Åbne postlister

For at fremme dialog og åbenhed i forhold til borgere, virksomheder, myndigheder og pressen, bliver der dagligt dannet en åben postliste over ind- og udgående post i Viborg Kommune.

Det kan du finde på postlisterne
En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra Viborg Kommune:

 • hvad sagen drejer sig om
 • hvem der er afsender/modtager
 • initialer på den sagsansvarlige

Navn og kontaktoplysninger på den sagsansvarlige kan findes ved at indtaste initialerne i søgefeltet under Find medarbejder.

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på den åbne postliste. Dog skal persondataloven overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

 • 15.11.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Svar fra lodsejere omkring tilsyn med sag om sø og dræn 16/30758
    flr
   • Kort med plab over det lukkede dræn.pdf 14/70351
    8ks
   • Skrift til kommune vedr.dræn.docx 14/70351
    8ks
   • Færdig meddelese af sag NR 14/70351 14/70351
    8ks
   • SV: svar vedrørende Skals - Vorning Ålaug 17/54385
    flr
   • Flexkørsel oktober 2017, faktureringsbilag 16/36394
    majoh
   • Referat af mødet i Koordinationsgruppen - særlige pladser - Referat af Koordineringsmøde - særlige pladser d 12 oktober.doc 17/57491
    ra1
   • Referat af mødet i Koordinationsgruppen - særlige pladser 17/57491
    ra1
   • SV: Bekendtgørelse vedr de 150 særlige pladser til høring. - Høringsliste.pdf 17/57491
    ra1
   • SV: Bekendtgørelse vedr de 150 særlige pladser til høring. - Høringsbrev.pdf 17/57491
    ra1
   • SV: Bekendtgørelse vedr de 150 særlige pladser til høring. - Bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladse....pdf 17/57491
    ra1
   • Bekendtgørelse vedr de 150 særlige pladser til høring. 17/57491
    ra1
   • Eftersendelse af bilag til dagsorden til koo.møde vedr. særlige pladser d. 12. oktober - Cases x 3 - Særlige pladser.docx 17/57491
    ra1
   • Eftersendelse af bilag til dagsorden til koo.møde vedr. særlige pladser d. 12. oktober 17/57491
    ra1
   • Dagsorden samt bilag til mødet i koo.gruppen vedr. særlige pladser - Case E - inden for målgrup.docx 17/57491
    ra1
   • Dagsorden samt bilag til mødet i koo.gruppen vedr. særlige pladser - Case D - Måske.docx 17/57491
    ra1
   • Dagsorden samt bilag til mødet i koo.gruppen vedr. særlige pladser - Case B inden for målgrp.docx 17/57491
    ra1
   • Dagsorden samt bilag til mødet i koo.gruppen vedr. særlige pladser - Case 7 - inden for.docx 17/57491
    ra1
   • Dagsorden samt bilag til mødet i koo.gruppen vedr. særlige pladser - Case 6 inden for.docx 17/57491
    ra1
   • Dagsorden samt bilag til mødet i koo.gruppen vedr. særlige pladser - Case 5 - inden for målgrrp.docx 17/57491
    ra1
   • Dagsorden samt bilag til mødet i koo.gruppen vedr. særlige pladser - Case 3 inden for målgruppen.docx 17/57491
    ra1
   • Dagsorden samt bilag til mødet i koo.gruppen vedr. særlige pladser - Case 1 målgruppe.docx 17/57491
    ra1
   • Dagsorden samt bilag til mødet i koo.gruppen vedr. særlige pladser - Dagsorden til Koordineringsmøde - særlige pladser d 12. oktober.doc 17/57491
    ra1
   • Dagsorden samt bilag til mødet i koo.gruppen vedr. særlige pladser - Foreløbigt udkast - Beskrivelse af visitation til de særlige pladser okt VG9.okt.docx 17/57491
    ra1
   • Dagsorden samt bilag til mødet i koo.gruppen vedr. særlige pladser - Foreløbigt udkast til bekendtgørelse om kommunernes betaling til regionerne(1) (2).docx 17/57491
    ra1
   • Dagsorden samt bilag til mødet i koo.gruppen vedr. særlige pladser 17/57491
    ra1
   • Orientering vedr. valg til HMN repræsentantskab 2018-2021 17/36119
    hkr
   • Referat fra styregruppemødet 13. september - Fælles Faglige Begreber - Referat styregruppemøde 13. september 2017.pdf 17/57482
    ra1
   • Referat fra styregruppemødet 13. september - Fælles Faglige Begreber - 207278-17_v1_Oplæg til FFB - På vej mod mere viden om effekt.pdf 17/57482
    ra1
   • FFB - indblik og status på indsamling af materiale vedrørende jeres §85 indsatser 17/57482
    ra1
   • Henvendelse fra Frank Mikkelsen - Vedr. Cykelsti Daugbjerg-Mønsted 17/57487
    kemn
   • Nyhedsbrev, Fælles Faglige Begreber, september 2017 17/57482
    ra1
   • FFB - Indsamling af viden om indsatskataloger 17/57482
    ra1
   • Dagsorden - styregruppemøde Fælles Faglige Begreber - 13. sept. 2017 - Pkt. 7. Gevinsttræ. Fælles Faglige Begreber. Sept. 2017.pdf 17/57482
    ra1
   • Dagsorden - styregruppemøde Fælles Faglige Begreber - 13. sept. 2017 - Pkt. 6. Samarbejde med it-leverandører. Fælles Faglige Begreber. Sept. 2017.pdf 17/57482
    ra1
   • Dagsorden - styregruppemøde Fælles Faglige Begreber - 13. sept. 2017 - Pkt. 5. Risikolog. Fælles Faglige Begreber. Sept. 2017.pdf 17/57482
    ra1
   • Dagsorden - styregruppemøde Fælles Faglige Begreber - 13. sept. 2017 - Dagsorden styregruppemøde. Fælles Faglige Begreber. Sept. 2017.pdf 17/57482
    ra1
   • Referat fra styregruppemøde d. 8 juni 2017 Projekt Fælles Faglige Begreber - Referat styregruppemøde Fælles Faglige Begreber, 8. juni 2017.pdf 17/57482
    ra1
   • Referat fra styregruppemøde d. 8 juni 2017 Projekt Fælles Faglige Begreber - Power Point Styregruppemøde, Fælles Faglige Begreber, d. 8 juni 2017.pdf 17/57482
    ra1
   • Rapport nr. 290912 (Dambrugskontrol fra Sejbæk Dambrug Indløb) er færdiganalyseret 12/13586
    obo_slettet_1
   • Bedredskabsplan - Klovenhøjvej 2, 8800 Viborg 17/57479
    clp
   • Dagsorden til styregruppemøde d. 8 juni 2017 Projekt Fælles Faglige Begreber - Paragraf og metodeafdækning 8. juni 2017. Fælles Faglige Begreber.pdf 17/57482
    ra1
   • Dagsorden til styregruppemøde d. 8 juni 2017 Projekt Fælles Faglige Begreber - Referat, Styregruppemøde 29. marts 2017. Fælles Faglige Begreber.pdf 17/57482
    ra1
   • Dagsorden til styregruppemøde d. 8 juni 2017 Projekt Fælles Faglige Begreber - Risikolog Fælles Faglige Begreber 8. juni 2017.pdf 17/57482
    ra1
   • Dagsorden til styregruppemøde d. 8 juni 2017 Projekt Fælles Faglige Begreber - Dagsorden styregruppemøde Fælles Faglige Begreber 8. juni 2017.pdf 17/57482
    ra1
   • Re: Forkert matrikelnummer 17/24901
    abmi
   • Fælles Faglige Begreber - Spørgsmål om jeres kommune 17/57482
    ra1
   • Dagsorden til styregruppemøde d. 29. marts 2017 ? Projekt Fælles Faglige Begreber - Risikolog Fælles Faglige Begreber 29. marts 2017.pdf 17/57482
    ra1
   • Dagsorden til styregruppemøde d. 29. marts 2017 ? Projekt Fælles Faglige Begreber - Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi - Programbeskrivele 3.2 Bedre data på handicap- og udsatte voksne-området.pdf 17/57482
    ra1
   • Dagsorden til styregruppemøde d. 29. marts 2017 ? Projekt Fælles Faglige Begreber - FFB_projektbeskrivelse.pdf 17/57482
    ra1
   • Dagsorden til styregruppemøde d. 29. marts 2017 ? Projekt Fælles Faglige Begreber - Fælles Faglige Begreber, Kommisorium.pdf 17/57482
    ra1
   • Dagsorden til styregruppemøde d. 29. marts 2017 ? Projekt Fælles Faglige Begreber - Dagsorden Styregruppemøde d. 29. marts 2017. Fælles Faglige Begreber.pdf 17/57482
    ra1
   • Invitation til Styregruppe ved Projekt Fælles Faglige Begreber på socialområdet 17/57482
    ra1
   • Ok til ruteforløbet som skitseret på målfast kort 14/55849
    iny
   • Tilbagemelding fra ansøger om at byggeri ikke kan opstartes, Svanevej 12, 8831 Løgstrup. 17/43594
    lirm
   • Mail fra ansøger vedr. dispensation - Trappeløb - St Sct Hans gade 4 Viborg.msg 15/65600
    mehm
   • Kortmateriale vedr. ruteforløb ved Skydeselskabet 14/55849
    iny
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 9620 Aalestrup, Hannerupvej 108 17/8029
    clp
   • Quattro Arkitekters forespørgsel om mulighed for at bygge træhus på Vråvej 24, 8830 Tjele 17/56798
    lirm
   • Tilbud på masseudtræk fra tingbogen fra Geopartner 17/27073
    msb
   • Landbrugsstyrelsens kvittering for høringssvar om skovrejsning på Langsøvej 11, 8830 Tjele (17-0224645) 17/57435
    bkb
   • Uddybende info vedr tilbud fra Tjele Entreprenør på Stianlæg langs Gudenåen ved Bjerringbro 13/19709
    cfu
   • Uddybende spørgsmål til Tjele Entreprenør vedr. tilbud på Stianlæg langs Gudenåen ved Bjerringbro 13/19709
    cfu
   • Automatisk svar: Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Skinderup Bæk 17/39169
    flr
   • Uddybende information vedr tilbud fra Arkil på Stianlæg langs Gudenåen ved Bjerringbro 13/19709
    cfu
   • Uddybende information vedr tilbud fra Kaj Bech på Stianlæg langs Gudenåen ved Bjerringbro 13/19709
    cfu
   • Miljøstyrelsens høring om skovrejsning på Langsøvej 11, 8830 Tjele 17/57435
    bkb
   • Udvidelse af p-plads Bruunshåbvej 25B 17/57458
    pba
   • Autosvar fra slks 17/55533
    aka
   • Sahl Kultur- og Idrætsforening sender oplysninger vedr. ansøgning om opstart af e-sport 17/55676
    sk
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8850 Bjerringbro, Storehedevejen 32 17/8029
    clp
   • Mail fra arbejdsgruppen bag forsøgtsprojekt i Rødkærsbro 16/11317
    pev
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Sjørupvej 57 7470 Karup 17/8029
    clp
   • KMT's svar på spørgsmål til ansøgning om 36 m høj antennemast på Nørrehedevej 14, 7470 Karup (ref.: 4670 Resen) 17/55506
    bkb
   • Mail fra Politiet med tilladelse til flagning med det kinesiske flag 17/55555
    men
   • Supplerende materiale til byggesag. Jernbanegade 27, 7470 Karup 17/55040
    lirm
   • Colourbox - Bekræftelse af aftale og pris for 2018 17/57318
    mfa
   • Bekræftelse af aftale med Vocast med pris for 2018 17/57318
    mfa
   • vidneindkaldelsen til Lasse 17/57441
    sni
   • Viborg Baneby, Taksation - Lb.nre. 105 og 108 - Supplerende bemærkninger 16/28476
    fkc
   • Viborg Baneby, Taksation - Lb.nre. 105 og 108 - Supplerende bemærkninger 16/28476
    fkc
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8800 Viborg, Gårsdalvej 35 17/8029
    clp
   • Anmodning om bemærkninger til anmodning om tildeling af vejret til Svanevej 17/56287
    fkc
   • Gl. Århusvej 21 17/50757
    fkc
   • Kongenshusvej 1, 7470 Karup J Jordvarme, indsendelse nr. 1 - 12-11-2017 17/57428
    am1
   • Overfladebassin på Rødkærsbro Mejeri 17/51302
    tms
   • Trevad Mølleå - lavbundsprojekt 16/9098
    hsjen
   • Færdigmelding, Solbærvej 12, byggesag.pdf 16/68438
    lirm
   • Kortbilag: Ansøgning - Nørrehedevej 46 17/40958
    peph
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Søvsøvej 8 8800 Viborg 17/8029
    clp
   • Ny henvendelse omkring Matr. nr. 9n og 9g Hjarbæk by, Vorde (Svanevej, 8831 Løgstrup) 17/43594
    lirm
   • 10-års beholderkontrol, Kølsenvej 23 Revideret Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 17/759
    jg1
   • md@fsvas.dk - Uhrevej 76, 7470 Karup J. Færdigmelding af jordvarme. 16/68280
    ag3
   • Ansøgning om tilladelse til særtransport (Trige - Tindbækvej 16) 17/2031
    kiw
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Vindumsvej 146, 8840 Rødkærsbro - november 2017 17/57387
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Nøddelundvej 11, 8850 Bjerringbro - november 2017 17/57386
    joo
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Øster Børstingvej 28 7850 Stoholm Jyll 17/8029
    clp
   • md@fsvas.dk - Stadionvej 48, 7470 Karup J. Fuldmagt 17/54068
    am1
   • Hededanmarks ansøgning om skovrejsning på Gl. Aalborgvej 204A, 9632 Møldrup 17/57381
    bkb
   • Færdigmelding af jordvarme på Møgelkjærvej 6H, 8800 Viborg 16/54271
    ag3
   • Mail fra Anette aunbirk 17/57066
    sni
   • Bruunshåb-Tapdrup IF - Kursusansøgning 2017 17/4203
    lgr
   • Svarmail fra realkreditten vedr. ny kommunegaranti 16/837
    evg
   • Cykelbane ved Søndre Skole - Mødereferat 17/57276
    llk
   • Revideret skema A - Klostervænget 17/52868
    evg
   • Færdigmelding Vigstrupvej 27 8800 Viborg 17/39891
    peph
   • Færdigmelding, Vigstrupvej 27, byggesag 16/52707
    lirm
   • Mødereferat Velfærdsteknologi på Demensområdet 15-11-2017 12/38198
    jhe
   • SV: Presseakkreditering til valgcafé på Viborg Rådhus den 21. november 17/27199
    mt
   • Præstevej 17, 8832 Skals vedr. prod. areal 17/52552
    jg1
   • Færdigmelding, Revlingvej 9, byggesag 17/22733
    lirm
   • Præstevej 17, 8832, ok fra kons. til miljøgodkendelse 17/52552
    jg1
   • Revideret skema A - Banebyen i Viborg, afd. 136 17/52867
    evg
   • Kommunens sagsnr. 16/28476 - Anmodning om udtalelse - opsættende virkning og mangelfuld klagevejledning - klage over ekspropriation 17/31435
    fkc
   • Hjortedalen 3, 7470 Karup. Jordvarme færdigmelding. 16/41376
    ag3
   • Analyseresultater kommer senere 17/54959
    edg
   • Referat L-MED Oktober 2017 15/66427
    rr
   • Rykker for faktura for bortskaffelse af sandblæsningssand 14/70678
    edg
   • Ansøgning om aktindsigt den 15.11.17 17/50377
    ek7
   • Supplerende svar fra Kontoret for Kollegierne i Universitetsparken 17/52270
    msf
   • Nyhedsbrev November 2017 13/48870
    tsh
   • Svar fra Kontoret for Kollegierne i Universitetsparken 17/52270
    msf
   • Polehouse Viborg - Medlemstal 17/56096
    lgr
   • Polehouse Viborg - Nye bilag til godkendelse af forening 17/56096
    lgr
   • Viborg Gymnastik Forening - Yderligere oplysninger vedr. vedligeholdelsesudgifter ifm. lokaletilskud 2016 15/73374
    lgr
   • Din ændring er godkendt 16/18092
    hsjen
   • Mail fra Gudrun Bjerregaard med accept af tilretning af arbejdsgruppens ønsker vedr. Løgstrup til OEU-sag om oplandsbyer 15. nov. 2017 17/44969
    mtro
   • Kystdirektoratet - autosvar/autoreply 17/39169
    flr
   • Kvittering for modtagelse af e-mail 17/39169
    flr
   • Asmild Mark - Møde med grundejerforening 17/48702
    tojj
   • Grundejerforening Asmild Mark, Delområde III 17/48702
    tojj
   • Asmild Mark - brev til grundejer som endnu ikke er påbegyndt byggeri jf. købsaftale. 17/48702
    tojj
   • Randrupmøllevej minirenseanlæg kontrol 2017 15/71301
    peph
   • Resultat af normal kontrol på Sahl Vandværk - november 2017 12/51722
    joo
   • Revision af Gudenåregulativet - Notat om beskyttet natur nedstrøms Tangeværket 17/50180
    snh
   • Resultat af begrænset kontrol på Vindum Hede Vandværk. Ledningsnet - november 2017 12/119924
    joo
   • Oprindelse af ca. 190 tons fiskemel som mulig biomasse til biogasanlæg 17/54959
    edg
   • Resultat af analyse for chloridazon på Hammershøj Vandværk boring DGU 57.670 - november 2017 12/11987
    joo
   • Ansøgning om dispensation vedr. §3 areal - Odshøjstien / Houlkærvej 17/56631
    dhb
   • SV: Genbrugspladsen Bjerringbro 17/45569
    ib3
   • ændring af miljøgodkendelse, Feldingbjergvej 23 7850 Stoholm 17/53338
    ib3
   • Supplerende spørgsmål fra rådgiver: Opmålinger vedr. Mønsted bæk 17/35564
    peph
   • Grundvandspejling 1mut: Fristholtvej 82 Sahl 8850 Bjerringbro 17/52688
    peph
   • Re: Partnerskab Skals Enge - referat af møde 9. november 2017 16/54179
    iny
   • 10-års beholderkontrol Vestermarksvej 15, 7470 Karup Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 17/759
    jg1
   • HMN GasNet sender oplæg til tidsplan for ekspropriation til bionaturgasledning - Iglsø biogas 17/53702
    mtro
   • Re: Fremsendelse af dispensation til lodsejer 17/55650
    aka
   • Fremsendelse af flugtvejsplan til maks. 250 personer ifm ændret inventaropstilling ifm. konvertering af Kiwibutik til Spar, Gl. Ålborgvej 21, Viborg 17/52073
    vbp
   • Kvittering for modtagelse af bemærkninger til opgave 1 afgræsning 17/19022
    hsjen
   • Opgørelse over mangler i indsendte regneark og behov for korrektur 17/19022
    hsjen
   • Automatisk svar fra mst 17/55650
    aka
   • Supplerende oplysning, miljøgodkendelse - Gl. Ålborgvej 201, 9632 Møldrup 17/38816
    mbp
   • Aflevering af bemærkninger til vandråd Limfjorden 17/19022
    hsjen
   • Opdaterede bemærkninger fra vandrådet - som I bedes gennemgå 17/19022
    hsjen
   • Færdigmelding, Heibergs Alle 4, byggesag 16/44252
    bhv
 • 14.11.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • gn@telcon.dk - VS: JC0856B - Heibergs Alle - Viborg / Byggesag 2016-0961 16/40667
    jha
   • Sælger spørger om han skal udarbejde materiale til refusionsopgørelsen -Viborg Kommunes køb af ejendommen Kokholmvej 27 17/34369
    tno
   • Henvendelse om deltagelse i wordshop vedrørende erhvervsanalyse i forbindelse af ny midtjysk motorvej 17/24641
    pch
   • Skifterets fra Retten i Viborg - Boet efter Henny Pedersen - salg af ejendommen Kokholmvej 27, Viborg 17/29213
    cfu
   • Færdigmelding af del af byggesag samt fremsendelse af materiale til midlertidig ibrugtagningstilladelse - F&H , Gl. Skivevej 70, Viborg 15/66255
    vbp
   • bekræftelse fra rådgiver på materiale der mangler til midlertidig ibrugtagningstilladelse - F%H, Gl. Skivevej 70, 8800 Viborg 15/66255
    vbp
   • Orientering om FH skilte plan samt status for en midlertidig ibrugtagningstilladelse, Gl. Skivevej 70, Viborg 15/66255
    vbp
   • Supplerende materiale modtaget til bygegsag - Opføre tankanlæg, århusvej 15, 8840 Rødkærsbro 17/47939
    vbp
   • Supplerende materiale til byggesag - Flytning af tankanlæg til midletidig placering, århusvej 15, 8840 Bjerringbro 17/55308
    vbp
   • Dalgasbro 17/1870
    fkc
   • FraTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen - vækst i antal passagerer i fjernbusser 15/66359
    majoh
   • Rosenvænget 22 - køber returnerere underskrevet købsaftale 17/48388
    hbl
   • Revideret referat fra møde i styregruppen for trafikplanen den 25. oktober 2017 17/56772
    majoh
   • Sønder Alle 34 - Færdigmelding Kloakmester Tobias Gammelby IVS 16/60928
    peph
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8840 Rødkjærsbro, Stadionvej 3 17/8029
    clp
   • Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro. Fremsendelse af skema til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. 17/57178
    mdo
   • Skals Vandværk sender taktblad for 2018 til godkendelse i Viborg Kommune 17/57177
    joo
   • Autosvar fra slks 17/55650
    aka
   • ERFAMØDE OM VÅDOMRÅDER (vandoplandet til Randers Fjord) 13/100514
    jojo
   • Byggeansøgning, Jasminvænget 18A, 7470 Karup 17/57158
    jha
   • Udstykning af matr.nr. 9g Hjarbæk By, Vorde - revideret matrikulær sag til godkendelse (LE34 ref. 1704182) 17/50660
    mp2
   • Kursorisk rapport VSM 09879 16/21127
    mik
   • Re: Restaurering i Skinderup Bæk 17/39169
    flr
   • SV: Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet - fælles kommunal henvendelse 16/13582
    nkr_slettet_1
   • Miljø-Art A/S Tilbud nr. 21001.pdf 12/3761
    eld
   • Miljø-Art A/S Tilbud nr. 21000_1.pdf 12/3761
    eld
   • Miljø-Art A/S Tilbud nr. 20999_1.pdf 12/3761
    eld
   • Medlemmer til Samrådet 17/53041
    eb2
   • Miljø-Art A/S Tilbud nr. 20998_1.pdf 12/3761
    eld
   • Miljø-Art A/S Tilbud nr. 20997.pdf 12/3761
    eld
   • Høring vedr. tilsyn d. 02.11.2017 (1128100) 17/905
    ankr
   • Høring vedr. tilsyn d. 02.11.2017 (1128101) 17/905
    ankr
   • VS: Cykelsti - Gl. Århusvej 17/57131
    av4
   • Accept af forslag om indstilling til opgave 2 17/19022
    hsjen
   • Kan du se på dette vandløb til opgave 2 17/19022
    hsjen
   • Beliggenhed af ekstra vandløbsstrækning i Gjørup Bæk 17/19022
    hsjen
   • Kommentar vedr. forslag om Gørup Bæk 17/19022
    hsjen
   • Opsamling af bemærkningerne vedr. Gørup Bæk 17/19022
    hsjen
   • DN sbemærkninger vedr. Gørup Bæk 17/19022
    hsjen
   • Anmodning om opsamling vedr. Gørup Bæk 17/19022
    hsjen
   • Vandråd Limfjorden - Bilag procesnotat og henvendelse fra vandrådet. 17/19022
    hsjen
   • Rettelse til gennemsyn 17/19022
    hsjen
   • Endelig version af opgave 1 regneark til politisk behandling 17/19022
    hsjen
   • Ønsker til eventuelt fremtidigt autoophug (listepunkt, affaldsmænger mv.) 17/28345
    edg
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8832 Skals, Boruphedevej 2 17/8029
    clp
   • Byggeansøgning, Tapdrupvænget 7, 8800 Viborg 17/57121
    jno
   • Høring vedr. tilsyn d. 09.11.2017 (1128017) - meddelelse.xml 17/907
    ankr
   • Høring vedr. tilsyn d. 09.11.2017 (1128017) 17/907
    ankr
   • Orientering om sagsbehandlingstid - NMK-31-02007 15/54724
    vdb
   • SV: Miljøgodkendelse hos Kim på Nørreåvej 27, Tjele 17/52318
    xkk
   • Orientering om sagsbehandlingstid - NMK-31-02007 16/56911
    vdb
   • Vejledning vedr. tilsyn d. 09.11.2017 (1128018) 17/907
    ankr
   • Invitation til workshop 17/57120
    sni
   • Mail fra Patrick omkring praktisk afvikling af XTERRA Duathlon Viborg 2018 17/53112
    men
   • Skårupvej 5 - Færdigmelding 14/71118
    tms
   • Referat af bygherregruppemøde med totalrådgiver 31/10-2017 (BHGM-10) 17/20075
    heg
   • Oplysning om tidligere fiskedata fra Gørup bæk. 17/19022
    hsjen
   • Meddelelse om afslutning af arbejde på Kjælling Høl broen 16/50388
    roc
   • Vesthimmerlands kommunes bemærkninger til Gørup Enge 17/32947
    aa5
   • Orientering om samlede indberetninger til opg. 2 17/32947
    aa5
   • Kommentar vedr. vandområde i Kvosted bæk til vandplan 17/32947
    aa5
   • 01-11-2017 17/389
    lr1
   • færdigmelding af Skårupvej 60 14/71012
    tms
   • 30-10-2017 17/389
    lr1
   • Kvittering for modtagelse af udfyldt indberetningsskema 17/32947
    aa5
   • Rogenstrupvej 11 - forespørgsel om nedsivning gennem overfladen 17/36660
    peph
   • Supplerende vejledning til indberetning af opgave 2 17/19022
    hsjen
   • Vejledning til indberetning af opgave 2 17/19022
    hsjen
   • Indlæsning af data i GIS modellen 17/19022
    hsjen
   • Præsentationer fra konferencen den 7. november 2017 "Tværsektorielt samarbejde" 16/1337
    es
   • Erindring om frist for indsendelse af opgave 2 behandling 17/19022
    hsjen
   • Eksempel på bedømmelse af kandidater til kunstige etc. 17/19022
    hsjen
   • Vejledning vedr. tilsyn d. 09.11.2017 (1128019) 17/907
    ankr
   • Kvittering for ansøgning: Arkæologisk beretning-950707 15/24093
    mik
   • Orientering om ministerens svar på vandrådets henvendelse 17/19022
    hsjen
   • orientering om ministerbrev fra Limfjordsrådets formandskab om vandrådsarbejdet ved Limfjorden 17/19022
    hsjen
   • 27-10-2017 17/389
    lr1
   • 31-10-2017 17/389
    lr1
   • 02-11-2017 17/389
    lr1
   • Vedrørende Arbejdstilsynets besøg d. 4 december 2 (1126859) 17/905
    ankr
   • 03-11-2017 17/389
    lr1
   • 23-10-2017 17/389
    lr1
   • 24-10-2017 17/389
    lr1
   • 25-10-2017 17/389
    lr1
   • Spørgsmål om status opg. 2 - lokal arbejdsgruppe 17/19022
    hsjen
   • Materiale til anvendelse ved indberetning til sekretariatet 17/19022
    hsjen
   • Arbejdstilsynet Besøgsrapport (1126260) 17/907
    ankr
   • Vandråds info - oplæg arbejdsgrupoper, winbio data mv. 17/19022
    hsjen
   • Byggeansøgning, Rødtjørnen 1, 8800 Viborg 17/57064
    jno
   • Videreførte indsatser og doodle afstemning vedr. mødedato for næste teknikermøde - Vandråd Limfjorden 2017 17/19022
    hsjen
   • Vandråd - indsamling af oplysninger i arbejdsgrupper mv 17/19022
    hsjen
   • 17.08.2017 Referat af teknikermøde - Vandråd Limfjorden 2017 17/19022
    hsjen
   • Vejledning vedr. tilsyn d. 08.11.2017 (1126121) 17/905
    ankr
   • Borgmesterbrev - Orientering om Aftale om bedre veje til uddannelse og job (FGU) 17/53491
    dj2
   • VS: Indberetning i IT-værktøj - opgave 1 17/19022
    hsjen
   • Anders Nielsens Vej 6 - Færdigmelding 17/36541
    chp
   • Arbejdsbeskrivelse for udskiftning af rør øst for brøndene v Odshøjstien 17/56631
    dhb
   • Granvænget 1 - aftale om udtræden 15/55532
    peph
   • 17.08.2017 Dagsorden til teknikkermøde - Vandrådsarbejdet 2017 Limfjorden 17/19022
    hsjen
   • Mail fra Tjelecentret vedr. regnskab 14/19197
