Arbejdsmiljø

Sundhed paa arbejde

Viborg Kommune har udarbejdet en strategi for, hvordan vi arbejder med arbejdsmiljø. Strategien sætter fokus på, hvordan de enkelte stabe og forvaltninger arbejder med at forbedre arbejdsmiljøet og styrker samarbejdet med hinanden. 

På den måde ønsker vi at fastholde og udvikle en god arbejdsmiljøkultur, fordi vi ser det som en forudsætning for effektive og attraktive arbejdspladser. Hvis det skal lykkes, skal alle – både ledere og  medarbejdere – medvirke aktivt i arbejdsmiljøarbejdet.

Viborg Kommune lever op til lovgivningens krav og de nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen. Vi ønsker med arbejdsmiljøstrategien at sætte fokus på de særlige udfordringer, der findes på vores arbejdspladser.

Viborg Kommune har sammenkørt samarbejde og arbejdsmiljøarbejde i et en-strenget MED-system. Det betyder, at vi ønsker, at arbejdsmiljøarbejdet skal være en integreret del af dagligdagen i Viborg Kommune og tænkes ind i, hvordan vi løser vores opgaver i hverdagen.