Åbne postlister

For at fremme dialog og åbenhed i forhold til borgere, virksomheder, myndigheder og pressen, bliver der dagligt dannet en åben postliste over ind- og udgående post i Viborg Kommune.

Det kan du finde på postlisterne
En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra Viborg Kommune:

 • hvad sagen drejer sig om
 • hvem der er afsender/modtager
 • initialer på den sagsansvarlige

Navn og kontaktoplysninger på den sagsansvarlige kan findes ved at indtaste initialerne i søgefeltet under Find medarbejder.

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på den åbne postliste. Dog skal persondataloven overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

 • 18.09.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Referat fra møde den 4. september i Herning om Midttrafik Trafikplan m.v. herunder forslag om flextur til Gødstrup 17/56772
    majoh
   • Referat fra møde den 4. september i Herning vedrørende de 8 veslige kommuners samarbejde vedrørende Midttrafikforhold 19/33842
    tv
   • Fuldmagt fra hovedejer af grunden - Grønageren 8 i Klejtrup 19/37563
    olz
   • Færdigmelding af byggesag - opføre koncentreringstank mv, - Vibækvej 41, 8800 Viborg 17/6585
    vbp
   • Styøjrapport - Plangrundlag for etablering af parkeringsplads ved Poul Due Jensens Vej 24-40 i Bjerringbro 19/41088
    bie
   • Spørgsmål vedr. status på byggesagen - Østergade 30, 7470 Karup 19/15476
    olz
   • Fodslaw Danmark 50 år 19/41085
    kemn
   • Fwd: Vedr. vej mellem Dybdalsvej 11 og 15 17/53124
    sfc
   • Byggeansøgning - Havredalsvej 3, 7470 Karup 19/41068
    mbru
   • Kvittering fra Plandata om kommuneplantillæg (støjkonsekvenszone i Silkeborg Kommune) 18/42541
    rak
   • Henvendelse fra Allan Sørensen - Vedr. Jobcenter Viborg 19/40071
    kemn
   • Forundersøgelse af risikoområder 2019 - spørgsmål 19/40664
    tms
   • Mail fra Allan Sørensen - Vedr. mødet i dag 19/40071
    kemn
   • Rapport nr. 348578 (Dambrugskontrol fra Rindsholm Dambrug) er registreret 19/19419
    tms
   • Nye planer med Kaverne TO-6. Ll. Torup Gaslager. 2019. Teknisk udvalg`s møde. 19/40817
    tms
   • Nye planer med Kaverne TO-6. Ll. Torup Gaslager. 2019. Teknisk udvalg`s møde. 19/40835
    tms
   • Spærring Borgergade 19/41067
    av4
   • Fra Digitaliseringsstyrelsen: Webtilgængelighed : WAS-Tool klar til brug 17/18382
    rep
   • VS: Løgstrup - trafikken på Borgergade 19/41067
    av4
   • SV: Dispensationsag Nyt klubhus VFF - Forespørgsel om stiændring 19/41060
    arkri
   • Ansøgning om dispensation fra tilslutning af afløb i kælderskakt til regnvandsafløb 17/24680
    peph
   • Ansøgning om dispensation for afløb fra kælderskakt, Søndermakrsvej 2A, 8800 Viborg 17/24750
    peph
   • Mødeaftale: Rekvirering af tegning over min ejendom Borrevej 34 13/26663
    peph
   • Færdigmelding, Liseborg Mark 26, byggesag 18/7721
    lirm
   • VS: Haster: BORTFALD AF ANLÆGSGODKENDELSE PÅ BRANDALARMANLÆG, Tryg, Lundborgvej 16, 8800 Viborg 19/40907
    arkri
   • VS: Haster: BORTFALD AF ANLÆGSGODKENDELSE PÅ BRANDALARMANLÆG, Tryg, Lundborgvej 16, 8800 Viborg 19/40907
    arkri
   • SV: Haster: BORTFALD AF ANLÆGSGODKENDELSE PÅ BRANDALARMANLÆG, Tryg, Lundborgvej 16, 8800 Viborg 19/40907
    arkri
   • VS: GODKENDELSE AF BRANDALARMANLÆG, Tryg, Lundborgvej 16, 8800 Viborg 19/40907
    arkri
   • SV: Udkast til miljøgodkendelse i høring, Hærup Biogas 19/36777
    pjj
   • Mail fra Leoni Advokater - svar vedr. ejerlejlighedsvedtægter 19/15145
    evg
   • Om at der søges om dispensation - genbrug af vejmaterialer 19/40324
    bie
   • Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse - Randersvej 9-11 19/27038
    anbs
   • Referat fra møde den 4. september i Herning - alle kommuner 17/56772
    majoh
   • Færdigmeldin, Kildevænget 16A, byggesag 18/50345
    aped_slettet_1
   • Matrikulær sag behandlet af kommunen (1633573), Falkevej 19/31510
    ba4
   • Susanne Kildahl Hansen, Aalborg Universitet - Oversigt over gruppetildeling, Cand. IT, AAU 19/28734
    es
   • Ansøgning om fritagelse for separering af vand fra lyskasser og taganedløb 17/36580
    peph
   • Autosvar / Autoreply 19/38349
    flr
   • 01-09-2019 Supplerende materialer til byggesagen - Østergade 30, 7470 Karup J 19/15476
    olz
   • Sagsnr. 19/9878 - Bemærkninger svineproduktion Guldborgvej 12D 19/9878
    jg1
   • Fra KOMBIT - Projekt EESSI - kommende Klikopgaver 19/41020
    pj
   • Anmeldelse af jordflytning Angelkær 19/37673
    pba
   • Opsættende virkning for klage nr. 1002874 19/8837
    llk
   • Svar fra Else om skitse 19/40622
    cpi
   • Videre korrespondence om manglende hegning og afgræsning af Thomas og Åses arealer 19/34120
    jrs
   • SV: Haster - Sag til behandling med henblik på evt. overkørselstilladelse ifm. projekt - Ny Dagli Brugs i Hammershøj, Gartnerbakken 4, 8830 Tjele 19/38991
    bkb
   • Info om aflysning af projekt vedr. hegning og afgræsning (Thomas og Åses arealer) 19/34120
    jrs
   • Forslag til bålsted Frederiks 19/28663
    jrs
   • Der spørges til status på byggesag - Dagli Brugsen Hammershøj, Gartnerbakken 4, 8800 Viborg 19/9970
    vbp
   • Forespørgsel om møde mellem Ulrik Wilbek og Peter Sørensen slut september 19/40992
    kemn
   • Oliver Bohse Larsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, bemærkninger til afsluttende statusrapport 18/54277
    bc6
   • Hedemølle Erhvervsvej 3 - byggepligt aflyst 18/7342
    hbl
   • Trafikfarlighed på Holstebrovej imellem Daugbjerg og Mønsted, takkebrev m.m. 18/23404
    dh5
   • SV: Oprensning, rydning og terrænregulering ved Viborgvej 74 19/11252
    jsni
   • Sp vedr. anmeldelsen - AC Hydraulic A/S 19/18839
    bie
   • SV: Offentliggørelse af reguleringsprojekt i Ulbjerg Møllebæk 19/14208
    flr
   • Møllevej 7, 7800 Skive, vedr. nærmeste nabo 19/29023
    jg1
   • Anmodning fra Birgit Rasmussen om aktindsigt i sag om udstykning af Højtoften 9, Tapdrup 19/40964
    msb
   • Beholder taget ud af drift, Demstrupvej 25, 8800 Viborg, Your scan (Scan to My Email) 19/2600
    jg1
   • Møllevej 7, 7800 Skive, nabobemærk. i forb. med plac af gyllebeholder 19/29023
    jg1
   • Forespørgsel vedligeholdelse 2020, hvor der indgår fællesstrækning 19/40959
    flr
   • spørgsmål vedrørende adresse - Regnvandsbassin ved Palleshøje 35, Viborg - Viborg Kommune sælger til Energi Viborg Vand A/S 19/40676
    tno
   • 10 års beholderkontrol, Kardybvej 33, 7850 Stoholm, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, Tek 3 19/2600
    jg1
   • Spørgsmål fra Kirsa - SV: Regnvandsbassin ved Palleshøje 35, Viborg - Viborg Kommune sælger til Energi Viborg Vand A/S 19/40676
    tno
   • Rapport vedr.Brandstrup Vestre Vandværk - Faldborgvej 4,taphane - september 2019 19/40802
    joo
   • Rapport vedr.Bjerringbro Vandværk Nord - Vandværket - september 2019 12/27926
    joo
   • Rapport vedr.Løvel Vandværk - Kjærgårdsvej 8, taphane - september 2019 12/35699
    joo
   • Open By Night 27. sept. 19/40950
    av4
   • Rapport vedr.Løvel Vandværk - Vandværket - september 2019 12/35699
    joo
   • Rapport vedr.Bjerringbro Vandværk - Tyttebærvej 9, taphane - september 2019 12/27926
    joo
   • Tilladelse til opstilling af mobilt handicaptoilet 19/40950
    av4
   • 10 års beholderkontrol, Stensigvej 6, 8831 Løgstrup, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
   • SV: Støj - opstart om morgenen 12/6242
    bie
   • Animation by Night fredag den 27. september til kl. 22 19/40950
    av4
   • Forespørgsel vedr. installationer 19/40950
    av4
   • Re: Bemærkninger til Nabohøring –ansøgning om § 16a miljøgodkendelse af kvægproduktion på Ø. Børstingvej 6, 7850 Stoholm. Sagsnr.: 19/24784 19/24784
    fil
   • Kvittering for videresendelse til nævn af klagenummer 1004878 ? Låstrupbakken 10, 8832 Skals 19/25883
    ba4
   • Hegnssyn - image2.JPG 19/24422
    sfc
   • Hegnssyn - image1.JPG 19/24422
    sfc
   • Hegnssyn - Hegnssyn.docx 19/24422
    sfc
   • VS: Mammen Mejeri, spildevandsafledning. 12/138855
    ib3
   • Hegnssyn 19/24422
    sfc
   • 10 års beholderkontrol Kærvej 16, 8832 SkalsEndelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, Tek 32 19/2600
    jg1
   • Ll. Torupvej 5, 9632 Møldrup, miljøansøgning, Skema_214140.pdf 19/40923
    jg1
   • Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1631356) 19/21075
    bkb
   • Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1634833) 19/21075
    bkb
   • Opfølgning fra Lin - link to lectures, photos etc 17/57625
    anp
   • Program for Iceland - Attractive Nordic Towns 17/57625
    anp
   • Brev til Viborg Kommune vedr off høring af tillæg til lokalplan 390 18/61445
    mnan
   • Besvarelse fra Energi Viborg - enig med Natur og Vand vedr. tilføjelse i plan vedr. spildevand 19/38518
    htob
   • Besvarelse fra SSO - ingen bemærkninger 19/38518
    htob
   • Svarskrift er indleveret 18/34426
    jyh
   • SV: [Sagsnr.:19/23321] - [Dok.nr.:195414/19] Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 137.docx 19/23321
    mnan
   • Besvarelse fra team SP 19/38518
    htob
   • Færdigmelding af Kloakseparering af Løvskal Hus, Løvskal Landevej 18 15/24012
    peph
   • Færdigmelding af separatkloakering på Jegstrupvej 10, Viborg. 16/30131
    peph
   • Besvarelse fra Natur og Vand - vedr. spildevand 19/38518
    htob
   • Besvarelse fra Natur og Vand - vedr. spildevand 19/38518
    htob
   • Orientering om afgørelse efter jordforureningsloven om ikke at meddele påbud om oprensning af jordforurening ved sandfangsbassin, Revas, Kirkebækvej 136, 8800 Viborg 18/13350
    pba
   • Oversigt over uddannelserne 16/48836
    elu
   • Halesøvej 10, B16-167_produktionsareal_8årsdrift.pdf 19/40877
    jg1
   • Praktikerforløb for henholdsvis administrationsøkonomer og professionsbachelorer. Sagen kort i sekretariatschefgruppen 16/48836
    elu
   • VS: Hjælp til fordeling af praktikanter - VS Praktikanter - nyhed til ledelsesnyt på intra.msg 16/48836
    elu
   • VS: Hjælp til fordeling af praktikanter - Så var den der . hvis du skal have selve referatet kan jeg se på intra at man skal kontakte direktionssekretariatet.msg 16/48836
    elu
   • VS: Hjælp til fordeling af praktikanter - Administrationsbacheloruddannelsen.msg 16/48836
    elu
   • VS: Hjælp til fordeling af praktikanter 16/48836
    elu
   • Praktikpladser i Viborg Kommune.docx 16/48836
    elu
   • Anmodning om høringssvar - Tage E. Nielsen - Spøttrup - Århus C - H 5,2 - 138 T - 13983 19/7302
    kiw
   • Bemærkninger til KMU sag 13 d. 19. sept. 2019 vedr. areal til Løgstrup Friplejehjem 19/27913
    bkb
   • Middagshøjvej 26: ansøgning om dispensation kælderskakt 17/24668
    peph
   • Hindbærkrattet 143 - tinglyst skøde 19/2286
    hbl
   • Fyrrevej 5 - tinglyst skøde 19/27824
    hbl
   • Nøkkerosen 12 - tinglyst skøde 19/26171
    hbl
   • Solvænget 31 - tinglyst skøde 19/29143
    hbl
   • B16-167_produktionsareal_ansøgtdrift.pdf 19/40877
    jg1
   • B16-167_produktionsareal_nudrift.pdf 19/40877
    jg1
   • Revideret referat af klyngestyregruppemøde i Midtklyngen fredag den 30. august - 779_2019_196643_Revideret_referat_af_klyngestyregruppemøde_den_30..pdf 18/22305
    jtb
   • Revideret referat af klyngestyregruppemøde i Midtklyngen fredag den 30. august 18/22305
    jtb
   • DRIKKEVAND - Mammen og Vinkelhede Vandværk - september 2019 12/142710
    joo
   • Gl. Aalborgvej 53A - supplerende oplysninger 16/35589
    peph
   • Beredskabsplan Halesøvej 10.pdf 19/40877
    jg1
   • Husdyrgødning_Halesøvej 10.pdf 19/40877
    jg1
   • miljoekonsekvensrapport_Halesøvej 10.pdf 19/40877
    jg1
   • Vedrørende aktindsigt 19/40817
    tms
   • Skema_213001.pdf 19/40877
    jg1
   • Mail fra N & V -vedr. genbrug af tegl-tagsten fra Viskum Hovedgaard 19/40324
    bie
   • Re: Spørgsmål vedrørende værksted i forbindelse med bilforhandler på Vingevej 47 19/19398
    anbs
   • SV: [Sagsnr.:17/25412] - [Dok.nr.:191037/17] Beregning_af_pris_på_vejret_Arnbjerg_2015-06-26.xlsx 17/25412
    sfc
   • Mail med supplernede oplysninger til byggesagen vedr. skøjtebane - Hans Tausens Alle 1A, 8800 Viborg 18/37202
    olz
   • FDF Bjerringbro - Bilag vedr. Spejderborgen Farmen 17/60137
    stli_slettet_1
   • Varsel om møde i brugerrådet for Kronjylland d. 2. oktober 2019 12/119622
    iny
   • Bookning af Børne skov i Bruunshåb til Møllehøjskolen den 25.09.2019 18/61066
    ip3
   • Nedergårdsvej 10, 8830 Tjele, kampagne 2019, gyllebeholder 19/40861
    jg1
   • Nedergårdsvej 10, 8830 Tjele, kampagne 2019 19/40861
    jg1
   • Lundgårdsvej 9, 7850 Stoholm. Miljøtilsyn vedr. kampagne 2019 19/40858
    jg1
 • 17.09.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Nye planer med Kaverne TO-6. Ll. Torup Gaslager. 2019. Teknisk udvalg`s møde. 19/40835
    tms
   • Boligselskabet Viborg Amt - overtagelse af grunden - Hvedmarken, Løvel. 19/40848
    hbl
   • SV: Hærvejens Dagcenter 13/82399
    bno
   • Oprensning af vandhul udsat 19/35087
    dhb
   • Arkitekturscreening gennemført 18/42268
    llk
   • Politiets j.nr. 4100-88130-00010-19, overtrædelse af NBL § 3 - suppl. mat 18/35459
    dhb
   • Nye planer med Kaverne TO-6. Ll. Torup Gaslager. 2019. Teknisk udvalg`s møde. 19/8142
    tms
   • Udkast til udbudsmateriale - Skravad Mølle Dambrug 16/53578
    aa5
   • Registreringsmeddelelse U2 (1623788). Enedalvej 1, 8832 Skals 19/16737
    anbs
   • Status - Højbjerg Huse 7, Rødkærsbro. Oplæg til forureningsundersøgelse samt afgravning 18/10824
    mbp
   • Tilladelse 19/40828
    av4
   • Registreringsmeddelelse U2 (1623790). Viborgvej 89 og 100B, 7470 karup 18/52505
    am1
   • SV: Emissionsmålinger m.m. Klokkestøbervej 3, 8800 Viborg 16/54130
    ib3
   • Forespørgsel om placering - nedsivningsanlæg, Norupvej 44, 8830 Tjele 19/40825
    peph
   • Registreringsmeddelelse U2 (1623515). Hobro Landevej 95, 8830 Tjele 19/16501
    ba4
   • Registreringsmeddelelse U2 (1622866), Husbondvej 27, 8850 Bjerringbro 19/16505
    ba4
   • Mail fra Nykredit om overdragelse, låneoptagelse og overførsel af støtte 15/21526
    chl
   • Mail fra BDO om overdragelse, låneoptagelse og overførsel af støtte 15/21526
    chl
   • Byens bilpleje stueplan.pdf 19/40813
    ib3
   • situationstegning kombikabine.pdf 19/40813
    ib3
   • Dagplejer - Jette Holm Jensen 19/3751
    ahst
   • Ansøgning Gl. Århusvej 241A.pdf 19/40813
    ib3
   • Rapport råvandskontrol fra DGU 67.619 - september 2019 14/26814
    joo
   • Rapport Råvandskontrol fra DGU 67.1462 - september 2019 Rapport_8314-359235.pdf 14/26814
    joo
   • Rapport Råvandskontrol fra DGU 67.1200 - september 2019f 14/26814
    joo
   • Undersøgelse af momsproblematik Høndruphus 17/43209
    stg_slettet_1
   • Rapport Råvandskontrol fra DGU 67.569 - september 2019 14/26814
    joo
   • Rapport Råvandskontrol fra DGU 67.1096 - september 2019 Rapport_8314-359232.pdf 14/26814
    joo
   • RapportRåvandskontrol fra DGU 67.1241 - september 2019 14/26814
    joo
   • Rapport vedr.Brandstrup Vestre Vandværk - Vandværket - september 2019 19/40802
    joo
   • Svar på kommentarer til eventuelle ændringer i ansøgningen, Skårupvej 66, 9500 Hobro 19/31453
    mbp
   • Pesticidrapport vedr.Elsborg Vestre Vandværk - Vandværket - september 2019 12/148418
    joo
   • Julemandens Datter 2 19/40789
    av4
   • Røggener Silkeborgvej 17 8800 Viborg 13/52861
    pba
   • Røggener Silkeborgvej 19 8800 Viborg 13/52861
    pba
   • Røggener Silkeborgvej Almind 13/52861
    pba
   • Henvendelse på ny fra Poul Møller - Viborg kommunes medarbejdere på privat grund 19/36966
    lss
   • Røggener af værste karakter :-( 13/52861
    pba
   • Julemandens Datter 2 19/40789
    av4
   • Registreringsmeddelelse U2 (1624053) 19/16631
    ba4
   • Udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed til opsætning af UV-anlæg på Viborg Vand, Sydværket 12/100974
    dek
   • Du får tilsagn om tilskud til dit projekt 19/3505
    kes
   • Katmose, Geoteknisk rapport fra 2006, bemærk afsnit 6 om afgiftsfritagelse 19/40774
    pba
   • Afgiftsfritagelse ved flytning af affald fra lukket affaldsdepot til anden åben losseplads. Mail 2 af 2 19/40774
    pba
   • Afgiftsfritagelse ved flytning af affald fra lukket affaldsdepot til anden åben losseplads. Mail 1 af 2 19/40774
    pba
   • OPDATERET Høring: Kortlægning af dataplaceringskrav hos kommunerne - NY frist 15. oktober 2019 19/31266
    pj
   • Kystbeskyttelsessag strandvejen 22, 8831 Løgstrup.pdf 19/40765
    flr
   • Løbeseddel vedr. oprydning af fællesarealet ved Gravhøjvej januar 2019 19/40737
    cpi
   • Korresdondence om møde april 2019 vedr. borgerønsker for friareal ved Gravhøjvej 19/40737
    cpi
   • Løbeseddel uddelt til borgere vedr. møde maj 2019 om planer for arealet 19/40737
    cpi
   • Husdyrgodkendelse.dk - Skema 214140 er indsendt 19/40763
    kft
   • Indkomne underskrifter - ændring af stoppesteder 16/36409
    majoh
   • Midtrjysk Friluftsbad fremsender yderligere dokumenation 15/9032
    mgo
   • Midtjysk Friluftsbad fremsender dokumentation 15/9032
    mgo
   • Besked fra Leoni - fuldmagt registretet - Sagsnr. 326503 - Handel - Middagshøjvej 48 - Viborg Kommune sælger til Boligselskabet Sct. Jørgen 18/57007
    tno
   • Klage-over-afslag-på-dispensation-fra-naturfredningsloven.pdf 19/25883
    ba4
   • 2019-02-13 Billeder af skilt.msg 19/243
    peb_slettet_1
   • 12-07-2019 Supplerende materialer til byggesagen - Låstrupbakken 10, 8832 Skals 19/18682
    olz
   • Ansoegning supplerende oplysninger.pdf 19/37492
    khy
   • Opdatering af punkter på dagsordenen for møde i den adm. styregruppe den 13. september 18/50588
    hkr
   • Vi evaluerer byggesagen 'Ombygning og tilbygning til Møllehøj Skole, Viborg' (BEC sagsnr. 5043-003) 14/68741
    hen
   • 12-07-2019 Supplerende materialer til byggesagen - Låstrupbakken 8, 8832 Skals.PDF 19/18891
    olz
   • 15-04-2019 Supplerende materialer til byggesagen - Låstrupbakken 8, 8832 Skals.pdf 19/18891
    olz
   • Midttrafik ønkser oplysninger - busstoppesteder 16/36409
    majoh
   • SV: Hegn mod børnehave 14/68741
    hen
   • SV: Hegn mod børnehave 14/68741
    hen
   • SV: Hegn mod børnehave 14/68741
    hen
   • VS: Hegn mod børnehave 14/68741
    hen
   • Hegn mod børnehave 14/68741
    hen
   • Vedr. møde mellem Viborg Kommune og regeringens ghettorepræsentanter 19/40727
    kemn
   • Mail fra CA Andersen reviderede tegninger Reberbanen. 18/63622
    evg
   • VB: Besøg fra Viborg Kommune 18/54382
    dj2
   • Forslag til dato fra Jakob Kristensen - Vedr. møde mellem Viborg Kommune og regeringens ghettorepræsentanter 19/40727
    kemn
   • SV: Bruunshåbvej 25, tilbud 14/68741
    hen
   • SV: Bruunshåbvej 25, tilbud 14/68741
    hen
   • SV: Bruunshåbvej 25, tilbud 14/68741
    hen
   • SV: Bruunshåbvej 25, tilbud 14/68741
    hen
   • SV: Bruunshåbvej 25, tilbud 14/68741
    hen
   • SV: Bruunshåbvej 25, tilbud 14/68741
    hen
   • SV: Bruunshåbvej 25, tilbud 14/68741
    hen
   • SV: Bruunshåbvej 25, tilbud 14/68741
    hen
   • Bruunshåbvej 25, tilbud fra H&R Jokumsen på nyt p-areal ved Møllehøjhallen 14/68741
    hen
   • SV: Bruunshåbvej 25, tilbud fra H&R Jokumsen på nyt p-areal ved Møllehøjhallen 14/68741
    hen
   • SV: Bruunshåbvej 25, tilbud fra H&R Jokumsen på nyt p-areal ved Møllehøjhallen 14/68741
    hen
   • SV: Bruunshåbvej 25, tilbud fra H&R Jokumsen på nyt p-areal ved Møllehøjhallen 14/68741
    hen
   • SV: Bruunshåbvej 25, tilbud fra H&R Jokumsen på nyt p-areal ved Møllehøjhallen 14/68741
    hen
   • SV: Bruunshåbvej 25, tilbud fra H&R Jokumsen på nyt p-areal ved Møllehøjhallen 14/68741
    hen
   • SV: Bruunshåbvej 25, tilbud 14/68741
    hen
   • VS: Bruunshåbvej 25, tilbud 14/68741
    hen
   • Bruunshåbvej 25, tilbud på p-areal ved hallen 14/68741
    hen
   • Møllehøjskolen - CTS 14/68741
    hen
   • Møllehøjskolen 14/68741
    hen
   • Møllehøjskolen aftalesedler 14/68741
    hen
   • Møllehøjskolen 1-års gennemgang 14/68741
    hen
   • 1523 Møllehøj Skolen 14/68741
    hen
   • Fwd: SV: Forberedelse til vores møde 19. september vedr. Klostertoften 17/46560
    brkr
   • Ny underskrevet kontrakt Middagshøjvej 22C Mona Mortensen 16/10621
    aw
   • Dagsorden til kvartalsmøde i Viborg d. 25/9- 2019 15/20650
    majoh
   • Mail fra CA Andersen med revideret situationsplan Reberbanen. 18/63622
    evg
   • Bogføringsskabelon Jobrotation 2019 18/54537
    kto
   • 17-09-2019_ Manglende dokumentation ifm færdigmelding_Østergade 24 7850 Stoholm Jyll.pdf 19/17337
    ekh
   • Anmodning om tilbud - forundersøgelse af risikoområder 19/40664
    tms
   • Spørgsmål om udnyttelse af tilladelser, gaslager til Bruunshåb Renseanlæg, Vibækvej 41, 8800 Viborg 19/33052
    anbs
   • Anmodning om tilbud - risikoområderne 39-61-62-63-64-78 19/40662
    tms
   • Løvel Ungdoms og Idrætsforening - Bilag til regnskab 2018 19/40690
    lgr
   • Supplerende oplysninger vedr. gaslager til Bruunshåb Renseanlæg, Vibækvej 41, 8800 Viborg 19/33052
    anbs
   • Helle M. Nielsen - Den jyske havemand bekræfter deltagelse i WS3 - bæredygtighed Taphede 19/9824
    anp
   • Klaus Væsel, Højtoften 11 bekræfter deltagelse i WS3 - bæredygtighed Taphede? 19/9824
    anp
   • Afgørelse på ansøgning om tilladelse til bygningsarbejder - Banegårdspladsen 2b, Viborg 18/14573
    mehm
   • Fyrværkeri - Dyrskuepladsen - Bud - Bekræftelse - Ebbes Krudt og Kugler 19/35606
    aw
   • Leje af areal til fyrværkerisalg Feltbanen Bekræftelse - Ørsted Telte 19/35606
    aw
   • Fyrværkeri - Feltbanen Bud - Ebbes Krudt og Kugler 19/35606
    aw
   • Kundehenvendelse via Midttrafik - Bybusser på Liseborg Mark. 16/36409
    majoh
   • Leje af areal til fyrværkerisalg - Feltbanen - Ørsted Telte A/S 19/35606
    aw
   • SV: Bassin ved Palleshøje 19/40676
    tno
   • Fyrværkeri - Feltbanen - Bud - T. Hansen 19/35606
    aw
   • Rapport vedr.Over Viskumvej 4, 8830 Tjele - september 2019 12/54808
    joo
   • Rapport vedr.Sjørring Vandværk - Vandværket - september 2019 12/12011
    joo
   • Rapport vedr.Stoholm Vandværk - Vandværket - september 2019 12/140591
    joo
   • Færdigmelding, Kvædevej 13, byggesag 19/19618
    mbru
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Løvskal Landevej 70 - september 2019 13/39996
    joo
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Lundgårdsvej 30 - september 2019 19/40668
    joo
   • SV: Ansøgningsskema til bro i Vedsø 19/30176
    abmi
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Nørre Tulstrup 4, Bjerringbro - september 2019 17/16010
    joo
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Skivevej 232, Viborg - september 2019 13/51402
    joo
   • VVM-anmeldelse for varmepumpe i Hald Ege 19/40660
    rak
   • Mail vedr. håndtering af restvand - Kløverstien 5, 8800 Viborg 19/35115
    kkg
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Sjørup Mark 1, Viborg - september 2019 19/40661
    joo
   • 16-09-2019 Supplerende materialer til sagen - Herredsvejen 131, 8832 Skals_Doknr331692-19_v1.PDF 19/35198
    ba4
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Burrehøjvej 39, 8830 Tjele - september 2019 19/40659
    joo
   • VS: Sundhedsstyrelsen sender godkendelse af sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 2019-2023 18/23372
    jtb
   • SV: Evt. udtalelse - ansøgning om overdragelse af ydernummer ridefysioterapi. Frist 17. september 2019 19/40055
    brkr
   • Færdigmelding, Gl. Århusvej 363, byggesag 18/41077
    jha
   • Rapport vedr.Låstrup-Nr.Rind Vandværk - DGU 56.984-2 - september 2019 12/51718
    joo
   • Energi Viborgs bemærkning til ansøgning vedr. Stoholm Varmeværks ledning og vej samt evt. andre anlæg (hensyn til kloakledninger) 19/38286
    bkb
   • Rapport vedr.Stoholm Vandværk - DGU 66.2093 - september 2019 12/140591
    joo
   • Forespørgsel på "flytning" af bolig på Vejlevej 52, 8800 Viborg. 19/40652
    ba4
   • Rapport vedr.Sjørring Vandværk - Hobro Landevej 165, taphane - september 2019 12/12011
    joo
   • Anmeldelse af og sløjfning af olietank på Løgstørvej 60, 8832 Skals 19/40653
    jnj
   • FDF vedr. ansøgning om udekøkken på Nørresøvej Nord 3, 8800 Viborg 19/17994
    bkb
   • Rapport vedr.Vejrumbro Vandværk - Forbruger, taphane - september 2019 12/11991
    joo
   • VS: Vedr. undersøgelsespåbud på Kærvænget 18/42612
    abmi
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Rindsholmvej 104, 8800 Viborg - september 2019 19/40651
    joo
   • 16-09-2019 Supplerende materialer til byggesagen - Herredsvejen 131, 8832 Skals 19/30484