    mgo
   • Arbejdstilsynet Besøgsrapport (1125241) 17/905
    ankr
   • 26-10-2017 17/389
    lr1
   • Mail fra bygherre vedrørende skema C er afsluttet 16/50793
    evg
   • Morten, DDS Karup Gruppen, referencefoto for planlagt aktivitetsbane ved spejderhytten i Karup 14/25682
    bc6
   • Byggeansøgning, Nordentoften 119, 8832 Skals 17/57057
    lirm
   • Bruunshåb-Tapdrup IF - Ny kursusansøgning 2017 17/4203
    lgr
   • 23-10-2017 17/388
    lr1
   • 24-10-2017 17/388
    lr1
   • Billednoter fra brainstorm på teammøder 17/953
    ppa
   • Bruunshåb-Tapdrup IF - Ny kursusansøgning 2017 17/4203
    lgr
   • 25-10-2017 17/388
    lr1
   • Billednoter fra brainstorm på teammøder 17/953
    ppa
   • 26-10-2017 17/388
    lr1
   • DR efterspørger kontaktpersoner_kommunalvalg 2017 17/24191
    mlko
   • Billednoter fra brainstorm på teammøder 17/953
    ppa
   • 27-10-2017 17/388
    lr1
   • Bruunshåb-Tapdrup IF - Ny kursusansøgning 2017 17/4203
    lgr
   • Billednoter på brainstorm over teammøder 17/953
    ppa
   • 30-10-2017 17/388
    lr1
   • Tilslutninger til spildevandsledningen i Gl. Århusvej, Viborg 14/34837
    tms
   • 31-10-2017 17/388
    lr1
   • 01-11-2017 17/388
    lr1
   • 02-11-2017 17/388
    lr1
   • 03-11-2017 17/388
    lr1
   • SV: vedr. Sagsnr.: 17/41018 17/41018
    abmi
   • Kommunikationsplan.docx 17/57036
    ja1
   • peph@viborg.dk - Palstrupvej 2: Ny byggesag hvor regnvand føres i åbne rende/grøfter til Ådalen. Se min sag nr. 17/47380 17/47380
    jha
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8832 Skals, Ugelrisvej 20 17/8029
    clp
   • SLKS Godkendelse af afsluttende regnskab på kr. 19.523,94 inkl. moms. 17/18293
    kft
   • Re: Tilladelse til medbenyttelse af rørlagt vandløb 17/41018
    abmi
   • SV: Vedr. medbenyttelsestilladelse 17/41018
    abmi
   • Oplysning til regionen fra rådgiver - Jord med cyanid fra skråning 17/52455
    bie
   • Oplysning til regionen fra entreprenøren - Jord med cyanid fra skråning 17/52455
    bie
   • Færdigmelding, Søvej 10, byggesag 16/61071
    lirm
   • Skals Skytteforening - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/57019
    lgr
   • Underskriftsblad kontrolbesøg 15/5043
    hsjen
   • Løgstrup Skole - referater 14/68585
    bl1
   • Ny ledning fra brønde langs Odshøjstien - arb startes? 17/56631
    dhb
   • Byggeansøgning, Møllevej 1B, 8800 Viborg 17/57012
    jno
   • Brev vedr. supplerende oplysninger til ansøgninger om små boliger 16/52470
    gbu
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 9632 Møldrup, Nørdamvej 14 17/8029
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8832 Skals, Herredsvejen 14 17/8029
    clp
   • Byggeansøgning, husbondvej 31, 8850 Bjerringbro 17/56973
    lirm
   • Sdr. Rind / Vinkel Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/56992
    lgr
   • Sdr. Rind / Vinkel Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/56992
    lgr
   • Sdr. Rind / Vinkel Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/56992
    lgr
   • Sdr. Rind / Vinkel Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/56992
    lgr
   • SV: Presseakkreditering til valgcafé på Viborg Rådhus den 21. november 17/27199
    mt
   • Re: Presseakkreditering til valgcafé på Viborg Rådhus den 21. november 17/27199
    mt
   • Ansøgning om nedsivningsanlæg - Nørrehedevej 46 17/40958
    peph
   • Viborg Bordtennisklub - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/56987
    lgr
   • Brandstrupvej 131: Ansøgning om nedsivningsanlæg på Brandstrupvej 131 17/48612
    peph
   • Ønske om lavere hastighed på Horsdalvej 17/56985
    jho
   • 17-10-2017 17/389
    lr1
   • Resultat af drikkevandskontrol, vandværk fra Karup Kmel vandbehandlingsanlæg - november 2017 14/26807
    dek
   • 18-10-2017 17/389
    lr1
   • 19-10-2017 17/389
    lr1
   • Erfa Nordvest 7-11-2017, slideshow fra Orbicon om robusthedsanalyse 17/3964
    peph
   • Supplerende materiale til byggesag. Skråningen 16, 7850 Stoholm 17/53750
    lirm
   • 20-10-2017 17/389
    lr1
   • 16-10-2017 17/389
    lr1
   • 13-10-2017 17/389
    lr1
   • Resultat af analyse for chloridazon på Hammershøj Vandværk boring DGU 57.656 - november 2017 12/11987
    joo
   • Supplerende oplysninger til ansøgning om sø, Skibelundvej 96, Bjerringbro 17/54446
    anbs
   • 12-10-2017 17/389
    lr1
   • 04-10-2017 17/389
    lr1
   • 03-10-2017 17/389
    lr1
   • 02-10-2017 17/389
    lr1
   • Afventer ny pejling. Fristholtvej 82 Sahl 8850 Bjerringbro 17/52688
    peph
   • Data modtaget: Klimaplan, konfliktsøgningslag, Viborg kommune 16/918
    peph
   • Supplerende materiale til byggesag. Mønsted Skovvej 13, 8800 Viborg 17/53699
    lirm
   • Resulttat af begrænset kontrol + anlayse for sporstoffer på Flyvestation Karup. Vandværk 23. Ledningsnet - november 2017 12/61383
    joo
   • Syrenvænget 5 - ansøgning om nedsivningstilladelse 15/55742
    peph
   • Rådgiver fremsender Skive Kommunes administrationsgrundlag for gyllebeholdere, Vinkelvej 14, Viborg 17/32906
    anbs
   • Færdigmelding, Koldingvej 114, byggesag 16/60495
    jno
   • Resultat af begrænset kontrol + analyse for sporstoffer på Ørum Vandværk - november 2017 12/11985
    joo
   • SV: Henrik Gerners Vej, 8800 17/56425
    av4
   • Gl. Viborgvej 10 - færdigmelding af separatkloak 15/23770
    peph
   • Resultat af begrænset kontrol + sporstoffer på Løvel Vandværks ledningsnet - november 2017 12/35699
    joo
   • Trafikale forhold i ovale rundkørsel på Randersvej 17/56968
    jho
   • Resultat af boringskonrol + analye for org. mikroforurennger på Bjerringbro Vandværk Syd. DGU 67.0912 Boring 4 - november 2017 12/27926
    dek
   • Medlemmer til Samrådet 17/53041
    eb2
   • Færdigmelding, Vestergade 40, byggesag 17/55067
    jno
   • Mail fra Gudrun Bjerregaard vedr. byudviklingsarealer i Løgstrup - korrektioner ønsker forelagt OEU 15-11-2017 17/44969
    mtro
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 9632 Møldrup, Jernbanegade 14 17/8029
    clp
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Hulbækvej 38 8830 Tjele 17/8029
    clp
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Skibdalvej 49 8830 Tjele 17/8029
    clp
   • Flere spørgsmål til mødet på fredag :-) - Supplerende spørgsmål 13.11.17. 17/13305
    janb
   • Vibohøj 1 års protokol TØ 13/67005
    jr4
   • VS: Artikler VSF ang udsatte Grønlændere 17/56954
    ncbk
   • Nyhedsbrev fra Limfjordsrådet 12/58912
    roc
   • Re: Partnerskab Skals Enge - udkast til referat af møde 9. november 2017 16/54179
    iny
   • Høringssvar fra Bruger-Pårørende gruppen Vesterbrogade, Merkurvej 12, Skaglen, Asmild Toft og Kærsangervej.pdf 17/44778
    kbl
   • Dagsorden: mødet § 3 gruppen vedr. Gudenåregulativ 17/50180
    snh
   • Resultat af normal kontrol + anlayse for org. mikroforureninger på Mønsted Vandværk - november 2017 12/15151
    dek
   • Resulat at boringskontrol + analyse for org. mikroforureninger på Bjerringbro Vandværk Syd. DGU 67.0556 - november 2017 12/27926
    dek
   • Resukltat af boringskontrol på Thorsager Vandværk. DGU 67.0711 - november 2017 12/12014
    joo
   • 17.11.2017 Dagsorden til møde i embedsmandsgruppen 12/58912
    roc
   • Anmeldelse af jordflytning Hærvejen syd Viborg 17/35482
    pba
   • Resultat af udvidet drikkevandskontrol på Baunen Vandværk - november 2017 12/142707
    joo
   • Skals kontrol.xlsx 17/51642
    flr
   • Kopi af Fredningsnævnets høring af DN om ansøgt dispensation i Åstrup Bakker-fredningen 13/66756
    ip3
   • Kopi af Fredningsnævnets høring af Miljøstyrelsen om ansøgt dispensation i Åstrup Bakker-fredningen 13/66756
    ip3
   • Udsættelse af tilsyn til torsdag den 30/11-2017 17/54231
    edg
   • Morten, DDS karup Gruppen, tilbud på aktivitetsbane, bro og platform ved spejderhytten, Karup 14/25682
    bc6
   • Sjørup ældrecenter BM ref. 5 12/133091
    jr4
   • Tinglyst skøde - 560mp, Viborg Markjorder - Kokholmvej 27, Viborg 17/34369
    tno
   • 10-års beholderkontrol Randersvej 52 VS: Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 17/759
    jg1
   • Færdigmelding, Lyngsøvej 7, byggesag 16/1710
    jha
   • 10-åes beholderkontrol, Brunbankevej 8, 8800 Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, - 2017-11-11_16-6_Brunbankevej 8_1.pdf 17/759
    jg1
   • Firhusevej 2, 7470 Karup, Anm: Beholderkontrol- 17/759
    jg1
   • Jette Skott Kristensen, Ikast-Brande Kommunene - KITA region Nord- og Midtjylland - indkaldelse til møde i Hjørring 30-11-2017 17/6196
    es
 • 13.11.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Flexskema Lise Kjeldgaard Jensen 2017 16/62598
    inda
   • Færdigmelding, Østervang 13, byggesag 17/48765
    lirm
   • Dialog om placering af tankanlæg fra den 22-09-2017 - Arla Foods Rødkærsbro mejeri, århusvej 15, 8840 Bjerringbro 17/47939
    vbp
   • Opfølgning på telefonsamtale mht. afslutning af bygegsag - H. C. Andersens Vej 9, Viborg 16/35372
    vbp
   • Henvendelse om møde angående - Indretning af kontorlokaler for Sparekassen Thy Vestergade 2 i Viborg.msg 17/51820
    vbp
   • Orientering om materiale til afslutning af byggesag - Kantine - Fanøvej 6 Viborg. 17/10407
    vbp
   • Henvendelse om flugtveje - niveaufri adgang - Højlager mv. F&H, Gl. Skivevej 70, 8800 Viborg 15/66255
    vbp
   • 11-10-2017 17/389
    lr1
   • 10-10-2017 17/389
    lr1
   • 09-10-2017 17/389
    lr1
   • 06-10-2017 17/389
    lr1
   • 05-10-2017 17/389
    lr1
   • 20-10-2017 17/388
    lr1
   • 19-10-2017 17/388
    lr1
   • 17-10-2017 17/388
    lr1
   • 16-10-2017 17/388
    lr1
   • 18-10-2017 17/388
    lr1
   • 13-10-2017 17/388
    lr1
   • 12-10-2017 17/388
    lr1
   • 11-10-2017 17/388
    lr1
   • 10-10-2017 17/388
    lr1
   • 09-10-2017 17/388
    lr1
   • 06-10-2017 17/388
    lr1
   • 05-10-2017 17/388
    lr1
   • 04-10-2017 17/388
    lr1
   • 03-10-2017 17/388
    lr1
   • 02.10.2017 17/388
    lr1
   • Valgplakater i Viborg Kommune 17/53640
    av4
   • Rock N Barbecue 17/56913
    av4
   • Byggeansøgning, Bruunshåbvej 25, 8800 Viborg 17/56907
    vbp
   • Ny placering af palletanke 17/48072
    edg
   • Godkendt regnskab for Pulje "Aflastning af pårørende til demente i egen bolig" Jnr. 7-2812-3/16 fra Ministeriet 16/48032
    jgf
   • Info TADAA! Delebiler 17/46738
    majoh
   • Puljeansøgninger - endeligt udkast 17/46738
    majoh
   • Sidste chance for puljemidler til kollektiv trafik i yderområder! 17/46738
    majoh
   • VS: Falkevej 11-17 17/56894
    ib3
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Rydalsvej 3 8830 Tjele 17/8029
    clp
   • Viborg Kommune Prinsens Alle 5, 8800 Viborg - Trailer parkeret på Gl. Århusvej, 8800 Viborg 17/56893
    av4
   • Info brev fra ejer - Ørregårdsvej 1, 8831 Løgstrup 17/48687
    idal
   • akut oprensning på Fældalhøjvej 17/52022
    bie
   • Vedr. aftale om mtb-spor på kommunale skovarelaer ved Bjerringbro 14/69444
    iny
   • Låge istykker ved hundeskoven 13/18671
    iny
   • LMO sender OML beregninger til byzone - Møgelkjærvej 8, 8800 Viborg 16/68388
    clp
   • Resultat af licitation Husbondvej-Bjerrevej - Udfaldsliste.pdf 17/49271
    kj
   • Compsoil til Hæruphøjgaard 2018 - Herredsvejen 178, 9500 Hobro 14/22221
    xkk
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Røddingvej 20 8830 Tjele 17/8029
    clp
   • Fjernede palletanke jf. tilsynsbrev 17/48072
    edg
   • Byggeansøgning, Nonbo Mark 22, 8800 Viborg 17/56865
    jha
   • Udløb fra Agro Business Park er lukket 17/53949
    tms
   • NIRAS orientere konsulent om revurdering - Tasumvej 39, 7850 Stoholm 17/54345
    clp
   • Programmering af babysimulator 16/35069
    fga
   • Introduktion til ny RealCare partner i Skandinavien 16/35069
    fga
   • Rørgårdsvej 23, Stoholm - oprensning 17/56856
    pba
   • Anmodning om hegnsyn 17/56849
    fkc
   • Anmodning om hegnsyn 17/56849
    fkc
   • Anmodning om hegnsyn 17/56847
    fkc
   • Tinglysning af vådområde i Skals Enge. 13/91749
    iny
   • Følgeskrivelse samt vedhæftet fil med spørgsmål til Viborg Kommune vedrørende tillæg 1 til lokalplan 164. 17/13305
    janb
   • SV: Budget for arkæologisk forundersøgelse: Vedr. vandledning fra Aalborgvej i Viborg, langs Nordre Ringvej og til Hobro Landevej. 16/49341
    kft
   • Resultat af opfølgende bakt. kontrol af drikkevandet på Bollervej 21, 8800 Viborg - oktober 2017 17/48873
    joo
   • Nyhedsbrev uge 45, 2017 14/31151
    gh
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Søndersøvej 63 8800 Viborg 17/8029
    clp
   • der spørges til bemærkninger til referat /sag - Indretning af kontorlokaler for Sparekassen Thy Vestergade 2 i Viborg 17/51820
    vbp
   • henvendelse om solcellelamper og p-plads 13/18671
    iny
   • Mail vedr. tilsyn på Guldborgvej 12, Mønstedvej 25A og Bjerring Hede 48 16/58522
    kkg
   • Mail vedr. tilsyn på Guldborgvej 12, Mønstedvej 25A og Bjerring Hede 48 17/49350
    kkg
   • Rentefastsættelse af OTC Rente 45337147C-BCQ2W - 14.02.2018 12/75657
    nac
   • Analyser af regionale ruter, sendt august 2017 17/56772
    majoh
   • Ekstra møde i Trafikstyregruppen i efteråret 2017 17/56772
    majoh
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 7470 Karup J, Rørgårdsvej 5 17/8029
    clp
   • Opdaterede rute analyser - melding om fejl i opdateringen 17/56772
    majoh
   • Ruteanalyser fra Midttrafik 2017 17/56772
    majoh
   • Mail vedr. tilsyn på Guldborgvej 12, Mønstedvej 25A og Bjerring Hede 48 17/49330
    kkg
   • Brev om tilpasning af regionalt rutenet 17/56772
    majoh
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Jegstrupvej vest 136 8800 Viborg 17/8029
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 7470 Karup J, Åhusevej 52 17/8029
    clp
   • Brev til borgmester Torsten Nielsen - 2017 - regionsmøde 17/56772
    majoh
   • Analyser af regionale ruter - 2017 17/56772
    majoh
   • Materiale til møde i Styregruppen for Midttrafiks trafikplan fra 2018 17/56772
    majoh
   • Resultat af begrænset drikkevandskontrol på Sjørup Vandværk - november 2017 12/23334
    dek
   • Bruttoliste fra Regionen 2017 17/56772
    majoh
   • Bruttoliste - ruter 2017 17/56772
    majoh
   • Resultat af analyse for chloridazon på Hammershøj Vandværk boring DGU 57.908 - november 2017 12/11987
    joo
   • Kopi af mail fra Bjerregrav Borgerforening - ønsker om ændring af lokalplan B-111 for Rishøjen 21-23 i Bjerregrav 17/44969
    mtro
   • Referat fra styregruppemøde den 29. maj 2017 17/56772
    majoh
   • Resultat af bakteriologisk drikkevandskontrol på Kjeldbjerg Vandværk. B1 (Ny). DGU 55.491 - novmebr 2017 12/16047
    dek
   • Fra Christopher Holland RE: Domkirkekvarteret - bemærkninger Trafik og parkeringsanlyse 17/31289
    jh7
   • Spørgsmål til Viborg Kommune vedrørende tillæg 1 til lokalplan 164. - Spørgsmål til Viborg Kommune vedrørende opførsel af 20 boliger til Flygtninge og andre socialt udsatte på det grønne område mellem Erantisvej og Valmuevej.docx 17/13305
    janb
   • Bilag til regninger.docx 16/68720
    ilp
   • Mail fra bygherrer med revisionspåtegning af skema C 16/50793
    evg
   • Referat fra Styregruppemødet den 25. oktober i styregruppen for Midttrafiks trafikplan 17/56772
    majoh
   • Resultat af bakteriologisk kontrol på Kjeldbjerg Vandværk. B2, DGU 65.0501 - november 2017 12/16047
    dek
   • SV: vedr. Sagsnr.: 17/41018 17/41018
    abmi
   • Trafikplan Midttrafik - bilag til styregruppemøde marts 2017 17/56772
    majoh
   • Dagsorden til mødet Styregruppen for Midttrafiks trafikplan 2018 - 2021 den 25. oktober 17/56772
    majoh
   • Resultat af bakteriologisk kontrol på Kjeldbjerg Vandværk - november 2017 12/16047
    dek
   • Orientering om køreplanproces K18 - bestillere 16/36371
    majoh
   • Resultat af bakteriologisk kontrol på ledningssnet - Kjeldbjerg Vandværk. - november 2017 12/16047
    dek
   • Byggeansøgning, Teglmarken 1, 8800 Viborg 17/56764
    jno
   • Resultat af analye for chloridazon på Hammershøj Vandværk boring DGU 57.591 - november 2017 12/11987
    joo
   • Beslutningsprotokol fra repræsentantskabsmødet og bestyrelsesmødet i Midttrafik den 3. november 2017 16/36387
    majoh
   • Viborg, Sct. Mathias Gade 50 - Altaner og værn til godkendelse 17/41935
    mehm
   • Resultat af opfølgende bakt. kontrol af drikkevandet på Benslehøjvej 5, 7470 Karup - november 2017 17/41839
    joo
   • Resultat af opfølgende bakt. kontrol af drikkevandet på Vigstrupvej 36, 8800 Viborg - november 2017 17/43136
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Korreborgvej 29, 8850 Bjerringbro - november 2017 17/56759
    joo
   • Forslag til ny skiltning ved 3 forretninger ONLY iCi salonen og Havanna Shoes, Sct. Mathias GAde 50, 8800 Viborg 17/55357
    mehm
   • Resultat af opfølgende bakteriologisk kontrol af drikkevandet på Bredholt 4, 8850 Bjerringbro - november 2017 17/50519
    joo
   • Rettet OML beregning for N-depositioner fra biogasanlæg ved Sønderupvej 1, 8830 Tjele 17/54372
    edg
   • SV: Regulativkontrol i Gudenå nedstrøms Tange Sø 17/2055
    flr
   • 1. udkast til beregning af kumulativ N-depositioner fra biogasanlæg og andre ejendomme 17/54372
    edg
   • Mail fra Bs. med oplysning om kommunegaranti 17/43114
    evg
   • Kort over sø på matr. 4c.docx 17/56729
    vdb
   • Byggeansøgning, Bruunshåbvej 25, 8800 Viborg 17/56727
    vbp
   • Ansoegning om sø på Tukærvej 20 17/56729
    vdb
   • Færdigmelding, Finlandsvej 9, byggesag 17/48339
    mie
   • Etablering af ny sø - BOM-nummer: miljoe-2017-25057 17/56729
    vdb
   • Fra Access City Award Secretariat Re: Access City Award - press release - video and registration form 12/35831
    jh7
   • Fra Access City Award Secretariat Re: Access City Award - press release - video and registration form 12/35831
    jh7
   • Færdigmelding, Oldagervej 4, byggesag 17/39224
    mie
   • Forlængelse af tilladelse matr. nr. 2e og 2g Trehuse, Frederiks i Viborg kommune 17/54035
    vdb
   • Byggeansøgning, Isfuglebakken 5, 8831 Løgstrup 17/56715
    lirm
   • Elmevangen 9 - kloakplan 15/24235
    peph
   • Færdigmelding, Fanøvej 21, byggesag 17/16816
    mie
   • Rentefastsættelse af OTC Rente Kontrakt nr. 1132214/1459111 14.02.2018 12/75657
    nac
   • Midt- og Vestjyllands Politi sender referat fra Kredsrådsmødet den 25. oktober 2017 14/10619
    sni
   • Fra Access City Award Secretariat: Access City Award 2018 – Viborg among the finalists 12/35831
    jh7
   • Byggeansøgning, Industrivej 13, 8800 Viborg 17/56706
    peb
   • Forespørgsel vedr. Tadaa Car 17/46738
    majoh
   • Forespørgsel vedr. Byens Bil 17/46738
    majoh
   • Vedr. Rettelse til Ferdinandslund Bæk og Gaffelbæk i Favrskov Kommune 17/3460
    hsjen
   • Vedr. Vandråd Randers Fjord - anmodning om oversigt over vandløbsindsatser der IKKE er overført fra VP1 til VP2 17/3460
    hsjen
   • Vedr. Vandråd Randers Fjord, liste over vandløb drøftet på 4. møde 17/3460
    hsjen
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Romlundvej 52 8831 Løgstrup 17/8029
    clp
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Ørregårdsvej 1 8831 Løgstrup 17/8029
    clp
   • Elmevangen 16 - Færdigmelding 15/24252
    peph
   • Foreløbig berigtigelse 16/837
    evg
   • Mail fra LBF vedrørende foreløbig berigtigelse 16/837
    evg
   • Jegstrupvej 13 - færdigmelding 15/18981
    peph
   • SV: Vedr. betaling for separatkloakering 14/31865
    tms
   • Vedr.: Status på Kirkebyvej 7, Aalestrup 14/53449
    tms
   • Frisholtvej 82 - rykker for status 17/52688
    peph
   • Færdigmelding, Venøvej 1, byggesag 16/26944
    dkb_slettet_1
   • Høringssvar Borgerråd Center for Mestring.pdf 17/44778
    kbl
   • Høringssvar Bruger- og Pårørenderådet for Aktivitetshuset på Skriversvej.pdf 17/44778
    kbl
   • Høringssvar Katrinehaven.pdf 17/44778
    kbl
   • Karup Å systemet - optælling af gydebanker 2016 13/11222
    roc
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Bombesvarelse 13-11-2017 12_13_48.pdf 17/48765
    lirm
   • SV: Mail vedr. tilsyn på Guldborgvej 12, Mønstedvej 25A og Bjerring Hede 48 17/49330
    kkg
   • Principskitse - BNBO 13/37200
    cli
   • Supplement til byggetilladelse angående ændringer til projekt - vandforsyning til sprinkleranlæg - Byggesag nr 2015-1219 Udvide højlager ved FH Gl Skivevej 70 Viborg.msg 15/66255
    vbp
   • Supplement til byggetilladelse -udvide højlager ved F&H_Gl. Skivevej 70, 8800 Viborg_2017-11-13.pdf 15/66255
    vbp
   • Bombesvarelse 13-11-2017 15_49_42.pdf 15/66255
    vbp
   • Bekræftelse på at ejer selv står for pleje af gravhøj på Rindsholmvej 94B, 8800 Viborg 17/52409
    cfu
   • E-mail: Dispensation til byggeri på Kokærvænget 10, Tapdrup 17/51703
    vdb
   • Kloakkort, TAB til Rambøll: Sundstrup - referat af møde den 7.11.2017 17/33866
    aa5
   • Sct. Mogens Gade 36, 8800 Viborg Orientering om sagsbehandling vedr. træ 14/51670
    bkb
   • Stærelunden 1 - sender købsaftale til underskrift hos køber 17/48378
    hbl
   • 13.11.17 Byggetilladelse til garage. Nordskoven 4, 9632 Møldrup.pdf 17/55014
    lirm
   • Bombesvarelse 13-11-2017 15_03_57.pdf 17/55014
    lirm
   • Notat angående nedsivning/udledning 16/63970
    tms
   • Mail til entreprenør - Separatkloakering på Trehusevej 15/17578
    peph
   • Nedrivningstilladelse til at_nedrive dele af bygning_Århusvej 15 8840 Rødkærsbro_2017-11-13.pdf 17/55395
    vbp
   • Svar til Magnus Gorridsen Fischer ifb. med anmodning om aktindsigt 17/22489
    mie
   • Bombesvarelse 13-11-2017 14_35_27.pdf 17/55395
    vbp
   • _BR15 - Partshøring - generel_midlertidig rådighed over nabogrund for udførelse af byggearbejde_Gylfesvej 8 8800 Viborg_2017-11-07.pdf 17/43969
    jha
   • svar vedrørende Skals - Vorning Ålaug - sendt til Ole Vagn Nielsen 17/54027
    lss
   • Bombesvarelse 13-11-2017 13_56_43.pdf 16/41364
    mie
   • SV: Compsoil til Hæruphøjgaard - Herredsvejen 178, 9500 Hobro 14/22221
    xkk
   • Anmodning om supplerende oplysninger vedr. ansøgning om bålhytte, Enrico Dalgas Vej 3D, 8800 Viborg 17/56641
    anbs
   • Doc2Mail_flettedokument_1[1].pdf.pdf 17/56855
    llla
   • Partshøring vedrørende etablering af Fiber på Egevej, 8800 Viborg 17/56855
    llla
   • SV: Rørgårdsvej 23, Stoholm - oprensning 17/56856
    pba
   • Bombesvarelse 13-11-2017 13_02_56.pdf 16/20700
    mehm
   • Doc2Mail_flettedokument_1[1].pdf.pdf 17/56836
    llla
   • Partshøring vedrørende etablering af Fiber på Spangsbjerg Park, 8800 Viborg 17/56836
    llla
   • Bombesvarelse 13-11-2017 12_35_29.pdf 17/52635
    lirm
   • Stærelunden 7 - notering af købsinteresse til Dians Mangaard 17/43219
    hbl
   • Viborg FF - Fremskrivningsprocent for 2018 17/56816
    lgr
   • VS Tilsynsrapport - rettet udgave fra tilsyn den 09-11-2017 - Højlager mv FH Gl Skivevej 70 8800 Viborg.msg 15/66255
    vbp
   • Bombesvarelse 13-11-2017 12_20_31.pdf 17/54266
    peb
   • Opfølgning på referet m.v.- iIndretning af kontorlokaler for Sparekassen Thy Vestergade 2 i Viborg.msg 17/51820
    vbp
   • SV: Mail vedr. tilsyn på Guldborgvej 12, Mønstedvej 25A og Bjerring Hede 48 16/58522
    kkg
   • Vedr. nedlæggelse af udlagt privat fællesvej Skaunvej - Jakobsen 20158, Leoni 120662, Viborg Kommune 17/41179 17/41179
    fkc
   • Ang færdigmelding af træpavillon Videbechs Alle 185A 8800 Viborg sags nr 2016-0863.msg 16/37556
    peb
   • Mail til Energi Viborg om evt. byudviklingsarealer i Bjerregrav, Bjerring, Løgstrup, Møldrup og evt. Klejtrup 17/44969
    mtro
   • Brev til Tommi Andersen, Gl. Aalborgvej 17, Bjerregrav - orientering om forundersøgelser til evt. byudvikling i Bjerregrav 17/44969
    mtro
   • Mail til Theis Petersen, Vordevej 12, Løgstrup - orientering om forundersøgelser til evt. byudvikling 17/44969
