Åbne postlister

For at fremme dialog og åbenhed i forhold til borgere, virksomheder, myndigheder og pressen, bliver der dagligt dannet en åben postliste over ind- og udgående post i Viborg Kommune.

Det kan du finde på postlisterne
En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra Viborg Kommune:

 • hvad sagen drejer sig om
 • hvem der er afsender/modtager
 • initialer på den sagsansvarlige

Navn og kontaktoplysninger på den sagsansvarlige kan findes ved at indtaste initialerne i søgefeltet under Find medarbejder.

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på den åbne postliste. Dog skal persondataloven overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

 • 22.02.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Henvendelse om materiale til afslutning af bygegsag - Byggesagsnr 2016-1513 Bjerring Hede 13B 8850 Bjerringbro.msg 16/66236
    vbp
   • 21.02.2018 - Modtaget supplerende materiale til behandlingen af sagen Udsigtshøjen 7, 8800 Viborg.msg 18/9767
    mie
   • 21.02.2018 - Modtaget supplerende bemærkninger fra Peder Steffensen til bemærkninger om Bjergsnæs Mose 8, 8800 Viborg.msg 17/49766
    mie
   • FDF 3. kreds - henv. om aktivitetsplads ved Søndre Skole 17/56619
    sk
   • Midtjysk Tandemklub, revideret og underskrevet regnskab 2017 16/63666
    sk
   • Svar på partshøring om plantning på Vestre Skivevej 134 16/28432
    vdb
   • Hans Peter Sönnichen, Park & Vej service, tilbus på fældning, beskæring og anlæg af stier, Naturophold Åresvad å 14/25682
    bc6
   • Fritvalgsblanket Midtjysk Pleje pr. feb. 2018 udfyldt 12/141348
    andr
   • Byggeansøgning, Sct. mathias gade 57A, 8800 Viborg 18/11120
    mie
   • Kontrakforlængelse Midtjysk Pleje 1. apr. 2018 - 30. sep. 2018 underskrevet 12/141348
    andr
   • Status for svar på spørgsmål om skiltning ved Lokalhistoriske Arkiv i Løgstrup 17/60699
    jho
   • Supplerende materiale vedr. ombygning. Nicolai Gade 13-15.msg 18/9351
    lirm
   • Begrænset kontrol på Mammen By Vandværks ledningsnet -- februar 2018 12/56585
    joo
   • Boringskontrol på Karup Ny Vandværk. B2. DGU 76.1701 - februar 2018 12/51737
    dek
   • Boringskontrol på Karup Ny Vandværk. B1. DGU 76.1269 - februar 2018 12/51737
    dek
   • Boligselskabet Viborg anmoder om godkendelse af salg af Aktivitetshuset Odshøjvej 7B 18/11154
    msf
   • Re: Jordbalance vedr. etablering af Move-on-Wheels bane i Houlkær 18/6305
    mbp
   • mail med revideret kontrolprogram sendes til Analytech 18/10288
    joo
   • Re: Jordbalance vedr. etablering af Move-on-Wheels bane i Houlkær 18/6305
    mbp
   • Udtagning af faunaprøver 2018 18/8595
    tms
   • Revideret kontrolprogram for Viborg Vand A/S 18/10288
    joo
   • Første udkast til kontrrolprogram for Viborg Vand A/S 18/10288
    joo
   • Madservice Viborg, N.F.S. Grundvigs Vej 13 18/519
    ankr
   • fast vagt 1202 til 180218.pdf 17/2115
    spe
   • carelink 0502 til 110218.pdf 17/2115
    spe
   • Skringstrup, udløbsledning, data fra EVV 17/59338
    peph
   • carelink 2901 til 040218.pdf 17/2115
    spe
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8832 Skals, Herredsvejen 14 18/6726
    clp
   • Færdigmelding, Gl. Ålborgvej 28, byggesag 17/52551
    jno
   • Byggeansøgning, Klokkelyngen 16, 7470 karup 18/11087
    aped
   • Færdigmelding, Nørregade 7, byggesag 17/21622
    lirm
   • Arbejdstilsynet Besøgsrapport (1197629) 18/519
    ankr
   • Færdigmelding, Hovedgade 40, byggesag 17/16211
    lirm
   • Telefonnotat Domkirkekvarteret.dk - overføre film 17/13489
    jh7
   • Kvalitetssikring af sagsbehandlingstider for husdyrbrug, 2. halvår 2017 17/38554
    clp
   • SV: Gødningsplan CVR 17562606 - Holmevej 5, 8830 Tjele 12/140162
    xkk
   • Miljøspørgsmål vedr. Egebjergvej 36, Vridsted, 7800 Skive 17/30264
    xkk
   • Vejbidrag fra Viborg Kommune for 2017. Endelig opgørelse og forventninger til 2018 17/3152
    jalk
   • Pernille Kræmmergaard - Invitation til eksklusivt Masterclass arrangement 06-04-2018 med Dr. Joe Peppard 18/5491
    es
   • Bidrag fra Favrskov Kommune til projekttiltag - ekstra grusudlægning 13/19709
    cfu
   • DDNF projekt ved Drost Peders Høj/Harrestruplund i Natura 2000-område 39 18/1018
    jrs
   • Beregninger fra Europcar - leje af biler 17/46738
    majoh
   • VS: ansøgning om tilladelse til indvinding af overfladevand til vanding 18/11072
    dek
   • Mail fra bygherre med bemærkninger til høringssvar vedr. nedrivning af bevaringsværdig bygning - Øster Teglgårdsvej 25A, 8800 Viborg 17/63484
    mehm
   • Arkitektens og bygherres svar på bemærkninger til høringen, Øster Teglgårdsvej 25, 8800 Viborg 17/63484
    mehm
   • Tillæg til aftale med energimuseet.pdf 17/12922
    libpe
   • Byggeansøgning, Pilevej 6, 8850 Bjerringbro 18/11059
    mie
   • Rapport AR-17-CA-00553635-02 vedr. Høgild Dambrug 1070 - Indløb 1 att: Jimmy Raaby Olesen 18/3501
    tms
   • Færdigmelding, Lynderup Strand 2, 17/17765
    mie
   • Byggeansøgning, Tapdrupvej 120, 8800 Viborg 18/11029
    jha
   • Færdigmelding af byggesag - nedrivnin af bygning, Rosensgade 1, 8850 Bjerringbro 17/24138
    vbp
   • Færdigmelding, A.S. Ørstedsvej 29, byggesag 17/55358
    lirm
   • Færdigmelding, Rosenstræde 6, byggesag 17/8372
    dkb_slettet_1
   • Udtræk fra trafiktællinger ved Vammen og Rødding 18/2711
    kiw
   • Boligselskabet fremsender referat af repræsentantskabsmøde samt oplysninger om påtænkte byggeri 17/58423
    tno
   • Slots- og Kulturstyrelsens opfordring til, at dispensation til etablering af mountainbikespor inden for 100 m fra gravhøj på Kapt. Undalls Vej 1 trækkes tilbage 18/9524
    bkb
   • rabat aftale ved PH Grej / PH-Outdoor.dk 18/11014
    ja1
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8830 Tjele, Blichers Alle 20//Mosegård 18/6726
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 7470 Karup J, Gnavere 18/6726
    clp
   • Idéoplæg 18/8979
    aus
   • Idéoplæg 18/8979
    aus
   • OK til nyt kontrol program for Vridsted vandværk 12/79814
    joo
   • kontaktoplysninger på formand og næstformand i jeres brugerpårørenderåd. 18/5942
    bb8
   • SV: Klejtrup Kraftvarmeværk, Miljø/VVM 18/3210
    pjj
   • VVM-afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af en transmissionsledning hos Skals Kraftvarmeværk A.m.b.a , Solbakken 1, 8832 Skals 18/1023
    kft
   • Spørgsmål om ansøgningsprocedure vedr. afvandingsplads, Vibækvej 41, Viborg - Bruunshåb Renseanlæg 18/10977
    anbs
   • Idéoplæg 18/8979
    aus
   • Spørgsmål vedr. afvandingsplads på Bruunshåb Renseanlæg 18/10977
    anbs
   • Færdigmelding, Guldfaxevej 29, byggesag 16/49183
    jno
   • Møde i Gudenåkomitéens embedsmandsgruppe - eftersendt materiale 18/4224
    hsjen
   • VS: Gødningsplan CVR 17562606 - Holmevej 5, 8830 Tjele 12/140162
    xkk
   • SV: Forespørgsel vedr. Kloakforsyning/ledninger, Vandforsyning, Elforsyning/ledninger og Varmeforsyning/ledninger 18/8979
    aus
   • Ændringer til projekt - plantegning mv- Ålandsvej 4, 8800 Viborg 17/26256
    vbp
   • 19-02-2018 18/1558
    lr1
   • 16-02-2018 18/1558
    lr1
   • 15-02-2018 18/1558
    lr1
   • 14-02-2018 18/1558
    lr1
   • Færdigmelding, Hedeskrænten 97, byggesag 17/10804
    mie
   • 13-02-2018 18/1558
    lr1
   • Opsigelse af sikringsordning på Holstebrovej 244 og 251, Vestre Skivevej 111, 8800 Viborg og Høgildvej 5, 7470 Karup 18/6758
    clp
   • Plan - Fælleshus 18/3583
    evg
   • Att.: Ulrik Wilbek, Jeg kunne godt tænke mig at vide hvad der sker. 18/3386
    kemn
   • Ansøgning 18/8979
    aus
   • Kopi af referat fra overdragelsesmøde, Nedre Gravene og Mathias Port 17/53898
    heg
   • 12-02-2018 18/1558
    lr1
   • 09-02-2018 18/1558
    lr1
   • 08-02-2018 18/1558
    lr1
   • 06-02-2018 18/1558
    lr1
   • Partnerskabsaftale vedr. praktikpladser 18/3583
    evg
   • Uddrag udbudsmateriale 18/3583
    evg
   • 05-02-2018 18/1558
    lr1
   • Udenlandsk arbejdskraft 18/3583
    evg
   • 02-02-2018 18/1558
    lr1
   • Færdigmelding, Åkjærvej 10, byggesag 16/27057
    jha
   • Materiale fremsendt til forkert sag - Rosensgade 1, 8850 Bjerringbro 17/24138
    vbp
   • VS: Supplerende notat til Rambøll 2016 vedr. Gudenåens forløb v Tange Sø 15/50572
    jojo
   • Mail fra Nævnenes Hus: Orientering om nye dokumenter vedrørende Klage ID 242322 17/3238
    alj
   • Snit - Fælleshus 18/3583
    evg
   • Situationsplan 18/3583
    evg
   • Plan - boligenhed 1 18/3583
    evg
   • Facader - boligenhed 1 18/3583
    evg
   • Tværsnit 18/3583
    evg
   • Supplerende materiale modtaget til bygegsag - Om- og tilbygge Gudenådalens Friskole, Bjerring Hede 13B, 8850 Bjerringbro 17/53618
    vbp
   • Revideret belægningsplan. Arnbjerg Fælled 19 Viborg.msg 17/33840
    lirm
   • Erklæring om risikobehæftede forhold 18/3583
    evg
   • Færdigmelding, Rødkløvervej 3, byggesag 17/42205
    lirm
   • Huslejeberegning 18/3583
    evg
   • Arealskema 18/3583
    evg
   • Evaluering af feriepasningen 2017 14/29414
    bhl
   • Projektgrundlag 18/3583
    evg
   • Spurvelunden 4 8800 Viborg - Forhåndsdialog omkring niveauplan og terrænregulering.msg 17/61046
    lirm
   • Garantiredegørelse 18/3583
    evg
   • Plan for styring af logistik på byggepladsen 18/3583
    evg
   • Tinglyst skøde 18/3583
    evg
   • Færdigmelding af byggesag - Opføre overdækning ved legestue, Vordevej 1B, 8831 Løgstrup 17/43606
    vbp
   • Anmodning om aktindsigt i personlige alarm- og pejlesystemer på botilbud 18/10884
    5mn
   • Bekræftelse på modtagelse af prøver fra VSM 09879 (3 stk.) 16/21127
    mik
   • Udfyldt ansøgningskabelon 18/3583
    evg
   • fremsendelse af materiale til godkendelse af rampe ved flugtvej ifm byggesag - Rema 1000 - Rossensgade 1, 8850 Bjerringbro 17/27936
    vbp
   • Prisoverslag fra EG 18/10880
    eb2
   • Færdigmelding, Thorsvej 13, byggesag 16/12520
    dkb_slettet_1
   • Oplysning om at hegn udgår af projekt - Søndersøparken 21, 8800 Viborg 18/3619
    vbp
   • Bestilling af trafiktælling på Brandstrupvej 18/2711
    kiw
   • Supplerende materiale modtaget til bygegsag - Udskifte oxygentank, Uhrvej 61, 7470 Karup J 18/7398
    vbp
   • Færdigmelding, Lupinmarken 7, byggesag 17/19929
    bhv_slettet_1
   • Spurvelunden / Stærelunden 18/6892
    tms
 • 21.02.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Supplerende materiale til byggesag. Nørrehedevej 2, 8850 Bjerringbro 18/9602
    lirm
   • Mail fra ansøger med bemærkninger til høringssvar vedr. nedrivning af bevaringsværdig bygning - Øster Teglgårdsvej 25A, 8800 Viborg 17/63484
    mehm
   • Arkitektens svar på bemærkninger til høringen, Øster Teglgårdsvej 25, 8800 Viborg.pdf 17/63484
    mehm
   • LMO's ansøgning om oprensning af sø, samt ansøgning om etablering af to søer og dispensationsansøgning om skovrejsning indenfor uønsket skovrejsningsområde, Kallestrupvej 86 17/63905
    bkb
   • Fredensvej 59, Bjerringbro - kvittering fra EurodanHuse 18/10839
    anp
   • Skyggediagram mv. vedrørende Mammen Mejeri 18/1595
    mlaa
   • Færdigmelding vedr. Sønder alle 50, 8800 Viborg - kloakskitse.pdf 16/60943
    peph
   • Hørup Mølle Dambrug, Ansøgning om miljøgodkendelse 15/5995
    obo_slettet_1
   • Færdigmelding vedr. Sønder alle 50, 8800 Viborg - Faerdigmelding_af_autoriseret_mester.pdf 16/60943
    peph
   • Vandføringsdata - Karup Elværk og Uhre 18/2223
    tms
   • Affald fra Scanflavour A/S - biprodukt 18/9861
    bie
   • Anmeldelse af midlertideige aktiviteter 18/10840
    bie
   • Viborg-Fondens bemærkninger til nedrivning - Øster Teglgårdsvej 25A 17/63484
    mehm
   • Hærvejens Perler 17/6012
    iny
   • RE: Restaureringsprojekt i Grundel bæk 17/62891
    tjoe
   • Birkevej 4 - forespørgsel om disp. for garagenedløb 17/35661
    chp
   • Red. Praktik i forbindelse med erhvervsuddannelses indhold i vejledningen Uge 16 Mercantec (003) 16/35123
    fga
   • LRT@ramboll.dk - RE: VRG møde 18/6155
    tv
   • LRT@ramboll.dk - Dagsorden til næste møde 18/6155
    tv
   • mwo@vd.dk - SV: Dagsorden til næste møde 18/6155
    tv
   • Viborg-Fondens bemærkning til ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning, Øster Teglgårdsvej 25, 8800 Viborg 17/63484
    mehm
   • ha@vd.dk - SV: Dagsorden til næste møde 18/6155
    tv
   • Regionen - Undersøgelsesrapport, boligerklæring og V2 afgørelse, Højbjerg Huse 7, 8840 Rødkærsbro 18/10824
    mbp
   • Mail fra Bs. vedr. oprettelse af projekt i Bossinf 18/10557
    evg
   • Færdigmelding på Anders Nielsens Vej 12, 8800 Viborg - Kloakseparering, Anders Nielsens Vej 12, 8800.pdf 17/36551
    chp
   • : Færdigmelding på Anders Nielsens Vej 12, 8800 Viborg - Faerdigmelding, Anders Nielsens Vej 12, 8800 Viborg.pdf 17/36551
    chp
   • Færdigmelding på Anders Nielsens Vej 12, 8800 Viborg - BV Seperatsystem, Anders Nielsens Vej 12, 8800 Viborg.pdf 17/36551
    chp
   • Re: STOP for yderligere tilførsel af jord til en støjvold på ejendommen Agerlandsvej 26A, 8800 Viborg 18/8615
    pba
   • Viborg - med bemærkninger 18/2223
    tms
   • LYRECO - Bordflipover 20 ark 16/1251
    ll6
   • Ungdomsskolen - "Kompetenceudvikling" UU vejledere 16/1251
    ll6
   • Henvendelse fra lodsjer omkring afstrøming af overfaldevand ved knudby 18/10816
    flr
   • mh1@vd.dk - SV: formands- og sekretærmødet 18/6155
    tv
   • SV: Karup Varmeværk - VVM anmeldelse 13/5114
    bie
   • byggeriogmiljoe@viborg.dk - SV: Anmeldelse af sløjfning af underjordisk olietank 18/1646
    am1
   • tpch1968@gmail.com - Overlunvej 19, 8830 Tjele. Sløjfning af olietank 18/1646
    am1
   • Udløb REC1-09 spg omkring prøvetagning 17/33000
    peph
   • Svarmail fra Bs. vedr. omfang af udgifter i helhedsplanen 13/26702
    evg
   • VTA bestyrelsesmøde referat 19. februar 2018 14/55849
    iny
   • SV: Plancher fra temadagen - sender du dem til mig? - Tidsmiljø - ny udgave 04.01.2017.pptx 18/4624
    lr1
   • Mail fra ejer vedr. vilkår i byggetilladelsen - Svanevej 22A 8831 Løgstrup 17/30349
    jno
   • SV: Plancher fra temadagen - sender du dem til mig? 18/4624
    lr1
   • MST@MST.DK - Autosvar / Autoreply 17/36831
    peph
   • Re: SV: Aftale med Mønsted Kro, Lodsejermøde, vådområde v. Daugbjerg 17/13996
    kes
   • Advokat rykker for policen - SV: Molbo Ejendomme - brandpolice - 103882 15/71833
    tno
   • Besked fra BSJ - VS: Banegårdspladsen 6, Viborg - salg af ejerlejlighed til Molbo Ejendomme ApS 15/71833
    tno
   • Advokat rykker for brandpolice - SV: Molbo Ejendomme - brandpolice - 103882 15/71833
    tno
   • ENIIG informerer om omlægning af SMTP-server 16/61308
    ji
   • Dokumentation fore. bet. - halleje Sahl Minihal - 2017.pdf 18/4305
    jen
   • Østergade 76D, Bjerringbro 17/29455
    flr
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Gl. Skivevej 71 8800 Viborg 18/6726
    clp
   • Sahl minihal dokumentation 2017 18/4305
    jen
   • Underskriftsindsamling mod byudvikling mellem Hald Ege og Viborg 17/28515
    ba4
   • Dispensationsansøgning SV: Spørgsmål til matrikulær sag - landinspektør j.nr. 1708380 (Liselund, Stoholm) 18/10755
    bkb
   • Farvandsafmærkninger for lystsejlere i Limfjorden 18/9542
    kiw
   • 2018 - Aftale om vilkår for Netværks TR på skoleområdet 17/29343
    esr_slettet_1
   • 2018 - Aftale om TR struktur og vilkaar for social og sundhedspersonale ved omsorg 1 17/29343
    esr_slettet_1
   • 2018 - Aftale om TR struktur for SOSUer ved Sundhed 1 17/29343
    esr_slettet_1
   • jg1@viborg.dk - SV: Opret en kopisag til landbrugsgruppen, sagen har nr. 17/63790 . I skal behandle sagen efter miljøgodkendelse af husdyrbrug. 17/63790
    jha
   • Accept fra kulturforvaltningen, Odshøjvej 162, 8800 Viborg 18/6305
    mbp
   • Flybilletter 16/43904
    roc
   • Til/fra Heidi Holm-Pedersen: Re: SV: fotos domkirkeområdet 17/13489
    jh7
   • Til/fra Thomas Nørremark: FW: fotos domkirkeområdet 17/13489
    jh7
   • Fra Thomas Nørremark: Fotos 1 - thomas@mymind.dk has sent you a file via WeTransfer 17/13489
    jh7
   • Fra Thomas Nørremark Re: SV: fotos- thomas@mymind.dk has sent you a file via WeTransfer 17/13489
    jh7
   • mail@lsp-kieldsen.dk - Fwd: Fredskov Nr. Rind 17/64476
    jha
   • mail@lsp-kieldsen.dk - Fwd: Fredskov Nr. Rind 17/64476
    jha
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Holstebrovej 251 8800 Viborg 18/6726
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8831 Løgstrup, Knudbyvej 16A 18/6726
    clp
   • Boligselskabet fremsender oplysninger om værdiansættelse af eksisterende bygninger mv 18/5971
    msf
   • Boligselskabet fremsender anlægsbudget for påtænkt byggeri samt underskrevet referat af HB 15-01-2018 18/5971
    msf
   • Belægningsregnskaber 2016 og 2017 Hjertebo 15/25235
    andr
   • Mail fra Bs. med finansieringsoversigt 13/26702
    evg
   • Østergade 55a - overløb fra faskine i grøft på egen grund 18/10339
    peph
   • Erhvervsstyrelsens høring vedrørende campingpladser i kommunen 13/80645
    bkb
   • Orientering om et nyt tiltag vedr. rastepladser 18/10736
    lje
   • Til/fra Kenneth Ammitzboll Sv: Domkirkeområdet - dronefilm til hjemmesiden, råfilm? 17/13489
    jh7
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Vestre Skivevej 115 8800 Viborg 18/6726
    clp
   • Til/fra Kenneth ammitzboll Sv: Din elektroniske faktura til Viborg Kommune er modtaget 17/13489
    jh7
   • Fra Kenneth Ammitzboll Sv: Stills Domkirkekvarteret 17/13489
    jh7
   • Fra christian Kapper SV: Dronefilm Domkirkeområdet 17/13489
    jh7
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8831 Løgstrup, Hovedgade 11 18/6726
    clp
   • Kalkstensvej 10 - køber returnerer underskrevet købsaftale 18/8469
    hbl
   • Referat fra VTA bestyrelsesmøde 30. Januar 2018 14/55849
    iny
   • MST@MST.DK - Autosvar / Autoreply 17/36846
    peph
   • PlanMiljjø APS sender supplerende spørgsmål til undersøgelse om genanvendelse af tekstiler 17/48085
    hani
   • Dagsorden - møde den 21. februar i § 3-gruppen vedr. Gudenåregulativrevision 17/50180
    snh
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Søgårdsvej 14 8800 Viborg 18/6726
    clp
   • 10 års beholderkontrol, Gl. Viborgvej 93, 9620 Aalestrup , Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 18/159
    jg1
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8831 Løgstrup, Hovedgaden 1 18/6726
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8831 Løgstrup, Skivevej 120 18/6726
    clp
   • SV: Lodsejermøde vådområde "Jordbro Å v. Daugbjerg" 17/13996
    kes
   • Tak for hjælpen - Oprettelse af bruger i koorderingsplan for mindre vandværker og varmeanlæg 18/10630
    jho
   • Oprettelse af et par ekstra bruger til koordineringsplan hos Energi Viborg 18/10630
    jho
   • Opsætning af WFS/WMS - koordineringsplan 18/10630
    jho
   • Præsentationen fra opstartsmøde og guide til ændring af kode 18/10630
    jho
   • Bruger er oprettet og afprøvning forud for opstartsmøde for koordineringsplan 18/10630
    jho
   • Arbejdsmøde den 22/2. Praktisk information og Deltagerliste 14/16410
    bie
   • Skift af kontaktperson på projekterne ang. koordineringsplanen med EnviDan 18/10630
    jho
   • Notat fra opstartsmøde om koordineringsplan i Viborg Kommune 18/10630
    jho
   • Høringsliste_FLP_kræft_090218.pdf 18/10364
    brkr
   • Høringsbrev_FLP_090218.pdf 18/10364
    brkr
   • SV: Lodsejermøde vådområde "Jordbro Å v. Daugbjerg" 17/13996
    kes
   • HøringsversionFP kræft_09022018.pdf 18/10364
    brkr
   • Opstartsmøde ved Viborg Kommunne ver. Koordineringsplan. 18/10630
    jho
   • Kopi af underskrevet koordineringsplan - Viborg Fjernvarme 18/10630
    jho
   • Udkast til aftale 17/56535
    tms
   • Bemærkninger til koordineringsplan - aftaler til underskrift - Viborg Fjernvarme 18/10630
    jho
   • Retur underskrevet aftale for Viborg Kommune retur til EnviDan 18/10630
    jho
   • Status - Koordineringsplan - aftaler til underskrift - Energi Viborg 18/10630
    jho
   • Tak for underskrevet aftale for Viborg Kommune retur til EnviDan 18/10630
    jho
   • Underskrevet samarbejdsaftale med Viborg F.F. for sæsonen 01-07-2017 til 30-06-2018 17/31734
    hkr
   • Vigstrupvej 30, 8800 Viborg Husdyrgodkendelse.dk - Skema 102319 er trukket tilbage. 17/38818
    mbp
   • Koordineringsplan i Viborg 18/10630
    jho
   • Kontrakter på levering af koordineringsplan 18/10630
    jho
   • Viborg Fjernvarme vil gerne deltage i koordineringsplanen 18/10630
    jho
   • Akutcenter Viborg byggesag 2014-0954 - ventilationsafkast i terræn 13/89583
    kest
   • Implementering af Koordineringsplanen I Viborg Kommune 18/10630
    jho
   • Svar retur fra Viborg Fjernvarme - Vil du være med i Koordineringsplan? 18/10630
    jho
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Høgildvej 5 7470 Karup 18/6726
    clp
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Høgildvej 5 7470 Karup 18/6726
    clp
   • Forespørgsel priser lejebiler - Europcar 17/46738
    majoh
   • Engvej 13 - køber ønsker at trække sit købstilbud 18/5163
    hbl
   • Afstandskrav til multibane, Odshøjvej 162, 8800 Viborg 18/6305
    mbp
   • Ny kloakplan og notat - Erik Glippings Vej 5-13 - nedsivningstilladelse 17/31776
    peph
   • Bjerringbro Bridge Klub sender vedtægter 18/10637
    sk
   • Rosengren 7 - spg om faskinestørrelse 15/24114
    peph
   • Svar retur fra Energi Viborg Vand - Vil du være med i Koordineringsplan? 18/10630
    jho
   • oldtid@viborg.dk - Høringsvar fra Viborg Museum om placering af Jordvarmeanlæg på Ravnsbjergvej 54, 8800 Viborg 18/10413
    am1
   • Supplerende materiale om ændret drivhus Solsortvej 23 8800 Viborg.msg 17/44556
    lirm
   • Tilbud på Koordineringsplan for Viborg Kommune, Energi Viborg og Viborg Fjernvarme 18/10630
    jho
   • 3 VVM-afgørelser til Stoholm Fjernvarme a.m.b.a, Tastumvej 7A, 7850 Stoholm 15/60063
    sb3
   • Koordineringsplan - Referart af præsentation 18/10630
    jho
   • Tilbagemelding fra ansøger efter partshøring vedr byggeri på Kokildehøjen 26, 8800 Viborg.msg 17/62841
    lirm
   • Mail med Dagsorden til De fem Hald´er - bygherregruppemøde med totalrådgiver 20/02-2018 (BHGM-13) 17/20075
    heg
   • Mail med eftersendt bilag til De fem Hald´er - bygherregruppemøde med totalrådgiver 20/02-2018 (BHGM-13) 17/20075
    heg
   • Bekræftelse om at Reno-Nord kan modtage Fluff til oplag og sortering på Rærup Deponi 15/21868
    edg
   • Mail fra Jesper Hjermind med billede af udgravet spade 17/20075
    heg
