Åbne postlister

For at fremme dialog og åbenhed i forhold til borgere, virksomheder, myndigheder og pressen, bliver der dagligt dannet en åben postliste over ind- og udgående post i Viborg Kommune.

Det kan du finde på postlisterne
En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra Viborg Kommune:

 • hvad sagen drejer sig om
 • hvem der er afsender/modtager
 • initialer på den sagsansvarlige

Navn og kontaktoplysninger på den sagsansvarlige kan findes ved at indtaste initialerne i søgefeltet under Find medarbejder.

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på den åbne postliste. Dog skal persondataloven overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

 • 22.05.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Supplerende materiale til færdigmelding. Kornvænget 10, 8800 Viborg 18/49763
    lirm
   • Supplerende materiale til færdigmelding. Gl. Århusvej 85A, 8800 Viborg 18/42034
    lirm
   • Supplerende materiale til byggesag. Bakkelyvej 6, 8800 Viborg 19/14359
    lirm
   • Supplerende materiale til byggesag. Skovagervej 60, 8850 Bjerringbro 19/14818
    lirm
   • VS: Færdigmelding Rødkærsbro Børnehus Sagsnummer: 2016-0855 16/37293
    vbp
   • Der rykkes for en ibrugtagningstilladelse til byggesag- Brandstrupvej 27, 8840 Rødkærsbro 16/37293
    vbp
   • Jnr.: 1901365, Udstykning af matr.nr. 2em Stoholm, Feldingbjerg, samt arealoverførsel af matr.nr. 2en til matr.nr. 2eo Stoholm By, Feldingbjerg, beliggende Ågade 71, 73 og 75, 7850 Stoholm Jyll. 18/63006
    hbl
   • ArtLabViborg.pdf 19/3043
    sl
   • Dagsorden til møde med DR Psykiatri og Socialudvalg samt Socialudvalgsmøde, begge den 23. maj 18/15201
    alm
   • Palleshøje 63 - køber spørger til skråninger m.m. 19/11336
    hbl
   • tak for i går fra Sebastian Schwarz 19/6178
    hkr
   • jpbc as_brandplan_2019_05_22-A.pdf 19/15018
    ekh
   • Brandteknisk redegørelse 2019_05_22-A.pdf 19/15018
    ekh
   • brittaogniels@bobach.name - SV: Kommentarer til brandteknisk redegørelse for tilbygning_ JPBC A/S, Frederiksgade 33, 8840 Rødkærsbro 19/15018
    ekh
   • Byggeansøgning - Hindbærkrattet 143, 8850 Bjerringbro 19/24090
    lirm
   • ansøgning om udvidelse af indvindingstilladelsen på Vorde Vandværk 13/77817
    dek
   • Revideret skema - H41108 Viborg - Møldrup 18/45144
    lje
   • Stik i form af avisartikel fra VSF - Skals Gymnastikforening fejrer 100 års-jubilæum 19/6178
    hkr
   • SV: Postersessioner på cykelseminaret d. 9. maj 19/529
    tv
   • RE: Ellekonebakken Viborg_Tilbud_a 19/16939
    tv
   • Alhedestien gennem Frederiks - Dronebilleder 19/11415
    tv
   • Byggeansøgning - Bjerringholmvej 2, 8800 Viborg 19/24079
    mbru
   • SV: Tælling cykler i bybussen Viborg 18/52321
    tv
   • Sukkerfælden, Snapsting handicap 14/58122
    mjr
   • SV: Sagsrevision 2018 Viborg - Integration - udkast 19/16836
    lsjen
   • SV: Sagsrevision 2018 Viborg - Integration 19/16836
    lsjen
   • Årsrapport 2018 12/8771
    hrav
   • Årsrapport 2018 12/141348
    hrav
   • Mail fra TAW vedr. regnskabsaflæggelse 19/1174
    mgo
   • hh@jpbc.dk - Vedr anretterkøkken 19/15018
    ekh
   • Grundfos A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro 19/7414
    ib3
   • Årsrapport 2018 12/8773
    hrav
   • Vejdirektoratet vil revurdere hastigheden pba kommunens bemærkning 18/45144
    lje
   • VS: St.Sct. Mikkelsgade 2, 8800 Viborg 19/24072
    sfc
   • Re: Vejadgang for St. Sct. Mikkelsgade 2 fra Sct. Leonis Gade - image001.png 19/24072
    sfc
   • Re: Vejadgang for St. Sct. Mikkelsgade 2 fra Sct. Leonis Gade 19/24072
    sfc
   • Afslutning af Hærvejsvandringen på Borgvold 19/24065
    av4
   • SV: Løgstrup, tæt-lav bebyggelse 17/56892
    mble
   • Mail fra ref.lab. 19/13147
    bie
   • Henvendelse fra Jakob Harming - efter vi har svaret på hans tidligere henvendelse - Skolebuskørsel 19/21002
    pber
   • Søhuset-Sct. Jørgens vej - Socialtilsyn Midt godkender budget 2019 19/19049
    pwc
   • mailveksling med Niras om miljøvurdering Taphede, Viborg 19/9824
    anp
   • Mail fra Erik Albrechtsen om forslag til prioritering af midler til realisering af Helhedsplan for Bjerringbro 19/12886
    heg
   • Byggeansøgning - Asmild Mark 44, 8800 Viborg 19/21322
    mbru
   • Finderuphøj Skole 19/20855
    lej
   • Finderuphøj Skole 19/20855
    lej
   • Drejebog Tour De kids 2019 18/62738
    llj
   • Referat - personalemøde den 20. maj 2019 for Viborg Museum.docx 19/1874
    susni
   • Referat - personalemøde den 20. maj 2019 for Viborg Museum.docx 19/1874
    susni
   • Ansoegning.pdf 19/4263
    mbru
   • Referat - personalemøde den 20. maj 2019 for Viborg Museum excl. Hvolris Jernalderlandsby.docx 19/1874
    susni
   • SV: Til godkendelse: Udkast til A3-kortbord til Tusindfrydengen 15/66559
    jkl
   • Ok fra Bach Gruppen - Køb af Tingvej 2 B, Viborg 16/64911
    tno
   • Bjerringbro BMX - Ansøgning om kursustilskud 2019 19/24020
    lgr
   • SV: Farlig lysregulering 19/23950
    tv
   • Referat af 8. implementeringsmøde 18/12893
    hehj
   • Dagsorden og bilag til 9. møde i implementeringsgruppen Tele-KOL 18/12893
    hehj
   • Byggeansøgning - Ormstrupvej 28, 8850 Bjerringbro 19/24012
    jha
   • Viborg Turisttrafik - kørsel til Århus 16-05-2019 16/35069
    fga
   • Jakob Skovsgaard Jørgensen Hammershøj 1.periode 2019 2020 19/22792
    lej
   • Overdragelse af betalingsrettigheder 19/11515
    sost
   • Eurofins sender analyserapport AR-19-CA-00796217-01 vedr. boring B16, Revas' affaldscenter 19/2885
    hani
   • Kristine Van Der Maat Hammershøj 1.periode 2019 2020 19/22792
    lej
   • Nickolai Lindstrøm Krogh Hammershøj 1.periode 2019 2020 19/22792
    lej
   • Byggeansøgning - Marsk Stigs Vej 16E, 8800 Viborg 19/23990
    ekh
   • VS: VVM-anmeldelse Ørum Varmeværk 19/24004
    pjj
   • Sebastian Laursen Hammershøj 1.periode 2019 2020 19/22792
    lej
   • Anne Mette Lundsberg Frederiks 1.periode 19/22792
    lej
   • Kristian Brandt Mortensen Frederiks 1.periode 2019 2020 19/22792
    lej
   • Patrick Johan Kristensen Frederiks 1.periode 2019 2020 19/22792
    lej
   • Færdigmelding separering vedr. Toften 6, Tastum 17/36366
    peph
   • Kærhuset - godkendt faktura og kreditnota fra Fløjgaard 15/60975
    iny
   • Færdigmelding separering vedr. Toften 5, Tastum. 17/36365
    peph
   • Sønæshave - privat kloakanlæg 19/23983
    tms
   • Jnr.: 1901365, Udstykning af matr.nr. 2em Stoholm, Feldingbjerg, samt arealoverførsel af matr.nr. 2en til matr.nr. 2eo Stoholm By, Feldingbjerg, beliggende Ågade 71, 73 og 75, 7850 Stoholm Jyll. 19/16812
    ba4
   • Samtykke fra Politi til midterlinje på Højskolebakken/Hovedgaden i Skals 19/23948
    jho
   • RE: Workshop om helhedsplan Ellekonebakken 19/16939
    tv
   • VS: Farlig lysregulering 19/23950
    tv
   • SV: Kopi af N-vop-VP2-Limfjorden-183909.xls 17/8790
    aa5
   • Trafikale forhold ved vejkurve på Højskolebakken/Hovedgaden i Skals 19/23948
    jho
   • Henrik Holmris oplæg 19/8962
    jeni
   • Brev om gennemgang og bedømmelse af brevstemmer_fra Indenrigsministeriet 19/8391
    mlko
   • VS: Godkendte planer Valglokalet i Frederiks 18/55582
    jri
   • Henvendelse fra Megafon om exit polls vedr. Europa-Parlamentsvalget og Folketingsvalget 2019 18/55582
    jri
   • Spørgsmål om parkering på Nørregade i Viborg 19/23930
    jho
   • Dansk Vejhistorisk Selskab - Kontingentindbetaling for 2018 12/37583
    tv
   • Dansk Vejhistorisk Selskab - Kontingentindtaling for 2018 12/37583
    tv
   • Rapport vedr.Mønsted Vandværk - Kalkværksvej 6, taphane - maj 2019 12/15151
    joo
   • Du får tilsagn om tilskud til dit projekt 19/3606
    kes
   • Rapport vedr.Mønsted Vandværk - Blegevej 11, taphane - maj 2019 12/15151
    joo
   • Re: Forespørgsel vedr. lodsejermøde hos jer torsdag aften den 6/6 med forplejning 18/41652
    let
   • Rapport vedr.Mønsted Vandværk - Vandværket - maj 2019 12/15151
    joo
   • Rapport Råvandskontrol fra Viborg Nord DGU 66.1242 B8 - maj 2019 19/5940
    joo
   • Rapport Råvandskontrol fra Viborg Nord DGU 56.1196 B9 - maj 2019 19/5940
    joo
   • Rapport Råvandskontrol fra Kølvrå DGU 75.669 B1 - maj 2019 12/11504
    joo
   • Rapport Drikkevandskontrol, afgang vandværk fra Kølvrå Vandværk - maj 2019 12/11504
    joo
   • Vedr. Lyngvej gadelys på offentlig net? 19/23924
    tv
   • Rapport vedr.Daugbjerg Vandværk - Vandværket - maj 2019 12/134303
    joo
   • Tillbud på borde-bænkesæt NST Thy 15/60975
    iny
   • Indsendte fotos - Vallerbækvej 125, 7470 Karup 19/5724
    idal
   • Byggeansøgning - Hindbærvej 5, 8840 Rød 19/23917
    mbru
   • Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1549413) 19/23914
    ba4
   • Byggeansøgning - Løvelbrovej 7, 8830 Tjele 19/23908
    olz
   • Referat af vejledermøde den 21. maj 2019.docx 16/21808
    elu
   • Dagsorden til vejledermøde den 21. maj 2019.docx 16/21808
    elu
   • Analyse, afløbet fra Nørremølle enge 07.05.19 12/16651
    roc
   • Skolegade 20, 9632 Møldrup - færdigmelding af separatkloak 17/35807
    peph
   • Ingsturp Møllevej 25 - kvittering fra EVV fakturering 14/74253
    peph
   • Stavildvej 45 - kvittering fra EVV fakturering 19/2993
    peph
   • Transiggårdvej 12 - kvittering fra EVV fakturering 19/4552
    peph
   • Lysgårdvej 54, 7470 Karup - adresser 19/23777
    btr
   • Rapport AR-19-CA-00794140-01 vedr.Høgild Dambrug 1070 - Indløb 1 att: Jimmy Raaby Olesen 19/2432
    tms
   • VS: Rødkærsbro - Anmeldeskema til midlertidige aktiviteter 19/23895
    pjj
   • Praktikaftale/beskrivelse 2019 - Helicopter Wing 16/48145
    lmr
   • Praktikaftale/beskrivelse 2019 - Helicopter Wing 16/48145
    lmr
 • 21.05.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Færdigmelding - Kirkebakken 11, 9500 Hobro 19/6405
    olz
   • Færsigmelding af byggesag - Flyte Matas mv., Sct. Mathias Centret 1, 8800 Viborg 17/43315
    vbp
   • Der kvitteres for midlertidig delibrugtagningstilladelse - opføre akutcenter hos Regionshospitalet Viborg, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 14/44596
    vbp
   • Færdigmelding af byggesag - opdele kioskområde i to lejemål, Sct. mathias Centret 17/41760
    vbp
   • Henvendelse om sag der rykkes for en byggetilladelse - Ny butik, Gartnerbakken 4, 8830 Tjele 19/9970
    vbp
   • Henvendelse/opfølgning på henvendelse om etablering af rørbro- Åhusevej 10, 7470 karup J 19/13571
    vbp
   • Mail med godkendelse af skiltning (midlertidige bannere ) i forbindelse med europaparlamentsvalg og folketingsvalg 2019. 19/8807
    alm
   • Mail fra ansøger om yderligere skiltning - Hal 5 & 6 - Europaparlamentsvalget.msg 19/23869
    mehm
   • Mail fra ansøger med supplerende oplysninger - Hal 5 & 6 - Europaparlamentsvalget.msg 19/23869
    mehm
   • Mail fra ansøger om yderligere skiltning - Hal 5 & 6 - Europaparlamentsvalget.msg 19/23869
    mehm
   • henvendelse om status på midlertidig delibrugtagningstilladelse - Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 14/44596
    vbp
   • Mail med bekræftelse på, at vi har booket Rødkærsbro Hallen til Folketingsvalget den 5. juni 2019 19/21425
    alm
   • Inspektionsrapport - systemsintegrationsattest, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 14/44596
    vbp
   • RE: Brandsynsrapport mv. til afslutning af byggesag - Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 14/44596
    vbp
   • Anmodning fra Birgitte Sigvardsen - Refusion af rejseudgifter 18/41396
    kemn
   • Vedr. telt på Brogade 22, 8850 Bjerringbro, ved Sol- og vandtrappen 19/19830
    bkb
   • KL sender dagsorden til møde med DR Psykiatri og Socialudvalg samt Socialudvalgsmøde, begge den 23. maj 18/15201
    alm
   • Fuldmagt fra ny ansøger på sagen - Fælledparken 19, Vejumbro, 8830 Tjele 18/64533
    olz
   • Supplerende statisk dokumentation modtaget Tingvej 2C 8800 Viborg 18/26400
    peb
   • Viborgegnens Erhvervsråd sender bilag 2 til VER bestyrelsesmøde d. 21. maj 2019 18/171
    alm
   • Myndighedshøring Matrikulær sag på Svanevej 20A, Hjarbæk afventer færdiggørelse (1550144) 19/23736
    bkb
   • Flugtvejsplaner_ Udtalelse om ophængning 18/64117
    mlko
   • Dagsorden med bilag til møde i KD-Net den 24. maj 18/211
    alm
   • Sv: Manglende tilladelse til sejlads med tømmerflåde 13/81706
    8ks
   • Godkendelse af flugtvejsplaner 18/64117
    mlko
   • Svar fra Politi om Rådyrhøjen 19/23865
    jho
   • Høring - 3300-50161-07767-19 - Aalborg - Fur - 138 t 19/7302
    kiw
   • Aflysning af SOU møde 7. juni og nyt udvalgsmøde d. 23. maj i forlængelse af mødet med Danske Regioner 18/15201
    alm
   • Besked fra Jens Jakobsen - Søren Pape kan ikke deltage - Viborg Baneby - Erik Ejegod Kvarteret - 144 boliger til PFA 19/6178
    hkr
   • Invitation til første spadestik - 144 boliger til PFA - Onsdag d. 22. maj kl. 11:00 19/6178
    hkr
   • Vedr. Brogade 22, 8850 Bjerringbro Dispensation fra åbeskyttelseslinje til midlertidig skulptur 19/19830
    bkb
   • Ok fra Jens Jakobsen - Viborg Baneby - Erik Ejegod Kvarteret - 144 boliger til PFA 19/6178
    hkr
   • PlanEnergi sender opfølgning på henvendelse om vejadgang til nyt varmepumpeanlæg 18/32569
    mtro
   • Samtykkeerklæringer 3. klasse Hammershøj.pdf 17/59867
    lihp
   • Byggeansøgning - Kornmarken 25, 8800 Viborg 19/23857
    mbru
   • Ødalen, Viborg 19/23862
    8ks
   • Sv: Bemærkninger til svar på partshøring 18/49317
    abmi
   • Registreringsmeddelelse U2019-51883. Referencenr. 3583 18/61589
    am1
   • Registreringsmeddelelse U2018-60516. Referencenr. 1705524 17/39679
    am1
   • KnudErikStoholm.Thorsager@mjbr.dk - VS: Opsagt ABA - muligvis ikke godkendt 19/21378
    jha
   • Opførelse af hestestald. Viborgvej 111, 8830 Tjele 19/13978
    kft
   • Registreringsmeddelelse U2019-51742. Referencenr. 1806293 18/48781
    mp2
   • Registreringsmeddelelse U2019-52005. Referencenr. 1706696 18/45305
    mp2
   • Registreringsmeddelelse U2019-56170. Referencenr. 1901391 19/16725
    anbs
   • Registreringsmeddelelse U2018-60617. Referencenr. 1804146 18/45264
    mp2
   • Registreringsmeddelelse U2019-51980. Referencenr. 1801097 18/61457
    am1
   • Registreringsmeddelelse U2019-53580. Referencenr. 1807522 18/61441
    am1
   • Registreringsmeddelelse U2018-60805. Referencenr. 1500251 18/4882
    mp2
   • Klage over affald i grøftekant m.v. - Silkeborgvej 14 12/5784
    bie
   • Udtalelse fra Viborg Museum vedr. ansøgning om opsætning af skilte ved Borgvold 19/23187
    ba4
   • IMG_0404.JPG 19/19421
    sfc
   • IMG_0392.JPG 19/19421
    sfc
   • IMG_0393.JPG 19/19421
    sfc
   • IMG_0394.JPG 19/19421
    sfc
   • IMG_0395.JPG 19/19421
    sfc
   • IMG_0396.JPG 19/19421
    sfc
   • IMG_0397.JPG 19/19421
    sfc
   • IMG_0398.JPG 19/19421
    sfc
   • IMG_0399.JPG 19/19421
    sfc
   • IMG_0400.JPG 19/19421
    sfc
   • IMG_0401.JPG 19/19421
    sfc
   • IMG_0402.JPG 19/19421
    sfc
   • IMG_0403.JPG 19/19421
    sfc
   • Rosenvænget 28 - udfordring med undergrunden 19/3444
    hbl
   • SV: Rosenvænget 28 - udfordring med undergrunden 19/3444
    hbl
   • Bilag 2 til VER bestyrelsesmøde i morgen 18/171
    alm
   • Supplerende materiale til byggesag. Hindbærkrattet 91, 850 Bjerringbro 19/6342
    lirm
   • Udstykningserklaering - anmodning.pdf 19/23820
    vkh
   • [Sagsnr.:19/9351] Viborg RC Racing - Vedr. 2. ac lokaletilskud 2019 19/8099
    lgr
   • Vedr. Vedlagte udstykningserklæring på 2 ejendomme 19/23820
    vkh
   • Skolesøen ved Skaldehøjvej - biomasse fra græsarealer 19/19466
    snh
   • Re: SV: Anlægning af bredere opkørsel 19/23814
    sfc
   • Anlægning af bredere opkørsel 19/23814
    sfc
   • Skolesøen ved Skaldehøjvej - opfyldning af jord 19/19466
    snh
   • Forespørgsel om at indrette flere boligenheder i gammel stald. Veldsvej 52, 8830 Tjele 19/23802
    anbs
   • Klejtrup DGN fil 19/22868
    peph
   • VS: Udstykningserklæring 19/23796
    vkh
   • De Uniformerede Korps i Viborg - Årsregnskab 2018 19/16007
    lgr
   • Udstykningserklaering - anmodning.pdf 19/23796
    vkh
   • SV: Vedr. Vedlagte udstykningserklæring på 2 ejendomme 19/23796
    vkh
   • Opfølgning på APV, Byggeri og Miljø 15/27387
    mdo
   • Kopi af oplæg vedr. opmåling af kanal 19/23611
    roc
   • Kontaktperson - Frederikshavn Kommune 18/56989
    bie
   • Byggeansøgning - Søakset 2, 8800 Viborg 19/23782
    jha
   • SV: Regulativkontrol 2019 19/6623
    flr
   • Spørgsmål vedr. ovenlys. Liseborg Hegn 47B, 8800 Viborg..msg 18/54165
    mie
   • Lysgårdvej 54, 7470 Karup - adresse til nyt pacelhus 19/23777
    btr
   • Byggeansøgning - Skårupvej 14, 9500 Hobro 19/23761
    ekh
   • Sv: Bemærkninger til svar på partshøring 18/49317
    abmi
   • VS: Politianmeldelse, orientering 18/35464
    tjoe_slettet_1
   • VS: Politianmeldelse, orientering 18/35464
    tjoe_slettet_1
   • Tilbud fra Niras på miljørapport Viborg Kommuneplantillæg Taphede 19/9824
    anp
   • VFF E-Sport - Bilag ltil okaletilskud 2018 18/51279
    lgr
   • DNNF-projekt Harrestruplund/Drost Peders Høj - uventet udvikling 18/1018
    jrs
   • Registreringsmeddelelse U2018-59339. Referencenr. 1802000 18/26421
    am1
   • Ansøgning, regnvandsbassin, Rødkærsbro 19/23749
    flr
   • Meddelelse om påbegyndelse Kirkebakken 11 9500 Hobro 19/14099
    peb
   • VFOS frafalder ønsket om ændring af tilskudsmodel for voksenundervisning 19/4003
    sk
   • Matrikulær sag på Svanevej 20A Hjarbæk afventer færdiggørelse fra landinspektør 19/23736
    bkb
   • Suppl. mat. til byggeansøgning om dobbelthus, Nymarksvej 8, 8800 Viborg 19/8817
    jno
   • [Sagsnr.:19/22251] Viborg Karate og Kickboxing Center - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22251
    lgr
   • Nye oplysninger til BBR - Vranumvej 6 17/55424
    pibh
   • Autosvar / Autoreply 19/18936
    tms
   • Tilmelding til beholderkontrol, Fårupvej 7, 8840 Rødkærsbro 19/2600
    jg1
   • Vejdirektoratets udtalelse om adgangsforhold ved udvidelse af virksomheden Vibocold og udstykning af erhvervsparceller i området ved statsvej 417 Viborg – Holstebro. 19/6379
    mhp
   • Ok fra grundejer: Oplysning om flytning af septiktank 19/4106
    peph
   • Forslag til Botox GOP OE 18/20747
    ppa
   • Afgørelse spisebordsstol - medhold.pdf 12/8249
    hrav
   • Højmarken 24, 8830 Tjele, ok til udkast til miljøgodkendelse 18/62073
    jg1
   • Re: Referat fra netværksmøde for Kalk Kaminoen d. 3. maj på Skelhøje Købmandsgård 18/46408
    jrs
   • Allan Winther, Telenor - Svar vedr. - Frekvensstøj udsendes fra Telenors anlæg på Banebo 19/4776
    mhy
   • Møde vedr gågade regulativet Nytorv. 17/30220
    sfc
   • Allan Winther, Telenor - Svar vedr. - Frekvensstøj udsendes fra Telenors anlæg på Banebo 19/21455
    smv
   • Udskillelse af offentlig vej - image001.png 18/63998
    sfc
   • Udskillelse af offentlig vej 18/63998
    sfc
   • Afløb fra skolesøen ved Skaldehøjvej, Viborg 19/19466
    snh
   • VFF E-Sport - Lokaletilskud regnskab 2018 18/51279
    lgr
   • Ansøgning om brug af Ødalen m.fl. til DM i MTB Maraton 5.-6.9.2020 samt Undallsund den 4.9.19 18/61066
    ip3
   • Brev fra borgere vedr. starategisk miljøvurdering 18/40549
    mtro
   • Mail fra Planklagenævnet om sagsbehandlingstid - LP 481 og KPT 3 Tingvej i Viborg 17/3238
    alj
   • SV: Forforløb til grundforløb 18/57914
    jdb
   • eksempler på forløb for to-sprogede - forslag til Jobcenteret, Viborg kommune 2019.docx 18/57914
    jdb
   • eksempler på forløb for to-sprogede - IGU, Viborg 2019.pdf 18/57914
    jdb
   • eksempler på forløb for to-sprogede 18/57914
    jdb
   • Re: eksempler på forløb for to-sprogede 18/57914
    jdb
   • Basistilstandsrapport for kataforesen etc. 12/5768
    bie
   • SV: Svar vedr. landzone. Skibelundvej 33, 8850 Bjerringbro 19/22343
    anbs
   • Registreringsmeddelelse U2018-59821. Referencenr. 2187092 18/43699
    mp2
   • Registreringsmeddelelse U2018-60418. Referencenr. 1804447 18/38998
    am1
   • Anmodning om igangsætning af planlægning 19/19569
    rak
   • Registreringsmeddelelse U2018-60133. Referencenr. 3546 18/38935
    am1
   • SV: Forforløb til grundforløb 18/37626
    bb8
   • FVU For-forløb til GF2 SOSU - FVU-forløb forud for opstart af GF2-SOSU.pdf 18/57914
    jdb
   • Registreringsmeddelelse U2018-60836. Referencenr. 1804032 18/38928
    am1
   • FVU For-forløb til GF2 SOSU 18/57914
    jdb
   • SV: FVU For-forløb til GF2 SOSU 18/57914
    jdb
   • Registreringsmeddelelse U2018-60400. Referencenr. 1802994 18/52398
    mp2
   • SV: FVU For-forløb til GF2 SOSU 18/57914
    jdb
   • Registreringsmeddelelse U2018-59014. Referencenr. 3273 18/6340
    am1
   • Materiale til møde den 22.5 for Styregruppen til Midttrafiks trafikplan 2019 - 2022 (Gerne videre til Lasse, der deltager i styregruppemødet den 22. maj) 18/56212
    kemn
   • DeGlade Viborg - Ansøgning aktivitetstilskud 2019 19/22153
    lgr
   • Meddelelse om udbedring af mangelliste. 16/18094
    hsjen
   • Orientering til B98: Dimensioneringsaftale for 2020-2021 for social- og sundhedsuddannelserne ? finansiering 18/42560
    alm
   • Mangel udbedring Non Mølle 16/18094
    hsjen
   • Er sag sendt i naboorientering? Skibelundvej 33, 8850 Bjerringbro 19/22343
    anbs
   • Oplysning om vandstand og vandføring ved Non Mølle 19/23611
    roc
   • Skårupvej 80 - nedsivningsanlæg, foreløbige resultater 19/14382
    peph
   • Ny udvikling i sag nr 19/1714 Karl Otto Boller, Kærbyvej 11, 8832 Skals 19/1714
    anbs
   • SV: Interimsvej - Sag nr. 19/23609 19/23609
    aw
   • Non Mølle, orientering om færdiggørelse 16/18094
    hsjen
   • RE: Forespørgsel vedr. analyse af forbrændt kartoffelfiber - Engholmvej 15, 7470 Karup 19/21795
    ib3
   • RE: Forespørgsel vedr. analyse af forbrændt kartoffelfiber - Engholmvej 15, 7470 Karup 19/21795
    ib3
   • RE: Forespørgsel vedr. analyse af forbrændt kartoffelfiber 19/21795
    ib3
   • Interimsvej forventet slut måned 19/23609