    mtro
   • Mail til Bjerregrav Borgerforening 8Jørgen Mouritsen og Klaus Kristiansen) - orientering om forundersøgelser til evt. byudvikling i Bjerregrav 17/44969
    mtro
   • Mail til Charlotte Ettrup, Komponisthøjen 24, Klejtrup - orientering om forundersøgelser til evt. byudvikling 17/44969
    mtro
   • Mail til Møldrup Borgerforening (Lone Kastberg) - orientering om forundersøgelser til evt. byudvikling 17/44969
    mtro
   • Mail til Sune Iversen, LE 34 (Esben Tøttrup, Bjerring) - orientering om forundersøgelser til evt. byudvikling 17/44969
    mtro
   • Svar på mail fra Bjerregrav Borgerforening - reviderede ønsker om byudvikling i Bjerregrav og ændring af lokalplan B-111 ved Rishøjen 17/44969
    mtro
   • Til Christopher Holland SV: Domkirkekvarteret - bemærkninger Trafik og parkeringsanlyse 17/31289
    jh7
   • Bombesvarelse 13-11-2017 10_52_23.pdf 16/18364
    vbp
   • 13.11.17 Byggetilladelse til enfamiliehus. Nørreballe 62, 8832 Skals.pdf 17/52568
    lirm
   • Bombesvarelse 13-11-2017 10_40_08.pdf 17/52568
    lirm
   • Bombesvarelse 13-11-2017 10_39_25.pdf 17/33162
    jha
   • Tilbagemelding til ejer på fremsendt materiale omkring franske altaner, Sct. Mathias Gade 50, 8800 Viborg 17/41935
    mehm
   • Byggetilladelse til at_opsætte nye skilte ved ONLY, iCi salonen og Havanna Shoes_Sct. Mathias Gade 50A 8800 Viborg_2017-11-13.pdf 17/55357
    mehm
   • Bombesvarelse 13-11-2017 10_19_58.pdf 17/55357
    mehm
   • Status ang. afrapportering, Heibergs Alle, 8800 Viborg 13/24114
    ag3
   • Ansøger spørger og forvaltningen giver svar om udvalgsmøder i 2018 vedr. behandling af Iglsø Biogas 17/14642
    adno
   • Offentliggørelsesskema 2017 - Skivevej 120, 8831 Løgstrup 17/52320
    xkk
   • Bombesvarelse 13-11-2017 09_32_28.pdf 17/48339
    mie
   • Bombesvarelse 13-11-2017 09_22_17.pdf 17/39224
    mie
   • Bombesvarelse 13-11-2017 09_13_20.pdf 17/16816
    mie
   • Elmevangen 16 - Kvittering på Færdigmelding 15/24252
    peph
   • Jegstrupvej 13 - kvittering for færdigmelding 15/18981
    peph
   • Bombesvarelse 13-11-2017 08_31_05.pdf 16/24122
    mie
   • Frisholtvej 82 - spg til kloakmester om pejling 17/52688
    peph
 • 10.11.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Advokat repræsentant 16/28476
    fkc
   • Byggeansøgning, Hviddingvej 35, 8830 Tjele 17/56496
    jha
   • Henvendelse om godkendelse af pladsindretningen til event -Himlen over Viborg den 11. nov. 2017, Domkirkepladsen 1, Viborg 17/56437
    vbp
   • Supplerende mail til arrangement -Himlen over Viborg Pladsindretning.msg 17/55320
    vbp
   • Oplysning om stillads/tribune der opstilles ifm. arrangement Domkirkepladsen den 11. nov. 2017 17/55320
    vbp
   • Supplerende materiale modtaget til byggesag - nedrive bebyggelse - Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro 17/55395
    vbp
   • Facadetegninger 17/56641
    anbs
   • Situationsplan 17/56641
    anbs
   • Byggeansøgning, Enrico Dalgas Vej 3D, 8800 Viborg 17/56641
    anbs
   • Politiets kvittering for modtagelse af høring om ansøgning om placering af ny bolig tæt på skydebane ved Skals 16/65938
    bkb
   • Markedsføring af julenatbusser/natbusser og information om anderledes kørsel mellem jul og nytår 2017 16/36383
    majoh
   • Rapport nr. 290912 (Dambrugskontrol fra Sejbæk Dambrug Indløb) er registreret 12/13586
    obo_slettet_1
   • Anmodning om fremsendelse af nye hvervsfortegnelser vedrørende kommunale overtaksationskommissioner og statslige taksationskommissioner 17/35970
    hkr
   • Anmodning om fremsendelse af nye hvervsfortegnelser vedrørende kommunale overtaksationskommissioner og statslige taksationskommissioner 17/35968
    hkr
   • Til kommunalbestyrelserne vedr. opdateret brev vedr. udpegninger til de kommunale taksationskommissioner og ekspropriationskommissioner (Id nr.: 313314) 17/35966
    hkr
   • Til kommunalbestyrelserne vedr. opdateret brev vedr. udpegninger til de kommunale taksationskommissioner og ekspropriationskommissioner 17/35958
    hkr
   • Ansøgning om mulighed for overløb på §3 areal ved Odshøjstien / Houlkærvej 17/28855
    dhb
   • Stabilisering af brinker med kokosmåtter i Skive 17/28855
    dhb
   • Rosenvængets Skole 17/905
    ankr
   • Udstykning af matr.nr. 9g Hjarbæk By, Vorde - anmodning om tildeling af vejret i h.t. privatvejslovens §26 stk. 2 (LE34 ref. 1704182) 17/56287
    fkc
   • Foto af grønt areal ved Houlkærvænget - april 2017 17/56631
    dhb
   • Udstykning af matr.nr. 9g Hjarbæk By, Vorde - anmodning om tildeling af vejret i h.t. privatvejslovens §26 stk. 2 (LE34 ref. 1704182) 17/56287
    fkc
   • Nye ledning langs Odshøjstien - tegning fra Energi Viborg 17/56631
    dhb
   • Udgravning af åben bassin - Odshøjstien 17120 17/56631
    dhb
   • FDF 3. kreds Viborg retter henv. om aktivitetsområde ved Søndre Skoles sportsplads 17/56619
    sk
   • ks@vibing.dk - Viborg skøjtebane oplysninger om køleslanger. 17/51583
    am1
   • Nedsivning af kondensat 17/56617
    tms
   • Registreringsmeddelelse U2017-54217. Referencenr. 1506608 17/28068
    mp2
   • Byggeansøgning, Søvsøvej 22, 8800 Viborg 17/56610
    jha
   • SV: Genbrugspladsen Bjerringbro, Engvejen 2A, 8850 Bjerringbro 17/45569
    ib3
   • Færdigmelding, Frisholtvej 22, byggesag 15/24240
    jno
   • Niras spørger til, hvornår projektforslag vedr. fjernevarme til Stenshede vil blive sendt i høring. 17/30308
    mtro
   • Re: Fyrværkerifestival 2018 17/46891
    av4
   • Byggeansøgning, Kildevænget 13, 8830 Tjele 17/56592
    jno
   • Færdigmelding, Søvang 9, byggesag 17/41288
    lirm
   • Byggeansøgning, Rughavevej 56, 8800 Viborg 17/54266
    peb
   • Fra Charlotte Bruland/BSJ: Koteplan for den grønne sti 17/16935
    thra
   • Gudenådalens Rideklub sender lejekontrakt vedr. Engvejen 3 17/15661
    lgr
   • Færdigmelding, Nørdamsvej 20, byggesag 16/30689
    jno
   • Byggeansøgning, Hviddingvej 35, 8830 Tjele 17/56541
    jha
   • Færdigmelding, Erik Glippingsvej 8, byggesag 17/35545
    jha
   • VS: Tilsagn vedr. Pulje til opstart af rådgivnings- og aktivitetscentre - 7-2817-1/11 16/68573
    brkr
   • Tilbagemelding om projekt ved Haller Å 17/24905
    abmi
   • Vedr. Hobro Landevej 152 8830 Tjele 17/4670
    ib3
   • Tilbagemelding projekt i Åresvad Å 17/21638
    abmi
   • Ansøgning om tilladelse til midlertidig helårsbeboelse i sommerhus på Strandvejen 70, Hjarbæk 14/62817
    bkb
   • Billed noter fra områdemøde den 3. november 17/21576
    ppa
   • Team Viborg Pigefodbold - Henvendelse af 9/11-2017 vedr. afslag på kursusansøgning 17/4525
    lgr
   • Orientering fra HMN Naturgas vedr. kommunernes udpegning til repræsentantskab 2018-2021 17/36119
    hkr
   • Team Viborg Pigefodbold - Vedr. afslag på kursusansøgning DBU - Talent ID for scouts 17/4525
    lgr
   • Skema til evaluering af nye hjælpemidler ved stemmeafgivning_Kommunalvalg 2017 16/44162
    mlko
   • 10.08.2017 referat af vandrådsmøde til orientering 17/19022
    hsjen
   • Kystdirektoratet - autosvar/autoreply 17/41018
    abmi
   • Kvittering for modtagelse af e-mail 17/41018
    abmi
   • Sengeindsats 12/8249
    andr
   • At: Afgørelse - Påbud vedr. tilsyn d. 04.10.2017 (1124657) 17/905
    ankr
   • Byggeansøgning, Odinsvej 7, 8850 Bjerringbro 17/56480
    peb
   • Sentida 7i-brochure.pdf 16/35229
    peab
   • Kvittering for henvendelseom byggesag -- Fanøvej 6 Viborg. 17/10407
    vbp
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Advokat repræsentant 16/28476
    fkc
   • Vedr. Calum - Taksation - Viborg 16/28476
    fkc
   • Vedr. Calum - Taksation - Viborg 16/28476
    fkc
   • Bombesvarelse 10-11-2017 13_44_42.pdf 17/48765
    lirm
   • 10.11.17 Byggetilladelse til at lovliggøre diverse bygninger. Østervang 13, 8840 Rødkærsbro.pdf 17/48765
    lirm
   • Forening Polehouse Viborg - Anmodet om yderligere oplysninger 17/56096
    lgr
   • Tilsynsrapport fra tilsyn den 09-11-2017 - Højlager mv. F&H, Gl. Skivevej 70, 8800 Viborg 15/66255
    vbp
   • Godkendelse af indretning af Domkirkepladsen til arrangement – Himlen over Viborg den 11 november 2017 .msg 17/56437
    vbp
   • Bombesvarelse 10-11-2017 10_51_56.pdf 17/55320
    vbp
   • _Byggetilladelse til at_opstille 2 stilladser samt en 12 fods container til eventen Himlen over Viborg lørdag den 11.11.2017_Domkirkepladsen 1_2017-11-10.pdf 17/55320
    vbp
   • Bombesvarelse 10-11-2017 10_55_36.pdf 17/55320
    vbp
   • Tilsynsrapport.dot 2013 doc2mail_udvide højlager ved F&H_Gl. Skivevej 70, 8800 Viborg_2017-11-09.pdf 15/66255
    vbp
   • Bombesvarelse 10-11-2017 15_18_32.pdf 15/66255
    vbp
   • MELD HURTIGT TILBAGE - Samlet udtalelse fra vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord, samt endelige bilag 17/3460
    hsjen
   • Kvitteringsbrev 2 vedr. lovliggørelse af udhus. Klostervej 10, 8840 Rødkærsbro.pdf 17/52205
    lirm
   • Bombesvarelse 10-11-2017 14_20_55.pdf 17/52205
    lirm
   • Kvittering til Sahl Kultur- og Idrætsforening for ansøgning til Start- og udviklingspuljen om opstart af e-sport 17/55676
    sk
   • Mail til Jens Holst: Bemærkninger til Lavias materiale 17/54637
    sk
   • Bombesvarelse 10-11-2017 13_53_25.pdf 17/29284
    mehm
   • _Nedrivningstilladelse til at_nedrive staklade_Søvsøvej 22 8800 Viborg_2017-11-10.pdf 17/56610
    jha
   • Bombesvarelse 10-11-2017 13_50_32.pdf 17/56610
    jha
   • Boruphedevej 3, 8832 Skals: Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til legepladsredskaber til skovbørnehave 16/62877
    bkb
   • Boruphedevej 3, 8832 Skals: Landzonetilladelse til legeplads til skovbørnehave 16/62877
    bkb
   • Anmodning om bemærkninger til anmodning om tildeling af vejret til Svanevej 17/56287
    fkc
   • _Byggetilladelse til at_ombygge stald til gildesal med toilet og køkken_Husrækken 1 8850 Bjerringbro_2017-11-10.pdf 17/55146
    jha
   • Bombesvarelse 10-11-2017 13_38_35.pdf 17/55146
    jha
   • Anmodning om bemærkninger til anmodning om tildeling af vejret til Svanevej 17/56287
    fkc
   • Anmodning om bemærkninger til anmodning om tildeling af vejret til Svanevej 17/56287
    fkc
   • Svar til FDF 3. kreds vedr. brug af areal ved Søndre Skoles sportsplads 17/56619
    sk
   • Oplysning om vandområdenummer Nr. Rind Bæk 17/19022
    hsjen
   • SV: Intern lyn høring i kommunerne opgave 1 af regneark i har indmeldt 17/19022
    hsjen
   • Kommenteret regneark opgave 1 med vandrådets forslag til afgrænsning.xlsx 17/19022
    hsjen
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_lovliggøre skur, brændeskur, drivhus mm._Hyldemosevej 14 8830 Tjele_2017-11-10.pdf 17/55054
    jha
   • Bombesvarelse 10-11-2017 13_06_19.pdf 17/55054
    jha
   • am1@viborg.dk - Svar vedr. køleslanger, Viborg skøjtebane 17/51583
    am1
   • Svar - nedsivning af kondensat 17/56617
    tms
   • Revideret dispensation fra lokalplan nr. 421 vedr. terrænregulering. Arnbjerg Fælled 20, 8800 Viborg_Doknr376088-17_v1.docx 17/50093
    lirm
   • Orientering om revideret dispensation på Arnbjerg Fælled 20, 8800 Viborg 17/50093
    lirm
   • 10.11.17 Supplement til byggetilladelse til enfamiliehus. Arnbjerg Fælled 20, 8800 Viborg.pdf 17/46450
    lirm
   • 10.11.17 Revideret dispensation fra lokalplan nr. 421 vedr. terrænregulering. Arnbjerg Fælled 20, 8800 Viborg.pdf 17/46450
    lirm
   • Bombesvarelse 10-11-2017 12_53_19.pdf 17/46450
    lirm
   • Fremsender landzonetilladelse til 5 shelters Kapt. Undalls Vej 1, 8800 Viborg 17/42684
    anbs
   • Bombesvarelse 10-11-2017 12_23_14.pdf 15/24240
    jno
   • _Byggetilladelse til at_lovliggøre eksist. carport_Sundvej 72A 8832 Skals_2017-11-10.pdf 17/54970
    jha
   • Bombesvarelse 10-11-2017 12_23_51.pdf 17/54970
    jha
   • Bombesvarelse 10-11-2017 12_03_03.pdf 15/38400
    jno
   • Til Christopher Holland: Domkirkekvarteret - bemærkninger Trafik og parkeringsanlyse 17/31289
    jh7
   • _Byggetilladelse til at_inddrage del af carport til beboelse_Blåbærhøj 4 8800 Viborg_2017-11-10.pdf 17/55093
    jha
   • Bombesvarelse 10-11-2017 11_53_42.pdf 17/55093
    jha
   • Bombesvarelse 10-11-2017 11_53_01.pdf 17/41288
    lirm
   • Bombesvarelse 10-11-2017 11_39_16.pdf 17/33809
    jha
   • Til Gudenådalens Rideklub: Godkendelse af lejekontrakt, om tilskud og leje af arealer 17/15661
    lgr
   • Til Charlotte bruland/BSJ: Svar på forespørgsel om koteplan for den grønne sti 17/16935
    thra
   • Bombesvarelse 10-11-2017 11_21_58.pdf 16/30689
    jno
   • Vindumvej 178, 8840 Rødkærsbro miljøgodkendelse - status 17/15147
    mbp
   • Bombesvarelse 10-11-2017 11_10_20.pdf 15/68250
    jno
   • _Nedrivningstilladelse til at_nedrive ejendommen_Over Viskumvej 17 8830 Tjele_2017-11-10.pdf 17/55400
    jha
   • Bombesvarelse 10-11-2017 10_52_50.pdf 17/55400
    jha
   • Bombesvarelse 10-11-2017 10_31_41.pdf 17/35545
    jha
   • Til Torunn Berg SV: Tilgængelighedsprojektet-Det nærmer seg erfaringskonferanse - præsentation fra Viborg, film 12/35831
    jh7
   • Til Torunn Berg SV: Tilgængelighedsprojektet-Det nærmer seg erfaringskonferanse - præsentation fra Viborg 12/35831
    jh7
   • Byggetilladelse til at_opføre et udhus på 50m² samt lovliggøre 3 bygninger._Marinus Svendsensvej 7 8850 Bjerringbro_2017-10-26.pdf 17/46478
    jha
   • Bombesvarelse 10-11-2017 09_29_06.pdf 17/46478
    jha
   • Underretning om offentliggørelse af tilladelse til medbenyttelses af rørlagt vandløb, Viborg Kommune 17/41018
    abmi
   • Kopi af tilladelse til medbenyttelse af rørlagt vandløb 17/41018
    abmi
   • Tilladelse til medbenyttelse af rørlagt vandløb - Tilladelse til medbenyttelse af rørlagt vandløb.pdf 17/41018
    abmi
   • _BR15 - Partshøring - generel_midlertidig rådighed over nabogrund for udførelse af byggearbejde_Gylfesvej 8 8800 Viborg_2017-11-07.pdf 17/43969
    jha
   • Bombesvarelse 10-11-2017 08_30_33.pdf 17/33089
    jha
   • Bombesvarelse 10-11-2017 08_24_52.pdf 17/21027
    mie
   • Udsættelse af sag om anmodning om ændring af BBR i forbindelse med omlægning til landbrug - Teglgårdvej 16B, Møldrup 16/41971
    bkb
   • Bombesvarelse 10-11-2017 08_22_45.pdf 17/52662
    mehm
   • Udløb af beskidt vand til sø 17/53949
    tms
 • 09.11.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Orientering om at der er fremsendt en flugtvejs og pladsfordelingsplan til godkendelse hos MJBR - Kantinetilbygning, Fanøvej 6, 8800 Viborg 17/10407
    vbp
   • Henvendelse om at brandskydeport er justeret/funktionsdygtig - Ny kantinebygning, Fanøvej 6, 8800 Viborg 17/10407
    vbp
   • Færdigmelding af byggesag - Kontortilbygning, Fanøvej 6, 8800 Viborg.pdf 17/10407
    vbp
   • Henvendelse / opfølgning på henvendelse om der er indkommet bemærkninger til naboorientering om dispensation - Unik Funkis udvidelse af produktion og lager Livøvej 10B.msg 17/51908
    vbp
   • Henvendelse / opfølgning på henvendelse om der er indkommet bemærkninger til naboorientering om dispensation - Unik Funkis udvidelse af produktion og lager Livøvej 10B.msg 17/24549
    vbp
   • Svar bud på informationsopgave grønt partnerskab i Viborg Kommune 15/60975
    iny
   • Udløb fra Agro Business Park 17/53949
    tms
   • Sløjfning af olietanke - Firehusevej 2, 7470 Karup.pdf 17/1077
    jnj
   • Anmeldelse og sløjfning af olietanke - Firehusevej 2, 7470 Karup.pdf 17/56442
    am1
   • Lyngvej 18A, B, C - FBA HUSE ønsker at købe 3 grunde 17/56448
    hbl
   • Ændring af adresse fra Koldingvej 117 til Tranebærvej 1, Viborg 17/29171
    btr
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Enemærkevej 20, 8850 Bjerringbro fra home. 17/56450
    mp2
   • Anmeldelse af jordflytning fra Holstebrovej 15, 8800 Viborg 17/56440
    pba
   • Byggeansøgning, Hviddingvej 35, 8830 Tjele 17/56435
    jha
   • VS: Thøger Reenbergsvej/ Henrik Gerners Vej 17/56425
    av4
   • Anmeldelse af olietank - Vestre Skivevej 92B, 8800 Viborg 17/56429
    am1
   • Haresvinget 9 - køber returnerer underskrevet købsaftale 17/53664
    hbl
   • SV: Det Grønne Råd for Viborg Kommune - emner til møde onsdag den 6. december 2017 16/65774
    jrs
   • Advokatgruppens orientering om, at Campingrådet er under konkurs og ikke kan udføre egenkontrol af campingpladser i forhold til campingreglementet 13/80645
    bkb
   • Fwd: afløbsplan 17/41018
    abmi
   • Søndergaard 17/41018
    abmi
   • Det Grønne Råd for Viborg Kommune - forslag om punkt til møde onsdag den 6. december 2017 16/65774
    jrs
   • Tilbagemelding angående kloakering 17/55084
    tms
   • mj22430323@gmail.com - Alskovvej 55, 7470 Karup. Oplysninger om spildolietank 17/51595
    am1
   • Til oreinetering: tilladelse fra Miljøstyrelsen til etablering af shelterplads ved Kaptajn Undallsvej 1, Viborg 17/42684
    anbs
   • Anmodning politifaglig vurdering af trafikfarligheden på Gl. Århusvej igennem Rindsholm 17/44004
    dh5
   • Filterdokumentation for støvfiltre hos RC Beton - Rødkærsbro 17/48072
    edg
   • VS: Partshøring: Udkast til tilladelse til ombygning af kommunevejen Tange Søvejs tilslutning til statsvej 407, Aarhus – Viborg 16/68127
    kj
   • SV: Herredsvejen 146 16/8488
    kkg
   • Svanevej 12, Hjarbæk - matrikulær sag (LE34 ref. 1704182) 17/56287
    fkc
   • rb7@viborg.dk - VS: Banebyeb 17/21757
    jha
   • Re: Fyrværkerifestival 2018 17/46891
    av4
   • rb7@viborg.dk - SV: Banebyeb 17/21757
    jha
   • Tilsagn om lån fra Landsbyggefonden 16/66183
    evg
   • VS: Juleansøgning 17/56380
    av4
   • Bemærkninger til nabohøring, Gl. Aalborgvej 201, 9632 Møldrup 17/38816
    mbp
   • Autosvar:Dokumentation for effekt af gyllekølingsanlæg hos landmænd - Nørreåvej 27, 8830 Tjele 17/52318
    xkk
   • Byggeansøgning, Nøddelunden 25, 8850 Bjerringbro 17/56362
    jno
   • fra styringsreol 14.10.2017.msg 17/43969
    jha
   • byggeriogmiljoe@viborg.dk - VS: Anmodning om aktindsigt [LETT-Worksite.FID8212021] 17/43969
    jha
   • notat.jpg 17/43969
    jha
   • RE: Faktura for opdatering af forundersøgelse, lavbundsprojekt i Skals Å ved Hærup Sø 15/61193
    hsjen
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8830 Tjele, Batum Hedevej 8 17/8029
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 9620 Ålestrup, Kistemosevej 6 17/8029
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8830 Tjele, Batum Hedevej 14 17/8029
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 7850 Stoholm Jyll, Vestergade 31 17/8029
    clp
   • VS: Kvittering for ansøgning - Kvittering for ansøgning(61f286704d2f48da8ef3f3bea3a26045).pdf 17/44833
    kes
   • Information fra Midtjyllands Lufthavn om gældende vedtægter 17/35994
    hkr
   • Mailadresse på Claus Hansen, Skals 16/54179
    iny
   • 2017 - Lokalaftaler - Aftale lønindplacering 3F 17/29343
    esr_slettet_1
   • Orienteringsbrev vedr. handel med andele i Gudenaacentralen a.m.b.a. 17/56194
    jalk
   • 2017 - Lokalaftaler - Lokal aftale vinter 2017-18 17/29343
    esr_slettet_1
   • Advokat repræsentant 17/31435
    fkc
   • Fra Gudenaacentralen 17/56194
    jalk
   • Klage - Viborg Kommunes beslutning om ekspropriation - Lb.nr. 109 (ABN sagsnr. 171869) 17/31435
    fkc
   • Svar fra Politi - ønske om skiltning med "Legende børn" på Rørhøjen i Viborg 17/56285
    jho
   • Svanevej 12, Hjarbæk - anmodning om tildeling af vejret i h.t. privatvejslovens §26 stk. 2 (LE34 ref. 1704182) 17/56287
    fkc
   • Ønske om skiltning med "Pas på mig - legende børn" - skilt på Rørhøjen 17/56285
    jho
   • Fra Sadolin & Albæk: Det sydlige brofæste 17/26665
    rgn
   • Fra CFBO: Helhedsplan Brolandingen 17/26665
    rgn
   • Fra Lars Bramsen: Eksempel på udbudsvilkår 17/26665
    rgn
   • Re: Vedr. byggeplads ved Hobro Landevej 17/53949
    tms
   • Fra Lars Bramsen: Forespørgsel om støj - brofæste 17/26665
    rgn
   • Færdigmelding af byggesag - ny værkstedbygning, Industrivej 8, 9500 Hobro 16/18364
    vbp
   • Billeder fra besøget ved Air Force Training Centre af Viborg Ungdomsskole - 10. klasse 16/35069
    fga
   • Salgstilbud til Viborg Kommune dateret 6. november 2017 17/15232
    bc6
   • Kvittering for ansøgning - Kvittering for ansøgning(d0be3efd894343219537f924f5b49fc7).pdf 17/44833
    kes
   • Færdigmellding, Gl. Århusvej 164, byggesag 17/43914
    jno
   • VS: Matr. nr. 9n og 9g Hjarbæk by, Vorde (Svanevej, 8831 Løgstrup) 17/43594
    lirm
   • Borger klager til borgmesteren m.fl. over tabt arbejdsfortjeneste 17/56240
    lss
   • tojj@viborg.dk - SV: Teglmarken 17/32422
    jha
   • Oplysninger om filter ved smedjeværksted 17/48072
    edg
   • Taksation 104 CS Ejendomme 16/28476
    fkc
   • Notat fra samtale med rådgiver omkring ansøgning om tillægsgodkendelse 17/54959
    edg
   • Re: Hans Tausens Alle, Viborg - nyt vejnavn - svar 16/59419
    btr
   • Spørgsmpl til omfang af oplysninger til ansøgning om tillægsgodkendelse for Grønhøj Bioenergi 17/54959
    edg
   • Færdigmelding, Lokesvej 1, byggesag 17/36588
    jno
   • Supplerende materiale til byggesag om overdækning, læsserampe mv, Vestervangsvej 12, 8800 Viborg 17/52662
    mehm
   • Leverandørense garant for lugtemission fra biofilter 17/54372
    edg
   • Vedr. afgørelse fra Miljøstyrelsen 15/21868
    edg
   • Færdigmelding, Veldsparken 1F, byggesag 16/50883
    jno
   • Kjeld Bonde, fremsender slagstilbud på Kjeldbjergvej 17 17/15232
    bc6
   • Advokat Henrik Tinggaard, Thisted, oplyser at han ikke har mulighed for at fremsende en pris på arealet 17/15232
    bc6
   • Høringssvar fra Leif Overgaard 17/44778
    kbl
   • Udkast til kapitel om støj i VVM-redegørelsen 16/26071
    edg
   • Høringssvar fra Susanne B Andersen 17/44778
    kbl
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8830 Tjele, Burrehøjvej 49, Foulum 17/8029
    clp
   • Færdigmelding, Guldblommevej 2, byggesag 17/47511
    jno
   • Høringssvar fra borgerrådet for bostøtte Handicap 17/44778
    kbl
   • Ansøgning om nedsivningsanlæg på Brandstrupvej 131 17/48612
    peph
   • 17-0261195 - Sejbæk forundersøgelse 17/44833
    kes
   • Færdigmelding, Mosevænget 6, byggesag 17/4377
    jno
   • Mail vedrørende patientrettigheder ved valg af læge 17/7605
    chl
   • Landbrugets bemærkninger til fællesudtalelse fra vandrådet Randers Fjord 17/3460
    hsjen
   • SV: Nabohøring af kvægbesætning på Søndergård, Stanghedevej13, 8800 Viborg 17/38370
    fil
   • KL - Dagsorden til K98-mødet den 12. december 2017 14/58651
    kemn
   • Midttrafik - referat fra Styregruppemødet den 25. oktober i styregruppen for Midttrafiks trafikplan 16/36823
    alm
   • Resultat af normal drikkevandskontrol + analyse for org. mikroforureninger på Foulum Vandværk - november 2017 12/12007
    joo
   • Svar fra Danske Lejere vedr. indstillingsret til hhv. Beboerklagenævnet og Huslejenævnet 17/35947
    hkr
   • Supplerende materiale vedr. byggesag. Kastanievej 14, 9500 Hobro 17/53285
    lirm
   • Resultat af normal drikkevandskontrol + analyse for org. mikroforureninger på Rødding Vandværk - november 2017 12/11996
    joo
   • Herning Kommune - bemærkninger vedr. jernbanen mellem Silkeborg og Århus 16/36823
    alm
   • Lerindvindingstilladelse ved Tindbæk Viborg Kommune 17/51670
    vdb
   • Supplerende materiale til byggesag. Arnbjerg Fælled 20, 8800 Viborg 17/46450
    lirm
   • Arnbjerg Fælled 20, 8800 Viborg - Foto af grund og eksisterende nabo bygning.msg 17/46450
    lirm
   • caa@ta-as.dk - Sjællandsgade 3-5 Viborg - Færdigmelding af byggeriet 15/64372
    jha
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • jordflytning, Holstebrovej 15, 8800 Viborg 17/56440
    pba
   • Taksation 104 CS Ejendomme 16/28476
    fkc
   • Lovliggørende dispensation til oprensning af beskyttet sø på matr. 3a Rogenstrup By, Fiskbæk 17/55650
    aka
   • Oplysninger til ny rådgiver omkring miljøgodkendelse for Feldingbjergvej 23 17/28345