   • Kopi af klagen om vedligeholdelsen af Skals Å er sendt til KMU og med Kopi til borgmesteren 18/9619
    flr
   • Kvittering for modtagelse af orientering 16/50388
    roc
 • 20.02.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Orientering om Midttrafik udkast til høringssvar til statens trafikplan 2017-2032 17/61383
    pch
   • Kvittering for modtagelse af aktinsigt vedr. Sct. Nicolaj Gade 2-4, 8800 Viborg 18/10478
    mehm
   • Henvendelse om opvarmning af midlertidige pavilloner på Rughavevej 68, Viborg ifm. en evt. forlængelse af opstillingsperiode 18/8939
    vbp
   • Etableret jordvarmeanlæg på Løvelbrovej 7, 8830 tjele. Henvendelse stillet på BBR.dk 18/10618
    am1
   • Brændstof, Q2-4 13/26193
    2jb_slettet_1
   • Info fra VD om møde om de trafikale forhold ved Mønsted Skole (rute 16) 17/15189
    jho
   • Henvendelse om status på sag 2018-01234 Skorsten på RHV. Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 18/7481
    vbp
   • Rapport nr. 312190 (Dambrugskontrol fra Sejbæk dambrug) er færdiganalyseret 18/1333
    tms
   • vest@mortalin.dk - Anmeldelse om rottebekæmpelse 18/6726
    clp
   • am1@viborg.dk - Orientering om høring af parter i forbindelse med behandling af ansøgning om tilladelse til jordvarmeanlæg på af Bredmosevej 27, 8840 Rødkærsbro 18/1278
    am1
   • Thomas Møller, Natur & Vand, referat af koordineringsmøde med Energi Viborg i relation til eventuel kommende projekter for at samtænke byforskønnelse 16/49809
    thra
   • Byggeansøgning, Nørre Langgade 29, 8840 Rødkærsbro 18/10611
    aped
   • Info om møde om trafiksikkerheden på Mønsted skole 17/15189
    jho
   • Vedr. skrabeanlæg i ansøgninger fra før 1. august 2017 17/38370
    fil
   • Rosengren 7 - aftale om udtræden, kopi 15/24114
    peph
   • Aktivitetsrapport 2017 15/65784
    roc
   • Rosengren 5 - aftale om udtræden, kopi 15/8488
    tms
   • Byggeansøgning, Jegstrupvej Vest 91, 8800 Viborg 18/10605
    jha
   • Dagens COD fra Scanflavour 12/6506
    bie
   • Tilbagetrækning af ansøgning - Vigstrupvej 30, 8800 Viborg 17/38818
    mbp
   • Byggeansøgning, Hedemøllevej, 8850 Bjerringbro 18/10582
    anbs
   • Indstilling af repræsentanter til bestyrelsen for STU fra Danske Handicaporganisationer - Viborg 18/10585
    bhf
   • Skemaet "Aktivitet og regnskab 2017" - Kjeldbjerg Forsamlingshus 18/10584
    kj3
   • Realiseringsrapport 50.05 Biblioteksmaterialer Viborg Kommune 4. kvt 2017 13/26193
    2jb_slettet_1
   • Realiseringsrapport 50.05 Biblioteksmaterialer Viborg Kommune 3. kvt 2017 13/26193
    2jb_slettet_1
   • Realiseringsrapport 50.06 Tidsskrifter Viborg Kommune 4. kvt 2017 13/26193
    2jb_slettet_1
   • Realiseringsrapport 50.06 Tidsskrifter Viborg Kommune 3. kvt 2017 13/26193
    2jb_slettet_1
   • Medieanalyse, 4. kvartal 2017 17/21706
    sqa
   • vest@mortalin.dk - Anmeldelse om rottebekæmpelse 18/6726
    clp
   • Realiseringsrapport 50.10 Kopi og print Viborg Kommune 4. kvt 2017 13/26193
    2jb_slettet_1
   • Realiseringsrapport 50.10 Kopi og print Viborg Kommune 3. kvt 2017 13/26193
    2jb_slettet_1
   • VS: Realiseringsrapport 50.20 Forbrugsartikler Viborg Kommune 4. kvt 2017 13/26193
    2jb_slettet_1
   • Realiseringsrapport 50.20 Forbrugsartikler Viborg Kommune 3. kvt 2017 13/26193
    2jb_slettet_1
   • Realiseringsrapport 50.30 Kontormøbler Viborg Kommune 4. kvt 2017 13/26193
    2jb_slettet_1
   • Realiseringsrapport 50.30 Kontormøbler Viborg Kommune 3. kvt 2017 13/26193
    2jb_slettet_1
   • Realiseringsrapport 50.43 Tablet Viborg Kommune 4. kvt 2017 13/26193
    2jb_slettet_1
   • Skals Bridgeklub - Ansøgning om tilskud ifm. 60 års jub. 2018 18/10548
    lgr
   • Realiseringsrapport 50.43 Tablet Viborg Kommune 3. kvt 2017 13/26193
    2jb_slettet_1
   • Belægningsregnskab 2017 17/11072
    andr
   • Realiseringsrapport 50.55 Kopipapir, kontor og skoleartikler Viborg Kommune 3. kvt 2017 13/26193
    2jb_slettet_1
   • Realiseringsrapport 50.70 Interaktive tavler og AV-udstyr Viborg Kommune 4. kvt 2017 13/26193
    2jb_slettet_1
   • Miljøstyrelsens kvittering for behandlingsplan 15/21868
    edg
   • Realiseringsrapport 50.70 Interaktive tavler og AV-udstyr Viborg Kommune 3. kvt 2017 13/26193
    2jb_slettet_1
   • Realiseringsrapport 50.90 Fødevarer Viborg Kommune 3. kvt 2017 13/26193
    2jb_slettet_1
   • Realiseringsrapport 50.85 Brændstoffer Viborg Kommune 3. kvt 2017 13/26193
    2jb_slettet_1
   • Realiseringsrapport 50.85 Brændstoffer Viborg Kommune 4. kvt 2017 13/26193
    2jb_slettet_1
   • Belægningsregnskab 2017 Klejtrup 12/8875
    andr
   • Realiseringsrapport 50.90 Fødevarer Viborg Kommune 4. kvt 2017 13/26193
    2jb_slettet_1
   • Belægningsregnskab 2017 Nordstjernen 12/8880
    andr
   • Realiseringsrapport 50.95 Sygeplejeartikler Viborg Kommune 4. kvt 2017 13/26193
    2jb_slettet_1
   • Realiseringsrapport 50.95 Sygeplejeartikler Viborg Kommune 3. kvt 2017 13/26193
    2jb_slettet_1
   • Realiseringsrapport 50.40 Computer Viborg Kommune 3. kvt 2017 13/26193
    2jb_slettet_1
   • Realiseringsrapport 50.40 Computer Viborg Kommune 4. kvt 2017 13/26193
    2jb_slettet_1
   • Realiseringsrapport 50.40 Computer Viborg Kommune 4. kvt 2017 13/26193
    2jb_slettet_1
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8800 Viborg, Gårsdalvej 35 18/6726
    clp
   • Møde i ERFA-gruppen den 29. februar 2016 kl. 10.00 - 14.00 i Horsens 14/2755
    majoh
   • Anmodning om erklæring vedrørende udstykning Sønæsvej 1, 8800 Viborg 18/10481
    vdb
   • Anmodning om aktindsigt, Sct. Nicolaj Gade 2 - 4, 8800 Viborg 18/10478
    mehm
   • Færdigmelding, Bjerrevej 116, byggesag.pdf 17/31495
    jha
   • fortidsminder og MTB-spor i Undallslund 17/24695
    kft
   • Færdigmelding, Bjerrevej 116, byggesag 16/59143
    jha
   • Kopi af klage fra Agri Nord - VS: Vedligeholdelsen af Skals Å 18/9619
    flr
   • Dispensationsansøgning fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til rydning langs perimeterhegn 18/10465
    snh
   • Kolletiv trafik og BRT i høring 17/3727
    tv
   • >>Vejnavn og -nr., postnr., by<<. § 14. Anmeldelse af Skift mellem dyretyper - for husdyrbrug, som ikke er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a og 16 b i husdyrbrugloven, >>ammekøer/malkekøer/slagtesvin/slagtekyllinger/pelsdyr<<. 18/10470
    jg1
   • fjernbus til viborg 12/106417
    tv
   • Forventet regnskab 0. kvartal - med links til Midttrafik's hjemmeside 14/51614
    majoh
   • Teglværksvej 12, 8850 Bjerringbro sp ved accept af ansøgning 17/37767
    jg1
   • Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til rydning af træopvækst for at sikre naturen på Flyvestation Karup 18/10455
    snh
   • Anmeldelse af byggeaffald og kortlægning - Kirkegade 14 Rødding 18/10458
    bie
   • 12-02-2018 18/1560
    lr1
   • 09-02-2018 18/1560
    lr1
   • 08-02-2018 18/1560
    lr1
   • Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til rydning i hængesæk på Flyvestation Karup 18/10433
    snh
   • Ansøgning om rensedam ved Søndersøvej 86: supplerende oplysninger og skriftlig accept fra ejer 17/45155
    anbs
   • Tom Houmanns kvittering for kvittering for modtagelse af fastholdelse af ansøgning om plantning på Romlundvej 51, 8831 Løgstrup 18/8400
    bkb
   • 06-02-2018 18/1560
    lr1
   • Anmeldelse af byggeaffald - St. Torupvej 8, Skals 18/10437
    bie
   • Stærelunden og Spurvelunden - afledning af regnvand 18/6892
    tms
   • 05-02-2018 18/1560
    lr1
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8800 Viborg, Søndersøparken 1-6-8-9-10 18/6726
    clp
   • Færdigmelding, Vestergade 56, byggesag 15/70400
    jha
   • Ansoegning v2.pdf 18/10417
    peph
   • Bemærkninger retur - Skiltning ved Lokalhistoriske Arkiv i Løgstrup 17/60699
    jho
   • Bekræftelse fra Danske lejere om aktindsigt vedr. Sct Nicolaj Gade 2 - 4 8800 Viborg 16/47872
    mehm
   • Digital Fuldmagt - Du har afgivet en ny fuldmagt.PDF 18/10417
    peph
   • Ansoegning.pdf 18/10417
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 18/10417
    peph
   • Indtegn regn-eller spildevandsanlæg. Notér eller tegn supplerende information - miljoe-2018-28301-1-mDT355.gml 18/10417
    peph
   • 02-02-2018 18/1560
    lr1
   • skraldespand Trinbrættet -Løgstrup 17/8896
    tv
   • Ravnsbjergvej 54, 8800 Viborg. Jordvarme, anmeldelse, indsendelse nr. 2 - 2192018 18/10413
    am1
   • SV: Udkast til § 16b tilladelse for Nøddelundvej 33 17/62522
    fil
   • Anmeldelse af byggeaffald - Nørresøvej 1, Viborg 18/7497
    bie
   • Ansoegning.pdf 18/7000
    peph
   • 4.1 Info-ark, model Gudena° 5PE.pdf 18/7000
    peph
   • Ostervangsvej 41, 8830 Tjele.pdf 18/7000
    peph
   • KonfliktRapport.pdf 18/7000
    peph
   • Ansogning s.1.jpg 18/7000
    peph
   • Uopfordret ansøgning fra Malene Nyman til Job & Velfærd 18/10408
    bhf
   • Bjerregrav Juniorklub - Indsender regnskab 2017 16/61978
    lgr
   • Anmeldelse af byggeaffald Gl. Almindvej 17 18/10397
    bie
   • Kirkebækvej 139, 8800 Viborg. Fremsendelse af skema til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. 18/10394
    mdo
   • afbud til dagens Fællesmøde imellem det Grønne Råd for Viborg Kommune og Klima- og Miljøudvalget 17/58832
    jrs
   • Kvittering og ok til fristforlængelse: Vedr. ansøgning om realisering, lavbundsprojekt i Skals Å-dalen ved Hærup Sø, Viborg Kommune 17/64130
    hsjen
   • Ansøger vil konsultere en byggesagkyndig 18/4904
    vdb
   • Supplerende oplysninger - byggeaffald - Skibdalvej 51, Tjele 18/7445
    bie
   • Foto af området for jordprøver Bavnehøjvej 13, Tjele 17/48749
    pba
   • Om at virksomheden rykkes for tidspunkt for sortering 17/46035
    bie
   • Anmodning fra Danmarks Naturfredningsforening 16/52724
    vdb
   • Opsigelse af sikringsordninger på Bavnevej 4 og Resenvej 2, 7470 Karup 18/6758
    clp
   • bemærkninger til anmeldelse af byggeaffald - Nørrehedevej 30, Viborg 18/9694
    bie
   • VS: Sundhedsstyrelsen sender høring: Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - Høringsfrist d. 16/3-18 kl. 12.00 18/10364
    brkr
   • Spildevand Scanflavour 18/10355
    tms
   • Supplerende - Nedrivning af Jegstrupvej Vest 91 18/9724
    bie
   • KonfliktRapport.pdf 18/955
    peph
   • Fuldmagt - Signaturbevis.pdf 18/955
    peph
   • Ansoegning.pdf 18/955
    peph
   • laksevej nr1.pdf 18/955
    peph
   • laksevej nr 2.pdf 18/955
    peph
   • Færdigmelding, Trehusevej 26, byggesag 16/68692
    jha
   • Engvejen 3, 8850 Bjerringbro, klage over mødding 18/10350
    jg1
   • Løvskal Landevej 39a - kloakmester bekræfter færdigmelding 15/24020
    peph
   • Partshøringssvar vedr. oprensning af Granadasøen 17/59404
    dhb
   • Rapport AR-18-CA-00639498-01 vedr. Bryrup Dambrug 1210 - Indløb 1 att: Stig Jørgensen 18/3500
    tms
   • T.O. - Møde mellem EVV og N & V om afledning af spildevand fra scanflavour A/S 12/6506
    bie
   • Stærelunden og Spurvelunden - afledning af regnvand 18/6892
    tms
   • Aktindsigt - kvittering, fil er hentet. 18/10238
    tms
   • MST@MST.DK - Autosvar / Autoreply 18/9542
    kiw
   • Ansøgning om dispensation fra lokalplan ifb. indretning af 1. sal på daginstitution; Mammen Byvej 69, 8850 Bjerringbro 18/4943
    vbp
   • Henvendelse om brandceller og og ventilation if. udnyttelse af 1. sal - Mammen Byvej 69, 8850 Bjerringbro 18/4943
    vbp
   • Politiet sender: Indbydelse temaformiddag for bevillingsnævn i politikredsen 17/59251
    fj
   • Spg. vedr. ansøgning om gennemførelse af lavbundsprojekt Skals Å-dalen ved Hærup Sø 17/64130
    hsjen
   • Politiet sender dato for afvikling af temadag for bevillingsnævnene i politikredsen 17/59251
    fj
   • Sahl Kultur- og Idrætsforening - Bilag til kursustilskudsansøgning 18/9688
    lgr
   • Weekends COD tal fra Scanflavour 12/6506
    bie
   • Ansøgning om optagelse i Kulturelt Samråd - Teatrets Vinstue 18/10337
    kj3
   • Spørgsmål omkring koter på Gøgeurtvej 4 Rødding.msg 18/6296
    lirm
   • Færdigmelding, Solvænget 37, byggesag 17/64787
    jha
   • Supplerende oplysninger fra ansøger 17/61009
    vdb
   • Skemaet "Aktivitet og regnskab 2017" - Sdr. Rind og Rindsholm Forsamlingshus 18/10322
    kj3
   • Orientering om henvendelse om dispensation fra kloak- TAGTÆKKERVEJ 25 og 27, Viborg 18/5132
    vbp
   • Spørgsmål omkring ændret drivhus 17/44556
    lirm
   • Svar fra lodsejer omkring mulighederne for at oprense grøften 17/44307
    flr
   • Kopi af Vejdirektoratet kvittering til Mønsted skole 17/15189
    jho
   • Anmeldelse af jordflytning fra sygehuset, Banevej 1, 8800 Viborg 15/18572
    ag3_slettet_1
   • T.O. Ansøgning om øget afledning af spildevand 12/6506
    bie
   • materiale til afslutning af sag - opføre kantinetilbygning - Fanøvej 6, 8800 Viborg 17/10407
    vbp
   • 10 års beholderk. Gl. Aalborgvej 221 Endelig rapport (nr. 1), Viborg - 791, 18/159
    jg1
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • am1@viborg.dk - Orientering om høring af parter i forbindelse med behandling af ansøgning om tilladelse til jordvarmeanlæg på af Bredmosevej 27, 8840 Rødkærsbro 18/1278
    am1
   • Bombesvarelse 20-02-2018 07_41_27.pdf 17/10407
    vbp
   • Bombesvarelse 20-02-2018 07_41_33.pdf 17/10407
    vbp
   • Bombesvarelse 20-02-2018 07_41_36.pdf 17/10407
    vbp
   • Ibrugtagningstilladelse til at_opføre en kantinetilbygning til AC Hydraulic_Fanøvej 6, 8800 Viborg_2018-02-20.pdf 17/10407
    vbp
   • 20.02.2018 - Ibrugtagningstilladelse til at_ændre midlertidig pavillon til permanent_Hobrovej 5, 8830 Tjele_.pdf 18/6057
    mie
   • Bombesvarelse 20-02-2018 08_39_16.pdf 18/6057
    mie
   • Bombesvarelse 20-02-2018 13_52_55.pdf 17/31495
    jha
   • Bombesvarelse 20-02-2018 13_47_16.pdf 17/63190
    jha
   • SV: Anmodning om aktiindsigt efter offentlighedslovens § 11 vedr. bankgaratistillelse. 18/9953
    bb8
   • Orientering vedr. svaret fra Paaskesen. 16/50388
    roc
   • Hindbærkrattet 57 - sender købsaftale til underskrift hos køber 18/10293
    hbl
   • Rosengren 7 - forklaring om udtræden på engelsk 15/24114
    peph
   • Bestilling af oprensning af aflejringer i Mønsted Å ns Mønsted Dambrug 17/10817
    flr
   • Svar på orienteringsmøde om trafiksikkerheden på Mønsted skole 17/15189
    jho
   • Svar retur til VD om infomøde om de trafikale forhold ved Mønsted Skole (rute 16) 17/15189
    jho
   • Orientering om meddelt dispensation fra lokalplan nr. G.600-3 ifm. om og tilbygning af Gudenådalens Friskole, Bjerring Hede, 13B, 8850 Bjerringbro 17/53618
    vbp
   • Henvendelse om ABA anlæg etableret i eksisterende erhvervsbygninger_Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro_2018-02-20.pdf 17/64805
    vbp
   • Bombesvarelse 20-02-2018 14_43_32.pdf 18/9139
    mie
   • 20.02.2018 - Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre et enfamiliehus med integreret garage_Arnbjerg Fælled 1, 8800 Viborg.pdf 18/9139
    mie
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at opføre en overdækning ved omklæningsrummene på Frederiks stadion Parkalle 10 7470 Karup J.pdf 18/9753
    peb
   • Spørgsmål mv. sendt til konsulent - Bjerring Hede 30, 8850 Bjerringbro 17/37755
    clp
   • Fårdalvej 8 - afventer pejling 18/10279
    peph
   • Kvittering for "Aktivitet og regnskab 2017" - Kjeldbjerg Forsamlingshus 18/10584
    kj3
   • [Sagsnr.:18/10548] Skals Bridgeklub - Kvittering for modtagelse af ansøgning om tilskud til 60 års jubilæum 2018 18/10548
    lgr
   • Spørgsmål til anmeldelse af byggeaffald fra Kirkegade 14, Rødding 18/10458
    bie
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_etablere et nyt lager og logistik kontor_Århusvej 15 8840 Rødkærsbro_2018-02-20.pdf 18/2829
    vbp
   • Bombesvarelse 20-02-2018 14_14_11.pdf 18/2829
    vbp
   • TO til old og stps: Laksevej 6, Gedsted - nedsivningstilladelse 18/955
    peph
   • Rosenvænget 24 - notering af købsinteresse til Martin Madsen 17/43220
    hbl
   • Bombesvarelse 20-02-2018 13_26_14.pdf 17/8318
    mehm
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_opføre nyt enfamiliehus og garage_Spangsbjerg Toft 8, 8800 Viborg_2018-02-20.pdf 17/8318
    mehm
   • Tastumvej, 7850 Stoholm - anmodning om facadetegninger af fjernvarmeanlæg 17/34385
    bkb
   • Brevpapir til ansøger 2013 - doc2mail_opføre et volier_Hærupvej 29, 9500 Hobro_2018-02-20.pdf 18/10321
    jha
   • Spørgeskema om rekrutteringssituation i Danmark besvaret 16/6011
    em6
   • Bombesvarelse 20-02-2018 12_07_57.pdf 17/61800
    lirm
   • Aktindsigt i miljøsagen på Toftumvej 7, 7850 Stoholm Jyll 18/10480
    jnj
   • Aktindsigt i miljøsagen på Toftumvej 7, 7850 Stoholm Jyll 18/10480
    jnj
   • Aktindsigt i miljøsagen på Toftumvej 7, 7850 Stoholm Jyll 18/10480
    jnj
   • Aktindsigt i miljøsagen på Toftumvej 7, 7850 Stoholm Jyll 18/10480
    jnj
   • Fremsender dispensation fra naturbeskyttelsesloven til skur mm., Sct. Laurentii Vej 5, Viborg 18/10195
    anbs
   • Aktindsigt på Toftumvej 7, 7850 Stoholm Jyll 18/10480
    jnj
   • Ravnsbjergvej 54, 8800 Viborg. Ufuldstændig anmeldelse.pdf 18/10413
    am1
   • Yderligere undersøgelse af de trafikale forhold ved Tinghallen i Viborg i forbindelse med planlagt byggeri af en ny tværgående forbindelsesbygning mellem Tinghallen og Viborg Stadionkompleks. 14/45354
    tv
   • am1@viborg.dk - Høring om placering af Jordvarmeanlæg på Ravnsbjergvej 54, 8800 Viborg 18/10413
    am1
   • Bombesvarelse 20-02-2018 11_34_38.pdf 16/59143
    jha
   • fjernbus til viborg 12/106417
    tv
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre en overdækket terrasse_Søvsøvej 2 8800 Viborg_2018-02-20.pdf 18/10095
    jha
   • Bombesvarelse 20-02-2018 11_21_38.pdf 18/10095
    jha
   • Bombesvarelse 20-02-2018 11_12_53.pdf 17/49095
    peb
   • Mangler oplysninger - byggeafald - St. Torupvej 8, Skals (BOM) 18/10437
    bie
   • 20.02.2018 - Ibrugtagningstilladelse til at_om og tilbygning af etageejendom_Sct. Mathias Gade 50A, 8800 Viborg.pdf 17/34768
    mie
   • Hobrovej 46 - forespørgsel om pejling 18/10271
    peph
   • _Byggetilladelse til at_opstille antennemast med dertil hørende mobilantennesystem_Nørrehedevej 14 7470 Karup J_2018-02-20.pdf 17/55382
    jha
   • Bombesvarelse 20-02-2018 11_03_59.pdf 17/55382
    jha
   • fortidsminder og MTB-spor i Undallslund 14/55849
    iny
   • Doc2Mail_flettedokument_1[1].pdf.pdf 18/10419
    llla
   • Udkast til miljøgodkendelse på Arla Foods Amba Rødkærsbro Mejeri. 17/51302
    tms
   • Udkast til miljøgodkendelse på Arla Foods Amba Rødkærsbro Mejeri. 17/51302
    tms
   • Brevflet 18/10419
    llla
   • Bombesvarelse 20-02-2018 10_47_12.pdf 15/70400
    jha
   • Nytorv 11 - Brev til Nytorv 11 Viborg ApS, Nytorv 11, 8800 Viborg om afslag på ændrede åbningstider/udvidet åbningstid 18/9642
    fj
   • Byggeaffald - placering af nedknuser - Skibdalvej 51, Tjele 18/7445
    bie
   • Svarmail til Malene Nyman på uopfordret ansøgning 18/10408
    bhf
   • Svar på henvendelse omkring Sct Nicolaj Gade 2 - 4 8800 Viborg - Aktindsigt.msg 16/47872
    mehm
   • Mail til Viborg Bolig- og Erhvervsudlejning vedr afgørelse i byggesag på Navnløs 7 ændret placering efter byggetilladelse .msg 16/38306
    mehm
   • Byggetilladelse til at_opsætte skilte ved Estate Torsten Nielsen_Vesterbrogade 14 8800 Viborg.pdf 18/9691
    vbp
   • Bombesvarelse 20-02-2018 10_29_52.pdf 18/9691
    vbp
   • Tillæg til byggetilladelse vedr_opføre 2 etageejendomme_Navnløs 7_2018-02-20.pdf 16/38306
    mehm
   • revideret liste over stiarbejder i Viborg 16/68483
    tv
   • Bombesvarelse 20-02-2018 10_28_20.pdf 16/38306
    mehm
   • [Sagsnr.:16/61978] Bjerregrav Juniorklub - Klubtilskudsopgørelsen 2017 16/61978
    lgr
   • Svar via BOM - Byggeaffald - Gl. Almindvej 17 18/10397
    bie
   • § 11 afgørelse vedrørende ensilageplads på Gl. Røddingvej 13, 8830 Tjele. 17/50858
    mbp
   • Afventer anmeldelsen af byggeaffald - Skibdalvej 51, Tjele 18/7445
    bie
   • Orientering om meddelt dispensation fra lokalplan nr. G.600-3 ifm. om og tilbygning af Gudenådalens Friskole, Bjerring Hede, 13B, 8850 Bjerringbro 18/2670
    vbp
   • Vedr. ansøgning om realisering, lavbundsprojekt i Skals Å-dalen ved Hærup Sø, Viborg Kommune 17/64130
    hsjen
   • Dispensation fra lokalplan nr. G.00-3 til om -og tilbygning til Gudenådalens Friskole, Bjerring hede 13B, 8850 Bjerringbro.pdf 17/53618
    vbp
   • Bombesvarelse 20-02-2018 09_41_21.pdf 17/53618
    vbp
   • Kvittering for mailen - Egelundvej 5, Viborg 17/46035
    bie
   • _Nedrivningstilladelse til at_nedrive maskinhus, bygn. 5_Vråvej 9 8830 Tjele_2018-02-20.pdf 18/9912
    jha
   • Bombesvarelse 20-02-2018 09_30_24.pdf 18/9912
    jha
   • Supplerende anmeldelse af affald - Jegstrupvej Vest 91 18/9724
    bie
   • Bombesvarelse 20-02-2018 09_12_42.pdf 18/9043
    mie
   • Bombesvarelse 20-02-2018 09_10_17.pdf 16/68692
    jha
   • 20.02.2018 - Byggetilladelse til at_opføre en om- og tilbygning til bolig_Flarupvej 12, 8830 Tjele.pdf 18/9043
    mie
   • Bombesvarelse 20-02-2018 09_10_23.pdf 18/2906
    jha
   • _Byggetilladelse til at_ombygge erhverslokale til 3 små boliger_Odinparken 2 8800 Viborg_2018-02-20.pdf 18/2906
    jha
   • Bombesvarelse 20-02-2018 08_57_57.pdf 17/64787
    jha
   • Oprensning af indsejling til Hjarbæk Havn - Miljøstyrelsen 18/9542
    kiw
   • Møde ved Grandasøen onsdag 21/2 kl 11 17/59404
    dhb
   • Østergade 55a - forespørgsel om grøftplacering.pdf 18/10339
    peph
   • Mail til BEV-medlemmerne: Indbydelse temaformiddag for bevillingsnævn i politikredsen 17/59251
    fj
   • Til Midtjysk Tandemklub - ønsker revideret og underskrevet regnskab 2017 16/63666
    sk
   • Kvitterer for ansøgning om optagelse i Kulturelt Samråd - Teatrets Vinstue 18/10337
    kj3
   • Se bilag 6 - kloakledninger 12/6506
    bie
   • Svar på forespørgsel omkring koter på Gøgeurtvej 4 Rødding.msg 18/6296
    lirm
   • Bjerringbro Cykelsport - Vedr. lokaletilskud 2017 og frem 17/60672
    lgr
   • Kvittering for skemaet "Aktivitet og regnskab 2017" - Sdr. Rind og Rindsholm Forsamlingshus 18/10322
    kj3
   • Svar på forespørgsel om ændret drivhus Solsortvej 23 8800 Viborg.msg 17/44556
    lirm
   • Anvisning_af_jordflytning_Banevejen 1, 8800 Viborg, 1000 tons kat 2 15/18572
    ag3_slettet_1
 • 19.02.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Telefonsamtale med Gerhard Jensen 16/28432
    vdb
   • Materiale til brug på møde d. 26. februar 2018 i Gudenåkomitéens Embedsmandsgruppe 18/4224
