Åbne postlister

For at fremme dialog og åbenhed i forhold til borgere, virksomheder, myndigheder og pressen, bliver der dagligt dannet en åben postliste over ind- og udgående post i Viborg Kommune.

Det kan du finde på postlisterne
En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra Viborg Kommune:

 • hvad sagen drejer sig om
 • hvem der er afsender/modtager
 • initialer på den sagsansvarlige

Navn og kontaktoplysninger på den sagsansvarlige kan findes ved at indtaste initialerne i søgefeltet under Find medarbejder.

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på den åbne postliste. Dog skal persondataloven overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

 • 06.07.2020
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Mail fra Johanne Holm, Gudenåvej 10, Bjerringbro om støjgener fra unge, der fester ved Gudenåen. 19/171
    heg
   • Godkendelse af faktura nr. 2020-023 fra TopTime v.Jan Nielsen 20/8718
    heg
   • Ændring af dato for leje af areal 20/25147
    av4
   • Matrikulær sag afventer godkendelse, arealoverførsel - Åhusevej 51, 7470 Karup 20/25141
    bkb
   • SV: Ændringer ved Overlund skole i Viborg 20/24166
    tv
   • Kvittering - Vaskeplads - Vorning Maskinstation A/S 17/29119
    clp
   • Om prøvetagning - Vaskeplads - Vorning Maskinstation A/S 17/29119
    clp
   • Svar fra Danhostel vedr. statusskriv vedr. ny bro m.m. ved Søndersø Camping, Viborg 17/48347
    hdh
   • Opgørelse over modtaget biomasser i år ???? 17/54231
    edg
   • 06-07-2020 Supplerende materialer til byggesagen - Nørresøvej 15, 8800 Viborg 20/23793
    olz
   • Kopi af Budget version 2020 for Tange Vandværk 20/24962
    joo
   • Årsrapport Tange vandværk 2019.pdf 20/24962
    joo
   • Forespørgsel om udstykningsmulighed - Nørremarkvej 13, 8832 Skals 20/25132
    vkh
   • Arildsvej 3 dispensationsansøgning Drivhus 19/21748
    olz
   • Kopi af Landbrugsstyrelsens deklaration i sag om dambrug på Herredsvejen 65, Møldrup 20/17903
    bkb
   • Danefæbrev, ØsterKølsen, VSM 09687 x592-610.pdf 12/49881
    mik
   • Vaskeplads - Vorning Maskinstation A/S 17/46414
    bie
   • Færdigmelding, Viborgvej 92, byggesag 19/32610
    olz
   • kk@kkas.dk - Re: Godkendelse af brandkrav. 20/22916
    jha
   • beksi@webspeed.dk - Krolf i Karup 20/19370
    jgf
   • Vestergade 47, 8850 Bjerringbro 20/25116
    vkh
   • Lsp.firmaet Søren Kieldsen sender kopi af Landbrugsstyrelsens tilladelse vedr. dambrug på Herredsvejen 65, Møldrup 20/14853
    bkb
   • Færdigmelding, Holstebrovej 121, nedrivning 20/13742
    jha
   • Overfladevand fra tag - Jyndbjergvej 18, 8850 Bjerringbro 20/8657
    vkh
   • VS: Arealplaner 20/19157
    arkri
   • SV: Chaufførtoilet på rutebilstationen 12/132827
    tv
   • Sløjfningserklæringer for fjernede olietanke - Kvostedvej 1, 8831 Løgstrup 20/22609
    xkk
   • SV: Indhentning af tilbud for opmåling af Gudenå fra Tangeværket til Nørre Åens munding 20/15549
    flr
   • SV: Projekt "Skelsten" stopper 19/24139
    abmi
   • Supplerende - Nedrivning Møllebækvej 19, 9632 Møldrup - afrensning 20/20845
    bie
   • Rapport vedr. Rødding Vandværk - Ingstrupvej 53, taphane - juni 2020 12/11996
    joo
   • Supplerende - Modtagelse af tagsten med understrygning indeholdende kulbrinter 20/18896
    bie
   • Region Midt. Brev om at der skal tages højde for etablering af helipad 20/2060
    janb
   • Rapport vedr. Tastum Vandværk - Vandværket - juni 2020 12/141134
    joo
   • VS: Gudenå 19/52550
    flr
   • Rapport vedr. Stoholm Vandværk - Anlægsgade 2, taphane - juni 2020 12/140591
    joo
   • Husdyrgodkendelse.dk - Scenarieberegning 220450 er blevet delt 15/60654
    sb3
   • Rapport vedr. Kjeldbjerg Vandværk - Vandværket - juni 2020 12/16047
    joo
   • Viborg Lamper med Seneco Styringer og andre spændende projekter 18/38400
    tv
   • Nabobemærkning imod antennemast på Fallevej 14A, Finderup 20/19396
    bkb
   • Rapport vedr. Kjeldbjerg Vandværk - Harald Kiddes Vej 26, taph. - juni 2020 12/16047
    joo
   • Rapport vedr. Tange Vandværk - Nørrehedevej 46, taphane - juni 2020 12/149502
    joo
   • Anmeldelse af privat skovrejsning på Nørdamvej 38, 9632 Møldrup 18/55877
    bkb
   • Husdyrgodkendelse.dk - Skema 219428 er genindsendt fra supplerende version 2 20/18248
    mbp
   • Svar på supplernede spørgsmål til miljøgodkendelse, Tingvej 29, 8832 Skals 20/18248
    mbp
   • Spærring af Farvervej uge 34 - 39 ( 17 august til 27 september 2020) 19/48064
    majoer
   • 24.06.2020 - Modtaget e-mail fra Sune Iversen, LE34 med ansøgning om dispensation til grundstørrelsen på Kolbækken.msg 20/25069
    mie
   • Telefonnotat Niels Ove Monberg henvendelse til borgmesteren om Borgerservice 20/25046
    emd
   • Re: Genoptagning af bygge ansøgning til garage på Vestergade 61, Stoholm..msg 20/13408
    ctan
   • Oversættelse vedr. Skarv 17/48347
    hdh
   • Re: Andelsforeningen Horsdal 22a m.fl., 8800 Viborg 20/8193
    ctan
   • da_2407-00_12.pdf 18/35535
    mie
   • 06.07.2020 - Modtaget e-mail fra Mads Malmkjær, Skala Arkitekter med oplysninge rom at udhuse anvendes med klasse1 beklædning.msg 18/35535
    mie
   • Supplerende - Modtagelse af tagsten med understrygning indeholdende kulbrinter 20/18896
    bie
   • Fjends Gymnastikforening - Vedr. Aktivitetstilskud 2020 20/17761
    lgr
   • Grødeskæring ved Karup 20/26
    flr
   • Fortsat - støj fra mågeskræmmer 19/19314
    bie
   • Re: Om Kraghøjen 20.msg 20/20678
    khy
   • Indretning af bilvaskehal - Østergade 24, Stoholm 20/25040
    bie
   • VS: Brev fra Limfjordsrådet - Forsættelse af det fælles projekt om Havørred Limfjorden 20/1893
    kes
   • Forespørgsel om udstykning - Burrehøjvej 38, 8830 Tjele 20/25037
    vkh
   • Forespørgsel om udstykningsmulighed - Burrehøjvej 38, 8830 Tjele 20/25037
    vkh
   • 26.06.2020 Referat af møde i Limfjordsrådet.docx 20/1893
    kes
   • Vejføring til Kolbæk Mark - kvittering for modtagelse 20/20910
    flr
   • Fortsat - tilbagemelding om støj fra ventilationsanlæg, Rughavevej 2F 20/22691
    bie
   • Bekæmpelse af bjørneklo - Kvostedvej 20/24777
    jsni
   • Billeder af røggener - Gl. Århusvej 292 A 20/22776
    bie
   • Støjsag på Trinity Bodega i Frederiks 20/990
    bie
   • Invitation til temadag hos Herning Vand d. 1. september 15/10240
    bie
   • Nyhedsbrev nr. 8, juli 2020 - industri 14/13890
    bie
   • Dialogmøde om hospitalsspildevand d. 29.06.2020, referat 15/10240
    bie
   • Driftsjournal for Egelundvej 1 12/6481
    bie
   • Billeder - Gl. Århusvej 292 A 20/22776
    bie
   • Gener fra havepejs 20/22776
    bie
   • Om status i sagen - Aktindsigt - Gl. Tangevej 11 20/8009
    bie
   • Anmeldelse af nedrivning af Tingvej 53, Møldrup 20/25031
    bie
   • T.O. Tingvej 2b. Hotelbyggeri. Accept på tilbud af d. 30.6.2020 på udførelse af tilslutning i Markedsvej til hotellet 19/12155
    bie
   • Ejer sender foreløbige forslag til ændringskort 18/35274
    htob
   • SV: Forespørgsel vedr. forsyninger/ledninger - lokalplan 552, område til offentlige formål ved Liseborgvej i Viborg 20/23755
    mnan
   • Om klage over byggeri på Skovdalen 5B, 8800 Viborg 20/21762
    bie
   • Reno Djurs - modtagelse af tagsten med understrygning indeholdende kulbrinter 20/18896
    bie
   • Modtagelse af tagsten med understrygning indeholdende kulbrinter 20/18896
    bie
   • Dansk Kano og kajkforbund vil høre om projektet kan have indflydelse på sejlads 20/11118
    abmi
   • Lucky Boots - Vedr. lokaletilskud opgørelse 2019 19/26179
    lgr
   • Vinkelvej 84 8800 Viborg Ansøgning.pdf 20/25016
    ba4
   • Forslag fra borger vedr. ændret placering af grønt delområde IIIc 19/50884
    htob
   • Om depot plads Matrikler Gl. Asmild By, Asmild 4e. 20/25011
    bie
   • VS: Kvittering for modtagelse af høringssvar vedrørende Boligområde ved Fasanvænget i Karup 19/50884
    htob
   • Færdigmelding Egedal 12 13/43474
    dek
   • Anmeldelse af visse midlertidige aktiviteter - Vallerbækvej 94 20/25009
    bie
   • SV: Vådområde Velds Møllebæk - Anmodning om dispensation fra kravet om at opfylde de almindelige støttebetingelser på arealet med henvisning til artikel 32 18/8118
    kes
   • Fortsat - Spørgsmål til rapport AR-20-CA-00958511-01 til Eurofins 20/22854
