Effektiv sagsbehandling på landbrugsområdet

Grise i stald

Kommunerne har siden kommunalreformen haft ansvar for miljøregulering af husdyrbrug. Viborg Kommune er blandt de hurtigste til at behandle sagerne.

Før 2007 var ansvaret for miljøregulering af husdyrbrug fordelt mellem kommuner, amter og stat. Reguleringen blev foretaget med flere love. Kommunalreformen i 2007 gjorde en ny regulering nødvendig. Folketinget vedtog derfor en husdyrbrugslov med en ny samlet miljøgodkendelsesordning for husdyrbrug. Kommunerne fik hele opgaven.

Loven lagde op til, at mange flere husdyrbrug skulle have en miljøgodkendelse med skærpede miljøkrav om bl.a. bedre teknologi og mindre lugt. Der skulle desuden være bedre kontrol, større ensartethed og mindre administration.

Stort pres i starten
I den nye lov var der krav om, at alle større husdyrbrug ved etablering, udvidelse og ændring skulle have en miljøgodkendelse. Det medførte et stort antal ansøgninger. Viborg Kommune havde – som mange andre kommuner – svært ved at følge med, og der kom en ”sagspukkel”.

For at nedbringe sagsbehandlingstiden afsatte Viborg Kommune i 2008 ekstra ressourcer til opgaven. Desuden indbød Viborg Kommune landbrugets konsulenter til dialog for at skabe en fælles forståelse mellem konsulenter og kommune om sagsbehandlingen, bl.a. om form og indhold i ansøgningsmateriale. Flere ressourcer og bedre kvalitet af de miljøansøgninger kommunen modtog, medførte, at sagspuklen forsvandt.

Effektiv sagsbehandling
Miljøkonsulent Anne Kirkegaard fra LMO, som er rådgivningsvirksomhed på landbrugsområdet, siger i den forbindelse:

– LMO´s samarbejde med landbrugsteamet i Viborg Kommune er særdeles tilfredsstillende. Vi oplever stor smidighed i sagsbehandlingen og en rigtig god dialog med den enkelte medarbejder. Der arbejdes konstruktivt og altid med fokus rettet mod den bedst mulige løsning for landmanden.

Viborg Kommune har formået at fastholde en hurtig sagsbehandling på landbrugsområdet. I de landsdækkende statistikker for sagsbehandlingstid for husdyrbrugsgodkendelser har Viborg Kommune i flere år været blandt de hurtigste. Viborg Kommune er hurtigere end de servicemål, som er opstillet på landsplan.

Godt samarbejde
Kommunens landbrugsteam har flere gange behandlet sager for landmand Christian Søndergaard og hans far. Christian Søndergaard driver bl.a. landbrug på Vinkelvej 143 og 160 ved Vinkel.

– Vi har altid følt et tæt samarbejde med kommunen med et fælles mål. Vi har altid følt os trygge og godt informeret igennem sagsbehandlingen. Kommunen har nogle yderst kompetente og professionelle medarbejdere, som har en forståelse for, hvad vi som ansøgere har brug for, siger Christian Søndergaard og fortsætter:

– Der er altid en forklaring på tingene. Det gør det nemt at forholde sig til, hvis der er nogle ting, der ikke kan lade sig gøre som først antaget. Vi har tit talt om, hvor vores virksomhed var i dag, hvis det ikke havde været for Viborg Kommune. Vi har altid kunnet få et hurtigt svar på en forespørgsel. Vi driver et effektivt landbrug med en effektiv kommune i ryggen som sparringspartner.

Nye ændringer på vej
Den 1. august 2017 ændres husdyrbrugsloven igen. Ønsket bag den nye lov er at give landmændene større fleksibilitet i produktionen og lette kommunernes arbejde med administrative forenklinger. Forenklingerne bliver fulgt op med krav om kortere sagsbehandlingstider for godkendelser. Den nye lov kan udløse en ny bølge af ansøgninger, og der vil også komme udfordringer for kommunen i forbindelse med nyt IT-ansøgningssystem m.v.

Belært af tidligere erfaringer har Viborg Kommune forberedt sig grundigt til ændringerne og føler sig godt rustet til at løse opgaven i et samarbejde med landbruget.

Anne Kirkegaard

Anne Kirkegaard, miljøkonsulent

Sidst opdateret: 09.05.2017