Åbne postlister

For at fremme dialog og åbenhed i forhold til borgere, virksomheder, myndigheder og pressen, bliver der dagligt dannet en åben postliste over ind- og udgående post i Viborg Kommune.

Det kan du finde på postlisterne
En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra Viborg Kommune:

 • hvad sagen drejer sig om
 • hvem der er afsender/modtager
 • initialer på den sagsansvarlige

Navn og kontaktoplysninger på den sagsansvarlige kan findes ved at indtaste initialerne i søgefeltet under Find medarbejder.

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på den åbne postliste. Dog skal persondataloven overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

 • 14.11.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Byggeansøgning - Bakkevænget 11, 9500 Hobro 19/49968
    mie
   • Byggeansøgning, Grønhøj Skivevej 23 7470 Karup J 19/49973
    mbru
   • Byggeansøgning, Storhedevejen 10 8850 Bjerringbro 19/49972
    khy
   • Byggeansøgning, Vallerbækvej 125 7470 Karup J 19/49971
    mbru
   • Byggeansøgning, Johannes Ewalds Vej 12 8800 Viborg 19/49970
    olz
   • Byggeansøgning, Rindsbækvej 55 8800 Viborg 19/49969
    lirm
   • Byggeansøgning, Tastumvej 35B 7850 Stoholm Jyll 19/49967
    jboe
   • Henvendelse til borgmester Ulrik Vilbek vedrørende børnehaver i Viborg Kommune 19/49146
    avv
   • Supplerende materiale modtaget til behandling af byggesag - Hessellundvej 12, 7470 karup J 19/44998
    vbp
   • Køb af Brudelyset 28, Viborg 19/49959
    hbl
   • Re: Det Grønne Råd for Viborg Kommune - reminder om årets sidste møde torsdag den 12. december 2019 19/766
    jrs
   • Validering og indsendelse af KLV-lister for 3. kvartal 2019 til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd 19/48527
    sujen
   • Møde på Rådhuset i Viborg angående afslutning af byggesag - Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro 17/55177
    vbp
   • Byggeansøgning, Kirkebækvej 178, 8800 Viborg 19/49950
    jboe
   • Henvendelse / opfølgning på henvendelse om materiale til afslutning af byggesag - Livøvej 10B, 8800 Viborg 17/24549
    vbp
   • Du får tilsagn om tilskud til dit projekt 19/38568
    kes
   • Beslutningsreferat fra møde i Gudenåkomitéens Embedsmandsgruppe d. 11. november 2019 18/4224
    hsjen
   • Opsummering fra møde om vådområdeindsatsen i Randers Fjord-oplandet d. 11.11.2019 18/4224
    hsjen
   • Boligselskabet Viborg fremsender sagsfremstilling til møde i hovedbestyrelsen inkl. revideret forslag til udlejningsaftale 19/10761
    msf
   • Ny henvendelse fra Dansk Brøndejerforening til ULW og Klima- og Miljøudvalget 19/45122
    lokk
   • Fra Kasper Albrektsen: SAK i viborg - afgrænsinger og trykkepriser 18/32490
    jh7
   • Huscompagniets ansøgning om tilladelse til placering af nyt stuehus på Holstebrovej Hagebro 265, 7800 Skive 18/1731
    bkb
   • Byggeansøgning, Egelundvej 3, 8800 Viborg 19/49908
    ekh
   • 14-11-2019 Supplerende materilaer til byggesagen - Torvegade 6, 8850 Bjerringbro 19/9749
    olz
   • 14-11-2019 Supplerende materialer til byggesagen - Stationsvej 17, 8800 Viborg 19/14323
    olz
   • 12-11-2019 Supplerende materialer til byggesagen - Gl. Vibækvej 11, 8800 Viborg 19/32536
    olz
   • VS: Driftforstyrrelse på dambruget 19/49932
    abmi
   • Opfølgning på styregruppemøde om Boostcamp d. 25. sept. 19/49926
    ek7
   • 14.11.2019 - Modtaget e-mail fra Gunner Kristensen, GK med fuldmagt til behandlingen af sagen på Volden 4-22, 8800 Viborg.msg 19/49663
    mie
   • Mail fra TV MidtVest 12-11-2019 - spørgsmål til interview med Ulrik Wilbek om Reglernes Danmark - kommuners og regioners syn på et stigende antal regler, herunder hvor de mest uhensigtsmæssige regler findes 19/860
    kemn
   • Bekræftigelse på at tilsætning af kartoffelpulp stilles i bero 17/53465
    edg
   • Ansoegning supplerende oplysninger.pdf 19/48770
    arkri
   • Re: Korreborg Bæk - forundersøgelse 19/11953
    kes
   • Matrikulær sag behandlet af kommunen, arealoverførsel matr.nr. 44, Brandstrup 19/48341
    bkb
   • Matrikulær sag behandlet af kommunen, arealoverførsel Ingstrupholmvej 3 19/47634
    bkb
   • Re: VS: Sagsnr.: 19/47610 19/47610
    jg1
   • Danefæbrev, Hjermind, VSM 09732 x22,x29-33,x36.pdf 14/65446
    mik
   • Rettet danefæbrev, Hjermind, VSM 09732 x26-27,x37-50.pdf 14/65446
    mik
   • Ledningsoplysninger vedrørende Eniig Fiber A/S, LER nr: 1573715868 19/44223
    mnan
   • Parasport søger om tilskud til handicapidræt 2020 19/48461
    sk
   • Ledningsoplysninger fra N1 vedrørende N1's anlæg, LER nr: 1573715868 19/44223
    mnan
   • Henvendelse/opfølgning på henvendelse om dispensation fra lokalplan ifm. opførelse af ny klubbygning- Naundrupvej 7, 9632 Møldrup: 19/47257
    vbp
   • Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 191 og 206 til reduktion af beplantningsbælters bredde i forbindelse med befæstelse af Hærvejsstien, Liseborg 19/49886
    bkb
   • Boligselskabet Viborg afviser alternativt forslag om indgåelse af § 60-aftale i stedet for etablering af bofællesskab 19/10761
    msf
   • Orientering om færdigmelding -Hammershøj, gartnerbakken 4, 8830 Tjele 19/9970
    vbp
   • 14.11.2019 - Modtaget e-mail fra Matrin R. Nielsen, LE34 efter udkast til parkeringsdeklaration på Erik Ejegods Vej 25, 8800 Viborg.msg 18/22085
    mie
   • LE34, Jnr. 1905121, GST sagsid: 100149499 - matr. nr. 209b Viborg Bygrunde beliggende Grønnegade 13, 8800 Viborg (rettelse vedr. matr.nr.) 19/43913
    bkb
   • Rapport vedr.Trehusegårde Vandværk. Forbrugers taphane - november 2019 12/148582
    joo
   • Skitseprojekt_Doknr403106-18_v1.pdf 19/48556
    mnan
   • Til BSU nyhedsbrev.docx 18/31506
    kto
   • Pulje til at tilpasse indretning og fysiske omgivelser i forhold til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd.pdf 19/49847
    jeni
   • 13.11.2019 Supplerende materiale til byggesag. Højmarken 24, 8800 Viborg 19/26621
    lirm
   • Angående skorsten røg - billeder 19/49262
    bie
   • Angående røg fra skorsten - billeder 19/49262
    bie
   • Re: Møde hos dig onsdag den 20. november vedr. diger, Ravnstrupvej 35 19/47589
    anbs
   • SV: vedståelse. 16/66204
    roc
   • 31.10.2019 - Modtaget e-mail fra Anders Bjerre om Rindsholmvej 79, 8800 Viborg.msg 19/34419
    mie
   • Forslag til nye datoer - Viborg Gråbrødre Kloster. Ny dato for klosterbestyrelsens næste møde. 18/26398
    kemn
   • Viborg Gråbrødre Kloster. Mødeindkaldelse til den 12. maj 2020 fra kl. 10.15. 18/26398
    kemn
   • Vedr. Gl. Aalborgvej 53, Møldrup, spg fra kloakmester 16/35589
    peph
   • Mail fra Fryshuset 18/54382
    dj2
   • SV: re etablering af areal ved Sdr.rind forsamlinghus 19/25237
    pba
   • Status på dagplejedepoter 19/36474
    as9
   • Rapport nr. 338821 (Spildevandskontrol fra Grundfos A/S Afløb) er færdiganalyseret 12/14488
    ib3
   • Afgørelse efter jordforureningsloven - udgår inden kortlægning, Vestergade 26, 8830 Tjele 19/25240
    pba
   • Re: Notat fra fælles besigtigelse af eng og mose på matr.nr. 11a V. Tostrup By, V. Tostrup 19/46228
    jsni
   • Afgørelse efter jordforureningsloven, udgår af kortlægning, Tjelevej 3, 8830 Tjele 19/18843
    pba
   • SV: Evaluering af forløb - image001.jpg 19/22792
    lej
   • SV: Evaluering af forløb 19/22792
    lej
   • Penge til dagplejedepot bøger 19/36474
    as9
   • Materiale til afslutning af byggesag - Gartnerbakken 4, 8830 Tjele 19/9970
    vbp
   • Status på støjrapport 12/6242
    bie
   • Støjrapport forventes i ugen 12/6242
    bie
   • Henvendelse/opfølgning på henvendelse om Karup Kartoffelmelfabrik - Anmodning om udsættelse af tidspunk for ibrugtagningstilladelse. 18/11578
    vbp
   • Supplerende materiale modtaget til afslutning af byggesag - Holstebrovej 101, 8800 Viborg 18/45793
    vbp
   • Ll. torupvej 5, 8832 Skals, ang. placering af ny gylletank. 17/38814
    jg1
   • Supplerende materiale modtaget til behandling af byggesag - Lulearrangement, Nytorv 1, 8800 Viborg 19/47183
    vbp
 • 13.11.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Mammen og Omegns Hundeklub - Bialg til kursusansøgning 19/24121
    lgr
   • Team Nørreå - Spørgsmål til kursustilskud 19/49774
    lgr
   • SV: Evaluering af praksisnær vejledning inspireret af Co Teaching fra Læsecentret. 19/22792
    lej
   • KFUM og KFUK i Viborg - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/49773
    lgr
   • SV: Passagertal for stoppested ved Hobro Landevej nr 10 16/36409
    majoh
   • Mammen og Omegns Hundeklub - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/24121
    lgr
   • Mammen og Omegns Hundeklub - Bilag til kursusansøgning 19/24121
    lgr
   • Anmeldelse af jordflytning fra Møgelparken 61,8800 Viborg 19/49766
    pba
   • SV: Partshøring og varsel om påbud om genetablering af beskyttet mose på mat.nr. 1ak Skaun, Vindum, Vandet Mosevej 3 19/25374
    jsni
   • Vi har modtaget ændringen til din ansøgning 19/36770
    kes
   • 13.11.2019 Supplerende materiale til færdigmelding. Skovhøjen7, 8800 Viborg 18/43400
    lirm
   • Klage over lugt den 13/11-2019 17/53465
    edg
   • LMO sender kommentar til udkast - Vinkelvej 143, 8800 Viborg 19/34075
    clp
   • Det grønne Råd, næste møde 19/766
    jrs
   • OK fra Lars Lindenberg - Det store overblik før strategiseminar i 2020 - det kan stadig nås 19/224
    kemn
   • Ok fra Jane til, at ULW ikke deltager - Julekalender Ulrik ? 19/224
    kemn
   • Ansøgning om tilskud til regulering af mårhunde 19/37135
    jrs
   • Vi mangler oplysninger til din ansøgning 19/36770
    kes
   • Bemærkninger (fotos) til Forvarsel om oprensningspåbud efter en jordforurening 18/6810
    pba
   • Bemærkninger til Forvarsel om oprensningspåbud efter en jordforurening 18/6810
    pba
   • Oplyst at bygninger og drivhus på Tranemosevej 4, 8800 Viborg er fjernet 19/30475
    ba4
   • VFOS kommentarer til forslag til nye retningslinjer for folkeopl. virksomhed 17/63548
    lgr
   • 12.11.2019 Supplerende materiale til byggesag. Gøgevej 8, 8831 Løgstrup 18/39641
    lirm
   • reception@kyst.dk - Kystdirektoratet - autosvar/autoreply 18/53978
    flr
   • MST@MST.DK - Autosvar / Autoreply 18/53978
    flr
   • post@slks.dk - Kvittering for modtagelse af e-mail 18/53978
    flr
   • ojl@mst.dk - SV: Kopi af Offentliggørelse af lovliggørende tilladelse til privat udpumpningsanlæg ved Sønder Mose 18/53978
    flr
   • En rykker for afgørelse i jordforureningssagen Nørrehedevej 36, 8800 Viborg, d. 21/10 18/6810
    pba
   • Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, giver supplerende oplysninger vedrørende eksisterende belåning mv. 19/44917
    msf
   • Opgørelse fra Landsbyggefonden på fastsættelse af lån 14/10771
    evg
   • Bilag 1 til TU den 30. november 2019 - Oversigt.pdf 19/47414
    tojj
   • spørgsmål om kulbrinter i drikkevandet 18/51915
    pba
   • Besked fra RC Beton - ok den 3.2. Borgmesterbesøg 19/36919
    kemn
   • Ok fra Arla til den 3.2.2019 - : Besøg af borgmester Ulrik Wilbek og kommunaldirektør Lasse Jacobsen 19/36919
    kemn
   • Opgørelse fra Landsbyggefonden med fastsættelse af lån 13/100880
    evg
   • Ok fra Mita - RE: Besøg af borgmester Ulrik Wilbek og kommunaldirektør Lasse Jacobsen 19/36919
    kemn
   • Ok med hensyn til datoer - SV: Besøg af borgmester Ulrik Wilbek og kommunaldirektør Lasse Jacobsen 19/36919
    kemn
   • Bilag til aftale: Tilbud på etablering af bomanlæg til Teglgårdsvej i Hald Ege Hald Ege - tilbud fodhegn m.m. tegelgårdsvej.pdf 17/51527
    janb
   • Ok fra Arla - de kan den 10.12. 2019 Besøg af borgmester Ulrik Wilbek og kommunaldirektør Lasse Jacobsen 19/36919
    kemn
   • Oplysning fra Grimme - de kan alligevel ikke den 10.12. - VS: Virksomhedsbesøg - borgmester Ulrik Wilbek og kommunaldirektør Lasse Jacobsen 19/36919
    kemn
   • Ok fra Grimme til den 10. december 2019 - Virksomhedsbesøg - borgmester Ulrik Wilbek og kommunaldirektør Lasse Jacobsen 19/36919
    kemn
   • Besked fra Per Albæk - ok til den 10. december 2019 - Møde med borgmester Ulrik Wilbek og Lasse Jacobsen den 11. september 2019 19/36919
    kemn
   • HVK information om rapport om elcykler 13/26242
    dh5
   • Oplysning om deltagere - Besøg fra Viborg Kommune - Borgmester Ulrik Wilbek og kommunaldirektør Lasse Jacobsen 19/36919
    kemn
   • Besked fra Mita Teknik - Besøg fra Viborg Kommune - Borgmester Ulrik Wilbek og kommunaldirektør Lasse Jacobsen 19/36919
    kemn
   • Sletning af skorstensfejergebyr på ejendomme. 19/38554
    jyh
   • VS: Holstebrovej 101, 8800 Viborg 19/5402
    abmi
   • Børne Eng ved Tapdrup 16/4465
    hdh
   • Færdigmelding, Skovvej 1, byggesag 18/40148
    lirm
   • Forsikring og Pension 18/31506
    kto
   • Udlån af kostumer - Viborg Realskole 18/46405
    3ts
   • Anmodning om kommunal godkendelse af udstedelse af pantebrev i almene boligafdeling - vor ref. 1201640 16/1505
    jonb_slettet_1
   • Supplerende - klage over skorstensrøg - Sundvej 61 19/49262
    bie
   • 12.11.2019 Supplerende materiale til færdigmelding. Odinparken 6, 1.th, 8800 Viborg 19/20152
    lirm
   • Invitationen til musicalen RENT 19/6185
    hkr
   • Besked fra Britta Thuun - Åbning af Biblioteksparken 19/6151
    kemn
   • Anmeldelse_af_jordflytning_Erik Glippingsvej 6-8, 8800 Viborg 3200 ton kat 1 - 13112019 16/58764
    pba
   • Rentefastsættelse af OTC renteswap 45337147C-BCQ2W - 14.02.2020 12/75657
    nac
   • Klage over skorstens røg -supplerende - Sundvej 61 19/49262
    bie
   • 12.11.2019 Supplerende materiale ved færdigmelding.Nørremosevej 8, 8800 Viborg 18/49258
    lirm
   • 13.11.2019 Supplerende materiale til færdigmelding. Nørremosevej 8, 8800 Viborg 18/49258
    lirm
   • Svar fra Miljøstyrelsen om forpligtelsen til at gennemføre sørestaurering. 16/66204
    roc
   • Forespørgsel om informationskilt ved VCR broen 17/48347
    hdh
   • Rapport vedr.Ørum Vandværk - B1, øst DGU 67.772 - november 2019 12/11985
    joo
   • Rapport vedr.Ørum Vandværk - B2, vest DGU 67.875 - november 2019 12/11985
    joo
   • Byggeansøgning, Enrico Dalgas Vej 3A 8800 Viborg 19/49708
    jha
   • Henvendelse fra Jane Gisselmann - Julekalender Ulrik ? 19/224
    kemn
   • Byggeansøgning, Hjorthedevej 28 8850 Bjerringbro 19/49704
    jboe
   • VS: Projektaftaler i Velds Møllebæk 18/8118
    kes
   • 10 års beholderkontrol, , Ravnstrupvej 39 8800 Viborg, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791 19/2600
    jg1
   • Vedr. betaling af regning på Herredsvejen 50A, 8832 Skals 19/28438
    mbp
   • Matrikulær sag behandlet af kommunen, arealoverførsel til Åbrinken 5, Stoholm 19/46651
    bkb
   • Det store overblik før strategiseminar i 2020 - det kan stadig nås 19/224
    kemn
   • SV: Bro - Ulbjerg Møllebæk 19/45437
    flr
   • Ansøgning om tilladelse til søgning med metaldetektor 19/49684
    aw
   • Ansøgning om tilladelse til søgning med metaldetektor 19/49684
    aw
   • 10 års beholderkontrol, Ravnstrupvej 39 8800 Viborg, Endelig rapport (nr. 2), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
   • Byggeansøgning, Sejbækvej 37 8800 Viborg 19/49685
    jha
   • Matrikel detektor søgning... 19/49684
    aw
   • SV: Byggesag 2019-1078 Tilbygning Hald Ege efterskole 19/39730
    arkri
   • Byggeansøgning, Vesterbrogade 7 8800 Viborg 19/49682
    arkri
   • Sagsnr.:17/30418] Bjerringbro Cross Klub - Bilag til lokaletilskud regnskab 2019 18/32941
    lgr
   • Referencegruppemøde, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse 18/53072
    kemn
   • Tilmelding og mailliste - SV: Invitation til Naturparkforum for Viborg Naturpark den 27. november 19/12254
    hdh
   • NDJP - referat af byggemøde 2 19/42287
    dar
   • 10 års beholderkontrol, , Sdr.RINDVEJ 126 8800Viborg, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791 19/2600
    jg1
   • NDJP - referat af byggemøde 1 19/42287
    dar
   • Vådområde Fly Enge 19/41892
    kes
   • Sparkær Idrætsforening - Vedr. afslag til kurset "tennisinstruktion" 19/48218
    lgr
   • Vil du holde oplæg på referencegruppemødet d. 19. november 2019? 18/53072
    kemn
   • Invitation: Succes Online på Christiansborg 26. november 19/6185
    hkr
   • Byggeansøgning, Volden 4 8800 Viborg 19/49663
    mie
   • Liste over danefæ fra NM X26-27, X37-50.pdf 14/65446
    mik
   • 10 års beholderkontrol, Endelig rapport (nr. 2), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
   • Sv: Koncession på kanoudlejning ved Karup Å 19/32389
    flr
   • Rep. Dykket indløb, fotos - Sundstrupvej 16, 8832 Skals 19/45731
    idal
   • Re: [Sagsnr.:19/47551] - [Dok.nr.:400842/19] VS: Ansøgning om udvidelse af vej, Tastumvej 11 19/47551
    sfc
   • Færdigmelding af spildevandsanlæg. Nørremosevej 8, 8800 Viborg 19/3181
    peph
   • 10 års beholderkontrol, Hjortedalen 26 7470 Karup J, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
   • SV: Matrikulære sag - udstykning af matr. nr. 1as Søgårde, Asmild til parcelhusgrunde (Arnbjerg) 17/25412
    sfc
   • Rentefastsættelse på OTC Rente Kontrakt nr. 1132218/1459121 10.02.2020 12/75657
    nac
   • Rentefastsættelse på OTC Rente Kontrakt nr. 1132214/1459111 14.02.2020 12/75657
    nac
   • Ejer vil gerne mødes på adressen vedr. beskyttede diger, Ravnstrupvej 35 19/47589
    anbs
   • 5 års beholderkontrol, Møllevej 2 Tank nr 2, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
   • Re: [Sagsnr.:19/19483] 19/19483
    sfc
   • 12.11.2019 - Modtaget e-mail fra Carsten Aggerholm Andersen, Thomas Andersen med supplerende oplysnigner til behandlingen af sagen på Reberbanen 11, 8800 Viborg.msg 15/59964
    mie
   • 12.11.2019 - Modtaget e-mail fra Tine Gramkov, COWI med rettelser til brandstrategi og brandplan på Reberbanen 11, 8800 Viborg.msg 15/59964
    mie
   • Re: [Sagsnr.:19/49383] Adgang - offentlige veje - Jernbanegade 12, 9632 Møldrup 19/49383
    sfc
   • Re: [Sagsnr.:19/49383] Adgang - offentlige veje - Jernbanegade 12, 9632 Møldrup 19/49383
    sfc
   • Flere rettelser 19/38554
    jyh
   • SV: Spørgsmål fra Viborg ang. mapinfolicenser 2019/2020 15/67845
    san
   • Anmodning om kommunal godkendelse af udstedelse af pantebrev i almene boligafdeling - vor ref. 905045 16/1505
    jonb_slettet_1
   • Region Midt sender dagsorden til mødet i styregruppe for infrastruktur den 20. november 2019 19/1060
    kemn
   • 10 års beholderkontrol, Amstrupvej 13 D, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
   • 12.11.2019 - Modtaget e-mail fra Mads Malmkjær, Skala Arkitekter med oplysninger om problemstillingen med tungmurkrone pÅ Erik Ejegods Vej 25, 8800 Viborg.msg 18/35535
    mie
   • 10 års beholderkontrol, Møllevej 38, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
   • Kvittering fra ansøger omkring nyt bassin ved Møgelkjær 19/49143
    flr
   • Tilbagemelding fra Rudersdal om emner for indlæggene fra forskerne. 19/16407
    roc
   • Anmodning om kommunal godkendelse af udstedelse af pantebrev i almene boligafdeling - vor ref. 645960 16/1505
    jonb_slettet_1
   • Sv: Koncession på kanoudlejning ved Karup Å 19/32389
    flr
   • Danefæbrev, Hjermind, VSM 09732 x26-27,x37-50.pdf 14/65446
    mik
   • Re: [Sagsnr.:19/44709] Klage over ekspeditionsgebyr for ny parkeringslicens 19/44709
    sfc
   • Re: [Sagsnr.:19/44709] Klage over ekspeditionsgebyr for ny parkeringslicens 19/44709
    sfc
   • Jens Villumsen rykker for svar - Re: Viborg Kommunes gebyrpolitik og tillige beslutningsgrundlag herfor. 19/44777
    kemn
   • VSM 09000, Thorsgaard 14C-rapport 15/51672
    mik
   • 10 års beholderkontrol, Vingevej 62, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
   • Fortrolighedserklæring - Cand IT samarbejde efterår 2019.pdf 19/28734
    es
   • 10 års beholderkontrol, Bækkegårdsvej 50 Tek 34, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
   • 10 års beholderkontrol, Ågade 25, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
   • VS: Møde 19. november med Miljøministeren om Gudenåen (MFVM Id nr.: 4689234) 17/43018
    flr
   • 10 års beholderkontrol, Mønstedvej 36 Tek 37, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
   • 10 års beholderkontrol, Svinget 12, Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 19/2600
    jg1
 • 12.11.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Priser og nomineringer 14/72217
    lgr
   • Sag er alligevel ikke påbegyndt - bedes annulelret, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 18/39026
    vbp
   • Ny opgørelse over gylle og dybstrøelse, Skårupvej 66, 95 Hobro 19/31453
    mbp
   • Rådgiver, Nørre Langgade 47, Rødkærsbro 19/46098
    mbp
   • Byggeansøgning, Skårupvej 64 9500 Hobro 19/49601
    jha
   • Byggeansøgning, Hindbærkrattet 1 8850 Bjerringbro 19/49600
    mie
   • Byggeansøgning, Hindbærkrattet 33 8850 Bjerringbro 19/49599
    mie
   • Byggeansøgning, Rosenvænget 4 8800 Viborg 19/49598
    olz
   • Byggeansøgning, Hættemågevej 1 8800 Viborg 19/49597
    jboe
   • Byggeansøgning, Vestergade 3 8850 Bjerringbro 19/49596
    mbru
   • Byggeansøgning, Vestergade 3 8850 Bjerringbro 19/49595
    mbru
   • Byggeansøgning, Vestergade 3 8850 Bjerringbro 19/49594
    mbru
   • Dialog om dokumentation angående tekniske forhold (Konstruktioer)- Vedr. Ny lagerbygning fro Vibocold, Holstebrovej 101, 8800 Viborg 18/45793
    vbp
   • Henvendelse om sagsbehandler på håndtering af tag og overfladevand - Holstebrovej 101, 8800 Viborg 18/45793
    vbp
   • Vedr. tidsplan 19/42945
    rak
   • Spørgsmål fra EuropeanEnergy om DLG's byggemuligheder 19/42945
    rak
   • Udtalelse fra Orbicon vedr. høringssvar fra DOF og DCE 19/42945
    rak
   • Udtalelse fra Orbicon vedr. høringssvar fra DOF og DCE 18/40549
    rak
   • Spørgsmål fra EuropeanEnergy om DLG's byggemuligheder 18/40549
