Praktikstedet

rådhusfacade


Som elev vil du typisk blive placeret på to forskellige praktiksteder i løbet af uddannelsesperioden.

Praktikstederne kan være centralt (Viborg Rådhus) eller decentralt (Sprogcentret, Sundhedscentret, Fleksjobteamet).

Startdato:

1. september
Prøvetid:

De første 3 måneder.

Varighed: 2 år
Evaluering:

Evaluering vil ske efter 1. og 2. elev-år.
Derudover er der nogle mindre samtaler med vejlederen som f.eks. prøvetidssamtale og reflektionssamtale.

Uddannelses-
ansvarlige:

Elly Lund og Helle Steffensen
 

Tovholder:

En eller to 2. års elev(er) har til opgave at indkalde til møder, og er sammen med den uddannelsesansvarlige, ansvarlig for planlægning og gennemførelse af sociale arrangementer i arbejdstiden. 

Elevgruppen: I elevgruppen hygger vi os og holder sociale arrangementer, men taler også alvorligt, hvis det er det, der er brug for. Læs mere om elevgruppen her.

Formaliteter

Viborg Kommune sørger selvfølgelig for, at du kommer ind over alle de områder, som er fastlagt for kontoruddannelsen. Du får udleveret en praktikplan og nogle gange en køreplan, når du starter. Den hjælper dig og din vejleder med at holde styr på, hvad du skal igennem, og hvad du har været igennem.

Din vejleder står altid til din rådighed som sparringsperson, hvad enten det er personlige emner eller emner, der omhandler dit uddannelsesforløb.

Videreuddannelse

Der er mulighed for videreuddannelse på forskellige områder hos Viborg Kommune. Du kan fx tage akademiuddannelser på aftenskole eller netbaseret under elevtiden. Når du er uddannet kontorassistent, kan du fx vælge at tage kommunomuddannelsen og senere en diplomuddannelse.

Derudover er der interne kurser, du kan tilmelde dig, mens du er elev. Tilmelding skal ske i samarbejde med din vejleder.

Arbejde efter uddannelse

Viborg Kommune vil så vidt det er muligt altid gerne beholde deres nyuddannede elever, men der gives desværre ingen garantier.

Værdier

Viborg Kommune har værdibaseret personalepolitik og arbejder ud fra værdierne: Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed og MOD. Disse værdier er grundlaget for en længerevarende proces, som skal videreudvikle Viborg Kommunes personalepolitik i fremtiden.
Sidst opdateret: 06.03.2019