Sundhedsfaglig medarbejder

Pleje- og omsorgscenter Kildedalcentret, søger pr. 1. maj 2020 eller gerne før
 
 • social- og sundhedsassistent eller -hjælper til fast stilling på 32 timer i dag/aftentimer.
 • social- og sundhedsassistent eller -hjælper til vikariat på 32 timer i dag/aftentimer til 31. august 2020.
 
Kildedalcentret er et lille plejecenter med 12 almene plejeboliger og 3 midlertidige pladser, der er beliggende i Skals ca. 15 km nord for Viborg.
 
På Kildedalcentret arbejder vi målrettet på at skabe rammer og muligheder for den enkelte borger, så de oplever et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet. Dette sker ved hjælp af målrette pædagogiske og sundhedsfaglige indsatser, der tilrettelægges i samarbejde med den enkelte borger.
 
Kildedalcentrets mange frivillige er med til at styrke et tæt bånd til lokalsamfundet.
 
Vi ser forskellighed som en styrke og fejl som justerbar læring.
 
Din profil
 • Du er en person, der ønsker at indgå i tæt samarbejde med borger, pårørende, frivillige, kollegaer samt både interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Du har gerne erfaring indenfor ældreområdet, og demensfaglige viden vil være et plus, men ikke et krav.
 • Du er opsøgende på relevant viden og nysgerrig på egen og kollegaers handlinger.  
 • Du kan bringe din faglige viden i spil både i monofagligt og tværfagligt samarbejde.
 • Du tager medansvar for dagens opgaver
 • Du ser sparring og refleksion som en naturlig del af hverdagen.
 • Du ser mulighederne frem for begrænsningerne.
 • Du kommunikerer klart i såvel skrift som tale, samt dokumentere i elektronisk omsorgsjournal. Vi anvender Nexus.
 • Du er mødestabil.
   
Vi tilbyder dig en plads i et team:
 • Hvor faglighed vægtes højt. Vi har daglige tavlemøder, hvor igangværende og nye indsatser koordineres, løbende statusmøder med centersygeplejerske og månedlige borgermøder og teammøder.
 • Hvor både tværfaglig og monofagligt samarbejde vægtes højt.
 • Hvor tæt samarbejde ofte er en væsentlig faktor for at kunne nå i mål, og forskellighed ses som en styrke.
 • Der er fokus på den enkeltes kompetencer og videreudvikling af dem.
 • Hvor humor og et godt grin er en del af hverdagen.
  
Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte teamleder Karin Højgaard Svendsen på tlf. 41 93 34 71.
 
Løn og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst.
 
Der vil være ansættelsessamtaler den 31. marts 2020.