    olz
   • 10 års beholderkontrol, , Gl. Røddingvej 13, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791 19/2600
    jg1
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Sdr. Rind Vej 165, 8850 Bjerringbro - september 2019 19/40536
    joo
   • Fremtiden for skolebørn i Viborg kommune 19/40644
    kemn
   • Drikkevandsrapport vedr.Sandbækvej 5, Sparkær 8800 Viborg - september 2019 13/76533
    joo
   • Rapport vedr.Viborg Vand - Ledningsnet, Vandtårn Skottenborg - september 2019 19/5940
    joo
   • Rapport vedr.Nordværket - Afgang værk - september 2019 19/5940
    joo
   • Forespørgsel om udstykningsmulighed - Randersvej 33, Hammershøj , 8830 Tjele 19/40638
    vkh
   • Rapport vedr.Viborg Vand - Forbruger, Hovedgaden 1 - september 2019 19/5940
    joo
   • Rapport vedr.Viborg Vand - Forbruger, A. S. Ørsteds Vej 22 - september 2019 19/5940
    joo
   • Rapport vedr.Viborg Vand - Forbruger, Koldingvej 158 - september 2019 19/5941
    joo
   • Rapport vedr.Sydværket - Afgang værk - september 2019 19/5941
    joo
   • Støjredegørelse for parkeringsplads ved Grundfos 19/37235
    llk
   • Rapport vedr.Viborg Vand - Ledningsnet, Løgstrup Trykforøger - september 2019 19/5940
    joo
   • Rapport vedr.Viborg Vand - Ledningsnet, Løgstrup Trykforøger - september 2019 19/5940
    joo
   • Rapport vedr.Viborg Vand - Forbruger, Hovedgaden 1 - september 2019 19/5940
    joo
   • Rapport vedr.Viborg Vand - Ledningsnet, Løgstrup Trykforøger - september 2019 19/5940
    joo
   • Rapport vedr.Viborg Vand - Ledningsnet, Løgstrup Trykforøger - september 2019 19/5940
    joo
   • Supplerende materiale til byggesag. Åkanden 25, 8800 Viborg 19/26890
    lirm
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Bollervej 19, 8800 Viborg - september 2019 13/53920
    joo
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Bollervej 19, 8800 Viborg - september 2019 17/30251
    joo
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Bollervej 19, 8800 Viborg - september 2019 17/30246
    joo
   • Rapport vedr.Sahl Vandværk - Ledningsnet - september 2019 12/51722
    joo
   • Rapport vedr.Sahl Vandværk - Ledningsnet - september 2019 12/51722
    joo
   • Flyvestation Karup - adgangsbevis 19/35166
    snh
   • 10 ås beholderkontrol, Holmevej 13, berigtigelset : Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 18/159
    jg1
   • Vallerbækvej 89, 7450 Karup. § 12, Anmeldelse af gødningsopbevaringsanlæg under 3000 m3 19/40630
    jg1
 • 16.09.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Korresdondence mellem Karen og Else vedr. manglende referat fra januar 2019 møde - mangler vedhæftning 19/40622
    cpi
   • Korrespondence mellem Karen og Else - ikke muligt at søge byforskønnelsespulje til Fars Dam i forår 2019 19/40622
    cpi
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Hvidevej 28A, 8800 Viborg - september 2019 19/26449
    joo
   • Færdigmelding Burrehøjvej 18, 8830 Tjele 19/40609
    peph
   • Husdyrgodkendelse.dk - Skema 206351 er genindsendt fra supplerende 13/41821
    kft
   • VVM ansøgning - Saltkraft 19/40608
    tms
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Vindumvej 159, Rødkærsbro - september 2019 14/28433
    joo
   • DDS Hammershøj gruppe - Bilag til regnskab 2018 17/60094
    stli_slettet_1
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Månen 9, 8850 Bjerringbro - september 2019 12/118905
    joo
   • Yderlgiere oplysninger ang. Skovrejsning Tostrupvej 55b, 8800 Viborg 19/27353
    kft
   • Mail fra Ejendomsinvest om parkeringspladser ved Preilsers Plads 19/26305
    bo1
   • Anmodning om aktindsigt i servicelovens §109 19/40604
    5mn
   • Rapport vedr.Bregnehøj Vandværk Afgang vandværk - september 2019 13/29629
    joo
   • Rapport vedr.Tjele Hovedgård Vandværk - DGU 57.486 - september 2019 18/59452
    joo
   • Rapport vedr.Mammen Bys Vandværk - Mammen Byvej 4, taphane - september 2019 12/56585
    joo
   • Dagsorden til kvartalsmøde i Viborg d. 25/9-2019 16/36400
    majoh
   • DigiSource faktura 6204 - plakater til UU 18/64385
    ptor
   • Forespørgsel ang. skovrejsning Tostrupvej 55b, 8800 Viborg 19/27353
    kft
   • Anmodning om aktindsigt udgifter til Anden aktø 19/40581
    kto
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Lundgårdsvej 35, 8800 Viborg - september 2019 19/40580
    joo
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Holstebrovej 156, Viborg - september 2019 17/45843
    joo
   • Rapport vedr.Karup Vandværk, gl. værk - Gl. Bavnevej 8, taphane - september 2019 12/37780
    joo
   • Referat af elevmøde 12-09-2019.docx 19/31136
    jush
   • drikkevandsrapport Drikkevandskontrol, ledningsnet fra Tingstedvej 47, 8850 Bjerringbro - september 2019 19/40568
    joo
   • Ansøger oplyser om fejl i landzonetilladelse til gaslager til Bruunshåb Renseanlæg, Vibækvej 41, 8800 Viborg 19/33052
    anbs
   • Fartbøde den 28.8.2019 kl. 6.37 Vesterparken 17/48083
    tok
   • Bøgeskov Petanque - Bilag til lokaletilskud regnskab 2018 17/59765
    lgr
   • Dagsorden til borgerrådsmøde den 26. september 2019 16/40410
    b3j
   • [Sagsnr.:19/36889] Vedr. besøg i Viborg Karate Skole 22.08.2019 19/36889
    lgr
   • Supplerende oplysninger vedr. aktiviteter i forbindelse med bilforhandler og værksted på Vingevej 47 19/19398
    anbs
   • VS: Ny klage til behandling ? Klagenummer 1004878 ? Låstrupbakken 10, 8832 Skals 19/18682
    olz
   • Klejtrup IF - Ansøgning til Start- og udviklingspuljen 2019 19/40558
    lgr
   • VS: Forespørgsel vedr . bortskaffelse af jord 19/40557
    pba
   • SV: Brandspjæld imellem brandceller 19/14099
    peb_slettet_1
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Månen 11, 8850 Bjerringbro - september 2019 19/40554
    joo
   • Om at miljøsaneringen påbegyndes snarest - Sct Knuds Vej 4, Viborg 19/37230
    bie
   • Rapport vedr.Ørum Vandværk - Vandværket - september 2019 12/11985
    joo
   • Anmeldelse af udledning af rodfrugtvaskevand 2019/20 - Tange Søvej 42, 8850 Bjerringbro 17/47504
    xkk
   • Rapport vedr.Låstrup-Nr.Rind Vandværk - DGU 56.984-2 - september 2019 12/51718
    joo
   • Anmeldelse af udledning af rodfrugtvaskevand - Tange Søvej 42, 8850 Bjerringbro 19/24619
    xkk
   • Rapport Drikkevandskontrol, afgang vandværk fra Vridsted Vandværk - september 2019 12/79814
    joo
   • DDS Waingunga Stammen - Program for intern kursusdag sept. 2019 19/34969
    lgr
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Vridsted Vandværk - september 2019 12/79814
    joo
   • Rapport vedr.Granstien 4, 8830 Tjele - september 2019 13/32782
    joo
   • Dispensation iht. naturbeskyttelsesloven til jordvarmeanlæg indenfor gravhøjs beskyttelseslinje på mariendalvej 2, 9632 Møldrup 19/40228
    kft
   • Handicapkørsel for august 2019 16/36398
    majoh
   • Rapport vedr.Vejrumbro Vandværk - Vandværket - september 2019 12/11991
    joo
   • Flexbus for august 2019 16/36394
    majoh
   • Rapport vedr.Stoholm Vandværk - Vesterled 5, taphane - september 2019 12/140591
    joo
   • Flextur for august 2019 16/36394
    majoh
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Bækkegårdsvej 40B, 8800 Viborg - september 2019 19/40546
    joo
   • Nyt fra VALG_tidsplan for implementering og udrulning i kommunerne 18/25595
    mlko
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Bregendalsvej 9, 7800 Skive (forsynes fra nr. 7) - september 2019 13/53934
    joo
   • Re: VS: Svanevej 18C, Hjarbæk, 8831 Løgstrup // Vort sags nr. 2019LPDK49274/MC 19/24599
    pba
   • Re: [Sagsnr.:19/23321] - [Dok.nr.:195414/19] Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 137.docx 19/23321
    mnan
   • Mail fra DDS Hammershøj vedr. dokumenation 17/8829
    mgo
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Sdr. Rind Vej 165, 8850 Bjerringbro - A-pakke kontrol - september 2019 19/40536
    joo
   • Orientering om tilladelse til ophævelse af fredskovspligt på Flyvestation Karup 19/40533
    anbs
   • Opdateret mailliste for Borgerråd Center for Mestring d. 20. august 2019 16/40410
    b3j
   • Rapport vedr.Holtbak Vandværk drikkevand - september 2019 13/29628
    joo
   • TVC tilretter svarskrift ift moms 18/34426
    jyh
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Ulstrupvej 9, 8850 Bjerringbro - september 2019 13/61397
    joo
   • OCFF klager til borgmesteren - Viborg Sejlklub på Hjarbæk Havn driver autocamperplads på andre vikår end campingpladserne 19/40502
    lokk
   • Referat fra møde i KKR Midtjylland d. 6. september 2019 18/215
    alm
   • Godkendt Registreringsmeddelelse U2 (1602161) fra Geodatastyrelsen 18/51624
    am1
   • Fortove på Catrinevej og Tinghøjvej i Vammen 19/40517
    jho
   • Ansoegning supplerende materiale.pdf 19/32346
    jboe
   • Registreringsmeddelelse U2 (1603211) fra Geodatastyrelsen 18/3350
    am1
   • Resultat af drikkevandskontrol, taphane fra Løvskal Landevej 70 - september 2019 13/39996
    joo
   • Ansøgning om dispensation til at klippe tagrør ved Kragsø på Flyvestation Karup - aftale om besigtigelse 19/35166
    snh
   • Mail fra ejer med servitut om spildevandsanlæg. Lovliggørelse af jordvarmeanlæg på Spangsbjerg Høje 1, 8800 Viborg - Anmodning om yderligere oplysninger 18/4563
    am1
   • TVC uddyber momsregistrering, samt anmodning om at kontakte Aarhus Kommune 18/34426
    jyh
   • Registreringsmeddelelse U2 (1594647) fra Geodatastyrelsen 18/62199
    mp2_slettet_1
   • Ansoegning supplerende.pdf 19/31921
    olz
   • Kim Simmelsgaard, Midtjyllands Avis, anmoder om oplysninger vedrørende Bjerring Sø 17/28360
    bc6
   • Sv.:Nørreballe 66 - køber hæver handlen 19/34344
    hbl
   • Sv.:Sv.:Nørreballe 66 - købsaftale - køber ønsker alligevel grunden 19/34344
    hbl
   • Åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 22. september 2019 16/36387
    majoh
   • Åbning af REMA 1000, Arnbjerg Centret 3, Viborg 19/6185
    hkr
   • Ok fra Lissen - Møde den 30. september 2019 mellem Viborg Kommune og DI 19/35534
    kemn
   • Nabohøring 19/9878
    jg1
   • 09-08-2019 Supplerende materialer til byggesagen - Stationsvej 17, 8800 Viborg 19/14323
    olz
   • Vikarkoder Pensionistgården aug 2019 17/7220
    lodk_slettet_1
   • Supplerende oplysninger vedr. ansøgning om lade og halvtag, Skibelundvej 100 19/13622
    anbs
   • LMO sender kommentar til udkast - Bollervej 20 8800 Viborg 19/29006
    clp
   • Vikarkoder Sønderly aug-sep 17/7220
    lodk_slettet_1
   • Bekræftelse fra DI - møde den 18.12.2019 - Møde den 30. september 2019 mellem Viborg Kommune og DI 19/35534
    kemn
   • Invitation: Sundhed for alle 2019 - Lighed i sundhed 19/6185
    hkr
   • Færdigmelding jordvarme Tapdrupvænget 4, 8800 Viborg 19/12341
    pibh
   • Færdigmelding jordvarme Hviddingevej 28, 8830 Tjele 19/11838
    ag3
   • Fritidsrådet 12.09.2019 - Referat + underskriftsblad 18/61583
    lgr
   • Omlægning af kloak Birkevej 4, løvskal, afventer kloakmester 15/24052
    peph
   • Miljostyrelsen Ostjylland vurder at madpakkehus ikke kræver dispensation fra skovloven.msg 19/40275
    aka
   • Madpakkehus - 8 kantet tegning.pdf 19/40275
    aka
   • Indtegn anlæg og supplerende info - miljoe-2019-48181-1-mDT138.gml 19/40275
    aka
   • Brokbakken_madpakkehus_bålplads_placering.png 19/40275
    aka
   • Ansogning om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til opforsel af madpakkehus Brokbakken, Bjerringbro 19/40275
    aka
   • lykkedes ikke at flytte skurenene den 3/9-19, Nørremøllevej 28,8800 Viborg 17/45808
    anbs
   • Flytning af skure mislykkedes, Nørremøllevej Nord 28, 8800 Viborg 17/45808
    anbs
   • KonfliktRapport.pdf 19/40275
    aka
   • Ansoegning om madpakkehus på beskyttet hede - Brokbakken, Bjerringbro.pdf 19/40275
    aka
   • Kvittering for ansøgning: Arkæologisk beretning-1223205 19/30729
    kft
   • Svar fra Museet. Der skal laves prøvegravning. HØRING jordvarme Mariendalvej 2, 9632 Møldrup 19/39431
    ag3
   • Kvittering for ansøgning: Godkendelse af regnskab-1223204 19/30729
    kft
   • Svar fra ejer vedr. vandboring på Transiggårdvej 3, 8800 Viborg 19/39259
    ag3
   • Færdigmelding, Møgeltoft 15, byggesag 17/41394
    mie
   • Miljøstyrelsen kvitterer for modtaget orientering om resultat af Revas' undersøgelse af forholdene omkring moniteringsboring C2 18/1124
    hani
   • Landinspektørcentret om sammenlæging - Brovej 5A, Klejtrup - j.nr. 2197106 19/21075
    bkb
   • 2019-1048_Nordskoven 21, 9632 Møldrup_lovliggørelse af indskudt etage_tegning medbragt på rådhuset.pdf 19/38756
    khy
   • Nu er tilmeldingen til Den sureste uge 2020 åben 19/14622
    dh5
   • SV: Glatføre stander ved Vestre Skivevej 142 19/18403
    aka
   • Forespørgsel om senior bofællesskaber i Viborg 16/49665
    anp
   • Viborg Teater fremsender dokumentation 19/14107
    obp
   • VS: Byggesag - Jørgens Alle 40, sagsnr.: 2018-0720 18/31746
    jha
   • Tegning jordvarme Palstrupvej 2, 8840 Rødkærsbro 18/46199
    am1
   • Hindbærkrattet 141 - tinglyst skøde 18/50059
    hbl
   • Gemidan bekræfter forlængelse af KOD-aftale på uændrede vilkår 17/60041
    atp
   • Svar fra Viborg Museum på spørgsmål om prøvegravning og dispensation vedr. jordvarme Mariendalvej 2, 9632 Møldrup 19/40037
    ba4
   • Accept af reetablering af areal i fredskov efter nedlæggelse af busvendeplads 13/63245
    tv
   • Viborg Karate Skole - Regnskab 2018 underskrevet 19/18863
    lgr
   • Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus samt ændret anvendelse af eksisterende stuehus på Skalmstrupvej 16, Stoholm 19/40432
    ba4
   • svar på spørgsmål vedr. ansøgning om anvendelse af grundvandboring som supplement til renset spildevand for spuling. 19/38619
    dek
   • VS: Rettelse - Kloak separering Middagshøjvej. Kloak-TV, etape 1. TV-del 1 af 2 19/40428
    jemv
   • Omlægning af lån i Boligselskabet Viborg 16/1505
    jonb
   • VS: Kloak separering Middagshøjvej. Kloak-TV, etape 1. TV-del 2 af 2 19/40428
    jemv
   • SV: Ansøgning om etablering af olieudskiller i forbindelse med vaskeplads hos Daugbjerg Maskiner , Hjulmagervej 1, 8800 Viborg 17/21573
    ib3
   • Indberetning af sløjfning, DGU nr. 56.1295 - ydelsen er utilstrækkelig 19/26055
    dek
   • Åkanden 8 - køber returnerer underskrevet købsaftale 19/39134
    hbl
   • Referat fra møde i KKR Midtjylland d. 6. september 2019 18/215
    alm
   • Befæstelse af Hærvejen 18/6664
    tojj
   • Ønske om renovering af fortov ved Chr. Erichsønsvej 23 i Viborg 19/40407
    jho
   • Mail fra DDS Sortebrøde Gr. vedr. a conto tilskud 18/43767
    sk
   • Parkeringsskilte 19/811
    llla
   • SØnæs - Midtscout ansøgning 19/40400
    av4
   • Mail fra Bs. med oplysning om indberetning af skema C 18/42715
    anso
   • Kommentarer til miljøansøgning vedr. Horsdalvej 45 19/36588
    jg1
   • Om aftale for støjmåling 12/6242
    bie
   • Boligselskabet - Støj fra ventilationsanlæg Højberg smedie 12/6242
    bie
   • Ang. tilladelse til parkering af lift 19/40395
    av4
   • Mail fra Claus Clausen vedr. forslag - Vedtægter for Mønsted Kalkgruber 2019 19/38873
    coe
   • Anmodning om fristforlængelse for fraflytning af fritidshus på Teglgårdvej 16b, 9632 Møldrup 16/41971
    bkb
   • Rapport nr. 359019 (Dambrugskontrol fra Indløb Mønsted Dambrug) er registreret 19/8987
    tms
   • Oplysning om at bygninger indenfor gravhøjs beskyttelseslinje er nedrevet 18/61720
    ba4
   • Naboringhøring vedr. Ulvedalsvej 2B , Havredal . 19/35314
    xkk
   • TO fra EVV: Tapdrup Børnehus, Tapdrupvej 100 19/12324
    peph
   • Entreprenør sender ny afspærringsplan for arbejder ved Klostervænget / Klostervej i Rødkærsbro 19/20322
    jho
   • Beskrivelse af omfang fra E&E: Tapdrup Børnehus, Tapdrupvej 100 - separatkloakering 19/12324
    peph
   • VS: Gadefesten 19/36294
    av4
   • Spg fra EVV: Tapdrup Børnehus, Tapdrupvej 100 19/12324
    peph
   • Besked fra købers advokat - Højbjerg Møllevej 73 17/56051
    tno
   • Oplysning fra købers advokat - kontonummer til betaling af ref.saldo - Anne-Mette Lütken Holmgren køber Højbjerg Møllevej 73 17/56051
    tno
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Bombesvarelse 16-09-2019 09_51_16.pdf 18/24661
    jha
   • VVM - kvittering 19/40817
    tms
   • SV: Brugsaftale 13/38640. Forurening eller ej. 18/19022
    pba
   • Forespørgsel vedr . bortskaffelse af jord 19/40557
    pba
   • VVM - kvittering 19/40608
    tms
   • Varsling af prioriteret miljøtilsyn 2019 - Virksundvej 111, 8831 Løgstrup 19/40624
    idal
   • Varsling af miljøtilsyn 2019 - Vestre Skivevej 130A, 8800 Viborg 19/40623
    idal
   • Korresdondence mellem Gunnar Grangaard (Boligselskabet Sct. Jørgen og Karl Johan (planchef) vedr. evt. opførsel af boliger ved Fars Dam 19/40622
    cpi
   • Referat af møde med Løvel og Omegns boligforening december 2018 19/40622
    cpi
   • Varsling af prioriteret miljøtilsyn 2019 - Skibelundvej 83, 8850 Bjerringbro 19/40611
    idal
   • Frivillige organisationer tilsendes referat fra 12. sept. 2019 vedr. genbrugseffekter fra Viborg Genbrugsstation 18/51288
    mlk
   • Bombesvarelse 16-09-2019 15_55_05.pdf 19/22119
    lirm
   • Bombesvarelse 16-09-2019 15_42_52.pdf 19/38695
    mbru
   • Bombesvarelse 16-09-2019 15_42_31.pdf 19/25732
    lirm
   • 16.09.2019_Byggetilladelse til at_opføre nyt enfamiliehus med integreret garage_Egelundsparken 9L 8830 Tjele.pdf 19/38695
    mbru
   • Hindbærkrattet 123 - besked til købe om underskrift på tinglysningsskødet 19/28375
    hbl
   • Egelundsparken 9L - besked til købe om underskrift på tinglysningsskødet 19/30551
    hbl
   • Præstetoften 22 - besked til køber om underskrift på tinglysningsskødet 19/27105
    hbl
   • DDS Hammershøj gruppe - Opgørelse lokaletilskud 2018 17/60094
    stli_slettet_1
   • Skurrehøjvej 1A - 3D, 8831 Løgstrup 19/36308
    btr
   • Skurrehøjvej 1A-3D, 8831 Løgstrup 19/36308
    btr
   • Bombesvarelse 16-09-2019 15_22_32.pdf 19/14323
    olz
   • Høringssvar vedrørende privat skovrejsning på Tostrupvej 55b, Rindsholm 19/27353
    kft
   • 16-09-2019_BR15 Byggetilladelse til at_forlænge midlertidig tilladelse til kontorpavillon_Egelundvej 3 8800 Viborg.pdf 18/15156
    peb_slettet_1
   • Bombesvarelse 16-09-2019 15_02_00.pdf 18/15156
    peb_slettet_1
   • Søakset 18 - meddeler køber at tinglysningsskøde ligger klar til underskrift 19/28514
    hbl
   • KFUM Spejderne Hvam - Vedr. opgørelsen 2018 18/5770
    lgr
   • Tillæg 3, separatkloakering i Almind - Behandling af høringssvar og indsigelser 19/4045
    peph
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_lovliggøre carport_Granvej 31 7470 Karup J_2019-09-16.pdf 19/34853
    jboe
   • Bombesvarelse 16-09-2019 14_38_13.pdf 19/34853
    jboe
   • Accept jordvarme Trekronervej 2, 8832 Skals 19/39411
    ag3
   • Tillæg 3, separatkloakering i Almind - Behandling af høringssvar og indsigelser 19/4045
    peph
   • Svar vedr. hvornår etablering af gaslager kan påbegyndes, Bruunshåb Renseanlæg, Vibækvej 41, 8800 Viborg 19/33052
    anbs
   • Etablering af sti eller lignende ved "søerne" syd for Grundfos A/S 19/40561
    bie
   • Viborg Karate Skole - Vedr. medlemstal 19/36889
    lgr
   • Klejtrup IF - Kvittering på modtagelse af Ansøgning til Start- og udviklingspuljen 2019 19/40558
    lgr
   • Støj - opstart om morgenen 12/6242
    bie
   • SV: Anmeldelse af udledning af rodfrugtvaskevand - Tange Søvej 42, 8850 Bjerringbro 17/47504
    xkk
   • Aktindsigt 19/40537
    msun
   • Kvittering færdigmelding jordvarme Tapdrupvænget 4, 8800 Viborg.pdf 19/12341
    pibh
   • Kvittering færdigmelding jordvarme Hviddingvej 28, 8830 Tjele 19/11838
    ag3
   • SV: VS: Svanevej 18C, Hjarbæk, 8831 Løgstrup // Vort sags nr. 2019LPDK49274/MC 19/24599
    pba
   • Bombesvarelse 16-09-2019 13_50_07.pdf 19/25610
    olz
   • Journalnummer MST-1270-02832 - Karup Kartoffelmelfabrik 19/39573
    bie
   • Bombesvarelse 16-09-2019 13_38_59.pdf 18/35087
    aped_slettet_1
   • Bombesvarelse 16-09-2019 13_33_02.pdf 19/32263
    mbru
   • 16.09.19_Screeningsbrev_opføre en carport_Løvstikkevej 4 8800 Viborg.pdf 18/45616
    khy
   • beholdningsoversigt 16.9.2019.pdf 19/40537
    msun
   • Bombesvarelse 16-09-2019 13_24_52.pdf 18/45616
    khy
   • DN orientering jordvarme Jernvej 99, 8800 Viborg 19/32980
    ag3
   • DN orientering jordvarme Holmevej 21, 8830 Tjele 19/32976
    ag3
   • DN orientering jordvarme Højmarken 16, 8830 Tjele 19/31691
    ag3
   • DN orientering jordvarme Mariendalvej 2, 9632 Møldrup 19/39431
    ag3
   • BOM Tilladelse til etablering af jordvarme på Mariendalvej 2, 9632 Møldrup.pdf 19/39431
    ag3
   • Tilladelse til etablering af jordvarme på Mariendalvej 2, 9632 Møldrup 19/39431
    ag3
   • Bombesvarelse 16-09-2019 12_50_40.pdf 19/30127
    lirm
   • Bombesvarelse 16-09-2019 12_45_06.pdf 19/22687
    lirm
   • Kopi til DN m.fl. af påbud om ophør med helårsbeboelse i fritidshus på Teglgårdvej 16B, 9632 Møldrup 16/41971
    bkb
   • Pluskontoret Arkitekter tilsendes svar vedr. håndtering af affald fra renovering og nybyg på Gothersgade 41,43 og 45 19/40293
    esb
   • VS: Åkanden 31 - forlænger notering af købsinteresse 18/39759
    hbl
   • Svar om vedligeholdelse af fortov på Catrinevej og Tinghøjvej i Vammen 19/40517
    jho
   • Nabohøring af miljøansøgning for Horsdalvej 45, 8850 Bjerringbro 19/36588
    jg1
   • Bombesvarelse 16-09-2019 12_03_04.pdf 19/27143
    mbru
   • 16.09.2019_Byggetilladelse til at_renovere huset samt opføre tilbygning_Gyvelhøjen 8 8800 Viborg.pdf 19/32263
    mbru
   • Kim simmelsgaard, Midtjyllands Avis, supplerende oplysninger vdrørende Bjerring Sø 17/28360
    bc6
   • [Sagsnr.:19/19708] Salsa Viborg - Svarbrev vedr. ansøgning om forhøjet lokaletilskud pr. 1. februar 2020 19/39046
    lgr
   • Bombesvarelse 16-09-2019 11_57_49.pdf 19/24213
    olz
   • Gylletanke på Holstebrovej 266 19/7014
    jg1
   • Bombesvarelse 16-09-2019 11_47_30.pdf 19/19618
    mbru
   • Svar til TVC ift. moms 18/34426
    jyh
   • Svar til TVC ift. udveksling af svarudskrift 18/34426
    jyh
   • Nørreballe 30 + 38 - notering af købsinteresse til Tommy Larsen 14/29470
    hbl
   • kim Simmelsgaard, Midtjyllands Avis, sendes oplysninger vedrørende Bjerring Sø 17/28360
    bc6
   • Tove Mygdam, Bjerring Beboerforeing, anmodes om oprettelse af manglende NEM-konto for udbetaling af del af meddelt tilsagn om støtte 17/28360
    bc6
   • Meddelt § 16 miljøtilladelse sendt til klageberettiget - Bollervej 20, 8800 Viborg 19/29006
    clp
   • Dispensation iht. naturbeskyttelsesloven til jordvarmeanlæg indenfor gravhøjs beskyttelseslinje på mariendalvej 2, 9632 Møldrup 19/40037
    ba4
   • Miljøtilladelse sendt til ansøger og LMO - Bollervej 20, 8800 Viborg 19/29006
    clp
   • Dispensation iht. natuirbeskyttelsesloven til jordvarmeanlæg på Mariendalvej 2, Møldrup 19/40037
    ba4
   • Naboorientering om meddelt miljøtilladelse - Bollervej 20, 8800 Viborg 19/29006
    clp
   • Hindbærkrattet 99 - notering af købsinteresse til Simon Toftgaard 12/17513
    hbl
   • Bombesvarelse 16-09-2019 11_07_07.pdf 19/15350
    mbru
   • Nabohøring af ansøgning - Horsdalvej 45, 8850 Bjerringbro 19/36588
    jg1
   • Nyt anmeldelsesskema for byggeaffald - Vejlevej 7 19/38415
    bie
   • Mail til Imerco med bestilling af glas til Sportsgalla 2019 19/8874
    alm
   • _Brevpapir til ejer_Klage over containeropstilling i skel_Vestergade 2, 7470 Karup J_2019-09-16.docx 19/38216
    cajen
   • Til Landinspektørcentret vedr. sammenlæging - Brovej 5A, Klejtrup - j.nr. 2197106 19/21075
    bkb
   • Spørgsmål vedr. vandboring på Transiggårdvej 3, 8800 Viborg 19/39259
    ag3
   • [Sagsnr.:19/28637] 19/28637
    sfc
   • Bombesvarelse 16-09-2019 10_34_24.pdf 17/41394
    mie
   • Svar vedr. konstruktioner. Erantisvej 1, Viborg.msg 19/22119
    lirm
   • Vestergade 2-4, 8830 Tjele - adresser 19/9763
    btr
   • Miljøstyrelsen forespørges om status for afgørelse om afslutning af sag om jordforurening 18/7692
    hani
   • Svarmail til henvendelse om senior bofællesskaber i Viborg 14/2739
    anp
   • Vestergade 2-4, 8830 Tjele - adresser 19/9763
    btr
   • Tilbagemelding støjberegning/støjmåling 12/6242
    bie
   • Kvittering for færdigmelding Palstrupvej 2, 8840 Rødkærsbro 18/46199
    am1
   • Bombesvarelse 16-09-2019 10_13_40.pdf 19/24302
    olz
   • Kragsø på Flyvestation Karup - fællesbesigtigelse 19/35166
    snh
   • SV: Vedrørende separatkloakering Borgergade 57A, 8831 Løgstrup 19/40454
    peph