    bie
   • MST - Sv på spørgsmål til A-stoffer jf. spildevandsvejledningen (MST Id nr.: 1308147) 19/1971
    bie
   • Om udtagning af spildevandsprøver - rapport AR-20-CA-00958511-01 til Eurofins 20/22854
    bie
   • SV: Ekstra prøver ved Ulbjerg 20/20051
    rg
   • Oplysning/opfølgning på oplysning om, at der er indsendt ansøgning container til oplagring af sprit, Ålandsvej 4, 8800 Viborg 20/17278
    vbp
   • Status vedr. ansøgning "De fem Hald'er" 19/53468
    anbs
   • Erklæring om teknisk dokumentation_inddrage tagetage til boligareal_Gartnerbakken 6 8830 Tjele_2020-06-23.pdf 19/19134
    arkri
   • Fra KOMBIT: Ang. KY udrulningsplan - Viborg Kommune 20/24855
    pj
   • Have redskaber 12/12651
    bls_slettet_1
   • Høringsmateriale gydegrus i Karup Å og Lundholm Bæk 20/24519
    flr
   • Der spørges til en endelig ibrugtagningstilladelse til Midtbyens Gymnasium, Banegårds Alle 1, 8800 Viborg 16/35384
    vbp
   • Supplerende materiale modtaget til afslutning af byggesag - Ny dagligvarebutik, Gartnerbakken 4, 8830 Tjele 19/9970
    vbp
   • Høring vedr. gydegrus i Karup Å og tilløbet Lundholm Bæk 20/24519
    flr
   • Fuldmagt til byggeansøgning - ny bytik - Aldi, Koldingvej 61, 8800 Viborg 19/56405
    vbp
   • Supplerende materiale modtaget til byggesag - lovliggøre indretning af autoværksted mv, Erhvervsvej 27, 9632 Møldrup 19/39434
    vbp
   • Orientering om hvem henvendelse skal rettes til i ferieperiode - - Grundfos Produktionsteknisk udstilling - færdigmelding, Birkevænget 2, 8850 Bjerringbro 18/28452
    vbp
   • Henvendelse om status - Grundfos Produktionsteknisk udstilling - færdigmelding, Birkevænget 2, 8850 Bjerringbro 18/28452
    vbp
   • Supplerende /revideret materiale til byggesag - ombygge fløj C, Egeskovvej 75, 8800 Viborg 20/16920
    vbp
   • Tilbud Envidan "Teknisk forundersøgelse af vådområdeprojekt Skravad Bæk" 17/44834
    let_slettet_1
 • 03.07.2020
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Efterspørger oplysninger fra Landbrugsstyrelsen, Vorningvej 108, 8830 Tjele 19/44466
    mbp
   • Opdateret kort med afløb, Tingvej 29, 8832 Skals 20/18248
    mbp
   • Forespørgsel om udkast i hørring, Tingvej 29, 8832 Skals 20/18248
    mbp
   • Svar på spørgsmål til miljøgodkendelse, Tingvej 29, 8832 Skals 20/18248
    mbp
   • VS: Bussiness case for udskiftning af højtryknatriumsarmature - Business plan 2020.pdf 20/14155
    pch
   • Bilag 1: Bussiness case for udskiftning af højtryknatriumsarmature 20/14155
    pch
   • Byggeklageenhedens kvittering for modtagelse.msg 20/13041
    lirm
   • Flemming Grove - Projekt ombygning Mellemhøjen 10 .msg 20/14176
    lirm
   • Fredningsnævnets afg. - de fem halder II 17/54120
    dhb
   • VVM-ansøgning (bilag 2-virksomhed i VVM-loven) 20/21965
    edg
   • VS: Business Plan for renovering af belysning i Viborg- 19/34491
    tv
   • VS: Anmodning om hegnssyn 20/19799
    sfc
   • Fra Boligsselskabet Sct. Jørgen Ellekonebakken-opdateret "Foreløbig beskrivelse af funktioner og struktur". 19/24703
    alj
   • 03.07.2020 Supplerende materiale til byggesag. Svanevej 20F, 8831 Løgstrup 19/2945
    lirm
   • Signalanlæg præsentation VERDO 13/18109
    tv
   • Oliefyr og A/C miljøpåvirkning busser 20/11677
    tv
   • Re: Vores forsøg med minibusser som en del af den kollektive trafik, Vores Tur, i landdistrikterne 17/46738
    majoh_slettet_1
   • ba4@viborg.dk - VS: Vil denne ansøgning kræve landzonetilladelse - 20/24923
    jha
   • 03.07.2020 - Modtaget e-mail CC fra Eva Grønborg til Boligselsskabet Viborg efter materiale til skema B- ansøgning 20/17346
    mie
   • Fredningsnævnets afg. - de fem halder II 19/53809
    dhb
   • Naboorientering om ansøgt miljøtilladelse - Bjerring Hede 48, 8850 Bjerringbro 20/24100
    clp
   • Takstblad Tangevandværk 2020 til Godkendelse - Takstblad for Tange vandværk 2020.docx 20/24962
    joo
   • Om fedtudskiller 20/20501
    bie
   • Nyt fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 20/24960
    tv
   • SV: Holstebrovej / Katmosevej 13/33906
    tv
   • SV: Artikel til Teknik&Miljø om samkørselsprojekt? 17/46738
    majoh_slettet_1
   • Fra Viborg Stift svar vedr. volumenstudier på Vinkelvej 20, Asmild 19/50410
    alj
   • Angående nedrivning på Tingvej 7, Farsø 20/23801
    ib3
   • 03.07.2020 - Modtaget e-mail fra Heidi Stentoft, MJBR, med tilbagemelding på skiltning m.m. på rampen af Absalonsvej 7, 8800 Viborg.msg 20/12028
    mie
   • Deltagere og stikord fra HSBL til mødet på tirsdag. 16/24186
    roc
   • Godkendt registreringsmeddelelse fra Geodatastyrelsen vedr. j.nr.: 1904217 og sagsid: 100146539 19/34371
    bkb
   • Vejbelysning Finderuvej 20/6977
    tv
   • Oplæg og tilbud på en bundfaunaundersøgelse i Hald Sø i 2020-21. 19/16407
    roc
   • SV: Vid.:Skilteskov! 14/31176
    tv
   • Godkendt registreringsmeddelelse fra Geodatastyrelsen vedr. j.nr.: 1805976 og sagsid: 100137077 19/42788
    bn6
   • SV: Oplysninger om Tingvej 7, Farsø 20/23801
    ib3
   • Rapport over eftersyn af iltningsanlægget i Viborg Nørresø 18/53444
    roc
   • Godkendt registreringsmeddelelse fra Geodatastyrelsen vedr. j.nr.: 1807958 og sagsid: xxx 19/42788
    bn6
   • Markering af interesse for inddragelse i forundersøgelsen 19/13855
    roc
   • Nyt fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 20/14122
    tv
   • Ordinær prøve - Hessellund Søcamping - 30. juni 20/20051
    rg
   • Ordinær prøve - Hald Sø - Skytteholmen - 30. juni 20/20051
    rg
   • Ordinær prøve - Hald Sø - Dollerupvej - 30. juni 20/20051
    rg
   • Ordinær prøve - Hjarbæk Fjord - Lynderup Vest - 30. juni 20/20051
    rg
   • Ordinær prøve - Hjarbæk Fjord, Hjarbæk Strandpark - 30. juni 20/20051
    rg
   • Chlorofyl A, analyse - Søndersø Camping- 25. juni 20/20051
    rg
   • Fredningsnævnets afgørelse på ansøgning vedrørende realisering af tiltag under projekt 'De fem Halder' VS: FN-MJV-04-2020 17/20075
    heg
   • VS: Din henvendelse vedr. Gadelys Nørregade 1X 8850 Bjerringbro : [Henvendelse: 200506-000341] 19/43578
    tv
   • SV: 7/5. Katmosevej - Holstebrovej 13/33906
    tv
   • SV: Holstebrovej / Katmosevej 13/33906
    tv
   • KL Emnesystematik - version juni 2020 18/12965
    lss
   • Fwd: 7/5 13/33906
    tv
   • Abonnementsbrev KL Emnesystematik juni 2020 18/12965
    lss
   • 4/5 13/33906
    tv
   • Fwd: 1/5 13/33906
    tv
   • Re: Holstebrovej / Katmosevej 13/33906
    tv
   • Forespørgsel om placering af ny bolig, Vejlevej 67, 8800 Viborg 20/21724
    anbs
   • SV: Forespørgsel vedr. Skolestræde 1, 8800 Viborg 20/24926
    jyh
   • Kildekrattet_ Vedligehold og produktblade 19/41001
    khg
   • Bemærkninger til udkast til Tilslutningstilladelse for overfladevand fra Vilhelm Ehlerts Alle (tidligere Absalonsvej 3-7). Kommentar fra EVV af d. 2.7.2020 20/24214
    edg
   • Supplerende materiale til byggesag om at lovliggøre skur, Præstetoften 16, 7800 Skive - indsendelse nr.: 4 18/61680
    mbru
   • Dispensation til oprensning af den sydlige ende af Fars Dam i Løvel 19/40622
    cpi
   • Adv. anmoder om frigivelse af købesum + skøde - J.nr. 3014741 - Overdragelse af Birkevej 5, Ørum 18/43412
    kemn
   • Supplerende dokumentation til færdigmelding - 2020-0839 20/21909
    kboh
   • SV: Besøg af Viborg Kommunes Beskæftigelsesudvalg 20/2450
    lsjen
   • certifikat faldsand og vedligehold sedumtag 19/41001
    khg
   • Fejl / forbedrings forslag. Indre ringvej - Marsk Stigsvej 16/2467
    tv
   • SV: Viborg: Sankt Ibs Gade - Hans Tausens Alle - Sankt Mathias Gade - Li. Sankt Mikkels Gade / SAP180846 15/46703
    tv
   • Søndermarksvej 20/24890
    tv
   • Materiale fra bestyrelsesmødet den 30-04 20/5383
    tv
   • ingangværende omkørsel. 19/48064
    majoer
   • SV: Foreløbigt udkast til miljøgodkendelse for Hulbækvej 38 20/9870
    xkk
   • SV: Orientering om regional feriekalender for skoleåret 2021/2022 16/36371
    majoh_slettet_1
   • Orientering om regional feriekalender for skoleåret 2021/2022 16/36371
    majoh_slettet_1
   • Færdigmelding af etablering af faskine på Irisvej 6 8800 Viborg. 19/11143
    peph
   • SV: Ang. KY udrulningsplan - Viborg Kommune 20/24855
    pj
   • Godkendt registreringsmeddelelse fra Geodatastyrelsen vedr. j.nr.: xxx og sagsid: 100142751 19/42788
