Sundhedsfaglig medarbejder

Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering distrikt Viborg Midt søger en social- og sundhedsassistent eller -hjælper. Gerne med tiltrædelse pr. 1. august 2020 eller snarest muligt. 
Det er en fast stilling på 30-37 timer ugentlig i blandede vagter.

I Distrikt Viborg Midt arbejder vi ud fra Viborg Kommunes værdigrundlag, der bygger på værdierne: 
mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod

Hos os arbejder sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælper tæt sammen for at løse kerneopgaven som er ”samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet.”

Vi har stort fokus på det gode arbejdsmiljø og arbejder aktivt med det hver dag, så du møder en arbejdsplads med engagerende kollegaer der prioriterer dialogen og samarbejdet højt.

Vi lægger stor vægt på det gode og faglige samarbejde.
 
Vi kan tilbyde: 
 • et team som sætter kvaliteten i plejen højt, arbejder for en god dokumentation der kontinuerligt sikrer målrettet indsats hos borgeren
 • to dag team med hver ca. 10 kolleger dagligt fordelt mellem social og sundhedsassistenter og hjælpere, et team på 6 aftenvagter dagligt, hvoraf der er to social- og sundhedsassistenter.
 • vi arbejder rehabiliterende, har fokus på, at borgeren er i centrum og at borgeren støttes i at bruge de ressourcer vedkommende har
 • et selvstændigt og ansvarsfuldt arbejde
 • et særdeles afvekslende og udfordrende arbejde
 • varierende opgaver hos borgerne eksempelvis. Digi-rehab, klippekort og virtuel hjemmepleje
 • Indflydelse på egen vagtplan, der afholdes løbende fælles vagtplansmøder.
 • arbejde hver 2. eller 3. weekend afhængigt af dit behov, mange arbejder hver 3. + en ekstra hver 12. uge

Vi forventer af dig:
 • er uddannet social- og sundhedsassistent eller uddannet social- og sundhedshjælper
 • kan lide en udfordrende og uforudsigelig hverdag
 • kan lide eller har lyst til arbejde med psykiatri
 • har lyst til at arbejde med komplekse borgere i eget hjem, indenfor service- og sundhedslov
 • er rummelig, positiv og udstråler ro både mellem kollegaer og borgere
 • vil være med til faglig udvikling
 • har et godt humør og medvirker til et godt arbejdsmiljø
 • er fleksibel og dygtig til at prioritere opgaverne og har et stort overblik
 • er faglig dygtig og ønsker kontinuerligt at udvikle dig
 • er kreativ, i stand til at se det positive i udfordringer, kan arbejde tværfagligt, rehabiliterende, motiverende og god til at give sparring til kollegaer
 • er god til og ser værdien af tværfagligt samarbejde
 • har fokus på den rehabiliterende tankegang og arbejder ud fra den enkelte borgers ønsker og ressourcer
 • ser IT som en mulighed frem for en begrænsning i dit daglige arbejde
 • kan lide at cykle el gå i al slags vejr :)

Løn i henhold til gældende overenskomst.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til distrikstleder Henriette Holm på telefon 87 87 67 60.

Vi forventer at afholde løbende ansættelsessamtaler.