Syge- og omsorgsdage

pige spiser et æble

Sygemelding
Hvis du en dag bliver syg, skal du ringe til din vejleder og melde dig syg.

Når du er på skoleforløb, skal du både sende en mail til din underviser og ringe eller skrive til din vejleder. Desuden skal du registrere dit fravær på elevplan.dk.

Omsorgsdage
Har du børn, har du ret til 2 omsorgsdage pr. barn pr. kalenderår. Man har ret til omsorgsdage til og med det år hvor barnet fylder 7. Hvis du ikke har brugt dine omsorgsdage det år barnet bliver født, kan de overflyttes til det efterfølgende år.

Barnets 1. og 2. sygedage
Hvis du har et sygt barn, kan der gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af barnet på barnets 1. og 2. sygedag.

Følgende forudsætninger skal ALLE være opfyldt: 

  • barnet er under 18 år, og
  • har ophold hos den ansatte, og
  • fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og
  • det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen.
Sidst opdateret: 12.04.2019