   • 16.09.19_Byggetilladelse til at_Opføre tilbygning til enfamiliehus_Møgeltoft 9 8800 Viborg.pdf 19/24302
    olz
   • Bombesvarelse 16-09-2019 09_58_05.pdf 18/21390
    lirm
   • Færdigmelding, Hovedgade 85, nedrivning.pdf 18/21390
    lirm
   • Bombesvarelse 16-09-2019 09_55_15.pdf 19/2786
    mbru
   • 16-09-2019 Byggetilladelse til_opstille to lysmaster_Stadionvej 6A 8832 Skals 19/37200
    olz
   • Svar om tilstand af fortovet ved Chr. Erichsønsvej 23 i Viborg 19/40407
    jho
   • Mail til DDS Sortebrøde Gruppe vedr. udbetaling af a conto tilskud 18/43767
    sk
   • Bombesvarelse 16-09-2019 09_00_41.pdf 19/37200
    olz
   • SV: Kommentarer vedr. miljøansøgning fra Horsdalvej 45 19/36588
    jg1
   • Rykker for støjberegning/støjmåling 12/6242
    bie
   • SV: Naboringhøring vedr. Ulvedalsvej 2B , Havredal . 19/35314
    xkk
   • Kvittering for oplysning om nedrivning af bygninger indenfor gravhøjs beskyttelseslinje 18/61720
    ba4
   • Bombesvarelse 16-09-2019 08_15_35.pdf 19/39730
    arkri
   • Genfremsendelse af refusionsopgørelse - Anne-Mette Lütken Holmgren køber Højbjerg Møllevej 73 17/56051
    tno
   • Svar til EVV om status for dispensation: Tapdrup Børnehus, Tapdrupvej 100 19/12324
    peph
   • Til Preben Grønbøk m.fl.: Domkirkekvarteret - kommentarer til forslag til partnerskabsaftale? 19/19882
    jh7
   • Fremsendelse af refusionsopgørelse - Anne-Mette Lütken Holmgren køber Højbjerg Møllevej 73 17/56051
    tno
   • Svar til købers advokat - betaling af refusionssaldo - Anne-Mette Lütken Holmgren køber Højbjerg Møllevej 73 17/56051
    tno
   • Tilsynsrapport 2019 sendt på mail til virksomheden 13/37370
    tbu_slettet_1
 • 13.09.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Historik - ingen tilskudsordninger v. Hagebro Kro - image001.jpg 18/35459
    dhb
   • Ingen tilskudsordninger v. Hagebro Kro 18/35459
    dhb
   • Revas tilsendes tømmeplan samt kontaktoplysninger vedr. frivilliges afhentning af genbrugseffekter på Viborg Genbrugsstation 18/51288
    mlk
   • Historik - tilskudsordninger v. Hagebro Kro - image001 18/35459
    dhb
   • Historik - tilskudsordninger v. Hagebro Kro 18/35459
    dhb
   • VVM-anmeldelse for fjernvarmeprojekt i Stenshede 19/35223
    rak
   • Byggeansøgning, Søndersøparken 1 8800 Viborg 19/40310
    vbp
   • Arskrabning i beskyttet mose - Lergravsvej 11 19/40321
    snh
   • Afskrabning - fri vandflade - lergravsvej 11 19/40321
    snh
   • VS: Ansøgning til udvidelse Af opkørsel 19/40327
    sfc
   • Højbjerg Huse 7, Rødkærsbro. Oplæg til forureningsundersøgelse samt afgravning 18/10824
    mbp
   • vedr. genbrug af tegl-tagsten fra Viskum Hovedgaard 19/40324
    bie
   • VHK sender voucher til velkomstarrangement den 8. oktober 2019 18/50193
    alm
   • PlanEnergis svar vedr. ansøgning om digegennembrud til Stoholm Varmeværks ledning og vej (samt lidt vedr. åbeskyttelseslinje) 19/38286
    bkb
   • Ørum varmeværk - forslag til placering af teknikbygning + luftoptagere 19/40248
    rak
   • Der kvitteres for tilbagemelding - Sct. Mogensgade 5, 2. sal.msg 19/40261
    vbp
   • Projektforslag Ørum - uden for byggefelt 19/40248
    rak
   • Dokumentation for offentliggørelse af screening og miljøgodkendelse, Nørdamvej 14, 9632 Møldrup 19/37087
    mdo
   • Ansøgning Midtscout - Adventrurespejd i det midtjyske 19/39046
    lgr
   • Forespørgsel fra Pluskontoret Arkitekter vedr. håndtering af affald, fra renovering og nybyg på gothersgade 41,43 og 45 19/40293
    esb
   • Ansoegning supplerende materiale.pdf 19/40038
    khy
   • Færdigmelding, Palleshøje 15, byggesag 18/64552
    lirm
   • Kvittering for modtagelse af e-mail 18/45436
    sl
   • Kærvænget 10, 8800 Viborg - adresser 19/40276
    btr
   • Ang. etableringsansøgning for vådområdeprojekt Rævind Bæk 19/36770
    let
   • Tidsfrist for ansøgningen 19/40275
    aka
   • Svar fra Miljøstyrelsen vedr. fredskov 19/40275
    aka
   • Madpakkehus - 8 kantet tegning 19/40275
    aka
   • Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til opførsel af madpakkehus Brokbakken - Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til opførsel af madpakkehus Brokbakken.pdf 19/40275
    aka
   • Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til opførsel af madpakkehus Brokbakken 19/40275
    aka
   • Sjørup Plejecenter 18/32482
    chl
   • Sjørup Plejecenter - Referat 01.07.2019 18/32482
    chl
   • Færdigmelding, Kølsenvej 13, byggesag 18/59900
    lirm
   • Benjamin Overvad anmoder om aktindsigt i sager om byudvikling af Højtoften 9 og Tapdrupvej 60 19/40263
    msb
   • Besvarelse fra Vand 19/38518
    htob
   • Besvarelse fra forsyning 19/38518
    htob
   • Besvarelse fra forsyning 19/26121
    htob
   • Besvarelse fra forsyning 19/31994
    htob
   • Besvarelse fra ledningsejer - N1 19/38518
    htob
   • Re: Garage - Grønnegade 1.msg 19/34682
    kt
   • Kvittering fra Byg og Miljø for indsendelse af påbegyndt byggeri i Frederiks 19/28663
    jrs
   • Besvarelse fra ledningsejer - Eniig 19/38518
    htob
   • Besvarelse fra museet 19/38518
    htob
   • Besvarelse fra landbrugs-gruppen 19/38518
    htob
   • Rettelser fra B-person 19/38518
    htob
   • Ansoegning supplerende oplysninger.pdf 19/38733
    vbp
   • Besvarelse fra kontaktperson i Team Strategisk 19/38518
    htob
   • Besvarelse vedr. kontaktpersoner - MJBR har ingen bemærkninger 19/26121
    htob
   • Til orientering: KL-brev til landets borgmestre om den fælleskommunale infrastruktur 13/70577
    pj
   • SV: Emissionsmålinger m.m. Klokkestøbervej 3, 8800 Viborg 16/54130
    ib3
   • Bemærkninger til skelforandring langs Indre Ringvej 19/35109
    pba
   • Svar på spørgsmål til ansøgning vedr. Stoholm Varmeværks ledning og vej samt evt. andre anlæg (hensyn til kloakledninger) 19/38286
    bkb
   • Verdens vigtigste elbil kan være en billig fransk model, midtjyder kan få første batteritog, og DTU-forskere skal undersøge gratis kollektiv trafik 19/34295
    tv
   • Bemærkninger til skelforandring langs Indre Ringvej 19/31510
    ba4
   • Bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse, anvendelse af slagge som bundsikring under plansilo, Nørdam14, 9632 Møl_Doknr314715-19_v1 19/37087
    mdo
   • Revideret medieanalyse for Q2 18/40489
    mt
   • Invitation: Hvordan kan du forbedre vækst, miljø og trivsel gennem økologi i din kommune? 19/6185
    hkr
   • Revideret udbudsmateriale - Bro Mølle 18/11876
    kes
   • Invitation til oplæg fra ULW - Økologi i kommuner og regioner_ Økologi kongressen 2019 19/6185
    hkr
   • Bilag - Bro Mølle 18/11876
    kes
   • Færdigmelding, Kærbyvej 17, byggesag 19/22223
    lirm
   • Besvarelse fra kontaktperson fra Vand 19/38518
    htob
   • Rentefastsættelse på OTC Rente kontrakt nr. 1605069/2217363 - 16.12.2019 12/75657
    nac
   • Svar fra EnergiViborg - Skøde vedr. areal til regnvandsbassin til Energi Viborg - Birkevej 5 18/43412
    tno
   • Tilsyn dd på Karup Å 19/4758
    flr
   • P-tilladelse 19/40239
    av4
   • Landinspektøren oplyser der skal fristforlængelse på skødet - Gl. Randersvej 23C, 8800 Viborg (LE34 1808915) 18/51904
    tno
   • Afgørelse om genoptagelse af klage over vejbidrag - Ny Absalonsvej - Hortens j.nr. 179460 - Scannet på en multifunktionel Xerox-maskine.pdf 18/56849
    sfc
   • Afgørelse om genoptagelse af klage over vejbidrag - Ny Absalonsvej - Hortens j.nr. 179460 - image001.gif 18/56849
    sfc
   • Afgørelse om genoptagelse af klage over vejbidrag - Ny Absalonsvej - Hortens j.nr. 179460 18/56849
    sfc
   • Kopi af Silkeborg Kommunes foreløbige vurdering - Vandet Mosevej 3 - foreløbig vurdering af beskyttet natur 19/25374
    jsni
   • Supplerend materiale til byggesag. Liljevej 6, 8840 Rødkærsbro 19/6653
    lirm
   • Glatførestander ved Kongenshus 19/18403
    aka
   • Supplerende materiale til byggesag. Svanevej 20F, 8831 Løgstrup 19/2945
    lirm
   • Udbringning af skyllevand fra Karup Kartoffelmelfabrik 19/24619
    xkk
   • Udbringning af vaskevand fra Karup Kartoffelmelfabrik 19/24619
    xkk
   • Re: Glatføre-stander ved Kongenshus Hede 19/18403
    aka
   • Container / Søstrene Grene / Vestergade 19/37146
    av4
   • Ansøger genfremsender afvigelse fra krav til ventilation - Vedr. Byggesagsnr.: 2019-0478, Søndersøparken 23, 8800 Viborg 19/18701
    vbp
   • Rentefastsættelse af OTC renteswap reference 45337143C-BCQ2V - 11.12.2019 12/75657
    nac
   • Overlundgården - Udearealer 18/42268
    llk
   • Svar fra lystfisker omkring Tilsynsnotat fra Karup Å den 4. september 2019 19/4758
    flr
   • Kvittering fra EVV fakturering: Skråvej 1 - på kloak 19/28660
    tms
   • Meddelelse om statusændring til forslag for kommuneplantillæg null Tillæg 37 i Viborg kommune 16/13872
    mik
   • Ansøgning om tilladelse til Viborg MTB Night ride cup i kommunale skove 18/61066
    ip3
   • Fenvendelse fra Bygherre angående manglende afslutning af sag - H.c. Andersens Vej 9, 8800 Viborg 16/35372
    vbp
   • Anm Beholderkontrol, Fælledvej 30A, 8830 Tjele 19/2600
    jg1
   • 10 års beholderkontrol, kirkebakken 2, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Opfølgning på henvendelse om etablere lokalhistorisk arkiv il Sct. Mogensgade 5, 2. sal, Viborg 19/40261
    vbp
   • Om røgklagen og fyringsanlægget 19/35088
    bie
   • Opfølgning på henvendelse om opstilling af containere til lager, Hedemølle erhvervsvej 25, 8850 Bjerringbro .msg 19/40253
    vbp
   • Rykker vedr. vurdering af den rekreative betydning af den nedlagte vej på Hærupvej 5, 9500 Hobro 19/20776
    bkb
   • Bombesvarelse 13-09-2019 13_08_16.pdf 19/17511
    mbru
   • [Sagsnr.:19/40327] Adgang - Offentlige veje - Kirkevej 13, 7850 Stoholm, matr.nr. 1oi, Stoholm Feldingbjerg 19/40327
    sfc
   • [Sagsnr.:19/39046] Midtscout.dk - Vedr. ansøgning om støtte til adventurespejd 15.-17. nov. 2019 19/39046
    lgr
   • Forslag til bnesigtigelsesdatoer - Lergravsvej 11, 8830 Tjele 19/40321
    snh
   • Accept af oplæg - Højbjerg Huse 7, Rødkærsbro. Oplæg til forureningsundersøgelse samt afgravning 18/10824
    mbp
   • 13.09.2019 - Sendt e-mail til Michal, Harritslev efter mangler til behandlingen af sagen på Rossensgade, 8850 Bjerringbro 18/36969
    mie
   • Kvittering - vedr. genbrug af tegl-tagsten fra Viskum Hovedgaard 19/40324
    bie
   • Bombesvarelse 13-09-2019 12_51_56.pdf 19/30484
    olz
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/40316
    vkh
   • SV: Glatføre stander - Undersøgt lovlighed af den nye placering nær ved Vestre Skivevej 142 19/18403
    aka
   • vedlagt afgørelse og disp. fra nbl til legeplads og multibane på Bjerregrav friskole 19/35198
    ba4
   • 13.09.2019 - Sendt e-mail til Jens med tilbagemelding på mødetidspunkter for en forhåndsdialog om Gothersgade 19/37586
    mie
   • Projektforslag Ørum - uden for byggefelt 19/40248
    rak
   • Afgørelse sendt til ansøger pr. mail vedr. multibane og legeredskaber på Bjerregrav friskole 19/30484
    olz
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/40294
    vkh
   • Fortsat spørgsmål til ansøgning vedr. Stoholm Varmeværks anlæg inden for 100 m fra gravhøj 19/38286
    bkb
   • Vedr. ansøgning om digegennembrud til Stoholm Varmeværks ledning og vej (samt lidt vedr. åbeskyttelseslinje) 19/38286
    bkb
   • Bombesvarelse 13-09-2019 11_48_38.pdf 18/64552
    lirm
   • SV: Ang. etableringsansøgning for vådområdeprojekt Rævind Bæk 19/36770
    let
   • Bombesvarelse 13-09-2019 11_31_47.pdf 19/15002
    mbru
   • 13.09.19_Byggetilladelse til at_udvide eksisterende udhus til garage_Grønnegade 1 9632 Møldrup.pdf 19/34682
    kt
   • Kærvænget 10, 8800 Viborg - adresser - Dokument2.pdf 19/40276
    btr
   • Bombesvarelse 13-09-2019 11_30_03.pdf 19/34682
    kt
   • Kærvænget 10A-10F, Viborg - adresser 19/40276
    btr
   • Svar til Benjamin Overvad om anmodning om aktindsigt i sager vedr. byudvikling af Højtoften 9 og Tapdrupvej 60 19/40263
    msb
   • Byggeaffald Sct Knuds Vej 4, Viborg 19/37230
    bie
   • Byggeaffald Sct Knuds Vej 4, Viborg 19/37230
    bie
   • Bombesvarelse 13-09-2019 11_22_07.pdf 19/38967
    mie
   • Partshøring_opføre et drivhus_Lærkevej 12 8832 Skals_2019-09-13.pdf 19/15002
    mbru
   • Kærvænget 10, 8800 Viborg - adresser 19/40276
    btr
   • Bombesvarelse 13-09-2019 10_59_51.pdf 18/59900
    lirm
   • Landzoneafgørelse til ny bolig på Kratskoven 3 8800 Viborg 19/36862
    ba4
   • Byggeansøgning Gullev by, Bjerringbro mat.nr. 2eu - indsendt via virk.dk 13-09-19.pdf 18/62620
    mjr
   • Miljøgodkendelse, anvendelse af slagge som bundsikring under plansilo, Nørdam14, 9632 Møl_Doknr314715-19_v3 - Udkast til miljøgodkendelse, anvendelse af slagge som bundsikring under plansilo, Nørdam14, 9632 Møl_Doknr314715-19_v3.DOCX 19/37087
    mdo
   • Orientering om dispensation til terrænregulering. Fægteborgbakken 32, 8831 Løgstrup 19/39023
    lirm
   • Følgebrev til Fægteborgbakken 38, 8831 Løgstrup.pdf 18/64591
    lirm
   • Brev vedr. nyt udhus. Fægteborgbakken 32, 8831 Løgstrup.pdf 18/64591
    lirm
   • Bombesvarelse 13-09-2019 09_52_45.pdf 19/2786
    mbru
   • Bombesvarelse 13-09-2019 09_51_44.pdf 19/32342
    lirm
   • Spørgsmål til ansøgning vedr. Stoholm Varmeværks ledning og vej samt evt. andre anlæg (hensyn til kloakledninger) 19/38286
    bkb
   • Bombesvarelse 13-09-2019 09_36_02.pdf 19/34154
    mie
   • Besked om, at ULW ikke kan komme med et oplæg - Økologi i kommuner og regioner_ Økologi kongressen 2019 19/6185
    hkr
   • Bombesvarelse 13-09-2019 09_32_13.pdf 19/39730
    arkri
   • Bombesvarelse 13-09-2019 09_21_29.pdf 19/22223
    lirm
   • Omplaceringspuljen BUPL 19/3751
    ahst
   • Garage - Grønnegade 1.msg 19/34682
    kt
   • Bombesvarelse 13-09-2019 08_49_33.pdf 19/7126
    mbru
   • Røddingvej 21 - kopi af nedsivningstilladelse til kloakmester 19/40237
    peph
   • Bjerring hede 30 - kopi af nedsivningstilladelse til kloakmester 19/40236
    peph
   • 13.09.2019_Byggetilladelse til at_opføre en garage_Borgergade 34 8831 Løgstrup.pdf 19/7126
    mbru
   • Bombesvarelse 13-09-2019 08_10_02.pdf 18/60086
    peb_slettet_1
   • SV: Viborg Kommune - Økonomisk redegørelse en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 - september 2019 19/7216
    jeni
 • 12.09.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • VS: Kvittering for modtagelse af høringssvar vedrørende Bjerringbro Idrætspark - Hytter 18/61445
    mnan
   • Energi Viborg ooplyser skøde underskrevet - Skøde vedr. areal til regnvandsbassin til Energi Viborg - Birkevej 5 18/43412
    tno
   • Mail fra legepladsproducent vedr. manglende materialer til byggesagen - Nordvang 15, 8830 Tjele 19/32610
    olz
   • Mail fra ansøger med budgetoversigt 19/14857
    evg
   • nye buspriser og vilkår 17/46738
    majoh
   • Flytning af knudepunkt ved Viborg Sygehus 16/36394
    majoh
   • Reetablering godkendt Miljøstyrelsen - KJY. tillladelse til midlertidig bus-vendeplads holdeplads i fredskov.Viborg Kommune samlejournal nr. NST-3265-00011 13/63245
    tv
   • Anmodning om aktindsigt fra Benjamin Overvad (Tapdrup Borgerforening) i sager om udstykning af Tapdrupvej 60 og Højtoften 9 19/40204
    msb
   • Forslag på en afgørelse fra Vurderingsstyrelsen 18/50921
    evg
   • Oplands spørgsmål til svar på forespørgsel om vandkunst ved Bjerringbro Kirke - Nørregade 31A, Bjerringbro 19/40189
    bkb
   • Kan vi rykke VRG mødet på onsdag til VD København??? Besøg af transportministeren 19/529
    tv
   • Re: aflevering af biler på værksted 17/46738
    majoh
   • Re: flytning af bil 17/46738
    majoh
   • Re: møde med kontaktpersoner minibusser 17/46738
    majoh
   • MaaS-løsning skal testes på Sjælland | Den danske vognpark vokser hurtigere end vores nabolandes | Bæredygtig mobilitet kræver nye parkeringsnormer 19/34295
    tv
   • VRG Vejafmærkning - Dagsorden og bilag til møde nr. 189, afholdes 28/8 i Middelfart 19/529
    tv
   • Tilbagekaldelse: VRG Vejafmærkning - Dagsorden og bilag til møde nr. 189, afholdes 28/8 i Middelfart 19/529
    tv
   • NY RETTET VERSION!! VRG Vejafmærkning - Dagsorden og bilag til møde nr. 189, afholdes 28/8 i Middelfart 19/529
    tv
   • SV: Kan vi rykke VRG mødet på onsdag til VD København??? Besøg af transportministeren 19/529
    tv
   • SV: Kan vi rykke VRG mødet på onsdag til VD København??? Besøg af transportministeren 19/529
    tv
   • Re: VS: møde om minibusserne med kontaktpersonerne 17/46738
    majoh
   • Supplerende materiale, Tegningssæt, Møgeltoft 9 8800.pdf 19/24302
    olz
   • Ang: SV: Kan vi rykke VRG mødet på onsdag til VD København??? Besøg af transportministeren 19/529
    tv
   • SV: SV: Kan vi rykke VRG mødet på onsdag til VD København??? Besøg af transportministeren 19/529
    tv
   • SV: Kan vi rykke VRG mødet på onsdag til VD København??? Besøg af transportministeren 19/529
    tv
   • SV: Kan vi rykke VRG mødet på onsdag til VD København??? Besøg af transportministeren 19/529
    tv
   • Ang: SV: Kan vi rykke VRG mødet på onsdag til VD København??? Besøg af transportministeren 19/529
    tv
   • BOM-indsendelse supplerende oplysninger - indsendelse nr. 3.pdf 19/24302
    olz
   • Re: møde om minibusserne med kontaktpersonerne 17/46738
    majoh
   • Re: møde om minibusserne med kontaktpersonerne 17/46738
    majoh
   • Håndtering af anmodning om Aktindsigt i forhold omkring animationsvideo 19/40171
    kto
   • Driftshenvendelse. 12.09.2019: Toiletpapir i vandkanten ved Stranden i Gormendal, Hjarbæk, 8831 Løgstrup 19/40159
    tms
   • Ansoegning supplende materiale.pdf 19/39153
    lirm
   • 10-09-2019 Supplerende materialer til byggesagen - Stadionvej 6A, 8832 Skals 19/37200
    olz
   • Vedligeholdelse af forskellige fortovene i Bjerringbro 19/40140
    jho
   • Supplerende materiale til byggesag. Nygårdsvej 1, 7470 Karup 19/17375
    lirm
   • Mail fra Energi Viborg vedr. ledninger og bassin på grunden - Kirkegade 32, 8830 Tjele 19/38964
    olz
   • haz@viborg.dk - VS: Viborg Gym & HF 16/36400
    majoh
   • Aftaler om uddannelsesbusser - antal og tidspunkter 16/36400
    majoh
   • Svar på afslag til at anvende Undallslund til militær øvelsesaktivitet 18/61066
    ip3
   • Byggeansøgning - Batum Hedevej 7, 8830 Tjele 19/40132
    jboe
   • VS: Oplysning om NemKonto folderoid=152 19/10435
    bp7
   • Framelding fra møde med grundejere 19/31994
    htob
   • Besvarelse fra landbrug med kontaktperson 19/38518
    htob
   • Kundehenvendelse vedr. linje 1's linjeføring og stop - i busser 12/118746
    tv
   • Sv: Notat 19/557
    flr
   • Overvågning af Birkesø efter restaurering. Rapport 2018 13/65684
    kes
   • Svar vedr. tegninger. Nygårdsvej 1, 7470 Karup.msg 19/17375
    lirm
   • Byggeansøgning - Tingvej 54, 9632 Møldrup 19/40092
    mbru
   • Dagsorden monofagligt møde BFM af 16.09.2019. 18/58631
    l6k
   • Besked fra Knud Gaarn-Larsen - datoer til Møde med Ulrik 19/35158
    kemn
   • Besked fra Knud Gaarn- Larsen - Re: Møde med borgmester Ulrik Wilbek 19/35158
    kemn
   • Ole Birche oplyser, at han ikke længere er formand - Sv: Møde med Radikale Venstre 19/35158
    kemn
   • Biosauna 19/40099
    jka
   • Svar fra Viborg museum på Ansøgning om vaskeplads indenfor beskyttelseslinje om fortidsminde - Palstrup Gods 19/34138
    ba4
   • Dir.sekr. rykker for underskrift - Skøde vedr. areal til regnvandsbassin til Energi Viborg - Birkevej 5 18/43412
    tno
   • Fra Karl-André Kaalby Johannesen: Materiale til Det Gamle Rådhus Stænderpladsen 19/29510
    jh7
   • Spørgsmål til om dispensation er nødvendig vedr. arealoverførsel.Landinsp. j.nr 2018011 - udstykningskontrolskema 19/5957
    anbs
   • Byggeansøgning - Nørrehedevej 7, 7470 Karup 19/40038
    khy
   • Ansoegning supplerende materiale.pdf 19/39169
    mbru
   • Færdigmelding, Tinghøjvej 54, byggesag 17/31400
    jha
   • Tinglyst skøde - Vedr. sagsnummer: 18/22908-mra. 1i, Dalsgård, Asmild m.fl. Slettet frist. 18/22908
    tno
   • SV: Høring vedr. etablering af ny El-ledning på Engvejen 19/811
    llla
   • Ansoegning supplerende materiale.pdf 19/25961
    olz
   • Bekræftet tilsyn - Mariendalsvej 4, Viborg 12/11956
    bie
   • Afsluttet sag iflg. landinspektør - Underskrevet aftale vedr. overdragelse af jord - Hindbærvej Rødkærsbro - projektnr. 1806747. 19/470
    tno
   • Supplerende materiale til byggesag. Erantisvej 1, 8800 Viborg 19/22119
    lirm
   • Færdigmelding, Vindumvej 75, byggesag 15/22599
    jno
   • Fwd: VS: Brev fra miljøminister Lea Wermelin (MFVM Id nr.: 4544508) 17/43018
    flr
   • SV: Temperaturmåler 19/4758
    flr
   • Tilbagemedling - Byggeri - Intern høring - miljøgodkendelse af Karup Kartoffelmelfabrik 19/39573
    bie
   • N & V - Intern høring - miljøgodkendelse af Karup Kartoffelmelfabrik 19/39573
    bie
   • Sv: Notat 19/557
    flr
   • Besvarelse fra Virksomhedssmilø vedr. støjberegning 19/32032
    htob
   • HØRING jordvarme Mariendalvej 2, 9632 Møldrup 19/40037
    ba4
   • Udkast til VVM-rapport - nu med indholdsfortegnelse 18/47480
    edg
   • Svar fra Skov-natur-landskab vedr. aftagning af flis 19/28674
    jrs
   • Byggeansøgning - Nørrehedevej 7, 7470 Karup 19/39993
    khy
   • Byggeansøgning, Ringvej 32 7470 Karup J 19/40031
    jboe
   • Viborgkalenderen salg 19/40027
    av4
   • Karup Å - kontakt til Mads Kobberø vedr. myndighedsfordeling 19/4758
    flr
   • Melding fra Miljøstyrelsen - KJY. tillladelse til midlertidig bus-vendeplads holdeplads i fredskov.Viborg Kommune samlejournal nr. NST-3265-00011 12/12197
    majoh
   • Orientering af vandløbsmyndigheden om vedligeholdelse 2019 19/6623
    flr
   • Praktikanter ved Revas 12.09.2019 17/16242
    lmr
   • Byggeansøgning, Kjeldbjergvej 4 7800 Skive 19/39966
    jboe
   • Ansoegning supplerende materiale.pdf 19/32409
    jboe
   • SV: Hindbærvej 19.msg 19/25610
    olz
   • Brudelyset - Arnbjerg - Husnumre 19/39990
    btr
   • Rapportplotfil_Ilso030919_kl1400_rett_udfoert.docx 18/30281
    kes
   • Møllevej 7, 7800 bemærkninger vedr. § 16a miljøgodkendelse, 19/29023
    jg1
   • SV: Befæstelse og dimensionering af olieudskiller - ny tilslutningstilladelse 19/39750
    ib3
   • Besvarelse fra Natur 19/38518
    htob
   • Henvendelse fra Hald sø Bådelaug om fjernelse af betonrester efter gammel røroverkørsel 19/39980
    roc
   • Brev om din ansøgning om udbetaling 17/13996
    kes
   • Henvendelse fra borger vedr. skovrydning i Stoholm 19/28674
    jrs
   • Genan A/S, Jegindøvej 16, 8800 Viborg 12/7852
    ib3
   • Kvittering fra Plandata om kommuneplantillæg 18/42541
    rak
   • Kvittering fra Plandata om lokalplan 18/42541
    rak
   • Beholderen er inspiceret 12/100974
    dek
   • >>Vejnavn og -nr., postnr., by<<. § 70. Anmeldelse af etablering eller udvidelse af fast placerede husdyranlæg/ gødningsopbevaringsanlæg/ anlæg til opbevaring af afgasset vegetabilsk biomasse /ensilageopbevaringsanlæg 19/39964
    jg1
   • 10.09.2019 - Modtaget e-mail fra Dan Ferm, BSJ Viborg efter oplysninger om udformning af friarealer på Rossensgade 4, 8850 Bjerringbro.msg 18/36969
    mie
   • Udkast af svarskrift til gennemgang 18/34426
    jyh
   • 09.09.2019 - Modtaget e-mail fra Dan Ferm, BSJViborg, om evt. mødetidspunkt om Rossensgade, 8800 Viborg.msg 18/36969
    mie
   • Skitseforslag_udvidet ophold_05092019 kopi.pdf 18/36969
    mie
   • 05.09.2019 - Modtaget e-mail fra Dan Ferm, BSJViborg med ny revideret sitautionsplan på Rossensgade, 8800 Viborg.msg 18/36969
    mie
   • Mail med opgave fra Muusmann 19/35037
    8mk
   • 10 års beholderkontrol, Nederhedevej 5, 8832 Skals, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
   • 10 års beholderkontrol, Røddingvej 20 Batum ,Endelig rapport (nr. 2), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Orientering omkring klagesag 18/42612
    abmi
   • Landzonetilladelse til ny bolig på Kratskoven 3, 8800 Viborg 19/36862
    ba4
   • Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til opførsel af madpakkehus Brokbakken 18/62620
    mjr
   • Oplyst sag overgår til ny sagsbehandler - Houlkærhallens salg af ejerlejlighed nr. 2 til Viborg Kommune - Odshøjvej 65, Viborg 13/6078
    bl1_slettet_1
   • Mail til EnergiViborg, skøde underskrevet og anmeldt - Skøde vedr. areal til regnvandsbassin til Energi Viborg - Birkevej 5 18/43412
    tno
   • Spørgsmål og svar vedr. status på byggesagen - Brovej 5A 9500 Hobro 19/2670
    olz
   • Spørgsmål og svar pr. mail til legepladsproducent vedr. status på byggesagen - Nordvang 15 8830, Tjele 19/32610
    olz
