Åbne postlister

For at fremme dialog og åbenhed i forhold til borgere, virksomheder, myndigheder og pressen, bliver der dagligt dannet en åben postliste over ind- og udgående post i Viborg Kommune.

Det kan du finde på postlisterne
En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra Viborg Kommune:

 • hvad sagen drejer sig om
 • hvem der er afsender/modtager
 • initialer på den sagsansvarlige

Navn og kontaktoplysninger på den sagsansvarlige kan findes ved at indtaste initialerne i søgefeltet under Find medarbejder.

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på den åbne postliste. Dog skal persondataloven overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

 • 24.05.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Supplerende materiale modtaget til afslutning af byggesag - Indrette CR kontorer, Poul Due Jensens vej 7, 8850 Bjerringbro 17/10498
    vbp
   • Orientering om ansøgning om ombygning af 3. sal er indsendt. Marks Stigs Vej 4, 8800 Viborg 16/7674
    vbp
   • Tillæg Y2017-5-03 17/46738
    majoh
   • Ændring til projekt - 3. sal, Banebo, Marsk Stigs Vej 4, 8800 Viborg 16/7674
    vbp
   • Vs: Fwd: Dispensation til belysning på Rønnestien 1, Viborg 18/26471
    tv
   • SV: Den Midtjyske Cykelstjerne 15/66529
    tv
   • Tusindfrydsengen, dimensioner på rensedam 17/58531
    tms
   • RE: Cyklisme i Storegade i Bjerringbro 18/26705
    tv
   • VS: Skilt på Storegade 18/26705
    tv
   • Byggeansøgning, Iglsøvej 28B, 7850 Stoholm 18/26718
    jno
   • Landindspektør accept afsætning af skelpæle 14/46628
    lku
   • RE: spørgeskemaet 17/46738
    majoh
   • RE: Indkaldelse til næste møde om forsøg med kollektiv trafik område VEST - Kollektiv transport i Viborg Kommunes landdistrikter - svar ØST.xlsx 17/46738
    majoh
   • RE: Indkaldelse til næste møde om forsøg med kollektiv trafik område VEST 17/46738
    majoh
   • Forslag til bybusnet i Viborg - forudsætninger for ruter, vognløb mm. - Nyt bybusnet i Viborg - til Midttrafik.xlsx 17/46738
    majoh
   • Forslag til bybusnet i Viborg - forudsætninger for ruter, vognløb mm. - Kollektiv trafik - nyt bybusnet.png 17/46738
    majoh
   • Forslag til bybusnet i Viborg - forudsætninger for ruter, vognløb mm. - image001.png 17/46738
    majoh
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Engedalvej 2, 8832 Sklas fra RealMæglerne. 18/26715
    mp2
   • Forslag til bybusnet i Viborg - forudsætninger for ruter, vognløb mm. 17/46738
    majoh
   • Energi Viborgs ansøgning om landzonetilladelse til bassin for spildevand (Nedgravet tank) ved Elkærvej 21b i Borup 18/26701
    bkb
   • zaj@vd.dk - SV: Den Nationale Cykelkonference 2018 og Håndbogen "Vejvisning for cyklister" 18/6155
    tv
   • Byggeansøgning, Langdyssevej 4A, 8830 Tjele 18/26702
    lirm
   • Værd at vide om ordinære timer 15/75275
    mic
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Skolevangen 8, 8830 Tjele fra EDC 18/26704
    mp2
   • SV: Ny perronbro i Bjerringbro 18/26705
    tv
   • Rosenvænget 30, 8800 Viborg - køber ønsker bekræftet at frist er udsat 18/9386
    hbl
   • Engvej 13, Tapdrup - køber fremsender rapport om jordbund 18/14025
    hbl
   • invitation MidtWest Farmshow i Skive 17/62263
    sni
   • SV: Parkering foran Sct. Mogens Gade 67-69 18/26692
    av4
   • Byggeansøgning, Østergade 6, 8831 Løgstrup 18/26689
    jno
   • Vedr opsætning stillads 18/26692
    av4
   • LRT@ramboll.dk - Re: SV: Mødemateriale 18/6155
    tv
   • Byggeansøgning, Gl. Aalborgvej 64, 8800 Viborg 18/26679
    mie
   • Coast to Coast - afrapportering på Fase 1 og beskrivelse af Fase 2 16/17638
    roc
   • Opfølgning på gårsdagens undervisning.msg 17/38557
    peab
   • VS: Har du husket at registrere din kapacitet? 18/26677
    tjoe
   • Karup Å - på hjemmesiden i Ikast-Brande Kommune 17/24901
    abmi
   • Byggeansøgning, Skovhøjen 13, 8800 Viborg 18/26673
    lirm
   • VS: Ansøgning om brug af vej til Open By Night 18/26674
    av4
   • Indbrud i Påskeferien - Institutionen Hatten 18/26663
    kj3
   • Indbrud på kontor i Påskeferien - Institution Hatten 18/26663
    kj3
   • PL_30042018.pdf 17/43373
    lonej
   • Højvangsvej 4 i Karup- parkerede biler 16/37334
    ib3
   • Høring om udbudsmateriale vedr. print af valgkort 16/36438
    mlko
   • Generel information om miljøvurdering af fredningsforslag 17/32417
    ba4
   • Byggeansøgning, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 18/26644
    vbp
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Nørremøllevej Nord 20, 8800 Viborg fra danbolig 18/26643
    mp2
   • Opdatering af N og P VOPer 18/4224
    hsjen
   • Opfølgning på tilsyn Rydalvej 3, 8830 Tjele under konkurs (CVR.nr. 12 04 26 71) 18/10313
    mbp
   • Byggeansøgning, Fredensvej 59, 8850 Bjerringbro 18/26630
    lirm
   • Vedr. Landsbydysten i Skals 18. juni 2018 18/9237
    av4
   • Ansøgning om oprensning og udvidelse af sø på matr. 2q Høgild By, Karup, Åhusevej 32, 7470 Karup J. 18/26632
    jsni
   • Kopi vedr ansøgning om støjvold på Vestermarksvej 2, syd for Margrethevej og Lundevej, Viborg 18/26618
    mbp
   • Kopi af MST's orientering af offentlige myndigheder om høring af VVM-redegørelse for udvidelse af AU-Foulum Biogasanlæg, Viborg Kommune 16/26071
    edg
   • Borger anmoder om aktindsigt i samarbejdsaftaler indgået i 2013-18 18/26629
    jri
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1003445485. 18/3678
    ds2
   • Bilag med håndtering af overfladevand 16/26071
    edg
   • Svar på forslag til tidsplan for afslutning af den supplerende forundersøgelse ved Ormstrup sø. 16/66204
    roc
   • Tapdrupvænget 137 er tilsluttet Viborg Vand 17/50527
    joo
   • Begrundelse for placering af bænk 18/26623
    vdb
   • Ansøgning om dispensation fra Søbeskyttelseslinje 18/26623
    vdb
   • Miljøledelsesrapport for Høgildvej 5, 7470 Karup J - Miljøledelse - Høgildvej 5.pdf 18/13093
    fil
   • Miljøledelsesrapport for Høgildvej 5, 7470 Karup J 18/13093
    fil
   • Skatteministeriet beder om indstilling til skatte- og vurderingsankenævn (1254860) 17/35904
    hkr
   • Foresspørgsel om drift af liberalt erhverv i staldbygning på Transiggårdvej 12 Viborg 18/26597
    bkb
   • Svar for lodsejere omkring tilsyn med overholdelse af påbud om retablering af drænsystem ved matnr. 3r og 38k Vejrumbro, Vejrum 16/30758
    flr
   • Skatteministeriet anmoder om indberetning af navne til skatteankenævn 17/35903
    hkr
   • Anmodning om aktindsigt i driftsaftaler mellem Viborg Kommune og Boligselskabet Viborg, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Fjernvarme samt Overlund Fjernvarme 18/26576
    mtb
   • Varig Teknik & Miljø sender rapport fra service- og sikkerhedseftersyn, komprimator, Stoholm Genbrugsstation 17/30467
    cwh_slettet_1
   • Miljøstyrelsen: Godkendelse af regnskab for gennemførelse af baselineundersøgelse ved Revas' deponi under biocoverordningens trin 1 15/51815
    hani
   • Telefonnotat omkring krav til emissionsmålinger jf. maskinværkstedsbekendtgørelsen 12/116443
    edg
   • SV: Regulativ for Viborg Søerne - Nørresø og Søndersø i 4 ugers klagefrist 16/69124
    8ks
   • VS: Tilladelse til kørsel med personbil med trailer i Sct. Mathiasgade 18/26572
    av4
   • Brug af sprøjtemidler til bekæmpelse af bjørneklo på lossepladser og industrigrunde - Fårup Fyldplads 13/18087
    aka
   • Skemaet "Aktivitet og regnskab 2017" - Finderup Kulturhus 18/26305
    kj3
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8840 Rødekjærsbro, Faldborgvej 8 18/6726
    clp
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Stavildvej 2 A, 24 A 8832 Skals 18/6726
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8840 Rødekjærsbro, Faldborgvej 6 18/6726
    clp
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Stavildvej 2 A, 24 A 8832 Skals 18/6726
    clp
   • Afleveringsattest til standsning af byggeriet.pdf 18/23025
    jha
   • SV: Varsling af påbud. 16/6445
    kkg
   • Finderup By og Land - Til Viborg Kommune Finderup 22 05 2018.doc 17/38370
    fil
   • Finderup By og Land 17/38370
    fil
   • Skemaet "Aktivitet og regnskab 2017" - Løvskal Hus 18/26316
    kj3
   • Aftaler i forhold til persondataforordningen for Envidan 18/10630
    jho
   • Rapport nr. 322465 (Dambrugskontrol fra Rindsholm Dambrug) er registreret 18/3509
    tms
   • VVManmeldeskema 18/20617
    tjoe
   • Forundersøgelse af 3 risikoområder i klimatilpasningsplanen - Forslag til ABR aftale 18/19793
    tms
   • Re: Indkaldelse til næste møde om forsøg med kollektiv trafik område NORD 17/46738
    majoh
   • Re: SV: SV: VS: Indkaldelse til næste møde om forsøg med kollektiv trafik område VEST 17/46738
    majoh
   • afbud til møde i borgergruppe 17/46738
    majoh
   • Re: [Sagsnr.:17/58531] - [Dok.nr.:188512/18] Behandling af høringssvar og indsigelser_VK 17/58531
    tms
   • Mail fra Gustin med spørgsmål vedrørende udbud af helhedsplan for Bjerringbro 18/25660
    heg
   • Mail fra Labland om dialogmøde om Bjerringbro helhedsplan 18/25660
    heg
   • Have redskaber Morten 12/12651
    bls
   • Gennemgang af sagstammer Jobspor - 2.2.18 16/59211
    k4n
   • Talegenkendelse Oplæg til aktivitetsplan.msg 18/26467
    annih
   • Aftalegrundlag talegenkendelse til tandplejen.msg 18/26467
    annih
   • SV: Indkaldelse til møde om forsøg med alternative transportformer i landdistrikter, område øst 17/46738
    majoh
   • pbx@vd.dk - SV: Ny vejregelhåndbog om dimensioner af kørebaneafmærkning 18/6155
    tv
   • Byggeansøgning, Hessellundvej 10, 7470 karup 18/26476
    vbp
   • pbx@vd.dk - VS: Ny vejregelhåndbog om dimensioner af kørebaneafmærkning 18/6155
    tv
   • Supplerende materiale til ansøgning om godkendelse af festivalplads mv. Sundvej 1, 8832 18/23371
    vbp
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - St. Torupvej 9, Ulbjerg 8832 Skals 18/6726
    clp
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - St. Torupvej 9, Ulbjerg 8832 Skals 18/6726
    clp
   • bk@landbjorn.dk - VS: J.nr. 2018036_Forespørgsel til indsendt Matrikulær sag 18/20950
    mp2
   • Talegenkendelse mødeopfølgning - økonomisk specificering.msg 18/26467
    annih
   • Talegenkendelse mødeopfølgning.msg 18/26467
    annih
   • Fwd: Fwd: Belysning sti 18/26471
    tv
   • 15.05.2018 Referat fra embedsmandsgruppens møde 17/61366
    kes
   • Projekt: 1802467 - matr.nr. 19a Sdr. Rind By, Sdr. Rind - arealoverførsel 18/26472
    am1
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Storhedevejen 43, 8850 Bjerringbro - Mat. nr.: 1g, Tavlgårde, Hjermind fra home 18/26469
    mp2
   • Accept af aftale om fremsendelse af kreditnota fra VM Anlæg, mail den 22-05-2018 18/14966
    pp
   • Byggeansøgning, Høegsvej 2, 8830 Tjele 18/26464
    jno
   • Ønske om nabohjælpskilt på Hyrdebakken i Viborg 18/26466
    jho
   • Re: Offentliggørelse af to restaureringsprojekter i Karup Å 17/27649
    abmi
   • Helle Buus Hougesen, IT Optima - Tilrettet aftale samt svar på spørgsmål 18/26465
    es
   • Re: Offentliggørelse af to restaureringsprojekter i Karup Å 18/18425
    tjoe
   • Re: Offentliggørelse af to restaureringsprojekter i Karup Å 18/17600
    tjoe
   • Helle Buus Hougesen, IT Optima - Oplæg til aftale om TIP Benchmarkmåling 18/26465
    es
   • Kystdirektoratet - autosvar/autoreply 17/24901
    abmi
   • Autosvar / Autoreply 17/24901
    abmi
   • Kvittering for modtagelse af e-mail 17/24901
    abmi
   • Spørgsmål til regler for etablering af virksomheder i landzone - Sjørupvej 30 18/26111
    anbs
   • SV: Indkaldelse til møde om forsøg med kollektiv trafik område vest 17/46738
    majoh
   • Årsregnskab 2017 - Kulturprinsen 16/67243
    kj3
   • SV: Varsling af miljøtilsyn, Livøvej 5, 8800 Viborg 18/25993
    ib3
   • Tak for svar på henvendelse vedr. talentarbejde 18/26299
    coe
   • Tilladelse til at etablere en overkørsel over privat vandløb ved Vesterbro 5, 8850 Bjerringbro 18/20540
    tjoe
   • Tilladelse til etablering af overkørsel ved Vesterbro 5 Bjerringbro 18/20540
    tjoe
   • Kvittering for modtagelse af e-mail 18/3890
    tjoe
   • Kystdirektoratet - autosvar/autoreply 18/3890
    tjoe
   • Autosvar / Autoreply 18/3890
    tjoe
   • Besked til medarbejder ang. tidsregistrering 1. halvår 2018 17/19849
    dj2
   • Erik@ebd.dk - Viborg Kommunes sagsnummer 2017-1616 - Hald Hovedgaard 17/64777
    jha
   • Erik@ebd.dk - Viborg Kommunes sagsnummer 2017-1616 - Hald Hovedgaard 17/64777
    jha
   • Mønsted Fritidsklub - Vedr. ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24671
    lgr
   • Færdigmelding af byggesag - indrette Cr Kontorer, Poul Due Jensen vej 7, 8850 Bjerringbro 17/10498
    vbp
   • Hovedvejen 175 9620 Aalestrup, § 16b Ikke tekninsk resume.pdf 18/26442
    jg1
   • Skema_204763, hovedvejen 175.pdf 18/26442
    jg1
 • 23.05.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Anmeldelse af jordflytning Kildebakkevej 1-23 60 tons u.k. 18/4660
    pba
   • Anmeldelse af jordflytning Kildebakkevej 1-23, 60 tons kat 2 18/4660
    pba
   • Anmeldelse af jordflytning Kildebakkevej 1-23 kat 1 18/4660
    pba
   • Mail fra Stephan Gustin om Helhedsplan for Bjerringbro - rådgiveropgave 18/25660
    heg
   • mwo@vd.dk - Vejregelgruppen: Opdatering af 8 håndbøger 18/6155
    tv
   • mwo@vd.dk - Punkter til møde i vejregelgruppen den 8. maj og materiale til udsendelse 24. april 18/6155
    tv
   • LRT@ramboll.dk - RE: Punkter til møde i vejregelgruppen den 8. maj og materiale til udsendelse 24. april 18/6155
    tv
   • mwo@vd.dk - SV: Punkter til møde i vejregelgruppen den 8. maj og materiale til udsendelse 24. april 18/6155
    tv
   • LRT@ramboll.dk - RE: Punkter til møde i vejregelgruppen den 8. maj og materiale til udsendelse 24. april 18/6155
    tv
   • LRT@ramboll.dk - RE: Punkter til møde i vejregelgruppen den 8. maj og materiale til udsendelse 24. april 18/6155
    tv
   • LRT@ramboll.dk - Grænsefladegranskning 18/6155
    tv
   • mwo@vd.dk - SV: Punkter til møde i vejregelgruppen den 8. maj og materiale til udsendelse 24. april 18/6155
    tv
   • mwo@vd.dk - SV: Grænsefladegranskning 18/6155
    tv
   • LRT@ramboll.dk - RE: Grænsefladegranskning 18/6155
    tv
   • pbx@vd.dk - Høring på vejregler.dk - Håndbog om Servicevejvisning på almindelige veje 18/6155
    tv
   • mh1@vd.dk - Høring: 66 HB servicevejvisning på almindelige veje 18/6155
    tv
   • Supplerende oplysninger modtaget til byggesag - Opstilling af telt, Nytorv 1, 8800 Viborg 18/19738
    vbp
   • ha@vd.dk - SV: Evt. flytning af møde i september 18/6155
    tv
   • cargot@tmf.kk.dk - SV: Evt. flytning af møde i september 18/6155
    tv
   • CAC002@politi.dk - SV: Evt. flytning af møde i september 18/6155
    tv
   • jesper@cykelturisme.dk - Automatic reply: Evt. flytning af møde i september 18/6155
    tv
   • ARN@vejen.dk - SV: Evt. flytning af møde i september 18/6155
    tv
   • jakob.risager@aalborg.dk - SV: Evt. flytning af møde i september 18/6155
    tv
   • Færdigmelding af bygegsag - Opføre kontortilbygning - Tørveskæret 15, Viborg 17/52220
    vbp
   • Mail fra Banedanmark: Kvittering for Viborg Kommunes bemærkninger til definitionsrapporten vedrørende projekt for ny bro over banen ved Bjerringbro Station (BDK ID: 680062) 18/3271
    heg
   • j.nr. 1803125, Arealoverførsel - Galgebakkevej 24, 8620 Kjellerup 18/26435
    am1
   • Mail fra Oliver Vanges, LOA vedrørende Kulturparken i Bjerringbro 17/53820
    heg
   • Mail fra Sweco vedrørende rådgiveropgave - Helhedsplan for Bjerringbro 18/25660
    heg
   • Henvendelse vedr. ny ordning og ansøgning om reduktion renovationsudgifter. 18/18161
    edg
   • Vedr.: VS: Viborg - pumpedata 18/25910
    cli
   • Matr.nr. 15g Øby By, Viskum 18/26421
    am1
   • Erklæring og tegning Holstebrovej 70 - Holstebrovej 70.pdf 18/26407
    peph
   • VS: Arealoverførsel matr.nr. 2v og 2md Kølvrå By, Karup 18/26412
    am1
   • 218221 - Tinglysning af vedtægter for ejerforening på Ølandsvej 7-9, 8800 Viborg 18/2513
    mp2
   • Byggeansøgning, Tingvej 2B, 8800 Viborg 18/26400
    peb
   • Erklæring og tegning Holstebrovej 70 18/26407
    peph
   • Mail fra Anne-Marie Dahl : overslag på fremtidsoplæg i Viborg 17/52972
    heg
   • Forespørgsel vedr. Arkæologi 18/12431
    mble
   • Færdigmelding af Gl. Aalborgvej 29, 9632 Møldrup 18/26399
    peph
   • virk.dk sender kvittering for ophør af P-nummer: 1018507001. 18/3678
    ds2
   • Omfangsdræn og faskine - Færdigmelding på Rs. Hansens Alle, 8850 Bjerringbro 18/26390
    peph
   • Til Viborg Kommune - Matrikulær sag vedr. matr.nr. 8h m.fl. Hjermind By, Bjerringbro - j.nr. 1609252 18/26393
    am1
   • Eurofins impementerer nyt kontrolprogram for Vorning Vandværk 12/11999
    joo
   • COWI sender aftalebrev for Ulbjerg 17/26693
    mtro
   • Byggeansøgning, Viborgvej 1, 8840 Rødkærsbro 18/26386
    jno
   • Til Viborg Kommune - Matrikulær sag vedr. 2i Sdr. Ingstrup By, Rødding - [LE34 1802909] 18/26387
    am1
   • Oprydning MDA 18/7106
    mhy
   • Optionsvalg 2018 GeoMidt for GeoDanmark Ajourføring - Options2018.docx 18/24792
    cls
   • Optionsvalg 2018 GeoMidt for GeoDanmark Ajourføring - GeoDanmark-options-2018_GeoMidt.xlsx 18/24792
    cls
   • Optionsvalg 2018 GeoMidt for GeoDanmark Ajourføring - image002.png 18/24792
    cls
   • Optionsvalg 2018 GeoMidt for GeoDanmark Ajourføring - image001.png 18/24792
    cls
   • Gudenåløber 2016. 18/26380
    av4
   • Forespørgsel om status på projektet. 12/40243
    roc
   • Byggeansøgning, Perikonvej 12, 8800 Viborg 18/26373
    mie
   • Optionsvalg 2018 GeoMidt for GeoDanmark Ajourføring 18/24792
    cls
   • Matr.nr. 447bo Viborg Markjorder 18/26371
    am1
   • VS: Dokumentation af halleje - foreninger 2017 18/4278
    jen
   • MAil fra Jakob Harrestrup om evt. retningslinjer for digital skiltning i Viborg Kommune 14/8404
    hge
   • SV: Dokumentation af halleje - foreninger 2017 18/4278
    jen
   • Dokumentation foreningers betaling 2017 - Jethallen.pdf 18/4265
    jen
   • Årsrapport 2017 - Jethallen.pdf 18/4266
    akr
   • VS: Bekræftigelse på lerindvinding i Stoholm 18/25537
    flr
   • Dusør penge Michelle 17/63713
    jfn
   • Kildevej 4, 8800 Viborg. Fremsendelse af skema til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. 18/26353
    mdo
   • Svar fra landbrugsstyrelsen vedr. helårsbolig på landbrugsejendommen Tukærvej 27, 8850 Bjerringbro, Viborg Kommune 18/24922
    anbs
   • Kopi af skovlovsafgørelse om pålæggelse af fredskovpligt MST-335-05832 Træholtvej Højbjerg 17/46673
    mik
   • Parkering ved kurve på Vibevej i Kølvrå 18/26350
    jho
   • Kopi af skovlovsafgørelse om pålæggelse af fredskovpligt MST-335-05499 Vammen 17/46673
    mik
   • liste over prlodsejere 18/26248
    joo
   • Deklaration 18/26248
    joo
   • Tilladelse til krydsning af Kolbæk med en vandledning ved styret underboring 18/19687
    kft
   • ledningstrace - Viborg Syd.pdf 18/26248
    joo
   • Forespørgsel fra ejendomsmægler - Sjørupvej 30, Viborg 18/26111
    anbs
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Søndersøvej 94, 8800 Viborg fra LMO.pdf 18/26336
    mp2
   • Byggeansøgning, Drosselvej 18, 8800 Viborg 18/26330
    mie
   • Aftale om gylleopbevaring - Hvamvej 45, 9620 Aalestrup 18/16572
    idal
   • Beredskabsplan - Hvamvej 45, 9620 Aalestrup 18/16572
    idal
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8800 Viborg, Søndersøparken 1-6-8-9-10 18/6726
    clp
   • Henvendelse til borgmester Ulrik Wilbek vedr. talentarbejde og eliteidræt 18/26299
    coe
   • Svar på spørgsmål om tegning for gylleledninger og overfladevand 16/26071
    edg
   • Eksisterende nedsivningstilladelse for sanitært sp.vand, overfladevand fra bygning 3 og fra en p-plads 16/26071
    edg
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 7850 Stoholm Jyll, Vestergade 31 18/6726
    clp
   • Mail fra Infomedia med Søgestreng Viborg Kommune 17/64269
    sqa
   • Re: VS: håndtering af overfladevand i forbindelse med udvindingen af ler 18/25537
    flr
   • Grundejerforeningen spørger til: Manglende græsslåning på det grønne areal med de to små søer ved Søvej i Klejtrup 14/47116
    lku
   • Ny Grundejerforeningsformand svar på hvem der var entreprenør på: oprensning af sø 14/47116
    lku
   • Autokvittering fra Favrskov Kommune på Kopi af Afgørelse om ikke miljøvurdering (VVM) i forbindelse med varmeprojekt ved Tangeværket 17/48356
    flr
   • Besked fra Anne Mette - bekræftelse på afbud -VS: Invitation til indvielse af Amtmandens Have den 17. juni 2017 17/62263
    sni
   • SV: Tilladelse til sejlads med tømmerflåde på Gudenåen 18/23419
    tjoe
   • Møde i takstgruppen den 12. april aflyses 17/62019
    kto
   • Dagsorden til møde i takstgruppen den 17. maj 17/62019
    kto
   • Møde i Takstgruppen 17/62019
    kto
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Sølvmågevej 4, Hjarbæk, 8831 Løgstrup fra EDC 18/26261
    mp2
   • C14 rapport vedr. VSM 10439 - image001.jpg 17/3042
    mik
   • Autosvar / Autoreply 18/15309
    tjoe
   • Kvittering 18/15309
    tjoe
   • Kvittering for modtagelse af e-mail 18/15309
    tjoe
   • Kystdirektoratet - autosvar/autoreply 18/15309
    tjoe
   • RE: Tilladelse til krydsning af Kolbæk med vandledning ved styret underboring 18/15309
    tjoe
   • Sjørup Liv - Vedr. lokaletilskud 2017 18/23731
    stli
   • Kvittering for modtagelse af e-mail 18/18425
    tjoe
   • Kystdirektoratet - autosvar/autoreply 18/18425
    tjoe
   • Autosvar / Autoreply 18/18425
    tjoe
   • Kvittering for modtagelse af e-mail 18/17600
    tjoe
   • Kystdirektoratet - autosvar/autoreply 18/17600
    tjoe
   • Autosvar / Autoreply 18/17600
    tjoe
   • Agnetevej 15 - tinglyst skøde 18/11747
    hbl
   • md@fsvas.dk - færdigmelding Ravnsbjergvej 54 18/10413
    am1
   • chillchillychill@hotmail.com - Fw: Jordvarmeanlæg på Ravnsbjergvej 54, 8800 Viborg skal færdigmeldes 18/10413
    am1
   • Kvittering fra EVV fakturering: Rindsbækvej 26 - færdigmeldt 14/38298
    peph
   • Bemærkninger til afsnit om energianlæg samt nyt bilag om OML-beregninger 16/26071
    edg
