Åbne postlister

For at fremme dialog og åbenhed i forhold til borgere, virksomheder, myndigheder og pressen, bliver der dagligt dannet en åben postliste over ind- og udgående post i Viborg Kommune.

Det kan du finde på postlisterne
En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra Viborg Kommune:

 • hvad sagen drejer sig om
 • hvem der er afsender/modtager
 • initialer på den sagsansvarlige

Navn og kontaktoplysninger på den sagsansvarlige kan findes ved at indtaste initialerne i søgefeltet under Find medarbejder.

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på den åbne postliste. Dog skal persondataloven overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

 • 02.04.2020
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Om implementeringsplaner i Flere skal med 2 19/42712
    dj2
   • Forespørgsel vedr. tilladelse til opstaldning af kvæg af malkerace 20/13979
    mbp
   • Byggeansøgning, Videbechs Alle 145 8800 Viborg 20/13983
    olz
   • Byggeansøgning, Vesterled 21 8830 Tjele 20/13982
    mbru
   • Byggeansøgning, Tyttebærvej 11 8850 Bjerringbro 20/13981
    ctan
   • Byggeansøgning, Nørregade 33A 8850 Bjerringbro 20/13980
    ekh
   • Byggeansøgning, Hindbærkrattet 101 8850 Bjerringbro 20/13978
    mbru
   • Byggeansøgning, Sct. Knuds Vej 5 8800 Viborg 20/13977
    arkri
   • Prøverne 10-14, Sparkær 19/35444
    mbp
   • Byggeansøgning, Skabermøllevej 13 8800 Viborg 20/13976
    mbru
   • Byggeansøgning, Gormendal 6 8831 Løgstrup 20/13975
    arkri
   • Byggeansøgning, Elmevej 25 8800 Viborg 20/13973
    ctan
   • Byggeansøgning, Topmejsevej 3 8800 Viborg 20/13972
    mbru
   • VS: Vådområde omkring Lynderupgaard 20/13970
    kes
   • 10240, forespørgsel om vådområde 20/13970
    kes
   • Kontakt oplysninger til Lars Bager LB-consult 19/35234
    mbp
   • Mail fra Velas vedr. ejendomsvurdering Randersvej 82, Viborg- spørgsmål 19/1787
    anp
   • Mail fra Morten Secher med tekst om udsættelse af åbning 20/13929
    lku
   • Svar fra Ivan på at offetnliggørelse af Vesterbørstingbæk afventer besigtigelse 20/5885
    cpi
   • Svar fra Morten Secher på udsættelse af åbning 20/13929
    lku
   • Kvittering fra Ivan på modtagelse af offentliggørelsen 20/11120
    abmi
   • Spørgsmål fra Morten Secher om høringsperiode 20/13929
    lku
   • Forespørgsel om der er meddelt tilladelse til parkering af autocampere på Hjarbæk Havn 20/13967
    jho
   • Fremsendelse af underskrevet kontrakt 20/13929
    lku
   • Mail fra Morten Secher, nøgle til elskab og aflevering af kontrakt 20/13929
    lku
   • Afgørelse om dispensation fra søbeskyttelseslinje til kaffevogn på Sønæs, Gl. Århusvej 57 - Sønæsvej 4A, 8800 Viborg 20/13929
    lku
   • Ansøgning fra Morten Secher om dispensation fra søbeskyttelseslinien 20/13929
    lku
   • Matrikulær sag behandlet af kommunen, arealoverførsel, Enrico Dalgas Vej 3A, Sparkær 20/12460
    bkb
   • Matrikulær sag behandlet af kommunen, arealoverførsel, Erik Glippings Vej, Viborg 20/13441