    edg
   • _Byggetilladelse til at_lovligøre udestue samt indrettet tagetage_Vestergade 40 8850 Bjerringbro_2017-11-09.pdf 17/55067
    jno
   • Bombesvarelse 09-11-2017 10_02_49.pdf 17/55067
    jno
   • Oplysning om at der mangler materiale til afslutning af sag - Kontortilbygning, Fanøvej 6, 8800 Viborg 17/10407
    vbp
   • Visning af spildevandsledninger i spildevandsplanen 17/51590
    tms
   • Bombesvarelse 09-11-2017 16_58_50.pdf 16/18364
    vbp
   • Mail til Clemmensen: Bemærkninger til Lavias materiale 17/54637
    sk
   • Sdr. Skole Referat med rådgiver mandag 30/10 2017 14/79721
    bl1
   • SV: Miljøtilsyn - Nørreåvej 27, 8830 Tjele 15/57686
    xkk
   • Bombesvarelse 09-11-2017 16_10_10.pdf 17/43969
    jha
   • Svar på ønske om skiltning med "legende børn"/"pas på mig" på Rørhøjen i Viborg 17/56285
    jho
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre en hal til brug som rehabiliteringscenter for heste._Trevadvej 15 7800 Skive_2017-11-09.pdf 17/33089
    jha
   • Bombesvarelse 09-11-2017 16_05_59.pdf 17/33089
    jha
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre en hal til brug som rehabiliteringscenter for heste._Trevadvej 15 7800 Skive_2017-11-09.pdf 17/33089
    jha
   • Kopi af støjrapport 17/48072
    edg
   • SV: Det Grønne Råd for Viborg Kommune - emner til møde onsdag den 6. december 2017 16/65774
    jrs
   • Mail med brev fra miljøtilsynet den 7-11-2017 17/48072
    edg
   • SV: Det Grønne Råd for Viborg Kommune - forslag om punkt til møde onsdag den 6. december 2017 16/65774
    jrs
   • Redegørelse om indsatsplanens indsatser_Viborg Syd 14/14640
    cli
   • Svar på spørgsmål om udvidelse af eksisterende fabrik Heimdalsvej 8, 8850 Bjerringbro.msg 17/55229
    peb
   • Det Grønne Råd for Viborg Kommune - reminder om møde onsdag den 6. december 2017 16/65774
    jrs
   • Redegørelse Ny-Viborg model 14/14640
    cli
   • Høringssvar i deres fulde ordlyd 14/14640
    cli
   • Oversigt bemærkninger i høringsperioden 14/14640
    cli
   • Indsatsplan for Skelhøje Vandværk 14/14640
    cli
   • Indsatsplan for Bruunshåb Vandværk 14/14640
    cli
   • Indsatsplan for Almind Hede Vandværk 14/14640
    cli
   • Indsatsplan for Almind Kirkeby Vandværk 14/14640
    cli
   • Alskovvej 55, 7470 Karup J. Spildolietank registreres i BBR.pdf 17/51595
    am1
   • Kvittering for tilbagemelding 17/55084
    tms
   • Bombesvarelse 09-11-2017 15_27_21.pdf 17/52531
    lirm
   • Skema til anmeldelse af ændret dyrehold - Kølsenvej 39, 8831 Løgstrup 17/40994
    xkk
   • Svar på henvendelse angående trafiksikkeheden fra Rindsholm til Møllehøjskolen 17/44004
    dh5
   • Svar på henvendelse om sikkerheden i Rindsholm 17/44004
    dh5
   • Kvitteringsskrivelse - henvendelse om trafiksikkerheden i Rindsholm 17/44004
    dh5
   • Orientering om dispensation - Villumhøj 55, 8800 Viborg 17/50004
    lirm
   • 09.11.17 Byggetilladelse til at udbygge carport til garage. Villumhøj 55, 8831 Løgstrup.pdf 17/46844
    lirm
   • 09.11.17 Dispensation fra lokalplan nr. 134 vedr afstand til skel. Villumhøj 55, 8800 Viborg.pdf 17/46844
    lirm
   • Bombesvarelse 09-11-2017 14_45_36.pdf 17/46844
    lirm
   • Svar vedrørende B 67.pdf 17/54659
    kemn
   • Udløb fra Agro Business Park 17/53949
    tms
   • Kvittering for bemærkninger til Nabohøring sagsnr 17/388 16, Gl. Aalborgvej 201, 9632 Møldrup 17/38816
    mbp
   • Fremmødeliste Fitnessdk, Basis uge 42, 43 og 44 samt Operaliste med opstart 13-11-17 12/29178
    gh
   • VS: Dokumentation for effekt af gyllekølingsanlæg hos landmænd - Nørreåvej 27, 8830 Tjele 17/52318
    xkk
   • Gørup Enge - notat elektrodekabel 13/2612
    kes
   • _BR15 - Partshøring - generel_midlertidig rådighed over nabogrund for udførelse af byggearbejde_Gylfesvej 8 8800 Viborg_2017-11-07.docx 17/43969
    jha
   • Team Viborg Pigefodbold - Vedr. kursusansøgning DBU - Talent ID for scouts 17/4525
    lgr
   • Korrespondance med KPF vedr. Hindbærkrattet sendes til MJA 17/27073
    msb
   • Opdatering af forundersøgelse, lavbundsprojekt i Skals Å ved Hærup Sø 15/61193
    hsjen
   • Orientering af Gl. Aalborgvej 55 om ansøgning på Gl. Aalborgvej 53A, Bjerregrav 16/29830
    bkb
   • Bombesvarelse 09-11-2017 12_23_59.pdf 16/67987
    jno
   • notat_opføre en tilbygning til bolig samt en garage_Gylfesvej 8 8800 Viborg_2017-08-07.docx 17/22489
    mie
   • Sagsforløb_opføre en tilbygning til bolig samt en garage_Gylfesvej 8 8800 Viborg_2017-04-27.docx 17/22489
    mie
   • Dispensation til oprensning af sø på matr. nr. 6a Ulbjerg By, Ulbjerg 17/46696
    dhb
   • Offentliggørelsesskema 2017 - Kærbyvej 11, 8832 Skals 17/51627
    xkk
   • Team Viborg Pigefodbold - Kvittering for modtagelse af kursusansøgning 2017 17/4525
    lgr
   • Forening Polehouse Viborg - Vedr. godkendelse som folkeoplysende forening 17/56096
    lgr
   • Bombesvarelse 09-11-2017 11_36_25.pdf 17/52551
    jno
   • Politi - ønske om skiltning med "Legende børn" på Rørhøjen i Viborg 17/56285
    jho
   • 25.08.2017 - Brev til Gylfesvej 10, 8800 Viborg.docx 17/22489
    mie
   • 25.08.2017 - Brev til Gylfesvej 7, 8800 Viborg.pdf 17/22489
    mie
   • 25.08.2017 - Brev til Gylfesvej 7, 8800 Viborg.docx 17/22489
    mie
   • 25.08.2017 - Brev til Gylfesvej 6, 8800 Viborg.pdf 17/22489
    mie
   • 25.08.2017 - Brev til Gylfesvej 6, 8800 Viborg.docx 17/22489
    mie
   • 25.08.2017 - Brev til Gylfesvej 5, 8800 Viborg.pdf 17/22489
    mie
   • 25.08.2017 - Brev til Gylfesvej 5, 8800 Viborg.docx 17/22489
    mie
   • Til Lars Bramsen. Svar på forespørgsel om støj - brofæste 17/26665
    rgn
   • Til Lars Bramsen: Det sydlige brofæste 17/26665
    rgn
   • Viborg Gymnastik Forening - Vedr. vedligeholdelsesudgifter ifm. lokaletilskud 2016 15/73374
    lgr
   • Mail korrespondance med Bruunshåb Forsamlingshus vedr. AC udbetaling 17/25579
    obp
   • Bombesvarelse 09-11-2017 10_57_33.pdf 17/43914
    jno
   • S&B kvitterer til borger på klage over tabt arbejdsfortjeneste 17/56240
    lss
   • B&U kvitterer for klage over tabt arbejdsfortjeneste 17/56240
    lss
   • Oplysning om sagsforløb vedr. ansøgning om læhegn inden for 100 m zoner for gravhøje, Nygårdmark 8 og Hvidevej 28B 17/47108
    anbs
   • Tilbagemelding på henvendelse omkring Matr. nr. 9n og 9g Hjarbæk by, Vorde (Svanevej, 8831 Løgstrup) 17/43594
    lirm
   • Oplysning om sagsforløb vedr. ansøgning om læhegn inden for 100 m zoner for gravhøje, Nygårdmark 8 og Hvidevej 28B 17/47141
    anbs
   • Job og Velfærd kvitterer for klage over tabt arbejdsfortjeneste 17/56240
    lss
   • Bombesvarelse 09-11-2017 10_42_09.pdf 17/44522
    lirm
   • _Byggetilladelse til at_tilbygge udhus med hobbyværksted med carport og overdækket terrasse_Vejlevej 54 8800 Viborg_2017-11-02.pdf 17/46557
    peb
   • Bombesvarelse 09-11-2017 10_29_53.pdf 17/54387
    jno
   • Indberetning af forventet regnskab 2017 (pr. 30.09.2017) til KL 17/22839
    jb6
   • _Nedrivningstilladelse til at_nedrive udestue_Husbondvej 9 8850 Bjerringbro_2017-11-09.pdf 17/54387
    jno
   • Notat til LFST rev 2 kes redegørelse for ansøgt timeforbrug.docx 17/44833
    kes
   • Bombesvarelse 09-11-2017 10_15_58.pdf 17/36588
    jno
   • _Byggetilladelse til at_opføre offentlig tilgængelig toiletbygning_Tange Søvej 19 8850 Bjerringbro_2017-11-02.pdf 17/46305
    peb
   • Til/fra Pernille Christensen VS: Bevaringsværdig ejendom i Rødding 15/64951
    jh7
   • E-mail: Landzonetilladelse til en fælles have på Vibækvej 31, Tapdrup - Landzonetilladelse til en integrationshave.pdf 17/52802
    vdb
   • Mail til sælger at skøde tinglyses og købesum overføres derefter - Viborg Kommunes køb af ejendommen Kokholmvej 27 17/34369
    tno
   • Bombesvarelse 09-11-2017 09_23_57.pdf 15/69301
    jno
   • Kjeld Bonde, rykker for modtagelse af forventet salgstilbud fra bobestyrer 17/15232
    bc6
   • Bombesvarelse 09-11-2017 09_00_17.pdf 16/34918
    dkb_slettet_1
   • Svar til lejer om behandling af klage ved tilsynet - lejemålet Toftegården 12, st.tv., 8800 Viborg 17/53904
    msf
   • Doc2Mail_flettedokument_1[1].pdf.pdf 17/56196
    llla
   • Brevflet 17/56196
    llla
   • Bombesvarelse 09-11-2017 08_52_11.pdf 17/48845
    jha
   • Bombesvarelse 09-11-2017 08_49_17.pdf 17/4377
    jno
   • Bombesvarelse 09-11-2017 08_29_33.pdf 17/49160
    jno
   • Bombesvarelse 09-11-2017 08_15_05.pdf 16/48008
    jno
   • Bombesvarelse 09-11-2017 07_46_49.pdf 17/10498
    dkb_slettet_1
   • Møde om vedligeholdelse af grøft i Bjerring Egeskov den 14. november kl 15.00 17/44307
    flr
 • 08.11.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Svar fra Krista Nielsen på bekræftelsesmail 17/54502
    bb8
   • Supplerende dokumentation på brandklassificeret glaspartier - administrationsbygning, Tindbækvej 16, 8830 Tjele 16/51914
    vbp
   • Supplerende materiale modtaget ti byggesag - Tilbygning til proteinfabrik, Åhusevej 3, 7470 karup J. 17/45079
    vbp
   • Apple/ Wildcat - brug af brændbar isolering i dele af tagkonstruktion 16/20619
    vbp
   • Oplysning om vandforsyning - evt. ibrugtagning af reduceret lager ved FH - Gl. Skivevej 70, 8800 Viborg 15/66255
    vbp
   • Mail fra Erik Albrechtsen med oplæg om Bjerringbros udvikling 17/53820
    heg
   • Haresvinget 9 - køber bekræfter at boreprøver er fine 17/53664
    hbl
   • Toftevej 1 i Skals (LE34 ref. 1608664) 17/56155
    fkc
   • Rosenvænget 24 - køber annullerer handlen 17/48390
    hbl
   • Varslingsbrev 10% 15/5043
    hsjen
   • Knust asfalt som fyld på grusvej 17/56153
    pba
   • Til BDK: Areal syd for banen 14/76019
    rgn
   • Henvendelse fra lodsejer om overdrevsregistrering 17/56140
    aka
   • VS: 17/53640
    av4
   • SV: Borgerindberetning 17/56129
    av4
   • Skriversvej 8 - 1 års gennemgang - kvittering fra TE/MU 13/96094
    jr4
   • Brev fra MST vedr. skrotbil 17/47536
    ddah
   • Rapport AR-17-CA-00604238-01 vedr. Mølholm Fiskeri 1060 - Indløb 1 att: Jens Peder Jøker Trachsel 12/65357
    obo_slettet_1
   • Referat af ledningsejermøde 01 - Modulvogntog Danroots 16/68127
    kj
   • Rapport AR-17-CA-00604263-01 vedr. Høgild Dambrug 1070 - Indløb 1 att: Jimmy Raaby Olesen 12/24035
    obo_slettet_1
   • Procedure for 'dagens iPad-SSA'.docx 15/71621
    jhe
   • Rapport AR-17-CA-00604282-01 vedr. Alskov Dambrug 1100 - Indløb 1 att: Jens Peder Jøker Trachsel 12/30501
    obo_slettet_1
   • Sti på Industrivej (F&H) 17/56125
    kj
   • Rapport AR-17-CA-00604336-01 vedr. Karup Elværks Dambrug 1120 - Indløb 1 att: Rapportmodtager 12/30449
    obo_slettet_1
   • Lastbilsluse på Industrivej 17/56125
    kj
   • Rapport AR-17-CA-00604303-01 vedr. Uhre Dambrug 1160 - Indløb 1 att: Rapportmodtager 12/30496
    obo_slettet_1
   • Referat af ledningsejermøde 01 17/56125
    kj
   • Faktura fra ABAS er ikke udspecificeret 17/54384
    ddah
   • Faktura vedr ABAS 17/54384
    ddah
   • Analyseresultater - spildevand 17/47539
    ddah
   • Kvittering for tømning af sandfang og olieudskiller 17/47539
    ddah
   • Mail fra virksomheden vedr. opbev 17/47533
    ddah
   • VS: XX26112 - Dispensation vedrørende skrotning af biler 17/56121
    ib3
   • Team Viborg Pigefodbold - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/4525
    lgr
   • Ønske om supplerende oplysninger 17/47539
    ddah
   • LFST har modtaget ændringen til din ansøgning om vådområde Rind Enge 15/49079
    aa5
   • SV: Anmodning om begrundelse for at plante inden fro fortidsmindebeskyttelseslinje Nygårdmark 8 og Hvidevej 28B 17/47108
    anbs
   • SV: Anmodning om begrundelse for at plante inden fro fortidsmindebeskyttelseslinje Nygårdmark 8 og Hvidevej 28B 17/47141
    anbs
   • Vandraad_Randers_Fjord_bidrag fra vandrådsmedl_oktober 2017.xlsx 17/3460
    hsjen
   • Vedr. Vandråd Randers Fjord, liste over vandløb drøftet på 4. møde 17/3460
    hsjen
   • Revideret vp1-N-VOP for Limfjorden - version 57 15/49079
    aa5
   • Modtaget sigteanalyse Kongenshusvej 8, Karup 17/46699
    peph
   • Vedr. Vandråd Randers Fjord - anmodning om oversigt over vandløbsindsatser der IKKE er overført fra VP1 til VP2 17/3460
    hsjen
   • Vedr. Vandråd Randers Fjord - anmodning om oversigt over vandløbsindsatser der IKKE er overført fra VP1 til VP2 17/3460
    hsjen
   • Bilag m dokumentation vedr. tilbud fra Tjele Entreprenør 13/19709
    cfu
   • Re: Dispensation til oprensning af gadekær i Hvidding kan udnyttes. 17/49055
    aka
   • Vedr. Vandråd Randers Fjord - anmodning om oversigt over vandløbsindsatser der IKKE er overført fra VP1 til VP2 17/3460
    hsjen
   • Niels Odgaard, Stoholm søger aktindsigt i projektforslag vedr. solvarmeanlæg, Stoholm Fjernvarme 17/53152
    mtro
   • Forening Polehouse Viborg søger om godkendelse som folkeoplysende forening 17/56096
    lgr
   • 2017-10-08 Vandrådet og økonomi, vandplan og praksis 17/3460
    hsjen
   • SV: Viborg marked 17/56092
    av4
   • Ansøgning modtaget fra Tingvej 33 - oktober 2017 14/69160
    joo
   • Ansøgning modtaget fra Vråvej 26, 8830 Tjele - november 2017 14/69160
    joo
   • Koordinering af Workshop med Skals Skole 17/26332
    thra
   • Workshop med elever fra Skals skole i forbindelse med Områdefornyelsen 17/26332
    thra
   • Fejlkobling er rettet 17/42913
    tms
   • Bilag 3, kommentarer til ændrede procedure vedr. markvanding - Kommentarer til møde mellem mellem Viborg Kommunes grundvandsforvaltning og repræsentanter for Landboforeningen Midtjylland.docx 14/43000
    dek
   • Viborg Kommune - høring, tillæg til spildevandsplanen 16/63970
    tms
   • Viborg Kommune - høring, tillæg til spildevandsplanen 17/46630
    tms
   • Landzoneansøgning Herredsvejen 180 med de reviderede kort 17/45821
    vdb
   • Kystdirektoratet - autosvar/autoreply 17/33831
    flr
   • Kvittering for modtagelse af e-mail 17/33831
    flr
   • Tilsynsskema fra miljøtilsyn 2017_Doknr417649-17_v1.pdf 14/68429
    nbi
   • mail ang. Miljøtilsyn 2017.pdf 14/68429
    nbi
   • Resultat af normal drikkevandskontrol + analyse for chloridazon på Tindbæk Vandværk - november 2017 12/37408
    joo
   • Løgstrup, ansøgning om ændring af lokalplan nr. 318 16/44814
    mble
   • LandboForeningen Midtjylland, kommentarer til ændrede procedure vedr. markvanding 14/43000
    dek
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8830 Tjele, Blichers Alle 20/Hønsehuse 17/8029
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 7470 Karup J, Fårbækvej 9 17/8029
    clp
   • Færdigmelding, Tindbæk Byvej 28, byggesag 17/15483
    jha
   • FIE-ark til omplacering af grundkapitalindskud 17/9544
    jalk
   • Kopi til orientering, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm: Landzonetilladelse til brovægt og beholder til overfladevand 16/12059
    mdo
   • Lodsejer har meddelt at der er retableret dræn 16/30758
    flr
   • Re: Ang. sag 14/70351 - Syn af færdigetablering af dræn 14/70351
    8ks
   • Fjends Gymnastikforening - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/31232
    lgr
   • Førespørgsel om udstykning af ejendommen Strandvejen 68, 8831 Løgstrup fra Svend Døssing 17/56046
    mp2
   • Færdigmelding, Hovedgade 38, byggesag 16/54638
    lirm
   • Ravnsbjerg Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/17568
    lgr
   • Kontraktforslag fra Running26 vedr. XTERRA Duathlon 2018 i Viborg 17/53112
    men
   • Vedr. mulighed for genbrugsbutik, Falkevej 9, Viborg 17/56045
    anbs
   • Hans Tausens Alle 1A, 8800 Viborg. Jordvarme, ansøgning indsendelse nr. 1 - 06-11-2017. 17/51583
    am1
   • Aqua Gym Viborg - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/54055
    lgr
   • Bemærkning fra Jamie Cunningham til forslag til lokalplan nr. 479 ved Falkevej i Viborg 16/57402
    rb7
   • Bjerringbro Genbrugsstation, Engvejen 2A, 8850 Bjerringbro 17/56042
    ib3
   • Resultat af anlyse for chloridazon på Bjerringbro Vandværk Syd. DGU 67.0222 - november 2017 12/27926
    dek
   • Færdigmelding, Romlundvej 68, byggesag 16/47423
    lirm
   • Resultat af analyse for chloridazon på Bjerringbro Vandværk Syd. DGU 67.0881 - november 2017 12/27926
    dek
   • Resultat af analyse for chloridazon på Sahl Vandværk. Boring DGU 67.417 - november 2017 12/51722
    joo
   • Borger klager til borgmesteren - kørestolsbruger ønsker en bane at køre på i gågaden 17/56025
    lss
   • Løgstrup G&IF - Vedr. banelys Vordevej 0-136 15/72648
    lgr
   • Henvendelse fra MTIF vedr. fornyelse af lejekontrakt 17/56022
    akr
   • Færdigmelding, Stærkærvej 5A, byggesag 16/58291
    jno
   • Borger klager til borgmesteren vedr. forsinkelse af hendes jobsituation 17/44661
    lss
   • Vedr. Udskillelse af Alhedestien 17/2070
    fkc
   • Referat fra Læs Mat møde november 2017 16/54334
    asra
   • Færdigmelding, Østergade 72, byggesag 17/44522
    lirm
   • Notat fra DN, lokalafd. om vandløb der bør være med i vandplanerne 17/27811
    aa5
   • Rentefastsættelse af OTC Rente Kontrakt nr. 1132218/1459121 - 09.02.2018 12/75657
    nac
   • Vedr. spørgsmål i forbindelse med arbejdet i Vandråd Randers Fjord 17/3460
    hsjen
   • Vejdirektoratets tilladelse til etablering af en boldbane indenfor vejbyggelinje for planlagt udbygning af rute 26 12/116215
    mhp
   • Svar på spørgsmål i forbindelse med arbejdet i Vandråd Randers Fjord 17/3460
    hsjen
   • Forespørgsel om registreret § 3 sø Teglvangen, Viborg 15/33052
    snh
   • Opfølgende spørgsmål ifm vandrådsmødet sidste fredag 17/3460
    hsjen
   • Mail fra Krista Nielsen om møde den 22/11 17/54502
    bb8
   • Herning Kommune sender mail vedr. status notat om infrastruktur - kommentarer senest den 7. november 2017 16/36823
    alm
   • Norddjurs Kommune sender mail vedr. status notat om infrastruktur - kommentarer senest den 7. november 2017 16/36823
    alm
   • Rind Enge - Referat fra BM03 15/49079
    aa5
   • Kystoversvømmelse Sundstrup - projektlederskifte 17/33866
    aa5
   • Re: Valgplakater 17/53640
    av4
   • FISKBÆK - Tinglysning af vådområdedeklaration (LE34 ref. 1700231) 16/63865
    kes
   • Forslag om ændret dimension af rørbroer 15/49079
    aa5
   • SV: Forslag til ændret indkørsel til privat hus 17/55966
    av4
   • VS: Forslag til ændret indkørsel til privat hus 17/55966
    av4
   • Accept af forslag om at Ginnerup Bæk i Favrskov Kommune udgår af VP2 17/3460
    hsjen
   • VS: Møde med SKAT oktober 2017 - materiale på geomidt.dk 16/33432
    cf
   • RE: [Sagsnr.:07/71177] - [Dok.nr.:3060374/12] § 19 tilladelse til nedgravning af testtanke 12/24955
    ib3
   • Tilbud på vendeplads 17/55961
    aa5
   • Re: VALGPLAKATER 17/53640
    av4
   • Re: Valgplakat til gene for ubetinget vigepligt-skilt 17/53640
    av4
   • Re: Valgplakater 17/53640
    av4
   • Viborg FitnessGym - Referat generalforsamling + foreningsregnskab 2016 15/71886
    lgr
   • Bevægelsesglæde i sunde fællesskaber – Klar, parat til skolestart (Forebyggelsespulje 1. november 2017).pdf 16/66630
    kbl
   • Færdigmelding, Vinkelvej 85, byggesag.msg 16/63406
    jno
   • Trivsel i Ulbjerg... Big size - Jumping Fitness (Forebyggelsespulje 1. november 2017).pdf 16/66630
    kbl
   • Viborg Bibliotekerne, oplevelsesture (Forebyggelsespulje 1. november 2017).pdf 16/66630
    kbl
   • Trivselspilot, Bevægelse i Hal og Dagtilbud (Forebyggelsespulje 1. november 2017).pdf 16/66630
    kbl
   • Trivsel i Ulbjerg... (Forebyggelsespulje 1. november 2017).pdf 16/66630
    kbl
   • Seniorfolkemøde 2018 (Forebyggelsespulje 1. november 2017).pdf 16/66630
    kbl
   • Landsforeningen for børn og forældre og trivselspilot Helle Sørensen (Forebyggelsespulje 1. november 2017).pdf 16/66630
    kbl
   • Bevægelsesglæde i sunde fællesskaber – Klar, parat til skolestart (Forebyggelsespulje 1. november 2017).pdf 16/66630
    kbl
   • Søndagskaffe (Forebyggelsespulje 1. november 2017).pdf 16/66630
    kbl
   • Ansøgning om tilladelse til afholdelse af KidsLiga Vintercup MTB i Undallslund den 26. november 2017 17/269
    ip3
   • VS: Vejdirektoratets godkendelse af detailprojekt for ombygning af kommunevejstilslutning til statsvej 407 Aarhus – Viborg, km. 45,118, højre vejside 16/68127
    kj
   • Materiale fra DISIMIT-netværksdag den 31. oktober 2017 16/1337
    es
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Taksation Banebyen Viborg 16/28476
    fkc
   • Taksation Banebyen Viborg 16/28476
    fkc
   • Taksation Banebyen Viborg 16/28476
    fkc
   • Taksation Banebyen Viborg 16/28476
    fkc
   • Knust asfalt som fyld på grusvej 17/56153
    pba
   • Bombesvarelse 08-11-2017 17_32_59.pdf 16/51914
    vbp
   • _Ibrugtagningstilladelse til at_opføre ny administrationsbygning_Tindbækvej 16, 8830 Tjele_2017-11-08.pdf 16/51914
    vbp
   • Bombesvarelse 08-11-2017 14_38_27.pdf 17/43969
    jha
   • Bombesvarelse 08-11-2017 09_37_27.pdf 17/44522
    lirm
   • Principper session8 a4 17/33528
    pefr
   • Tilsynsrapport.dot 2013 doc2mail_opføre ny Rema 1000_Rossensgade 1 8850 Bjerringbro_2017-11-08.pdf 17/27936
    vbp
   • Bombesvarelse 08-11-2017 16_11_36.pdf 17/27936
    vbp
   • Kopi af tilladelse efter vandløbsloven til Dalgas bro - 4 nov 1994 17/1870
    fkc
   • Toftevej 1 i Skals (LE34 ref. 1608664) 17/56155
    fkc
   • Rosenvænget 24 - bekræfter at handlen er annulleret 17/48390
    hbl
   • VS: Viborg Kommunes køb af ejendommen Kokholmvej 27 17/34369
    tno
   • Tilsynsbrev - Vestre Skivevej 128, 8800 Viborg 17/48607
    idal
   • Til BDK: Areal syd for banen 14/76019
    rgn
   • Anmodning om underskrift på skøde af sælger + deponeringskonto - Kokholmvej 27, Viborg 17/34369
    tno
   • Svar på høring om råstofindvinding på Trehuse 4 17/54035
    vdb
   • § 14 afgørelse Tjele Møllevej 29, 8830 Tjele 17/54248
    jg1
   • Træer fældet langs med Gudenåen 17/56120
    flr
   • Intern høring - tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014-2018 16/56797
    tms
   • Til Advokaterne i Jyllandsgården: Areal syd for banen 14/76019
    rgn
   • Følgeskrivelse - deklaration 14/76019
    rgn
   • Udledningstilladelse 17/43760
    tms
   • Udledningstilladelse 17/43760
    tms
   • Anmodning om supplerende oplysninger til ansøgning om sø, Skibelundvej 96, Bjerringbro 17/54446
    anbs
   • § 14 afgørelse. Skift i dyretype på Tjele Møllevej 29, 8830 Tjele 17/54248
    jg1
   • Orientering til lodsejere om at der føres tilsyn med sag om sø og dræn 16/30758
    flr
   • koordinering ang. Workshop Skals skole, lærer 17/26332
    thra
   • Følgemail - Dispensation til udløb fra regnvandsbassin på matr. nr. 2v Elsborg By, Elsborg gennem beskyttet mose - ved Stadionvej 15, 8840 Rødkærsbro) 17/38428
    snh
   • Orientering - Energi Viborg Vand 17/42913
    tms
   • Kvittering - fejlkobling er rettet. 17/42913
    tms
   • Bombesvarelse 08-11-2017 12_46_26.pdf 17/3805
    mehm
   • Forslag til delvis aflysning af LP 147B i offentlig høring 17/55690
    aus
   • Svar fra Martin Bork Sørensen vedr. anmodning om aktindsigt 17/55061
    bfj
   • svar på anmodning om aktindsigt 17/55061
    bfj
   • Bombesvarelse 08-11-2017 12_09_23.pdf 17/15483
    jha
   • Fjends Gymnastikforening - Kvittering på kursusansøgning 2017 17/31232
    lgr
   • Bombesvarelse 08-11-2017 11_31_44.pdf 16/54638
    lirm
   • [Sagsnr.:17/17568] Ravnsbjerg IF - Kvittering på kursusansøgning 2017 17/17568
    lgr
   • Bombesvarelse 08-11-2017 11_22_18.pdf 17/52752
    jha
   • Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm: Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til brovægt og beholder til overfladevand 17/6249
    bkb
   • Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm: Landzonetilladelse til brovægt og beholder til overfladevand. 17/6249
    bkb