   • Afledning af overfladevand fr de forskellige områder på biogasanlægget 16/26071
    edg
   • Midtjyllands Lufthavn sender referat fra bestyrelsesmøde den 18. maj 2018 18/181
    alm
   • Byggeansøgning, Vestergade 1B, 7850 Stoholm 18/26205
    jha
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Gl. Aalborgvej 22, Løvel , 8830 Tjele fra Wulff & Partnere 18/26196
    mp2
   • Svar fra ansøger: vedr. Hobro Landevej 152 8830 Tjele Olieudskiller 18/18251
    peph
   • Byggeansøgning, Rosmarinvej 13, 8800 Viborg 17/52157
    lirm
   • Godkendelse af byfornyelsesprogram for områdefornyelse Fjordklyngen 17/26332
    thra
   • SV: Tilladelse til restaureringsprojekt i Karup Å 17/24901
    abmi
   • Regnskab 2017 - Energimuseet 16/59988
    kj3
   • Stærelunden 5 - tinglyst skøde 17/50695
    hbl
   • Autosvar / Autoreply 18/23419
    tjoe
   • Autosvar:Tilladelse til sejlads med tømmerflåde på Gudenåen 18/23419
    tjoe
   • Politiet takker for svaret - Afmærkning Viborg Rutebilstation 18/26187
    jho
   • Lindevænget 2-44 Hald Ege - brug af areal udenfor matrikel til byggeplads 15/18087
    tojj
   • Afmærkning Viborg Rutebilstation 18/26187
    jho
   • SV: Lindevænget 2-44 Hald Ege - brug af areal udenfor matrikel til byggeplads 15/18087
    tojj
   • SV: Grundejerforening Birkebakken zone 2 [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] 18/26179
    tojj
   • SV: [Sagsnr.:17/63719] - 1. Hulvejen, Sparkær, Tørveskæret, Sparkær og Mimersvej, Viborg - tilbud på berigtigelse 17/63719
    sfc
   • Viborg - pumpedata 18/25910
    cli
   • Randers Kommune sender dagsorden samt bilag til møde i KD-Net den 25. maj 2018 18/211
    alm
   • Kvittering for modtagelse af e-mail 18/12950
    tjoe
   • Autosvar / Autoreply 18/12950
    tjoe
   • Kystdirektoratet - autosvar/autoreply 18/12950
    tjoe
   • Svar på revideret udstykningsforslag på Bakkehøjen - matr.nr. 87ak Troelstrup By, Feldingbjerg (LE34 1609653) 17/14970
    mp2
   • DCH Viborg - Bilag til lokaletilskudsregnskab 2017 16/58047
    lgr
   • Rindsbækvej 26 - færdigmelding af nedsivningsanlæg 14/38298
    peph
   • VKKC - Bilag til lokaletilskudsregnskab 2017 16/66287
    lgr
   • VKKC - Bilag til ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24229
    lgr
   • SV: [Sagsnr.:18/23419] - [Dok.nr.:170382/18] Tilladelse til sejlads med tømmerflåde på Gudenåen 18/23419
    tjoe
   • Re: Sejlrender i gydebanker 18/18425
    tjoe
   • Re: Sejlrender i gydebanker 18/17600
    tjoe
   • Strategi for finansiering af yderligere undersøgelser - Havørred Gudenå 18/12958
    tjoe
   • SV: Ansøgning om spang over Rævind bæk 18/21190
    tjoe
 • 22.05.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Ansøgning om godkendelse af campingområder / teltområder ifm. 24-timers løbet den 18. og 19. august 2018 ved Søndersø.msg 18/3022
    vbp
   • Færdigmelding af bygegsag - kontortilbygning - Vandværksvej 12, 7470 Karup J 17/46287
    vbp
   • Regulering af overfladevand fra Foulum Biogas 16/26071
    edg
   • Fastlæggelse af offentlighedsfasenfor lokalplan, VVM-redegørelse og miljøgodkendelse 16/26071
    edg
   • VVM-rapporten til hurtigt gennemsyn hos LMO 16/26071
    edg
   • Bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse 16/26071
    edg
   • MST's bemærkninger til regulering af energianlæg i miljøgodkendelsen 16/26071
    edg
   • Bestememlse om B-værdi i bek. om mellemstore fyringsanlæg og energianlæg på listevirksomheder 16/26071
    edg
   • Input fra LMO om fyringsanlæg og regulering heraf 16/26071
    edg
   • Nyt bilag for overfladevand fra Foulum Biogas 16/26071
    edg
   • Nyt bilag for gylleledninger for Foulum biogas 16/26071
    edg
   • Svar på supplerende spørgsmål til gylleledninger 16/26071
    edg
   • Energianlæggene på biogasanlægget er ikke udelukkende til forskningsaktiviteter 16/26071
    edg
   • HASTER!!! Energianlæggene på biogasanlægget - bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg 16/26071
    edg
   • Bemærkninger til de svar der er modtaget til de supplerende spørgsmål 16/26071
    edg
   • Svar på nogle af de supplerende spørgsmål 16/26071
    edg
   • Opholdstid i primære og sekundære reaktorer 16/26071
    edg
   • Supplerende materiale /aktivitetsbeskrivelse til bygesag - Åhusevej 10, 7470 karup J 18/11578
    vbp
   • Spørgsmål om skilt til Søbadet i Bigum 18/26158
    jho
   • MST om offentlighedsperiode og off. af udkast til miljøgodkendelse vedr. Foulum Biogas 16/28645
    adno
   • Byggeansøgning, Vestergade 3, 7850 Stoholm 18/26157
    jha
   • Korrespondance med MST - offentlighedsperioden ændres vedr. Foulum Biogas 16/28645
    adno
   • Matrikulær sag - Arealoverførsel matr. nr. 2r, 2c Gårsdal, Ravnstrup og matr. nr. 11g Ravnstrup By, Ravnstrup 18/26156
    am1
   • Arne Madsen, Orbicon, referat af byggemøde 27, den 22. maj 2018, kloakfornyelse Møldrup 18/9653
    bc6
   • Partshøringssvar på sagnr. 17/59404 ang. Granadasøen 17/59404
    dhb
   • Kvittering fra Viborg Handel 17/30220
    sfc
   • røde cirkler på Trinbrættet/Torvet 13/59265
    tojj
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1009885060. 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1003367193. 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1018055194. 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1011330831. 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1018121847. 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1015502637. 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1008586663. 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1016240075. 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1009967695. 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1003367326. 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1011330823. 18/3678
    ds2
   • Orientering om sagsbehandlingstid - NMK-510-01009 - Orientering om sagsbehandlingstid - NMK-510-01009.pdf 17/4206
    dhb
   • Matrikulær sag Arealoverførsel fra matr. nr. 1a Drengsgård, Gammelstrup m.fl. 18/26145
    am1
   • Orientering om indledende undersøgelse ved vejarealet ud for Højbjerg Møllevej, 8840 Rødkærsbro 18/26144
    pba
   • VKKC - Lokaletilskudsregnskab for 2017 16/66287
    lgr
   • VS: Limfjorden Surf School i Viborg 18/26140
    av4
   • Favrskov Kommune fastholder høringssavr ifm. partshøring om projektforslag for varmepumpeanlæg på vandkraft 17/61277
    mtro
   • VKKC - Ansøgning aktivitetstilskud for 2018 18/24229
    lgr
   • SV: Invitation til indvielse af Amtmandens Have den 17. juni 2017 17/62263
    sni
   • Matr.nr. 8dv Overlund By, Asmild 18/26123
    am1
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1004909895. 18/3678
    ds2
   • Orientering om indledense undersøgelse, Højbjerg Byvej 12 og vejarealet ud for Højbjerg Byvej 12 og Højbjerg Møllevej, 8840 Rødkærsbro 18/4679
    pba
   • Udtalelse fra Erhvervsstyrelsen 18/17758
    vdb
   • Billede fra aftenmøde 18/15704
    ppa
   • Forespørgsel fra Museumstjenesten om erhverv i ejendom på landet, Sjørupvej 30 18/26111
    anbs
   • Rapport AR-18-CA-00666548-01 vedr. Skalmstrup Mølle 1200 - Indløb 1 att: Søren Eskerod 18/3510
    tms
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 9632 Møldrup, Gl. Ålborgvej 199 18/6726
    clp
   • VS: Rapport AR-18-CA-00666865-01 vedr. Høgild Dambrug 1070 - Indløb 1 att: Jimmy Raaby Olesen 18/3501
    tms
   • SV: Kvittering for høringssvar vedr. projekt i Karup Å 17/24901
    abmi
   • Orientering om indledende undersøgelse, Søndergade 30A-D, 8840 Rødkærsbro 18/26107
    pba
   • Byggeansøgning, Tingvej 7, 8800 Viborg 18/26104
    peb
   • Skabelon til borgere 16/33326
    bdal
   • Orientering om indledende undersøgelse, Søndergade 42, 8840 Rødkærsbro 18/26103
    pba
   • Vedr. byggeaffald fra facaderenovering - Toldbodgade 12, 8800 Viborg 15/48130
    mdo
   • Matr.nr. 5a Viborg Markjorder - Sammenlægning (LE34 1710884) 18/26102
    am1
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Nørdamvej 20, 9632 Møldrup fra realmæglerne. 18/26098
    mp2
   • Orientering om indledense undersøgelse, Lerskrænten 1, 8840 Rødkærsbro 18/26097
    pba
   • Orientering om indledende undersøgelse, Korreborgvej 7, 8850 Bjerringbro 18/26093
    pba
   • Sagsnotat - telefonsamtale med Bent den 22 maj 2018 18/24902
    flr
   • Re: 2018-05-17 Møde i stigruppen 16/10125
    hdh
   • Byggeansøgning, Brogade 62, 8850 Bjerringbro 18/26090
    mie
   • Orientering om indledende undersøgelse, Frederiksgade 19-21, 8840 Rødkærsbro 18/26089
    pba
   • Svar retur fra Politi om standsningsforbud Viborgvej 18/26085
    jho
   • Ønske om standningsforbud ved Viborgvej 1-3 i Klejtrup 18/26085
    jho
   • Byggeansøgning, Skaldehøjvej 137, 8800 Viborg 18/26081
    lirm
   • Information om kommende forureningsundersøgelse, Østerled 39D, 8840 Rødkærsbro 18/26079
    pba
   • Svarbrev fra Statens Kunstfond: Betinget tilsagn støtte til skitseforslag Viborg Baneby 13/57750
    rgn
   • Orientering om indledende undersøgelse, Fuglemosevej 9, 8800 Viborg 18/26075
    pba
   • SV: Tilsynsbesøg d. 8. maj - _skema tilsyn med private daginstitutioner 2018.pdf 13/88544
    mst
   • SV: Tilsynsbesøg d. 8. maj - faktaoplysninger private børnehuse 2018.docx 13/88544
    mst
   • SV: Tilsynsbesøg d. 8. maj - image001.png 13/88544
    mst
   • SV: Tilsynsbesøg d. 8. maj 13/88544
    mst
   • skema med fakta oplysninger - faktaoplysninger private børnehuse-3.docx 13/88544
    mst
   • skema med fakta oplysninger 13/88544
    mst
   • Registreringsmeddelelse U2018-50238. Referencenr. 2177143 17/42579
    am1
   • Bekæmpelse af Bjørneklo på offentlig vej 13/18087
    aka
   • Registreringsmeddelelse U2018-50237. Referencenr. 1602592 16/24249
    mp2
   • Beretning DcH-viborg 13/36274
    aw
   • Supplerende materiale modtaget til behandling af byggesag - Ny lagerhal , Hjeldbjergvej 19A, 7800 Hobro 16/69190
    vbp
   • VS: Afledning af drænvand til vores eng. 18/26055
    flr
   • Registreringsmeddelelse U2018-50003. Referencenr. 1706623 17/57921
    am1
   • Registreringsmeddelelse U2018-52525. Referencenr. 3462 17/49111
    mp2
   • VS: Afledning af drænvand til vores eng. 18/26055
    flr
   • VS: Afledning af drænvand til vores eng. 18/26055
    flr
   • Registreringsmeddelelse U2018-51014. Referencenr. 3502 18/3662
    mp2
   • Byggeansøgning, Skovbakkevej 122 18/26051
    aped
   • Fra Jens Rex Christensen: Bro v. Borgvold 17/31289
    jh7
   • Supplerende materiale til byggeansøgning om at ændre kontor mv til bolig, Safranvej 4, 8800 Viborg 15/73815
    mehm
   • Referat 18.05.18 17/23468
    asra
   • Byggeansøgning, Skovhøjen 14, 8800 Viborg 18/26042
    lirm
   • Supplerende materiale modtaget (rev. brandstrategi) til byggesag - ny værksted/lager, Vestermarksvej 25, 8800 Viborg 18/17857
    vbp
   • VS: Regnskabets time 17/11330
    tojj
   • Kvittering fra Rambøll for deltagelse i rådgiverudbud om Helhedsplan for Bjerringbro 18/25660
    heg
   • Byggeansøgning, Stenbakken 10, 8850 Bjerringbro 18/26036
    lirm
   • Notat om fosfor til Høring 2 om Velds Møllebæk 18/8118
    kes
   • 17.05.2018 - Modtaget e-mail fra Kurt Jensen, Gamborg om der er modtaget bemærkninger på Engvej 11, 8800 Viborg.msg 18/17252
    mie
   • 16.05.2018 - Modtaget e-mail fra Jakob Nielsen med bemærkninger til partshøringen om Engvej 11, 8800 Viborg.msg 18/17252
    mie
   • Ændret tidsplan Fyrværkeri Festival 2018 17/46891
    av4
   • Kryds af liste JAF 15/5279
    safb
   • Tjekliste fleksløntilskud 15/5279
    safb
   • Materiale på Byg og Miljø vedr. RHV bygn. 8 facaderenovering - Toldbodgade 12, 8800 Viborg- 15/48130
    mdo
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 9500 Hobro, Søren Poulsensvej 5 18/6726
    clp
   • Anmeldelse af jordflytning fra Viborg Kirkegård, Gl. Skivevej 7 12/22850
    pba
   • Revideret byggeansøgning - Asmild Mark 56, 8800 Viborg 18/22356
    olz
   • Rykker for svar, Limfjorden Surf School 18/26023
    lku
   • Dispensationsansøgning og nyhedsbrev.pdf 18/12646
    jha
   • Mail fra Limfjorden Surf School, beskrivelse af arrangement 18/26023
    lku
   • Svar fra Limfjorden Surf School, spørger til egnede arealer 18/26023
    lku
   • Tilladelse til etablering af overkørsel over privat vandløb ved Nøddelund, vesterbro 3 18/20540
    tjoe
   • Kopi af skovlovsafgørelse om pålæggelse af fredskovpligt MST-335-05832 17/47821
    anbs
   • Sikkerhedsplan i forbindelse med Post Danmark Rundt 2018 18/26026
    av4
   • Præsentation Fa°-flere-unge-lægdommere fra laegdommer@gmail.com 18/26020
    ds2
   • Mail fra laegdommer@gmail.com med tilbud om hjælp til en mere repræsentativ grundliste? 18/26020
    ds2
   • Henvendelse om Stand Up Paddle i Viborg fra Limfjorden Surf School 18/26023
    lku
   • Supplerende materiale til byggesag. Mimersvej 5B, 8800 Viborg 17/63375
    lirm
   • Auto kvitterings e-mail fra Silkeborg kommune 17/48356
    flr
   • Fra Geopartner: Afklaring ift servitutundersøgelse 17/61681
    rb7
   • Kvittering for modtagelse fra ansøger i forbindelse varmeprojekt ved Tangeværket 17/48356
    flr
   • Kan ikke leveres: Kopi af Afgørelse om ikke miljøvurdering (VVM) i forbindelse med varmeprojekt ved Tangeværket 17/48356
    flr
   • T.o.: Endelige kortlægning iht. jordforureningsloven - Hobro Landevej 152, 8830 Tjele 18/20326
    pba
   • At: Høring vedr. tilsyn d. 09.05.2018 (1266627) 18/519
    ankr
   • Notat - Gørup Enge 13/2612
    kes
   • At: Afgørelse - Strakspåbud  tilsyn d. 09.05.2018 (1263944) 18/519
    ankr
   • 16-05-2018 - nr. 2 af 2 18/1560
    lr1
   • VS: Vandløbsrestaureringsprojekt i Karup Å 17/24901
    abmi
   • VSM 09000. Thorsgaard. Dyrkning 2018. Bevilling 375.000 Kr. inkl. moms 15/51672
    mik
   • 16-05-2018 - nr. 1 af 2 18/1560
    lr1
   • Afgørelse - Påbud vedr. tilsyn d. 09.05.2018 (1263945) 18/519
    ankr
   • 17-05-2018 - nr. 3 af 3 18/1560
    lr1
   • Tillæg 19, flytning af ledningstrace, spg fra EVV om høring af matr. 10i 17/35887
    peph
   • Anmodning af principbeslutning vedr. ekspropriation, tillæg nr. 19 (Daugbjerg/Lånum ledning) 18/25969
    peph
   • 17-05-2018 - nr. 2 af 3 18/1560
    lr1
   • Lyngvej 15A, Viborg - Analyserapport 18/25293
    pba
   • 17-05-2018 - nr. 1 af 3 18/1560
    lr1
   • Arbejdstilsynet Besøgsrapport (1260189) 18/519
    ankr
   • Fremmødeliste Fitness.dk, Basis uge 18,19 og 20 2018. 12/29178
    gh
   • KL-model.pptx 18/25948
    jhe
   • Bemærkninger til høringssvar fra EVV: Tillæg 19 - Lånum-Daugbjerg ledning 17/35887
    peph
   • Velfærdsteknologisk netværksmøde 17-04-2018.pptx 18/25948
    jhe
   • Magtanvendelsesreglerne i serviceloven.pdf 18/25948
    jhe
   • 2018-05-17 Møde i stigruppen 16/10125
    hdh
   • MST foreslår forlængelse af offentliggørelse af lokalplan og VVM-redegørelse - Foulum Biogas 16/28645
    adno
   • Henvendelse vedr. Bjørneklo ved Mosevej, Kølvrå 13/18087
    aka
   • Skals Gymnastikforening - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/22790
    stli
   • Søndersøvej 52 - beskrivelse af tagvand på kloak 18/22200
    peph
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen vejlevej 10, 8800 Viborg fra Jeppe Ustrup Hermann 18/25936
    mp2
   • 3 hjulet cykel 12/8249
    andr
   • Sejlrender i gydebanker 17/24907
    abmi
   • Byggeansøgning, Borrevej 46, 8850 Bjerringbro 18/25931
    jha
   • 25.04.2018 - Modtaget e-mail fra Morten Vium Ebbesen efter mødetidspunkt med beredskabet om boligerne på Middagshøjvej, Viborg 18/22085
    mie
   • Opdatering fra Midttrafik - regnskab 2017 14/51614
    majoh
   • Revideret areal og matrikeloversigt 18.05.18. Lyngvej 18, 8800 Viborg 17/60138
    lirm
   • Parkering d 2. juni 18/25060
    av4
   • Fra Tue Bisgaard: Tilbud på udbudsrådgivning - brofæstet Middagshøjvej 17/26665
    rgn
   • 22.05.2018 - Byggetilladelse til at_opføre en shelter ved Skals Å_Nørdamvej 26 9632 Møldrup.pdf 17/64798
    mie
   • Byggeansøgning, Lundvej 54, 8800 Viborg 17/63462
    vbp
   • Tips til at søge om udbetaling på dit projekt, som er omfattet af tilbudsloven 12/26642
    kes
   • Byggeansøgning, Stavildvej 45, 8832 Skals 18/25921
    lirm
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Åstien 5, 7470 Karup, matr. nr. 11ak karup by, Karup fra Viborg Mæglerne 18/25913
    mp2
   • Byggeansøgning, Domkirkepladsen 1, 8800 Viborg 18/25911
    vbp
   • Høringsfrist for høring 2, vedrørende VeldsMøllebæk 18/8118
    kes
   • Høring 2 angående Velds Møllebæk 18/8118
    kes
   • Overslag vandindtag Grundelbæk ved Rindsholm Dambrug 18/2193
    tms
   • Konsulentaftale BDO og Viborg Kommune 2018 16/43577
    ncbk
   • Infomail om vandløb, vådområder og lavbund 12/26642
    kes
   • Herningvej 12 - ønsker aktindsigt 16/23448
    btr
   • Revideret byggeansøgning - Vestermøllevej 17C, 8800 Viborg 18/18069
    olz
   • VS: Udkast til miljøgodkendelse, Klejtrup Kraftvarmeværk 18/3210
    pjj
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Anmodning om tilsyn Farvervej 37 8800 Viborg, Sagsnr. 2015-0504 15/29115
    dkb_slettet_1
   • SV: 2018-05-17 Møde i stigruppen 16/10125
    hdh
   • Kvitteringsbrev vedr. ændringer til byggesag om at_opføre ny Menu dagligvarebutik_Marsk Stigs Vej 2B 8800 Viborg_2018-05-22.pdf 17/38978
    vbp
   • Bombesvarelse 22-05-2018 19_06_03.pdf 17/38978
    vbp
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_flytte grill og vaskeplads til ny placering_Marsk Stigs Vej 2A 8800 Viborg_2018-05-22.pdf 18/7110
    vbp
   • Bombesvarelse 22-05-2018 18_30_16.pdf 18/7110
    vbp
   • Dialog om høring - ingen høring ifm. opstille oxygentank - Uhrevej 61, 7470 Karup J. (Dambrug).msg 18/7398
    vbp
   • Ibrugtagningstilladelse til at_opføre en tilbygning i form af kontorbygning_Vandværksvej 12 7470 Karup J_2018-05-22.pdf 17/46287
    vbp
   • Bombesvarelse 22-05-2018 17_27_55.pdf 17/46287
    vbp
   • Bombesvarelse 22-05-2018 17_23_30.pdf 17/46287
    vbp
   • Regulering af energianlæg i miljøgodkendelsen - udkast til formulering 16/26071
    edg
   • Energianlæggene på biogasanlægget vurderes som værende til forskningsaktiviteter 16/26071
    edg
   • Svar om skiltning til søbadet i Bigum 18/26158
    jho
   • 22.05.2018 - Sendt e-mail til Thomas Danvad med kopi af kvitteringsbrev efter supplerende materiale på Stærelunden 2, 8800 Viborg.msg 18/15088
    mie
   • 22.05.18 Nedrivningstilladelse. Røddingvej 8A, 8800 Viborg.pdf 18/25444
    lirm
   • Bombesvarelse 22-05-2018 15_37_21.pdf 18/25444
    lirm
   • 22.05.2018 - Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre et enfamiliehus_Stærelunden 2, 8800 Viborg.pdf 18/15088
    mie
   • Bombesvarelse 22-05-2018 15_35_55.pdf 18/15088
    mie
   • Bombesvarelse 22-05-2018 15_24_29.pdf 18/25046
    aped
   • Lyngvej 18A-18H, Viborg -nye husnumre 18/26150
    btr
   • VKKC - Vedr. Lokaletilskudsregnskab for 2017 16/66287
    lgr
   • [Sagsnr.:18/24229] VKKC - Kvittering + beregning aktivitetstilskud 2018 18/24229
    lgr
   • Bombesvarelse 22-05-2018 14_45_20.pdf 15/73815
    mehm
   • Afbud - Invitation til indvielse af Amtmandens Have den 17. juni 2017 17/62263
    sni
   • Svar til ejer af Rindsbækvej 43, 8800 17/888
    akz
   • Aktindsigt i sagen om Herningvej 2-32 ønsker om at ændre vejnavn til Egedal 18/26091
    jnj
   • Aktindsigt i sagen om Herningvej 2-32 ønsker om at ændre vejnavn til Egedal 18/26091
    jnj
   • 5020 - Lyshøjskolen - ansøgning ekstra rengøring 15/13666
    pijo
   • Aktindsigt i sagen om Herningvej 2-32 ønsker om at ændre vejnavn til Egedal 18/26091
    jnj
   • SVIF - Vedr. afhentning af bilag 2016 15/71877
    lgr
   • _Nedrivningstilladelse til at_lovliggøre en garage samt nedrivning af stald_Amstrupvej 16 7800 Skive_2018-05-22.pdf 18/24460
    jno
   • Aktindsigt Herningvej 2-32 ønsker om at ændre vejnavn til Egedal 18/26091
    jnj
   • Bombesvarelse 22-05-2018 13_49_39.pdf 18/24649
    aped
   • kopi af Besigtigelsesnotat af Hørup Møllebæk den 8 maj 2018 18/24357
    flr
   • Bombesvarelse 22-05-2018 13_48_20.pdf 18/24460
    jno
   • Politi - Parkeringsproblemer ved Viborgvej 1-3 i Klejtrup 18/26085
    jho
   • _Byggetilladelse til at_lovliggøre en garage samt nedrivning af stald_Amstrupvej 16 7800 Skive_2018-05-22.pdf 18/24460
    jno
   • 22.05.18 Byggetilladelse til enfamiliehus. Arnbjerg Fælled 23, 8800 Viborg.pdf 18/18844
    lirm
   • Bombesvarelse 22-05-2018 13_41_40.pdf 18/18844
    lirm
   • Kvittering til lodsejer omkring afledning af drænvand til deres eng. 18/26055
    flr
   • 22.05.2018 - NY sendt e-mail til Louise, ErikArkitekter med mindre rettelser til tidligere fremsendte e-mail på Middagshøjvej.msg 18/22085
    mie
   • Spørgsmål til forespørgsel om ridehal ved Kærbyvej 30, 8832 Skals 18/25600
    bkb
   • SV: Fælles tilladelse til spang Hvam Bæk 18/19993
    tjoe
   • 22.05.2018 - Sendt svar på e-mail til Kurt Jensen med orientering om status i sagen på Engvej 11, 8800 Viborg 18/17252
    mie
   • Bombesvarelse 22-05-2018 12_28_03.pdf 18/17252
    mie
   • Spurvelunden 10 - sender prøvetinglysning til Gamborg til accept 17/49881
    hbl
   • Spurvelunden 6 - sender prøvetinglysning til Gamborg til accept 17/49881
    hbl
   • Stærelunden 9 + 13 - sender faktura til køber 18/13662
    hbl
   • Tapdrupvej 64 - sender faktura 18/14168
    hbl
   • Tapdrupvej 64 - sender kopi af underskrevet købsaftale + faktura til køber 18/14168
    hbl
   • 22.05.2018 - Sendt e-mail til Jakob Nielsen med kvittering for modtagelse af bemærkninger til Engvej 11, 8800 Viborg.msg 18/17252
    mie
   • _Byggetilladelse til at_opføre et enfamiliehus_Skovhøjen 3, 8800 Viborg_2018-05-22.pdf 18/21718
    aped
   • Bombesvarelse 22-05-2018 12_07_43.pdf 18/21718
    aped
   • Bombesvarelse 22-05-2018 12_06_00.pdf 18/24420
    jno
   • _Byggetilladelse til at_inddrage udestue til beboelse_Iglsøvej 66 7850 Stoholm Jyll_2018-05-22.pdf 18/24420
    jno
   • Doc2Mail_flettedokument_1[1].pdf.pdf 18/25962
    llla
   • § 16 b miljøtilladelse til kvægproduktion på Vallerbækvej 89, 7470 Karup - § 16b Vallerbækvej 89, 7470 Karup.pdf 18/17688
    fil
   • § 16 b miljøtilladelse til kvægproduktion på Vallerbækvej 89, 7470 Karup 18/17688