    bkb
   • Mail fra Morten Secher om placering af salgsvogn 20/13929
    lku
   • SV Spørgsmål vedr. udbringning af affaldsprodukter på landbrugsjord - Anvendelse af GPstrø i stalde og udbringning på landbrugsjord.msg - Sdr. Rind Vej 41, 8800 Viborg 20/13738
    xkk
   • Kloakseparering - nedsivning af tag- og overfladevand 20/12635
    tms
   • Færdigmelding er ikke modtaget 20/12635
    tms
   • SV: Anvendelse af GPstrø - Sdr. Rind Vej 41, 8800 Viborg 20/13738
    xkk
   • Morten Sechers kvittering på mail om at aftale er på trapperne 20/13929
    lku
   • Mail fra Morten Secher, spørger til aftale 20/13929
    lku
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Løvel Vandværk - marts 2020 12/35699
    joo
   • resultat af drikkevandskontrol på Frederiks Vandværk - marts 2020 12/11472
    joo
   • Fotos af salgsvogn/salgscykel. 20/13929
    lku
   • Mail fra Morten Secher, svar på spørgsmål og forslag om møde 20/13929
    lku
   • Henvendelse om kaffevogn/kaffecykel, videresendt fra Trafik og Veje 20/13929
    lku
   • Orientering om fredskovspligt på matr. nr. 1gt Hald Hgd., Dollerup 19/53468
    anbs
   • Rapport - Forundersøgelser af 6 risikoområder for oversvømmelser rev 02-04-2020.pdf 19/40662
    tms
   • Forundersøgelser af 6 risikoområder for oversvømmelser - Udkast til rapport 19/40662
    tms
   • Bilag-5-Rapport-Palle-Christensen-Rådgivende-ingeniør.pdf 20/13933
    flr
   • Bilag-4-Opmåling-af-koter.pdf 20/13933
    flr
   • Bilag-3-Referat-byggemøde-6-20.-sep.-1999.pdf 20/13933
    flr
   • Bilag-2-Referat-byggemøde-4-24.-aug.-1999.pdf 20/13933
    flr
   • Bilag-1-Advokat-henvendelse-vedr.-dræning-24.-aug-1999.pdf 20/13933
    flr
   • betalingskvittering.pdf 20/13933
    flr
   • LMO-I_S.klagekvittering.pdf 20/13933
    flr
   • Klage-over-lovliggørende-tilladelse-til-udpumpninganlæg.pdf 20/13933
    flr
   • Bilag-11-Jura-henvender-sig-til-anmoders-repræsentant.pdf 20/13933
    flr
   • Bilag-10-Boligområdet-Arnbjerg-Vest.pdf 20/13933
    flr
   • Bilag-9-Rapport-GEO.pdf 20/13933
    flr
   • Bilag-8-Henvendelse-vedr.-udledning-Arnbjerg-Vest.pdf 20/13933
    flr
   • Bilag-7-Henvendelse-vedr.-lokalplan-477.pdf 20/13933
    flr
   • Bilag-6-Billeder.pdf 20/13933
    flr
   • Supplerende materiale til færdigmleding af byggesag, Dumpen 3-5, 8800 Viborg - indsendelse nr. 19 17/15145
    mehm
   • 25.03.20 Supplerende materaiel til færdigmleding af byggesag, Dumpen 3-5, 8800 Viborg - Indsendelse nr. 18.pdf 17/15145
    mehm
   • SV: Ny mælketank og skylletank på Skårupvej 66, 9500 Hobro - Oversigtskort_Skårrupvej 66 9500 Hobro.pdf 20/13116
    jg1
   • SV: Ny mælketank og skylletank på Skårupvej 66, 9500 Hobro 20/13116
    jg1
   • 25.03.20 Supplerende materiale til færdigmelding af byggesag, Dumoen 3-5, 8800 Viborg - Indsendelse nr. 17.pdf 17/15145
    mehm
   • Ny klage til behandling ? Klagenummer 1008174 - Søndersøvej 64, 8800 Viborg 20/13933
    flr
   • Revideret projektforslag - GUES 5,8MW VP spildevand.pdf 19/32034
