Åbne postlister

For at fremme dialog og åbenhed i forhold til borgere, virksomheder, myndigheder og pressen, bliver der dagligt dannet en åben postliste over ind- og udgående post i Viborg Kommune.

Det kan du finde på postlisterne
En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra Viborg Kommune:

 • hvad sagen drejer sig om
 • hvem der er afsender/modtager
 • initialer på den sagsansvarlige

Navn og kontaktoplysninger på den sagsansvarlige kan findes ved at indtaste initialerne i søgefeltet under Find medarbejder.

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på den åbne postliste. Dog skal persondataloven overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

 • 20.09.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Gl. Århusvej 197, matr.nr. 5s Viborg Markjorder m.fl. 18/48256
    tojj
   • SV: Gl. Århusvej 197, matr.nr. 5s Viborg Markjorder m.fl. 18/48256
    tojj
   • Labland foreslår datoer til workshop ang. formidling omkring Viborg Søerne 17/48347
    heg
   • Borgere klager til borgmesteren over udviklingen af flere på kontanthjælp?? 18/48252
    lss
   • Anmeldelse af skovrejsning på Møllevej 8, 7800 Skive 18/48251
    bkb
   • VS: Lyngvej 10, Viborg.msg 18/44677
    mehm
   • Svar fra Hjortespringet 13 på brev om tynding af beplantninger ved Brokbakken 14/46726
    lku
   • Byggeansøgning, Asmild Ager 8, 8800 Viborg 18/44394
    mie
   • Rapport AR-18-CA-00714208-01 vedr.Høgild Dambrug 1070 - Indløb 1 att: Jimmy Raaby Olesen 18/3501
    tms
   • Svar fra Grævlingehøjen 8 og 10 på brev om tilpasning af have til skel 17/30304
    iny
   • Byggeansøgning, Finlandsvej 1, 8800 Viborg 18/48236
    aped
   • 4.møde kræftholdet d. 20.9.18 15/15159
    jp3
   • Mail fra Bs. med ansøgning om godkendelse af skema B 17/50611
    anso
   • Byggeansøgning, Borgergade 34, 8831 Løgstrup 18/48229
    lirm
   • Svar fra Grævlingehøjen 10 og 8 på brev om anmodning om tilpasning af have til skel 17/30563
    lku
   • Henvendelse om ny klageportal samt nyt Klagenummer 1001115 , Erhvervsvej 25, 9632 Møldrup 16/9648
    vbp
   • Palstrupvej 2, 8840 Rødkærsbro. Jordvarme, anmeldelse, indsendelse nr. 2 - 9192018.pdf 18/46199
    am1
   • Ok fra Sune Iversen - Vedr. sagsref.: Søndersøvej 63/kemn. 1ak m.fl., Søgårde, Asmild. Tinglysning afsluttet 17/58987
    tno
   • Klokkestøbervej 3, 8800 Viborg 16/54130
    ib3
   • VS: Sjørup Plejecenter - Opfølgning på henvendelse om sammenlægning af afdelinger/kontra matrikler ifm projekt , Blichersvænge 1, 8800 Viborg 17/15989
    vbp
   • Heimdalsvej 10, 8850 Bjerringbro 16/237
    ib3
   • Byggeansøgning, Arildsvej 27, 8800 Viborg 18/48216
    aped
   • Redegørelse for seneste hændelse samt egenkontrol fremadrettet - Scanflavour A/S 12/6506
    bie
   • Byggeansøgning, Koldingvej 88A, 8800 Viborg 18/48205
    aped
   • Skaunvej 35 - minirenseanlæg analyser 2018, OK 15/11074
    tms
   • Byggeansøgning, Liseborg Hegn 10A, 8800 Viborg 18/48193
    vbp
   • Invitation til Fritidssamrådskonference 2018 18/48166
    sk
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1075032 15/26692
    mik
   • Spørgsmål fra ejer vedr hegn og stigennemgang 13/19709
    cfu
   • Ønsker ikke tilskud til hegning i forbindelse med Ko-laug i Nørreådal ved Tapdrup. 16/10125
    hdh
   • Tilbud fra Labland vedr. formidlingsprojekt om Viborg Søerne 17/48347
    heg
   • Rykker for svar ang. 2018-09-13 Vandretur-foldere til Portalen 16/10125
    hdh
   • Loui Thomsen, COWI, accept af første aconto til Ivan Jakobsen 17/64771
    bc6
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1075023 15/26691
    mik
   • Ny kode til Mette Nielsen - dknyt.dk 17/60671
    mra
   • Supplerende materiale til byggesag. Stærelunden 15, 8800 Viborg 18/46082
    lirm
   • Mail fra Nævnenes Hus: Klagenummer 1000811 Tingvej i Viborg overflyttet til ny klageportal 17/3238
    alj
   • Svar fra Favrskov kommune vedr. Fredningsnævnets afgørelse 13/19709
    cfu
   • Orbicons kommentarer til udkast til Naturen i Arnbjerg_etape 2 16/10125
    hdh
   • Fredningsnævnets afgørelse om spærring af sti med dyrehegn 13/19709
    cfu
   • Sv: [Sagsnr.:18/17754] - [Dok.nr.:153677/18] Varsel om påbud og dispensation til oprensning samt renovering af stemmeværk - Randrup Møllesø - Randrupmøllevej 18, 8800 Viborg 18/34847
    xkk
   • VS: Viborg Sport & Event - Erklæring fra 3. parts kontrol 17/38653
    coe
   • MG sender link til udkast til Naturen i Arnbjerg_etape 2 16/10125
    hdh
   • Mail fra Rene Birch vedr. forhåndsdialog omkring punkthuse på Asmild MArk, 8800 Viborg 18/14649
    mehm
   • VS: Nævnenes Hus orienterer om, at sag overgår fra gammel Klageportal til ny Klageportal 17/13305
    janb
   • VS: Nævnenes hus orienterer om at sag flyttes fra gammel Klageportal til ny Klageportal 16/39740
    janb
   • Teknik og Miljø sender invitation til borgmesteren til møde i Bjerringbrorådet d. 3. oktober 2018. Inkl. borgermøde 18/47981
    kemn
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1075013 16/66717
    mik
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1075011 16/66717
    mik
   • Byggeansøgning, Sct. Jørgens Vej 26, 8800 Viborg 18/16265
    jha
   • Mail fra rådgiver med beregningsgrundlag for støjberegninger, Vedr. forhåndsdialog om punkthuse på Asmild Mark, 8800 VIborg 18/14649
    mehm
   • Løvel UIF - Bilag til kursusansøgning 2018 18/47486
    lgr
   • Notat fra mødet - Indvendig ombygning i Alpha og Beta 18/29791
    olz
   • Nøtat fra mødet af d. 19-09-2018 samt tilbagemelding på dette - Ombygning af Alpha og Beta.msg 18/29791
    olz
   • Byggeansøgning, Engvej 9, 8800 Viborg 18/48118
    aped
   • Per Jensen, Nørregade 1, oplyser at der ikke laves ny tinglysning, men at der er tale om en gensidig aftale med ejeren af Nørregade 3 17/64771
    bc6
   • Rapport nr. 322469 (Dambrugskontrol fra Rindsholm Dambrug) er registreret 18/3509
    tms
   • Per Jensen, Nørregade 1, bekræfter overfor ejeren af Nørregade 3, at adgang til Nørregade 3 etableres i en bredde på 2,7 m 17/64771
    bc6
   • Tapdrup etape 3B - tilføjelser fra EVV ifm klargøring af tillæg 28 18/33859
    peph
   • VS: Fiskeundersøgelser i tilløb til Gudenåen 18/43909
    tjoe
   • RE: De manglende havørreder i Gudenåen 18/43909
    tjoe
   • Per Jensen, Nørregade 1, oplysning om aftale med ejeren af Nørregade 3, at adgang til Nørregade 3 etableres med en bredde på 2,7 m 17/64771
    bc6
   • Anders Nielsens vej 11: spg fra EVV om alternative afledningsmuligheder 17/36550
    peph
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074963 16/66322
    mik
   • Frederiks Skole om ansøgt multibane i Frederiks 18/39836
    bkb
   • SV: Hejmdalsvej 18 18/44726
    tjoe
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074958 12/50429
    mik
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074957 12/50429
    mik
   • Torben Jensen, Geopartner, j.nr. 1805068, afsætning af skel ifm. områdefornyelse i Stoholm, omkring parkeringsplads Litra "p" Stoholm, Feldingbjerg, beliggende ved Vestergade 3, 7850 Stoholm J. 17/64771
    bc6
   • Byggeansøgning, Kildevej 4, 8800 Viborg 18/48067
    lirm
   • Vejtrafikstøjberegninger, Niras 180809 Hald Ege, Viborg 18/7663
    janb
   • Afbud fra Johannes Steensgaard til Bjerringbrorådet - møde 2 samt workshop om helhedsplanen for Bjerringbro 18/14940
    heg
   • Byggeansøgning, Møllehøj 17, 8800 Viborg 18/48052
    aped
   • 10.09.18 Supplerende materieler til forhåndsdialog om nyt sommerhus, Gormendal 22, 8831 Løgstrup 17/59380
    jha
   • 12.07.18 Rev. skitseprojekt vedr. forhåndsdialog om nyt sommerhus, Gormendal 22, 8831 Løgstrup 17/59380
    jha
   • 05.04.18 Mail fra ansøger vedr ændringer ifm forhåndsdialog om nyt sommerhus Gormendal 22, Hjarbæk.msg 17/59380
    jha
   • Orientering fra Regionen om råstofindvindingstilladelse matr. nr. 15p Grønhøj By, Frederiks 18/31189
    vdb
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074923 18/48039
    mik
   • 13.09.2018 - Modtaget e-mail fra Peter Ainhill med billeder af forholdene i udgravningen på Gylfesvej 8, 8800 Viborg.msg 17/43969
    mie
   • 12.09.2018 - Modtaget e-mail fra Peter Ainhill med billeder af forholdene på Gylfesvej 10, 8800 Viborg.msg 17/43969
    mie
   • 10.09.2018 - Modtaget e-mail fra Birgit Ainhill med beskrivelse af forholdene på Gylfesvej, 8800 Viborg.msg 17/43969
    mie
   • Bilag 2, TU 31. Oktober 2018, ansøgning fra Grundfos 18/17159
    sfc
   • 09.09.2018 - Modtaget e-mail CC fra Morten Trinderup, Quattro til Hans Peter Nielsen med svar på forholdene på byggepladsen på Gylfesvej 8, 8800 Viborg.msg 17/43969
    mie
   • 09.09.2018 - Modtaget e-mail CC fra Hans Peter Nielsen til Morten Trinderup, Quattro om forholdene på byggepladsen på Gylfesvej 8, 8800 Viborg.msg 17/43969
    mie
   • 09.09.2018 - Modtaget e-mail fra Hanne Lynggaard med beskrivelse af forholdene på Gylfesvej, 8800 Viborg.msg 17/43969
    mie
   • 06.09.2018 - Modtaget e-mail CC fra Morten Trinderup, Quattro til Hans Peter Nielsen med svar på forholdene på byggepladsen på Gylfesvej 8, 8800 Viborg.msg 17/43969
    mie
   • 06.09.2018 - Modtaget e-mail CC fra Hans Peter Nielsen til Morten Trinduerup, Quattro om forholdene på byggepladsen på Gylfesvej 8, 8800 Viborg.msg 17/43969
    mie
   • 05.09.2018 - Modtaget e-mail fra Peter Ainhill efter beskræftelse på modtagelse af brev om forholdene på Gylfesvej, 8800 Viborg.msg 17/43969
    mie
   • 7.diabetes møde d 19.9.18 15/15159
    jp3
   • 04.09.2018 - Modtaget e-mail fra Peter Ainhill med billeder af forholdene på Gylfesvej 10, 8800 Viborg.msg 17/43969
    mie
   • 31.08.2018 - Modtaget e-mail fra Birgit Ainhill med billeder af forholdene på Gylfesvej, 8800 Viborg.msg 17/43969
    mie
   • IMG_1412.JPG 17/43969
    mie
   • IMG_1414.JPG 17/43969
    mie
   • IMG_1413.JPG 17/43969
    mie
   • IMG_1415.JPG 17/43969
    mie
   • 30.08.2018 - Modtaget e-mail fra Birgit Ainhill med billeder af forholdene ved Gylfesvej 10, 8800 Viborg.msg 17/43969
    mie
   • 29.08.2018 - Modtaget ny e-mail fra Birgit Ainhill med beskrivelse af forholdene på Gylfesvej, 8800 Viborg.msg 17/43969
    mie
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074913 18/48023
    mik
   • Afrapportering på Rødkærsbro - Tættere sammen 17/58078
    sqa
   • 29.08.2018 - Modtaget e-mail fra Birgit Ainhill med beskrivelse af forholdene på Gylfesvej 8, 8800 Viborg.msg 17/43969
    mie
   • 29.08.2018 - Modtaget e-mail fra Morten Trinderup, Quattro med svar på spørgsmål til byggearbejdet på Gylfesvej 8, 8800 Viborg.msg 17/43969
    mie
   • 29.08.2018 - Modtaget e-mail CC fra Morten Trinderup, Quattro med svar på Anette Ankers e-mail om tilbagekaldelse af tilladelsen til vejretten på Gylfesvej 7, 8800 Viborg.msg 17/43969
    mie
   • 29.08.2018 - Modtaget e-mail fra Birgit Ainhill med billeder af forholdene på Gylfesvej 8-10, 8800 Viborg.msg 17/43969
    mie
   • 29.08.2018 - Modtaget e-mail fra Anette Anker Petersen med tilbagekaldelse af tilladelse til råderetten over vejen på Gylfesvej 7, 8800 Viborg.msg 17/43969
    mie
   • 28.08.2018 - Modtaget e-mail CC fra Morten Trinderup, Quattro til Hans Peter Nielsen med svar på hans spørgsmål til forholdene på Gylfesvej, 8800 Viborg.msg 17/43969
    mie
   • 28.08.2018 - Modtaget e-mail fra Hans Peter Nielsen, Gylfesvej 5, 8800 Viborg med skrivelse af forholdene på Gylfesvej.msg 17/43969
    mie
   • 28.08.2018 - Modtaget e-mail fra Peter Ainhill med billeder af forholdene på Gylfesvej 8, 8800 Viborg.msg 17/43969
    mie
   • Henvendelse om tilstanden af stien ved Moselund, Sjørup 17/24843
    bkb
   • 28.08.2018 - Modtaget e-mail 1-2 fra Peter Ainhill med billeder af forholdene på Gylfesvej 8, 8800 Viborg.msg 17/43969
    mie
   • 27.08.2018 - Modtaget e-mail 2-2 fra Peter Ainhill med billeder af forholdene på Gylfesvej 8, 8800 Viborg.msg 17/43969
    mie
   • 27.08.2018 - Modtaget e-mail 1-2 fra Peter Ainhill med billeder af forholdene på Gylfesvej 8, 8800 Viborg.msg 17/43969
    mie
   • 27.08.2018 - Modtaget e-mail 2-2 fra Peter Ainhill med billeder af forholdene på Gylfesvej 8, 8800 Viborg.msg 17/43969
    mie
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Vejlevej 10, 8800 Viborg 18/48012
    mp2
   • 06.08.2018 - Modtaget e-mail fra Peter Ainhill med anmodning om opringning på Gylfesvej 8, 8800 Viborg.msg 17/43969
    mie
   • Bemærkninger fra naboer vedr. ansøgning om to skure på Nørremøllevej Nord 28, 8800 Viborg 17/45808
    anbs
   • Oversigt på moduler 11.09.2018 12/12651
    bls
   • Borger anmoder om møde med borgmesteren om ventetid og egenbetaling ifm støttestrømper 18/48009
    lss
   • bf@energiviborg.dk - Lyngvej - sydsiden 17/10003
    kj
   • Ansøgning 18/48008
    av4
   • 12.04.2018 - Modtaget e-mail fra Ole, Sixhøj med spørgsmål til håndtering af tilstrømmende vand på Gylfesvej 8, 8800 Viborg 17/43969
    mie
   • Høring af særtransport Holstebro-Silkeborg 121,5 T engangstilladelse 18/3041
    kiw
   • Tak for tilskud til forestillingen "Marie Grubbe" - Dramatiker Amalie Olesen 18/16963
    sl
   • Supplerende materiale til byggesag. Skovvej 1, 7470 Karup 18/40148
    lirm
   • Viborgegnens Erhvervsråd sender dagsorden og bilag til Repræsentantskabsmøde i VER den 2. september 2018 18/171
    alm
   • Re: SV: Prospekt vedr OS2MO 18/14559
    kb
   • t9s@viborg.dk - Aarestrupvej 18/45930
    kj
   • Re: Prospekt vedr OS2MO 18/14559
    kb
   • Præcisering af hvor der beplantning som måske skal klippes tilbage på Lånumvej 18/47283
    jho
   • KL til byrådet - referat fra møde i KKR Midtjylland d. 12. september 2018 er nu tilgængelig 18/215
    alm
   • Der er meldt afbud for LAJ den 6.6.2018 - Program for Det Kommunale Digitaliseringsråds studietur til Tallinn den 25.-26. oktober 18/218
    alm
   • KL til kommunaldirektøren - referat fra møde i KKR Midtjylland d. 12. september 2018 18/215
    alm
   • vest@mortalin.dk - Anmeldelse om rottebekæmpelse 18/6726
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Hessellund Sø-camping, Hessellundvej 12, 7470 Karup J, Besøgsrapport 310 18/6726
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Circle K, 10191, Randersvej 3, 8800 Viborg, Besøgsrapport 03581-06-1836 18/6726
    clp
   • Mailhenvendelse fra ejer om revideret materialer til byggesagen - Slesvigsgade 19, 8800 Viborg 18/34587
    olz
   • Frafaldserklæring - underskrevet190818 17/57182
    janb
   • KL sender program for Det Kommunale Digitaliseringsråds studietur til Tallinn 25.-26. oktober 2018 18/218
    alm
   • Tilsyns brev fra besigtigelsen af Gudenåen nedre del 04.09.2018 18/8388
    flr
   • Byggeansøgning, Sct. Mathias Centret 1, 8800 Viborg 18/47979
    vbp
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074888 13/9009
    mik
   • Revideret byggeansøgning - Slesvigsgade 19, 8800 Viborg 18/34587
    olz
   • Svar fra Ankestyrelsen på klagesag 18/41226
    lhoe
   • Henvendelse /opfølgning på henvendelse fra Miljøstyrelsen om status på dispensation, til projekt, Åhusevej 10, 7470 Karup J 18/11578
    vbp
   • Nedre Gravene - Sct. Mathias Port - referat af byggemøde 06 16/24382
    l4l
   • Nabobemærkninger imod byggeri på Strandvejen 37, Hjarbæk 18/44720
    bkb
   • AN Energis bemærkninger til udtalelse om mulighed for varmecentral på Kallestrupvej 2, matr.nr. 32z Hvam By, Hvam 18/45030
    bkb
   • SB REFERAT 14 08 18.pdf 16/12434
    tjo
   • 14.08.18 Bestyrelsesmøde.docx 16/12434
    tjo
   • Tilsyns brev fra besigtigelsen af Gudenåen nedre del 04.09.2018 18/8388
    flr
   • Skivevej 146, opdateret projektbeskrivelse m/disp ansøgning 18/47404
    jg1
   • Fwd: Syn Vorning Å 18/47961
    tjoe
   • VS: Syn af øvre del af Skals Å i morgen 18/47961
    tjoe
 • 19.09.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Indvindingstilladdelse 18/31417
    kft
   • Dialog om møde mv - Mammen Byvej 32, 8850 Bjerringbro 18/45933
    vbp
   • Forespørgsel ang. mulighed for jordopfyld 18/47941
    mbp
   • Ansøgning - bro ved VCR 18/47937
    flr
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Skelhøjevej 16, Lysgård, 8800 Viborg 18/47939
    mp2
   • Forsprøgsel om mulighed for jordopfyld syd for Kirkebækvej 127 18/47938
    mbp
   • Forspørgsel ang. mulighed for jordopfyld 2x20.000 m³ Kortoversigt 18/47935
    mbp
   • Mailhenvendelse vedr. boligareal - Viborgvej 9, 8830 Tjele 18/30041
    olz
   • Fuglevænget 1B - færdigmelding af separatkloak 16/29951
    peph
   • Svar fra lystfiskerne omkring Mønsted Å 18/2982
    flr
   • Fuglevænget 1A - færdigmelding af separatkloak 16/9536
    tms
   • Tilsyns brev fra besigtigelsen af Gudenåen nedre del 04.09.2018 18/8388
    flr
   • Bilag 2, TU 31. oktober 2018, Ændringskort der viser de påtænkte udstykninger, udarbejdet af landinspektør Martin R. Nielsen, LE34 17/56287
    sfc
   • Bilag 1, TU 31. oktober 2018, Oversigtskort over adgangsveje til sommerhusområdet ved Hjarbæk 17/56287
    sfc
   • Bilag 3 TU, 31. oktober 2018, indsigelse fra Peter og Morten Drejer 17/56287
    sfc
   • Julia Thaarup Johansen F&H virksomhedsbesøg 10 CV 16/35069
    fga
   • orienterings e-mail fra den nye klageportal – Klagenummer 1000504 – 18/9619
    flr
   • plantegning.jpg 18/45461
    jha
   • Underskrevet kontrakt 18/34397
    hbl
   • Supplerende materiale til byggesag - nedrive pumpehus mv, Aarestrupvej 126, 7470 karup J 18/40943
    vbp
   • Ånsbjergvej 30 - færdigmelding af nedsivningsanlæg 14/40384
    tms
   • Kemikalierum.pdf 15/69322
    jha
   • Bassiner.pdf 15/69322
    jha
   • Barfodsarealer.pdf 15/69322
    jha
   • Prøvebord.pdf 15/69322
    jha
   • mail.pdf 15/69322
    jha
   • Meddelelse om påbegyndelse Livøvej 14 8800 Viborg.pdf 18/23202
    peb
   • Tilbagemeldning pr. mail fra Energi Viborg vedr. placering af legeplad over kloakledning - Dåsbjergvej 17, 7800 Skive.msg 18/37070
    olz
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074766 12/50059
    mik
   • Sæl overvågning i Karup Å 18/47374
    flr
   • Færdigmelding modtaget Egeskovvej 75 8800 Viborg.pdf 18/20787
    peb
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074759 18/47798
    mik
   • Svar i mail af 2/7-2018 om MST's projekt 13/46934
    edg
   • 150kV luftledning Trige-Tange - afv. disp til total rydning 18/37271
    dhb
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074754 14/36193
    mik
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Bøgestien 11, Birgittelyst 18/47881
    mp2
   • Ansøger vender tilbage vedr. bemærkning til det drøftede på mødet - Ombygning af Alpha og Beta.msg 18/29791
    olz
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074748 12/49881
    mik
   • Mailhenvendelse vedr. arealfordeling i forbindelse med byggesagen - Viborgvej 9, 8830 Tjele 18/30041
    olz
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074744 12/49881
    mik
   • Kontrol med Energi Viborg Spildevands renseanlæg i 2017 - opfølgning 18/47870
    tms
   • Svend Bundgaard - rykker for svar - Velkomstale til DBR Viborg 75 års jubilæum og Repræsentantskabsmøde 17/62263
    alm
   • Artikel fra Svend Bundgaard - Velkomstale til DBR Viborg 75 års jubilæum og Repræsentantskabsmøde 17/62263
    alm
   • Input til Ulrik Wilbek - 'Generation Hybrid' - torsdag d. 27. sep. 2018 17/62263
    alm
   • Rapport vedr.Tindbæk Byvej 62, 8830 Tjele, Taphane - september 2018 12/37408
    joo
   • Rapport vedr. drikkevandskontrol, taphane fra Hvam Vandværk - september 2018 12/11632
    joo
   • Rapport vedr. drikkevandskontrol, taphane fra Lynderup Vandværk - september 2018 12/56278
    joo
   • Rapport vedr.Rødding Vandværk - Ledningsnet - september 2018 12/11996
    joo
   • SV: Engvejen 1 , 8850 Bjerringbro 13/99488
    tbu_slettet_1
   • Vedr. driften af procestankene på Bjerregrav rensningsanlæg 12/6506
    bie
   • Rapport vedr.Kvorning Vandværk - B3 DGU 57.815 - september 2018 12/11993
    joo
   • Klokkestøbervej 3, 8800 Viborg 16/54130
    edg
   • Stikprøve - spildevandsprøver - status 12/6506
    bie
   • AC@le34.dk - Projekt: 1704905 - matr.nr. 473i Viborg Markjorder - Lyngvej, 8800 Viborg - udstykning 17/10003
    kj
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074688 14/36193
    mik
   • Nedstyrtningsfare.msg 18/47611
    lirm
   • Færdigmelding, Bjerringbrovej 56, byggesag 18/27132
    lirm
   • Skilteplan til omsætning af kantsten i helle. 18/47796
    av4
   • Skilteplan til arbejde på cykelsti - gl. aarhusvej. 18/47796
    av4
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074671 18/47798
    mik
   • En skilteplan til omsætning af kantsten - gl. aarhusvej 18/47796
    av4
   • Borger klager til borgmesteren over mangelfuld sagsbehandling i Huslejenævnet for Viborg Kommune 18/47791
    lss
   • Spørgsmål fra Sune Iversen - SV: Søndersøvej 63, Viborg 17/58987
    tno
   • Besked fra Stella - LMO - 14-22598 - Jens Anton Jensen - salg af jord til Viborg Kommune. 17/58987
    tno
   • Vedr. sagsref.: Søndersøvej 63/kemn. 1ak m.fl., Søgårde, Asmild. Anmeldelsen er underskrevet. (Underskriftsmappe med ID: 4a4fa8a7-fc88-49df-93c6-ea898aaa020c) 17/58987
    tno
   • Færdigmelding, Bjerringbrovej 56, nedrivning 17/29383
    lirm
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074659 12/53268
    mik
   • Referat fra Opstartsmøde af lokalplan og forprojekt for Kolbækvænget 14 (Område 4 ved hald Ege) 18/45576
    janb
   • Sundvej 25, 8832 Skals. Sløjfning af olietank 18/1646
    am1
   • Vridsted Bussen - forslag til ændring af takster 17/46738
    majoh
   • iny@viborg.dk - Vedr. byggeansøgning Langsøvej 18, Tjele 18/47765
    bkb
   • iny@viborg.dk - Vedr. byggeansøgning Langsøvej 18, Tjele 18/46836
    jha
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074649 18/47764
    mik
   • Rute 741 ændret fra og med 24. september 2018 16/36400
    majoh
   • Niras spørgsmål om vekslerstation Hvam 18/45030
    bkb
   • Mail fra Energi Viborg om hvorvidt de har interesse i at lave regnvandsbassin i Åparken i Bjerringbro 17/53820
    heg
   • Miljørapport 18.09.2018 18/7663
    janb
   • Følgeskrivelse. Miljørapport 18/7663
    janb
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Bjarne Skov, Rørgårdsvej 5, 7470 Karup J, Besøgsrapport 24490-00-1835 18/6726
    clp
   • Det Centrale Handicapråd sender mail til borgmesteren - DCH-dagsorden 3/2018 til mødet den 2. okt. 2018 i Handicaporganisationernes Hus kl. 12-18 18/31080
    alm
   • Kvittering fra Miljøstyrelsen - mail modtaget vedr. scoping af Kommuneplantillæg nr. 16 17/44969
    anp
   • KL sender plancher fra borgmestermødet den 13. september 2018 18/42560
    alm
   • jbuch@privat.dk - afbud 17/58832
    jrs
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074630 12/50429
    mik
   • Midtjyllands Lufthavn - Mødet med DAT den 18.9.2018, kl 13.00-14:30 - rutestatus 18/181
    alm
   • Mail fra Henrik Holmris om Bjerringbrorådet 18/14940
    heg
   • Europcar - forlængelse af kontrakt 17/46738
    majoh
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074616 13/9207
    mik
   • VS: Ny klage til behandling – Klagenummer 1000599 – 18/40683
    tjoe
   • Klostervej 16, 8831 Løgstrup. Jordvarme, indsendelse nr. 4 - 9182018.pdf 18/44089
    am1
   • sbr@nst.dk - Afbud møde det grønne råd 25/9-18 17/58832
    jrs
   • Bilag 2 til ØEU d. 3.10.18: Anmodning om planlægning 18/47393
    rgn
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074603 18/2362
    mik
   • Accept af Budget for arkæologisk forundersøgelse. 18/31417
    kft
   • Ændret tidspunkt for tilsyn 18/45872
    bie
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Martin Axel, Gårsdalvej 35, 8800 Viborg, Besøgsrapport 17813-01-1835 18/6726
    clp
   • vest@mortalin.dk - Anmeldelse om rottebekæmpelse 18/6726
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Jørgen Mouritsen, Mariendalvej 2, 9632 Møldrup, Besøgsrapport 17534-00-1 18/6726
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Martin Søndergaard, Lundvej 10, 9500 Hobro, Besøgsrapport 24527-01-1838 18/6726
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Jørgen Haugaard, Ålborgvej 182, 8830 Tjele, Besøgsrapport 20343-01-1836 18/6726
    clp