   • Mail med efterrspørgsel om suppl. mat. til byggesagen vedr. skøjtebane - Hans Tausens Alle 1A, 8800 Viborg.msg 18/37202
    olz
   • Orientering om dispensation til afledning af regnvand. Sivet, 8800 Viborg 19/39345
    lirm
   • Orientering om dispensation fra tilslutningspligt. Dunhammeren 25, 8800 Viborg.msg 19/30127
    lirm
   • Orientering om dispensation til afledning af regnvand. Dunhammeren 25, 8800 Viborg 19/39210
    lirm
   • 12.09.2019 Byggetilladelse til enfamiliehus. Dunhammeren 25 8800 Viborg.pdf 19/30127
    lirm
   • Bombesvarelse 12-09-2019 17_02_12.pdf 19/30127
    lirm
   • Nøkkerosen 4 - sender kopi af underskrevet købsaftale til køber 19/36738
    hbl
   • Dybdalsvej 22, 7850 - Varsel af påbud om beskæring 19/40199
    akz
   • Uddybende svar på forespørgsel om vandkunst ved Bjerringbro Kirke - Nørregade 31A, Bjerringbro 19/40189
    bkb
   • Screeningsbrev lovliggørelse 1 sal til bebyggelse Nørrehedevej 7 7470 Karup Supplerende materiale.pdf 19/40038
    khy
   • Bombesvarelse 12-09-2019 16_20_28.pdf 19/40038
    khy
   • Svar på forespørgsel om vandkunst ved Bjerringbro Kirke - Nørregade 31A, Bjerringbro 19/40189
    bkb
   • Oprensning, rydning og terrænregulering ved Viborgvej 74 19/11252
    jsni
   • Spørgsmål vedrørende værksted i forbindelse med bilforhandler på Vingevej 47 19/19398
    anbs
   • Screeningsbrev lovliggørelse carport og udhuse Nørrehedevej 7 7470 Karup Supplerende materiale.pdf 19/39993
    khy
   • Bombesvarelse 12-09-2019 15_53_16.pdf 19/39993
    khy
   • Bombesvarelse 12-09-2019 15_42_04.pdf 19/27679
    mbru
   • Angående verserende byggesager på ejendommen - Sct. Mogens gade 5, 8800 Viborg.msg 15/57190
    vbp
   • Teglgårdvej 16B, 9632 Møldrup: Varsel om påbud vedr. beboelse i fritidshus - ny frist 16/41971
    bkb
   • Kvittering - driftshenvendelse 19/40159
    tms
   • Bombesvarelse 12-09-2019 14_54_14.pdf 18/21005
    jha
   • Tak for din henvendelse om vedligeholdelse af fortove i Bjerringbro 19/40140
    jho
   • Materiale til udtalelse hos MJBR -HOT - færdiggørelse - H.c. Andersens Vej 9, 8800 Viborg.msg 16/35372
    vbp
   • Svar på status for byggesagsbehandling. Sct. Knuds Vej 4, 8800 Viborg.msg 19/27348
    lirm
   • Spørgsmål og svar til LE34 vedr. byggesagen - Østergade 52, Løgstrup 18/53520
    olz
   • 12.09.19_Dispensation til terrænregulering. Hindbærvej 19, 8840.pdf 19/25610
    olz
   • 12.09.19_BR18 Byggetilladelse til at_Opføre enfamiliehus._Hindbærvej 19 8840.pdf 19/25610
    olz
   • Bombesvarelse 12-09-2019 14_10_30.pdf 19/25610
    olz
   • Svar til TVC ift. udkast til svarskrift 18/34426
    jyh
   • Bombesvarelse 12-09-2019 13_43_57.pdf 19/14303
    lirm
   • Forspørgsel til landinspektør om hvor langt den matrikulære sag er - Gl. Randersvej 23C, 8800 Viborg 18/51904
    tno
   • Forspørgsel til landinspektøren om hvor langt sagen er - Håndværkervej 18, 8840 Rødkærsbro - Projektnr: 1710116 17/61894
    tno
   • Forspørgsel til landinspektør om hvor langt den matrikulære sag er - Gl. Randersvej 23C, 8800 Viborg 18/51904
    tno
   • Møde med Radikale Venstre 19/35158
    kemn
   • Møde med Radikale Venstre 19/35158
    kemn
   • Møde med borgmester Ulrik Wilbek 19/35158
    kemn
   • Svar på spørgsmål om dispensation GST j.nr. 100141234 19/5957
    anbs
   • Opsigelse 13/53264
    aw
   • Bombesvarelse 12-09-2019 12_30_42.pdf 18/36969
    mie
   • 12.09.2019 - Sendt kvitteringsbrev efter supplerende materiale til behandlingen af sagen på Rossensgade 4F, 8850 Bjerringbro.pdf 18/36969
    mie
   • Bombesvarelse 12-09-2019 12_20_06.pdf 17/31400
    jha
   • Rykket Energi Viborg for manglende underskrift på skøde - Skøde vedr. areal til regnvandsbassin til Energi Viborg 18/43412
    tno
   • Projekttegninger 18/11876
    kes
   • Følgebrev græsningsaftale Høgild Mølle 19/34257
    cpi
   • Bombesvarelse 12-09-2019 11_51_29.pdf 19/28955
    mbru
   • SV: Notat 19/557
    flr
   • Bombesvarelse 12-09-2019 11_42_06.pdf 15/22599
    jno
   • OneTooX_flettedokument_Kolbækvænget.pdf 19/811
    llla
   • Referat og præsentation fra lodsejermøde vedr. etablering et nyt badested ved Lovns Bredning 19/12079
    rg
   • Bombesvarelse 12-09-2019 11_23_29.pdf 16/18368
    jno
   • Høring af Viborg museum vedr. Ansøgning om vaskeplads indenfor beskyttelseslinje om fortidsminde - Palstrup Gods 19/34138
    ba4
   • Telefonsamtale med dyreholer Preben Koch som bekræfter senest udsendte græsningsaftale 19/34257
    cpi
   • Forspørgsel til landinspektør om hvor langt sagen er - Hindbærvej Rødkærsbro - projektnr. 1806747. 19/470
    tno
   • Åkanden 8 - sender købsaftale til underskrift hos køber 19/39134
    hbl
   • Bombesvarelse 12-09-2019 11_10_00.pdf 19/9464
    jno
   • SV: Temperaturmåler 19/4758
    flr
   • Brudelyset 1 - 29, 8800 Viborg 19/39990
    btr
   • Bombesvarelse 12-09-2019 10_15_23.pdf 19/30421
    mbru
   • Brudelyset 1 -29, 8800 Viborg - husnurmre 19/39990
    btr
   • Varsling af miljøtilsyn 2019, NY NY DATO - Vallerbækvej 89, 7470 karup 19/38007
    idal
   • Varsling af miljøtilsyn 2019, NY NY DATO - Vallerbækvej 89, 7470 karup 19/38007
    idal
   • Svar vedrørende din ansøgning om anneks, Østergade 76B, 8850 Bjerringbro 19/33298
    anbs
   • Kontrol af vandføringsevne i Skals Å 2019 19/13186
    flr
   • Svar til HSB om fjernelse af spærringen. 19/39980
    roc
   • Bombesvarelse 12-09-2019 09_04_12.pdf 18/13837
    aped_slettet_1
   • Rykkerbrev - påbegyndelse - nedrive staldbygninger_Søndermarksvej 25 8830 Tjele_2019-09-12.pdf 18/13837
    aped_slettet_1
   • Bombesvarelse 12-09-2019 08_53_36.pdf 19/14337
    lirm
   • Årets Q/H kontrol i 2019 i Simested Å 19/13186
    flr
   • 10.09.2019 - Sendt e-mail til Dan Ferm, BSJViborg, med mødetidspunkt for dialog om friarealer på Rossensgade 4, 8850 Bjerringbro.msg 18/36969
    mie
   • 06.09.2019 - Sendt e-mail til Dan Ferm, BSJViborg med tidshorisont for gennemgang af revideret situationsplan på Rossensgade, 8800 Viborg.msg 18/36969
    mie
   • Mail til Bs. med opfølgning fra forhåndsdialogmøde 19/39955
    evg
 • 11.09.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • SV: Statistik vedr. radiomarkedsføring af Snapsting 19/31936
    mfa
   • Projektbeskrivelse om Blåbærfestival_Præsentation 19/19975
    hdh
   • Supplerende materiale modtaget til behandling af byggesag - mammen byvej 69, 8850 Bjerringbro 19/14368
    vbp
   • Supplerende materiale modtaget til behandling af byggesag - Små omforandre , Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 19/17463
    vbp
   • Landinspektørcentrets sag om sammenlægning - Brovej 5A, Klejtrup - j.nr. 2197106 19/21075
    bkb
   • Færdigmelding af byggesag - Mariendalsvej 3, 8800 Viborg 19/9943
    vbp
   • Ansoegning supplerende materiale.pdf 19/32500
    jboe
   • Forespørgsel om udstykningsmulighed - Tostrupvej 61, 8800 Viborg 19/39929
    vkh
   • Vigstrupvej 2 - ingen tagrender 19/39930
    peph
   • Oplæg til flere flexbusafgange - rute 760 16/36400
    majoh
   • SV: Hindbærvej 19 19/39814
    khy
   • Kirkebækvej 139 - ok fra EVV 15/24928
    peph
   • Kvittering: orientering om udsendelse af idéfase (Tapdrupvej 60) 19/20609
    msb
   • Tapdrup Børnehus, Tapdrupvej 100 - Regnvandsseparering og dispensation ift. ikke at tilslutte kælderskakte 19/12324
    peph
   • Sct. Mogens Gade 29, 8800 Viborg - LE34's principansøgning om udstykning (LE34 1906241) 19/39928
    mie
   • VS: C12 Gudenåen - Gruppemøde i gruppen for inddragelse af borgere og interessenter (gr. 3) - dagsorden 16/17638
    roc
   • 10-09-2019 Supplerende materialer til byggesagen - Brovej 5A, 9500 Hobro 19/2670
    olz
   • Banevænget 1 - færdigmelding af separatkloak 16/7519
    peph
   • Ansoegning supplerende materiale.pdf 19/34709
    jboe
   • Skift af stoppestedstavler ved køreplanskifte - AFA skærme 16/36385
    majoh
   • udvidelse af svinebesætning Guldborgvej 12,Viborg 19/9878
    jg1
   • Kulturministeriet - Vedr. regionale kulturaftaler sept. 2019 18/45436
    sl
   • Byggeansøgning - Rogenstrupvej 16, 8831 Løgstrup 19/39912
    jboe
   • VS: Skabelon for ansættelseskontrakt vedr. projekt energieffektivitet og CO2-besparelser 19/39754
    rak
   • VS: Invitation Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland 19/39754
    rak
   • Ansoegning supplerende materiale.pdf 19/35902
    jboe
   • VS: Kommunepulje til energieffektivisering blandt SMV'er 19/39754
    rak
   • Sønderdalvej 6b - accept af kloaktilslutning fra EVV 19/36175
    peph
   • SV: Indberetning af praktikpladser for foråret 2020 19/11066
    bb8
   • En anmodning om at sende et badge med kommunens emblem 19/224
    kemn
   • Forespørgsel om kort oplæg til inspirationsdag om kontakten til østeuropæere i Viborg Stift 19/6185
    hkr
   • Brev til borgmesteren 19/6185
    hkr
   • Svar retur - de vender tilbage, hvis vi skal spørge Lone Langballe - Forespørgsel om kort oplæg til inspirationsdag om kontakten til østeuropæere i Viborg Stift 19/6185
    hkr
   • Houlkærhallen - Brev fra Nykredit af 11. sept. 2019 18/56987
    obp
   • Peter Busk, Skals, indkaldelse til arbejdsmøde vedr. Skals Bypark den 8. oktober 2019 18/50215
    thra
   • Kvittering fra ansøger: Palstrup - Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til nedsivning af vaskevand / opfølgning. 18/46469
    peph
   • FDF ansøger om udekøkken på Søgrunden - Nørresøvej Nord 3, 8800 Viborg 19/17994
    bkb
   • Skema til udfyldelse vedr. praktikpladser for 2020 - forår 19/11066
    bb8
   • Stoholm Festuge 2020 19/39867
    av4
   • Praktikanter fra Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus foråret 2020 19/11066
    bb8
   • Indberetningsskema faste aftaler forår 2020 -.docx 19/11066
    bb8
   • Rentefastsættelse på OTC Rente Kontrakt nr. 1021015/1287112 - 13.12.2019 12/75657
    nac
   • Tæller ved Falkevej, Viborg 19/36545
    lje
   • Mail fra Klejtrup Friluftsbad vedr. dokumentation 18/28862
    mgo
   • Skærme i Viborg - mærkater påsættes uge 37 12/41769
    tv
   • SaltPower- Byggetilladelse? 19/8142
    tms
   • KLIK - Opgave: Tilmelding til netværksmøde 2019-10-01 18/25595
    mlko
   • Ansoegning supplerende materiale.pdf 19/36310
    jboe
   • Færdigmelding, Torsagervej 3, nedrivnin 16/16036
    jno
   • Årligt møde for Socialrådgiveruddannelsens kontaktpersoner (Praktik kommunerne) 19/11066
    bb8
   • Meddelelse om statusændring til aflyst for lokalplan 315_T1_Forslag Boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup i Viborg kommune 16/15682
    mble
   • Re: referat fra møde om minibusserne den 22. august 2019 17/46738
    majoh
   • Ubeeqo 17/46738
    majoh
   • Kommentarer til udkast, § 16b Sejbækvej 37, 8800 Viborg 19/25606
    mbp
   • Ansoegning supplerende materiale.pdf 19/34588
    jboe
   • Ansoegning supplerende materialer.pdf 19/32440
    jboe
   • Re: referat fra møde om minibusserne den 22. august 2019 17/46738
    majoh
   • Nedre Gravene - Sct. Mathias Port - referat af byggemøde 28 16/24382
    l4l
   • Henvendelse fra Løgstrup skole 6 kl. forældreråd om brug af børneskoven i Bruunshåb den 27. oktober 2019 18/61066
    ip3
   • Byggeansøgning - Kornvangen 8, 8840 Rødkærsbro 19/39797
    cajen
   • Færdigmelding, Asmild Hegn 6, byggesag 19/7653
    mbru
   • Ansoegning supplerende materiale.pdf 19/35791
    jboe
   • Ilsø vådområde - resterende leveranser 18/30281
    kes
   • SV: Sundbakken 7, 8832 Skals - Redskabsrum m² 19/22687
    lirm
   • TU kommunerapport 2019 14/10641
    tv
   • Ansøgers svar vedr. spørgsmål om skøjtebane-projekt - Hans Tausens Alle 1A, 8800 Viborg 18/37202
    olz
   • Ansoegning supplerende oplysninger.pdf 19/37669
    jboe
   • Mail fra ansøger vedr. Friggsvej 3, 8800 Viborg.msg 19/5750
    olz
   • Ok - møde den 23.09.2019 - Forespørgsel om møde mellem Ulrik Wilbek og Peter Sørensen slut september 19/39779
    kemn
   • SV: Tilladelse til indvinding af overfladevand til Rindsholm Dambrug 18/14765
    abmi
   • Forespørgsel om status: Palstrup - Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til nedsivning af vaskevand / opfølgning. 18/46469
    peph
   • Svar til kunde vedr. rute 745 og 940x 16/36400
    majoh
   • Forslag til afklaring af rute 745. 16/36400
    majoh
   • Palstrupvej 25 - færdigmelding af første del af kloakarbejde 18/46469
    peph
   • Ansoegning Supplerende materiale.pdf 19/38887
    jboe
   • Udledning til Skals Å - anmodning om møde 14/61755
    tms
   • Kopi af Vejdirektoratets partshøring og varsel af påbud om fjernelse af reklameskilt ved statsvej 439 Viborg – Herning på Viborgvej 94, Frederiks 19/39773
    bkb
   • Forespørgsel på udstykningsmulighed - Aalborgvej 132, 8800 Viborg 19/39772
    vkh
   • Korrespondance mellem Gitte Vesti og KEMN - Datoer for dialogmøde mellem Dansk Byggeri og Viborg Kommune 19/34907
    kemn
   • Byggeansøgning, Videbechs Alle 137 8800 Viborg 19/39730
    arkri
   • Opdatering af tilslutningstilladelse for øst 2 og Øst 3 af 16-09-2015 13/81017
    bie
   • Supplerende materiale til byggesag. Finderupvej 13, 8800 Viborg 18/59666
    lirm
   • Forundersøgelser af klimatilpasningsplanens risikoområde 19/20314
    tms
   • Bebyggelsesplan som dwg (Tapdrupvej 60) 19/20609
    msb
   • Rapport nr. 337102 (Dambrugskontrol fra Sejbæk Dambrug Indløb) er registreret 19/2629
    tms
   • 30 SB REFERAT 20 06 19.docx 16/12434
    tjo
   • 29 SB REFERAT 08 05 19.pdf 16/12434
    tjo
   • 28 SB REFERAT 12 03 19.pdf 16/12434
    tjo
   • 27 SB REFERAT 28 01 19.pdf 16/12434
    tjo
   • Supplerende materiale til byggesag. Præstetoften 20, 7800 Skive 19/35888
    lirm
   • Mail fra beboeren vedr. afdelingsmøde og budgetgodkendelse 19/35182
    anso
   • 26 REFERAT SB 13 12 18.pdf 16/12434
    tjo
   • 25 REFERAT SB 13 11 18.pdf 16/12434
    tjo
   • 24 REFERAT SB 01 10 18.pdf 16/12434
    tjo
   • 23 REFERAT SB 14 08 18.pdf 16/12434
    tjo
   • 22 REFERAT SB 12 06 18.pdf 16/12434
    tjo
   • 21 REFERAT SB 14 05 18.pdf 16/12434
    tjo
   • 20 REFERAT SB 10 04 18.pdf 16/12434
    tjo
   • 19 REFERAT SB 08 03 18.pdf 16/12434
    tjo
   • 18 REFERAT SB 05 02 18.pdf 16/12434
    tjo
   • VS: Sag til behandling med henblik på tilslutning af tag- og overfladevand til kollektiv kloak ifm. byggesag 2019-0572- Opføre varmeværk med tilhørende anlæg, Erhvervsvej 25, 9632 Møldrup 19/39644
    ib3
   • Info fra skolebestyrelsens arbejdsmøde.docx 16/12434
    tjo
   • 17 REFERAT SB 19 12 17.pdf 16/12434
    tjo
   • 16 REFERAT SB 20 11 17.pdf 16/12434
    tjo
   • 15 REFERAT SB 20 09 17.pdf 16/12434
    tjo
   • 14 REFERAT SB 06 06 17.pdf 16/12434
    tjo
   • 13 REFERAT SB 27 04 17.pdf 16/12434
    tjo
   • 12 REFERAT SB 08 03 17.pdf 16/12434
    tjo
   • 11 REFERAT SB 17 01 17.pdf 16/12434
    tjo
   • Revideret bebyggelsesplan (Tapdrupvej 60) 19/20609
    msb
   • STYRELSESGRUNDLAG.pdf 16/12434
    tjo
   • Oplæg.pdf 16/12434
    tjo
   • bestyrelseskalender.pdf 16/12434
    tjo
   • Bestyrelsesinfo 18.4.pdf 16/12434
    tjo
   • bestyrelsesinfo 10.2.16.pdf 16/12434
    tjo
   • 10 REFERAT 13.12.2016.pdf 16/12434
    tjo
   • 09 REFERAT 13.12.2016.pdf 16/12434
    tjo
   • 08 REFERAT 13.10.2016.pdf 16/12434
    tjo
   • 07 REFERAT 30.08.2016.pdf 16/12434
    tjo
   • Mailkorrespondance med BSJ vedr. placering af depotrum og vaskeri 16/52470
    chl
   • 06 REFERAT 13.06.2016.pdf 16/12434
    tjo
   • 05 REFERAT 09.05.2016.pdf 16/12434
    tjo
   • 04 REFERAT 18.04.2016.pdf 16/12434
    tjo
   • 03 REFERAT 22.02.2016.pdf 16/12434
    tjo
   • 02 REFERAT 10.02.2016.pdf 16/12434
    tjo
   • 01 REFERAT 25.01.2016.pdf 16/12434
    tjo
   • Rådgiver sender revideret projekt 19/32032
    htob
   • Projektforslag for etablering af varmepumpe 19/32032
    htob
   • =_utf-8_B_UmVmICBla3N0cmEgb3JkaW7DpnJ0IFNCIG3DuGRlICAwNzA5MjAxNS5w_=__ =_utf-8_B_ZGY=_=.pdf 16/12434
    tjo
   • SB ekstra ordinært møde.pdf 16/12434
    tjo
   • SB 27.08.15 - referat.pdf 16/12434
    tjo
   • SB 26.10.15 - referat.pdf 16/12434
    tjo
   • SB 23. 02.15 - referat.pdf 16/12434
    tjo
   • SB 19.10.15 - referat.pdf 16/12434
    tjo
   • SB 18.06.15 - referat.pdf 16/12434
    tjo
   • SB 16.03.15 - Referat.pdf 16/12434
    tjo
   • SB 08.09.15. PROCESLINJE.pdf 16/12434
    tjo
   • SB 08.09.15. bilag 2.pdf 16/12434
    tjo
   • SB 08.09.15. bilag 1.pdf 16/12434
    tjo
   • SB 05.02.15 - referat.pdf 16/12434
    tjo
   • Mail fra Bs. med revideret situationsplan - udvidet areal til ophold 18/50921
    evg
   • 21052014 SB-referat.pdf 16/12434
    tjo
   • 18022014 SB-referat.pdf 16/12434
    tjo
   • 15092014 SB-referat.pdf 16/12434
    tjo
   • 15012014 SB-referat.pdf 16/12434
    tjo
   • 13082014 SB-referat.pdf 16/12434
    tjo
   • 11112014 SB-referat.pdf 16/12434
    tjo
   • 09042014 SB-referat.pdf 16/12434
    tjo
   • Besvarelse fra Frederiks Varmeværk - ingen bemærkninger 19/38518
    htob
   • Kvittering fra Byg og Miljø - ansøgning om miljøgodkendelse, jordvolde på affaldscenter 15/67295
    hani
   • Reminder fra matthias (Herning Kommune) om at huske at ansøge om § 3 dispensation til græsning ved Karup Å mat. nr . 9ag Resen By m.fl. 19/34120
    jrs
   • Kopi fra herning Kommune med dyreholder Bo Andersens ansøgning om tilskud til opsætning af hegn ved Karup Å mat. nr. 9ag Resen By m.fl. 19/34120
    jrs
   • Beskrivelse af militær øvelse i skovkamp i Undallslund 7.-10. oktober 18/61066
    ip3
   • SV: Gl. Røddingvej 3 og Hvedemarken 19/11607
    mtro
   • Miljørapport - Vejlevej 7 19/38415
    bie
   • Henvendelse fra Thuvarakai Kandaamy - Ansøgning om Tilskud til Dansk Flygtningehjælps landsindsamling 2019 19/39723
    kemn
   • SV: Grødeskæring Aaresvad Å 19/32244
    flr
   • Re: [Sagsnr.:19/38033] - Tildeling af vejret - Birkevej, Ørum, 8830 Tjele, for nyt regnvandsbassin, Energi Viborg 19/38033
    sfc
   • Søakset 5 - køber returnerer underskrevet købsaftale 19/38290
    hbl
   • Supplerende oplysninger vedr. ansøgning om gaslager Bruunshåb renseanlæg 19/33052
    anbs
   • Mail fra Bs. vedr. vaskeri og depotrum 18/27842
    evg
   • supplerende oplysninger om ansøgt oplagsplads på velds Husevej 13, 8830 Tjele 19/36796
    ba4
   • Dato for brandsyn 12/16651
    roc
   • Dato for brandsyn 19/16407
    roc
   • Samtykke fra brugerrådet om offentliggørelse af mailadresse 13/8217
    uba
   • Bøgeskov Petanque - Vedr. bilag til lokaletilskud regnskab 2018 17/59765
    lgr
   • DDS Hammershøj gruppe - Vedr. bilag til lokaletilskud regnskab 2018 17/60094
    stli_slettet_1
   • Oplysning om, at skrotcontainer vil blive fjernet på Nørreådalens friskole. 19/26010
    ba4
   • Besked fra mægler - Ejerskifteforsikring Anne-Mette Holmgren 17/56051
    tno
   • Henvendelse med spørgsmål til sag - Ervherv byggesag - Nygårdsvej 1, 7470 Karup.msg 19/38733
    vbp
   • Ingen dræn: Opfølgning på projekt for risikoområde Vinkel, Vroue, Sparkær, Hald Ege - inspektion af brønde mht. dræntilkoblinger 18/52440
    peph
   • Referat fra møde den 26-08-2019 -AKK gennemgang af brandtekniske forhold på fabrikken- Åhusevej 10, 7470 Karup J 18/11578
    vbp
   • Status på videre sagsbehandling til ejer, Huginsvej 25, 8800 Viborg 19/28680
    mehm
   • Re: SV: Skade på hovedvandledning ved møllebækken Fredensvej Bjerringbro. 18/38654
    flr
   • VS: 19-439818-001 - Bekendtgørelse modtaget 18/15184
    jls
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Ansøger og arkitekt orienteres om breve og idéoplæg (Tapdrupvej 60) 19/40263
    msb
   • Rykker for revideret bebyggelsesplan (Tapdrupvej 60) 19/40263
    msb
   • Rykker for revideret bebyggelsesplan (Tapdrupvej 60) 19/20609
    msb
   • Ansøger og arkitekt orienteres om breve og idéoplæg (Tapdrupvej 60) 19/20609
    msb
   • Til indsigere - vedtaget lokalplan nr. 505 for slagterigrunden i Bjerringbro samt KPT nr. 25 18/23664
    mhp
   • Til Landinspektørcentret vedr. sammenlæging - Brovej 5A, Klejtrup - j.nr. 2197106 19/21075
    bkb
   • Bombesvarelse 11-09-2019 15_54_51.pdf 19/9943
    vbp
   • Kopi af mail fra Gråkjær den 8/10-2018 vedr. opfølgning på tilsyn hos Grønhøj Biogas 17/53465
    edg
   • Kopi af mail vedr. opfølgning på miljøtilsynet på Grønhøj Biogas den 26/2-2018 17/53465
    edg
   • Svar på udstykningsforespørgsekl 19/39929
    vkh
   • ScreeningsbrevBygge et skur Lindevej 24 8800 Viborg Supplerende materiale.pdf 19/34709
    jboe
   • Bombesvarelse 11-09-2019 15_11_42.pdf 19/34709
    jboe
   • Varsling af miljøtilsyn 19/15174
    tms
   • 11-09-2019_Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre isoleret skur ifm. butik_Koldingvej 73 8800 Viborg .pdf 19/22557
    mbru
   • Bombesvarelse 11-09-2019 15_02_00.pdf 19/22557
    mbru
   • Varsling af miljøtilsyn 19/17669
    tms
   • Opfølgning på tilsynsbrev - Horsdalvej 45, 8850 Bjerringbro 19/33660
    xkk
   • Vesterled 19, 8832 Skals - adresseændring 19/10314
    btr
   • Mail til dyreholder Anders Nielsen om evt. møde med Tjele Gods mhb på ny græsningsaftale 12/30160
    cfu_slettet_1
   • Opfølgning på rydningsopgave i Dynamitskoven udført af Skov-natur-landskab t 19/28674
    jrs
   • Spørgsmål til miljøansøgningen fra Anders Chr. Petersen, Horsdalvej 45 19/36588
    jg1
   • Bestilling af opgave ved Sønder mose 18/53978
    flr
   • Varsling af miljøtilsyn 19/39905
    tms
   • Varsling af miljøtilsyn - mail. 19/39903
    tms
   • Bombesvarelse 11-09-2019 14_28_08.pdf 19/32536
    olz
   • 11.09.2019 - Tilbagemelding på Gl. Vibækvej 9-11, 8800 Viborg.pdf 19/32536
    olz
   • Oprensning af tre forskellige vandløb 19/30451
    abmi
   • Oprensning af tre forskellige vandløb 19/22777
    flr
   • Oprensning af tre forskellige vandløb 19/9500
    flr
   • Vedr. miljøansøgning fra Søren Thun Kristiansen, Ulvedalsvej 2B 19/35314
    xkk
   • Bombesvarelse 11-09-2019 14_16_36.pdf 19/27143
    mbru
   • Tilsynsbrev og -rapport - Dalvej 7, 9632 Møldrup 19/34544
    idal
   • Oplysning om at vi ikke kan sende badges, da vi ikke er i besiddelse af en sådan - En anmodning om at sende et badge med kommunens emblem 19/224
    kemn
   • 11.09.2019_Byggetilladelse til at_opføre en udestue_Nymarksvej 23 8830 Tjele.pdf 19/27143
    mbru
   • Tilsynsbrev og -rapport 2019 sendt til virksomheden på mail 13/10128
    bie
   • Tilladelse til ræveslæbsprøve i Skrikes og Neckelmanns plantager 27. september 2019 kl. 13-18 18/61066
    ip3
   • Varsling af miljøtilsyn 19/39877
    tms
   • Varsling af miljøtilsyn - mail 19/25562
    tms
   • Bombesvarelse 11-09-2019 13_20_36.pdf 19/15489
    mbru
   • 11.09.2019 - Sendt e-mail til Jannie (Grundejerforeningen Kærvænget) med svar på spørgsmål om skader på vejareal m.m. på Kærvænget 10, 8800 Viborg 19/30169
    mie
   • Tak for orienteringen 19/36545
    lje
   • Bombesvarelse 11-09-2019 12_30_13.pdf 16/16036
    jno
   • Opfølgning på henvendelse om ventilation -VS: Vedr. Byggesagsnr.: 2019-0478, Søndersøparken 21, 8800 Viborg 19/18701
    vbp
   • Screeningsbrev lovliggørelse SkurVesterheden 19 8800 Viborg Supplerende materiale.pdf 19/34588
    jboe
   • Bombesvarelse 11-09-2019 12_23_55.pdf 19/34196
    jboe
   • Bombesvarelse 11-09-2019 12_20_54.pdf 19/34588
    jboe
   • Bombesvarelse 11-09-2019 12_07_25.pdf 19/19480
    lirm
   • hvor lang tid sal bilen bruges efter 10... 17/46738
    majoh
   • VS: Ubeeqo 17/46738
    majoh
   • Underretning: Høring, Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2019 19/29413
    dek
   • VS: Ubeeqo 17/46738
    majoh
   • VS: Krav til bus-chauffør 17/46738
    majoh
   • Orientering om landzonetilladelse til gaslager til Bruunshåb Renseanlæg, Vibækvej 41, 8800 Viborg 19/33052
    anbs
   • SV: Nyt bookingsystem til minibusserne 17/46738
    majoh
   • vort møde med Europcar i morgen tirsdag den 10. september 17/46738
    majoh
   • Krav til bus-chauffør? 17/46738
    majoh
   • Bekræftelse på booking af børneskoven i Bruunshåb - Løgstrup skole 6 kl. forældre råd - den 27. oktober 2019 18/61066
    ip3
   • Bombesvarelse 11-09-2019 11_33_02.pdf 19/7653
    mbru
   • Høringsbrev separatkloak tilretning.pdf 19/29413
    dek
   • Høringsbrev separatkloak tilretning, ledning.pdf 19/29413
    dek
   • Høringsbrev separatkloak.pdf 19/29413
    dek
   • Lovliggørende landzonetilladelse til opført carport og brændeskur på Bavnehøjvej 18, Vorning, 8830 Tjele 19/20243
    ba4
   • Lovliggørende landzonetilladelse til carport og brændeskur på Bavnehøjvej 18, 8830 Tjele 19/20243
    ba4
   • Status + henvisning til landzoneteam: Palstrup - Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til nedsivning af vaskevand / opfølgning. 18/46469
