Praktikstedet

Rådhus med biler

8 hurtige:
Startdato: 1. september
Prøvetid: De første 3 måneder.
Varighed: 2 år
Fysisk placering: 2 fagforvaltninger, man skifter efter 1. år
Evaluering:

Én grundig evaluering efter 1. og 2. elev-år.
Derudover er der nogle mindre samtaler med vejlederen fx én lige inden prøvetiden slutter. 

Uddannelses-
ansvarlig:

Elly Lund og Helle Steffensen
- De samler eleverne til elevmøder og tager temaer og eventuelle problemstillinger op, så du er aldrig alene! 

Tovholder:

En eller to 2. års elev(er) har til opgave at indkalde til møder, og er sammen med den uddannelsesansvarlige, ansvarlig for planlægning og gennemførelse af sociale arrangementer i arbejdstiden. 

Elevgruppen: Elevgruppen er stedet, hvor vi er fredet - dvs. der kan vi tale om ALT. Vi hygger os og holder sociale arrangementer, men taler også alvorligt, hvis det er det, der er brug for.

Formaliteter:
Viborg Kommune sørger selvfølgelig for, at du kommer ind over alle de områder, som er fastlagt for kontoruddannelsen. Du får udleveret en praktikplan og nogle gange en køreplan, når du starter. Den hjælper dig og din vejleder med at holde styr på, hvad du skal igennem, og hvad du har været igennem.
Din vejleder står altid til din rådighed som sparringsperson, hvad enten det er personlige emner eller emner, der omhandler dit uddannelsesforløb.

Videreuddannelse:
Der er mulighed for videreuddannelse på forskellige områder hos Viborg Kommune. Du kan fx tage akademiuddannelser på aftenskole eller netbaseret under elevtiden. Når du er uddannet kontorassistent, kan du fx vælge at tage Kommunomuddannelsen og senere en diplomuddannelse.

Derudover er der interne kurser, du kan tilmelde dig, mens du er elev. Tilmelding skal ske i samarbejde med din vejleder.

Arbejde efter uddannelse:
Viborg Kommune vil så vidt det er muligt altid gerne beholde deres nyuddannede elever, men der gives desværre ingen garantier.

Værdier:
Viborg Kommune har værdibaseret personalepolitik og arbejder ud fra værdierne Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed og MOD. Disse værdier er grundlaget for en længerevarende proces, som skal videreudvikle Viborg Kommunes personalepolitik i fremtiden.

Sidst opdateret: 21.03.2018