Skoleophold

Her kan du finde oplysninger om skoleophold under uddannelsen som kontorelev.

Størrelsen på klasserne kan variere meget fra årgang til årgang. I gennemsnittet er der 25 elever i hver klasse.
Der er elever fra fx Politiet, Domstolene, andre kommuner, Forsvaret, SKAT og andre offentlige instanser. Det er spændende og lærerigt at høre om andres hverdag. Nogle uddannelsessteder har helt andre opgaver, end vi har i Viborg Kommune.

Eksempler på fag:

  • Politik og Økonomi
  • Kommunikation
  • Organisation og Samarbejde
  • Lovgivning

I hvert fag bliver der givet en karakter (efter 7-trins-skalaen) for hvert skoleophold. Disse karakterer er dog ikke gældende for din uddannelse. De er beregnet for arbejdsgiveren, der på den måde får en fornemmelse af din skolegang.

Alle elever får de lærebøger de bliver undervist i til eje, således at man kan overstrege, understrege og krusedulle lige så meget som man vil.

Tre skoleophold
De to første skoleophold varer 4 uger. Det sidste skoleophold varer 5 uger og fokuserer specielt på fagprøven. Derfor vil man blive opfordret til at have et fagprøveemne parat, når man møder op på sidste skoleophold.

Fagprøve
Når sidste skoleophold er afsluttet, skal man have udarbejdet sin fagprøvekontrakt. Den skal bestå af fagprøveemne, samt hvad fagprøven skal indeholde i store træk. Når fagprøven er underskrevet af skolen og uddannelsesstedet, kan man begynde på sin fagprøve.

Mercantec

  • Handelsskolen Viborg

    Skolen, du skal tage dine skoleophold på under elevuddannelsen. Klik og besøg deres hjemmeside.

Sidst opdateret: 25.01.2017