   • VS: HASTER - Ansøgning om oppumpning af overfladevand som varmekilde og med afledning til bæk ved Niels Bugges kro med udløb i Hald sø 18/47702
    tjoe
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074572 16/17842
    mik
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074566 17/37097
    mik
   • Re: Gyllekøling. 18/43064
    fil
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074562 18/2305
    mik
   • Ændret tilsynstidspunkt 17/47323
    bie
   • Bavnevej 14B, Hjarbæk - OK fra EVV om spildevandsafledning 18/45565
    peph
   • Nyhedsbrev nr. 8, september 2018 - industri 14/13890
    bie
   • Overskridelse på Vammen RA og fejl høje tilløbsværdier i Løvel. 18/47674
    tms
   • Stavildvej 7 - oprettet i tømningsordning 17/32179
    peph
   • Lyngvej 15 - udstykning godkendt, ejendomskort vedlagt 18/13663
    hbl
   • Projekt: 1704905 - matr.nr. 473i Viborg Markjorder - Lyngvej, 8800 Viborg - udstykning 18/13663
    hbl
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074559 18/47657
    mik
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074551 18/47657
    mik
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074540 18/47657
    mik
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074525 18/47657
    mik
   • Anmodning om forundersøgelsesbudget forud for boliger ved Liselund. 18/45890
    kft
   • To naboers høringssvar ang. multibane på Frederiks Skole 18/39836
    bkb
   • Stavildvej 7 - kvittering fra EVV fakturering 17/32179
    peph
   • Hvamvej 45, 9620 Aalestrup, kvittering 18/47656
    jg1
   • Hvamvej 45, 9620 Aalestrup Miljøkonsekvensrapport.docx 18/47656
    jg1
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074516 18/47657
    mik
   • Skema_206729 Hvamvej 45, 9620 Aalestrup.pdf 18/47656
    jg1
 • 18.09.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Komponisthøjen 20 - tinglyst skøde 18/26115
    hbl
   • Anmodning om grave støbe tilladelse til tilbygning til Løgstrup Hallen, Vordevej 1C 17/53631
    vbp
   • Kurt Lomborg, Kjeldbjerg, ønsker en status for det tidligere indsendte forslag om opkøb af Kjeldbjergvej 17 og tidshorisont for beslutning 17/15232
    bc6
   • Invitation til to store Viborg-oplevelser - Èn fantastisk Viborg-aften torsdag den 27. september 2018 17/62263
    alm
   • Supplerende oplysninger tilansøgning om dispensation- Åhusevej 10, 7470 karup J 18/47545
    vbp
   • Ansøgning om dispensation fra lokalplan 438 ifm. opførelse af nyt produktionsanlæg, Åhusevej 10, 7470 karup J 18/47545
    vbp
   • Bemærkninger retur på ønske om trafikspejl ved udkørsel fra Lånumvej 53 18/47283
    jho
   • iny@viborg.dk - VS: Fuldmagt 18/40988
    jha
   • iny@viborg.dk - VS: Fuldmagt 18/41022
    jha
   • Byggeansøgning, Bjerrevej 98, 8840 Rødkærsbro 18/47620
    jha
   • Spor af rotter - Bilag 6 - Gl. Aalborgvej 56, 9632 Møldrup 18/6726
    clp
   • henbj@mst.dk - SV: ST4678JordbroÅ_Information til lodsejer.pdf 18/1018
    jrs
   • Klimatilpasningsplan - Forundersøgelser af 3 risikoområder 18/19793
    tms
   • Meddelelse om påbegyndelse og færdigmelding Søndergade 3 8800 Viborg.pdf 18/3850
    peb
   • Meddelelse om påbegyndelse af byggearbejde Nørremarksvej 1 8800 Viborg pdf 18/22576
    peb
   • Bilag 5 til ansøgning om miljøgodkendelse - Resultatet - Støjberegninger - Viborg Bioenergi 17/54372
    edg
   • Kvittering for mostagelse af bilag 5 til ansøgning om miljøgodkendelse 17/54372
    edg
   • Vedr.: Forespørgsel vedr. Kloakforsyning/ledninger, LP506 18/25731
    mble
   • Kvittering for modtagelse af VVM-anmeldelse for udvidelse daglig tilførsel af biomasse 18/47480
    edg
   • Betaling for leje af Feltbanen 2017/18 og ansøgning om leje for 2018/19 18/47600
    av4
   • Your scan (Scan to My Email) 18/47600
    av4
   • Fredningsnævnets udtalelse til deklaration - til brug for aflysning 18/21207
    mp2
   • Meddelelse om påbegyndelse Egeskovvej 75, Viborg .pdf 18/20787
    peb
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074385 16/66978
    mik
   • 06.09.2018 - Modtaget e-mail med billede af rum til klinik fra Louise Marcussen om fredensgade 30, 8800 Viborg.msg 18/47583
    mie
   • 06.09.2018 - Modtaget e-mail med billede af bryggers fra Louise Marcussen om fredensgade 30, 8800 Viborg.msg 18/47583
    mie
   • 06.09.2018 - Modtaget e-mail med billede af badeværelse fra Louise Marcussen om fredensgade 30, 8800 Viborg.msg 18/47583
    mie
   • 06.09.2018 - Modtaget e-mail med billede udefra med parkering fra Louise Marcussen om fredensgade 30, 8800 Viborg.msg 18/47583
    mie
   • 06.09.2018 - Modtaget e-mail med billede udfra fra Louise Marcussen om fredensgade 30, 8800 Viborg.msg 18/47583
    mie
   • 06.09.2018 - Modtaget e-mail med fuldmagt fra Louise Marcussen om fredensgade 30, 8800 Viborg.msg 18/47583
    mie
   • 06.09.2018 - Modtaget e-mail med plantegning fra Louise Marcussen om fredensgade 30, 8800 Viborg.msg 18/47583
    mie
   • Oplysninger om suppleringsfodring af kreaturer på §3-arealer med MVJ-tilsagn om pleje af græs v. afgræsning for Knud Madsen Sangildvej 17 7470 Karup cvr 72652517 18/17618
    dhb
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074379 16/66978
    mik
   • Møllegade 3, st. tv. - flytteafregning 14/16092
    pla
   • Synsrapport Møllegade 3, st. tv. 14/16092
    pla
   • SFO - Stoholm Skole 18/515
    ankr
   • Supplerende materialer til byggesagen pr. mail - Slesvigsgade 19, 8800 Viborg 18/34587
    olz
   • SV: Indretning af nyt vandindtag ved Rindsholm Dambrug 16/18092
    hsjen
   • Spørgsmål om hvad der er sket i sagen fra grundejerforeningen Hald Ege m.fl 16/51316
    ba4
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074368 12/50760
    mik
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074367 12/50760
    mik
   • Spørgsmål fra Jørgen Buch omkring Mønsted Å 18/2982
    flr
   • Serviceattest 12/141348
    andr
   • 16.08.2018 - Modtaget e-mail fra Lene MIkkelsen til projetket på Vejlevej 33C, 8800 Viborg.msg 16/15307
    mie
   • Ansøgning om krydsning af Hvam Bæk med fjernvarmeledning 18/47549
    flr
   • Byggeansøgning, Møllevej 9, 8830 tjele 18/47546
    aped
   • Batum Hedevej 6: Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivnings anlæg 17-9-2018 18/47548
    peph
   • Arbejdstilsynet Besøgsrapport (1344620) 18/519
    ankr
   • Kolbækvænget 32 - udstykningsforslag fra LE34 18/24393
    bkb
   • Ny formand for gadeforeningen - Leje af del af Søndersøvej 45 18/18511
    aw
   • Orientering vedr. Skive Anlæg og Entreprenør - Marsk Stigs Vej 18/523
    ankr
   • Tilrettet ledningstrace: Lånum Daugbjerg Ledningen 17/35887
    peph
   • Om spildevandsprøver udtaget af Energi Viborg A/S 12/6506
    bie
   • 29.06.2018 - Modtaget e-mail Jan Christoffersen med revideret tegningsmateriale på Søndersøvej 86, 8800 Viborg (Sørosen).msg 17/22712
    mie
   • Stikprøve fra oppumpeningsbrønd fra Scanflavour 12/6506
    bie
   • SV: Beplantning / Forskønnelse af Nørreballe 18/32829
    tojj
   • Reanalyse spildevand, Scanflavour 12/6506
    bie
   • Bekræfte prøveudtgningen - Scanflavour A/S 12/6506
    bie
   • Borger sender mail til borgmesteren vedr. ønske om nedsættelse af pant i hus / afskrives 17/28844
    alm
   • Kirkebækvej 106, 8800 Viborg - Situationsplan.pdf 18/47529
    mie
   • 09.08.2018 - Modtaget status på forespørgsel om rækkehuse på Kirkebækvej 106, 8800 Viborg.msg 18/47529
    mie
   • 22.06.2018 - Modtaget e-mail fra Steffen Nielsen med foresopørgsel på muligheden for at etablere tæt-lav boligbebyggelse på Kirkebækvej 106, 8800 Viborg.msg 18/47529
    mie
   • Mail fra HMN Gasnet vedr. ledningsinfo - Dåsbjergvej 17, Vridsted 18/37070
    olz
   • Stavildvej 7 - færdigmelding af nedsivningsanlæg 17/32179
    peph
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074279 16/15859
    mik
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074279 - ansøgning - Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074279.pdf 16/15859
    mik
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074285 16/15859
    mik
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074298 16/15859
    mik
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074300 16/15859
    mik
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1074303 16/15859
    mik
   • SV: Forespørgsel vedr. Kloakforsyning/ledninger, Vandforsyning, Elforsyning/ledninger og Varmeforsyning/ledninger. 18/25731
    mble
   • Sag til oprettelse - Opføre ny administrationsbygning, Mammen Byvej 32, 8850 Bjerringbro 18/35274
    mble
   • Nabohøring 18/42698
    jg1
   • Opkrævning på vejbidrag Nørresøvej Nord kontingent 2018 13/34253
    kj
   • Byggeansøgning, Æblevej 17, 8800 Viborg 18/47509
    lirm
   • Årsrapport 2017 - specifikationshæfte 12/8773
    andr
   • Revideret byggeansøgning - Kjellerupvej 3B, 8840 Rødkærsbro 18/35020
    olz
   • Lodsejers accept af aftale om skel ml. enge ved Gudenåen 18/45614
    cfu
   • Borger sender forslag til borgmesteren vedr boliger til unge med særlige behov 18/47503
    lss
   • Flytning af Repræsentantskabsmøde i VIBORGegnens Erhvervsråd 18/171
    alm
   • Korrespondance med Geopartner omkring sætningsmåling - Deponi ved Revas - Kirkebækvej 136 Viborg 16/50430
    hani
   • drain husbondvej 18/7774
    8ks
   • SV: drain husbondvej 18/7774
    8ks
   • Fritvalgsblanket 12/8773
    andr
   • Forsikringspolice - gælder til 1/1-19 12/8773
    andr
   • SV: Tilladelse vedrørende omlægning af afløbsledning ved Husbondvej 18/7774
    8ks
   • Databehandleraftale 12/8773
    andr
   • Bankgaranti 12/8773
    andr
   • Årsrapport 2017 12/8773
    andr
   • Samarbejdsaftale IT sikkerhed Nexus 12/8773
    andr
   • Byggeansøgning, Æblevej 17, 8800 Viborg 18/47492
    lirm
   • Bjerringbro Idrætsforening: Forespørgsel omkring juletræsindsamling og aflevering på genbrugsstationer 13/44858
    hani
   • Forhåndsoplysning - Grønt Flag - Bjerregrav Friskole 18/47493
    kemn
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Torben Skårup Jensen, Skårupvej 66, 9500 Hobro, Besøgsrapport 25704-00-1 18/6726
    clp
   • Grønt Flag - Bjerregrav Friskole 18/47493
    kemn
   • Status - for udtalelse - Karup Kartoffelmelfabrik 18/46370
    bie
   • Serviceattest 12/8773
    andr
   • Stationsvej 8, 8800 Viborg - Ansøgning om nedsivning af regnvand i faskine 17/36900
    peph
   • Autosvar / Autoreply 18/43212
    tms
   • Svar på spørgsmål til BIOMAX 16 18/39005
    bie
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Jørgen Haugaard, Batum Hedevej 14, 8830 Tjele, Besøgsrapport 20343-02-18 18/6726
    clp
   • Løvel Ungdoms og Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/47486
    lgr
   • Borgere spørger borgmesteren om det er muligt at få cykelstien ved institutionen Havredal forlænget 18/47453
    lss
   • Byggeansøgning, Løgstørvej 63, 8800 Viborg 18/47479
    aped
   • Anmeldelse af autoværksted Gl. Skivevej 78 D, 8800 Viborg 18/47483
    ib3
   • Fremsendelse af udkast til projekt - ny administrationsbygning -Mammen byvej 32, 8850 Bjerringbro 18/45933
    vbp
   • VVM anmeldelse om udvidelse af daglig tilførsel af biomasse til 600 ton Iglsø Agro og Biogas A/S, Ø. Børstingvej 6 18/47480
    edg
   • Team Viborg Pigefodbold - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/17540
    lgr
   • Tange Søvej 31 - færdigmelding af kloaktilslutning 17/3240
    peph
   • BEJ@lmo.dk - Sevitutter på 6a Batum By, Rødding 18/31032
    am1
   • Bemærkninger til naboorientering vedr. ansøgning om skure på Nørremøllevej Nord 28, Viborg 17/45808
    anbs
   • Tilbud på bygningsaffald.dk 14/16410
    bie
   • Konsulent sender oplysninger om gyllekøling - Bjerring Hede 30, 8850 Bjerringbro 17/37755
    clp
   • bkb@viborg.dk - SV: Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm J: Landzonetilladelse til udstykning til uændret anvendelse 18/47471
    am1
   • SI@le34.dk - Lokalplan nr. 455 - udstykning af parcel (LE34 1705770) 17/21757
    jha
   • Tilbud på bygningsaffald.dk 14/16410
    bie
   • SI@le34.dk - VS: Sender: 1705770-004-001 Bilag 2.1 til købsaftale 2018-09-13 17/21757
    jha
   • Spildevandsprøve af testbassin syd 2 udføres 30/8 13/81013
    bie
   • Driftsjournal for Egelundvej 1 - 2. kvartal 12/6481
    bie
   • Kommunernes miljøafdeling - Resultater af VHGB's undersøgelse om kommuners brug af grænseværdier for byggeaffald 12/132148
    bie
   • ah@harritslev.com - Banebyen karré 1 17/21757
    jha
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Jørgen Haugaard, Batum Hedevej 8, 8830 Tjele, Besøgsrapport 20343-00-183 18/6726
    clp
   • Kvittering fra Miljøstyrelsen 18/42965
    tms
   • Aftræksforhold /Prøvningsattest - BioMax 16 18/39005
    bie
   • VS: SV: Fwd: Vedrørende Spurvevej 12, 8800 Viborg (LE34 1607547) 17/31316
    tojj
   • Revideret byggeansøgning - Troelstrupvej 5, 9632 Møldrup 18/35552
    olz
   • Telefonbesked 18/47455
    sfc
   • Anders Nielsens vej 11 - dræner ved 1,1 l/s 17/36550
    peph
   • Fra Ole Jensen, GPA: Anmodning om ny lokalplan 18/47393
    rgn
   • Henvendelse fra advokat Niels Walentin Jensen - Sct. Mathias Centeret, Viborg. Parkeringshus tilhørende Viborg Kommune 18/47447
    kemn
   • BIF Gymnastik - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/13410
    lgr
   • BIF Gymnastik - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/13410
    lgr
   • Kærbyvej 48 - færdigmelding af separatkloak fra kloakmester 18/29364
    mmi
   • Kærbyvej 48 - forkert adresse angivet i mail 18/29356
    mmi
   • Kærbyvej 48 - færdigmelding af separatkloak 18/29364
    mmi
   • Vibækvej 41, 8800 Viborg 18/43449
    ib3
   • BIF Gymnastik - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/13410
    lgr
   • Fra Marie Walther SV: Domkirkekvarteret i Viborg - rammeplan og etapeplan 17/13787
    jh7
   • Revideret byggeansøgning - Troelstrupvej 5, 9632 Møldrup 18/35570
    olz
   • 16.09.2018 - Modtaget e-mail fra Uffe Fjølner med indsigelse imod ansøgningen om dispensation på Øster Teglgårdsvej , 8800 Viborg.msg 16/65888
    mie
   • 29.06.2018 - Modtaget e-mail fra Jesper Schroll Kristensen, LE34 med nye gulvkoter på Sørosen i Viborg.msg 17/22712
    mie
   • PlanEnergi sender udkast til VVM-anmeldelse for Karup Varmeværk - Etablering af varmepumpe 18/32569
    mtro
   • Revideret byggeansøgning - Troelstrupvej 5, 9632 Møldrup 18/47430
    bkb
   • Revideret byggeansøgning - Troelstrupvej 5, 9632 Møldrup 18/35573
    olz
   • Søndersøvej 52 - spg fra kloakmester 18/22200
    peph
   • Bisp Gunnars Gilde sender mail med nave på deltagere til velkomstarrangementet den 25. september 2018 17/52125
    alm
   • Supplerende oplysninger til byggesag. Midgårdsvej 8, 8800 Viborg 18/40674
    lirm
   • 2018-09-10 beskrivelse til Skivevej 146 ver 1.docx 18/47404
    jg1
   • Skema_204605 Skivevej 146.pdf 18/47404
    jg1
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • 18.09.2018 - Ibrugtagningstilladelse til at_etablere legeplads_Ellekonedalen 4, 8800 Viborg.pdf 16/39760
    mie
   • Bombesvarelse 18-09-2018 10_11_40.pdf 16/39760
    mie
   • 18.09.2018 - Ibrugtagningstilladelse til at_ændre ejendom til erhverv_Vinkelvej 247B, 8800 Viborg.pdf 16/68702
    mie
   • Bombesvarelse 18-09-2018 10_24_31.pdf 16/68702
    mie
   • 18.09.2018 - Ibrugtagningstilladelse til at_etablere en lejlighed i gl. skole_Vinkelvej 247C 8800 Viborg.pdf 16/68504
    mie
   • Bombesvarelse 18-09-2018 10_32_42.pdf 16/68504
    mie
   • Bombesvarelse 18-09-2018 12_10_48.pdf 18/34457
    olz
   • 18-09-2018 Ibrugtagningstilladelse til at_opsætte et nyt legetårn ved Børnehuset Videbechs Minde - Gl. Randersvej 51B 8800 Viborg 18/34457
    olz
   • Orientering til MJBR om opstilling af telt til mere end 150 personer på Paradepladsen”, Ammunitionsvej 2, 8800 Viborg i perioden den 19.-25. september 2018.msg 18/43137
    vbp
   • Bombesvarelse 18-09-2018 18_46_56.pdf 18/43137
    vbp
   • Byggetilladelse_opstille telt på Paradepladsenn_Ammunitionsvej 2 8800 Viborg_2018-09-18.pdf 18/43137
    vbp
   • Bombesvarelse 18-09-2018 18_43_19.pdf 18/43137
    vbp
   • Grave og støbetilaldelse (med revideret dato) - tilbygning, Vordevej 1C, 8831 Løgstrup.pdf 17/53631
    vbp
   • Bombesvarelse 18-09-2018 17_33_07.pdf 17/53631
    vbp
   • Grave- og støbetilladelse_opføre en tilbygning til Løgstrup Hallen_Vordevej 1C, 8831 Løgstrup_2018-09-18.pdf 17/53631
    vbp
   • Bombesvarelse 18-09-2018 16_58_57.pdf 17/53631
    vbp
   • Orientering til lodsejer om opmåling af Kvosted Bæk 17/45819
    abmi
   • Henvendelse omkring nedstyrtningsfare. Sct. Mathias Gade 92, 8800 Bjerringbro.docx 18/47611
    lirm
   • Svar til lystfiskerne omkring vedligeholdelse af Mønsted Å 18/2982
    flr
   • Supplerende svar på ønske om trafikspejl ved udkørsel fra Lånumvej 53 18/47283
    jho
   • Rykkerskrivelse Søndergade 3 8800 Viborg.pdf 18/3850
    peb
   • Frafald af revurdering - § 12 miljøgodkendelse for Rydalsvej 3, 8830 Tjele 18/47604
    fil
   • _Byggetilladelse til at_opføre en tilbygning til bolig_Stenshøj 15 8800 Viborg_2018-09-18.pdf 18/45341
    aped
   • Grønt skema vedr. arealoverførsel matr. nr. 14d og 14b Sundstyrp by, Ulbjerg 18/38978
    am1
   • Bombesvarelse 18-09-2018 14_49_03.pdf 18/45341
    aped
   • Orientering til Viborg Museum om anmeldelse af Jordvarme på Palstrupvej 2, 8840 Rødkærsbro. 18/46199
    am1
   • Kvittering for påbegyndelse Nørremarksvej 1 8800 Viborg.pdf 18/22576
    peb
   • Høring af N&V om placering af jordvarmeanlæg på Palstrupvej 2, 8840 Rødkærsbro 18/46199
    am1
   • Rådgiver og ansøger sendes skabeloner til fuldmagter og lokalplan vedr. planlægning for vindmøller ved Tolstrup 18/42541
    adno
   • TO til STPS og OLD: Batum Hedevej 6, 8830 Tjele - nedsivningstilladelse 18/47548
    peph
   • Batum Hedevej 6 - kopi af nedsivningstilladelse til kloakmester 18/47548
    peph
   • Orientering om landzonetilladelse til nyt stuehus, Højmarken 16, 8830 Tjele, Viborg Kommune 18/45318
    anbs
   • 18.09.2018 - Sendt e-mail til Louise Marcussen med svar på e-mails om indretning af erhverv i egen bolig på Fredensgade 30, 8800 Viborg.msg 18/47583
    mie
   • Suppleringsfodring af kreaturer på §3-arealer med MVJ-tilsagn om pleje af græs v. afgræsning for Knud Madsen Sangildvej 17 7470 Karup cvr 72652517 18/47591
    dhb
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at opføre en industribygning Fabrikvej 16A 8800 Viborg.pdf 18/46993
    peb
   • Palstrupvej 2, 8840 Rødkærsbro. Ufuldstandig anmeldelse. Anmodning om oplysninger..pdf 18/46199
    am1
   • Grønt skema vedr. arealoverførsel matr. nr. 3ao og 3a Karup by, Karup 18/38937
    am1
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre en udestue_Vesterled 7 7470 Karup J_2018-09-18.pdf 18/15179
    aped
   • Bombesvarelse 18-09-2018 14_05_05.pdf 18/15179
    aped
   • Til LE34 - Kolbækvænget 32 - udtalelse om udstykningsforslag (LE34 1805770) 18/24393
    bkb
   • [Sagsnr.:18/42688] - Vejsyn - Markvej v. Klarisgårdvej 18/42688
    sfc
   • Grønt skema vedr. arealoverførsel, matr. nr. 5a og 5t Årup, Kvorning 18/38935
    am1
   • Afklaring af økonomi med nabokommunen til vandløbsprojekt 17/26605
    flr
   • 18.09.2018 - Sendt kvittering for modtagelse af tegninger til sagen på Vejlevej 33C, 8800 Viborg 16/15307
    mie
   • Grønt skema vedr. arealoverførsel matr. nr. 17n og 4k Daugbjerg by, Daugbjerg og 2u Nygård, Daugbjerg 18/30881
    mp2
   • Kvitteringsbrev 2 vedr. lovliggørelse af 1.sal. Marsvinslundvej 13, 8800 Viborg.pdf 18/41985
    lirm
   • Bombesvarelse 18-09-2018 13_02_03.pdf 18/41985
    lirm
   • Bombesvarelse 18-09-2018 12_58_26.pdf 17/22712
    mie
   • Kvittering for modtagelse af ansøgning og spørgsmål til ekstra oplysninger 18/47549
    flr
   • 18.09.2018 - Supplement til byggetilladelsen på Søndersøvej 86, 8800 Viborg (Sørosen).pdf 17/22712
    mie
   • 18-09-2018 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre en tilbygning til bolig - Nørregade 4 8830 Tjele 18/35440
    olz
   • Bombesvarelse 18-09-2018 12_46_55.pdf 18/35440
    olz
   • TIl Ole Egelund Jensen GPA: Kvittering - anmodning om ny lokalplan 18/47393
    rgn
   • Muldvarpekrogen 26 - sender kopi af underskrevet købsaftale til køber 18/40294
    hbl
   • Kvitteringsbrev 2 vedr. udnyttelse af tagetage. Skovvej 1, 7470 Karup J.pdf 18/40148
    lirm
   • Bombesvarelse 18-09-2018 12_14_42.pdf 18/40148
    lirm
   • Tapdrupvænget 1 - sender kopi af underskrevet købsaftale til køber 18/42008
    hbl
   • Referater af møderækken den 27. august 2018 - Have Kommunikation og Viborg Kommune m.fl. 17/61689
    sqa
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at Etablere ny rentvandsbeholder ved Vinkel Bys Vandværk Horsdalvej 17, 8800 Viborg.pdf 18/45644
    peb
   • 18-09-2018 Ibrugtagningstilladelse til at_udskifte klatreredskaber ved Overlund Børnecenter - Toftegårdsvej 12 8800 Viborg 18/37221
    olz
   • Bombesvarelse 18-09-2018 12_04_40.pdf 18/37221
    olz
   • Kvitteringsmail til borger - Personsag om evt. nedsættelse eller afskrivning af pant i hus 17/28844
    alm
   • Grønt skema vedr. arealoverførsel matr. nr. 5c Vinkel by, Vinkel 18/38998
    am1
   • 18.09.2018 - Sendt e-mail til Steffen Nielsen, Vestergaardhuse med svar på forespørgsel på Kirkebækvej 106, 8800 Viborg.msg 18/47529
    mie
   • Stavildvej 7 - besked til EVV fakturering og tømningsordning 17/32179
    peph
   • Status - ændret projekt for etablering af to siloer på Karup Kartoffelmelfabrik 18/46370
    bie
   • Lyngvej 18 - sender kreditnota på vandtilslutning til køber 17/56448
    hbl
   • Kvitteringsbrev vedr. tilbygning til bolig. Havrevej 5, 8840 Rødkærsbro.pdf 18/37854
    lirm
   • Bombesvarelse 18-09-2018 11_38_29.pdf 18/37854
    lirm
   • Skovhøjen 5 - notering af købsinteresse til Michael Nygaard 16/58173
    hbl
   • Mailforespørgsel sendes til HMN Gasnet vedr. naturgasledning - Dåsbjergvej 17, 7800 Skive 18/37070
    olz
   • Tilladelse til nedsivning 18/47219
    tms
   • Til filarkiv 18/47219
    tms
   • Opdateret N-VOP VP2 vandopland 1.5 Randers Fjord, version 22 af 18. september 2018 18/4224
    hsjen
   • Kvitteringsmail til borger på borgerforslag til borgmesteren m.fl. vedr. boliger til unge med særlige behov 18/47503
    lss
   • Doc2Mail_flettedokument_1[1].pdf.pdf 18/19503
    sfc
   • Nedsivningstilladelse (ENDELIG) 18/43587
    tms
   • Nedsivningstilladelse (ENDELIG) 18/43587
    tms
   • _Byggetilladelse til at_opføre en garage med redskabsrum_Henrik Gerners Vej 3 8800 Viborg_2018-09-18.pdf 18/36154
    aped
   • Bombesvarelse 18-09-2018 10_54_32.pdf 18/35020
    olz
   • Bekræftelse på modtagelse af accept af aftale om skel ml. enge ved Gudenåen 18/45614
    cfu
   • Bombesvarelse 18-09-2018 10_52_59.pdf 18/36154
    aped
   • Vedr. ansøgning om fornyelse af delstrækning af afløbsledning fra Vindum by 18/7774
    8ks
   • SV: Ansøgning om fornyelse af delstrækning af afløbsledning fra Vindum by. 18/7774
    8ks
   • Ændret tidspunkt for tilsyn 18/45872
    bie
   • Stationsvej 8 - kopi af nedsivningstilladelse til kloakmester 17/36900
    peph
   • Annoncebestilling 18/43212
    tms
   • am1@viborg.dk - Orientering til Danmarks Naturfredningsforening om Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Bystævnet 5, 8830 Tjele. 18/31032
    am1
   • Bystævnet 5, 8830 Tjele. BOM. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg.pdf 18/31032
    am1
   • Kvitteringsmail til borgere vedr. henvendelse til borgmestern om evt. forlængelse af cykelsti udenfor institutionen Havredal 18/47453
    lss
   • Underretning - tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand, Vordevej 1C i Løgstrup 18/43212
    tms
   • Nedsivningstilladelse, Vordevej 1C 18/43212
    tms
   • Opfølgning på fremsendt projektforslag - ny administrationsbygning, Mammen Byvej, 8850 Bjerringbro 18/45933
    vbp
   • Nedsivningstilladelse (ENDELIG) 18/43212
    tms
   • [Sagsnr.:18/47486] Løvel Ungdoms og Idrætsforening - Kvittering på 1 kursusansøgning 2018 18/47486
    lgr
   • 18.09.18 Nedrivningstilladelse til stuehus og staldbygninger. Oksenhøj 1, 9500 Hobro.pdf 18/44439
    lirm
   • Bombesvarelse 18-09-2018 10_17_59.pdf 18/44439
    lirm
   • Tange Søvej 31 - forespørgsel ved EVV om accept 17/3240