    rak
   • Vedr. tidsplan 18/40549
    rak
   • Revideret anmodning om igangsætning af planlægning vedr. boligområde ved Korsbakken i Rødding 19/47414
    tojj
   • Kendskab til oversvømmelser i risikoområder 19/40664
    tms
   • SV: Sags nummer 2019-1229 Nørreheden 30, Resen.msg 19/46038
    khy
   • Svar retur fra Politi - Tilkendegivelse om Dalgasvej mod Ramsvej i Viborg by vil kunne spærres 18/5995
    jho
   • 2019.11.11 Hammershøj skole - Læringstrappe, brandplan 19/23533
    vbp
   • Sag vedr. dispensation fra lokalplan til bebyggelse i byzone 18/62620
    mjr
   • Dialog om punkt 6 i brev dateret den 17-10-2019 - Holstebrovej 101, 8800 Viborg 18/45793
    vbp
   • Telefonnotat efter samtale med ejeren af Søndergade 16, klage over gener fra belægningsskift 17/64771
    bc6
   • Loui Thomsen, COWI, bemærkninger til modtaget klage over gener vedr. Søndergade/Skolegade krydset, 17/64771
    bc6
   • Jesper Hoelgaard, Trafik og Veje, modtaget telefonisk klage over bump du for Søndergade 16 i Stoholm 17/64771
    bc6
   • Udkast til referat fra Temagruppen for voksne 19/1483
    jtb
   • Loui Thomsen, COWI, udtræk af vibrationsmålinger for det første døgner, Søndergade 9, Stoholm 17/64771
    bc6
   • Tilbagemelding med navne på deltagere i møde om Hald Sø og Furesø 19/16407
    roc
   • Spørgsmål fra studerende med forslag om at bruge broen i afleveringsopgave. 16/50388
    roc
   • Christian Lundgård, Søndergade 9, accept af opsætning af vibrationsmåler på ejendommen Søndergade 9 17/64771
    bc6
   • Re: Dyrenes Alliance 19/49556
    av4
   • Re: Dyrenes Alliance 19/49556
    av4
   • Affald fra neddrivning på Bavnevej 49, 8831 Løgstrup 19/49531
    bie
   • SV- Kvittering: Vedr. tilskud fra Friluftspuljen til projektet ved Skals Å 16/54179
    jrs
   • Loui Thomsen, COWI, bemærkninger til modtaget klage over gener fra rumlefelt Søndergade 9 og 12b,Stoholm 17/64771
    bc6
   • Dagsorden til møde om Hald Sø og Furesø 19/16407
    roc
   • Registreringsmeddelelse U2 (1659406) 19/16761
    ba4
   • Christian Lundgård, Søndergade 9, klage over gener fra rumlefelt Søndergade 9 og 12b 17/64771
    bc6
   • Ny Absalonsvej Referat byggemøde 4 samt sikkerhedsmødereferat 2 inkl. bilag + TSN 02 19/42490
    dar
   • RE: Ny Absalonsvej Referat byggemøde 5 samt sikkerhedsmødereferat 4 inkl. bilag 19/42490
    dar
   • RE: Ny Absalonsvej Referat byggemøde 7 samt sikkerhedsmødereferat 6 inkl. bilag 19/42490
    dar
   • RE: Ny Absalonsvej Referat byggemøde 8 samt sikkerhedsmødereferat 7 inkl. bilag 19/42490
    dar
   • RE: Ny Absalonsvej Referat byggemøde 9 samt sikkerhedsmødereferat 8 inkl. bilag 19/42490
    dar
   • Ny Absalonsvej Referat byggemøde 10 samt sikkerhedsmødereferat 9 inkl. bilag 19/42490
    dar
   • Samarbejdsaftale om kræftrehabilitering 19/32280
    brkr
   • Uvedkommende vand i Brandstrup 19/49542
    peph
   • Opdaterede vilkår for kommunernes tilslutning til Monopolbruddet 13/70577
    pj
   • Autosvar / Autoreply 19/47555
    tms
   • Henvendelse om sag/opfølgning på henvendelse - Holstebrovej 101, 8800 Viborg 18/45793
    vbp
   • AWARDS GSV opdateret.pdf 14/72217
    lgr
   • Registreringsmeddelelse U2 (1642571) 19/16585
    ba4
   • Registreringsmeddelelse U2 (1642572) 19/17523
    ba4
   • Orientering/ opfølgning på orientering om ansøgning- Grundfos - Juleafslutning 2019, Birkevænget 2, 8850 Bjerringbro 19/48816
    vbp
   • Orientering om svarfrister til indklagede 16/50388
    roc
   • Registreringsmeddelelse U2 (1644263) 19/16891
    ba4
   • Høringssvar fra portal 18/42541
    rak
   • Kørselsgodtgørelse uge 40-44 2019 18/44214
    inas
   • SV: El-bil - vinterdæk? 19/49533
    j9k
   • VS: Koldingvej 21, Viborg - ansøgning om disp for kælderskakt, separatkloak 19/11225
    peph
   • Registreringsmeddelelse U2 (1645493) 19/16711
    ba4
   • Anmeldelse af byggeafafld og kortlægningsrapport 19/49531
    bie
   • Oversigt_Rødding.pdf 19/47414
    tojj
   • Spørgsmål til ansøgning om miljøgodkendelse - Kuhr Hedegaard 19/41724
    edg
   • Konfliktsøgning - Vesterbrogade 7 19/49509
    bie
   • Ansøgning 19/49509
    bie
   • Affaldsskema Vesterbrogade 7 kopi.pdf 19/49509
    bie
   • Anmeldelse af bygegaffald - Vesterbrogade 7 19/49509
    bie
   • Forespørgsel Park og vej - udlægning af gran i bassin 17/15595
    jyh
   • Stoholm Træ stakke fra Skovlink fjernes snarest 19/28674
    jrs
   • Registreringsmeddelelse U2 (1615061) 18/62101
    mp2_slettet_1
   • Registreringsmeddelelse U2 (1616234) 18/61597
    am1_slettet_1
   • Samtale med Grønhøj Bogas om lugtklage 17/53465
    edg
   • Registreringsmeddelelse U2 (1617850) 19/3579
    am1_slettet_1
   • Registreringsmeddelelse U2 (1619666) - Registreringsmeddelelse.pdf.pdf 18/61401
    am1_slettet_1
   • Registreringsmeddelelse U2 (1619666) 18/61401
    am1_slettet_1
   • Registreringsmeddelelse U2 (1619674) 19/16716
    anbs
   • Nøkkerosen 16 19/47804
    hbl
   • Henvendelse /opfølgning på henvendelse om færdigmelding af byggesag - Holstebrovej 101, 8800 Viborg 18/45793
    vbp
   • Registreringsmeddelelse U2 (1621283) 19/16827
    ba4
   • Planklagenævnet afviser klagesag fra Maria Sigby-Clausen, Hald Ege 18/31530
    janb
   • Ansoegning supplerende materiale.pdf 19/36879
    khy
   • Registreringsmeddelelse U2 (1608049) 18/61546
    am1_slettet_1
   • Spørgeskema om udligning - fra Nyhedsmagasinet Danske Kommuner 18/49403
    kemn
   • Registreringsmeddelelse U2 (1607086) 18/63557
    am1_slettet_1
   • Færdigmelding, Vindumvej 139, byggesag 15/38450
    mbru
   • Registreringsmeddelelse U2 (1621409) 19/21798
    ba4
   • Ansoegning supplerende materiale.pdf 19/44798
    mbru
   • Klage over lugt den 11/11-2019 17/53465
    edg
   • Spild af diselolie på vejstrækning fra tastumvej 30 mod toften1 ad tastumvej. 19/49475
    pba
   • Miljostyrelsen Ostjylland vurder at madpakkehus ikke kræver dispensation fra skovloven.msg 19/49476
    ba4
   • Madpakkehus - 8 kantet tegning.pdf 19/49476
    ba4
   • Indtegn anlæg og supplerende info - miljoe-2019-48181-1-mDT138.gml 19/49476
    ba4
   • Brokbakken_madpakkehus_bålplads_placering.jpg 19/49476
    ba4
   • ansøgning.pdf 19/49476
    ba4
   • Ansogning om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til opforsel af madpakkehus Brokbakken.pdf 19/49476
    ba4
   • placering.pdf 19/49476
    ba4
   • Autosvar / Autoreply 19/45840
    hsjen
   • Supplerende materiale.pdf 19/47307
    mbru
   • Svar på mail vedr. ikke klorholdigt vand fra udespa, Lynderupvej 141, 8832 Skals 19/47405
    dek
   • Myndighedshøring Matrikulær sag afventer færdiggørelse, arealoverførsel, Røngevej 21, Bjerringbro 19/47643
    bkb
   • Registreringsmeddelelse U2 (1660686) 19/22680
    ba4
   • Registreringsmeddelelse U2 (1654151) 19/16895
    ba4
   • Kopi af Miljøstyrelsens dispensation til opførelse af en ny bolig og garage samt afslag til opførelse af et orangeri/udestue på matr. nr. 16ac Sdr. Rind by, Sdr. Rind – Sdr. Rindvej 11, 8800 Viborg 19/38005
    bkb
   • Ansoegning Supplerende materiale.pdf 19/46222
    mbru
   • Bæverspor i ødalen Søndermølle å 19/12254
    hdh
   • Talentrådsmøde - dagsorden 14.11.2019 18/20667
    kemn
   • Besked fra Peter Kobbersmed - Interview med DR Sporten? 19/860
    kemn
   • NST-2302-00138 Ansøgning om tilladelse efter Vandløbsloven til klimatilpasning af to rørbroer (Matrikel 1c Vindum Overgård Hdg., Vindum) (Vindum Skov) 19/49436
    flr
   • Ansoegning supplerende materiale.pdf 19/32267
    mbru
   • Bekræftelse retur - LAJ kan ikke deltage - Interviewforespørgsel ifm. analyse af offentlige toplederes innovationsdagsorden 18/53072
    kemn
   • VS: Vandråd - BirdLife/DOF anmoder om plads i vandrådet 19/45840
    hsjen
   • Registreringsmeddelelse U2 (1652455) 19/22694
    ba4
   • Registreringsmeddelelse U2 (1656103) 19/13471
    anbs
   • Rindsholmvej 93 - supplerende billeder samt beskrivelse fra udlejer om vand på terræn 19/49429
    peph
   • Rindsholmvej 93 - spg fra lejer om kilde til vand på terræn 19/49429
    peph
   • Nedsivning af regnvand Dalgasvej 22 7470 Karup 19/49426
    tms
   • Registreringsmeddelelse U2 (1658036) 19/16800
    ba4
   • Ang. byggeri Dannebrogsgade, Viborg 19/47461
    av4
   • Re: [Sagsnr.:19/49383] Adgang - offentlige veje - Jernbanegade 12, 9632 Møldrup 19/49383
    sfc
   • Kvittering for ansøgning: Godkendelse af regnskab-1245495 17/59083
    kft
   • Pamhulevej 15 - svar fra kystdirektoratet, dæksel kræver dispensation 19/48965
    peph
   • Trekronervej 2 - anlægges hævet nedsivningsanlæg 19/49073
    peph
   • Korrespondance med Leo Lund ang. Arkitekturens Pris 2019 19/10023
    rb7
   • Trekronervej 2 - forslag til ny placering, nedsivningsanlæg 19/49073
    peph
   • Afmelding fra istidsprojekt - Re: Status på istidstårne + Naturparkforum 27.11.19 19/19975
    hdh
   • Erik Ejegods Vej - adresser 18/35690
    btr
   • Indgangsdør nedlægges når Akutafdelingen flytter Heibergs Alle 4G 18/30160
    btr
   • Indsigelse - nabohøring for Tastumvej 11, Sagsnr.: 19/47610 19/47610
    jg1
   • Beslutningsreferat fra møde i KKR Midtjylland d. 8. november 2019 18/215
    kemn
   • Rogenstrupvej 16, 8831 Løgstrup: Kopi af landzonetilladelse til beboelsesbygning og garage 19/39912
    jboe
   • VS: 19-547868-001 - Bekendtgørelse under offentliggørelse 19/40274
    jls
   • Gravgårdsvej 2, 8800 Viborg, miljøkonsekvensrapport mv. 19/49394
    jg1
   • VS: 18/61445
    mnan
   • Husnumre/adresser Erik Ejegods Vej 18/35690
    btr
   • Referat regionserfa.docx 12/9936
    hrav
   • afgørelse skinne.pdf 12/9936
    hrav
   • stadfæstelse af afslag på Babyalarm m. kamera.pdf 12/9936
    hrav
   • Mailliste - Børneerfa Region Oktober 2019.xlsx 12/9936
    hrav
   • Tusind tak for din deltagelse i Grøn Dag 2019 19/19975
    hdh
   • SV: Høring om udkast til kommuneplantillæg nr. 52 i Bjerringbro 19/37235
    llk
   • Gravgårdsvej 2, 8800 Viborg ansøgningSkema_212537.pdf 19/49394
    jg1
   • Opfølgning fra ejer vedr. byggeri. Skovdalen 7. 8800 Viborg 19/21267
    lirm
   • Olietank er fjernet - Guldborgvej 12, 8800 Viborg 19/34735
    kkg
   • Underskrevet kontrakt viborg 2019 18/30578
    llla
   • Resultat af forenklet kontrol på Silkeborrgvej 63 12/146304
    joo
   • Viborg Blinde Idræt sender ansøgning om tilskud for 2020 19/48462
    sk
   • kontrakt viborg T. Hansen 19/35606
    llla
   • VS: Opkørsel til ejendom Jernbanegade 12 19/49383
    sfc
   • 11.11.2019 Supplerende materiale til byggesag. Nørdamvej 36, 8832 Skals 19/41675
    lirm
   • Sagsnr.: 19/47551 19/47551
    sfc
   • Anm. Beholderkontrol, Holmevej 15, 8830 Tjele 19/2600
    jg1
   • Ændringer til nedrivning modtaget - Borrisvej 2, 8800 Viborg 18/19038
    vbp
   • RE: VVM-ansøgning. Udvidelse af varmepumpeanlæg - supplerede bemærkninger 19/48358
    pjj
   • Indsendelse 3- supplerende materiale til behandling af byggesag - Vorningvej 33, 8830 Tjele 19/23533
    vbp
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Ny opfølgning på henvendelse om byggeri. Skovdalen 7. 8800 Viborg 19/21267
    lirm
   • Besigtigelsesnotat 19/45044
    aka
   • Dispensation fra skovbnyggelinje til opførelse af parcelhus på Fyrrevej 4, 8830 Tjele 19/49541
    ba4
   • Vedr. ibrugtagningstilladelse. Nørremosevej 8, 8800 Viborg 18/49258
    lirm
   • Ekstra kommentar vedr. ibrugtagningstilladelse. Nørremosevej 8, 8800 Viborg 18/49258
    lirm
   • Bombesvarelse 12-11-2019 07_47_45.pdf 18/39026
    vbp
   • Henvendelse til Furesøkommunerne om videre planlægning af konference om iltning af Hald sø 19/16407
    roc
   • Tilsynsbrev og -rapport 2019 - Feldingbjergvej 27, 8830 Tjele (Rigtig dato for beholderkontro) 19/35041
    kkg
   • mail til Steffen Drejer, meny, om oplag omkring Niels Due Jensens Plads, Bjerringbro 18/53646
    heg
   • Byggeaffald fra Iglsøvej 5 19/48151
    bie
   • Loui Thomsen m.fl., fremsendelse af telefonnotat efter samtale med Søndergade 16 vedrørende klage over gener vedr. Søndergade/Skolegade krydset, 17/64771
    bc6
   • Bombesvarelse 12-11-2019 15_18_46.pdf 19/49008
    cajen
   • Oplysninger til Lasse Solvang Jensen 19/42945
    rak
   • Til EuropeanEnergys dialog med DLG 19/42945
    rak
   • Tider til møde med Aarhus Universitet og bygherre 19/42945
    rak
   • Møde om vindmøller ved Vinge og taigasædgæs 19/42945
    rak
   • Oplysninger til Lasse Solvang Jensen om tidsplan 19/42945
    rak
   • Tegninger høring - Vesterheden 19.pdf 19/38700
    jboe
   • _BR18 - Partshøring - småbygninger_Lovliggøre skur _Vesterheden 19 8800 Viborg_2019-11-12.pdf 19/38700
    jboe
   • BR18 Byggetilladelse til at_Anvende indskudt etage balkon_Vorningvej 33, 8830 Tjele_2019-11-12.pdf 19/23533
    vbp
   • Bombesvarelse 12-11-2019 15_14_53.pdf 19/38700
    jboe
   • Bombesvarelse 12-11-2019 15_14_12.pdf 19/23533
    vbp
   • Bombesvarelse 12-11-2019 15_13_39.pdf 19/38818
    mbru
   • Oplysninger til Lasse Solvang Jensen om tidsplan 18/40549
    rak
   • Møde om vindmøller ved Vinge og taigasædgæs 18/40549
    rak
   • Tider til møde med Aarhus Universitet og bygherre 18/40549
    rak
   • Til EuropeanEnergys dialog med DLG 18/40549
    rak
   • Oplysninger til Lasse Solvang Jensen 18/40549
    rak
   • Udkast til miljøgodkendelse sendt til ansøger og LMO - Vinkelvej 143, 8800 Viborg 19/34075
    clp
   • 12.11.2019_Byggetilladelse til at_opførelse af 15 tæt-lav boliger_Brudelyset 1, 8800 Viborg.pdf 19/38818
    mbru
   • Dispensation vedr. fællesarealet og parkeringsareal.pdf 19/38818
    mbru
   • Bombesvarelse 12-11-2019 15_03_32.pdf 19/49009
    jboe
   • Offentliggørelsesskema 2019 - Hvidevej 46, 7470 Karup.pdf 19/34700
    kkg
   • Fremsendt tidsplan 18/40549
    rak
   • Screeningsbrev lovliggørelse af 27 m² 1 sal Nørrehedevej 30 8800 Viborg.pdf 19/46038
    khy
   • Brandstrup flettebreve, undersøgelse af afløbsforhold 19/49542
    peph
   • Besked til EVV om afsendte Brandstrup breve, spildevandsplan 19/49542
    peph
   • Politi - Tilkendegivelse om Dalgasvej mod Ramsvej i Viborg by vil kunne spærres som forsøg 18/5995
    jho
   • Orientering om landzonetilladelse til aktivitetsbygning på Hessellund Camping, Hessellundvej 12, 7470 Karup, Viborg kommune 19/46374
    anbs
   • Bombesvarelse 12-11-2019 14_40_07.pdf 17/21757
    jha
   • del-ibrugningstilladelse bygning nr. 1.6.pdf 17/21757
    jha
   • Opfølgning på henvendelse om personbelastning ifm. koncert - Domkirkepladsen, Viborg.msg 19/49190
    vbp
   • Naboorientering § 16a miljøgodkendelse af Nordre Ringvej 19, 8800 Viborg 18/49383
    fil
   • Nøkkerosen 16 - sender købsaftale til underskrift hos køber 19/47804
    hbl
   • Spørgsmål om tidligere evalueringer af iltning af Hald sø. 19/16407
    roc
   • Bombesvarelse 12-11-2019 14_18_47.pdf 19/49006
    jboe
   • Screeningsbrev Opføre et enfamiliehus Jegstrupvej 69 8800 Viborg.pdf 19/49006
    jboe
   • Loui Thomsen, COWI, oplyser, at viborg Kommune ikke har ønske om at kunne udtrække data fra vibrationsmåler, Søndergade 9 Stoholm 17/64771
    bc6
   • Aftale om besigtigelse 19/45044
    aka
   • Palleshøje 61 - sender købsaftale til underskrift hos køber 19/49365
    hbl
   • Loui Thomsen, COWI, underskrevet ATR-skema for vibrationsmåling i Stoholm, Søndergade 9 17/64771
    bc6
   • Screeningsbrev Ændret anvendelse af udhus til bolig samt ny carport Iglsøvej 82 7800 Skive Supplerende materiale.pdf 19/48780
    cajen
   • Bombesvarelse 12-11-2019 13_58_18.pdf 19/48780
    cajen
   • Loui Thomsen, COWI, anmodning om at foranledige opsætning af vibrationsmåler på Søndergade 9 17/64771
    bc6
   • Forespørgsel om Miljøstyrelsens bidrag til temadag om iltning af Hald sø og Furesøen_12.11.19 19/16407
    roc
   • Christian Lundgård, Søndergade 9, svar på henvendelse vedrørende gener fra rumlefelt, anmoder om accept af opsætning af vibrationsmåler 17/64771
    bc6
   • Revideret udkast- Temadag om iltning af Hald sø og Furesøen_12.11.19 19/16407
    roc
   • § 16a miljøgodkendelse af Nordre Ringvej 19, 8800 Viborg 18/49383
    fil
   • Dialog med Naturstyrelsen hovedstaden om deltagelse i konference om iltning af Hald sø 19/16407
    roc
   • Bombesvarelse 12-11-2019 13_46_49.pdf 19/32814
    mbru
   • Tillæg nr. 9 er sendt i høring - høringsfristen slutter d. 7. januar. 19/47555
    tms
   • Palleshøje 59 - sender købsaftale til underskrift hos køber 19/49366
    hbl
   • Orientering af Energi Viborg Vand om udkast til kpt 54 - lokale udviklingsplaner for Frederiks og Mønsted 19/45907
    msb
   • Screeningsbrev_Lovliggørelse af åben pavillon på 6m2 opført i hårdtræ, rustik_Viborgvej 9 7470 Karup J_2019-11-12.pdf 19/48777
    cajen
   • Underretning: Høring, Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2019, Viborg Kommune 19/47555
    tms
   • Bombesvarelse 12-11-2019 13_31_31.pdf 19/48777
    cajen
   • Tillæg til spildevandsplanen vedr. Korsbakken 36 i Rødding 19/47555
    tms
   • Koldingvej 21, Viborg, kopi til kloakmester 19/11225
    peph
   • 12-11-2019_Kvitteringsbrev vedr. at indrette autist afdeling på Egeskovskolen_Vestre Ringvej 11, 8850 Bjerringbro.pdf 19/43368
    ekh
   • tak for din henvendelse om oliespild 19/49475
    pba
   • Bombesvarelse 12-11-2019 13_25_22.pdf 19/43368
    ekh
   • Invitation til møde om byudvikling af Tapdrup 19/20609
    msb
   • høringsbreve 19/47555
    tms
   • Invitation til møde omkring byudvikling af Tapdrup 19/2960
    anp
   • Affaldsskema Vesterbrogade 7, Viborg 19/49509
    bie
   • Vindumvej 130 - spildevandsanlæg, rykker kloakmester 15/75335
    peph
   • Bombesvarelse 12-11-2019 13_03_09.pdf 19/48778
    arkri
   • _Screeningsbrev_Indragelse af boligareal i tagetage, samt bad i kælder_Hans Tausens Vej 17 8800 Viborg_2019-11-12.pdf 19/48778
    arkri
   • Kvittering for modtagelse af ansøgning om ændring af rørbroer i Vindum Skov 19/49436
    flr
   • Til Thorsten Matthiesen og Bjarke Tøt: Realskolevej 9 - parkering 19/49499
    jh7
   • Bombesvarelse 12-11-2019 12_43_55.pdf 17/15145
    mehm
   • Bombesvarelse 12-11-2019 12_42_41.pdf 18/6860
    mehm
   • Bombesvarelse 12-11-2019 12_25_15.pdf 18/13837
    mbru
   • Til Thorsten Matthiesen og Bjarke Tøt: Realskolevej 9 - parkering 18/32023
    heg
   • Bombesvarelse 12-11-2019 12_01_46.pdf 15/38450
    mbru
   • Bombesvarelse 12-11-2019 12_01_50.pdf 15/38450
    mbru
   • Bombesvarelse 12-11-2019 12_01_54.pdf 15/38450
    mbru
   • Annoncetekst 19/47555
    tms
   • Dunhammeren 52 - notering af købsinteresse til Lars Kofod 18/39759
    hbl
   • Meddelelse om sekretariatskommune for vandråd for vandopland 1.5 Randers Fjord 19/45840
    hsjen
   • Bombesvarelse 12-11-2019 11_38_45.pdf 18/12924
    olz
   • Møde vedr. beskyttede diger, Ravnstrupvej 35 19/47589
    anbs
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_Etablering af lysanlæg_Tapdrupvej 119 8800 Viborg_2019-11-12.pdf 19/48776
    jha
   • Bombesvarelse 12-11-2019 11_16_54.pdf 19/48776
    jha
   • Screeningsbrev nedrive Lade Gl Viborgvej 882 9620 Aalestrup Supplerende materiale.pdf 19/32267
    mbru
   • Rindsholmvej 93 - svar til lejer om regnvandssystem 19/49429
    peph
   • Åkanden 8 - overtagelse 19/39134
    hbl
   • VS: Sagsnr.: 19/47610 19/47610
    jg1
   • Søakset 5 - overtagelse 19/38290
    hbl
   • Mail angående slamlager. 19/16537
    tms
   • Tilsynsbrev 19/34964
    tms
   • Pamhulevej 15 - svar fra kystdirektorat vs til kloakmester 19/48965
    peph
   • Trekronervej 2 - mangler bekræftelse af boringsplacering 19/49073
    peph
   • SV: Kommentarer referat møde Kalk Kaminoens Venner og Viborg Kommune 18/46408
    jrs
   • Svar på indsigelse,: Sagsnr.: 19/47610 19/47610
    jg1
   • Mønsted Dambrug - Tilsynsbrev, 2. udgave 19/16537
    tms
   • Tilsynsbrev, 2. udgave 19/16537
    tms
   • Tilsynsbrev 19/16538
    tms
   • Opmåling af fikspunkter ved Feldingbjerg Søby Bæk 19/48919
    flr
   • Ekstra lille opmåling af starten af Feldingbjerg Søby Bæk 19/48919
    flr
   • Nørreballe 66 - overtagelse 19/34344
    hbl
   • Afgrænsning af forureningen, Nørre Langgade 47, 8840 Rødkærsbro 19/46098
    mbp
   • Redegørelse fra Viborg Kommune vedr. en bedre bemanding i ældreplejen for 2020 19/48824
    jeni
   • flettedokument_Gravene.pdf 15/60345
    dar
   • Kendskab til oversvømmelser i risikoområder 19/40664
    tms
   • SV: Sagsnr.: 19/47551 19/47551
    sfc
 • 11.11.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Byggeansøgning, Møllevej 12 8800 Viborg 19/49367
    khy
   • SV: SV: 2019-10-22 Vandråd 2019 for Randers Fjord 19/45840
    hsjen
   • Matrikulær sag behandlet af kommunen, udstykning af Grønnegade 13, Viborg 19/43913
    bkb
   • Arkæologi i forbindelse med naturgenopretning ved Drost Peders høj, Mønsted 18/1018
    jrs
   • Dagens post fra BackOfficeSource1 Batch:_BATCH_ESDHSCAN01_2019-11-01T08_25_35_883[1] SEP. barcode:PROSCANDID:OU18PM6769; OrigFile: SPrinter 6019110108450.tif Pages: 2 19/49287
    sfc
   • Tegning jordvarme Johs. jensensvej 47, 7470 Karup J 19/49174
    ag3
   • Ansøgning jordvarme Johs. Jensensvej 47, 7470 Karup 19/49174
    ag3
   • Supplerende oplysninger - Industrivej 27 12/21603
    bie
   • Ny overjordisk tank til spildevand på Øst 2 13/81017
    bie
   • Læringsmål 1.docx 19/2736
    hvt
   • Angående skorsten røg 19/49262
    bie
   • Transportbrev Læsecentret 2019 2020 19/22792
    lej
   • Sv: Evaluering af praksisnær vejledning inspireret af Co Teaching fra Læsecentret. 19/22792
    lej
   • DXL sender godkendte vedtægter 19/35288
    sk
   • Tjekliste til hjemskolen i forbindelse med elever, der skal på Læsecentret 19/22792
    lej
   • lrs@vibing.dk - Viborg Teater 2019-0438 19/17426
    jha
   • Ændring af P-forhold Stadion Allé 7 19/49248
