Ergo- eller fysioterapeut

Vi søger en ergo- eller fysioterapeut til vores fastholdelses-og arbejdsmiljø team i Jobcenter Viborg.

Teamet består af 2 ergoterapeuter, 1 fysioterapeut og 1 administrativ medarbejder. Teamet er organisatorisk placeret i afdelingen Job- og Helhedsindsats -Team Job og Sundhed.
I hele afdelingen Job- og Helhedsindsats er der i alt ca. 120 medarbejdere fordelt på forskellige teams.

I Jobcenter Viborg har vi taget bestik af den nyeste forskning, og vi er i fuld gang med at omlægge vores beskæftigelsesindsats, der skal skabe større sammenhængskraft på tværs af teams, afdelinger og forvaltninger.

Vi er bekræftet i, at de bedste resultater nås gennem ”en arbejdspladsbaseret indsats” med relevant støtte, og vi ved, at tætte relationer gør en positiv forskel.

Vores kerneopgave er at bistå ledige og sygemeldte i at komme i varigt arbejde – hurtigt og effektivt samt at servicere virksomheder, der søger arbejdskraft eller som ønsker at fastholde ansatte i job.

Viborg Kommune har Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed og Mod som sine grundlæggende værdier, og det er inden for denne ramme vi prøver at sætte nye normer for en succesfuld beskæftigelsesindsats, hvor den ledige/ sygemeldte er i centrum, de lokale arbejdspladser er redskabet og arbejdsmarkedsområdets koordinering er det, der får indsatsen til at lykkes.

Fastholdelses- og arbejdsmiljø terapeuternes jobfunktion er i samarbejde med de beskæftigelsesfaglige medarbejder, jobkonsulenter og virksomhederne, at medvirke til: 
 • At borgerne med risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet fastholdes i eksisterende job.
 • At borgere udenfor arbejdsmarkedet kommer tilbage på arbejdsmarkedet på ordinære- eller særlige vilkår.
 • At fokusere på udviklingsmuligheder, herunder kompenserende foranstaltninger i forhold til at opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • At afprøve og udvikle borgernes funktionsniveau på arbejdspladsen samt i eget hjem, instruktion i arbejdsteknikker og afprøvninger og vejledning i forhold til hjælpemidler.
 • Vurderingen af potentiale for selvhjulpen hed, herunder f.eks. ADL vurderingen.
 • Udarbejdelse af skriftlige vurderinger der indgår som dokumentation i borgerens sag.
 • Dokumentation samt andre administrative opgaver.

Vi forventer, at du:
 • Er uddannet ergo- eller fysioterapeut.
 • Har erfaring fra beskæftigelses- eller arbejdsmiljøområdet.
 • Er interesseret i ergonomi, arbejdsteknik, fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt kommunikation.
 • Har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner.
 • Kan og vil arbejde med en coachende tilgang, og tror på at samtalen kan flytte eller fastholde borgerne tættere på arbejdsmarkedet.
 • Er struktureret, fleksibel og kan arbejde selvstændigt.
 • Kan trives i en travl hverdag, har et godt humør og bidrager til at fastholde det gode arbejdsmiljø.
 • Kan motivere og sætte fokus på udvikling, ressourcer og potentialer.

Vi tilbyder dig:
 • At blive en del af et ambitiøst team der arbejder målrettet og resultatorienteret.
 • Højt fagligt niveau og gode muligheder for udvikling og sparring.
 • Ansættelse på en arbejdsplads i stadig udvikling, hvor fokus på forebyggelse og fastholdelse er et gennemgående tema.
 • Stor frihed til at tilrettelægge den mest relevante, meningsfulde og effektfulde indsats.
 • Introduktionsprogram, løbende støtte og oplæring i jobbet.
 • Gode og engagerede kollegaer.
 • Et godt arbejdsmiljø.
 • En løn der bliver fastsat efter principperne for Ny løn i henhold til gældende overenskomst, stillingens funktioner og dine kvalifikationer.
 
Der er tale om en stilling på 37 timer pr. uge med opstart mandag d. 17. august 2020.                    
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 25.

Ønskes yderligere oplysninger om stillingsindholdet kan teamleder Bodil Krogh Shupert kontaktes på telefon: 87 87 47 21, eller ergoterapeuterne Anne-Birgitte Ellebæk på telefon: 87 87 43 05 eller Bente Lindeskov på telefon: 87 87 43 09.