    peph
   • Orientering om plangrundlaget vurderes at give mulighed for opførelse af en ny administrationsbygning, Mammen Byvej 32, 8850 Bjerringbro.msg 18/45933
    vbp
   • 18-09-2018 Byggetilladelse til at_lovliggøre overdækket terrasse - Troelstrupvej 5 9632 Møldrup 18/35570
    olz
   • Ansøger og rådgivere sendes referat fra møde den 13. september om vindmølleplanlægning ved Tolstrup 18/42541
    adno
   • 18-09-2018 Byggetilladelse til at_lovliggøre et hønsehus og et drivhus - Troelstrupvej 5 9632 Møldrup 18/35552
    olz
   • Bombesvarelse 18-09-2018 10_03_22.pdf 18/35552
    olz
   • _Byggetilladelse til at_opføre en garage_Møgelparken 28 8800 Viborg_2018-09-18.pdf 18/37891
    aped
   • Varsel om miljøtilsyn den 27/9-2018 18/28455
    edg
   • Bombesvarelse 18-09-2018 09_55_05.pdf 18/37891
    aped
   • Udvalget får dine bemærkninger på mødet den 20/9 18/25305
    anbs
   • Fastsættelse af tilsynsdato i 2018 18/28455
    edg
   • [Sagsnr.:18/47455] Adgang - Offentlige veje - Lånumvej 43, henvendelse fra borger om etablering af overkørsel uden tilladelse 18/47455
    sfc
   • am1@viborg.dk - Orientering til Viborg Museum om ansøgning om jordvarmeboring på Klostervej 16, 8831 Løgstrup. 18/44089
    am1
   • Status for gennemførelse af spildevandsindsatserne i vandområdeoplanerne 2015-2021 18/42965
    tms
   • Bombesvarelse 18-09-2018 09_27_22.pdf 18/35570
    olz
   • Anders Nielsens vej 11 - spg til EVV om accept af omfangsdræn 17/36550
    peph
   • [Sagsnr.:18/13410] BIF Gymnastik - Kvittering på 3 kursusansøgninger 2018 18/13410
    lgr
   • Kærbyvej 48 - bekræftelse til ejendomsmægler 18/29364
    mmi
   • am1@viborg.dk - Godkendt Matrikulær sag - udstykning af matr. nr. 476e Viborg Markjorder 17/48596
    am1
   • 18.09.18 Nedrivningstilladelse til enfamiliehus og udhusbygninger. Kornvænget 10, 8800 Viborg.pdf 18/47312
    lirm
   • Bombesvarelse 18-09-2018 09_03_17.pdf 18/47312
    lirm
   • Søndersøvej 52 - opsummering af sag til kloakmester 18/22200
    peph
   • 18.09.18 Nedrivningstilladelse til rundbuehal. Overhærupvej 13, 9500 Hobro.pdf 18/46945
    lirm
   • Bombesvarelse 18-09-2018 08_43_01.pdf 18/46945
    lirm
   • Opfølgning på møde om vandløb ved Kærvænget 18/42612
    tjoe
   • Lånum Daugbjerg Ledningen, forespørgsel ved EVV om ny DGN over ledningsforløb 17/35887
    peph
   • opfølgning på mødet den 17. september 2018 - evt. indretning af stenhugningsvirksomhed, Jegstrupvej Vest 110, 8800 Viborg.msg 18/46954
    vbp
   • Dagsrden og bilag til følgegruppemøde 3 for Helhedsplan for Bjerringbro 17/53820
    heg
 • 17.09.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • der spørges til notat om at gøre bygningen til en samlet ejendom - Blichersvænge 1, 8800 Viborg 17/15989
    vbp
   • Notat vedrørende sammenlægning af afdelinger - Sjørup Plejecenter. 17/15989
    vbp
   • Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse til modtagelse af mere biomasse til Grønhøj Biogas 18/47398
    edg
   • Info om beholderkontroller - Knudbyvej 11, 8831 Løgstrup 18/43709
    idal
   • Referat fra VRG Vejafmærkning 18/6155
    tv
   • Kvittering fra Miljøstyrelsen 16/68449
    jrs
   • Underskrevet referat af hovedbestyrelsens beslutning om grundkøb 18/17940
    tno
   • Nyhedsmail nr. 15 om støttet byggeri - fritvalgsordningen for ældreboliger 17 sep. 2018 18/51
    msf
   • Nyhedsmal om støttet byggeri nr. 14: redaktionelle bemærkninger til håndbøgerne september 2018 18/51
    msf
   • Tilladelse til opsætning af vildtkamera 18/47374
    flr
   • VS: Att; Teknik og Miljø 18/47384
    av4
   • Sæl overvågning i Karup Å 18/47374
    flr
   • Henvendelse fra Århus Universitet om sæler og fisk i Karup Å 18/47374
    flr
   • Svar modtaget fra ansøger vedr Søndre Skole Koldingvej 112 8800 Viborg 17/36898
    peb
   • Analyseresultater og feltskitsen fra Frederiks 18/44810
    mbp
   • Klostervej 16, 8831 Løgstrup. Jordvarme, indsendelse nr. 3 - 9172018.pdf 18/44089
    am1
   • jok@Mortalin.dk - Ophør af sikringsordning: Batum Hedevej 14, 8830 Tjele 18/6758
    clp
   • jok@Mortalin.dk - Ophør af sikringsordning: Batum Hedevej 8, 8830 Tjele 18/6758
    clp
   • jok@Mortalin.dk - Ophør af sikringsordning: Ålborgvej 182, 8830 Tjele 18/6758
    clp
   • SV: Dagsorden til næste møde 18/6155
    tv
   • RE: Dagsorden til næste møde 18/6155
    tv
   • Dagsorden til næste møde 18/6155
    tv
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1073951 17/45343
    mik
   • Deltag i spændende, udfordrende og gratis arrangement om udfordringer i kystzonen 18/42722
    aa5
   • Klostervej 16, 8831 Løgstrup. Jordvarme, indsendelse nr. 2 - 9132018.pdf 18/44089
    am1
   • Ansøgning om ny sø, shelter, bålhytte og jordvold, Uhrevej 80, 7470 Karup 18/47366
    anbs
   • Høring - revurdering og ajourføring af risikoområder i henhold til oversvømmelsesloven 18/42722
    aa5
   • SV: Kant og Baggrundsafmærkning 18/6155
    tv
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1073945 17/44384
    mik
   • VS: Høring - Vejledning om kystbeskyttelsesmetoder 18/42722
    aa5
   • Invitation til kommunemøde om klimatilpasning, oversvømmelse og erosion 18/42722
    aa5
   • Forvaltning af kystbeskyttelsesloven 18/42722
    aa5
   • VS: Ansøgning om fornyelse af delstrækning af afløbsledning fra Vindum by. 18/7774
    8ks
   • Vejledning til ansøgningsskema ved ansøgning om tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger 18/42722
    aa5
   • Spørgsmål og svar til opbevaring/bortskaffelse af farligt affald 12/116443
    edg
   • Tilbud forundersøgelse af sørestaurering i Rødding og Loldrup Sø 17/60522
    roc
   • Mail fra Erik arkitekter med ny arealplan 17/21773
    evg
   • Kystdirektoratets overdragelse af: Adgang til sager og dokumenter vedr. kystbeskyttelse 18/42722
    aa5
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1073933 12/49881
    mik
   • Høringsbrev vedr. projektændring for vådområde Rind Enge 15/49079
    aa5
   • Rapport drikkevandskontrol, taphane fra Kølvrå Vandværk, ledn. Herningvej 31 - september 2018 12/11504
    dek
   • Sjørup Vandværk analyserapport - september 2018 12/23334
    dek
   • Rapport Drikkevandskontrol, ledningsnet fra Klejtrup Vandværk - september 2018 14/13523
    joo
   • Rapport drikkevandskontrol, afgang vandværk fra Ulbjerg Vandværk - september 2018 12/18686
    joo
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Klejtrup Vandværk - september 2018 14/13523
    joo
   • Afskaffelse af Viborg Billetten til takstregulering januar 2019 16/36403
    majoh
   • Rapport vedr.Sahl Vandværk - Vandværket - september 2018 12/51722
    joo
   • Skolen 3 - ingen gummigranulat 18/41779
    peph
   • Klage over røggener fra træpillefyret på Silkeborgvej 19, Almind, 8800 Viborg, d. 4. sept. 2018 13/52861
    pba
   • Rapport vedr.Rødkærsbro Vandværk - Vandværket - september 2018 12/114443
    joo
   • Ejer har overtaget landbrugsdriften pr. 1/9-2018: Hvamvej 12, 7470 Karup 18/25305
    anbs
   • Foto af olietankmærkat 12/18016
    bie
   • Rapport vedr.Bjerringbro Vandværk Nord - Ledningsnet - september 2018 12/27926
    dek
   • Rapport vedr.Tingstedvej 12, 8850 Bjerringbro, taphane - september 2018 12/27926
    dek
   • Rapport vedr.Bjerringbro Vandværk Nord - Vandværket - september 2018 12/27926
    dek
   • VS: [Sagsnr.:12/97340] - [Dok.nr.:270947/18] Opsigelse af kontrakt med Gunnebo 12/97340
    mcb
   • Yderligere oplysninger til ansøgning om multibane i Frederiks, Skolen 3 - til brug for screening 18/41779
    peph
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1073924 16/15595
    mik
   • Rapport vedr.Tindbæk Vandværk Vandværket - september 2018 12/37408
    joo
   • Rapport vedr.Elsborg Vestre Vandværk - Ledningsnet - september 2018 12/148418
    joo
   • Rapport vedr.Hjorthede Vandværk - Vandværket - september 2018 12/36775
    joo
   • Rapport vedr.Tindbæk Vandværk. Ledningsnet - september 2018 12/37408
    joo
   • Rapport vedr.Arla Foods Rødkærsbro Mejeri - Ledningsnet - september 2018 16/60682
    joo
   • Rapport vedr.Elsborg Vestre Vandværk - Vandværket - september 2018 12/148418
    joo
   • Rapport vedr.Kjellerupvej 64, 8840 Rødkærsbro, taphane - september 2018 12/148418
    joo
   • Tilbud på opmåling, tinglysningsrids og GML-fil - Rind Enge vådområde 15/49079
    aa5
   • Rapport vedr.Mønsted Vandværk - Ledningsnet - september 2018 12/15151
    dek
   • Landbrugsstyrelsen mangler oplysninger til ansøgning om projektændring af vådområde Rind Enge 15/49079
    aa5
   • Rapport vedr.Svalevej 10, 8800 Viborg, taphane - september 2018 12/15151
    dek
   • Rapport vedr.Vråvej 18, 8830 Tjele, taphane - september 2018 12/11996
    joo
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1073851 12/50059
    mik
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1073859 12/50059
    mik
   • Kvittering for ansøgning: Anmeldelse af genstande til danefævurdering-1073909 12/50156
    mik
   • Ansøgning om miljøgodkendelse af Viborg Bioenergi, Sønderupvej 1, Tjele 17/54372
    edg
   • Besigtigelsesnotat 050918 Silkeborgvej 19.docx 13/52861
    pba
   • Spørgsmål om Myndighedskrav stenhugning 18/47319
    nig
   • Engvejen 1, 8850 Bjerringbro 13/99488
    tbu_slettet_1
   • PlanEnergi - korrespondance om undersøgelse af radiokæder ved vindmølleplanlægning 18/40549
    mtro
   • Byggeansøgning, Kornvænget 10, 8800 Viborg 18/47312
    lirm
   • Færdigmelding, Kastanievej 11, byggesag 16/50417
    jno
   • Byggeansøgning, Bundgårdsvej 3, 7800 Skive 18/47304
    aped
   • Henvendelse om myndighedskrav ifm. etablering af stenhugning, Jegstrupvej vest 110, 8800 Viborg 18/46954
    vbp
   • Ansøgning om ibrugtagning af kælder til bowling Tingvej 2b 8800 Viborg 18/26400
    peb
   • SI@le34.dk - VS: Sønæs Have - P-pladser og fælles friarealer 17/48596
    am1
   • Færdigmelding, Toftegårdsvej 12, Byggesag 18/37221
    olz
   • Byggeansøgning, Mammen Byvej 69, 8850 Bjerringbro 18/47296
    vbp
   • Viborg Billard Klub fremsender yderligere dokumentation 18/18937
    mgo
   • Færdigmelding, Gl. Randersvej 51B, byggesag 18/34457
    olz
   • Opfølgning på dagens borgmestermøde 18/42560
    alm
   • Viborg Billiard Klub fremsender dokumentation vedr. klubhus analyse 18/18937
    mgo
   • Matrikulær sag vedr. udstykninger i Arnbjerg, Søndersøvej 88, 8800 Viborg 18/47185
    mp2
   • Orientering om at Brandrådgiver vil tage kontakt il MJBR brandvej ifm. projekt, Birkevænget 2, 8850 Bjerringbro.msg 18/28452
    vbp
   • Kvittering for orientering om at brandvej er sendt til udtalelse hos Midtjysk Brand & Redning, Birkevænget 2, 8850 Bjerringbro 18/28452
    vbp
   • Vandplanprojekt - forundersøgelse af Jordbro Å 17/44830
    kes
   • Vandplanprojekt - forundesøgelse af Sejbæk 17/44833
    kes
   • VFF sender besked om billetter til næste velkomstarrangement den 25-08-2018 17/52125
    alm
   • Modtaget fra Byggeri og Miljø - Ansøgning om oppumpning af overfladevand som varmekilde og med afledning til bæk ved Niels Bugges kro med udløb i Hald sø 18/46388
    dek
   • Henvendelse/opfølgning på Midtjyllands Avis om sag på postliste- Birkevænget 2, 8850 Bjerringbro 18/28452
    vbp
   • Vedr. anmodning om tilbud på opmåling, tinglysningsrids og GML-fil - Rind Enge vådområde 15/49079
    aa5
   • Tak for din henvendelse til Landbrugsstyrelsen 18/39343
    anjje
   • SV: Droneoverflyvning - Rind Enge vådområde i Viborg kommune 15/49079
    aa5
   • Autosvar / Autoreply 18/39343
    anjje
   • Byggeansøgning, Åhusevej 68, 7470 Karup 18/47285
    jno
   • SV: Status for Rind Enge N-vådområde j.nr. 18-0184135 15/49079
    aa5
   • Opdateret Åben dagsorden til bestyrelsesmødet i Midttrafik den 18. september 2018 16/36387
    majoh
   • Supplerende materiale modtaget Farvervej 37 8800 Viborg 15/29115
    peb
   • Træholtvej 18 - placering af bundfældningstank fra Midtjysk 18/45932
    peph
   • Niras sender forslag til tidsplan for behandling af projektforslag transmissionsledning og varmepume hos GUES 18/28494
    mtro
   • Ønske om trafikspejl på Lånumvej 53 18/47283
    jho
   • Dagsorden styregruppemøde De fem Halder 19/9-18 18/247
    alm
   • Forsvarsuddannelserne - Oplæg til 8 kl. elever fra Søndre skole i Viborg, [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] 16/35069
    fga
   • Fastspænding af cykler - forsøg i bybusser 16/36400
    majoh
   • Mail fra ansøger vedr Viborg Bankocenter, Vævervej 4 8800 Viborg 18/31200
    peb
   • Fremmødeliste Fitness.dk, Basis uge 35, 36 og 37 2018 12/29178
    gh
   • Rapport AR-18-CA-00706297-01 vedr.Mammen Mejeri - Målebrønd att: Kopimodtager Spildevand 13/95948
    ib3
   • Rind Enge, referat afleveringsforretning / byggemøde 7 15/49079
    aa5
   • WindEstate oplyser at vindmølleområderne Daugbjerg og Vest for Finderup Øvelsesterræn er fusioneret 18/19169
    mtro
   • Byggeansøgning, Horsdalvej 17, 8800 Viborg 18/45644
    peb
   • Daugbjerg Maskiner, Hjulmagervej 1, 8800 Viborg 17/21573
    ib3
   • Udkast til afgørelse Fallesgårdevj 16, 7470 Karup J 18/2524
    pba
   • Opmåling af Søndermølle Å 18/6015
    aa5
   • Planlagt kortlægning af vejareal, Fallesgårdevej, Karup 18/2524
    pba
   • VS: vedr. lån af Paradepladsen d. 22. september 18/47237
    av4
   • Dokumentation for sløjfning af boring, DGU nr. 66.46 på Krathusvej 1, 8800 Viborg 18/47235
    joo
   • Dokumentation for sløjfning af boring , DGU nr. 56.1290 på Løgstørvej 58 12/103926
    dek
   • Kirkevej 9, Nr. Rind. Evt. håndtering af regnvand på egen grund. 18/29191
    mmi
   • Fwd: ST4678JordbroÅ_Information til lodsejer.pdf 18/1018
    jrs
   • Rapport AR-18-CA-00704774-01 vedr.Mølholm Fiskeri 1060 - Indløb 1 att: Jens Peder Jøker Trachsel 18/3506
    tms
   • Regnvand, Nr. Rind 18/29343
    mmi
   • Vordevej 1C - Nedsivningstilladelse (UDKAST) 18/43212
    tms
   • Ansøgning om nedsivningstilladelse 18/47219
    tms
   • Tak for tilskud til den årlige litteraturpris 2018 - Limfjordsegnens Litteratur Samvirke 18/47199
    kj3
   • Rapport nr. 312197 (Dambrugskontrol fra Sejbæk Dambrug Indløb) er registreret 18/1333
    tms
   • Bilag/brev til dagsorden 20/9 2018 vedr. Hvamvej 12, 7470 Karup 18/25305
    anbs
   • Spørgsmål til tidsplan for tillægsregulativ for Mønsted Å 18/2982
    flr
   • Supplerende materiale modtaget til behandling af sag- opstille midlertidigt telt, Ammunitionsvej 2, Viborg 18/43137
    vbp
   • PlanEnergi sender ansøgning om miljøgodkendelse af Viborg Bioenergi, Sønderupvej 1, Tjele 17/61015
    adno
   • Beskrivelse af aktiviteter på Elsborgvej 47 18/45947
    bie
   • Herning Kommune melder ingen bemærkninger til høring af berørte myndigheder vedr. planlægning for et vindmølleprojekt ved Vinge i Viborg Kommune 18/40549
    mtro
   • Bemyndigelseserklæring fra landinspektør - Viborgvej 9, 8830 Tjele 18/30041
    olz
   • Ansøgning om tilskud til den årlige litteraturpris 2018 - Limfjordsegnens Litteratur Samvirke 18/47199
    kj3
   • Fremmødeliste Fitness.dk, Basis uge 35, 36 og 37 2018 12/29178
    gh
   • MG meddeler forsinkelse af rapport - Naturen i Arnbjerg 16/10125
    hdh
   • KD@vibing.dk - Referat, ledningsejermøde nr. 1, Stitunnel Aarestrupvej i Karup 16/55125
    kj
   • Hersom Bjerregrav Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/47187
    lgr
   • Færdigmelding, Klokkelyngen 16, byggesag 18/11087
    aped
   • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse sender høringssvar vedr. projekt for opstilling af vindmøller ved Vinge 18/40549
    mtro
   • Supplerende materiale modtaget (oplysning om brandsektionsadskillelse) til byggesag - tilbygning til hal, Vordevej 1C, 8800 Viborg 17/53631
    vbp
   • Salsa Viborg - Vedr. Instruktørkursus 2018 18/47173
    lgr
   • Fartbøde 27-08-2018 i Kvorning 17/48083
    tok
   • Supplerende materiale til byggesag. Skovvej 1, 7470 Karup 18/40148
    lirm
   • Indstillinger af fyringsanlæg - Vinkelvej 194 18/39005
    bie
   • Nedre Gravene - Sct. Mathias Port - referat af byggemøde 05 samt rev tidsplan 16/24382
    l4l
   • VS: vedr. sag 18/37513 18/37513
    tjoe
   • Færdigmelding af byggesag- Flytte pusleplads til ny placering, Marsk Stigs Vej 2A 18/7110
    vbp
   • VS: Lasses gydebanke 17/42043
    tjoe
   • Visitation 17.09.18 18/32247
    lkjen
   • Klage vedr. Non Mølleå 18/20617
    tjoe
   • Fwd: Grund i Skals til seniorboliger 18/1734
    hant
   • Grund i Skals til seniorboliger 18/1734
    hant
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Orientering om status ved bankohal Vævervej 4 8800 Viborg 18/31200
    peb
   • SV: Møde vedr. Fars Dam i Løvel (§3-besigtigelse) 18/47818
    askr
   • Kvittering for modtagelse af ansøgning om miljøgodkendelse 17/54372
    edg
   • Svar til ejer af træpillefyr vedr. røggener Silkeborgvej 19, Almind 13/52861
    pba
   • Varsling af miljøtilsyn 2018 - Vallerbækvej 78, 7470 Karup 18/47190
    idal
   • Kvittering for modtagelse af ansøgning 18/47398
    edg
   • Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til arealoverførsel af del af matr.nr. 5f Fly By, Fly, til vandboring for vandværk 18/45326
    bkb
   • Invitation Arkitekturens Pris 2018 - Schønherr - Torben Schønherr.pdf 18/3381
    rb7
   • Invitation Arkitekturens Pris 2018 - Schønherr - Kirsten Vestergaard Nielsen.pdf 18/3381
    rb7
   • Indbydelse til uddeling af Arkitekturens Pris 2018_Doknr335161-18_v1.DOCX 18/3381
    rb7
   • Invitation Arkitekturens Pris 2018 - Baumann Boe-Whitehorn Arkitekter.pdf 18/3381
    rb7
   • Invitation Arkitekturens Pris 2018 - Bevica Fonden.pdf 18/3381
    rb7
   • Invitation Arkitekturens Pris 2018 - Realdania.pdf 18/3381
    rb7
   • Invitation Arkitekturens Pris 2018 - Vanførefonden.pdf 18/3381
    rb7
   • Invitation Arkitekturens Pris 2018 - Per Vegger.pdf 18/3381
    rb7
   • Indbydelse til uddeling af Arkitekturens Pris 2018 - Pressen.pdf 18/3381
    rb7
   • Indbydelse til uddeling af Arkitekturens Pris 2018.DOCX 18/3381
    rb7
   • Indbydelse til uddeling af Arkitekturens Pris 2018 - Cubo Arkitekter.pdf 18/3381
    rb7
   • Indbydelse til uddeling af Arkitekturens Pris 2018 - Aart.pdf 18/3381
    rb7
   • Indbydelse til uddeling af Arkitekturens Pris 2018 - Aart.pdf 18/3381
    rb7
   • Indbydelse til uddeling af Arkitekturens Pris 2018 - Cubo Arkitekter.pdf 18/3381
    rb7
   • Indbydelse til uddeling af Arkitekturens Pris 2018 - Pressen.pdf 18/3381
    rb7
   • Invitation Arkitekturens Pris 2018 - Vanførefonden.pdf 18/3381
    rb7
   • Invitation Arkitekturens Pris 2018 - Realdania.pdf 18/3381
    rb7
   • Invitation Arkitekturens Pris 2018 - Bevica Fonden.pdf 18/3381
    rb7
   • Invitation Arkitekturens Pris 2018 - Baumann Boe-Whitehorn Arkitekter 18/3381
    rb7
   • Invitation Arkitekturens Pris 2018 - Schønherr - Kirsten Vestergaard Nielsen.pdf 18/3381
    rb7
   • Invitation Arkitekturens Pris 2018 - Schønherr - Torben Schønherr 18/3381
    rb7
   • Invitation Arkitekturens Pris 2018 - Mønsted Kalkgruber - Per Vegger 18/3381
    rb7
   • Landzonetilladelse til arealoverførsel af del af matr.nr. 5f Fly By, Fly, til vandboring for vandværk 18/45326
    bkb
   • Drosselvej 1B, 8832 Skals - ny adresse 18/39642
    btr
   • SV: Orientering om høringen om justering af Natura 2000-områdernes grænser - høringssvar fra Viborg Kommune 16/68449
    jrs
   • Bombesvarelse 17-09-2018 15_23_56.pdf 18/24962
    jno
   • Drosselvej 1B, 8832 Skals - nyt husnummer 18/39642
    btr
   • Klostervej 16, 8831 Løgstrup. For høj koncentration af frostvæske.pdf 18/44089
    am1
   • Viborg B67 - Restance lokaleleje 17/49192
    lgr
   • 17-09-2018 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_lovliggøre et brændeskurhalvtag - Troelstrupvej 5 9632 Møldrup.pdf 18/35552
    olz
   • Spørgsmål til Århus Universitet hvilke elementer Viborg Kommune kan hjælpe med 18/47374
    flr
   • FDF Bjerringbro - Restance lokaletilskud 2017 16/64082
    lgr
   • Beskrivelse af udsugningsanlæg og afkast til gennemlæsning 12/116443
    edg
   • _Byggetilladelse til at_2 stalde for produktion af konsumæg samt en mellembygning_Vestre Skivevej 99 7800 Skive_2018-09-17.pdf 18/24962
    jno
   • Varsling af miljøtilsyn 2018 - Dalvej 10, 9632 Møldrup 18/47216
    idal
   • Viborg Shotokan Karate - Restance lokaleleje 18/24854
    lgr
   • Til Marie Walther: Domkirkekvarteret - Referat fra mødet den 1. maj 2018 17/13787
    jh7
   • Grønt skema vedr. arealoverførsel matr. nr. 2a m. fl. Ilsø, Hjorthede 18/43674
    mp2
   • SV: Klage vedr. Non Mølleå 18/20617
    tjoe
   • Til Marie Walther: Domkirkekvarteret i Viborg - rammeplan og etapeplan 17/13787
    jh7
   • Bombesvarelse 17-09-2018 14_31_28.pdf 18/35552
    olz
   • Handicapforeningen Parasport - Restance 18/23713
    stli_slettet_1
   • Kvittering for ansøgning om sø mm. samt anmodning om supplerende oplysninger Uhrevej 80, 7470 Karup 18/47366
    anbs
   • 17-09-2018 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_lovliggøre overdækket terrasse - Troelstrupvej 5 9632 Møldrup 18/35570
    olz
   • Bombesvarelse 17-09-2018 14_17_05.pdf 18/35570
    olz
   • Grønt skema vedr. udstykning af matr. nr. 1a V. Tostrup by, V. Tostrup 18/43647
    mp2
   • 17-09-2018 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_lovliggøre en carport med redskabsrum - Troelstrupvej 5 9632 Møldrup.pdf 18/35573
    olz
   • Bombesvarelse 17-09-2018 14_11_42.pdf 18/35573
    olz
   • Bestilling ved Miljøpatruljen omkring grødeskæring i Mønsted Å 18/2982
    flr
   • Mail med brev fra miljøtilsynet samt maskinværkstedsbekendtgørelsen m.m. 18/40439
    edg
   • Kvittering for bemærkninger til dagsordenspunkt til KMU 20/9-18, Hvamvej 12, 7470 Karup 18/25305
    anbs
   • Skolen 3 - spg om gummigranulat 18/41779
    peph
   • Bombesvarelse 17-09-2018 13_24_46.pdf 17/25396
    vbp
   • Bombesvarelse 17-09-2018 13_07_25.pdf 17/25410
    vbp
   • Svar om tømningsordning: Kærvej 7, 7470 Karup J. 18/47323
    peph
   • Mail til guldsmed Norup vedr. gravering af glas - forskellige slags til Sportsgalla 2019 18/31313
    alm
   • Politi - Etablering af pudebump ved rundkørsel Li. Sct. Mikkels Gade og Sct. Jørgens Vej i Viborg by 18/45161
    jho
   • Bombesvarelse 17-09-2018 12_27_40.pdf 16/50417
    jno
   • Grønt skema vedr. arealoverførsel matr. nr. 17i og 17f V. Tostrup by, V. Tostrup 18/38971
    am1
   • Stadigvæk ikke midler til tiltag 17/60178
    dh5
   • Bombesvarelse 17-09-2018 12_05_56.pdf 18/16950
    jno
   • Bombesvarelse 17-09-2018 11_59_36.pdf 18/23646
    aped
   • 2. Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at ombygning af Bowl'n Fun Tingvej 7 8800 Viborg.pdf 18/26104
    peb
   • Svar på ønske om trafikspejl ved udkørsel fra Lånumvej 53 18/47283
    jho
   • Bombesvarelse 17-09-2018 08_07_00.pdf 18/28032
    vbp
   • Tilbagemelding efter møde vedr Søndre Skole Koldingvej 112 8800 Viborg.msg 17/36898
    peb
   • Bombesvarelse 17-09-2018 10_31_07.pdf 18/4465
    mie
   • Hindbærkrattet 143 - notering af købsinteresse til Rasmus Franck 12/17513
    hbl
   • Spg til EVV: Gårsdalvej 13 - rotter i skelbrønd 18/47250
    peph
   • Dispensation til oprensning af regnvandsbassin på matr. 41d Gullev By, Gullev, Gullev Byvej 45 18/19955
    jsni
   • 17-09-2018 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_flytte eksist. legeredskaber og etablering af nye - Spættevej 2 8800 Viborg 18/36383
    olz
   • Bombesvarelse 17-09-2018 10_17_52.pdf 18/36383
    olz
   • Bombesvarelse 17-09-2018 10_04_47.pdf 17/17477
    mehm
   • Bombesvarelse 17-09-2018 09_56_20.pdf 17/32837
    mehm
   • SV: ST4678JordbroÅ_Information til lodsejer.pdf 18/1018
    jrs
   • Svar til borger om mulighederne for et nyt tillægsregulativ for Mønsted Å 18/2982
    flr
   • Til ejer af Hvamvej 12, 7470 Karup: Hvornår planlægger du, at drive landbrug på ejendommen? 18/25305
    anbs
   • Bevilling af tilskud til den årlige litteraturpris 2018 - Limfjordsegnens Litteratur Samvirke 18/47199
    kj3
   • IMU Viborg - Vedr. 3. rate husleje 18/41457
    lgr
   • Orientering om udløb af klagefrist for udledningstilladelse i Bjerringbro 18/29735
    tjoe
   • Hersom Bjerregrav Idrætsforening - Kvittering på kursusansøgning 2018 18/47187
