Pædagog til vuggestue.

Ønsker du at være med til at skabe det bedste børneliv i et hus med høj faglig hed og god trivsel er den selvejende institution Børnehuset Spangsdal stedet for dig.

Da vores dygtige pædagog har fået job tæt på hendes bopæl, mangler vi en kompetent pædagog til vores team. 
Timetallet er 30 - 32 timer/uge med tiltrædelse senest 1 september 2020

Børnehuset Spangsdal er en selvejende integreret 0-6 års daginstitution normeret til 24 vuggestuebørn og 57 børnehavebørn. Vi er stolte af vores institution, hvor dialog og pædagogisk faglighed vægtes højt.
De fysiske rammer er lyse, velholdte, moderne og bygget til formålet. Legepladsen er stor og velindrettet. Vi bruger dagligt vores nærmiljø, hvor der både er skov, sø og gode busforbindelser.
Du skal arbejde tæt sammen med dygtige kolleger, som med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan og med barnet i centrum, skaber et spændende og udfordrende læringsmiljø for både børn og voksne. Vores fokus er at skabe en indholdsrig og tryg hverdag for børn, hvor vi med et positivt livssyn ser muligheder frem for begrænsninger.

Vi er et børnehus som kan grine og have det sjovt sammen, og der er mulighed for at møde faglig respekt, udvikling og udfordringer samt blive involveret og inspireret.

Hvis du holder af hverdagen med rutiner og planlagte aktiviteter, de spontant opståede stjernestunder, trives med at følge børnenes spor og den nære relation med de små børn, så har du chancen for at blive en del af vores fantastiske team

 Vi søger en dygtig og kompetent pædagog som:
 • har en del erfaring indenfor 0-6 års området
 • kan reflektere over praksis med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan
 • vil deltage aktivt i hverdagen, er inspirerende og tage medansvar for hele Børnehuset
 • er selvstændig i løsning af arbejdsopgaverne
 • ser det som naturligt at anvende udelivet samt arbejde i grupper med få børn i det pædagogiske arbejde
 • kan anvende IT som redskab i hverdagen
 • er fagligt velfunderet i forhold til aldersgruppen og kan formidle din faglighed både mundtligt og skriftligt
 • tænker barnet som medskaber af egen læring og din egen rolle som guidende, støttende og udfordrende set i forhold til barnets alder og udviklingszone
 • er anerkendende og inkluderende overfor børn og forældre
 • har gode samarbejdsevner og vægter arbejdsglæde og samarbejde med forældrene og kolleger
 • er en stabil og nærværende voksen både for børn, forældre og kolleger
 • har et positivt livs- og menneskesyn
Vil du vide mere:
Du er velkommen til at kontakte konstitueret leder Grethe Tersgov eller souschef Sara Nyrup Bristow på tlf. 87871315 eller mail: gtj@viborg.dk hvis du har spørgsmål.

Løn og ansættelsesforhold:
Løn i henhold til gældende overenskomst og aftaler om lokal løndannelse.
Forud for evt. ansættelse skal der foreligge en børneattest.
Ansættelsesfrist: tirsdag den 7. juli 2020
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 9. juli