Bostøttemedarbejder

Hvis du har lyst til at udføre et meningsfyldt arbejde blandt socialt udsatte borgere, er dette måske jobbet for dig
  
Forsorgscenter Viborg søger socialpædagogisk bostøttemedarbejder med tiltrædelse 1. oktober 2020
Stillingen er på 37 timer ugentlig. Du vil fortrinsvis skulle arbejde i dagtimerne på hverdage.
 
Forsorgscentrets opgaver:
Forsorgscenter Viborg drives af Viborg Kommune som en del af Socialområdet.
Ud fra principperne i "Housing First"* tilbyder Forsorgscentret udsatte borgere bostøtte med henblik på at udvikle stabilitet i eget hjem.

Stillingsindhold:
Du indgår som medarbejder i Forsorgscentrets bostøtteteam. Du vil som en del af et tværfagligt team være beskæftiget med motivationsarbejde, rådgivning, vejledning og praktisk hjælp sammen med borgeren.
 
 Vi forventer at du:
 • har en mellemlang videregående uddannelse som pædagog eller lignende
 • har lyst til -og gerne erfaring med - at arbejde med socialt udsatte mennesker
 • har lyst til og evne udi at arbejde indenfor et område, hvor der til stadighed opstår nye behov som følge af udviklingen i samfundet og tilbuddene i de offentlige hjælpesystemer
 • har lyst til at være med til at videreudvikle den metodiske tilgang ”Housing First” ud fra Viborg Kommunes vedtagne socialpolitik
 • kan formulere dig skriftligt og har erfaring med systematisk udredning og formulering af handleplaner – eksempelvis ud fra Voksenudredningsmodellen.
 • har lyst og evne til tydelig kommunikation i en teamorganiseret tværfaglig organisation, der rummer stor selvstændighed for den enkelte medarbejder i opgaveløsningen.
 • har kørekort til personbil.
  Ansøgere med anden mellemlang videregående uddannelse end pædagog kan komme i betragtning under forudsætning af dokumenteret erfaring med tilsvarende udrednings- og sagsarbejde.

  *https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/voksne/udbredelse-af-housing-first
   
  Forsorgscentret kan tilbyde arbejdsforhold, der understøtter ovenstående forventninger.

  Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
  Afdelingsleder Jørgen Kratmann (tlf. 87 87 75 00) eller fagkoordinator Annette Ravn Sørensen (tlf. 51 44 84 62)

  Løn og ansættelsesforhold
  Løn i henhold til gældende overenskomst.

  Forud for evt. ansættelse skal der foreligge en straffeattest.
  Udvælgelsessamtaler forventes afviklet i perioden 20. - 25. august 2020.