    lgr
   • KD@vibing.dk - Udbudsmateriale, Stitunnel Aarestrupvej i Karup 16/55125
    kj
   • KD@vibing.dk - Stitunnel Aarestrupvej i Karup 16/55125
    kj
   • PlanEnergi videresendes høringssvar fra Forsvarets Ejendomsstyrelse vedr. projekt for opstilling af vindmøller ved Vinge 18/40549
    mtro
   • _Byggetilladelse til at_ombygge og renovere eksisterende maskinhus og frokoststue_Skivevej 101, 8800 Viborg_2018-09-17.pdf 18/17074
    jha
   • Bombesvarelse 17-09-2018 08_34_28.pdf 18/17074
    jha
   • Bombesvarelse 17-09-2018 08_32_47.pdf 18/11087
    aped
   • Mail til følgegruppen for Helhedsplan for Bjerringbro - følgegruppemøde 3 og møde om Bjerringbro Station 17/53820
    heg
   • SV: vedr. sag 18/37513 18/37513
    tjoe
   • Supplerende - Spørgsmål til BIOMAX 16 18/39005
    bie
   • Bombesvarelse 17-09-2018 07_58_26.pdf 18/7110
    vbp
   • Dialog omkring besigtigelsesnotat fra tilsyn den 4. september 2018 18/8388
    flr
 • 14.09.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • mail fra Labland med foreløbigt oplæg til mødet om Niels Due Jensens Plads mandag den 17.09.2018 18/32059
    heg
   • Vognbanespærring på Banevejen i Viborg 18/47151
    av4
   • Ejvind jakobsen, indkaldelse af følgegruppen til møde d.en 19. september 2018 15/69705
    bc6
   • Meddelelse om påbegyndelse af byggesag - nedrive eksisterende grill pavillon, marsk Stigs vej 2A, 8800 Viborg.pdf 18/28032
    vbp
   • Mail fra Jeppe Hartz vedr. ansøgning om byudvikling på ejendommen beliggende Tapdrupvej 60 i Viborg 18/27799
    ba4
   • Færdigmelding af byggesag - nedrive grill pavillon, Marsk Stigs Vej 2A, Viborg 18/28032
    vbp
   • 10 års beholderkontrol, Blichers Alle 20: Revideret Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 18/159
    jg1
   • SV: 82-45 Hald Ege - Tilbud på fjernelse af eksisterende ledninger på grunden 15/18087
    tojj
   • Tørveskæret, Sparkær [LE34 ref 1702816] 17/12632
    hbl
   • Tilrettet tegning efter museets gravning - Områdefornyelsen - Kjellerupvej 3B, 8840 Rødkærsbro 18/35020
    olz
   • Færdigmelding, Brinken 5, byggesag 18/15262
    olz
   • 14.09.2018 - Modtaget indsigelse imod det ansøgte fra Mosevænget 22, 8800 Viborg til projektet på Øster Teglgårdsvej, 8800 Viborg 16/65888
    mie
   • Modtaget anmodning 18/47062
    bb8
   • Lyngvej 15 a-f - skøde endeligt indført 18/13663
    hbl
   • SV: Matr.nr. 11q Rødding By, Rødding - skelafsætning (LE34 1605642) 18/42688
    sfc
   • Atki tilbud på 2 stk. TOPO Bokse 18/2711
    kiw
   • Høring særtransport forsvaret Skive 18/3041
    kiw
   • Mogens Dam, sbs Rådgivning, kommentarer til bemærkninger fra ejeren til udkast til deklarationer 17/64771
    bc6
   • Frans Dahl, Stoholm, bemærknigner til udkast til deklarationer 17/64771
    bc6
   • Advokat Brockstedt-Kaalund informerer om virksomhedskonkurs 18/43386
    em6
   • Notater fra Hospitalsenhed Midt 05.11.13 18/41588
    hb3
   • Mail vedr. kommende behandling i OEU vedr. byudvikling på ejendommen beliggende Tapdrupvej 60 i Viborg 18/27799
    ba4
   • IA00624_Viborg_Kommunes_P_anl__g_20180906_inspektionsrapport_4.pdf 12/144201
    nbi
   • IA02387_P_k__lder_20180906_inspektionsrapport_4.pdf 12/144201
    nbi
   • Mail fra legepladskonsulent med slutinspektionsrapport - Boruphedevej 3, 8832 Skals 16/61942
    olz
   • RykkerBrev (1344119) 18/519
    ankr
   • Arbejdstilsynet Besøgsrapport (1342836) 18/515
    ankr
   • 06.09.2018 - Modtaget e-mail fra EplusN med ansøgning om dispensation fra søbeskyttelse på Øster Teglgårdsvej, 8800 Viborg.msg 16/65888
    mie
   • Færdigmelding, Amstrupvej 16, byggesag 18/25569
    aped
   • Referat af møde i Socialudvalget den 6. september 2018 18/15201
    alm
   • Ansøgning om skovrejsningsprojekt på Bollervej 9, matr.nr. 2a Boller, Romlund 18/46946
    bkb
   • Byggeansøgning, Dåsbjergvej 32, 7800 Skive 18/47012
    aped
   • Mail med ansøgning 18/5164
    anso
   • Ansøgningsskema til Animationspuljen om tidsbestilling 18/7337
    henje
   • Ansøgningsskema Ordblindhed 18/7337
    henje
   • Rentefastsættelse af OTC Rente Kontrakt nr. 1605069/2217363 17.12.2018 12/75657
    nac
   • Byggeansøgning, Omstrupvej 5, 8850 Bjerringbro 18/37762
    lirm
   • Revideret byggeansøgning - Hvamvej 101, 9620 Aalestrup 18/18207
    olz
   • Byggeansøgning, Fabrikvej 16A, 8800 Viborg 18/46993
    peb
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Gl. Aalborgvej 33, Bjerregrav - Notat fra møde 30-08-2018 tilsendt ejere 17/44969
    anp
   • Tilsynsbrev og -rapport - Viborgvej 3, 8840 Rødkærsbro 18/36420
    idal
   • [Sagsnr.:18/11552] Ørum Idrætsforening - kursustilskud 2018 18/11552
    lgr
   • [Sagsnr.:18/44082] Viborg Floorball Klub - kursustilskud 2018 18/44082
    lgr
   • [Sagsnr.:18/43772] DDS Rødkær Gruppe - kursustilskud 2018. 18/43772
    lgr
   • Mail til Bs. vedrørende projektet er overført til indberetning i Bossinf-STB 17/50611
    anso
   • Ejvind Jakobsen, følgegruppen, information fra byggemøde 12. september 2018, status for indretning af torvearealer og dialog med ejerne af private arealer 15/69705
    bc6
   • Kvittering for mail fra Jeppe Hartz 18/27799
    ba4
   • Bombesvarelse 14-09-2018 12_12_39.pdf 18/37663
    lirm
   • [Sagsnr.:18/43561] Skydive Viborg - kursustilskud 2018 18/43561
    lgr
   • Spørgsmål til ansøgning om varmecentral på Hvamvej 101, Gl. Hvam (vedrørende ledninger) 18/45030
    bkb
   • Bombesvarelse 14-09-2018 11_57_09.pdf 18/15262
    olz
   • Bombesvarelse 14-09-2018 11_47_46.pdf 18/9503
    olz
   • Ejvind Jakobsen, følgegruppen Stoholm, information fra byggemøde 29. august 2018, status for indretning af torvearealer og dialog med ejerne af private arealer 15/69705
    bc6
   • Bombesvarelse 14-09-2018 11_06_23.pdf 16/51602
    mie
   • Bombesvarelse 14-09-2018 11_07_16.pdf 17/56654
    lirm
   • Kvitteringsbrev 2 vedr. tilbygning og øvrig bebyggelse. Møllevej 9, 8832 Skals.pdf 18/37116
    lirm
   • Bombesvarelse 14-09-2018 10_59_16.pdf 18/37116
    lirm
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre en garage med redskabsrum_Henrik Gerners Vej 3 8800 Viborg_2018-09-14.pdf 18/36154
    aped
   • Bombesvarelse 14-09-2018 10_51_54.pdf 17/46305
    peb
   • Bombesvarelse 14-09-2018 10_44_30.pdf 18/36154
    aped
   • Mailkorrespondance vedrørende projektet er oprettet til indberetning i Bossinf-STB 18/47054
    anso
   • Mailkorrepondance vedrørende projektet er oprettet til indberetning i Bossinf-STB 17/62413
    evg
   • Frans Dahl, Stoholm, bekræftelse af modtagelse af bemærkninger til deklarationer, påpeger manglende ansøgning om dispensation 17/64771
    bc6
   • Frans Dahl, Stoholm, indretningsplan for areal under Vestergade 3, og efterlysning af kommentarer til udkast til deklarationer 17/64771
    bc6
   • Mogens Dam, sbs, Rådgivning, anmodning om bemærkninger til udkast til deklarationer vedr. Vestergade 1b og 3, Stoholm 17/64771
    bc6
   • 6 ugers nabohøring - Herredsvejen 193, 9500 Hobro 17/37764
    clp
   • Randersvej 80, Taphede - notat fra møde 23-08-2018 tilsendt 16/45706
    anp
   • 14.09.2018 - Sendt brev til EplusN med kopi af kvitteringsbev og tilbagemelding på status for høring af Øster Teglgårdsvej, 8800 Viborg 16/65888
    mie
   • Bombesvarelse 14-09-2018 09_47_38.pdf 16/65888
    mie
   • Svar på mail om kommende behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget vedr. ansøgning om byudvikling på ejendommen beliggende Tapdrupvej 60 i Viborg 18/27799
    ba4
   • Bombesvarelse 14-09-2018 09_45_52.pdf 18/17210
    peb
   • 14.09.2018 - Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre 3 punkthuse - 21 boliger_Øster Teglgårdsvej 25, 8800 Viborg.pdf 16/65888
    mie
   • 11.09.2018 - Sendt e-mail til EplusN med kopi af afgørelse til ansøgning om dispensation til søbeskyttelse på Øster Teglgårdsvej, 8800 Viborg.msg 16/65888
    mie
   • 06.09.2018 - Sendt e-mail til EplusN med kvittering for modtagelse af ansøgning om dispensation fra søbeskyttelse på Øster Teglgårdsvej, 8800 Viborg.msg 16/65888
    mie
   • Bombesvarelse 14-09-2018 09_30_55.pdf 18/25569
    aped
   • Opfølgning på byggesag vedr. altan. Skaldehøjvej 137, 8800 Viborg.msg 18/26081
    lirm
   • Kvittering for modtagelse af Skovdyrkernes ansøgning om skovrejsningsprojekt på Bollervej 9, matr.nr. 2a Boller, Romlund 18/46946
    bkb
   • Vinkelvej 194 - klage over røggerne 18/39005
    bie
   • Afgørelse miljøgodkendelse Korreborgvej 24, 8850 Bjerringbro 18/38898
    mbp
   • Krokusparken 11, Stoholm - forlænger notering af købsinteresse til Per Jensen 12/19306
    hbl
   • Bombesvarelse 14-09-2018 08_26_59.pdf 18/12635
    peb
   • Bombesvarelse 14-09-2018 08_19_55.pdf 17/15352
    vbp
 • 13.09.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Supplerende materiale til byggesag om lovliggørelse af skiltning, Gl. Aalborgvej 23, 8800 Viborg 18/1559
    mehm
   • Supplerende materiale til ansøgning om skilte (lovliggørelse), Brogade 30, 8850 Bjerringbro 18/22594
    mehm
   • Tilladelse efter skovlov(fredskov) til opsætning af legeredskaber ved skovbørnehave 16/61942
    olz
   • Besvarelse af din henvendelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 13/2754
    jdb
   • Foderoptimering - Skovvej 2, 8832 Skals 18/36221
    kkg
   • Kopi af Miljøstyrelsens tilladelse til etablering af Mountain Bike teknik bane i Undallslund Plantage 18/19301
    bkb
   • Byggeansøgning, Overhærupvej 13, 9500 Hobro 18/46945
    lirm
   • Skovdyrkerne om potentielt skovrejsningsprojekt på Bollervej 9 18/46946
    bkb
   • Samtaledata 18/31506
    kto
   • OS2MO pilot kontrakt med underskrifter 18/14559
    kb
   • Mail fra Viborg Sejlklub med udkast til ansøgning om ny bro/ renovering af bro ved VCR 17/48347
    heg
   • Byggeansøgning, Gl. Aalborgvej 13, 9632 Møldrup 18/46922
    aped
   • Færdigmelding, Kongenshusvej 8, byggesag 18/18957
    aped
   • Ny henvendelse omkring bebyggelse på Ormstrupvej 5, 8850 Bjerringbro .msg 18/37762
    lirm
   • Forespørgsel om mulighed for ny bolig og hal til autoværksted på Åhusevej 51, 7470 Karup 17/14120
    vdb
   • LMO oplyser, at sagen er afsluttet hos dem - Skøde vedr. Viborg Kommunes køb af del af Havredalsvej 2, 7470 Karup J 17/61468
    tno
   • Mail fra Boligselskabet Viborg vedr. tidsplan for Overlundgården 18/46912
    chl
   • 05.09.18 Svar fra ansøger på bemærkninger til udkast dil deklaration, Grønnegade 13, 8800 VIborg 18/46873
    mehm
   • 13.07.18 Mail fra ansøger med oplæg til deklaration ifm ansøgning om dispensation for bebyggelsesprocent, Grønnegade 13, 8800 Viborg 18/46873
    mehm
   • 07.05.18 Mail fra ansøger vedr bebyggelsesprocent og deklration, Grønnegade 13, 8800 Viborg 18/46873
    mehm
   • Byggeansøgning, Bredgade 20, 8800 Viborg 18/39174
    aped
   • Status fra Naturstyrelsen vedr. ansøgning i forbindelse Hald III 18/45775
    anbs
   • Fra Jørgen Nis Ley: Viborg Gråbrødre Kloster. Materiale til en plantegning. 17/23788
    jh7
   • Information vedr. dansk brugermanual og anvisninger i relation til pilot test 18/14559
    kb
   • Referat fra styregruppemødet den 3. september 2018 for Styregruppen for Midttrafiks kommende trafikplan 17/56772
    majoh
   • Referat fra styregruppemødet den 3. september 2018 for Styregruppen for Midttrafiks kommende trafikplan 18/24636
    pch
   • Svar til nabo på anmodning om aktindsigt vedr. byggeprojekt på Grønnegade 13, 8800 Viborg 18/46873
    mehm
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Egeskovvej 22, 8800 Viborg 18/46871
    mp2
   • Anmodning om aktindsigt i byggesag på Grønnegade 13, 8800 Viborg 18/46873
    mehm
   • Naturstyrelsen vil lave en vurdering af faunaen ved stendiget 18/35984
    anbs
   • Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald, Virksundvej 117, 8831 Løgstrup 18/46874
    mdo
   • 07.05.18 Mail fra ansøger vedr bebyggelsesprocent og deklration, Grønnegade 13, 8800 Viborg 18/46765
    mehm
   • 13.07.18 Mail fra ansøger med oplæg til deklaration ifm ansøgning om dispensation for bebyggelsesprocent, Grønnegade 13, 8800 Viborg 18/46765
    mehm
   • ks@nors.dk - Fuldmagt, Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg 18/46205
    am1
   • Bemærkninger fra nabo vedr. ansøgning om hundepension, Sjørupvej 3, 8800 Viborg 18/42640
    anbs
   • Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald, Hybenvej 3, 8800 Viborg. 18/46863
    mdo
   • Forespørgsel til lokalplan nr. 433 14/26178
    mhp
   • tje@geopartner.dk - j.nr. 1804608, Opmåling af situationsplan og udstykning af 11 åben-lav grunde iht. Lokalplan nr. 464 fra matr.nr. 3a, 3t og 3u Velds By, Ørum, beliggende Veldsvej 49, Ørum, 8830 Tjele 18/15214
    kj
   • Færdigmelding, Langgade 42, byggesag 18/29655
    jha
   • Byggeansøgning, Stærelunden 8, 8800 Viborg 18/46844
    lirm
   • Registreringsmeddelelse U2018-52057. Referencenr. 1707329 18/3413
    am1
   • Færdigmelding, Vordevej 27, byggesag 17/64513
    jha
   • Skive Kommune kvitterer for interessetilkendegivelse og oplyser forventet tidsforbrug i udviklingsprogram 18/41933
    mtro
   • Skive Kommune informerer om udviklingsprogram til energi og ressourcebesparelser i virksomheder 18/41933
    mtro
   • Byggeansøgning, Langsøvej 18, 8830 Tjele 18/46836
    jha
   • Færdigmelding, Frisholtvej 12, byggesag 17/14905
    jha
   • Endelig lyst skøde - Mageskifte matr.nr. 65F og 119V, Viborg Markjorder - Mark Stigs Vej 2C, Viborg 18/27134
    tno
   • Rådgiver sender VVM anmeldelse af udvidelse af daglig tilførsel af biomasse til 600 ton Iglsø Agro og Biogas A/S, Ø. Børstingvej 6 18/46832
    adno
   • Ang. udbudsdokumenter 18/20485
    pj
   • Faktureringsoplysninger på den brændte lastbil på Firehusevej 18/44810
    mbp
   • Plancher programledermøde september 2018 18/478
    pj
   • Plancher programledermøde september 2018 14/61287
    pj
   • 13.07.18 Oplæg fra ansøger på deklaration ifm ansøgning om dispensation for bebyggelsesprocent, Grønnegade 13, 8800 Viborg 18/45765
    bie
   • VHK sender vouvhers til uddelig til velkomstarrangementet den 25-09-2018 17/52125
    alm
   • Ansøgning om tilskud fra puljen "Kultur i hele kommunen" - Foreningen Kulturselskabet 18/13852
    kj3
   • Henvendelse fra finansministeren vedr. overholdelse af økonomiaftalen 18/42560
    alm
   • 13.07.18 Mail fra ansøger med udkast til deklartion ifm ansøgning om disp for bebyggelsesprocent, Grønnegade 13, 8800 Viborg 17/8413
    mehm
   • Ansøgning om tilskud fra puljen "Kultur i hele kommunen" - Foreningen Kulturselskabet 18/46801
    kj3
   • Høring rute 186 135T broklasse 18/3041
    kiw
   • Borgmestermøde den 13. september 2018 - opdaterede tabeller 18/42560
    alm
   • 07.05.18 Mail fra ansøger med materiale til vurdering af bebyggelsesprocent og deklaration, Grønnegade 13, 8800 Viborg 17/8413
    mehm
   • Referat fra styregruppemødet den 3. september 2018 for Styregruppen for Midttrafiks kommende trafikplan 18/168
    alm
   • Opsætning læskærme Vammen, OK fra Vammen borgerforening 16/36385
    majoh
   • Samlet eftersynsrapport, afdeling 39, Asmild Kær I, Boligselskabet Viborg 12/35769
    evg
   • Telefonnotat med Mogens Almtoft - uddybning af svar 18/42381
    jho
   • Færdigmelding, Anrbjerg Fælled 2, byggesag 17/64487
    lirm
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: ALDI Haverslev-22, VESTERVANGSVEJ 12, 8800 Viborg, Besøgsrapport 05519-0 18/6726
    clp
   • Færdigmelding på reperation af fartvisere 18/3187
    kiw
   • TVK@columbusglobal.com - RE: Vedr. asfaltslidlag, kantsten mv. på Søskrænten 3, Rødding, 8830 Tjele 18/16151
    kj
   • TVK@columbusglobal.com - FW: Vedr. asfaltslidlag, kantsten mv. på Søskrænten 3, Rødding, 8830 Tjele (Spørgsmål fra Per) 18/16151
    kj
   • Ansøgning om udstykning - Liseborgvej 43.pdf 18/43935
    mp2
   • Bilag til ansøgning om udstykning - Liseborgvej 43.pdf 18/43935
    mp2
   • Ændringer til projekt - etablering af kabelbro, Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro 17/19733
    vbp
   • Re: Udkast til revurdering - Sofiesmindevej 51 18/43064
    fil
   • Henvendelse/opfølgning på henvendelse om status på tilføjelse til byggesag 2015-1280, Fjordglimt 3, 8832 Skals 15/69322
    bhv_slettet_1
   • Færdigmelding, Mønsted Skovvej 23, byggesag.pdf 18/38162
    aped
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Sundvej 92, 8832 Skals 18/46752
    mp2
   • - Tilføjelse til byggesag 2015-1280 -nyt børnebassin i Ulbjerg Friluftsbad, Fjordglimt 3, 8832 Skals 15/69322
    bhv_slettet_1
   • Sikeborg - affalds-erfa-gruppen 14/16410
    bie
   • Telefonnotat om trafikale forhold i krydset Vævervej og Vestervangsvej i Viborg 18/46750
    jho
   • Høring af HMN GasNet om projektforslag for etablering af transmissionsledning mellem Bjerringbro og Ulstrup samt varmepumpe på Bjerringbro Varmeværk 18/28494
    mtro
   • Favrskov Kommune kvitterer for modtagelse af rettet projektforslag for transmissionsledning og varmepumpe ved GUES 18/28494
    mtro
   • Kopi af e-mail til natur og Vand -VS: Vordevej 1C - Nedsivningstilladelse (UDKAST).msg 17/53631
    vbp
   • SV: Lundvej 1, Viborg - afventer oplæg fra entreprenør inden de kan indsende ansøgning 17/28215
    anbs
   • Referat fra Statusmøde om havørred i Gudenåens nedre del d. 28.08.2018 18/12958
    tjoe
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Kvittering for fremsendte mail - Skovvej 2, 8832 Skals 18/36221
    kkg
   • Mail til ansøger vedr. høring omkring bebyggelsesprocent og deklaration vedr. Grønnegade 13, 8800 Viborg 18/46765
    mehm
   • 05.09.18 Mail til ansøger med bemærkninger til det fremsendte oplæg til deklaraton, Grønnegade 13, 8800 Viborg 18/46765
    mehm
   • 05.09.18 Mail til ejer vedr. status på sagsbehandling af dispensation, Grønnegade 13, 8800 Viborg 18/46765
    mehm
   • Bombesvarelse 13-09-2018 16_46_52.pdf 17/46305
    peb
   • Ibrugtagningstilladelse uden syn til at_opføre offentlig tilgængeligt toilet_Tange Søvej 19 8850 Bjerringbro_2018-09-13.pdf 17/46305
    peb
   • Ibrugtagningstilladelse uden syn til at_etablere nyt ABA anlæg_Egeskovvej 4 8800 Viborg.pdf 18/17210
    peb
   • Klovenhøjvej 31, 8800 - Varsel af påbud om beskæring 18/46974
    akz
   • Guldborgvej 14, 8800 - Varsel af påbud om beskæring 16/21166
    akz
   • Dollerupvej 27, 7470 - Varsel af påbud om flytning af sten 18/46968
    akz
   • Orientering om at der er angivet venderadier for beredskabet ifm projekt - Produktionsudstilling, Birkevænget 2, 8850 Bjerringbro 18/28452
    vbp
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_etablere kemikalieoplag_Birkesøvej 1, 7850 Stoholm Jyll_2018-09-13.pdf 18/14467
    vbp
   • Bombesvarelse 13-09-2018 18_05_31.pdf 18/14467
    vbp
   • Kapt. Undalls Vej 1, 8800 Viborg: Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til mountainbike teknikbane 18/19301
    bkb
   • Kopi af byggetilladelse til legepladskonsulent - Boruphedevej 3, 8832 Skals 16/61942
    olz
   • Kapt. Undalls Vej 1, 8800 Viborg: Landzonetilladelse til mountain bike teknikbane 18/19301
    bkb
   • Rykker for dokumentation ifm færdigmelding Bredgade 20B 8800 Viborg 17/64788
    peb
   • Brevpapir til ansøger 2013 - doc2mail_opføre madpakkehus ved Tjele Langsø_Langsøvej 18 8830 Tjele_2018-09-13.pdf 18/46836
    jha
   • Bombesvarelse 13-09-2018 16_57_57.pdf 18/46836
    jha
   • Byggetilladelse til at_opsætte legeredskaber ved Skovbørnehaven Fredly_Boruphedevej 3 8832 Skals_2018-09-13.pdf 16/61942
    olz
   • Bombesvarelse 13-09-2018 16_53_42.pdf 16/61942
    olz
   • Bombesvarelse 13-09-2018 16_52_34.pdf 18/42034
    jno
   • Kvitteringsbrev efter supp matr..dot - 2013 doc2mail_opføre et enfamiliehus_Gl. Århusvej 85A 8800 Viborg_2018-09-13.pdf 18/42034
    jno
   • Svar på henvendelse omkring overdækket terrasse. Hedelyngen 105, 8800 Viborg.msg 18/44714
    lirm
   • Bombesvarelse 13-09-2018 16_23_41.pdf 18/39006
    aped
   • Til Niels Ole Pedersen: Tavle med tekst til Viborg Gråbrødre Kloster 17/23788
    jh7
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at overdække ekst. varegård samt opføre ny overdækket udstilling Christiansminde 1 8800 Viborg.pdf 18/46709
    peb
   • Ny dato - Varsling af miljøtilsyn 2018 - Lånumvej 54, 7850 Stoholm 18/36280
    kkg
   • Foreløbig udtalelse til Skovdyrkerne om potentielt skovrejsningsprojekt på Bollervej 9, matr.nr. 2a Boller, Romlund 18/46946
    bkb
   • Varsling af miljøtilsyn 2018 NY DATO - Ingstrup Møllevej 19, 8830 Tjele 18/43470
    idal
   • Bombesvarelse 13-09-2018 15_38_19.pdf 18/43108
    aped
   • Byggetilladelse til ombygning af lejlighed til restaurant.pdf 18/38997
    jha
   • Bombesvarelse 13-09-2018 15_34_35.pdf 18/38997
    jha
   • OS2MO pilot kontrakt 18/14559
    kb
   • Databehandleraftale 18/46929
    kb
   • Bombesvarelse 13-09-2018 14_41_07.pdf 18/18957
    aped
   • Opfølgning på henvendelse omkring bebyggelse på Ormstrupvej 5, 8850 Bjerringbro .msg 18/37762
    lirm
   • Bekræftelse på modtagelse af henvendelse vedr. udgifter til Banebo 18/43325
    hw1
   • Udtalelse om mulighed for ny beboelsesbygning og hal til autoværksted på Åhusevej 51, 7470 Karup 17/14120
    vdb
   • 13.09.18 Byggetilladelse til enfamiliehus. Nørreballe 56, 8832 Skals.pdf 18/37120
    lirm
   • Bombesvarelse 13-09-2018 14_24_36.pdf 18/37120
    lirm
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_ændre ejendom fra erhverv til privat bolig_Bredgade 20, 8800 Viborg_2018-09-13.pdf 18/39174
    aped
   • Bombesvarelse 13-09-2018 14_23_05.pdf 18/39174
    aped
   • Bombesvarelse 13-09-2018 14_21_11.pdf 17/53631
    vbp
   • 05.09.18 Mail til ansøger med bemærkninger til det fremsendte oplæg til deklaraton, Grønnegade 13, 8800 Viborg 18/46873
    mehm
   • 05.09.18 Mail til ejer vedr. status på sagsbehandling af dispensation, Grønnegade 13, 8800 Viborg 18/46873
    mehm
   • _Byggetilladelse til at_opføre et redskabsskur_Asmild Mark 52 8800 Viborg_2018-09-13.pdf 17/53161
    aped
   • Bombesvarelse 13-09-2018 13_55_59.pdf 17/53161
    aped
   • Bombesvarelse 13-09-2018 13_38_26.pdf 18/9602
    lirm
   • Sdr. Vingevej (Ilsøvej 31, 8850) - Anmodning om beskæring 17/888
    akz
   • Anvisning af byggeaffald, Løgstørvej 117, 8831 Løgstrup 18/46874
    mdo
   • Opsætning af tavler er ok 18/1057
    dh5
   • Sdr. Vingevej (Røngevej 31, 8850) - Varsel af fpåbud om beskæring 18/46860
    akz
   • Bombesvarelse 13-09-2018 12_45_50.pdf 18/24733
    olz
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at opføre en spejderhytte Gudenåvej 22D 8850 Bjerringbro.pdf 18/45510
    peb
   • Bombesvarelse 13-09-2018 12_38_56.pdf 18/45510
    peb
   • Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg. Kræver ikke tilladelse til jordvarmeanlæg.pdf 18/46205
    am1
   • Bombesvarelse 13-09-2018 12_10_17.pdf 18/29655
    jha
   • Meldgårdsvej 10-16, 8830 Tjele - nyt husnummer 16/1948
    btr
   • Varsling af miljøtilsyn 2018 - Gl. Aalborgvej 52a og Herredsvejen 138, 9632 Møldrup - NY DATO 18/36542
    idal
   • Kvitteringsbrev vedr. carport. Midgårdsvej 18, 8800 Viborg.pdf 18/40674
    lirm
   • Varsling af miljøtilsyn 2018 - Gl. Aalborgvej 52a og Herredsvejen 138, 9632 Møldrup - NY DATO 18/36522
    idal
   • Bombesvarelse 13-09-2018 12_00_56.pdf 18/40674
    lirm
   • Bombesvarelse 13-09-2018 11_59_32.pdf 17/64513
    jha
   • Spørgsmål til BIOMAX 16 til importøren 18/39005
    bie
   • Brevpapir til ejer 2013 - doc2mail_ombygge erhvervsejendom_Gl.pdf 18/37532
    jha
   • Sdr. Rind Vej (Vindumovergaardsvej 6, 8850) - Varsel af påbud om beskæring 18/46839
    akz
   • Bombesvarelse 13-09-2018 11_42_09.pdf 18/24649
    aped
   • Skive Kommune sendes Viborg Kommunes interessetilkendegivelse i udviklingsprogram om Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder 18/41933
    mtro
   • Bombesvarelse 13-09-2018 11_25_00.pdf 17/14905
    jha
   • _Byggetilladelse til at_ændre ejendom til to lejligheder_Vestergade 6 8830 Tjele_2018-09-13.pdf 18/34395
    aped
   • Bombesvarelse 13-09-2018 11_17_42.pdf 18/34395
    aped
   • Kvitteringsbrev vedr. udnyttelse af tagetage. Skovvej 1, 7470 Karup J.pdf 18/40148
    lirm
   • Bombesvarelse 13-09-2018 11_04_27.pdf 18/40148
    lirm