    fil
   • Rosenvænget 36 - forlænger notering af købsinteresse til lars Leth 17/43220
    hbl
   • Brevflet 18/25962
    llla
   • Skovhøjen 3 - meddeler køber at tinglysningsskøde er klar til underskrift 18/9387
    hbl
   • Rosenvænget 32 - notering af købsinteresse til Peter Rago 17/43220
    hbl
   • Helhedsvurdering Æblevej 7.pdf 18/12646
    jha
   • Anmodning om supplerende materiale vedr. tilbygning, Klokkerstøbervej 5 8800 Viborg 17/26202
    peb
   • Mail til Limfjorden Surf School, oplysningen om arealer med slæbesteder 18/26023
    lku
   • SV: Tilladelse til etablering af overkørsel over privat vandløb ved Nøddelund, vesterbro 3 18/20540
    tjoe
   • Svar til Limfjorden Surf School, anmodning om flere oplysninger 18/26023
    lku
   • Per Jensen m.fl., anmodning om kommentarer til revideret skitse over indretning af torv nord for Vestergade 17/64771
    bc6
   • Flytning af fællesmøde med forsamlingshusene til tirsdag den 9. oktober 2018 18/2395
    kj3
   • 22-05-2018 Byggetilladelse til at opføre garage - Holbergsvej 12, 8800 Viborg 18/16474
    olz
   • Bombesvarelse 22-05-2018 11_31_50.pdf 18/16474
    olz
   • Svar om parkering ved Kvædevej 3 i Viborg 18/25998
    jho
   • Til Geopartner m.fl.: Afklaring - servitutundersøgelse 17/61681
    rb7
   • Rykker TEF: Rindsbækvej 26, Viborg (projekt nr 14584) 14/38298
    peph
   • Samtykke til nedlæggelse af bolig - Præstegårdsvej 7, 8830 Tjele 18/24032
    olz
   • Bombesvarelse 22-05-2018 11_13_39.pdf 18/24032
    olz
   • Kopi af Afgørelse om ikke miljøvurdering (VVM) i forbindelse med varmeprojekt ved Tangeværket 17/48356
    flr
   • Korrespondance med mægler - Salg af Kokholmvej 27, 8800 Viborg 18/16560
    tno
   • _Byggetilladelse til at_opføre et enfamiliehus med integreret garage samt et udhus_Vindumvej 115 8840 Rødkærsbro_2018-05-18.pdf 18/18319
    aped
   • Bombesvarelse 22-05-2018 11_08_44.pdf 18/18319
    aped
   • Tilsynsbrev - Vestre Skivevej 115, 8800 Viborg 18/19019
    idal
   • Kvitteringsbrev vedr. nyt enfamiliehusArnbjerg Fælled 4, 8800 Viborg.pdf 18/25588
    lirm
   • Bombesvarelse 22-05-2018 11_02_01.pdf 18/25588
    lirm
   • Ny dato for varsling af miljøtilsyn 2018 - Klotrupvej 4, 8832 Skals 18/24887
    kkg
   • Flesboligtilladelse - Fennebakken 259, 8800 Viborg_2018-05-22.pdf 18/22044
    jno
   • [Sagsnr.:18/23419] - [Dok.nr.:170382/18] Tilladelse til sejlads med tømmerflåde på Gudenåen 18/23419
    tjoe
   • [Sagsnr.:18/11552] Ørum IF - Kursustilskud - 2018 18/11552
    lgr
   • Kvittering: Tillæg nr. 19 - Anmodning af principbeslutning vedr. ekspropriation 18/25969
    peph
   • Henvendelse vedr. bjørneklo på matr 1do Stoholm, Feldingbjerg 13/18087
    aka
   • VS: Notat - Gørup Enge 13/2612
    kes
   • anvisning af ren overskudsjord fra Lyngvej 15A, 8800 Viborg 18/25293
    pba
   • [Sagsnr.:18/22791] Ulbjerg og Omegns Skytteforening - Kursustilskud - 2018 18/22791
    stli
   • Bombesvarelse 22-05-2018 10_44_07.pdf 18/21704
    olz
   • VS: Udkast af tilladelse til vandløbsrestaureringsprojekt i Karup Å nord for Agerskov 17/24901
    abmi
   • 10i er hørt, høringsliste til EVV: Tillæg 19 - Lånum-Daugbjerg ledning 17/35887
    peph
   • Afgørelse om ikke miljøvurdering (VVM) i forbindelse varmeprojekt ved Tangeværket 17/48356
    flr
   • Ny dato for varsling af miljøtilsyn 2018 - Fristrupvej 48, 9500 Hobro 18/22375
    kkg
   • Orientering om dispensation på Pileurtvej 3, 8830 Tjele.msg 17/49856
    lirm
   • [Sagsnr.:18/22783] Mønsted IF - Kursustilskud - 2018 18/22783
    stli
   • 22.05.18 Byggetilladelse til enfamiliehus. Pileurtvej 3, 8830 Tjele.pdf 17/49856
    lirm
   • 22.05.18 Dispensation fra lokalplan 98. Pileurtvej 3, 8830 Tjele.pdf 17/49856
    lirm
   • [Sagsnr.:18/22790] Skals Gymnastikforening - Kursustilskud - 2018 18/22790
    stli
   • Bombesvarelse 22-05-2018 10_25_41.pdf 17/49856
    lirm
   • [Sagsnr.:18/20900] Bjerringbro IF Fodbold - Kursustilskud - 2018 18/20900
    lgr
   • 22-05-2018 GÆLDENDE Byggetilladelse til at genopføre rækkehus efter brand - Vestermøllevej 17C, 8800 Viborg 18/18069
    olz
   • Bombesvarelse 22-05-2018 10_17_51.pdf 18/18069
    olz
   • Bombesvarelse 22-05-2018 08_20_39.pdf 18/18069
    olz
   • Ændring til aftale om vedligeholdelse af Den grønne Kile i Vammen 15/35248
    jkl
   • MST korrespondance om proces for offentliggørelse af lokalplan og VVM-redegørelse - Foulum Biogas 16/28645
    adno
   • 22-05-2018 ANNULLERET Byggetilladelse til at genopføre rækkehus efter brand - Vestermøllevej 17C, 8800 Viborg 18/18069
    olz
   • Skals Gymnastikforening - Kvittering på kursusansøgning 2018 18/22790
    stli
   • Forespørgsel ved EVV: Afledning - Søndersøvej 52 18/22200
    peph
   • Bombesvarelse 22-05-2018 10_00_30.pdf 17/58399
    jno
   • _Byggetilladelse til at_udvide garage samt ændre tagkonstruktion_Tjørnevej 5 8830 Tjele_2018-05-22.pdf 17/58399
    jno
   • _Byggetilladelse til at_ændre 1. sal til beboelse_Volden 2, 7470 Karup J_2018-05-22.pdf 18/19142
    aped
   • Bombesvarelse 22-05-2018 09_51_56.pdf 18/19142
    aped
   • SV: Sejlrender i gydebanker 17/24907
    abmi
   • Varsling af påbud. 16/6445
    kkg
   • Orientering af ejere af Lyngvej 22 om afgørelse i byggesagen på Lyngvej 18, 8800 Viborg.msg 17/60138
    lirm
   • Varsling af påbud. Forsøgsstation Grønhøj, Grønhøj Skivevej 112, 7470 Karup. 16/6445
    kkg
   • 22.05.18 Byggetilladelse til 8 tæt-lav boliger. Lyngvej 18A, 8800 Viborg.pdf 17/60138
    lirm
   • Bombesvarelse 22-05-2018 09_32_42.pdf 17/60138
    lirm
   • Bombesvarelse 22-05-2018 09_31_56.pdf 17/48280
    jno
   • _Byggetilladelse til at_opføre en carport i forlængelse af garage_Pilekrattet 1 8850 Bjerringbro_2018-05-22.pdf 17/48280
    jno
   • Svar til EVV om spildevandsafgift, Hf. Hedehusene 18/25933
    peph
   • Tilsynsbrev - Hvidevej 27, 7470 Karup 18/18980
    idal
   • _Byggetilladelse til at_inddrage garage til bolig_Torvegade 4 7470 Karup J_2018-05-22.pdf 18/9874
    jha
   • Bombesvarelse 22-05-2018 09_25_04.pdf 18/9874
    jha
   • Til Tue Bisgaard: Accept af tilbud på udbudsrådgivning - brofæstet Middagshøjvej 17/26665
    rgn
   • Bombesvarelse 22-05-2018 09_10_15.pdf 17/64798
    mie
   • Bombesvarelse 22-05-2018 09_08_37.pdf 17/26772
    jno
   • _Byggetilladelse til at_opstille legeredskaberved Rødkærsbro skole_Brandstrupvej 23 8840 Rødkærsbro_2018-05-22.pdf 17/26772
    jno
   • Bombesvarelse 22-05-2018 09_00_09.pdf 18/18957
    aped
   • _Byggetilladelse til at_lovliggøre carport, brændeskur og redskabsrum_Kongenshusvej 8, 7470 Karup J_2018-05-22.pdf 18/18957
    aped
   • VS: Høring 2 angående Velds Møllebæk 18/8118
    kes
   • Byggetilladelse til at_opføre en kold lagerhal_Petersmindevej 6 8800 Viborg_2018-05-22.pdf 18/18359
    vbp
   • Bombesvarelse 22-05-2018 08_46_41.pdf 18/18359
    vbp
   • Mette Almins, Møldrup, anmodning om accept af faktura 10668 fra Krogh Madsen Arkitekter i henhold til tilbud og at den sendes som E-faktura 16/2363
    bc6
   • Høring - nye forslag til justering af Natura 2000-områdegrænserne for Natura 2000-område N35 og N40 - N30 og N33? 16/68449
    jrs
   • _Byggetilladelse til at_opføre et nyt skur og carport_Jegstrupvej Vest 104 8800 Viborg_2018-05-22.pdf 18/18798
    aped
   • Bombesvarelse 22-05-2018 08_42_21.pdf 18/18798
    aped
   • 8800 - Svinglen 26 -48 18/2511
    llla
   • [Sagsnr.:18/23731] - Sjørup Liv - Rykker for Lokaletilskudsregnskab - 2017 18/23731
    stli
 • 18.05.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Referat områdemøde 18.5 - Områdeteammøde den 18.05.18_Doknr180017-18_v1 (003).docx 17/21630
    bg1
   • Supplerende materiale modtaget til byggesag - tilbygning til idrætshal, Kærvej 11A, 8832 Skals 18/20299
    vbp
   • Mail fra SK til rådgiver 18/25869
    anso
   • Mail fra SK med yderligere materiale 18/25869
    anso
   • Mail fra SK - dokumenter vedr. skema C 18/25869
    anso
   • Nørdamvej 21, 9632 Møldrup. Sløjfning af olietank 18/1646
    am1
   • 20180507 VS 17100 Lyngvej - Status Byggetilladelse nabohøring og supl dok.msg 17/60138
    lirm
   • 14-05-2018 18/1560
    lr1
   • 20180507 indsigelse fra Lyngvej 22.msg 17/60138
    lirm
   • 09-05-2018 - nr. 2 af 2 18/1560
    lr1
   • BBR: Sløjfning af olietank - Hvamvej 45, 9620 Aalestrup 18/1646
    am1
   • Revideret byggeansøgning - Keldbækvej 6, 8800 Viborg 18/25861
    olz
   • Revideret byggeansøgning - Keldbækvej 6, 8800 Viborg 18/21704
    olz
   • 09-05-2018 - nr. 1 af 2 18/1560
    lr1
   • Udskiftning af medlem i ViborgEgnens Uddannelsesråd 18/6827
    vde
   • Arnbjerg Fælled 12 - tinglyst skøde 18/763
    hbl
   • Samarbejdsaftale VK VS 2018.pdf 18/9542
    kiw
   • Ingeniør beregninger vedr. Altan sct. Mikkelsgade 18b.msg 17/44262
    mehm
   • Mail med materiale til St. Sct. Mikkelsgade 18B 17/44262
    mehm
   • Søvsøvej 6 - principskitse over jordudskiftning 18/17896
    peph
   • Færdigmelding, Gl. Århusvej 150, byggesag 17/49209
    lirm
   • Faktura Frederiks Vandværk - Trehusevej 5, 7470 Karup J.pdf 17/21686
    tno
   • Re: Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet - vejledning 18/16572
    idal
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 7800 Skive, Egebjergvej 32a 18/6726
    clp
   • Sdr. Rind / Vinkel Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/25800
    lgr
   • kirsa@energiviborg.dk - Svar vedr.: Høring om lovliggørelse af etableret jordvarmeanlæg på Spangsbjerg Høje 1, 8800 Viborg 18/4563
    am1
   • Tilbud fra LE34, Sune Iversen 17/63719
    sfc
   • Hovedpointer fra første møde i arbejdsgruppen.docx 18/1850
    lpo
   • Ansøgninger 2018 18/23954
    lgr
   • Sv: Opfølgning vedr. miljøtilsyn i november 2017 17/54448
    idal
   • Tankattest på olietank m.v. - Gl. Viborgvej 93, 9620 Aalestrup 18/7080
    xkk
   • Svar fra Viborg Folkedanserforening vedr. konflikt på Vestervang Skole, Salen 18/13344
    sk
   • Fra BSJ: Boliger for livet og Banebyparken 17/16935
    thra
   • LMO om oprindelig afgrænsning af udsendesesområde i fordebat vedr. biogas AU-Foulum 16/28645
    adno
   • Langvadhøj 22, kloaktegning 18/6567
    peph
   • spørgsmål modtaget fra Ove Elgaard ang. infofoldere om arbejdet i bp-rådene 18/5942
    bb8
   • Dokumentation 2017 - fra Bjerringbro Idræts- & Kulturcenter 17/7544
    jen
   • Dokumentation 2017 - Faktura udtog fra Bjerringbro Idræts- & Kulturcenter 17/7544
    jen
   • Miljøstyrelsen sender input til udsendelsesbreve og web-tekst vedr. offentliggørelse af forslag vedr. Foulum Biogas 16/28645
    adno
   • Klage vedrørende stigning i renovationsgebyr 18/18161
    edg
   • VS: 1038-Møldrup Elmevej, Møldrup 18/25730
    pba
   • Evt. tilretning af rammen ved Bruunshåb rensningsanlæg, så den ikke ligger i NATURA2000 område 17/48570
    ba4
   • Henvendelse ved fra Henning Pedersen, Bundgårdsvej 21, Kjeldberg, 7800 Skive 18/18161
    edg
   • Svar på henvendelse om forslag til møde 15/35248
    jkl
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8800 Viborg, Holstebrovej 266 18/6726
    clp
   • Kvittering fra Gustin for modtagelse af udbudsmatreiale vedrørende Helhedsplan for Bjerringbro 18/25660
    heg
   • Bekræfter modtagelse af supplerende evalueringsrapport. Projektet er afsluttet ift. Cykelpuljen 14/7941
    lje
   • Adgang langs vandløb 16/53578
    aa5
   • NMK-33-04088 - Lukkebrev i klagesag 16/9792
    janb
   • NMK-33-04088 - Følgeskrivelse. Lukkebrev i klagesag 16/9792
    janb
   • Banebo - Aftale 229 til underskrift - Banebo - Aftale 229 (EL).pdf 14/22335
    len
   • Aftale 229 til underskrift 14/22335
    len
   • Spørgsmål om mulighed for ridehal ved Kærbyvej 30, 8832 Skals 18/25600
    bkb
   • Spørgsmål retur - Svar på forskellige spørgsmål om skiltning på Kornvænget i Viborg 18/8081
    jho
   • Jane C´s orientering om skel- og vejforhold ved Århusvej 11, 8800 Viborg 18/18055
    bkb
   • Byggeansøgning, Viborgvej 3, 8840 Rødkærsbro 18/25711
    lirm
   • VGF fremsender argumenter for ønsket tildeling i Vestervang Skoles gymnastiksal 18/13344
    sk
   • Engvejen 5 sender billeder af mødding - Engevejen 3, 8850 Bjerringbro 18/10350
    clp
   • Kvittering fra Sweco for modtagelse af udbudsbrev vedrørende Helhedsplan for Bjerringbro 18/25660
    heg
   • Dialog om sagsbehandling af projekt - reglement ? - Poul Due Jensen vej 17, 8850 Bjerringbro 17/29287
    vbp
   • Byggeansøgning, Tukærvej 40, 8850 Bjerringbro 18/25698
    lirm
   • Kopi af Allan Cliffords svar til Jens Rohde - VS: Åbent brev om lovvalg og værneting 18/25531
    kemn
   • Islænderklubben Nökkvi - Vedr. Budget for lokaleudgifter 2019 18/23852
    sk
   • Sunket fortov ved indkørsel Østergade 32 i Stoholm 18/25688
    jho
   • Byggeansøgning, Søndergade 9, 7850 Stoholm 18/25683
    lirm
   • JPH Energi sender projektforslag for omstilling til biogas ved Frederiks Varmeværk A.m.b.a. 18/25680
    mtro
   • Sikkerhedsplan med bilag vedr. Fyrværkeri Festival 2018 fremsendes til udtalelse - Fabrikvej 19A, 8800 Viborg 18/12778
    vbp
   • Kvittering fra Labland for deltagelse i rådgiveropgave 18/25660
    heg
   • Revideret byggeansøgning - Rolighedsvej 1A, 9632 Møldrup 18/24708
    olz
   • Skema_203660, vallerbækvej 89.pdf, version 2 18/17688
    jg1
   • Oplysning om at der ansøges bygegtilladelse til scene - Karup Å Marked 2018, Hessellundvej 10, 7470 Karup 18/25058
    vbp
   • Haversmosevej 9 Anm: Beholderkontrol - bekræftelse af brugers bestilling - Skema 1A 18/159
    jg1
   • Supplerende materiale til godkendelse af indretning af plads mv til karup Å marked - Hessellundvej 10, 7470 karup J 18/25058
    vbp
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Anmodning om udtalelse vedr opførelse af tilbygning i relation til tinglyst deklaration om kloakledning, matr.nr.710 Viborg Markjorder; beliggende Lundvej 1 18/21122
    peb
   • aftale om jordanalyser Rosenvænget 16 18/25771
    pba
   • Naboorientering vedrørende taghældning - Keldbøkvej 6, 8800 Viborg 18/25861
    olz
   • Kalkstensvej 10 - meddeler køber at tinglysningsskøde er klar til underskrift 18/8469
    hbl
   • Rosenvænget 24 - meddeler køber at tinglysningsskøde er klar til underskrift 18/11434
    hbl
   • Tilkendegivelse af beskyttelsesstatus på matr. nr. 2l og 2c Hesselbjerg, Bjerringbro 18/12046
    dhb
   • Kærmysevej 1 - sender kopi af underskrevet købsaftale til køber 18/11010
    hbl
   • Bombesvarelse 18-05-2018 14_27_24.pdf 16/69190
    vbp
   • Kærmysevej 1 - meddeler køber at tinglysningsskøde er klar til underskrift 18/11010
    hbl
   • Skovhøjen 3 - meddeler køber at tinglysningsskøde er klar til underskrift 18/9387
    hbl
   • Arnbjerg Fælled 12 - sender tinglyst skøde til køber 18/763
    hbl
   • TO til kloakmester, Old og STPS: Søvsøvej 6, Viborg - nedsivningstilladelse 18/17896
    peph
   • [Sagsnr.:17/42364] - Åstedsforretning - Nyt kryds ved Odinvej 17/42364
    dar
   • Indkaldelse til åstedsforretning i forbindelse med ekspropriation til udvidelse af kryds ved Odinvej og Nørregade 17/42364
    dar
   • _Nedrivningstilladelse til at_nedrive bygning 4_Holstebrovej 249 8800 Viborg_2018-05-18.pdf 18/24843
    aped
   • Bombesvarelse 18-05-2018 12_53_22.pdf 18/24843
    aped
   • Dronefilm april2018 i Arnbjerg - kommentarer 16/54099
    anp
   • Bombesvarelse 18-05-2018 12_37_22.pdf 16/59109
    lirm
   • _Nedrivningstilladelse til at_nedrive ejendommen_Månen 13 8850 Bjerringbro_2018-05-18.pdf 18/24461
    aped
   • Bombesvarelse 18-05-2018 12_34_51.pdf 18/24461
    aped
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at opføre en tilbygning til biludstilling Lundvej 1 8800 Viborg.pdf 18/21122
    peb
   • Bombesvarelse 18-05-2018 12_20_08.pdf 17/49209
    lirm
   • SV: Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet 18/16572
    idal
   • Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet - vejledning 18/16572
    idal
   • Sdr. Rind / Vinkel Idrætsforening - Kvittering på ansøgning om kursustilskud 2018 18/25800
    lgr
   • am1@viborg.dk - Kopi af høringssvar fra energi Viborg, Vand vedr.: Høring om lovliggørelse af etableret jordvarmeanlæg på Spangsbjerg Høje 1, 8800 Viborg 18/4563
    am1
   • Egelundsparken 9F - rykker for underskrift 18/3310
    hbl
   • Gudenådalens Styrkeløftklub - Vedr. ansøgning om forøget lokaletilskud ifm. nye lokaler 2019 18/18288
    lgr
   • Almindelig vedligeholdelse i vandløb og grøfter - Kvorning møllebæk og Flarup Bæk 18/25785
    dhb
   • Øster Teglgårdvej, Viborg - materiale sendt til arkitektstuderende 18/7919
    anp
   • Bombesvarelse 18-05-2018 11_16_06.pdf 18/16125
    jno
   • _Byggetilladelse til at_opføre en grillhytte_Stjærten 24 8800 Viborg_2018-05-18.pdf 18/19323
    aped
   • Bombesvarelse 18-05-2018 11_13_28.pdf 18/19323
    aped
   • Tastumvej 30, 7850 Stoholm, nabohøring 18/14965
    jg1
   • SV: Opfølgning vedr. miljøtilsyn 2017: Mgl. beh.kontrol 17/54448
    idal
   • Herningvej 2-32, Viborg - ændring af vejnavn 16/23448
    btr
   • Bombesvarelse 18-05-2018 11_09_30.pdf 18/21772
    olz
   • Besigtigelse Løvel møllebæk 2018-05-15 18/16406
    flr
   • Bombesvarelse 18-05-2018 11_04_10.pdf 18/17772
    mie
   • Tilsynsnotat 2012, Blytækkervej 4, 8800 Viborg 18/25765
    ib3
   • Til BSJ: Boliger for livet og Banebyparken 17/16935
    thra
   • Varsling af miljøtilsyn 2018 - Østergade 55A og Hulbækvej 33, 8830 Tjele 18/25754
    xkk
   • Dialog om ekstraarbejder, tidsplan og drænoplysninger. 16/66204
    roc
   • Bombesvarelse 18-05-2018 10_29_56.pdf 17/46450
    lirm
   • Miljøstyrelsen sendes endelige dokumenter med udsendelsesbrev og webtekst vedr. Foulum Biogas 16/28645
    adno
   • Dialog om præcisering af oplysninger 16/53578
    aa5
   • VS: HOT - færdiggørelse - anmodning om dokumentation på brandklassificerede døre / glaspartier - H.C. Andersens vej 9, 8800 Viborg 17/57779
    vbp
   • TO til kloakmester, OLD og STPS: Sjørupvej 36, Viborg - nedsivningstilladelse 17/55596
    peph
   • _Byggetilladelse til at_opføre garage_Gl. Århusvej 180, 8800 Viborg_2018-05-18.pdf 18/9458
    aped
   • _Byggetilladelse til at_etablere nyt kopirum på 1.pdf 18/24523
    jha
   • Bombesvarelse 18-05-2018 09_50_10.pdf 18/9458
    aped
   • Bombesvarelse 18-05-2018 09_49_52.pdf 18/24523
    jha
   • Foreløbigt svar til museet. 16/53578
    aa5
   • Tilbagemelding om adgangen langs vandløb 16/53578
    aa5
   • Svar på supplende spørgsmål - Svar på forskellige spørgsmål om skiltning på Kornvænget i Viborg 18/8081
    jho
   • _Byggetilladelse til at_opføre nyt enfamiliehus med integreret garage- terrænregulering_Kærmysevej 1, 8830 Tjele_2018-05-18.pdf 18/21606
    aped
   • Bombesvarelse 18-05-2018 09_16_38.pdf 18/21606
    aped
   • Udtalelse til Tonny Mørup om mulighed for at ændre kontorafsnit til bolig på Genvej 7, 7850 Stoholm 18/25694
    bkb
   • Herningvej 2-32 8800 Viborg - afslag på adresseændring.docx 16/23448
    btr
   • Billeder mv. sendt til rideskole - Engvejen 3, 8850 Bjerringbro 18/10350
    clp
   • Kopi af dispensation til udbringning af kartoffelvaskevand i vinterperioden - Uhrevej 58, 7470 Karup 18/24106
    xkk
   • Servitut Skovgaardsvej bygningshøjder.pdf 17/19614
    jha
   • Brevpapir til ejer 2013 - doc2mail_ændre 2.pdf 17/19614
    jha
   • 18-05-2018 Byggetilladelse til at opføre en overdækket terrasse - Rolighedsvej 1A, 9632 Møldrup 18/24708
    olz
   • Bombesvarelse 18-05-2018 08_28_32.pdf 17/19614
    jha
   • Bombesvarelse 18-05-2018 08_27_39.pdf 18/24708
    olz
   • Svar om sunket fortov ved Østergade 32 i Stoholm 18/25688
    jho
   • Coding Pirates Viborg - Vedr. aktivitetstilskud 2018 18/25177
    lgr
   • _Byggetilladelse til at_udskifte gammelt skur_Trinbrætvej 5, 8800 Viborg_2018-05-18.pdf 16/58670
    jno
   • Coding Pirates Viborg - Vedr. godkendelse af foreningen 15/39986
    sk
   • Bombesvarelse 18-05-2018 07_13_04.pdf 17/52617
    jno
   • _Byggetilladelse til at_ombygge del af kælder til beboelse_Ramsvej 12 8800 Viborg_2018-05-18.pdf 17/52617
    jno
   • Bombesvarelse 18-05-2018 06_51_15.pdf 17/42986
    jno
 • 17.05.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • HOT - færdiggørelse, H.C. Andersens vej 9, Viborg 16/35372
    vbp
   • Supplerende materiale til byggesag. Arnbjerg Fælled 23, 8800 Viborg 18/18844
    lirm
   • Byggeansøgning, Øster Teglgårdsvej 25, 8800 Viborg 16/65888
    mie
   • sull@pedersen.mail.dk - Etablering af ny olietank - Boghvedevej 8, 8800 Viborg. 17/62901
    am1
   • Boghvedevej 8, 8800 Viborg. Anmeldelse af sløjfning af olietak.pdf 18/1646
    am1
   • Byggeansøgning, Østre Teglgårdsvej 25A, 8800 Viborg 18/25632
    mie
   • Bilag 1 - Kort 17/42364
    dar
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Vinkelvej 124, 8800 Viborg matr. nr. 4ee ll. Asmild, Asmild fra EDC 18/25634
    mp2
   • tdvvs@hotmail.com - Sønderdalvej 3, 8831 Løgstrup. Målsattegning af jordvarmeanlæg 17/60232
    am1
   • Orientering fra Nævnenes hus om frafald af Klage vedr. Lundborgvej 2A, 8800 Viborg 16/58057
    anbs
   • Supplerende oplysninger til sag modtaget på mail til bygesag - Siloer, Livøvej 3, Viborg 18/5178
    vbp
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Viborgvej 1, 8840 Rødkærsbro fra home 18/25605
    mp2
   • Forespørgsel om mulighed for ridehal på Kærbyvej 30, 8832 Skals 18/25600
    bkb
   • 2018 - Lokalaftale med BUPL Midt/Vestjylland om arbejdstidsregler for pædagoger i kommunale institutioner 17/29343
    esr_slettet_1
   • Byggeansøgning, Jørgens Alle 27, 8850 Bjerringbro 18/25593
    peb
   • Afholdelse af prøvevalg og skyggevalg_Tidsplan og Kombits estimat over ressourceforbrug 18/25595
    mlko
   • SV: VSM 10554, Annullering af forundersøgelsesbudget ved Bækagergård-Skals biogasledning 18/1023
    kft
   • Supplerende om sanering af Vindumvej 130, 8840 Rædkærsbro 18/25564
    bie
   • Tilslutning af dræn fra naturgræsboldbane B67 - Viborg 18/22082
    tms
   • Jens Mortensens ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 til opstilling af informationstavle om Lyshøj ved foden af gravhøjen Lyshøj på ejendommen Katballevej 2 ved Lysgård 18/25591