   • Koordinering med nabokommuner omkring hvad lystfiskerne må foretages sig i Karup Å systemet 17/55937
    flr
   • Svar på forespørgsel om mulighed for genbrugsbutik på Falkevej 9, Viborg 17/56045
    anbs
   • Aqua Gym Viborg - Vedr. kursustilskudsansøgning "Foredrag og praktiske øvelser" 17/54055
    lgr
   • Bombesvarelse 08-11-2017 11_02_23.pdf 16/47423
    lirm
   • Ang. sag 14/70351 - Syn af færdigetablering af dræn 14/70351
    8ks
   • Til Access City Award Secretariat: Access City Award 2018 - the award ceremony on the 5th 12/35831
    jh7
   • Bombesvarelse 08-11-2017 10_21_36.pdf 16/58291
    jno
   • Kvittering til borger på henvendelse vedr. afklaring af jobsituation 17/44661
    lss
   • Høringsbreve 16/63970
    tms
   • Fælledvej 30A, 8830 Tjele, naboorientering 17/36474
    jg1
   • Kvittering: forespørgsel om status for registreret § 3 sø Teglvangen, Viborg 15/33052
    snh
   • Bombesvarelse 08-11-2017 08_45_55.pdf 17/21027
    mie
   • Mail til Staaling - forslag til mageskifte i Arnbjerg 12/22748
    anp
   • Svar til Vejdirektoratet på partshøring af boldbane ved Finderuphøj Skole (B67) - vilkår accepteres 12/116215
    mhp
   • Bombesvarelse 08-11-2017 08_00_44.pdf 16/36325
    mehm
   • Bombesvarelse 08-11-2017 08_22_33.pdf 16/63406
    jno
 • 07.11.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Vurdering af Bystrup_Gjørup bæjk - ekstra høring 17/19022
    hsjen
   • Færdigmelding af sag/materiale til afslugning af sag - Ny butik, Rossensgade 1, 8800 Viborg 17/27936
    vbp
   • Supplerende materiale modtaget til event - Domkirkepladsen 1, 8800 Viborg 17/55320
    vbp
   • Rådgiver oplyser, at der bygges på eksisterende sokkel - Mammen Byvej 32, 8850 Bjerringbro 17/51841
    vbp
   • Ændringer til projekt - hjælpemiddelservice Viborg Ålandsvej 4 8800 Viborg.msg 17/26256
    vbp
   • Rådgiver sender kopi af materiale der er fremsendt til sag om arealoverførsel ifm. udvidelse af målerstation, Gammelstrupvej 2A, 7850 Stoholm Jyll 17/46408
    vbp
   • Mail fra Kulturstyrelsen: Orientering om påtænkt afslag på fredningsophævelse, Viborg Stations remise 12/131724
    heg
   • Åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 3. november 16/36387
    majoh
   • Mail fra Nykredit med ny kommunegaranti til underskrift 16/837
    evg
   • VS: Ilgsøvej v/ Stoholm 17/55925
    av4
   • Niels Bugges Vej 9 - TO fra EVV om tilbagebetaling 15/55730
    peph
   • VS: Fjernelse af væltet træ 17/29402
    abmi
   • Emailing - Lyngsøvej5-Atelierlayoutpdf.msg 17/43078
    jno
   • Garanti 17/32943
    tojj
   • Hjarbæk drift af virksundæmningen 17/51642
    flr
   • Registreringsmeddelelse - projekt: 1610601 - Ammunitionsvej 2, 8800 Viborg - udstykning - Camp Logos 16/22030
    tno
   • Vedr. Vandråd - vandløb til opgave 2. 17/3460
    hsjen
   • Svar fra Herning kommune omkring udarbejdelse af folder i Viborg kommune. 17/55304
    flr
   • SV: Vandråd - vandløb til opgave 2. 17/3460
    hsjen
   • Leoni rykker for afslutning - SV: Sagsnr. 322889 - Camp Logos etape 5 - Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg 16/22030
    tno
   • Henvendelse vedr. borgermøde i Sundstrup 17/33866
    aa5
   • VS: Udkast til tilsynsnotat fra Gørup Enge besigtigelse 17/27782
    flr
   • Vedr. Vandråd Randers Fjord - bemærkninger til opgave 2 - kunstige og stærkt modificerede vandløb 17/3460
    hsjen
   • Vedr. endnu en forespørgsel ang. Vandråd Randers Fjord 17/3460
    hsjen
   • Vedr. Vandråd Randers Fjord - oplæghenvendelse om spærring ved Vestbirk Vandkraftværk 17/3460
    hsjen
   • Vedr. Vandråd Randers Fjord - bemærkninger til opgave 2 - kunstige og stærkt modificerede vandløb 17/3460
    hsjen
   • VS: 17/53640
    av4
   • Vedr. Vandråd Randers Fjord - bemærkninger til opgave 2 - kunstige og stærkt modificerede vandløb 17/3460
    hsjen
   • Tilladelse fra PhotoCare til brug af billeder fra fotografering nyt byråd december 2017 17/40044
    mfa
   • Vedr. Vandråd Randers Fjord - bemærkninger til opgave 2 - kunstige og stærkt modificerede vandløb 17/3460
    hsjen
   • Spg om vex-filer: Opmålinger vedr. Mønsted bæk 17/35564
    peph
   • Referat BM02 Rind Enge 15/49079
    aa5
   • Næste BM ved Rind Enge 15/49079
    aa5
   • Udkast til aftale om teknisk rådgivning og bistand - Rævind Bæk Vådområde Viborg Kommune.doc 17/8790
    aa5
   • Resen Bæk 17/4627
    flr
   • Orientering om frafald af Klage ID 94124 16/15528
    obo_slettet_1
   • Rådhuskantinen: Arbejdstilsynet Besøgsrapport (1122889) 17/917
    ankr
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 9620 Ålestrup, Nørrevangen 2 17/8029
    clp
   • Hindbærkrattet 53 - tinglyst skøde 17/34975
    hbl
   • SV: Grundvandssænkning i Bjerringbro - Resultat af analyser 17/44233
    abmi
   • SV: Grundvandssænkning i Bjerringbro - Resultat af analyser 17/44233
    abmi
   • SV: Myndighedstilladelser - Rødkærsbro 17/33831
    flr
   • FW: Sænkning og udledning af grundvand ved nyt bassin og ledningssystem ved Stadionvej i Rødkærsbro 17/33831
    flr
   • VS: Fjernelse af væltet træ - image1.JPG 17/29402
    abmi
   • SV: Myndighedstilladelser - Rødkærsbro 17/33831
    flr
   • VS: Myndighedstilladelser - Rødkærsbro 17/33831
    flr
   • RE: Myndighedstilladelser - Rødkærsbro 17/33831
    flr
   • SV: Myndighedstilladelser - Rødkærsbro 17/33831
    flr
   • SV: Myndighedstilladelser - Rødkærsbro 17/33831
    flr
   • Ansøgning om grundvandssænkning og –udledning for kloakprojekt i Rødkærsbro 17/33831
    flr
   • Uddybende klage over afgørelse matr.nr. 518n Viborg Markjorder- Nørremøllevej Nord 28, Viborg 16/29195
    anbs
   • Ansøgning 17/55690
    aus
   • VS: Tag venligst Kirkebækvej 113 ud af lokalplan nr. 147B 17/55690
    aus
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 9620 Ålestrup, Korsvejen 36 17/8029
    clp
   • Ønske om aktindsigt i Ansøgning til statens cykelstipulje 2017 17/39242
    lje
   • Ansøgning om sauna ved Skytteholm, Hald Sø 17/55814
    vdb
   • Afgørelse - Strakspåbud  tilsyn d. 02.11.2017 (1121980) 17/905
    ankr
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 9500 Hobro, Teglgårdvej 30 17/8029
    clp
   • Arealoverførsel matr. nr. 19dq Havredal by, Frederiks fra Geopartner 17/55800
    vdb
   • Færdigmelding, Stenkløvervej 2, byggesag 17/21644
    lirm
   • Vejledning vedr. tilsyn d. 02.11.2017 (1121983) 17/905
    ankr
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Gl. Ålborgvej 56 9632 Møldrup 17/8029
    clp
   • Alcontrol sender prøvetagningsrapport nr. 17345881, boring M5, Revas' affaldscenter 17/6755
    lp8
   • Vejledning vedr. tilsyn d. 02.11.2017 (1121981) 17/905
    ankr
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - GL. Aalborgvej 201 9632 Møldrup 17/8029
    clp
   • Projekt: 1708650 - matr.nr. 6n og 7h Gammelstrup By, Gammelstrup - arealoverførsel (LE34 ref. 1708650) 17/55408
    mp2
   • Alcontrol sender prøvetagningsrapport nr. 17345627, boring B15, Revas' affaldscenter 17/6755
    lp8
   • DDH nyhedsbrev November 2017 13/48870
    tsh
   • Digitalpost: Brev fra Tinglysningsretten - 2017-11-07 01:35:03 (1123289) 16/65594
    hbl
   • Kvittering for svar fra advokat Nørregade 18 B 8850 Bjerringbro.msg 17/55241
    peb
   • ynglefugle registreret i Neckelmann Plantage 14/7962
    iny
   • DBU Jylland - mail til borgmesteren vedr. B67 `s baner 17/55772
    lss
   • At: Vejledning vedr. tilsyn d. 02.11.2017 (1121982) 17/905
    ankr
   • paradepladsen den 30. november 17/55771
    av4
   • Miljøstyrelsens afgørelse i sag om legepladsredskaber til skovbørnehave i fredskov på Boruphedevej 3, 8832 Skals - matr.nr. 3c Sdr. Borup By, Låstrup 16/62877
    bkb
   • Oprensning af Stadionvej - afvanding af sediment 17/29012
    dhb
   • Kvittering for indsendte dokumenter vedrørende Klage ID 204370 16/9606
    dhb
   • Færdigmelding af byggesag - ændre musiklokale til 2 klasseværelser -Trekronervej 12, 8800 Viborg 17/14730
    vbp
   • Sags nr. 16/34607: Hald Ege Idrætscenter - Tilladelse til etablering af fedtudskiller 16/34607
    ib3
   • Færdigmelding af byggesag - nye toiletter og badeforhold - Trekronervej 12, 8800 Viborg 16/39401
    vbp
   • Færdigmelding af byggesag - ombygning - nye toiletter - Trekronervej 12, 8800 Viborg 17/11696
    vbp
   • mail fra ansøger med ønske om politiks behandling af sagen - byggemuligheder og disp fra lokalplanen, Hjarbækvej 29 8831 Løgstrup .msg 17/41545
    mehm
   • Suppl mat til byggesag vedr indretning af restaurant - Statiske beregninger, Kasernevej 9-11, 8800 Viborg 17/29284
    mehm
   • Gl. Århusvej 274c 8800 Viborg-Vendeplads 17/39921
    tojj
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8830 Tjele, Blichers Alle/Afd.K 17/8029
    clp
   • Fornyet spørgsmål vedr. antal boliger ifm forhåndsdialog omkring ny boligbebyggelse - Viborg Baneby - Delområde II Erik Glippings Vej 6 8800 VIborg.msg 17/49779
    mehm
   • Fejljournaliserer dokument 17/54600
    ib3
   • VS: Logbog gyllebeholder skema 2 - Miljøtilsyn Koldkurvej 11 17/6624
    idal
   • Malingsforbrug i malerkabine i Ålestrup 12/24955
    ib3
   • VS: Overdækning af møddingsplads - Miljøtilsyn Koldkurvej 11 17/6624
    idal
   • SV: Kontortilbygning på V1 kortlagt grund - Tørveskæret 15, 8800 Viborg 17/55012
    pba
   • Viborg Gymnasium & HF - undren over Undervisningsministeriets afslag vedr. dispensation til etablering af stx-studieretning 17/55684
    lss
   • Re: Ulovlig parkering ! 17/55697
    av4
   • Re: Ulovlig parkering ! 17/55697
    av4
   • Fælledvej 30 A, 8830 tjele, beredskabsplan - Søren Glud - 2017 17/36474
    jg1
   • Opfølg. container til husdyrgødning - Dåsbjergvej 42, 7800 Skive 17/45437
    idal
   • Resultat af udvidet drikkevandskontrol på Gymnastik og Idrætshø¸jskolen - november 2017K217-04821-01 - DRIKKEVAND - Gymnastik og Idrætshøjskolen 12/137610
    joo
   • henvendelse om ombygning - forandring kontor 1 sal, Industrivej 25, 8800 Viborg 17/55180
    vbp
   • Resultat af normal drikkevandskontrol på Bruunshåb Vandværk - november 2017 12/132545
    joo
   • Skitseprojekt - Tange Kristne Friskole, Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro 17/55177
    vbp
   • Resultat af udvidet drikkevandskontrol på Sdr Rind Vandværk - november 2017 12/137597
    joo
   • Resultat af udvidet drikkevandskontrol på Flyvestation Karup. Vandværk - november 2017 12/61383
    joo
   • Rapport AR-17-CA-00604174-01 vedr. Sahl Vandværk. Boring DGU 67.418 - november 2017 12/51722
    joo
   • Resultat af begrænset kontrol + analyse for sporstoffer på Tindbæk Vandværks ledningsnet - november 2017 12/37408
    joo
   • Rapport AR-17-CA-00606510-01 vedr. Lee Vandværk. Ledningsnet - november 2017 12/60194
    joo
   • Rapport AR-17-CA-00605806-01 vedr. Brandstrup Vestre Vandværk - grundvandspumpe - november 2017 12/135624
    joo
   • Resultat af boringskontrol på Vinkel By Vandværk DGU 67.918 - november 2017 12/129549
    dek
   • Sahl Kultur- og Idrætsforening søger start- og udviklingspuljen om tilskud til opstart af e-sport 17/55676
    sk
   • Resultat af boringskontrol på Vinkel By Vandværk DGU 67.447 - november 2017 12/129549
    dek
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Løvskal Landevej 58, 8850 Bjerringbro - november 2017 17/55673
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Vindelsbækvej 20, 8840 Rødkærsbro - november 2017 17/55672
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Viborgvej 2, 8840 Rødkærsbro - november 2017 17/55670
    joo
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Hovedvejen 8 9632 Møldrup 17/8029
    clp
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Gl. Aalborgvej 55, 9632 Møldrup - november 2017 17/55668
    joo
   • Færdigmelding, Erik Glippings Vej 10, byggesag 17/35549
    jha
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Palstrupvej 17, 8840 Rødkærsbro - november 2017 17/55664
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Vindelsbækvej 18, 8840 Rødkærsbro - november 2017 17/55662
    joo
   • FW: Trafiksikkerhedsrevision af forsat kryds ved Bjerringbro? 17/49271
    kj
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Elmevej 26, 9632 Møldrup - november 2017 17/55661
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Frisholtvej 150, 8643 Ans - oktober 2017 17/55660
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Frisholtvej 144, 8643 Ans By - oktober 2017 17/55659
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Palstrupvej 14, 8840 Rødkærsbro - november 2017 17/55658
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Frisholtvej 126, 8643 Ans By - oktober 2017 17/55657
    joo
   • Færdigmelding, Heibergs Alle 4, byggesag 17/7871
    bhv
   • Sct. Mathias Gade 50 - Udskiftning af facadepartier / gågadebelægning 17/6005
    nhs
   • Region Midtjylland sender dagsorden til mødet 8/11 17/25859
    kemn
   • Henvendelse om grunden Lundborgvej 8, Viborg - tolkning af lokalplan 17/55215
    vbp
   • PlanEnergi sender revideret projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg Stoholm Fjernvarme 14/40564
    mtro
   • Randers Kommune sender mail vedr. samarbejde om den forberende grunduddannelse 17/3992
    kemn
   • Kortbilag til ansøgning 17/55650
    aka
   • Ansøgning side 2 17/55650
    aka
   • Ansøgning side 1 17/55650
    aka
   • Oprensning af sø - lovliggørelse 17/55650
    aka
   • Miljøgodkendelse Feldingbjergvej 23 17/53338
    ib3
   • Mønsted bæk vex filer 17/35564
    peph
   • Vildsvin i mose - lodsejer henvender sig i god tid 17/29417
    dhb
   • Færdigmelding, Bakkehøjen 6, byggesag 16/44077
    lirm
   • Mønsted bæk - EVV udfører ikke vedligeholdelse 17/35564
    peph
   • materiale modtaget til forhåndsdialogmøde den 23-10-2017 angående ny tilbygning - Bjerring Hede 13B, 8850 Bjerringbro 17/53618
    vbp
   • Niras sender opdateret projektforslag vedr. etablering af fjernvarme til Stenshede 17/30308
    mtro
   • Tjele Møllevej 29, 8830 Tjele, kommunikation ml. ans. og kommunen 17/54248
    jg1
   • Materiale til brug for forhåndsdialogmøde - omklædningsrum ved løgstrupshallen- Vordevej 1c, 8831 Løgstrup 17/53631
    vbp
   • Revision af Gudenåregulativet - natur - referat fra møde den 27. oktober 2017 i silkeborg 17/50180
    snh
   • Kvittering for modtagelse af indstilling 17/19022
    hsjen
   • _Brunbankevej 8_revideret_1.pdf, 5-års kontrol 17/759
    jg1
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Viborg Kommune - høring, tillæg til spildevandsplanen 17/46630
    tms
   • SV: Spangsbjerg Høje 1, Viborg - arealer 16/36325
    mehm
   • VS: Spangsbjerg Høje 1, Viborg - arealer 16/36325
    mehm
   • Henvendelse til rådgiver om Event på Domkirkepladsen den 11-11-2017 . 17/55320
    vbp
   • Svar på Bystrup- Gørup Bæk, ekstra høring. 17/19022
    hsjen
   • E-mail: Dispensation til en mobil sauna ved Hald Sø 17/55814
    vdb
   • E-mail: Landzonetilladelse til en mobil sauna 17/55814
    vdb
   • [Sagsnr.:17/55927] Sdr.Rind Juniorklub - Klubtilskud 2018 17/55927
    lgr
   • Mammen Ungdomsklub - Conventus - Oprettelse? 17/55917
    lgr
   • Bjerregrav Junior Klub - Conventus - Oprettelse? 17/55922
    lgr
   • Sdr.Rind Juniorklub - Conventus foreningsdatabase - Oprettelse? 17/55927
    lgr
   • [Sagsnr.:17/55929] Kreativ Klub Bjerring - Klubtilskud 2018 17/55929
    lgr
   • Forespørgsel vedr. gastank på landbrugsejendom - Hærupvej 27, 9500 Hobro 17/50283
    xkk
   • Kvittering for anmedelsen 17/53348
    bie
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om carport. Liseborg Mark 42, 8800 Viborg.pdf 17/54438
    lirm
   • [Sagsnr.:17/55922] Bjerregrav Junior Klub - Klubtilskud 2018 17/55922
    lgr
   • Gl. Tangevej 11 - seneste brev og notat til rådgiver 12/6500
    bie
   • Grøn erklæring om udstykning af matr. nr. 2ø Søgårde, Asmild til Søren Kieldsen 16/59010
    mp2
   • Egeskovej 27 - EVV har fået aftaleseddel 15/54378
    peph
   • Viborg Kommune - høring, tillæg til spildevandsplanen 16/63970
    tms
   • [Sagsnr.:17/55917] Mammen Ungdomsklub - Klubtilskud 2018 17/55917
    lgr
   • Bombesvarelse 07-11-2017 15_13_33.pdf 17/54438
    lirm
   • Varsling af miljøtilsyn Ø. Børstingvej 6 og Vestre Skivevej 63, 7850 Stoholm 17/55915
    kkg
   • Tilsynsnotat fra besigtigelse den 4. oktober 2017 17/27782
    flr
   • Svar til Niras, der laves ny opmåling, vedr. Mønsted bæk 17/35564
    peph
   • Niels Bugges Vej 9 - aftaleseddel til EVV 15/55730
    peph
   • Bombesvarelse 07-11-2017 13_34_17.pdf 17/51841
    vbp
   • Svar til Vinni K. Andersen.pdf 17/52302
    kemn
   • Gudenåregulativ - gennemgang af tidligere afgørelser om øget grødeskæring 17/50180
    snh
   • SV: Klage over afgørelse matr.nr. 518n Viborg Markjorder- Nørremøllevej Nord 28, Viborg 16/29195
    anbs
   • Vedr. aflysning af lokalplan 147B 17/55690
    aus
   • Bombesvarelse 07-11-2017 12_24_52.pdf 17/29284
    mehm
   • Ansøgning til Statens Cykelpulje 2017 17/39242
    lje
   • Bombesvarelse 07-11-2017 12_03_12.pdf 17/21644
    lirm
   • 07.11.17 Byggetilladelse til enfamiliehus. Møgelvang 41, 8800 Viborg.pdf 17/54364
    lirm
   • Bombesvarelse 07-11-2017 11_49_17.pdf 17/54364
    lirm
   • Bombesvarelse 07-11-2017 11_35_08.pdf 17/46450
    lirm
   • Bombesvarelse 07-11-2017 11_31_18.pdf 17/52551
    jno
   • Kvitteringsmail til DBU - kommentar vedr. B67 Viborg 17/55772
    lss
   • _Byggetilladelse til at_opføre en tilbygning til bolig_Gl. Aalborgvej 28 8830 Tjele_2017-11-07.pdf 17/52551
    jno
   • VS: Kvittering for modtaget ansøgning om shelters i fredskov - Kapt. Undalls Vej 1, 8800 Viborg 17/42684
    anbs
   • Bombesvarelse 07-11-2017 11_29_38.pdf 17/33101
    jno
   • NOTAT til VS: 172902604: Forurening på Løvskal Landevej 17/43081
    pba
   • Bombesvarelse 07-11-2017 11_13_05.pdf 17/33327
    jha
   • _Byggetilladelse til at opføre hegn ved butik_Odshøjvej 1F 8800 Viborg st 1_2017-11-07.pdf 17/55412
    peb
   • Ny datao varsling af miljøtilsyn - Sandbækvej 5, 8800 Viborg 17/55085
    kkg
   • SV: Kontortilbygning på V1 kortlagt grund - Tørveskæret 15, 8800 Viborg 17/55012
    pba
   • Bombesvarelse 07-11-2017 10_46_11.pdf 17/11696
    vbp
   • Bombesvarelse 07-11-2017 10_44_36.pdf 17/14730
    vbp
   • Bombesvarelse 07-11-2017 10_43_02.pdf 16/39401
    vbp
   • Kvitteringsmail til Viborg Gymnasium & HF - afslag vedr. dispensation til etbalering af stx-studieretning 17/55684
    lss
   • Grønt skema vedr. udstykning af matr. nr. 100k Viborg Markjorder til LE34 17/48096
    mp2
   • Bombesvarelse 07-11-2017 10_32_35.pdf 17/49010
    jha
   • Tilskud 2018 - Fjandbohus 17/55706
    kj3
   • Endeligt referat fra 5. møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord 17/3460
    hsjen
   • Gl. Århusvej 274c 8800 Viborg-Vendeplads 17/39921
    tojj
   • Svar til Viborg Østre Provsti vedr. anvendelse af Koldskær 3, Bjerringbro 13/66642
    hge
   • Tilsynsbrev - Hvidevej 29 17/27896
    bie
   • Byggetilladelse til at_opføre et enfamiliehus med integreret garage_Rønnestien 23 8800 Viborg_2017-11-07.pdf 17/46804
    mehm
   • Dispensation fra Lokalplan 361 vedr. terrænregulering, Rønnestien 23, 8800 Viborg_7-11-2017.pdf 17/46804
    mehm
   • Bombesvarelse 07-11-2017 09_43_29.pdf 17/46804
    mehm
   • Opfølgning på henvendelse om ombygning - forandring kontor 1 sal, Industrivej 25, 880 Viborg 17/55180
    vbp
   • Kvitteringsbrev vedr. en tilbygning til bolig. Mønsted Skovvej 13, 8800 Viborg.pdf 17/53699
    lirm
   • Bombesvarelse 07-11-2017 09_32_43.pdf 17/53699
    lirm
   • Bombesvarelse 07-11-2017 09_10_56.pdf 17/35549
    jha
   • Meddelelse til Alhedens Idræts- og Kulturcenter om godkendelse af revideret vedtægt 17/29978
    sk
   • Doc2Mail_flettedokument_1[1].pdf.pdf 17/55653
    llla
   • Orientering splidsehul i fortov 17/55653
    llla
   • Bombesvarelse 07-11-2017 08_47_33.pdf 16/33302
    bhv
   • Bombesvarelse 07-11-2017 08_32_23.pdf 16/44077
    lirm
   • Bestilling af brinksikring ved Åresvad Å 17/15149
    flr
   • Hans Tausens Alle 2, Viborg - ændret adresse 16/59419
    btr
   • _Byggetilladelse til at_opføre et enfamiliehus_Hedelyngen 101 8800 Viborg_2017-11-06.pdf 17/28528
    jno
   • Høring - Valg af løsning, Bjerringbro 15/66837
    tms
 • 06.11.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Partshøring fra Vejdirektoratet - Udkast til tilladelse til at etablere en boldbane inden for gældende vejbyggelinjer langs statsvej 409 Søndre Ringvej i Viborg 12/116215
    mhp
   • Høring om ændring af bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber 17/55621
    tms
   • Rådgiver oplyser at der er uploadet supplerende materiale i Byg og Miljø til byggesag - Ny dagligvarebutik, Gyldenrisvej 8, Viborg 17/38978
    vbp
   • Supplerende materiale modtaget til behandling af byggesag - Ny dagligvarebutik (Meny)- Gyldenrisvej 8, 8800 Viborg 17/38978
    vbp
   • Supplerende materiale modtaget til behandling af sag - Event på Domkirkepladsen 1, Viborg 17/55320
    vbp
   • Kvittering for modtagelse af regneark med forvaltningens forslag. 17/19022
    hsjen
   • Kolonihaver 17/55610
    mlaa
   • orientering om brev fra miljø- og fødevareministeren til udsendelse til vandrådsmedlemmer 17/19022
    hsjen
   • Opfølgning teknikkremøde - fremsendelse af winbiodata 17/19022
    hsjen
   • Jens Holst sender Lavias budget 2018 17/54637
    sk
   • Spørgsmål om Vandområde i Kvosted bæk til vandplan - haster 17/19022
    hsjen
   • 25.09.2017 Referat af vandrådsarbejdet 17/19022
    hsjen
   • 08.09.2017 Referat af vandrådsmøde og vigtigt vedr. opgave 2 - Vandråd 2017 Limfjorden 17/19022
    hsjen
   • 25.09.2017 Dagsorden til teknikermøde - Vandråd Limfjorden 2017 17/19022
    hsjen
   • Oplysninger fra sekretariatet om vandrådsarbejdet 2017 - Udpegning som kunstige og stærkt modificerede vandløb 17/19022
    hsjen
   • Tilbagemelding om input til Politisk behandling om vurdering af restaureringstiltag og vandstandsstigninger 17/19022
    hsjen
   • Ansøgning om landzonetilladelse (integrationshave Vibækvej 31 8800 Viborg) 17/52802
    vdb
   • Godkendelse af indfangningssag 1027825 - Bilka, Holstebrovej 79, 8800 Viborg 12/143846
    clp
   • Supplerende materiale vedr. carport. Kirkebækvej 150, 8831 Løgstrup 17/40487
    lirm
   • Overløbssikring, afventer ny tegning: Regnvandsbassin i Tapdrup, 8800 Viborg - VVM-afgørelse 17/32169
    peph
   • Forespørgsel om placering - Sjørupvej 36, 8800 Viborg 17/55596
    peph
   • Gudenåkomitéens Embedsmandsgruppemøde 13/100514
    jojo
   • HASTER - hurtig høring af vandområder til opg. 2 - prioriteres 17/19022
    hsjen
   • Spørgsmål om udpegninger til opg. 2 fra Limfjordsrådet 17/19022
    hsjen
   • Spørgsmål om flere vandløb i indberetningsskemaet 17/19022
    hsjen
   • Forespørgsel om indberetning af flere vandløb til vandrådet - Viborg 17/19022
    hsjen
   • DN's tilslutning til forslag til vandrådet - Viborg 17/19022
    hsjen
   • Byggeansøgning, Hedelyngen 99, 8800 Viborg 17/55578
    lirm
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Viborgvej 378 7540 Haderup 17/8029
    clp
   • Kommentar fra landbrugsrepræsentanten i arbejdsgrupppen om Gørup-Bystrup vandløb. 17/19022
    hsjen
   • Sportsfiskernes viden om Gørup-Bystrup vandløb i Limfjordsoplandet som modificeret vandløb. 17/19022
    hsjen
   • Egeskovvej 27 - ansøgning om nedsivningstilladelse 15/54378
    peph
   • Jens Holst svarer på spørgsmål til Lavia vedr. tilskud 2018 handicapidræt 17/54637
    sk
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8830 Tjele, Blichers Alle 20/Afd. M 17/8029
    clp
   • Spørgsmål om udstrækning forslag om udpegning af Gørup-Bystrup vandløb i Limfjordsoplandet som modificeret vandløb. 17/19022
    hsjen
   • Forslag om udpegning af vandløb i Gørup Enge 17/19022
    hsjen