   • AU-Foulum orienteres om, at dagsorden vedr. endelige vedtagelse for lokalplan 475 er offentliggjort 16/28645
    adno
   • Nuværende kontrakt og prisbilag 18/20485
    pj
   • Meldgårdsvej 10, 12, 14 og 16, 8830 Tjele - nye husnumer 16/1948
    btr
   • Meldgårdsvej 10, 12, 14 og 16, 8830 Tjele 16/1948
    btr
   • Kvittering for modtagelse af ansøgning til puljen "Kultur i hele kommunen" - Foreningen Kulturselskabet 18/46801
    kj3
   • Revurdering af § 12 miljøgodkendelse for Hjorthedevej 10, 8850 Bjerringbro 18/40246
    fil
   • Revurdering af § 12 miljøgodkendelse for Hjorthedevej 10, 8850 Bjerringbro 18/40246
    fil
   • Kvitteringsbrev vedr. togvogn. Transiggårdvej 2, 8800 Viborg.pdf 18/40086
    lirm
   • Bombesvarelse 13-09-2018 10_08_48.pdf 18/40086
    lirm
   • Bombesvarelse 13-09-2018 09_58_04.pdf 18/4404
    jha
   • Bombesvarelse 13-09-2018 09_31_54.pdf 17/64487
    lirm
   • 13.09.18 Ny byggetilladelse til at udvide garage. Gravgårdsvej 1, 8800 Viborg.pdf 17/5158
    lirm
   • 13-09-2018 Afventer redegørelse for matrikulært forhold - Viborgvej 9, 8830 Tjele 18/30041
    olz
   • Bombesvarelse 13-09-2018 09_17_24.pdf 17/5158
    lirm
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre en tilbygning til bolig samt garage_Vestergade 64 7850 Stoholm Jyll_2018-09-13.pdf 18/46600
    aped
   • Bombesvarelse 13-09-2018 09_13_13.pdf 18/46600
    aped
   • Partshøring - inddrage erhvervsdel til bolig - Viborgvej 9 8830 Tjele 18/30041
    olz
   • Svar på henvendelse vedr. udgifter til Banebo 18/43325
    hw1
   • kj@viborg.dk - SV: Vedr. asfaltslidlag, kantsten mv. på Søskrænten 3, Rødding, 8830 Tjele 18/16151
    kj
   • Bombesvarelse 13-09-2018 09_03_21.pdf 18/30041
    olz
   • Temabar - Brev til Temabar Viborg ApS, Dæmningen 44 A, 1., -1, 7100 Vejle om tilladelse til udvidet åbningstid mandag efter studenterugen (klippekortordningen) 16/22280
    fj
   • 13-09-2018 Byggetilladelse til at_etablere en madpakkehytte - H.C. Andersens Vej 5 8800 Viborg 18/35472
    olz
   • Mail nr. 3 til BEV-medlemmer: VIB BEV - sag til skriftlig behandling - høringsfrist mandag den 18-06-2018 kl. 12.00 16/22280
    fj
   • Bombesvarelse 13-09-2018 08_58_01.pdf 18/35472
    olz
   • Bombesvarelse 13-09-2018 08_57_39.pdf 16/21810
    mehm
   • Bombesvarelse 13-09-2018 08_54_48.pdf 17/47252
    mehm
   • Bombesvarelse 13-09-2018 08_42_52.pdf 18/37302
    jha
   • Brevpapir til ansøger 2013 - doc2mail_udvide stald samt etablering af foderbord_Hvamvej 45 9620 Aalestrup_2018-09-13.pdf 18/37302
    jha
   • Bombesvarelse 13-09-2018 08_37_45.pdf 18/38162
    aped
   • 13.09.18 Byggetilladelse til enfamiliehus. Hedebakken 74, 8800 Viborg.pdf 17/64065
    lirm
   • Bombesvarelse 13-09-2018 08_29_06.pdf 17/64065
    lirm
   • Bombesvarelse 13-09-2018 07_56_14.pdf 18/28452
    vbp
 • 12.09.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Opfølgning på trafikstyregruppemødet den 3. september 2018 17/56772
    majoh
   • Materiale til næste møde i Styregruppen for Midttrafiks kommende trafikplan 17/56772
    majoh
   • Marteriale til næste møde i Styregruppen for Midttrafiks kommende trafikplan 18/24636
    pch
   • Møde i Trafikstyregruppen på mandag den 3. september 2018 18/24636
    pch
   • Nørreå - Sætningsundersøgelser - Digitale leverancer - Mail 5 af 5 18/46253
    cfu
   • Nørreå - Sætningsundersøgelser - Digitale leverancer - Mail 4 af 5 18/46253
    cfu
   • Opfølgning på trafikstyregruppemødet den 3. september 2018 18/24636
    pch
   • Nørreå - Sætningsundersøgelser - Digitale leverancer - Mail 3 af 5 18/46253
    cfu
   • Ønske om bedre ordning for farligt affald fra private 18/46604
    mdo
   • Nørreå - Sætningsundersøgelser - Digitale leverancer - Mail 2 af 5 18/46253
    cfu
   • Nørreå - Sætningsundersøgelser - Digitale leverancer - Mail 1 af 5 18/46253
    cfu
   • Nørreå - Tegninger tilhørende rapport om N-omsætning i Nørreådalen 18/46253
    cfu
   • Accept af kopiering af dokumenter 18/46253
    cfu
   • Naturkonsekvensvurdering - Skravad Mølle Dambrug 16/53578
    aa5
   • Niras sender revideret projektforslag for transmissionsledning og varmepumpe ved GUES 18/28494
    mtro
   • Landzonetilladelse til omlægning af Non Mølleå 16/18094
    hsjen
   • Tilladelse til restaureringsprojekt i Non Mølleå 16/18094
    hsjen
   • Udkast udbudsmateriale Ormstrup Sø 16/66204
    roc
   • Favrskov Kommunes bemærkninger til nyt projektforslag fra GUES for transmissionsledning og varmepumpe 18/28494
    mtro
   • Niras sender nyt projektforslag for transmissionsledning og varmepumpe 18/28494
    mtro
   • Favrskov Kommune orienterer om sagsbehandling af revideret projektforslag for transmissionsledning og varmepumpe 18/28494
    mtro
   • Niras orienterer om møde med Favrskov Kommune ifm. projektforslag for transmissionsledning og varmepumpe 18/28494
    mtro
   • Vedr. P-tilladelse 18/46713
    av4
   • Favrskov Kommune orienterer om tidsplan for behandling af projektforslag for transmissionsledning mellem Bjerringbro og Ulstrup 18/28494
    mtro
   • bandbjerg@hotmail.com - Samtykke til dispensation fra afstandskravet til egen vandindvindingsanlæg på Knudbyvej 14, 8831 Skals 18/43881
    am1
   • Forslag tidsplan udbud oprensning 16/66204
    roc
   • SV: Indretning af nyt vandindtag ved Rindsholm Dambrug 16/18092
    hsjen
   • Niras svar på Favrskov Kommunes kommentarer til projektforslag for transmissionsledning mellem Bjerringbro og Ulstrup 18/28494
    mtro
   • Favrskov Kommunes kommentarer til projektforslag for transmissionsledning mellem Bjerringbro og Ulstrup 18/28494
    mtro
   • Revideret byggeansøgning - H.C. Andersens Vej 5, 8800 Viborg 18/35472
    olz
   • Byggeansøgning, Christiansminde 1, 8800 Viborg 18/46709
    peb
   • Viborg sejlklub - Bilag til regnskab 2017 18/43280
    lgr
   • Afslag prækval Arkil 16/66204
    roc
   • Afslag prækval Zøllner 16/66204
    roc
   • Afslag prækval Jysk entreprenør 16/66204
    roc
   • AFA læskærme til Sygehus - bytte 2 brede med 2 smalle 12/41769
    tv
   • Accept prækvalifikation Nr. nebel 16/66204
    roc
   • COWI sender tillæg til varmeprojekt for varmepumpeanlæg på vandkraft 17/61277
    mtro
   • Accept prækval. Aarsleff 16/66204
    roc
   • Accept prækval. Hededanmark 16/66204
    roc
   • Oplæg om valg af entreprenører 16/66204
    roc
   • Til Kommunerne vedr. orientering - visitering til individuel handicapkørsel 2018 16/36398
    majoh
   • Opgørelse delebiler august 2018 17/46738
    majoh
   • Hvam Bussen - opgørelse august 2018 17/46738
    majoh
   • Spørgsmål til status. 16/53578
    aa5
   • SV: Lundvej 1, Viborg - har I snart en ansøgning om dispensation fra lokalplanen klar? 17/28215
    anbs
   • Udkast udbudsmateriale Aluminiumstilsætning 16/66204
    roc
   • Udkast udbudsmateriale ALU Ormstrup Sø 16/66204
    roc
   • Forslag t til udbudsbeskrivelse, Oprensningsentreprise 16/66204
    roc
   • Henvendelse om køb af Birkesølejren 14/70532
    iny
   • Forespørgsel om mulighed for at erstatte sommerhus med helårsbolig på Tange Søvej 63, 8850 Bjerringbro 18/29275
    anbs
   • Mail fra LBF med anmodning om betaling af gundkapitalindskud 18/32367
    evg
   • SV: SV: Midt- & Vestjyllands Politi vedr. lokal hastighedsbegrænsning på 50 km/t. 18/31530
    hge
   • Bekymringsbrev - Til Børne- og Ungeudvalget samt Borgmester Ulrik Wilbek. (DS: Id nr.: 1544827) fra Socialrådgiverforening 18/158
    alm
   • SV: Midt- & Vestjyllands Politi vedr. lokal hastighedsbegrænsning på 50 km/t.og forslag til lokalplan nr. 509 18/7663
    janb
   • Trafikstøj ved Egeskovvej i Viborg - lokalplan 499 og 509 18/7663
    janb
   • Trafikstøj ved Egeskovvej i Viborg - lokalplan 499 og 509 18/31530
    hge
   • Skybrudssikring af Poul Due Jensens Vej 18/38785
    tms
   • Hedeselskabet og HedeDanmark - præsentation fra mødet den 07-09-2018 18/41560
    alm
   • Fremsendelse fra Hedeselskabet og HedeDanmark - præsentation fra mødet den 07-09-2018 18/41560
    alm
   • Vurdering af indkomne ansøgninger prækvalifikation 16/66204
    roc
   • Nr. Nebel BILAG 7.a-7.k.pdf 16/66204
    roc
   • Rapport AR-18-CA-00707631-01 vedr.Hørup Mølle Dambrug 1320 - Indløb 1 att: Torben Nielsen 18/3503
    tms
   • Ansøgning om prækvalifikation Per Aarsleff AS 16/66204
    roc
   • Prækvalifikationsansøgning Zøllner 16/66204
    roc
   • Ansøgning om prækvalifikation Nr. Nebel 16/66204
    roc
   • Klagers begæring om hegnsyn.pdf 18/46471
    sfc
   • Ansøgning om prækvalifikation Jysk Entreprenør kloak 16/66204
    roc
   • Anmeldelse af jordflytning fra Firehusevej 2, 7470 Karup J. 18/46671
    pba
   • Ansøgning prækvalifikation HedeDanmark 16/66204
    roc
   • Supplerende materiale modtaget til byggesag - heibergs Alle 4, 8800 Viborg.pdf 18/39026
    vbp
   • Fotos af Ulbjerg Friluftsbad, Fjordglimt 3, 8832 Skals 18/44393
    mdo
   • Kopi af aftale om overdragelse af Ulbjerg Friluftsbad, Fjordglimt 3, 8832 Skals 18/44393
    mdo
   • Ansøgning prækvalifikation Arkil 16/66204
    roc
   • Dialog om ibrugtagningstilladelse til byggesag ved produktionsskolen, Marsk Stigs Vej 2D, 8800 Viborg 18/9973
    vbp
   • Tinglyst skøde - VS: Sagsnr. 320565 - Mageskifte matr.nr. 65F og 119V, Viborg Markjorder 18/27134
    tno
   • Afstemning om datoer for netværksmøder 16/43904
    roc
   • Landinspektør afventer matrikulær behandling ved VK - Møllevej 24, Viborg 16/12426
    tno
   • Link til ansøgninger om prækvalifikation 16/66204
    roc
   • Bøgevænget 3 - kopi fra EVV om Aftale om udtræden 15/54311
    peph
   • Rosmarinvej 50 - ansøgning om nedsivningstilladelse 18/46638
    peph
   • Overslag - konsekvensvurdering af hængesæk 16/53578
    aa5
   • Indstilling af ændring af forundersøgelse af det kommunale vådområde Velds Møllebæk. J.nr 16-0233156 / MST-3011-00006 16/46514
    kes
   • RE: Non Mølle, revideret projekt august 2018 16/18094
    hsjen
   • Non Mølle, revideret projekt august 2018 16/18094
    hsjen
   • JPH Energi sender supplerende beregning vedr. proejkt for omstilling til biogas ved Frederiks Varmeværk 18/25680
    mtro
   • Elmevej 16 - færdigmelding af separatkloak 17/35779
    peph
   • Kortbilag 1 - Hedegårdvej 1. 18/35048
    joo
   • Vestergade 19 - færdigmelding af separatkloak 17/35825
    peph
   • Turbiditetesmåler - spildevandtal fra Scanflavour 12/6506
    bie
   • Bøgevej - færdigmelding af separatkloak 17/35703
    peph
   • Om spildevandtal fra Scanflavour - Bjerregrav Renseanlæg 12/6506
    bie
   • bandbjerg@hotmail.com - Knudbyvej 14, 8831 Skals. Jordvarme, supplerende oplysninger 18/43881
    am1
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Knud Kristensen ApS , Hobrovej 19, 9632 Møldrup, Besøgsrapport 15860-02- 18/6726
    clp
   • Supplerende materiale til behandling af byggesag - Farvejervej 23B, Viborg 18/13308
    vbp
   • Accept af at udarbejde naturkonsekvenser ved Skravad Mølle 16/53578
    aa5
   • Henvendelse fra ejer omkring overdækning. Ormstrupvej 5, 8850 Bjerringbro 18/37762
    lirm
   • Supplerende oplysninger angående brandvej - Birkevænget 2, 8880 Bjerringbro 18/28452
    vbp
   • ulbjerglokalraad@gmail.com - Referat fra mødet i Ulbjerg den 14 juni 16/9561
    dh5
   • RE: [Sagsnr.:18/17159] Ny parkeringsplads til Grundfos ved Poul Due Jensens Vej 24-40 - VINKELRET PARKERING I PARK.PDF 18/17159
    sfc
   • RE: [Sagsnr.:18/17159] Ny parkeringsplads til Grundfos ved Poul Due Jensens Vej 24-40 - image001.png 18/17159
    sfc
   • RE: [Sagsnr.:18/17159] Ny parkeringsplads til Grundfos ved Poul Due Jensens Vej 24-40 18/17159
    sfc
   • Rasmus Frey, OS2 Sekretariatet - Kvittering for modtagelse af tilslutningsaftale OS2rollekatalog - Viborg Kommune - underskrevet stand 18/41214
    kb
   • Dagens post fra BackOfficeSource1 Batch:_BATCH_ESDHSCAN01_2018-09-12T10_14_32_364[1] SEP. barcode:PROSCANDID:OU18PM6769; OrigFile: SPrinter 6018091210220.tif Pages: 1 18/46471
    sfc
   • Opstart af lokalplan og forproject for Kolbækvænget 14 (Område 4 ved hald Ege) 18/45576
    janb
   • Ændret tidspunkt for besigtigelse - Vinkelvej 194 18/39005
    bie
   • Re: Anmodning om kopi af hegnsynsafgørelser 17/63669
    sfc
   • Byggeansøgning, Vestergade 64, 7850 Stoholm 18/46600
    aped
   • Sundvej 92 - beskrivelser fra EVV om spildevandstilslutning 18/46606
    peph
   • Besked fra LMO - ændring i skødetekst - Søndersøvej 63, Viborg 17/58987
    tno
   • SV: Vedr. ansøgning oprensning af voldgrav Valdemars Skanse (De fem Halder) 18/46593
    dhb
   • Supplerende materiale til byggesag. Trehusevej 11, 7470 Karup J 18/35813
    lirm
   • Vedr. ansøgning oprensning af voldgrav Valdemars Skanse (De fem Halder) 18/46593
    dhb
   • Projekt De fem Halder - Ansøgning vedr. delvis oprensning af voldgrav Valdemars Skanse 18/46593
    dhb
   • Bekræftelse fra MyMind på deltagelse i møde onsdag den 3. oktober kl. 8.30 - 10.00 18/39469
    mt
   • SV: Opdateret N-VOP VP2 vandopland 1.5 Randers Fjord, version 21 af 28. august 2018 18/4224
    hsjen
   • Bekræftelse fra Creative Zoo på deltagelse onsdag den 3. oktober kl. 10.30 - 12.00 18/39469
    mt
   • Analyser Nørremølle Å, 21.08.2018 12/16651
    roc
   • Træholtvej 1 - minirenseanlæg analyser 2018, OK 13/89391
    peph
   • Byggeansøgning, V. Børstingvej 6, 7800 Skive 18/46538
    aped
   • Bredmosevej 17 - minirenseanlæg prøver 2018, OK 16/20448
    tms
   • Byggeansøgning, V. Børstingvej 16, 7800 Skive 18/46524
    aped
   • Beredskabsplan indsendt - Hedegårdvej 2, 8831 Løgstrup 18/36592
    idal
   • VS: opfølgning på spørgsmål om indbringelse af sag/sager for civilretslig afgørelse 17/63669
    sfc
   • Bemærkninger fra nabo vedr. ansøgning om hundepension, Sjørupvej 3, 8800 Viborg 18/42640
    anbs
   • kortbilag 1 - Kvostedvej 38 17/42322
    joo
   • Mail fra Bs. med revideret beliggenhedsplan mm. 18/32831
    anso
   • Re: Bemærkninger over forholdene for en sejltur i kajak på Nørreåen 18/40899
    jrs
   • Konklusionsrapport, Friplejehjemmet Hjertebo 12/54323
    evg
   • Accept fra ministeriet af regnskab 2017 + overførselsanmodning fra 2017 til 2018 - klippekort til plejehjemsbeboere sgs. nr. 1702609 17/9897
    jgf
   • Dagens post fra BackOfficeSource1 Batch:_BATCH_ESDHSCAN01_2018-09-04T10_15_44_552[1] SEP. barcode:PROSCANDID:OU18PM6769; OrigFile: SPrinter 6018090410240.tif Pages: 1 18/46471
    sfc
   • Ansøgning: Etablering af kloak ved ny driftbygning - Palstrup Hovedgaard, Palstrupvej 25 Rødkærsbro 18/46469
    peph
   • Statistik fra Carat for august 2018 17/49522
    mfa
   • Analyser 07.09.2018 - U3.7, regnvandsudløb, ved Ågade 18/8148
    rg
   • Analyser 07.09.2018 - U3.6, regnvandudløb 18/8148
    rg
   • Fotograftilladelse fra fotograf Flemming Jeppesen vedr. VM-kvalfikationskamp Danmark - Sverige tirsdagd den 4. sep. 2018 18/7259
    mfa
   • Analyser 07.09.2018 - U3.5, overløb til Ulbjerg Møllebæk inden renseanlægget 18/8148
    rg
   • SV: Flagalle 18/46453
    av4
   • Analyser 07.09.2018 - U3.4, Renseanlægget 18/8148
    rg
   • Analyser 07.09.2018 - U3.3, Overløb til Ulbjerg Møllebæk fra bassin på renseanlægget 18/8148
    rg
   • Analyser 07.09.2018 - U3.2, å-tilløb Ulbjerg Møllebæk Nøgård til Ulbjerg Møllebæk 18/8148
    rg
   • Analyser 07.09.2018 - U3.1, å-tilløb Ulbjerg Møllebæk Klinthøj til Ulbjerg Møllebæk 18/8148
    rg
   • Analyser 07.09.2018 - U2.0, badested Ulbjerg Klint 18/8148
    rg
   • Analyser 07.09.2018 - U3.0, Ulbjerg Møllebæks udløb 18/8148
    rg
   • PlanEnergi kvitterer for svar på henvendelse vedr. Karup Varmeværk - Etablering af varmepumpe ved eksisterende solvarmeanlæg Ericavej, Karup 18/32569
    mtro
   • Analyser 07.09.2018 - U4.0, Strøsandbæks udløb 18/8148
    rg
   • Analyser 07.09.2018 - U4.1, å-tilløb Tolstrup Bæk 18/8148
    rg
   • Valmuevej 5 - bekræftelse af separatkloak fra entreprenør 14/76313
    tms
   • Analyser 07.09.2018 - U5, Mergelgrav 18/8148
    rg
   • Analyser 07.09.2018 - U1, badested Ulbjerg Strand 18/8148
    rg
   • Vilhelm Ehlerts Alle, aflæsning af materialer 18/46441
    av4
   • Mail fra Erik Brandt Dam: Dagsorden + bilag De fem Hald´er - bygherregruppemøde med totalrådgiver 12/9-2018 (BHGM-19) 17/20075
    heg
   • Bygherregruppemøde med totalrådgiver 12/9-2018 (BHGM-19) - supplerende bilag 17/20075
    heg
   • Rentefastsættelse af OTC Rente Kontrakt nr. 1021015/1287112 13.12.2018 12/75657
    nac
   • Bøgevænget 3 - kloaktegning 15/54311
    peph
   • Dagsorden + bilag De fem Hald´er - bygherregruppemøde med totalrådgiver 12/9-2018 (BHGM-19) 17/20075
    heg
   • lk@realestatedevelopment.dk - VS: Gl. Aalborgvej 72, 8800 Viborg - lovlig fremtidig anvendelse - tilbageførsel af facader ! 18/37532
    jha
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Vedr. overkørselstilladelse. Nørrehedevej 2, 8850 Bjerringbro.msg 18/9602
    lirm
   • Svar på tilbagemelding vedr. erhverv. Nørrehedevej 2, 8850 Bjerringbro.msg 18/37533
    lirm
   • Opfølgning på fremsendte brandvej ifm. produktionsudstilling, Birkevænget 2, 8850 Bjerringbro 18/28452
    vbp
   • Gjerstrupvej (Vinkelvej 165, 8800) - Anmodning om beskæring 17/888
    akz
   • Program for den fælles besigtigelsestur mellem det Grønne Råd og Klima- og Miljøudvalget 17/58832
    jrs
   • Det Grønne Råd for Viborg Kommune - dagsorden til møde og program for fælles besigtigelsestur med Klima- og Miljøudvalget tirsdag den 25. september 2018 i og omkring Viborg 17/58832
    jrs
   • am1@viborg.dk - Kopi til Danmarks Naturfredning forening af Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Knudbyvej 14, 8831 Skals. 18/43881
    am1
   • Randrupmøllevej 11,8800 - Varsel af påbud om beskæring 18/46721
    akz
   • Knudbyvej 14, 8831 Løgstrup. BOM. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg.pdf 18/43881
    am1
   • P-pladser - Tindbækvej 16, 8830 Tjele.msg 18/35461
    vbp
   • Kopi til høringssvar: Endelig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 19 (Lånum-Daugbjerg ledning til Stoholm) 17/35887
    peph
   • Steen Bonne orienteres om besigtigelse af stendige 18/35984
    anbs
   • Bestilling af analyser - jordflytning 13/65684
    kes
   • _Nedrivningstilladelse til at_nedrive gl. kvægstald_V. Børstingvej 6 7800 Skive_2018-09-12.pdf 18/46538
    aped
   • Bombesvarelse 12-09-2018 15_26_31.pdf 18/46538
    aped
   • [Sagsnr.:18/43953] Adgang - Offentlige veje - Kvorning Møllevej 21, 8830 Tjele, matr.nr. 13g og 16n - deres sagsnr. 1601532 18/43953
    sfc
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at opføre en varmecentral til varmeforsyning af Hvam og Gl. Hvam._Hvamvej 101 9620 Aalestrup.pdf 18/45537
    peb
   • Varsling af miljøtilsyn 18/3495
    tms
   • Indretning af nyt vandindtag ved Rindsholm Dambrug 16/18092
    hsjen
   • _Nedrivningstilladelse til at_nedrive ejendommen_V. Børstingvej 16 7800 Skive_2018-09-12.pdf 18/46524
    aped
   • Bombesvarelse 12-09-2018 15_03_16.pdf 18/46524
    aped
   • Kommentarer til udbudsmaterialet om Aluminiumsbehandling. 16/66204
    roc
   • VS: Kommentar til udbudsbeskrivelse sedimentoprensning 16/66204
    roc
   • _Nedrivningstilladelse til at_nedrivning af bygning 2 ved Vestre Skole_A.S. Ørsteds Vej 22 8800 Viborg_2018-09-12.pdf 18/43021
    jha
   • Bombesvarelse 12-09-2018 14_54_17.pdf 18/43021
    jha
   • Varsling af miljøtilsyn 18/3483
    tms
   • Varsling af miljøtilsyn 18/3492
    tms
   • Varsling af miljøtilsyn 18/3483
    tms
   • Forklaring på behov for habitatvurdering 16/53578
    aa5
   • Randrupmøllevej 13, 8800 - Varsel af påbud om beskæring 18/46685
    akz
   • Lundvej 1, Viborg - har I snart en ansøgning om dispensation fra lokalplanen klar? 17/28215
    anbs
   • Svar på forespørgsel om mulighed for helårsbolig på Tange Søvej 63, 8850 Bjerringbro - jeres sagsnr. 37856 18/29275
    anbs
   • _Byggetilladelse til at_opføre et halvtag_Gl. Tjelevej 6 8830 Tjele_2018-09-12.pdf 18/42130
    aped
   • Dispensation opføre et halvtag_Gl. Tjelevej 6 8830 Tjele_2018-09-12.pdf 18/42130
    aped
   • Ansøger og rådgivere sendes udkast til dagsorden til møde om vindmøller ved Tolstrup den 13. september 18/42541
    adno
   • Frafald af revurdering af § 11 miljøgodkendelse for Bjerringholmvej 1, 8800 Viborg 18/46669
    fil
   • Randrupmøllevej (Nabevej 1, 8800) - Varsel af påbud om beskæring 18/46656
    akz
   • Bombesvarelse 12-09-2018 13_49_33.pdf 18/42130
    aped
   • Frafald af revurdering af § 12 miljøgodkendelse for V. Børstingvej 6, 7800 Skive 18/46639
    fil
   • Forspørgsle til landinspektør om status på udstykningssagen - Møllevej 24, Viborg 16/12426
    tno
   • Accept af indhold afoverslag 16/53578
    aa5
   • Accept af overslag - konsekvensvurdering af hængesæk 16/53578
    aa5
   • Bombesvarelse 12-09-2018 13_08_34.pdf 18/3989
    jno
   • Randrupmøllevej (Vinkelvej 139, 8800) - Anmodning om beskæring 17/888
    akz
   • Vestergade 19 - kvittering til kloakmester 17/35825
    peph
   • Elmevej 16 - kvittering til kloakmester 17/35779
    peph
   • Bøgevej 4 - kvittering til kloakmester 17/35703
    peph
   • Til Johannes Stensgaard: Styregruppe - kunst i Viborg Baneby 13/57750
    rgn
   • Svar på henvendelse omkring overdækning. Ormstrupvej 5, 8850 Viborg.msg 18/37762
    lirm
   • Niveau af sænkning kajanlæg v Bjerringbro Teltplads 13/19709
    cfu
   • 12.09.18 Byggetilladelse til stuehus. Trehusevej 11, 7470 Karup J.pdf 18/35813
    lirm
   • Bombesvarelse 12-09-2018 11_42_01.pdf 18/35813
    lirm
   • _Byggetilladelse til at_opføre et stuehus_Hovvejen 20 8850 Bjerringbro_2018-09-12.pdf 18/34374
    aped
   • Bombesvarelse 12-09-2018 11_19_41.pdf 17/7293
    jno
   • SV: Vedr. ansøgning oprensning af voldgrav Valdemars Skanse (De fem Halder) 18/46593
    dhb
   • Bombesvarelse 12-09-2018 11_17_32.pdf 18/34374
    aped
   • Bombesvarelse 12-09-2018 11_07_50.pdf 18/46096
    aped
   • Bøgestien 11 - svar om tilslutningsmuligheder 18/46580
    peph
   • Bøgestien 11 - spg om tilslutningspunkt 18/46580
    peph
   • Bombesvarelse 12-09-2018 11_01_42.pdf 18/7481
    vbp
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_ændre fra erhverv til bolig_Sjørupvej 1 8800 Viborg_2018-09-12.pdf 18/37371
    aped
   • Bombesvarelse 12-09-2018 10_42_41.pdf 18/37371
    aped
   • 12-09-2018 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_etablere en bålhytte - H.C. Andersens Vej 5 8800 Viborg 18/35472
    olz
   • Bombesvarelse 12-09-2018 10_32_16.pdf 18/35472
    olz
   • Beskyttelsesstatus for hede nord for Vallerbævej 125, Karup 18/36716
    dhb
   • Mail til Viborg Stifts folkeblad med anmodning om dagens avis til uddeling til vores næste velkomstarrangement den 25-09-2018 17/52125
    alm
   • Nabevej 9 - spildevand på overfladen fra septiktank 18/46499
    peph
   • Mail til VFF med anmodning om voucher/fribilletter til velkomstarrangementet den 25-09-2018 17/52125
    alm
   • Valmuevej 5 - efterspørger kloaktegning ved entreprenør 14/76313
    tms
   • Kopi til EVV: Bøgevænget 3 - tilladelse til udtræden 15/54311
    peph
 • 11.09.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Henvendelse om arrangement kræver godkendelse - Himlen over Viborg genudsendes fredag den 28.09.2018, Domkirkepladsen 1, Viborg 18/45886
    vbp
   • Supplerende oplysninger til byggesag - Birkevænget 2, 8850 Bjerringbro 18/28452
    vbp
   • RE: Støtte til projekt om ”Rigkær og enge ved Drost Peders Høj" 18/1018
    jrs
   • Støtte til projekt om ”Rigkær og enge ved Drost Peders Høj" 18/1018
    jrs
   • Re: Invitation til møde mandag den 24. september på Mønsted Kro om Kalkstien og et samarbejde mellem byerne om at udvikle rekreative muligheder gennem stier 18/46408
    jrs
   • Invitation til møde d. 24. september 18/46408
    jrs
   • Materiale til afslutning af sag - Ændringer ift. godkendt projekt, Verdenskortet - Søren Poulsens Vej 5, 9500 Hobro - Færdigmelding.msg 16/49745
    vbp
   • Henvendelse om materiale der skal fremsendes til opstart af lokalplan - Koldingvej 61, Viborg 18/37845
    vbp
   • SV: Forespørgsel til Landbrugsstyrelsen som lodsejer om planer for usolgt areal i Skals Å vådområdeprojekt 18/41025
    jrs
   • Støvnotat nye siloer 18/46370
    bie
   • Bilag B Donaldson uden ventilator 18/46370
