Jurist

Stabs- og Byrådssekretariatet søger en dygtig jurist til Juridisk Afdeling med tiltrædelse pr. 1. oktober 2020. 

Stillingen er på 37 timer ugentligt. 

Stabs- og Byrådssekretariatet har i alt 22 ansatte, heraf 6 jurister som refererer til afdelingslederen for Juridisk Afdeling.

Som ansat i Juridisk Afdeling vil du blive en del af et team, der yder juridisk rådgivning og konsulentbistand indenfor alle kommunens ansvarsområder. 

Dine primære opgaver vil være at varetage opgaver i forbindelse med køb og salg af fast ejendom samt ekspropriationer, herunder udarbejdelse af sager til politisk behandling.

Du skal samtidigt yde intern juridisk konsulentbistand indenfor Teknik- og Miljøs fagområder, herunder plan- og byggeret, miljøret, vejret, erstatningsret og generel forvaltningsret.

Som en mindre opgave og i tæt samarbejde med en sekretariatsmedarbejder skal du endelig varetage sekretariatsfunktionen for Bevillingsnævnet.

På sigt vil du kunne forvente også at skulle deltage i løsningen af andre opgaver i Juridisk Afdeling - alt afhængig af dine kompetencer og kvalifikationer.

Vi forventer, at du
 • er uddannet jurist 
 • har særligt kendskab til og gerne praktisk erfaring med køb og salg af fast ejendom på det kommunale område og/eller lovgivningen indenfor teknik- og miljøområdet 
 • har godt styr på de grundlæggende forvaltningsretlige regler
 • kan arbejde analytisk og selvstændigt
 • er god til at formidle dit budskab på en praksisnær måde, både i skrift og tale
 •  har evne til at prioritere dine opgaver
 • har gode samarbejdsevner med kolleger og samarbejdspartnerne 
 • trives i tæt samarbejde med kolleger i et storrumskontor

Vi tilbyder, at du
 • bliver en del af en stor kommune i stadig udvikling, hvor der lægges vægt på at arbejde i sammenhæng såvel internt i ”huset” som i forhold til borgerne og det samfund, vi er en del af
 • får et alsidigt job med ansvar og indflydelse og tæt på de strategiske beslutninger, hvor du vil få en bred kontaktflade og komme tæt på topledelsen og kommunens politikere
 • bliver en del af et velfungerende Stabs- og Byrådssekretariat med gode kolleger og et godt arbejdsmiljø, hvor vi er vant til at løbe stærkt samtidig med at vi har det rigtig godt med hinanden
 • får løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst

Yderligere oplysninger
Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at kontakte afdelingsleder Lone Møller Jørgensen tlf. nr. 87 87 80 26.

Ansøgningsfrist søndag, den 16. august 2020.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler mandag den 24. august 2020.