Åbne postlister

For at fremme dialog og åbenhed i forhold til borgere, virksomheder, myndigheder og pressen, bliver der dagligt dannet en åben postliste over ind- og udgående post i Viborg Kommune.

Det kan du finde på postlisterne
En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra Viborg Kommune:

 • hvad sagen drejer sig om
 • hvem der er afsender/modtager
 • initialer på den sagsansvarlige

Navn og kontaktoplysninger på den sagsansvarlige kan findes ved at indtaste initialerne i søgefeltet under Find medarbejder.

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på den åbne postliste. Dog skal persondataloven overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

 • 17.07.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Nævnenes Hus' orientering om nyt dokument på klagesag med klagenummer 1004283 - Klage vedr. planloven angående Uhrevej 80, 7470 Karup J 18/47366
    anbs
   • Styring af trafiksignalanlæg ved brug af Above Ground Detection (AGD) 13/18109
    tv
   • Oliver Bohse Larsen, Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen, kvittering for modtagelse afsluttende statusrapport 18/54277
    bc6
   • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, kvittering for modtagelse af mail med afsluttende statusrapport 18/54277
    bc6
   • Byggeansøgning - Baldersvej 5, 8800 Viborg 19/32640
    mbru
   • Kvittering for ansøgning fra LBST 19/11953
    kes
   • Virksomhedspraktik, Anne Ranch, juni 2017 19/32607
    hbj
   • Praktikaftale med Park og Vej, Filip De Stefado, februar 2019 19/32607
    hbj
   • Færdigmelding - Violvej 5 19/11683
    peph
   • Tange Søvej 31: Færdigmelding og registrering af spildevandsanlæg 17/3240
    peph
   • Byggeansøgning - Vestergade 5A, 8830 Tjele 19/32628
    mbru
   • Ny oversigtstegning modtaget d. 11.07.2019 18/45236
    peph
   • Hilsen fra 211 borgere - Ole Capion 19/13149
    tv
   • Lynderupvej 49 spg om samletank 18/44524
    peph
   • Færdigmelding - 7850 Nørregade 10 Stoholm 16/30041
    peph
   • SV: Vedr. udstykning - Fårupvej 24 - 8840 Rødkærsbro - image002.jpg 19/32617
    vkh
   • SV: Vedr. udstykning - Fårupvej 24 - 8840 Rødkærsbro - image001.jpg 19/32617
    vkh
   • Fårupvej 24 - 8840 Rødkærsbro 19/32617
    vkh
   • 17-07-2019 Indsendelse nr 4.pdf 19/30444
    mbru
   • Dansk Vejhistorisk Selskab Meddelelse nr. 2019 -4 12/37583
    tv
   • Tak for svaret på ønske om P-skilte til P-pladser i tilknytning til skovarealer 19/21302
    jho
   • Byggeansøgning - Viborgvej 92, 8830 Tjele 19/32610
    olz
   • Separatkloakering Nørregade 4-6 afsluttes af Energi Viborg 16/30033
    peph
   • Separatkloakering Nørregade 4-6 afsluttes af Energi Viborg 16/30030
    peph
   • Praktikaftale, Morten Fogh Kristoffersen, jordbrugsteknolog 24-06-2019 - 05-07-2019 19/32607
    hbj
   • Sv: Referat af møde med borgere om de trafikale forhold i Sct. Mathias gade m.fl._Doknr247580-19_v1 19/13149
    tv
   • Tak for tilbagemelding på ansøgning om brugsaftale på kommunalt areal ved Rødding Sø 19/11035
    iny
   • Tak for tilbagemelding om vedligeholdelse af stien i Nørremølle Enge 19/32073
    ip3
   • Byggeansøgning - Fyrrevej 14, 8830 Tjele 19/32587
    lirm
   • Byggeansøgning - Sverrigsvej 4, 8800 Viborg 19/32581
    mbru
   • logbog fra gyllebeholderne, Nørdamvej 15, 9632 Møldrup 19/8553
    mbp
   • Byggeansøgning - H. C. Andersensvej 11, 8800 Viborg 19/32570
    vbp
   • 16-07-2019 Indsendelse nr 3.pdf 19/30444
    mbru
   • Deklaration ligger klar til 1 underskrift af Viborg kommune i henhold til planlovens § 42 - Tindbæk Fælled 17 17/1417
    mp2
   • Byggeansøgning - Isfuglebakken 7, 8831 Løgstrup 19/32564
    mbru
   • Byggeansøgning - Borgergade 22, 8832 Løgstrup 19/32541
    mbru
   • Deklaration klar til underskrift i den digitale tingbog af 1 person for Viborg Kommune i henhold til planlovens § 42. 19/32540
    bkb
   • Jan Andersen anmoder om aktindsigt i klage over underviser på Mønsted skole 19/32388
    letho
   • Vi har modtaget ændringen til din ansøgning 13/2612
    kes
   • EVV: Separatkloakering, Møldrup, status - klar til infobreve 17/49033
    kats_slettet_2
   • SV: VVM-ansøgning om etablering af et varmepumpeanlæg, Møldrup Varmeværk 19/32463
    pjj
   • Rosenvænget 9 - færdigmelding af separatkloak 19/11383
    peph
   • Byggeansøgning - Gl. Vibækvej 11, 8800 Viborg 19/32536
    olz
   • Tinglysning afsluttet på Horshøjvej 2 19/22879
    ba4
   • Tinglysning afsluttet på Kærbyvej 11 19/1714
    anbs
   • Svarmail fra Bs. med supplerende oplysninger 18/27842
    evg
   • Peer Justesen, KPR Towers - 5061 - Bruunshåb - Fuldmagt - 18/63734
    mhy
   • Tavshedserklæring Vibeke Nedergaard 18/61628
    caa
   • Kvittering for modtagelse af anmodning om afgørelse af uenighed mellem vandløbsmyndigheder om vedligeholdelse i et nyt regulativ for Gudenåen 17/43018
    flr
   • Anmodning om påtegning af deklaration på: Matr.nr. 4ad Hjarbæk By, Vorde 18/20973
    mp2
   • 13-07-2019 Indsendelse nr 2.pdf 19/28866
    olz
   • Randersvej 40, 8830 Tjele 19/32523
    vkh
 • 16.07.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Tavshedserklæring Line Farcinsen 18/61628
    caa
   • Tavshedserklæring Lone Holst Jensen 18/61628
    caa
   • Peer Justesen, KPR Towers - SV: 5061 - Bruunshåb - Masteplacering - Haster - 18/63734
    mhy
   • Peer Justesen, KPR Towers - 5061 - Bruunshåb - Masteplacering - Haster - 18/63734
    mhy
   • Anette Steffensen, TDC - SKI 50.48 - Områdedækning Bruunshåb 18/63734
    mhy
   • Re: Vedr. Borgvold 19/32513
    av4
   • Mona Kragh Rasmussen, Stabs- og Byrådssekretariatet, oplyser, at skødet vedrørende køb af Kjeldbjergvej 17, 7800 Skive, nu er tinglyst 17/15232
    bc6
   • EVV svar - Middagshøjvejs kvarteret, status 11.07.2019 19/9
    tms
   • Camilla Klingenberg Terp, KPR Towers - Vedrørende mulighed for antennemast på Vibækvej 43S, 8800 Viborg (Telcons ref. 5061) 18/63734
    mhy
   • Vedr. Flytning af indkørsel 19/32512
    av4
   • 16-07-2019 Indsendelse nr 3.pdf 19/26392
    lirm
   • Byggeansøgning - Vibækvej 41, 8800 Viborg 19/32509
    jha
   • Byggeansøgning - Ølandsvej 1, 8800 Viborg 19/32504
    jha
   • Lasse.Clemensen@mjbr.dk - Tilbagemelding på ansøgning, SP-Moulding, Søndergade 71, 7850 Stoholm 19/20296
    jha
   • Fwd: Grødeskæring 19/30451
    abmi
   • Byggeansøgning - Præstetoften 10, 7800 Skive 19/32501
    lirm
   • Byggeansøgning - Langmosevej 15, 9632 Møldrup 19/32500
    jboe
   • Byggeansøgning - Vejlevej 7, 8800 Viborg 19/32494
    mbru
   • virk.dk kvitterer for lukning af p-nummer 1017830917 19/908
    ds2
   • klage over røggener fra skorstenen Silkeborgvej 17, Almind, 8800 Viborg 12/137226
    pba
   • VS: stillads 19/32493
    av4
   • Rapport ang. VSM 09682, Toftum Næs, X646 12/141564
    kft
   • LMO's anmodning om udstykningserklæring Rogenstrupvej 12 19/32485
    bkb
   • Ønske om bom på cykel/gangsti ved Pilekrattet 20 19/32481
    jho
   • Analyseresultater af udledningen af vand fra lergraven 18/25537
    flr
   • Byggeansøgning - Grønnegade 19, 8850 Bjerringbro 19/32466
    jha
   • Danbolig spørger om Stavildvej 23, 8832 Skals, kan udstykkes 19/32468
    bkb
   • Ansøgning om VVM af varmepumpe, Erhvervsvej 25, 9632 Møldrup, Møldrup Varmeværk 19/32463
    pjj
   • Ansøgning om udledningstilladelse for udløb B4201F og B4301F i Sparkær 19/32464
    flr
   • Lbnr 12 følgebrev med underskrevet projektaftale Kurt Gregersen.pdf 18/8118
    kes
   • Journalist anmoder om aktindsigt i dokumenter og kommunikation vedr. Den Nordiske Modstandsbevægelse og Nordfront 19/32451
    lss
   • reception@kyst.dk - Kystdirektoratet - autosvar/autoreply 19/31378
    flr
   • map@lmo.dk - Autosvar:Kopi af Tilladelse til krydsning af Kvosted Bæk med styret underboring 19/31378
    flr
   • post@slks.dk - Kvittering for modtagelse af e-mail 19/31378
    flr
   • MST@MST.DK - Autosvar / Autoreply 19/31378
    flr
   • ojl@mst.dk - SV: Kopi af Tilladelse til krydsning af Kvosted Bæk med styret underboring 19/31378
    flr
   • cah@tdc.dk - Autosvar:[EXT] Kopi af Tilladelse til krydsning af Kvosted Bæk med styret underboring 19/31378
    flr
   • Byggeansøgning - Tværvej 12, 8800 Viborg 18/28006
    mehm
   • Anmeldelse af_jordflytning_Lundvej 1, 8800 Viborg 750 m³ kat 1 19/32448
    mbp
   • Bjerringbro FH - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/1612
    lgr
   • Bevilling tilskud til kabinescooter 12/8249
    hrav
   • Byggeansøgning - Bavnevej 37, 8831 Løgstrup 19/32440
    jboe
   • 12-07-2019 analyse Ulbjerg Strand 19/12080
    rg
   • 12-07-2019 analyse Ulbjerg Klint 19/12080
    rg
   • 12-07-2019 analyse Ulbjerg Møllebæk 19/12080
    rg
   • Byggeansøgning - Vordevej 1D, 8831 Løgstrup 19/32435
    vbp
   • 12-07-2019 analyse Mergelgrav 19/12080
    rg
   • 12-07-2019 analyse Ulbjerg Spejderklint 19/12080
    rg
   • 12-07-2019 analyse Strøsand bæk 19/12080
    rg
   • Michael Jelling fra Ofir sender opfølgning fra mødet den 02-04-2019 19/8583
    ds2
   • StepStone sender logo og tekstforslag til oprettelse i Emply Hire 19/8583
    ds2
   • ovj@viborg.dk - Byggesag på Vestrervangvej 4, 8800 Viborg. 19/28290
    jha
   • ovj@viborg.dk - Byggesag på Vestrervangvej 4, 8800 Viborg. 19/28290
    jha
   • jsni@viborg.dk - VS: Herningvej 30 - naturaktivitet 19/32383
    jha
   • anh@arkinord.dk - Flyvestation Karup - Nyt ILS anlæg - byggetilladelse 19/32383
    jha
   • Karup Byfest 2019. 19/32426
    av4
   • 06-07-2019 Indsendelse nr 2.pdf 19/30444
    mbru
   • Supplerende materiale til byggesag. Nøkkerosen 8, 8800 Viborg 19/26785
    lirm
   • Byggeansøgning - Borrildsøvej 3, 8850 Bjerringbro 19/32409
    jboe
   • akr@viborg.dk - VS: VS: [EXT] 5061 Bruunshåb - TDC antenneposition, Vibækvej 43, 8800 Viborg - Sagsnr. 2019-0405 - 19/15922
    jha
   • MG@til-leje.nu - Hans tausensvej 3 19/32333
    jha
   • byggeriogmiljoe@viborg.dk - VS: Brandsynsrapport 18/44108
    peb
   • byggeriogmiljoe@viborg.dk - VS: Bilag afv 28-06-2019 til sagen. 18/44108
    peb
   • Byggeansøgning - Harehøjen 13, 8800 Viborg 19/32407
    mbru
   • byggeriogmiljoe@viborg.dk - VS: Afslutningsbrev 18/44108
    peb
   • obp@viborg.dk - VS: VS: [EXT] 5061 Bruunshåb - TDC antenneposition, Vibækvej 43, 8800 Viborg - Sagsnr. 2019-0405 - 19/15922
    jha
   • lahjo@tdc.dk - VS: VS: [EXT] 5061 Bruunshåb - TDC antenneposition, Vibækvej 43, 8800 Viborg - Sagsnr. 2019-0405 - 19/15922
    jha
   • obp@viborg.dk - SV: HASTER VS: Vedrørende mulighed for antennemast på Vibækvej 43S, 8800 Viborg HASTER (19/15922) 19/15922
    jha
   • Byggeansøgning - Sortehøjvej 1, 8850 Bjerringbro 19/32402
    jboe
   • mehm@viborg.dk - HASTER VS: Vedrørende mulighed for antennemast på Vibækvej 43S, 8800 Viborg HASTER (19/15922) 19/15922
    jha
   • Bemærkninger fra Borgergade 26, 28 og 34 til naboorientering vedr. sag om udstykning af rekreativt område for plejehjem ved Løgstrup 19/27913
    bkb
   • Byggeansøgning - Velds Husevej 13, 8830 Tjele 19/32398
    jha
   • Mail fra rådgiver med kælder- og situationsplan 19/15145
    evg
   • Byggeansøgning - Velds Husevej 13, 8830 Tjele 19/32397
    jha
   • Byggeansøgning - Velds Husevej 13, 8830 Tjele 19/32393
    jha
   • Borup IF - Bilag til lokaletilskud regnskab 2018 17/59744
    lgr
   • Skravad og Lund bæk 19/30451
    abmi
   • Byggeansøgning - Stavildvej 59C, 8832 Skals 19/32391
    mbru
   • VS: Varsling af skydebanetider på Bjerringbro Skydebane - 2. halvår 2019 [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] 14/5568
    pjj
   • Kvittering for opfølgningsmail 17/53465
    edg
   • Eskild Madsen sender materiale ca. 1. aug. 2019 vedrørende byggeri på Nørremøllevej 109, Viborg (PH) 19/14967
    bkb
   • Koncession på kanoudlejning ved Karup Å 19/32389
    flr
   • Byggenasøgning - Herningvej 30, 7470 Karup 19/32383
    jha
   • 15-07-2019 Indsendelse nr 2.pdf 19/28926
    lirm
   • VS: Varsling af skydebane tider for Skive skydebane - 2. halvår 2019 [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] 15/1139
    pjj
   • Henvendelse fra "Mediehuset" / opfølgning på henvendelse om dokument på postliste om sag - Martin Bachs Vej 3, 8850 Bjerringbro 18/29070
    vbp
   • Supplerende materiale til byggesag. Hindbærkrattet 143, 8850 Bjerringbro 19/24090
    lirm
   • Supplerende materiale til byggesag. Nøkkerosen 8, 8800 Viborg 19/26785
    lirm
   • SV: Spildevandsanalyser fra flisfyringsanlæg Flyvestation Karup [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] 14/41465
    pjj
   • Spildevandsanalyser fra flisfyringsanlæg Flyvestation Karup [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] 14/41465
    pjj
   • VS: SV: Klage over støj fra fly i Kølvrå 14/41465
    pjj
   • Busbjergvej 66, 8850 Bjerringbro: Dispensation til vej inden for 100 m fra gravhøj 19/32284
    kft
   • Psykologsik undersøgelse af 06.06.2019.pdf 19/30578
    vbp
 • 15.07.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Udgår af kortlægning i henhold til jordforureningsloven. Fuglemosevej 9, 8800 Viborg, Lok.nr. 791-00247. 18/26075
    pba
   • Byggeansøgning - Birkevænget 2, 8850 Bjerringbro 19/18139
    vbp
   • Tegning jordvarme Holmevej 21, 8830 Tjele 19/32368
    ag3
   • Ansøgning jordvarme Holmevej 21, 8830 Tjele 19/32368
    ag3
   • Byggeansøgning - Hovstien 11, 8830 Tjele 19/32363
    jboe
   • Tilsynsraport kliniskediætister i Sundhedscenter Viborg 19/32365
    meb
   • Byggeansøgning - Egeskovvej 29, 8800 Viborg 19/32346
    jboe
   • Byggeansøgning - Kokildehøjen 26, 8800 Viborg 19/32344
    lirm
   • Byggeansøgning - Kokildehøjen 26, 8800 Viborg 19/32342
    lirm
   • Museet har ingen bemærkninger. HØRING jordvarme Skibelundvej 33, 8850 Bjerringbro 19/28822
    ag3
   • VS: Karup Byfest 2019. [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] 19/32332
    av4
   • Klage over lugt den 13/7-2019 19/10540
    edg
   • VS: Støjklage vindmølle 19/32322
    pjj
   • SLKS Godkendelse af budget for den større forundersøgelse ved Flarupgård, Tjele, VSM 10678, SLKS j.nr. 19/05899 19/30729
    kft
   • Byggeansøgning - Skovej 2, 8832 Skals 19/32313
    bkb
   • Byggeansøgning - Skovej 2, 8832 Skals 19/32252
    jha
   • Anmeldelse af jordflytning, Kloakprojekt Rødkærsbro Regnvandsbassing, 8840 Rødkærsbro, 5500 m³ kat 1 16/62728
    mbp
   • Byggeansøgning - Åkanden 14, 8800 Viborg 19/32307
    mbru
   • Kopi af afgørelse om at restaureringsprojekt i Grundel Bæk ved Rindsholm Dambrug ikke er omfattet af krav om miljøvurdering 19/21199
    mik
   • Landzonetilladelse og dispensation fra å-beskyttelseslinje til omlægning af Grundel bæk ved Rindsholm 19/21199
    mik
   • Anmeldelse af jordflytning, Kloakprojekt Møldrup Regnvandsbassing, 9632 Møldrup, 5500 m³ kat 1 18/25730
    pba
   • Vedsøvej 10, 8800 Viborg 19/9306
    pba
   • Opkørsel Møldrup Dyreklinik 19/32302
    av4
   • DDS Hammershøj - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/21113
    lgr
   • 191043-1486 18/64477
    cep
   • KFUM Bjerringbro - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/32295
    lgr
   • Byggeansøgning - Tværvej 12, 8800 Viborg 19/32296
    jha
   • Byggeansøgning - Rørsangervej 5, 8800 Viborg 19/32292
    vbp
   • Re: SV: VGF - Spørgsmål til lokaletilskudsregnskab 2018 18/42375
    lgr
   • Viborg Svæveflyveklub - Vedr. lokaletilskud 2018 19/29296
    lgr
   • KaByggeansøgning - Ericavej 1A, 7470 Karup 19/32282
    jha
   • Orientering om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til ny bolig, Busbjergvej 66, 8850 Bjerringbro, Viborg Kommune 19/32284
    kft
   • Re: Salsa Viborg - Indkaldelse til møde vedr. lokaler 1/1-2020 19/19708
    lgr
   • Orientering om landzonetilladelse til udhus på Busbjergvej 66, 8850 Bjerringbro, Viborg kommune 19/32284
    kft
   • Oprensningsrapport vedr. Svanevej 18c, 8831 Løgstrup 19/24599
    pba
   • Forespørgsel til arkæologi i forbindelse med Byggeprojekt og vejflytning 19/32284
    kft
   • Anmodning om vurdering af arkæologiske hensyn i sag om anlæg af vej inden for 100 m fra gravhøj på Busbjergvej 66, 8850 Bjerringbro (svar gerne senest 18. juli) 19/32284
    kft
   • bkb@viborg.dk - Til din byggesag: Planklagenævnet har stadfæstet landzonetilladelse til byggeri på Århusvej 11, 8800 Viborg 17/33051
    jha
   • VS: Høring af ny samarbejdsaftale om kræftrehabilitering - høringsfrist 8. august 19/32280
    brkr
   • Miriam Søndergaard ønsker aktindsigt i sag om autocampere på Viborg Sejlklubs parkeringsplads i Hjarbæk 15/61081
    bkb
   • Byggeansøgning - Resenfeldevej 26A, 7470 Karup 19/32270
    ekh
   • SV VGF - Spørgsmål til lokaletilskudsregnskab 2018 18/42375
    lgr
   • Museet har ingen bemærkninger. HØRING jordvarme Aarestrupvej 54, 7470 Karup 19/30008
    ag3
   • MichaelThomsen.Sonderhaven@mjbr.dk - SV: Ombygning af bank- og DSBbygning 18/28396
    jha
   • Lbnr 17 følgebrev med underskrevet aftale Torben Ove Hansen.pdf 18/8118
    kes
   • Rykker for tilbagemelding på ansøgning om brug af kommunale arealer ved Rødding Sø til legeplads 19/11035
    iny
   • VS: Høring - forslag til praksisplan for fysioterapi 19/32274
    brkr
   • Byggeansøgning - Gl. Viborgvej 82, 9620 Ålestrup 19/32267
    mbru
   • Anmeldelse af_jordflytning_Sct. Matias Gade 14, 8800 Viborg 1050 ton kat 1 19/32264
    mbp
   • KnudErikStoholm.Thorsager@mjbr.dk - Udtalelse til sag 14003 - Ny idrætshal VGF - Revision af branddokumentation 17/41212
    jha
   • Ansøgning om brugstilladelse af grund ved Rødding Sø til legeplads 19/11035
    iny
   • Byggeansøgning - Gyvelhøjen 8, 8800 Viborg 19/32263
    mbru
   • Byggeansøgning - Eksercerpladsen 2, 8800 Viborg 19/32260
    vbp
   • Husdyrgodkendelse.dk - Skema 205786 er indsendt 14/7258
    kft
   • 12-07-2019 - Supplerende materiale modtaget til behandling af byggesag - etablere ny dagli Brugs i Hammershøj, Gartnerbakken 4, 8830 Tjele 19/9970
    vbp
   • SV: Karup Byfest 2019. [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] 19/32257
    av4
   • Der spørges til status på byggesag -. 2019-0652 (Karup Byfest), Genvej 4, 7470 karup J 19/24196
    vbp
   • Første UDKAST med sammenstilling af data til Baseline rapport - LIFE Natureman 18/8669
    hsjen
   • Tilrettet facadetegning. Palleshøje 31, 8800 Viborg.msg 19/21311
    lirm
   • VS: Oprensning af Åresvad Å 19/32244
    flr
   • Åresvad Å 19/32244
    flr
   • virk.dk kvitterer for lukning af p-nummer 1004993862 19/908
    ds2
   • virk.dk kvitterer for ændring af p-nummer 1008795300 19/908
    ds2
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • VS: Vedsøvej 10, 8800 Viborg 19/9306
    pba
   • SV: Oprensningsrapport vedr. Svanevej 18c, 8831 Løgstrup 19/24599
    pba
   • Busbjergvej 66, 8850 Bjerringbro: Kopi til Slots- og Kulturstyrelsen m.fl. af dispensation til vej inden for 100 m fra gravhøj 19/17367
    anbs
   • Screeningsbrev_Opføre friplejehjem_Hjarbækvej 59, 8831 Løgstrup_2019-07-15.pdf 19/24652
    vbp
   • Bombesvarelse 15-07-2019 15_42_06.pdf 19/24652
    vbp
   • Bombesvarelse 15-07-2019 15_18_32.pdf 19/32292
    vbp
   • Nymarksvej 8A - 8D, 8800 Viborg 19/13955
    btr
   • Tilsynsnotat efter 1. grødeskæring Vorning Å 19/31237
    8ks
   • Tilsynsnotat efter 1. grødeskæring Vorning Å 19/31237
    8ks
   • BR18 Byggetilladelse til at_Opføre materiel og redskabshus_Godthaabsvej 2 7470 Karup J_2019-07-15.pdf 19/27738
    jha
   • Nymarksvej 8A- 8D, 8800 Viborg 19/13955
    btr
   • Bombesvarelse 15-07-2019 15_07_07.pdf 19/27738
    jha
   • Bombesvarelse 15-07-2019 14_36_56.pdf 19/32282
    jha
   • VS: Opfølgning på miljøtilsyn på Grønhøj Biogas den 26-2-2018 17/53465
    edg
   • Accept jordvarme Skibelundvej 33, 8850 Bjerringbro 19/28822
    ag3
   • Orientering til DN Tilladelse jordvarme Søakset 14, 8800 Viborg 19/28877
    ag3
   • BOM Tilladelse jordvarme Søakset 14, 8800 Viborg.pdf 19/28877
    ag3
   • Bombesvarelse 15-07-2019 13_25_21.pdf 19/32270
    ekh
   • Tilladelse jordvarme Søakset 14, 8800 Viborg 19/28877
    ag3
   • Tilsynsnotat fra Karup Å den 11. juli 2019 19/4758
    flr
   • Orientering til DN jordvarme på Brudelyset 14, 8800 Viborg 19/28638
    ag3
   • Museet orientering jordvarme Søakset 14, 8800 Viborg 19/28877
    ag3
   • jha@viborg.dk - Ny mast til dig. 19/32313. Skovvej 2, 8832 Skals 19/32252
    jha
   • _Byggetilladelse til at_Opfører løsdrift stald til heste og kreatur_Århusvej 11 8800 Viborg_2019-07-15.pdf 17/33051
    jha
   • Bombesvarelse 15-07-2019 12_24_08.pdf 19/32267
    mbru
   • Bombesvarelse 15-07-2019 12_22_17.pdf 17/33051
    jha
   • Flarup Bæk 19/32309
    flr
   • 15.07.2019 Opfølgning efter færdigmelding. Asmildvej 19, 8800 Viborg.pdf 19/3574
    lirm
   • Bombesvarelse 15-07-2019 12_03_20.pdf 19/3574
    lirm
   • Bombesvarelse 15-07-2019 12_01_49.pdf 19/32263
    mbru
   • 01.07.2019 Byggetilladelse til lovliggørelse af diverse bebyggelse. Asmildvej 19, 8800 Viborg.pdf 19/3574
    lirm
   • Museet HØRING jordvarme Skibelundvej 33, 8850 Bjerringbro 19/28822
    ag3
   • Mail til Bs med godkendt Skema B 18/32367
    evg
   • KPRTowers vedr.: 5061 - Bruunshåb - Masteplacering - Haster 19/16144
    bkb
   • [Sagsnr.:19/21113] DDS Hammershøj - Kvittering på 1 kursusansøgning 2019 19/21113