    htob
   • Orientering om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til nedgravning af fiberkabler, matr.nr. 1e Marsvinslund Hgd., Vium, Silkeborg kommune 20/8744
    anbs
   • Offentliggørelse af projekt OK fra Herning 3/4 20/11120
    abmi
   • Børn i børnehuset pr. 1.5.2020 19/52896
    sj
   • SV: Anvendelse af GPstrø i Viborg Kommune - Sdr. Rind Vej 41, 8800 Viborg 20/13738
    xkk
   • Vinkelvej Bruunshåb 19/557
    flr
   • Børnehave april 2020 - Vejrumbro 19/52882
    sj
   • Vuggestue april 2020 - Vejrumbro 19/52882
    sj
   • SV: Anvendelse af GPstrø i Viborg Kommune - Sdr. Rind Vej 41, 8800 Viborg 20/13738
    xkk
   • Telefonnotat fra samtale med Vejen Kommune om tilslutningstilladelse til et måttevaskeri 19/40389
    edg
   • Fra Torben Jensen SV: Vedr. opmåling af Domkirkekvarteret 20/13069
    jh7
   • Fra Sune Iversen SV: Opmåling af Domkirkekvarteret i Viborg 20/13069
    jh7
   • Kopi af Spildevandstilladelsen for måttevaskeri på Mineralvej 15, Aalborg 19/40389
    edg
   • Mail fra MST - Karup Kartoffelmelfabrik Amba, Engholmvej 19 (MST Id nr.: 929817) 20/2196
    bie
   • Fra Bachgruppen: Banebyparken 18/18684
    rgn
   • Nyt fra Naturstyrelsen - nyt udinaturen.dk 16/7283
    jrs
   • Mail fra ejer med henvisning til drift- og vedligeholdelsesmanual - Tapdrupvænget 1, 8800 Viborg 19/4350
    olz
   • Fwd: Forespørgsel vedr udbringning af rester fra gipsplader på landbrugsjord - Sdr. Rind Vej 41, 8800 Viborg 20/13738
    xkk
   • SV: Spørgsmål vedr. udbringning af affaldsprodukter på landbrugsjord - Anvendelse af GPstrø i stalde og udbringning på landbrugsjord - Sdr. Rind Vej 41, 8800 Viborg 20/13738
    xkk
   • SV: Spørgsmål vedr. udbringning af affaldsprodukter på landbrugsjord - Anvendelse af GPstrø i stalde og udbringning på landbrugsjord - Sdr. Rind Vej 41, 8800 Viborg 20/13738
    xkk
   • Supplerende - byggeaffald - Vorningvej 43 20/13581
    bie
   • Brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet 01-04-2020 - Vejledning om ansøgning om dispensation fra fristen for afholdelse af grundlovsceremonier 19/4973
    hl4
   • Ændringsbekendtgørelse 30-03-2020 - afholdelse af grundlovsceremonier, mulighed for udsættelse 19/4973
    hl4
   • Læserbrev om vandløbsoversvømmelser: Orientering om vandforvaltning 16/918
    peph
   • Tilbagemelding fra EVV-S - Hedemølle Erhvervsvej 10 - spildevand 20/7759
    bie
   • Karup Kartoffelmelfabrik Amba - rev. ansøgning 20/2196
    bie
   • Supplerende materiale til byggesag. Dunpem 3-5, 8800 Viborg 18/6860
    mehm
   • VS: Åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 13. marts 2020 20/5383
    tv
   • peph@viborg.dk - VS: Faskine i område med særlig drikkevandsinteresser samt indvindingsopland- Aalborgvej 156A 8800 Viborg 20/12381
    ekh
   • Tak for din mail 15/1707
    echr
   • Færdigmelding, Genvej 7, byggesag 18/28454
    jha
   • VS: Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen 19/27307
    alau
