugsejendommen 19/4282
    bkb
   • SV: SV: HASTER - VS: Noget nyt vedr. overtagelsen af sundhedssatellitten i Bjerringbro, som vi talte om i sidste uge? - Signaturbevis.txt 14/52499
    mjr
   • SV: SV: HASTER - VS: Noget nyt vedr. overtagelsen af sundhedssatellitten i Bjerringbro, som vi talte om i sidste uge? - Brugsaftale - Storegade 18.doc 14/52499
    mjr
   • SV: SV: HASTER - VS: Noget nyt vedr. overtagelsen af sundhedssatellitten i Bjerringbro, som vi talte om i sidste uge? - image001.jpg 14/52499
    mjr
   • SV: SV: HASTER - VS: Noget nyt vedr. overtagelsen af sundhedssatellitten i Bjerringbro, som vi talte om i sidste uge? 14/52499
    mjr
   • Energistyrelsen - Udtalelse om vejledning af markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 18/52294
    es
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • 12-03-2019 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_renovere legetårn ved Solstrålen_Kirkebyvej 56 9620 Aalestrup 19/2690
    olz
   • Bombesvarelse 12-03-2019 23_02_28.pdf 19/2690
    olz
   • 12-03-2019 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_renovere stuehus og udnytte tagetage_Bavnehøjvej 18 8830 Tjele 18/64534
    olz
   • Bombesvarelse 12-03-2019 21_25_43.pdf 18/64534
    olz
   • Bombesvarelse 12-03-2019 16_53_03.pdf 18/17136
    vbp
   • Støtteerklæring Kalk-Kaminoen fra Viborg Kommune 19/11849
    lss
   • SV: (BEVA1901) Levering af Sojamelasse i gylle - Skivevej 134, 9500 Hobro 16/17332
    xkk
   • Accept af anmeldt udbringning af Sojamelasse - Skivevej 134, 9500 Hobro 16/17332
    xkk
   • Kvittering - nu med korrekt mailadresse - Invitation til skovtur med Ro på Landet 19/9157
    kemn
   • Kvittering til Tina Holm Høgh - Invitation til skovtur med Ro på Landet 19/9157
    kemn
   • SV: Separatkloakering - om plangrundlag for Holstebrovej 1, 8800 Viborg 19/9307
    pba
   • [Sagsnr.:12/139114] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Holstebrovej 1, 8800 Viborg 19/9307
    pba
   • [Sagsnr.:16/2817] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Holstebrovej 1, 8800 Viborg 19/9307
    pba
   • [Sagsnr.:17/53972] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Holstebrovej 1, 8800 Viborg 19/9307
    pba
   • Separatkloakering - færdigmelding ikke modtaget på Holstebrovej 1, 8800 Viborg 19/9307
    pba
   • [Sagsnr.:00/56] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Miljøtilsyn med Dahl Pedersen A/S, Holstebrovej 1 (autoværksted - branchevirksomhed) 19/9307
    pba
   • [Sagsnr.:00/56] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Miljøtilsyn med Dahl Pedersen A/S, Holstebrovej 1 (autoværksted - branchevirksomhed) 19/9307
    pba
   • [Sagsnr.:01/35] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Miljøtilsyn med Quick Pot, Holstebrovej 1 - aotuværksted - brancevirksomhed 19/9307
    pba
   • [Sagsnr.:03/1451] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Hydro Texaco, Uno-X automat på Holstebrovej 1, om gennemførte miljøinitiativer 19/9307
    pba
   • [Sagsnr.:11/58605] - [Dok.nr.:2918375/12] Telefonisk aftale om at genoptage drøftelser om muligt undersøgelsespåbud ved tankstationen Uno-X, Holstebrovej 1, 8800 Viborg 19/9307
    pba
   • [Sagsnr.:03/4760] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Hydro Texaco, Uno-X automat på Holstebrovej 1, om gennemførte miljøinitiativer 19/9307
    pba
   • [Sagsnr.:12/29532] - [Dok.nr.:42002/12] Holstebrovej 1, 8800 Viborg. Ophør af Benzin- og dieselsalgsanlæg 19/9307
    pba
