Social pædagog, Ergoterapeut el. social og sundhedsassistent


Specialtilbuddet Kærsangervej 252 er et § 108 botilbud for voksne. Botilbuddet rummer 8 borgere, som er lettere retarderet. Tilbuddet er godkendt til at rumme voksne udviklingshæmmede med og uden dom, derudover har flere dobbelt diagnoser i forhold til psykiatriske diagnoser, misbrug og andre problemstillinger.

Den socialpædagogiske indsats handler om at sikre, at beboerne oplever at bo i trygge og faste rammer, hvor hverdagen er præget af rutiner og genkendelighed. Det er ligeledes en del af den pædagogiske indsats, at træne og vejlede beboerne til størst mulig selvstændighed, med henblik på mindre indgribende tilbud på sigt.

Yderlige information kan hentes på vores hjemmeside www.kaersangervej252.viborg.dk/
 
Kærsangervej søger ny kollega pr. 1. oktober 2020 eller snarest muligt, gerne med erfaring indenfor handicap, psykiatri el. misbrug.  
 
Stillingen er på 30 timer. Der er skiftende dag- og aftenvagter, derudover skal man påregne at arbejde hver anden weekend.
 
Kærsangervej 252 har stort fokus på sikkerhed, for personale og borgere. Vi arbejder ud fra tilgangen low arousal i forhold til konflikthåndtering, hvorefter vi tilpasser krav og handlinger. Derudover arbejdes ud fra metoden KRAP.
 
Vi forventer af vores kommende kollega
 • Har en pædagogisk eller sundhedsfaglig baggrund og kan arbejde på lige fod med alle faggrupper.
 • Er fleksibel, omstillingsparat og kan bevare overblikket i pressede situationer.
 • Kan se mulighederne frem for begrænsningerne.
 • Kan synliggøre den pædagogiske indsats, både mundtligt og skriftligt.
 • Er tydelig i sin kommunikation og kan skabe struktur.
 • Kan indgå i et konstruktivt samarbejde med borger, pårørende og samarbejdspartner.
 • Er indstillet på supervision.
 • Kan rumme borgere med misbrug og udadreagerende adfærd.
 • Har erfaring med handicap el. psykiatriområdet, eller har stor lyst til at arbejde indenfor området.
 • Har kørekort B
   
Vi kan tilbyde et højt fagligt miljø, hvor der er mulighed for personlig og faglig udvikling.
 
Personalegruppen er tværfagligt sammensat. Der arbejdes ud fra en fælles systemisk og narrativ referenceramme, hvor der fokuseres på løsninger frem for begrænsninger, her er anerkendelse og respekt i højsædet. Kærsangervej arbejder overordnet ud fra KRAP og en Recovery orienteret tilgang.

Faglighed, fleksibilitet og arbejdsglæde, er det, vi i fællesskab arbejder hen imod. Her kan vi skabe en platform, hvor medarbejder og borger trives bedst muligt. Der er mulighed for både faglig sparring og faglig udvikling.

KRAP er en af hjørnestenene på Kærsangervej, her forventes det, at man deltager i KRAP undervisning.

Løn i forhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Afd. leder Jan Therkelsen. Tlf. 22 45 61 44

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag i uge 35 2020.