    hsjen
   • Fra Advokaterne i Jyllandsgården: A conto faktura 14/76019
    rgn
   • Fra Årstiderne Arkitekter: Anmodning om igangsættelse af lokalplan for Absalonvej 1-7 i Viborg 17/61681
    rb7
   • Fra Årstiderne Arkitekter: Anmodning om igangsættelse af lokalplan for Absalonvej 1-7 i Viborg 17/61681
    rb7
   • Fra Årstiderne Arkitekter: Anmodning om igangsættelse af lokalplan for Absalonvej 1-7 i Viborg 17/61681
    rb7
   • Kvittering for ansøgning, Realisering Velds Møllebæk 18/8118
    kes
   • Entreprisekontrakt 17/55494
    tojj
   • Rapport nr. 316138 (Drikkevandskontrol, taphane fra Viborg Ledningsnet Sygehus - februar 2018 18/10288
    joo
   • Møllehøjskolen - Referat af møde med Møllehøjhallen 14/28924
    tv
   • inhe@advodan.dk - 64807 - Jeres j.nr. 2017-1568 - Søndergade 51A, 9632 Møldrup. 17/63190
    jha
   • Rapport nr. 316167 (Drikkevandskontrol, ledningsnet fra Viborg Ledningsnet Bøssemagervej 8 - februar 2018 18/10288
    joo
   • Rapport nr. 316137 (Drikkevandskontrol, ledningsnet fra Viborg Ledningsnet Sygehus - februar 2018 18/10288
    joo
   • Rapport nr. 316170 (Drikkevandskontrol, afgang vandværk fra Viborg Vand Nord 1 - februar 2018 18/10288
    joo
   • Rapport nr. 316141 (Drikkevandskontrol, ledningsnet fra Viborg Ledningsnet Overlundgården - februar 2018 18/10288
    joo
   • Rapport nr. 316142 (Drikkevandskontrol, taphane fra Viborg Ledningsnet Overlundgården) - februar 2018 18/10288
    joo
   • Rapport nr. 316143 (Drikkevandskontrol, afgang vandværk fra Viborg Vand A/S - Syd) er færdiganalyseret - Rapport_8314-316143.pdf 18/10287
    joo
   • Rapport nr. 316144 (Drikkevandskontrol, afgang vandværk fra Kølvrå Vandværk - februar 2018 12/11504
    dek
   • Rapport nr. 316145 (Drikkevandskontrol, ledningsnet fra Kølvrå Vandværk, ledn. Herningvej 31 - februar 2018 12/11504
    dek
   • Rapport nr. 316146 (Drikkevandskontrol, taphane fra Kølvrå Vandværk, ledn. Herningvej 31 - februar 2018 12/11504
    dek
   • Fårdalvej 8 - ansøgning om nedsivningsanlæg 18/10279
    peph
   • Fra Jørgen Buus: Brev til Miljøstyrelsen om Viborg Kommunes ansøgning og reduktion af fortidsbeskyttelseslinjer for gravhøje ved forslag til nye boligområder 17/28515
    ba4
   • Autosvar / Autoreply - Miljøstyrelsen 16/31006
    tms
   • Hobrovej 46 - ansøgning om nedsivningsanlæg 18/10271
    peph
   • Svar fra Miljæstyrelsen vedr. varmeprojekt ved Tangeværket i Gudenåen 17/48356
    flr
   • Info - signalanlægget i Randersvejskrydset 15/46703
    tv
   • Timing af lysregulering 15/46703
    tv
   • Randersvej/Sct. Ibs Gade lysreguleringen 15/46703
    tv
   • Ansøgning om lån af skov til MTB sommer CUP 3.4.18 og 4.9.18 i Undallslund og 7.8.18 i Ødalen 18/5039
    ip3
   • signalanlægget i Randersvejskrydset 15/46703
    tv
   • Lysregulering Randersvej/Ibsgade 15/46703
    tv
   • Lysregulering - Randersvej/Ibsgade 15/46703
    tv
   • SV: Hedemølle - økonomi 14/17336
    kes
   • Randersvej / Skt. Mathias Gade - Skt. Mikkels Gade 15/46703
    tv
   • Sct. Laurentii Vej 14, 8800 Viborg - Ansøgning om placering af skur inden for søbeskyttelseslinjen 18/10195
    anbs
   • Supplerende materiale modtaget til byggesag - ombygning- 1. sal søndersøparken 1, 8800 Viborg 18/584
    vbp
   • Mjølnersvej / Thorsvej 15/71358
    tv
   • Entreprisekontrakt Februar 2016 12/40716
    lje
   • Supplerende materiale modtaget- duldmagt til byggesag ansående opsætning af skilte, Vesterbrogade 14, 8800 Viborg 18/9691
    vbp
   • Kopi -RE: Revurdering, Wildcat/Apple - Brandsektioners tilslutning til tag - NDS bygninger 16/20619
    vbp
   • Jens Arendt, Arkplan, opfølgning på afsluttet trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision for områdefornyelse i Møldrup trin 3 18/9653
    bc6
   • Jan Luxenburger, Trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisor, afsluttet trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision for områdefornyelse i Møldrup trin 3 18/9653
    bc6
   • tage@kortcenter.dk - Biogasledning Bredmosevej 31 - tinglyst deklaration 18/1278
    am1
   • vest@mortalin.dk - Anmeldelse om rottebekæmpelse 18/6726
    clp
   • vest@mortalin.dk - Anmeldelse om rottebekæmpelse 18/6726
    clp
   • SV: St. Sct. Hans Gade 4A- 4C, Viborg - husnumre 17/21918
    btr
   • Minivådområde 17/40000
    kes
   • Fældning af Rødel ved Karup Å 18/9614
    flr
   • Brev om vejledningssted og pensionistkort - ifm takstændring pr. 18. marts 2018 18/9367
    majoh
   • Klagefrafald i sag om Viborg Kommunes dispensation til hedepleje på Stanghede og Ravnsbjerg 15/56854
    snh
   • Info - Tilbud på flowet ved gangbro 16/2538
    kiw
   • Miljøcenter Lundgård - anmodning om aktindsigt 18/10238
    tms
   • SV: Halmlader ved Kirkegade 8, Rødding 18/10240
    mik
   • Kommunalt spildevandsslam til: Nørbækvej 18, Tjele 14/47318
    xkk
   • Kommunalt spildevandsslam til: Nørbækvej 18, Tjele 14/47318
    xkk
   • Svar på henvendelse af 30. januar 2018 16/50388
    roc
   • Kommunalt spildevandsslam til: Nørbækvej 18, 8830 Tjele 17/34787
    xkk
   • 05.02.2018 Referat af møde i embedsmandsgruppen 17/61366
    kes
   • klauskaack@mail.dk - Re: Gormendal 22, 8831 Løgstrup. Der er modtaget indsigelser i forbindelse med partshøringen. Disse indsigelser er vedlagt denne mail. 17/59380
    jha
   • 19.02.2018 - Modtaget e-mail fra Peder Steffensen med kommentar til indkomne bemærkninger om byggearbejdet på Bjergsnæs Mose 8, 8800 Viborg.msg 17/49766
    mie
   • Deltagerliste til studieturen til Skotland 16/43904
    roc
   • Partnerskabsaftale indgået 2018 18/10216
    lry
   • Studieturen til Skotland - praktiske oplysninger 16/43904
    roc
   • Supplerende spørgsmål til forhold på Kornvænget i Viborg 18/8081
    jho
   • Supplerende materilae til byggesag. Spurvelunden 3, 8800 Viborg 17/64781
    lirm
   • Oplysning om sagbehandlingstid hos Miljøstyrelsen (Egeskovvej 26) 17/47116
    vdb
   • Tilsyn ved Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven, Vib (1196914) 18/519
    ankr
   • Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg (1196463) 18/521
    ankr
   • Bjerregrav Vandværk sender takstblad 2018 til godkendelse i Viborg Kommune 18/10191
    joo
   • Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg (1196463) 18/519
    ankr
   • Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg (1196463) 18/515
    ankr
   • At: Høring vedr. tilsyn d. 01.02.2018 (1196425) 18/519
    ankr
   • Færdigmelding, Hesselbjergvej 3, byggesag 17/17406
    jha
   • Tilsagnsbrev - Jobrotation.docx 18/125
    kto
   • Skemaet "Aktivitet og regnskab 2017" - Hjermind Forsamlingshus 18/10166
    kj3
   • Ansøgning om tilladelse til afspærirring af offentlig vejareal 18/10161
    kiw
   • Ansøgning om tilladelse til opstilling af stillads 18/10161
    kiw
   • Ny situationsplan 18/7716
    vdb
   • 17.02.2018 - Modtaget e-mail fra Kenneth Fuglsang med stabilitetsberegninger på Romlundvej 51, 8831 Løgstrup.msg 18/6808
    mie
   • Alcontrol sender prøvetagningsrapport nr. 18036121, spildevand fra oliesepareringsanlæg, Revas' modtagestation for farligt affald 18/10154
    hani
   • Alcontrol: Prøvetagningsrapport nr. 18036120, spildevand, Revas' modtagestation for farligt affald 18/10154
    hani
   • Underskriftsindsamling imod byudvikling mellem Hald Ege og Viborg 17/28515
    ba4
   • KKR Midtjylland - indmeldelse af deltager til arbejdsmarkedsstyregruppen 18/215
    alm
   • Tilbagemelding vedr. afslag på kondolencebog 18/10144
    sni
   • Tove Lind Borre - status på affaldsindsamlingsordning i Viborg Midtby 17/39885
    lp8
   • Afslutning på fortovsrenovering på Holstebrovej 16/15758
    jho
   • Bemærkning retur til entreprenør om afslutning af fortovsrenovering på Holstebrovej 16/15758
    jho
   • Svar vedrørende udført terrænregulering på Hedelyngen 113, 8800 Viborg 17/45941
    lirm
   • Afslutning af fortovsarbejde på Holstebrovej - entreprenør 16/15758
    jho
   • Resultat af jordprøve Holstebrovej 16/15758
    jho
   • Herredsvejen 12 - Heine, Skals kloakmester laver ansøgning 17/62186
    peph
   • Byggeansøgning, Pileurtvej 4, 8830 Tjele 18/10130
    lirm
   • Afleveringsprotokol fortovsrenovering Holstebrovej etape 2 2017 Viborg Kommune 16/15758
    jho
   • Slutregning fortovsrenovering etape 2 Holstebrovej 16/15758
    jho
   • Fortovsrenovering Holstebrovej etape 2 Referat nr. 3 16/15758
    jho
   • Aconto 2 Fortovsrenovering Holstebrovej etape 2 - indstilles til betaling 16/15758
    jho
   • Kopi - skorstensfejermeeterens godkendelse - Enghavevej 1A 8850 Bjerringbro 18/6002
    bie
   • Fortovsrenovering Holstebrovej etape 2 Referat nr. 2 16/15758
    jho
   • Aconto 1 fortovsrenovering Holstebrovej etape 2 - indstilles til betaling 16/15758
    jho
   • Sosu-mail-adresser 17/59370
    evp
   • Nyt fortov på Rørsangervej ikke iorden. 16/15758
    jho
   • Trækrør til gadelys på delstrækning sydside på Holstrbrovej i Viborg 16/15758
    jho
   • Fortovsrenovering Holstebrovej etape 2 Referat nr. 1 16/15758
    jho
   • Hovedgaden 85, 8832 Skals: Landzonetilladelse til stuehus og maskinhus 18/10128
    mik
   • Overslag på etape fortovsrenovering Holstebrovej etape 2 + Aconto 8 - indstilles til betaling 16/15758
    jho
   • Overslag på etape fortovsrenovering Holstebrovej etape 2 - rådgiver 16/15758
    jho
   • Afleveringsprotokol fortovsrenovering Rørsangervej og Holstebrovej. 16/15758
    jho
   • Sag: 205535 - Sygedagpengeregres - Mie Engkvist - Skadedatoer: 1. ulykke 24. november 2015 og 2. ulykke 4. april 2016 16/9508
    ss3
   • Aconto 7 Holstebrovej - indstilles til betaling 16/15758
    jho
   • SV: Temaaften 17/64273
    tjoe
   • Aconto 6 Fortovsrenovering Holstebrovej - indstilles til betaling 16/15758
    jho
   • SV: Invitation til temaaften om gydebankeprojekter hos Viborg Kommune 17/64273
    tjoe
   • Fortovsrenovering Rørsangervej og Holstebrovej Referat nr. 4 16/15758
    jho
   • Foto fra teknisk gennemgang 16/15758
    jho
   • Øster Teglgårdsvej 25 - forespørgsel om grundvandssænkning 18/10118
    snh
   • Teknisk gennemgang Rørsangervej. 16/15758
    jho
   • Aconto 5 Rørsangervej og Holstebrovej - indstilles til betaling 16/15758
    jho
   • Aconto 4 Fortovsrenovering Rørsangervej - indstilles til betaling 16/15758
    jho
   • Herredsvejen 12, Skals - kloaktegning er på vej 17/62186
    peph
   • Fortovsrenovering Rørsangervej og Holstebrovej Referat nr. 3 16/15758
    jho
   • Øster Teglgårdsvej 25 - 27 ændring af kloakledning 18/10113
    vdb
   • Færdigmelding, Møgeltoft 29, byggesag 16/66303
    mie
   • vintheroglarsen@gmail.com - Re: Sendes på E-mail da Byg&Miljø ikke virke lige nu. 18/6212
    jha
   • Ansøgning: Parkeringsplads ved Brandstrup kirke 18/10106
    vdb
   • reports@anticimex.dk - Rottetilhold - Markedsgade 1 8850 Bjerringbro 18/6726
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8830 Tjele, Teglmarken 3 18/6726
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8830 Tjele, Langdyssevej 10 18/6726
    clp
   • Fremmødeliste Fitness dk., Basis uge 05, 06 og 07 2018 12/29178
    gh
   • Byggeansøgning, Søvsøvej 2, 8800 Viborg 18/10095
    jha
   • Feb 18 Praktik 1 A 17/59370
    evp
   • Ansøgning om ændring af vilkår om pH i spildevand fra Grundfos' rensningsanlæg 12/7814
    ib3
   • Fakturaoversigt (rådgiver) fortovsrenovering Rørsangervej og Holstebrovej 16/15758
    jho
   • vest@mortalin.dk - Anmeldelse om rottebekæmpelse 18/6726
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8832 Skals, Herredsvejen 58 18/6726
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8832 Skals, Skovgårdsvej 16 18/6726
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 9620 Aalestrup, Troldemosevej 38 18/6726
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8800 Viborg, Randersvej 2 18/6726
    clp
   • vest@mortalin.dk - Anmeldelse om rottebekæmpelse 18/6726
    clp
   • vest@mortalin.dk - Anmeldelse om rottebekæmpelse 18/6726
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8830 Tjele, Batum Hedevej 14 18/6726
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8830 Tjele, Ålborgvej 182 18/6726
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 9500 Hobro, Skårupvej 66 18/6726
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 9500 Hobro, Fristrup Nørremark 4 18/6726
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8831 Løgstrup, Kølsenvej 23 18/6726
    clp
   • Supplerende materiale til byggesag. Kornblomstvej 8, 8800 Viborg 18/6628
    lirm
   • Aconto 3 - indstilles til betaling 16/15758
    jho
   • Engvej 11 - køber returnerer underskrevet købsaftale 18/5162
    hbl
   • Aconto 2 + forventet tidsplan - indstilles betaling 16/15758
    jho
   • Supplerende materile til byggesag. Kornbolmstvej 8, 8800 Viborg 18/6651
    lirm
   • Fwd: Ansøgning om tilslutning til kloak vedr. køkken faciliteter hos Streetfood" 17/40984
    ib3
   • Underskrevet støttekontrakt - Strandvejen 20, 8831 Løgstrup 18/1730
    mehm
   • Mail fra ansøger med underskreven støttekontakt, Strandvejen 20, 8831 Løgstrup 18/1730
    mehm
   • Mammen Mejeri A/S, Mammen Byvej 32, 8850 Bjerringbro 13/95948
    ib3
   • Fortovsrenovering Rørsangervej og Holstebrovej Referat nr. 2 16/15758
    jho
   • Aconto nr 1 Rørsangervej - indstilles til betaling 16/15758
    jho
   • SV: Anmodning om reducering af spildevandsprøver [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] 12/146965
    ib3
   • ban@Mortalin.dk - Ophør af sikringsordning: Ånsbjergvej 16-18, 9500 Hobro 18/6758
    clp
   • ban@Mortalin.dk - Ophør af sikringsordning: Herredsvejen 180 + 193, 9500 Hobro 18/6758
    clp
   • ban@Mortalin.dk - Ophør af sikringsordning: Hærupvej 5, 9500 Hobro 18/6758
    clp
   • ban@Mortalin.dk - Ophør af sikringsordning: Lundvej 6, 9500 Hobro 18/6758
    clp
   • Fortovsrenovering Rørsangervej og Holstebrovej Referat nr. 1 16/15758
    jho
   • Entreprenør spørger til om fortovsrenovering fortsætter i 2017 16/15758
    jho
   • Midtjysk Tandemklub indsender regnskab 2017 16/63666
    sk
   • Asfaltregning indstilles til betaling 16/15758
    jho
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 7470 Karup J, Koldkurvej 7 18/6726
    clp
   • Oplysningsskema - Mollerup Kultur- og Forsamlingshus 18/10074
    kj3
   • Afleveringsprotokol fortovsrenovering 2016 Viborg Kommune 16/15758
    jho
   • FDF Viborg 1. kreds - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/10058
    lgr
   • Slutregning fortovsrenovering Viborg Kommune - indstilles til betaling 16/15758
    jho
   • Slutregning 2016 16/15758
    jho
   • FDF Viborg 1. kreds - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/10058
    lgr
   • Oplysningsskema - Låstrup Forsamlingshus 18/10068
    kj3
   • Rettelser på Nordre Ringvej, Bjerringbro 16/15758
    jho
   • Anmodning om klassificering af fluff (shredderaffald) overstørrelse. 15/21868
    edg
   • Skemaet "Aktivitet og regnskab 2017" - Låstrup Forsamlingshus 18/10066
    kj3
   • Byggemødereferat nr. 5 fortovsrenovering i Viborg Kommune 2016 16/15758
    jho
   • FDF Viborg 1. kreds - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/10058
    lgr
   • Håndtering af fremmed fluff i principaftalen 15/21868
    edg
   • Aconto 4 - betalt 16/15758
    jho
   • FDF Viborg 1. kreds - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/10058
    lgr
   • Bekræftelse af oprindelig behandlingsplan for fluff 15/21868
    edg
   • Billeder fra entreprenør af belægning ved Hjermind Byvej 15 16/15758
    jho
   • FDF Viborg 1. kreds - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/10058
    lgr
   • Klage over vedligeholdelsen af Skals Å 18/9619
    flr
   • FDF Viborg 1. kreds - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/10058
    lgr
   • Byggemødereferat nr. 4 fortovsrenovering i Viborg Kommune 2016 16/15758
    jho
   • Aconto nr. 4 Viborg kommune fortovsrenovering 16/15758
    jho
   • FDF Viborg 1. kreds - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/10058
    lgr
   • Fortovsrenovering 2016 Aconto 3 + Ekstra Koldingvej - indstilles til betaling 16/15758
    jho
   • klaus.hugeren@gmail.com - Vedr. Huginsvej 23, 8800 Viborg, sagsnr. 2018-0099 18/6179
    jha
   • Dambrug - årsindberetning, Sejbæk Dambrug 18/2223
    tms
   • Ny version af optælling af gydninger 2017-18 i tilløb til Gudenåen ved BSF's fiskevand 13/11222
    roc
   • Byggemødereferat nr. 3 fortovsrenovering i Viborg Kommune 2016 16/15758
    jho
   • Aconto nr 2 - indstilles til betaling 16/15758
    jho
   • Byggemødereferat nr. 2 fortovsrenovering i Viborg Kommune 2016 16/15758
    jho
   • Bemærkninger til naboorientering. Sø ved Frisholtvej 15, 8850 Bjerringbro. 18/5453
    anbs
   • Tidsplan fra entreprenør 16/15758
    jho
   • Viborg Kommune - Fortovsrenovering 2016: Aconto 1 (Koldingvej) 16/15758
    jho
   • Indkaldelse til møde vedr. revision af regulativet for Skive Å 18/3391
    flr
   • Viborg Kommune - fortovsrenovering 2016: fliser Nordre Ringvej i Bjerringbro 16/15758
    jho
   • Viborg Kommune - fortovsrenovering 2016: Fliser til Nordre Ringvej i Bjerringbro 16/15758
    jho
   • SV: Naboorientering om ansøgning om sø ved Frisholtvej 15, 8850 Bjerringbro 18/5453
    anbs
   • Entreprenør garanti 16/15758
    jho
   • Byggemødereferat nr. 1 fortovsrenovering i Viborg Kommune 2016 16/15758
    jho
   • Sahl Kultur- og Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/9688
    lgr
   • Kontrakt fortovsrenovering Viborg Kommune 2016 16/15758
    jho
   • Svar på lejesatser 2017 - Hvam Kultur- og Forsamlingshus 18/8965
    kj3
   • Liste med nydende fortovsrenovering Viborg Kommune 16/15758
    jho
   • Kvittering fra EVV: Udløb REC1-09, udledningstilladelse, Tapdrup 17/33000
    peph
   • Viborg Kommune - Fortovsrenovering 2016: Udbudsmateriale 16/15758
    jho
   • Viborg Kommune - Fortovsrenovering 2016: udbudsannonce revideret 16/15758
    jho
   • Viborg kommune - Fortovsrenovering 2016: afklaring spørgsmål 16/15758
    jho
   • Byggeansøgning, Gl. skivevej 91, 8800 Viborg 18/10039
    peb
   • Optælling af gydninger 2017-18 i tilløb til Gudenåen ved BSF's fiskevand 13/11222
    roc
   • Viborg Kommune - Fortovsrenovering 2016: udbudsannonce 16/15758
    jho
   • Vedr.: Status - Bjerregrav Renseanlæg - fra EVV-S 12/6506
    bie
   • T.O. - mail renseanlægget - om Total-N og pH etc. 12/6506
    bie
   • Om COD i ugene løb etc. 12/6506
    bie
   • Affald til Vegger bioagasanlæg - analyseattest 18/9861
    bie
   • SV: Ansøgningsskema til vandløbsrestaurering 18/10029
    tjoe
   • Niels Erik Nordberg, Ballerup Kommune - OS2MO udvikling Status 15/53033
    kb
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Anmodning om aktiindsigt efter offentlighedslovens § 11 vedr. bankgaratistillelse. 18/9953
    bb8
   • Til Advokaterne i Jyllandsgården: Info om EAN nr 14/76019
    rgn
   • Til Ola Mattsson: Møde om Banebypark 13/57750
    rgn
   • Til BDK: Kontrakter på havelod 5089 og 5089a 14/76019
    rgn
   • Til Årstiderne Arkitekter: Bekræftelse på anmodning om igangsættelse af lokalplan for Absalonvej 1-7 i Viborg 17/61681
    rb7
   • Til Calum: Svar på forespørgsel om parkering 17/34956
    rb7
   • Forespørgsel og svar vedr. evt. arealoverførsel, Håndværkervej 2, Rødkærsbro 18/10300
    mlaa
   • Anmodning om møde for drøftelse af slamoplæg. 16/66204
    roc
   • Erindring om forslag om møde om slamhåndtering 16/66204
    roc
   • Referat af møde 9. november 2017 16/8328
    lje
   • Realiseringsansøgning Velds Mølebæk som indsendt 19-02-2018.pdf 18/8118
    kes
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_nedrive bygning BBR nr. 4_Grønhøjvej 35 8830 Tjele_2018-02-19.pdf 18/9320
    jha
   • _Nedrivningstilladelse til at_nedrive bygning BBR nr. 4_Grønhøjvej 35 8830 Tjele_2018-02-19.pdf 18/9320
    jha
   • Kvittering - Fårdalvej 8: Etablering af nedsivningsanlæg 18/10279
    peph
   • Hobrovej 46 - nedsivningsanlæg, kvittering 18/10271
    peph
   • Kvittering for modtaget debatindlæg tilJørgen Buus 17/28515
    ba4
   • Bjerringbro BMX - Vedr. tilbagemelding på mail af 09.02.2018 17/60672
    lgr
   • Statistik på udbud T&M 15/23390
    tv
   • St. Sct. Hans Gade 4A- 4C, Viborg 17/21918
    btr
   • SV: St. Sct. Hans Gade 4A- 4C, Viborg - nye adresser 17/21918
    btr
   • St. Sct. Hans Gade 4A - 4C, Viborg - nye husnumre 17/21918
    btr
   • Bombesvarelse 19-02-2018 14_39_48.pdf 18/9320
    jha
   • Spildevandstilladelse - underretning 16/31006
    tms
   • Kalkstensvej 6 - forlænger notering af købsinteresse til Julie Jørgensen 13/97836
    hbl
   • Meddelelse af spildevandstilladelse 16/31006
    tms
   • Nedsivningstilladelse (endelig) 16/31006
    tms
   • Viborg Orienteringsklub - Vedr. aktivitetstilskud 2018 18/10264
    lgr
   • Engvej 13 - svar til køber - opretholder frist til underskrift på købsaftale 18/5163
    hbl
   • Viborg Orienteringsklub - Vedr. bilag til lokaletilskudsregnskab 2017 18/6781
    lgr
   • Lysregulering Randersvej 15/46703
    tv
   • Orientering til lystfiskerne omkring træer langs med Karup Å 18/9614
    flr
   • Kvitteringsbrev vedr. opførelse af garage. Nørrehedevej 2, 8850 Bjerringbro.pdf 18/9602
    lirm
   • Bombesvarelse 19-02-2018 14_17_55.pdf 18/9602
    lirm
   • VS: Pris for screening af vådområder i oplandet til Limfjorden 17/61366
    kes
   • Info - Randersvej / Skt. Mathias Gade - Skt. Mikkels Gade 15/46703
    tv
   • Randersvej / Skt. Mathias Gade - Skt. Mikkels Gade 15/46703
    tv
   • Byggetilladelse til at opstille en pylon Gl. Banevej 23 7470 Karup J.pdf 18/6005
    peb
   • Bombesvarelse 19-02-2018 13_51_53.pdf 17/53618
    vbp
   • Svar til ejer: Autoophug med stoppet wc - Gl. Aalborgvej 53A, Bjerregrav 18/10252
    peph
   • 2018-02-19_PDF-samler_16-31006 18/10238
    tms
   • Svar på anmodning om aktindsigt 18/10238
    tms
   • 19.02.2018 - Sendt kvittering for modtagelse af bemærkninger fra Peder Steffensen om Bjergsnæs Mose 8, 8800 Viborg.msg 17/49766
    mie
   • 19.02.18 Ny byggetilladelse til enfamiliehus. Asmild Mark 70, 8800 Viborg.pdf 17/61800
    lirm
   • Bombesvarelse 19-02-2018 12_25_20.pdf 17/61800
    lirm
   • Svar på supplernde spørgsmål om forhold på Kornvænget i Viborg 18/8081
    jho
   • Agnetevej 15 - notering af købsinteresse til Karina Lykke 13/6742
    hbl