   • [Sagsnr.:13/25054] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Holstebrovej 1, 8800 Viborg 19/9307
    pba
   • [Sagsnr.:12/44889] Denne e-mail indeholder dokumenter fra påbuds-sagen Holstebrovej 1, 8800 Viborg 19/9307
    pba
   • SV: VS: Redegør for hjemmel: Nørre Hedevej 36,18/6810 : TOP:588972636AFA 18/6810
    pba
   • SV: VS: Redegør for hjemmel: Nørre Hedevej 36,18/6810 : TOP:588972636AFA 18/6810
    pba
   • SV: jordforureningen Nørrehedevej 36 18/6810
    pba
   • SV: Miljøsagsarkiv vedr. Viborgvej 34-36 i Karup (lok. nr. 769-00510) 19/9073
    pba
   • Nabohøring - § 16a miljøgodkendelse af Pederstrupvej 18, 8830 Tjele 19/12097
    jg1
   • Kvittering til Quattro for skitse af svingspor ud for Skivevej 164, Møldrup 18/57758
    bkb
   • Vedr. behandling af: Højbjerg Møllevej 8 Tange 8850 Bjerringbro - Landzoneansøgning, ændring af anvendelse til gæstehus. 19/563
    bkb
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at etablere flaskerum Tingvej 9, 8800 Viborg.pdf 18/58517
    peb
   • 12-03-2019 Dispensation til afledning af regnvand i rør i jorden - Brudelyset 14, 8800 Viborg_Doknr96741-19_v1.pdf 19/3262
    olz
   • 12-03-2019 Dispensation fra tilslutningspligt - Brudelyset 14, 8800 Viborg.pdf 19/3262
    olz
   • 12-03-2019 Byggetilladelse til at_opføre et fritliggende enfamiliehus_Brudelyset 14 8800 Viborg.pdf 19/3262
    olz
   • Orienteringsmail om dispensation til afledning af regnvand - Brudelyset 14, 8800 Viborg 19/12195
    olz
   • 12-03-2019 Dispensation til afledning af regnvand i rør i jorden - Brudelyset 14, 8800 Viborg_Doknr96741-19_v1.pdf 19/12195
    olz
   • Opfølgning på den anden reserveboring i Sønderhede Plantage 17/2485
    cli
   • Aktindsigt - fremsendelse til Andreas Søndergaard 19/12275
    kemn
   • Orienteringsmail til energiviborg om dispensation fra tilslutningspligt - Brudelyset 14, 8800 Viborg 19/3262
    olz
   • Orienteringsmail om dispensation fra tilslutningspligt - Brudelyset 14, 8800 Viborg 19/3262
    olz
   • Bombesvarelse 12-03-2019 14_42_21.pdf 19/3262
    olz
   • Vedlagt brev fra Viborg Kommune 19/11310
    ba4
   • orientering om dispensation fra tilslutningspligt. Komponisthøjen 20, 9500 Hobro.msg 18/29804
    lirm
   • 12.03.19 Byggetilladelse til enfamiliehus. Komponisthøjen 20, 9500 Hobro.pdf 18/29804
    lirm
   • Nedrivningstilladelse til at_nedrive en tilbygning til det eksisterende værksted_Heimdalsvej 10 8850 Bjerringbro_2019-03-12.pdf 19/10734
    ekh
   • Lovliggørende landzonetilladelse til hestecenter/pension på Højbjerg Byvej 35, 8840 Rødkærsbro 18/57091
    ba4
   • Bombesvarelse 12-03-2019 14_23_29.pdf 18/29804
    lirm
   • Bombesvarelse 12-03-2019 14_23_18.pdf 19/10734
    ekh
   • Kvittering til Ole Fogh - SV: Tak for besvarelsen 19/10055
    kemn
   • Anmodning om supplerende oplysninger vedr. ansøgning om et skur på Nørremøllevej Nord 28, Viborg 19/12220
    anbs
   • Brev tilsendt 73 virksomheder: Revas lukker for modtagelse af landbrugsfolie til genanvendelse 12/6292
    4an
   • 12.03.2019 - Brev til Hans Peter Nielsen m.m. med tilbagemelding på spørgsmål til Gylfesvej 8, 8800 Viborg.pdf 17/43969
    mie
   • S1 Kvostedvej 1 Skovudtalelsesskema 19/12239
    kft
   • Pederstrupvej 18 19/12097
    jg1
   • Vedr. gyllebeholder på Lånumvej 53, 7850 Stoholm 18/4089
    kkg
   • 12.03.2019 - Brev til Peter og Birgit Ainill med tilbagemelding på spørgsmål om Gylfesvej.pdf 17/43969
    mie
   • Bombesvarelse 12-03-2019 13_22_52.pdf 19/9464
    jno