    bn6
   • Godkendt registreringsmeddelelse fra Geodatastyrelsen vedr. j.nr.: xxx og sagsid: 100142239 19/42788
    bn6
   • Fra KOMBIT: Ang. KY udrulningsplan - Viborg Kommune 20/24855
    pj
   • SV: VS: Kendelse TS82601-00038 - j.nr. 183509 16/28476
    sfc
   • Arealoverførsel - Poul Due Jensens Vej - LE34_2001250-005-001_1_Forslag arealoverførsel_2020-07-03.pdf 18/17159
    sfc
   • Arealoverførsel - Poul Due Jensens Vej 18/17159
    sfc
   • Færdigmelding med kort og trykprøvning 19/28638
    pibh
   • RE: Arealoverførsel - Poul Due Jensens Vej 18/17159
    sfc
   • God sommer 20/2227
    tv
   • Brev til KL & DR fra Ministeriet vedr. besøgsrestriktioner.pdf 20/16355
    mkvi
   • Underskrevne SKI 02.19 dokumenter retur fra Edora 20/1155
    pj
   • Sv: Indsigelse mod sti til et udsigtspunkt på Nederhede 16/54179
    jrs
   • eric.brande@teichert-viborg.dk - Re: Alhedestien 19/39228
    kj
   • 2020.00053 Regions psykiatrien viborg 19/50888
    kto
   • Forespørgsel om deklaration om sikringsrum på Granvej 2, Viborg, og forespørgsel om mulighed for overførsel af areal fra Granvej 2 til beboelsesejendom i lokalplanlagt erhvervsområde 20/24816
    bkb
   • Matrikulær sag afventer godkendelse - arealoverførsel, Klarisgårdvej 6, 8830 Tjele 20/24815
    bkb
   • Rikke Nordgaard henvender sig på ny til borgmesteren om forholdene i Vridsted 20/20348
    emd
   • Suppl. oplysninger vedr. regnvandsbassin for U104r i Ørum 20/17140
    ba4
   • BR18 Ibrugtagningstilladelse til at_opsætning af toiletbygning_Fjordvej 6F 8831 Løgstrup_2020-07-02..pdf 18/46917
    jemv
   • Midt- og Vestjyllands Politi sender orientering til Kredsrådet om ny mulighed for kommunal TV-overvågning 18/235
    kemn
   • janie@aqua.dtu.dk - Bestandsdata fra elbefiskningerne i tilløbene til Randers Fjord og Gudenå, efteråret 2019 18/12958
    8ks
   • janie@aqua.dtu.dk - P4 Østjylland - direkte udsendelse fra Gudenåen om tilbagegangen for havørredbestanden 18/12958
    8ks
   • janie@aqua.dtu.dk - RE: referat fra styregruppemøde - Havørreden tilbage til Gudenåen, den 20. april 2020 18/12958
    8ks
   • janie@aqua.dtu.dk - RE: Revideret referat fra møde i Styregruppen, Havørreden tilbage, 20. april 18/12958
    8ks
   • janie@aqua.dtu.dk - Notat med anbefalinger om brug af vildtkameraer til registrering af fiskeædende rovdyr 18/12958
    8ks
   • KL sender sommerhilsen og en række orienteringspunkter til KL's Socialudvalg 18/15201
    hkr
   • Hanne.Wind-Larsen@randers.dk - SV: Udkast til ansøgning Aage V. Jensen 18/12958
    8ks
   • Hanne.Wind-Larsen@randers.dk - PM_Havørreden tilbage til Gudenåen_FINAL 18/12958
    8ks
   • Hanne.Wind-Larsen@randers.dk - Nye muligheder? 18/12958
    8ks
   • Hanne.Wind-Larsen@randers.dk - SV: Mødeindkaldelse Havørreden tilbage til Gudenåen 13. januar 2020 18/12958
    8ks
   • Hanne.Wind-Larsen@randers.dk - SV: Havørreden tilbage til Gudenå, Riverfisher 18/12958
    8ks
   • Hanne.Wind-Larsen@randers.dk - SV: Havørreden tilbage til Gudenå, Riverfisher 18/12958
    8ks
   • Hanne.Wind-Larsen@randers.dk - SV: referat fra styregruppemøde - Havørreden tilbage til Gudenåen, den 20. april 2020 18/12958
    8ks
   • Hanne.Wind-Larsen@randers.dk - SV: dagsorden til virtuelt møde/Havørreden tilbage til Gudenåen den 20. april 2020 18/12958
    8ks
   • Hanne.Wind-Larsen@randers.dk - SV: Revideret referat fra møde i Styregruppen, Havørreden tilbage, 20. april 18/12958
    8ks
   • Hanne.Wind-Larsen@randers.dk - Re: Riverfisher - møde? 18/12958
    8ks
   • pfrostvedsted@post.tele.dk - Havørreden tilbage til Gudenå, Riverfisher 18/12958
    8ks
   • pfrostvedsted@post.tele.dk - Re: Udkast til referat - vandplejemøde 6. februar 2020 Favrskov Kommune 18/12958
    8ks
   • pfrostvedsted@post.tele.dk - Re: Presse: Ørredindeks bekræfter tilbagegang af havørred i Gudenåen 18/12958
    8ks
   • pfrostvedsted@post.tele.dk - Re: referat fra styregruppemøde - Havørreden tilbage til Gudenåen, den 20. april 2020 18/12958
    8ks
   • pfrostvedsted@post.tele.dk - Re: dagsorden til virtuelt møde/Havørreden tilbage til Gudenåen den 20. april 2020 18/12958
    8ks
   • pfrostvedsted@post.tele.dk - Re: Revideret referat fra møde i Styregruppen, Havørreden tilbage, 20. april 18/12958
    8ks
   • pfrostvedsted@post.tele.dk - Re: LAG midler 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - SV: referat Havørreden tilbage til Gudenåen 13. januar 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - referat Havørreden tilbage til Gudenåen 13. januar 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - Endeligt referat Havørreden tilbage til Gudenåen 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - VS: Angående manglende målopfyldelse i Gudenåens tilløb 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - SV: Udkast til referat - vandplejemøde 6. februar 2020 Favrskov Kommune 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - SV: Krybfiskeri og havørred 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - dagsorden til virtuelt møde/Havørreden tilbage til Gudenåen den 20. april 2020 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - Revideret dagsorden til virtuelt møde/Havørreden tilbage til Gudenåen den 20. april 2020 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - referat fra styregruppemøde - Havørreden tilbage til Gudenåen, den 20. april 2020 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - SV: referat fra styregruppemøde - Havørreden tilbage til Gudenåen, den 20. april 2020 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - SV: referat fra styregruppemøde - Havørreden tilbage til Gudenåen, den 20. april 2020 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - Revideret referat fra møde i Styregruppen, Havørreden tilbage, 20. april 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - Møde i styregruppen Havørreden tilbage, 15. juni 2020. 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - SV: Revideret referat fra møde i Styregruppen, Havørreden tilbage, 20. april 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - SV: Møde i styregruppen Havørreden tilbage, 15. juni 2020. 18/12958
    8ks
   • kme@sportsfiskerforbundet.dk - Udkast referat mød i Havørreden tilbage til Gudenåen, juni 2020 18/12958
    8ks
   • Henrik Brix, Favrskov Kommune - SV: att. Styregruppen bag STS Organisation - Anmodning om afklaringsarbejde – STS Organisation og økonomisystemer - KM-1034 18/478
    pj
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - SV: Havørreden tilbage til Gudenå, Riverfisher 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - SV: [Sagsnr.:18/12958] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen VL - Gudenåen - Samarbejde om havørreden 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - SV: referat Havørreden tilbage til Gudenåen 13. januar 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - SV: dagsorden til virtuelt møde/Havørreden tilbage til Gudenåen den 20. april 2020 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - SV: referat fra styregruppemøde - Havørreden tilbage til Gudenåen, den 20. april 2020 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - SV: referat fra styregruppemøde - Havørreden tilbage til Gudenåen, den 20. april 2020 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - SV: Revideret referat fra møde i Styregruppen, Havørreden tilbage, 20. april 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - SV: LAG midler - Havørrede Tilbage til Gudenå 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - LAG midler 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - SV: Udkast referat mød i Havørreden tilbage til Gudenåen, juni 2020 18/12958
    8ks
   • lr@sportsfiskerforbundet.dk - SV: Møde i styregruppen Havørreden tilbage, 15. juni 2020. 18/12958
    8ks
 • 02.07.2020
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Mikael Rytter Nielsen, KMD - Til bud på Nemmere Nexus præsentation.pdf 20/4322
    es
   • Referat personalemøde Team Unge 02.07.20 19/52587
    lraa
   • Byggeansøgning, Fasanvej 7 8800 Viborg 20/24801
    ctan
   • Byggeansøgning, Trekronervej 91 9620 Aalestrup 20/24800
    kboh
   • Byggeansøgning, Hans Tausens Vej 17 8800 Viborg 20/24799