   • Opfølgning vedrørende udført terrænregulering på Hedelyngen 113, 8800 Viborg 17/45941
    lirm
   • Svar på henvendelse om terrænregulering på Hedelyngen 113, 8800 Viborg 17/45941
    lirm
   • Byggetilladelse til at opføre garage Gl. Almindvej 6 8800 Viborg.pdf 17/64556
    peb
   • Til ejer og kloakmester - Herredsvejen 12, Skals - forslag til placering 17/62186
    peph
   • Bombesvarelse 19-02-2018 11_18_45.pdf 17/17406
    jha
   • Kvittering for skemaet "Aktivitet og regnskab 2017" - Hjermind Forsamlingshus 18/10166
    kj3
   • Tilladelse til afspærring af offentlig vejareal 18/10161
    kiw
   • Tilladelse til opstilling af stillads 18/10161
    kiw
   • Kvittering for modtaget underskriftsindsamling 17/28515
    ba4
   • [Sagsnr.:18/2287] Midtjyllands Børnekreds - Vedr. nye, tilrettede vedtægter 18/2287
    lgr
   • Bombesvarelse 19-02-2018 10_34_32.pdf 17/9404
    jha
   • Din ansøgning om ridehal, Højbjerg Huse 33, Rødkærsbro er sendt i naboorientering 18/7024
    anbs
   • Renovering af kantsten og fliser på Holstebrovej (nordside) mellem Katmosevej og Sneppevej i Viborg 16/15758
    jho
   • Tilbagemelding efter partshøring vedr byggeri på Kokildehøjen 2 8800 Viborg.msg 17/62841
    lirm
   • Skitse af placering af trækrør - Holstebrovej 16/15758
    jho
   • Slutregning Rørsangervej og Holstebrovej 16/15758
    jho
   • Ok til overslag på etape fortovsrenovering Holstebrovej etape 2 + Aconto 8 16/15758
    jho
   • Oversigtskort - Holstebrovej-Viborg-fortov 16/15758
    jho
   • Faktura for lægning af trækrør 16/15758
    jho
   • Tilbud på tilsyn i forbindelse med renovering af ca. 1000 m. fortovsstrækning Holstebrovej syd 16/15758
    jho
   • Trækrør til gadelys på Holstebrovej 16/15758
    jho
   • _Byggetilladelse til at_ændre udhus til erhvervsbygning_Bavnehøjvej 26 8830 Tjele_2018-02-19.pdf 18/6212
    jha
   • Bombesvarelse 19-02-2018 09_56_39.pdf 18/6212
    jha
   • Kvittering - anmodning om ekspropriation 18/10071
    tms
   • Bombesvarelse 19-02-2018 09_42_34.pdf 16/66303
    mie
   • Bombesvarelse 19-02-2018 09_20_38.pdf 17/5010
    lirm
   • Svar på spørgsmål om faktura til entreprenør og info om nedsvaret garanti 16/15758
    jho
   • Svar på forespørgsel vedr. status på 3 nye boliger på Rosmarinvej 13, 8800 Viborg 17/58466
    lirm
   • [Sagsnr.:18/10058] FDF Viborg 1. kreds - Kvittering på 7 kursusansøgninger 2018 18/10058
    lgr
   • Kvittering for modtagelse af Oplysningsskema - Mollerup Kultur- og Forsamlingshus 18/10074
    kj3
   • Kvittering for modtagelse af diverse indberetninger - Låstrup Forsamlingshus 18/10066
    kj3
   • Bombesvarelse 19-02-2018 08_54_17.pdf 18/6179
    jha
   • Opsigelse af del af areal 13/40655
    aw
   • Bombesvarelse 19-02-2018 08_41_16.pdf 17/24102
    jno
   • Indbydelse til opstartsmøde omkring Skive Å er sendt til følgegruppen til regulativrevision. 18/3391
    flr
   • Kvittering for ptælling af gydninger 2017-18 i tilløb til Gudenåen ved BSF's fiskevand 13/11222
    roc
   • Dambrug - årsindberetning, supplerende til årsindberetning 18/2223
    tms
   • Sahl Kultur- og Idrætsforening - Vedr. Ny kursustilskudsansøgning 18/9688
    lgr
   • Kvittering for svar om lejesatser - Hvam Kultur- og Forsamlingshus - image001.jpg 18/8965
    kj3
   • Udbud af rådgiverydelse - fortove 2016 - Viborg Ingeniørerne 16/15758
    jho
   • Svar til Cowi - Præcisering/rettelse til rådgiverudbud for fortovsrenovering - Viborg Kommune 16/15758
    jho
   • SV: Ansøgningsskema til vandløbsrestaurering 18/10029
    tjoe
 • 16.02.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • LE34's ansøgning om dispensation fra lokalplan til udstykning af matr.nr. 87q Troelstrup By, Feldingbjerg 18/4842
    am1
   • Re: 2017-1894 CS Bygningen - Poul Due Jensens Vej 7, Bjerringbro 18/10006
    pba
   • 2017-1894 CS Bygningen - Poul Due Jensens Vej 7, Bjerringbro 18/10006
    pba
   • Hanne Risgaards spørgsmål om kloakering af autoophug på Gl. Aalborgvej 53A, Bjerregrav 16/29830
    bkb
   • pefi@bsjviborg.dk - VS: 200-111-0024-09 Skimmelsvamp Egernvej 15, 7470 Karup 18/3541
    jha
   • Budget_Carat_annonce_Sportsgalla_2017_329873.pdf 17/24044
    hkr
   • Re: Forslag til dato for miljøtilsyn - Herredsvejen 178, 9500 Hobro 18/10001
    xkk
   • Arbejdstilsynet Besøgsrapport (1196347) 18/519
    ankr
   • Bent Rosgaards kvittering for aktindsigt vedr. Miljøcenter Lundgård, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm 17/6249
    bkb
   • (Kompagnistræde 9) - uoverensstemmelser 16/39575
    btr
   • Arbejdstilsynet Besøgsrapport (1195889) 18/519
    ankr
   • INDSATSPLAN – BRAND Forsorgscenter Viborg 17/45182
    lr2
   • Dialogmøde d 20.02.2018 18/1012
    bb8
   • Færdigmelding, Skinderupvej 11, byggesag 17/47825
    jha
   • Dumpen 9 - 1. sal er adressen 16/33304
    btr
   • Kvitering fra LMO med hensyn til bemærkninger og oplysninger på vores hjemmeside. 18/3673
    flr
   • Indsatsplan – VOLD OG TRUSLER OM VOLD MOD MEDARBEJDERE 17/45182
    lr2
   • Dagens COD fra Scanflavour 12/6506
    bie
   • Byggeansøgning, Kaj Munks Vej 45, 8850 Bjerringbro 18/9981
    aped
   • SV: Regulativ for Dollerup Bæk 18/9971
    flr
   • Byggeansøgning, Marsk Stigs Vej 2C, 8800 Viborg 18/9973
    vbp
   • Indsatsplan-Vold og trusler mellem borgere tilknyttet Forsorgscenter Viborg 17/45182
    lr2
   • SV: om jordvolde på ejendommen Romlundvej 51, 8831 Løgstrup 18/8951
    pba
   • Jan Luxenburger, trafiksikkerhedsrevisor, rapporter for henholdsvis trafiksikkerhedsrevision, TSR, og tilgængelighedsrevision, TGR 18/9653
    bc6
   • Niras sender materiale til principbeslutning om ekspropriationshensigt for biogasledning i Skals 17/62262
    mtro
   • Jan Luxenburger, trafikrevisor, tilbud på trafik- og tilgængelighedsrevision trin 3 18/9653
    bc6
   • Jens Arendt, Arkplan, anmoder Jan Luxenburger om pris på trafik- og tilgængelighedsrevison af projekt for områdefornyelse Møldrup 18/9653
    bc6
   • Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrer Viborg Kommunes dispensation fra naturbeskyttelsesloven til brinkanlæg og fliser på Nørremøllevej 90, Viborg, til afslag 16/9606
    dhb
   • Oplysninger om renseevne for filteranlæg - Lundvej 1, Viborg 12/117417
    bie
   • Opstilling af bord i gågadenJens Aslaug 18/9964
    av4
   • Om at Batum Entreprenør ApS fremsender oplysnignerne - Jegstrupvej Vest 91/ anmeldelse af byggeaffald 18/9724
    bie
   • Bilag 1 Viborg FF ansøgning.pdf 16/61295
    obp
   • Bilag 2 Projektmateriale Viborg FF.pdf 16/61295
    obp
   • aktindsigt i dataudtræk vedr. bankgarantier ifm familiesammenføring 18/9953
    bb8
   • Kopi af MiljøstyrelsensaAfgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af proteinafdelingen, Åhusevej 3, 7470 Karup 17/45079
    vbp
   • Kopi af dispensation fra Miljøstyrelsen til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder til udvidelse af proteinafdelingen.msg 17/45079
    vbp
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1006397538 18/3678
    ds2
   • Jens Arendt, Arkplan, afsluttende trafiksikkerhedsrevision og tilgængelighedsrevision trin 3 fra revisor 14/25682
    bc6
   • BP råd plejecenter Kildehaven 18/5942
    bb8
   • Huginsvej 27 - dato for ændring af adresse 18/9192
    btr
   • HMN GasNet P/S' høringssvar på projektforslag for omstilling til biogas ved Skals Kraftvarmeværk 17/62262
    mtro
   • Byggeansøgning, Vråvej 9, 8830 Tjele 18/9912
    jha
   • Bemærkninger til kortbilag, LP 484, Hammershøj 17/20616
    mlaa
   • Skårupvej 23, 9500 Hobro 18/3068
    btr
   • Tom Houmann fastholder ansøgning om plantning på Romlundvej 51, 8831 Løgstrup 18/8400
    bkb
   • Skøde.pdf 18/9564
    jha
   • Svar på bemærkninger til tidsplan for behandling af fluff 15/21868
    edg
   • Bemærkninger til behandlingsplanens tidplan 15/21868
    edg
   • Byggeansøgning, Skovhøjen 8, 8800 Viborg 18/9906
    lirm
   • Mail fra Borup IF, dokumentation for afholdte udgifter vedr. klubhusanalysen 17/29834
    mgo
   • Forslag til behandlingsplan 15/21868
    edg
   • Orientering fra Aalborg Kommune om møde vedr. videre håndtering af fluff 15/21868
    edg
   • Byggeansøgning, Østergade 33, 7850 Stoholm 18/9890
    mie
   • Mail vedr underskrevet regnskab - 2017 18/4315
    akr
   • Spørgsmål fra beboer i Arnbjerg til fremtidig busbetjening 16/49665
    anp
   • Estimat af pris på tilretninger fra C.F. Møller - helhedsplan Taphede 16/45706
    anp
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til ny beboelsesbygning på St. Torupvej 8, 8832 Skals 18/9766
    bkb
   • Landzonetilladelse til ny beboelsesbygning St. Torupvej 8 8832 Skals 18/9766
    bkb
   • Svar til Marius Kristensen, rødkærsbrohallen vedr. den fremtidig drift af parkeringsanlæg ved selvejende haller i Viborg Kommune 16/39977
    pch
   • Miljøtilsyn på jeres ejendomme - Åhusevej 59, 7470 Karup 18/10007
    xkk
   • Ikke yderligere bemærkninger - Vinkelvej 181 j. nr. 18/2172 18/2172
    jnl
   • Bombesvarelse 16-02-2018 13_25_39.pdf 18/9543
    mie
   • 16.02.2018 - Nedrivningstilladelse til at_nedrive stald_Nørrehedevej 24, 7470 Karup J.pdf 18/9543
    mie
   • Bekræftelse over for Bent Rosgaard, at fremsendt kopi af akt om naboorientering i landzonesag ikke er akt 46 i miljøsag (vedr. Miljøcenter Lundgård, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm) 17/22352
    mdo
   • Bombesvarelse 16-02-2018 13_13_56.pdf 16/21138
    mehm
   • Rykkerbrev 2013 - påbegyndelse.dot doc2mail_anlægge shelterplads til primitiv overnatning for brugere af mountainbike-ruten_Løgstørvej 39_2018-02-16.pdf 16/21138
    mehm
   • SV Ønske om aktindsigt i overgrebssager mod børn - i bestemte sager og svar på dette.msg 18/9991
    lva
   • Status - Bjerregrav Renseanlæg 12/6506
    bie
   • Bombesvarelse 16-02-2018 12_53_17.pdf 17/47825
    jha
   • Kopi til Bent Rosgaard af orientering af Lundgårdsvej 12 om ansøgning på Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm 17/6249
    bkb
   • Bombesvarelse 16-02-2018 12_35_05.pdf 17/2819
    jha
   • Bemærkninger til LMO´s udkast til en folder Vandløbsfolder til deres medlemmer 18/3673
    flr
   • Hovedgaden 16 1. Skals - tilmeldt bolig erhverv.pdf 18/9976
    btr
   • Kvittering for bemærkning til partshøring vedrørende Nørresiden 30 8831 Løgstrup .msg 18/9358
    lirm
   • Kopi af sagsakt nr. 49 til Bent Rosgaard (vedr. nabobemærkning imod miljøvirksomhed på Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm) 17/22352
    mdo
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre en udestue samt et hønsehus_Højmarken 10 8830 Tjele_2018-02-16.pdf 18/9280
    jha
   • Bombesvarelse 16-02-2018 12_14_14.pdf 18/9280
    jha
   • Opfølgende tilsyn - Lundvej 1, Viborg 12/117417
    bie
   • Jan Luxenburger, trafiksikkerhedsrevisor, kommentarer fra rådgiver og bygherre til trafiksikkerhedsrevision, TSR, og tilgængelighedsrevision, TGR, med anmodning om afslutning af trin 3 18/9653
    bc6
   • svar til Keith Davis vedr. gaden Navnløs - belægning 17/5837
    av4
   • Svar til Keith Davis vedr. forhold omkring Navnløs og belægning 17/5837
    av4
   • Regulativ for Dollerup Bæk er sendt til LMO 18/9971
    flr
   • Jan Luxenburger, trafikrevisor, accept af tilbud om trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision for områdefornyelse i Møldrup med faktureringsoplysninger 18/9653
    bc6
   • Dan Yding Rasmussen, Trafik & Veje, sender tegninger over busstation til Jan Luxenburger 18/9653
    bc6
   • Bombesvarelse 16-02-2018 11_14_38.pdf 18/8909
    mie
   • 16.02.2018 - Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre et nyt enfamiliehus_Arnbjerg Fælled 25, 8800 Viborg.pdf 18/8909
    mie
   • Affald fra Scanflavour A/S 18/9861
    bie
   • manglende anmeldelse af bygegaffald - Jegstrupvej Vest 91 18/9724
    bie
   • Svar på henvendelse fra Kim Troelsen 17/11922
    aus
   • Om at der mangler anmeldelse af den resterende mængde affald - Jegstrupvej Vest 91/ anmeldelse af byggeaffald 18/9724
    bie
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre et enfamiliehus med integreret garage_Havrevænget 11 7470 Karup J_2018-02-16.pdf 18/9564
    jha
   • Bombesvarelse 16-02-2018 10_08_26.pdf 18/9564
    jha
   • Mail til Borup IF, udbetaling af tilskud vedr. klubhus analysen 17/29834
    mgo
   • Opfølgning vedr. afløb til nyt enfamiliehus. Bavnehøjvej 13, 8830 Tjele.pdf 18/1413
    lirm
   • Bombesvarelse 16-02-2018 08_36_18.pdf 18/1413
    lirm
   • _Nedrivningstilladelse til at_nedrive 74m² af stald, BBR nr. 6_Birkesøvej 14 7850 Stoholm Jyll_2018-02-16.pdf 18/9453
    jha
   • Bombesvarelse 16-02-2018 08_25_47.pdf 18/9453
    jha
   • Kvitteringsbrev 2 vedr. nedrivning af gammelt posthus. Morvillesvej 6, 8800 Viborg.pdf 18/1872
    lirm
   • Bombesvarelse 16-02-2018 08_09_38.pdf 18/1872
    lirm
   • Afklaring omkring invitation til lodsejermøde - Skive Å 18/3391
    flr
   • Byggetilladelse til at_opføre en tilbygning til forsamlingshus_Vorningvej 98 8830 Tjele_2018-01-15.pdf 17/48382
    vbp
   • Bombesvarelse 16-02-2018 07_56_44.pdf 17/48382
    vbp
   • Foreløbigt svar på spørgsmål om busbetjening i Arnbjerg 16/49665
    anp
   • Mail til C.F. Møller - kommentarer til tilretninger af Taphede Helhedsplan 16/45706
    anp
 • 15.02.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • VS: Vedr Vejlaug i Gl. Hald Ege 18/9881
    kj
   • SV: kontaktoplysninger på formand og næstformand i jeres brugerpårørenderåd. 18/5942
    bb8
   • Valg til bruger-pårørende råd på Overlundgården 18/5942
    bb8
   • Byggeansøgning, Fjordvænget 5, 8832 Skals 18/9876
    mie
   • Kontaktoplysninger på formand og næstformand i jeres brugerpårørenderåd. 18/5942
    bb8
   • Kontaktoplysninger på formand og næstformand i jeres brugerpårørenderåd. 18/5942
    bb8
   • SV: kontaktoplysninger på formand og næstformand i jeres brugerpårørenderåd. 18/5942
    bb8
   • Byggeansøgning, Torvegade 4, 7470 Karup 18/9874
    jha
   • kontaktoplysninger på formand og næstformand i jeres brugerpårørenderåd. 18/5942
    bb8
   • anmodning om aktindsigt, Lundgårdsvej 10 18/9873
    pba
   • Ny adgang til Ulvedalsvej 26 18/9860
    kiw
   • Henvendelse vedr. terrænregulering på Hedelyngen 113, 8800 Viborg 17/45941
    lirm
   • Supplerende materiale til byggesag. Morvillesvej 6, 8800 Viborg 18/1872
    lirm
   • Slam/vand fra Scanflavour A/S i Møldrup 18/9861
    bie
   • Svar fra Politiken 18/9851
    bb8
   • Midttrafik - slice - TU-møde 28.10.15.pptx 16/36400
    majoh
   • Næste møde i Faglig forum 13/16044
    tv
   • 15.02.2018 - Modtaget fuldmagt fra Brian Vistisen til rosenvænget 12, 8800 Viborg.msg 18/5676
    mie
   • Byggeansøgning, Sct. Laurentii Vej 14, 8800 Viborg 18/9833
    peb
   • Anmodning om aktindsigt i materiale vedr. Håndbold Award 18/5412
    coe
   • Lejekontrakt vedr. Kærhuset - lejeaftale kærhus.jpg 15/60975
    iny
   • Jens Arendt, Akrplan, referat af byggemøde 9, platform 2-4, og byggemøde 4, hal og skole, 5. december 2017 18/9653
    bc6
   • Jens Arendt, Arkplan, referat af byggemøde 8, platform 2-4, og byggemøde 3, hal og skole, 20. november 2017 18/9653
    bc6
   • Specifikation januar 2018 17/34237
    giv
   • Jens Arendt, Arkplan, referater af byggemøde 7, platform 2-4, og byggemøde 2, hal og skole, 7. november 2017 18/9653
    bc6
   • Jens Arendt, Arkplan, referat af byggemøde 5, 2. oktober 2017 18/9653
    bc6
   • Jens Arendt, Arkplan, referat af byggemøde 4, 19. september 2017 18/9653
    bc6
   • Jens Arendt, Arkplan, referat af byggemøde 3, 5. september 2017, og revideret tegning platform 4, Torvet. 18/9653
    bc6
   • Byggeansøgning, Gl. Almindvej 17, 8800 Viborg 18/9816
    mie
   • Jens Arendt, Arkplan, referat af byggemøde 2 og tilsynsnotat, 29. august 2017 18/9653
    bc6
   • Supplerende materiale modtaget til byggesag - ombygge eksisterende lokaler på hald Ege Skole, Egeskovvej 75, 8800 Viborg 17/57636
    vbp
   • Jens Arendt, Arkplan, referat byggemøde 1 og projektgennemgang 22. aug. 2017 18/9653
    bc6
   • forslag til nyt kontrolprogram for vandværker med en daglig indvindingsmængde mellem 10 og 100 m3.docx 12/12008
    joo
   • Vedr. lavfrekvent støj og grænseværdier - spørgsmål til referencelab. og miljøstyrelsen 12/6242
    bie
   • samlet analyseprogram for Hvidding Vandværk.xlsx 12/12008
    joo
   • Kommentarer til støjnotat, citat "Notat 17901.6" 12/6242
    bie
   • Kopi af mail til Bjørn ang vind på måledagen 12/6242
    bie
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Dollerupvej 152, 8800 Viborg fra Ole Unmack Larsen 18/9811
    mp2
   • Vedr besøg på støjsted 12/6242
    bie
   • Byggeansøgning, Ærøvej 16, 8800 Viborg 18/9802
    peb
   • Dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder til udvidelse af proteinafdelingen 17/46406
    bie
   • Afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af proteinafdelingen 17/46406
    bie
   • Arne Madsen, Orbicon, referat af byggemøde 20, kloakfornyelse Møldrup 18/9653
    bc6
   • Arne Madsen, Orbicon, referat af byggemøde 19, kloakfornyelse Møldrup 18/9653
    bc6
   • Arne Madsen, Orbicon, referat af byggemøde 18, kloakfornyelse Møldrup 18/9653
    bc6
   • Dagens COD fra Scanflavour 12/6506
    bie
   • Arne Madsen, Orbicon, referat af byggemøde 17, kloakfornyelse Møldrup 18/9653
    bc6
   • Arne Madsen, Orbicon, referat af byggemøde 16, kloakfornyelse Møldrup 18/9653
    bc6
   • Arne Madsen, Orbicon, referat af byggemøde 15, kloakfornyelse Møldrup 18/9653
    bc6
   • Mail fra BSJ med supplerende oplysninger vedr. afd. 330 Mårvænget mm. - skema A 13/26702
    evg
   • Arne Madsen, Orbicon, referat af byggemøde 14, kloakfornyelse Møldrup 18/9653
    bc6
   • Arne Madsen, Orbicon, referat f byggemøde 13 og opdateret tidsplan, kloakfornyelse Møldrup 18/9653
    bc6
   • Byggeansøgning, Karsevej 7, 8800 Viborg 18/9696
    mie
   • Arne Madsen, Orbicon, referat af byggemøde 12, kloakfornyelse Møldrup 18/9653
    bc6
   • Arne Madsen, Orbicon, referat af byggemøde 11, kloakfornyelse Møldrup 18/9653
    bc6
   • Arne Madsen, Orbicon, referat af byggemøde 10, kloakfornyelse Møldrup 18/9653
    bc6
   • Arne Madsen, Orbicon, referat af byggemøde 9, kloakfornyelse Møldrup 18/9653
    bc6
   • Arne Madsen, Orbicon, referat af byggemøde 8, kloakfornyelse Møldrup 18/9653
    bc6
   • Arne Madsen, Orbicon, referat af byggemøde 7, kloakfornyelse Møldrup 18/9653
    bc6
   • Byggeansøgning, Arnbjerg Fælled 16, 8800 Viborg 18/9795
    lirm
   • Arne Madsen, Orbicon, referat af byggemøde 6, kloakfornyelse Møldrup 18/9653
    bc6
   • Arne Madsen, Orbicon, referat af byggemøde 5, kloakfornyelse Møldrup 18/9653
    bc6
   • Arne Madsen, Orbicon, referat af byggemøde 4, kloakfornyelse Møldrup 18/9653
    bc6
   • Arne Madsen, Orbicon, referat af byggemøde 2 og 3, kloakfornyelse Møldrup 18/9653
    bc6
   • Arne Madsen, Orbicon, referat af byggemøde nr. 1, kloakfornyelse Møldrup 18/9653
    bc6
   • Vandafledning ved vinkelbygningen 14/17336
    kes
   • Supplerende bemærkninger og spørgsmål til anmodning om aktindsigt vedr. Miljøcenter Lundgård, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm 18/9121
    mdo
   • SV: Lodsejermøde vådområdeprojekt Jordbro Å v. Daugbjerg. 17/13996
    kes
   • Fremsendelse af dokument 19, sagsnr. 16/12059, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm 18/9121
    mdo
   • Passagertælling - bybusser - weekend - 2017 16/36400
    majoh
   • Hedemølle 14/17336
    kes
   • Aftale med FlixBus anløb på Viborg Rutebil Station 16/65253
    majoh
   • Anden af to mail - Borger klager over sagsbehandlingen i B&U, samværssag 17/58355
    kemn
   • Første af to mail - Borger klager over sagsbehandlingen i B&U, samværssag 17/58355
    kemn
   • Brev fra LBF - Foreløbig berigtigelse af grundkapitalindskud 13/89718
    evg
   • Nyt forslag: Jordbalance vedr. etablering af Move-on-Wheels bane i Houlkær 18/6305
    mbp
   • Supplerende materiale til byggesag. Spurvelunden 11, 8800 Viborg 18/5357
    lirm
   • Tak for svaret på mulighed for opladning af el-cykel langs Himmerlandsstien 18/9710
    jho
   • Borger anmoder om aktindsigt i gamle sager 18/9772
    jri
   • oplevgudenaa.dk - link, guidelines og dataflow 17/58441
    jrs
   • Byggeansøgning, Udsigtshøjen 7, 8800 Viborg 18/9767
    mie
   • Anmeldelse af jordflytning Kirsebærvej og Birkevej, 8850 Bjerringbro 18/4660
    pba
   • Pris for screening af vådområder i oplandet til Limfjorden 17/61366
    kes
   • Statens Administration, Finansservice Centeret, udbetaling af statsstøtte områdefornyelse Vammen 12/49310
    bc6
   • Byggeansøgning, Brandstrupvej 105, 8840 rødkærsbro 18/9761
    lirm
   • Færdigmelding, Hobrovej 5, byggesag 18/6057
    mie
   • Byggeansøgning, Parkalle 10, 7470 Karup 18/9753
    peb
   • Dispensation til at lave mountainbike-spor på Kapt. Undalls Vej 1, 8800 Viborg, inden for 100 m fra gravhøje 14/55849
    iny
   • Tak for svar om brug af pladser til elbiler ved Golf Hotel i Viborg by 18/9741
    jho
   • Tak for din henvendelse 18/6810
    pba
   • Færdigmelding, Syrenvej 27, byggesag 16/64488
    mie
   • Spørgsmål om brug af pladser til elbiler ved Golf Hotel 18/9741
    jho
   • Byggetilladelse til etablering af gangbro i Favrskov Kommune 13/19709
    cfu
   • Bjerrevej 80, 8840 Rødkærsbro 18/9727
    pba
   • Kortlægningsrapport for Jegstrupvej Vest 91 18/9724
    bie
   • Kopi til orientering, kortlægningsagørelse vedr. Egebjergvej 31, 7800 Skive 16/54369
    pba
   • Tilføjelse - Udkast til høringssvar til statens trafikplan 2017-2032 17/61383
    pch
   • Oplysningsskema - Bjerring Forsamlingshus 18/9714
    kj3
   • Skemaet "Aktivitet og regnskab 2017" - Bjerring Forsamlingshus 18/9713
    kj3
   • Spørgsmål om der er el-lader til cykel langs Himmerlandsstien 18/9710
    jho
   • Orientering om Beboerforening Over Viskums virke i lokalområdet 17/40801
    ip3
   • Placering af jord vedr. etablering af Move-on-Wheels bane i Houlkær 18/6305
    mbp
   • om oprydning efter oliespild 18/6810
    pba
   • LRT@ramboll.dk - RE: Håndbog om Servicevejvisning - disposition 18/6155
    tv
   • Regnskab for korworkshop - VoxBox 15/60163
    kj3
   • Svar fra Politi - opfølgning på etablering af P-zone på offentlig P-plads ved Li. Sct. Peders Stræde i Viborg by 18/9699
    jho
   • Re: STOP for yderligere tilførsel af jord til en støjvold på ejendommen Agerlandsvej 26A, 8800 Viborg 18/8615
    pba
