Kulturformidler

Viborg Kommune, Børn og Unge, søger Kulturformidler på 0 – 18 års området med tiltrædelse 1. juni 2020.

Byrådet i Viborg Kommune har vedtaget en ny sammenhængsmodel med en klar vision om at skabe sammenhæng for borgerne og med 21 fælles målsætninger på tværs af alle fagområder. Målet er at skabe endnu større værdi, helhed og sammenhæng for borgerne i mødet med kommunen. Med sammenhængsmodellen sættes der en ny og tydelig retning for arbejdet i kommunen og herunder på børn- og ungeområdet.
Vi har i Børn og Unge i Viborg Kommune samlet vores fagkonsulenter i en enhed. Hensigten er, at vi ønsker at styrke tværfagligheden, sammenhængskraften og fokus på det samlede 0 – 18 års område.
Det betyder, at du bliver en del af fagkonsulentteamet, som har arbejdsopgaver indenfor udviklingen og understøtningen af helhedstænkningen og det tværfaglige samarbejde i Børn og Unge.

Af konkrete arbejdsopgaver forestiller vi os:
 • Være rådgivende og give sparring overfor dagtilbud, skoler, familie & rådgivning og civilsamfund i forhold til børn, unge og familier med anden etnisk baggrund end dansk.
 • Være opsøgende, rådgivende og understøttende i forhold til ovennævnte grupper.
 • Være kulturformidler.
 • Være med til at igangsætte og understøtte aktiviteter og nye initiativer som fremmer kulturforståelsen og integrationen.
 • Have fokus på og være opmærksom på børn og unges fritidsliv og deres deltagelse i sunde fællesskaber.
 • Bidrage til koordinering af inddragelse af relevante ressourcepersoner og være aktiv i forhold til at udvikle det tværfaglige samarbejde.
Vores forventninger til dig:
 • At du har sproglige kvalifikationer i forhold til målgruppen.
 • At du har kendskab til målgruppens kulturbaggrund.
 • At du sammen med samarbejdspartnere er i stand til gå i dialog med den enkelte familie vedr. det gode samarbejde og lave forventningsafstemning med dem.
 • At du kan etablere et tværfagligt samarbejde omkring den enkelte familie herunder samarbejde til civilsamfundet.
 • At du tør ”sparke døren ind” og tage den nødvendige samtale.
 • At du er troværdig og relationsskabende.
 • At du kan agere og handle i pressede situationer.
 • At du har lyst til at arbejde i et tværfagligt miljø, hvor den enkelte bidrager til helhedsorienterede løsninger.
 • At du har kendskab til Viborg Kommune og det frivillige arbejde i kommunen.
Du vil organisatorisk blive placeret i Sekretariatet med reference til Sekretariatschefen, og du vil komme til at arbejde tæt sammen med ledere og medarbejdere i Børn & Unge.

Vi kan tilbyde dig:
 • Arbejde i en værdibaseret organisation, hvor vores 4 personalepolitiske værdier mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod ikke er noget vi siger, men noget vi mener og efterlever
 • En arbejdsplads med højt tempo og med højt til loftet.
 • Gode fysiske rammer i et topmoderne rådhus i et åbent kontormiljø.
 • Indflydelse på faglig og organisatorisk udvikling i teamet.
 • Et konstruktivt, strategisk og forpligtende tværfagligt samarbejde.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Ansættelsessted: Viborg Kommune, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d. 20. april 2020.