    peph
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/39772
    vkh
   • ScreeningsbrevOpførelse af drivhus Egeskovvej 29 8800 Viborg Supplerende oplysninger.pdf 19/32346
    jboe
   • Bombesvarelse 11-09-2019 10_47_42.pdf 19/32346
    jboe
   • Kopi af brev sendt i naboorientering vedr. ansøgning på Velds Husevej 13, 8830 Tjele 19/36796
    ba4
   • Kopi af naboorientering til ejer af velds Husevej 13 19/36796
    ba4
   • Naboorientering af velds Husevej 15, 8830 Tjele 19/36796
    ba4
   • Naboorientering af velds Husevej 15, 8830 Tjele 19/36796
    ba4
   • Om byggeaffald på ejendommen Vejlevej 7 19/38415
    bie
   • Engholmvej 3, 8832 Skals 19/39733
    btr
   • Afslag på anmodning om militærøvelse i undallslund 18/61066
    ip3
   • Tilsynsbrev og -rapport - Skivevej 146, 9632 Møldrup 19/34541
    idal
   • OK til Ansøgning om Tilskud til Dansk Flygtningehjælps landsindsamling 2019 19/39723
    kemn
   • Besked til vandværket om kontonummer til afregning af flytteopgørelse vand - Højbjerg Møllevej 73 17/56051
    tno
   • SV: Grødeskæring Aaresvad Å 19/32244
    flr
   • Udtalelse til Evokon om at der ikke kan forventes dispensation fra lokalplan til rækkehuse på Bruunsvej 6, Viborg 18/13825
    mp2_slettet_1
   • Kvittering for oplysning om, at container til skrot vil blive fjernet 19/26010
    ba4
   • Bombesvarelse 11-09-2019 08_04_46.pdf 17/21757
    jha
 • 10.09.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • anm beholderkontrol, Nederhedevej 5, 8832 Skals 19/2600
    jg1
   • Nedre Gravene - Sct. Mathias Port - referat af byggemøde 27 16/24382
    l4l
   • Daniel Zilmer Theisen, Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen, godkendelse af fristforlængelse for færdiggørelse til 17. december 2020, Stoholm 16/66542
    bc6
   • Ansoegning supplerende materiale.pdf 19/32346
    jboe
   • Forslag til ny blanket Samtykke til indhentning og eller udveksling af personoplysninger. 19/39659
    chs
   • Fotodage 2020 19/39661
    av4
   • Genskabelse af naturlig hydrologi i Vindum Skov - autosvar 18/54364
    snh
   • Brev fra miljøminister Lea Wermelin (MFVM Id nr.: 4544508) 17/43018
    flr
   • Ansoegning om dispensation.pdf 19/30565
    ekh
   • Indsendte logbøger for GB - Skivevej 146, 9632 Møldrup 19/34541
    idal
   • Ansoegning om dispensation.pdf 19/30547
    ekh
   • SV: VS: VS: Heimdalsvej 10 Bjerringbro 17/2151
    pba
   • stillads 19/39648
    av4
   • Vedr. Højvangsvej 4, 7470 Karup - matrikulær sag 19/20941
    aw
   • SV: Information om beregning af lugt i husdyrgodkendelser - Ulvedalsvej 2B, 7470 Karup 19/35314
    xkk
   • Tilsynsnotat fra den 09.09.2019 19/6623
    flr
   • Icebreaker, byt spørgsmål.docx 16/42882
    elu
   • 5 års beholderkontrol, , Kallestrupvej 76 9632 Møldrup, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791 19/2600
    jg1
   • SV: Sundbakken 7, 8832 Skals - Redskabsrum m².msg 19/25610
    olz
   • 5 års beholderkontrol, Kallestrupvej 76, 9632 Møldrup, Endelig rapport (nr. 2), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
   • Havarikommission: Tesla-design var delvist årsag til sammenstød med brandbil | Ny undersøgelse af transportvaner og Google-data: Så mange rejser kan i 19/34295
    tv
   • Kvittering for svar på forespørgsel om mulighed for at bygge ekstra beboelsesbygning på Brunbankevej 60, 8831 Løgstrup 19/39410
    bkb
   • Besvarelse af UKS i matrikulær sag angående 3o Kistrup, Løvel LE34 j.nr. 1900319 - Revision udsat - sagen hjemsendt SagsID 100141403. Referencenr. 1900319.msg 19/5669
    anbs
   • Besvarelse af UKS i matrikulær sag angående 3o Kistrup, Løvel LE34 j.nr. 1900319 19/5669
    anbs
   • 5 års beholderkontrol, Kallestrupvej 76, Endelig rapport (nr. 3), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
   • SV: Besvarelse af UKS i matrikulær sag angående 3o Kistrup, Løvel LE34 j.nr. 1900319 19/5669
    anbs
   • Tinghallen - Afspærre fortov - Tingvej 18/31497
    av4
   • Erklæring om at beholder tages ud af drift - Fallevej 15, 8800 Viborg 19/37460
    xkk
   • Supplerende materiale til byggesag. Åkanden 25, 8800 Viborg 19/26890
    lirm
   • Kvittering for udtalelse til PRTR-indberetning, Viborg Kraftvarme, Industrivej 40, 8800 Viborg 12/12642
    mdo
   • Tilbagemelding - supplerende - tilslutning af tag- og overfladevand til kollektiv kloak ifm. opførelse af friplejehjem, Hjarbækvej 59, 8831 Løgstrup 19/38133
    bie
   • Anmodning om indberetning til PRTR 2018, Viborg Kraftvarme, Industrivej 40, 8800 Viborg 12/12642
    mdo
   • Mail fra EVV - tilbagemelding - tilslutning af tag- og overfladevand til kollektiv kloak ifm. opførelse af friplejehjem, Hjarbækvej 59, 8831 Løgstrup 19/38133
    bie
   • spørgsmål vidersendes - afledning af spildevand og overfladevand - Hjarbækvej 59 - friplejehjem 19/38133
    bie
   • 10 års beholderkontrol, Kallestrupvej 91, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
   • Rapport AR-19-CA-00866543-01 vedr.Skibelund Havørredopdræt - Indløb 1 att: pfrostvedsted@post.tele.dk 19/31060
    tms
   • 10 års beholderkontrol, Lundvej 37 , 9500 hobroEndelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
   • Boligselskabet - Støj fra ventilationsanlæg Højberg smedie 12/6242
    bie
   • Tove Nydam, Bjerring, sender nyt budget for pavillion ved Bjerring sø som grundlag for udbetaling af andel af meddelt tilskud 17/28360
    bc6
   • Tove Nydam, Bjerring, sender nødvendige dokumenter som grundlag for udbetaling af støtte til pavillion Bjerring 17/28360
    bc6
   • Alfred Pedersen, Bjerring, oplyser at pavillon ved Bjerring sø er opprioriteret i forhold til bro og vil koste mere end oprindelig budgetteret 17/28360
    bc6
   • VS: Gyllekøling, Holstebrovej 266 19/7014
    jg1
   • Færdigmelding, Spurvelunden 7, byggesag 18/15048
    jha
   • Disc golf turnering i Nordisk park og Forstbotanisk Park 19/39628
    av4
   • Anmodning om tilkendegivelse fra lodsejer 19/39624
    aka
   • SV: Mammen Mejeri, spildevandsafledning. 12/138855
    ib3
   • 5 års beholderkontrol, Møllevej 7, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, Møllevej 7 19/2600
    jg1
   • Spørgsmål om spildevandsforhold. 19/39621
    tms
   • 5 års beholderkontrol, Møllevej 7, Endelig rapport (nr. 2), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
   • Opsættende virkning for klage nr. 1002923, 1002922, 1002921, 1002912 og 1002874 19/8837
    llk
   • SV: Mammen Mejeri, spildevandsafledning. 12/138855
    ib3
   • Færdigmelding, Bavnevej 21, byggesag 19/20399
    mbru
   • Afgørelse fra NST vedr. skovlov - tilladelse ikke nødvendig 18/62620
    mjr
   • VS: Ansøgning om udledningstilladelse for udløb B4201F og B4301F i Sparkær 19/32464
    flr
   • SV: Ansøgning om udledningstilladelse for udløb B4201F og B4301F i Sparkær 19/32464
    flr
   • sagsnr. 19/9878 - nabohøring til ansøgning om §16a miljøgodkendelse. 19/9878
    jg1
   • Guldborgvej 12D, klage over mgk 19/9878
    jg1
   • C12 gruppemøde - referat fra 28. august 2019 16/17638
    roc
   • Ringkøbing Skjern sender skabelon for ansættelseskontrakt vedr. projekt energieffektivitet og CO2-besparelser 18/41933
    rak
   • VS: Afspærring af Markedsvej - uge 51.2018 18/31497
    av4
   • Anmeldelse af jordflytning fra Gl. Århusvej 20-22 16/57042
    pba
   • Nedlæggelse a vej 18/19503
    sfc
   • VS: T.o.: Planlagt kortlægning iht. jordforureningsloven, Frederiksgade 19-21, Rødkærsbro 18/26089
    pba
   • Re: [Sagsnr.:19/38033] - [Dok.nr.:308806/19] Anmodning om tildeling af vejret til bassin på Birkevej, Ørum - Foreløbig udstykningsplan bassin Birkevej Ørum.pdf 19/38033
    sfc
   • Tilbagemelding inden 14 dage er ok 19/39573
    bie
   • KonfliktRapport.pdf 19/39573
    bie
   • Bilag -VVM.pdf 19/39573
    bie
   • Bilag - spildevand.pdf 19/39573
    bie
   • LP 509. Anmodning om aktindsigt fra Bent Werner Jensen 19/39583
    janb
   • Ansøgning.pdf 19/39573
    bie
   • Notat støj juni 19 rev01 090819-1.pdf 19/39573
    bie
   • Notat OML Stov opdat. 180719 - endelig.pdf 19/39573
    bie
   • Miljøansøgning for øgede luftmængder 09.08.2019 19/39573
    bie
   • Dialog med ansøger vedr. grundvandsoplysninger, Nørdamvej 14, 9632, Møldrup 19/37087
    mdo
   • Ønske om udbedring af fortov ved Grubevej 5 i Mønsted 19/39591
    jho
   • VS: Ønske om vurdering af jord ved Jegstrup Bæk er §3 19/39593
    jsni
   • Møde med HedeDanmark om Miljøcenter Lundgård og ønsker til ændringer af miljøgodkendelse, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm 19/39589
    mdo
   • Program for introduktionsdage 2019.ppt 16/42882
    elu
   • Bryrup og Mønsted dambrug 19/16538
    tms
   • Bryrup og Mønsted dambrug 19/16537
    tms
   • vedr. Stadion 19/39582
    av4
   • Anmodning om en udtalelse til ansøgning om miljøgodkendelse 19/39573
    bie
   • Færdigmelding, Nørremosevej 8, byggesag 18/49258
    lirm
   • Ønske om supplerende lavere hastighed på Tindbækvej 19/39572
    jho
   • status på dispensation til oprensning af sø 19/13181
    dhb
   • Autosvar / Autoreply - MST 19/37408
    tms
   • Journalnummer ved politiet - JOL019@politi.dk - 4100-88110-00073-19 18/10824
    mbp
   • Aftaler møde 19/34256
    anbs
   • Færdigmelding, Fristruphøjvej 210, byggesag 17/28210
    lirm
   • Ansoegning supplerende oplysninger.pdf 19/37615
    jha
   • Partnerskabsaftale 19/39563
    kov
   • udbetalingsbrev, Ormstrup Sø 16/66204
    roc
   • Ansoegning supplerende oplysninger.pdf 19/36077
    khy
   • Analyser Nørremølle enge 27.08.19 12/16651
    roc
   • VS: Kvittering for modtagelse af høringssvar vedrørende Bjerringbro Idrætspark - Hytter 18/61445
    mnan
   • Frigivelse efter prøvegravning LP 421 18/64267
    tojj
   • Frigivelse efter afsluttet udgravning. 18/64005
    tojj
   • Mail fra Harritslev Arkitektur vedr. plantegninger 19/15145
    evg
   • Mail fra Bs. vedr. deklaration og fortegnelse over ejerlejligheder 19/15145
    evg
   • Kvittering for masserettelser af indberetninger i ADS vedrørende 1013291175 Revas affaldscenter 19/28859
    4an
   • Grundlovsceremonier - først efter nytår 19/25263
    mcb
   • 09.09.19 BOM - Indsendelse nr 3, Sundbakken 7.pdf 19/22687
    lirm
   • Besvarelse fra Natur og Vand - ledningsejere 19/38518
    htob
   • Mail fra Bs. vedr. vedtægter og deklaration med tinglysningsrids 19/15145
    evg
   • Til/fra Thomas Segretain: invitation as a speaker for the ACA network meeting in Breda, The Netherlands 12/35831
    jh7
   • Ulbjerg Friluftsbad - Ansøgning om årligt driftstilskud sept. 2019 15/6583
    obp
   • SV: [Sagsnr.:19/23321] - [Dok.nr.:195414/19] Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 137.docx 19/23321
    mnan
   • Ervherv byggesag - Nygårdsvej 1, 7470 Karup 19/38733
    vbp
   • Notat vedrørende livestreamning - : K98-møde 18/166
    alm
   • Suppl. oplysninger vedr. ansøgning om landzonetilladelse til nybyggeri på Velds Husevej 13, 8830 Tjele 19/36796
    ba4
   • Re: SV: Indsigelse - mod sag 19/9878 - udvidelse af svineproduktion på Guldborgvej 12D, 8800 Viborg. 19/9878
    jg1
   • Besvarelse fra Natur og Vand - spildevand 19/26121
    htob
   • Byggesag oplyser om kontaktperson 19/38518
    htob
   • Sv: VS: [Sagsnr.:17/53124] Nedlæggelse (opfølgning) - Dybdalsvej 15, 8800 Viborg (Daubjerg), matr.nr. 6a Daubjerg By Daubjerg 17/53124
    sfc
   • Den kommunale medfinansiering for 2020 (1).pdf 13/39397
    jtb
   • Besvarelse fra MJBR - ingen bemærkninger 19/38518
    htob
   • Skovmarken 13, 8850 Bjerringbro 19/39481
    vkh
   • Islænderklubben Nökkvi - Vedr. lokaletilskud 2019 18/25185
    lgr
   • Korrespondance vedr. byggesager. Nygårdsvej 1, 7470 Karup.msg 19/17375
    lirm
   • Parkeringsbøde 09.08.19 Odinparken 17/48083
    tok
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Spørgsmål til ansøger vedr. skøjtebane-byggesagsmaterialer 18/37202
    olz
   • Opfølgning på materiale til byggesag om at_etablere en ny Event Hall_Poul Due Jensens Vej 23 8850 Bjerringbro_2019-09-10.pdf 19/27843
    vbp
   • Bombesvarelse 10-09-2019 16_45_03.pdf 19/27843
    vbp
   • Bombesvarelse 10-09-2019 16_36_08.pdf 19/27843
    vbp
   • Hindbærkrattet 105 - notering af købsinteresse til Jessica Toft 12/17513
    hbl
   • Session 3A 19/30744
    hebp
   • Erklæring om, at gyllebeholder tages ud af drift - Aalborgvej 141, 8830 Tjele 19/39667
    xkk
   • Bombesvarelse 10-09-2019 15_26_11.pdf 19/35888
    lirm
   • 10.09.2019 - Sendt e-mail til Victor med tilbagemelding på henvendelse om skimmel på Jegstrupvej 14, 8800 Viborg 19/38342
    jha
   • Bombesvarelse 10-09-2019 15_15_58.pdf 18/63695
    jno
   • Ejvind Jakobsen m.fl., status på igangværende (afsluttende) delprojekter 15/69705
    bc6
   • Yderligere besvarelse af mailhenvendelse vedr. kommunes sagsbahandling af byggesagen - Hulager 3, Hjarbæk 8831 Løgstrup 18/56762
    olz
   • Landzoneafgørelse til garage på Hovstien 11, 8830 Tjele 19/39590
    ba4
   • Landzonetilladelse til garage på Hovstien 11 8830 Tjele 19/39590
    ba4
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/39650
    vkh
   • Bombesvarelse 10-09-2019 14_45_20.pdf 19/32501
    lirm
   • Offentliggørelse af reguleringsprojekt i Ulbjerg Møllebæk 19/14208
    flr
   • Bombesvarelse 10-09-2019 14_43_23.pdf 19/22687
    lirm
   • 10.09.2019 Byggetilladelse til at_Opføre en-familieshus med integreret carport og redskabsrum_Sundbakken 7 8832 Skals.pdf 19/22687
    lirm
   • Genskabelse af naturlig hydrologi i Gammelkær i Vindum Skov - Viborg Kommune 18/54364
    snh
   • 10-09-2019 Byggetilladelse til at_opføre en tilbygning til garage_Porsevej 1 7470 Karup J.pdf 18/28176
    olz
   • Bombesvarelse 10-09-2019 14_24_44.pdf 18/28176
    olz
   • Udvidelse af foderkvote 19/35754
    tms
   • Bøgeskov Petanque - Rykker for bilag til lokaletilskud 2018 17/59765
    lgr
   • Spørgsmål og svar vedr. kommunens behandling af byggesagen - Hulager 3, Hjarbæk 8831 Løgstrup 18/56762
    olz
   • 10.09.2019 Kvitteringsbrev vedr. opførelse af enfamiliehus. Åkanden 25, 8800 Viborg.pdf 19/26890
    lirm
   • Bombesvarelse 10-09-2019 14_01_13.pdf 19/26890
    lirm
   • Kopi af partshøring og varsel om påbud vedr. opført bygning på golfbaneareal i landzone - Østervej 1 / Stavildvej 2A, Lynderup 18/7413
    bkb
   • Partshøring og varsel om påbud vedr. opført bygning på golfbaneareal i landzone - Østervej 1/Stavildvej 2A, Lynderup 18/7413
    bkb
   • DDS Hammershøj gruppe - RYKKER for bilag til lokaletilskud 2018 17/60094
    stli_slettet_1
   • Kopi af naboorientering om arealoverførsel til golfbane Stavildvej 2A (j.nr. 3466) 18/7413
    bkb
   • Bombesvarelse 10-09-2019 13_37_20.pdf 19/10756
    lirm
   • Planlagt kortlægning iht. jordforureningsloven, Frederiksgade 19-21, Rødkærsbro 18/26089
    pba
   • Falkevej 23, 8800 - Anmodning om beskæring 17/888
    akz
   • Tilbagemelding fra boligselskabet - støj fra ventilationsanlæg Højberg smedie 12/6242
    bie
   • Støj fra virksomheden - støjberegning/støjmåling 12/6242
    bie
   • FDF Bjerringbro - RYKKER for manglende bilag lokaletilskud 2018 17/60137
    stli_slettet_1
   • Bombesvarelse 10-09-2019 13_17_36.pdf 18/15048
    jha
   • Bombesvarelse 10-09-2019 13_17_52.pdf 19/38967
    mie
   • 10.09.2019 - BR18 Byggetilladelse tilbygning til _Katballevej 15 8800 Viborg.pdf 19/38967
    mie
   • Byggeri sender supplerende oplysninger i forhold til evt. dispensation for butiksstørrelse, Rema 1000 i Arnbjerg, Viborg 16/49665
    anp
   • Svar på spørgsmål om spildevandsforhold 19/39621
    tms
   • Ansøgning Midtscout - Adventrurespejd i det midtjyske - Kvittering for modtagelse 19/39046
    lgr
   • Bombesvarelse 10-09-2019 12_52_40.pdf 19/20399
    mbru
   • Bombesvarelse 10-09-2019 12_36_36.pdf 19/32587
    lirm
   • 4100-88110-00073-19 - Opfølgning på tidsfrist for sagen sendes videre til retten, Højbjerg Huse 7, 8840 Rødkærsbro 18/10824
    mbp
   • Kopi af Tilsynsnotat fra Karup Å den 4. september 2019 19/4758
    flr
   • 2 grødeskæring i Karup å mellem Karup og Sdr Resen 19/4758
    flr
   • Invitation til kommuneplan-ERFA man. 11/11 i Viborg 16/57480
    ba4
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre ny garage_Hovstien 11 8830 Tjele_2019-09-10.pdf 19/36978
    jboe
   • Bombesvarelse 10-09-2019 11_45_56.pdf 19/36978
    jboe
   • Bombesvarelse 10-09-2019 11_35_51.pdf 19/17452
    lirm
   • 10.09.2018 - Sendt e-mail til Anders med svar på suppelrende spørgmsål til afgørelsen på Kærvænget 10, 8800 Viborg.msg 19/30169
    mie
   • Bryrup og Mønsted dambrug 19/16538
    tms
   • Bryrup og Mønsted dambrug 19/16537
    tms
   • Bombesvarelse 10-09-2019 11_13_42.pdf 18/49258
    lirm
   • Svar om trafikale forhold på ved Tindbæk 19/39572
    jho
   • Naboorientering 18/7413
    bkb
   • Dispensation til oprensning af sø afv. naboaccept 19/13181
    dhb
   • Boligselskabernes bidrag til styringsmodel 19/860
    kemn
   • Underretning - nedsivningstilladelse 19/37408
    tms
   • Bombesvarelse 10-09-2019 10_57_14.pdf 19/24998
    jha
   • Bombesvarelse 10-09-2019 10_45_22.pdf 17/28210
    lirm
   • Bombesvarelse 10-09-2019 10_35_17.pdf 19/30703
    jha
   • 10.09.2019 Byggetilladelse til 4 dobbelthuse. Skurrehøjvej 1A, 8831 Løgstrup.pdf 19/26485
    lirm
   • Bombesvarelse 10-09-2019 10_30_49.pdf 19/26485
    lirm
   • 10092019 Screeningsbrev ændret anvendelse af staldbygning Nygårdsvej 1 7470 Karup Supplerende oplysninger.pdf 19/38733
    vbp
   • Bombesvarelse 10-09-2019 10_14_55.pdf 19/38733
    vbp
   • 10.09.2019 - Sendt e-mail til svar på spørgsmål til behandlingen af sagen opå Kærvænget 10, 8800 Viborg 19/30169
    mie
   • SV: Ny byggesag - Bro over beskyttet vandløb 19/39545
    flr
   • maill til EVVS - Essentia Protein Solutions 19/22468
    bie
   • Bombesvarelse 10-09-2019 09_56_02.pdf 18/56355
    aped_slettet_1
   • Forundersøgelser af klimatilpasningsplanens risikoområde 19/20314
    tms
   • Status - processpildevand 19/22468
    bie
   • Mailveksling med Rambøll om regning for trafikkørsler - Taphede basiskørsel (Østlig omfartsvej) 19/9824
    anp
   • Rykker for oplysning om Nedrivning af bygninger indenfor gravhøjs beskyttelseslinje på Gl Ålborgvej 55, 9632 Møldrup 18/61720
    ba4
   • Bombesvarelse 10-09-2019 09_34_33.pdf 19/38224
    mie
   • 10.09.2019 - Nedrivningstilladelse til at_Al eksisterende byggeri på matriklen nedrives_Kærvænget 10 8800 Viborg.pdf 19/38224
    mie
   • 10.09.2019 - Orientering om afgørelse på Kærvænget 10, 8800 Viborg, til Kirsa, Energi Viborg 19/30169
    mie
   • Bombesvarelse 10-09-2019 09_23_31.pdf 19/30169
    mie
   • 10.09.2019 - BR18 Byggetilladelse til at_opføre 3 identiske dobbelthuse_Kærvænget 10 8800 Viborg.pdf 19/30169
    mie
   • 10.09.2019 - Sendt e-mail til Jannie Andersen, Grundejerforeningen Kærvænget med orienteing om afgørelsen i sagen på Kærvænget 10, 8800 Viborg 19/30169
    mie
   • 10.09.2019 - Svarbrev til alle parter med bemærkninger til projektet med orientering om afgørelsen på Kærvænget 10, 8800 Viborg 19/30169
    mie
   • Kvittering samt anmodning om yderligere oplysninger vedr. nybyggeri på Velds Husevej 13, 8830 Tjele 19/36796
    ba4
   • Kvittering for soørgsmål i forbindelse med landzonetilladelse på P. Andersensvej 16, 8830 Tjele 19/21718
    ba4
   • Artsfund på hede til afskrabning v Landingsbaner 19/13133
    dhb
   • VS: SV: Indsigelse - mod sag 19/9878 - udvidelse af svineproduktion på Guldborgvej 12D, 8800 Viborg. 19/9878
    jg1
   • Screeningsbrev ændret anvendelse af staldbygning Nygårdsvej 1 7470 Karup Supplerende oplysninger.pdf 19/38733
    vbp
   • Dialog med Midtjyllands avis om status på sagen 16/50388
    roc
   • Tilsynsbrev - V. Børstingvej 8, 7800 Skive 19/37647
    idal
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/39481
    vkh
   • 10.09.2019 - BR18 Byggetilladelse.pdf 18/48900
    mie
   • SV: Vedr. sejlads gennem Skive by 19/4758
    flr
 • 09.09.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Vi mangler oplysninger til din ansøgning 090919 19/16342
    hsjen
   • KL sender plancher fra ekstraordinært K98 - den 6. september 2019 18/166
    alm
   • KL - Orientering til K98 - særnummer af Nyt fra KL's bestyrelse 18/166
    alm
   • Overløb fra pumpestation 19/39463
    tms
   • Jørgen Buus, Nonbo-gruppen skriver til borgmesteren vedr. overvejelserne omkring planerne i Nonbo 19/28029
    lss
   • TO: Vedtagelse af visionen i de andre kommuner 16/17638
    roc
   • Ansøger sender ny beskrivelse af boligområde ved Tapdrupvej 60 19/20609
    msb
   • Ringkøbing Skjern Kommune sender invitation Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland 18/41933
    rak
   • Ansoegning supplerende materiale.pdf 19/35123
    ekh
   • Besvarelse fra Energi Viborg 19/38518
    htob
   • Ansoegning Supplerende materiale .pdf 19/32818
    ekh
   • Besvarelse fra N1 - ingen bemærkninger 19/38518
    htob
   • Ok ift jordforurening: Holstebrovej 101 - ViboCold 19/35199
    peph
   • Afventer ansøgning: Nedsivningsanlæg til spildevand ved biogasanlægget, AU-Foulum 19/36236
    peph
   • Besvarelse fra Grundvand 19/26121
    htob
   • Alhedens Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/39429
    lgr
   • Alhedens Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/39429
    lgr
   • Alhedens Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/39429
    lgr
   • Driftstid for centralen Farverej 9 19/19253
    bie
   • Alhedens Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/39429
    lgr
   • Alhedens Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/39429
    lgr
   • Alhedens Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/39429
    lgr
   • Alhedens Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/39429
    lgr
   • RapportSammendrag060919_2spalter_6s.pdf 18/30281
    kes
   • Alhedens Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/39429
    lgr
   • fartbøde den 19/8 kl. 8.09 Koldingvej 17/48083
    tok
   • fartbøde 19/8 2019 kl. 11.27 Koldingvej 17/48083
    tok
   • Ansøgning jordvarme Mariendalvej 2, 9632 Møldrup 19/39431
    ag3
   • Team Viborg Pigefodbold - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/11114
    lgr
   • Besked fra Christine Sørensen - Invitation: Succes Online i Viborg 9. september 19/6179
    hkr
   • Ansøgning om nedsivningsanlæg Røddingvej 8a, 8800 Viborg 19/39417
    dek
   • Afgørelse: Ansøgning om udskiftning at virkemiddel Skravad Bæk 17/44834
    let
   • Tegning jordvarme Trekronervej 2, 8832 Skals 19/39411
    ag3
   • Fuldmagt jordvarme Trekronervej 2, 8832 Skals 19/39411
    ag3
   • Ansøgning jordvarme Trekronervej 2, 8832 Skals 19/39411
    ag3
   • Ansøgning om tilladelse til orienteringsløb i Broddingbjerg 26. maj 2020 kl. 10-17 18/61066
    ip3
   • Museet har ingen bemærkninger. HØRING jordvarme Transiggårdvej 3, 8800 Viborg 19/39259
    ag3
   • Viborg Kampsport - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/39390
    lgr
   • Viborg Kampsport - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/39390
    lgr
   • Ansøgning om tilladelse til afholdelse af KidsLiga Mtb løb d. 21. sep 2019 i Undallslund 18/61066
    ip3
   • Tegning jordvarme Hindbærkrattet 101, 8850 Bjerringbro 19/39378
    ag3
   • Fuldmagt jordvarme Hindbærkrattet 101, 8850 Bjerringbro 19/39378
    ag3
   • Ansøgning jordvarme Hindbærkrattet 101, 8850 Bjerringbro 19/39378
    ag3
   • Vejsedler Hyldevej 57 Viborg. 19/39369
    bie
   • 06-09-19_Bom-besvarelse - indsendelse 4.pdf 19/25610
    olz
   • Færdigmelding, Søakset 6, byggesag 18/64336
    lirm
   • Besked fra Mads Bøge Kristiansen - afbud fra LAJ - Sv: Master i offentlig ledelse: Møde i aftagerpanelet 18/16562
    alm
   • Færdigmelding for omlægning af kloak, Skolegade 14, 9632 Møldrup 17/35801
    peph
   • 08-09-2019 Supplerende materialer til byggesagen - Langdyssevej 4A, 8830 Tjele 19/19698
    olz
   • Byggeansøgning, Vinkelvej 156, 8800 Viborg 19/38887
    jboe
   • Vibocold - rykker fra rådgiver 19/35199
    peph
   • K98-møde den 6. september 2019 18/166
    alm
   • kirkebækvej 139 - naboerklæring om ledningsarbejde 15/24928
    peph
   • Referat fra bestyrelsesmøde i Net8800 18/52457
    lss
   • Referater fra bestyrelsesmøder i Energi Viborg 18/52457
    lss
   • VS: Dafolo vielser - del af det fælles kommunale selvbetjeningstjek 19/22574
    mcb
   • Bryrupvej 17 - udsat tømningsordning indtil 2022 19/37134
    peph
