Medarbejderudvikling

Uddannelse

I Viborg Kommune er medarbejderne den væsentligste resurse.

Alle medarbejdere i Viborg Kommune har ret til en årlig medarbejdersamtale (kaldet MUS). Her drøfter du og din leder dine behov og muligheder for kompetenceudvikling. Det kan f.eks. være i form af kurser, deltagelse i interne projekter eller sidemandsoplæring på arbejdspladsen. Din kompetenceudviklingsplan tager udgangspunkt i det, der er behov for på din arbejdsplads kombineret med dine ønsker.

På strategisk niveau arbejder Viborg Kommune med kompetenceudvikling for hele organisationen for at målrette interne tilbud om kompetenceudvikling, så de imødekommer de udfordringer og udviklingsbehov, som de enkelte arbejdspladser oplever.

 

Sidst opdateret: 05.05.2017