Pædagogisk afdelingsleder

Pædagogisk afdelingsleder til Stoholm Skole
Stoholm Skole søger engageret og udviklingsorienteret pædagogisk afdelingsleder til 6.-9. klassetrin fra 1. juni 2020.
 
Som pædagogisk afdelingsleder for de ældste klassetrin på Stoholm skole bliver dine primære opgaver at arbejde med udviklingen af afdelingen og skabe gode sammenhænge og overgange på hele skolen og til ungdomsuddannelserne.
Du får til opgave at skabe en positiv udvikling gennem nærværende personaleledelse og inddragende processer i dagligdagen, hvor du blandt andet skal arbejde med et konstruktivt samarbejde mellem skole og hjem og med kommunale samarbejdspartnere som PPL og Familieafdelingen.

Du får medansvar for udvikling af skolen i samarbejde med skolens elever og personale, ledelsesteamet og skolebestyrelsen og for at tilføre kraft til skolens ledelsesteam, så vi kan fortsætte udviklingen af teamsamarbejdet på skolen.

Om dig
Vi forventer, at du er uddannet lærer, og at du allerede har en lederuddannelse – ellers er du klar til at gå i gang med at tage en.

Som person er du handlekraftig og har flair for at skabe gode løsninger gennem samarbejde og kommunikation, og det er naturligt for dig at tænke helhedsorienteret. Du har evne og lyst til at dele din viden med andre, og din synlige ledelsesstil er positiv og motiverer dine omgivelser.

Du skal derfor have gode kommunikative evner både i tale og på skrift, og du skal trives med at være en del af en dynamisk skole, som hele tiden udvikler sig. 

Om arbejdspladsen
Vi er en tosporet folkeskole med ca. 455 elever fra 0.-9. klasse og i alt 55 medarbejdere, heraf 14 lærere i afdelingen for 6.-9. klasse. Skolen er organiseret i selvstyrende teams, der arbejder tæt sammen om undervisning og pædagogik.

Du bliver en del af skolens ledelsesteam, som består af en teknisk serviceleder, en pædagogisk afdelingsleder for indskoling og SFO, en pædagogisk afdelingsleder for 6.-9. klasse og en skoleleder. Vi har ugentlige ledermøder og et godt netværk med resten af kommunens ledere. Skolens bestyrelse lægger vægt på det konstruktive samarbejde.

På Stoholm Skole er det et mål for ledelsen at være tæt på skolens daglige praksis for at skabe de bedste rammer for læring og trivsel for skolens elever. Du kommer derfor til at løse dine opgaver som afdelingsleder i et tæt samarbejde med engagerede og fagligt dygtige medarbejdere.

Om ledelse i Viborg Kommune
Som leder på Stoholm Skole og i Viborg Kommune bliver du del af en stor og mangfoldig, politisk styret organisation, hvor ledelse bygger på vores personalepolitiske værdier – Mangfoldighed, Ordentlighed og Dygtighed = MOD, Viborg Kommunes ledelsesgrundlag og MED-aftale.

Byrådet i Viborg Kommune vil skabe større værdi, helhed og sammenhæng for borgerne. Derfor har byrådet vedtaget et styringsgrundlag kaldet Sammenhængsmodellen.
Læs mere om at være ansat i Viborg Kommune på viborg.dk  

Løn og ansættelse
Vores nye leder skal tiltræde den 1. juni 2020. Løn efter gældende forhåndsaftale.

Samtaler
Vi holder første samtalerunde torsdag den 16. april 2020 og anden samtalerunde tirsdag den 28. april 2020.
Kandidater, der går videre til anden samtale, får udarbejdet en profilanalyse inden anden samtale. Du skal sætte tid af til en tilbagemelding på din profilanalyse den 21. april 2020.

Til 2. samtale vil der muligvis blive stillet en opgave, der skal fremlægges. Vi indhenter referencer, hvis du tilbydes stillingen.
 
Få mere at vide om stillingen
Du er velkommen til at kontakte skoleleder Jesper Okholm på telefon 87 87 25 41 eller på mail jeok@viborg.dk .
Du er meget velkommen til at besøge skolen, men vi beder dig kontakte os først. Se også skolens hjemmeside https://stoholm-viborgskoler.aula.dk/

Læs mere om stillingen i job- og kompetenceprofil for pædagogisk leder på Stoholm Skole