I varme, trygge og sikre hænder

indholdsbillede

Det er en generel misforståelse, at fokus på faglighed og systematik er en modsætning af at give omsorg,- det giver os tværtimod rum til at give borgerne en mere sikker og tryg hverdag, fortæller Mie Mortensen

De varme, trygge og sikre hænder sidder på Louise Hammeken og Mie Mortensen, Social og Sundhedshjælpere på Skovvænget i Bjerringbro. De har, sammen med deres kollegaer på Skovvænget, arbejdet med kvalitetssikringsprojektet” I sikre hænder” ca. 2½ år.

Vi har fået meget mere systematik, overblik og sikre processer ind i hverdagen, og vi sikrer med vores tavler og tavlemøder, at alle vores medarbejdere har de nødvendige informationer, let tilgængeligt, inden de går ind til borgeren.

Pludseligt taler vi alle det samme sprog, - både sygeplejersker og sundhedshjælpere, - hvilket har givet os en bredere viden og et større netværk at trække på. Vi kender hinandens kompetencer, udveksler idéer og erfaringer, og taler sammen med en større faglighed end tidligere, fortæller Louise Hammeken.

Vi kan derudover, i vores relation med både borgerne og de pårørende, udtale os med større faglighed og sikkerhed, når de spørger os ind til vores arbejde. Det giver os en større troværdighed og det virker bestemt trygt for både borgerne og de pårørende.

tavle

Louise Hammeken og Mie Mortensen til tavlemøde

I starten havde vi vores nedture over de mange forandringer, fortæller Mie Mortensen, men ”I sikre hænder” projektet har gjort, at der nu bliver oplevet større overensstemmelse med hvad der forventes af os, og hvad vi kan levere. Vi opnår de resultater og mål som vi sammen med vores leder har opsat, - og der bliver udvist stor interesse og prioritering fra vores ledelse omkring projektet. Det er med til at vi holder fokus, og lægger meget energi ind i arbejdet omkring ”I sikre hænder”. Samtidig kan vi jo se resultaterne, med vores fejringer af dage uden tryksår, fald skader og fejl i medicin dispensering. Alene resultaterne er meget motiverende.

I Sikre Hænder har måske ikke sparet tid hos os, - men det har gjort, at vi bruger vores tid bedre, og mere fagligt. Vi ved hvad der er god kvalitet, og hvad der giver de gode resultater.

 sejre

 

 Sejre under I Sikre hænder

 

Projekt ” I sikre hænder” er et forbedringsprojekt indenfor ældreplejen, som har til formål at sikre, at alle borgere for den rette hjælp, pleje og / eller behandling. Den udmøntes i fire pakker som kommunen skal arbejde med i projektets 3- årige forløb

Tryksår – Medicin – Fald - Infektionen

“I sikre hænder” er et Projektsamarbejde iværksat af KL, Dansk selskab for projektsikkerhed, og Ældre – og Sundhedsministeriet, i samarbejde med i alt 19 kommuner, herunder Viborg

Sidst opdateret: 21.06.2016