    aw
   • Bilag til faktura 50092989 16/18094
    hsjen
   • Interimsvej 19/23609
    aw
   • Kopi af rykker for udførelse af mangelliste 16/18094
    hsjen
   • Aftale om opsamling efter projektet ved Non Mølle 19/23611
    roc
   • OML-beregninger for lugt fra husdyrbrug 18/47480
    edg
   • KnudErikStoholm.Thorsager@mjbr.dk - Godkendelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplan Alhede Hallen 19/20301
    jha
   • Svar på spørgsmål vedr. ansøgning om tilladelser, lovliggørelse og §3 dispensation- Flyvestation Karup 19/13057
    ba4
   • Svingelvej 13: Oplysning om flytning af septiktank 19/4106
    peph
   • Færdigmelding, Holbergsgade 25, byggesag 17/25577
    jha
   • 20-05-2019 Supplerende materialer til byggeansøgning - Glentevej 17, 8800 Viborg 19/17821
    olz
   • info@alhede-hallerne.dk - Godkendte planer Valglokalet 19/20301
    jha
   • Re: Kabelbrønd ved Åhusevej 4, Karup 19/20529
    abmi
   • Afledning af grundvand fra Åhusevej 4 til renseanlægget i karup 19/20529
    abmi
 • 20.05.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Planklagenævnet. Orientering om sagsbehandlingstid 16/39740
    janb
   • Bekræftelse på bookning af hallen i Hald Ege til Folketingsvalget, den 5. juni 2019 19/21425
    alm
   • Bekræftelse på bookning af lokaler til afholdelse af Folketingsvalg 2019 19/21425
    alm
   • Bekræftelse på bookning af Stoholm Fritids- og Kulturcenter til Folketingsvalget 2019 19/21425
    alm
   • Bekræftelse på at Overlund Hallen er booket til Folketingsvalget, den 5. juni 2019 19/21425
    alm
   • Bekræftelse på at Møldrup Kulturcenter er booket til Folketingsvalg 2019 19/21425
    alm
   • Bekræftelse på at Alhedens Idræts- og Kulturcenter er booket til Folketingsvalg 19/21425
    alm
   • Bekræftelse på bookning af Tjelecentret til Folketingsvalget den 5. juni 2019 19/21425
    alm
   • Ok fra Morten Jensen - Noteret afbud fra ULW og LAJ - VFF fest og auktion 19/6178
    hkr
   • Opdatering fra Midttrafik - Regnskab 2018 16/36400
    majoh
   • 20-05-2019 Yderligere materialer fremsendt til byggesagen - Tapdrupvænget 4, 8800 Viborg 19/10663
    olz
   • 20-05-2019 Supplerende materialer til byggesgaen - Glentevej 27, 8800 Viborg 19/9038
    olz
   • SV: Nordstjernen_Samlet materiale, Borrisvej 2, 8800 Viborg 18/38966
    vbp
   • VS: Nordstjernen_Samlet materiale/status på sag, Borrisvej 2, 8800 Viborg 18/38966
    vbp
   • Viborg Museum sender udtalelse vedr. arkæologi (Tapdrupvej 60) 19/20609
    msb
   • Jegstrup Bæk - randbetingelse 18/41652
    let
   • Priser m.v. Glas - Viborg Kommune 18/60012
    kemn
   • Supplerende materiale til afslutning af byggesag - Bjerring Hede 13B, 8850 Bjerringbro 17/53618
    vbp
   • Vestergade 20 - færdigmelding af separatkloak 18/29123
    mmi
   • ib3@viborg.dk - SV: Tilslutningstilladelse Skivevej 164, 9632 Møldrup 19/1778
    jha
   • Østervang 3, 8830 Tjele - færdigmelding af separatkloak 16/30142
    peph
   • Deklaration Bigum Søbad.pdf 12/15791
    iny
   • Helle Winthers spørgsmål vedr.: Brogade 22, 8850 Bjerringbro Dispensation fra åbeskyttelseslinje til midlertidig skulptur 19/19830
    bkb
   • Vestergade 21. 7850 Stoholm - færdigmelding af separatkloak 18/29125
    mmi
   • Kæmpebjørneklo ved Skivevej nord for Møldrup, Bag Erhvervsvej 10, Møldrup 13/18087
    aka
   • Ahornvej, Møldrup - aflyst servitut om byggepligt 18/7342
    hbl
   • Vestergade 22 - færdigmelding af separatkloak 18/29127
    mmi
   • Skolegade 11 - færdigmelding af faskine 19/6372
    tms
   • Anmeldelse af affald vedr. Sct. Knuds Vej 8 19/22459
    bie
   • Åkanden 30 - køber returnerer underskrevet købsaftale 19/20745
    hbl
   • Om anmeldelse eller ikke - midlertidige aktiviteter 19/22767
    bie
   • Kvittering for modtagelse - anmeldelse af affald fra Rævestien og Mårvænget 19/18305
    bie
   • Midttrafiks årstælling 2018 16/36400
    majoh
   • Re: Lyngvej 19/23467
    tv
   • Anne-Grethe Engels klage vedr Strandvejen 37, Hjarbæk 18/44720
    bkb
   • Byggeansøgning - Prinsens Alle 5, 8800 Viborg 19/23544
    mehm
   • Eniig Fiber A/S sender ledningsoplysninger vedr. Tapdrupvej 60 19/20609
    msb
   • N1 sender ledningsoplysninger vedr. Tapdrupvej 60 19/20609
    msb
   • Mail med tilbud på skilte til camping område 19/14952
    men
   • Danefæbrev, Resen Nord, VSM 10358 x4.pdf 16/64509
    mik
   • peb@viborg.dk - Samtale med nabo om tagterrasse på Mjølnersvej 18 jnr. 15/41154 15/41154
    jha
   • Danefæbrev, Batum Vest, VSM 10427 x1.pdf 16/66978
    mik
   • Danefæbrev, Viskær Høje, VSM 10151 x163.pdf 14/47838
    mik
   • bygmarksvej8@fiberpost.dk - Madpakkehus ved Tjele Langsø 18/46836
    jha
   • Klejtrup tillæg - foreløbigt svar fra EVV - skal tjekkes med trafik og veje 19/22868
    peph
   • Tilladelse til at anvende Lars Brøndums fotos i sammenhæng med j"Naturen i din have" 16/10125
    hdh
   • Modtaget sigteanalyse vedr. ejendommen Bredholt 14, 8850 Bjerringbro 19/20688
    dek
   • Fotos af Katrine Turner må alle bruges (også dem der ikke er i "Naturen i din have" 16/10125
    hdh
   • VS: Teglskjær 6-8 - Forespørgsel om mulighed for matrikulær sammenlægning / kommunens forhåndsvurdering 19/23321
    mnan
   • Byggeansøgning, Fælledparken 17, 8830 Tjele 19/23517
    mbru
   • Spørgsmål og svar pr. mail til de nye ejere om bevaringsværdi 5 - Granvænget 5, 8800 Viborg 19/23354
    olz
   • Supplerende materiale til færdigmelding. Arnbjerg Fælled 8, 8800 Viborg 18/57972
    lirm
   • Forhåndsdialog - Ansøgning - Stadion Foyer 03.04.2019, Foyer projektmateriale 03.04.2019 - Foyer projektmateriale 03.04.2019.pdf 19/23509
    mehm
   • Forhåndsdialog - Ansøgning - Stadion Foyer 03.04.2019, Foyer projektmateriale 03.04.2019 - Ansøgning - Stadion Foyer 03.04.2019.pdf 19/23509
    mehm
   • 17-05-2019 Suppl. materialer til afslutning af byggesagen - Bækvej 12, 8800 Viborg 19/4101
    olz
   • Ansøgning om tilladelse til Børne Mtb løb i Undallslund den 6. juli 2019 18/61066
    ip3
   • Ansøgning om at etablere tværgående liniedræn mhp at begrænse overfladevandsgener 19/23029
    tms
   • Rev. støjnotat - Erik Ejegod, 144 boliger 18/35535
    mie
   • Opsætning af viobrationsmålere - Middagshøjvej - §12 varsling og vibrationsmålinger - supplerende forklaring 19/22708
    bie
   • Opsætning af vibrationamålere - Middagshøjvej 19/22708
    bie
   • Om opsætning af vibrationsmålere - Middagshøjvej - §12 varsling og vibrationsmålinger 19/22708
    bie
   • Kvittering fra grundejer om mødetid: Spildevandsledningen Skolevej 21 og 23 Hammershøj 19/9916
    peph
   • Ansøgning om fortov-cykelsti mellem Kjeldbjerg midtby og Kjeldbjerg mejeriby 19/23497
    lje
   • VS: Politianmeldelse, orientering 18/35464
    tjoe_slettet_1
   • Tilladelse til at bruge fotos fra Naturen i din have 16/10125
    hdh
   • Firkløveren - Tilbagemelding på mødedato 19/17830
    akr
   • VFF fremsender dokumentation 16/61295
    obp
   • Rapport efter renovering af Sct. Kjelds brønd - Anbefalet vedligeholdelse 18/26591
    jh7
   • Planklagenævnet. Orientering om sagsbehandlingstid 17/13305
    janb
   • 17-05-2019 Påbegyndelse/Færdigmelding - Anemonevej 15, 8850 Bjerringbro 18/56718
    olz
   • Søndre Skole - Elever til Læsecentret 19/20855
    lej
   • Supplerende - Klage over støj fra flyveskolen i Karup 14/41465
    pjj
   • Re: Send afviklingsplan for overproduktion - inden tirsdag den 14. maj 2019 18/54975
    kkg
   • Åben vejning Bjerringbro 17/19114
    brkr
   • 19-05-2019 Supplerende materialer til byggesagen - Tindbæk Fælled 7, 8830 Tjele 19/7876
    olz
   • Re: Angående vedligeholdelse af Hvam Bæk 18/35464
    tjoe_slettet_1
   • KONCERT 19-compressed (1).pdf 19/23423
    vbp
   • Karup å-marked 2019 ver1 1-2000.pdf 19/23423
    vbp
   • A°marked telt 2019 v4.pdf 19/23423
    vbp
   • Fuldmagt og transporterklæringer vedr. Gørup Enge 13/2612
    kes
   • polititill. 2019.pdf 19/23423
    vbp
   • Notat - North Side 2014 - Procedure.pdf 19/23423
    vbp
   • certifikat TI-15-TK-0355 mastetelt 25M.pdf 19/23423
    vbp
   • Mail fra Uffe Bro - 10 udkast til vedtægter - Mindefond Rindslund 19/16990
    kemn
   • SV: Miljøtilsyn - Ny olietank 19/10851
    clp
   • Lyngvej 19/23467
    tv
   • Rapport vedr.Mammen Vestermark Vandværk - Husrækken 21, taphane - maj 2019 12/56603
    joo
   • Byggeansøgning - Høegsvej 1A, 8830 Tjele 19/23452
    olz
   • Rapport vedr.Ørum Vandværk - B1, øst DGU 67.772 - maj 2019 12/11985
    joo
   • Rapport vedr.Vinkel Sdr. Sogn Vandværk - Nabevej 17, taphane - maj 2019 14/17466
    joo
   • DCH fremsender yderligere dokumentation 18/18937
    mgo
   • Rapport vedr.Karup Vandværk, gl. værk - pesticidanalyse - maj 2019 12/37780
    joo
   • Rapport vedr.Karup Vandværk, nyt værk - pesticidanalyse - maj 2019 12/51737
    joo
   • SV: Bjørneklo ved parkeringsplads, Løgstørvej 13/18087
    aka
   • Svar til ansøgning.docx 19/19893
    ekh
   • Byggeansøgning - Vejlebakken 19, 8832 Skals 19/23444
    lirm
   • Oversigtsplan.pdf 19/19893
    ekh
   • petersallingrasmussen@gmail.com - Stafet for livet Bjerringbro 19/19893
    ekh
   • Færdigmelding, Lyngvej 18E, byggesag.pdf 17/60138
    lirm
   • Byggeansøgning - Hedevænget 126, 8800 Viborg 19/8582
    lirm
   • Materiale til møde den 22.5 for Styregruppen til Midttrafiks trafikplan 2019 - 2022 17/56772
    majoh
   • Certifikat 9 m telt 2020.pdf 19/19893
    ekh
   • Stofberegninger - Gørup Enge 13/2612
    kes
   • Byggeansøgning - Hessellundvej 10, 7470 Karup 19/23423
    vbp
   • Henvendelse fra grundejerforeningen Lynderupvej 3-91 til borgmesteren vedrørende affaldshåndtering i sommmerhusområde i Lynderup 19/23426
    pber
   • Kvittering fra EVV fakturering: Hovedgaden 85, 8832 - nedsivningsanlæg 18/24126
    peph
   • Supplerende til anmeldelsen - kloakseparering 19/22536
    bie
   • Oplysninger fra lodsejere omkring vedligeholdelse af Hvam Bæk imod hans ønske 18/35464
    tjoe_slettet_1
   • Orientering fra lodsejere om politianmeldelse i forbindelse med vedligeholdelse af vandløbet 18/35464
    tjoe_slettet_1
   • Godkendelse af projektændring nyt forløb m.m. 16/18092
    hsjen
   • Dagsorden med bilag til møde i KD-Net den 24. maj 2019 18/211
    alm
   • Tilladelse fra Hallen.docx 19/19893
    ekh
   • Ansøgning til næste runde med udarbejdelse af lokale udviklingsplaner i Viborg Kommune 19/9527
    hant
   • Byggeansøgning - Teglmarken 241, 8800 Vibrog 19/23399
    ekh
   • Om etablering af Viborg Bryghus Farvervej 27 8800 Viborg 19/22627
    bie
   • petersallingrasmussen@gmail.com - Staffet for livet Bjerringbro 19/19893
    ekh
   • Dialog med Limfjordsrådet om koordinering og forventninger til samordning af sagsbehandling 16/18092
    hsjen
   • Materiale til forhåndsdialogmøde - SYD 1 onsdag den 22.5 - Birkevænget 2, 8850 Bjerringbro 19/18139
    vbp
   • Dambrugets forventning til koordinering med miljøgodkendelse og vandindvindingstilladelse. 16/18092
    hsjen
   • Orientering om tilbagemelding til dambruget om koordinering med miljøgodkendelse og vandindvindingstilladelse 16/18092
    hsjen
   • Svar på status på projektet 16/18092
    hsjen
   • Firkløveren - Lov og Vedtægter 19/17830
    akr
   • Fra Henrik Søe: Udkast til sammenfattende redegørelse 18/47393
    rgn
   • Forespørgsel om grødeskæring på fællesstrækning af Gudenåen 19/6623
    flr
   • Bro VCR. - fondsstøtte del 1. 17/48347
    hdh
   • Lugtberegning for Overlundvej 8, 8830 Tjele 18/47393
    rgn
   • Forespørgsel på virksomhed Gl. Tangevej 2 19/23374
    pba
   • naturogvand@viborg.dk - VS: Digitalpost: Miljø- og Fødevareklagenævnet Berigtiget afgørelse (1545923) 14/23695
    flr
   • naturogvand@viborg.dk - VS: Digitalpost: Miljø- og Fødevareklagenævnet Berigtiget afgørelse (1545922) 14/23695
    flr
   • naturogvand@viborg.dk - VS: Digitalpost: Miljø- og Fødevareklagenævnet Berigtiget afgørelse (1545921) 14/23695
    flr
   • Færdigmelding, Trehusevej 11, byggesag 18/35813
    lirm
   • Tørveskæret 17 Sparkær - kloaktegning 19/23370
    peph
   • Henvendelse til borgmesteren vedrørende sagsbehandling i Teknik & Miljø angående grunden Vinkelvej 134 i Brunshåb 19/23365
    pber
   • Reminder - Flyveskolen i Karup 14/41465
    pjj
   • jha@viborg.dk - Your scan (Scan to My Email) 19/8276
    jha
   • Gadelys Karup 14/33206
    tv
   • Supplerende materiale til byggesag. Palleshøje 37, 8800 Viborg 19/17266
    lirm
   • Suppl dokumentation modtaget vedr lovliggørelse Asmildklostervej 1 8800 Viborg 18/49756
    peb
   • Færdigmelding, Møgelparken 28, byggesag 18/37891
    jno
   • SV: Nordstjernen_Samlet materiale, Borrisvej 2, 8800 Viborg 19/8333
    vbp
   • Supplerende materiale til byggesag. Svanevej 20F, 8831 Løgstrup 19/2945
    lirm
   • Ansøgning om tilladelser, lovliggørelse og §3 dispensation- Flyvestation Karup (mail 2 af 3) 19/13057
    ba4
   • ansøgning om tilladelser, lovliggørelse og §3 dispensation- Flyvestation Karup (mail 3 af 3) 19/13057
    ba4
   • Spørgsmål om status på byggesagen - Ravnsbjergvej 67, 8800 Viborg 18/56450
    olz
   • Ansøgning om tilladelser, lovliggørelse og §3 dispensation- Flyvestation Karup (mail 1 af 3) 19/13057
    ba4
   • Rykker pr. mail vedr. prøvetinglysning - Vejlevej 33C, 8800 Viborg 16/15307
    mie
   • Viborg Fjernvarme sender høringssvar til projektforslag for etablering af varmepumpe i Hald Ege ved Energi Viborg Kraftvarme 19/18053
    mtro
   • Mail fra landinspektør - Prøvetinglysning af spildevandsledningerpå anden mands grund - Vejlevej 33c, 8800 Viborg 16/15307
    mie
   • Mail fra ansøger med mødereferat Ålandsvej 1 8800 Viborg 18/19604
    peb
   • Bjerring skitse.pdf 19/23322
    llk
   • Møde om lokalplan i Bjerring 19/23322
    llk
   • VS: Nordstjernen_Samlet materiale/status på sag, Borrisvej 2, 8800 Viborg 19/8333
    vbp
   • Færdigmelding P. Andersensvej 8 18/33645
    peph
   • Drikkevandssted i Bisballe Bæk etableret/sikret. 19/17392
    flr
   • Skringstrupvej 12 - kvittering fra grundejer 19/22512
    peph
   • Nedre Gravene - Sct. Mathias Port - referat af byggemøde 21 - 17061 Byggemødereferat 21.pdf 16/24382
    l4l
   • Nedre Gravene - Sct. Mathias Port - referat af byggemøde 21 16/24382
    l4l
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Klejtrup tillæg - spg til vejbrønde til EVV 19/22868
    peph
   • Bombesvarelse 20-05-2019 13_32_31.pdf 19/4101
    olz
   • 20-05-2019 Ibrugtagningstilladelse til at_lovliggøre uopvarmet udestue_Bækvej 12 8800 Viborg.pdf 19/4101
    olz
   • Politianmeldelse - overtrædelse af naturbeskyttelseslovens § 3 18/35459
    dhb
   • Svar til Helle Sørensen - Behandling i forhold til bil 19/20202
    pber
   • Orientering om dispensation fra lokalplan nr. 473 ifm. byggesag – om- og tilbygge eksisterende friplejehjem Nordstjernen, Borrisvej 2, 8800 Viborg 19/8333
    vbp
   • Grave- og støbetilladelse_om- og tilbygge eksisterende plejecenter_Borrisvej 2 8800 Viborg_2019-05-16.pdf 18/38966
    vbp
   • Bombesvarelse 20-05-2019 16_50_15.pdf 18/38966
    vbp
   • Orientering om dispensation fra lokalplan nr. 473 ifm. byggesag – om- og tilbygge eksisterende friplejehjem Nordstjernen, Borrisvej 2, 8800 Viborg.msg 18/38966
    vbp
   • Dispensation fra lokalplan nr. 473 ifm om- og tilbygning af plejehjem Nordstjernen, Borrisvej 2, 880_Doknr185413-19_v1.pdf 18/38966
    vbp
   • Bombesvarelse 20-05-2019 16_37_37.pdf 18/38966
    vbp
   • Mail med forspg. om bookning af lokaler i Bjerringbro Idrætspark til afholdelse af Folketingsvalg 2019 19/21425
    alm
   • Mail med anmodning om bookning af Tjelecentret til Folketingsvalget den 5. juni 2019 19/21425
    alm
   • Ærøvej 26 - lejemål til handel med SPV 12/48146
    anp
   • Mail med anmodning bookning af Overlund Hallen til Folketingsvalget, den 5. juni 2019 19/21425
    alm
   • Besked til Hans Friederich Glas - kan de stadig leveres - Viborg Kommune 18/60012
    kemn
   • OK retur - vender tilbage med svar - : Glas - Viborg Kommune 18/60012
    kemn
   • Besked til leverandør om at vi ikke skal have glas til gaver - Glas - Viborg Kommune 18/60012
    kemn
   • Forespørgsel vedr. lodsejermøde hos jer torsdag aften den 6/6 med forplejning 18/41652
    let
   • Bombesvarelse 20-05-2019 15_45_14.pdf 19/3050
    mbru
   • Anmeldelse af affald vedr. Sct. Knuds Vej 8 19/22459
    bie
   • RE: Jegstrup Bæk - randbetingelse 18/41652
    let
   • Forespørgsel samt besvaresle af denne vedr. ny bebyggelse på Tingvej 24A, 8832 Skals 19/23579
    olz
   • Brev vedr udført TFU den 20 05 2019 - FLETTET.pdf 17/8790
    aa5
   • Besvarelse vedr fravigelser ifm opføre en industribygning_Vognmagervej 21F 8800 Viborg.pdf 18/46993
    peb
   • Bombesvarelse 20-05-2019 15_36_42.pdf 18/46993
    peb
   • Kvitteringsbrev _opfølgning på materiale modtaget den 13-05-2019 vedr. byggesag om at_opføre tilbygning til køleanlæg_Mammen Byvej 32, 8850 Bjerringbro_2019-05-20.pdf 19/3450
    vbp
   • Bombesvarelse 20-05-2019 15_19_15.pdf 19/3450
    vbp
   • Varsling af miljøtilsyn 2019 - Ø. Børstingvej 11, 7850 Stoholm 19/23569
    idal
   • Orientering om dispensation fra Lokalplan 456 ifm. opførelse af etageejendom, Erik Ejegodsvej (Erik Glippings Vej 6-10), 8800 Viborg .msg 18/35535
    mie
   • Svar vedr. Brogade 22, 8850 Bjerringbro Dispensation fra åbeskyttelseslinje til midlertidig skulptur 19/19830
    bkb
   • Bombesvarelse 20-05-2019 15_07_58.pdf 18/35535
    mie
   • Svar på spørgsmål om olieudskiller 13/91569
    bie
   • [Sagsnr.:19/16018] Ravnsbjerg IF - Kursustilskud 2019 19/16018
    lgr
   • [Sagsnr.:19/15942] Bjerringbro Lawn Tennisklub - Kursustilskud 2019 19/15942
    lgr
   • [Sagsnr.:19/14725] Houlkær IF - Kursustilskud 2019 19/14725
    lgr
   • [Sagsnr.:19/12968] Hjarbæk Havkajakklub - Kursustilskud 2019 19/12968
    lgr
   • Genetablering af mose på 4b Søvsø gde., Daugbjerg 18/41525
    dhb
   • Ny dato for miljøtilsyn: Tirsdag den 18. juni 2019, kl. ca. 9.00. 19/20080
    idal
   • [Sagsnr.:19/5765] SIK - Kursustilskud 2019 19/5765
    lgr
   • [Sagsnr.:18/63292] Løgstrup G&IF - Kursustilskud 2019 18/63292
    lgr
   • Kopi udledningstilladelse - Klejtrup - Endelig tilladelse.docx 19/22868
    peph
   • Møde på rådhuset om udfordringer med ansøgning på Trevadvej 28, Kjeldbjerg, 7800 Skive 19/22713
    bkb
   • Svar til EVV om spørgsmål vedr. planer for byudvikling i Tapdrup 19/20609
    msb
   • Mangler anmeldelse af affald fra Rævestien og Mårvænget 19/18305
    bie
   • flettedokument_ang. vedligeholdelse af del af den private fællesvej Åløkken.pdf 19/16152
    sfc
   • Forslag til aftale om tilsyn og vedligehold af toilet ved Kærhuset ved Jordbro Engsø 19/22257
    ip3
   • Kvittering til lodsejere omkring Hvam Bæk 18/35464
    tjoe_slettet_1
   • Udkast til aftale om tilsyn og vedligehold af toilet ved Tanghuset til accept 19/22193
    ip3
   • [Sagsnr.:18/32941] Bjerringbro Cross Klub - Vedr. lokaletilskud regnskab 2018 18/32941
    lgr
   • SV - kontakt Trafikstyrelsen - Flyveskolen i Karup 14/41465
    pjj
   • Kvittering på ansøgning om fortov-cykelsti i Kjeldbjerg 19/23497
    lje
   • Accept af midlertidige aktiviteter - Søndermarksvej/Primulavej 19/22536
    bie
   • Svar med forslag til ny vedligeholdelsesplan for Sct. Kjelds Brønd efter renovering 18/26591
    jh7
   • Bombesvarelse 20-05-2019 12_20_24.pdf 19/20140
    jha
   • Firkløveren - Vedtægter mv. 19/17830
    akr
   • Kvitteringsbrev vedr. opførelse af garage. Bjerring Hede 19, 8850 Bjerringbro.pdf 19/17502
    lirm
   • Bombesvarelse 20-05-2019 11_53_58.pdf 19/17502
    lirm
   • SV: Lyngvej 19/23467
    tv
   • SV: Fuldmagt og transporterklæringer vedr. Gørup Enge 13/2612
    kes
   • Opmåling af Skals Å til studieprojekt 19/5306
    flr
   • Bombesvarelse 20-05-2019 11_35_09.pdf 19/17246
    olz
   • 20-05-2019 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_renovere eksisterende udehus samt en mindre tilbygning._Blichersvej 24 8800 Viborg.pdf 19/17246
    olz
   • Bombesvarelse 20-05-2019 11_30_57.pdf 19/19515
    mbru
   • Bombesvarelse 20-05-2019 11_20_23.pdf 19/15350
    mbru
   • Boruphedevej 13 - svar om ønsket nedsivningsplacering 19/21418
    peph
   • Tilsynsbrev og -rapport - Trevadvej 27, 7800 Skive 19/20574
    idal
   • Bombesvarelse 20-05-2019 10_49_25.pdf 19/22270
    mbru
   • Rideklubben Tougaard - Vedr. aktivitetestilskud 2018 19/23432
    lgr
   • Kvittering for henvendelse til borgmesteren vedrørende affaldshåndtering i sommerhusområde i Lynderup 19/23426
    pber
   • Bombesvarelse 20-05-2019 10_22_19.pdf 19/22311
    mbru
   • Angående vedligeholdelse af Hvam Bæk 18/35464
    tjoe_slettet_1
   • Elmelunds Rideklub - Vedr. lokaletilskudsregnskab 2018 19/22728
    lgr
   • Vedr. færdigmelding af carport. Gl. Århusvej 328, 8800 Viborg.msg 18/29924
    lirm
   • Bombesvarelse 20-05-2019 09_22_42.pdf 18/35813
    lirm
   • Klage over støj fra flyveskolen i Karup 14/41465
    pjj
   • Kvittering for henvendelse til borgmesteren om sagsbehandling i Teknik o& Miljø angående Vinkelvej 134 i Brunshåb 19/23365
    pber
   • BR18 Byggetilladelse til at_ændring af rum fra depot til kontor og depot til sengestue._Søndersøparken 21 8800 Viborg_2019-05-17.pdf 19/18701
    vbp
   • Bombesvarelse 20-05-2019 09_09_05.pdf 19/18701
    vbp
   • Bombesvarelse 20-05-2019 09_04_23.pdf 19/11862
    ekh
   • _Byggetilladelse til at_opføre maskinhal til landbrugs - og skovmaskiner_Sjørupvej 36 8800 Viborg_2019-05-20.pdf 19/8276
    jha
   • SV: Gadelys Karup 14/33206
    tv
   • Bombesvarelse 20-05-2019 08_55_54.pdf 19/8276
    jha
   • Kvittering for ansøgning om tilladelser, lovliggørelse og §3 dispensation- Flyvestation Karup (mail 1 af 3) 19/13057
    ba4
   • Bombesvarelse 20-05-2019 08_50_03.pdf 18/37891
    jno
   • Lokaletilskud 2018 - Regnskabsskema 17/60733
    lgr
   • Planlægningen er standset 17/61015
    adno
   • Bombesvarelse 20-05-2019 08_47_10.pdf 19/21282