   • Overlund Hallen - selvejende idrætshal - Estimeret tab vedr. hallens drift - nedlukning 20/13493
    akr
   • Færdigmelding, Lånumvej 53, byggesag 20/2111
    mbru
   • Vestfjends Hallen - selvejende idrætshal - Konsekvenser som følge af lukning 20/13493
    akr
   • Supplerende ifm tilsyn - Agerlandsvej 3 19/48031
    bie
   • Tegning med angivelse af p-plads - Midtbyens Gymnasium, Banegårds Alle 1, 8800 Viborg 16/35384
    vbp
   • Liseborg/Finderuphøj Hallen - Selvejende idrætsanlæg - konsekvenser som følge af lukninger 20/13493
    akr
   • Supplerende oplysninger ifm tilsyn - Agerlandsvej 3 19/48031
    bie
   • Færdigmelding, St. Blichersvej 7, byggesag 16/66933
    lirm
   • vittering for opfølgning på henvendelse om brandjalousi - Grundfos Eventhall , Poul Due jensens Vej 13, 8850 Bjerringbro 19/27843
    vbp
   • VS: Regimentsvej 6, vurdering 20/9078
    tno
   • 02.04.20 Mail fra Kenneth Hougaard Jensen, Viborg Ingeniørerne vedr. videre sagsbehandling, Sct. Mathias Centret 20/12324
    mehm
   • 31.03.20 Mail fra Viborg INgeniørerne vedr. videre sagsforløb - Sct. Mathias Centret 20/12324
    mehm
   • Betaling vedr. vejsynskendelse 19/16152
    sfc
   • 31.03.20 Udtalelse fra MJBR til revideret plan med adgangsforhold via bygning til eksisterende sprinklercentral i Sct. Mathias Centret 20/12324
    mehm
   • VS: Digitalpost: Meddelelse Vejledning vedr. ansøgning om dispensat (1830685) 19/25263
    mcb
   • 30.03.20 Mail fra Viborg Ingeniørerne vedr. adgangsforhold til eksisterende sprinklercentral 20/12324
    mehm
   • 30.03.20 Mails vedr. adgangsforhold til eksisterende sprinklercentral 20/12324
    mehm
   • 30.03.20 Mail fra MJBR - Udtalelse om adgangsforhold til eksisterende sprinklercentral 20/12324
    mehm
   • 27.03.20 Mail fra Trafik & Veje vedr. Sct. Mathias Centret. 20/12324
    mehm
   • 26.03.20 Mail fra MJBR - Godkendelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplan Sct. Mathias Centeret 20/12324
    mehm
   • Indkaldelse til byggemøde for genopstart af anlægsarbejdet. 16/18092
    roc
   • Modtaget sigteanalyse vedr. nedsivning Søvsøvej 7 20/12429
    dek
   • taxabevilling Mathias Bech Jørgensen 01.04.20 - 31.03.21 - taxabevilling.pdf 19/25147
    rv_slettet_1
   • Orientering om læserbrev omkring vandforvaltning i kommunerne til orientering 20/5238
    roc
   • Vinkel Bys Vandværk - Arbejdsplan for uge 14 og videre frem 13/85241
    dek
   • 26.03.20 Mail fra Trafik & Veje med oplg fra brandrågiver - vedr. Vedr.: Sct. Mathias centeret - Vurdering af flugtvejsforhold ifm. ombygning 20/12324
    mehm
   • 25.03.20 Mail fra Viborg Ingeniørerne vedr. lukning af flugtveje ved Sct. Mathias Centret 20/12324
    mehm
   • 25.03.20 Mai lfra Trafik & Veje vedr. lukning af flugtveje ved Sct. Mathias Centret 20/12324
    mehm
   • 25.03.20 Mail fra Viborg Ingeniørerne vedr. lukning af flugtveje ved Sct. Mathias Centret 20/12324
    mehm
   • 24.03.20 Mail fra Trafik & Veje til Viborg INgeniørerne - Sct. Mathias Centret 20/12324