    jho
   • Ansøgning om dispensation efter naturbeskyttelsesloven til ændret grødeskæring i Mønsted Å - supplerende oplysninger 19/48748
    snh
   • SV: Vandopland Randers Fjord 19/45840
    hsjen
   • Ansøgingsskema fra liste Ø - udbetaling af partistøtte 2019 18/51470
    ds2
   • SV: SagsID: 100145731 - Rekv.ref: 1805388 17/25412
    sfc
   • SV: Registreringsmeddelelse U2018-60226. Referencenr. 1804132 17/63719
    sfc
   • VS: Vedr. Pris på kamera i borgerservice 19/49232
    j9k
   • Byggeansøgning - Anlægsgade 3, 7850 Stoholm 15/29024
    jha
   • Færdigmelding, Enghavevej 6A, byggesag 17/53166
    jha
   • Indstilling til vandrådet Randers Fjord 19/45840
    hsjen
   • VS: DANVA repræsentant til vandråd i vandhovedopland 1.5 Randers Fjord 19/45840
    hsjen
   • Indstilling af repræsentant til vandråd 19/45840
    hsjen
   • Fuldmagt jordvarme Skivevej 112, 8800 Viborg 19/49212
    ag3
   • VS: Indstilling af medlem samt suppleant fra Danmarks Sportsfiskerforbund til Vandråd for Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord 19/45840
    hsjen
   • Tegning jordvarme Skivevej 112, 8800 Viborg 19/49212
    ag3
   • Endeligt høringssvar fra Favrskov Kommune 19/32034
    htob
   • VS: Indstilling til vandråd 1.5 for 2019/2020 19/45840
    hsjen
   • Ansøgning jordvarme Skivevej 112, 8800 Viborg 19/49212
    ag3
   • VS: Tilmelding til Vandrådet 19/45840
    hsjen
   • Byggeansøgning - Nørdamvej 36, 9632 Møldrup 19/41675
    lirm
   • Byggeansøgning - Marinus Svendesensvej 2, 8850 Bjerringbro 19/48850
    vbp
   • VS: Vandråd for Randers Fjord 19/45840
    hsjen
   • Byggeansøgning - Trekronervej 12, 8800 Viborg 19/46556
    cajen
   • VS: Landboforeningen Kronjyllands indstilling til vandrådet for Randers Fjord oplandet 19/45840
    hsjen
   • Ønske om etablering af trafikchikaner på Koldingvej 19/49205
    dh5
   • VS: Indstilling til vandrådet for Randers Fjord oplandet 19/45840
    hsjen
   • Svar fra Politi om skiltning ved P-plads til Hald Hovegård 19/43294
    jho
   • Husdyrgodkendelse.dk - Skema 212481 er indsendt 19/49204
    kft
   • VS: Indstilling fra Landbrug og Fødevarer til vandrådet for Randers Fjord oplandet 19/45840
    hsjen
   • VS: Nørremøllevej Nord 42 - Kloakplaner Som udført 17/26230
    abmi
   • Vedr. tilskud fra Friluftspuljen til projektet ved Skals Å 16/54179
    jrs
   • Koldingvej 21 - spg om disp for kælderskakt 19/11225
    peph
   • Vandråd 19/45840
    hsjen
   • SV: Bro - Ulbjerg Møllebæk 19/45437
    flr
   • Underskrevet frafaldserklæring fra bygherre og grundejer 19/34490
    rb7
   • Svar fra LE34 på mail vedr. bekræftelse på tegninger ift. IBS-attest, Navnløs 3-5, 8800 Viborg (LE34 1427790) 16/38306
    mehm
   • Færdigmelding, Bakkedraget 7, byggesag 18/30105
    jha
   • Redegørelse fra Boligselskabet Viborg for budgetlægning mv. 19/42137
    msf
   • Orientering om elfiskeri i Gudenåen 2019 15/65784
    roc
   • Fuldmagt jordvarme Johs. Jensensvej 47, 7470 Karup 19/49174
    ag3
   • Rapport vedr.Dansk Naturgas A/S, Servicebygningens Vandværk - november 2019 12/138521
    joo
   • Rapport vedr.Brandstrup Vestre Vandværk - Vandværket - november 2019 19/40802
    joo
   • Rapport vedr.Brandstrup Vestre Vandværk - DGU 67.849 - november 2019 19/40802
    joo
   • Færdigmelding, Nr. Tulstrup 10, byggesag 18/31265
    jha
   • Rapport vedr.Sahl Vandværk - Søndermarken 5, taphane - november 2019 12/51722
    joo
   • Rapport vedr.Sahl Vandværk - Vandværket - november 2019 12/51722
    joo
   • Rapport drrikkevandskontrol, afgang vandværk fra Vindum Vandværk - november 2019 12/138686
    joo
   • Rapport drikkevandskontrol, taphane fra Vindum Vandværk - november 2019 12/138686
    joo
   • Mail fra Ungdomshuset, dokumentation 18/18937
    mgo
   • Kampagnekalender 2020 samt information om årets kampagner 19/49165
    dh5
   • Ændringer i forhold til takstblad 2019 19/49157
    joo
   • Sv: Evaluering af praksisnær vejledning inspireret af Co Teaching fra Læsecentret. - Evaluering af praksisnærvejledning fra Læsecentret til hjemskolen.docx 19/22792
    lej
   • Skals Vandværk sender takstblad 2020 til godkendelse 19/49157
    joo
   • Rapport AR-19-CA-00884439-01 vedr.Høgild Dambrug 1070 - Indløb 1 att: Jimmy Raaby Olesen 19/2432
    tms
   • Klimaindsatser - Sjørup, Moselund 19/40662
    tms
   • Husdyrgodkendelse.dk - Skema 212537 er indsendt - ny plansilo 14/45708
    l4l
   • Ansøgning om udledning fra nyt bassin ved Møgelkjær, lp 494 19/49143
    flr
   • Foreløbigt høringssvar fra Favrskov Kommune 19/32034
    htob
   • Boghandlerforeningen overfører data om jeres virksomhed til Bogportalen/DBK 17/55527
    isl
   • VS: Praksisplan fysioterapi til godkendelse - Baggrundsnotat - Om praksisplan for fysioterapi.docx 19/32274
    brkr
   • VS: Praksisplan fysioterapi til godkendelse - Høringssvar praksisplan for fysioterapi.pdf 19/32274
    brkr
   • VS: Praksisplan fysioterapi til godkendelse - Fysioterapeuternes bemærkninger til praksisplanen.pdf 19/32274
    brkr
   • VS: Praksisplan fysioterapi til godkendelse - Forslag til praksisplan for fysioterapi.pdf 19/32274
    brkr
   • VS: Praksisplan fysioterapi til godkendelse 19/32274
    brkr
   • Evaluering af Co teaching fra Møllehøj 19/22792
    lej
   • Vedr. Ekkodalen 20.msg 19/46977
    khy
   • SV: Tilbud på stibelysning ved VGF 19/48708
    tv
   • Mail fra Tommy Kristensen vedr. byggesag. Bredgade 20, 880 Viborg.msg 18/39174
    lirm
   • 08.11.2019 Supplerende materiale til byggesag. Stærelunden 9, 8800 Viborg 19/47204
    lirm
   • Anmeldelse nedbrudt boring, Tjele Hedegård Vandværk 18/63763
    dek
   • Anmeldelse af erstatningsboring, Vingevej 68, Tjele 18/63763
    dek
   • jo.so.67@gmail.com - 15/29024
    jha
   • jo.so.67@gmail.com - 15/29024
    jha
   • sfc@viborg.dk - SV: Kontakt Wach World i Viborg mandag den 11. nov. 2019 19/26918
    jha
   • Ansøgning om etablering af erstatningsboring til markvanding på adressen Hvidevej 26, 8800 Viborg ejet af Claus Mørk 19/49084
    dek
   • 191029 Kvittering for byggeskade.pdf 18/53633
    jha
   • Indtegn regn-eller spildevandsanlæg. Notér eller tegn supplerende information - miljoe-2019-50103-1-mDT355.gml 19/49073
    peph
   • Fuldmagt - Signaturbevis.pdf 19/49073
    peph
   • Ansoegning.pdf 19/49073
    peph
   • Analyseattest.pdf 19/49073
    peph
   • Kornkurve.pdf 19/49073
    peph
   • Trekronervej 2 - ansøgning om nedsivningsanlæg 19/49073
    peph
   • Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse I/S Kuhr Hedegaard 19/41724
    edg
   • Mængdeopgorelse - Salling Entreprenorfirma.pdf 19/48673
    bie
   • 19/03108 Kvittering fra kystdirektoratet: Pamhulevej 15 - spildevandsanlæg 19/48965
    peph
   • Ansøgning om lovliggørende landzonetilladelse til vognmands- og entreprenørvirksomhed på Tingstedvej 30, 8850 Bjerringbro 12/112202
    bkb
   • Statistik fra Carat for oktober 2019 17/49522
    mfa
   • EVV orienterer om tv inspektion. Der er ikke konstateret nogen skader på ledningerne ved Spangsbjerg Høje 1, 8800 Viborg 18/4563
    ag3
   • 01.11.2019 - Modtaget e-mail fra Mikkel Petersen, Pluskonstoret med spørgsmål til brolandingen.msg 19/37138
    mie
   • Åløkken i Vridsted - Grusvejgenopretning - IMG_0087.jpg 19/16152
    sfc
   • Åløkken i Vridsted - Grusvejgenopretning - IMG_0088.jpg 19/16152
    sfc
   • Åløkken i Vridsted - Grusvejgenopretning - IMG_0089.jpg 19/16152
    sfc
   • Åløkken i Vridsted - Grusvejgenopretning - IMG_0091.jpg 19/16152
    sfc
   • Åløkken i Vridsted - Grusvejgenopretning - IMG_0092.jpg 19/16152
    sfc
   • Åløkken i Vridsted - Grusvejgenopretning - IMG_0093.jpg 19/16152
    sfc
   • Ejer sender ansøgning om reduktion i elafgift Bredmosevej 27, 8840 Rødkærsbro 18/1278
    ag3
   • Asani Haven - Trafik endelig 120.pdf 19/45134
    mie
   • Spørgsmål fra ejer vedr. færdigmelding via Byg & Miljø, Transiggårdvej 3, 8800 Viborg 19/39259
    ag3
   • 06.11.2019 - Modtaget e-mail fra Kjeld Bisgaard, Phillipsen med tilbagemelding på indsigelser imod projektet på Morvillesvej 6, 8800 Viborg.msg 19/45134
    mie
   • Eftersendelse af bilag til dagsorden styregruppemøde De fem Halder 11.11.2019 18/247
    hkr
   • SV: Miljøtilsyn den 19. november kl 13.00 17/876
    edg
   • Anmeldelse af jordflytning Hjulmagervej 2 19/49025
    pba
   • SV: Opfølgning på miljøtilsyn 2019 13/40818
    ib3
   • 01.11.2019 - Modtaget e-mail fra Mads Møller Larsen, Pluskontoret om Reberbanen 11, 8800 Viborg.msg 15/59964
    mie
   • Reberbanen i Viborg.msg 15/59964
    mie
   • Tilbagemelding om byggesag fra Viborg kommune.pdf 15/59964
    mie
   • Opfølgningsbrev fra Pluskontoret.pdf 15/59964
    mie
   • Ledningsoplysninger vedrørende anlæg ejet af Grundfos, LER nr: 1573111544 19/37235
    llk
   • Ledningsoplysninger vedrørende Eniig Fiber A/S, LER nr: 1573111544 19/37235
    llk
   • Ledningsoplysninger fra N1 vedrørende N1's anlæg, LER nr: 1573111544 19/37235
    llk
   • Grundejerforening Egeskov vedtægsændringer 2020 - vedtægter-GF-Egeskov.pdf 19/24765
    tojj
   • Grundejerforening Egeskov vedtægsændringer 2020 - GF-nye vedtægter.pdf 19/24765
    tojj
   • Grundejerforening Egeskov vedtægsændringer 2020 19/24765
    tojj
   • SV: Besvarelse af UKS i matrikulær sag angående 3o Kistrup, Løvel LE34 j.nr. 1900319 19/5669
    anbs
   • VS: Besvarelse af UKS i matrikulær sag angående 3o Kistrup, Løvel LE34 j.nr. 1900319 19/5669
    anbs
   • Klosterhaven i Viborg afleveringsprotokoller 13/48756
    jr4
   • Ny placering og sokkelkote. Dunhammeren 25, 8800 Viborg.msg 19/30127
    lirm
   • Tak for svar om skiltning ved krydset Vestergade - Østergade Stoholm 19/48961
    jho
   • Tak for svar om stikrydsning på Tværvej i Viborg 19/47335
    jho
   • bemærkninger til varslingsmodellens vandudbredelseskort herunder kontrol af oversvømmelsesarealer med Scalgo Live 16/17638
    roc
   • Brandsynsrapport 19/25181
    roc
   • SV: Møde torsdag med Gudenåkomiteen / Morten Horsfeldt Jespersen 16/17638
    roc
   • Brandsynsrapport 19/25181
    roc
   • Svarmail fra Bs. vedrørende referat fra dialogmøde er godkendt 19/35640
    evg
   • 17.222 Tange Kristne Friskole - Funktionsafprøvning , Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro 17/55177
    vbp
   • TO fra EVV om vandledning i Skringstrup 18/39887
    tms
   • Godkendelse af brug af midler til naturvidenskab på den arkæologiske undersøgelse VSM 10635 Kvorning 13g og 16n, SLKS j.nr. 19/01798 18/44716
    sb3
   • Supplerende materiale modtaget til behandling af dispensationssag - Gl. Skivevej 70, Viborg 19/49019
    vbp
   • Henvendelse om dispensation fra okalplan 452 - F&H - forlænge parkering ved Indre Ringvej, Gl. skivevej 70, Viborg 19/49019
    vbp
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Bombesvarelse 11-11-2019 13_23_53.pdf 17/53166
    jha
   • Bombesvarelse 11-11-2019 14_21_53.pdf 19/17426
    jha
   • _Ibrugtagningstilladelse til at_Ny stålkontruktion til scenehejs samt nedrivning af gangbroer_Gravene 23A 8800 Viborg_2019-11-11.pdf 19/17426
    jha
   • Orientering af Ørum Vandværk vedr. Etablering af erstatningsboring Vingevej 68, Tjele 18/63763
    dek
   • Viborgvej 86, 7470 Karup J.: Kopi til FES m.fl. af landzonetilladelse til sø 19/43357
    bkb
   • Landzonetilladelse til udstillingsareal for brugte maskine på Hobro Landevej 152, 8830 Tjele 19/46287
    ba4
   • Viborgvej 86, 7470 Karup J.: Landzonetilladelse til sø 19/43357
    bkb
   • Anmoder Boligselskabet Viborg om svar på afklarende spørgsmål til redegørelsen 19/42137
    msf
   • Svar på ændring af P-forhold Stadion Allé 7 19/49248
    jho
   • Tilsynsbrev - mail til dambruget. 19/8335
    tms
   • _Brevpapir til ejer_mistanke om skimmelsvamp_Boyesgade 19, 8800 Viborg_2019-11-11.pdf 19/49156
    jha
   • Varsling af miljøtilsyn på torsdag, den 14/11-2019 19/15287
    edg
   • 11.11.2019 Byggetilladelse til etagebolig. Finderupvej 13, 8800 Viborg.pdf 18/59666
    lirm
   • Bombesvarelse 11-11-2019 15_04_23.pdf 18/59666
    lirm
   • Mail til planlægger ang Arkæologi i forbindelse med naturgenopretning ved Drost Peders høj, Mønsted 19/44407
    kft
   • 2019-11-11 Byggetilladelse.pdf 19/48769
    arkri
   • _Nedrivningstilladelse til at_nedrive landbrugsbygning_Vinkelvej 156 8800 Viborg_2019-11-11.pdf 19/38887
    jboe
   • Bombesvarelse 11-11-2019 14_51_11.pdf 19/38887
    jboe
   • Udbetaling af partistøtte 2019 til Liste Ø - Enhedslisten Viborg 18/51470
    ds2
   • Bombesvarelse 11-11-2019 14_45_51.pdf 19/48769
    arkri
   • Museet orientering ansøgning jordvarme Johs. Jensensvej 47, 7470 Karup 19/49174
    ag3
   • Brev til liste Ø - beregning og udbetaling af partistøtte 2019 18/51470
    ds2
   • Fremsendelse af klageskema 19/49262
    bie
   • Bereging og udbetaling af tilskud for 2019 til liste Ø til politisk arbejde efter partistøtteloven 18/51470
    ds2
   • Peer Pedersen, revisor, oplysninger til Kjeldbjerg Vandværk vedr. Kjeldbjergvej 17 17/15232
    bc6
   • Kvittering til installatør for tegning johs. jensensvej 47, 7470 Karup J 19/49174
    ag3
   • SV: Vedr. tilskud fra Friluftspuljen til projektet ved Skals Å 16/54179
    jrs
   • Nyt regulativforslag til Vester Børsting Bæk og Trevad Møllebæk 18/10830
    flr
   • SV: Fyringsanlæg -mellemstore anlæg - Sundolitt A/S , Almind 19/47198
    bie
   • _BR18 Byggetilladelse til at_Opførelse af nyt stuehus - Blichersvej 54 8800 Viborg_2019-11-11.pdf 19/42889
    jboe
   • Godkendte tegninger.pdf 19/42889
    jboe
   • Bombesvarelse 11-11-2019 14_07_19.pdf 19/42889
    jboe
   • Museet orientering ansøgning jordvarme Skivevej 112, 8800 Viborg 19/49212
    ag3
   • VVM anmeldelse Bjerringbro - Gudenådalens Energiselskab 19/46966
    ba4
   • VVM anmeldelse Bjerringbro - Gudenådalens Energiselskab 19/48076
    ba4
   • BOM Kvittering jordvarme Skivevej 112, 8800 Viborg 19/49212
    ag3
   • Nedsivningstilladelse 17/59034
    tms
   • Bombesvarelse 11-11-2019 13_59_46.pdf 19/35771
    khy
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre tilbygning_Egebjergvej 26 7800 Skive_2019-11-11.pdf 19/35771
    khy
   • Svar på ønske om P-skilte ved Hald Hovedgård 19/43294
    jho
   • Screeningsbrev_Opførelse af overdækning af eksisterende terrasse_Engvejen 20 8850 Bjerringbro_2019-11-11.pdf 19/48774
    cajen
   • Landzonetilladelse til udstillingsareal for brugte landbrugsmaskiner på Hobro Landevej 152, 8830 Tjele 19/46287
    ba4
   • Bombesvarelse 11-11-2019 13_53_33.pdf 19/48774
    cajen
   • Fyringsanlæg -mellemstore anlæg - Sundolitt A/S , Almind 19/47198
    bie
   • SV: 2019-10-22 Vandråd 2019 for Randers Fjord 19/45840
    hsjen
   • Bombesvarelse 11-11-2019 13_50_29.pdf 19/47282
    bkb
   • SV: Indstilling til vandrådet Randers Fjord 19/45840
    hsjen
   • SV: Indstilling til vandråd 1.5 for 2019/2020 19/45840
    hsjen
   • SV: Indstilling af repræsentant til vandråd 19/45840
    hsjen
   • SV: Indstilling af medlem samt suppleant fra Danmarks Sportsfiskerforbund til Vandråd for Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord 19/45840
    hsjen
   • SV: DANVA repræsentant til vandråd i vandhovedopland 1.5 Randers Fjord 19/45840
    hsjen
   • SV: vandråd 2019-2020 19/45840
    hsjen
   • SV: Danske Kloakmestre - opfordring til oprettelse af vandråd samt indstilling - Vandråd 2019 19/45840
    hsjen
   • SV: Vandråd 2019 19/45840
    hsjen
   • SV: riluftsrådet indstiller repræsentant til vandråd 1.5 19/45840
    hsjen
   • SV: Tilmelding til Vandrådet 19/45840
    hsjen
   • Gårsdalvej 30, kap. 17.msg 19/36448
    cajen
   • SV: Vandråd for Randers Fjord 19/45840
    hsjen
   • Orientering om udløb af klagefrist 19/19267
    abmi
   • SV: Landboforeningen Kronjyllands indstilling til vandrådet for Randers Fjord oplandet 19/45840
    hsjen
   • Brev til ejer om lovliggørelse af nedrivning. Herredsvejen 203, 9500 Hobro.pdf 19/48801
    lirm
   • SV: Indstilling til vandrådet for Randers Fjord oplandet 19/45840
    hsjen
   • SV: Indstilling fra Landbrug og Fødevarer til vandrådet for Randers Fjord oplandet 19/45840
    hsjen
   • Lovliggøre forhold på Regionspsykiatrien Viborg_Søndersøparken 1, 8800 Viborg_2019-11-11.pdf 19/48828
    vbp
   • SV: Vandråd 19/45840
    hsjen
   • sprøgsmål sendt til konsulent - § 16a Skårupvej 66, 9500 Hobro 19/44466
    mbp
   • 2018-0572 Tilbygning administrationsbygning dokumentation byggetilladelsen.pdf 18/25693
    arkri
   • Svar på ønkse om chikaner på Koldingvej 19/49205
    dh5
   • BOM Afslag anmeldelse jordvarme Johs. Jensensvej 47, 7470 Karup 19/49174
    ag3
   • Bombesvarelse 11-11-2019 13_04_19.pdf 19/28870
    mie
   • Trekronervej 2 konfliktsøgning.pdf 19/49073
    peph
   • Grundejers_boring.png 19/49073
    peph
   • Afstande_til_boringer_og_vandløb.png 19/49073
    peph
   • 11.11.2019_BR18 Byggetilladelse til at_opføre etageejendom med almennyttige boliger_Adolfsvej 8 8850 Bjerringbro.pdf 19/28870
    mie
   • Rogenstrupvej 16, 8831 Løgstrup: Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til beboelsesbygning og garage 19/46825
    bkb
   • Opfølgning på henvendelse om byggeri. Skovdalen 7. 8800 Viborg.msg 19/21267
    lirm
   • Bombesvarelse 11-11-2019 12_32_41.pdf 19/30421
    mbru
   • Rogenstrupvej 16, 8831 Løgstrup: Landzonetilladelse til beboelsesbygning og garage 19/46825
    bkb
   • Bombesvarelse 11-11-2019 12_26_52.pdf 18/25693
    arkri
   • Bombesvarelse 11-11-2019 12_25_32.pdf 19/35791
    jboe
   • Bombesvarelse 11-11-2019 12_18_57.pdf 18/30105
    jha
   • Bombesvarelse 11-11-2019 11_53_26.pdf 19/30435
    mbru
   • Mail til klager vedrørende referat med bemærkninger 19/35182
    evg
   • Anvisning af ren jord fra Hjulmagervej 2 8800 Viborg 19/49025
    pba
   • Rylevej 1 - kopi af tilslutningstilladelse til ny ejer 19/49108
    peph
   • Bombesvarelse 11-11-2019 11_37_19.pdf 18/31265
    jha
   • Tilladelse jordvarme Korreborgvej 19, 8850 Bjerringbro (jordvarmeslanger nedgraves på Korreborgvej 24, 8850 Bjerringbro 19/47924
    ag3
   • Bombesvarelse 11-11-2019 11_23_56.pdf 18/57624
    lirm
   • Svar til ejer vedr. fædigmelding af jordvarme Transiggårdvej 3, 8800 Viborg 19/39259
    ag3
   • Kvittering for orienteringen til Energi Viborg vedr. tv inspektion af ledninger ved Spangsbjerg Høje 1, 8800 Viborg 18/4563
    ag3
   • DN orientering tilladelse jordvarme Korreborgvej 19, 8850 Bjerringbro (jordvarmeslanger nedgraves på Korreborgvej 24, 8850 Bjerringbro 19/47924
    ag3
   • BOM Tilladelse jordvarme Korreborgvej 19, 8850 Bjerringbro (jordslanger nedgraves på Korreborgvej 24, 8850 Bjerringbro) 19/47924
    ag3
   • 11.11.2019 Byggetilladelse til tilbygning. Nygårdsvej 1, 7470 Karup J.pdf 19/17375
    lirm
   • Bombesvarelse 11-11-2019 11_14_47.pdf 19/17375
    lirm
   • Spørgeskema Sjørup Moselund 19/40662
    tms
   • Kvittering for modtagelse af ansøgning om udledning fra nyt bassin ved Møgelkjær, lp 494 19/49143
    flr
   • Svar, Klimaindsatser - Sjørup, Moselund 19/40662
    tms
   • Bombesvarelse 11-11-2019 11_01_39.pdf 19/46977
    khy
   • 11.11.19_Byggetilladelse til at_Lovliggørelse af udestue_Ekkodalen 20 8831 Løgstrup_2019-11-11.pdf 19/46977
    khy
   • Bombesvarelse 11-11-2019 10_35_35.pdf 19/21345
    ekh
   • Brev til ejer vedr. forhold konstateret ifm brandsyn, Livøvej 37B, 8800 Viborg.pdf 19/33066
    mehm
   • Vedr. Ekkodalen 20.msg 19/46977
    khy
   • Ændret grødeskæring i Mønsted Å - behov for yderligere oplysninger 19/48748
    snh
   • SVar på udstykningsforespørgsel 19/49051
    vkh
   • Bombesvarelse 11-11-2019 09_24_06.pdf 19/35386
    vbp
   • Varsling af miljøtilsyn på materialegården 13/25759
    edg
   • Miljøtilsyn - anmodning om miljøoplysninger (N1, Øst 2, Øst 3 og Syd 2) 19/21053
    ib3
   • Bombesvarelse 11-11-2019 09_14_06.pdf 17/28042
    jha
   • 11.11.2019 - Sendt e-mail til Mads Møller, Pluskontoret med bemærkninger til fremsendte brev om Reberbanen 11, 8800 Viborg.msg 15/59964
    mie
   • 11.11.2019 Supplement til byggetilladelse. Dunhammeren 25, 8800 Viborg.pdf 19/30127
    lirm
   • Bombesvarelse 11-11-2019 08_50_40.pdf 19/30127
    lirm
   • Til Kent Kristensen og Erling Hansen: Rev. mødenotat Nyt P-hus VUC 17/31289
    jh7
 • 08.11.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Evaluering af besøg fra læsecentret - Evaluering af praksisnærvejledning fra Læsecentret til hjemskolen (2).docx 19/22792
    lej
   • SLKS Godkendelse af budget for den større forundersøgelse ved Tastumvej 11, Sdr. Feldingbjerg, VSM 10704, SLKS j.nr. 19/09257 19/46568
    kft
   • Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse af forundersøgelsesbudget for Violvænget/Frederiksberg 15/67742
    sb3
   • Fuglsang Arkitekters supplerende materiale om udendørs arealer til erhvervsvirksomhed på Trandumvej 5, 7800 Skive 17/16666
    bkb
   • Fuglsang vedr. udendørs arealer på Trandumvej 5, 7800 Skive 17/16666
    bkb
   • Oplysning om afbud fra Jesper Hermansen - Dagsorden styregruppemøde "De fem Halder" 11.11.2019 18/247
    hkr
   • Færdigmelding, Ingstrupvej 24, byggesag 18/34484
    aped_slettet_1
   • kasseopgørelse Klosterhaven uge 45z41 19/3821
    iel
   • Høring særtransport - Århus - Ålboirg - B 4,3 m - H 5,35 m - 135 T 19/7302
    kiw
   • Mandrups ændring af ansøgning om landzonetilladelse til ny beboelsesbygning og ny garage (nu ingen erhvervsbygning) på Rogenstrupvej 16, 8831 Løgstrup 19/46825
    bkb
   • Kvittering mst 19/47746
    flr
   • RE: Afslutning på sag om hydraulikoliespild 19/48880
    pba
   • Skiltning krydset Vestergade - Østergade Stoholm 19/48961
    jho
   • om tilsætning af farvestof i fjernvarmevandet og notat om samtaler med Charlotte Madsen og fjernvarmens Mads Sørensen. 19/47051