    lgr
   • KFUM Bjerringbro - Vedr. Ny kursustilskudsansøgning 19/32295
    lgr
   • Spørgsmål til Kim Madsens ansøgning om nedsivningsanlæg på Søvsøvej 13, 8800 Viborg (ved gravhøj) 19/31937
    bkb
   • Svar på Anmodning om vurdering af arkæologiske hensyn i sag om anlæg af vej inden for 100 m fra gravhøj på Busbjergvej 66, 8850 Bjerringbro (svar gerne senest 18. juli) 19/32284
    kft
   • Aktindsigt til Miriam Søndergaard i sag om autocampere på Viborg Sejlklubs parkeringsplads i Hjarbæk 15/61081
    bkb
   • Bombesvarelse 15-07-2019 10_28_34.pdf 19/32230
    olz
   • VGF - Bemærkninger til svar fra VGF vedr. lokaletilskudsregnskab 2018 18/42375
    lgr
   • Bombesvarelse 15-07-2019 10_23_33.pdf 18/28396
    jha
   • Museet HØRING jordvarme Aarestrupvej 54, 7470 Karup 19/30008
    ag3
   • Bombesvarelse 15-07-2019 10_11_01.pdf 17/58041
    peb
   • 1. grødeskæring tilsynsnotat fra den 10. juli 2019 19/31236
    8ks
   • 1. grødeskæring tilsynsnotat fra den 10. juli 2019 19/31236
    8ks
   • 15.07.2019 Dispensation fra lokalplan nr. 231. Palleshøje 37, 8800 Viborg.pdf 19/17266
    lirm
   • 15.07.2019 Supplement til byggetilladelse. Palleshøje 37, 8800 Viborg.pdf 19/17266
    lirm
   • Bombesvarelse 15-07-2019 09_12_36.pdf 19/17266
    lirm
   • Bombesvarelse 15-07-2019 08_47_52.pdf 19/32023
    mbru
   • SV: Oprensning af Åresvad Å 19/32244
    flr
   • 15.07.2019 Supplement til byggetilladelse. Palleshøje 31, 8800 Viborg.pdf 19/21311
    lirm
   • Bombesvarelse 15-07-2019 08_31_20.pdf 19/21311
    lirm
 • 12.07.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Byggeansøgning - Arnbjerg Høje 12, 8800 Viborg 19/32230
    olz
   • Godkendt projekt efter varmeforsyningsloven 18/63058
    rak
   • Bemærkning fra nabo til ansøgning on dispensation fra Byplanvedtægt 1 for Nordre Bydel (Galgehøjtoft) 19/28680
    mehm
   • Dialog med nabo om udkast til tillæg til miljøgodkendelse, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm 18/41257
    mdo
   • Bemærkninger fra ansøger til udkast til tillæg til miljøgodkendelse, Lundgårdsvej 10. 7850 Stoholm 18/41257
    mdo
   • Blommevej 11, 8800 Viborg 18/62577
    lirm
   • Færdigmelding, Jasminvænget 4, byggesag 18/43600
    aped_slettet_1
   • kan Hellevej 10, 8800 Viborg, udstykkes? 19/32228
    bkb
   • Antal personer 2019.pdf 19/31472
    ekh
   • Flugtvejs- og pladsfordelingsplan 2019.pdf 19/31472
    ekh
   • Ansæøgning om sammenlægning af boliger til én + oplysninger til BBR vedr. Teglskjær 6, 8800 Viborg 19/31605
    mehm
   • 01.07.2019 Mail med materiale vedr eksisterende boliger på Teglskjær 6, 8800 Viborg 19/31605
    mehm
   • 08.05.2019 Forespørgsel om mulighed for matrikulær sammenlægning / kommunens forhåndsvurdering 19/31605
    mehm
   • Materiale til drøftelse på forhåndsdialogmøde den 17-07-2019 -Vedr. AU-Foulum Burrehøjvej 49, Tjele 19/14911
    vbp
   • materiale til drøftelse på forhåndsdialogmøde den 17-07-2019 - AU-Foulum Burrehøjvej 49, Tjele 19/14893
    vbp
   • Ansøgning om fornyet tilladelse til alm. vandforsyning for Hvidding Vandværk 17/52673
    dek
   • NY refusionsopgørelse - Skovhøjen 13, 8800 Viborg 18/17470
    tno
   • Byggeansøgning - Rindsbækvej 51, 8800 Viborg 19/25691
    olz
   • VS: Google Succes Online's besøg i Viborg 19/32009
    av4
   • Evt. ændre en del af Vinkelvej til nyt vejnavn 19/32217
    btr
   • Opfølgning på sag på dagens ØEU-møde (sag nr. 39 - Røddingvej 1) 17/27419
    akz
   • Tilbud på affaldshåndtering, Marius Pedersen 19/26793
    pijo
   • Generation Handball - opgaver, Park og Vej? 19/1282
    av4
   • SV: Herningvej 2-32, 8800 Viborg 18/44537
    btr
   • mail vedr. manglende sigteanalyse i forb. med ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg 19/31603
    dek
   • SV: Sagsnr.: 19/30512 19/30512
    akz
   • Færdigmelding, Poppelvej 4E og 4F. 19/6094
    mie
   • Oml-beregning for lugt og svovl fra biogsanlægget med målte værdier 18/47480
    edg
   • Byggeansøgning - Juupajokivej 7, 8830 Tjele 19/6388
    mbru
   • Hjorthedevej 28, Hjorthede, 8850 Bjerringbro - anmodning om erklring om at ejendom ikke kan udstykkes 19/32198
    bkb
   • Sælgers pengeinstitut (Andelskassen) forspørger om købesummen må frigives - Matr.nr. 4o Over Hammershøj By, Hammershøj - Randersvej 33, 8830 Tjele 18/39323
    tno
   • 1 Købsaftale Open+Viborg bibliotekerne.pdf 19/28938
    ml
   • Instruks FBS statisik - manuel underskrift.pdf 19/32187
    ml
   • Færdigmelding, Skovbærvej 26, byggesag 19/7478
    lirm
   • 20171121 - Kontrakt på Cicero Move.pdf 19/32187
    ml
   • 20180518 - Cicero - Databehandleraftale.pdf 19/32187
    ml
   • 20180518 - Cicero Move - Databehandleraftale.pdf 19/32187
    ml
   • Taphede nord - bassin 16/51881
    tms
   • PRinch-underskrevet.pdf 19/32181
    ml
   • _Samarbejdsaftale-Princh.pdf 19/32181
    ml
   • 20190712 - Proshop - Faktura - Tablets til Princh.pdf 19/32181
    ml
   • Fårupvej 26, 8850 Bjerringbro 19/32173
    vkh
   • Vedr. Varsel om påbud om bekæmpelse af bjørneklo på matr.nr. 10g Hjarbæk By, Vorde 18/26146
    jsni
   • Vedr. Varsel om påbud om bekæmpelse af bjørneklo - matr. 10g Hjarbæk By, Vorde 18/26146
    jsni
   • Nørremarksvej 15, Vejrum, 8830 Tjele 19/32154
    vkh
   • 2018 Driftsregnskab fra ejendomsadministration Boka Group A/S - Fællesregnskab.pdf 16/37827
    jp3
   • 2018 Driftsregnskab fra ejendomsadministration Boka Group A/S - Fællesregnskab.pdf 16/37827
    jp3
   • 21.05.19 Referat af ordinær generalforsamling 16/37827
    jp3
   • 21.05.19 Referat af ordinær generalforsamling 21.05.19 - SIneo+25819060414480.pdf 16/37827
    jp3
   • Flyvestation Karup Nyt ILS anlæg - Myndighedsbehandling 19/13057
    ba4
   • Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1590915) 19/32161
    bkb
   • Færdigmelding, Enghavevej 36, byggesag 18/31810
    lirm
   • Tilbagemelding om bjørneklo ved Storhedevejen 31s 18/53725
    jsni
   • VS: Tilbagemelding om Bjørneklo ved Storhedevejen 31s 18/53725
    jsni
   • Flyvestation Karup - Nyt ILS anlæg - byggetilladelse 19/31363
    aka
   • Sv: Flyvestation Karup - Nyt ILS anlæg - byggetilladelse 19/31363
    aka
   • Vs: Flyvestation Karup - Nyt ILS anlæg - byggetilladelse 19/31363
    aka
   • Flyvestation Karup Nyt ILS anlæg - Fælles besigtigelse den 11. juli 2019 19/31363
    aka
   • Flyvestation Karup Nyt ILS anlæg - Myndighedsbehandling 19/31363
    aka
   • Forespørgsel om lokalplan for Nørregade 48 19/32152
    llk
   • Kærmyssevej 1 - 59 og 2 - 56, 8800 Viborg - husnumre 19/32105
    btr
   • virk.dk kvitterer for ændring af p-nummer 1003367302 19/908
    ds2
   • virk.dk kvitterer for ændring af p-nummer 1015343385 19/908
    ds2
   • Lindeneg oplyser, at ansøgning om antennemast på Ormstrupvej 28, 8850 Bjerringbro (Site J0827 Ormstrup Gods), omhandler trekantet mast 19/24752
    bkb
   • Præstebakken 17, Sparkær, 8800 Viborg. 19/32124
    vkh
   • Viborg Ro- og Kajakklub - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/32128
    lgr
   • Arildsvej 3, 8800 Viborg 19/21748
    olz
   • Supplerende oplysninger fra ejer. Fægteborgbakken 32, 8831 Løgstrup 18/64591
    lirm
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Bombesvarelse 12-07-2019 16_06_09.pdf 17/20594
    mehm
   • Supplement til byggetilladels vedr. opføre 6 tætlav boliger med redskabsrum_Kærvej 7 8832 Skals_2019-07-12.pdf 17/20594
    mehm
   • Bombesvarelse 12-07-2019 15_59_50.pdf 17/20594
    mehm
   • Svar vedr. mulighed for udstykning: 096-00-8745 Østervang 28, 8800 Viborg 19/32235
    bkb
   • ekh@viborg.dk - Godkendelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplan til telt til mere 150 personer, Tjelevej 9, 8830 Tjele, fra den 6.-11. august 2019. 19/31472
    ekh
   • Svar vedr. Guldborgvej 4, 8800 Viborg - mat. nr. 0003a, Fallesgårde, Dollerup + mat. nr. 0010, Fallesgårde, Dollerup 19/32232
    bkb
   • Svar vedr. Guldborgvej 2, 8800 Viborg - mat. nr. 0004i, Fallesgårde, Dollerup 19/32231
    bkb
   • Bombesvarelse 12-07-2019 13_36_46.pdf 19/2771
    mbru
   • 05-06-2019 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opførelse af en multihytte på 6 x 10,5 mete_Låstrupbakken 10 8832 Skals.pdf 19/18682
    olz
   • Bombesvarelse 12-07-2019 13_25_11.pdf 18/43600
    aped_slettet_1
   • Bombesvarelse 12-07-2019 13_25_06.pdf 18/43600
    aped_slettet_1
   • Tilsynsbrev- og rapport - Lergravsvej 1, 8830 Tjele 19/26608
    idal
   • Bombesvarelse 12-07-2019 13_20_00.pdf 19/32037
    olz
   • Svar vedr. Hellevej 10, 8800 Viborg 19/32228
    bkb
   • Åkanden 11 - sender købsaftale til underskrift hos køber 19/32216
    hbl
   • Bombesvarelse 12-07-2019 13_04_12.pdf 19/12465
    jha
   • Materiale til drøftelse på forhåndsdialogmøde den 17-07-2019 Vedr. AU-Foulum Burrehøjvej 49, Tjele 19/14925
    vbp
   • Del af Vinkelvej evt. ændres til andet vejnavn 19/32217
    btr
   • Tilbagemelding om invasiv bevoksning langs Strandvejen i Hjarbæk (Hjarbæk Strandareal) 14/37929
    iny
   • Bombesvarelse 12-07-2019 12_49_39.pdf 18/64567
    olz
   • Til Danbolig: Svar vedrørende: 227-0-14173 Hjorthedevej 28, Hjorthede, 8850 Bjerringbro 19/32198
    bkb
   • Bombesvarelse 12-07-2019 12_47_00.pdf 19/32008
    mbru
   • Svar vedrørende: 227-0-14173 Hjorthedevej 28, Hjorthede, 8850 Bjerringbro 19/32198
    bkb
   • Vesterheden 115 - sender købsaftale til underskrift hos køber 19/32033
    hbl
   • Bombesvarelse 12-07-2019 12_30_44.pdf 18/37608
    jha
   • Bombesvarelse 12-07-2019 12_16_21.pdf 19/22205
    mbru
   • 12-07-2019_Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_sammenlægge 2 erhvervsenheder_Marsk Stigs Vej 16E 8800 Viborg.pdf 19/23990
    ekh
   • Bombesvarelse 12-07-2019 12_05_46.pdf 19/15309
    lirm
   • Bombesvarelse 12-07-2019 12_04_14.pdf 19/23990
    ekh
   • Bombesvarelse 12-07-2019 11_48_10.pdf 19/31996
    mbru
   • Bombesvarelse 12-07-2019 11_43_00.pdf 19/6094
    mie
   • BR18 Byggetilladelse til at_opføre ny graverbygning_Nørregade 31A, 8850 Bjerringbro_2019-04-07.pdf 18/55894
    jha
   • BR18 Byggetilladelse til at_opføre ny graverbygning_Nørregade 31A, 8850 Bjerringbro_2019-04-07.pdf 18/55894
    jha
   • Bombesvarelse 12-07-2019 11_37_46.pdf 19/31921
    olz
   • Bombesvarelse 12-07-2019 11_35_05.pdf 18/55894
    jha
   • Tidsplan for VVM og godkendelse 18/47480
    edg
   • Bombesvarelse 12-07-2019 11_18_44.pdf 19/31992
    mbru
   • Svar til Andelskassen - købesum må frigives - Matr.nr. 4o Over Hammershøj By, Hammershøj - Randersvej 33, 8830 Tjele 18/39323
    tno
   • BR18 Byggetilladelse til at_opføre tilbygning til køleanlæg_Mammen Byvej 32, 8850 Bjerringbro_2019-07-12.pdf 19/3450
    vbp
   • Bombesvarelse 12-07-2019 11_11_19.pdf 19/3450
    vbp
   • 12-07-2019 Tilbagemelding vedr. supplerende materialer til byggesagen_Viborgvej 7 9500 Hobro 19/14088
    olz
   • Bombesvarelse 12-07-2019 11_07_39.pdf 19/14088
    olz
   • Skel mellem Bjerringbrovej 37 og 39 18/18483
    mp2
   • Bombesvarelse 12-07-2019 10_54_56.pdf 19/7478
    lirm
   • Bombesvarelse 12-07-2019 10_51_21.pdf 17/15224
    vbp
   • Svar på ønske om P-skilte til P-pladser i tilknytning til skovarealer 19/21302
    jho
   • Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm - rykker for færdigmelding.pdf 17/15224
    vbp
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/32173
    vkh
   • Bombesvarelse 12-07-2019 10_13_09.pdf 19/31942
    mbru
   • Bombesvarelse 12-07-2019 10_06_16.pdf 18/31200
    peb
   • Til Stoholm Skrot & Genbrug: Fortsat anmodning om udfyldt ansøgningsskema vedrørende udvidelse af autoophug på Feldingbjergvej 23 19/27076
    bkb
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/32154
    vkh
   • Bombesvarelse 12-07-2019 09_28_37.pdf 18/31810
    lirm
   • Petersmindevej 4 - reservation til 09.08.19 18/26581
    hbl
   • SV: Flyvestation Karup - Nyt ILS anlæg - byggetilladelse 19/31363
    aka
   • SV: Flyvestation Karup Ny ILS - fremsendelse af klage 19/31363
    aka
   • Bombesvarelse 12-07-2019 08_48_39.pdf 18/36039
    aped_slettet_1
   • SVvar til Inger Sebens-Fine vedr. skrotcontainer ved Nørreåskolen 19/26010
    ba4
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/32124
    vkh
   • [Sagsnr.:19/32128] Viborg Ro og Kajakklub - Kvittering på 1 kursusansøgning 2019 19/32128
    lgr
   • Spørgsmål i forbindelse klage over byggeri på Lindevænget, 8800 Viborg - 21 boliger. 17/64793
    jno
   • Bombesvarelse 12-07-2019 08_06_57.pdf 18/49316
    vbp
   • Arildsvej 3, 8800 Viborg 19/21748
    olz
   • Opfølgning på sag vedr_ Granvænget 25_ 7850 Stoholm.msg 18/27989
    lirm
 • 11.07.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • SV: Samtale vedr. fleksjobaftaler 19/1333
    clj
   • 08.07.2019 Supplerende materiale til henvendelse vedr. boligbyggeri Dannebrogsgade/Grønnegade, Viborg 16/65773
    mehm
   • 23.05.2019 Forespørgsel vedr. boligbyggeri Dannebrogsgade/Grønnegade, Viborg - Vedr. balkoner 16/65773
    mehm
   • 11-07-2019 Supplerende materialer til byygggesagen - Brovej 5A, 9500 Hobro 19/2670
    olz
   • Orientering om indsendelse af byggesag / opfølgning, Birkevænge 1, 8850 Bjerringbro 19/18139
    vbp
   • Etablering af have på fredet areal - Stoholm 19/32111
    sfc
   • Analyser 09.07.2019 - Ulbjerg Strand 19/12080
    rg
   • Analyser 09.07.2019 - Ulbjerg Klint 19/12080
    rg
   • Analyser 09.07.2019 - Ulbjerg Møllebæk 19/12080
    rg
   • Analyser 09.07. 2019 - Spejderklinten 19/12080
    rg
   • Færdigmelding af byggesag - Gl. Banevej 10, 7470 Karup J 17/9408
    vbp
   • Analyser 09.07.2019 - Hessellund Søcamping 19/12080
    rg
   • Analyser 09.07.2019 - Tange Sø 19/12080
    rg
   • Analyser 09.07.2019 - Hald Sø, Skytteholmen 19/12080
    rg
   • Kærmyssevej - ønsker husnumre 19/32105
    btr
   • Analyser 09.07.2019 - Hald Sø, Dollerupvej 19/12080
    rg
   • Analyser 09.07.2019 - Nørresø, Nørresøvej nord 19/12080
    rg
   • Analyser 09.07.2019 - Nørresø, Sct. Ibsgade 19/12080
    rg
   • Analyser 09.07.2019 - Søndersø, Søndersø Camping 19/12080
    rg
   • Analyser 09.07.2019 - Søndersø, Sønæs 19/12080
    rg
   • Analyser 09.07.2019 - Hjarbæk Fjord, Lynderup vest 19/12080
    rg
   • Analyser 09.07.2019 - Hjarbæk Fjord , Strandparken 19/12080
    rg
   • Meddelelse om påbegyndelse /afslutning af byggesag - Martin Bachs Vej 3, 8850 Bjerringbro 18/29070
    vbp
   • Byggeansøgning - Fuglebakken 6, 8800 Viborg 19/31942
    mbru
   • Meddelelse om påbegyndelse af byggesag - Veste Skivevej 122A, 8800 Viborg 18/49316
    vbp
   • Mål og Midler 2014-2017 - Beredskabskommissionen - til erstatning for dokument nr. 98100/13 13/27624
    jb6
   • indtast oplysninger om hårdhvidevarer mm..docx - erstatning for dok. nr. 90204/12 12/52660
    6lj_slettet_1
   • Orientering fra MJBR om dispensationsansøgning til stoleopstilling i auditorium - Akutcenter, Heiberg Alle 4, 8800 Viborg 14/44596
    vbp
   • Vedr.: SV: Rykkere fra Energi Midt vedr. Neptunvej - erstatning for dok. nr. 21489 13/32138
    ksj
   • Landinspektøren sender ny anmeldelse som skal underskrives - overdragelse af jord - Hindbærvej Rødkærsbro 19/470
    tno
   • Vedr. Burrehøjvej 49, 8830 Tjele, brandteknisk dokumentation .msg 19/14925
    vbp
   • Vedr. Burrehøjvej 49, 8830 Tjele, brandteknisk dokumentation .msg 19/14911
    vbp
   • Vedr. Burrehøjvej 49, 8830 Tjele, brandteknisk dokumentation .msg 19/14893
    vbp
   • Høring vedr. tilsyn d. 25.06.2019 (1589662) - content.pdf 19/88
    ankr
   • Høring vedr. tilsyn d. 25.06.2019 (1589662) 19/88
    ankr
   • Forlængelse af høringsfrist (1589656) 19/88
    ankr
   • RykkerBrev (1588459) 19/91
    ankr
   • Varsling til kommunerne: IBM ny underdatabehandler på Serviceplatformen 18/478
    pj
   • 10-07-2019 Indsendelse nr 6.pdf 19/26550
    olz
   • Arbejdstilsynet Besøgsrapport (1586532) 19/91
    ankr
   • Høring vedr. tilsyn d. 17.06.2019 (1585337) 19/84
    ankr
   • Accept af tilbagemelding (1583851) 19/91
    ankr
   • Distrikt Bjerringbro - Skovvejen 47A 19/88
    ankr
   • Plan for bekæmpelse i 2. halvår af 2019 18/53725
    jsni
   • Henvendelse om manglende vedligeholdelse af stien i Nørremølle Enge 19/32073
    ip3
   • Supplerende materiale til behandling af byggesag - 19/14047
    vbp
   • Underskrevet samarbejdsaftale og telemedicinsk borgerløsning - fra Viborg kommune 17/44930
    brkr
   • Færdigmelding, Asmildvej 19, byggesag 19/3574
    lirm
   • VS: FORTROLIGT. Godkendelse af samarbejdsaftale om indkøb af den telemedicinske borgerløsning - frist den 12. juni. 17/44930
    brkr
   • Henvendelse om ændringer ift. dispensationssag - Fanøvej 6, Viborg. 18/49781
    vbp
   • Status den 11.7.2019 18/24060
    ls7
   • Mail fra Jacob Enggaard om modtagelse af fravalg af opgradering i Viborg Kommune 2018. 17/46884
    chs
   • Vedr. Burrehøjvej 49, 8830 Tjele, brandteknisk dokumentation .msg 19/14925
    vbp
   • Nye koter og tegninger. Palleshøje 31, 8800 Viborg.msg 19/21311
    lirm
   • Jernvej 99, Mønsted: Revideret tegningsmateriale til ansøgning om kvist, terrasse og altan på stuehus 19/25590
    mbru
   • Vedr. Burrehøjvej 49, 8830 Tjele, brandteknisk dokumentation .msg 19/14911
    vbp
   • Færdigmelding, Spurvelunden 9, byggesag.pdf 18/29876
    jha
   • Vedr. Burrehøjvej 49, 8830 Tjele, brandteknisk dokumentation .msg 19/14893
    vbp
   • Henvendelse om - afklaring af glasfoldevægge - flugtvejsdøre fra auditoriet, banegårds Alle 1, 8800 Viborg 16/65147
    dkb_slettet_1
   • virk.dk kvitterer for lukning af p-nummer 1017620564 19/908
    ds2
   • Projektforslag for etablering af varmepumpe 19/32032
    rak
   • Billede af skrotcontainer ved Nørreåskolen 19/17334
    edg
   • Supplerende materiale til byggesag. Palleshøje 17, 8800 Viborg 19/22962
    lirm
   • Kølsen møllebæk 19/32066
    flr
   • Kopi af MJBRs supplerende udtalelse om brandbelastning i flugtvejsgange ifm. akutcenter, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 14/44596
    vbp
   • Materiale til ibrugtaningstilladelse, Viborg Bankocenter, Vævervej 4, 8800 Viborg 18/31200
    peb
   • Materiale til ibrugtaningstilladelse, Viborg Bankocenter, Vævervej 4, 8800 Viborg 18/31200
    peb
   • Materiale til ibrugtaningstilladelse, Viborg Bankocenter, Vævervej 4, 8800 Viborg 18/31200
    peb
   • Orientering om opstart af byggearbejde -Burrehøjvej 49, 8830 Tjele .msg 19/14925
    vbp
   • Orientering om opstart byggearbejde - Burrehøjvej 49, 8830 Tjele 19/14911
    vbp
   • Orientering om opstart af byggearbejde- Burrehøjvej 49, 8830 Tjele . 19/14893
    vbp
   • Projektforslag for etablering af varmepumpe 19/32032
    rak
   • virk.dk kvitterer for lukning af p-nummer 1017620521 19/908
    ds2
   • Kopi af MJBRs udtalelse om skiltning af brandhaner- Blichers Alle 25, 8830 Tjele 16/20619
    vbp
   • virk.dk kvitterer for lukning af p-nummer 1017620548 19/908
    ds2
   • Udkast til projektforslag 19/32032
    rak
   • Aftale om møde på flyvestation Karup med Dansk Botanisk Forening og FES' rådgivere 19/31363
    aka
   • Notat vedrørende placering for varmepumpeprojekt i Løgstrup 19/32032
    rak
   • Opfølgning på møde d. 18-06-2019 19/32032
    rak
   • Referat fra møde d. 18-06-2019 19/32032
    rak
   • Supplerende materiale til afslutning af byggesag - Brandstrupvej 27, 8840 Rødkærsbro 16/37293
    vbp
   • Vedr. ammoniak 19/32032
    rak
   • virk.dk kvitterer for lukning af p-nummer 1016835451 19/908
    ds2
   • Rapport nr. 337100 (Dambrugskontrol fra Sejbæk Dambrug Indløb) er registreret 19/2629
    tms
   • ilsemoeller@mail.tele.dk - Re: Mangler supplerende materiale_ Opstilling af telt på sportspladsen ved Tjelecenteret 19/31472
    ekh
   • Referat fra møde d. 29-05-2019 19/32032
    rak
   • Rapport nr. 348576 (Dambrugskontrol fra Rindsholm Dambrug) er registreret 19/19419
    tms
   • Dagsorden til møde d. 29-05-2019 19/32032
    rak
   • Henvendelse om ventilation ift. byggesag - Byggesagsnr.: 2019-0478, Søndersøparken 21, 8800 Viborg 19/18701
    vbp
   • Materiale inden møde d 29-05-2019 19/32032
    rak
   • Rapport vedr.Ørum Vandværk - Holmevej 24, taphane - juli 2019 12/11985
    joo
   • Rapport vedr.Ørum Vandværk - Vandværket - juli 2019 12/11985
    joo
   • Supplerende oplysninger til sagnr. Sagsnr. 2019-0652 (Karup Byfest) - Genvej 2, Karup 19/24196
    vbp
   • Aftale med Løgstrup Varmeværk om indledende møde ifm. etablering af varmepumpe 19/32032
    rak
   • Løgstrup varmeværk sender spørgsmål vedr. indledende møde om evt. projektforslag 19/32032
    rak
   • Your scan (Scan to My Email OCR) 19/32009
    av4
   • Spuling af spildevands tank gl. Viskumvej 5, 8850 Bjerringbro 19/32045
    tms
   • Vedr. anmodning om udtalelse om etableret N-vådområdeprojekt Rind Enge i Viborg kommune 15/49079
    aa5
   • Supplerende materiale modtaget til byggesag - genvej 2, 7470 karup J 19/24196
    vbp
   • Byggeansøgning - Ulriksdalsvej 4, 8800 Viborg 19/32037
    olz
   • Færdigmelding, Hedemøllevej 43, byggesag 18/58104
    lirm
   • Tilsagn til forundersøgelse, Haller Å, o8730_b 19/15640
    aa5
   • Tilsagn til forundersøgelse - Trevad Møllebæk (o8797) 19/15641
    aa5
   • Underskrevet afleveringsprotokol Rind Enge 15/49079
    aa5
   • Vedr nyt spildevandsanlæg Fredensgade 16 15/22686