   • Tilslutningsbidrag Hammershøj Vandværk - 4 grunde Jernbanegade.pdf 15/30517
    kj
   • Byggemodnings- og tilslutningsbidrag Hammershøj Fjernvarmeværk - 4 grunde Jernbanegade.pdf 15/30517
    kj
   • Tak for kvittering for ønske om vejvisning til Viborg Streetfood 18/9532
    jho
   • Referat af byggemøde 03 13/19709
    cfu
   • Fortovsrenovering 2015 - 1 Årsgennemgang 15/30415
    jho
   • Tilbud på ekstraarbejde og tilkøb af materialer 13/19709
    cfu
   • Anmeldelse af byggeaffald til nedrivning etc 18/9694
    bie
   • Byggeansøgning, Vesterbrogade 14, 8800 Viborg 18/9691
    vbp
   • Kom til havnemøde i din region 18/9542
    kiw
   • Fortovsrenovering 2015 - Liljevej i Stoholm, græsrabat 15/30415
    jho
   • Græssåning i Stoholm efter fortovsrenovering 15/30415
    jho
   • Resultat af SAMKOM-analyse til orientering 17/5292
    kiw
   • Fortovsrenovering 2015 - Slutregning 15/30415
    jho
   • Fortovsrenovering 2015 - Aconto nr. 7 og ekstra asfalt Egeskovvej 15/30415
    jho
   • Fortovsrenovering 2015 - Underskrevet afleveringsprotokol 15/30415
    jho
   • Vingevej 10 15/30415
    jho
   • Dagens COD fra Scanflavour 12/6506
    bie
   • Bekkasinvej i Kølvrå 15/30415
    jho
   • Fortovsrenovering 2015 - Overskudsjord Mængder 15/30415
    jho
   • Fortovsrenovering 2015 - Analyser af overskudsjord pr. 120Tons 15/30415
    jho
   • Bygherreoplysninger ang. Karup Varmeværk - Budget arkæologiske undersøgelser, Viborg Museum 13/200
    kft
   • 14.02.2018 - Modtaget e-mail fra Morten Pedersen med statiske beregninger på Romlundvej 56, 8800 Viborg.msg 18/6808
    mie
   • Aconto nr 6 - opfølgning 15/30415
    jho
   • Fortovsrenovering 2015 - Aconto 6 til udbetaling 15/30415
    jho
   • Fortovsrenovering 2015 - Tilrettet Aconto 15/30415
    jho
   • Fortovsrenovering 2015 - Mangelgennemgangsnotat på Egeskovvej 15/30415
    jho
   • Fortovsrenovering 2015 - Opfølgning på mangel udbedring i Løvel 15/30415
    jho
   • Ny fortov ved Egeskovvej 33, Hald Ege 15/30415
    jho
   • Sahl Kultur- og Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/9688
    lgr
   • Henvendelse om fjernelse af rampe ved Lyngvej 34, Kølvrå 15/30415
    jho
   • Ny fortov ved Egeskovvej 33, Hald Ege 15/30415
    jho
   • Spildevandsrapporter - 26 - 29 /1-2018 12/6506
    bie
   • Fortovsrenovering 2015 - Mangelgennemgang vedr. Lyngvej 15/30415
    jho
   • Fortovsrenovering 2015 - Aconto nr. 5 og faktura nr. 125 vedr. Ekstra arbejde 15/30415
    jho
   • Fortovsrenovering 2015 - Byggemødereferat nr. 7 15/30415
    jho
   • Asfalt rampe, Lyngvej 43 i Kølvrå 15/30415
    jho
   • Fortovsrenovering 2015 - Ændringer af overkørslen ved Birgittelystvej 15/30415
    jho
   • Indsigelse fra Jørgen Due 17/11922
    aus
   • Forespørgsel om mulighed for minivådområde ved Mammen Bæk 18/9672
    flr
   • Ansøgning - Dollerup Lokalhistoriske Forening.pdf 18/2683
    sl
   • Ansøgning om tilladelse til særtransport Tage E. Nielsen - Frederiksberg – Viborg – 138 t 18/3041
    kiw
   • Ansøgning - Løgstrup Lokalarkiv.pdf 18/2683
    sl
   • Kystdirektoratet - autosvar/autoreply 18/9542
    kiw
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Bombesvarelse 15-02-2018 16_26_22.pdf 18/9551
    mie
   • Vedrørende udført terrænregulering på Hedelyngen 113, 8800 Viborg 17/45941
    lirm
   • Kvittering for henvendelse om terrænregulering på Hedelyngen 113, 8800 Viborg 17/45941
    lirm
   • Brevpapir til ejer 2013 - doc2mail_opføre redskabsskur på 15kvm. samt overdække del af terrasse_Bjergsnæs Mose 6, 8800 Viborg_2018-02-15.pdf 18/7810
    jha
   • Byggetilladelse til at_ombygge eks. lokaler på Hald Ege Skole_Egeskovvej 75 8800 Viborg_2018-02-14.pdf 17/57636
    vbp
   • Bombesvarelse 15-02-2018 17_36_59.pdf 17/57636
    vbp
   • Orientering om landzonetilladelse til fritliggende gyllebeholder Vinkelvej 141, 8800 Viborg 17/32906
    anbs
   • Byggetilladelse til at_opstille Co2 og N tanke_Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro_2018-02-15.pdf 17/47939
    vbp
   • Bombesvarelse 15-02-2018 16_18_32.pdf 17/47939
    vbp
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_lovliggøre en hal_Bredholt 4 8850 Bjerringbro_2018-02-15.pdf 18/7431
    jha
   • 15.02.2018 - Sendt e-mail til Peder Steffensen med kopi af indsigelser til byggearbejdet på Bjergsnæs Mose 8, 8800 Viborg.msg 17/49766
    mie
   • Bombesvarelse 15-02-2018 16_16_20.pdf 18/7431
    jha
   • Tilladelse til etablering af ny adgang til Ulvedalsvej 26 i Havredal 18/9860
    kiw
   • Kopi til DN, Kulturministeriet m.fl. af dispensation og landzonetilladelse til ny beboelsesbygning på Bavnehøjvej 13, 8830 Tjele, i Viborg Kommune 18/7476
    bkb
   • Dispensation og landzonetilladelse til ny beboelsesbygning Bavnehøjvej 13, 8830 Tjele 18/7476
    bkb
   • Bombesvarelse 15-02-2018 16_03_48.pdf 18/5357
    lirm
   • Dispensation til at lave mountainbike-spor på Kapt. Undalls Vej 1, 8800 Viborg, inden for 100 m fra gravhøje 14/55849
    iny
   • Bombesvarelse 15-02-2018 15_48_12.pdf 18/5357
    lirm
   • 15.02.2018 - Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre en tilbygning til bolig samt ny carport og skur_Udsigtshøjen 7, 8800 Viborg.pdf 18/9767
    mie
   • 15.02.2018 - SEndt e-mail til Brian Vistisen med oplysninger om området ved Rosenvænget 12, 8800 Viborg 18/7169
    mie
   • Valg 2018-2020 18/9762
    kiw
   • [Sagsnr.:18/3545] SIK - Kursustilskud 2018 18/3545
    lgr
   • [Sagsnr.:18/5986] Rødkærsbro IF - Kursustilskud 2018 18/5986
    lgr
   • Lodsejermøde vådområde "Jordbro Å v. Daugbjerg" 17/13996
    kes
   • Bombesvarelse 15-02-2018 14_13_45.pdf 17/64556
    peb
   • Bombesvarelse 15-02-2018 14_07_03.pdf 18/6179
    jha
   • Brevpapir til ansøger 2013 - doc2mail_opføre et havehus_Huginsvej 23 8800 Viborg_2018-02-15.pdf 18/6179
    jha
   • Spørgsmål til måling på lavfrekvent støj med åbne vinduer ( til referencelaboratoriet) 12/6242
    bie
   • Opfølgning på henvendelse om deklarationer på ejendommen- Gl Skivevej 70 Viborg.msg 15/66255
    vbp
   • Redegørelse for Grundlisteudvalgets arbejde 2015 sendt til journaliststuderende 15/46847
    lokk
   • 15.02.2018 - Byggetilladelse til at_opføre en overdækket terrasse og et skur Karsevej 7, 8800 Viborg.pdf 18/9696
    mie
   • Bombesvarelse 15-02-2018 12_27_37.pdf 18/9696
    mie
   • Bombesvarelse 15-02-2018 13_37_55.pdf 18/9696
    mie
   • [Sagsnr.:18/4564] Vridsted IF - Kursustilskud 2018 18/4564
    lgr
   • Nedrivning af Jegstrupvej Vest 91/ anmeldelse af byggeaffald 18/9724
    bie
   • Udbringning af gylle på frossen jord - Nordre Ringvej 19, 8800 Viborg 18/9511
    kkg
   • Kvittering til borger på to henvendelser vedr. sag i Børn & Unge - samvær 17/58355
    kemn
   • SV: Vedr. Kommunal vådområdeprojekt Fiskbæk, j.nr. 32310-14-A-00077 12/148666
    kes
   • Bombesvarelse 15-02-2018 12_48_50.pdf 18/9002
    mie
   • Accept af nyt forslag - Jordbalance vedr. etablering af Move-on-Wheels bane i Houlkær 18/6305
    mbp
   • Kopi af landzonetilladelse -Lundgårdsvej 10 7850 Stoholm Landzonetilladelse til brovægt og beholder til overfladevand.msg 17/15499
    vbp
   • Oplysninger vedr. Løgstørvej 35, 8832 Skals 17/22469
    jnj
   • Kopi af partshøring vedr. tilbygning til sommerhus. Nørresiden 30, 8831 Løgstrup.pdf 18/9358
    lirm
   • Bombesvarelse 15-02-2018 12_15_18.pdf 18/9358
    lirm
   • Anvisning af jordflytning Kirsebærvej og Birkevej, 600 ton kat 1 18/4660
    pba
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at opstille 6 lysmaster Spættevej 1 8800 Viborg.pdf 18/9369
    peb
   • Bombesvarelse 15-02-2018 11_40_33.pdf 18/9358
    lirm
   • Dunhammervej 1 - notering af købsinteresse til Thomas Guldbrøn 12/40934
    hbl
   • Bombesvarelse 15-02-2018 11_18_55.pdf 17/59575
    jha
   • Bombesvarelse 15-02-2018 11_14_16.pdf 17/60955
    jha
   • Fremmødeliste Fitnessdk, Basis uge 04, 05 og 06 2018 samt Operaliste med opstart 19-02-2018 12/29178
    gh
   • Bombesvarelse 15-02-2018 11_07_11.pdf 18/9691
    vbp
   • Bombesvarelse 15-02-2018 11_06_59.pdf 17/20966
    lirm
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_indrette bolig i overflødiggjort driftbygning_Virksundvej 110A 8831 Løgstrup_2018-02-15.pdf 17/20966
    lirm
   • Forslag til hastighedsdæmpende tiltag 17/50282
    dh5
   • STOP for yderligere tilførsel af jord til en støjvold på ejendommen Agerlandsvej 26A, 8800 Viborg 18/8615
    pba
   • [Sagsnr.:18/6810] - [Dok.nr.:48855/18] om status vedr. olieforurening på ejendommen Nørrehedevej 36, 8800 Viborg 18/6810
    pba
   • Bombesvarelse 15-02-2018 10_39_54.pdf 16/64488
    mie
   • Svar om brug af pladser til elbiler ved Golf Hotel i Viborg by 18/9741
    jho
   • 15.02.18 Supplement til byggetilladelse. Virksundvej 110A, 8831 Løgstrup.pdf 17/20966
    lirm
   • Bombesvarelse 15-02-2018 10_09_57.pdf 17/20966
    lirm
   • Mail til Ulla Lundgaard: Mødenotat vedr. byrumseksperiment Houlkær Torv 14/15251
    mhp
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_udskifte den gamle oxygentank med en ny_Uhrevej 61 7470 Karup J_2018-02-15.pdf 18/7398
    vbp
   • Bombesvarelse 15-02-2018 09_52_23.pdf 18/7398
    vbp
   • Kvittering for diverse indberetninger - Bjerring Forsamlingshus 18/9713
    kj3
   • Svar på mulighed for opladning af el-cykel langs Himmerlandsstien 18/9710
    jho
   • Bombesvarelse 15-02-2018 09_35_44.pdf 17/64781
    lirm
   • bemærkninger til anmeldelse af byggeaffald - tilladese til nedknusning på stedet - Nørrehedevej 30, Viborg 18/9694
    bie
   • Naboorientering om ansøgning om sø ved Frisholtvej 15, 8850 Bjerringbro 18/5453
    anbs
   • Kvittering for regnskab vedr. korworkshop - Voxbox 15/60163
    kj3
   • Politi - opfølgning på etablering af P-zone på offentlig P-plads ved Li. Sct. Peders Stræde i Viborg by 18/9699
    jho
   • Politi - etablering af P-zone på offentlig P-plads ved Li. Sct. Peders Stræde i Viborg by 18/9699
    jho
   • Sahl Kultur- og Idrætsforening - Kvittering på 1 kursusansøgning 2018 18/9688
    lgr
   • Bombesvarelse 15-02-2018 09_00_31.pdf 16/63160
    jha
   • Forespørgsel vedr deklarerede ledninger på Lyngvej 18 8800 Viborg.msg 17/60138
    lirm
   • Bombesvarelse 15-02-2018 08_56_16.pdf 16/52728
    lirm
   • Rettelser på Nordre Ringvej, Bjerringbro 15/30415
    jho
   • _Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_lovliggøre en tilbygning til tidligere minkhal_Møllebækvej 21, 9632 Møldrup_2018-02-15.pdf 17/63564
    jha
   • Bombesvarelse 15-02-2018 08_48_09.pdf 17/63564
    jha
   • Opfølgning på tyndning af grønne områder 13/31904
    lku
   • Opfølgning på tyndning af grønne områder 13/31904
    lku
   • Bombesvarelse 15-02-2018 08_41_59.pdf 18/5343
    mie
   • Status på fortov ud for Vingevej 10 i Ørum 15/30415
    jho
   • Status på Vingevej 10, Ørum 15/30415
    jho
   • Ny fortov ved Egeskovvej 33, Hald Ege 15/30415
    jho
   • Nedrivningstilladelse til at_nedrive ejendom_Borgergade 10B 8831 Løgstrup_2018-02-15.pdf 18/8969
    vbp
   • Bombesvarelse 15-02-2018 08_32_14.pdf 18/8969
    vbp
   • Svar til konsulent omkring muligheden for et minivådområde ved Mammen Bæk 18/9672
    flr
   • Henvendelse om manglende asfaltrampe ved Lyngvej 43, Kølvrå 15/30415
    jho
   • Mulig forurening i Tastum 18/9615
    tjoe
   • Ansøgning om tilladelse til oprensning af indsejling på Hjarbæk Havn 18/9542
    kiw
 • 14.02.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Budget for indretning af Løgstrup Lokalarkiv.pdf 18/2683
    sl
   • ansøgning Viborg kommune - Kartoffeltyskermuseet.pdf 18/2683
    sl
   • Ansøgning Kultur- og Fritidsudvalget - Hjarbæk.pdf 18/2683
    sl
   • Inspirationmateriale vedr. persondata behandling i kommunens frivillige foreninger 18/9059
    sk
   • Viborg Marineforening fremsnder beskrivelse med henblik på tilskud 18/9660
    sk
   • Tilsyns notat - Hedemølle 14/17336
    kes
   • Supplerende materiale modtaget - oplysning om ventilation til byggeag - Sct. Sct. Hans Gade 2, 8800 Viborg 15/38665
    vbp
   • mmo@brondum-boliger.dk - Vedr.: Vs: Nedfald af mursten Vesterbrogade 14A 8800 Viborg 18/8871
    jha
   • Hedemølle tilsyn 14/17336
    kes
   • SV: Hedemølle 14/17336
    kes
   • Hedemølle 14/17336
    kes
   • referat Byggemøde 2 - Hedemølle 14/17336
    kes
   • Høring vedr. tilsyn d. 01.02.2018 (1195321) 18/519
    ankr
   • At: Vejledning vedr. tilsyn d. 12.02.2018 (1194999) 18/515
    ankr
   • Byggeansøgning, St. Torupvej 8, 8832 Skals 18/9647
    jha
   • Indsigelse vedrørende Mammen Mejeri 18/1595
    mlaa
   • RykkerBrev (1194771) 18/519
    ankr
   • Byggeansøgning, Holstebrovej 74A, 8800 Viborg 18/9633
    mie
   • Arbejdstilsynet Besøgsrapport (1194600) 18/515
    ankr
   • Ny klage til behandling - Klage ID 247864 - Åstrupvej 5, Åstrup, 8830 Tjele 18/9619
    flr
   • Bruunshåb Forsamlingshus multihus fremsender dokumentation 17/25579
    obp
   • Byggeansøgning, Nørrehedevej 2, 8850 Bjerringbro 18/9602
    lirm
   • Hedelyngen 109 - køber returnerere underskrevet købsaftale 18/8471
    hbl
   • Oplysningsskema - Bystedet Gullev Forsamlingshus 18/9608
    kj3
   • Skemaet "Aktivitet og regnskab 2017" - Bystedet Gullev Forsamlingshus 18/9605
    kj3
   • .Vinkel Bys Vandværk - §21 ansøgning ang. etablering af nyt filteranlæg 13/85241
    dek
   • Monika Sørensens anmodning om udtalelse om forslag til at bygge nyt hus på Hobro Landevej 140, 8830 Tjele 18/8773
    bkb
   • Indsigelse fra advokat Peder Poulsen 17/11922
    aus
   • Byggeansøgning, Åhusevej 3, 7470 Karup 18/9582
    vbp
   • Efterbehandling af indberetninger i affaldsdatasystemet 17/2950
    4an
   • Re: Oppumpede vandmængder - noget der ikke helt stemmer 15/73614
    dek
   • Re: Indberetning til web-klient 15/73614
    dek
   • Re: Indberetning af oppumpede vandmængder 15/73614
    dek
   • Ansøgning om optagelse i Kulturelt Samråd - Liv på Alheden.pdf 18/9581
    kj3
   • VS: Sundheds- og ældreministeriet sender brev med information om 2018-midlerne - Klippekortsordningen til plejehjemsbeboere 17/9897
    jgf
   • Ændring af formand - VoxBox 18/9570
    kj3
   • Karup Varmeværk - Anmodning om budget arkæologiske undersøgelser, Viborg Museum 13/200
    kft
   • DDS Hammershøj fremsender bilag vedr. klubhus analyse 17/29834
    mgo
   • Byggeansøgning, Havrevænget 11, 7470 Karup 18/9564
    jha
   • Færdigmelding, Husbondvej 31, byggesag 17/60370
    lirm
   • Aktivitet og regnskab 2017 - Ravnsbjerghus Dollerup.pdf 18/9567
    kj3
   • Skemaet "Aktivitet og regnskab 2017" - Ravnsbjerghus Dollerup Forsamlingshus 18/9567
    kj3
   • Sdr. Rind Juniorklub - Regnskab 2017, inkl. inventarliste 16/61980
    lgr
   • Byggeansøgning, Skovvej 34, 8832 Skals 18/9560
    jha
   • Byggeansøgning, Randersvej 4, 8800 Viborg 18/9551
    mie
   • Rødkærsbro Idrætsforening - Kursusbeskrivelse til Instruktøruddannelse svømning 18/5986
    lgr
   • Ansøgning om vejvisning til Center Dyreklinik på Ærøvej 11 i Viborg 18/9550
    jho
   • Samlet tidsplan for anlæg (overførsler, budgetopfølgning og budgetlægning) 17/61809
    joj
   • Byggeansøgning, Nørrehedevej 24, 7470 Karup 18/9543
    mie
   • Oplysningsskema 2018 - Ørum Forsamlingshus (Tjelecentret) 18/9546
    kj3
   • Skemaet "Aktivitet og regnskab 2017" - Ørum Forsamlingshus (Tjelecentret) 18/9544
    kj3
   • Rindsholm Dambrug resume til Viborg Kommune møde den 07.02.18 18/2193
    tms
   • Poreluftundersøgelse hos Grundfos N1 + N2 14/23278
    pba
   • SV: Oplæg til poreluftundersøgelse på Grundfos N1-N2 14/23278
    pba
   • Oplæg til poreluftundersøgelse på Grundfos N1-N2 14/23278
    pba
   • Borger ønsker en opdatering på sin udfordring ifm. klage vedr. samværet med sine børn 17/58355
    kemn
   • Ønske kommerciel vejvisning til Viborg Streetfood 18/9532
    jho
   • Viborg Kommunes ansøgning om dispensation til anlæg af mountainbikespor på Kapt. Undalls Vej 1 indenfor 100 m zoner omkring 4 gravhøje 18/9524
    bkb
   • Henvendelse fra Kunst i Klejtrup vedr. godkendelse som folkeoplysende forening 18/9523
    akr
   • Forespørgsel omkring affaldindsamling i Møldrup den 22-04-2018 - DN's indsamlingsdag 18/5891
    sm4
   • SV: Frigivelse efter overvågning. VSM 10499 Iglsø-Stoholm 17/46770
    kft
   • Iglsø Biogas - ledningsanlæg, Referat byggemøde nr. 4 17/46770
    kft
   • Ansøgning modtaget om fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. 18/9520
    joo
   • Fortovsrenovering 2015 - Byggemøde referat nr. 6 15/30415
    jho
   • Skemaet "Aktivitet og regnskab 2017" - Nr. Rind Forsamlingshus 18/9518
    kj3
   • Fortovsrenovering 2015 - Ændring af enhedspriser Egeskovvej 15/30415
    jho
   • Notat fra møde på Grundfos A/S 14/23278
    pba
   • Bemærkninger om Vingevej 10 i Ørum 15/30415
    jho
   • Opfølgning - Fokus på tiden ved fortovsrenovering 15/30415
    jho
   • Udbringning af gylle fra Nordre Ringvej 19 18/9511
    kkg
   • Ny formand - Sing4Fun 18/9513
    kj3
   • Bemærkning retur - Fokus på tiden ved fortovsrenovering 15/30415
    jho
   • MOM fra møde med Grundfos 16/38184
    pba
   • Bemærkning til revideret skilteplan 15/30415
    jho
   • MOM fra møde med Grundfos 14/23278
    pba
   • Afmærkningsplan til renoveringsarbejder af kantsten og fortov på Egeskovvej i Hald Ege 15/30415
    jho
   • Skilteplan på Egeskovvej i Hald Ege 15/30415
    jho
   • Fortovsrenovering 2015 - Egeskovvej, 8800 Viborg 15/30415
    jho
   • Send venligst ny elektronisk faktura for aconto 3+4 for fortovsrenovering 15/30415
    jho
   • Koldingvej 59, 8800 Viborg. Fremsendelse af skema til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. 18/9508
    mdo
   • Byggeansøgning, Torvegade 8, 8850 Bjerringbro 18/9503
    lirm
   • Fortovsrenovering 2015 - Opstartsgennemgang på Egeskovvej 15/30415
    jho
   • Faktura aconto 3+4 15/30415
    jho
   • Fortovsrenovering 2015 - Aconto nr. 4 15/30415
    jho
   • Fortovsrenovering 2015 - Aconto nr. 3 15/30415
    jho
   • 2016-0875 Vedr. forureningsundersøgelser N1+N2 og N3 og Ø1 + Ø2 på Grundfos, Bjerringbro 14/23278
    pba
   • Opfølgning på henvendelse om Vingevej 10 i Ørum 15/30415
    jho
   • Fortovsrenovering 2015 - Byggemødereferat nr. 5 15/30415
    jho
   • 2016-0875 Vedr. forureningsundersøgelser N1+N2 og N3 og Ø1 + Ø2 på Grundfos, Bjerringbro 16/38184
    pba
   • Fortovsrenovering 2015 - Byggemøde referat nr. 4 15/30415
    jho
   • Borger henvendelse opfølgning på renovering Vingevej 10 i Ørum 15/30415
    jho
   • Liljevej 12 Stoholm - fortovsrenovering 15/30415
    jho
   • Overskudsjord 18/9497
    tms
   • Fortovsrenovering 2015 - Mangelliste fra Løvel 15/30415
    jho
   • Status på forureningsundersøgelser ved Ø1 og Ø2 på Grundfos, Bjerringbro 16/38184
    pba
   • Re: Tilsyn med dræn og sø 16/30758
    flr
   • Fortovsrenovering 2015 - Udskiftning af stophanedæksler på Lyngvej i Kølvrå 15/30415
    jho
   • Fortovsrenovering 2015 - Byggemøde referat nr. 3 15/30415
    jho
   • Fortovsrenovering 2015 - Bemærkninger til Aconto nr. 2 15/30415
    jho
   • Fortovsrenovering 2015 - Tidsplan Egeskovvej og Lyngvej 15/30415
    jho
   • Fortovsrenovering 2015 - Delaflevering, Vingevej i Ørum 15/30415
    jho
   • Referat af møde den 12-02-2018 vedr. Revas' gasindvindingsanlæg 17/41730
    pom
   • Analyserapport 12/26641
    bie
   • Fortov 2015 - tidsplan fra entreprenør 15/30415
    jho
   • Sidste analyse for 2017 12/26641
    bie
   • Vingevej aconto 1 15/30415
    jho
   • Analyse 12/26641
    bie
   • Analyse 12/26641
    bie
   • Udkast til aftale 17/56535
    tms
   • Fortovsrenovering 2015 - Byggemødereferat nr. 2 15/30415
    jho
   • Rødkærsbro Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/5986
    lgr
   • Kantsten ved Vingevej 10 i Ørum 15/30415
    jho
   • Simon Methmanns forespørgsel om at bygge énfamiliehus i landzone på Kokholmvej 35B/Stigsbækvej 6 18/9488
    bkb
   • Lejekontrakt 15/30415
    jho
   • Rødkærsbro Idrætsforening - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/5986
    lgr
   • Fortovsrenovering 2015 - Kloakdæksler i fortov og div. 15/30415
    jho
   • Fortovsrenovering 2015 - Byggemødereferat nr. 1 15/30415
    jho
   • Bemærkninger til partshøring og varsel om påbud, Farvervej 37, Viborg 17/50213
    anbs
   • Skilteplan til fortovs-arbejde i Tjele 15/30415
    jho
   • Fortov - ansøgning om gravetilladelse med afmærkningsplan 15/30415
    jho
   • Fortovsrenovering 2015 - Kontraktforhandlingsmøde 15/30415
    jho
   • Fortovsrenovering 2015 - Udkast til kontrakt 15/30415
    jho
   • Licitationsresultat, Fortovsrenovering 2015 15/30415
    jho
   • Prioriteringsværktøj politisk organisation 14.2.2018 17/61325
    bf3
   • Fortovsrenovering 2015 - Overslag på Entreprenørudgifter 15/30415
    jho
   • Stærelunden og Spurvelunden - afledning af regnvand 18/6892
    tms
   • Fortovsrenovering 2015 - Rettelsesblad nr. 1 15/30415
    jho
   • Del af ejendommen omfattes ikke af kortlægningen, Egevænget 2 m.fl, 8800 Viborg 15/41481
    pba
   • Spørgsmål om udbud - Fortovsrenovering 2015 15/30415
    jho
   • Fortovsrenovering 2015 - Udbudsmateriale 15/30415
    jho
   • Svar retur - Arbejdsarealer til fortovsarbejder - Viborg Kommune 15/30415
    jho
   • Poul Aas, Arkplan, oversigtsplan aktivitetsområde ved Åresvad Å, Karup 14/25682
    bc6
   • Fortovsrenovering 2015 - Licitationsannonce 15/30415
    jho
   • Fortovsrenovering 2015 - Projekteringsmøde nr. 1 15/30415
    jho
   • Udkast til Licitations annonce 15/30415
    jho
   • Bemærkning til svar om rådgiverudbud for fortovsrenovering - Cowi 15/30415
    jho
   • Safranvej 4 - opdeling i brandceller mellem værelser 13/98693
    jr4
   • Bemærkninger retur til svar om tilbud, fortovsrenoveringer - Niras 15/30415
    jho
   • Meny Viborg - Nyeste Dagrofa tegninger. Marsk Stigs Vej 4, 8800 Viborg 18/9462
    bie
   • VS: Ønske om aktindsigt fra Jørgen Buus, Niels Bugges Vej 12, Hald Ege 18/7663
    janb
   • Tilbud på rådgiverudbud for fortovsrenovering - Cowi 15/30415
    jho
   • Byggeansøgning, Birkesøvej 14, 7850 Stoholm 18/9453
    jha
   • Rådgiverudbud for fortovsrenovering - Viborg Kommune - Viborg Ingeniørerne 15/30415
    jho
   • Tilbud, fortovsrenoveringer, 2015 - Niras 15/30415
    jho
   • Korrespondance mellem Jørgen Ley og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedrørende ramme til byfornyelse 2017 13/1469
    bc6
   • Spørgsmål til udbud - Niras - Fortovsrenovering 2015 15/30415
    jho
