Socialchef

SOCIAL, SUNDHED & OMSORG – VIBORG KOMMUNE

Vil du være med til at skabe de bedst mulige rammer for, at borgere på socialområdet får de bedste muligheder for at mestre eget liv?
 
Byrådet i Viborg Kommune har vedtaget en sammenhængsmodel med en klar vision om at skabe sammenhæng for borgerne. Med realisering af 21 konkrete målsætninger skal der skabes endnu større værdi, helhed og sammenhæng for borgerne i mødet med kommunen.
 
Viborg Kommune søger en socialchef, der kan se værdien i forpligtende fællesskaber, som er insisterende på at indgå i tværgående samskabelse, og som kan gå forrest i arbejdet med, at sikre høj kvalitet og indsatser, der understøtter borgernes egen mestring og progression mod uddannelse og beskæftigelse.
 
Opgaven
Socialchefen indgår i chefgruppen i Social, Sundhed & Omsorg og får det daglige ansvar for et ledelsesområde, som består af et myndighedsområde samt driftsområderne handicap, psykiatri og udsatte. Tilbuddene omfatter kontaktsteder, bostøtte, aktivitets- og samværs-tilbud, botilbud og bofællesskaber, forsorgscenter, rusmiddelcenter samt krisecenter. Socialchefen er ansvarlig for
 
 • At udvikle og sikre høj faglighed og kvalitet på socialområdet, herunder løbende kompetenceudvikling med henblik på at imødekomme den stigende kompleksitet i opgaveløsningen.
   
 • At socialområdet indgår i forpligtende fællesskaber på tværs af organisationen, eksterne samarbejdspartnere og interessenter.
   
 • At facilitere udviklingen af et stærkt kollektiv blandt de tre områdeledere og de 16 afdelingsledere på socialområdet og sikre en frugtbar og udviklende kultur i et samskabende perspektiv.
   
 • At bidrage til den fortsatte udvikling af den nære psykiatri.
   
 • At afdække muligheder og perspektiver i en styrket tilgang til inddragelse af borgere og pårørende.
   
 • At fungere som formand for Fag MED Social og i den forbindelse være ansvarlig for et konstruktivt samarbejde, hvor ejerskab, fællesskab og fælles løsninger prioriteres højt.
   
 • At holde styr på økonomien og sikre en velfungerende drift inden for rammerne af de ressourcer, der er stillet til rådighed med fokus på de politiske målsætninger.
 

Kompetencer
 • Den kommende chef skal være en kompetent leder, der gør vedkommende i stand til at sætte retning for den faglige og organisatoriske udvikling og fungere som en vellidt og tillidsskabende chef i organisationen og i forhold til omgivelserne.
   
 • En uhøjtidelig chef, som har gode forudsætninger for at skabe et stærkt ledelsesmiljø omkring sig. Chefen skal være både drifts- og udviklingsorienteret med blik for delegering, sammenhængskraft og helhedstænkning – i ord og handling.
   
 • Socialchefen skal udvise handlekraft og evne til at opnå følgeskab i forhold til de målsætninger og handlinger, der kommer til at kendetegne implemente-ringen af sammenhængsmodellen. Det indebærer, at den kommende chef skal være nysgerrig, dialogorienteret og i stand til at give faglig og ledelses-mæssig sparring og feedback.
   
 • Socialchefen skal fungere som en troværdig frontfigur for området og evne at optræde på vegne af hele socialområdet. Socialchefen har derfor stærke kommunikative kompetencer.
   
 • Et naturligt fokus på medarbejdernes trivsel og et positivt samt respektfuldt menneskesyn, der præges af åbenhed, troværdighed og tillid. 
 

Vilkår
Ansættelsesvilkårene fastsættes i henhold til overenskomsten. Tiltrædelse 1. juni 2020.
 
Ansøgningsfrist: Søndag den 29. marts 2020 kl. 23.59
 
Kontakt gerne direktør for Social, Sundhed & Omsorg Mette Andreassen, tlf. 51 27 31 22 eller adm. direktør Chris Petersen, MUUSMANN, tlf. 81 71 75 16. 
 
Læs mere om stillingen i stillings- og personprofilen: https://viborg.emply.net/GetFile.aspx?id=c2a5bd96-3b89-4972-8993-7b9043fed07e.