    bkb
   • VS: Høring - nyt forslag til justering af Natura 2000-områdegrænserne for Natura 2000-område N35 16/68449
    jrs
   • Sanering Vindumvej 130, 8840 Rødkærsbro 18/25564
    bie
   • VS: Høring - nyt forslag til justering af Natura 2000-områdegrænserne for Natura 2000-område N40 16/68449
    jrs
   • VS: Høring - nyt forslag til justering af Natura 2000-områdegrænserne 16/68449
    jrs
   • Byggeansøgning, Arnbjerg Fælled 4, 8800 Viborg 18/25588
    lirm
   • Orientering om skovlovsafgørelse, Frisholtvej 15, 8850 Bjerringbro 17/42065
    anbs
   • Eskild Madsen oplyser, at der kommer ansøgning vedr. Strandvejen 33, 8832 Skals 14/67152
    bkb
   • Dokumentation for sløjfning af boring på Nørrehedevej 26, Karup 18/25586
    joo
   • Fuldmagt til byggeansøgning vedr. overdækning - Rolighedsvej 1A, 9632 Møldrup 18/24708
    olz
   • Sdr Rindvej 55, 8800 fredning af jorddige 18/25579
    anbs
   • Byggeansøgning, Stadionvej 1A, 8832 Skals 18/24376
    peb
   • Supplerende materiale fra ansøger vedr pavillon Ærøvej 16 8800 Viborg.pdf 18/9802
    peb
   • Byggeansøgning, Hvamvej 12, 7470 Karup 18/25573
    aped
   • Tinghøjvej 46, 8830 Tjele. Sløjfning af Dieseltank 18/1646
    am1
   • Færdigmelding, Svanevej 6, byggesag 17/50450
    lirm
   • Afgørelse om ikke miljøvurdering for etablering af vandledning syd for Viborg 18/19687
    kft
   • Opfølgning fra ansøger - Matas Sct. Mathias Centret1, Viborg - forslag til ændring af baglokale 18/23847
    vbp
   • Byggeansøgning, Amstrupvej 16, 7800 Skive 18/25569
    jno
   • Matas - Sct. Mathias Centret 1, Viborg - forslag til ændring af baglokale 18/23847
    vbp
   • Villys undervognsservice, Blytækkervej 4B, 8800 Viborg 18/20613
    ib3
   • Vedligeholdelse af Rævind Bæk - driftsinstruks 17/8790
    aa5
   • Kopi af skovlovsafgørelse om pålæggelse af fredskovpligt MST-335-05510. Hovstien 12, Tjele 17/51771
    bkb
   • Budget _ Ole fra Aakjær.pdf 18/25563
    sl
   • Færdigmelding, Dåsbjergvej 20, byggesag.pdf 16/41240
    mie
   • Samtale med borger som er dagplejer som har for lidt plads til restaffald 18/18161
    edg
   • Ansøgning.pdf 18/25564
    bie
   • Ansøgning _ Ole fra Aakjær.pdf 18/25563
    sl
   • Miljorapport - Vindumvej 130 18/25564
    bie
   • Kvittering 18/15309
    tjoe
   • Høring af udkast til ændringer af bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber 18/25556
    tms
   • Autosvar / Autoreply 18/15309
    tjoe
   • gulvbelægning / ekstra dør i kabinen 12/8249
    andr
   • Automatisk svar: Afgørelse om ikke miljøvurdering for etablering af vandledning syd for Viborg 18/15309
    tjoe
   • Færdigmelding, Hvamvej 12, byggesag 18/24901
    aped
   • Flere billeder af Løvel Bæk 18/25554
    dhb
   • Henvendelse fra Miljøstyrelsen omkring voldsom oprensning i Løvel Møllebæk 18/25554
    dhb
   • Lukkebrev og gebyrafgørelse i klagesag 16/9792
    janb
   • Oplysningsskema 2018 - Møldrup Kulturcenter 18/25542
    kj3
   • Håndtering af overfladevand i forbindelse med udvindingen af ler 18/25537
    flr
   • Byggeansøgning, Amstrupvej 16, 7800 Skive 18/25539
    jno
   • Datoer for regulering 2018 13/39062
    iny
   • Færdigmelding, Niels Bugges Vej 7, byggesag 17/27409
    lirm
   • Datoer for regulering 2018 13/39062
    iny
   • Brev fra Jens Rohde - Åbent brev om lovvalg og værneting 18/25531
    kemn
   • Byggeansøgning, Amstrupvej 16, 7800 Skive 18/25491
    jno
   • Supplerende materiale til byggesag. Arnbjerg Fælled 23, 8800 Viborg 18/18844
    lirm
   • Rapport AR-18-CA-00664946-01 vedr. Mønsted Dambrug 1220 - Indløb 1 att: Stig Jørgensen 18/3507
    tms
   • Nørregade 16 - separeringsarbejde planlagt til uge 26 16/30052
    peph
   • Visit viborg - Letter of intent.pdf 18/20688
    sl
   • Kartoflens Univers - ansøgning af landdistriktsmidler.pdf 18/20688
    sl
   • itansogning@mst.dk - Husdyrgodkendelse.dk - Skema 99668 er indsendt. 17/38819
    mbp
   • itansogning@mst.dk - Husdyrgodkendelse.dk - Skema 95866 er indsendt. 17/38819
    mbp
   • Kartoflens Univers - ansøgning Viborg Kommune.pdf 18/20688
    sl
   • Vedtægter for Liv på Alheden.pdf 18/20688
    sl
   • Nyheder om natur: Mange høringssvar til justering af Natura 2000 grænser 16/68449
    jrs
   • Klage over påbud frafaldes, Lundborgvej 2A, 8800 Viborg 16/58057
    anbs
   • Planklagenævnet spørger om klage over påbud ønskes behandlet, Lundborgvej 2A, Viborg 16/58057
    anbs
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1003373052. 18/3678
    ds2
   • Viborg Cykel Motion fremsender dokumentation 18/18937
    mgo
   • virk.dk sender kvittering - lukning af P-nummer: 1015471812. 18/3678
    ds2
   • virk.dk sender kvittering - lukning af P-nummer: 1014736464. 18/3678
    ds2
   • Kvittering fra landbrugsstyrelsen vedr. spørgsmål til landbrugsloven, Tukærvej 27, 8850 Bjerringbro 18/24922
    anbs
   • Færdigmelding, Skovhøjen 2, byggesag 17/50486
    lirm
   • Viborg Rideklub fremsender dokumenation 18/18937
    mgo
   • Tinghøjvej 46, 8830 Tjele. Sløjfning af Dieseltank og etablering af ny olietank 18/25475
    am1
   • Lyngvej 6, 8832 Skals. Olietanke, sløjfning.pdf 18/1646
    am1
   • Byggeansøgning, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 18/25470
    vbp
   • KOMBIT: Seneste nyt fra KOMBIT, 17. maj 2018 13/70577
    pj
   • Nabohøring, Tastumvej 30, 7850 Stoholm 14/64927
    clp
   • Birkesøvej 25, 7850 Stoholm - støjgener 18/25463
    pjj
   • kopi af tilladelse til at opfiske signalkrebs i Karup å 18/25462
    flr
   • Anmodning om besigtigelse af Trudskov Bæk 18/25452
    aa5
   • Afslag på dækning af vandskade på Paletten - TRYG 18/21456
    kj3
   • Analyser Nørreåoplandet 09.05.2018 12/16651
    roc
   • Forespørgsel på mulighed for udstykning af ejendommen Vinkelvej 212, 8800 Viborg fra EDC 18/25380
    mp2
   • Byggeansøgning, Røddingvej 8A, 8800 Viborg 18/25444
    lirm
   • VS: Kvittering for ansøgning - Kvælstof- og fosforvådområder 15/49079
    aa5
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 9632 Møldrup, Hobrovej 19 18/6726
    clp
   • Viborg Karate Skole - lokaletilskud regnskab 2017 18/21199
    sk
   • Naturrådet i Holstebro etc 17/58054
    jrs
   • Anmodning om yderligere oplysninger. 16/53578
    aa5
   • Mail til KKR om endelig politisk godkendelse i Viborg Kommune ang. FGU-dækningsområde 18/3823
    dj2
   • Lodsejer godkender forløb 16/53578
    aa5
   • Projekttiltag - oversigtskort - justering af forløb og status på forbrug 16/53578
    aa5
   • Tilrettet notat - skitse til forløb 16/53578
    aa5
   • Vurdering af alternative muligheder 16/53578
    aa5
   • Ansøgning til KFU om støtte til Palettens 25 års jubilæum 18/25402
    sl
   • Vurdering af placering lidt længere væk fra søen 16/53578
    aa5
   • Skitseprojekt - Skravad Mølle 16/53578
    aa5
   • Foreløbig placering af det nye forløb 16/53578
    aa5
   • Dialog om justering af tidsplan 16/53578
    aa5
   • Byggeansøgning, Røddingvej 8A, 8800 Viborg 18/25379
    lirm
   • Fra Slot- og Kulturstyrelsen: Remise - Viborg 12/131724
    heg
   • Revideret byggeansøgning - Asmild Ager 2, 8800 Viborg 18/21113
    olz
   • Dialog om tidsplan for projektet 16/53578
    aa5
   • Dialog om at mødes om forløb på vestsiden af søen 16/53578
    aa5
   • Viborg Karate Skole - Ansøgning aktivitetstilskud 2018 18/21200
    sk
   • Kommentering af skitseforløb på vestsiden af søen 16/53578
    aa5
   • Færdigmelding, Arnbjerg Fælled 20, byggesag 17/46450
    lirm
   • Byggeansøgning, Stavildvej 45, 8832 Skals 18/25367
    lirm
   • Fra Henrik Larsen SV: Sønderbro 18/7874
    jh7
   • Tidligere formand svar angående VK spørsmål til entreprenør på: oprensning af sø 14/47116
    lku
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8830 Tjele, Blichers Alle 20/Hønsehuse 18/6726
    clp
   • Opdateret bilagskort over rørføring til gylle, gas og varme og ventilation 16/26071
    edg
   • Bemærkninger til tal i trafikafsnittet fra LMO, Kommunen og MST 16/26071
    edg
   • Byggeansøgning, Tingvej 2B, 8800 Viborg 18/25346
    peb
   • Retningslinier for levering af byggematerialer til bebygget boligområde 18/25348
    bie
   • Notat ROI opgørelse - maj 2018 - final.pdf 18/25345
    sl
   • Brev - ROI - maj 2018.pdf 18/25345
    sl
   • SV: Fælles tilladelse til spang Hvam Bæk 18/19993
    tjoe
   • Viborg Atletik og Motion - Vedr. rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24709
    lgr
   • Din ændring er godkendt 16/15065
    kes
   • Re: Forslag til mødetidspunkter 17/50213
    anbs
   • Revideret byggeansøgning - Hedeskrænten 103, 8800 Viborg 18/21772
    olz
   • SV: Tillæg til skrivelse G.1-1 i Budgetvejledning 2019 fra KL 18/25327
    amm
   • FW: Ang. placering af vandledningen syd for Viborg 18/15309
    tjoe
   • Gudenåregulativ - § 3 - oplæg ved Styregruppemøde 17/50180
    snh
   • Re: Ansøgningsskema til etablering af gydebanker 18/24484
    tjoe
   • Fælles tilladelse til spang Hvam Bæk 18/19993
    tjoe
   • 10 års beholderkontrol, Hvidevej 46A : Revideret Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 18/159
    jg1
 • 16.05.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Kvittering for modtagelse af bemærkning til dispensation fra lokalplan nr. 424, sagsnr. 18/21653, Hjarbækvej 29, 8831 Løgstrup. 18/21653
    mehm
   • Vandløbsrestaureringsprojekt ved Skravad mølle - Projektforslag_14maj18pdf.pdf 18/25310
    l4l
   • Tamilsk Fællesskab: Godkendelse af en folkeoplysende forening 13/82690
    sk
   • Bemærkning til dispensation fra lokalplan nr. 424, sagsnr. 18/21653, Hjarbækvej 29, 8831 Løgstrup 18/21653
    mehm
   • Bemærkning til dispensation fra lokalplan nr. 424, sagsnr. 18/21653, Hjarbækvej 29, 8831 Løgstrup 17/41545
    mehm
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8830 Tjele, Blichers Alle/Afd.K 18/6726
    clp
   • Om at bygning kan tilses i morgen - Månen 13, 8850 Bjerringbro 18/22439
    bie
   • Henvendelse fra spejderne vedr. omstrukturering af areal ved Spejderhus i Hammershøj 17/40297
    lku
   • Rapport om undersøgelse for mistanke om skimmelsvamp - Hovedvejen 50, 8832 Skals 18/941
    jha
   • Parasport Danmark evaluerer den nye måde at ansøge om medhjælpertimer på 17/16045
    sk
   • Orientering om fusion mellem AN-Energi a.m.b.., Aalestrup og Hvam-Gl.Hvam Kraftvarmeværk a.m.b.a.. 18/8620
    mtro
   • Supplerende materiale til byggesag. Arnbjerg Fælled 23, 8800 Viborg 18/18844
    lirm
   • Vinduer st. Sct. Mikkelsgade 18 B 2 sal Viborg 18/25303
    av4
   • Bemærkninger til ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 456. 18/22006
    peb
   • Parkering d 2. juni 18/25060
    av4
   • Anmeldelse af jordflytning fra Lyngvej 15A, 8800 Viborg 18/25293
    pba
   • Supplerende materiale til byggesag. Arnbjerg Fælled 23, 8800 18/18844
    lirm
   • Anmeldelse af jordflytning fra H.C.Andersens Vej 5-22 18/25227
    pba
   • Supplerende materiale til byggesag. Rosenvænget 18, 8800 18/21650
    lirm
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8830 Tjele, Blichers Alle 20/Afd. SB 18/6726
    clp
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Tindbækvej 31, 8830 Tjele, matr. nr. 13a Tindbæk by, Skjern fra Damgaard Petersen 18/25276
    mp2
   • LE34 - Projekt: 1802772 - deklaration om jordvarmeslanger til påtegning. 18/4563
    am1
   • johnmadsen@seemore.dk - Spangsbjerg Høje 1, 8800 Viborg. Deklaration om jordvarmeanlæg på nabo matrikel 18/4563
    am1
   • Til/fra ole H.W.Jensen: Domkirkekvarteret P-hus kapacitet 17/31289
    jh7
   • Fra Ole H.W.Jensen: Domkirkekvarteret p-hus 17/31289
    jh7
   • Til/fra Ole H.W.jensen: Materiale vedrørende Domkirkekvarteret P-hus 17/31289
    jh7
   • Til/fra Ole H.W. Jensen: Domkirkekvarteret- Sct. Mathias Gade 17/31289
    jh7
   • Fra Ole H.W.Jensen: Materiale vedrørende Domkirkekvarteret p-hus 17/31289
    jh7
   • 2018-05-03 Ansøgning om projektmidler til lokale indsatser for natur og biodiversitet 18/6209
    iny
   • Kopi af skovlovsafgørelse om pålæggelse af fredskovpligt MST-335-05510 17/46673
    mik
   • Teamdag for frontpersoner-forebyggelse af urinvejsinfektioner. 13/9316
    suw
   • Ansøgning om Naturskattejagter d. 25-27 maj 18/5039
    ip3
   • Miljøstyrelsen sender spørgsmål til trafik-afsnit vedr. biogasanlæg på AU-Foulum 16/28645
    adno
   • SV: Kontaktoplysninger vedr. badevandsanalyser mm 18/8153
    rg
   • Korrespondance med MST om tidsplan for biogasanlæg ved AU-Foulum 16/28645
    adno
   • Hanne Risgaards ændring af ansøgning om udvidelse af autoophug på Gl. Aalborgvej 53A, 9632 Møldrup 16/29830
    bkb
   • Buslommen ved scenetårnet 18/25259
    av4
   • Ønske om bedre sikkerhed for cyklister 18/25258
    dh5
   • Anmodning om aktindsigt i brugen af eksterne vikarer i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen 18/25229
    bb8
   • Supplerende oplysning til landzoneansøgning, Vinkelvej 141 Vinkel 18/25255
    anbs
   • Ansøgning om landzonetilladelse til garage og pool, Vinkelvej 141, 8800 Viborg 18/25255
    anbs
   • Information om gyllekøling. Holstebrovej 266 17/34689
    jg1
   • Bevilling til naturvidenskabelige analyser af materiale (dyreknogler) fra Kærgård, VSM 09682, 12/141564
    kft
   • Dokumentation for grænseoverskridende interesse og markedsmæssige vilkår 02 AV UDSTYR.DOCX 18/24531
    erbm
   • anmeldelse af oliespild, Sct. Laurentii vej 47, 8800 Viborg 18/25246
    pba
   • Separatkloak: Færdigmelding af Burrehøjvej 20, 8830 Tjele 17/36081
    chp_slettet_1
   • SV: Lokaldysten 18/2683
    sl
   • Tjek af stamdata for telefoni - fejl i anbefaling af abonnement 18/7106
    mhy
   • Brev til Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg, KLs Socialudvalg samt 18/15201
    sni
   • Dokumentation vedr. afregning af lokaletilskud + regnskab for år 2017 18/4288
    akr
   • Henvendelse vedr. bjørneklo på matr. 1qg Stoholm, Feldingbjerg 13/18087
    aka
   • Partshøringssvar vedr påbud og dispensation til oprensning samt renovering af stemmeværk - Randrup Møllesø 18/17754
    dhb
   • Fra Bachgruppen: Banebyparken 18/18684
    rgn
   • Fra Bachgruppen: Banebyparken 18/18684
    rgn
   • Supplerende materiale til byggesag. Hermanshøj 25, 8800 Viborg 18/24166
    lirm
   • Input til invitation 18/7667
    vde
   • Ok fra John Staaling - SV: Refusion ejendomsskat Gl. Århusvej 193 C, Viborg 17/22542
    kemn
   • OK fra John Staaling - SV: Refusion af ejendomsskat Søndersøvej 86, Viborg 17/22542
    kemn
   • Dansk Miljørådgivning: Analyseresultater for jordprøvetagning, Revas' affaldscenter 18/7692
    hani
   • Industrivej 10 / Ågade 59 - EDC fremsender underskrevet købsaftale 14/9356
    hbl
   • Advokat Cronwald sender cirkulæreskrivelse nr. 2, virksomhed under konkurs 18/21716
    em6
   • Anmodning om sagsakter fra Industriens Pension 18/24176
    aped
   • Henvendelse vedr. Bjørneklo langs Nørre Langgade, Faldborg. 13/18087
    aka
   • SV: Screening + Intern høring - FRIST d. 16 maj ! 18/14910
    aus
   • VS: Your Apple Invoice Number 6923755178 13/61521
    sqa
   • VS: Digitalpost: Brev fra Ankestyrelsen - kopi til kommune (1262790) - content.pdf 13/34129
    joo
   • Brev fra Ankestyrelsen - henvendelse fra Bjarne Bitsch 13/34129
    joo
   • Coding Pirates Viborg - Vedr. opfølgning på evt. møde 15/39986
    sk
   • Coding Pirates Viborg - Vedr. aktivitetstilskud 2018 18/25177
    lgr
   • Industrivej 10/Ågade 59, matr. nr. 2 dg Stoholm by, Feldingbjerg - EDC ansøger om tilladelse til videresalg 14/9356
    hbl
   • OK - prøvetinglysning samt beregning af købesum - 14-22513 - Svend Erik Andersen og Anders-Ove Andersen - salg af jord til Viborg Kommune. 17/59350
    tno
   • Status fra landinspektør - SV: Udstykning Arnbjerg - Søndersøvej 63 og 74 (LE34 ref. 1710793) 17/59350
    tno
   • Ok fra Sune Iversen - Udstykning Arnbjerg - Søndersøvej 63 og 74 (LE34 ref. 1710793) 17/59350
    tno
   • SV: Forhåndsdialog på kommunen 18/23025
    jha
   • Billede fart bøde 22.4.2018 Holstebrovej 17/48083
    tok
   • Fartbøde 22.04.18 på Holstebrovej 17/48083
    tok
   • Re: Anmodning om supplerende oplysninger til matrikulær sag, matr. nr. 13i Grønhøj By, Frederiks 18/21374
    mp2
   • Afklaring omkring screening af varmeprojekt ved tangeværket 17/48356
    flr
   • Grundfos A/S, Poul Due jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro 12/7814
    ib3
   • brev fra Ole Thiel om syn 16/50388
    roc
   • DSU Viborg - Vedr. lokaletilskud 2018 17/60689
    lgr
   • DSU i Viborg - Vedr. nye lokaler 2018 17/42202
    sk
   • Supplerende materiale til byggesag. Hermanshøj 25, 8800 Viborg 18/24166
    lirm
   • Hyldemosevej 25 - spg fra grundejer om økonomi 18/25103
    peph
   • Nyhedsbrev maj 2018 12/39236
    dh5
   • Fra Årstiderne Arkitekter: Vilhelm Ehlerts Alle - Støjrapport på baggrund af nuværende trafik 17/61681
    rb7
   • SV: Mail ang. "Dalgas Bro“ til Ulrik Wilbek 17/1870
    sfc
   • Orientering til borgmester Ulrik Wilbek om processen for dialog om regionale besparelser på den regionale kollektive trafik 18/24636
    pch
   • Supplerende materiale modtaget til behandling af byggesag - etablere ny dør, Nygade 2, 9632 Møldrup 18/15099
    vbp
   • DCH Bjerringbro - Vedr. rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24547
    lgr
   • Viborg Folkedanserforening - Vedr. rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24825
    lgr
   • Viborg som uddannelsesby - 18/7667
    vde
   • Udkast til opgave fra Clienti 18/7667
    vde
   • Kølvrå Svømmeklub - Ansøgning aktivitetstilskud 2018 18/24646
    lgr
   • Tilbud på opgave 18/7667
    vde
   • Kølvrå Svømmeklub - Vedr. rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24646
    lgr
   • Orientering til Viborg Kommune om at beboere i midtbyen er utilfreds med, at Teknisk Udvalg agter at ændre de trafikale forhold på Ll. Sct. Hans Gade i Viborg 15/679
    tv
   • Stadionvej 22 - billeder og beskrivelse af faskine 18/24529
    peph
   • Stadionvej 22 - kloaktegning over faskiner 18/24529
    peph
   • Håndtering af biprodukter (kategori 2 og 3-affald) 16/26071
    edg
   • Ingen bemærkninger til udkast til godkendelse og ny ejer 15/7611
    edg
   • Hyldemosevej 25 - spg fra grundejer om faskine 18/25103
    peph
   • Status på evt. udgravning v. Søren Brogaard Christensen, Gravgårdsvej 4, 8800 Viborg. 14/7258
    kft
   • klauskaack@mail.dk - VS: Nyt sommerhus Gormendal 22, 8831 Løgstrup 17/59380
    jha
   • Landzonetilladelse til en kontorbygning_Doknr178798-18_v1.pdf 18/21459
    jha
   • tegning over indretning af plads/område - byfest samt opstilling af telt til mere end 150 personer, Stadionvej 13B, 8830 Tjele.msg 18/16884
    vbp
   • Dagens spildevandtal fra Scanflavour 12/6506
    bie
   • Dagens spildevandtal fra Scanflavour 12/6506
    bie
   • Henvendelse om vilkår i byggetilladelse til Blichersvænge 1, 8800 Viborg 17/15989
    vbp
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Bombesvarelse 16-05-2018 18_16_47.pdf 17/35182
    vbp
   • Ibrugtagningstilladelse til at_ombygge køkkener i Plejecenter Skovvænget_Skovvejen 47, 8850 Bjerringbro_2018-05-16.pdf 17/35182
    vbp
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre tilbygning til eksisterende idrætshal_Kærvej 11A 8832 Skals_2018-05-16.pdf 18/20299
    vbp
   • Bombesvarelse 16-05-2018 18_04_17.pdf 18/20299
    vbp
   • Byggetilladelse til at_ansøge om isætning af branddør (lovliggørelse)_Nygade 2 9632 Møldrup_2018-05-16.pdf 18/15099
    vbp
   • Bombesvarelse 16-05-2018 17_42_16.pdf 18/15099
    vbp
   • Genfremsendt Byggetilladelse til at_ombygning ifm. ændret anvendelse af bygninger fra trykkeri til metalvirksomhed - Dancutter_Livøvej 1A 8800 Viborg_2018-05-14.pdf 18/15175
    vbp
   • Bombesvarelse 16-05-2018 16_44_17.pdf 18/15175
    vbp
   • Kvittering for henvendelse fra Tamilsk Fællesskab Viborg, som fremsender vedtægter 13/82690
    sk
   • Byggetilladelse til at_ombygning ifm. ændret anvendelse af bygninger fra trykkeri til metalvirksomhed - Dancutter_Livøvej 1A 8800 Viborg_2018-05-14.pdf 18/15175
    vbp
   • Bombesvarelse 16-05-2018 16_30_21.pdf 18/15175
    vbp
   • Kjeldbjergvej 2, 7800 Skive: Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til garage 18/24820
    bkb
   • Kjeldbjergvej 2 7800 Skive Landzonetilladelse til garage 18/24820
    bkb
   • Rosenvænget 14 - sender faktura til køber 18/11822
    hbl
   • Rosenvænget 4 - sender faktura til køber 18/11826
    hbl
   • Svar til spejderne vedr. omstrukturering af areal ved Spejderhus i Hammershøj 17/40297
    lku
   • Forslag til Parasport Danmark om møde vedr. opgørelse af medhjælpertimer 17/16045
    sk
   • Mødet i dag - kort opsummering 12/6506
    bie
   • Brev om miljøtilsyn på Egebjergvej 32A, 7800 Skive 18/25290
    xkk
   • Fremsendelse af kortbilag til DDS-spejderne 17/40297
    lku
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at opføre en tilbygning af lagerhal Livøvej 14 8800 Viborg.pdf 18/23202
    peb
   • 16.05.18 Byggetilladelse til enfamiliehus. Rosenvænget 18, 8800 Viborg.pdf 18/21650
    lirm
   • Kvittering for ansøgning om landzonetilladelse Vinkelvej 141, 8800 Viborg 18/25255
    anbs
   • Anmodning om indsendelse af 2 tilbud samt kortmateriale over projektet - oprensning af Fars Dam i Løvel 18/21971
    ip3
   • Anvisning af overskudsjord fra H. C. Andersens Vej 5-22 , 8800 Viborg 18/25227
    pba
   • Bombesvarelse 16-05-2018 14_57_05.pdf 18/21650
    lirm
   • _Byggetilladelse til at_opføre et enfamiliehus_Spurvelunden 10 8800 Viborg_2018-05-16.pdf 18/24176
    aped
   • am1@viborg.dk - Høring af Energi Viborg, Vand om lovliggørelse af etableret jordvarmeanlæg på Spangsbjerg Høje 1, 8800 Viborg 18/4563
    am1
   • Bombesvarelse 16-05-2018 14_51_34.pdf 18/24176
    aped
   • am1@viborg.dk - Anmodning om yderligere oplysninger til lovliggørelse af jordvarmeanlæg på Spangsbjerg Høje 1, 8800 Viborg 18/4563
    am1
   • Blichersvænge 1-21, Viborg. nye husnumre 18/25274
    btr
   • Blichersvænge 1-21, 8800 Viborg 18/25274
    btr
   • 16.05.17 Byggetilladelse til enfamiliehus. Hermanshøj 25, 8800 Viborg.pdf 18/24166