    khy
   • Byggeansøgning, Skovvej 40 8832 Skals 20/24798
    mbru
   • Byggeansøgning, Hørupvej 1 9632 Møldrup 20/24797
    kboh
   • Energistyrelsen kvitterer for overblik over vindmølle- og solcelleprojekter i Viborg Kommune 20/24796
    adno
   • Energistyrelsen sender orienteringsbrev om ny lovgivning vedrørende etablering af vedvarende energianlæg 20/24796
    adno
   • PlanEnergi sender opdateret ansøgning med anmodning om miljøkonsekvensvurdering af projektet vedr. solceller ved Kvosted 19/39122
    rak
   • nedsivning foto.jpg 20/11068
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 20/11068
    peph
   • Ansoegning.pdf 20/11068
    peph
   • Vasket sand 0-2mm Klasse A.jpg 20/11068
    peph
   • Teglgårdvej 7 9632 Moldrup Landzonetilladelse til enfamiliehus med integreret garage og overdækning.pdf 20/11068
    peph
   • pdf 8 - Nedsivnings anlæg.PDF 20/11068
    peph
   • pdf 4 - Kloakering.pdf 20/11068
    peph
   • Nedsivnings data blade.pdf 20/11068
    peph
   • Vibækvej 37 - placeringsønske fra kloakmester (syd) 20/24122
    peph
   • OK fra EVV: Udkast: Østervangsvej 28 - tilslutningstilladelse 20/22533
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 20/11068
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 19/11456
    peph
   • Filarkiv, med kloak tegning.pdf 19/11456
    peph
   • Ansoegning.pdf 19/11456
    peph
   • Iversvej 2 - Etablering af nedsivningsanlæg 20/24788
    peph
   • peph@viborg.dk - VS: Sdr. Rind Vej 86 - spørgsmål om afledning af tag og overfladevand 20/20222
    khy
   • SV: Sikkerhed for cyklister i rundkørsler i byer - hjælp til vurdering af trafiktal 20/24784
    tv
   • SV: Sikkerhed for cyklister i rundkørsler i byer - hjælp til vurdering af trafiktal 20/24784
    tv
   • Fra LE34: Udkast til deklaration om forsyningskorridor 17/26665
    rgn
   • Henvendelse fra borger vedr. møde med Hald Ege Borgerforening 20/24782
    jri
   • Godkendt registreringsmeddelelse fra Geodatastyrelsen vedr. j.nr.: 2000745 og sagsid: 100154379 20/4410
    bkb
   • Sikkerhed for cyklister i rundkørsler i byer - hjælp til vurdering af trafiktal 20/24784
    tv
   • Godkendt registreringsmeddelelse fra Geodatastyrelsen vedr. j.nr.: 2019593 og sagsid: 100153695 20/1197
    bkb
   • Forslag fra rådgiver vedr. skovrejsningsprojekt - Nr. Søbyvej 17, 8850, Stoholm 20/23638
    anbs
   • Godkendt registreringsmeddelelse fra Geodatastyrelsen vedr. j.nr.: 2207085 og sagsid: 100156474 20/13327
    bkb
   • Godkendt registreringsmeddelelse fra Geodatastyrelsen vedr. j.nr.: 1905836 og sagsid: 100156688 20/13427
    bkb
   • Godkendt registreringsmeddelelse fra Geodatastyrelsen vedr. j.nr.: 2020-16527 og sagsid: 100160048 20/3060
    jnj
   • SV: Isolationsboliger - Aftale med Sct. Jørgen 20/17996
    hrav
   • Godkendt registreringsmeddelelse fra Geodatastyrelsen 20/10785
    bkb
   • Godkendt registreringsmeddelelse fra Geodatastyrelsen vedr. j.nr.: 2020117 og sagsid: 100156115 20/10785
    bkb
   • Ordrebekræftelse fra Ofir på jobannoncering - Jurist 20/24682
    lj4
   • Godkendt registreringsmeddelelse fra Geodatastyrelsen vedr. j.nr.: 2931-19 og sagsid: 100147729 19/46190
    bkb
   • 02.07.2020 Supplerende materiale til færdigmelding. Egelundsparken 9H, 8830 Tjele 19/51742
    lirm
   • Projektforslag GUES Transmissionsledning 20/22405
    htob
   • Ansøger sender opdateret projektforslag GUES 20/22405
    htob
   • Kvittering 19/14495
    abmi
   • Kvittering for modtagelse af e-mail SLKS 20/23167
    aka
   • SV: Bøgeskov Petanqueklub - Vedr. CVR nummer???? 20/24035
    lgr
   • SV: Vejføring til Kolbæk Mark - kvittering for modtagelse 20/24448
    tojj
   • Re: Fristrup Bæk 20/24145
    flr
   • Opmåling af arealet Åpromenaden, matr.nr. 29bg, 29bn og 29bp Gullev By, Bjerringbro, beliggende Gudenåvej 4, 8850 Bjerringbro 19/171
    heg
   • SV: Stort træ væltet ud i Jordbro å 20/16345
    flr
   • Jordskred ved Jordbroå , Stoholm 20/16345
    flr
   • Jobnet annonce 5175348 er godkendt (Kontorassistent). Titel 'Beskæftigelsesfaglig medarbejder' 20/24725
    gh
   • Stillingsannonce 20/24725
    gh
   • Sv: Stort træ væltet ud i Jordbro å 20/16345
    flr
   • Fotos tykt flydelag på gyllebeholder - Sol gårdsvej 31, 7800 Skive 20/22118
    idal
   • Matrikulær sag behandlet af kommuen 19/52997
    bkb
   • VS: Hilsen fra Ole Capion / 232 borgere 19/13149
    tv
   • SV: Vedr. sagsnummer: 19/44117/kemn servitut. 1ef, Løgstrup By, Fiskbæk, m.fl.. Tinglysning afsluttet (LE34 2006025) - LE34_2006025-001-001_1 Rids vejbidrag.pdf 19/44117
    sfc
   • SV: Vedr. sagsnummer: 19/44117/kemn servitut. 1ef, Løgstrup By, Fiskbæk, m.fl.. Tinglysning afsluttet (LE34 2006025) 19/44117
    sfc
   • VS: Vejføring til Kolbæk Mark 20/20910
    flr
   • 3D Visualisering. Skovlunden 73, 8831 Løgstrup 20/5013
    lirm
   • Matrikulær sag behandlet af kommunen 19/48379
    bkb
   • AB/IF - Lokaletilskud regnskab 2019 20/23312
    lgr
   • Danefæbrev, Mønstedgård, VSM 10162 x15-19.pdf 14/67469
    mik
   • Danefæbrev, Lynderup, VSM 10069 x68.pdf 15/26692
    mik
   • Mail fra Bs. vedr. byggeriet antages ikke at være påbegyndt 19/36909
    evg
   • Mail fra Lars Haahr om optøjer ved Gudenåen i Bjerringbro 19/171
    heg
   • Danefæbrev, Korsbakken, VSM 10537 x5.pdf 17/60548
    mik
   • billede dokumentation for at efterkomme indskræpelse, Herredsvejen 50A, 8832 Skals 20/1638
    mbp
   • Dialogmøde om hospitalsspildevand d. 29.06.2020, referat 12/56800
    ib3
   • Ulbjerg og Omegns Skytteforening - Bilag til lokaletilskud 2019 - Opgørelse 20/23115
    lgr
   • Ordrebekræftelse fra AFA JCDecaux for Viborg Kommune - The Animation Workshop 20/2748
    sqa
   • Skals FF Valkyrien - Ansøgning til Start og udviklingspulje 2020 20/24668
    lgr
   • Rs.Hansens Alle 15, klage over hunde 20/24660
    jg1
   • SV: Vejføring til Kolbæk Mark - kvittering for modtagelse 20/24448
    tojj
   • 5642183951_faktura_001586845_prøver fra 22.06, V1 20/20049
    rg
   • (99)3.20 - Fremtidig facader.pdf 20/8971
    arkri
   • Heine Sørensen, Skals Borgerforening, oplyser at han efter aftale med Nikolai Terp ikke deltager i møde d. 2. juli 2020 18/50215
    thra
   • 5642183903_faktura_001586819_prøver fra 25. juni, V1 20/20049
    rg
   • 5642183894_faktura_001586820_prøver fra 25.juni, V2 20/20049
    rg
   • Ledningsplanerne under bygninger og i p-kælder 20/24214
    edg
   • Ansøgning om nedsivning af regnvand i faskine/regnbed på Vestre Skivevej 153 19/49319
    peph
   • Færdigmelding kloak Egedal 12, 8800 Viborg 13/43474
    dek
   • Byggeansøgning, Egebjergvej 10, 7800 Skive 20/21195
    ctan
   • Ansøgning om opstilling af hytte til brug for sekretariat ved stævner på Birgittelyst Rideklub, Kløverstien 5, 8800 Viborg 20/24640
    ba4
   • Ordinær prøve - Viborg Nørresø - Kærvænget Indre - 29. juni 20/20051
    rg
   • Ordinær prøve - Viborg Nørresø - Kærvænget Ydre - 29. juni 20/20051
    rg
   • Ordinær prøve - Rødding Sø - 29. juni 20/20051
    rg
   • Ordinær prøve - Tjele Langsø, Bigum Søbad - 29. juni 20/20051
    rg
   • Ordinær prøve - Lovns Bredning, Ulbjerg (Strand) - 29. juni 20/20051
    rg
   • SV: Besøg af Viborg Kommunes Beskæftigelsesudvalg 20/2450
    lsjen
   • Ordinær prøve - Lovns Bredning, Ulbjerg Klint - 29. juni 20/20051
    rg
   • Ordinær prøve - Udløb fra Ulbjerg Møllebæk (KS) - 29. juni 20/20051
    rg
   • Ordinær prøve - Udløb fra Mergelgrav (KS) - 29. juni 20/20051
    rg
   • Ordinær prøve - Udløb fra Strøsand Bæk (KS) - 29. juni 20/20051
    rg
   • Ordinær prøve - Birke Sø - 29. juni 20/20051
    rg
   • Viborg Rideklub - Underskriftsbilag mv. 16/55146
    lgr
   • SV_ 2020-0869 Frakobling af ABA_ bygning 02_ plan 04.msg 20/22957
    jha
   • Linda Mari Nielsen og Carlo Vendelbo henvendelse til byrådet med indsigelse mod mobilmast i landsby 20/24604
    pber
   • Ordinær prøve - - 29. juni 20/20051
    rg
   • henv.omkring tidshorisont for fedningsnævn 14/52251
    khg
   • Jordstykke foran Lyngvej 18B 20/24134
    aw
   • Re: SV: kommune stykke jord bag ved Lyngvej (FBA) huse 20/24134
    aw
   • SV: kommune stykke jord bag ved Lyngvej (FBA) huse 20/24134
    aw
   • SV: kommune stykke jord bag ved Lyngvej (FBA) huse 20/24134
    aw
