Lærer til udskolingen

Bøgeskovskolen søger en lærer til en fast stilling på fuldtid fra den 1. august 2020.


Vi søger en lærer til en fast stilling på fuldtid fra den 1. august 2020.

Stillingen indeholder naturfagene bredt i udskolingen, herunder også fysik/kemi. Derudover indeholder stillingen også af idræt, natur/teknologi og timer som to-lærer.

Bøgeskovskolen er en skole med 0. – 9. klasse. Vi er afdelingsopdelt og organiseret i selvstyrende enheder. Det indebærer, at en lærer på skolen skal finde det givende og interessant at have direkte indflydelse på de processer og arbejdssituationer, der knytter sig til undervisningen – herunder også de økonomiske.

Du skal være indstillet på at indgå i et forpligtende samarbejde og deltage i prioriteringsdiskussioner med den bedste undervisning for øje. Du skal være god til at samarbejde med elever, personale og forældre, have overblik og være omstillingsparat.

Vores læring tager udgangspunkt i skolens værdier ”faglighed, engagement og anerkendelse”, samt Viborg Kommunes ”grundlag for børns læring”.

Det at kunne se sit team som professionelt læringsfællesskab i forhold til elevernes læringsudbytte og trivsel er vigtigt for arbejdet på Bøgeskovskolen.

Bøgeskovskolen har i en årrække arbejdet med LP-modellen, der er en pædagogisk analysemodel, der med udgangspunkt i systemisk tænkning og den anerkendende tilgang anvendes som et praktisk værktøj til udvikling og forbedring af skolens læringsmiljø. LP-arbejdet relateres til TOPI (tidlig opsporing og indsats) hvor Bøgeskovskolen har været projektskole.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Forud for eventuel ansættelse skal der foreligge en børne- og straffeattest.
 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 8. juni 2020.
.