    lirm
   • Anmodning om høringssvar - H 5,5 - 126 T 18/3041
    kiw
   • Bombesvarelse 16-05-2018 14_45_37.pdf 18/24166
    lirm
   • Accept tilbud fra dknyt.dk vedr. personligt abonnement til byrådsmedlemmerne 17/60671
    mra
   • Vedr. tilslutning af dræn fra naturgræsboldbane B67 - Viborg 18/22082
    tms
   • _Byggetilladelse til at_opføre et nyt enfamiliehus_Klostervej 16 8831 Løgstrup_2018-05-16.pdf 18/17708
    aped
   • Grøn erklæring vedr. udstykning af matr. nr. 13i Grønhøj by, Frederiks til Søren Kieldsen 18/21374
    mp2
   • Byggetilladelse til at_adskille rum i trappeopgang, skal bruges til kørestole._Søndersøparken 21 8800 Viborg_2018-05-14.pdf 18/17007
    vbp
   • Bombesvarelse 16-05-2018 14_22_29.pdf 17/30359
    mehm
   • Tilladelse til afholdelse af Naturskattejagter d. 25-27 maj 18/5039
    ip3
   • Varsling af miljøtilsyn 2018 - Flarupvej 18A og Østervangsvej 89, Tjele 18/25267
    xkk
   • Bombesvarelse 16-05-2018 14_21_58.pdf 18/17708
    aped
   • Bombesvarelse 16-05-2018 14_21_07.pdf 18/17007
    vbp
   • SV: Korrektur af nye Hærvejsfoldere - frist til Uffe 31/5 17/42644
    jrs
   • 16-05-2018 Byggetilladelse til at opføre et udhus - Enghavevej 5, 8830 Tjele 18/22503
    olz
   • Bombesvarelse 16-05-2018 14_06_08.pdf 18/22503
    olz
   • Svar til lodsejeren omkring vedligeholdelse af vejen og fristen i påbuddet 17/44307
    flr
   • Svar på henvendelse om bedre sikkerhed 18/25258
    dh5
   • Forslag til referat fra besigtigelse den 26. april 2018 - invitation til ny tur torsdag den 24. maj 12/52302
    iny
   • Varsling af miljøtilsyn 2018 - Ånsbjergvej 16 og Lundvej 6A 18/25254
    xkk
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre et uopvarmet skur til opbevaring af paller, skraldespande mv._Lundborgvej 4D 8800 Viborg.pdf 18/10231
    vbp
   • Bombesvarelse 16-05-2018 13_14_04.pdf 18/10231
    vbp
   • Tilskud til musik og underholdning ved Lokaldysten 2018 - Foreningen Kulturselskabet 18/2683
    sl
   • Spg til EVV om næste skridt - Spildevandsforhold i Vester Tostrup 17/6698
    peph
   • Kvittering til kloakmester: Færdigmelding af Burrehøjvej 20, 8830 Tjele 17/36081
    chp_slettet_1
   • Bygmarksvej 10, Tjele - svar til mægler om tillæg 24 18/25015
    peph
   • 16-05-2018 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at opføre et enfamiliehus med carport - Hedeskrænten 103, 8800 Viborg.pdf 18/21772
    olz
   • Bombesvarelse 16-05-2018 12_57_18.pdf 18/21772
    olz
   • Koldingvej 215 - forespørgsel om undersøgelse af spildevandsforhold 18/24988
    peph
   • Mulighed for udsættelse af frist for påbud - Randrup Møllesø 18/17754
    dhb
   • Bombesvarelse 16-05-2018 12_07_06.pdf 17/21757
    jha
   • Bombesvarelse 16-05-2018 12_06_08.pdf 17/64606
    jno
   • Bombesvarelse 16-05-2018 12_02_09.pdf 18/12031
    aped
   • Kilde Consult: Forespørgsel om gennemførelse af lovpligtig brugerundersøgelse på genbrugsstationer i Viborg Kommune 18/25197
    mlk
   • JHN Processor: Forespørgsel om gennemførelse af lovpligtig brugerundersøgelse på genbrugsstationer i Viborg Kommune 18/25197
    mlk
   • Kvitteringsbrev vedr nybygning Ulvedalsvej 34 7470 Karup J.pdf 18/24704
    peb
   • Oplysning om, at refusionssaldo er betalt - SV: Refusion af ejendomsskat Søndersøvej 86, Viborg 17/22542
    kemn
   • Oplysning om, at refusionssaldo er betalt - SV: Refusion ejendomsskat Gl. Århusvej 193 C, Viborg 17/22542
    kemn
   • Econet: Forespørgsel om gennemføresle af lovpligtig brugerundersøgelse på genbrugsstationer i Viborg Kommune 18/25197
    mlk
   • Tilbud - forundersøgelse af 3 risikoområder i klimatilpasningsplanen 18/19793
    tms
   • Bombesvarelse 16-05-2018 11_51_17.pdf 17/64456
    lirm
   • Bombesvarelse 16-05-2018 11_46_29.pdf 17/42484
    mie
   • Rykker for underskrifter + indb. af købesum - Kokholmvej 27, 8800 Viborg 18/16560
    tno
   • Taphede - mail til fmd. for grundejerforeningen Asmild Vænge, Asmild Hegn, Asmild Dal 16/45706
    anp
   • Industrivej 10 / Ågade 59 - tilladelse til videresalg 14/9356
    hbl
   • Tilbud på rådgiverydelse ifm. klimatilpasning - afslag 18/19793
    tms
   • Bombesvarelse 16-05-2018 11_33_15.pdf 15/55631
    jno
   • Gl. Skivevej 89A-89C, Viborg - nye adresser 18/21566
    btr
   • Mail til lodsejere - Notat fra møde om byudvikling ved Hjarbækvej i Løgstrup 17/44969
    mtro
   • Oplysning til LMO om overførsel af købesum + anmeldt skøde - 14-22513 - Svend Erik Andersen og Anders-Ove Andersen - salg af jord til Viborg Kommune. 17/59350
    tno
   • Varsling af miljøtilsyn 2018 - Herredsvejen 180 og 193, 9500 Hobro 18/25169
    xkk
   • Bombesvarelse 16-05-2018 10_46_18.pdf 16/44578
    mehm
   • Svar til Sune Iversen - SV: Udstykning Arnbjerg - Søndersøvej 63 og 74 (LE34 ref. 1710793) 17/59350
    tno
   • Bombesvarelse 16-05-2018 10_31_44.pdf 17/15989
    vbp
   • svar sendt til Randers - og Favrskov Kommune - Varmeprojekt ved Tangeværket - svar fra Viborg Kommune 18/23236
    cbb
   • Bombesvarelse 16-05-2018 10_18_46.pdf 16/59109
    lirm
   • Bombesvarelse 16-05-2018 09_29_33.pdf 17/26908
    lirm
   • 16.05.18 Ibrugtagningstilladelse til altan. Søndergade 11A, 9632 Møldrup.pdf 17/26908
    lirm
   • Hyldemosevej 25 - svar til grundejer om at krav er opfyldt 18/25103
    peph
   • DSU Viborg - Vedr. lokaletilskud regnskab 2017 16/66553
    lgr
   • Forespørgsel og svar vedr. udstykningsmuligheder på Kløverstien 34, Birgittelyst. 18/25136
    adno
   • Til Årstiderne Arkitekter: Lokalplan for Absalonsvej 1-7 17/61681
    rb7
   • [Sagsnr.:18/24646] Kølvrå Svømmeklub - Kvittering + beregning aktivitetstilskud 2018 18/24646
    lgr
   • Stadionvej 22 - sag om separatkloakering kan afsluttes 18/24529
    peph
   • Stadionvej 22 - forespørgsel om kloaktegning 18/24529
    peph
   • Hyldemosevej 25 - faskine tegning på filarkiv 18/25103
    peph
 • 15.05.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 16. maj 2018 16/36387
    majoh
   • Referat fra møde i Styregruppen for Trafikplanen den 24. april 17/56772
    majoh
   • Anders Bjerres reviderede ansøgning om småbygninger til heste på Århusvej 11, 8800 Viborg 18/18055
    bkb
   • Supplerende spørgsmpål fra Gudrun Bjerregaard ang. beskatning 17/44969
    mtro
   • Supplerende materiale modtaget til bygegsag - Livøvej 1A, 8800 Viborg 18/15175
    vbp
   • KonfliktRapport - Egelundvej 5, Viborg 18/25074
    bie
   • Bilag - VVM - Egelundvej 5, Viborg 18/25074
    bie
   • Spildevand - Egelundvej 5, Viborg 18/25074
    bie
   • Ansøgning - Egelundvej 5, Viborg 18/25074
    bie
   • Opsigelse Talkwalker 17/64269
    sqa
   • Resultat af normal kontrol på Sdr. Resen Vandværk 12/142737
    dek
   • Resultat af bakteriologisk kontrol på Vejlevej 27, 8800 Viborg - maj 2018 17/45848
    joo
   • Bakteriologisk kontrol på ledningsnet fra Ulbjerg Vandværk) er færdiganalyseret 12/18686
    joo
   • Boringskontrol på Fly Vandværk - Ny boring 2018 - maj 2018 12/16049
    dek
   • Ansøgning om dispensation til opførelse af tilbygninger og garage på Ugelrisvej 15, 9632 Møldrup, ved gravhøje 18/24201
    bkb
   • Resultat af boringskontrol på Daugbjerg Vandværk - DGU 65.978 fra 2016 12/134303
    joo
   • Rapport nr. 321207 (Drikkevandskontrol, afgang vandværk fra Viborg Vand Nord 1) er færdiganalyseret 18/10288
    joo
   • Rapport nr. 321208 (Drikkevandskontrol, taphane fra Viborg Ledningsnet Vestre Skole) er færdiganalyseret 18/10288
    joo
   • Rapport nr. 321209 (Drikkevandskontrol, ledningsnet fra Viborg Ledningsnet Vestre Skole) er færdiganalyseret 18/10288
    joo
   • Rapport nr. 321214 (Drikkevandskontrol, ledningsnet fra Viborg Ledningsnet Transformatorhus) er færdiganalyseret 18/10288
    joo
   • Rapport nr. 321272 (Drikkevandskontrol, taphane fra Viborg Ledningsnet Løgstrup Trykf.) er færdiganalyseret 18/10288
    joo
   • Rapport nr. 321273 (Drikkevandskontrol, taphane fra Viborg Ledningsnet Løgstrup) er færdiganalyseret 18/10288
    joo
   • Rentefastsættelse af OTC Rente Kontrakt nr. 1132218/1459121 - 09.08.2018 12/75657
    nac
   • Rapport nr. 321275 (Drikkevandskontrol, taphane fra Viborg Ledning Vandtårn Skottenborg) er færdiganalyseret 18/10288
    joo
   • DSU i Viborg - Vedr. rykker på lokaletilskudsafregning 2017 16/66553
    lgr
   • Rapport nr. 321211 (Drikkevandskontrol, taphane fra Viborg Ledningsnet Sygehus) er færdiganalyseret 18/10288
    joo
   • Gr. 3 i Projekt Flere Skal Med - Mail til de beskæftigelsesfaglige medarbejdere 17/19849
    dj2
   • besøg af dronningen på Skovgaard Museet lørdag den 2. juni - image001.jpg 18/25060
    av4
   • Rapport nr. 321274 (Drikkevandskontrol, ledningsnet fra Viborg Ledningsnet Løgstrup) er færdiganalyseret 18/10288
    joo
   • besøg af dronningen på Skovgaard Museet lørdag den 2. juni 18/25060
    av4
   • Rapport nr. 321212 (Drikkevandskontrol, ledningsnet fra Viborg Ledningsnet Sygehus) er færdiganalyseret - 18/10288
    joo
   • Antal containere med kyllingemøg 16/26071
    edg
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Åstrupvej 5, 8830 Tjele - - maj 2018 18/25056
    joo
   • Ansøgnin om garanti fra Klejtrup Kraftvarmeværk 18/24727
    bf3
   • Byggeansøgning, Pileurtvej 3, 8830 Tjele 17/49856
    lirm
   • sikkerhedsbeskrivelse 15/42499
    tv
   • Viborg MTB - Bilag til aktivitetstilskud 2018 18/24811
    lgr
   • Kvittering - Miljøstyrelsen. 18/24861
    tms
   • Øget ernæringsindsats til ældre gennem tværfagligt samarbejde, Introduktionsplan teamleder, Det gode måltid analyse 2009.el7x9nft_Bilagsnr#3538420_v1(1), Styrke ernæringsindsatsen, oplæg kvalitet i måltidet_Doknr3121764-12_v1, Forslag til styrkels 18/25045
    ncbk
   • Beskrivelse af kommunens ernæringsindsatser på Plejecentrene, her er den rigtige - Beskrivelse af kommunens ernæringsindsatser på Plejecentrene.docx 18/25045
    ncbk
   • MIAV@dr.dk - VS: anmodning om aktindsigt skolebørn i specialtilbud i Viborg kommune 18/24999
    bfj
   • Anders Bjerres partshøringssvar om modtagne bemærkninger til ansøgning om byggeri på Århusvej 11, 8800 Viborg 18/18055
    bkb
   • Opholdstid for kyllingemøg i dosseringsenhed 16/26071
    edg
   • Byggeansøgning, Bjørnevad 3, 8800 Viborg 18/25046
    jno
   • DVS - studietur til Belgien 12/37583
    tv
   • Henvendelse fra Bjerregrav Friskole vedr. beholderstørrelser 18/18161
    edg
   • Lagertanke til biprodukter er koblet på ventilationssystem 16/26071
    edg
   • Notat -TELEFONBESKED fra Niels Jørgen Thøgersen , tlf 22853788 18/25030
    kemn
   • Kopi af Fødevarestyrelsens godkendelse af kategori 2 og 3-affald 16/26071
    edg
   • Byggeansøgning, Borgergade 31, 8831 Løgstrup 18/25037
    mehm
   • Fuldmagt 18/25039
    bie
   • Omfang af kategori 2 og 3-affald 16/26071
    edg
   • Kortlægningsrapport, Lovelbrovej 13, Pederstrup, 8830 Tjele.pdf 18/25039
    bie
   • Anmeldelsesskema for byggeaffald Lovelbrovej 13.pdf 18/25039
    bie
   • Håndtering af affald Løvelbrovej 13 18/25039
    bie
   • Tilsætning af kyllingemøg via dosseringsenhed 16/26071
    edg
   • Byggeansøgning, Hvamvej 12, 7470 Karup 18/25032
    aped
   • Plangrundlag før meddelelse af VVM-tilladelse og miljøgodkendelse 16/26071
    edg
   • Vejrumbro Bold Klub - Ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24701
    lgr
   • LMO's bemærkninger til MST's bemærkninger til referat 16/26071
    edg
   • MST's bemærkninger til referat møde den 2. maj 2018 vedr. VVM og tidsplan for Foulum biogas. 16/26071
    edg
   • Sammenhæng i læringsbanen mellem dagpleje eller vuggestue og børnehave.docx 18/25027
    cia
   • Rosenvængets skole.docx 18/25027
    cia
   • Prøvehandling område øst med tal foran indikatorer dagplejen.DOCX 18/25027
    cia
   • Prøvehandling i område øst med tal foran indikatorer vuggestue.DOCX 18/25027
    cia
   • PROCES I KONSULENTGRUPPEN LÆRING.docx 18/25027
    cia
   • Ny dagtilbudslov - pædagogiske læreplaner.pptx 18/25027
    cia
   • MUS - skema - sekretariatet 2018.docx 18/25027
    cia
   • Kære forældre.docx 18/25027
    cia
   • Idégenereringsprocessen.docx 18/25027
    cia
   • Før TOPI benævnede vi børnene som problembørn.docx 18/25027
    cia
   • Efterspørgsel på film som viser arbejdsgange.docx 18/25027
    cia
   • Arbejdsnotat_vedr.pdf 18/25027
    cia
   • Arbejdsgang trivselsundersøgelsen Klubber.DOCX 18/25027
    cia
   • Aabo.docx 18/25027
    cia
   • Øve sig oå det fælles sprog i hverdagen og til vores møder.docx 18/25027
    cia
   • VIDA kvalifikationsmappe kapitel 2.docx 18/25027
    cia
   • TOPI INTERVALLER.docx 18/25027
    cia
   • Styrkelse af indsatsen i TOPI dagsorden.docx 18/25027
    cia
   • Struer Kommune bruger IT i sagsbehandlingen.docx 18/25027
    cia
   • Plangrundlag før meddelelse af VVM og godkendelse 16/26071
    edg
   • Henvendelse fra Jørgen A. Sørensen - Til Borgmester Ulrik Wilbek 18/25018
    kemn
   • Løgstrup Hjarbækvej (evt. friplejehjem) - mail fra Gudrun Bjerregaard med ønske om p Friplejehjem ønsker kommuneplantillæg og lokalplan samtidig 17/44969
    mtro
   • Supplerende materiale til byggesag. Arnbjerg Fælled 23, 8800 Viborg 18/18844
    lirm
   • Processen med revurdering miljøgodkendelsen på Brandstrupgårds biogasanlæg kan fortsætte 15/7611
    edg
   • boern-unge@viborg.dk - VS: Skolebørn i specialtilbud i Viborg Kommune 18/24999
    bfj
   • Belastning på Bjerregrav renseanlæg. 18/10355
    tms
   • Endelig placering af Jordvarme på Finderupvej 64, 8800 Viborg 18/7772
    am1
   • Færdigmelding, Hedevej 9, byggesag 18/9214
    olz
   • Det Norske Veritas informerer om ny arbejdsmiljøstandard - ISO 45001 18/24994
    lp8
   • Spørgsmål og svar vedr. status på byggesag - Vestermøllevej 17C, 8800 Viborg 18/18069
    olz
   • Færdigmelding, Søndergade 11A, byggesag 17/26908
    lirm
   • Byggeansøgning, Vestre Skivevej 99, 7800 Skive 18/24962
    jno
   • Rideskole sender nye oplysninger omkring mødding mv. - Engvejen 3, 8850 Bjerringbro 18/10350
    clp
   • Anmodning om aktindsigt fra DR vedr. satspuljeprojektet "Alle skal med" 18/24949
    5mn
   • Sønderdalvej 3, 8831 Løgstrup. Færdigmelding af jordvarmeanlæg fra VVS 17/60232
    am1
   • Mail fra ansøger om vilkårspunkt vedr ombygning Randersvej 68 8800 Viborg 18/11651
    peb
   • Billag til ansøgning om tilladelse til at sætte skilte op/Svar på spørgsmål om tilladelse til at sætte skilte op på Bjergnæs Mose - Referat Generalforsamling - 22.4.18.docx 17/51459
    jho
   • Ansøgning om tilladelse til at sætte skilte op/Svar på spørgsmål om tilladelse til at sætte skilte op på Bjergnæs Mose 17/51459
    jho
   • Ansøgning: sommerhus på Tukærvej 27 18/24922
    anbs
   • Vedr. belastning på Bjerregrav renseanlæg - mail fra EVV-S 12/6506
    bie
   • VS: 24 timers løb - igen 18/24918
    av4
   • fra Shell/7-eleven viborg 18/24905
    bie
   • Forlængelse af lejekontrakt i Fastruplund 12/17695
    iny
   • Ekstra krav fra Terndrup februar 15/60057
    mox
   • Spangsbjerg Toft 16 - dokumentation fra mægler 14/9356
    hbl
   • Rideskole sender nye oplysninger om mødding - Engvejen 3, 8850 Bjerringbro 18/10350
    clp
   • Byggeansøgning, Hvamvej 12, 7470 Karup 18/24901
    aped
   • Vestergade 2 18/24903
    av4
   • Ejer ønsker møde vedr. ansøgning om udstykning fra Holstebrovej Hagebro 292, 7800 Skive 18/21511
    anbs
   • Vesthimmerlands Kommune sender information om sagsbehandling af varmeprojektet for etalering af transmissionsledning 18/8620
    mtro
   • Niras sender mødereferat fra møde hos AN-Energi den 19-04-2018 18/8620
    mtro
   • Niras inviterer til møde om den varmeplanmæssig godkendelse af transmissionsledning mellem Hvam-Gl. Hvarm Kraftvarme og AN Energi 18/8620
    mtro
   • Fwd: Tilslutning til indkøb af en telemedicinsk infrastruktur i forbindelse med Fælles Udbud af Telemedicin (FUT) - deadline d. 20.06.18 - Pixie - Fælles Udbud af Telemedicin FUT_ April 2018.pdf 17/44930
    brkr
   • Fwd: Tilslutning til indkøb af en telemedicinsk infrastruktur i forbindelse med Fælles Udbud af Telemedicin (FUT) - deadline d. 20.06.18 - Følgebrev vedrørende tilslutning til bestilling af telemedicinsk infrastruktur.pdf 17/44930
    brkr
   • Rideskolen sender oplysninger om mødding - Engvejen 3, 8850 Bjerringbro 18/10350
    clp
   • Fwd: Tilslutning til indkøb af en telemedicinsk infrastruktur i forbindelse med Fælles Udbud af Telemedicin (FUT) - deadline d. 20.06.18 - Tilslutningsaftale vedr. bestilling af Infrastruktur til Fælles Udbud af Telemedicin - Kommune - 2018-05-07.docx 17/44930
    brkr
   • Fwd: Tilslutning til indkøb af en telemedicinsk infrastruktur i forbindelse med Fælles Udbud af Telemedicin (FUT) - deadline d. 20.06.18 17/44930
    brkr
   • Supplerende materiale til byggesag. Rosenvænget 18, 8800 Viborg 18/21650
    lirm
   • Anmodning om aktindsigt fra DR med svar 17/19849
    dj2
   • Viborg Motorklub - Vedr. rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24842
    lgr
   • Referat af byggemøde 04 / afleveringsforretning 13/19709
    cfu
   • Indstilling af nyt kontrolprogram for Hjorthede vandværk 2018. 12/36775
    joo
   • Byggeansøgning, Randersvej 68, 8800 Viborg 18/24868
    mehm
   • Referat - Bjerring Hede 43.docx 18/23025
    jha
   • Mail ang. "Dalgas Bro“ til Ulrik Wilbek 18/158
    alm
   • Supplerende materiale til byggeansøgning om indretning af boliger, Dumpen 5, 8800 Viborg 17/15145
    mehm
   • Højbjerg Huse 7, 8840 Rødkærsbro 17/49058
    ib3
   • VS: Hans Tausens Vej 2 / Hans Tausens Allé 2 ! 16/59419
    btr
   • Ansøgning 18/22439
    bie
   • Anmeldelse af byggeaffald -Månen 13, Viborg 18/22439
    bie
   • 8850 18/23419
    tjoe
   • Byggeansøgning, Holstebrovej 249, 8800 Viborg 18/24843
    jno
   • Til den ansvarlige for kommunens vej- og geodata. 18/12156
    kiw
   • SV: Lokaldysten 18/18114
    kj3
   • SV: Skilte til udendørs skilteholdere - endelige bestilling 18/15312
    rg
   • Seletælling 2018 18/2711
    kiw
   • Byggeskadeforsikringen sendt pr. mail - Vestermøllevej 17C, 8800 Viborg 18/18069
    olz
   • buildPDF 95866, Herredsvejen 50 A fiktiv indsendt maj 2018.pdf 17/38819
    mbp
   • KWS@NIRAS.DK - RE: Klimasikring, Poul Due Jensens Vej, Bjerringbro 18/16458
    kj
   • VS: Skilte til udendørs skilteholdere - korrektur 18/15312
    rg
   • Kopi af skovlovsafgørelse om pålæggelse af fredskovpligt Nørregade 38, Tjele 17/51748
    bkb
   • Tørt vejr - U1 badested Ulbjerg Strand 18/8148
    rg
   • Tørt vejr - U2 badested Ulbjerg Klint 18/8148
    rg
   • SV: 15.04.2018 Dagsorden til møde i embedsmandsgruppen 17/61366
    kes
   • Tørt vejr - U3 udløb fra Ulbjerg Møllebæk 18/8148
    rg
   • Mors dag tilmeldinger 16/35069
    fga
   • Materialer til byggesag vedr. genopførelse af rækkehus - Linjetab ved fundament - Vestermøllevej 17C, 8800 Viborg 18/18069
    olz
   • Tørt vejr - U4 udløb fra Strøsandbæk 18/8148
    rg
   • Tørt vejr - U5 udløb fra mergelgrav 18/8148
    rg
   • Tørt vejr - U6 overløb fra fælleskloak (overløbsbygværk), Ulbjerg Møllebæk 18/8148
    rg
   • Automatisk oprettelse af manglende kryds i vejman.dk 18/12156
    kiw
   • Tørt vejr - U7 overløb fra fælles kloak (bassin), Ulbjerg Møllebæk 18/8148
    rg
   • Tørt vejr - U8 regnvandsudløb, Ulbjerg Møllebæk 18/8148
    rg
   • Tørt vejr - U9 regnvandsudløb, Ulbjerg Møllebæk 18/8148
    rg
   • Rosenvænget 16 - køber returnerer underskrevet købsaftale 18/17627
    hbl
   • Byggeansøgning, Teglmarken 1F, 8800 Viborg 18/24794
    olz
   • Til vores møde om oplæg PPU om akutsamarbejdet 18/24791
    ncbk
   • Bæreevne af træsti 13/19709
    cfu
   • Ørum Cykling - Bilag til kaptajnkursus 2018 18/22880
    lgr
   • U-verdier til byggeansøgning - Vestermøllevej 17C, 8800 Viborg 18/18069
    olz
   • Aakjærsvej 24 - billeder af kloak 15/17887
    peph
   • Aakjærsvej 24 - færdigmelding af separatkloak 15/17887
    peph
   • Udtalelse fra Beredskabet vedr Gl. Skivevej 89, 8800 Viborg 17/18690
    peb
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Birkesøvej 10 7850 Stoholm Jyll 18/6726
    clp
   • SV: Hedemølle - status 14/17336
    kes
   • RE: Ang. placering af vandledningen syd for Viborg 18/15309
    tjoe
   • Dokumentation vedr. afregning af lokaletilskud 2017 18/4278
    jen
   • Dokumentation vedr. afregning af lokaletilskud for år 2017. 18/4273
    jen
   • oversigtskort 18/2828
    lje
   • Mail – Houlkær_Center_09_05_18.pdf 18/2828
    lje
   • VS: Generalforsamling 17/11330
    tojj
   • KonfliktRapport 18/17827
    bie
   • SV: Ungdomsboliger i Houlkær 18/2828
    lje
   • VS: Ungdomsboliger i Houlkær 18/2828
    lje
   • Ansøgning 18/17827
    bie
   • Bjerringbro FH - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/11561
    lgr
   • Fuldmagt - Signaturbevis 18/17827
    bie
   • Miljøkortlægning - Roddingvej 16 , Tjele 18/17827
    bie
   • VS: Ungdomsboliger i Houlkær 18/2828
    lje
   • Bjerringbro FH - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/11561
    lgr
   • Bjerringbro FH - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/11561
    lgr
   • SV: Vedr. lokalplan nr. 233 + Tillæg nr. 1 17/41068
    tojj
   • SV: Hjarbækvej 29 - plan vedr. længdeprofil for ny privat fællesvej (LE34 1706696) 18/24787
    tojj
   • Hjarbækvej 29 - plan vedr. afvanding af ny privat fællesvej (LE34 1706696) 18/24787
    tojj
   • Positiv bemærkning fra nabo vedr naboorientering Ågade 73 Stoholm 18/23218
    peb
   • GÆK - Ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/22981
    lgr
   • 10 års beholderkontrol Bjerring Hede 30 tank nr 2,: Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 18/159
    jg1
   • GÆK - Lokaleregnskab 2017 18/22983
    lgr
   • 10 års beholderkontrol: Bjerring Hede 30 tank nr 1, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 18/159
    jg1
   • SV: Gl. Århusvej 274 B og C 17/39921
    tojj
   • Midwest Musketeers-Viborg/Viborg Bullets - Vedr. Lokaletilskudsregnskab 2017 18/24785
    lgr
   • SV: VVM screening af projektet ved Korreborg Bæk 18/16399
    tjoe
   • Vestfjends Skoleskak - Vedr. rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24707
