Sundhedsfaglig medarbejder

Plejecenter Toftegården, Møldrup, søger en social- og sundhedsassistent eller -hjælper til fast stilling på 32 timer i dag/aften i Demensafsnit Solsikken. Stillingen ønskes besat pr. 1. maj eller gerne før.
                     
Solsikken er en skærmet enhed med 11 faste og 2 midlertidige demensboliger, der er beliggende på Pleje og Omsorgscenter Toftegården, i Møldrup 20 km nord for Viborg.
 
I Solsikken bor der borger med demenssygdomme, der alle har behov for målrettet og systematisk demensfaglige og somatiske indsatser.
Vi arbejder målrettet på at skabe rammer og muligheder for den enkelte borger, så de oplever et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – på trods af en demenssygdom.
 
Vi ser forskellighed som en styrke og fejl som justerbar læring.
  
Din profil
 • Du er en person, der ønsker at indgå i tæt samarbejde med borger, pårørende, frivillige, kollegaer samt både interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Du har gerne erfaring indenfor demensområdet, og/eller er parat til at udvikle din demensfaglige viden.
 • Du er opsøgende på relevant viden og nysgerrig på egen og kollegaers handlinger.   
 • Du kan bringe din faglige viden i spil både i monofagligt og tværfagligt samarbejde.
 • Du tager medansvar for dagens opgaver.
 • Du ser sparring og refleksion som en naturlig del af hverdagen.
 • Du ser mulighederne frem for begrænsningerne.
 • Du kommunikerer klart i såvel skrift som tale, samt dokumentere i elektronisk omsorgsjournal vi anvender Nexus.
 • Du er mødestabil
 
Vi tilbyder dig en plads i et team:
 • Hvor faglighed vægtes højt. Vi har daglige tavlemøder, hvor igangværende og nye indsatser koordineres, løbende statusmøder med fagkoordinator og månedlige borgermøder og teammøder.
 • Hvor både tværfaglig og monofagligt samarbejde vægtes højt.
 • Hvor det at tænke anderledes ofte er en væsentlig faktor for at kunne nå i mål, og forskellighed ses som en styrke. 
 • Der er fokus på den enkeltes kompetencer og videreudvikling af dem.
 • Hvor humor og et godt grin er en del af hverdagen. 

Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte fagkoordinator Kirsten Halkjær 30 16 17 91 eller teamleder Karin Højgaard Svendsen på tlf. 41 93 34 71.
  
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
 
Der vil være ansættelsessamtaler den 31. marts 2020.