    mehm
   • Matrikulær sag behandlet af kommunen, arealoverførsel, Jørgens Alle 40-42, Bjerringbro 20/10065
    bkb
   • 24.03.20 Mail fra Viborg Ingeniørerne vedr. Sct. Mathias Centret 20/12324
    mehm
   • 19.03.20 Mail fra Trafik & Veje til Viborg INgeniørerne - Fischers Plads - dæk foran flygtvej 20/12324
    mehm
   • Matrikulær sag behandlet af kommunen, udstykning af naturejendom ved Øby 20/12130
    bkb
   • Kærvænget 10 Viborg 19/31023
    abmi
   • Kopi af mail sendt til MJBR mht. l revideret brandplan mm. til byggesag - Holstebrovej 101, 8800 Viborg 18/45793
    vbp
   • 18.03.20 Mail om tidligere ønsket forhåndsdialog vedr. nyt parkeringshus 20/12324
    mehm
   • 18.03.20 Udtalelse til lukning af flugtveje ved Sct. Mathias Centret 20/12324
    mehm
   • SV: Etablering af 1.200 l olietank 20/13516
    ib3
   • VS: Sct. Mathias Centret - midlertidig lukning af flugtveje. - image005.png 20/12324
    mehm
   • VS: Sct. Mathias Centret - midlertidig lukning af flugtveje. - image004.gif 20/12324
    mehm
   • Rishøjen 34 20/3857
    hbl
   • 17.03.20 MAil vedr. Sct. Mathias Centret - midlertidig lukning af flugtveje. 20/12324
    mehm
   • Matrikulær sag afventer godkendelse - arealoverførsel, Høgildvej 1,7470 Karup 20/13818
    bkb
   • Kvittering for svar vedr.tidsfrist og opfølg vedr. udgifter i forbindelse med erstatningstilskuddet 16/18092
    roc
   • Østfjends Hallen - Selvejende idrætsanlæg - konsekvenser som følge af lukninger 20/13493
    akr
   • Trine Bjerrum Pedersen, KMD - Viborg Kommune - Informationsbrev vedr. Prisreduktion på KMD Sag og Forudsætningssystemer ifm. Social Pension, samt KMD Sag 2% ifm. Boligstøtte 20/4322
    es
   • Mail fra Pia Viller Arendt om Juni-kampen er aflyst 19/28480
    mfa
   • Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter -konsekvens covid 19 nedlukning 20/13493
    akr
   • SV: Rettelse til hjemmeside - "Knudepunkt i Viborg byzone" - ved sygehuset 17/9784
    tv
   • Dagsorden til møde de 30-03-2020 20/11117
    brkr
   • Henvendelse om bade-/bådebro ved Vedsø 19/30176
    abmi
   • Kørekurver busser, Midtby Gymnasiet 20/13777
    tv
   • Anmeldelse af jordpåfyldning på areal ved Asmildkloster landbrugsskole 17/20677
    ba4
   • Rettelse til hjemmeside - "Knudepunkt i Viborg byzone" - ved sygehuset 17/9784
    tv
   • Re: Praktikansøgning for eftersåret 2020 20/12068
    tv
   • Oplysninger om plads til mellemdepot 20/13660
    mbp
   • Materiale til afslutning af sag -Midtbyens gymnasium - energimærke og inspektionsrapporter, Midtbyens Gymnasium, Banegårds Alle 1, 8800 Viborg 16/35384
    vbp
   • Forespørgsel om placering Sødalvej 12, Tjele - Nedsivningsanlæg 20/13785
    peph
   • Der er godt gang i udviklingen af OS2Kitos 17/8499
    pj
   • Tak for svar om trafikale forhold på Kirkebækvej fra Indre Ringvej mod vest 20/13784
    jho
   • Trafikale forhold ved Kirkebækvej 20/13784
    jho
   • Færdigmelding vedr. kloakseparation på adressen Kildebakkevej 1, 8850 Bjerringbro 15/24070