    pba
   • Færdigmelding, Ribisvej 15, byggesag 19/6070
    mbru
   • 07-11-2019 Supplerende materialer til byggesagen - Stadionvej 19, 7470 Karup J 18/64416
    olz
   • Evaluering af besøg fra læsecentret Vestfjends 19/22792
    lej
   • Mail fra ejer med spørgsmål om sagsstatus - Østergade 30 7470 karup J 19/15476
    olz
   • 08.10.2019 Netværksmøde Lokale Depot Ansvarlige 19/3721
    iel
   • VS: Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag 4k Hejringby, Klejtrup afventer godkendel (1681706) 19/48938
    bkb
   • 6.11.19 Mail fra MJBR - Videresendeslse af anmodning om frakobling af ABA-anlæg ifm. Flying Superkids.msg 19/48856
    mehm
   • Opfølgning på forespørgsel om ny bebyggelse. Bjerringbrovej 58, 8850 Bjerringbro 19/46763
    anbs
   • Midtbyens Gymnasium - Brandstrategi, brandplaner og tilkørselsplaner til godkendelse, banegårds Alle 1, 8800 Viborg 16/35384
    vbp
   • mlu@viborg.dk - VS: Vedr. indberetning af de kommunale budgetter for 2020 19/19007
    jb6
   • Re: SV: SV: SV: Åkanden 17, 8800 Viborg .msg 19/37492
    khy
   • SV: Udkast: tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand 19/47746
    flr
   • Færdigmelding,Nørregade 27, byggesag 19/30468
    mbru
   • SV: Thorsø Miljø & Biogas - Vurdering af linieføring for ledningsanlæg 19/48760
    flr
   • ekh@viborg.dk - SV: Frederiks Klub tegning 19/38848
    ekh
   • Natur- og miljøfaglig vurdering af N-vådområdeprojekt Ilsø v Hjorthede (j. nr. 19-0320947) 19/38568
    kes
   • Energistyrelsen: Udgifter til den generelle administration af affald fra virksomheder - Brev til kommuner vedr. finansiering af den generelle administration af erhvervsaffald 18/4467
    sm4
   • Fly Enge bemærkninger 19/41892
    kes
   • mail@boiviborg.dk - Sags nr. 2019-1172 19/44009
    jha
   • Tak for supplerende svar om vedligeholdelse af fortov ud for Hovedgaden 73, 8832 Skals 19/48560
    jho
   • Bemærkninger retur til svar om vedligeholdelse af fortov ud for Hovedgaden 73, 8832 Skals 19/48560
    jho
   • Kvittering for ansøgning - Kvittering for ansøgning(884b467aba2343348062631407e62970).pdf 19/38568
    kes
   • 07.11.2019 Supplerende materiale til byggesag. Finderupvej 13, 8800 Viborg 18/59666
    lirm
   • Vi mangler oplysninger til din ansøgning 19/38568
    kes
   • 06.11.2019 - Modtaget e-mail fra Mads Malmkjær, Skala Arkitekter med besked om at ringe ham op ved lejlighed om Erik Ejegods Vej 18/35535
    mie
   • Notat vedr. hydraulikoliespild 19/48880
    pba
   • Registration for AU Challenge Final 2019 18/53072
    kemn
   • Brandsynsrapport 19/16407
    roc
   • Automatisk svar: Tilladelse til udbringning af overfladevand 19/47733
    tms
   • Autosvar / Autoreply 19/47733
    tms
   • Husdyrgodkendelse.dk - Skema 213000 er indsendt 19/46568
    kft
   • Tilladelse til etablering af jordvarme på Tapdrupvej 57, 8800 Viborg (Risiko for væsentlige fortidsminder i området) 19/46889
    kft
   • Færdigmelding, Bjerring Hede 12, byggesag 18/25693
    arkri
   • Kloakseparering i Skringstrup 19/48064
    majoer
   • Vesterbrogade 3, Viborg 19/46564
    arkri
   • Viborg Varetransport bekræfter at de henter de 12 containere og levere dem i Ørum 19/13697
    alm
   • Besked fra Revas - de har ikke længere plads til vores valgcontainere - der er tale om 12 stk. 19/13697
    alm
   • VS: Information om 2020-udmøntningen puljen til en bedre bemanding i ældreplejen og opfølgning på værdighedsmilliarden 19/48824
    jeni
   • VS: Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag 4i Thisted By, Tapdrup afventer godkendel (1680928) 19/48803
    bkb
   • 20.06.2019 Bestyrelsesmøde.docx 16/12434
    tjo
   • SB 20.06.2019.pdf 16/12434
    tjo
   • Region Midtjylland sender opfølgning på mødet i Kontaktudvalget den 23. august 2019 18/222
    hkr
   • Nedre Gravene - Sct. Mathias Port - referat af byggemøde 32 16/24382
    l4l
   • Mail fra ansøger med supplerende oplysning i forhold til tinglysning, Tjørnevænget 1, 8800 Viborg 19/48101
    mie
   • 08-10-2019 Supplerende materialer til forhåndsdilog - Anholtvej 6, 8800 Viborg 19/29213
    olz
   • Indberetning om ujævnt fortov på Markedsgade i Bjerringbro 19/48787
    jho
   • Midtjysk Friluftsbad fremsender yderligere dokumentation for betaling 15/9032
    mgo
   • 25.9.2019 Mail fra LE34 vedr. udstykningssag - Banebyen - udstykning af parcel til etape I for Bach Gruppen (LE34 1705770) 18/55919
    jha
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Til Fredborg vedr. kommunens behandling af ansøgning på Rækkeborgvej 4, 9620 Aalestrup, om tilladelse til hal 19/47282
    bkb
   • Bombesvarelse 08-11-2019 13_48_44.pdf 18/34484
    aped_slettet_1
   • Tilbagemelding til indsiger vedr. ydervægsmateriale - Grønageren 8, 9500 Hobro 19/37563
    olz
   • Tilbagemelding til indsiger vedr. ydervægsmateriale - Grønageren 8, 9500 Hobro 19/37563
    olz
   • Tilbagemelding til køber og ejendomsmægler vedr. ydervægsmateriale - Grønageren 8, 9500 Hobro 19/37563
    olz
   • Bombesvarelse 08-11-2019 13_26_49.pdf 19/38751
    khy
   • Bombesvarelse 08-11-2019 13_24_13.pdf 19/48772
    cajen
   • Udledningstilladelse - Vibocold 19/5402
    abmi
   • Bombesvarelse 08-11-2019 13_13_27.pdf 19/48779
    mie
   • 08.11.2019_Nedrivningstilladelse til at_Nedrivning af enfamiliehus_Teglskjær 4 8800 Viborg.pdf 19/48779
    mie
   • Opfølgning fra tilsyn i går - Gullev Byvej 61, 8850 Bjerringbro 19/47170
    xkk
   • Bombesvarelse 08-11-2019 13_09_03.pdf 19/47244
    mie
   • TO til kloakmester: Pamhulevej 15 - spildevandsanlæg 19/48965
    peph
   • 08.11.2019_Nedrivningstilladelse til at_Nedrivning af enfamiliehus_Jegstrupvej 69 8800 Viborg.pdf 19/47244
    mie
   • Pamhulevej 15 - spildevandsanlæg, spg til kyst.dk 19/48965
    peph
   • Bombesvarelse 08-11-2019 13_05_52.pdf 19/37492
    khy
   • Kopi af midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand 19/47746
    flr
   • Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand 19/47746
    flr
   • Svar om skiltning ved krydset Vestergade - Østergade Stoholm 19/48961
    jho
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/48951
    vkh
   • Grundfos Syd 2 Marinus Svendens Vej 2 Bjerringbro - Opfølgning på henvendelse om midlertidige skure7erhvervsbygninger. 19/48850
    vbp
   • Bombesvarelse 08-11-2019 12_57_51.pdf 19/6070
    mbru
   • Gylfesvej 3, 8800 (Gefionsvej) - Anmodning om beskæring 17/888
    akz
   • Tilbagemelding vedr. ny garage på Anholtvej 6, 8800 Viborg 19/29213
    olz
   • Enkeltstående tilladelse til at udkoble ABA-anlæg, Tingvej 5, 8800 Viborg.msg 19/48856
    mehm
   • Enkeltstående tilladelse til at udkoble ABA-anlæg, Vibocold Arena, Tingvej 5, 8800 Viborg.pdf 19/48856
    mehm
   • Gefionsvej 3, 8800 - Anmodning om beskæring 17/888
    akz
   • Bombesvarelse 08-11-2019 12_30_43.pdf 19/30468
    mbru
   • _BR18 Byggetilladelse til at_opføre enfamiliehus_Åkanden 17 8800 Viborg_2019-11-07.pdf 19/37492
    khy
   • Dispensation fra lokalplan 477 vedr. afledning af tagvand i rør_Åkanden 17, 8800 Viborg.pdf 19/37492
    khy
   • Dispensation fra lokalplan 477 vedr. afledning af tagvand i rør_Åkanden 17, 8800 Viborg 19/48872
    khy
   • Udkast: tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand 19/47746
    flr
   • Svar til ansøger omkring kommende sagsbehandling i forbindelse med krydsning af vandløb 19/48760
    flr
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/48917
    vkh
   • Kvitteringsbrev efter supplerende materiale_Opstille 3 sammenbyggede pavillioner_Gårsdalvej 30 8800 Viborg_2019-11-08.pdf 19/36448
    cajen
   • Bombesvarelse 08-11-2019 11_50_50.pdf 19/36448
    cajen
   • _Brevpapir til ejer_mistanke om skimmelsvamp_Gl.pdf 19/44009
    jha
   • Bro - Ulbjerg Møllebæk 19/45437
    flr
   • Orientering til Kirken om behandling af høringssvar, Vinkel 19/26337
    peph
   • Supplerende svar om vedligeholdelse af fortov ud for Hovedgaden 73, 8832 Skals 19/48560
    jho
   • Afslutning på sag om hydraulikoliespild 19/48880
    pba
   • 08.11.2019 Kvitteringsbre vedr. opførelse af 6 rækkehuse. Kirkegade 41, 8830 Tjele.pdf 18/59496
    lirm
   • Bombesvarelse 08-11-2019 10_53_57.pdf 18/59496
    lirm
   • 25.10.2019 - Sendt e-mail til Mads Malmkjær, Skala Arkitekter med forhold konstateret ved tilsyn i området om Erik Ejegods Vej 18/35535
    mie
   • Tilladelse til udbringning af overfladevand 19/47733
    tms
   • Udsprøjtningstilladelse - endelig 19/47733
    tms
   • 08.11.2019 Kvitteringsbrev vedr. opførelse af smågrisestald_Højmarken 24, 8830 Tjele.pdf 19/26621
    lirm
   • Bombesvarelse 08-11-2019 10_07_16.pdf 19/26621
    lirm
   • Velds - planlagt ledning fra tillæg 10, kopi af høringsbrev til EVV for Velds husevej 1 15/26498
    tms
   • Bombesvarelse 08-11-2019 09_57_06.pdf 18/25693
    arkri
   • Opfølgning på materiale til byggesag_opføre industri- og lagerbygning_Mariendalsvej 17 8800 Viborg_2019-11-08.pdf 18/56267
    vbp
   • Bombesvarelse 08-11-2019 09_56_10.pdf 18/56267
    vbp
   • Omplaceringspulje - BUPL 19/3751
    ahst
   • _BR18 Byggetilladelse til at_Lovliggøre hestepension mv._Højbjerg Byvej 35, 8840 Rødkærsbro_2019-11-07.pdf 19/40282
    jha
   • Foto af flydelag - Tingvej 29, 8832 Skals 19/42795
    idal
   • Mail til Viborg Varetransport med bestilling af flytning af 12 660 liters containere fra Revas til Industrivej 9 i Ørum 19/13697
    alm
   • Mail til Revas om, at de 12 containere bliver hentet og kørt til vores lager på Industrivej 9 i Ørum 19/13697
    alm
   • Ibrugtagningstilladelse.pdf 18/9369
    arkri
   • Bombesvarelse 08-11-2019 08_50_08.pdf 18/9369
    arkri
   • Hærupvej 5,9500 Hobro: Kopi af afgørelse efter naturbeskyttelsesloven om markvej 19/19982
    sfc
   • Hærupvej 5,9500 Hobro: Kopi af afgørelse efter naturbeskyttelsesloven om markvej - Hærupvej 5 9500 Hobro Afgørelse om markvej.pdf 19/19982
    sfc
   • Svar på indberetning af ujævnt fortov på Markedsgade i Bjerringbro 19/48787
    jho
 • 07.11.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • KS Tunnel Arnbjerg 18/64005
    tojj
   • Byggeansøgning, Rydalsvej 3 8830 Tjele 19/48781
    jboe
   • Byggeansøgning, Iglsøvej 82 7800 Skive 19/48780
    cajen
   • Byggeansøgning, Teglskjær 4 8800 Viborg 19/48779
    jboe
   • Byggeansøgning, Hans Tausens Vej 17 8800 Viborg 19/48778
    arkri
   • Byggeansøgning, Viborgvej 9 7470 Karup J 19/48777
    cajen
   • Byggeansøgning, Tapdrupvej 119 8800 Viborg 19/48776
    jha
   • Byggeansøgning, Fyrrevej 7 8830 Tjele 19/48775
    cajen
   • Byggeansøgning, Engvejen 20 8850 Bjerringbro 19/48774
    cajen
   • Byggeansøgning, Pamhulevej 15 8831 Løgstrup 19/48773
    jboe
   • Byggeansøgning, Nedermarken 42 8850 Bjerringbro 19/48772
    cajen
   • Byggeansøgning, Herningvej 1 8800 Viborg 19/48771
    cajen
   • Byggeansøgning, Engholmvej 1 7470 Karup J 19/48770
    arkri
   • Byggeansøgning, Palleshøje 7 8800 Viborg 19/48769
    arkri
   • Der mangler en ansøgning om miljøgodkendelse 19/41724
    edg
   • VS: Rapport nr. 359023 (Dambrugskontrol fra Indløb Mønsted Dambrug) er registreret 19/8987
    tms
   • Rapport nr. 358125 (Dambrugskontrol fra Bryrup Dambrug) er registreret 19/44417
    tms
   • VS: Rapport nr. 337104 (Dambrugskontrol fra Sejbæk Dambrug Indløb) er registreret 19/2629
    tms
   • Autosvar med kvittering for modtagelse af e-mail af 04-11-2019 til almenbolig@tbst.dk 19/45288
    msf
   • Timesedler 15/60975
    jrs
   • Matrikulære sag - udstykning af matr. nr. 1as Søgårde, Asmild til parcelhusgrunde (Arnbjerg) 17/25412
    sfc
   • SV: SV: Sagsnr. 18/50626. 19/22891
    sfc
   • Michelle Salanson, Method & Madness, skitseforsalg og visualisering præsenteret på møde i arbejdsgruppen d. 31. oktober 2019 17/64771
    bc6
   • 07-11-2019 Supplerende materialer til byggesagen - A.S. Ørsteds Vej 22, 8800 Viborg 19/27856
    olz
   • Thorsø Miljø & Biogas - Vurdering af linieføring for ledningsanlæg 19/48760
    flr
   • Anmeldelse af jordflytning fra Gravene 12-22, 8800 Viborg 19/48761
    pba
   • Vestergade 9 - separatkloak, afslutningsbrev, fejl i adresse 17/35813
    peph
   • Besvarelse fra Banedanmark 19/38518
    htob
   • Birkevej 22 Møldrup - spg fra grundejer om nedkørsel, kloak 17/35695
    peph
   • Birkevej 22 Møldrup - færdigmelding for separatkloak 17/35695
    peph
   • Uddannelseskaravanen 19/32166
    jke
   • SV: Kopi af endelige udledningstilladelse til Nørre Rind Bæk fra Kærbyvej 16 19/15664
    flr
   • dokumentation tekniske forhold 19/14118
    arkri
   • Ansøgning om dispensation efter naturbeskyttelsesloven til ændret grødeskæring i Mønsted Å 19/48748
    snh
   • SV: Udsprøjtningstilladelse - udkast 19/47733
    tms
   • SV: Udsprøjtningstilladelse - udkast 19/47733
    tms
   • Ok fra Martin Pedersen - Invitation til fotosession den 19. november 2019 på Grundfos - etablering af maskinmesteruddannelsen i Viborg 19/6185
    hkr
   • Rapport vedr.Mønsted Vandværk - Vandværket - november 2019 12/15151
    joo
   • Nr. Rind - info til borgerne om at planlagt kloakprojekt i 2020-20221 er udsat til 2024-2025 16/56797
    tms
   • Rapport vedr.Hammershøj Vandværk - Jernbanegade 8, taphane - november 2019 12/11987
    joo
   • Rapport vedr.Mønsted Vandværk - Holstebrovej 205, taphane - november 2019 12/15151
    joo
   • Bro Mølle 18/11876
    kes
   • Eurofins Miiljø A/S tilsender Rapport AR-19-CA-00887209-01 vedr.Revas Perkolat 19/2885
    hani
   • Mailkorrespondance mellem Viborg Kommune og Boligselskabet Viborg vedr. levebomiljø på Kildehaven 19/20465
    chl
   • RE: Igangsætning af ruteplanlægningen for skolebuskørslen fra januar 2020 19/48736
    majoer
   • SV: Jordflytning, Bjerringbro 19/37673
    pba
   • SV: Besøg fra Norge 19/48153
    majoer
   • Underskrevet dokumenter 19/48438
    sfc
   • Samtykke til skiltning ved sti ved Kaj Munks Vej i Bjerringbro 19/48725
    jho
   • Svar retur fra Politi - Kørsel med bil via sti til Kaj Munks Vej i Bjerringbro 19/48725
    jho
   • Borgere skal være med til madlav når mening - DKNYT 05 okt 2019.pdf 18/54618
    kto
   • Ankestyrelse jf 11-19 Madservice eller praktisk hjælp - artikel 02 okt 2019.pdf 18/54618
    kto
   • KL-budgetvejledning bv2020 supplementsskrivelse 5-9.pdf 18/54618
    kto
   • Møde den 21. november i Takstgruppen 18/54618
    kto
   • Ansoegning supplerende materiale.pdf 19/43430
    arkri
   • Gadebelysning - Liselund Stoholm 19/48709
    tv
   • Sv: Placeringsmuligheder for biogasanlæg ved Løvel 19/47982
    rak
   • Tilbud på stibelysning ved VGF 19/48708
    tv
   • Interview om udligningsreformen 19/860
    kemn
   • Fri tekst Deltagere kursus 190519 19/42439
    tv
   • Fodgængerfelt forenden af Odshøjvej (nær parkeringsplads ved Houlkærhallen) 19/48703
    dh5
   • Erklæring 17f, Havredal By Frederiks.pdf 19/48320
    bkb
   • Erklæring 1gy Stoholm Feldingbjerg.pdf 19/46651
    bkb
   • Status efterspørges - Elmelund rideklub, Fallesgårdevej 9, 7470 Karup 19/16723
    mbp
   • scan_vpjha_2019-10-23-14-40-19.pdf 19/40282
    jha
   • scan_vpjha_2019-10-23-14-40-52.pdf 19/40282
    jha
   • scan_vpjha_2019-10-23-14-41-57.pdf 19/40282
    jha
   • scan_vpjha_2019-10-23-14-37-30.pdf 19/40282
    jha
   • scan_vpjha_2019-10-23-14-38-39.pdf 19/40282
    jha
   • RE: Opsigelse af koncernkontrakt nr. 204335 12/3207
    jls
   • SV: Jordflytning, Bjerringbro 19/37673
    pba
   • SV: Jordflytning, Bjerringbro 19/37673
    pba
   • Billede af bortgravet jord, Johs Jensens vej 18, 7470 Karup 19/20270
    idal
   • Viborg Bibliotek - Café - opdateret indretning 19/24448
    tfr
   • VS: Viborg Bibliotek - Café - opdateret indretning 19/24448
    tfr
   • SV: Viborg Bibliotek - Status 19/24448
    tfr
   • Viborg Bibliotek - Status 19/24448
    tfr
   • Biblioteket 19/24448
    tfr
   • SV: Biblioteket 19/24448
    tfr
   • SV: Biblioteket 19/24448
    tfr
   • Biblioteket 19/24448
    tfr
   • Bibliotek 19/24448
    tfr
   • SV: Bibliotek 19/24448
    tfr
   • SV: Bibliotek 19/24448
    tfr
   • SV: Bibliotek 19/24448
    tfr
   • Udkast til dagsorden fra - LO Viborg: Møde med borgmester Ulrik Wilbek mandag den 18. november kl. 10.30 - 11.30! 19/27195
    kemn
   • SV: Etablering af café på biblioteket - vedr. udbudsmaterialet 19/24448
    tfr
   • Re: Etablering af café på biblioteket - vedr. udbudsmaterialet 19/24448
    tfr
   • SV: Etablering af café på biblioteket - vedr. udbudsmaterialet 19/24448
    tfr
   • SV: Etablering af café på biblioteket - vedr. udbudsmaterialet 19/24448
    tfr
   • SV: Etablering af café på biblioteket - vedr. udbudsmaterialet 19/24448
    tfr
   • SV: Viborg Bibliotek - Status 19/24448
    tfr
   • Ny café, Viborg bibliotek 19/24448
    tfr
   • SV: Ny café, Viborg bibliotek 19/24448
    tfr
   • SV: Ny café, Viborg bibliotek 19/24448
    tfr
   • SV: Ny café, Viborg bibliotek 19/24448
    tfr
   • SV: Ny café, Viborg bibliotek 19/24448
    tfr
   • SV: Ny café, Viborg bibliotek 19/24448
    tfr
   • SV: Ny café, Viborg bibliotek 19/24448
    tfr
   • Anmeldelse af byggeaffald Gl. Røddingvej 3 Løvel 19/48673
    bie
   • Trinbrætvej 1 Hald Ege_ansøgning fra landinspektør 6-11-2019.pdf 19/35600
    ba4
   • Udstykningsforslag vedr. Trinbrætvej 1, Hald Ege 19/35600
    ba4
   • Tinghallen sender menuforslag samt pris for afholdelse af arrangementet Sportsgalla 2020 19/8874
    alm
   • Energi Viborg sender oversigt over gasalarmer på Revas' affaldscenter 18/14533
    hani
   • Afgørelse fra Ankestyrelsen - enig i afslag 19/43444
    coe
   • VS: Kvittering for modtagelse af høringssvar vedrørende Kommuneplantillæg nr. 46 - Karup 19/12576
    llk
   • Ansøgers bemærkninger til de indkomne indsigelser 19/16970
    janb
   • 75-15 19/48630
    awr
   • VS: Nyt stoppested, Liseborg Bakke 19/34511
    tv
   • Meddelelse fra Plandata om statusændring til forslag for lokalplan: "Boligområde Skovvej/Solvænget, Frederiks", Viborg kommune 19/38518
    htob
   • Indsendelse 5 - Supplerende materiale til behandling af byggesag - Mariendalsvej 17, 8800 Viborg.pdf 18/56267
    peb_slettet_1
   • Miljøledelse - Herredsvejen 178 19/24767
    jg1
   • Skrivelse fra Civilstyrelsen - Digitalpost: Brev af 5. november 2019 (1679245) 18/43412
    tno
   • Advokaten rykker for oplysning vedrørende handlen - J.nr. 3014741 - Overdragelse af Birkevej 5, Ørum 18/43412
    tno
   • Spørgsmål om hvornår diverse fortove oprettes i Bjerringbro 19/40140
    jho
   • Støjberegningn - Randersvej 9, 8800 Viborg 19/48591
    bie
   • Godkendt referat fra koordinationsmødet den 1 oktober 2019.pdf 19/16164
    s2a
   • 30.10.19 LMED - udviklingsproces 17/31089
    asjen
   • Mail fra MST til orientering - Rækkeborgvej 4, 9620 Aalestrup 19/47967
    bie
   • 07-11-2019 Supplerende materialer til byggesagen - Arnbjerg Høje 2, 8800 Viborg 19/25961
    olz
   • Opdateret beredskabsplan - Herredsvejen 178 19/24767
    jg1
   • 06.11.2019 Supplerende materiale til byggesag. Søakset 18, 8800 Viborg 19/39153
    lirm
   • Partshøring - forventet afgørelse om miljøvurderingspligt i sagen Genetablering af naturlig hydrologi Gammelkær Vindum skov. 18/54364
    snh
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Bombesvarelse 07-11-2019 07_35_31.pdf 16/37293
    vbp
   • Ibrugtagningstilladelse_opføre en ny daginstitution -Brandstrupvej 27, 8840 Rødkærsbro_2019-11-07.pdf 16/37293
    vbp
   • Bombesvarelse 07-11-2019 21_21_30.pdf 15/59964
    mie
   • 07.11.2019 - Sendt e-mail til Carsten, ThomasAndersen med tilbagemelding på Reberbanen 11A, 8800 Viborg.msg 15/59964
    mie
   • Kopi af byggetilladelse sendes til legepladsinspektør - Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro 19/21369
    olz
   • Kopi af byggetilladelse sendes til legepladsinspektør - Vestre Ringvej 11, 8850 Bjerringbro 19/46015
    olz
   • 07-11-2019 Byggetilladelse til at_etablere legeplads_Vestre Ringvej 11 8850 Bjerringbro 19/46015
    olz
   • Bombesvarelse 07-11-2019 17_31_27.pdf 19/46015
    olz
   • SV: Timesedler underskrevet 15/60975
    jrs
   • Sender afslag på ansøgning om dispensation fra lokalplan 88B, Lundvej 22, 8800 Viborg og påbud om lovliggørelse 17/28027
    anbs
   • 20191107 ibrugtagningstilladelse.pdf 19/38733
    arkri
   • Opfølgning. Vestre Skivevej 65, 7800 Skive.msg 19/25633
    lirm
   • Bombesvarelse 07-11-2019 16_45_42.pdf 19/38733
    arkri
   • Bombesvarelse 07-11-2019 16_45_32.pdf 19/25633
    lirm
   • Politi - Skiltning ved P-plads til Hald Hovedgård 19/43294
    jho
   • Svar på ønske om opstilling af P-skilte ved Hald Hovedgård 19/43294
    jho
   • SV: Jordflytning, Bjerringbro 19/37673
    pba
   • Anvisning af ren overskudsjord fra Gravene 12-22, til 1313 's råstofgrav 19/48761
    pba
   • Tilsynsbrev og -rapport 2019 - Hobrovej 63, 8830 Tjele 19/46478
    vkh
   • Ejvind Jakobsen, Stoholm, orientering om status for arbejdet i arbejdsgruppen vedr. scenen i Anlægget, Stoholm 15/69705
    bc6
   • Kvittering og oplysninger til ansøger omkring krydsning af vandløb med biogasledning 19/48760
    flr
   • Vestergade 9 - besked til grundejer, separatkloak 17/35813
    peph
   • Susanne Bak m.fl., referat af møde d. 31. oktober 2019 i arbejdsgruppen vedr. scenen i anlægget, Stoholm 17/64771
    bc6
   • Ibrugtagningstilladelse.pdf 19/14118
    arkri
   • Bombesvarelse 07-11-2019 16_15_36.pdf 19/14118
    arkri
   • Telefonsamtale den 7. november 2019 19/27498
    flr
   • Separatkloak: Birkevej 22 Møldrup, svar til grundejer 17/35695
    peph
   • Birkevej 22 Møldrup - besked til grundejer om færdigmelding 17/35695
    peph
   • Bombesvarelse 07-11-2019 16_11_21.pdf 19/27856
    olz
   • Kvitterings e-mail til Gudenåcentralen i forbinde med anmodning om fristforlængelse 14/23695