   • Gl. Viborgvej 10 - ansøgning om nedsivningstilladelse 15/23770
    peph
   • Niels Bugges Vej 9 - ansøgning om udtræden 15/55730
    peph
   • Egeskovvej 41 - ansøgning om nedsivningstilladelse 15/54392
    peph
   • Vedr. Udskillelse af Alhedestien 17/2070
    fkc
   • VS: Julestue 17/55565
    av4
   • Notat. P-plads øst for Tange Kristne Friskole - 01.11.17 - Notat fra myndighedsmøde 17/52783
    janb
   • Følgeskrivelse. Parkeringsplads øst for Tange Kristne Friskole 17/52783
    janb
   • GST sagsID U2010-62708 - vejadgang m.m. til Svanevej 18A-18D 16/38038
    fkc
   • Vedr. tilsagn til Viborg Kommunes ansøgning til Yderpuljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområderne 17/46738
    majoh
   • Opfølgning på jeres korrespondance om Svanevej 16/38038
    fkc
   • Rådgiver anmoder om besigtigelse /drøftelse af mulighed for placering af en brandvej - Hamarvej 1 Viborg 16/43320
    vbp
   • Teledfonnotat 17/55542
    aka
   • Tilføjelse til deltagerkontrakt med kommunens underskrift 16/17638
    roc
   • Vejsag, kokholmvej 35 17/55547
    fkc
   • 03 - BS-referat 25.10.17 16/11071
    cl7
   • Oplæg til Mobilitet til Faglig forum den 7.11.17 13/16044
    tv
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Røddingvej 14, 8830 Tjele - november 2017 17/55541
    joo
   • Ansøgning om dispensation til etablering af sø 17/55533
    aka
   • Henvendelse vedr. uddybning af vandhul opstået på en mark 17/55533
    aka
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 7470 Karup J, Tinghøjvej 43 17/8029
    clp
   • Vedr. omlægning af pr.fl.vej - opfølgning på høring 17/55539
    fkc
   • Sko og hansker Okubaski 12/12651
    bls
   • Sækkevogn Morten 12/12651
    bls
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Sdr Rind Vej 153, 8850 Bjerringbro - oktober 2017 17/55537
    joo
   • Sko Okubazki 12/12651
    bls
   • Liseborgvej 62B - opkræves høj afgift + kontaktoplysninger 17/55115
    peph
   • Have redskaber Morten 12/12651
    bls
   • Leveranceaftale til underskrift på DVR Web 16/66633
    flr
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Vorningvej 50, 8830 Tjele - oktober 2017 17/55535
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Drøwten 21, 8830 Tjele - oktober 2017 17/55534
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Grønhøjvej 31, 8830 Tjele - oktober 2017 17/55532
    joo
   • Tastum/Arbejdsgruppe vedr. byfornyelse - status og videre forløb. 15/70253
    tms
   • Anmeldelse af byggeaffald - Stadionvej 6A 17/53348
    bie
   • Resultat af opfølgende bakt. drikkevandskontrol på Dalvejen 20, 8850 Bjerringbro - oktober 2017 17/46402
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Sødalvej 3, 8830 Tjele - november 2017 17/55531
    joo
   • Ny kode til indberetning af momsrefusion fra Økonomi- og Indenrigsministeriet 17/7685
    amm
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Vorningvej 120, 8830 Tjele - november 2017 17/55530
    joo
   • Byggeansøgning, Nørremøllevej Nord 3, 8800 Viborg 17/55505
    lirm
   • Sejbæk Dambrug - forespørgsel om inddregelse af damme i produktionen 17/40519
    tms
   • Resultat af opfølgende bakt. kontrol af drikkevandet på Enemærkevej 12, 8850 Bjerringbro - november 2017 17/46397
    joo
   • Svar på henvendelse til Region Midtjyllands rådgivende udvalg for psykiatriområdet og det specialiserede socialområde 16/68734
    8mk
   • Referat 23.10.17 Klub Rødding.doc 12/14744
    tjo
   • Referat 25.09.17 Klub Rødding.doc 12/14744
    tjo
   • Referat 25.09.17 Klub Løvel.doc 12/14704
    tjo
   • Referat 23.10.17 Klub Løvel.doc 12/14704
    tjo
   • Brev fra Fusagervej 13 vedr. vej 17/38793
    fkc
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Vorningvej 45, 8830 Tjele - november 2017 17/55526
    joo
   • Vedr. Fusagervej 13 17/38793
    fkc
   • Resultat af fiorenklet drikkevandskontrol på Erikstrupvej 17, 8830 Tjele - november 2017 17/55522
    joo
   • Referat 09.10.2017 SFO Rødding.doc 12/14760
    tjo
   • Referat 03.11.2017 SFO Rødding.doc 12/14760
    tjo
   • Vedr. Fusagervej 13 17/38793
    fkc
   • Delvis afspærring 17/55517
    av4
   • Bygge affald - ombygning Nørdamvej 20, 9632 Møldrup 16/30600
    bie
   • Servitut vedr. ledninger i nedlagt og afstået vejareal ved Industrivej 15/72942
    fkc
   • Servitut vedr. ledninger i nedlagt og afstået vejareal ved Industrivej 15/72942
    fkc
   • Ansøgning om etablering af lokal regnvandsløsning 15/57249
    peph
   • Rekvisition 15/75275
    mic
   • Oplæg til jordprøver (3 felter med 2 prøvetagningsdybder) på Gl Tangevej 11, Bjerringbro 12/6500
    bie
   • Servitut vedr. ledninger i nedlagt og afstået vejareal ved Industrivej - image001.png 15/72942
    fkc
   • Byggeansøgning, Nørrehedevej 14, 7470 Karup 17/55506
    bkb
   • Byggeansøgning, Nørrehedevej 14, 7470 Karup 17/55382
    jha
   • Taksation Banebyen Viborg 16/28476
    fkc
   • SV Opsigelse af supportaftale Sharp Mx5112 Viborg Kommune.msg 17/41252
    erbm
   • KMD Log Management kontrakt uderskrft fra KMD 17/55451
    es
   • Re: SV: Ændring af miljøtilsynsdato 16/237
    ib3
   • Underskrevet revisionsinstruks LOA 13/70628
    lku
   • Revisorerklæring LOA - projekt sØnæs 13/70628
    lku
   • Rosenvænget - Christian Korsgaard annullerer købstilbud 17/55493
    hbl
   • Nyt købstilbud Rosenvænget - Sivakaran 17/55493
    hbl
   • Købstilbud Rosenvænget - gamborg byg 17/55493
    hbl
   • Købstilbud Rosenvænget - thomas karup 17/55493
    hbl
   • Tilbudblanket Rosenvænget - Christian Korsgaard 17/55493
    hbl
   • Købstilbud Rosenvænget - Allan Lehrmann 17/55493
    hbl
   • Købstilbud Rosenvænget - Claudia Nagy 17/55493
    hbl
   • Nyt købstilbud Rosenvænget - Viborg - Thomas Kjær 17/55493
    hbl
   • SV: Byggemodning - Licitationsannonce 17/55494
    tojj
   • Tilbudsblanket Rosenvænget - Werner Peter 17/55493
    hbl
   • Købstilbud rosenvænget - Sivakaran Sivayogajeyam 17/55493
    hbl
   • Købstilbud Rosenvænget - Brian Vistisen 17/55493
    hbl
   • Fra Pernille Overgaard Jensen: Domkirkekvarteret: Snit til museet 17/13787
    jh7
   • Købstilbud - Rosenvænget - Viborg, Thomas Kjær 17/55493
    hbl
   • Købstilbud på udstykning i Rosenvænget - Anette og Rasmus Jønsson 17/55493
    hbl
   • Nytorv 11 17/41053
    fkc
   • Nytorv Viorg. 17/41053
    fkc
   • Hedemølle Fakturering 14/17336
    kes
   • Mammen spildevand 13/95948
    ib3
   • Resultat af forenklet drikkevandskontro på Hobrovej 55, 8830 Tjele - november 2017 17/55492
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Kvorning Møllevej 20, 8830 Tjele - november 2017 17/55491
    joo
   • AgriNord sender oplysninger - Herredsvejen 193, 9500 Hobro 17/37764
    clp
   • Resultat af opfølgende bakt. kontrol på Holstedbrovej 156, 8800 Viborg - november 2017 17/45843
    joo
   • Nytorv 17/55484
    fkc
   • Nytorv 17/55484
    fkc
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Hviddingvej 41, 8830 Tjele - november 2017 17/55487
    joo
   • Stillings Gaard - ansøgning om etablering af udeserveringsareal på Nytorv 17/55484
    fkc
   • Ansøgning om udeservering på Nytorv 2018 17/55482
    fkc
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Haversmosevej10, 8830 Tjele - november 2017 17/55479
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Hobrovej 69, 8830 Tjele - november 2017 17/55477
    joo
   • Underskrevet leverandørkontrakt gældende til 30/9-18 12/8773
    andr
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Marsvinslundvej 13, 8800 Viborg - oktober 2017 17/55476
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskonrol på Dollerupvej 153, 8800 Viborg - oktober 2017 17/55474
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Lille Torupvej 12, 8832 Skals - oktober 2017 17/55473
    joo
   • Underskrevet leverandørkontrakt gældende til 30/9-18 12/8771
    andr
   • partnerskabsaftale med Super Brugsen Karup 17/55471
    lry
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Erikstrupvej 16A, 8830 Tjele - oktober 2017 17/55470
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Engholmvej 9, 8832 Skals - oktober 2017 12/103872
    joo
   • Underskrevet leverandørkontrakt gældende til 30/9-18 12/8772
    andr
   • KMD Log Management aftale med Viborg kommune underskrift (mangler KMDs underskrift) 17/55451
    es
   • Kvittering for ansøgning - Kvittering for ansøgning(8e92c2d89e134ef58a08fc10874e572a).pdf 17/44834
    kes
   • Revideret brandplan ift. opfølgning på byggesag - administrationsbygning, Tindbækvej 16, 8830 Tjele 16/51914
    vbp
   • Lars Jensen om møde på rådhuset den 15. november 2017 om mulighed for at bebygge matr.nr. 11b Vorde By, Vorde 17/54849
    bkb
   • Byggeansøgning, Norremøllevej Nord 3, 8800 Viborg 17/55457
    lirm
   • Medlemmer til Samrådet 17/53041
    eb2
   • LBF 0141 Regnskabsgennemgang 2016 17/23437
    jalk
   • RG.2016.0141 Regnskabsgennemgang 2016 for Boligselskabet Viborg Amt LBF 0141 17/23437
    jalk
   • Regnskabstal fra Bs. Viborg 17/23437
    jalk
   • Vranumvej 6, 8800 Viborg Jordvarme, anmeldelse, indsendelse nr. 1 - 03-11-2017. 17/55424
    am1
   • VS: Rykker reguleringskontoopgørelse 2016, Bs. Viborg, afd. 12, Houlkærvænget - Jnr.: 1812 17/23437
    jalk
   • Mail fra journalist Morten Munkholm om aktindsigt i ansøgninger om partistøtte siden 2012 17/55413
    ds2
   • SV: RI.2016.0387 SV: Tilsynet med den almene boligorganisation [boligorganisation] 17/23437
    jalk
   • Indberetning af årsregnskabet 2016 17/23437
    jalk
   • Indberetning af årsregnskabet 2016 17/23437
    jalk
   • Indberetning af årsregnskabet 2016 17/23437
    jalk
   • Indberetning af årsregnskabet 2016 17/23437
    jalk
   • Finderuphøj skole - 1 års garantieftersyn - Tømrer. 14/68919
    bl1
   • Basis lister uge 42+443+44 2017 12/29178
    gh
   • Kopi af svar fra Politiet til borger om vigepligt ved Banegårdspladsen 17/55423
    jho
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 7470 Karup J, Ulvedalsvej 30, 32 og 34 17/8029
    clp
   • SV: Endelig bestilling af bordebænke 16/10125
    hdh
   • Byggeansøgning, Odshøjvej 1F, 8800 Viborg 17/55412
    peb
   • Supplerende materiale til byggesag. Sølvmågevej 2, 8831 Hjarbæk 17/52635
    lirm
   • Rabat på valgkampagne fra Radio Viborg = 10 ekstra spots 17/27199
    mt
   • Svar fra Politi - vurdering af ønske om trafikspejl fra Silkeborgvej mod Rindsholmvej i Almind 17/55411
    jho
   • Børnepasning ifm. borgermøde den 8. november 17/46062
    sni
   • Arealoverføærsel matr.nr. 6n og 7h Gammelstrup By, Gammelstrup fra LE34 17/55408
    mp2
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 7470 Karup J, Ulvedalsvej 56 17/8029
    clp
   • Styringsrapport Lejerbo Møldrup 17/23437
    jalk
   • Tilbagemelding på miljøtilsyn - Wash World Viborg 17/46507
    bie
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Rogenstrupvej 12 8831 Løgstrup 17/8029
    clp
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Rogenstrupvej 15 8831 Løgstrup 17/8029
    clp
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Egelundvej 1B 8800 Viborg 17/8029
    clp
   • Byggeansøgning, Over Viskumvej 17, 8830 Tjele 17/55400
    jha
   • Model_for_Gevinstrealisering-2017-10-27.pdf 16/1337
    es
   • Kvalitetsreview af business cases-2017-10-27.pdf 16/1337
    es
   • Materiale fra DISIMI-workshop om gevinstrealisering den 27. oktober 2017 16/1337
    es
   • Stærelunden 7 - køber returnerer underskrevet købsaftale 17/48378
    hbl
   • Byggeansøgning, Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro 17/55395
    vbp
   • Fra Dennis Laursen, Vestergade 4, Stoholm - underskrevet kontrakt - pulje til landsbyfornyelse 17/47215
    jnl
   • Takstfil 2018 17/31464
    kto
   • Gl. Viborgvej 34 - kloakmester bekræfter på mail 14/53373
    tms
   • Sv: Bekæmpelse af japansk pileurt 17/54328
    aka
   • Om møde på rådhuset den 8. november 2017 om mulighed for at bebygge matr.nr. 11b Vorde By, Vorde 17/54849
    bkb
   • Ingstrup Møllevej 21 - telefonnotat 17/53949
    bie
   • Henvendelse fra lodsejeren om at få fastlagt mødedato. 17/44307
    flr
   • Referat for forhondsdialogmøde den 15.09-2017 - Ny halmkedel og solvarmeanlæg ved Stoholm Fjernvarmeværk - Tastumvej 7A, 7850 Stoholm 17/47902
    vbp
   • Anmodning om prøvegravning! 17/55373
    kft
   • Vedr.: Taksation Banebyen Viborg 16/28476
    fkc
   • Samlede udgifter for Viborg Uddannelsesmesse alle år.xlsx 16/68720
    ilp
   • Bekræftelse VSM G757, 67 prøver 12/25355
    mik
   • Bekræftelse VSM 10274 15/59084
    mik
   • Ejvind Jakobsen, følgegruppe Stoholm, invitation til møde i følgegruppen den 27. november 2017 kl. 17.00 15/69705
    bc6
   • Jens Kjellerup, Ballerup Kommune - Kvittering for bidrag til OS2MO 2,0 - og tilslutningsfrist forlænges til 08-12-2017 15/53033
    kb
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Bombesvarelse 06-11-2017 17_10_48.pdf 17/55320
    vbp
   • Forvaltningens forslag til udfyldt regneark til opgave 2.. 17/19022
    hsjen
   • Kopi til Tage Jespersen af ældre afgørelser om Gl. Aalborgvej 53A, Bjerregrav 16/29830
    bkb
   • Udfyldt indberetningsskema med forslag til vandrådet - Viborg 17/19022
    hsjen
   • Kopi til Tage Jespersen af ældre miljøgodkendelser og ældre landzonetilladelse til autoophug på Gl. Aalborgvej 53, Bjerregrav 16/29830
    bkb
   • Udsendelse af udspil til tilskudsfordeling 2018 handicapidrætsforeninger 17/16045
    sk
   • Bombesvarelse 06-11-2017 15_50_45.pdf 17/50617
    vbp
   • Bombesvarelse 06-11-2017 15_49_55.pdf 17/28528
    jno
   • Vranumvej 6, 8800 Viborg. Kvittering for modtagelse af anmeldelse af jordvarmeanlæg. 17/55424
    am1
   • Underskrevet leveranceaftale på DVR Web 16/66633
    flr
   • Kvittering til rådgiver: Sjørupvej 36, 8800 Viborg 17/55596
    peph
   • Fornyet gennemgang af kommunens mulige kandidater til udpegning som kunstige/stærkt modificerede vandløb i forbindelse med vandrådsarbejdet. 17/19022
    hsjen
   • Spørgsmål til ansøgning om tilskud 2018 til Lavia 17/54637
    sk
   • Tilbagemelding til den lokale arbejdsgruppe om ny gennemgang 17/19022
    hsjen
   • am1@viborg.dk - orientering til Viborg Museum om Jordvarme, anmeldelse, indsendelse nr. 1 - 03-11-2017 på Vranumvej 6, 8800 Viborg 17/55424
    am1
   • Orientering til resten af arbejdsgruppen om tilbagemelding fra landbrugsreptræsentanten 17/19022
    hsjen
   • Bombesvarelse 06-11-2017 14_47_42.pdf 17/46248
    peb
   • Klima- og Miljøudvalget har videresendt klagen over bro v. Nørresøvej 60 til Miljø- og Fødevareklagenævnet 17/41368
    dhb
   • Udsendelse til den lokale arbejdsgruppe om forslag om udpegning af Gørup-Bystrup vandløb i Limfjordsoplandet som modificeret vandløb. 17/19022
    hsjen
   • Klima- og Miljøudvalget har videresendt din klage over bro v. Nørresøvej 60 17/41368
    dhb
   • Vedr. Udskillelse af Alhedestien 17/2070
    fkc
   • GST sagsID U2010-62708 - vejadgang m.m. til Svanevej 18A-18D 16/38038
    fkc
   • Vedrørende skriftlig besvarelse af høring - ID: NMK-510-00902 16/9606
    dhb
   • Vejsag, kokholmvej 35 17/55547
    fkc
   • Kvitteringsbrev vedr. opførelse af udestue. Skråningen 16, 7850 Stoholm Jyll.pdf 17/53750
    lirm
   • Bombesvarelse 06-11-2017 13_57_47.pdf 17/53750
    lirm
   • Vedr. omlægning af pr.fl.vej - opfølgning på høring 17/55539
    fkc
   • Status på projekt i Tastum 15/70253
    tms
   • Vedr. Fusagervej 13 17/38793
    fkc
   • Kvitteringsbrev vedr. opførelse af carport. Komponisthøjen 8, 9500 Hobro.pdf 17/53568
    lirm
   • Bombesvarelse 06-11-2017 13_36_14.pdf 17/53568
    lirm
   • Bemærkninger til prøvetagning - Gl Tangevej 11, Bjerringbro 12/6500
    bie
   • Data til Rambøll - havoversvømmelseskort (vektorformat) 17/33866
    aa5
   • Servitut om færdselsret iftm afstået vejareal ved Industrivej - F&H 15/72942
    fkc
   • KOPI - Sagsforløb fremadrettet - Gl. Tangevej 11 12/6500
    bie
   • Servitut vedr. ledninger i nedlagt og afstået vejareal ved Industrivej 15/72942
    fkc
   • Taksation Banebyen Viborg 16/28476
    fkc
   • Mail til Bs. med godkendelse af afsatte beløb 15/25693
    evg
   • om møde på rådhuset den 15. november 2017 om mulighed for at bebygge matr.nr. 11b Vorde By, Vorde 17/54849
    bkb
   • Nytorv 11 17/41053
    fkc
   • Udeservering på Nytorv / Stillingsgaard 17/55484
    fkc
   • Slettet 17/37764
    clp
   • Udkast til miljøgodkendelse sendt til kommentering hos ansøger og konsulent - Horshøjvej 5, 9500 Hobro 17/38817
    clp
   • _Byggetilladelse til at_opfører ny gylletank_Kallestrupvej 83 9632 Møldrup_2017-11-06.pdf 17/33809
    jha
   • Bombesvarelse 06-11-2017 11_23_31.pdf 17/33809
    jha
   • Til Ejner Kaa om mulighed for at bygge nyt sommerhus på Skovbrynet 38, 9620 Aalestrup - og at bo i det 17/55319
    bkb
   • Bombesvarelse 06-11-2017 11_08_53.pdf 17/48765
    lirm
   • Bombesvarelse 06-11-2017 11_06_25.pdf 17/46844
    lirm
   • 3 ugers nabohøring - Herredsvejen 193, 9500 Hobro 17/37764
    clp
   • Bombesvarelse 06-11-2017 10_59_00.pdf 17/43594
    lirm
   • Svar til journalist fra Berlingske Media på anmodning om aktindsigt i modtagne ansøgninger om udbetaling af partistøtte 2012 til d.d. 17/55413
    ds2
   • Svar om Trafikspejl ved Silkeborgvej og Rindsholmvej i Almind 17/55411
    jho
   • Tilbagemelding på tilsyn med Wash World Viborg 17/46507
    bie
   • Politi - vurdering af ønske om trafikspejl fra Silkeborgvej mod Rindsholmvej i Almind 17/55411
    jho
   • henvendelse/opfølgning - angående status på sag samt flytning af overkørsel - Ny tekniske anlæg, Lundgårdsvej 2a, 7850 Stoholm Jyll 17/46408
    vbp
   • Om møde på rådhuset den 15. november 2017 om mulighed for at bebygge matr.nr. 11b Vorde By, Vorde 17/54849
    bkb
   • Til Dennis Laursen, Vestergade 4, Stoholm - kvittering for modtaget kontrakt i underskrevet stand - pulje til landsbyfornyelse 17/47215
    jnl
   • Gl. Viborgvej 34 - kvittering til kloakmester, sagen afsluttes 14/53373
    tms
   • Svar til lodsejer omkring forventet svar på mødedato 17/44307
    flr
   • Opfølgning på referat på møde angående ny halmkedel- og solvarmeanlæg ved Stoholm Fjernvarmeværk, tastumvej 7A, 8850 Stoholm 17/47902
    vbp
   • Dagsorden og bilag til Brugerrådsmøde den 14. november 2017 sendes til Brugerråd 16/10125
    hdh
   • Tilsynstidspunkt ændres - Lundvej 1, Viborg 12/117417
    bie
   • Vedr.: Taksation Banebyen Viborg 16/28476
    fkc
 • 03.11.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Lundsby Biogas sender tilrette OML beregning for biogasanlæg ved Tjele 17/45835
    ba4
   • Modtagelse af skitseprojekt på tilbygning til Tange Kristne Friskole, Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro 17/55177
    vbp
   • SV: Færdigmelding Asmildvej 14, 8800 15/24202
    peph
   • Kvittering for tilmelding til Bachelorpraktik januar 2018 16/54378
    heg
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Nabevej 19 8800 Viborg 17/8029
    clp
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Sortmosevej 4 8800 Viborg 17/8029
    clp
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Hjarbækvej 33 8831 Løgstrup 17/8029
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8830 Tjele, Ålborgvej 182 17/8029
    clp
   • Supplerend emateriale modtaget - Udvidelse af eksisterende hal med kontorområde - Tørveskæret 15, 8800 Viborg 17/52220
    vbp
   • Svar fra Midttrafik - spørgsmål fra Viborg vedr. CIM-udskiftning 16/36403
    majoh
   • Supplerende materiale -til byggesag - kontortilbygning, Vandværksvej 12, 7470 karup J 17/46287
    vbp
   • FW: Non Mølle Å, faunapassage. Udbud af anlægsarbejder 16/18094
    hsjen
   • Orla Kristensens tillæg til ansøgning om landzonetilladelse til at opføre nyt bygningssæt på Hovedgaden 85, 8832 Skals 16/65938
    bkb
   • Lions Karup sender ansøgning om tilladelse til indsamling af brugte briller i forbindelse med valget. 17/16250
    jri
   • VS: afgitring af vandløb 16/18092
    hsjen
   • afgitring af vandløb 16/18092
    hsjen
   • Godkendelse af praktiksted - Kommunikationsuddannelsen 17/48482
    mt
   • Besked fra Ole Vagn Nielsen - kopi er sendt til Byrådet - VS: Skals- og Vorning Ålaug 17/54027
    lss
   • Fremsendelse af rute til Night ride den 7-11-2017 i Undallslund til godekendelse 17/269
    ip3
   • Pris fra Orbicon for import af data i VASP 17/35564
    peph
   • Opdatering af forundersøgelse til lavbundsprojekt ved Hærup Sø 15/61193
    hsjen
   • Ejner Kaa Ejendommes spørgsmål til muligheder for at ombygge og benytte fritidshus på Skovbrynet 38, 9620 Aalestrup 17/55319
    bkb
   • Referat af mødet den 10. oktober vedr. GudenåCentralen 17/48356
    flr
   • Afregning af OTC Rente Kontrakt nr. 1132214/1459111 14.11.2017 12/75657
    nac
   • Spørgsmål om Lægehus i Skals 17/55317
    kemn
   • Tillæg til OML beregning for biogasanlæg ved Sønderupvej 1, 8830 Tjele 17/54372
    edg
   • Henvendelse om trafiksikkerheden på Gl. Århusvej i Rindsholm 17/44004
    dh5
   • Svar fra Viborg Ungdomsskole ang. aftale om bedre veje til uddannelse og job 17/53491
    dj2
   • Svar fra Viborg Produktionsskole ang. aftale om bedre veje til uddannelse og job 17/53491
    dj2
   • Arbejdstilsynet - Strakspåbud 17/905
    ankr
   • Byggeansøgning, Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro 17/55308
    vbp
   • Visualiseringer Lidl 13/64943
    b9l_slettet_1
   • Signalkrebs Folder 17/55304
    flr
   • Aftale om udtræden mht. tag- og overfladevand 15/55561
    peph
   • Ny trykledning fra Borup -> Knudby -> Tårupgård. Ansøgning til Kystdirektoratet om tilladelse til ændret placering af ledning. 15/13299
    tms
   • Endelig dagsorden bygherregruppemøde 30.11.2017 De fem Hald´er 17/20075
    heg
   • Dagsorden bygherregruppemøde 30.11.2017: De fem Hald´er - bygherregruppemøde med totalrådgiver 31/10-2017 (BHGM-10) - bilag midlertidig skiltning 17/20075
    heg
   • Bygherregruppemøde 30.11.2017: Økonomibilag - De fem Hald´er - bygherregruppemøde med totalrådgiver 31/10-2017 (BHGM-10) 17/20075
    heg
   • k4a@viborg.dk - Viborg skøjtebane 17/51583
    am1
   • kl@vibing.dk - Miljøgodkendelse af køleslanger ved Skøjtebane 17/51583
    am1
   • Randersvej 1F, 8800 Viborg Jordvarme, anmeldelse, indsendelse nr. 1 - 01-11-2017. 17/51583
    am1
   • Underskrevet leverandørkontrakt til 30/9-18 12/8775
    andr
   • Nyheder om støttet boligbyggeri nr. 18 i 2017 - redaktionelle bemærkninger til håndbøgerne for november måned 17/600
    msf
   • Skydive Viborg - Ny kursustilskudsansøgning 2017 17/43585
    lgr
   • Mail fra Jørn Kristensen om udsigtskiler ved viborgsøerne 17/48347
    heg
   • Færdigmelding 15/55561
    peph
   • Kvittering fra kloakmester: Trandumvej 5 - nedsivningstilladelse til husspildevand og regnvand 17/37076
    peph
   • Byggeansøgning, Dybdalsvej 15, 8800 Viborg 17/55287
    lirm
   • VS: Kvittering for ansøgning - Kvittering for ansøgning(8e92c2d89e134ef58a08fc10874e572a).pdf 17/44834
    kes
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Trekronervej 10, Ulbjerg, 8832 Skals 17/8029
    clp
   • TV midtvest Pressedækning på Viborg kommunes projekt om at få flere af kommunes unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse som karrierevej 16/35069
    fga
   • Lundsby Biogas sender OML beregning for forslag til biogasanlæg ved Tjele 17/45835
    ba4
   • PJECE - FOREBYGGELSE AF SKÆVE KRANIER.doc 17/24759
    jaf
   • Email oplysninger Fodslaw Bjerringbro 16/59350
    sk
   • VS: Vi mangler oplysninger til din ansøgning - Vi mangler oplysninger til din ansøgning(1bd1999c41364ca5b7883c55f5269c5d).pdf 17/44834
    kes
   • Ansøgning om lovliggørende dispensation for og tilladelse til faskine på S2 15/73705
    peph