    peph
   • Tilsagn i j.nr. 32317-F-169-0098 - Nørreå_o8787b 19/13855
    aa5
   • Vedr. indmelding af eventuelle nye spærringer i VP3 - indmelding fra Viborg Kommune 19/8119
    aa5
   • Materiale til afslutning af byggesag - Bjerring Hede 13B, 8850 Bjerringbro 17/53618
    vbp
   • Notering af transport.pdf 13/2612
    kes
   • Byggeansøgning - Egelundsparken 9L, 8830 Tjele 19/32023
    mbru
   • 28.06.2019 Mail fra ansøger med vinduesløsning til de 144 boliger, banebyen i Viborg 18/35535
    mie
   • Henvendelse om status på byggesag - Bisballevej 40, 8800 Viborg 19/5480
    vbp
   • Ansøgning nr 7.pdf 19/21345
    ekh
   • Billeder af vandindvinding 18/13206
    tms
   • I302527_K01_D1_Kloakplan.pdf 19/21345
    ekh
   • Automatisk svar: Underretning - påbud om revurdering af miljøgodkendelse for Skibelund Havørredopdræt 18/13206
    tms
   • 05.07.2019 Mail fra ejer vedr. status på tilbagemedling omkring vinduer - Erik Ejegod - 144 boliger til PFA - Godkendelse af vinduesløsning 18/35535
    mie
   • Henvendelse om status på byggesag - AKK Karup- kartoffelmelsfabrik- byggetilladelser og brandteknisk godkendelse 18/11578
    vbp
   • Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1589923) 19/32020
    ba4
   • 14.06.2019 Henvendelse omkring støj vedr. Erik Ejegod området - 144 boliger til PFA 18/35535
    mie
   • Henvendelse om status på byggesag - AKK Karup- kartoffelmelsfabrik- byggetilladelser og brandteknisk godkendelse.msg 19/13571
    vbp
   • Byggeansøgning - Stendalen 123, 8850 Bjerringbro 19/32008
    mbru
   • Vådområdedeklaration vedr. Rind Enge Vådområde i Viborg kommune 15/49079
    aa5
   • Færdigmelding, Borgåvej 2, byggesag 16/26818
    mie
   • Tinglyst servitut om ekspropriation - sagsnummer: 17/30725-mra. 3u m.fl., Velds By, Ørum. Retsanmærkning ændret/slettet. 17/30725
    tno
   • SV: Kontaktperson - Teknisk forvaltning - Google Succes Online's besøg i Viborg 19/32009
    av4
   • Godkende indfrigivelse af restbeløbet på deponeringskontoen - Leo Dahlgaard, Veldsvej 49, Ørum, 8830 Tjele - ekspropriation 17/30725
    tno
   • VS: færdigmelding kloakseparering - færdigmelding_separering.pdf 16/62362
    peph
   • VS: færdigmelding kloakseparering 16/62362
    peph
   • Udstykning af sommerhusgrunde ved Sundstrup 19/32003
    ba4
   • Re: VS: Aktindsigt i vindmølleplanlægning ved Vinge 19/30907
    rak
   • Bemærkninger fra nabo til Øster Børstingvej 6 17/55914
    kkg
   • Byggeansøgning - Brovej 14, 9500 Hobro 19/31996
    mbru
   • Respons fra Tapdrup Borgerforening vedr. stimøde 3/9 + VS: Nyt om Viborg Naturpark - og god sommer! 19/19975
    hdh
   • FW: MG - Revideret brandstrategi og brandplaner til myndighedsbehandling, Banegårds Alle 1, 8800 Viborg 16/35384
    vbp
   • Revideret brandstrategi og brandplaner til myndighedsbehandling - Midtbyens Gymnasium, Banegårds Alle 1, 8800 Viborg 1 16/35384
    vbp
   • Byggeansøgning - Sverrigsvej 29, 8800 Viborg 19/31992
    mbru
   • Vådområde Korreborg Bæk - accept af opgaven 19/11953
    kes
   • Måge-møde Søndre Mose 17/24234
    aa5
   • OML-beregninger for lugt fra biogasanlæg med målte værdier for lugt 18/47480
    edg
   • Byggeansøgning - Skovbærvej 9, 8840 Rødkærsbro 19/31988
    lirm
   • Orientering om kontaktpersoner ift. byggesagsnummer: 2019-0756- Eventhal, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro 19/27843
    vbp
   • Materiale til afslutning af byggesag - Sagsnr. 2017-1313 - Spar Bjerringbro, Brogade 30, 8850 Bjerringbro 17/52054
    vbp
   • Færdigmelding, Seglen 49, byggesag 15/37416
    mie
   • Byggeansøgning - Ulvedalsvej 32, 7470 Karup 19/31983
    jha
   • Supplerende materiale til afslutning af byggesag - Blichersvænge 1, 8800 Viborg 17/15989
    vbp
   • VS: Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2019 (publikation til kommentering) - FRIST 21/8 19/7704
    mtro
   • Datablade maling er sendt på USB 19/19305
    pibh
   • Accept - Tilladelse til kommerciel servicevejvisning til Mammen og Omegns Hundeklub 19/21317
    jho
   • Ågade 71 - skøde tinglyst med frist til matrikulær berigtigelse 18/63006
    hbl
   • Re: SV: Opkørselsrampe 19/31133
    sfc
   • Åkanden 7 - tinglyst skøde 19/15963
    hbl
   • Henvendelse om sagsbehandlingstid - ønsker tilladelse primo september, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro 19/27843
    vbp
   • Re: Vådområde Korreborg Bæk - spørgsmål til tilbuddet 19/11953
    kes
   • SV: [Sagsnr.:17/30220] - [Dok.nr.:191031/19] Forslag til revideret gågaderegulativ for Viborg by.DOCX 17/30220
    sfc
   • Henvendelse om status på byggesag - Generatorbygning, Regionshospitalet Viborg, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 19/5876
    vbp
   • Ønske om trafikspejl ved Burrehøjvej 10 i Foulum 19/31968
    jho
   • Orientering om indsendelse af ansøgning om tilladelse til afholdelse af Fyrværkeri Festival 2019, Fabrikvej 19A, 8800 Viborg 19/23480
    vbp
   • Mail fra Bs. med revideret skema B ansøgning 18/63622
    evg
   • Anmodning om aktindsigt - digitale skilte 19/31966
    mehm
   • VS: [Sagsnr.:17/30220] - [Dok.nr.:191031/19] Forslag til revideret gågaderegulativ for Viborg by.DOCX 17/30220
    sfc
   • 28-06-2019 - Supplerende materiale til byggesag - Erhvervsvej 25, 8800 Viborg.pdf 19/21366
    vbp
   • 17-06-2019 - Supplerende materiale til byggesag - Erhvervsvej 25, 9632 Møldrup.pdf 19/21366
    vbp
   • Betalingsrettigheder, registrering af overdragelse til Jørgen Bjerrisgaard 19/11515
    ip3
   • Demstrupvej 36 8800 Viborg Landzonetilladelse til opstilling af 3 hytter indretning af restaurant og p-plads.pdf 19/8197
    jha
   • SV: Valmuevej 5, 8840 Rødkærsbro - CCE_000005.pdf 14/76313
    tms
   • SV: Valmuevej 5, 8840 Rødkærsbro - image001.jpg 14/76313
    tms
   • SV: Valmuevej 5, 8840 Rødkærsbro kloaktegning 14/76313
    tms
   • VS: Fredensgade 24, 8800 Viborg 15/22677
    peph
   • Fredensgade 2 C, 8800 - img-709152206-0001.pdf 15/22709
    peph
   • Fredensgade 2 C, 8800 færdigmelding 15/22709
    peph
   • sca@com-sol.dk - SV: Tilladelse ved Falkevej 25, 8800 Viborg 19/26918
    jha
   • Meddelelse om påbegyndelse samt ændringer til projekt - Mammen Byvej 32, 8850 Bjerringbro 18/45933
    vbp
   • Rapport vedr.Rødding Vandværk - B2 DGU 57.683 - pesticidanalyse - juli 2019 12/11996
    joo
   • Rapport vedr.Knudby Vandværk - B2 DGU 56.947 - pesticidanalyse - juli 2019 17/11291
    joo
   • Byggesagsnr. 2018-1092 - der ønskes fremsendt kopi af brandstrategi og brandplan fra sag - Holstebrovej 101, 8800 Viborg 18/45793
    vbp
   • Fremsendelse af deklaration til påtegning - brugsret til ridehal, Bisballevej 40, 8800 Viborg 19/5480
    vbp
   • RE: Udtalelse til RHV ABA - Sprinkler oversigtstavler, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 17/58320
    vbp
   • kcal@os.dk - Re: Mailliste vedr. Viborg Naturpark 19/12254
    hdh
   • bruunshaab@papmuseum.dk - SV: Mailliste vedr. Viborg Naturpark 19/12254
    hdh
   • jess@youseeme.dk - Re: Mailliste vedr. Viborg Naturpark 19/12254
    hdh
   • mail@jensfrydendal.dk - Re: Mailliste vedr. Viborg Naturpark 19/12254
    hdh
   • ptcc.viborg@gmail.com - Re: Mailliste vedr. Viborg Naturpark 19/12254
    hdh
   • stja@viborg.dk - SV: Mailliste vedr. Viborg Naturpark 19/12254
    hdh
   • famlau@oncable.dk - Sv.:Sv.:Sti i Viborg Naturpark. 19/12254
    hdh
   • ajj-7600@webspeed.dk - Re: Mailliste vedr. Viborg Naturpark 19/12254
    hdh
   • SV: Mailliste vedr. Viborg Naturpark 19/12254
    hdh
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • SV: Kontaktperson - Teknisk forvaltning - Google Succes Online's besøg i Viborg 19/32009
    av4
   • Jernvej 99, 8800 Viborg: Dispensation fra åbeskyttelseslinje til kvist og altan 19/32076
    bkb
   • Bombesvarelse 11-07-2019 16_57_41.pdf 18/59308
    mbru
   • Jernvej 99, 8800 Viborg: Dispensation fra åbeskyttelseslinje til kvist og altan 19/32076
    bkb
   • Bombesvarelse 11-07-2019 16_49_43.pdf 17/9408
    vbp
   • Ældre analyseresultater fra overfladevand og vaskevand 17/27673
    edg
   • Bombesvarelse 11-07-2019 16_36_49.pdf 18/29070
    vbp
   • Bombesvarelse 11-07-2019 16_27_23.pdf 19/31983
    jha
   • Bombesvarelse 11-07-2019 15_47_07.pdf 19/14359
    lirm
   • Bombesvarelse 11-07-2019 15_46_16.pdf 19/26550
    olz
   • Svar på hvad der til for at få skiltning om parkering ved Nørresøparken 19/24497
    jho
   • Bombesvarelse 11-07-2019 15_41_53.pdf 19/23517
    mbru
   • Bombesvarelse 11-07-2019 15_37_07.pdf 17/61906
    aped_slettet_1
   • Bombesvarelse 11-07-2019 15_30_19.pdf 19/4428
    mbru
   • Tættere på klimatilpasningens samlede effekter 18/45395
    tms
   • Offentliggørelsesskema 2019 - Søvsøvej 3, 8800 Viborg.pdf 19/26630
    idal
   • _Nedrivningstilladelse til at_nedbryde ejendommen_Sct. Ibs Gade 33 8800 Viborg_2019-07-09.pdf 19/26283
    olz
   • Bombesvarelse 11-07-2019 15_04_42.pdf 19/26283
    olz
   • Bombesvarelse 11-07-2019 15_00_53.pdf 19/31915
    mbru
   • Kvittering for nye koter. Palleshøje 31, 8800 Viborg.msg 19/21311
    lirm
   • Bombesvarelse 11-07-2019 14_52_07.pdf 19/26476
    olz
   • Bombesvarelse 11-07-2019 14_49_05.pdf 19/3574
    lirm
   • Tlf. samtale med Erik 19/25134
    aka
   • BR18 Byggetilladelse til at_opføre tepavillionlysthus_Hedevej 13 7470 Karup J_2019-07-09.pdf 19/26476
    olz
   • Brudelysvej 14 - notering af købsinteresse til Henrik Jørgensen 12/40934
    hbl
   • Bombesvarelse 11-07-2019 14_21_47.pdf 18/29876
    jha
   • 11.07.2019 Byggetilladelse til enfamiliehus. Palleshøje 17, 8800 Viborg.pdf 19/22962
    lirm
   • Bombesvarelse 11-07-2019 14_17_26.pdf 19/22962
    lirm
   • Kvitteringsskrivelse 19/17334
    edg
   • Til eskild Madsen vedrørende byggeri på Nørremøllevej 109, Viborg (PH) 19/13722
    jha
   • Til Eskild Madsen vedrørende byggeri på Nørremøllevej 109, Viborg (PH) 19/14967
    bkb
   • Bombesvarelse 11-07-2019 14_14_50.pdf 19/31890
    lirm
   • Invitation til møde d. 19-05-2019 19/32032
    rak
   • Svar om mulighed for varmepumpe ift. lokalplan nr. 437 19/32032
    rak
   • Løgstrup Varmeværk oplyses om støjgrænser 19/32032
    rak
   • Virksomhedsmiljø oplyser varmeværket om støjgrænser 19/32032
    rak
   • Rådgiver orienteres om, at notat om overskridelse af byggefelt behandles af Byggeri 19/32032
    rak
   • Bemærkninger til projektforslag 19/32032
    rak
   • varsel om påbud 15/17912
    peph
   • Underretning - påbud om revurdering af miljøgodkendelse. 18/13206
    tms
   • Bombesvarelse 11-07-2019 14_04_28.pdf 19/19445
    jha
   • kvitteringsbrev.pdf 19/19445
    jha
   • Bombesvarelse 11-07-2019 14_01_35.pdf 18/45933
    vbp
   • Nabohøring - udkast til miljøgodkendelse Nordre Ringvej 19, 8800 Viborg 18/49383
    fil
   • Bombesvarelse 11-07-2019 13_48_12.pdf 18/20451
    lirm
   • 01.07.2019_Byggetilladelse til at_Ombygge garage til beboelse_Hjortespringet 12 8850 Bjerringbro.pdf 19/20481
    mbru
   • Bombesvarelse 11-07-2019 13_22_12.pdf 19/4126
    lirm
   • Løgstrup Varmeværk sendes svar på på henvendelse vedr. indledende dialog om evt. projektforslag 19/32032
    rak
   • Nabohøring- ansøgning om § 16a miljøgodkendelse Holstebrovej 266, 8800 Viborg 19/7014
    jg1
   • Rykket Energi Viborg for underskrifter på skødet - Skøde vedr. areal til regnvandsbassin til Energi Viborg - Birkevej 5, Ørum 18/43412
    tno
   • Spuling af spildevands tank 19/32045
    tms
   • Spuling af spildevands tank 19/32045
    tms
   • Tilsynsbrev og -rapport - Højtoften 9, 8800 Viborg 19/20080
    idal
   • kvittering for oplysninger 16/30025
    peph
   • Bombesvarelse 11-07-2019 11_56_17.pdf 18/58104
    lirm
   • Underretning - påbud om revurdering af miljøgodkendelse (rettet mht. CVR nr.) 18/13206
    tms
   • afslutningsbrev 14/76313
    tms
   • Påbud - revurdering af miljøgodkendelse (rette mht. cvr.) 18/13206
    tms
   • Revurdering af miljøgodkendelse - endelig (CVR nr. rettet) 18/13206
    tms
   • 11-07-2019_BR18 Byggetilladelse til at_opføre saunahytte_Rughavevej 39B 8800 Viborg.pdf 19/21345
    ekh
   • Rishøjen 21 - sender udstykningsplan til køber 19/25420
    hbl
   • Bombesvarelse 11-07-2019 11_25_11.pdf 19/21345
    ekh
   • Tilbagemelding vedr. dagslyskrav - Torvegade 6, 8850 Bjerringbro 19/9749
    olz
   • Tjekliste 19/19307
    pibh
   • Sendt med sikker digital post 19/19307
    pibh
   • SV: gennemskæring af dige - Stoholm varmepumpe 18/63058
    rak
   • Tilsyn 2019 19/19307
    pibh
   • Tilsynsbrev 19/19307
    pibh
   • Bombesvarelse 11-07-2019 11_15_37.pdf 18/19530
    jno
   • Bombesvarelse 11-07-2019 11_14_46.pdf 19/31826
    mbru
   • Bombesvarelse 11-07-2019 11_13_24.pdf 18/29958
    mbru
   • Påbud - revurdering af miljøgodkendelse 18/13206
    tms
   • [Sagsnr.:19/31133] - Adgang - Offentlige veje - Vesterled 24, 7850 Stoholm, matr.nr. 1lø, Stoholm, Feldingbjerg 19/31133
    sfc
   • Svar på forespørgsel vedr. udstykning af sommerhusgrunde ved Sundstrup 19/32003
    ba4
   • Bombesvarelse 11-07-2019 10_54_37.pdf 19/14956
    lirm
   • Bombesvarelse 11-07-2019 10_50_49.pdf 19/31815
    ekh
   • Bombesvarelse 11-07-2019 10_48_11.pdf 16/26818
    mie
   • Svar vedr. godkendelse af frigivelse af restbeløb på deponeringskonto - Leo Dahlgaard, Veldsvej 49, Ørum, 8830 Tjele - ekspropriation 17/30725
    tno
   • Viborg Sejlklub - Foreløbig opgørelse lokaletilskud 2018 19/19399
    lgr
   • Bombesvarelse 11-07-2019 10_32_41.pdf 19/30478
    mbru
   • Nabobemærkninger, Øster Børstingvej 6 19/24784
    fil
   • Mail med brev fra miljøtilsynet den 3-7-2019 16/52616
    edg
   • nyt varsel til ny ejer 13/11498
    peph
   • Tildeling af opgave 19/11953
    kes
   • Bombesvarelse 11-07-2019 09_50_29.pdf 16/68422
    mie
   • Bombesvarelse 11-07-2019 09_39_51.pdf 15/37416
    mie
   • Bombesvarelse 11-07-2019 09_38_32.pdf 19/30531
    jha
   • Bombesvarelse 11-07-2019 09_32_07.pdf 18/41137
    aped_slettet_1
   • Tak for accept - Tilladelse til kommerciel servicevejvisning til Mammen og Omegns Hundeklub 19/21317
    jho
   • Svarmail til rådgiver vedrørende omfang af parkeringpladser og depotrum 19/31980
    evg
   • Åkanden 7 - sender tinglyst skøde til køber 19/15963
    hbl
   • Vådområde Korreborg Bæk - tildeling af opgaven 19/11953
    kes
   • Henvendelse om sagsbehandlingstid på byggesag - Eventhal, Poul Due Jensenvej 7, 8850 Bjerringbro 19/27843
    vbp
   • Bombesvarelse 11-07-2019 08_46_24.pdf 19/20116
    jha
   • Svar på ønske om trafikspejl ved Burrehøjvej 10 i Foulum 19/31968
    jho
   • Bombesvarelse 11-07-2019 08_05_06.pdf 17/64456
    lirm
   • Rykkerbrev _opføre et enfamiliehus med integreret garage_Asmild Mark 26 8800 Viborg_2019-07-11.pdf 17/64456
    lirm
 • 10.07.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Bemærkninger i forbindelse med nabohøring 19/29023
    jg1
   • Tilmelding til møde d. 1. oktober 2019 i koordinationsgruppen 19/19975
    hdh
   • Supplerende materiale modtaget til byggesag - Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro 17/55177
    vbp
   • Holmevej 21 ledningsplan.pdf 19/31940
    tms
   • Ansoegning.pdf 19/31940
    tms
   • KonfliktRapport.pdf 19/31940
    tms
   • Indtegn regn-eller spildevandsanlæg. Notér eller tegn supplerende information - miljoe-2019-45899-1-mDT355.gml 19/31940
    tms
   • Dokumentation for sløjfning af brønd på Tange søvej 51 19/31938
    joo
   • Kloakmester Kim Madsens ansøgning om dispensation til nedsivningsanlæg inden for gravhøjs 100 m beskyttelseslinje på Søvsøvej 13, 8800 Viborg 19/31937
    bkb
   • KonfliktRapport.pdf 19/31933
    tms
   • Ansoegning.pdf 19/31933
    tms
   • 20190527074809107.pdf 19/31933
    tms
   • Beskrivelse af regnvand CS.docx 19/31933
    tms
   • Lbnr 6 Underskrevet projektaftale Hans Iver og Peter.pdf 18/8118
    kes
   • Dokumnetation for sløjfning af boring på Fallesgårdevej 29 17/41607
    joo
   • Nordre skole - alarmlinie til lift 18/8013
    hen
   • Nordre skole - alarmlinie til lift 18/8013
    hen
   • 18109 Nordre Skole - Referat fra projektgennemgang RÅ 18/8013
    hen
   • 18109 Nordre Skole - Referat fra projektgennemgang EL 18/8013
    hen
   • 18109 Nordre Skole - Referat fra projektgennemgang VVS 18/8013
    hen
   • 18109 Nordre Skole - Referat fra projektgennemgang VENT 18/8013
    hen
   • Nordre Skole - Referat fra projektgennemgang TØ 18/8013
    hen
   • support@tilbudsportalen.dk - Kvittering for modtagelse af kommentarer til "Vejledning til indberetning af oplysninger på Tilbudsportalen" 19/710
    tni
   • Byggeansøgning - Sct. Mathias Gade 78, 8800 Viborg 19/31929
    jha
   • virk.dk kvitterer for ændring af p-nummer 1004368879 19/908
    ds2
   • Bygning over Tingvej 19/31927
    av4
   • Byggeansøgning - Riddergade 4, 8800 Viborg 19/21289
    vbp
   • virk.dk kvitterer for lukning af p-nummer 1016441038 19/908
    ds2
   • Byggeansøgning - Langdammen 1, 8800 Viborg 19/31921
    olz
   • Færdigmelding, Grønneparken 19, byggesag 18/45740
    olz
   • Byggeansøgning - Engholmvej 11, 8850 Bjerringbro 19/31915
    mbru
   • Byggeansøgning - Engblommevej 2, 7850 Stoholm Jyll. 19/31890
    lirm
   • virk.dk kvitterer for ændring af p-nummer 1015899324 19/908
    ds2
   • Fjernelse af Sundhedsmodul på Center for Mestrings site 19/31909
    eb2
   • Svar retur fra Politi om P-afmærkning på Sct. Olufs Bakke i Viborg 19/31902
    jho
   • Ordrebekræftelse borde, stole m.m. - ABC Udlejning 19/20211
    thch
   • Slagteriafregninger og E-kontrol - Bollervej 13, 8800 Viborg 19/31879
    clp
   • Politiets bødekontor afventer vores tilsyn til efteråret. 17/37726
    dhb
   • Husnummer Lysgårdvej 19/23777
    btr
   • anso@viborg.dk - VS: Bjergnæs Enge; Opfølgning 18/46769
    jha
   • Teglskjær 6-8, 8800 Viborg 19/23321
    mnan
   • Socialtillsyn Midt - Botilbuddet Guldblommevej 14-16 - Kvittering for modtaget mail vedr. indberetning 19/710
    tni
   • TILBUD: "Tekniske forundersøgelser af vådområdeprojekt "Korreborg Bæk"" 19/11953
    kes
   • Rikke Morell Jørgensen.pdf 18/61628
    caa
   • Marie Michelsen.pdf 18/61628
    caa
   • Maja Maria Kjærgaard.pdf 18/61628
    caa
   • Louise Ilsøe Jensen.pdf 18/61628
    caa
   • Louise Bach.pdf 18/61628
    caa
   • Lone Jensen.pdf 18/61628
    caa
   • Lisbeth Kudahl-Laursen.pdf 18/61628
    caa
   • Line Nielsen.pdf 18/61628
    caa
   • Lene skov Jensen.pdf 18/61628
    caa
   • Lene DK.pdf 18/61628
    caa
   • Camilla Skov Lauridsen.pdf 18/61628
    caa
   • Anja Louise Højriis Christensen.pdf 18/61628
    caa
   • Camilla Munk Klostergaard.pdf 18/61628
    caa
   • Byggeansøgning - Enebærvej 16, 8800 Viborg 19/31862
    mbru
   • Kommunikation med Jesper Stenild om ny VVM screening 18/54364
    askr_slettet_1
   • Socialtilsyn Midt - Kvittering for mail vedr. Botilbuddet Guldblommevej 1 19/710
    tni
   • Færdigmelding, Vestre Skivevej 25, byggesag 18/42365
    olz
   • Tavshedserklæring - Christian Aabo 18/61628
    caa
   • Geopartners j.nr.: 1700145, Ansøgning om landzonetilladelse til ny hal og bolig på matr.nr. 9a Hjermind By, Hjermind, beliggende Hedemøllevej 20, 8850 Bjerringbro 19/31844
    bkb
   • 11-06-2019 - Supplerende materiale modtaget til behandling af byggesag - hedemølle Erhvervsvej 4, 8850 Bjeringbro 18/37832
    vbp
   • Byggeansøgning - Tostrupvej 4, 9632 Møldrup 19/31826
    mbru
   • Socialtilsyn Midt - Botilbuddet Guldblommevej 1 - kvittering for modtaget indberetning 18/61512
    tni
   • Notat fra tlf.samtale 10.7.2019 med rådgiver Tonny Christensen om tilbygning på Jernvej 99 - inden for åbeskyttelseslinje 19/25590
    mbru
   • Byggeansøgning - Holstebrovej Hagebro 275, 7800 Skive 19/31815
    ekh
   • Henvendelse om status på byggesag -Sterilcentral, Anmodning om ibrugtagningstilladelse – etape 1 ”vaskerums-området”.msg 17/43321
    vbp
   • Aktindsigt i klagesag vedr. lokalplan 513 Overlundgården 19/31270
    llk
   • Fremsendelse af kopi af leverandøres svar på brandjalousi til kommentering - - Brandstrupvej 27, 8840 Rødkærsbro 16/37293
    vbp
   • Ang. fremsendelse af yderligere suppl. oplysninger - journalnr. 32317-F-19-0098 19/13855
    aa5
   • Bjergsnæs Mose/måger 17/24234
    aa5
   • Supplerende materiale modtaget til behandling af byggesag - Bisballevej 40, 8800 Viborg 19/5480
    vbp
   • Slutfaktura - kladde Rævind Bæk 17/8790
    aa5
   • 2018 vandregnskab fra Techem - Skovvejen 47, 1-16 (samlede udgifter) 12/142045
    6lj_slettet_1
   • Byggesagsnr: 2018-1092 - henvendelse om kopi af brandstrategi på byggesag - Holstebrovej 101, 8800 Viborg 18/45793
    vbp
   • Byggeansøgning - Fennebakken 307, 8800 Viborg 19/31772
    olz
   • 07-06-2019 - henvendelse fra arkitekt om opfølgning på tilsybsrapport -Sjørup Plejecenter, Blichersvænge 1, 8800 Viborg 17/15989
    vbp
   • Færdigmelding, Realskolevej 18, byggesag 18/1543
    peb
   • 06-06-2019 - henvendelse om deklaration - Blichersvænge 1, 8800 Viborg 17/15989
    vbp
   • 06-06-2019 - henvendelse om påtegning af deklaration - Blichersvænge 1, 8800 Viborg 17/15989
    vbp
   • SV: [EXT] Flere ændringer 18/29427
    mcb
   • Supplerende materiale modtaget til behandling af byggesag - Stenhusevej 16, 8850 Bjerringbro 16/61705
    vbp