   • Tak for fremsendte retur - Udbud af rådgiverydelse - COWI - Fortovsrenovering i Viborg Kommune 15/30415
    jho
   • Trafik, Bygge og Boligstyrelsen, beklager at Viborg Kommune har fået seneste rykker vedr. ramme til byfornyelse 2017 13/1469
    bc6
   • Re: Navneskift af Grundejerforeningen Høegsvej 18/4295
    tojj
   • Re: Navneskift af Grundejerforeningen Høegsvej 18/4295
    tojj
   • Vedtægter 2018 18/4295
    tojj
   • Arnbjerg Fælled 2 - tinglyst skøde 17/45729
    hbl
   • 180208 referat miniteam møde.docx 18/5413
    smo
   • Montage godkendelse.xls 18/9428
    av4
   • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, spørger om kommune har uforbrugte midler af ramme til byfornyelse 2017 13/1469
    bc6
   • Forespørgsel om accept af anvendelse af Mastra årsdøgnstrafik data 18/2711
    kiw
   • Byggeansøgning, Spættevej 2, 8800 Viborg 18/3917
    peb
   • JPH Energi sender revideret projektforslag for omstilling til biogas ved Klejtrup Kraftvarmeværk 18/4628
    mtro
   • Romlund Jagtforening - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/9415
    lgr
   • Byggeansøgning, Kalkværksvej 12, 7850 Stoholm 18/9412
    mie
   • Kvittering for modtagelse af e-mail 17/58176
    tjoe
   • Kystdirektoratet - autosvar/autoreply 17/58176
    tjoe
   • Autosvar / Autoreply 17/58176
    tjoe
   • Spildevand - beregningsgrundlag 12/6506
    bie
   • Sct Nicolaj Gade 13-15 principiel forespørgsel på ombygning.msg 18/9351
    lirm
   • Ansøgers opfølgning på telefonsamtale om bygningshøjder -Mammen Mejerierne, Mammen byvej 32, 8850 Bjerringbro 17/51841
    vbp
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • VS: MOM fra møde med Grundfos 16/38184
    pba
   • VS: 2016-0875 Vedr. forureningsundersøgelser på Grundfos, Bjerringbro 16/38184
    pba
   • SV: om møde d. 8. marts på Grundfos A/S 16/38184
    pba
   • om møde d. 8. marts på Grundfos A/S 16/38184
    pba
   • SV: Møde med Viborg Kommune om Jordforurening 16/38184
    pba
   • VS: MOM fra møde med Grundfos 14/23278
    pba
   • VS: 2016-0875 Vedr. forureningsundersøgelser på Grundfos, Bjerringbro 14/23278
    pba
   • Svar til Viborg Marineforening om tilskud og lokaleanvisning 18/9660
    sk
   • Fod på Viborgegnen - foreløbigt program til tjek og supplering - frist 23. februar 18/1826
    jrs
   • 14.02.18 Byggetilladelse til enfamiliehus. Arnbjerg Fælled 2, 8800 Viborg.pdf 17/64487
    lirm
   • 14.02.18 Dispensation fra lokalplan nr. 421 vedr. byggelinie. Arnbjerg Fælled 2, 8800 Viborg.pdf 17/64487
    lirm
   • Bombesvarelse 14-02-2018 15_49_06.pdf 17/64487
    lirm
   • Lavia Viborg om tilskud 2018 og opgørelse af medhjælpertimer 17/54637
    sk
   • Kvitteringsbre vedr. byggesag om at_etablere et sluserum ved mejeriets riveri_Århusvej 15 8840 Rødkærsbro_2018-02-14.pdf 18/7122
    vbp
   • Bombesvarelse 14-02-2018 15_16_50.pdf 18/7122
    vbp
   • Skovhøjen 3 - sender købsaftale til underskrift hos køber 18/9387
    hbl
   • Kvittering for modtagelse af foreløbig regnskab 17/25579
    obp
   • Konklusionsreferat af møde i partnerskabet Skals Å - Kølsen Enge mandag den 12. februar 2018 kl. 19.00-21 i Skals Hallen 16/54179
    iny
   • Udtalelse om forslag til byggeri af nyt hus på Hobro Landevej 140, 8830 Tjele 18/8773
    bkb
   • Træer ved Karup Å 18/9614
    flr
   • Opfølgning på aktindsigt vedr skulptur Asmildklostervej 21 8800 Viborg.msg 17/64804
    vbp
   • Engvej 13 - frist for returnering af underskrevet købsaftale udsat til 23.02. 18/5163
    hbl
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at lovliggørelse af skur og indvendig ombygning, stuen Fælledvej 9, 8800 Viborg.pdf 17/64784
    peb
   • Kvitteringsbrev vedr. opførelse af enfamiliehus. Spurvelunden 11, 8800 Viborg.pdf 18/5357
    lirm
   • Bombesvarelse 14-02-2018 14_01_28.pdf 18/5357
    lirm
   • Kvittering for diverse indberetninger - Bystedet Gullev Forsamlingshus 18/9605
    kj3
   • Transport til info møde i Foulum d. 28-2-2018 17/61015
    adno
   • Kvittering for modtagelse af ansøgning om optagelse i Kulturelt Samråd - Liv på Alheden 18/9581
    kj3
   • Lavia - Vedr. rykker for lokaletilskud budget 2018 17/60732
    lgr
   • [Sagsnr.:16/61980] - Sdr. Rind Juniorklub - Klubtilskudsopgørelsen 2017 16/61980
    lgr
   • Bombesvarelse 14-02-2018 13_00_22.pdf 16/59826
    mehm
   • Kvittering for oplysning om ny formand - VoxBox 18/9570
    kj3
   • Bombesvarelse 14-02-2018 12_48_02.pdf 17/28662
    mie
   • Manglende adresseoplysninger - VoxBox 18/9570
    kj3
   • Mail til BEV-medlemmer: Mødeplan 2018 - Flytning af Bevillingsnævnets første møde i den nye valgperiode 17/59251
    fj
   • Mail til DDS Hammerhøj, udbetaling af tilskud 17/29834
    mgo
   • Kvittering for modtagelse af diverse indberetninger - Ravnsbjerghus Dollerup Forsamlingshus 18/9567
    kj3
   • Bombesvarelse 14-02-2018 12_33_03.pdf 17/60370
    lirm
   • Kvitteringsbrev vedr. nedrivning af gammel t posthus. Morvillesvej 6, 8800 Viborg.pdf 18/1872
    lirm
   • Bombesvarelse 14-02-2018 12_32_21.pdf 18/1872
    lirm
   • Kopi til DN m.fl.af dispensation til at lave mountainbikespor på Kapt. Undalls Vej 1, 8800 Viborg, inden for 100 m fra gravhøje 18/9524
    bkb
   • Dispensation til at lave mountainbikespor på Kapt. Undalls Vej 1, inden for 100 m fra gravhøje 18/9524
    bkb
   • Bombesvarelse 14-02-2018 12_16_46.pdf 18/3989
    jno
   • Kvitteringsbrev vedr. tilbygning til bolig. Pilekrattet 3, 8850 Bjerringbro.pdf 18/9347
    lirm
   • Bombesvarelse 14-02-2018 12_12_30.pdf 18/9347
    lirm
   • Bombesvarelse 14-02-2018 12_09_34.pdf 16/1185
    jno
   • Grøn erklæring vedr. arealoverførsel mellem 2p og 2n Søgårde, Asmild til Søren Kieldsen.pdf 17/64228
    am1
   • _Byggetilladelse til at_opføre en garage_Skolegade 3 8831 Løgstrup_2018-02-14.pdf 18/5008
    jha
   • Bombesvarelse 14-02-2018 11_58_20.pdf 18/3953
    jno
   • Bombesvarelse 14-02-2018 11_57_34.pdf 18/5008
    jha
   • Grønt skema vedr. arealoverførsel matr. nr. 11m Vorning by, Vorning til LE34 18/3352
    am1
   • Kvittering for ansøgning om visning til dyreklinik ved Ærøvej 11 i Viborg 18/9550
    jho
   • Orientering om udløbet klagefrist 17/39169
    flr
   • Regulativer for Strøsand og Ulbjerg Møllebæk 18/9541
    flr
   • Miljøstyrelsen tilsendes dokumentation for opfyldelse af krav, monitoreringsboringer, Revas' affaldscenter 17/47713
    hani
   • Grønt skema vedr. sammenlægning af matr. nr. 13hk og 14ac Brandstrup by, Vindum til Geopartner 18/3753
    mp2
   • Kvittering for ønske om vejvisning til Viborg Streetfood 18/9532
    jho
   • Miljøstyrelsen, Naturforvaltningen. Korrespondence, byudvikling v. Egeskovvej, Viborg 18/9531
    janb
   • Miljøstyrelsen, Naturforvaltningen. Korrespondence, byudvikling v. Egeskovvej, Viborg 18/7663
    janb
   • Kvittering for meddelelse om ny formand - Sing4Fun 18/9513
    kj3
   • Fokus på tiden ved fortovsrenovering 15/30415
    jho
   • Tak for revideret skilteplan 15/30415
    jho
   • Rosenvænget 30 - sender købsaftale til underskrift hos køber 18/9386
    hbl
   • Underskrevet erklæring vedr. sammenlægning af matr. nr. 13hk og 14ac Brandstrup by, Vindum til Geopartner 18/3753
    mp2
   • Svar - Overskudsjord 18/9497
    tms
   • Overskudsjord - videresendt 18/9497
    tms
   • Rødkærsbro Idrætsforening - Kvittering på modtagelse af 9 kursusansøgning 2018 18/5986
    lgr
   • Flagstangshuller på Lyngvej i Kølvrå 15/30415
    jho
   • Skitse af vejen til chaussesten på Katmosevej 15/30415
    jho
   • Bemærkninger til opdeling af tidsplan for renovering af fortov 2015 15/30415
    jho
   • Tilsyn med dræn og sø 16/30758
    flr
   • EAN-nr til fakturering 15/30415
    jho
   • Mail til Bs. med referat fra møde den 12. februar 2018 18/2003
    evg
   • Kvittering for Simon Methmanns forespørgsel om at bygge enfamiliehus i landzone på matr.nr. 231c Viborg Markjorder 18/9488
    bkb
   • V: SV: Stærelunden og Spurvelunden - afledning af regnvand 18/6892
    tms
   • Susanne Ruskjær, Karup, sendes revideret oversigtsplan for aktivitetsområde ved Åresvad å, Karup 14/25682
    bc6
   • Arbejdsarealer til fortovsarbejder - Viborg Kommune 15/30415
    jho
   • Bombesvarelse 14-02-2018 09_31_53.pdf 16/53132
    jha
   • Præcisering/rettelse til rådgiverudbud for fortovsrenovering - Viborg Kommune 15/30415
    jho
   • Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen, oplyses, at kommunen ikke har uforbrugte midler af ramme til byfornyelse 2017 13/1469
    bc6
   • Scanflavour A/S - Bjerregrav Renseanlæg 12/6506
    bie
   • Udbud af rådgiverydelse - Viborg Ingeniørerne - Fortovsrenovering i Viborg Kommune 15/30415
    jho
   • Oplysninger til lodsjere omkring krydsning af Grundel Bæk 18/9435
    flr
   • jha@viborg.dk - Nørre Langgade 38A, 8840 Rødkærsbro 18/9425
    jha
   • Bombesvarelse 14-02-2018 08_33_25.pdf 17/63193
    peb
   • Byggetilladelse til at tilbageføre eksist. bygning til døginstitution Røddingvej 11B 8800 Viborg.pdf 17/61647
    peb
   • Romlund Jagtforening - Kvittering på modtagelse af kursusansøgning 2018 18/9415
    lgr
   • Følgebrev med tilladelse af vandløbsrestaureringsprojekt 17/58176
    tjoe
   • Følgebrev med tilladelse af vandløbsrestaureringsprojekt 17/58176
    tjoe
   • Tilladelse til vandløbsrestaurering i Karup Å 17/58176
    tjoe
   • Tilladelse til vandløbsrestaurering i Karup Å 17/58176
    tjoe
   • Svar på forespørgsel omkring ombygning på Sct Nicolaj Gade 13-15 8800 Viborg.msg 18/9351
    lirm
   • Fremsender dispensation fra lokalplan nr. 379 St. Sct. Hans Gade 2, Viborg 17/21991
    anbs
 • 13.02.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Kvittering fra ansøger på tilbagemelding til ansøger på tilgængelighed i gårdrummet - St Sct Hans Gade 4 Viborg.msg 15/65600
    mehm
   • Rev materiale fra ansøger vedr. tilgængelighed og belægninger i gårdrum, St Sct Hans Gade 4 Viborg.msg 15/65600
    mehm
   • Mail fa ansøger med tilbagemelding fra SLKS vedr. terrænændring op mod det fredede vaskehus, St. Sct. Hans Gade 4, 8800 Viborg 15/65600
    mehm
   • Materiale fra ansøger vedr. Sct. Mathias gade 50 i forbindelse med støtte efter Byfornyelsesloven- byggeregnskab 17/41935
    mehm
   • Underskrevet støttekontrakt, Randrupmøllevej 18, 8800 Viborg.pdf 18/1736
    mehm
   • Anmodning fra pårørende om opgørelse 18/9379
    8mk
   • Boligselskabet begrunder ønske om at udnytte Tapdrup-kvote til opførelse af boliger på grunden i Hammershøj 17/58423
    tno
   • Supplerende materiale modtaget til byggesag - Elevbygning, Kærvej 11G, 9632 Skals 17/21697
    vbp
   • Supplerend emateriale modtaget til byggesag- Tilbygning til plejecenter, Blichersvænget 1, 8800 Viborg 17/15989
    vbp
   • Henvendelse etablering af Dyreinternat mv. på Brovej 5 a i klejtrup . 18/9272
    vbp
   • Henvendelse om etablering af Butik og internat - Brovej 5a 9500 Hobro.msg 18/9272
    vbp
   • LRT@ramboll.dk - Håndbog om Servicevejvisning - disposition 18/6155
    tv
   • Hardieplanke til genanvendelse uden tilladelse 14/16410
    bie
   • Dantherm undersøger filteranlægget renseevne - Lundvej 1 12/117417
    bie
   • Henvendelse om aktindsigt i dokumenter på bygegsag - Aktindsigt vedr skulptur, Asmildklostervej 21, 8800 Viborg 17/64804
    vbp
   • Byggeansøgning, Spættevej 1, 8800 Viborg 18/9369
    peb
   • Fællesskema 2018 12/15445
    iny
   • Om at sortering og nedknusning påbygyndes i næste uge - Egelundvej 5 17/46035
    bie
   • Orientering om Takst Vest 2018 18/9367
    majoh
   • Byggeansøgning, Nørresiden 30, 8831 Løgstrup 18/9358
    lirm
   • Stikprøve fra jeres brønd - meget lav pH 12/6506
    bie
   • Flexbuskørsel afregningsbilag januar 2018 16/36394
    majoh
   • Dagens COD fra Scanflavour 12/6506
    bie
   • Supplerende materiale modtaget til behandling af byggesag - Etablere klimarum, i Osteriet, Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro 18/5999
    vbp
   • Stikprøve fra jeres brønd - meget lav pH 12/6506
    bie
   • Flexturkørsel afregningsbilag januar 2018 16/36394
    majoh
   • Børnehuset Lupinmarken 18/515
    ankr
   • Mail fra Bs. med energirammeberegning 18/3097
    evg
   • Spørgsmål fra VSL 17/63387
    giv
   • Spørgsmål fra VSL 17/63387
    giv
   • Spørgsmål fra VSL 17/63387
    giv
   • Byggeansøgning, Pilekrattet 3, 8850 Bjerringbro 18/9347
    lirm
   • PlanEnergi sender referat fra møde om varmeprojekter ved Karup Varmeværk 18/8657
    mtro
   • Bemærkninger retur til svar om parkering i Dalgasvej i Viborg 18/5995
    jho
   • Udpegning, retningslinjer og værdifuld natur - input til naturrådet ( 2017/19257 011 ) 17/58054
    jrs
   • RE: Viborg Kommune - Badevand 2018_Kvitering 18/8146
    rg
   • udpegning af medlemmer til det grønne råd 17/58832
    jrs
   • Viborg Kommune - Badevand 2018 18/8146
    rg
   • Svar fra Preben Andersen 17/63387
    giv
   • Byggeansøgning, Klokkestøbervej 5, 8800 Viborg 17/26202
    peb
   • Passagertælling - bybusser - 2017 16/36400
    majoh
   • Tælling rute 60 - Rindsholm 16/36400
    majoh
   • 15.01.2018 - Modtaget e-mail med oplysninger til sagen på Jørgens ALle 27, 8850 Bjerringbro 18/5361
    mie
   • 08.01.2018 - Modtaget e-mail med oplysninger til vurdering af sagen på Jørgens Alle 27, 8850 Bjerringbro 18/5361
    mie
   • Byggeansøgning, Grønhøjvej 35, 8830 Tjele 18/9320
    jha
   • Søren Kieldsens svar på spørgsmål til matrikulær sag - Arealoverførsel mellem matr. nr. 1a og 4a Lynderup By, Lynderup - 3466 18/3424
    am1
   • Opsætning af faldlåge ved kommunegrænse 13/19709
    cfu
   • T.o . mail om støjresultat - Højbjerg Smedie 12/6242
    bie
   • Svar vedr. tidspunkt for opstart af ventilationsanlæg 12/6242
    bie
   • Byggeansøgning, Spurvelunden 3, 8800 Viborg 17/64781
    lirm
   • Bemærkninge til målerapporten om lavfrekvent støj 12/6242
    bie
   • Gentagelse af bemærkning om landbrugslov og planlov vedr. fritidshus på Teglgårdvej 16B, 9632 Møldrup 16/41971
    bkb
   • Byggeansøgning, Højmarken 10, 8830 Tjele 18/9280
    jha
   • Mønsted-henvendelse fra Mønsted Lokalråd 13/37307
    tojj
   • Byggeansøgning, Vestervangsvej 6, 8800 Viborg 18/9270
    vbp
   • Re: Befæstelse af Hærvejen 18/6664
    tojj
   • Re: SV: Befæstelse af Hærvejen 18/6664
    tojj
   • Rentefastsættelse af OTC renteswap reference 45337147C-BCQ2W - 14.05.18 12/75657
    nac
   • ny godkendelse af skilteplan 16/52359
    nhs
   • Rentefastsættelse af OTC Rente Kontrakt nr. 1132214/1459111 - 14.05.2018 12/75657
    nac
   • VS: Brev fra minister Troels Lund Poulsen (BM ID: 1452574) 18/9236
    bb8
   • ERP Denmark ApS: Kontaktinformation ved nødsituation, afhentning af elektronikaffald 14/33341
    cwh_slettet_1
   • Byggeansøgning, Hedevej 9, 7470 Karup 18/9214
    mie
   • Miljøstyrelsen: Opsamling på Biocover Videndelingsseminar den 11-12-2017 15/51815
    cwh_slettet_1
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Bakken 5, Skelhøje, 7470 Karup J fra danbolig 18/9195
    mp2
   • Borger sender mail vedr. manglende besked om adresseændring. 18/3386
    kemn
   • HK Midtvest informerer om valg af tillidsrepræsentant til Revas' administration 13/86135
    lp8
   • Byggeansøgning, Bavnevej 4A, 7470 Karup 18/9186
    mie
   • Resultat af udvidet kontrol + analyse for org. mikroforureninger på Hvidding Vandværk - december 2017 12/12008
    joo
   • Svar ang. lys på Cykeløvebane 18/9179
    llla
   • Cykeløvebane 18/9179
    llla
   • Byggeansøgning, Arnbjerg Fælled 1, 8800 Viborg 18/9139
    mie
   • Mariendalsvej 28 - Leoni Advokatern anmoder om tilladelse til videresalg - Fredborg Entreprise ApS køber af Fredborg Ejendomsselskab ApS 14/9356
    hbl
   • Kongenshusvej 12, Resen blev tilsluttet Sdr. Resen Vandværk i december 2016 18/9166
    joo
   • Vedrørende spørgsmål til privatvejsloven 17/60813
    peph
   • Borger mangler svar på henvendelse vedr. klage om slettet adresse 18/3386
    kemn
   • Re: borde og bænke ved Klostermarken 16/10125
    hdh
   • Færdigmelding, Nørresiden 32, byggesag 17/32451
    lirm
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Bollervej 8, 8831 Løgstrup fra LMO 18/9122
    mp2
   • Supplerende materiale til byggesag. Kløverstien 24, 8800 Viborg 17/54253
    lirm
   • Anmodning om aktindsigt vedr. Miljøcenter Lundgård, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm, sagsnr. 16/12059 18/9121
    mdo
   • Langsø Hallen - Afregning lokaletilskud - 2017.pdf 18/4273
    jen
   • Brandteknisk udtalelse til bygningsmyndigheden vedr. Biogas anlæg Skovvej 2 8832 Skals.pdf 17/64476
    jha
   • Brandteknisk udtalelse til bygningsmyndigheden vedr. Biogas anlæg Skovvej 2 8832 Skals.pdf 17/64476
    jha
   • Brandteknisk tilladelse til Biogas anlæg Skovvej 2 Skals.pdf 17/64476
    jha
   • KOSU sender referat af møde i KOSU 31. januar 2018 18/188
    alm
   • Stoholm Fritids- og Kulturcenter - Afregning af lokaletilskud - 2017 18/4314
    jen
   • Karup kartoffelmelsfabrik - Tilbygning til Dekanter - Afløbskoefficientberegning 18/1884
    bie
   • Byggeansøgning, Spurvelunden 11, 8800 Viborg 18/5357
    lirm
   • Byggeansøgning, Bredgade 17, 7470 Karup 18/9077
    mie
   • SV: møde angående 8 klasses elever fra Søndre skole om "Haveudfordring" 16/35069
    fga
   • Oversigt over institutioner mv som Teknisk Udvalg har godkendt til mærkning til God Adgand .dk 17/5315
    pch
   • Vs: Kontingent grundejerforening. 17/11330
    tojj
   • 12.02.2018 - Modtaget e-mail fra Virginia, KPF med oplysninger om ændringe ri projektet på Egeparken 16/35853
    jno
   • Skema B ansøgning afd. 22 Ulriksdal, 8800 Viborg, Boligselskabet Sct. Jørgen 18/9100
    evg
   • Kommentar til partshøring. Kokildehøjen 26.msg 17/62841
    lirm
   • KL - Undersøgelse af chikane, trusler, hærværk og vold mod politikere 18/396
    alm
   • Tilbagemelding fra ansøger efter naboorientering vedr. tilbygning på Møgelparken 126, 8800 Viborg 18/1602
    lirm
   • skurby beliggende på areal med stabil grus , Tapdrup, 8800 Viborg 16/58618
    ag3_slettet_1
   • Supplerende materiale til byggesag. Stærelunden 4, 8800 Viborg 18/5121
    lirm
   • mail ang. sti langs skovkanten 13/25911
    aw
   • Miljøsanering i Ulbjerg IFs klubhus 17/53348
    bie
   • Færdigmelding, Gl. Århusvej 178A, byggesag.pdf 16/4242
    jha
   • 12.02.2018 - Modtaget e-mail fra Christine Rahbek Lindhard, dlapiper med spørgsmål til afgørelsen på Gylfesvej 8, 8800 Viborg 17/43969
    mie
   • SV: VVM Skals Biogasledning 17/60497
    pjj
   • Ændring af indkørsel og p-plads. Stærelunden 7 8800 Viborg.msg 17/64090
    lirm
   • Anmeldelse af byggeaffald - Skibdalvej 51 18/7445
    bie
   • Netværk om nedrivning - præsentationer fra møderne d. 5+8/2 2018 18/1379
    bie
   • Færdigmelding af byggesag - Ombygge butik, Sct. Mathias Center 1, 8800 Viborg 17/44306
    vbp
   • Restaureringsprojekt i Grundel bæk 17/62891
    tjoe
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Mail sendt til Indenrigsministeriet med forespørgsel om indstilling af medarbejder i beskyttet beskæftigelse i 40 år 17/35442
    ds2
   • Bombesvarelse 13-02-2018 10_57_16.pdf 17/61913
    vbp
   • Bombesvarelse 13-02-2018 16_24_37.pdf 17/21697
    vbp
   • Ibrugtagningstilladelse til at_opføre en ny elevbygning på Skals Efterskole_Kærvej 11A, 8832 Skals_2018-02-13.pdf 17/21697
    vbp
   • Bombesvarelse 13-02-2018 16_41_13.pdf 17/44306
    vbp
   • Ibrugtagningstilladelse til at_ombygge butik til Pieces_Sct. Mathias Centret 1, 8800 Viborg_2018-02-13.pdf 17/44306
    vbp
   • 12.02.18 Tilbagemelding til ansøger på tilgængelighed i gårdrummet - St Sct Hans Gade 4 Viborg.msg 15/65600
    mehm
   • Mail til ansøger - ønske om supplerende mat vedr. tilgængelighed, St. Sct. Hans Gade 4, 8800 Viborg 15/65600
    mehm
   • Anmoder boligselskabet om oplysninger om det påtænkte byggeri 17/58423
    tno
   • 13.02.18 Byggetilladelse til at lovliggøre carport. A.S. Ørsteds Vej 29, 8800 Viborg.pdf 17/55358
    lirm
   • Bombesvarelse 13-02-2018 16_02_13.pdf 17/55358
    lirm
   • Opfølgning på henvendelse om etablering af dyreinternat mv. på Brovej 5 a i klejtrup 18/9272
    vbp
   • tv@viborg.dk - SV: Håndbog om Servicevejvisning - disposition 18/6155
    tv
   • Spildevand - beregningsgrundlag 12/6506
    bie
   • Byggetilladelse til at_etablere et klimarum i osteriet_Århusvej 15 8840 Rødkærsbro_2018-02-13.pdf 18/5999
    vbp
   • Bombesvarelse 13-02-2018 15_05_49.pdf 18/5999
    vbp
   • Anmoder Boligselskabet Viborg om supplerende oplysninger til ansøgning om godkendelse af grundkøb 18/5971
    msf
   • Hovedgaden 85, 8832 Skals: Kopi til DN m.fl. af landzonetilladelse til stuehus og maskinhus 16/65938
    bkb
   • Byggeaffald på Egelundvej 5, Viborg - opstart udskudt 17/46035
    bie
   • Svar til borger på klage vedr. samvær med barn 17/58355
    kemn
   • SV: Viborg Kommune - Badevand 2018 18/8146
    rg
   • SV: udpegning af medlemmer til det grønne råd 17/58832
    jrs
   • Følgebrev Søndergade 5a st th - vedr. byggesag om at inddrage erhvervsareal til bolig_Søndergade 7A 7470 Karup J_2018-02-13.docx 17/43396
    mehm
   • Følgebrev Søndergade 5a st tv - vedr. byggesag om at inddrage erhvervsareal til bolig_Søndergade 7A 7470 Karup J_2018-02-13.docx 17/43396
    mehm
   • Følgebrev Søndergade 5b - vedr. byggesag om at inddrage erhvervsareal til bolig_Søndergade 7A 7470 Karup J_2018-02-13.docx 17/43396
    mehm
   • 13.02.2018 - Sendt e-mail til Peter efter supplerende oplysninger til behandlingen af sagen på Jørgens Alle 27, 8850 Bjerringbro 18/5361
    mie
   • Svar på ønske om hastighedsbegrænsning eller advarsel om vildt på udvalgte vejstrækninger 17/24384
    jho
   • 11.01.2018 - Sendt e-mail med Viborg Kommunes vurdering af projektet på Jørgens Alle 27, 8850 Bjerringbro 18/5361
    mie
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at opstille container med filteranlæg Marinus Svendsensvej 2 8850 Bjerringbro.pdf 18/7509
    peb
   • _Byggetilladelse til at_inddrage erhvervsareal til bolig_Søndergade 7A 7470 Karup J_2018-02-12.pdf 17/43396
    mehm
   • Bombesvarelse 13-02-2018 13_31_26.pdf 17/43396
    mehm
   • Kvitteringsbrev vedr. opførelse af enfamiliehus. Gøgeurtvej 4, 8830 Tjele.pdf 18/6296
    lirm
   • Bombesvarelse 13-02-2018 13_21_28.pdf 18/9186
    mie
   • 13.02.2018 - Nedrivningstilladelse til at_nedrive bygning 4_Bavnevej 4A, 7470 Karup J.pdf 18/9186
    mie
   • Bombesvarelse 13-02-2018 13_14_05.pdf 18/9077
    mie