    vbp
   • Byggetilladelse - godkendelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplan til certificeret telt - Engvej 20A, 8830 Tjele.pdf 19/21282
    vbp
   • Besvarelse af forespørgsel om etablering af Viborg Bryghus på Farvervej 27, 8800 Viborg.msg 19/22089
    peb
   • Bombesvarelse 20-05-2019 08_37_33.pdf 19/21282
    vbp
   • SV:Etablering af telt på gyllebeholder - Toftumvej 7, 7850 Stoholm 19/14631
    xkk
   • Bombesvarelse 20-05-2019 08_24_45.pdf 19/13123
    jno
   • Hovedgaden 85, 8832 - nedsivningsanlæg - besked til EVV fakturering 18/24126
    peph
   • Svar til ansøger vedr mødereferat Ålandsvej 1 8800 Viboorg 18/19604
    peb
   • Beslutningsreferat fra møde den 15. maj 2019 14/23695
    flr
   • 20.05.2019 Byggetilladelse til enfamiliehus og carport. Spangsbjerg Toft 13, 8800 Viborg.pdf 19/14148
    lirm
   • Bombesvarelse 20-05-2019 08_11_14.pdf 19/14148
    lirm
   • Besked til ansøger om syn af drikkevandssted i Bisballe Bæk 19/17392
    flr
   • Underretning om offentliggørelse af restaureringsprojekt i Karup Å, Viborg Kommune 19/11005
    abmi
 • 16.05.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Opfølgning på referat fra Myndighedsgennemgang - Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 14/44596
    vbp
   • Mail fre ansøger vedr. byggesagen kræver ikke disp. for ventillation - Jernbanegade 5. Hammershøj 19/3455
    olz
   • Supplerende materiale til byggesag. Finderupvej 13, 8800 Viborg 18/59666
    lirm
   • Supplerende materiale til byggesag. Erantisvej 1, 8800 Viborg 19/22119
    lirm
   • Supplerende materiale til IBT. Nørreballe 56, 8832 Skals 18/37120
    lirm
   • Henvendelse fra indehaveren af Hessellund Sø Camping - svar-fra-Herning-og-Viborg-Kommune-vedrørende-.pdf 19/7303
    lss
   • Invoice #2019-016 from Dutchicon 18/39469
    mt
   • Ok fra Stine - Eksportforeningens årskonference 19/6178
    hkr
   • Kvittering fra Fredningsnævnet af 8/3-19 16/28432
    anbs
   • Vedr. overdækket adresse - Screenshot_20190516-151215__01.jpg 19/23303
    btr
   • Vedr. overdækket adresse 19/23303
    btr
   • Exit polls Frederiks_henvendelse fra Megafon 18/64117
    mlko
   • Færdigmedling, Drosselvej 18, byggesag 18/26330
    mie
   • Anmeldelse af jordflytning Fægteborgbakken 1 Løgstrup 19/23282
    pba
   • Til møde om udfordringer med ansøgning på Trevadvej 28, Kjeldbjerg, 7800 Skive 19/22713
    bkb
   • Autosvar / Autoreply 19/16161
    tms
   • Automatisk svar: Tilladelse til nedsivning og VVM 19/16161
    tms
   • Autosvar / Autoreply 19/16159
    tms
   • Automatisk svar: Tilladelse til nedsivning og VVM 19/16159
    tms
   • Tilladelse til nedsivning og VVM 19/3746
    kft
   • Kopi af Miljøstyrelsens afgørelse af 16. november 2017 vedr. skovbyggelinjen inden for lokalplan 440 14/38458
    anp
   • Årsregnskab 2018 Finderuphøj Hallen 19/20706
    akr
   • Matrikulær sag behandlet af kommune - Stadionvej 15, 8840 Rødkærsbro 18/3647
    mp2
   • Bavnevej 33, 8831 Løgstrup: Landzonetilladelse til nyt stuehus 19/23271
    kft
   • Lars Bonne, Nørbækvej 15, 8830 Tjele vedr. nyt udhus i stedet for nedbrændt 19/20413
    mbru
   • Middagshøjvej: Ungdomsboliger 19/23269
    rgn
   • Mammen Byvej 74, 8850 Bjerringbro. Matr. nr.15a, Mammen By, Mammen 19/23256
    vkh
   • Henvendelse fra Randersvej 82, Viborg pba. telefonsamtale d. 14-05-2019 19/1787
    anp
   • Sv: Yderligere oplysninger til ansøgning om udledningstilladelse 19/15664
    flr
   • Spor af rotter - Bilag 6 - Svinget 12, 9620 Ålestrup 19/4102
    clp
   • Master 1.periode 27/8-8/10 2019 19/22792
    lej
   • Vigtigt - Til valgbestyrelsen om fremstilling af stemmesedler til Europa-Parlamentsvalg 19/20182
    jri
   • Energi Viborg Spildevands bemærkninger til opført byggeri hen over kloakledning på Kirkevej 10, 8832 Skals 19/22695
    bkb
   • Sigteanalyse: Ansøgning om Nedsivningsanlæg. Johs Jensensvej 47 7470 Karup. 19/4286
    peph
   • Supplerende oplysninger, Bavnehøjvej 23, 8830 Tjele 19/16162
    anbs
   • VFF fest og auktion den 7/6 19/6178
    hkr
   • VFF fest og auktion 19/6178
    hkr
   • Stationsvej 25, Tapdrup - kloaktegning af separatkloak 17/36919
    peph
   • Meddelelse om statusændring til vedtaget for lokalplan 523 Almen service samt rekreativt formål i Viborg kommune 17/45865
    mik
   • LE34 om sag om arealoverførsel til regnvandsbassin, Stadionvej 15, 8840 Rødkærsbro 18/3647
    mp2
   • Byggeansøgning - Agerbækvej 7,7470 Karup 19/23197
    olz
   • Spørgsmål fra Stine Olesen - videooptagelse - Eksportforeningens årskonference 19/6178
    hkr
   • Seniorer ønsker at bo midt i fællesskabet 19/23195
    chl
   • Afrapportering fra det tværministerielle arbejde om seniorbofællesskaber 19/23195
    chl
   • Brev om seniorbofællesskaber til kommuner 19/23195
    chl
   • Tapdrupvej 60: Ansøger kan ikke acceptere ændring af tidsplan 19/20609
    msb
   • Højbjerg huse 13 - minirenseanlæg analyser 2019, ok 13/77206
    peph
   • Rahbechsvej 17 - spørgsmål om kloak 19/23193
    peph
   • Henvendelse fra Birthe Pedersen - Ældresagen -Viborg Seniorfolkemøde 19/6178
    hkr
   • Klage over manglende tilbagesætning af beholder 19/14015
    edg
   • Ansøgning om opsætning af skilte 19/23187
    ba4
   • Ok fra Sebastian - Eksportforeningens årskonference, 21. maj 19/6178
    hkr
   • Besked fra Karsten Maier - Vielse i Viborg 19/224
    kemn
   • Anmeldelse af skrotplads på ejendommen Kærbyvej 11, 8832 Skals 12/43384
    bkb
   • Byggeansøgning - Kongehøj 7, 8800 Viborg 19/23163
    mbru
   • SV på spørgsmål til anmeldelse af byggeaffald fra Høgildvej 25 19/22796
    bie
   • Tilbagemelding på spørgsmål - Kolbækvænget 19 19/19032
    bie
   • Basistilstandsrapport for kataforesen - frist for input midt uge 20 12/5768
    bie
   • Fra Caroline Beck: Aldersvenlige byer 19/23159
    jh7
   • Leje af Møldrup Kulturhus tirsdag den 13. august 2019 - Energi Viborg 19/23157
    kj3
   • Kvittering for svar 12/16705
    edg
   • Brev til Boligselskabet Viborg fra Alhedens Borgerforening og Brugerrådet Frederiks Dagcenter 15/21526
    chl
   • Henvendelse fra Boligselskabet Viborg vedr. Parkvænget i Frederiks 15/21526
    chl
   • Byggeansøgning - Gudenåvej 55, 8850 Bjerringbro 19/16319
    lirm
   • VSM 10619 Kursorisk Rapport 18/51665
    sb3
   • Spørgsmål fra EVV: Spildevandsledningen Skolevej 21 og 23 Hammershøj 19/9916
    peph
   • Implast, Heimdalsvej 8, 8850 Bjerringbro 13/2253
    ib3
   • Skolevej 21 og 23 Hammershøj - mødetidspunkter fra grundejer 19/9916
    peph
   • Skolevej 21+23: tegning og kommentarer fra EVV 19/9916
    peph
   • Anmeldelse_af_jordflytning_Absalonsvej 7, 8800 Viborg 200 ton kartering - forurening fra tank og olieudskiller 16/58764
    pba
   • Kostanamnese 16/33326
    bdal
   • Regnskab 2018 - Energimuseet 17/59294
    kj3
   • Byggeansøgning - Engvej 20, 8830 Tjele 19/21282
    vbp
   • SV: Vedr vandpost ved shelter 14/35848
    iny
   • Spor af rotter - Bilag 6 - Grønhøj Skivevej 112, 7470 Karup 19/4102
    clp
   • Kvittering for modtagelse fra Miljøstyrelsen 19/23060
    ba4
   • VS: Læsecenter - Signaturbevis.txt 19/20855
    lej
   • Ansøgning om nedsivningstilladelse. 19/23059
    tms
   • VVM anmelderskema over rydning på Forsvarets arealer ved Karup 19/23060
    ba4
   • Afslag fra 2001 - etablering af samletank til fælleshus. 19/23045
    tms
   • PlanEnergi sender svar på spørgsmål vedr. måling af afstand mellem vindmøller og boliger - vindmøller Vinge 18/40549
    mtro
   • spørgsmål om ejendomsavancebeskatning - Teglgårdvej 2, Hvolris, 9632 Møldrup. - Forespørgsel om ejendomsavancebeskatningsloven.pdf 19/23051
    vkh
   • Forespørgsel på udstykningsmulighed 19/23051
    vkh
   • Gorm Lokdam anmoder om dispensation fra forblivelsespligten Torvet 1A, Karup 18/18467
    mtro
   • Trehusevej 19, 7470 Karup 19/23040
    btr
   • Læsecenterskema Sigrid - Ordblindetest_Sigrid_B.pdf 19/20855
    lej
   • Opfølgning på tilsynsrapport - materiale fremsendt til afslutning af sag - Akutcenter, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 14/44596
    vbp
   • Frederiks - Nicole Dürr - SPrinter 5119051314060.pdf 19/20855
    lej
   • Frederiks - Nicole Dürr 19/20855
    lej
   • Årsregnskab 2018 - Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald 19/22815
    kj3
   • Mail fra Bs. med lånetidbud 17/50611
    evg
   • Vedr. Hammershøj Autoophug, Nørbækvej 17, 8830 Tjele 12/18032
    ib3
   • Ønsker adresse til grusgrav 19/23040
    btr
   • Ansøgning om landzonetilladelse til byggeri på skovejendom - Vallerbækvej 110-112, 7470 Karup J 19/23039
    ba4
   • Fra Jørgen Nis Ley: Gråbrødre kloster arbejdsnotat 19/23035
    jh7
   • SV: Elever til Læsecentret 19/20855
    lej
   • RE: Koordinering § 19 tilladelser eller § 33 (miljøgodkendelse) Grundfos A/S 18/41674
    ib3
   • Oversigt elever til periode 1 27/8-8/10 2019 19/22792
    lej
   • MammenFri- sag ønskes drøftet telefonisk - mammen byvej 69, 8850 Bjerringbro 19/14368
    vbp
   • Horshøjvej 2 - ansøgning om landzonetilladelse til gyllebeholder 19/23020
    jg1
   • VS: Opfølgning på udtalelse af 19-01-2018 17/24549
    vbp
   • Horshøjvej 2 - ansøgning om landzonetilladelse til gyllebeholder 19/23020
    jg1
   • Kopi af dispensation til regulering og opfiskning af signalkrebs 19/23025
    flr
   • Rapport nr. 337098 (Dambrugskontrol fra Sejbæk dambrug) er færdiganalyseret 19/2629
    tms
   • Referat fra L-MED 13. maj 2019 inkl. bilag - Lokal procedure for Beklædning.docx 16/17946
    asr
   • Horshøjvej 2, 9500 Hobro § 70. Anmeldelse af etablering eller udvidelse af fast placerede husdyranlæg/ gødningsopbevaringsanlæg/ anlæg til opbevaring af afgasset vegetabilsk biomasse /ensilageopbevaringsanlæg 19/23020
    jg1
   • Referat fra L-MED 13. maj 2019 inkl. bilag - Referat L-med 13-5-2019.docx 16/17946
    asr
   • Orientering om afgørelse af Klage vedr. vandforsyning, klagenummer 1001689, 14/23695
    flr
   • Orientering om afgørelse af Klage vedr. vandforsyning, klagenummer 1002143, 14/23695
    flr
   • Dagsorden L-MED 13. maj 2019 - Dagsorden L-MED d. 13-05-2019.docx 16/17946
    asr
   • Vedr.: Ejendommen Brandstrup Søvej 5, 8840 Rødkærsbro. 19/23014
    vkh
   • Dagsorden L-MED 13. maj 2019 - årshjul arbejdsmiljøindsats 2019 - udkast.pptx 16/17946
    asr
   • Bjerringbro Lawn Tennisklub - Bilag til kursusansøgning 19/15942
    lgr
   • Praksis i forbindelse med identifikation af vold og trusler på NTG, KD og Plejecenter Toftegården - Praksis i forbindelse med identifikation af vold og trusler på NTG, KD og Plejecenter Toftegården.docx 16/17946
    asr
   • Henvendelse fra MJBR on sag /afslutning af sag - Livøvej 10B, 8800 Viborg 17/24549
    vbp
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Dispensation til opsætning af skilte for Viborg Naturpark 5 forskellige steder ved Nørresø og Søndersø i Viborg 19/23187
    ba4
   • Bemærkning til mødereferat til ansøger Ålandsvej 1 8800 Viborg 18/19604
    peb
   • 16-05-2019 Byggetilladelse til at_ændre eksisterende erhver til bolig_Jernbanegade 5 8830 Tjele 19/3455
    olz
   • Bombesvarelse 16-05-2019 18_00_51.pdf 19/3455
    olz
   • 16-05-2019 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opdele eksisterende bolig_Vejlevej 33C, 8800 Viborg 16/15307
    mie
   • 16.05.2019 Opfølgning efter færdigmelding af enfamiliehus. Kornvænget 10, 8800 Viborg.pdf 18/49763
    lirm
   • Bombesvarelse 16-05-2019 17_30_46.pdf 18/49763
    lirm
   • Bombesvarelse 16-05-2019 17_30_33.pdf 16/15307
    mie
   • _Screeningsbrev_Tilbygge foderlade_Tapdrupvej 127 8800 Viborg_2019-05-16.pdf 19/20140
    jha
   • Bombesvarelse 16-05-2019 16_59_59.pdf 19/20140
    jha
   • Bombesvarelse 16-05-2019 16_56_59.pdf 19/20140
    jha
   • _Screeningsbrev_Tilbygge foderlade_Tapdrupvej 127 8800 Viborg_2019-05-16.pdf 19/20140
    jha
   • Bombesvarelse 16-05-2019 16_51_53.pdf 19/20140
    jha
   • Bombesvarelse 16-05-2019 16_51_41.pdf 19/13658
    jno
   • 16.05.2019 Opfølgning efter færdigmelding af enfamiliehus. Arnbjerg Fælled 8, 8800 Viborg.pdf 18/57972
    lirm
   • Bombesvarelse 16-05-2019 16_16_37.pdf 18/57972
    lirm
   • tni@viborg.dk - Årsrapport 2018 - Botilbuddene NFS Grundtvigsvej og Rosengården 19/710
    tni
   • tni@viborg.dk - Årsrapport 2018 - Botilbuddene Søhuset og Sct. Jørgens Vej 19/710
    tni
   • Status vedr. miljøansøgning fra Overtorp I/S, Åhusevej 68 19/10999
    jg1
   • Svar på forespørgsel om fritliggende driftsbygning på Nørremøllevej Nord 42, 8800 Viborg 19/23295
    anbs
   • Forespørgsel vedr. forsyning/ledninger - nyt boligområde ved Tapdrupvej 60 19/20609
    msb
   • TO til Old og STPS: Johs. Jensensvej 47, 7470 Karup J - nedsivningstilladelse 19/4286
    peph
   • Kopi til kloakmester: Johs. Jensensvej 47 - nedsivningstilladelse 19/4286
    peph
   • Forespørgsel vedr. arkæologi - nyt boligområde ved Tapdrupvej 60 19/20609
    msb
   • BR18 Byggetilladelse til at_Til- og ombygning af Nordre skole_H.C. Andersens Vej 5, 8800 Viborg_2019-05-16.pdf 18/60086
    peb
   • Bombesvarelse 16-05-2019 15_17_12.pdf 18/26330
    mie
   • 16.05.2019 Opfølgning efter færdigmelding af enfamiliehus. Gl. Århusvej 85A, 8800 Viborg.pdf 18/42034
    lirm
   • Kvittering til Astrid Holmriis - Byg bro over åen 19/20691
    pber
   • Bombesvarelse 16-05-2019 14_47_58.pdf 18/42034
    lirm
   • Svar til Randersvej 82, Viborg ift. ønske om ekstra jordkøb 19/1787
    anp
   • VS: VVM og nedsivningstilladelse 19/16161
    tms
   • VS: VVM og nedsivningstilladelse 19/16159
    tms
   • Tilladelse til nedsivning og VVM 19/16161
    tms
   • Tilladelse til nedsivning og VVM 19/16159
    tms
   • Svar vedr. nyt udhus i stedet for nedbrændt på Nørbækvej 15, 8830 Tjele 19/20413
    mbru
   • Middagshøjvej: Svar vedr. ungdomsboliger 19/23269
    rgn
   • Rosmarinvej 13A, 13B og 21A, Viborg 19/4275
    btr
   • Rosmarinvej 13A, 13B og 21A, Viborg - Dokument2.pdf 19/4275
    btr
   • VVM og nedsivningstilladelse 19/16161
    tms
   • VVM og nedsivningstilladelse 19/16159
    tms
   • Rosmarinvej 13, 8800 Viborg - nye husnumre 19/4275
    btr
   • Midtjysk Greyhound Stadion Bjerringbro - Kvittering på ansøgning om tilskud 2019 19/18120
    lgr
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/23256
    vkh
   • Vedr. anmodning om igangsætning af planlægning for Aldi - Koldingvej - Viborg 19/19569
    rak
   • Spørgmål og svar vedr. den seneste korrespondance vedr. byggesag på Vestre Skivevej 25, 7800 Skive 18/42365
    olz
   • Anmodning om udtalelse fra Viborg Museum vedr. Ansøgning om opsætning af skilte ved Borgvold 19/23187
    ba4
   • Mødedato til grundejer: Spildevandsledningen Skolevej 21 og 23 Hammershøj 19/9916
    peph
   • Skringstrupvej 12 - link til spildevandsplan 19/22512
    peph
   • Ærøvej 26 - anvendelse til handel med senge, møbler, vinduer og døre 12/48146
    anp
   • Bemærkninger til anmeldelsen af byggeaffald fra Høgildvej 25 19/22796
    bie
   • Kvitteringbrev 2 vedr. etablering af lejlighed. Sct. Mathias Gade 30, 3, 8800 Viborg.pdf 18/56705
    lirm
   • Bombesvarelse 16-05-2019 12_45_21.pdf 18/56705
    lirm
   • Rahbechsvej 17 - svar til grundejer om kloakforhold 19/23193
    peph
   • Bombesvarelse 16-05-2019 12_12_53.pdf 19/12530
    jno
   • Oplæg og noter fra møde 9. maj 2019 vedr. renselæg sendes til EVV og Styregruppen vedrørende renseanlæg omkring Skals 18/32398
    msb
   • Bombesvarelse 16-05-2019 11_52_53.pdf 19/16908
    mbru
   • Basistilstandsrapport for kataforesen - bemærkninger til undersøgelser 12/5768
    bie
   • Accept på leje af Møldrup Kulturhus tirsdag den 13. august 2019 - Energi Viborg 19/23157
    kj3
   • Tidlig grødeskæring i Fly Kanal og lidt i Fly Bæk 19/22777
    flr
   • Bombesvarelse 16-05-2019 11_02_56.pdf 19/20193
    jha
   • Mangler regnskab for 2018 - Skals Multihus 19/23109
    kj3
   • Mødeafklaring med EVV: Spildevandsledningen Skolevej 21 og 23 Hammershøj 19/9916
    peph
   • Kvittering for ansøgning om landzonetilladelse og dispensation fra å-beskyttelseslinjen til byggeri på ejendommen Vallerbækvej 110-112, 7470 Karup 19/23039
    ba4
   • Kvittering for modtagelse af regnskab 2018 - Energimuseet 17/59294
    kj3
   • Udkast til EVV: Skårupvej 48A, Klejtrup friluftsbad - tilslutningstilladelse 19/1884
    peph
   • Nedsivningstilladelse 19/23059
    tms
   • Bombesvarelse 16-05-2019 09_59_56.pdf 19/12810
    olz
   • Mail med anmeldelsesskema vedr. rydning af skov på Karup Flyvestation - sendt til Miljøstyrelsen. 19/23060
    ba4
   • Bombesvarelse 16-05-2019 09_53_46.pdf 19/19531
    mbru
   • VVM-anmeldelse af rydning af skov på Forsvarets arealer ved Karup. Viborg Kommune 19/23060
    ba4
   • Vedrørende behandling af sag om udhuse med fuglevolierer på Kirkevej 10, 8832 Skals 19/22695
    bkb
   • Vedr vandpost ved shelter 14/35848
    iny
   • Udtalelese om støj fra eksotiske fugle - Kirkevej 10, 8832 Skals 17/23476
    jep
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/23051
    vkh
   • Svar til ansøger vedr tilpasninger af byggeri Jørgens Alle 27 8850 Bjerringbro.pdf 18/25593
    peb
   • Svar til borger om fiskeri efter signalkrebs og marmorkrebs i Karup Å 19/21554
    flr
   • VS: Opfølgning på møde på Flarupvej 15, 8830 Tjele 19/19175
    xkk
   • Opfølgning på møde på Flarupvej 15, 8830 Tjele 19/19175
    xkk
   • Produktblade for slukningsvæske anvendt i kartoffelfibre - Engholmvej 15, 7470 Karup 19/21795
    ib3
   • Forespørgsel vedr. analyse af forbrændt kartoffelfiber -Engholmvej 15, 7470 Karup 19/21795
    ib3
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/23014
    vkh
   • SV: Karup Kartoffelmelfabrik - Bortskaffelse af fiber/pulp fra brand i silo - Engholmvej 15, 7470 Karup 19/21795
    ib3
   • Bombesvarelse 16-05-2019 08_02_30.pdf 17/24549
    vbp
 • 15.05.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • SV: Henvisninger til Læsecenter april 2019 19/20855
    lej
   • 15-05-2019 Supplerende materialer til byggeansøgning - Blichersvej 49, 8800 Viborg 19/15124
    olz
   • 15-05-2019 Supplerende materialer til afslutning af byggesagen - Bækvej 12, 8800 Viborg 19/4101
    olz
   • Bekræftelse på bookning af Vestfjends Hallen til Folketingsvalget 5. juni 2019 19/21425
    alm
   • Bekræftelse på at Røddinghus er booket til Folketingsvalget den 5. juni 2019 19/21425
    alm
   • Herredsvejen 50A, 8832 Skals 19/11754
    mbp
   • Reetableret flydelag - Bækkegårdsvej 31, 7850 Stoholm 19/20074
    idal
   • Mail fra ejendomsmægler status på byggesagen byggesagen - Dalsgårdvej 16, 8850 Bjerringbro 18/58349
    olz
   • Supplerende materiale modtaget til behandling af byggesag - Tilbygning til plejehjem, Borrisvej 2, 8800 Viborg 18/38966
    vbp
   • ib3@viborg.dk - Tilslutningstilladelse Skivevej 164, 9632 Møldrup 19/1778
    jha
   • ib3@viborg.dk - Fedtudskiller Skivevej 164, 9632 - journaliseret forkert 19/1778
    jha
   • Byggeansøgning - Fyrrekrattet 15, 8850 Bjerringbro 19/23000
    mbru
   • Opstart af projekt - oplysninger til Emply Hire, intern energirådgiver 19/23001
    jev
   • Aftale omkring realtid, infotainment og reklamer i busser 12/118746
    tv
   • Bekræftelse på bookning af Østfjends Hallen til Folketingsvalget, den 5. juni 2019 19/21425
    alm
   • _Opfølgning på påtænkt ændringer - ventilation ifm. byggesag om at_ombygge børnehave_Videbechs Alle 171 8800 Viborg_2019-05-15.pdf 18/45801
    vbp
   • Flere klager fra Mogens Kjær Kristensen over røg fra Tjørnevej 2, 8830 Tjele 19/6060
    mdo
   • Forespørgsel om hjælp til byggeansøgning 18/62452
    iny
   • Statistik detektorfund 2008-2018.xlsx 18/22647
    kft
   • Svar vedr brandklasse fra Byggeri 18/62452
    iny
   • Byggeansøgning - Åhusevej 8, 7470 Karup 18/11578
    vbp
   • Forespørgsel entreprenør vedr. brandklasse for madpakkehus og toilet 18/62452
    iny
   • Nyt fra Byg og Miljø 18/62452
    iny
   • Byggeansøgning - Palleshøje 17, 8800 Viborg 19/22962
    lirm
   • NatMus: Retningslinjer detektortræf 2013.pdf 18/22647
    kft
   • Støjberegninger fra Totalentreprenør Tinghallen 2C 8800 Viborg 18/26400
    peb
   • scan0017.pdf 19/22956
    bkb
   • scan0017.pdf 19/7733
    jha
   • Ansoegning.pdf 19/22956
    bkb
   • Ansoegning.pdf 19/7733
    jha
   • Henvendelse vedr. oprensning af Daugbjerg Mølledam 19/22939
    aka
   • Byggeansøgning - Vejlebakken 19, 8832 Skals 19/22934
    lirm
   • Ejers tilbagemelding pr. mail på klage om drivhus på Arildsvej 3, 8800 Viborg 19/21748
    olz
   • Færdigmelding, Lindevænget 2, byggesag 17/64793
    jno
   • Midlertidig overkørsel ved Grundfos centeret 19/22932
    av4
   • Byggeansøgning - Trinbrætvej 12, 8800 Viborg 19/22925
    mbru
   • Jegstrup Bæk - drænoplysninger 17/8790
    aa5
   • Ansøgning fra SOS-Børnebyerne om indsamling ved Folketingsvalget den 5. juni 2019 18/55582
    jri
   • Byggeansøgning - Margrethevej 9, 8800 Viborg 19/22903
    olz
   • SV: Vedr. Rævind Bæk vådområde - j.nr 17-0136901 - 17/8790
    aa5
   • VS: Ansøgning om nedrivning - Ny indkørsel.docx 19/22909
    sfc
   • VS: Ansøgning om nedrivning - Anmeldelsesskema for byggeaffald 2019.pdf 19/22909
    sfc
   • VS: Ansøgning om nedrivning 19/22909
    sfc
   • Primulavej 6 - spørgsmål om intern kloak 19/11369
    peph
   • JHF - Vedr. trænerkursus og kampe i Boxen 19/1612
    lgr
   • Tillæg 3: Markskellet ledning i meget ringe tilstand (FI 9-10) 19/4045
    peph
   • SV: Er I derude ........? 19/529
    tv
   • Byggeansøgning - Øgaardshøjen 15, 8800 Viborg 19/22899
    mbru
   • Re: Er I derude ........? 19/529
    tv
   • Er I derude ........? 19/529
    tv
   • Ansøgning om træplateau på Nørremøllevej 90, Viborg 16/24258
    bkb
   • Referat - teammøde 13.05.2019 18/58632
    l6k
   • Supplerende materiale ved færdigmelding. Gl. Århusvej 85A, 8800 Viborg 18/42034
    jno
   • Information om justering af tidsplan for inklusion af borgere i telemedicin 18/12893