    bie
   • Bilag A Donnaldson filter 18/46370
    bie
   • Bilag 1 Oversitsplan siloer AKK 18/46370
    bie
   • Ansøgning om ibrugtagning af fiber- og proteinsilo 18/46370
    bie
   • Tælling rute 711 - Silkeborg Kommune 16/36400
    majoh
   • Viborg Fjernavrme sender revideret projektforslag for udvidelse af forsyningsområde 18/38024
    mtro
   • Ansøgning om boring til varmepumpeanlæg, Niels Bugges Kro.pdf 18/46388
    dek
   • tak for tilmelding til geologiens dage - Viborg Naturpark 16/10125
    hdh
   • Viborg Museums svar vedr. en opgave om formidling omkring Viborg Søerne 17/48347
    heg
   • Skybrudssikring af Poul Due Jensens Vej 18/38785
    tms
   • Kortbilag 1 - Fårupvej 35 18/9520
    joo
   • AKK Støjnotat maj18 fra BOM 18/46370
    bie
   • KonfliktRapport -fra BOM 18/46370
    bie
   • Bilag_VVM. fra BOM 18/46370
    bie
   • Bilag_Spildevand fra BOM 18/46370
    bie
   • Agrinord sender bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse og beredskabsplan - Herredsvejen 193, 9500 Hobro 17/37764
    clp
   • Ansøgning - fra BOM. 18/46370
    bie
   • Jobrotation 18/125
    kto
   • SLKS Godkendelse af budget for den større forundersøgelse ved Skansen, Frederiks, VSM 10606, SLKS j.nr. 18/07259 18/31417
    kft
   • Ansøgning om miljøgodkendelse af ændret projekt for etablering af to siloer på Karup Kartoffelmelfabrik 18/46370
    bie
   • Trafik, Bygge og Boligstyrelsen har ingen bemærkninger ifm høring af berørte myndigheder vedr. planlægning for et vindmølleprojekt ved Vinge i Viborg Kommune 18/40549
    mtro
   • Emballage plast - Stena Miljø 18/46365
    bie
   • KFUM Spejderne Klejtrup - Lokaletilskud regnskab 2017 18/23711
    stli_slettet_1
   • Energi Viborg svarer på forespørgsel vedr. Kloakforsyning/ledninger, Vandforsyning 18/40549
    mtro
   • Uniqas justerede placering af multibane i Frederiks - vedrørende hhv. støj og kloak 18/39836
    bkb
   • Kortbilag 1 - Hobrovej 10, Møldrup 18/28069
    joo
   • Ansøgning om dispensation til oprensning af sø. 18/46353
    dhb
   • Tørveskæret 19 - skøde endelig indført, matrikulær ændring godkendt 17/12632
    hbl
   • Tørveskæret 19 - fristforlængelse slettet 17/12632
    hbl
   • Revideret byggeansøgning - Vestre Skivevej 25, 7800 Skive 18/42365
    olz
   • Henvendelse vedr. supplerende materialer til byggesagen - Vestre Skivevej 25, 7800 Skive 18/42365
    olz
   • Gymnastikforeningen Møldrup - Erklæring om indhentelse af børneattest 2018 18/46341
    lgr
   • Brugsafgift Viborg Sejlklub 18/9542
    kiw
   • Viborg Sejlklub - Bilag til regnskab 2017 18/43280
    lgr
   • Fra Slots- og Kulturstyrelsen: Aktindsigt 12/131724
    heg
   • Fra Tue Bisgaard: Salg af brofæstet 17/26665
    rgn
   • SV: Mødested for aftale den 5. september 17/42043
    tjoe
   • Oplysninger om støvsuger til bundsugning, Svømmebad i Ulbjerg, Fjordglimt 3, 8832 Skals 18/44393
    mdo
   • Gl. Aalborgvej 53A - ansøgning om nedsivningstilladelse 18/10252
    peph
   • Geoteknisk rapport for Egeskovvej 1, 8800 Viborg 18/7663
    janb
   • Geoteknisk rapport for Egeskovvej 1, Viborg. Nedsivningsforhold 18/7663
    janb
   • overenskomst SL.pdf 18/45169
    stwg
   • uddrag af tjenestetid.pdf 18/45169
    stwg
   • Høring vedr. tilsyn d. 04.12.2017 (1339139) 18/515
    ankr
   • 2018 - Lokal aftaler for ungeindsatsen Viborg - døgnområdet 17/29343
    esr_slettet_1
   • 2018 - Tillæg til lokal aftaler for ungeindsatsen Viborg - døgnområdet 17/29343
    esr_slettet_1
   • Motionssvømmeklubben Viborg - Livreddererklæring 2018/2019 18/33971
    stli_slettet_1
   • [Sagsnr.:18/43587] - [Dok.nr.:328645/18] Nedsivningstilladelse - udkast 18/43587
    tms
   • Bøgevænget 3 - færdigmelding af udtræden 15/54311
    peph
   • Arealoverførsel til ny cykelsti langs Birkesøvej - fra Gammelstrup til Birkesø - matr.nr. 18a m.fl. Gammelstrup By, Gammelstrup, beliggende Birkesøvej, 7850 Stoholm 18/46291
    mp2
   • Vedr.: Vandplaner - status for indsats på spildevandsområdet. 18/42965
    tms
   • Gl. Bruunshåbvej 1 - kvittering fra grundejer 18/46155
    peph
   • Rapport AR-18-CA-00708772-01 vedr.Høgild Dambrug 1070 - Indløb 1 att: Jimmy Raaby Olesen 18/1333
    tms
   • Nye risikoområder (P2, P5 og P6) 18/15842
    peph
   • Gågaderegulativ Bjerringbro.pdf 17/30220
    sfc
   • Gågaderegulativ Viborg.pdf 17/30220
    sfc
   • Tilbagemelding fra ViborgVand - Hvamvej 101, 9620 Aalestrup 18/18207
    olz
   • Klejtrup Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/41218
    lgr
   • Tillæg til lokalaftale - Ungeindsatsen - september 2018.pdf 18/45169
    stwg
   • Forslag om geo tur i 2019 Re: Naturture 15.-16. sept. om istid og naturpark omkring Viborg 16/10125
    hdh
   • Trehjulet cykel 12/8249
    andr
   • Lokalaftale om arbejdstilrettelæggelse - Ungeindsatsen - september 2018.pdf 18/45169
    stwg
   • Klejtrup Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/41218
    lgr
   • Svarmail fra Bs. med kvittering for modtagelse af skema C godkendelse 18/36923
    anso
   • Opdateret Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til byggemodning m.m. ved Viborg Søndersø. 14/57018
    kft
   • Høringssvar fra Viborg museum vedr. udlægning af råjord på rekreativt areal i Bjerringbro 18/46055
    anbs
   • Protokol og kendelse.pdf 18/33708
    sfc
   • Nabohøring, Ø. Børstingvej 28, 7850 Stoholm.docx 18/44811
    jg1
   • Simon Boye fra Tv2 - vil gerne have en opringning - 51 56 32 09 - Spørger om du vil deltage i TV 2's 30 års jubilæumsshow den 4. oktober 2018 i Odense - 17/62263
    alm
   • Forlængelse af kørselstilladelse Wisent broklasse 61 18/3041
    kiw
   • Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til byggemodning m.m. ved Viborg Søndersø. 14/57018
    kft
   • Ansøgning om skiltning Bagagerumsmarked Viborg 18/46057
    av4
   • Dispensationsansøgning fra lokalplan nr. 476 18/43836
    mp2
   • Revideret ansøgning fra FDF Viborg 3. kreds "Projekt Aktivitetsplads" 18/11587
    mgo
   • Invitation til KVF ERFA- og Temamøder i efteråret 2018 12/37583
    tv
   • Brorsonsvej 19 Bjerringbro - 20180910_113848.jpg 18/45568
    sfc
   • Brorsonsvej 19 Bjerringbro - 20180910_113841.jpg 18/45568
    sfc
   • Brorsonsvej 19 Bjerringbro - 20180910_113827.jpg 18/45568
    sfc
   • Brorsonsvej 19 Bjerringbro - 20180910_113811.jpg 18/45568
    sfc
   • Brorsonsvej 19 Bjerringbro - 20180910_113907.jpg 18/45568
    sfc
   • Brorsonsvej 19 Bjerringbro 18/45568
    sfc
   • Solvænget 55, 7470 Karup J. Jordvarme, indsendelse nr. 1 - 962018 18/46213
    am1
   • VS: anmeldes af skade på vej nummer 18/46212
    sfc
   • Asmild Kirke, ny sognegård - Nationalmuseets udtalelse 18/46210
    kft
   • Vedr. jordforurening ved Firehusevej // reg. nr. BG83954 - forløbing aftale med Codan 18/44810
    mbp
   • Firehusevej 2, om oprydning på grusvejen 18/44810
    mbp
   • Anmeldelse af jordflytning fra Tingvej 2, 8800 Viborg 18/45354
    mbp
   • Tingvej 46, 8832 Skals. Jordvarme, indsendelse nr. 1 - 942018. 18/19921
    am1
   • Anmeldelse af jordflytning fra kloakprojekt Skolegade 2, Møldrup 18/25730
    pba
   • Bag Højen 12 - tinglyst skøde 18/32109
    hbl
   • Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg. Jordvarme, indsendelse nr. 1 - 942018 18/46205
    am1
   • Palstrupvej 2, 8840 Rødkærsbro. Jordvarme, anmeldelse, indsendelse nr. 1 - 942018 18/46199
    am1
   • SV: Opfølgning vedr. opbevaringskapacitet - Fårupvej 7, 8840 Rødkærsbro 18/29835
    idal
   • VS: Brev Nabohøring - ansøgning om miljøgodkendelse af Bran [Ref.nr.=b1b708bf7b0a4fae8a3977880ca3bd0b] 18/42698
    jg1
   • Høringssvar Faunapassage ved Non Mølle 18/20617
    tjoe
   • Kvittering fra EVV fakturering: Bakken 21, Karup - nedsivningstilladelse 18/39299
    peph
   • Referat fra dialogmøde med entreprenør og arkitekt 18/27838
    anso
   • Underskrevet kontrakt 18/44710
    aw
   • Gl. Bruunshåbvej 1 - ansøgning om nedsivningstilladelse 18/46155
    peph
   • SV: Mødested for aftale den 5. september 17/42043
    tjoe
   • Brev fra LBF med godkendelse af skema B 18/32072
    anso
   • 10 års beholderkontrol, Kallestrupvej 83, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 18/159
    jg1
   • 10 års beholderkontrol, Kallestrupvej 83, Endelig rapport (nr. 2), Viborg - 791, 18/159
    jg1
   • Klage over røggener fra Vindelvej 194 18/39005
    bie
   • 10 års beholderkontrol, Kallestrupvej 83, Endelig rapport (nr. 3), Viborg - 791, 18/159
    jg1
   • 10 års beholderkontrol, , Kallestrupvej 83, Endelig rapport (nr. 4), Viborg - 791 18/159
    jg1
   • Mail fra Erik Albrechtsen med bemærkninger til helhedsplanen - efter 1. borgermøde 17/53820
    heg
   • Mail fra Erik Albrechtsen med bemærkninger til helhedsplanen - efter 1. borgermøde 17/53820
    heg
   • Køkkenmedhjælper 18/32247
    lkjen
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Kvittering for supplerende oplysninger samt præcisering af brandvej - Birkevænget 2, 8850 Bjerringbro 18/28452
    vbp
   • Orientering om at arrangement / indretning af område ikek kræver godkendelse iht. BR 18 -: Himlen over Viborg genudsendes fredag den 28.09.2018 , Domkirkepladsen 1, Viborg 18/45886
    vbp
   • Bombesvarelse 11-09-2018 15_18_07.pdf 18/46096
    aped
   • _Nedrivningstilladelse til at_fjerne overdækket terrasse_Arildsvej 26 8800 Viborg_2018-09-11.pdf 18/46096
    aped
   • Mail til Viften i Bjerringbro med forspg. om de har programmer som vi kan uddele til vores næste velkomstarrangement den 25-09-2018 17/52125
    alm
   • Mail til Paletten om de har programmer som vi kan uddele til velkomstarrangement den 25-09-2018 17/52125
    alm
   • Indkaldelser til Erhvervsmesse og Uddannelsesmesse 16/59211
    k4n
   • Mail til Eric med svar på hans bemærkninger efter 1. borgermøde 17/53820
    heg
   • SV: Invitation til møde mandag den 24. september på Mønsted Kro om Kalkstien og et samarbejde mellem byerne om at udvikle rekreative muligheder gennem stier 18/46408
    jrs
   • SV: Invitation til møde mandag den 24. september på Mønsted Kro om Kalkstien og et samarbejde mellem byerne om at udvikle rekreative muligheder gennem stier 18/46408
    jrs
   • Opbevaring og udbringning af ågrøde på Vindumovergaard - Vindumovergaardsvej 6, 8850 Bjerringbro 12/57615
    xkk
   • Kvittering for svar: Forespørgsel til Landbrugsstyrelsen som lodsejer om planer for usolgt areal i Skals Å vådområdeprojekt 18/41025
    jrs
   • Bombesvarelse 11-09-2018 15_08_10.pdf 18/39900
    lirm
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_lovliggøre en udestue og en karnap_Klostervænget 8 8840 Rødkærsbro_2018-09-11.pdf 18/45675
    aped
   • Bombesvarelse 11-09-2018 15_05_30.pdf 18/45675
    aped
   • KFUM Spejderne i Klejtrup - Opgørelse lokaletilskud 2017 18/23711
    stli_slettet_1
   • Orientering om landzonetilladelse til anvendelsesændring af bygninger Sjørupvej 1, 8800 Viborg 18/40272
    anbs
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre en tilbygning til bolig_Anemonevej 13 8850 Bjerringbro_2018-09-11.pdf 18/45659
    aped
   • Bombesvarelse 11-09-2018 14_26_57.pdf 18/45659
    aped
   • Grønt skema vedr. arealoverførsel matr. nr. 2v og 2md Kølvråby, Karup 18/26412
    am1
   • Bombesvarelse 11-09-2018 14_15_19.pdf 18/45400
    peb
   • PlanEnergi sendes Energi Viborgs svar på forespørgsel vedr. Kloakforsyning/ledninger, Vandforsyning 18/40549
    mtro
   • Orientering til klager om overdragelse til klagenævnet 18/37272
    vdb
   • Grønt skema vedr. udstykning af matr. nr. 14a m.fl. Pederstrup by, Pederstrup 18/38934
    am1
   • Bombesvarelse 11-09-2018 13_53_42.pdf 18/38997
    jha
   • Vibeke Høgsgaard sender og kvitteres for mail angående vandstand i Nørreåen 16/4465
    hdh
   • Tilsynsbrev - Petersmindevej 2, Viborg 18/38131
    bie
   • [Sagsnr.:18/46341] Gymnastikforeningen Møldrup - Kvittering på "Erklæring om børneattest" 2018 18/46341
    lgr
   • _Ibrugtagningstilladelse uden syn til at_ombygge del af kælder til beboelse_Ramsvej 12 8800 Viborg_2018-09-11.pdf 17/52617
    jno
   • Bombesvarelse 11-09-2018 10_08_09.pdf 17/52617
    jno
   • SV: Mødested for aftale den 5. september 17/42043
    tjoe
   • Offentliggørelse af restaureringsprojekt I Karup Å 17/42043
    tjoe
   • Bombesvarelse 11-09-2018 10_29_46.pdf 17/35767
    jno
   • Gl. Aalborgvej 53A - kvittering for modtaget ansøgning 18/10252
    peph
   • Samlet høring af restaurering Karup Å ved Resen.pdf 17/42043
    tjoe
   • _Ibrugtagningstilladelse uden syn til at_opføre otte kantet hyttepavillon og legeplads._Fallevej 14A_2018-09-11.pdf 16/30762
    jno
   • Bombesvarelse 11-09-2018 08_13_57.pdf 16/30762
    jno
   • Doc2Mail_flettedokument_1[1].pdf 18/46169
    llla
   • Afventer supplerende materialer til byggesagen - Hvamvej 101, 9620 Aalestrup 18/18207
    olz
   • Bombesvarelse 11-09-2018 12_33_27.pdf 18/18207
    olz
   • _Byggetilladelse til at_opføre et maskinhus_Mønsted Skovvej 15 8800 Viborg_2018-09-11.pdf 18/40829
    aped
   • Bombesvarelse 11-09-2018 12_30_10.pdf 18/40829
    aped
   • Bøgevænget 3 - forespørgsel om kloaktegning 15/54311
    peph
   • 11.09.18 Byggetilladelse til carport. Gl. Århusvej 328, 8800 Viborg.pdf 18/29924
    lirm
   • Bombesvarelse 11-09-2018 11_52_25.pdf 18/29924
    lirm
   • Udlæg af råjord på matr. nr. 7ap Bøgeskov By, Bjerringbro kræver ikke dispensation fra lokalplanen 18/46055
    anbs
   • Doc2Mail_flettedokument_1[1].pdf 18/46168
    llla
   • Dagsordenspunkt vedr. dosispakket medicin til KLU 12/8055
    ek7
   • Rettelse af matr.. nre i udsendt afgørelse 18/23530
    vdb
   • Bombesvarelse 11-09-2018 11_11_10.pdf 18/34228
    jha
   • Bombesvarelse 11-09-2018 11_07_10.pdf 18/34876
    olz
   • Mail til Bs. med godkendelse af skema C 18/36923
    anso
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_ombygge ejendom til lejeboliger_Høegsvej 2 8830 Tjele_2018-09-11.pdf 18/45554
    aped
   • 11-09-2018 Kvitteringsbrev nr.2 vedr. byggesag om at_opføre et anneks - Lundevej 1 8800 Viborg.pdf 18/34876
    olz
   • Bombesvarelse 11-09-2018 10_41_47.pdf 18/34876
    olz
   • Bombesvarelse 11-09-2018 10_41_17.pdf 18/45554
    aped
   • Bombesvarelse 11-09-2018 10_40_56.pdf 18/34876
    olz
   • Doc2Mail_flettedokument_1[2].pdf 18/46167
    llla
   • Doc2Mail_flettedokument_1[1].pdf 18/46166
    llla
   • Vejrumbro Boldklub - Opgørelse lokaletilskud 2017 16/64074
    lgr
   • Gyllebeholder er kontrolleret - Sødalvej 5, 8830 Tjele 18/29568
    idal
   • Mail til ansøger vedr etablering af rentvandsbeholder Horsdalvej 17 8800 Viborg 18/45644
    peb
   • Opfølgning på miljøtilsynet med biogasanlægget i november 2017 17/54231
    edg
   • Byggetilladelse til at opføre en tilbygning til værksted Ågade 73, 7850 Stoholm Jyll.pdf 18/12635
    peb
   • Opfølgning på miljøtilsynet i marts 2018 12/113915
    edg
   • [Sagsnr.:18/46055] Høring af Viborg museum vedr. udlægning af råjord på rekreativt areal i Bjerringbro 18/46055
    anbs
   • PlanEnergi sendes trafiktællinger i Rødding vedr. Viborg Bioenergi 17/61015
    adno
   • Anvisning_jordflytning - jord fra omlægning af Tingvej 400 tons kat 2.pdf 18/45354
    mbp
   • Anvisning_af_jordflytning_kloakprojekt Møldrup 400 tons kat 1.pdf 18/25730
    pba
   • Doc2Mail_flettedokument_1[1].pdf 18/46165
    llla
   • SV: Høringssvar Faunapassage ved Non Mølle 18/20617
    tjoe
   • Klage over røggener fra pillefyr på Vinkelvej 194 - besigtigelse 18/39005
    bie
   • Bombesvarelse 11-09-2018 08_34_10.pdf 18/39536
    aped
   • Gl. Bruunshåbvej 1 - kvittering til grundejer 18/46155
    peph
   • Besked til EVV: Bakken 21, Karup - nedsivningstilladelse 18/39299
    peph
   • SV: Mødested for aftale den 5. september 17/42043
    tjoe
 • 10.09.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Svar på henvendelse - invitation til møde den 17-09-2018 18/45151
    bhf
   • Forespørgsel om matr. nr. 17h, Sdr. Rind By, Sdr. Rind 18/45402
    vdb
   • Fredningsnævnet indkalder til besigtigelse på Kallestrupvej 87 den 12. oktober 2018 kl. 10 vedr. ansøgt ridebane 18/37204
    bkb
   • Planklagenævnet orientere om frist ift. besvarelse - NMK-33-03847, Vedrørende klage over Viborg Kommunes afgørelse om dispensation fra byplanvedtægt til opførelse af en varmeakkumuleringstank på Erhvervsvej 25, 9632 Møldrup 16/9648
    vbp
   • Viborg Museum svarer på forespørgsel vedr. Arkæologi vedr. vindmøller ved Vinge 18/40549
    mtro
   • Kopi af naboorientering om anlæg på Miljøcenter Lundgaard, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm 18/41257
    mdo
   • Mail fra Lasse Thulstrup om referat af mødse om Broen ved paraplegien ved Søndersø i Viborg 17/48347
    heg
   • Mail fra Nykredit med kommuneregaranti til underskrift 18/46124
    evg
   • Supplerende oplysninger til ansøgning om dispensation ifm.nyt produktionsanlæg- Åhusevej 10, 7470 Karup J 18/11578
    vbp
   • Kortbilag 1 - Hobro Landevej 7 18/35077
    joo
   • Omlægning af Gl. Skibelundvej på matrikelkortet på matr.nr. 3d m.fl.Bøgeskov By, Bjerringbro, beliggende Skibelundvej 68, 8850 Bjerringbro 18/46110
    mp2
   • Svar: råjord udlægges oven på eksisterende muldjord uden afgravning, matr. nr. 7ap Bøgeskov By, Bjerringbro 18/46055
    anbs
   • Spildevandtal fra Scanflavour - afklariende intern møde 12/6506
    bie
   • MAil fra EVV-S om spildevandtal fra Scanflavour - forhøjet COD 12/6506
    bie
   • Fuldmagt - Signaturbevis.pdf 18/39299
    peph
   • Mail fra EVV om spildevandtal fra Scanflavour 12/6506
    bie
   • Ansoegning.pdf 18/39299
    peph
   • Tegning Bakken 21.pdf 18/39299
    peph
   • Sigtekurve Bakken 21.pdf 18/39299
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 18/39299
    peph
   • Færdigmelding Bakken 21.pdf 18/39299
    peph
   • Spildevand Scanflavour - forhøjede værdier for COD og total -N 12/6506
    bie
   • Byggeansøgning, Arildsvej 26, 8800 Viborg 18/46096
    aped
   • Viborg MTB - Bilag til lokaletilskudsregnskab 2017 18/24894
    lgr
   • Ikast Brande vedr. jobrotation 18/125
    kto
   • Ansøgning om ny adgang 18/46095
    sfc
   • Uddybning til ansøgning om udlægning af råjord i Bjerringbro, matr. nr. 7ap Bøgeskov By, Bjerringbro 18/46055
    anbs
   • Re: VS: Nedtagning af eternittag 18/46090
    pba
   • Supplerende oplysninger til ansøgning om udlægning af overskudsjord i Bjerringbro 18/46055
    anbs
   • Areal hvor der ønskes budget for prøvegravning 18/31417
    kft
   • borgerspørgsmål om håndtering ved nedtagning af eternittag 18/46090
    pba
   • Ansøgning om udlægning af overskudsjord i Bjerringbro 18/46055
    anbs
   • Byggeansøgning, Stærelunden 15, 8800 Viborg 18/46082
    lirm
   • Landzonetilladelse til omlægning af Non Mølleå 18/20617
    tjoe
   • Fritidsrådet 06.09.2018 - Referat + underskriftsblad 18/23521
    lgr
   • VS: Håndtering af borgmesterhenvendelse vedr. gratis fitness til pensionister 18/44486
    brkr
   • Byggeansøgning, Stanghedevej 13, 8800 Viborg 18/46068
    jno
   • Anmeldelse af jordflytning i forbindelse med byggesag Poul Due Jensens Vej 7, Bjerringbro 18/46071
    pba
   • Grødeskæring Tange - Stevnstrup 18/8388
    flr
   • Referat fra L-MED 6. september 2018 Dagsorden - L-MED 6. september 2018.docx 16/17946
    asr
   • Bagagerumsmarked i P-kælderen 18/46057
    av4
   • Referat fra L-MED 6. september 2018 Dagsorden - Retningslinjer ved tjenesteplan 2018.docx 16/17946
    asr
   • Forespørgsel omr udstykning af ejendommen Sønderhøjvej 8, Vinkel, 8800 Viborg. 18/46054
    mp2
   • L-MED 24. maj 2018.docx - L-MED 24. maj 2018.docx 16/17946
    asr
   • Kvittering fra EVV fakturering: Havredalsvej 4 - spildevandsafgift 17/37815
    peph
   • Kvittering for Tidligere amtslige tilskud uden for lov til hjemstedskommuner 18/46041
    mgo
   • Kvittering for Tidligere amtslige tilskud uden for lov til hjemstedskommuner 16/46781
    mgo
   • Revideret byggeansøgning - Viborgvej 9, 8830 Tjele 18/30041
    olz
   • Sahl Kultur og Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/9688
    lgr
   • Erik Steen Nielsen, Ulbjerg Lokalråd, anmodning om tilbagebetaling af meddelt tilskud fra puljen "byforskønnelse mindre byer 2017" 17/28360
    bc6
   • SAhl Kultur og Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/9688
    lgr
   • Gymnastikforeningen KVIK - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/45987
    ifi
   • Svar fra landinspektør - VS: Søndersøvej 63, Viborg 17/58987
    tno
   • Vedr. sagsref.: Søndersøvej 63/kemn. 1ak m.fl., Søgårde, Asmild. Tinglysning afsluttet 17/58987
    tno
   • Supplerende materiale til ansøgning om skilte, Gyldenrisvej 8, 8800 Viborg 18/28298
    mehm
   • Ansøgning til puljen "Kultur i hele kommunen" - Viborg Fortællekreds 18/13852
    kj3
   • vedr. jobrotation Viborg Kommune 18/125
    kto
   • Færdigmelding, Strandvejen 37, nedrivning 17/33616
    jno
   • Gymnastikforeningen KVIK - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/45987
    ifi
   • Mail fra Bs.SJ med status på projekt i Hammershøj 18/7923
    jalk
   • Gymnastikforeningen KVIK - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/45987
    ifi
   • Besked fra LMO - SV: 14-22513 - Svend Erik Andersen og Anders-Ove Andersen - salg af jord til Viborg Kommune 18/35561
    bkb
   • SV: Tilladelse til restaureringsprojekt i Non Mølleå 18/20617
    tjoe
   • Gymnastikforeningen KVIK - ny kursustilskudsansøgning 2018 18/45987
    ifi
   • SV: Mødested for aftale den 5. september 17/42043
    tjoe
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Spanggårdvej 7, 8800 Viborg 18/45983
    mp2
   • lk@realestatedevelopment.dk - VS: 18090 Gl.Aalborgvej 72 18/37532
    jha
   • Vedr.: Vandplaner - status for indsats på spildevandsområdet. 18/42965
    tms
   • 2018,00007 REGions Psykiatri 18/125
    kto
   • Placering af dræn og størrelser over udstykning, Engvej Tapdrup 18/11539
    peph
   • Britta Navntoft Thesbjerg, advokat, Sagsnr. 066166 - efterspørger nyt i sag vedrørende boet efter Birthe Borne, Kjeldbjergvej 17, 7800 Skive 17/15232
    bc6
   • Miljøcenter Lundgård søger landzonetilladelse til plads og tank på Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm 18/45958
    bkb
   • Britta Navntoft Thesbjerg, advokat, Sagsnr. 066166 - sender fornyet rykker for status vedrørende boet efter Birthe Borne, Kjeldbjergvej 17, 7800 Skive 17/15232
    bc6
   • Dorte Guldbrøn, advokat, sagsnr. 066166, oplyser at hun har overtaget sagen om boet efter Birthe Borne, Kjeldbjergvej 17, 7800 Skive 17/15232
    bc6
   • Materielvej 1, Karup - afsluttet [LE34 ref 1708318] 17/21600
    tno
   • Aftale med Ralph Häusler om hjemmeside support 18/45860
    coe
   • Aftale med pianist Karl Engelbrecht 18/45860
    coe
   • Aftale med Xponering 18/45860
    coe
   • Virksomheder til udvalgsmøder 18/31506
    kto
   • Supplerende bemærkninger til dagsorden for borgmestermøde den 13. september 2018 18/42560
    alm
   • Dagsorden for borgmestermøde den 13. september 2018 18/42560
    alm
   • Re: ejendommen Skårupvej 2, Klejtrup, 9500 Hobro, er udgået af forureningskortlægningen 13/16090
    ag3_slettet_1
   • kimlund1970@gmail.com - Anmeldelse af skade på bil. 18/45930
    kj
   • Fredningsnævnet indkalder til besigtigelse på Virksundvej 72B den 12. oktober 2018 kl. 11.15 i sag om p-plads m.m. på fredet areal ved kirke 17/47704
    bkb
   • dn@dob.dk - Re: VS: Skade på bmw aarestrupvej mod karup 18/45930
    kj
   • nikolaj_rod@hotmail.com - Skade på bmw aarestrupvej mod karup 18/45930
    kj
   • Nabo til Strandvejen 37, Hjarbæk kvitterer for modtagelse af orientering om byggesag 18/44720
    bkb
   • Bøgeskov Petanqueklub - Bilag til regnskab lokaletilskud 2017 16/65338
    lgr
   • Vedr.: Lokalplanforslag for boligområde ved Rishøjen i Bjerregrav , samt screening i intern høring 18/45487
    anjje
   • SV: Lokalplanforslag for boligområde ved Rishøjen i Bjerregrav , samt screening i intern høring 18/45487
    anjje
   • Bekræftelse på foredrag med Holger Bech Nielsen 18/45860
    coe
   • Skals Borgerforening fremsender dokumentation 16/49775
    sl
   • Gudenådalens Jagtforening - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/45901
    lgr