   • 13.02.2018 - Nedrivningstilladelse til at_nedrive ejendom_Bredgade 17, 7470 Karup J.pdf 18/9077
    mie
   • SV: Tilladelse til vandløbsrestaurering i Karup Å 17/58176
    tjoe
   • Bombesvarelse 13-02-2018 13_01_05.pdf 18/9002
    mie
   • 13.02.2018 - Byggetilladelse til at_opføre en tilbygning til bolig_Østervænget 14, 8800 Viborg.pdf 18/9002
    mie
   • Bombesvarelse 13-02-2018 12_48_49.pdf 18/6296
    lirm
   • _Byggetilladelse til at_opføre en carport_Søndertoft 7 8830 Tjele_2018-02-13.pdf 18/3892
    aped
   • Bombesvarelse 13-02-2018 12_34_52.pdf 17/64787
    jha
   • Bombesvarelse 13-02-2018 12_32_29.pdf 18/3892
    aped
   • Korrespondance med Viborg Turisttrafik vedr. bestilling af bus til onsdag den 28. februar 2018 17/61015
    adno
   • 13.02.2018 - Sendt kvittering for modtagelse til Regnar NIelsen for bemærkninger til partshøring på Mageløs 1, 8800 Viborg 17/21679
    mie
   • 13.02.2018 - Sendt kvittering til Kjeld Østergaard for modtagelse af bemærkninger på Bjergsnæs Mose 8, 8800 Viborg.msg 17/49766
    mie
   • 13.02.2018 - Sendt kvittering til Dorte og Morten Østergaard for modtagelse af bemærkninger på Bjergsnæs Mose 8, 8800 Viborg.msg 17/49766
    mie
   • 13.02.2018 - Sendt kvittering til Niels Agergaard for modtagelse af bemærkninger på Bjergsnæs Mose 8, 8800 Viborg.msg 17/49766
    mie
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at opføre en tilbygning af kold lager Kildebakkevej 9 8850 Bjerringbro.pdf 18/7004
    peb
   • Energi VIborg tilsendes perkolatanalyser for 2017 til brug for beregning af særbidrag 14/79718
    cwh_slettet_1
   • Miljøstyrelsen tilsendes analyseresultater fra efterårets grundvandsmonitering 2017 samt omprøver for 3 boringer 17/6755
    lp8
   • Bombesvarelse 13-02-2018 10_56_24.pdf 17/32498
    lirm
   • Tilladelse til Cykeløvebane v. Søndre Skole tillæg til forbehold 18/9179
    llla
   • Huginsvej 27A-27B, Viborg -nye husnumre 18/9192
    btr
   • Bombesvarelse 13-02-2018 10_37_21.pdf 16/8199
    jha
   • 13.02.2018 - Sendt e-mail til Virginia, KPF arkitekter med supplement til byggetilladelsen på Agernvej 1, 8850 Bjerringbro 16/35853
    jno
   • Bombesvarelse 13-02-2018 10_27_55.pdf 16/35853
    jno
   • 13.02.2018 - Supplement til byggetilladelse ændre parkering til kontor_Agernvej 1, 8850 Bjerringbro.pdf 16/35853
    jno
   • Opfølgning på rampe ved flugtvej ifm. ny Rema 1000_Rossensgade 1 8850 Bjerringbro_2018-02-13.pdf 17/27936
    vbp
   • Bombesvarelse 13-02-2018 10_23_01.pdf 17/27936
    vbp
   • Bombesvarelse 13-02-2018 10_20_07.pdf 17/64090
    lirm
   • Kvittering for modtagne bemærkninger fra bygherre efter naboorientering. Møgelparken 126, 8800 Viborg 18/1602
    lirm
   • Bombesvarelse 13-02-2018 09_35_31.pdf 17/32451
    lirm
   • Bombesvarelse 13-02-2018 09_19_46.pdf 17/22596
    lirm
   • _Byggetilladelse til at_etablere et gård-biogasanlæg_Skovvej 2 8832 Skals_2018-02-12.pdf 17/64476
    jha
   • Bombesvarelse 13-02-2018 09_12_11.pdf 16/49183
    micb_slettet_1
   • Bombesvarelse 13-02-2018 09_11_53.pdf 17/64476
    jha
   • Orientering om dispensation på Rosenvænget 10, 8800 Viborg 18/8468
    lirm
   • Kvittering for modtaget kommentar til partshøring Kokildehøjen 26 8800 Viborg.msg 17/62841
    lirm
   • VS: Status ang. afrapportering "sygehus grund" - sag afsluttes, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 13/24114
    ag3_slettet_1
   • 13.02.2018 - Sendt e-mail til Christine Rahbek Lindhard, dlapiper med svar på spørgsmål til afgørelsen på Gylfesvej 8, 8800 Viborg 17/43969
    mie
   • Bombesvarelse 13-02-2018 08_16_29.pdf 16/4242
    jha
   • 13.12.18 Supplement til byggetilladelse til enfamiliehus. Stærelunden 7, 8800 Viborg.pdf 17/64090
    lirm
   • Bombesvarelse 13-02-2018 08_13_54.pdf 17/64090
    lirm
   • Byggeaffald - mangler analyser for tungmetalelr - Skibdalvej 51, Tjele 18/7445
    bie
   • Tidspunkt for opstart af ventilationsanlæg/virksomhed 12/6242
    bie
   • SV: Restaureringsprojekt i Grundel bæk 17/62891
    tjoe
 • 12.02.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Supplerende oplysninger til byggesag -Vesterbrogade 14 st Indretning erhvervslejemål.msg 18/5418
    vbp
   • Etape 2 - Fremsendelse af plan, Tapdrup 16/58618
    ag3_slettet_1
   • Resultat af begrænset kontrol på Mammen By Vandværks ledningsnet - februar 2018 12/56585
    joo
   • Resultat af opfølgende kontrol på Kjeldbjerg Vandværks .ledningsnet - februar 2018 12/16047
    dek
   • Resultat af normal kontrol på Mammen By Vandværk - februar 2018 12/56585
    joo
   • mountainbike el motorkørsel på diget 16/54179
    iny
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Nybrovej 5A, Ravnstrup, 8800 Viborg fra home 18/9050
    mp2
   • Anmeldt besøg hos Egehøj den 19. februar 2018 (1192970) 18/519
    ankr
   • Byggeansøgning, Ærøvej 6, 8800 Viborg 18/3054
    peb
   • Vejledning vedr. tilsyn d. 08.02.2018 (1192963) 18/519
    ankr
   • Vand fra nabomark i Skrikes plantage 14/55849
    iny
   • virk.dk sender kvittering for nedlæggelse af P-nummer: 1015907173 18/3678
    ds2
   • Sikre at forflytning af borger på badebåre udføres (1189829) 18/519
    ankr
   • virk.dk sender kvittering for ændring for P-nummer: 1015068309 18/3678
    ds2
   • Arbejdstilsynet Besøgsrapport (1191582) 18/519
    ankr
   • Byggeansøgning, Flarupvej 12, 8830 Tjele 18/9043
    mie
   • Accept af mødedeltalge fra Kilde Consult og ønske om telefonisk drøfttelse 16/10241
    lku
   • Accept af mødedeltagelse fra Body and Mind Studio 16/10241
    lku
   • Vedr. Miljøcenter Lundgård, sagsnr. 16/12059 16/12059
    mdo
   • Byggeansøgning, Gøgeurtvej 4, 8830 tjele 18/6296
    lirm
   • Mail fra bychef Lars Christiansen med Indbydelse til Café-aften 8. februar 2018 17/53820
    heg
   • Opfølgning, samtale med Bjørn 12/6242
    bie
   • Anmodning om aktindsigt fra Eric Brande Teichert 18/9024
    jha
   • Accept af mødeindkaldelse fra Søster Lagkage 16/10241
    lku
   • Islænderhesteklubben Nökkvi fremsender revideret ansøgning 17/46314
    sk
   • Mail fra Søster Lagkage - undren over indkaldelse til fælles møde 16/10241
    lku
   • Byggeansøgning, Østervænget 14, 8800 Viborg 18/9002
    mie
   • Re: Vedr. Daniel og Bostøtte til madlavning 18/8999
    ln5
   • Tak for svar - Trafikale forhold ved krydset Nonbo Mark til Teglgårdsvej i Hald Ege 18/8895
    jho
   • Om byggeaffald på Egelundvej 5, Viborg 17/46035
    bie
   • Bemærkninger til støjresultat Højbjerg Smedie 12/6242
    bie
   • Støjresultat Højbjerg Smedie 12/6242
    bie
   • Vedr. resultater af de seneste støjmålinger forsinket 12/6242
    bie
   • Kvittering Fællesskema 2018 12/15445
    iny
   • Kvittering Fællesskema 2018 12/15445
    iny
   • Spildevandsanalyse - Bojsen Biler A/S 17/47539
    ddah_slettet_1
   • Byggeansøgning, Borgergade 10B, 8831 løgstrup 18/8969
    vbp
   • 01-02-2018 18/1560
    lr1
   • Tom Houmann spørger til sagens videre forløb: Ansøgning om plantning på Romlundvej 51, 8831 Løgstrup 18/8400
    bkb
   • Skemaet "Aktivitet og regnskab 2017" - Hvam Kultur- og Forsamlingshus 18/8965
    kj3
   • Angående Hundeskoven Bjerringbro 14/59393
    iny
   • kl@ermic.dk - cvr nr 30066693 17/34177
    jha
   • Forespørgsel om udstykning af ejendommen Virksundvej 60A, 8831 Løgstrup fra DanBolig 18/8959
    mp2
   • Byggeansøgning, Gl. Aalborgvej 67, 9632 Møldrup 18/8953
    peb
   • 31-01-2018 18/1560
    lr1
   • 30-01-2018 18/1560
    lr1
   • 29-01-2018 18/1560
    lr1
   • Henvendelse fra lodsejere omkring status på vedligeholdelse af Mønsted Bæk 17/56090
    8ks
   • Ansøgning - Kirkebækvej 129 18/8949
    bie
   • Anmeldelsesskema for byggeaffald - Kirkebækvej 139 18/8949
    bie
   • mail fra pårørende 18/8946
    ln5
   • mail fra pårørende 18/8946
    ln5
   • mail fra pårørende 18/8946
    ln5
   • Oversigt - placering af bygning som nedbrydes 18/8944
    bie
   • mail fra pårørende 18/8946
    ln5
   • Tilsynsnotat - nedbrydning af hus 18/8944
    bie
   • fra pårørende 18/8946
    ln5
   • Affaldsskema - Karup Kartoffelfabrik 18/8944
    bie
   • Ansøgning.pdf 18/8944
    bie
   • Asøgning i BOM 18/8944
    bie
   • Affaldsskema Karup Kartoffelfabrik (Åhusevej 3) 18/8944
    bie
   • Færdigmelding, Skolegade 27, byggesag 17/50956
    jno
   • Mail fra Romlund Jagtforening, regnskab for etablering af vand og toiletfaciliteter 17/29834
    mgo
   • Byggeansøgning, Arnbjerg Fælled 25, 8800 Viborg 18/8909
    mie
   • Velkommen til Netværk for Strategi- og Porteføljestyring 2018 18/7943
    pj
   • T.o.: Udgår af kortlægning iht. jordforureningsloven, Sørosen, 8800 Viborg 18/686
    pba
   • Svar vedr. Sundhedsordning 17/63387
    giv
   • mbta@viborg.dk - SV: godkendelse af tekst til udvalgssag. 18/3419
    jgf
   • mbta@viborg.dk - VS: kommende sag på Ældre og Aktivitetsudvalget 18/3419
    jgf
   • Foreløbig berigtigelse af lån fra Landsbyggefonden 12/147293
    evg
   • Trafikale forhold ved krydset Nonbo Mark og Teglgårdsvej i Hald Ege 18/8895
    jho
   • Opdateret N-VOP, VP2, vandopland 1.5 Randers Fjord, version 14 af 9. februar 2018 12/20551
    kes
   • Re: Manglende anmeldelse af jordflytning, blandt andet jord fra Vendersgade der er placeret på Egelundvej 5 15/47399
    ag3_slettet_1
   • Basis Lister uge 4 + 5 + 6 2018 12/29178
    gh
   • Daniel Keller 18/8889
    ln5
   • 11.02.2018 - Modtaget bemærkning til partshøringen på Mageløs 1, 8800 Viborg.msg 17/21679
    mie
   • Sjællandsgade 12.2.2017 18/5106
    av4
   • Notat om møde med lodsejere Busbjergvej 65 13/19709
    cfu
   • Tom Houmann takker for kvittering for modtagelse af ansøgning om plantning på Romlundvej 51, 8831 Løgstrup 18/8400
    bkb
   • 11.02.2018 - Modtaget bemærkninger fra Bjergsnæs Mose 6, 8800 Viborg til ansøgning om dispensation på Bjergnsæs Mose 8, 8800 Viborg.msg 18/3809
    mie
   • 11.02.2018 - Modtaget bemærkning fra Birthe og Kjeld Østergaard til ansøgning om dispensation på Bjergsnæs Mose 8, 8800 Viborg.msg 18/3809
    mie
   • 09.02.2018 - Modtaget bemærkninger fra Bjergsnæs Mose 17 til ansøgning om dispensation på Bjergsnæs Mose 8, 8800 Viborg.msg 18/3809
    mie
   • 11.02.2018 - Modtaget bemærkninger fra Bjergsnæs Mose 6, 8800 Viborg til ansøgning om dispensation på Bjergnsæs Mose 8, 8800 Viborg.msg 17/49766
    mie
   • 11.02.2018 - Modtaget bemærkning fra Birthe og Kjeld Østergaard til ansøgning om dispensation på Bjergsnæs Mose 8, 8800 Viborg.msg 17/49766
    mie
   • 09.02.2018 - Modtaget bemærkninger fra Bjergsnæs Mose 17 til ansøgning om dispensation på Bjergsnæs Mose 8, 8800 Viborg.msg 17/49766
    mie
   • Færdigmelding, Arnbjerg Fælled 13, byggesag 17/23032
    jno
   • Accept af nyt kontrol program for Sundstrup Vandværk 12/51740
    joo
   • Henvendelse fra Skals å ålag til miljøministeren 18/8859
    flr
   • Regionens udsættelse af besparelser i den Kollektiv trafik 17/56772
    majoh
   • Ejvind Jakobsen, Stoholm, information til følgegruppen om behandling af sager i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 7. februar 2018 15/69705
    bc6
   • Svar fra Midttrafik vedr. Rute 75 17/56772
    majoh
   • Accept af forslag til nyt analyseprogram for Kvorning Vandværk 12/11993
    joo
   • Svar fra Midttrafik vedr. udvidelser af bl.a. rute 952 17/56772
    majoh
   • 29.01.2018 Referat af konstituerende møde i Limfjordsrådet 17/61366
    kes
   • Brev om tilpasning af regionalt rutenet 17/56772
    majoh
   • Ansøgning om Spejderfaciliteter ved Æbleskoven i Rødkærsbro 18/8857
    ba4
   • Mini-referat fra møde - kørplanlægning 2018 17/6336
    tv
   • Autosvar : Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 13/24114
    ag3_slettet_1
   • Definition af kronekant i Favrskov Kommune vedr. Gudenåen 13/19709
    cfu
   • Satskort og vurdering af jordpriser 13/2612
    kes
   • Henv. fra DDS Rødkær Gruppe om spejderfaciliteter Rødkærsbro 18/8851
    sk
   • VS: Vintercirkus / Tinghallen - 17/2 2018 18/2256
    av4
   • 12.02.2018 - Modtaget e-mail fra Thomas Kjær om at nu er materialet indsendt på Rosenvænget 22, 8800 Viborg.msg 18/5676
    mie
   • Resultat af begrænet drikkevandskontrol på Karup Ny Vandværks ledningsnet - februar 2018 12/51737
    dek
   • SV: Puljemidler til udvikling af animation 14/66359
    brkr
   • Resulat af begrænet drikkevandskontrol på Karup Ny Vandværks ledningsnet - februar 2018 12/51737
    dek
   • Resultat af begrænset kontrol på Karup Gl. Vandværks ledningsnet - februar 2018 12/37780
    dek
   • Anmodning om indtastning af revisoroplysninger ifm. afregning af endelig momsrefusion for 2017 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet 17/4006
    amm
   • Anmeldelse af jordflytning fra Sct. Laurentii Vej 47, 8800 Viborg 18/8824
    pba
   • Re: Befæstelse af Hærvejen 18/6664
    tojj
   • Re: Befæstelse af Hærvejen 18/6664
    tojj
   • VS: Banedanmark. Ingen bemærkninger til forslag til lokalplan 495 17/57184
    janb
   • Sv: [Sagsnr.:17/44307] - [Dok.nr.:428762/17] Referat af vandløbstilsyn den 14. november 2017 17/44307
    flr
   • Børne- og Socialministeriet sender decisionsskrivelse for regnskabsåret 2016 (SM Id nr.: 547586) 16/50632
    bf3
   • 11.02.2018 - Modtaget bemærkninger til partshøringen på Lyngdalen 22, 8800 Viborg.msg 18/4418
    mie
   • Supplerende oplysningern - byggeaffald fra Røddingvej 25 18/7480
    bie
   • Vedr. Affaldshåndtering Holstebrovej 163 8800 Viborg 17/47284
    jnl
   • 06.02.2018 - Modtaget e-mail fra Ninna med oplysninger til sagen på Sejbækvej 4B, 8800 Viborg 18/5505
    mie
   • 08.02.2018 - Modtaget bygherres kommentar til bemærkninger til partshøringen på Nørremøllevej 74, 8800 Viborg.msg 17/64465
    mie
   • 09.02.2018 - Modtaget bemærkning til naboorienteringen for ansøgning om dispensation på Bjergsnæs Mose 8, 8800 Viborg.msg 18/3809
    mie
   • COD-målinger - Scanflavour 12/6506
    bie
   • COD Scanflavour 12/6506
    bie
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Hovedgaden 85, 8832 Skals Landzonetilladelse til stuehus og maskinhus 16/65938
    bkb
   • Byggetilladelse til at_indrette te-køkken og handicaptoilet i eksisterende erhvervslejemål_Vesterbrogade 14 8800 Viborg_2018-02-12.pdf 18/5418
    vbp
   • Bombesvarelse 12-02-2018 16_49_58.pdf 18/5418
    vbp
   • Afslag på ansøgning om tilskud fra start- og udviklingspuljen til Seniorfolkemøde 2018 18/7424
    sk
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre en tilbygning for pladeopskæring_Tagtækkervej 27 8800 Viborg_2018-02-12.pdf 18/5132
    vbp
   • Bombesvarelse 12-02-2018 16_14_00.pdf 18/5132
    vbp
   • Accept af plan for etape 2, Tapdrup 16/58618
    ag3_slettet_1
   • Kvittering til Løvskal Hus for forespørgsel vedr. håndtering af persondata i kommunens frivillige foreninger 18/9059
    sk
   • Status til DDS Rødkær med status for sagen vedr spejderfaciliteter Rødkærsbro 18/8851
    sk
   • Korrespondance vedrørende fFilteranlæg - Lundvej 1, Viborg 12/117417
    bie
   • Bemærkninger til anmeldelse af byggeaffald - Kirkebækvej 139 18/8949
    bie
   • Brev til ejer om lovliggørelse af udhus, Nonbo Enge 14 8800 VIBORG.docx 16/38995
    mehm
   • Om usikkerheder på lavfrekvent støj 12/6242
    bie
   • Brevpapir til ejer 2013 - doc2mail_nedfald af mursten._Vesterbrogade 14A, 8800 Viborg_2018-02-12.pdf 18/8871
    jha
   • Grønt skema vedr. arealoverførsel mellem matr. nr. 2b og 2a m. fl. Over Viskum by, Viskum til LIFA 18/5322
    mp2
   • mail sendt med forslag til nyt analyseprogram for Dalsgård Vandværk 13/50184
    joo
   • Kvittering på mødeaccept og ønske om samtale med Kilde Consult 16/10241
    lku
   • Notat - opstartsmøde.docx 18/8979
    aus
   • Kopi af dispensation til oprensning af beskyttet sø på matr. nr. 11 Over Viskum By, Viskum 17/46129
    dhb
   • Kopi af dispensation til oprensning af beskyttet sø på matr. nr. 11 Over Viskum By, Viskum 17/40801
    ip3
   • Sendt aktindsigt til Eric Brande Teichert 18/9024
    jha
   • Hedelyngen 109 - sender købsaftale til underskrift hos køber 18/8471
    hbl
   • Svar til Søster Lagkage om mødeindkaldelse 16/10241
    lku
   • Bombesvarelse 12-02-2018 13_46_28.pdf 18/5676
    mie
   • Yderligere undersøgelse af de trafikale forhold ved Tinghallen i Viborg i forbindelse med planlagt byggeri af en ny tværgående forbindelsesbygning mellem Tinghallen og Viborg Stadionkompleks. 14/45354
    tv
   • Vedligeholdelse af Mønsted bæk 17/56090
    8ks
   • 12.02.2018 - Byggetilladelse til at_opføre et enfamiliehus_Rosenvænget 22, 8800 Viborg.pdf 18/5676
    mie
   • 12.02.2018 - Dispensation til overkørsel fra lokalplan nr. 474 på Rosenvænget 22, 8800 Viborg.pdf 18/5676
    mie
   • 12.02.2018 - GODKENDT - Kloakplan - Rosenvænget 22, 8800 Viborg.pdf 18/5676
    mie
   • 12.02.2018 - GODKENDT - Facadetegning - Rosenvænget 22, 8800 Viborg.pdf 18/5676
    mie
   • 12.02.2018 - GODKENDT - Belligenhedsplan - Rosenvænget 22, 8800 Viborg.pdf 18/5676
    mie
   • 12.02.2018 - GODKENDT - Snit B-B - Rosenvænget 22, 8800 Viborg.pdf 18/5676
    mie
   • 12.02.2018 - GODKENDT - Snit A-A - Rosenvænget 22, 8800 Viborg.pdf 18/5676
    mie
   • 12.02.2018 - GODKENDT - Plantegning af enfamiliehus - Rosenvænget 22, 8800 Viborg.pdf 18/5676
    mie
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_opføre en bygning, der indeholder garage, wc og depotrum_Kvorning Møllevej 19_2018-02-12.pdf 16/49830
    jha
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_nedrive lade + stald_Kvorning Møllevej 19_2018-02-12.pdf 16/48319
    jha
   • Bombesvarelse 12-02-2018 13_26_24.pdf 16/48319
    jha
   • Støjresultat Højbjerg Smedie fremsendes til klager 12/6242
    bie
   • Bombesvarelse 12-02-2018 12_54_05.pdf 17/55308
    vbp
   • Bemærkninger til anmeldelse af byggeaffald - Kirkebækvej 139 18/8949
    bie
   • VS: Anmeldelse af byggeaffald - Engholmvej 19 (Åhusevej 3) 18/8944
    bie
   • Bombesvarelse 12-02-2018 12_32_19.pdf 17/60191
    peb
   • Bombesvarelse 12-02-2018 12_16_16.pdf 17/61765
    jno
   • Uddybning af kvittering for modtagelse af ansøgning om plantning på Romlundvej 51, 8831 Løgstrup 18/8400
    bkb
   • Svar vedr. Bjerringbro hundeskov 14/59393
    iny
   • Anmeldelse af byggeaffald - Engholmvej 19 (Åhusevej 3) 18/8944
    bie
   • Mette Almind, Møldrup, svar på spørgsmål vedrørende anvendelse af økonomi 16/2363
    bc6
   • _Ibrugtagningstilladelse til at_etablere legeplads ved børnehaven Åkanden_Pilkærvej 71 7800 Skive_2018-02-12.pdf 17/46338
    jno
   • Bombesvarelse 12-02-2018 11_28_53.pdf 17/46338
    jno
   • _Ibrugtagningstilladelse til at_opstille legeredskaber ved Møldrup Skole_Skolegade 27 9632 Møldrup_2018-02-12.pdf 17/50956
    jno
   • Bombesvarelse 12-02-2018 11_11_07.pdf 17/50956
    jno
   • Revideret naturudtalelse om en strækning på Skalmstrupvej 18, hvor der engang var en vej 17/53224
    bkb
   • _Ibrugtagningstilladelse til at_opstille rutsjebanetårn ved Bulderby Daginstitution_Guldblommevej 2 8800 Viborg_2018-02-12.pdf 17/51964
    jno
   • Bombesvarelse 12-02-2018 11_19_52.pdf 17/51964
    jno
   • Mail til Romlund Jagtforening 17/29834
    mgo
   • Opfølgning på sagen om forurening af Fårup Bæk 18/6101
    flr
   • Huslejenævnet - udpegning af medlemmer og fastsættelse af vederlag 17/35947
    hkr
   • Orientering om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til bålhytte ved Sparkær Skole og SFO, Langgade 32, Sparkær, 8800 Viborg 18/527
    anbs
   • Grødeskæring i 2018 i Viborg Kommune 18/3673
    flr
   • Trafikale forhold ved krydset Nonbo Mark til Teglgårdsvej i Hald Ege 18/8895
    jho
   • Bombesvarelse 12-02-2018 10_34_18.pdf 17/55457
    lirm
   • Kalkstensvej 10 - sender købsaftale til underskrift hos køber 18/8469
    hbl
   • Vedligeholdelsesarbejde i Duelundgrøften 18/2752
    flr
   • _Byggetilladelse til at_etablere et biogasanlæg_Herredsvejen 180 9500 Hobro_2018-02-12.pdf 17/64789
    jha
   • Bombesvarelse 12-02-2018 09_58_20.pdf 17/64789
    jha
   • Præcisering af at kvittering for modtagelse af ansøgning om plantning på Romlundvej 51, 8831 Løgstrup, ikke er en afgørelse 18/8400
    bkb
   • Oprensning i Mønsted Å ved skalapæl 2 17/10817
    flr
   • anvisning af ren overskudsjord fra Sct. Laurentii Vej 47, 8800 Viborg 18/8824
    pba
   • 12.02.2018 - Sendt e-mail til Christine Rahbek med kopi af afgørelsen på Gylfesvej 8, 8800 Viborg.msg 17/43969
    mie
   • Bombesvarelse 12-02-2018 09_38_31.pdf 17/23032
    jno
   • Svar på ansøgning om evt. Spejderfaciliteter ved Æbleskoven i Rødkærsbro 18/8857
    ba4
   • Orientering til lodsejere om at forholdene synes i uge 7 - retablering af dræn på matrikel 38k Vejrumbro, Vejrum 16/30758
    flr
   • Om at oplysninger vedr. filtret mangeler fortsat - Lundvej 1 12/117417
    bie
   • Orientering til chef i Niras - VS: Status ang. afrapportering "sygehus grund" - sag afsluttes, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg 13/24114
    ag3_slettet_1
   • Bombesvarelse 12-02-2018 08_54_30.pdf 18/7469
    mie
   • 12.02.2018 - Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_ændre erhvervsbygning til beboelse_Nyvej 1, 8840 Rødkærsbro.pdf 18/7469
    mie
   • Spildevandsanalyser fra Scanflavour A/S til EVV-S 12/6506
    bie
   • 12.02.2018 - Sendt e-mail til Thomas Kjær om at vi ikke har materialet indsendt på Rosenvænget 22, 8800 Viborg.msg 18/5676
    mie
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_opføre en tilbygning til Løgstrup Hallen_Vordevej 1C, 8831 Løgstrup_2018-02-12.pdf 17/53631
    vbp
   • Bombesvarelse 12-02-2018 08_40_34.pdf 17/53631
    vbp
   • Grøft i Bjerring Egeskov nord for Bjerringbro 17/44307
    flr
   • Kvittering for mail - Holstebrovej 163 8800 Viborg 17/47284
    jnl
   • 12.02.2018 - Sendt e-mail til Ninna efter supplerende oplysninger til sagen på Sejbækvej 18/5505
    mie
   • Drifttal bag COD-målinmgen - Scanflavour 12/6506
    bie
 • 09.02.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Boligselskabet fremsender supplerende oplysninger om det påtænkte byggeprojekt 18/5971
    msf
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 9632 Møldrup, Gl. Aalborgvej 208 18/6726
    clp
   • Data til OML-beregninger for biogas Foulum 16/26071
    edg
   • Referat lærerfaglig team 2018 02 09 16/54334
    asra
   • Beslutningsprotokol for åben dagsorden fra møde i bestyrelsen for Midttrafik den 6. februar 2018 16/36387
    majoh
   • 01-02-2018 18/1558
    lr1