    flr
   • Bombesvarelse 07-11-2019 16_00_34.pdf 19/44984
    cajen
   • Kvittering: Ansøgning om dispensation efter naturbeskyttelsesloven til ændret grødeskæring i Mønsted Å 19/48748
    snh
   • Grønnegade 13, 8800 Viborg - ny adresse 19/48742
    btr
   • SV: Udsprøjtningstilladelse - udkast 19/47733
    tms
   • Udbud faunapassage ved Bro Mølle 18/11876
    kes
   • Benefit.msg 18/37849
    vbp
   • SV: Nr. Rind - info til borgerne om at planlagt kloakprojekt i 2020-20221 er udsat til 2024-2025 16/56797
    tms
   • Lovliggørelse af Skivevej 146 18/47404
    fil
   • Lovliggørelse af Skivevej 146 17/3653
    mbp
   • SV: Bro Mølle 18/11876
    kes
   • Telefonnotat.msg 19/47254
    khy
   • _BR18 Byggetilladelse til at_udvide eksisterende skur_Langmosevej 15 9632 Møldrup_2019-11-05.pdf 19/32500
    jboe
   • Bombesvarelse 07-11-2019 14_22_42.pdf 19/47183
    vbp
   • Bombesvarelse 07-11-2019 14_12_45.pdf 19/27856
    olz
   • Svar til Landinspektør Søren Kieldsen vedr. forhåndsudtalelse vedr. udstykning af Trinbrætvej 1, Hald Ege, 8800 Viborg 19/35600
    ba4
   • Svar om stiforbindelse ved Kaj Munks Vej i Bjerringbro 19/48725
    jho
   • Politi - Kørsel med bil via sti til Kaj Munks Vej i Bjerringbro 19/48725
    jho
   • 07-11-2019 BR18 Byggetilladelse til at_Opføre legeplads_Husbondvej 39 8850 Bjerringbro 19/21369
    olz
   • Bombesvarelse 07-11-2019 13_38_22.pdf 19/21369
    olz
   • Til Mandrup vedrørende ansøgning om landzonetilladelse til ny beboelsesbygning, ny garage og ny erhvervsbygning på Rogenstrupvej 16, 8831 Løgstrup 19/46825
    bkb
   • SV: Mål på print i vinduer Daglig Brugsen Tjele.msg 19/44633
    cajen
   • SV: Gadebelysning - Liselund Stoholm 19/48709
    tv
   • Bemærkninger til anmeldelse af byggeaffald Gl. Røddingvej 3 Løvel 19/48673
    bie
   • Mail til tilmeldte KommuneplanERFA 11/11-2019 i Viborg 16/57480
    ba4
   • SV: Tilbud på stibelysning ved VGF 19/48708
    tv
   • Svar på henvendelse om fodgængerfelt for enden af Odshøjvej 19/48703
    dh5
   • Orientering om ansøgning om dispensation fra lokalplanen til placering af bebyggelse_ Krokusparken 24A 7850 Stoholm.doc 19/39430
    ekh
   • Orientering om ansøgning om dispensation fra lokalplanen_ Krokusparken 24A 7850 Stoholm.pdf 19/39430
    ekh
   • Bilag 1- Beskrivelse.pdf 19/39430
    ekh
   • Bilag 2- Placering.pdf 19/39430
    ekh
   • Dispensation fra lokalplan nr. 03.B.06.03 F.03_Krokusparken 24 A 7850 Stoholm Jyll.pdf 19/39430
    ekh
   • Dispensation fra lokalplan nr. 03.B.06.03 F.03_Krokusparken 24 A 7850 Stoholm Jyll.docx 19/39430
    ekh
   • Brev dokumentationskrav til ejer.pdf 19/14118
    arkri
   • Bombesvarelse 07-11-2019 12_27_19.pdf 19/14118
    arkri
   • Bombesvarelse 07-11-2019 12_25_02.pdf 19/25961
    olz
   • Accept af billede af bortgravet jord og dokumentation for ny løsning, Johs Jensesvej 18, 7470 Karup 19/20270
    idal
   • Til Kent W Kristensen og Erling Hansen: Mødenotat Nyt P-hus VUC 17/31289
    jh7
   • 2019-11-07 Byggetilladelse.pdf 19/47022
    arkri
   • SV: Angående Søndertoft 1.msg 19/43047
    khy
   • Søndersøvej 94A, 8800 Viborg - adresseændring 19/48600
    btr
   • Søndersøvej 94A, 8800 Viborg - adresseændring 19/48600
    btr
   • Bombesvarelse 07-11-2019 11_18_25.pdf 19/47022
    arkri
   • VS: Nyt stoppested, Liseborg Bakke 19/34511
    tv
   • Byggetilladelse.pdf 19/44600
    arkri
   • 07.11.2019 Byggetilladelse til enfamiliehus_Søakset 16, 8800 Viborg.pdf 19/39153
    lirm
   • Godkendt tegninger Tilbygning redskabsrum.pdf 19/44600
    arkri
   • Godkendt afløbsplan.pdf 19/44600
    arkri
   • § 11 afgørelse vedrørende ensilageplads på Rydalsvej 3, 8830 Tjele 19/47417
    fil
   • § 11 afgørelse vedrørende ensilageplads på Rydalsvej 3, 8830 Tjele 19/47417
    fil
   • Energnist: Opgørelse over brændbare mængder, 2. halvår 2018 samt 1. halvår 2019 17/44076
    em6
   • Fremsendelse af skøde + refusionsopgørelse til køber - Køb af Mellemvej 19, 8800 Viborg 19/20135
    tno
   • Fremsendelse af prøvetinglysning til godkendelse - Sagsnr. 03-410-084418 - Vedr. sagsnummer: Birkevej 5, Tjele/kemn. 3p, Velds By, Ørum. Prøvetinglysning afsluttet 18/43412
    tno
   • Bombesvarelse 07-11-2019 09_05_42.pdf 19/39153
    lirm
   • Anmodning til Civilstyrelsen om underskrift af påtegning - 03-410-08418 - Jeanne og Werner Olufsen legat - salg af areal - Birkevej 5, Tjele 18/43412
    tno
   • Svar til advokat - J.nr. 3014741 - Overdragelse af Birkevej 5, Ørum 18/43412
    tno
   • Status på mindre opretninger af fortove i Bjerringbro 19/40140
    jho
   • [Sagsnr.:15/43596] Overkørsel - Skovdalen 1C og 3, 8800 viborg, matr.nr. 10au og 10o Overlund By, Asmild 15/43596
    fkc_slettet_1
   • Bombesvarelse 07-11-2019 08_43_26.pdf 19/44600
    arkri
   • Bombesvarelse 07-11-2019 08_23_48.pdf 18/47620
    jha
   • kj@viborg.dk - Orientering om udbygning af Alhedestien ved Karup 19/39228
    kj
 • 06.11.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Supplerende materiale modtaget til afslutning af byggesag - dok på brandklassificerede døresamt glaspartier, Brandstrupvej 27, 8840 Rødkærsbro 16/37293
    vbp
   • Billede af ophængt beredskabsplan - Holstebrovej 266B, 8800 Viborg 19/47122
    xkk
   • Beredskabsplan for Holstebrovej 266B, 8800 Viborg 19/47122
    xkk
   • mail fra ansøger med oplysning om supplerende materialer til byggesagen er indsendt via BOM - Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro 19/21369
    olz
   • Birkevej 12, obs på nedkørsel 17/35671
    peph
   • Birkevej 9, obs på nedkørsel 17/35668
    peph
   • SV: Tillæg til spildevandsplanen - oprydning i Rødding 19/47555
    tms
   • Fortov ud for Hovedgaden 73, 8832 Skals 19/48560
    jho
   • Opfølgning på møde den 06-11-2019 -Mercantec HOT - Mærkning af døre og glaspartier - H.C. Andersens vej 9, 8800 Viborg 16/35372
    vbp
   • VS: Afdeling 916, Gl. Røddingvej i Løvel 19/48556
    mnan
   • Nyt fra KOMBIT: Tidskrav til implementering af snitflader under SKI 02.19 (2019) 13/70577
    pj
   • SV: Kontaktoplysninger - Nedermarken 42 - Bjerringbro - Tegn.0001 - Situationsplan.pdf 19/48557
    sfc
   • SV: Kontaktoplysninger 19/48557
    sfc
   • Asbesttagplade sanering på boligselskabets blokke, H. C. Andersens Vej 26 & 28 (indtil 64), et telefonnotat om samtale med AT og om mit tilsyn s.d. på stedet 19/48554
    pba
   • 05-11-2019 SUpplerende materialer til byggesagen - Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro 19/21369
    olz
   • Om at affaldet bortskaffes som farligt affald- Iglsøvej 5 19/48151
    bie
   • SV: Indgangsdør nedlægges når Akutafdelingen flytter 18/30160
    btr
   • hele-analysen-inkl-bilag.pdf 18/32830
    jtb
   • Spørgsmål om pylon ved rundkørslen på Heibergs Alle i Viborg 19/48545
    jho
   • anmodning om svar vedr. 4 ekstra praktikpladser 19/11066
    bb8
   • hovedrapport-tilknytning-til-uddannelse-eller-beskaeftigelse-blandt-unge-med-psykisk-sygdom.pdf 18/32830
    jtb
   • VS: Frafald ansøgning minivådområde - 19-0177326 17/40000
    kes
   • Nedbrydning Bro Mølle Brd. Nielsen. Tlf-notat 18/11876
    kes
   • Ny praktikpladsaftale til underskrift 19/11066
    bb8
   • kvittering fra Ulla Ravn på tilbagemelding vedr. ekstra pladser 19/11066
    bb8
   • VARSLING om overskridelse fra Eurofins Miljø A/S - 5. november 2019 19/40802
    joo
   • VARSLING om overskridelse fra Eurofins Miljø A/S - 5. nvember 2019 19/40802
    joo
   • Kopi af mail med udsendelse af udbud. 16/53578
    aa5
   • VS: Rammepapir om udgående regionale teams i voksenpsykiatrien til godkendelse i kommunerne 19/48350
    jtb
   • VS: Rammepapir om udgående regionale teams i voksenpsykiatrien til godkendelse i kommunerne 19/48350
    jtb
   • VS: Rammepapir om udgående regionale teams i voksenpsykiatrien til godkendelse i kommunerne - Baggrundsinfo om rammepapir for tværsektorielt samarbejde om regionale udgående teams i psykiatrien.docx 19/48350
    jtb
   • VS: Rammepapir om udgående regionale teams i voksenpsykiatrien til godkendelse i kommunerne - Implementeringsovervejelser for udmøntning af rammepapir 240919.pdf 19/48350
    jtb
   • VS: Rammepapir om udgående regionale teams i voksenpsykiatrien til godkendelse i kommunerne - Rammepapir om udgående regional teams - version til godkendelse.pdf 19/48350
    jtb
   • VS: Rammepapir om udgående regionale teams i voksenpsykiatrien til godkendelse i kommunerne - Rammepapir om udgående regional teams - version til godkendelse.pdf 19/48350
    jtb
   • Viborg Handicap IF: Ansøgning om tilskud til handicapidræt 2020 19/48463
    sk
   • Jord med byggeaffald - vi får en tilbagemelding 19/36098
    bie
   • Automatisk svar: Anlægsprojekt - udenoms arealet, Sdr. Rind Forsamlingshus 19/25237
    pba
   • Mail fra Bs. med erklæring om risiko behæftede forhold 18/27841
    evg
   • 27.8.19 Henvendelse fra ejer vedr. sag om udstykning, Tjørnevænget 1, Hald Ege 19/48101
    mehm
   • 30.09.2019 Mail fra ejer med ønske om status på sagen, Tjørnevænget 1, 8800 Viborg 19/48101
    mehm
   • Overbringer forespørgsel fra landinspektør til Jan Rønne/SSO 19/48464
    msf
   • Boligselskabet Viborg videresender korrespondance med Udbetaling Danmark/ATP 19/48464
    msf
   • Boligselskabet Viborg videresender e-mail fra Nykredit vedrørende relaksation 19/48464
    msf
   • Midtjysk Tandemklub: Ansøgningsskema om tilskud 2020 med budget 19/48460
    sk
   • Situationsplan - Orienteret som projekt. Romlundvej 51, 8831 Løgstrup 19/34256
    anbs
   • Visualisering 2 - Romlundvej 51, 8831 Løgstrup 19/34256
    anbs
   • Visualisering 1, Romlundvej 51, 8831 Løgstrup 19/34256
    anbs
   • Midtjysk Tandemklub: Ansøgning om tilskud 2020 19/48460
    sk
   • Ansoegning Supplerende materiale.pdf 19/46015
    olz
   • Færdigmelding, Sønderhøjvej 8, byggesag 19/15341
    arkri
   • Anmeldelse_af_jordflytning_Koldingvej 1-15, 8800 Viborg 1000 ton kat 1 - 06112019 19/31225
    mbp
   • Bilag 2 til TU 27.11.2019 - Forslag til handleplan for byggemodning 2020 til 2023.pdf 19/47173
    tojj
   • SV: Afgravning / fosfor. N-vådområdeprojekt Ilsø v. Hjorthede (J. nr. 19-0320947) 19/38568
    kes
   • VS: Vielsestal - aktindsigt 19/48474
    gip
   • 05.11.2019 Supplerende materiale til byggesag. Engblommevej 2, 7850 Stoholm 19/31890
    lirm
   • Opsummering møde 31.05.2017 19/42490
    dar
   • SV: Absalonsvej 7- brev 24.04.2017 19/42490
    dar
   • SV: Møde vedr. arbejder med Ny Absalonsvej 19/42490
    dar
   • SV: Opstart Anlægsarbejde - Ny absalonsvej 19/42490
    dar
   • SV: Opstart Anlægsarbejde - Ny absalonsvej 19/42490
    dar
   • SV: Møde Absalonsvej 7 19/42490
    dar
   • VS: Beplantning 19/42490
    dar
   • Boligselskabet sender oplysninger vedrørende Kildehaven 19/48464
    msf
   • Skills - 8. klasse Hedemølle Efterskole 16/17625
    lraa
   • Skills 8. klasse - Hedemølle Efterskole 16/17625
    lraa
   • Kopi af Miljøstyrelsens tilladelse til ophævelse af fredskovspligt ved Hald Ege Vandtårn, Hald Ege 19/34371
    bkb
   • Brev fra Ebba Kardel 4. november 2019 19/48354
    ek7
   • Karup Kartoffelmelfabrik - Beplantningsbælte - Ny fabrik på Åhusevej 18/11578
    vbp
   • Brev fra Ankestyrelsen om sagsbehandlingstid mv. (1678572) 19/43444
    coe
   • Der kvitteres for opfølgning på spørgsmål til lokalplan 483 Karup 18/11578
    vbp
   • Dagsorden styregruppemøde "De fem Halder" 11.11.2019 18/247
    hkr
   • Dagsorden styregruppemøde "De fem Halder" 11.11.2019 18/247
    hkr
   • Endelig godkendt annonce til indrykning i Skive Folkeblad samt Fjends Folkeblad. - byrådets møde i Stoholm 20. november 2019 18/59173
    mox
   • Korreborgvej 4, Mammen, 8850 Bjerringbro 19/48443
    vkh
   • SV: Berigtigelse mod fællesjord [LE34 ref. 1906757] 19/48438
    sfc
   • Berigtigelse mod fællesjord [LE34 ref. 1906757] - 1906757-001_foreløbigt måleblad.pdf 19/48438
    sfc
   • Berigtigelse mod fællesjord [LE34 ref. 1906757] 19/48438
    sfc
   • SV: Berigtigelse mod fællesjord [LE34 ref. 1906757] 19/48438
    sfc
   • SV: Berigtigelse mod fællesjord [LE34 ref. 1906757] - 1906757-001-mbl.pdf 19/48438
    sfc
   • SV: Berigtigelse mod fællesjord [LE34 ref. 1906757] - Ændringskort_nr.pdf 19/48438
    sfc
   • SV: Berigtigelse mod fællesjord [LE34 ref. 1906757] - dokument11 del2 - 28a+4b.pdf 19/48438
    sfc
   • SV: Berigtigelse mod fællesjord [LE34 ref. 1906757] - dokument10 del3 - 28a+3f.pdf 19/48438
    sfc
   • SV: Berigtigelse mod fællesjord [LE34 ref. 1906757] - dokument8 del6 - 28c+3f.pdf 19/48438
    sfc
   • SV: Berigtigelse mod fællesjord [LE34 ref. 1906757] - dokument7 del7 - 28c+4b.pdf 19/48438
    sfc
   • SV: Berigtigelse mod fællesjord [LE34 ref. 1906757] - VK - erkl-kom-gade-dokument4.pdf 19/48438
    sfc
   • SV: Berigtigelse mod fællesjord [LE34 ref. 1906757] - VK - erkl-kom-gade-dokument3.pdf 19/48438
    sfc
   • SV: Berigtigelse mod fællesjord [LE34 ref. 1906757] - VK - erkl-kom-gade-dokument2.pdf 19/48438
    sfc
   • Præstentation af overvågningen af Birkesø på onsdag 13/65684
    kes
   • SV: Berigtigelse mod fællesjord [LE34 ref. 1906757] - VK - erkl-kom-gade-dokument1.pdf 19/48438
    sfc
   • SV: Berigtigelse mod fællesjord [LE34 ref. 1906757] 19/48438
    sfc
   • Maskinhal på Hærupvej 5, 9500 Hobro - acc. af møde 14/72670
    dhb
   • Gasautomat 19/41760
    ekh
   • Ny_tilslutningstilladelse_Mammen.docx 12/138855
    ib3
   • Pakeringsplads i Dalbergsgade 19/48408
    jho
   • anm beholder kontrol, Møllevej 2, 8830 Tjele 19/2600
    jg1
   • Anmodning om aktindsigt 19/48392
    tms
   • Udsprøjtningstilladelse - udkast 19/48392
    tms
   • Aftale om møde på Rådhuset den 7/11-2019 18/47480
    edg
   • Udsprøjtningstilladelse - udkast 19/47733
    tms
   • Anmodning om aktindsigt 19/47733
    tms
   • Anmodning om kommunal godkendelse af udstedelse af pantebrev i almene boligafdeling - vor ref. 916239 16/1505
    jonb_slettet_1
   • Færdigmelding, Naundrupvej 32, byggesag 19/10311
    mbru
   • Færdigmelding, Naundrupvej 32, byggesag 19/10499
    mbru
   • Ansøgning om tilladelse til at etablere flagallé. 19/48388
    av4
   • Birkevej 6, obs på nedkørsel 17/35664
    peph
   • Evaluering af forløb på Ørum skole 19/22792
    lej
   • Anm: beholderkontrol 3 gylletanke, Holstebrovej 266 19/2600
    jg1
   • VS: Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1679249) 19/48379
    bkb
   • Anm.beholder kontrol, Ravnstrupvej 39, 8800 Viborg 19/2600
    jg1
   • Mail fra Bs. med tidsplan 19/35640
    evg
   • Reminder om forespørgsel om støttemur m.m. 14/52251
    khg
   • VS: GUES: VVM-ansøgning for 5 MW varmepumper 19/48358
    pjj
   • Mail fra Bs. med supplerende oplysninger 19/14843
    evg
   • VS: Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1678721) 19/48341
    bkb
   • Sonja Stick spørger til status i sag vedr. bilsalg fra Hobro Landevej 20, 8830 Tjele 19/15533
    anbs
   • Gennemgang af 3 sager om anbringelse - 4 17/29064
    cl
   • Gennemgang af 3 sager om anbringelse - 2 17/29064
    cl
   • Gennemgang af 2 anbringelsessager - 3 17/29064
    cl
   • Gennemgang af 3 sager med familiebehandling 5 17/29064
    cl
   • Gennemgang af 3 sager med familiebehandling 4 17/29064
    cl
   • VS: Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1676656) 19/48320
    bkb
   • SV: Vurdering af nuværende støjforhold 12/143837
    ib3
   • Færdigmelding, Bollersvej 6A, byggesag 19/41733
    mbru
   • Gennemgang af 3 anbringelsessager 17/29064
    cl
   • Gennemgang af 3 sager med familiebehandling 3 17/29064
    cl
   • Gennemgang af 3 sager med familiebehandling 2 17/29064
    cl
   • Fwd: Gl. ålborgvej Bjerregrav 18/39101
    ib3
   • SV: Høring om udkast til lokalplan nr. 525 for et erhvervsområde ved Holstebrovej i Viborg 19/6379
    llk
   • Ledelsestilsynd 3 sager med familiebehandling 17/29064
    cl
   • Svar fra Miljøstyrelsen om miljøvurderinger i samme rapport 17/32417
    ba4
   • VS: varslingspuljemidler - borgere bosat i Viborg kommune 18/54537
    kto
   • SV: Vedr. vandløbsregulering ved Kærvænget 19/31023
    abmi
   • Anmodning om kommunal godkendelse af udstedelse af pantebrev i almene boligafdeling vor ref 646393 16/1505
    jonb_slettet_1
   • Aftale med Jagtforeningen: Booking af Enggården 16-01-2020 generalforsamling 19/72
    sk
   • Samarbejde mellem jobcenter og Salling Group samt COOP 19/48300
    kto
   • Forspørgsel om jordparti, Villavej, 8800 Viborg 19/43437
    mbp
   • Dagsorden styregruppemøde De fem Halder 11.11.2019 18/247
    hkr
   • Matrikulær sag behandlet af kommunen, udstykning af Busbjergvej 76-78, Bjerringbro 19/46128
    bkb
   • Ansøgning vedr. etablering af sø i beskyttet eng på matr.nr. 11a V. Tostrup By, V. Tostrup 19/46228
    jsni
   • Matrikulær sag behandlet af kommunen, Arealoverførsel ml. Gl. Aalborgvej 53A og Haugårdvej 2, Bjerregrav 19/25586
    bkb
   • NYT referat af møde i KD-Net den 25. oktober 2019 18/211
    hkr
   • Resultat af drikkevandskontrol på Tinghøjvej 57, 7470 Karup - november 2019 13/51462
    joo
   • SV: Vedr. vilkår i høringssvar vedr. søer ved Viborgvej 74 19/11252
    jsni
   • Rapport vedr.Vammen Vandværk - Vandværket - november 2019 12/16400
    joo
   • Afgørelse, elkøretøj efter hjemvisning (kørselsbehov ikke afdækket konkret) 12/8249
    hrav
   • Rådhus Børnehaven - bemærkninger til farligt affald fra Iglsøvej 5 19/48151
    bie
   • SV: george 18/54537
    kto
   • Rapport vedr.Ørum Vandværk - Vandværket - november 2019 12/11985
    joo
   • Dokumentation for opbevaring af kølevæske 13/34807
    nig_slettet_1
   • Dagsorden: Møde torsdag med Gudenåkomiteen / Morten Horsfeldt Jespersen 16/17638
    roc
   • Skrotningsattest 13/36882
    tbu_slettet_1
   • Jordvold med byggeaffald, Lundvej 1, Viborg - om anvisning 19/36098
    bie
   • Tapdrup Udeliv Tennis fremsender ansøgning om tilskud til etablering af et lysanlæg 19/48276
    mgo
   • Opfølgning på materiale til afslutning af byggesag - Rødkærsbro børnehus sags nr. 2016-0855, Brandstrupvej 27, 8840 Rødkærsbro 16/37293
    vbp
   • Program/dagsorden Arbejdsgruppemøde Skytteholm 07.11.2019 18/5568
    ip3
   • Zoomdata kvitterer for materiale -Re: Placeringer af droneoptagelser i forhold til istidstårne. 19/19975
    hdh
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • VS: Anlægsprojekt - udenoms arealet, Sdr. Rind Forsamlingshus 19/25237
    pba
   • Bombesvarelse 06-11-2019 15_13_47.pdf 19/41760
    ekh
   • 06-11-2019_Kvitteringsbrev vedr. etablering af gasautomat_Østergade 24 7850 Stoholm Jyll.pdf 19/41760
    ekh
   • VFOS om budget 2020 voksenundervisning 17/10721
    sk
   • Tilbagemelding vedr. beredskabsplan - Holstebrovej 266B, 8800 Viborg 19/47122
    xkk
   • Hærupvej 5,9500 Hobro: Kopi til Friluftsrådet m.fl. af afgørelse efter naturbeskyttelsesloven om nedlagt/afspærret markvej 19/20776
    bkb
   • Svar om vedligeholdelse af fortov ud for Hovedgaden 73, 8832 Skals 19/48560
    jho
   • Tilsynsbrev - Løvskal Landevej 88, 8850 Bjerringbro 19/45870
    idal
   • Hærupvej 5,9500 Hobro: Afgørelse om markvej 19/20776
    bkb
   • Vorningvej 65, 8830 - Varsel af påbud om beskæring 19/48467
    akz
   • Indkaldelse til møde om tilskud 2020 til handicapidrætsforeningerne 19/47754
    sk
   • Ansøgning om dispensation efter naturbeskyttelsesloven til ændret grødeskæring i Mønsted Å 18/43904
    flr
   • Bombesvarelse 06-11-2019 14_58_21.pdf 19/37995
    ekh
   • Svar om pylon ved rundkørslen - mon vi skal spørge Kommunen 19/48545
    jho
   • 06.11.2019 Kvitteringsbrev vedr. opførelse af enfamiliehus. Stærelunden 9, 8800 Viborg.pdf 19/47204
    lirm
   • 06-11-2019 Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_ombygge eksisterende lejemål til 5 boliger_Langdammen 1 8800 Viborg 19/31921
    olz
   • Bombesvarelse 06-11-2019 14_41_37.pdf 19/47204
    lirm
   • VS: [Sagsnr.:19/19483] 19/19483
    sfc
   • [Sagsnr.:19/19483] 19/19483
    sfc
   • Kopi af afgørelsen til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg 19/46320
    msf
   • Adgang til et areal til at lægge broen på i forbindelse med nedtagningen 16/50388
    roc
   • Advicering til klager over fremsendelse af afgørelse til e-boks 19/46320
    msf
   • Afgørelse om miljøtilladelse til Ulvedalsvej 2b, 7470 Karup 19/35314
    xkk
   • Offentliggørelsesskema 2019 - Vråvej 18, 8830 Tjele.pdf 19/35121
    kkg
   • Orientering af naboer om tilladelse - Ulvedalsvej 2b, 7470 Karup 19/35314
    xkk
   • Til indsigere - vedtaget tillæg 1 til lokalplan nr. 390 - Hytter ved Bjerringbro Idrætspark, Vestre Ringvej i Bj.bro 18/61445
    mnan
   • 2015-0852 Asmildkloster Landbrugsskole.msg 15/42301
    dkb_slettet_1
   • Kopi af e-mail af 04-11-2019 fra Grethe Hassing - sammenlægning af lejemålet er opgivet 14/54369
    msf
   • Svar til Boligselskabet Viborg med status i sagen samt anmodning om at modtage supplerende oplysninger 19/48464
    msf
   • Bombesvarelse 06-11-2019 13_54_41.pdf 19/31921
    olz
   • Høringsbrev - Kærvej 21.pdf 19/36728
    jboe
   • Tegninger høring - Kærvej 21.pdf 19/36728
    jboe
   • Bombesvarelse 06-11-2019 13_37_37.pdf 19/36728
    jboe
   • Bombesvarelse 06-11-2019 13_34_47.pdf 19/47035
    jha
   • Mailkorrespondance vedrørende betingelse i indstilling 19/14843
    evg
   • Screeningsbrev_tilbygning til køkken i Tinghallen_Tingvej 2C 8800 Viborg_2019-11-06.pdf 19/46993
    jha
   • Bombesvarelse 06-11-2019 13_29_49.pdf 19/46993
    jha
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/48480
    vkh
   • Klage over støj fra varmepumpeanlæg - Kolbækvænget 19 19/19032
    bie
   • Nabohøring - ansøgning om miljøtilladelse til kvægproduktion på Tastumvej 11, 7850 Stoholm 19/47610
    jg1