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter på adressen: Martin Molbo, Vester Vellingvej 12, 8850 Bjerringbro, Besøgsrapport 3384 18/6726
    clp
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Viborgvej 378 7540 Haderup 18/6726
    clp
   • 3. forespørgesel.pdf 18/37532
    jha
   • Fremmødeliste Fitness.dk, Basis uge 34, 35 og 36 2018. 12/29178
    gh
   • 07.09.2018 - Modtaget e-mail fra Christian Bryder Dolberg omkring status på Asmild Ager 8, 8800 Viborg 18/44394
    mie
   • Mail fra Tinna Ølholm: Ok for referat af møde med Viborg Sejlklub om genopbygning af bro ved VCR, Søndersøparken i Viborg - referat 17/48347
    heg
   • Rykker for svar på henvendelse Vedr. evt. fremtidigt erhvervsområde ved Foulum 17/3448
    ba4
   • Økonomiafklaring omkring Karup Å + Resen bæk 17/26605
    flr
   • forespørgsel.pdf 18/37532
    jha
   • Navnløs - lukning - Scan0659.pdf 18/31170
    sfc
   • Navnløs - lukning 18/31170
    sfc
   • Landzonetilladelse til garage og pool, Vinkelvej 141, 8800 Viborg_Doknr300878-18_v1.PDF 18/28429
    jha
   • Samtykke fra Politi til ændring af afmærkning ved P-plads på Videbechs Alle. 16/20624
    jho
   • Anmeldelse af jordflytning fra slambassin fra Bruunshåb rensningsanlæg 17/32295
    pba
   • Samtykke fra Politi til forbud mod parkering på Agerlandsvej 18/45458
    jho
   • Henvendelse om aktindsigt i udgifter til og aftaler indgået i forbindelse med Viborg Cartoon Awards 18/45860
    coe
   • Bemærkning fra Politi - Forholdene på Agerlandsvej mellem rundkørsel ved Vognmagervej og Nordre Ringvej i Viborg 18/45458
    jho
   • VS: Grundejerforeningen Nørreballe 8832 Skals 18/32829
    tojj
   • Hjulmagervej 1 - servitut om byggepligt aflyst 18/7342
    hbl
   • E-mail med redegørelse.pdf 18/43092
    jha
   • SEGES sender på vegne af lodsejere bemærkning til eventuel fremtidigt erhvervsområde ved Foulum 17/3448
    ba4
   • Mail fra Bjerringbro Lawn Tennisklub fremsender dokumentation 13/91768
    mgo
   • Vurdering fra Cowi om målpunkter i Bjerringbro til trafiktælling 17/53820
    heg
   • Samtykke fra Politiet til ændring af vigepligtsforholdene i stikrydset Teglmarkstien og Alhedestien 18/45532
    jho
   • Rentefastsættelse af OTC renteswap reference 45337143C-BCQ2V - 11.12.2018 12/75657
    nac
   • Mosevænget 5 - servitut om byggepligt aflyst 18/7342
    hbl
   • Yderligere bemærkning fra Politi - Vigepligt i stikryds mellem Alhedestien og Teglmarkstien i Viborg 18/45532
    jho
   • Ansøgning til puljen "Kultur i hele kommunen" - Viborg Fortællekreds 18/42257
    kj3
   • Færdigmelding, Nørregade 18, byggesag 18/4465
    mie
   • Bemærkning fra Politi - Vigepligt i stikryds mellem Alhedestien og Teglmarkstien i Viborg 18/45532
    jho
   • Kvittering for modtagelse af høringssvar vedrørende Revision af spildevandsplanen 18/3653
    tms
   • Fremmødeliste Fitness.dk, Basis uge 34, 35 og 36 2018 12/29178
    gh
   • Tilladelse til krydsning af Karup Å og private grøfter med to vandledninger 18/42147
    kft
   • Svar på spørgsmål til ansøgning om maskinhal til landbrugsbedrift på Mønsted Skovvej 15 18/23333
    bkb
   • SV: til hjemmeside 18/20617
    tjoe
   • Svarmail fra Bs. med accept af mødetidspunktet 18/42089
    anso
   • Kopi - Wildcat - mødereferat fra møde vedr brandforhold 21/8 2018 - Minutes of Meeting regarding fire safety issues 16/20619
    vbp
   • Kystdirektoratet - autosvar/autoreply 18/20617
    tjoe
   • Kvittering for modtagelse af e-mail 18/20617
    tjoe
   • Autosvar / Autoreply 18/20617
    tjoe
   • Materiale fremsendt til forhåndsdialogmøde den 12. september 18, Ny lagertilbygning, Holstebrovej 101, 8800 Viborg 18/45793
    vbp
   • SV: Overløb til Søndre Mose - Arnbjerg "Rensedam Vest" 18/34842
    tjoe
   • SV: Overløb til Søndre Mose - Arnbjerg "Rensedam Vest" 18/34842
    tjoe
   • Tilbagemelding vedrørende gydebanker 18/17600
    tjoe
   • Tilbagemelding vedrørende gydebanker 18/18425
    tjoe
   • Tilbagemelding vedrørende gydebanker 18/12950
    tjoe
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Svar til Gitte Dreir 18/45402
    vdb
   • 10-09-2018 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre en udestue og en garage - Frederiksgade 6 8840 Rødkærsbro 18/37796
    olz
   • Bombesvarelse 10-09-2018 22_53_33.pdf 18/37796
    olz
   • Søparken 2, 9500 Hobro: Kopi til DN m.fl. af dispensation fra søbeskyttelseslinjen til sti-, platform- og bænkanlæg i grønt område 18/33006
    bkb
   • E-mail: Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til byggemodning m.m. ved Viborg Søndersø. 18/23530
    vdb
   • Asmild Ager 4 - Byggefrist udsat til 01.09.2019 16/56305
    hbl
   • Oversigt over luftafkast fra Johannes Pedersen 12/116443
    edg
   • PlanEnergi sendes bemærkninger fra Viborg Museum vedr. Arkæologi ifm. vindmøller ved Vinge 18/40549
    mtro
   • PlanEnergi sendes udkast til tidsplan vedr. vindmøller ved Vinge 18/40549
    mtro
   • PlanEnergi sendes bemærkninger til forslag til fotopunkter - vindmøller ved Vinge 18/40549
    mtro
   • Opfølgning på miljøtilsyn - Egebjergvej 32A, 7800 Skive 18/25290
    xkk
   • Beskrivelse af hændelsen - Hobrovej 1 12/6506
    bie
   • Opfølgning på miljøtilsyn - Aalborgvej 204, 8830 Tjele 18/28226
    xkk
   • Kopi til Hededanmark af naboorientering om anlæg på Miljøcenter Lundgaard 18/45958
    bkb
   • Byggetilladelse til at_etablere skorsten til ny dampgeneratorer placeret i eksisterende teknikrum_Heibergs Alle 4 8800 Viborg_2018-07-26.pdf 18/7481
    vbp
   • Bombesvarelse 10-09-2018 15_03_46.pdf 18/7481
    vbp
   • Orientering om dispensation fra lokalplan nr. 352 - For Regionshospitalet i Viborg til etablering ag en ny skorsten mv, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg.msg 18/7481
    vbp
   • Dispensation fra lokalplan 352 ifm. etablering af ny skorsten mv. Heibergs Alle 4, 8800 Viborg_.pdf 18/7481
    vbp
   • Bombesvarelse 10-09-2018 14_59_26.pdf 18/7481
    vbp
   • Opfølgning vedr. opbevaringskapacitet - Fårupvej 7, 8840 Rødkærsbro 18/29835
    idal
   • TO til Old og STPS: Bakken 21, Karup - nedsivningstilladelse 18/39299
    peph
   • Spørgsmål vedr. ansøgning om udlægning af råjord matr. nr. 7ap Bøgeskov By, Bjerringbro 18/46055
    anbs
   • Dispensation fra lokalplan 352 ifm. etablering af ny skorsten mv. Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 18/24027
    vbp
   • Orientering af naboen Randers Tegl A/S om ansøgning om plads og tank på Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm 18/45958
    bkb
   • Anvisning af ren overskudsjord fra Grundfos A/S 18/46071
    pba
   • VS: Nedtagning af eternittag 18/46090
    pba
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag. Nørremøllevej 84, 8800 Viborg.pdf 18/36973
    lirm
   • Bombesvarelse 10-09-2018 14_31_08.pdf 18/36973
    lirm
   • Drænkort til Engvej 9 18/11539
    peph
   • Bombesvarelse 10-09-2018 14_21_20.pdf 18/28298
    mehm
   • E-mail: Landzonetilladelse til omlægning af Non Mølleå 18/35993
    vdb
   • Besigtigelse af 3. grødeskæring af Skravad Bæk systemet 18/35985
    flr
   • Aktiviteter på Elsborgvej 47 18/45947
    bie
   • Sahl Kultur og Idrætsforening - kvittering på 2 kursusansøgninger 2018. 18/9688
    lgr
   • Erik Steen Nielsen, Ulbjerg Lokalråd, oplysninger til brug for tilbagebetaling af meddelt tilskud fra puljen "byforskønnelse mindre byer 2017" 17/28360
    bc6
   • Bombesvarelse 10-09-2018 10_56_20.pdf 17/55382
    jha
   • Revideret mødetidspunkt vedr. ombygning på kollegiet ALPHA og BETA - Tingvej 19 og Prinsens Alle 1, 8800 Viborg 18/29791
    olz
   • Gymnastikforeningen KVIK - kvittering på 1 kursusansøgninger 2018 18/45987
    ifi
   • Bombesvarelse 10-09-2018 12_03_03.pdf 17/35396
    jha
   • _Ibrugtagningstilladelse til at_opfører ny bålhytte til Hvidding Landsbyforening_Bavnehøjvej 41 8830 Tjele_2018-09-10.pdf 17/35396
    jha
   • Kvittering - Ansøgning til puljen "Kultur i hele kommunen" - Viborg Fortællekreds 18/13852
    kj3
   • Mail henvendelse vedr. supplerende dokumenter til byggesagen - Viborgvej, 9, 8830 Tjele 18/30041
    olz
   • Bombesvarelse 10-09-2018 12_23_45.pdf 18/35813
    lirm
   • Broen ved paraplegien ved Søndersø i Viborg - referat af møde 17/48347
    heg
   • Mail til ViborgVand vedr. shelters i umiddelbar nærhed af hovedledning - Hvamvej 101, 9620 Aalestrup 18/18207
    olz
   • Bombesvarelse 10-09-2018 12_21_08.pdf 17/33616
    jno
   • Gymnastikforeningen KVIK - kvittering på 3 kursusansøgninger 2018 18/45987
    ifi
   • Bombesvarelse 10-09-2018 12_04_32.pdf 18/41730
    aped
   • SV: Tilladelse til restaureringsprojekt i Non Mølleå 18/20617
    tjoe
   • 2. Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at opføre en tilbygning til værksted. Ågade 73, 7850 Stoholm Jyll_.pdf 18/12635
    peb
   • Bombesvarelse 10-09-2018 11_50_58.pdf 18/12635
    peb
   • SV: Mødested for aftale den 5. september 17/42043
    tjoe
   • Bombesvarelse 10-09-2018 11_46_27.pdf 17/43231
    jno
   • Tilladelse til restaureringsprojekt i Non Mølleå 18/20617
    tjoe
   • Tilladelse til restaureringsprojekt i Non Mølleå 18/20617
    tjoe
   • Kulturhus i Knudby - mailveksling om erhvervelse af areal 18/45979
    mtro
   • _Byggetilladelse til at_lovliggøre halvtagbrændeskur, drivhus og hønsehus_Gl. Færgevej 7 8850 Bjerringbro_2018-09-10.pdf 18/37816
    aped
   • Bombesvarelse 10-09-2018 11_31_42.pdf 18/37816
    aped
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre ny driftsbygning_Palstrupvej 25 8840 Rødkærsbro_2018-09-10.pdf 18/39911
    aped
   • Bombesvarelse 10-09-2018 11_16_32.pdf 18/39911
    aped
   • Udkast til besigtigelsesnotat fra tilsyn den 4. september 2018 18/8388
    flr
   • KFUM Spejderne Klejtrup - Vedr. Lokaletilskud regnskab 2017 18/23711
    stli_slettet_1
   • Bombesvarelse 10-09-2018 11_00_26.pdf 18/20209
    jha
   • TO til EVV, Tillæg 19: Lånum-Daugbjerg ledning godkendt 17/35887
    peph
   • Orientering om landzonetilladelse til udskiftning af stuehus på Hovvejen 20, 8850 Bjerringbro 18/29332
    anbs
   • Bombesvarelse 10-09-2018 10_52_03.pdf 18/31251
    lirm
   • Følgebrev til Randersvej 84B 16/45706
    anp
   • Træholtvej 18 - bundfældningstank, spg til midtjysk kloakservice 18/45932
    peph
   • Opfølgning på indskærpelse, Agerlandsvej 26A, 8800 Viborg 18/8615
    mbp
   • Bøgeskov Petanqueklub - Opgørelse lokaletilskud 2017 16/65338
    lgr
   • 10.09.18 Byggetilladelse til at udnytte tagetage. Nøragervej 23, 8830 Tjele.pdf 18/2559
    lirm
   • Tilsynsbrev og -rapport - Nørdamvej 14,9632 Møldrup 18/29852
    idal
   • Bombesvarelse 10-09-2018 09_58_56.pdf 18/2559
    lirm
   • Gudenådalens Jagtforening - Kvittering på kursusansøgning 2018 18/45901
    lgr
   • 10.09.2018 - Sendt e-mail til Christian Bryder med oplysninger til behandlingen af sagen på Asmild Ager 8, 8800 Viborg 18/44394
    mie
   • Anvisning af jord fra Bruunshåb rensningsanlæg til MIDTJYSK GOKARTBANE ApS 17/32295
    pba
   • _Byggetilladelse til at_opføre et drivhus_Stenkløvervej 7 8830 Tjele_2018-09-10.pdf 18/40657
    aped
   • Bombesvarelse 10-09-2018 09_27_25.pdf 18/9647
    aped
   • Bombesvarelse 10-09-2018 09_25_50.pdf 18/40657
    aped
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_opføre et nyt enfamiliehus og en carport_St. Torupvej 8 8832 Skals_2018-09-10.pdf 18/9647
    aped
   • 10-09-2018 Byggetilladelse til at_opføre et enfamiliehus - Månen 13 8850 Bjerringbro 18/35953
    olz
   • Bombesvarelse 10-09-2018 09_17_49.pdf 18/35953
    olz
   • Kvittering for modtagelse af svar på spørgsmål til ansøgning om maskinhal til landbrugsbedrift på Mønsted Skovvej 15 18/23333
    bkb
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_nedrive ejendommen, BBR nr. 1 og 2_Nørregade 18 9632 Møldrup_2018-09-10.pdf 17/60955
    jha
   • Bombesvarelse 10-09-2018 09_00_13.pdf 17/60955
    jha
   • Aftale om adgang ifm græsslåning på Trækstien langs Gudenåen 13/19709
    cfu
   • Svar til SEGES på bemærkninger mod fremtidige erhvervsområder ved Ørum i Viborg Kommune 17/3448
    ba4
   • Kvittering - Ansøgning til puljen "Kultur i hele kommunen" - Viborg Fortællekreds 18/42257
    kj3
   • Ok til samtykke Politi - Vigepligt i stikryds mellem Alhedestien og Teglmarkstien i Viborg 18/45532
    jho
   • Bombesvarelse 10-09-2018 08_39_50.pdf 18/4465
    mie
   • Svar retur til Politi - Vigepligt i stikryds mellem Alhedestien og Teglmarkstien i Viborg 18/45532
    jho
   • Varsling om miljøtilsyn - Jernvej 6 12/134340
    bie
   • Afregning af vandløbsprojekterne i Karup å og Resen Bæk 17/26605
    flr
   • Tilladelse til restaureringsprojekt i Non Mølleå 18/20617
    tjoe
   • Tilladelse til restaureringsprojekt i Non Mølleå 18/20617
    tjoe
   • Eftersendelse: Byrådets godkendelse af revisionsberetninger til ministerier mv. 17/4006
    amm
   • 10-09-2018 Byggetilladelse til at_opføre et drivhus - Møllevej 6 7800 Skive 18/37417
    olz
   • Bombesvarelse 10-09-2018 01_17_48.pdf 18/37417
    olz
   • 10-09-2018 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_lovliggøre indretning af 1. sal til beboelse - Vestre Skivevej 25 7800 Skive 18/42365
    olz
   • Bombesvarelse 10-09-2018 00_19_29.pdf 18/42365
    olz
 • 07.09.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • SV: Accept af anmeldt udbringning af vaskevand - Tange Søvej 42, 8850 Bjerringbro 17/47504
    xkk
   • VS: Flere videregående uddannelser til nærområdet 18/45822
    vde
   • Revideret ansøgningsmateriale - ansøgning om hundepension, Sjørupvej 3, 8800 Viborg 18/42640
    anbs
   • Revideret byggeansøgning - Hvamvej 101, 9620 Aalestrup 18/18207
    olz
   • Rindsholmvej 99A, 8800 Viborg. Olietanke, sløjfning, indsendelse nr. 1 - 952018.pdf 18/1646
    am1
   • Udregninger til brug for godkendelse af svømmebad i Ulbjerg, Fjordglimt 3, 8832 Skals 18/44393
    mdo
   • Tegninger til ansøgning om godkendelse af svømmebad i Ulbjerg, Fjordglimt 3, 8832 Skals 18/44393
    mdo
   • Svar på spørgsmål til ansøgning til godkendelse af svømmebad i Ulbjerg, Fjordglimt 3, 8832 Skals 18/44393
    mdo
   • Frafaldet klage over miljøgodkendelse af Miljøcenter Lundgård, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm 16/12059
    mdo
   • SV: Navngivning Niels Due Jensen plads 18/44441
    jrs
   • Ansøgning om tilladelse til MTB Night Ride Cup i kommunale skove vinter 2018/19 18/5039
    ip3
   • Mailhenvendelse fra ejer vedr. højden på carport - Byggesag på Slesvigsgade 19, 8800 Viborg 18/34587
    olz
   • Høringssvar vedrørende Revision af spildevandsplanen 18/3653
    tms
   • Re: Sagsnr.: 18/19503 - Nedlæggelse - del af Løvskal Landvej, matr. nr. 8a, Løvskal By, Skjern - Høringssvar fra David Klipper Falk - Høring Prolex-advokaterne.pdf 18/19503
    sfc
   • Re: Sagsnr.: 18/19503 - Nedlæggelse - del af Løvskal Landvej, matr. nr. 8a, Løvskal By, Skjern - Høringssvar fra David Klipper Falk 18/19503
    sfc
   • Byggeansøgning, Videbechs Alle 171, 8800 Viborg 18/45801
    vbp
   • PlanEnergi sender forslag til fotopunkter - vindmøller ved Vinge 18/40549
    mtro
   • Politiet giver samtykke tiil 2 minus 1 vej i Klejtrup 18/5031
    lje
   • Randers melder ingen bemærkninger vedr. vindmøller ved Vinge 18/40549
    mtro
   • VS: vedr. lån af Paradepladsen d. 22. september 18/45791
    av4
   • Viborg Stiftsøvrighed sender bemærkninger til høring vedr. planlægning af et vindmølleprojekt ved Vinge i Viborg Kommune 18/40549
    mtro
   • §85 - Sanne H. Nielsen 290992 - N1 17/57593
    tni
   • SV: Ny adgang, Skibelundvej 74, 8850 Bjerringbro 18/45459
    sfc
   • Nederhedevej 6B, 8832 Skals. Olietanke, sløjfning, indsendelse nr. 1 - 8242018. 18/1646
    am1
   • Favrskov meddeler ingen bemærkninger til høring af berørte myndigheder vedr. planlægning for et vindmølleprojekt ved Vinge i Viborg Kommune 18/40549
    mtro
   • ansøgning 18/45766
    av4
   • SV: Opfølgning på miljøtilsyn i dag - Risgårdvej 1, 8832 Skals 18/44321
    xkk
   • Henvendelse til formand for Ældre- og Aktivitetsudvalget Lone Langballe vedr. budgetorienteringsmøde afholdt 20-08-2018 18/45633
    jgf
   • Analyserapport med bemærkninger til resultaterne - Rapport AR-18-CA-00702535-02 vedr.Scanflavour A/S - Afløbsbrønd att: Selina Lange 12/6506
    bie
   • Bekræfter ændring af tilsynstidspunkt 18/38170
    bie
   • SV: Salg af matr.nr. 560bbu, Viborg Markjorder 18/43545
    sfc
   • Billede - IMG_0218.JPG 18/33708
    sfc
   • Kommunal biogødning til: Nørbækvej 18, Tjele 14/47318
    xkk
   • SV: Salg af matr.nr. 560bbu, Viborg Markjorder 18/43545
    sfc
   • A2 Arkitekters forespørgsel om altan inden for søbeskyttelseslinje på Nørresøvej 15 - Viborg 18/45747
    bkb
   • Færdigmelding, Stensigvej 8, nedrivning 17/45898
    jno
   • kortbilag 1 - placering af boring på Tolstrupvej 9, Viborg 18/35122
    joo
   • Nederhedevej 6A, 8832 Skals. Olietanke, anmeldelse, indsendelse nr. 1 - 8242018. 18/45748
    am1
   • Viborg Produktionsskole - forplejning 02-10-2018 - undervisn. v/Mads Hermansen 16/1251
    ll6
   • Byggeansøgning, Grønneparken 19, 8800 Viborg 18/45740
    olz
   • Arnbjerg, Bjergsnæs Enge - tilbagemelding fra Boligselskabet Sct. Jørgen ift. lavenergikrav 16/49665
    anp
   • Supplerende materiale til byggesag. Nørreballe 56, 8832 Skals 18/37120
    lirm
   • Ågrøde til: Vindumovergaardsvej 6, Bjerringbro 12/57615
    xkk
   • N1 sender svar på forespørgsel vedr. Kloakforsyning/ledninger, Vandforsyning, Elforsyning/ledninger og Varmeforsyning/ledninger 18/40549
    mtro
   • Ågrøde til: Vindumovergaardsvej 6, Bjerringbro 18/37133
    xkk
   • Non Mølle, stålrørstunnel, orientering om anmodning om overslagspris 16/18094
    hsjen
   • VS: Hække klipning 18/45731
    av4
   • 07.05.2018 Materiale fra ansøger ver. afvigele fra lokalplan omkring bebyggelsesprocenter - forhåndsdialog, Grønnegade 13, 8800 Viborg 16/65773
    mehm
   • SV: Accept af anmeldt udbringning af vaskevand - Tange Søvej 42, 8850 Bjerringbro 17/47504
    xkk
   • SAWO: Eftersynsrapport for kroghejs på lastbil, 07-10-2017 16/44345
    cwh_slettet_1
   • Opstart projekt Karup Å og Resen Bæk udløb 17/26605
    flr
   • Oplysning om udsætning af sandart i Hald sø 16/18094
    hsjen
   • Mail fra rådgiver med oplæg til deklaration, Grønnegade 13, 8800 Viborg 16/65773
    mehm
   • Færdigmelding, Bavnehøjvej 41, byggesag 17/35396
    jha
   • Byggeansøgning, Sørosen 8, 8800 Viborg 18/45706
    mie
   • Ansøgning om ændring af færdslen på lokalt område på Videbechs Alle i Hald Ege 16/54186
    jho
   • svend.sav@gmail.com - Knudbyvej 14, 8831 Skals. Jordvarme - forspørgsel om status. 18/43881
    am1
   • Mail fra bygherre vedr. forhåndsdialog - Sct. Mathiasgade 52 Viborg..msg 18/7794
    mehm
   • Autosvar fra rådgiver vedr. skøde vedr. Viborg Kommunes køb af del af Havredalsvej 2, 7470 Karup J 17/61468
    tno
   • Kopi af ekspeditionsmail vedr DLR sag D 58.542 - Bent Johansen - Havredalsvej 2, 7470 Karup J 17/61468
    tno
   • NYT NYT tinglysingsrids - Havredalsvej 2, Frederiks 17/61468
    tno
   • skolebestyrelsesreferat 28.02.18 17/63184
    bsj
   • Punkt til fællesmøde mellem Ældre- og Aktivitetsudvalget og brugerpårørenderådene 18/5942
    bb8
   • Advokat DAHL informerer om virksomhed under konkursbehandling 18/45714
    em6
   • 15.08.2018 Mail fra ejer med supplerende materiale vedr Navnløs 7,8800 Viborg - 2016-0889.msg 16/38306
    mehm
   • Horsdalvej 39 - kvittering fra EVV fakturering 18/20715
    peph
   • Færdigmelding, Skalmstrupvej 1, byggesag 15/64304
    jno
   • Øster Teglgårdsvej 25-27: spørgsmål om nedsivningsbassin 18/45694
    peph
   • Beskrivelse af funderingsarbejde - Fba Huse 18/40071
    bie
   • Mail fra lejer vedr. manglende adresse på Ramsvej 6, 4 tv, 8800 Viborg 16/35959
    mehm
   • Mail fra arkitekt med rev oplæg og støjberegninger vedr. punkthuse på Asmild Mar, Viborg 18/14649
    mehm
   • Mail fra arkitekten vedr. møde omkring punkthuse på Asmild Mark, Viborg 18/14649
    mehm
   • Byggeansøgning, Strandvejen 37, 8831 Løgstrup 18/45689
    aped
   • RE: De manglende havørreder i Gudenåen 18/12958
    tjoe
   • Anmodning fra Lars Bjørknæs om aktindsigt i udgifter til godtgørelser, kurser og kommunalvalg mv. 18/45679
    olk
   • Opstart af lokalplan og forproject for Kolbækvænget 14 (Område 4 ved hald Ege) 18/45576
    janb
   • Mercantec: Info til 8 kl. elever på Søndre skole om eud/eux uddannelser, tirsdag d 13 nov. 2018 kl. 10.00 16/35069
    fga
   • Ændret tilsyns/møde dato 13/32268
    bie
   • Anmodning om godtgørelse 18/45662
    kve
   • Horsdalvej 39 - færdigmelding af nedsivningsanlæg 18/20715
    peph
   • Byggeansøgning, Klostervænget 8, 8840 Rødkærsbro 18/45675
    aped
   • Danmarks Friluftskommune 2018 18/14392
    jrs
   • Prøvetinglysning Vedr. sagsref.: Søndersøvej 63/kemn. 1ak m.fl., Søgårde, Asmild. Prøvetinglysning afsluttet 17/58987
    tno
   • Supplerende materiale til byggesag. Feldingbjergvej 3, 7850 stoholm 17/56654
    lirm
   • Kvittering fra kloakmester: Bjerringbrovej 56, Bjerringbro - nedsivningstilladelse 18/41268
    peph
   • Overløb til Søndre Mose - Arnbjerg "Rensedam Vest" - placering af udløb 18/45418
    snh
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Afsluttende bemærkninger på henvendelse vedr. terrænregulering og højde på Bragesvej 22A, 8800 Viborg.msg 17/58645
    lirm
   • Afslutning af byggesag. Bragesvej 22A, 8800 Viborg.msg 17/58645
    lirm
   • Svar til Tom Jæger - fra veterankoordinator på ansøgning om støtte til VM i fodbold 2019 for det danske krigsveteran landshold 18/45641
    hkr
   • Mail til Tom Jæger - vedhæftet svar på ansøgning om støtte til VM i fodbold 2019 for krigsveteraner 18/45641
    hkr
   • Forhånddialog om overbygning på tårnet på Hald ruin 18/45775
    vdb
   • Svar til ForumK vedr. godkendelse af foreningen 18/40915
    sk
   • Indbydelse til navngivning af Niels Due Jensens Plads i Bjerringbro lørdag den 29. september 2018 kl. 09.00 – 12.00 - Invitation og program til indvielse af Niels Due Jensens Plads 29. september 2018.pdf 18/44441
    jrs
   • Bombesvarelse 07-09-2018 14_31_38.pdf 18/36569
    mie
   • Indbydelse til navngivning af Niels Due Jensens Plads i Bjerringbro lørdag den 29. september 2018 kl. 09.00 – 12.00 18/44441
    jrs
   • SV: Korreborg Bæk - gravning af sidste del, tracé. 16/15065
    kes
   • 07.09.2018 - Byggetilladelse til at_opføre et enfamiliehus_Rosenvænget 14 8800 Viborg.pdf 18/36569
    mie
   • 07.09.2018 - Dispensation til terrænregulering på Rosenvænget 14, 8800 Viborg.pdf 18/36569
    mie
   • Kvittering for revideret ansøgningsmateriale - ansøgning om hundepension, Sjørupvej 3, 8800 Viborg 18/42640
    anbs
   • 18-06-2018 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at opføre 2 shelters - Hvamvej 101, 9620 Aalestrup 18/18207
    olz
   • Information til grundejere på Pindsvinekrattet og Hjortespringet om tynding af beplantningsbælte 14/46726
    lku
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre en carport_Løvstikkevej 4 8800 Viborg_2018-09-07.pdf 18/45616
    aped
   • Bombesvarelse 07-09-2018 12_45_30.pdf 18/45616
    aped
   • Nederhedevej 6B, 8832 Skals. Kvittering for sløjfning af olietank.pdf 18/1646
    am1
   • Orientering om sænkning af kajanlæg ved Bjerringbro Teltplads 13/19709
    cfu
   • PlanEnergi sendes trafiktællinger i Vammen og omegn vedr. Viborg Bioenergi 17/61015
    adno
   • Trafik og Veje sender trafiktællinger og ønsker til vurdering af vejforhold vedr. Viborg Bioenergi 17/61015
    adno
   • [Sagsnr.:18/33708] 18/33708
    sfc
   • Modtagelseskvittering til Lene Thøgersen vedr. hendvendelse om budgetorienteringsmøde afholdt 20-08-2018 18/45633
    jgf
   • Anmodning om supplerende oplysninger til ansøgning om hundepension, Sjørupvej 3, 8800 Viborg 18/42640
    anbs
   • Bilag af arealer ved Rishøjen 7, Bjerregrav - evt. købe? 17/44969
    anp
   • Sænkning af kaj- og isætningsanlæg - igangsætning af arbejdet 13/19709
    cfu
   • Bombesvarelse 07-09-2018 11_29_44.pdf 18/37523
    aped
   • Tilsynsbrev - Baldersvej 11, Bjerringbro 18/38167
    bie
   • Til A2 Arkitekter vedrørende altan inden for søbeskyttelseslinjen på Nørresøvej 15, 8800 Viborg 18/45747
