Social- og sundhedsassistenter

Birkegården søger 2 social- og sundhedsassistenter i dag/aftenvagt til en faste stillinger på 32 timer pr. uge eller efter aftale med start den 1. september 2020, til vores 3 velfungerende leve/bo miljøer – hvor vores målsætning ”det gode hverdagsliv” er højt prioriteret.
 
Vil du gøre en forskel?
 
Hvis ja, har du gode betingelser her på Birkegården i Stoholm.
 
Vi er spontane og gode til at give friske pust i hverdagen til glæde for beboere, pårørende og personale.
 
Vi består af 3 teams og arbejder ud fra et det rehabiliterende- og anerkendende grundlag.
Du skal være faglig dygtig og god til at dokumentere og ønske kompetenceudvikling fremadrettet.
 
Vi har gode muligheder, for at udnytte de forskellige ressourcer og kompetencer personalegruppen rummer.
Sammen med 2 centersygeplejersker og sosu-kolleger i hele huset, kommer du derudover til, at varetage mange forskellige sygeplejefaglige opgaver.
 
Det er en faste stillinger i blandede vagter, dag- og aftenvagter.
I har fri hver 2. weekend + 1 ekstra weekend, hver 12 uge.
I bliver en del af et team. Det er meget vigtigt for os, at have et virkeligt godt arbejdsmiljø.
Godt kollegaskab prioriteres og en god kultur.
 
Vi har 3 grupper med 10 beboere i hver og i det ene leve/bo miljø er der 2 aflastningspladser.
 
 
 
Løn og ansættelsesvilkår: efter forhandling med den faglige organisation.
 
Yderligere oplysninger: kontakt centerleder Vibeke Ebbesen på telefon 87 87 64 50.
 
Ansættelsessamtaler: forventes afholdt tirsdag den 28. juli 2020 fra kl. 12:00 og frem.