   • SV: Foreløbigt udkast til miljøgodkendelse for Hulbækvej 38 20/9870
    xkk
   • Om Bjerringbro / Bakkegården Frederikshavn. Altaner 18/56989
    bie
   • SV: Møde om hospitalsspildevand efter den 20 august 12/56800
    ib3
   • SV: Vedr. Toftumvej 7 20/5662
    jg1
   • Om Bjerringbro / Bakkegården Frederikshavn. Altaner 18/56989
    bie
   • svar fra Agnes ang. slåning af vores egne arealer 13/19709
    khg
   • Godkendt ansøgning om redningskrans 14/5593
    iny_slettet_1
   • Regulering af kirkeskat 2018 - regulering_18jun2020_af_kirkeskat_2018.pdf 19/48311
    ina
   • Regulering af kirkeskat 2018 19/48311
    ina
   • Fiskeristyrelsens høringssvar; bekymring for temperaturstigninger i sommerperioden 20/13740
    cpi
   • legionellarisiko på Teglmarken 101 - brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed 20/24591
    joo
   • Michael Hjorth Danmarks Fotohandler Forening henvendelse til borgmesteren om pasfoto 20/24570
    emd
   • Ok fra Favrskov Kommune 20/24558
    cpi
   • Gældende kontrakt underskrevet af begge parter 20/20185
    pj
   • VS: Vejbidrag 2017-2021 20/13734
    pch
   • Tagvand i faskine på Irisvej 6 8800 Viborg 19/11143
    peph
   • 10 års beholderkontrol. Bollervej 13, Endelig rapport (nr. 3), Viborg - 791, 20/21
    jg1
   • Opfølgning på KOMBIT-programledermøde juni 2020 20/5212
    pj
   • Viborg Ingeniørerne svarer på status for møde med Energi Viborg og aflevering af materiale 20/9716
    ges
   • 10 års beholderkontrol, Bollervej 13, Endelig rapport (nr. 4), Viborg - 791, 20/21
    jg1
   • Anmeldelse af_jordflytning_Sjørup, 8800 Viborg 840 ton kat 1 prøve - 55-60 19/50415
    mbp
   • Anmeldelse af sejlads med tømmerflåde - fem dage udvalgt 20/24558
    cpi
   • Kort der viser skovrejsning - Nr. Søbyvej 17, 8850, Stoholm 20/23638
    anbs
   • Oprindelig modtaget ansøgning om sejllads flere end fem datoer 20/24558
    cpi
   • Opsigelse af bådplads nr 67 i Hjarbæk 20/1686
    kiw
   • Byggeansøgning, Brogade 64, 8850 Bjerringbro 20/21179
    lirm
   • 10 års beholderkontrol, , Lundgårdsvej 42, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791 20/21
    jg1
   • Nye dokumenter til klagesagsbehandlingen i planklagenævnet fra advokat vedr. Gl. århusvej 474, Viborg 19/54634
    ba4
   • Underskrevet kontrakt Mads K. Mariussen.pdf 19/23632
    aw
   • 10 års beholderkontrol, Lundgårdsvej 44, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 20/21
    jg1
   • Revideret kloakplan for Nybovænget 37, Møldrup 19/27274
    sost
   • Færdigmelding af separatkloak på Nybovænget 37, Møldrup 19/27274
    sost
   • Revideret anmeldelse af skovrejsning på Klarisgårdvej 6, 8830 Tjele 20/23626
    anbs
   • Ansoegning.pdf 20/13744
    arkri
   • 200701 - Revideret plantegning - Myndighed.pdf 20/13744
    arkri
   • Ørrisvej 2, Skema_220221.pdf 20/24550
    jg1
   • Ørrisvej 2, Oversigtskort PA.pdf 20/24550
    jg1
   • Husdyrgødning_Ørrisvej 2, 9500 Hobro.pdf 20/24550
    jg1
   • Beredskabsplan - Ørrisvej 2, 9500 Hobro.pdf 20/24550
    jg1
   • Afløbsplan_Ørrisvej 2 9500 Hobro.pdf 20/24550
    jg1
   • 16b-Ørrisvej 2, 9500 Hobro.pdf 20/24550
    jg1
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Udsættelse af miljøtilsyn til den 6/7 kl. 14. 17/54231
    edg
   • Bombesvarelse 02-07-2020 15_39_27.pdf 20/24544
    kboh
   • Bombesvarelse 02-07-2020 16_20_07.pdf 19/36501
    cajen
   • BR18 Ibrugtagningstilladelse til at_opsætning af toiletbygning_Fjordvej 6F 8831 Løgstrup_2020-07-02.pdf 19/36501
    cajen
   • Svar på henvendelse vedr.undtagelse for byggetilladelse, Klokkestøbervej 7, 8800 20/6203
    midah
   • Til EVV - Færdigmelding Egedal 12 13/43474
    dek
   • Orientering om dispensation til afledning af regnvand. Arnbjerg Høje 47, 8800 Viborg 20/23742
    lirm
   • Til høring: Udkast til Tilslutningstilladelse for overfladevand fra Vilhelm Ehlerts Alle (tidligere Absalonsvej 3-7) 20/24214
    edg
   • Efterspørger matriale vedr. Vorningvej 108 og oplysninger vedr. tilsyn på ejendomme hvor der har været kontrol i forbindelse med pesticider 19/44466
    mbp
   • Visuel vurdering efter tilsyn på stedet, Koldingvej. 8800 Viborg 20/24549
    mbp
   • Liseborgvej 43 - planforhold oplyst til Kenn Thuesen 18/61439
    anp
   • Orientering om dispensation fra forsyningspligt. Arnbjerg Høje 47, 8800 Viborg.msg 20/18918
    lirm
   • 02.07.2020 Byggetilladelse til enfamiliehus og garage. Arnbjerg Høje 47, 8800 Viborg.pdf 20/18918
    lirm
   • Bombesvarelse 02-07-2020 17_04_56.pdf 20/18918
    lirm
   • Kopi: Østervangsvej 28 - tilslutningstilladelse 20/22533
    peph
   • Mail til lejer vedr. klage over hundehold mv. - Rs. Hansens Alle 15, 8850 Bjerringbro 20/24660
    jg1
   • Mail til Bs. med godkendelse af skema C 19/19891
    evg
   • Garagexmyndighedsprojektx20.06.2020x1.400xSnitxtegningx2x.pdf 20/24091
    kboh
   • Garagexmyndighedsprojektx20.06.2020x1.300xFacader.pdf 20/24091
    kboh
   • Garagexmyndighedsprojektx20.06.2020x1.300xFacader(1).pdf 20/24091
    kboh
   • Garagexmyndighedsprojektx20.06.2020x1.200xPlantegning.pdf 20/24091
    kboh
   • _Nedrivningstilladelse til at_Nedrivning,Ansøgning og LZ Garage_Holstebrovej 209 8800 Viborg_2020-06-30.pdf 20/24091
    kboh
   • Svar på henvendelse om overordnet plan for byggeri. Nørre Langgade 38A, 8840 Rødkærsbro.msg 20/9564
    ctan
   • Godkendelse af endelig anskaffelsessum for støttet byggeri (skema C) 19/19891
    evg
   • 2020-07-02_Screeningsbrev_Tilbygning - udestue 16 m²_Mølleparken 31 8850 Bjerringbro.pdf 20/24094
    khy
   • Offentliggørelsesskema 2020 - Vråvej 30, 8830 Tjele.pdf 20/21735
    idal
   • Bombesvarelse 02-07-2020 16_34_50.pdf 20/24094
    khy
   • SV: Sikkerhed for cyklister i rundkørsler i byer - hjælp til vurdering af trafiktal 20/24784
    tv
   • Sportsvej 15, svar: Mønsted bæk regnvand 18/30497
    peph
   • Notat for fælles besigtigelse af grøfter ved Gl. Viborgvej 15 18/29135
    aka
   • Bemærkninger til eventuel renovering trampesti fra Fjordvej mod SØ i Knudby 20/24768
    jho
   • Bombesvarelse 02-07-2020 15_48_47.pdf 20/19891
    kboh
   • Bombesvarelse 02-07-2020 15_26_25.pdf 20/11490
    olz
   • Fremsendelse af dispensation til oprensning af den sydlige ende af Fars Dam i Løvel til ansøger 20/23167
    aka
   • Fremsendelse af dispensation til oprensning af den sydlige ende af Fars Dam i Løvel til klageberettigede 20/23167
    aka
   • SV: Fristrup Bæk 20/24145
    flr
   • Skals FF Valkyrien - Kvittering på ansøgning til Start og udviklingspulje 2020 20/24668
    lgr
   • Svar til Mads Kruse Juhl, DR på anmodning om aktindsigt 20/24059
    coe
   • Til fmd. for Haveforeningen Haveselskabet af 1936 - Indkaldelse af idéer og forslag - Kolonihaveområderne 20/7608
    htob
   • Til fmd. for Haveforeningen Hedehaverne - Indkaldelse af idéer og forslag - Kolonihaveområderne 20/7608
    htob
   • Til fmd. for Haveforeningen Friheden - Indkaldelse af idéer og forslag - Kolonihaveområderne 20/7608
    htob
   • Til fmd. for Haveforeningen Lundborg - Indkaldelse af idéer og forslag - Kolonihaveområderne 20/7608
    htob
   • Til fmd. for Haveforeningen Løkken - Indkaldelse af idéer og forslag - Kolonihaveområderne 20/7608
    htob
   • Til fmd. for Haveforeningen Skovly - Indkaldelse af idéer og forslag - Kolonihaveområderne 20/7608
    htob
   • Til fmd. for Haveforeningen Solvang - Indkaldelse af idéer og forslag - Kolonihaveområderne 20/7608
    htob
   • Til fmd. for Haveforeningen Stenshede - Indkaldelse af idéer og forslag - Kolonihaveområderne 20/7608
    htob
   • T.O - Adgang - Offentlige veje - Åhusevej 3, 7470 Karup, (Kartoffelmelsfabrikken) - etablering af 2 nye adgange 20/9962
    bie
   • Sender link til retningslinjer om økologiske forbindelseslinjer. Skovrejsningsprojekt - Nr. Søbyvej 17, 8850, Stoholm 20/23638
    anbs
   • Ændring af broens placering kan tillades indenfor den eksisterende tilladelse og dispensation 19/14495
    abmi
   • Til fmd. for Haveforeningen Fjeren - Indkaldelse af idéer og forslag - Kolonihaveområderne 20/7608
    htob
   • SV: Vejføring til Kolbæk Mark - kvittering for modtagelse 20/20910
    flr
   • referat møde mellem beboere, handlende og repræsentanter for Viborg Kommune 19/13149