   • Tilladelse til vandløbsrestaurering i Grundel Bæk 16/18092
    hsjen
   • Svømmeklubben - Indstilling til placering af Viborg ny svømmehal ver. 2 / sept. 2019 18/56987
    obp
   • Underskrevet kontrakt - Benjamin Jørgensen 18/7667
    vde
   • honoraraftalen underskrevet : Simon Pedersen 18/7667
    vde
   • Underskrevet honoraraftale fra Caroline von Meyeren 18/7667
    vde
   • Billeder efter skybrud 31/7 - oversvømmelse i Viborg gågade 18/15842
    peph
   • Oversigt undervisning 2. halvår 2019 19/34479
    lboe
   • Høringssvar 1: Kvittering for modtagelse af høringssvar vedrørende Spildevandsplan 2019, Tillæg nr. 6 19/26337
    peph
   • Udkast til afgørelse: Ansøgning om udskiftning at virkemiddel Skravad Bæk 17/44834
    let
   • Bjerringbro BMX Klub - Rev. ansøgning vedr. hævning af rampe + ny gate 15/59407
    mgo
   • Opfølgende spørgsmål fra Hald Sø Bådelaug 16/24186
    roc
   • Status og spørgsmål fra Hals Sø Bådelaug 16/24186
    roc
   • SV: Høring om udkast til lokalplan nr. 525 for et erhvervsområde ved Holstebrovej i Viborg 19/6379
    llk
   • Kommentar til B1 statisk projekteringsrapport. Sivet Viborg - sag 19-314.msg 19/14303
    lirm
   • Tilbagemelding til Viborg Kommune ang. mulig forurening af Tjele Langsø 19/12025
    aa5
   • Forslag til håndtering af henvendelse fra dambruget om sikring af vandindtag 16/18092
    hsjen
   • Ønske om tjek af ensretning på Kirkebakken i Klejtrup 19/39276
    jho
   • Projektløsningsforslag fra EVV - Helledalen. Vand fra stien - behov for lavninger - risiko og Klima. Supplerende kommentar rev. 20.08.2019/hjp 18/28596
    peph
   • Vedr. mulig forurening af Tjele Langsø? 19/12025
    aa5
   • Klejtrup IF - Bilag til lokaletilskud regnskab 2018 18/42298
    sk
   • Kælderskakter, omfangsdræn, kloaktegning: Tapdrup Børnehus, Tapdrupvej 100 19/12324
    peph
   • Beskrivelse fra EVV: Tapdrup Børnehus, Tapdrupvej 100 19/12324
    peph
   • Endelig opsamling fra møde d. 02.07.2019. 19/16407
    roc
   • Fuldmagt jordvarme Transiggårdvej 3, 8800 Viborg 19/39259
    ag3
   • Ansøgning jordvarme Transsiggårdvej 3, 8800 Viborg 19/39259
    ag3
   • Tilbagemelding fra Furesøkommunerne om deltagelse i temadag. 19/16407
    roc
   • Ansøgning om fritliggende gylletank ved Ravnstrup, matr.nr. 7l Ravnstrup By, Ravnstrup, Ravnstrupvej 39 19/39250
    ba4
   • Kopi af foreløbigt svar vedr. sikring af vandindtag ved Rindsholm Dambrug 16/18092
    hsjen
   • Ønsker om sikring af vandindtag ved Rindsholm Dambrug 16/18092
    hsjen
   • Besvarelse fra musset - frigivet 19/38518
    htob
   • Tilsynsnotat 17/35695
    peph
   • Rettelse til mail: Ny 3D-printer på Grundfos Øst 2 19/39248
    bie
   • beholder kontrold hvamvej 62 19/19936
    kkg
   • Ny 3D-printer på Grundfos Øst 2 19/39248
    bie
   • Referat af møde med Have Kommunikation, Viborg Kommune, Kulturprinsen omkring LegeKunst 18/56138
    sqa
   • Spørgsmål ang. hældninger med mere, Fallesgårdevej 9, 7470 Karup 19/16723
    mbp
   • Bryrup og Mønsted dambrug 19/16537
    tms
   • Kopi af MJBR's udtalelse til forslag til placering af Nøgle bokse, Blichers Alle 25, 8830 Tjele 16/20619
    vbp
   • Lyngvej 18A-H - Brugsret kommunale opholdsarealer 19/25681
    aw
   • Fwd: Forslag til udvikling af landistrikter Birgittelyst 18/1734
    hant
   • 13.09.2019 Bilag til dagsordenens pkt. 7 - Notat om den nye detaljerede undersøgelse af Limfjordens havørreder 19/1062
    kes
   • Støjberegning fremsendt - Ny Daglig Brugs i Hammershøj, Gartnerbakken 4, 8830 Tjele 19/9970
    vbp
   • 13.09.2019 Dagsorden til Embedsmandsgruppemøde 19/1062
    kes
   • Underretning om brandsyn ved Nørresø 19/25181
    roc
   • SLKS Godkendelse af buget for arkæologisk undersøgelse ved Kokær Høj, VSM 08917, SLKS j.nr. 19/07260 15/38061
    l4l
   • Mail fra JFM med statistik på AdSolute-kampagne 19/28480
    mfa
   • Borgmestersvar til Steffen Skov 18/42541
    rak
   • Bekymring over opsætning af kæmpe vindmøller nær Rødkærsbro 18/42541
    rak
   • Underretning om brandsyn. 19/16407
    roc
   • Tilmelding til møde med grundejere 19/31994
    htob
   • Tilsagn om tilskud til opkøb af retten til indvinding af vand i forbindelse med frivillig aftale om ophør af drift af Hørup Mølle Dambrug ved Hørup Møllebæk 19/15154
    kes
   • tj@vibing.dk - Udbudsmateriale for "Alhedestien udbygning" 19/39228
    kj
   • Re: SV: SV: SV: SV: Tilskud til nedlæggelse af dambrug 19/15154
    kes
   • btb@vibing.dk - Alhedestien - rettelsesblad 1 19/39228
    kj
   • Hvorfor vokser steder fokusanalyse.pdf 19/38050
    mt
   • btb@vibing.dk - VS: Udbygning af Alhedestien 19/39228
    kj
   • Publico - Seminar om kommunebranding.pdf 19/38050
    mt
   • Re: [Sagsnr.:19/38033] - Tildeling af vejret - Birkevej, Ørum, 8830 Tjele, for nyt regnvandsbassin, Energi Viborg 19/38033
    sfc
   • Natur-teamet har udfyldt screeningsskema 19/26121
    htob
   • Rapport nr. 359015 (Dambrugskontrol fra Indløb Mønsted Dambrug) er færdiganalyseret 19/8987
    tms
   • Spørgsmål vedr. udstykning syd for P. Andersensvej 16, 8830 Tjele 19/21718
    ba4
   • Svar på suppl. oplysninger vedr. ansøgning om etablering af en sø på Søvsøvej 7 19/26584
    ba4
   • 08-09-219 Supplerende materialer til byggesagen - Houlkærshøjen 11, 8800 Viborg 19/15358
    olz
   • 2019 Opfølgning på beretningsefterslæb ved arkæologiske undersøgelser - VSM 13/103879
    kft
   • Henvendelse om reservering af bålhytte og shelter i børneskoven i Bruunshåb 25.-27. september 2019 18/61066
    ip3
   • Borrevej 34, Bjerringbro -betaler vandafledning 13/26663
    peph
   • Grødeskæring Aaresvad Å 19/32244
    flr
   • Fælleskommunal Selvbetjeningstjek: KL, KOMBIT og DXC 19/22574
    mcb
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Svarmail til beboerne - uddybelse af første besvarelse 19/35182
    anso
   • Bombesvarelse 09-09-2019 10_50_54.pdf 16/15338
    jha
   • 09-09-2019_Ibrugtagningstilladelse til at_opføre nyt bilhus_Lundborgvej 12, 8800 Viborg.pdf 16/15338
    jha
   • Referat af møde i det Grønne Råd for Viborg Kommune onsdag den 4.september.docx 19/766
    jrs
   • Ll. Thorupvej (Tingvej 29, 8832) - Varsel af påbud om beskæring 19/39457
    akz
   • 09.09.2019 Byggetilladelse til etageboliger. Sivet 1-13 og 4-10 8800 Viborg.pdf 19/14303
    lirm
   • Bombesvarelse 09-09-2019 15_30_47.pdf 19/14303
    lirm
   • BOM Kvittering jordvarme Mariendalvej 2, 9632 Møldrup 19/39431
    ag3
   • Om aflevering af asbest-tagplader på Genbrugsstationerne 12/132148
    bie
   • SV: bil garage på Vingevej 19/19398
    anbs
   • Svar vedr. støj ved krydderikvarteret 19/19253
    bie
   • [Sagsnr.:19/39429] Alhedens IF - Kvittering på 8 kursusansøgninger 2019 19/39429
    lgr
   • Svar på forespørgsel om mulighed for at bygge ekstra beboelsesbygning på Brunbankevej 60, 8831 Løgstrup 19/39410
    bkb
   • Holstebrovej 101 - anmodning om oplysning ved rådgiver, accept af ændring til regnbed 19/35199
    peph
   • Mail Sortebrødre Gruppe om besigtigelse og udbetaling af acontotilskud 18/43767
    sk
   • Screeningsbrev lovliggørelse maskinhus og terrasse Hedemøllevej 21 8850 Bjerrinbro Supplerende materiale.pdf 19/39169
    mbru
   • Bombesvarelse 09-09-2019 14_19_01.pdf 19/39169
    mbru
   • [Sagsnr.:19/11114] Team Viborg Pigefodbold - Kvittering på 1 kursusansøgning 2019 19/11114
    lgr
   • Museet orientering jordvarme Trekronervej 2, 8832 Skals 19/39411
    ag3
   • Svar fra borgmester Ulrik Wilbek vedr. brev angående skrald, renhed og skraldespande i Viborg Kommune/Viborg by 19/36815
    kemn
   • BOM Kvittering jordvarme Trekronervej 2, 8832 Skals 19/39411
    ag3
   • ScreeningsbrevOpførelse af enfamiliehus Søakset 18 8800 Viborg Supplerende oplysninger.pdf 19/39153
    lirm
   • Bombesvarelse 09-09-2019 13_49_13.pdf 19/39153
    lirm
   • Skravad Bæk o8857 - spørgsmål vedr. udbetalingsanmodning 17/44834
    let
   • Nabohøring om ansøgt miljøgodkendelse - Vinkelvej 143, 8800 Viborg 19/34075
    clp
   • Ll. Torupvej (Strandvejen 3, 8832) - Varsel af påbud om beskæring 19/39350
    akz
   • BOM Kvittering jordvarme Hindbærkrattet 101, 8850 Bjerringbro.pdf 19/39378
    ag3
   • Museet orientering jordvarme Hindbærkrattet 101, 8850 Bjerringbro 19/39378
    ag3
   • [Sagsnr.:19/39390] Viborg Kampsport - Kvittering på 2 kursusansøgninger 2019 19/39390
    lgr
   • Opfølgning på ændringer til byggesag angående brandforhold ifm. opføre ny administrationsbygning_Mammen Byvej 32, 8850 Bjerringbro_2019-09-09.pdf 18/45933
    vbp
   • Bombesvarelse 09-09-2019 13_33_11.pdf 18/45933
    vbp
   • Bombesvarelse 09-09-2019 13_18_55.pdf 19/38887
    jboe
   • ScreeningsbrevNedrive landbrugsbygning Vinkelvej 156 8800 Viborg Supplerende oplysninger.pdf 19/38887
    jboe
   • Kloakopland i Sundstrup 19/37881
    tms
   • Ingen bemærkninger til det fremsendte - Hyldevej 57 Viborg. 19/39369
    bie
   • Herredsvejen 180A, 9500 Hobro: Kopi af landzonetilladelse til motorhus til biogasanlæg 19/38938
    bkb
   • ScreeningsbrevOpførelsse en tilbygning til Teglmarken 173 8800 Viborg Supplerende oplysninger.pdf 19/38862
    jboe
   • Bombesvarelse 09-09-2019 12_24_38.pdf 19/38862
    jboe
   • Herredsvejen 180A, 9500 Hobro: Landzonetilladelse til motorhus til biogasanlæg 19/38938
    bkb
   • Screeningsbrev opføre Shelter Romlundvej 43C 8831 Løgstrup Supplerende oplysninger.pdf 19/39135
    mbru
   • Bombesvarelse 09-09-2019 12_06_04.pdf 18/64336
    lirm
   • _Screeningsbrev_Opføre enfamiliehus._Hindbærvej 19 8840 Rødkærsbro_2019-09-06.pdf 19/25610
    olz
   • Bombesvarelse 09-09-2019 12_04_34.pdf 19/39135
    mbru
   • 09.09.2019_Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_Opføre en-familieshus med integreret carport og redskabsrum_Sundbakken 7 8832 Skals.pdf 19/22687
    lirm
   • Bombesvarelse 09-09-2019 11_58_00.pdf 19/22687
    lirm
   • Kvitteringsmail for indberetning i Bossinf-Stb 19/14857
    evg
   • Status til rådgiver - Holstebrovej 101 19/35199
    peph
   • Rykker regionmidt: Holstebrovej 101 - ViboCold 19/35199
    peph
   • Offentliggørelsesskema 2019 - Horsdalvej 45, 8850 Bjerringbro 19/33660
    xkk
   • Viborg Kommunes kommentarer til henvendelsen vedr. mulige uoverensstemmelser i beskyttet natur 19/34534
    aka
   • ScreeningsbrevOpførelse af vindfang Fanøvej 2 8800 Viborg Supplerende oplysninger.pdf 19/39030
    cajen
   • Bombesvarelse 09-09-2019 11_19_39.pdf 19/39030
    cajen
   • Spørgsmål til ejer om vandboring på Transiggårdvej 3, 8800 Viborg er aktiv 19/39259
    ag3
   • SV: Udkast til afgørelse: Ansøgning om udskiftning at virkemiddel Skravad Bæk 17/44834
    let
   • Bombesvarelse 09-09-2019 11_08_12.pdf 19/14383
    mbru
   • Museet HØRING jordvarme Transiggårdvej 3, 8800 Viborg 19/39259
    ag3
   • Bombesvarelse 09-09-2019 10_59_51.pdf 19/14379
    lirm
   • Bombesvarelse 09-09-2019 10_54_01.pdf 19/14447
    lirm
   • Screeningsbrev lovliggørelse udestue Vestermøllevej 17 C 8800 Viborg Supplerende materiale.pdf 19/38955
    mbru
   • Ansøgning om etablering af gyllebeholder på areal med vejreservation - Viborg Kommune 19/39250
    ba4
   • Bombesvarelse 09-09-2019 10_38_48.pdf 19/38955
    mbru
   • Byggeaffald - Ånsbjergvej 32 19/37267
    bie
   • 14.12.2018 Vedrørende diverse forhold. Sivet i Arnbjerg.msg 19/14303
    lirm
   • Om ny 3D-printer på Grundfos Øst 2 19/39248
    bie
   • Konfliktsøgning 19/39250
    ba4
   • Svar om afmærkning af ensretning ved skolen på Kirkebakken i Klejtrup 19/39276
    jho
   • Svar til EVV om videre forløb: Helledalen. Vand fra stien - behov for lavninger - risiko og Klima. Supplerende kommentar rev. 20.08.2019/hjp 18/28596
    peph
   • Kvittering til Stoholm Borgerforening 19/26072
    pch
   • Accepteret forslag til placering: Nedsivningsanlæg til spildevand ved biogasanlægget, AU-Foulum 19/36236
    peph
   • Tiltrædelse af forslag om arbejdsfordeling ved temadag 19/16407
    roc
   • 09-09-2019 Byggetilladelse til at_opføre nyt enfamiliehus_Vorningvej 43 8830 Tjele 19/26512
    olz
   • Bombesvarelse 09-09-2019 10_03_12.pdf 19/26512
    olz
   • Screeningsbrev opføre overdækning bro Hvamvej 83 9620 Aalestrup Supplerende oplysninger.pdf 19/37615
    jha
   • Bombesvarelse 09-09-2019 09_57_21.pdf 19/37615
    jha
   • Anmodning om suppl. oplysninger vedr. ansøgning om etablering af en sø på Søvsøvej 7 19/26584
    ba4
   • Kvittering jordvarme Transiggårdvej 3, 8800 Viborg 19/39259
    ag3
   • Anmodning om bekræftelse på at 2 gyllebeholdere er taget ud af drift - Romlundvej 74, 8800 Viborg 19/39255
    idal
   • 09-09-2019 Byggetilladelse til_tilbygning til parcelhus_Houlkærshøjen 11 8800 Viborg 19/15358
    olz
   • Vedr. sagsbehandling af ansøgning om motorhus til biogasanlæg på Herredsvejen 180A 19/38938
    bkb
   • Kvitterings-mail - Øst 2 19/39248
    bie
   • Bombesvarelse 09-09-2019 09_32_09.pdf 19/15358
    olz
   • Svar på spørgsmål ang. hældning, Fallesgårdvej 9, 7470 Karup 19/16723
    mbp
   • Bombesvarelse 09-09-2019 09_17_39.pdf 16/10611
    jha
   • Lyngvej 18A-H - Brugsret kommunale opholdsarealer 19/25681
    aw
   • Opfølgning på møde den 14. august - Hamarvej 1-3, 8800 Viborg - Boenheden Ulriksdal. 19/9990
    vbp
   • VS: Tilsagn om tilskud til opkøb af retten til indvinding af vand i forbindelse med frivillig aftale om ophør af drift af Hørup Mølle Dambrug ved Hørup Møllebæk 19/15154
    kes
   • Bombesvarelse 09-09-2019 08_45_47.pdf 18/35535
    mie
   • Bekræftelse på reservering af bålhytte og shelter i Papskoven ved Bruunshåb 25.-27.9.19 18/61066
    ip3
   • 09.09.2019_Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre 144 boliger_Erik Ejegods Vej, delområde II, 8800 Viborg.pdf 18/35535
    mie
   • VS: Grødeskæring Aaresvad Å 19/32244
    flr
   • SV: Grødeskæring Aaresvad Å 19/32244
    flr
 • 06.09.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Byggeansøgning . Hedemøllevej 21, 8800 Viborg 19/39169
    mbru
   • Speciale fra Sanne Flarup - uformelle planer/helhedsplaner 16/45706
    anp
   • Miljøstyrelsen kvitterer for fremsendelse af handlingsplan for forebyggelse af perkolatoverløb samt status for kloakplan 18/1124
    hani
   • Supplerende materiale til byggesag. Erikstrupvej 16, 8830 Tjele 19/28863
    lirm
   • Grønageren 8, 9500 Hobro - Fremsendt eksempel på ønsket bjælkehus 19/37563
    olz
   • SV: Forespørgsel vedr. forsyning/ledninger - kommuneplantillæg nr. 52 for erhvervsområde i Bjerringbro 19/37235
    llk
   • Re: Den Midtjyske Cykelstjerne version 2.0 17/9945
    tv
   • Byggeansøgning - Lynderupvej 141, 8832 Skals 19/39178
    mie
   • Nyhedsmail om støttet byggeri nr. 15 i 2019 - redaktionelle bemærkninger til håndbøgerne for september måned 19/62
    msf
   • Re: Den Midtjyske Cykelstjerne version 2.0 17/9945
    tv
   • Re: Den Midtjyske Cykelstjerne version 2.0 17/9945
    tv
   • Re: Den Midtjyske Cykelstjerne version 2.0 17/9945
    tv
   • Den Midtjyske Cykelstjerne version 2.0 17/9945
    tv
   • Færdigmelding, Arnbjerg Fælled 11, byggesag 17/23704
    mie
   • SV: Forespørgsel vedr. forsyninger/ledninger - ny planlægning for tæt-lav boligbebyggelse ved Teglskjær i Viborg 19/23321
    mnan
   • Spørgsmål til Landzoneafgørelse til ny kustode pavillon til Æ Bindstouw, Blichersvej 40, 8800 Viborg 19/8149
    ba4
   • SV: Forespørgsel vedr. forsyninger/ledninger - ny planlægning for tæt-lav boligbebyggelse ved Teglskjær i Viborg 19/23321
    mnan
   • VS: Middagshøjvej, midlertidig flytning af byggepladshegn 19/39165
    av4
   • Tilmelding til møde med grundejere 19/31994
    htob
   • Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1626717) 19/39101
    ba4
   • Middagshøjvej, midlertidig flytning af byggepladshegn 19/39165
    av4
   • Supplerende materiale til færdigmelding. Søakset 9, 8800 Viborg 19/3996
    lirm
   • VS: Nordstjernen, udsektionering af eksisterende boligfløj, Borrisvej 2, 8800 Viborg 18/38966
    vbp
   • SV: Poul Due Jensens Vej 19/22932
    av4
   • Poul Due Jensens Vej 19/22932
    av4
   • Byggeansøgning - Søakset 18, 8800 Viborg 19/39153
    lirm
   • Mail med kommentar til ventilation ifm. færdigmelding af byggesagen - Søndermarksvej 16A, Viborg 18/2678
    olz
   • Noter fra møde om cykelsti fra Viborg til Holstebro 3. september 2019 19/26289
    lje
   • Tilglyst servitut - Søndermarksvej 16A, Viborg 18/2678
    olz
   • Byggeansøgning - Rogenstrupvej 16, 8831 Løstrup 19/39142
    jboe
   • Nedknusningsanlæg - byggeaffald Skibelundvej 82 19/37292
    bie
   • Bilag 4: Den Midtjyske Cykelstjerne Version 2.0.pdf 17/9945
    tv
   • Den Midtjyske Cykelstjerne version 2.0.pdf 17/9945
    tv
   • Byggeansøgning - Romlundvej 43C, 8831 Løgstrup 19/39135
    mbru
   • Bilag 3: Den Midtjyske Cykelstjerne (Version 1.0).pdf 17/9945
    tv
   • Bilag 2: Ekstern finansiering ag cykelinfrastruktur eksempler fra København mmKøbenhavnske Cykelbroer.pdf 17/9945
    tv
   • Indsigelse - mod sag 19/9878 - udvidelse af svineproduktion på Guldborgvej 12D, 8800 Viborg. 19/9878
    jg1
   • Bilag 1: Samarbejde mellem Staten og Viborg Kommune.pdf 17/9945
    tv
   • Fornyet klage over støj ved krydderikvarteret 19/19253
    bie
   • Søgårdsvej 1, Daugbjerg, 8800 Viborg 19/39116
    vkh
   • Færdigmelding, Ingstrupvej 20, byggesag 18/34819
    lirm
   • Stanghedevej 19, 8800 Viborg 19/39105
    vkh
   • Langdyssevej 12, 8830 Tjele 19/39097
    vkh
   • Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1626819) 19/39099
    ba4
   • Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af en biogasmotor hos Hærup Biogas Aps, Herredsvejen 180, 9500 Hobro 17/62235
    kft
   • Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1626604) 19/39090
    ba4
   • SV: John Jensen - Hærup bioenergi 19/36777
    pjj
   • SV: John Jensen - Hærup bioenergi 19/36777
    pjj
   • Viborg Ro- og Kajakklub - Vedr. havkajak prøve 2019 19/32128
    lgr
   • Viborg Ro- og Kajakklub - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/32128
    lgr
   • Færdigmelding, Bag Højen 34, byggesag 18/34714
    jno
   • Ansøger orienteres om og kvitterer for dato for borgermøde (Tapdrupvej 60) 19/20609
    msb
   • SV: Digital Infrastruktur - Præsentationer fra møde 4.september 16/7425
    es
   • Digital Infrastruktur - Præsentationer fra møde 4.september 16/7425
    es
   • 06-08-2019 Supplerende materialer til byggesagen - Houlkærshøjen 11, 8800 Viborg 19/15358
    olz
   • Færdigmelding, Borridsøvej 3, byggesag 19/15350
    mbru
   • Midtscout - Ansøgning om tilskud til adventrure spejderløb i det midtjyske nov. 2019 19/39046
    lgr
   • Ansøger sender beskrivelse af boligområde ved Tapdrupvej 60 19/20609
    msb
   • Dieselbil fik samme karakter som elbil i test af luftkvalitet: Men helt uden emissioner er den ikke | Lektor om el-løbehjul: Forbyd ikke nye teknologi 19/34295
    tv
   • Skals Skytteforeingen fremsender dokumentation 18/61710
    obp
   • Færdigmelding_lovliggøre skur bygget i forlængelse af carport_Borridsøvej 3, 8850 Bjerringbro_2019-09-04..pdf 15/46869
    mbru
   • Ugen med transport: BRT spøger i Østjylland, robottaxaer i Kina og en røffel til Molslinjen 19/34295
    tv
   • Byggeansøgning - Fanøvej 2, 8800 Viborg 19/39030
    cajen
   • Opgørelse af plastforbrug 2018 19/21053
    ib3
   • Ansoegning.pdf 19/36173
    khy
   • Konklusionsrapport - Kløvermarken 12/54323
    evg
   • SV: Erklæring om, at gyllebeholder er taget ud af drift - Rogenstrupvej 15B 19/38257
    xkk
   • Fejlfind på fartviser ved Vestre Ringvej 7 18/3187
    kiw
   • Re: Driftsaftale om OS2 Borgerpc 19/38186
    pj
   • trafikogveje@viborg.dk - VS: Vejbump (kloakering Vestergade 60, 9632 Møldrup 19/39015
    kj
   • Referat fra skolebestyrelsesmøde d. 27.08.2019.docx 19/39010
    bm
   • Bilag 1 - Styrelsesvedtægt - Folkeskolen.pdf 19/39010
    bm
   • Bilag 2 - Bilag til styrelsesvedtægt - Folkeskolen.pdf 19/39010
    bm
   • Bilag 4 - Dialogbaseret aftale 2018-19 - Hald Ege Skole.docx 19/39010
    bm
   • Bilag 3 - Noter fra kontaktforældremøde d. 09.10.18.docx 19/39010
    bm
   • Kvittering for ansøgning: Godkendelse af regnskab-1219200 16/49341
    kft
   • SV: Kontrol af forespørgsler i Prisme 18/32209
    jls
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • 06-09-2019_BR18 Byggetilladelse til at_opføre bålhytte og 3 sheltere samt lovliggøre patruljehytte_Teglmarken 241 8800 Viborg.pdf 19/23399
    ekh
   • Bombesvarelse 06-09-2019 14_49_31.pdf 19/23399
    ekh
   • DDS Rødkær: Formidling af svar fra TF vedr. skurvogn i Østervang og svar om lokaletilskud 18/8851
    sk
   • Bombesvarelse 06-09-2019 14_11_30.pdf 19/22119
    lirm
   • Ll. Torupvej 5, 8832 - Varsel af påbud om beskæring 19/39207
    akz
   • Mail til ansøger om status på sagen, screening og statiske beregninger, Marsk Stigs Vej 2D, 8800 Viborg 19/34592
    vbp
   • 06.09.2019 Opfølgning efter færdigmelding af enfamiliehus. Skovhøjen 4, 8800 Viborg.pdf 17/52667
    lirm
   • Bombesvarelse 06-09-2019 13_57_15.pdf 17/52667
    lirm
   • Brunbankevej 19, 8831 - Varsel af påbud om beskæring 19/39192
    akz
   • Tilbagemelding til indkomne kommentar vedr. ventilation - Søndermarksvej 16A, Viborg 18/2678
    olz
   • Screeningsbrev Etablerining legeplads ved Rødding Sø Kirkegade 32 8830 Tjele Supplerende oplysninger.pdf 19/38964
    olz
   • Bombesvarelse 06-09-2019 13_23_38.pdf 19/38964
    olz
   • Bombesvarelse 06-09-2019 13_23_00.pdf 19/24090
    lirm
   • SV: Den Midtjyske Cykelstjerne version 2.0 17/9945
    tv
   • SV: Den Midtjyske Cykelstjerne version 2.0 17/9945
    tv
   • SV: Den Midtjyske Cykelstjerne version 2.0 17/9945
    tv
   • Bombesvarelse 06-09-2019 13_04_53.pdf 17/23704
    mie
   • Brunbankevej (Kølsenvej 56, 8831) - Varsel af påbud om beskæring 19/39158
    akz
   • Viborg Kommune - Økonomisk redegørelse en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 - september 2019 19/7216
    jeni
   • Bombesvarelse 06-09-2019 12_38_02.pdf 19/15350
    mbru
   • Nabohøring af ansøgning - Ulvedalsvej 2b, 7470 Karup 19/35314
    xkk
   • Bombesvarelse 06-09-2019 11_57_18.pdf 19/3996
    lirm
   • 06.09.2019 Ibrugtagningstilladelse til enfamiliehus. Søakset 9, 8800 Viborg.pdf 19/3996
    lirm
   • Spørgsmål og svar vedr. fremsendt billede af bygning - Grønageren 8 i Klejtrup, 9500 Hobro 19/37563
    olz
   • Screeningsbrev lovliggørelse tilbygning ml. eksisterende beboelse og udhus Katballevej 15 8800 Viborg.pdf 19/38967
    mie
   • 06-09-2019_BR18 Byggetilladelse til at_opføre tilbygning til eksisterende uopvarmet lagerhal_Farvervej 3 8800 Viborg.pdf 19/18697
    ekh
   • SV: Indsigelse - mod sag 19/9878 - udvidelse af svineproduktion på Guldborgvej 12D, 8800 Viborg. 19/9878
    jg1
   • Bombesvarelse 06-09-2019 12_12_42.pdf 19/38967
    mie
   • Bombesvarelse 06-09-2019 12_10_29.pdf 19/18697
    ekh
   • Nabohøring af ansøgning 19/38786
    fil
   • SV: Vedr. indkørsel 19/33800
    sfc
   • Bombesvarelse 06-09-2019 11_57_03.pdf 18/14911
    jha
   • Nabohøring - ansøgning om miljøgodkendelse af Tindbækvej 28,8830 Tjele 19/38786
    fil
   • Fægteborgvej 1, 8831 - Varsel af påbud om beskæring 19/39121
    akz
   • Supplerende svar vedr. bebyggelsens ydre fremtræden på Sundvej 11, 8832 Skals.msg 19/28635
    lirm
   • BR18 Byggetilladelse til at_opføre kostaldmalkecenter_Burrehøjvej 49 8830 Tjele_2019-09-06..pdf 19/14925
    vbp
   • Bombesvarelse 06-09-2019 11_39_23.pdf 19/14925
    vbp
   • Driftstid for centralen Farverej 9 19/19253
    bie
   • VS: Indsigelse - mod sag 19/9878 - udvidelse af svineproduktion på Guldborgvej 12D, 8800 Viborg. 19/9878
    jg1
   • Omplaceringsliste - BUPL 19/3751
    ahst
   • Omplaceringsliste - FOA 19/3751
    ahst
   • Bombesvarelse 06-09-2019 11_07_44.pdf 19/25610
    olz
   • Bombesvarelse 06-09-2019 11_02_30.pdf 19/32853
    olz
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/39116
    vkh
   • Bombesvarelse 06-09-2019 10_56_54.pdf 18/47012
    mbru
   • Bombesvarelse 06-09-2019 10_46_05.pdf 18/34819
    lirm
   • Bombesvarelse 06-09-2019 10_40_55.pdf 19/32263
    mbru
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/39105
    vkh
   • Screeningsbrev Flytte skur Fasanvej 45 8800 Viborg.pdf 19/38942
    khy
   • Bombesvarelse 06-09-2019 10_34_58.pdf 19/38942
    khy
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/39097
    vkh
   • Bombesvarelse 06-09-2019 09_48_01.pdf 18/34714
    jno
   • Screeningsbrev Udnytte 1 sal til beboelse Nederhedevej 10 8832 Skals Supplerende oplysninger.pdf 19/38751
    khy