   • Vinkelvej 160 - status fra grundejer 17/48565
    peph
   • kjaersoendergaard@gmail.com - Fwd: Kloak 17/48716
    peph
   • KPF sender udkast til tæt-lavbebyggelse på Hindbærkrattet i Bjerringbro 17/27073
    msb
   • Flemming Kammersgård sender forespørgsel om sammenligning af lokalplan nr. 459 og nr. 65 15/66679
    mlaa
   • Vinkelvej 160 - spg fra EVV til grundejer om dimensionering 17/48716
    peph
   • Vinkelvej 160 - partserklæring 17/48565
    peph
   • Vinkelvej 160 - kloakplan 17/48716
    peph
   • udlæg beboer-afstemning.pdf 17/54973
    ajn
   • kontanthjælp -pension afsteming.pdf 17/54973
    ajn
   • Rev Ansoegning med supplerende materiale Ærøvej 11 8800 Viborg.pdf 17/52122
    peb
   • deposita beboermidler afstemning.pdf 17/54973
    ajn
   • SV: Måleblad for udstykning 6 grunde Lyngvej 17/10003
    kj
   • a-skat -amb- afstemning.pdf 17/54973
    ajn
   • Rev Ansoegning om opførelse af toiletbygning Tange Søvej 19 8850 Bjerringbro.pdf 17/46305
    peb
   • Nørhaven rykker for sagen 17/29093
    dhb
   • Grundfos, EUD/EUX som karrierevej - 10 kl. international og business på Grundfos 16/35069
    fga
   • Tegningsmateriale for bygning til miljøbehandling og vaskeplads 17/876
    edg
   • Asmildvej 14 - Færdigmelding 15/24202
    peph
   • Følgeskrivelse, Per Horn og Christina Ambrosius. Dialogmøde 17/49283
    janb
   • Tilslutningsbidrag betalt fra 2009: Liseborgvej 62B 17/55115
    peph
   • Byggeansøgning, Egelundsparken 23, 8830 Tjele 17/55172
    lirm
   • Mail fra Danmarks Statistik vedr. nybyggeri 2016 17/55171
    hb3
   • Samarbejdsaftale med Guide2know - Opgavebestilling 16/12888
    meb
   • Anmeldelse af jordflytning Kærvænget 11, 8800 Viborg 17/55170
    mbp
   • DDS Waingunga - Spørgsmål vedrørende kursustilskud og møde vedr. kursustilskud mv. 17/21179
    lgr
   • Nyt om STS Adgangsstyring til BBR 14/61287
    pj
   • STS Administrationsmodul er frigivet i eksternt testmiljø 14/61287
    pj
   • SV: FISKBÆK - Tinglysning af vådområdedeklaration (LE34 ref. 1700231) 16/63865
    kes
   • KOMBIT overtager hovedleverancen af Støttesystemerne 14/61287
    pj
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8800 Viborg, Livøvej 3 17/8029
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 9500 Hobro, Herredsvejen 180 17/8029
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 9500 Hobro, Onsbjergvej 16-18 17/8029
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 9500 Hobro, Herredsvejen 193 17/8029
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 9500 Hobro, Herredsvejen 184 17/8029
    clp
   • Byggeansøgning, Husrækken 1, 8850 Bjerringbro 17/55146
    jha
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 9500 Hobro, Hærupvej 5 17/8029
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 9500 Hobro, Lundvej 37 17/8029
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 9500 Hobro, Lundvej 6 17/8029
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 9632 Møldrup, Lundvej 2 17/8029
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 9500 Hobro, Lundvej 10 17/8029
    clp
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Vester Børstingvej 2 7800 Skive 17/8029
    clp
   • Brovej 4 - færdigmelding af separatkloak 16/29921
    peph
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Bjerring Vestre Vandværk - Vindumvej 28, Bjerring , 8850 Bjerringbro - oktober 2017 17/55157
    joo
   • Tilsynsnotat fra Karup Å besigtigelsen den 26. september 2017 17/2349
    flr
   • Resulat af forenklet drikkevandskontrol på Nr. Tulstrup 18, 8850 Bjerringbro - oktober 2017 17/55149
    joo
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Bollervej 22, 8800 Viborg - oktober 2017 17/55148
    joo
   • Svar på tilbagemelding vedrørende fejl på fartviser og tællestation 17/5237
    kiw
   • clp@viborg.dk - Opsigelse af aftale SK1005822 om skadedyrskontrol - Sandbækvej 5, 8800 Viborg - Borrisminde I/S 17/8034
    clp
   • Myndighedstilladelser - nyt regnvandsbassin og ny overfladeledning ved Rødkærsbro 17/38428
    snh
   • Byggeansøgning, Asmild Mark 22, 8800 Viborg 17/55134
    lirm
   • C14 daterin VSM 10399 AMS Report2028 , 4 stk. 16/30437
    kft
   • Supplerende materiale vedr overdækning Lundvej 8, 8800 Viborg 17/55129
    peb
   • Supplerende materiale vedr overdækning Lundvej 8, 8800 Viborg 17/46248
    peb
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Spg til EVV - Mønsted bæk - vedligeholdelse 17/35564
    peph
   • Spg til Orbicon - Import af data i VASP 17/35564
    peph
   • Grønt lys til Orbicon om import af data i VASP 17/35564
    peph
   • 3 ugers nabohøring - Herredsvejen 193, 9500 Hobro 17/37764
    clp
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre nye køle- og fryselagre_Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro_2017-11-02.pdf 17/19733
    vbp
   • Bombesvarelse 03-11-2017 19_04_50.pdf 17/19733
    vbp
   • Randersvej 1F, 8800 Viborg. Jordvarmeanlægget kræver ansøgning om tilladelse.pdf 17/51583
    am1
   • am1@viborg.dk - SV: Miljøgodkendelse af køleslanger ved Skøjtebane 17/51583
    am1
   • Fastsættelse af frist for opfyldelse af afgørelse af 25-09-2017 til udlejer - lejemålet Volden 7A, 7470 Karup J 17/32475
    msf
   • Fastsættelse af frist for opfyldelse af afgørelse af 25-09-2017 til lejer - lejemålet Volden 7A, 7470 Karup J 17/32475
    msf
   • Fastsættelse af frist for opfyldelse af afgørelse af 25-09-2017 til udlejer - lejemålet Slagterivej 18, 1., 8800 Viborg 17/35072
    msf
   • Fastsættelse af frist for opfyldelse af afgørelse af 25-09-2017 til lejer - lejemålet Slagterivej 18, 1., 8800 Viborg 17/35072
    msf
   • Dispensation fra lokalplan 325, Lundborgvej 12, Viborg 17/49241
    anbs
   • Byggetilladelse til at_opstille ny radarstation med tilhørende container_Herningvej 30 7470 Karup J_2017-11-03.pdf 17/23790
    mehm
   • Bombesvarelse 03-11-2017 13_21_37.pdf 17/23790
    mehm
   • Anmodning om materiale vedr dyreklinik_Ærøvej 11 8800 Viborg_2017-11-03.pdf 17/52122
    peb
   • Kvittering til Anders Korsbæk Jensen - Lægehus i Skals 17/55317
    kemn
   • Kvitteringsskrivelse på henvendelse om trafiksikkerheden på Gl. Århusvej i Rindsholm 17/44004
    dh5
   • Kvitteringsbrev 2 vedr. opførelse af enfamiliehus. Rishøjen 30, 9632 Møldrup.pdf 17/50591
    lirm
   • Bombesvarelse 03-11-2017 12_44_49.pdf 17/50591
    lirm
   • Svar til Herning Kommune omkring Signalkrebs 17/55304
    flr
   • Myndighedstilladelser - Rødkærsbro 17/43760
    tms
   • Bemærkninger til bebyggelsesplaner for tæt-lav bebyggelse på Hindbærkrattet 17/27073
    msb
   • Kvitteringsbrev vedr. tilbygning til bolig. Udsigtshøjen 13, 8800 Viborg.pdf 17/53321
    lirm
   • Bombesvarelse 03-11-2017 12_22_09.pdf 17/53321
    lirm
   • Tilladelse - udtræden af kloakfællesskab 15/55561
    peph
   • Accept rute Night ride 7-11-2017 17/269
    ip3
   • Til kloakmester, rettet mail: Trandumvej 5 - nedsivningstilladelse til husspildevand og regnvand 17/37076
    peph
   • Møde på rådhuset den 8. november 2017 om mulighed for at bebygge matr.nr. 11b Vorde By, Vorde 17/54849
    bkb
   • Skovhøjen 3 - 13, Viborg - nye husnumre 16/30174
    btr
   • Anvisning af jordflytning Kærvænget 11, 8800 Viborg 17/55170
    mbp
   • Svar på spørgsmål om jord vilkår til jordbehandling vedr. ansøgning om miljøgodkendelse på Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm 16/12059
    mdo
   • Udkast til tillæg til afgørelse om ikke VVM-pligt for drift af Miljøcenter Lundgård, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm 16/12059
    mdo
   • Udkast til Tillæg til afgørelse om ikke VVM-pligt for drift af Miljøcenter Lundgård, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm 16/12059
    mdo
   • Notat til LFST rev 03 11 17 redegørelse for ansøgt timeforbrug Skravad.pdf 17/44834
    kes
   • Asmild Mark 90-154, Viborg - Nye husnumre 17/55239
    btr
   • Til Christopher Holland SV: Trafik- og parkeringsanalyse Domkirkekvarteret - nye notater 17/31289
    jh7
   • Svar tilbud fra Orbicon på rådgivning, Jordbro Å Grønt Partnerskab 15/60975
    iny
   • Plan svarer på forespørgsel om sammenligning af lokalplan nr 459 og nr. 65 15/66679
    mlaa
   • Nyhedsbrev november 2017 15/60975
    iny
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_montere dør i klublokale i kælder uden tilladelse for Klub Vest_Rughavevej 56, 8800 Viborg_2017-11-01.pdf 17/54266
    peb
   • Svar på henvendelse om sikkerheden i fodgængerfelt 16/14093
    dh5
   • Asmildvej 14 - Kvittering for Færdigmelding 15/24202
    peph
   • Trevadvej 15, 7800 Skive: Kopi til DN m.fl. af afslag til hal i landzone til rehabiliteringscenter for heste 17/45764
    bkb
   • Trevadvej 15, 7800 Skive: Afslag til hal i landzone til rehabiliteringscenter for heste 17/45764
    bkb
   • Besked til EVV fakturering: Liseborgvej 62B 17/55115
    peph
   • Brovej 4 - kvittering for separatkloak, + kloakinfo om Skovbakken 8 16/29921
    peph
   • Fejl på fartviser i Løvskal samt tællestation på Nørreåvej 17/7104
    kiw
   • Mail til Bs. vedrørende projekt er oprettet i Bossinf 17/55144
    evg
   • Bemærkninger til forespørgsel om Myndighedstilladelser - Rødkærsbro - nyt regnvandsbassin mv. 17/38428
    snh
   • Status på Kirkebyvej 7, Aalestrup 14/53449
    tms
   • Tastum/Arbejdsgruppe vedr. byfornyelse - status og videre forløb. 15/70253
    tms
   • Ibrugtagningstilladelse til at_sammenlægge 4 elevtoiletter til 2 rum med hver sit toilet og håndvask ved Frederiks Skole_Skolen 3_2017-11-03.pdf 16/57790
    bhv
   • Bombesvarelse 03-11-2017 07_06_53.pdf 16/57790
    bhv
 • 02.11.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Re: Svar vedrørende opsætning af plakater i Viborg Kommune 17/53640
    av4
   • Oplysning om fejl dato vedrørende indskærpelse i forbindelse med opsætning af valgplakater og den senere nedtagning efter valg til kommunal- og regionsråd 17/53640
    av4
   • Dagsorden til møde - 17/52755
    bb8
   • Status på Nytorv 11 17/41053
    fkc
   • Byggeansøgning, Enemærkevej 20, 8850 Bjerringbro 17/55116
    jha
   • Natlig oplevelse 17/41053
    fkc
   • Nytorv 11 17/41053
    fkc
   • Nytorv 11 17/41053
    fkc
   • Nytorv 17/30220
    fkc
   • Jegstrupvej Vest 91 - pejler en halv meter dybere 17/48617
    peph
   • Udkast er på vej: Klimaplan, konfliktsøgningslag, Viborg kommune 16/918
    peph
   • Ansøgning fra Lions Club om salg af julelodder 17/16250
    jri
   • Byggeansøgning, Blåbærhøj 4, 8800 Viborg 17/55093
    jha
   • Klage fra borger vedr. flytning af sng til ny bolig 17/55056
    bb8
   • Kogsgaard - Nedbrydningspuljen - Folketinget det 6. september 2017. Skævt fokus på bagateller i maling koster milliarder af kroner. 12/132148
    bie
   • Ryk for svar - Re: Til Borgmesteren 17/52302
    kemn
   • Byggeansøgning, Ahornvej 18, 8800 Viborg 17/55083
    lirm
   • Byggeansøgning, Vestergade 40, 8850 Bjerringbro 17/55067
    jno
   • Løgstrup - vedr. ekstra honorar 14/68585
    bl1
   • Rettelse til ledningsdatabasen og spildevandsplanen i Lindum 17/55068
    tms
   • Vedr. dispensation-strandbeskyttelseslinie_17-7-2015 15/13299
    tms
   • SV: Aktindsigt vedrørende Vestervang Skole, Viborg 17/55061
    bfj
   • Lejekontrakt to biler til træningsområdet (1/11 17 - 30/4 18) 13/62703
    cep
   • Byggeansøgning, Hyldemosevej 14, 8830 Tjele 17/55054
    jha
   • Anmodning om aktindsigt fra DR om byrådsmedlemmers eventuelle brug af kommunale lokaler 17/53606
    jri
   • Henvendelse fra journalist Mads Vestergaard ang politikeres brug af rådhuset til private arrangementer 17/55053
    jri
   • Grænseværdier for stoffer i byggeaffald - Søren Garde Rådgivning A/S 12/132148
    bie
   • Landsarkivet, Ll. Sct. Hans Gade 5: Telefonnotat Slots- og Kulturstyrelsen 15/64951
    jh7
   • Byggeansøgning, Jernbanegade 27, 7470 Karup 17/55040
    lirm
   • Afgørelse - Påbud vedr. tilsyn d. 27.10.2017 17/907
    ankr
   • Drænkort for Jordbro Å 17/13996
    kes
   • Passagertællinger - lokale ruter - uge 39 2017 (rettet) 16/36400
    majoh
   • Passagertællinger - lokale ruter - uge 39 2017 16/36400
    majoh
   • Vi mangler oplysninger til din ansøgning - Vi mangler oplysninger til din ansøgning(792bc126c29b4a28ac73d5e1dbbce50f).pdf 17/44833
    kes
   • Klage over opsatte valgplakater over kommuneveje 17/53640
    av4
   • Lønundersøgelse og aktindsigt i diverse udgifter 17/55029
    bb8
   • Myndighedstilladelser - Rødkærsbro 17/43760
    tms
   • Jegstrupvej Vest 91 - grundvand ikke fundet i pejling 17/48617
    peph
   • Byggeansøgning, Nordskoven 4, 9632 Møldrup 17/55014
    lirm
   • SV: Sejbæk, 17-0261195 vedr. konsulenthjælp 17/44833
    kes
   • Egeskovvej 41 - ansøgning om nedsivningstilladelse 15/54392
    peph
   • Oplysninger om timeforbrug mv. til gyllekøling - Mønsted Skovvej 27, 8800 Viborg 16/54661
    clp
   • Fuldmagt fra ejer. Rosmarinvej 13, 8800 Viborg 17/52157
    lirm
   • Egeskovvej 27 - ansøgning om nedsivningstilladelse 15/54378
    peph
   • Mail fra Bs. med ansøgning 17/52867
    evg
   • Mail fra LBF med afslag til huslejestøtte 16/25686
    evg
   • donchev.miro@gmail.com - Re: Dato: 03-10-2017 Sagsnr.: 2017-0459 Søndergade 63 ,Karup J 17/18741
    jha
   • Mail fra LBF med afslag til huslejestøtte 16/25697
    evg
   • Mail fra LBF med afslag til huslejestøtte 16/25702
    evg
   • Mail fra revisor vedrørende afsatte beløb 15/25693
    evg
   • Præsentation FIF B&U - Præsentation FF.pptx 16/48836
    elu
   • Oplæg om kommunen 16/48836
    elu
   • Oplæg Job & Velfærd_oktober 2017 - FIF. 16/48836
    elu
   • mail. Program FIF 16/48836
    elu
   • Program FIF.docx 16/48836
    elu
   • FIF præsentation om tavshedspligt mm 16/48836
    elu
   • Anmodning fra Lars Bjørknæs om akindsigt i oplysning om udgift til folkemødet 2017 17/54977
    jri
   • Byggeansøgning, Vestergade 4, 9632 Møldrup 17/39494
    jno
   • SV: Brev Anmeldelse for etablering af fortanke på Guldborgv [Ref.nr.=565b9744d1574e7488c93c26704eedba] 17/54733
    kkg
   • SV: Brev Anmeldelse for etablering af fortanke på Guldborgv [Ref.nr.=565b9744d1574e7488c93c26704eedba] 17/54664
    kkg
   • SV: Brev Anmeldelse for etablering af fortanke på Guldborgv [Ref.nr.=565b9744d1574e7488c93c26704eedba] 17/54697
    kkg
   • Emilia1303@hotmail.dk - Vs: Fejl-formular (8800, Sct. Mathiasgade 65 1) 17/53092
    jha
   • Byggeansøgning, Sundvej 72A, 8832 Skals 17/54970
    jha
   • Ansøgning om dispensation - Randersvej 3 17/54967
    bie
   • Forespørgsel om besøg på valgstedet i Vridsted den 21. nov. 2017 17/13746
    joj
   • Ansøgning om dispensation - Pilevej 18 17/54965
    bie
   • Forespørgsel om ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse for Grønhøj Bioenergi 17/54959
    edg
   • Ansøgning om dispensation - Sct. Mikkels gade 19 17/54957
    bie
   • Kopi af tilbud på nye svejsefiltre, nye ventilatorer mv. 14/70678
    edg
   • Ansøgning - Jegstrupvej 18-20 17/54948
    bie
   • Ansøgning om dispensation - Indre Ringvej 2 17/54933
    bie
   • Jegstrupvej Vest 91 - grundejers nuværende vandforbrug 17/48617
    peph
   • Ansøgning om dispensation - Holstebrovej 286 17/54919
    bie
   • Lavia sender ansøgning om tilskud 2018 17/54637
    sk
   • Dagsorden til elevmøde den 9. november 2017 16/37744
    sabb
   • Tilsagn fra LAG Skive Viborg 15/60975
    iny
   • Svar på spørgsmål til tank til overfladevand, Lundgårdsvej 10, 8800 Viborg 16/12059
    mdo
   • Ansøgning om dispensation - Fabrikvej 3.pdf - Fabrikvej 3.pdf 17/54888
    bie
   • Tilbud på rådgivning fra Orbicon, Jordbro Å Grønt Partnerskab 15/60975
    iny
   • RE: Non mølle, skitser 16/18094
    hsjen
   • Dyreholder accepter navneændring i aftalen om græsning af areal langs Gudenåen i Bjerringbro 14/29473
    cfu
   • Dyreholder accepterer navneændring i aftalen om græsning af Brokbakken 15/14829
    iny
   • Dyreholders accept af navneændring i kontrakt om græsning ved Vindelsbæk 14/63091
    ip3
   • VS: SV: kloakseparering vingevej 10 - Færdigmelding 14/77402
    tms
   • Ansøgning om fritagelse - Fabriksvej 16 17/54855
    bie
   • Spørgsmål om bebyggelse af Bavnevej 35, 8831 Løgstrup (matr.nr. 11b Vorde By, Vorde) 17/54849
    bkb
   • Jordfordeler i Skals Enge 16/54179
    iny
   • Ansøgning om tilskud til historisk aften - Løvskal - Egnens Lokalråd 17/54838
    kj3
   • Mailadresser 17/48604
    evp
   • Dispensation for Circle K og Ingo 17/54828
    bie
   • Re: Klagefristen på dispensation til oprensning af branddam i Knudby er udløbet. 17/46888
    aka
   • Ang. udvidet kørseltidspunkter, Herningvej 30, 7470 Karup 17/30655
    mbp
   • Kvittering fra EVV fakturering: Hobro Landevej 163 + Lindum Søvej 14 - lav takst 17/40671
    peph
   • Kvittering fra EVV fakturering: Hobro Landevej 163 + Lindum Søvej 14 - lav takst 16/61106
    peph
   • Færdigmelding Østervangsvej 3 & 7, 8830 Vejrumbro 15/23677
    peph
   • Færdigmelding Østervangsvej 3 & 7, 8830 Vejrumbro 15/23684
    peph
   • Spinning - deltagerliste 26. oktober 2017 (skannet) 15/19126
    mdo
   • Du får tilsagn om tilskud til dit projekt, Lund Bæk.pdf 17/44831
    kes
   • Færdigmelding Hovedgaden 2, 8830 Vejrumbro 15/23716
    peph
   • Anmeldelse af jordflytning ukendt kat 3.800 ton, Herningvej 30, 7470 Karup 17/30655
    mbp
   • Anmeldelse af jordflytning kat 2 1.300 ton, Herningvej 30, 7470 Karup 17/30655
    mbp
   • Anmeldelse af jordflytning kat 1 26.000 ton, Herningvej 30, 7470 Karup 17/30655
    mbp
   • Byggetilladelse Svanevej 6 Hjarbæk.msg 17/50450
    lirm
   • Ansøgning om optagelse Kulturelt Samråd - Løvskal Egnens Lokalråd 17/54811
    kj3
   • vægtdyne.Afgørelse fra Ankestyrelsen (1118925) 12/8249
    andr
   • Høringssvar - Almind Kirkeby Vandværk 14/14640
    cli
   • Færdigmelding Hovedgaden 31, 8830 Vejrumbro 15/23933
    peph
   • C2C CC Financial Statement for Viborg for perioden 01.11.2016 to 30.06.2017 16/17638
    roc
   • Tilbagemelding fra bygherre efter naboorientering - Kloster Alle 15, 8800 Viborg 17/50341
    lirm
   • Aftale - Energi Viborg Vand.pdf 15/55561
    peph
   • Færdigmelding 15/55561
    peph
   • Iglsø Forsamling bekræfter leje af Iglsø Forsamlingshus den 30. november til borgermøde om Ilgsø Biogas 17/14642
    adno
   • Anmeldelse af affald fra nedrivning samt screeningsrapport 17/54792
    bie
   • KOPI - Afgørelsesbreve, Østergade 26, 8830 Tjele 13/77638
    bie
   • Hobro Landevej 163, færdigmelding nedsivning. 16/61106
    peph
   • Rådgiver oplyser at afgrænsning af skovrejsningsprojekt ændres, matr. nr. 4b Agerskov, Finderup 17/50192
    anbs
   • Nytorv 17/30220
    fkc
   • Medlemmer af Samrådet 17/53041
    eb2
   • Medlemmer af Samrådet 17/53041
    eb2
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Accept pr. mail er fint. Orientering om udbud af arealer til græsning/slåning ved Bjerringbro 17/49415
    ip3
   • Kvittering for modtaget henvendelse 17/54961
    vdb
   • Booking af radiospot - Kommunevalg 2017 17/27199
    mt
   • Byggetilladelse til at_etablere en kvist og inddrage hele tagetagen til beboelse_Ågade 21 7850 Stoholm Jyll_2017-11-02.pdf 17/48691
    mehm
   • Bombesvarelse 02-11-2017 18_13_26.pdf 17/48691
    mehm
   • Anmodning om Miljøstyrelsens afgørelse i sag om legepladsredskaber til skovbørnehave i fredskov på Boruphedevej 3, 8832 Skals - matr.nr. 3c Sdr. Borup By, Låstrup (j.nr.: SVANA-321-03507) 16/62877
    bkb
   • Spørgsmål til Lavia vedr. ansøgning om tilskud 2018 17/54637
    sk
   • svar til Lisbeth Overby og Jan Ebbesen - Ny Overlund skole 17/54273
    kemn
   • Sundvej 51, 8832 Skals: Opfølgning om fritliggende oplagsplads og bygning 16/46429
    bkb
   • svar til Lisbeth Overby og Jan Ebbesen.pdf 17/54273
    kemn
   • Viborg Kommune vurderer at skovrejsningsprojekt ikke skal screenes for VVM - Træholtvej 15, Rødkærsbro 17/47821
    anbs
   • Kokildehøjen 1 17/47201
    mp2
   • Søren Poulsens Vej 5, ca. tilslutningspunkt og fedtudskiller - Verdenskortet - kloaktilslutning 16/9044
    peph
   • peph@viborg.dk - Liseborgvej 62B 17/55115
    peph
   • Opfølgning på miljøtilsyn på Hærupvej 27, 9500 Hobro 17/50283
    xkk
   • Kvittering til Lavia for ansøgning om tilskud 2018 17/54637
    sk
   • Følgemail - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til lavbundsprojektet Heltzen pumpelag og enge ved Nørreåen - matr.nr. 8a m.fl. Øby By, Viskum 17/53561
    snh
   • E-mail: Dispensation til terrænændringer i Heltzen Pumpelag 17/53567
    vdb
   • VS: Nabohøring af kvægbesætning på Søndergård, Stanghedevej13, 8800 Viborg 17/38370
    fil
   • Optagelse i Kulturelt Samråd - Sødal Happy Singers 17/53415
    kj3
   • Svar - Rettelse til ledningsdatabasen og spildevandsplanen i Lindum 17/55068
    tms
   • Mail sendt vedr. sløjfning af boring på Viborgvej 85, 7470 Karup 13/94036
    joo
   • Svar vedr. besøg på valgdagen i Vridsted 17/13746
    joj
   • Brovej 4 - kontakt til grundejer 16/29921
    peph
   • Endelig bestilling af bordebænke 16/10125
    hdh
   • E-mail: Dispensation til nedgravning af kabler på Rønnestien 1 17/52873
    vdb
   • Skimmelsvamp.dot 2013 doc2mail_mistanke om skimmelsvamp_Sct. Mogens Gade 45 ST TV, 8800 Viborg_2017-11-02.pdf 17/53495
    jha
   • Svar til ansøger om at de kan kontakte miljøstyrelsen for oplysning, om styrelsens sagsbehandlingstid - Kapt. Undalls Vej 1, Viborg 17/42684
    anbs
   • Arsen og kobber - grænseværdier - Søren Garder Rådgivning A/S 12/132148
    bie
   • Kvitteringsbrev vedr. udhus. Kastanievej 14, 9500 Hobro.pdf 17/53285
    lirm
   • Bombesvarelse 02-11-2017 14_29_27.pdf 17/53285
    lirm
   • Til Advokaterne i Jyllandsgården: Areal syd for banen 14/76019
    rgn
   • Bregendalsvej 8, 7800 Skive: Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til udhus 17/54767
    bkb
   • Bregendalsvej 8, 7800 Skive: Landzonetilladelse til udhus 17/54767
    bkb
   • Midlertidig aktiviteter - kloakrenovering Enghavevej og Fredensvej, Bjerringbro 17/53912
    bie
   • Byggetilladelse Ø. Børstingvej 6.pdf 17/53368
    jha
   • Bombesvarelse 02-11-2017 14_01_19.pdf 17/53368
    jha
   • Frafald af revurdering. § 11 miljøgodkendelse af kvægproduktion på Østermarksvej 1, 8800 Viborg 16/46266
    fil
   • Sejbæk, 17-0261195 - redegørelse timeforbrug 17/44833
    kes
   • Jegstrupvej Vest 91 - pejling anbefales 17/48617
    peph
   • SV: Sejbæk, 17-0261195 til LFST 17/44833
    kes
   • Til Old og STPS - Jegstrupvej Vest 91, 8800 Viborg - nedsivningstilladelse 17/48617
    peph
   • Fritagelse for benyttelsespligten - Circle K og Ingo, Viborg Kommune. 17/54828
    bie
   • Bombesvarelse 02-11-2017 12_26_14.pdf 16/34609
    jha
   • Vedrørende indskærpelse i forbindelse med opsætning af valgplakater og den senere nedtagning efter valg til kommunal- og regionsråd den 21. november 2017 17/53640
    av4
   • Spg til beredskabet - Kendskab til oversvømmelsesproblemer i disse områder? 17/35564
    peph
   • Kloakseparering Vingevej 10 - Kvittering for færdigmelding 14/77402
    tms
   • Supplerende materiale modtaget til behandling af byggesag - Opføre en tilbygning, Livøvej 10B, 8800 Viborg.pdf 17/24549
    vbp
   • Partshøring vedrørende etablering af fjernvarme ved Dannevang 28, 8800 Viborg. 17/54956
    llla
   • Ansøgning om shelters i fredskov - Kapt. Undalls Vej 1, 8800 Viborg 17/42684
    anbs
   • Lodsejerbrev vedr. drænoplysninger 17/13996
    kes
   • Lodsejerbrev nr 3 02 11 2017.pdf 17/13996
    kes
   • Opfølgning til Glerup ift. flytning af naturbeskyttet sø ved Øster Teglgårdsvej/Teglvangen i Viborg 14/38458
    anp
   • Fremmødeliste Fitnessdk, Basis uge 41, 42 og 43 samt Operaliste med opstart 06-11-2017 12/29178
    gh
