Fakta om Social- og sundhedshjælper uddannelsen

Fakta om uddannelsen

Hvis du ikke har erfaring fra ældreplejen, skal du have 20 ugers grundforløb, inden du kan søge ind på uddannelsens hovedforløb. Det samme skal du, hvis du kommer direkte fra folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Sådan søger du om at blive social- og sundhedshjælper:

Du søger uddannelsen via kommunens hjemmeside. Når vi har modtaget din ansøgning, vurderer vi om du er kvalificeret til uddannelsen, og du bliver herefter indkaldt til samtale.

Bemærk, at Viborg Kommune beder om straffeattest, inden du kan blive ansat som elev i Sundhed og Omsorg.

Læs mere på www.sosu-stv.dk om tidspunkter for start på grundforløb og hovedforløb, samt om ansøgningsfrister.

Er du over 25 år, skal du gennemføre uddannelsen som et EUV uddannelsesforløb, der er en erhvervsuddannelse for voksne.

Du kan starte på uddannelsen som Social- og sundhedshjælper, hvis du har bestået eller er i gang med Grundforløb 2.
Under uddannelsen vil du komme i praktik i Viborg Kommune, på et plejecenter eller i hjemmeplejen. Uddannelsen er en blanding af teori og praksis, hvor du lærer at arbejde professionelt og tværfagligt med omsorg og rehabilitering i forhold til mennesker med fysiske, psykiske og sociale problemer.

I uddannelsen vil du komme til at arbejde meget med velfærdsteknologi. Læs mere om velfærdsteknologi her: Velfærdsteknologi

Sidst opdateret: 02.02.2018