   • Bombesvarelse 06-11-2019 13_20_36.pdf 19/39363
    mehm
   • Kvittering for revideret situationsplan. Skovvej 9. 7470 Karup.msg 18/31914
    lirm
   • Bombesvarelse 06-11-2019 13_08_13.pdf 19/15341
    arkri
   • Anvisning_af_jordflytning_Koldingvej 1-15, 8800 Viborg 1000 ton kat 1 - 06112019 19/31225
    mbp
   • Sv: Vielsestal - aktindsigt 19/48474
    gip
   • VS: Afgravning / fosfor. N-vådområdeprojekt Ilsø v. Hjorthede (J. nr. 19-0320947) 19/38568
    kes
   • Personligt brev til Ulrik Wilbek 19/46587
    lokk
   • Svar på udstykningsforespørgsel 19/48443
    vkh
   • Oplysning om medlemmer af Teknisk Udvalg 19/15533
    anbs
   • Opsigelse af koncernkontrakt nr. 204335 12/3207
    jls
   • 06.11.2019 Screeningsbrev vedr. opførelse af 6 boliger. Sdr. Rind Vej 51, 8800 Viborg.pdf 19/46571
    lirm
   • Bombesvarelse 06-11-2019 11_59_19.pdf 19/46571
    lirm
   • Anmodning til Carat om opsætning af annonce til indrykning ifm. byrådets møde i Stoholm den 20. november 2019 18/59173
    mox
   • Høringssvar i forbindelse med nyt tillægsregulativ til Mønsted Å 18/43904
    flr
   • Høringssvar i forbindelse med nyt tillægsregulativ til Mønsted Å 18/43904
    flr
   • Bombesvarelse 06-11-2019 11_38_29.pdf 19/44588
    lirm
   • Orientering om afslag på dispensation fra lokalplan nr. 44 vedrørende bilhandel på Hobro Landevej 20, 8830 Tjele, Viborg Kommune 19/15533
    anbs
   • Svar om ændring af parkeringsplads i Dalbergsgade, Viborg 19/48408
    jho
   • Bombesvarelse 06-11-2019 11_12_07.pdf 19/10488
    mbru
   • Svarbrev 19/48300
    kto
   • [Sagsnr.:19/48392] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Anmodning fra Niels Odgaard om aktindsigt i udsprøjtning af overfladevand fra Lundgård Miljøcenter 19/47733
    tms
   • Anmodning om kommunal godkendelse af udstedelse af pantebrev i almene boligafdeling - vor ref. 916239 16/1505
    jonb_slettet_1
   • Aktindsigt givet vedr. bilforhandler på Vingevej 47 19/48170
    anbs
   • Re: Umiddelbar status ønskes - Højbjerg Huse 7 18/10824
    mbp
   • Bombesvarelse 06-11-2019 09_26_17.pdf 19/41733
    mbru
   • Anmodning om kommunal godkendelse af udstedelse af pantebrev i almene boligafdeling vor ref 646393 16/1505
    jonb_slettet_1
   • Bombesvarelse 06-11-2019 08_58_46.pdf 18/36736
    jno_slettet_1
   • Jord med byggeaffald kan soldes etc. 19/36098
    bie
   • Byggeaffald fra Iglsøvej 5 - bortskaffelse 19/48151
    bie
   • Mail til Hotel Strandtangen Skive om deltagere og program for direktionsseminar den 11. og 12. november 2019 19/40030
    hl4
   • Svar, Villavej, 8800 Viborg 19/43437
    mbp
 • 05.11.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Kvittering fra Jim Rasmussen, Skaldehøjvej 143 vedr. ny anmodning om aktindsigt 19/36333
    anp
   • Opstart af undersøgelser - Nørre Langgade 47, Rødkærsbro 19/46098
    mbp
   • Indberetning af skorstensfejerbidrag til ejendomsskatten 2020 19/38554
    jyh
   • SV: Vedr. sletning af skorstensfejergebyr på ejendom. 19/38554
    jyh
   • SV: Sletning af skorstensfejergebyr på ejendomme. 19/38554
    jyh
   • Anmeldelse af jordflytning Erantisvej 2, 8800 Viborg 19/48265
    pba
   • Anmeldelse af jordflytning fra Frisholtvej 32 19/44651
    pba
   • Kopi af referat af hovedbestyrelsesmøde 28. oktober 2019 i Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg 19/44917
    msf
   • Kvittering for indberetning af varmeprojekt 19/18902
    rak
   • Sønderhedevej 10 - nedsivning i faskiner 19/48259
    peph
   • Design på Gasautomat 19/41760
    ekh
   • Vedr. Trier Industries ISO 14001 miljøcertificering 12/129306
    bie
   • Tapdrupvej 85 - færdigmelding af separatkloak 17/36948
    peph
   • Billeder af affaldet fra rådgiver - Iglsøvej 5, stoholm 19/36098
    bie
   • Sparkær Idrætsforening - Bilag til kursusansøgning 2019 19/48218
    lgr
   • Hobrovej 17 - forberedt til separatkloak 18/30872
    mmi
   • Nørremøllevej Nord 42 - Kloakplaner Som udført 17/25044
    peph
   • Kloaktilslutning, færdigmelding, Nørremøllevej Nord 42. Sagsnr. 17/25044 17/25044
    peph
   • byggeriogmiljoe@viborg.dk - VS: Skimmelsvamp 19/38866
    jha
   • Registreringsmeddelelse U2 (1654555) 19/3581
    am1
   • Nørremøllevej Nord 42 - Kloakplaner Som udført, faskine færdigmelding 16/48927
    tms
   • SV: Nedlæggelse a vej 18/19503
    sfc
   • SV: Nyt boligområde ved Vingevej i Ørum 19/43999
    llk
   • Flexbus onlinebestilling via Rejseplanen + den nye Flextrafik folder 16/36394
    majoh
   • jboe@viborg.dk - VS: 139824 Færdigmelding sprinkleranlæg Tømmergården 19/45864
    jha
   • Birkevej 4, 8850 Bjerringbro - færdigmelding af separatkloak 15/24052
    peph
   • Kommentarer til det kommenterede udbudsmateriale 16/53578
    aa5
   • Registreringsmeddelelse U2 (1653490) 19/18390
    ba4
   • Miljø- og Fødevareministeriets Anmodning om bidrag til brug for Retssikkerhedsredegørelse til Folketinget 2019 (MFVM Id nr.: 4647657) 13/587
    nig_slettet_1
   • SV: tilslutningstilladelse -datablade 14/51666
    ib3
   • SKI 02.19: Afløftning af udbudspligt, Bilag B.2, Viborg Kommune og Fujitsu 19/40274
    jls
   • Registreringsmeddelelse U2 (1652396) 19/18395
    ba4
   • Færdigmelding af regnvandsseparering - Bøgevej 8, 9632 Møldrup 17/35708
    peph
   • RE: Ansøgning tilslutningstilladelse Mammen Mejeri - anmodning om yderligere oplysninger 12/138855
    ib3
   • Registreringsmeddelelse U2 (1652398) 19/22565
    ba4
   • SV: Fly Enge Holstebro 19/41892
    kes
   • Færdigmelding af regnvandsseparering - Birkevej 28, 9632 Møldrup 17/35699
    peph
   • Registreringsmeddelelse U2 (1667000) 19/16438
    bkb
   • Snittegning skifterum_DLT.pdf 19/37995
    ekh
   • Eksist Brandplan_DLT.pdf 19/37995
    ekh
   • Brandplan m Revision_DLT_revB.pdf 19/37995
    ekh
   • 19018-84 Erklæring_Brandklasse_2019_10_01.pdf 19/37995
    ekh
   • Registreringsmeddelelse U2 (1662970) 18/62153
    mp2_slettet_1
   • Sparkær Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/48218
    lgr
   • Registreringsmeddelelse U2 (1661277) 19/16823
    ba4
   • Sparkær Idrætsforening - Vedr. kursustilskudsansøgning - Tennisinstruktion 19/48218
    lgr
   • Sparkær Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/48218
    lgr
   • orientering om forventet tidspunky for tidsplan og opstart 16/18092
    roc
   • Tilbud vedr. Etablering af faunapassage ved Bro Mølle 18/11876
    kes
   • Kildebakkevej 31 - dokumentation for nedsivning på egen grund 15/24129
    tms
   • TILBUD: "Etablering af faunapassage ved Bromøllevej" 18/11876
    kes
   • Henvendelse /opfølgning på henvendelse om lokalplan 483 Karup - Beplantningsbælter ift. nyt produktionsanlæg, Åhusevej 8, 7470 karup J 18/11578
    vbp
   • TILBUD: "Etablering af faunapassage ved Bromøllevej" 18/11876
    kes
   • Sparkær Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/48218
    lgr
   • 06-09-2019 Afslutning af byggearbejdet inden afgørelse - Kirkebakken 11, 9500 Hobro 19/26520
    olz
   • Sparkær Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/48218
    lgr
   • Sparkær Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/48218
    lgr
   • Sparkær Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/48218
    lgr
   • VS: Absalonsvej 9 - 8800 19/48233
    av4
   • Sparkær Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/48218
    lgr
   • SV: Opfølgning på genoptagelse af sagsbehandling om vandindvinding 14/23695
    flr
   • Mail fra Boligselskabet Viborg vedr. status på efterspurgte oplysninger til sag om salg af grund fra BsV til VK 19/20465
    chl
   • Sparkær Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/48218
    lgr
   • Re: Vådområde Ilsø - håndtering af spildevandsledning 19/38568
    kes
   • Sparkær Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/48218
    lgr
   • Sparkær Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/48218
    lgr
   • Birte Bergman kvitterer for modtagelse af mail fra Peter Borup Sørensen 19/3960
    chl
   • SV: VS: Ønske om supplerende oplysninger vedr. N-vådområdeprojekt Ilsø v. Hjorthede (J. nr. 19-0320947) 19/38568
    kes
   • Færdigmelding af kloak arbejde Nørregade 11 A Stoholm 16/30042
    peph
   • SV: tilslutningstilladelse -datablade 14/51666
    ib3
   • Sparkær Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/48218
    lgr
   • Brandstrupvej 23: Rødkærsbro Skole - ansøgning om disp for lyskasse afløb og kælderskakt 16/20002
    tms
   • Ansøgning om bolig på Rishøjen 21, 9632 Møldrup 19/48211
    ba4
   • VS: Att.: Borgmesteren og Borgerservice - Kommunal godkendelse af ansøgninger til årets julehjælp fra Dansk Folkehjælp 19/48209
    mcb
   • Tordenhuse på Resenfeldevej 24, Grønhøj, vil få tagpaptag 19/42564
    bkb
   • Hjarbæk Havkajak Klub - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/12968
    lgr
   • Ny anmodning om aktindsigt 30. okt. 2019 19/36333
    anp
   • Ansøgning 19/45437
    flr
   • Hjarbæk Havkajak Klub - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/12968
    lgr
   • Dato for hovedbestyrelsesmøde er 21. november 2019 19/10761
    msf
   • SV: Vedligeholdelse af Hørupgrøften 19/47688
    flr
   • Boligselskabet fremsender revideret udkast til venteliste-/udlejningsregler i Solgården 19/10761
    msf
   • Fly bæk 19/22777
    flr
   • Team Viborg Pigefodbold - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/11114
    lgr
   • Mailkorrespondace vedr. sagsfremstilling 19/14843
    evg
   • Godkendelse af nedjusteret sagstamme og milepælsplan 19/22535
    lsjen
   • Team Viborg Pigefodbold - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/11114
    lgr
   • Team Viborg Pigefodbold - Ny kursustilskudsansøgning 2019 19/11114
    lgr
   • SV: Risikoområde 61 - Stoholm - Bassin ved Liljevej 19/40662
    tms
   • HÆRVEJSMARCHEN i januar - forslag til datoer fra Jens Ingolf 18/56390
    hkr
   • Afspærring af vej på Reberbanen 19/48179
    av4
   • Sdr. Rindvej 126, 8800 2 stk: Tilmelding til beholder kontrol 19/2600
    jg1
   • SV: Verserende sager på Holstebrovej 81c?.msg 18/39160
    cajen
   • Plancher fra dagens borgmestermøde 18/42560
    kemn
   • Færdigmelding, Stadionvej 6A, byggesag 19/37200
    olz
   • VS: Ansøgning om midlertidig vejadgang fra Skottenborg 19/48168
    av4
   • SV: ERFA-gruppe-møde 19/48161
    majoer
   • VS: Kloakseparering i Skringstrup 19/48064
    majoer
   • Omkørsel i Skals - rute 67 og 766 fra den 25. november 19/48064
    majoer
   • ERFA-møde - 2019/11 19/48161
    majoer
   • Smedevej 8, 7470 Karup etablering.pdf 19/48159
    jnj
   • Hedemøllevej 43, 8850 Bjerringbro. sløjfning.pdf 19/3058
    am1
   • Ørrisvej 5, 9500 Hobro, sløjfning.pdf 19/3058
    am1
   • Færdigmelding, Engvej 11B, byggesag 18/17252
    mie
   • SV: Besøg fra Norge 19/48153
    majoer
   • [Sagsnr.:17/60641] Viborg Motor Klub - Bilag til lokaletilskudsregnskab 2018 17/60641
    stli_slettet_1
   • SV: Besøg fra Norge 19/48153
    majoer
   • Vedr. Iglsøvej 5 - bortskaffelse af byggeaffald 19/48151
    bie
   • Rådhusbørnehaven - pcb-holdige fuger 19/48151
    bie
   • VS: Oktober 2019 19/48149
    majoer
   • Dansk Vejhistorisk Selskab - Studietur til Irland i 20120 12/37583
    tv
   • Kølsenvej 42 - Beplantet filteranlæg 19/48139
    dek
   • Referat teammøde 5. november 19/40176
    bno
   • Færdigmelding, Lynderupvej 79, byggesag 19/20054
    mbru
   • 05.11.2019 Supplerende materiale til byggesag. Højmarken 24, 8830 Tjele 19/26621
    lirm
   • Fælles Faglige Begreber - referat styregruppemøde 20. september 2019 17/57482
    ra1
   • mail med oplysning om, hvad der foretages af foranstaltninger ved boring 15/44875
    fmc_slettet_1
   • Nederhedevej 15 - kopi af faktura for nedsivningsanlæg 19/21703
    peph
   • Nederhedevej 15 Skals - beskrivelse fra grundejer 19/21703
    peph
   • Indgangsdør nedlægges når Akutafdelingen flytter 18/30160
    btr
   • Eurofins: Rapport AR-19-CA-00887210-01 vedr. Revas grundvandsboring M1 19/2885
    hani
   • Status fra Kolbækvænget 19/19032
    bie
   • Eurofins: Rapport AR-19-CA-00887207-01 vedr. Revas Boring M3 19/2885
    hani
   • Energi Viborg Vand: Udvidelse af prøvetagningsantal til brug for beregning af eventuelt særbidrag 19/2885
    hani
   • virk.dk kvittering for ændring af navn på p-nummer 1003368413 19/908
    ds2
   • Eurofins: Rapport AR-19-CA-00775705-01 vedr. Revas perkolatprøveudtagning 19/2885
    hani
   • Brev til B98 vedr. tilslutning til Borgerblikket 19/48027
    pj
   • Ansoegning Supplerende oplysninger.pdf 19/47004
    olz
   • Kvittering fra orbicon om værdi og sandsynlighedskort: Gudenå internetportal - visning af kort 16/17638
    roc
   • Vesterheden 115 - værdierklæring tinglyst 19/32033
    hbl
   • Mail til INVI med afklaring af korrekt dato for klargøring til Nytårskur 6.. januar 2020 - fejl i først udmeldt datoer for arrangementet 19/42285
    hkr
   • Oplæg fra Europcar vedr. bilpark 19/48103
    j9k
   • Revideret situationsplan til ansøgning om landzonetilladelse, Romlundvej 51, 8831 Løgstrup 19/34256
    anbs
   • Indsigelse mod dispensationsansøgning fra LP 468 19/16970
    janb
   • Indsigelse mod dispensation fra LP 468 19/16970
    janb
   • Ønsker jorden anvist til bortskaffelse - Lundvej 1 19/36098
    bie
   • Fra EVV: Anmodning om beslutning ekspropriationsbeslutning vedr. tillæg nr. 6 og 8 til Spildevandsplan 2019 19/47737
    dek
   • Indsigelse Asanihaven 21.10.19. 19/16970
    janb
   • Kopi af Dispensation til regulering og opfiskning af signalkrebs i nørreå. Henrik Bo Nielsen. 19/48080
    flr
   • C2C CC - Estimat på forbrug pr. 30. november 2019 fase 1 og fase 2 16/17638
    roc
   • Anmodning om aktindsigt i jeres kommune 19/48077
    mcb
   • Dispensationsansøgning i relation itl å-beskyttelseslinje 19/48076
    ba4
   • Rapport vedr.Grønhøj Vandværk - B2 Vest DGU 66.1350 - november 2019 12/142406
    joo
   • Brev fra SIRI vedr. statusrapport og statusregnskab 2020 19/22535
    lsjen
   • vikar koder Sønderly 29.10-3.11.2019 17/7220
    lodk_slettet_1
   • Fotos af beholderalarm - Tange Søvej 83, 8840 Rødkærsbro 19/20580
    idal
   • SV: Marsk Stigs Vej 2D, 8800 Viborg.msg 19/34592
    vbp
   • Dispensationsansøgning i relation itl å-beskyttelseslinje 19/46966
    ba4
   • Ansøgning om udbetaling af partistøtte 2019 fra liste Ø 18/51470
    ds2
   • LMO sender oplysninger om gyllekølingsanlæg - Vinkelvej 143, 8800 Viborg 19/34075
    clp
   • Møde den 21. november i Takstgruppen 18/54618
    kto
   • Boligselskabet Viborg skriver til ATP vedrørende betydning for støtten og eventuel delvis indfrielse af lån 19/20465
    chl
   • Boligselskabet Viborg rykker Vurderingsstyrelsen for svar på, hvornår SKAT kan foretage vurdering 19/20465
    chl
   • Fuldmagt.pdf 19/43026
    ekh
   • Mail fra Fokdal om renovering af Springvandet på Torvet i Bjerringbro 19/12886
    heg
   • Randers Kommune - Referat med bilag fra møde i KD-Net den 25. oktober 2019 18/211
    hkr
   • khj@vibing.dk - Vedr.: Møllegade - Brandteknisk redegørelse 19/45864
    jha
   • mehm@viborg.dk - VS: Møllehuset, møde d. 4. nov. 2019 19/45864
    jha
   • SV: Risikoområde 61 - Stoholm - Bassin ved Liljevej 19/40662
    tms
   • Vedr. ændring af døre på forsorgstilbud 19/32769
    ekh
   • Opfølgning på mail omkring bebyggelse. Stjærten 29, 8800 Viborg.msg 19/47445
    lirm
   • IP numre 17/41043
    kt
   • Dagsordensmateriale til brug på møder d. 11.11.2019 - mødeaktiviteter i regi af Gudenåkomitéens embedsmandsgruppe 18/4224
    hsjen
   • 04-11-2019 Supplerende materialer til byggesagen - Randersvej 9, 8800 Viborg 18/16493
    olz
   • Publicering af KLIK-opgaver på Borgerblikket 19/48027
    pj
   • Fra KOMBIT ang. Borgerblikket 19/48027
    pj
   • Problemer med sand i Ulbjerg Møllebæk 19/48028
    flr
   • Brev til samtlige borgmestre om opfølgning på kommunernes tilbagemeldinger på CPR-kontrol (SIM Id nr.: 160996) 19/48024
    mcb
   • Rapport AR-19-CA-00887033-01 vedr.Mølholm Fiskeri 1060 - Indløb 1 att: Jens Peder Jøker Trachsel 19/27125
    tms
   • Ændre rensefrekvensen - Alskovvej 23 19/41768
    bie
   • SV: SV: Grødeskæring i Karup Å og Dambrug 19/4758
    flr
   • Rapport vedr.Ørum Vandværk - B1, øst DGU 67.772 - november 2019 12/11985
    joo
   • Rapport vedr.Sahl Vandværk - Ledningsnet - november 2019 12/51722
    joo
   • Rapport Drikkevandskontrol, afgang vandværk fra Roum Vandværk - november 2019 12/151272
    joo
   • Rapport vedr.Ørum Vandværk - Søndermarksvej 23, taphane - november 2019 12/11985
    joo
   • Ny gyllebeholder Vestre Skivevej 105, myndighedssæt 19/9874
    jg1
   • Rapport vedr.Låstrup-Nr. Rind Vandværk - Vejlebakken 19, tap. - november 2019 12/51718
    joo
   • Tange Søvej 83, 8840 Rødkærsbro, div. materiale til miljøansøgning 19/47730
    jg1
   • Rapport vedr.Vammen Vandværk - Nørregade 60, taphane - november 2019 12/16400
    joo
   • bevilling til naturvidenskab på den arkæologiske undersøgelse Thorsgaard DYRKNING 2018, VSM 09000, SLKS j.nr. 18/01209 15/51672
    mik
   • Miljøkonsekvensrapport_KMC_Tange_Søvej_83.pdf 19/47730
    jg1
   • KOMBIT: EESSI/RINA - udskydelse 19/41020
    pj
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Anvisning af ren jord fra Erantisvej 2, 8800 Viborg 19/48265
    pba
   • Anvisning af ren jord fra Frisholtvej 32 19/44651
    pba
   • Brevpapir til lejer_Mistanke om skimmelsvamp_Kløverstien 18, 8800 Viborg_2019-11-05.pdf 19/27324
    jha
   • Udsprøjtningstilladelse - udkast 19/48392
    tms
   • Udsprøjtningstilladelse - udkast 19/47733
    tms
   • Besked til EVV fakturering Færdigmelding 17/25044
    peph
   • Besked til EVV fakturering Færdigmelding 19/21703
    peph
   • Besked til EVV fakturering Færdigmelding af nedsivningsanlæg 16/50666
    peph
   • Byggesag om at_udvide eksist. fabrik_Heimdalsvej 8, 8850 Bjerringbro_2019-11-05.pdf 17/55229
    arkri
   • Vedr. Trier Industries ISO 14001 miljøcertificering 12/129306
    bie
   • Bombesvarelse 05-11-2019 15_22_37.pdf 17/55229
    arkri
   • Sønderhedevej 10 - bekræftelse til grundejer om separatkloak 19/48259
    peph
   • Kopi: Omlægning af kloak Birkevej 4, løvskal 15/24052
    peph
   • [Sagsnr.:19/48218] Sparkær IF - Kvittering på modtagelse af 11 kursusansøgninger 2019 19/48218
    lgr
   • Plan for indhentning af tilbud 16/53578
    aa5
   • Naboorientering af skovejere.pdf 19/47314
    cajen
   • Kopi af orientering af nabo-skovejer til orientering. 19/48211
    ba4
   • Naboorientering - skovejer Rikke Trangbæk 19/48211
    ba4
   • SV: Tilbud vedr. Etablering af faunapassage ved Bro Mølle 18/11876
    kes
   • Palleshøje 63 - besked til køber om undersktift på tinglysningsskøde 19/11336
    hbl
   • Palleshøje 39 - besked til køber om underskrift på tinglysningsskøde 19/31135
    hbl
   • Kildebakkevej 31, Løvskal - udtræden, besked til EVV 15/24129
    tms
   • SV: TILBUD: "Etablering af faunapassage ved Bromøllevej" 18/11876
    kes
   • Kildebakkevej 31 - kvittering til kloakmester og grundejer 15/24129
    tms
   • SV: TILBUD: "Etablering af faunapassage ved Bromøllevej" 18/11876
    kes
   • Bombesvarelse 05-11-2019 13_56_29.pdf 19/26520
    olz
   • Svar på anmodning om aktindsigt af 30. okt. 2019 vedr. kommuneplanlægning Viborg Østby 19/36333
    anp
   • Forsøg i signalanlæg i Viborg 19/542
    tv
   • Frafald af revurdering - Søvsøvej 8, 8800 Viborg 19/48217
    fil
   • VS: VS: VS: Ønske om supplerende oplysninger vedr. N-vådområdeprojekt Ilsø v. Hjorthede (J. nr. 19-0320947) 19/38568
    kes
   • Solvænget 77 - sender købsaftale til underskrift hos køber 19/48147
    hbl
   • Solvænget 79 - sender købsaftale til underskrift hos køber 19/48148
    hbl
   • SV: Besøg fra Norge 19/48153
    majoer
   • Vestre Skivevej 19A - oplysninger om tanke fra filarkiv til EVV 19/48214
    peph
   • 05-11-2019 Byggetilladelse til at_indrette legeplads_Meldgårdsvej 24 8830 Tjele 19/36733
    olz
   • Ingstrup Møllevej 1, 8830 - Anmodning om beskæring 19/48175
    akz
   • Bombesvarelse 05-11-2019 13_25_42.pdf 19/36733
    olz
   • [Sagsnr.:19/12968] Hjarbæk Havkajak Klub - Kvittering på modtagelse af 2 kursusansøgninger 2019 19/12968
    lgr
   • Besked til Scalgo om Vandløbsmodul 18/16082
    aa5
   • [Sagsnr.:19/11114] Team Viborg Pigefodbold - Kvittering på modtagelse af 3 kursusansøgninger 2019 19/11114
    lgr
   • Bombesvarelse 05-11-2019 13_04_18.pdf 19/24302
    olz
   • Oplysning om at ULW ikke kan deltage - HÆRVEJSMARCHEN i januar 18/56390
    hkr
   • Kopi af spildevandsplan og risikoområder til rådgiver pga it-problemer 19/44444
    peph
   • Bombesvarelse 05-11-2019 12_14_15.pdf 19/32500
    jboe
   • Mail til Norweigan Ministry og LGM: Faktura rejseudgifter Attractive Nordic Towns 17/57625
    anp
   • Bombesvarelse 05-11-2019 12_05_48.pdf 19/37200
    olz
   • Vindelsbækvej 14, 8840 Rødkærsbro: Kopi af dispensation fra lokalplan til udstykning af 137 m2 til fjernvarmeanlæg 19/47991
    bkb
   • Bombesvarelse 05-11-2019 11_46_44.pdf 19/28870
    mie
   • 05.11.2019_Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre etageejendom med almennyttige boliger_Adolfsvej 8 8850 Bjerringbro.pdf 19/28870
    mie
   • 2019-1187 Skilt over tagfod.msg 19/44633
    cajen
   • § 16a Sønderupvej 1 18/42731
    jg1
   • Bombesvarelse 05-11-2019 11_42_49.pdf 18/17252
    mie
   • Vindelsbækvej 14, 8840 Rødkærsbro: Dispensation fra lokalplan til udstykning 19/47991
    bkb
   • Spurvevej 11, 8800 - Anmodning om beskæring 17/888
    akz
   • [Sagsnr.:17/60641] Viborg Motor Klub - Opgørelse lokaletilskud 2018 17/60641
    stli_slettet_1
   • Bemærkninger til bortskaffelse - jordvold med byggeaffald, Lundvej 1, Viborg 19/36098
    bie
   • SV_ Viborg Private Realskole.msg 19/46556