    tv
   • SV: Hilsen fra Ole Capion / 232 borgere 19/13149
    tv
   • Bekæmpelse af bjørneklo på Storhedevejen 31 18/53725
    jsni
   • Nikolai Terp og Jens Arendt, udsendelse af referat af møde d. 2. juli 2020, projektgennemgang 18/50215
    thra
   • Opfølgning på tilsyn 2019 - spørgsmål til landmand/konsulent 19/54024
    mbp
   • § 11 miljøgodkendelse for Stanghedevej 28 20/23496
    jg1
   • Naboorientering af Iglsøvej 70 20/24658
    ba4
   • Naboorientering af Iglsøvej 39 20/24658
    ba4
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_Opførelse af enfamiliehus_Åkanden 6 8800 Viborg_2020-07-02.pdf 20/19116
    khy
   • Naboorientering af Iglsøvej 41 20/24658
    ba4
   • Bombesvarelse 02-07-2020 13_18_43.pdf 20/19116
    khy
   • Anmoder om supplerende oplysninger vedr. skovrejsningsprojekt - Nr. Søbyvej 17, 8850, Stoholm 20/23638
    anbs
   • Bombesvarelse 02-07-2020 13_18_36.pdf 20/8971
    arkri
   • Bombesvarelse 02-07-2020 13_16_22.pdf 20/21085
    kboh
   • Bombesvarelse 02-07-2020 13_16_15.pdf 20/21085
    kboh
   • svar på Anitas henv. omkring tidshorisont 14/52251
    khg
   • orientering til Anita om ansøgning til fredningsnævnet 14/52251
    khg
   • ansøgning til gennemlæsning 14/52251
    khg
   • Svar til Lars Haahr om oprydning efter fest ved Åpromenaden i Bjerringbro 19/171
    heg
   • Bombesvarelse 02-07-2020 13_01_08.pdf 20/6203
    midah
   • Indskærpelse efterkommet, Herredsvejen 50A, 8832 Skals 20/1638
    mbp
   • Bombesvarelse 02-07-2020 12_30_20.pdf 20/21085
    kboh
   • Brevpapir _2020-07-02.pdf 20/2485
    jha
   • Bombesvarelse 02-07-2020 12_23_30.pdf 20/2485
    jha
   • BR18 Byggetilladelse.pdf 20/8971
    arkri
   • Supplement til byggetilladelse. Kokildehøjen 26, 8800 Viborg.msg 19/32342
    lirm
   • Anmeldelse af sejlads fremsendt til ansøger (cc Favrskov) 20/24228
    8ks
   • Solvænget 63 - tinglyst skøde 20/19428
    hbl
   • Benny Christensen, indkaldelse og dagsorden for møde d. 2. juli 2020 18/50215
    thra
   • Udsigten 4, Stoholm - tilladelse til videresalg 14/9356
    hbl
   • Kvittering til Linda M. Niielsen og Carlo Vendelbo på henvendelse om indsigelse mod mobilmast i landsby 20/24604
    pber
   • [Sagsnr.:16/55146] Viborg Rideklub - NY opgørelse lokaletilskud 2019 16/55146
    lgr
   • Bombesvarelse 02-07-2020 11_20_15.pdf 19/37258
    ctan
   • Bombesvarelse 02-07-2020 11_12_20.pdf 20/18562
    khy
   • Kontrakt - kommune stykke jord bag ved Lyngvej (FBA) huse 20/24134
    aw
   • Ansøger og rådgiver sendes opsamling på statusmøde om solceller ved Kvosted 19/39122
    rak
   • VS: Mellemvej 19. vibrationer.msg 20/4131
    cajen
   • Svar på mail, 19/41372, sløjfning af vandboring 19/41372
    dek
   • Anmodning om fartkontrol på Bruunshåbvej i Rindsholm 20/24609
    dh5
   • [Sagsnr.:16/55146] Viborg Rideklub - Opgørelse lokaletilskud + særaftaler 2019 19/16589
    lgr
   • SV: Foreløbigt udkast til miljøgodkendelse for Hulbækvej 38 20/9870
    xkk
   • [Sagsnr.:16/55146] Viborg Rideklub - Opgørelse lokaletilskud + særaftaler 2019 16/55146
    lgr
   • Overskridelse ved Lynderup V, d.30 juni - bestilling erstat.prøve 20/20051
    rg
   • Svar til Fiskeristyrelsen vedr. temperaturændringer 20/13740
    cpi
   • Kvittering til Michael Hjort for modtagelse af henvendelse til borgmesteren om pasfoto 20/24570
    emd
   • Bevilget tilskud til underholdning ifm. alternativ byfest - Almind Borgerforening og Aktivitetsudvalg 20/18184
    hant
   • Godkendelse af anmelding om sejlads sendt til ansøger (cc Favrskov) 20/24558
    cpi
   • Bevilget tilskud til underholdning ifm. byfest - Lokalt talerør for Vejrumbro 20/18184
    hant
   • SV: Vejbidrag 2017-2021 20/13734
    pch
   • Godkendelse sendt til kommentering ved Favrskov Kommune 20/24558
    cpi
   • LAJ godkendelse af VIA forslag vedrørende regeringens beslutning om ekstraoptag 2020/2021 på velfærdsuddannelserne 18/211
    hkr
   • Heibergs Alle.pdf 20/528
    aw
   • Godkendelse af anmelding om sejlads med tømmerflåde på Gudenåen 20/24558
    cpi
   • Svar på ansøgning om skovrejsning på Haugårdvej 5B, Møldrup 20/22848
    ba4
   • Sørensen & Lynggaard tilsendes svar på tilbud om flytning af slangetromle 20/9716
    ges
   • Bombesvarelse 02-07-2020 08_56_04.pdf 19/56471
    jha
   • Anvisning_af_jordflytning_Sjørup, 8800 Viborg 840 ton kat 1 prøve - 55-60 19/50415
    mbp
   • BR18 Byggetilladelse.pdf 20/13744
    arkri
   • Kvittering vedr. anmeldelse af skovrejsning på matr.nr. 1i Torup, Vammen 20/23626
    anbs
   • Bombesvarelse 02-07-2020 08_35_08.pdf 20/13744
    arkri
   • Orientering om at din fart ikke gemmer data 20/22822
    dh5
   • Vedrørende Kjellerupvej manglende asfalt 20/528
    aw
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre garage_Damvej 4 8800 Viborg_2020-06-30.pdf 19/37258
    ctan
 • 01.07.2020
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Prøverne 55-60 - kat 1 19/50415
    mbp
   • Rapport Koldingvej 59-69A, 8800 Viborg.pdf 20/24549
    mbp
   • Forspørgsel om antal prøver, Koldingvej, 8800 Viborg 20/24549
    mbp
   • Børneliste august 2020 - Langsø 19/53936
    ekla
   • Byggeansøgning, Skovhøjen 13 8800 Viborg 20/24544
    kboh
   • Byggeansøgning, Øster Teglgårdsvej 12 8800 Viborg 20/24543
    kboh
   • Byggeansøgning, Bavnehøjvej 31 8830 Tjele 20/24542
    khy
   • Byggeansøgning, Hf. Haveselskabet 1936 1 8800 Viborg 20/24541
    khy
   • Byggeansøgning, Nørre Langgade 30B 8840 Rødkærsbro 20/24539
    olz
   • Byggeansøgning, Kalkstensvej 4 8800 Viborg 20/24538
    mie
   • Byggeansøgning, Kalkstensvej 2 8800 Viborg 20/24537
    mie
   • Byggeansøgning, Sandstræde 38 9500 Hobro 20/24536
    ctan
   • Byggeansøgning, Vinkelvej 84 8800 Viborg 20/24535
    mbru
   • Byggeansøgning, Bøssemagervej 4 8800 Viborg 20/24534
    jha
   • Byggeansøgning, Rughavevej 66 8800 Viborg 20/24533
    olz
   • VS: Udmelding af statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning for 2021 - Regneark til brug for selvbudgettering 2021.xls 19/48311
    ina
   • VS: Udmelding af statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning for 2021 - Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2021 for kirker.pdf 19/48311
    ina
   • VS: Udmelding af statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning for 2021 - Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2021 for kommuner.pdf 19/48311
    ina
   • VS: Udmelding af statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning for 2021 - Tabel vedr. ramme til skatteforhøjelser for 2021-2025.pdf 19/48311
    ina
   • VS: Udmelding af statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning for 2021 - Tabeller vedr. kommunal udligning og generelle tilskud 2021.pdf 19/48311
    ina
   • VS: Udmelding af statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning for 2021 - Kommunal udligning og generelle tilskud 2021.pdf 19/48311
    ina
   • VS: Udmelding af statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning for 2021 - Kommunernes budgetlægning for 2021.pdf 19/48311
    ina
   • VS: Udmelding af statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning for 2021 19/48311
    ina
   • Aftaletekst - Klimaplan for en grøn affaldssektor, 16-06-2020.pdf - Aftaletekst - Klimaplan for en grøn affaldssektor, 16-06-2020.pdf 20/11289
    mdo
   • Rapport nr. 366036 (Dambrugskontrol fra Mønsted Dambrug Boring) er registreret 19/55690
    tms
   • Rapport nr. 366078 (Dambrugskontrol fra Bryrup Dambrug Indløb) er registreret 19/55678
    tms
   • Rapport AR-20-CA-20000228-01 vedr. Karup Elværks Dambrug 1120 - Indløb 1 att: Rapportmodtager 19/55685
    tms
   • VS: Rapport AR-20-CA-20001319-01 vedr. Høgild Dambrug 1070 - Indløb 1 att: Jimmy Raaby Olesen 19/55680
    tms
   • Svar på spørgsmål om gødningsproduktion - Hulbækvej 38, 8830 Tjele 20/9870
    xkk
   • SITUATIONSPLAN - 200520-1 (1).pdf 16/24068
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 16/24068
    peph
   • Fuldmagt Susanne Poulsen.jpg 16/24068
    peph
   • Vallerbækvej 110 - ansøgning om nedsivningstilladelse 16/24068
    peph
   • Re: Trafik på Skolevej i Overlund. 20/24166
    tv
   • SV: Trafiklys i fodgængerovergangene 14/36550
    tv