    bkb
   • Nederhedevej 6A, 8832 Skals. Kvittering for anmeldelse af olietank. 18/45748
    am1
   • Bombesvarelse 07-09-2018 11_10_24.pdf 17/45898
    jno
   • Bombesvarelse 07-09-2018 11_03_29.pdf 18/39026
    vbp
   • Bombesvarelse 07-09-2018 11_01_29.pdf 18/30041
    olz
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_ombygge høreklinikskopiklinik i bygn. 1, etage 5._Heibergs Alle 4, 8800 Viborg_2018-09-07.pdf 18/39026
    vbp
   • _Byggetilladelse til at_lovliggøre et brændeskur_Ingstrupvej 29 8830 Tjele_2018-09-07.pdf 18/45489
    aped
   • Bombesvarelse 07-09-2018 10_58_12.pdf 18/26464
    aped
   • Bombesvarelse 07-09-2018 10_57_16.pdf 18/39026
    vbp
   • Bombesvarelse 07-09-2018 10_56_10.pdf 18/45489
    aped
   • Bombesvarelse 07-09-2018 10_52_04.pdf 18/2678
    olz
   • PlanEnergi sendes svar fra N1 på forespørgsel vedr. Kloakforsyning/ledninger, Vandforsyning, Elforsyning/ledninger og Varmeforsyning/ledninger 18/40549
    mtro
   • SV: Ågrøde til: Vindumovergaardsvej 6, Bjerringbro 12/57615
    xkk
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_ombygge høreklinikskopiklinik i bygn. 1, etage 5._Heibergs Alle 4, 8800 Viborg_2018-09-07.pdf 18/39026
    vbp
   • Mail til ejer med status på byggesag - forhåndsdialog, Grønnegade 13, Viborg 16/65773
    mehm
   • Bombesvarelse 07-09-2018 10_42_49.pdf 18/39026
    vbp
   • Tilbagemelding til ansøger på udkast til deklaration - forhåndsdialog, Grønnegade 13, 8800 Viborg 16/65773
    mehm
   • Politi - Skiltning lokalt på Videbechs Alle i Hald Ege 16/54186
    jho
   • Mail til bygherre vedr. forhåndsdialog - Sct. Mathiasgade 52 Viborg..msg 18/7794
    mehm
   • Forspørgsel til rådgiver vedr. moms på køb af jorden - Skøde vedr. Viborg Kommunes køb af del af Havredalsvej 2, 7470 Karup J 17/61468
    tno
   • Svarbrev med afslag til tilbudsgiver på licitation 18/40749
    lovb
   • Svarbrev med afslag til tilbudsgiver på licitation 18/40749
    lovb
   • Svarbrev til vinder af licitation 18/40749
    lovb
   • Spørgsmål til tinglysningsrids - Havredalsvej 2, Frederiks - nyt rids [LE34 ref 1801816] 17/61468
    tno
   • Vedligeholdelsesblad for Tjele Å 18/36963
    flr
   • Lyngvej - etablering af sandpuder. 18/40071
    bie
   • Bombesvarelse 07-09-2018 09_49_49.pdf 15/64304
    jno
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_inddrage overdækket terrasse til bolig_Fjordvej 21 8831 Løgstrup_2018-09-07.pdf 18/45448
    aped
   • Øster Teglgårdsvej 25-27: svar på spg om ansøgningsproces for nedsivning 18/45694
    peph
   • Bombesvarelse 07-09-2018 09_34_46.pdf 18/45448
    aped
   • Svar til lejer vedr manglende adresse på Ramsvej 6, 4 tv, 8800 Viborg 16/35959
    mehm
   • Mail til arkitekt vedr bergninger til støj - Punkthus på Asmild Mark, Viborg 18/14649
    mehm
   • SV: De manglende havørreder i Gudenåen 18/12958
    tjoe
   • Til Uniqa - orientering om behandling af ansøgning om multibane i Frederiks - og fortsat bemærkning om placering i forhold til kloak 18/39836
    bkb
   • Bombesvarelse 07-09-2018 09_23_11.pdf 17/63545
    lirm
   • Bombesvarelse 07-09-2018 09_23_06.pdf 17/63545
    lirm
   • Rykkerbrev - uden færdigmelding doc2mail_opføre et enfamiliehus_Stærelunden 1, 8800 Viborg_2018-09-07.pdf 17/63545
    lirm
   • Bombesvarelse 07-09-2018 08_53_12.pdf 16/31681
    mie
   • Bombesvarelse 07-09-2018 08_45_48.pdf 17/31995
    mie
   • Lukkeloven - Cafe på Gl. Skolegade 9, Skals 18/44324
    bie
   • _Byggetilladelse til at_opføre et enfamiliehus_Bag Højen 12 9632 Møldrup_2018-09-07.pdf 18/36964
    aped
   • Bombesvarelse 07-09-2018 08_35_59.pdf 18/36964
    aped
   • Horsdalvej 39 - besked til EVV fakturering om nyt nedsivningsanlæg 18/20715
    peph
 • 06.09.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Tilbagemelding på mødeindkaldelse vedr. ombygning på kollegiet ALPHA og BETA - Tingvej 19 og Prinsens Alle 1 18/29791
    olz
   • Fortsat dialog om uklassificeret væg mellem salgslokale og lager ifm. ombygning /konvertering af Kiwibutik til Spar, Brogade 30, Bjerringbro .msg 17/52054
    vbp
   • Byggeansøgning, Anemonevej 13, 8850 Bjerringbro 18/45659
    aped
   • VVM-ansøgning om varmecentral på Hvamvej 101, Gl. Hvam 18/45030
    bkb
   • Kortbilag 1 - placering af boring på Tolstrupvej 4 18/35054
    joo
   • Ansøgning om opstilling af container til drageudstilliing 18/45658
    av4
   • Svar fra Vammen vedr. madpakkehus og bordebænkesæt 18/6160
    ip3
   • Tegninger og placering af madpakkehus og bordebænkesæt 18/6160
    ip3
   • RE: Afspærring på Firehusevej, 7470 Karup J - afspærring etableres fredag d. 7. sept. kl. 07.00 18/45653
    av4
   • Arealoverførsel - Kirkebækvej 137 og 139, 8800 Viborg 18/45649
    mp2
   • Landbrugsskolen : Info til 8 kl. elever på Søndre skole om eud/eux uddannelser, tirsdag d 13 nov. 2018 kl. 10.00 16/35069
    fga
   • Brev fra Konkurrencestyrelsen - svar på henvendelse af 03.09.18 14/76788
    jri
   • anmodning om lov til at spærre en mindre del af Firehusevej, 7470 Karup J 18/45653
    av4
   • Ansøgning om etablering af boring til grusvask, Trehuse 6, 7470 Karup 18/45650
    dek
   • Ordrebekræftigelse på levering af pudebump fra TrafikGummi 18/45161
    jho
   • Bemærkninger retur - Svar på ønske om nabohjælp på Hans Tausens Vej i Viborg 18/43346
    jho
   • Byggeansøgning, Nørremøllevej Nord 7, 8800 Viborg 18/45632
    lirm
   • Ned klassificering af offentlig sti 18/45629
    mp2
   • michael@lsp-kieldsen.dk - Re: VS: Afsætning vejskel ved Ø. Børstingvej 34, Lånum HASTER 18/2627
    kj
   • gbu@viborg.dk - Udarbejdelse af svar fra Lone L på henv. vedr. Budgetorienteringsmøde afholdt 20. august 2018 18/45633
    jgf
   • Øvelokaleforeningen Lydfabrikken - Ansøgning til KFU.pdf 18/45622
    sl
   • Korrigeret nsøgning om dispensation (Øster Teglgårdsvej 25-27) 18/23530
    vdb
   • Overløb til Søndre Mose - Arnbjerg "Rensedam Vest" 18/45418
    snh
   • Fwd: Sv: Vedtægter og ansøgning til Kulturforvaltning. - ATT00001.htm 18/45622
    sl
   • Fwd: Sv: Vedtægter og ansøgning til Kulturforvaltning. - Referat fra Viborg Øvelokaleforening..docx 18/45622
    sl
   • Fwd: Sv: Vedtægter og ansøgning til Kulturforvaltning. 18/45622
    sl
   • Byggeansøgning, Stanghedevej 13, 8800 Viborg 18/45566
    jno
   • Byggeansøgning, Løvstikkevej 4, 8800 Viborg 18/45616
    aped
   • Øvelokaleforeningen Lydfabrikken - Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde.pdf 18/45622
    sl
   • Øvelokaleforeningen Lydfabrikken - Vedtægter.pdf 18/45622
    sl
   • 06.09.2018 - Modtaget e-mail fra Anja Høris med oplysninger om glasareal på Rosenvænget 14, 8800 Viborg.msg 18/36569
    mie
   • 05.09.2018 - Modtaget e-mail fra Bjarne Lauridsen med supplerende mateiale til behandlingen af sagen på Rosenvænget 14, 8800 Viborg.msg 18/36569
    mie
   • 05.09.2018 - Modtaget e-mailfra Nikolaj Mortensen med oplysninger på vinduerne på Rosenvænget 14, 8800 Viborg.msg 18/36569
    mie
   • 05.09.2018 - Modtaget e-mail fra Nikolaj Mortensen med ny energirammerapport på Rosenvænget 14, 8800 Viborg.msg 18/36569
    mie
   • Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om at klagen er modtaget for sent 18/31990
    flr
   • Svar retur fra Politi - vigepligtsforhold ved Bjerregårdsvej i Vridsted 18/41401
    jho
   • Arealoverførsel matr. nr. 5r og 5a m. fl. Vammen by, Vammen 18/45600
    mp2
   • Bemærkninger retur - Ændring af vigepligt ved Dali' Brugsen ved Solvænget i Frederiks 18/43753
    jho
   • Tællinger buspassager i Bjerringbro - 2018 16/36400
    majoh
   • anmodning fra VIA om tilbagemelding praktikanter - foråret 2019 18/21399
    bb8
   • Prinsens Musikkorps - Koncerter efteråret 2018.docx 18/41581
    sl
   • Ansøgning. [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] - Tekster til Salling Bank.docx 18/41581
    sl
   • Ansøgning. [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] 18/41581
    sl
   • Fuldmagt til min ægtefælle til brug for byggesag - Viborgvej 9, 8830 Tjele 18/30041
    olz
   • Automatisk svar: Antagelighedstjek journal nr. 33102-15-A-018 18/45590
    tms
   • Antagelighedstjek journal nr. 33102-15-A-018 18/45590
    tms
   • Invitation til topmøde til kommunaldirektøren den 21-09-2018 vedrørende regeringens udspil til nationale mål, der skal sætte en fælles retning for udviklingen af den offentlige sektor. 18/45361
    jote
   • Brev fra Innovationsminister Sophie Løhde om Sammenhængsreformen til borgmester og kommunaldirektør 18/45361
    jote
   • Bjerringbrovej 56 - sigteanalyser 18/41268
    peph
   • Ansøgning om fornyelse af tilladelse til vanding, Vestre Skivevej 92 B, Viborg 18/45585
    dek
   • Flytteafregning - Møllegade 3, st. tv., Viborg ifm opsigelse af lejemålet 14/16092
    pla
   • SV: [Sagsnr.:18/20617] - [Dok.nr.:174319/18] Tilladelse til restaureringsprojekt i Non Mølleå 18/20617
    tjoe
   • Sahl Kultur- og Idrætsforening E-sport - Vedr. aconto lokaletilskud 2018 18/32857
    lgr
   • Byggeansøgning, Høegsvej 2, 8830 Tjele 18/45554
    aped
   • Færdigmelding, Gl. Finderupvej 9, byggesag 18/40206
    lirm
   • Ønske om skiltning ved Wilhelm Ehlerts Vej i Viborg 18/45545
    jho
   • Byggeansøgning, Hvamvej 101, 9620 Aalestrup 18/45537
    peb
   • Færdigmelding, Gl. Røddingvej 13, byggesag 17/24924
    jha
   • Stoholm Festuge 2019 18/45538
    av4
   • Projektbeskrivelse vedr. nyt koncept - afklaring - proces igangsat hos Midttrafik 17/46738
    majoh
   • Vi har modtaget din ansøgning om udbetaling 18/15630
    hsjen
   • Vi har modtaget din ansøgning om udbetaling 16/9098
    hsjen
   • VS: Mødested for aftale den 5. september 17/42043
    tjoe
   • Ønske om bomme ved stikrydsningen mellem Alhedestien og Teglmarkstien 18/45532
    jho
   • KFUM Spejderne i Bjerringbro, suppl. oplysninger 18/28871
    mgo
   • KFUM Spejderne fremsender lejekontrakt mv. 18/28871
    mgo
   • KFUM Spejderne fremsender suppl oplysninger 18/28871
    mgo
   • Muldvarpekrogen 26 - køber returnerer underskrevet købsaftale 18/40294
    hbl
   • Ansøgning om landzonetilladelse - Storhedevejen 33 8850, Bjerringbro 18/45526
    anbs
   • Arealoverførsel til off. vej, matr. nr. 265a Viborg Markjorder 18/45491
    mp2
   • Revideret byggeansøgning - Brombærvej 30, 8800 Viborg 18/34900
    olz
   • Container 18/45515
    av4
   • Byggeansøgning, Gudenåvej 22 D, 8850 Bjerringbro 18/45510
    peb
   • Henvendelse fra lodsejer ved åresvad Å 18/22666
    flr
   • Forslag til ruteforløb i Neckelmann 14/55849
    iny
   • Horstmann advokater anmoder om fuld aktindsigt sag om skovvej og beskyttet natur på Skalmstrupvej 18, 7850 Stoholm 17/53224
    bkb
   • Høringssvar fra Viborg Ældreråd 18/25306
    bo1
   • Rapport vedr.Viborgvej 14, 8840 Rødkærsbro, taphane - september 2018 12/114443
    joo
   • AN Energis ansøgning om dispensation fra lokalplan til varmecentral på Hvamvej 101 i Gl. Hvam 18/45030
    bkb
   • Byggeansøgning, Ingstrupvej 29, 8830 Tjele 18/45489
    aped
   • Arealoverførsel af matr.nr. 2g, 13c og 13v Lee By, Lee, Himmestrupvej 27, 8850 Bjerringbro 18/45482
    mp2
   • Vestfjends hallen fremsender dokumentation vedr. renoering af gulv 18/27867
    mgo
   • Henvendelse om brandslukker ifm byggesag - Ny køle samt lagerbygninger, Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro 17/19733
    vbp
   • VS: til Simon Kristensen 18/45459
    sfc
   • Færdigmelding, Hobrovej 42, byggesag 17/43082
    jno
   • Byggeansøgning, Brandstrupvej 27, 8840 Rødkærsbro 18/45478
    olz
   • Mail med Energi Viborg Spildevandsplan vedr. kloakering & overfladevand ved Herredsvejen, Bjerregrav (4 dobbelthuse) 17/44969
    mtro
   • Rentefastsættelse af OTC renteswap reference 45337143C-BCQ2V - 11.09.18 12/75657
    nac
   • Udstykning af matr.nr. 56, 8hr samt 8hs Overlund By, Asmild - Asmild Mark 18/45477
    mp2
   • Afregning af OTC Rente Kontrakt nr. 1605069/2217363 - 17.09.2018 12/75657
    nac
   • Lausdal_6.png 15/24126
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 15/24126
    peph
   • Indtegn regn-eller spildevandsanlæg. Notér eller tegn supplerende information - miljoe-2018-34546-1-mDT355.gml 15/24126
    peph
   • Lausdal 6 - færdigmelding af separatkloak 15/24126
    peph
   • Byggeansøgning, Kirkebyvej 56, 9620 Aalestrup 18/45461
    jha
   • VS: Brev Nabohøring - ansøgning om miljøgodkendelse af Bran [Ref.nr.=7f4be1da67934009a709cda929e6566e] 18/42698
    jg1
   • Tilbagemelding fra TrafikGummi om betalingsinformationer 18/45161
    jho
   • Gl. Skibelundvej 11, 8850 Bjerringbro - Gl. Skibelundvej 11, 8850 Bjerringbro.pdf 18/45459
    sfc
   • Gl. Skibelundvej 11, 8850 Bjerringbro 18/45459
    sfc
   • Udstykning på Lyngvej, matr. nr. 614 Viborg Markjorder, Lyngvej 18A 18/45452
    mp2
   • Rapport vedr. chloridazon - Daugbjerg Vandværk - B2, Øst, DGU 65.979 - september 2018 12/134303
    joo
   • Rapport vedr. chloridazon - Daugbjerg Vandværk - DGU 65.978 - september 2018 12/134303
    joo
   • Reklameskærme gratis markedsføring 12/41769
    tv
   • Rapport vedr.Ilsøvej 16, 8850 Bjerringbro, taphane - september 2018 12/36775
    joo
   • Rapport vedr.Hjorthede Vandværk - Ledningsnet - september 2018 12/36775
    joo
   • Reklameskærme henvendelse fra Århus 2017 12/41769
    tv
   • Byggeansøgning, Fjordvej 21, 8831 Løgstrup 18/45448
    aped
   • Brev fra Innovationsminister Sophie Løhde om Sammenhængsreformen samt takkebrev til både kommunaldirektør og borgmester vedhæftet 18/396
    alm
   • Forslag om etablering af kommunal begravelsesplads i skov 18/45450
    jri
   • Kvittering for modtagelse af e-mail 18/35490
    flr
   • Kystdirektoratet - autosvar/autoreply 18/35490
    flr
   • Autosvar / Autoreply 18/35490
    flr
   • KL sender dagsorden til møde i KKR Midtjylland d. 12-09-2018 18/215
    alm
   • Rev oplæg til opsætning af midlertidige bannere - Student House, Ammunitionsvej 1, 8800 Viborg 18/44595
    mehm
   • Region Midtjylland sender fortegnelse over beslutninger fra kontaktudvalgets møde den 31-08-2018 18/222
    alm
   • Mail fra bygbningsejer med oplæg til placering af midlertidige bannere, Ammunitionsvej 1, 8800 Viborg 18/44595
    mehm
   • Ændret materiale til ansøgning om opsætning af midlertidige bannere, Ammunitionsvej 1, 8800 VIborg 18/44968
    mehm
   • Mønsted å fortsættelse 18/2982
    flr
   • Mail fra bygningsejer med oplæg til opsætning af bannere, Srudenthouse, Ammuniionsvej 1, 8800 Viborg 18/44968
    mehm
   • Parkering langs kirkediget ifbm renovering. 18/45445
    av4
   • Mønsted å fortsættelse 18/2982
    flr
   • Henvendelse fra lystfiskerne om yngelbestand i Mønsted å 18/2982
    flr
   • Referat LÆS MAT 2018 09 05 16/54334
    ksp
   • Færdigmelding, Irisvej 10, byggesag 16/50951
    jno
   • Henvendelse om vedligeholdelse af Mønsted Å fra lystfiskerne 18/2982
    flr
   • Parkering ved mine opgaver ønskes asap. 18/45445
    av4
   • Der anmodes om en hurtig sagsbehandling - SV: Grundfos - Produktionsteknisk udstilling i Bjerringbro, Birkevænget 2, 8850 Bjerringbro 18/28452
    vbp
   • Tværgående projekt om klimatilpasning - aftale 18/45395
    tms
   • Retningslinjer for opsætning af kommuner og regioners regnskabsoplysninger til Danmarks Statistik 17/62660
    amm
   • VS: Repartion af gylletank Løvskal Landevej 223 18/159
    jg1
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Kvitteringsbrev vedr. opførelse af enfamiliehus. Nørreballe 56, 8832 Skals.pdf 18/37120
    lirm
   • Bombesvarelse 06-09-2018 16_58_56.pdf 18/37120
    lirm
   • Torvegade 8, 8850 Bjerringbro - adresser 18/45656
    btr
   • Vurdering - nye risikoområder? 18/15842
    peph
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre en tilbygning til bolig_Stenshøj 15 8800 Viborg_2018-09-06.pdf 18/45341
    aped
   • Bombesvarelse 06-09-2018 16_40_09.pdf 18/45341
    aped
   • Komponisthøjen 20 - - meddeler køber at tinglysningsskøde er klar til underskrift 18/26115
    hbl
   • Bag Højen 12 - meddeler køber at tinglysningsskøde er klar til underskrift 18/32109
    hbl
   • Fuldmagt til ansøgning i Byg og Miljø 18/6160
    ip3
   • Aftale om møde vedr. Vammen rekreative areal 18/6160
    ip3
   • vedr. madpakkehus osv. ved Tjele Langsø 18/6160
    ip3
   • Dåsbjergvej 89, 7800 - Anmodning om beskæring 17/888
    akz
   • Supplerende svar på ønske om nabohjælp på Hans Tausens Vej i Viborg 18/43346
    jho
   • Spørgsmål og svar om byggeskadeforsikring - Torvegade 8, 8850 Bjerringbro 18/9503
    olz
   • Betalt parkering indføres ikke i Viborg 15/62084
    bo1
   • Frafald af revurdering af § 12 miljøgodkendelse for Knudbyvej 11, 8831 Løgstrup 18/45631
    fil
   • Vedr. din ansøgning om anvendelsesændring, Sjørupvej 1, 8800 Viborg 18/40272
    anbs
   • Varsling af miljøtilsyn 18/3487
    tms
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at om- og tilbygge LIDL Marsk Stigs Vej 1 8800 Viborg.pdf 18/42310
    peb
   • Varsling af miljøtilsyn 18/3489
    tms
   • Varsling af miljøtilsyn 18/3476
    tms
   • Kopi til alle: Bjerringbrovej 56, Bjerringbro - nedsivningstilladelse 18/41268
    peph
   • Vanløbs streger til FOT 16/65318
    flr
   • Varsling af miljøtilsyn 18/3485
    tms
   • Endeligt dokument sendt til Martin Pedersen med bilag vedlagt i kuvert 18/45584
    susni
   • Overløb til Søndre Mose - Arnbjerg "Rensedam Vest" - forespørgsel om lavning 18/45418
    snh
   • Varsling af miljøtilsyn 18/3497
    tms
   • Varsling af miljøtilsyn 18/3497
    tms
   • Bombesvarelse 06-09-2018 14_37_30.pdf 17/31191
    jno
   • Varsling af miljøtilsyn 18/3473
    tms
   • Møde vedr. ombygning på kollegiet ALPHA og BETA - Tingvej 19 og Prinsens Alle 1 i Viborg 18/29791
    olz
   • Bombesvarelse 06-09-2018 14_28_24.pdf 18/33525
    aped
   • Bombesvarelse 06-09-2018 14_27_04.pdf 18/33502
    aped
   • Plantagevej (Uhrevej 2A, 7470) - Varsel af påbud om beskæring 18/45608
    akz
   • Aftale om skel ml. enge ved Gudenåen 18/45614
    cfu
   • Banebyrådsmøde nr. 14 17/223
    alj
   • Bombesvarelse 06-09-2018 14_17_36.pdf 18/26842
    jha
   • Aftale om skel samt bro over grøft ml matr.nr. 5ae og 7at Bøgeskov By, Bjerringbro.docx 18/45614
    cfu
   • Bombesvarelse 06-09-2018 14_09_08.pdf 18/32543
    aped
   • Smådyrsfauna ved dambrug, 2018 18/8595
    tms
   • Tilsynsbrev - Kjellerupvej 52, Rødkærsbro 18/38151
    bie
   • Svar til lystfiskerne omkring vedligeholdel af Mønsted Å og bestandsudvikling af ørreder 18/2982
    flr
   • Bombesvarelse 06-09-2018 13_51_07.pdf 18/20972
    olz
   • Bjergsnæs Enge - mailveksling med Boligselskabet Sct. Jørgen ift. lavenergikrav 16/49665
    anp
   • Frafald af revurdering af § 12 miljøgodkendelse af Højmarken 24, 8830 Tjele 18/45531
    fil
   • Antagelighedstjek journal nr. 33102-15-A-018 18/45590
    tms
   • Anlægsgade 9, 7850 - Varsel af påbud om beskæring 18/45555
    akz
   • Antagelighedstjek journal nr. 33102-15-A-018 18/45590
    tms
   • Vandplaner - status for indsats på spildevandsområdet. 18/42965
    tms
   • Bombesvarelse 06-09-2018 12_59_33.pdf 18/43634
    aped
   • Bombesvarelse 06-09-2018 12_47_17.pdf 18/27769
    lirm
   • Bavnevej 14B, Hjarbæk - kloakledning 18/45565
    peph
   • Bombesvarelse 06-09-2018 12_39_59.pdf 18/26312
    lirm
   • Bombesvarelse 06-09-2018 12_35_04.pdf 18/35123
    aped
   • Der er ikek modtaget klager over afgørelsen 15/7611
    edg
   • Der er ikke modtaget klager over miljøgodkendelsen for biogasanlægget 15/7611
    edg
   • _Byggetilladelse til at_opføre et enfamiliehus med integreret carport_Jasminvænget 4 7470 Karup J_2018-09-06.pdf 18/43600
    aped
   • Bombesvarelse 06-09-2018 12_18_55.pdf 18/40206
    lirm
   • Kvittering for modtaget ansøgning: Storhedevejen 33 18/45526
    anbs
   • Svar på ønske om skiltning ved Wilhelm Ehlerts Vej 18/45545
    jho
   • Bombesvarelse 06-09-2018 12_02_44.pdf 18/37221
    olz
   • Bombesvarelse 06-09-2018 11_57_47.pdf 18/18347
    aped
   • Bombesvarelse 06-09-2018 11_55_23.pdf 18/43600
    aped
   • 06-09-2018 Byggetilladelse til at opføre en ny udestue - Brombærvej 30, 8800 Viborg 18/34900
    olz
   • Bombesvarelse 06-09-2018 11_53_21.pdf 18/40095
    aped
   • mail til Niels Rauff ang. rydning af nåletræer jvf. fredning 12/45393
    khg
   • mail til Peter Møller Andersen ang. rydning af nåletræer jvf. fredning 12/45393
    khg
   • mail til Gerhard Jensen ang. rydning af nåletræer jvf. fredning 12/45393
    khg
   • Bombesvarelse 06-09-2018 11_49_41.pdf 18/34900
    olz
   • 06-09-2018 Byggetilladelse til at_ændre erhvervslokaler på 1. sal til 2 lejligheder - Torvegade 8, 8850 Bjerringbro 18/9503
    olz
   • Bombesvarelse 06-09-2018 11_44_45.pdf 17/24924
    jha
   • Udbetalingsanmodning indsendt 6 sept 18 18/15630
    hsjen
   • Udbetalingsanmodning indsendt 6 sept 18 16/9098
    hsjen
   • SV: Mødested for aftale den 5. september 17/42043
    tjoe
   • Bestilling af opmåling af vandløb 2018 18/10931
    flr
   • Politi - Vigepligt i stikryds mellem Alhedestien og Teglmarkstien i Viborg 18/45532
    jho
   • Svar om bomme ved stikrydsning mellem Alhedestien og Teglmarkstien 18/45532
    jho
   • Vibækvej 44, 8800 - Varsel af påbud om beskæring 18/45506
    akz
   • Aktindsigt til Horstmann Advokater i sag om vej på Skalmstrupvej 18, 7850 Stoholm, (sagsnr 108073) 17/53224
    bkb
   • Bombesvarelse 06-09-2018 10_52_20.pdf 16/66457
    mie
   • Bombesvarelse 06-09-2018 10_52_16.pdf 16/66457
    mie
   • Rykkerbrev - uden færdigmelding doc2mail_ændre lagerlokale til toværelses lejlighed_Vestergade 10 8800 Viborg_2018-09-06.pdf 16/66457
    mie
   • Til Tony Bech: Access City Award 2019 12/35831
    jh7
   • Bombesvarelse 06-09-2018 10_41_09.pdf 18/9503
    olz
   • Høegsvej 2, 8830 Tjele - nye husnumre 18/45468
    btr
   • MTB-spor i Skrike og Neckelmann Plantager 14/55849
    iny
   • Kvittering for modtagelse af AN Energis ansøgning om dispensation fra lokalplan til varmecentral på Hvamvej 101, Gl. Hvam 18/45030
    bkb
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre et enfamiliehus_Bag Højen 12 9632 Møldrup_2018-09-06.pdf 18/36964
    aped
   • Bombesvarelse 06-09-2018 10_01_53.pdf 18/36964
    aped
   • Overløb til Søndre Mose - Arnbjerg "Rensedam Vest" 18/34842
    tjoe
   • Til styregruppen: Til orientering: Domkirkekvarteret - Byrådet har godkendt etapeplan og rammeplan 16/47494
    jh7
   • Bombesvarelse 06-09-2018 09_42_08.pdf 18/11087
    aped
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_opføre et enfamiliehus_Klokkelyngen 16 7470 Karup J_2018-09-06.pdf 18/11087
    aped
   • Igangsætning af oprensning af Åresvad Å, øvre del 18/22666
    flr
   • Bombesvarelse 06-09-2018 09_26_55.pdf 17/43082
    jno
   • Svar til Skattestyrelsen vedr. Sagsnr. 18-1295660, Viborg Kommune, Revas, cvr.nr. 29189846, statsafgift på biogas 18/43176
    em6
   • Bombesvarelse 06-09-2018 09_14_36.pdf 18/36715
    aped
   • Bombesvarelse 06-09-2018 08_59_21.pdf 16/20269
    mehm
   • Bombesvarelse 06-09-2018 08_59_24.pdf 16/20269
    mehm
   • Tilladelse til krydsning af Karup Å og private grøfter 18/35490
    flr
   • Tilladelse til krydsning af Karup Å og private grøfter 18/35490
    flr
   • Politi - Forholdene på Agerlandsvej mellem rundkørsel ved Vognmagervej og Nordre Ringvej i Viborg 18/45458
    jho
   • Tilladelse til krydsning af Karup Å og private grøfter 18/35490
    flr
   • Tilladelse til krydsning af Karup Å og private grøfter 18/35490
    flr
   • Tilladelse til krydsning af Karup Å og private grøfter 18/35490
    flr
   • Tilladelse til krydsning af Karup Å og private grøfter 18/35490
    flr
   • Tilladelse til krydsning af Karup Å og private grøfter 18/35490
    flr
   • TO til EVV: Internt høringssvar fra Byggeri og Miljø - tillæg nr. 28 til Spildevandsplan 2014-2018 18/33859
    peph
   • Tilladelse til krydsning af Karup Å og private grøfter 18/35490
    flr
   • Tilladelse til krydsning af Karup Å og private grøfter 18/35490
    flr
   • Løgstrup Skole - Situationsplan - fodgængerfeltet 14/27190
    tv
   • Brev vedr. prioriteret miljøtilsyn - Gullev Byvej 61, 8850 Bjerringbro 18/45449
    xkk
   • Tilladelse til krydsning af Karup Å og private grøfter 18/35490
    flr