   • Screeningsbrev lovliggørelse af diverse sekundære bebyggelser Nordskoven 21 9632 Møldrup.pdf 19/38756
    khy
   • Ajlebeholder er sløjfet og kastet til - Vigstrupvej 6, 8800 Viborg 19/38169
    xkk
   • Bombesvarelse 06-09-2019 09_41_54.pdf 19/38756
    khy
   • Mail til Skals Skytteforening, regnskabsafslutning 18/61710
    obp
   • Bombesvarelse 06-09-2019 09_11_27.pdf 19/38751
    khy
   • Svar på spørgsmål om byggetilladelse til enfamiliehus på Vorningvej 43, 8830 Tjele 19/31706
    ba4
   • Spørgsmål og svar pr. mail vedr. byggetiladelse - Vorningvej 43, 8830 Tjele 19/26512
    olz
   • Varsling af miljøtilsyn 2019 - Vallerbækvej 89, 7470 karup 19/38007
    idal
   • Støjredegørelse ifm ansøgning om godkendelse af nedknusningsanlæg for uforurenet beton og tegl, Egelundsvej 5, Viborg 18/25074
    bie
   • Varsling af miljøtilsyn 2019 - NY DATO! - Vallerbækvej 89, 7470 karup 19/38007
    idal
   • Bombesvarelse 06-09-2019 08_23_47.pdf 17/62841
    lirm
   • Driftsaftale om OS2 Borgerpc 19/38186
    pj
   • kj@viborg.dk - SV: Vejbump (kloakering Vestergade 60, 9632 Møldrup 19/39015
    kj
   • Bombesvarelse 06-09-2019 08_04_07.pdf 19/38733
    vbp
 • 05.09.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Sv: Bekræftelse på at gyllebeholder er taget ud af drift - Bollervej 22, 8800 Viborg 19/37094
    idal
   • Anmodning til T&M om udkast til svar - Ang. hærvejsmotorvejens føring omkring Viborg. 19/38997
    kemn
   • Henvendelse til hele byrådet - Ang. hærvejsmotorvejens føring omkring Viborg og vindmøller ved Tolstrup. 19/38997
    kemn
   • Henvendelse fra Bruunshåb Borgerforening - Ang. hærvejsmotorvejens føring omkring Viborg. 19/38997
    kemn
   • Kopi af Kystdirektoratets dispensation til udstykning af 3 sommerhuse beliggende på lejet grund inden for strandbeskyttelseslinjen på matr.4a, Sundstrup By, Ulbjerg, Strandvejen 27, 29 og 31, 8832 Skals, Viborg Kommune 19/32003
    ba4
   • Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommunen - arealoverførsel Østerled 39D 19/32020
    ba4
   • Deadline til nedskiltningspuljen udsættes til d. 20. september 19/27007
    jho
   • Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse, matr.nr. 14u V. Tostrup By, V. Tostrup 19/38993
    bkb
   • Byggeansøgning - Vestergade 4, 8830 Tjele 19/38985
    olz
   • VS: Energnist bestyrelsesmøde 10. september 2019 - dagsorden! 18/3416
    ner
   • Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse - matr.nr. 4bd og 19m Neder Hammershøj By, Hammershøj 19/38991
    bkb
   • VS: Energnist bestyrelsesmøde 10. september 2019 - dagsorden! 18/3416
    ner
   • Notat fra telefonsamtale den 5. september 2019 med Peter Madsen, Vingevej 62, om Vingevej 47, Tjele 19/19398
    anbs
   • Re: Tilbagemelding vedr. ansøgning om landzonetilladelse, Bruunshåb renseanlæg 19/33052
    anbs
   • Kvittering for modtagelse af svar vedr. supplering af Østervangsvej 10, Vejrumbro 19/38980
    bkb
   • Forespørgsel om supplering af Østervangsvej 10, Vejrumbro 19/38980
    bkb
   • Viborg, Morvillesvej 6 - Nedbrydningstilladelse / Meddelelse om påbegyndelse 18/9875
    av4
   • Viborg, Asanihaven / Opfølgning på tidligere indgåede aftaler om kørsel og parkering mv. 18/9875
    av4
   • Viborg, Morvillesvej 6 - nedbrydningstilladelse / opfølgning 18/9875
    av4
   • Byggeansøgning - Katballevej 15, 8800 Viborg 19/38967
    mie
   • Fra Thomas Segretain RE: invitation as a speaker for the ACA network meeting in Breda, The Netherlands 12/35831
    jh7
   • 05.09.2019 - Modtaget e-mail fra Dan, Erik Ark. med spørgsmål om BT indeholdt fejl i arealer.msg 18/48900
    mie
   • Fra Slots- og Kulturstyrelsen VS: Afgørelse om fredningsophævelse og udpegning som bevaringsværdig bygning: Nytorv 4, Viborg 14/69322
    jh7
   • Sv: VS: [Sagsnr.:17/53124] Nedlæggelse (opfølgning) - Dybdalsvej 15, 8800 Viborg (Daubjerg), matr.nr. 6a Daubjerg By Daubjerg 17/53124
    sfc
   • SV: Vedr. indkørsel 19/33800
    sfc
   • Spørgsmål om mulighed for udstykning af matr.nr. 5gø Karup By, Karup - Vallerbækvej 19/38968
    ba4
   • Spørgsmål vedr. sagsbehandlingstid for ansøgning om motorhus til biogasanlæg vedr. Herredsvejen 180 19/38938
    bkb
   • Byggeansøgning - Kirkegade 32, 8830 Tjele 19/38964
    olz
   • Revideret bebyggelsesplan (Tapdrupvej 60) 19/20609
    msb
   • Byggeansøgning - Vestermøllevej 17C, 8800 Viborg 19/38955
    mbru
   • Mail: Svar fra Viborg Kommune på spørgsmål vedr. tyveri i hjemmeplejen 19/38805
    ek7
   • Færdigmelding, Nygårdsvej 1, byggesag 17/57882
    lirm
   • Stockholm Dinner Crusie 25. september 18/54382
    dj2
   • Byggeansøgning - Fasanvej 45, 8800 Viborg 19/38942
    khy
   • Opdatering fra Midttrafik - 2. behandling 2019 16/36383
    majoh
   • Henvendelse fra Johan Ankjær Johansen - Begæring om aktindsigt i sagen "asanihaven" Viborg. 19/38940
    kemn
   • Dansk Biogasrådgivnings ansøgning om landzonetilladelse til motorhus med skorsten til biogasanlæg på Herredsvejen 180A, 9500 Hobro 19/38938
    bkb
   • Kan ikke leveres: [Sagsnr.:19/38878] - [Dok.nr.:315631/19] Samlet aktindsigt - (Aktindsigt) Uretmæssig råden over kommunalareal - Udsigten 23, 7850 Stoholm 19/38878
    sfc
   • Film og yderligere oplysninger om Sundhedsaftalen 18/211
    alm
   • Supplerende materiale til byggesag. Erantisvej 1, 8800 Viborg 19/22119
    lirm
   • SV: 83-52 Overlundgården - Arkitekturscreening vedr. udearealer 18/42268
    llk
   • Færdigmelding, Ø. Børstingvej 6, byggesag 17/58343
    jha
   • Dagsorden til møde den 30. oktober - VS: Master i offentlig ledelse: Møde i aftagerpanelet 18/16562
    alm
   • Færdigmelding, Ø. Børstingvej 6, byggesag 17/53368
    jha
   • Færdigmelding, Ø.Børstingvej 6, byggesag 17/46353
    jha
   • Færdigmelding, Ø. Børstingvej 6, byggesag 17/44832
    jha
   • VS: Orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1002921 af typen Klage vedr. planloven, retlige spørgsmål angående Kærvænget 10, 8800 Viborg 19/8837
    llk
   • VS: Orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1002874 af typen Klage vedr. planloven, retlige spørgsmål angående Kærvænget 10, 8800 Viborg 19/8837
    llk
   • VS: Orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1002923 af typen Klage vedr. planloven, retlige spørgsmål angående Kærvænget 10, 8800 Viborg 19/8837
    llk
   • VS: Orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1002912 af typen Klage vedr. planloven, retlige spørgsmål angående Kærvænget 10, 8800 Viborg 19/8837
    llk
   • VS: Digitalpost: Planklagenævnet Orientering om sagsbehandlingstid (1618478) 19/8837
    llk
   • VS: Digitalpost: Planklagenævnet Orientering om sagsbehandlingstid (1618481) 19/8837
    llk
   • VS: Digitalpost: Planklagenævnet Orientering om sagsbehandlingstid (1618479) 19/8837
    llk
   • VS: Digitalpost: Planklagenævnet Orientering om sagsbehandlingstid (1618482) 19/8837
    llk
   • Ansoegning.pdf 19/36173
    khy
   • VS: Kvittering for videresendelse til nævn af klagenummer 1002922 – Kærvænget 10, 8800 Viborg 19/8837
    llk
   • VS: Ny klage til behandling – Klagenummer 1002922 – Kærvænget 10, 8800 Viborg 19/8837
    llk
   • VS: Kvittering for videresendelse til nævn af klagenummer 1002874 – Kærvænget 10, 8800 Viborg 19/8837
    llk
   • Supplerende materiale til ansøgning. Sct. Knuds Vej 4, 8800 Viborg 19/27348
    lirm
   • VS: Kvittering for videresendelse til nævn af klagenummer 1002921 – Kærvænget 10, 8800 Viborg 19/8837
    llk
   • VS: Kvittering for videresendelse til nævn af klagenummer 1002912 – Kærvænget 10, 8800 Viborg 19/8837
    llk
   • VS: Kvittering for videresendelse til nævn af klagenummer 1002923 – Kærvænget 10, 8800 Viborg 19/8837
    llk
   • Samtykke fra Politi om skiltning ved P-plads ved skolen i Løvel 19/38906
    jho
   • 04.09.2019 - Modtaget supplerende materiale på Kærvænget 10, 8800 Viborg.msg 19/30169
    mie
   • Supplerende materiale til byggesag. Viborgvej 111, 8830 Tjele 19/3550
    lirm
   • KOMDIR/Forum Ledelseskonference 24. september 18/53072
    kemn
   • Færdigmelding, Ø. Børstingvej 6, byggesag 17/44810
    jha
   • Driftsbudget Houlkær Hallen, modtaget 5. august 2019.pdf 18/56987
    obp
   • Driftsbudget Houlkær Hallen, modtaget 5. august 2019 2.pdf 18/56987
    obp
   • Houlkær Hallen - brev fra Nykredit 3 juli 2019.pdf 18/56987
    obp
   • brev_ulrik_wilbek_200619 (003).docx 18/56987
    obp
   • viborgih_notat_220519.docx 18/56987
    obp
   • Supplerend materiale Hedevænget 126 8800 Viborg02092019 19/8582
    lirm
   • Kopi af afmærkningsplan ved Klostervej/Klostervænget i Rødkærsbro, afspærringsplan 05-09-2019 19/20322
    jho
   • Færdigmelding, Ø. Børstingvej 6, byggesag 17/61682
    jha
   • Ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag den 4. september 2019 19/19376
    rmj
   • Færdigmelding, Ø. Børstingvej 6, byggesag 15/29373
    jha
   • OK fra Christine sørensen - tak for citatet - Re: Invitation: Succes Online i Viborg 9. september 19/6179
    hkr
   • 15.08.2019 Supplerende materiale til byggesag vedr. nyt hoptel, Tingvej 2B, 8800 Viborg 18/37256
    peb_slettet_1
   • Tak fra Christine Sørensen - Invitation: Succes Online i Viborg 9. september 19/6179
    hkr
   • Spørgsmål angående citat - Re: Invitation: Succes Online i Viborg 9. september 19/6179
    hkr
   • 14.08.2019 Supplerende materiale til byggesag vedr. nyt hotel, Tingvej 2B, 8800 Viborg.pdf 18/37256
    peb_slettet_1
   • supplerende materiale Korreborgvej 34 8850 Bjerringbro 19/25732
    lirm
   • 12.08.2019 Supplerende materiael til byggesag, Tingvej 2B, 8800 VIborg.pdf 18/37256
    peb_slettet_1
   • Møde med Andreas Steenberg 19/6179
    hkr
   • Program m.v. - Re: Invitation: Succes Online i Viborg 9. september 19/6179
    hkr
   • Besked fra Christine Sørensen - Invitation: Succes Online i Viborg 9. september 19/6179
    hkr
   • Endelig rapport - konsekvensvurdering af udledning fra nyt renseanlæg 18/32398
    msb
   • VS: Invitation til ULW og LAJ til Flagdag for Danmarks udsendte den 5. september 19/6179
    hkr
   • Byggeansøgning, Teglmarken 173, 8800 Viborg 19/38862
    jboe
   • Suppl. oplysninger vedr. nedgravning af El-kabel på Vejlevej 56c, Viborg 19/24849
    ba4
   • 29.08.19 BOM indsendelse nr. 5.pdf 19/22223
    lirm
   • Montage godkendelse.xls 19/38845
    av4
   • Information angående rådgiver aftale, Højbjerg Huse 7, 8840 Rødkærsbro 18/10824
    mbp
   • AFA skærm i Viborg - hærværk - 12/41769
    tv
   • -Midttrafik live er nu gået live - 2016 16/36400
    majoh
   • Information fra Midttrafik - Administration og NOP 16/36400
    majoh
   • Nøkkerosen 4, Arnbjerg - køber returnerer underskrevet købsaftale 19/36738
    hbl
   • Forespørgsel om det kræve en tilladelse til at udvide udhus - Skovfyrren 10 8800 viborg 19/38808
    olz
   • Henvendelse om nedsættelse af grundskyld 19/38814
    jyh
   • Løvskal Landevej 34, Løvskal, 8850 Bjerringbro 19/38801
    vkh
   • Færdigmelding, Lånumvej 53, byggesag 19/22332
    mbru
   • Forklaring til brug af OU/s i input-data for lugt fra kvægbrug i OML-beregningerne 18/47480
    edg
   • Revideret OML-beregning for dyreholdet-nu med LE/S i inputdata 18/47480
    edg
   • Referat personalemøde Team Unge 29.08.19 19/35799
    ilp
   • Velkommen til JobCafé powerpoint.pptx 19/38685
    mbmik
   • Ugelrisvej 19, 8832 Skals 19/38792
    vkh
   • Tilladelse til lukket container 19/38791
    av4
   • Over Viskumvej 5, O Viskum, 8830 Tjele 19/38788
    vkh
   • Bialg 1_Sit_plan_Tindbækvej 28.pdf 19/38786
    jg1
   • Bilag 2_produktionsareal_Tindbækvej 28.pdf 19/38786
    jg1
   • Miljøansøgning - 16b Tindbækvej 28 - LMO_NVH.pdf 19/38786
    jg1
   • Tindbækvej 28, Skema_213706.pdf 19/38786
    jg1
   • Autosvar / Autoreply 17/62891
    abmi
   • Kvittering for modtagelse af e-mail 17/62891
    abmi
   • SV: Kopi af tilladelse til vandløbsrestaurering i Grundel Bæk i Viborg Kommune 17/62891
    abmi
   • Kystdirektoratet - autosvar/autoreply 17/62891
    abmi
   • SV: Kopi af tilladelse til indvinding af overfladevand fra Grundel Bæk og Nørreåen til Rindsholm Dambrug i Viborg Kommune 18/14765
    abmi
   • Autosvar / Autoreply 18/14765
    abmi
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Misligholdelse - Græsslåning af lejede byggegrunde ved Karupgårdsvej i Ørum 13/53264
    aw
   • _Kvittering for meddelelse om opstilling af cirkustelt til mere end 150 personer på diverse adresser i Kommunen.pdf 19/38353
    vbp
   • _Kvittering for meddelelse om opstilling af cirkustelt til mere end 150 personer på diverse adresser i Kommunen.pdf 19/38364
    vbp
   • Kvittering for meddelelse om opsætning af telt mv. til mere end 150 personer på diverse ejendomme i Viborg Kommune.msg 19/38364
    vbp
   • _Kvittering for meddelelse om opstilling af cirkustelt til mere end 150 personer på diverse adresser i Kommunen.pdf 19/38261
    vbp
   • Kvittering for meddelelse om opsætning af telt mv. til mere end 150 personer på diverse ejendomme i Viborg Kommune.msg 19/38261
    vbp
   • Bombesvarelse 05-09-2019 17_30_31.pdf 19/3996
    lirm
   • Opfølgning efter færdigmelding af enfamiliehus. Søakset 9 8800 Viborg.pdf 19/3996
    lirm
   • Kvittering for meddelelse om opsætning af telt mv. til mere end 150 personer på diverse ejendomme i Viborg Kommune.msg 19/38270
    vbp
   • _Kvittering for meddelelse om opstilling af cirkustelt til mere end 150 personer på diverse adresser i Kommunen.pdf 19/38270
    vbp
   • Forespørgsel sendt til Bisp Gunners Gilde om deres evt. deltagelse i næste Velkomstarrangement den 8. oktober 2019 18/50193
    alm
   • Bombesvarelse 05-09-2019 11_33_34.pdf 15/46869
    mbru
   • Bombesvarelse 05-09-2019 08_19_09.pdf 19/19870
    vbp
   • BR18 Byggetilladelse til at_udendørs biograf_Tapdrupvej 128, 8800 Viborg_2019-09-05.pdf 19/19870
    vbp
   • Bombesvarelse 05-09-2019 08_22_00.pdf 19/19870
    vbp
   • Bombesvarelse 05-09-2019 16_26_50.pdf 19/7478
    lirm
   • 05.09.2019 Ibrugtagningstilladelse til enfamiliehus_Skovbærvej 26, 8840 Rødkærsbro.pdf 19/7478
    lirm
   • Opfølgning på sag. Fægteborgbakken 32, 8800 Viborg.msg 19/39023
    lirm
   • Opfølgning på sag. Fægteborgbakken 32, 8800 Viborg.msg 18/64591
    lirm
   • Kvittering: Bekræftelse på at gyllebeholder er taget ud af drift - Bollervej 22, 8800 Viborg 19/37094
    idal
   • Kvittering til Michael Hildebrandt - Ang. hærvejsmotorvejens føring omkring Viborg. 19/38997
    kemn
   • Brunbankevej 41, 8831 - Varsel af påbud om beskæring 19/38992
    akz
   • Anmodning om supplerende oplysninger vedr. ansøgning om lade og halvtag, Skibelundvej 100 19/13622
    anbs
   • 05-09-2019 Tilbagemelding vedr. byggesag om_ændre enfamiliehus til 2 boliger_Brovej 5A 9500 Hobro 19/2670
    olz
   • Bombesvarelse 05-09-2019 17_01_35.pdf 19/2670
    olz
   • Svar om supplering af Østervangsvej 10, Vejrumbro 19/38980
    bkb
   • Bombesvarelse 05-09-2019 16_26_40.pdf 17/43321
    vbp
   • Svar fra Hans Jørn til Frank Petersen - Vejlevej projektet nu med endnu mere nyt, Senior55+ udvikler sig 19/27958
    rmj
   • Bombesvarelse 05-09-2019 16_13_09.pdf 19/6388
    mbru
   • Brunbankevej 48, 8831 - anmodning om beskæring 17/888
    akz
   • 05.09.2019_Byggetilladelse til at_opføre en garage_Juupajokivej 7 8850 Bjerringbro_2019-09-05.pdf 19/6388
    mbru
   • Tilbagemelding vedr. ansøgning om landzonetilladelse, Bruunshåb renseanlæg 19/33052
    anbs
   • Bombesvarelse 05-09-2019 16_01_58.pdf 19/28147
    olz
   • Kvitteringsbrev efter supp matr._opføre tilbygning samt ny garage_Hvidtjørnen 18 8800 Viborg_2019-09-05.pdf 19/28147
    olz
   • Rev. BR18 Byggetilladelse.pdf 18/48900
    mie
   • Screeningsbrev lovliggørelse drivhus og carport Lærkevej 7 8800 Viborg.pdf 19/38710
    mie
   • Bombesvarelse 05-09-2019 15_48_35.pdf 19/38710
    mie
   • Afbud fra LAJ - Master i offentlig ledelse: Møde i aftagerpanelet 18/16562
    alm
   • Svar til LE34 vedr. udstykningsmulighed for Matr.nr. 5gø Karup By, Karup 19/38968
    ba4
   • Bombesvarelse 05-09-2019 15_29_20.pdf 19/32504
    jha
   • Bemærkninger til revideret bebyggelsesplan (Tapdrupvej 60) 19/20609
    msb
   • Godkendte tegninger - CP Feldingbjergvej 25.pdf 19/35880
    jboe
   • _BR18 Byggetilladelse til at_Lovliggøre åben carport_Feldingbjergvej 25 7850 Stoholm Jyll_2019-09-05.pdf 19/35880
    jboe
   • Nabohøring - ansøgning om § 16a miljøgodkendelse af svineproduktion på Guldborgvej 12D, 8800 Viborg 19/9878
    jg1
   • Bombesvarelse 05-09-2019 15_20_59.pdf 19/35880
    jboe
   • _BR18 Byggetilladelse til at_Lovliggøre og inddrage førstesal_Feldingbjergvej 25 7850 Stoholm Jyll_2019-09-05.pdf 19/36179
    jboe
   • Godkendte tegninger - Feldingbjergvej 25.pdf 19/36179
    jboe
   • Bombesvarelse 05-09-2019 15_15_09.pdf 19/36179
    jboe
   • Bombesvarelse 05-09-2019 14_55_15.pdf 19/22223
    lirm
   • Bombesvarelse 05-09-2019 14_42_41.pdf 17/57882
    lirm
   • Lovliggørende Byggetilladelse - inddragelse af tagetage til boligareal - Kærbyvej 17 8832.pdf 19/22223
    lirm
   • Bombesvarelse 05-09-2019 14_34_29.pdf 19/30410
    lirm
   • Kvittering til Johan Ankjær Johansen - Begæring om aktindsigt i sagen "asanihaven" Viborg 19/38940
    kemn
   • [Sagsnr.:19/38878] - [Dok.nr.:315631/19] Samlet aktindsigt - (Aktindsigt) Uretmæssig råden over kommunalareal - Udsigten 23, 7850 Stoholm 19/38878
    sfc
   • VS: [Sagsnr.:19/38878] - [Dok.nr.:315631/19] Samlet aktindsigt - (Aktindsigt) Uretmæssig råden over kommunalareal - Udsigten 23, 7850 Stoholm 19/38878
    sfc
   • Screeningsbrev Tilbygning til nuværende bolig Fallevej 25 8800 Viborg Supplerende oplysninger.pdf 19/36173
    khy
   • Bombesvarelse 05-09-2019 13_48_44.pdf 19/36173
    khy
   • Bombesvarelse 05-09-2019 13_37_59.pdf 17/58343
    jha
   • Bombesvarelse 05-09-2019 13_19_06.pdf 19/22119
    lirm
   • Bombesvarelse 05-09-2019 12_51_23.pdf 17/53368
    jha
   • Vibækvej 43S, 8800 Viborg: Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til 42 m høj antennemast (site 5061) 19/34177
    bkb
   • Bombesvarelse 05-09-2019 12_40_59.pdf 17/46353
    jha
   • Bombesvarelse 05-09-2019 12_33_03.pdf 19/28955
    mbru
   • Bombesvarelse 05-09-2019 12_31_53.pdf 17/44832
    jha
   • 05.09.2019_Byggetilladelse til at_lovliggørelse af eksisterende forhold_Sverrigsvej 4 8800 Viborg.pdf 19/28955
    mbru
   • Vibækvej 43S, 8800 Viborg: Landzonetilladelse til 42 m høj antennemast 19/34177
    bkb
   • Bombesvarelse 05-09-2019 12_13_47.pdf 19/25732
    lirm
   • Politi - ønske om skiltning på P-plads ved skole i Løvel 19/38906
    jho
   • Landzonetilladelse til opført cykelskur og tilbygning til carport på Viskum Skovvej 5 8830 Tjele 19/38730
    ba4
   • Bombesvarelse 05-09-2019 12_00_42.pdf 17/44810
    jha
   • Svar vedr. sagsbehandling. Sundbakken 7, 8832 Skals.msg 19/22687
    lirm
   • Lovliggørende landzonetilladelse til cykelskur og carport/udhus på Viskum Skovvej 5, 8830 Tjele 19/38730
    ba4
   • Bombesvarelse 05-09-2019 11_49_54.pdf 17/44810
    jha
   • Bombesvarelse 05-09-2019 11_48_39.pdf 19/35206
    mie
   • 05.09.2019 - Brev efter supplerende materiale.pdf 19/35206
    mie
   • Bombesvarelse 05-09-2019 11_30_57.pdf 17/61682
    jha
   • Besked fra ULW - retur til KL - Flytning af ekstraordinært bestyrelsesmøde 19/19376
    rmj
   • Bombesvarelse 05-09-2019 11_20_43.pdf 15/29373
    jha
   • Partshøring_lovliggørelse af eksisterende forhold_Sverrigsvej 4 8800 Viborg_2019-08-13.pdf 19/28955
    mbru
   • Konsekvensvurdering af udledning fra nyt renseanlæg (endelig rapport) sendes til Energi Viborg Vand og chefer 18/32398
    msb
   • Forespørgsel om oprindelse af jordbunker 18/52689
    edg
   • Varsel af tilsyn 2019 13/80900
    be5_slettet_1
   • 05-09-2019 Tilbagemelding om byggesag _ændre udhus til anneks_Lynderupvej 7 8832 Skals 18/42872
    olz
   • Bombesvarelse 05-09-2019 10_37_49.pdf 18/42872
    olz
   • SV: Vedr. brev dateret 12.8.2019 Gadelys Kornmarken 19/811
    llla
   • Romlundvej, 8831 Løgstrup - Hul i vejen = ødelagte dæk og fælge 19/5271
    llla
   • Oplysninger til § 16a Guldborgvej 12D 19/9878
    jg1
   • Bombesvarelse 05-09-2019 09_59_32.pdf 18/6067
    mie
   • Tilbagemelding vedr. udvidelse af skur på Skovfyrren 10, 8800 Viborg. 19/38808
    olz
   • Svar på anmodning 19/38814
    jyh
   • Bombesvarelse 05-09-2019 08_55_01.pdf 15/24119
    jha
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/38801
    vkh
   • Bombesvarelse 05-09-2019 08_46_52.pdf 19/22332
    mbru
   • VArsel af tilsyn 2019 13/27786
    tbu_slettet_1
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/38792
    vkh
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/38788
    vkh
 • 04.09.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Rapport AR-19-CA-00863860-01 vedr.Karup Elværks Dambrug 1120 - Indløb 1 att: Rapportmodtager 19/2428
    tms
   • Rapport AR-19-CA-00864954-01 vedr.Høgild Dambrug 1070 - Indløb 1 att: Jimmy Raaby Olesen 19/2432
    tms
   • Endelig rapport 14/61755
    tms
   • 04.09.2019 Supplerende materiale til ansøgning. Sct. Knuds Vej 4, 8800 Viborg 19/27348
    lirm
   • 319056 18/35459
    dhb
   • 349391 18/35459
    dhb
   • 361208 18/35459
    dhb
   • 432911 18/35459
    dhb
   • 439901 18/35459
    dhb
   • 36308 18/35459
    dhb
   • 59542 18/35459
    dhb
   • 60198 18/35459
    dhb
   • 80653 18/35459
    dhb
   • 118478 18/35459
    dhb
   • 119846 18/35459
    dhb
   • 128891 18/35459
    dhb
   • 128894 18/35459
    dhb
   • 128899 18/35459
    dhb
   • 128900 18/35459
    dhb
   • 160177 18/35459
    dhb
   • 163942 18/35459
    dhb
   • 167379 18/35459
    dhb
   • 175978 18/35459
    dhb
   • 237759 18/35459
    dhb
   • 239032 18/35459
    dhb
   • 239040 18/35459
    dhb
   • 239499 18/35459
    dhb
   • 239900 18/35459
    dhb
   • Ejers bemærkninger til tilsynsbrev 13/100575
    tbu_slettet_1
   • Produkter fra Ihg 13/100575
    tbu_slettet_1
   • Kvittering 13/100575
    tbu_slettet_1
   • Kvittering fra Stena 13/100575
    tbu_slettet_1
   • Planenergis svar på spørgsmål til ansøgning vedr. Stoholm Varmeværks ledning og vej samt evt. andre anlæg (med bilag) 19/38286
    bkb
   • SV - spildolietank og tankattest 13/56121
    bie
   • Tekstbilag_Ilso_Vaadomraade030919_34sider.pdf 18/30281
    kes
   • Tekstbilag_Ilso_Vaadomraade030919_34sider.pdf 18/30281
    kes
   • Kortbilag_Ilso_Vaadomraade__22sider.pdf 18/30281
    kes
   • Rapportplotfil_Ilso030919_kl1400.pdf 18/30281
    kes
   • Fyrrevej 14 - tinglyst skøde 19/12835
    hbl
   • Spørgsmål Viborg 19/8142
    tms
   • Re: Bemærkninger i forhold til udkast til TFU for Ilsø vådområde 18/30281
    kes
   • Re: Bemærkninger i forhold til udkast til TFU for Ilsø vådområde 18/30281
    kes
   • Fyrrevej 12 - tinglyst skøde 19/10026
    hbl
   • Planenergis svar på spørgsmål til ansøgning vedr. Stoholm Varmeværks ledning og vej samt evt. andre anlæg 19/38286
    bkb
   • Orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1004345 af typen Klage vedr. planloven, retlige spørgsmål angående Tværvej 15, 8800 Viborg 19/31270
    llk
   • Orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1004554 af typen Klage vedr. planloven, retlige spørgsmål angående Tværvej 15, 8800 Viborg 19/31270
    llk
   • VS: Natur- og miljøfaglig vurdering af ændringsansøgning af 17-07-2019 for N-vådområdeprojekt Gørup Enge - J. nr. 15-0384246 13/2612
    kes
   • Natur- og miljøfaglig vurdering af ændringsansøgning af 17-07-2019 for N-vådområdeprojekt Gørup Enge - J. nr. 15-0384246 13/2612
    kes
   • 30082019 Facader supplerende materiale.pdf 19/35771
    khy
   • 30082019 Indsendelse supplerende oplysninger.pdf 19/35771
    khy
   • Ansøgning modtaget om fornyet indvindingstilladelse 17/25530
    joo
   • Høring vedrørende privat skovrejsning på Nygårdsmark 2, 8800 Viborg 19/27353
    kft
   • Opfølgning på projekt for risikoområde Vinkel, Vroue, Sparkær, Hald Ege - inspektion af brønde mht. dræntilkoblinger 18/52440
    peph
   • Tilmelding til møde med grundejere 19/31994
    htob
   • Supplerende materiale modtaget til behandling af byggesag -Udendørs Biograf, Tapdrupvej 128, 8800 Viborg 19/19870
    vbp
   • Kvittering for ansøgning - Kvittering for ansøgning(3fcd42804dc14db7a90c4867c82b8391).pdf 19/38568
    kes
   • Arnbjerg Parken - spørgsmål til belægning i carport. 19/35611
    tms
   • Byggeansøgning - Nordskoven 21, 9632 Møldrup 19/38756
    khy
   • kildebakkevej 16 - tagnedløb til nedsivning 15/24067
    peph
   • Mail om status på sagen: SV: att fr. Kimmie Tessa Hytting.msg 19/35284
