Tillidsrepræsentanter

Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse og tillidsvalgte, er en væsentlig forudsætning for at byrådets visioner og mål kan bliver realiseret. Samtidig er det gode samarbejde helt i tråd med kommunens værdigrundlag.

Alle større faggrupper af ansatte ved Viborg Kommune har valgt én eller flere tillidsrepræsentanter, som varetager medarbejdernes generelle interesser i forhold til ledelsen.

Det er som oftest også en tillidsrepræsentant, der deltager i MED-udvalget. Reglerne om valg af tillidsrepræsentanter er aftalt centralt.

For at understøtte målet om den attraktive arbejdsplads er det samtidig en forudsætning, at de tillidsvalgte er kompetente til at indgå i et kvalificeret samspil med ledelsen.

Vi ser tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter som centrale medarbejderrepræsentanter.

Arbejdsmiljørepræsentanter og øvrige MED-medlemmer anses også som tillidsvalgte.

Sidst opdateret: 08.02.2017