   • 09-07-2019 Supplerende materialer til byggesgaen - Drosselvej 16, 8800 Viborg 19/22838
    olz
   • 06-06-2019 - Daglig Brugsen Hammershøj - Rev. kote- og ledningsplan 19/9970
    vbp
   • Hættemåger i Søndre Mose 17/24234
    aa5
   • 05-06-2019 -Daglig Brugsen Hammershøj - Rev. kote- og ledningsplan 19/9970
    vbp
   • 10-07-2019 Supplerende materialer til byggesagen - Ålevænget 11, 9631 Gedsted 19/14984
    olz
   • . Landbrugsteamet. Ansøgning om miljøgodkendelse, Gravgårdsvej 4 , bemærkninger fra konsulent 19/31717
    jg1
   • Byggeansøgning.pdf 19/21345
    ekh
   • I302527_K01_P3.1_Plan - rev. 2C.pdf 19/21345
    ekh
   • Byggeansøgning - Gl. Vibækvej 11, 8800 Viborg 19/31669
    olz
   • Møde vedr. hættemåger i Søndre Mose 17/24234
    aa5
   • Måge-møde 20/6 17/24234
    aa5
   • Tilsynsskema 2019 - 19/30910
    joo
   • Spørgsmål til ansøgning om tilskud til forundersøgelse af Nørreå (o8787b) 19/13855
    aa5
   • Vedr. projekt i Grundel Bæk ved Petershåb Mølle i Viborg kommune 16/16640
    aa5
   • Materiale til afslutning af byggesag - dok. på branddøre mv.- H.c. Andersens Vej 9, 8800 Viborg 16/35372
    vbp
   • Henvendelse om materiale til afslutning af byggesag - Egeskovvej 75, 8800 Viborg 17/57636
    vbp
   • Sortmosevej 3, 8800 Viborg 19/31765
    vkh
   • TILBUD: ”Tekniske forundersøgelser af vådområdeprojekt ”Korreborg Bæk” 19/11953
    kes
   • Færdigmelding, Lyngvej 18A, byggesag 18/32092
    lirm
   • Status på belysning på parkeringspladsen ved Golf Hotel Viborg 17/134
    jho
   • Supplerende oplysninger til problemer med bus parkerings striber ved Golf Hotel Viborg... 17/134
    jho
   • Johan Bittmanns Vej 7A, 7850 Stoholm Jyll 19/31752
    vkh
   • SV: Er dette et vandløb - Østervangsvej 52, 8830 Tjele 18/54910
    kkg
   • Problemer med bus parkerings striber ved Golf Hotel Viborg... 17/134
    jho
   • virk.dk kvitterer for ændring af p-nummer 1020298592 19/908
    ds2
   • virk.dk kvitterer for ændring af p-nummer 1003370193 19/908
    ds2
   • virk.dk kvitterer for ændring af p-nummer 1020171754 19/908
    ds2
   • Bemærkninger retur til tilladelse til opsætning af velkomststavler i Almind 18/38969
    jho
   • Rapport vedr.Hjorthede Vandværk - Ledningsnet - juli 2019 12/36775
    joo
   • virk.dk kvitterer for ændring af p-nummer 1007535836 19/908
    ds2
   • Rapport vedr.Hjorthede Vandværk - Røngevej 1, taphane - juli 2019 12/36775
    joo
   • virk.dk kvitterer for ændring af p-nummer 1015341501 19/908
    ds2
   • virk.dk kvitterer for ændring af p-nummer 1015471804 19/908
    ds2
   • virk.dk kvitterer for ændring af p-nummer 1011399696 19/908
    ds2
   • virk.dk kvitterer for ændring af p-nummer 1007535852 19/908
    ds2
   • virk.dk kvitterer for ændring af p-nummer 1021316187 19/908
    ds2
   • virk.dk kvitterer for ændring af p-nummer 1003373064 19/908
    ds2
   • Kvittering fra brøndborer vedr. sløjfning af brønd på Skivevej 260 15/75228
    joo
   • virk.dk kvitterer for ændring af p-nummer 1007535828 19/908
    ds2
   • virk.dk sender kvittering for ændring af p-nummer 1003370119 19/908
    ds2
   • Supplerende materiale til byggesag. Finderupvej 13, 8800 Viborg 18/59666
    lirm
   • Aftale om kommende syn af grødeskæringen i Karup Å 19/4758
    flr
   • Supplerende materiale til byggesag. Sivet 1, 8800 Viborg 19/14303
    lirm
   • Gravgårdsvej 4 Kvittering for modtagelse af ansøgning om miljøgodkendelse § 16a 19/31717
    jg1
   • Gravgårdsvej 4, 8800 Viborg, Afløbsplan.pdf 19/31717
    jg1
   • Gravgårdsvej 4, 8800 Viborg, Gravgårdsvej_miljøkonsekvensrapport.docx 19/31717
    jg1
   • Gravgårdsvej 4, 8800 Viborg, Kort beredskabsplan.pdf 19/31717
    jg1
   • Gravgårdsvej 4, 8800 Viborg, Kort produktionsareal.pdf 19/31717
    jg1
   • Gravgårdsvej 4, 8800 Viborg, Plantegning - ny stald.pdf 19/31717
    jg1
   • Gravgårdsvej 4, 8800 Viborg, Situationsplan.pdf 19/31717
    jg1
   • Gravgårdsvej 4, 8800 Viborg, Skema_205786.pdf 19/31717
    jg1
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Partshøring og varsel om påbud om bekæmpelse af bjørneklo på matr. nr. 2s Elsborg By, Elsborg 19/25521
    jsni
   • 10.07.2019_Nedrivningstilladelse til at_nedrive alle bygninger på matriklen,_Enebærvej 16 8800 Viborg.pdf 19/31862
    mbru
   • Bombesvarelse 10-07-2019 15_39_38.pdf 19/31862
    mbru
   • 10.07.2019 Kvitteringsbrev vedr. opførelse af enfamiliehus. Hindbærkrattet 143, 8850 Bjerringbro.pdf 19/24090
    lirm
   • Bombesvarelse 10-07-2019 15_36_32.pdf 19/24090
    lirm
   • Kvittering for modtagelse af ansøgning om dispensation til at grave inden for 100 m fra gravhøj på Søvsøvej 13, 8800 Viborg 19/31937
    bkb
   • Vådområde Korreborg Bæk - spørgsmål til tilbuddet 19/11953
    kes
   • Påbud om revurdering af miljøgodkendelse (udkast 2) 18/2193
    tms
   • Varsling af miljøtilsyn 2019 - Koldkurvej 7, Tastumvej 39 og Vestre Skivevej 99 og 105 19/31917
    kkg
   • Bombesvarelse 10-07-2019 14_46_21.pdf 19/31772
    olz
   • Bombesvarelse 10-07-2019 14_34_12.pdf 19/15967
    lirm
   • _Byggetilladelse til at_lovliggøre ladesilobygning_Lånumvej 54 7850 Stoholm Jyll_2019-07-02.pdf 19/9851
    jha
   • Bombesvarelse 10-07-2019 14_30_16.pdf 19/28955
    mbru
   • Bombesvarelse 10-07-2019 14_26_28.pdf 18/45740
    olz
   • Åkanden 27 - sender kopi af underskrevet købsaftale 19/27955
    hbl
   • Søakset 18 - sender kopi af underskrevet købsaftale 19/28514
    hbl
   • Solvænget 31 - sender kopi af underskrevet købsaftale 19/29143
    hbl
   • Tilsynsbrev - Blichersvej 2, 8800 Viborg 19/25944
    idal
   • 10-07-2019 Tilbagemelding på dokumentation ifm. færdigmelding af byggesagen_Fennebakken 299 8800 Viborg 19/6019
    jno
   • Bombesvarelse 10-07-2019 14_19_55.pdf 19/6019
    jno
   • Bombesvarelse 10-07-2019 14_04_20.pdf 17/44137
    mie
   • Svar retur til Politi om Sct. Olufs Bakke, Viborg 19/31902
    jho
   • Politi - Standsforbud og afmærkning af P-båse på Sct. Olufs Bakke i Viborg by 19/31902
    jho
   • Spørgsmål til LMO om fodervilkår - Bollervej 13, 8800 Viborg 19/31879
    clp
   • Varsling af prioriteret miljøtilsyn 2019 - Borrisvej 6, 8800 Viborg 19/31715
    idal
   • 10.07.2019 Supplement til byggetilladelse til enfamillieshus. Dunhammeren 54, 8800 Viborg.pdf 19/16044
    lirm
   • Bombesvarelse 10-07-2019 13_16_07.pdf 19/16044
    lirm
   • Bombesvarelse 10-07-2019 13_15_05.pdf 18/42365
    olz
   • Svar vedr. kote. Dunhammeren 54, 8800 Viborg (LE34 1905569).msg 19/16044
    lirm
   • 10-07-2019 Byggetilladelse til at_opføre tilbygning til bolig_Drosselvej 16 8800 Viborg 19/22838
    olz
   • Bombesvarelse 10-07-2019 13_13_55.pdf 19/22838
    olz
   • Dispensation fra søbeskyttelseslinje og landzonetilladelse til nybyggeri på Vejlevej 7 8800 Viborg 19/30817
    ba4
   • Landzonetilladelse samt dispensation fra naturbeskyttelsesloven til nyt stuehus, udhus samt driftsbygninger på Vejlevej 7, 8800 19/30817
    ba4
   • Bombesvarelse 10-07-2019 12_30_49.pdf 19/10499
    mbru
   • Socialtilsyn Midt - Indberetning - Botilbuddet Guldblommevej 14-16 19/710
    tni
   • Bombesvarelse 10-07-2019 12_29_24.pdf 19/10488
    mbru
   • Bombesvarelse 10-07-2019 12_27_17.pdf 19/10311
    mbru
   • Bombesvarelse 10-07-2019 12_25_28.pdf 18/20451
    lirm
   • Varsling af miljøtilsyn 2019 - Hesssellundvej 14, 7470 Karup - Nu med rigtig dato! 19/31763
    idal
   • Supporten hos Tilbudsportaltalen - Kommentarer til "Vejledning til indberetning af oplysninger på Tilbudsportalen" 19/710
    tni
   • Præstetoften 22 - sender kopi af underskrevet købsaftale 19/27105
    hbl
   • Kvittering og spørgsmål til Geopartners j.nr.: 1700145, Ansøgning om landzonetilladelse til ny hal og bolig på matr.nr. 9a Hjermind By, Hjermind, beliggende Hedemøllevej 20, 8850 Bjerringbro 19/31844
    bkb
   • Varsling af miljøtilsyn 2019 - Hesssellundvej 14, 7470 Karup 19/31763
    idal
   • Nøkkerosen 12 - sender kopi af underskrevet købsaftale 19/26171
    hbl
   • Bombesvarelse 10-07-2019 12_05_33.pdf 18/40626
    lirm
   • Fyrrevej 8 - sender kopi af underskrevet købsaftale 19/25787
    hbl
   • Fyrrevej 5 - sender kopi af underskrevet købsaftale 19/27824
    hbl
   • Egelundsparken 9L - sender kopi af underskrevet købsaftale 19/30551
    hbl
   • Mail til Bs. vedrørende Bossinf er overført til bygherreindberetning 19/31842
    evg
   • Bombesvarelse 10-07-2019 11_54_41.pdf 18/35813
    lirm
   • Mail til BS. vedrørende Bossinf er overført til bygherreindberetning 18/42715
    anso
   • Mail til BS. vedrørende Bossinf er overført til bygherreindberetning 18/46124
    evg
   • Socialtilsyn Midt - Indberetning - Botilbuddet Guldblommevej 1 19/710
    tni
   • FDF Bjerringbro - Foreløbig opgørelse lokaletislkud 2018 17/60137
    stli_slettet_1
   • Tlf. samtale med Hans Peter Jokumsen 17/37726
    dhb
   • SV: Slutfaktura - kladde - Rævind Bæk 17/8790
    aa5
   • Tjekliste 19/19312
    pibh
   • Sendt med sikker digital post 19/19312
    pibh
   • Bortskaffelse af byggeaffald fra nedrivning af ejendom på Herningvej 61, 7470 Karup 19/31700
    mdo
   • Bombesvarelse 10-07-2019 11_00_27.pdf 18/1543
    peb
   • Tilsynsbrev 19/19312
    pibh
   • Bombesvarelse 10-07-2019 10_45_55.pdf 17/60138
    lirm
   • Telefonnotat fra samtale den 10/7-2018 18/52689
    edg
   • Forslag til ny dato for miljøtilsyn på Kirkebækvej 115 18/52689
    edg
   • 10.07.2019 Kvitteringsbrev vedr. opførelse af maskinhus. Grøndalsvej 10, 8832 Skals.pdf 19/25496
    lirm
   • Bombesvarelse 10-07-2019 10_13_07.pdf 19/25496
    lirm
   • Bombesvarelse 10-07-2019 10_10_30.pdf 19/30578
    vbp
   • Udsættelse af frist for gyllebeholder ud af drift - Ndr. Troelstrupvej 3, 9632 Møldrup 18/36115
    kkg
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/31765
    vkh
   • Bombesvarelse 10-07-2019 09_31_24.pdf 18/32092
    lirm
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/31752
    vkh
   • Svar på status om belysning på parkeringspladsen ved Golf Hotel Viborg 17/134
    jho
   • Tak for problemer med bus parkerings striber ved Golf Hotel Viborg... 17/134
    jho
   • Bro Mølle - KS af "endelig version juni 2019" fra Envidan 18/11876
    kes
   • Kopi af nabororientering til ansøger 19/31706
    ba4
   • naboorientering af Vorningvej 41 vedr. ansøgning om nyt enfamiliehus på Vorningvej 43, 8830 Tjele 19/31706
    ba4
   • Varsling af prioriteret miljøtilsyn 2019 - Hvamvej 4, 7470 Karup 19/31731
    idal
   • _Byggetilladelse til at_etablere 2 stk. vaskeanlæg_Falkevej 25 8800 Viborg_2019-07-09.pdf 19/26918
    jha
   • _Byggetilladelse til at_etablere 2 stk. vaskeanlæg_Falkevej 25 8800 Viborg_2019-07-09.pdf 19/26918
    jha
   • Bombesvarelse 10-07-2019 08_20_47.pdf 19/26918
    jha
 • 09.07.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Re: Vedr. møde kl. 10 19/1333
    clj
   • Re: Samtale vedr. fleksjobaftaler 19/1333
    clj
   • Mail fra ansøger med spm. om status på byggesagen - Drosselvej 16, 8800 Viborg 19/22838
    olz
   • Almbrand takker for din henvendelse 18/6810
    pba
   • Automatic reply: Forvarsel om oprensningspåbud efter en jordforurening 18/6810
    pba
   • Automatic reply: Forvarsel om oprensningspåbud efter en jordforurening 18/6810
    pba
   • 04-07-2019 Mail fra Leoni Advokater vedr byggetilladelse til Vexa Ejendomme ApS.msg 19/8736
    jno
   • 04-07-2019 Mail fra Leoni Advokater vedr byggetilladelse til Vexa Ejendomme ApS.msg 19/8817
    jno
   • 09-06-2019 Mail fra Vexa omkring status på sagen - høringssvar, vedr. dobbelthuse på Nymarksvej 8, 8800 Viborg 19/8817
    jno
   • 25-06-2019 Mail fra Vexa vedr. Nymarksvej 8, Viborg - manglende byggetilladelse 19/8817
    jno
   • 02-07-2019 Mail fra Vexa - klage over manglende tilbagemedling vedr. byggeag på Nymarksvej 8, Viborg 19/8817
    jno
   • 25-06-2019 Mail fra Vexa vedr. Nymarksvej 8, Viborg - manglende byggetilladelse 19/8736
    jno
   • 09-06-2019 Mail fra Vexa omkring status på sagen - høringssvar, vedr. dobbelthuse på Nymarksvej 8, 8800 Viborg 19/8736
    jno
   • Gylleopbevaringsaftale - Rørgårdsvej 13, 7850 Stoholm 19/16598
    idal
   • Tlf. samtale med Hans Peter 17/37726
    dhb
   • Tlf. samtale med Hans Peter Jokumsen 17/37726
    dhb
   • Anmeldelse af byggeaffald, Herningvej 61, 7470 Karup 19/31700
    mdo
   • Fuldmagt jordvarme Højmarken 16, 8830 Tjele 19/31691
    pibh
   • Anmeldelse af byggeaffald, Sorthehøjvej 1, 8850 Bjerringbro 19/25205
    bie
   • Tegning jordvarme Højmarken 16, 8830 Tjele 19/31691
    pibh
   • Ansøgning jordvarme Højmarken 16, 8830 Tjele 19/31691
    pibh
   • VS: Anmodning om udbetaling til Vandløbsrestaurering 2016 journal nr. 16-0150295 16/16295
    aa5
   • Tilmelding 17/24234
    aa5
   • Fwd: Hættemåger i Søndre Mose 17/24234
    aa5
   • VS: Anmodning om udbetaling til Vandløbsrestaurering 2016 17/44830
    aa5
   • Jordprøver Ilsø vådområdeprojekt 18/30281
    kes
   • VS: Anmodning om udbetaling til Vandløbsrestaurering 2016 journal nr. 16-0150295 17/44830
    aa5
   • VS: Supplement til anmodning om slutudbetaling til Vandløbsrestaurering - Sejbæk groft materiale og genslyngning, journalnr. 17-0261195 17/44833
    aa5
   • Rapport vedr.Vammen Vandværk - Genvej 4-6, taphane - juli 2019 12/16400
    joo
   • VS: Supplement til anmodning om slutudbetaling til Vandløbsrestaurering - Sejbæk groft materiale og genslyngning, journalnr. 17-0261195 17/44833
    aa5
   • Rapport vedr.Løvskal Vandværk, Ledningsnet - juli 2019 12/37408
    joo
   • Rapport vedr.Mammen Bys Vandværk - Søndervang 13, taphane - juli 2019 12/56585
    joo
   • Modtaget opsigelse - Tjele Møllevej 10F - boet efter Henning K. Christiansen 19/16523
    hb3
   • Rapport vedr.Mammen By Vandværk - Forbrugers taphane - juli 2019 12/56585
    joo
   • VS: Tinglysning Brudelyset (LE34 1905526) 19/30751
    hbl
   • Rapport vedr.Mammen By Vandværk - Vandværket - juli 2019 12/56585
    joo
   • Tegning jordvarme Nørdamvej 9, 9632 Møldrup 19/31667
    pibh
   • Rapport vedr.Mammen By Vandværk - Vandværket - juli 2019 12/56585
    joo
   • Ansøgning jordvarme Nørdamvej 9, 9632 Møldrup 19/31667
    pibh
   • Supplerende oplysninger (Okkerundersøgelse og faunaundersøgelse) 18/54364
    askr_slettet_1
   • Tilmelding mågemøde 17/24234
    aa5
   • Drøftelse om hættemågerne i Søndre mose 17/24234
    aa5
   • Afklaring om stabil grus underfortov på Klostervej og Klostervænget, Rødkærsbro 19/20322
    jho
   • SV: Grundel Bæk ved Petershåb Mølle i Viborg kommune 16/16640
    aa5
   • Vedr. vandløbssyn ved Most Mølle 18/50791
    aa5
   • Måger i Gartnerimosen 17/24234
    aa5
   • RE: Gener fra mågekoloni i Søndre Mose - vedr. informationsmødet den 20. juni 17/24234
    aa5
   • Møde om måger 20.6.19 17/24234
    aa5
   • Møde ang måger 17/24234
    aa5
   • “Hættemåge møde” 17/24234
    aa5
   • Ansøgning jordvarme Busbjergvej 66, 8850 Bjerringbro 19/31653
    pibh
   • Højbjerg Møllevej 9, 8850 Bjerringbro 19/31654
    vkh
   • Tegning jordvarme Busbjergvej 66, 8850 Bjerringbro 19/31653
    pibh
   • Syning af Hvam Bæk uge 21-22, 2019 18/50792
    aa5
   • Svar fra Spjald Entreprenørforretning vedr. Bortskaffelse af byggeaffald fra Nørresøvej 15, 8800 Viborg 19/31649
    mdo
   • Hjarbæk Fjord Golf Klub - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/31647
    lgr
   • tilbagemelding på Gl. Viborgvej 2-4: separatkloakering 15/23764
    peph
   • Anmeldelse af byggeaffald, Nørresøvej 15, 8800 Viborg 19/31649
    mdo
   • Hjarbæk Fjord Golf Klub - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/31647
    lgr
   • Færdigmelding, Bronzehøj 2B, byggesag 17/45992
    lirm
   • Bilag vedr. afregning 1. halvår 2019 + a conto 2. halvår 2019.pdf 19/3530
    jen
   • Ønske om kopi af sagens dokumenter fra Midtjyllands Avis - ønske om supplerende skiltning på Busbjergvej 19/30667
    jho
   • Kontaktoplysninger på HedeDanmark 13/68072
    edg
   • Engvejen 28, 8850 Bjerringbro 19/31621
    vkh
   • Mail fra Bs. med udkast til udlejningsaftale efter særlige kriterier 19/31618
    evg
   • SV: Tilsynsnotat fra Karup Å den 26. juni 2019 19/4758
    flr
   • Tilsynsnotat fra Karup Å den 26. juni 2019 19/4758
    flr
   • Re: Tilsynsnotat fra Karup Å den 26. juni 2019 19/4758
    flr
   • Tilsynsnotat fra Karup Å den 26. juni 2019 19/4758
    flr
   • KPR Towers tilrettede placering af antennemast på Vibækvej 43S, 8800 Viborg (Telcons ref. 5061) 19/16144
    bkb
   • Anmodning om aktindstigt - Kærvænget 10, 8800 Viborg 19/31613
    cts
   • KKIK - Ny kursustilskudsansøgning 2019 18/63385
    lgr
   • Vejdirektoratet orientere om omkørselsrute i forbindelse med spærring af rute 34 Hagebro - Skive vejen 19/31610
    jho
   • Færdigmelding, Tostrupvej 4, nedrivning.pdf 17/19736
    jha
   • Modtaget bemærkninger fra Skive Kommune vedr. indvinding af vand fra Jordbro Engsø og Jordbro å til vanding 19/14229
    dek
   • byggeriogmiljoe@viborg.dk - VS: Ansøgning på opstilling af telt 19/31472
    ekh
   • 09-07-2019 Indsendelse nr 5.pdf 19/26550
    olz
   • Færdigmelding, Vindumvej 115, byggesag 18/18319
    jha
   • 08-07-2019 Indsendelse nr 4.pdf 19/28429
    olz
   • Ansøgning nedsivningsanlæg, Jegstrupvej Vest 122, Viborg 19/31603
    dek
   • jho@viborg.dk - SV: Simon Fonseca Ullits Christensen kender til sagen (haster) 19/26918
    jha
   • sca@com-sol.dk - SV: Falkevej 25, 8800 Viborg 19/26918
    jha
   • bie@viborg.dk - Tilslutningstilladelse - vaskehal - Falkevej 25, Viborg 19/26918
    jha
   • Udbudsmateriale - Bro Mølle 18/11876
    kes
   • Ansøgning jordvarme Løvskal Landevej 225, 8830 Tjele 19/31587
    pibh
   • Botanisk feltundersøgelse af vådområde Ilsø ved Hjorthede 18/30281
    kes
   • Løsning fundet på den din sag med referencenummer I 1905-1443 17/41043
    kt
   • Driftsjournal 2017-2019 13/68072
    edg
   • Færdigmelding af jordvarme, Stærelunden 8, 8800 Viborg 18/57408
    am1
   • Færdigmelding jordvarme Koldkurvej 3, 7470 Karup (ikke fyldstgørelsen) 15/50276
    ag3_slettet_1
   • Supplerende noter til ønske om forbud mod lastbiler på delstrækning af Vesterled i Kvorning 19/16989
    jho
   • Referat styregruppemøde Fælles Faglige Begreber 27. juni 2019 17/57482
    ra1
   • Tilbudsportalen - forespørgsel/sparing i fht modtaget mail om manlende takster grundet fejl i migrering af data fra tidligere Tilbudsportal 19/710
    tni
   • Ansøgning om udledningstilladelse og dispensation fra §3 for bassiner ved Nøddelund 19/31519
    aka
   • Svar fra Tilbudsportalen - forespørgsel/sparing omkring manglende takster mv - grundet fejl i migrering af data 19/710
    tni
   • VS: Anmodning om tildeling af husnummer - anmodning om tildeling af husnummer.pdf 19/31511
    btr
   • VS: Anmodning om tildeling af husnummer 19/31511
    btr
   • Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1587929) 19/31516
    ba4
   • Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1585470) 19/31513
    ba4
   • Orla Jensen klagede over generende røg fra skorstenen Silkeborgvej 17, 8800 Viborg, d. 4.7.2019 12/137226
    pba
   • SV: Skårupvej 46 14/71031
    tms
   • Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1585470) 19/31510
    ba4
   • Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1585064) 19/31507
    ba4
   • Klage over opstillede bænke, borde, parasoller m.v. på Nytov og Hjultorvet m.v. 19/31499
    pch
   • Tak for svaret retur på bemærkninger til tilladelse til kommerciel servicevejvisning til Bogtrykmuseet og Minibyen 19/4135
    jho
   • SV: separering af spildevand og regnvand 15/17615
    peph
   • Re: separatkloakering på Hovedgaden 8, Vejrumbro 15/23719
    peph
   • Udkast til kortlægning af en del af Østerled 39D i Rødkærsbro 18/26079
    pba
   • Bemærkninger til udkast til tilslutningstilladelse af vaskevand til kloak fra RC Beton 17/27673
    edg
   • Færdigmelding, Anlægsgade 2, byggesag 18/57986
    peb
   • Navnløs 3 og 5, Viborg - rettelse af arealer mail.pdf 16/38306
    mehm
   • AndersDahl.Jensen@mjbr.dk - SV: Ny sag til gennemgang efter de brandmæssige forhold og aftale mellem byggesag og beredskabet 19/23782
    jha
   • SV: Forespørgsel vedr. forsyninger/ledninger - ny planlægning for tæt-lav boligbebyggelse ved Teglskjær i Viborg 19/23321
    mnan
   • 08-07-2019 Indsendelse nr 3.pdf 19/17452
    lirm
   • Færdigmelding, Hvamvej 101, byggesag 18/45537
    peb
   • Analyser 04.07.2019 - Vedsø 19/12080
    rg
   • Analyser 04.07.2019 - Nørresø, Kærvænget indre 19/12080
    rg
   • Analyser 04.07.2019 - Nørresø, Kærvænget ydre 19/12080
    rg
   • Analyser 04.07.2019 - Rødding Sø 19/12080
    rg
   • Analyser 04.07.2019 - Ulbjerg Strand 19/12080
    rg
   • analyser 04.07.2019 - Ulbjerg klint 19/12080
    rg
   • 04-07-2019 Indsendelse nr 3.pdf 19/30435
    mbru
   • Analyser 04.07.2019 - Ulbjerg Møllebæk 19/12080
    rg
   • Analyser 04.07.2019 - Mergelgraven 19/12080
    rg
   • Analyser 04.07.2019 - Spejderklinten 19/12080
    rg
   • Rapport AR-19-CA-00842851-01 vedr.Mønsted Dambrug 1220- Indløb 1 att: Klaus Kristensen 19/27125
    tms
   • Analyser 04.07.2019 - Strøsand Bæk 19/12080
    rg
   • Tilsagn om grundkapitall fra Landsbyggefonden 18/42344
    evg
   • Analyser 04.07.2019 - Birke Sø 19/12080
    rg
