Samarbejde skaber udvikling i Viborg Baneby

Banebyrådet

Udviklingen af Viborg Baneby sker i et samarbejde mellem mange forskellige aktører. Siden 2014 har de største grundejere, investorer og kommunen løbende holdt møder i Banebyrådet. Samarbejdet har sat skub i udviklingen af banebyen.

Arbejdet med at skabe den nye bydel, Viborg Baneby, er i fuld gang. Baggrunden for udviklingen er, at Viborg Byråd i 2013 vedtog en helhedsplan for Viborg Baneby. Helhedsplanen viser, hvordan et tidligere industriområde kan omdannes til en dynamisk og mangfoldig bydel i hjertet af Viborg. Et unikt område med institutioner, erhverv og boliger til op mod 3.500 nye beboere.

Dialog i Banebyrådet
Viborg Kommune traf tidligt et valg om, at udviklingen og realiseringen af Banebyen skal ske i dialog og samarbejde med de øvrige aktører i Banebyen.

Da helhedsplanen blev vedtaget, besluttede Viborg Byråd derfor samtidigt at oprette et ’Banebyråd’. Banebyrådet består af større grundejere, private investorer, et boligselskab, en idrætsorganisation, uddannelsesinstitutioner og kommunen. Rådet har til opgave at sikre fremdrift i udviklingen af Viborg Baneby. Banebyrådet refererer til Byrådet og bidrager med anbefalinger ved politiske beslutninger vedrørende udvikling og realisering af Viborg Baneby.

Godt samarbejde
Viborg Kommune er den drivende kraft i samarbejdet og inddrager løbende de enkelte medlemmer af Banebyrådet i udviklingen af Banebyen. Denne udvidede form for samarbejde er noget nyt i byudviklingen, og det skaber en stærkere fælles drivkraft af projekter, hvor alle arbejder mod en fælles vision om at skabe en dynamisk og mangfoldig bydel.

Samarbejdet i Banebyrådet har desuden skabt et godt netværk mellem medlemmerne, og der opstår nye samarbejder på tværs. Bach Gruppen, GD Ejendomme og Boligselskabet Sct. Jørgen arbejder eksempelvis sammen om at bygge de første 200 boliger i Banebyen.

- Det er vigtigt for os, at vi skyder startskuddet af sammen, og at det bliver et, som virkelig kan mærkes. Det er i alles interesse, at Viborg Baneby hurtigt bliver en attraktiv bydel af bosætte sig i, siger Johannes Stensgaard, formand for Boligselskabet Sct. Jørgen.

 Johannes Steensgaard

Fuld fart på udviklingen
Dialogen og samarbejdet har vist sig at være en god ide, og det har været med til at sætte ekstra skub i udviklingen.

Da projektet blev sat i gang forventede Viborg Kommune, at Banebyen ville være færdig om 20-25 år. I løbet af de sidste to år har projektet dog for alvor fået fart på, og Viborg Kommune forventer nu, at omdannelsen af Viborg Baneby vil være færdig langt tidligere.

De nye former for dialog og samarbejde fremmer således byens udvikling til gavn for hele kommunen.

 

 

Sidst opdateret: 20.05.2017