Løn - ferie og fravær

Når man bliver ansat i Viborg Kommune får man løn efter den overenskomst, der er indgået mellem ens faglige organisation og Kommunernes Landsforening. Konkret bliver lønnen aftalt mellem din faglige organisation og Viborg Kommune. Langt størsteparten af lønnen er fastlagt i de landsdækkende overenskomster, som bliver indgået med 2 - 3 års mellemrum.

Du får din digitale lønseddel i din e-boks hver måned.

Som kommunalt ansat har du 6 ugers ferie pr. år. Ferie kan delvis overflyttes fra år til år. Du aftaler dine ferieperioder med din nærmeste leder. 

Bliver du syg, eller har du fravær af anden årsag, skal det registreres i kommunens fraværssystemer. I Viborg Kommune følger vi aktivt op på sygdom.

På de kommunale arbejdspladser er der bl.a. mulighed for barselsorlov, børns 1. og 2. sygedag og seniordage.

Tjenestefrihed og orlov uden for lovgivning og aftaler aftales fra gang til gang.

Sidst opdateret: 08.02.2017