   • Analyser 06.07.2019 - Ulbjerg Strand 19/12080
    rg
   • Analyser 04.07.2019 Ulbjerg Klint 19/12080
    rg
   • Status for grødeskæring Silkeborg Langsø - Tange Sø 19/6623
    flr
   • Revurdering af miljøgodkendelse - varsel 18/13206
    tms
   • Arbejdstilsynets besøgsrapport pr 01-07-2019, Park og vej - ingen bemærkninger 19/31455
    hbj
   • Skårupvej 66, 9500 Hobro prod. arealer B18-037_sksit1_010719.pdf 19/31453
    jg1
   • Husdyrgødning_Skårupvej66.pdf 19/31453
    jg1
   • miljoekonsekvensrapport_Skårupvej 66, 9500.pdf 19/31453
    jg1
   • Skårupvej 66, 9500 Hobro, Skema_206351.pdf 19/31453
    jg1
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Bombesvarelse 09-07-2019 09_11_34.pdf 18/29876
    jha
   • ekh@viborg.dk - Mangler supplerende materiale_ Opstilling af telt på sportspladsen ved Tjelecenteret 19/31472
    ekh
   • nyt varsel til nye ejere 13/61227
    peph
   • nyt varsel til ny ejer 15/22686
    peph
   • Bombesvarelse 09-07-2019 15_27_31.pdf 18/49763
    lirm
   • Bombesvarelse 09-07-2019 15_07_10.pdf 18/59480
    lirm
   • 09.07.2019 Ibrugtagningstilladelse til enfamiliehus. Søakset 12, 8800 Viborg.pdf 18/59480
    lirm
   • Tlf. samtale med politiets tvangsbødekontor 17/37726
    dhb
   • 09-07-2019 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_Opføre tilbygning samt ombygge vinkelbygning._Drosselvej 16 8800 Viborg 19/22838
    olz
   • Bombesvarelse 09-07-2019 19_04_28.pdf 19/22838
    olz
   • Orientering og kopi af tilladelse til naboer - Viborg Kommune - Afgørelse i byggesag vedr. Nymarksvej 8, 8800 Viborg.msg 19/8736
    jno
   • Orientering og kopi af tilladelse til naboer - Viborg Kommune - Afgørelse i byggesag vedr. Nymarksvej 8, 8800 Viborg.msg 19/8736
    jno
   • Orientering og kopi af tilladelse til naboer - Viborg Kommune - Afgørelse i byggesag vedr. Nymarksvej 8, 8800 Viborg.msg 19/8817
    jno
   • Orientering og kopi af tilladelse til naboer - Viborg Kommune - Afgørelse i byggesag vedr. Nymarksvej 8, 8800 Viborg.msg 19/8817
    jno
   • Bombesvarelse 09-07-2019 17_00_24.pdf 19/8817
    jno
   • BR18 Byggetilladelse til at_opføre dobbelthus med carporte og udhuse delnr. 4 og 5_Nymarksvej 8 8800 Viborg_2019-07-09.pdf 19/8817
    jno
   • Bombesvarelse 09-07-2019 16_55_48.pdf 19/8736
    jno
   • BR18 Byggetilladelse til at_opføre dobbelthus med carporte og udhuse delnr. 2 og 3_Nymarksvej 8 8800 Viborg_2019-07-09.pdf 19/8736
    jno
   • 09-07-2019 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_ændre enfamiliehus til 2 beboelser_Brovej 5A 9500 Hobro 19/2670
    olz
   • Bombesvarelse 09-07-2019 16_36_44.pdf 19/2670
    olz
   • 04-07-2019 Mail fra Hans Jørn Laursen til Leoni Advokater vedr. byggetilladelse til Vexa Ejendomme ApS.msg 19/8736
    jno
   • 04-07-2019 Mail fra Hans Jørn Laursen til Leoni Advokater vedr. byggetilladelse til Vexa Ejendomme ApS.msg 19/8817
    jno
   • varsel om påbud 16/30145
    peph
   • Brudelyset 1 - sender købsaftale til underskrift hos køber 19/30751
    hbl
   • Mail med Brev fra miljøtilsynet den 9-7-2019, Romlundvej 41, 8831 Løgstrup 13/68072
    edg
   • Anmeldelse af fårehold - Lergravsvej 11, 8830 Tjele 19/20534
    idal
   • Opfølgning på miljøtilsyn - Lergravsvej 11, 8830 Tjele 19/20534
    idal
   • Bombesvarelse 09-07-2019 14_58_37.pdf 19/24079
    mbru
   • Kvittering ansøgning jordvarme Aarestrupvej 65, 7470 Karup 19/30008
    ag3
   • 09.07.2019_Byggetilladelse til at_opføre et drivhus samt lovliggøre carport og brændeskur_Bjerringholmvej 2 8800 Viborg.pdf 19/24079
    mbru
   • Kvittering ansøgning 19/31667
    ag3
   • Brev om mangler inden endelig ibrugtagning_Vævervej 4 8800 Viborg_2019-07-09.pdf 18/31200
    peb
   • 09.07.2019 Byggetilladelse til enfamiliehus. Skibelundvej 33 8850 Bjerringbro.pdf 19/22273
    lirm
   • Bombesvarelse 09-07-2019 14_32_41.pdf 19/22273
    lirm
   • Dunhammeren 21 - sender købsaftale til underskrift hos køber 19/31609
    hbl
   • Svar til Kystdirektoratet vedrørende anmeldelse af autocampere på Viborg Sejlklubs parkeringsplads, Hjarbæk 15/61081
    bie
   • Nabohøring - ansøgning om § 16a miljøgodkendelse Ø. Børstingvej 6, 7850 Stoholm 19/24784
    fil
   • Bombesvarelse 09-07-2019 14_12_13.pdf 18/31200
    peb
   • Bombesvarelse 09-07-2019 14_10_12.pdf 19/6328
    mbru
   • Booking af børneskoven i Bruunshåb den 15. august kl. 9-11.30 18/61066
    ip3
   • Præstetoften 14 - sender købsaftale til underskrift hos køber 19/31608
    hbl
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/31654
    vkh
   • [Sagsnr.:19/31647] Hjarbæk Fjord Golfklub - Kvittering på 2 ansøgninger om kursustilskud 2019 19/31647
    lgr
   • Bombesvarelse 09-07-2019 13_28_01.pdf 17/45992
    lirm
   • Bombesvarelse 09-07-2019 13_20_50.pdf 19/30110
    mbru
   • Jordvarme, Løvskal Landevej 225 19/31587
    ag3
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/31621
    vkh
   • Kopi af sagens dokumenter til Midtjyllands Avis - ønske om supplerende skiltning på Busbjergvej 19/30667
    jho
   • Bombesvarelse 09-07-2019 13_02_51.pdf 19/26550
    olz
   • Fremsendelse af dokumenter ifm. aktindsigt på Kærvænget 10, 8800 Viborg 19/31613
    cts
   • Bombesvarelse 09-07-2019 12_35_01.pdf 19/14057
    olz
   • Bombesvarelse 09-07-2019 12_27_09.pdf 19/18924
    lirm
   • [Sagsnr.:18/63385] KKIK - Kvittering på 1 kursusansøgning 2019 18/63385
    lgr
   • Accept til omkørselsrute i forbindelse med spærring af rute 34 Hagebro - Skive vejen 19/31610
    jho
   • Bombesvarelse 09-07-2019 12_10_39.pdf 17/19736
    jha
   • 09.07.2019 Kvitteringsbrev vedr. tilbygning. Henrik Gerners Vej 7, 8800 Viborg.pdf 19/22350
    lirm
   • Bombesvarelse 09-07-2019 11_55_53.pdf 19/22350
    lirm
   • Svar om afhjælpning af problemer med gennemkørende lastbiler på delstrækning af Vesterled i Kvorning 19/16989
    jho
   • Bombesvarelse 09-07-2019 11_50_31.pdf 18/18319
    jha
   • 09-07-2019 Byggetilladelse til at_opføre en tilbygning til bolig_Vinkelvej 265 8800 Viborg 19/11921
    olz
   • Bombesvarelse 09-07-2019 11_39_52.pdf 19/11921
    olz
   • SV: Nordre ringvej 19 18/49383
    fil
   • Accept via BOM 18/60227
    pibh
   • Kopi til ejer og rådgiver pr. mail 18/60227
    pibh
   • Bombesvarelse 09-07-2019 11_29_45.pdf 19/19635
    mbru
   • Botanisk feltundersøgelse af vådområde Ilsø ved Hjorthede 18/30281
    kes
   • Accept 18/60227
    pibh
   • Møllevej 7, 7800 Skive, foroffentliggørelse af miljøansøgning 19/29023
    jg1
   • 09.07.2019 Kvitteringsbrev vedr. opførelse af enfamiliehus. Nøkkerosen 8, 8800 Viborg.pdf 19/26785
    lirm
   • Bombesvarelse 09-07-2019 11_14_56.pdf 19/26785
    lirm
   • Bombesvarelse 09-07-2019 11_11_27.pdf 16/26954
    jno
   • 09-07-2019_Ændret anvendelse af lagerbygning, Farvevej 23B, 8800 Viborg.pdf 19/25116
    ekh
   • Bombesvarelse 09-07-2019 10_56_14.pdf 19/25590
    mbru
   • Tjekliste 19/26681
    pibh
   • Tilsynsbrev - med sikker digital post 19/26681
    pibh
   • Åkanden 29 - sender faktura til køber 19/18975
    hbl
   • Bombesvarelse 09-07-2019 10_46_15.pdf 19/14292
    mbru
   • Bombesvarelse 09-07-2019 10_04_12.pdf 18/39303
    jha
   • Socialtilsyn Midt - Guldblommevej 1 og Guldblommevej 14-16 - forespøgsel i fht indberetninger 19/710
    tni
   • Aarestrupvej 67, 7470 Karup - nyt husnummer 19/31511
    btr
   • Åkanden 25 - sender faktura til køber 19/17094
    hbl
   • [Sagsnr.:19/31501] - [Dok.nr.:254021/19] Samlet aktindsigt 19/31501
    sfc
   • Undeliverable: [Sagsnr.:19/31501] - [Dok.nr.:254021/19] Samlet aktindsigt 19/31501
    sfc
   • Tilsynsbrev 19/26681
    pibh
   • Åkanden 30 - sender faktura til køber 19/20745
    hbl
   • Kvittering for ansøgning 19/31519
    aka
   • Tilladelse til kommerciel servicevejvisning til Mammen og Omegns Hundeklub 19/21317
    jho
   • Bombesvarelse 09-07-2019 10_08_53.pdf 19/27697
    mbru
   • 09.07.2019_Byggetilladelse til at_bygge redskabsrum i forlængelse af eksist. bygning_Enebærvej 12 8850 Bjerringbro.pdf 19/27697
    mbru
   • 09-07-2019_Kvitteringsbrev_ændre placering af slangevinder_Lundborgvej 25 8800 Viborg.pdf 19/19732
    ekh
   • Bombesvarelse 09-07-2019 10_00_38.pdf 19/19732
    ekh
   • 09.07.2019 Byggetilladelse til nyt stuehus. Højmarken 16, 8830 Tjele.pdf 19/25975
    lirm
   • Bombesvarelse 09-07-2019 09_53_27.pdf 19/25975
    lirm
   • Bombesvarelse 09-07-2019 09_35_21.pdf 19/23782
    jha
   • Bombesvarelse 09-07-2019 09_29_54.pdf 18/22376
    jno
   • Svar på ønske om handicap P-plads på P-pladsen ud for nummer 218 19/22929
    jho
   • VGF - Spørgsmål til lokaletilskudsregnskab 2018 18/42375
    lgr
   • Mail med Brev fra miljøtilsynet på Genbrugspladsen Houlkærvænget 13/80796
    edg
   • Rykker for bemærkninger fra Energi Viborg Spilevand 17/27673
    edg
   • Bombesvarelse 09-07-2019 08_44_27.pdf 18/57986
    peb
   • Bombesvarelse 09-07-2019 08_35_41.pdf 18/37256
    peb
   • 09.07.2019 Byggetilladelse til enfamiliehus. Birkesøvej 15, 7850 Stoholm Jyll.pdf 19/19480
    lirm
   • Bombesvarelse 09-07-2019 08_26_16.pdf 19/19480
    lirm
   • Bombesvarelse 09-07-2019 08_23_59.pdf 18/45537
    peb
   • Revurdering af miljøgodkendelse 18/13206
    tms
 • 08.07.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Strategi for det videre arbejde med Masterplanen - Obs: Svar udbedes om kommunernes deltagelse i arbejdet med de enkelte fokusområder 19/1062
    kes
   • Supplerende materiale ved færdigmelding. Søakset 12, 8800 Viborg 18/59480
    lirm
   • byggeriogmiljoe@viborg.dk - VS: Brandteknisk tilladelse til Go'on Viborg, Fabrikvej 16A, 8800 Viborg 19/15387
    jha
   • Klage over vedtagelse af lp 513.pdf 19/31270
    llk
   • Høringssvar fra Viborg Stiftsøvrighed m.fl. 18/40549
    rak
   • SV: HASTER VS: Din projektansøgning lukkes i Tast-selv service 17/13996
    kes
   • Billeder af gendannet flydelag - Herredsvejen 193, 9500 Hobro 19/25835
    xkk
   • Telefonnotat fra samtale med ejer af pizzaria 18/38405
    bie
   • Færdigmelding, Herredsvejen 37, byggesag 19/15014
    olz
   • Tilbagemelding fra Vibohøj 17/49137
    eb2
   • Tidspunkt for projektgodkendelse 18/32391
    rak
   • Færdigmelding, Herredsvejen 29B, byggesag 19/14993
    olz
   • Fortsat vedrørende mulighed for antennemast på Vibækvej 43S, 8800 Viborg (Telcons ref. 5061) 19/16144
    bkb
   • VS: Ansøgning om opkørsel til ny indkørsel på Kirkebækvej 33, 8800 Viborg. 19/31405
    av4
   • RE: Tilbud på udarbejdelse af støjrapport til belysning af byggemulighed i delomr. I, LP 436 19/31401
    janb
   • SV: Grundlæggende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 16/6357
    9mr
   • Nøkkerosen 18 - tinglyst skøde 19/19449
    hbl
   • SV: Bjørneklo syd for Mariendalsvej / Køreteknisk anlæg / Morsøvej i Viborg 18/36887
    jsni
   • Dunhammeren 23 - tinglyst skøde 19/2643
    hbl
   • Ansøgning om vandindvinding fra Jordbro Å til markvanding 19/31378
    flr
   • Mail fra ansøger med redegørelse og fotos af forhold forud for ibrugtagningstilladelse, Viborg bankocenter, Vævervej 4, 8800 Viborg 18/31200
    peb
   • Revurdering af miljøgodkendelse - varsel 18/13206
    tms
   • TILBUD: ”Tekniske forundersøgelser af vådområdeprojekt ”Korreborg Bæk” 19/11953
    kes
   • Svar fra Martin som ønsker kontaktoplysninger til Region Midt 18/25537
    flr
   • Rapport AR-19-CA-00843073-01 vedr.Alskov Dambrug 1100 - Indløb 1 att: Jens Peder Jøker Trachsel 19/2426
    tms
   • Rasmus Neiiendam kvitterer for informationer vedr. Tapdrupvej 60 19/20609
    msb
   • Fra Energi Viborg Vand: Svar på forespørgsel vedr. forsyning/ledninger - lokalplan nr. 534 for Brofæstet i Viborg Baneby 19/30982
    rgn
   • SV: Velds Møllebæk, Projektaftale med Lbnr 8, 9 0g 10 18/8118
    kes
   • SV: Velds Møllebæk lbnr 14 18/8118
    kes
   • Klage over dispensation til fjernelse af hede 19/31363
    aka
   • Klagekvittering 19/31363
    aka
   • Betalingskvittering 19/31363
    aka
   • Revas tilsendes partshøring og varsling af påbud om bekæmpelse af kæmpebjørneklo på dine arealer 18/6195
    hani
   • Ansøgning om ny Arkivbygning Flyvestation Karup 19/30968
    ba4
   • rettelse, Fallesgårdevej 9, 7470 Karup 19/16723
    mbp
   • Mulighed for læskure, Fallesgårdevej 9, 7470 Karup 19/16723
    mbp
   • Bjørneklo - Ubekæmpede individer syd for Køreteknisk anlæg 18/36887
    jsni
   • Korreborg Bæk - udbetalt kr. 22.910 kr. for udlæg for erstatning 16/15065
    let
   • Lånum og Daugbjerg Renseanlæg nedlagt 26/6 og 5/7 - 2019. 19/31350
    tms
   • Lånum og Daugbjerg Renseanlæg nedlagt 26/6 og 5/7 - 2019. 19/31348
    tms
   • Mail modtaget 17/44834
    let
   • SV: Ansøgning om udskiftning af virkemidler ifm. forundersøgelse af restaureringsindsats i vandområde o8857_b (Skravad Bæk i Viborg kommune) 17/44834
    let
   • Bemærkninger retur - Tilladelse til kommerciel servicevejvisning til Bogtrykmuseet og Minibyen 19/4135
    jho
   • Præcisering af placering for betonklods på forbindelsessti mod Liseborg Hegn 19/30573
    jho
   • HMN GasNets høringssvar 18/32391
    rak
   • Klage oprettet i Klageportalen af Dansk Botanisk Forening 19/13133
    dhb
   • Sikker mail: Skriv til Viborg Kommune\Brev til kommunen [Autotitel=2019A07A06A14B53B45B551761] [Ref.nr.=29ecf4e80b2041798770e4dbc1dde968][p=1588018,v=672,c=+WAj+IKTqTRna499a2eBvLIJ1hc=] 16/30025
    peph
   • Re: VM i MTB i Viborg 19/31268
    av4
   • 08-07-2019 Indsendelse nr 3.pdf 19/28429
    olz
   • Re: VS: Rindsholmvej 79, Viborg 19/30877
    sfc
   • KL sender invitation til K98-møder ifm. økonomiforhandlingerne 18/166
    alm
   • Naturvurderinger på nyt regulativforslag for Skive Å 18/3391
    flr
   • Ny strategiplan for Midttrafik 2021-2024 - høring 16/36387
    majoh
   • Dokumentation for sløjfning af boring på Egebjergvej 44 - juli 2019 17/48243
    joo
   • 05-07-2019 Indsendelse nr 2.pdf 19/30565
    ekh
   • Kommunal biogødning til: Lille Møllevej 14, Bjerringbro 15/47497
    xkk
   • Dokumentation for sløjfning af boring på Dåsbjergvej 48 13/51257
    joo
   • Rapport vedr.Bjerringbro Vandværk Nord - Vandværket - juli 2019 12/27926
    joo
   • 06-07-2019 Indsendelse nr 3.pdf 19/25393
    lirm
   • 05-07-2019 Indsendelse nr 4.pdf 19/26621
    lirm
   • Re: Aktindsigt i vindmølleplanlægning ved Vinge - mail 1 af 4 19/30907
    rak
   • VS: Orientering om lokaliseret, Industrivej 18, 8830 Tjele 19/31301
    pba
   • VS: Orientering om lokaliseret, Østergade 6A-F, 8860 Tjele 19/31299
    pba
   • VS: Orientering om lokaliseret, Veds Møllevej 2, 8830 Tjele 19/31295
    pba
   • Anmeldelse af_jordflytning_Erik Glippings Vej 6-8, 8800 Viborg 2.400 ton kat 1 16/58764
    pba
   • bie@viborg.dk - SV: Vaskehallen, Falkevej 25, Viborg - tagvand 19/15387
    jha
   • 05-07-2019 Indsendelse nr 4.pdf 19/25615
    lirm
   • mbp@viborg.dk - SV: Ny tankstation på jordforurenet grund Fabrikvej 16A 8800 Viborg. Sagen ligger i Acadre nr. 19/15387 19/15387
    jha
   • Underskrevet GBR 92 aftale vedrørende skolebusplanlægning i Viborg Kommune 19/30577
    majoh
   • Svar retur fra Grundejerforening om handicap P-plads på P-pladsen ud for nr. 218 19/22929
    jho
   • 05-07-2019 Indsendelse nr 3.pdf 19/28863
    lirm
   • Midtjyllands Avis spørger til henvendelse om supperende skilte på Busbjervej 19/30667
    jho
   • Kirkebækvej 19/31268
    av4
   • Orientering fra Landsbyggefonden om forventet kapitaltilførsel 19/14843
    evg
   • Ansøger indsender situationsplan og beredskabsplan - Vinkelvej 160, 8800 Viborg 19/24402
    clp
   • Sivet, Arnbjerg - M.H. Huse Viborg ApS - bank meddeler at købesum er indbetalt 19/9624
    hbl
   • Re: Sivet 1 - byggemodningsbidrag og vejadgang 19/9624
    hbl
   • Svar på spørgsmål til ansøgning om anlæg af vej inden for 100 m fra gravhøj på Busbjergvej 66 19/17367
    anbs
   • DRIKKEVAND - Sparkær Vandværk - pestidanalyse - juli 2019 12/38724
    joo
   • Hindbærkrattet 131 - tinglyst skøde 19/16741
    hbl
   • DRIKKEVAND - Dalsgård Vandværk - pesticidanalyse - juli 2019 13/50184
    joo
   • Mail fra Bs. med ændringer i projektet 19/31267
    evg
   • Rapport råvandskontrol fra Skelhøje DGU 66.1314 B3 - juli 2019 13/72085
    joo
   • Rapport Drikkevandskontrol, afgang vandværk fra I/S Skelhøje Vandværk - juli 2019 13/72085
    joo
   • Præsentationsbilag Arealklassifikation 18/30281
    kes
   • Rapport vedr.Bjerringbro Vandværk - Bjerringbyvej 39, taphane - juli 2019 12/27926
    joo
   • Palleshøje 39 - køber returnerer underskrevet købsaftale 19/31135
    hbl
   • Analyseresultater - Rapport AR-19-CA-00843583-01 vedr.2231900009 Energi Viborg Søndermarksvej att: Sofie Heilskov Nielsen (SHNL) 19/13148
    mbp
   • Udpegning til 1-års eftersyn, Afdeling 40, Sct. Ibsgård, Boligselskabet Sct. Jørgen 12/54323
    evg
   • DDS Birke Stohholm - Bilag til lokaletilskud regnskab 2018 17/57389
    lgr
   • Konsekvensvurdering af udledning (udkast) 14/61755
    tms
   • Rapport vedr.Mammen Bys Vandværk - Søndervang 13, taphane - juli 2019 12/56585
    joo
   • Rapport vedr.Iglsø Vandværk - Vandværket - juli 2019 12/145432
    joo
   • TVC svarer Torben, at de vil undersøge rette sagsøger 18/34426
    jyh
   • Rapport vedr.Iglsø Vandværk - DGU 65.0584 - juli 2019 12/145432
    joo
   • Rapport vedr.Gammelstrup Vandværk - Vandværket - juli 2019 12/113992
    joo
   • Kortlægning af dataplaceringskrav i danske love, bekendtgørelser og administrative bestemmelser 19/31266
    pj
   • Rapport vedr.Iglsø Vandværk - DGU 65.1151 - juli 2019 12/145432
    joo
   • Forretningsbetingelser v/ TVC 18/34426
    jyh
   • Rapport vedr.Fly Vandværk - Åkjærvej 17, taphane - juli 2019 12/16049
    joo
   • Granvænget 25, 7850 Stoholm - vedr. sags nr. 2018 0635 .msg 18/27989
    lirm
   • Rapport vedr.Kjeldbjerg Vandværk - Harald Kiddes Vej 26, taph. - juli 2019 12/16047
    joo
   • Rapport vedr.Fly Vandværk - Solgårdsvej 38, taphane - juli 2019 12/16049
    joo
   • Fremtidig regulering af vandindvinding på Hørup Mølle Dambrug 19/15174
    tms
   • 03-07-2019 Supplerende materialer til byggesagen - Brunbankevej 13, 8800 Viborg 19/17027
    olz
   • 06-07-2019 Indsendelse nr 4.pdf 19/19295
    lirm
   • 05-07-2019 Indsendelse nr 3.pdf 19/19295
    lirm
   • Modtaget bilag vedr. Rykker - afregning lokaletilskud 2018 19/8251
    ifi
   • Rapport vedr.Grønkær Vandværk. Ledningsnet - juli 2019 13/36235
    joo
   • Automatisk svar: HASTER VS: Din projektansøgning lukkes i Tast-selv service 17/13996
    kes
   • Din projektansøgning lukkes i Tast-selv service 17/13996
    kes
   • 05-07-2019 Indsendelse nr 2.pdf 19/27143
    olz
   • Lbnr 4, underskrevet projektaftale Lbnr 4, Christian Christensen.pdf 18/8118
    kes
   • Spøregsmål og svar fra Kabinetssekretariatet om udsendelse aft elegram ved 60 års bryllupsdag 19/1167
    kemn
   • Tilbagemelding fra Psykiatriområdet 17/49137
    eb2
   • Klejtrup sø, muligt fosforvådområde 19/31245
    kes
   • ang. VGF 18/64440
    8ks
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Bombesvarelse 08-07-2019 10_29_44.pdf 18/59480
    lirm
   • Opfølgning efter færdigmelding af enfamiliehus. Søakset 12, 8800 Viborg.pdf 18/59480
    lirm
   • _Byggetilladelse til at_opføre et salgstankanlæg_Fabrikvej 16A 8800 Viborg_2019-07-08.pdf 19/15387
    jha
   • Brandteknisk tilladelse til tankstation Fabrikvej 16A 8800 Viborg (005).pdf 19/15387
    jha
   • Bombesvarelse 08-07-2019 16_09_58.pdf 19/15387
    jha
   • Kopi af brev med naboorientering vedr. ansøgning om antennemast på Ormstrupvej 28, 8850 Bjerringbro (Site J0827 Ormstrup Gods) 19/24752
    bkb
   • Orientering af nabo om ansøgning om antennemast på Ormstrupvej 28, 8850 Bjerringbro 19/24752
    bkb
   • Svar vedr. udvidelse af altan - Søbakken 3, 8800 Viborg 19/22086
    jno
   • Bombesvarelse 08-07-2019 15_26_24.pdf 19/25678
    mbru
   • Høring af udkast til Tilladelse til krydsning af Kvosted Bæk med styret underboring 19/31378
    flr
   • Bombesvarelse 08-07-2019 14_45_09.pdf 19/15014
    olz
   • Bombesvarelse 08-07-2019 14_44_02.pdf 18/64575
    mbru
   • 08.07.2019_Byggetilladelse til at_opføre et skur_Søvej 22 9500 Hobro.pdf 18/64575
    mbru
   • Bombesvarelse 08-07-2019 14_37_17.pdf 19/14993
    olz
   • 08.07.2019 Opfølgning efter færdigmelding af enfamiliehus. Stærelunden 15, 8800 Viborg.pdf 18/46082
    lirm
   • Bombesvarelse 08-07-2019 14_34_14.pdf 18/46082
    lirm
   • 08-07-2019 Byggetilladelse til at_opføre stuehus_Røddingvej 16 8830 Tjele 18/64567
    olz
   • Bombesvarelse 08-07-2019 14_30_17.pdf 18/64567
    olz
   • Nøkkerosen 18 - sender tinglyst skøde til køber 19/19449
    hbl
   • Revurdering af miljøgodkendelse - opfølgning på varsel. 18/13206
    tms
   • Partshøring og varsel om påbud vedr. kæmpebjørneklo på matr. nr. 6ab Hjermind By, Hjermind 19/31382
    aka
   • Dunhammeren 23 - sender tinglyst skøde til køber 19/2643
    hbl
   • Offentliggørelsesskema 2019 - Hvidevej 22, 8800 Viborg 19/20309
    kkg
   • Bombesvarelse 08-07-2019 14_01_33.pdf 19/12333
    mbru
   • Lbnr 13 - skema til godkendelse 18/41652
    let
   • Landzoneafgørelse til tilbygning til arkivbygning på Herningvej 30, 7451 Sunds 19/30968
    ba4
   • Hindbærkrattet 131 - sender tinglyst skøde til køber 19/16741
    hbl