    lgr
   • 5 års beholderkontrol Hvidevej 46A Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 18/159
    jg1
   • Anmodning, beholderkontrol, Tinghøjvej 46, 8830 Tjele 18/159
    jg1
   • 10 års beholderkontrol Guldborgvej 12, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, tank nr 3 18/159
    jg1
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Bombesvarelse 15-05-2018 11_30_41.pdf 17/9638
    lirm
   • Sønderdalvej 3, 8831 Løgstrup. Manglende målsattegning af jordvarmeanlæg 17/60232
    am1
   • Bombesvarelse 15-05-2018 15_17_39.pdf 18/24901
    aped
   • _Byggetilladelse til at_lovliggøre tilbygning til bolig_Hvamvej 12 7470 Karup J_2018-05-15.pdf 18/24901
    aped
   • Rykkerbrev vedr. opføre et enfamiliehus med integreret garage_Niels Bugges Vej 7 8800 Viborg_2018-05-15.pdf 17/27409
    lirm
   • Bombesvarelse 15-05-2018 10_18_16.pdf 17/27409
    lirm
   • Kvittering for opstilling af telt til mere end 150 personer i Hjarbæk.msg 18/24381
    vbp
   • Bombesvarelse 15-05-2018 08_05_16.pdf 16/60241
    mehm
   • Bombesvarelse 15-05-2018 09_25_35.pdf 16/60241
    mehm
   • Bombesvarelse 15-05-2018 09_25_38.pdf 16/60241
    mehm
   • Bombesvarelse 15-05-2018 08_32_47.pdf 18/17010
    aped
   • Løgstrup byudvikling - svar til Gudrun Bjerregaard ang. beskatning 17/44969
    mtro
   • Kvitteringsbrev vedr. opførelse af udestue. Liseborg Mark 74, 8800 Viborg.pdf 18/24417
    lirm
   • Bombesvarelse 15-05-2018 15_21_43.pdf 18/24417
    lirm
   • Aktindsigtsbegæring til Viborg Kommune - ref. Caroline Træbing / Gitte Løvgren Larsen 17/33842
    ds2
   • Ledige stillinger på Facebook - leveret fra Emply Hire 16/668
    ds2
   • Anvisning af byggeaffald - Løvelbrovej 13 18/25039
    bie
   • DSU i Viborg - Vedr. Lokaletilskud ved skift af lokaler 17/42202
    sk
   • Byggetilladelse til at opføre en tilbygning til skole (Rosenvængets Skole) Spættevej 2, 8800 Viborg.pdf 18/3917
    peb
   • Spørgsmål til partshøringssvar om bemærkninger til ansøgning på Århusvej 11, 8800 Viborg 18/18055
    bkb
   • Kvittering for ansøgning om at ændre sommerhus til helårsbolig, Tukærvej 27, 8850 Bjerringbro. 18/24922
    anbs
   • Kopi af landzonetilladelse - Vindelsbækvej 18 til orientering 18/21628
    vdb
   • Nørremøllevej 90, 8800 Viborg: Kopi til DN m.fl. af dispensation til haveanlæg inden for Nørresøs søbeskyttelseslinje 16/24258
    bkb
   • Spildevandstilladelse - underretning 18/24861
    tms
   • Nabohøring - ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Høgildvej 5, 7470 Karup 18/13093
    fil
   • Spørgsmål til opholdstid for kyllingemøg i dosseringsenhed 16/26071
    edg
   • Den Grønne Kile - henvendelse om affaldshåndtering og forslag om møde 15/35248
    jkl
   • E-post vedr. Slesvigsgade 17/16998
    bo1
   • Forespørgsel hos Landbrugsstyrelsen om helårsbolig på landbrugsejendommen Tukærvej 27, 8850 Bjerringbro, Viborg Kommune 18/24922
    anbs
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Halesøvej 1, 9632 Møldrup 18/8640
    xkk
   • Kvitteringsmail til Jørgen A. Sørensen - Til Borgmester Ulrik Wilbek 18/25018
    kemn
   • [Sagsnr.:17/23176] Mønsted Fritidsklub - Vedr. ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24671
    lgr
   • Anmodning til T&M om udkast til svar fra borgmester - VS: Til Borgmester Ulrik Wilbek 18/25018
    kemn
   • Bombesvarelse 15-05-2018 13_30_33.pdf 18/18844
    lirm
   • Svar til Midtjyllands Avis omkring tidshorizont på afgørelse omkring varmeprojektet ved tangeværket 17/48356
    flr
   • [Sagsnr.:17/23783] KK07 - Aktivitetstilskud 2017 17/23783
    lgr
   • Mail til Gudrun Bjerregaard - mødenotat og kort samt tilbagemelding på ønske om samtidigt kommuneplantillæg og lokalplan 17/44969
    mtro
   • [Sagsnr.:17/15303] Bjerringbro FH - Kvittering på kursusansøgning 2017 17/15303
    lgr
   • [Sagsnr.:17/23902] Viborg Taekwondo Klub - Aktivitetstilskud 2017 17/23902
    lgr
   • Bombesvarelse 15-05-2018 13_08_35.pdf 18/24176
    aped
   • Grønt skema vedr. udstykning af matr. nr. 2ø Søgårde, Asmild til LE34 18/21221
    mp2
   • Accept af ændret placering af Jordvarme på Finderupvej 64, 8800 Viborg 18/7772
    am1
   • Bombesvarelse 15-05-2018 12_45_16.pdf 18/9214
    olz
   • Kvitteringsbrev 2 vedr. byggesag om garage samt udhus. Lærkevej 19, 8800 Viborg.pdf 17/62849
    lirm
   • Bombesvarelse 15-05-2018 12_35_08.pdf 17/62849
    lirm
   • Bombesvarelse 15-05-2018 12_20_54.pdf 18/21390
    lirm
   • Opfølgning på henvendelse om opsætning af telt vedr. Klejtrup byfest.msg 18/23114
    vbp
   • Svar til rideskole omkring mødding mv. - Engvejen 3, 8850 Bjerringbro 18/10350
    clp
   • Affald til udspredning på landbrugsjord - Scanflavour A/S 18/9861
    bie
   • Jagtudbytte 2017 og planlagte jagter 2018/19 12/17695
    iny
   • Svar til ansøger vedr vilkårspunkt Randersvej 68 8800 Viborg 18/11651
    peb
   • 2. Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at lovliggørelse af nedrivning og opførelse af lagerhal Gl. Skivevej 89 8800 Viborg.pdf 17/18690
    peb
   • Bombesvarelse 15-05-2018 11_00_44.pdf 16/677
    jha
   • Rykkerbrev opføre et enfamiliehus og en carport_Meldgårdsvej 10, 8830 Tjele_2018-05-15.pdf 16/677
    jha
   • § 14 afgørelse vedrørende skift i dyretype på Mønstedvej 25A, 7470 Karup - §14 afgørelse. Skift i dyretype på Mønstedvej 25A, 7470 Karup.pdf 18/24270
    fil
   • Nyt fra Jordbro Engsø partnerskabet infomail 15/60975
    iny
   • Orientering til lodsejere omkring muligheden for at etablere badebro til Nørresø 18/24902
    flr
   • Svar vedr. mulighederne for forlængelse af lejekontrak Fastruplund 12/17695
    iny
   • Svar til rideskolen vedr. mødding - Engvejen 3, 8850 Bjerringbro 18/10350
    clp
   • Svar vedr. møde om Holstebrovej Hagebro 292, 7800 Skive 18/21511
    anbs
   • Underskrevne erklæringer vedr. udstykning af matr. nr. 2ø Søgårde, Asmild til LE34 18/21221
    mp2
   • Grønt skema vedr. udstykning af 6d Øby by, Viskum til Geopartner 18/21240
    mp2
   • § 14 afgørelse vedrørende skift i dyretype på Mønstedvej 25A, 7470 Karup 18/24270
    fil
   • Offentliggørelsesskema 2018 - Halesøvej 3, 9632 Møldrup 18/10012
    xkk
   • Svar til rideskole omkring mødding - Engvejen 3, 8850 Bjerringbro 18/10350
    clp
   • Bemærkninger til anmeldelse af byggeaffald fra nedrivning af bygninger - Månen 13, 8850 Bjerringbro 18/22439
    bie
   • Svar vedr. ansøgning om udstykning til sommerhus Holstebrovej Hagebro 292, 7800 Skive 18/21511
    anbs
   • 15.05.18 Kvitteringsbrev 2 vedr. enfamiliehus. Arnbjerg Fælled 23, 8800 Viborg.pdf 18/18844
    lirm
   • Bombesvarelse 15-05-2018 09_51_11.pdf 18/18844
    lirm
   • Søndersøvej 52 - svar til grundejer, forespørgsel om dispensationsansøgning 18/22200
    peph
   • Kvitteringsmail - Johannes Alsbjerg - Mail ang. "Dalgas Bro“ til Ulrik Wilbek 18/158
    alm
   • Kildesporing ved Ulbjerg Strand - opgavebeskrivelse 18/8148
    rg
   • Svar til Midtjyllands Avis omkring varmeprojektet ved Tangeværket 17/48356
    flr
   • Viborg Taekwondo Klub - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24855
    lgr
   • SV: Rapport PR-18-CA-00660456-01 vedr. 2018-0650 Agerlanddsvej 26A, Viborg 18/8615
    pba
   • Viborg Shotokan Karate Do - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24854
    lgr
   • Hovedvejen 175 18/11118
    kkg
   • Viborg Rideklub - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24848
    lgr
   • Svar til midtjyllands avis omkring varmeprojektet ved Tangeværket 17/48356
    flr
   • Lodsejerbrev nr 2 - Information om tidspunkt for opmåling af Lund Bæk 17/44831
    kes
   • Bombesvarelse 15-05-2018 09_08_06.pdf 18/19738
    vbp
   • SV: 8850 18/23419
    tjoe
   • Bombesvarelse 15-05-2018 09_00_35.pdf 18/24605
    aped
   • Viborg RC Racing - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24846
    lgr
   • Tilbagemelding til Røddingvej 16 - byggeaffald 18/24810
    bie
   • Viborg Motorklub - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24842
    lgr
   • Svar vedr. regulering af råger ved Sønæs 13/39062
    iny
   • VS: Skilte til udendørs skilteholdere - Badevandsprofiler+å-udløb 18/15312
    rg
   • Viborg Modelflyveklub - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24834
    lgr
   • Bombesvarelse 15-05-2018 08_45_47.pdf 17/57619
    jha
   • Viborg Folkedanserforening - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24825
    lgr
   • Bombesvarelse 15-05-2018 08_38_25.pdf 17/53618
    vbp
   • Viborg MTB - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24811
    lgr
   • Bombesvarelse 15-05-2018 08_16_48.pdf 17/17531
    jha
   • Bekræftelse for færdigmelding: Aakjærsvej 24 - separatkloak 15/17887
    peph
   • SV: Ang. placering af vandledningen syd for Viborg 18/15309
    tjoe
   • Tingvej 82 - beskrivelse af kloakforhold til mægler 18/24796
    peph
   • _Byggetilladelse til at_lovliggøre fuld udnyttet loftsetage_Anlægsgade 11 7850 Stoholm Jyll_2018-05-15.pdf 18/24082
    aped
   • Bombesvarelse 15-05-2018 08_05_41.pdf 18/24082
    aped
   • Bjerringbro FH - Kvittering på 3 kursusansøgninger 2018 18/11561
    lgr
   • [Sagsnr.:18/22981] GÆK - Kvittering + beregning aktivitetstilskud 2018 18/22981
    lgr
   • SV: VVM screening af projektet ved Korreborg Bæk 18/16399
    tjoe
   • SV: Møde m. HsB 18/24484
    tjoe
   • SV: Tilsyn ved Løvel Møllebæk tirsdag den 15. maj 18/16406
    flr
 • 14.05.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Svar fra Silkeborg på forespørgsel 18/16251
    ek7
   • Supplerende materiale modtaget til behandling af byggesag - Ny produktionsanlæg Åhusevej 10, 7470 karup J 18/11578
    vbp
   • Resultater af analyser for udtaget jordprøver, Egelundvej 5, 8800 Viborg 17/35157
    mbp
   • : Anmeldelse af jordflytning frra Gl. Århusvej 20-32 17/10550
    pba
   • Anmeldelse af jordflytning fra Gl. Århusvej 22-32, 8800 Viborg 17/10550
    pba
   • Spørgeskema 17/58054
    jrs
   • SV: Tøjindsamling i Viborg kommune 2017 16/36623
    av4
   • Så er pressemeddelelsen sendt 17/58441
    jrs
   • Supplerene oplysninger fra ansøger vedr tilbygning spættevej 2 8800 Viborg 18/3917
    peb
   • Vejrumbro Open Air 2018 18/24741
    av4
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Trevadvej 10D, Kjeldbjerg, 7800 Skive fra huseksperten 18/24735
    mp2
   • Byggeansøgning, Løvskal Landevej 19, 8850 Bjerringbro 18/24733
    olz
   • Sløjfning af olietank - Kistrupvej 3, 8830 Tjele 17/41316
    idal
   • Tak for svaret - Svar om parkeringsforhold på Snerlevej, Nellikevej og Valmuevej i Stoholm 18/22584
    jho
   • Kvittering - underretning 18/13384
    tms
   • Byggeansøgning, Vestermarken 2, 8850 Bjerringbro 18/24721
    jno
   • Station Viborg, Industrivej 3 - pejlinger af olietanke. 14/6274
    edg
   • Opfølgning på indsatser i den fælles handleplan (DigiMidt) for så vidt angår Smart City 18/24717
    pch
   • Færdigmelding af byggesag, Asmild Mark 42, 8800 Viborg 16/60241
    mehm
   • Stiforbindelse ved Tranebærvej ml. nr. 16 og 19, Viborg 18/24712
    jho
   • Byggeansøgning, Rolighedsvej 1A, 9632 Møldrup 18/24708
    olz
   • Høring om ny metode til Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2018 12/48137
    adno
   • Korrespondance med Energi Viborg vedr. klage over støjgener, Industrivej 40, 8800 Viborg 12/12642
    mdo
   • Bilag 6 - rottetilhold - Viborg Hannerupvej 108, 9620 Aalestrup 18/6726
    clp
   • Godkendelse af tilbageholdelse af Mias tøjpenge 17/63713
    jfn
   • Byggeansøgning, ulvedalsvej 34, 7470 Karup 18/24704
    jha
   • Supplerende materiale til byggesag. Arnbjerg Fælled 23, 8800 Viborg 18/18844
    lirm
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Gl. Røddingvej 3, Løvel, 8830 Tjele fra Willy Christensen 18/24680
    mp2
   • VS: gydegrus i Korreborg Bæk 16/15065
    kes
   • SV: Hedemølle - status 14/17336
    kes
   • SV: [Sagsnr.:18/23720] Overlund GF Håndbold - Rykker for Lokaletilskudsregnskab 2017 18/23720
    stli
   • HANDLING - Tjek af stamdata og valg af mobilabonnement – afleveres senest den 5. juni 2018 18/7106
    mhy
   • Borgmesterhenvendelse Brev til Ulrik Wilbek 18/24678
    kbl
   • Handleplan spildevand Flyvestation Karup (rev.) 2017 [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] 12/18679
    ib3
   • Byggesagsnr. 2017-0067 - Petersmindevej 6, 8800 Viborg.msg 17/4301
    vbp
   • Færdigmelding af bygesag - tilbygning, Petersmindevej 6, 8800 Viborg 17/4301
    vbp
   • re: [Sagsnr.:18/23705] Indre Missions Juniorklub, Bjerringbro - Rykker for lokaletilskudsregnskab 2017 18/23705
    stli
   • Dagsorden til KKR mødet d. 17. maj 2018 18/215
    alm
   • IMU Bjerringbro - Søger ikke aktivitetstilskud 2018 18/18302
    lgr
   • opfølgning på tilsynet Industrivej 3, 8800 Viborg 14/6274
    edg
   • Juniorklubben Bjerringbro/Indre Mission - Vedr. rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24639
    lgr
   • Byggeansøgning, Hovedgaden 85, 8832 Skals 18/24661
    jno
   • Samtykke fra Politiet 18/23920
    dh5
   • Byggeansøgning, Hovedgaden 85, 8832 Skals 18/24649
    jno
   • Mail fra Bs. med revisionsprotokollat og revisorerklæring vedr. Palleshøje III 16/14649
    evg
   • Spørgsmål om færdsel på sti mellem Koldingvej og Gl. Århusvej 18/24640
    jho
   • Placering af koldhal SOJF Bilag 3.-2.docx 18/20308
    bkb
   • Placering af koldhal i SOJF Bilag 2.-2.docx 18/20308
    bkb
   • Tegninger af koldhal SOJF Bilag 1..pdf 18/20308
    bkb
   • Tegninger af koldhal SOJF Bilag 1..pdf 18/20308
    bkb
   • Orientering om brev til borgmestrene vedlagt bruttokatalog for bustilpasninger for den regionale kollektive trafik i region Midtjylland 18/24636
    pch
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Bjerring Hede 37, 8850 Bjerringbro fra EDC 18/24634
    mp2
   • [Sagsnr.:18/23703] Gudenådalens Gymnastikforening - Vedr. Rykker for Lokaletilskudsregnskab 2017 18/23703
    stli
   • Hedeskrænten 105 - køber returnerer underskrevet købsaftale 18/23091
    hbl
   • Beredskabsplan - Skibdalvej 49, 8830 Tjele 18/10738
    idal
   • SV: Vejret til Jernbanegade 17i, 7470 Karup, matr. nr. 6cz, Havredal By, Frederiks 18/22458
    av4
   • Beredskabsplan - Brunbankevej 8, 8831 Løgstrup 17/43706
    idal
   • Byggeansøgning, Gl. Skivevej 2, 8800 Viborg 18/24618
    peb
   • Revideret byggeansøgning - Meldgårdsvej 10, 8830 Tjele.pdf 18/12303
    olz
   • Årsregnskab 2017 - Kulturcenter Værestedet 17/1902
    kj3
   • Skrivelse og referat fra generalforsamling 21.03.2018 - Kulturcenter Værestedet 17/1902
    kj3
   • Korrespondance mellem Trafik og Veje og LMO om trafik afsnit i udkast til VVM-redegørelse for biogasanlæg ved AU-Foulum 16/28645
    adno
   • Byggeansøgning, Vinkelvej 134, 8800 Viborg 18/24605
    aped
   • Forespørgsel om udstykning af ejedommen Skovagervej 7, 8850 Bjerringbro, matr. nr. 3m Skibelund by, Sahl fra home 18/24609
    mp2
   • partnerskabsaftale 18/24594
    lry
   • Byggeansøgning, Vråvej 24, 8830 Tjele 18/24580
    mie
   • Atea AV udstyr til M.5 Q2-Q3 2018 18/24531
    erbm
   • Reserve Projekter til Multisalen og M.5 18/24531
    erbm
   • Service aftale med AVC, Multisallen 01.08.2018 18/24531
    erbm
   • Byggeansøgning, Bjerring Hede 12, 8850 Bjerringbro 18/24553
    vbp
   • Fwd: Marsk Stigs Vej 2 - ny Meny dagligvarer butik 18/24569
    av4
   • Rack med køl - ventilator - forsyning tavle nødstrøm 18/24531
    erbm
   • Henvendelse fra Kim Simemlgaard om mails på denne sag 17/53820
    heg
   • Automatic reply: Accept af udbringning af bioaske - Sødalvej 8, 8830 Tjele 18/18300
    xkk
   • DanRoots A/S - betonplads ved den nye lagerhal. 18/17783
    tms
   • Tilbud på rådgiverydelse – forundersøgelser af 3 risikoområder udpeget i Viborg Kommunes Klimatilpasningsplan 18/19793
    tms
   • Aftale mellem Viborg kommune og KommuneTV vedr. streaming af Byrådsmøder start 01.08.2018 18/24530
    erbm
   • Fremmødeliste Fitness.dk, Basis uge 17,18 og 19 2018. 12/29178
    gh
   • Overskridelse på Løvel Renseanlæg 18/24540
    tms
   • Byggeansøgning, Brandstrupvej 23, 8840 Rødkærsbro 18/24523
    jha
   • Tilbagemelding på møde med Viborg Kommune vedr. Miljøcenter Lundgård 16/12059
    mdo
   • Referat af projektmøde 7. maj vedr. Tusindfrydsengen, Bjerringbro 17/58531
    tms
   • Grønttorvet ønsker møde 17/50213
    anbs
   • Kvittering for modtagelse - Nævnenes Hus 16/12059
    mdo
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Bækkegårdsvej 44 7850 Stoholm Jyll 18/6726
    clp
   • Rx VSM100565 18/815
    mik
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Skalmstrupvej 3 A 7850 Stoholm 18/6726
    clp
   • Grafik til markedsføring af håndboldaward 18/16339
    sqa
   • Opførelse af vejbump på Møgeltoft - ny ansøgning 18/23920
    dh5
   • SV: Møde m. HsB 18/24484
    tjoe
   • Midtjyllands Lufthavn sender budgetopfølgning pr. 30. april 2018 18/181
    alm
   • Rev. af PRTR - tal for 2017 12/5768
    bie
   • Byggeansøgning, Nørremøllevej 1, 8800 Viborg 18/24488
    mie
   • Præcisering af ansøgning om haveanlæg på Nørremøllevej 90, 8800 viborg 16/24258
    bkb
   • Re: [Sagsnr.:18/19503] 18/19503
    sfc
   • Rev. anmeldelse af byggeaffald fra Vestermøllevej 17c, Viborg 18/20241
    bie
   • SV: Mammen Mejeri A/S 12/30118
    ib3
   • Færdigmelding Guldborg 18/15986
    bie
   • 15.04.2018 Dagsorden til møde i embedsmandsgruppen 17/61366
    kes
   • Færdigmelding Borgergade 18/17456
    bie
   • Tilbud - forundersøgelse af 3 risikoområder i klimatilpasningsplanen 18/19793
    tms
   • Ansøgning om tilladelse til orienteringsløb i Undallslund den 17. maj 2018 18/5039
    ip3
   • Møde m. HsB 18/24484
    tjoe
   • Re: [Sagsnr.:17/63719] - 1. Hulvejen, Sparkær, Tørveskæret, Sparkær og Mimersvej, Viborg - tilbud på berigtigelse 17/63719
    sfc
   • Re: [Sagsnr.:17/63719] - 1. Hulvejen, Sparkær, Tørveskæret, Sparkær og Mimersvej, Viborg - tilbud på berigtigelse 17/63719
    sfc
   • Ansøger orineterer om deltagere i møde om vindmøller ved Dalgas Plantage 18/19169
    mtro
   • Skjern Hovedgaard opdate 12/148676
    kes
   • Lemvigegnens Landboforeninge kvitterer for modtagelse af oprindelig ansøgning om nyt vindmølleområde ved Dalgas Øst 18/19169
    mtro
   • Opfølgning på telefonsamtale vedr. varmepumper på Tangeværket 17/48356
    flr
   • Opfølgning på telefonsamtale vedr. varmepumper på Tangeværket 17/48356
    flr
   • Indstilling (Tilsagn): Ansøgning om supplerende forundersøgelse af lavbundsprojekt Trevad Møllebæk 18/15630
    hsjen
   • Færdigmelding, Gl. Færgevej 5, byggesag 16/3457
    jha
   • Offentliggørelse af restaureringsprojekt i Korreborg Bæk 16/15065
    kes
   • Kort nyt fra Kogsgaard Miljø 12/132148
    bie
   • Vinkelvej 181 - bemærkninger om affald 18/2172
    jnl
   • SV: Vådområde Jordbro Å v. Daugbjerg. 17/13996
    kes
   • Industrinetværk - præsentation 15/10393
    bie
   • AMS Report2099 VSM G757, 67 stk. 12/25355
    mik
   • Skrotningsgodtgørelse 18/22525
    bie
   • Færdigmelding, Vandværksvej 4, byggesag 18/20122
    aped
   • ophuggere - skrotningsgodtgørelse 18/22525
    bie
   • RE: Høring 1 angående ansøgning 1.pdf 18/8118
    kes
   • Angående udsættelse af hørinsfrist for ansøgning om Velds Møllebæk 18/8118
    kes
   • Re: Tilsyn ved Løvel Møllebæk tirsdag den 15. maj 18/16406
    flr
   • Samson Vestermarksvej 25, 8800 Viborg 2018-0357 -Ansøger oplyser at revideret materiale er fremsendt 18/17857
    vbp
   • Målgruppevisitationsskema 2018 Rasmus Buus Thomassen.DOCX 18/24463
    3kb
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Bombesvarelse 14-05-2018 07_57_03.pdf 18/20122
    aped
   • Nørremøllevej 90, 8800 Viborg Dispensation til haveanlæg inden for Nørresøs søbeskyttelseslinje 16/24258
    bkb
   • E-mail: Landzonetilladelse til et aktivitetsområde i Karup - Landzonetilladelse til et friluftsområde på Vallerbækvej 4B_Doknr129763-18_v1.pdf 18/17344
    vdb
   • sqa@viborg.dk - VS: Borgmesterens "velkomsttale" (på dansk) til velkomstarrangementet den 08-05-2018 18/24440
    mt
   • Nye affaldsbeholdere på vej sendt til 2.768 adresser i Bjerringbro-området 17/49616
    esb
   • 14.05.2018 - Sendt kopi af afgørrelsen til Peter Sylvest på Lyngdalen 20, 8800 Viborg 18/4418
    mie
   • 14.05.2018 - Afgørelse om at_opføre et enfamiliehus med integreret garage_Lyngdalen 22 8800 Viborg.pdf 18/4418
    mie
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_ansøge om dispensation - eksisterende dør er ikke en branddø (lovliggørelse)_Nygade 2 9632 Møldrup_2018-05-14.pdf 18/15099
    vbp
   • Bombesvarelse 14-05-2018 16_04_00.pdf 18/15099
    vbp
   • Palleshøje 19 - sender købsaftale + faktura til underskrift hos køber 18/23979
    hbl
   • 14.05.18 Nedrivningstilladelse til udestue. Gårsdalvej 20, 8800 Viborg.pdf 18/24421
    lirm
   • Bombesvarelse 14-05-2018 15_28_11.pdf 18/24421
    lirm
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_ombygge indvendigt i erhvervsenhed_Gl. Banevej 8 7470 Karup J_2018-05-14.pdf 18/17136
    vbp
   • Bombesvarelse 14-05-2018 15_19_22.pdf 18/17136
    vbp
   • Scanflavour A/S - sp.til EVV-S 12/6506
    bie
   • Bombesvarelse 14-05-2018 14_51_13.pdf 18/23770
    aped
   • Dispensation fra lokalplan nr. 312 kollektiv varmeforsyning.docx 18/24578
    jha
   • [Sagsnr.:16/52617] Viborg Rideklub - Rykker for Lokaletilskudsregnskab 2017 16/52617
    lgr
   • [Sagsnr.:18/23736] Viborg Cycling - Rykker for Lokaletilskudsregnskab 2017 18/23736
    stli
   • Mail til ansøger omkring lovliggørelse af skiltning for bageren, Farvervej 2F, 8800 Viborg.msg 16/36885
    mehm
   • Supplerende svar om parkeringsforhold på Snerlevej, Nellikevej og Valmuevej i Stoholm 18/22584
    jho
   • [Sagsnr.:18/23735] Viborg Bullets - Lokaletilskudsregnskab 2017 16/66284
    lgr
   • Midwest Musketeers Viborg - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24725
    lgr
   • Hammershøj Renseanlæg - udledningstilladelse 18/13384
    tms
   • Udledningstilladelse - Hammershøj Renseanlæg 18/13384
    tms
   • Viborg Bordtennisklub - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24719