    hehj
   • Re: SV: Gavlmaleri Rødkærsbro 19/22890
    av4
   • Svarmail fra Bs. med supplerende oplysninger til ansøgning 18/42344
    evg
   • Bjerringbro FH - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/1612
    lgr
   • Supplerende materiale modtaget til afslutning af byggesag - Stadionvej 6A, 8832 Skals 17/42216
    vbp
   • Status fra GC: Klarmelding af resten af fase 12 18/51223
    pj
   • Besked fra Terkel Tranberg - Herrehåndbold i Viborg Kommune 19/6178
    hkr
   • Besked fra Nørreå Børnehus - vedr. hejsning af det grønne flag i Nørreå Børnehus. 19/22825
    kemn
   • Mail med tilbud på leje af biograf mm. til premiere på Mugge og vejfesten 17/49502
    sqa
   • SV: Vedr. Rævind Bæk vådområde - j.nr 17-0136901 - HASTER 17/8790
    aa5
   • Horshøjvej 2, 9500 Hobro - Jakob Altenborgs ansøgning om landzonetilladelse til fritliggende gyllebeholder 19/22879
    bkb
   • Ansøger sender oplysninger om materialevalg og farver på ny graverbygning på Nørregade 31A, 8850 Bjerringbro. 19/18131
    anbs
   • Korrekt grænse for §3-registrering ved Brogade 125, Bjerringbro 18/19952
    jsni
   • Data fra trafiktællinger 19/7314
    kiw
   • Byggeansøgning - Gl.Vibækvej 13, 8800 Viborg 19/22850
    olz
   • Rødkærsbro Skole referat 190509 18/3669
    lm4
   • Nyhedsmail vedr. KOL - maj 2019 18/12893
    hehj
   • Færdigmelding. Arnbjerg Fælled 8, 8800 Viborg 18/57972
    mie
   • Revideret tidsplan maj 2019 18/12893
    hehj
   • Anmodning om tillæg til spildevandsplanen - Del af E1 Klejtrup 19/22868
    peph
   • Revideret tidsplan maj 2019 18/12893
    hehj
   • TDENL-værdi for Flyvestation Karup i 1. kvartal 2019 14/41465
    pjj
   • TDENL-værdi for Flyvestation Karup i 2018 14/41465
    pjj
   • Bjerringbro FH - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/1612
    lgr
   • Spørgsmål vedr flyveskolen i Karup 14/41465
    pjj
   • Færdigmelding, Skovvej 27, byggesag 15/74592
    jno
   • Berigtiget afgørelse af 15. maj 2019 14/23695
    flr
   • Brev om berigtigelse af afgørelse om OPHÆVELSE OG HJEMVISNING 14/23695
    flr
   • Orientering om afgørelse af Klage vedr. vandforsyning, klagenummer 1001690 14/23695
    flr
   • Byggeansøgning - Drosselvej 16, 8800 Viborg 19/22838
    olz
   • Henvendelse fra Nørreå Børnehus - vedr. hejsning af det grønne flag i Nørreå Børnehus. 19/22825
    kemn
   • Datablade/brochure - varmepumpeanlæg 19/19032
    bie
   • Datablade/brochure alde for varmepumpweanlægget - Kolbækvej 19 19/19032
    bie
   • Bekræftelse fra SAMCA vagt på aftale om vagt ifm. Europapalramentsvalg og Folketingsvalg 2019 19/21164
    alm
   • SV: Høring om udkast til lokalplan nr. 514 for vindmølleområde ved Tolstrup 18/42541
    rak
   • Tilbagemelding fra VVS-firma - Kolbækvænget 19 19/19032
    bie
   • Ny mailadresse til Friluftsrådets deltager 15/60975
    iny
   • Klage over Pia Kammersgaards sagsbehandling 19/22817
    kbl
   • SV: Nørresøvej 33 19/22818
    av4
   • Byggeansøgning - Søndergade 61, 7470 Karup 19/22813
    mbru
   • Svar retur fra Politi om lavere hastighed på Ravnsbjergvej ved Hald Hovedgård 19/22814
    jho
   • Re: [Sagsnr.:19/19421] - [Dok.nr.:154690/19] vedr. adgangsforhold til vores sommerhus - Nedlæggelse - privat fællesveje - henvendelse om mulig ulovlig nedlæggelse af privat fællesvej v. Sønderdalvej 6B 19/19421
    sfc
   • SV: vandløb ved syd for Lærkenborgvej 2 19/22804
    kkg
   • veligehold af grøft 18/49317
    abmi
   • Viborg FDF Orkestre - Vedr. lokaletilskud regnskab 2018 19/22791
    lgr
   • Stadionvej 11 - var forberedt til separatkloak 19/7891
    peph
   • Anmeldelse af byggeaffald - Høgildvej 25, 7470 Karup 19/22796
    bie
   • Master periode 1 27.8-8.10 2019 19/22792
    lej
   • Transportbrev skoleåret 2019 2020 19/22792
    lej
   • Flexbus april 2019 16/36394
    majoh
   • Flextur april 2019 16/36394
    majoh
   • Mandrups kvittering for mail om udfordringer med ansøgning på Trevadvej 28, Kjeldbjerg, 7800 Skive 19/22713
    bkb
   • Handicapkørsel april 2019 16/36398
    majoh
   • Karup Kartoffelmelfabrik - Bortskaffelse af fiber/pulp fra brand i silo - Engholmvej 15, 7470 Karup 19/21795
    ib3
   • Bilag vedr. undervisningsvejledere i folkeskolen - Nyhedsbrev til skoleledere 19/20553
    lra
   • Svar fra KL vedr. undervisningsvejledere i folkeskolen 19/20553
    lra
   • Mail vedr. forespørgsel om udstykning - Birkesøvej 4, 7850 19/22779
    vkh
   • Rapport vedr.Vinkel Sdr. Sogn Vandværk - DGU 67.773 - maj 2019 14/17466
    joo
   • Rapport vedr.Vinkel Sdr. Sogn Vandværk - Vandværket - maj 2019 14/17466
    joo
   • Rapport vedr.Tastum Vandværk - maj 2019 12/141134
    joo
   • Sjørup Vandværk,47516/19 - Sjørup Vandværk,47516-19 09-05-2019 14.59.02-979 V 1 - Chromatogrammer.pdf 12/23334
    joo
   • Analyserapport Sjørup Vandværk, afgang vandværk - maj 2019 12/23334
    joo
   • Rapport vedr.Daugbjerg Vandværk - Nygårdsmark 2, taphane - maj 2019 12/134303
    joo
   • Sjørup Vandværk,47516/19 - Sjørup Vandværk,47516-19 13-05-2019 08.36.34-500 V 1 - Chromatogrammer.pdf 12/23334
    joo
   • Analyserapport for Sjørup Vandværk, - maj 2019 12/23334
    joo
   • Rapport Drikkevandskontrol, afgang vandværk fra I/S Skelhøje Vandværk - maj 2019 13/72085
    joo
   • DCH sender udkast til beslutningsprotokol fra rådsmøde 2/2019 den 8. maj 2019 18/31080
    alm
   • Rapport Råvandskontrol fra Viborg Syd DGU 66.2112 B3 - maj 2019 19/5941
    joo
   • Rapport Råvandskontrol fra Viborg Syd DGU 66.2113 B2 - maj 2019 19/5941
    joo
   • Rapport Råvandskontrol fra Viborg Syd DGU 66.2584 B4 - maj 2019 19/5941
    joo
   • Rapport Råvandskontrol fra Viborg Syd DGU 66.2585 B1 - maj 2019 19/5941
    joo
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Viborg Ledningsnet Vestre Skole - maj 2019 19/5940
    joo
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Viborg Ledningsnet Løgstrup - maj 2019 19/5940
    joo
   • Tak fra Sebastian - Eksportforeningens årskonference, 21. maj - præsentation 19/6178
    hkr
   • Rapport vedr.Ørum Vandværk - B2, vest DGU 67.875 - maj 2019 12/11985
    joo
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Viborg Ledning Vandtårn Skottenborg - maj 2019 19/5940
    joo
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Viborg Ledningsnet Sygehus - maj 2019 19/5940
    joo
   • Rapport drikkevandskontrol, taphane fra Viborg Ledningsnet Transformatorhus - maj 2019 19/5940
    joo
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Kølvrå Vandværk, ledn. Herningvej 31 - maj 2019 12/11504
    joo
   • Rapport Drikkevandskontrol, ledningsnet fra Viborg Ledningsnet Løgstrup Trykf. - maj 2019 19/5940
    joo
   • Orientering fra advokat om forventet ny revideret afgørelse fra klagenævnet omkring vandindvindingstilladelsen 14/23695
    flr
   • Ansøgning 19/22762
    av4
   • 10 års beholderkontrol, Vallerbækvej 81 i marken, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
   • 10 års beholderkontrol, Hvidevej 50, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
   • Røngevej 29, 8850 Bjerringbro. § 10, Anmeldelse af etablering, udvidelse af driftsbygninger, anlæg m.v. 19/22754
    jg1
   • Dalvej 7, 9632 Møldrup, Skema_205477.pdf 19/22751
    jg1
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Mail med bookning af Hal 5 & 6 til Folketingsvalget den 5. juni 2019 19/21425
    alm
   • Mail med bookning af Stoholm Fritids- og Kulturcenter til Folketingsvalget, den 5. juni 2019 19/21425
    alm
   • Mail med bookning af Bøgeskovskolen til Folketingsvalget den 5. juni 2019 19/21425
    alm
   • Msil med bookning af Møldrup Kulturcenter til Folketingsvalget den 5. juni 2019 19/21425
    alm
   • Mail med bookning af hallen i Hald Ege til Folketingsvalget, den 5. juni 2019 19/21425
    alm
   • Mail med bookning af Jet Hallen til Folketingsvalget 2019 19/21425
    alm
   • Mail med bookning af lokaler i Alhedens Idræts- og Kulturcenter til Folketingsvalg 19/21425
    alm
   • Mail med bookning af den lille hal i Løgstrup Hallen til Folketingsvalg den 5. juni 2019 19/21425
    alm
   • Mail med bookning af lokaler i Skals Hallen ifm. Folketingsvalget den 5. juni 2019 19/21425
    alm
   • Mail med bookning af Rødkærsbro Hallen til Folketingsvalget den 5. juni 2019 19/21425
    alm
   • Mail med bookning af Vestfjends Hallen til Folketingsvalget 5. juni 2019 19/21425
    alm
   • Mail med bookning af Røddinghus til Folketingsvalg, den 5. juni 2019 19/21425
    alm
   • Mail med bookning af Østfjends Hallen til Folketingsvalget den 5. juni 2019 19/21425
    alm
   • TO til EVV: Indsigelse Markskellet 19/4045
    peph
   • Thybogrøften 19/21959
    abmi
   • Bombesvarelse 15-05-2019 22_17_08.pdf 19/4101
    olz
   • Bombesvarelse 15-05-2019 21_27_25.pdf 18/46922
    aped_slettet_1
   • Svar til ejendomsmægler på status i byggesagen - Dalsgårdvej 16, 8850 Bjerringbro 18/58349
    olz
   • 15-05-2019 Tilbagemelding på dokumentation ifm. færdigmelding af byggesagen_Dalsgårdvej 16 8850 Bjerringbro.pdf 18/58349
    olz
   • Bombesvarelse 15-05-2019 16_30_22.pdf 18/58349
    olz
   • Har Energi Viborg Spildevand accepteret opført byggeri hen over kloakledning på Kirkevej 10, 8832 Skals? 19/22695
    bkb
   • Åkanden 30 - sender købsaftale til underskrift hos køber 19/20745
    hbl
   • Supplement til byggetilladelse.pdf 19/15305
    jha
   • sxndermarksvejx25xTjelexBeliggenhedsplan.pdfxrev.25x04x2019.pdf 19/15305
    jha
   • Mønsted Å - opgravning v. bro 19/22999
    abmi
   • Bombesvarelse 15-05-2019 15_03_37.pdf 19/15305
    jha
   • Bombesvarelse 15-05-2019 14_57_44.pdf 18/45801
    vbp
   • Bålhytte kan godt være brandklasse 1 ? 18/62452
    iny
   • Skolevej 21+23, koordinering af møde, udkast til kloaktegning 19/9916
    peph
   • Rykker for sigteanalyse: Ansøgning om Nedsivningsanlæg. Johs Jensensvej 47 7470 Karup. 19/4286
    peph
   • Bag Højen 32 - besked til køber om underskrift på tinglysningsskøde 19/12850
    hbl
   • Anmodning om at få oplyst, hvilken bygning der væltede i storm - Bavnehøjvej 23, 8830 Tjele 19/16162
    anbs
   • Svar til ejer vedr Rughavevej 2G, 8800 Viborg. Ombygning af Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering. 19/7864
    peb
   • 09-05-2019 Screeningsbrev vedr. byggesag om tilbygning med 3 værelser._Glentevej 17 8800 Viborg.pdf 19/17821
    olz
   • Præstetoften 20 - besked til køber om underskrift på tinglysningsskøde 19/14634
    hbl
   • Kvitteringsbrev efter supp matr..dot - 2013 doc2mail_opføre kold lagerhal_Ø. Børstingvej 36 7850 Stoholm Jyll_2019-03-11.pdf 19/22956
    bkb
   • Kvitteringsbrev efter supp matr..dot - 2013 doc2mail_opføre kold lagerhal_Ø. Børstingvej 36 7850 Stoholm Jyll_2019-03-11.pdf 19/7733
    jha
   • Svar vedr. ansøgning om hal på Bavnehøjvej 23, 8830 Tjele 19/16162
    anbs
   • Klokkelyngen 4 - besked til køber om underskrift på tinglysningsskøde 19/13377
    hbl
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre Revas Grand Prix for sæbekassebiler_Nytorv 1T 8800 Viborg_2019-05-15.pdf 19/13863
    vbp
   • Bombesvarelse 15-05-2019 13_41_40.pdf 19/13863
    vbp
   • [Sagsnr.:19/22909] Adgang - Offentlige veje - Kølsenvej 39, 8831 Løgstrup 19/22909
    sfc
   • Bombesvarelse 15-05-2019 13_30_22.pdf 17/64793
    jno
   • Politi - Handicap P-plads ved Hyrdebakken 218 i Viborg 19/22929
    jho
   • Åkanden 14 - besked til køber om underskrift på tinglysningsskøde 19/8403
    hbl
   • Åkanden 12 - besked til køber om underskrift på tinglysningsskøde 19/9431
    hbl
   • Bombesvarelse 15-05-2019 13_20_47.pdf 18/52166
    aped_slettet_1
   • SV: Vedr. Rævind Bæk vådområde - j.nr 17-0136901 17/8790
    aa5
   • Besked retur fra Terkel - Herrehåndbold i Viborg Kommune 19/6178
    hkr
   • Primulavej 6 - kloaktegning fra 1965 til grundejer 19/11369
    peph
   • Landzonetilladelser til graverbygning, p-pladser, vaskeplads og oplagsdepoter på Nørregade 31A, 8850 Bjerringbro 19/18131
    anbs
   • [Sagsnr.:19/1612] Bjerringbro FH - Kvittering på 1 kursusansøgning 2019 19/1612
    lgr
   • Orientering om landzonetilladelser til graverbygning, p-pladser, vaskeplads og oplagsdepoter på Nørregade 31A, 8850 Bjerringbro 19/18131
    anbs
   • Anmodning om skitse og højdeoplysning (snit) vedrørende træplateau på Nørremøllevej 90, Viborg 16/24258
    bkb
   • VFH - Godkendelse af forening/tilskudsmuligheder 19/14795
    akr
   • Orientering om meddelelse om dispensation fra lokalplan Viborg Kommune 18/61677
    peb
   • Bombesvarelse 15-05-2019 12_21_53.pdf 18/59507
    jno
   • Gl. Røddingvej 13, 8830 Tjele naboorientering 18/56078
    jg1
   • Fremsendelse af dispensation til ansøger, Ålandsvej 1 8800 Viborg sags nr. 18/61677 18/61677
    peb
   • JHF - Vedr. trænerkursus og kampe i Boxen 19/1612
    lgr
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre en butik_Gl. Århusvej 197 8800 Viborg_2019-05-15.pdf 19/14695
    jha
   • Bombesvarelse 15-05-2019 11_53_19.pdf 19/14695
    jha
   • Viborg HTX Mercantec: Opgave omkring ny affaldsbeholder, plastindsamling 17/40298
    hani
   • Korrespondance med borger omkring ruminddeling og beholderstørrelser, ny affaldsordning 18/1454
    mlk
   • [Sagsnr.:19/1612] Bjerringbro FH - Vedr. ansøgning om kursustilskud til "Kinesiologi Tapening Pro" 19/1612
    lgr
   • SV: Korrekt grænse for §3-registrering ved Brogade 125, Bjerringbro 18/19952
    jsni
   • Kvittering: Anmodning om tillæg til spildevandsplanen - Del af E1 Klejtrup 19/22868
    peph
   • Bombesvarelse 15-05-2019 11_08_22.pdf 15/74592
    jno
   • Kvittering vedr. ansøgning om landzonetilladelse. Skibelundvej 33, 8850 Bjerringbro 19/22343
    anbs
   • Nabohørinng - nye fjerkræstalde på AU Foulum. 19/10242
    fil
   • Spørgsmål til varmepumpeanlæg - Kolbækvænget 19 19/19032
    bie
   • [Sagsnr.:18/47943] VTU - Rykker for lokaletilskud regnskab 2018 18/47943
    sk
   • [Sagsnr.:16/52624] Viborg Rideklub - Rykker for lokaletilskud regnskab 2018 16/52624
    lgr
   • [Sagsnr.:19/9351] Viborg RC Racing - Rykker for lokaletilskud regnskab 2018 19/9351
    lgr
   • Mail til FOA vedr. manglende VEU 14. maj 2019 16/67581
    ek7
   • 15-05-2019 Byggetilladelse til at_ombygge udhus til entre og værelse_Solsikkevej 5A 8800 Viborg.pdf 19/7806
    olz
   • Bombesvarelse 15-05-2019 10_27_08.pdf 19/7806
    olz
   • [Sagsnr.:17/60642] Viborg Modelflyve Klub - Rykker for lokaletilskud regnskab 2018 17/60642
    stli_slettet_1
   • [Sagsnr.:18/51279] VFF Esport - Rykker for lokaletilskud regnskab 2018 18/51279
    lgr
   • Spørgsmål til anmeldelse af byggeaffald fra Høgildvej 25 19/22796
    bie
   • Politi - Lokal lavere hastighed på Ravnsbjergvej ved Hald Hovedgaard 19/22814
    jho
   • Bombesvarelse 15-05-2019 09_54_12.pdf 19/13620
    lirm
   • SV: vandløb ved syd for Lærkenborgvej 2 19/22804
    kkg
   • Rosenvænget 36 - sender købsaftale til underskrift hos køber 19/16474
    hbl
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/22779
    vkh
   • [Sagsnr.:19/22791] Viborg FDF Orkestre - Rykker for lokaletilskud regnskab 2018 19/22791
    lgr
   • [Sagsnr.:17/60654] Viborg MTB - Rykker for lokaletilskud regnskab 2018 17/60654
    stli_slettet_1
   • Opfølgning på telefonsamtale - Engholmvej 15, 7470 Karup 19/21795
    ib3
   • Om midlertidige aktiviteter 19/22767
    bie
   • Mail - meddelelse af tilslutningstilladelse 19/18934
    tms
   • Tilslutningstilladelse - endelig 19/18934
    tms
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_lovliggøre ungkreatur- og kalvestaldmaskinhus_Lånumvej 54 7850 Stoholm Jyll_2019-05-14.pdf 19/9851
    jha
   • Bombesvarelse 15-05-2019 08_14_26.pdf 19/9851
    jha
 • 14.05.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • 14-05-2019 Supplerende materialer til byggesagen - Solsikkevej 5A, 8800 Viborg 19/7806
    olz
   • 14-05-2019 Supplerende materialer til byggesagen - Egeskovvej 79, 8800 Viborg 18/19673
    olz
   • Autosvar MST Østjylland 19/19180
    aka
   • Autosvar fra MST 19/19180
    aka
   • Autosvar fra SLKS 19/19180
    aka
   • Dispensation fra søbeskyttelseslinjen som skal indsættes i dispensationen 19/19180
    aka
   • SV: Dispensation til intern gennemlæsning 19/19180
    aka
   • Supplerende oplysninger fra rådgiver 19/19180
    aka
   • Henvendelse om tidshorisont for en evt. grave og støbetilladelse, Dagligvarebutik, Gartnerbakken 4, 8830 Tjele 19/9970
    vbp
   • Supplerende materiale modtaget til byggesag den 14-05-2019 - Gartnerbakken 4, 8800 Viborg 19/9970
    vbp
   • supplerende materiale modtaget til byggesag - Ny hal, Bisballevej 40, 8800 Viborg 19/5480
    vbp
   • Henvendelse om dato for ibrugtagningstilsyn - Blichersvænge 1, 8800 Viborg 17/15989
    vbp
   • Supplerende materiale til afslutning af byggesag - Blichersvænge 1, 8800 Viborg 17/15989
    vbp
   • Der kvitteres for byggetilaldelse til arrangement - amerikanerbiltræf, Fabrikvej 19A, 8800 Viborg 19/8965
    vbp
   • Teknik & Miljø godkender ansøgning om af skiltning til både EU-valget og Folketingsvalget, den 5. juni 2019 19/22747
    alm
   • Teknik & Miljø godkender ansøgning om af skiltning til Europa-palamentsvalget den 26. maj 2019 19/8807
    alm
   • Matrikulær sag behandlet af kommune 19/16591
    ba4
   • Matrikulær sag behandlet af kommune 19/16631
    ba4
   • Matrikulær sag behandlet af kommune 19/16505
    ba4
   • Matrikulær sag behandlet af kommune 19/16585
    ba4
   • Matrikulær sag afventer færdiggørelse fra landinspektør 19/18872
    ba4
   • Ankestyrelsen oversender Carlo Skjødts klage til Viborg Kommune 8. maj 2019 19/22739
    ek7
   • Matrikulær sag behandlet af kommune 19/16520
    ba4
   • Matrikulær sag behandlet af kommune 19/16494
    ba4
   • Matrikulær sag behandlet af kommune 19/16501
    ba4
   • Byggeansøgning - Palleshøje 63, 8800 Viborg 19/22710
    lirm
   • Delegation fra Viborg Kommune på besøg i Stockholm 18/54382
    dj2
   • Middagshøjvej, Viborg - Anmeldeskema til midlertidige aktiviteter 19/22708
    bie
   • Registreringsmeddelelse U2018-59459. Referencenr. 1803733 18/38927
    am1
   • Høringssvar 3 også sendt direkte via mail: Indsigelse Markskellet 19/4045
    peph
   • Høringssvar 3: Kvittering for modtagelse af høringssvar vedrørende Spildevandsplan 2019, Tillæg nr. 3 19/4045
    peph
   • Registreringsmeddelelse U2018-58786. Referencenr. 1803700 18/30108
    mp2
   • Registreringsmeddelelse U2018-59320. Referencenr. 1706660 18/43812
    mp2
   • Registreringsmeddelelse U2019-50341. Referencenr. 1705693 18/20960
    am1
   • Mail fra ansøger vedr mangler Fabrikvej 16a 8800 Viborg 18/46993
    peb
   • Registreringsmeddelelse U2018-59141. Referencenr. 1706984 18/38932
    am1
   • Registreringsmeddelelse U2019-51209. Referencenr. 1802805 19/1452
    am1
   • Registreringsmeddelelse U2018-60473. Referencenr. 3544A 18/45452
    am1
   • Kvittering for Matrikulær sag behandlet af kommune 19/22447
    ba4
   • Spor af rotter - Bilag 6 - Gl. Aalborgvej 208, 9632 Møldrup 19/4102
    clp
   • Byggeansøgning - Sundbakken 7, 8832 Skals 19/22687
    lirm
   • Tapdrupvej 52 - vandforbrug fra EVV 16/17952
    peph
   • Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1477174) 19/22694
    ba4
   • Flextrafik-informationsfolder - udsendes medio juni 2019 16/36394
    majoh
   • TA-100-01 - Situationsplan.pdf 19/17896
    bn6
   • Byggeansoegning nr2.pdf 19/17896
    bn6
   • ID_K01_H5_N01 - Detaljer - depotrum rev A.pdf 19/17896
    bn6
   • Registreringsmeddelelse U2018-57571. Referencenr. 1708868 18/38933
    am1
   • Spor af rotter - Bilag 6 - Haugårdvej 17, 9632 Møldrup 19/4102
    clp
   • Registreringsmeddelelse U2018-59688. Referencenr. 1803125 18/26435
    am1
   • Ansøgning om opkørsel til ejendom 19/22692
    sfc
   • Spor af rotter - Bilag 6 - Marsk Stigs Vej 2 B, 8800 Viborg 19/4102
    clp
   • Registreringsmeddelelse U2018-59861. Referencenr. 3569 18/48654
    mp2
   • Spor af rotter - Bilag 6 - Ulvedalsvej 2D, 7470 Karup 19/4102
    clp
   • Registreringsmeddelelse U2019-54813. Referencenr. 1807247 18/61621
    am1
   • Spor af rotter - Bilag 6 - Koldkurvej 11, 7470 Karup 19/4102
    clp
   • Registreringsmeddelelse U2018-59821. Referencenr. 2187092 18/43699
    mp2
   • Kvittering for Matrikulær sag behandlet af kommune 19/22680
    ba4
   • Registreringsmeddelelse U2018-60415. Referencenr. 1026C 18/43836
    mp2
   • Byggeansøgning - Kølsenvej 39, 8831 Løgstrup 19/22681
    mbru
   • Registreringsmeddelelse U2018-58746. Referencenr. 1609653 17/14970
    mp2
   • Registreringsmeddelelse U2019-53429. Referencenr. 2018499 18/62227
    mp2
   • Registreringsmeddelelse U2019-51504. Referencenr. 1806128 18/51614
    am1
   • Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1527196) 19/22680
    ba4
   • Eksportforeningens årskonference, 21. maj - præsentation 19/6178
    hkr
   • Salsa Viborg - Vedr. lokaletilskudsansøgning til nye lokaler 19/19708
    lgr
   • LÆ265 18/7424
    sk
   • Salsa Viborg - Vedr. lokaletilskudsansøgning til nye lokaler 19/19708
    lgr
   • Sundvej 74B, 8832 - scan_vpvkh_2019-05-09-15-48-08.pdf 19/22642
    olz
   • Klage over bræddevæg - Sundvej 74B, 8832 19/22642
    olz
   • Aqua Gym Viborg - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/22644
    lgr
   • Dokumentation vedr. foreningers betaling 2018.pdf 19/8324
    ifi
   • Ungdomshuset - Underskriftsblad til regnskab 2018 19/16007
    lgr
   • VS: Matrikulære ændringer ved Tinghallen [LE34 1802994] 16/64911
    tno
   • Digital anoncering / Annoncering Snapsting 2019 / AdSolute 18/53017
    mfa
   • DDS Spejderne Hammershøj - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/21113
    lgr
   • Fra Peter Kvistgaard: Domkirkekvarteret workshop besøgscenter - Opfølgning 16/30262
    jh7
   • DDS Spejderne Hammershøj - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/21113
    lgr
   • Byggeansøgning - Gl. Vibækvej 11, 8800 Viborg 19/22607