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8840 Rødkærsbro, Nørremosevej 19 18/6726
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8800 Viborg, Randersvej 3 18/6726
    clp
   • 31-01-2018 18/1558
    lr1
   • 30-01-2018 18/1558
    lr1
   • 29-01-2018 18/1558
    lr1
   • 26-01-2018 18/1560
    lr1
   • 25-01-2018 18/1560
    lr1
   • Høringsblade Kollektiv Trafik - høring 2018 16/36400
    majoh
   • Høringsblade fra offentlig høring Kollektiv Trafik, januar 2018 16/36400
    majoh
   • 24-01-2018 18/1560
    lr1
   • MST efterlyser tidsplan for modtagelse af endelig behandlingsplan 15/21868
    edg
   • 23-01-2018 18/1560
    lr1
   • Orientering om aftale med Viborg Museum 18/7985
    edg
   • Færdigmelding, Hedeskrænten 97, byggesag 17/10804
    mie
   • Svar fra Norconsult, afventer kloaktegning: Udkast til kommentering - Erik Glippings Vej 5-13 - nedsivningstilladelse 17/31776
    peph
   • PlanEnergi sender projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg ved Karup Varmeværk 18/8657
    mtro
   • 22-01-2018 18/1560
    lr1
   • 26-01-2018 18/1558
    lr1
   • 25-01-2018 18/1558
    lr1
   • Stærelunden og Spurvelunden - afledning af regnvand 18/6892
    tms
   • 24-01-2018 18/1558
    lr1
   • 23-01-2018 18/1558
    lr1
   • 22-01-2018 18/1558
    lr1
   • Booking af Hjultorvet 18/3442
    av4
   • am1@viborg.dk - Ny placering - Orientering til Viborg Museum om Ansøgning om tilladelse til etablering af Jordvarmeanlæg på Bredmosevej 27, 8840 Rødkærsbro. 18/1278
    am1
   • Teknik og Miljø - Træfældning ved sø på Fædalhøjvej 11 18/8709
    dhb
   • vest@mortalin.dk - Anmeldelse om rottebekæmpelse 18/6726
    clp
   • Slesvigsgade 55.8800 Vibrg 18/8688
    av4
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 9632 Møldrup, Hobrovej 14 18/6726
    clp
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 9632 Møldrup, Hobrovej 19 18/6726
    clp
   • jord uden anmeldelse tilført ejendommen Agerlandsvej 26B, 8800 Viborg 18/8613
    pba
   • Partnerskabsaftale Viborg Kommune og TUBA 2016 og frem (002).pdf 18/8634
    cht
   • Orla Kristensens ansøgning om landzonetilladelse til byggeri på Hovedgaden 85, 8832 Skals 16/65938
    bkb
   • Opstilling af kandidater til Dansk Affaldsforenings bestyrelse 18/1461
    em6
   • Hvam Gl. Hvam Kraftvarmeværk orienterer om forestående fusion med AN Energi 18/8620
    mtro
   • Mailkorr. med Bs. vedr. supplerende materiale 18/3097
    evg
   • Færdigmelding, Hyldemosevej 14, byggesag 17/55054
    jha
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 8800 Viborg, Erik Glippingsvej 5 18/6726
    clp
   • Tilladelse til lavbundsprojektet Heltzen pumelag og enge, nedlæggelse af 3 pumpelag 16/35862
    l4l
   • Kvittering for modtagelse af e-mail 16/43500
    8ks
   • VS: Meddelelse om statusskift i plan i Plandata.dk 17/53064
    mik
   • Autosvar / Autoreply 16/43500
    8ks
   • Automatisk svar: Tilladelse til lavbundsprojektet Heltzen pumelag og enge, nedlæggelse af 3 pumpelag 16/43500
    8ks
   • Boldbane ved Vibækvej i Bruunshåb - forespørgsel om proces fra Idrætsrådet 14/4752
    ba4
   • Mailkorrespondance vedr. vandkvaliteten på Fristrupvej 52 - februar 2018 17/52879
    joo
   • Forvaltningen svarer JPH Energi vedr. kommentarer til projektforslag for omstilling til biogas ved Klejtrup Kraftvarmeværk 18/4628
    mtro
   • Information om skoletrafiktest 12/39236
    dh5
   • keinehuhr@hotmail.com - Bredmosevej 27, 8840 Rødkærsbro - tegning med faktisk placering af Jordslanger 18/1278
    am1
   • Resultat af forenklet drikkevandskontrol på Sundvej 37, Sundstrup, 8832 Skals - februar 2018 13/26584
    joo
   • Resultat af forenklet kontrol på Odsgårdsvej 1 - februar 2018- AR-18-CA-00635543-01.pdf 13/11332
    joo
   • Kvittering fra kloakmester: Kopi: Vingevej 53, 8830 Tjele - nedsivningstilladelse 18/8501
    peph
   • NaturGas' bemærkninger til Viborg kommunes forekøbige svar af den 8/2-2018 18/7985
    edg
   • Rapport AR-18-CA-00636651-01 vedr. Kjeldbjerg Vandværk att: Rapport-, fakturamodtager og varsling - AR-18-CA-00636651-01.pdf 12/16047
    dek
   • Resultat af mikrobiologsik kontrol rentvandstank på Kjeldbjerg Vandværk - februar 2018 12/16047
    dek
   • Resultat af begrænset kontrol på Låstrup-Nr.Rind Vandværks ledningsnet - februar 2018 12/51718
    joo
   • Resultat af mikrobiologisk kontrol på Kjeldbjerg Vandværk - januar 2018 12/16047
    dek
   • Rettet svar fra Viborg Museum 18/7985
    edg
   • Resultat af udvidet kontrol + analyse for org. mikroforureninger på Kvorning Vandværk - januar 2018 12/11993
    joo
   • Mail fra Bjerringbro Tennisklub vedr. ansøgning 13/91768
    mgo
   • Supplerende materiale til byggesag. Vinkelvej 25, 8800 Viborg.pdf 18/3396
    lirm
   • Bemærkninger fra Viborg Museum til etablering af en naturgasledning til Karup Kartoffelmelsfabrik 18/7985
    edg
   • Mail fra Bjerringbro Tennisklub 13/91768
    mgo
   • Niras kvitterer for modtagelsen af forvaltningens svar vedr. fjernvarmeforsyning af Poul Due Jensens vej 23 og Marinus Svendsens vej 2 18/6929
    mtro
   • JPH Energi svarer på forvaltningens kommentarer til projektforlsag for omstilling til biogas ved Klejtrup Kraftvarmeværk 18/4628
    mtro
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • jord uden anmeldelse tilføres ejendommen Agerlandsvej 26B, 8800 Viborg 18/8613
    pba
   • jord uden anmeldelse tilføres ejendommen Agerlandsvej 26B, 8800 Viborg 18/8613
    pba
   • Taphede - tilretninger af helhedsplan sendt til C.F. Møller 16/45706
    anp
   • _Nedrivningstilladelse til at_hele bygning nr. 4 nedrives, 235m² af bygning nr. 3 ønskes nedrevet._Vråvej 16, 8830 Tjele_2018-02-09.pdf 18/7360
    jha
   • Bombesvarelse 09-02-2018 14_55_51.pdf 18/7360
    jha
   • _Byggetilladelse til at_opføre et enfamiliehus, overdækket terrasse, carport og redskabsskur._Spurvelunden 1, 8800 Viborg_2018-02-09.pdf 17/59575
    jha
   • Bombesvarelse 09-02-2018 14_34_45.pdf 17/59575
    jha
   • Udtalelse om mulighed for at bygge nyt hus på Hobro Landevej 140, 8830 Tjele 18/8773
    bkb
   • Inspiration til vedtægter for Bjerringbros Frivillige Hænder 18/8523
    sk
   • Rykkerbrev 2013 - uden færdigmelding doc2mail_nedrive 2 bygninger samt silo_Vindumvej 127_2018-02-09.pdf 16/48708
    jno
   • Bombesvarelse 09-02-2018 13_37_54.pdf 16/48708
    jno
   • Bombesvarelse 09-02-2018 13_33_11.pdf 17/43969
    mie
   • Bombesvarelse 09-02-2018 13_18_57.pdf 17/10804
    mie
   • 09.02.2018 - Tilladelse til midlertidig råderet over nabogrund.pdf 17/43969
    mie
   • 09.02.2018 - Tegninger over råderet - Gylfesvej 8, 8800 Viborg.pdf 17/43969
    mie
   • Tilladelse til midlertidig råderet på nabogrund_Gylfesvej 8 8800 Viborg_2018-02-09.pdf 17/43969
    mie
   • 09.02.2018 - Oversigtskort_med angivelse af areal for råderet ved_Gylfesvej_8,_8800_Viborg.png 17/43969
    mie
   • Opdateret N-VOP, VP2, vandopland 1.5 Randers Fjord, version 14 af 9. februar 2018 18/4224
    hsjen
   • Kvittering til ansøger - Erik Glippings Vej 5-13 - nedsivningstilladelse 17/31776
    peph
   • Stærelunden og Spurvelunden - afledning af regnvand 18/6892
    tms
   • Ingen bemærkninger: Udkast: Udløb REC1-09, udledningstilladelse, Tapdrup 17/33000
    peph
   • Meddelt 9-02-2018: Udledningstilladelse til nyt udløb i Tapdrup til Nørreå REC1-09 17/33000
    peph
   • am1@viborg.dk - Høring af HMN Gasnet P/S (Jylland) om placering af jordvarmeanlæg ved gasledning på Bredmosevej 31, 8840 Rødkærsbro 18/1278
    am1
   • Bredmosevej 27, 8840 Rødkærsbro. Anmodning om yderligere oplysninger.pdf 18/1278
    am1
   • Oplysning til KMT at der ikke er klaget over: Nørrehedevej 14, 7470 Karup: Landzonetilladelse til antennemast (ref. 4670 Resen) 17/55506
    bkb
   • 09.02.18 Byggetilladelse til enfamiliehus. Asmild Mark 48, 8800 Viborg.pdf 18/4484
    lirm
   • Bombesvarelse 09-02-2018 11_59_17.pdf 18/4484
    lirm
   • Tilladelse til restaureringsprojekt i Karup Å 17/58176
    tjoe
   • Bombesvarelse 09-02-2018 11_45_05.pdf 17/55054
    jha
   • Bombesvarelse 09-02-2018 11_41_36.pdf 17/59575
    jha
   • Bombesvarelse 09-02-2018 11_29_11.pdf 16/17391
    jno
   • Bombesvarelse 09-02-2018 11_03_31.pdf 18/3970
    jno
   • 09.02.18 Nedrivningstilladelse til at nedrive bygninger. Vinkelvej 25, 8800 Viborg.pdf 18/3396
    lirm
   • Brevpapir til ejer 2013 - doc2mail_opføre en garage med toilet_Kirkebyvej 15 9620 Aalestrup_2018-02-09.pdf 18/3970
    jno
   • Bombesvarelse 09-02-2018 11_02_18.pdf 18/3396
    lirm
   • Bombesvarelse 09-02-2018 10_42_32.pdf 18/5281
    jno
   • Haresvinget 9 - meddeler køber at tinglysningsskøde ligger klar til underskrift 17/53664
    hbl
   • _Byggetilladelse til at_opføre et skurgarage_Nørrehedevej 18 8850 Bjerringbro_2018-02-09.pdf 18/5281
    jno
   • Tørveskæret - meddeler køber at tinglysningsskøde ligger klar til underskrift 17/12632
    hbl
   • Bombesvarelse 09-02-2018 10_34_36.pdf 17/55054
    jha
   • Udtagning af faunaprøver 2018 18/8595
    tms
   • Spørgsmål til LE34's matrikulære sag - landinspektør j.nr. 1708380 (Liselund, Stoholm) 18/4842
    am1
   • Bombesvarelse 09-02-2018 10_27_44.pdf 17/59477
    lirm
   • Borgermøde om sø på matr. nr. 11 Over Viskum By, Viskum 17/46129
    dhb
   • _Ibrugtagningstilladelse uden syn til at_lovliggøre kælder til beboelses-ny lejlighed_Gl. Århusvej 166A 8800 Viborg_2018-02-09.pdf 16/65541
    jno
   • Bombesvarelse 09-02-2018 08_43_33.pdf 16/65541
    jno
   • Opdateret P-VOP, VP2, vandopland 1.5 Randers Fjord, version 9 af 9. februar 2018 18/4224
    hsjen
   • Svar på forespørgsel om proces for etablering af boldbane på Vibækvej i Bruunshåb til Viborg Idrætsråd 14/4752
    ba4
   • 20171218 Brevpapir til ejer 2013 - doc2mail_ombygge lager til beboelse_Gl. Århusvej 127 8800 Viborg_2017-12-18.pdf 17/63252
    jno
   • Invitation til temaaften om gydebankeprojekter hos Viborg Kommune 17/64273
    tjoe
   • Egevej 26, Karup - sender faktura på renter til køber 17/40095
    hbl
   • Arnbjerg Fælled 9 - sender tinglyst skøde m.m. til køber 17/12016
    hbl
   • Kvittering for modtagelse af bemærkninger fra Viborg Museum 18/7985
    edg
 • 08.02.2018
  • Indgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • Niras spørger til fjernvarmeforsyning af Poul Due Jensens vej 23 og Marinus Svendsensvej 2 18/6929
    mtro
   • Digitaliseringsinstituttet - Præsentation fra DISIMIT Webinar den 07-02-2018 17/63509
    es
   • Færdigmelding af bygegsag - Tilbygning til møllehøjhallen, bruunshåbvej 25B, 8800 Viborg 17/21060
    vbp
   • materiale til forhåndsdialogmøde den 21-02-2017 Samson - 2 nye selvstændige haller ændret projekt, vestermarksvej 25, 8800 Viborg 18/7731
    vbp
   • Udgravning på grundene del nr. 1, 3 & 4 ved Romlund 18/815
    mik
   • VS: Ønsekr om autoværn i sving på kjellerupvej 18/8513
    kj
   • Udskiftning af BusLight-rejsekortudstyr i Viborg Kommune i 2018 16/36403
    majoh
   • Godkendelse af budget (med tilskud) for den arkæologiske undersøgelse ved Romlund Syd, delnr. 1, 3 & 4, VSM 10565, SLKS j.nr. 18/01160 18/815
    mik
   • Accept fra Ole Brandt, move on wheels, Odhøjvej 162, 8800 Viborg 18/6305
    mbp
   • Parkeringstilladelse Vestergade 13C, 8800 Viborg 18/8504
    av4
   • Rapport AR-18-CA-00635885-01 vedr. Bryrup Dambrug 1210 - Indløb 1 att: Stig Jørgensen 18/3500
    tms
   • Vingevej 53 Ansøgning om nedsivningsanlæg og nedsivning af tagvand 18/8501
    peph
   • Skivevej 146, 9632 Møldrup. Servitur for placering af jodvarmeslanger tilhørende Skivevej 121, 9632 Møldrup 18/8502
    am1
   • Kvittering for ansøgning: Godkendelse af budget-990201 15/51672
    mik
   • Godkendelse af budget (med tilskud) for den arkæologiske undersøgelse ved Romlund Syd, delnr. 2 samt kloak og vej, VSM 10565, SLKS j.nr. 18/01159 18/815
    mik
   • Servitut om jordvarme Skivevej 146, 9632 Møldrup fra Søren Kieldsen 18/2513
    mp2
   • Mail fra Joakim Sørensen Forespørgsel om Signalposten og banen 12/131724
    heg
   • Erhvervsansvar - Line Hedelund - Belægningsskade - Gl. Ålborgvej, 9632 Møldrup d. 3/2-2018 18/8493
    t9s
   • Arne Madsen, Orbicon, referat, projektmøde nr. 1 den 25. januar 2018, Stoholm-byfornyelse og kloak 17/64771
    bc6
   • Færdigmelding, Henrik Gerners Vej 8, byggesag 17/32977
    mehm
   • Forespørgsel ang. Boliger ved Søndersø 14/57018
    kft
   • Udkast til miljøgodkendelse på Arla Foods Amba Rødkærsbro Mejeri 17/51302
    tms
   • Stærelunden 3 18/6892
    tms
   • karen-inge@pc.dk - 2017-1502 17/59380
    jha
   • Mail fra Bs. med ansøgning om skema A 18/4039
    anso
   • Ønskes ansøgning om bålhytte fastholdt, Sparkær Skole og SFO 18/527
    anbs
   • Indgået Principaftale med alle underskrifter 15/21868
    edg
   • Yderligere oplysninger: Bulbjerg-Tjele: Renovering af mastefundamenter i beskyttet natur ved Hvam 17/62884
    snh
   • Bulbjerg-Tjele: Renovering af mastefundamenter i beskyttet natur i Viborg Kommune 17/62884
    snh
   • Diverse mails Planlagt gravearbejde ved Tårupgård i uge 8 - 9, 2018 - information nr. 3 15/52413
    kft
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 7470 Karup J, Fårbækvej 9 18/6726
    clp
   • Claus Nielsen, Energi Viborg, oplysninger på shelter i henhold til afgivet tilbud 17/23124
    bc6
   • Claus Nielsen, Energi Viborg, revideret tilbud i henhold til revideret planteliste 17/23124
    bc6
   • Claus Nielsen, Energi Viborg, beskrivelse i udbud af shelter og bord/bænke 17/23124
    bc6
   • Poul Aas, Arkplan, skitseplan med markering af reduceret muldareal 17/23124
    bc6
   • Claus Nielsen, Energi Viborg, anmoder entreprenør om priser i henhold til revideret planteliste 17/23124
    bc6
   • Poul Aas, Arkplan, reduceret planteliste, Tastum 17/23124
    bc6
   • SV: Netværk for Strategi og Porteføljestyring 2018 18/7943
    pj
   • Tom Houmanns ansøgning om skovplantning på Romlundvej 51 8800 Viborg - ved gravhøj 18/8400
    bkb
   • Færdigmelding, sct. Ibs Gade 18A, byggesag 16/17391
    jno
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 7470 Karup J, Åhusevej 52 18/6726
    clp
   • Accept af tilbud på Q/H kontorl af Gudenåen 18/8388
    flr
   • Sagsnr185421 - Doknr3816418 Ansøgning om landzonetilladelse til at indrette lejlighed i eksisterende bygning Taarupgaard Alle 4 8831 Løgstrup.msg 18/8390
    anbs
   • Sagsnr185421 - Doknr3816418 Ansøgning om landzonetilladelse til at indrette lejlighed i eksisterende bygning Taarupgaard Alle 4 8831 Løgstrup.msg 17/47252
    mehm
   • Svar fra Slots- og Kulturstyrelsen på spg. om bevaringsdeklaration, Taarupgaard Alle 1, 8831 Løgstrup 18/8390
    anbs
   • Svar fra Slots- og Kulturstyrelsen på spg. om bevaringsdeklaration, Taarupgaard Alle 1, 8831 Løgstrup 17/47252
    mehm
   • Svar fra Slots- og Kulturstyrelsen på omfang af bevaringsdeklaration, Taarupgaard Alle 4, 831 Løgstrup 18/6469
    mehm
   • Sagsnr185421 - Doknr3816418 Ansøgning om landzonetilladelse til at indrette lejlighed i eksisterende bygning Taarupgaard Alle 4 8831 Løgstrup.msg 18/6469
    mehm
   • Færdigmelding, Bjerring Hede 13B 16/66236
    vbp
   • Referat SFO-ledermøde 6 10 2017.doc 17/42127
    tba
   • ingen jordforureningsindsats på Kapt. Undalls Vej 1 og Kirkebækvej 136, 8800 Viborg 18/8350
    pba
   • ingen jordforureningsindsats på Kapt. Undalls Vej 1 og Kirkebækvej 136, 8800 Viborg 18/8345
    pba
   • besvar-ikke@Mortalin.dk - Spor af rotter, 7470 Karup J, Rørgårdsvej 5 18/6726
    clp
   • Fra Kombit: Vil du være med til at teste det nye valgsystem? 16/36438
    mlko
   • Færdigmelding, Grønhøj Skivevej 25, byggesag 16/45621
    lirm
   • bytteskov fundet tæt på Karup 17/33901
    iny
   • Temadag 7/2 i BDO Lounge - Viborg Kommune - Borgerservice - rev. bekræftelse.pdf 18/4624
    lr1
   • Temadag 7/2 i BDO Lounge 18/4624
    lr1
   • Vejledning vedr. tilsyn d. 01.02.2018 (1191095) 18/519
    ankr
   • Sv: Nørre Langgade 38, 8840 Rødkærsbro 14/43547
    rb7
   • Fredningsnævnet indkalder til besigtigelse 17/58022
    vdb
   • Fredningsnævnet indkalder til besigtigelse 17/58294
    vdb
   • Udtalelse fra Slots- og Kulturstyrstyrelsen vedr. bevaringsværdig bygning, Taarupgaard Alle 4, 8831 Løgstrup 18/5421
    anbs
   • Oplysningsskema - Vammen Kultur og Forsamlingshus 18/8247
    kj3
   • Skemaet "Aktivitet og regnskab 2017" - Vammen Kultur og Forsamlingshus 18/8245
    kj3
   • Branchepakke_Flipover_A4 16/65906
    lni
   • Skemaet "Aktivitet og regnskab 2017" - Ravnstrup Forsamlingshus 18/8235
    kj3
   • Re: omløb ved Mostgård mølle. 17/64620
    flr
   • Der kvitteres for svar angående rum 0.18 - Ny administration Tindbækvej 16 16/51914
    vbp
   • Ny kasserer - Foreningen Norden - Karup 18/8196
    kj3
   • SV: J.nr. 151657 - Teglvang - Øster Teglgårdsvej 25, 8800 Viborg [DAHL-A.FID2844276] 18/8173
    tojj
   • SV: J.nr. 151657 - Teglvang - Øster Teglgårdsvej 25, 8800 Viborg [DAHL-A.FID2844276] 18/8173
    tojj
   • SV: J.nr. 151657 - Teglvang - Øster Teglgårdsvej 25, 8800 Viborg [DAHL-A.FID2844276] - image001.jpg 18/8173
    tojj
   • Teglvangen (Øster Teglgårdsvej) - udkast til mail til Dahl adv. vedr. ejerforening 18/8173
    tojj
   • Miljøstyrelsen - høring af kommunen om skovrejsning på Hulbækvej 44, 8830 Tjele 17/39396
    vdb
   • Orientering om at der er indsendt materiale til bygegsag -Mammen Mejerierne AS - Nyt Ostelager, Mammen Byvej 32, 8850 Bjerringbro 17/51841
    vbp
   • Tinglysning af 10kw kabel 1012920212 - Matr. 8o, Foulum By, Tjele 18/2513
    mp2
   • Søndermarkens Idræts Klub - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/3545
    lgr
   • Supplerende materiale modtaget - Tilbygning til eksisterende virksomhed - mammen Byvej 32, 8850 Bjerringbro 17/51841
    vbp
   • Afleveringsprotokol og etreprisekontrakt MVT Danroots, Tange 16/68127
    kj
   • Henvendelse fra Lars Bjørknæs vedr. bevilling til Håndbold Award 18/5412
    coe
   • Supplerende materiale modtaget (arealopgørelse) - Opdelekioskområde mv, Sct. Mathias center 1, Viborg 17/41760
    vbp
   • Kopi af kvittering til Mønsted Skole fra Vejdirektoratet 17/15189
    jho
   • FDF Stoholm - Ny kursustilskudsansøgning 2018 18/8149
    lgr
   • Supplerende materiale til bygegsag - IFlytte matas, Sct. Mathias Center 1, 8800 Viborg 17/43315
    vbp
   • Henvendelse fra Jørn Kristensen omrking Mostgård bæk 18/8138
    flr
   • Henvendelse fra Jørn Kristensen omrking Mostgård bæk 18/8138
    flr
   • Underskrevet kontrakt - Stadeplads Bjerringbro.pdf 13/23431
    aw
   • Henvendelse fra Jørn Kristensen omrking Mostgård bæk 18/8138
    flr
   • Henvendelse fra Jørn Kristensen omrking Mostgård bæk 18/8138
    flr
   • Henvendelse fra Jørn Kristensen omrking Mostgård bæk 18/8138
    flr
   • Henvendelse fra Jørn Kristensen omrking Mostgård bæk 18/8138
    flr
   • SV: Tilbagemelding fra Danroots, Tange 16/68127
    kj
   • Rentefastsættelse af OTC Rente Kontrakt nr. 1132218/1459121 - 09.05.2018 12/75657
    nac
  • Udgående
   • Dokumenttitel Sagsnr.
    Sagsansvarlig
   • mail sendt med forslag til nyt analyseprogram for Kvorning Vandværk 12/11993
    joo
   • Bombesvarelse 08-02-2018 14_11_54.pdf 16/17391
    jno
   • Rykkerbrev 2013 - manglende materiale.dot doc2mail_lovliggøre indrettet selvstændig bolig i forhus_Sct. Ibs Gade 18_2018-02-08.pdf 16/17391
    jno
   • Dispensation til terrænregulering lokalplan 345 6.1 & 6.2 & 6.3_Doknr58449-18_v1.pdf 17/62807
    jha
   • Dispensation til terrænregulering lokalplan 345 6.1 & 6.2 & 6.3.pdf 17/62807
    jha
   • Foreløbigt svar på evt. VVM-screening ved forstærkning ledningsnet 18/7985
    edg
   • Bombesvarelse 08-02-2018 18_40_11.pdf 17/6961
    jno
   • Ibrugtagningstilladelse opdele depotrumvaskerum med el-tavler, så el-tavler fremover er i egen brandcelle._Boghvedevej 26 8800 Viborg.pdf 17/6961
    jno
   • Bombesvarelse 08-02-2018 18_32_36.pdf 17/21060
    vbp
   • Kvittering til Tom Houmann for modtagelse af ansøgning om plantning på Romlundvej 51, 8831 Løgstrup 18/8400
    bkb
   • Det Grønne Råd for Viborg Kommune - dagsorden til fællesmødet mellem rådet og Klima- og Miljøudvalget tirsdag den 20. februar 2018 17/58832
    jrs
   • Manglende anmeldelse af jordflytning, blandt andet jord fra Vendersgade der er placeret på Egelundvej 5 15/47399
    ag3_slettet_1
   • jha@viborg.dk - Dispensation til terrænregulering på ejendommen Liseborg Høje 28 8800 Viborg 18/2189
    jha
   • Bombesvarelse 08-02-2018 16_24_15.pdf 17/64794
    jno
   • Dispensation til terrænregulering lokalplan 345 6.1 & 6.2 & 6.3.pdf 18/2189
    jha
   • _Nedrivningstilladelse til at_nedrive ejendommen_Angelkær 5A 8850 Bjerringbro_2018-02-08.pdf 17/64794
    jno
   • Bombesvarelse 08-02-2018 16_15_59.pdf 18/3989
    jno
   • _Byggetilladelse til at_udvide hobbyværkstedskur_Løvskal Landevej 53 8850 Bjerringbro_2018-02-08.pdf 18/3989
    jno
   • Landzonetilladelse til ændret anvendelse Taarupgaard Alle 4, 8831 Løgstrup 18/5421
    anbs
   • Kærmysevej 8 - notering af købsinteresse til Martin Pedersen 12/40934
    hbl
   • Til old, STPS og kloakmester: Vingevej 53, 8830 Tjele - nedsivningstilladelse 18/8501
    peph
   • Orientering om landzonetilladelse til ændret anvendelse Taarupgaard Alle 4, 8831 Løgstrup, Viborg Kommune 18/5421
    anbs
   • E-mail: Landzonetilladelse til bolig og garage på Dollerupvej 130A 18/2244
    vdb
   • 3 ugers nabohøring - Bjerring Hede 30, 8850 Bjerringbro 17/37755
    clp
   • Kvitteringsbrev vedr. byggesag om at_etablere nye siloer_Livøvej 3 8800 Viborg_2018-02-06.pdf 18/5178
    vbp
   • Bombesvarelse 08-02-2018 15_57_50.pdf 18/5178
    vbp
   • Bombesvarelse 08-02-2018 15_44_54.pdf 18/1472
    jno
   • Kvittering til kloakmester: Vingevej 53 Ansøgning om nedsivningsanlæg og nedsivning af tagvand 18/8501
    peph
   • _Byggetilladelse til at_opføre en udestue_Fjordvænget 18 8832 Skals_2018-02-08.pdf 18/1472
    jno
   • Jordmængder på jordvold, move on wheels, Odshøjvej 162, 8800 Viborg 18/6305
    mbp
   • 08.02.18 Byggetilladelse til enfamiliehus. Rosenvænget 10, 8800 Viborg.pdf 17/64783
    lirm
   • 08.02.18 Dispensation til fast hegn (affaldsaflukke) i skel mod vej.pdf 17/64783
    lirm
   • Bombesvarelse 08-02-2018 15_38_02.pdf 17/64783
    lirm
   • Mail til Joakim Sørensen Svar på forespørgsel om signalposten og banen 12/131724
    heg
   • Karl Johan Legaard, Plan, indkaldelse møde 8. februar 2018 17/64771
    bc6
   • Farvervej 27A, Viborg - ny adresse 18/8474
    btr