Uddannelseskonsulenterne

Hvem er vi?

Som uddannelseskonsulenter i Viborg Kommune har vi ansvaret for de grundlæggende og videregående sundhedsuddannelser i kommunen.

Det vil sige, at vi ansætter alle de SOSU-elever, vi har i kommunen, samt har ansvaret for de sygeplejestuderende, der kommer i praktik hos Social, Sundhed & Omsorg.

SOSU-eleverne ansættes i Viborg kommune, på uddannelsesaftale og med elevløn. Vi samarbejder med Social – og sundhedsskolen i Skive omkring den teoretiske del af uddannelsen. Du kan finde flere oplysninger om Social- og sundhedsskolen i Skive på skolens hjemmeside.

Elevpladserne indenfor SOSU-området i Viborg kommune er placeret i Sundhedsområdet og Omsorgsområdet, der er underafdelinger af Social, Sundhed & Omsorg. Det vil sige, at praktikpladserne er på et plejecenter eller i hjemmeplejen.

Psykiatri praktikken bliver i Viborg kommune enten i socialpsykiatrien, som hører under Socialområdet, der er en underafdeling af Social, Sundhed & Omsorg eller på et Demenscenter, som hører under omsorgsområdet.

Sygeplejeuddannelsen (Bachelor of nursing)

Med sygeplejeuddannelsen samarbejder vi med Sygeplejeskolen i Viborg – Via University College Campus Viborg – se på skolens hjemmeside.

Sygeplejestuderende kommer enten i praktik i Hjemmesygeplejen, Plejecentre, Demenscentre eller Socialpsykiatrien. Vi har studerende på alle semestre i uddannelsen, NET-studerende samt internationale studerende. Vi har også studerende på special tilrettelagt forløb, da de har taget en SOSU-uddannelse først og har ønsket at videreuddanne sig. Alle studerende bliver tilknyttet en klinisk vejleder og vi har fokus på det gode læringsmiljø.

I uddannelsen vil du komme til at arbejde meget med Velfærdsteknologi i Viborg Kommune. Læs mere om velfærdsteknologi her.

Sidst opdateret: 14.11.2018