    olz
   • Kvittering fra MST for modtagelse af udledningstilladelse 18/64440
    8ks
   • 2018 - vandregnskabsfil fra Brunata - Parkvænget (Samlede Udgifter) 13/233
    6lj_slettet_1
   • krogh.nibe@gmail.com - SV: Frederiksgade 33, 8840 Rødkærsbro 19/15018
    ekh
   • KFUM Spejderne Langsø Gruppe - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/21114
    lgr
   • Spørgsmål til Miljøstyrelsen vedr. fortolkning af forudsætninger for beregning af 0-løsning. 14/61755
    tms
   • Tilslutningstilladelse - udkast til ansøger 19/18934
    tms
   • Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1544238) 19/22610
    anbs
   • Ny Rema 1000 Gl. Århusvej. Regnvand og nedsivning. 19/22608
    tms
   • Mail fra advokat med tinglysningsrids for ejerlejlighedsopdeling 19/15145
    evg
   • mail fra Tommy Jensen, Spanggårdvej 9 ift. kommuneplantillæg for Taphede 19/1787
    anp
   • Toften 15 - færdigmelding af separatkloak 17/36444
    peph
   • Separatkloakering, Sønder Alle 11, matr. nr. 475 t, Viborg Markjorder, 8800 Viborg, ansøgning om regnvandsbed 16/60890
    peph
   • Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1544952) 19/22602
    anbs
   • mail vedr. kopi af faktura - afregning af lokaletilskud 2018 19/8324
    ifi
   • Telt på gyllebeholder etableret - Toftumvej 7, 7850 Stoholm 19/14631
    xkk
   • Færdigmelding, Vestergade 4, byggesag 18/36715
    mie
   • Autosvar fra MST 17/8790
    aa5
   • Færdigmelding Ingstrup Møllevej 25 - nedsivningsanlæg 14/74253
    peph
   • Bjerrevej 36 - spørgsmål om separatkloak 18/938
    peph
   • Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1512379) 19/21984
    bkb
   • Borger spørger til lokalplan ved Taphede, Viborg Øst 19/1787
    anp
   • Niras sender projektforslag for fjernvarme til boligforening i Bjerringbro 18/32391
    mtro
   • Orienteringsmail fra BSF vedr. opkrævning af morarenter 19/19891
    evg
   • Regnskab 2018 - Skovgaard Museet 17/53143
    lgr
   • 5 års beholderkonytol, Endelig rapport (nr. 2), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
   • Endelig godkendt annonce til indrykning vedr. Folketingsvalg, 2. indrykning 19/21688
    alm
   • Afregning lokaletilskud 2. halvår 2018 + ac 1. halvår 2019.pdf 19/3530
    jen
   • Kvittering for Matrikulær sag behandlet af kommune 19/22565
    ba4
   • Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1516248) 19/22565
    ba4
   • Byggeansøgning - Koldingvej 73, 8800 Viborg 19/22557
    mbru
   • V4175AV Kornvangen 8, 8840 Rødkærsbro 17/56038
    tno
   • 5 års beholderkontrol, Skårupvej 78, Roum, Endelig rapport (nr. 2), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
   • Færdigmelding, Nørresøhøjen 7, byggesag 17/42484
    mie
   • Vejlevej 19 - minirenseanlæg analyse 2019 (overskrevet på S-krav) 16/18964
    peph
   • Aftale med Scalgo om demoversion af Scalgo Live Vandløb for 2019 18/16082
    aa5
   • Anmeldelse af støj og støv for Søndermarksvej syd og Primulavej 19/22536
    bie
   • Stationsvej 25, Tapdrup - færdigmeldingsblanket og beskrivelse 17/36919
    peph
   • VS: 2879.8556 Boligselskabet Viborg Afdeling 42: Påbudt konvertering 16/1505
    jonb
   • SV: 10334, Velds Møllebæk, satskort og takstkort 18/8118
    kes
   • Nørremarksvej 20 8800 Viborg Etablering af OLIEUDSKILLER 19/22531
    ib3
   • 5 års beholderkontrol, Skårupvej 78, Roum, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
   • Norgesvej 31, Viborg - kloaktegning, forberedt til separatkloak 19/22523
    peph
   • Færdigmelding, Nørrehedevej 30, nedrivning 18/5343
    mie
   • Spørgsmål om regler angående støj 19/22515
    bie
   • Skringstrupvej 12 - spg om tilskud til faskine 19/22512
    peph
   • Indkaldelse og dagsorden til VER bestyrelsesmøde tirsdag den 21. maj 2019 kl. 16-18 18/171
    alm
   • Eurofins sender analyserapport AR-19-CA-00792248-01 vedr. overfladevand, Revas' komposteringsplads 19/2885
    hani
   • Eurofins sender analyserapport vedr. Revas - Perkolat AR-19-CA-00789768-01 19/2885
    hani
   • 10 års beholderkontrol, Skårupvej 78, Roum, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
   • Ny lejer - Vedr.Cafe Karup lejekontrakt. 19/21861
    aw
   • Dunhammeren 29 - kloaktegning 19/22484
    peph
   • VS: BH_011 Tapdrupvej 130, 8800 Viborg - Spildevandsplan 19/22477
    peph
   • Underskrevet aftale om konvertering af tillæg jf. Skiveprotokollatet (Protokollat 2) 19/22408
    lra
   • Depositionerne ændres ikke 18/47480
    edg
   • Svar til bestilling af mindre projekt til skråningssikring af Møllebækken i Bjerringbro 18/38654
    flr
   • Spildevandsplan 2019 - høringssvar 18/3653
    tms
   • Kvittering fra Erhvervsstyrelsen vedr. Landzonetilladelse til 3 hytter, restaurant og p-plads på Demstrupvej 36, 8800 Viborg. 19/8510
    ba4
   • Udledt forrenset processpildevand, fra H1 19/22468
    bie
   • Revideret ansøgning om landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen, Nørremøllevej 28, 8800 Viborg 19/12220
    anbs
   • Kortlægningsrapport - Sct. Knuds Vej 8 19/22459
    bie
   • Svar på spørgsmål fra ansøger vedr. Landzonetilladelse til 3 hytter, restaurant og p-plads på Demstrupvej 36, 8800 Viborg. 19/8510
    ba4
   • Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer færdiggør (1544115) 19/16423
    ba4
   • Årsregnskab 2018 - Kulturprinsen 17/57378
    kj3
   • Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1543999) 19/22447
    ba4
   • taauto@pc.dk - VS: Jnr.: 1911610, Udstykning af 3 ejendomme fra matr.nr. 1x Bjerregrav By, V. Bjerregrav, beliggende Herredsvejen 94, Bjerregrav, 9632 Møldrup 19/7454
    jha
   • Anmodning om parternes bemærkninger til brug for afgørelse om genoptagelse af klagesag om vejbidrag til Ny Absalonsvej 18/56849
    sfc
   • Supplerende materiale til byggesag. Hindbærkrattet 51, 8850 Bjerringbro 19/15967
    lirm
   • 10 års beholderkontrol, Tindbækvej 28, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
   • Mail fra ansøger vedr trafikstøj mv 18/37256
    peb
   • Modtaget Borerapport Vordevej 27 18/54272
    dek
   • Kvittering for modtagelse af tilsynsbrev af 8/5-2019 19/10540
    edg
   • Ønske om nabohjælp skilte på Kaj Munks Vej 1-29 i Bjerringbro 19/22421
    jho
   • Ansøgning om indvinding af overfladevand til markvanding 19/14229
    dek
   • Re: Offentliggørelse af projektet i Karup Å ved Åhusevej 19/11005
    abmi
   • Supplerende materiale til afslutning af byggesag - Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro 17/55177
    vbp
   • 07-05-2019 Mail fra ejer med tegningsmateriale - Vejlevej 33C, 8800 Viborg 16/15307
    mie
   • Forespørgsel om udstykning - Toften 14, Tastum, 7850 Stoholm 19/22413
    vkh
   • Beskrivelse af aktivitet på Bredgade, Mønsted 19/19902
    bie
   • Underskrevet lejekontrakt - Egernstrædet 2 - Margrethe og Aksel Dam 19/17684
    hb3
   • Tilmelding til BS - Margrethe og Aksel Dam 19/17684
    hb3
   • Energi Viborg Indkaldelse til generalforsamling 19/6523
    hkr
   • Opbygning i sand: Flytning af multibane ved Hersom Bjerregrav Idrætsforening / Ny multibane 19/22409
    peph
   • Flytning af multibane ved Hersom Bjerregrav Idrætsforening / Ny multibane 19/22409
    peph
   • Bredgade 12 - færdigmelding af faskine 19/15957
    peph
   • SV: Nabohøring - fjerkræstalde 19/10242
    fil
   • 5 års beholderkontrol, Bjerringholmvej 12, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
   • Restaurering af Klejtrup Møllebæk - Afgørelse om ikke VVM-pligt samt bilag 1 og bilag 2 19/8739
    abmi
   • Egestubben 3 - færdigmelding af separatkloak 18/30182
    mmi
   • Egestubben 1 - færdigmelding af separatkloak 18/30179
    mmi
   • Færdigmelding: Tilladelse til krydsning af Jordbromølle Å ved styret underboring 19/5789
    abmi
   • Vinkelvej 249 - tv inspektion, gråt spildevand på EVVs ledning? 19/22395
    peph
   • 10 års beholderkontrol, Vallerbækvej 116, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
   • Bemærkning fra EVV omkring høringssvar 1 til tillæg 3, spildevandsplan 2019 19/4045
    peph
   • Ilsøvej 37 - minirens analyse 2019, ok (SO) 14/327
    peph
   • 10 års beholderkontrol, , Vallerbækvej 125, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791 19/2600
    jg1
   • GC: Klarmelding af 10 adresser fra fase 12. 13. maj 2019 18/51223
    pj
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Om opgørelse af butiksareal og indhold i trafikanalyse 19/19569
    rak
   • Tidsplan for planlægning for Aldi - Koldingvej - Viborg 19/19569
    rak
   • Kvittering direkte til høringssvar 3: Indsigelse Markskellet 19/4045
    peph
   • Bombesvarelse 14-05-2019 17_34_15.pdf 19/8965
    vbp
   • Henvendelse /opfølgning på henvendelse om byggetilladelse - fabrikvej 19A, 8800 Viborg 19/8965
    vbp
   • Bombesvarelse 14-05-2019 17_48_52.pdf 19/8965
    vbp
   • Bombesvarelse 14-05-2019 11_55_34.pdf 15/74592
    jno
   • Fremsendelse af dispensation til ansøger og rådgiver 19/19180
    aka
   • Fremsendelse af dispensation til klageberettigede 19/19180
    aka
   • Dispensation til intern gennemlæsning 19/19180
    aka
   • Telefonsamtale med Sweco den 14/5-2019 13/25759
    edg
   • [Sagsnr.:19/16858] Viborg B67 - Rykker lokaletilskud regnskab 2018 19/16858
    lgr
   • [Sagsnr.:17/60674] Vejrumbro Boldklub - Rykker for lokaletilskud regnskab 2018 17/60674
    stli_slettet_1
   • [Sagsnr.:19/22749] SK 99 - Rykker for lokaletilskud regnskab 2018 19/22749
    lgr
   • Mail til Teknik & Miljø med ansøgning om yderligere skiltning ved Hal 5 & 6 på facade på ind- og udgangsparti - Folketingsvalg 2019 19/22747
    alm
   • [Sagsnr.:19/22748] Rideklubben Vorning - Rykker for lokaletilskud regnskab 2018 19/22748
    lgr
   • Ansøgning til Teknik & Miljø om skiltning i forbindelse med Folketingsvalget den 5. juni 2019 19/22747
    alm
   • [Sagsnr.:19/22746] Møldrup Motor Klub - Rykker for lokaletilskud regnskab 2018 19/22746
    lgr
   • [Sagsnr.:19/22745] Løgstrup G & IF - Rykker for lokaletilskud regnskab 2018 19/22745
    lgr
   • [Sagsnr.:19/20799] Lucky Boots - Rykker for lokaletilskud regnskab 2018 19/20799
    lgr
   • [Sagsnr.:17/60733] Lindum og Omegns Idrætsforening - Rykker for lokaletilskud regnskab 2018 17/60733
    lgr
   • [Sagsnr.:17/60732] Parasport/Lavia Viborg - Rykker for lokaletilskud regnskab 2018 17/60732
    lgr
   • [Sagsnr.:19/22744] KFUM Spejderne Klejtrup - Rykker for lokaletilskud regnskab 2018 19/22744
    lgr
   • [Sagsnr.:19/22742] Gudenådalens Gymnastikforening - Rykker for lokaletilskud regnskab 2018 19/22742
    lgr
   • [Sagsnr.:19/22740] GÆK - Rykker for lokaletilskud regnskab 2018 19/22740
    lgr
   • Svar til Said Laangare - sendt pr. mail - Gennemgang 19/13747
    pber
   • [Sagsnr.:19/22728] Elmelunds Rideklub - Rykker for lokaletilskud regnskab 2018 19/22728
    lgr
   • Spørgsmål til anmeldelse - Middagshøjvej 19/22708
    bie
   • [Sagsnr.:17/59765] Bøgeskov Petanque - Rykker for lokaletilskud regnskab 2018 17/59765
    lgr
   • kj@viborg.dk - VS: Forespørgsel om at anlægge jordvold på kommunens ejendom matr.nr. 14bn Gullev By, Gullev, med jord fra Haresvinget 10, 8850 Bjerringbro 19/18777
    kj
   • Bombesvarelse 14-05-2019 14_59_21.pdf 19/4101
    olz
   • Til Mandrup: Udfordringer med ansøgning på Trevadvej 28, Kjeldbjerg, 7800 Skive 19/14782
    jno
   • [Sagsnr.:19/22692] - Adgang - offentlige veje - Kirketoftvej 28, 8850 Bjerringbro, matr.nr. 62bb, Hjermind By, Bjerringbro 19/22692
    sfc
   • TO til EVV: Tapdrupvej 52 - forlænget tilslutningstilladelse 16/17952
    peph
   • Tapdrupvej 52 - forlænget tilslutningstilladelse 16/17952
    peph
   • Nyt svar på status om byggetilladelse. Dunhammeren 42, 8800 Viborg.msg 19/19367
    lirm
   • Miljøkonsekvens-screeningsafgørelse vedr. hotel på Tingvej 2B, 8800 Viborg 18/37256
    peb
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_lovliggøre ungkreatur- og kalvestaldmaskinhus_Lånumvej 54 7850 Stoholm Jyll_2019-05-14.pdf 19/12465
    jha
   • Bombesvarelse 14-05-2019 14_33_40.pdf 19/12465
    jha
   • Afgørelse om ikke miljøkonsekvensvurdering på hotelbyggeri på Tingvej, 8800 Viborg 18/37256
    peb
   • 14.05.2019_Nedrivningstilladelse til at_nedrive alle bygninger på ejendommen_Vejlevej 7 8800 Viborg.pdf 19/20905
    mbru
   • Bombesvarelse 14-05-2019 14_01_13.pdf 18/42034
    lirm
   • [Sagsnr.:19/22644] Aqua Gym Viborg - Kvittering på 1 kursusansøgning 2019 19/22644
    lgr
   • Bombesvarelse 14-05-2019 14_00_18.pdf 19/20905
    mbru
   • Udledningstilladelse 18/64440
    8ks
   • Udledningstilladelse 18/64440
    8ks
   • Bombesvarelse 14-05-2019 13_55_10.pdf 19/7876
    olz
   • Forespørgsel vedr etablering af Viborg Bryghus Farvervej 27 8800 Viborg 19/22627
    bie
   • [Sagsnr.:19/21113] DDS Spejderne Hammershøj - Kvittering på 2 kursusansøgninger 2019 19/21113
    lgr
   • Til Peter Kvistgaard: Domkirkekvarteret workshop besøgscenter - Opfølgning 16/30262
    jh7
   • Dagsorden til møde den 15. maj 2019 omkring drøftelse af vandindvindingstilladelse til Gudenåcentralen 14/23695
    flr
   • [Sagsnr.:19/21114] KFUM Langsø Gruppe - Kvittering på 1 kursusansøgning 2019 19/21114
    lgr
   • Besked til EVV fakturering - Transiggårdvej 12 19/4552
    peph
   • Besked til EVV fakturering - Stavildvej 25 19/2993
    peph
   • Besked til EVV fakturering - Ingstrup Møllevej 25 14/74253
    peph
   • Vedr. Rævind Bæk vådområde - j.nr 17-0136901 - HASTER 17/8790
    aa5
   • Bjerrevej 36 - svar på spørgsmål om separatkloak 18/938
    peph
   • Bombesvarelse 14-05-2019 12_41_45.pdf 18/6860
    mehm
   • Bombesvarelse 14-05-2019 12_40_45.pdf 17/15145
    mehm
   • Svar til borger - forespørgsel på lokalplan ved Taphede, Viborg Øst 19/1787
    anp
   • Bombesvarelse 14-05-2019 12_23_30.pdf 19/20399
    mbru
   • Bombesvarelse 14-05-2019 10_04_42.pdf 19/6308
    lirm
   • 14.05.19 Ibrugtagningstilladelse til at lovliggøre en udestue. Høegsvej 23, 8830 Tjele.pdf 19/6308
    lirm
   • Besvarelse til ansøger vedr boliganvendelse og altaner Tingvej 2B 8800 Viborg.pdf 18/37256
    peb
   • Bombesvarelse 14-05-2019 11_48_23.pdf 19/20176
    mbru
   • Viborg Børne- og Ungdomsfilmklub - AFSLAG på kursustilskudsansøgning "Landsseminar". 19/21112
    lgr
   • Midtjyllands Avis tilsendes svar på anmodning om aktindsigt i samarbejdsaftale om genbrugseffekter på Bjerringbro Genbrugsstation 19/22309
    esb
   • Opfølgning 2 efter færdigmelding af udestue. Kildevældet 4E, 8850 Bjerringbro.pdf 18/53547
    lirm
   • 14.05.2019 Supplement til byggetilladelse. Kildevældet 4E, 8850 Bjerringbro.pdf 18/53547
    lirm
   • Bombesvarelse 14-05-2019 11_34_30.pdf 18/53547
    lirm
   • Bombesvarelse 14-05-2019 11_31_58.pdf 17/42484
    mie
   • Stationsvej 25, Tapdrup - afventer tegning 17/36919
    peph
   • Dialog omkring årets kontrol af vandføringsevnen i Gudenåen 19/6623
    flr
   • Havrisvej 25 - byggesag fra 2013/14 afsluttet, besked til grundejer 14/9643
    peph
   • Regler angående støj 19/22515
    bie
   • Bombesvarelse 14-05-2019 11_03_53.pdf 18/5343
    mie
   • Skringstrupvej 12 - svar på faskinespørgsmål 19/22512
    peph
   • Svar: BH_011 Tapdrupvej 130, 8800 Viborg - Spildevandsplan 19/22477
    peph
   • Bombesvarelse 14-05-2019 10_16_39.pdf 19/19808
    mbru
   • Rødkærsbro - Byggeplads -matr.nr. 47x Brandstrup By, Vindum 19/22420
    aw
   • 14.05.2019_Nedrivningstilladelse til at_Nedrive ejendommenm_Gillebakken 6 8830 Tjele.pdf 19/19808
    mbru
   • [Sagsnr.:19/2547] - [Dok.nr.:48884/19] Tilladelse til etablering af gydebanker i Karup Å opstrøms Vallerbæk 19/2547
    abmi
   • _Nedrivningstilladelse til at_nedrive bygning 2 - 8 gamle elmaster_Hvamvej 49 9620 Aalestrup_2019-05-14.pdf 19/12412
    jha
   • Bombesvarelse 14-05-2019 09_59_27.pdf 19/12412
    jha
   • SV: liste over firmaer der laver en miljøscreen ifbm. nedrivning 19/22459
    bie
   • Bombesvarelse 14-05-2019 08_49_45.pdf 19/18943
    mbru
   • Miljøkrav - Aarhus Maskinmesterskole og Mercantec 19/22369
    bie
   • Svar på ønske om opsætning af nabohjælp skilte ved Kaj Munks Vej 1-29 i Bjerringbro 19/22421
    jho
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_Til- og ombygning af Nordre skole_H.C. Andersens Vej 5, 8800 Viborg_2019-05-14.pdf 18/60086
    peb
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/22413
    vkh
   • mail vedr. manglende dok. Drosselvej 1A.pdf 18/35431
    jno
   • Brinksikring Mostgård Bæk - klagefrist udløbet 18/51113
    abmi
 • 13.05.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Supplerende materiale modtaget til sag - Tilbygning til eksisterende lager - Hobro Landevej 3, 8830 Tjele 18/51654
    vbp
   • Færdigmelding af byggesag - Tilbygning til pejecenter - Blichervænge 1, 8800 Viborg 17/15989
    vbp
   • henvendelse om tidshorisont for byggetilladelse Dagli brugsen - Hammershøj, Gartnerbakken 4, 8830 Tjele 19/9970
    vbp
   • Supplerende materiale modtaget til behandling af bygegsag - Køleanlæg, mammen byvej 32, 8850 Bjerringbro 19/3450
    vbp
   • Bekræftelse på bookning af Hammershøj Hallen til Folketingsvalg, 5. juni 2019 19/21425
    alm
   • Hammershøj Hallen opbevarer valgudstyret fra EU-valget og frem til Folketingsvalg, 5. juni 2019 19/21425
    alm
   • Bekræftelse på bookning af Stoholm Fritids- og Kulturcenter - Folketingsvalget 2019 19/21425
    alm
   • Rosenvænget 28 - tinglyst skøde 19/3444
    hbl
   • Nøkkerosen 18 - køber returnerer underskrevet købsaftale 19/19449
    hbl
   • 10-05-2019 Supplerende materialer til byggesagen - Vestergade 4, 8830 Tjele 19/17863
    olz
   • 10-05-2019 Supplerende materialer til afslutning af byggesagen - Bækvej 12, 8800 Viborg 19/4101
    olz
   • AR-130 Tværsnit A-A 1-100 A3 13.05.19-A3.pdf 19/15018
    ekh
   • taksatorrapport - skade på boring 19/22374
    joo
   • AR-130 Tværsnit A-A 1-100 A3 13.05.19-A3.pdf 19/15018
    ekh
   • Byggeansoegning nr9.pdf 19/15018
    ekh
   • Info møde 130519 18/57914
    jdb
   • Byggeansøgning - Kirkestien 4, 8830 Tjele 19/22366
    olz
   • Cowi-rapporten - trakstøjstøj 19/5473
    bie
   • Kvittering for Matrikulær sag behandlet af kommune 19/16475
    bkb
   • SV: Ansøgning om flytning af indkørsel - Flytning af indkørsel.pdf 19/22357
    sfc
   • SV: Ansøgning om flytning af indkørsel 19/22357
    sfc
   • Tjek fra Møldrup 19/20855
    lej
   • Byggeansøgning - Henrik Gerners vej 7, 8800 Viborg 19/22350
    lirm
   • Rentefastsættelse af OTC renteswap 45337147C-BCQ2W - 14.08.2019 12/75657
    nac
   • Mail fra ansøger vedr videresendelse Tingvej 2b 8800 Viborg 19/14998
    peb
   • SV: Delegation fra Viborg Kommune på besøg i Stockholm 18/54382
    dj2
   • Rentefastsættelse af OTC Rente Kontrakt nr. 1132214/1459111 - 14.08.2019 12/75657
    nac
   • Matrikulær sag afventer færdiggørelse fra landinspektør 19/16423
    ba4
   • Byggeansøgning - Tukærvej 13, 8850 Bjerringbro 19/22344
    olz
   • Oplysning om Mødedeltagere mandag 09.30 fra Carsten Mørkenborg 19/16990
    kemn
   • Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1541409) 19/22346
    ba4
   • Byggeansøgning - Skibelundvej 33, 8850 Bjerringbro 19/22343
    anbs
   • Byggeansøgning - Skibelundvej 33, 8850 Bjerringbro 19/22273
    lirm
   • Byggeansøgning - Lånumvej 53, 7850 Stoholm Jyll. 19/22332
    mbru
   • REV. Erik Ejegod, 144 boliger - støjrapport og notat vedr. konstruktionsopbygning 19/6948
    bie
   • Forespørgsel ang. flytning af jord til Løgstrup, Ålandsvej 1, 8800 Viborg 19/18765
    mbp
   • HMN GasNets hørinssvar til projektforslag for etablering af varmepumpe ved Ørum Varmeværk 19/18902
    mtro
   • Byggeansøgning - Egestien 8, 8800 Viborg 19/22326
    olz
   • Bilag_flagermus beregninger_UDKAST_01-04-2019.pdf 18/42541
    adno
   • Udkast_lokaplan_514_vindmøller_Tolstrup_13-05-2019.docx 18/42541
    adno
   • Udkast_kpt_32_vindmøller_Tolstrup_13-05-2019.docx 18/42541
    adno
   • Miljørapport Vindmøller Tolstrup_UDKAST-13-05-2019.pdf 18/42541
    adno
   • Planforslag og miljørapport modtaget 13. maj 2019 18/42541
    adno
   • Supplerende materiale til byggesag. Dunhammeren 54, 8800 Viborg 19/16044
    lirm
   • mailkorrespondance vedr. drikkevandskvalitet på Månen 13 19/22321
    joo
   • Byggeansøgning - Løgstørvej 74, 8832 Skals 19/22319
    lirm
   • Analyseresultater, Boliger for Livet, Banebyen, Erik Glippings Vej 3, 8800 Viborg 18/60928
    mbp
   • Spørgsmål om regnskabsaflæggelse Sahl Minihal 19/22317
    akr
   • Byggeansøgning - Sortehøjvej 45, 8850 Bjerringbro 19/22311
    mbru
   • Jegstrup Bæk Vådområde - evt. udvidelse af undersøgelsesområdet. 18/41652
    let
   • Orientering / opfølgning på forventet færdigmelding af byggesag - Tilbygning til plejecenter - Blichersvænge 1, 8800 Viborg 17/15989
    vbp
   • Modtaget aktindsigtsanmodning fra Midtjyllands Avis vedr. forlænget samarbejdsaftale om genbrugseffekter på Bjerringbro genbrugsstation 19/22309
    esb
   • Supplerend materiale til byggesag. Dunhammeren 42, 8800 Viborg 19/19367
    lirm
   • Supplerende materiale til byggesag. Dunhammeren 54, 8800 Viborg 19/16044
    lirm
   • Statisk beregning 6 kant 7 og 8 m.pdf 19/7391
    jha
   • VS: Meddelelse om konstituering af Grundejerforening Korsbakken, 8830 Tjele 17/45433
    tojj
   • Supplerende materiale til byggesag. Hindbærkrattet 51, 8850 Bjerringbro 19/15967
    lirm
   • Planforslag og miljørapport modtaget d. 13.05.2019 18/42541
    adno
   • Statusbrev fra LBF vedr. afsatte beløb kapitaltilførsel 12/110653
    evg
   • Statusbrev fra LBF vedr. afsatte beløb kapitaltilførsel 12/51818
    evg
   • Statusbrev fra LBF vedr. afsatte beløb kapitaltilførsel 18/32072
    anso
   • Statusbrev fra LBF vedr. afsatte beløb til kapitaltilførsel 18/9100
    evg
   • Henvendelse / opfølgning på henvendelse om afmærkning af glaspartier ifm. byggeprojekt - Blichersvænge 1, 8800 Viborg 19/9970
    vbp