   • BR18 Byggetilladelse til at_opføre en overdækning_Søndermarksvej 25 8830 Tjele_2019-03-12.pdf 19/9464
    jno
   • Povl Fynbo sender og sendes kvittering for modtagelse af høringssvar vedrørende Biogasanlæg, Sønderupvej 1, Tjele 17/61015
    adno
   • Orientering af naboer til Sønæs og Hans Tausens Minde 13/39062
    iny
   • Byggetilladelse til at_opføre madpakkehus ved Tjele Langsø_Langsøvej 18 8830 Tjele_2018-11-15.pdf 18/46836
    jha
   • MadpakkehusxTjelexLangsx.pdf 18/46836
    jha
   • Bombesvarelse 12-03-2019 12_06_00.pdf 18/46836
    jha
   • SV: OMF Frederiks - trafiksikkerhed 19/11415
    tv
   • Bombesvarelse 12-03-2019 11_44_09.pdf 19/10108
    jno
   • Anvisning af byggeaffald samt accept til midlertidig nedknusning, Grønhøjvej 26, 8830 Tjele 19/12131
    mdo
   • SV: Eventuel fortsættelse af forsøg med nyt koncept for kollektiv trafik i landdistrikter 17/46738
    majoh
   • SV: Eventuel fortsættelse af forsøg med nyt koncept for kollektiv trafik i landdistrikter - image004.jpg 17/46738
    majoh
   • Henvisningsskema Væksthuset 18/28068
    jeni
   • SV: Eventuel fortsættelse af forsøg med nyt koncept for kollektiv trafik i landdistrikter 17/46738
    majoh
   • Bombesvarelse 12-03-2019 11_20_31.pdf 19/10091
    jno
   • _Nedrivningstilladelse til at_nedrive bygning 4_Faldborgvej 12 8840 Rødkærsbro_2019-03-12.pdf 19/10091
    jno
   • Orientering om dispensation fra byplanvedtægt nr. 35 til byggeri ifm. virksomhed beliggende Fanøvej 6, 8800 Viborg 19/6244
    vbp
   • Fanøvej 6, Viborg - opfølgning på henvendelse om dagslysforhold ifm. indretning af kontorområde i eksisterende bygning.msg 18/49781
    vbp
   • Bombesvarelse 12-03-2019 11_06_43.pdf 19/10067
    jno
   • Brevpapir til ejer 2013 - doc2mail_nedrive bygning 12 (hønsehus)_Benslehøjvej 9 7470 Karup J_2019-03-12.pdf 19/10067
    jno
   • Orientering om dispensation fra byplanvedtægt nr. 35 til byggeri ifm. virksomhed beliggende Fanøvej 6, 8800 Viborg.msg 18/49781
    vbp
   • Nøkkerosen 8 - forlænger notering af købsinteresse til 11.04 - Fie Mørk 18/39759
    hbl
   • Gl. Røddingvej 13, 8830 Tjele udkast i 30 dages høring 18/56078
    jg1
   • Nedrivningstilladelse til at_nedrive saunabygning efter brand_Rughavevej 39B 8800 Viborg_2019-03-12.pdf 19/10579
    ekh
   • Bombesvarelse 12-03-2019 10_48_30.pdf 19/10579
    ekh
   • Optagelse i Kulturelt Samråd - Ørum Beboerforening 19/11489
    kj3
   • [Sagsnr.:19/8319] - Sahl Minihal - afregning af lokaletilskud år 2018 19/8319
    ifi
   • Biomassehøst Skals enge - LIFE-IP Natureman 18/41025
    jrs
   • Borger om mgl. reetablering efter ledningsarbejde på Seglen 19/5271
    llla
   • Høring - Brand og Redning - Ågade 75 19/11437
    bie
   • SV: Kortbordet "Dråberne i Helledalen" - godkendt herfra - trykfiler og webudgave 19/12130
    jrs
   • Til tjek/godkendelse: Vedr. Kortbordet til "Dråberne i Helledalen" - udkast pr. 19.12.2018 19/12130
    jrs
   • Til tjek: Kortbordet "Dråberne i Helledalen" - udkast pr. 12.12.2018 - kommentarer asap 19/12130
    jrs
   • 12.03.19 Byggetilladelse til tagetage. Hovedgaden 64, 8832 Skals.pdf 19/7462
    lirm
   • Kortbord til Helledalen. Oplæg fra Henrik af d. 05.12.2018 19/12130
    jrs
   • Bombesvarelse 12-03-2019 10_14_30.pdf 19/7462
    lirm
   • Bestilling af nye tegninger efter mødet me borgerne i landsbyparken 18/50215
    thra
   • Brevpapir til ejer 2013 - doc2mail_lovliggøre tilbygningcarport_Lånumvej 54 7850 Stoholm Jyll_2019-03-12.pdf 19/9836
    jno
