Kontorelever

MOD på at blive en del at holdet – bliv elev ved Viborg Kommune

Vi søger 7 friske kontorelever med start den 1. september 2020
 • 6 elever, hvis elevtid består af ét år i to forskellige afdelinger 
 • 1 elev, hvis elevtid udelukkende vil være i Personale og Organisation i to år, primært på lønkontoret.
Hos os er der plads til forskellighed, og vi behandler hinanden ordentligt. Vi lægger vægt på at udvikle og dygtiggøre os – samtidig med, at vi har modet til og muligheden for at tænke nyt.
 
Vi tilbyder en kontoruddannelse af høj kvalitet, hvor:
 • du kommer i to forskellige afdelinger og bliver tilknyttet en vejleder
 • du deltager på tre forskellige skoleforløb med afsluttende fagprøve
 • du undervejs får udfordringer med mangeartede opgaver
 • du får ansvar og er med til at bidrage til arbejdets udformning
 • du tilbydes praktik i udlandet
 • du bliver en del af et stort og velfungerende elevnetværk 
 • du får løn under uddannelsen og attraktiv arbejdstid

Vi lægger vægt på, at:
 • du er robust og kan arbejde i et travlt og dynamisk miljø
 • du er nysgerrig og tør tage initiativ til at komme med løsningsforslag
 • du er ambitiøs i forhold til egen udvikling – og tager ansvar for egen læring
 • du er engageret og har en positiv indstilling

Din baggrund:
For at komme i betragtning som kontorelev skal du inden opstart have bestået:
 • EUX Business
 • HG-bevis som giver adgang til kontoruddannelse med speciale i offentlig administration (med dansk og IT på niveau C)
 • HTX, STX eller HF-bevis, suppleret med et 5 ugers grundforløb på handelsskolen
 • HHX-bevis
Er du i tvivl om du opfylder kravene, kan du kontakte din lokale Handelsskole og høre mere.
  
Mød os
Følg os på facebook.com/elevviborgkommune eller klik ind på viborg.dk/elev, hvor du kan læse mere om uddannelsen.

Tag springet og søg! 
Skriv en spændende ansøgning til os. Fortæl om dig selv og beskriv hvorfor du søger netop denne/disse stillinger.
Husk at vedlægge eksamensbevis eller anden dokumentation for, at du har bestået eller forventer at bestå en relevant uddannelse inden 1. september 2020.

I rekrutteringssystemet skal du markere, om du søger stillingen som elev i to forskellige afdelinger og/eller søger stillingen i Personale og Organisation.

Ansøgningsfrist: 14. april 2020
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 17 (elev i Personale og Organisation) og uge 18 (elev i to forskellige afdelinger).

Spørgsmål
Du er altid velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig Elly Lund på tlf. 87 87 84 15 eller Helle Steffensen tlf. 87 87 84 19.

Løn og ansættelsesforhold
Du får løn under uddannelsen i henhold til gældende overenskomst.