Dagplejer


Vi søger en dagplejer til Området Skals/Ulbjerg/Låstrup
 
Synes du 0-3 årige børn er fantastiske? Har du et stort hjerte, er rummelig og brænder for at arbejde anerkendende, omsorgsfuldt og professionelt? Lyder en hverdag, hvor du selv har indflydelse på hvordan dagen planlægges, som helt fantastisk?
Så er det måske dig, vi mangler.

Pr. 1. august 2020 søger vi en dagplejer i området Skals/Ulbjerg/Låstrup.
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende for, om du er den rette til jobbet - det er din lyst til at arbejde pædagogisk og dit engagement i børns trivsel og udvikling derimod.

Og så er det vigtigt, at du har lyst og kan stille dit hjem til rådighed for fire-fem børn, hvor familien netop har valgt den nære og trygge relation og pasningsmulighed, som giver det enkelte barn en oplevelse af at være noget særligt.

Lyder det som et job for dig? For så har vi i Dagplejen Nord et job, hvor vi kan tilbyde et fællesskab med 8 dagplejere fordelt i de tre byer Skals/Ulbjerg/Låstrup, der vil glæde sig til at byde netop dig velkommen som ny kollega.

Om Dagplejen Nord
Gruppen af dagplejere i Skals/Ulbjerg/Låstrup består af 8 dagplejere fordelt i de 3 byer. De er fordelt i 2 legestuegrupper, der har til huse i henholdsvis Skals og Ulbjerg.

Dagplejen nord har i dag ansat 49 dagplejere, 3 dagplejepædagoger og en leder. Vi passer i alt ca. 180 børn. Vi er knyttet til dagtilbudskontoret, der har til huse på Møldrup Skole.

Dagplejen Nord har en høj faglighed og et stort engagement. Vi vægter anerkendende pædagogik og et inkluderende fællesskab for både børn og voksne.
 
Desuden tilbyder vi:
 • Et fagligt fællesskab med engagerede kollegaer
 • 4-6 årlige personale møder fra kl. 18-21
 • Vejledning og sparring af en fast tilknyttet dagplejepædagog og fra leder
 • Introduktion til diverse evalueringsredskaber, Marte Meo og TOPI mv.
 • Introduktion til arbejdet med Den Nye Styrkede Læreplan
 • Samarbejde med tværfagligt team
 • Lån af inventar og legetøj
 • Lån af IPad
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling

Vi forventer, at du har følgende personlige kompetencer:
 • Du kan arbejde selvstændigt, er god til at opbygge trygge relationer og god til at formidle.
 • Du er empatisk, omsorgsfuld og rummelig og kan samarbejde professionelt med mange forskellige familier og kulturer.
 • Du skal være i stand til at reflektere over din egen og andres praksis og derved løbende udvikle dine kompetencer.
 • Du skal arbejde refleksivt med både det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø
 • Du ser forældrene som de vigtigste samarbejdspartnere og skabe sammenhæng i barnets liv.
 • Du skal skabe sammenhæng i barnets liv og med familien som helhed med øvrige eksterne samarbejdspartnere. Herunder også med institutionerne i lokalområdet. 
 • Du skal modtage gæstebørn og bidrage til en god løsning af gæsteplejeopgaven.
 • Du skal præsentere dig selv i en profil på dagplejens hjemmeside.
 • Du skal tilbyde sund og varierende kost til børnene i den tid de er i dagplejen, tilpasset det enkelte barns alder. 

Løn og arbejdstid
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.
Derudover er 60 % af lønnen fradragsberettiget ekskl. arbejdsmarkedsbidrag, til dækning af dagplejeomkostninger. (se Skats hjemmeside)
Er du pædagogisk assistent eller pædagog, udløser det yderligere seks løntrin.
Stillingen er på 48 timer om ugen, og timerne kan falde i tidsrummet fra kl. 06.00 – 17.00.
Din arbejdstid tilrettelægges efter pasningsbehovet hos din børnegruppe.
Samtaler forventes at afholdes d. 24. juni 2020 på Møldrup Skole
For yderligere information se vores hjemmeside.
https://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Dagtilbud-0-6-aar/Pasningstilbud/Dagpleje-vuggestuer-og-boernehaver/Omraade_Nord/Dagplejen
Her kan du ydermere se hvem der kan blive dine fremtidige kollegaer.
 
Inden evt. ansættelse skal dit hjem godkendes.
Viborg Kommune indhenter offentlig straffeattest og børneattest på den person, der ønskes ansat. Der vil samtidig blive indhentet børneattest for ægtefælle, samlever, hjemmeboende børn over 15 år og andre personer over 15 år, der er bosiddende i dagplejehjemmet.
 
For yderligere oplysninger om jobbet kan du kontakte leder af Dagplejen Nord:
Henriette Grønvad på tlf. 22 51 30 62.