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_ændre anvendelse af staldbygning til erhverv_Vestermarksvej 27, 7470 Karup J_2019-03-12.pdf 19/5762
    jha
   • Anm. til Jyske REalkredit A/S om relaksation - Gl. Randersvej 23C, 8800 Viborg 18/51904
    tno
   • Bombesvarelse 12-03-2019 09_55_08.pdf 19/9836
    jno
   • Svar til landinspektør på ansøgning om udflytning af bygningerne (drift/beboelse) på ejendommen Gl. Århusvej 321, 8800 Viborg 19/11108
    ba4
   • Opfølgning på materiale til afslutning af sag -opføre en tilbygning ved Tange Kristne Friskole_Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro_2019-03-12.pdf 17/55177
    vbp
   • Bombesvarelse 12-03-2019 09_35_57.pdf 17/55177
    vbp
   • Bombesvarelse 12-03-2019 09_33_15.pdf 19/9700
    mbru
   • 12.03.2019_Ibrugtagningstilladelse til at_udnytte tagrum til beboelse_Vestermøllevej 5 8800 Viborg.pdf 19/9700
    mbru
   • _Byggetilladelse til at_etablering af ny mast til mobildækning_Bjerrevej 98 8840 Rødkærsbro_2019-03-12.pdf 18/47620
    jha
   • _Byggetilladelse til at_etablering af ny mast til mobildækning_Bjerrevej 98 8840 Rødkærsbro_2019-03-12.pdf 18/47620
    jha
   • 42m_mast.pdf 18/47620
    jha
   • SV: Jegindøvej 4, 8800 Viborg 19/12090
    bie
   • Bombesvarelse 12-03-2019 08_54_11.pdf 18/47620
    jha
   • 12.03.2019 - Sendt e-mail til Kjeld Bisgaard, Phillipsen med bemærkninger til påbegyndelse af byggearbejdet på Morvillesvej 6, 8800 Viborg.msg 18/1872
    mie
   • Svar: Grus på banesti mellem Skovfyrren og Hald Ege Skole 19/12073
    jemv
   • Banedanmark sender og kvitteres for modtagelse af høringssvar vedrørende Biogasanlæg, Sønderupvej 1, Tjele 17/61015
    adno
   • Bruunshåb-Tapdrup IF - Bevilling af lokaletilskud til 2 ovenlysvinduer 18/54947
    lgr
   • Svar på henvendelse vedr. begravelsesforretning i landzone 19/12063
    bkb
   • Pumpestation ved beskyttet vandløb - Stadionvej i Rødkærsbro 19/11883
    snh
   • Orientering om at evt. påbegyndelse af jordarbejde inden byggetilladelse på Søndermarksvej 25, Tjele, er for egen risiko 19/4282
    bkb
   • Bombesvarelse 12-03-2019 07_09_42.pdf 18/6222
    vbp
 • 11.03.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Svar fra ansøger vedr skilt Hamlen 2A 8800 Viborg 18/64538
    peb
   • Klage (?) vedr. påbud om genetablering af mose på 4b Søvsø gde., Daugbjerg 18/41525
    dhb
   • Holstebrovej - buslommer og skiltning - svar fra Vejdirektorat 16/36409
    majoh
   • Distrikt Houlkær, Kildehaven 2 19/88
    ankr
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Bjerring Hede 38, 8850 Bjerringbro 19/12030
    mp2
   • Referat - personalemøde 11. marts 2019 - Viborg Museum og Hvolris Jernalderlandsby.docx 19/1874
    susni
   • Mulig forurening af Tjele Langsø 19/12025
    aa5
   • Mail fra Langsø Gr. vedr. projekt 17/29834
    mgo
   • Kommuneplantillæg nr 23 - Viborg Øst endelig vedtagelse.pdf 18/25724
    mble
   • Mail fra Bs. med afklaring af afdelingsnummer 19/11123
    evg
   • Leverance afvandingspotentialekort Nørreå 18/46253
    cfu
   • Orbicon Secure File Transfer Afvandingspotentiale 18/46253
    cfu
   • VS: Pladsen foran Domkirken 19/12012
    av4
   • 11.03.2019 - Modtaget e-mail fra Kjeld Bisgaard med oplysninger om nedrivningsarbejdet på Morvillesvej 6, 8800 Viborg.msg 18/1872
    mie
   • Vådområde Korreborg Bæk 19/11953
    kes
   • Skals/Ulbjerg Skole - Kirsten M. Hansen 19/3752
    ahst
   • Bestilling af Fiskekort Grethe Ulstrup 19/10418
    abmi