    lgr
   • Viborg Atletik og Motion - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24709
    lgr
   • [Sagsnr.:18/23734] Skringstrup Linedance - Rykker for Lokaletilskudsregnskab 2017 18/23734
    stli
   • Hedelyngen 109 - meddeler køber at tinglysningsskøde ligger klar til underskrift 18/8471
    hbl
   • Svar om bomme ved forbindelsessti mellem Tranebærvej 16-19 og Alhedestien i Viborg 18/24712
    jho
   • Vestfjends Skoleskak - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24707
    lgr
   • [Sagsnr.:18/23731] Sjørup Liv - Rykker for Lokaletilskudsregnskab 2017 18/23731
    stli
   • Byggetilladelse til midlertidige ændret anvendelse af bank til ungdomshus Jernbanegade 1, 9632 Møldrup.pdf 17/64782
    peb
   • 14.05.18 Kvitteringsbrev vedr. nyt enfamiliehus. Hermanshøj 25, 8800 Viborg.pdf 18/24166
    lirm
   • Bombesvarelse 14-05-2018 13_44_20.pdf 18/24166
    lirm
   • Kvittering for meddelelse om opstilling af telt til mere end 150 personer ifm. cirkusforestilling – Cirkus Arena den 26-28 maj. 2018 på Fabrikvej 19A, 8800 Viborg.msg 18/22564
    vbp
   • Vejrumbro Boldklub - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24701
    lgr
   • Kvittering for meddelelse om opstilling af cirkustelt mm til mere end 150 person- cirkus Arena_Fabrikvej 19A, 8800 Viborg.pdf 18/22564
    vbp
   • Stoholm Badmintonklub - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24693
    lgr
   • Sahl Kultur- og Idrætsforening - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24681
    lgr
   • [Sagsnr.:18/23720] Overlund GF Håndbold - Rykker for Lokaletilskudsregnskab 2017 18/23720
    stli
   • Rødding UIF - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24679
    lgr
   • [Sagsnr.:18/23717] Møldrup Tostrup IF - Rykker for Lokaletilskudsregnskab 2017 18/23717
    stli
   • Bombesvarelse 14-05-2018 13_18_16.pdf 17/4301
    vbp
   • Overlund Tennisklub - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24675
    lgr
   • Mønsted Fritidsklub - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24671
    lgr
   • Juniorklubben Bjerringbro/Indre Mission - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24639
    lgr
   • Møldrup Tostrup IF - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24662
    lgr
   • 14-05-2018 Byggetilladelse til at ændre udestue til garage samt lovliggøre drivhus - Kornblomstvej 8, 8800 Viborg 18/6628
    olz
   • Bombesvarelse 14-05-2018 12_45_46.pdf 18/6628
    olz
   • Møldrup Motorklub - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24658
    lgr
   • Bombesvarelse 14-05-2018 12_43_09.pdf 16/50545
    mie
   • Rykkerbrev 2013 - påbegyndelse.dot doc2mail_opføre et nyt udhus_Asmild Dige 60_2018-05-14.pdf 16/50545
    mie
   • 14-05-2018 Byggetilladelse til at opføre udestue samt lovliggøre tilbygning til garage - Bakkesvinget 5, 7800 Skive 18/17148
    olz
   • Bombesvarelse 14-05-2018 12_33_10.pdf 18/17148
    olz
   • Kølvrå Svømmeklub - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24646
    lgr
   • Bombesvarelse 14-05-2018 12_30_27.pdf 16/47717
    mehm
   • Regnskab 2017 for bevilget tilskud fra puljen "Kultur i hele kommunen" - Løvskal - Egnens Lokalråd 17/54811
    kj3
   • [Sagsnr.:18/23716] Møldrup Motor Klub - Rykker for Lokaletilskudsregnskab 2017 18/23716
    stli
   • KFUM Spejderne Klejtrup - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24644
    lgr
   • Rykkerbrev 2013 - påbegyndelse.dot doc2mail_opføre bjælkehytte og brændeskur_Kirkebakken 7_2018-05-14.pdf 16/47717
    mehm
   • Ndr. Troelstrupvej 3B, 9632 Møldrup - Kopi til DN m.fl. af afgørelse om ikke miljøvurdering af skovprojekt 17/63905
    bkb
   • [Sagsnr.:18/23751] Midtjyllands Børnekreds - Rykker for Lokaletilskudsregnskab 2017 18/23751
    stli
   • Karup Skytteforening - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24643
    lgr
   • svar til rie, cyklistforbundet, vedr. Projektet vedr. De 5 Halder - cykler 18/9200
    nhs
   • [Sagsnr.:18/23715] Løgstrup G&IF - Rykker for Lokaletilskudsregnskab 2017 18/23715
    stli
   • 14.05.18 Kvitteringsbrev vedr. nyt enfamiliehus. Rosenvænget 18, 8800 Viborg.pdf 18/21650
    lirm
   • Bombesvarelse 14-05-2018 12_19_10.pdf 18/21650
    lirm
   • Svar om sti mellem Koldingvej (ved Søndre Skole) og Gl. Århusvej i Viborg 18/24640
    jho
   • Bombesvarelse 14-05-2018 12_14_49.pdf 16/31563
    mehm
   • Rykkerbrev 2013 - påbegyndelse.dot doc2mail_opføre et enfamiliehus med integreret garage_Bjergsnæs Mose 13_2018-05-14.pdf 16/31563
    mehm
   • [Sagsnr.:18/23713] LAVIA - Rykker for Lokaletilskudsregnskab 2017 18/23713
    stli
   • IMU Bjerringbro - Vedr. Aktivitetstilskud 2018 18/18302
    lgr
   • [Sagsnr.:18/23711] KFUM spejderne i Klejtrup - Rykker for Lokaletilskudsregnskab 2017 18/23711
    stli
   • [Sagsnr.:16/58256] KFUM og KFUK i Viborg - Rykker for Lokaletilskudsregnskab 2017 16/58256
    lgr
   • [Sagsnr.:18/23707] Karup Skytteforening - Rykker for Lokaletilskudsregnskab 2017 18/23707
    stli
   • Hedens Golfklub - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24633
    lgr
   • Anmodning om supplerende oplysninger til matrikulær sag, matr. nr. 13i Grønhøj By, Frederiks 18/21374
    mp2
   • [Sagsnr.:18/23705] Indre Missions Juniorklub, Bjerringbro - Rykker for lokaletilskudsregnskab 2017 18/23705
    stli
   • Bombesvarelse 14-05-2018 11_47_28.pdf 18/12303
    olz
   • TIl Jens Flensborg: Juridisk vurdering - trafikstøj 17/61681
    rb7
   • Mail til revisor med liste over projekter i Bossinf-STB 18/20139
    evg
   • Kvittering for modtagelse af referat fra generalforsamling samt regnskab 2017 - Kulturcenter Værestedet 17/1902
    kj3
   • Bombesvarelse 14-05-2018 11_39_11.pdf 16/52111
    lirm
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_opføre carport til 3 biler_Fælledparken 4A_2018-05-14.pdf 16/52111
    lirm
   • Ndr. Troelstrupvej 3B 9632 Møldrup Afgørelse om ikke miljøvurdering 17/63905
    bkb
   • Ændret tilsynstidspunkt 15/53867
    bie
   • Ny tidspunkt for tilsyn - Røddingvej 24 14/15144
    bie
   • [Sagsnr.:18/23703] Gudenådalens Gymnastikforening - Rykker for Lokaletilskudsregnskab 2017 18/23703
    stli
   • Rykkerbrev 2013 - påbegyndelse.dot doc2mail_opføre en tilbygning til ejendommen_V. Børstingvej 7_2018-05-14.pdf 16/38429
    jha
   • Bemærkninger til anmeldelse af byggeaffald 17/60501
    bie
   • Bombesvarelse 14-05-2018 11_16_28.pdf 16/38429
    jha
   • Bemærkninger til anmeldelse af byggeaffald - Arildsvej 47 17/54509
    bie
   • Til Jens Flensborg: Juridisk vurdering - trafikstøj 17/61681
    rb7
   • [Sagsnr.:16/43558] Elmelunds Rideklub - Rykker for Lokaletilskudsregnskab 2017 16/43558
    lgr
   • Ny dato - varsling af miljøtilsyn 2018 - Lyngvej 6 og 23, 8832 Skals 18/20126
    kkg
   • Bombesvarelse 14-05-2018 11_03_53.pdf 16/51452
    jha
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_gyllebeholder med overdækning_Bredmosevej 29_2018-05-14.pdf 16/51452
    jha
   • [Sagsnr.:18/23273] Daugbjerg Gymnastik- og Idrætsforening - Rykker for Lokaletilskudsregnskab 2017 18/23273
    lgr
   • Bombesvarelse 14-05-2018 11_00_24.pdf 16/2150
    jha
   • Kopi af naboorientering om ansøgning om lagerhal på Hobrovej 20A, 9632 Møldrup 18/22245
    anbs
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_opføre bygning til fyrrum med magasin_V. Børstingvej 7, 7800 Skive_2018-05-14.pdf 16/2150
    jha
   • Grabazz - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24585
    lgr
   • [Sagsnr.:16/65338] Bøgeskov Petanqueklub - Rykker for Lokaletilskudsregnskab 2017 16/65338
    lgr
   • Nørreballe 28, Skals - noterings af købsinteresse til Jonas Rosengreen 14/29470
    hbl
   • [Sagsnr.:18/23692] Asmild Badmintonklub - Rykker for Lokaletilskudsregnskab 2017 18/23692
    stli
   • SV: 2018-05-17 Møde i Stigruppen torsdag den 17. maj kl 15 - 17 16/10125
    hdh
   • Bombesvarelse 14-05-2018 10_48_44.pdf 16/51452
    jha
   • Fægteklubben Trekanten - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24575
    lgr
   • Fjends Skytteforening - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24565
    lgr
   • DSU i Viborg - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24560
    lgr
   • Bombesvarelse 14-05-2018 10_34_18.pdf 18/21390
    lirm
   • Aktindsigt Kim Simemlsgaard 14. maj 2018 17/53820
    heg
   • N & V - Vedr. kapacitet på Bjerregrav renseanlæg. 12/6506
    bie
   • Bombesvarelse 14-05-2018 10_29_39.pdf 17/41212
    jha
   • Om at vi har indsendt bemlærkninger til PRTR - tal for 2017 12/5768
    bie
   • DDS Baunehøj Gruppe - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24549
    lgr
   • VS: Accept af udbringning af bioaske - Sødalvej 8, 8830 Tjele 18/18300
    xkk
   • DCH Bjerringbro - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24547
    lgr
   • _Byggetilladelse til at_ombygge kontor til 2 værelser samt mødelokale til nyt kontor og depot_Videbechs Alle 9 8800 Viborg_2018-05-14.pdf 18/24462
    jha
   • Bombesvarelse 14-05-2018 10_17_18.pdf 18/24462
    jha
   • Daugbjerg I & GF - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/23277
    lgr
   • Kvittering - DanRoots A/S. Betonplads ved den nye lagerhal. 18/17783
    tms
   • DSTVK - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/16775
    lgr
   • Tilbud på rådgiverydelse – forundersøgelser af 3 risikoområder udpeget i Viborg Kommunes Klimatilpasningsplan 18/19793
    tms
   • Orientering af lodsejere om at projektet opgives 16/9098
    hsjen
   • Bøgeskov Petanque - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24541
    lgr
   • Bowlingklubben ST Viborg - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24485
    lgr
   • Intern - orientering om overskridelse på Løvel Renseanlæg 18/24540
    tms
   • Kvittering - Overskridelse på Løvel Renseanlæg 18/24540
    tms
   • Vedr. autoophug på Gl. Aalborgvej 53A, Bjerregrav 16/29830
    bkb
   • Borup IF - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24483
    lgr
   • Regnskab 2017 for Egnsteatret Carte Blanche - Slots- og Kulturstyrelsen 16/67268
    kj3
   • Forslag til mødetidspunkter, Grønttorvet 17/50213
    anbs
   • Svar på spørgsmål angående kapacitet på Bjerregrav renseanlæg 18/10355
    tms
   • Bombesvarelse 14-05-2018 09_44_03.pdf 17/19822
    mehm
   • _Byggetilladelse til at_opføre nyt enfamiliehus_Vinkelvej 25 8800 Viborg_2018-05-14.pdf 18/17015
    aped
   • Bombesvarelse 14-05-2018 09_41_19.pdf 18/17015
    aped
   • Politiet anmodes om godkendelse af projekt 18/23920
    dh5
   • Kvitteringsskrivelse til ansøger 18/23920
    dh5
   • Orientering til ansøger omkring status for varmeprojektet ved tangeværket 17/48356
    flr
   • Regnskab 2017 for Egnsteatret Carte Blanche - Slots- og Kulturstyrelsen 16/67268
    kj3
   • [Sagsnr.:18/24481] Bjerringbro Sportsfiskerforenings Juniorklub - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24481
    lgr
   • Bjerringbro Dykkerklub - Rykker for ansøgning om aktivitetstilskud 2018 18/24479
    lgr
   • _Byggetilladelse til at_opføre en tilbygning til bolig og indrage skur til beboelse_Lupinmarken 107 8800 Viborg_2018-05-14.pdf 18/20988
    aped
   • Bombesvarelse 14-05-2018 08_56_28.pdf 18/16937
    jno
   • Bombesvarelse 14-05-2018 08_55_42.pdf 18/20988
    aped
   • Byggetilladelse til om- og tilbygning til Gudenådalens Friskole_Bjerring Hede 13B, 8850 Bjerringbro_2018-05-14.pdf 17/53618
    vbp
   • Bombesvarelse 14-05-2018 08_53_16.pdf 17/53618
    vbp
   • Affald - Vestermøllevej 17c, Viborg 18/20241
    bie
   • 14.05.18 Kvitteringsbrev vedr. enfamiliehus. Arnbjerg Fælled 23, 8800 Viborg.pdf 18/18844
    lirm
   • Bombesvarelse 14-05-2018 08_45_38.pdf 18/18844
    lirm
   • _Byggetilladelse til at_etablere brandceller omkring eksisterende teknikskabesikringsskabe på Sparkær Skole_Langgade 32 8800 Viborg_2018-05-14.pdf 18/24272
    jha
   • Bombesvarelse 14-05-2018 08_40_04.pdf 18/24272
    jha
   • Høringsbrev tillæg 25 (Hammershøj).pdf 18/12109
    peph
   • _Byggetilladelse til at_ombygge eksisterende udestue om til boligstue_Ørnehøjvej 4 8831 Løgstrup_2018-05-14.pdf 18/15818
    aped
   • Bombesvarelse 14-05-2018 08_27_34.pdf 18/15818
    aped
   • Lemvigegnens Landboforening sendes oprindelig ansøgning om nyt vindmølleområde ved Dalgas Øst 18/19169
    mtro
   • Bombesvarelse 14-05-2018 08_14_59.pdf 16/3457
    jha
   • 14.05.18 Byggetilladelse til enfamiliehus. Egelundsparken 9F, 8830 Tjele.pdf 18/22513
    lirm
   • Bombesvarelse 14-05-2018 08_12_02.pdf 18/22513
    lirm
   • _Kvitteringsbrev vedr.pdf 18/7431
    jha
   • Bombesvarelse 14-05-2018 08_09_02.pdf 18/7431
    jha
   • SV: Høring 1 angående ansøgning 1.pdf 18/8118
    kes
   • Rettet mailadresse- Engvej 9 - gammel fællesledning med drænvand 18/11539
    peph
   • Vedr. kapacitet på Bjerregrav renseanlæg - Høring i N & V. 12/6506
    bie
 • 11.05.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Kaj Jensen, Trafik & Veje, accept af faktura 1100197637 fra Rambøll vedr. Ulbjerg 16/49809
    thra
   • Byggeansøgning, Gårsdalvej 20, 8800 Viborg 18/24421
    lirm
   • Byggeansøgning, Iglsøvej 66, 7850 Stoholm 18/24420
    jno
   • Byggeansøgning, Liseborg Mark 74, 8800 Viborg 18/24417
    mie
   • Lone kastberg, følgegruppen, dagsorden til møde den 15. juni 2018 16/2368
    bc6
   • Revideret byggeansøgning - Meldgårdsvej 10, 8830 Tjele 18/12303
    olz
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • 11-05-2018 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at opføre et skur - Keldbækvej 6, 8800 Viborg 18/21704
    olz
   • Bombesvarelse 11-05-2018 13_21_14.pdf 18/21704
    olz
   • 11-05-2018 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre et enfamiliehus med integreret garage - Asmild Ager 2, 8800 Viborg 18/21113
    olz
   • Bombesvarelse 11-05-2018 12_19_43.pdf 18/21113
    olz
   • Randersvej 68A, Viborg - ny adresse 18/24427
    btr
   • Bombesvarelse 11-05-2018 11_48_16.pdf 16/23675
    jha
   • Bombesvarelse 11-05-2018 11_43_46.pdf 16/22590
    mie
   • Mageløs 1A, 1B og Sortebr. Kirkes Stræde 7, Viborg 18/24425
    btr
   • Bombesvarelse 11-05-2018 11_38_39.pdf 16/21138
    mehm
   • Bombesvarelse 11-05-2018 11_32_45.pdf 16/31376
    mie
   • Brevpapir til ansøger 2013 - doc2mail_opføre etageboliger og parkeringskælder_Sjællandsgade 24_2018-05-11.pdf 16/38003
    jha
   • Bombesvarelse 11-05-2018 11_30_18.pdf 16/38003
    jha
   • Bombesvarelse 11-05-2018 11_26_53.pdf 16/38926
    lirm
   • Kaj Jensen, Trafik & Veje, orientering om oplæg vedr. chikane-bed (regnbed) og omlægning af kryds sendt til Ulbjerg Lokalråd 16/49809
    thra
   • Frank Larsen, Karup, svar på henvendelse vedrørende Alhedestien og forslag til løsning vedrørende støjhegn 14/25682
    bc6
   • Bombesvarelse 11-05-2018 10_47_57.pdf 18/21896
    olz
   • Bombesvarelse 11-05-2018 09_42_46.pdf 18/7398
    vbp
   • Bombesvarelse 11-05-2018 09_22_18.pdf 16/21551
    mie
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_opføre et dobbelthus_Toftevej 3B 8832 Skals_2018-03-22.pdf 17/25410
    vbp
   • Bombesvarelse 11-05-2018 08_43_33.pdf 17/25396
    vbp
   • Bombesvarelse 11-05-2018 08_28_07.pdf 18/12303
    olz
 • 09.05.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Dagsorden/referat 14. maj 2018 17/63339
    nag
   • Billeder 8. maj 2018 fra Højbjerg Byvej 35, 8840 Rødkærsbro 18/24402
    mbp
   • Indkommet klage, Højbjerg Byvej 35, 8840 Rødkærsbro 18/24402
    mbp
   • Færdigmelding af nedrivning - telthal - Petersmindevej 6, 8800 Viborg 17/7539
    vbp
   • Supplerende materiale modtaget til byggesag- opføre ny hal - Petersmindevej 9, 8800 Viborg 18/18359
    vbp
   • Delsvar på spørgsmål om tilsætning af kyllingemøg 16/26071
    edg
   • Betaling for adgang til toiletforhold i Møldrup - Region og Kommune 12/12197
    majoh
   • Rosenvænget 12 - tinglyst skøde 17/48381
    hbl
   • Morten Riisgaard, Stoholm Kultur- og Fritidscenter, bekræftelse på aftale d. 22. maj, priser og kurvertpris 17/64771
    bc6
   • Rosenvænget 8. tinglyst skøde 17/48376
    hbl
   • U2017-57418. Referencenr. 3441 - Registreringsmeddelelse.pdf 17/48650
    mp2
   • Registreringsmeddelelse U2018-51601. Referencenr. 1605242 18/3753
    mp2
   • Nørrehedevej 36, 8800 Viborg 18/6810
    pba
   • Registreringsmeddelelse U2018-50062. Referencenr. 1604885 Sag B 16/35109
    mp2
   • RE: Oplæg til afklaring af olieudbredelse på Nørrehedevej 36 i Viborg 18/6810
    pba
   • MST sender opsamling på telefonisk drøftelse vedr. proces for offentliggørelse og vedr. plangrundlag - Foulum Biogas 16/28645
    adno
   • Byggeansøgning, Vinkelvej 126, 8800 Viborg 18/24374
    olz
   • LMO svarer på MST's bemærkninger til referat fra møde den 2. maj 2018 vedr. VVM og tidsplan for Foulum biogasanlægget 16/28645
    adno
   • Bekræftelse fra Apple på fornyet developer-account 2018 13/61521
    sqa
   • MST sender bemærkninger til referat fra møde den 2. maj 2018 vedr. VVM og tidsplan for Foulum biogasanlægget 16/28645
    adno
   • MST kommenterer forvaltningens forslag til proces for offentliggørelse af lokalplan og VVM-redegørelse 16/28645
    adno
   • MST sender bemærkninger til fremgangsmåde for offentliggørelse og til plangrundlaget vedr. biogasanlæg AU-Foulum 16/28645
    adno
   • MST besvarer Byggeri og Miljøs bemærkninger til støjvurderinger i VVM-redegørelse 16/28645
    adno
   • Vedr. kapacitet på Bjerregrav renseanlæg - mail fra EVV-S. 12/6506
    bie
   • Dagens spildevandtal fra Scanflavour 12/6506
    bie
   • SLKS Godkendelse af budget for den større forundersøgelse ved Kolbæk, Nonbo, ØST VSM 10586, SLKS j.nr. 18/03908 18/14697
    kft
   • SLKS Godkendelse af budget for den større forundersøgelse ved Kolbæk, Nonbo VEST, VSM 10586, SLKS j.nr. 18/03650 18/14697
    kft
   • Byggeri og Miljø sender MST bemærkninger til støjvurderinger i VVM-redegørelse vedr. AU-Foulum 16/28645
    adno
   • AU-Foulum sender MST udsprinklingstilladelser vedr. biogasanlæg AU-Foulum 16/28645
    adno
   • LMO sender referat fra møde den 2. maj 2018 vedr. VVM og tidsplan for Foulum biogasanlægget 16/28645
    adno
   • Kopi af skovlovsafgørelse MST-335-05493 om skov på Hviddingvej 39, tjele 17/52608
    bkb
   • LMO sender korrespondance med Viborg Museum om varmeledning fra Biogas til forskningscentret AU-Foulum 16/28645
    adno
   • Supplerende materiale til byggesag. Egelundsparken 9F, 8830 Tjele 18/22513
    lirm
   • KnudErikStoholm.Thorsager@mjbr.dk - Udtalelse til revideret plan for alternativ adgangs- og tilkørselsforhold 17/41212
    jha
   • Korrespondance ml AU-Foulum om MST vedr. biogas AU-Foulum beregning af oplagret gas 16/28645
    adno
   • thj@vibing.dk - SV: 16026 VGF Ny springhal - Indsatsmuligheder i byggeperioder 17/41212
    jha
   • AU-Foulum sender beregning af oplagret gas til MST vedr. biogas AU-Foulum 16/28645
    adno
   • AU-Foulum præciserer trace for varmeledning til MST vedr. Foulum biogas 16/28645
    adno
   • Møldrup/Tostrup IF fremsender bilag vedr. strakspuljen 17/29834
    mgo
   • Ny materielplads ved Øst 1 14/21325
    ib3
   • RE: Ny materialplads ved Øst 1 14/21325
    ib3
   • Byggeansøgning, Ingstrupvej 24, 8830 tjele 18/24346
    mie
   • Svar: Karup Varmeværk -frigivelse arkæologiske undersøgelser, Viborg Museum 13/200
    kft
   • Arne Madsen, Orbicon, indbydelse til ledningsejermøde i forbindelse med kloakrenovering og byfornyelse, Stoholm 17/64771
    bc6
   • Ansøgning om dispensation til oprensning af § 3 sø ved Finderuphøj skole 18/24319
    snh
   • Resultat af udvidet kontrol på Mønsted Vandværk - maj 2018 12/15151
    dek
   • Resultat af analyse for triazol på Rødding Vandværk - B1 DGU 57.617 - maj 2018 12/11996
    joo
   • Resulatt af analyse for triazol på Rødding Vandværk - B2 DGU 57.683 - maj 2018 12/11996
    joo
   • Tilbagemelding fra ERIKarkitekter vedr. Totalrådgiverudbuddet vedr. Nordre Skole, Viborg 18/24059
    jr4
   • Resultat af begrænset kontrol på Grønhøj Vandværks ledningsnet - maj 2018 12/142406
    dek
   • Resulat af begrænset kontrol på Tange Vandværks ledningsnet - maj 2018 12/149502
    joo
   • Resultat af begrænset kontrol på Løvel Vandværks l edningsnet - maj 2018 12/35699
    joo
   • Svar fra BDO vedr. konteringsregler - art 7.1 17/57383
    amm
   • Status for tidsplan for Forundersøgelser, Tastumvej i Stoholm. Er i tænkeboks. 15/60063
    sb3
   • Timeregnskab.xlsx 17/7934
    as9
   • T.o.: Udgår inden kortlægning iht. jordforureningsloven, Håndværkervej 1, 8840 Rødkærsbro 17/29991
    pba
   • Foredrag med Søren Østergaard ifb "Mors dag" 2018 16/35069
    fga
   • Foredarg 30-05-2018 med Søren Østergaard 16/35069
    fga
   • sag afsluttet, idet Viborg Kommune godkender genanvendelsen af ren overskudsjord fra Skive Kaserne (Skive Kommune) på Skive Øvelsesplads (Viborg Kommune) 17/6855
    pba
   • Vedr.: Partshøring af medbenyttelsestilladelse til privat grøft i Vejrumbro 18/3890
    tjoe
   • VS: Faunapassageprojekt i Korreborg Bæk øst for Bromøllevej 18/16399
    tjoe
   • Aftale om etablering og drift af repeaterbaseret DAS anlæg i Banebo 18/23116
    pj
   • Mail om DAS aftale til underskrift 18/23116
    pj
   • Svar retur fra Politiet om Sdr. Rind Vej 18/24238
    jho
   • VS: Digitalpost: Tilskudlångarantier Ydelsesstøtte (1255559) 13/36601
    jalk
   • Byggeansøgning, Langgade 32, 8800 Viborg 18/24272
    jha
   • Om miljøtilsyn og to telefonnotater vedr. røggener fra rygende skorsten, Silkeborgvej 19, Almind, 8800 Viborg 13/52861
    pba
   • Mønstedvej 25A, 7470 Karup, § 14. Anmeldelse af Skift mellem dyretyper - for husdyrbrug, som ikke er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a og 16 b i husdyrbrugloven, >>ammekøer/malkekøer/slagtesvin/slagtekyllinger/pelsdyr<<. 18/24270
    jg1
   • Du får ikke tilskud til dit projekt 17/64130
    hsjen
   • - PART_1525.jpg 18/24241
    av4
   • SLKS Godkendelse af omposteringer samt regnskab for den arkæologiske forundersøgelse VSM 10512 Bækagergaard, SLKS j.nr. 17/08231 17/55373
    kft
   • Spildevand til Brunshåb Renseanlæg - Scanflavour - mail fra EVV-S 12/6506
