Personalepolitik

Ledelse bygger på værdier - ikke regler

Viborg Kommunes ledelsesgrundlag fastslår:

"I Viborg Kommune bygger ledelse på værdier. Vi har en grundlæggende tro på, at vi opnår de bedste resultater, når den enkelte kan træffe selvstændige beslutninger, som er styret af de politiske vedtagne mål og rammer og de grundlæggende værdier, så den ansatte kan anvende sin viden og sin sunde fornuft.

Det betyder, at en leder i Viborg Kommune

  • lever op til de personalepolitiske værdier
  • er værdibærer og rollemodel for hele organisationen
  • fremmer en ledelsesadfærd og en kultur, der afspejler ledelses- og værdigrundlaget
  • ser det som et mål, at skabe en attraktiv arbejdsplads med udgangspunkt i den værdibaserede personalepolitik og et godt samarbejde ud fra MED-aftalen.”

Viborg Kommune har efter en proces med involvering af ledere og medarbejdere godkendt 4 centrale værdier:

Mangfoldighed

Ordentlighed

Dygtighed

Mod

som grundlag for den værdibaserede personalepolitik på den enkelte arbejdsplads.

Hoved-MED har vedtaget ganske få fælles - og ret kortfattede - retningslinjer på områder, hvor det er mest praktisk. Derudover er det indlysende at regler fastsat ved lov, faglig aftale eller overenskomst skal følges.

På øvrige områder bruges de 4 værdier som guide i forhold til konkrete, situationsbestemte og individrelaterede ledelsesbeslutninger. Det anbefales, at der decentralt kun i særlige tilfælde aftales bindende retningslinjer, der indsnævrer handlefriheden.

Sidst opdateret: 02.07.2019