   • Landzonetilladelse til tilbygning til bygning 452, Herningvej 30, 7470 Karup 19/30968
    ba4
   • Kontrakt fra Ilsøvej 29, 8850 Bjerringbro 17/22078
    xkk
   • Tilsynsbrev og -rapport - Brandstrup Søvej 9, 8840 Rødkærsbro 19/25544
    idal
   • Hindbærkrattet 97 - sender købsaftale til underskrift hos køber 19/31358
    hbl
   • Behov for yderligere bekæmpelsesindsats 18/53725
    jsni
   • Kontaktoplysninger til Region Midt er send til Martin 18/25537
    flr
   • Bombesvarelse 08-07-2019 13_18_30.pdf 19/28823
    mbru
   • 07.08.2019_Nedrivningstilladelse til at_Nedrive bygning_Skovbrynet 7 8850 Bjerringbro.pdf 19/28823
    mbru
   • VS: Lovlig forurening af Jordbro å? 18/25537
    flr
   • Kvittering til Martin Bay Kristensen 18/25537
    flr
   • Sender: Projektgr_44m_42m_41m_040719 18/30281
    kes
   • Fremsendelse af klage til Flyvestation Karup vedr. Ny ILS 19/31363
    aka
   • Projektgrænse EFU 18/30281
    kes
   • MK Haveservice tilsendes mail vedr. bekæmpelse af kæmpebjørneklo 18/6195
    hani
   • Udtalelse om mulighed for at bygge på Hobrovej 36, 9632 Møldrup 19/26129
    anbs
   • Bombesvarelse 08-07-2019 12_32_39.pdf 19/30703
    jha
   • Bombesvarelse 08-07-2019 12_20_34.pdf 18/37120
    lirm
   • Svar retur på bemærkninger til tilladelse til kommerciel servicevejvisning til Bogtrykmuseet og Minibyen 19/4135
    jho
   • Partshøring og varsel om påbud om bekæmpelse af kæmpebjørneklo på matr. nr. 2e Karup By, Karup 19/31340
    aka
   • Bombesvarelse 08-07-2019 12_02_40.pdf 19/30718
    lirm
   • Offentliggørelsesskema 2019 - Hørup Møllevej 1, 9632 Møldrup 19/14753
    xkk
   • Bombesvarelse 08-07-2019 11_33_57.pdf 18/37663
    lirm
   • Ansøgning om tidsfristforlængelse ifm. forundersøgelse af restaureringsindsats i vandområde o8857_b (Skravad Bæk i Viborg kommune) 17/44834
    let
   • Opfølgning på svar om betonklods fra forbindelsessti mod Liseborg Hegn 19/30573
    jho
   • Naturvurderinger på nyt regulativforslag for Skive Å 18/3391
    flr
   • Bombesvarelse 08-07-2019 11_20_58.pdf 19/28367
    mbru
   • Bombesvarelse 08-07-2019 11_19_31.pdf 19/28429
    olz
   • Korrektion - REMA-1000 butik får adressen Arnbjerg Centret 3 16/49665
    anp
   • Bombesvarelse 08-07-2019 11_08_18.pdf 19/25004
    mbru
   • 08.07.2019_Byggetilladelse til at_lukke eksisterende svalegang_Kildedalsvej 12 8832 Skals.pdf 19/25004
    mbru
   • Bombesvarelse 08-07-2019 11_03_17.pdf 19/30565
    ekh
   • Bombesvarelse 08-07-2019 11_01_02.pdf 19/26412
    mbru
   • 08-07-2019_BR18 Byggetilladelse til at godkende flugtvejs- og pladsfordelingsplaner ifm Revlingefesten 2019_Rugvænget 2 9632 Møldrup.pdf 19/25946
    ekh
   • Bombesvarelse 08-07-2019 10_43_20.pdf 19/25946
    ekh
   • Placering af varmepumpe ved Viborg 19/31313
    rak
   • 08-07-2019 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_lovliggøre overdækning, udhus og drivhus_Brunbankevej 13 8800 Viborg 19/17027
    olz
   • Bombesvarelse 08-07-2019 10_31_17.pdf 19/17027
    olz
   • Bombesvarelse 08-07-2019 10_20_50.pdf 19/26621
    lirm
   • Udkast til habitatkonsekvensvurdering 14/61755
    tms
   • Fremsendelse af partshøring og varsling af påbud 19/16629
    jsni
   • Fremsendelse af partshøring og varsling af påbud 19/16629
    jsni
   • Fremsendelse af partshøring og varsling af påbud 19/16629
    jsni
   • § 15 afgørelse Svinget 12, 9620 Aalestrup 19/29927
    jg1
   • Miljøstyrelsen. Ansøgning om reduktion af skovbyggelinje 18/31530
    janb
   • Bombesvarelse 08-07-2019 09_53_00.pdf 19/25615
    lirm
   • Afklaring: Krav om beholderalarm og beholderkontrol hvert 5. år - Tange Søvej 83, 8840 Rødkærsbro 19/20580
    idal
   • Bombesvarelse 08-07-2019 09_50_53.pdf 19/28906
    mbru
   • A/B Idrætsforening - Vedr. udlejning af klublokale samt årsopgørelse vand 2018 17/60638
    lgr
   • Tak for svar på spørgsmål til ansøgning om anlæg af vej inden for 100 m fra gravhøj på Busbjergvej 66 19/17367
    anbs
   • Bombesvarelse 08-07-2019 09_33_36.pdf 19/25949
    mbru
   • Landzonetilladelse til renovering af legeplads m.m. ved Ulbjerg Stadion 19/26947
    ba4
   • Svar til Midtjyllands Avis - ønske om supplerende skiltning på Busbjergvej 19/30667
    jho
   • Landzonetilladelse til legeplads m.m. ved Ulbjerg Stadion 19/26947
    ba4
   • Bombesvarelse 08-07-2019 09_20_37.pdf 19/19295
    lirm
   • 08.07.2019 Erindring om frist vedr. lovliggørelse - Gl. Århusvej 274B, 8800 Viborg.msg 17/49125
    mie
   • Svar til ansøger - Vinkelvej 160, 8800 Viborg 19/24402
    clp
   • jha@viborg.dk - Dispensation til en kontorbygning i et industriområde. P-plads og afstand til egen skel 19/31159
    jha
   • jha@viborg.dk - Dispensation til en kontorbygning i et industriområde. P-plads og afstand til egen skel 19/31159
    jha
   • Hindbærkrattet 101 - kvitterer for købesum, nu klar til tignlysning 19/18116
    hbl
   • Vedr. mulighed for at søge tilskud fra Naturstyrelsen til at grave sø (Sundvej 92, Skals) 19/24944
    bkb
   • Dispensation lokalplan 363_Doknr251159-19_v1.pdf 19/31159
    jha
   • Spørgsmål vedr. opstillet container til skrot ved Nørreådalens friskole 19/26010
    ba4
   • Dispensation lokalplan 363_Doknr251159-19_v1.pdf 19/19944
    jha
   • Dispensation lokalplan 363_Doknr251159-19_v1.pdf 19/19944
    jha
   • Dispensation lokalplan 363_Doknr251159-19_v1.pdf 19/19944
    jha
   • Bombesvarelse 08-07-2019 08_38_49.pdf 19/19944
    jha
   • Fremtidig regulering af vandindvinding på Hørup Mølle Dambrug 19/15174
    tms
   • HASTER VS: Din projektansøgning lukkes i Tast-selv service 17/13996
    kes
   • SV: klejtrup sø 19/31245
    kes
 • 05.07.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Mail fra Erik Arkitekter - tolkning af støjvolde Taphede 19/1787
    anp
   • Støjkort Taphede - som dxf fra Niras 19/1787
    anp
   • Niras sender nye støjkort for Taphede uden Hærvejsmotorvej 19/1787
    anp
   • Opfølgende mail fra Jim Rasmussen vedr. økologiske forbindelseslinje i Taphede 19/1787
    anp
   • Mail fra Jim Rasmussen vedr. lavbundsareal ved Langmosen mod nordøst i Taphede 19/1787
    anp
   • Mail fra Erik Arkitekter - materialer ikke overvejet ved Taphede Nord (Randersvej 77) 19/1787
    anp
   • 3D illustrationer af bebyggelse i Taphede Nord for Randersvej 19/1787
    anp
   • Revideret illustrationsplan - Taphede Nord v/Randersvej 77 19/1787
    anp
   • Vedr. byggesag på Busbjergvej 66, 8850 Bjerringbro 19/17367
    anbs
   • Ansøgning om anlæg af vejstrækning inden for 100 m fra gravhøj på Busbjergvej 66 19/17367
    anbs
   • Neddækning af hvalpenet 2 - Nørrehedevej 15, 8800 Viborg 19/18110
    xkk
   • Neddækning af hvalpenet 1 - Nørrehedevej 15, 8800 Viborg 19/18110
    xkk
   • SV: SV: Indvielse af Jordbro Engsø - søndag den 25. august 2019 kl. 10.00 – ca. 10.45. 15/60975
    jrs
   • Kvittering for ansøgning om tilskud fra friluftsordningen 16/54179
    jrs
   • ekh@viborg.dk - VS: Ansøgning opstilling af telte mv. 19/25946
    ekh
   • Geo og miljø rapport, Koldingvej mfl. 19/31225
    mbp
   • Jordhåndteringsplan Kloakseparering Koldingvej m.f. 19/31225
    mbp
   • Klage over lugt den 3/7-2019 19/10540
    edg
   • Konfliktsøgning 19/26129
    anbs
   • Mail fra Boligselskabet Sct. Jørgen om omplacering af Kunst til anlægget i Bjerringbro 18/53646
    heg
   • 05-07-2019 Supplerende materialer til byggesagen - Sendt pr. mail. 19/27856
    olz
   • Udløb af klageperiode for tilladelse til vandløbsprojekt med udlægning af gydegrus i Karup Å 19/7147
    flr
   • Materiale til færdigmelding - ibrugtagningstilladelse, Vævervej 4, 8800 Viborg - Indsendelse 13.pdf 18/31200
    peb
   • kvittering for oprettelse af nemkonto til cvr 39756838.pdf 17/17735
    ta
   • VS: Oplysning om NemKonto folderoid=152 17/17735
    ta
   • Gørup Enge 19/9500
    flr
   • mail fra EVV-S -Kloakering af Falkevej 25 18/59642
    bie
   • VS: Ansøgning om flytning af kummer på Gylfesvej [DLAP-DK-WorkSite.FID9431451] 19/31195
    sfc
   • VS: Ansøgning om flytning af kummer på Gylfesvej - Ansøgning om flytning af plantekummer.pdf 19/31195
    sfc
   • VS: Ansøgning om flytning af kummer på Gylfesvej - Bilag 3.pdf 19/31195
    sfc
   • VS: Ansøgning om flytning af kummer på Gylfesvej - Bilag 1.pdf 19/31195
    sfc
   • VS: Ansøgning om flytning af kummer på Gylfesvej - Bilag 2.pdf 19/31195
    sfc
   • VS: Ansøgning om flytning af kummer på Gylfesvej - image004.png 19/31195
    sfc
   • VS: Ansøgning om flytning af kummer på Gylfesvej - image002.png 19/31195
    sfc
   • VS: Ansøgning om flytning af kummer på Gylfesvej 19/31195
    sfc
   • SV: Klagefrist for udledningstilladelse udløbet 19/21939
    abmi
   • flr@viborg.dk - SV: Tømmerflådetilladelse - Henrik Pape Pedersen 19/30985
    8ks
   • henrik.pape68@hotmail.com - Re: Tilladelse til tømmerflåde 19/30985
    8ks
   • ojl@mst.dk - SV: Tilladelse til sejlads med tømmerflåde på Gudenåen 19/30985
    8ks
   • Forespørgsel fra Jette Rasmussen - Brev fra dronningen i anledning af forældres diamantbryllup 19/1167
    kemn
   • Orientering om dialog med dambrugskonsulent 16/18092
    hsjen
   • Landzonetilladelse og dispensation fra å-beskyttelseslinje til omlægning af Grundel bæk ved Rindsholm 16/18092
    hsjen
   • Så kører vi kampagne på oplevgudenaa.dk! er i klar? 17/58441
    jrs
   • SV: Svar på spørgsmål vedrørende Tange Søvej 61 - S20C-419070506130.pdf 19/31176
    sfc
   • SV: Svar på spørgsmål vedrørende Tange Søvej 61 19/31176
    sfc
   • Anmodning om at iværksætte grødeskæring i Gudenåen nedstrøms Tangeværket 19/6623
    flr
   • Vi vil gerne have en kopi af rapporterne 18/49945
    pba
   • Scankemi sender datablade på Caroxid og SK Grøn 13/68004
    edg
   • Tilbagemelding fra Scankemi 13/68004
    edg
   • Tilbagemelding om dokumentation for tidsforbrug, timesatser og afregning 16/18092
    hsjen
   • orientering om VVM screeningerne. 16/18092
    hsjen
   • Ansøgning om fornyelse af vandindvindingstilladelse til Gudenåens ørredfond 19/31163
    dek
   • Fwd: VS: Opfølgning på møde om indsatser til begrænsning af uro og hærværk på Nørresøbadet 12/54260
    jkl
   • Slutrapport idrætskoordinator.docx 18/50386
    kbl
   • Rapport AR-19-CA-00836344-01 vedr.Karup Elværks Dambrug 1120 - Indløb 1 att: Rapportmodtager 19/2428
    tms
   • 03-07-2019 Færdigmelding af byggearbejdet - Ravnsbjergvej 67, 8800 Viborg 18/56450
    olz
   • Tilbud om at bygge ny bro. 16/50388
    roc
   • Input til spørgeskema fra MST om ressouceforbrug på erhvervsaffald 19/29046
    mdo
   • Kommunal spildevandsslam til: Lille Møllevej 14, Bjerringbro 15/47497
    xkk
   • Kommunal spildevandsslam til: Lille Møllevej 14, Bjerringbro 19/24619
    xkk
   • Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse arealoverførsel Kalkværksvej 19/31142
    bkb
   • VS: Grødeskæring 19/25280
    8ks
   • Ansoegning.pdf 19/30908
    tms
   • KonfliktRapport.pdf 19/30908
    tms
   • tagvand.png 19/30908
    tms
   • dræn og regnvand.png 19/30908
    tms
   • Køb af grund - Palleshøje 39 19/31135
    hbl
   • SV: Gødningsberegning og opbevaringskapacitet - Åhusevej 68, 7470 Karup 19/10999
    xkk
   • Grå - Fuldmagt til byggeansogning.pdf 19/31130
    dek
   • 11 - Koteplan.pdf 19/31130
    dek
   • Blå - Borerapport og evt. permabilitetsanalyse.pdf 19/31130
    dek
   • Ansoegning.pdf 19/31130
    dek
   • KonfliktRapport.pdf 19/31130
    dek
   • Henvendelse fra Boligselskabet Viborg 19/20465
    chl
   • Opkørselsrampe 19/31133
    sfc
   • Materiale vedr. sundhedstjek, Tangkær 19/6161
    kbl
   • [Sagsnr.:14/41494] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Pulje til fremme af lighed i sundhed og sundhedsvæsnet 19/6161
    kbl
   • Udledning af grundvand til Vedsø ifm. renpumpning 19/31129
    abmi
   • Helbredtjek - Forespørgsel fra Viborg Kommune - Tillæg til delaftale - fasttilknyttede læger på bosteder.pdf 19/6161
    kbl
   • Helbredtjek - Forespørgsel fra Viborg Kommune - Aftale om fast læge på længerevarende botilbud for b.._.pdf 19/6161
    kbl
   • Nedsivningsanlæg Egedal 12.pdf 13/43474
    dek
   • http___dk.wavin.pdf 13/43474
    dek
   • Fuldmagt Egedal 12.pdf 13/43474
    dek
   • Tryktank_Datablad_aug15.pdf 13/43474
    dek
   • Sigteanalyse Egedal 12 13/43474
    dek
   • Helbredtjek - Forespørgsel fra Viborg Kommune 19/6161
    kbl
   • Ansoegning - BOM 13/43474
    dek
   • KonfliktRapport.pdf 13/43474
    dek
   • SV: Forespørgsel fra Viborg Kommune 19/6161
    kbl
   • SV: Info om sundhedstjek - Sundhedscafe procesbeskrivelse.pptx 19/6161
    kbl
   • SV: Info om sundhedstjek 19/6161
    kbl
   • SV: Info om sundhedstjek 19/6161
    kbl
   • SV: Info om sundhedstjek - Ansøgning_Favrskov_Kommune.pdf 19/6161
    kbl
   • SV: Info om sundhedstjek 19/6161
    kbl
   • SV: Forespørgsel fra Viborg Kommune 19/6161
    kbl
   • Projekt - Pulje til fremme af lighed i sundhed og sundhedsvæsnet - Budget.pdf 19/6161
    kbl
   • SV: [Sagsnr.:14/41494] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Pulje til fremme af lighed i sundhed og sundhedsvæsnet - Aftale mellem Svendborg Kommune og PLO Syd.pdf 19/6161
    kbl
   • Aftale med PLO og Budget 19/6161
    kbl
   • VS: Forespørgsel fra Viborg Kommune om sundhedstjek - Signaturbevis.txt 19/6161
    kbl
   • VS: Forespørgsel fra Viborg Kommune om sundhedstjek - image001.jpg 19/6161
    kbl
   • VS: Forespørgsel fra Viborg Kommune om sundhedstjek 19/6161
    kbl
   • SV: Sundhedstjek - materiale til samtale - Signaturbevis.txt 19/6161
    kbl
   • SV: Sundhedstjek - materiale til samtale - Afdækningsmøde spørgeskema 2019.pdf 19/6161
    kbl
   • SV: Sundhedstjek - materiale til samtale - image001.gif 19/6161
    kbl
   • SV: Sundhedstjek - materiale til samtale 19/6161
    kbl
   • Ansøgning om spildevandstilladelse 19/31117
    bie
   • Kvittering for svar - Brovej 14, Hobro 19/31069
    bie
   • Bestilling af ny forbindelse. - GC 47769-1 18/51223
    pj
   • VS: Påbud bekæmpelse bjørneklo - Taarupgaard 18/37096
    jsni
   • SV: Opgradering af diverse møddings- og afløbsfaciliteter - Højbjerg Byvej 35, 8840 Rødkærsbro 19/30067
    idal
   • Tilslutningstilladelse Mammen Mejeri: Mødereferat 12/138855
    ib3
   • Eurofins tilsender analyserapport AR-19-CA-00775705-01 vedr.Revas Perkolat 19/2885
    hani
   • 26.06.19 13/8311
    sha_slettet_1
   • 05-07-2019 Indsendelse nr 2.pdf 19/30484
    olz
   • Eurofins tilsender analyserapport AR-19-CA-00840115-01 vedr.Revas Perkolat att: Rapportmodtager 19/2885
    hani
   • Oversigt over idéer til samarbejdsflader mellem RM og VK - Kortlægning af idéer til samarbejde ml. RM og Viborg Kommune.docx 14/47428
    kbe
   • 04-07-2019 Indsendelse nr 2.pdf 19/30547
    ekh
   • 04-07-2019 Indsendelse nr 3.pdf 19/30505
    ekh
   • 04-07-2019 Indsendelse nr 2.pdf 19/30505
    ekh
   • Anmodning fra Landsbyggefonden om indbetaling af grundkapital 18/47054
    anso
   • Anmodning fra Landsbyggefonden om indbetaling af grundkapital 17/62413
    anso
   • Mail fra ansøger - Supplement til ansøgningsmaterialet - Herredsvejen 131, 8832 Skals 19/30484
    olz
   • 04-07-2019 Indsendelse nr 2.pdf 19/26512
    olz
   • Opgørelse over tidsforbrug, Limfjordsrådet 2016-18. 16/18092
    hsjen
   • 04-07-2019 Indsendelse nr 2.pdf 19/28863
    lirm
   • Analyser 01.07.2019 - Ulbjerg Strand 19/12080
    rg
   • Analyser 01.07.2019 - Ulbjerg Klint 19/12080
    rg
   • Analyser 01.07.2019 - Ulbjerg Møllebæk 19/12080
    rg
   • TAK 2/2019 og TAK 3/2019 Stoholm 17/42364
    dar
   • mbp@viborg.dk - VS: Jordforureningsloven 19/19944
    jha
   • Analyser 01.07.2019 - Spejderklinten 19/12080
    rg
   • Omtrentlig placering for et nyt stuehus. Hobrovej 36,9632 Møldrup 19/26129
    anbs
   • Sønder Alle' 51 - Færdigmelding + Ansøgning om nedsivning 16/60945
    peph
   • SV: Opfølgning på mit besøg i formiddags - Åhusevej 68, 7470 Karup 19/10999
    xkk
   • Kortlægningsrapport, Brovej 14, Klejtrup, 9500 Hobro 19/31069
    bie
   • Anmeldelse - Brovej 14 19/31069
    bie
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Klejtrup Vandværk - juli 2019 14/13523
    joo
   • Opsamling på mails til Viborg Kommune fra VSKG vedr. Asanihaven m.m. 19/16970
    janb
   • hk@midtjyskalbyg.dk - Grundvad Mølle 19/31063
    jha
   • Fremsendt til kommunen underskrevet GBR 92 aftale vedrørende skolebusplanlægning i Viborg Kommune 19/30356
    pch
   • SV: Oplysninger om malingsforbrug Hovedgaden 86 13/90108
    bie
   • SV: Oplysninger om malingsforbrug - Hovedgaden 86 13/90108
    bie
   • Blåbærvej 4 - dokumentation for separatkloakering. 18/29662
    mmi
   • Tilsyn bekræftet 13/71519
    be5_slettet_1
   • Miljøtilsyn Industrivej 27 - bekræftet 12/21603
    tbu_slettet_1
   • Miljøtilsyn - bekræftelse 13/56121
    tbu_slettet_1
   • Rapport AR-19-CA-00841197-01 vedr.Mønsted Dambrug 1220- Indløb 1 att: Klaus Kristensen 19/8987
    tms
   • Rapport AR-19-CA-00841240-01 vedr.Skibelund Havørredopdræt - Indløb 1 att: pfrostvedsted@post.tele.dk 19/31060
    tms
   • Arnbjerg Natur- og Udeliv - forslag til stimøde sept 2019 19/19975
    hdh
   • VS: Rapport AR-19-CA-00841079-01 vedr.Høgild Dambrug 1070 att: Jimmy Raaby Olesen 19/2432
    tms
   • Indledende udkast til Vandhåndteringsplan for Byudvikling i Taphede og afholdelse af workshop herom 16/51881
    tms
   • Miljøcenter Lundgaard har bestilt vandanalyse af det udpumpede vand 18/25537
    flr
   • Bekræftelse på modtagelse af prøve til C14 VSM 10619, 3 prøver 18/51665
    sb3
   • SV: Lavbundsprojekt i Løvskal 18/18405
    hdh
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Bombesvarelse 05-07-2019 11_52_10.pdf 18/35020
    olz
   • 05-07-2019 Ibrugtagningstilladelse til at_indrette aktivitetsområde - legeplads og grillhytte_Mimosevej 10 8840 Rødkærsbro.pdf 18/35020
    olz
   • Bombesvarelse 05-07-2019 11_25_25.pdf 18/56450
    olz
   • 05-07-2019 Ibrugtagningstilladelse til at_etablere en legeplads_Ravnsbjergvej 67 8800 Viborg 18/56450
    olz
   • Miljø- og Fødevareministeriet søges om reduktion af skovbyggelinjen inden for LP 516 18/45576
    janb
   • Miljøstyrelsen søges om reduktion af skovbyggelinje for LP 499 18/7663
    janb
   • Mail til Erik Arkitekter - hensyn til støjvolde ved placering af veje 19/1787
    anp
   • Kvittering for revideret illustrationsplan ved Randersvej 77 (Taphede) og mødeforslag 19/1787
    anp
   • Offentliggørelsesskema 2019 - Nørrehedevej 15, 8800 Viborg 19/18110
    xkk
   • Spørgsmål til ansøgning om anlæg af vej inden for 100 m fra gravhøj på Busbjergvej 66 19/17367
    anbs
   • Offentliggørelsesskema 2019 - Iglsøvej 64, 7850 Stoholm.pdf 19/17100
    idal
   • Beklager fejlagtigt varsel om påbud 16/3524
    peph
   • Beklager fejlagtigt varsel om påbud 16/3524
    peph
   • Fejlagtig fremsendelse af om varsel om påbud 16/3524
    peph
   • Fejlagtigt fremsendt varsel om påbud 16/3524
    peph
   • Varsel om påbud 16/3524
    peph
   • Partshøring og varsling af påbud om bekæmpelse af kæmpebjørneklo på dine arealer 19/16629
    jsni
   • Telefonnotat fra samtale den 5/7-2019 18/47480
    edg
   • Tilslutningstilladelse - vaskehal - Falkevej 25, Viborg 18/59642
    bie
   • Forslag til datoer for miljøtilsyn - Johs. Jensensvej 53, 7470 Karup 19/31221
    xkk
   • Forslag til datoer for miljøtilsyn - Viborgvej 92, 7470 Karup 19/31222
    xkk
   • Svar til Aase Nielsen 19/29996
    chl
   • Brovej 14 - Separatkloakering - Infobreve 16/29948
    peph
   • Bombesvarelse 05-07-2019 13_21_25.pdf 19/25946
    ekh
   • Bombesvarelse 05-07-2019 13_19_34.pdf 19/30679
    jha
   • mail til Klaus Madsen, Boligselskaebt Sct. Jørgen om evt. placering af kronen i anlægget i Bjerringbro 18/53646
    heg
   • VK oplyser hvad næste step er: Oprensning af søer - retablering af dræn/overløb 14/47116
    lku
   • Lergravsvej 17, 8830 - Varsel af påbud om beskæring 19/31210
    akz
   • 02-07-2019_Screeningsbrev_opstille telte til mere end 150 personer ifb. med Revlingefesten_Rugvænget 2 9632 Møldrup.pdf 19/25946
    ekh
   • Kopi af informationsbrev i forbindelse med klage 18/42612
    abmi
   • Bombesvarelse 05-07-2019 12_09_59.pdf 19/22899
    mbru
   • Bombesvarelse 05-07-2019 12_09_24.pdf 19/30712
    mbru
   • 8ks@viborg.dk - Tilladelse til sejlads med tømmerflåde på Gudenåen 13/81706
    8ks
   • 8ks@viborg.dk - SV: Tilladelse til tømmerflåde 13/81706
    8ks
   • 8ks@viborg.dk - Tilladelse til tømmerflåde 13/81706
    8ks
   • 8ks@viborg.dk - Tilladelse til sejlads med tømmerflåde på Gudenåen 13/81706
    8ks
   • kj@viborg.dk - SV: Klage over vejbump i krydset Storegade-Mølleengen, Bjerringbro 19/28724
    kj
   • SV: SV: Gødningsberegning og opbevaringskapacitet - Åhusevej 68, 7470 Karup 19/10999
    xkk
   • 8ks@viborg.dk - Tilladelse til sejlads med tømmerflåde på Gudenåen 2019 - Søren Rauff_Doknr248808-19_v1 19/30985
    8ks
   • 8ks@viborg.dk - Tilladelse til tømmerflåder 19/30985
    8ks
   • 8ks@viborg.dk - Tilladelse til sejlads med tømmerflåde på Gudenåen 19/30985
    8ks
   • 8ks@viborg.dk - SV: Tilladelse til tømmerflåder 19/30985
    8ks
   • Mail med brev fra miljøtilsynet den 3-7-2019 13/68004
    edg
   • Beklager fejlagtigt varsel om påbud 16/30030
    peph