   • 01.07.2020 - Modtaget e-mail fra Casper Vestergård, ERIK Arkitekter med tilbagemelding på kvitteringsbrev på Odshøjvej 5F, 8800 VIborg.msg 20/17346
    mie
   • 29-06-2020 Fuldmagt til 2 af matriklerne vedr. byggeansøgning om ny bebyggelse samt legepladsredskaber 19/45217
    olz
   • Vallerbækvej 94 - sag fra BOM 20/19704
    dek
   • 30-06-2020 Supplerende materialer til byggesagen - Brandstrupvej 39, 8840 Rødkærsbro 19/45217
    olz
   • Supplerende gydegrus på eksisterende to gydebanker i Karup Å, samt seks nye gydebanker i Lundholm Bæk 20/24519
    flr
   • Indsigelse mod sti til et udsigtspunkt på Nederhede 16/54179
    jrs
   • SV: Spildevand.xlsx 13/95948
    ib3
   • Markedsværdirapport pr. 30 juni 2020 12/75657
    nac
   • Danefæbrev, Øster Kølsen, VSM 09687 x648-649.pdf 12/49881
    mik
   • Danefæbrev, Øster Kølsen, VSM 09687 x614-619.pdf 12/49881
    mik
   • aksu@viborg.dk - VS: Indsigelse mod mobilmast i landsby 20/16617
    jha
   • Danefæbrev, Øster Kølsen, VSM 09687 x575-591.pdf 12/49881
    mik
   • Bemærkninger vedr. fjernet beplantning på dige fra lodsejer Stærelunden 1 20/23066
    ba4
   • Danefæbrev, Skrivergården, Lee, VSM 09721 x380-381.pdf 12/50059
    mik
   • Danefæbrev, Ormstrup NV, VSM 09998 x157-160.pdf 13/9009
    mik
   • Kvitteringsmail fra Udbetaling Danmark 20/14719
    evg
   • VS: Trafiklys i fodgængerovergangene 14/36550
    tv
   • Høringssvar fra Banedanmark 19/50884
    htob
   • Cykelhjelms- og pangfarvetælling 2020 20/1688
    kiw
   • Spildevand.xlsx 13/95948
    ib3
   • Kvittering for modtagelse af høringssvar vedrørende Boligområde ved Reberbanen i Viborg 19/38972
    mble
   • VS: Skalmagrunden - trafik 20/224
    lje
   • Første Fakturering - Bilag fakturering Viborg Ark1.pdf 20/16741
    men
   • Referat af møde den 29 august 2020 12/56800
    ib3
   • Mail fra revisor med underskrevet erklæring 20/14719
    evg
   • 01.07.2020 - Modtaget e-mail fra Knut Slettemeås, COWI, med indsats taktiske forhold som ikke er traditionelle på Brofæstet.msg 20/17998
    mie
   • godkendelse af status og udbetaling 20/304
    jeni
   • VS: Indsatsbeskrivelser, guides til gruppeforløb + bilag til guide - unge med autisme og overgangen til et selvstændigt voksenliv 19/41082
    jeni
   • SV: Trafik på Skolevej i Overlund. 20/24166
    tv
   • Henvendelse fra Viborg Nærradio / lokalradioforeningen om tilladelse til streaming fra byrådsmøder 20/24459
    olk
   • Husdyrgodkendelse.dk - Skema 210139 er genindsendt fra supplerende 19/8596
    kft
   • VS: Koldingvej 34 Viborg. ( ulovlig udlejning ?) 20/24220
    arkri
   • Sdr. Rind Vej 125 Skitse af dybstrøelsestald i gl bygning.pdf 20/24450
    jg1
   • Sdr. Rind Vej 125 Dybstrøelsesstald plantegning.pdf 20/24450
    jg1
   • Sdr. Rind Vej ans. Skema_220392.pdf 20/24450
    jg1
   • VS: Vejføring til Kolbæk Mark 20/24448
    tojj
   • Klimasikring ved Løgstruphallen 20/24337
    tms
   • Dokumentationer ifm. kommende renovering - Tostrup Forsamlingshus 20/18943
    kj3
   • modtaget mail vedr. sløjfning af vandboring 19/41372
    dek
   • Ansøgning om ændret udledningstilladelse for udløb A36000U i Bjerringbro - høring i forbindelse med VVM-screening 20/24438
    tms
   • Skalmagrunden - trafik 20/224
    lje
   • VVM ansøgning minivådområde Frisholtvej 15.pdf 19/51970
    cpi
   • Industrivej 31 - visualisering 2 20/14727
    mble
   • image_1.jpg 19/53817
    dek
   • image.jpg 19/53817
    dek
   • SGuldhammer20063006390.pdf 19/53817
    dek
   • Industrivej 31 - visualisering 1 20/14727
    mble
   • Billede anlæg 19/53817
    dek
   • Sender: Bilag3.2x_Rensedam_vaadomraade_Ilso_den22og300620_A2_500_dok 19/38568
    kes
   • Sønderhedevej 2 - forberedt til separatkloak, tegning 20/13722
    peph
   • 30-06-2020 Mail fra ansøger efter afholdt møde med afklarende spørgmål - Ringparken - Islandsvej 2, 8800 Viborg 20/5985
    olz
   • Aftale 30-06-2020 mellem KL, DK Regioner og regeringen om test af plejepersonale 20/19667
    jtb
   • Matrikulær sag afventer godkendelse, Ågade 75 19/52997
    bkb
   • 30-06-2020 Supplerende materialer til sagen vedr. opførelse af udhus på Strandvejen 29, 8832 Skals 20/16437
    olz
   • Eftersynsrapport, Asmild Toft, Viborg Kommune 20/3297
    evg
   • VS: Ansøgning om etablering af faskine Vestergade 62, 9632 Møldrup 19/27323
    sost
   • Kvittering for modtagelse af mail, MST 20/7374
    cpi
   • Kvittering for modtagelse fra ansøger 20/7374
    cpi
   • Kvittering for dokumentation af offentliggørelse af tilladelse 20/7374
    cpi
   • Kvittering for modtagelse af e-mail, SLKS 20/7374
    cpi
   • Kvittering for modtagelse af mail, MST Østjylland 20/7374
    cpi
   • Erklæring om gyllebeholder 1975 - 300 m³ - er taget ud af drift - Holmevej 17, 8830 Tjele 20/22221
    kkg
   • VS: Digitalpost: Tilskudlångarantier Ydelsesstøtte (1896755) 13/36601
    jalk
   • VS: att. Vandløbsmyndigheden vedr. hævning af vinkelvej. 19/557
    flr
   • Havrevænget 21 foto af bed 19/25568
    sost
   • Havrevænget 21 kloakskitse vedr. delvis kloakseparering. 19/25568
    sost
   • Underskrevet erklæring 1608346 ny sag B.pdf 19/48379
    bkb
   • Havrevænget 21 dispensations ansøgning vedr. separatkloakering 19/25568
    sost
   • 29-06-2020 Færdigmelding af byggesagen om legeplads - Nordvang 15, 8830 Tjele 19/32610
    olz
   • Godkendt registreringsmeddelelse fra Geodatastyrelsen vedr. j.nr.: 1900776 og sagsid: 100141697 19/16835
    ba4
   • Brev fra DSR 20/24364
    mkvi
   • Mail med henvendelse fra DSR 20/24364
    mkvi
   • rgsel om status på sagsbehandlingen 19/33933
    roc
   • Separering Vingevej, Ørum 8830 Tjele 20/4597
    tms
   • SV: Trafik på Skolevej i Overlund. 20/24166
    tv
   • VS: Trafik på Skolevej i Overlund. 20/24166
    tv
   • Hvordan får vi kunderne tilbage, Strøm på Herning bybusser, Midttrafik live og Grøn Bus logo 19/48149
    majoer
   • Matrikulær sag afventer godkendelse - arealoverførsel, Hellerupvej 18, 8800 Viborg 20/24351
    bkb
   • T.o.: planlagt kortlægning iht. jorforureningsloven Dalsgårdvej 9, 8850 Bjerringbro 20/24340
    pba
   • Re: Dialogmøde Skals onsdag den 24/6 kl. 20.00 i Sparekassen - opfølgning 16/54179
    jrs
   • Klimasikring ved Løgstruphallen 20/24337
    tms
   • SV: plan for sikkerhed og sundhed 18/8118
    kes
   • SK99 - SV: Vedr. indberettede medlemstal 2018, 2019 og 2020 20/17895
    lgr
   • Vi har modtaget din ansøgning om projektændring 18/8118
    kes
   • Tak for skiltning ved Viborg Flyveplads 19/53536
    jho
   • Bemærkninger til afmærkning af P-båse på Dalgasvej og Ramsvej - Tom Schou 18/5995
    jho
   • Formodet tidspunkt for fremsendelse af udkast til afgørelse om Gudenåen (MST Id nr.: 1363677) 17/43018
    flr
   • 30.06.2020 - Modtaget e-mail fra Jesper Dufke, Årstiderne Arkitekter med status på køb af areal på Absalonsvej 7, 8800 Viborg.msg 20/12028
    mie
   • VS: Stort træ væltet ud i Jordbro å 20/16345
    flr
   • SV: 2020-0677 Langvadhøj 26 8800 Viborg udestue til beboelse 20/19098
    arkri
   • Erklæring om teknisk dokumentation_Ændring udestue til beboelse_Langvadhøj 26 8800 Viborg_2020-06-23.pdf 20/19098
    arkri
   • Region Midtjylland orienterer om tilladt indvindingsmængde for råstoffer 18/2501
    atp
   • Svar fra Teknologisk Institut og kontaktinfo til firma som kan foretage kontrol af flowmålere 20/23717
    hani
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • _BR18 Ibrugtagningstilladelse til at_Ændring udestue til beboelse_Langvadhøj 26 8800 Viborg_2020-07-01.pdf 20/19098
    arkri
   • Bombesvarelse 01-07-2020 08_19_38.pdf 20/19098
    arkri
   • Vurdering af antallet af prøver, Koldingvej , 8800 Viborg 20/24549
    mbp
   • Mail til Bs. med godkendt skema B 20/12371
    evg
   • Østervang 19, 8840 - Varsel af påbud om beskæring 20/22111
    akz
   • Godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse af alment nybyggeri (Skema B) 20/12371
    evg
   • 2020-07-10_Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at lovliggøre skure, drivhus og overdækning_Åbakkevej 22 7470 Karup J.pdf 20/4360
    ctan
   • SV: Trafik på Skolevej i Overlund. 20/24166
    tv
   • SV: Trafik på Skolevej i Overlund. 20/24166
    tv
   • Bombesvarelse 01-07-2020 15_18_53.pdf 20/4360