   • Åkanden 29 - køber sender ny indscannet aftale 19/18975
    hbl
   • Åkanden 29 - køber returnerer underskrevet købsaftale 19/18975
    hbl
   • Statusbrev fra LBF vedr. afsatte beløb til kapitaltilførsel 18/9258
    evg
   • Statusbrev fra LBF vedr. afsatte beløb til kapitaltilførsel 14/16223
    evg
   • SV: Skolevej 21A+B og Skolevej 23, afventer tegning fra Vils 19/9916
    peph
   • Vi har modtaget ændringen til din ansøgning 19/3606
    kes
   • Skabermøllevej 19 - køber returnerere underskrevet købsaftale 19/20137
    hbl
   • Byggeansøgning - Asmild Dige 18, 8800 Viborg 19/22270
    mbru
   • Vi mangler oplysninger til din ansøgning 19/3606
    kes
   • Nørregade 3, 8850 Bjerringbro lejekontrakt 19/20858
    aw
   • Re: [Sagsnr.:19/22234] Vestermarkens Ungd.- og Gym,n.forening - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22234
    lgr
   • Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg, Ågade 25, 8832 Skals 19/22271
    dek
   • Kvittering for Matrikulær sag behandlet af kommune 19/18395
    ba4
   • Henvendelse om Katalog vedr. ”Kultur i hele kommunen”. 18/58790
    hant
   • Byggeansøgning - Skolen 3, 7470 Karup 19/22239
    ekh
   • SV: Miljøtilsyn 2019 13/72904
    be5_slettet_1
   • Mail fra Bs. vedr. afholdelse af afsatte beløb 18/5164
    anso
   • Bestyrelsens beretning - Kulturcenter Værestedet 19/22262
    kj3
   • Årsregnskab 2018 - Kulturcenter Værestedet 18/939
    kj3
   • Skabermøllevej 19 - køber returnerer underskreet købsaftale 19/20137
    hbl
   • Svar fra Forsvarets Ejendomsstyrelse vedrørende terrænregulering og rydning ved 3 søer beliggende Viborgvej 74, Karup [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] 19/14885
    ba4
   • Svar fra Miljøsturelsen på Høring om aktivitet på fredskovspligtigt areal - Viborgvej 74, 7470 Karup, Jylland - Miljøstyrelsens, j. nr. MST-521-03999 19/14885
    ba4
   • DRIKKEVANDsrapport - Frederiks Vandværk - taphane - maj 2019 12/11472
    joo
   • Mail fra ansøger vedr. byggesagen på Kølsenvej 52, Kølsen 19/13684
    olz
   • Nøkkerosen 8 - køber returnerer underskrevet købsaftale 19/19426
    hbl
   • Åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 16. maj 2019 16/36387
    majoh
   • DRIKKEVAND - Bruunshåb Vandværk - taphane - maj 2019 12/132545
    joo
   • Ansøgning omfornyet tilladelse til vanding Amstrupvej 16, Skive 19/21864
    dek
   • Kvittering for Matrikulær sag behandlet af kommune 19/18873
    ba4
   • Tilsyn med svævebanen 19/11035
    iny
   • Byggeansøgning - Sølystvej 33, 8800 Viborg 19/22229
    ekh
   • Grimme(Hylleberg) 100 års jubilæum & ændring af vejnavn 19/8203
    btr
   • Anmodning om aktindsigt i kommunegaranti til biogasanlæg 19/22230
    job
   • Supplerende materiale til byggesag. Fyrrevej 12, 8830 Tjele 19/16934
    lirm
   • Ansøgning fra tidligere ejer fastholdes vedr. bevaring af ændret jordvold og beplantning Lundvej 22, 8800 Viborg 17/28027
    anbs
   • Byggeansøgning - Kærbyvej 17, 8832 Skals 19/22223
    lirm
   • Ejers kommentar til svar på forespørgsel om fladt tag. Præstetoften 10, 7800 Skive 19/21499
    lirm
   • Færdigmelding, Mønsted Skovvej 15, byggesag 18/40829
    aped_slettet_1
   • Taphede - mail fra Søren Andersen, Randersvej 90A vedr. bemærkninger i idéfase 19/1787
    anp
   • Byggeansøgning - Hulbækvej 40, 8830 Tjele 19/22205
    mbru
   • Henvendelse om materiale til afslutning af byggesag - NDS bygninger, Blichers Alle 25, 8830 Tjele 16/66418
    vbp
   • MC-træf - Roum - d. 30 maj 2019 19/22215
    av4
   • Klage over lugt den 10/5-2019 19/10540
    edg
   • lrs@vibing.dk - SV: Udtalelse til mødereferat Viborg Teater 2019-043 19/17426
    jha
   • Færdigmelding, Tværvej 6, byggesag 18/20808
    jno
   • Nabo spørger til status for sag 19/1714 Karl Otto Boller, Kærbyvej 11 8832 Skals 19/1714
    anbs
   • Re: Henvendelse om arrangement - etablering af arrangement - udendørs biograf kræver byggetilladelse..msg 19/19870
    vbp
   • Prisoverslag på fodhegn 15/60975
    iny
   • Fra Eltel ang. DAS anlæg til Banebo 18/23116
    pj
   • Jette Skamriis framelder sig brugerundersøgelse om dagrenovation 14/48996
    sm4
   • Datablad for det ene filter i den nye rør-laserskærer 12/60314
    edg
   • Kikkert til Kærhuset 15/60975
    iny
   • Svar på naboorientering fra Nørremøllevej Nord 26, Viborg. 19/12220
    anbs
   • Sagsnr. 325961 - tiltrædelse som myndighed - Erik Glippings Vej 3 17/59337
    msf
   • Svævebane ny aftale med lokalrådet 19/11035
    iny
   • Spor af rotter - Bilag 6 - Svinget 12, 9620 Ålestrup. 19/4102
    clp
   • Mail fra SAMCA vagt med aftale om vagt ifm.Folketingsvalget den 5. juni 19/22198
    alm
   • Re: [Sagsnr.:19/22175] Midwest Musketeers-Viborg - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22175
    lgr
   • Kvittering for mail - Møgelparken 140 19/22199
    bie
   • Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1542176) 19/22195
    ba4
   • Mail fra SAMCA vagt med aftale om vagt ifm. Europaparlamentsvalget den 26. maj 2019 19/21164
    alm
   • Respons på svar på spørgsmål fra Sundhed og Omsorg 19/14998
    peb
   • SV: 16.05.2019 Dagsorden til møde i Embedsmandsgruppen 19/1062
    kes
   • Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1541685) 19/22185
    ba4
   • Mail om premieredato for MUGGE OG VEJFESTEN 17/49502
    sqa
   • Svar vedr. NH3-emission fra filter 18/47480
    edg
   • Svar fra klager 19/2997
    edg
   • VS: Reviderede standardkontrakter i Rammeaftale Sjælland 2019-2020 18/54618
    kto
   • Forespørgsel vedr. forsyning/ledninger - tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 363 19/17657
    llk
   • Supplerende materiale til byggesag. Palleshøje 37, 8800 Viborg 19/17266
    lirm
   • Fotodokumentation modtaget Asmildklostervej 1 8800 Viborg 18/49756
    peb
   • Materiale modtaget Asmildklostervej 1 8800 Viborg 18/49756
    peb
   • Opdateret og uddybende ansøgning om køb af Anlægget 3, Bjerringbro fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg 19/14867
    msf
   • Friggsvej 3, 8800 Viborg 19/5750
    olz
   • KonfliktRapport.pdf 18/29123
    mmi
   • Indtegn regn-eller spildevandsanlæg. Notér eller tegn supplerende information - miljoe-2019-43907-1-mDT355.gml 18/29123
    mmi
   • Ansoegning om regnvandstank og faskiner.pdf 18/29123
    mmi
   • Levering, start næste uge 18/51223
    pj
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Brevpapir til ansøger 2019_Udvidelse af autoværksted - Randersvej 61, 8800 Viborg_Randersvej 61, 8800 Viborg_2019-05-13.pdf 19/21532
    jha
   • Bombesvarelse 13-05-2019 08_46_30.pdf 19/3253
    mbru
   • Bombesvarelse 13-05-2019 17_24_06.pdf 17/15989
    vbp
   • Forspg om bookning af Hammershøj Hallen til Folketingsvalg, 5. juni 2019 19/21425
    alm
   • Brevpapir til ansøger.pdf 19/20058
    jha
   • Bombesvarelse 13-05-2019 16_09_10.pdf 19/20058
    jha
   • Bjerringbro Lawn Tennisklub - Vedr. manglende bilag til kursustilskudsansøgning 19/15942
    lgr
   • Haugårdvej 2, 9632 Møldrup: Landzonetilladelse til udsprinklingsanlæg til autoophug på Gl. Aalborgvej 53A, 9632 Møldrup 19/14977
    bkb
   • [Sagsnr.:17/60672] Bjerringbro Cykelsport - Rykker for lokaletilskud regnskab 2018 17/60672
    lgr
   • reaktion på taksatorrapport - reparationer kræver ikke tilladelse 19/22374
    joo
   • 13-05-2019 Byggetilladelse til at_udnytte resterende del af tagetage_Brandstrup Søvej 15 8840 Rødkærsbro.pdf 19/3463
    olz
   • Bombesvarelse 13-05-2019 15_22_28.pdf 19/3463
    olz
   • Haugårdvej 2, 9632 Møldrup: Landzonetilladelse til udsprinklingsanlæg til autoophug på Gl. Aalborgvej 53A 19/14977
    bkb
   • Bemærkninger fra nabo i nr. 26. 19/12220
    anbs
   • Bombesvarelse 13-05-2019 14_56_52.pdf 19/17915
    mbru
   • 13.05.2019_Nedrivningstilladelse til at_Nedrive bygning_Røngevej 33 8850 Bjerringbro.pdf 19/17915
    mbru
   • Godkendt i ERPO vedr.: Skovlunden, 8831 Løgstrup: Dispensation fra lokalplan nr. 315 til grundstørrelser 19/16475
    bkb
   • [Sagsnr.:19/22357] - Adgang - Offentlige veje - Vibevej 11, 8800 Viborg 19/22357
    sfc
   • Orientering om meddelelse om dispensation fra Lokalplan nr. 481 i Viborg Kommune 19/14998
    peb
   • Fremsendelse af dispensation vedr ejd matr.nr. 772 Viborg Markjorder; beliggende Tingvej 2b 8800 Viborg 19/14998
    peb
   • Svar på mail om forurenet jord, Ålandsvej 1, 8800 Viborg 19/18765
    mbp
   • Tilsynsbrev og -rapport 2019 - Holmevej 15, 8830 Tjele 19/19250
    kkg
   • Offentliggørelsesskema 2019 - Holmevej 15, 8830 Tjele.pdf 19/19250
    kkg
   • Kvittering for mail omkring boligarealer. Hedevænget 126 m. fl., 8800 Viborg.msg 19/8582
    lirm
   • Bombesvarelse 13-05-2019 13_14_25.pdf 18/19530
    jno
   • Rykkerbrev _opføre et dobbelthus_Nørre Alle 1A.pdf 18/19530
    jno
   • Landzonetilladelse til 3 hytter, restaurant og p-plads på Demstrupvej 36, 8800 Viborg. 19/8510
    ba4
   • Udkast Nordre Ringvej 19 18/49383
    fil
   • Kvitteringsbrev vedr. rev. ansøgning om tilbygning til enfamiliehus, Nørremøllevej 74, 8800 Viborg.pdf 19/3538
    mehm
   • Ejvind Jakobsen m.fl. status til følgegruppen for færdiggørelse af områdefornyelse Stoholm 15/69705
    bc6
   • Bombesvarelse 13-05-2019 12_52_05.pdf 19/3538
    mehm
   • Bøssemagervej 7, Viborg - kloakforhold 19/22315
    peph
   • _Byggetilladelse til at_Ny stålkontruktion til scenehejs samt nedrivning af gangbroer_Gravene 23A 8800 Viborg_2019-05-13.pdf 19/17426
    jha
   • SV: Invitation til lodsejermøde om vådområdeprojekt ved Jegstrup Bæk i Viborg Kommune 18/41652
    let
   • 22-03-2019 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_udnytte resterende del af tagetage_Brandstrup Søvej 15 8840 Rødkærsbro.pdf 19/3463
    olz
   • Jegstrup Bæk - invitation til lodsejermøde til orientering. 18/41652
    let
   • SV: Jegstrup Bæk Vådområde - evt. udvidelse af undersøgelsesområdet. 18/41652
    let
   • Bombesvarelse 13-05-2019 12_37_33.pdf 18/28379
    jno
   • Rykkerbrev af 13.05.19 vedr. færdigmelding Palleshøje 19 8800 Viborg.pdf 18/28379
    jno
   • Bombesvarelse 13-05-2019 12_18_33.pdf 19/16044
    lirm
   • 13-05-2019_Screeningsbrev_Opføre saunahytte_Rughavevej 39B 8800 Viborg.pdf 19/21345
    ekh
   • [Sagsnr.:19/22125] A/B Idrætsforening - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22125
    lgr
   • Mail til SAMCA vagt med endelig klokkeslet for vagt ifm. Folketingsvalget den 5. juni 2019 19/22198
    alm
   • Mail til SAMCA Vagt med endelig tidspunkt for vagt til ifm. Europaparlamentsvalget den 26. maj 2019 19/21164
    alm
   • Bombesvarelse 13-05-2019 11_54_20.pdf 19/17426
    jha
   • Bombesvarelse 13-05-2019 11_53_02.pdf 19/21345
    ekh
   • Bombesvarelse 13-05-2019 11_49_31.pdf 19/15967
    lirm
   • Bombesvarelse 13-05-2019 11_49_27.pdf 18/35813
    lirm
   • Rykkerbrev af 13.05.2019 vedr. færdig Trehusevej 11 7470 Karup J_2019-05-13.pdf 18/35813
    lirm
   • [Sagsnr.:19/22130] Bjerringbro Cykelsport - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22130
    lgr
   • [Sagsnr.:19/22133] Bjerringbro Dykkerklub - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22133
    lgr
   • Bombesvarelse 13-05-2019 11_32_54.pdf 19/20296
    jha
   • [Sagsnr.:19/22134] DSTVK - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22134
    lgr
   • [Sagsnr.:19/22135] Daugbjerg IF - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22135
    lgr
   • flettedokument_til Solsikkevej.pdf 19/811
    llla
   • Screeningsbrev _opføre tilbygning bestående af bolig, garage og fyrrum._Bregendalsvej 1 7800 Skive.pdf 19/20077
    olz
   • Bombesvarelse 13-05-2019 11_22_59.pdf 19/20077
    olz
   • 13.05.2019 Screeningsbrev_opføre enfamilieshus med carport_Søakset 11, 8800 Viborg.pdf 19/19467
    lirm
   • Bombesvarelse 13-05-2019 11_13_26.pdf 19/19467
    lirm
   • Bombesvarelse 13-05-2019 11_13_12.pdf 18/18069
    olz
   • [Sagsnr.:19/20803] DSU Viborg - Aktivitetstilskud 2019 19/20803
    lgr
   • Rykkerbre af 13.05.2019 vedr. færdigmelding af byggesag, Vestermøllevej 17C, byggesag 18/18069
    olz
   • [Sagsnr.:19/22136] FDF Bjerringbro - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22136
    lgr
   • [Sagsnr.:19/20802] Foulum IF - Aktivitetstilskud 2019 19/20802
    lgr
   • [Sagsnr.:19/22152] Fægteklubben Trekanten - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22152
    lgr
   • [Sagsnr.:19/22153] GÆK - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22153
    lgr
   • [Sagsnr.:19/22154] Hedens Golfklub - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22154
    lgr
   • [Sagsnr.:19/22156] Hersom-Bjerregrav IF - Aktivitetstilskud 2019 19/22156
    lgr
   • [Sagsnr.:19/22159] Karup Å Golfklub - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22159
    lgr
   • [Sagsnr.:19/22161] KFUM Spejderne Klejtrup - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22161
    lgr
   • Søndersøparken 5, 8800 Viborg 17/8930
    heg
   • [Sagsnr.:19/22162] KFUM Spejderne Skals - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22162
    lgr
   • Kontrakt - Nørregade 3, 8850 Bjerringbro lejekontrakt 19/20858
    aw
   • Brev af 13.05.2019 vedr. lukning af byggesag Vestermøllevej 17C 18/21807
    olz
   • Bombesvarelse 13-05-2019 10_51_58.pdf 18/21807
    olz
   • [Sagsnr.:19/22166] Kole Boldklub - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22166
    lgr
   • [Sagsnr.:19/20801] Ørum IF - Rykket for aktivitetstilskud 2019 19/20801
    lgr
   • Bombesvarelse 13-05-2019 10_48_55.pdf 19/12570
    mbru
   • [Sagsnr.:19/22269] Viborg Taekwondo Klub - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22269
    lgr
   • Forbrug af afsatte beløb 18/5164
    anso
   • Mail til Bs. - Byggeregnsakbet er endelig godkendt 18/5164
    anso
   • Kvittering for modtagelse af Årsregnskab og Årsberetning for 2018 - Kulturcenter Værestedet 19/22262
    kj3
   • [Sagsnr.:19/20800] Viborg Svømmeklub - Aktivitetstilskud 2019 19/20800
    lgr
   • 13.05.2019 Screeningsbrev_opførelse af nyt enfamillieshus_Dunhammeren 54, 8800 Viborg.pdf 19/16044
    lirm
   • Bombesvarelse 13-05-2019 10_37_43.pdf 19/16044
    lirm
   • [Sagsnr.:19/22263] Viborg Shotokan Karate Do - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22263
    lgr
   • GS 93: Korrespondance omkring besøg hos Revas den 23-05-2019 16/63566
    lp8
   • [Sagsnr.:19/22260] Viborg Rideklub - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22260
    lgr
   • Offentliggørelsesskema 2019 - Ø Børstingvej 26, 7850 Stoholm.pdf 19/16672
    idal
   • 13-05-2019 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_tilbygge til eksisterende beboelse._Kølsenvej 52 8831 Løgstrup.pdf 19/13684
    olz
   • [Sagsnr.:19/22256] Viborg Lawn Tennisforening - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22256
    lgr
   • Bombesvarelse 13-05-2019 10_20_17.pdf 19/13684
    olz
   • 13.05.2019 Screeningsbrev_opføre enfamiliehus_Dunhammeren 42, 8800 Viborg.pdf 19/19367
    lirm
   • Bombesvarelse 13-05-2019 10_19_26.pdf 19/19367
    lirm
   • [Sagsnr.:19/22251] Viborg Karate og Kickboxing Center - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22251
    lgr
   • Skolebuskørsel 19/21002
    pber
   • [Sagsnr.:19/22247] Viborg MTB - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22247
    lgr
   • [Sagsnr.:19/21363] Viborg Folkedanserforening - Aktivitetstilskud 2019 19/21363
    lgr
   • Mail til Bs. med godkendelse af skema C 18/20145
    evg
   • Fremsendelse af underskrevet kontrakt til DDS Sortebrødre 19/21233
    lku
   • [Sagsnr.:19/22243] Viborg B67 - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22243
    lgr
   • [Sagsnr.:19/22238] Viborg Atletik og Motion - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22238
    lgr
   • [Sagsnr.:19/20805] Viborg 4H - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/20805
    lgr
   • [Sagsnr.:19/22234] Vestermarkens Ungd.- og Gym,n.forening - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22234
    lgr
   • Bombesvarelse 13-05-2019 09_53_22.pdf 19/6388
    mbru
   • Taphede - svarmail til Søren Andersen, Randersvej 90A 19/1787
    anp
   • Nabohøring - fjerkræstalde 19/10242
    fil
   • [Sagsnr.:19/22213] Vejrumbro Boldklub - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22213
    lgr
   • Bombesvarelse 13-05-2019 09_19_22.pdf 19/17266
    lirm
   • [Sagsnr.:19/22211] Vasehus Rideklub - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22211
    lgr
   • Bombesvarelse 13-05-2019 09_12_22.pdf 18/20808
    jno
   • Accept af tilbud på fodhegn 15/60975
    iny
   • [Sagsnr.:19/22209] Ulbjerg og Omegns Skytteforening - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22209
    lgr
   • [Sagsnr.:19/22206] Stoholm Badmintonklub - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22206
    lgr
   • Kortbilag til kontrakt 19/21233
    lku
   • Underskrevet kontrakt 19/21233
    lku
   • Mail til SAMCA vagt med bestilling af vagt ifm. Folketingsvalget, den 5. juni 2019 19/22198
    alm
   • [Sagsnr.:19/22197] SK 99 - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22197
    lgr
   • TO til old: Vestergade 20, Stoholm J - tilladelse til regnvandstank 18/29123
    mmi
   • [Sagsnr.:19/22189] Overlund GF Håndbold - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22189
    lgr
   • [Sagsnr.:19/22182] Møldrup Tostrup IF - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22182
    lgr
   • Anmodning om nærbilleder Asmildklostervej 1 8800 Viborg 18/49756
    peb
   • [Sagsnr.:19/22180] Møldrup Motorklub - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22180
    lgr
   • Vedr. ibrugtagningstilladelse til ombygning af Golfhotellet - materiale til afslutning af sag.msg 15/70787
    mehm
   • [Sagsnr.:19/22175] Midwest Musketeers-Viborg - Rykker for aktivitetstilskud 2019 19/22175
    lgr
   • [Sagsnr.:19/20804] Løgstrup Rideklub - 1. rykker Aktivitetstilskud 2019 19/20804
    lgr
   • [Sagsnr.:19/19733] Kølvrå Svømmeklub - 1. rykker Aktivitetstilskud 2019 19/19733
    lgr
   • Bombesvarelse 13-05-2019 07_15_50.pdf 17/24549
    vbp
 • 10.05.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Supplerende materiale til byggesag. Erantisvej 1, 8800 Viborg 19/22119
    lirm
   • Supplerende materiale til byggesag. Hedevej 8, 7470 Karup 19/10756
    lirm
   • Mail fra ansøger vedr ombygning H.C Andersens Vej 5 8800 Viborg 18/60086
    peb
   • SV: Spærring af vej 8830 d. 14. maj 19/22137
    av4
   • Foto at lås på strøm til gyllepumpe - Nr. Borupvej 3, 8832 Skals 18/51849
    idal
   • Besked fra køber - Sagsnr. 325737 - Teglskjær 6-8, 8800 Viborg 18/54234
    tno
   • Eurofins sender analyserapport AR-19-CA-00789772-01 vedr. Revas' grundvandsboring B16 19/2885
    hani
   • Mail fra ansøger vedr nedrivning Stationsvej 2A 7850 Stoholm Jyll 19/7382
    peb
   • JesperDahl.Johansen@silkeborg.dk - Rykker! Socialtilsyn Midt mangler årsrapporter for 2018 på Tilbudsportalen 19/710
    tni
   • Velkomstbrev fra Civilretten ved Retten i Glostrup Vedrørende sag mod KMD 19/22122
    job
   • Brev fra Udbetaling Danmarks formand vedr. voldgiftsag mod KMD 19/22122
    job
   • - VS: Lions Marked Bjerringbro_ spørgsmål om belyste flugtveje 19/11862
    ekh
   • SV: Sportspraktikdag d. 6. juni 2019 19/19163
    av4
   • Byggeansøgning - Erantisvej 1, 8800 Viborg 19/22119
    lirm
   • Tilbud på fodhegn 15/60975
    iny
   • Der spørges til status på afslutning af sag - overdækning, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro.msg 18/48473
    vbp
   • SV: Supplerende spørgsmål til behandling af udledning fra VGF 18/64440
    8ks
   • Bergning af købesum fra sælgers advokat - Sagsnr. 121485 - Banedanmark - Areal ved Middagshøjvej 14/76019
    rgn
   • Opkræning af registreringafgift - Sagsnr. 121485 - Banedanmark - Areal ved Middagshøjvej 14/76019
    rgn
   • Besked fra sælgers advokat - angående købesummen - Sagsnr. 121485 - Banedanmark - Areal ved Middagshøjvej 14/76019
    rgn
   • Opfølgning på udkast til deklaration til Sjørup Plejecenter - Blichersvænge 1, 8800 Viborg 17/15989
    vbp
   • flr@viborg.dk - SV: Ny Offentliggørelse 19/11005
    abmi
   • cah@tdc.dk - Autosvar:[EXT] Underretning om offentliggørelse af restaureringsprojekt i Karup Å, Viborg Kommune 19/11005
    abmi
   • ojl@mst.dk - SV: Underretning om offentliggørelse af restaureringsprojekt i Karup Å, Viborg Kommune 19/11005
    abmi
   • post@slks.dk - Kvittering for modtagelse af e-mail 19/11005
    abmi
   • MST@MST.DK - Autosvar / Autoreply 19/11005
    abmi
   • reception@kyst.dk - Kystdirektoratet - autosvar/autoreply 19/11005
    abmi
   • scan_vpmie_2019-04-15-09-54-04.pdf 19/22116
    jno
   • Færdigmelding, Drossselvej 1A, byggesag 18/35431
    jno
   • Ny forhåndsdialog - Sundvej 38, 8832.msg 19/22093
    olz
   • Kommentar til foreløbig status på sag om terrænregulering. Bakkehøjen, 7850 Stoholm.msg 18/27989
    lirm
   • SV: Sjørup Plejecenter - opfølgning på møde (LE34 1500251) 17/15989
    vbp
   • SV: VS: Brogade 49B, Bjerringbro - Opfølgning på dokumentation på funktionsafprøvning på ventilationsanlæg samt skydedør/glaspartis brandmæssige egenskab 17/45176
    vbp
   • FORHÅNDSDIALOG vedr Forespørgsel Farvervej 27 - Viborg Bryghus.msg 19/22089
    peb
   • færdigmelding, Nørresøvej 64, byggesag.pdf 18/4974
    jno
   • Bekræftelse på forslag om møde. 16/53578
    aa5
   • Byggeansøgning - Gl. Århusvej 404, 8800 Viborg 19/22078
    olz
   • Vejdirektoratet opgraderer udvalgte landeveje til 90 km/t - H441.12 Viborg - Løgstrup 18/45144
    lje
   • Politet har givet samtykke vedr. projektet for H407.20 Århus - Viborg ved Ans 18/45144
    lje
   • Vejdirektoratet opgraderer udvalgte landeveje til 90 km/t - H407.20 Århus - Viborg ved Ans 18/45144
    lje
   • Bebyggelsesprincipper for Taphede nord for Randersvej - mail fra Erik Arkitekter 19/1787
    anp
   • Byggeansøgning - Sundvej 90, 8832 Skals 19/22066