   • Nørresøbadet - svar om de trafikale forhold på Gefionsvej 12/54260
    jkl
   • Pesticidspild Stoholm, jeres skadenummer 800 693 941 18/49945
    pba
   • Fremtidig regulering af vandindvinding på Hørup Mølle Dambrug 19/15174
    tms
   • Forespørgsel vedr. forsyning/ledninger - lokalplan nr. 534 for Brofæstet i Viborg Baneby 19/30982
    rgn
   • Mailkorr. med Bs. vedrørende sammenlægning af lejligheder 14/54369
    msf
   • Bombesvarelse 05-07-2019 11_15_04.pdf 19/30665
    jha
   • Vandstand Gudenå 19/6623
    flr
   • Rykker for Anmeldelse af maskinværksted 19/31161
    edg
   • Landzonetilladelse og dispensation fra å-beskyttelseslinje til omlægning af Grundel bæk ved Rindsholm 18/56291
    ba4
   • 05-07-2019_Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_ombygge lager til bodega_Østergade 24 7850 Stoholm Jyll.pdf 19/17337
    ekh
   • Bombesvarelse 05-07-2019 11_03_15.pdf 19/17337
    ekh
   • Stationsvej 1 - Varsel om påbud 16/30062
    peph
   • SV: VS: Opfølgning på møde om indsatser til begrænsning af uro og hærværk på Nørresøbadet 12/54260
    jkl
   • Landzonetilladelse og dispensation fra å-beskyttelseslinjen til omlægning af grundel bæk 18/56291
    ba4
   • Stationsvej 3 - Varsel om påbud 16/62362
    peph
   • Stationsvej 2A-2B - Varsel om påbud 16/30063
    peph
   • Odinvej 5 - Varsel om påbud 16/30057
    peph
   • Odinvej 4 - Varsel om påbud 16/30056
    peph
   • Kvittering for ansøgning om lovliggørende tilladelser til flere byggerier på Tranemosevej 4, 8800 Viborg 19/30475
    ba4
   • Nørregade 18 - Varsel om påbud 16/30053
    peph
   • Nørregade 14A 14B - Varsel om påbud 16/2746
    peph
   • Nørregade 13A - Varsel om påbud 16/30046
    peph
   • Stoholm - Varsel om påbud 16/30045
    peph
   • Nørregade 11B - Varsel om påbud 16/30043
    peph
   • Nørregade 11A - Varsel om påbud 16/30042
    peph
   • Nørregade 10 - Varsel om påbud 16/30041
    peph
   • Nørregade 8C - Varsel om påbud 16/30039
    peph
   • Nørregade 8B - Varsel om påbud 16/30038
    peph
   • Nørregade 8A- Varsel om påbud 16/30037
    peph
   • Nørregade 6 - Varsel om påbud 16/30033
    peph
   • Bombesvarelse 05-07-2019 10_50_47.pdf 19/28367
    mbru
   • Nørregade 4 - Varsel om påbud 16/30030
    peph
   • Nørregade 3 - Varsel om påbud 16/30029
    peph
   • 05.07.2019_Byggetilladelse til at_Opføre uopvarmet udestue_Hedelyngen 69, 8800 Viborg.pdf 19/28367
    mbru
   • Enghavevej 14 - Varsel om påbud 16/30025
    peph
   • Orientering til Tilbudsportalen om, at de stadig kontakter Viborg Kommune vedr. tidligere tilbud - nedlagt 311214 19/710
    tni
   • Enghavevej 12 - Varsel om påbud 16/30024
    peph
   • Enghavevej 8A - Varsel om påbud 16/30021
    peph
   • Enghavevej 6B- Varsel om påbud 16/30020
    peph
   • Enghavevej 6A- Varsel om påbud 16/30017
    peph
   • Enghavevej 1 - Varsel om påbud 16/30015
    peph
   • Banevænget 7 - Varsel om påbud 16/30011
    peph
   • SV: Kommunal biogødning til: Lille Møllevej 14, Bjerringbro 15/47497
    xkk
   • Banevænget 3 - Varsel om påbud 16/30010
    peph
   • Banevænget 1 - Varsel om påbud 16/7519
    peph
   • Stoholm - Varsel om påbud 16/3524
    peph
   • Kvittering til borger omkring grødeskæringsoplysninger på vores hjemmeside 19/25280
    8ks
   • Varsel om påbud 16/3524
    peph
   • Bestilling af ny forbindelse. - GC 47769-1 18/51223
    pj
   • Mail 7 af 7. Aktindsigt 19/30756
    janb
   • Mail 6 af 7. Aktindsigt 19/30756
    janb
   • Mail 5 af 5. Aktindsigt. Der kommer yderligere 2 mails, da de er for store at sende 19/30756
    janb
   • Mail 4 af 5. Aktindsigt 19/30756
    janb
   • Mail 3 af 5. Aktindsigt 19/30756
    janb
   • SV: Opfølgning på mit besøg i formiddags - Åhusevej 68, 7470 Karup 19/10999
    xkk
   • Brev til Jørgen Buus om aktindsigt. Mail 1 af 5. 19/30756
    janb
   • SV: Gødningsberegning og opbevaringskapacitet - Åhusevej 68, 7470 Karup 19/10999
    xkk
   • Mail 2 af 5 vedr. aktindsigt 19/30756
    janb
   • Til Arkitema: Tidsplan og materiale sendes til rådgiver 19/30982
    rgn
   • Bombesvarelse 05-07-2019 10_15_30.pdf 19/30484
    olz
   • Forsænket plads til tæt container - Højbjerg Byvej 35, 8840 Rødkærsbro 19/30067
    idal
   • Kvittering for ansøgning om spildevandstilladelse , bilvaskehal, Lundborgvej 10 19/31117
    bie
   • Fortsat vedrørende mulighed for antennemast på Vibækvej 43S, 8800 Viborg (Telcons ref. 5061) 19/16144
    bkb
   • bemærkninger til byggeaffald - Brovej 14, Hobro 19/31069
    bie
   • Bombesvarelse 05-07-2019 09_03_08.pdf 19/28863
    lirm
   • Tilbagemelding på opgørelse af tidsforbrug 16/18092
    hsjen
   • TIl Morten Klint: Skovvejen, Frederiks 19/28281
    janb
   • Afløbskoefficienter - Falkevej 25, Viborg 18/59642
    bie
   • Landzoneafgørelse til ny kustode pavillon til Æ Bindstouw, Blichersvej 40, 8800 Viborg 19/8149
    ba4
   • Handicap P-plads på P-pladsen ud for nr. 218 19/22929
    jho
   • Bombesvarelse 05-07-2019 08_38_36.pdf 19/27856
    olz
   • Mail til Boligselskabet Sct. Jørgen om evt. omplacering af kunst til anlægget i Bjerringbro 18/53646
    heg
   • 05.07.2019 Supplement til byggetilladelse. Asmildvej 19, 8800 Viborg.pdf 19/3574
    lirm
   • Bombesvarelse 05-07-2019 08_30_31.pdf 19/3574
    lirm
   • Mulighed for afhentning af affaldsbeholdere inde i gården 19/31032
    edg
   • Kvittering samt bekræftelse på at ejendommen betragtes som separatkloakeret. 18/29662
    mmi
   • Kvittering til Miljøcenter Lundgaard 18/25537
    flr
 • 04.07.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Indledende udkast til Vandhåndteringsplan for Byudvikling i Taphede og afholdelse af workshop herom 16/51881
    tms
   • SV: Tilladelse til sejlads med tømmerflåde på Gudenåen 2019 - Søren Rauff_Doknr248808-19_v1 19/30985
    8ks
   • SV: Tilladelse til sejlads med tømmerflåde på Gudenåen 2019 - Henrik Pape Pedersen_Doknr248548-19_v1 13/81706
    8ks
   • AMG 26.06.19 13/8311
    sha_slettet_1
   • Reviderede slides til forældremøder for 8. og 9. klasse 15/39200
    ilp
   • Supplerende materiale til byggesaf. Søakset 11, 8800 Viborg 19/19467
    lirm
   • Materiale til færdigmelding - ibrugtagningstilladelse, Vævervej 4, 8800 Viborg - Indsendelse 16 18/31200
    peb
   • Materiale til færdigmelding - ibrugtagningstilladelse, Vævervej 4, 8800 Viborg - Indsendelse 15.pdf 18/31200
    peb
   • Materiale til færdigmelding - ibrugtagningstilladelse, Vævervej 4, 8800 Viborg - Indsendelse 14.pdf 18/31200
    peb
   • 11-06-2019 Supplerende materialer til byggeansøgning - Viborgvej 7, 9500 Hobro 19/14088
    olz
   • 20-06-2019 Supplerende materialer til byggesagen - Røddingvej 16, 8800 Viborg 18/64567
    olz
   • Afgørelse om at restaureringsprojekt i Grundel Bæk ved Rindsholm Dambrug ikke er omfattet af krav om miljøvurdering 16/18092
    hsjen
   • Anmodning om aktindsigt fra David Munk-Bogballe 19/30907
    rak
   • Re: Klagefrist for tilladelse til restaurering i Kølvrå Bæk er udløbet 19/4771
    abmi
   • SV: Forespørgsel vedr. forsyninger/ledninger - ny planlægning for tæt-lav boligbebyggelse ved Teglskjær i Viborg 19/23321
    mnan
   • Aftale med Europcar og bookingsystem 17/46738
    majoh
   • Svar fra Ole Funder vedr. Hammershøj Maskinstation 19/3546
    anbs
   • Tak for svaret om hastighed på Busbjergvej i Bjerringbro 19/30667
    jho
   • Klagers billede af placering af affaldsbeholdere 19/31032
    edg
   • VS: Kærvænget 10, 8800 19/31023
    abmi
   • Nyt fra Byg og Miljø 19/28674
    jrs
   • Kvittering fra Byg og Miljø 19/28663
    jrs
   • Rapport vedr.Hjorthede Vandværk - DGU 67.0436 - driftskontrol - juli 2019 12/36775
    joo
   • SV: trafiktal på Genvej i Karup 19/430
    tv
   • SV: Vedr. gydebanker i Karup Å 19/16903
    abmi
   • Vedr. gydebanker i Karup Å 19/16903
    abmi
   • Naturprojekt v. Mønsted 19/31012
    abmi
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Lynderup Vandværk - juli 2019 12/56278
    joo
   • Underskrevet Aftale om neuropsykologisk konsulentbistand - Konsulentaftale Viborg Kommune 19/385
    jyja
   • Kristian Borg har orienteret Tage Toft om hændelsen i Støttrup Plantage 15/65439
    iny
   • VS: Opfølgning på sag på dagens ØEU-møde (sag nr. 39 - Røddingvej 1) 17/27419
    akz
   • VS: Skriftlig indsigelse ang røddingvej - Vedr Røddingvej.docx 17/27419
    akz
   • VS: Skriftlig indsigelse ang røddingvej 1 17/27419
    akz
   • RE: Udkast til rapport om konsekvensvurdering 14/61755
    tms
   • Udkast til rapport om konsekvensvurdering 14/61755
    tms
   • Korreborgvej 7 udgår af kortlægningen iht. JFL 18/26093
    pba
   • VS: Ansøgning om tilladelse om sejlads med tømmerflåde på Gudenåen i sommeren 2019 19/30985
    8ks
   • Kystdirektoratet - autosvar/autoreply 17/62891
    abmi
   • Kvittering for modtagelse af e-mail 17/62891
    abmi
   • Autosvar / Autoreply 17/62891
    abmi
   • SV: Kopi af afgørelse om at restaureringsprojekt i Grundel Bæk ved Rindsholm Dambrug ikke er omfattet af krav om miljøvurdering 17/62891
    abmi
   • VS: Afgørelse efter jordforureningsloven, vejareal Tjelevej og Vestergade i Ørum 19/30994
    pba
   • Afgørelse efter jordforureningsloven, vejareal Tjelevej og Vestergade i Ørum 19/30993
    pba
   • SV: Oversigt - tilladelser og godkendelser, restaureringsprojekt og revurdering af miljøgodkendelse/vandindvinding 17/62891
    abmi
   • 04-07-2019 Suppl. mat. til verserende sag er indsendt som ny byggeansøgning - Skårupvej 44, 9500 Hobro 19/12355
    olz
   • SV: Rindsholm - status 17/62891
    abmi
   • VS: Projektbeskrivelse 19/24139
    abmi
   • Re: SV: SV: SV: SV: Manglende tilladelse til sejlads med tømmerflåde 13/81706
    8ks
   • SV: Forespørgsel vedr. forsyninger/ledninger - ny planlægning for tæt-lav boligbebyggelse ved Teglskjær i Viborg 19/23321
    mnan
   • VS: Undersøgelse om brugerinddragelse og kollektiv transport 17/46738
    majoh
   • Oprensningsrapport vedr. Svanevej 18c, 8831 Løgstrup 19/24599
    pba
   • VARSLING om overskridelse fra Eurofins - påvisning af coliforme bakterier afgang vandværk - juli 2019 12/56585
    joo
   • VS: Kvittering fra Byg og Miljø 19/28663
    jrs
   • VARSLING om overskridelse fra Eurofins - påvisning af coliforme bakterier - juli 2019 12/56585
    joo
   • VS: Kvittering fra Byg og Miljø 19/28674
    jrs
   • VS: Kvittering fra Byg og Miljø 19/28674
    jrs
   • VS: Nyt fra Byg og Miljø 19/28663
    jrs
   • VS: Nyt fra Byg og Miljø 19/28674
    jrs
   • VS: Nyt fra Byg og Miljø 19/28663
    jrs
   • VS: Nyt fra Byg og Miljø 19/28674
    jrs
   • SV: Afgørelse om at restaureringsprojekt i Grundel Bæk ved Rindsholm Dambrug ikke er omfattet af krav om miljøvurdering 18/14765
    abmi
   • SV: Kopi af afgørelse om at fornyet indvinding af overfladevand fra Grundel Bæk og Nørreåen til Rindsholm Dambrug ikke er omfattet af krav om miljøvurdering 18/14765
    abmi
   • Autosvar / Autoreply 18/14765
    abmi
   • Kommentar fra ejer vedr. udvidelse af altan - Søbakken 3, 8800 Viborg 19/22086
    jno
   • Tilbud fra Orbicon på indledende udkast til Vandhåndteringsplan & workshop for byudvikling i Taphede 19/1787
    anp
   • Materiale til Taphede 16/51881
    tms
   • Sagsnr. 64752 - Grundejerforeningen Egeskov. - komm.pdf 19/24765
    tojj
   • Sagsnr. 64752 - Grundejerforeningen Egeskov. 19/24765
    tojj
   • Spørgsmål til aflønskoefficient - Falkevej 25, Viborg - tagvand 18/59642
    bie
   • Nye støjberegninger i forbindelse med udvidelse af parkeringsplads ved Rema 1000 i Karup 19/12576
    llk
   • SV: Supplerende spørgsmål - Vaskehallen, Falkevej 25, Viborg (ifm. tilslutningstilladelsen) 18/59642
    bie
   • 2018 aftale JOBVIDEO - scan_vpjdb 18/57914
    jdb
   • 2017 samarbejdserklæring SENIOR ERHVERV .pdf 18/57914
    jdb
   • 2018 Samarbejdserklæring SENIOR ERHVERV pdf 18/57914
    jdb
   • 2018 VUC tavshedserklæring.pdf 18/57914
    jdb
   • SV: Begæring om aktindsigt. 19/16970
    janb
   • 03-07-2019 Mail fra ansøger med certifikater ifm. færdigmelding - Ravnsbjergvej 67, 8800 Viborg 18/56450
    olz
   • Mail fra CFBO Referat fra workshop helhedsplan Ellekonebakken 19/24703
    alj
   • 02-07-2019 Mail fra ansøger med nogle af okumentationer til færdigmelding - Ravnsbjergvej 67, 8800 Viborg 18/56450
    olz
   • SV: Færdigmelding Bjerring Hede 43, Bjerringbro 18/54383
    peph
   • SV: Vi mangler fortsat oplysninger 17/13996
    kes
   • Vedrørende nedsivningstilladelse 19/30908
    tms
   • Stadionvej 77, 7470 Karup Høring vedrørende skovrejsning 19/27353
    kft
   • Sagsnr. 19/17234 sagsbehandler vpsfc - protest.pdf 19/17234
    sfc
   • Sagsnr. 19/17234 sagsbehandler vpsfc 19/17234
    sfc
   • Status pr. 31/12-2018 på projekt Gørup Enge 13/2612
    kes
   • Meddelelse om statusændring til vedtaget for lokalplan 516 Boligområde ved Kolbækvænget i Viborg kommune 19/11689
    kft
   • Meddelelse om statusændring til vedtaget for lokalplan 509 Boligområdet Egeskoven, Egeskovvej, Viborg i Viborg kommune 18/33763
    kft
   • Meddelelse om statusændring til vedtaget for lokalplan 499 Boligområde ved Egeskovvej, Viborg i Viborg kommune 18/38890
    kft
   • I302527_K01_P3.1_Plan - rev. 2B.pdf 19/21345
    ekh
   • I302527_K01_P3.1_Plan 29.04.2019.pdf 19/21345
    ekh
   • Sdr. Rindvej 47 19/25237
    pba
   • Datablad for vaskemiddel 13/68004
    edg
   • VS: Rindsholmvej 79, Viborg - Rindsholmvej 79, Viborg-01 Beliggenhedsplan.pdf 19/30877
    sfc
   • VS: Rindsholmvej 79, Viborg 19/30877
    sfc
   • Status på kommunal ungeindsats- partnerskabs erfaringer 19/16206
    fga
   • Færdigmelding - Bjerring Hede 43 Nedsivningsanlæg 18/54383
    peph
   • Supplerende materiale til byggesag. Gudenåvej 55, 8850 Bjerringbro 19/16319
    lirm
   • VS: Tilkendegivelse vedr. matr. nr. 10æ Karup By, Karup og muligheden for at anvende areal til brug for udstilling af maskiner eller lign. 17/33901
    iny
   • Hviddingvej 28, 8830 Tjele: Høring i forbindelse med skovetablering på Hviddingvej 28, 8830 Tjele 19/27353
    kft
   • VS: Forespørgsel vedr. forsyninger/ledninger - ny planlægning for tæt-lav boligbebyggelse ved Teglskjær i Viborg 19/23321
    mnan
   • Mail fra Bs. med supplerende materiale 19/15145
    evg
   • Modtaget færdigmelding vedr. nedsivning af tag- og overfladevand 19/29782
    dek
   • Re: Udbygningsaftale for etablering af vejanlæg på Vindumvej i Bjerring 19/23322
    llk
   • SV: Tilbudsrunde 1 - 2019 - Hyldevænget, Hesselholtvej m.fl 18/63998
    sfc
   • Ejendommen beliggende Haugårdvej 5C, 9632 Møldrup - Spildevand - ejd.nr. 213689 19/30848
    tms
   • VS: Skovtilladelse 19/30860
    av4
   • Spørgsmål til ejendomsdatarapport. 19/30848
    tms
   • Kvittering for ansøgning: Godkendelse af budget-1193685 19/24417
    mik
   • Ansoegning.pdf 19/21345
    ekh
   • Sydbyen invitation til indvielse 17/16581
    thra
   • TAK 2/2019 Hedegaard Ejendomme ApS., Stoholm 17/42364
    dar
   • Tilbud på kontrol af koter ved Non Mølle 19/23611
    roc
   • Beredskabsplan - St. Torupvej 9, 8832 Skals 18/54606
    idal
   • Borger oplyser at de vender tilbage når de har fundet forslag til løsning af sikring af sneglehegn: Indberetning via borgertip 14/46786
    lku
   • SV: Revideret version af jordhåndteringsrapport over MHMM byggeri på Skive Kaserne - TILSYN? 19/2175
    pba
   • Skadenr. 800 693 941 - Vi har brug for yderligere oplysninger 18/49945
    pba
   • Sløjfningserklæring 2 stk. beholder - Søndersøvej 63, 8800 Viborg 18/44094
    idal
   • Egelundsparken 9L - køber returnerer underskrevet købsaftale 19/30551
    hbl
   • Henvendelse omkring spildevand ved opførelse af nyt sommerhus. Lynderupvej 49, 8832 Skals 18/44524
    peph
   • Rapport AR-19-CA-00834324-01 vedr.Høgild Dambrug 1070 - Indløb boring att: Jimmy Raaby Olesen 19/2432
    tms
   • Bekræftelse på at Løgstrup Hallen er booket til Kommunalvalg 2021 19/28818
    alm
   • VS: SV: Banevejen / Gl Århusvej 19/30472
    tv
   • ekh@viborg.dk - SV: Koldingvej 73, Vin og Vin 19/22557
    mbru
   • Leo Jantzen bekræfter - repræsenterer Viborg Kommune 18/34426
    jyh
   • Rapport vedr.Bjerregrav Vandværk - DGU 57.616 - juli 2019 12/27863
    joo
   • Rapport drikkevandskontrol, afgang vandværk fra Møldrup Vandværk - juli 2019 12/56282
    joo
   • Rapport Råvandskontrol fra Møldrup DGU 48.1550 B3 Mark - juli 2019 12/56282
    joo
   • Rapport Drikkevandskontrol, afgang vandværk fra Hvam Vandværk - juli 2019 12/11632
    joo
   • Rapport Råvandskontrol fra Hvam DGU 48.1299 - juli 2019 12/11632
    joo
   • Rapport vedr.Hjorthede Vandværk - DGU 67.0436 - juli 2019 12/36775
    joo
   • Taphede - Revideret plan / regnvandsbassin 19/24417
    mik
   • Sv: Notat 19/557
    flr
   • Rapport vedr.Rødding Vandværk - Vandværket - juli 2019 12/11996
    joo
   • Opfølgning på møde om revurdering af miljøgodkendelse 18/13206
    tms
   • DRIKKEVAND - Dalsgård Vandværk - juli 2019 13/50184
    joo
   • VS: Lovlig forurening af Jordbro å? 18/25537
    flr
   • Sv: Lovlig forurening af Jordbro å? 18/25537
    flr
   • Henvendelse omkring ukrudt på brinker i Bjerringbro 19/30804
    abmi
   • VS: Vedr.Møllebækken 19/30804
    abmi
   • SV: Udkast til afgørelse 18/14765
    abmi
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Tilbagemelding til ansøger vedr. færdigmelding - Ravnsbjergvej 67, 8800 Viborg 18/56450
    olz
   • [Sagsnr.:19/30985] - [Dok.nr.:248808/19] Tilladelse til sejlads med tømmerflåde på Gudenåen 2019 - Søren Rauff 19/30985
    8ks
   • [Sagsnr.:13/81706] - [Dok.nr.:248548/19] Tilladelse til sejlads med tømmerflåde på Gudenåen 2019 - Henrik Pape Pedersen 13/81706
    8ks
   • VS: SV: Manglende tilladelse til sejlads med tømmerflåde 13/81706
    8ks
   • Slettes. Brev til Jørgen Buus om aktindsigt. Mail 1 af 5. - Brev til Jørgen Buus om aktindsigt.pdf 19/30756
    janb
   • Slettes. Brev til Jørgen Buus om aktindsigt. Mail 1 af 5. - Beskrivelse af trafikplan for områder ved Hald Ege.pdf 19/30756
    janb
   • Slettes. Brev til Jørgen Buus om aktindsigt. Mail 1 af 5. - D-TV-MTHEV-1001.pdf 19/30756
    janb
   • Slettes. Brev til Jørgen Buus om aktindsigt. Mail 1 af 5. - D-TV-MTHEV-1002.pdf 19/30756
    janb
   • Slettes. Brev til Jørgen Buus om aktindsigt. Mail 1 af 5. - D-TV-MTHEV-1003.pdf 19/30756
    janb
   • Slettes. Brev til Jørgen Buus om aktindsigt. Mail 1 af 5. - D-TV-MTHEV-1004.pdf 19/30756
    janb
   • Skadenr. 800 693 941 - supplerende oplysninger til Topdanmark 18/49945
    pba
   • Landzoneafgørelse til ny kustode pavillon til Æ Bindstuw, Blichersvej 40, 8800 Viborg 19/8149
    ba4
   • Kærvænget 10 19/31023
    abmi
   • Kvitteringsbrev 2 vedr. opførelse af 22 boliger. Sivet 1, 8800 Viborg.pdf 19/14303
    lirm
   • Bombesvarelse 04-07-2019 21_07_19.pdf 19/14303
    lirm
   • Tilbagemelding til ansøger på dispensationssag på Skovvej 9, 7470 Karup (Frederiks).msg 18/31914
    jno
   • Anmodning om supplerende oplysninger til landzoneansøgning Nørremøllevej Nord 42 19/23295
    anbs
   • Hovedgaden 27, 8831 - Anmodning om beskæring 17/888
    akz
   • 04-07-2019 Godkendte tegninger - Skårupvej 44, 9500 Hobro.pdf 19/12355
    olz
   • 04-07-2019 Byggetilladelse til at_opføre ny carport og skur samt lovliggøre hønsehus og legehus_Skårupvej 44 9500 Hobro.pdf 19/12355
    olz
   • Offentliggørelsesskema 2019 - Smedevej 4, 7470 Karup.docx 19/27086
    kkg
   • Bombesvarelse 04-07-2019 16_56_57.pdf 19/12355
    olz
   • Agerlandsvej - udkast til nedsivningstilladelse 19/30054
    tms
   • Naboorientering om ansøgt miljøtilladelse - Kirkebækvej 127A, 8800 Viborg 19/29015
    clp
   • Jegstrupvej 12 og 14 - Påbud om separatkloakering 16/30135
    peph
   • Jegstrupvej 12 og 14 - Påbud om separatkloakering 16/30132
    peph
   • Korrespondance vedr. besigtigelse Hviddingvej 31, 8830 Tjele 19/3546
    anbs
   • Jegstrupvej 10 - Påbud om separatkloakering 16/30131
    peph
   • Bombesvarelse 04-07-2019 16_14_56.pdf 19/30547
    ekh
   • Bombesvarelse 04-07-2019 16_12_54.pdf 19/30505
    ekh
   • Jegstrupvej 6A, 6B, 16, 18 - Påbud om separatkloakering 16/30136
    peph
   • Jegstrupvej 6A, 6B, 16, 18 - Påbud om separatkloakering 16/29704
    peph
   • Jegstrupvej 6A, 6B, 16, 18 - Påbud om separatkloakering 16/30124
    peph
   • Påbud om separatkloakering 16/3524
    peph
   • Supplerende svar om hastighed på Busbjergvej i Bjerringbro 19/30667
    jho
   • Bombesvarelse 04-07-2019 16_02_04.pdf 19/30505
    ekh
   • Orientering til grødeskæringsfolk omkring vedligeholdelse af Hvam Bæk 18/35464
    tjoe_slettet_1
   • Bombesvarelse 04-07-2019 15_57_29.pdf 19/30505
    ekh
   • Beslutningsreferat fra møde den 2. juli 2019 18/35464
    tjoe_slettet_1
   • Sivet 1 - svar til køber om byggemodningsbidrag og vejadgang 19/9624
    hbl
   • Bombesvarelse 04-07-2019 15_27_44.pdf 19/30565
    ekh
   • Naboorientering- § 16b tilladelse til Erikstrupvej 16, 8830 Tjele 19/24421
    jg1
   • Bombesvarelse 04-07-2019 14_52_38.pdf 19/19467
    lirm
   • Røddingvej 1, 8800 - Anmodning om beskæring 17/27419
    akz
   • Røddingvej 1, 8800 - Anmodning om beskæring 17/27419
    akz
   • Opfølgning på mit besøg i formiddags - Åhusevej 68, 7470 Karup 19/10999
    xkk
   • VS: Spørgsmål til ansøgning fra Åhusevej 68 19/10999
