Ferie og fravær

Ferie

Som elev ved Viborg Kommune optjener du 2,08 feriedage pr. måned. Optjent ferie kan afvikles i måneden efter optjeningen.

I ferieåret, som løber fra 1. september til 31. august, optjener du 25 dages ferie med sædvanlig løn.

Du kan afholde ferien fra 1. september til 31. december året efter, dvs. inden for 16 måneder.

Derudover optjener du 6. ferieuge fra januar til december. 6. ferieuge kan afholdes fra 1. maj året efter optjening og 12 måneder frem. Du vil have en hel 6. ferieuge (37 timer) fra 1. maj året efter din start.

Feriekort

Hvis du har et feriekort fra tidligere ansættelser, skal du aflevere det til den uddannelsesansvarlige. Det skyldes, at ferie, som er optjent først, skal afholdes først.

Sygemelding

Hvis du en dag bliver syg, skal du ringe til din vejleder og melde dig syg.

Når du er på skoleforløb, skal du både sende en mail til din underviser og ringe eller skrive til din vejleder. Desuden skal du registrere dit fravær på elevplan.dk.

Omsorgsdage

Har du børn, har du ret til 2 omsorgsdage pr. barn pr. kalenderår. Man har ret til omsorgsdage til og med det år hvor barnet fylder 7. Hvis du ikke har brugt dine omsorgsdage det år barnet bliver født, kan de overflyttes til det efterfølgende år.

Barnets 1. og 2. sygedage

Hvis du har et sygt barn, kan der gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af barnet på barnets 1. og 2. sygedag.

Følgende forudsætninger skal ALLE være opfyldt: 

  • barnet er under 18 år, og
  • har ophold hos den ansatte, og
  • fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og
  • det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen.

 

Sidst opdateret: 14.03.2020