Pædagogmedhjælper

I Børnehuset Teglgården skal én af vores dygtige pædagogmedhjælpere starte på uddannelse her efter sommer og vi skal derfor finde en ny til at udfylde pladsen. Stillingen er på 25 timer ugentlig.

Børnehuset har i gennemsnit på årsplan 62 børn fra 3-6 år og vi er 9 ansatte inklusive børnehuslederen. Vi har desuden én ansat i flexjob som medhjælp i køkkenet og ligeledes har vi en pædagogstuderende og en PA-elev. 

Børnene er opdelt i 3 basisgrupper og hertil er knyttet kontaktpædagoger og pædagogmedhjælpere. Vores børnehus er funktionsopdelt med aktivitetsrum hvor pædagoger og medhjælpere sammen med børnene fordyber sig og skaber gode læringsrum sammen. Vi har desuden udegrupper i hver af basisgrupperne, så børn og voksne, oftest i mindre grupper, går på tur ud i vores dejlige nærområde omkring Teglmarken og ned til Søndersø.

Vi har de seneste 5 år samarbejdet med Kulturprinsen her i Viborg, hvor vi sammen med diverse kunstnere har arbejdet med kunstprojekter, f.eks. omkring musik, drama, skrotkunst og historiefortælling. Det seneste projekt vi har arbejdet med, har indeholdt science, stop-motion og historiefortælling – de ældste børn lavede deres egen fortælling om en planet i rummet. Børnene lavede illustrationer til historien og flere stop-motion film og sådan fik legen og fantasien frit løb. Vi ser legen som en vigtig del af børns dannelse og udvikling, både i hverdagen og i projekter.

Vi kan tilbyde et dejligt nærværende miljø i Teglgården, hvor vi møder hinanden med anerkendelse, en positiv, varm og stabil personalegruppe, en engageret forældregruppe og sidst men ikke mindst en dejlig børnegruppe.

Vi ser frem til at få en ny medarbejder i huset og vi glæder os til at høre hvad du kan byde ind med. Vi har desuden nogle forventninger til dig:
  • At du er positiv og engageret i dit arbejde.
  • At du gerne vil samarbejde og være fleksibel.
  • At du har lyst til at sætte aktiviteter i gang.
  • At du befinder dig godt udendørs og kan finde ud af at bruge uderummet på forskellige måder sammen med børnene.
  • At du er nærværende og har fokus på barnets styrker og behov.

Løn og ansættelsesforhold
Løn i henhold til gældende overenskomst.

Forud for ansættelse skal der foreligge en børneattest/ straffeattest.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 32 eller 33.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Børnehusleder, Birthe Nielsen, tlf. 87 87 13 40 eller
Pædagog og TR, Mona Villumsen, tlf. 87 87 13 40.