   • Bekræftelse på tilmelding til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2019 18/60866
    bhf
   • Kvittering fra klagenævnet for at sagen er genoptaget, Vestre Skivevej 134, 8800 Viborg 16/28432
    anbs
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Fårdalvej 6, 8830 Tjele 19/12000
    mp2
   • SV: 2018.06.18 - Nordre Skole, H.C. Andersens Vej 5, 8800 Viborg. Vedligehold. - image004.png 16/20085
    mono
   • SV: 2018.06.18 - Nordre Skole, H.C. Andersens Vej 5, 8800 Viborg. Vedligehold. - image009.png 16/20085
    mono
   • Hald Ege Skole - Anna Villadsen 19/3752
    ahst
   • RE: Hættemågekoloni i Søndre Mose 17/24234
    aa5
   • 08.03.2019 - Modtaget e-mail fra Morten Ebbesen, ERIK Arkitekter med påbegyndelse af gravestøbetilladelsen på Erik Ejegods Vej 25, 8800 Viborg.msg 18/22085
    mie
   • Mail fra Erik Albrechtsen om Trafikplan for Bjerringbro området 17/53820
    heg
   • Telefonnotat fra samtale om modtagelse og opbevaring af tørret dybstrøelse i pellets-form 19/2997
    edg
   • Madsens Hotel i Bjerringbro 17/40870
    mble
   • Madsens Hotel 17/40870
    mble
   • Forespørgsel fra ingeniør vedr. indplacering i KK og BK af nimfamiliehus med garage - Brunbankevej 13, 8800 Viborg 19/3177
    olz
   • Bruunshåb-Tapdrup IF - Vedr. øgede vedligeholdelsesudgifter i Bruunshåb-Tapdrup IF 18/54947
    lgr
   • Mail fra Bs. med ansøgning 19/11123
    evg
   • Aftale med DinGeo om anvendelse af Dingeo.dk ifm grundsalg 19/11961
    sqa
   • Kort og ansøgningsskema til terrænregulering ved beskyttede søer ved Viborgvej 74, Karup 19/11252
    jsni
   • Åkanden 12-14 - køber returnerer underskrevet købsaftale 19/9431
    hbl
   • teknik-miljoe@viborg.dk - Registreringsmeddelelse U2018-58276. Referencenr. 1804503 18/43647
    mp2
   • Byggeansøgning, Skolegade 27, 9632 Møldrup 19/11938
    ekh
   • FDF Bjerringbro - Indbydelse til 100 års jubilæumsreception 18/62696
    lgr
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen 1Y, Dalsgaard, Vinkelvej 84, 8800 Viborg 19/11933
    mp2
   • Mailhenvendelse med spørgsmål og svar vedr. status på forespørgsel - Hedeskrænten 63, 8800 Viborg 19/10366
    olz
   • Mail fra ejer med fastholdelse af ønske om afstand til vejskel for tilbygning - Hedeskrænten 63, 8800 Viborg 19/10366
    olz
   • Høringsbrev til journal nr. 32317-F-18-027 Forundersøgelse: Spærring i Rind Bæk, Viborg Kommune. 18/50789
    aa5
   • Afgørelse vedr. j.nr. 32317-F-18-029 (vedr. tilsagn om tilskud til forundersøgelse i Mostgård Bæk) 18/50791
    aa5
   • Årsrapport Viborg Kommune 2018 - pleje- og omsorgscentre 19/3298
    ncbk
   • Afgørelse vedr. j.nr. 32317-F-18-032 (tilsagn om tilskud til forundersøgelse i Resen Bæk) 18/50795
    aa5
   • Byggeansøgning, Vinkelvej 265, 8800 Viborg 19/11921
    olz
   • RE: Grundel Bæk ved Petershåb Mølle i Viborg kommune - div. oplysninger 16/16640
    aa5
   • teknik-miljoe@viborg.dk - Registreringsmeddelelse U2018-58427. Referencenr. 2018140 18/43674
    mp2
   • Rundsendelse af statiske beregninger som aftalt på syn og skøn - med bilag 16/50388
    roc
   • Ansoegning 3.pdf 19/2771
    mbru
   • Spørgsmål fra Torben Guldmann vedr. Taphedeforum 19/1787
    anp
   • gn@kprtowers.com - JC0976A - Odshøjvej - Viborg / Revideret teknisk bilag samt tegninger til byggesagsnr.: 2018-0630 18/27887
    jha
   • Rundsendelse af statiske beregninger som aftalt på syn og skøn 16/50388
    roc
   • teknik-miljoe@viborg.dk - Registreringsmeddelelse U2018-58447. Referencenr. 1803674 <