Teamleder for Læringskonsulenterne i PPL (forlænget ansøgningsfrist)

 
Er du klar på nye udfordringer med masser af muligheder? Kan du stå i spidsen for et team af fagligt kompetente, engagerede og dedikerede læringskonsulenter i en tværprofessionel kontekst?
Så læs videre her. 

Om jobbet
Viborg Kommune søger  fra 1. juni 2020 - eller efter nærmere aftale - en teamleder til vores læringskonsulentteam i afdelingen for Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) i Børn & Unge.
Vi søger en faglig kompetent, engageret og handlekraftig teamleder til PPL.  Du skal kunne agere i et samspil mellem medarbejdere, ledere samt interne og eksterne samarbejdspartnere indenfor et komplekst, spændende og meningsgivende område med læringskonsulenterne i en central rolle i forhold til kommunens skoler.
Du kommer til at stå i spidsen for 10 fagligt stærke og relationskompetente læringskonsulenter med lærerfaglig baggrund. Kendetegnende for medarbejderne er, at de arbejder meget selvstændigt, men at de samtidig ser sig selv som et fælles team med en faglig dedikation og et stærkt sammenhold i teamet og med hele PPL.
  
Om arbejdspladsen
PPL er en enhed for tværgående indsatser for børn i alderen 0-18 år, som skal fremme børn og unges muligheder for at deltage i sunde fællesskaber.
PPL har til formål at understøtte børn, unge og deres familier samt det pædagogiske personale i at skabe fællesskaber, hvor alle børn indgår. PPL arbejder med tidlig og forebyggende indsats og sikrer sammenhængskraft med fokus på tværfaglighed.

Vores udviklingsfokus den kommende tid vil bl.a. være følgende:
 • Sikre et fortsat højt læringsniveau samt videreudvikle det tværprofessionelle samarbejde
 • Styrke samarbejdsrum og samarbejdsrelationer på tværs – både for medarbejdere og ledelse
 • Styrke de tværgående arbejdsopgaver og medvirke til, at PPL fremstår som en samlet enhed
 
Om opgaven
Du bliver i PPL en del af et ledelsesteam med en afdelingsleder og fem teamledere.
Vi har som ledelsesteam fokus på fortsat udvikling af sammenhængskraften både internt i PPL og eksternt i forhold til vores samarbejdspartnere.
Vi er samtidig et relativt nyt ledelsesteam.  Sammen med afdelingslederen og dine ledelseskolleger får du muligheden for at sætte nye standarder for samarbejde og fleksible muligheder i løsningen af vores kerneopgaver – og i sidste ende til gavn for børn og unge i Viborg. 

Funktionen omfatter bl.a. følgende opgaver:
 • Daglig ledelse af læringskonsulentteamets 10 kvalificerede og passionerede medarbejdere
 • Afvikle medarbejdersamtaler for eget team (MUS, omsorgssamtaler, sygesamtaler mv.)
 • Deltage i teamledergruppe med fem teamledere og afdelingsleder, hvor vi sammen arbejder i et professionelt læringsfællesskab
 • Deltagelse med commitment og ejerskab i tværfagligt samarbejde
 • Medvirke til fokus på et godt arbejdsmiljø
 • Tværgående ledelsesopgaver med afsæt i det samlede PPL
   
Om kvalifikationer og kompetencer i jobbet som teamleder
Vi  forventer, at vores kommende teamleder har en lærerfaglig uddannelsesmæssig- og erfaringsmæssig baggrund. Du er ledelsesuddannet eller har mod på at påbegynde en lederuddannelse
Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til tværfaglig PPR og meget gerne erfaring med forandringsprocesser. 
Du skal kunne fokusere på sammenhængskraft og helhedsorienterede løsninger. Dit afsæt er bundet op på organisationsforståelse og -commitment og dét at kunne agere i et politisk system. Du vil på sigt skulle repræsentere dit team, det samlede PPL og hele Børn og Unge i Viborg både internt i vores kommune, men i visse sammenhænge også i forhold til eksterne samarbejdspartnere.
 
Dette og mere til kan du læse om i Job- og kompetenceprofilen, som du kan læse herhttps://viborg.emply.net/GetFile.aspx?id=a50edad7-3e18-4064-b6e9-e6725c2ff4e4
 
Om ledelse i Viborg Kommune
Ledelse har en afgørende betydning for, at Viborg Kommune kan nå sine visioner og mål. I Viborg Kommune bygger ledelse på et rodfæstet fundament af fælles principper og forventninger til god ledelse.
Du kan finde ledelsesgrundlaget her.
Viborg Kommune har i 2018 iværksat en ny styringsmodel – ”Sammenhængsmodellen”. Sammenhængsmodellen tager afsæt i, at der skal være sammenhæng for borgerne. På den baggrund er der udarbejdet flere forslag til handlinger og initiativer, der kan understøtte og være med til at realisere de politiske målsætninger om sammenhæng for borgerne. Du kan læse mere om de konkrete handlinger og initiativer her.

Løn og ansættelse
Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst.
Forud for evt. ansættelse skal der foreligge en børne- og straffeattest.

Ansøgningsfrist: Frist for ansøgning er mandag den 13. april 2020 kl. 23.59.

Samtaler
Proces og datoer for første og anden samtalerunde vil blive meldt ud hurtigst muligt.
For ansøgere, der går videre til anden samtale, bliver der  lavet en personprofil. Det sker ved et interview med en konsulent fra Viborg Kommunes HR-afdeling.
 
Få mere at vide om stillingen
For yderligere information om jobbet som teamleder er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder i PPL Claus Bossow på telefon 87 87 10 20.

Du kan også læse mere om PPL generelt og Læringskonsulenterne specifikt på https://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Skoler/PPL/Laeringskonsulent