    ctan
   • VS: Trafiklys i fodgængerovergangene 14/36550
    tv
   • 01-07-2020_BR18 Byggetilladelse til at_opstilling af et besøgs telt_Gyldenrisvej 4 8800 Viborg.pdf 20/21082
    ekh
   • Bombesvarelse 01-07-2020 15_10_49.pdf 20/24080
    olz
   • Nabohøring - ansøgning om § 16a miljøgodkendelse af Fuglsøgård I/S, Overlundvej 8, 8830 Tjele 20/24119
    jg1
   • 2020-07-01_Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre carport_Skovparken 14 8850 Bjerringbro.pdf 20/21971
    ctan
   • SV: Indsigelse mod sti til et udsigtspunkt på Nederhede 16/54179
    jrs
   • Bombesvarelse 01-07-2020 15_05_48.pdf 19/47044
    mie
   • 01.07.2020 - Sendt e-mail til Michal Harritslev med kopi af dispensation til terræn og støttemur på Haugårdsvej 2, 8830 Tjele 19/47044
    mie
   • SV: Supplerende gydegrus på eksisterende to gydebanker i Karup Å, samt seks nye gydebanker i Lundholm Bæk 20/24519
    flr
   • Byggetilladelse.pdf 20/17306
    jha
   • 01.07.2020_BR18 Byggetilladelse til_Haugårdsvej 2 8830 Tjele.pdf 19/47044
    mie
   • Bombesvarelse 01-07-2020 14_58_00.pdf 20/17306
    jha
   • Opfølgning efter færdigmelding af byggesag_Bredgade 20, 8800 Viborg.pdf 18/39174
    lirm
   • Bombesvarelse 01-07-2020 14_54_20.pdf 18/39174
    lirm
   • Bombesvarelse 01-07-2020 14_49_35.pdf 20/21082
    ekh
   • Offentliggørelsesskema 2020 - Klarisgårdvej 8, 8830 Tjele.pdf 20/15060
    idal
   • _Screeningsbrev_Nyt enfamiliehus, Åkanden 33 8800 Viborg_2020-07-01.pdf 20/24072
    ctan
   • Bombesvarelse 01-07-2020 14_38_07.pdf 20/24072
    ctan
   • Vedr. beboelse i kælder_Gl. Århusvej 97, 8800 Viborg.pdf 20/23752
    lirm
   • 01-07-2020_BR18 Byggetilladelse til at_udvidelse eksisterende legeplads og nyt multihus_Stadionvej 13A 8830 Tjele.pdf 20/5925
    ekh
   • Bombesvarelse 01-07-2020 14_26_34.pdf 20/5925
    ekh
   • Bombesvarelse 01-07-2020 14_20_40.pdf 19/55412
    mbru
   • Ulovlig beboelse udlejning i kælder.pdf 20/24220
    arkri
   • Anmodning om kort vedr. skovrejsningsprojekt - Nr. Søbyvej 17, 8850, Stoholm 20/23638
    anbs
   • Spørgsmål vedr. ansøgning og offentliggørelse sendt til ansøger 19/51970
    cpi
   • Daniel Zilmer Theisen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, ansøgning om yderligere forlængelse af tidsfrist for gennemførelse af områdefornyelse Stoholm, j.nr. 2014-54 16/66542
    bc6
   • Bombesvarelse 01-07-2020 14_07_16.pdf 20/4610
    mbru
   • Dispensation fra lokalplan nr. 477_Dunhammeren 15, 8800 Viborg_Doknr237790-20_v1.pdf 20/4610
    mbru
   • Søren Poulsens Vej 5, 9500 Hobro: Kopi af dispensation fra naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer til klimaudstilling m.m. 20/3238
    bkb
   • Udkast Guldborgvej 12. 19/9878
    jg1
   • Kommunen afviser anmeldelse af skovrejsning på matr.nr. 1i 20/23626
    anbs
   • 01.07.2020 - Sendt e-mail til Lasse Clemmensen, MJBR med sag på Vilhelm Ehlerts Alle 50, 8800 Viborg 20/17998
    mie
   • Bombesvarelse 01-07-2020 13_32_08.pdf 20/24314
    kboh
   • Berigtiget § 16b afgørelse Aarestrupvej 85, 7470 Karup 20/20902
    fil
   • Bombesvarelse 01-07-2020 13_24_30.pdf 20/2995
    mbru
   • Dispensation til afledning af regnvand i rør i jorden - Dunhammeren 13, 8800 Viborg_Doknr237591-20_v1.pdf 20/2995
    mbru
   • Landzonetilladelse til ny bolig på Vallerbækvej 94, Karup 20/24409
    ba4
   • Ansøgning om tilladelse til tilslutning af overfladevand til offentlig kloak - Højtoften 9, 8800 Viborg 19/20080
    idal
   • Landzonetilladelse til nyt stuehus på Vallerbækvej 94, 7470 Karup 20/24409
    ba4
   • Omplaceringspuljen - FOA 19/3751
    ahst
   • Omplaceringspulje - BUPL 19/3751
    ahst
   • indsendt erklæring til STAR vedr grønlænderpuljen 20/304
    jeni
   • Mail til Udbetaling Danmark med underskrevet erklæring 19/19551
    evg
   • Mail til Udbetaling Danmark med underskrevet erklæring 20/14719
    evg
   • 01-07-2020_BR18 Byggetilladelse til at_opstilling af et besøgstelt_Skovvejen 47, 8850 Bjerringbro.pdf 20/21332
    ekh
   • Bombesvarelse 01-07-2020 12_47_49.pdf 20/21332
    ekh
   • Opgørelse af timeforbrug - Hvam Gl. Skole 20/24460
    kj3
   • Rensedam i Vinkel - tidsplan koordinering med EVV 20/24443
    peph
   • Bombesvarelse 01-07-2020 12_21_33.pdf 20/21971
    ctan
   • Spørgsmål til miljøgodkendelse, Tingvej 29, 8832 Skals 20/18248
    mbp
   • svar vedr. oplysning via mail at byggeriet er påbegyndt - Padelhal, Livøvej 28, Viborg - byggesag nr. 2020-0382 20/12382
    midah
   • Bombesvarelse 01-07-2020 11_46_09.pdf 20/12382
    midah
   • Afrapportering af miljøtilsyn - Benslehøjvej 1, 7470 Karup 20/9665
    idal
   • Godkendte tegninger, referere til byggetilladelsen d. 29-5-20 rev. 1.pdf 20/12382
    midah
   • Sønderhedevej 2 - kvittering til grundejer, separatkloak 20/13722
    peph
   • Sønderhedevej 2 - forberedt til separatkloak, besked til EVV 20/13722
    peph
   • Bombesvarelse 01-07-2020 11_30_08.pdf 20/21331
    mbru
   • Dispensation fra forsyningspligt_opføre nyt enfamiliehus_Vandstjernevej 1 8830 Tjele_2020-07-01.pdf 20/21331
    mbru
   • Lynderup Strand 1 - ny tank, besked til EVV 20/24413
    peph
   • 30-06-2020 Besvarelse af spørgsmål efter møde - Ringparken - Islandsvej 2, 8800 Viborg 20/5985
    olz
   • SV: Anmodning om supplerende oplysninger vedr. udendørs fitness ved Hald Ege skole. 20/4958
    anbs
   • Aktliste_Elisabeth Lund_1011234.pdf 20/17953
    rak
   • Svarskemakvittering_1. instans besvarelse af klage_1011234.pdf 20/17953
    rak
   • Kopi til kloakmester: Ansøgning om etablering af faskine Vestergade 62, 9632 Møldrup 19/27323
    sost
   • 01-07-2020 Afventer fuldmagt vedr. sagen om opførelse af udhus på Strandvejen 29, 8832 Skals 20/16437
    olz
   • 2020-0869 Frakobling af ABA, bygning 02, plan 04.msg 20/22957
    jha
   • Orientering til Silkeborg kommune om svaret til lodsejerne 19/33933
    roc
   • Svar om status for sagen. 19/33933
    roc
   • Klimasikring ved Løgstruphallen 20/24337
    tms
   • Kvitteringsbrev 4 vedr. byggesag om at_opsætning af toiletbygning_Fjordvej 6F 8831 Løgstrup_2020-07-01.pdf 19/36501
    cajen
   • Bombesvarelse 01-07-2020 10_17_07.pdf 19/36501
    cajen
   • _BR18 Byggetilladelse til at_Tilbygning til grisestalde_Holstebrovej 266A 8800 Viborg_2020-07-01.pdf 19/56411
    jha
   • Bombesvarelse 01-07-2020 10_09_52.pdf 19/56411
    jha
   • 01.07.2020 - Sendt e-mail til Mads Malmkjær, Skala Arkitektur med vurdering af brandsikringen af udhusene på Erik Glippings Vej 6, 8800 Viborg 18/35535
    mie
   • § 16a Sjørup Svinefarm, Holstebrovej 266, 8800 Viborg.pdf 19/56411
    jha
   • Viborg Kommunes udtalelse vedr. klage fra Elisabeth Lund 20/17953
    rak
   • VS: Trafik på Skolevej i Overlund. 20/24166
    tv
   • Separering Vingevej, Ørum 8830 Tjele 20/4597
    tms
   • SV: Trafik på Skolevej i Overlund. 20/24166
    tv
   • SV: Trafik på Skolevej i Overlund. 20/24166
    tv
   • Svar på forespørgsel - Skaldehøjvej Fritidsgården 20/24350
    aw
   • BR18 Ibrugtagningstilladelse til at opføre enfamiliehus_Fyrrevej 8, 8830 Tjele_2020-07-01.pdf 19/49135
    lirm
   • Bombesvarelse 01-07-2020 08_58_52.pdf 19/49135
    lirm
   • Bombesvarelse 01-07-2020 08_48_35.pdf 20/17332
    jha
   • Tak for tilbagemelding om skiltning til Viborg Flyveplads 19/53536
    jho
   • Svar på bemærkninger af afmærkning af P-båse på Dalgasvej og Ramsvej - Tom Schou 18/5995
    jho
   • Stort træ væltet ud i Jordbro å 20/16345
    flr
   • 01.07.2020 - Sendt e-mail til Jesper Dufke, Årstiderne Arkitekter med tilbagemelding på tidshorisont for køb af areal på Absalonsvej 7, 8800 Viborg 20/12028
    mie
   • Stort træ væltet ud i Jordbro å 20/16345
    flr
   • Accept af tilbud fra Tech Instrumentering på kontrol af flowmålere på Revas og Fårup Fyldplads 20/23717
    hani
   • Dialog om møde vedr BT, Holstebrovej 2, 8800 Viborg 19/56407
    midah
   • Svar til parterne om fordeling af udgifter vedrørende oprensning af dam ved Stoholm Genbrugsstation 20/6369
    atp
   • Korrespondance med Energi Viborg og Geopal om justering af gasovervågning i pumpehuset, Kirkebækvej 17/37393
    pr3
   • Korrespondance med Tech Instrumentering om tilbud på kontrol af flowmålere på Revas og Fårup Fyldplads 20/23717
    hani