Fakta om Social- og sundhedsassistent uddannelsen

Fakta om uddannelsen

Sådan søger du om at blive social- og sundhedsassistent:

Du søger uddannelsen via kommunens hjemmeside. Når vi har modtaget din ansøgning, vurderer vi om du er kvalificeret til uddannelsen, og du bliver herefter indkaldt til samtale.

For at søge ind på Social- og sundhedsassistentuddannelsen skal du have bestået eller være i gang med Grundforløb 2. Du kan også søge ind på uddannelsen hvis du har en Social- og sundhedshjælper uddannelse. Så vil uddannelsen blive afkortet med 6-8 måneder.
Under uddannelsen vil du komme i praktik i Viborg kommune, på et plejecenter og i hjemmeplejen, i psykiatrien og på sygehuset. I den sidste praktik vil du både komme på sygehuset og i Viborg Kommune.

Efter uddannelsen til Social- og sundhedsassistent, kan du gå videre på de mellemlange videregående sundhedsuddannelser som f.eks. sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, samt pædagog og socialrådgiver.

Uddannelsen er en blanding af teori og praksis, hvor du lærer at arbejde professionelt og tværfagligt med omsorg og rehabilitering i forhold til mennesker med fysiske, psykiske og sociale problemer
Du bliver ansat på en uddannelsesaftale med elevløn.

Bemærk, at Viborg Kommune beder om straffeattest, inden du kan blive ansat som elev i Sundhed og Omsorg.

I uddannelsen vil du komme til at arbejde meget med velfærdsteknologi. Læs mere om velfærdsteknologi her: Velfærdsteknologi

Læs mere på www.sosu-stv.dk om tidspunkter for start på grundforløb og hovedforløb, samt om ansøgningsfrister.

Sidst opdateret: 02.02.2018