    xkk
   • Dispensation fra lokalplan nr 417 § 8.13.pdf 18/48579
    mie
   • Bombesvarelse 04-07-2019 14_33_23.pdf 18/48579
    mie
   • Bombesvarelse 04-07-2019 14_31_21.pdf 19/30547
    ekh
   • Klagefrist for udledningstilladelse udløbet 19/21939
    abmi
   • Status på revurdering af miljøgodkendelse 18/2193
    tms
   • Kopi af afgørelse om at restaureringsprojekt i Grundel Bæk ved Rindsholm Dambrug ikke er omfattet af krav om miljøvurdering 17/62891
    abmi
   • Lbnr 17 følgebrev med udkast til aftale Torben Ove Hansen.pdf 18/8118
    kes
   • Miljøtilladelse sendt til ansøger og OLM - Vinkelvej 160, 8800 Viborg 19/24402
    clp
   • § 16b miljøtilladelse til hesteejendom på Erikstrupvej 16, 8830 Tjele 19/24421
    jg1
   • Bombesvarelse 04-07-2019 13_46_54.pdf 18/61744
    jno
   • Naboorientering om meddelt miløtilladelse - Vinkelvej 160, 8800 Viborg 19/24402
    clp
   • Brev til Jørgen Buus om aktindsigt. Mail 1 af 5. 19/30756
    janb
   • Brev til Jørgen Buus om aktindsigt 19/30756
    janb
   • Svar til DN på henvendelse om plantning ved Nørresø 60, 8800 Viborg 19/28123
    bkb
   • Nørresøvej 60, 8800 Viborg: Kopi til DN m.fl. af dispensation fra søbeskyttelseslinjen ved Nørresø 19/28123
    bkb
   • Kopi af afgørelse om at fornyet indvinding af overfladevand fra Grundel Bæk og Nørreåen til Rindsholm Dambrug ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. 18/14765
    abmi
   • Kopi af afgørelse om at fornyet indvinding af overfladevand fra Grundel Bæk og Nørreåen til Rindsholm Dambrug ikke er omfattet af krav om miljøvurdering 18/14765
    abmi
   • Afgørelse om at restaureringsprojekt i Grundel Bæk ved Rindsholm Dambrug ikke er omfattet af krav om miljøvurdering 18/14765
    abmi
   • Kvittering for ansøgning om landzonetilladelse på Vejlevej 7, 8800 Viborg 19/30817
    ba4
   • Forespørgsel sendt til Scankemi om rensevæske 13/68004
    edg
   • § 10 afgørelse Firkløvervej 11, 8830 Tjele 19/30284
    jg1
   • 04.07.2019 Byggetilladelse til enfamiliehus. Gudenåvej 55, 8850 Bjerringbro.pdf 19/16319
    lirm
   • Bombesvarelse 04-07-2019 12_19_56.pdf 19/16319
    lirm
   • Bombesvarelse 04-07-2019 12_15_27.pdf 19/30484
    olz
   • Mail til Niras ift. kortlægning af Bilag IV i forbindelse med miljøvurdering af Kommuneplantillæg 37 Taphede 19/1787
    anp
   • Diverse materiale angående Taphede. 16/51881
    tms
   • Bombesvarelse 04-07-2019 12_06_36.pdf 19/30505
    ekh
   • vedr. Hammershøj Maskinstation 19/3546
    anbs
   • § 10 afgørelse Firkløvervej 11, 8830 Tjele 19/30284
    jg1
   • Supplerende spørgsmål - Vaskehallen, Falkevej 25, Viborg (ifm. tilslutningstilladelsen) 18/59642
    bie
   • Vindelsbækvej 6, 8840 - Varsel af påbud om beskæring 19/30904
    akz
   • Bombesvarelse 04-07-2019 11_46_19.pdf 19/26120
    mbru
   • Stadionvej 77 Høringssvar vedrørende privat skovrejsning 19/27353
    kft
   • Bombesvarelse 04-07-2019 11_43_16.pdf 19/18288
    jno
   • 04.07.2019_Byggetilladelse til at_opføre tilbygning samt udvide bryggers_Hedeskrænten 38 8800 Viborg_.pdf 19/26120
    mbru
   • _Nedrivningstilladelse til at_Nedrive alle bygninger._Holstebrovej 103 8800 Viborg_2019-07-04.pdf 19/18288
    jno
   • Bombesvarelse 04-07-2019 11_36_55.pdf 18/34228
    jha
   • Tilsynsrapport.pdf 18/34228
    jha
   • Busbjergvej 66 - vedrørende nedsivningstilladelse 19/30908
    tms
   • VS: Vi mangler fortsat oplysninger 17/13996
    kes
   • Vaskehallen, Falkevej 25, Viborg - tagvand 18/59642
    bie
   • Kvorning Møllevej 20.pdf 18/13991
    jha
   • Bombesvarelse 04-07-2019 11_06_19.pdf 18/13991
    jha
   • Til indsiger - Vedtaget lokalplan nr. 516 for boligområde ved Kolbækvænget 14 i Viborg 18/45576
    janb
   • Vindumvej (Brandstrupvej 83, 8840) - Påbud om beskæring 19/19429
    akz
   • Lbnr 11 følgebrev med underskrevet aftale Klaus og Suzanne.pdf 18/8118
    kes
   • Orientering angående nedsivningstilladelse. 19/22608
    tms
   • Orientering til lodsejer om opmålinger ved Non Mølle. 19/23611
    roc
   • Bombesvarelse 04-07-2019 10_21_49.pdf 19/30478
    mbru
   • SV: Venner af Daugbjerg Dås - ansøgning om planering af plads til telt 19/30519
    anbs
   • Accept af tilbud på kontrol af koter ved Non Mølle 19/23611
    roc
   • SV: Beredskabsplan - St. Torupvej 9, 8832 Skals 18/54606
    idal
   • Bombesvarelse 04-07-2019 10_00_48.pdf 19/28429
    olz
   • Bombesvarelse 04-07-2019 09_38_06.pdf 19/16319
    lirm
   • Bombesvarelse 04-07-2019 09_35_02.pdf 19/27684
    mbru
   • Sendt dokumentation til TVC 18/34426
    jyh
   • Sløjfningserklæring på 2 stk. gyllebeholdere modtaget - Søndersøvej 63, 8800 Viborg 18/44094
    idal
   • Sløjfningserklæring på 2 stk. gyllebeholdere modtaget - Søndersøvej 63, 8800 Viborg 18/44024
    idal
   • Til Preben Grønbæk m.fl.: Domkirkekvarteret: Forslag til partnerskabsaftale 19/19882
    jh7
   • Bombesvarelse 04-07-2019 09_13_25.pdf 19/27856
    olz
   • Henvendelse omkring spildevand ved opførelse af nyt sommerhus. Lynderupvej 49, 8832 Skals 18/44524
    peph
   • Mail til Collage med besked om, at vi har valgt et andet band til at spille til Viborg Kommune Revy- og personalefest i 2020 19/28942
    alm
   • Mail fra Context - bekræfter bookningen og fremsender kontrakt inden længe - Viborg Kommune Revy 2020 19/28942
    alm
   • Bombesvarelse 04-07-2019 08_38_21.pdf 19/27348
    lirm
   • Rehabiliteringsteamets indstilling - ressourceforløb - den 22.02.17 19/14497
    b9a
   • SV: bemærkninger til udkast til svar til spejdere 19/17382
    tv
   • Bortskaffelse af plastaffald 19/23936
    bie
   • Udkast til afgørelse i høring hos ansøger 18/14765
    abmi
   • SV: Notat 19/557
    flr
   • VS: Lovlig forurening af Jordbro å? 18/25537
    flr
   • Svar omkring ukrudt på brinker 19/30804
    abmi
   • Opfølgning på henvendelse om udvidelse af altan. Søbakken 3, 8800 Viborg.msg 19/22086
    jno
 • 03.07.2019
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Svar på forespørgsel vedr. fældede træer i den økologiske forbindelseslinje i Spangsdal 19/1787
    anp
   • Taphede - mail til Energi Viborg ift opfølgning vedr. vandløbet Vibæk - nord for Randersvej 19/1787
    anp
   • Nørresøvej 60, 8800 Viborg: Dispensation fra søbeskyttelseslinjen 19/28123
    bkb
   • Tilsyn og opfølgning på tilsyn vedr. oliespild ved malkeanlæg, Smedevej 4, 7470 Karup 19/27086
    kkg
   • Mail til Leo Jantzen, TVC Advokatfirma 18/34426
    jyh
   • Mail til Lars Christiansen om parkering på Niels Due Jensens Plads 19/12886
    heg
   • Mail til Lars Christiansen, herunder forberedelse til kommende følgegruppemøde i august 2019 19/12886
    heg
   • Uddybende svar til Jakob Hoffmann ift. trafik, belysning mv. ved kommende spejdergruppe i Teglmarken 19/3521
    anp
   • SV: Rosenvænget 36, Viborg - svar om jordbundsforhold 19/16474
    hbl
   • Anvisning_af_jordflytning_Kirkebækvej 136, 8800 Viborg 10 ton kartering til RGS 14/35235
    pba
   • Lbnr 12 Følgebrev og udkast til projektaftale Kurt Gregersen.pdf 18/8118
    kes
   • Opfølgning på møde vedr. Kærmyssevej (Arnbjerg Parken) - lokalplan 477, delområde IIf 16/47864
    janb
   • Mail til arbejdfsgruppe vedr. ønske om fodgængerovergang i Ørum 18/63246
    hlo
   • Accept til opsætning af bænke ved Alhedestien på hver side af Mosevej 19/30796
    jho
   • Besvarelse til Johannes omkring hytte ved Nørreå 19/557
    flr
   • Bombesvarelse 03-07-2019 15_11_27.pdf 19/30468
    mbru
   • Mail til arbejdsgruppe: Idéskitse torvet i Ørum 18/63246
    hlo
   • Vindumvej 158, 8840 - Varsel af påbud om beplantning 19/30761
    akz
   • _Byggetilladelse til at_lovliggøre 2 stk. beboelsesvogne_Østergårdsvej 6, 8850 Bjerringbro_2019-07-03.pdf 18/37140
    jha
   • Bombesvarelse 03-07-2019 14_17_29.pdf 19/30444
    mbru
   • Bombesvarelse 03-07-2019 14_16_57.pdf 18/37140
    jha
   • Lbnr 8 9 10 følgebrev og underskrevne aftaler.pdf 18/8118
    kes
   • 03-07-2019 Byggetilladelse til at_lovliggøre indretning af 1. sal til beboelse_Vestre Skivevej 25 7800 Skive 18/42365
    olz
   • VS: Lovlig forurening af Jordbro å? 18/25537
    flr
   • Bombesvarelse 03-07-2019 14_09_25.pdf 18/42365
    olz
   • 28-06-2019_Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_Opføre saunahytte_Rughavevej 39B 8800 Viborg.pdf 19/21345
    ekh
   • Bombesvarelse 03-07-2019 14_04_09.pdf 19/30435
    mbru
   • Lbnr 8 Jens Petri Petersen underskrevet projektaftale.pdf 18/8118
    kes
   • Bombesvarelse 03-07-2019 13_58_37.pdf 19/19635
    mbru
   • Lbnr 10, Petri Holding Aps. underskrevet projektaftale.pdf 18/8118
    kes
   • Bombesvarelse 03-07-2019 13_57_14.pdf 19/19635
    mbru
   • VS: Lovlig forurening af Jordbro å? 18/25537
    flr
   • Svar til Martin Bay Kristensen omkring udledening af vand til Mønsted Å 18/25537
    flr
   • Nørremarksvej 20, 8800 - Anmodning om rydning af fortov for ukrudt 17/888
    akz
   • Udkast Dalvej 7, version 2 19/22751
    fil
   • Skønserklæring vedr syn og skøn ved Kjællinghølbroen til TV MidtVest 16/50388
    roc
   • Vedrørende udarbejdelse af miljøgodkendelse - Åhusevej 68, 7470 Karup 19/10999
    xkk
   • Om forklaring på oplysninger om malingsforbrug - Hovedgaden 86 13/90108
    bie
   • Lavbundsprojekt Skals Å ved Hærup Sø, udtalelse fra det lokale museum 19/16342
    hsjen
   • anp@viborg.dk - SV: Arnbjerg Parken - arkitekturscreening 16/47864
    janb
   • Bombesvarelse 03-07-2019 12_47_42.pdf 19/29132
    olz
   • Bombesvarelse 03-07-2019 12_38_42.pdf 19/29121
    olz
   • Bombesvarelse 03-07-2019 12_32_13.pdf 19/28973
    olz
   • Åkanden 13 - sender tinglyst skøde til køber 19/13570
    hbl
   • Mail til Norweigan Ministry of LGM: Genfremsendelse fatura gruppemøde i Viborg Attractive Nordic Towns 17/57625
    anp
   • Mail til Norweigan Ministry of LGM: Genfremsendesle fatura rejseudgifter Attractive Nordic Towns 17/57625
    anp
   • Accept af botanisk forundersøgelse og om afmelding af §3 beskyttelse 16/18092
    hsjen
   • Ejvind Jakobsen m.fl., information om renovering af toiletbygning og mulighederne for facadeforskønnelse af TDC-central på P-plads, Stoholm 15/69705
    bc6
   • Kvittering for mail til byggesag. Skovagervej 39, 8850 Bjerringbro.msg 19/15370
    lirm
   • Svar sendt til Jan Andersen - klage over underviser på Mønsted skole 19/28044
    lss
   • Bombesvarelse 03-07-2019 11_46_29.pdf 19/3550
    lirm
   • Bombesvarelse 03-07-2019 11_42_19.pdf 19/30421
    mbru
   • Mail til Erik Arkitekter ift. skitseprojekt Kærmyssevej (Arnbjerg Parken) - delområde IIf, Boligselskabet Viborg 16/47864
    janb
   • Mail til Energi Viborg - grøft til Kærmyssevej, Arnbjerg? 16/47864
    janb
   • Rettelsesbrev nr 1 - "Tekniske forundersøgelser af vådområdeprojekt Korreborg Bæk 19/11953
    kes
   • Borup IF - Foreløbig opgørelse lokaletilskud 2018 17/59744
    lgr
   • Oplysning om navn og telefonnummer på repræsentant for Danmarks Jægerforbund i Det Grønne Råd for Viborg Kommune 15/65439
    iny
   • Anmodning om suplerende oplysninger vedr. ansøgning om sø på Søvsøvej 7 19/26584
    ba4
   • Svar om hastighed på Busbjergvej i Bjerringbro 19/30667
    jho
   • Byggeaffald - Rævestien/Mårvænget 19/18305
    bie
   • Byggeaffald - Rævestien/Mårvænget 19/18305
    bie
   • Bombesvarelse 03-07-2019 10_41_00.pdf 18/20451
    jno
   • Lbnr 14 projektaftale Leif Tolstrup til underskrift.pdf 18/8118
    kes
   • SV: Opfølgning på møde og besigtigelse Golfbanen ved Smediegård 19/30609
    jrs
   • SV: Re: Indvielse af grønt partnerskab mellem Knudby og Ørum - faciliteter, formidling og tilgængelighed ved Jordbro Å søndag den 25. august 2019 kl. 10.00 – ca. 10.45 15/60975
    jrs
   • Til/fra Ole Nielsen SV: Amtmandens Have - skilt 16/39941
    janb
   • Mail til Boligselskabet Sct. Jørgen: Beliggenhedsplan Liselund Stoholm 19/25823
    evg
   • Rettigheder og pligter ved Vedsø 19/30596
    flr
   • Egelundsparken 9L - sender købsaftale til underskrift hos køber 19/30551
    hbl
   • Bombesvarelse 03-07-2019 09_25_51.pdf 19/25975
    lirm
   • 03-07-2019 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_lovliggøre udestue og skur_Tornsangervej 17 8800 Viborg 19/13894
    olz
   • Bombesvarelse 03-07-2019 09_13_57.pdf 19/13894
    olz
   • Svar om betonklodser på forbindelsessti fra Liseborg Hegn til hovedsti langs Plantagevej 19/30573
    jho
   • Kaj Jensen, Trafik & Veje, anmodning om tidsplan og budget for renovering/etablering af fortov og renovering af hastighedsdæmpende foranstaltninger i forbindelse med kloakfornyelse 16/49809
    thra
   • [Sagsnr.:19/19236] FDF Mammen - Vedr. bilag til lokaletilskud regnskab 2018 19/19236
    lgr
   • [Sagsnr.:19/29296] Viborg Svæveflyveklub - Vedr. manglende bilag til regnskab 2019 19/29296
    lgr
   • Bombesvarelse 03-07-2019 08_39_17.pdf 19/25633
    lirm
   • [Sagsnr.:19/30540] Adgang - Offentlige veje - Middagshøjvej 25, 8800 Viborg, matr.nr. 60m, Viborg Markjorder 19/30540
    sfc
   • Velds Møllebæk, Projektaftale med Lbnr 8, 9 0g 10 18/8118
    kes
   • [Sagsnr.:19/19633] Mønsted Fritidsklub - Vedr. aktivitetstilskud 2019 19/19633
    lgr
   • SV: Affalds håndtering - Nørregade 11, Karup 19/21565
    jnl
   • Affalds håndtering 19/21565
    jnl
   • SV: Anmeldelse af byggeaffald vedr. Poul due jensensvej 21 19/30533
    bie
 • 02.07.2019
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Sendt til Skive Kommune for eventuelle bemærkninger -Indvinding af vand fra Jordbro Engsø og Jordbro å 19/14229
    dek
   • Svar på mail om behandling af dispensation til fladt tag. Præstetoften 10, 7800 Skive 19/21499
    lirm
   • SV: Venner af Daugbjerg Dås - ansøgning om planering af plads til telt 19/30519
    anbs
   • 02-07-2019 Partshøring_lovliggøre skur_Tornsangervej 17 8800 Viborg.pdf 19/13894
    olz
   • SV: Banevejen / Gl Århusvej 19/30472
    tv
   • _Ibrugtagningstilladelse uden syn til at_Opstille 5 bebeolsesvogne til midlertidig brug indtil 9.9.2019_Skolevej 2 8830 Tjele_2019-07-02.pdf 19/19035
    jha
   • Bombesvarelse 02-07-2019 15_37_42.pdf 19/23990
    ekh
   • Bombesvarelse 02-07-2019 15_36_21.pdf 19/19035
    jha
   • Kvittering for dispensationsansøgning til fladt tag. Præstetoften 10, 7800 Skive 19/21499
    lirm
   • Grave- og støbetilladelse_etablere ny Dagli Brugs i Hammershøj_Gartnerbakken 4, 8830 Tjele_2019-07-02.pdf 19/9970
    vbp
   • Vinkelvej 124, 8800 - Varsel af påbud om beskæring 19/30512
    akz
   • Bombesvarelse 02-07-2019 15_29_19.pdf 19/9970
    vbp
   • OBS: Manglende oplysninger vedr. Åhusevej 68 19/10999
    xkk
   • Gl. Århusvej 15-17, 8800 Viborg: Dispensation fra søbeskyttelseslinje til fortov 19/30467
    bkb
   • Bombesvarelse 02-07-2019 15_23_38.pdf 19/25393
    lirm
   • Vådområde Velds Møllebæk - nedsivningsanlæg 18/8118
    kes
   • 02.07.2019 Byggetilladelse til lovliggørelse af beboelse. Bakkelyvej 6, 8800 Viborg.pdf 19/14359
    lirm
   • Gl. Århusvej 15-17, 8800 Viborg: Dispensation fra søbeskyttelseslinje til fortov 19/30467
    bkb
   • Bombesvarelse 02-07-2019 15_16_43.pdf 19/14359
    lirm
   • Tilslutningstilladelse , Gartnerbakken 4, 8830 Tjele (overfladevand og fedtholdigt spildevand) 19/24357
    bie
   • Det endelige svar til Rigsarkivet vedr. indberetning om tilgængelighedspraksis efter arkivloven for 2018 19/25661
    lss
   • Lene Nielsen, Gl. Århusvej 23, aftale vedrørende kontrakt tilsendt 26. juni 2019, j.nr. 19/29373 19/29373
    jnl
   • Offentliggørelsesskema 2019 - Hulbækvej 31, 8830 Tjele.pdf 19/19814
    kkg
   • Bombesvarelse 02-07-2019 14_44_34.pdf 19/29127
    olz
   • Bombesvarelse 02-07-2019 14_32_45.pdf 19/29121
    olz
   • VS: Ang lyskryds Banevejen/Gl.Århusvej og rundkørsel Gl. Århusvej 19/30472
    tv
   • 02-07-2019_Supplement til byggetilladelse_opføre ny hal_Frederiksgade 33 8840 Rødkærsbro.pdf 19/15018
    ekh
   • Bombesvarelse 02-07-2019 14_26_42.pdf 19/15018
    ekh
   • Svar til Nybolig vedr.Trinbrætvej 1, Hald Ege 19/30470
    ba4
   • deklaration 4250 19/30470
    ba4
   • VS: Ang lyskryds Banevejen/Gl.Århusvej og rundkørsel Gl. Århusvej 19/30472
    tv
   • Banevejen / Gl Århusvej 19/30472
    tv
   • SV: 20190058 Trinbrætvej 1, Hald Ege 19/30470
    ba4
   • Trinbrætvej 1, Hald Ege 19/30470
    ba4
   • Svar til Jørgen Buus vedr. Deklaration for store grunde i Hald Ege 19/30470
    ba4
   • Svar til Jørgen Buus på spørgsmål om Deklaration for store grunde i Hald Ege 19/30470
    ba4
   • Bombesvarelse 02-07-2019 14_06_22.pdf 19/28973
    olz
   • 02-07-2019 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_tilbygning til l parcelhus_Houlkærshøjen 11 8800 Viborg 19/15358
    olz
   • Bombesvarelse 02-07-2019 13_56_08.pdf 19/15358
    olz
   • Bombesvarelse 02-07-2019 13_54_31.pdf 19/9851
    jha
   • VS: Afmærkning ved endestationsopladning af el-busser 19/529
    tv
   • Bombesvarelse 02-07-2019 13_49_47.pdf 19/29132
    olz
   • Der bestilles en ekstra kantskæring på det øverste stykke af Karup Å 19/4758
    flr
   • Viborg Idrætsråd - Kvittering på modtagelse af ansøgning 17/54602
    sk
   • Tapdrupvej 60: Kontaktoplysninger på ansøger sendes til Rasmus Neiiendam 19/20609
    msb
   • Underskrevet projektregnskab LIFE15 IPC/DK/000006 - C2C CC pr. 020719.pdf 16/17638
    roc
   • Bombesvarelse 02-07-2019 13_06_44.pdf 19/23517
    mbru
   • 02.07.2019_Byggetilladelse til at_opføre et enfamiliebolig_Fælledparken 17 8830 Tjele.pdf 19/23517
    mbru
   • [Sagsnr.:19/9046] VFF - Kvittering på 2 kursusansøgninger 2019 19/9046
    lgr
   • Viborg Fodsports Forening - Vedr. kursustilskudsansøgning "Fodboldens kongres" 19/9046
    lgr
   • Nedrivningen kan fortsætte - Kirkebakken 7, Tjele 19/26911
    bie
   • Flarupvej 15, 8830 Tjele: Landzonetilladelse til to gylletanke 19/29756
    bkb
   • [Sagsnr.:19/30400] VFF E-sport - Kvittering på medtagelse af 1 kursusansøgning 2019 19/30400
    lgr
   • A/B Idrætsforening - Vedr. bilag til lokaletilskud regnskab 2018 17/60638
    lgr
   • Velds Møllebæk lbnr 14 18/8118
    kes
   • Landzonetilladelse til ændring af værksted til privat udhus på Røddingvej 23, 8830 Tjele 19/29076
    ba4
   • Røddingvej 20, 8830 - Varsel af påbud om beskæring 19/30387
    akz
   • Flarupvej 15, 8830 Tjele: Landzonetilladelse til to gylletanke 19/29756
    bkb
   • Nøkkerosen 8 - sender tinglyst skøde til køber 19/19426
    hbl
   • Aktindsigt til peter bech, Søgårdsvej 3, 8800 Viborg 19/10307
    bkb
   • Bombesvarelse 02-07-2019 11_47_11.pdf 19/25946
    ekh
   • SV: VRG - referat fra møde afholdt 12/6 til din kommentering 19/529
    tv
   • SV: Eksamensopgave 6-9 til censur 19/29783
    tv
   • SV: Eksamensopgaver til bedømmelse 19/29783
    tv
   • SV: Eksamensopgave 6-9 til censur 19/29783
    tv
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/30372
    vkh
   • SV: Eksamensopgave 6-9 til censur 19/29783
    tv
   • SV: Eksamensopgaver til bedømmelse 19/29783
    tv
   • SV: Gadelys Karup kommune 14/33206
    tv
   • Åkanden 19 - sender tinglyst skøde til køber 18/59880
    hbl
   • Hindbærkrattet 131 - besked til køber om underskrift på tinglysningsskøde 19/16741
    hbl
   • Rishøjen 28 - besked til køber om underskrift på tinglysningsskøde 19/19532
    hbl
   • Skabermøllevej 19 - besked til køber om underskrift på tinglysningsskøde 19/20137
    hbl
   • Åkanden 7 - besked til køber om underskrift på tinglysningsskøde 19/15963
    hbl
   • Nøkkerosen 18 - besked til køber om underskrift på tinglysningsskøde 19/19449
    hbl
   • Tilbagemelding på spørgsmål om dispensation - Anholtvej 6, 8800 Viborg 19/29213
    olz
   • Lugtgener ved Ø. Børstingvej 4 den 30/6-2019 19/27524
    edg
   • SV: SV: Nørresøbadet 12/54260
    jkl
   • Svar til SAPA vedr. visning af DUBU-sager 18/54101
    ek7
   • VK svar på spørgsmål om sneglehegn m.m.: Indberetning via borgertip 14/46786
    lku
   • § 16b tilladelse til Tjele Møllevej 29, 8830 Tjele 19/25151
    jg1
   • Landzoneafgørelse om ændring af værksted til privat udhus på Røddingvej 23, 8830 Tjele 19/29076
    ba4
   • Bombesvarelse 02-07-2019 10_12_01.pdf 19/26745
    mbru
   • Løgstrup Gymnastik & IF - Vedr. ibrugtagning af nyt klubhus / hal-model 19/27970
    lgr
   • Mail til EVV-S - Nyt materiale vedr. Gartnerbakken 4, 8830 Tjele 19/24357
    bie
   • Mail til Bs. med tilsagnsbrev 18/42344
    evg
   • Mangler fortsat svar om malingsforbrug - Hovedgaden 86 13/90108
    bie
   • Tilsagn om støtte til almene familieboliger 18/42344
    evg
   • Kopi af Tilladelse til krydsning af Jegstrup Bæk med rørbro 19/26555
    flr
   • 25-06-2019 Godkendte tegninger - Kirkebækvej 8 8800 Viborg.pdf 19/14339
    olz
   • 25-06-2019 Byggetilladelse til at_inddrage vinterstue til beboelse_Kirkebækvej 8 8800 Viborg.pdf 19/14339
    olz
   • Tilladelse til krydsning af Jegstrup Bæk med rørbro 19/26555
    flr
   • Bombesvarelse 02-07-2019 08_45_25.pdf 19/27697
    mbru
   • GIS-filer lavbundsprojekt i Skals Å-dalen ved Hærup Sø 19/16342
    hsjen
   • Svar - manglende oplysninger, tilladelser til dambrug. 18/2193
    tms
   • SV: Indvindingstilladelse til grundvand 18/2193
    tms
   • Uddybende svar til Rasmus Neiiendam om ansøgning om boliger på Tapdrupvej 60 19/20609
    msb
   • Indvindingstilladelse til grundvand 18/2193
    tms