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre en kontorbygning som tilbygning til eksist. hal_Tørveskæret 15 8800 Viborg_2017-11-02.pdf 17/52220
    vbp
   • Bombesvarelse 02-11-2017 10_53_54.pdf 17/52220
    vbp
   • spørgsmål fra Thorben Koed Thomsen vedr lys på trappetorvet samt Modernisering af Nedre Gravene og Sct. Mathias Port 17/6005
    nhs
   • Svar vedr. henvendelse fra Torben Koed vedr. lys på trappetorvet samt ledelinjer 17/6005
    nhs
   • Udtalelse til Hanne Jensen om mulighed for at bebygge matr.nr. 11b Vorde By, Vorde 17/54849
    bkb
   • Kvittering - Modtagelse af ansøgning om tilskud til Kulturelt Samråd - Løvskal - Egnens Lokalråd 17/54838
    kj3
   • Kvittering - Modtagelse af ansøgning om optagelse i Kulturelt Samråd - Løvskal - Egnens Lokalråd 17/54811
    kj3
   • Jegstrupvej Vest 91 - spg til kloakmester om vandforbrug for frisør-del 17/48617
    peph
   • Østervangsvej 3&7 - bekræftelse på færdigmelding af separatkloakering 15/23684
    peph
   • Følgemail - Jordbehandling og isåning af vildtblanding i beskyttet mose/hede - matr.nr. 8n Gammelstrup By, Gammelstrup (Birkesøvej 29, 7850 Stoholm) 17/40645
    snh
   • Constructa orienteres om beslutning i TU 1/11-17 vedr. lokalplan nr. 484 17/20616
    msb
   • Færdigmelding Østervangsvej 3 & 7, 8830 Vejrumbro - kvittering 15/23684
    peph
   • Færdigmelding Østervangsvej 3 & 7, 8830 Vejrumbro - kvittering 15/23677
    peph
   • Færdigmelding Hovedgaden 2, 8830 Vejrumbro - kvittering 15/23716
    peph
   • Offentliggørelsesskema 2017 - Firehusevej 2, 7470 Karup 17/50276
    xkk
   • Frafald af revurdering - § 12 miljøgodkendelse for kvægproduktion på Mønstedvej 36, 7470 Karup 17/54799
    fil
   • Bemærkninger til anmeldelse af byggeaffald - Ulvedalsvej 30, Karup 17/54792
    bie
   • Anvisning af jordflytning ukendt kat 3.800 ton, Herningvej 30, 7470 Karup 17/30655
    mbp
   • Kvittering for modtaget kommentar fra Svanevej 6 vedr. naboorientering på Svanevej 12, 8831 Løgstrup 17/52002
    lirm
   • Anvisning af jordflytning kat 2 1.300 ton, Herningvej 30, 7470 Karup 17/30655
    mbp
   • Anvisning af jordflytning kat 1 26.000 ton, Herningvej 30, 7470 Karup 17/30655
    mbp
   • Færdigmelding Hovedgaden 31 - kvittering 15/23933
    peph
   • Kvittering for modtagne kommentarer fra bygherre. Kloster Alle 15, 8800 Viborg 17/50341
    lirm
   • Aftale med Energi Viborg Vand A/S 15/55561
    peph
   • Besked til EVV fakturering - Hobro Landevej 163 - lav takst 16/61106
    peph
   • Kvittering til kloakmester: Hobro Landevej 163, færdigmelding nedsivning. 16/61106
    peph
   • Kommunen afventer revideret materiale vedr. skovrejsning på matr. nr. 4b Agerskov, Finderup 17/50192
    anbs
 • 01.11.2017
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Mail fra LBF med afslag til huslejestøtte 16/25714
    evg
   • Mail fra LBF med afslag til huslejestøtte 16/25714
    evg
   • Mail fra LBF med afslag til huslejestøtte 16/25690
    evg
   • Mail fra The Animation Workshop: Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 481 for område ved Tingvej i Viborg 17/3238
    alj
   • Pulverlakkabine 17/52753
    bie
   • Mail fra LBF med afslag til huslejestøtte 16/25719
    evg
   • Accept af aftale om hegning og græsning af Brokbakken, Bjerringbro, del af matr.nr. 14a Gullev By, Gullev 17/49415
    ip3
   • Industrivej 27, 8800 Viborg. Sløjfning af olietank2 17/1077
    jnj
   • Industrivej 27, 8800 Viborg. Sløjfning af olietank3. 17/1077
    jnj
   • Industrivej 27, 8800 Viborg. Sløjfning af olietank1.pdf 17/1077
    jnj
   • Mail fra LBF med afslag til huslejestøtte 16/25694
    evg
   • livøvej 28 17/52753
    bie
   • Poppelvej 17, 8800 Viborg. Olietanke, sløjfning. 17/1077
    jnj
   • Tapdrupvej 64 - købstilbud på storparcellen 13/77019
    hbl
   • Åhusevej 23, 7470 Karup. Sløjfning af olietank.pdf 17/1077
    jnj
   • KOMBIT: Seneste nyt om monopolbruddet, 1. november 2017 13/70577
    pj
   • 25.10.17 Mail fra ansøger med revideret ansøgning på byging B, stensætning, parkering og franske altaner, Navnløs 7, 8800 Viborg 16/38306
    mehm
   • Resultat af udvidet kontrol + analyse for org. mikroforureinger på Tastum Vandværk - oktober 2017 12/141134
    dek
   • 25.10.17 Mail fra ejer med ønske om status på sagen, Navnløs 7, 8800 Viborg 16/38306
    mehm
   • Status fra EnviDan 14/17336
    kes
   • 19.10.17 Mail fra ejer efter møde - status på ændringer af bygning B og tilgængelighed, Navnløs 7, 8800 Viborg 16/38306
    mehm
   • Div. korrespondance 17/54740
    sni
   • Mail fra ansøger med ønske om besigtigelse vedr. udstyknings- og byggemuligheder på Hjarbækvej 29 8831 Løgstrup .msg 17/41545
    mehm
   • KonfliktRapport.pdf 17/54732
    peph
   • Ansoegning.pdf 17/54732
    peph
   • Søvsøvej 16 Situationsplan.pdf 17/54732
    peph
   • DigiSource - visitkort til Fidaim.pdf 16/35069
    fga
   • Bilag 3: Samtlige indsigelser i 2 høringsfaser til lokalplanforslag nr. 483..pdf 16/35246
    mlaa
   • Supplerende materiale modtaget til byggesag - opføre en tilbygning mellem børnehave og specialskole, Spættevej 1, 8800 Viborg 17/46477
    vbp
   • 1.ppt 17/9826
    ad
   • 10.december.doc 17/9826
    ad
   • august.doc 17/9826
    ad
   • dig selv.doc 17/9826
    ad
   • Februar.doc 17/9826
    ad
   • gruppesammensætning.doc 17/9826
    ad
   • Indbydelse til pædagogisk dag for personalet i Solstrålen.doc 17/9826
    ad
   • jan..doc 17/9826
    ad
   • juni.doc 17/9826
    ad
   • maj.doc 17/9826
    ad
   • marts.doc 17/9826
    ad
   • Mødeoversigt.doc 17/9826
    ad
   • november.doc 17/9826
    ad
   • oktober.doc 17/9826
    ad
   • pædagogisk dag 2009.doc 17/9826
    ad
   • Referat fra personalemøde d okt.doc 17/9826
    ad
   • september.doc 17/9826
    ad
   • temadag feb 2009.doc 17/9826
    ad
   • temadag.ppt 17/9826
    ad
   • Walk and Talk.ppt 17/9826
    ad
   • årsplan.ppt 17/9826
    ad
   • Jordflytning fra Ålandsvej til Englandsdalen 17/29009
    dhb
   • Kvittering for ansøgning 17/44833
    kes
   • Indkommet ønske om belægning ved bus-stoppesteder 16/36409
    majoh
   • Referat fra forhåndsdialogmøde den 01-11-2017 - Indretning af kontorlokaler for Sparekassen Thy Vestergade 2 i Viborg.msg 17/10407
    vbp
   • Uopfordret ansøgning om elevplads som eventkoordinator 17/24648
    coe
   • Vedr.: Henvendelse til M.J. Eriksson a/s på Wildcat-projektet ved Tjele 17/51807
    pba
   • Tjørnevænget 5 - færdigmelding af faskine 15/57247
    peph
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Husbondvej 55 8850 Bjerringbro 17/8029
    clp
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Husbondvej 55 8850 Bjerringbro 17/8029
    clp
   • Granvænget 1 - færdigmelding af faskiner 15/55532
    peph
   • Ansøgning om tilskud til vandløbsrestaurering, j.nr. 17-0242766, "Skravad Bæk groft materiale" 17/44834
    kes
   • 2017: Årlig servicerapport, Mønstedvej 27, Grønhøj 7470 Karup 13/61893
    peph
   • Underskrevet leverandørkontrakt til 30/9-18 12/103490
    andr
   • Lindum Søvej 14 - færdigmelding af nedsivningsanlæg 17/40671
    peph
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Husbondvej 68 8850 Bjerringbro 17/8029
    clp
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Husbondvej 68 8850 Bjerringbro 17/8029
    clp
   • SV: Uploading af profil for Ulbjerg Strand til PULS 17/8015
    rg
   • Jordbro forundersøgelse Du får tilsagn om tilskud til dit projekt.pdf 17/44830
    kes
   • SV: Årsklassifikation - kvitering fra NST formodtagelse af indberetninger for 2017 17/8015
    rg
   • Svar fra rådgiver: Hvamvej 105B, 9620 Aalestrup 15/63522
    peph
   • Henvendelse fra B 67 - flytning af boldbaner 17/54659
    kemn
   • Spørgsmål fra Viborg ingeniørerne: Viborg Kommune - zinktagrender og nedsivning 17/54661
    peph
   • Henvendelse vedr. procedure for salg af areal ved Vallerbækvej 17/33901
    iny
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Stabilvej 2 8830 Tjele 17/8029
    clp
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Stabilvej 2 8830 Tjele 17/8029
    clp
   • Kristina Nielsen meddeler, at hun sender svar efter 7/11-17 17/54502
    bb8
   • Aarestrupvej 178, 7470 Karup. Fremsendelse af skema til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. 17/54644
    mdo
   • ksa@kuvian.dk - Sag nr. 2017-1231 17/48666
    jha
   • Færdigmelding, Spangsbjerg Toft 7, byggesag 16/66776
    mie
   • Kvitteringsmail fra Bs. vedrørende modtagelse af tilsagn 16/66183
    evg
   • Færdigmelding, St. Sct. Peder Stræde 16 17/39483
    dkb_slettet_1
   • Anmeldelse af jordflytning fra Poppelvej 37, Bjerringbro 17/54501
    pba
   • Fallevej 27 - ansøgning om nedsivningsanlæg 17/54634
    peph
   • VS: Naturråd - indstilling fra BirdLife/DOF 17/774
    ba4
   • Arealoverførsel matr. nr. 1b Dalsgård, Asmild fra Geopartner 17/54613
    mp2
   • Svar fra Silkeborg Kommune: Sag om digegennembrud ved Kompedal Plantage/Vallerbækvej 125 er overdraget til Slots- og Kulturstyrelsen 17/44065
    anbs
   • Nytorv 17/30220
    fkc
   • Færdigmelding, Fristrup Nørremark 2 17/52527
    jha
   • Tidplan og begrundelse - FSN Karup. Borskaffelse af overskudsjord fra miler. 17/30655
    mbp
   • Re Svar fra ansøger på tilsynsrapport i forbindelse med syn til ibrugtagning Viborg Street Food Ll Sct Peder Stræde 12 8800 Viborg 17/39483
    dkb_slettet_1
   • Høringsvar fra Viborg Museum om ansøgning om tilladelse til Jordvarme, indsendelse nr. 1 - 26-10-2017 på Rindsholmvej 97, 8800 Viborg 17/54489
    vdb
   • Workshop - PunktUdledningsSystemet PULS skal forbedres - badevand 17/8015
    rg
   • Viborg Rideklub - Vedr. landbrugsforsikring / dækning 15/66345
    lgr
   • Vedr.: Ulbjerg RA - ringe badevandskvalitet ved badestrand 17/8015
    rg
   • SV: Paraffin forurening på strandene - Ringkøbing-Skjern - procedure 17/8015
    rg
   • SV: Tange Sø - gæs problematikken - Silkeborg Kommune 17/8015
    rg
   • Fakta Houlkær Odshøjvej 1F, 8800 Viborg - indsender supplerende materiale vedr. emballagegård 17/44961
    anbs
   • Færdigmelding, Tingvej 82, byggesag.pdf 17/45255
    lirm
   • Sikkerhedsrunde nr. 2/17 01.11.17 13/79838
    saa
   • Kvalicare kvitterer for opsigelsen 30. oktober 2017 17/53059
    ek7
   • Afslutning af badesæson 2017: et par praktiske ting omkring webMermaid 17/8015
    rg
   • Tange sø - 19.09.2017 besigtigelse 17/8015
    rg
   • FW: Press release: Conference „Bathing in the City“, Essen Germany – European Green Capital - PR5_Bathing in the City_2017.pdf 17/8015
    rg
   • Resultat af analyse for chloridazon på Rødding Vandværk. B2 DGU 57.683 - oktoebr 2017 12/11996
    joo
   • Rindsbækvej 26, 8800 Viborg. Ansøgning om tilladelse til Jordvarme, indsendelse nr. 1 - 31-10-2017.pdf 17/54135
    am1
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Bollervej 5 8831 Løgstrup 17/8029
    clp
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Bollervej 5 8831 Løgstrup 17/8029
    clp
   • Stadionvej 48, 7470 Karup J Ansøgning om tilladelse til Jordvarme, indsendelse nr. 1 - 30-10-2017. 17/54068
    am1
   • Kvitteringer på aflevering af Spildolie 14/21448
    edg
   • Telefonnotat fra samtale vedr. tilbagemelding på tilsynsbrevet af 31/10-2017 14/21448
    edg
   • VS: Hjemmeside og annoncering af indstilling af medlemmer til det lokale naturråd ( 2017/19253 010 ) 17/774
    ba4
   • Vedr. vej mellem Dybdalsvej 11 og 15 17/53124
    fkc
   • Vedr. vej mellem Dybdalsvej 11 og 15 17/53124
    fkc
   • Resultat af analyse for chloridazon på Rødding Vandværk. B1 DGU 57.617 - oktober 2017 12/11996
    joo
   • Mail fra Uhre Motorsports Center vedr. byggeregnskab 12/18570
    tde_slettet_1
   • Mail fra Adv. Delacour: Indsigelse mod forslag til lokalplan nr. 481 og kommuneplantillæg nr. 3 - Centerområde ved Tingvej i Viborg / DLC j.nr. 267153 17/3238
    alj
   • Resultat at udvidet drikkevandskontrol + analyse for org. mikroforureninger på Iglsø Vandværk - oktober 201717-CA-00600918-01.pdf 12/145432
    dek
   • Resultat af udvidet drikkevandskontrol + analyse for org. mikroforureninger på Stoholm Vandværk - oktober 2017 12/140591
    dek
   • Ansøgning fra IDQ om elektronisk adgang til adresseoplysninger 15/989
    hb3
   • Anmeldelse af jordflytning fra Skovhøjen 1, Arnbjerg, til jordtip ved Ans 17/54539
    pba
   • Steen Kristensen om en vej der var engang på Skalmstrupvej 18, Stoholm 17/53224
    bkb
   • Opfølgning på tilsyn i Grundfos A/S, Ålestrup 12/24955
    ib3
   • Vi mangler oplysninger til din ansøgning - Sejbæk 17-0261195.pdf 17/44833
    kes
   • oldtid@viborg.dk - Høringsvar fra Viborg Museum om ansøgning om tilladelse til Jordvarme, indsendelse nr. 1 - 26-10-2017 på Rindsholmvej 97, 8800 Viborg 17/54302
    am1
   • FDF 1. kreds fremsender bilag vedr, energi investering 16/19230
    mgo
   • Myndighedstilladelser - Rødkærsbro 17/43760
    tms
   • Myndighedstilladelser - Rødkærsbro 17/43760
    tms
   • Dispensation til modtagelse af ren jord på Bjerringholmvej 17/54523
    vdb
   • Rev Ansoegning med supllerende materiale vedr overdækning mv, Lundvej 8, 8800 Viborg.pdf 17/46248
    peb
   • Stærelunden 6 - køber returnerer underskrevet købsaftale 17/52816
    hbl
   • Udtalelse fra Viborg Museum 17/52873
    vdb
   • Viborg Floorball KLub - Bilag til kursustilskudsansøgning 2017 17/53895
    lgr
   • SV: 17-0219230 - Ansøgning om tilskud til vandløbsrestaurering 17/44830
    kes
   • Hærup Biogas, Herredsvejen 180. 9500 Hobro 17/47325
    pjj
   • SV: Anmodning om supplerende oplysninger, Hærup Biogas Aps, Herredsvejen 180, 9500 Hobro 17/47325
    pjj
   • Hærup Biogas, Herredsvejen 180, 9500 Hobro 17/47325
    pjj
   • Ansøgning- byggeaffald 17/54509
    bie
   • Anmeldelsesskema for byggeaffald - Arildsvej 47 17/54509
    bie
   • Svar fra Orbicon omkring service7vedligeholde resten af 2017 16/66633
    flr
   • Ordrebekræftelse Viborg Kommune på DVR Web 16/66633
    flr
   • Den nye version af Digitalt Vandløbs Regulativ er klar 16/66633
    flr
   • TILSLUTNINGSTILLADELSE for spildevand og overfladevand fra Materialegården, Katmosevej 8, 8800 Vibor_Doknr259620-16_v1.pdf 13/54517
    nbi
   • mail fra miljøtisynet den 2710-2017_Doknr403136-17_v1.pdf 13/54517
    nbi
   • Brev fra miljøtisynet den 2710-2017_Doknr403136-17_v1.pdf 13/54517
    nbi
   • Myndighedstilladelser - rensedam ved Rødkærsbro 17/38428
    snh
   • Kopi af endelig udtalelse fra SLKS til ombygning/ændret anvendelse, St. Sct. Hans Gade 2, 8800 Viborg 15/38665
    vbp
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Til ejere, lejere, indsigere m.v. - orientering om Planklagenævnets afgørelse LP 440 for et område ved Øster Teglgårdsvej i Viborg 14/38458
    anp
   • Frafald af revurdering - kvægproduktion på Hedevangsvej 1, 7800 Skive 17/54729
    fil
   • Tilbagemelding efter naboorientering - Kloster Alle 15, 8800 Viborg 17/50341
    lirm
   • Information til Nökkvi om rideklubmøde 17/54602
    sk
   • Anvendelse af Livøvej 28 17/52753
    bie
   • Mail til The Animation Workshop: Kvittering for Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 481 17/3238
    alj
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre en garage og redskabsrum_Bregendalsvej 8 7800 Skive_2017-11-01.pdf 17/53766
    jha
   • Bombesvarelse 01-11-2017 15_36_49.pdf 17/53766
    jha
   • Indkaldelse til hegnsyn - Kokildehøjen 9 - Nørresøvej 56, Viborg : Jacobsen 20282 - Leoni 321619 - Viborg Kommune 15/72922 15/72922
    fkc
   • Indkaldelse til hegnsyn - Kokildehøjen 9 - Nørresøvej 56, Viborg : Jacobsen 20282 - Leoni 321619 - Viborg Kommune 15/72922 15/72922
    fkc
   • Tapdrupvej 64 - købstilbud afslået 13/77019
    hbl
   • Tilsynsbrev - Egelundvej 1 og Egelundvej 6 12/131345
    bie
   • Tilsynsbrev - Egelundvej 1 og Egelundvej 6 12/6481
    bie
   • Fejlkobling - Astrupvænget i Møldrup 17/42913
    tms
   • Løgstrup G&IF - Opgørelse lokaletilskud 2016 15/72648
    lgr
   • Opfølgning på henvendelse 16/33730
    tms
   • 5.10.17 Tilbagemelding vedr ønsket møde omkring Navnløs vejforhold.msg 16/38306
    mehm
   • Svar til ansøger på henvendelse omkring besigtigelse Hjarbækvej 29 8831 Løgstrup .msg 17/41545
    mehm
   • _Byggetilladelse til at_opføre et udhus_Stavildvej 17 8832 Skals_2017-11-01.pdf 17/53129
    jha
   • Bombesvarelse 01-11-2017 14_31_40.pdf 17/53129
    jha
   • Anmeldelse for etablering af fortanke på Guldborgvej 12, Herningvej 58, 8800 Viborg samt Sønderupvej 1, 8830 Tjele 17/54697
    kkg
   • Kopi af tilladelse til EVV: Tjørnevænget 5 - tilladelse til udtræden 15/57247
    peph
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_ændre toilet til depotrum ved Børnehuset Rørsangervej_Rørsangervej 3 8800 Viborg_2017-11-01.pdf 17/52506
    vbp
   • Anmeldelse for etablering af fortanke på Guldborgvej 12, Herningvej 58, 8800 Viborg samt Sønderupvej 1, 8830 Tjele 17/54733
    kkg
   • Bombesvarelse 01-11-2017 14_26_03.pdf 17/52506
    vbp
   • VS: Dokumentation for effekt af gyllekølingsanlæg hos landmænd - Nørreåvej 27, 8830 Tjele 17/52318
    xkk
   • Jordflytning fra Ålandsvej til Englandsdalen ikke af betydning for §3 17/29009
    dhb
   • _Byggetilladelse til at_ændre overdækket terrasse til udestue_Flintevej 15 8800 Viborg_2017-11-01.pdf 17/52752
    jha
   • Bombesvarelse 01-11-2017 13_53_42.pdf 17/52752
    jha
   • Fallevej 25, 8800 Viborg - nyt husnummer 17/49426
    btr
   • SV: Fallevej 25 Ændring af adressen 17/49426
    btr
   • Fallevej 25, 8800 Viborg - ændring af husnummer 17/49426
    btr
   • Nabo-orientering. § 12 miljøgodkendelse af kvægproduktion på Benslehøjvej 1, 7470 Karup 17/31691
    fil
   • Tjørnevænget 5- kvittering til kloakmester 15/57247
    peph
   • Granvænget 1 - kvittering til kloakmester 15/55532
    peph
   • SV: Ansøgning om tilskud til vandløbsrestaurering, j.nr. 17-0242766, "Skravad Bæk groft materiale" 17/44834
    kes
   • Kvittering for materiale til sagen - Søvsten Biler, Lundborgvej 12, Viborg 17/49241
    anbs
   • Besked til EVV fakturering - Lav takst til Lindum Søvej 14 17/40671
    peph
   • Anvisning af overskudsjord fra Skovhøjen 1, Arnbjerg, til et jordtip ved Ans 17/54539
    pba
   • Kvittering til kloakmester: Ang. Lindum Søvej 14 8830 Tjele 17/40671
    peph
   • Rykker for færdigmelding til kloakmester - nedsivningsanlæg på Hobro Landevej 163 16/61106
    peph
   • am1@viborg.dk - Kopi til Vinkel Sdr. Sogns vandværk af tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Rindsbækvej 26, 8800 Viborg 17/54135
    am1
   • Bombesvarelse 01-11-2017 12_57_23.pdf 17/48666
    jha
   • Brevpapir til ansøger 2013 - doc2mail_opføre en carport_Svanevej 20F 8831 Løgstrup_2017-11-01.pdf 17/48666
    jha
   • Kvitteriing til Morten Erfurth - B 67 17/54659
    kemn
   • am1@viborg.dk - Kopi til Danmarks Naturfredningsforening af tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Rindsbækvej 26, 8800 Viborg, 17/54135
    am1
   • Målfast oversigtskort MTB-rute og skydebane 14/55849
    iny
   • Svar til Viborg ingeniørerne: Viborg Kommune - zinktagrender og nedsivning 17/54661
    peph
   • Vedr. procedure for salg af areal ved Vallerbækvej 17/33901
    iny
   • Rindsbækvej 26, 8800 Viborg, BOM. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. 17/54135
    am1
   • E-mail: Dispensation til et jordvarmeanlæg 17/54489
    vdb
   • Hulbækvej 28C, 8830 Tjele - ny adresse 17/47638
    btr
   • Ibrugtagningstilladelse til at_indrette møderum og ændre reception i kontorområde 1. sal_Klostermarken 12, 8800 Viborg_2017-11-01.pdf 15/11016
    vbp
   • Bombesvarelse 01-11-2017 12_29_47.pdf 15/11016
    vbp
   • Bombesvarelse 01-11-2017 12_20_12.pdf 17/32173
    dkb_slettet_1
   • Banevejen 2, Viborg - ny adresse 17/48684
    btr
   • Banevejen 2, Viborg - ny adresse 17/48684
    btr
   • Bombesvarelse 01-11-2017 11_54_34.pdf 17/47981
    lirm
   • Old og STPS - Trandumvej 5, 7800 Skive - nedsivningstilladelse til husspildevand 17/37076
    peph
   • Kopier til kloakmester - Trandumvej 5 - nedsivningstilladelse til husspildevand og regnvand 17/37076
    peph
   • Miljøtilsyn 2017 - mail 17/40479
    tms
   • Vedr ændringer i forbindelse med opførelse af carport - Tingvej 32 8832 Skals.msg 17/48634
    lirm
   • Bombesvarelse 01-11-2017 11_47_44.pdf 16/66776
    mie
   • Ansøger og rådgiver orienteres om udsendelsesbrev til ejere, lejere m.v. - høring forslag til lokalplan nr. 486 / KP-7 for et teknisk område ved Ø. Børstingvej 6 i Stoholm 17/14642
    adno
   • Tastumvej 16, 7850 Stoholm: Kopi til DN m.fl. af dispensation fra lokalplan til ændret placering og udformning af fjernvarmeanlæg 17/34385
    bkb
   • Svar til B67 (Spættevej 4, Viborg) vedr. mødeforslag og boldbaner 12/116215
    mhp
   • Kopi til Per Balleby af afgørelse om fjernvarmeanlæg på Tastumvej 16, Stoholm 17/34385
    bkb
   • Viborg Rideklub - Opgørelse 2016 vedr. særaftale / udendørsanlæg 16/18524
    lgr
   • Bombesvarelse 01-11-2017 11_34_37.pdf 16/56454
    bhv
   • Om din jordanmeldelse fra søen ved Poppelvej i Bjerringbro 17/54501
    pba
   • Anvisning af overskudsjord fra Poppelvej 37, Bjerringbro, til Randers Havn. - Anvisning af overskudsjord fra Poppelvej 37 .pdf 17/54501
    pba
   • Forespørgsel vedr carport - AS Ørstedsvej 29 8800 Viborg.msg 15/25248
    mie
   • Besvarelse vedr dispensationsansøgning Morsøvej 2 8800 Viborg .msg 17/53663
    peb
   • Nytorv 17/30220
    fkc
   • Bombesvarelse 01-11-2017 11_11_41.pdf 17/52527
    jha
   • Midlertidig ibrugtagningstilladelse til at_etablere Street Food Marked_Ll.Sct. Peder Stræde 12, 8800 Viborg_2017-11-01 17/39483
    dkb_slettet_1
   • Tillæg til byggetilladelse vedr. at etablere Street Food Marked_Ll.Sct. Peder Stræde 12, 8800 Viborg_2017-11-01 17/39483
    dkb_slettet_1
   • Bombesvarelse 01-11-2017 11_09_36.pdf 17/39483
    dkb_slettet_1
   • Er sag om digegennembrud ved Kompedal Plantage/Vallerbækvej 125 overdraget til Slots- og Kulturstyrelsen? 17/44065
    anbs
   • Mistanke om skimmelsvamp.pdf 17/49133
    jha
   • Brevpapir til ejer 2013 - doc2mail_mistanke om skimmelsvamp_Fuglebakken 20, 8830 Tjele_2017-10-31.pdf 17/49133
    jha
   • Bombesvarelse 01-11-2017 11_01_02.pdf 16/57476
    jha
   • Bombesvarelse 01-11-2017 10_51_06.pdf 17/45255
    lirm
   • Hjælp til vejsager - Vinkelvej 16/55949
    fkc
   • Miljøtilsyn 2017 - mail 17/40773
    tms
   • Materiale til revurdering - Kjellerupvej 33, 8840 Rødkærsbro 17/54342
    clp
   • Stadionvej 48, 7470 Karup J. Kvittering for modtagelse af ansøgning om tilaldelse til jordvarmeanlæg. 17/54068
    am1
   • Materiale til revurdering sendt til NIRAS - Tastumvej 17, 7850 Stoholm 17/54343
    clp
   • Rindsholmvej 97, 8800 Viborg. Kvittering for modtagelse af ansøgning om jordvarme og anmodning ommoplysninger. 17/54302
    am1
   • Materiale til revurdering sendt til NIRAS - Tastumvej 39, 7850 Stoholm 17/54345
    clp
   • Mail til Uhre Motorsports Center 12/18570
    tde_slettet_1
   • Mail til adv. Delacour:: Kvittering for Indsigelse mod forslag til lokalplan nr. 481 og kommuneplantillæg nr. 3 - Centerområde ved Tingvej i Viborg / DLC j.nr. 267153 17/3238
    alj
   • Bemærkninger til anmeldelsen - Arildsvej 47 17/54509
    bie
   • Svar til Steen Kristensen om en vej der var engang på Skalmstrupvej 18, Stoholm 17/53224
    bkb
   • https_tastselv.fvm.rettelse 2 opmåling.pdf 17/44833
    kes
   • Mail til FDF 1. kreds Viborg vedr. udbetaling af tilskud 16/19230
    mgo
   • Opfølgning på tilladelse til nedlæggelse af vej over Dybdalsvej 15 17/53124
    fkc
   • Vedr. vej mellem Dybdalsvej 11 og 15 17/53124
    fkc
   • Afklaring af ordrebekræftelse Viborg Kommune på DVR Web 16/66633
    flr
   • Myndighedstilladelser - Rensedam ved Rødkærsbro - bemærkninger til nye oplysninger 17/38428
    snh