    peph
   • Videre med Stoholm eller andet? 18/37970
    tv
   • SV: Hærvejen - foranalyse (1. udkast) 20/3584
    tv
   • SV: Køreplaner K20, Beslutning fra TU 20/4415
    tv
   • VS: Hærvejen - foranalyse (1. udkast) 20/3584
    tv
   • Varmepumpe til Ørum Varmeværk - Sikkerhedsdatablad - Ammoniak.pdf 20/4355
    arkri
   • Varmepumpe til Ørum Varmeværk - LU-VE energioptager - datablad.pdf 20/4355
    arkri
   • Varmepumpe til Ørum Varmeværk - 1200000 LAY 04 Rev D Sit Plan.pdf 20/4355
    arkri
   • Buskørsel omkring Midtbyens Gymnasium 20/13777
    tv
   • Varmepumpe til Ørum Varmeværk - Email - Energioptagere og kondensatorer tæt på bygninger.pdf 20/4355
    arkri
   • Varmepumpe til Ørum Varmeværk - Afrimning.mp4 20/4355
    arkri
   • Varmepumpe til Ørum Varmeværk - 32891A0130-01.pdf 20/4355
    arkri
   • Varmepumpe til Ørum Varmeværk - (99)1.01A Situationsplan.pdf 20/4355
    arkri
   • Varmepumpe til Ørum Varmeværk 20/4355
    arkri
   • Køreplaner K20, Beslutning fra TU 20/4415
    tv
   • Aftale med Orbicon på okkerprøver og vandføringsmålinger ved Middelhede Bæk 19/39547
    wip
   • Afklaring af Aftale - Forundersøgelse Aresvad Å_Viborg Kommune_Orbicon WSP_19.03.2020.pdf 19/39549
    wip
   • UDK Danmark - Orienteringsbrev fra Udbetaling Danmark vedr. afgørelse i voldgiftssag 20/4322
    es
   • Møllegade 1, 8800 Viborg - Midlertidig ibrugtagningstilladelse anvendelseændring af bygningsafsnit B til plejehjem_Møllegade 1 8800 Viborg_2019-12-20.pdf 19/33049
    hrav
   • Møllegade 1, 8800 Viborg 19/33049
    hrav
   • Spørgsmål fra Danske Vandløb 19/52550
    flr
   • VS: Møllegade 1, 8800 Viborg - Midlertidig ibrugtagningstilladelse anvendelseændring af bygningsafsnit B til plejehjem_Møllegade 1 8800 Viborg_2019-12-20.pdf 19/33049
    hrav
   • VS: Møllegade 1, 8800 Viborg 19/33049
    hrav
   • SV: Møllegade 1, 8800 Viborg - image001.jpg 19/33049
    hrav
   • SV: Møllegade 1, 8800 Viborg 19/33049
    hrav
   • Sv: Fjernelse af spærring i Siggård Bæk (RIN-00233) (MST Id nr.: 895817) 20/13752
    wip
   • Sv: Fjernelse af spærring i Siggård Bæk (RIN-00233) (MST Id nr.: 878910) 20/13752
    wip
   • kontrol af Gudenåen 20/4944
    flr
   • SV: Møllegade - iBrugtaggningstilladelse 19/33049
    hrav
   • SV: Udbedring af Ulvkjærvej 20/26
    flr
   • Bilag 2 til TU d. 22. april 2020 - Anmodning om politisk behandling af forslag til vejadgang via Sødalvej til Korsbakkens nye boligområde.pdf 19/47414
    tojj
   • Bilag 1 til TU d. 22. april 2020 - Oversigt_Rødding.pdf 19/47414
    tojj
   • Bilag 3 til TU d. 22. april 2020 - Tilslutning Sødalvej.pdf 19/47414
    tojj
   • Supplerende materiale til afslutning af sag - Ny lagerhal, Holstebrovej 101, 8800 Viborg - Revideret brandplan 18/45793
    vbp
   • Mail fra rådgiver vedr. materiale til landzonesag, Løvskal Landevej 63, 8850 Bjerringbro 20/13706
    anbs
   • Arbejdstilsynet - At: Afgørelse - Påbud vedr. tilsyn d. 30-01-202020 (1803618) 20/5418
    okc