    cajen
   • Optagelse i Kulturelt Samråd 19/47796
    kj3
   • Bombesvarelse 05-11-2019 11_13_42.pdf 19/20054
    mbru
   • Nørremøllevej 83B, 8800 - Anmodning om beskæring 17/888
    akz
   • Brev til ejer vedr. forhold på ejendom der skal lovliggøres, Jegindøvej 4, 8800 Viborg_2019-11-05.pdf 18/3045
    mehm
   • Bombesvarelse 05-11-2019 11_02_56.pdf 19/42192
    mbru
   • Nederhedevej 15 - kvittering til grundejer 19/21703
    peph
   • Bombesvarelse 05-11-2019 10_47_13.pdf 19/44148
    jboe
   • Bevilling af underskudsgaranti til Kongehyldningsspillende 2020 19/45564
    sl
   • Nederhedevej 15, nyt anlæg er lavet, afventer færdigmelding 19/21703
    peph
   • Bombesvarelse 05-11-2019 10_28_29.pdf 19/37560
    mie
   • svar på henvendelse af 22. oktober vedrørende sagsbehandlingstider 19/34907
    kemn
   • 05.11.2019_BR18 Byggetilladelse til at_etablere 20 etageboliger_Grønnegade 13 8800 Viborg.pdf 19/37560
    mie
   • Statusskrivelse - nov. 2019 19/31262
    kme
   • 05-11-2019_ Kvitteringsbrev vedr. at etablere rutsjebaner og klatreredskaber Bjerget og Højen_Niels Due Jensens.pdf 19/43026
    ekh
   • Statusskrivelse - nov. 2019 19/31260
    kme
   • Eurofins: Bestilling af 3 ekstra stikprøver af perkolat i 2019 på Revas, Kirkebækvej 136 19/2885
    hani
   • Bombesvarelse 05-11-2019 10_22_30.pdf 19/43026
    ekh
   • Bombesvarelse 05-11-2019 09_39_06.pdf 16/28176
    jha
   • Besigtigelse af reetablering 19/14864
    aka
   • SV: Marsk Stigs Vej 2D, 8800 Viborg.msg 19/34592
    vbp
   • Kendskab til oversvømmelser i risikoområder 19/40664
    tms
   • Varsling om miljøtilsyn - Gl. Tangevej 5 18/45817
    bie
   • 05.11.2019 - Sendt e-mail til Randi Lunddorf Lund, Phillipsen med kopi af indsigelser imod det ansøgte på Morvillesvej 6, 8800 Viborg.msg 19/45134
    mie
   • 05.11.2019 - Sendt e-mail til Kjeld Bisgaard, Phillipsen med indsigelser imod det ansøgte på Morvillesvej 6, 8800 Viborg.msg 19/45134
    mie
   • SV: Klimaindsats - Sjørup 19/40662
    tms
   • Screeningsbrev Indretning af boliger i tidligere erhvervsarealer Vesterbrogade 8 8800 Viborg.pdf 19/47330
    mie
   • Bombesvarelse 05-11-2019 09_22_46.pdf 19/47330
    mie
   • Bombesvarelse 05-11-2019 09_13_51.pdf 19/39363
    mehm
   • _BR18 Byggetilladelse til at_opføre fyrrum og carport_Velds Husevej 13 8830 Tjele_2019-11-05.pdf 19/32397
    jha
   • Bombesvarelse 05-11-2019 08_52_38.pdf 19/32397
    jha
   • Bombesvarelse 05-11-2019 08_44_05.pdf 19/32398
    jha
   • Svar på spørgsmål omkring sekundær bebyggelse. Stjærten 29, 8800 Viborg.msg 19/47445
    lirm
   • Screeningsbrev_byggelsesprocenten er 23,74%, med udgangspunkt i 1153 m2 grund_Rishøjen 21 9632 Møldrup_2019-11-04.pdf 19/47314
    cajen
   • Bombesvarelse 05-11-2019 08_29_08.pdf 19/47314
    cajen
   • Supplerende materialer er bedt om at sende via BOM - Randersvej 9, 8800 Viborg.msg 18/16493
    olz
   • Screeningsbrev lovliggørelse Carport Gl Århusvej 284 8800 Viborg Supplerende materiale.pdf 19/47004
    olz
   • dhb@viborg.dk - Pleje omkring mosen v. Fædalhøjvej 9 19/47207
    dhb
   • Kvittering for mail - Alskovvej 23 19/41768
    bie
 • 04.11.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Høring om udkast til kommuneplantillæg nr. 52 i Bjerringbro 19/37235
    llk
   • Forespørgsel fra ejendomsmælger vedr. sagsstatus på Grønageren 8, 9500 Hobro 19/37563
    olz
   • Forespørgsel fra ansøger på Grønageren 8, 9500 Hobro vedr. sagsstatus 19/37563
    olz
   • MT@it-kompagniet.dk - att Jørgen Haugaard vedr Kløverstien 18 19/27324
    jha
   • Spørger efter status på sagen - TH Biostrø i Karup, Alskovvej 19/41768
    bie
   • Invitation til medlemsmøde i Fritidssamrådet Midtjylland 19/15697
    sk
   • Bygninger - Grundfos A/S - Marinus Svendsensvej 2 19/47517
    arkri
   • Forespørgsel om ny bolig i landzone. Røddingvej 6B, 8800 Viborg 19/48002
    ba4
   • VS: Vedr. afslutning af byggesag, Implast i Bjerringbro 17/55229
    arkri
   • Geopartners ansøgning om landzonetilladelse til at udstykke areal med fjernvarme-teknik, Vindelsbækvej 14, 8840 Rødkærsbro 19/47991
    bkb
   • F01 Beliggenhedsplan-Forslag sti ændring.pdf 18/64540
    arkri
   • Sv: Anmodning om bekræftelse på at 2 gyllebeholdere er taget ud af drift 19/39255
    idal
   • SV: Ansøgning om tilladelse til udledning af oppumpet grundvand 19/47746
    flr
   • 2 gyllebeholdere er taget ud af drift - Romlundvej 74, 8800 Viborg 19/2600
    jg1
   • Bilag 1 til TU 27.11.2019 - Oversigt over ledige grunde 31.10.2019 og solgte grunde 2012-2018.pdf 19/47173
    tojj
   • RE: Bygninger - Grundfos A/S - Marinus Svendsensvej 2 19/47517
    arkri
   • Handlingsplan_Stoholm.pdf 19/47173
    tojj
   • Handlingsplan Løvel.pdf 19/47173
    tojj
   • Handlingsplan_Viborg.pdf 19/47173
    tojj
   • Tjekliste - Yngste 19/13828
    mah
   • Vedr. indberetning til STAR - ordinære timer i oktober 19/35562
    lsjen
   • 08.11.2019 Dagsorden til møde i Embedsmandsgruppen.docx 19/1062
    kes
   • Matrikulær sag behandlet af kommunen, arealoverførsel Middagshøjvej 46-52, Brofæstet 19/38596
    bkb
   • Palleshøje 63 - tinglyst skøde 19/11336
    hbl
   • Færdigmelding jordvarme Engvej 11, 8800 Viborg 18/31218
    am1
   • Vand på Romlundvej i Romlund 18/1376
    flr
   • Invitation til - Foredrag i Torsdagscafe i Ans 18/56390
    hkr
   • Målsat tegning jordvarme Vindumvej 119, 8840 Rødkærsbro 16/67699
    ag3
   • Tæthedsprøvning jordvarme Vindumvej 119, 8840 Rødkærsbro 16/67699
    ag3
   • Færdigmelding jordvarme Vindumvej 119, 8840 Rødkærsbro 16/67699
    ag3
   • Ansøgning om tilladelse til trailløb i Klostermarken og Broddingbjerg 12-12-2019 18/61066
    ip3
   • Ansøgning om skovtilladelser til orienteringsløb i kommunale skove vinteren 2019-2020 18/61066
    ip3
   • Ønske om P-skilte ved Hald Hovedgård 19/43294
    jho
   • Placering af jordvarmeslanger_rev2 Korreborgvej 19, 8850 Bjerringbro 19/47924
    ag3
   • Placering af jordvarmeslanger_rev Korreborgvej 19, 8850 Bjerringbro 19/47924
    ag3
   • Tegning jordvarmeslanger Korreborgvej 19, 8850 Bjerringbro 19/47924
    ag3
   • Autosvar / Autoreply 13/69627
    abmi
   • Sender: Bilag6_2_Jordbund_260819_041119 og Til Rettelsesblad 19/38568
    kes
   • Fuldmagt nabo matr. nr. 30c Korreborgvej 24, 8850 Bjerringbro 19/47924
    ag3
   • Automatisk svar: Kopi af udledningstilladelse fra N01000U til Skibelund Bæk 13/69627
    abmi
   • Servitutter for mat. nr. 64b Korreborgvej 19, 8850 Bjerringbro 19/47924
    ag3
   • SV: [Sagsnr.:13/69627] - [Dok.nr.:339234/19] N01000U - udledningstilladelse 13/69627
    abmi
   • Servitutter for mat. nr. 30c Korreborgvej 24, 8850 Bjerringbro 19/47924
    ag3
   • Færdigmelding og kloakkort 17/59034
    tms
   • Tak for tilbagemelding - Tak for accept - Tilladelse til kommerciel servicevejvisning - Viborg Orienteringsklub 19/43639
    jho
   • Aftale om opbevaring af dybstrøelse - Ll. Torupvej 2A, 8832 Skals 19/31179
    xkk
   • Ansøgning jordvarme Korreborgvej 19, 8850 Bjerringbro 19/47924
    ag3
   • Mail fra Bs. med supplerende oplysninger om huslejeniveau 19/14843
    evg
   • Mail fra Bs. med supplerende oplysninger 19/14843
    evg
   • Færdigmelding, Nøkkerosen 9, byggesag 18/49399
    lirm
   • Kim Simmelsgaard ønsker at se mail fra Erik Kristensen om trafikløsning for Realskolevej i Bjerringbro 18/53646
    heg
   • Ansøgning om landzonetilladelse 19/34256
    anbs
   • 01.11.2019 - Modtaget e-mail fra Lisbeth og Preben med anmodning om aktindsigt på Grønnegade 13, 8800 Viborg.msg 19/47912
    mie
   • Accept til kommerciel servicevejvisning - Viborg Orienteringsklub 19/43639
    jho
   • Fly Enge Bemærkning puljejord 19/41892
    kes
   • Bemærkninger fra Silkeborg om risiko og sandsynlighedskort: Gudenå internetportal - visning af kort 16/17638
    roc
   • Oplæg fra Sikker Trafik konference 2019 12/39236
    dh5
   • Vibocold - notat om eksisterende afløbsforhold 19/35199
    peph
   • Status bom på cykel/gangsti ud for Pilekrattet 20 19/32481
    jho
   • Færdigmelding, Skibelundvej 100, byggesag 19/3987
    jno_slettet_1
   • Flowmåling udløb på Rindsholm 19/8335
    tms
   • Ansoegning supplerende materiale.pdf 19/47271
    jboe
   • Rapport AR-19-CA-00887087-01 vedr.Alskov Dambrug 1100 - Indløb 1 att: Jens Peder Jøker Trachsel 19/2426
    tms
   • Rapport AR-19-CA-00887136-01 vedr.Uhre Dambrug 1160 - Indløb 1 att: Rapportmodtager 19/2429
    tms
   • Rapport AR-19-CA-00887139-01 vedr.Karup Elværks Dambrug 1120 - Indløb 1 att: Rapportmodtager 19/2428
    tms
   • Rapport ulykkestal fordelt på Politikredse 2018 13/26242
    dh5
   • Evaluering af netværksmøde 24-10-2019 16/16502
    vv
   • Færdigmelding, Hvamvej 12, nedrivning 19/45244
    arkri
   • Ansoegning supplerende materiale.pdf 19/46989
    jboe
   • Åkanden 11 - tinglyst skøde 19/32216
    hbl
   • Vesterheden 115 - skøde tinglyst med frist til værdierklæring 19/32033
    hbl
   • Risikoområde 61 - Stoholm - Bassin ved Liljevej 19/40662
    tms
   • Færdigmelding, Svanevej 51, byggesag 19/14118
    jno_slettet_1
   • Svar og ændring af tegning, Lynderupvej 141, 8832 Skals 19/47405
    dek
   • Færdigmelding, Tjørnevej 5, byggesag 17/58399
    jha
   • Afregning af OTC Rente Kontrakt nr. 1132214/1459111 14.11.2019 12/75657
    nac
   • Re: VS: Ønske om supplerende oplysninger vedr. N-vådområdeprojekt Ilsø v. Hjorthede (J. nr. 19-0320947) 19/38568
    kes
   • Bekræftelse på afbestilling af hotelværelse til borgmester Ulrik Wilbek til KØF (Booking nr. 2610536 19/42989
    alm
   • Rødkærsbro, aftalesedler 19/20322
    jho
   • VS: ansøgning om oprensning/udvidelse af sø på matr.nr. 8o Karup By, Karup 19/47876
    jsni
   • Rødkærsbro, afspærringsplan 24-10-2019 19/20322
    jho
   • Rødkærsbro - Referat af byggemøde d. 23/10 19/20322
    jho
   • Forespørgsel om mulighed for rydning og genetablering af mose ved Vesterbyvej 11, Viborg 19/47871
    jsni
   • Færdigmelding, Skovdalen 3, byggesag 18/11638
    mie
   • Fuglsang Arkitekter vedr. tagetage og udendørs arealer på Trandumvej 5, 7800 Skive 17/16666
    bkb
   • Dagsorden til møde i KKR Midtjylland d. 8. november 2019 18/215
    kemn
   • Møde med borgere om vedligehold af fremkommelighed på Pramdragerstien ved Bjerringbro - MED MERE 13/19709
    cpi
   • Ansoegning supplerende materilaer.pdf 19/47217
    jboe
   • Svar fra installatør. Spørgsmål om vandboring (DGU 67.58) på Tapdrupvej 57, 8800 Viborg 19/46147
    ag3
   • Kontrakt med KOnkat - Digitaliseringspulje 2012 12/149029
    hrl
   • Fwd: Dit projekt er nu udløbet 15/60975
    jrs
   • SV: Oplysninger om installeret varmepumper på Bjerring Hede 30, 8850 Bjerringbro 19/34683
    kkg
   • Tilbud fra konkat - digitaliseringspulje 2012 12/149029
    hrl
   • Ok svar retur fra Mette Kusk - Skals-Højskolen 19/6185
    hkr
   • Tilsagn fra digitaliseringspuljen 2013 12/149029
    hrl
   • Invitationen jubilæumsfest - 19/6185
    hkr
   • Ansøgning - digitaliseringspulje 2013 12/149029
    hrl
   • Ansoegning supplerende materiale.pdf 19/46967
    jboe
   • Mail fra Suzanne Lastrina, der gerne vil deltage i følgegruppe omkring Åpromenaden i Bjerringbro 19/171
    heg
   • En Symfoni til Bjerringbro 18/55134
    sl
   • Brugerpårørenderåd foreslår punkt til dagsorden til fællesmødet den 05-12-2019 mellem Ældre- og Aktivitetsudvalget og Bruger- og Pårørenderådene 19/714
    chl
   • Ansoegning Supplerende materiale.pdf 19/47022
    arkri
   • Nyhedsbrev til Klima- og Miljøudvalget - uge 44 19/41892
    kes
   • 02.11.2019 - Modtaget indsigelse fra Claus og Ulla Pedersen, mod projektet på Morvillesvej 6, 8800 Viborg.msg 19/45134
    mie
   • Energi Viborg vender tilbage, hvis de får brug for en dispensation 19/47664
    aka
   • modtaget opsigelse - Merkurvej 75,1 - Paw Ricardo Degn 17/3162
    ss5_slettet_1
   • Fly Enge - bemærkning - telefonnotat 19/41892
    kes
   • Færdigmelding, Tukærvej 40, byggesag 18/25698
    lirm
   • 78002 - Vedr.: sagsnr.: 19/17234 19/17234
    sfc
   • Vedr. jordfordeling. 19/41892
    kes
   • Borgers dialog med Energi Viborg 19/44253
    aka
   • UNESCO | Designation of Viborg as a UNESCO Creative City 19/24040
    henje
   • NDJP - tillsynsnotat 10 19/42287
    dar
   • NDJP - tilsynsnotat 11 og 12 19/42287
    dar
   • NDJP - referat af byggemøde 3 19/42287
    dar
   • 2. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde den 15. november 2019 i Søborg 18/234
    hkr
   • Nørreballe 34 - køber returnerer underskrevet købsaftale 19/45178
    hbl
   • Morten Andersen sender tilsagn fra Vandglad.dk 19/75
    sk
   • Mia Duedahl sender foreningers godkendelse af stævne 19/75
    sk
   • XL-Byg Tømmergaarden mappe 19/8832
    mnan
   • VS: vaskehal i overlund 19/8832
    mnan
   • LE34 vedr. systemfejl i sag vedr. Busbjergvej 76-78, Bjerringbro - udstykning - jnr 1901993 19/46128
    bkb
   • mail@boiviborg.dk - Sags nr. 2019-1172 19/38866
    jha
   • Korr. om svømmestævne, svømmehallen på Idrætshøjskolen Viborg 24. november 2019 19/75
    sk
   • Orientering om afslag til at udstille biler i forbindelse med bilhandel på Vingevej 47, 8830 Tjele, Viborg Kommune 19/19398
    anbs
   • Svar fra ejer vedr. spørgsmål vedr. mængde af brine og frostvæske, Lundgårdsvej 25, 8800 Viborg 19/44978
    ag3
   • Mail fra Bs. med referat for hovedbestyrelsesmøde 19/31618
    evg
   • Ansøgning om optagelse i Kulturelt Samråd - Klejtrup Aftenhøjskole 19/47796
    kj3
   • INVI bekræfter, at de er klar på opgaven - klargøring af lyd og lys til Nytårskur 2020 19/42285
    hkr
   • SV: [Sagsnr.:17/25412] - [Dok.nr.:398279/19] Underskrevet erklæring om vejret, Rema 17/25412
    sfc
   • Svar på spørgsmål om filtre 19/10414
    edg
   • Mødekoordinering, forberedelse til Gudenåkomitee møde 16/17638
    roc
   • Høring særtransport - 3300-50161-16819-19 - Lemvig - Skagen. 19/7302
    kiw
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Svar på spørgsmål vedr. sagsstatus - Langdammen 2, 8800 Viborg 19/31921
    olz
   • Svar vedr. status på sagen efter partshøring - Grønageren 8, 9500 Hobro 19/37563
    olz
   • Kopi af naboorientering om tordenhus på Resenfeldevej 24, Grønhøj 19/42564
    bkb
   • Fremsendelse af svar til Transport- og Boligministeriet (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) vedrørende anvendelse af særlige udlejningskriterier i en almene boligsektor i Viborg kommune 19/45288
    msf
   • Placeringsmuligheder for biogasanlæg ved Løvel 19/47982
    rak
   • Naboorientering om tordenhus på Resenfeldevej 24, Grønhøj 19/42564
    bkb
   • Om at vejledende støjkrav overholdes - Alskovvej 23 19/41768
    bie
   • Bemærkninger til 2. udkast til VM-rapport 18/47480
    edg
   • Opfølgning på ansøgningsmateriale til byggesag_Opførelse af ny tilbygning aktivitetsbygning _Hessellundvej 12 7470 Karup J_2019-11-04.pdf 19/44998
    vbp
   • Bombesvarelse 04-11-2019 15_30_06.pdf 19/44998
    vbp
   • Opgørelse af renseanlæg udløbsmægder: Udledningstilladelse sØnæs - beregning af udledning 19/44444
    peph
   • Bombesvarelse 04-11-2019 15_26_36.pdf 17/55177
    vbp
   • Bombesvarelse 04-11-2019 15_17_02.pdf 17/55177
    vbp
   • Forespørgsel om muligheden for at bygge ny bolig til erstatning for eksisterende på Røddingvej 6B, 8800 Viborg 19/48002
    ba4
   • Bombesvarelse 04-11-2019 14_59_00.pdf 19/47282
    jha
   • kvitteringsbrev 2019-1290.pdf 19/47282
    jha
   • Kvittering på "Bekræftelse af at 2 gyllebeholdere er taget ud af drift" - Romlundvej 74, 8800 Viborg 19/39255
    idal
   • Dispensation Stiforløb Kirkebækvej 94B 8800 Viborg.pdf 18/64540
    arkri
   • DN orientering accept jordvarme Nøkkerosen 12, 8800 Viborg 19/46277
    ag3
   • Arildsvej 17, 8800 - Anmodning om beskæring 17/888
    akz
   • BOM Accept jordvarme Nøkkerosen 12, 8800 Viborg 19/46277
    ag3
   • Kvittering e-mail til ansøger for modtagelse af ansøgning om midlertidig sænkning af grundvanspejlet 19/47746
    flr
   • Accept jordvarme Nøkkerosen 12, 8800 Viborg 19/46277
    ag3
   • Bombesvarelse 04-11-2019 14_28_48.pdf 19/47307
    mbru
   • Kopi til interesseorg og rådgiver - Gl. Aalborgvej 53A, 9632 Møldrup - udsprinklingstilladelse til overfladevand 16/35589
    peph
   • Palleshøje 63 - sender tinglyst skøde til køber 19/11336
    hbl
   • Anmodning om supplerende oplysninger vedr. Ansøgning om nyt stuehus på Bregendalsvej 12, 7800 Skive 19/47406
    ba4
   • Godkendelse af anmeldelse af ibrugtagning af tiloversblevne landbrugsbygninger til tømrervirksomhed på Overlundvej 5, 8830 Tjele 19/47035
    jha
   • [Sagsnr.:19/47974] Kreativ Klub Bjerring - Klubtilskud 2020 + børneattest erklæring 2020 19/47974
    lgr
   • Lodsejerbrev istandsættelse af Østre omfartsvej 16/50388
    roc
   • Anmeldelse af virksomhed i overflødiggjorte bygninger på Overlundvej 5, 8830 Tjele 19/47035
    jha
   • [Sagsnr.:19/47970] Mammen Ungdomsklub - Klubtilskud 2020 + børneattest erklæring 2020 19/47970
    lgr
   • BOM Kvittering færdigmelding jordvarme Engvej 11, 8800 Viborg 18/31218
    am1
   • Kvittering og accept af løsning til afledning af vand fra markarealer. 19/35903
    tms
   • SV: Mølleparken 3, bebyggelsesprocent.msg 19/45235
    bn6
   • Bombesvarelse 04-11-2019 14_04_08.pdf 19/47301
    mbru
   • [Sagsnr.:19/47962] Sdr.Rind Juniorklub - Klubtilskud 2020 + børneattest erklæring 2020 19/47962
    lgr
   • Mail til MST - Rækkeborgvej 4, 9620 Aalestrup 19/47967
    bie
   • Udledningstilladelse fra N01000U til Skibelund Bæk 13/69627
    abmi
   • Kopi af udledningstilladelse fra N01000U til Skibelund Bæk 13/69627
    abmi
   • Dalvænget 10 - forlænger notering af købsinteresse til 4.12. 13/19854
    hbl
   • Bombesvarelse 04-11-2019 13_54_47.pdf 19/45864
    jha
   • [Sagsnr.:19/47944] Bjerregrav Juniorklub - Klubtilskud 2020 + børneattest-erklæring 2020 19/47944
    lgr
   • BOM Kvittering jordvarme Korreborgvej 19, 8850 Bjerringbro 19/47924
    ag3
   • Museet orientering ansøgning jordvarme Korreborgvej 19, 8850 Bjerringbro (jordvarmeslanger placeres på nabogrund, Korreborgvej 24, 8850 Bjerringbro) 19/47924
    ag3
   • Mølleparken 3, bebyggelsesprocent.msg 19/45235
    bn6
   • Vinkelvej 180, 8800 - Påbud om beskæring 19/33181
    av4
   • Kingosvej 7 - Godkendte tegninger.pdf 19/35902
    jboe
   • Kingosvej 7 - Godkendte tegninger.pdf 19/35902
    jboe
   • _BR18 Byggetilladelse til at_tilbygge carport og overdækket terrasse til ekst. garage_Kingosvej 7 8850 Bjerringbro_2019-11-04.pdf 19/35902
    jboe
   • Bombesvarelse 04-11-2019 13_15_08.pdf 19/35902
    jboe
   • Mail fra Kim Simmelsgaard, Midtjyllands Avis om skitser til forpladsen ved Gudenåhuset 19/12886
    heg
   • mail til Kim Simmelsgaard med skitser til forpladsen til Gudenåhuset, Bjerringbro 19/12886
    heg
   • Landzonetilladelse til nyt stuehus på Bregendalsvej 12, 7800 Skive 19/47406
    ba4
   • Landzonetilladelse til nyt stuehus på Bregendalsvej 12, 7800 Skive 19/47406
    ba4
   • Bombesvarelse 04-11-2019 12_59_33.pdf 18/49399
    lirm
   • Offentliggørelsesskema 2019 -Bjerring Hedevej 30, 8850 Bjerringbro.pdf 19/34683
    kkg
   • Kopi til Museet. Tilladelse jordvarme Tapdrupvej 57, 8800 Viborg (Risiko for væsentlige fortidsminder i området) 19/46147
    ag3
   • Mail til Kim Simmelsgaard: Aktindsigt i mail fra Erik Kristensen, Bjerringbro 18/53646
    heg
   • Erstatningsnatur vs. plejeplan - Flyvestation Karup 19/13333
    mp2_slettet_1
   • Erstatningsnatur for beskyttet hede på Flyvestation Karup - § 3 beskyttelse i skov mm. 19/13133
    dhb
   • Vedr. byggesag. Bredgade 20, 880 Viborg.msg 18/39174
    lirm
   • Viborg Sportsdans - Vedr. vand- og varme opgørelser 2018. 19/47617
    lgr
   • Dunhammeren 21 - sender tinglyst skøde til køber 19/31609
    hbl
   • Tak for accept - Tilladelse til kommerciel servicevejvisning - Viborg Orienteringsklub 19/43639
    jho
   • Screeningsbrev Nedrivning af hus Friggsvej 3 8800 Viborg.pdf 19/47271
    jboe
   • Tilladelse jordvarme Tapdrupvej 57, 8800 Viborg 19/46147
    ag3
   • 04.11.2019_Supplement til byggetilladelse.dot 2013 doc2mail_opføre en tilbygning til bolig_Østervænget 14 8800 Viborg.pdf 18/9002
    mie
   • DN orientering tilladelse jordvarme Tapdrupvej 57, 8800 Viborg 19/46147
    ag3
   • Bombesvarelse 04-11-2019 12_00_36.pdf 18/9002
    mie
   • VS: C12: Opsamling på oversvømmelseskort 16/17638
    roc
   • Bombesvarelse 04-11-2019 11_58_52.pdf 19/47271
    jboe
   • Åkanden 11 - sender tinglyst skøde til køber 19/32216
    hbl
   • Status på opsætning af bom på cykel/gangsti ud for Pilekrattet 20 19/32481
    jho
   • Bombesvarelse 04-11-2019 11_41_26.pdf 19/32398
    jha
   • Bombesvarelse 04-11-2019 11_30_59.pdf 19/45244
    arkri
   • Ejvind Jakobsen, anmodning om bemærkninger til ønske om renovering af stistrækning mellem Bakkevej og Stoholm Kultur- og Idrætscenter 15/69705
    bc6
   • Bombesvarelse 04-11-2019 11_21_46.pdf 19/14118
    arkri
   • Bombesvarelse 04-11-2019 11_18_39.pdf 19/47254
    khy
   • Svar på ønske om lastbilforbud samt hastighedsdæmpende tiltag 19/23818
    kj
   • Bombesvarelse 04-11-2019 11_11_11.pdf 17/58399
    jha
   • VS: VS: Ønske om supplerende oplysninger vedr. N-vådområdeprojekt Ilsø v. Hjorthede (J. nr. 19-0320947) 19/38568
    kes
   • Svar retur - Rødkærsbro, aftalesedler 19/20322
    jho
   • Screeningsbrev_Opførelse af ny garage med teknikrum med et grundplan på 144 m2_Ejstrup Bro 17 8832 Skals_2019-11-04.pdf 19/47236
    khy
   • Bombesvarelse 04-11-2019 10_50_40.pdf 19/47236
    khy
   • Til Fuglsang Arkitekter: Fortsat vedr. udendørs arealer på Trandumvej 5, 7800 Skive 17/16666
    bkb
   • Bombesvarelse 04-11-2019 10_44_38.pdf 18/11638
    mie