    khy
   • Regnskab 2018 for Parasport Viborg 17/54637
    sk
   • Byggeansøgning - Nederhedevej 10, 8832 Skals 19/38751
    khy
   • Dunhammeren 21 - underskrevet købsaftale_Doknr296701-19_v1.PDF 19/36371
    khy
   • Byggeansøgning - Nygårdsvej 1, 7470 Karup 19/38733
    vbp
   • Geopartners Jnr.: 1901642, Ansøgning om tilladelse til fredskov på matr.nr. 1aø og 1bd Skjern Hgd., Skjern 19/16972
    ba4
   • Afregning af OTC Rente Kontrakt nr. 1605069/2217363 - 16.06.2019 12/75657
    nac
   • Henvendelse om booking af Viborg Børneskov (Bruunshåb) 4. oktober 2019 kl. 11-19 18/61066
    ip3
   • Ansøgning og VVM-anmeldelse via BOM, genanvendelse af slagge på Nørdamvej 14, 9632 Møldrup 19/37087
    mdo
   • Fyrrevej 7 - tinglyst skøde 19/10025
    hbl
   • Byggeansøgning - Lærkevej 7, 8832 Skals 19/38710
    mie
   • Geopartners Jnr.: 1901642, Ansøgning om tilladelse til fredskov på matr.nr. 1aø og 1bd Skjern Hgd., Skjern 19/16972
    ba4
   • Geopartners Jnr.: 1901642, Ansøgning om tilladelse til fredskov på matr.nr. 1aø og 1bd Skjern Hgd., Skjern 19/16972
    ba4
   • Autosvar / Autoreply 19/26337
    peph
   • Byggeansøgning - Vesterheden 19, 8800 Viborg 19/38700
    jboe
   • Høj takst: Skravad Møllevej 13 - nedsivningsanlæg 19/37688
    peph
   • Skabelon til indkaldelse - Jobcafe 19/38685
    mbmik
   • Byggeansøgning - Egelundsparken 9l, 8830 Tjele 19/38695
    mbru
   • NORS SKOLE - mail med spørgsmål 19/38686
    susni
   • Korrespondance vedr. antal skoler 19/38686
    susni
   • Besked om hvilke skoler VK betaler for 19/38686
    susni
   • Mail med bekræftelse - Ørum skole 19/38686
    susni
   • Forespørgsel vedr. to indkørsler til P-plads, Tjele Møllevej 12-14 Vammen. 19/36806
    sfc
   • Aftale - Ørum skole 19/38686
    susni
   • Gyden fra Nytorv mod Domkirken 19/38686
    susni
   • Pressemeddelelse 19/38686
    susni
   • Ønske om etablering af fortov ved Mammen Byvej 32 ud for Mammen Mejeri 19/38691
    jho
   • Mail vedr. pressemeddelelse 19/38686
    susni
   • Korrespondance vedr. bookning af rundviser 19/38686
    susni
   • Mail vedr rundviser - bilag vedlagt 19/38686
    susni
   • Nørresøvej 15.msg 18/56839
    jno
   • Mail vedr. rundviser 19/38686
    susni
   • Liste over kommuner Kend dit land - Kopi.pdf 19/38686
    susni
   • Nørresøvej 15 - Kopi.msg 19/9056
    jno
   • Deltagende kommuner i Kend dit land 19/20 er offentliggjort - Kend dit land_kort med kommuner - Kopi.pdf 19/38686
    susni
   • VS: Deltagende kommuner i Kend dit land 19/20 er offentliggjort - Pressemeddelelse Kend dit land - Kopi.pdf 19/38686
    susni
   • Forespørgsel fra Fredningsnævnet vedr. påvirkning af flagermus 19/38692
    anbs
   • Deltagende kommuner i Kend dit land 19/20 er offentliggjort 19/38686
    susni
   • Turkatalog Kend dit land - Turkatalog Kend dit land.pdf 19/38686
    susni
   • Turkatalog Kend dit land - image002.png 19/38686
    susni
   • Turkatalog Kend dit land - image001.png 19/38686
    susni
   • Mail med turkatalog 19/38686
    susni
   • Mail med kontaktperson SN 19/38686
    susni
   • Kend dit land 2019/2020 - VK's tilbud til eleverne 19/38686
    susni
   • Mail fra Erik Arkitekter revideret materiale Arkitekturscreening Reberbanen I Viborg 18/63622
    evg
   • Dokumenter er modtaget 19/38448
    rak
   • Områdeafgrænsning som GIS-fil 18/59019
    mtro
   • Anne Justesen takker for kvittering for modtagelse af oplysning om at der står en campingvogn på Jernbanegade 15 i Frederiks 19/38663
    bkb
   • Høringssvar 19/37502
    lm4
   • Sivet 1 - tinglyst skøde 19/9624
    hbl
   • Fejljournalisering i forbindelse med Revas postkassen 19/38669
    mdo
   • Annejustesen.dk spørger om der er dispenseret fra lokalplan til oplagring af campingvogn på Jernbanegade 15 i Frederiks 19/38663
    bkb
   • Ansøgning_BOM-indsendelse 2_Vestergade 50, nyt udhus.pdf 19/34125
    khy
   • Visualisering - gaslager Bruunshåb renseanlæg, Vibækvej 41, 8800 Viborg 19/33052
    anbs
   • Rettelser til oplysninger i håndbogen 18/31506
    kto
   • 28/05-19 Svar fra ejendomsmægler på tilbagemelding - Friggsvej 3, 8800 Viborg 19/5750
    olz
   • Skovagervej 39, Skibelund, 8850 Bjerringbro 19/38652
    vkh
   • Ansøgning om tilladelse til ræveslæbsprøve 27.9.19 i Skrikes og Neckelmanns Plantager 18/61066
    ip3
   • Anmodning om aktindsigt 19/38617
    aka
   • Mail fra ejer vedr. ønske om at trække byggeansøgningen tilbage - Skovbrynet 52, 9620 Aalestrup 19/24980
    olz
   • Mail fra ansøger med supplerende oplysnigner ifm. opsætning af midlertidigt banner ved ViboCold Arena, Tingvej 5, 8800 Viborg 19/38485
    mehm
   • Ansøgning om tilladelse til orienteringsløb i kommunale skove 2020 Helicopter Wing Karup 18/61066
    ip3
   • Mail fra ansøger vedr. tilladelse til at hænge banner op på facaden ved Vibocold Arena, Tingvej 5, 8800 Viborg 19/38485
    mehm
   • Re: Østervænget 14, 8800 Viborg: Ansøgning om udvidelse af indkørsel (overkørsel til vej) - 19/37269 - Adgang - offentlige veje - Østervænget 14, 8800 Viborg 19/37269
    sfc
   • Svar på tilbagemelding vedr. lovliggørelse af legepladser - Søndermarksvej 25, 8800 Viborg 19/32801
    olz
   • SV: Høring om udkast til lokalplan nr. 525 for et erhvervsområde ved Holstebrovej i Viborg 19/6379
    llk
   • Færdigmelding, Bakken 29, byggesag 18/39109
    aped_slettet_1
   • Rækkeborgvej 2a, 9620 Aalestrup svar vedr. Gyllebeholder 19/38606
    jg1
   • Anm: Beholderkontrol, Gl. Aalborgvej 49 19/2600
    jg1
   • Løgstrup Hallen fremsender byggeregnskab 15/51022
    obp
   • Genetablering af Stormosen v. Daugbjerg - kvitt. lodsejer 18/49458
    dhb
   • Stoholm Borgerforening støtter Gammelstrup Borgerforeningens ønske om en cykelsti i Gammelstrup 16/1715
    jemv
   • Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse, udstykning af matr.nr. 8bx Mønsted By, Mønsted 19/38620
    bkb
   • Ansøgning om anvendelse af grundvandboring som supplement til renset spildevand for spuling. 19/38619
    dek
   • Rapport vedr.Fly Vandværk - Dåsbjergvej 85, taphane - september 2019 12/16049
    joo
   • Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse, udstykning fra Herningvej 1B 19/38616
    bkb
   • OBS Mail fra Energi Viborg vedr. ledninger og pumpe station i byggesagsområdet - Nonbo Dal 1F, 8800 Viborg 19/37930
    olz
   • Matrikulær sag afventer færdiggørelse - udstykning af areal fra Hjarbækvej 50 til friplejehjem 19/26810
    bkb
   • Rækkeborgvej 2a, 9620 aalestrup. Miljøtilsyn vedr. kampagne 2019 19/38606
    jg1
   • Orientering om at der er ny rådgiver på sagen, Højbjerg Huse 7, 8840 Rødkærsbro 18/10824
    mbp
   • Tilrettet illustrationsplan - Randersvej 77 19/1787
    anp
   • Sønderdalvej 4, 8831 Løgstrup 19/38591
    vkh
   • Kvittering for Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommu (1614373) 19/34371
    ba4
   • Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse - Hjorthedevej, Tingstedvej 19/38574
    bkb
   • Hjælpemotor til 2 hjulet cykel - anskaffet inden ansøgning 12/8249
    hrav
   • Kvittering fra GST på Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommu (1616721) 19/31516
    ba4
   • Kvittering fra GST på Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommu (1616717) 19/16423
    ba4
   • Kvittering fra GST: Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommu (1616619) 19/29973
    ba4
   • VS: Parkering - Grøn dag - Viborg Bibliotek 19/38575
    av4
   • Kvittering fra GST vedr. Myndighedshøring Matrikulær sag behandlet af kommu (1615939) 19/38562
    bkb
   • Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1611833) 19/38569
    ba4
   • Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1612444) 19/38566
    ba4
   • DDS Spejderne Hammershøj - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/21113
    lgr
   • Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse, arealoverførsler Hobro Landevej, Blichers Alle 19/38562
    bkb
   • Rapport vedr.Hvidding Vandværk - Vandværket - september 2019 12/12008
    joo
   • Rapport vedr.Knudby Vandværk - Trenmosevej 1, taphane - september 2019 17/11291
    joo
   • Rapport vedr.Tastum Vandværk - Toften 12, taphane - september 2019 12/141134
    joo
   • Rapport vedr.Hvidding Vandværk - Hviddingvej 28, taphane - september 2019 12/12008
    joo
   • Skabermøllevej 19 - tinglyst skøde 19/20137
    hbl
   • Svar vedr. ansøgning om medhjælpertimer 2019 18/55776
    sk
   • Fælledparken 17 - tinglyst skøde 19/9435
    hbl
   • Kvittering for indsendelse af ansøgning om skovlovstilladelse til madpakkehus 18/62620
    mjr
   • Regnskab for midtjysk Tandemklub 2018 17/52080
    sk
   • Svar fra Revas om evt. fælles affaldsløsning (Tapdrupvej 60) 19/20609
    msb
   • Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse - udstykning af Hjarbækvej 50 19/26810
    bkb
   • Åkanden 25 - tinglyst skøde 19/17094
    hbl
   • Tilmelding til møde med grundejere 19/31994
    htob
   • Varsel - påbud om revurdering af miljøgodkendelse 18/2193
    tms
   • Oplysninger ved beregninger (medicin) 18/2193
    tms
   • Fædalhøjvej 1, 8830 Tjele, Miljøtilsyn vedr. kampagne 2019 19/38543
    jg1
   • Skade på hovedvandledning ved møllebækken Fredensvej Bjerringbro. 18/38654
    flr
   • Bavnehøjvej 13, 8830 Tjele. Miljøtilsyn vedr. kampagne 2019 19/38527
    jg1
   • Bemærkninger retur om svar om bomme på sti ved Vingevej i Ørum 18/38905
    jho
   • 10 års beholderkontrol, Ll Thorupvej 11, 8832 Skals, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
   • Anm Beholderkontrol, Herredsvejen 138, 9632 Møldrup 19/2600
    jg1
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Høringsbrev_separatkloak_vandløb 19/26337
    peph
   • Høringsbrev_separatkloak 19/26337
    peph
   • Mail til Skals Skytteforening, rykker for dokumentation 18/61710
    obp
   • Bombesvarelse 04-09-2019 15_39_19.pdf 15/46869
    mbru
   • _Screeningsbrev_Vedr. opførelse af enfamiliehus_Sct. Knuds Vej 4, 8800 Viborg_2019-09-04.pdf 19/27348
    lirm
   • Bombesvarelse 04-09-2019 17_44_07.pdf 19/27348
    lirm
   • Finderupvej 20, 8800 - Anmodning om beskæring 19/38777
    akz
   • 299049 18/35459
    dhb
   • 302744 18/35459
    dhb
   • 307950 18/35459
    dhb
   • 310123 18/35459
    dhb
   • 349387 18/35459
    dhb
   • 349394 18/35459
    dhb
   • 357356 18/35459
    dhb
   • 411273 18/35459
    dhb
   • 429509 18/35459
    dhb
   • 433965 18/35459
    dhb
   • 433967 18/35459
    dhb
   • 434415 18/35459
    dhb
   • 470712 18/35459
    dhb
   • 15367 18/35459
    dhb
   • 15868 18/35459
    dhb
   • 15875 18/35459
    dhb
   • 32795 18/35459
    dhb
   • 51158 18/35459
    dhb
   • 59514 18/35459
    dhb
   • 60201 18/35459
    dhb
   • 82003 18/35459
    dhb
   • 109693 18/35459
    dhb
   • 118483 18/35459
    dhb
   • 128903 18/35459
    dhb
   • 160190 18/35459
    dhb
   • 166298 18/35459
    dhb
   • 217792 18/35459
    dhb
   • 239164 18/35459
    dhb
   • Anmodning om yderligere materiale vedrørende byggearbejder og oplagsplads på Trevadvej 28, Kjeldbjerg, 7800 Skive 19/22713
    bkb
   • Byggetilladelse til at_opføre udhus_Vestergade 50 8830 Tjele.pdf 19/34125
    khy
   • Fyrrevej 14 - sender tinglyst skøde til køber 19/12835
    hbl
   • Bombesvarelse 04-09-2019 15_32_05.pdf 19/34125
    khy
   • Fyrrevej 12 - sender tinglyst skøde til køber 19/10026
    hbl
   • Bombesvarelse 04-09-2019 15_25_45.pdf 19/30478
    mbru
   • Spørgsmål og svar pr. mail vedr. brystningshøjde - Vestergade 1A. 8800 Viborg 18/36705
    olz
   • Gørup Enge, ændringsansøgning 13/2612
    kes
   • Udbud_Oversvømmelseskort- Vibog Kommune_COWI.pdf 18/53873
    aa5
   • Fyrrevej 7 - sender tinglyst skøde til køber 19/10025
    hbl
   • Dispensation fra forsyningspligt - lokalplan_Opføre nyt enfamiliehus_Kalkstensvej 10 8800 Viborg_2019-09-04.pdf 19/30478
    mbru
   • 04.09.2019_Byggetilladelse til at_Opføre nyt enfamiliehus_Kalkstensvej 10 8800 Viborg.pdf 19/30478
    mbru
   • Fremsende af høringssvar vedrørende privat skovrejsning på Nygårdsmark 2, 8800 Viborg 19/27353
    kft
   • Bombesvarelse 04-09-2019 14_54_15.pdf 19/34154
    mie
   • Arnbjerg Parken - svar på spørgsmål angående belægning i carport. 19/35611
    tms
   • Kølsenvej 39, 8831 Løgstrup, tømningsoplysninger 19/36070
    peph
   • Specificeret budget samt Økonomioversigt Velds Møllebæk 2 .xlsx 19/38568
    kes
   • Rapportplotfil_Ilso030919_kl1400 lav opløsning.pdf 19/38568
    kes
   • Ansøgning https_tastselv.fvm.dk_Pages_Form_Print.aspx.pdf 19/38568
    kes
   • Kopi030919 af p-regneark-kvantificering-af-fosfortab-fra-n-og-p-vaadomraader-oktober-2018.xlsm 19/38568
    kes
   • Kvælstof regneark_ILSØ_indledende_beregning180819_030919.xls 19/38568
    kes
   • Tekstbilag_Ilso_Vaadomraade030919_34sider lav opløsning.pdf 19/38568
    kes
   • Specificeret budget samt Økonomioversigt Velds Møllebæk 2 .xlsx.pdf 19/38568
    kes
   • Kortbilag_Ilso_Vaadomraade__22sider lav opløsning ekstra lav.pdf 19/38568
    kes
   • Tilbagemelding vedr. håndtering af tinglyst deklaration - Grønageren 8, Klejtrup 9500 Hobro 19/37563
    olz
   • Besigtigelsesnotat 19/38617
    aka
   • Fremsendelse af besigtigelsesnotat til Erik Claudell 19/38617
    aka
   • Tlf. samtale med Erik 19/38617
    aka
   • Svar på Geopartners: Jnr.: 1901642, Ansøgning om tilladelse til fredskov på matr.nr. 1aø og 1bd Skjern Hgd., Skjern 19/16972
    ba4
   • Screeningsbrev Aktivitetsområde Nonbo Dal 1F 8800 Viborg.pdf 19/37930
    olz
   • Bekræftelse på booking af Viborg Børneskov (Bruunshåb) 4.10.19 18/61066
    ip3
   • VS: Velds Møllebæk - grundbetaling 18/8118
    kes
   • SV: Tilpasning af scenarie ved Velds Møllebæk samt rettelser m.v. 18/8118
    kes
   • 04.09.2019 Kvitteringsbrev vedr. konstruktioner i 2 etagers bygning. Erantisvej 1, 8800 Viborg.pdf 19/22119
    lirm
   • Bombesvarelse 04-09-2019 14_05_58.pdf 19/22119
    lirm
   • Frafald af revurdering af § 11 miljøgodkendelse - Hovmosevej 6, 8830 Tjele 19/38667
    fil
   • [Sagsnr.:18/25185] Islænderklubben Nökkvi - Vedr. nyt klubhus mv. 18/62033
    lgr
   • Frafald af revurdering af § 11 miljøgodkendelse - Hovmosevej 6, 8830 Tjele 19/38667
    fil
   • Bemærkning til Geopartners Jnr.: 1901642, Ansøgning om tilladelse til fredskov på matr.nr. 1aø og 1bd Skjern Hgd., Skjern 19/16972
    ba4
   • Sivet 1 - sender tinglyst skøde til køber + bank 19/9624
    hbl
   • Screeningsbrev ændre baderum til værelser Gl aalborgvej 18 8800 Viborg.pdf 19/38010
    cajen
   • Status juni 19/17909
    dn6
   • Udtalelse vedr. damflagermus, Natura 2000 handleplan i forbindelse med arrangement i Daugbjerg Kalkgruber 19/38692
    anbs
   • VS: Til Lilli - bare en test :-) mvh Birthe 19/38669
    mdo
   • VS: Til Lilli - bare en test :-) mvh Birthe 19/38669
    mdo
   • VS: Til Lilli - bare en test :-) mvh Birthe 19/38669
    mdo
   • Halloj 19/38669
    mdo
   • VS: Test - hallo :-) Bare videresendt 19/38669
    mdo
   • Test - hallo :-) 19/38669
    mdo
   • Til Lilli - bare en test :-) mvh Birthe 19/38669
    mdo
   • Mail til Erik Arkitekter kvittering for materiale til Arkitekturscreening Reberbanen. 18/63622
    evg
   • VS: Til Lilli - test af mail sendt fra Acadre, nu gjort rigtigt 19/38669
    mdo
   • VS: Til Lilli - test af mail sendt fra Acadre, nu gjort rigtigt 19/38669
    mdo
   • VS: Til Lilli - test af mail sendt fra Acadre, nu gjort rigtigt 19/38669
    mdo
   • VS: Til Lilli - test af mail sendt fra Acadre, nu gjort rigtigt 19/38669
    mdo
   • Bombesvarelse 04-09-2019 12_27_49.pdf 19/38010
    cajen
   • Bombesvarelse 04-09-2019 12_21_27.pdf 17/28568
    lirm
   • Viborg Internationale Forening - Rykker på tilbagemelding på invitation til møde 10.09.2019 19/35296
    lgr
   • Kvittering til AnneJustesen.dk for modtagelse af oplysning om at der står en campingvogn på Jernbanegade 15 i Frederiks 19/38663
    bkb
   • Landzoneafgørelse til opførelse af tre pavilloner til dyreklinik på Gårsdalvej 30, 8800 Viborg 19/38236
    ba4
   • Landzonetilladelse til opførelse af tre sammenbyggede pavilloner på Gårsdalvej 30, 8800 Viborg 19/38236
    ba4
   • Til Lilli - test af mail sendt fra Acadre, nu gjort rigtigt 19/38669
    mdo
   • Svar på udstykningsforespørgsel - Skovagervej 39, 8850 Bjerringbro 19/38652
    vkh
   • Bombesvarelse 04-09-2019 12_00_12.pdf 19/14303
    lirm
   • Bombesvarelse 04-09-2019 11_56_53.pdf 17/43943
    mie
   • 04.09.2019 - BR18 Byggetilladelse til at_opføre enfamiliehus med integreret garage_Hindbærkrattet 123 8850 Bjerringbro.pdf 19/34154
    mie
   • Bombesvarelse 04-09-2019 11_45_46.pdf 19/36448
    cajen
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_Opstille 3 sammenbyggede pavillioner_Gårsdalvej 30 8800 Viborg_2019-09-04.pdf 19/36448
    cajen
   • Bombesvarelse 04-09-2019 11_39_41.pdf 19/37930
    olz
   • Fyrrevej 8 - besked til køber om underskrift på tinglysningsskøde 19/25787
    hbl
   • Godkendelse af opsætning af midlertidigt banner i forbindelse med Viborg Erhvervs- og Uddannelsesmesse, Tingvej 5, 8800 Viborg .msg 19/38485
    mehm
   • Fyrrevej 5 - besked til køber om underskrift på tinglysningsskøde 19/27824
    hbl
   • Anmoder VHIF om regnskab 2018 17/53858
    sk
   • Mail til Løgstrup Hallen, afslutning af sag 15/51022
    obp
   • Kvittering på anmodning om aktindsigt 19/38617
    aka
   • Velds Møllebæk - grundbetaling 18/8118
    kes
   • Bombesvarelse 04-09-2019 11_16_09.pdf 18/59666
    lirm
   • Solvænget 31 - besked til køber om underskrift på tinglysningsskøde 19/29143
    hbl
   • Præstetoften 4 - besked til køber om underskrift på tinglysningsskøde 19/25665
    hbl
   • Tilbagemelding på forespørgsel om opførelse af tæt-lav bebyggelse på Skolegade 3 og 5, Møldrup 19/32793
    olz
   • Bombesvarelse 04-09-2019 11_03_13.pdf 18/39109
    aped_slettet_1
   • Bombesvarelse 04-09-2019 10_57_21.pdf 19/38184
    mbru
   • Miljøstyrelsen tilsendes resultat af Revas' undersøgelse af forholdene omkring moniteringsboring C2 18/1124
    hani
   • Bombesvarelse 04-09-2019 10_48_38.pdf 18/59308
    mbru
   • _Brevpapir til ejer_Klage over containeropstilling i skel_Vestergade 2, 7470 Karup J_2019-09-03.pdf 19/38216
    cajen
   • Genetablering af Stormosen - sagen afsluttes 18/49458
    dhb
   • Lbnr 15 - SV: 10334, Velds Møllebæk, artikel-32 validering 18/8118
    kes
   • Nøkkerosen 12 - besked til køber om underskrift på tinglysningsskøde 19/26171
    hbl
   • Tilsynsbrev 2019 sendt til virksomheden 13/100575
    tbu_slettet_1
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/38591
    vkh
   • Bombesvarelse 04-09-2019 09_56_57.pdf 19/31996
    mbru
   • Materiale vedr. Truckland ApS - undersøgelses påbud samt resultat at stikprøverne 18/10824
    mbp
   • Bombesvarelse 04-09-2019 09_23_57.pdf 16/18368
    jno
   • Anmoder om regnskab 2018 for Viborg Blinde Idræt 17/54319
    sk
   • [Sagsnr.:19/21113] Spejderne Hammershøj - Kvittering på 1 kursusansøgning 2019 19/21113
    lgr
   • Anmoder om regnskab 2018 for Parasport Viborg 17/54637
    sk
   • Bombesvarelse 04-09-2019 09_10_48.pdf 18/64548
    mie
   • Rykkerbrev _opføre et enfamiliehus_Tapdrupvænget 8 8800 Viborg_2019-09-04.pdf 18/64548
    mie
   • Skabermøllevej 19 - sender tinglyst skøde til køber 19/20137
    hbl
   • Fælledparken 17 - sender tinglyst skøde til køber 19/9435
    hbl
   • Åkanden 25 - sender tinglyst skøde til køber 19/17094
    hbl
   • Høringsbrev_separatkloak_ledning 19/26337
    peph
   • Underretning: Høring, Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2019 19/26337
    peph
   • Underretning: Høring, Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2019 19/26337
    peph
   • Svar fra Revas vedr. evt. fælles affaldsløsning sendes til ansøger og arkitekt (Tapdrupvej 60) 19/20609
    msb
   • SV: Skade på hovedvandledning ved møllebækken Fredensvej Bjerringbro. 18/38654
    flr
   • Revurdering af miljøgodkendelse til dambrug 18/2193
    tms
   • Underretning - revurdering af miljøgodkendelse 18/2193
    tms
 • 03.09.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Vis, hvordan det er at flytte til Viborg - Byvideo_præsentation.pdf 19/38050
    mt
   • Tilbud om video til tilflyttere 19/38050
    mt
   • materiale til afslutning af bygegsag - tilbygning, Vestervangsvej 6, 8800 Viborg 18/9270
    vbp
   • Vedr. sagsnr. 2019-0572, Erhvervsvej 25, 9632 Møldrup.msg 19/21366
    vbp
   • Supplerende materiale til behandling af bygesag - Opføre varmeværksbygning mv, Erhvervsvej 25, 9632 Møldrup 19/21366
    vbp
   • Supplerende materiale til afslutning af byggesag - Opføre tilbygning til eksisterende produktions- og lagerhaller, Livøvej 10B, 8800 Viborg 17/24549
    vbp
   • Supplerende materiale modtaget til behandling af bygegsag - Ny Dagli Brugs, Gartnerbakken 4, 8800 Viborg 19/9970
    vbp
   • Fremsendelse af beskrivelse af tynding/beskæring i Kjeldbjerg bypark 19/38510
    lku
   • Mail med ønske om møde 19/38510
    lku
   • Kvittering for modtagelse af underskrevet brugsretsaftale, Kjeldbjerg Bypark 19/38510
    lku
   • Supplerende materiale modtaget til behandling af byggesag - Nye boliger; Rørsangervej 5, 8800 Viborg 19/32292
    vbp
   • SV: Vedr. byggesagsnummer: 2019-0756, Poul Jensens vej, 7, 8850 Bjerringbro 19/27843
    vbp
   • Borgerforening fremsender underskrevet brugsretsaftale, Kjeldbjerg Bypark 19/38510
    lku
   • Underskrevet brugsretsaftale, Kjeldbjerg Bypark 19/38510
    lku
   • Matrikulær sag behandlet af kommune - Høgevej 45, Bruunshåb 19/32861
    bkb
   • SV: Har du en plan over alle lygtepæle i Viborg by? :-) 19/38503
    av4
   • VS: Ansøgning om udledningstilladelse og dispensation fra §3 for bassiner ved Nøddelund 13/69627
    abmi
   • SV: Har du en plan over alle lygtepæle i Viborg by? :-) 19/38503
    av4
   • Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1619680) 19/38502
    ba4
   • Svar fra ledningsejer - N1 19/26121
    htob
   • Svar fra ledningsejer - ENIIG 19/26121
    htob
   • Supplerende materiale til byggesag. Finderupvej 13, 8800 Viborg 18/59666
    lirm
   • VS: Deponeringsbrev pantnummer 29436995-62 19/17094
    hbl
   • Arkitekturscreening for Overlundgården 18/42268
    llk
   • 83-52 Overlundgården - Referat af møde vedr. arkitekturscreening 18/42268
    llk
   • 83-52 Overlundgården - Skyggediagram udarbejdet ift. myndighedsprojekt 18/42268
    llk
   • Overlundgården - Notat om skyggediagram 18/42268
    llk
   • Vestfjendsskolen - Dagsorden MED d. 28.01.19 19/38472
    dt1
   • F&S Indsbydelse til workshops om tolkning af folkeoplysningsloven 19/13607
    sk
   • 83-52 Overlundgården - Arkitekturscreening 18/42268
    llk
   • Mødetider ang. arkitekturscreening for Overlundgården 18/42268
    llk
   • Orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1004554 af typen Klage vedr. planloven, retlige spørgsmål angående Tværvej 15, 8800 Viborg 19/31270
    llk
   • Kvittering for videresendelse til n??vn af klagenummer 1004554 ? Tværvej 15, 8800 Viborg 19/31270
    llk
   • Orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1004345 af typen Klage vedr. planloven, retlige spørgsmål angående Tværvej 15, 8800 Viborg 19/31270
    llk
   • Ledningsoplysninger fra N1 vedrørende N1's anlæg. 19/37235
    llk
   • Ledningsoplysninger vedrørende anlæg ejet af Grundfos 19/37235
    llk
   • Ledningsoplysninger vedrørende Eniig Fiber A/S, LER nr: 1567510789 19/37235
    llk
   • VS: Vandskade i min kælder 19/38471
    abmi
   • DDS Karup Gruppe - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/26377
    lgr
   • DDS Karup Gruppe - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/26377
    lgr
   • DDS Karup Gruppe - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/26377
    lgr
   • DDS Karup Gruppe - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/26377
    lgr
   • Færdigmelding af byggesag samt materiale til afslutning af sag - ny generatorbygning mv, Heibergs Alle 8B, 8800 Viborg 19/5876
    vbp
   • Anmodning om aktindsigt 19/38448
    rak
   • Kommentarer til solcelleanlæg ved Stoholm 19/38448
    rak
   • Færdigmelding, Liseborg Mark 33, byggesag 18/55835
    lirm
   • DDS Karup Gruppe - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/26377
    lgr
   • Besked fra Leoni - ok til underskrift - Sagsnr. 325965 - Boligselskabet Sct. Jørgen - køber Skårupvej 22, Klejtrup, 9500 Hobro af Viborg Kommune 18/29122
    tno
   • Kommentarer til solcelleanlæg ved Stoholm 18/59019
    mtro