    olz
   • Møgelkjærvej 6 - ønske om et afklarende møde vedr. lokalplan 357 13/10074
    anp
   • Underskrevet lejekontrakt - Merkurvej 71,3 - Bent Niels Jacob Nørskov Jensen 18/60572
    mh8
   • Re: Kommentarer til miljørapport for Vindmøller ved Tolstrup 18/42541
    adno
   • Bækkegårdsvej 50A, 7850 Stoholm 19/69
    btr
   • Afmærkning af stier m.v. arealer i Skive Kommune 15/60975
    iny
   • ojl@mst.dk - SV: Kopi af tilladelse til midlertidig krydsning af Karup Å 19/9682
    flr
   • MST@MST.DK - Autosvar / Autoreply 19/9682
    flr
   • post@slks.dk - Kvittering for modtagelse af e-mail 19/9682
    flr
   • reception@kyst.dk - Kystdirektoratet - autosvar/autoreply 19/9682
    flr
   • cah@tdc.dk - Autosvar:[EXT] Kopi af tilladelse til midlertidig krydsning af Karup Å 19/9682
    flr
   • Færdigmelding, Søndergade 33A, byggesag 16/32275
    jno
   • Henvendelse om bofællesskab - Tiny House 19/1787
    anp
   • Eurofins sender analyserapport AR-19-CA-00789770-01 vedr. Revas' grundvandsboring M4 19/2885
    hani
   • Alle parter har nu underskrevet Tanja Andersen - Viborg Kommune - ta@viborg.dk 12/3207
    jls
   • Mail fra Bs. med yderligere oplysninger til skema C 18/20145
    evg
   • SV: Tilslutningsmateriale: Projekt DOS (Digitaliseringsklar opkrævning og systemtilretning) 12/3207
    jls
   • Gørup Enge 13/2612
    kes
   • VS: Opfølgning fra Ø98 om DOS programmet 12/3207
    jls
   • Kattegat 18/169
    alm
   • Nyt fra COK - herunder datoer for bestyrelsesmøder 18/169
    alm
   • VS: Høring af Handleplan for Klimatilpasning i Mariagerfjord Kommune 19/22031
    peph
   • Oversigt over anlæg, der søges etableret på 721. Flyvestation Karup - Udskiftning af ILS System 19/13057
    ba4
   • SV: Kontrol af forespørgsler på personfølsomme oplysninger i Prisme 18/32209
    jls
   • 16.05.2019 Dagsorden til møde i Embedsmandsgruppen 19/1062
    kes
   • Forklaring på udregningen af sparet tid 19/21110
    jeni
   • CSB002@politi.dk - VS: Tostrupvej 18/63318
    jho
   • RE: 3. høring vedr. vådområdeprojekt Jordbro Å ved Daugbjerg, J.nr. 19-0107009 19/3505
    kes
   • Matrikulær sag behandlet af kommune matr.nr. 9m Fly By, Fly 19/21993
    bkb
   • Beredskab til møde mellem Joy Mogensen, Ulrik Wilbek og Thorkild Olesen 9. maj 2019 i AaLlborg 18/15201
    alm
   • Besked fra Stoholm Håndbold - Herrehåndbold i Viborg Kommune 19/6178
    hkr
   • Forslag til datoer fra Viborg Håndboldklub - Herrehåndbold i Viborg Kommune 19/6178
    hkr
   • SV: Ordre 166516 / Svar fra BB consulting vedr. deadline på annonce 18/27509
    hkr
   • Faktura fra Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter 16/35069
    fga
   • Matrikulær sag behandlet af kommune, 2n Dollerup By, Dollerup 19/21984
    bkb
   • Spørgsmål om betingelser om specifikke transportruter 17/61015
    adno
   • icon licensing - Svar og priser fra Dutchicon vedr. iOS Wired iconer 18/39469
    mt
   • Tilbud og forslag fra Lekolar 18/50215
    thra
   • Tilbud og forslag fra Park & Landskab 18/50215
    thra
   • SV: Skel lokalisering, Præstetoften 20, Vridsted 19/14634
    hbl
   • Tilbud og forslag fra UNO 18/50215
    thra
   • VS: Udstykningserklæring - Lærkenborgvej 21, 7850 Stoholm Jyll 19/21974
    vkh
   • Tilbud og forslag fra HAGS 18/50215
    thra
   • Spørgsmål fra HAGS 18/50215
    thra
   • Spørgsmål fra Lekolar til Indbudt licitation -Legeplads, Aktivitetsområde Ulbjerg 18/50215
    thra
   • Skals Gymnastikforening - Invitation til 100 års jubilæum 19/21963
    lgr
   • SV: Aktivitetsbakker i Ulbjerg ved Klubhuset 18/50215
    thra
   • Svar fra arbejdsgruppe på de stillede spørgsmål 18/50215
    thra
   • Ansøgning om adresseændring Ulbjerg Skytteforening 18/50215
    thra
   • Årsregnskab 2018 12/103490
    hrav
   • Fremsendelse af dokumentation på branddør samt glasparti ifm. projekt -Brogade 49B, Bjerringbro 17/45176
    vbp
   • Dokumentation for funktionsafprøvning ifm. projekt - Brogade 49B, Bjerringbro 17/45176
    vbp
   • Afklarende spørgsmål angående punkter i tilsynsrapport - Akutcenter Viborg, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 14/44596
    vbp
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Landzonetilladelse til opstilling af 3 hytter samt indretning af restaurant og p-plads på Demstrupvej 36, 8800 Viborg 19/8510
    ba4
   • Svar på forespørgsel om fladt tag. Præstetoften 10, 7800 Skive 19/21499
    lirm
   • Godkendelse af endelig anskaffelsessum 18/20145
    evg
   • jha@viborg.dk - Skimmelsvamp - Rughavevej 21, 3. th. 19/21886
    jha
   • jha@viborg.dk - Skimmelsvamp - Rughavevej 21, 3. th. 19/21886
    jha
   • Bombesvarelse 10-05-2019 11_25_48.pdf 18/54401
    vbp
   • Bombesvarelse 10-05-2019 11_29_52.pdf 18/54401
    vbp
   • Aftale om møde på virksomheden den 22/5-2017 17/27673
    edg
   • 10-05-2019_BR18 Byggetilladelse til at etablere markedplads til Lions Marked 2019_Skovvejen 33F 8850 Bjerringbro.pdf 19/11862
    ekh
   • Bombesvarelse 10-05-2019 14_07_26.pdf 19/11862
    ekh
   • Spørgsmål om placering af containere, kundevogne mm. 19/19569
    rak
   • Opfølgning/kvitteringsbrev - byggeansøgning Nymarksvej 8, 8800 Viborg.msg 19/8736
    jno
   • Opfølgning/kvitteringsbrev - byggeansøgning Nymarksvej 8, 8800 Viborg.msg 19/8817
    jno
   • Bombesvarelse 10-05-2019 14_03_02.pdf 19/8817
    jno
   • Bombesvarelse 10-05-2019 14_02_09.pdf 19/8736
    jno
   • Liseborgvej (Hesteengen 7, 8800) - Anmodning om beskæring 17/888
    akz
   • Nedrivningstilladelse til at_Nedrivning af stationsbygning, byg.1_Stationsvej 2A 7850 Stoholm Jyll_2019-05-10.pdf 19/7382
    peb
   • orientering om at sag er afsluttet - halvtag , Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro.msg 18/48473
    vbp
   • Bemærkninger til projekt for H441.12 Viborg - Løgstrup 18/45144
    lje
   • Bombesvarelse 10-05-2019 13_40_28.pdf 18/48473
    vbp
   • Bombesvarelse 10-05-2019 13_36_25.pdf 19/7382
    peb
   • Svar til ansøger Stationsvej 2A 7850 Stoholm Jyll 19/7382
    peb
   • Nederhedevej 15: Nedsivningstilladelse - meddelt i BOM 19/21703
    peph
   • Rykker for status vedr udbedring af mangler Sct. Matias Gade 7 8800 Viborg 18/59401
    peb
   • Bavnevej 33, 8831 Løgstrup: Landzonetilladelse til nyt stuehus 19/21032
    bkb
   • Spildevandsplan 2019 - høringssvar 18/3653
    tms
   • TO til old og stps: Nederhedevej 15, Skals - nedsivningstilladelse 19/21703
    peph
   • 10-05-2019 Kvittering vedr._ombygge udhus til entre og værelse_Solsikkevej 5A 8800 Viborg 19/7806
    olz
   • Bombesvarelse 10-05-2019 13_25_53.pdf 19/7806
    olz
   • Bavnevej 33, 8831 Løgstrup: Landzonetilladelse til nyt stuehus 19/21032
    bkb
   • TO til STPS og OLD: Trehusevej 11, Karup - nedsivningstilladelse 19/21945
    peph
   • Trehusevej 11 - nedsivningstilladelse, kopi til kloakmester 19/21945
    peph
   • Besked til sælgers advokat - beregning af købesum - SV: Sagsnr. 121485 - Banedanmark - Areal ved Middagshøjvej 14/76019
    rgn
   • Opfølgning på henvendelse omkring dobbelthus. Nørre Langgade 20, 8840 Rødkærsbro.msg 19/6810
    lirm
   • Finderupvej 20, 8800 - Anmodning om beskæring 17/888
    akz
   • Bombesvarelse 10-05-2019 12_56_37.pdf 19/13045
    lirm
   • Bombesvarelse 10-05-2019 12_47_51.pdf 19/3040
    mbru
   • Bombesvarelse 10-05-2019 12_41_16.pdf 18/35431
    jno
   • Opfølgning efter møde omkring byggeri. Sivet 1, 8800 Viborg.msg 19/14303
    lirm
   • Spørgsmål til ERPO vedr.: Skovlunden, 8831 Løgstrup: Dispensation fra lokalplan nr. 315 til grundstørrelser 19/16475
    bkb
   • Bækkegårdsvej 52, 7850 Stoholm - adresseændring 19/22088
    btr
   • Bombesvarelse 10-05-2019 12_01_48.pdf 18/4974
    jno
   • Viborg Kommune har ingen bemærkninger til projekt ved Ans 18/45144
    lje
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_Opføre tilbygning_Langgade 2 8800 Viborg_2019-05-10.pdf 19/19903
    jha
   • Bombesvarelse 10-05-2019 11_57_24.pdf 19/19903
    jha
   • Bækkegårdsvej 50A, 7850 Stoholm - husnummer 19/69
    btr
   • Bækkegårdsvej 50A, 7850 Stoholm - husnummer 19/69
    btr
   • Skovlunden, 8831 Løgstrup: Dispensation fra lokalplan nr. 315 til grundstørrelser 19/16475
    bkb
   • 10-05-2019_Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre madpakkehus, shelter og handicaptoilet_Vibækvej 40A 8800 Viborg.pdf 19/7391
    jha
   • Bombesvarelse 10-05-2019 11_50_39.pdf 19/7391
    jha
   • Almind bassin - kommunen drifter ikke mergelgraven 19/4045
    peph
   • 10.05.2019_Rev. Byggetilladelse til at_opføre åbenlav parcelhus_Liseborg Hegn 6 8800 Viborg_2019-05-09.pdf 19/7653
    mbru
   • Skovlunden, 8831 Løgstrup: Dispensation fra lokalplan nr. 315 til grundstørrelser 19/16475
    bkb
   • Spørgsmål om ønske om tid og sted. 16/53578
    aa5
   • Orientering om status og forslag om møde 16/53578
    aa5
   • Bombesvarelse 10-05-2019 11_41_35.pdf 19/7653
    mbru
   • 10-05-2019 Screeningsbrev vedr. ombygge andel af eksisterende erhvervslejemål til bolig._Vestergade 4 8830 Tjele 19/17863
    olz
   • Bombesvarelse 10-05-2019 11_28_40.pdf 19/17863
    olz
   • Følgeskrivelse til lodsejere med kopi af tilladelse til krydsning af karup Å 19/9682
    flr
   • Følgeskrivelse til lodsejere med kopi af tilladelse til krydsning af karup Å 19/9682
    flr
   • Møgelkjærvej 6 - ønske om et afklarende møde vedr. lokalplan 357 13/10074
    anp
   • Referat fra partnerskabsmøde Jordbro Engsø den 2. maj 2019 15/60975
    iny
   • Mail med underskrevet aftale om bistand til konference. 19/16407
    roc
   • Bombesvarelse 10-05-2019 10_56_34.pdf 16/32275
    jno
   • Kopi af tilladelse til midlertidig krydsning af Karup Å 19/9682
    flr
   • Tilladelse til midlertidig krydsning af Karup Å 19/9682
    flr
   • Input i forbindelse med udarbejdelse af næste basisanalyse/vandområdeplan. 19/8119
    aa5
   • Bombesvarelse 10-05-2019 10_38_03.pdf 19/20481
    mbru
   • Spørgsmål om lugtprøver er lovpligtige 16/38182
    edg
   • Taphede mail til lodsejere (gruppe 4 m.fl) - opsamling og bemærkninger i idéfase 19/1787
    anp
   • Taphede mail til lodsejere (gruppe 3) - opsamling og bemærkninger i idéfase 19/1787
    anp
   • Taphede - mail til lodsejere (gruppe 2) - opsamling og bemærkninger i idéfase 19/1787
    anp
   • Mail til lodsejere i Taphede (gruppe 1) - opsamling og bemærkninger i idéfase 19/1787
    anp
   • SV: Gørup Enge 13/2612
    kes
   • Almind bassin - besked til EVV om krav til ansøgning 19/4045
    peph
   • SV: Grødeskæring i Nørreå 19/16746
    8ks
   • Spørgsmål til landinspektør i matrikulær sag der afventer færdiggørelse fra landinspektør 19/16475
    bkb
   • Hjælp til indsendelse af høringssvar - Markskellet (4?) 19/4045
    peph
   • Bombesvarelse 10-05-2019 09_39_11.pdf 18/26679
    aped_slettet_1
   • Bombesvarelse 10-05-2019 09_32_37.pdf 19/12740
    olz
   • Foreløbig status på sag om terrænregulering. Bakkehøjen, 7850 Stoholm.msg 18/27989
    lirm
   • kj@viborg.dk - Anmodning om samtykke til etablering af hastighedsdæmpende foranstaltning på Tostrupvej i Birgittelyst, 8800 Viborg 18/63318
    jho
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_Montere to siloer_Søndergade 71 7850 Stoholm Jyll_2019-05-10.pdf 19/20296
    jha
   • Bombesvarelse 10-05-2019 08_53_47.pdf 19/20296
    jha
   • [Sagsnr.:19/21963] Skals Gymnastikforening - 100 års jubilæum 19/21963
    lgr
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/21974
    vkh
   • Bombesvarelse 10-05-2019 08_48_37.pdf 19/21322
    mbru
   • Afregningsgrundlag april 2019 12/8819
    hrav
   • Samlet svar til alle på spørgsmål til : Indbudt licitation -Legeplads, Aktivitetsområde Ulbjerg 18/50215
    thra
   • Bombesvarelse 10-05-2019 08_29_16.pdf 19/6320
    vbp
   • Bombesvarelse 10-05-2019 08_25_37.pdf 19/15268
    vbp
   • Indbudt licitation -Legeplads, Aktivitetsområde Ulbjerg 18/50215
    thra
   • SV: Aktivitetsbakker i Ulbjerg ved Klubhuset 18/50215
    thra
   • Puljen "Byforskønnelse mindre byer 2019" 18/50215
    thra
   • Aktivitetsbakker i Ulbjerg ved Klubhuset 18/50215
    thra
   • Kvitteringsbrev.pdf 19/1778
    jha
   • Bombesvarelse 10-05-2019 08_16_48.pdf 19/1778
    jha
   • mail til kontaktperson ang. muligheder for opstiing af hegn 18/50215
    thra
   • Bombesvarelse 10-05-2019 08_14_14.pdf 19/14389
    mbru
   • Udmelding om ny kontaktperson til styregruppen 18/50215
    thra
   • Spørgsmål til arbejdsgruppe 18/50215
    thra
   • Spørgsmål til afklaring ved arbejdsgruppen 18/50215
    thra
   • Møde om linjer for udearealer med skytteforeningen og fodboldkubben 18/50215
    thra
   • Til skytteforeningen med oplysning om mulighed for adresseændring af skyttehuset 18/50215
    thra
   • Sidste nyt om Aktivitetsområde Ulbjerg, Områdefornyelse i Fjordklyngen 18/50215
    thra
   • Bombesvarelse 10-05-2019 07_53_35.pdf 19/7558
    mbru
   • Hovedvejen 8 - besked til EVV om privat ordning fra 2020 19/21955
    peph
   • Tapdrupvej 52 - vandforbrug, forespørgsel hos EVV 16/17952
    peph
   • _Screeningsbrev_opstille Skyliner(overdækning) mv. - genfremsendt med tilføjelser_Nytorv 1T 8800 Viborg_2019-05-09.pdf 19/20929
    vbp
   • Bombesvarelse 10-05-2019 07_04_34.pdf 19/20929
    vbp
 • 09.05.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Supplerende materiale modtage til byggesag - Plejecenter, Borrisvej 2, 8800 Viborg 18/38966
    vbp
   • Meddelelse om påbegyndelse af nedrivning - Østre Omfartsve 6, 8850 Bjerringbroj 19/6320
    vbp
   • Meddelelse om påbegyndelse af byggeri - Forbehandlerbygning, Østre Omfartsvej 6, 8850 Bjerringbro 19/15268
    vbp
   • Henvendelse om opstilling af telt if. kræmmermarked 2019, Fabrikvej 19A, 8800 Viborg 19/19888
    vbp
   • Henvendelse om opstilling af certificeret telt til maks 150 personer if, kræmmermarked 2019, fabrikvej 19a, 8800 Viborg 19/19888
    vbp
   • OML-beregning for kumuleret lugt fra biogas og kvægbrug 18/47480
    edg
   • Inputdata til OML-beregning for kvægbruget 18/47480
    edg
   • Afmærkning af stier m.v. 15/60975
    iny
   • VS: Klejtrup by fest 30 maj - 2 juni 2019.msg 19/21562
    vbp
   • Banebo Marsk Stigs vej 4, 8800 Viborg - henvendelse om 3. sal kan tages i brug, 16/7674
    vbp
   • Referat 04.03.19 SFO klub.doc 12/14744
    tjo
   • Referat 14.01.19 SFO klub.doc 12/14744
    tjo
   • Referat 25.02.19 SFO Løvel.doc 12/14704
    tjo
   • Referat 25.03.19 SFO Løvel.doc 12/14704
    tjo
   • Referat 06.05.19 SFO Løvel.doc 12/14704
    tjo
   • Referat 21.01.19 SFO Løvel.doc 12/14704
    tjo
   • Opfølgning på miljøtilsyn 06-05-2019_39937 Kvæg.pdf - Storhedevejen 16, 8850 Bjerringbro 18/52860
    idal
   • Opfølgning på miljøtilsyn 18/52860 - Storhedevejen 16, 8850 Bjerringbro 18/52860
    idal
   • Opfølgning på miljøtilsyn 18/52860 - Storhedevejen 16, 8850 Bjerringbro 18/52860
    idal
   • Referat 21.01.19 SFO Løvel.doc 12/14760
    tjo
   • kvistnielsen@webspeed.dk - Møde vedr støjgener Lupinmarken Viborg. 19/5671
    kj
   • Referat 18.02.19 SFO Rødding.doc 12/14760
    tjo
   • Referat 25.03.19 SFO Rødding.doc 12/14760
    tjo
   • Tilbagekaldelse: VD-10446-53 - Supplerende indlæg vedr. genoptagelse af klagesag om vejbidrag til Ny Absalonsvej (Horten 179460) 18/56849
    sfc
   • VD-10446-53 - Supplerende indlæg vedr. genoptagelse af klagesag om vejbidrag til Ny Absalonsvej (Horten 179460) - Supplerende indlæg med bilag 1-9.pdf 18/56849
    sfc
   • VD-10446-53 - Supplerende indlæg vedr. genoptagelse af klagesag om vejbidrag til Ny Absalonsvej (Horten 179460) 18/56849
    sfc
   • VD-10446-53 - Supplerende indlæg vedr. genoptagelse af klagesag om vejbidrag til Ny Absalonsvej (Horten 179460) 18/56849
    sfc
   • Byggeansøgning - Violvej 8, 8850 Bjerringbro 19/21947
    mbru
   • VD-10446-53 - Supplerende indlæg vedr. genoptagelse af klagesag om vejbidrag til Ny Absalonsvej (Horten 179460)Drag - Signaturbevis.txt 18/56849
    sfc
   • VD-10446-53 - Supplerende indlæg vedr. genoptagelse af klagesag om vejbidrag til Ny Absalonsvej (Horten 179460)Drag - Bilag 9.pdf 18/56849
    sfc
   • VD-10446-53 - Supplerende indlæg vedr. genoptagelse af klagesag om vejbidrag til Ny Absalonsvej (Horten 179460)Drag - Bilag 8.pdf 18/56849
    sfc
   • VD-10446-53 - Supplerende indlæg vedr. genoptagelse af klagesag om vejbidrag til Ny Absalonsvej (Horten 179460)Drag - Bilag 7.pdf 18/56849
    sfc
   • VD-10446-53 - Supplerende indlæg vedr. genoptagelse af klagesag om vejbidrag til Ny Absalonsvej (Horten 179460)Drag - Bilag 6.pdf 18/56849
    sfc
   • VD-10446-53 - Supplerende indlæg vedr. genoptagelse af klagesag om vejbidrag til Ny Absalonsvej (Horten 179460)Drag - Bilag 5.pdf 18/56849
    sfc
   • VD-10446-53 - Supplerende indlæg vedr. genoptagelse af klagesag om vejbidrag til Ny Absalonsvej (Horten 179460)Drag - Bilag 4.pdf 18/56849
    sfc
   • VD-10446-53 - Supplerende indlæg vedr. genoptagelse af klagesag om vejbidrag til Ny Absalonsvej (Horten 179460)Drag - Bilag 3.pdf 18/56849
    sfc
   • VD-10446-53 - Supplerende indlæg vedr. genoptagelse af klagesag om vejbidrag til Ny Absalonsvej (Horten 179460)Drag - Bilag 2.pdf 18/56849
    sfc
   • VD-10446-53 - Supplerende indlæg vedr. genoptagelse af klagesag om vejbidrag til Ny Absalonsvej (Horten 179460)Drag - Bilag 1.pdf 18/56849
    sfc
   • VD-10446-53 - Supplerende indlæg vedr. genoptagelse af klagesag om vejbidrag til Ny Absalonsvej (Horten 179460)Drag - Supplerende indlæg - 9.5.2019.pdf 18/56849
    sfc
   • VD-10446-53 - Supplerende indlæg vedr. genoptagelse af klagesag om vejbidrag til Ny Absalonsvej (Horten 179460)Drag - image002.png 18/56849
    sfc
   • VD-10446-53 - Supplerende indlæg vedr. genoptagelse af klagesag om vejbidrag til Ny Absalonsvej (Horten 179460)Drag 18/56849
    sfc
   • SV: Indeklimamålinger Sødalsskolen Rødding, tilbagemelding til AT 12/116414
    clg
   • Trehusevej 11 - ansøgning om nedsivningsanlæg 19/21945
    peph
   • Bekræftelse fra EVV fakturering: Odsgårdvej 2, Viborg - ny nedsivning 19/1591
    peph
   • Byvej 1 - færdigmelding af separatkloak 17/36560
    peph
   • Data for den nye biogasmotor etableret primo 2019 16/38182
    edg
   • Tapdrupvej 75 - færdigmelding af separatkloak 17/36940
    peph
   • Tapdrupvej 80 - færdigmelding af separatkloak 17/36944
    peph
   • Ansøgning om ny markvandingsboring Johs. Jensensvej 28, Karup 19/21940
    dek
   • SV: Gylfesvej 8, 8800 Viborg - udledning til sø 19/21939
    abmi
   • Gylfesvej 8, 8800 Viborg - udledning til sø 19/21939
    abmi
   • Åbning af Undallslund Trailcenter og teknik bane 14/55849
    iny
   • Rapport nr. 337098 (Dambrugskontrol fra Sejbæk dambrug) er registreret 19/2629
    tms
   • Ansøgning om fornyelse vandings anlæg 763-40-0046 Amstrupvej 25, Skive 18/38880
    dek
   • 763-40-0118 Ansøgning om fornyelse af tilladelse Holstebrovej 262, Viborg 18/39189
    dek
   • Ansøgning om nedsivning 19/21936
    tms
   • Mail fra ejer med spørgsmål vedr. energiramme - Fælledparken 19, 8830 Tjele 18/64533
    olz
   • Mail fra Løgstrup Hallen - årsregnskab 2018 15/51022
    obp
   • Rapport AR-19-CA-00790246-01 vedr.Uhre Dambrug 1160 - Indløb 1 att: Rapportmodtager 19/2429
    tms
   • Rapport AR-19-CA-00790253-01 vedr.Karup Elværks Dambrug 1120 - Indløb 1 att: Rapportmodtager 19/2428
    tms
   • Rapport AR-19-CA-00790093-01 vedr.Hørup Mølle Dambrug1320 - Indløb att: Torben Nielsen 19/21924
    tms
   • "den gode politianmeldelse" november 2018 18/35459
    dhb
   • TFU - Bilag 7, - RETTET udgave 17/8790
    aa5
   • LOF Midtjylland: Ansøgning start- og udviklingspuljen. Projekt Vanebryder 19/21923
    sk
   • Nye enkeltstående lokaleudgifter 2020 - Ansøgninger 19/13302
    lgr
   • Nye vedvarende lokaleudgifter 2020 - Ansøgninger 19/13302
    lgr
   • Hammershøj Teglværk - udkast til tilslutningstilladelse 19/18934
    tms
   • Færdigmelding, Rosenvænget 8, byggesag 18/29449
    olz
   • Vs Rughavevej 21 3th.msg 19/21886
    jha
   • Sv Henvendelse om skimmelsvamp.msg 19/21886
    jha
   • Fugtproblemer Rughavevej 21.3.th.msg 19/21886
    jha
   • Farvskov Kommunes kommentarer til foreløbigt projektforslag for fjernvarme til boligforening i Bjerringbro ved GUES 18/32391
    mtro
   • Vs Rughavevej 21 3th.msg 19/21886
    jha
   • Brev til alle kommunalbestyrelser om overlappende perioder for brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 og folketingsvalget den 5. juni 2019 19/21388
    mlko
   • Brev til alle kommunalbestyrelser om overlappende perioder for brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 og folketingsvalget den 5. juni 2019 19/8391
    mlko
   • VS: Digitalpost: Post fra Sundhedsstyrelsen mfl. - (1540944) - content.pdf 19/18244
    kbl
   • Rødkærsbro Skole ferieplan 2019-2020 19/21875
    lm4
   • FORHÅNDSDIALOG - tegning1 001.jpg 19/21842
    mbru
   • FORHÅNDSDIALOG - billede3 001.jpg 19/21842
    mbru
   • FORHÅNDSDIALOG - billede2 001.jpg 19/21842
    mbru
   • FORHÅNDSDIALOG - vægdrivhus .jpg 19/21842
    mbru
   • Fuldmagt Hviddingvej 28.pdf 19/9348
    peph
   • Ansoegning.pdf 19/9348
    peph
   • Analyse Hviddingvej.pdf 19/9348
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 19/9348
    peph
   • Indtegn regn-eller spildevandsanlæg. Notér eller tegn supplerende information - miljoe-2019-43762-1-mDT355.gml 19/9348
    peph
   • Endelig godkendt 1. annonce fra Carat til indrykning den 11. maj samt i uge 20 i de 6 ugeaviser - Valg til Folketinget 19/21688
    alm
   • ændret tidsfrist K3-kortlægning 2019 skyldes regnskabsår 19/14780
    dhb
   • Rødkærsbro Skole referat 181003.doc 19/21871
    lm4
   • Rødkærsbro Skole referat 190501.doc 19/21871
    lm4
   • Rødkærsbro Skole referat 190313.doc 19/21871
    lm4
   • Rødkærsbro Skole referat 190123.doc 19/21871
    lm4
   • Rødkærsbro Skole referat 181121.doc 19/21871
    lm4
   • KonfliktRapport.pdf 19/21870
    peph
   • Fuldmagt.pdf 19/21870
    peph
   • Belliggenhedsplan.pdf 19/21870