   • Screeningsbrev nedrivning bygning 6 og 7 Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro.pdf 19/47217
    jboe
   • DN orientering accept jordvarme Lundgårdsvej 25, 8800 Viborg 19/44978
    ag3
   • BOM Accept jordvarme Lundgårdsvej 25, 8800 Viborg 19/44978
    ag3
   • Bombesvarelse 04-11-2019 10_29_28.pdf 19/47035
    jha
   • Tilsynsbrev - Hjortedalen 26, 7470 Karup 19/44883
    idal
   • SV: Jordbro Engsø - kommentarer til folderudkastet 15/60975
    jrs
   • SV: Dit projekt er nu udløbet 15/60975
    jrs
   • Svarmail til Suzanne Lastrina, Bjerringbro 19/171
    heg
   • Accept jordvarme Lundgårdsvej 25, 8800 Viborg 19/44978
    ag3
   • Bombesvarelse 04-11-2019 09_53_31.pdf 19/47004
    olz
   • 04.11.2019 - Sendt e-mail til Claus og Ulla Pedersen, med kvittering for modtagelse af indsigelse imod Morvillesvej 6, 8800 Viborg 19/45134
    mie
   • Kvittering til Fjordvenners formand Sigvald Fihl vedr.: Energinet.dk`s pumpestation på Sundstrup Havn 17/9796
    bkb
   • Bombesvarelse 04-11-2019 09_46_23.pdf 18/25698
    lirm
   • Kommentarer til udbudsmateriale. 16/53578
    aa5
   • Fremsendt til Midttrafik: Viborg Kommunes bemærkninger til Midttrafiks Strategiplan 2021 -2024 19/33842
    tv
   • Åkanden 35 - sender kopi af underskrevet købsaftale til køber 19/43205
    hbl
   • Brudelyset 36 - sender kopi af underskrevet købsaftale til køber 19/44575
    hbl
   • Svar på ønske om hastighedsdæmpende tiltag samt kampagnematerialer 17/60178
    dh5
   • Egelundsparken 9H - sender kopi af underskrevet købsaftale til køber 19/42994
    hbl
   • Booking af Gymnastikhøjskolens bassiner til Viborg Svømmeklub 24.11.2019 19/75
    sk
   • Åkanden 31 - sender kopi af underskrevet købsaftale til køber 19/43196
    hbl
   • Orientering om afslag til at udstille biler i forbindelse med bilhandel på Vingevej 47, 8830 Tjele, Viborg Kommune 19/19398
    anbs
   • Sendt via mail. Spørgsmål vedr. mængden af brine og frostvæske, Lundgårdsvej 25, 8800 Viborg 19/44978
    ag3
   • Bombesvarelse 04-11-2019 08_48_31.pdf 18/9043
    mie
   • Kvittering - Ansøgning om optagelse i Kulturelt Samråd - Klejtrup Aftenhøjskole 19/47796
    kj3
   • SV: Varsling af miljøtilsyn - Holstebrovej 266B, 8800 Viborg 19/47122
    xkk
   • [Sagsnr.:17/60732] Parasport Viborg - Opgørelse lokaletilskud 2018 17/60732
    lgr
   • Tilladelse til særtransport 3300-50161-16819-19 - Lemvig - Skagen. 19/7302
    kiw
 • 01.11.2019
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Lokalisering af V1 kortlægning af Middagshøjvej 48, 8800 Viborg 19/35234
    mbp
   • Anmeldelse_af_jordflytning Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro 500 ton kartering med brokker 19/47755
    mbp
   • 13.5.19 Mail fra LE34 vedr. hævd, Nymarksvej 8, 8800 Viborg (LE34 1806683) 19/8736
    jno_slettet_1
   • Anmeldelse_af_jordflytning Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro 30 ton u.k. 19/47755
    mbp
   • 13.5.19 Mail fra L34 vedr. hævd, Nymarksvej 8, 8800 Viborg (LE34 1806683) 19/8817
    jno_slettet_1
   • SV: Anmodning om tilbud på opdatering af forundersøgelse, lavbundsprojekt Skals Å-dalen ved Hærup Sø 19/16342
    hsjen
   • Anmeldelse _af_jordflytning_Lundgårdsvej 10 254 ton kat 1 - til jordtip 19/35643
    mbp
   • 1.11.19 Udtalelse fra MJBR vedr. døre/ventilation ved elevatorer, Tingvej 2B, 8800 Viborg 18/37256
    peb_slettet_1
   • Bekræftelse på booking af lokaler og forplejning til seminar den 9.-10. januar 2020 19/47748
    bhf
   • 31.10.19 Svar fra MJBR på henvendelse vedr. drør/ventilation af elevator, Tingvej 2B, 8800 VIborg 18/37256
    peb_slettet_1
   • Anmeldelse_af_jordflytning Nørregade 74, 8850 Bjerringbro 480 ton kat 1 19/47742
    mbp
   • Supplerende materiale til afslutning af byggesag, Sct. Jørgens Alle 11, 8800 Viborg 17/18005
    mehm
   • Ansøgning om tilladelse til udledning af oppumpet grundvand 19/47746
    flr
   • Ansoegning supplerende oplysninger.pdf 19/23452
    arkri
   • VS: Hovedvejen 23 Aalestrup Ansøgning om Nedsivningsanlæg 19/47745
    dek
   • SV: Eksempler på Landbrugsindberetninger fra minkfarme - Ll. Torupvej 2A, 8832 Skals 19/31179
    xkk
   • Carsten Jakobsen, Dubex - Kvittering for Viborg Kommunes forståelse af fremsendt tilbud på beredskabsøvelse 19/47736
    es
   • Mail fra Arkitema: Ordrebekæftelse rådgiveropgave Vinkelvej i Viborg 19/25858
    rgn
   • LDU 29.10.2019 - Referat + underskriftsblad 19/1475
    kj3
   • SV: Sag nr 2019-1226 Byggeansøgning opførelse af 2 plans hus Åkanden 7, 8800 Viborg 19/46010
    arkri
   • SV: Mulighed for spildevandstilslutning, Storhedevejen 32 19/47738
    ib3
   • Carsten Jakobsen, Dubex - Tilbud på facilitering af beredskabsøvelse 19/47736
    es
   • Løgstrup G&IF - Bilag til regnskab 2018 19/22745
    lgr
   • resultat af opfølgende drikkevandskontrol på Blichersvej 54, 8800 Viborg - oktober 2019 17/47907
    joo
   • Ansøgning om udspredning af overfladevand fra Miljøcenter Lundgård på landbrugsjord 19/47733
    tms
   • Supplerende spørgsmål. 19/47733
    tms
   • SV: Opfølgning på henvendelse om byggesag 2018-1092, Ny lagerbygning, Holstebrovej 101, 8800 Viborg 18/45793
    vbp
   • VS: Vedr. sagsnummer: 2197011. 3a, Karup By, Karup, m.fl. m.fl. Tinglysning afsluttet 18/11578
    vbp
   • Tange Søvej 83, 8840 Rødkærsbro Skema_212481.pdf 19/47730
    jg1
   • Ansøgning fra bestyrelsen for Kulturcenter Værestedet 19/47698
    klkb
   • VS: Procesvand der er udvandet - Tange Søvej 42, 8850 Bjerringbro 17/47504
    xkk
   • VS: vandråd 2019-2020 19/45840
    hsjen
   • Svend Erik Dyrskov - Kvittering for modtagelsen af - Svar på klage over blokeret adgang til hjemmesiden for patientforeningen GBS CIDP 19/47443
    es
   • Notat om pesticidforureninger fra 2015 19/44466
    mbp
   • kort midlertidig status på Middagshøjvej 48 19/35234
    mbp
   • Der er kommet svar på dit spørgsmål til husdyrhelpdesken - Vallerbækvej 125, 7470 Karup 19/5724
    idal
   • Fuglsang Arkitekter vedr. tagetage og udendørs arealer på Trandumvej 5, 7800 Skive 17/16666
    bkb
   • Om anmeldelse af midlertidige aktiviteter - Erantisvej 1 - leverancer kl. 06 19/43890
    bie
   • Om anmeldelse af midlertidige aktiviteter - Erantisvej 1 19/43890
    bie
   • tegninger m.v. 19/47695
    av4
   • Invitation til AU Challenge finale 18/53072
    kemn
   • Naturbeskyttelse og fredning på Sundvej 11, 8832 Skals 19/47680
    dhb
   • Ansøgning dispensation for åbne render.pdf 19/46010
    arkri
   • Tak fra Nanna - Vi vil så gerne have Viborg med! 19/6185
    hkr
   • 4.0 - Facader Rev. 5.pdf 19/46010
    arkri
   • 0.1 - Belægning og koteplan - Rev. 5.pdf 19/46010
    arkri
   • Mail fra Bs. med revisionsprotokollat og erklæring 19/31842
    evg
   • SV: Sag nr 2019-1226 Byggeansøgning opførelse af 2 plans hus Åkanden 7, 8800 Viborg 19/46010
    arkri
   • Re: SV: Ansøgning om udvidelse af vej, Tastumvej 11 19/47551
    sfc
   • Holm sø - kræves dispensation for at ændre udløb? 19/47664
    aka
   • 01.11.2019 - Modtaget e-mail CC fra Bente, Byggesag med adressen på Brolanden (Vilhelm Ehlerts Vej 50, 8800 Viborg).msg 19/37138
    mie
   • Regnskab 2018 og budget 2020 for Hjorthede Vandværk 19/47659
    joo
   • Hjorthede vandværk sender takstblad 2020 til godkendelse 19/47659
    joo
   • Mail vedr. Skalmstrupvej 16, 7850 Stoholm - nyt stuehus 19/40432
    ba4
   • Energi Viborg Vand sender referat af møde vedr. renseanlægsstruktur 18/32398
    msb
   • SV: Ansøgning miljøgodkendelse til at kunne modtage metalaffald 18/39101
    ib3
   • Mail fra Bs. med referat fra hovedbestyrelsesmøde 19/14843
    evg
   • Mail: Forslag til forplads for Gudenåhuset godkendt 19/12886
    heg
   • VS: Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1675383) 19/47643
    bkb
   • 01.11.2019 - Modtaget e-mail fra Lisbeth og Preben med anmodning om aktindsigt på Grønnegade 13, 8800 Viborg.msg 19/37560
    mie
   • ProDevelopment sender eksempel på planlægning for en dagligvarebutik i et aflastningscenter 19/10127
    mhp
   • Bemyndigelse 560acy Viborg Markjorder (2).pdf 19/47296
    bkb
   • Fuglsangs tegninger til Dan-cons 1.sal udvidelse - Trandumvej 5, 7800 Skive 17/16666
    bkb
   • Ansøgning om udvidelse af tagetage på Trandumvej 5, 7800 Skive 17/16666
    bkb
   • Fly Enge 19/41892
    kes
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Grønhøjvej 39, 8830 Tjele - oktober 2019 14/26814
    joo
   • Supplerende oplysninger vedr. ansøgning om nyt stuehus på Skalmstrupvej 16, 7850 Stoholm 19/40432
    ba4
   • 30.10.2019 - Modtaget e-mail fra Ricco, Plan med tilbagemelding på om der fortsat er 7 m areal til parkeringen på Brolandingen.msg 19/37138
    mie
   • 29.10.2019 - Modtaget e-mail fra Mikkel Bulow Pedtersen, Pluskontoret med spørgsmål til projektet på Brolandingen.msg 19/37138
    mie
   • 26.10.2019 - Modtaget e-mail fra Torben Jeppesen, Viborg Ingeniørerne, med mødereferat af 23.10.2019 om Brolandingen.msg 19/37138
    mie
   • Vådområde Fly enge 19/41892
    kes
   • Andre kommuner - Roskild og Odense - Påbudsmyndighed - jordforurening med pesticider på en vaskeplads 19/44466
    mbp
   • Spørgsmål/svar til/fra Mads Kobberø - Påbudsmyndighed - jordforurening med pesticider på en vaskeplads 19/44466
    mbp
   • VS: Digitalpost: Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendel (1674324) 19/47634
    bkb
   • Rapport nr. 337103 (Dambrugskontrol fra Sejbæk Dambrug Indløb) er færdiganalyseret 19/2629
    tms
   • VS: Rapport nr. 359020 (Dambrugskontrol fra Indløb Mønsted Dambrug) er færdiganalyseret 19/8987
    tms
   • Rapport nr. 359022 (Dambrugskontrol fra Indløb Mønsted Dambrug) er færdiganalyseret 19/8987
    tms
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Grønhøjvej 39, 8830 Tjele - oktober 2019 19/12218
    dek
   • Hørvejen SYd - underskrevet afleveringsprotokol 19/42290
    dar
   • 25.10.2019 - Modtaget tilbagemelding på bemærkninger til projektet på Gothersgade 45, 8800 Viborg.msg 19/37586
    mie
   • Rapport Drikkevandskontrol, taphane fra Jordemodervej 1, 8830 Tjele - oktober 2019 19/36052
    joo
   • Aktivitetsskema til pressen vedr, Danmark - Georgien 12.11.19 19/46354
    mfa
   • Rapport Drikkevandskontrol, afgang vandværk fra Roum Vandværk - oktober 2019 12/151272
    joo
   • 25.09.2019 - Modtaget supplerende materiale fra Jan Christoffersen til behandlingen af byggesagen på Sørosen (Etape ll)..msg 18/45706
    mie
   • Brudelyset 32 - køber returnerer underskrevet købsaftale 19/45721
    hbl
   • Mail fra Bs. med referat fra afdelingsmødet 19/14843
    evg
   • Løgstrup G&IF - bilag vedr. vand, kloak 2018 19/22745
    lgr
   • Udkast til beregning, Udledningstilladelse sØnæs - beregning af udledning 19/44444
    peph
   • 31-10-2019 Supplerende materialer til byggesagen - Dollerupvej 178, 7470 Karup J 19/20459
    olz
   • Vestre Skivevej 105, 8800 viborg, myndighedssæt vedr. ny gylletank 19/9874
    jg1
   • Viborg Sportsdans - Underskriftsbilag til lokaletilskud regnskab 2018/19 19/47617
    lgr
   • Spørgsmål fra Nanna - vil gerne have et billede af Kai til brug for programmet - Vi vil så gerne have Viborg med! 19/6185
    hkr
   • Inspektionsrapport på brandventilation - lagerbygning, Holstebrovej 101, 8800 Viborg 18/45793
    vbp
   • Henvendelse / opfølgning på henvendelse om vedr. ibrugtagning, Blichers Alle 25, 8830 Tjele 16/20619
    vbp
   • Anm. Beholderkontrol- Mønstedvej 36, 7470 Karup Bekræftelse på bestilling af beholderkontrol Skema 1A 19/2600
    jg1
   • Beregninger fra kloakmester: Gl. Aalborgvej 53A - udsprinklingstilladelse 16/35589
    peph
   • Henvendelse / opfølgning på henvendelse om adgang til sag i Byg og Miljø - banegårds Alle 1, 8800 Viborg 16/35384
    vbp
   • Tastumvej 11, 7850 Stoholm, miljørapport, Som indsendt 31102019.pdf 19/47610
    jg1
   • Tastumvej 11, 7850 Stoholm, mgk, Skema_213000.pdf 19/47610
    jg1
   • Idekatalog bæredygtighed Taphede - tilrettet version 30-10-2019ersion fra Niras 19/9824
    anp
   • Mail fra Niras til idékatalog bæredygtighed - eks. på opsætning i A3 (dobbeltsidet) 19/9824
    anp
   • Idékatalog Taphede - version 31-10-2019 19/9824
    anp
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Handicapidræt: Ansøgningsskema til udfyldelse 2020 19/47754
    sk
   • Anvisning_af_jordflytning Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro 500 ton kartering med brokker 19/47755
    mbp
   • mbp@viborg.dk - Anvisning_af_jordflytning Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro 30 ton u.k. 19/47755
    mbp
   • Anvisning_af_jordflytning_Lundgårdsvej 10 254 ton kat 1 - til jordtip 19/35643
    mbp
   • Maskinhal ved Kurt Simonsen, Hærupvej 5, 9500 Hobro 14/72670
    dhb
   • Accept af tilbud på opdatering af EFU, lavbundsprojekt Skals Å-dalen ved Hærup Sø 19/16342
    hsjen
   • Anmodning om tilbud på opdatering af forundersøgelse, lavbundsprojekt Skals Å-dalen ved Hærup Sø 19/16342
    hsjen
   • Møgelparken 78A, 8800 - Varsel af påbud om renholdelse af fortov 19/47712
    akz
   • Svar: Klimatilpasning af Frederiks, Vammen og Hammershøj - opsummering på møde 19/40664
    tms
   • 01.11.2019 Screeningsbrev vedr. opførelse af 4 dobbelthuse. Kolbækvænget 14, 8800 Viborg.pdf 19/47210
    lirm
   • Bombesvarelse 01-11-2019 13_43_30.pdf 19/47210
    lirm
   • Anvisning_af_jordflytning Nørregade 74, 8850 Bjerringbro 480 ton kat 1 19/47742
    mbp
   • Anmeldelse om skimmelsvamp i huset, Spættevej 1, Kølvrå, 7470 Karup.msg 19/38866
    jha
   • Torsagervej 3, 8850 Bjerringbro: Kopi til DN m.fl. af fornyet landzonetilladelse til opførelse af helårshus til erstatning for tidligere helårshus 16/36845
    bkb
   • 01-11-2019_BR18 Byggetilladelse til at_opsætte facadeskilte på Vibocold Arenas facade _Tingvej 5 8800 Viborg.pdf 19/45016
    mehm
   • Bombesvarelse 01-11-2019 13_31_46.pdf 19/45016
    mehm
   • Bombesvarelse 01-11-2019 13_28_51.pdf 17/24549
    vbp
   • Torsagervej 3, 8850 Bjerringbro: Fornyet landzonetilladelse til opførelse af helårshus til erstatning for tidligere helårshus 16/36845
    bkb
   • Muligheder for at pleje arealet omkring søen 19/44253
    aka
   • SV: Eksempler på Landbrugsindberetninger fra minkfarme - Ll. tprupvej 2A, 8832 Skals 19/31179
    xkk
   • 2019-11-01 Byggetilladelse.pdf 19/46010
    arkri
   • Dispensation fra lokalplan 477 til at aflede regnvandet i rør i jorden Åkanden 7 8800 Viborg.pdf 19/46010
    arkri
   • Ålandsvej 1, 8800 Viborg - nye husnumre 19/47739
    btr
   • Dispensation fra forsyningspligten lokalplan 477 Åkanden 7 8800 Viborg.pdf 19/46010
    arkri
   • MAil til Arkitema Underskrevet ordrebekræftelse Vinkelvej i Viborg 19/25858
    rgn
   • Miljøansøgning og gyllebeholderalarm - Tange Søve 83, 8840 Rødkærsbro 19/20580
    idal
   • Bombesvarelse 01-11-2019 12_44_52.pdf 19/46010
    arkri
   • Kommentar til indsendelse omkring brandforhold. Højmarken 24, 8830 Tjele.msg 19/26621
    lirm
   • Svar på supplerende spørgsmål. 19/47733
    tms
   • Anmodning om tilbud på opdatering af forundersøgelse, lavbundsprojekt Skals Å-dalen ved Hærup Sø 19/16342
    hsjen
   • Spørgsmål sendt til kloakmester, nedsivning Lynderupvej 141, 8832 Skals 19/47405
    dek
   • Bombesvarelse 01-11-2019 12_17_05.pdf 17/33177
    jha
   • [Sagsnr.:19/20799] Lucky Boots - Afregning lokaletilskud 2018 19/20799
    lgr
   • _Brevpapir til ejer_Mistanke om skimmelsvamp_Ulvedalsvej 14A, 7470 Karup J_2019-11-01.pdf 19/32844
    jha
   • 01-11-2019 Naboorientering vedr. bebyggelsesprocent, parkering og opholdsarealer - Randersvej 9, 8800 Viborg 18/16493
    olz
   • Parter i sagen vedr. BB%, p-pl. og oph. arealer - Randersvej 9, 8800 Viborg.pdf 19/47644
    olz
   • Kvittering_for_afsluttet_brevfletning_ifm._naboorientering__-_Randersvej_9,_8800_Viborg.png 19/47644
    olz
   • Brevfletvpolz.xlsx 19/47644
    olz
   • 01-11-2019 Naboorientering vedr. bebyggelsesprocent, parkering og opholdsarealer.pdf 19/47644
    olz
   • Svar på ansøgning. KU dækker udgiften til nye lampesteder 19/47698
    klkb
   • BOM Besvarelse -Naboorientering - Randersvej 9, 8800 Viborg 18/16493
    olz
   • Vedligeholdelse af Hørupgrøften 19/47688
    flr
   • Bombesvarelse 01-11-2019 11_47_35.pdf 19/13045
    lirm
   • _Brevpapir til ejer_Mistanke om skimmelsvamp_Kløverstien 18, 8800 Viborg_2019-11-01.pdf 19/27324
    jha
   • Bombesvarelse 01-11-2019 11_44_19.pdf 19/42145
    mie
   • 01.11.2019_Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_Opføre ny Villa_Søndersøvej 55B 8800 Viborg.pdf 19/42145
    mie
   • [Sagsnr.:18/17654] VGF - Rykker for afregning vedr. udenomsarealer (særaftaler) 2018 18/17654
    lgr
   • Bestilling af arbejde - Middagshøjvej 48, 8800 Viborg 19/35234
    mbp
   • Til/fra Moa Tunström: Tilgængelighed, universell design & byplanlægning - Banebyen 12/35831
    jh7
   • Kopi af høringssvar til kirkeværge: Kloak ved Vinkel kirke 19/26337
    peph
   • [Sagsnr.:17/60137] FDF Bjerringbro - Afhentning af lokaletilskud bilagsmappe 2018 17/60137
    stli_slettet_1
   • Teglmarken 2, 8800 - Anmodning om beskæring 17/888
    akz
   • Vilhelm Ehlerts Alle 50, 8800 Viborg - ny adresse 19/47683
    btr
   • Sikkerhedsrunder både Dalbergsgade og Sct. Laurentii okt.2019 14/9908
    bdd
   • Fremsendelse af skøde til videreekspedition til landinspektør - j.nr. 1705473, Arealoverførselsdag ifm. af ny ca. 1,4 km cykelsti mellem Bruunshåb og Rindsholm, matr.nr. 4 ag Ll. Asmild, Asmild, Bruunshåbvej, 8800 Viborg 16/54008
    tojj
   • Eksempler på Landbrugsindberetninger fra minkfarme - Ll. Torupvej 2A, 8832 Skals 19/31179
    xkk
   • Bombesvarelse 01-11-2019 10_43_03.pdf 17/60138
    lirm
   • Generel info om naturbeskyttelseslovens § 3 19/47680
    dhb
   • Tilsynsbrev - Birkesøvej 1, Viborg 18/14403
    bie
   • Naturbeskyttelse ved Sundvej 11, 8832 Skals 19/47680
    dhb
   • Til Fuglsang Arkitekter vedr. tagetage og udendørs arealer på Trandumvej 5, 7800 Skive 17/16666
    bkb
   • [Sagsnr.:18/17643] NY... Viborg Rideklub - Opgørelse lokaletilskud 2018 + Særaftaler (udenoms arealer) 2018 16/52624
    lgr
   • Landzonetilladelse til sø på Søvsøvej 7, Daugbjerg, 8800 Viborg 19/40432
    ba4
   • Høring - udvidelse af sø i nærheden af Karup Lufthavn 19/20210
    aka
   • SV: Holm sø - kræves dispensation for at ændre udløb? 19/47664
    aka
   • [Sagsnr.:18/17643] NY... Viborg Rideklub - Opgørelse lokaletilskud 2018 + Særaftaler (udenoms arealer) 2018 18/17643
    lgr
   • Svar vedr. Skalmstrupvej 16, 7850 Stoholm 19/40432
    ba4
   • Overdragelse af sag til Midt- og Vestjyllands Politi - Tapdrupvej 127, 8800 Viborg 19/42891
    clp
   • Bemærkninger til referat af møde vedr. renseanlægsstruktur 18/32398
    msb
   • Opfyldelse af vilkår om beplantning på Gårsdalvej 30, 8800 Viborg 19/47583
    ba4
   • Opfyldelse af vilkår om beplantning på Gårsdalvej 30, 8800 Viborg 19/47583
    ba4
   • Oversvømmelser i risikoområder udpeget i klimatilpasningsplanen. 19/40662
    tms
   • [Sagsnr.:16/52624] Viborg Rideklub - Opgørelse lokaletilskud 2018 + Særaftaler (udenoms arealer) 2018 18/17643
    lgr
   • [Sagsnr.:16/52624] Viborg Rideklub - Opgørelse lokaletilskud 2018 + Særaftaler (udenoms arealer) 2018 16/52624
    lgr
   • Fortov på Grøndalsvej i Vammen 19/40664
    tms
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre ny bygning i 4 etager_Marsk Stigs Vej 2D 8800 Viborg_2019-10-31.pdf 19/34592
    vbp
   • Bombesvarelse 01-11-2019 09_35_18.pdf 19/34592
    vbp
   • Bombesvarelse 01-11-2019 09_32_09.pdf 19/35284
    khy
   • Tilbagemelding til ansøger vedr. status på sagen - Randersvej 9, 8800 Viborg 18/16493
    olz
   • Tilbagemelding til ansøger vedr. status på sagen - Randersvej 9, 8800 Viborg 19/47644
    olz
   • Kvittering til ProDevelopment: Eksempel på dagligvarebutik i aflastningscenter 19/10127
    mhp
   • Bombesvarelse 01-11-2019 09_19_54.pdf 19/30478
    mbru
   • Bombesvarelse 01-11-2019 09_19_11.pdf 19/30478
    mbru
   • 30.10.2019 - Sendt tilbagemelding på spørgsmål fra PLuskontoret til ungdomsboligerne på Brolandingen.msg 19/37138
    mie
   • Bombesvarelse 01-11-2019 09_11_25.pdf 19/39030
    cajen
   • Bombesvarelse 01-11-2019 09_01_32.pdf 19/20872
    mehm
   • Svar på mail med suppl. oplysninger vedr. Skalmstrupvej 16, 7850 Stoholm 19/40432
    ba4
   • Bombesvarelse 01-11-2019 08_51_14.pdf 19/35888
    lirm
   • Besked til EVV: Anmodning om ekspropriationshensigter, Vinkel og Vroue 19/26337
    peph
   • Byggetilladelse.pdf 19/45991
    arkri
   • Godkendt Varmetabsramme.pdf 19/45991
    arkri
   • Godkendt Stueplan.pdf 19/45991
    arkri
   • Bombesvarelse 01-11-2019 08_37_45.pdf 19/32292
    vbp
   • Godkendt SnitxAxA.pdf 19/45991
    arkri
   • Godkendt Situationsplan.pdf 19/45991
    arkri
   • Godkendt Moebleringsplan.pdf 19/45991
    arkri
   • Godkendt Kloakxogxfundamentsplan.pdf 19/45991
    arkri
   • Godkendt Facader2.pdf 19/45991
    arkri
   • Godkendt Facader.pdf 19/45991
    arkri
   • Godkendt 3D.pdf 19/45991
    arkri
   • Bombesvarelse 01-11-2019 08_24_34.pdf 19/45991
    arkri
   • Ok til pris: Udledningstilladelse sØnæs - beregning af udledning 19/44444
    peph
   • Omplaceringspuljen - FOA 19/3751
    ahst
   • Omplaceringspuljen - BUPL 19/3751
    ahst
   • Screeningsbrev Enfamiliehus Engvejen 22 8850 Bjerringbro.pdf 19/47227
    arkri
   • Bombesvarelse 01-11-2019 08_05_45.pdf 19/13603
    mie
   • Rettelser og tjekliste til idekatalog for bæredygtighed i Taphede sendt til Niras 19/9824
    anp
   • Mail til Niras med smårettelser til idekatalog - bæredygtighed Taphede 19/9824
    anp
   • Input til politikker - idekatalog bæredygtighed Taphede 19/9824
    anp
   • Mail til Niras med forslag til Byrådets strategier - Taphede 19/9824
    anp