    bie
   • Miljøstyrelsen: Godkendelse af afrapportering af baselineundersøgelser ved Revas' deponi i biocoverordningens trin 1 15/51815
    hani
   • Dagens spildevandtal fra Scanflavour 12/6506
    bie
   • Dagens spildevandtal fra Scanflavour 12/6506
    bie
   • Rapport nr. 312193 (Dambrugskontrol fra Sejbæk dambrug) er registreret 18/1333
    tms
   • Rapport AR-18-CA-00662445-01 vedr. Karup Elværks Dambrug 1120 - Indløb 1 att: Rapportmodtager 18/3505
    tms
   • Spørgsmål fra fiskeriafdelingen.pdf 18/22514
    jha
   • SV: Indendørs mobildækningsløsning i Banebo - Viborg Kommune 18/23116
    pj
   • SV: Aftale om etablering og drift af repeaterbaseret DAS anlæg i Banebo 18/23116
    pj
   • Færdigmelding kloakseparation Birkevej 4, 9632 Møldrup 17/35661
    chp_slettet_1
   • foto 18/24241
    av4
   • Henvendelse vedr. tøjindsamling i Viborg kommune 16/36623
    av4
   • Menighedsrådets kommentarer til udkast til rammeplan for Domkirkeområdet.pdf 17/13787
    jh7
   • Overlundvej 19, 8830 Tjele. Sløjfning af olietank.pdf 18/1646
    am1
   • Brogade 123, 8850 Bjerringbro. Sløjfning af olietank.pdf 18/1646
    am1
   • Tapdrupvej 129 - følgeseddel på filtersand 18/17856
    peph
   • Færdigmelding af nedsivningsanlæg - Tapdrupvej 129, Viborg 18/17856
    peph
   • Anmodning om aktindsigt angående leverandører - rundspørge hos Dansk Affaldsforenings medlemmer 18/1461
    em6
   • Byggeansøgning, Vindumvej 162, 8840 Rødkærsbro 18/24221
    aped
   • Færdigmelding, Møgelparken 140, byggesag 16/14143
    mie
   • Beretning og årsregnskab 2017 - Skovgaard Museet 16/59969
    kj3
   • Trevadvej 10D, 7800 Skive Olietanke, sløjfning.pdf 18/1646
    am1
   • PlanEnergi sender vurdering af samfundsøkonomiske beregninger i projektforslag for biogasprojekt ved Klejtrup Kraftvarmeværk 18/4628
    mtro
   • Forespørgsel om opførelse af tilbygninger og garage - Ugelrisvej 15, 9632 Møldrup 18/24201
    bkb
   • Vrouevej 20, 7800 Skive. Sløjfningstermin for underjordisk olietank.pdf 18/1646
    am1
   • Øgaardshøjen 6, 8800 Viborg. Sløjfning af olietanke. 18/1646
    am1
   • Opsigelse - Anlægsgade 2,1. 9 - Boet efter Ester S. Løvkvist 14/26152
    ss5_slettet_1
   • gaardshøjen 6, 8800 Viborg. Anmeldelse af etablering og sløjfning af olietanke.pdf 18/24200
    am1
   • Skovlovsafgørelse MST-335-05467, 3g Sahl By, Sahl, 17/46673
    mik
   • Skovlovsafgørelse MST-335-05451.5n Troelstrup By, V. Tostrup. 17/46673
    mik
   • Kopi af Skovlovsafgørelse MST-335-05466, 15b Over Hammershøj By. 17/46673
    mik
   • Byggeansøgning, Brandstrupvej 11, 8840 Rødkærsbro 18/24188
    olz
   • Separatkloakering - Færdigmeldinger på Bjerring Byvej 47 og Bjerring Byvej 55, 8850 Bjerringbro 14/36871
    peph
   • Separatkloak - Færdigmeldinger på Bjerring Byvej 47 og Bjerring Byvej 55, 8850 Bjerringbro 18/24192
    peph
   • Færdigmelding af nedsivningsanlæg på Enghavevej 42, 8830 Tjele 18/19837
    peph
   • Byggeansøgning, Spurvelunden 10, 8800 Viborg 18/24176
    aped
   • Timeregnskab Energimuseet 17/7934
    as9
   • Forbrug i forhold til kontrakten. 16/66204
    roc
   • Bekræftelse på afbestilling af hotelværelse den 17.-18. maj 2018 18/1022
    bhf
   • Byggeansøgning, Hermanshøj 25, 8800 Viborg 18/24166
    lirm
   • Rentefastsættelse af OTC renteswap reference 45337147C-BCQ2W - 08.08.2018 12/75657
    nac
   • Emissionskortlægning opdateret med Nord 1 og Øst 1 12/5768
    bie
   • Nyt printerrum til 3D printere på Øst 2 13/81017
    bie
   • Ansoegning.pdf 18/24154
    peph
   • Sigteanalyse.pdf 18/24154
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 18/24154
    peph
   • Indtegn regn-eller spildevandsanlæg. Notér eller tegn supplerende information - miljoe-2018-31048-1-mDT355.gml 18/24154
    peph
   • Faskine.png 18/24154
    peph
   • Digital Fuldmagt - Du har afgivet en ny fuldmagt.PDF 18/24154
    peph
   • Miljøkonsekvensrapport - miljøkonsekvensvurdering - VVM 18/23035
    bie
   • VS: Herning 30, 8800 Viborg - evt. adresseændring 16/23448
    btr
   • Arne Madsen, Orbicon, referat byggemøde 26, den 8. maj 2018, Møldrup 18/9653
    bc6
   • Autosvar:Ang. placering af vandledningen syd for Viborg 18/15309
    tjoe
   • Ravnsbjerg Idrætsforening - Ansøgning aktivitetstilskud 2018 18/24141
    lgr
   • Vedr.: Udkast til tilladelse til medbenyttelse af grøft med tilløb til Nørreå 18/3890
    tjoe
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Udledningstilladelse for Hammershøj Renseanlæg - ENDELIG 18/13384
    tms
   • Svar på henvendelse om tøjindsamling i Viborg kommune 16/36623
    av4
   • Bombesvarelse 09-05-2018 20_28_25.pdf 17/4301
    vbp
   • Bombesvarelse 09-05-2018 20_16_54.pdf 17/7539
    vbp
   • Bombesvarelse 09-05-2018 20_07_56.pdf 17/35182
    vbp
   • Spørgsmål om tilsætning af kyllingemøg 16/26071
    edg
   • Til Lars Bramsen: Notat fra møde om Brofæste, Viborg Baneby 17/26665
    rgn
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_indrette 2 lejligheder i uudnyttet tagetage_Ramsvej 6_2018-05-09.pdf 16/35959
    mehm
   • Bombesvarelse 09-05-2018 16_29_02.pdf 16/35959
    mehm
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_etablere skorsten til dampgeneratorer_Heibergs Alle 4 8800 Viborg_2018-05-08.pdf 18/7481
    vbp
   • Bombesvarelse 09-05-2018 16_01_44.pdf 18/7481
    vbp
   • Rosenvænget 12 - sender tinglyst skøde til køber 17/48381
    hbl
   • Supplement til byggetilladelse_opføre plejecenter med 100 boliger og tilhørende centerfunktion_Marsk Stigs Vej 4, 8800 Viborg.pdf 16/7674
    vbp
   • Bombesvarelse 09-05-2018 15_30_19.pdf 16/7674
    vbp
   • Rosenvænget 8 - sender tinglyst skøde til køber 17/48376
    hbl
   • Opfølgning på mail om tilbygning til eksisterende garage, Stadionvej 1A, 8832 Skals.msg 18/24376
    peb
   • Fremsendelse af budget til bygherre ØST 18/14697
    kft
   • Svar på oplæg til afklaring af olieudbredelse på Nørrehedevej 36, 8800 Viborg 18/6810
    pba
   • MST sendes Trafik og Vejes bemærkninger til VVM-redegørelse vedr. biogasanlæg på AU-Foulum 16/28645
    adno
   • MST sendes beskrivelse af plangrundlag og planproces for biogasanlæg ved AU-Foulum 16/28645
    adno
   • Stoholm Kultur- og Fritidscenter, anmodning om bekræftelse på aftale d. 22. maj, priser og slides til info.skærm 17/64771
    bc6
   • MST sendes svar på spørgsmål til proces for offentliggørelse af lokalplan og VVM-redegørelse - Foulum Biogas 16/28645
    adno
   • Spørgsmål og svar vedr. status på byggesagen - Vestermøllevej 17C, 8800 Viborg 18/18069
    olz
   • _Ibrugtagningstilladelse til at_opføre en garagebygning på ejerforeningens jord.pdf 17/16946
    jha
   • Bombesvarelse 09-05-2018 15_03_13.pdf 17/16946
    jha
   • 09.05.18 Nedrivningstilladelse. Hermanshøj 25, 8800 Viborg.pdf 18/23326
    lirm
   • Bombesvarelse 09-05-2018 14_57_47.pdf 18/23326
    lirm
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at indrette butik, cafe og gallerie i gl. lade Tapdrupvej 128 8800 Viborg.pdf 18/18659
    peb
   • Karl Johan Legaard, information til Landdistriktsudvalget om fælles informationsmøde i Stoholm om kloak- og områdefornyelse 17/64771
    bc6
   • MST og AU-Foulum sendes forslag til proces for offentliggørelse af lokalplan og VVM-redegørelse vedr. biogas AU-Foulum 16/28645
    adno
   • Kvittering for modtagelse af revideret ansøgning om skovplantning på Ndr. Troelstrupvej 3B, 9632 Møldrup 17/63905
    bkb
   • Bombesvarelse 09-05-2018 14_39_26.pdf 17/42050
    jno
   • Tilbagemedling til ansøger på udskiftning af tag og sagens status - Boyesgade 7A, 8800 Viborg - Hans Tausens Hus..msg 16/5507
    mehm
   • _Byggetilladelse til at_opføre et dobbelthus_Koldingvej 59D, 8800 Viborg_2018-05-09.pdf 17/42050
    jno
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre ny lagerhal_Hobrovej 20A 9632 Møldrup_2018-05-09.pdf 18/17281
    vbp
   • Svar til lodsejer om fugtige forhold ved Vindelsbækken 18/24363
    flr
   • Bombesvarelse 09-05-2018 14_24_19.pdf 18/17281
    vbp
   • Kvitteringsbrev vedr. tilbygning til sommerhus. Vejlevej 21, 8800 Viborg.pdf 18/22329
    lirm
   • Bombesvarelse 09-05-2018 14_22_15.pdf 18/22329
    lirm
   • Bombesvarelse 09-05-2018 14_19_28.pdf 18/22339
    aped
   • Ansøgning til Fredningsnævnet om dispensation fra fredning til parkeringsplads, materialeplads, lamper, terrænændring og hække på Virksundvej 72B, 8831 Løgstrup ved Tårup Kirke i Viborg Kommune 17/47704
    bkb
   • _Byggetilladelse til at_udskifte ventilationsanlæg fra køkken._Sct.pdf 18/22201
    jha
   • Bombesvarelse 09-05-2018 14_06_57.pdf 18/22201
    jha
   • Notat omkring Mønsted Bæk 17/56090
    8ks
   • Kvittering for modtagelse: Ansøgning om dispensation til oprensning af beskyttet sø ved Finderuphøj Skole 18/24319
    snh
   • Anmodning om kommentarer til rapport. 16/50388
    roc
   • Tilsyn ved Løvel Møllebæk tirsdag den 15. maj 18/16406
    flr
   • Oprensning af afløbet fra Sønder mose til Sønder Sø 18/24314
    flr
   • Mail til ansøger om mødetidspunkt vedr Ålandsvej 1 8800 Viborg 18/19604
    peb
   • Høringssvar til restaureringsprojektet i Korreborg Bæk 18/16399
    tjoe
   • Bombesvarelse 09-05-2018 12_38_39.pdf 18/17708
    aped
   • _Byggetilladelse til at_opføre ny garage samt fjerne eksist._Lærkevej 16 8850 Bjerringbro_2018-05-09.pdf 18/23646
    aped
   • _Byggetilladelse til at_opføre en tilbygning til carport_Stenhusevej 23 8850 Bjerringbro_2018-05-09.pdf 18/21090
    anbs
   • Bombesvarelse 09-05-2018 12_25_28.pdf 18/21090
    anbs
   • _Byggetilladelse til at_indrette velfærdsområde i eksisterende bygning_Åkjærvej 10 7800 Skive_2018-05-09.pdf 18/20359
    jha
   • Bombesvarelse 09-05-2018 12_07_36.pdf 18/20359
    jha
   • Bombesvarelse 09-05-2018 12_02_37.pdf 18/23646
    aped
   • Bombesvarelse 09-05-2018 12_00_39.pdf 17/11286
    jha
   • Bombesvarelse 09-05-2018 12_00_35.pdf 17/11286
    jha
   • _Kvitteringsbrev vedr.pdf 18/22532
    jha
   • Bombesvarelse 09-05-2018 11_36_18.pdf 18/22532
    jha
   • Bombesvarelse 09-05-2018 11_35_24.pdf 18/18069
    olz
   • Asmild Mark 74 - frist for byggeri forlænget til 1.6.2019 12/13872
    hbl
   • Bemærkninger til aktiviteter på Øst 2 13/81017
    bie
   • Hedeskrænten 107 - notering af købsinteresse til Lina Christensen 14/53965
    hbl
   • Hedeskrænten 107 - notering af købsinteresse til Lars Nygaard 14/53965
    hbl
   • Bombesvarelse 09-05-2018 11_13_29.pdf 17/45884
    mehm
   • Manglende indsendelse af regnskab 2017 - Medborgerhuset i Sparkær 16/64185
    kj3
   • Revideret svar på forespørgsel om opførelse af tilbygninger og garage på Ugelrisvej 15, 9632 Møldrup 18/24201
    bkb
   • Brevpapir til ansøger 2013 - doc2mail_opføre tilbygning til eksisterende hus.pdf 18/22514
    jha
   • Kvittering til kloakmester: Færdigmelding kloakseparation Birkevej 4, 9632 Møldrup 17/35661
    chp_slettet_1
   • Bombesvarelse 09-05-2018 10_56_07.pdf 18/17434
    jha
   • Politi - Supplerende skiltning af ensretning fra Århusvej ved Sdr. Rind Vej 18/24238
    jho
   • Bombesvarelse 09-05-2018 10_51_52.pdf 16/36487
    jha
   • Vedr. aftale om etablering og drift af repeaterbaseret DAS anlæg i Banebo 18/23116
    pj
   • Bombesvarelse 09-05-2018 10_47_29.pdf 18/17541
    aped
   • Besked til EVV fakturering - Tapdrupvej 129, Viborg - ny nedsivning 18/17856
    peph
   • Kvittering til kloakmester: Tapdrupvej 129, Viborg 18/17856
    peph
   • [Sagsnr.:16/66287] VKKC - Skema til aktivitetstilskud 2018 18/24229
    lgr
   • Til styregruppen: Domkirkekvarteret - notat styregruppemøde 2. maj 16/47494
    jh7
   • [Sagsnr.:16/66287] VKKC - Skema til lokaletilskudsregnskab 2017 16/66287
    lgr
   • Bombesvarelse 09-05-2018 10_32_46.pdf 16/14143
    mie
   • Bombesvarelse 09-05-2018 10_20_04.pdf 17/56651
    mie
   • Bombesvarelse 09-05-2018 10_16_00.pdf 17/27322
    mehm
   • Afregningsgrundlag april 2018 12/8819
    andr
   • _Byggetilladelse til at_opføre nyt enfamiliehus_Nørresøhøjen 7, 8800 Viborg.pdf 17/42484
    mie
   • Svar på forespørgsel om opførelse af tilbygninger og garage på Ugelrisvej 15, 9632 Møldrup 18/24201
    bkb
   • Partshøring af medbenyttelsestilladelse til privat grøft i Vejrumbro 18/3890
    tjoe
   • Partshøring i forbindelse med tilslutning af regnvand til grøft i Vejrumbro 18/3890
    tjoe
   • Partshøring i forbindelse med tilslutning af regnvand til grøft i Vejrumbro 18/3890
    tjoe
   • Besked til EVV fakturering - Enghavevej 42, Tjele - ny nedsivning 18/19837
    peph
   • Frafald af revurdering - § 12 miljøgodkendelse af kvægproduktion på Batum Hedevej 8, 8830 Tjele. 18/24174
    fil
   • Til Ole H.W. jensen SV: Materiale vedrørende Domkirkekvarteret 17/31289
    jh7
   • Svar på status på forbrug 16/66204
    roc
   • Mail til BEV-medlemmerne: Viborg Bevillingsnævn - mødeplan for 2018 17/59251
    fj
   • bemærkninger til printerrum til 3D printere på Øst 2 13/81017
    bie
   • Kontaktoplysninger til Energi Viborg 18/21995
    tjoe
   • Ang. placering af vandledningen syd for Viborg 18/15309
    tjoe
   • SV: Vedr.: Udkast til tilladelse til medbenyttelse af grøft med tilløb til Nørreå 18/3890
    tjoe
 • 08.05.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Status i sag om jordprøver af jordparti fra Vendersgade, Egelundvej 5, Viborg 17/35157
    mbp
   • Svar fra Miljøstyrelsen angående indsats - udpeget til forbedret rensning. 17/10365
    tms
   • Rapport AR-18-CA-00661199-01 vedr. Bryrup Dambrug 1210 - Indløb 1 att: Stig Jørgensen 18/3500
    tms
   • Opfølgning på vilkår i byggetilladelse - Ombygning af sterilcentralen, Heibergs Alle 4, Viborg 17/43321
    vbp
   • Byggesag 2017-1239 Ibrugtagningstilladelse mangler. 17/48847
    vbp
   • Plejecenter Banebo, Marsk Stigs vej 4, Viborg - Opfølgning på møde vedr. ombygning af 3. sal.msg 16/7674
    vbp
   • Henvendelse om ombygning af 3. sal - banebo, Marsk Stigs vej 4, 8800 Viborg 16/7674
    vbp
   • Henvendelse fra Bygherre om et møde angående byggesag - det videre forløb - Industrivej 25 - 8800 Viborg.msg 18/12675
    vbp
   • Supplerende materiale modtaget til afslutning af byggesag - Rossensgade 1, 8850 Bjerringbro 17/27936
    vbp
   • Undrende mail ang. træer m.m. ved gravhøje ved Kistrupvej 14/24420
    bkb
   • SDC14879.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14878.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14877.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14876.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14875.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14874.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14873.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14872.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14871.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14870.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14869.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14868.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14867.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14910.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14909.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14908.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14907.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14906.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14905.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14904.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14903.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14902.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14901.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14900.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14899.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14898.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14897.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14896.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14895.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14894.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14893.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14892.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14891.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14890.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14889.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14888.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14887.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14886.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14885.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14884.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14883.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14882.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14881.JPG 18/20158
    jha
   • SDC14880.JPG 18/20158
    jha
   • Orientering om indberetning af rotter, Yammer, oprette nye brugere 18/11961
    hr1
   • Henvendelse fra Randers Kommune - VS: Varmeprojekt ved Tangeværket 18/23236
    cbb
   • Beretning for 2016 og 2017 for Vendehalsekasseprojekt i Ø-bakker. 15/64984
    cfu
   • vedr reng bonus - Arman 17/63713
    jfn
   • Ansoegning.pdf 18/24126
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 18/24126
    peph
   • http___dk.wavin.pdf 18/24126
    peph
   • Supplerende mat til ansøgning om indretning af lejligheder i tagetagen, Ramsvej 6, 8800 Viborg 16/35959
    mehm
   • Anmelderbrev til gruppesamtale (1254632) 18/519
    ankr
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Busbjergvej 75, 8850 Bjerringbro.fra home 18/24123
    mp2
   • Besøgsrapport 18/519
    ankr
   • Besøgsrapport 18/519
    ankr
   • Besøgsrapport (1252293) 18/519
    ankr
   • Byggeansøgning, Kjeldbergvej 2, 7800 Skive 18/24122
    aped
   • RykkerBrev 18/515
    ankr
   • SV: Timeregnskab + alt muligt andet. 17/7934
    as9
   • VS: Slam udbringning - Rørgårdsvej 5, 7470 Karup 18/24116
    xkk
   • VS: Slam udbringning - Rørgårdsvej 5, 7470 Karup 17/34787
    xkk
   • Busreklame - Ordrebekræftelse fra Out of Home Media / Snapsting uge 23-25 17/44234
    mfa
   • Emissionsberegning - Øst 2 - Grundfos - BD 15/34290
    bie
   • Vandforbrug - Øst 3- Grundfos - BD 13/81017
    bie
   • Re: Afholdelse af forenings fællesfisketur 18/20491
    flr
   • VS: Vedr. udbragt vaskevand fra KMC for Tommy Nielsen - Uhrevej 58, 7470 Karup 18/24106
    xkk
   • VS: Vedr. udbragt vaskevand fra KMC for Tommy Nielsen - Uhrevej 58, 7470 Karup 17/34787
    xkk
   • Byggeansøgning, Asmild Centervej 2, 8800 Viborg 18/24094
    jno
   • Mail fra Silkeborg Kommune vedr. Lindevænget renoveringsprojekt - skema C 18/24096
    anso
   • Opgørelse af plastforbrug 2017, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro 14/21325
    ib3
   • SV: Bådregistrering og koncession til at leje fartøjer ud på Tange Sø 18/11315
    8ks
   • SV: Skærmbillede 2018-05-05 kl. 14.38.17 18/11315
    8ks
   • VS: Skærmbillede 2018-05-05 kl. 14.38.17 18/11315
    8ks
   • Byggeansøgning, Meldgårdsvej 10, 8830 Tjele 18/12303
    olz
   • Anmodning om indsigt sendt via borger.dk fra 17/27197
    lpo
   • Anmodning om indsigt sendt via borger.dk fra 17/27197
    lpo
   • Anmodning om indsigt sendt via borger.dk fra 17/27197
    lpo
   • Anmodning om indsigt sendt via borger.dk fra 17/27197
    lpo
   • Anmodning om indsigt sendt via borger.dk fra 17/27197
    lpo
   • Anmodning om indsigt sendt via borger.dk fra 17/27197
    lpo
   • Anmodning om indsigt sendt via borger.dk fra 17/27197
    lpo
   • Anmodning om indsigt sendt via borger.dk fra 17/27197
    lpo
   • Anmodning om indsigt sendt via borger.dk fra 17/27197
    lpo
   • Anmodning om indsigt sendt via borger.dk fra 17/27197
    lpo
   • Anmodning om indsigt sendt via borger.dk fra 17/27197
    lpo
   • Anmodning om indsigt sendt via borger.dk fra 17/27197
    lpo
   • Anmodning om indsigt sendt via borger.dk fra 17/27197
    lpo
   • Anmodning om indsigt sendt via borger.dk fra 17/27197
    lpo
   • Anmodning om indsigt sendt via borger.dk fra 17/27197
    lpo
   • Anmodning om indsigt sendt via borger.dk fra 17/27197
    lpo
   • Anmodning om indsigt sendt via borger.dk fra 17/27197
    lpo
   • Anmodning om indsigt sendt via borger.dk fra 17/27197
    lpo
   • Anmodning om indsigt sendt via borger.dk fra 17/27197
    lpo
   • Anmodning om indsigt sendt via borger.dk fra 17/27197
    lpo
   • Anmodning om indsigt sendt via borger.dk fra 17/27197
    lpo
   • Anmodning om indsigt sendt via borger.dk fra 17/27197
    lpo
   • Anmodning om indsigt sendt via borger.dk fra 17/27197
    lpo
   • Anmodning om indsigt sendt via borger.dk fra 17/27197
    lpo
   • Anmodning om indsigt sendt via borger.dk fra 17/27197
    lpo
   • Anmodning om indsigt sendt via borger.dk fra 17/27197
    lpo
   • Anmodning om indsigt sendt via borger.dk fra 17/27197
    lpo
   • Lovskallandevej 19 8850 Tegning.pdf 14/17765
    tms
   • KonfliktRapport.pdf 14/17765
    tms
   • Færdigmeling Lovskallandevej 19 8850.pdf 14/17765
    tms
   • Løvskal Landevej 19 Ansoegning.pdf 14/17765
    tms
   • Byggeansøgning, Anlægsgade 11, 7850 Stoholm 18/24082
    aped
   • Sv: Vedr. sags nr. 18 / 19724 18/19724
    tjoe
   • FW: Rapport nr. 313919 (Spildevandskontrol fra Grundfos A/S Afløb) er færdiganalyseret 12/14488
    ib3
   • FDF Sejlads fremsender regnskab 12/2634
    mgo
   • Mail fra ejer med angivelse af tiltag ifm udbedring for skimmelsvamp, Storegade 28 8850 Bjerringbro.msg 16/60017
    jno
   • Frigravning af gylletank på Brandstrupgård - boet efter Bent Pedersen 17/41819
    xkk
   • Miljøstyrelsen sender nyhedsbrev forår 2018 - Affaldsdatasystemet 18/24078
    lp8
   • gydegrus i Korreborg Bæk 18/16399
    tjoe
   • Ansøgning om MTB løb i Papskoven den 16. maj og den 5. juni 2018 18/5039
    ip3
   • Tilbagemelding fra KAAI vedr. Totalrådgiverudbuddet vedr. Nordre Skole, Viborg, hilsen fra Jakob Thiel, KAAI 18/24059
    jr4
   • Vedr. sags nr. 18 / 19724 18/19724
    tjoe
   • VS: Klage 18/24068
    av4
   • Anmodning om agtindsigt fra QUATTRO vedr. Udbud Nordre Skole 18/24059
    jr4
   • Forespørgsel på data om §3 sø - matr.nr. 11a Skri