Medindflydelse og medbestemmelse

Det daglige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere støttes på alle niveauer i Viborg Kommune af MED-udvalg. På den enkelte arbejdsplads findes et Lokal-MED, som repræsenterer alle medarbejdere. MED-udvalg er det samme som samarbejdsudvalg i det private erhvervsliv.

I Viborg Kommune prioriterer vi samarbejde højt. Medindflydelse og medbestemmelse er ikke kun en ret, men også en pligt. Vores MED-system skal gøre en positiv forskel. Vi ser et åbent og tillidsfuldt samarbejde som en helt nødvendig forudsætning for at aktivere og dele viden samt skabe et godt arbejdsmiljø.

Samarbejdet er reguleret af en lokal indgået MED-aftale. MED-aftalen regulerer, hvordan samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse fungerer i Viborg Kommune. Det er også i MED, at arbejdet med det lokale arbejdsmiljø er forankret.  

MED-aftalen

Sidst opdateret: 08.02.2017