    peph
   • Ansoegning.pdf 19/21870
    peph
   • Skibelundvej 33 - ansøgning om nedsivning af regnvand i faskine 19/21870
    peph
   • Leje af grund ved Daubjerg sportsplads 19/21862
    av4
   • HMN GasNet sender hørringsvar til projektforslag for etableringen af en varmepumpe i Hald Ege ved Energi Viborg Kraftvarme 19/18053
    mtro
   • PlanEnergi sender besked om deltagere i møde om fuglekonsekvensundersøgelse - vindmøller Vinge 18/40549
    mtro
   • Referat af brugerrådets møde ved Mønsted Kalkgruber 8. maj 2019 12/119622
    iny
   • TFU-rapporten - version 3 17/8790
    aa5
   • Referat fra Generalforsamlingen i Kommunaldirektørforeningen den 3. maj 2019 18/166
    alm
   • Midt- og Vestjyllands Politi: Kvittering for anmeldelse af indbrud, Bjerringbro Genbrugsstation, den 06-05-2019 14/60184
    atp
   • Eurofins: Analyserapport AR-19-CA-00789771-01 vedr. Revas grundvandsboring B15 19/2885
    hani
   • VS: Skelpæle- Præstetoften 20, 7800 vridsted. 19/14634
    hbl
   • Supplerende materiale modtaget Realskolevej 18 8850 Bjerringbro 18/1543
    peb
   • Mail fra ejer vedr. status på byggeansøgning. Palleshøje 37, 8800 Viborg 19/17266
    lirm
   • KnudErikStoholm.Thorsager@mjbr.dk - Udtalelse til nedlæggelse af 2 flugtvejsdøre 19/20301
    jha
   • KnudErikStoholm.Thorsager@mjbr.dk - Udtalelse til nedlæggelse af 2 flugtvejsdøre 19/20301
    jha
   • Eurofins: Analyserapport AR-19-CA-00789566-01 vedr. Revas grundvandsboring M5 19/2885
    hani
   • Opfølgning på beskæring ved Gl. Skivevej 27, 8800 19/14385
    akz
   • Eurofins sender rapport AR-19-CA-00789769-01 vedr. Revas grundvandsboring C2 DGU 66.1712 19/2885
    hani
   • Færdigmelding, Bag Højen 12, byggesag 18/36964
    jno
   • 10334, Velds Møllebæk, satskort og takstkort 18/8118
    kes
   • Telefonbesked - Skringstrupvej 29, Skals 19/13158
    akz
   • Vedr. Udstykning - Veldsvej 51, Ørum, 8830 Tjele 19/21819
    vkh
   • Materiale fra Nævnenes Hus vedr. klage over tilladelse på Århusvej 11, 8800 Viborg 18/18055
    bkb
   • Klage over lugt den 9/5-2019 19/2997
    edg
   • OK fra Christian Broen - Invitation til at deltage i debatpanel på Byplanmødet i Køge den 3. oktober 2019 19/6185
    hkr
   • Danmission: Samarbejdsaftale om indsamling af genbrugseffekter fra Bjerringbro Genbrugsstation underskrevet 16/63519
    hani
   • Klage over opførelse af drivhus på Arildsvej 3, Viborg 19/21748
    olz
   • Frister for ændring af afstemningsområder i DAGI_valg 2019 19/21092
    mlko
   • KonfliktRapport.pdf 19/21810
    peph
   • Ansoegning.pdf 19/21810
    peph
   • KS- Kloak.pdf 19/21810
    peph
   • OK fra DHF - Thomas Christensen - Status møde 19/6178
    hkr
   • Henvendelse fra DHF - Thomas Christensen - Status møde 19/6178
    hkr
   • 2007.02.26.doc 19/18024
    lm4
   • 2018.11.21.doc 19/18024
    lm4
   • Engholmvej 15, 7470 Karup 19/21795
    ib3
   • Engholmvej 15, 7470 Karup 19/21795
    ib3
   • Lokaludvalgsmøde 2007.03.27.doc 19/18024
    lm4
   • Lokaludvalgsmøde 2009.03.03.doc 19/18024
    lm4
   • Lokaludvalgsmøde 2009.01.06.doc 19/18024
    lm4
   • Lokaludvalgsmøde 2008.11.11.doc 19/18024
    lm4
   • Lokaludvalgsmøde 2008.09.09.doc 19/18024
    lm4
   • Lokaludvalgsmøde 2008.05.27.doc 19/18024
    lm4
   • Lokaludvalgsmøde 2007.12.11.doc 19/18024
    lm4
   • Lokaludvalgsmøde 2007.11.27.doc 19/18024
    lm4
   • Lokaludvalgsmøde 2007.09.11.doc 19/18024
    lm4
   • Lokaludvalgsmøde 2007.08.14.doc 19/18024
    lm4
   • Lokaludvalgsmøde 2007.06.18.doc 19/18024
    lm4
   • Lokaludvalgsmøde 2007.06.06.doc 19/18024
    lm4
   • Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer færdiggør (1540485) 19/21798
    ba4
   • MED 2009.06.09.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2009.05.12.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2009.04.30.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2009.04.21.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2012.10.11.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2012.09.12.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2012.05.22.doc 19/18024
    lm4
   • SV: Planlægningen for biogasanlæg ved Sønderupvej er standset 17/61015
    adno
   • MED 2012.02.28.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2012.01.24.doc 19/18024
    lm4
   • Claudi, Stoholm Borgerforening.msg 19/18318
    mehm
   • MED 2011.11.10.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2011.05.31.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2010.11.09.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2010.09.28.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2010.03.11.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2010.01.20.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2009.10.01.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2014.01.02.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2016.01.20.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2015.11.11.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2015.09.11.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2015.06.03.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2015.04.22.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2015.02.25.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2016.11.30.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2016.10.05.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2016.09.07.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2016.06.01.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2016.04.13.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2016.03.09.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2017.03.22.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2017.01.25.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2017.11.16.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2017.09.20.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2017.08.23.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2017.06.07.doc 19/18024
    lm4
   • Rentefastsættelse på OTC Rente Kontrakt nr. 1132218/1459121 09.08.2019 12/75657
    nac
   • Att. kommunens GIS-afdeling: Afstemningsområder i DAGI ifm. valg 19/12982
    cls
   • RE: GUES - støjredegørelse 19/6619
    mnan
   • RE: GUES - støjredegørelse 19/6619
    mnan
   • VS: Dispensation til regulering og opfiskning af signalkrebs i Nørre Å , Gudenå vandsystem. 19/21760
    abmi
   • MED 2017.05.03.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2018.05.02.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2018.03.14.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2018.01.24.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2018.01.10.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2018.10.03.doc 19/18024
    lm4
   • MED 2018.06.20.doc 19/18024
    lm4
   • Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1539196) 19/21755
    ba4
   • Supplerende materiale modtaget Tingvej 2b 8800 Viborg 18/37256
    peb
   • VS: Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1538954) 19/21747
    ba4
   • Løgstrup Hallen - årsregnskab 2018 19/21746
    akr
   • VS: Dispensation til regulering og opfiskning af signalkrebs i Karup Å 19/21745
    abmi
   • Spor af rotter - Bilag 6 - Burrehøjvej 49, 8830 Tjele 19/4102
    clp
   • Spor af rotter - Bilag 6 - Troldemosevej 38, 9620 Aalestrup 19/4102
    clp
   • Spor af rotter - Bilag 6 - Troldemosevej 38 9620 Aalestrup 19/4102
    clp
   • Spor af rotter - Bilag 6 - Burrehøjvej 49 8830 Tjele 19/4102
    clp
   • Tilbagemelding fra ejer vedr. afstand til vej. Spangsbjerg Toft 1, 8800 Viborg 19/21672
    lirm
   • Forespørgsel vedr. forsyning/ledninger - tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 363 19/17657
    llk
   • Forespørgsel om udstykning 19/21728
    vkh
   • SV: Årsregnskab for 2018 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet 17/62660
    amm
   • sbr@nst.dk - SV: Colas har spildt bitume på den nye brostensbelægning på Ravnbjergvej ved Hald Hovedgaard 19/2562
    kj
   • Der er endnu ikke målt for lugt på biogasmotoren 16/38182
    edg
   • mail fra ansøger vedr. P. Andersensvej 16, Ørum 19/21718
    ba4
   • Institutionsregister. Ajourføring for 281198 : Den kommunale ungeindsats i Viborg Kommune 18/62156
    kbe
   • Kopi af MJBR´s fremsendelse af brev til ejer om brandforhold ift. lovliggørelse af 2 opførte 3.900 m3 siloer, Åhusevej 3, 7470 karup. 18/9582
    vbp
   • Referat fra netværksmøde for Kalk Kaminoen d. 3. maj på Skelhøje Købmandsgård 18/46408
    jrs
   • Mariager Fjord kommunes godkendelse af referat fra LIFE-IP møde om igangsætning af planlægning for Sdr. Onsild Enge 19/20961
    cfu
   • Randers Kommunes godkendelse af referat fra LIFE-IP møde om igangsætning af planlægning for Sdr. Onsild Enge 19/20961
    cfu
   • Anmodning om udbetaling af tilskud til NORDART - Kunstforum Viborg 19/3045
    sl
   • 08-05-2019 Supplerende materialer til afslutning af byggesagen - Bækvej 12, 8800 Viborg 19/4101
    olz
   • Anmodning om aktindsigt vedr. Valdemar Sørensen 19/21709
    kto
   • Ok til tilrettet placering af skiltning - Tilladelse til kommerciel servicevejvisning til Sundolitt 19/13285
    jho
   • Spørgsmål fra lodsejer omring klagemuligheder omkring vinkelvej 134 19/557
    flr
   • Accept - Tilladelse til kommerciel servicevejvisning til Sundolitt 19/13285
    jho
   • Tak for tilbagemelding om nyt asfalt på Tostrupvej i Birgittelyst 18/63318
    jho
   • Spørgsmål fra ansøger til praktisk krydsning med søkabel i Nørresø 19/18641
    flr
   • Nederhedevej 15, 8832 Skals pr. 2.pdf 19/21703
    peph
   • Nederhedevej 15, 8832 Skals pr. 1.pdf 19/21703
    peph
   • Nederhedevej 15 - Kloakplan, nyt anlæg.pdf 19/21703
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 19/21703
    peph
   • Fuldmagt - Signaturbevis.pdf 19/21703
    peph
   • Ansoegning.pdf 19/21703
    peph
   • Tak for svaret på måling af trafikken på Tostrupvej i Birgittelyst, samt arbejder på vejstrækningen 18/63318
    jho
   • Behandling af valgretsansøgninger i forbindelse med Europa-Parlamentsvalget og folketingsvalget 19/21388
    mlko
   • FME MS SQL Server Edition, nyt navn 19/21698
    cls
   • henvendelse om status på sag/hvor tilladelse kan foreligge til ny hal, Bisballevej 40, 8800 Viborg 19/5480
    vbp
   • Henvendelse fra Vilhelm Nielsen til borgmester Ulrik Wilbek vedr. visitators holdningsændring ift. ophold på et af kommunens plejehjem 19/21696
    bhf
   • Ikke glemt - afventer materiale, Fallesgårdevej 9-11, 7470 Karup 19/16723
    mbp
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Oplysning om at opstilling af telt ifm. Klejtrup by fest 30 maj - 2 juni 2019 ikke kræver byggetilladelse 19/21562
    vbp
   • Opfølgning på henvendelse om opstilling af telt samt oplysning om at indretning af plads kræver byggetilladelse, Kræmmermarked 2019, Fabriksvej 19a, Viborg 19/19888
    vbp
   • Der spørges til/ opfølgning på hvad der kræver byggetilladelse- kræmmermarked 2019, Fabrikvej 19a, 8800 Viborg 19/19888
    vbp
   • 09-05-2019 Screeningsbrev vedr. opførelse af overdækket terasse_Busbjergvej 64 8850 Bjerringbro 19/16078
    olz
   • Bombesvarelse 09-05-2019 22_31_56.pdf 19/16078
    olz
   • Mail til samarbejdspartner om kørsel af vælgere med dårligt helbred - Folketingsvalget den 5. juni 19/15594
    alm
   • Mail til aftalepartner om kørsel af vælgere med dårligt helbred - EU-parlamentsvalget 2019 19/10137
    alm
   • Mail til Carat med bestilling af 2. annonce til indrykning i VSF den 11. maj samt i de 6 ugeaviser den 21. maj (uge 21)- Folketingsvalg 2019 19/21688
    alm
   • Opfølgning på miljøtilsyn - Status - Storhedevejen 16, 8850 Bjerringbro 18/52860
    idal
   • Forspg. på bestilling af hundevagt ifm. Europaparlamentsvalget den 26. maj 2019 - Samca Vagt 19/21164
    alm
   • Bombesvarelse 09-05-2019 16_53_13.pdf 19/17821
    olz
   • Kirkebækvej 184, 8831 Løgstrup: Landzonetilladelse til udvidelse af sø 19/13152
    bkb
   • Klagefrist udløbet for rensedam i Arnbjerg 19/5633
    flr
   • Screeningsbrev_opstille Skyliner(overdækning)_Nytorv 1T 8800 Viborg_2019-05-09.pdf 19/20929
    vbp
   • Klagefrist udløbet for udledningstilladelse for REC2-07 19/5360
    flr
   • Bombesvarelse 09-05-2019 16_28_08.pdf 19/20929
    vbp
   • Bombesvarelse 09-05-2019 16_16_28.pdf 19/15478
    mbru
   • 09.05.2019_Byggetilladelse til at_opføre værelse i eksisterende garage_Liseborg Mark 3 8800 Viborg.pdf 19/15478
    mbru
   • Løvhegnet ændres til Chr. Hyllebergs Vej 19/8203
    btr
   • TO til STPS og Old: Hviddingvej 28, Tjele - nedsivningstilladelse 19/9348
    peph
   • Løvhegnet ændres til Chr. Hyllebergs Vej 19/8203
    btr
   • Løvhegnet ændres til Chr. Hyllebergs Vej 19/8203
    btr
   • Tilsynsnotat med rørlægning den 17. april 2019 19/18493
    flr
   • Ansøgning til Teknik & Miljø om skiltning i forbindelse med Europa-parlamentsvalget ved Hal 5 & 6 - banner 19/8807
    alm
   • Regler om tilgængelighed på DKPlan 18/18271
    kve
   • Tinghøjvej 25, 8830 - 2. påbud om beskæring 19/10580
    akz
   • Kvittering til LOF Midtjylland for ansøgning start- og udviklingspuljen Projekt Vanebryder 19/21923
    sk
   • Nyt vejnavn - Chr. Hyllebergs Vej - afgørelse 19/8203
    btr
   • Tilslutningstilladelse - udkast til ansøger 19/18934
    tms
   • Bombesvarelse 09-05-2019 14_45_13.pdf 18/29449
    olz
   • SV: Svar vedr. ansøgning om butik på Gl. Bruunshåbvej 9, 8800 Viborg 18/59524
    anbs
   • Ref. RIWZ. Udtalelse fra Viborg Kommune 19/18244
    kbl
   • Sammenbindingsordningen i 2019: Forslag til kriterier for LIFE-Natureman støtte til udarbejdelse af ansøgninger 18/56075
    cfu
   • Svar til ansøger vedr funktionsafprøvninger Realskolevej 18 8850 Bjerringbro 18/1543
    peb
   • Bombesvarelse 09-05-2019 13_58_23.pdf 19/20413
    mbru
   • 09.05.2019_Nedrivningstilladelse til at_Nedbryde og bortkøre nedbrændte stalddriftsbygninger._Nørbækvej 15 8830 Tjele.pdf 19/20413
    mbru
   • Forespørgsel og svar om udestuen kan inddrages til bolig - Vestermøllevej 17C, 8800 Viborg 18/18069
    olz
   • Bombesvarelse 09-05-2019 13_48_56.pdf 19/15137
    ekh
   • Bombesvarelse 09-05-2019 13_40_59.pdf 19/10756
    lirm
   • Skibelundvej 33 - overføres til byggesag 19/21870
    peph
   • Bombesvarelse 09-05-2019 13_39_38.pdf 19/19635
    mbru
   • 09.05.2019_Nedrivningstilladelse til at_nedrive eksisterende stuehus_Kirkebakken 7 7840 Højslev_2019-05-09.pdf 19/19635
    mbru
   • TFU-rapporten version 3 - svarmail til Atkins 17/8790
    aa5
   • Bombesvarelse 09-05-2019 13_01_54.pdf 19/12446
    jha
   • Svar vedr. henvendelse om lukning af Kjællinghølbroen 18/64020
    cfu
   • Bombesvarelse 09-05-2019 12_31_28.pdf 19/17786
    mbru
   • Tilbagemelding til klager vedr. byggeri på Arilidsvej 3, 8800 Viborg 19/21748
    olz
   • 09-05-2019 Henvendelse om byggeri på Arildsvej 3, 8800 Viborg 19/21748
    olz
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_Nedtage flugtvejsbelysning_Trehusevej 7 7470 Karup J_2019-05-09.pdf 19/20301
    jha
   • Bombesvarelse 09-05-2019 12_11_36.pdf 19/20301
    jha
   • Screeningsbrev - Opføre varmeværk med tilhørende anlæg._Erhvervsvej 25 9632 Møldrup_2019-05-09.pdf 19/21366
    vbp
   • Bombesvarelse 09-05-2019 12_04_07.pdf 18/36964
    jno
   • Bombesvarelse 09-05-2019 12_04_20.pdf 19/21366
    vbp
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/21819
    vkh
   • Midtjyllands Avis. Dialog om at vi fortsat ikke ved hvornår bron fjernes. 16/50388
    roc
   • Tilbagemelding til klager vedr. lugtgene 19/2997
    edg
   • Kvittering for modtagelse til ansøger Erik Glippings vej 4 8800 Viborg 19/21171
    peb
   • Telefonnotat fra samtale med Iglsø Biogas 19/2997
    edg
   • Bombesvarelse 09-05-2019 11_39_20.pdf 19/7653
    mbru
   • 09.05.2019_Byggetilladelse til at_opføre åbenlav parcelhus_Liseborg Hegn 6 8800 Viborg.pdf 19/7653
    mbru
   • Dispensation fra lokalplan 191.pdf 19/7653
    mbru
   • Bjerring Hede 48 - spørgsmål til færdigmelding 19/21810
    peph
   • Bombesvarelse 09-05-2019 11_20_35.pdf 18/64547
    lirm
   • Nederhedevej 15 - kvittering samt status til ansøger 19/21703
    peph
   • Bestilling af mindre projekt til skråningssikring af Møllebækken i Bjerringbro 18/38654
    flr
   • VS: Velds: Gisfiler 18/8118
    kes
   • Invitation til lodsejermøde om vådområdeprojekt ved Jegstrup Bæk i Viborg Kommune 18/41652
    let
   • Oplysninger om materialevalg og farver på ny graverbygning på Nørregade 31A, 8850 Bjerringbro. 19/18131
    anbs
   • Dybstrøelsesbokse følger byggeblad - Fusagervej 13, 8800 Viborg 19/19584
    idal
   • Udbetaling af tilskud til NORDART - Kunstforum Viborg 19/3045
    sl
   • Bekræftelse af besigtigelse 10/5 i Taphede - mail til Niels Kristensen (Randersvej 78) 19/1787
    anp
   • Bekræftelse af besigtigelse 10/5 v/Spangsdal - mail til Tommy Jensen, Spanggårdvej 9 19/9824
    anp
   • Mødeforslag 13/5 med Thuesen/Vestergaard/Erik Ark - drøfte skitse til Taphede 19/1787
    anp
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/21728
    vkh
   • Brev - udpegning af nyt samrådsmedlem 17/53041
    eb2
   • Materiale til brug for behandling af ansøgning om landzonetilladelse til enfamiliehus på ejendommen P. Andersensvej 16, Ørum 19/21718
    ba4
   • P. Andersensvej 16, Ørum 19/21718
    ba4
   • Skårupvej 80 - nedsivningsanlæg, forslag til placering 19/14382
    peph
   • Svar til ansøger omkring krydsning af kommunen ledning til iltanlægget i Nørresø 19/18641
    flr
   • Gørup Enge 13/2612
    kes
   • Bombesvarelse 09-05-2019 09_01_14.pdf 19/16908
    mbru
   • Bombesvarelse 09-05-2019 08_53_34.pdf 19/15305
    jno
   • Gørup Enge - små arealer til salg 13/2612
    kes
   • Referat fra tværgående møde om LIFE-IP indsats i N30-17 Sdr. Onsild Enge samt fælles kommunal anmodning til Naturstyrelsen om at være tovholder på delprojektet 19/20961
    cfu
   • Prolex' kommentar til kommunens spørgsmål til Landbrugsstyrelsen vedrørende notering på Frisholtvej 122, 8643 Ans By og samhørighedsdeklaration med Storhedevejen 45, 8850 Bjerringbro 18/3439
    bkb
   • Mail til følgegruppen for Helhedsplan for Bjerringbro med dagsorden og bilag til følgegruppemøde 1, maj 2019 19/12886
    heg
   • Tilrettet skitse af placering af skiltning - Tilladelse til kommerciel servicevejvisning til Sundolitt 19/13285
    jho
   • Bemærkning retur - Tilbagemelding om nyt asfalt på Tostrupvej i Birgittelyst 18/63318
    jho
   • Tilbagemelding om nyt asfalt på Tostrupvej i Birgittelyst 18/63318
    jho
   • Middagshøjvej 20 - filarkiv mangler, bekræftelse til entreprenør 15/63502
    peph
   • Opfølgning på henvendelse om tidshorisont på byggetilladelse til projekt - Ny hal, Bisballevej 40, 8800 Viborg 19/5480
    vbp
   • _Screeningsbrev_opføre hal til dyrlægeklinik_Bisballevej 40, 8800 Viborg_2019-05-08.pdf 19/5480
    vbp
   • Bombesvarelse 09-05-2019 07_18_46.pdf 19/5480
    vbp
 • 08.05.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Supplerende materiale til byggesag. Viborgvej 111, 8830 Tjele 19/15423
    lirm
   • Carat bekræfter, at de har forhåndsbooket plads til vores 1. valgannonce vedr. folketingsvalget 2019 19/21688
    alm
   • Supplerende dokumenation modtaget Asmildklostervej 1 8800 Viborg 18/49756
    peb
   • Dokumentation brandskydeporte og glaspartier Asmildklostervej 1 8800 Viborg 18/49756
    peb
   • Mail fra Asmildkloster Landbrugsskole vedr skiltning 19/21679
    peb
   • Politi rykker for oplysninger fartbøde 12.03.19.pdf 17/48083
    tok
   • politi rykker for oplysninger ifb. fartbøde 12.03.19 17/48083
    tok
   • SV: Delegation fra Viborg Kommune på besøg i Stockholm 18/54382
    dj2
   • Medieanalyse for Q1-2019 18/40489
    mt
   • Spangsbjerg Toft - Skur 19/21672
    lirm
   • Kommuneskattefordeling, Viborg fra Økonomi og Indenrigsministeriet 18/38839
    amm
   • Kopi af mail med status til dambruget 16/18092
    hsjen
   • Kopi af tilbagemelding og accept af ny revideret pris på anlægsopgaven 16/18092
    hsjen
   • Kvittering af accept af botanisk forundersøgelse af mindre tørlagt sø, beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3 16/18092
    hsjen
   • Invitation til temadag den 4. juni 2019 19/21661
    jev
   • 08-05-2019 Suppleerende materialer til byggesagen - Jernbanegade 5, 8830 Tjele 19/3455
    olz
   • 07-05-2019 Suppleerende materialer til byggesagen - Jernbanegade 5, 8830 Tjele 19/3455
    olz
   • Invitation til Energnist temadag 19/21661
    jev
   • EFU - Forhåndsgodkendelse fra LBST 17/8790
    aa5
   • Tilbud på botanisk forundersøgelse af mindre tørlagt sø, beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3 16/18092
    hsjen
   • Dansk Folkeparti kampagne Viborg 11. maj 2019 19/21654
    av4
   • Udvalgsbeslutning i Randers Kommune om vedligeholdelsen af Gudenå. 17/43018
    flr
   • Oplysning om, at skødet er klar til tinglysning - Kornvangen 8, 8840 Rødkærsbro 17/56038
    tno
   • Til alle valgbestyrelser om folketingsvalget den 5. juni 2019_Fra Indenrigsministeriet 19/21388
    mlko
   • Ophængning af valgplakater_Fra Indenrigsministeriet 19/21388
    mlko
   • Landinspektør anmoder om at sagen tilbagesendes. J.nr. 2197106 - Sammenlægning - matr.nr. 3ø, 3bh og 7ao Klejtrup By, Klejtrup 19/21075
    ba4
   • SV: Skiltning af supercykelstierne 19/529
    tv
   • Der er lavet 2 flotte plakater til jeres fortælling om cyklister og vejvisning mv. til den 9. maj. Zofia sætter dem op for jer 19/529
    tv
   • Påny henvendelse fra Mikael Lyngholm - Kaos, ingen registrering og nedpakning af mine ting 19/20676
    pber
   • Tilsagn om tilskud til kortlægning af potentielt ammoniakfølsom natur i Viborg Kommune 2019 19/14780
    dhb
   • Ansøgning om dispensation til oprensning/udvidelse af bassinområde i Almind 19/21590
    snh
   • Klage over reflekterende zinktag, Veldsvej 14, Ørum.msg 19/21587
    jha